You are on page 1of 19

BRACO KOVAČEVIĆ MIODRAG ROMIĆ ELEMENTI SOCIOLOGIJE KULTURE .

sociološka i kriminološka istraživanja.ELEMENTI SOCIOLOGIJE KULTURE Dr Braco KOVAČEVIĆ Dr Miodrag ROMIĆ Izdavač: Defendologija centar za bezbjednosna. Banja Luka Za izdavača: Dr Duško Vejnović Recenzenti: Dr Ostoja Đukić Dr Boro Tramošljanin .

2010 . Banja Luka Banja Luka. sociološka i kriminološka istraživanja.DR BRACO KOVAČEVIĆ DR MIODRAG ROMIĆ ELEMENTI SOCIOLOGIJE KULTURE Defendologija centar za bezbjednosna.

....................... 64 Širenje globalne kulture ....................................... 45 Pojam i vrste političke kulture ..................................................................... 53 Kultura i ličnost .................................... 49 Politička ideologija i propaganda ........................................................................... 13 Sadržaji i funkcije kulture ................................................................................ 19 Funkcije kulture .............................................. 30 Mediji i masovna kultura .................................................................................................................................................. 47 Politička socijalizacija ............................................................... 45 Karakteristike političke kulture .............................................................................................. 59 Kulturne promjene u savremenim društvima ....................................................................................... kontrakultura i potkultura ..................................... KULTURA ............................. 44 Politička kultura i politička socijalizacija ...............................................................SADRŽAJ Umjesto predgovora ................................... 19 Sadržaji kulture ................................................. 56 Bazična ličnost i lična istorija pojedinca ...................... 73 Postmoderno društvo i otuđenje vrijednosti ........................................................................................ 51 Politička ideologija .................................................................... 51 Propaganda .............................................. 69 Vrijednosti .................................. 9 1.................................. 21 Elitna i masovna kultura..... 36 Kontrakultura ............................. 11 Civilizacija i kultura ...................................................................................... 71 Pojam vrijednosti ...................... 56 Kultura i socijalizacija ...................................................... 65 Kulturni partikulariza ........................................................................................ 63 Simbolički sistem .............. 37 Potkultura ............................................. 66 Multikulturalizam ..................................................................... 71 Vrste vrijednosti ........................................................................................................................................................ VRIJEDNOSTI I NORME ..................... 75 .............................................................. 66 2........................................................................................................ 30 Elitna i masovna kultura .....

............................................................................... RELIGIJA ...................................................................... 83 Društvenost običaja ..................................................................................... 95 Vrste morala ..................................... 85 Vrste običaja .................................................................................... IGRE ............................................................................................................................. 111 Politički simboli .... 117 Uloga i funkcije umjetnosti ..................................................... 115 Pojam umjetnosti .................... 105 Komuniciranje: verbalno i neverbalno ...................................................................................................................................... 80 3......................................................................... 107 Simboli .......................................................................... 90 4.. 105 Jezik i govor .................................................. 98 5... 133 Uloga i funkcije sporta ................................................................. 159 Islam ............................................................................................................................................................................................................................. 152 Nastanak religije ................... 120 7.................................................................................................................... 103 Jezik ....................................... 111 Pojam i uloga simbola ..................... 155 Vrste religija ........................... 149 Pojam religije ............................................... 93 Pojam i elementi morala ..................... 131 Sport i društvo .................... JEZIK I SIMBOLI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 79 Pojam normi ................. 125 Izopačavanje igara ....................................................... 157 Judaizam ....... 130 8............ SPORT ....................... 123 Pojam i vrste igara ..............................................................................................................................................................Norme ...................................................... 97 Kriza morala .................................................................................. UMJETNOST ...................................................... 79 Vrste normi ................... 142 9.................................................................................................................................................................... 112 6............................................... 139 Otuđenje i sport ................................................................................................ 160 .................. 159 Hrišćanstvo .............................................. 119 Kič i šund ............................................................................................................................................ MORAL ...... OBIČAJI ..........................

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 162 Budizam............. 193 Uloga obrazovanja . 176 Magija i religija ........... 173 Pojam magije .............. 191 Pojam obrazovanja ........................ 177 Vrste magije ...........Hinduizam ................................................................... uloga i vrste mitova .................................................................................................................... 200 Obrazovanje i postmoderno društvo ........................................ 167 Upotreba i instrumentalizacija religije ........... 185 Politički mit ...................... 164 Uloga religije ......................................................... MAGIJA ................................................................................................. 186 12.......................... 198 Liberalno gledište .................. 193 Funkcionalističko gledište .............................................................................. OBRAZOVANJE ..................... 199 Interakcionističko gledište ............................................................................................................. 201 LITERATURA: PREPORUKA ZA DALJNJE ČITANJE ....................................................... taoizam .. 178 11................................... konfučijanizam....... MIT ............................................................................................................................................ 168 10...................................................................................... 199 Marksističko gledište ......................................................................................................................... 183 Porijeklo................... 207 .......... 162 Vrste religijskih organizacija .... 181 Pojam mita .....................................................

Koliko godina treba planina da dere Pa da je more spere? Koliko godina treba ljudima otkad se rode Da im se daju slobode? Koliko puta može čovjek da okrene glavu Da ne bi vidio javu? Odgovor. prijatelju.UMJESTO PREDGOVORA ‘’Koliko li je teških puteva suđeno nekom Da bi se zvao čovjekom? Koliko puta galeb mora da pobjegne valu Dok ne zaspi na žalu? Koliko još bombi mora svijet da podnese Dok ih se ne otrese? Odgovor. prijatelju. u vjetru huči. (Bob Dilan. na sve što te muči – Odgovor u vjetru huči. U vjetru huči) 9 . na sve što te muči – Odgovor. koliko puta treba Da digneš pogled put neba? Koliko se ušiju mora imati da se čuje Tuđ vapaj usred oluje? Koliko smrti treba – da počne da te brine Što odveć ljudi gine? Odgovor. na sve što te muči – Odgovor u vjetru huči’’. Da vidiš trun plaveti. prijatelju.

LITERATURA: PREPORUKA ZA DALJNJE ČITANJE .

2000.W. 1989. Subotica. Beograd.. Moć identiteta. l984.  Bauman Z. Politička antropologija. l978. Niš.  Berger P.  Božović R. ‘’Radnička štampa’’. Psihologija međuljudskih odnosa. Obrasci kulture..  Cvitković I.  Bok D. Sociološki pogled na naciju i religiju.  Adorno T.  Božović R. 2005. Beograd. 2001.. l984..  Bodrijar Ž.). l972. 209 ... Gornji Milanovac.. Beograd. 1979.  Castells M. 2004. Iskušenja slobodnog vremena. Sociologija religije. Simbolička razmena i smrt.  Bek U. Uspon umreženog društva. “Nolit”. 2005. Beograd.  Benedikt R. 2007. „Zavod za sociologiju“. The Authoritarian Personality.  Bojanović R. Uvod u socologiju religije. „Čigoja štampa“.L. Autentična i neautentična ličnost. 2008. „KLIO“. 2002. Beograd.. Sarajevo. 2005. Beograd.  Berns D. Beograd..  Balandije Ž. Zagreb...  Buber M. 2004. (etc. Niš. Metamorfoza igre.. l979. „Zograf“.. 2005..  Cvitković I.  Blagojević M.. Sarajevo „DES“. Beograd... Religije suvremenog svijeta. Nedoumice. Zagreb. Univerzitet na tržištu.  Benevolo L... 2005. 1996.. Aquviva S. 2005. “Golden marketing”.“DES“.. „DES“.. Beograd.. Beograd. „Dečje novine“. Beograd. Rizično društvo: u susret novoj moderni. „IPS“. Sociologija religije. Zastarjelost čovjeka.  Božović R.. Beograd. Pace E. Novi religiozni pokreti.. 2004.’’Ideje’’”. Beograd. Sarajevo. 1993. “Harper”. Grad u istoriji Evrope.  Cvitković I. Beograd. Religija i crkva u transformacijama društva. Beograd. „Filip Višnjić“. Lavirinti kulture. „DES“. Riječnik religijskih pojmova. Kultura i društvo. Desakralizacija sveta. “Golden marketing”. “Nolit”.. 1990.  Bojanović R. Novi Sad.  Benc E. 1977. “Clio”. „Mediterran“.  Cvitković I. l988.  Castells M.. Ti i ja.  Anders G.. l985.  Božović R. New York.  Barker A. SaraJevo. 1991. Beograd. Politički ideali. 1950. Nove religije. „Gradina“. Zagreb.  Beznjuk D. „Filip Višnjić“.S..

Banja Luka. 1981. 1970.  From E. 2006.I-II. 2005. 210 .  Đukić O.  Enciklopedija živih religija. “Savremena administracija”.  Damjanović M. Beograd. Anatomija ljudske destruktivnosti. Ideje za kraj ovog veka. „Nolit“. etnolingvističko proučavanje paraliterature.  Domenak Ž.  From E.  Elijade M. Od mita do filozofije. Beograd.  Frojd S.... Prosveta. “Svjetlost”. Beograd. Nemačka. t.  Fink E. „Atrijum“. 1988. 1982. Beograd.. Okultizam. H.. Zagreb. Novi Sad. 2001. “Matica Hrvatska”. Beograd. Zagreb.  Fisman J. Zagreb.  Đurđević-Stojković B. 2003. Beograd. 1967.  Elijade M. Nemačka. 1986. knj. sekte i alternativni duhovni pokreti). “Grafos”.. Ekološka etika (Uvod u ekološku filozofiju).  Encensberger H.. „Nolit“. Beograd. „Naprijed“. Jakobsen T. Pazi sekta. 1970. 5.  Fromm E. Beograd. „Naklada Ljevak“. Čolović I. Begrad..M. l980.M. Mit i zbilja. Vilson A.  De Žarden R. „Nolit“. „Službeni Glasnik“.  From E.B. “BIGZ”. Ogledi o interkulturnoj komunikaciji.  Đorđević D. „Žarko Albulj“. Beograd. BeogradSubotica. 1977. Nelagodnosti u kulturi. l984..  Dirkem E. 1984.  Đordano K.. 1999. Lovci na duše.Dž. ‘’Nolit’’”. u: Odabrana dela Sigmunda Frojda. 1973... Vodič kroz svetske religije.A. Osnovni fenomeni ljudskog postojanja.  Đurđević-Stojković B. „Naprijed“.. 1978. Beograd. Zagreb. Autoritet i porodica. “Književne novine” l99l. Sarajevo. 2002..  Frankofort H. “Matica Srpska”. 1990.  Enciklopedija političke kulture. 1993. Verske sekte i pokreti. Sekte i kultovi. magija i pomodne kulture. Revolucija nade. Istorija kulture.  Enciklopedija novih religija (Nove religije. Beograd. Beograd.. l979. 1980. l978. Bekstvo od slobode.  Fromm E. „Gradina“... Niš. Divlja književnost. Sociologija jezika. Imati i biti. Beograd. Zagreb... “Naprijed”..... Filozofski temelji morala i prava. Beograd. 2004. Zagreb. Elementarni oblici religijskog života.  Eliade M.

„Filip Višnjić“. Sociologija kulture i umetnosti. 1974. “Veselin Masleša”. Adorno.. 2005. 1978. „Pobjeda“. T..  Gurvitch G. Neurotična ličnost našeg doba..  Gidens E. Vrednosti i potrebe.. Fenomenologija kiča. From E. Zagreb. Kraj istorije i poslednji čovek.. Zagreb. Svakodnevni život. Filozofija. Političke ideologije. S.. „Narodna knjiga Alfa“. Beograd.  Gidens E.  Hornaj K..argumenti protiv. Podgorica.  Hornaj K. Beograd..  Goati V.. Beograd. 2000. 1965.  Globalizacija i tranzicija. 1978.  Gidens E. 2005.. “Nolit”. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“.  Globalizacija .. Beograd. Beograd. „Grafički zavod“. Sukob civilizacija. l978. 2001. Beograd. I-II. „CLIO“. Beograd.  Hider N. 2005.. “Golden marketing”. „Globus“.. nastava. Beograd.. Kako globalni poredak preoblikuje naše živote. ‘’Matica hrvatska’’. obrazovanje. 1998. 1997.  Hejvud E. Ljudske potrebe. Titograd.. Beograd. «Nolit».  Gic L. l974. Beograd. Radialne perspektive u psihologiji. 2005. 1976. 2003. Interpersonalno i grupno ponašanje.“Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“. 1981. Homo ludens. 1964.  Huizinga J.. Ideologija i društvena stvarnost. „Nolit“. Zagreb.  Fukujama F. Sociologija... „Kosmos“. Podgorica.  Horkheimer M.  Heler A. Titograd.. Naši unutrašnji konflikti. Odbegli svet. Unutrašnji terorizam.  Haralambos M. „CID“. Zagreb.  Ilić M. Novi putevi psihoanalize. l973.  Horney K. Beograd.  Heler A. „Ekonomski fakultet“. l963.  Hofman B. “CID”.  Haralambos M. 1989. Posledice modernosti. 2004.  Heler A. Uvod u sociologiju. t. Dijalektika prosvjetiteljstva. Holborn M. „Nolit“.  Horkheimer M... „Naprijed“ 1946-1966. Beograd. Beograd.  Gahogen Dž. Sarajevo.. 1979. Pomračenje uma. Sociologija.  Hantington. Sarajevo. „Rad“.. 1963. „BIGZ“. Beograd. „Insttut društvenih nauka“..  Gvozdenović S. 2000. Beograd. Sociologija – teme i perspektive.. mit ili stvarnost. Beograd.. Beograd. Zdravo društvo. 211 . “Veselin Masleša”. 2003. Podgorica. Beograd.  Globalizacija. l98l. 1979.

. „Prani fakultet“. l985.. Knežević M. Zagreb.. 1976.  Kajoa R. Beograd.. Bolesno društvo.. „Pravni fakultet-Centar za publikacije“. 1989.. „Sportska akademija“. 2009. „Prosveta“.. Banja Luka. 1995. “BIGZ”. Sport bez igre. 2005. Banja Luka. Banja Luka. “Pravni fakultet”. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“. Ilić V.  Jerotić V.  Klaskovska A. l987. “Matica Srpska”. 1997. „Pravni fakultet-Centar za publikacije“.. Sociologija kulture.  Kovačević B. Sociologija kulture.  Kovačević B.  Kovačević B. Novi Sad.  Koković D. 2000. 2004. l986.. Religija i kultura. 1999. Jezik i mit. Beograd. Novi Sad.  Kalve L. Beograd-Zagreb.. Igre i ljudi. Agresija i nasilje.  Kovačević B.Ž. Sociologija sporta.. Beograd. l965. l994. 2001.  Kovačević B. Sociologija obrazovanja.  Kasirer E.. Nasilje i djeca. „Svjetlost“.  Jaspers K. Politička manipulacija.  Koković D. 1981.. “BIGZ”. Sociologija religije i obrazovanja. Sociologija religije..  Klaskovska A. Savremena sociologija. Banja Luka.  Knoublanch H. Banja Luka. Niš. Otuđeni čovjek.. Ideja univerziteta. 1998. „Demetra“. Novi Sad. l994. Beograd.  Kaznev Ž. 2008.  Ivanović M.  Interpretativna sciologija. 1996.. Beograd. Beograd.  Kovačević B... 1972.. „Institut za kriminološka i sociološka istraživanja“. “NUB Petar Kočić”. Beograd... Porodično nasilje. Religio-znost i kriminalitet. Duhovna situacija vremena. Banja Luka. 1994.. Sombor.  Koković D. „Pravni fakultet-Centar za publikacije“. Novi sad. 1995. 212 . Beograd. Lingvistika i kolonijalizam. Sociologija radio-televizije. Banja Luka. 1999.  Kovačević B. Masovna kultura.  Koković D.  Jaspers K. Titograd.. „Narodna i univerzitetska biblioteka „Petar Kočić“. Psihologija i religija. „NUB Petar Kočić“.. ‘’Nolit’’.  Kovačević B.. 2003. Banja Luka.

 Kultura i religija.  Lukić R. Beograd. t. Zagreb. Novi Sad. O agresivnosti. Teorija neobrazovanosti – zablude društva znanja. “Prosveta”. 2004. Čovjek jedne dimenzije.  Kreč R. Verske sekte i pravoslavlje. Beograd.  Lalman M. 213 .. Sociologija sporta. 1977..  Mander Dž. Antropologija smrti. religija.  Luković D..I-II.  Kovačević B. Beograd. Beograd.Z. 2009. Beograd. „Radnička štampa“.P. 1982. “Veselin Masleša”.. „Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske“. „IF Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke/Draganić“. Istočno Sarajevo.  Markuze H. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“. 1974. Sarajevo. Avramović Z. „Naprijed“.  Lorenc K. Beograd. Zagreb.. “Grafos”.  Luković Z.  Malinovski B. Globalizacija: argumenti protiv.  Markuze H. l977.. Beograd. Beograd.. „Naučna knjiga“. I-II. 2008.  Luković D. „BIGZ“.Z.. ‘’Vuk Karadžić’’.  Martinić T.. 2008. Verske sekte: priručnik za samoodbranu. Perić R. Kultura i društvo. Vuk Karadžić. „Naučna knjiga“. Doba praznine.. Istorija socoloških ideja (Od Parsonsa do savremenih sociologa). Beograd. Krečfild D. 2003..  Macura M. Kovačević B. Banja Luka. „Misionarska škola Hrama Sv. 2000. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“. (prir.  Kuljić R. 1971. Beograd. Banja Luka.. Kritika svakidašnjeg života. 1977.. “Clio”. 2009. Beograd. Aleksandra Nevskog“. Magija. Slobodno vrijeme i suvremeno društvo. nauka.  Luj-Vensan T.D.  Leng R..  Marcuse H. l987. „Informator”. 1988. „Nolit“. Kultura religija.. 2003...  Manhajm K. 1980. Kultureme (Eseji iz kulture i umetnosti). Socijalna patologija. Ristić L..). Kontrarevolucija i revolt... 2000. Beograd. 1981. Beograd. 1976.. Novi Sad. „Prosveta“. Beograd. 1998. politika doživljaja. Zagreb. Beograd. Dijagnoza našeg vremena. Podeljeno ja. Element psihologije..  Lismann K.  Lefevbre H. t. Goldsmit E. „Draganić“.. l968. Sekte: priručnik za samoodbranu. Sociologija morala.  Lipovecki L. l970.

Šabac.. Duh vremena. 214 .... Verske sekte i kultovi. Zagreb. nauka i politika.. “Gradina”. Devijacije i društvo. Beograd.I-II. „SPCO“. Ekologizam i ekološke stranke. Mišetić A. 2002. Crkva. „Beli anđeo“. Kič. l967. Niš. „Vuk Karadžić“. Beograd.. Milošević Z. Šabac. 1973. „Filozofski fakultet“. 2004.. Mit. Beograd. „Draganić“. “Hrvatska sveučilišna naklada”. 1983. 1980. O teorijskoj sociologiji... Istočno Sarajevo. Mitrović Lj.. 1960.K. „Kosmos“. Milošević Z. l986. „BIGZ“. „Institut za pedagoška istraživanja“. Beograd. Milošević Z. I-II. i dr. 1969. Pavlović V. 2008. Pavićević V. „Svjetlost“. Panorama savremenih ideja (u redakciji Gaetana Pikona). Geokultura razvoja Balkana. 1984. Mit i politika. umetnost sreće. t. Mol A.V. Industrija svesti. 2002. „Gradina“. 2007. Beograd. „Kultura“. Parsons T. Petković. Beograd. Doba gomile. Beograd. “Delo-argumenti”.. Moskovisi S.. Pravo. „Nolit“. Niš. Beorad. Okultizam – državna religija? Brko. 1979. Beograd. Društveni pokreti i promene. 1992.. Zagreb. „Radnička štampa“. Mumford L. Beograd. Moralnost i društvena kriza. V. Sklop i razvoj ličnosti. društvo.. Beograd. Gradski rituali. 1986. „Ekonomski fakultet“. religija.. „Fakultet političkih auka“. Sociologija religije (sa elementima filozofije religije). Mit o mašini... Beograd. Beograd. 2001. Sociologija... Socijalna patologija. Beograd. Teorije o društvu. moral i filozofija. Sarajevo. 1995. Nauka. Sekte i demokratija. identiteti i kultura mira. Beograd. Nadić D.. 2003. Milošević Z. 1997. Milosavljević M. Pakard V. 2005. Merton R. savremenost. 1969.. Zagreb. Perelman H. Milosavljević B. „Službeni Glasnik“. „Viša hemijsko tehnološka škola“. Parsons T. Olport G. 1973. Moren E. Beograd.                           Matić M. Beograd. 1999.. Moderna društva. l973.1997. 2003.. tradicija.

. „Masmedia“.A..  Romić M. 2007.  Rasel B.  Risman D. „Naučna knjiga“..  Ponzio J. 1982. 1990. 2000.  Ričard de Dž.  Religija i društvo. Ljudska agresivnost.  Rot N. Beograd.. Beograd. Sport. Usamljena gomila.  Rot N. Beograd.  Sokolov E.. Beograd. “Nolit”. Opšta sociologija umetnosti.  Sociološki rečnik. Zagreb. l985... Zagreb. Petrović S. Beograd.  Simonović Lj. Beograd.. 1979.. Beograd.. „Zavod za udžbenike i nastava sredstva“. “Školska knjiga”. 1975. Beograd. Jezična proizvodnja i društvena ideologija.  Roszak T. Kultura i ličnost. kapitalizam. Politička kultura i politički odnosi.  Simonović Lj. Beograd. Beograd. Beograd..  Simonović Lj. 1975. Opšta psihologija. Beograd. 1996. 1996. Zagreb. Praktična etika.  Stojković S. Beograd. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“. „Naprijed“. 1982. Beograd.  Singer P. l989...  Ristić J. ‘’Filip Višnjić’’. Savremeni polotički mit. Beograd.  Slavujević Z.  Pharo P. Zagreb.“ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“.  Rot N. Olimpijska podvala. 1988.. Kontrakultura. Ubija li sport. Sociologija morala (Smisao i vrijednosti između prirode i kulture). 215 .  Psihologija i sport. „Nakladni zavod Globus“. destrukcija.. Beograd..  Ritzer G. 1976. 1978..1986.. Beograd. Protivrečnosti globalizacije. Psihologija grupa. 2003.  Studiranje u Evropi.. ‘’Nolit’’. Poslovna etika. Beograd. 2006. Globalizacija i tranzicija.. O obrazovanju i vaspitanju. 1978. Medicina i društvo..  Sociološki leksikon. Beograd. Suvremena sociologijska teorija.. Banja Luka. „Filip Višnjić“. “Nolit”. 1965. l995. Profesionalizam i/li/ socijalizam.  Ranković M. Beograd. „Savremena administracija“. „Zavod za udžbenike“. Beograd. 1988. Beograd. 1997. “BIGZ”. 2004. 2003. Osnovi socijalne psihologije. l989. 2007. Banja Luka.  Štiglic Dž..  Stor E. l994.  Sassen S. l984.. Beograd. Gubljenje kontrole – suverenitet u doba globalizacije. Kič kao sudbina. „Signature“. „Radnička štampa“..  Podunavac M. 2004. Beograd.

2008.I-II. Beograd.. Sociologija masovnih komunikacija. „Privreda“. Zagreb. Tadić Lj. Racionalni antihumanizam i politička misao Zapada. 1983. Globalizacija – mit ili stvarnost. “Prosveta”.. l966..                          Šušnjić Đ. 2003. 2006. Učenje. „Hrvatsko filozofsko društvo“. Čovek organizacije. Vlajki E. Zagreb. Privreda i društvo. 2005.. organizacija i delovanje verskih zajednica i pokreta. Beograd. Todorović A. Beograd.. 2007. Socijalna psihologija. „Gradina“. Tomašević L. 1980. 1972. „Čigoja štama“. 216 .. „Littera“. Crkva pred izazvom globalizacije: vrednovanje i kršćansko propitivanje.I-II. 2007. „Veselin Masleša“. 1977. Religija. Touraine A. ‚‘Naprijed‘‘. Turen A. Zvonarević M. Globalizacija: aktuelne debate. Vajt V.. Split. Beograd. Beograd. „JUNIOR ZOGRAF“. Sarajevo. 1989. Beograd. Vlajki E. t. Beograd. Tradicija i revolucija. White L. Povijest znanja. Beograd. Veber M. Sport i nasilje danas u nas.. Uvod u komuniciranje postmodernizma. 2006. Banja Luka. l980. 1989. Sekte (Sve o novim religioznim pokretima isektama). Niš. Wernette J. „Prosveta“. Banja Luka.. Beograd.. Otpori kritičkom mišljenju.. 1976. Nauka o kulturi.. „Kultura“. Niš. Teorija dokoličarske klase... Sociologija mode. Beograd. Vajs A. Zagreb. „Gradina“. 1974. „Verbum“. 1969. Zagreb. 1988. Veber M. Niš. l967.. 1987. Zrenjanin. 1965.. „FPDN“. Todorović A. Zagreb. Crkva i sekta. Tadić Lj. „Narodna knjiga“.... Razvitak civilizacije. Trelč E. Postindustrijsko društvo. Vuletić V. Veblen T. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“.. Zagreb.. Van Doren C.. „Mozaik knjiga“. Sociologija društvenih pokreta. 1964. Sekte. 1970. Šušnjić Đ. Beograd. t. Vrcan S. Beograd. l990 Vuletić V.. Autoritet i osporavanje. Protestanska etika i duh kapitalizma. 2001. Vernet Ž. “Globus”...

Banja Luka Za izdavača: Dr Duško Vejnović Grafičko oblikovanje Darko Domazet Štampa: “ART PRINT” Banja Luka Za štampariju: Milan Stijak Tiraž: 200 . sociološka i kriminološka istraživanja.Dr Braco Kovačević Dr Miodrag Romić ELEMENTI SOCIOLOGIJE KULTURE Izdavač: Defendologija centar za bezbjednosna.

CIP .