OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV CRĂCIUNUL Conferinţă improvizată, Sevres 25 decembrie 1958 Dragii mei fraţi şi surori, trebuie să o ştiţi

deja, există patru sărbători principale: Crăciunul, Paştele, sărbătoarea Sfântului Ion şi a Sfântului Mihail; şi aceasta nu prin noroc sau din plăcerea unor personalităţi religioase care să le institue. În realitate, ele corespund unor fenomene cosmice. În cursul unui an, soarele trece prin patru puncte cardinale, şi în acel moment, forţe şi energii se revarsă nu numai asupra oamenilor, ci în toată natura, asupra vegetaţiei, animalelor şi chiar până la alte planete. Iniţiaţii, care au observat aceste fenomene graţie mijloacelor extrem de perfecţionate de care au beneficiat, au constatat că dacă omul era atent, dacă era pregătit să primească aceste revărsări, atunci mari transformări puteau să se producă în el. Tocmai din acest motiv, încă din antichitate, ei au dat oamenilor un număr de percepte, pentru ca să se pregătească să primească aceşti curenţi. În natură, Cristos se naşte în fiecare an pe 25 decembrie, la miezul nopţii. Noaptea de 25 decembrie este noaptea cea mai lungă. Plecând de aici, nopţile se micşorează şi zilele se măresc. Este mai multă lumină, mai multă căldură, mai multă viaţă. Şi aceasta se reflectă asupra tuturor creaturilor. Voi lăsa la o parte problema dacă Iisus s-a născut cu adevărat la această dată sau nu, dar, la 25 decembrie are loc în natură naşterea principiului Cristic, adică al acestei vieţi, acestei lumini, acestei călduri care va transforma totul. În acel moment, în Cer, de asemenea, se sărbătoreşte aceasta: îngerii cântă şi toţi Marii Maeştrii şi Iniţiaţi se reunesc în rugăciune, pentru a omagia Eternul şi a sărbători naşterea lui Cristos, care se naşte cu adevărat în Univers. Şi mulţimea unde se află atunci? În cabarete, baruri şi cârciumi, unde mănâncă, bea, chefuieşte pentru a sărbători naşterea lui Iisus. Ce mentalitate! Şi ceea ce este uimitor, chiar oamenii inteligenţi cred că aşa trebuie sărbătorit Crăciunul. În loc de a fi conştient de importanţa unui eveniment care nu se produce decât o singură dată pe an, când toată natura este atentă să pregătească o viaţă nouă, omul are capul aiurea. De aceea nu primeşte nimic, din contră, pierde graţia şi dragostea Cerului. Ei da, ce vreţi voi ca Cerul să dea unei fiinţe care nu este sensibilă nici la această lumină, nici la aceşti curenţi divini, şi care îşi petrece Crăciunul sub masă, cu o sticlă, şi mâine va zace pe un pat de spital? Astăzi mulţi vor ajunge în spitale pentru că nu au ştiut să reziste tentaţiilor. Cunoaşteţi povestea. Un om îşi invită prietenul: ”Ascultă, îi spune prietenul, luni sunt invitat undeva, marţi voi fi deja la pat...,miercuri sunt în altă parte, joi la pat, hai să ne întâlnim vineri”. Vedeţi cum se cunoşteau! Numai Iniţiaţii se pregătesc, pentru că ştiu ce se petrece sus. Ei încearcă să nu-şi piardă timpul în preocupări obişnuite, pentru a nu se demagnetiza, pentru a nu se degrada. Şi în acelaşi fel în care Cristos se naşte în lume sub formă de lumină, căldură, viaţă, ei pregătesc condiţiile naşterii copilului divin în ei înşişi. Au trecut 2000 de ani de când Iisus s-a născut în Palestina, dar aceasta este partea

pentru ca Pământul să fie plin de cristoşi. hai să păcătuim. ceea ce este mult mai important decât aspectul istoric. Dintre toţi evangheliştii. Aceasta este naşterea lui Iisus. Şi pentru alţii. se va naşte anul viitor. fiecare în cetatea lui.. mergem la biserică şi cântăm că Iisus a venit pentru a ne salva. începutul tuturor naşterilor.. pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ceea ce priveşte Crăciunul. pentru că naşterea lui Cristos este o realitate care se produce în fiecare an în univers şi pentru că în fiecare moment Cristos se poate naşte de asemenea în noi. şi cum se ştiu.” Vom vedea dacă acestea se ştiu sau nu. vedeţi voi..istorică.. nici fericirea. nici bunătate.. Copilul Iisus nu s-a născut în el. Şi pentru că suntem salvaţi. unde sunt acele opere? Pentru unii. Acum 2000 de ani. Cele mai importante aspecte sunt aspectele mistic şi cosmic. nu-i aşa. naşterea într-o iesle. şi atâta timp cât omul nu posedă toate aceste virtuţi şi calităţi. îl putem aştepta. cel care crede în mine.. În ţinutul acela erau nişte păstori. Totul este în pregătirea condiţiilor. Apoi. Pe când ei erau acolo.Veţi putea reciti istoria naşterii lui atât cât veţi dori. Vă voi citi acum pasajul despre naşterea lui Isus în Evanghelia după Luca: “ În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Atunci la ce foloseşte că s-a născut acum 2000 de ani? Oamenii se mulţumesc să cânte:” Acum 2000 de ani Isus s-a născut. în cetatea lui David. ca înţelegere. nici lumină. putem mânca şi bea şi suntem liniştiţi pentru eternitate. cum oamenii nu au interes să facă vreun efort. Şi chiar mai mult. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat . ei nu doresc naşterea lui înăuntrul lor. Iisus s-a născut acum 2000 de ani. din cetatea Nazaret. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut. De aceea vă spuneam că este foarte important a pregăti venirea Crăciunului. Alţii. peste câteva secole. Şi aceasta le este de ajuns. atunci. nu va veni nimic. logodnica lui. sunt lucruri interesante de spus. sau o încep atunci când Isus a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul.. L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle.” Şi atunci. această naştere este un eveniment mistic.. Pentru alţii. ca sacrificiu. pentru un Iniţiat este un lucru secundar. Pentru alţii. dragii mei fraţi şi surori. Cristos este deja născut. Ce înseamnă. să se înscrie împreună cu Maria. ca amintire. Îl putem sărbători. ca să se ducă în Iudeea. Toţi se duceau să se înscrie. între un măgar şi un bou? Şi păstorii? Şi regii magi? Veţi spune: “ Dar toată lumea o ştie!. nimic. de abia o menţionează. s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. va face şi el ca mine. Iosif s-a suit şi el din Galilea. Şi totuşi aceasta o cerea şi Isus când spunea “Adevărat v-o spun. Iată cum înţeleg oamenii naşterea lui Iisus. de exemplu. este prima manifestare a vieţii în natură. sfântul Luca vorbeşte mai în amănunt despre naşterea lui Isus.. este pe locul al treilea. Aspectul istoric.. care era însărcinată. ca dragoste divină. Evident. ei găsesc o justificare sau alta. Înainte de a fi un eveniment istoric. nici eliberarea. adică Cristos trebuie să se nască în fiecare suflet omenesc ca supraconştiinţă. care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. în următorul. “. nu veţi simţi nici căldură. dar atâta timp cât Cristos nu se naşte în voi înşivă.

Toţi cei ce i-au auzit. Dacă ar fi fost cele spuse de păstori. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era peste el. mânat de Duhul. Salvatorul omenirii. şi care erau întocmai cum li se spusese. ceva despre care ea nu putea vorbi. aceasta . după cum este scris în Legea Domnului:” Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului”. înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău Israel. I-au pus numele ISUS. Stăpâne. Cine. împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească. Dar să începem cu începutul.înaintea lor şi slava lui Dumnezeu a strălucit împrejurul lor. Iată semnul după care-l veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle”. Dar nu voi vorbi despre problema lui Simion. nu orişicine poate fi ales. Pentru a fi aleşi. ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului. pe care ai pregătit-o să fie. Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim.. Omul acesta ducea o viaţă sfântă. cine erau Maria şi Iosif? Dacă l-au avut copil pe Iisus. Era deci. Când a venit ziua a opta. care este Hristos Domnul. după legea lui Moise. altceva ce păstra ea cu grijă în sufletul ei. lăudând pe Dumnezeu şi zicând:” Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui. şi El i-a ales. ceva sfânt. pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră. nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. înseamnă că ei erau deja pregătiţi: pentru a fi demni de a-l avea în familia lor.. ei au făcut un mare efort spiritual. După ce l-au văzut au istorisit ce li se spusese despre Prunc.” După ce au plecat îngerii de la ei. vi s-a născut un Mântuitor. cine era Simion? Cine era el pentru copilul Iisus? Vom vedea acum dacă aţi înţeles cu adevărat acest capitol. de asemenea. slăvind şi lăudând pe Dumnezeu. Şi păstorii s-au întors. s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. O ştiţi deja. Ei s-au înfricoşat foarte tare. păstorii au zis unii către alţii:” Haidem să mergem până în Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Şi când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor. ar fi putut să le spună. S-au dus în grabă. Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. Mai întâi. s-au purificat. două pasaje foarte misterioase. ca să se întoarcă în cer. Dar îngerul le-a zis:” Nu vă temeţi căci astăzi în cetatea lui David. Şi deodată. şi era cu frica lui Dumnezeu. aceasta însemnând că era foarte pur.. pentru a avea un copil ca Iisus. fiindcă aş tulbura toate conştiinţele creştine. Simion l-a luat în braţe şi a zis: “Acum slobozeşte în pace pe robul Tău. Şi când au adus părinţii înăuntru pe pruncul Isus. Exista deci. pe Iosif. după cuvântul Tău. după cum este poruncit în Legea Domnului. şi au găsit pe Maria. Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simion. Sunt.” Aţi citit probabil. şi pe pruncul culcat în iesle. În realitate. ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea. sau aţi ascultat de mai multe ori acest capitol.. în care trebuia tăiat împrejur Pruncul. El a venit în Templu. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta. el conţine multe detalii care sunt simbolice. Se spune că Maria îşi păstra cu grijă toate aceste amintiri şi medita asupra lor în inima ei. Şi cine era Simion? Se spunea că Duhul Sfânt era peste el. fiindcă păstorii le povesteau tuturor. şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei.

