You are on page 1of 63

CONTOH SOALAN ESEI 19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEM PENTADBIRAN NEGARA
1. Kerajaan Tempatan diwujudkan bagi memberi peluang kepada pendudukpenduduk tempatan mengambil bahagian di dalam pengurusan kawasan mereka. Nyatakan secara ringkas a) b) Jawapan: a) i. ii. iii. iv. b) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. Kuasa-kuasa kerajaan Tempatan mengadakan undang-undang kecil ‘by-laws’ mengutip cukai,kadar sewa dan lain-lain berautonomi kewangan melantik kakitangannya sendiri Kuasa-kuasa Kerajaan Negeri ke atas Kerajaan Tempatan menerima atau tidak segala akta tentang kerajaan tempatan yang digubal oleh Parlimen,sama ada secara penuh atau sebahagian sahaja mengawal perubahan sempadan,kemasukan kawasan baru dan pengiktirafan status perbandaran melantik ahli majlis,datuk Bandar atau yang di-pertua penguasa tempatan meluluskan belanjawan penguasa tempatan meluluskan pinjaman untuk melaksanakan projek spt penurapan jalan,pembinaan gerai dan lain-lain meluluskan perjawatan penguasa tempatan mempunyai budi bicara untuk memecat Ketua Jabatan sebuah penguasa tempatan atau timbalannya mengesahkan undang-undang kecil spt cukai pintu dsb. Boleh melambatkan kelulusan untuk membuat penilaian semula perkadaran bagi penguasa tempatan spt. Cukai pintu Memberi arahan jenis am mengenai dasar-dasar kepada pihak berkuasa tempatan Kerajaan negeri menampung jumlah perbelanjaan yang tidak mencukupi oleh penguasa tempatan Kerajaan negeri akan mengadakan pemantauan segala kegiatan pihak kerajaan tempatan Mempunyai kuasa untuk memindahkan semua atau sebahagian daripada fungsi penguasa tempatan kepada Menteri Besar Meluluskan segala jenis perkhidmatan untuk kebajikan masyarakat seperti urusan pungutan sampah dan lain-lain. kuasa-kuasa yang diberikan pada Kerajaan Tempatan apakah kuasa-kuasa kerajaan negeri ke atas kerajaan tempatan.

CONTOH SOALAN ESEI 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
(a) Huraikan tiga (3) tanggungjawab/fungsi utama agensi-agensi pusat (b) Bincangkan tiga(3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. Jawapan: a) Tanggungjawab /fungsi sgensi pusat i. ii. iii. iv. menggubal dasar dan perancangan ekonomi Negara membekalkan keperluan sumber manusai,peruntukan kewangan kepada agensi kerajaan memberi perkhidmatan tertentu yang diperlukan oleh agensi-agensi mengurus membentuk dasar dan perancangan mengenai keperluan asas dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diberikan oleh agensi-agensi mengurus.

b)Penyelarasan dan kawalan agensi pusat ke atas agensi mengurus i. ii. iii. iv. v. \ 3. Agensi-agensi kerajaan boleh dibahagikan kepada tiga komponen penting iaitu Kementerian,jabatan dan perbadanan awam. Huraikan secara ringkas sifat serta fungsi mana-mana dua (2) komponen agensi tersebut. Jawapan: Kementerian Sifat : • Merupakan agensi tertinggi kerajaan • Tanggugjawab seseorang menteri dilaksanakan oleh badan yang dipanggil Kementerian • Ia merupakan agensi tertinggi di dalam jentera pentadbiran pusat atau persekutuan • Menteri-menteri yang memegang Kementerian yang penting dan mempunyai anggungjawab yang berat akan dibantu oleh timbalantimbalan menteri pemeriksaan anggaran belanjawan tahunan pemeriksaan permintaan mengadakan skim perkhidmatan dan menambah atau menggred jawatan pemeriksaan perancangan pembangunan ekonomi tahunan dan lima tahun menguatkuasakan peraturan-peraturan kewangan dan perkhidmatan penyelarasan pembentukan dasar program dan projek kerajaan bagi mengesan masalah dan menyelasikannya.

CONTOH SOALAN ESEI 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • Ketua setiausaha merupakan pegawai pentadbir. Beliau adalah penasihat perdana menteri.terutama dalam pembentukan dasar-dasar dan tanggungjawab Semua Kementerian beribupejabat di KL

Fungsi: • Membentuk dasar-dasar,merancang,mengawal dan menyelaras pelaksanaan tugas-tugas yang diletakkan di bawah portfolionya • Tugas-tugas dan tanggungjawab Kementerian disalurkan ke beberapa buah jabatan dan perbadanan awam yang ditubuhkan dalam Kementerian tersebut • Terdapat Kementerian yang tidak mempunyai jabatan seperti Kementerian luar negeri. Jabatan Sifat: • • • • Agensi kerajaan yang diwujudkan di dalam sesebuah Kementerian Semua jabatan mempunyai cawangan-cawangan di peringkat negeri dan daerah Kebanyakan jabatan diketuai oleh ketua pengarah Jabatan-jabatan peringkat negeri/daerah diketuai oelh pengarah

Fungsi: • Melaksanakan sebahagian daripada perkara dan dasar-dasar yang terletak di bawah Kementerian itu. • Bertanggungjawab mengawas dan menyelaras perjalanan cawangancawangan di peringkat negeri dan daerah • Bertanggungjawab bagi perkara-perkara ikhtisas dan teknikal • Kebanyaakan jabatan diketuai oleh pegawai-pegawai dari berbagai perkhidmatan ikhtisas Perbadanan Awam Sifat: • Agensi yang baru ditubuhkan di Negara ini • Mengambilalih beberapa peranan yang dilaksanakan oleh jabatanjabatan kerajaan • Terdapat beberapa perbadanan awam yang baru ditubuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas baru seperti KESEDAR,PETRONAS,UDA dan lain-lain • Prestasi perbadanan awam cukup cemerlang selepas pelaksanaan DEB di mana telah menjayakan pencapaian objektif dasar tersebut • Agensi yang telah dibentuk ini meliputi bidang-bidang seperti latihan,Pendidikan,perdagangan,perindustrian,kewangan,pembangunan wilayah dan lain-lain.

CONTOH SOALAN ESEI 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fungsi: • Membolehkan kerajaan melibatkan diri secara langsung dalam pembangunan sosio ekonomi • Menceburkan diri dalam agensi yang tidak diminati oleh sector swasta kerana kurang untung dan memerlukan modal yang besar • Dapat memastikan pembangunan berjalan dengan lebih cepat. telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus system fail di jabatannya. iii. v. Cik Fiza seorang Penolong Pengarah Tadbir. c) Cik Fiza hendaklah mengambil tindakan membuka satu kulit fail baru yang mempunyai tajuk dan nombor yang sama dan ditanda sebagai Jilid II dengan terang. b) Sebagai seorang Penolong Pegawai Tadbir.adil dan efisien • Agensi ini lebih bebas dan authoritative-bertanggungjawab ARAHAN PRKHIDMATAN DAN KESELAMATAN 1. Jika perlu fail berkenaan boleh disimpan dalam perhatian. Cik Fiza boleh mengeluarkan surat edaran dalaman kepada pegawai-pegawai agar menghantar balik fail ke Bahagian Pendaftaran Fail sekiranya sesuatu fail itu telah selesai diambil tindakan atau tidak dapat diteruskan kerana menunggu butir-butir lanjut atau sebab-sebab lain. b) Fail-fail yang tersimpan terlalu lama di tangan seseorang pegawai c) Fail-fail yang terlalu tebal dan telah melebihi had kandungannya. ii. no. Jawapan: a) Cik Fiza hendaklah menyediakan boring-borang perjalanan fail yang mempunyai butir-butir berikut: i. iv.teratur. Fail baru ini hendaklah juga direkodkan dalam doket sebagai satu fail berasingan dan dimasukkan selepas . Nyatakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Cik Fiza dalam mengatasi permasalahan di atas.pesat. Fail asal hendaklah ditanda Jilid I. fail nama fail pegawai yang mengedarkan fail pegawai yang menerima fail tarikh dan tandatangan dari pegawai-pegawai yang mengedarkan fail. Ketua Jabatannya telah mengarahkan beliau supaya mengkaji system fail sedia ada bagi mengatasi permasalahan-permasalahan berikut: a) fail-fail yang berpindah tangan dari seorang pegawai kepada seorang pegawai lain tanpa melalui Bahagian Pendaftaran Fail.

iii. b) Nyatakan asas-asas yang diambilkira bagi memastikan tahap keselamatan dokumen yang dibincangkan dan ditayangkan akan terkawal. 3. peringkat keselamatan maklumat yang terlibat taraf kewarganegaraan orang yang menghadirinya tempat ianya di adakan. Jawapan: a) Langkah-langkah keselamatan berkesan ialah. b) Asas-asas tahap keselamatan dokumen ialah: i. tiada sesiapa yang tidak dibenarkan dapat masuk ke kawasan atau tempat di mana ianya diadakan tiada sesiapa yang tidak dibenar ekses kepada perkara terperingkat mendapatnya tiada sesuatu perkara terperingkat dibawa keluar dari tempat atau kawasannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan tapisan keselamatan dan pemeriksaan fizikal hendaklah dikenakan ke atas semua orang yang menghadirinya termasuk kakitangan teknik. i. ‘Rahsia’ dan ‘Rahsia Besar’. persidangan ini dijangka meliputi perbincangan serta tayangan filem yang mengandungi maklumat terperingkat ‘Sulit’. iv. ii. c) Nyatakan bagaimana cara-cara dokumen terperingkat patut dimansuhkan Jawapan: a) peraturan yang perlu diambil . apakah peraturan-peraturan yang perlu diambil oleh pihak yang berkenaan mengenai perkara tersebut. ii.pencuci dan penyelenggara yang mungkin dapat masuk ke kawasan keselamatan tersebut seorang pegawai penyelaras dilantik bagi mengendalikan peraturanperaturan keselamatan. a) Nyatakan langkah-langkah keselamatan berkesan yang perlu diambil oleh penganjur semasa mengadakan persidangan tersebut. Sesebuah agensi kerajaan bercadang untuk mengadakan satu persidangan yang akan membincangkan ancaman pengganas dan keselamatan Negara.CONTOH SOALAN ESEI 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------rekod fail Jilid I. Tindakan yang sama juga bolehlah diambil bila membuka fail Jilid III dan selanjutnya. Persidangan ini akan diadakan di salah sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur dan akan dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dengan urusan keselamatan Negara. 2. v. iv. iii. a) Sekiranya suatu dokumen terperingkat didapati hilang di sesebuah jabatan. Berdasarkan kepada agenda yang ditetapkan.

dokumen terperingkat termasuk buangan terperingkat yang hendak dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecil-kecil atau diricih dengan menggunakan mesin pericih. iii. b) cara memusnahkan dokumen terperingkat: i.CONTOH SOALAN ESEI 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------i. Abunya hendaklah dihancurkan sehingga tidak dikenali lagi. iii.yang diterima atau yang dikeluarkan oleh mana-mana Jabatan kerajaan dalam apa-apa bentuk untuk tujuan menjalankan dan menunaikan urusan rasmi mereka. nyatakan lima usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka.peraturan-peraturan yang selamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang dibenar mengendalikan dokumen itu.pelan. Sekiranya kehilangan disahkan.rekod. hendaklah mencarinya dengan segera Laporan juga hendaklah dibuat kepada Pegawai Keselamatan Jabatan dan Ketua Jabatan mereka seterusnya akan menyiasat dan mengemukakan laporan yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam. Nasihat-nasihat pakar yang percuma tentang pemeliharaan rekod-rekod boleh didapati dengan menghubungi Ketua Pengarah Arkib Negara .filem wayang gambar dan rakaman suara. 3.peta. b) Memelihara rekod jabatan i. pemula dokumen tersebut hedaklah dimaklumkan agar taksiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat serta pembetulan keadaan dapat diambil. ii. rekod mesti dipelihara dengan baik tiap-tiap jabatan hendaklah mengambil tindakan yang sesuai untuk memelihara rekod-rekod kerajaan dari sebarang kerosakan dan kemusnahan semasa dalam jagaan mereka. a) nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan rekod kerajaan b) selain daripada mendapatkan nasihat jabatan arkib Negara.mikrofilem.lukisan.bahan bercetak. ii. Buangan terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamaatan yang sepatutnya sehingga ianya dimusnahkan. Dokumen yang diricih dibakar. dokumen.buku.daftar.filem.gambar. Jawapan: a) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan rekod kerajaan Rekod kerajaan ialah segala jenis. Antara langkah yang boleh diambil oleh jabatan dalam usaha memelihara rekod-rekod kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara.

iv) mongering rekod dan lain-lain tindakan rekod-rekod yang basah hendaklah dianginkan supaya kering dan jangan sekalikali dijemur atau disalai.dakwat. Sebaik-baiknya digunakan rak-rak besi yang memberi ruang sebanyak enam inci di antara lantai dan rak pertama supaya memudahkan pusingan udara dan pembersihan.’ yang terdapat didalam manual prosuder kerja dan ‘fail meja’ ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut . dan yang beranai-anai atau dimasuki oleh semut atau lain-lain serangga hendaklah dikeluarkan dan dibinasakan serangga-serangga itu. iii) rekod patut disimpan di atas rak-rak rekod-rekod hendaklah jangan diletakkan di atas lantai. ‘Proses kerja .untuk menjaga dari kelembapan. Gam cair atau tape cellulose tidaklah elok digunakan kerana ini boleh merosakkan dan mencacatkan kertas-kertas. PERKHIDMATAN KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM (PKPA) 1.cat. Bilik-bilik ini hendaklah dibersihkan selalu dan pencuci hampagas hendaklah digunakan supaya habuk-habuk tidak berkumpul. Mana-mana kertas atau lampiran yang tertanggal daripada fail-fail hendaklah disematkan semula dengan segera.minyak spirit dan sebagainya.bocor atapnay atau berlubang-lubang dindingnya. bilik-bilik simpanan memerlukan pusingan udara seperti pesangan kipas angina atau di hawadinginka n.CONTOH SOALAN ESEI 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii) bilik simpanan mesti sesuai jabatan hendaklah menentukan bahawa rekod-rekod disimpan dalam bilik-bilik sesuai yang tidak lembab. Arkib Negara akan sedia membantu Jabatan-jabatan dalam hal ini. vi) bilik rekod hendaklah dijaga dan dibersihkan bilik-bilik rekod hendaklah jangan digunakan sebagai tempat makan minum dan merokok atau bagi menyimpan bahan-bahan pejabat yang lain terutama bahanbahan berair seperti asid. Rekod-rekdo yang berlapuk hendaklah dibersihkan dari lapuknya.Bilik simpanan rekod ini mestilah terhindar dari bahaya banjir atau bahang matahari dan juga selamat dari tikus dan serangga termasuk anai-anai. v) rekod koyak perlu dibaiki rekod-rekod yang koyak hendaklah ditampal dengan kertas lain dengan menggunakan pelekat yang boleh dibuat daripada tepung ubi kayu ataupun yang ada dijual di kedai-kedai dalam bentuk yang serupa. Sekiranya rak-rak kayu digunakan maka ini hendaklah diawasi daripada anaianai atau bubuk-bubuk dengan menyemburkan dieldrin terlebih dahulu kepada rak kayu.

Kebolehan jawatankuasa pemandu bagi merancang.CONTOH SOALAN ESEI 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. b. Melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi poster. Antaranya kesediaan pihak pengurusan untuk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program. Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alattulis. Sokongan dari semua peringkat d. memudahkan semakan dan pindaan ke atas proses kerja apabila mengemaskinikan diperlukan e. Jawapan: Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat didalam MPK dan FM ialah. membantu kerja penyeliaan d. System latihan yang berkesan c. Jawapan: a. Dimulakan dengan kerja secara kecil-kecilan dan dikekalkan secara berterusan g. memudah dan melicinkan urusan harian pejabat i. Perwujudan sistrem pengiktirafan kepada ahli e. menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan 2. mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai h.melaksana. mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas b. LCD. Jelaskan factor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yang perlu diambil semasa menjalanakan tugas c. kesungguhan dan komitmen dari pihak pengurusan atasan. Perkembangan perlu diketahui oleh semua pihak h. mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang f. sikap yang positif .slogan dan risalah . Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya.menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan-perakuan i. Kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) merupakaan mekanisme bagi membolehkan mekanisme bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan.bilik perbincanagan dll f. memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru g. a.

memberi jawapan dalam masa yang ditetapkan atau kepada pengadu berkenaan pengaduan yang diterimanya secara langsung ataupun daripada biro pengaduan awam. n. k. m.keputusan jawatankuasa dan tindakan pembetulan yang telah/sedang diambil. apabila siasatan terhadap aduan/kes dijalankan. Huraikan perubahan-perubahan tersebut. p. menemukakan laporan kemajuan mengenai tindakan-tindakan pembetulan yang diambil dari semasa ke semasa kepada biro pengaduan awam. menyimpan rekod mengenai semua aduan yang dirujuk oleh biro pengaduan awam dan aduan yang diterimanya secara langsung dengan mengandungi maklumat asas seperti tarikh aduan diterima. l.tarikh surat akuan dikeluarkan. Wujudnya system residen . Jawapan: setiap Kementerian/jabatan/badan berkanun persekutuan /piahk berkuasa tempatan/agensi hendaklah memberi perhatian sewajarnya kepada semua pengaduan awam dan mengendalikannya secara berikut: j. mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh dua minggu setelah menerima surat aduan daripada orang awam ataupun yang dirujuk oleh biro pengaduan awam. Jelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap perkhidmatan atau sebarang tindakan oleh agensi kerajaan. o. memberi kerjasama penuh kepada biro pengaduan awam. Campurtangan penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu Bersekutu pada akhir abad ke-19 telah membawa perubahan dalam system politik dan ekonomi.kedudukan terkini sesuatu aduan. Jawapan: POLITIK i. menghantar surat jawapan sementara yang mengandungi penjelasan mengenai sebab-sebab jawapan /ulasan tidak dapat diberi dalam jangkamasa yang ditetapkan dan memaklumkan juga jangkamasa jawapan ulasan akan diberikan.CONTOH SOALAN ESEI 27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. mengambil tindakan-tindakan pembetulan untuk menyelesaikan aduan sepeti yang diputuskan oleh jawatankuasa tetap pengaduan awam. SEJARAH MALAYSIA 1.

Campurtangan Inggeris Campurtangan yang lebih aktif dalam menentukan dasar-dasar yang berkaitan dengan pengutipan hasil. iii. Tujuan penyekutuan ini ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah asas seperti penyelarasan dasar dan system untuk pengambilan buruh imigran. Ini disebabkan permintaan yang besar ke atas bahan tersebut khususnya daripada Great Britain sendiri. v. ii. . Gabenor Inggeris bagi Negeri-negeri Selat denganRaja Abdullah. III. New Malaya-kegiatan ekonomi tertumpu kepada kegiatan perlombongan. Perubahan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Semenjak tahun 1896 pihak Inggeris telah berusaha untuk menyekutukan negeri-negri Selangor. Pelaksanaan dasar ini mengambil masa 10 tahun untuk dijayakan. undang-undang tanah dan guna tenaga.memperimbangkan kemajuan perhubungan infrastruktur dan pelaksanaan satu dasar dan system tanah yang seragam di negeri-negeri tersebut. Perkembangan perusahaan bijih timah Semakain berkembang pesat semasa pemerintahan Inggeris di NegeriNegeri Melayu Bersekutu. iv.perkilangan serta perdagangan. Penentangan orang Melayu Kehilangan kuasa . Perak dan Negeri Sembilan.CONTOH SOALAN ESEI 28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistem ini bermula apabila ditandatangani Perjanjian Pangkor 1874 oleh Sir Andrew Clarke.di negeri-negeri pantai timur. Aktiviti ekonomi bersifat ‘export oriented’ di negeri-negeri pantai barat Aktiviti sara diri dan ekonomi dualisme. ii. Hasil dari persekutuan ini ialah: • Kemajuan system jalanraya dan keretapi di pantai barat Semenanjung • Pembangunan lading-ladang pertanian secara besar-besaran oleh sector swasta Mengukuhkan lagi dasar ‘pecah dan perintah’ Inggeris.Pahang.pelanggaran adat resam Melayu oleh Inggeris.pertanian lading. bakal Sultan Perak.hak pungutan cukai. EKONOMI i. iii. Ekonomi penjajah yang bercorak selektif Iaitu hanya memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang memberi hasil sahaja Wujud konsep ‘Old Malaya’ dan ‘New Malaya’ Old Malaya – dimana kegiatan ekonominya tertumpu pada pertanian secara kecil-kecilan dan penangkapan ikan.

Penggunaan akhbar yang berbeza-beza Akhbar berperanan penting dalam menyemarakkan semangat perkauman di kalangan masyarakat berbilang kaum.India menjalankan aktiviti ekonomi yang berlainan. viii.Cina dan India. iv. jarak social serta segregasi antara kumpulan-kumpulan etnik sengaja diwujudkan dan dikekalkan. Pengasingan system Pendidikan Tiada terdapat satu system Pendidikan nasional di Tanah Melayu. Perhubungan / infrastruktur Petempatan semula (Bandar baru.CONTOH SOALAN ESEI 29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------vi. vi. Setiap akhbar mengikut bahasa masingmasing memberikan perhatian secara menyeluruh kepada golongan tertentu . 2. tebu di Perak dan kopi di Perak dan Selangor.Cina . ubi kayu di Negeri Sembilan.kampong dan estet) Kemasukan imigran/ masyarakat majmuk. Perbezaan tumpuan sector ekonomi Orang-orang Melayu. vii.social dan ekonomi yang berasaskan kumpulan etnik telah juga memperkuatkan lagi identity etnik dan syak wasangka v. Wujud empat aliran system Pendidikan yang berlaianan. iii. Ketidakseimbangan pendapatan menyebabkan setiap kaum saling mencemburui. Menetapkan status dan peranan yang berlaianan bagi kaum Melayu. Fahaman dan pengaruh politik Wujudnya berbagai-bagai persatuan politik.Wujudnya jurang pendapatan yang tidak seimbang antara kaum. Ini menimbulkan persaingan ekonomi dan ketidakpuasan di kalangan kaum tertentu. Pemisahan tempat tinggal atau petempatan British mengamalkan dasar pecah dan perintah. Kegiatan pertanian komersial Sumber pendapatan tambahan. Jelaskan factor-faktor yang telah menyumbangkan kepada masalah perpaduan tersebut. Murid-murid tidak berpeluang bercampur gaul dengan murid dari kumpulan etnik lain. Penjajahan British di Tanah Melayu telah mengakibatkan masalah perpaduan di antara kaum di Tanah Melayu. ii. Masalah ekonomi Orang-orang Melayu menguasai bidang yang mundur dan sector primer. ix. Jawapan: i. Gambir dan lada hitam diusahakan oleh orang Cina di Johor. orang Cina menguasai sector yang lebih maju.

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berjaya menghapuskan pemberontakan bersenjata Komunis melalui beberapa langkah yang diambil antara tahun-tahun 1948-1960.CONTOH SOALAN ESEI 30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------sahaja. A. Fenomena ini memperkuatkan semangat kecintaan pada tanah air dan kaum masing-masing sahaja dan menyulitkan mereka untuk memahami bahasa. Seranganserangan ini bertujuan melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu serta menghilangkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. ia memulakan pemberontakan secara terbuka dengan tujuan menubuhkan sebuah Republik Komunis Malaya. Langkah sedemikian walaupun berkesan pada takat tertentu telah mengasingkan penduduk daripada kerajaan kerana ia kadangkala menindas orang yang tidak bersalah. Kerajaan mempunyai kuasa menahan orang-orang yang disyaki terlibat dengan kegiatan komunis tanpa bicara. LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN UNTUK MENGHAPUSKAN PEMBERONTAKAN KOMUNIS 1. budaya dan sensitivity kaum-kaum lain. 3. 1. Pada 17 Jun 1948. 2. B. Pengisytiharan darurat a) Sir Edward Gent (Pesuruhjaya Tinggi) mengisytiharkan Darurat pada 16 Jun 1948 di kawasan-kawasan Perak dan Johor. . Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk menghapuskan pemberontakan bersenjata komunis di antara tahun-tahun 1948-1960. b) Di bawah peraturan-peraturan Darurat 1949. Parti Komunis Malaya diharamkan. Pada tahun 1948. Darurat diisytiharkan di seluruh Tanah Melayu. Mulai tahun 1948. Parti Komunis Malaya melancarkan seranganserangan ke atas ladang-ladang getah dan lombong-lombong bijih timah. 3. PENGENALAN Parti Komunis Malaya ditubuhkan pada tahun 1930.

Jawatankuasa-jawatankuasa tersebut terdiri daripada pegawaipegawai tadbir. Langkah ini bertujuan memberi perlindungan kepada mereka yang dipaksa membantu pihak komunis dan lebih penting lagi menghapuskan sistem bekalan komunis yang digelar Min Yuen. Ia bukan sahaja melemahkan Min Yuen tetapi memaksa komunis-komunis keluar dari hutan dan bertempur dengan tentera Kerajaan.CONTOH SOALAN ESEI 31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Kerajaan juga memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan. Penubuhan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerja Perang Perang Persekutuan dan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerja Perang di peringkat negeri dan daerah. Langkah ini memudahkan pengesanan anasiranasir komunis. b) Penubuhan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerja Perang telah memperbaiki koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam perancangan gerakan menentang komunis. Langkah terpenting dalam Rancangan Briggs ialah penempatan semula setinggan-setinggan dari kawasan terpencil yang bertaburan ke kampung-kampung baru. b) Seramai kira-kira 500 000 orang setinggan telah ditempatkan semula di lebih kurang 500 buah kampung baru. Leftenan Jeneral Harold Briggs dilantik sebagai Pengarah a) Leftenan Jeneral Briggs sebagai Pengarah Gerakan telah menubuhkan Majlis a) Pada tahap awal kerajaan menggunakan 13 batalion askar British dan Melayu untuk . penjualan. Sebuah pasukan Mata-mata Khas Melayu yang a) Pada 21hb Mac 1950. Kawalan yang ketat dikenakan ke atas pembelian. Ini memudahkan usahausaha kerajaan untuk menghapuskan pemberontakan komunis. c) Rancangan Briggs ini merupakan faktor penting bagi kegagalan pemberontakan komunis. Langkah-langkah ketenteraan menyerang gerila-gerila komunis. Kampung-kampung baru ini dipagarkan dan dilindungi oleh polis dan tentera. 4. Penduduk Tanah Melayu yang berumur 12 tahun ke atas mesti mendaftarkan diri dan membawa bersama kad pengenalan. 3. 2. penyimpanan dan pengangkutan makanan bagi memastikan ia tidak jatuh ke tangan komunis. tentera dan polis. Rancangan Briggs Gerakan.

Perang psikologi rakyat. Ini adalah penting kerana kebanyakan gerila komunis terdiri daripada orang Cina. Lebih ramai anggota tentera dihantar dari Britain dan negara-negara Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand. d) Jeneral Templer juga mengamalkan polisi mewujudkan ‘kawasan-kawasan putih’ yang merupakan kawasan yang bebas dari kegiatan komunis.Kerelaan kerajaan untuk mengampunkan dan membantu mereka memulakan penghidupan baru telah mempengaruhi ramai komunis untuk menyerah diri. Plihanraya bagi Majlis-majlis Tempatan diadakan bagi mewujudkan perasaan tanggungjawab di kalangan rakyat. Hadiah wang tunai ditawarkan. Ini dapat memastikan bahawa tiada makanan diseludup bagi kegunaan gerila-gerila komunis.Polisi tersebut telah memberi galakan kepada orang ramai untuk bekerjasama dengan kerajaan. Dalam tahun 1952.Ia menggalakkan penduduk a) Jeneral Templer menggunakan perang psikologi untuk menawan hati dan fikiran . beliau meminda peraturan-peraturan kewaranegaraan yang membolehkan lebih ramai lagi orang bukan Melayu terutamanya orang Cina menjadi warganegara Tanah Melayu. Pasukan Polis Persekutuan telah diperbesarkan. 5. c) Gerila-gerila komunis digesa menyerah diri melalui risalah-risalah yang digugurkan dari udara ke dalam hutan.Dalam kawasankawasan sedemikian peraturan-peraturan darurat dilonggarkan. c) Tambahan dalam kekuatan tentera membolehkan kerajaan melancarkan seranganserangan yang labih agresif terhadap komunis-komunis di hutan serta menguatkuasakan peraturan-peraturan makanan dengan lebih tegas. e) Perang psikologi ini merupakan faktor penting bagi kejayaan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menghapuskan pemberontakan komunis. b) Kekuatan tentera kerajaan telah bertambah dengan perlantikan Jeneral Sir Templer sebagai Pesuruhjaya Tinggi dalam tahun 1952.CONTOH SOALAN ESEI 32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------terdiri daripada 24 000 orang telah dilatih dengan segera untuk mengawal ladang. b) Satu lagi aspek perang psikologi ialah menggalakkan rakyat memberi maklumat yang dapat membolehkan penangkapan komunis-komunis. Langkah ini membolehkan kerajaan mendapat sokongan kaum Cina. Bilangan Mata-mata Khas dan pengawal-pengawal kampung telah ditambah. lombong dan kawasan terpencil.

CONTOH SOALAN ESEI 33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tanah Melayu bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis-komunis. Kerajaan Tanah Melayu telah mengadakan rundingan b) Perundingan tersebut gagal kerana Kerajaan Tanah Melayu enggan mengiktiraf Parti Komunis Malaya sebagai sebuah parti yang sah. 6. Rundingan Baling dengan pemimpin-pemimpin Parti komunis Malaya di Baling untuk menamatkan Darurat. C. Rancangan Briggs dan perang psikologi oleh Jeneral Templer merupakan faktor-faktor terpenting bagi kejayaan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menghapuskan pemberontakan komunis. a) Pada bulan Disember 1955. kerajaan telah mengisytiharkan tamatnya darurat. Pada 31 Julai 1960. Komunis. 2. KESIMPULAN 1. Parti Komunis Malaya telah gagal dalam perjuangannya untuk menubuhkan sebuah Republik .

sedar semua kemampuannya. • mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. viii.CONTOH SOALAN ESEI 34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DASAR-DASAR KERAJAAN 1.secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. Jawapan: Sembilan cabaran yang telah dikenalpasti ialah i. vi. iv. dan ii. Huraikan cabaran tersebut. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan. . bekerjasama sepenuhnya.berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum. • iii. Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama di mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi.kebudayaan dan kepercayaan agama masingmasing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri. terdapat sembilan cabaran yang harus diatasi. dan dan dihormati oleh rakyat negara lain. demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan.tidak mengalah kepada sesiapa. mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang. mewujudkan masyarakat yang berjiwa beas.dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur.hidup dalam harmoni. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adapt. v. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga meyumbang kepada tamaddun saintifik dan teknologi masa depan Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu system social yang mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan insane tidak berkisar kepada negara atau individu tetapi di sekeliling system kekeluargaan yang kukuh.bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. vii. mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang. yang mana warganegara kukuh dalam nilai agama. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi berdasarkan kaum. Bagi mencapai matlamat wawasan 2020. Ia mesti menjadi negara yang aman.

Dasar penswastaan telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada bulan Maac 1983 dengan tujuan-tujuan tertentu. Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing. ii. iv. 3. Terangkan matlamat dasar ekonomi baru dan strategi pelaksanaan yang telah dirangka bagi mencapai kadar pertumbuhan ekonomi negara. Jawapan: Tujuan pelaksanaannya: i. iv. . ii. Matlamat utamanya ialah mewujudkan perpaduan antara kaum dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi.giat dan kental.Matlamat ini cuba dicapai melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat dengan menghapuskan pengenalan kaum melalui kegiatan ekonomi. dinamik. 2.kebudayaan dan penempatan. vii. mengurangkan beban kewangan kerajaan meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja menggalakkan pertumbuhan ekonomi pengagihan sumber secara cekap mempercepatkan pencapaian DEB/DPN mengurangkan kerugian berterusan meningkatkan pendapatan negara melalui cukai. Huraikan dengan ringkas tujuan-tujuan Dasar Penswastaan tersebut. vi.social.CONTOH SOALAN ESEI 35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ix. dilancarkan oleh kerajaan pada 1970 melalui Rancangan Malaysia kedua (1971-1975) merupakan rancangan ekonomi jangka panjang iaitu sehingga tahun 1990. iii. Antara langkah membasmi kemiskinan ialah • Mewujudkan peluang pekerjaan • Menggalakkan mobility pekerjaan • Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum.kawasan dan wilayah • Memodenkan kehidupan desa • Mewujudkan usahawan bumiputera • Memperbaiki taraf hidup rakyat melalui peluang Pendidikan dan penyediaan prasarana langkah meyusun semula masyarakat ialah: • • • meningkatkan daya pengeluaran mengurangkan ketidakseimbangan struktur guna tenaga antara kaum menambah ekuiti saham bumiputera iii. v. Jawapan: i.

Dari aspek ekonomi. Piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu • Malaysia merupakan penyokong kuat PBB yang dianggap sebagai pelindung negara-negara kecil serta penggalak keamanan dan kemakmuran dunia • Malaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip piagam PBB seperti memelihara keamanan dunia.ini menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh masing-masing di rantau Asia Tenggara. Malaysia juga ingin menjadikan Asia Tenggara satu kawasan yang aman bebas dan berkecuali Islam . mengurangkan kadar pemilikan saham asing memajukan negeri-negeri yang mundur matlamat akhir DEB ialah memberi peluang penglibatan bumiputera sebanyak 30% dalam kegiatan ekonomi negara menjelang akhir tahun 1990.menegakkan keadilan dan kewibawaan undag-undang dan menggalakkan perkembangan ekonomi dan social Persekitaran Geostrategik • Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara yang telah mengalami masalah ketidakstabilan politik sejak Perang Dunai Kedua • Kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat bergantung kepada kejadian-kejadian yang berlaku di Asia Tenggara • Malaysia juga terletak di persimpangan dua jalan laut yang penting iaitu Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. • Jestru itu Malaysia mengutamakan hubungan yang baik dengan negaranegara Asia Tenggara . Malaysia mengadakan hubungan baik dengan semua negara serta memperjuangkan prinsip perdagangan bebas dan pasaran terbuka. Malaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa oleh kerana ekonomi Malaysia adalah berorientasikan eksport Jestru itu. Terangkan factor-faktor yang diambil kira dalam penentuan Dasar Luar Malaysia Jawapan: Kepentingan nasional • • • Dari aspek keselamatan. 4. Malaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari negara-negara luar.melindungi hak asasi manusia.CONTOH SOALAN ESEI 36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • v.

Kerajaan Demokratik Kemboja dan pejuan-pejuang Mujahidin Afghanistan. . Huraikan maksud “Pembelian Runcit” dan nyatakan apakah keslahan yang sering dilakukan oleh jabatan-jabatan yang membuat pembelian secara ini.00 bagi mana-mana satu jenis benda atau satu kelas benda yang berkaitan boleh dibuat oleh Ketua Jabatan dengan membuat pesanan terus kepada pembekal pilihan.CONTOH SOALAN ESEI 37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Memandangkan Islam merupakan agama persekutuan Malaysia menitikberatkan hubungan baik dengan negara-negara Islam • Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam serta menyokong projek-projek tertentu seperti Bank Pembangunan Islam Bekas jajahan British • Malaysia sebagai bekas jajahan British menganggap dirinya sebagai anggota Komanwel British • Malaysia meneruskan hubungan dengan Britain dan kerajaan-kerajaan Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand Dasar Berkecuali • Sejak tahun 1970 malaysia mengamalkan dasar berkecuali. Prinsip hidup bersama • Malaysia berpegang teguh kepada prinsip hidup bersama secara aman dan damai. Jawapan: a) Pembelian runcit ialah pembelian barang-barang di luar kontrak pusat yang melibatkan perbelanjaan tahunan tidak lebih daripada RM50. iaitu ia ingin mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara yang mengamalkan dasar aman dan persahabatan tanpa mengira ideology mereka • Dasar berkecuali ini bertujuan mengelakkan penglibatan Malaysia dalam pertikaian antara kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Russia. Malaysia berpendapat bahawa rakyat sesebuah negara hendaklah menentukan nasib mereka sendiri • Malaysia juga berpendapat bahawa negara-negara luar tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal sesebuah negara • Jestru itu Malaysia telah menyokong perjuangan Pertubuhan Pembebasan Pelastin.000. PENGURUSAN KEWANGAN 1.

melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak polis tidak lewat dari dua hari dari tarikh kehilangan itu. Kenyataan dari pegawai yang terlibat hendaklah dilampirkan bersama tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti laporan atau pandangan Pegawai Pengawal Laporan akhir hendaklah dihantar oleh Pegawai Pengawal kepada akauntan negara. v. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pegawai Pengawal apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam di sesebuah jabatan dari peringkat awal hingga laporan dibuat. Mendapatkan laporan penyiasatan polis Mengemukakan satu salinan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaaan atau pihak berkuasa kewangan negeri atau kedua-duanya mengikut mana yang berkenaan sesudah sahaja penyiasatan itu selesai atau 4 bulan dari tarikh kehilangan sekiranya penyiasatan belum selesai. 2. iii. 3. a) Nyatakan cara-cara pelupusan terhadap barang-barang yang boleh disyorkan oleh Encik Alwi dan Encik Arif selaku Ahli Lembaga Pemeriksa b) Nyatakan barang-barang yang boleh dilupuskan oleh sesebuah jabatan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa. Encik Alwi dan Encik Arif ialah dua orang pegawai kanan kerajaan yang dilantik sebagai Ahli Lembaga Pemeriksa berhubung dengan pelupusan barang-barang di jabatannya. . Jawapan: i. iv. ii. Jawapan: a) • • • • Barang-barang yang tidak boleh digunakan dan tidak ekonomik boleh disyorkan untuk dilupuskan oleh lembaga pemeriksa secara berikut: Jualan lelong Jualan melalui tender Secara tukar beli Pindah/hadiah(mengikut budi bicara pegawai pengawal) kepada mana-mana jabatan .CONTOH SOALAN ESEI 38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Kesalahan yang sering dilakukan dalam amalan perolehan di jabatan-jabatan kerajaan yang dapat dikesan ialah memecah kecilkan jumlah pembelian dalam setahun atau menyalah tafsirkan kelas jenis benda dan membeli secara berasingan. juruaudit negara dan wakil tempatan juruaudit negara dalam negeri itu.institusi atau pertubuhan di bawah kawalan atau anjuran kerajaan.

misalnya pinggan mangkuk pecah dan sebagainya. • .CONTOH SOALAN ESEI 39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Pindahan yang disyorkan itu mestilah dirujukkan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri untuk keputusan dan arahan sama ada penyelarasan mesti dibuat) Ditanam Kitar semula Dibakar di dalam tempat khas Lain-lain pelupusan yang sesuai bagi sesuatu barang yang berkenaan.000. Oleh itu kelewatan melaksanakan sesuatu program/aktiviti dapat dielakkan. Agensi pelaksanalah yang mengenalpasti lebih awal masalah-masalah pelaksanaan yang mungkin akan timbul dan tindakan yang sewajarnya untuk diambil. Barang-barang yang boleh dilupuskan oleh sesebuah jabatan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa ialah: • • • Nilai perolehan asal barang tersebut tidak melebihi RM 10.00 tiap-tiap satu atau RM100.000. Ini adalah berasaskan kepada konsep ‘let manager manage’ yang diberi kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program/aktiviti/projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program. Jawapan: a) • • b) • • Dua prinsip yang digunakan dalam Belanjawan Negara ialah Kuasa membuat keputusan diberikan seberapa praktikal yang boleh kepada beberapa peringkat bawahan Kuasa yang diberi mesti bersesuaian dengan prinsip akauntabiliti Dengan terlaksananya system ini adalah diharapkan bahawa beberapa matlamat dapat dicapai iaitu Agensi pusat tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana dengan ketat. Agensi pelaksana mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program/aktiviti mereka. • • • • b) 4. Barangan tersebut tidak boleh dijual disebabkan oleh dasar kerajaan atau keselamatan awam. Sebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kepada perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana. Nyatakan dua (2) prinsip asas yang akan digunakan dalam Belanjawan Negara dan apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya system yang digunapakai ini.00 jumlah kesemuannya dan tidak boleh digunakan atau tidak ekonomik serta hanya boleh mendapatkan hasil jualan sisa sahaja. Barangan tersebut tidak bernilai untuk dijual. Agensi pelaksana diberi kuasa yang lebih luas untuk mengurus program dan aktiviti mereka.

Jelaskan sifat-sifat murni kepimpinan yang seharusnya dipunyai oleh seseorang pemimpin supaya dianggap pemimpin yang berwibawa. Kerelaan untuk menghadapi risiko dan mencuba yang baru untuk kebaikan organisasi. PENGURUSAN AM 1. Menyedari kekuatan dan kelemahan diri sendiri.cekap dan amanah. Sikap hormat menghormati sambil mengambil berat dan bertanggungjawab. Sentiasa bertimbang rasa dan mengambil pendekatan penyertaan dalam pengurusan. Seseorang pemimpin sama ada di peringkat jabatan atau mana-mana organisasi perlu memiliki sifat-sifat murni kepimpinan. Mempunyai emosi seimbang dan pandai berjenaka. bersih. Sentiasa mengiktiraf dan menghargai setiap sumbangan pekerja. Sentiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja-pekerja. Sentiasa mewujudkan mutu kehidupan bekerja yang baik dan selesa. Huraikan pendekatan-pendekatan berikut yang dapat meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Menyedari mengenai kemajuan diri sendiri dan kemajuan pekerja-pekerja bawahan. Tidak cuba sentiasa mengawal pekerja sehingga menimbulkan ketegangan. sabar dan adil iaitu tidak pilih kasih. Sentiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai-nilai positif di kalangan pekerja-pekerjanya. Jawapan:             pandai menggunakan kuasa tanpa menimbulkan syak wasangka di kalangan pekerja atau tidak gila kuasa. Sentiasa bertenaga dan menggalakkan serta memberi dorongan kepada pekerja-pekerja.CONTOH SOALAN ESEI 40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauhmana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugas mereka. Kerelaan berkongsi kuasa dengan pekerja-pekerja. Jawapan: .     2. Sentiasa terbuka kepada kritikan yang membina Bertindak dengan tegas.

b. satu system maklumbalas perlu diadakan di mana pekerja-pekerja bawahan diberi peluang untuk menilai prestasi pegawai atasan tanpa ada rasa dendam di kalangan yang dinilai. Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Ini boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam pentadbiran. f. Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar. Jawapan: . c. Mengikut Thomas Gordon(1970) . Latihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari masa ke semasa. Memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan Islam terhadap kepimpinan akan memberi kesan kepada diri individu itu sendiri. d. Latihan kepimpinan Setiap individu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masingmasing. Pengalaman dan pusingan kerja.CONTOH SOALAN ESEI 41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meningkatkan keberkesanan kepimpinan ialah a. Ini boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). Perubahan sikap dan nilai Ini boleh dilakukan melalui latihan kederiaan di mana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pemimpin.pendengaran yang aktif merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain meyelesaikan masalahnya. e. Jelaskan tanda-tanda pendengar yang kurang baik. Individu perlu dipermajukan dengan memberi peluang untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran atau menyediakan anugerah cemerlang.Hari Q sebagai menghargai sumbanagan mereka. Maklumbalas dari pekerja-pekerja bawahan Untuk menilai sama ada kepimpinan pegawai atasan itu berkesan atau disenangi. 3. Kemajuan kerjaya dan kemajuan individu. Salah satu aspek dalam kemahiran berkomunikasi ialah kemahiran mendengar.

dan tidak kepada perkara yang didengar. Mengkritik penyampaian penceramah Satu lagi kebiasaan seseorang yang tidak berminat ialah dengan cara mengkritik penyampaian penceramah. Keadaan ini berlaku kerana pada hakikatnya kita boleh berfikir lebih pantas dari bercakap. Pada hakikatnya memang sukar untuk memikirkan dua perkara dalam satu masa yang sama. Pendengar menapis maklumat-maklumat. Pendengar yang baik akan dapat mengatasi gangguan ini. Angapan daripada pendengar mengatakan bahawa perkara yang sedang dibincangkan itu tidak menarik adalah merupakan penghalang yang besar kepada pendengar yang berkesan.  Mimpi di siang hari Mimipi di siang hari menunjukkan bahawa seseorang itu adalah seorang pendengar yang kurang baik. Gangguan ini boleh berupa kerusi yang tidak selesa. Mendengar secara memilih Mendengar secara memilih sesuatu topic atau tajuk perbincangan yang diminta sahaja. panas atau sejuk yang keterlaluan.  Tertidur   .  Mengelakkan perkara yang susah dan teknikal. Apabila seseorang itu cuba mengelak untuk memahami perkara-perkara yang susah dan teknikal. ini menunjukkan bahawa ia seorang pendengar yang kurang baik. Jadi pendengar cuba membuat andaian. Oleh itu pendengar yang sedang bermimpi di siang hari akan menumpukan pemikirannya kepada perkara-perkara yang sedang difikirkannya. sedang dibuai mimpi.CONTOH SOALAN ESEI 42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tanda –tanda kebiasaan pendengar yang kurang baik  Beranggapan bahawa perkara yang diperbincangkan tidak menarik. kebisingan.  Gangguan luar.  Mencelah Pendengar yang kerap mencelah menunjukkan bahawa ia adalah seoraang pendengar yang kurang baik. Kritikan adakalanya juga menyentuh kualiti bantuan alat pandang dengar. sebaliknya seseorang pendengar yang kurang baik akan membiarkan gangguan-gangguan itu menguasainya dan tidak memusatkan pendengarannya kepada perbincangan.

bagi pegawai lelaki isteri dan anak-anaknya atau bagi pegawai perempuan suami dan anak-anaknya anak-anak yang berkelayakkan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang berumur di bawah 18 tahun atau sekiranya masih bersekolah di bawah umur 21 tahun anak-anak daif(kelemahan otak atau jasmani) tidak ada had umur anak tiri dan anak angkat yang diambil mengikut undang-undang balu seorang pegawai selagi ia tidak berkahwin semula ibu bapa kandung / mengikut undang-undang pegawai berkenaan.kusta dan barah adalah percuma mengidap penyakit merebak seseorang pegawai yang jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasminya di luar ibu pejabatnya apabila ia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital di luar ibu pejabat. penyakit tibi. CIK MARIA SEORANG PEGAWAI PERUBATAN BERCADANG BERGIAT AKTIF DI DALAM POLITIK . beliau serta ahli keluarga layak menerima rawatan dan ubat-ubatan secara percuma daripada hospital atau klinik kerajaan. b) Mereka yang tergolong di dalam definisi ‘Keluarga seorang Pegawai Awam seperti dalam Perintah Am Bab ‘F’ i. Pendengar yang aktif memerlukan tidur yang cukup sebelumnya. v.CONTOH SOALAN ESEI 43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pendengar yang tertidur menunjukkan bahawa ia tidak berupaya mendengar dengan baik. iii. vi. mereka akan dikehendaki membayar bayaran wad kecuali dalam kes-kes tertentu. jika mereka dimasukkan ke wad kerana menerima rawatan. iv. ii. vii. iv. 3. Seseorang pegawai menerima kecederaan semasa menjalankan tugas rasminya di luar ibu pejabatnya apabila ia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital di luar ibu pejabat. ii. iii. Inilah suatu kenyataan yang sering dikebelakangkan oleh pendengar yang kurang baik. a) Nyatakan kes-kes di mana seorang Pegawai Awam akan dikecualikan daripada membayar bayaran wad b) Nyatakan mereka yang tergolong di dalam definisi ‘ keluarga seseorang pegawai awam seperti dalam Perintah Am Bab ‘F’ Jawapan: a) Kes-kes di mana seseorang Pegawai Awam akan dikecualikan daripada membayar wad : i. PERINTAH-PERINTAH AM 1. Puan Yasmin ialah seorang pegawai kerajaan. Walau bagaimanapun. Selaku seorang pegawai awam. Keletihan juga akan mengakibatkan kurang tumpuan.

KUM.CONTOH SOALAN ESEI 44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) B) NYATAKAN SAMADA BOLEH ATAU TIDAK BELIAU MENGAMBIL BAHAGIAN AKTIF DALAM AKTIVITI POLITIK DENGAN ALASANNYA SEKALI. P&P DILARANG MENGAMBIL BAHAGIAN AKTIF DALAM POLITIK ATAU MEMAKAI MANA-MANA LAMBANG SESUATU PARTI. JAWAPAN: A) B) • • 3 TAHUN DENGAN DENDA PENANGGUHAN PERGERAKAN GAJINYA HILANG KEKANANANNYA DENGAN TIADA BERDENDA • PEGAWAI ITU DIBENARKAN MENERIMA PERGERAKAN GAJINYA SEMASA DALAM TEMPOH PERCUBAAN LANJUTANNYA ITU . SILA NYATAKAN PERKARA-PERKARA YANG PERLU TERKANDUNG DALAM PERAKUAN ITU. AKTIVITI-AKTIVITI POLITIK YANG DIMAKSUDKAN IALAH: MEMBUAT APA-APA PERNYATAAN AWAM SECARA LISAN ATAU BERTULIS YANG MEMBERIKAN SUATU PANDANGAN YANG BERAT SEBELAH ATAS ISU PARTI-PARTI POLITIK MENERBIT ATAU MENGEDARKAN BUKU. TERANGKAN LIMA PERKARA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH CIK MARIA DAN PEGAWAI LAIN DALAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWAPAN : A) B) • • • • • • TIDAK BOLEH KERANA CIK MARIA SEORANG PEGAWAI DALAM KUMPULAN P&P. SESEORANG PEGAWAI YANG BARU DILANTIK KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM AKAN DIKENAKAN TEMPOH PERCUBAAN SEBELUM DISAHKAN DALAM PERKHIDMATANNYA.JELASKAN MAKSUD KEDUANYA C) KETUA JABATAN PERLU MEMPERAKUKAN TEMPOH PERLANJUTAN 3 BULAN SEBELUM TAMAT TEMPOH. A) BERAPA LAMAKAH TEMPOH PERCUBAAN YANG DIKENAKAN? B) TEMPOH PERCUBAAN SESEORANG PEGAWAI BOLEH DILANJUTKAN “DENGAN DENDA” ATAU “DENGAN TIADA BERDENDA”.MAKALAH ATU RISALAH YANG MENGEMUKAKAN PANDANGANYA TENTANG PERKARA KEPARTIAN TERLIBAT DALAM MERAYU UNDI BAGI MENYOKONG MANA-MANA CALON PADA SUATU PILIHANRAYA UMUM BERTINDAK SEBAGAI SEORANG AGEN PILIHANRAYA ATAU AGEN TEMPAT MENGUNDI MASUK BERTANDING APA-APA JAWATAN DALAM MANA-MANA PARTI MEMEGANG APA-APA JAWATAN DALAM MANA-MANA PARTI POLITIK 4.

Mengesyorkan kepada Lembaga TT jenis tindakan tt yang boleh diambil. Jawapan : a) Tanggungjawab Ketua Jabatan (peraturan 28(3) Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan laporan daripada mahkamah seksyen yang mengandungi maklumat-maklumat berikut: i. ii. anggota dituduh a) Nyatakan tanggungjawab Ketua Jabatan apabila seseorang melakukan kesalahan jenayah di mahkamah b)Nyatakan bentuk tindakan yang boleh diambil oleh Lembaga Tatatertib terhadap anggota telah ditangkap dan selepas mahkamah menjatuhkan hukuman bersalah terhadap anggota berkenaan.tarikh dan waktu pegawai ditangkap sama ada pegawai itu dijamin. A) nyatakan larangan-larangan yang perlu dipatuhi semasa mendiami rumah kerajaan . beliau boleh dikenakan sama ada perintah tahan kerja atau tidak dibayar emolument antara 50% hingga 100 % Tindakan selepas dijatuhkan hukuman Pegawai hendaklah digantung kerja dan dalam tempoh itu pegawai tidak berhak menerima emolument. dan apa-apa maklumat lain yang relevan Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada Lembaga tatatertib untuk tindakan selanjutnya.CONTOH SOALAN ESEI 45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• C) • • • • 5. Sebagai pegawai perkhidmatan awam anda layak menduduki rumah kerajaan yang disediakan demi kepentingan tugas. 6. iv. TIDAK HILANG KEKANANNYA PERAKUAN ITU MENGANDUNGI SEBAB-SEBAB PEGAWAI ITU TIDAK DAPAT DISAHKAN SOKONGAN KETUA JABATAN MENGAPA PERLANJUTAN PERLU DIBERI KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG LENGKAP SENARAI PEPERIKSAAN YANG PEGAWAI TELAH LULUS ATAU TIDAK BESERTA TARIKH-TARIKHNYA SEKALI. b) Tindakan selepas beliau ditangkap i. pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawa jika ditangkaap. iii. ii.

Nizam hanya mengambil cuti sebanyak 15 hari tahun 1995 bermakna baki cutinya yang dibawa dari tahun 1994 sebnayak 5 hari lagi terlupus di akhir 1996. Jawapan: A) 60 hari Alasan.potong rumput dan sebagainya Menyerahkan kunci rumah bila keluar rumah serta sijil keluar Membayar atas kerosakan yang disengajakan 7. NIzam dalam perkhidmatan kerajaan berapakah jumlah cuti rehat beliau yang boleh dibawa ke tahun 1997. A) berapakah jumlah cuti rehat en.menurut perintah am bab c. seorang pegawai yang tidak dapat mengambil cuti kerana kepentingan perkhidmatan boleh dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya dalam tempoh dua tahun perkhidmatan ke tahun ke tiga. Cuti rehat en. Oleh kerana en. Bagaimanapun pada tahun 1995 beliau telah mengambil cuti rehat selama 15 hari.ii. Baki cuti tersebut dibawa ke tahun 1995 menjadikan jumlah cuti rehatnya bagi tahun tersebut sebanyak 50 hari.CONTOH SOALAN ESEI 46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------B)huraikan tanggungjawab anda sebagai penghuni rumah berkenaan Jawapan : A) larangan-larangan yang perlu dipatuhi • Menjadikannya permis perniagaan • Meminda rumah tanpa kebenaran pengarah jkr negeri • Meyewa mana-mana bahagian rumah • Memelihara binatang-binatang ternakan b) tanggungjawab sebagai penghuni rumah • • • • • • • Laporkan kerosakan Laporkan bila memasuki rumah Menjelaskan semua bil air dan elektrik Laporkan ketika rumah dikosongkan Membersih kawasan. Nizam yang boleh dibenarkan untuk dibawa ke tahun 1997? Berikan alasan B) sekiranya pada tahun 1996 genap 10 tahun en. .NNizam bagi tahun 1997 hanyalah cuti rehat yang tidak diambil pada tahun 1995 sebanyak 30 hari dan cuti rehat tahun 1996 sebanyak 30 hari. En Nizam seorang pegawai kerajaan berkelayakan mendapat cuti rehat sebanyak 30 hari setahun. Atas kepentingan perkhidmatan dia tidak dapat menghabiskan cuti rehatnya itu bagi tahun 1994 sebanyak 20 hari. Pada tahun 1996 beliau langsung tidak mengambil sebarang cuti rehat.

cekap dan amanah dan sebagainya. system kawalan kewangan perlu megambil perhatian ke atas tiga aspek yang penting.pihak pengurusan perlu menyatakan dengan jelas akauntabiliti bagi setiap tugas dan tanggungjawab ii. ‘Akauntabiliti’ merupakan salah satu nilai yang penting dalam perkhidmatan awam terutamanya dalam menguruskan kewangan di sector awam. akauntabiliti hendaklah dinyatakan secara bertulis dan di dokumenkan melalui undang-undang.CONTOH SOALAN ESEI 47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) 65 hari. . iaiitu: • system belanjawan yang berkesan bagi pengagihan dan pembahagian peruntukan kewangan • mengawas dan mengawal penggunaan tenaga manusia. 8(a) NILAI MURNI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM 1. system pengawalan dan pengawasan seperti audit dalaman hendaklah dipertingkatkan keupayaannya penguatkuasaan hendklah diambil perhatian agar arahan-arahan dan peraturan jabatan dilaksanakan dengan tegas dan berkesan.asset dan perkhidmatan • mewujudkan system perakaunan yang cekap dan kemaskini v. prosuder. Apabila en. iv. Jelaskan lima tindakan yang perlu dijalankan bagi meningkatkan ‘akuntabiliti’ Jawapan: Tindakan-tindakan bagi meningkat ‘akuantabiliti’: i. Sistem ini perlu mengandungi penentuan tanggungjawab bagi setiap pekerja dan jenis tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya iii.peraturan dan arahan-arahan yang spesifik. dan akauntabiliti di peringkat individu di tingkatkan melalui perubahan-perubahan diri seseorang individu itu dengan penerapan nilai-nilai murni dan positif seperti bersih. vii.sistem akauntabiliti perlu diwujudkan di semua agensi kerajaan yang menetapkan tugas dan tanggungjawab setiap pekerja yang terlibat dalam melaksanakan satu tugas. Nizam genap 10 tahun berkhidmat pada tahun 1996 kelayakan cuti rehatnya berjumlah 35 hari seperti di dalam perintah am bab c. vi. Kekurangan tahap akuntabiliti boleh menyebabkan berlakunya penyelewengan dan penyelahgunaan kuasa.

Etika perkhidmatan awam adalah berteraskan kepada 7 ‘Teras perkhidmatan’. bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diarah vii. dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi viii. tidak patah semangat xi. “Ketekunan membawa kejayaan” merupakan salah satu daripada tonggak tersebut. berazam meninggikan mutu perkhidmatan • seseorang pekerja bertanggungjawab itu membaiki mutu perkhidmatannya dengan meningkatkan kemahirannya menerusi latiahlatiahn tertentu. bekerja dengan penuh bertanggungjawab • setiap pekerja dikehendaki bertabnggungjawab bererti melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin seperti mana yang diharapkan oleh organisasi . pembacaan. berpandangan jauh vi.CONTOH SOALAN ESEI 48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. rajin dan sintiasa berusaha iii. norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam. sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan v. Amalan positif: i. Huraikan lima daripada tujuh ‘teras perkhidmatan’ tersebut. ‘Tonggak 12’ telah diperkenalkan bertujuan untuk menerapkan nilai.perbincangan dan lain-lain lagi. cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas x.Kesediaan seseorang pekerja untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dirinya tanpa diperingatkan oleh ketuanya adalah satu sikap yang terpuji ii. Ketekunan bererti memberi tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesai dengan sempurnanya dan membawa kejayaan serta kecemerlangan kepada agensi dan individu. bercita-cita tinggi 3. gigih dalam melaksanakan tugas yang mencagar ii. Huraikan pengertian serta nyatakan sepuluh amalan positif yang memperlihatkan nilai berkenaan. Jawapan: Pengertian. Jawapan: i. tekun dalam menjalankan tugas iv. sanggup berkorban ix.

iv. Jawapan: a. Huraikan pengertian nilai dan etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi. a. cekap dan berkesan. bekerja kea rah memajukan pemikiran rakyat • adalah menjadi kewajipan bagi setiap kakitangan kerajaan membantu memberi kefahaman kepada masyarakat awam tentang dasar. berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan • negara mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan keturunan serta mengamalkan pelnbagai kepercayaan dan budaya. c. kejahilan dan rasuah.CONTOH SOALAN ESEI 49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. berusaha mengikis sikap mementingkan diri • kakitangan kerajaan perlu menyifatkan dirinya sebagai penggerak masyarakat tanpa mempergunakan kedudukannya bagi mencari keuntungan diri sendiri. vi. Seseorang pegawai awam sewajarnya memahami dan mengamalkan nilainiali murni dan etika kerja dalam pengurusan seharian. Keadaan ini memerlukan semua kakitangan kerajaan bekerja dengan muhibbah dan kemesraan v. bekerjasama dalam membenteras keselamatan dan musuh-musuh negara • semua pihak adalah terlibat dalam uasaha membenteras kelemahan negara seperti kemiskinan . program serta hasrat kerajaan agar pembangunan dan perubahan yang dibawa oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancer dan jayanya. 4. berpegang teguh kepada ajaran agama • berpegang teguh kepada ajaran agama merupakan satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas. Kerjasama antara semua pihak awam perlu swasta serta golongan-golongan tertentu adalah penting bagi memastikan keamanan serta menggerakkan negara kea rah pembangunan yang menyeluruh vii. Ini adalah kerana agama itu sendiri membawa nilai-nilai yang baik dalam membentuk pekerja yang jujur. Akauntabiliti akauntabiliti integriti profesionalisme . b. Sifat sombong dan bongkak perlu dihapuskan dan digantikan dengan perasaan insaf dan sopan.

Perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan akan dapat dihasilkan jika masalah yang dibangkitkan dapat diselesaikan secara professional. akauntabiliti bermaksud tanggungjawab pegawai-pegawai dan kakitangan awam dalam melaksanakan tugastugas yang diserahkan bagi memastikan pencapaian matlamat serta ibjektif tugas-tugas tersebut. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut hendaklah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jawapan : Takrifan suapan bermaksud . • Integriti Sering dihubungkaitkan dengan nilai-nilai amanah. c.Dalam kontek pengurusan organisasi.kebolehpervayaan dan sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. jujur. Oleh itu.Undang-undang yang berkuatkuasa. sikap cermat dan cekap perlu diutamakan.CONTOH SOALAN ESEI 50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Bermakna tanggungjawab seorang terhadap tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dari konteks pengurusan organisasi dalam perkhidmatan awam. sebarang kerja yang dilakukan hendaklah dengan penuh ketulusan hati dan tahu menggunakan kuasa dengan adil dan saksama profesionalisme • bermakna setiap anggota organisasi harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka.. prosuder dan arahan. Nyatakan takrifan suapan. PENGURUSAN INTEGRITI Anggota Perkhidmatan Awam hendaklah menghindarkan diri daripada memberi atau menerima suapan. setiap anggota organisasi hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran yang sedia ada. • b.

seperti perlindungan daripada SEJARAH MALASIA 1. d.bonus.hadiah. b) Melalui prinsip tersebut. Ia bertujuan melicinkan dan menyeragamkan pentadbiran serta menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri.iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tak alih. C. e.obligasi atau liability lain. Hakhak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan awam dan satu undi dalam pilihanraya umum. kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di Tanah Melayu atau Singapura. b.CONTOH SOALAN ESEI 51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat Apa-apa bayaran.potongan atau peratusan. PENGENALAN Rancangan Malayan union diumumkan dalam Parlimen British pada 10 Oktober 1945.penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman. f. wang. SEBAB-SEBAB PENENTANGAN ORANG MELAYU TERHADAP MALAYAN Malayan Union menghadapi tentangan hebat dan teratur daripada orang UNION 2. a) Pemberian hak kerakyatan yang sama kepada orang asing (Cina dan India) melalui . Apa-apa jawatan .rebat.pinjaman.alang.fee. atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. Melayu.sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya Apa-apa jenis balasan berharga.apa-apa diskaun.derma.kontrak pekerjaan atau perkhidmatan. 2.pelepasan.komisen. Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain.kebesaran.cagaran berharga harta atau kepentingan mengenai harta. 1. c. Pemberian hak kerakyatan yang sama prinsip jus soli merupakan perkara utama yang ditentang oleh orang Melayu. Huraikan sebab-sebab dan cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union A.pekerjaan.

Kemerosotan kuasa mereka bererti kehilangan kuasa kaum Melayu. d) Malahan. penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. b) Malayan union akan diperintah oleh seorang Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan. MacMichael tidak memberi sultan-sultan masa yang cukup untuk membincangkan rancangan Malayan Union dengan pembesarpembesar Melayu dan rakyat jelata. b) c) Beliau dituduh memaksa dan mengugut sultan-sultan Contoh yang baik ialah Peristiwa Kedah. 2. kata dua bahawa baginda akan kehilangan takhtanya sekiranya baginda enggan menurunkan tandatangan dalam tempoh masa tertentu. Sultan-sultan hanya menjadi raja kehormat sahaja. Sultan hanya berkuasa dalam soal agama Islam.CONTOH SOALAN ESEI 52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Orang Melayu bimbang bahawa pemberian hak kerakyatan yang sama akan menjejaskan lagi kedudukan ekonomi dan politik mereka. CARA PENENTANGAN ORANG MELAYU TERHADAP MALAYAN UNION Akhbar-akhbar Melayu disarankan oleh individu-individu dalam akhbar-akhbar Melayu seperti Majlis dan Utusan Melayu Orang melayu juga membantah cara-cara Sir Harold MacMichael mendapatkan tandatangan persetujuan daripada sultan-sultan bagi perlaksanaan a) Di peringkat pertama. Kemerosotan kedaulatan dan kuasa-kuasa sultan a) Orang Melayu menentang Malayan Union kerana perlaksanaannya akan menghapuskan kedaulatan dan kuasa sultan-sultan. 3. c) Sultan-sultan diangap sebagai pembela kaum Melayu. Cara-cara MacMichael memperolehi tandatangan persetujuan sultan-sultan a) Malayan Union. . d) Orang Melayu tidak rela hilang hak-hak istimewa mereka sebagai kaum bumiputera kepada orang asing yang dianggap sebagai kaum pendatang yang menumpang di Tanah Melayu. 3. Sultan Kedah telah diberi menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai perlaksanaan Malayan Union. D.

b) Orang Melayu dan sultan-sultan tidak menghadiri upacara perlantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor Malayan Union. KESIMPULAN Tentangan hebat daripada orang Melayu telah memaksa Kerajaan British Pada 1 Februari 1948. 1. Berkabung a) Orang Melayu juga berkabung selama tujuh hari (mulai 1 April 1946) dengan melilitkan kain putih pada songkok. b) UMNO telah mengadakan rapat-rapat umum bagi membantah perlaksanaan Malayan Union. 6. E. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) a) Orang Melayu menubuhkan UMNO secara rasmi pada 11 Mei 1946 bagi menentang Malayan Union dan memelihara kepentingan mereka. Pemulauan istiadat perlantikan Gabenor Malayan Union dan Majlisa) Kerajaan British mewujudkan Malayan Union secara rasmi pada 1 April 1946. 5. c) Ahli-ahli Melayu yang duduk dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlismajlis Mesyuarat Negeri telah memulaukan majlis-majlis tersebut. . 2. penentangan orang Melayu adalah lebih teratur dan bersifat kolektif. Melayu. Persatuan-persatuan Melayu yang baru telah ditubuhkan dan yang lama dihidupkan kembali bagi memelihara kepentingan-kepentingan orang Melayu. b) Persatuan-persatuan Melayu seperti Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan dan Perarakan Melayu Semenanjung Johor mengadakan demonstrasi-demonstrasi bantahan. memperketatkan syarat-syarat kewarganegaraan serta menjamin hak-hak istimewa orang Melayu. Demonstrasi-demonstrasi a) Di peringkat kedua.CONTOH SOALAN ESEI 53 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 5. Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah majlis Mesyuarat memansuhkan Malayan Union. Ia telah mengembalikan kuasa sultan-sultan.

LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN UNTUK MENGHAPUSKAN PEMBERONTAKAN KOMUNIS 7. Darurat diisytiharkan di seluruh Tanah Melayu. Seranganserangan ini bertujuan melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu serta menghilangkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Parti Komunis Malaya diharamkan. 5. c) Kerajaan juga memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan. b) Di bawah peraturan-peraturan Darurat 1949. D. ia memulakan pemberontakan secara terbuka dengan tujuan menubuhkan sebuah Republik Komunis Malaya. 4. Pada tahun 1948. Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk menghapuskan pemberontakan bersenjata komunis di antara tahun-tahun 1948-1960. Mulai tahun 1948. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berjaya menghapuskan pemberontakan bersenjata Komunis melalui beberapa langkah yang diambil antara tahun-tahun 1948-1960. PENGENALAN Parti Komunis Malaya ditubuhkan pada tahun 1930.CONTOH SOALAN ESEI 54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Parti Komunis Malaya melancarkan seranganserangan ke atas ladang-ladang getah dan lombong-lombong bijih timah. Pada 17 Jun 1948. Penduduk Tanah Melayu yang berumur 12 tahun ke atas mesti mendaftarkan diri dan . 6. Langkah sedemikian walaupun berkesan pada takat tertentu telah mengasingkan penduduk daripada kerajaan kerana ia kadangkala menindas orang yang tidak bersalah. E. Pengisytiharan darurat a) Sir Edward Gent (Pesuruhjaya Tinggi) mengisytiharkan Darurat pada 16 Jun 1948 di kawasan-kawasan Perak dan Johor. Kerajaan mempunyai kuasa menahan orang-orang yang disyaki terlibat dengan kegiatan komunis tanpa bicara.

Rancangan Briggs Gerakan. Penubuhan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerja Perang Perang Persekutuan dan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerja Perang di peringkat negeri dan daerah. Jawatankuasa-jawatankuasa tersebut terdiri daripada pegawaipegawai tadbir. penjualan. penyimpanan dan pengangkutan makanan bagi memastikan ia tidak jatuh ke tangan komunis. f) Rancangan Briggs ini merupakan faktor penting bagi kegagalan pemberontakan komunis. lombong dan kawasan terpencil. 10. Kawalan yang ketat dikenakan ke atas pembelian. Ini memudahkan usahausaha kerajaan untuk menghapuskan pemberontakan komunis. Langkah terpenting dalam Rancangan Briggs ialah penempatan semula setinggan-setinggan dari kawasan terpencil yang bertaburan ke kampung-kampung baru. 8. Leftenan Jeneral Harold Briggs dilantik sebagai Pengarah c) Leftenan Jeneral Briggs sebagai Pengarah Gerakan telah menubuhkan Majlis d) Pada tahap awal kerajaan menggunakan 13 batalion askar British dan Melayu untuk . Langkah-langkah ketenteraan menyerang gerila-gerila komunis. e) Seramai kira-kira 500 000 orang setinggan telah ditempatkan semula di lebih kurang 500 buah kampung baru. tentera dan polis. Langkah ini memudahkan pengesanan anasiranasir komunis. Sebuah pasukan Mata-mata Khas Melayu yang terdiri daripada 24 000 orang telah dilatih dengan segera untuk mengawal ladang. Langkah ini bertujuan memberi perlindungan kepada mereka yang dipaksa membantu pihak komunis dan lebih penting lagi menghapuskan sistem bekalan komunis yang digelar Min Yuen. 9. d) Pada 21hb Mac 1950. Kampung-kampung baru ini dipagarkan dan dilindungi oleh polis dan tentera. d) Penubuhan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerja Perang telah memperbaiki koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam perancangan gerakan menentang komunis. Ia bukan sahaja melemahkan Min Yuen tetapi memaksa komunis-komunis keluar dari hutan dan bertempur dengan tentera Kerajaan.CONTOH SOALAN ESEI 55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------membawa bersama kad pengenalan.

Ini dapat memastikan bahawa tiada makanan diseludup bagi kegunaan gerila-gerila komunis. Langkah ini membolehkan kerajaan mendapat sokongan kaum Cina.Ia menggalakkan penduduk Tanah Melayu bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis-komunis. .Polisi tersebut telah memberi galakan kepada orang ramai untuk bekerjasama dengan kerajaan. Hadiah wang tunai ditawarkan. Pasukan Polis Persekutuan telah diperbesarkan. f) Tambahan dalam kekuatan tentera membolehkan kerajaan melancarkan seranganserangan yang labih agresif terhadap komunis-komunis di hutan serta menguatkuasakan peraturan-peraturan makanan dengan lebih tegas. 11. j) Perang psikologi ini merupakan faktor penting bagi kejayaan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menghapuskan pemberontakan komunis. Lebih ramai anggota tentera dihantar dari Britain dan negara-negara Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand. i) Jeneral Templer juga mengamalkan polisi mewujudkan ‘kawasan-kawasan putih’ yang merupakan kawasan yang bebas dari kegiatan komunis. Plihanraya bagi Majlis-majlis Tempatan diadakan bagi mewujudkan perasaan tanggungjawab di kalangan rakyat. h) Gerila-gerila komunis digesa menyerah diri melalui risalah-risalah yang digugurkan dari udara ke dalam hutan.CONTOH SOALAN ESEI 56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Kekuatan tentera kerajaan telah bertambah dengan perlantikan Jeneral Sir Templer sebagai Pesuruhjaya Tinggi dalam tahun 1952. Ini adalah penting kerana kebanyakan gerila komunis terdiri daripada orang Cina. Bilangan Mata-mata Khas dan pengawal-pengawal kampung telah ditambah.Kerelaan kerajaan untuk mengampunkan dan membantu mereka memulakan penghidupan baru telah mempengaruhi ramai komunis untuk menyerah diri. f) Perang psikologi Jeneral Templer menggunakan perang psikologi untuk menawan hati dan fikiran rakyat. beliau meminda peraturan-peraturan kewaranegaraan yang membolehkan lebih ramai lagi orang bukan Melayu terutamanya orang Cina menjadi warganegara Tanah Melayu. Dalam tahun 1952. g) Satu lagi aspek perang psikologi ialah menggalakkan rakyat memberi maklumat yang dapat membolehkan penangkapan komunis-komunis.Dalam kawasankawasan sedemikian peraturan-peraturan darurat dilonggarkan.

1. Huraikan peristiwa-peristiwa penting selepas tahun 1948 yang membawa kepada kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. kerajaan telah mengisytiharkan tamatnya darurat. Kerajaan Tanah Melayu telah mengadakan rundingan faktor-faktor terpenting bagi kejayaan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menghapuskan pemberontakan komunis. PENGENALAN Parti Perikatan (UMNO-MCA-MIC) di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman telah memainkan peranan utama dalam proses pencapaian kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. 1. Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 melalui cara rundingan dengan Kerajaan British. 2. KESIMPULAN 1.CONTOH SOALAN ESEI 57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Rundingan Baling dengan pemimpin-pemimpin Parti komunis Malaya di Baling untuk menamatkan Darurat. B. Rancangan Briggs dan perang psikologi oleh Jeneral Templer merupakan c) Pada bulan Disember 1955. Parti Komunis Malaya telah gagal dalam perjuangannya untuk menubuhkan sebuah Republik 3. 2. F. 1948. Komunis. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING Darurat 1948 a) Proses pencapaian kemerdekaan Tanah Melayu telah dipercepatkan pada tahun . A. Pada 31 Julai 1960. d) Perundingan tersebut gagal kerana Kerajaan Tanah Melayu enggan mengiktiraf Parti Komunis Malaya sebagai sebuah parti yang sah.

2. Pilihanraya Majlis-majlis tempatan 1951-1952 latihan bagi demokrasi berparlimen. 3. British memperkenalkan Sistem a) Pada tahun 1951. Sistem Ahli 1951 Ahli dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada bulan April 1951. Parti Radikal memenangi 6 daripada 9 buah kerusi yang dipertandingkan. b) Dalam pilihanraya tersebut.CONTOH SOALAN ESEI 58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Kerajaan British sedar bahawa kemajuan perlembagaan dan politik adalah perlu untuk menghapuskan pemberontakan komunis. 4. 5. pilihanraya di peringkat tempatan telah diperkenalkan sebagai a) Pilihanraya Persekutuan yang pertama diadakan pada 27 Julai 1955. c) Pilihanraya Majlis-Majlis Tempatan diperluaskan ke negeri-negeri lain.Independence of Malaya Party (IMP) memenangi dua buah kerusi lagi dan satu lagi oleh calon bebas. Baki sebuah kerusi di kawasan Kerian (Perak) dimenangi oleh PAS. b) Plihanraya tempatan yang pertama ialah bagi 9 buah kerusi dalam Majlis Perbandaran Pulau Pinang yang telah diadakan pada 1 Disember 1951. Pilihanraya bagi 12 kerusi dalam Majlis Perbandaran Kuala Lumpur diadakan pada 16 Februari1952. c) Kemajuan perlembagaan dan politik akan mengukuhkan keazaman rakyat untuk menentang komunis dan mensia-siakan perjuangan Parti Komunis Malaya untuk menghalau British. d) Perikatan UMNO-MCA memenangi 9 daripada 12 buah kerusi yang dipertandingkan. Pilihanraya Persekutuan 1955 a) Sebagai satu langkah ke arah berkerajaan sendiri. b) Seramai sembilan orang ahli yang dilantik dalam Majlis Perundangan Persekutuan diberi tanggungjawab menjalankan tugas-tugas di beberapa jabatan kerajaan seolah-olah mereka adalah ‘menteri’. Perikatan UMNO-MCA-MIC berjaya memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan. Rundingan kemerdekaan .

b) Pada bulan Januari 1956. c) Suruhanjaya Reid mengemukakan satu rang Perlembagaan pada bulan Februari 1957. Pesuruhjaya Tinggi. Ketua Setiausaha dan Peguam Negara. Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan di meja rundingan tanpa Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah a) Persidangan di London mempersetujui tentang pembentukan Suruhanjaya Reid bagi pertumpahan darah. 2. Melayu yang pertama. d) Rang Perlembagaan yang dipinda telah diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 1957 dan berkuatkuasa pada 27 Ogos 1957. a) b) Tuliskan catatan ringkas mengenai dua daripada yang berikut: Suruhanjaya Reid Rundingan Baling . 4 wakil Kerajaan Persekutuan. Suruhanjaya Perlembagaan (Suruhanjaya Reid) menggubal perlembagaan baru bagi Tanah Melayu yang berdaulat dan merdeka. Tunku Abdul Rahman mengetuai satu rombongan ke London untuk merundingkan perkara kemerdekaan Tanah Melayu. e) Perlembagaan tersebut merupakan hasil tolak ansur antara kaum-kaum Melayu dan bukan Melayu atas beberapa perkara seperti kerakyatan dan kedudukan istimewa orang Melayu. Ia dikaji semula oleh sebuah Jawatankuasa Kerja yang terdiri daripada 4 wakil raja-raja. 6.CONTOH SOALAN ESEI 59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihanraya 1955 telah memberikannya mandat untuk memulakan rundingan dengan pihak British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. c) Kerajaan British bersetuju mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. KESIMPULAN 1. b) Suruhanjaya Reid bersidang sebanyak 118 kali dari lewat bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. 4. C.

Malik (India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan). 2. Pesuruhjaya Tinggi. b) Rundingan Baling 1. 8. ia berasaskan memorandum yang dikemukakan oleh Parti Perikatan. Suruhanjaya Reid mengumumkan Rang Perlembagaannya pada bulan Februari 1957. 5. Dua memorandum yang penting ialah dari rajaraja Melayu dan Parti Perikatan. Sir William McKell (Australia). Sir Ivory Jennings (Britain). Menjelang tahun 1955. B. 4. Pada umumnya. Rang Perlembagaan yang dipinda diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 1957 dan berkuatkuasa pada 27 Ogos 1957. Rancangan Briggs . Ketua Setiausaha dan Peguam Negara. Rang Perlembagaan tersebut dikaji semula oleh sebuah Jawatankuasa Kerja yang terdiri daripada 11 orang iaitu 4 wakil raja-raja. Pada bulan Januari 1956. Tunku Abdul Rahman mengetuai satu rombongan ke London untuk merundingkan perkara kemerdekaan Tanah Melayu. Jawatankuasa Kerja ini telah menolak beberapa perakuan Suruhanjaya Reid seperti pemberian dwi-kerakyatan (iaitu seseorang boleh menjadi rakyat Komanwel British dan Tanah Melayu pada masa yang sama). 3. 6. Ahli-ahli Suruhanjaya Perlembagaan yang dikenali sebagai Suruhanjaya Reid terdiri daripada Lord Reid (Britain-pengerusi).CONTOH SOALAN ESEI 60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) a) Suruhanjaya Reid 1. 4 wakil Kerajaan Perikatan. pertubuhan dan orang perseorangan. Kerajaan British bersetuju untuk memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. 9. Suruhanjaya Reid bersidang sebanyak 118 kali dari lewat bulan Jun hingga Suruhanjaya tersebut menerima 131 memorandum bertulis daripada pertubuhanbulan Oktober 1956. Parti Komunis Malaya menjadi lemah dan kehilangan semangat dalam perjuangannya untuk menggulingkan British. penggunaan bahasa Tamil dan Mandarin dalam Majlis Perundangan selama 10 tahun selepas merdeka dan ketiadaan peruntukan bagi hak-hak istimewa orang Melayu. Persidangan di London juga mempersetujui tentang keanggotaan dan syaratsyarat tugas Suruhanjaya Perlembagaan yang akan menggubal satu perlembagaan baru bagi Tanah Melayu yang berdaulat dan merdeka. 7.

penjualan. Langkah terpenting dalam Rancangan Briggs ialah penempatan semula setinggan-setinggan dari kawasankawasan terpencil yang bertaburan ke kampung-kampung baru. Kampung-kampung baru ini dipagarkan dan dilindungi oleh polis dan tentera. Chin Tien dan Rashid Maidin. Melayu). 3. Menjelang bulan Februari 1952. bagi menghapuskan sistem bekalan komunis yang digelar Min Yuen. c) Rancangan Briggs 1. Rancangan Briggs ini mula-mula dilaksanakan di negeri Johor pada 1 Jun 1950. Pemimpin-pemimpinnya sedar bahawa satu penyelesaian politik harus dicapai dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman tidak rela mengiktiraf Parti Komunis Malaya sebagai sebuah parti politik yang sah. lebih dari 400 000 orang setinggan Cina ditempatkan semula di lebih kurang 400 buah kampung baru. Rancangan Briggs diperkenalkan oleh Leftenan Jeneral Harold Briggs yang dilantik sebagai Pengarah Gerakan pada 21 Mac 1950 untuk menghapuskan ancaman komunis di Tanah Melayu. David Marshall (Ketua Menteri Singapura) dan Tan Cheng Lock (Yang Dipertua Persatuan Cina Malaya). pencapaian pemerintahan sendiri oleh Persekutuan Tanah Melayu telah mensia-siakan perjuangan Parti Komunis Malaya. 3. penyimpanan dan pengangkutan makanan bagi memastikan ia tidak jatuh ke tangan komunis. 7. . Langkah ini bertujuan memberi perlindungan kepada mereka yang dipaksa membantu pihak komunis dan lebih penting lagi. 4. 5. Melalui sepucuk surat bertarikh 24 September 1955.Chin Peng (Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya) membuat tawaran untuk berunding dengan kerajaan bagi menamatkan Darurat. Briggs tiba di Kuala Lumpur pada 3 April 1950. 5.CONTOH SOALAN ESEI 61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rundingan Baling gagal kerana Chin Peng enggan membubarkan Parti Komunis Malaya. 2. 6. Malahan. 4. Kerajaan Persekutuan Tanah Malayu telah bersetuju dan satu rundingan Pihak Kerajaan diwakili oleh Tunku Abdul Rahman (Ketua Menteri Tanah telah diadakan di Baling pada 28-29 Disember 1955. Parti Komunis Malaya diwakili oleh Chin Peng. Kawalan yang ketat dikenakan ke atas pembelian.

kebangsaan dalam masa sepuluh tahun. Ini telah memudahkan usaha-usaha kerajaan untuk menghapuskan pemberontakan komunis. a) b) c) Tuliskan catatan ringkas tentang dua daripada yang berikut: Manifesto Perikatan 1955 Laporan Suruhanjaya Cobbold Suruhanjaya Pilihanraya a) Manifesto Perikatan 1. Setinggan-setinggan Cina dalam kampung-kampung baru ini di beri kemudahankemudahan persekolahan dan kesihatan untuk mendapat sokongan mereka dalam perjuangan menentang komunis. Perikatan berjanji untuk mencapai kemerdekaan dalam tempoh empat tahun Perikatan akan merancang untuk mewujudkan satu jenis sekolah kebangsaan Perikatan berjanji untuk menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa Perikatan juga berjanji untuk menjadikan sebahagian besar daripada selepas pilihanraya umum 1955. 4.CONTOH SOALAN ESEI 62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Komunis-komunis mula menghadapi kesukaran mendapatkan bekalan makanan. . 2. 7. perkhidmatan awam bercorak tempatan dalam tempoh penggal pertama pemerintahannya. 3. Perikatan OMNO-MCA-MIC telah mengeluarkan satu manifesto kepada orang ramai. 5. Rancangan Briggs merupakan faktor penting bagi kegagalan pemberontakan komunis. 7. 6. kedudukan orang Melayu dan rakyat Tanah Melayu. Rancangan Briggs bukan sahaja melemahkan Min Yuen tetapi memaksa komunis-komunis keluar dari hutan dan bertempur dengan tentera kerajaan. 8. Pilihanraya umum yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan pada 27 Julai 1955. Perikatan akan menegak dan melindungi kedudukan raja-raja Melayu sebagai Perikatan berjanji untuk mengkaji semula soal imigresen bagi melindungi raja berperlembagaan. 5. Bagi memenangi pilihanraya tersebut. ubat dan maklumat dari setinggan. yang dapat diterima oleh penduduk Tanah Melayu.

8. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi hendaklah dihadkan Suruhanjaya Cobbold juga mengesyorkan supaya perwakilan Sabah dan penggunannya kepada beberapa tahun yang tertentu. Mengikut laporan ini. 9. menyokong penubuhan Malaysia. 9. Melayu yang wujud pada masa itu harus dijadikan sebagai asas untuk perlembagaan Persekutuan Malaysia yang baru. 2. 3.CONTOH SOALAN ESEI 63 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. 10. 10. Perikatan berjaya memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dalam Pilihanraya Persekutuan 1955. . Dua orang pendapat penduduk Sabah dan Sarawak tentang penubuhan Malaysia. 4. Kerajaan-kerajaan Sabah dan Sarawak harus diberi kuasa menentukan hal Pengerusi dan ahli-ahli Tanah Melayu telah mencadangkan supaya bahasa Ahli-ahli Tanah Melayu juga mencadangkan supaya bahasa Melayu dan kemasukan orang luar ke negeri-negeri tersebut. pegawai Tanah Melayu yang menyertainya ialah Datuk Wong Pow Nee dan Muhammad Ghazali Shafie. Suruhanjaya Cobbold menjalankan tugasnya di Sabah dan Sarawak dari Laporan Suruhanjaya Cobbold diterbitkan dalam bulan Jun 1962. untuk memperbaiki perlembagaan dengan tidak mengabaikan kedudukan istimewa orang Melayu. Perlembagaan Tanah bulan Februari hingga bulan April 1962. Sarawak dalam Parlimen Malaysia seharusnya mengambil kira bukan hanya bilangan penduduk negeri-negeri berkenaan tetapi juga keluasan dan potensinya. Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan pada bulan Januari 1962 bagi mengkaji Pengerusi Suruhanjaya ini (5 orang ahli) ialah Lord Cobbold. b) Laporan Suruhanjaya Cobbold 1. lebih kurang 80% penduduk Sabah dan Sarawak Suruhanjaya Cobbold telah membuat beberapa syor. 7. 6. bahasa Inggeris serta bahasa-bahasa kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak (dalam hal-hal tertentu) dijadikan bahasa rasmi. 5. Perikatan berazam untuk menamatkan darurat secepat mungkin dengan Perikatan juga berjanji untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya bebas yang khas menawarkan pengampunan umum. 11.

2. diberi apabila ketiga-tiga kaum tersebut dapat bekerjasama dalam bidang politik dan hidup secara damai. i) Bagi memastikan pilihanraya dijalankan dengan adil. 6.CONTOH SOALAN ESEI 64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. perlu bagi maksud menjalankan tugas-tugasnya. Huraikan tolak ansur antara kaum yang telah memudahkan dan mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. PENGENALAN Pada hakikatnya kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun Kerajaan British telah mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya 1957 dipercepatkan oleh tolak ansur antara kaum-kaum Melayu. 2. ii) Menyiapkan dan menyemak daftar pengundi bagi semua kawasan pilihanraya. Timbalan Pengerusi dan tiga orang ahlinya yang lain dilantik oleh Di antara tugas-tugas utama Suruhanjaya Pilihanraya ialah: Menjalankan pilihanraya bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Kaum melayu diwakili oleh Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) manakala kaum Cina oleh Persatuan Cina Bersatu (MCA) dan India oleh Kongres India Malaya (MIC). semua pihak berkuasa awam menjalankan tugas-tugasnya. 4. dan iii) Menyemak dan mengubah kawasan-kawasan pilihanraya. A. Hampir kesemua perakuan Suruhanjaya Cobbold telah diterima oleh Britain dan Kerajaan Tanah Melayu. Perlembagaan Pengerusi. 3. Cina dan India. 1. Suruhanjaya Pilihanraya diberi kuasa untuk melantik kakitangan bagi Suruhanjaya Pilihanraya boleh membuat kaedah-kaedah setakat mana yang Di atas permintaan Suruhanjaya Pilihanraya. hendaklah memberi apa-apa bantuan yang boleh bagi menjalankan tugas-tugasnya. . Persekutuan telah memperuntukkan penubuhan Suruhanjaya Pilihanraya. 3. c) Suruhanjaya Pilihanraya 1. Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-raja. 6. 5.

Agama Islam a) Agama Islam dijadikan agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu. Bahasa Melayu a) Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Kedaulatan Raja-raja Melayu a) Kedaulatan raja-raja Melayu diterima oleh orang bukan Melayu. b) Bahasa Melayu akan dijadikan bahasa rasmi yang tunggal pada tahun 1967. kebebasan beragama dijamin. pemberian biasiswabiasiswa dan pengeluaran permit serta lesen. c) Hak-hak istimewa orang Melayu diperuntukkan dalam Perkara 153. Pembelajaran dan penggunaan bahasa lain secara umum tidak dilarang. b) Namun demikian. pemimpin-pemimpin UMNO telah mempersetujui syarat-syarat yang longgar bagi kerakyatan. Kerakyatan a) Bagi membalas penerimaan kedudukan istimewa orang Melayu oleh MCA dan MIC. Kedudukan istimewa orang Melayu a) Orang bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu yang ketinggalan dalam bidang-bidang ekonomi dan pendidikan. 2. 3. . PERKARA-PERKARA YANG MENJADI TOLAK ANSUR ANTARA KAUM 1. 5. Perlembagaan Malaysia. c) Semua orang bukan Melayu yang telah memenuhi kelayakan-kelayakan bermastautin sebelum Hari Merdeka akan diberi kerakyatan tanpa sebarang syarat sekiranya mereka membuat permohonan sebelum 31 Ogos 1958. 4. b) UMNO menerima prinsip jus soli yang memberi kerakyatan secara automatik kepada semua orang yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu pada atau selepas Hari Merdeka.CONTOH SOALAN ESEI 65 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. b) Orang Melayu diberi hak-hak istimewa dalam beberapa lapangan seperti pemegengan jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam. Kedudukan raja-raja Melayu adalah terjamin.

CONTOH SOALAN ESEI 66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Sebarang undang-undang yang berkaitan denan keistimewaan-keistimewaan dan kedudukan raja-raja Melayu tidak boleh diluluskan oleh Perlimen tanpa mendapat persetujuan Majlis Raja-raja.

C. 1.

KESIMPULAN Kedudukan istimewa orang Melayu dan kerakyatan merupakan perkaraperkara terpenting yang menjadi tolak ansur antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu. 2. Tolak ansur antara kaum telah memudahkan dan mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

7.

Huraikan faktor-faktor yang telah menyulitkan proses pencapaian

perpaduan di Tanah Melayu sebelum tahun 1957. A. PENGENALAN 1. Masyarakat majmuk Tanah Melayu terdiri daripada tiga kumpulan etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. 2. Setiap kumpulan etnik mempuntai bahasa, agama, kebudayaan, cara hidup, adat resam dan kepercayaan yang berbeza. Ini telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di kalangan masyarakat Tanah Melayu. B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYULITKAN PROSES PENCAPAIAN

PERPADUAN 1. Tempat tinggal yang berasingan a) Orang Melayu, Cina dan India tinggal di tempat berasingan. Kebanyakan orang Melayu tinggal di kawasan-kawasan luar bandar, orang Cina di bandar-bandar dan orang India di estet-estet. b) Interaksi antara kaum adalah terhad kepada pergaulan di pejabat dan pasar semasa jual-beli. c) Ini melahirkan sikap prasangka dan memperkukuhkan keperibadian etnik.

CONTOH SOALAN ESEI 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Perbezaan agama dan kebudayaan a) Setiap kumpulan etnik mempunyai agama dan kebudayaan yang berlainan. Orang Melayu adalah beragama Islam manakala sebilangan besar India beragama Hindu. Kebanyakan orang Cina pula menganut agama yang merupakan campuran ajaran Buddha, Lao-tze dan Confucius. Terdapat juga ramai orang Cina dan India yang beragama Kristian. b) Orang Melayu mengamalkan sistem hidup yang berteraskan kebudayaan tradisi mereka manakala orang Cina dan India menganut nilai-nilai kebudayaan yang dibawa bersama dari negeri asal. c) Setiap kumpulan etnik adalah jahil mengenai kebudayaan dan adat resam kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Malahan, masing-masing menganggap kebudayaan mereka sebagai yang terbaik. Perkahwinan campur adalah terhad. d) Perbezaan agama dan kebudayaan ini bukan sahaja menguatkan lagi sikap prasangka tetapi juga menghalang pergaulan antara kaum yang luas. 3. Sistem pendidikan yang berasingan a) Sehingga Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak), tiada terdapat satu sistem pendidikan nasional di Tanah Melayu. Apa yang wujud ialah empat aliran pendidikan yang berlainan iaitu Melayu, Cina, India dan Inggeris. b) Setiap golongan etnik umumnya menghantar anak-anak ke sekolah yang menggunakan bahasa ibunda meraka. Murid-murid (kecuali di sekolah Inggeris) tidak berpeluang bercampur gaul dengan murid-murid dari kumpulan etnik lain. c) Kurikulum bagi setiap jenis sekolah tersebut adalah berlainan. Sekolah Melayu menitikberatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira manakala kurikulum sekolah Cina dan India adalah berasaskan apa yang terdapat di negeri China dan India. Malahan, buku-buku teks dan guru-guru dibawa dari negeri China dan India. d) Ini telah menghasilkan pandangan dunia yang berlainan serta memperkukuhkan lagi keperibadian etnik. e) Ketiadaan bahasa pengantar yang tunggal serta kurikulum yang mempunyai matlamat kebangsaan telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di Tanah Melayu. 4. Persatuan-persatuan etnik

CONTOH SOALAN ESEI 68 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Kewujudan berbagai persatuan politik, sosial dan ekonomi yang berasaskan kumpulan etnik juga telah memperkuatkan lagi identiti etnik dan syak wasangka. b) Ini adalah kerana persatuan-persatuan tersebut hanya memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik yang diwakilinya. 5. Akhbar pelbagai bahasa a) Terdapat akhbar yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, Cina, Tamil, Punjabi dan Inggeris. Setiap akhbar tersebut menitikberatkan kegiatan kumpulan etnik tersebut. b) Malahan, akhbar-akhbar Cina dan India mengutamakan perkembangan politik di negeri China dan India. Ini telah memperkukuhkan lagi perasaan kecinaan dan keindiaan mereka. 6. Aktiviti ekonomi yang berlainan a) Kebanyakan orang Melayu merupakan petani dan nelayan. Sebilangan besar orang Cina terlibat dalam sektor perniagaan dan perlombongan manakala kebanyakan orang India merupakan buruh di estet-estet. b) Perbezaan dalam penguasaan ekonomi ini telah menimbulkan persaingan dan ketidakpuasan di kalangan kumpulan etnik tertentu. 7. Pendudukan Jepun a) Pendudukan Jepun telah mengakibatkan permusuhan antara orang Melayu dan orang Cina. Layanan Jepun yang lebih baik terhadap orang Melayu telah mengakibatkan kemarahan di kalangan orang Cina. b) Jepun telah mengambil orang Melayu untuk menjadi askar dan polis. Sebahagian daripada pasukan Jepun yang menyerang Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya (pertubuhan komunis yang dikuasai oleh orang Cina) terdiri daripada orang Melayu. c) Ini telah mrngukuhkan lagi permusuhan perkauman Melayu-Cina. C. 1. 2. KESIMPULAN Masalah perpaduan nasional telah bertambah runit selepas merdeka dengan Kerajaan pada masa ini sedang mempergiatkan usaha-usaha menyatukan peletusan Peristiwa 13 Mei 1969. rakyat Malaysia.

Keseimbangan kaum . f) Beliau berpendapat bahawa penubuhan Malaysia dapat menyekat perkembangan pengaruh komunis di Singapura dan wilayah-wilayah Borneo. g) Bagi Lee Kuan Yew pula. dan ekonomi. Sarawak dan Brunei.CONTOH SOALAN ESEI 69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huraikan sebab-sebab penubuhan Malaysia pada tahun 1963 PENGENALAN 1. politik. Sabah. terutamanya di Singapura. Ancaman komunis a) Perkembangan pengaruh komunis di Asia Tenggara. Singapura. d) Dalam dua pilihanraya kecil yang diadakan di Singapura pada tahun 1961 (iaitu di Hong Lim dan Anson). 2. Ancaman komunis juga terdapat di wilayah-wilayah Borneo terutamanya di Sarawak. 2. Pemimpin PAP ialah Lee Kuan Yew. PAP mengalami kekalahan teruk di tangan calon-calon pro komunis. SEBAB-SEBAB PENUBUHAN MALAYSIA 1. kemasukan Singapura dalam Malaysia akan memperkukuhkan lagi kedudukan PAP. telah membimbangkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman. e) Tunku Abdul Rahman khuatir Singapura akan jatuh ke tangan komunis dan seterusnya mengancam keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. c) Beberapa orang ahli PAP yang pro komunis telah meninggalkan parti tersebut dan menubuhkan Barisan Sosialis. Penubuhan Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor keselamatan. b) Pengaruh Parti Tindakan Rakyat (People’s Action Party-PAP) yang memerintah Singapura mulai merosot pada awal tahun-tahun 1960-an. Pada 27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman mengemukakan idea penubuhan Malaysia yang akan terdiri daripada Tanah Melayu.

. 2. Percantuman akan mendatangkan faedah-faedah ekonomi bagi kedua-dua negara. Sokongan Kerajaan British a) Sokongan Kerajaan British juga penting dalam mempengaruhi pembentukan Malaysia. d) Jumlah penduduk bumiputera di negeri-negeri Borneo adalah kira-kira tiga kali ganda lebih daripada jumlah orang Cina. Kemerdekaan segera bagi Singapura. Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 16 September 1963 tanpa Singapura menarik diri dari Malaysia pada 19 Ogos 1965. b) Ekonomi sabah dan Sarawak dapat dimajukan melalui penyertaan dalam Malaysia. 5.CONTOH SOALAN ESEI 70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Percantuman Singapura sahaja dengan Persekutuan Tanah Melayu akan mengancam kedudukan orang Melayu dari segi bilangan penduduk. KESIMPULAN 1. c) Sabah. Sabah dan Sarawak a) Singapura. b) Kerajaan British menyokong penubuhan Malaysia memandangkan ianya akan menyekat perkembangan pengaruh komunis di Singapura dan wilayah-wilayah Borneo serta dapat melindungi pelaburan British di kawasan-kawasan berkenaan. geografi dan sejarah yang erat dengan Semenanjung Tanah Melayu. 4. Sarawak dan Brunei perlu digabungkan dalam Malaysia bagi memastikan keseimbangan antara kaum bumiputera dan bukan bumiputera. Sabah dan Sarawak dapat mencapai kemerdekaan dengan lebih segera lagi menerusi penubuhan Malaysia. 3. b) Kerajaan British tidak begitu berminat untuk memberi kemerdekaan kepada Singapura dan wilayah-wilayah Borneo secara persendirian memandangkan keselamatan negeri-negeri tersebut mungkin terancam. c) Sabah dan Sarawak diberi jaminan bahawa Kerajaan Pusat akan membiayai berbagai projek pembangunan di negeri-negeri tersebut. b) Ini adalah kerana 75% daripada penduduk Singapura adalah orang Cina. penyertaan Brunei. Perkembangan ekonomi a) Singapura mempunyai pertalian ekonomi.

2. Penentangan Parti Rakyat Brunei a) Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan A. b) Presiden Sukarno menuduh penubuhan Malaysia sebagai satu helah British untuk menguasai kawasan tersebut secara tidak langsung. Sabah dan Sarawak. B. 1. d) Pemberontakan Brunei dapat dipatahkan dalam masa lima hari dan Azahari melarikan diri ke Indonesia. Azahari mengadakan pemberontakan terhadap Kerajaan Brunei. Pembentukan Malaysia telah menghancurkan cita-cita Sukarno untuk menubuhkan Indonesia Raya (penyatuan Indonesia dengan Tanah Melayu). Konfrontasi Indonesia a) Penubuhan Malaysia ditentang oleh Indonesia yang menjalankan dasar konfrontasi dari bulan Januari 1963 hingga bulan Ogos 1966. c) Terdapat beberapa sebab bagi konfrontasi Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa faktor yang telah menghalang dan hampir menjejaskan penubuhan Malaysia. Sukarno juga tersinggung kerana dia tidak diajak berunding semasa penubuhan Malaysia.CONTOH SOALAN ESEI 71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huraikan faktor-faktor yang telah menghalang penubuhan Malaysia A. Beliau menyokong pemberontakan yang dibuat oleh Parti Rakyat Brunei. c) Pada 8 Disember 1962. 2. b) Azahari ingin menubuhkan sebuah Kerajaan Kalimantan Utara yang diketuai oleh Sultan Brunei dan Mengandungi Brunei. PENGENALAN Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 16 Septambar 1963.M Azahari menentang kemasukan Brunei ke dalam Malaysia. d) Sukarno telah dipengaruhi oleh Parti Komunis Indonesia untuk menentang Malaysia yang brsifat anti-komunis. MALAYSIA 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANG PENUBUHAN .

Indonesia. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Momogun menentang rancangan Malaysia. Kerajaan Filipina telah meneruskan tuntutannya terhadap Sabah selepas penubuhan Malaysia. e) Kebanyakan ahli SNAP yang dipimpin oleh Stephen Kalong Ningkan terdiri daripada orang Iban manakala Parti Rakyat Bersatu Sarawak mengandungi ramai ahli berketurunan Cina. Namun demikian. rancangan penubuhan Malaysia ditentang oleh beberapa parti politik di Sabah dan Sarawak. Presiden Filipina. b) Sebelum pertengahan tahun 1962. C. 4. Parti Bersatu dan Parti Demokratik pula bersetuju dengan konsep Malaysia dengan syarat Sabah diberi kerajaan pemerintahan sendiri terlebih dahulu. d) Di Sarawak rancangan Malaysia ditentang oleh beberapa parti seperti Parti Kebangsaan Sarawak (Sarawak National Party – SNAP) dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak (Sarawak United People’s Party – SUPP). Sulu merupakan sebahagian daripada negara Filipina. Tentangan parti-parti di Singapura. d) Laporan Bangsa-bangsa Bersatu yang diumumkan pada 14 September 1963 menyatakan bahawa kebanyakan penduduk Sabah dan Sarawak ingin menyertai Malaysia. Filipina dan beberapa buah parti politik di Singapura. Sabah dan Sarawak a) Barisan Sosialis di Singapura telah menentang penubuhan Malaysia yang dianggap sebagai satu rancangan British untuk mengekalkan pengaruh mereka. Sabah dan Sarawak. Macapagal telah menentang penubuhan Malaysia. . Tuntutan Filipina ke atas Sabah a) Pada tahun 1962.CONTOH SOALAN ESEI 72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. b) Beliau menuntut British mengembalikan Sabah kepada Filipina kerana ia adalah sebahagian daripada Kesultanan Sulu. c) Di Sabah. c) Tuntutan Filipina tersebut tidak dilayan oleh Kerajaan British. 1. KESIMPULAN Penubuhan Malaysia telah mendapat tentangan dari Parti Rakyat Brunei.

CONTOH SOALAN ESEI 73 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Namun demikian. 2. Perbezaan agama dan kebudayaan a) Setiap kumpulan etnik mempunyai agama dan kebudayaan yang berlainan. wujud jurang pendapatan yang tidak seimbang di antara kaum majoriti golongan miskin terdiri daripada kaum Melayu. Jurang perbezaan ekonomi antara kaum a) Kebanyakan orang Melayu merupakan petani. . Malaysia tetap ditubuhkan pada tahun 1963 akibat kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman dan tolak ansur antara pemimpin-pemimpin politik Singapura. 2. penting. Huraikan faktor-faktor yang mengakibatkan Peristiwa 13 Mei 1969 pengajaran-pengajaran yang diperolehi daripadanya. SEBAB-SEBAB PELETUSAN PERISTIWA 13 MEI 1969 1. PENGENALAN Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu menifestasi masalah Peristiwa pertelingkahan kaum ini yang mengakibatkan perpaduan kaum di Malaysia. b) Setiap kumpulan etnik adalah jahil mengenai kebudayaan dan adat resam kumpulan-kumpulan etnik yang lain. kehilangan jiwa dan kerosakan harta benda telah memberi beberapa pengajaran B. dan A. Sabah dan Sarawak. Sebilangan besar orang Cina terlibat dalam sektor perniagaan dan perlombongan manakala kebanyakan orang India merupakan buruh di estet-estet. c) Perbezaan agama dan kebudayaan ini bukan saja menguatkan lagi sikap prasangka tetapi juga menghalang pergaulan antara kaum yang luas. nelayan atau penoreh getah. 10. 1. c) Ini telah menimbulkan persaingan ekonomi dan ketidakpuasan di kalangan kumpulan etnik tertentu. b) Akibat daripada kegiatan ekonomi yang berlainan ini.

b) Penyokong-penyokong Parti Gerakan dan DAP telah menghina orang Melayu semasa berarak di jalan-jalan raya Kuala Lumpur. 4. 5. Cina dan India dibiarkan tinggal secara berasingan dengan menjalankan kegiatan ekonomi yang berlainan. rusuhan kaum meletus pada hari tersebut. Kempen Pilihanraya 1969 a) Semasa kempen pilihanraya 1969. c) Kaum-kaum Melayu. MEI 1969 1. b) Tindakan sedemikian telah meningkatkan perasaan perkauman dan syak wasangka yang akhirnya mengakibatkan Peristiwa 13 Mei 1969. c) Parti UMNO pula mengadakan perarakan balas pada 13 Mei 1969. d) Ketiga-tiga kaum ini mempunyai sistem pendidikan tersendiri dan tidak terdapat kurikulum yang sama. Perarakan kemenangan parti-parti politik a) Perarakan kemenangan parti-parti politik merupakan sebab serta-merta Peristiwa 13 Mei 1969. b) Jarak sosial dan segregasi antara kumpulan etnik seolah-olah sengaja diwujudkan dan dikekalkan oleh British demi kepentingan sendiri. Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa PENGAJARAN YANG DIPEROLEHI DARIPADA PERISIWA 13 . akibat perasaan emosi yang tinggi dan kurangnya kawalan dari kedua-dua pihak.CONTOH SOALAN ESEI 74 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. f) Dasar Pecah dan Perintah British telah memburukkan lagi sikap prasangka serta memperkukuhkan keperibadian etnik. ahli-ahli politik telah membangkitkan soalsoal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan. e) Perpaduan kaum tidak dititikberatkan. Dasar Pecah dan Perintah British a) Dasar Pecah dan Perintah British telah memburukkan lagi masalah perpaduan. kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. C.

Dasar Kebudayaan Kebangsaan sarta menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. 2. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Kepentingan mengeratkan perpaduan kaum diambil untuk mengeratkan perpaduan kaum. D. b) Kita harus bersikap toleransi dan mengetahui serta menghormati adat resam kumpulan-kumpulan etnik lain. a) Peristiwa 13 Mei 1969 juga menunjukkan bahawa perpaduan nasional tidak akan b) Justeru itu. 4. bersatu padu dan progresif. 2. Kerajaan telah memperkenalkan Rukun Negara. b) Selaras dengan kesedaran ini. Dasar Pendidikan Kebangsaan. a) Peristiwa 13 Mei 1969 juga memberi pengajaran bahawa setiap rakyat harus 3. Keperluan menghapuskan kemiskinan tercapai sekiranya terdapat sebilangan besar rakyat yang miskin. . Kerajaan talah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970 bagi membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat Malaysia bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Kepentingan perasaan hormat-menghormati antara satu sama lain menghormati satu sama lain. usaha-usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan. 1. rusuhan kaum merugikan semua pihak dengan ialah rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa. KESIMPULAN Perpaduan nasional merupakan teras pembentukan sebuah negara Malaysia Kita sebagai rakyat Malaysia harus sama-sama membantu serta menyokong a) Peristiwa 13 Mei 1969 juga menunjukkan bahawa langkah-langkah konkrit harus yang teguh.CONTOH SOALAN ESEI 75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) b) Pangajaran utama yang diperolehi daripada Peristiwa 13 Mei 1969 Malahan.

Malaysia mengadakan hubungan baik dengan semua negara termasuklah negara-negara komunis seperti Rusia. Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bangsa Bersatu (PBB) seperti memelihara keamanan dunia. melindungi hak asasi manusia. b) Malaysia merupakan negara yang kecil dan tiada mempunyai kekuatan tentera.CONTOH SOALAN ESEI 76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Malaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa memandangkan ekonomi Malaysia adalah berorientasikan eksport. Justeru itu. c) Dari aspek ekonomi. menegakkan keadilan dan kewibawaan undang-undang dan menggalakkan perkembangan ekonomi dan sosial. Dasar Luar Malaysia A. 2. Malaysia ingin mengadakan hubungan baik dengan semua negara. PENGENALAN Dasar Luar Malaysia bertujuan melindungi dan memajukan Malaysia mengamalkan Dasar Berkecuali dan ingin mengadakan Huraikan faktor-faktor yang diambil kira dalam penentuan kepentingan-kepentingan nasional. B. Malaysia tidak boleh menggunakan kekerasan dalam dasar luarnya. d) Justeru itu. hubungan yang baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. 2. China dan negara-negara Eropah Timur. Malaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari negara-negara luar. a) Malaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa- . iaitu keselamatan dan kesejahteraan ekonomi. FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA DALAM PENENTUAN DASAR LUAR MALAYSIA 1. Malaysia pernah juga menyertai Pasukan Pendamai PBB di Congo dalam tahun-tahun 1960an. Kepentingan nasional a) Dari aspek keselamatan. 1. b) Malaysia menyertai beberapa agensi PBB seperti UNESCO dan UNCTAD.

5. b) Pergolakan politik di Indo-China serta Pendudukan Vietnam di Kampuchea membimbangkan negara-negara ASEAN memandangkan ia mungkin merebak di rantau tersebut. c) Kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat berantung kepada apa yang berlaku di Asia Tenggara. Bekas jajahan British Komanwel British. b) Maka Malaysia ingin mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Dasar Berkecuali mengelakkan penglibatan dalam pertikaian antara kuasa-kuasa besar. Malaysia mengutamakan hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Malaysia menitikberatkan a) Malaysia sebagai bekas jajahan British menganggap dirinya sebagai anggota a) Malaysia tidak ingin berpihak kepada Blok Barat atau Blok Komunis. 6. Islam hubungan baik dengan negara-negara Islam. Ini bertujuan . c) Malaysia juga terlibat di dalam usaha-usaha perantaraan untuk menyelesaikan konflik Iran-Iraq. d) Malaysia juga terletak di persimpangan dua jalan laut yang penting iaitu Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Ini menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh mereka di rantau Asia Tenggara. b) Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam serta menyokong projek-projek tertentu seperti Bank Pembangunan Islam. a) Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara yang mengalami masalah ketidakstabilan a) Memandangkan Islam merupakan agama rasmi negara. b) Malaysia meneruskan hubungan dengan Britain dan Kerajaan-kerajaan Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand.CONTOH SOALAN ESEI 77 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 4. e) Justeru itu. Kedudukan geografi politik sejak Perang Dunia Kedua.

c) Malaysia juga berpendapat bahawa negara-negara luar tidak boleh campur tangan dalam hal-ehwal sesebuah negara. 1. d) Justeru itu. hubungan erat dengan negara-negara Asia Tenggara. . 2. Malaysia menyokong perjuangan-perjuangan Pertubuhan Pembebasan Palestin. Kerajaan Campuran Demokratik Kampuchea dan perjuangan-perjuangan Mujahidin Afghanistan. negaranegara berkecuali dan Kerajaan-kerajaan Komanwel. b) Malaysia berpendapat bahawa rakyat sesebuah negara hendaklah menentukan nasib mereka sendiri. C. KESIMPULAN Malaysia ingin mengadakan hubungan baik dengan negara-negara luar Keutamaan dalam Dasar Luar Malaysia adalah berdasarkan kepada tanpa mengira ideologi mereka.CONTOH SOALAN ESEI 78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Prinsip hidup bersama a) Malaysia berpeang teguh kepada prinsip hidup bersama secara aman dan damai. negara-negara Islam.

CONTOH SOALAN ESEI 79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

CONTOH SOALAN ESEI 80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

CONTOH SOALAN ESEI 81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .