VISSZATÉRÉS

A REINKARNÁCIÓ TUDOMÁNYA

Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
tanításai alapján A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének Alapító Acaryája

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

Ajánlás Ezt a könyvet szeretett lelki tanítómesterünknek és vezetőnknek ajánljuk, Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadának, aki az Úr Krsna transzcendentális tanításait, beleértve a reinkarnáció hiteles tudományát is, elhozta a nyugati világba. - A Szerzők -

„Biztos vagyok abban, hogy valóban újra megszületünk és hogy az élet a halálból ered, s a halottak lelke tovább él." - Sokrates „A lélek kívülről érkezik az emberi testbe, ideiglenes lakhelyére, melyet újra el fog hagyni... más lakhelyekre vándorol, mivel a lélek halhatatlan." - Ralph Waldo Emerson, Journals of Ralph Waldo Emerson „Nem akkor kezdődtem amikor megszülettem, sem akkor, amikor megfogantam. Folyamatosan növök, fejlődöm megszámlálhatatlan miriádnyi ezredéven keresztül... az összes előző énemnek megvan a hangja, visszhangja és súgása bennem... óh megszámlálhatatlanszor fogok még újraszületni." - Jack London, Csillagvándor „A halál nem létezik. Hogyan is létezhetne halál, amikor minden az Istenség része? A lélek sohasem hal meg, a test pedig igazából sohasem élő." - Isaac Bashevis Singer, Nóbel díjas Történetek a kemence mögül „Ő ezeket az arcokat és alakokat ezerféle viszonyban látta egymással... egyikük sem halt meg, csupán megváltoztak, mindig újra születtek, folyamatosan egyre új arcuk volt, csupán az idő állt az egyik és a másik arc között." - Herman Hesse, Nóbel díjas Siddharta

hogy megtaláljuk azt a tökéletességet.." . és megint egy másik száz. amíg rájövünk.. hogy tökéletesség.„Van fogalmad arról. és ki is mutassuk.Richard Bach Jonathan Livingston Seagull „Ahogy álmok ezrein át élünk jelenlegi életünkben. hogy hány életet kell még leélnünk." .Tolsztoj . amíg elkezdjük megtanulni. hogy az élet többet kell hogy jelentsen az evésnél. s ez végtelenül sokáig tart. amíg egyáltalán eszünkbe jut. hogy az életünknek az a célja. tízezret! És utána másik száz élet. Isten életéig. úgy jelenlegi életünk is csupán egy a sokezer ilyenfajta élet közül. vagy a Falka hatalmánál? Ezret Jon. sokkal reálisabb életből lépünk be. a harcnál. hogy létezik egy olyan dolog. az igazán valódi életig. egészen a legutolsó álomig. amelybe egy másik. és amelybe visszatérünk halálunk után. Életünk csupán egy álom annak a sokkal reálisabb életnek az álmai közül.

annak meg kell értenie a reinkarnációt és annak folyamatát. A Pulitzer-díj nyertese. ahogy ezt hitték a Beatles fénykorában is.Előszó Kutatás a halhatatlanság után „Úgy viselkedtünk. Hát most mi lesz?" Az emberek legtöbbje csak elvétve gondol a halálra és arra. mintha örökéletűek lennénk. de én világéletemben hittem abban. izületi gyulladások nélkül.megmásíthatatlan tényként fogadja el a lélekvándorlást életében. mások pedig úgy vélekednek. aki a mennyekben és a pokolban hisz. bárcsak örökké élvezhetnénk az életet! Az emberek halhatatlanság utáni kutatása olyannyira alapvető. hogy szinte lehetetlen felfogniuk a halált. ráncok.5 milliárd ember . Majdnem mindannyian örökké szeretnénk élni. Némelyek szerint a halállal minden véget ér. amikor halálát megelőző napokban így nyilatkozott: „Mindenkiért eljön egyszer a halál. erőnk teljében. Senki sem akar meghalni.körülbelül 1. hogy az én esetemben majd kivételt tesz. hogy egy napon a mi életünk is véget ér?" ex-Beatle Paul McCaitney Aki valójában ura akar lenni saját sorsának. mű szerzője) a legáltalánosabb gondolkodásmódot juttatta kifejezésre.ha egyáltalán valaha is eszébe jut. 10 . Van. hogy mi fog utána történni . hogy jelenlegi életük csak egy azon rengeteg közül. William Saroyan (Az emberi komédia c. amit eddig éltek és még élni fognak. A világ össznépességének több mint egyharmada . Ez ilyen egyszerű. Ez teljesen természetes. ősz haj. nem igaz? Úgy értem. Óh. hiszen az élet első és alapvető szempontja az élvezet. vajon ki gondolta volna azt.

hogy miképpen és milyen speciális esetekben történik lélekvándorlás. mégis általános az. az utcákról ahol sétáltak. ehelyett egy sor zagyva koholmányt és ellentmondást tárnak elénk. hogy az alapelvek szerepelnek a könyvben. magára hagyva az olvasót rengeteg megválaszolatlan kérdésével. ahogyan a lélek örökké. s ha igen. valamint hajdani szüleikről. és bár ezek a művek valóban elősegítették az állandó széleskörű érdeklődést és a lélekvándorlásban való hitet. mégis a gondos utánajárás sok ilyen úgynevezett múltbalátásról kiderítette. hogy tudomást szerezzünk múlt. halálközeli vagy testenkívüli élményeken. mint például azt az egyszerű folyamatot. hanem egy pontos és tudományos magyarázata múlt. például az állatok emberi testben megszületni? Újraszülethet-e az ember állatként. melyek rendszerint hipnotikus múltbalátáson. ráadásul nem egy közülük szélhámosság.és jövőbeli életeinkről. ezenkívül felületesek és következetlenek. akik hipnotikus hatás alatt állva visszatértek valamelyik előző életükbe. Sok könyvet írtak erről a témáról. hogy a könyvet érdekesebbé tegye. s célja az. Ami viszont a legfontosabb. barátaikról és rokonaikról. mintha kizárólag csak valamiféle különleges vagy tehetséges élőlények születnének újjá. vagy élvezheti-e örökké a mennyet? Képesek vagyunk-e befolyásolni elkövetkezendő 11 . akkor hogyan és miért? A lélekvándorlás örök körforgás. parkokról. hogy a szerző a saját szubjektív véleményét írja meg és kifejti. jellegük főként spekulatív. vagy a déjá-vu-n alapultak. hogy valaki lassan vagy pedig hosszú idő alatt reinkarnálódik? Képesek-e más élőlények. hogy tele van találgatással.A reinkarnáció nem egyfajta hitrendszer vagy teória arra. melyeket gyermekként látogattak. Az ilyen és ehhez hasonló fejtegetéseknek az égvilágon semmi közük sincs a reinkarnáció tudományához. vagy ez véget ér valahol? Szenvedhet-e a lélek örökké a pokolban. egyik anyagi testéből a másikba vándorol.és jövőbeli cselekedeteinknek. hogy olyan emberek eseteit dokumentálja. hemzseg a pontatlanságtól. Néhány könyv azt tűzte ki céljául. Ez mind arra szolgál. De a legtöbb ilyen témájú irodalom szegényesen tájékozott. hogy e népszerű könyvek közül egyik sem magyarázza meg a reinkarnáció alapvető tényeit. Például azzal. hogy „megússzuk a szomorú véget'. mások nem. Nagy ritkán előfordul. Részletekre is kiterjedő leírást adtak azokról a házakról ahol valaha éltek.

mivel tudományosan magyarázza meg a reinkarnáció igaz természetét. mely tulajdonképpen valóság. melyek segítenek felülemelkedni a lélekvándorlás titokzatos és általában félreértett tüneményén. amelynek életbevágóan fontos szerepe van sorsunk alakításában. akkor hogyan? Megszülethetünk-e más bolygókon és más univerzumokban is? Játszanak-e szerepet a jó és rossz cselekedetek abban. megbirkózni ezzel jelenséggel. 12 .megtestesüléseinket? Ha igen. Végül pedig az olvasót praktikus tanácsokkal látja el. hogy milyen testet kapunk következő életünkben? Mi az összefüggés a karma és a lélekvándorlás között? Ez a könyv részletes választ ad minden kérdésre.

" Szent-Györgyi Albert 13 . úgyhogy öregkoromra most újra átgondolom a lépéseimet.„Az élet titkát kutatva az atomoknál és elektronoknál kötöttem ki. melyekben egyáltalán nincsen élet. Valahol útközben az élet kiszaladt az ujjaim közül.

mellyel a tudást egy magasabb forrásból szerzik. hogy amikor modern társadalmunkban az emberek elvesztik kapcsolatukat a természettel és a hagyományos bölcsességgel. elmebeli képességein. Az ember legmisztikusabb és legkegyetlenebb. Képesek-e a DNS láncok vagy más genetikai összetevők életre hívni a szeretet és tisztelet érzéseit egy másik személy iránt? Melyik atom vagy molekula felelős Shakespeare Hamletjének vagy 14 . megérinthetnek vagy megmérhetnek. a felvilágosult filozófusokhoz fordult és elfogadta tanításaikat. Másrészről a reinkarnáció ismétlődő törvényszerűségei érthetővé teszik múlt. mint a tudás magasabb forrásaihoz fordulni. s nem is mérhető. egy másik világ kapuját jelenti? Ha az ember tudata túléli a halál pillanatát. az ember a hagyományok szerint magasabb igazságok képviselőihez. Az e területen folytatott kutatások sokféle elméletet szültek. melyeknek korlátait fel kell ismernünk. ugyanakkor felsőbbrendű hozzá képest. az szép szerzője megjegyzi. akkor nem marad más választás. Viszont ha az ember azt próbálja megérteni. ami túl van anyagi érzékein. F. jelen és jövőbeli életeink finoman szövődő törvényeit. vagy csupán egy másik élet. Ha valaki meg akarja érteni a reinkarnációt. akkor tudomásul kell vennie a tudatról azt az alapvető elméletet. akkor „divatosnak tartják kigúnyolni s csak abban hisznek." Avagy amint a közmondás tartja: „hiszem.Bevezetés A tudat misztériuma Halál. hogy energiaként különbözik a fizikai testet alkotó anyagtól. akkor mi befolyásolja azt. A társadalomkutató E. elkerülhetetlen ellenfele. Schumacher. amit láthatnak. az Ami kicsi. Vajon a halál az élet végét. néhányan bírálják azt a módszert. hogy új realitásokba kerül át? Hogy tiszta képet kapjon ezekről a misztériumokról. Függetlenül a kutató alaposságától. hogy hová tűnik a tudat az anyagi test leépülése után. sem arra. ha látom". Ezt az elméletet támasztja alá az ember páratlan gondolkodó. Laboratóriumi kísérleteivel egyetlen tudós sem volt képes magyarázatot adni a tudat misztériumára. egy másik dimenzió. érző és akaratbeli képességeinek vizsgálata is.

melyek látókörükön belül minden mást uraltak. Énünk." A tudat egyedi sajátosságait (többek között a lélek azon képességét. azaz a tudat. úgyhogy öregkoromra most újra átgondolom a lépéseimet.. középkorúvá. Valahol útközben az élet kiszaladt az ujjaim közül. melyet hét évvel ezelőtt tartalmazott" Az öreg test hétévente teljesen átalakul." A reinkarnáció nem egy idegen és természetellenes dolog. az „én" változatlan marad. mert mindannyian birtokában vagyunk. Az Emberi Agy-ban John Pfeiffer professzor megjegyzi: „Tested nem tartalmaz egyetlen olyan molekulát sem. vagy általánosságban a valóságnak. sem a kémiában. Mégis mindannyian tudjuk. a fiziológia és gyógyászat Nobel-díjasa. hogy létezik egy harmadik dolog az univerzumban. a tudósok kudarcot vallottak abban. magyarázatot adjanak a tudatra. hogy a fizikai test létezése előtt és pusztulása után is létezik) ismerte el a Nobel-díjas fizikus. nem változik. Csalódottan kudarca miatt. mialatt a személy a testben. amiből az következik. Amint azt Thomas Huxley.amint azt a kvantumelmélet is bizonyítja . melyekben egyáltalán nincsen élet. hogy a tudat molekuláris kölcsönhatásból származik. azért. A nagy tudós egyszer így szólt: „Hiszem. az ismert biológus mondta: „Elég világosnak tűnik számomra. Ezért a tudat biztos. Einstein. hogy . mint amennyit a metafizikus magyarázat megkövetel magának. hogy része a természetnek.figyelembe kell vennünk a fizika és kémia törvényeitől függetlenül is létező törvényeket is. mely a leghalványabban is utalna a tudatra." Valóban. hogy anyag vagy erő. mérhetetlen mennyiségű hitet igényel. 15 . hogy azokkal a fizikai törvényekkel. hogy az a mostani divat. hogy a tudatot fizikai jelenségekkel nem lehet kielégítő módon meghatározni. Szent-Györgyi Albert így panaszkodott: „Az élet titkát kutatva az atomoknál és elektronoknál kötöttem ki. mely valódi azonosságunk. vagy ezeknek bármilyen felfogható változata lenne. Testünk a gyermekkorból ifjúvá.. többet. majd öreggé válik. a modern fizika atyja megjegyezte. hogy a tudat létezik. testeinkben rendszeresen előforduló esemény. mellyel tudományos axiómákat alkalmazunk az emberi életre nemcsak alapvető hiba.Bach B-moll miséjének finom művészi részleteiért? Az embert és mérhetetlen képességeit nem lehet pusztán atomokkal és molekulákkal megmagyarázni. mely nem hiszem. Niels Bohr is. aki megjegyezte: „Kétségkívül semmit sem találhatunk sem a fizikában. hanem az életünk során. hanem van benne valami elítélendő is." Az az elképzelés.

mely évezredekkel idősebb és megdöbbentően tájékozottabb. hogy az anyagi test és a nem anyagi részecske. mely sokezer évvel idősebb a Holttengeri Tekercseknél. ezért napjainkban is hatalmas jelentőséggel bír. s mivel a lelki tudás örökérvényűén igaz és nem változik minden egyes új tudományos teória hatására. P. hogy dogmatikusan ragaszkodunk az életnek ahhoz a feltevéséhez. A Visszatérés világosan elmagyarázza a lélekvándorlás alaptételeit. mint a 16 . Ezeket az alapvető információkat magyarázza el érthetően a Visszatérés. Az első fejezet azt mutatja be. az igazság utáni kutatást is egy új perspektíván keresztül szemlélhetik. hogy megértsük tudatos énünk valódi eredetét. A világ nagy gondolkodói évezredeken át tanulmányozták. a Bhagavad-gitaban vannak lefektetve. akkor saját elveiket. a reinkarnáció legteljesebb magyarázatát adja. amit mi a természet törvényeiről tudunk. A Gita. Sfíla Prabhupada pedig a védikus magyarázatot idézi. költőjére és művészére. hogy az élet során hogyan találunk magunkra a különböző testekben és helyzetekben." A teljes bizonytalanságnak ebben a korszakában sürgető kényszerré vált. majd később minden tudományos erőfeszítés célját. mely szerint az élet tökéletesen megmagyarázható azzal. Ha a modern tudósok nyitottak maradnak India védikus hagyományaiban megtestesült gondolatai felé. A Harward egyetem biofizikusa. melyek az időtlen Védikus írásban. D. mely világosan kimutatja. része egy magasabb szintű rendszernek. A második fejezet egy élettel teli párbeszéd Ő Isteni Kegyelme A. mely a fizikai testtől független és tudatos én alapelvén nyugszik. Ezt követi a reinkarnáció folyamatának leírása. C. a lélek vándorlásának legősibb és legnagyobb tiszteletben álló forrásmunkája bemutatja. ezért ez a téma mindenki számára a legfontosabb. A harmadik fejezetben egy híres szívsebész sürgeti a lélek behatóbb tanulmányozását. azt. Dupey így ír: „Egy sötét zsákutcába juthatunk azzal. a lélek sohasem lehet ugyanaz. s hogy mi lesz a következő állomásunk halálunk pillanatában. Bhaktivedanta Swami Prabhupada és a híres vallásos pszichológus. Karlfried Graf Von Durkheim professzor között.A reinkarnáció. Sokratestől Salingerig. Mivel a reinkarnáció énünk legalapvetőbb részével foglalkozik. mely szabályozza az élőlény egyik testből a másikba való vándorlását. ahogy azt a Bhagavad-gita. hogy milyen nagy hatással volt a reinkarnáció a világ számos nagy filozófusára.

17 . melynek „Ne térj vissza!" a címe. Az ötödik fejezetben szemelvények találhatók Sfíla Prabhupada írásaiból. mellyel a lélek felül tud emelkedni a reinkarnáción. Ezek a történetek klasszikus példái annak. azt a folyamatot ismerteti. a Védákból származó három elragadó elbeszélés alkotja a negyedik fejezetet. s egy olyan világba jut. hogy a reinkarnáció alapelvei könnyen megérthetők hétköznapi tények és általános megfigyelések segítségével. ahol véglegesen kiszabadul az anyagi test börtönéből. betegségnek. melyben a lélek soha sincs örök kárhozatra ítélve.jelenkori orvostudomány. hanem mindig alkalma van arra. melyek rendszeresen elő is fordulnak mindennapi életünkben. hogy kiszabaduljon a születés és halál állandó körforgásából. hogy miként vándorol a lélek különböző testeken át a természet s a karma törvényei alapján. öregségnek és halálnak ebbe az örökké változó világába. A Srimad-Bhagavatamból. A lélekvándorlás általános félreértései és az arról alkotott divatos nézetek alkotják a hetedik fejezetet. a lélek soha többé nem tér vissza a születésnek. Elérve ezt az állapotot. melyek világosan kimutatják. A következő fejezet leírja. a befejező rész pedig. hogyan testesíti meg a reinkarnáció az igazság univerzális és csalhatatlan rendszerét.

Benjamin Franklin 18 ." . hogy létezem a világban hiszem.„Úgy találva. de mindig létezni fogok. hogy ilyen vagy olyan alakban.

Ha már létezett. tudósok és politikusok tömegei méltatták komoly figyelemre ezeket a gondolatokat. az anyagi tudomány. örökkévaló. mely szerint az ember a semmiből lett teremtve. Ahogy Arthur Schopenhauer. Bhagavad-gita 2. fejezet. Ennek ellenére a nyugati történelemben mindig is voltak olyan gondolkodók. s a reinkarnáció gondolata szinte általánosan elfogadott.20 Az élet születéssel kezdődik és halállal végződik? Éltünk-e már ezelőtt is? Az ilyen kérdéseket többnyire a keleti vallásokkal azonosítják. akik megértették és határozottan vallották a tudat halhatatlanságát és a lélekvándorlást. Reinkarnáció: Sokratestől Salingerig A lélek nem ismer sem születést. 19 . s ha a testet meg is ölik."1 Valóban. 1 Parerga és Paralipomena. ahol az emberi életről nem azt tartják. sem halált. írók. ő meg nem ölhető. hanem hogy korok millióin át létezik. Meg nem született. művészek. kénytelen lennék így válaszolni: a világnak az a része. II. mindig létezik. és jelenlegi születése első belépése az életbe. hogy definiáljam Európát. ahol az a képtelen tévhit kísért. hogy a bölcsőtől a sírig tart.1. 16. Filozófusok. a nyugati világ domináns ideológiája századokon át elfojtott minden komoly vagy széleskörű érdeklődést a tudat testet megelőző létezéséről és túléléséről. halhatatlan és ősi. a nagy tizenkilencedik századi filozófus egyszer megjegyezte: „Ha egy ázsiai arra kérne. többé meg nem szűnhet.

Ha tudása tökéletessé válik. Pythagoras és Plato sorolható azok közé. hogy valóban újra megszületünk és hogy az élet a halálból ered. 3 Phaedrus. 20 . Először az elesett lelkek emberi testben születnek meg. a társadalmi szokásokat vakon követők pedig méh vagy hangya formájában fognak újra születni. Röviden úgy gondolta. hogy a tiszta lélek az abszolút igazság szintjéről érzéki vágyai miatt zuhan alá és vesz fel egy anyagi testet. Egy idő után a lélek ismét eléri emberi formáját. akkor visszatérhet az öröklétbe. aki magasabb szintű tudás után kutat. Plato pedig főbb műveiben részletes beszámolókkal szolgált a lélekvándorlásról. melynek legmagasabb szintje a filozófusé. De ha reménytelenül belebonyolódik az anyagi vágyakba."2 Pythagoras azt állította. az erőszakos és igazságtalan személyek farkasként és héjaként. akkor lesülylyed az állati létformákba.vagy Indiából merítette. s megint lehetőséget kap a felszabadulásra. hogy képes visszaemlékezni régebbi életeire. akik tanaik szerves részeként alkalmazták a lélekvándorlást. Élete vége felé Sokrates ezt mondta: „Biztos vagyok abban.mint például az orfizmus .3 Néhány tudós szerint Plato és a többi görög filozófus a reinkarnációról való ismereteit titokzatos vallásokból . Plato szerint az evésért élők és a részegesek szamárként. 2 Phaedo. Benjámin Jowett fordítása.Az ókori Görögország Az ókorban élő görögök közül Sokrates.

a korai keresztény egyház egyik atyja és legkiválóbb bibliatudósa a harmadik században így írt: „A gonoszra való hajlam miatt bizonyos lelkek. mely sok héber tudós szerint az írások mögött elrejtett bölcsességet jelenti. iszlám A reinkarnációra való utalások a zsidó vallás és a korai kereszténység történetében is gyakoriak. 212. melyről Jézus nem akart beszélni. 1867. 5 Lelkek vándorlása. De ennek végrehajtásához minden tökéletességet ki kell fejleszteniük. 4 E. a Zoharban ez áll: „A lelkeknek vissza kell térniük a legfelsőbb létbe. Walken Reinkarnáció: Tanulmány egy elfelejtett igazságról. Újságcikk..Zsidó vallás. 7 János 9:2 21 . Ezután meggyógyította a férfit. mely előző életében történhetett. m. Ante-Nicene Keresztény könyvtár."6 A Bibliában sok rész utal arra. hogy Krisztus és követői tisztában voltak a reinkarnáció alapelveivel. melyekből lesüllyednek a növényi élet szintjére. hogy vaknak született?"7 Függetlenül attól. Ebből az állapotból ugyanazokon a szinteken keresztül újra felemelkednek és visszahelyeztetnek mennybéli helyükre. s ha ezt az állapotot egy élet leforgása alatt nem tudják elérni. majd oktalan szenvedélyeik miatt emberi életük kiszabott idejének letöltése után különféle állatokká változnak. hogy Isten tettei megnyilvánuljanak.5 Origenész. akkor az bizonyosan egy születése előtti bűnnek köszönhető. hogy ki bűnözött . Ugyanakkor ez volt az a feltételezés. melynek csírája el van ültetve bennük. A kabalisztikában mindenhol találhatók ismeretek múlt. Szerkesztők: Alexander Roberts és James Donaldson. ahonnan származnak. oldal. Boston Houghton Mifflin. kötet. először emberit.felelte Jézus . ő vagy a szülei. A tanítványok megkérdezték Jézust: „Ki bűnözött. Egyszer Jézus és tanítványai találkoztak egy emberrel.D. ötödik fejezet. akkor egy újat kell kezdeniük.. mely alkalmassá teszi őket az Istennel való újraegyesülésre. A kabalisztikus írások egyik alapkönyvében. majd megint egy újat és így tovább egészen addig. és jövőbeli életekről. Edinburgh: Clark."4 Az Egyetemes Zsidó Enciklopédia szerint a hasszid zsidóknak is ehhez hasonló a hitük. 6 De Principiis. amíg el nem érik azt az állapotot. 1888. Ha ez a férfi saját bűne miatt született vaknak. aki születésénél fogva vak volt. testet öltenek. kereszténység.lehetőség nyílt arra.

London: Allén és Unwin. Ebben az időben sok egyházi írást elpusztítottak. hogy a lélek az anyagi természettel való azonosulása miatt magára ölti a nyolcmilliónégyszázezer forma egyikét. (A gnosztikus szó a görög gnosis szóból ered.sikeresen életben tudták tartani a lélekvándorlás tanát. Nyugaton a gnosztikus szekták .annak ellenére. Giordano Brunónak. oldal. A tan felélesztésében kiemelkedő szerepe volt Olaszország vezető filozófusának és költőjének. mert a halhatatlan lélek folyamatosan vándorol különböző testeken át.) A reneszánsz korában újra feléledt az érdeklődés a reinkarnáció iránt. míg végül eléri az emberi testet.A. Jalalu 'D-Din Rumi. Miért kellene félnem? Mikor váltam kevesebbé a haláltól?9 India időtlen írásai megerősítik azt. akit végül az inkvizíció máglyáján égettek el a lélekvándorlásról vallott eszméi miatt.a reinkarnáció tanításai mutatkoznak még akkor is. Így hát a főbb nyugati vallások mindegyikében . 1950.A Korán azt írja: „Halott voltál és Ő életre keltett. hogy számos reinkarnációra utaló részt eltüntettek belőlük. hogy az egyház könyörtelenül üldözte őket . Halálodat is Ő fogja okozni. A középkor és a reneszánsz Krisztus után 553-ban máig tisztázatlan körülmények miatt Justinianus bizánci császár kiátkozta a lélek elsődleges létezésének tanát a Római Katolikus Egyházból. majd ismét életre kelt. Rumi. 22 . Meghaltam mint növény és állattá váltam. s végül Magához vesz téged. és sok tudós úgy véli. a keresztény és az iszlám vallás tanaiban . Meghaltam mint állat és ember vagyok. 103. s így megtestesülve az élet egyik fajtájában automatikusan emelkedni kezd az alacsonyabb szintekről a magasabbak felé. ha a dogmák hivatalos őrei figyelmen kívül hagyják vagy letagadják azokat. mely tudást jelent. hogy a halál nem veszteség. Az ellene 8 9 Sura2:28 R. Nicholson. Költő és Misztikus. a híres szufi költő így ír: Meghaltam mint ásvány és növény lettem."8 Az iszlám követői között különösen a szufik hisznek abban.a zsidó.

felemelkedhettek a Földre. mint például a Rózsakeresztesek. Benjamin Franklin munkássága.163-64 oldal. 1785. és ranguk s jellemük szerint különféle állatok. X. Stuttgart: 1952. Ha emberként is jól viselték magukat. sem nem hasznavehetetlen". akkor lehetőséget kaptak arra. és Európában csupán titkos társaságok őrizték őket. mint egyszer. melyet azután el is fogadtak. A felvilágosodás kora A felvilágosodás korában az európai értelmiség kezdett megszabadulni az egyház cenzúrájától.. hogy a lélek: „nem a test". hogy létezem a világban hiszem. amint az érdeklődés utat talált magának az Atlanti-óceánon keresztül és eljutott Amerikába."11 Sokak számára meglepőnek hangozhat az a tény.felhozott vádakra elhangzott utolsó válaszaiban Bruno kihívóan hirdette.írja az államférfi ."10 A reinkarnáció tanainak ilyen mértékű elfojtása miatt a tanítások föld alá kényszerültek. hogy ilyen vagy olyan alakban.„szabadon engedték börtönükből. így írt egy másik ex-elnöknek. London: Kegan Paul. 31. 174 oldal. Boston: 1856."13 10 William Boulting. hozzátéve. Voltaire azt írta a reinkarnáció tanáról. Szerkesztő: Jared Sparks. és hogy „képes egyik vagy másik testben létezni s egyik testből a másikba vándorolni.„le a teljes sötétség régióiba". május 23. oldal.. hogy tehénként vagy emberként szülessenek meg. Thomas Jeffersonnak a reinkarnáció tételeiről: A Legfelsőbb Lény elleni lázadás után néhány lélek száműzve lett . hogy ott szolgálják le próbaidejüket.írja Adams . Ezután őket . John Adams. 13 Levél Thomas Jeffersonnak. a kabalisták és mások. „Monticello bölcsének". a szabadkőművesek. visszanyerték eredeti helyzetüket és boldogságukat a mennyben. Benjamin Franklin így fejezte ki szilárd meggyőződését: „Úgy találva. akkor. vadállatok és emberek testében születhettek meg. aki több könyvet is olvasott a hindu vallásról. Giordano Bruno élete. gondolatai és mártíromsága. de mindig létezni fogok. 23 . 1914. 1814 március. 12 Levél George Whatleyhez. John Adams tudósítása. madarak. hogy „nem meglepőbb megszületni kétszer."12 1814-ben a hajdani amerikai elnök. 11 Idézet Emil Block Ismételt földi élet c. munkájából. hogy Amerika jónéhány alapító atyját elbűvölte a lélekvándorlás tana. hüllők. Ha visszaesés nélkül járták végig a számos fokozatot. sőt növényekként és ásványokként is. hogy az „sem nem abszurd.

New York Modern Könyvtár.valami új és különös álruhában. Goethe könyvtár újranyomta Berlin. már több ezerszer voltam. örök. 1950. oldal. Goethe híres drámaíróként és tudósként egyszer megjegyezte: „Biztosan tudom.. a lélek soha" i7 Thoreau. majd ismét visszatér. Houghton Mifflin. oldal. csupán egy kis időre eltűnik szem elől. senkinek sem a terméke."15 Transzcendentalizmus A reinkarnáció és az indiai filozófia iránti érdeklődés hulláma végigsöpört az amerikai transzcendentalisták körén is. 1911. Lipcse 1832.Európában Napóleon igen büszkén mondogatta tábornokainak. hogy egyik előző életében Charlemagne volt. Thoreau Magazinja. hercegeken és állatokon keresztül követi a hét bölcs életét. versében így ír: 14 Emil Ludwig. 24 . 306. 445. 35. és remélem. nem hal meg. 245. a KaTha UpaniSadból így idéz Emerson: „A lélek nem születik. Napóleon. Whalt Whitman a Dal magamról c.14 Az egyik legnagyobb német költő."18 Thoreau reinkarnáció iránti érdeklődésének egy másik jele egy kézirat. állnak és néznek ki az ablakon . s melynek címe A Hét Brahmana vándorlása volt. 1926. Johann Wolfgang von Goethe szintén hitt a lélekvándorlásban. New York: Boni és Liveright. elviselik a hamis temetési szertartásokat és a gyászos nekrológokat. 1949. hogy: „Amióta az eszemet tudom. 17 Emerson összes művei. hogy még néhány ezerszer vissza is térek majd. melyet 1926-ban találtak meg. Houghton Mifflin. A lélekvándorlás fejlődő megtestesülésein.épen és sértetlenül . meg nem született. Boston. vadászokon. 15 Johannes Falk emlékei. 18 Henry D. nem semmisül meg. Boston. akik között ott volt Emerson. amivel feltehetőleg indiai filozófiai tanulmányai során került kapcsolatba. Szerkesztő: Brooks Atkinson. Whitman és Thoreau. Ez a rövid mű az ősi szanszkrit történelem egy reinkarnációról szóló történetének angol fordítása. azóta öntudatlanul egy előző létállapot tapasztalataira hivatkoztam. s habár a test elpuszul.. oldal. a Walden Pond filozófusa azt írta. Emerson így írt: „A világ nagy misztériuma az. hogy minden él."16 Könyvtárának sok ősi filozófiai műve közül az egyikből. oldal. II. Semmi sem halott. hogy amint most itt vagyok. az emberek csak halottnak tettetik magukat. 16 Ralph Waldo Emerson válogatott írásai. 1886IV.

„a lélek tovább él. azt már kimondtuk és megtettük valaha. érdeme vagy érdemtelensége szerint. melynek csillagos síkságai a lelki világok előcsarnokai?"20 A David Copperfieldben Charles Dickens felfedezett egy élményt.. oldal. 634.írja Gaugin -. „Mindannyiunknak van tapasztalata arról az érzésről. s ez végtelenül sokáig tart. hogy a reinkarnáció gondolata magával ragadja a Nyugat egyik legnevesebb művészének.. Még trilliók vannak előttünk és trilliók azok előtt. Az Univerzális Szeretet Hangja. Első kiadás 1855. mely gyakran a múltbéli életekből származó élményeken. Isten életéig. Boston: Pratt.. 22 Moszkva: Magazin. Paul Gauguinek a figyelmét. 25 .." A művész úgy hitte. ami néha ránk tör. az igazán valódi életig.. 40. New York: Viking. aki Tahitiben. 1959. és amelybe visszatérünk halálunk után. úgy jelenlegi életünk is csupán egy a sokezer ilyenfajta élet közül. amelybe egy másik. hogy amikor a fizikai organizmus felbomlik. Habár nagyon kimerültünk a telek és nyarak trilliói alatt. egy távoli időben. ki tudja hány hús-vér alakot ölt a mennyország várományosa. 1904. 20 Balzac: Az emberi komédia. hogy nyugaton először 19 Walt Whitman fűszálai. egészen a legutolsó álomig."22 A modern kor Ahogy belépünk a huszadik századba azt látjuk."21 Oroszországban a kiváló Tolsztoj Leó gróf ezt írta: „Ahogy álmok ezrein át élünk jelenlegi életünkben... Ebben Balzac megállapítja: „Minden emberi lény keresztülmegy egy előző életen. Életünk csupán egy álom annak a sokkal reálisabb életnek az álmai közül.Tudom. mielőtt megérti a csendet és magányt. hogy amit mondunk és teszünk. fejezet. utolsó éveiben azt írta. hogy halhatatlan vagyok. sokkal reálisabb életből lépünk be. a déjá-vu-n alapul. tárgyak és körülmények vettek minket körül." „Egy másik testet vesz fel . 21 39.19 Franciaországban a hímeves író. Szerkesztő: Malcolm Cowley. hogy homályos korokkal ezelőtt ugyanezek az arcok. lesüllyed vagy felemelkedik. Honore Balzac egész novellát írt a reinkarnációról. a Seraphitát.. szám. 175-76 oldal. XXXIX. 1908.

Missouri.. Az egyik legnagyobb modern pszichológus. Azt mondják. Carl Jung egy örökkévaló én elvét 23 Modern gondolatok és katolicizmus.. 26 New York: Macmillan. novellájának fő témájául a reinkarnációt választotta. 27 New York: Új irányzatok.Pythagoras tanította a folytonos újjászületés gondolatát. mindig újra születtek. az összes előző énemnek megvan a hangja. egyikük sem halt meg. 252-54.. folyamatosan egyre új arcuk volt: csupán az idő állt az egyik és a másik arc között."26 A Nobel-díjas Herman Hesse klasszikus novellájában."27 Számos tudós és pszichológus hitt még a lélekvándorlásban. amikor megszülettem. Mr. Magánkiadás. oldal. Néhányan azt gondolhatják." Ford ezt mondta: „A zsenialitás egyenlő a tapasztalattal. sem akkor. fejlődöm megszámlálhatatlan miriádnyi ezredéven keresztül.Louis. melyben a központi figura ezt mondja: „Nem akkor kezdődtem. Folyamatosan növök. A könyv főhőse. ezek az ostoba tökfilkók azt gondolják rólam. Fordító: Frank Lester Pleadwell. Néhányan azt állítják. megszüntethetnek engem.."24 Hasonló módon George S. 1919. 1951. Henry Ford egyszer egy újságnak adott interjújában ezt nyilatkozta: „A reinkarnáció tanát huszonhat éves koromban fogadtam el. James Joyce ír novellista és költő munkájában. St. hogy azzal. Azt. 1927. első epizód. augusztus 28. csupán megváltoztak. visszhangja és súgása bennem. Reinkarnációnak nevezik ezt. Patton. de valójában ez a sok életen át tartó hosszú tapasztalat gyümölcse. és mégis. 26 . Az eredeti kézirat a St. hogy hadászati jártasságát az ősi csatamezőkön szerezte.Louis Művészeti Múzeumban található. Bloom így szól feleségéhez: „Néhány ember hisz abban. amerikai tábornok hitt abban.23 Amerika autómágnása. 24 San Franciscoi Figyelő. a Sziddharthában a lelki igazság után kutatva ezt írja: „Ő ezeket az arcokat és alakokat ezerféle viszonyban látta egymással. hogy felakasztanak. hogy életünket a halál után egy másik testben folytatjuk. hogy elfelejtettük ezt. 25 Calypso. hogy mi mindannyian a Földön vagy más bolygón éltünk évezredekkel azelőtt. aki viszont az ősi India bölcseitől szerezte ezirányú tudását. az Ulyssesben ismétlődő téma a reinkarnáció."25 Jack London Csillagvándor c. óh megszámlálhatatlanszor fogok még újraszületni. hogy ez adottság vagy talentum.. amikor megfogantam.. s hogy már éltünk azelőtt. hogy emlékeznek múltbeli életeikre. 1928.

mivel nem teljesítettem a kapott feladatot" . hogy mindig élt és élni fog a jövőben is" . 1894.28 Thomas Huxley brit biológus megjegyezte: „a lélekvándorlás tana. ahol olyan kérdésekkel kerültem szembe. oldal. mikor meghalsz. Mindössze annyi. mert nem emlékeznek rá. álmok és tükörképek. hogy a reinkarnáció minden ember hitrendszerének magjáig hatol. a modem idők egyik legnagyobb politikai alakja. mely eszközként sok életen megy keresztül azért. 27 30 . akit a szerző Richard Bach úgy jellemez. a koraérett fiút. oldal A fiatal India. ami a Földről egy mennyei világba 28 29 30 31 Emlékek. mindenki megtette már többezerszer! Csak azért. melyekről nyíltan beszél. hogy megértse az én és a tudat legmélyebb rejtelmeit. New York: Appleton. 1963. hogy nem tették meg. 1969. s az újjászületés elméletével a hitemben abban a reményben élek. csak kizárólag a nagyon meggondolatlan gondolkodók fogják elutasítani a benne rejlő abszurditás miatt"29 A pszichoanalízis és az emberi fejlődés területének egyik vezető alakja. reinkarnációk során megy keresztül." a „kozmosz útjainak az ember számára való elfogadható megőrzésére szolgált eszközül". melyekre még nem voltam képes válaszolni. aki felidézi a reinkarnációval kapcsolatos élményeit. 323 oldal.mondta Jung. az amerikai Erik Erikson meggyőződéssel vallja. New York: Pantheon. és figyelmeztet arra. Evolúció és etika.30 Mahatma Gandhi. A kutyafáját. hogy „senki más. „Nézzünk szembe vele: valójában józan ésszel senki sem képes elképzelni létezését annak feltételezése nélkül. de valamelyik másikban képes leszek az emberiséget egy baráti ölelésben egyesíteni"31 J. Gandhi igazsága. 1931. Gandhi ezt mondta: „Képtelenségnek tartom az ember és ember közötti állandó ellenségeskedést. s hogy újra meg kellett születnem. hogy miképp élteti reményét a világbékére a reinkarnáció gyakorlati megértése. 54. 60-61 oldal. az erőszaknélküliség apostola egyszer elmagyarázta. mint „az a ragyogó kis tűz mindannyiunkban". Salinger az egyik leghíresebb elbeszélésében bemutatja Teddy-t. valamint más esszék. április 2. az még nem jelenti azt. 36. hogy ha nem is ebben az életemben. „Könnyen el tudom képzelni. hogy lelépsz a testedből." Jonathan Livingston Seagull. „Pofonegyszerű az egész. az azonos című novella hőse. hogy éltem már az előző századokban is.használta. New York: Norton.írta a szerző. D.

a harcnál vagy a Falka hatalmánál? Ezret. de biztos. az újjászületésről és a lélek halhatatlanságáról. mivel akárhogyan is. népszerű dalok és folyóiratok foglalkoznak mostanában fokozódó gyakorisággal a reinkarnációval. 28 . Tudja. amíg két éve fogom őket ismerni. Én. akiket már ismertünk előző életeinkből. tízezret! És utána másik száz élet."33 A Nobel-díjas Isaac Bashevis Singer mesteri novelláiban gyakran beszél múltbeli életekről. hogy az életünknek az a célja. Kafka barátja és más elbeszélések. Jonathan egyik segítője kérdezi őt: „Van fogalmad arról. Strauss és Giroux. John Masefield a múlt és jövőbeli életekről szóló ismert versében így ír: Úgy vélem. 53-54. Hitvallás. dalszerző és ünnepelt ex-Beatle George Hamson reinkarnációról szóló gondolatai nyilvánulnak meg az interperszonális kapcsolatokról alkotott véleményében: „A barátok mind olyan lelkek. novellák. az sem számít. New York: Farrar. hogy tökéletesség. és Nyugaton emberek milliói csatlakoznak ahhoz a több mint 1."34 Az angol koszorús költő. Még ha csak egy napja ismerem őket. amíg elkezdjük megtanulni. amíg egyáltalán eszünkbe jut. hogy azelőtt már találkoztunk valahol. oldal."36 A reinkarnáció újra foglalkoztatja a nyugat értelmiségét s az emberek szélesebb rétegeit. Valami új hús-álruhába öltözve Egy másik anya adott neki életet. Így érzek én a barátokkal kapcsolatban. „A halál nem létezik. hogy hány életet kell még leélnünk. enyém. New York: Simon és Schuster. hogy felvilágosítsa a kevésbé szerencsés sirályokat. nem fogok várni addig. hogy létezik egy olyan dolog.5 billió 33 34 35 36 New York. Jon. majd megint visszakalauzolja őt azért. engem. Filmek.viszi. Macmillan. Erősebb végtagokkal és világosabb aggyal A régi lélek ismét útra kél. amikor minden az Istenség része? A lélek sohasem hal meg. hogy az élet többet kell hogy jelentsen az evésnél. Lelke visszatér a Földre. a test pedig igazából sohasem élő. Összegyűjtött versek. Hogyan is létezhetne halál.35 A zenész. 1970. hogy megtaláljuk azt a tökéletességet és ki is mutassuk. hogy mikor egy ember meghal. Kötődünk egymáshoz. 1962. amíg rájövünk. és megint egy másik száz. 1980.

A Gítat Krsna. az Istenség Legfelsőbb Személyisége ötven évszázaddal ezelőtt mondta el barátjának és tanítványának. buddhistákat. Krsna így tájékoztatja Arjunát: „Vannak." 29 . s ezek nyújtják a legérthetőbb és leglogikusabb magyarázatát a reinkarnáció tudományának. Arjunának egy csatamezőn. hogy ami áthatja ez egész testet. mikor Én. Ez csupán az első lépés a reinkarnáció komplett tudományának megértésében.embert számláló táborhoz. mely több mint 5 ezer éve őrzi életképességét és univerzális varázsát. hogy a lélek létét elfogadja. Itt valami olyan finomságú dologról beszélünk. akik csodálatosnak írják le és vannak. a halállal s az életen túli dolgokkal. miután hallottak róla. vagy mindezek a királyok nem léteztek volna. korlátolt emberi elmével és érzékekkel. De az egyszerű hit vagy kíváncsiság nem elegendő. mely a védikus tudás esszenciája. te. Észak-Indiában. Bhagavad-gíta: A reinkarnáció időtlen forrásműve A reinkarnáció mélyebb megértésének érdekében sok nyugati ember a múlt és jövőbeli életekről szóló tudás eredeti forrásaihoz fordul. s amely a leglényegesebb az UpaniSadok közül. Az elérhető irodalmak közül India szanszkrit Védái a legősibbek a Földön. Egy csatatér tökéletes helyszín a reinkarnációról való beszélgetésre. hogy csodálatos. hogy miképp szabadítsuk fel magunkat a születés és halál nyomorúságos körforgása alól. s a jövőben sem fog megszűnni életünk. A maradandó lelket senki sem képes elpusztítani. akik hagyományosan megértették." A Gíta később így tanít: „Tudnod kell. mi nem igazolható közvetlenül. Krsna így kezd beszélni a lélek halhatatlanságáról Arjunának: „Nem volt olyan idő. Ezért nem lesz képes mindenki arra. beleértve a hindukat. mely azt tartalmazza. mivel a harc során az emberek közvetlenül néznek szembe az élet végzetes kérdéseivel." A lélek. A legalapvetőbb információt a reinkarnációról a Bhagavad-gíta nyújtja. azután sem képesek egyáltalán megérteni a lelket. míg mások. akik csodálatosnak látják. akik azt hallják róla. taoistákat és más hitek képviselőit. az elpusztíthatatlan. hogy az élet nem a születéssel kezdődik s nem a halállal végződik. vannak.

A Bhagavad-gita érzékeink és logikánk bizonyítékaira hivatkozik. A lélek létezésének elfogadása nem pusztán hit kérdése. így hát 30 .A kurukSetrai csatamezőn Úr Krsna barátját és bhaktáját tanítja a reinkarnáció tudományáról.

a tudat változatlan marad. Lehet. hogy a lélek a testben „mintha egy anyagi energiából készült gépen utazna". amikor a test elpusztul". növekszik. hogy néhány ember nehezen fogadja el ezt a felfogást. hogy a felhős égtől nem látjuk a napot. Krsna azt mondja Arjunának: „A lélek számára nincs születés és nincs halál.. Tehát a fizikai test elég valótlan. hogy nem vagyunk képesek közvetlenül érzékelni a lelket. Valójában a test a lélek kocsija. Addig lehetetlen megérteni a reinkarnációt. Ahogy egy gépkocsi sem tud vezető nélkül működni." A tudat a konkrét bizonyítéka annak. A tudat távollétében a test csupán egy rakás halott anyag. mely képessé teszi arra. hogy teste állandóan változik. Lehet. úgy hatja át a testben az élőlény is tudatával az egész testet. úgy az anyagi test sem képes arra a lélek jelenléte nélkül. Ez a reinkarnáció. mert eltűnik idővel. beszél. hogy a lélek jelen van a testben. de a tudat alapján mégis következtethetünk jelenlétére. s különböző életfelfogásait így hordozza egyik testből a másikba. hiszen idővel egy gyermek teste is múlandónak bizonyul. nem pusztul el. szeret és fél ez a halom élettelen anyag. A Gíta a következő példán keresztül segít megismerni a lélek természetét: „Amint a nap egymaga világítja meg ezt az univerzumot. Egy bizonyos időpontban a test életre kel. Bárki megfigyelheti. állandó. éretté válik. Csakis a tudat jelenlététől lélegzik. melyen keresztül beteljesítheti milliárdnyi vágyát. A lélek hamisan azonosítja magát a testtel. Nem maradandó. A Gíta elmagyarázza. hogy egy másik testbe költözik. hogy túlélje a test pusztulását.") Ezért logikusan következtethetünk arra. Amint a Gíta is magyarázza: „A nemlétező számára nincsen állandóság. hogy az a tudat." De ha „nem pusztul el. Ahogy valaki egyre öregebb lesz. amíg nem tudunk különbséget tenni a valódi én (a lélek) és a test között. mégis a fény alapján tudjuk. amikor a test elpusztul. hogy ott van. dogmaként kell elfogadnunk. Hasonlóan lehet. a különbség a tudatos én és a fizikai test között egyre nyilvánvalóbbá válik. mint szél az illatokat. („Az állandó számára nem létezik változás. majd elsorvad s végül elpusztul. s a Gíta logikus példát nyújt a 31 .. de ez egy természeti tünemény. utódokat nemz.tanításait egyfajta racionális meggyőződéssel s nem vakon. akkor mi lesz belőle? A Bhagavad-gíta azt a választ adja." De az anyagi test összes változása ellenére a lélek belső megnyilvánulása.

.. újabb és újabb testek felé hajtva a lelket. hogy az ember a következő életében is emberként születik meg. A Védák szerint a mikrobáktól és amőbáktól a halakon. fülét. Ha valaki például egy kutya mentalitásával hal meg. hüllőkön. Egy felnőtt test teljesen különbözik ugyanannak a személynek a gyermekkori testétől. Azt én egy végleges testi változáson megy keresztül. E gondolatok minősége alapján az anyagi természet egy megfelelő testtel jutalmaz minket. Valami hasonló történik a halálkor is. a testi változások ellenére a személy ugyanaz marad. azt az állapotot fogja elérni (következő életében). „A megszületett számára biztos a halál. vágyaik alapján születnek meg ezekben a fajokban. még ezalatt az egy emberöltő alatti is. mellyel legutóbbi halálunk idején rendelkeztünk. a halál után is egy másik testbe költözik. Vagyis mindannyiunknak számos „különböző" teste van. akkor következő életében egy kutya szemét. hogy élvezhesse a kutyaélet örömeit. nem garantált az. madarakon. „Az élőlény tehát magára öltve egy másik anyagi testet. Az Úr Krsna azzal erősíti meg az ilyen 32 . Az elme az a mechanizmus. növényeken. orrot és tapintási érzéket kap. nyelvet. Az igazi énjét megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. rovarokon. állatokon és embereken keresztül egészen a félistenekig nyolcmillió-négyszázezer létforma létezik. A reinkarnáció ösvénye viszont nem mindig halad felfelé. a holt számára pedig a születés mondja az Úr Arjunának." Életünkben gondolataink és tetteink hatással vannak az elménkre. A Gita így magyarázza ezt: „Amilyen létállapotra emlékszik valaki teste elhagyásakor. melyek az elme köré csoportosulnak. Az élőlények megszakítás nélkül. Mégis. hogy a sejtek a testben állandóan pusztulnak s újak váltják fel őket. orrát stb kapja meg. úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket. Ezért jelenlegi testünk annak a tudatnak a megnyilvánulása." Másszóval az ember már ebben az életében is reinkarnálódik Bármelyik biológus megmondja.. hogy újakat fogadjon el helyettük. A Gita ezt mondja: „Miként az ember leveti elnyűtt ruháit és újakat ölt magára. fület. mely irányítja ezeket a vándorlásokat. és ezek a hatások befolyásolják életünk utolsó gondolatait a halál pillanatában.megértéséhez: „Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig. így élvezi érzékei tárgyainak egyfajta készletét' magyarázza a Gita." Így a lélek végnélküli születések és halálok csapdájába esik. egy bizonyos fajta szemet.

állat. hogy mi történik. de érzéki örömökkel pocsékolja el az életét. könnyedén teremthet elegendő karmát jelenlegi életében ahhoz. halál. Ha viszont egy lélek elérte az emberi szintet. és azt sem érthetik meg. és kikerülhet a reinkarnáció végtelen körforgásából. Aki helyesen használja az emberi létformát. ha megpróbálják. halál és újraszületés körforgásában. hogy miképp hagyja el az élőlény a testet. magasabbrendű természetük felől. akkor az állatok birodalmában fog megszületni.szerencsétlen lelkek végzetét. 33 ." Annak a szerencsés léleknek. s nem biztos. azokat a karma törvényei arra kényszerítik. akik nem tudakozódnak nem-fizikai. De akinek a szeme gyakorlott a tudásban. akik nem valósították meg énjüket. Azok viszont. akkor sem láthatják." A Bhagavad-gíta szerint azok az emberek. Nem engedhetjük meg magunknak. hogy minden alkalommal emberként fog megszületni. hogy néha ember. az látja mindezt. Azok a törekvő transzcendentalisták. hogy azt mondja: „Ha valaki a tudatlanság kötőerejében hal meg. Jelenlétünk az anyagi világban jelenlegi és előző életeink karmájának eredménye. hogy milyen fajta testet élveznek a természet kötőerőinek varázsa alatt. s az anyagi feltételekhez kötött lélek egyedül az emberi testen keresztül menekülhet ki belőle. aki emberi testet kap. hogy ne így cselekedjünk. az képes megoldani az élet összes problémáját (születés. hogy megérthesse a reinkarnáció alapelveit és megszabadulhasson az ismétlődő születéstől és haláltól. betegség és öregség). akik már megvalósították énjüket. tisztán látják mindezt. hogy sokezer életen keresztül fogva tartsa magát a születés és halál körforgásában. komolyan kell törekednie az önmegvalósításra. Az Úr Krsna azt mondja: „Az ostobák képtelenek megérteni. növény vagy rovar formájában benne maradjanak a születés.

A test valójában az elme építménye mely olyan mint egy álom. de az „én" különbözik az elme által felépített dolgoktól. 34 .

hanem a test. hogy a lélek különbözik az anyagi testtől. hogy a mikrofon működik-e vagy sem. Mégis. Dürckheim professzor híres vallásos pszichológus és a Mindennapi élet mint lelki gyakorlat című írás szerzője. Ebben a beszélgetésben Sríla Prabhupada elmagyarázza a reinkarnáció első és legalapvetőbb elvét. akkor semmi sem történik. valamint elismert alapítója egy gyógyászati iskolának Baváriában. melyek felerősítve. akkor úgy reagál. vagyis a lélek a halál pillanatában ismételten egy újabb testbe költözik. Amikor az elektromos áram keresztülhalad a mikrofonon. mint amikor egy beteg visszanyeri egészségét. hangszórókon át szólalnak meg. Miután megállapítja. ahogyan a tudatos én.2. Attól függetlenül. hogy a halál küszöbét átlépve egy másfajta valóságba kerül. Dürckheim professzor: Munkám során azt tapasztaltam. hogy a hangot elektromos impulzusokká alakítja át. akkor úgy tűnik. a valóság egy magasabb szintjét éli át? Sríla Prabhupada: Nem a személy hal meg. Sríla Prabhupada leírja azt. A védikus tudás szerint a test mindig halott. C. Éppígy az emberi testet is a benne lévő életerő tartja működésben. műanyag stb. Dürckheim professzor: Ezek szerint az a személy. aki meghal. Amikor ez az életerő 35 . mint összeszerelt fém. az analitikus pszichológia bölcsészdoktora. Például egy mikrofon fémből készül. azt. Bhaktivedanta Swami Prabhupada és Karlfried Graf von Dürckheim között zajlott le az itt következő párbeszéd. Ha azonban a hálózatban nincs áram. nem több. Sríla Prabhupada: Igen. Az élmény ahhoz hasonlítható. Változó testek 1974-ben a Frankfurt környékén található nyugatnémetországi 1SKC0N-központban Ö Isteni Kegyelme A. mely egyesíti magában a tudat pszichológiája terén elért nyugati és keleti módszereket. hogy a természetes ego nem szeret meghalni. ha valaki megéli ezt egy halálközeli élményen keresztül. hogy a tudatos én és a test külön dolog. az egészen más.

hogy az anyagi test állapota végül is nem túl fontos. Dürckheim professzor: Hogyan tanítja meg Ön a tanítványainak azt. 2. hogy Ön egy olyan filozófiáról beszél. mely tartalmazza az igazságot. mint élettelen anyagok összessége. De hogyan képes Ön arra. hogy tudatában legyenek ennek az erőnek. sem az élő felett. a lélekkel kell foglalkoznunk. A bölcsek nem keseregnek sem a halott. a fizikai test nem több. Ehelyett inkább az aktív tényezővel. mégis életre kelti az anyagot? Az eszemmel el tudom fogadni azt.11) A filozófiai vizsgálat valódi tárgya nem a halott test. mert jelenlétével élőnek tünteti fel a testet. A Bhagavad-gíta tanításának elején kijelenti. azt mondják. De akár „eleven". Nem kételkedem benne. asocyan anvasocas tvam prajna-vadams ca bhaSase gatasün agatasüms ca nanusocanti paNditah „A Magasztos Úr szólt: Művelt beszéded mellett olyasmit gyászolsz. akár „holt". Az életerő a fontos alkotóelem. hogy ezt valakivel éreztesse is? 36 . amiért nem szabadna bánkódnod." (Bg. Valójában mindig is halott volt.elhagyja a testet. mely nem anyagi. mely mozgásra készteti az élettelen testet. hogy a test halott.

Ha én megkérem az egyik tanítványomat. megteszi. Vagyis a valódi kérdés ez: „Mi ez a cselekvő tényező?" Ez az érdeklődés központi helyet foglal el a Vedanta filozófiában. A test mindig halott. Nem olyan bonyolult dolog ez. működni kezd. hogy jöjjön ide. Dürckheim professzor: Megértem a lényegét annak. hogy a kérdést a logika szemszögéből vegye fontolóra. A Vedanta-sütra az athato brahma-jijnasa aforizmával kezdődik. Például mindannyian képesek vagyunk beszélni. aminek a jelentése: „Mi a testben lakozó én természete?" Ezért a védikus filozófiát tanulmányozónak legelőször az élő és a halott test közötti különbséget kell megtanulnia. amit a halott testről mondott. egy lélek" Sríla Prabhupada: Mi magunk vagyunk az a cselekvő tényező. vagyis hogy kell lennie valaminek. Amit én valóban kérdezni szeretnék az nem más. hogy két dologról beszélünk: a testről és a cselekvő tényezőről. Ha nem képes felfogni ezt az elvet. Bárki láthatja. A test ugyanilyen élettelen anyag. de van benne életerő. hogy a test változik és mozog a cselekvő alapelv. mint egy nagy gép. Olyan. akkor szólíthatom én évezredeken át. az élő személy megnyom egy gombot. a test reagál és élőnek tűnik. mégis ahogy Ön. s amikor ez nincs jelen. Ennek hiányában a test nem változik és nem is mozog. és a válasz erre a kérdésre a lelki tudás valódi kezdetét jelenti. a lélek jelenléte következtében. akkor a test nem mozdul többé. ami mozgatja. ami élteti. így hát kell lennie valaminek a testben. De mi is pontosan ez a cselekvő tényező? Ez egy külön téma. Az egyetlen különbség a 37 . hogy egy mélyebb szinten valóban tapasztaljuk ezt a valóságot? „Brahman vagyok. Viszont ha ez a cselekvő tényező eltávozik a testéből. mégsem fog idejönni. mint hogy milyen módon válhatunk tudatossá a bennünk lévő cselekvő tényezőről közvetlen tapasztalás és nem intellektuális következtetés útján. Amíg ez a cselekvő tényező a testben marad. Ezt nagyon egyszerű megérteni.Hogyan érthetjük meg a lelket? Sríla Prabhupada: Ez nagyon egyszerű. akkor megkérjük. Nem fontos-e az. Az eleven test és a halott test különbözik egymástól. amely mozgatja a testet. Van egy cselekvő tényező. Egy magnó holt anyagból készül. Az egyetlen helyes következtetés az.

akkor nem vágyódik semmire és nem panaszkodik. hogy nem a test az éne. halakban. vagyis lelkünk ugyanaz marad. akkor a testet halottnak mondják. mivel a történelem folyamán először kezdték az amerikai és európai emberek komolyan venni azokat a belső tapasztalatokat. Reinkarnáció ebben az életben A lélek az élőlény." Ez az önmegvalósítás. aki tudatában van ennek. hogy: „én ujj". állatokat. cselekszik az övében is. rovarokban. 38 . A Védákban ezt a kijelentést találhatjuk: so ham . Dürckheim professzor: Úgy gondolom. Megfigyelhetjük ezt a beszédünkből.embereket. Amikor nincsen jelen. Ezt is olvashatjuk: aham brahmasmi: „Én nem ez a test. Még egy gyerek is tudja ezt. A test lehet különböző." Az önmegvalósított személy minden élőlényt egyenlőnek lát. Azt hívják önmegvalósítottnak.„én nem ez a test vagyok". Dürckheim professzor: Gondolja csak meg.az én . Vagyis mi ez az „én"? Ez önmegvalósítás . én Brahman vagyok. hogy döntő pillanathoz értünk a nyugati világban. madarakban. Végül is mindenki tudja.„én cselekvő vagyok".cselekvő tényező jelenlétében van. Ezt a megvalósítást ki lehet terjeszteni más élőlényekre is. A csecsemőkorból a gyermekkorba.nemcsak az emberekben van jelen. tényleges énünk pedig lelki. Samah sarveSu bhüteSu: mindenkit egyenlőnek lát . de ugyanaz az aktív tényező. hanem az állatokban. de az én változatlan marad. mely az én testemben van. Egyvalaki a tanítványai közül azt mondaná: „lélek vagyok". Azt mondjuk: „Ez az én ujjam. lélek. Ezalatt tudatos énünk. A testnek ezt a változását akár jelenlegi életünkben is megfigyelhetjük. Vagyis igazi énünk azonos a cselekvő tényezővel. s a halál pillanatában egyik testből a másikba vándorol. Miért öl az ember állatokat? Miért okoz bajt másoknak? Aki önmegvalósított. hogy az élőlény . fákban és növényekben is. majd az ifjúkorba. hogy nem tapasztalja? Tudja. az láthatja: „Itt egy másik élőlény." Sohasem mondjuk azt. Sríla Prabhupada: Hogyan lehet. Brahma-bhütah prasannatma na socati na ksnkSati: amikor valaki megvalósította önmagát. Az önmegvalósított ember jellemzői szerepelnek a Bhagavad-gítaban. hogy ő az az aktív tényező. minden élőlényt. de nem lenne képes ezt tapasztalni. A test anyagi. később a felnőttkorba vándorolunk. mivel tudja. Neki pusztán csak más teste van.

melyek segítségével a halál elveszíti ijesztő jellegét és egy tökéletesebb élet küszöbévé válik.nagy jelentőséget. hogy egy egészen más elv működik bennük. Dürckheim professzor: Ez a háborús élmény nagyon mély nyomot hagyott bennem. A halál pillanatában pedig senki sem tudja. egy test lélek nélkül. Sríla Prabhupada: A Védákban az áll. Ha képesek áttörni ezen a testi tapasztaláson. sokféleképpen viseli gondját.melyeken keresztül az igazság megnyilvánul. Sríla Prabhupada: Igen. aki nem sebesült meg. amit az Úr Krsna Arjunának ad a Bhagavad-gítaban így hangzik: „Kedves Arjuna. Ebben a világban mindenki leginkább a testével van elfoglalva.legyen az élő vagy holt . Ez volt belső ösvényem kezdete. Tudatára ébrednek „belső életüknek. Egyike voltam annak a két tisztnek az ezredemben. Európa igazi kincse az. ami széppé és élővé teszi a testet. Azt gondolja. Az embereknek szükségük van arra a tapasztalatra. hogyan találnak el közvetlenül mellettem álló embereket. Ha valaki tudatos Istenről. Amikor pedig halott. akkor felismertem." A lelki fejlődés ösvényén ez az első megvalósítás. hogy narayana parah sarve na kutascana bibhyati. Keleten természetesen mindig éltek olyan filozófusok. ahogy Ön mondja. Ami maradt belőlük." Sríla Prabhupada: Úr Krsna híve automatikusan ráébred ennek a másféle elvnek a tudatára. hogy én is meghalhatok. hogy hová tűnik az igazi én. De senki sem képes megérteni. Ez tudatlanság. Dürckheim professzor: Az önmegvalósítás folyamata belső élmények sorozata. Láttam. hogy van valami bennem. A harctéren újra és újra találkoztam a halállal. akkor hirtelen rájönnek. Valójában úgy gondolom. akkor hatalmas szobrokat és emlékműveket emel fölé. amikor fiatal voltam. . akkor nem fél semmitől. Ez a test tudat. de egy tanult ember nem tulajdonít ennek az anyagi testnek. hogy a cselekvő tényező az. Ez az önmegvalósítás. 39 . Dürckheim professzor: Az első világháború alatt. aminek semmi köze sincs a halálhoz. mivel sohasem gondolja azt. De amikor közel voltam a halálhoz és tudatában voltam annak. hogy aharh brahmasmi: „lélek vagyok". hogy „én ez a test vagyok". hogyan tűnik el hirtelen az életerejük. amivel felülkerekedhetnek testi szokásaikon. Az első instrukció. és amíg él. te nagyon komolyan veszed a test állapotát. négy évet töltöttem a fronton. akik ismerték azokat a tapasztalatokat. nem így van? Itt Európában az emberek keresztülmentek ilyesfajta élményeken.

melyekben oly sok helyre eljutottunk. nappal pedig az álombéli testünket felejtjük el. amikor közel volt hozzájuk a halál. habár a testünk az ágyban fekszik. koncentrációs tábor vagy bombatámadás. Amikor álmodunk. Szívükben őrzik azoknak a pillanatoknak az emlékét.3.42) 40 . amikor megbesebesültek és majdnem darabokra lettek szaggatva.gitaban az Úr Krsna ezt mondja: indriyani parariy ahur indriyebhyah páram manah manasas tu para buddhir yo buddheh paratas tu sah „A cselekvő érzékszervek felsőbbrendűbbek a tompa anyagnál. az értelem az elménél. mint egy álom Sríla Prabhupada: Ezt minden éjszaka tapasztalhatjuk. hogy valódi azonosságunk független ettől a testtől. s egy futó pillanatra tapasztalhatták valódi természetük egy szikráját. Egy ideig létezünk csak egy bizonyos testben. mint egy álom. hogy egyik test sem az énünk. az én viszont különbözik az összes ilyen elmebeli képződménytől.hogy sok ember járta meg a harctereket. Ez önmegvalósítás. hogy ez a testi létezés még nem minden. Így mindannyian tapasztalhatjuk. olyan. és megértik. Különböző testekben cselekszünk és különféle helyszíneken fordulunk meg. Éjjel az ébren lévő. A test olyan. megfeledkezünk ágyban fekvő testünkről. az elme az érzékeknél. de ő (a lélek) még az értelemnél is felsőbbrendűbb. A Bhagavad. Amikor álmodunk. amikor hirtelen megérinti őket az isteni valóság egy érzése. A test valójában csak az elme által emelt építmény. De tudatos énünk. hogy nem kell ahhoz harctér. Lehet. mi pedig mindkét testben tudatában maradunk létezésünknek. Napközben pedig ugyanúgy megfeledkezünk álombéli testeinkről." (Bg. a koncentrációs táborokat és a bombatámadásokat. a lélek akkor is létezik. hogy komolyan vegyék belső tapasztalataikat. majd a halál pillanatában elfelejtjük azt. hogy álombéli testeinkben az égen repültünk. Ezért arra kell következtetnünk. mi mégis valahová máshová megyünk. De most arra van szükség. hogy az embereknek megmagyarázzák.

Ezt nagyon könnyen tapasztalhatjuk. hogy a valódi ego a lélek? Sríla Prabhupada: Igen. tudatunk befedetté válik. Ezért faragnak vagy festenek a művészek meztelen alakokat.ezek nélkül a testi megjelölések nélkül . Dürckheim professzor: Igen. Dürckheim professzor: Miért tűnik oly nehéznek megértem azt.annyiféle testi megjelölés. Ez egy tévhit. „fehér vagyok". A valóság az. a léleknek. akkor az tisztaság. A következő pillanatban felvehet egy fehéret. De ettől ön még nem azonos azzal a fekete vagy fehér 41 . „néger vagyok". az a tiszta ego. azt gondolva: „német vagyok". de ahogy elhagyjuk a lelki világot és kapcsolatba kerülünk ezekkel az anyagi testekkel. de ennek ellenére tudatos marad. tiszták. Ezért harcolnak az emberek. Dürckheim professzor: Létezhet-e a tudat az anyagi testtől függetlenül? Sríla Prabhupada: Igen. hogy mi nem ez a test vagyunk? Mindenki tudja. „ez a test vagyok". A tiszta tudatnak. gyermektestben és ifjútestben is. Úgy érti. Vagy például Ön most felvesz egy fekete kabátot. Ez csupán egy múlandó illúzió. de befedi a sár (ez a test). Megértem.Dürckheim professzor: Az előbb Ön beszélt a hamis egóról. Bárki tapasztalhatja. és egy másik átmeneti testet kapok.vágyai és tettei alapján . „ez vagyok". de ahogy leesik az égből és megérinti a földet. Tévesen a testükkel azonosítják magukat. a tudat olyan. Csak ostobaságból gondolkoznak másképp az emberek. Egy napon ez az ideiglenes test elenyészik. valójában mindenki tudja. hogy léteztem csecsemőtestben. nincsen szüksége anyagi testre. Franciaországban például a meztelenséget „tiszta" művészetnek tartják. Én létezem. Most egy öreg ember testében élek.egyik testből a másikba vándorol. hogy „én nem ez a test vagyok". Például itt van most nekem ez a hetvennyolc éves indiai származású testem és a vele járó hamis egóm. sárossá válik. hogy a lélek . Például mikor Ön álmodik. ami azt gondolja: „indiai vagyok". vagyis a lélek valódi állapotát . Sríla Prabhupada: Ehhez hasonlóan mi lelki élőlények vagyunk. elfelejti jelenlegi testét. „az vagyok" . A tudat tiszta marad. Ezek a testi azonosítások szennyeződések. mint a víz: a víz tiszta. Ugyanakkor ha valaki megérti a „meztelenséget". Oly sok testben léteztem már. „angol vagyok". hogy „én nem ez a test vagyok" Sríla Prabhupada: Nem nehéz. A lélek.

Ha én ezért Önt „Feketekabát Úrnak" hívnám. egyszerűen csak kabátot cserélt. Dürckheim professzor: Mégis. hogy tapasztalati úton nem értette meg? Amint ezt tapasztalatai alapján megérti valaki. nem okoz ez nehézséget? Például valaki értelmi síkon könnyen felfoghatja. nem fog félni a haláltól. mégsem vagyok azonos egyikkel sem. mégis fél a haláltól. hogy valójában nem halhat meg. hogy nem a test az éne. Nem arra utal-e ez. mivel tudja. Hasonlóképpen. Ez az igazi tudás. életemben sok alkalommal változtattam a testem.kabáttal. 42 . az az én butaságom lenne.

A következő pillanatban felvehetünk egy fehéret. egyszerűen csak kabátot cseréltünk. vagy fehér kabáttal. De éttől még nem vagyunk azonosak azzal a fekete.Felvehetünk egy fekete kabátot. 43 .

Egy tökéletes személytől hallok és ugyanúgy tovább is adom. Maguk az emberek is vakok. hogy én nem ez a test vagyok. hogy változtatnánk rajta. ez esetben a legjobb úton haladnak atombombáikkal és más technikai újításaikkal. akkor többé nem szabad tudományos szemüvegen keresztül. olyantól. Ezt hívják tanítványi láncnak. aki tökéletesen hallott a saját gurujától. hogy vak vezet világtalant.) 44 . így hát a helyzet az. akinek magasabb szintű tudása van. de a tudósoknak erről fogalmuk sincs. Így. Annak kell látniuk minket. amik vagyunk . egy guruhoz kell fordulnod. akkor miféle eredményre számíthatunk? Nem. ha meg akarjuk érteni az igazságot. mi pedig továbbadjuk azt anélkül. inkább Istentől. Isten megvalósítása. (Újabb vendégek lépnek a szobába. Ez tökéletes. Az Úr Krsna a Bhagavad-gítaban adja nekünk a tudást. ez nem a fejlődés. vagyis Krsnától. Vagyis: „Annak érdekében. materialista szemmel nézniük az emberekre. értem. hogy magas szinten tapasztalhasd az élet tökéletességét. hogy hosszú éveken át próbálnám megszerezni azt a tapasztalatot. Az úgynevezett mérnökök. egy hiteles tekintélytől vallva tapasztalhatom halhatatlanságomat.Sríla Prabhupada: A tapasztalást egy felsőbb forrásból szerezzük." És ki a guru? Kihez kell közeledni? Ahhoz. tudósok és filozófusok nem ismerik az élet valódi célját. mindenféle változtatás nélkül. a tökéletes forrástól fogadom el ezt a tudást. Ahelyett. ha a tudósok meg akarják semmisíteni az emberi ént. Fel kell keresnünk egy önmegvalósított személyt. Sríla Prabhupada: Ezért a védikus utasítás a következő: tadmijnanartham sa gurum evabhigacchet. Dürckheim professzor: Igen. Másrészről. De ha egy magasabb cél felé akarják vezetni az emberiséget. Az emberi élet célja Sríla Prabhupada: Az emberi élet célja az önmegvalósítás. A mai modem társadalmat jelenleg vakok és bolondok vezetik.tudatos éneknek. Dürckheim professzor: Az elmúlt húsz vagy harminc év során nagy érdeklődés támadt a lelki témák iránt a világ nyugati részén. Ha egy vak vezetni próbál egy világtalant.

létezik. az én dolgom az lenne." Legelőször a tudás alapelvét kell megérteni. akár nyugati vagyok. mely a yogát és az integrál filozófiát tanulmányozza itt. Dürckheim professzor: Számomra úgy tűnik. Sríla Prabhupada: Ezt nagyon egyszerű megérteni. mely az átlagember számára kaput nyit egy mélyebb tudatosság felé? Sríla Prabhupada: Igen. ezek az urak a teológia és a filozófia professzorai. A keleti tanítások szerint meg kell szabadulni a testtől a nyugati vallások szerint pedig fel kell ismerni a lelket a testen belül. (Srila Prabhupada üdvözli őket és folytatódik a beszélgetés. egy szervezet vezetője. Aki megérti ezt az alapelvet képes lesz arra hogy mélyebb tudást szerezzen. Ó pedig Dr. De szenvedés vár a kutya és a király testében is. A Bhagavad-gitaból hallottuk. Sríla Prabhupada: A lélekvándorlás fogalma azt jelenti.) Dürckheim professzor: Feltehetnék egy másik kérdést? Létezik-e más szintje a tapasztalásnak. hogy lelkek vagyunk s benne vagyunk egy testben. ezért szenvedek. De következő életemben egy másik testbe költözhetek. Dara.13): dehino 'smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati „Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig.Egy tanítvány: Srila Prabhupada. azt. Szenvedéseink abból származnak. Az igazi énjét megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Mivel beköltöztem ebbe a testbe. Így akár keleti. Ezt a tapasztalatot írja le Krsna a Bhagavad-gitaban (2. hogy Keleten és Nyugaton különböző módon közelítenek a test és lélek problémájához. macska vagy egy király teste. Ezek a szenvedések a 45 . Németországban. Ez érthető? Dürckheim professzor: Igen. aki beköltözött egy testbe. hogy azonosítjuk magunkat a testünkkel. hogy lélek vagyok. Ez lehet egy kutya. a halál után is egy másik testbe költözik. miképp kerüljek ki belőle. hogy mi nem ez a test vagyunk. hogy megtaláljam a módját.

hogy elkerüljük ezt a négyféle szenvedést. hogy lélek vagyok." 46 . ki kell szabadulnunk a testünkből. aki beköltözött egy testbe. Az ember valódi problémája: hogyan szabaduljon ki anyagi testéből. macska vagy egy király teste. az öregség és a betegség. Ez lehet egy kutya.születés. Így hát azért. a halál. Dürckheim professzor: Ez sok életen át tart? „A lélekvándorlás fogalma azt jelenti.

A lélek a test börtönében van. Ahhoz. a lelkem független a testemtől? Sríla Prabhupada: Nem szükséges megölni a testet. hogy megtaláljuk. Ha valaki még ebben az életében megérti. hogy valaki keresztény. ki kell szabadulnunk testünkből. Dara professzor: De miért kell nekünk lélekben tökéletessé válnunk? Miért nem válhatunk tökéletessé emberként? 47 . egy nap el kell hagynunk azt s egy másikat kell elfogadnunk. Ez a tudás egyaránt érvényes mindenkire. És amikor hozzájut ehhez a tudáshoz. hogyan kerüljön ki rögtön belőle. Sríla Prabhupáda: Nem számít. akkor ismerni fogja a módját. hogy ezt a célt elérjük. hogy az emberi testben való létezés tökéletes? Dara professzor: Nem. hogy állapota nem tökéletes. hogy felismerem. hogy meg kel ölnöm a testet. hogy ennek van néhány közös pontja a kereszténységgel. és ezért keresztül kell mennie a születésen. igaz? Nem azt jelenti-e. öregségen és betegségen. muzulmán vagy hindu.Sríla Prabhupada: Tarthat sok életen át és megtörténhet eg emberöltő alatt is. Ez a folyamat. De akár megölik a testet. muzulmánokra és a keresztényekre is. azt el kell sajátítani. akár nem. Hogyan válhatunk tökéletessé? Sríla Prabhupada: Ön belátja. Dara professzor: Ön azt hangsúlyozza. hogy a szenvedései ennek a testnek köszönhetőek. nem tökéletes. Dürckheim professzor: Úgy tűnik. A tudomány az tudomány. hogy miként kerülhet ki belőle. a hindukra. De mi mindannyian örökké akarunk élni. Dürckheim professzor: De ez nem azt jelenti. hogyan válhatnánk tökéletessé. Nem kellene inkább emberi lényként elfogadni létezésünket? Sríla Prabhupada: Ön azt javasolja. tökéletes tudást és teljes boldogságot akarunk. Ezért a helyes szándék az lenne. Ez elkerülhetetlen törvénye a termeszetnek. halálon. hogy megpróbálnánk valami ideális helyzetet teremteni. akkor érdeklődnie kell afelől. De el kellene fogadnunk ahelyett. Úgy gondolja. És ez tudás: minden élőlény be van zárva egy anyagi testbe. Bárhol is jutunk tudáshoz. hogy emberi lényként fogadjuk el létünket. hogy ki kell szabadulnunk testünkből.

A Srímad-Bhagavatam (1. melynek segítségével más emberekkel érintkezhetek. mert az emberi lét képessé tesz arra.10) ezt írja: kamasya nendriya-prítir labho jíveta yavata jívasya tattva-jijnasa nartho yas ceha karmabhih „Az élet vágyait sohasem szabad az érzékkielégítésre irányítani. Az emberi lény képes megérteni. Ezért a Vedanta-sütra a következő aforizmával kezdődik: athato brahma-jijnasa . akár az állatok. mellyel megérthetjük az Abszolút Igazságot. hogy jót tegyünk másoknak? 48 . hogy kicsoda.ami annyit jelent. Az állatok fölé emelkedni Sríla Prabhupada: Igen. Dürckheim professzor: Úgy gondolom. hogy az emberi élet arra való. hogy valójában ki is ő. ez itt a kérdés. illetve a mi beszédünk között.2. Ez kell hogy legyen minden törekvésünk célja. hogy az állatnak nincs öntudata. hogy együnk és aludjunk. Sríla Prabhupada: Ez a madarak és a vadállatok számára is lehetséges. Dara professzor: De nagy különbség van a madarak s a vadállatok. Különleges intelligencia birtokában vagyunk.Sríla Prabhupada: Ön már említette. így hát emberi lényekként az önmegvalósításra kell törekednünk. Nem képes felfogni. Miért ragaszkodik akkor annyira ehhez a tökéletlen helyzethez? Dara professzor: Ez a test egy eszköz. hogy az Abszolút Igazságot kutassuk. Ez az emberi élet célja." Dara professzor: Ezek szerint időpocsékolás. a lényeg az. ha a testünket arra használjuk. Sríla Prabhupada: Mi a különbség? Ők is a saját közösségükben és mi is a saját közösségünkben beszélünk. hogy helyzete ebben az emberi testben tökéletlen. s nem az. A madarak és a vadállatok nem tudják megérteni. s nem a madarak és vadállatok szintjén cselekednünk. hogy az Abszolút Igazság felől tudakozódjunk. Csak azért vágyakozzunk az életre.

bármennyire kedves is volt az tulajdonosa számára.Sríla Prabhupada: Nem tehet jót másoknak. és be vagyunk fedve egy átmeneti testtel. mi a jó. vagy hogy „test vagyok és van lelkem. abban az értelemben. nevezhető-e ez jónak? Dara professzor: Nem hiszem. Ha feldíszíti a lakást. nem számít. hogy a test és a szoba összehasonlítása túl kifejező lenne. hogy kell lennie egy nagyon bizalmas kapcsolatnak a test és a lélek között. Az a test. Különben nincsen jelentősége. hogy nem azonos a testével. ez nem igazi egység. a rokonai ki fogják dobni a testét. Amikor pedig a testünket hagyjuk el. enni pedig elfelejt. egyfajta egységnek legalábbis addig. Dara professzor: De ha elhagyjuk a szobát. nem pedig a test. Például a szoba. Sríla Prabhupada: Nem. De ha elszakad. akkor eldobja és vásárol egy újat. A lélek a fontos. addig az fontos számára. csak addig fontos. az a test. Sríla Prabhupada: Ez azért van. a test azonban hamis." A halhatatlanság rejtélye Sríla Prabhupada: Igen. amit jelenleg birtokol fontossá 49 . hogy valaki azt gondolja: „lélek vagyok és van testem". Dara professzor: Amit én mondani akarok az az. akkor az nem marad meg. Amikor a lélek elhagyja a testet. akkor eldobják. mivel nem tudja. Van egy különbség. Amikor elérkezik halálának ideje. Meg kell válnia tőle. mert Ön nincs tisztában azzal. ha valaki nem akar megválni a testétől? Sríla Prabhupada: Az.. amíg életben vagyok. Testi felfogásban gondolkodik a jóról. akkor a szoba ott marad. Ez nem igaz. hogy mit akar. Az élőlény állandóan átéli ugyanezt. Megválik jelenlegi testétől és elfogad egy másikat. melyben jelenleg tartózkodunk. Dürckheim professzor: Talán van különbség aközött. de attól Ön még nem az a lakás. hogy Ön nem ez a test.. Hiba úgy gondolkozni. Dara professzor: De mi van akkor. Sríla Prabhupada: Végül a lakás is el fog pusztulni. amíg életben vagyunk. amit előzőleg birtokolt lényegtelenné. Lelkek vagyunk. Például bérelhet egy lakást. Ezt hívják halálnak. hogy én a test vagyok és van egy lelkem. Például amíg valaki visel egy kabátot.

amit pár röpke év múltán másikra cserélnek. Az a nagy probléma. hogy az emberek oly sok figyelmet tulajdonítanak annak a testnek.válik. 50 .

" 51 . hogy az ember éppen jelen van akkor. s ilyenkor titokzatos változások észlelhetők. amikor a páciens az élet állapotából a halálba kerül.„Vannak olyan esetek.

A Montreal Gazette alább idézett cikkében a világhírű kardiológus. mely életet ad a testnek és valósággá változtatja a reinkarnációt. és egy gyakorlati módszert ajánl annak a lélekszikrának a tudományos megértéséhez. hogy megtárgyalják azokat a problémákat. 52 . mely életben tartja a testet. amit válaszként írt Dr.Egy világhírű kanadai szívsebész azt mondja. Dr. melyek a halál pillanatának pontos meghatározására irányuló kísérletek kapcsán felmerültek. Bigelow cikkét olvashatjuk. Montreal Gazette: Egy szívsebész tudni akarja. hogy a testnek lelke van. elérkezett az idő arra. hogy „megfejtve ennek misztériumát kiderítsék. A cikk után Srila Prabhupada levele olvasható. ő hisz abban. mi is az valójában. Bigelow. Bigelow javaslatára. mégis kevés figyelmet szentel a lélekszikra analizálására.3. Kutatás a lélek után Habár a modern tudomány fejlett a test mechanikus működéseinek megértésében. Srila Prabhupada értékes védikus bizonyítékokat tár fel a lélek tudományáról. mely a halál beálltakor eltávozik. amely megjelent az Essex megyei Orvosi és Jogi Társaság színe előtt. a torontói Közkórház szívérsebészeti osztályának vezetője azt mondta. Wilfred G. Wilfred G." Bigelow tagja volt annak a bizottságnak. aki a lélek meghatározásának és származásának módszeres kutatását sürgeti. s hogy a teológusoknak meg kellene próbálkozniuk többet kideríteni erről. mi a lélek WINDSOR . hogy mint „a lélek létezésében hívő ember" úgy gondolja.

amit a „mélyfagyasztás" nevű sebészi technika . amikor a páciens az élet állapotából a halálba kerül.egy későbbi interjúban azt nyilatkozta. azokban az esetekben. a Windsori Egyetem elnöke. A Kanadai Orvosi Egyesület egy széles körben elfogadott magyarázatot talált. hogy a megbeszélés őt arra a szovjet űrhajósra emlékezteti. Bigelow . hogy Isten nincs. s mégsincs sehol. Mindenhol ott van a testben. aki világhírűvé vált úttörő munkájáért.A kérdés életbevágóvá vált a szív és más szervek átültetésének korában. hogy pontosan le lehetne írni őket." „Nagyon nehéz elmondani a látottakat. „Vannak olyan esetek. E megbeszélés során Leddy kijelentette. hogy „a lélek kifejezetten sehol sem létezik földrajzilag. hogy a lélek létezik. mely szerint a halál akkor áll be." Bigelow." „A legfigyelemreméltóbb az életnek." „Szép lenne elkezdeni a kísérletezést. Haines. mivel ott fönt nem látta sehol. semmiféle ingerre nem reagál és a műszereken jelzett agyhullámok megszűnnek. de fogalmam sincs. Talán így van. akkor az mi lehet?' A probléma az." „Ha az életerőnek vagy életnek van alapelve. mondta Bigelow. „a jelszó az. de amikor a modem orvostudományban valami megmagyarázhatatlannal találkozunk. amikor a páciens kómába kerül.és a szívbillentyű-sebészet terén végzett. Homályossá és szó szerint élettelenné válnak. Megjegyezte. hogy honnan fognak adatokhoz jutni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban" . melyeket felvetett a megbeszélés során . hogy találd meg 53 . a fénynek hirtelen eltűnése a szemekből. hogy az ember épp jelen van akkor.másnéven hipotermia . aki az űrből visszatérve jelentette. Önök nem fogják megtalálni. hogy „ha van lélek. hogy harmickét éves sebészi praxisa alatt meggyőződött arról. amikor a donorok menthetetlenül haldokolnak. s ilyenkor titokzatos változások észlelhetők. Francis Leddy. A bizottság másik két tagja volt Edson L. akkor az nem látható.mondta Leddy. Nem hiszem. azt mondta.részletesen kifejtve azokat a pontokat. hogy a lélekkutatást a teológiának és az egyetemen belüli tudományágaknak kellene magukra vállalniuk. az ontariói Legfelsőbb Bíróságról és J.

Az ismétlődő születés. Vancouverben és Hamiltonban. és nagyon érdekesnek találtam. Ha egy lélek élvezni kívánja ezt az anyagi világot. mint mikor régi ruháinkat levetve újakat veszünk fel." Bigelow szerint a központi kérdés az. Bigelow: Kérem. ha a páciens lelke belép az átültetett szívbe. majd az öregkorba lép. Ezt nevezik lélekvándorlásnak. ahogy az ember a gyermekkorból az ifjúkorba. sem terhesség. A Krsna-tudat mozgalma legfőképp arra szolgál. A lélek kétségtelenül jelen van az élőlény szívében. Több templomom van Kanada területén . így hát gondoltam. mi a lélek" című írását a Gazette-ben. Megjegyzései nagy éleslátásról tanúskodnak. Ez a Krsna-tudat mozgalmának alapelve. A minap olvastam Rae Corelli „Egy szívsebész tudni akarja. s forrása minden energiának. Ha szexuális érintkezéskor a lélek nincs jelen. Mivel ez a tudat az egész testet betölti a lélek energiájával. hogy az nem lesz alkalmas hely egy lélek számára. akkor nincsen sem fogantatás. A lélek egyéni. betegség és öregség e természetellenes életformáját meg lehet állítani. ahol felfedezheted az igazságot. Az Ő akaratából a lélek egy bizonyos méhbe kerül. hogy „hol van a lélek és honnan jön?" Sríla Prabhupada a Védák bizonyítékait ismerteti Kedves Dr. vidd el valahová. pontosan úgy. s megszületik ebbe a létezésért folytatott küzdelemmel teli életbe. mely fenntartja a testet. halál. A lélek energiája szétterjed az egész testben. Talán tudja. viszont a fogamzásgátló miatt az anyaméh elutasítja őt. és egyik testből a másikba vándorol éppen úgy. ezért fájdalmat és örömet érzünk testünk minden részében. A fogamzásgátlás úgy lerontja a méh állapotát. Ez ellenkezik Isten parancsával. amikor új testet kapunk. a siker csak akkor jöhet szóba. ha a lélek tudata egybeesik Isten legfelsőbb tudatával. fogadja üdvözletemet. hogy én a Krsna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító acaryája vagyok. A lélek jelenlétét tehát el kell fogadni.a választ. A halál akkor következik be.Montreálban. vidd a laboratóriumba. Ami a szívátültetéseket illeti. akkor megfeledkezik igazi otthonáról a lelki világban. hogy megtanítsa minden léleknek az ő eredeti lelki helyzetét. így egy másikba kell 54 . s ezt tudatnak hívják. írok Önnek erről a témáról. Torontóban.

könnyen visszatérhet otthonába. így hát láthatjuk. A „lélekkutatás" elkezdése a tudomány haladását jelentené. akkor lángoló természete tovább él. 55 . vissza az Istenséghez. Ön azt mondja. mivel a Védikus Irodalomban az áll. Ezért nem tudják felfogni az anyagi tudósok a lelket. és honnan jön?" Ezt nem nehéz megérteni. A lélekszikra számára van egy hiteles módszer arra. Példaként vegyünk egy embert. Ha az ottani körülményeket olyanná teszik. hogy miképpen lakozik a lélek az élőlény szívében. a másik szinte teljesen. hogy Isten egy hatalmas lélek. ezeket a természet kötőerőinek hívják. Természetük és tulajdonságaik azonban azonosak. A lélek létezését úgy fogadhatjuk el. Ez illetéktelen beavatkozás. az élőlény pedig parányi. Azt már kifejtettük. melyet büntet a törvény. minőségileg mégis azonosak. akkor kialszik. de van még hajlama a lelki dolgokhoz. a lélekszikra is eredetileg a lelki világból jön az anyagi világba. s ha jól irányítják. rögtön megérti Istenét is. hogy az illető nem tud bemenni a lakásba. Ezek a jóság. hacsak valami gyúlékony anyag nincs a közelben. mint ahogyan a tűzből kipattanó szikra kialudni látszik. a szenvedély és a tudatlanság.kerülnie. Ha a szikra száraz fűre hullik. Amint valaki megérti a lélek létezését. Ez pedig engedetlenség a Legfelsőbbel szemben. Amit a legnagyobb tudósok napjainkban igaznak találnak. ha a földre esik. Isten mindenható. A lélek jelenlétét csupán elfogadni lehet a körülményeket figyelembevevő megértés alapján. sohasem lesz képes megtalálni a lelket. Az egyik élőlény teljesen megfeledkezik lelki természetéről. Amikor pedig a szikra a vízbe hull. azt mi már régen elmagyaráztuk. akkor tüzes természete nem nyilvánul meg. hogy a lélek háromféle létállapotba kerülhet. az élőlénynek pedig korlátai vannak. Eredendően a lélek Istentől származik. hogy elérje a lelki tökéletességet. De bármennyit fejlődjön is a tudomány. hogy felsőbb tekintélyektől hallunk róla. s hogyan keres menedéket egy másik testben a halál után. ahonnan eredetileg lezuhant. Az anyagi világban a lélek háromféle feltételhez kötődik. Éppúgy. a harmadik pedig teljesen belemerül a lelki tökéletesség utáni kutatásba. akinek egy bizonyos lakásban kellene élnie. hogy a központi kérdés: „Hol van a lélek. akkor nagyon hátrányos helyzetbe kerül. hogy a lélek mérete megegyezik egy pont tízezredrészével. A különbség Isten és a lélek között az.

Ha a világ orvosai és tudósai segítenének megérteni az embereknek a lélek tudományát. A tények már megvannak. Szívélyes üdvözlettel. Egyszerűen csak a modern megértés számára kell hozzáférhetővé tenni.C. A.Hatalmas jótétemény lenne az emberi társadalom számára. Bhaktivedanta Swami 56 . ha ez a hiteles információ a Védikus Írásokból a modern tudományos megértés alapján közkinccsé várna. az nagyon sokat jelentene.

57 .

A reinkarnáció tudományos alaptörvényei változatlanok maradnak az idő múlásával. A Srimad-Bhagavatam. Három történet a reinkarnációról India legnagyobb lelki tanítómesterei a Srimad-Bhagavatam egyes történelmi elbeszéléseit évezredeken keresztül arra használták. India időtlen tudása a Védákban. mely az emberi értelem minden területét érinti. . akik a régmúlt időkben keresték a felvilágosodást.4. s kiemelkedő helyet foglal el India számos írott bölcsessége között. Ezek az időtlen történetek éppoly fontosak a modern kutatóknak.a védikus tudást a legteljesebb és leghitelesebb módon ismerteti.megmagyarázzák tanítványaiknak a reinkarnáció alapelveit.amint az itt található három elbeszélésben is . A Srimad-Bhagavatam klasszikus példája az epika és filozófia irodalmának. hogy . . 58 .melyet „a Védikus Irodalom fájának érett gyümölcseként" ismernek. mint azoknak. az ősi szanszkrit szövegekben található.

„Ebben az anyagi világban. idővel minden ember baráttá. rokonná és ellenséggé válik. De a különféle viszonyok ellenére senkinek sincs egy állandó kapcsolata" 59 .

tápláló kebleihez Az itt következő. hogy hallottak róla. vannak.írja az angol költő. mivel gyönyörű feleségei mind meddők voltak. látom. Egy napon Angira. Sokkal de sokkal régebben. „Óh. a misztikus bölcs ellátogatott Citraketu palotájába.érdeklődött a bölcs. A herceg akinek millió anyja volt Vannak. akik azt hallják róla. A király rögtön felállt trónjáról. Hajdanában is emberi szülők hoztak a világra. s a védikus szokás szerint tiszteletét ajánlotta neki. mégsem áldotta meg egyikük sem gyermekkel. édes jövevénye e változó Földnek Mintha valami sötét látnok megjövendölte volna bátran: Habár létezel és embernek születtél. Citraketu király. gyámoltalan idegent. s bár ő alkalmas volt a gyermeknemzésre. Angira nagy misztikus volt s jól ismerte a király bánatát. felvilágosítja a királyt s a királynét a lélek elpusztíthatatlan természetéről s a reinkarnáció tudományáról. de megvolt rá az oka. mint jelenlegi édesanyád. William Wordsworth híres versében. mintha nem tudná. Nem érted el hőn óhajtott céljaidat?" . akik a lelket csodálatosnak látják.I. aki szorít téged. Egy másik versében a következő sorokat írta egy gyermekhez: Óh. míg mások egyáltalán nem értik. Bhagavad-gita (2. hogy csodálatra méltó. hogy úgy kérdezze Citraketut. Sápadt arcod mély aggodalmadat tükröz. melynek címe: Feljegyzések a halhatatlanságról. hogy elméd zavart. még azután sem. Srimad-Bhagavatamból származó történetben Citraketu király fia feltárja előző születéseit. 60 . mások annak írják le. Citraketu királynak sok felesége volt.29) „Születésünk csupán alvás és felejtés" .

Mégis. Nem tudnál segíteni nekem abban. hogy segít a királynak. te mindenről tudsz. Egy éhezőt nem elégíthet ki egy virágfüzér. Egyik délután. „Óh nagy király. s egyre kevésbé ragaszkodott meddő feleségeihez. és az a fiú örömöd és bánatod forrása is lesz" . hogy nagyon boldog leszek. Ennek a hírnek a királyságban mindenki örült. Citraketu legtökéletesebb feleségének kínálta fel. egyetlen esetben szerezhetik vissza férjük szerelmét: ha megmérgezik a gyermeket. A meddő királynőkben forrt a harag s az irigység. Ahogy a király gondosan nevelgette fiúgyermekét. Ezért kérésedhez híven engedd meg. A többi királynő a sorsát siratta. Egy speciális áldozatot mutatott be a félisteneknek. Mivel nagyon szerette őt s egy 61 . ami egy férfi igazi kincse. hogy a gyermek bánatomat is okozza? Hát persze. Titokban összebújtak és eldöntötték. a palota udvarán sétálva Krtadyuti királynőnek eszébe jutott szobájában békésen alvó gyermeke. férje lenézi. hogy megvárta volna a király válaszát.mondta Angira. de eltűnődött a bölcs utolsó szavain. ragaszkodása Krtadyuti királynőhöz napról napra nőtt. mivel egyedüli fiam. De mit akart azzal mondani. Citraketu király nem tudta fékezni örömét. és az áldozati étel maradékait Krtadyutinak. Ezért lehet. mivel a sors megfosztott attól. Ugyanígy." Idővel Krtadyuti terhes lett és fiút szült. hogy igazán boldog legyek. aki nagyon kegyes volt. Képes vagy minden külső és belső dolgot megérteni az olyan megtestesült lelkekről. a többi feleség pedig cselédlányként kezeli. beleegyezett abba. most fiad fog születni. ha a fiam megszületik. mivel azt a feleséget akinek nincsen fia. hogy büszke és engedetlen lesz. ezért automatikusan örökölni fogja trónomat és királyságomat. Fokozódó irigységükben lassan elvesztették intelligenciájukat. Ez igaz. miért vagyok ily szomorú. mégis azt kérdezed. Ez lehet a jajveszékelés oka. „Angira bizonyára arra célzott. hogy végre fia lesz. óriási birodalmam és mérhetetlen gazdagságom nem ér semmit. mint jómagam. hogy csak egy módon oldhatják meg gondjukat. Citraketu el volt ragadtatva attól. egy szófogadatlan gyermek jobb a semminél. Ekkor a bölcs eltűnt anélkül. s hogy fiam szülessen?" Angira. szívük kőkeménnyé vált. Óh hatalmas lélek.Citraketu király így válaszolt: „Óh. hogy feltárjam szenvedésem okát. Angira. Nincsen fiam. hatalmas vezekléseid és mértékletességed jutalmául tökéletes tudásra tettél szert.

percig sem bírta ki nélküle, ezért szólt a dajkának, hogy ébressze fel és hozza a kertbe a fiút. Amikor a cseléd a gyermek közelébe ért, látta, hogy szemei fennakadtak, s az életnek nyoma sem volt benne. Elborzadva egy pamutszövet darabkát tartott a gyerek orra elé, de a pamut nem mozdult. Ennek láttán felsikoltott: „Most végem van!" és a padlóra zuhant. Kezeivel őrjöngve verte mellkasát és hangosan zokogott. Kis idő múlva a nyugtalan királynő elindult gyermeke hálószobája felé. Hallva a dajka jajgatását belépett a szobába és látta, hogy fia eltávozott ebből a világból. Keserűségében megszaggatta ruháját s haját, majd öntudatlanul a földre zuhant. Amikor a király értesült fia hirtelen haláláról, annyira elöntötte a keserűség, hogy majd beleőrült szomorúságába. Futtában - ahogy sietett, hogy lássa halott gyermekét - állandóan megbotlott és elesett. Miniszterei és udvari tisztviselői körében belépett a fiú szobájába, s zilált külsővel a gyermek lábaihoz borult. Amikor újra visszanyerte öntudatát nehezen lélegzett, szemei könnyben úsztak és képtelen volt megszólalni. A királynő, jajveszékelő férje láttán újra a halott gyermekre nézett, s átkozni kezdte a Legfelsőbb Urat. Ez csak növelte a fájdalmat a palota lakóinak szívében. A királynő virágfüzérei lehullottak nyakából, és csodálatos, koromfekete haja öszszekuszálódott. Hulló könnycseppjei elkenték szemei körül a festéket. „Óh, Isteni Gondviselés! Még él az apa, s Te már fia vesztét okoztad! Ellensége vagy az élőlényeknek, és ráadásul könyörtelen is vagy!" Szeretett gyermekéhez fordulva így szólt: „Drága fiam, tehetetlen vagyok és keserű. Nem szabadna elhagynod engem. Hogyan is tehetnéd? Vess csak egy pillantást kétségbeesett apádra! Sokáig aludtál. Most kérlek, kelj fel! Játszótársaid játszani hívnak. Nagyon éhes lehetsz, így hát kérlek, kelj most fel és ebédelj meg! Drága fiam, én vagyok a legszerencsétlenebb, mert nem láthatom többé édes mosolyod. Örökre lecsuktad szemeidet. Elvittek erről a bolygóról, s többé nem térsz vissza. Drága fiam, képtelen vagyok tovább élni, ha nem hallhatom kedves hangodat." A király nyitott szájjal, hangosan zokogni kezdett. A kísérők csatlakoztak a kesergő szülőkhöz, gyászolva a gyermek korai halálát. A királyságban a hirtelen tragédia miatt fájdalmában senki sem lelte helyét. Amikor a nagy bölcs, Angira értesült arról, hogy a király szinte belehal bánatába, barátjával, a szent Naradával elindult hozzá.
62

A két bölcs a királyt bánatától szinte halottként, fekve találta a test mellett. Angira erélyesen szólt hozzá: „Ébredj fel a tudatlanság sötétjéből! Óh, király, miféle rokonságban van ez a halott test veled, és miféle rokonságban vagy te vele? Mondhatnád, hogy most mint apa és fia vagytok kapcsolatban egymással, de gondolod, hogy ez a rokonság születése előtt is létezett? Most létezik? Folytatódni fog, hogy most meghalt? Óh király, amint az apró homokszemcsék néha találkoznak s különválnak az óceán hullámzásában, úgy találkoznak és várnak el az idő hatalma alatt azok az élőlények is, akik anyagi testeket fogadtak el." Angira meg akarta értetni a királlyal, hogy minden testi rokonság átmeneti. „Kedves királyom, - folytatta a bölcs - amikor először eljöttem a palotádba, a legnagyobb ajándékot, a transzcendentális tudást adhattam volna neked, de amikor láttam, hogy elméd anyagi dolgokkal van elfoglalva, csak egy fiút adtam, aki örömödet és bánatodat is okozta. Most egy olyan személynek éled át a szenvedéseit, akinek fiai és lányai vannak. Az olyan látható tárgyak, mint a feleség, gyermek és a tulajdon, csupán álmok. Ezért, ó Citraketu király, próbáld megérteni, ki is vagy te valójában. Gondolkodj el rajta, honnan jöttél, hová tartasz és miért vagy az anyagi bánat hatása alatt." Ekkor Narada Muni valami csodálatosat tett. Misztikus hatalma segítségével mindenki számára láthatóvá tette a király halott gyermekének lelkét. A szobát hirtelen ragyogó fényesség ragyogta be, s a halott gyermek megmozdult. Narada így szólt: „Oh, élőlény, szerencse kísérje lépteidet. Tekints apádra és anyádra! Haláloddal bánatot okoztál rokonaidnak és barátaidnak. Mivel idő előtt haltál meg, még van hátra életedből. Ezért visszatérhetsz testedbe, élvezheted benne a neked járó megmaradt éveket barátaiddal és rokonaiddal, később pedig elfogadhatod atyád királyi trónját és vagyonát." Narada misztikus ereje által az élőlény visszatért halott testébe. A gyermek aki meghalt felült és beszélni kezdett, de nem fiatal fiúként, hanem egy felszabadult lélek teljes tudásával. „Anyagi cselekedeteim eredményeképpen én, az élőlény, egyik testből a másikba vándorolok. Néha a félistenek, néha az állatok, néha a növények között öltök testet, néha pedig emberként jelenek meg. Melyik születésben volt ez a két ember apám és anyám? Valójában senki sem apám és senki sem anyám. Több millió úgynevezett szülőm volt. Hogy tekinthetném ezt a két embert apámnak és anyámnak?"

63

A Védák azt tanítják, hogy az örök élőlény egy anyagi elemekből álló testbe költözik. Itt láthatjuk, hogy egy ilyen élőlény olyan testbe költözött, melyet Citraketu király és felesége alkotott. Mindezek ellenére nem az ő fiuk volt. Az élőlény az Istenség Legfelsőbb Személyiségének örök fia, de mivel élvezni akarja ezt az anyagi világot, Isten lehetőséget ad neki arra, hogy különböző testekbe költözhessen. A tiszta élőlénynek mégsincs igazi kapcsolata azzal az anyagi testtel, melyet anyjától és apjától kapott. Ezért az a lélek, aki Citraketu fiának testébe költözött, kereken elutasította azt, hogy a király és a királynő az ő szülei volnának. A lélek így folytatta: „Ebben az anyagi világban, mely olyan, mint egy gyors folyó, idővel minden ember baráttá, rokonná és ellenséggé válik. Más kapcsolatokban pedig közömbösen viselkednek. De a különféle viszonyok ellenére senkinek sincs egy állandó kapcsolata." Habár Citraketu siratta halott fiát, így is gondolkozhatott volna: „Ez az élőlény előző életemben ellenségem volt, most pedig fiamként megjelenve idő előtt eltávozik csak azért, hogy fájdalmat és szenvedést okozzon nekem." Miért ne tekinthetné a király halott fiát hajdani ellenségének, és siránkozás helyett miért ne örülne halálának? Az élőlény Citraketu gyermekének testében így szólt: „Éppen úgy, ahogy az arany és más árucikkek egyik helyről a másikra kerülnek vétel és eladás által, ugyanúgy vándorol az élőlény is karmája eredményeként az univerzumon keresztül, miután egyik apa a másik után juttatja be őket ondóján keresztül különféle fajok testeibe." A Bhagavad-gita elmagyarázza, hogy nem az apa vagy az anya az, aki életet ad az élőlénynek. Az élőlény valódi azonossága teljesen független az úgynevezett apától és anyától. A természet törvényei hatására kerül a lélek egy apa ondójába, majd onnan egy anya méhébe. Közvetlenül nem választhatja ki az apját; ezt előző életeiben végrehajtott cselekedetei automatikusan határozzák meg. A karma törvényei kényszerítik őt különböző apákhoz és anyákhoz, akár az áruk, melyeket megvásárolnak, majd eladnak. Az élőlény néha egy állat-apánál és -anyánál, néha pedig egy ember-apánál és -anyánál lel menedéket. Néha a madarak között, néha pedig a félistenek között, a mennyei bolygókon fogad el szülőket. A lelkek különböző testeken át vándorolva, minden egyes életformában, - legyen az ember, állat, fa vagy félisten - kapnak egy anyát és egy apát. Ez nem olyan bonyolult. A valódi nehézség a lelki apa, egy hiteles lelki
64

a fiú elhallgatott. ahol a reinkarnáció körforgásának csapdájába esett. hogy a lélek felelős az életeiért az anyagi világban. a lelki világba. szomorúsághoz és illúzióhoz vezet.és nincs rokonságban az úgynevezett apákkal és anyákkal. hogy a feltételekhez kötött lelkek kikerüljenek az anyagi élet büntető körhintájából és visszatérjenek otthonukba. a test pedig élettelenül rogyott a padlóra. ők transzcendentális tudásukkal mégis elpusztították azt. Ezért az emberi lény kötelessége az. A tiszta lélek elhagyta a gyermek testét. akik megmérgezték a gyermeket. s így testeket teremtsen magának különböző vágyai és tettei alapján. félelemhez. kapcsolatuknak vége szakad. Ilyen körülmények között nem szabad tévesen ünneplésbe és siránkozásba bocsátkozni. hajlamos arra. Az élőlény örök és múlhatatlan. elmentek a szent Yamuna folyó partjára.tanítómester elérése. Kesergésük közben eszükbe jutottak Angira utasításai. hogy felkutasson egy ilyen lelki tanítómestert. de mivel az élőlény parányi. Követve a brahmana papok utasításait.folytatta a tiszta lélek. mégis az Úr igazi vágya az. Elégetve a testet végrehajtották a temetési szertartást. vissza az Istenséghez. vezekelve bűnös cselekedeteikért. és lemondtak arról. Miután azonban meghal. „Az élőlény örök . hogy az anyagi energia elkápráztassa. Hamisan fiuknak hiszi magát és ragaszkodóan viselkedik. Citraketu és a többi rokon meg voltak döbbenve. . nincsen kezdete és vége. tovább szenvedhet az anyagi létezés börtönében. melyhez a reinkarnáció tudománya is tartozik. Habár az anyagi testhez való ragaszkodást nagyon nehéz legyőzni. Elvágták ragaszkodásuk béklyóit és abbahagyták a siránkozást. Habár Isten az anyagi energián keresztül megadja az élőlényeknek azt a testet amire vágynak. Krtadyuti királynő társai. Mivel Citraketu király és királynője tökéletesen birtokába jutottak a lelki tudásnak. nem születik és nem hal meg. könnyedén feladták ragaszkodásukat. vagy visszatérhet eredeti otthonába. a lelki világba. ahol naponta megfürödtek és imádkoztak. Mindketten lelki személyiségek. hogy gyermekük szülessen. nagyon szégyelltek magukat. 65 . Az élőlény minőségileg azonos a Legfelsőbb Úrral." A Védák elmondják nekünk. mert az ő irányításával kiszabadulhat a reinkarnáció körforgásából és visszatérhet eredeti hazájába. mely fájdalomhoz. Ha kívánja.

„Ez az őz menedéket keresett nálam. akkor sem vehetem semmibe. hogyan is hanyagolhatnám el? Még ha zavarja is lelki életemet." 66 .

olyan.III A ragaszkodás áldozata Miként az ember leveti elnyűtt ruháit és újakat ölt magára. Nem tudtam beszélni. aki tettei és vágyai miatt egy pár fokkal lejjebb csúszott az evolúció lépcsőjén: Szégyellem elmondani neked. hogy évszázadokon keresztül uralkodhatna. tartalmazza a következő páratlan történetet. mielőtt újra emberi testet kapott volna. Bharata király. akiről az ember azt gondolná. egy őzikéhez fűződő túlzott ragaszkodása miatt egy életet őz-testben volt kénytelen eltölteni. úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket.22) A Krisztus előtti első évszázadban Ovidius. amely drámaian szemlélteti a reinkarnáció törvényeit. római költő így beszéli el egy szerencsétlen ember sorsát. családjáról. Arcom a földet pásztázta. Éreztem. de megteszem Sörték nőttek rajtam.feleségéről. India hatalmas és vallásos uralkodója. élete virágjában lemondott mindenről . Bharata király bölcs és tapasztalt maharaja volt. hogy újakat fogadjon el helyettük. hogy szám keménnyé válik. amely régen a csészét emelte ajkaimhoz Most lábnyomokat hagyott a talajon. Nyakam izmoktól duzzadt. És a kéz. Metamorfózisok A Srimad-Bhagavatam. Bhagavad-gita (2. csupán röfögés Jött belőlem szavak helyett. Mégis. hatalmas 67 . Orrom helyére disznó orra nőtt. melyet mintegy háromezer évvel Ovidius kora előtt állítottak össze.

birodalmáról, - és az erdőbe vonult. Ezzel az ősi India nagy szentjeinek tanácsát követte, akik azt ajánlották, hogy az ember élete második felét szentelje az önmegvalósításnak. Bharata király tudta, hogy mint hatalmas uralkodó, helyzete nem állandó, ezért nem törekedett arra, hogy a királyi trónt haláláig megtartsa. Elvégre egy király teste is végül porrá, hamuvá, férgek vagy egyéb állatok táplálékává válik. Ám a testen belül ott van az elpusztíthatatlan lélek, a valódi én. A yoga folyamata által az ént rá lehet ébreszteni valódi lelki azonosságára. Ha ez egyszer megtörténik, a léleknek nem kell tovább raboskodnia egy anyagi testben. Megértve azt, hogy az élet valódi célja megszabadulni a reinkarnáció körforgásából, Bharata király elindult egy Pulaha-asrama nevű szent zarándokhelyre a Himalája tövébe. Ott a hajdani király magában élt a Gandaki folyó partja mentén, az erdőben. Királyi öltözéke helyett mindössze egy őzbőrből készült ruhát viselt. Haja és szakálla hosszúra és gubancosra nőtt, s állandóan nedves volt, mivel napjában háromszor megfürdött a folyóban. Reggelenként Bharata azzal imádta a Legfelsőbb Urat, hogy a Rg Veda himnuszait vibrálta, s ahogy a nap felkelt, a következő mantrát mondta el: „A Legfelsőbb Úr a tiszta jóság állapotában van. Ö világítja meg az egész univerzumot; különböző potenciái által ellátja az összes anyagi élvezetre vágyó élőlényt és áldását adja híveinek." A nap későbbi részében gyümölcsöket és gyökereket gyűjtött, és ahogy azt a védikus írások előírják, felajánlotta ezeket az egyszerű ételeket Úr Krsnának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, majd elfogyasztotta őket. Habár hajdanában nagy király volt és bővelkedett a világi gazdagságban, most lemondásaiból származó ereje miatt megszűntek az anyagi élvezet iránti vágyai. Nem kötődött többé a születés és halál körforgását előidéző dolgokhoz. Mivel állandóan az Istenség Személyiségén meditált, Bharata tapasztalni kezdte a lelki eksztázis tüneteit. Szíve az eksztatikus szerelem tavához hasonlított, s mikor elméje megfürdött ebben a tóban, az öröm könnyei patakzottak szeméből. Egy nap, miközben Bharata a folyópart közelében meditált, egy őzsuta jött oda inni. Mialatt ivott, a közeli erdőből oroszlánüvöltés hangzott fel. Az őzsuta vemhes volt, s ahogy az ijedtségtől felugrott s elfutott a folyótól, egy őzgida pottyant ki méhéből a gyorsfolyású vízbe. Az őzsuta félelemtől
68

remegve s a vetéléstől legyengülve egy barlangban húzódott meg, ahol hamarosan elpusztult. A bölcs meglátta a vízben sodródó őzgidát, s nagy szánalom vett rajta erőt. Kiemelte az állatot a vízből, s tudva, hogy az anyátlan, elvitte az asramába. A tanult transzcendentalista szemszögéből a testi különbségeknek nincsen jelentőségük: mivel Bharata önmegvalósított volt, minden élőlényt egyenlőnek látott s tudta azt, hogy minden testben jelen van a lélek és a Felsőlélek, a Legfelsőbb Úr is. Naponta friss zöld fűvel etette az őzet, s megpróbált kényelmes körülményeket teremteni neki. Hamarosan nagy ragaszkodás ébredt benne az őz iránt, vele aludt, vele sétált, vele fürdött, sőt vele is evett. Amikor az erdőbe indult gyümölcsért, virágért és gyökerekért, magával vitte az őzet, mert félt, hogy ha hátrahagyja, megölhetik a kutyák, sakálok vagy a tigrisek. Bharata nagy örömét lelte abban, hogy az őz gyermekként ugrált és bolondozott az erdőben. Néha a vállán vitte a gidát. Szíve annyira telve volt az őz iránti szeretettel, hogy egész nap az ölében tartotta volna őt, alvás közben pedig az őz a mellkasán pihent. Állandóan becézgette, s néha még meg is csókolta. Így hát ragaszkodással a szívében kötődni kezdett az őzhöz. Mivel ragaszkodott ahhoz, hogy felnevelje az őzet, Bharata egyre kevesebbet meditált a Legfelsőbb Úron. Ezzel letért az önmegvalósítás ösvényéről, mely az emberi élet valódi célja. A Védák emlékeztetnek bennünket arra, hogy a lélek csak azután kaphat emberi testet, miután több milliószor megszületett az alacsonyabb fajokban. Ezt az anyagi világot néha a születés és halál óceánjához, az emberi testet pedig egy megbízható hajóhoz hasonlítják, mely képes átszelni ezt az óceánt. A Védikus írások, valamint a szent tanítók vagy lelki tanítómesterek gyakorlott hajósokhoz, az emberi test lehetőségei pedig kedvező szelekhez hasonlítanak, melyek abban segítik a hajót, hogy akadálytalanul elérje kívánt célját. Ha valaki rendelkezik mindezekkel a lehetőségekkel, de életét nem használja teljesen az önmegvalósításra, akkor az lelki öngyilkosságot követ el s azt kockáztatja, hogy következő életében állati testet kap. Amellett, hogy Bharata tudatában volt ezeknek a tényeknek, így gondolkodott: „Ez az őz menedéket keresett nálam, hogyan is hanyagolhatnám el? Még ha zavarja is lelki életemet, akkor sem vehetem semmibe. Nagy hiba lenne, ha nem vennék tudomást egy segítségre szoruló személyről, aki menedéket keres nálam."

69

Egy nap Bharata meditációja közben, szokása szerint a Legfelsőbb Úr helyett az őzre gondolt. Megtörve figyelmét körülnézett, hogy lássa, merre van az őz. Mikor pedig nem látta sehol, elméje izgatottá vált, mint azé a fösvényé, aki elveszítette pénzét. Felállt és átkutatta a környéket asramja körül, de az őzet sehol sem találta. Azt gondolta: „Mikor fog az őzem visszajönni? Biztonságban van-e, nem bántják-e a tigrisek és más állatok? Mikor fogom újra látni őt, amint a kertemben sétáls a lágy, zöld füvet legeli?" Ahogy telt a nap s az őz nem tért vissza, Bharatát elöntötte az aggodalom. ,Megette volna őt egy farkas vagy egy kutya? Vaddisznó-horda, vagy magányosan kószáló tigris támadta meg? A nap már lemenőben van, és ez a szegény állat, aki mióta elvesztette anyját megbízott bennem, még mindig nem tért vissza." Visszaemlékezett arra, hogyan játszott vele az őz, megérintve őt lágy, pihés szarvainak hegyével. Emlékezett arra, hogy néha eltolta magától az őzet, bosszankodást színlelve amiatt, hogy megzavarta imáját vagy meditációját, és hogy az őz akkor félelemmel telve miként ült le mozdulatlanul, nem messze tőle. „Az én őzem pontosan olyan, mint egy kis herceg. Mikor fog visszatérni? Mikor fogja újra megbékíteni sebzett szívemet?" Képtelen volt uralkodni magán, ezért elindult az őz után, követve apró patanyomait a holdfényben. Őrületében magához kezdett beszélni: „Ez a teremtmény olyan kedves volt nekem, hogy úgy érzem, mintha saját fiamat vesztettem volna el. A távollét égető lázától úgy érzem magam, mintha egy lángoló erdőtűz közepén lennék. Keserűség égeti a szívemet." Eszeveszetten, veszélyes erdei ösvényeken kutatva az elveszett őzet, Bharata elesett és súlyosan megsebesült. Ott fekve, halála pillanatában azt látta, hogy az őz megjelent, leült mellette, s egy szerető gyermek tekintetével nézett rá. Halála pillanatában a király minden erejével az őzre gondolt. A Bhagavad-gitaból megtudhatjuk: „Amilyen létállapotra emlékszik valaki teste elhagyásakor, kétségtelenül eléri azt." Bharata király őzzé változik Következő életében Bharata király egy őz testébe költözött. A legtöbb élőlény képtelen visszaemlékezni múltbeli életeire, de ő, előző életében elért lelki fejlettsége miatt képes volt még egy őz testében is megérteni azt,
70

Elkülönült minden anyagi vágytól. Nagy szentek és bölcsek lakjainak közelében maradt. a tudás és a felejtés. így a világi emberek nem is próbáltak beszélni vele. Ő gyönyörű és vonzó.hogy miért kapott ilyen testet. s nagyon egyszerűen élt. hangosan mondta a következő imát: „Az Istenség Legfelsőbb Személyisége minden tudás forrása. Elhagyva ezt a testet hódolatomat ajánlom Neki és remélem. Mikor elkövetkezett halála pillanata s Bharata elhagyta őz testét." Bharata értékes leckét kapott. Nem törődött többé a zamatos zöld fűvel. elvonultam meditálni egy elhagyatott szent helyre. 71 . ahol Jada Bharataként ismerték. Csakis magamat hibáztathatom. nagyon félt barátaitól és rokonaitól. Ám magában örökké az Úrra gondolt s dicsőségét vibrálta. visszatért Pulaha-asramba. hogy elmém egy őzhöz ragaszkodjon. Ostobának. elkerült minden kapcsolatot a materialistákkal. Ezért. De ez alkalommal ügyelt arra. mely egyedül képes megmenteni valakit az ismétlődő születéstől és haláltól. a hímekét és a nőstényekét egyaránt. csak kemény és száraz levelekkel táplálkozott. A fiú állandóan aggódott. s még őzként is képes volt tovább fejlődni a lelki életben. Feladtam családomat és királyságomat. bár nagyon intelligens volt. De ostobaságom miatt hagytam." Jada Bharata élete Következő életében Bharata Király egy tiszta és szent brahmana családjában született meg. ezért keseregni kezdett: „Milyen bolond voltam! Elhagytam az önmegvalósítás ösvényét. s arra sem figyelt. A Bhagavad-gitaban az Úr Krsna azt mondja: „Tőlem származik az emlékezés. hogy folyamatosan lefoglalhatom magam transzcendentális szerető szolgálatában. bolondként viselkedett. vaknak és süketnek tettette magát. Feladta a többi őz társaságát is. arra a helyre. az egész teremtés irányítója és a Felsőlélek minden élőlény szívében. ahol örökké csak az univerzum Urán elmélkedtem." Mikor Jada Bharata felnőtt. s hátrahagyva anyját a Kalanjara-hegyekben. Az Úr kegyéből újra képes volt emlékezni előző életeire. És most jogosan kaptam ilyen testet. ahol előző életében a meditációt gyakorolta. mivel azok nagyon materialisták voltak és egyáltalán nem érdekelte őket a lelki fejlődés. mivel félt attól. hogy mekkorára nőnek agancsai. hogy sohase feledkezzen meg az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről. ahol született. hogy hatásukra ismét alázuhan az állati létbe.

nektárként fogadta mindezt. amit testvéreitől kapott. akár sok. mint például a hideg vagy a meleg. mivel már teljesen felszabadult a testi életfelfogás alól. hogy feláldozzon egy állathoz hasonlatos ostoba. sem esővel. akik nem tartották többre egy haszontalan bolondnál. a rablók egy rizsföldhöz értek. sem széllel. ahol megpillantották Jada Bharatát. akár ízletes. olajos pogácsát. Ha apja utasította valamire. De Jada Bharata boldogan. Jada Bharata kilenc mostohatestvére ostobának és esztelennek tartotta őt. Mindamellett Jada Bharata apja egészen haláláig próbálta tanítani a fiút. Mivel teljes transzcendentális tudással rendelkezett. hogy képezzék őt. akár élvezhetetlen volt. mert az az ember akit fel akartak áldozni megszökött. ezért a rablóvezér elküldte embereit. Képtelenek voltak megérteni Jada Bharata belső lelki fejlődését. felhagytak minden próbálkozással. mint a szennyel és mocsokkal borított értékes drágakő. Sohasem érzett haragot. Nem törődött sem a tél hidegével. csupán a rablók találták ki azért. hogy apja felhagyjon szándékával. Azok a hétköznapi emberek. akár kevés. akik rabszolgaként dolgoztatták a mezőn. Ezért megpróbálta őt megtanítani a védikus tudomány rejtelmeire. Gondolták. féregrágta gabonát és olyan égett magvakat adtak neki. Teste és végtagjai rendkívül erősek voltak. ő pontosan az ellenkezőjét csinálta.Jada Bharata apja nagyon ragaszkodott fiához és lelke mélyén remélte. hogy keressék meg őt. De ő sohasem tiltakozott rossz bánásmódjuk ellen. hogy anyagi gazdagságra tegyenek szert. Tervük meghiúsult. mivel nem tudta. ezért amikor apjuk meghalt. Erdőkön és mezőkön át. Mivel teste állandóan piszkos volt. nem zavarták az olyan anyagi kettősségek. amint ott ült s a mezőt őrizte a vaddisznók támadásai ellen. a rizs pelyváját. Jada Bharata fizetése csupán az a kevés élvezhetetlen táplálék volt. sem a nyár hevével. hogy hová szórja a szemetet vagy hol simítsa el a földet. Rendelkezett egy tökéletesen önmegvalósított lélek öszszes tulajdonságával. kutatva az éjszaka sötétjében. hogy Jada Bharatából egy nap tanult tudós lesz. Az ilyesfajta áldozatokat a Védák sehol sem említik. ez leplezte lelki tudását és fényét éppen úgy. Egyszer egy tolvajokból és gyilkosokból álló banda vezetője Bhadrakali istennő templomába ment. tökéletes áldozat 72 . csekélyértelmű embert. amik a főzőedény aljára ragadtak. De még az egyszerű feladatokat is képtelen volt kielégítően elvégezni. naponta bántalmazták és megvetették őt. Étel gyanánt bátyjai rizstörmeléket. De Jada Bharata szándékosan bolondként viselkedett. Bármilyen étel kerül elé elfogadta és megette.

aki a főpap szerepét játszotta. Belátva. mivel tökéletesen hitt a Legfelsőbb Úr oltalmában. Jada Bharatát erővel leültették a murti elé. a király szolgái kutatni kezdtek valaki után. nem lépett-e rá egyetlen hangyára sem. hogy más hordárra lesz szükségük az Iksumati folyón való átkeléshez. Ezután az a rabló. vörös szemgolyói izzottak. Egy napon. egy gyaloghintóban vitték a kerületen keresztül. meleg vérét likőrként fel fudják ajánlani Kalinak. De az istennő ezt nem tűrte. aki megfelelőnek látszott. egy borotvaéles karddal el akarta vágni Jada Bharata torkát. akit imákkal és dalokkal dicsértek. mely így hangzik: „Uram." A rablók megfürdették Jada Bharatát. akár egy ökör. Örömtől csillogó arccal. amint Rahüganát. A feldühödött istennőnek megvillantak lángoló szemei és láthatóvá váltak ádáz. lefejezte az összes gazembert. ezért nem tudta jól ellátni feladatát. most meghódolok Előtted. Sauvira királyát szolgái a vállukon. s ha akarod. Jada Bharata folytatta vándorlását. Jada Bharata. s úgy tűnt. megölhetsz engem. majd ékszerekkel és virágfüzérekkel díszítették fel. Teste elviselhetetlen sugárzással ragyogott. hogy a bűnös tolvajok az Úr egy nagy bhaktáját készülnek megölni. mintha az egész kozmosz elpusztítására készülődne. Egy híres lelki tanítómester írt egy dalt. új selyemruhát adtak rá.válna belőle. Utolsó étkezéseként bőségesen megetették majd az istennő elé vitték. A reinkarnáció finom. távol tartva magát a közönséges materialista emberektől. Ha idő előtt megölnek egy állatot. Örökre a szolgád vagyok s ha akarod. akkor a léleknek vissza 73 . amivel ők a szent Jada Bharatát készültek megölni. hogy megbizonyosodjon arról. görbe fogai. Jada Bharata Rahugana királyt oktatja Miután megszabadult Kali templomából. az elfáradt férfiak botladozni kezdtek. mielőtt magasabb formát kapna. s megjelent maga az istennő. Szemei. Járás közben állandóan megállt. de precíz törvényei alapján minden élőlénynek el kell töltenie egy meghatározott időt egy testben. Jada Bharata azonban minden élőlényt testvérének tekintett. erős kötelekkel gúzsba kötötték és Kali istennő templomához cipelték. Az istenség formája váratlanul megrepedt. mivel fiatal volt és erős. hogy kifolyó. meg is védhetsz. Hamarosan meglátták Jada Bharatát. Én minden esetben teljes mértékben meghódolok Előtted. nem tiltakozott. Harciasan leugrott az oltárról és azzal a karddal. Megértette.

mintegy gyenge. mint gépben a vezetője. Ezért érzéketlen maradt a király dühös kritikájával szemben. hogy letöltse idejét abban a testben. hogy én az urad vagyok? Engedetlenségedért most megbüntetlek!" „Kedves királyom .kell térnie ugyanabba a fajba. ha a király halálra ítéli. az igaz. hogy nem vagyok elég kitartó és erős. hogy egy örök szellemi lélek s egy testben ül. azt gondolod. hogy úr és parancsoló vagy. de én nem vagyok a testem. te gazember? Hát nem tudod. hogy épp fordítva lesz: te leszel az én szolgám és én a te urad. amikor azt mondod. úgy kapcsolja össze az örök idő is ideiglenesen az 74 . sovány. Tudta magáról. sovány. hogy úgy viszi a gyaloghintót. aki ismerte eredeti lelki azonosságát. Ami a lelkemet illeti. Ma te vagy a király és én a szolgád. fáradt vénember. sem vékony. hogy a bolond Jada Bharata az oka. s ugyanúgy vitte tovább a hintót. az nem kövér és nem sovány. Azzal sem törődött volna." Jada Bharata ekkor oktatni kezdte a királyt: „Te azt hiszed. de következő életünkben lehet. Rahügana így kiáltott: „Mi történik? Miért nem vagytok képesek ezt a gyaloghintót rendesen vinni? Miért rázkódik így?" A király vészjósló hangjára az ijedt szolgák azt felelték. s ahhoz a hús és csonttömeghez sem volt semmi köze. A test lehet kövér. mivel ezek a pozíciók múlandóak. ezért megpróbálsz parancsolni nekem. hogy mindig óvakodjunk attól. de egy tanult ember nem mond ilyeneket a valódi belső énről. Ezért a Védák megparancsolják.mondta Jada Bharata -. de ez csupán a lélekről való tudatlanságodat mutatja. mivel én egyáltalán nem viszem a gyaloghintódat! A testem viszi. Nem is sejtve a késlekedés okát. hogy a lélek örök és elpusztíthatatlan. hogy nem vagyok túl erős." Ahogy az óceán hullámai összesodorják a szalmaszálakat. hogy nem azonos a testével. A király mérgesen megszidta. nehogy szeszélyből megöljünk más állatokat. hogy hintódat vigyem. gyenge vagy erős. gúnyosan hibáztatva őt azzal. De Jada Bharata. A király azonban képtelen volt uralkodni magán s ezt üvöltötte: „Mit művelsz. majd ismét szétválasztják őket. de ez szintén helytelen. Nem volt sem kövér. Azzal vádolsz. Ahogy az Úr Krsna mondja a Gitaban: „A lélek nem semmisül meg a test pusztulásával. Ez igaz." Jada Bharata csendes maradt. bármit is mondtál rólam. jól tudta. hogy nem dolgoztam elég keményen. tehát igazad van. ami testét alkotta. Úgy tűnik. mert tudta.

hogyan fejlődhetnék a lelki életben?" Rahügana király példásan viselkedett. akkor elfogadom. hogy te vagy az úr és én a szolga. Alázatosan. hogy az emberi lények ebben az anyagi világban olyanok. Ugyanígy az összes élőlény a Legfelsőbb Úr. de ez az élvezet képzeletbeli. de az átélt aggodalom is valótlan. akik egy felsőbb akarat irányítása alatt szerepelnek. hogy élvezze és elszenvedje azokat az örömöket és fájdalmakat." Ha valaki éjjel alszik. sietve leszállt gyaloghintójáról. Felismerve benne a szentet.ki az úr és ki a szolga? Mindenki az anyagi természet törvényei szerint kénytelen cselekedni. Miután Jada Bharata mindezt elmagyarázta Rahügana királynak.folytatta Jada Bharata . A színpadon egy színész eljátszhatja az úr szerepét. fejét a szent ember lábaihoz helyezve a földre vetette magát s egész testével elnyúlva hódolatát ajánlotta. egy másik a szolgáét. Sfí Krsna szolgája. miért járod ismeretlenül a világot? Ki vagy te? Hol laksz? Miért jöttél ide? Óh lelki tanítómester. „Mindazonáltal. melyeket az anyagi cselekvés okoz. A Védák kijelentik. Ú r . még a királyoknak is közeledniük kell egy lelki tanítómesterhez azért. „Óh szent. Kérlek. mondd meg nekem. Ha valaki ráébred eredeti. hogy egy tigris üldözi. hogy egy gyönyörű nő társaságában van. így szólt: „Ha még mindig azt hiszed." A Védák elmagyarázzák.és szolgaszerepük az anyagi világban átmeneti és képzeletbeli. ezért hát senki sem úr és senki sem szolga. vak vagyok a lelki tudáshoz. melyek az anyagi testtel és javakkal való azonosításból következnek. Hasonlóképpen az anyagi boldogság és szenvedés csupán az elme szüleményei. hogy tudást szerezzenek a lélekről és a reinkarnáció folyamatáról. Parancsolj velem. Miben lehetek a szolgálatodra?" Rahügana király. . elméje sok álomszerű helyzetet teremt. hogy semmi köze sincs ezekhez a 75 . Egy férfi álmodhatja. megdöbbenve hallgatta Jada Bharata tanításait. ezért különböző testeket vesz fel ebben az anyagi világban. örömtelit és fájdalmasat egyaránt. lelki tudatára. majd szétválasztja és újracsoportosítja őket. akár úrként és szolgaként is. Jada Bharata így felelt: „Mivel az élőlény elméje telve van anyagi vágyakkal. Magáról. aki leckét kapott a lelki tudományból. mint a színészek a színpadon. meglátja. hogy mindenkinek. mint hatalmas uralkodóról alkotott anyagi felfogása szertefoszlott. Azt is álmodhatja. de valójában mindketten a rendező szolgái.élőlényeket.

Csakis az Úr emelkedett bhaktáinak társaságában lehet elérni a tökéletes tudást. hogy felébreszti lelki tudását. hogy tájékoztatta a királyt: aki meg akar szabadulni a reinkarnáció körforgásából. „Egy előző születésemkor Bharata királyként ismertek. s nem jut el az önmegvalósítás szintjére azzal. akkor a lelki élet eredeti fénye megjelenik. Ezért a szabályozatlan elme az élőlény legnagyobb ellensége. akkor alacsonyabbrendű testet kap. addig különböző életformákban korlátlan számú univerzumon kell keresztülhaladnia. akkor magasabbrendű. de ha az elmét a lelki tudomány művelésére használják. a lámpa ragyogóan világít." Jada Baharata ekkor figyelmeztette a királyt: „Amíg valaki az anyagi testével azonosítja magát. s amíg nem győzi le érzékeit és elméjét. hogy különböző helyeken és formában vándoroljon ebben az anyagi világban. az alámerül a születés és halál körforgásába. Az anyagi élettel lefoglalt elme végtelen szenvedést okoz a reinkarnáció körforgásában. Elértem a tökéletességet azáltal." Jada Bharata azzal fejezte be tanítását. addig arra kényszerül. Ezek a testek sokfélék lehetnek. mely fényt derít ennek az anyagi világnak az illuzórikus kapcsolataira. hogy megszabadultam minden anyagi cselekedettől. ahogy azt Jada Bharata elmagyarázta.dolgokhoz. „Ha a láng rosszul égeti el a kanócot. akkor a lámpa kormos lesz. de enyhítettem elmém irányításán. hogy elméjével a Legfelsőbb Úron meditál." Jada Bharata az elmét a lámpában égő lánghoz hasonlította. „Az elme állapota okozza a születéseket a különböző testekben . amíg a feltételekhez kötött lélek elfogadja az anyagi testet és nem szabadul meg az anyagi élvezet szennyeződésétől. ha pedig anyagi örömök elérésére. Ha viszont tisztított vaj ég a lámpában és a láng rendesen ég.szólt Jada Bharata. Aki nem képes elméjét mindig a Legfelsőbb Úrra rögzíteni és szolgálni Őt. Ezt úgy valósíthatja meg. mert ha valaki elméjét a lelki tudomány megértésére használja. 76 ." Jada Bharata azután felfedte előző életeit. hogy elhanyagoltam lelki kötelességemet. így következő életemben egy őz testét kellett elfogadnom. Halálom pillanatában nem tudtam másra gondolni mint az őzre." „Kedves Rahügana király. annak mindig az Úr bhaktáival kell társulnia. Teljesen lefoglaltam magam az Úr szolgálatával. és annyira ragaszkodni kezdtem egy kis őzhöz.

Ez az egyszerű titka annak. például politikáról vagy szociológiáról.Amíg valaki nem tud társulni velük. megértette a lélek állandó helyzetét. Miután Rahügana király leckéket kapott Jada Bharatától. 77 . mely a tiszta lelkeket a születés és halál végtelen körforgásához láncolja az anyagi világban. és hogyan térhet vissza az örök gyönyörrel teli életbe. A tiszta bhakták társaságában kizárólag az Istenség Legfelsőbb Személyiségének tulajdonságairól. a lelki világba. és végleg feladta testi életfelfogását. Az Abszolút Igazság csak annak nyilvánul meg. aki megkapta egy nagy bhakta kegyét. mivel a tiszta bhakták társaságában nem esik szó anyagi témákról. formáiról és kedvteléseiről beszélgetnek. addig a legalapvetőbb dolgot is képtelen lesz megérteni a lelki életben. akit teljes figyelmükkel dicsérnek és imádnak. a nagy bhaktától. hogyan fejezheti be örökre a reinkarnáció gonosz körforgását. hogyan élesztheti fel valaki alvó lelki öntudatát.

amint éppen ki akarták tépni Ajamila lelkét a szívéből. s zengő hangon kiáltották: „állj!" 78 .Visnu szolgái meglátták a halál urának szolgáit.

szent brahmana pap. aki letért a lelki élet ösvényéről. Egy etruszk cserépkorsó töredékén lévő festményen egy elesett harcosra vigyázó angyali alak látható. vagy bírákkal.III Látogatók a túlvilágról Ki milyen létre gondol teste elhagyásakor. Az ember kultúrájában nagy választék van azokból a vallásos tárgyú műalkotásokból. egy csecsemőt Narayanának hívták (ez a Legfelsőbb Úr. Bhagavad-gita (8. Élt egyszer Kanyakubja városában egy Ajamila nevű fiatal. ilyen lényekkel való találkozásról számoltak be. a halál urának félelmetes ügynökeiről is beszélnek. A Védák Yamarajának. melyek ilyen jeleneteket ábrázolnak. hogy elkísérjék a jámbor lelket a lelki világba. kezeiben az igazság mérlegével. s életét erkölcstelenségekkel múlatta.6) Amikor a lélek a halál után elindul titokzatos útjára. akik segítik őt. India Védikus Irodalmából megtudhatjuk. akik erővel ragadják el a bűnös ember lelkét. Ajamila rablásból és szerencsejátékokból élt. A legifjabbat. a nagy világvallások hagyományai szerint találkozhat a valóság más síkjaiból származó élőlényekkel is: angyalokkal. akik a kozmikus igazság mérlegén mérik le jó és rossz cselekedeteit. Egy középkorból származó keresztény mozaikon egy zord Szent Mihály látható. Nyolcvannyolc éves korára Ajamilának a prostituált tíz gyermeket szült. 79 . akik klinikai halált vagy halálközeli élményt éltek át. azt éri majd el kétségtelenül. s felkészítik következő börtönszerű inkamációjára. hogy az Úr Visnu szolgái a halál pillanatában jelennek meg azért. Ebben a történetben az Úr Visnu és Yamaraja ügynökei azon vitatkoznak. hogy felszabaduljon vagy reinkamálódjon-e Ajamila lelke. amikor beleszeretett egy prostituáltba. Feladva papi kötelességeit. Sokan. s minden jó tulajdonságát elveszítette.

a szívben lakozó Úr tanúskodik cselekedeteinkről. az este. hogy eltértek vallásos kötelességeiktől. Ezek a túlvilági lények köteleket hoztak. ki kerül bele ebbe körforgásba és ki nem?" A Yamadüták így feleltek: „A nap. akkor el kell magyaráznotok nekünk a születés és a halál körforgásának értelmét. és kisfia iránti ragaszkodásából . Szemeik olyanok voltak. a levegő. a hold. az ég. A Visnudüták meglátták Yamaraja szolgáit.aki ott játszott nem messze . halotti szobát. s zengő hangon kiáltották: „állj!" A Yamadüták. az égtájak. Egy napon a halál figyelmeztetés nélkül érte az ostoba Ajamilát. s nagy örömét lelte abban. hogy erőszakkal kísérjék a halál ura. Yamaraja szolgái vagyunk . s kápráztató ragyogásuk betöltötte a sötét. Életük vallásos vagy istentelen tettei alapján élvezik vagy szenvedik el karmájuk megfelelő visszahatásait következő életükben. amint éppen ki akarták tépni Ajamila lelkét szívéből. akik még sohasem kerültek szembe ellenállással. Ajamila nagyon ragaszkodott kisfiához. melyet a haldokló Ajamila oly nagy odaadással vibrált. kardot. kagylókürtöt. a Visnudüták egy szempillantás alatt ott termettek. A születés és halál körforgásával azokat büntetik. Uruk nevének hallatára. a nappal.hangosan kiáltozni kezdte: „Narayana! Narayana!" Könnyes szemekkel. a víz. Úgy néztek ki. be kell lépniük az anyagi univerzumba. korongot és lótuszvirágot tartottak. Kezükben íjat. buzogányt. Yamarája elé. csillogó aranysisakot és topázszínű fénylő selyemöltözetet viseltek. Üdék voltak és fiatalok." Az élőlények a lelki világban eredetileg Isten örök szolgái. a félistenek. mint maga az Úr Visnu. mint az esőfelhő morajlása: „Ha tényleg Yamaraja szolgái vagytok. a bűnös Ajamila tudtán kívül az Úr Visnu szent nevét vibrálta. Mondjátok meg.kérdezték. megborzongtak a Visnudüták szigorú parancsától. mely a 80 . „Kik vagytok? Miért próbáltok megakadályozni minket? . Az öregember elborzadva látta a három rémisztőén vad és torzarcú alakot maga előtt. Mi a halál ura. ha gyermeke első lépéseit és szavait figyelhette. Visnu küdöttei. nyilat. és olyan mély hangon szólaltak meg." Visnu ügynökei elmosolyodtak. tökéletesen formált testüket zafír és tejfehér lótuszfüzérek ékesítették.Visnu egyik neve).mondták. az éjszaka. a föld és a Felsőlélek. akár a lótusz virágai. kisfia után kiabálva. akikről ezek a tanúk azt jelentik. a tűz. De amikor feladják az Úr szolgálatát. A hátborzongató teremtmények láttán Ajamila megzavarodott.

Szelíd volt és 81 . a kötőerők hatása alá kerülnek. „Az ostoba megtestesült élőlény. a lélek vándorlása különböző fajokon keresztül az anyagi világban. s akár azt is álmodhatja. ahogy a tavasz is elmúlt és jövendő tavaszokra hasonlít." „Erős anyagi vágyai miatt . Olyan. . hogy mit fog tenni. anyagi testtel azonosítja magát. mely kiszabadíthatja őt a születés és halál körforgásából. Ha állati testet kap. szenvedélyből és tudatlanságból áll. a tudatlanság kötőerejében lévők pedig az alacsonyabb fajokba kerülnek. s csapdájába esik. s a kötőerőkkel való kapcsolatuknak megfelelően egy anyagi testet kapnak.természet három kötőerejéből: jóságból. „Az élőlény tehát egyik anyagi testből a másikba vándorol az emberek.folytatták a Yamadüták . hogy király lett belőle. A Yamadüták elmagyarázták." Az emberi létforma különösen értékes. Nyomorúságos állapota a samsara. Jelleme és magatartása kifogástalan volt. Ha az élőlény félisteni testet kap. a szenvedélyben lévők emberi testet kapnak. melytől nem tud szabadulni. Mindezek a testek olyanok. Hasonlóan.szóltak a Yamadüták . Ha valaki elalszik. lelki azonosságát. De Ajamila elpocsékolta emberi életét. Ha emberi testet.és jövőbeli testeire utal. az anyagi természet kötőereje szerint kénytelen cselekedni. Nem emlékszik arra. ha egy lélek egy ideiglenes. A jóság minőségében lévők félisteni. hogy mit csinált elalvása előtt. elfelejti valódi azonosságát. „Kezdetben . s apjához vagy anyjához hasonló testet kap.mondták a Yamadüták. mert átéli a születést. állatok és félistenek életében" . Nagyon szenved mindegyik állapotban. halált.aki képtelen megzabolázni érzékeit vagy elméjét. így állandóan zavarodott. akik élvezni kívánják ezt az anyagi világot. mint a selyemhernyó. s nem tudja.mondták a Yamadüták . nagyon boldog.az élőlény egy bizonyos családban születik meg. akkor elfelejti valódi. hogy azok az élőlények. akkor néha boldog. betegséget és öregséget. ismételten meghal és megszületik. Ez a test múlt. néha szomorú. akkor állandóan félelemben él. akár kívánja akár nem. hogy a legtöbb emberi testben lakozó lélek már végigjárta mind a nyolcmillió-négyszázezer létformát. aki saját nyálával készít gubót. mint amilyenekkel álmainkban találkozunk. Az élőlény gyümölcsöző tetteinek áldozata lesz.Ajamila tanulmányozta a Védikus írásokat. ahogy előző életeit is annak ellenére. mert csak az ember képes megérteni a transzcendentális tudást. miután felébred.

hogy azok. aki hűtlenül elhagyta barátját vagy rokonát. vagy annak. sohasem irigykedett senkire. Attól fogva állandóan a prostituálton járt az esze. Ott bűnös tettei miatt bűnhődni fog. Ő és a prostituált is részeg volt. az Úr Visnu szolgái. hogy gyümölcsöket és virágot szedjen." A Visnudüták így szóltak: „Az Úr Visnu szent neveinek vibrálása a legjobb vezeklés. ahonnan tudott. ruhája meglazult. vendégeinek és családja idősebb tagjainak. akiknek feladatuk a vallási elvek fenntartása. hogy halála öntudatlan pillanatában is Narayana szent nevét vibrálta. Minden élőlényhez jóindulatú volt. Apjától örökölt pénzét a prostituáltra költötte. nemcsak ebben az életében. akik jártasak a logikában s az érvelésben." Végighallgatva a Yamadütákat. hanem a megelőző sokmillió életében elkövetett bűneit is jóvátette már azáltal. A férfi mosolygott és dalolt. Halála előtt nem vezekelt. apja utasítására az erdőbe ment. onnan szerzett pénzt. ismerte a védikus mantrák vibrálásának módját. hogy felszabaduljon a reinkarnáció körforgásából. A kurtizán szemei mámorban úsztak.nemes. és nagyon tiszta volt. ezért képtelen volt elméjét irányítani. ezért bűnös élete miatt Yamaraja színe elé kell vinnünk. Sőt. aki szégyentelenül ölelgetett és csókolt egy prostituáltat. Ajümila már jóvátette bűneit. s abból tartotta el a prostituált fiait és lányait. jól érezte magát. Ezért most megtisztulva alkalmas arra. kéjes vágyak ébredtek szívében s a hatásuk alá került. Valóban mentes volt a hamis tekintélytől. De Cupido nyila a szívébe hatolt. fiatal feleségét is. mintha ez helyénvaló lenne. Mikor Ajamila meglátta ezt a prostituáltat. vagy aki viszonyt tart fenn saját guruja feleségével vagy más elöljáróéval. Mindig őszinte volt. uralkodott elméjén és érzékein. Emlékezni próbált az írások tanácsaira. Ez a gazember Ajamila. Egy tolvaj vagy iszákos számára. így feleltek: „Milyen fájdalmas azt látni. Azoknak is ez a legjobb 82 . Hazafelé menet összeakadt egy nagyon kéjes. s rövid idő múlva a házába vette szolgálónak. az Úr Visnu szent nevének vibrálása a legjobb vezeklés. alacsonyrendű férfival. legálisan vagy sem. itt-ott felfedve testét. szükségtelenül büntetnek egy ártatlan embert. tudása és értelme segítségével fékezni próbálta bujaságát." „Ám egyszer Ajamila. majd egy megfelelő testben visszatér az anyagi világba. Ezután Ajamila felhagyott összes lelki gyakorlatával. sőt elhagyta tiszteletre méltó brahmana családból származó gyönyörű. Ajamila mindig megadta a kellő tiszteletet lelki tanítómesterének. aki megöl egy papot.

vagy másképp bűnöztek. Ez a vibrálás szabadította fel őt az újraszületés alól. a Hare Krsna maha-mantrát. „Álom volt amit láttam." „Halála pillanatában . de szedi vagy kényszerítik arra. „Érzékeim rabszolgájaként mennyire lesüllyedtem! Szent brahmana voltam. királyt vagy tehenet öltek. hogy védelmet nyújtsak neki. de lezuhantam és gyermekeket nemzettem egy prostituált méhében." A Visnudüták ekkor így szóltak: „Ha valaki nincsen tisztában egy orvosság erejével. Ráadásul elhagytam igaz 83 . mely különben a születés és halál körforgásának csapdájában tartja.módszer. aki a veszekedés és képmutatás e korszakában meg akar menekülni az újraszületéstől. Ahogy a tűz hamuvá égeti a száraz falevelet. az tudta nélkül is hatni fog. úgy égeti Krsna szent neve is hamuvá az ember összes karmikus visszahatásait. félelem nélkül. Ha valaki az Úr Krsna szent nevét vibrálja és meghal egy balesetben vagy megöli egy vadállat. vagy valóság . akik asszonyt. Az ilyen bűnősök pusztán az Úr Visnu szent nevének vibrálásával is magukra terelhetik a Legfelsőbb Úr figyelmét." Annak. Ezért ne próbáljátok Uratok elé vinni.csodálkozott Ajamila. hogy Ajamila mondani akar nekik valamit. Amikor pedig a Visnudüták látták. a felszabadulás nagy mantráját kell vibrálnia. eltűntek. annak nem kell újra megszületnie. Még ha valaki nem is ismeri a Szent Név vibrálásának értékét. a vibrálás akkor is felszabadítja a reinkarnáció alól. Szörnyűséges embereket láttam. hogy elhurcoljanak. akik kezükben kötelekkel jöttek. aki ezáltal úgy vélheti: Mivel ez az ember szent Nevemet vibrálta.Ajamila tehetetlenül és nagyon hangosan vibrálta az Úr Narayana nevét. Ajamila magához tért és őszintén. mert az minden anyagi vágytól megtisztítja szívét. betegségben vagy fegyver által pusztul el. akik megmentettek?" Ajamila ekkor elgondolkozott életén. hogy szedje. apát. melyet bűnös élete miatt kapott. Ezt az írások és a művelt tudósok is elfogadják. kötelességem." Ezután a Visnudüták megszabadították Ajamilát Yamaraja szolgáinak köteleitől. A Visnudüták így folytatták: „Aki az Úr szent nevét vibrálja. hogy egy újabb anyagi test börtönében bűnhődjön.mondták a Visnudüták . Hová lettek? És hol van az a ragyogó négy személy. az rögtön megszabadul bűnei visszahatásától akkor is. ha csupán tréfából vagy zenei mulatságból teszi. fejét lábukhoz hajtva felajánlotta hódolatát a Visnudütáknak.

hogy következő életében pokolian szenvedjen. s az égen keresztül egyenesen az Úr Visnu lakóhelyére ment. ahol a bhakti-yogát. Mivel nem törődtem velük.és gyönyörű. lelki formáját. akik megmentették a halál ügynökeitől. hogy kiszabaduljak a születés és halál gonosz körforgásából. Ott egy Visnu templomban keresett menedéket.mondta Ajamila . a Himalája egyik zarándokhelyére utazott. A Visnudüták társaságában felszállt egy arany repülőre. életük csupa fájdalom és nehézség lett. 84 . . aki gondozta volna őket." Ajamila azonnal megtagadta prostituált feleségét és Hardwarba. Apám és anyám öreg volt. Amikor elméjét és intelligenciáját az Úr formáján való tökéletes meditációra fordította. a Legfelsőbb Úr odaadó szolgálatát végezte. a Gangesz partján Ajamila elhagyta átmeneti anyagi testét és visszanyerte örökkévaló. hogy egy olyan bűnös személy mint én megérdemelte volna. s rajtam kívül nem volt más barátjuk vagy gyermekük. Ráismert arra a négy Visnudütára. s leborult előttük. újra megpillantotta maga előtt a négy mennyei lényt. hogy soha többé ne térjen vissza ebbe az anyagi világba. fiatal feleségemet is. Most már tisztán látom. Ott.de most egy új lehetőséget kaptam arra. Hardwarban." „Olyan szerencsétlen vagyok.

Az éterben jelenlévő finom fizikai formák létét a modern tudomány a televízióval igazolta. amikor formákat vagy fotókat továbbított egyik helyről a másikra az éter segítségével. 85 .

Srimad-Bhagavatam (3. mint egy hosszú filmtekercs. amely lehetővé tette. Meg kell értenünk.31. amikor pedig egy idős ember meghal. mellyel a legjobban ki tudja elégíteni vágyait. az Úr külső energiája pedig azzal a testtel látja el. Az anyagi életnek hatásai és visszahatásai vannak. amely tettekből és a visszahatásokból áll. A tigris más állatok vérét kívánta élvezni. Ezt a folyamatot magyarázza el a Bhagavad-gita: maya varázsa alatt mindenki az anyagi energiától kapott testében vándorol az univerzumban. Bhaktivedanta Swami Prabhupada írásaiból) Egy élet csupán egy villanás az időben Időtlen idők óta az élőlény szinte állandóan különböző fajok és bolygók között vándorol. hogy más állatok vérét élvezze.5. A lélek titokzatos utazása (Idézetek Ő Isteni Kegyelme A.44) Saját választásunk szerint kapjuk testünket Az élőlény személyes vágyai alapján teremti testét. ezért az Úr kegyéből az anyagi energia egy tigristesttel látta el. C. Olyan ez. akkor a visszaható cselekedetek halmaza fejeződik be. hogy egy gyermek születésekor a teste egy másik cselekedethalmaz kezdete. s melynek csupán villanásnyi része egy élet.9. Srimad-Bhagavatam (2.2) 86 .

A halál nem más. ami jelenlegi testünkkel kapcsolatos.21) 87 . hogy kikerüljön a lélekvándorlás folyamatából. akár pár perccel a halál előtt is elkezdhető. akkor különböző testekben újra a születés és halál körforgásába kerül. hogy megértse helyzetét. pedig ez a feledékenység csupán néhány óráig tart. amit a természet törvényei vágyaink alapján ítélnek nekünk. lesüllyed. Srimad-Bhagavatam (4. Akkor mindent elfelejtünk erről a testről és kapcsolatairól.29. Megérthetjük. Az úgynevezett tudósok nem szeretnek foglalkozni ezekkel a dolgokkal. mert ha fontolóra vennék ezt a magasabb szintű témát s az élet problémáit. Az evolúció során az élőlény újra emberi testet és új lehetőséget kap. Ezért jelen testünkben csupán vágyainkat kell más irányba terelnünk. hogy újra kifejlesszünk egy másik testi rabságot. Ez bármikor. hogy jövőjük nagyon sötét. hogy az ember már fiatalon hozzáfog. ennek elérése érdekében pedig még ebben az életünkben képzésre van szükségünk. növényi és vizi lények formáiba költözik.15) A lélek először emberi formált ölt Az élőlény eredetileg lelki lény.1. hogy ezt az anyagi világot élvezze.28.4) A reinkarnáció tudománya ismeretlen a modern tudósok számára A lélekvándorlás tudománya tökéletesen ismeretlen a modern tudósok számára. Ezt alvás közben. de amikor arra vágyik. Ha ismét nem arra használja az emberi formát. Srimad-Bhagavatam (2. de egyre alacsonyabb szintű cselekedetei miatt alacsonyabb létformákba: állati. éjjel is tapasztalhatjuk. Srimad-Bhagavatam (4. mint pár hónapnyi alvás azért. de a szokásos folyamat az. azt látnák. hogy az élőlény először emberi testet kap.A halállal megfeledkezünk előző életünkről A halált követően mindent elfelejtünk.

és a durva anyagok visszatérnek a természetbe.16) „És porrá leszel" Amikor meghalunk. Az ilyen tervező arra kényszerül. akik rögtön megeszik. ötvenéves korunkra . hogy már ötvenéves korunk előtt természetesnek kell vennünk. következő életre. vízből. így a test végül székletté válik.álló anyagi test szétbomlik. máshol eltemetik. Ahhoz. hogy ne vesztegessük el az emberi életet.1. ahol az állatoknak vetik. A hamu egyszerűen a föld egy másik formája. ezért életünk mindegyik szakaszában készülnünk kell egy jobb. s nem vágyik arra. hogy elhagyják otthoni kényelmüket. Következő életükben azok. hogy a nyolcmillió-négyszázezer faj közül munkájának gyümölcsei szerint egy másik testet fogadjon el. Az ilyen hallucinációk rabságában a materialisták különféle terveket kovácsolnak egy még kényelmesebb élet elérése érdekében. amit szép hölgyek és gyermekek díszítenek. akik túlságosan ragaszkodtak családi kényelmükhöz. s van. tűzből és éterből . akik nem égetik és nem temetik el a testet. hogy egy másikra cseréljék jelenlegi testüket.A reinkarnációról nem tudni veszélyes A modern civiláció a családi jóléten s a legmagasabb szintű kényelmen alapszik. elrontva ezzel emberi életük minden energiáját. Magas kormánytisztviselők és miniszterek holtukig ragaszkodnak elért posztjukhoz. levegőből. Amint a keresztény Biblia mondja: „Porból lettél s porrá leszel. bűnös életükben elkövetett bűnös tetteik alapján alacsonyabb létformákba jutnak. A keresztények eltemetik a testet.földből. Mindenesetre ez a gyönyörű test. de a kegyetlen halál vágyaik ellenére könyörtelenül és hirtelen viszi el a nagy tervezőket." Egyes társadalmakban a testet elégetik. melyet oly gonddal kozmetikázunk és 88 . Srimad-Bhagavatam (2. Vannak olyan társadalmak. a föld másik formája. Indiában a hinduk elégetik a testet. így az hamuvá lesz.vagy már előbb észre kell vennünk a halál figyelmeztetéseit. hogy a halál jelen van. hosszú. mint például a párszi közösség Indiában. és ne ragaszkodjunk valótlan dolgokhoz. és nem is vágynak arra. hanem a keselyűknek dobják. hogy azt elhagyja. mely idővel porrá válik a sírban. mely akárcsak a hamu. az öt elemből . Az elv az. ezért a nyugdíjazás után mindenki nagyon kényelmes életre számít egy jól bebútorozott otthonban. arra kényszerítve őket.

még nem jelenti azt. A halál pillanatában a finomabb alkotóelemek . hogy milyen csillagkép alatt született.12) [A szerkesztő megjegyzése: A „tanult asztrológus" fogalom ebben az esetben arra a személyre vonatkozik. intelligencia és az ego. hogy ott cselekedetei alapján szenvedjen vagy örvendjen.12. aki tökéletesen jártas a védikus asztrológiában. buta gyakorlat. A tökéletesség ösvénye (101. oldal) Asztrológia és reinkarnáció A csillagok élőlényekre gyakorolt hatásának asztronómiai számításai nem találgatások. melyeket együttesen tudatnak hívnak . amint az állampolgár is az állam befolyása alatt áll.] Gondolataink teremtik következő testünket Az éterben jelenlévő finom fizikai formák létét a modern tudomány a televízióval igazolta. hogy durva értelmünkkel megértsük. érzékeljük őket. Srimad-Bhagavatam (1. Ezért határozza meg egy ember sorsát az.az elme. De az állam törvényei érzékelhetőek. hanem tények. tudáshoz vagy szépséghez. mert csak jámbor cselekedetekkel juthatunk vagyonhoz. az anyagi természet törvényei viszont finomak ahhoz. mellyel szemben a modern népszerű asztrológia csak hibákkal teli. Az asztrális hatások megfelelő elrendezése sosem függött emberi akarattól.a parányi lelket egy másik testbe szállítják.dédelgetünk. Az élőlények jámbor cselekedetei azért fontosak. amiről tanult asztrológusok készítenek pontos horoszkópot. vagy pedig porrá válik. Minden élőlényt minden pillanatban a természet törvényei irányítanak. hogy testünk minden egyes részére bizonyos csillagok hatnak. Az mindig a Legfelsőbb Úr felsőbb irányításának eredménye volt. s ha rosszul is használják. amit a Srimad-Bhagavatam is megerősít. vagy hamuvá. s az élőlény az ilyen asztronómiai hatások miatt képes teljesíteni bebörtönzésének értelmét. hogy használhatatlan. A természet törvénye annyira finom. végül vagy székletté. amikor formákat vagy fotókat továbbított egyik 89 . Természetesen ezek az elrendezések az élőlény jó vagy rossz cselekedetei alapján történnek. szentimentális. Hatalmas tudomány ez.

hogy ha valaki el is fogadja. valamint a kézzelfogható elemek: a levegő. hogy kétségbeesésében valaki a nihilizmushoz vagy az imperszonalizmushoz fordul annak reményében. leírja jellemzőiket és mozgásukat. nehéz elképzelni egy örök életet. érzés és akarás pszichológiai vagy elmebeli cselekedetei szintén az éter szintjén történnek. örök életet. mert elmagyarázza a finom fizikai formák származását az éterből. Például az ágyban fekvő beteg ember. de ha kikerülünk belőle. azt gondolja.helyről a másikra az éter segítségével. hogy adjon még neki négy évet. és semmivé tehet mindent. Kunti királynő tanításai (107. Valójában a semmivé válás lehetetlen. miszerint a halál pillanatában az elme állapota képezi a következő születés alapját. hogy kényelmessé vagy kényelmetlenné tegye ezt a testet. hogy meg tudja tagadni saját létét. képtelen mozogni. és nem is szükséges. Az elmebeli létezés." Hasonlóan az anyagi élet is annyira fájdalmas. hogy befejezhesse terveit. hogy időtlen idők óta egyik testet a másik után cseréljük. oldal) Csak egy pár évet még! A karma a gyümölcsöző tettek összessége. oly kibírhatatlannak érezheti az életét. Bajban vagyunk anyagi helyzetünkben. Srimad-Bhagavatam (3. akkor meglelhetjük a valódi. Ez azt jelenti. A Bhagavad-gita állítását. A gondolkodás. hogy felszabaduljunk az ismétlődő születés és halál körforgásából s elnyerjük a halhatatlanságot. a víz és a föld megnyilvánulásának folyamatát a finom fizikai elemekből. hogy az is bajokkal teli. Az anyagi élet pedig annyira bajos. hogy azt gondolja: „Öngyilkos leszek. ott eszik és ott ürít. mely arra irányul.34) Egyes emberek miért képtelenek elfogadni a reinkarnációt? Van élet a halál után. A Srimad-Bhagavatam potenciális alapja egy nagy tudományos kutatómunkának. 90 . De mivel hozzászoktunk ahhoz. a Bhagavatam sok helyen megerősíti. hogy haldoklása közben a tervein gondolkodott. azonnal kézzelfogható formában nyilvánul meg. és arra is van lehetőség. amint lehetősége van rá. Például egy haldokló azt kéri orvosától.26. hogy létezik örök élet. aki nagyon keserű orvosságot szed. a tűz.

ha egy nő halálakor a férjére gondol. Következő életében a Felsőlélek emlékezetet ad neki. hogy terveit valóra válthassa.31. Néha álmunkban azt gondoljuk. természetes. ami hirtelen megnyilvánul. hogy halála pillanatában rá fog gondolni. így egy folytonos lánc köti össze az életeket. habár semmilyen tapasztalatunk sincs a repülésről. Így a szívében örökké lakozó Felsőlélek. ingei és kabátjai az élőlénynek. ami néha buborékok formájában jelenik meg a felszínen.62) Nembéli változás sebészi beavatkozás nélkül Az ember következő születését halála pillanatában történő gondolatai szerint kapja. Álmunkban néha olyan helyen járunk. Hasonló ez az erjedéshez a víz mélységeiben. intelligenciából és egóból álló finom fizikai testében kétségtelenül magával viszi terveit. s következő életében női testet kap. s ő megpróbálja befejezni előző életében elkezdett terveit. hogy egy előző életünkben láthattuk. A benyomást az agy tárolja. Az anyagi természettől kapott kocsin ülve.29. hogy mind a durva. hogy egy előző életünkben félistenként vagy pilótaként már repültünk. Srimad-Bhagavatam (4. a szívben lakozó Felsőlélek figyelmeztetéseivel az élőlény azért küzd az univerzumban. elméből. Az élményt agyunk tárolja.41) Álmok és előző életek Álmainkban gyakran látunk olyan dolgokat. Ahogy az a Bhagavad-gitaban is áll. Ez azt jelenti. a megelőzőt a mostanival. hogy az elme előző életeink gondolatainak és élményeinek tárháza. mind a finom fizikai testek csupán ruhái. hogy következő életében férfi lesz. Srimad-Bhagavatam (3. hogy repülünk az égen. mindig emlékeznünk kell arra. a Legfelsőbb Úr kegyéből új lehetőséget kap. Hasonlóan. mely vagy álom.Teste pusztulása után. amiket jelen életünkben még sosem láttunk. vagy gondolat formájában jelenik meg. ami azt igazolja. A végkövetkeztetés az. Nőnek vagy férfinak lenni mindössze testi öltözékre utal. természetes. Ha valaki túlságosan ragaszkodik feleségéhez. amit ebben az életünkben még sosem láttunk vagy tapasztaltunk. 91 . illetve ezt a következővel.

Srimad-Bhagavatam A kóma és a következő élet (4. Ezért fekszik kómában sok napon át. Srimad-Bhagavatam (3. Hasonlóan. túlságosan ragaszkodni fog anyagi testéhez. Egy személy élvezheti egy miniszterelnök vagy elnök testét. Előfordul. kutya. hogy kénytelen egy kutyáét vagy egy disznóét elfogadni. mint például az öngyilkosság. Még halála pillanatában is jelenlegi testére és rokonaira gondol.14. mielőtt kilépne belőle. indiai. Ha megszabadul ettől a zavarodottságtól és megérti. Az anyagi öngyilkosság a fizikai test elvesztését. Amint az élőlény 92 . a lelki öngyilkosság pedig a személyiség vesztét okozza. fa vagy bármi más. hogy ő ez vagy az a személy. maya hatására az élőlény azt hiszi. de amikor megérti. így hát annyira elmerül az élet anyagi felfogásában. kutyáét vagy másét ölti magára.77) Szellemek és öngyilkosság A szellemeket olyan súlyos vétkek miatt fosztották meg fizikai testüktől. hogy a halál küszöbén álló ember napokig kómában marad. Srimad-Bhagavatam (4. Ezt hívják mayanak.29. de amikor az anyagi természet kötőerőinek hatása alá kerül. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségének illuzórikus potenciája. mely a szél mozgásának köszönhető. hogy megmarad a jelenleginél. halála előtt. a lélek Krsnának. hogy a lélek nem tartozik ennek az anyagi világnak egyik formájához sem.29. emberét. különböző testeket: félistenét.24) Változó testek: maya visszatükröződései A hold egy és állandó. inkább úgy dönt. akkor lelki szinten van. mégis ha vízen vagy olajon tükröződik.64) Az az élőlény. az Istenség Legfelsőbb Személyiségének örök szolgája. aki túlságosan elmerül anyagi cselekedeteiben. macska. hogy még halála pillanatában is irtózik attól. hogy elhagyja. amerikai. Az emberi társadalomban élő kísérteties jellemek végső megoldásként az anyagi vagy lelki öngyilkosságnál keresnek menedéket. különböző formákat ölt.

Még ha egy politikus újjá is születik úgynevezett hazájában. Egy politikus vagy egy úgynevezett nacionalista. Srimad-Bhagavatam (10. ezért nincs semmi rossz abban. hogy bőséges gabona.1. ha állatokat gyilkolunk kedvünkre. aki túlságosan ragaszkodik szülőföldjéhez. politikai pályafutása végeztével újraszületik országában. Egy politikustól nem szokatlan dolog. hogy állatot egyenek annak ellenére.21) Mi a baj az állatok leölésével? Ahimsa. Az állatok szintén fejlődnek az ő evolúciós életükben azzal. Hasonlóan aggódik egy politikus is azért. vagyis erőszaknélküliség annyit jelent. Ezért csupán étvágyunkért nem szabadna megakadályozni fejlődésüket. hogy mivel a lélekszikra a test elpusztításával sem ölhető meg.28. Ma az emberek ragaszkodnak ahhoz. hogy nem akadályozom meg egy élőlény fejlődését sem.visszatér eredeti lelki formájához és értelméhez. hogy mi történik majd feleségével és gyermekeivel. ha megsemmisít egy ellene fellépő pártot.43) A politikusok saját országukban születnek újra Halála pillanatában minden élőlény azért aggódik. hogy mi fog történni országával vagy pártjával. hogy letöltse hátralévő napjait azért. Jelen életében végzett tettei hatással lesznek következő életére. akkor is szenvednie kell előző életének bűnös tettei miatt. Bhagavad-gita (16. akkor megakadályozzák fejlődését. nyomban meghódol a legfelsőbb forma. az Istenség Személyisége előtt. hogy az állati lét egyik osztályából a másikba vándorolnak. hogy magasabb létformákba emelkedhessen. Ha elpusztítanak egy állatot. Srimad-Bhagavatam (4. s idő előtt megölik. Ha egy állat sok napot vagy évet tölt el egy bizonyos testben. Nincsen szükség az állatok lemészárlására. Nem szabad azt gondolnunk. gyümölcs és tejmennyiség áll rendelkezésükre. akkor újra vissza kell térnie abba a formába.1-3) 93 . Saját érzékkielégítésük érdekében néha a politikusok viselkednek a legbűnösebben.

A lélek a rovar testéből egy madár. Ellenkező esetben pedig újra belekerül az evolúciós körforgásba. Hasonlóképpen az élőlény karmája szerint lehetőséget kap arra. hányféle forma van. csupán rövid ideig megül. de egyidőben létezik az összes faj is. a macska. hány múló alakot Öltöttek már a megtestesült lelkek? Bengáli költemény. mint a tajték Mely újra a tengerbe vegyül.Evolúció: a lélek vándorlása a fajokon keresztül Láthatjuk. Viszont van evolúció. Elfoglalhatod az egyiket. a halak formája? Történhet evolúció. mindenki létezik. A halat követő evolúciós szint a növényi élet. Ő Isteni Kegyelme A. Tudatosság: a hiányzó láncszem (3. Innen az élőlény beléphet egy rovar testébe.C. az ember. de közben ott van az összes többi lakás is. hogy elfoglalja a testi formák egyikét. Ahogy a tenger habja beleolvad a tengerbe. a rovarok. Akár egy város különböző lakásai. apa vagy rokon. Honnan származnak ezek? A kutya. a hüllők. a fa. tovább is fejlődhet. a tigris. Ezért az emberi létforma nagyon fontos elágazás az élőlény evolúciós fejlődésében. ha tudod fizetni a lakbért. Ki mondja meg. Akár a ternger habja. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tollából 94 . Senki sem anya. Úgy tűnik el ez az öt elemből álló becses tested. oldal) Maya illúziója Maya illúziója olyan. majd vadállat. Létezik a hal. Ha alkalmassá válik rá. végül pedig emberi testbe kerülhet.

aki válogatás nélkül töm magába mindent.Egy „haspók" például. 95 . könnyen kaphat az anyagi természettől egy disznó vagy egy kecske testet.

és megérthetjük. s már évek óta várják sóvárogva elsőszülöttük érkezését. ígéretes jövővel maga előtt. hogy felnevelje beteges csemetéjét. ugyanabban az időben. aki nagyon szenved. hogy az a jámbor személy." Azonban a reinkarnáció alapelveinek ismerete képessé tesz minket arra. az örökkévalóság szempontjából lássuk. akkor képesek leszünk belenyugvással tűrni őket és reménykedni abban. Édesanyját még terhessége alatt elhagyta a férje. hogy ha ebben az életünkben az erkölcsi tisztaság felé törekszünk. A másik gyermek egy egészen más világba született. hogy egyedül az egyéni lélek felelős a karmájáért. A világ tele van ilyen égbekiáltó egyenlőtlenségekkel. hogy gyermekük vakon született? Olyan áldott jó emberek. akkor következő életeink kevésbé lesznek nyomorúságosak. A lélekvándorlás logikája Eszedbe jutott-e már valaha. hogy a lélekvándorlás egyszerre magyarázata és igazolása is a gonoszságnak a világon? Ha a bennünket sújtó szerencsétlenségek előző életeinkben elkövetett bűnök következményei. Isten oly kegyetlen. mostani vagy előző életeiben elkövetett bűnös cselekedetei következményeit viseli. 96 . Az elsőnek gazdagok és műveltek a szülei. Az egyetemes igazság szemszögéből láthatjuk. Az előttük álló út tele van bonyodalmakkal és megpróbáltatásokkal. egészséges és vonzó külsejű.6. hogy életünket egy sokkal szélesebb szempontból. Nyomorúságos helyzetében kevés lelkesedést érez. Innen nézve mostani életünk csupán egy villanás az időben. intelligens. Gyermekük fiú. Somerset Maugham: A borotva éle Két gyermek születik ugyanazon a napon. Bizonyos. W. melyek gyakran késztetnek ilyen kérdésekre: „Hogy lehet a sors ilyen igazságtalan? Mit követett el Mari és Gyuri. hogy a sors rámosolygott. melyen nem lesz könnyű végigmenni.

Az ilyen visszahatások szenvedést és boldogságot is okozhatnak." Ahogy valaki gépkocsit választ személyes igényei szerint. A másik általános félreértés. Ahhoz. amire vágyik. A jutalmazás és büntetés liberális rendszere elsőre talán meghökkentőnek tűnik. Egy „haspók" például. hogy egy imát mondhatnánk szabadulásunkért. és megegyezik azzal az Istenről alkotott képpel. az a vallási dogma. Isten végez. hogy megszülessek!" A születés és halál ismétlődő rendszerében. alvással. mely kizárólag az önmegvalósításra való. Egy bűnöző a börtönt választja a törvény szándékos megszegésével. hogy olyan fajokba szülessen. úgy határozzuk meg azt is. Így dönti el a lélek saját sorsát. viszont tökéletesen pártatlan. Istentudatos ember az ilyen igazságszolgáltatást inkább démoninak. Mindkét esetben a reinkarnáció törvényei elfogulatlanul jutalmazzák az élőlényeket előző cselekedeteik eredményeivel. vagyis megnyilvánulnak visszahatásaik. egy megfelelő testre van szüksége. melyet eloszlat a reinkarnáció tiszta logikáj a. hogy korlátlanul élvezze a moslék és hulladék ízét. ha egy érző. az anyagi világban „ember tervez. akkor Isten meg fogja neki adni a lehetőséget arra. Egy ember 97 . s csupán a négyfajta állati cselekedettel: az evéssel. más pedig a Legfelsőbb Bíróság tagjává válik szolgálatai jutalmául. hogy az anyagi természet vágyaink és tetteink következtében milyen testtel lát majd el ezután. múlt és jelen vágyai s tettei alapján választva ki megfelelő fizikai formáját. hogy ha gonosz vagy erkölcstelen életet élünk.Tetteink magokhoz hasonlítanak. Érthető. elvetjük őket. mint isteninek találja. tökéletesen teljesíti vágyait. majd idővel gyümölcsöt teremnek. s figyelmeztet arra. párzással és védekezéssel foglalkozik. mely szerint minden ebben az egy életünkben tanúsított magatartásunkon múlik. hogy az élőlény élvezhessen. nemesíthetnek és állati szintre is alacsonyíthatnak. könnyen kaphat az anyagi természettől egy disznó vagy egy kecske testet. hogy a természet abba a testbe helyezi őt. ahol az emberi élettel járó zavaró tilalmak és felelősségek nélkül több lehetősége nyílik az ilyen érzékkielégítésre. aki válogatás nélkül töm magába mindent. Valójában senki sem panaszkodhat: „Én nem kértem. Kezdetben elvégezzük. Azzal. melyben Ő mindenkivel könyörületes. akkor örök kárhozatban lesz részünk a pokol legsötétebb bugyraiban anélkül. mely lehetővé teszi számára. Ha egy fiatal eltékozolja értékes életét.

majd tanúja végtelen büntetésüknek és gyötrelmeiknek. Krsna végtelenül kegyes. aki hagyja eltévelyedni gyermekeit. 98 . hogy egy röpke élet után az ember a poklok örök szenvedéseinek martalékává válik. az élőlények között van. Arjunának a Bhagavad-gitaban: „Ebben a törekvésben (a Krsna-tudatban) nem lehet sem elveszni. Az egyik ilyen tulajdonság a könyörületesség. az nem az Ő valamiféle bosszúja. Ezért. s mindenkinek lehetővé teszi. sem lesüllyedni. hogy életét tökéletessé tegye. ha egy gonosz személy hajtja végre. A Védikus írások ismételten magasztalják Isten önzetlen természetét. közel két évszázaddal ezelőtt írta: „Nem vagyok hindu." (Srimad-Bhagavatam 1. Kuntidevi. Az Úr ezt mondja tanítványának. mert ő jelen van minden élőlény szívében. Krsna még azok iránt is könyörületes. de Ő annyira szeret minden élőlényt. aki százszázalékig bűnös. Krsna hatalmas bhaktája. Az. hanem az egyén sorozatos választásának eredménye. Valójában az Úr kegye végtelen. hogy újra és újra megadja a lehetőséget a születés és halál körforgásából való felemelkedésre. melyeket a keresztények belénkneveltek. mint a végtelen bűnhődésről való ijesztő leírások. Ritka az az ember. és indokolatlan kegyedből mindenki egyenlően részesül. Ahogy azt Sir William Jones. ha egy élőlény egy kicsit is fejlődik a lelki életben. jámborabbnak tartom. Isten talán képtelen ilyen érzésekre? Ezek a doktrínák Istent szívtelen atyaként ábrázolják. de a következő állapotra (reinkarnáció) vonatkozó hindu tanokat összehasonlíthatatlanul ésszerűbbnek. Az ilyen ésszerűtlen tanítások figyelmen kívül hagyják az örök szeretet kötelékét. melyek inkább elrettentik az embereket a bűntől. akkor következő életében arról a szintről folytathatja. nem egyezik a Legfelsőbb Lény végtelen irgalmával. hogy valóra váltsa álmait és ambícióit. aki segített bemutatni az indiai filozófiát Európának. mely Isten és meghitt kiterjedései. A definíció szerint (Isten a Maga képmására teremtette az embert) Istennek birtokolnia kell a tökéletesség legmagasabb szintjének minden tulajdonságát. Bűnös tetteink alapján ezt nem érdemelnénk meg.8. így szól az Úrhoz: „Te vagy a kezdet és vég nélküli Legfelsőbb Irányító. Ugyanakkor kegye indokolatlan. akik nyíltan szembeszállnak vele.28) Ha valaki mégis örökre távol marad Istentől.tud irgalmas és könyöriiletes lenni másokkal. Még egy kétköznapi apa is több lehetőséget adna fiának." A reinkarnáció tana szerint Isten felismeri és megjegyzi a legapróbb jótettet akkor is.

és csupán egy apró előrelépés ezen az ösvényen megvédelmezhet bárkit a legnagyobb félelemtől (attól hogy következő életében az emberinél alacsonyabb formában fog megszületni)". Az emberi testben a lélek a fejlődés közepénél tart. s visszatérhet eredeti otthonába. míg egyszer csak nem kell újra születnie egy anyagi testben. a lelki világba. 99 . hogy még ha valaki nagyon is szenved ebben és előző életeiben elkövetett bűnös tetteiért. akkor is képes megváltoztatni karmáját a Krsna-tudat folyamatával. vagy felszabadul a lélekvándorlás alól. Így a lélek életeken át fejlesztheti benne rejlő lelki tulajdonságait. Innen az élőlény vagy lesüllyed. Az emberi élet különleges áldása az.

A múltba való visszatekintések a legjobb esetben is kezdetleges kísérletek arra. 100 . hogy megmagyarázzanak egy nagyon magas szintű jelenséget.

hogy a lélek (melyet az elméből. véget vethet tettei visszahatásának ebben az életében. a lélek. meglepő bizonyítékkal" állnak elő. és ebben a testben elkövetett tetteivel teremt egy másikat. Srimad-Bhagavatam (7. Lehet. hogy a „valódi igazságot" tartalmazza elmúlt életekről. Majdnem lélekvándorlás Az élőlény. Az ilyen tudósítások arról segíthetik meggyőzni az olvasót. hogy csakugyan létezik egy másik valóság a testi tudaton túl. Ezenkívül egyre több zsebkönyv állítja magáról. A több mint ötezer éves Bhagavad-gita és más Védikus írások felületes tanulmányozása is nyilvánvalóvá teszi. intelligenciából és hamis egóból álló finom fizikai test hordoz magában) ideiglenesen elhagyhatja anyagi lakhelyét álmok vagy halálközeli élmények esetén. de ez még nem jelenti azt. hogy felszabadult az anyagi testek fogságából. A Védák elmagyarázzák. Viszont ez nem újdonság. A védikus tudományt tanulmányozó számára egyáltalán nem meglepő azt hallani. csakhogy a piacot kielégítése. hogy a tudat a lélek tünete. Az élőlény kap egy bizonyos testet. s úgyszólván hetente „új. hogy a lélek különbözik a testtől. A 101 . aki jelenlegi testét múltbéli gyümölcsöző cselekedetei alapján kapta.7.47) A szenzációhajhász amerikai hetilapok tele vannak tudománytalan elképzelésekkel a lélekvándorlásról. egyik testből a másikba vándorol vétkes tudatlansága miatt. mert ez a tudás már évek óta hozzáférhető. Tehát ismétlődő születéseken és halálokon keresztül. hogy e testen kívüli élményekről szóló beszámolók közül sok igaz. mégsem nyújthatnak nekünk semmi igazán újat. Csakhogy kinek higgyünk? És mit? Elfogadhatjuk-e a National Enquirer-t és a többi ehhez hasonló kiadványt a reinkarnáció tudományának hiteles forrásaként? A széles körben publikált testen kívüli élmények érintőleges szempontjai a reinkarnációnak. ezért a testtől független léte van.7.

testen kívüli. Általános. vagy egy új anyagi testbe kell költöznie. hogy az anyagi természet műve. A hernyó is úgy közlekedik. Reinkarnáció: a valódi testen kívüli élmény A testen kívüli élmények valójában semmi újat nem jelentenek. adja fel és ölti magára anyagi testeit. hogy amikor a lélek a halál pillanatában elhagyja a testet.13) A halálközeli élmények során a finom fizikai test hordozza a lelket. hogy többüket klinikailag halottnak nyilvánították. 2. Az igazi ego az. hiszen az álom nem más. s egy másfajta valóságot élvez finom fizikai síkon. amikor az anyagi test felett lebeg. De a léleknek minden esetben vagy vissza kell térnie abba a testbe amit éppen elhagyott. a halál után is egy másik testbe költözik. A Védák azt tanítják. hogy testünket saját énünknek fogadjuk el. halálközeli élményekről mesélik az emberek. A vándorlás addig folytatódik. akkor a finom fizikai test egy másik durva anyagiba szállítja. dehino' smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati „Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig. Mindenki átélte már. mint egy testen kívüli élmény. Az „én vagyok" érzése az ego. amikor az énérzet a valóság. figyelve saját testüket fizikai fájdalom vagy bármiféle rossz érzés nélkül annak ellenére. A finom fizikai test minden éjjel elhagyja a durva anyagi testet. akkor a testtel azonosítja magát. Az igazi énjét megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. és azt hiszi magáról. A finom fizikai testtel fejleszti ki. de mikor a lélek beszennyeződik vagyis függ az anyagtól. hogy miként lebegtek saját testük felett a baleset színhelyén vagy a műtőasztalnál. hogy megkapaszkodik az egyik falevélbe mielőtt elengedné a másikat. Az élőlény is mielőtt feladná 102 . A halál pillanatában az elme és az intelligencia megteremti az élőlény következő testének finom fizikai formáját. vagyis a lélek felé fordul.hamis ego azt jelenti." (Bg. amíg a lélek felszabadul az anyagi létezés alól.

Ezért míg a testen kívüli élményekről szóló irodalom alapot ad arra. Ez a könyv lett a prototípusa egy műfajnak. járó motorral. megadta a szülők. és több szempontból is félrevezetőek. és egyfajta szenzációvá vált világszerte. ahol egyesek állítólag előző életükből vagy életeikből idéznek fel részleteket. A hipnotikus visszatérések a reinkarnáció megbízhatatlan bizonyítékai Számos reinkarnációról szóló népszerű könyv hipnotikus viszszatérésekre helyezi a fő hangsúlyt.jelenlegi testét. Több mint ötven újság közölte sorozat formájában. képes figyelni a halott testet. melyek napjainkig érdeklődésre tartanak számot. De ezek a könyvek csupán a felszínt érintik. mégsem adnak nekünk határozott információt arról. hogy tájékozatlanul hagyják az olvasókat a reinkarnáció valódi természetéről s a lélek sorsáról a halál után. melyben azelőtt tartózkodott: képes látni. A lélek test nélkül is tud létezni.bestseller volt az ötvenes években. Hasonlóan. Habár több száz feljegyzett testen kívüli élmény igazolja a lélek testtől független létét. amikor Mrs. egy szakképzett hipnotizőr „visszavezette" középkorú amerikai médiumát. Tighe részleteket közölt Bridey gyermekkori otthonáról. hallani. egy lány. aki 1798-ban született Írországban. viszont a lélek jelenléte nélkül a test nem több egy tetemnél. az élet lényege. de ha nem tér vissza. hogy elfogadjuk a reinkarnációt. Tighe neve Bridey Murphy volt. Mrs. csak bepillantást nyújtanak egy hatalmas témába. A sofőr kiszállt egy pillanatra. szomorú az. akkor az illető meghal. Mivel a lélek a lét alapelve. ahol egész életét töltötte. mintha birtokában lenne a test összes fizikai képességének. a kocsiból kifogy az üzemanyag. barátok és rokonok nevét és még sok más 103 . s hatvannégy évesen. szagolni éppen úgy. Amikor a finom fizikai test a halálközeli élmények során az anyagi fölött lebeg. könyvben a szerző. Belfastban halt meg. Az egyik ilyen könyv Kutatás Bridey Murphy után . vágyai tárházán keresztül már az újat készíti elő. Hipnózis alatt Mrs. mint egy autó. a test olyan. ha a lélek nem tér vissza a kómában vagy klinikai halál állapotában lévő testbe. A Kutatás Bridey Murphy után c. Virginia Tighe-t „legutóbbi születésébe". nevezetesen a múltbeli visszatérésekről szóló zsebkönyveknek. elméjén. hogy mi a lélek végső célja a halál pillanatában.

Ezért az egyik test elhagyása s a másikba 104 . Anthony Corkel nevű asszony. azt állította. ahogy azt a karma örök törvényei s az anyagi természet elrendezik. hogy Bridey Murphy egyszerűen sohasem létezett. mely pontosan egyezett azzal. Például Mrs. Tighe négy éves volt. melyeket Mrs.gyermekkori történeteket. Abban az utcában. Tighe amerikai gyermekkora s a hipnotikus hatás alatt leírt Bridey Murphy gyermekkora között. Bridey Murphy esetében sok tudós úgy véli. hanem bármilyen gondolatot . létezett-e Bridey Murphy. csupán azért. képzeletbeli helyzeteket . A könyv arra utal. Hipnózis alatt nem csupán a gyermekkori emlékeket. A reinkarnáció folyamatában a lélek a halál pillanatában elhagyja anyagi testét s egy másik életforma méhébe vándorol ebben vagy egy másik univerzumban. Tighe egy fehér gerendázatú házban született. A Védák által tanított reinkarnáció elvei szerint ez képtelenség.részletet „előző életéből". A könyv beszámolt arról. újságírók és tudományos kutatók utaztak Írországba. Mrs. Tighe közölt. mint Bridey Murphy. A halál után a lélek test nélkül s akadálytalanul. akinek leánykori neve nem volt más. nem mások. hogy ellenőrizzék. Amikor Mrs. Ezért ingatag talajon állunk. mint jelen életének elfelejtett epizódjai. hogy 1922-ben mint Virginia Tighe újra megszülessen Amerikában. hatvan évnyi szünetet hagyva halála és Virginia Tighe-ként való „következő inkarnációja" között. melyeket öntudatlanul adott vissza a hipnózis alatt. A múltba való visszatérésekkel kapcsolatos másik téveszme az a bizonyos megmagyarázhatatlan űr a jelenlegi s az azt megelőző élet között. aki Bridey Murphynek hitte magát. A tetemes erőfeszítések dacára sem voltak képesek hitelesíteni akár egyet is azok közül a nevek és helyszínek közül. Amikor a könyvet felkapták. Például a hölgy. Ez minden pszichológus számára közismert jelenség. élt egy ír származású. hogy Bridey eljutott a „lelki világba". melyeket Mrs. ha a reinkarnációt hipnotikus visszatérésekkel akarjuk megközelíteni. ahol nagynénjével lakott. szülei szétköltöztek és ő nagynénjéhez került. hogy a tények. Tighe előző életéről közölt. a gondolat sebességével képes közlekedni. hogy ezalatt Bridey Murphy a „lelki világban" élt.előző életünk tapasztalatainak hihetjük. régen olvasott könyveket. Később a kutatók egy második csoportja számos azonosságot fedezett fel Mrs. amit ő Bridey Murphy gyermekkori otthonaként említett. hogy előző életében 1862-ben halt meg. Úgy tűnt.

s ennek az ismerete hasznos. betegségnek és öregségnek ebbe az ideiglenes anyagi világába. hogy a lélek különböző időkben más és más testekben lakik. halálnak." (Bg. kétségtelenül eléri azt. Ahogy azt Úr Krsna magyarázza a Bhagavad-gitaban (4. mert már elérték a legmagasabb tökéletességet. Ugyanakkor csupán a teljesen önmegvalósított lelkek érhetik el a reinkarnáció körforgásán túli lelki világot. aki teljes mértékben kötődik az anyagi világ feltételeihez. lehetetlen. Az előző életünkbe való visszatérésnek egyetlen haszna van a reinkarnációra nézve: nyilvánvalóvá teszi. Ez egy közönséges lélek számára. melybe az eltávozott lélek beléphet s újra megszülethet. az élőlény felhalmozott karmája szerint már elrendezett számára egy másik anyagi testet.6) Az önmegvalósított léleknek. hogy amire egy anyagi test elpusztul. Arjuna. az „odaadó jógik nem térnek vissza soha többé ebbe a szenvedésekkel teli átmeneti világba. 8. emellett a 105 . hogy nincsen sem kötelezettsége. hogy megmagyarázzon egy nagyon magas szintű jelenséget." De az Úr később megjegyzi. aki az örök lelki világba lép. az teste elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban. aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét.való beköltözés között csupán egy jelentéktelen idő telik el. 8. yam yam vapi smaran bhavam tyajaty ante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sada tad-bhava-bhavitah „Ki milyen létre gondol teste elhagyásakor. addigra a természet. hogy visszatérjen a születésnek." (Bg. sem vágya arra.15) A karma és a lélekvándorlás törvényei olyan tökéletesek. hogy kizárólag a nagy lelkek. hanem eléri az Én örök tartózkodási helyemet.9) janma karma ca me divyam evam yo vetti tattvatah tyaktva deham punar janma naiti mam eti so'rjuna „Óh. Viszont az ismeretszerzésnek ez a módja egy kezdetleges kísérlet arra. biztos.

macska. fájdalommentes átmenetként ábrázolják a halált. hogy egy rövid kozmikus szendergés után langyos lebegő érzéssel lelkünk lassan következő emberi teste felé indul.szenzációhajhászás és leegyszerűsítés. Visszatérhetünk emberként. az az állatok világában születik újra". „az ember mindig ember marad" kijelentésnek. oly mértékben degradálja. Ez csodálatosan hangzik. leírja anyjának a halál valódi természetét: „Ebben a beteg állapotban a szemek 106 . hogy a legjobb esetben is csupán hasznos információ-forrásként szolgálhat a lélekvándorlással kapcsolatban. Ezek után bekerülünk egy kényelmes emberi méhbe. mely annyira jellemző erre a fajta kísérletezésre. A nagy bölcs. gyötrelmes élmény. hogy a születés és a halál utálatos. kiszabadulva végül anyánk védelméből. melyeket milliók értettek meg és követtek emberemlékezet óta. mely ellentétben áll a reinkarnáció alapelveivel. a Bhagavad-gitában maga Isten állapítja meg. hogy következő életünkben is emberek leszünk. de a rideg valóság az. Mindenesetre a következő testet tudatunk típusa s a karma örök törvényei határozzák meg. A reinkarnáció leghitelesebb forrásában.14. védve a kinti kegyetlen elemektől. mindig emberként. aki egyszer elérte az emberi létformát. melyek rózsás képet festenek a halálról és biztosítanak bennünket arról. sem írásos bizonyítéka nincs ennek az irreális. Az ember mindig ember marad? Egy másik szóbeszéd azt állítja a reinkarnációról. hogy „aki a tudatlanság kötőerejében hal meg. Az alacsonyabb vagy magasabb rendű testek ellenére a lélek változatlan marad. A halál nem egy fájdalommentes átmenet Veszedelmesen félrevezetnek azok a könyvek.16) Sem orvosi. de megszülethetünk kutya. Kapila Muni. amíg meg nem születünk. kényelmesen összekucorodva heverészünk egészen addig. hogy az a lélek. A reinkarnáció legtöbb divatos szakembere elhitetné velünk. sohasem alacsonyabb fajokban születik újra. disznó vagy még ennél alacsonyabb létformákba is. A szerzők gyönyörű. (Bg. a békesség és tudatosság újabb és magasabb dimenzióit. mellyel tapasztalhatjuk a kiteljesedést. sem tudományos.

Még a legapróbb rovar is meglepő képességekről tesz bizonyságot. s a halál pillanatában nem zavarják őket a testi fájdalmak és változások.. a torokból pedig hörgés hallatszik. A Védikus Irodalom leírja. A légzés nagyon nehéz. A születés . nagyon fájdalmas és öntudatlan. A Védikus Irodalom leírja. De mivel a halál elkerülhetetlen. ezért a félelem és a fájdalom is vele jár.írják a Védák ." (Bhag. feltételezések és üres spekulációk. Továbbá éhség és a szomjúság kínozza. Ide tartoznak a lélekvándorlás és a karma törvényei. mint hiedelmek. mely testét a méhben körülveszi. Az ilyen nagy lelkek az állandó lelki gyönyör szintjén állnak. ha életveszélyben van. Világosan kell látnunk. melyeknek egy másik csoportja a finom fizikai univerzumot irányítja. összeszorító „zseb" íjként hajlítja meg a gyermek hátát. ha ki akarják rakni anyagi testéből.16-18) A lélek annyira hozzászokott a testi létezéshez. A haldoklás szánalomra méltó. nem anyagi léttel bíró lelkek és minden anyagi testtől függetlenek. Ez azért lehetséges. Az anyagi világban azonban megszületni sem leányálom. hogy halálukat aggodalom nélkül éljék át. 3. Ez történik. testét pedig a hasüregben tanyázó éhes férgek és élősködők csípik. hogy a halál pillanatában a természet törvényeinek kell kikényszeríteniük belőle. összerázódva a hirtelen mozdulatoktól. Másszóval a legtöbb élőlény az anyagi világban nem emberi testben él. Az emberi magzat hónapokon keresztül összegörnyedve fekszik a sötét anyaméhben. ha kilakoltatják. hogy a népszerű könyvekben található elméletek a lélekvándorlásról nem mások. zsákszerű magzatburokban való kuporgástól. a mandulák nyálkával telítődnek. szenvedve anyja gyomrának tüzétől. Amint senki sem szereti. A Bhagavad-gita s a Védikus 107 .. állandó nyomást érezve az apró. A fizikai univerzumot törvények kormányozzák. hogy egyedül csak az önmegvalósított és felszabadult lelkeknek van meg az a képességük.olyan gyötrelmes. Ez a szűk. ha a lélek feladja emberi élete célját. a lélek is ellenáll. hogy minden emléket kitöröl előző életeinkről. majd állati vágyakba merül el. mert az ilyen magas szinten álló személyiségek egyáltalán nem ragaszkodnak átmeneti testükhöz. az önmegvalósítást.30.kidüllednek a belső nyomás hatására. hogy ők örök. hogy az emberi születés nagyon ritka. szilárdak abban a tudásban. vélemények. Ezért következő életeiben állati vagy még annál is alacsonyabb létformákban kell megszületnie.

Irodalom százai leírják a lélekvándorlás valódi folyamatának finom. hogy szórakoztatóak és vonzóak. Ez a valódi célja emberi életünknek. ha hiszünk ezeknek a könnyelmű. durván leegyszerűsített. mégis túl sokat. végül pedig tökéletesen megszabaduljanak a születés és halál végtelen körforgásából. Törvénye alapján újra meg újra megteremtődik és elpusztul ez a megnyilvánulás. Másrészről a Védikus Irodalom évezredeken át praktikus. Úr Krsna irányítása alatt működnek. hanem a Legfelsőbb Irányító.10): „Ez az anyagi természet az Én irányításom alatt működik." A reinkarnációról alkotott divatos elképzelések lehet. saját sorsunkat kockáztatjuk azzal. aki ezt meg is erősíti a Gitá-ban (9. Ez a bölcsesség képessé teszi az intelligens embereket arra. de szigorú törvényeit. közérthető és hasznos ismeretekkel szolgált a reinkarnáió tudományáról. pontatlan és félrevezető spekulációknak. hogy fokozatosan a tudat egyre magasabb szintjét érjék el. Ezek a törvények nem a véletlen folytán jöttek létre. 108 .

Ahhoz. hogy megszabaduljunk a születés és halál végtelen ismétlődésétől. meg kell értenünk a karma és a reinkarnáció törvényeit. 109 .

Ne térj vissza! Az ősi India bölcsei arra intenek. Arra intenek minket: ne térjünk vissza. A legelső lépés annak megértése. Az egyéni lélek hasonló a füsthöz. 110 . vagyis Istennel. A Védák kijelentik: „aham brahmásmi": „lélek vagyok". ami a modern tudomány hatás-ellenhatás elvének analógja. Gyakran ösztönösen felismerjük. Mindkettő lelki természetét örökkévalóság.8. de ha feladja ezt a viszonyát. Ahogy a tűz és a füst minőségileg nem különbözik egymástól. Az örök lélek ezzel belebonyolódik az ismétlődő születés és halál körforgásába. mert megpróbált túljárni az Istenek eszén. hogy elérje anyagi céljait. úgy egyeznek az egyéni lélek lelki tulajdonságai is a Legfelsőbb Úréval. Ahhoz. és van arra mód hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából. így Sziszifusz kénytelen volt megállás nélkül újra és újra nekilátni nehéz feladatának. tökéletesen meg kell értenünk a karma törvényét. Krsnával. Lelkekként kapcsolatban állunk a Legfelsőbb Lélekkel. de amint a kő elérte a csúcsot újra legurult. hogy az emberi élet célja: kiszabadulni a lélekvándorlás végtelen körforgásából. Sziszifuszhoz hasonlít. ami a Legfelsőbb Lélek tüzéből száll fel. de mindig kudarcot vall és mindig kénytelen újrakezdeni. Szerencsére mi nem vagyunk Sziszifuszok. akkor az anyagi energia irányítása alá kerül. hogy elkerüljük a lélekvándorlást. Eredetileg minden élőlény a lelki világban Isten transzcendentális szerető szolgájaként létezik. A karma szanszkrit szó. Hasonlóan kell egy élőlénynek is élete végén az anyagi világban a reinkarnáció törvényei szerint egy másik életet kezdenie. Minden életében keményen küzd. hogy: „nem az anyagi test az énem". mely egy természeti törvényre utal. hogy büntetésként egy hatalmas sziklát görgessen fel egy hegyre. akik arra ítélték őt. Mindenesetre a születés és halál körforgásába került élőlény helyzete a görög hőshöz. tudás és gyönyör jellemzi. és karmája szerint különböző testeket ölt magára. Néha így szólunk: „ez már megtörtént velem".

Csak az emberi életben intelligens a lélek annyira. 111 ." Ezenkívül a Brhan-Náradiya Purána a Hare Krsna mantra vibrálását a felszabadulás elérésének legegyszerűbb eszközeként dicsőíti degradált korunkban.hogy valamilyen módon felelősek vagyunk a velünk történő jó és rossz dolgokért. amely Isten szanszkrit neveit tartalmazza: Hare Krsna. a Srimad-Bhágavatam ezt javasolja: „Azok az élőlények. Az irodalmárok „költői igazságszolgáltatásnak" hívják a negatív szereplők dicstelen végzetét. s ezt a Védikus Irodalom sok helyen elmagyarázza. ismeretlen marad számunkra. Hare Ráma Ráma Ráma. Hare Krsna Krsna Krsna. mely magasabb és alacsonyabbrendűbb is lehet a mostaninál. hogy bárki vibrálja. A Puránák krémje. még akkor is nyomban felszabadulnak. Az emberi élet nagyon ritka. Aki rosszra használja emberi testét és nem valósítja meg önmagát. hogy megértse a karma törvényeit. A karma visszahatásai porként fedik be eredeti és tiszta lelki tudatunk tükrét. Gondolatainkkal és tetteinkkel már ebben az életünkben előkészítjük következő testünket. Hare Hare Ennek a mantrának az ereje (melyet gyakran a felszabadulás nagy mantrájának is neveznek) felszabadít a karmák visszahatásai alól. rögtön megszabadul sok születése alatt elkövetett bűnös cselekedeteinek visszahatásaitól. magába foglalva a hatás-ellenhatás teljes tudományát. melyet a lélek csak többmillió alacsonyabbrendű fajon keresztül fejlődve kap meg. Az emberi test az egyetlen menekülési lehetőség az anyagi lét szenvedéseiből. Hare Hare Hare Ráma. fogat fogért" vagy az. úgy aratsz" jelentésén. Ezt a szennyeződést csak a Hare Krsna mantra vibrálásával távolíthatjuk el. A vallás területén a teológusok vitatkoznak a „Szemet szemért. s ezáltal felszabaduljon a reinkarnáció alól. „Ahogy vetsz." A Visnu-dharma ezt írja: „A Krsna szó annyira kedvező. az semmivel sem jobb egy kutyánál vagy szamárnál. De a karma törvénye. különösen a reinkarnáció esetében derít fényt a pontatlan megfogalmazásokra és aforizmákra. akik belegabalyodtak a születés és halál bonyolult hálójába. ha öntudatlanul vibrálják Krsna szent nevét. de hogy az hogyan történik.

a tiltott szexualitástól. mely képes arra. a Hare Krsna mantrát egy hiteles lelki tanítómestertől kell megkapnunk. Irányítania kell és képessé tennie tanítványát arra. aki nagyon szerencsés. mások az alsóbb bolygórendszerekbe kerülnek. csak hall (sravaná) Krsnáról. Csakis egy ilyen guru kegye által szabadulhatunk ki a születés és halál körforgásából. A sokmillió vándorló élőlény közül az. ahogy saját lelki tanítómesterétől hallotta. hanem ellenkezőleg: az Istenség Legfelsőbb Személyiségének képviselője. a halhatatlanságra. hogy „Karmáik szerint vándorolnak az élőlények az univerzumban.Hogy hatásos legyen. Ezen felül a hiteles lelki tanítómester mentes minden bűnös cselekedettől . aki tagja az Úr Krsnától eredő tanítványi láncnak. s ennek a hajónak az irányítója a lelki tanítómester. mint egy csónak. vissza az Istenséghez. a legfelsőbb irányítóról. Csak egy ilyen lelki tanítómester szabadíthat fel valakit a reinkarnáció alól.aki maga Isten . Az ilyen hiteles lelki tanítómester az Úr Krsna tanításait a tanítványi láncon keresztül kapja és változtatások nélkül csupán elismétli azokat." Hogyan lehet egy hiteles lelki tanítómestert felismerni? Először is tagja kell hogy legyen az Úr Krsnától származó hiteles tanítványi láncnak. Vezeti tanítványát. akkor kiszabadul a reinkarnáció körforgásából. megkaphatja Krsna kegyéből azt a lehetőséget. hogy alkalmas legyen a tökéletes állapotra. akkor felszabadul 112 . aki ezzel viszszanyerheti eredeti lelki természetét. hogy hazavezesse tanítványát. Nem személytelenséget vagy ürességet hirdető filozófus. a szerencsejátékoktól és az önmérgezéstől s a nap minden percében Isten-tudatban él. Srila Prabhupada. Az emberi élet olyan." Gyakran biztosít arról. Ha a tanítvány tökéletesen követi a hiteles guru instrukcióit.kijelenti. A Caitanya-caritamrtában az Úr Caitanya . minden ok okáról. Néhányan a felsőbb. Az avatás során a lelki tanítómester beleegyezik abba. hogy átkeljen ezen az óceánon.különösen a húsevéstől. hogy társulhasson egy hiteles lelki tanítómesterrel. a Krsna Tudat Nemzetközi Szervezetének alapító acaryája egyszer ezt írta: „A guru hatalmas felelősséget vállal magára. A gurunak alkalmasnak kell lennie arra. Az anyagi lét a születés és halál mérhetetlen óceánjához hasonlítható. hogy elfogadja a tanítvány megmaradt karmáját. hogy ha valaki semmi mást nem tesz.

Az odaadó szolgálat első alapelve az. vagyis gyümölcsöző cselekedettől színezettnek hívják.5. ami bár átmeneti csupán. akkor nem érti meg az egyéni és a legfelsőbb lény fogalmát. Cselekednünk kell a lélek szintjén. addig nem szabadulhat meg attól. még nem elegendő a felszabaduláshoz. Legyen ő bűnös vagy vallásos. Ha valaki az érzékkielégítést tekinti élete céljának. Az Úr Rsabhadeva. vándorolni fog egyik fajból a másikba. Ezért nem hiszem. akkor bolondulni fog az anyagi élet után és bűnös cselekedetekkel foglalja le magát. hogy újra és újra anyagi testeket fogadjon el. amíg valaki gyümölcsöző tetteket hajt végre. hogy kiszabaduljunk a születés és halál körforgásából. Addig. Ezért amíg valakiből hiányzik az Isten iránti szeretet. hogy múltbeli bűneinek köszönhetően már kapott egy testet. hogy intelligens emberhez méltó az.hogy nem az anyagi test az énünk. Amíg az elme és a tudat tisztátalan. több kell a teoretikus megértésnél. mégis nyomorúságának okozója. mellyel újra meg újra csak anyagi testhez jut. Amíg valaki bármilyen karmával foglalja le magát. 1. Hare Hare. Az a tudás. Valójában az élőlénynek nem kellett volna anyagi testet öltenie.j n á n a . melyek csak arra valók hogy kielégítsék az elmét s az érzékeket. hogy újra az érzékkielégítéshez fogjon. Ezt odaadó szolgálatnak hívják. 113 . anyagi kötődést okoznak. amíg valaki nem érdeklődik az élet lelki értékei után. a karmának megvannak a következményei. mely sok gyakorlati módszert foglal magában azért.4-6) Ahhoz. Hare Hare / Hare Rama. amíg a lélek ilyen gyümölcsöző cselekedetekkel foglalja el magát." (Bhág. Hare Krsna. Hare Rama. így elméje a gyümölcsöző cselekedeteket szolgálja. hanem a lélek. Krsna egyik inkarnációja így figyelmeztetett: „Az emberek bolondulnak az érzékkielégítésért. Nem tudja. addig anyagi testet kell hogy elfogadjon. hogy megszabadulhassunk a karmától s az újraszületéstől. Mindaddig. kudarcra van ítélve. 5. addig elméjét karmátmakának. mégis kapott egyet. hogy érzékeit kielégíthesse. Rama Rama. Krsna Krsna. és ki lesz téve a tudatlanságából eredő szenvedéseknek. Amikor az élőlényt befedi a tudatlanság kötőereje.A karma és a reinkarnáció elkerülésének gyakorlati módszerei Az érzékkielégítést szolgáló tettek. . hogy az ember állandóan vibrálja a Hare Krsna mantrát. Hare Krsna.

és vibráljuk a Hare Krsna mantrát. pozitív elv és magába foglalja azt a negatív elvet. Az. a karma törvényeit. Nem eszünk benzint. hogy megérthessük énünk természetét. A Bhagavad-gitaban az Úr Krsna azt mondja. Krsna. hogy csak olyan ételt együnk.2. A karma törvényei szerint ha valaki azért öl állatokat. hogy az Úr nem szeszesitalt. és elfogyasztva azt a megtisztított ételt. halat vagy tojást. mikrochipet vagy acélt. a halat és a tojást. amit Krsna elfogadott. Rá kell mutatnunk arra a tényre. 3. azzal elismerjük adósságunkat. hanem kizárólag egszerű vegetáriánus ételeket fogad el. hogy Krsnának vegetáriánus ételt ajánlunk fel. ha az ételt a képek elé helyezve ezt mondjuk: „Kedves Uram. Csak lelkivé tett vegetáriánus ételeket szabad fogyasztani. hogy megegye őket. melyet áldozatként Neki felajánlottunk. A növények életének 114 . Hogyan ajánljunk fel ételt Krsnának? A módja nagyon egyszerű és könnyen végezhető. patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati tad aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah A versből kitűnik. Tanulmányozzuk rendszeresen a Védikus Irodalmat. húst. máskülönben belebonyolódunk a karma visszahatásaiba. Ennek az egyszerű folyamatnak a kulcsa az oadaadás. 4. Bárki tarthat egy kis oltárt otthonában Krsna és lelki tanítómestere képével. megszabadulunk karmánktól és beoltjuk magunkat az anyagi szennyeződés ellen. Isten nem az ételünkre. a reinkarnáció folyamatát és az önmegvalósítás eszközeit. A húsevés azt jelenti. A felajánlás legegyszerűbb módja az. hogy elkerüljük a húst. Ételhez az Úr természetes elrendezésével jutunk. Ennek kedvezőtlen karmikus visszahatásai lesznek ebben vagy következő életünkben. és ha felajánljuk ételünket Krsnának. azt a következő életében szintén megölik és megeszik. melyeket szeretettel és odaadással készítettek Neki. kérlek fogadd el ezt a szerény felajánlást!". hogy részt veszünk más élőlények szükségtelen lemészárlásának üzletében. hanem a szeretetünkre vágyik. különösen a Bhagavad-gitat és a Srimad-Bhagavatamot azért. hogy étel nem állítható elő gyárakban.

hogy a szülők felelősek gyermekeik karmájáért. Elmerülni a mámorító szerekben azt jelenti. A Bhagavad-gitá figyelmeztet arra. ennek következménye pedig alacsonyabb születés is lehet következő életünkben. teát. valamint következő életeink jó és rossz visszahatásaival. Másszóval. mert Ö kijelenti. A reinkarnáció körforgása alóli felszabadulás módszerei közé tartozik az is. 5. hogy miképp fejlesszék ki a Legfelsőbb Úr iránti szeretetet. 6. a művész festhet Krsnának." (Bg. beleértve a kávét. hanem fokozatosan az Úr transzcendentális szerető szolgálatának szintjére emel. Lehet valaki író és írhat Krsnának. a szakács pedig főzhet Krsnának. Az emberi lénynek fel kell áldoznia idejét vagy pénzét a Legfelsőbb kielégítésére.kioltása szintén karmát rejt magában. megtanítani nekik. A gyermekeket meg kell tanítani Isten törvényeinek tiszteletére és fontosságára. akkor annak a karmának egy részét a szülőnek kell elszenvednie. de ez elkerülhető. mellyel beléphetünk Isten birodalmába. A szülőknek Istentudatban kell felnevelniük gyermekeiket A Védák megállapítják. Az ilyen fajta munkát odaadó szolgálatnak hívják és mentes a karmától. ha munkánk gyümölcsét Istennek ajánljuk. A szülőknek emellett jártassá kell tenniük őket a karma s a lélekvándorlás fmom törvényeiben. akkor szembe kell néznünk karmánk eredményeivel. Ha valaki nem képes közvetlenül foglalkoztatni tehetségét és képességeit Krsna szolgálatában. hogy a tudatlanság kötőerejével társulunk. ha az ételt felajánljuk Krsnának. A mámorító szerekről szintén le kell szoknunk. de ha csak saját elégedettségünkért dolgozunk. Mindamellett csak becsületes módon kereshetjük meg kenyerünket. „A munkát Visnunak szánt áldozatként kell végezni. hogy keresete egy részével hozzájárul a Krsna-tudat terjesztéséhez szerte a világon. 115 . Például nem tanácsos hentesként vagy szerencsejátékosként dolgozni. hogy az Úr kielégítéséért kell dolgoznunk. alkoholt és a dohányzást. hogy elfogadja az ilyen vegetáriánus felajánlást. ha valakinek a gyermeke rossz karmát szerez. A Krsna tudatban végzett munka áldozatokat jelent. akkor feláldozhatja munkája gyümölcsét oly módon. Csupán egyszerű létfenntartásunkról kell gondoskodnunk. máskülönben a munka ehhez az anyagi világhoz köt. Nem szükséges megváltoztatni foglalkozásunkat.9) Az odaadó szolgálatként végzett munka nemcsak megóv a karma visszahatásaitól.3. s elkerülve a bűnös viselkedést.

A Krsna tudatos személyeknek nem szabad törvénytelen. Követve ezeket az egyszerű módszereket bárki felszabadulhat a karma hatásai alól. s így őket is ugyanolyan borzalmas módon fogják megölni. 8. De bárhová is vándoroljon a lélek. Ha valakit gyorshajtás miatt letartóztatnak. ugyanazokra a körülményekre számíthat. azok nagy eséllyel olyan anya ménébe kerülnek. az Úr Krsna bhaktái transzcendentálisak az anyagi természet hatásaihoz képest. Ha azonban valaki nem követi őket. De ha nem ismerjük a törvényt. hogy nem ismerte a sebességkorlátozást. hogy beteg legyen. Ha valaki nincs tudatában a higiénia alapelveivel. megbetegszünk. hogy belebonyolódik az anyagi élet hatásaiba és visszahatásaiba. nem fogják felmenteni. a karma kozmikus törvényei hatására különböző testekbe költözik az anyagi univerzum bolygóin. vagyis házasságon kívüli és az élvezetekért végzett nemi életet élni. Rendszeresen társulnunk kell olyan emberekkel. Mivel összhangban élnek az univerzumot irányító lelki alapelvekkel. akkor biztos lehet benne.16): „Az anyagi világ a legfelsőbb bolygótól a legalacsonyabbig a szenvedések helye. és valódi lelki jellemvonások mutatkoznak rajtuk. Ahogy az Úr Krsna mondja a Bhagavad-gitaban (8. és azt is szem előtt kell tartanunk. A lélek. és sajnos a legtöbb embernek halvány fogalma sincs róluk. akik igyekeznek megszabadulni karmájuktól s a születés és halál körforgásától. ha azt mondja a bírónak. A természet törvényei nagyon szigorúak. Ahhoz. hogy nem mindig térhetünk vissza emberi lényként. meg kell értenünk a karma és a reinkarnáció törvényeit. ha pedig Krsna bhaktáival társulunk. akkor fokozatosan ráébredünk saját transzcendentális tulajdonságainkra. ahol az ismétlődő születés és halál 116 . Akárcsak az a gyerek. hogy bűntelenül vibrálja Isten szent neveit. hogy az abortusz a karma egy speciális visszahatását rejti magában: akik részt vesznek meg nem született gyermekek meggyilkolásában. Ha beteg emberekkel társulunk. az nem mentség. aki nem ismeri a tűz természetét: belenyúl a kezével és megégeti magát. azt a természet nem fogja megmenteni attól. Feltételekhez kötött állapotában a lélek állandóan utazik az időben és térben. Meg kell jegyezni. aki az abortuszt választja. Máskülönben újra és újra vissza kell térnünk ebbe az anyagi világba. hogy többé nem követ el ilyen bűnös cselekedeteket. hogy megszabaduljunk a születés és halál végtelen ismétlődésétől.7. akkor felszabadulhat a karma visszahatásai alól azzal. Ellenben ha valaki eldönti.

" A Gitá és más Védikus írások útmutató kézikönyvek. 117 . gyönyör és örökkévalóság lelki birodalmába.uralkodik. annak sohasem kell újra megszületnie. De aki eljut az Én környezetembe. megszabadulunk a karma erőitől. Megértve a lélekvándorlás tudományát. amelyek megtanítanak minket az élet útjának valódi céljára. és visszatérünk a tudás.

a társadalmi és lelki rendszerekben az intelligens emberek osztálya. Brahmana . hogy saját elégedettségünkért irányítsuk és kizsákmányoljuk a fizikai elemeket.olyan személyek lakhelye. Caitanya Mahaprabhu .a teremtés azon része. hogy az a lelki tökéletesség végső pontja és alapvető eszköze. aki példákon keresztül tanít. Durva anyagi test .erőszaknélküliség.az az érzés. 118 . Felsőlélek .fizikai elemekből álló átmeneti forma.a Legfelsőbb Úr. Bhagavad-gíta . hogy előzőleg már megéltük ugyanazt a helyzetet. Déjá-vu . Ahimsa .hajlam arra.Krsnadasa Kaviraja Goswami kiváló műve az Úr Caitanya Mahaprabhu életéről és filozófiájáról.lelki tanítómester. aki minden élőlény szívében jelen van. Caitanya-caritamrta .Védikus szótár Ácarya .a Legfelsőbb Úr által felhatalmazott élőlények.a lélek. akik a lelki életet gyakorolják. mely befedi a feltételekhez kötött lelket.a védikus hagyomány legkiemelkedőbb írása. aki bhaktája képében azért szállt alá. Arjunának elbeszélt tanításait tartalmazza. a Legfelsőbb Úr iránti odaadásról pedig megállapítja. Bhadrakalí . Durga félistennő neve. hogy az Istenszeretetet az Úr szent neveinek közös éneklésével tanítsa. Ásrama . Élőlény . Bhakti-yoga . akik felügyelnek az univerzumra.a feltételekhez kötött lélek kézzelfogható fizikai burka. mely az Úr Krsna. Anyagi világ . Félistenek . Anyagi test .a Legfelsőbb Úr lokalizált aspektusa. Anyagi vágyak .a megszemélyesült anyagi energia.a Legfelsőbb Úr inkarnációja. ahol az ismétlődő születés és halál uralkodik. Krsna odaadó szolgálatának yogája.

Krsna négykarú kiterjedése.a Legfelsőbb Úr.az elme koncentrálása az önmegvalósításért Narayana . aki felébreszti az élőlény eredeti és örök tudatát. mely tévesen azt tartja. Hare Krsna.lásd: Reinkarnáció Lelki tanítómester . a Hara megszólító esete (vocativusa). Finom fizikai test .a felszabadulás nagy mantrája: Hare Krsna.az Úr lelki energiájának örök és tudatos része. Hare Hare Maharaja . Krsnával való kapcsolatunk elfelejtése.lelki tanítómester. az intelligenciából és a hamis egóból áll. Maha-mantra .az a doktrína. Hare .az anyagi természet kötőereje.elméleti tudás. hogy a személyiség végső soron illúzió. melyet az elme kontrollálása és lelki felvilágosultság jellemez. Krsna .akinek elméje anyagi vágyakba és tettekbe bonyolódott.illúzió.az Istenség Legfelsőbb Személyiségének eredeti.Felszabadult lélek . tudás és gyönyör jellemez. Kall . Lelki világ .aki megszabadult az anyagi testtel és az elmével való azonosítástól.a feltételekhez kötött lélek belső burka.transzcendentális hangkombináció. Mantra . mely az elméből. mely minden esetben valamilyen akár jó.az a személy. Krsna Krsna. Karma . Jóság .az Úr megszemélyesült anyagi energiáj a.következménnyel jár. Rama Rama. Meditáció . Lélekvándorlás . Jnana . kétkarú formája s eredete az Úr többi formájának és inkarnációjának. melyet örökkévalóság. Gangesz . akár rossz .szent folyó.a Hare Krsna mantra egyik alapszava. mely megtisztítja a tudatot az anyagi szennyeződéstől. Maya . Hare Rama. Hare Hare Hare Rama. 119 .király. mely az Úr Visnu lótusz lábainál ered. Isten legfelsőbb gyönyörenergiája. mely képes a feltételekhez kötött lelket kapcsolatba hozni Krsnával. Lélek . Karmatmaka . Imperszonalizmus .cselekvés az anyagi világban.a teremtésnek az a része. Guru .

melyet a világi célokra való nagyfokú törekvés jellemez. Rama . Önmegvalósítás .a lélek átkelése egyik anyagi testből a másikba a halál pillanatában. Samsara . mely arra való. Reinkarnáció . Srímad-Bhagavatam (Bhagavata Purana) .az ősi India szent írásai. mint az anyagi univerzumok teremtőjének és fenntartójának neve. melyben rendszeresen hallunk a Legfelsőbb Úrról. Krsnával való kapcsolatáról szóló helyes megértés.az anyagi természet kötőereje. Visnu . a szenvedély és a tudatlanság.Odaadó szolgálat .a Védák tanításait történelmi és allegorikus elbeszélések formájában elbeszélő tizennyolc szöveg.Zoroaszter vallásos szektájának tagjai. hogy a tanulót közelebb hozza az Abszolút Igazság személyes természetének megértéséhez.az a folyamat. Visnudüták . Sravana . Rg Veda .az anyagi természet kötőereje. Párszik . mely szerint végül minden illúzió és nem létezik.az a felfogás.az Úr anyagi energiájának hármas felosztása: a jóság. Tudatlanság .az Istenség Legfelsőbb Személyiségének. melyben a lelket különbözőnek tudjuk a testtől.a léleknek a Legfelsőbb Úrral.az ősi India klasszikus irodalmi nyelve. 120 .a születés és halál körfogása. melyet őrültség. Védák . Természet kötőerői .Vyasadeva „szeplőtlen Puranája". illúzió és alvás jellemez. jelentése: minden öröm forrása.annak a megértésnek a folyamata.az Istenség Legfelsőbb Személyiségének neve. Voidizmus . Puranák .az eredeti Véda négy részének egyike.a Védák filozófiai része. Transzcendentális tudás . mely különösen a Legfelsőbb Úr iránti tiszta odaadó szolgálattal foglalkozik. Upanisadok . Szenvedély . Szanszkrit .minden cselekedetünk szeretetteljes felajánlása a Legfelsőbb Úr örömére.az Úr Visnu szolgái.

aki valamelyikyoga folyamatot gyakorolja. akinek feladata a bűnösök megbüntetése haláluk után. 121 .félisten.az a személy. önmagunk és végül Isten megvalósításának érdekében. Yogí .Yamadüták .Yamaraja szolgái. Yamaraja . valamint az Úr Krsna odaadó szolgálatának egyik legelismertebb személyisége.az elme és az érzékek ellenőrzésének folyamata. Yoga .