În planul divin este Duhul Sfânt. Maria s-a dedicat Domnului. o zi şi apoi particulele trebuie trimise înapoi. în acest caz. totul este în ordine. adică fără dorinţe. în acest domeniu neexistând nici reguli. să treacă prin tot felul de forme şi stări înainte de a lua forma unei creaturi omeneşti. de asemenea. Pentru ca un corp să fie durabil. Ştiu. în planul spiritual şi în planul divin totul să fie mereu sfânt. S-ar fi putut. Nu. Numai că. Ei gândesc că Iisus a fost Dumnezeu Însuşi. Domnul poate face pe copiii lui Abraham. aceasta este pentru că ele îndeplinesc nişte condiţii. Dar nu ne vom opri aici. în acest caz. Dar. Dumnezeu este atotputernic. dar în planul fizic trebuie de asemenea ceva. O concepţie imaculată. Restul nu vi-l mai spun. Maria şi Iosif s-au pregătit de mult timp. de exemplu. s-a dus la Templu pentru a-l sluji. să se ia puţină materie din spaţiu şi să se formeze un corp care nu ar fi trecut printr-o femeie. Ei cred că Domnul poate alege orice şi pe oricine. a fost o concepţie imaculată. de ce a trebuit să aştepte al treizecelea an al vieţii pentru a primi Duh Sfânt şi a face minuni? Atunci când Dumnezeu în persoană vine să se încarneze pe pământ. Duhul Sfânt a fost. apoi animal şi în fine om. dar aceasta se ştie în amănunţime. fără senzualitate. desigur. Bineînţeles. O să spuneţi: “Dar pentru Duhul Sfânt totul este posibil!”. Oare Duhul Sfânt a dat naştere lui Iisus? Da. un . predestinaţi. pentru ca. de bunăvoie El acceptă să se supună legilor pe care El însuşi Le-a stabilit. în alte încarnări. pentru a fi demni să-l primească pe Iisus. pentru ca in planul fizic. fără pasiuni. totul este logic. în planul fizic. Pentru ca să existe o corespondenţă între cele trei lumi. aceasta nu se întâmplă aşa. fără lăcomie. el însuşi. La fel ca şi pentru copil: germenele trebuie. trebuie să existe o călăuză pentru Duhul Sfânt. Atunci.. primul să le calce? Cu adevărat. Pentru creştini. neexistând nimic. cineva. mă înţelegeţi? Aşa văd Iniţiaţii lucrurile: în mintea lor. şi deja au devenit puri. De foarte tânără. Aceasta a existat tot timpul.. fără pată. un corp format din materie eterică nu durează mult timp: cu greutate cateva ore. Şi Iisus la fel. ce exemplu frumos dă Domnul!. Iată ce creştinii nu pot accepta. dar s-a întâmplat foarte rar. dar făcându-i să treacă prin stadiul de plantă. voi înşivă îl veţi ghici. aşa se petrec lucrurile în şedinţele de spiritism. dragii mei fraţi şi surori.. Deci. din piatră. El face tot ce îi place.. şi că a fost perfect încă de la naştere.înseamnă că Maria şi Iosif erau excepţionali. pentru că mai sunt multe lucruri de spus. Maria s-a purificat. tocmai El.. a fost obligat să străbată anumite etape înainte de a deveni Cristos. O să spuneţi: “Fără ajutorul unui corp fizic?” V-am spus-o deja. Dacă Dumnezeu alege nişte creaturi. şi chiar lucrurile cele mai neverosimile. De aceea Duhul Sfânt avea nevoie de o femeie pură pentru a forma un corp în interiorul ei. luminos şi pur. nici lege. Este perfect posibil. daca El a făcut legile. trebuie ca să fie format din particule materiale aduse de către mamă. a făcut cele mai mari sacrificii pentru a fi demnă să primească înăuntrul ei un spirit atât de puternic şi elevat ca Iisus. Şi ce făcea ea în Templu? Cine o pregătea? Cine o instruia? Nu se spune. în planul fizic să se găsească o reflectare a Duhului Sfânt. desigur.. atunci. Dumnezeu se respectă pe El însuşi. totul are un sens. Iată câteva lucruri la care nimeni nu se prea gândeşte.

Dar unde să mergem cu acest copil? Nimeni nu vă deschide uşa. va fi aşa mereu: oamenii nu-l vor aprecia deloc. Virginitatea este mai mult o calitate spirituală. dar a făcut cercetări.după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor. eate o realitate absolută. adică nimeni nu vă înţelege. Sufletul Universal nu este altceva decât Duhul Sfânt sub formă de foc. Dar iată. Când inima şi sufletul s-au purificat. Pentru ca să dureze. pe care să o îndrăgiţi. să intre în posesia sufletului. unele după altele”. va trebui să se plece şi să spună: “Numai Domnul a atins în treacăt inima şi sufletul Mariei. ca un mitocan. . a naşterii lui Iisus. trebuia ca naşterea să se producă şi în planul fizic. vor fi alţii care îl vor vedea de departe. atunci se naşte copilul: dar el nu se naşte prin intelect şi prin spirit. Şi când Maria şi Iosif au vrut să-şi găsească refugiu în casa de poposire. nu voi mai spune nimic in plus. şi îşi începe Evanghelia sa spunând: ”. ci să înţeleagă corect şi să spună: “ E ceva acolo care mă depăşeşte! “. dar purificat de toate pasiunile. că naşterea lui Iisus trebuie să fie înţeleasă în cele trei lumi. care este foc. şi să o alunge pe Maria. dar a sărăciei exterioare. al căror principiu feminin. Deci. nu-l vor primi deloc. atunci. Nu a fost deci. adică Sufletul Universului. desigur. în acel moment. dar interior. Astăzi. nu a reţinut decât imaginile evenimentelor care se repetă în sufletul fiecărui om. Dar. trebuie un corp fizic. Atunci se naşte copilul Cristos. care se ocupau cu mâncatul. băutura şi distracţia nu au loc niciodată pentru Iniţiatul care a primit copilul.. decât fizică.. mulţumită luminii pe care o va proiecta asupra ieslei. Sufletul şi inima reprezintă partea receptivă. martor al evenimentelor.. intelectul.. şi. mă interesează mai mult fenomenul mistic. adică sufletul şi inima a adus pe lume pe Copilul Iisus conceput de Duhul Sfânt. Sfântul Luca era cel mai avansat dintre Evanghelişti. am găsit şi eu cu cale să ţi le scriu în şir.corp nu se poate menţine mult timp. Câte femei nu sunt virgine exterior.. ca un fenomen cosmic. nu au găsit loc. acesta poate să fie un ideal. al Mariei. şi asupra acestor imagini ne vom opri acum. în sfârşit. şi mai întâi simbolul sărăciei. şi să păstreze pe Maria. Această lumină. în loc să fie gelos. Pentru că. Cară-te!”. insistam mai sus. sufletul. Pentru ca un copil să se nască trebuie un tată şi o mamă. reprezintă principiul masculin care pregăteşte condiţiile pentru ca Duhul Sfânt. Iată cum trebuie înţeleasă virginitatea. ca alţii. o idee pe care să o hrăniţi. femeia: iar intelectul şi spiritul. Maria este inima. Vedeţi ce problemă complicată este. cel mai instruit. Ea străluceşte deasupra tuturor Iniţiaţilor. cel mai citit. Acest grajd împreună cu ieslea este un simbol. Şi. o flacără pură care vine să fecundeze sufletul şi inima fiinţei omeneşti. da. o zămislire poate fi imaculată. dorinţele. există un grajd. ca un fenomen mistic. Deci.. intelectul nu trebuie să se revolte şi să se înfurie. adică ca un fenomen istoric. nu. steaua cu cinci colţuri.. pentru omul locuit de spirit. dragoste divină. adică oamenii. şi în povestirea sa.. Dar cum naşterea este un fenomen care trebuie să se producă în cele trei lumi. mai rău ca prostituatele! Iată. el se naşte prin Sufletul Universal. după cum v-am spus-o. Acest copil divin care este deja conceput în voi ca o lumină. eu naş fi putut-o face”. Iosif. strigând: ”Acest copil care l-ai născut nu este al meu. v-am spus deja destule. mai complicată decât v-aţi imaginat. şi în acel moment.

o lumină care hrăneşte. cei care au repudiat-o pe Maria au slăbit. sus. Şi cum ei erau. Mulţi au alungat-o pe Maria. pentru că i-a plăcut să primească vizita Duhului Sfânt. care critică. Dragostea. şi vin să se încline. vin să aducă daruri. Dreptatea.A alunga pe Maria. o altă pentagramă îl reprezintă. bunătăţii. Şi chiar magii. în plan subtil. vin să înveţe. această stea care strălucea desupra grajdului înseamnă că.” Şi ce înseamnă steaua? Este un fenomen care se produce inevitabil în viaţa unui veritabil om mistic.. astrologi. adică posedă cele cinci virtuţi: Bunătatea. ei înşişi. trebuie să înţelegeţi că Maria şi Iosif sunt simboluri ale vieţii interioare. o pentagramă luminoasă. care este mereu nemulţumit. toţi cei care conduc. vindecă.. naşterea lui Isus corespunde. care simt că ceva special se manifestă prin această fiinţă. dimpotrivă. aduce întotdeauna o lumină. o lumină copleşitoare. A spus chiar: “ Oh! Este însărcinată şi vreau s-o protejez. el însuşi este o pentagramă vie. de asemenea.. şi ceea ce este jos este ce este sus. simt că le lipseşte ceva. Dar. au cercetat şi au descoperit că o anume planetă se găsea într-o anume constelaţie. în conjuncţie absolut unică cu alte planete. şi au găsit! Deci. Melchior. în cer. De ce oare? Pentru că au simţit această lumină. guvernanţii. sub formă de lumină. toţi cei care sunt puternici şi bogaţi. purifică. de asemenea unui fenomen astrologic care s-a produs acum 2000 de ani. vor fi alături de el. şi a deveni ca nişte fiinţe pur intelectuale şi raţionaliste care au repudiat orice parte afectivă. vedeţi. receptivă. Au căutat în ce loc. pentru că are nevoie de ajutorul meu. Înţelepciunea şi Adevărul. Baltazar şi Gaspard. Iată deci pe cei trei magi: Melchior. această pentagramă trebuie să existe dublu: mai întâi omul. Ceea ce se manifestă cu adevărat este Cristos. şi apoi. şi totuşi ei au venit. calmului. Iosif. Baltazar şi Gaspard erau şefii marilor religii în ţările lor de origine. Omul este deja o pentagramă.. fiecare Iniţiat care îl posedă în sine pe adevăratul Cristos. şi ei nu au decât intelectul care dislocă. Într-o bună zi . toate calităţile blândeţii. Adevăr Dragoste Dreptate Bunătate Înţelepciune Şi această lumină. a păstrat-o pe Maria. Deasupra capului său se naşte o stea. umilinţei. reconfortează. care se credeau atotputernici. înseamnă a alunga jumătate din fiinţa ta. Ceea ce este sus este la fel cu ce este jos. întăreşte. şi au înţeles că se va produce un eveniment extraordinar. Despre cei trei magi vă voi vorbi . şi în acel moment. deci.această lumină începe să fie văzută de departe de alţii. unui adevărat Iniţiat. că nu au ajuns la acel grad de spiritualitate. a respectat-o pe Maria.

Ei sunt avertizaţi pentru că au participat la construirea grajdului (corpul fizic) şi sosesc toţi spunând: “Oh. prezenţi. Deci. aceste bogăţii sunt oile. şi care posedă bogăţii (simbolic. pentru că simbolismul universal s-a pierdut pentru oameni. omul cel vechi. s-au minunat. Iniţiatul. la! Nu ne-am gândit niciodată că vom avea o asemenea cinste în grajdul nostru!” Deci. Ei îşi păzeau turmele şi când îngerul le-a anunţat ştirea naşterii lui Iisus. el intră în conflict cu forţele personalităţii sale. care este încăpăţânată. pozitive. că în antichitate. şi cu forţele senzualităţii care îl împing să aducă pe lume mulţi copii şi îl fac adesea furios ca taurul. de exemplu.. el reprezintă personalitatea umană. Dar această stea care i-a condus. nu s-a înţeles deloc.. şi să-i pună în slujba proprie. căci acestea sunt forţe. Este una dintre cele mai mari realităţi care există şi pe care o cunosc. în sufletul vostru. ci pentru acest principiu Divin. el nu nimiceşte în el personalitatea şi senzualitatea. este un fenomen real. au luat mieii şi i-au dus lui Iisus. Dar. ele devin forţe vii. era o iesle. De ce? De 2000 de ani se repetă aceasta. . Şi boul?.altădată. este cel care ajunge să stăpânească aceste două forţe şi în acel moment. ca măgarul. suflul măgarului şi al boului este o reminiscenţă prin care Dumnezeu a dat suflet primului om. Ştiţi. primesc ştirea că ceva splendid s-a petrecut în inima voastră. nu. Măgarul şi boul l-au servit pe copilul Isus. aceasta însemnând că toţi aceia care-l posedă pe Cristos în ei vor fi serviţi de către personalitatea şi senzualitatea lor. Vedeţi. acel pe care-l numim bătrânul Adam. lumea întreagă se pune în serviciul copilului. aceştia vor veni apoi să încălzească şi să alimenteze prin suflul lor copilul nounăscut. Suflul înseamnă deja viaţă. pentru că am verificat-o. Taurul este sub influenţa lui Venus şi el reprezintă forţa sexuală. îl încălzeau prin suflul lor. capricioasă.. de căldură şi dragoste.. nici turme. dar un servitor onest. Măgarul şi boul erau acolo. limitată. toate spiritele familiale care sunt dincolo. nu existau nici păstori. În Egipt. Şi iată că aceste două animale erau acolo pentru a-l servi pe Isus. nu vă gândiţi că cineva va veni să vă servească. aceste forţe nu mai sunt acolo pentru a-l turmenta. pentru că astăzi am încă multe lucruri să vă spun. Îngerii nu vor veni să servească decât pe acela în care copilul Iisus s-a născut deja. aşa cum v-am explicat-o de mai multe ori. Vedeţi. Şi ce făceau ei? Ei suflau asupra copilului Isus. nu exista decât un bou şi un măgar. Aceasta înseamnă că toţi aceia care aveau vreo acţiune asupra corpului fizic. miei şi câinii) sunt avertizaţi. atâta timp cât copilul nu soseşte. Deci. poate. În acest grajd. când Iniţiatul ajunge să prefacă măgarul şi boul din el. credeţi-mă. această carte mă interesează. un bou şi un măgar? Ieslea este corpul fizic. Când omul începe să lucreze pentru a se perfecţiona. căci nu pentru voi vin ei. Dar cum să-l servească? Acum vă voi dezvălui un mare mister. taurul a fost considerat ca principiu creator. şi chiar şi aici. Să ne ocupăm acum de grajd. Cristos. a-l dezaxa şi a-l face să sufere. Nu vă voi spune ceea ce am citi în cărţi. las deoparte cărţile şi citesc acum din cartea Naturii vii. adică spiritele familiale care s-au reîncarnat sau nu s-au încarnat. şi vin să se încline şi să aducă daruri. Măgarul este sub influenţa lui Saturn. taurul Apis era simbolul fertilităţii şi fecundităţii. Apoi un înger a apărut păstorilor care aveau acest grajd. încăpăţânat. ele sunt în serviciul lui. De ce un bou şi un măgar? De ce nu un porc sau o pisică? Deci. Deci. la.

Ei conţin mari secrete. Înţelegerea trebuie să coboare în . şi ei nici măcar nu ştiu ce fac. şi apoi cu laptele ei. Ea l-a hrănit. Dar să ne oprim aici. toată lumea aprofundează intelectual. Şi. ca în cărţile Tarotului. Dacă nu vă amintiţi deloc. şi apoi cu laptele ei. cu sângele ei. poate ar fi fost distruse. pentru a se salva. după naştere. de masă? Este simbolic. din fericire. mai întâi cu sângele ei. nu se vor putea întoarce la ei pe acelaşi drum. desigur. Copilul Iisus să se nască şi în voi. se va dori. şi chiar foarte bine. aceste două culori sunt prezente: femeia aduce roşul. De altfel. Toată lumea ştie că micuţul s-a hrănit mai întâi cu sângele mamei sale. Dacă s-ar fi ştiut semnificaţia lor. va exista un Irod (au existat mereu Irozi) care va fi furios şi care va cere celor trei magi: “Mergeţi şi vedeţi ce-i cu copilul acesta. atât de misterios! Pentru mine este uimitor. dar conţinutul acestor poveşti este pentru discipoli. de ce oare noaptea de Crăciun este un obicei de petrecere. de secole. şi apoi cu laptele ei. Şi în acel moment magii au primit ordinul să nu se mai întoarcă lângă Irod. Sunt două culori aici: roşu şi alb. alături de globulele roşii şi cele albe: roşul şi albul reprezintă cele două principii necesare vieţii. şi mai ales în Bulgaria.. şi când îl veţi găsi spuneţi-mi şi mie. să cânţi. care. Suntem obligaţi să ne aplecăm şi să reflectăm asupra acestor mistere. lângă principiul Cristic. Restul. Care o fi semnificaţia? Nu v-aţi gândit la ea deloc. Nu este altceva mai important decât a face toate eforturile pentru ca. Ce bine că nu s-a ştiut! Şi acei ciucuri. Dar. nu sunt decât poveşti pentru cei care nu pot înţelege. trebuie să le facem să coboare în domeniul sentimentului. şi în fine. pentru că Irod îl va căuta să-l omoare”. într-o bună zi. V-am vorbit deja despre aceasta în conferinţa referitoare la ciucurii roşii şi albi. când se va şti ce simbolizează. să bei. atunci când nu înţeleg aceste lucruri! E. sau chiar în casă. bărbatul aduce albul. în sânge găsim aceste culori. este laptele mamei sale. nu inventez nimic. Mai târziu. citiţi din nou conferinţa despre ciucurii roşii şi albi. Nu v-aţi gândit la aceasta. Şi acum. culoarea roşie şi culoarea albă sunt simboluri. pentru că. Este o tradiţie. suspendaţi pe undeva. fiinţele vor înţelege că s-a născut o nouă lumină şi vor veni să vă aducă cadouri şi să vă vadă.. dar fără a depăşi limitele. Prima sa hrană. oamenii poartă ciucuri roşii şi albi pe care-i agaţă la haine sau la pălărie. Oamenii sunt cu adevărat tenaci şi credincioşi. Aceasta înseamnă că toţi aceia care vor veni lângă Isus. Un înger a venit şi i-a spus lui Iosif: “Ia copilul şi pe mama sa şi fugi în Egipt. să le realizăm în planul fizic. primăvara.Fiul Domnului. poate la fel. trebuie să mănânci. În acel moment Pământul şi Cerul vor veni. În ţările slave. şi au plecat în Ţările lor pe alt drum. credeţi-mă. suprimarea lor. iar sensul pentru Iniţiaţi. parcurg lumea. În timpul concepţiei. fiindcă vreau şi eu să vin să-l ador”. Acest lucru este cel mai greu. când le-am înţeles. poate. există îngeri care vin să-l prevină pe Copilul Iisus. Toată lumea înţelege. Când s-a născut copilul. din patru colţuri ale lumii. spunându-vă că misterele albului şi roşului au fost ascunse în aceste mici lucruri care ne-au parvenit nouă. nu-i aşa? Totul este atât de profund. aceasta se repetă atunci când femeia îşi hrăneşte copilul timp de nouă luni. dar înţelegerea n-a coborât încă în sentiment şi inima nu o simte. în fiecare an. Bineînţeles. Vă transmit ştiinţa pe care am primit-o: ea este adevărată. Şi copilul are nevoie de hrană.

Şi ceilalţi unde sunt? Vă voi arăta. comportamentul pe care acesta trebuie să-l aibă: cum să-i vorbească. pe copii. apoi în sentiment. copilul ei. Soarele este deci tatăl. Soarele este tatăl. din care soarele nostru îşi ia energiile? Da.. vedem că totul nu este decât o reflecţie a acestei filiaţii despre care v-am vorbit. munţi. şi apoi. care ne-a dat corpul ei. pentru că este fructul său. ramurile. aceasta ne-ar întârzia. bunica. în planul fizic.inimă. dar nu m-aţi înţeles. totul are o cauză. o bunică. mama. Copacul este o repetiţie a întregului univers. invizibilă. Cât de inteligent este pământul. şi cum să-i dea ceea ce are el rău. tot ce se produce în natură. iar deasupra sunt destui taţi şi mame. căci totul este în fruct. pământul are uzine. dragii mei fraţi şi surori.. şi fiecare lucru este de asemenea. Priviţi atomul: este o repetiţie a sistemului solar şi invers. găsim această repetiţie: străbunica. dar la aceasta nu ne gândim niciodată. Dacă nu ştie ceea ce este Pământul.. oceane. Există. în fine. de respect. şi tot ceea ce este util şi frumos. iar pământul. copilul este Pământul. toate resturile care i s-au transmis. o mamă şi un copil. care este al altei mame. Deci există o străbunică. Străbunica este natura cosmică. atata timp cât nu a înţeles-o pe mama sa. Pământul este fertilizat de soare. în pământ. care a format întreg Universul: soţia Domnului. laboratoare extraordinare. până la Spiritul Divin. Vă aduceţi aminte când v-am vorbit despre soarele invizibil. copilul. este deasupra pământului. copilul său. trunchiul.. Iar copiii Pământului sunt toţi copacii. flori. mama. trei naşteri ale lui Isus copilul: mai întâi în intelect. în diferite regiuni. Este o modalitate puţin bizară de exprimare. frunzele şi florile. Dacă am începe să căutăm toate corespondenţele pentru lucruri. Cheia analogiei pe care v-am dat-o deschide toate porţile. Corpul nostru este în legătură cu Pământul şi se va întoarce . unde poate transforma totul. Rădăcinile. iar prin fructe. deci. care este originea a tot. pe bunică. pământul. conştiente. şi el produce copii tot timpul anului. Desigur. dar este mai comod pentru a explica. o repetiţie la scară mică. el le transformă pentru a produce fructe. şi îl studiem numai din punct de vedere geografic: atâţia locuitori. ea nu se vede. şi. Isis. în planul fizic?“. şi o repetiţie a acestei imensităţi. şi toate marile nenorociri de aici vin. el nu are nici o posibilitate să-şi schimbe corpul fizic. În corpul fizic. totul reîncepe. cea mai urâtă. Uitaţi-vă la copac. cum să scoată forţele din el. nu-i aşa! Şi ce este Pământul? Este copilul unei mame. fiindcă noi nu o respectăm pe mama noastră. care este un reprezentant al naturii mari. Bunica este Universul. cea mai dispreţuită. corpul nostru. care este ea însăşi copilul unei alte mame. sistemul solar nu este altceva decât un atom în imensitate. pe mamă. un rezumat a ceea ce rămâne. Pământul este creatura cea mai necunoscută. dar în spatele lui sunt alţi taţi. Ei bine. de asemenea. V-am explicat-o. soarele negru. Cand observăm natura. dar v-aş putea demonstra . Iar dacă omul nu este în legătură corectă cu Pământul. Pământul este o fiinţă inteligentă. fabrici. dacă nu are cu el relaşii de afecţiune. şi o să învăţaţi să vă serviţi de această cheie.. în voinţă pentru a se face unirea în planul fizic. Cât despre mamă. reprezintă pe străbunică. râuri. pentru că aici s-a format. Există o Ştiinţă prodigioasă asupra relaţiilor omului cu pământul. Omul nu poate să-l nască pe Isus în el.. Da. lacuri. şi fructele. O să spuneţi: ” Dar cum. în voinţă. fructele. atâtea mări. Copilul Isus nu poate să se nască in acţiunile sale. în corpul său fizic. Şi aceasta o face fără încetare: toate impurităţile.

receptivă. Dacă s-ar face un studiu special s-ar găsi diferenţele.. Şi în acest Suflet Universal. Copilul aduce uşurare. în care ne legănăm. totul se luminează. nu este altceva decât prevestirea. fiindcă vine cu plenitudine. şi chiar în Fraternitate a fost cel puţin una. chintesenţă. dacă rezistă mereu în faţa soţului. omniscienţă. Iisus are multe nume. când primeşte Duhul Sfânt. îi sfătuia şi chiar îi scutura ca să se purifice. înainte şi după masă. el trebuie să aibă o femeie adorabilă. totul corespunde. pentru a face să se nască Copilul Iisus în sine. el vorbea de Sufletul . păcat de el. Vedeţi atunci de ce merită să lucrezi un an. este plenitudine. cu Sufletul Universal. Cristos. Este dragostea de Dumnezeu. Dar. Şi unirea. căci acestea sunt condiţiile necesare pentru a primi sâmburele de Sus. Aţi înţeles aceste cuvinte? De ce pace oamenilor şi slavă în ceruri? Pentru că atunci când se naşte Copilul Divin. Dar când copilul vine. totul se ameliorează. Duhul Sfânt. le lipseşte parcă ceva. dar Eul Divin. de supunere. dacă nu. Această formulă a Maestrului este. al energiei sublime. nu va exista nici un copil! Să ne oprim acum puţin asupra cuvintelor rostite de înger păstorilor: ” Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte. dragostea. ci pentru a lucra până ce această dragoste divină să poată înflori în sufletul nostru. Sufletul Universal este oceanul în care totul trăieşte. Şi apoi. acestea nu sunt decât formule diferite pentru a exprima aceeaşi realitate. care ştie tot. Vedeţi ce spune Sfântul Pavel: ” Oh! Copiii mei. foarte profundă: el nu a dat-o numai pentru a o repeta mecanic. pe care sufletul trebuie să o primească cum femeia primeşte dragostea soţului ei. vine şi plenitudinea. pe Cristos. este cel mai pur eter. totul se mişcă şi se hrăneşte. Naşterea lui Cristos este o problemă foarte importantă de care toţi Iniţiaţii trebuie să se ocupe. anunţul copilului care se apropie.. totul se aşează. este dragostea ce o aduce Copilul Iisus. Acelaşi lucru este şi cu sufletul omenesc. care-l va concepe pe copil. Au fost destule naşteri în această noapte în lume.. numele Lui este Iisus. care transmite tot. pentru a primi Duhul Sfânt. Şi când Apostolul spunea:” Noi în El ne mişcăm”. în partea cea mai subtilă a acestui Suflet care trăieşte. şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!”. Bineînţeles. este Akasha. în istorie. de la un capăt la celălalt al universului. ci Eul Superior. de adorare. este triunghiul pe care se construieşte edificiul. Când omul se uneşte cu Eul Superior. este receptaculul cosmic al materiei primordiale. Iisus s-a născut în această noapte. câte schimbări nu vor veni în existenţa noastră! Peste tot. De aceea formula Maestrului Peter Deunov: “ Dragostea de Dumnezeu aduce împlinire vieţii ” este de o mare profunzime. cu adevărat. Mama Divină. Deci şi el a înţeles că naşterea lui Cristos trebuia să se facă în fiecare suflet omenesc. De aceea vorbea discipolilor săi. care este peste tot.. locuiesc Tatăl Ceresc. cât m-am străduit să fac să se nască Cristos în voi!”. o viaţă întreagă. Sufletul omenesc este ca o femeie: dacă femeia este agresivă. Priviţi un bărbat şi o femeie care nu au copii. Copilul aduce împlinirea. ea nu va avea niciodată un copil. resimt un gol. şi să se pună într-o stare de acceptare. mai mulţi ani. el îl preamăreşte pe Domnul şi pacea se instalează în sufletul omului în care s-a născut.că totul. Această dragoste divină care aduce împlinire vieţii. Duhul Sfânt. dar în domeniul mistic nu mai este Iisus.

Şi mai departe de acest ocean. şi care apoi a creat totul. influenţaţi-l. Adevărata lumină creată de Domnul.. mi-ar place să lucraţi şi să aplicaţi tot ce v-am dat ca metode. şi totuşi el este acelaşi. în realitate nu este chiar foarte exact. Duhul Sfânt devine Tatăl. Dacă nu. totul nu este decât o problemă de legături. Dar. dar care nu este Dumnezeu-Însuşi. muzică. care ştiau multe despre aceste lucruri. Numai în ştiinţa ezoterică I se dau nume diferite. lângă nepotul său este bunic. Hod este masculin vis-avis de Iesod. frumos şi delicat. unde noi suntem peştii unei alte specii care trăiesc ca peştii din ocean. în acel moment devine feminin. unul spune Fiul. Sufletul Universal are deci. şi această primă substanţă care era lumină pură. a fost Sufletul Universal. inteligenţi şi rezonabili. devine pozitiv. lângă tată este fiu. o reprezentare care ne dă o idee despre adevărata lumină.Universal care este o emanaţie a Domnului. Mama devine Duhul Sfânt. şi toate fiinţele se mişcă în el. Gândiţi-vă puţin. tată şi bunic. etc. Toate religiile Antichităţii au divinităţi care îşi schimbă sexul. nu veţi profita de nimic. etc. Când se spune că trăim în Dumnezeu. adică daţi-i ceva. dacă doriţi să profitaţi de ceea ce ştie. nepot. etaje mai mult sau mai puţin dense. Lumina care o vedem este o reflecţie. se întinde un ocean eteric unde trăiesc alte creaturi. Această lumină este compusă din straturi diferite.. dar şi ca o zeiţă bărboasă. într-o substanţă emanată de El. mai multe decât preoţii noştri.. Şi anticii. altă dată ploaie de aur.. şi veţi găsi soluţii la majoritatea problemelor care vă frământă. masculin vis-a-vis de sefirotul Hod. Dar. Ei da. Când Dumnezeu a spus: ”Să fie Lumină!”. acesta este Sufletul Universal. altul Duhul Sfânt sau Tatăl. iar contemporanii au uitat-o. când vă aflaţi în faţa cuiva care vă este inferior. Aşteptaţi mereu revelaţii noi. că este . Mari secrete sunt ascunse în aceste metamorfoze. el conţine totul.. În realitate este simplu de înţeles. sefirotul Neţach care reprezintă tot ceea ce este feminin. Veţi crede. putem deveni înţelepţi. trăim de fapt. Iată o ştiinţă pe care oamenii trebuie să o înveţe: cum să schimbe polaritatea. deveniţi un bărbat. şi este minunat! O să spuneţi:” Dar putem înnebuni! ” Nu. iar tot ceea ce v-am spus zace aruncat undeva.. şi unde locuiesc Duhul Sfânt şi Mama Divină. El a fost înaintea soarelui şi stelelor. aţi pierdut ceva în loc să câştigaţi. Iar Zeus. care. În Arborele Sefirotic. imediat trebuie să deveniţi ca o femeie. Trebuie să înţelegeţi că Iniţiaţii pot să se servească de termeni diferiţi pentru a exprima aceeaşi realitate. Acum vreau să vă spun că. culoare. Aceasta demonstrează că Anticii cunoşteau legea polarităţii. lumina care a apărut nu este lumina pe care o vedem. ca peştii într-un ocean. Fiul devine Mama. Şi adesea inversează aspectele! Duhul Sfânt devine Fiul. Într-un domeniu. dar devine feminin vis-a-vis de Neţach. Să luăm un bărbat: el poate fi în acelaşi timp fiu. poate. tot ce are parfum. protejaţi-l. încântător. care este foc. de exemplu. Când vă găsiţi în faţa cuiva care vă depăşeşte.. din contră. etc. au reprezentat-o pe Venus ca o frumoasă femeie. unchi. lângă fiu este tată. şi nu veţi primi nimic. în timpul absenţei mele. La început Domnul a emanat o Lumină.. nu. şi veţi vedea că atunci când nu aţi ştiut să vă polarizaţi în faţa unui superior sau a unui inferior. de câte ori nu şi-a schimbat formele! Odată taur. Trebuie să ştiţi să vă polarizaţi în toate momentele vieţii. Revedeţi notiţele luate. Şi poate fi încă şi văr. mai mult sau mai puţin subtile. El alimentează Universul. până la vârf. Priviţi atmosfera: este un ocean. altă dată lebădă. ca formule. şi cu ajutorul ei a fost creat totul. mai mult sau mai puţin subtile. putem face variaţii.

foarte rar. plenitudinea vieţii. trebuie să fiu ferm. Am descoperit atâtea lucruri neobservate!”. Dar închizând izvorul. şi ne-am dat seama că nu le citisem. Orice copil are un tată şi o mamă. PĂRINŢII LIPSESC ŞI COPILUL NU SE VA NAŞTE. Dacă nu aveţi cele două principii: iubirea. pentru a şti că naşterea lui Iisus nu a fost numai un eveniment istoric. care este principiul feminin şi înţelepciunea.” Dar gândind aşa. Da. viaţă. Interpretat simbolic.vorba aici de mândria mea. nu trebuie să-i ajut. el nu va intra în Împărăţia Domnului. Mama este apa. Iar pe morţi. va fi şi vegetaţie. a treia oară. Bineînţeles. Am dorit numai să vă prezint un colţ din viaţa voastră interioară. fiindcă există apă. sub forma Copilului Cristos. dar naşterea lui Iisus este naşterea voastră. Da! Un izvor!.. lumina. Da... adică din apă şi foc. care se produce anual în natură.. el aduce mereu noi conferinţe. care este principiul masculin ( uneori acestea se inversează ). şi dacă vreţi adevărul. Ne-am născut deja. şi copilul care se va naşte va fi adevărul. şi să-şi bată joc de voi. dar nu ne-am născut din iubire şi înţelepciune încă. cine să-i mai înşele? Sfârşit!. Atâta timp cât va exista izvorul. dar eu vă cer să recitiţi cărţile. dar nu vă lăsaţi niciodată izvorul vostru să tacă! Iată marele secret. spiritul. Evident. vă spun că am spus totul în prima conferinţă:” A doua naştere “. trebuie să plângem. Omenirea există de milioane de ani. Nu v-am interpretat întreg capitolul din Sfântul Luca.. dansuri. Sunt două simboluri: apa este principiul feminin. recitiţi prima conferinţă.. atunci nimic nu se explică. şi din această primă conferinţă au rezultat celelalte. cântece.. Iată câteva cuvinte despre prima conferinţă.. veţi fi apoi de mii de ori recompensat. nimeni nu vă va mai înşela. veţi distruge tot! Viaţa se va duce. puritate. dragii mei. de acum 2000 de ani. este incompatibil cu marea iubire a Domnului. şi spiritul este principiul masculin.. Dumnezeu a aşteptat un moment istoric pentru a-şi manifesta iubirea trimiţându-şi Fiul. spunând: ” Ceilalţi nu merită ca eu să fiu bun. nici solicitat. iar DACĂ NU AVEŢI IUBIRE. tot ceea ce este real şi adevărat. dar şi un fenomen real. ne trebuie un tată şi o mamă elevaţi. dacă nu posedă cele două principii în el. în fiinţa omenească. A doua naştere este naşterea lui Iisus. Şi ce este extraordinar în această primă conferinţă? Nimic. Mai întâi.. există destui oameni inteligenţi care au hotărât să-şi împiedice izvorul să curgă. Veţi fi cel mai sărac şi mizerabil om. Dar tocmai acest izvor este secretul. mai evoluaţi ca părinţii fizici.. trebuie să ne . ŞI NICI ÎNŢELEPCIUNE. Şi pentru puţin timp! Şi apoi. e clar. Veţi vedea că nu le-aţi citit. Recitiţi-le încă o dată. Trebuie iubire şi înţelepciune. Pentru a ne naşte a doua oară. a celei de-a doua naşteri: cum să ne naştem din apă şi spirit. Înlăturaţi izvorul şi totul va dispare. De când curge. şi uneori. asta nu are nici o importanţă. nu vă veţi putea naşte. veţi fi mort. Ei. la fel şi fericirea. adică nu se va naşte a doua oară. ci numai un mic izvor care murmură. veţi pierde tot. Dacă omul nu se naşte din apă şi foc. Mulţi mi-au spus deja: ” Maestre. şi ce dacă v-au trădat unul sau doi? Nu are nici o importanţă în faţa unei surse care curge. ce făcea? După creştini. iar tatăl este focul. nici fizică atomică. şi astfel nu voi fi înşelat. Totul este acolo!. adică iubire. oameni şi o întreagă cultură cu muzică. Dacă credem că naşterea lui Iisus nu este decât un eveniment produs acum 2000 de ani.. Nu sunt nici teorii nebuloase. Lăsaţi-i pe ceilalţi să vă înşele. şi atunci iubirea unde era?. animale. am recitit cărţile. s-a sfârşit. fiindcă ea tratează problema naşterii.

Această viaţă pură. şi atunci ea dă parfumul. participaţi la o muncă gigantică. . Aveţi un Dumnezeu. Nimeni nu va rămâne nemodificat: fiecare va înţelege câte ceva. Maria şi Copilul între măgar şi bou.. dar în tot ce are sens nu vreţi să credeţi. de o asemenea lumină. fericire şi bogăţie spirituală. să-l găsim. aveţi un ideal. nici creştini.. şi se vor produce mari transformări. Credeţi în lucruri năstruşnice. Nu are sens! Adevărul este că Iisus Cristos a apărut de mai multe ori în omenire. Există perioade când sufletul omenesc se împlineşte. Dacă nu puteţi accepta acestea. Vă puteţi îndoi de apariţia lui Cristos în istorie. trebuie să degajaţi această viaţă. mai ales. fiecare fiinţă trebuie s-o facă şi într-o bună zi va fi înconjurată de o aură de lumină şi culori. veţi constata. căutaţi. se vor propaga peste tot.. Păstraţi acum această imagine a ieslei. Şi iată. care degajă o fiinţă. el nu se poate încă ridica. subtilă. facem o muncă prodigioasă asupra creierelor şi conştiinţelor pentru că gândurile noastre. de o asemenea grandoare. surâsul. Astăzi. Pentru că astăzi este naşterea lui Cristos. Credeţi-mă. Şi toate aceste idei care le lansez. lumină. va simţi câte ceva. parfum. muzică. sunt unde care se propagă şi care vor atinge inimile şi inteligenţele a mii de oameni şi femei din întreaga lume. şi atunci el emană esenţe delicioase. rugăciunile noastre. Se spune mereu:” Dumnezeu este iubire. Astăzi este naşterea adevărată a Copilului Cristos. cântecele. Şi fiindcă cineva a scris asemenea lucruri. Va trebui însă acceptat imediat un lucru. dar nu se vede nicăierei. sub formă de culori. Şi ce vom spune? Că latura istorică nu este foarte importantă. şi această naştere a operat formidabil în lume şi în Fraternitate. că a fost un mit.. v-o spun pentru că este un adevăr. dar într-o zi. că Iisus nu a existat. Dumnezeu este iubire. pielea. privirea.. Acest parfum este ceva invizibil care apare în jurul ei. pe care o iubim. şi în acelaşi timp răspândeşti lumina. Voi veţi fi cei trei magi şi vă veţi conduce după stea. aveţi o religie. şi dacă vreţi mereu să vă dezvoltaţi. cu dovezi de netăgăduit. şi atunci nu aţi fost prezenţi! Dar mai adaug ceva. păstraţi-le cu grjă. totul se schimbă. chiar şi vocea. Până acum nu v-am spus că. este o zi extraordinară. nimic. dragii mei. cu Iosif. astăzi. să străluciţi.”. şi aşa cum naşterea unui copil aduce speranţă vieţii.. Acum vă doresc pace. nu sunteţi nici credincioşi. şi acea stea care străluceşte deasupra grajdului. veţi vedea. Dacă vreţi să fiţi iubiţi. Veţi vedea. şi va mai apare încă în viitor. Astăzi este Crăciunul. Să presupunem că s-a ajuns la demonstrarea. şi de cea mai mare slavă. va primi câte ceva. există un lucru care nu poate fi înlăturat. da. nu este neapărat necesar ca Cristos să se fi încarnat. şi chiar pe alte planete.rugăm ca el să revină. armonie. Vi se spune că o singură dată această dragoste s-a manifestat pe pământ.. aveţi un Maestru.. admiraţi. Aşa cum floarea se deschide. şi anume că acela care a scris Evangheliile este la fel de mare ca El. de o asemenea profunzime. în tot universul. acest copil. Unii au făcut-o şi au demonstrat cu dovezi ştiinţifice. Cristos s-a născut. la fel ca şi cei care au demonstrat contrariul. Şi totuşi. este acea viaţă după care alergăm. nici face miracole. Copilul este încă mic. Aceasta este adevărata muncă: în acelaşi timp te îmbogăţeşti spiritual. el va face lucruri mari. Pentru fiecare fiinţă vine momentul când floarea se deschide. trebuie numai să-l căutăm. Adunaţi toţi aici.

dar nu acest lucru este important. mai ales că. să putem face faţă unor lucruri . ca şi acrobatul de la circ. zi de zi? Pentru a dezvolta ceva. De acum înainte. Cât despre ceilalţi. vreau să fiu mereu în faţa surprizei. se celebrează o sărbătoare. spiritele celeste se pun în slujba sa. silindu-mă să mă aflu mereu în echilibru. dragii mei! DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE Conferinţa din 25 Decembrie 1979 Câteva aspecte simbolice ale Crăciunului Lectura meditaţiei zilei. Au existat întradevăr o stea. în Ceruri. deoarece mi se prezintă pagini pe care nu le cunosc şi apoi sunt obligat să vă vorbesc despre ele fără nici o pregătire prealabilă. este să te descurajezi. Eu mă exersez. dragii mei fraţi şi surori. ce să mai vorbim! Au mâncat. că pot să aranjez cum doresc eu lucrurile şi astfel nu voi mai fi martirizat. Este Copilul Regal. Pentru moment pregătiţi condiţiile. şi la această sărbătoare trebuie să participaţi şi voi. sărbătoarea Crăciunului. o iesle cu un bou. Deci. întreg Cerul este aici. s-au ghiftuit. în cazul nostru. Chiar şi cei care au făcut cele mai mari tâmpenii trebuie să se trezească. vor repara. Sus. Când copilul Hristos se naşte în sufletul discipolului. Din punct de vedere simbolic acest lucru este adevărat: ori de câte ori copilul Hristos se naşte într-un suflet. vor plăti. Veţi spune că este foarte simplu. steaua se află acolo.Naşterea lui Cristos în lume. 25 Decembrie. Chiar ceea ce s-a scris în Evanghelii despre naşterea lui Iisus nu este adevărat din punct de vedere istoric. Ceea ce este rău. vă doresc noapte bună. e de înţeles. Gândiţi-vă bine! Munciţi şi într-o bună zi Copilul Iisus se va naşte în voi. aşa se întâmplă mereu. dar Dumnezeu le dă o şansă de a avansa. Aceasta este viaţa: mereu lucruri neprevăzute.. puţini sunt aceia care ştiu să se dedubleze. dar este perfect adevărat din puct de vedere simbolic şi ezoteric. Iată o pagină care reflectă fidel ziua de astăzi. El le acordă credit trimiţându-le un Mântuitor. Nu toată lumea acceptă neprevăzutul. Trebuie să vă arăt şi eu că sunt o victimă.. şi să refuzi să urci. Vor suferi. Dar eu. au băut. este speranţa că Dumnezeu nu i-a abandonat pe oameni. pentru a-l admira şi a-i oferi tot ceea ce are nevoie. pe o sârmă. nu mai petreceţi Crăciunul aşa. îngeri. astăzi. îngerii cântă... când a venit pe lume un salvator al omenirii. iar magii vin să-i aducă ofrande. şi nu uitaţi Crăciunul continuă încă şi mâine şi poimâine. De mai multe ori în cursul istoriei s-a produs acest fenomen. lucrurile trebuie explicate într-o desfăşurare logică şi clară. cel puţin prin puterea gândului. păstori. Chiar dacă ei Îi încalcă mereu legile. Bună seara şi noapte bună. pentru a participa cu adevărat prin spiritul lor. prefer acest lucru. iar acum sunt bolnavi. Iar când nu gândim astfel. de ce spuneam că mă găsesc într-un circ. pentru a salva toate sufletele. Din nefericire.

fiind singurul care înseamnă cunoaştere şi puritate. dar rugaţi-vă pentru mine. Acum. Am spus. moment în care asupra lui sa coborât Duhul Sfânt.. ce mister se află în spatele acestei naşteri!. Se menţionează în cărţi că. al lui Iisus. iar eu m-am oprit asupra apei şi focului. Dacă şi creştinii doresc acest lucru.. iar când li se întâmplă ceva.. fiinţe trimise de Cer. . ce semn favorabil!. care l-a întrebat: “Cum să ne mai naştem încă o dată. că nu vor exista niciodată critici... atunci trebuie să ne spunem: “trebuie să rezistăm.. Când? În cel de-al 30-lea an al vieţii sale... Ei bine. dacă doresc să se asemene lui Iisus. i-am menţionat şi eu în conferinţele mele. Pentru a mă exersa. Era tocmai ziua conferinţei: “Dacă nu vă naşteţi din apă şi din foc . Apoi Iisus a început să facă lucruri extraordinare. spunându-mi că a avut loc o mare inundaţie în casă. De ce am ales astfel? Pentru că aceasta este semnificaţia Crăciunului.. bineînţeles.. Sora care mă găzduia a venit puţin mai târziu îngrozită. în privinţa Crăciunului. l-a mirat foarte mult pe acesta. vă mai amintiţi poate. Copilul Regal. Oamenii gândesc mereu că drumul le este presărat continuu cu flori. mă întreb unde au găsit Iniţiaţii aceste simboluri. am încercat să spăl ceva. să acceptăm şi astfel vom putea avansa”. masculin şi feminin. peste vecinii de la parter. Cum s-au născut ei pentru a doua oară? Cel care nu se naşte a doua oară. a fost ceva neprevăzut în acele momente: înainte de a veni la conferinţă. în câteva secunde. accidente. fiindcă Iisus vorbind astfel în faţa lui Nicodim. ei sau născut a doua oară.. Acum. acelor două principii. interpretând din punct de vedere astrologic. au existat Iniţiaţi înaintea venirii lui Iisus. da. Apoi. ce abundenţă. Aici este a doua naştere a lui Iisus. Dar. în care Îmi găsesc plăcerea”. Dar majoritatea oamenilor nu gândeşte astfel.. Acum. Aici se subînţelege a doua naştere. Conferinţa care trata acest subiect concluziona că trebuie să se nască în noi acest copil care este Hristos şi care poate face minuni..teribile. vă spun să-mi alegeţi pagini care nu le cunosc... apa curgând peste tot. când suntem deja vârstnici?” El nu a înţeles foarte bine spusele lui Iisus. cum să ajungem să ne naştem a doua oară. ei trebuie neapărat să se nască pentru a doua oară. spunându-ne “aceasta este viaţa”. Trebuie să regăsiţi aceste conferinţe. înaintea naşterii lui Hristos? Da. ceva pentru binele omenirii.adică din spirit . atunci s-a auzit o voce din cer care spunea: “Acesta este Fiul Meu preaiubit. că a fost prima conferinţă pe care am făcut-o venind din Bulgaria.. ei clachează repede. Crăciunul este o sărbătoare al cărui sens nu a fost înţeles de foarte mulţi creştini. că vor fi mereu gratulaţi. din India şi când a fost botezat în apa Iordanului de către Ioan Botezătorul. iar eu îmi spuneam ce succes a fost.. alchimic şi cabalistic. nu le ştiu. nu îşi imaginează că viaţa este plină de surprize. Crăciunul reprezintă naşterea Copilulu Divin. ceva nou.. luându-mă cu treburi. Dar creştinii nu se prea gândesc la acest subiect. Iată cum văd eu lucrurile. pentru a crea religii noi...nu veţi intra în Împărăţia Domnului şi nu veţi dobândi viaţa veşnică”. dar în câteva secunde încerc să mă pregătesc. da. lăsând apoi robinetul deschis. Stă scris: “Dacă nu vă veţi naşte din apă şi din foc. nu veţi intra în Împărăţia Domnului”. extraordinare.. am uitat robinetul deschis şi apa a năvălit peste tot în lipsa mea. divine. dacă mă opresc asupra laturii simbolice. doriţi să ştiţi dacă Iisus s-a născut a doua oară?. este foarte delicată această problemă. nu poate face lucruri celeste. da. curge!. nenorociri. când a venit din Himalaia.

ne purificăm. pe care o aduce a doua naştere? Bineînţeles. alte momente. de asemenea simbolurile lui Saturn. pentru că la miezul nopţii.. de a ne naşte a doua oară? Nu. peşterile. Dacă v-aş vorbi acum din punct de vedere al echinocţiilor şi solstiţiilor. mai ales vara. iar în Capricorn erau lucrurile cele mai grele. activitate. cand zilele sunt cele mai scurte din an. iar aceasta simbolizează mereu munţii. da. ne găsim în rugăciune. ele rămân mereu repere astronomice.Oare discipolii Fraternităţii pot primi şi ei această fericire. în emisfera nordică. Deci. ce se găseşte pe cer? La ascendent. Sunt lucruri extraordinare de spus în legătură cu aceste sărbători. în aceste grote şi iesle. în plexul solar se găseşte ieslea. petrec. la orizont. Indiferent că ea se produce într-o iesle. cu un bou într-o parte şi un măgar într-alta. acest spirit. Dar. buni de puşcărie. acest lucru se întâmplă primăvara şi toamna. eu v-am explicat că a doua naştere se face în plexul solar. aici sub semnul lui Saturn. care totuşi se gândesc la aceste lucruri. apa era cea care curgea. în timp ce iarna multe lucruri se opresc. acum. Dacă ne oprim apoi asupra laturii simbolice. Este posibil. consideraţi nebuni. zilele cresc. aşa se spune că Iisus s-a născut din Fecioară. apar alţi curenţi. Plecând de la 25 decembrie. cunoscute din cea mai îndepărtată antichitate. De ce? Deoarece în timpul anului. iar zilele sunt egale cu nopţile. acest lucru ne va lua ceva timp. pentru a deveni receptori ai Duhului Sfânt. în Berbec şi ale lunii septembrie în . această scânteie. botezul. citim. reculegerea. ei mănâncă. v-am mai spus că aceştia mai simbolizau splina şi ficatul. Ce sunt echinocţiile? Soarele se află într-un anumit punct pe cer. Copilul Iisus a putut să se nască. în zilele de 22-23 ale lunii martie. deci avem mai multe condiţii să pătrundem în profunzimea fiinţei noastre şi să găsim condiţiile propice naşterii copilului. iar nopţile sunt cele mai lungi. în animalitate. în Capricorn. că. facem orice. ne rugăm. unii din noi se ocupă de altceva. Unde se găseşte Fecioara? De ce se spune că El s-a născut dintr-o Fecioară? Simplu. pentru a acţiona apoi după regulile şi legile divine. când Iisus le spunea discipolilor săi că acum sunt pescari. Da. Sfântul Ion. se găseau atunci constelaţia Orion şi cele trei stele care reprezentau pe cei trei magi. Paştele. viaţa care curge. Sfântul Mihail.. în loc să fi trăit întreg anul pentru a putea primi. În Vărsător. meditaţia. medităm. în aceste subterane. Crăciunul înseamnă a doua naştere. numai eforturi şi renunţări nu dorim să facem ca să ajungem aici. iar toamna. Iar boul şi măgăruşul sunt. nu ne gândim la aşa ceva. beau. în reculegere şi în frig. acolo unde se găseşte momentul pescuitului. la 25 Decembrie. deoarece este sărbătoare şi o sărbătoare trebuie sărbătorită!. Da. există cele patru sărbători: Crăciunul. da. care începe să apară. Ce este 25 Decembrie? Este constelaţia Capricornului. în meditaţie. Cum să îi facem acum pe creştini să priceapă că noi toţi avem aceeaşi misiune. soarele intră în constelaţia Vărsătorului.. care reprezintă apa. în acest moment. în întuneric. Iar sus pe cer. de ce nu ne gândim noi la toate aceste lucruri? În loc să ne pregătim pentru a doua naştere. Soarele se găseşte în Capricorn. ai lui Hristos dacă vreţi. există munca. astrologice. se află consteleţia Fecioarei. pentru asta lucrăm aici. subteranele şi aici găsim şi simbolul lui Saturn.. Există foarte puţini oameni. dar pe scurt vă pot spune că Soarele intră apoi în constelaţia Peştilor.

apa care curge. apoi. Aceasata dovedeşte faptul că ei nu au trecut printr-o şcoală iniţiatică. care conduc acum şi care sunt destul de puternice ca să schimbe cursul lucrurilor. Deseori. plantele. înnotăm în lumină. nu au trăit în viaţă binecuvântarea de a întâlni modele. adică cele 12 semne ale Zodiacului. viaţa care curge. unii îmi spuneau că nu merită să-i iubeşti pe oameni. Mă opresc aici... să fii fericit şi astfel îşi închid sufletul. ei şi-au dorit să fie proprii lor maeştri şi astfel s-au distrus. Toate acestea sunt legate de latura astrologică. că ei sunt răi. venind într-o şcoală iniţiatică. nelimitate. oamenii. pentru a stimula omenirea. ultimii care rămân sunt arborii. v-am mai spus-o de atâtea ori. simbolic vorbind.. apar posibilităţi noi. inundaţii şi tot soiul de evenimente datorate lui Saturn şi Uranus. există solstiţiile de vară (iulie) şi de iarnă (24-25 decembrie).. dar esenţialul înseamnă iubirea.. inspiraţiile cele mai reuşite.Uneori apar anumite posibilităţi peste limita normală. deoarece mai sunt foarte multe de spus. exemple. pentru că rezultatele vor fi inexprimabile. animalele. toate celelalte lucruri pot veni. sentimentele cele mai bune. în funcţie de sosirea soarelui la 22 martie. criminali. ar trebui să vorbim mult pentru a afla ce înseamnă aceasta: este viaţa. adică cât durează fiecare semn.. având 72 de ani. apa care curge din abundenţă pentru a însufleţi. adică gândurile cele mai bune. să bea. nici anatomie sau fiziologie. care nu mai curgea. nici astronomie: eu cunosc numai un singur lucru. totul dispare. descoperiri. civilizaţii şi culturi care apar în jurul apei. Dacă vreţi. chiar dacă ni s-a făcut cel mai mare rău posibil. viaţa. dar adevăraţii Iniţiaţi au căutat mereu Iubirea. un entuziasm interior. cultura şi civilizaţia. în timp ce ceilalţi continuau să mănânce. fiindcă acum ne găsim în această perioadă.. nu au înţeles aceste lucruri? Ei îşi spun că nu merită să fii bun. astfel pentru un singur an. trezirea conştiinţei. să învăţaţi ceva. În Vărsător se vor produce destule lucruri.. acolo unde se găseşte iubire. dar voi aţi zâmbit. mari descoperiri. eu nu cunosc nici istorie sau geografie. Dar cum ne aflăm în Vărsător. nu au avut dascăli buni. Ei se pedepseau pe ei.000 de ani tereştri. nu ne gândim decât să-i luminăm pe oameni. vin să se instaleze împrejur. extraordinare. să-i încălzim.. când există o încrucişare între ecliptică şi ecuator. Iată cum plasau Iniţiaţii moartea şi învierea. Când aveam 5-6 ani rămâneam ore întregi . Deci. trepidaţia. totuşi. mai inteligenţi. Iată consecinţele.. dar şi ei se vor stinge încet în lipsa apei. Deoarece. ea însemnând crucificarea. dar esenţial pentru Iniţiaţi a fost apa. păsările. se va găsi orice. rezultate în toate domeniile.. arbuştii. începând să urască. insectele.. iar ei doreau să-i pedepsească pe ceilalţi. iubirea. nici psihologie. Cum se face că oamenii cei mai erudiţi. mai înţelepţi.... de aproximativ 2140-2160 de ani.. înseamnă aproape 25. fiecare grad în zodiac. astfel vom învinge orice. da. revelaţii. Eu le răspundeam că cei care judecă aşa şi-au pierdut izvorul lor interior.. apoi pot apare înflorirea şi creşterea.. iar câteva zile mai târziu urma învierea. aceasta este semnificaţia unui an solar. Când apa curge.Balanţă. Dacă ar trebui să ne oprim asupra Vărsătorului. să-i ajutăm. da. trebuie să lăsăm să ţâşnească izvorul. suntem plini mereu de iubire şi bunătate. puteri. ei nu mai aveau nimic: nici plante. nu m-aţi crezut. când apa dispare. trăim o viaţă nouă. trebuie să fiţi atenţi la un singur lucru. sursa. fiindcă au fost jigniţi şi s-au închis în ei. Merită ca discipolul să înţeleagă bine importanţa Crăciunului şi să facă toate eforturile pentru a doua naştere. oamenii care doreau aceasta aveau o filosofie deplorabilă. “anul lui Platon”.

. nimic nu este întâmplător. Înainte era semnul Peştilor. şi nu mă lipsi de prea mult. Toate evenimentele de acolo. nu trebuie să-i mai numesc. totul este simbolic. trei ţări. Vedeţi cazul bombei atomice.. eu cred că este bine să puteţi capta toate aceste emanaţii în chip armonios şi binefăcător. că exista ceva în mine. După aceea. iniţiatice.. chiar şi Învierea... vor apărea alte elemente. Dar. De unde veneau ei? Din Mesopotamia.... ea a apărut sub semnul Vărsătorului. aşa mă găseau ai mei. Cum se numeau cei trei magi? Sunteţi la curent. adevărate. aceste lucruri ne vor duce departe.. Ei. dar unii dintre voi se gândesc... dacă nu ştim să ne acordăm la aceşti curenţi. din Persia. Dar. se încearcă dominarea elementului aer. etc.. ca să nu Te uit. sunt însemnate în latura astrologică.. Un minut de meditaţie... când eşti născut sub semnul Vărsătorului. Iată de ce simbolul celor două mâini prin care curge apa. de-abia ieri.... să spunem totuşi câte ceva. Toate acestea sunt lucruri preţioase.. da. Dacă ar trebui să vă explic unde se găseşte Irod şi cum se numeau magii. acum.. din ce ţări veneau. alaltăieri. bineînţeles. Rugăciune: Doamne.minunându-mă şi privind apa care ţâşnea din pământ. acum.. ajunge pentru moment. apa domină!... DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE. Vărsătorul nu este de loc milos şi iertător. nu întâmplător. Altminteri. el este explorat şi se vor face lucruri formidabile cu aerul. ci va tulbura şi va răsturna totul în cale. ceva care era atras de apa care curgea.. nu-i aşa? Deci. sub semnul Vărsătorului. Ce înseamnă aceasta? Am înţeles-o prea târziu. din Etiopia. avioanele. farfuriile zburătoare. este simbolul Vărsătorului.... prin apariţia vapoarelor.. Melchior. rachetele. Ce să-i faci. dacă eu îi mai ştiu?. Pentru a vă dovedi aceasta. dacă nu suntem în armonie. privind limpezimea şi puritatea apei. ei bine. când s-a reuşit dominarea elementului apă. ca să nu mă revolt... Gaspar.. . iată-i: Baltazar.. nu-mi da prea mult. la fel ca armele sofisticate. iar constelaţia sa va juca un rol excepţional în această epocă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful