1 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti Proiectul Legii Educatiei Nationale Observatii critice

In pofida unor principii generoase (centrarea pe beneficiari, neutralitatea confesionala, descentralizarea,

politica si

eficienta sau relevanta), proiectul de Lege a Educatiei

Nationale supus dezbaterii pub lice este inacceptabil in forma sa actuala. Acest proiect sufera de trei vicii de fond, care 11fac incompatibil cu valorile democratiei si cu idealul educational asumat In partea introductiva a Legii. Insistenta cu ca~e se revine constant, la diverse paliere sau contexte, asupra exercitarii puterii, face posibila interpretarea

conform careia adevarata preocupare a initiatorului nu este interesul elevilor, studentilor, parintilor sau profesorilor ci controlul institutiilor de invatamant, intr-o maniera fara precedent In ultimii 20 de ani. Cele trei vicii de fond sunt urmatoarele: 1. Facilitarea politizarii invatamantului a) Consilul de Administratie (CA) al scolii reduce ponderea profesorilor la 113 (de la 50% In prezent) In favoarea reprezenantilor reprezentantii parintilor), care pot consiliului local(1I3, la fel ca si politice sau simpatizanti.

fi persoane

Presedintele CA nu poate fi cadru didactic, desi aceasta pozitie are cea mai mare putere de decizie In scoala (art. 82.2). b) Utilizarea fondurilor din finantarea complementara (investitii, reparatii capitale, burse) este decisa exclusiv de catre consiliul local sau judetean dupa criterii neclare, ceea ce deschide calea arbitrarului si a clientelismului (art. 91.3). c) Cadrele didactice l~i pierd siguranta titularizarii, devenind vulnerabile
~l

dependente de puterea instaurata. Directorul si CA capata puteri sporite privind angajarea si destituirea personalului didactic, iar evaluarea anuala amplifica

incertitudinea ocupatiei didactice, deoarece CA poate oricand decide incetarea contractelor individuale de munca (art. 78 si art. 212). d) Rectorul universitatii poate fi orice personalitate din afara institutiei, indiferent de performantele academice sau stiintifice, Recrutarea rectorului se face de catre
0

CA estemaiimportantdecatSenatul. Odata ales ~i numit in aceste conditii. discursul public: ale decentei administrative si guvernantei democratice proclamate in . la care pot fi inregistrati universitatea respectiva. 110). in spiritual proiectului de adevaratul centru de putere al lege. k). 2. 187). d) Acreditarea unui domeniu de studii masterale presupune care stabileste si numarul maxim de studenti 0 hotarare de guvem. 188.1). constituie Consiliul de Administratie al universitatii. 3. nu prin ordin al ministrului. b) Finantarea universitatilor pub lice se va face preferential. c) CNATDCU. prorectorii cu care. 115. autonomia universitara este ingradita de proiectul de Lege a Educatiei Nationale: a) Statul va decide ce universitati pub lice vor continua sa functioneze. instrument important al puterii in gestiunea invatamantului superior si a cercetarii (stabileste OUDIIOSUD. ca in prezent (art.5). Birocratizarea ~i centralizarea Spiritul si. fad concurs. Cercetarii. rectorul numeste la randul sau. incheie un contract pondere de 50% (art. f) Autonomia universitara este admisa. Limitarea autonomiei universitare Desi beneficiaza de 0 garantie constitutional a (art. valideaza titlurile stiintifice). Rectorul. irnpreuna cu decanii (recrutati prin concurs) ~i prodecanii (numiti de decani). 172). pe baza unei ierarhii monitorizate de structurile MECTS (art. (de loialitate?) cu Ministerul 0 institutional Educatiei. valideaza profesorii si conferentiarii.fiind institutiei universitare. in domeniul aprobat (art. 194 si 196). auditeaza universitatile. 32 din Constitutia Romaniei). identitatea regionala sau calitatea serviciilor (art. e) Carta fiecarei universitati se avizeaza de catre MECTS (art. nu de performanta academica. 171. insa doar cu respectarea stricta in vigoaretaceasta subliniere apare de mai multe ori la art. acorda titlul de conducator de doctorat.2 comisie unde persoanele din exterior au odata ales. este numita direct de catre guvem. Tineretului si Sportului (art. 141). litera proiectului de Lege sunt in contradictie cu principiile a legislatiei descentralizarii. pe criterii arbitrare care tin doar de teritorialitate(perimetrul a 200 km). uneori.

proiectul de Lege prezinta unele disfunctii si ambiguitati care trebuie eliminate in egala masura: • De ce trebuie sa avem 0 Lege nationals intr-o Europa multicultural a ~i intr-o societate care aspira la pluralism si diversitate? Educatia national a a fost un .2. Consiliul de Etica Universitara. 52. 109. Consiliul National pentru Calificari Universitare. de incredere). inspectoratele reproduc este doar 0 varianta limitata a si stufoase ale functiile multiple ministerului de profil (art. ceea ce contrazice.2). b) La nivel judetean. personal si programe proprii.3 a) Ministerul de resort are atributii dominante in domeniul curriculumului. conducere. cu buget propriu. MECTS aproba pana si regulamentele ficarei scoli iar cuvantul "controleaza" apare frecvent in lista de atributii de la art. e) Desi se solicita personalului didactic intelegere si sacrificii intr-o perioada de austeritate. omul guvemului central la nivel de judet (evident. proiectul de Lege infiinteaza cu generozitate noi structuri. 154). Muzeul Stiintei.structuri. al gestionarii resurselor umane si al formarii personalului didactic. 81). in spiritual deconcentrariitcare descentralizarii). al manualelor scolare. lata cateva exemple de astfel de noi . stipuland pana si numarul de ore saptamanale din planul de Invatamant (art. *** In -afara aces tor probleme majore care tin probabil de agenda politica sau de interese unilaterale. persoana politica c) Legea procedeaza prin exces de reglementare. principiul pluralismului politic si pe eel al reprezentativitatii. d) Guvemul infiinteaza institutiile de invatamant superior public (art. ceea ce denota 0 profunda conceptie centralista: inspectorul este prefectul 0 educational. 80. toate cu regimul de agentii deconcentrate (deci subiect de numiri politice). Lipseste doar functia de raspundere publica in plan local. infiintate prin hotarare de guvem: Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior(care este relatia cu Institutul National de Statistica").1) sau modul de sustinere ~1 evaluare a unei teze de doctorat (art. evident.

Technische Hochschulen in Germania. in alte tari (ex. obiectiv pe care nici una din tarile dezvoltate (cu exceptia Frantei) nu si l-a asumat? • Capitolul consacrat cercetarii din invatamant este superficial si fara ruci 0 relevanta. • Nu este c1ar de ce filiera tehnologica a invatamantului secundar cuprinde 0 clasa in plus. de exemplu. Further Education Colleges in Anglia). • Invatamantul tertiar non-universitar( postliceal sau ISCED 4) nu este sufficient sustinut. sa lasam titlurile stiintifice pentru cei care nu le au pe celelalte. daca avem in vedere potentialul si asteptarile societatii fata de acest domeniu. al statului. Bac-i-Z in Franta. legea pare dezarticulata.4 obiectiv al constructiei nationale (sec. . preferand sa se dea detalii privind aspectele care de obicei nu sunt reglementate la nivelul legii(ex. acest nivel de invatamant atractiv si 'incurajat de stat. • Proc1amarea educatiei permanente ca un drept (art. 12) antreneaza obligatia statului de a finanta implementarea acestui drept. este statul roman capabil sa finanteze generalizarea dreptului la educatie permanenta. • In general. 0 atentie deosebita. XIX). cu un dezechilibru evident 'intre articolele privind invatamantul preuniversitar (30 pagini pentru structuri care cuprind peste 4 milioane elevi) si Invatamantul superior( care beneficiaza de in pofida autonomiei: 44 pagini). prin parteneriate cu angajatorii sau prin initiative nonpublice. numarul de ore pe saptamana din planul de invatamant). noi avem un cult al diplomei de cat mai inalt nivel si cat mai abstracte.natiune si al statuluipartid. iar proiectul de Lege sustine aceasta orientare anacronica. • Propunerea celor doua doctorate (stiintific si profesional) este discutabila: sportivii au medalii si bani.74% fata de media europeana de 8%). in contradictie evidenta cu rata extrem de redusa de participare la educatia permanenta din Romania (1. pentru ca are 0 este foarte finalitate economica imediata. nu al participarii europene. in general. proiectul de lege nu este suficient de explicit in ce priveste organizarea cic1urilor de Invaramant secundaudecisiva pentru organizarea retelei si incadrarea personalului).

evaluare ~l recunoastere a rezultatelor invatarii trebuie aprobata de guvem (art. desi se vrea 0 0 legatura sinteza a acestora. 60). • La ce ne ajuta lista competentelor-cheie de la art. ce tipuri de programe vor oferi (formare profesionala continua.1? Le mentionam doar in preambulul curriculumului de liceu. 55. baze de date sau doar un nou nume pentru ansamblul mijloacelor de invatare on-line pe care unele scoli il au deja? • • Ce este Centrul National de Instruire Diferentiata (art. logopezii si consilierii pentru edicatie inclusiva? • Portofoliul educational al elevilor (art. prin cercuri de invatare. nu este compatibil cu spiritul Europass. • Pana si metodologia de identificare. cum se procedeaza in alte tari? • Care este statutul Bibliotecii Scolare Virtuale si al Platformei Scolare de elearning? Sunt acestea centre multifunctionale de invatare. 288).1) ca simplu document. Cate manuale trebuie sa cuprinda lista aprobata de MECTS (art. 58) este 0 colectie de acte( diplome. in treacat.alte inscrisuri). ce relatie exista intre aceasta evaluare si evaluarile formative si sumative de la nivelul clasei? • Cum se armonizeaza art. 54. . 85. care prevede un portofoliu de educatie permanenta centrat pe competente.5 • Nu este clar cine si cu ce resurse asigura evaluarea din doi in doi a elevilor (art. centrat pe cornpetente. la fel.30? Precizarea este importanta atat pentru editori cat ~i pentru utilizatori. educatia adultilor.8)? 0 noua agentie". 138. educatie de a doua sansa) si cum se finanteaza. 74 (unde se spune ca personalul didactic este format din profesori) si art. ca sa ne facem ca aplicam Recomandarea UE in domeniu. • Ce sunt Centrele Comunitare de Invatare Permanents (art. continuturi integrate sau arii interdisciplinare. sau trecem Ia abordari cross-curriculare. 291. modul in care este introdus suplimentul de diploma (art. 85.3).1) care nu are nici cu cele peste 100 de pagini anterioare. de ce sa le numim Centre daca par sa fie doar niste acorduri ad-hoc intre parteneri care in prezent nu sunt foarte interesati sa promoveze invatarea permanenta. ceea ce este un pas inapoi fata de legea in vigoare. 295. • Apare portofoliul de educatie permanenta (art.6 unde apar mediatorii scolari. certificate. nu reiese clar ce profil institutional au.

294 ~i art. iar enumerarea tuturor pe acelasi plan de generalitate ne expune ridicol. centrele . de evaluare a cornpetentelor (art.2). • In schimb. 302. suntem foarte precisi cand vrem sa creem noi agentii: Grupul National pentru Asigurarea Calitatii in Educatie si Formare Profesionala(GNAC). 295.4.6 trebuie spus ca Europass cuprinde celelalte instrumente mention ate pe acelasi plan la art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful