USOC_po_datumima_seminara_sa_zaduzenjima_2011bb (1)

УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ 1

план наставе по недељама са литературом за (пред)испитне обавезе
-две групе студената за вежбе петком после предавања 09:45 - 11:15 амф
I:почетно слово презим. А-Миле11:30 -13:00 310; II:Миле-Ш13:15-14:45 308
- наставник др Вера Вратуша, држи консултације у кабинету 369,
уторком 10-11:30ч, емаил: vvratusa@f.bg.ac.rs

Општа обавезна литература:
Хараламбос, М.(2002): Социологија - теме и перспективе, Г. Маркетинг, Загреб стране: 2-21,2338,49-96,111-125, 127-139, 348-361,372-385,588-604,609-647, 685-693,694-717
Гиденс, Е (2003): Социологија, ЕФ, Београд, стране:2-20, 24-49, 86-111, 126- 7, 210-226,316-341,616648
Општа допунска литература:
Изворни текстови релевантни за писање недељног саопштења и одабраног семинарског рада, од
којих се неки могу наћи на страницама Уводa у социологију1 http://lms.f.bg.ac.rs/course/view.php?
id=10
За упознавање са становиштем наставника Вратуша В, «Шта је социологија? – отворени пројекат»
http://lms.f.bg.ac.rs/file.php/10/stajesocciril_R.doc
I, 7.октобар, Социолошки поглед на свет- уводно предавање
одређења појмова друштво, наука, култура, социјализација, норма, вредност, статус, улога, типови
и развој друштава, социолошка машта и одговори на питање чему социологија кроз дискусију о
предзнањима и мотивима студирања студената. Дискусија о овој теми на основу прочитане
литературе ће бити на вежбама после првог колоквијума 18. новембра
Литература: Хараламбос, 2002 : 2-9, 20-21 ; Гиденс, 2003: 2-6, 20, 24-49;
Пожељно је да прочитате и завршна поглавља о теорији и методу која се детаљно обрађују у
Социологији 2
Милс, Рајт, Социолошка имагинација, Београд 9-15
I Анастасијевић Магда
II Нешић Бојан
Ботомор, Томас, Социологија као друштвена критика, Загреб , 9-13
I Батрићевић Андреја, Милојковић Јована || Ника Стефан
Бергер, Х.; Келнер, П., Социологија у новом кључу,Ниш, 30-42
| Берић Милица
|| Николић Зорана
Гулднер, А. За социологију , Загреб, 11-33.
I Бован Нина
|| Николић Ратко
Дарендорф, Р.Homo sociologikus, Ниш, 1989, 199-213
| Бранковић Ненад

|| Нинић Биљана

1

ibid 63-74 | Гајић Никола || Пурић Јелена Garfinkel. 21. 1971-1986 т. || Пенчић Милица Durkheim. Београд. ibid 123-142 | Годић Катарина || Радовановић Урош 2 .ac..|Василић Милош. Матица Хрватска..Интеракционистичке перспективе у социологији. 1998.Интеракционистичке перспективе у социологији.bg. 7. Saint-Simon и Auguste Comte. Интерпретативна социологија. Загреб. М. |Булатовић Лана || Новаковић Константин Маркс Тезе о фојербаху у Marx. K. II.I. предавање Литература: Хараламбос: 14-16. Просвета. 14. III. Савремене школе. вежбе Маx .rs/mod/forum/index.php?id=10 најкасније до последње недеље у семестру). ibid. Социолошки поглед на свет . Интерпретативна социологија. 21-30. Данић Момчило || Обрадовић Ненад Mаркс Предговор за Прилог критици политичке економије. Београд. Спасић. у Правила социолошке методе. Engels. Emil. – уводне вежбе Преузимање обавеза за недељно саопштење (предаја писаних теза о једном извору и унос у форум недељних саопштења на адреси http://lms. 31-54 |Видовић Марко || Перишић Даница III. Упознавање са планом и програмом рада. у Фиаменго. 14. Београд.f. 18-19.структурално-системске перспективе у социологији.php?id=4696 најкасније на дан саопштавања за максимално 10 поена) и упознавање са избором тема за семинарски рад (критичка анализа одабране књиге или поређење најмање три кључна поглавља из различитих књига – предаја у штампаном облику и уношење завршеног рада на одговарајући форум на адресама http://lms.Гиденс. у Ђурић.bg. Загреб.октобар.структурално-системске перспективе у социологији. обавезама студената.Спасић. F. Социолошки поглед на свет . Напријед. ЗУНС. Спасић. Социолошки поглед на свет . 86-111. Дела. 19-20. 199-223 | Вујко Тино || Петрић Јелица. Emil Правила која се односе на посматрање друштвених чињеница. 2002 : 9-14. вежбе Конт о позитивној филозофији.октобар.f. 1964: Социологија Маxа Wеbera. Гиденс: 14-16. Социолошки поглед на свет . ibid. Pредстављање себе у свакодневном животу у И.6>. 331| Веселиновић Мирјана || Опачић Марија Durkheim. 1987.ac. 1963.октобар. 21.октобар. W ебер: Појам социологије. Шта је етнометодологија у И. Ласбахер Марија фс Blumer Herbert: Друштво као симболичка интеракција у И.6. 2003: 7-14. Анте.17-19. H. Шта је то друштвена чињеница. | Видаковић Данило. методи и политици.октобар. предавање Литература:Хараламбос.rs/mod/forum/view. 63-74 | Вуксановић Гордана || Проловић Татјана Gofman Eric. т 20. II. 343-345. 336-341.17-18. Интерпретативна социологија.

Породица између хијерархије и симетрије односа пол-род. порекло родних неједнакости. Meadows и др. Екологија и криза капитализма.новембар.становништво и еколошка криза. 2931 | Дробњак Јелена || Рајковски Милош Sylvia Walbby. класни сукоб мушкараца и жена у оквиру моногамног брака | Голубовић Тамара II Радовић Данијела . Природа и друштво . 50-64. Порекло породице. 04. године. Ризично друштво: О логици расподеле добара и расподеле ризика31-75 I Ђукнић Ивана . Границе раста. Природа и друштво . Лазић Тамара II Самарџија Александар 3 . 178-82. еколошки ризици Литература: Гиденс. Природа и друштво .rs | Ђорђевић Стефан || Ратарац Невена.пол и род. Е-mail: comrade@sezampro. приватне својине и државе. 2002: 127-139 (139-197).А | Ђорђевић Ана. новембар.72 I Ђорђић Предраг II Рилак Дуња. мушкостЛитература: Хараламбос. 200-201 | Дувњак Небојша || Рајчевић Теодора Бек. 173-194. вежбе Писмо индијанског поглавице племена Сијетла председнику САД Пирсу из 1854.становништво и еколошка криза. Београд.вежбе Eнгелс. демографска транзиција.2. 2003: 617-648 V.предавање полне и родне разлике. Београд. утицај човека на природни свет. аутори Дуња и Љубодраг Симоновић. патријархат. 140-151 I Ђорђић Ненад II Ресановић Милица Andre Gorz Екологија и политика. 71.IV. 1982. Просвета. У. предавање динамика промене становништва.октобар. Загреб. 2007.пол и род. у „Нови свет је могућ“. Ризично друштво. 28. Шарић Тамара Бек. Гиденс: (116-126)126-127 (127-149) (у загради је допунска литература) IV. Ф. Обрадовић Ана Donella H. Плећаш Ана Милић А. биологија и полна подела рада. 111. Социологија породице. социобиологија. Стварност. Theorizing Patriarchy. 28. одељак 4. Манојловић Марија || Ранчић Ивана V.1994.октобар. Ја сам ја. 195-217 уз текст Милић. 20-24. гл. У. 04. Blackwell Publishers: Структурисање патријархалног друштва (ен). Природа и друштво .

7. К. 4. новембар. Мијајловић Василије Маркс.. 74-86 I Зец Филип II Станковић Марко Југовић. марксизам. грађански рат у Француској 1848-50. 327-336 I Жмукић Марија II Станков Марија Бекер. октобар VIII. 372-385.11. Емил. Буржуји и пролетери. Стојиљковић Ана VII. 18. интеракционистичке теорије. 25. ЦЕКАДЕ. 363-374 |Илић Милица II Станковић Филип Маркс. Функционализам у социологији. Енгелс. Отуђени рад. А. Гиденс:210-226 (230-251) VI. Разграничење између нормалног и девијантног понашања. А.новембар. Подела изнуђеног рада у О подели друштвеног рада. у Комунистички манифест. постмодернизам и криминологија Литература: Хараламбос. 685-693. предавања VII. Социјална мисао. у Савремени светски систем. Друштвена структура и структурална промена на основама поделе рада. у Дела . дебата на тему o појави. 18.15. Девијантност и девијанти. 2002: 348-361. феноменолошки приступ анализи девијантности. вол. у Маркс. 261-269 | Јовановић Петар II Траживук Биљана 4 .3. 91-98 | Јовановић Наташа II Тијардовић Нина Волерстин. предмету и употреби социологије. 1986. Аномија и друштвена структура у Кувачић. т. Правила која се односе на разликовање нормалног и патолошког. Е. Положај радничке класе у Енглеској-Резултати. 11. Разграничење између нормалног и девијантног понашања. 41-57 I Илић Кристина II Станковић Угрин. 1972. вежбе Литература: видети у 1.. Х. 11. 216-226 | Илић Павле II Станојев Александар.VI. 1975. т...Просвета. бр. радни процес и деградација рада. Е. Просвета. И.. Морална паника и друштвене девијације на селу. т. Загреб. Павловић Анђела Диркем. вежбе Фридрих. структуралне и супкултурне теорије. т. И. 25.3. 1999. Просвета 1972. у Спасић. прва писмена провера знања. Друштвена структура и структурална промена на основама поделе рада. 154-162. Ђорђевић Тамара II Стојковић Марија.новембар. у Осамнаести бример Луиса Бонапарте. у Дела. Интерпретативна социологија.новембар . Економско филозофски рукописи. 55-76 I Живановић Ђорђе II Симић Соња Мертон. Аћимовић Исидора Маркс. глобализација. (Гиденс: 11. предавање физиолошке и психолошке теорије девијантности. маркетизација. 289-291) VIII. неједнакост и злочин. новембар. вежбе Диркем.функционализам. Механичка и органска солидарност. Правила социолошке методе. 183-210 I Живаљевић Милан II Симић Младен. предавање природа рада. | Јевтић Алекса. К. новембар. класична становишта о подели рада као чиниоцу дез/интеграције и ре/структурације друштва Литература: Хараламбос:33-36. различити социолошки погледи на девијантност . Дела. Теоретска реприза. род и злочин. у ДЕЛА. Е. К.

http://www.децембар . предавање савремене функционалистичке. Хобс и проблем поретка. М. нови друштвени покрети Литература: Хараламбос: 588-604. Напријед. 380-419 ) X. у КУВАЧИЋ. у Милић. | Качунковић Ангелина II Цветковић Зорана X.29. Критичка анализа. Друштвени систем као производ сагласности и принуде . 36-38. 351-355 | Лојаничић Бојана II Шуковић Јелена. Функционализам у социологији. Рад и подела рада у савременим друштвима. веберовске и марксистичке теорије стратификације Литература: Хараламбос:23-32.децембар.. 425-436) XI. Мур (Davis. политика и држава. Напријед. Матица Хрватска. вежбе Енгелс. 1979. 303-319 | Јовић Ана II Ћалић Александра. Радничка класа 311339 у Рад и монополни капитал.ssc.различите теоријске перспективе. Напријед. 111-125 (Гиденс: 288-296) IX. национална држава и глобализација. 1990:345-355 | Јовић Драгана II Ћурчић Марко Тумин(Tumin). Ф. 1990. Кружење елита у Кувачић. Класе. Друштвена трансформација и стратегије друштвених група | Кујанџић Бошко II Шпановић Јована. 1990: 356-367). Homo sociologikus. Просвета. 175180 | Лукић Викторија II Миленковић Санела Парето. 366-370 I Лукић Оливера II Милошевић Милена 5 . December. род и рад. 2002. T. 609-647 (Гиденс: 54-81. Ћирковић Виктор фс XI.. Цвејић. различити теоријски приступи анализи моћи и државе.wisc. Рад и подела рада у савременим друштвима. 09. сталежи. технологија и друштво.edu/~wright/Found-TC. Милић. доколица Литература: Хараламбос 49-96. Увод у социологију Одабрани социолошки радови.децембар.моћ. 694-718 (Гиденс: 297-310. 16. : О ауторитету. вежбе Вебер. ед. 02.Е. 02. Неки принципи стратификације у КУВАЧИЋ. Друштвене трансформације и стратегије друштвених група | Крстић Стефан II Шарунац Катарина Вратуша.моћ. М. Ниш. незапосленост. децембар. 1964. Друштвена стратификација . И. В.“Ставови о приватизацији у Србији крајем XX и почетком XXI века“. децембар. Јовановић Милан Парсонс. Друштвена струтктурација и стратификација . Друштвени систем као производ сагласности и принуде .О. 09. Функционализам у социологији. Социологија Макса Вебера. т. у Ђурић. 16. вежбе Wright. Шаргић Илија Дејвис. Функционализам у социологији.. у ДЕЛА.различите теоријске перспективе.IX.децембар. предавање моћ и типови власти. Промене друштвене структуре у Србији: случај блокиране постсоцијалистичке трансформације. (editor). 141-151 | Караџић Огњен II Филиповић Сандра Браверман. теорија елита. политика и држава. држава. у Кувачић. А. Introduction (прев) за Alternative Foundations of Class Analysis. Загреб.PDF |Королија Александар II Чалија Ђорђе Лазић. странке. В. Ралф Дарендорф. Moore). предавање класе у савременим друштвима.

Социјална мисао. 4.Сиромаштво у свету и у Србији. Одисеја. 23. Еколошка историја света. децембар. децембар . 203-208 | Миленковић Јована II Младеновић Тамара XIII.rs/file. Сиромаштво. Београд. 2008. 15.ac.f. (ен) http://lms. 316-346). Последице модерности. 23. 30. Сиромаштво. Моћ и власт (253-254). Е. | Марић Никола II Милутиновић Данијела Горц. дебате о поткласи и облици друштвене искљученост Литература: (Хараламбос:291-305. децембар. vol. br. Самоуправљање и друштвено хетероуправљање.bg.pdf | Мијаиловић Маја || Михајловић Бојан Милосављевић. децембар. 1998.php/10/Charles_Murray_underclass_debate. предавање дефиниције и мерење сиромаштва.f.Екологија и политика. Београд. Просвета.ac. Социологија Макса Вебера. Три чиста типа легитимне власти (320-327) у Ђурић.. Шарић Александра Гиденс.rs/file. Огњановић Вук Вебер. М.Mилс: Владајућа елита у Елита власти 327-358 | Максић Вукашин II Милошевић Тамара . вежбе Дебата о Култури сиромаштва Оскара Луиса.bg. 30. 195-198. Introduction (ен) http://lms. 2009: Основе неједнакости. завршна дебата. 1982. вежбе XIV поправни колоквијум XIV испит 6 .180188. str.. друга провера знања. М. предавања XIII. 64-71 | Марић-Благојевић Милена II Мирковић Саша. А. поткласа и друштвена искљученост.Друштвени покрети | Марковић Ирина II Станисављевић Бранка XII. 727 | Мијушковић Срђан II Мишковић Ивана Клајв Понтинг.php/10/Oscar_Lewis_Culture_of_poverty_debate. Гиденс: 316-341 XII. поткласа и друштвена искљученост. Београд.pdf | Матовић Жељана || Мирошевић Александра Дебата о Подкласи Чарлса Муреја.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful