P. 1
RESENJE-GODISNJI ODMOR

RESENJE-GODISNJI ODMOR

4.75

|Views: 13,163|Likes:
Published by api-3818956

More info:

Published by: api-3818956 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

(naziv firme) (adresa sedišta

)

PIB:

Na osnovu člana 68-75. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br.24/2005 i 61/2005) donosi:

REŠENjE O GODIŠNjEM ODMORU

Zaposlenom radniku konsultaciju sa radnikom za

određuje se godišnji odmor uz prethodnu 2008. godinu. godine, a ističe dana godine. godine,

Korišćenje godišnjeg odmora počinje dana s tim da se na posao mora javiti

Zaposleni će na svoj zahtev koristiti godišnji odmor u više delova u skladu sa potrebama radnika i poslodavca. Zaposleni će godišnji odmor koristiti u zavisnosti od procesa rada u firmi i njegovih potreba, ali najkasnije do 30. juna naredne godine, s tim da će se izdati posebno rešenje za svaki deo. Za vreme godišnjeg odmora zaposlenom pripada naknada zarade u skladu sa zakonom o radu.

OBRAZLOŽENjE

Sticanje prava na godišnji odmor i dužina i raspored godišnjeg odmora utvrđeno je po merilima i kriterijumima utvrđenim Zakonom o radu i Ugovorom o radu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja zaposleni ima pravo da pokrene spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Dostaviti: - zaposlenom - računovodstvu - arhivi

Rešenje je primljeno: zaposleni radnik

godine poslodavac: M.P.

potpis zaposlenog

potpis odgovornog lica

Dana:

U Novom Sadu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->