You are on page 1of 2

Requisitos: Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Prioridades:
Objetivos: 1.- Irakasleei GPS erabiltzen irakastea eta
irakaskuntzan dituen aukerak garatzea.
2.- Edozein GPSren funtsezko printzipioak ikastea
3.- Gaur egungo satelite bidez lokalizatzeko teknikak ezagutzea:
amerikarrak eta Galileorena.
4.- Egungo kartografiaren berri ematea irakasleei: UTM
5.- Waypoint eta track delakoak markatuz ibilbideak egiten
ikastea.
- Ibilbideak mapa eta ortofotoetara eramaten jakitea.
Programak: Tracmaker, Ozi, Compe
- Wikiloc programan jardutea eta haren aukerak ezagutzea.
- Kartografia-iturriak eta lortzeko metodoak ezagutzea
-Jarduera didaktiko bat egiterakoan hartutako ezagutzak
aplikatzen jakitea
Contenido: 1- Zer da GPS sistema? Zertarako balio du? Nola
kalkulatzen da posizioa? GPS sistemaren oinarriak. GPS sistema.
Kartografiari buruzko oinarrizko ezagutzak. Hondarribiko
aireportua. Galileo sistema.
2.- GPS-hartzailearen funtzionamendua. Hartzailearen
funtzionamendua. Kontrolak. Mendian ibilbide bat grabatzeko
nola erabili. “Waypoint” eta track bat grabatzea. GPS-motak.
GPS bat non eta nola lortu. GPS-hartzailearen erabilera.
3.GPS ordenagailuan. GPSren datuak erabiltzeko programak:
Trackmaker, Ozi explorer, Compe. Koordenatuak. Mapa bat
kalibratzea. Hartzailetik datuak inportatzea. Ordenagailuan
ibilbidea egin eta hartzailera bidaltzea. - GPS ordenagailuan.
Tracka konponduta bidaltzea. Google Earth-en ibilbideak ikustea.
GPS ordenagailuarekin komunikatzea. Google Earth-en ibilbidea
gordetzea. Mapak erabiltzea Mapak kalibratzea. Eusko
Jaurlaritzaren mapak. Mapak eta ortofotoak eskuratzea: EAE,
Nafarroa, Espainia... Sigpac-en mapak eta ortofotoak
eskuratzeko programa. Informazioa eta materiala ematen duten
foroak: www.mendiak.net. Wikiloc. Behar dugun programa:
waypointak, trackak deskargatu, partekatu, editatu, inprimatu.
4- GPSren bidezko jarduera didaktikoak. Ibilbide didaktikoa
egitea GPS eta Google Earth erabiliz. Ibilbide didaktikoa
diseinatzea. Azken pausoa azaltzea: "Googlen jarri". Beste
jarduera didaktiko batzuk (gizarte-zientziak, gorputz-hezkuntza,
natur zientziak eta abar). Bibliografia eta beste iturri batzuk:
lotura interesgarriak.
Metodología: Hasieran zuzeneko saioak egingo dira, eta gero
on line saioak, Moodle plataformaren bidez.
Observaciones: Oso proposamen egokia da, ikasleek eskolaz
kanpo ongi ezagutzen eta gustuko dituzten gaien inguruan
prestatzen dituelako irakasleak. Horrela, gainera, tresna
teknologiko berri bat erabiliko da DBH eta Batxilerkogoko
ikasgaiak —batez ere, Natur zientziak eta Gizarte-zientziak—
irakasteko eta ikasteko prozesuan.