REÇETE DEFTERİ

MECBURİ HİZMETE GİDECEK PRATİSYENLER İÇİN ÇEŞİTLİ KİTAPLARDAN, İNTERNET SİTELERİNDEN VE DİĞER HEKİMLERİN DENEYİMLERİNDEN DERLENEREK HAZIRLANMIŞTIR.

1

İLAÇ İSİMLERİNDE YA DA DOZLARDA HATA BULURSANIZ DÜZELTİLMESİ İÇİN LÜTFEN HABER VERİNİZ.

2

anafilaksi................................................................. .4 angina pectoris........................................................4 akciğer ödemi..........................................................5 akut batın................................................................5 aort diseksiyonu/ aort anevrizması.........................5 astım atağı...............................................................6 ateş.......................................................................... 6 burun kanaması.......................................................7 bradikardi................................................................ .7 baş ağrısı..................................................................7 çocukta solunum sıkıntısı........................................8 döküntülü çocuk......................................................8 diabetik ketoasidoz.................................................8 düşme..................................................................... 9 febril konvülziyon....................................................9 GİS kanaması...........................................................9 glokom krizi............................................................10 hematüri................................................................1 0 hipertansiyon.........................................................1 1 hipoglisemi............................................................. 11 hipotansiyon..........................................................1 2 hiperglisemi...........................................................1 2 infantil kolik...........................................................12 konvülziyon............................................................ 12 KOAH alevlenmesi.................................................13 KİBAS.....................................................................1 4 menenjit................................................................1 4 MI..........................................................................1 5 migren...................................................................1 5 preeklampsi / eklampsi.........................................15 pulmoner emboli...................................................16 renal kolik..............................................................16 sıvı elektrolit tedavisi.............................................17 SVO........................................................................1 8 sepsis.....................................................................1 8 senkop...................................................................2

ACİLLER

3

dismenore...........................................................31 dakriosistit...........................................................31 diaper dermatit...................................................31 derin ven trombozu.............................................31 disk hernisi...........................................................31 egzema................................................................32 eklem ağrısı..........................................................32 farenjit..................................................................3 2 follikulit................................................................32 fasiyal paralizi......................................................32 fronkül / karbonkül..............................................33 FMF atak..............................................................33 gastrit..................................................................33 gaz (flatus)...........................................................33 gonartroz.............................................................33 genital ülser / siğil................................................34 genital akıntı........................................................34 göz kuruluğu........................................................34 güneş yanığı........................................................34 gebe / emziren reçeteleri....................................35 hemoroid.............................................................36 hibernasyon / saldırganlık...................................36 hiperhidroz..........................................................36 hipotiroidi koması................................................36 impetigo..............................................................36 iştahsızlık.............................................................36 idrar yolu enf (üst)..............................................37 idrar yolu enf (Alt)...............................................37 idrar inkontinansı................................................37 intertrigo.............................................................37 kesi......................................................................38 konstipasyon.......................................................38 konversiyon.........................................................38 kornea yaralanması / yabancı cisim....................38 kum düşürme......................................................38 kaynak ışığına maruziyet.....................................39 konjunktivit..........................................................39 kronik bronşit.......................................................39 kronik gut.............................................................39 kızamık / kızamık.ık / kabakulak.................... ......39 myalji........................................................... ........4 0 mantar zehirlenmesi.................................... .......40 melasma....................................................... ......40 meme başı çatlağı...................................... .........40 otitis media................................................. ........40 otitis interana............................................... ......41 otitis eksterna.......................................... ...........41 oksiyur / askaris......................................... .........41 osteoporoz................................................... .......41 orbital sellülit............................................... .......41 pnömoni......................................................... .....4 2 pamukçuk (moniliazis)..................................... ...42 paronişya.................................................... ........42 puerperal mastit........................................ .........42 peptik ülser................................................. ........43 reflü............................................................ ........43 raşitizm................................................................43 replantasyon.......................................................43 seboreik dermatit................................................43 uyuz.....................................................................44 vertigo.................................................................44 verrü....................................................................44

ACİLLER

4

ANAFİLAKSİ:
Hasta hemen uzandırılır, ayakları havaya kaldırılır. Hayat kurtarıcı ilaç adrenalindir. Hemen yapılmalıdır. Allerjiyi azaltmak için antihistaminik de hemen yapılır. Ve geç reaksiyonların oluşmasını engellemek için de steroid yapılır. Erişkin: 1.) 1 amp adrenalin (SC)  0,5 mg 2.) 1 amp avil (IM) 3.) 1 am dekort (IV) 4.) 1000 cc SF  1 saatte gidecek, TA>100 mmHg olmalı (sistolik) 5.) Oksijen 6.) Hasta düzeldikten sonra 5 gün daha oral avil kullanacak  avil tb 1x1 (5 gün) Çocuk: 1.) ½ amp adrenalin (SC)  0,25 mg 2.) ½ amp avil (IM)  0,25 mg/kg 3.) ½ amp dekort (IV)  5 mg/kg 4.) 500 cc SF  1 saatte gidecek, TA> 50 mmHg olmalı (sistolik) 5.) Oksijen 6.) Hasta düzeldikten sonra 5 gün daha oral avil kullanacak  avil şurup 1 mg/kg ( yemekten sonra) (5 gün)

Adrenalin dozu hasta düzelmezse 15 dk’da bir tekrarlanabilir. Gerekli şartlarda CPR yapılmalıdır. Eğer sadece çok hafif bulgular varsa yani hastada allerji belirtilerinden kaşıntı vb varsa adrenaline hemen gerek yoktur, sadece avil dekort yapılır. hasta gözlenir, belirtiler ilerler ve hastanın genel durumu biraz daha kötüleşirse adrenalin yapılır. (Not: Her türlü yiyeceğe ve ilaca karşı anafilaksi gelişebilir. En ufak bir ağrı kesiciye, kas gevşeticiye, hatta anafilaksiyi engellemek için yapılan ilaçlara karşı da gelişebilir. Bu nedenle en azından tüm enjeksiyonlar gözümüzün önünde yapılmalı ve hastalar acil servisten en az yarım saat önce gönderilmelidir. Bu sırada da boğazında kaşıntı, vücudunda kaşıntı ve kabarmalar, dudaklarda şişlik, nefes almada güçlük olursa hemen anafilaksi tedavisine başlanmalıdır. )

5

1.) Damaryolu açarak 1000 cc SF tak. 4. solunum sıkıntısı olur. Düşük tansiyonda verilmemelidir. dikkat edilmelidir.) 300 mg aspirin 3. Anjina olduğundan emin olunduğunda. Hasta otursun. bir günde en fazla 9 tb) hastanın tansiyonu düşükse verilmez. 1. 6. AKCİĞER ÖDEMİ / AKUT KALP YETMEZLİĞİ: Akciğerde ral duyulur. grafide taş varsa renal kolik ihtimali yüksektir. TİT’te eritrosit.) Ağrı kesici yapma. Bu durumda 100 cc SF içine 1 amp buscopan koyup IV olarak ver. biyokimya. rebound.) Kapril 25 mg tb ver 3.) Oral alımı kes. İsordil tansiyonu çok düşürebilir. yavaş başlangıçlı ağrı.) Tansiyonu düşük değilse morfin amp IV yaptır. PAAC ve gebelik testi (bHCG) iste.) Eğer yukardaki bulgular olmadan. Ağrısı devam ederse 1 amp dikloron (IM) 6 . (bir seferde en fazla 3 tb.) 100 cc SF içine 2 amp desal koy. sedimantasyon iste. Sevk edilecek hekimi yanıltır. yaptır.) Hemogram. 2. ( çocukta 500 cc 1/3 izomix) 3.) TİT.) Sevk et. 5. ani başlangıçlı çok şiddetli karın ağrısı varsa. 1.) Hasta düzeldikten sonra kardiyoloji polikliniğine sevk edilmelidir. 4. 2. Tansiyon düşer. Yavaş infüzyon ile. MI’dan farkı ağrısnın 15 dk’dan kısa sürmesidir. 5.) Oksijen verilir.) Oksijen ver. ADBG.ANGİNA PECTORİS: MI benzeri göğüs ağrısı olur. 2. AKUT BATIN: Akut batından emin olunduğunda yani defans.) İsordil 5 mg dilaltı tb verilir. 4. CRP. Daha uzunsa MI gibi düşünülüp tedavi edilmeli. kostovertebral açı hassasiyeti.

hipotansiyon. 2.Parol tb 3x1 AORT DİSEKSİYONU / AORT ANEVRİZMASI: Bu hastalarda şiddetli sırt ağrısı. Hastada sorun olmadığı sanılarak bekletilmemelidir hemen sevk edilmelidir. parapleji görülebilir. 1. Ateşi varsa idrar yolu enf olma ihtimali nedeniyle antibiyotik ver. Bu durumlarda ventolin pulmicort ile hasta rahatlamaz. 7 . Veya anemi nedeniyle olabilir.Atipikse: moxitec 400 mg tb 1x1 (5 gün) Solunum sıkıntısı başka sebeplere de bağlı olabilir.) Oksijen verilir (2 L/ dk) 3. kan yoksa SF takılmalı ve hemen sevk edilmelidir.Tipikse: Zinnat 500 mg tb 2x1 (10gün) 2.Buscopan tb 3x1 3. Daha fazla verilmez çünkü fazlası ters etki yaparak solunum sıkıntısını arttırabilir. Dikkat edilmelidir. 2.) Hastanın solunum sıkıntısı düzeldikten sonra pürülans enfeksiyon bulguları varsa antibiyotik verilerek taburcu edilir. 4. 1.) Entübasyona hazır olunmalıdır. Sağ kol ile sol kol arasında 20 mmHg ‘dan daha fazla tansiyon farkı varsa şüphelenilmelidir. 3.) Transfüzyon için kan hazırlanmalı. En fazla üç doz tekrarlanabilir. Her hastada EKG görülmesi iyi olur.) Düzelme olmazsa ventolin 20 dk sonra tekrarlanabilir. Mesela pulmoner emboli olabilir. Bu hastalarda MI olduğu sanılabilir. Şu reçeteyi yazarak gönder : 1.) Hemen ventolin + pulmicort verilir.yaptır.Zinnat 500 mg tb 2x1 2. ASTIM ATAĞI: 1. Fakat EKG’de MI bulguları olmaz.) Hemen vitalleri kontrol edilerek stabil hale getirilmelidir.

1 geldi. Sonra hemogram istedim her ihtimale karşı.. Bunda bir ölçekte 250 mg parasetamol var....) 5 dk boyunca elle bastırsın.) Durmazsa dekonjestanlı (jetokain) tampon koy.. Ama ciddi yan etki ihtimali var.) Kanama çoksa ve önceden kanama öyküsü varsa kanama zamanı. Yani 20 kg çocuğa 1 ölçek verilmelidir. Gerçekten de çok etkili ve hastalar çok rahatlıyor. Veya calpol ve pedifen ver. 3.( ÖRN: Solunum sıkıntısıyla bir hasta geldi. 2. (calpol’ün calpol-6-plus şeklinde olanı da var.)  parasetamol (calpol) 1 ölçekte 120 mg var. Mümkünse Ilık duş ile periferik soğutma yaptır (soğuk duş değil kesinlikle.5 ölçek ver) Ateşle gelen çocuk ateşi düşürülmeden eve gönderilmemelidir. Yani solunum sıkıntısı anemi nedeniyleymiş. Tampon 1-2 gün kalabilir. Derin anemi tanısıyla hastayı sevk ettim. 10-15 mg/kg/doz verilir her dozda (pratik hesap olarak: her 10 kilo için 1 ölçek ver. Fakat enfekte olmasın diye antibiyotik ekle: 1.) TA ölç. Ve öne eğilsin.5 ölçek ver)  İbuprofen (pedifen) 1 ölçekte 100 mg var. Yani anemi de akılda tutulmalı. PZ..) Ateş düşürmek için novalgine ilçelerde çok tercih ediliyor. APTZ bak.Amoksina 500 mg tb 3x1 (7 gün) 8 . Ventolin pulmicort oksijen verdik ve nerdeyse hiç rahatlamadı. Yani mesela 15 kg bi çocuğa 1. Hastanın hemoglobini 6. Yani mesela 15 kg bi çocuğa 1.5-10 mg/kg/doz verilir her dozda (pratik hesap olarak: her 10 kilo için 1 ölçek ver. Vazokonstriksiyonla ateşin düşmesini daha çok engeller.) 5 yaş üstünde calpol ve pedifen ver. Ve sorguladığımda birkaç gündür vaginal kanaması olduğunu söyledi. 4. ) BURUN KANAMASI: 1. ) ATEŞ: Erişkin: 1 amp dikloron (IM) Çocuk: 5 yaş altında paranox fitil ver. Bu nedenle ben hiç tercih etmiyorum çok zor durumda kalmamışsam.

) Ventolin verilir. ense sertliği varsa  Konvülziyon varsa  Bilinç bulanıklığı varsa  Görme bozukluğu varsa  Nörolojik bulgu varsa  Travma sonucu oluşmuşsa ve rinore otore bulantı eklenmişse  Ani başlangıçlı ise  1 haftadan uzun sürmüşse  Gittikçe artmış ve karakteri değişmişse  Öksürükle artıyorsa (KİBAS olabilir)  1 aylık tedaviye rağmen düzelmiyorsa ÇOCUKTA SOLUNUM SIKINTISI: 1. (2 yaş altında verilmez) 9 . Bulantısı varsa 1 amp dramamine ekle. Hastanın nabzı takip edilmelidir. 2 mg atropin’i 10 cc’ye sulandırılarak 1 dakikada gidecek şekilde yavaş yavaş IV olarak verilir.  Ateş.) Majezik tb 2x1 2.) Dramamine tb 2x1 Ülser öyküsü varsa parol ve dramamine ver Şu durumlarda hasta hemen sevk edilmelidir. (not: 2 mg’dan daha az ya da daha fazla atropin verilmemelidir. Kullanılacak doz tek seferde 2 mg’dır) BAŞ AĞRISI (ŞİDDETLİ): 1 amp dikloron yaptır. Reçete olarak da: 1. ters etki yaparak nabzın daha da düşmesine sebep olabilir.BRADİKARDİ: Nabzın 60‘ın altında olmasıdır.

Çocuk polikliniğine yönlendirilir. 6-12 yaş : 15 ml. Kızamık kızamıkçık vb gibi viral hastalıklar düşünülüyorsa ateş kontrolü dışında verilecek tedavi yoktur.2.) 500 cc SF içine 1 mg/kg prednol katılarak verilir.) Kwellada losyon --. 4. 6 yaş altına Amoklavin 200 mg süsp 2x1 reçete edilir.1 olmadıkça bikarbonat verilmez. 1 yaş altı: 3.) Oksijen verilir. DÖKÜNTÜLÜ ÇOCUK: Öncelikle allerji olup olmadığından emin olunmalıdır.5 ml. 3. 2.) İlk 1 saatte gidecek şekilde yetişkin için 1000 cc SF tak.. Hazırlanan solüsyonu 4 saatte gidecek hızda ayarla ve 4 saat sonra gerekirse yeni bir solüsyon hazırla.) pH < 7. Calpol ile pedifeni dönüşümlü kullanması söylenir. 5.) Ateş vb enfeksiyon bulgusu varsa 6 yaş üstüne Amoklavin 400 mg süsp 2x1.1 olursa 1 amp bikarbonat. Bir saat boyunca insülin vermeden önce sadece SF ver. 4 satten fazla olursa insulin şişeye yapışır.) Aynı zamanda 20-40 mEq KCl infüzyonu yap (hastayı monitorize ederek) 7. Bunu 4 le çarp (4 saatlik solüsyon hazırlamak için.) Bir saat sonunda şekeri ölç ve 0. parmak aralarında genital bölgede kaşıntı varlığı ihtimali arttıran bulgulardır. 10 saat sonra yıkanılır .) Sonda takarak saatlik idrar takibi yap. Daha hızlı düşerse iyi değil.temiz deriye boyundan aşağıya tüm vücuda sürülür.. > 12 yaş: 30 ml. İlaç öyküsü veya böcek sokması olup olmadığı sorulmalıdır. 7. 1 hafta sonra tekrarlanır. Şekerin saatte 50 – 75 mg kadar düşmesi gerekiyor. 25 Ü ise 250 cc SF gibi. 1-5 yaş: 7. ) hesaplanan insulini o kadarlık SF içine koy (yani örn olarak 12 Ü insulin hesaplandıysa bunu 120 cc SF içine koy. Uyuz tedavisi verilmelidir. 10 .) Saatlik şeker takibi yap. daha çok gece kaşıntının olması.. 1. çocuk için 10 cc / kg SF tak. Hastada scabies (uyuz) da olabileceği akla gelmelidir. İlaca bağlı olduğu düşünülüyorsa ilaç kesilmeli ve yarımşar amp avil + dekort yapılmalı ve oral avil yazılarak gönderilmelidir. 3.1 Ü/kg/sa dozunda insulini hesapla.75 ml DİABETİK KETOASİDOZ: 1.) ayrı koldan hastaya ver. 4.0 olursa 2 amp bikarbonat ver. Yani insulin solusyonları 4 saatte bir yeniden hazırlanmalıdır.) Şeker <250 olunca satte 100 ml gidecek şekilde %5 dekstroz tak 6. 7. Çevrede benzer öykü varlığı.

nörolojik bulgunun bulunduğu tüm çocuklar. fokal) 1 yaşından küçük tüm bebekler. 4. Diğer tedaviler daha ileri bir merkezde yapılmalıdır. Bulantı kusma sorgula. gün içinde sadece bir kez olan.8. İnsülin yapılmamalıdır. nöbet sırasında ateş yüksekliği olmayan çocuklar.) 5 yaş altı: tek dozda max 5 mg rektal diazem yap.) Komplike FK ise sevk edilmelidir (komplike FK: 15 dk’dan uzun. Çocuk ise 10ml/kg olarak SF takılmalıdır. Basit FK’da kızlarda 2.) Parenteral antibiyotik ver. komplike FK olan çocuklar mutlaka SEVK EDİLMELİ. erkeklerde 3. son 18 ayda FK öyküsü olan.) Basit FK ise ateşini düşürüp enfeksiyon odağını bularak antibiyotik vererek 12 saat gözledikten sonra gönder. Geçmezse 2 mg dormicumu yine sulandırarak yap. Yine durmazsa 1 mg dormicum’u 10 cc’ye sulandırarak yavaş olarak IV yap. DÜŞME: Nörolojik muayenesini yap. nöbete kadar. Bulantı-kusma-uykuya eğilim-nörolojik bozukluk olursa damaryolu açarak entübe edilebilecek şartlarda hemen sevk et. 11 . kasılırken kolları bacakları tutma. bir yerlere çarpmasını engelle. altında kalan kanamalar alt GİS kanaması olarak adlandırılır. Bunlardan daha fazla olursa profilaksi alması gerekir. (basit FK: 15 dk’dan kısa süren.) 5 yaş üstü: tek dozda max 10 mg rektal diazem yap. nöbete kadar beklenir. Aileyi tanıyıp tanımadığını. gün içinde tekrarlayan. GİS KANAMASI: Treitz ligamanının üstünden kaynaklanan kanamalar üst GİS kanaması . 5. 3. açmaya çalışma.) Yan yatırarak aspire etmesini engelle. 6 saat sonunda sorun olmazsa aileye 24 saat aynı şekilde gözlemesini söyleyerek taburcu et.) %100 oksijen ver. uykuya eğilimini sorgula. bunun için sevk et. eğer normalse 6-8 saat gözle. Düzelmezse 5 dk sonra tekrar 5 mg olabilir. jeneralize yani tüm vücutta kasılmaların olduğu nöbet) 6. İlçe hastanesinde diabetik ketoasidozdan şüphelenilen hastalara sadece 1000 cc SF takılarak hemen sevk edilmelidir. FEBRİL KONVÜLZİYON: 1. 2.

göz kararması. organik kömür melena görünümüne yol açar. tümör veya büyümüş bir prostat aracılığı ile mesane çıkışının obstrüksiyonunu akla getirir. iki tane büyük damar yolu açılır ve 1000 cc ringer laktat veya kolloid takılır. melena çok koyu renkli ve çok kötü kokuludur. GLOKOM KRİZİ: 1. Kan koyu renkte ise yani melena ise kanama GİS’in üst kısımlarından gelmiş ve sindirilmiş demektir. Foley sonda da takılır.Kanamalarda önemli olan bu kanamanın hastanın hemodinamik durumunu bozup bozmadığıdır.Yan ağrısı yakınmasının varlığında eğer kolik şeklindeki bu ağrı kasıklara ve uyluğa doğru yayılıyorsa sıklıkla üreteral bir taş veya üreter içerisinde pıhtı olabilir. 12 . amacı tanıyı kesinleştirmektir) ve en kısa zamanda tam kan veya eritrosit süspansiyonu takılabilecek bir merkeze sevk edilmelidir. Eğer hastada volüm açığı meydana getirmişse yani tansiyonda nabızda değişime sebep olmuşsa. Miktarı fazlaysa ringer laktat veya kolloid takılarak hasta sevk edilir. ortostatik hipotansiyon olmuşsa. Piyüri ile birlikte hematüri bulunduğunda daha çok üriner sistem enfeksiyonu akla gelir. enfeksiyon nedeniyleyse antibiyotik verilerek gönderilir. zayıf olması. Eğer hastadaki kanama rektal kanama ise ve kanamanın rengi eğer kırmızı yani taze kan ise (hematokezya) ve damla damla ise büyük ihtimalle hemoroiddir. Taş nedeniyle olmuşsa ağrı kesici.) Pilosed damla 4x1 (5 dk ara ile) 2. mide oda sıcaklığında SF ile yıkanır (NG sonda takılırken sorun yaşandıysa bu basamak ihmal edilebilir. ellerde ayaklarda soğuma.) Diazomid 250 mg tb 4x1 3. baş dönmesi. 3.) Hemen göz hekimine sevk HEMATÜRİ: Eğer hastada anemiye ve volüm kaybına sebep olmamışsa acil serviste acil tedaviye gerek yoktur.İdrar yapmaya başlamada zorluk olması (hesitancy).Hematüri yanında idrar sıklığında artma ve idrar yaparken yanma (disüri) sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu varlığını düşündürür. Hasta ringer laktat takılarak üst merkeze sevk edilir. idrar akımının yetersiz. Hematüri ile ilgili genel bilgiler: Hematüride ayırıcı tanıda yardımcı olacak belirti ve bulgular: 1. YALANCI MELENA: Demir. idrarın damla damla gelmesi (dribbling) bir taş. gerekli tedavi verilir. üst GİS kanaması ise nazogastrik sonda takılır. 2. bizmut.

Kahverengi veya kola renginde bir hematürik idrar orijin olarak böbrekleri akla getirirken pembe veya kırmızı renkli bir idrar öncelikle böbrek dışı nedenleri düşündürür.Bilateral. 13 .Hematüri öncesinde kanlı ishal ile seyreden bir hastalığın geçirilmiş olması hemolitik üremik sendromu akla getirir. yokluğu ise ekstra renal kaynaklı hematürileriler lehine değerlendirilmektedir. sağırlık gibi özelliklerin bulunması Alport sendromunu düşündürür. ailede hematüri. İkinci basamakta ayırıcı tanı yapılarak hastanın hematürisinin glomerüler mi yoksa nonglomerüler mi olduğuna karar verilir. renal infarktüs. 12-Tropikal bölgelere seyehat sonrası hematüri gelişmesi mesanenin Shistosoma haematobium enfeksiyonunu akla getirir. 8. ancak eritrosit silendirlerini ortaya koymak her zaman kolay olmamaktadır. Nonglomerüler hematürilerin nedenini ortaya koyarken idrar kültürü. akut üst solunum yolu enfeksiyonu veya cilt enfeksiyonu gibi bir rahatsızlığın geçirilmiş olduğunun öğrenilmesi poststreptokoksik glomerülonefrit varlığını akla getirir. yanlarda. bazen karın sağ ve sol üst ve orta kadranda da hissedilebilen ağrı akut glomerülonefrit.Hematüri yanında artralji. Hematüriye eşlik eden proteinüri varlığında glomerüler hastalık düşünülür. ciltte döküntü gibi yakınma ve bulguların olması Henoch-Schonlein purpurası SLE ve sistemik vaskülitler gibi hastalıkları düşündürür. 6. renal ven trombozu gibi durumlarda da hematüri ile birlikte oluşabilir. artirit.4. Glomerüler hastalıkların tanısını koymak için bazı serolojik testlerden yararlanılmakla birlikte en değerli test böbrek biyopsisidir. devamlı veya intermittant asemptomatik mikrohematüri bulunan veya gros hematüri atakları dışında hematürisi olmayan olgularda glomerüler bir patoloji olasılığı daha azdır. renal anjiografi. 11-Hematürinin özellikle hastanın sağ veya sol yanının belirli bir travmaya maruz kalmasından sonra ortaya çıkması böbrekte arteriovenöz malformasyon gibi doğumsal vasküler anomalilerin varlığını hatırlatmalıdır. renal ultrason. IVP.Makroskopik hematürinin ortaya çıkmasından yaklaşık 2 hafta önce boğaz ağrısı. 10-Nefrolitiyazisin ailesel özellik göstermesi nedeni ile ailede böbrek taşı hikayesinin varlığı hematürik olgularda sorgulanmalıdır. Özellikle IgA nefropatisinde hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile makroskopik bir hematüri atağının gelişmesi sık karşılaşılan durumlardandır. böbrek yetmezliği. 7.Ekzersiz gibi ağır fiziksel aktivite sonrası ortaya çıkan geçici (24-48 saat) hematürilerin olabileceği hatırlanarak anamnezde bu durum sorgulanmalıdır. 9. 14-Dismorfik eritrositlerin varlığı renal parenkimal hastalık. 5.Hematürisi olan bir olguda işitme kaybının olması. Proteinüri gibi eritrosit silendirlerinin de varlığı glomerüler orijinli hematüriler lehinedir. 13-Persistan mikrohematürisi olan bir olguda zaman zaman ataklar şeklinde makroskopik hematürinin görülmesi ön planda glomerüler hastalığı düşündürürken.

3. <140 / 90  normal >140 / 90 ise önce 25 mg kapril ver. Veya 100 cc %20 dekstroz takılır. HİPERTANSİYON: Tansiyonu yükselen hastanın başağrısı.) Ardından %5 dekstroz da 1 saatte gitsin. göğüs ağrısı. 1. hemoglobin elektroforezi.. HİPOGLİSEMİ: Genelde insülin kullananlarda ya da uzun süreli açlıkta olur.) Düzelmezse tekrar 20 cc %10 dektroz puşe. Yine düşmezse perlinganit tak.Nidilat bir kalsiyum kanal blokeridir .kanama diatezi testleri. bulantı kusması. Hasta böylece bir kaç kez miksiyon ihtiyacı hisseder. bilinç bulanıklığı olabilir. 14 . Perlinganit takılı hasta yakından gözlenmelidir. Bu sırada ani hipotansiyona karşı dikkatli ol.) 15 dkda bir kan şekeri takibi. VEYA. dispnesi.Perlinganit bir nitrattır. Yine düşmezse 1 adet nidilat kapsülü açarak ağzına damlat. sistoskopi..Kapril bir ACE inhibitörüdür . 2. ürik asit tayini ve idrar sitolojisi gibi testler yapılır. . görme bozukluğu. 4. Düşmezse tekrar 25 mg kapril ver.) Duruma göre gerekirse Glukagon 1 amp IV / IM yaptırılabilir. 1. günlük idrarda kalsiyum. Yine düşmezse 1 amp lasix yap. 3.) 1000 cc %5 dekstroz takılır. 2. Yarım saat sonra tansiyona bak.) 20 cc % 10 dekstroz puşe olarak ver.) Bilinci açıksa şeker yedirilebilir.

Ardından kan şekeri ölçülür. PaO2 değerini ise 60 mmHg üzerine çıkarmaktır.1 ünite/kg dozunda insülin subkutan olarak yapılır. 1 saat kadar 1000 cc SF verilir. Çok şiddetli ve kronik hiperkapnik hastalarda PaO2 daha düşük seviyede (55 ile 60 mmHg arasında) tutulabilir. IM olarak yapmak daha pratik olsa da kas içine yapıldığında diazemin vücuda salınımı düzensiz olur.) Mümkünse hemen kan gazı ölçümü yapılmalıdır. 15 . En kısa zamanda sevk edilmelidir. Düzenli aralıklarla tansiyon ölçülür. Zorunlu hallerde seçilmelidir. 200 ün üstündeyse 0. Mümkün değilse onun yerine pulse oksimetre ile de oksijenlenme durumu değerlendirilebilir. EKG çekilir. 3.) KONVÜLZİYON: 1. İNFANTİL KOLİK: Genelde ağlayan huzursuz bebeklerdir. Genel muayene yapılır. (metsil isimli ilaç infantil kolikte sık verilmesine rağmen prospektüsünde infantil kolikte verilmez diye yazıyor. Muayene edilerek ipucu aranır. Aileye gazını çıkartması öğretilir.) Mümkünse 10 mg diazem sulandırılarak IV olarak yaptırılır.) % 100 oksijen verilir.HİPOTANSİYON: Diastolik > 60 mmHg olmalı. Ve ani bir salınım solunum depresyonuna neden olabilir. Çok belirgin bir glukoz yüksekliği yoksa ertesi gün polikliniğe gelmesi önerilerek tedavi verilmeden gönderilebilir. damaryolu açılarak 1000 cc SF takılır. KOAH ALEVLENMESİ: 1. insülin yapılmaz. Muayene ve tahliller normalse ilaç verilmez. Hasta hipoglisemi riski nedeniyle kontrol altında tutulmalıdır. Hipoglisemiye girerse hemen 20 cc % 10 dekstroz puşe olarak yapılır. HİPERGLİSEMİ: Önce hidrasyon yapılır. Gerekirse 500 cc SF daha takılabilir. Tedavinin amacı SaO2 değerini %90. Hastada MI? AV blok? Diseksiyon? İhtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Duruma göre CPR gerekebilir. 2. Gönderilir.) Düzelmezse 1 mg dormicum sulandırılarak yapılabilir.

3. Bu durumlarda ventolin pulmicort ile hasta rahatlamaz. 1. (Not: Normalde beyin sapındaki solunumu yöneten merkez. Mesela pulmoner emboli olabilir. Veya anemi nedeniyle olabilir. ateş gibi enfeksiyon bulguları varsa antibiyotik verilerek taburcu edilir. (Doz aşımı belirtileri: B ulantısı. Bu hastalarda oksijen azlığı solunumun artmasına sebep olur. Teobag (bunun da etken maddesi teofilin) şeklinde hazır solüsyon halinde varsa o da takılabilir. (sebebi aşağıda yazılı. Karbondioksit artınca solunum da arttırılarak kandaki karbondioksit miktarı azaltılmaya çalışılır.2.) Düzelmezse 100 SF içine 1 amp aminokardol (etken maddesi teofilin) katılarak 30 dk’da verilir.) 6.) Düzelme olmazsa ventolin 20 dk sonra tekrarlanabilir. En fazla üç doz tekrarlanabilir. Teofilin takılıyken hasta gözlem altında tutulmalıdır.) Oksijen verilir (2 L/ dk) – daha fazla değil. Fazla oksijen verilmesi solunumu deprese edebilir. Bu hastalarda karbondioksit ne kadar artsa da solunumu hızlandıramaz. kusma.) 16 .) Atipikse: Moxitec 400 mg tb 1x1 (5 gün) Solunum sıkıntısı başka sebeplere de bağlı olabilir. Fakat KOAH’lı hastalarda kronik karbondioksit birikimi olduğu için solunum merkezinde karbondioksite duyarlılık azalmıştır. Yani sağlıklı insanlarda solunumun devamı karbondioksit artışına göre ayarlanırken KOAH’lı hastalarda oksijenin azlığına göre ayarlanır. Bu bulguların olmadığı hafif ve orta ataklarda antibiyotik tedavisi gereksizdir. düzensiz kalp atışları.) Hemen ventolin + pulmicort verilir. Çoğu KOAH alevlenmesinin altında enfeksiyon vardır. Çünkü ilacın terapötik aralığı çok dardır. Her hastada EKG görülmesi iyi olur. Ancak ağır ve sık tekrarlayan tüm KOAH akut ataklarının tedavisine antibiyotik eklenmesi iyi olur. nöbet olabilir. solunum sayısını ve derinliğini kandaki karbondioksit miktarına göre ayarlar. Daha fazla verilmez çünkü fazlası ters etki yaparak solunum sıkıntısını arttırabilir. Dikkat edilmelidir. huzursuzluk.) 4. Bu nedenle solunumun devamı oksijen miktarına göre ayarlanmak zorunda kalır. Olası bir yan etkide ilaç durdurulmalıdır.) Hastanın solunum sıkıntısı düzeldikten sonra pürülans. 5. titremeler.) Tipikse: Zinnat 500 mg tb 2x1 (10gün) 2.

kuşak sefalosporin var) 1 gramlık flakondan iki flakonu birden ( toplam 2 gr) IV olarak ver 3. 3.) %20 mannitolden 1-2 gr/kg IV hızlıca ver.) Öncelikle maske ile kendini koru! 2.) Oksijen ver 4. ERİŞKİN: 1. KİBAS serebral iskemiye ve herniasyona neden olur. halsizlik.) Rocephin (içinde seftriakson yani 3.) Kasılma olursa 10 mg diazem sulandırılarak IV olarak yaptırılır.) Hemen sevk et.125 gr allerji varsa kemicetine 25 mg/kg 1x1 IV ÇOCUK: 1.) 20 ml/kg SF 1 saatte gidecek şekilde ver 17 . başağrısı. iştahsızlık.KİBAS: Başağrısı. Muayenede 3 ay üstündeki çocuklarda meninks irritasyon bulguları olur. 1. Bu nedenle tanınması önemlidir. fakat 3 ay altında olmaz.) Öncelikle maske ile kendini ve çevredekileri koru! 2. MENENJİT: Erişkinde ense sertliği. 3 ay altında fontanel kabarıklığına ve yenidoğan reflekslerinin kaybına bakılır.) Hastaya yakın temasta olanlara profilaksi ver: erişkin için rocephin ¼ flk (IM)  0.25 gr veya cipro 500 mg tb 1x1 (tek doz).) 500 cc SF 2 saatte gidecek şekilde ver 5. ateş. papilödem. konvülziyonlar olur. allerji varsa: kemicetine 1gr flk 1x1 IV. bilinç bulanıklığı. fışkırır tarzda kusma olur.) Lasix 1 mg/kg (IV) ver. 6.) Sevk et 7. 2. Acildir.) Oksijen ver 4.) Rocephin 50 mg/kg 1x1 IV ver 3. çocuk için: rocephin 1/8 flk (IM)  0.

) 300 mg aspirin çiğnet 4. dikkatli ol.25 gr veya cipro 500 mg tb 1x1 (tek doz). MİGREN: Hastalarda bulantı. Pupillerde simetrik bir şekilde daralma görülür (iğne ucu pupil). Morfin Anterior MI’da verilmemelidir. 6.) Kasılma olursa 5 mg diazem sulandırılarak IV olarak yaptırılır.) MI gibi ağrısı olan fakat EKG normal çıkan hastalara yarım saatte bir EKG ve kardiyak enzim kontrolü yapılmalıdır.) EKG çek. (10 dk’da bir tkr verilebilir. Hastanın GİS ülseri yoksa dikloron IM yaptır Reçete olarak: 1.) 5. Bu durumda hemen nalokson yapılmalıdır. sadece profilaksi için kullanılır. İsordil hipotansiyon yapabilir. 2. Yapılırken dikkatli olunmalıdır. ışığa gürültüye hassasiyet olur.) Avmigran tb 1x1 (ilk 3 gün) 2. çocuk için: rocephin 1/8 flk (IM)  0. Max 9 tb.) Devamında sandomigran 1x1 Avmigran sadece migren ataklarını geçirir. Atakların oluşmasını engellemez yani profilakside yeri yoktur. 7.125 gr allerji varsa kemicetine 25 mg/kg 1x1 IV MI: 1.) Tansiyonu < 110 mmHg değilse İsordil 5 mg dilaltı tb ver. Sandomigran ise atakları geçirmez. Çünkü ağrının fazla olması hemodinamik durumu daha fazla bozabilir.5.) Damaryolu açık kalacak şekilde anjio yapılabilecek bi merkeze sevk et.) Hastaya yakın temasta olanlara profilaksi ver: erişkin için rocephin ¼ flk (IM)  0. 6. 18 . allerji varsa: kemicetine 1gr flk 1x1 IV. Solunum depresyonu yapabilir. kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönder.) Ağrısı için morfin 10 mg (subcutan) yapılabilir.) Sevk et 7.) Oksijen ver 3.

grafide hava sıvı seviyesi. Eklampside hasta hemen doğurtulmalıdır. Kasılması varsa mümkünse diazem ve MgSO4 yapılarak sevkedilmelidir. Öksürük ve hemoptizi olur. Yani bacakta ağrı. Anamnez. defans/ rebound varlığı. şişlik. Diüretik kontrendikedir. Tansiyonu yüksek olmasına rağmen 220 mmHg’yi geçmedikçe antihipertansif verilmemelidir. Bunlara ek olarak bir de konvülziyon varsa eklampsi tanısı konur. Çünkü akut batın acil cerrahi gerektirir fakat renal kolik için cerrahi gerekmez. Ancak üzerinden uzun zaman geçmişse infarkta bağlı tabanı periferde olan beyaz çadır gibi görüntü olur. 1. Göğüs ağrısı olur. muayene ve tahlil sonuçlarında ani başlangıçlı ağrı.) Oksijen verilir 2. 3. bulguların akut batınla ayrımının yapılmasıdır. IV 19 . RENAL KOLİK: Renal kolikte önemli olan şey. Pulmoner damarlarda emboli olan hastada ani başlangıçlı nefes darlığı olur. homans bulgusu (ayak dorsifleksiyonunda ağrı). lökositoz. PULMONER EMBOLİ: Hastada DVT bulguları da olabilir. 10 mg diazem ve 6 gr MgSO4 yapılmalı (hastada idrar çıkış yoksa Mg yapılmamalıdır. Akciğer grafisinde pek bir bulgu olmaz.) Sevk edilir. MI gibi sanılabilir. Fakat EKG’de MI’a özgü bulgular olmaz. diafram altı serbest sıvı varlığı akut batını destekler.PREEKLAMPSİ / EKLAMPSİ: Bir gebede tansiyon yüksekliğine ek olarak proteinüri ve ödem saptanırsa bu hastaya preeklampsi tanısı konur. İmkanlar kısıtlıysa preeklampside hasta sadece damaryolu açılarak sevk edilmelidir.) Preklampsi / eklampsinin ilçe acilinde tedavisi ve takibi pek mümkün değildir.) 1 flakon nevparin veya 6000-8000 ünite clexan yapılır.

kostovertebral açı hassasiyeti. Kan kayıplarında kristalloid de kolloid de verilebilir fakat 1000 cc kolloidin yaptığını ancak 4000 cc kristalloid yapabilir. 20 . Bu nedenle ciddi kan kayıplarında kolloidler tercih edilmelidir. TİT’te eritrosit. isolyte P gibi solüsyonlar da kristalloiddir. Kolloidler ise büyük partiküllü olduğu için bulundukları yere suyu çekerek damar içi volümün artmasına daha çok yardımcı olur. Bu hem pratik değildir hem de doku ödemine yol açabilir. Ciddi olmayan sıvı elektrolit kayıplarında ise SF gibi kristalloidler seçilmelidir. Eğer yukardaki bulgular olmadan. Ateşi varsa idrar yolu enf eklenmiş olması ihtimali nedeniyle antibiyotik ver. yavaş başlangıçlı ağrı. Yani büyük kan kayıplarında kullanımı volüm kaybının dengelenmesini sağlar. RL ya da dekstroz çözeltileri gibi küçük partiküllü sıvılar daha çok hem sıvı hem elektrolit kayıplarının birlikte görüldüğü durumlarda tercih edilir.sıvısı takılı şekilde ve nazogastrik sondayı da takıp mideyi biraz boşaltarak hiç bir ilaç vermeden sevk et. Yani aynı etki için fazla miktarda kristalloid verilmesi gerekir. kramp tarzında gelip geçen ağrı varsa renal kolik ihtimali yüksektir. Kolloid (büyük partiküllü) Kristalloidler yani SF. Yarım saat sonra ağrısı devam ederse 1 amp dicloron (IM) yaptır. Şu reçeteyi yazarak gönder : 1-Amoklavin 1000 mg tb 2x1 (7gün) 2-Buscopan tb 3x1 3-Parol tb 4x1 SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ: SIVI TEDAVİSİ: Sıvı tedavisinde kullanılan çözeltiler içindeki moleküllerin büyüklüğüne göre ikiye ayrılır: 1. Bu durumda 100 cc SF içine 1 amp buscopan koyup IV olarak ver. Bunlar dekstranlar (örn: macrodex). NG takılmakta zorluk çekiliyorsa bu basamak atlanabilir. jelatinler (örn: gelofusine). Elektrolit içerikleri ve oranları farklı olan isolyte M. grafide taş varsa. isolyte S. veya kısaca HES denilen hidroksietil nişastalardır (örn: hemohes). Kristalloid (küçük partiküllü) 2.

Not: 15 yaş altındaki çocuklara solüt yükü daha az olan sıvılar verilir. Damar yolu açılıp gerektiğinde entübasyon yapabilecek ekip eşliğinde sevk edilmelidir. SF izotoniktir.3 SF vardır.0’ın altına inmemişse oral potasyum tercih edilmelidir. bilinç kaybı. Normal sınırlar dışına çıkarsa kardiyolojik ve kas iskelet sistemiyle ilgili bulgular ön plana çıkar. Nörolojik muayenede saptanan anormallikler ve vücudun sağ ve sol yanı arasında farklı muayene bulgularının olması SVO ihtimalini arttıran bulgulardır. %5 dekstroz hipotoniktir. Ayrıca içinde dekstroz ve SF’in değişik oranlarda karışım halinde bulunduğu sıvılar da hazır olarak vardır.147 arasında ise normaldir.5 .5 arasında ise normaldır.5. Hastada hemoraji ya da tromboz olduğu konusunda kesin ayrım yapılana kadar aspirin veya clexane gibi pıhtı engelleyici ilaçlar verilmemelidir. Örneğin 1/3 izomix. Hiponatremi ya da hipernatremi gibi durumlar hızlı bir şekilde düzeltilmemeli.11. Oral alımın mümkün olmadığı durumlarda ya da 3’ün de altına inen durumlarda paranteral potasyum verilir Ca  8. Normal sınırlar dışına çıkarsa nörolojik bulgular ön plana çıkar. ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI: Na  127 . SVO: Nörolojik yönden anormallik (görme alanında ani bozulma. tedavi saatlere yayılmalıdır.1 arasında ise normaldır. İçinde %3 dekstroz ve % 0. kas güçsüzlüğü. Durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle SVO’da hafif yüksekliklerde tansiyon düşürülürse beyin perfüzyonu daha da kötüleşir. Normal sınırlar dışına çıkarsa kardiyolojik ve kas iskelet sistemiyle ilgili bulgular ön plana çıkar. ani konuşma bozukluğu vb) olan her hastada beyin damarlarında tıkanma veya yırtılma ihtimali akla gelmelidir ve hemen nörolojik muayene yapılmalıdır. Beyin perfüzyonunun bozulduğu durumlarda bu durumun düzelmesi amacıyla tansiyon biraz yükselir. Potasyum düşüklüğünde eğer düşüklük hafifse yani 3. yani tansiyon düşürülmemelidir çok yüksek değilse. Yoksa sinir sistemine ciddi zararı olur.5 . K 3. (izomix = dekstroz ve SF karışımıdır. Hastanın en kısa zamanda büyük bir hastaneye sevki yapılmalıdır.) Yetişkinlere SF verilir. SEPSİS: 21 .

hastanın idrar çıkışı azalır.) Kreatinin artışı > 0.) Akut oligüri (idrar çıkışı < 0. Eğer SIRS’in nedeni herhangi bir enfeksiyon ise bu duruma sepsis denir. Hipoksi olur. yanık veya akut pankreatit SIRS nedeni olabilir.Vücuttaki bazı durumlarda bağışıklık sistemi tamamen uyarılarak yaygın bir inflamatuar yanıt oluşabilir. travma.5 mg/dL 22 . Sepsisten şüphelenmek için bakılacak belirtiler: Kanıtlanmış veya şüphelenilen bir infeksiyon varlığı ve aşağıdakilerden bir kısmının varlığı: • Genel kriterler 1. solunum hızlanır.) Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg. veya sistolik kan basıncında 40 mmHg’dan fazla düşme) • Organ fonksiyon bozuklukları 1.) Kalp hızı > 90/dakika 4.) Lökositoz (> 12.) Bilinç değişiklikleri 6.3°C) 2.) Takipne 5.) Arteryel hipoksi (PaO2/FiO2 > 300) 2.) Belirgin ödem veya pozitif sıvı dengesi (24 saatte > 20 mL/kg) 7.) Lökopeni (< 4000/mm3) 3.) CRP artışı • Hemodinamik belirteçler 1. Enfeksiyon.) Hipotermi (< 36°C) 3.000/mm3) 2. Yukarıdaki belirtiler kesin SIRS tanısı koydurmaz fakat şüphelendirir.) Ateş (> 38. Bu duruma sistemik inflamatuar yanıt sendromu yani SIRS denir.) Hiperglisemi (diyabeti olmayan bir hastada plazma glikoz düzeyi > 120 mg/dL) • İnflamasyon belirteçleri 1. Kalp hızlanır.5 mL/kg/saat) 3. hastanın ateşi çıkabilir veya vücut sıcaklığı normalden daha düşük olabilir.

1. Bu gibi durumlarda enfüzyona devam edilmesine yarar/zarar oranının iyi değerlendirilmesiyle karar verilir. 2. 2 saniyeden fazla olmamalıdır. 2. Sevk ederken yapılacaklar: 1. Bunlar kalbin kasılma gücünü arttırarak ve vasokonstrüktor etkileri ile hayati organlara uygun kan akımını sağlarlar.) Kalbin pompa fonksiyonunun ve dolaşımın sağlanması için sempatomimetikler kullanılır.4.000/mm3) 7.) Bunlar tüm diğer şok türlerinde de yapılacak ilk müdahalelerdendir. Bu gruptaki ilaçlar adrenalin. aritmi. Oksijen verilmesine rağmen hipoksi düzelmiyor veya solunumsal asidoz gelişiyorsa mekanik ventilasyon uygulanmalıdır.) ve dobutamindir.) Trombositopeni (trombosit sayısı < 100. Hipotansiyon eklenir ve sıvı verilmesine rağmen tansiyon normal değerlere gelmezse hasta septik şoka girmiş demektir.5 veya aPTT > 60 saniye) 5. 23 . İlçelerde acil servislerde enfenksiyon bulgusu varlığında yukardaki bulgulardan bazıları varsa sepsisten şüphelenilmeli ve hastanın vital bulguları desteklenerek iki tane damaryolu açılarak sevk edilmelidir.) İleus (bağırsak seslerinin olmaması) 6. 3.) Hiperbilirubinemi (plazma total bilirubin > 4 mg/dL) • Doku perfüzyonu 1. SENKOP: Hipoglisemi hipotansiyon.) Solunum yolları açık tutulur gerekirse oksijen verilir .) Hipovolemi varsa replasman kristalloidler veya kolloidlerle yapılabilir. MI.) Koagülasyon bozuklukları (INR > 1. epilepsi nedeniyle olabilir.) EKG çekilmelidir.) Kan şekeri ve tansiyon bakılmalıdır. 4.) Kapiller geri dolumda azalma (tırnak yatağına bastırılıp çekilerek kanın geri doluşuna bakılı. Bu ilaçların etkili olabilmesi için öncelikle hipovoleminin düzeltilmesi gereklidir. enfüzyon sırasında cilt ve ekstremitelerin ısı ve renklerindeki değişmeler dikkatle izlenmelidir. dopamin (Dopaminin damar dışına infüzyonundan kaçınılarak büyük venlere infüze edilmelidir.

3. En belirgin göstergedir. vitalleri. tahlilleri ve EKG normalse kendisini iyi hissediyorsa dahiliye polikliniğine gelmek üzere taburcu edilebilir.) Oksijen ver 4.) Kan şekeri düşükse 10 cc %10 dekstroz bolus olarak yapılmalı ve ardında 100 cc %5 dekstroz infüzyon şeklinde yapılmalıdır. ŞOK: Dokuların yeterince perfüze olamamasıdır.3. 4. SVO. Eğer 2 saniyenin üstündeyse yeterli kardiak output yok ve beyin kanlanmıyor demektir. Mor ise oksijen yetersiz demektir.) Diazeme rağmen düzelme olmazsa 2 mg dormicum’u 10 ccye sulandırarak ver.) Nörolojik muayene yapılmalıdır. travma. Bunun için tırnak yatağına bakılır. hasta nöbet geçirebilir.) 2. Hastaların dolaşım ve solunumu değerlendirilmelidir. Sebebi bilinmeyen tüm şuur bozuklukları adli vakadır ve adli rapor tutulmalıdır. Solunum değerlendirilmesi için: Periferik siyanoz olup olmadığına bakılır. solunum sayısı artar.) 500 cc % 5 dekstroz içine 5 mg diazem katıp IV infuzyon olarak ver. Kapiller dolum zamanı en fazla 2 saniye olmalıdır. 6.) Hipotansiyon varsa 500-1000 cc SF yapılmalıdır. Dolaşım için şunlara dikkat edilir: Eğer el ve ayaklarda nabız normalse diğer organlarda da dolaşım var demektir. Tansiyon düşer veya yükselir. 7. zehirlenme. 24 . ŞUUR BOZUKLUKLARI: Akla hipoglisemi. 5.) 10 mg diazem sulandırılarak IV olarak yapılır.) Genç hastaysa.) Hemogram biyokimya ve kardiyak enzimler için kan gönderilmelidir. (mümkün değilse IM de yapılabilir. hipotansiyon gibi durumlar gelmeli ve ayırıcı tanı yapılmalıdır. Tırnağa bastırılarak kapiller dolaşım zamanına bakılması da iyi bir göstergedir. STATUS EPİLEPTİCUS: 1.

3. Trafik kazaları ve diğer şüpheli olan travmalar adli vaka olarak kabul edilmelidir ve adli rapor tutulmalıdır.1. ÜRTİKER: Avil + dekort amp IM olarak yapılır (erişkine 1’er amp.) 0.4 . 2.) Yine düzelmezse 5 mg beloc IV olarak 5 dakikada gidecek şekilde yapılır. 5.) Kalp ve akciğer kontrol edilmelidir. Turnike her yarım saatte bir gevşetilmelidir.) Solunum kötüyse entübe edilmelidir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra eğer kafa travması varsa hasta en az 6 saat gözlenir. çocuğa yarımşar amp. 5 dakika sonra tekrarlanabilir. Eğer multipl travmalı hasta ise. Bulantı kusma uykuya eğilim nörolojik muayenede anormallik olursa damaryolu açılarak sevk edilir. pupillerine bakılır. belirgin bir kanama odağı varsa önce basınçlı tampon yapılır. 25 . Ve hemen sevk edilir.) 100 cc SF içine yarım amp diltizem katılır. 7.) Oksijen ver. 6. 4. mesela ciddi bir trafik kazası ise veya ciddi kafa travması varsa erişkine 1000 cc SF.) Hastada alkolizm veya beslenme yetersizliği düşünülüyorsa dekstrozla bilrlikte 100 mg tiamin (B1 vitamini) IV olarak yapılmalıdır. 3.) EKG çek. çok küçük çocuğa çeyrek amp) Reçete olarak erişkine.) Bilinç bozuksa aspirasyon olmasın diye dikkat edilmelidir.8 mg IV nalokson yap.) TAŞİKARDİ (SUPRAVENTRİKÜLER) : 1. 4. yeterli gelmezse turnike uygulanabilir. çocuğa 20ml/kg sıvı takılır.) Düzelmezse doz tekrarlanabilir.) 50 ml %20 dekstroz IV puşe olarak yap.0. TRAVMA: Hastanın solunumu dolaşımı kontrol edilir. 2. Monitorize ederek ver. Yoksa hastada Wernicke enselapatisi gelişebilir. (narkotik ilaç aşırı dozuna bağlı bilinç bozukluklarını düzeltir.

sadece yetişkinlere sürülür. Tedaviye gerek yoktur.7gün) Eğer hastada 3. Hemen damaryolu açılarak ringer laktat takılır. Çok su kaybeder. Hastada sinir uçları yanmış olduğu için ağrı olmaz.derecedir. 6 yaş üstüne amoklavin 400 mg 2x1 . çocuksa 6 yaş altında amoklavin 200 mg 2x1 . Hastaya mutlaka tetanoz aşısı yapılmalı ve antibiyotik reçete edilmelidir. Eğer bül oluşmuşsa. YANIK: Eğer sadece kızarıklık varsa bu 1. 2. Kanama fazla ise damaryolu açılarak hastaya 1000 cc ringer laktat takılır. 1. doğal pansuman olarak kullanılmalıdır. (amoklavin 625 mg tb 2x1 . epidermiş dermis hasarlanmıştır. Yanan ekstremite elevasyona alınır ve hasta hipotermiden korunmaya çalışılır. derecedir. Gebe değilse kanamanın miktarı önemlidir.derece yanıktır. Foley sonda takılıp tetanoz aşısı yapılarak hemen sevk edilir. ağrısı varsa ağrı kesici verilir. Sıcak su dökülmesiyle oluşan yanıklar 2. Böylece daha hızlı iyileşir ve daha az iz kalır. Adrenalin hazır tutulmalıdır. Anestol ve furacin krem gazlı beze emdirilerek nemli bir pansuman hazırlanır ve pansuman yapılır. USG yapılabilecek bir merkeze hemen sevk edilmelidir. VAGİNAL KANAMA: Öncelikle hastanın gebe olup olmadığı önemlidir. Gebe ise meydana gelen kanama düşük tehdidi nedeniyle olabilir. Büller kesinlikle kaldırılmamalı.) Avil şurup 1 mg/kg günde bir kez Hastanın bulguları ilerleyip solunumda soruna neden olursa hasta anafilaksiye giriyor demektir.derece yani ağır yanık varsa kas tabakasına kadar hatta daha derinlere kadar etkilenme var demektir.7gün.7gün.) Xyzal tb 1x1 Çocuğa. hastaya pansumanını iki günde bir yeniden yaptırması söylenir. Pansumana rifampin ampul de kırılarak gazlı beze eklenebilir. Eğer sızıntı şeklindeyse hasta rahatlatılarak polikliniğe yönlendirilir.1. Çocuklardaki pansumana silverdin sürülmez. Hemogram takibi yapılır ve anemiye yol açmışsa veya kanama kontrol altına alınamaz ve volüm açığına sebep olursa sevk edilir. 26 .

Güneşte kalmayla oluşan kızarıklık 1.derece olmuş demektir. dereceye kadar ilerleyebilir. Fakat bül oluşmuşsa 2. POLİKLİNİK REÇETELERİ 27 . Alev yanıkları 3. derecedir.

GÜS’te kanser ve kanama taraması yapılmalıdır. Çocukların meyve suyuna katılarak verilebilir. damlada 1 damlada 1 mg var.ANEMİ: Hamilelik ve laktasyonda olan bayanlara demir tedavisi ver. ALLERJİK RİNİT: 28 . eğer anemi derinse 2x1 Çocuk: 1. Şurupta 1 ölçekte 20 mg var. sonraki dört ay günde 2-3 mg/kg --. Çay. Yetişkin: 1.) Ferrosanol duodenal cap 1x1 (tok). Fakat genç bayanlara. Bu durumlarda demir tedavisiyle hastayı oyalamak hastalıklarının geç evreye ulaşmasına neden olur. Demir preparatları dışkıyı koyulaştırır.toplam altı aylık tedavi. kahve. hastaya hatırlatılmalıdır. Demir hapıyla birlikte kullanılmaması gerekir. yumurta ve antiasitler demir emilimini bozar. Eğer hastanın anemisi demir tedavisi ile düzelmiyorsa talasemi taşıyıcılığı yönünden incelenmesi amacıyla hasta sevk edilmelidir.) Ferrosanol damla veya şurup günde 3 eşit doza bölünerek  ilk iki ay günde 4-6 mg/kg. çünkü bu kişilerde normalde demir eksikliği olmaz. postmenapozdakilere ve erkeklere tedavi vermeden önce GİS’te.

1. İki haftayı geçen ishale kronik ishal denir.) 3. tedavi ile düzelme olmazsa parazit düşünülür. > 4 gün süren ishal varsa antibiyotik gereklidir.) Zyrtec tb 1x1 2. % 90’ına antibiyotik verilmez.) Nasonex sprey 1x1 puf ( 2 yaş altında kullanılmaz ) çok uzun süre kullanılamamalı.) göz yaşarması varsa  Patanol % 0.) Nasonex sprey 1x2 puf (semptomlar geçince 1x1 puf) çok uzun süre kullanılamamalı. Kusarsa beklenir. YETİŞKİN: (bakteriyelse) 1.1 oft sol 2x1 damla AKUT GASTROENTERİT: Elektrolitlere dikkat edilmeli. sonra tekrar verilir. Bahar ayları dılında da olabilir.) Reflor saşe 2x1 29 . Etken önce bakteri olarak düşünülür. tenesmus.) Reflor saşe 2x1 2.) Ritin 5 mg şurup 1x1 (aç) 2.) Anne sütüne devam etmelidir. dışkıda kan veya mukus. Ateş. Ve ağır dehidratasyon varsa çocuğa 20 mg/kg izomix. Yetişkin : 1. 3. hapşırık olabilir. araştırılmalıdır. yetişkine 500-1000 cc SF verilmelidir.) Georal poşet (her dışkıdan sonra 1 çay bardağı.) Buscopan tb 2x1 3.Gözlerde sulanma. burunda seröz akıntı.) Cipro 500 mg tb 2x1 (5gün) 2. 3.) göz yaşarması varsa  Patanol % 0.1 oft sol 2x1 damla Çocuk : 1. Genelde bahar aylarında olur. muz şeftali pirinç gibi posalı besinleri azar azar sık sık yemelidir.

***** iki günde düzelmezse bactrim yerine zinnat verilir. ***** iki günde düzelmezse zinnat yerine flagyl verilir.) Calpol ve pedifen dönüşümlü olarak verilir.) Reflor saşe 2x1 ÇOCUK: (bakteriyelse) 1. Antibiyotiğe bağlı bir ishalse 1.(paraziterse) 1.) Antibiyotiği kesilir. • zinnat 40 mg/kg/ gün olacak şekilde 2 eşit dozda (5 gün) 125 ve 250 mg’lık süspansiyonları var.) Calpol ve pedifen dönüşümlü olarak verilecek.) Hafifse  Flagyl yukarıdaki dozlarda verilir 30 . 2. • flagyl 125 mg süsp 40 mg/kg/gün dozunda olacak şekilde 3 eşit dozda (10 gün) (paraziterse) 1.) Flagyl 125 mg süsp 40 mg/kg/gün dozunda olacak şekilde 3 eşit dozda (10 gün) 2.) Bactrim süsp 40/100 mg süsp 6yaş altı için 2x1 ölçek. >12 yaş için 2x2 tb (5 gün) 2.) Georal poşet (her dışkıdan sonra 1 çay bardağı) 3.) Flagyl 500 mg tb 2x1 (10 gün) 2.) Buscopan tb 2x1 3.) Georal poşet ( her dışkıdan sonra 1 çay bardağı) 3. 6-12 yaş arası için 2x2 ölçek.

2 ayın altındaki bebeklerde dışkıda kan varsa mutlaka sevk edilmelidir.5 gr tuz (3/4 çay kaşığı) 2. şeftali. ARPACIK (HORDEOLUM): 1.) günde 3 kez sıcak pansuman 4. tadı acı gelmeye başlar. Yani eğer hasta oral alabiliyorsa ORS miktarını hastaya bırakmakta fayda vardır.3.) Gentagut damla 4x4 2.) Terramycin pomad 1x1 (yatmadan) 3. Fakat elektrolit dengesi bozulan bir insan büyük bir istekle ORS’yi içmek ister. Kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra bırakacaktır zaten. Tüm ishallerde bebekler anne sütüne devam etmelidir.) ağrı kesici de eklenebilir  Parol tb 4x1 31 . daha büyük çocuklar ve yetişkinler muz.) Ağırsa  sevk edilir. Georal bulunamıyorsa evde oral rehidratasyon sıvısı (ORS) hazırlatılarak elektrolit dengesi korunabilir. Yani sağlıklı bir insan içmek istemez. pirinç gibi posalı besinleri azar azar sık sık yemelidir. Normalde ORS’nin tadı çok kötüdür. Ve içtikten sonra elektrolitleri düzelince kendiliğnden bırakır içmeyi.5 gr karbonat (1 çay kaşığı) 1 bardak portakal suyu (potasyum için) Hepsi karıştırılır ve her ishalli dışkıdan sonra 1 bardak içirilir. ORS: 1 lt kaynamış soğumuş su 20 gr şeker (4 yemek kaşığı) 3.

Aspirin mideye zarar vermesin diye yanında mutlaka lansor da verilecek. Hastada sık sık aftlar çıkıyorsa behçet hastalığı yönünden incelenmesi için sevk edilmelidir. yarım saat bişeyler yiyip içmesin.) Kenacort orobase pomad 3x1 (yemekten sonra sürülecek) Veya. Aylık tekrarlanacak. 1. 3x1 yemekten sonra sürsün.) Anestol pomad 2x1 2. 32 .) Calgel jel 3x1 (yemekten 15 dk önce sürülecek) 3.) Pyraldin sol. 27 kg üstüne 1 flakon (IM) ayda bir yapılacak (mutlaka en az 5 yıl boyunca yapılacak. Ve hasta 5 yıl dolduğu halde 21 yaşına henüz gelmemişse 21 yaşını doldurana kadar yapılmaya devam edilecek..) Hastanın penisilin allerjisi varsa eritromisin (Erythrocin süsp) 40 mg/kg/gün dozunda 3 eşit doza bölünerek verilmelidir (10 gün). Kardit varsa ömür boyu yapılacak) 2. 3.) Andorex gargara 4x1 (6 yaş altında kullanılmaz) 2.) Kore varsa  sevk edilecek (tek başına ARA tanısı koydurur) 5. ANAL FİSSUR: 1.) Artrit varsa  aspirin 90 mg/kg/gün dozunda 4 eşit dozda verilecek (15 gün) daha sonra azaltılarak kesilecek.) Madecassol pomad 2x1 3.AFT: 1. Prednol mideye zarar vermesin diye yanında mutlaka lansor da verilecek. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ (ARA): 1.) Kardit varsa  prednol 2 mg/kg/gün dozunda 4 eşit dozda verilecek.) Deposilin 1. 4.2 flk 27 kg altına yarım flakon. Posalı yiyecekler yesin..) Osmolac şurup 2x1 Her akşam sıcak suda otursun.

) Xyzal tb 1x1 2. kusmaya ishale bağlı değilse  Dramamine mg tb 3x1 BÖCEK SOKMASI: Yetişkin: 1.BEL AĞRISI (LUMBALJİ) Nörolojik bulgu yoksa Dikloron + muscoril yaptır.) Nerisona – C krem 2x1 3.) Dicloron tb 1x1 2. (IM) Reçete: 1.) Klinik ilerlerse Amoklavin süsp 2x1 BURKULMA: 33 .) Nerisona – C krem 2x1 3.) Bulantısı varsa.) Klinik ilerlerse enfekte olursa  Cipro 500 mg tb 2x1 Çocuk: 1.) Muscoril cap 1x1 BAŞ AĞRISI: Ense sertliği ve ateş kontrolü yapılmalıdır.) Parol 500 mg tb 4x1 2.) Avil şurup 1 mg/kg dozunda (yemekten sonra) 2. bu bulantı migrene bağlı ise. Primer başağrısı olduğundan emin olunursa Dikloron amp yaptırılır (IM) Reçete : 1.

Reçete : 1. 6-12 yaş arasında 3x1 ölçek.) Dramamine tb 2x1 ** bulantı kesiciler akatizi yapabilir. adımlama hareketleridir.) Parol tb 4x1 BULANTI: Metpamid (veya dramamine) + ulcuran yaptır. 6-12 yaş arasında 3x1 ölçek. BRONŞİYOLİT: Etken genelde viraldir. Tekrarlıyorsa sebep astım olabilir. ** dramamine akatizi yapmaz. yerinde duramama. Doğrusu hastayı gliserin damla kullanımından sonra bir kulak burun boğaz uzmanına yönlendirmektir.) Ventolin süsp (2 yaş altında kullanılmaz)  6 yaş altında 3x ½ ölçek. Tedavisinde akineton amp uygulanır. 3 aylıktan küçükler sevk edilmeli.) Glyserin damla 4x3 (5 gün) sonra kulak yıkatılacak. BUŞON: 1. Akatizi kaslarda gerginlik.) Lasonil jel 2x1 (kızarıklık giderici) 4.) Calpol ve pedifen dönüşümlü olarak 4-6 saatte bir dönüşümlü olarak verilir.1.) Muscoril jel 2x1 (kas gevşetici) 3. Aslında kulak yıkatmak iyi bir şey değil fakat ilçe şartlarında mecbur kalındığında yapılabilir. Yanlışlıkla psikotik ajitasyon sanılabilir. Tekrar tekrar oturup kalkmaya neden olabilir.) Fastjel jel 2x1 (soğutucu NSAİİ) 2. 34 . Bu nedenle mümkünse metpamid yerine dramamine tercih edilmelidir.) Asist şurup 6 yaş altında 3x ½ ölçek. 12 yaş üstünde 3x2 ölçek (5 gün) 2. Diğer yaştakilere: 1. 12 yaş üstünde 3x1 cap 3.

Ertesi gün tekrar et. Tüm aile tedavi edilmeli. BLEFARİT: 1.) Ca laktat poşet 4x1 ( bir poşet ilaç mama veya meyvesuyuna karıştırılarak içirilecek) (10 gün) 2. 2.) Blefamide gtt 3x1 2. Yeni açılmış yüzeyel yara ise batticon solüsyon ile günde iki kez temizlik yapılır.) Devit-3 damla 1x3 damla (sabah tek seferde ağza damlatılacak) (2yıl) Sadece profilaksi amacıyla ise: 1.BİT: 5 gün boyunca çarşaflar kaynatılmalı ütülenmeli.) Yumurtaları dökmek için seyreltilmiş sirke ile saçlar taranır. 1.) Devit-3 damla 1x3 damla DİZ AĞRISI: 1. D VİT EKSİKLİĞİ / PROFİLAKSİSİ: Eksiklikte: 1.) 3. Gününde 1 amp devit kırılıp içirilecek. nekrotik yara ise hasta plastik cerrahiye sevk edilir.) Fast jel 2x1 35 .) Devit-3 amp 1x1 (tek doz) (kalsiyumun 5.) Terramycin pomad 1x1 BASI YARASI: Bası olan yere novuksol pomad tabaka halinde sürülür. 5 dk bekle ve durulan. Sonra 10 ml şampuan alarak köpürterek yıkan.) Kwellada şampuan  önce sabunla yıkan.

) Günde 3 kez sıcak pansuman 4.) Dikloron tb 2x1 2.) Çocuksa dikloron ve lansor yerne calpol ve pedifen dönüşümlü verilmeli. gözyaşı drenajını bozar. DİSMENORE: Dikloron + buscopan yaptır (IM) Reçete: 1. Çünkü hastalar daha kötü bir şekilde gelip ilaç kullandım ama geçmedi diyorlar. Diş çürüklerinin ve abselerinin sadece antibiyotikle tedavi olmayacağı mutlaka hatırlatılmalı.) Lansor 1x1 5. 36 .) Buscopan 2x1 Veya.) Amoklavin tb 3x1 3.) Sonra mutlaka diş hekimine gidecek.) Dikloron tb 2x1 3.) Dikloron tb 3x1 4.2. 1.) Pomad verilmez. mens boyunca devam et) DAKRİOSİSTİT: 1.) Gentagut damla 4x1 2.) Lansor 1x1 DENTAL ABSE: Dişte çürüğün yanısıra şişlik de vardır. 3. 1.) Amoklavin 1 gr tb 2x1 (5 gün) 2.) Magnesium diasporal saşe 2x1 ( mensten iki gün önce başla.

) Kaşıntı varsa  xyzal tb 2x1 / 1x1 EKLEM AĞRISI: (septik artrit değilse) 1. 1.) Clexane 6000 veya 8000 ünite yapılır. DİSK HERNİSİ: İlerleyip nörolojik sorunlara sebep olabileceği için beyin cerrahisi polikliniğine sevk edilir.) Bepanthene pomad 3x1 2. Ve sevk edilir.) Mantar varsa  Mycospor pomad 2x1 (1ay) 3.) Dermovate krem 2x1 2.) Muscoril jel 2x1 (kas gevşetici) 37 .) Diare de varsa  Tiocell krem 2x1 DERİN VEN TROMBOZU: Hastada homans bulgusu pozitiftir.) Kaşıntı varsa  xyzal tb 2x1 / 1x1 Yaş ise: 1. Kronik hastalara dikloron + muscoril yapılarak biraz rahatlaması sağlanabilir. yani ayak dorsifleksiyonunda ağrı olur.DİAPER DERMATİT (PİŞİK): 1.) Fast jel 2x1 (soğutucu NSAİİ) 2. Nörolojik bulgu varsa hemen sevk edilmelidir. EGZEMA: Kuru ise: 1.) Dermovate pomad 2x1 2.

1.) Sulantı varken Eau borique % 2 ile pansuman 3. 1.) Dikloron tb 2x1 4.) Krutlar zeytinyağıyla yumuşatılarak kaldırılır ve su sabunla yıkanır.) Parol tb 4x1 FOLLİKULİT: Tedavi impetigodaki gibidir. DM olabilir.) Bepanthene pastil 4x1 (gargaradan sonra emecek) 3.) Tantum verde gargara 4x1 2. Hasta tam olarak gözünü kapatamayacağı için korneada hasar olmasın diye yapay gözyaşı verilerek hasta nöroloji uzmanına sevk edilir. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. 2. (24-48 saat içinde steroid başlanırsa prognoz daha iyi olur.3.) Amoklavin 625 mg tb 2x1 Fluktuan abse ise drene edilmeli.) Sulantı geçince fucidin pomad 2x1 sürülür 4. 2.) İchtiyol pomad 2x1 3.) Tears naturale free damla 3x1 FRONKÜL/KARBONKÜL: Etken staf’tır. En sık görüleni Bell paralizisi’dir.) İlerlemişse amoklavin süspansiyon veya 625 mg tb (2x1 tb) günde 2 eşit dozda verilir.) %’2 lik asid borique solüsyonuna batırılmış gazlı bez günde 3 kez 5 dk lezyon üzerine uygulanır. 38 .) Lansor 30 mg cap 1x1 (dikloron nedeniyle) FARENJİT: 1. FASİYAL PARALİZİ : Fasiyal paralizinin çeşitli sebepleri vardır. Bell paralizisinde yüz felci dışında bulgu yoktur. Sık sık tekrarlıyosa immunsupresyon.) 1.

) Majezik tb 2x1 3. Sadece siğile sürülür. ama hasta sürekli bu durumdan şikayetçiyse aşağıdaki tedavi verilebilir. çevre soku vazelinle korunmalıdır.) Asiviral 400 mg tb 3x1 (7gün)  tekrarlayan herpes ise 5 gün HPV: 1.) 40 mg prednol 3.) Buscopan tb 3x1 GONARTROZ: 1. İki saat bekletilip yıkanır. 1.FMF ATAK: 1. 39 .) Metsil çiğneme tableti 3x1 2.) Spasmomen tb 3x1 GAZ (FLATUS): Normalde gaz şikayetini geçirmek çok iyi değildir. GASTRİT: 1.) Dikloron IM yaptır 2. Gebede kullanılmamalı.) Rennie duo süsp 3x1 3.) Podofilm  %20 ‘lik tentür benzoat içinde hazırlanır.) Lansor 30 mg cap 1x1 GENİTAL ÜLSER / SİĞİL: HERPES: 1.) Lansor 30 mg tb 1x1 2.) Kolşisin kullanıyorsa iki tane aynı anda alsın.) Sulidin jel 2x1 2.

2. GEBE / EMZİREN REÇETELERİ: FE EKSİKLİĞİ: 1.4 m Ü 1x1 (IM) (tek doz)  bu dozun yarısı bir gluteusa kalan yarısı da diğer gluteusa yapılabilir.) Flagyl 500 mg tb 1x 4 tb (tek doz) TRİCHOMONAS: 1.) Gynoferrosanol cap 1x1---2x1 ferritin düzelene kadar.) Betnovate krem 2x1 (7gün) 3. her iki saatte bir yenilenecek.) Flagyl 500 mg tb 1x 4 tb (tek doz) CANDİDİAZİS: 1. İçinde b12 ve folat da var.SİFİLİZ: 1. 40 .) Allerji varsa  tetradox 100 mg tb 2x1 (15 gün) GENİTAL AKINTI: BAKTERİYEL VAGİNOZİS: 1.) Deposilin 2.) Tears naturale free damla 4x1 GÜNEŞ YANIĞI: 1.) Flucan 150 mg cap 1x1 (tek doz) GÖZ KURULUĞU: 1.) Xyzal tb 1x1 2.) Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş koruyucu sürülecek.

) Gliserin fitil 2x1 3. Mecbur kalındığında kullanılmalıdır.) Acilde IV olarak ağrı kesici yapılmak zorunda kalınırsa perfalgan takılabilir. REFLÜ: 1.) Anestol pomad 2x1 2.ÜSYE-İYE-DENTAL ABSE: 1.) Elevit pronatal 1x1 (sabah) FOLİK ASİT: 1.) Flagyl 500 mg tb 2x1 (7gün) 2.) Parol tb 3x1 2.) Flagyl kullanan anneler emzirmeye 12-24 saat ara vermelidir.) Folbiol 1x1 BULANTI-KUSMA: 1. VİTAMİN: 1.) Amoksina 1000 mg tb 2x1 (10 gün) 2. 4.) Gaviscon şurup 4x1 (yemekten sonra ve gece yatarken) HEMOROİD: 1.) Gyno-canesten-1 vag tb 1x1 (tek doz) 2.) 100 cc SF veya %5 dekstroz içine 1 amp metpamid koyulup yapılır.) Lifli gıdalar tüketsin. VAGİNAL CANDİDİAZİS: 1. Perfalgan parasetamolün IV formudur. 2.) Reçete olarak da metpamid veya dramamine tb 2x1 verilir.) Proctoglyvenol krem 2x1 41 . acılı ekşili baharatlı gıdalar yemesin. HEMOROİD: 1.) Gynophilus vag cap 2x1 (7gün) BAKTERİYEL VAGİNOZ: / TRİCOMONİAZİS: 1.) Dental absede 5 gün AĞRI KESİCİ OLARAK: 1.) Ilık oturma banyosu yapsın günde bir kez.

1.) İlerlemişse amoklavin 400 veya 200 mg süspansiyon veya 625 mg tb (2x1 tb) günde 2 eşit dozda verilir.) Antibiyotk ver.) Sulantı varken Eau borique % 2 ile pansuman 3.) IV prednol 100 mg ver 2. (ilçede mümkün değil) 3.2. ısıt.) Osmolac şurup 2x1 3.) Oksijen ver 5. 4. 1x1 (parmak aralarına sürmesin) 2. daha sonra daha seyrek sürülecek HİPOTİROİDİ KOMASI: 1.) Hipotermiden koru.) Alüminyum cloride 20 g + alcohol % 40  80 cc hazırlat.) Krutlar zeytinyağıyla yumuşatılarak kaldırılır ve su sabunla yıkanır.) NG ile T3 ver. İMPETİGO: Ciltte bül püstül ve pürülan akıntı vardır. HİPERHİDROZ (aşırı terleme) : 1. İŞTAHSIZLIK: 42 .) Terkur krem 1x1 (gece sürülecek) ilk 4 gün her gece. 2.) Günde 4 kez sıcak suya otursun (10 dk) (2-3 hafta) HİBERNASYON/SALDIRGANLIK: Norodol + akineton + largactil aynı enjektöre çekerek IM yaptır ve sevk et.) Parol tb 1x1 4.) Sulantı geçince fucidin pomad 2x1 sürülür 4.

ilaç içilir ve ilaçtan sonra idrara çıkılmaz. Piyüri idrarda lökosit olmasıdır.) Calpol 2x1 3.) Piyeloseptyl cap 3x1 (tok) 4.) Zinco fort şurup 2x1 veya Zinco-C tb 1x1 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (ÜST İYE) Hastaya kesinlikle aprol vb verilmez.) Monurol yerine amoklavin 1000 mg tb 2x1 (10 gün) veya zinnat 250 mg tb 2x1 (10 gün) de verilebilir.) Buscopan tb 3x1 3. erkeklerde 10 üzeri 2 anlamlı bakteriüridir.) Lebel 500 mg tb 1x1 2.) Kolik ağrı varsa buscopan da verilebilir. Buscopan tb 3x1 İDRAR İNKONTİNANSI: 1.) Ürispas tb 3x1 43 .) Parol tb 4x1 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (ALT İYE) Semptom varsa kızlarda 10 üzeri 3.) Zinnat 20-40 mg/kg/gün dozunda 3 eşit dozda verilir (10 gün)  125 ve 250 mg’lık süsp ve 250 ve 500 mg’lık tb var) 2.) Kolik ağrı varsa buscopan da verilebilir. Yetişkin: 1. (18 yaş altına verilmez) 2. Her alanda > 10 lökosit olması piyüri demektir.) Monurol saşe 1x1 (tek doz) 1 bardak suda hazırlanır ve yatmadan önce içilir. 3. Buscopan tb 3x1 Çocuk: 1.1. 1. Yatmadan önce idrar yapılır. akut tubuler nekroza sebep olabilir.) Pedifen 2x1 4.

Sonra steril spançla yabancı cismi al. IV olarak verilince solunum depresyonu riski daha fazladır fakat eğer SF içine katılıp yavaşça gönderilirse risk azalır.) Osmolac şurup 1x1 2. Son 5 yıl içinde aşı yaptırmışsa tek doz yeterlidir.) Parol tb 4x1 KONSTİPASYON: 1. Konversiyondan eminsen: saldırganlık varsa 10 mg diazem ‘i 250 veya 500 cc SF içinde sulandır ve yavaş infüzyonla gönder.) Proctoglyvenol krem 2x1 KONVERSİYON: Önce organik sebepleri ekarte et. 44 . ( aşıları eksik veya bilmiyorsa 0-1-2-12. Nörolojik muayene yap.) Nerisona-C krem 1x1 (haricen) KESİ: 1. Mecbur kalınan durumlarda IM yapılır. Sekonder enfeksiyon eklenebilir.) Spazmex 30 mg tb 2x1 3. Diazem IM olarak yapılırsa vücuda salınımı düzensiz olabileceğinden solunumu deprese etme riski daha fazladır. İNTERTRİGO: İntertriginöz bölgelerde yani kıvrım yerlerinde görülen eritem ve maserasyondur.) Yabancı cismi almadan önce novesin veya alcaine damlatarak uyuştur ve 3 dk bekle.) Eau borique %2 sol 1x1 (haricen) 2.) Amoklavin 200 veya 400 mg süsp veya 625 mg tb (2x1 tb) 2 eşit dozda verilir.2. 1.) Gerekli ise sevk edilir.) 2.) Tetanoz aşısı yapılır. Aylarda aşı yapılmalıdır. KORNEA YARALANMASI / YABANCI CİSİM: 1.) Önce SF ile gözü ve göz kapağını yıka (15 dk) 2. 3.

) Gentagut damla 4x2 (7 gün) 2. 6x1 2. 1 amp dikloron ve 1 amp buscopan IM olarak yaptırılır.) 24 saati geçtikten sonra gelirse  sikloplejin damla 1x1 (gece) 6.) Bulanık görme varsa sevk Allerjikse: 1. KAYNAK IŞIĞINA MARUZİYET: Hastalarda gözde batma hissi olur fakat göze analjezik damla verilmemelidir. Akut batınla ayırıcı tanısının yapılması gereklidir.) Sikloplejin göz damlası 2x1 2. Sol. 7.3.) Şiddetliyse flarex damla 4x1 (15 gün) KRONİK BRONŞİT: 45 . Gözü kapatarak göz hekimine sevk et.) Terramycin pomad 1x1 (gece) 3.) Terramycin pomad 1x1 (gece) 5. şiddetli ağrısı vardır. KUM DÜŞÜRME: Kolik tarzında ağrı olur.) Patanol oft.) Gentagut damla 3x2 4. Kum veya taş düşüren hasta yerinde pek duramaz. Fakat akut batınlı hasta kığırdayamaz ve şiddetli ağrı çeker. kıvranır.) Terramycin pomad 3x1 3. hematüri olur.) Dikloron tb 2x1 KONJUNKTİVİT: Bakteriyelse: 1.) Alınamayacak durumdaysa dokunma. 1.) Olabilecek kornea hasarının değerlendirilmesi için göz hekimine sevk et. kendisini yerlere atar.

Reçete olarak: 1. ekspiryum uzaması olur.) Bricanyl şurup 3x1 2.) Expigment %2 1x1 (15 gün) 46 . MYALJİ: Dikloron ve muscoril yaptır. Ral.) Allogut 300 mg 1x1 2. ateş yükselmesi önlenmelidir. KIZAMIK/KIZAMIKÇIK/KABAKULAK: Viral olduğu için tedavileri yoktur.) Bronkospazm oluyorsa Ventolin tb 3x1 4.) Düzelme olmazsa Prednol 16 mg tb 1x1 (beş günde bir 4 g düşür) KRONİK GUT: 1.Arka arkaya iki yılda her yıl 3 ayı geçen öksürük balgam varsa kronik bronşit tanısı konur. Kabakulak nedeniyle komplikasyon olarak orşit oluşmuşsa testis elevasyona alınarak soğuk uygulama yapılır.5 mg 1x1 3. MELASMA: Doğumdan sonra oluşan koyu renkli lekelerdir.) İnatçı kuru öksürük varsa Sinekof drj 2x2 3. Bunun için calpol pedifen dönüşümlü olarak verilir.) Enfenksiyon eklenirse Zinnat tb 250 mg 2x1 ( 10 gün) 5.) Dikloron tb 2x1 2. 1. ronküs. bol sıvı alınmalıdır.) Ekstremiteler soğuktan nemden korunmalıdır. 1.) Colchium dispert drj 0.) Muscoril cap 2x1 MANTAR ZEHİRLENMESİ: Her türlü zehirlenmede 114 zehir danışma merkezi aranmalıdır.

OTİTİS İNTERNA: İşitme kaybı.) Calpol süsp 4x1 3.) Amoklavin 1000 mg tb 2x1 (10 gün) 2. başın hasta kulak yönünde eğik tutulması ve ilerleyen durumlarda boyun kaslarının tamamen kasılmasına bağlı olarak başın sürekli eğri tutulması gibi bulgular da görülebilir. Ayrıca.2. güneşte kalındığı sürece 2 saatte bir yenilenmeli. OTİTİS EKSTERNA: Tragus’a basıldığında ciddi bir ağrı olursa tanı otitis eksternadır.) Fizyolen burun damlası 2x1 Alerji varsa Klacid 15 mg/kg/gün 2 eşit doza bölerek (10 gün) Moxitec çocuklara verilmez.) Moxitec 400 mg tb 1x1 2.) Dikloron tb 2x1 3. göz küresinin istem dışı hareketleri gibi belirtiler gözlenebilir. sallantılı yürüyüş. MEME BAŞI ÇATLAĞI: 1. denge bozuklukları. 1. 47 .) Gerekirse otrivine spray 2x1 (max 5 gün) Penisilin allerjisi varsa klacid 250 veya 500 mg tb 2x1 (10 gün) 3 günde düzelme olmazsa moxitec tb 1x1 (10 gün) ÇOCUK: 1. > 6yaş 400 mg 2x1 (10 gün) 2.) İbu 600 mg tb 4x1 Tedavide kulak damlalarının yeri yoktur.) Bepanthene pomad 2x1 OTİTİS MEDİA: YETİŞKİN: 1.) Güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu sürülmeli.) Amoklavin süsp <6 yaş 200 mg.) Yukarıdakini 15 gün kullandıktan sonra düzelene kadar expigment %4 1x1 3.

YETİŞKİN: 1.) astım koah yoksa Asist cap 3x1 3.1. atipikse klamer verilir.) Askaris ise 3 ay sonra tekrar aynı doz OSTEOPOROZ: 1. Amoklavin 1000 mg tb 2x1 OKSİYUR / ASKARİS: 1. 6-12 yaş arasında 2 ölçek.) Ciprogut kulak damlası 2x1 2. 12 yaş üstünde 3 ölçek (tek doz) 2.) Aile tedavisi 3. Enfeksiyon olduğundan emin olunursa antibiyotik başlanır.) Calcium-D sandoz eff tb 2x1 (1yıl) 2.) Amoklavin 1000 mg tb 2x1 (10 gün) 2.) Oksiyur ise 15 gün sonra tekrar aynı doz 4.) Parol tb 4x1 3.) Sistemik ab eklenebilir.) Fosomax tb 10 mg 1x1 (sabah aç. hasta içtikten sonra bol su da içmeli ve yarım saat uzanmamalı çünkü özofagus üzerine irritan etkilidir) ORBİTAL SELLÜLİT: Allerji ve hatta anafilaksi başlangıcından ayrımı yapılmalıdır.) Amoklavin 625 mg tb 2x1 (7 gün) ÇOCUK: 1.) Pirantel süsp 250 mg (6 aylığın altına kullanılmaz) 2 yaş altında yarım ölçek.) Parol tb 4x1 48 .) Amoklavin 200/ 400 mg süsp 2x1 (10 gün) PNÖMONİ (TİPİK/ATİPİK) Tipikse amoklavin. 6 yaşın altında 1 ölçek. Görme ile ilgili şikayet varsa göz hekimine sevk edilir. Yetişkin: 1.

) Amoklavin 200 veya 400 mg süsp (6 yaş altına 200 mg.veya . 1.) Calpol pedifen dönüşümlü PAMUKÇUK (MONİLİAZİS) 1. 6 yaş üstüne 400 mg) 2x1 (10 gün) 2.) Amoklavin 625 mg tb 2x1 (7 gün) 2.) Ampisina 1000 mg tb 2x1 (7gün) 2. aureus’tur.) astım yoksa Asist şurup okul çağına 3x1. okul öncesine 3x 1/2.) Parol tb 4x1 PUERPERAL MASTİT: 1. iki yaş altına 3x 1/4 ölçek 3.) Parol tb 4x1 PEPTİK ÜLSER: 49 . Etken staf. 1. veya .) Klamer süsp 125 veya 250 mg süsp (kg başına 15 mg olacak şekilde) iki eşit doza bölünerek. 1. 2.) Calpol ve Pedifen dönüşümlü olarak 4 saate bir verilecek.) Klamer 500 mg tb 2x1 (10 gün) 2. Diğer adı dolamadır.) astım koah yoksa Asist cap 3x1 3.) Mikostatin süsp 4x1 damlalık dolusu (15 gün) ağızda uzun süre tutulacak PARONİŞYA: Tırnak çevresi inflamasyonudur.) Parol tb 4x1 Çocuk: 1.

) Benzoil peroksit içeren bir krem günde bir kez sürülür (örn: aksil %5 krem) 4.1. RAŞİTİZM: 4. SEBOREİK DERMATİT: 1. dokunun bulunduğu torba buzlu tobaya koyulur. 50 .) Lansor 30 mg / 28 tb 1x1 (1ay) REFLÜ (GÖR): 1.) Hipokort krem (7 gün) akşam sürülecek Sadece çinkolu şampuan ve aksil krem bile lezyonları tamamen geçirebiliyor.) Devit-3 amp 1x1 (tek doz) (kalsiyumun 5. Kanama varsa basınçlı pansuman yapılır. kilo kaybı varsa. Gününde 1 amp devit kırılıp içirilecek.) Ketoral şampuan haftada 3 kez saçta 5 dk bekletilerek yıkanır. Kanama durmazsa turnike yapılabilir. Turnike yarım saatte bir gevşetilmelidir.) Gaviscon şurup 3x1 45 yaş üstü ise.) Devit-3 damla 1x3 damla (sabah tek seferde ağza damlatılacak) (2yıl) REPLANTASYON: Kopan uzuv için yapılacaklar: Kopan uzuv sadece SF ya da RL ile yıkanır.) Çinko içeren şampuanla saç günde bir kez yıkanmalıdır (örn: head and shoulder ) 3.) 6. Geriye kalan dokuya yapılacaklar: SF ya da RL ile yıkanır. Ekstremite elevasyonda tutulur. ailede mide kanseri öyküsü varsa. 2.) Ca laktat poşet 4x1 ( bir poşet ilaç. mama veya meyve suyuna karıştırılarak içirilecek) (10 gün) 5. Başka bir torbaya buz koyulur. Daha sonra nemli gazlı beze sarılarak naylon torbaya koyulup torba iyice bağlanır. gaitada gizli kan varsa endoskopi yapılması için sevk edilmelidir.

UYUZ: 2. rekürrens varsa periferik vertigodur.) Fastjel jel 2x1 2. > 12 yaş: 30 ml.) Coraspin 100 mg tb 1x1 3. anemi. 10 saat sonra yıkanılır .5 ml.) Dikloron tb 3. VERRÜ: 1.) Kwellada losyon --.75 ml VERTİGO (PERİFERİK): Acile baş dönmesiyle gelen hastada diğer tanılar (hipoglisemi. YUMUŞAK DOKU TRAVMASI: 1. pozisyonla değişiyorsa. Kusma.) Kızarıklık varsa hirudoid jel 2x1 4.) Ülser varsa dikloron’a ek olarak lansor 30mg 1x1 (aç) 51 .temiz deriye boyundan aşağıya tüm vücuda sürülür.) Betaserc 8 mg tb 3x1 2. 1 yaş altı: 3.) Dramamine tb 1x1 Sürekliyse. hipotansiyon) ekarte edilip nörolojik muayene normal bulunursa periferik vertigo düşünülür ve 250 cc SF içine 2 amp nootropil ve 1 amp dramamine koyulur ve 2 saatte gönderilir. gebelik.) Verrütol sol 2x1 (3ay) S: üzerindeki ince tabaka kaldırılıp uygulanacak VARİS: 1. 1 hafta sonra tekrarlanır. 6-12 yaş : 15 ml. ani başlangıçlı baş dönmesi varsa.) Kompresyon amacıyla varis çorabı önerilebilir.) Daflon 500 mg tb 2x1 2. 1-5 yaş: 7. nistagmus ve nörolojik bulgu varsa santral vertigodur. 1.

YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU: 1.) Valtrex 500 mg tb 3x2 (7 gün) 2. sevk edilmelidir:  Doğumdan itibaren henüz 24 saat geçmeden meydana gelmişse. YENİDOĞAN SARILIĞI: Sarılık 5 mg’ı geçince gözle farkedilmeye başlanır.) Parol tb 3x1 3.) Amoklavin 625 mg tb 2x1 (7gün) 2. Şu durumlarda sarılık patolojiktir.) Gentagut damla 4x2 (7 gün) 2.) Parol tb 4x1 YENİDOĞAN KONJUNKTİVİTİ: 1. Total bilirubin 15 mg’ geçmez. 10 gün kadar sürer. veya 3. Ve sararma ilk olarak yüzde başlar. krutlandıktan sonra bactroban pomad 3x1 52 . ZONA ZOSTER: 1.) Eau borique % 2 ile krutlanana kadar sil.) Fucidin pomad 2x1 3.) Terramycin pomad 1x1 (gece) 1 haftada düzelmezse sevk edilir. günden sonra olmuşsa  Günde 5 mg’dan fazla artıyorsa  Total bilirubin > 15 mg ise  Direkt bilirubin > 2 ise Normal yenidoğan sarılığı 24 saatten sonra başlar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful