10 QUY TẮC TRONG RÈN LUYỆN THỂ THAO

10 Rules

Rule No.1 PHẢI MẶC QUẦN ÁO THỂ THAO !

THẬM CHÍ CẢ LÚC NHẢY DÙ !

Rule No.2
KHI MẶC QUẦN ÁO THỂ THAO, KHÔNG NÊN MẶC LỆCH SANG MỘT BÊN!

Rule No.3 PHẢI KIỂM TRA XEM BỘ THỂ THAO ĐÓ CÓ VỪA HAY KHÔNG?

ĐẶC BIỆT LÀ TRONG MÔN UỐN DẺO

Rule No.4
THỂ HIỆN RẰNG BẠN YÊU QUÝ NGƯỜI CÙNG ĐỘI BIẾT BAO NHIÊU!

Rule No.5 NHƯNG KHÔNG NÊN THỂ HIỆN QUÁ MỨC!!!

SẼ GIỐNG NHƯ: NHỮNG THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI ĐUA XE CÔNG THỨC F1

ĐỘI BÓNG ĐÁ CŨNG VẬY !

Rule No.6 TRUỚC LÚC VÀO THI ĐẤU, NÊN KIỂM TRA XEM QUẦN ÁO THỂ THAO CÓ BỊ THỦNG CHỖ NÀO KHÔNG?!

GIỮA LÚC THI ĐẤU MỚI PHÁT HIỆN RA THÌ ĐÃ…

Rule No.7 TRƯỚC KHI THI ĐẤU KHÔNG NÊN UỐNG NHIỀU NƯỚC QUÁ!

Rule No.8 CŨNG KHÔNG NÊN SỬ DỤNG KỸ XẢO KÍCH THÍCH TINH THẦN!

TUY RẰNG CHÚ ẤY CŨNG LUYỆN TẬP NHIỀU RỒI…

Rule No.9

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG CHÍNH XÁC CÁC DỤNG CỤ THỂ THAO !

Rule No.10 PHẢI LUYỆN TẬP THƯỜNG XUYÊN ĐẤY! NẾU KHÔNG THÌ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful