MEMORIU TEHNIC INSTALATII

Date generale
- Denumirea lucrării: - Amplasamentul obiectivului: - Beneficiar:

1. Instalaţii sanitare
1.1 Alimentare cu apa Alimentarea cu apă a grupurilor sanitare aferente birourilor si zonei sociale precum si rezerva intangibila de apa de incendiu se va realiza din reteaua exterioara de apă, consumul de apă fiind contorizat intr-un cămin apometru, amplasat la limita propietăţii. Reteaua de alimentare de la reţeaua de apa la consumatori va fi executata din conducta de polietilena de înaltă densitate PEHD Pn 10, SDR 17 pentru apa rece, pozată în pământ pe pat de nisip de 10cm, la cota -1.00m de la cota CTA.

1.2 Obiecte sanitare Pentru satisfacerea exigenţelor destinaţiei clădirii s-a stabilit echiparea cu următoarele obiecte sanitare: Lavoar montat suspendat de tip Gheberit sau similar, complet echipat sifon scurgere, baterie, etajeră, oglindă, port-prsop o Vas closet cu rezervor montat îngropat de tip Gheberit sau similar, complet echipat cu rezervor, suport hârtie o Pisoare complet echipat cu baterie temporizată pentru pisoare, sifon îngropat PP.
o

La alegerea obiectelor sanitare se va avea în vedere dotarea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare moderne, uşor de întreţinut şi exploatat, rezistenţă mare în timp.
1

Instalaţia cuprinde de asemenea robineţi colţar de închidere şi reglaj montaţi pe legăturile cu obiectele sanitare.Stabilirea dotării grupurilor sanitare se va face conform STAS 1478/90. camera ACS Amplasarea sprinklerelor se face funcţie de pericolul de incendiu.4. caracteristicile geometrice ale spaţiilor protejate. Fiecare hidrant va conţine căte un robinet de colţ FE 2” conform STAS 2501. la care vor fi racordaţi hidranţii de incendiu. gradul de rezistenţă la foc.Clapet de alarma incendiu 2 . 1. distribuirea cat mai uniforma a apei pe suprafeţele protejate. pozată îngropat in pereţii de gips carton.4.4 Instalaţii de stins incendiu 1.8 -1. Toate aceste echipamente vor fi montate în cutii metalice conform STAS 3081.1 Hidranţi interiori Instalaţia de hidranţi interiori se va alimenta de la un rezervor de apă pentru incendiu suprateran cu un volum util de 500mc. protecţia grinzilor si pereţilor şi declanşarea în caz de necesitate a sprinklerelor. 1.3 Instalaţii de alimentare cu apă a obiectelor sanitare Instalaţia interioară de alimentare cu apă rece a obiectelor sanitare se va realiza folosind conducte de polipropilena reticulată PP-R. zona sociala si depozit. ţeavă de refulare tip C cu ajutaj ∅14 mm.50 m de la pardoseală. unul pentru zona de birouri şi un inel pentru zona socială. Se va urmari intensitatea de stingere necesară (functie de destinaţia spaţiilor protejate). iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor.apa va fi compusa din : . si de caracteristicile tehnice ale sprinklerelor utilizate. Aparatura control si semnalizare ACS apa . Hidranţii interiori vor fi amplasaţi astfel încât fiecare punct al clădirii sa fie stropit de două jeturi simultane. furtun flexibil tip C cu o lungime minimă de 20 m. Instalaţia de stins incendiu cu hidranţi interiori se compune din doua inele.2 Instalatii de sprinklere birouri. 1. Instalaţia se va realiza din ţeavă zincata de oţel. Pentru prevenirea incendiilor cu ajutorul sprinklerelor va fi prevazuta o camera. Dimensionarea instalaţiei interioare de alimentare cu apă va fi executată conform STAS 1343/1-2006 şi STAS 1478/90. unde vor fi montate statiile ACS ACS apa-apa necesare. STAS 1504/85. din oţel galvanizat la cald. Robineţii hidranţilor se montează la o înălţime de 0.

Camera de intarziere Alimentarea cu apa sub presiune se va face de la statia de pompare pentru sprinklere printr-un racord ingropat din teava PEHD PN 16. schimbarile de directie si ramificatiile realizandu-se cu ajutorul cuplelor rapide tip Victaulic sau similar.Ansamblu vane si by-pas pentru verificare .interiori echipat cu tablou de automatizare .Manometre aval si amonte . SDR 17.grup pompare apa hidranti exteriori . Distanţa dintre sprinklere şi pereţi nu trebuie să fie mai mare decât jumătatea distanţei dintre sprinklere în câmp curent.3 Instalaţii de hidranţi exteriori . 3 .Vana golire .Vana cu contacte electrice de semnalizare .4.. SDR 11. Stingerea incediilor se va realiza cu hidranti supraterani Dn 100 prevazuţi cu doua iesiri tip B si o iesire tip A. 1. cu volum util de 500 mc.grup pompare apa instalatie de splinkere echipat cu tablou de automatizare Reţeaua exterioară de hidranţi se realizează sub forma unui inel de incendiu exterior executat din teava PEHD PN 10.reţeaua exterioară alimentare instalaţie de incendiu Alimentarea cu apa se face de la un rezervor cilindric suprateran de incendiu. imbinarile.Gong hidraulic .Presostat apa alarma incendiu . din otel galvanizat la caldrezervorul de apa. Reteaua de conducte de alimentare a sprinklerelor se va realiza din teava neagra. Asigurarea debitelor şi presiunii necesare pentru instalaţia de stins incendiu se face prin intermediul unei staţii de ridicare a presiunii compusă din : .

cu tevi si fitinguri din PEHD PN 6.5. 1. în ipoteza folosirii tuburilor şi pieselor de legătură din polipropilenă.c “  faţă de instalaţiile de gaze conform “ Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” – I7 La trecea conductelor de canalizare prin elementele de construcţii care au rol de siguranţă la foc se vor lua măsuri de protecţie necesare (piese de trecere. prin intermediul unor camine de racord. SDR 11.Realizarea racordului de la statia de pompare pentru sprinklere pana la camera ACS se va executa cu teava PEHD PN 16. după cum urmează:  faţă de instalaţiile electrice conform “ Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000Vc. 1. Coloanele verticale vor evacua apele meteorice la reteaua exterioara de canalizare. Conductele colectoare ale apelor menajere interioare se vor racorda la reteaua de canalizare exterioara din incinta( tevi din PVC KG SN4 si camine prefabricate din beton armat). 4 .2 Canalizare pluvială Colectarea apelor meteorice de pe invelitoare se va realiza cu ajutorul receptorilor de terasa tip Pluvia Geberit. vor fi conforme cu prescripţiile în vigoare. Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se vor evacua in reţeaua publică de canalizare prin intermediul unui cămin de racord amplasat la limita propietăţii.1 Canalizare menajeră Întreaga instalaţie de canalizare interioară se va dimensiona conform STAS 1795/87. Pentru ventilarea instalaţiei de canalizare se va prelungi capătul coloanelor de canalizare cu cca. faţă de conductele altor instalaţii.5. Preluarea apelor de la acesti receptori se va realiza in sistem vacuumatic.) asigurându-se limita de rezistenţă la foc prevăzută prin norme. Poziţia conductelor orizontale de canalizare.a şi 1500Vc. SDR 26.5 Instalaţia de canalizare 1. precum şi distanţele minime faţă de acestea. de etanşare etc. 50cm deasupra şarpantei şi se vor prevedea cu piese de capăt. In locurile în care nu este posibilă scoaterea coloanei de ventilare deasupra şarpantei se vor folosi aeratoare PP cu membrană.

Din acest spatiu apa trece in a doua parte functionala a separatorului (zona de separare impreuna cu zona de colectare uleiuri).zona de separare impreuna cu zona de colectare uleiuri Toate elementele functionale ale separatorului sunt plasate intr-un singur bazin compartimentat (separator compact). Apa curata curge prin orificiul inferior al conductei de scurgere. 5 . deznisipator) . deversarea apelor meteorice de la rigole se va face in reteaua de canalizare pluviala din incinta( tevi PVC KG SN 4) prin intermediul caminelor de vizitare din beton armat. Apele meteorice de pe invelitoare vor fi colectate in exterioir cu ajutorul caminelor de vizitare din beton armat prefabricate.zona de sedimentare (decantor. Evacuarea este asigurata de un obturator cu plutitor care protejeaza impotriva scurgerilor accidentale de SP. Înainte de evacuarea la reteaua publica de canalizare.Preluarea apelor de pe platforme cu ajutorul rigolelor prefabricate din beton. Partea de admisie serveste la uniformizarea curentului. prefabricate. amplasat in incinta. Separatoarul de hidrocarburi este alcatuit din urmatoarele elemente principale: . Partea superioara a conductei de scurgere serveate ca loc de prelevare probe. Spatiul de decantare este util pentru sedimentarea partilor solide si a suspensiilor. Spatiul de separare este alcatuit din portiunea de linistire a lichidului si din filtru de coalescenta principal cu spatiu de colectare a uleiurilor minerale. Rreteaua de canalizare pluviala de pe invelitoare se va uni cu reteaua de canalizare pluviala de pe platforme( dupa ce au fost tratate) intr-un camin amplasat in incinta.. In acest spatiu se face partial si separarea. apele meteorice de pe platforme vor fi tratate cu ajutorul separatorului de hidrocarburi. pentru verificarea calitarii apei la iesire. iar evacuarea in reteaua publica de canalizare se va face in regim unitar.

montate aparent sau îngropat (în spatele pereţilor de gips carton). Distribuţia agentului termic se va realiza în sistem bitibular cu ţevi şi fitinguri din Cupru . montate îngropat în pardoseală (pardoseală radiantă). Alimentarea cu agent termic a corpurilor de incalzire se va realiza de la o centrala termică.1 Instalatii termice.2. Agentul termic va fi preluat de la centrala termică propie.2-97. Conform prevederilor Normativului I13-94.3-97. ventilare. Instalatii termice. Radiatoarele vor fi echipate cu robineţii colţar pentru radiatoare care asigură suplimentar izolarea locală pentru intervenţii. STAS 1797/1-79.2 Instalatii termice. ventilare depozit Încalzirea depozitului se va realiza cu ajutorul ţevilor de tip Pe-Xa. 2. 6 . care va deservi şi pentru încălzirea depozitului. printr-un circuit separat de la centrala termică. C56-85. STAS 1907/1. Realizarea confortului termic pentru birouri si zona sociala se va realiza cu ajutorul radiatoarelor din otel de tip panou. P118-99. climatizare 2. climatizare birouri si zona sociala S-a adoptat ca soluţie folosirea agentului termic apă caldă 90/70 preluat de la o centrala termică în condensaţie. de tip Buderus Proiectarea şi execuţia se vor realiza în conformitate cu normativele I13/94. Pentru zona grupurilor sanitare a fost prevazuta o instalatie de ventilare realizata din tubulatura flexibila. Climatizarea birourilor se va realiza cu ajutorul sistemlor split (unitate interioare + unitate exterioara). SR 1907/1. ventilare. reglarea puterii termice a radiatoarelor şi echilibrarea hidraulică a circuitelor de distribuţie.2. s-au dimensionat corpurile statice de încălzire şi conductele. pe baza necesarului termic rezultat.

izolata. ing.03. 3.1993). Macovei Ovidiu 7 . Măsuri de protecţia muncii În execuţie se vor respecta întocmai prevederile din „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” elaborat de MLPAT(9/N/15. Răspunzător de respectarea măsurilor de protecţie a muncii este conducătorul punctului de lucru. Întocmit. executantul având obligaţia completării pe parcursul execuţiei cu apariţii de noi acte normative. Măsurile menţionate nu au caracter limitativ. în special capitolele referitoare la : îndatoririle personalului muncitor instructaj de protecţie echipament de protecţie execuţie lucrări tehnico-edilitare.Ventilaţia din depozit se va realiza folosind un sistem format din ventilatoare si tubulatura din ALP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful