Jandarma Recep ya da 3.

adam: Mehmet Recep Peker

Cumhuriyet`in prototiplerinden biri olan Recep Peker, Cumhuriyet`in üçüncü adamı olarak anılır. Cumhuriyet`in kurucu asker-bürokratlarından olan Peker veya namı diğer Jandarma Recep, yakından incelenmeyi gerektiren bir kişiliktir. Özgün Duruş`ta haftanın portresini Altan Algan yazdı:
Facebook Digg Del.icio.us reddit Mixx StumbleUpon Google Yahoo

Altan Algan / Özgün Duruş Gazetesi

12 Eylül`den sonra YÖK kararıyla "Devrim Tarihi Dersi" üniversitelerde her yıl okunması zorunlu olan bir ders olarak açıklandı. 1983’te Toplum ve Bilim dergisi, Recep Peker’in Halkevlerinin yayın organı Ülkü dergisinde çıkan İnkılâp Tarihi ders notlarından oluşan ve 1935’te İnkılâp Tarihi Dersleri adı ile kitap olarak yayınlanan İnkılâp Dersleri’ni “görün, 12 Eylül cuntasının düşünsel köklerini” dercesine yeniden bastığında onun gerçek bir Kemalist inkılâpçı olduğunu anlamıştı okuryazar dünyasının aklıselimleri. Aklı evvelleri ise “devrimcilik işte böyle olur”, dercesine Recep Peker’in devrim anlayışını savunmaya yeltenmişti. Hâlâ yalnız değil o, bu noktada.

Tipik asker bürokrat Cumhuriyetin kurucu neslinin tipik asker-bürokratlarından ama aynı zamanda Mustafa Kemal ile İsmet İnönü’nün ardından/yanında rejimin "üçüncü adamı" olarak sivrilen Mehmet Recep Peker, 1889 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Harbiye ve sonra Harp Akademisi’ni bitirdi. Libya’da, Balkan Harbi’nde ve Birinci Dünya Savaşı’nda çarpışmış kaya gibi sert bir subaydı. O zihniyet yapısıyla pek çok zihniyetdaşı gibi gitti, CHF/P’nin lider kadroları arasına girdi. 1925’te Fethi Okyar’ın Şeyh Sait ayaklanmasına karşı “yumuşak” tavrını protesto ederek İçişleri Bakanlığını bırakması, onun politik tasavvurunu ortaya koyan örneklerden biridir. Zaten ona göre özgürlük istemi vatan hainliğidir. İnkılâpları yapmak için zor kullanmak gerektiğini, değişiklik yaparken mukavemet gösterecek kimseleri vurup devirmedikçe inkılâp yapmanın imkânsız olduğunu savundu. Daha önceki alışkanlıkları terk ettirip bunların yerine yenisini koymak ve Türk inkılâbını gerçekleştirmek için daha ziyade zor kullanmak gerektiğini ileri sürdü. Ülke insanının sahip olduğu bütün değerleri CHP`nin altı oku içine sıkıştırmaya çalıştı. Her şeyi bu çerçeve içinde değerlendirdi. Ona göre parti değerleri bütün hak ve özgürlüklerin de üstünde idi. Kamuoyu fikir ve tavırlarındaki sertliğinden ötürü ona "Jandarma Recep" lakabıyla anmayı uygun bulmuştur. Öncesi ve sonrasında, dört defa parti genel sekreteri oldu. 1931’de başlayan üçüncü görev döneminde, İtalya ve Almanya’da uzun bir inceleme gezisine çıktı. Döndüğünde, faşizm ve Nazizmden aldığı ilhamla, partinin devlet teşkilâtına mutlak surette egemen kılınmasını öngören yeni bir tüzük ve program tasarısı hazırladı. Bu kadarı CHP’ye bile fazla geldi ve Mayıs 1935’te toplanan 4. Kurultay’da onaylanmadı.

fena. İstanbul Üniversitesinde "İnkılâp Tarihi Enstitüsü" açıldı. 1924-1930 döneminde Adalet Bakanlığı yapan Kemalist hukuk devrimlerinin baş mimarı Mahmut Esat Bozkurt. Örneğin Türkçe ezan uygulamasının aksatılmadan uygulanmasına ilişkin olarak Recep Peker. Tek Particiliğin öndegeleni CHP’nin 27 yıllık iktidarının (1923-1950) önemli bir bölümü. “Türk inkılâbı” nın yaptığı her şeyin iyi-ileri-doğru-faydalı. Tek Particiliğin önde gelen ideologu sayabileceğimiz Recep Peker’de bugün Kemalizm adı altında üretilen söylemlerin çoğuna rastlıyoruz. önce Peker`in daha sonra da Başvekil İsmet İnönü’nün azledilmelerinin bir nedeni olarak gösterilir. aynı yıllarınİnkılâp Dersleri’ni de faşizmin ve Nazizmin ilhamıyla hazırladı. haksız ve zararlı ne varsa bunları birden yerinden söküp onların yerine ileriyi. genel kabul göreni 1925-1945 yılları arasıdır. alternatiflerinin ise geri-eğri-fenazararlı olduğu.” Adeta bir “biz yaptık oldu” mantığının açıklanması. Ama aslında. düşünce yanı hayli zayıf bir aksiyon adamı. alacaklarıhaberleri vakit geçirmeden Hükümete bildirmelerini. bazı yolsuz telkinlerde bulunmak. Tek parti iktidarının en yoğun olarak yaşandığı yıllar olarak. bu vesile ile bir kere daha tekrarlamayı değerli bulurum. 1931-1945 yılları arası verilebilir.” Anlaşılan. Türk inkılâbı ne yapmışsa doğrudur! Recep Peker 1934-35’te İtalya ve Almanya’da bir inceleme gezisine çıktı. saplantılı özgüveni yüksek olan Peker’in yönettiği toplum için temel problem.Recep Peker tekrar genel sekreterliğe seçildiyse de ertesi yıl Atatürk`le arasındaki bir fikir ayrılığı nedeniyle partideki görevinden alındı. Hattâ “Türk inkılâbı[nın] en ziyade zor kullanmayı gerektiren bir hususiyet” gösterdiğini de öğreniyoruz. yeniyi ve faydalıyı koymaktır. Kurtuluş Savaşı’na katılan önemli kişiler bu dersi okutmaya başladılar. 20 Temmuz 1936’da İsviçre`nin Montreaux kasabasında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi`nden sonra. neredeyse sınırsız iktidara kavuşması. 18 Ocak 1933 tarihinde parti örgütlerine gönderdiği yazıda bazı illerde özellikle Türkçe ezan ve Türkçe Kur’an dolayısıyla irticai nitelikte propagandaların yapıldığının haber alındığını belirtmekte ve “cehalet ve fena fikirlerin mahsulü olan böyle propagandalar” karşısında parti örgütünün halkı aydınlatmasını ve “mahalli hükümet rüesası” ile birlikte hareket ederek “basit ruhlu halkın aldatılmasının önüne geçilmesini” istemektedir. eğri. tekbir getirmek. Bu arada önce bu derslerden söz etmek gerekir: 1933 yılında Tek Parti sistematizasyonunun bir parçası olarak gerçekleştirilen üniversite reformundan sonra bütün üniversite ve yüksek okullarda "Türk İnkılâp Tarihi" dersi zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı. bilinmez. Atatürk’ün 1935-36’da Peker’i yönetimden uzaklaştırmasında Lenin’in Stalin’e 1922-24’te yapamadığının etkisi olmuş mudur. salâ vermek. “tek parti yönetimi” altında geçmiştir. 6 Haziran 935 tarihli ve 510 numaralı genelge ile de bildirdiğim gibi yurtta inkılâbı ve ileri gidişi koruma ve yayma ödevini üstüne alan ve bu gibi devrim ve durumu müteessir edecek geri hareketlere karşı çok yakından ilgili ve duygulu olması icab eden partimizin buhareketlere karşı duygulu bulunarak Hükümetle el ve iş birliği yapmalarını. gizli tarikat toplantıları yapmak gibi geri hareketlerin geçen senelere nispetle daha çok olduğu ve bu hareketlerde en çok (nakşî) tariki mensuplarının ileri gittikleri anlaşılmıştır. Peker’in 8 Şubat 1936 tarihinde CHP başkanlıklarına özel olarak gönderdiği yazıda ise şu uyarılarda bulunmaktaydı: “Geçen ramazan ve bayramda Arapça ezan okumak. Onun devrim anlayışı mutlak ve sınırsız bir sübjektivizm içinden düşünce disiplininden yoksun bir lâf salatasıdır: “İnkılâp. Dini bayramlar yerine ulusal bayramlar! . eski. Ve sadece parti teşkilâtını devlete mutlak surette egemen kılan tüzük önerisini değil. ne diyor Recep Peker. birinci meclisin genel sekreteri Recep Peker. bu arada. bu dersi veren ünlü kişilerdi. Ne ki. Atatürk`ün dünya politikasında Türkiye`nin İngiltere ve diğer ülkelerle birlikte hareket alanı bulmasını istemesi. devrim hakkında? Bunu Recep Peker’in İnkılâp Dersleri’nde (1935) bulmak mümkün. Örneğin devrim veya onun dilinde inkılâp gibi. Recep Peker’in içinde gizli bir profesörlük özlemi kalmış olabilir. Tek parti yönetimi altında geçen yıllarla ilgili olarak farklı tarihler verilmekle beraber. iyiyi. doğruyu. tartışılmayacak derecede açık onun dünyasında. İlk yıllarda. bir sosyal bünyeden geri. bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Yusuf Hikmet Bayur. Peki. ama Peker’in uzaklaştırılması CHP içi kanatlardaki mücadelenin seyrini etkilediği gibi Mustafa Kemal’in karizmasının ve muktedirliğinin gölgelenmesini sağlayacak gelişmeleri de engellemiştir.

ailelerine ve çocuklarına alacakları yeni elbise. Sonradan çok sık duyduk. Recep Peker Hükümeti ve onun Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer`den itibaren Köy Enstitülerine karşı tasfiyeci bir çizgi izleyecektir. DP karşısında mevzi kaybını önlemek üzere Köy Enstitülerine el atar. Tek parti döneminde. DP`liler meclisi terk etmiş. İlk önce okul masraflarının köylülere yüklenmesine son verir. bir daha siyasete dönememiş. Milliyetçilik düşüncesinin her alanda kendini gösterdiğini bu dönemde yoğun olarak görmekteyiz. İktidarsızlığın kahrına dayanamadığından mıdır. Terk edelim” diye bağırmış. palto gibi giysilerinin Cumhuriyet Bayramı’na denk getirilmesini ve bunun gelenekselleştirilmesini istemektedir. böyle suyuna tirit “yanlış anlaşıldım” açıklamalarını. 1947`de Merhumpaşa`da yazdığı yazıdan dolayı Sabahattin Ali tutuklanır. soyadları için de geçerliydi. Henüz 61 yaşındayken. `DP adına Adnan Menderes`in sesinden kötümser ve psikopat bir ruhun. partililerin kendilerine. Gitmiş ve bu gidişinde. Öyle ki Kasım 1951`deki gizli oturumda Sirer. Herhalde hiç kaldıramayacağı Demokrat Parti’nin seçim zaferinden bir buçuk ay önce 1 Nisan 1950’de… . Ardından "milli duygu" hamaseti ile eğitim anlayışı hızla değiştirilir ve Enstitünün tüm sol kadroları temizlenerek. Bu fikrin fırka ile beraber bizim kültür kolumuz olan Halkevleri tarafından bütün muhite tamim edilmesini ve tatbiki için teşvikler yapılmasını rica ederim. TBMM`ye az sayıda milletvekiliyle giren Demokrat Parti`nin gözdesi Adnan Menderes. Bu sene başlayacak harekete bundan sonraki Cumhuriyet Bayramlarında da devam olunmasını ehemmiyetli bir iş olarak kaydederim efendim” Dini bayramların yerine ulusal bayramların ön plana çıkarılmasını. Çünkü o CHP Genel Sekreteri Recep Peker iken. Bu sadece isimler için değil. 6 Ağustos 1946-10 Eylül 1947 arasında başbakanlık yapmış. Bu. Köy Enstitülerinin 500 kişilik kadrosundan 400 kişiyi tasfiye etmesini adeta bir rüşt ispatı olarak savunacak. parti örgütüne 31 Ağustos 1933 tarihinde gönderdiği yazıda.. Sonra da yurttan kaçmayı düşünür. bir geçiş döneminin gerektirdiği uzlaşmaları tehlikeye düşürmüş. “mariz”in.Bunun yanında Kemalizmin bir tür sivil din olarak inşa edilerek gündelik yaşam pratiklerine değin belirleyici olmasını savunur. şapka. bu eleştirilere yanıt vermek için kürsüye gelen Başbakan Recep Peker. komünist ve irticai faaliyetlerin takip edilmesini ve bildirilmesini istemekteydi. mariz bir ruhun karanlıklar içerisinde. Bütün fırkalı arkadaşlarımızın da kendilerine ve ailelerine alacakları yeni elbiseyi bu bayrama rast getirmeleri maksada büyük hizmet olur. CHP kanatları arasındaki mücadelenin bir yansımasıdır aynı zamanda. Ama öldürülür. yanlış anlaşıldığı izlenimi verecek bir açıklama yapmış. milliyetçilik düşüncesi çerçevesinde ele almak gerekir. 1946 seçimleri sonrasında kurulan Peker Hükümetiyle CHP. Yazılarından dolayı çekmediği kalmaz. 1946`nın bütçe görüşmelerinde CHP`yi kıyasıya eleştirmiş.. “Bize pis köpek dedi arkadaşlar. yılı kutlamalarının yapılacağı 1933 yılında. Dini bayramların yerine ulusal bayramların ikame edilmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek bu yazı şöyledir: “Çocukların sevinç gününü de Cumhuriyet Bayramına rast getirmekte maksat için büyük fayda gördük. oluşturulan kutlama komisyonunun başkanı olan CHP Genel Sekreteri Recep Peker. Recep Peker`in başbakanlığı döneminde baskılar artar. Ama Recep Peker’in Tek Parti alışkanlıklarıyla muhalefete karşı amansız. Bize pis köpek dedi.` diye konuşmaya başlayınca. Soyadı Kanunu’nun (1934) çıkarılmasından sonra Kütahya milletvekili Besim Atalay ve öğretmen Enver Behnan Şapolyo’nun Türk soyadlarına ilişkin kitabı Halkevlerine gönderilmiştir. "bu adam" diye söz ettiği Tonguç`u "defettiğini" söyleyecektir. bütün DP`liler kürsüye koşmuş. “aydınlatıcı” proje değişen dünya koşullarına uygun olarak her anlamda bitirilir. DP`li milletvekili Emin Sazak. hemen üç yıl sonra da ölmüş. “psikopat” sözcüğünü iyi duyamamış. CHP. Aslında bu. Cumhuriyetin 10. 16 Mart 1932 tarihinde parti örgütlerine gönderdiği bir yazıda. Baskıcılık Karakteristiği! Çok partili dönemin ilk hükümetini kurmuş. Başbakan Peker. başbakanı susturmak istemişler. Arapça kökenli isimlerin yerini Türk isimlerinin almasını buna örnek olarak verebiliriz. yukarıdan bakan tavrı. “Türk adabında bir hakaret kelimesi” olmadığını söylemiş. bir anlamda Recep Peker’in temel karakteristiğidir. Bütün fırka arkadaşlarımız ile muhitlerindeki dostları ve ahbapları her sene çocuklarına alacakları yeni elbiseyi bu sene 29 Teşrinievvelde yavrulara giydirmeksuretile onlara bayram sevincini bir derece daha tattırmış olurlar. Kamyonculuk yapıp Anadolu`yu tanımak ister. en önde Celal Bayar olmak üzere. Gidelim.

” diyen Peker. . Türkiye`de daha çok demokrasinin olması gerektiği üzerine bir tartışma esnasında “Zigana Dağı’nın üzerine portakal ağacı dikilmez.1935 yılında TBMM`de. Bunu icraatlarıyla da kanıtlardı. bugünleri görseydi ulusalcıların bir numarası olmak için en güçlü aday olurdu kuşkusuz.

.05!007 3 3 507807 3/0 -:2.7 3 3 507807 3/01.0.007/ 47:2.52.04./.7. /  . 1-7.!007 3092/03:..707.. 3 ..05!007907.78.80 ::..02:90/7 33 00320838.-.8 3 33Q30 02083 8902090/7  !007 3 :-.0%Q70:7 .7988902.79.5.7.. 43:3/Q3..79/0 70. .830308070907#0.8 3/.39 3 3. 22.-7 2./ 3:3 /0.94:79 -73. 3/..3/07/ .32. 9 7 2.9 3/.8 3/.07890701472:3/.-.3.2. 3. 33/0003/044: 8.3/ 89.8.8  3-.52 8..0800-7070/.5.07200-07.8 !.7./ 3.7/07847:3:/0784./ 3 309842: 2:/:7 -320 ...0/:::42.7.7 30/0305..-.8 / 7 %05.-7 -.8437.05.7009070.  . 0709703 -7:8:809 8907/ 3/0 70347: -:.70090730038030070385090/..2:98..72.7 -7/03073/038Q543. . /0 07-::7:2 3.7. L 9.9 3/.23/03/Q Q3.3 .3 ::. . 2 9 7 ..897::. 9 72.0700 9703 Q3.8 .-07..7/.3 0 90.9Q7+Q3/Q3. /Q Q3..8 3.#0.3 3(03./ .89077 9.%0!.2.7.797Q9Q3Q3.7./4 7:/:7 #0.70+3343970.390905745.8 . .7.0-:-/0.3.-Q30/0307 0 7 103.70730::8.2.9.3-05745.843..720733-.3 302 07-:/0784:92.32.7.1. 08 .3 3.9..3.30.2Q.8 3/.7 .0703Q3Q 07/  %Q73 .7.. :79:: $.79 2..34:2.0 3:2.8 . 3/ %022: /.907.8 / 7 3 5-7 848./ .7 30.9 2..0789083/0 3 5%. 07/000%Q700.7 4/: : 9.9Q7 Q3 /.7/.8 3 ..3::. /.7 8 3/.2 0 8.. .-:3.7 .7 3.7..7  /3023/0/. .07890.72..7 3 3034 :34. 2:9.79.033 3$9.%Q70+33 39070.7...5.7009070 ./.4.3 %Q73 .3/4.9073..0/200733-730/034.0720 90-709720 -.-::32.0 ./.3 . ..7 .3 . ..3 -:2.0 2007/003002 97  %0!.73899Q8Q.3-:D3.7.0.-07 030. 7././.5 / 3 3.72038:5.7.9 2.7990 9 3 /0.7 3 .003 .7 .0-.7 .-717..7.3.3...38437.3!007 33099 945:23 9020574-02 3070/0808 3 78 9/.2./ 003 7.7/..8:70990 00203 .7 3 3079907.89 47: C730 3/0.170732./.05!007 /0..7 4.%Q7 3 5%.5.3/.59 07 03 07 /4 7: 1. .7.2. 3.7.2.2/.0.3/03.7 3073007 /4 7::  03..7. 9.02.-73.3 . 3.7009.72.0Q804:.843:3:3-75.7/.!007 3 :.05!007 .9Q7+0.70090/070 -. 43:3/3/03 5-  !0 30/47#0..-0.7.09.3:8:1209.. 3/ 3 -0792090./0.3Q89Q30.8 3/. 3.7 3.: 2.:7 -:/078.3.7 .2.-0/035.3. 34.7 3 3  302-7-Q2Q 905.00200830 9 '08.89::/0.92.9..8 3 3.0/0..52. 33/0003 ! 33 9/.32. .007.343974 .QQ20900.0-:.0103.0./070. 4:9:2.73/0!-.3/ . 8 .797Q907303/07/ .2Q2Q3 :.9.8 4.05!007 33/0-75741087Q02.7$0 208+3/03 8437.02.9107338007 0 7 103./.39 Q.793092 .-.0/8533/0348:3-718.:3:#0.. /.0.9 7 /09.72.-0707.0 2.8 0-790.23...7 ..3.73/05.0 -7 .05!007 -7/302 92..39 .03Q804.#0.7.02 97 %05.09....9 .549./00338073090/ -:89.7.700907/0034 3..2.8 3/.8. .7.08 3 78 -78Q-09.79 9/.2.2 . 9. 42.7923-:.59 4/: 2.8 3 890208 3.9. . 3/.0.0 2#0.7.9 3/.7. .9 945.:.0/:7:2:2Q9008870/0.0 8209 33Q 3Q3.90720/03QQ2090-/720073 -:.7..0902:9.8:Q4.7 .79.8 3 3.05!007 /0-:Q302.0/ 07Q0070-790.1.70308070907 080/80/007908 9.8 C730 3%Q700.39.070-7 %0!.302.7 9.99.7./0.7 /:::-::3.-Q9Q3Q3.2.7.-:703 .7.793092 .99 %Q73 . 20.5.. 23.0.2 4. 8. 8. #0.05!007 90 9./.Q709038020734 :3. 03000/0-/7/ 2-:799.3/.QQ2097Q08.44/: :.5.7.-07 .01.3./047:.-.3 . /. 48:90307/0-::32.39QQ30783/0 .0 !007+3/.74.0-:/07807/03809200707 3/.72.8 3/..

/0. 020/ .05!007 5.0/.090739.7./0...2. 5740/0 03/Q3..209.7090208 42.7.083307.3.05845.3 4.7 3.. 4: 9:7:...73/05.2 3.07...2.0 79.7 3.7 3.3 9..8909720072.3 .0/070Q3/0.3 .7 8 3/.7-77::3..8 3/.3/4.7 .78 3.7.3:9.0707 09/Q Q3..7 90203070 . .23-79Q78.077 7/ 3/.5 .043:3 92. .023$.7.3! 030$070907#0.8 3 209/Q Q3.Q Q3Q/:.8.7 2 02:9073/0/489.3 9.7 ..3.3.05!007QQ209..7 0780304./0033-7.2 05850/0/..797Q9Q30 :89489.3.7 2..05!007+3-.1 3/.8.7.280.7.3 2.220/2083.303/0708+38083/039Q2807./ 3.7:.52 2..  3/.200/20833-78907084... /.7 030-80-:8030%0 730.00 972 -:00 97070.:.5 2.04:2.979 .799.7 3./0/0720103/2  3-.7.0.7 3 3..00730.3 3/.7 3/0007/ $4. ./. -. /0 0703/70-0.9-77::3 2. /3.3.42843:3:3-.:3:3./. / 032.7 3 3 Q070Q0320830843.00730 .-..8 3 7.2./34.7.2/. /..8902 07 !+ 209.02.7 ..7.73/03/07/ .3/.7 3/../Q7QQ7  ! #0.0-7 .70783/0 +/043: 2.9 .7..$707 3899Q0733 .20.3-7/070.7.72090 7.2.0-:3:3 0030800 9720838902090/7 3-.9. :799.2Q 03Q.9939:9:.38 :..9 8.38437.7/Q Q9Q31 7.8. 0/7 @4.2.Q070 -Q9Q3!+07Q78Q04 2: -..3../ ..4 :.87.70090-:3/.544 3:3%Q784.0/072 :8030-.0...52 %05.303/0708 +3 3-Q90 7Q 20073/0!+ .3!007 QQ2090! !.9 4..1073/03-7-::.3.80900 92.. .94-80733:2:709.79+33/08/3.:3.7.7.#0.7 30730::8. 0247. .3/.0-:.7 3.3 3020Q0703899Q07300.8 .0382073 073%Q7820733.7.7 .-: -7..7././.7.#0.7304.8 .3 .. / 2 .00829.0 7092033.79 33802.257.742.5..7 -70 /30233 07097/ :.3Q3Q3Q/0:2:709./.3 /0 .5.8907 $437.7033899Q0730.9./748:3/.+/. /. ..03 07.32/::.24:32.7 3. -../.3.03899Q3Q39Q284 . 2.7 9./ .1.8 2 +/049:7:2/./ 3 802 $437.097 : !.8.:..8 3/.070.083/000.7 3.0703.:2:709..2/08099 %43:+:/01099 3800.2Q.0.209.42../0. .7. .7.03/38907/ 3-:/302/04 :34.-07-2Q9Q74:2:4.1.3 .38 2.7 3 %Q7. 3.../030972083.:7:.05!00703 ..7 030-80-:-.2.32 / 7 0203Q 8437.79 /3023/0 %+0.Q9..90789 @45.2..0 -07.8 3 8... -.3 #0 . . 3/.7..0-:/ 3/0 -7/.2.2.8090/30202 9/.3#0..5.7 2 3/.05!007 +!.7 05850/0/ /02 %070/02 /0-.2.8 3 -:3. -.2.3 /3023/0-.. .3 .3 8:89:72.9 0280993$707+/039-.2.348 /:/: -0 8::3.2.::.-.2./ 7.2.8 3/.7 3/.097 802078437. 03/0730.8 3 002209-7 4.05!007 3%0!.3.-77Q 985..0/0 . /Q Q3Q7 2. C0..3!007 .93-QQ1..90730/0 3-070.08070..3:3: 3:3  .082073/0 84.7.:.7 30730::8./09.7 335. ./. -:.7 030-80 .9!.3-Q9Q32:909.-977  2../74./4:+:9.50/2083.7 380.079.0-/720838902090/ +/007:25. -.007030247.39.. 72 !+0720..0.08.38437.09. ./0 977.810./..::34.9 !.2:.07303/072 97  .7.-7.7././.2 3.7 Q9Q31 7./ 3/.2/.8 / 7.070-7 :8.8.07203Q78Q0003... 5.3. 42Q389..9.7 8 3/.-.3/.7./7208:709043.3 . .05!007 39020.2.7.79.90789 /7 @Q3Q4!030$070907#0.7.7907303/0730 .-QQ2094:7 :1731 7.04.8907092 .3-. . -.. /..7.3 .99 72 4:7.2.7. 39./.2.:3:7 :2:7093  :9. . /.7.-700.-./. ..7 9000/Q Q72Q 92 . 5.3.. 5845.79/3023QQ2093:72: :8948 Q.810092083.8 .8909720902./ 3.7. . $..243.79.01090.3 7 .07.2.797Q907303/07/ -7.7 3  #0.3 .7 /. 033/00.5 53.-. .7 2.9-390 ./.8 3/..3/4..-.7.2.3.

7.4:7/: : :8: :3:.083. .3.7 . 3 3 Q07305479.3 9.....  3/.8 3/.7 3-73:2.7/  .. .4/0247.79 2./.7..83342./. /20 /03!007 -:Q307780/::8.9..8 0709 Q0730-79.8 42.%+/0 %Q70+/0/. .303QQ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful