You are on page 1of 1

ALCANI 1. Definitia si seria omoloaga la alcani 2.

Scrieti formulele substantelor cu denumirea a) 4,5 dietil 2,3,4 trimetil nonan b) 3 etil 2,3 dimetil 4 izopropil decan 3. Reactia de substitutie la alcani 4. Scrieti reactia de ardere pentru hexan si calculati volumul de aer cu 20% oxigen necesar arderii a 5 litri de hexan 5. Prin arderea a 7,8 grame hidrocarbura rezulta 23,6 grame de dioxid de carbon si 12,1 grame de ap. Se cere formula hidrocarburii cunoscand ca M = 58 6. Se ard complet 112 litri amestec de metan si propan rezultnd 224 litri dioxid de carbon. Se cere volumul de aer cu 20% oxigen necesar arderii amestecului