IMBANGAN DUGA

1. Imbangan Duga ialah satu senarai baki yg diambil drpd akaun dlm lejar & Buku Tunai pd satu tarikh tertentu. Imbangan Duga bukan satu akaun. 2. Tujuan penyediaan Imbangan Duga ialah : a) Menyemak ketepatan pengiraan catatan yg telah dibuat dlm Buku Catatan Pertama atau Lejar. b) Menguji ketepatan catatan bergu dgn membuktikan jumlah semua baki debit adalah sama dgn jumlah baki kredit selepas pengeposan dari Buku Catatan Pertama. c) Menyemak ketepatan pengeposan drpd Buku Catatan Pertama ke lejar. d) Memudahkan penyediaan Penyata Kewangan, iaitu Penyata Pendapatan & Kunci Kira – Kira. 3. Semasa menyediakan Imbangan Duga : a) Semua baki debit dlm Buku Tunai & Lejar akan dicatatkan di ruangan debit Imbangan Duga. Biasanya, akaun yg mempunyai baki debit ialah akaun aset ( spt penghutang, bank, tunai, perabot, kenderaan & kelengkapan ), akaun kos, perbelanjaan & kerugian ( spt belian, gaji, insurans, belanja runcit, rugi atas jualan aset, susut nilai aset tetap & hutang lapuk ). b) Semua baki kredit dlm Buku Tunai & Lejar akan dicatatkan di ruangan kredit Imbangan Duga. Biasanya, akaun yg mempunyai baki kredit ialah Akaun Modal, akaun liabiliti ( spt pinjaman, gadai janji & pemiutang ), hasil & keuntungan ( spt jualan, sewa diterima, dividen diterima, komisen diterima 7 untung atas jualan aset ). 4. Peraturan menyediakan Imbangan Duga : a) Catatkan semua baki debit di sebelah debit Imbangan Duga. b) Catatkan semua baki kredit di sebelah kredit Imbangan Duga. Imbangan Duga oada ….. Debit Akaun aset Akaun belanja kos Kredit Akaun liabiliti Akaun ekuiti pemilik Akaun hasil

5. Jumlah baki debit mesti sama dgn jumlah baki kredit Imbangan Duga. 6. Stok akhir dicatat di luar Imbangan Duga kerana stok akhir hanya dinilai selepas Imbangan Duga disediakan.

7. Cth Imbangan Duga : Imbangan Duga pada ….. RM RM Tunai Modal Penghutang Pinjaman Simpanan tetap Gadai janji Bank Overdraf bak Alatan pejabat Peruntukan hutang ragu Premis / bangunan Peruntukan susut nilai aset tetap Mesin / jentera Pemiutang Kenderaan Jualan Perabot Pulangan keluar / pulangan belian Lekapan dan lengkapan Hutang lapuk terpulih Ambilan Untung atas pelupusan aset Stok awal Sewa diterima Belian Faedah diterima Pulangan masuk / pulangan jualan Diskaun diterima Upah Komisen diterima Duti atas belian / cukai import / duti Dividen diterima kastam Angkutan masuk / angkutan atas belian Alat tulis Insurans Gaji Belanja runcit / am Hutang lapuk Iklan Kadar bayaran Belanja pos Sewa dibayar Rugi atas jualan aset Faedah dibayar Diskaun diberi Komisen diberi Pelaburan saham Stok akhir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful