You are on page 1of 463

1

SUNU
lkelerin ekonomik ve sosyal yaplarnn incelenmesi iin istatistik bilgilere gereksinim duyulur. Ancak bu bilgilerin gerek kullanclar arasnda, gerekse uluslararas alanda anlaml olabilmesi, belli standartlara dayandrlarak dzenlenmi olmalarna baldr. Kresellemenin hedeflendii gnmz koullarnda ve iinde bulunduumuz bilgi anda farkl dilleri konuan ya da farkl amalara sahip bilgi kullanclarnn iletiimi, ortak bir dil olan snflamalar ve kodlama sistemleri sayesinde salanmaktadr. Deien ekonomik yaplar ile yeni teknolojilerin, mevcut meslek, faaliyet ve rnlerin yan sra yeni meslek, faaliyet ve rnleri de ortaya karmas snflamalarda revizyona neden olmaktadr. Uluslararas alma rgt (International Labour Office - ILO), Uluslararas Standart Meslek Snflamas ISCO-68i (International Standard Classification of Occupations - ISCO) revize ederek ISCO-88i gelitirmitir. ISCO-88in amac; ulusal meslek verilerinin uluslararas kullanmn salayarak, ulusal istatistikilerin mesleklerle ilgili uluslararas iletiimlerini kolaylatrmalarna yardmc olmak; uluslararas g ve ie yerletirme gibi konularla balantl faaliyetlerde dahil, mesleklerle ilgili zel aratrmalar ile zel karar vermelerde ve faaliyetlerde kullanlabilecek bir formda ulusal meslek verilerinin retilebilmesine olanak salamaktr. Ayrca, kavram ve yap olarak, ISCO-88 ile ayn dzende meslek snflamalarna sahip olan lkelerin de, meslek istatistiklerine uluslararas karlatrlabilirlik zellii kazandrmalar iin gerekli ilemleri gelitirmelerine kolaylk salanmaktadr. lkeler ve blgeler arasnda, mesleklerin karlatrmasn yapabilmek iin ulusal meslek istatistiklerinin uluslararas standartlara dntrlmesi gerekmektedir.

Do.Dr.mer DEMR Bakan DEVLET STATSTK ENSTTS PREFACE


Statistical data is needed to be used in the analysis of economical and social structures of countries. But, providing the same meaning among users and also in international areas requires that statistical data would be arranged on the base of certain standards. Since we live in information age and the globalization has been aimed recently, communication of information users (who speak different languages or have different purposes) would be possible only with a common language constituted by means of classifications and codification systems. Changes in economic structures and new technologies introduce important occupations, activities and products as well as existent ones, which cause the revision of classifications. International Labour Office (ILO) has revised ISCO 68 (International Standard Classification of Occupations) and developed ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations). Main aims of ISCO-88, by making national occupational statistics internationally comparable, to facilitate international communications about occupations by supplying national statisticians with a tool to make national occupational data available internationally and to produce national occupational data in a form which can be useful for research as well as for specific decisonmaking and activities, such as those connected with international migration or job placement. Moreover, countries whose occupational classifications are already aligned to ISCO-88 in concept and structure will find it easier to develop necessary procedures for making their occupational statistics internationally comporable. Making the comparison of occupational information among countries or regions would only be possible if national occupational statistics are based on international occupational standards. With the condition of providing the transition between national classifications produced to meet national requirements and classifications approved in international areas, it is given the right to produce their own classifications.

Ulusal dzeydeki ihtiyalar karlamak amac ile gelitirilen ulusal snflamalar ile uluslar aras kabul gren snflamalar arasnda geiin salanmas koulu ile lkelere kendi ulusal snflamalarn oluturma esneklii salanmtr. Bu amala, Devlet statistik Enstits, Uluslararas Standart Meslek Snflamas (ISCO88) evirisinin kullanclara karar alclara, aratrmaclara ve dier kullanclara yararl olaca inancyla, hazrlanmasnda emei geen Devlet statistik Enstits'nn deerli mensuplarna teekkrlerimi iletmek isterim.

For these purposes, I believe that the translation of International Standard Classification of Occupations (ISCO-88) will be beneficial to decision makers, researchers and other users of statistics. I want to thank the members of the

State Institute of Statistics who have contributed realizing this publication.

Assoc. Prof. mer DEMR President STATE INSTITUTE OF STATISTICS

Uluslararas Standart Meslek Snflamas

ISCO-88
Uluslararas alma rgt, Cenevre

ARATIRMA, TETKK VE STATSTK TEKNKLER DARES BAKANLII STATSTK SINIFLANDIRMA VE STANDARTLAR UBES

Gr ve nerileriniz iin:

E-posta: Telefon:

iss@die.gov.tr + (312) 410 03 68 + (312) 410 03 70

NSZ

Uluslararas Standart Meslek Snflamas 1988 (ISCO-88), 1968 ylnda yaynlanan ve 1986 ylnda beinci basks yaplan yaynn yerine karlmtr.

Uluslararas Standart Meslek Snflamasnn geliiminin tarihi olduka eskidir ve Uluslararas alma rgtnn himayesi altnda toplanan Uluslararas alma statistikileri konferansnn almalar ile daima yakndan balants olmutur. Uluslararas Standart Meslek Snflamasna olan gereksinim, ilk defa 1921 ylnda gndeme gelmitir. Ancak, oluturulmasna ynelik ilk olumlu adm, 1949 ylnda 7. Uluslararas alma statistikileri Konferansyla, 9 ana gruptan oluan geici bir snflamann uyarlanmas eklinde olmutur. ILO, 1952 ylnda sekiz sanayilemi lkenin ulusal snflamasnda yer alan 1727 meslein ayrntl tanmlarn da ieren, G ve e Yerletirme Amal Uluslararas Meslek Snflamasn yaynlamtr. ISCOnun ilk yaynlanmas 1958 ylnda olmutur ve bunu 1968 ylndaki ilk revizyon basks izlemitir.

ISCO-88 basks, 6 Kasm 1987 tarihinde 14. Uluslararas alma statistikileri Konferansnda nerge III (Uluslararas Standart Meslek Snflamasnn revizyonu ile ilgili nerge) olarak kabul edildi.

ISCO-88, dier versiyonlar gibi meslek istatistiklerinin uluslararas karlatrlmasn olanak salamak ve ulusal meslek snflamalarn gelitiren veya revize eden lkelere bir model oluturmas iin gelitirilmitir.

Eer, ISCO-88 uluslararas meslek snflamalarnn nceki basklarnn zerinde bir gelime gsteriyorsa, bunun sebebi, ILO istatistik brosunun ve zellikle bu projede alan Eivind Hoffmann ve Mirjana MatejovicScottn farkl lkelerden uzmanlar biraraya getirmesi ve ulusal ve uluslararas deneyimlerden yararlanlm olmasdr.

13. ve 14. alma statistikileri Konferans yelerine , 1985 ve 1986 yllarnda bu almann farkl aamalarnda yaplan uzmanlar toplantlarna katlanlarn tmne ve zellikle de en verimli ve zverili bir ekilde meslek snflamas alanndaki stn deneyimlerini paylaan Avusturalya statistik Brosundan Brain Emburye teekkrlerimizi sunarz.

Bu kitabn tamamlanmasnda dorudan veya dolayl olarak yaptklar katklardan dolay ILO statistik Brosundaki tm alma arkadalarmza teekkr ederiz.

NDEKLER

Sayfa

nsz......................................................................................................................................................................VII

Giri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ana amalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kavramsal at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tasarm ve yap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ana gruplarn zeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Baz zel konulara ilikin yaklamlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Eitim ile ilgili gereksinimlerdeki ulusal farkllklar.. 9

Geni apl grev ve sorumluluu olan meslekler..........................................................................10 Teknoloji ve beceriler. . . . . . . . . . . . . . . 10 ki tarmsal sektrn birarada bulunmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Meslekler ve kadnlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kaytd sektrdeki meslekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meslekler ve istihdam durumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baz zel meslekler zerine notlar . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ulusal meslek snflamalarnn ISCO-88'e evrimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 12 12 .....................

Ana grup, alt ana grup, grup ve birim grup balklar . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

15

ISCO-88 gruplarnn tanmlar

Ana grup 1: Kanun yapclar, st dzey yneticiler ve mdrler . . . . . . . . . . . . 29 Ana grup 2: Profesyonel meslek mensuplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 59 Ana grup 3: Yardmc profesyonel meslek mensuplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ana grup 4: Bro ve mteri hizmetlerinde alan elemanlar . . . . . . . . . . . . . 165 Ana grup 5: Hizmet ve sat elemanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ana grup 6: Nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Ana grup 7: Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ana grup 8: Tesis ve makine operatrleri ve montajclar . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Ana grup 9: Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Ana grup 0: Silahl kuvvetler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 . . . . .

GR
Revize edilen Uluslararas Standart Meslek Snflamas (ISCO-88, International Standard Classification of Occupations), idari kaytlar ile birlikte nfus saymlar ve dier istatistiksel aratrmalardan elde edilen meslekler ile ilgili bilgilerin biraraya toplanmas ve snflanmasna ynelik bir sistemi salamaktadr. ISCO-88, Uluslararas Standart Meslek Snflamas ISCO-68in yerine kullanlacak bir revizyondur. Bu revizyon, 1982 ve 1987 'de Cenevre de Uluslararas alma rgt (ILO) tarafndan yaplan, 13. ve 14. Uluslararas alma statistikileri konferanslarnn nerilerine ve kararlarna uygun olarak yaplmtr. 14. Uluslararas alma statistikileri Konferans, ISCO-88i onaylad ve mesleklerle ilgili istatistiklerin toplanmas, ilenmesi vb. ilerde her lkenin meslek bilgilerinin uluslararas kullanmn kolaylatrmak amacyla, meslek bilgilerinin ISCO-88 sistemine evrilebilirliini salamalar gerektii nerisinde bulundu. Dolaysyla, ISCO-88 uluslararas alma istatistikleri ile ilgili standartlardan birisidir.

ANA AMALAR

ISCO-88'in ana amac vardr. Birinci ama, ulusal meslek verilerinin uluslararas kullanmn salayarak, ulusal istatistikilerin mesleklerle ilgili uluslararas iletiimlerini kolaylatrmalarna yardmc olmaktr. kinci ama , uluslararas g ve ie yerletirme gibi konularla balantl olan hareket esasl faaliyetler ile zel karar almaya ynelik yaplacak aratrmalarda kullanl olabilecek bir formda, uluslararas meslek verilerinin retilebilmesine olanak salamaktr. nc ama ise, ulusal meslek snflamalarn gelitiren veya revize eden lkelerin bir model oluturmalarna yardmc olmaktr. Ancak, bir lkenin kendi meslek snflamasnn ulusal igc piyasasnn yapsn tam olarak yanstmas gerektiinden, ISCO-88'in bir model olarak mevcut ulusal meslek snflamasnn yerini almasnn amalanmadnn da belirtilmesi gerekir 1. Bununla birlikte, kavram ve yap olarak, ISCO-88 ile ayn dzende meslek snflamalarna sahip olan lkelerin de, meslek istatistiklerine uluslararas karlatrlabilirlik zellii kazandrmak iin gerekli ilemleri gelitirmelerine kolaylk salayacaktr. lkeler, birok durumda kendi snflamalar iin ISCO-88de ierilenden daha ince bir yapy ve tanm ayrntlarn gelitirmeyi de arzulayabilirler. Baz durumlarda ise, cret hesaplar, meslek rehberlii ve eitimi, ie yerletirme hizmetleri veya bir meslee ait zel hastalk ve lm oranlarnn analizi gibi in eriine likin Faktrler ile ayrntl meslek tanmlar hakknda kodlanm bilgilere de sahip olmak isteyebilirler.
1

ILO statistik Brosu ulusal meslek snflamalarnn nasl gelitirilecei ve kullanlacana ilikin bir el kitabn

hazrlamtr.

KAVRAMSAL ATI ISCO-88'in tasarlanmas ve oluturulmas iin kullanlan at, iki ana kavrama dayandrlmtr: kavram (hangi tr bir almann yapld) ve beceri kavram. ; bir kii tarafndan yaplan ya da yaplmas beklenen grev ve sorumluluklar kmesi olarak tanmlanr. ISCO-88e gre ise i, snflamas yaplan istatistiksel birimdir. Ana grev ve sorumluluklar bakmndan byk oranda benzer zellikleri olan bir i kmesi, bir meslei oluturur. Kiilerin, gemiteki, imdiki veya gelecekteki ii ile ilikili olarak meslekleri snflandrlr. Beceri; belli bir ie ilikin grev ve sorumluluklar yerine getirebilme yetenei olarak tanmlanr. ISCO-88'in amalar dorultusunda, becerinin u iki boyutu bulunmaktadr:
(a)

Beceri seviyesi; ilgili grev ve sorumluluklarn zorluklarn ve sralamasn gsteren bir yapdr.

Beceri uzmanlamas; retilen mal ve hizmetlerin trleri ile birlikte, allan malzemeler ile kullanlan makine ve aletlerle ilgili gerekli bilgi alan olarak tanmlanr.
(b)

Yukarda tanmlanan beceri kavram esas alnarak, ISCO-88 meslek gruplar oluturulmu ve bu gruplarda daha byk gruplar halinde toplanmtr. Snflamann uluslararas zellii gznnde tutularak, sadece drt genel beceri seviyesi tanmlanmtr. Uluslararas Standart Eitim Snflamasnda (ISCED International Standard Classification of Education, COM/ST/ISCED, Paris, Unesco, 1976) yer alan eitim kategorileri ve seviyeleri esas alnarak, bu drt genel beceri seviyesinin kullanma ynelik tanmlar verilmitir. Bu drt beceri seviyesini tanmlamak iin ISCED kategorilerinin kullanlmas, belirli bir ie ilikin grev ve sorumluluklar yerine getirebilmek iin gerekli olan becerilerin, sadece dzenli bir eitimden sonra elde edilebilecei anlamna gelmemelidir. Bu beceriler, ou zaman resmi olmayan eitimlerden ve deneyimlerden elde edilebilir. Ayrca, ISCO-88'in bak asnn, belli bir meslei olan bir alann, ayn meslekteki dier bir alandan daha fazla becerili olup olmad ile ilgili deil, bir meslein grev ve sorumluluklarn yerine getirebilmesi iin gerekli olan becerilere sahip olmas ile ilgili olduu belirtilmelidir. Dolaysyla, dzenli bir eitimden veya meslekle ilgili bir eitimden sonra elde edilebilecek meslek becerileri iin ISCO-88'in drt beceri seviyesinin uygulanmasna ilikin kullanma ynelik tanmlar, bir kural olarak aada verilmitir. Birinci ISCO beceri seviyesi, genellikle 5, 6 veya 7 yalarnda balayan ve 5 yl sren ilkretimi ieren ISCED in Kategori 1i gz nne alnarak tanmlanmtr.
(a)

kinci ISCO beceri seviyesi, ortaretimin birinci ve ikinci aamalarn kapsayan ISCED in Kategori 2si ve Kategori 3 gznne alnarak tanmlanmtr. Birinci aama 11 - 12 yalarnda balar ve yaklak yl srer, ikinci aama ise 14 - 15 yalarnda balar ve 3 yl srer. Ayrca, ile ilgili eitimin verilmesi ve deneyimin kazandrlmas iin belli bir sre gerekli olabilir, bazen ise bu raklk biiminde
(b)

yaplabilir. Bu sre, resmi eitime ek olabilir veya onun bir paras eklinde olabilir ya da baz durumlarda tamamen onun yerine geebilir. nc ISCO beceri seviyesi, ISCEDin Kategori 5i (ISCED Kategori 4, bilerek kapsam d braklmtr) gznne alnarak tanmlanmtr, 17-18 yalarnda balayan ve yaklak 4 yl sren ve bir niversite lisans derecesine edeer olmayan bir dereceyi salayan bir eitimi kapsamaktadr.
(c)

Drdnc ISCO beceri seviyesi, ISCED Kategori 6 ve Kategori 7 gznne alnarak hazrlanmtr; 17-18 yalarnda balayan, yaklak 3, 4 veya daha fazla yl sren, bir niversite lisans derecesini veya lisansst bir dereceyi salayan eitimi kapsamaktadr.
(d)

ISCO-88'in meslek veya meslek gruplarnn beceri seviyelerinin belirlenmesinde, kanlmaz olarak, subjektif kararlar alnmas gerekmitir. Bu dorultuda, veri toplamak amacyla birok ulusal snflama ve ulusal koul incelenmi ve bu kararlarn ortaya kacak yeni durumlar ve ana eilimleri de yanstaca umulmaktadr.

TASARIM VE YAPI

ISCO-88 iin benimsenmi kavramsal yaklam, en st seviyede 10 ana grupta toplanm ve 28 alt ana grup, 116 grup ve 390 birim gruba ayrlm hiyerarik yapya sahip bir piramit eklinde oluturulmutur. izelge 1. ISCO-88'in ana gruplarndaki alt gruplarn saylar ve beceri seviyeleri Ana gruplar Alt-ana Grup Grup 3 4
4

Birim grup 33 55
73

ISCO beceri seviyesi -4.


3.

1. Kanun yapclar, st dzey yneticiler ve mdrler 2. Profesyonel meslek mensuplar 3. Yardmc profesyonel meslek mensuplar 4. Bro ve mteri hizmetlerinde alan elemanlar 5. Hizmet ve sat elemanlar 6. Nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar 7. Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar 8. Tesis ve makine operatrleri ve montajclar 9. Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar 0. Silahl kuvvetler Toplam:

8 18
21

2 2 2 4 3 3 1 28

7 9 6 16 20 10 1 116

23 23 17 70 70 25 1 390

2. 2. 2. 2. 2. 1. --

Yukardaki izelgeden de grlebilecei gibi, ISCO beceri seviyeleri ile ilikilendirilen sekiz kategorinin Uluslararas Standart Eitim Snflamas'nn (ISCED) eitim ile ilgili kategorileri ve seviyeleri gznne alnarak kullanma ynelik tanmlar verilmitir. Beceri seviyesi kavram, Ana Grup 1 Kanun yapclar, st dzey yneticiler ve mdrlerde ve Ana Grup 0 Silahl kuvvetlerde kullanlmamtr. Ulusal kaynaklardan elde edilen bilgilere bal olarak bunun sebebi, bu iki ana grubun her birine ait mesleklerin grev ve sorumluluklarn yerine getirebilmek iin gerekli olan becerilerin ISCO-88in drt beceri seviyesinden herhangi birisiyle ilikilendirilmek suretiyle bir geniletme yapmann olanaksz olmasdr.

ISCO-88 meslek gruplarnn daha fazla ayrntl alt blmleri; gerekli bilgiler, kullanlan alet ve makineler, zerinde allan malzemeler ve ayrca retilen mal ve hizmetlerin trleri gznne alnarak tanmlanan beceri uzmanlamasnn temel alnmasyla daha fazla ayrntya girilerek yaplmtr. ISCO-88in ikinci gruplandrma seviyesinde yer alan 28 alt-ana grup, birinci ve ikinci seviyelerinde grup saylarnda nemli bir saysal bolua sahip olan bundan nceki uluslararas meslek snflamalarnn tm iin bir yenilii gstermektedir. rnein, ISCO-68'in birinci gruplandrma seviyesinde 8 grup, ikinci gruplandrma seviyesinde ise 83 grup vard. Bu ise, bir taraftan sanayi veya ayrntl ya gruplar gibi deikenleri apraz snflamak ve meslek yapsn geni bir ekilde sunmak iin gerekli olan gruplarn saysnda, dier taraftan ise cinsiyet ve geni ya gruplar gibi deikenlerin apraz snflamas yapldnda ve apraz snflama yapmakszn meslek yapsnn sunulmasnda bir dengesizlie sebep olmaktadr. ISCO-88in en ayrntl seviyesi olan 390 birim grup, birok durumda birden daha fazla meslei kapsar. Ulusal koullarda mesleklerin saysn ve tanmlarn geniletmek, ekonominin byklne, ekonomik gelimenin seviyesine, teknolojinin seviyesine ve trne, alma organizasyonuna ve tarihsel koullara bal olacaktr. Bu nedenle, 390 birim grubun herbirine ait mesleklerin ayrntl tanmlar, ISCO-88 iin gelitirilmemitir. Bununla birlikte, ISCO-68'de yer alan 1506 tane ayrntl meslek tanm arasndan bir seim yaplmaktadr. Bunlardan nemi halen devam etmekte olanlar, ISCO-88in bir el kitab eklinde yaynlanacaktr. ISCO-88in drt gruplandrma seviyesi iinde yer alan her bir grup iin, bir kod says, bir balk ve kapsamn ksa bir tanm verilmitir. Birim gruplarda ise, bu gruplardan her birine ait mesleklerin ana grevleri ksaca tanmlanm ve bu grupla ilgili meslek balklarnn bazlar rnek olarak listelenmitir. Birok yerde, baz mesleklerin szkonusu birim grupla baz ynlerden ilgili olmasna ramen, baka bir yerde snflandrldna ilikin rnekler de verilmitir. Bu ilem, muhtemel belirsizlikleri nlemek ve ISCO-88in kavramsal yaklamnn ve yapsnn zelliklerinin nemini vurgulamak iin yaplmtr. Gruplandrmann drt seviyesinde yer alan meslek gruplarnn ayrntl tanmlarn, ISCO-88 meslek balklar indeksi izlemektedir. Bu indeksin ayr listesi verilmitir. Birincisi ISCO-88'in saysal srasna gre, ikincisi ISCO-68'in saysal srasna gre ve ncs ise meslek balklarnn bir alfabetik listesidir. Bu indeks, ISCO-68 "Balklarn geniletilmi alfabetik listesi"nin yeniden kodlandrlmasna ve yeniden ekillendirilmesine ilikin sonular yanstmaktadr. Okuyucularn daha fazla ayrnt iin, bu indeksten nce gelen "ISCO-88 meslek balklar indeksi zerine notlar " ksmna bakmalar nerilir. Bu indeks revize edilirken, iki snflama arasndaki kavramsal ve yapsal farkllklar gznne alan almalar yaplm, baz yeni indeks girileri de dahil olmak zere, mmkn olan her yerde uygun deiiklikler yaplmtr. Buna ramen, ISCO-68 indeksinin baz kusurlar (rnein, genel kapsaml bir meslek balna zel bir isim verilirken, ayrntlarn dzgn olmamas gibi) imdiki indekse de aktarlmtr. Kullanc, imdiki indeksin asl amacnn ISCO-88 yaps iindeki her bir grubun ieriini gstermek olduunu ve indeksi ayrntl yapmak gibi bir amacn olmadn da aklnda bulundurmaldr. ILO'nun statistik Brosu, meslek balklar ile ilgili en son ulusal kaynaklar kullanarak, bir sonraki yayn iin ISCO-88 indeksinin daha

geniletilmi ve gncel bir uyarlamasn derleme niyetindedir. Mevcut indeksin kusurlarnn bir sonraki uyarlamada baaryla ortadan kaldrlaca umulmaktadr. ANA GRUPLARIN ZET

Aada, ISCO-88in ana gruplar ana hatlar ile ksaca verilmi ve snflamann yorumlanmasna yardmc olmas amalanmtr. Buradaki verilen bilgilerin, kitapta yer alan meslek gruplarna ait daha ayrntl tanmlamalarn yerine kullanlmas dnlmemitir.

1. Kanun yapclar, st dzey yneticiler ve mdrler

Bu ana grup, kanunlar ve kamu dzenlemeleri ile birlikte devlet politikalarn belirleme ve biimlendirme, bunlarn yrtlmesini denetleme, devleti temsil etme ve devlet adna hareket etme, kurum ve kurulularn faaliyet ve politikalarn planlama, ynetme ve koordine etme gibi ana grevleri olan

meslekleri ierir. Bu ana grup, eitli kurum ve kurulular ile farkl yetki alanlaryla ilgili grevlerdeki farkllklar yanstan 3 alt-ana gruba, 8 gruba ve 33 birim gruba blnm olup, bu ana grubun faaliyet alannn tanmlanmasnda beceri seviyesine bavurulmamtr.

2. Profesyonel meslek mensuplar

Bu ana grup, fiziksel bilimler ve yaam bilimleri ile sosyal ve beeri bilimlere ilikin alanlarda yksek dzeyde profesyonel bilgi ve deneyim gerektiren ana grevleri olan meslekleri kapsamaktadr. Bu ana grevler, mevcut bilgi birikimini devaml artrma, bilimsel ve sanatsal kavram ve teorileri problemlerin zmne ynelik olarak uygulama ve

elde edilen bilgileri sistematik bir yntemle retmekten olumaktadr. Bu ana gruptaki birok meslek, ISCOnun 4.beceri seviyesini gerektirmektedir. Bu ana grup, farkl bilgi ve uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar yanstan 4 alt-ana gruba, 18 gruba ve 55 birim gruba ayrlmtr.

3. Yardmc profesyonel meslek mensuplar

Bu ana grup, fiziksel bilimler, yaam bilimleri ile sosyal ve beeri bilimlerin bir ya da birka alannda teknik bilgi ve deneyim gerektiren ana grevlerden oluan meslekleri kapsamaktadr. Ana grevler, yukarda bahsedilen alanlardaki kavramlarn ve kullanma ynelik yntemlerin uygulanmas ile balantl

teknik almay yrtmek ve belli bir seviyede eitim vermekten olumaktadr. Bu ana gruptaki birok meslek, ISCO'nun 3. beceri seviyesini gerektirmektedir. Bu ana grup, farkl bilgi ve uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar yanstan 4 alt-ana gruba, 21 gruba ve 73 birim gruba ayrlmtr.

4. Bro ve mteri hizmetlerinde alan elemanlar

Bu ana grup, bilgilerin organize edilmesi, depolanmas, deerlendirilmesi ve yaymlanmas iin gerekli bilgi ve deneyimleri gerektiren ana grevlerden oluan meslekleri kapsamaktadr. Ana grevler, sekreterya hizmetlerinin yaplmas, kelime ilemci makineler ile dier bro makinelerinin iletilmesi, saysal verilerin kaydedilmesi ve hesaplanmas, ounlukla posta ve kargo

ileri, parasal ilemler ile randevu gibi birok mteri hizmetlerinin yaplmasndan olumaktadr. Bu ana gruptaki mesleklerin ou, ISCOnun 2.beceri seviyesini gerektirir. Bu ana grup, farkl uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar yanstan 2 alt-ana gruba, 7 gruba ve 23 birim gruba ayrlmtr.

5. Hizmet ve sat elemanlar

Bu ana grup, kiisel ve koruyucu hizmetleri salamak, dkkan-maaza ve pazarlarda mal sat yapmak iin gerekli bilgi ve deneyimi gerektiren ana grevleri ieren meslekleri kapsar. Ana grevler, seyahat, ev ileri, yeme - ime, kiisel bakm, bireylerin ve eyalarn korunmas, kanun ve dzenin korunmas gibi

hizmetlerin verilmesi ile dkkan-maaza veya pazarlarda mallarn satlmasndan olumaktadr. Bu ana gruptaki birok meslek, ISCOnun 2. beceri seviyesini gerektirir. Bu ana grup, farkl uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar yanstan, 2 alt-ana gruba, 9 gruba ve 23 birim gruba ayrlmtr.

6. Nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar

Bu ana grup, iftlik, orman ve su rnlerini retmek iin gerekli bilgi ve deneyimi gerektiren grevleri ieren meslekleri kapsar. Ana grevler, tarla rnlerinin yetitirilmesi, hayvanlarn beslenmesi veya avlanmas, balk yakalanmas veya yetitirilmesi, ormanlarn korunmas ve iletilmesi, zellikle pazara ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlarnn alclara, pazarlama organizasyonlarna veya pazarlarda

rnlerini satmalarndan olumaktadr. Bu ana gruptaki birok meslek, ISCOnun 2. beceri seviyesini gerektirmektedir. Bu ana grup, farkl uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar ile birlikte, piyasaya ynelik tarm ve balklk alanlar ile kendi geimine ynelik alanlar arasndaki farklar da yanstan 2 alt-ana gruba, 6 gruba ve 17 birim gruba ayrlmtr.

7. Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar

Bu ana grup, nihai rnn kullanm amac ve zellikleri de dahil olmak zere, retim ileminin tm aamalaryla birlikte, malzeme ve aletlerin nasl kullanlacann bilinmesi ve bunlarla ilgili bilgi ve deneyimleri gerektiren grevlerden oluan meslekleri kapsamaktadr. Ana grevler, hammadde karlmas, bina ve dier yaplarn

inaatnn yaplmas ve el sanatlar rnleri gibi eitli rnlerin retilmesini ierir. Bu ana gruptaki birok meslek, ISCOnun 2. beceri seviyesindeki becerileri gerektirir. Bu ana grup, farkl uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar yanstan 4 alt-ana gruba, 16 gruba ve 70 birim gruba ayrlmtr.

8. Tesis ve makine operatrleri ve montajclar


Bu ana grup, ounlukla yksek derecede otomatik, byk lekli endstriyel makine ve ekipmanlar iletmek ve almasn gzlemlemek iin gerekli bilgi ve deneyimleri gerektiren grevlerden oluan meslekleri kapsamaktadr. Bu ana grevler, motorlu tatlarn srlmesi, hareketli tesislerin iletilmesi ya da ana paralarn montajnn yaplmas ile birlikte, madencilik, ileme ve retim amal makine ve tehizatn iletilmesi ve almalarnn gzlenmesinden olumaktadr. Bu ana gruptaki birok meslek, ISCOnun 2. beceri seviyesindeki becerileri gerektirir. Bu ana grup, farkl uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar da yanstan 3 alt-ana gruba, 20 gruba ve 70 birim gruba ayrlmtr.

9. Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

Bu ana grup, birka istisna dnda snrl bir inisiyatif gerektiren daha ok beden gcne dayal, eitli el aletlerinin kullanm ile yerine getirilebilen basit ve rutin grevlerden oluan meslekleri kapsar. Ana grevler, madencilik, tarm, su rnleri, inaat ve imalat sanayii alanlarnda temizlik, ykama, tleme ve ii olarak almak da dahil, seyyar

satclk, kapclk ve bekilik gibi grevlerden olumaktadr. Bu ana gruptaki birok meslek, ISCOnun 1. beceri seviyesini gerektirmektedir. Bu ana grup, farkl uzmanlama alanlar ile ilgili grevlerdeki farkllklar yanstan, 3 altana gruba, 10 gruba ve 25 birim gruba ayrlmtr.

0. Silahl kuvvetler

Silahl kuvvetlerin yeleri, ister gnll ister ykml olsun, bir sivil ii kabul etme serbestlii olmayan, yardmc hizmetlerde dahil, silahl kuvvetlerde devaml hizmet veren personeldir. Kapsam iinde olanlar, ulusal gereksinimlere bal olarak belli bir sre iin askeri eitim veya dier hizmetlerin verilmesi iin asker olarak kaydedilmi olanlar da dahil olmak zere, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin devaml mensuplardr. Kapsam dnda olanlar ise, savunma konularyla ilgili olan devlet

kurumlarnda sivil olarak alan kiiler, polisler (askeri polis hari), gmrk kontrolrleri, snr veya dier silahl sivil servislerin yeleri, ulusal gereksinimlere bal olarak ksa sreli bir askeri eitim iin sivil hayattan geici olarak ayrlm kiiler, aktif hizmetin iinde devaml bulunmayan yedek askeri kuvvetlerin yeleridir. Bu ana grubun faaliyet alannn tanmlanmasnda bir beceri seviyesine bavurulmamtr.

BAZI ZEL KONULARA LKN YAKLAIMLAR

Eitim ile ilgili gereksinimlerdeki ulusal farkllklar

Bir uluslararas meslek snflamasnn geni apl beceri seviyeleri olsa bile, belli bir meslek veya meslek grubu iin varsaylan beceri seviyesi, baz lkelerin eitim ile ilgili gereksinimlerine gre belirlenmi olan beceri seviyesiyle tamamen uyumlu olmayabilir. 14. Uluslararas alma statistikileri Konferans ve ISCO-88 ile ilgili almalar srasnda elde edilen bilgilere dayanarak, eitim, salk ve sosyal hizmetlerle ilgili mesleklerden bazlar ile resmi eitime ilikin gereksinimler arasndaki farkllklarn ok daha belirgin hale geldiini syleyebiliriz. Baz lkelerde, bu mesleklerde alabilmek iin niversite eitimine sahip olmak gerekirken, dier lkelerde ise daha dk seviyedeki eitim sertifikalar da yeterli grlmektedir. Bu farkllklar uyumlu hale getirmek amacyla, ISCO-88'in Ana Grup 2 Profesyonel meslek mensuplar ile Ana Grup 3 Yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde paralel meslek gruplar oluturulmutur. Bu gruplarn kodlar ve balklar aadaki gibidir:

2332 2340 2446

lkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar Sosyal iler ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

Ana grup 3, Yardmc profesyonel meslek mensuplar 3231 3232 3310 3320 3330 3460 Hemireler (yksek hemireler hari) Ebeler lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

Ana grup mensuplar 2230 2331

2,

Profesyonel

meslek

Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar lkretim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

Dolaysyla, lkelerin eitim ile ilgili gereksinimleriyle uyumlu olacak ekilde, ulusal meslek verilerini ISCO-88 yapsna gre gruplandrmalar gerektii zaman; hemirelik, ebelik, eitim ve sosyal iler ile ilgili meslekleri, ya Ana grup 2 Profesyonel meslek mensuplar ya da Ana grup 3 Yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrmalar mmkndr.

Geni apta grev ve sorumluluu olan meslekler

Ayn meslee ilikin grev ve sorumluluklardaki farkllklar, ulusal dzeyde, daha ok iyeri byklne gre belirlenmitir. rnein; kk bir iyerinde daktilo yazma ve dosyalama grevleri, bir resepsiyon memurunun sorumluluklar ile birletirilerek tek bir i eklinde dnlebilir; fakat, daha byk bir iyerinde ise bu grevler iki veya ayr ii oluturabilir. Uluslararas dzeyde ise, geleneksel uzlalar veya ortak paydalar gibi etkenlerin byk nemi olduu kabul edilebilse de; bu farkllklarn olmas, ounlukla i blmnn basit rnekleri ile birlikte daha ok ekonomik gelime seviyesiyle balantlanmtr.

Yaplan grev ve sorumluluklarn, genellikle eitim ve deneyimin farkl seviyeleri ile elde edilmi becerileri gerektirdii durumlarda, iler en yksek beceri seviyelerini gerektiren grev ve sorumluluklar ile uyumlu olacak ekilde snflandrlmaldr. rnein, bir yk arabasnn srlmesinden ve mallarn datlmasndan oluan bir iin, Birim grup 8322 Taksi, araba ve karavan srcleri iinde snflandrlmas gerekir.
(a)

Ulusal ve uluslararas meslek snflamalar, grev ve sorumluluklarn en ortak kombinasyonlarn esas alarak meslekleri ve meslek gruplarn tanmlarlar, bu yzden baz mesleklere ilikin grev ve sorumluluklarn ierii snflamada belirlenmi olan grev ve sorumluluklarla uyumlu olmadnda sorunlar ortaya kar.

Grev ve sorumluluklarn mallarn retim ve datm ilemine ait farkl aamalar ile balantl olduu durumlarda, retim aamas ile ilgili olan grev ve sorumluluklar, ayn mallarn sat, pazarlanmas ve tanmas veya retim ileminin idaresi gibi grev ve sorumluluklardan daha fazla ncelikli olmaldr (bu grev ve sorumluluklardan biri baskn olmad srece). rnein, ekmek piiren bir frnc pasta yapyor ve bu rnlerini satyorsa, ISCO-88'e gre bir satc olarak deil de, bir frnc olarak Birim grup 7412 Frnclar, pastaclar ve ekerleme imalatlar iinde snflandrlmas gerekir.
(b)

Bu gibi durumlarda, ISCO-88 aadaki kurallarn uygulanmasn nermektedir:

Teknoloji ve beceriler

zellikle seri retim yntemlerinin gelimesine yol aan teknolojik ilerlemeler, becerilerin deerlendirilmesinde nemli bir etken olmutur. Dolaysyla, rnn bir zanaatkr tarafndan m, yoksa bu yntemlerden biri kullanlarak m retildii

dikkate alnmaya balanmtr. rnein; bir demirci veya bir terzinin grevlerini yapmas iin gerekli olan beceriler, metal ii veya tekstil giyim eyalarnn seri retimini yapan bir iyerinde alan makine operatrnn grevlerini yapmas iin gerekli olan becerilerden farkldr.

Konuyu aacak olursak, bir demirci veya bir terzi, malzemeleri, aletleri, yaplmas gereken grevlerin srasn, nihai rnn zelliklerini ve hangi amala kullanlacan bilmek zorundadr. Dier taraftan ise, bir makine operatrnn, ok karmak makine ve tehizatn nasl kullanlacan, rnlerde hasarlara sebep olmas muhtemel problemleri ortaya kmadan nce nasl tehis edeceini, haber vereceini ve ortadan kaldracan, eer makine ile ilgili bir aksaklk olursa nasl hareket edeceini bilmesi gerekir. Ayrca, bir makine operatrnn rn zellikleri deitiinde veya yeni bir teknolojiye geildiinde yeniden verilecek eitim maliyetlerinin minimum olmasna olanak salayan zekya veya beceri seviyesine sahip olmas gerekir.

ISCO-88'de, Ana grup 7 ve Ana grup 8 arasnda oluturulan ereve, gerekli beceri trleri arasndaki bu farkllklar yanstr; Ana grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar duvarc, marangoz, oto tamircisi, frnc, mleki, dekoratif boyac, aa oymacs vb. gibi sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar snflandrmaktadr, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar ise makine merkezli meslekleri snflandrmaktadr.

ki tarmsal sektrn birarada bulunmas

Farkl lkelerdeki veya ayn lke iindeki farkl blgeler arasndaki ekonomik gelimedeki eitsizlikler, biri dk beceri seviyesi gerektiren kendi geimine ynelik iftilik, dieri ise ounlukla daha az kii ile en fazla verimlilii salayacak ekilde otomasyonlu bir retim ilemine sahip iki farkl tarmsal sektrn birarada bulunmasna neden olmutur. Ana grup 6 Nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar ierisinde bir tarafta pazara ynelik

nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar, dier tarafta ise kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar eklinde yaplan bir ayrm yoluyla, bu farkllklar ISCO 88de yanstlmtr. Bu ayrmn amac, krsal kalknma ile ilgili analizleri yapmak ve kararlar vermek iin ihtiya duyulan verilerin kalitesini artrmakla birlikte, bu iki sektrde var olan nemli beceri farkllklarn da yanstmaktr.

Meslekler ve kadnlar

Birok lkede, son 20 yldr, igcndeki kadnlarn says ve oran artmtr ve byk olaslkla bu art eilimi devam edecektir. Fakat bu pozitif saysal art, erkekler ile kadnlar arasnda ne ilerde eit bir dalm, ne de eit kazanlar beraberinde getirmitir. Kadn alanlar, daha dk beceri gerektiren ilerde kmelenmi durumda ve cretleri ise, bir ok sektrde ayn grev ve sorumluluklar olan erkeklerden daha azdr.

Meslek, igcnde kadnlarn durumunu gsteren ana deikenlerden birisidir. Bu yzden, belli bir meslek snflamasna ait meslek kategorilerinde ilerin cinsiyet kompozisyonuna da yer veren bir yntemin kullanlmas, bilgilerde belirsizlie sebep olmayacak, aksine daha fazla ayrnty ve akl salayacak olmas asndan ok nemlidir. ISCO88'de bu konuya nem verilmi, zellikle kadn alanlarn baskn olduu meslekleri iine alan Ana grup 4 Bro ve mteri hizmetlerinde alan elemanlar, Ana grup 5 Hizmet ve sat elemanlar ve Ana grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde yer alan gruplarda, bu durumun korunmasna zen gsterilmitir.

Kaytd sektrdeki meslekler

ISCO-88 yapsnda, kaytd sektrde mesleklerin tanmlanmasna duyulan gereksinim, zellikle birim gruplarn oluturulmasnda gz nnde bulundurulmutur. Aadaki birim gruplar, zellikle kaytd sektr mesleklerini tanmlamak iin kullanll olabilir: Birim grup 9111 Sokak satclar

(gda), Birim grup 9112 Sokak satclar (gda d) ve Birim grup 9120 Ayakkab boyama ve dier sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar, Birim grup 7331 Aa ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar ve Birim grup 7332 Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar.

Meslekler ve istihdam durumlar

ISCO-88, ncekilerden farkl olarak, bir kiinin mal sahibi olup olmadn gz nne almamaktadr. alanlarn grev ve sorumluluklar istihdam durumlarn yanstmamasna ramen, bir iveren veya

bir alan olmak gibi veya benzer igc nitelikleri istihdam durumunu yanstmaktadr. Bu yzden, bu konuya ilikin olarak ayr bir istihdam durumu snflamasnn yaplmas gerekir.

BAZI ZEL MESLEKLER ZERNE NOTLAR

Teknik meslekler, profesyonel meslek mensuplarden ayr olarak Ana grup 3 Yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmaktadr. rnein, biyoloji teknikeri Birim grup 3211 Yaam bilimleri teknikerleri iinde; maden mhendislii teknikeri ise, Birim grup 3117 Maden ve metalurji teknikerleri iinde snflandrlmaktadr.

Ana grevleri, imalatlarn kalite standartlarna ve niteliklerine uygunluklarn salamak olan kalite kontrol ile ilgili meslekler, Birim grup 3152 Emniyet, salk ve kalite kontrolrleri iinde snflandrlr. Dier yandan, retilen mallarn mekanik kontrolleri ile ilgili, ou zaman basit gz kontrol eklinde ana grevleri olan test ediciler ve kontrolrler, bu mallar reten iilerle birlikte snflandrlr.

Yaplm olan iin mesleki veya teknik kalitesinin kontrol ile ilgili olan denetleyici meslekler, ustaba gibi, denetlemekte olduklar ilere gre snflandrlr. Bir iin ana grev ve sorumluluklar, alt kademede alanlarn bir grubunun gnlk i faaliyetlerini planlama, organize etme, kontrol etme ve ynetmeden oluuyorsa, bir idari meslek olarak gznne alnmas ve Alt-ana grup 12 irket mdrlerine ya da Alt-ana grup 13 Kk iletme sahipleri ve mdrleri ne ait uygun bir grupta snflandrlmas gerekir.

Devaml gzlem, deerlendirme ve rehberlik yapma ile i hakknda eitim verme eklindeki hizmet ii eitim veren meslekleri, zellikle ticaret, zanaat veya makine iletme alanlarnda eittikleri alanlarn meslekleri ile birlikte snflandrlr.

Esas ileri zel ders vermek olan eitim ile ilgili meslekler, ayn eitim seviyesindeki dier retmenlerle birlikte snflandrlr. Srclk retmenleri, uu retmenleri, gemicilik ve ilgili alanlarda eitim veren retmenler, Birim grup 3340 Eitim bilimleri ile ilgili dier yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlr.

Aratrma ve gelitirme ile ilgili meslekler, uzmanlk alanna gre Ana grup 2 Profesyonel meslek mensuplarnn uygun bir grubunda snflandrlr. Bir aratrmac, ayn zamanda bir meslein eitimini de veriyorsa, uygun eitim seviyesinde bir retmen olarak snflandrlmas gerekir.

raklar ve kursiyerler, baz meslek snflamalarnda olduu gibi gelecekteki mesleklerine gre deil de, halen yapmakta olduklar grev ve sorumluluklara gre snflandrlr.

ULUSAL MESLEK SINIFLAMALARININ ISCO-88E EVRM

lkeler veya blgeler arasnda mesleklerin karlatrmalarnn yaplabilmesi iin, ulusal meslek istatistiklerinin uluslararas standartlara dntrlmesi gerekmektedir. Genellikle bu, ulusal meslek kategorilerinin ortak bir uluslararas snflama sistemi olan ISCO-88'e uyarlanmasyla mmkn olabilir. Ayrca, meslek istatistiklerinin uluslararas karlatrlabilir olmas, saymlar veya anketlerden elde edilen meslek ile ilgili sorulara ilikin orijinal cevaplarn yeniden kodlandrlmasnda uluslararas snflama sistemlerinin kullanlmasn gerektirir. Bu son yntem, yksek maliyetli olduundan dolay, kullanlmayabilir.

Bir snflamay dierine dntrme, birinci snflamadaki her bir gruba, dier snflamadaki en uygun grubun kodunun verilmesiyle gerekletirilir. Uyarlama ileminin geerlilii, uyarlamann yapld gruplandrma seviyesi ile ters orantldr. Bundan dolay, uyarlamann iki snflamann, yani ulusal meslek snflandrmas ile ISCO-88in en dk seviyesinde yaplmas nerilir.

Uyarlama ileminde, aadaki durumla ok sk karlalr: (a) Gruplandrmann en dk seviyesindeki Ulusal Meslek Snflamas grubu UMS (National Occupational Classification - NOC) grubu, kesin olarak ISCO-88 birim gruplarndan birine aittir. Dolaysyla, eer UMS'nin hem kavramsal hem de yapsal olarak ISCO-88'e temel bir benzerlii varsa bu, ounlukla en basit durumdur. (b) Gruplandrmann en dk seviyesindeki UMS grubu, en uygun ISCO-88 birim grubundan meslek ierii olarak farkldr; fakat, bu ierikteki fark, UMS grubunu gruplandrmann en st dzeylerinin birindeki bir ISCO-88 grubuna geerli olarak uyarlanmasn engelleyemez. rnein; UMS, cam ve seramik dekoratif boyaclar ile birlikte cam oymac ve asitle dalayclar ayn en dk seviyeli gruplandrma grubuna snflarken; ISCO-88 bu meslekleri iki ayr birim grupta snflar, fakat bu mesleklerin bir st grupta gruplandrlmas her iki snflamada da ayn biimde yaplr.

(c) UMS'deki baz mesleklerin gruplandrma yntemi, ISCO-88'de yaplandan farkldr. Bir sonu olarak, mevcut bir UMS grubunun ISCO-88 gruplarndan herhangi biriyle eletirilmesi mmkn olmayabilir. rnein, en dk gruplandrma seviyesinde ISCO-88, iftiler, iftlik mdrleri ve iftlik alanlarn farkl grup, altana ve ana gruplara ait 3 ayr birim grupta snflarken, UMS bu meslekleri tek bir grupta snflar.

Uluslararas adan mevcut meslek istatistikleri, ISCO-88'in grup seviyesinde veya daha st seviyelerinin herhangi birinde retilmesi gerekirse, o zaman yukarda (b)'nin altnda tanmlanm durumlarda hi bir problem ortaya kmaz. Yukarda (c)'nin altnda tanmlanm durumlarda bu bilgilerin, ISCO-88 birim gruplarna karlk gelen seviyede retilmesi gerekirse, aadaki kurallarn tanmland nem srasna gre uygulanmas gerekir.

Saysal stnlk kural, ekonomik ve dier istatistiklerden veya sektrel uzmanlardan elde edilen ek bilgi esasna gre tahminler veya kararlar, UMS grubunda snflandrlm ilerin nisbi nemi dorultusunda yaplmas gerekir. UMS grubunda snflandrlan ilerin, yaklak olarak yzde 80'i veya daha fazlas zel bir ISCO-88 grubuna ait ise, o zaman UMS grubunun tamamnn, bu ISCO-88 grubunda snflandrlmas gerekir.

UMSnin beceri seviyesi kuralnn, ISCO-88 beceri seviyesi kavram esas alnarak UMS grubunda yer alan mesleklere gre, analizinin yaplmas gerekir. Bir ISCO-88 grubuna yaplacak uyarlamann, en yksek beceri seviyesine sahip mesleklerin esas alnmasyla yaplmas gerekir.

Bir UMS grubunda yer alan retim ile ilgili mesleklerin ISCO-88e uyarlanmasnda, satlar veya ynetim ile ilgili meslekler zerinde UMSnin retim kuralnn ncelii olacaktr.

ANA GRUP, ALT ANA GRUP, GRUP VE BRM GRUP BALIKLARI

ANA GRUP 1 KANUN YAPICILAR, ST DZEY YNETCLER VE MDRLER

11
111 1110 112

KANUN YAPICILAR VE ST DZEY YNETCLER


KANUN YAPICILAR Kanun yapclar ST DZEY DEVLET MEMURLARI

1224

Toptan ve perakende ticaret sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri

1225

Oteller ve lokantalar sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri

1120

st dzey devlet memurlar

1226

113 1130

KY HTYAR HEYET VE MUHTARLAR Ky ihtiyar heyeti ve muhtarlar 1227

Ulatrma, haberleme ve depolama hizmetleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri

hizmetleri sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri

114

ZEL AMALI ORGANZASYONLARIN ST DZEY YNETCLER 1228 Kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki retim ve iletme blm mdrleri

1141

Siyasi parti rgtlerinin st dzey yneticileri 1229 Baka yerde snflandrlmam retim ve iletme blm mdrleri

1142

veren ve ii organizasyonlar ile dier ekonomik amal kurulularn st dzey yneticileri Hayr kurumlar ve dier zel kurulularn st dzey yneticileri amal 123

1143

DER BLM MDRLER

1231

dari ve mali iler blm mdrleri

12

RKET MDRLER

1232

Personel ve endstriyel ilikiler blm mdrleri

121

ST DZEY RKET YNETCLER 1210 st dzey irket yneticileri

1233

Satlar ve pazarlama blm mdrleri

1234 122 1221 RETM VE MDRLER LETME BLM 1235

Reklam ve halkla ilikiler blm mdrleri

Satnalma ve datm blm mdrleri

Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri

1236

Hesaplama hizmetleri blm mdrleri

1222

malat sanayii sektrndeki iletme blm mdrleri

retim

ve

1237

Aratrma ve gelitirme blm mdrleri

1223

naat sektrndeki blm mdrleri

retim

ve

iletme

1239

Baka yerde snflandrlmam dier blm mdrleri

1 Bu alt ana grubun, giriimleri, organizasyonlar veya toplam veya daha fazla mdrn olduu i blmleri yneten kiileri (yneticiler, genel mdrler veya blm mdrleri olarak) kapsamas tasarlanmtr.

13

KK LETME SAHPLER VE MDRLER 2


KK LETME SAHPLER VE MDRLER

1314 1315

Toptan ve perakende ticaret sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri Oteller ve lokantalar sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

131

1311

Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

1316

Ulatrma, haberleme hizmetleri sektrlerindeki sahipleri ve mdrleri

ve depolama kk iletme

1317 1318 1319

hizmetleri sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri Kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki kk iletme sahipleri ve mdrleri Baka yerde snflandrlmam kk iletme sahipleri ve mdrleri

1312

malat sanayii sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

1313

naat sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

ANA GRUP 2 PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI


21 FZK, MATEMATK VE MHENDSLK BLMLER LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2111 Fizikiler ve astronomlar

2112

Meteorologlar

211

FZKLER, KMYACILAR VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2113

Kimyaclar

2114

Jeologlar ve jeofizikiler 2141 Mimarlar, ehir ve trafik planlamaclar

212

MATEMATKLER, STATSTKLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2142

naat mhendisleri

2121

Matematikiler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2143

Elektrik mhendisleri

2144 2122 statistikiler 2145 213 BLGSAYARLA LGL MESLEK MENSUPLARI PROFESYONEL 2146

Elektronik ve iletiim mhendisleri

Makine mhendisleri

Kimya mhendisleri

2131

Bilgisayar sistem zmlemecileri

tasarmclar

ve

2147

Maden mhendisleri, metalurji mhendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2132

Bilgisayar programclar

2148

Haritaclar ve harita mhendisleri

2139

Baka yerde snflandrlmam bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplar

2149

214

MMARLAR, MHENDSLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Baka yerde snflandrlmam mimarlar, mhendisler (ziraat mhendisleri, evre mhendisleri, gda mhendisleri, genetik mhendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2 Bu alt ana grubun, giriimleri ve baz durumlarda da organizasyonlar, kendi hesabna veya sahipleri adna, ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla ve birden fazla sayda olmayan baka bir mdrn desteiyle yneten kiileri, kapsamas tasarlanmtr. Bir ok durumda, bu grevler daha byk bir giriimin veya organizasyonun belirli bir konuda uzmanlam bir yneticisinin grevlerinden daha geni olacaktr. Ynetici kadrosunda olmayan personelin, zel grevlerine gre snflandrlmas gerekir. 2211 Biyologlar, botanikiler, zoologlar ve ilgili 22 YAAM BLMLER VE SALIK LE profesyonel meslek mensuplar LGL PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI
2212 221 YAAM BLMLER LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2213

Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2320

Ortaretim mensuplar

ile

ilgili

profesyonel

meslek

222

SALIK MESLEK HAR)

LE LGL PROFESYONEL MENSUPLARI (HEMRELK

233

LKRETM VE LKRETM NCES ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2221

Tp doktorlar

2331

lkretim ile mensuplar

ilgili

profesyonel

meslek

2222

Di hekimleri 2332 lkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2223

Veterinerler 234 ZEL ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2224

Eczaclar

2229

Baka yerde snflandrlmam salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar (hemirelik hari)

2340

zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

235 223 HEMRELK VE EBELK LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 2351 2230 Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar 2352

ETM BLMLER LE LGL DER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Eitim programlar ve retim yntemleri uzmanlar

Okul mfettileri

23

ETM BLMLER PROFESYONEL MENSUPLARI

LE

LGL MESLEK

2359

Baka yerde snflandrlmam eitim bilimleri ile ilgili dier profesyonel meslek mensuplar

231

YKSEKOKUL, NVERSTE VE DAHA LER DZEYDE ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

24

DER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2310

Yksekokul, niversite ve daha ileri dzeyde eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

241

LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

232

ORTARETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2411

Muhasebeciler

2412

Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensuplar

2419

Baka yerde snflandrlmam i ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2443

Filozoflar, tarihiler ve siyasal bilimciler

2444 242 HUKUK LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 2445 2421 Avukatlar 2446 2422 Hakimler

Filologlar (Dilbilimciler), mtercimler

evirmenler

ve

Psikologlar

Sosyal iler ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2429

Baka yerde snflandrlmam hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

245

YAZARLAR, SANAT ESER YAPIMCILARI VE GSTER SANATILARI

243

ARVCLER, KTPHANECLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2451

Yazarlar, gazete yazarlar ve dier yazarlar

2452 2431 Arivciler ve mze mdrleri 2453 2432 Ktphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar 2454 244 SOSYAL BLMLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Heykeltralar, ressamlar ve ilgili sanatlar

Besteciler, mzisyenler ve arkclar

Koreograflar ve danslar

2455

Film, sahne vb. aktrleri ve ynetmenleri

2441

Ekonomistler

246

DN LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

2442

Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2460

Din ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

ANA GRUP 3 YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

31

FZK VE MHENDSLK BLMLER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

313

OPTK VE ELEKTRONK DONANIM OPERATRLER

3131 311 3111 FZK VE MHENDSLK TEKNKERLER BLMLER 3132

Fotoraflar, ses ve grnt kaydeden donanm operatrleri

Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri

Yayn ve iletiim donanm operatrleri

3112

naat mhendislii teknikerleri

3133

Tbbi donanm operatrleri

3113

Elektrik mhendislii teknikerleri

3139 314

Baka yerde snflandrlmam optik ve elektronik donanm operatrleri GEM VE HAVA TAITI KONTROLRLER VE TEKNKERLER

3114

Elektronik teknikerleri

ve

iletiim

mhendislii

3141 3115 Makine mhendislii teknikerleri 3142 3116 Kimya mhendislii teknikerleri 3143 3117 Maden ve metalurji teknikerleri

Gemi makinistleri

Gverte grevlileri ve dmenciler

Hava tat pilotlar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

yardmc

3118

Teknik ressamlar

3144

Hava trafik kontrolrleri

3119 312

Baka yerde snflandrlmam fizik ve mhendislik bilimleri teknikerleri BLGSAYAR LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3145 315

Uu emniyet teknikerleri EMNYET VE KALTE KONTROLRLER

3151 3121 Bilgisayar asistanlar 3152 3122 Bilgisayar donanm operatrleri

Bina ve yangn kontrolrleri

Emniyet, salk ve kalite kontrolrleri

3123

Endstriyel robot kontrolrleri

3228

Eczaclk ile ilgili yardmc salk personeli

32

YAAM BLMLER VE SALIK LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3229

Baka yerde snflandrlmam salk ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar (hemirelik hari) HEMRELK VE EBELK LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

323 321 YAAM BLMLER TEKNKERLER VE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 3231 3211 Yaam bilimleri teknikerleri 3232 3212 Tarm ve orman teknikerleri 324 3213 iftilik ve ormanclk danmanlar

Hemireler (yksek hemireler hari)

Ebeler

GELENEKSEL LALARLA VE NANSAL TELKNLERLE TEDAV EDENLER

322

SALIK LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI (HEMRELK HAR)

3241

Geleneksel ilalarla tedavi edenler

3242 3221 Yardmc salk personeli

nansal telkinlerle tedavi edenler

3222

Hfzsshha teknikerleri)

uzmanlar

(evre

sal

33

ETM BLMLER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3223

Diyetisyenler ve beslenme uzmanlar

331

LKRETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3224

Optometrisler (Gz kusurlarn lenler) ve gzlkler

3310

lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3225

Di hekimi yardmclar 332 LKRETM NCES ETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3226

Fizyoterapistler ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar 3320

3227

Veterinerlik ile ilgili yardmc salk personeli

lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

333

ZEL ETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

342

HZMETLER ARACILARI VE TCAR ARACILAR

3330

zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3421

Ticari araclar

334

ETM BLMLER LE LGL DER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3422

Gmrkleme ve sevkiyat ile ilgili araclar

3423 3340 Eitim bilimleri ile ilgili dier yardmc profesyonel meslek mensuplar 3429

ve ii bulma araclar

34

DER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI


343

Baka yerde snflandrlmam i hizmetleri araclar ve ticari araclar

DAR ALANLARDAK YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

341

MAL LER VE SATI LER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3431

dari sekreterler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

yardmc

3411

Menkul kymet alm-satmclar ve araclar 3432 Hukuk ve hukuk ile ilgili ilerdeki yardmc profesyonel meslek mensuplar

3412

Sigorta temsilcileri 3433 Defter tutanlar

3413

Emlklar 3434 statistik ve matematik ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3414

Seyahat danmanlar ve organizatrleri

3415

Teknik ve ticari sat temsilcileri

3439

Baka yerde snflandrlmam idari alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar

3416

Satn alma grevlileri 344 GMRK, VERG VE LGL ALANLARDAK YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3417

Deer biiciler, bilirkiiler ve mzayedeciler

3441 3419 Baka yerde snflandrlmam mali iler ve sat ileri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

Gmrk ve snr kontrolrleri

3442

Vergi memurlar

347

GZEL SANATLAR, ELENCE VE SPOR LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3443

Sosyal yardm memurlar 3471 Dekoratrler ve ticari tasarmclar

3444

Ruhsat memurlar 3472 Radyo ve televizyon spikerleri ile dier spikerler

3449

Baka yerde snflandrlmam gmrk, vergi ve ilgili alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar POLS MFETTLER VE DEDEKTFLER 3473

345

Gece kulb danslar vb.

mzisyenleri,

arkclar,

3450

Polis mfettileri ve dedektifler

3474

Palyaolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensuplar

346

SOSYAL LER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3475

Atletler, sporcular mensuplar

ve

ilgili

meslek

3460

Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

348

DN LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

3480

Din ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

ANA GRUP 4 BRO VE MTER HZMETLERNDE ALIAN ELEMANLAR


41
411

BRO ELEMANLARI
SEKRETERLER VE KLAVYE KULLANAN ELEMANLAR 4114 Hesap makinesi operatrleri

4115 4111 Stenograflar ve daktilograflar 412

Sekreterler SAYISAL LEMLER YAPAN BRO ELEMANLARI

4112

Kelime ilemci operatrler 4121 Muhasebe kaytlar ve defterleri tutan bro elemanlar

4113

Veri girii operatrleri

4122

statistik ve mali iler ile ilgili bro elemanlar

42
413 MALZEME KAYITLARI VE TAIMACILIK LE LGL BRO ELEMANLARI

MTER HZMETLERNDE ALIAN ELEMANLAR


KASYERLER, VEZNEDARLAR VE BENZER ELEMANLAR

421

4131

Stoklarla ilgili bro elemanlar 4211 Kasiyerler ve bilet sat elemanlar

4132

retim ile ilgili bro elemanlar 4212 Veznedar, sayman vb. elemanlar

4133

Tamaclk ile ilgili bro elemanlar 4213 Bahisiler ve krupiyeler

414

KTPHANE VE POSTA LE LGL BRO ELEMANLARI 4214 Bor para verenler

4141

Ktphane ve dosyalama elemanlar 4215 Tahsildarlar ve ilgili elemanlar

4142

Postaclar ve tasnifleme elemanlar

422

MTER DANIMA ELEMANLARI

4143

Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar

4221

Seyahat acentalar ve ilgili yerlerde alan elemanlar

4144

Arzuhalciler ve benzeri elemanlar 4222 Resepsiyonistler ve ilgili danma elemanlar

419

DER BRO ELEMANLARI 4223 Telefon santral operatrleri

4190

Dier bro elemanlar

ANA GRUP 5 HZMET VE SATI ELEMANLARI

51

KSEL HZMETLER VE KORUMA HZMETLER VEREN ELEMANLAR

511

SEYAHATLERDE HZMET VEREN ELEMANLAR VE LGL ALIANLAR

5111

Seyahatlerde hizmet veren elemanlar

5112

Ulatrma hizmetlerindeki kondktrler ve kontrol elemanlar

5149

Baka yerde snflandrlmam dier kiisel hizmetlerde alanlar

5113

Seyahat rehberleri

515

ASTROLOGLAR, FALCILAR VB. ALIANLAR

512

EV BAKICILARI VE OTEL, LOKANTA VB. YERLERDE HZMET VEREN ELEMANLAR

5151

Astrologlar vb. alanlar

5152 5121 Ev ve benzeri elemanlar yerlerde hizmet veren 516 5122 Alar 5161 5123 Garsonlar ve barmenler 5162 513 KSEL BAKIM VE LGL HZMETLER VEREN ELEMANLAR

Falclar, el falclar vb. alanlar

KORUMA HZMETLERNDE ALIANLAR

tfaiyeciler

Polis memurlar

5163

Gardiyanlar

5131

ocuk bakclar

5169

Baka yerde snflandrlmam hizmetlerinde alanlar

koruma

5132

Kurulularn salk hizmetlerinde alan yardmc elemanlar

5133

Evlerde kiisel bakm yapan elemanlar

52

MODELLER, SATI ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI


MANKENLER VE MODELLER

5139 514

Baka yerde snflandrlmam kiisel bakm ve ilgili hizmetleri veren elemanlar DER KSEL HZMETLERDE ALIANLAR

521

5210 5141 Bayan ve erkek kuafrleri, uzmanlar vb. alanlar gzellik

Mankenler ve modeller

522

SATI ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI

5142

Kiisel hizmetkrlar ve yardmclar

5220 523

Sat elemanlar ve tantm elemanlar BFE, BARAKA VB. YERLERDEK SATICILAR VE PAZARCILAR

5143

Cenaze ileri grevlileri ve ilgili ilerde alanlar 5230

Bfe, baraka vb. yerlerdeki satclar ve pazarclar

ANA GRUP 6 NTELKL TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI

61

PAZARA YNELK NTELKL TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI

6129

Baka yerde snflandrlmam pazara ynelik hayvan yetitiricileri ve ilgili alanlar

613

PAZARA YNELK BTK VE HAYVAN YETTRCLER

611

PAZARA YNELK BAHIVANLAR VE BTKSEL RN YETTRCLER

6130

Pazara ynelik bitki ve hayvan yetitiricileri

6111

Tarla rnleri ve sebze yetitiricileri

614

ORMANCILIK LE LGL ALIANLAR

6112

Aa ve al rnleri yetitiricileri

6141

Tomrukular ve ormanlarda alan nitelikli elemanlar

6113

Bahvanlar (Kltr bahecileri ve fidan yetitiricileri)

6142

Odunkmr imalatlar ve ilgili alanlar

6114

Karma rn yetitiricileri

615

SU RNLER ALIANLARI, AVCILAR VE TUZAKILAR

612

PAZARA YNELK HAYVAN YETTRCLER VE LGL ALIANLAR

6151

Su rnleri (kltr) yetitiricileri

6121

St ve iftlik hayvanlar reticileri

6152

sular ve kylardaki balklk alanlar

6122

Kmes hayvanlar yetitiricileri

6153

Ak deniz balkl alanlar

6123

Ar ve ipekbcei yetitiricileri

6154

Avclar ve tuzaklar

6124

Karma hayvan yetitiricileri

62

KEND GEMNE YNELK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI

621

KEND GEMNE YNELK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI

6210

Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar

ANA GRUP 7 SANATKRLAR VE LGL LERDE ALIANLAR

71

MADEN IKARIMI VE NAATLA LGL LERDE ALIAN SANATKRLAR


MADENCLER, ATELEYCLER, TA KESCLER VE OYMACILAR

7123

Beton ustalar ve dier ilgili alanlar

711

7124

Marangozlar ve doramaclar

7111

Madenciler ve taoca alanlar

7129

Baka yerde snflandrlmam kaba inaat ile ilgili ilerde alan sanatkrlar

7112

Ateleyiciler ve patlatma ilerinde alanlar

7113

Ta krma, alanlar

kesme

ve

oyma

ilerinde

713

NAATI TAMAMLAYICI LER LE LGL SANATKRLAR

712

KABA NAAT LE LGL LERDE ALIAN SANATKRLAR

7131

at kaplayclar

7132 7121 Geleneksel ustalar malzeme kullanan inaat 7133

Yer ve duvar demecileri ve kaplamaclar

Svaclar

7122

Tula ve ta duvar rcler

7134

Yaltm ilerinde alanlar 7215 Tama ve kaldrma donanmlarn kuranlar ve kablo ekleyiciler

7135

Camclar 7216 Sualtnda alanlar balkadamlar) (dalglar ve

7136

Su ve boru tesisatlar

7137

Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatlar

722

DEMRCLER, ALET YAPIMCILARI LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

VE

7221 714 BADANA, BOYA VE BNA TEMZLEME LER LE LGL SANATKRLAR 7222 7141 Boyaclar (bina ve deniz tatlar)

Demirciler, alanlar

dvme

ve

hadde

ilerinde

El aleti yapmclar ve benzer mesleklerde alanlar

7142

Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama ilerinde alanlar

7223

Takm tezgh operatrleri

montajclar

ve

montaj

7143

Bina d yzeyi temizleyicileri

7224

Metal talamaclar, bileyiciler

parlatclar

ve

alet

723

MAKNE BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

72

METAL LEME VE MAKNE LE LGL LERDE ALIAN SANATKRLAR

7231

Motorlu tat bakm ve onarm ilerinde alanlar

721

METAL DKMCLER, KAYNAKILAR, METAL NAAT MALZEMES HAZIRLAYICILARI VE METAL LEVHA LERNDE ALIANLAR

7232

Uak motoru bakm ve onarm ilerinde alanlar

7233 7211 Metal dkmcler ve maa hazrlayclar

Tarmsal veya endstriyel makinelerle ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar

7212

Kaynaklar 724 ELEKTRKL VE ELEKTRONK DONANIM LE LGL BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

7213

Metal levha ilerinde alanlar

7214

Metal inaat malzemesi hazrlayclar ve montajclar

7241

Elektrikli cihazlar ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar

7324 7242 Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayclar

Cam ve seramik boyaclar ve dier ilgili dekoratif boyaclar

7243

Elektronik cihazlar ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar

733

AA, TEKSTL, DER VB. MALZEMELER KULLANAN EL USTALARI

7244

Telgraf ve telefon tesisatlar ile servis elemanlar

7331

Aa ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar

7245

Elektrik hatt tesisatlar, onarmclar ve kablo deyiciler

7332

Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar

734

BASIM VE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

73

HASSAS LERDE, EL SANATLARI VE BASIM LE LGL LERDE ALIANLAR

7341

Mizanpajclar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde alanlar

7342 731 METAL VB. MALZEMELERLE HASSAS LER YAPANLAR 7343 7311 Hassas alet yapmclar ve tamircileri 7344 7312 Mzik aleti yapmclar ve akortular 7345 7313 Mcevher ve deerli metal eya ilerinde alanlar

Klieciler ve galvano kaplayclar

Bask oymaclar ve dalayclar

Fotoraflk ile ilgili ilerde alanlar

Ciltilik ve ilgili ilerde alanlar

7346

Serigrafi, blok ve tekstil baskclar

732

ANAK VE MLEKLER, CAM EYA YAPIMCILARI VE LGL LERDE ALIANLAR

74
7321 Andrc ark kalplar ve anak-mlek ilerinde alanlar 741

DER SANATKRLAR VE LGL LERDE ALIANLAR

7322

Cam eya yapmclar, kesicileri, tcleri ve cilalayclar

GIDA LEME LE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

7323

Cam oymaclar ve asitle ekil verenler

7411

Kasaplar, balk satclar ve benzeri ilerde alanlar

7412

Frnclar, imalatlar

pastaclar

ve

ekerleme

7431

Elyaf hazrlayclar

7432 7413 St rnleri imalatlar

Dokumaclar, trikotajclar ve ilgili ilerde alanlar

7414

Meyve-sebze ile ilgili konserveciler

7433

Terziler, elbise imalatlar

yapmclar

ve

apka

7415

Gda ve iecek tadclar ve snflayclar 7434 Krkler ve ilgili ilerde alanlar

7416

Ttn hazrlayclar imalatlar

ve

ttn

rnleri 7435 Kuma, deri kesimcileri vb. kalp yapmclar ve

742

AA, MOBLYA VE LGL LERDE ALIANLAR

7436

Dikiiler, alanlar

naklar

ve

ilgili

ilerde

7421

Aa ileyiciler 7437 Demeciler ve ilgili ilerde alanlar

7422

Ahap ilerinde alanlar 744 HAM DER, DER VE AYAKKABI YAPIMI LE LGL LERDE ALIANLAR

7423

Aa ileme makinesi montaj operatrleri

montajclar

ve

7441 7424 Sepet ve sprge imalatlar 7442 743 TEKSTL VE GYM EYASI LE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

Ham deri ileyiciler, tabaklar ve postular

Ayakkab, anta yapmclar ve ilgili ilerde alanlar

ANA GRUP 8 TESS VE MAKNE OPERATRLER VE MONTAJCILARI


81 SABT TESS OPERATRLER
8142 811 MADENCLK VE MADEN LEME TESS OPERATRLER Kat hamuru imalat tesisi operatrleri

8143

Kat imalat tesisi operatrleri

8111

Maden tesisi operatrleri

815

KMYASAL MADDE LEME TESS OPERATRLER

8112

Maden cevheri ileme ve ta ileme tesisi operatrleri

8151

Kimyasal madde krma, tme kartrma makineleri operatrleri

ve

8113

Kuyu ama (Sondrler)

makinesi

operatrleri

8152

Kimyasal madde sl ilem tesisi operatrleri

812

METAL LEME TESS OPERATRLER

8153

Kimyasal szme operatrleri

ve

ayrma

tehizat

8121

Maden cevheri ve metal frn operatrleri

8154

Kimyasal damtma ve tepkime yaptrma operatrleri (petrol ve doalgaz hari)

8122

Metal eriticiler, dkmcler ve haddehane operatrleri

8155

Petrol ve doalgaz rafine tesisi operatrleri

8123

Metal sl ilem tesisi operatrleri

8159

Baka yerde snflandrlmam kimyasal madde ileme tesisi operatrleri

8124

Metal ekiciler ve presiler 816 ENERJ RETM TESS VE LGL TESS OPERATRLER

813

CAM, SERAMK VB. LE LGL TESS OPERATRLER 8161

Enerji retim tesisi operatrleri

8131

Cam ve seramik frnlar ile ilgili tesislerdeki makine operatrleri

8162

Buharl makine ve buharl kazan operatrleri

8139

Baka yerde snflandrlmam seramik vb. ile ilgili tesis operatrleri

cam,

8163

p frn, operatrleri

su

artma

ve

ilgili

tesis

814

AA LEME VE KAIT MALAT TESS OPERATRLER 817 OTOMATK MONTAJ HATTI VE ENDSTRYEL ROBOT OPERATRLER

8141

Aa ileme tesisi operatrleri

8171

Otomatik montaj hatt operatrleri

8232

Plastik rnleri makine operatrleri

8172

Endstriyel robot operatrleri

824

AA RNLER MAKNE OPERATRLER

8240

Aa rnleri makine operatrleri

82

MAKNE OPERATRLER VE MONTAJCILARI


825 BASKI, CLTLEME VE KAIT RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

821

METAL VE MNERAL RNLER MAKNE OPERATRLER

8251

Bask makinesi operatrleri

8211

Takm tezgah operatrleri

8252

Ciltleme makinesi operatrleri

8212

imento ve dier mineral rnler ile ilgili makine operatrleri 8253 Kat rnleri makinesi operatrleri

822

KMYASAL RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

826

TEKSTL, KRK VE DER RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

8221

Eczaclk ve tuvalet malzemeleri ile ilgili makine operatrleri

8261

Elyaf hazrlama, bkme ve sarma makineleri operatrleri

8222

Cephane ve patlayc maddeler ile ilgili makine operatrleri

8262

Dokuma ve rme makineleri operatrleri

8223

Metal kaplama ile ilgili makine operatrleri

8263

Diki makinesi operatrleri

8224

Fotoraflk operatrleri

rnleri

ile

ilgili

makine

8264

Aartma, boyama ve temizleme makineleri operatrleri

8229

Baka yerde snflandrlmam kimyasal rnler ile ilgili makine operatrleri

8265

Krk ve deri hazrlama makineleri operatrleri

823

KAUUK VE PLASTK RNLER MAKNE OPERATRLER

8266

Ayakkab yapm ile ilgili makine operatrleri

8269 8231 Kauuk rnleri makine operatrleri

Baka yerde snflandrlmam tekstil, krk ve deri rnleri ile ilgili makine operatrleri

827

GIDA VE LGL OPERATRLER

RNLERN

MAKNE

8286

Mukavva, tekstil ve ilgili rnlerin montajclar

8271

Et ve balk ileme ile ilgili makine operatrleri

829

DER MAKNE MONTAJCILARI

OPERATRLER

VE

8272

St rnleri ile ilgili makine operatrleri

8290

Dier makine operatrleri ve montajclar

8273

Hububat ve baharat tme ile ilgili makine operatrleri

8274

Frnclk mamlleri, tahl ve ikolata rnleri ile ilgili makine operatrleri

83
831

SRCLER VE HAREKETL MAKNELERN OPERATRLER


LOKOMOTF SRCLER VE LGL ALIANLAR

8275

Meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri ileme ile ilgili makine operatrleri 8311 Lokomotif srcleri

8276

eker retimi ile ilgili makine operatrleri 8312 Demiryolu frencileri, sinyalizasyon iileri ve makaslar

8277

ay, kahve ve kakao ileme ile ilgili makine operatrleri 832 MOTORLU TAIT SRCLER

8278

Bira, arap ve dier ieceklerle ilgili makine operatrleri

8321

Motosiklet srcleri

8279

Ttn ileme ile ilgili makine operatrleri

8322

Taksi, araba ve karavan srcleri

828

MONTAJCILAR

8323

Otobs ve tramvay srcleri

8281

Mekanik makine montajclar

8324

Kamyon, ekici ve tr srcleri

8282

Elektrikli tehizat montajclar

833

TARIMSAL AMALI HAREKETL MAKNELER LE DER HAREKETL MAKNELERN OPERATRLER

8283

Elektronik tehizat montajclar 8331 Motorize tarm ve ormanclk makinelerinin operatrleri

8284

Metal, kauuk ve plastik rnleri montajclar 8332

8285

Aa ve ilgili rnlerin montajclar

Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatrleri

8333

Vin, yk asansr ve ilgili tesis operatrleri 834 GEM GVERTE TAYFALARI VE LGL ALIANLAR

8334

Forklift vb. ykleme-boaltma aralarn operatrleri

yapan 8340 Gemi gverte tayfalar ve ilgili alanlar

ANA GRUP 9 NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

91

SATI VE HZMETLER LE LGL NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR


SOKAK SATICILARI VE LGL LERDE ALIANLAR

912

911

AYAKKABI BOYAMA VE DER SOKAK HZMETLER LE LGL NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

9111

Sokak satclar (gda)

9120

Ayakkab boyama ve dier sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9112

Sokak satclar (gda d) 913 EVLERDE VE YERLERNDE ALIAN TEMZLKLER VB. ELEMANLAR

9113

Kap-kap dolaarak veya telefonla alan sat elemanlar

9131

Evlerde alan yardmclar, temizlikiler vb. elemanlar

92

9132

Bro, otel ve dier iyerlerinde alan temizlikiler vb. elemanlar

TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER SEKTRLERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

9133

amarclar ve tcler

921

914

BNA TEMZLK VE BAKIM SORUMLULARI LE TAIT, PENCERE VB. TEMZLEYCLER 9211

TARIM, HAYVANCILIK, ORMANCILIK VE SU SEKTRLERNDEK GEREKTRMEYEN ALIANLAR

AVCILIK, RNLER NTELK LERDE

iftlik ilerindeki ilerde alanlar

nitelik

gerektirmeyen

9141

Bina temizlik ve bakm sorumlular 9212 Orman ilerindeki ilerde alanlar nitelik gerektirmeyen

9142

Tat, pencere vb. temizleyicileri 9213

915

KURYE, HAMAL, KAPICI VE BENZER LERDE ALIANLAR

Su rnleri, avclk ve tuzakla avlama ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9151

Kuryeler, paket ve bagaj hamallar ve datclar

93
9152 Kapclar, alanlar bekiler ve benzeri ilerde

MADENCLK, NAAT, MALAT VE ULATIRMA SEKTRLERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR


MADENCLK VE NAAT SEKTRLERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

9153

Otomatik sat yapan makinelerden para toplayanlar, saya okuyucular vb. ilerde alanlar

931

916

PLER VE TEMZLK LERNDE ALIANLAR

9311

Madencilik ve taocakl sektrndeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9161

pler

9312

naat ve inaat bakm ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar: Yol, baraj vb. yaplar

9162

Temizlik iileri 9313 Bina inaatndaki ilerde alanlar nitelik gerektirmeyen

932

MALAT SEKTRNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

933

TAIMA VE YKLEME-BOALTMA LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

9321

Montaj ilerindeki ilerde alanlar

nitelik

gerektirmeyen

9331

El veya pedal ile srlen tatlarn srcleri

9332 9322 Elle paketleme ve dier imalat ilerinde alanlar 9333

Hayvanlar tarafndan ekilen tatlarn ve makinelerin srcleri

Ykleme-boaltma ilerindeki gerektirmeyen ilerde alanlar

nitelik

ANA GRUP 0 SLAHLI KUVVETLER

01
011

SLAHLI KUVVETLER
SLAHLI KUVETLER

0110

Silahl kuvvetler

ANA GRUP 1 KANUN YAPICILAR, ST DZEY YNETCLER VE MDRLER


Kanun yapclar, st dzey yneticiler ve mdrler; devlete bal veya zel amal kurum ve kurulularn politikalarn belirler, biimlendirir, ynetir veya bunlara danmanlk hizmetleri verirler; kanunlar, kamu kurallarn ve dzenlemelerini biimlendirir, devleti temsil eder ve devlet adna hareket ederler, devlet politikalarnn ve dzenlemelerinin yrtlmesini ve yorumlanmasn salarlar; giriimlerin ve

organizasyonlarn veya bunlarn i blmlerinin politikalarn ve faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.
Kanun yapclar, st dzey yneticiler ve mdrler tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin politikalarnn belirlenmesi, biimlendirilmesi veya bunlara danmanlk hizmetlerinin verilmesi; kanunlarn, kamu kurallarnn ve dzenlemelerinin biimlendirilmesi; devletin temsil edilmesi ve devlet adna hareket edilmesi; devlet politika ve dzenlemelerinin yrtlmesi ve yorumlanmasnn salanmas; siyasi partiler, sendikalar ve dier zel amal kurum ve kurulular adna benzer grevlerin yrtlmesi; kurum ve kurulular ile bunlarn i blmlerinin politikalarnn veya faaliyetlerinin planlanmas, ynetilmesi ve koordine edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt ana gruplarda snflandrlmaktadr:

11

Kanun yapclar ve st dzey yneticiler

12

irket mdrleri1

13

Kk iletme sahipleri ve mdrleri 2

Not: Yasama, idari veya ynetim ile ilgili seviyelerde alanlar iin, belirli mesleki, teknik veya iletme ile ilgili beceri ve bilginin gerekli olduu durumlarda, belli bir iin bu ana gruba m yoksa bir baka ana gruba m ait olup olmadna karar vermek zor olabilir. Byle durumlarda, sz konusu iin ana grevlerine ilikin ek bilgiler gerekir. Eer, ana grevler belirli mesleki bilgileri veya zel bir teknik becerinin ilemsel uygulamasn gerektiriyorsa, o zaman bu i, baka bir ana gruba aittir. Bununla birlikte,

mesleki bilgiler veya teknik beceri yasama, idari veya ynetim ile ilgili grevler iin yalnzca bir temel oluturuyorsa, i bu ana gruba aittir. rnein; bir iin ana grevleri hastalklar tehis etme ve tedavi etmeden oluuyorsa, bu i Ana Grup 2 Profesyonel meslek mensuplarna aittir. Bununla birlikte, ana grevlerinden biri tbbi bilgilere esas olarak aratrma ve gelitirme fonlarn tahsis etmek ise; yaplan i, bu ana gruba aittir.

Bu alt ana grubun, giriimleri, organizasyonlar veya toplam veya daha fazla mdrn olduu i blmleri yneten kiileri (yneticiler, yetkili efler veya blm mdrleri olarak) kapsamas tasarlanmtr.

Bu alt ana grubun, giriimleri ve baz durumlarda da organizasyonlar, kendi hesabna veya sahipleri adna, ynetimle ilgili olmayan az da

olsa baka birinin yardmyla ve birden fazla sayda olmayan baka bir mdrn desteiyle yneten kiileri, kapsamas tasarlanmtr. Bir ok durumda, bu grevler daha byk bir giriimin veya organizasyonun belirli bir konuda uzmanlam bir yneticisinin grevlerinden daha geni olacaktr. Ynetici kadrosunda olmayan personelin, zel grevlerine gre snflandrlmas gerekir.

ALT ANA GRUP 11 KANUN YAPICILAR VE ST DZEY YNETCLER


Kanun yapclar ve st dzey yneticiler; devlet politikalarn belirler, biimlendirir, ynetir veya danmanlk hizmetleri verirler; kanunlar, kamu kurallarn ve dzenlemelerini hazrlar, onaylar, feshederler veya bunlarn zerinde deiiklik yaparlar; devleti temsil eder ve devlet adna hareket ederler; devlet politika ve dzenlemelerinin yorumlanmasn ve yrtlmesini salarlar veya zel amal kurum ve kurulular adna benzer grevleri yrtrler.

Bu alt ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin politikalarnn belirlenmesi ve biimlendirilmesi, ynetilmesi veya bunlara danmanlk hizmetlerinin verilmesi; kanunlarn, kamu kurallarnn ve dzenlemelerinin hazrlanmas, onaylanmas, bunlar zerinde deiiklikler yaplmas veya feshedilmesi; devletin temsil edilmesi ve devlet adna hareket edilmesi; devlet, devlete bal kurumlar veya organlar tarafndan kullanlan devlet politika ve dzenlemelerinin yorumlanmasnn ve yrtlmesinin salanmas; siyasi partiler, sendikalar, dier zel amal kurum ve kurulular ile benzer organizasyonlar, bunlara ye kiiler ve mteriler adna anlamalar yaplmas da dahil, benzer grevlerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

111 Kanun yapclar


112 st dzey devlet memurlar

113

Ky ihtiyar heyeti ve muhtarlar

114

zel amal organizasyonlarn st dzey yneticileri

Not: dari ve yasama ile ilgili seviyelerde alanlar iin, belirli mesleki, teknik veya iletme ile ilgili beceri ve bilginin gerekli olduu durumlarda, belli bir iin bu alt ana gruba m yoksa bir baka alt ana gruba m ait olup olmadna karar vermek zor olabilir. Byle durumlarda, sz konusu iin ana grevlerine ilikin ek bilgiler gerekir. Eer, ana grevler belirli mesleki bilgileri veya zel bir teknik becerinin ilemsel uygulamasn gerektiriyorsa, o zaman bu i, baka bir alt ana gruba aittir. Bununla

birlikte, mesleki bilgiler veya teknik beceri idari ve yasama ile ilgili grevler iin yalnzca bir temel oluturuyorsa, i bu alt ana gruba aittir. rnein; bir iin ana grevleri hastalklar tehis etme ve tedavi etmeden oluuyorsa, bu i Ana Grup 2 Profesyonel meslek mensuplarna aittir. Bununla birlikte, ana grevlerinden biri tbbi bilgilere ynelik devlet btesinden aratrma ve gelitirme fonlarn tahsis etmek ise; yaplan i, bu alt ana gruba aittir.

GRUP 111

KANUN YAPICILAR
Kanun yapclar; ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin politikalarn belirler, biimlendirir ve ynetirler, ayrca kanunlar, kamu kurallarn ve dzenlemelerini hazrlar, onaylar, fesheder veya bunlar zerinde deiiklik yaparlar. Yaplan grevler genelde unlardr: Ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin ya da yasama kurulularnn ve idari konseylerin oturumlarna bakanlk edilmesi veya katlmda bulunulmas; ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin politikalarnn belirlenmesi, biimlendirilmesi ve ynetilmesi; kanunlarn, kamu kurallarnn ve dzenlemelerinin hazrlanmas, onaylanmas, zerinde deiiklik yaplmas veya feshedilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

1110 Kanun yapclar

1110 KANUN YAPICILAR

Kanun yapclar; ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin politikalarn belirler, biimlendirir ve ynetirler, ayrca kanunlar, kamu kurallarn ve dzenlemelerini hazrlar, onaylar, fesheder veya bunlar zerinde deiiklik yaparlar. Kapsanan grevler unlardr: (a) Yasama kurulular da dahil olmak zere, ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin, yasama organlarnn ve idari konseylerin oturumlarna bakanlk etmek veya katlmak; (b) ulusal, blgesel veya yerel ynetimlerin politikalarn belirlemek, biimlendirmek ve ynetmek; (c) yetki gc ve alanlarn belirleyen bir anayasa erevesinde kanunlar, kamu kurallarn ve dzenlemelerini yapmak, onaylamak, deitirmek veya feshetmek; (d) hkmet idari heyetlerine veya resmi komitelere yardmc olmak;

(e) temsil ettikleri semenlerin yararna almak; (f) devletin yeleri olarak, devlet politikalarnn yorumu ve yrtlmesinde devlet birimleri ve idari ksmlarnn st dzey yneticileri ve memurlarn ynetmek;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Bakan Cumhurbakan Babakan Meclis bakan Milletvekili mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mstear-1120

GRUP 112 ST DZEY DEVLET MEMURLARI

st dzey devlet memurlar; politikalar konusunda hkmetlere danmanlk hizmetleri verirler, devlet politika ve dzenlemelerinin yorumlanmasn ve yrtlmesini salarlar, lkelerini darda temsil ederler veya devletler aras organizasyonlarda benzer grevleri yrtrler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Politik sorunlar konusunda, ulusal, blgesel veya yerel ynetimlere danmanlk hizmetleri verilmesi; devlet politika ve dzenlemelerinin yorumlanmas ve yrtlmesinin salanmas; lkelerinin darda temsil edilmesi; devletler aras organizasyonlarda benzer grevlerin yrtlmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

1120 st dzey devlet memurlar

Not: Hkmetin sahip olduu veya kontrol altnda tuttuu endstriyel, kamu hizmeti, ulatrma vb. i giriimlerini ve organizasyonlarn yneten kiiler, eer Grup 122 retim ve letme blm mdrleri veya Grup 123 Dier blm mdrlerine benzer grevleri yrtenler, Alt ana grup 12 irket mdrleri1 iinde veya uygunsa Alt ana grup 13 Kk iletme sahipleri ve mdrleri2 iinde snflandrlr.

Bu grubun daha ayrntl alt blmleri eklindeki birim gruplar, devlet yneticilerinin altklar ve grevlerini yapabilmek iin bilgiye ve anlamaya gereksinim duyacaklar belli politik alanlar yanstmas gerekir. Devletin farkl alanlardaki ilevleri tanmlanm ve 1980'de Birlemi Milletler statistik Brosu tarafndan yaynlanm olan Devlet levleri Snflamasnda (COFOG - the Classification of the functions of government - statistiksel makaleler, Seri M, No.70.) snflandrlmtr. Politik alanlarn bir alt blmlemesi aadaki gibi olabilir: 1. Genel kamu hizmetleri (COFOG ana grup 01), 2. Savunma, kamu dzeni ve gvenlik ileri (COFOG ana gruplar 02 + 03), 3. Eitim, kltr ve dini iler (COFOG ana gruplar 04 + 08), 4. Salk, sosyal gvenlik ve sosyal yardm ileri (COFOG ana gruplar 05 + 06), 5. Bayndrlk ve iskan ileri (COFOG ana grup 07), 6. Enerji ve ekonomi ile ilgili iler ve hizmetler (COFOG ana gruplar 09 + 10 + 11 + 12 + 13).

1120 ST DZEY DEVLET MEMURLARI

Kapsanan grevler unlardr: (a) Politikalar konusunda ulusal, blgesel veya yerel ynetimlere danmanlk hizmetleri vermek; (b) deiikliklerin yaplmas da dahil olmak zere, devlet btelerinin, yasalarn ve ynetmeliklerin hazrlanmasnda danmanlk hizmetleri vermek;

st dzey devlet memurlar; politikalar konusunda hkmetlere danmanlk hizmetleri verirler, devlet politika ve dzenlemelerinin yorumlanmasn ve yrtlmesini salarlar, lkelerini darda temsil ederler veya devletler aras organizasyonlarda benzer grevleri yrtrler.

Ana grup 1in balangcndaki dipnot 1e baknz.

Ana grup 1in balangcndaki dipnot 2ye baknz

(c) devlet birimleri ve organlar tarafndan devlet politikalarnn ve dzenlemelerinin yorumlanmasn ve yrtlmesini salamak; (d) lkelerini yurt dnda temsil etmek (e) devletler aras organizasyonlarda benzer grevleri yapmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: dareci, devlet dareci, devletler aras organizasyon Bykeli Bakonsolos Mstear

GRUP 113 KY HTYAR HEYET VE MUHTARLAR


Ky ihtiyar heyeti ve muhtarlar; kyn ileri gelenleri ile yerel, blgesel ve ulusal otoriteler arasnda hak ve sorumluluklarn belirlenmesi de dahil, eski gelenekler ile belirlenmi hukuki, idari ve trenlerle ilgili eitli grev ve sorumluluklar yrtrler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Topluluk iindeki haneler arasnda ortak arazinin ve dier kaynaklarn kullanm tahsisatnn yaplmas; topluluun veya kyn fazla rnlerinin toplanmas ve datmnn yaplmas; topluluun veya kyn yeleri arasndaki anlamazlklarn giderilmesi; kural ve geleneklerin ihlali halinde verilecek cezalarla topluluun veya kyn yelerinin disiplin altnda tutulmas; doum, evlilik, lm, hasat ve dier geleneksel gnlerle ilgili merasim ilerinin yaplmas; yerel veya blgesel meclislerde, topluluun veya kyn temsil edilmesi; devlet kurallar ve dzenlemeleri konusunda topluluun veya kyn bilgilendirilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

1130 Ky ihtiyar heyeti ve muhtarlar

1130

KY HTYAR MUHTARLAR

HEYET

VE

(d) kural ve geleneklerin ihlali halinde verilecek cezalarla topluluun veya kyn yelerini disiplin altnda tutmak; (e) doum, evlilik, lm, hasat ve dier geleneksel gnlerle ilgili merasim ilerini yrtmek; (f) yerel veya blgesel meclislerde topluluun veya kyn temsilini yapmak; devlet kurallar ve dzenlemeleri konusunda topluluu veya ky bilgilendirmek;

Ky ihtiyar heyeti ve muhtarlar; kyn ileri gelenleri ile yerel, blgesel ve ulusal otoriteler arasnda hak ve sorumluluklarn belirlenmesi de dahil, eski gelenekler ile belirlenmi hukuki, idari ve trenlerle ilgili eitli grev ve sorumluluklar yrtrler.

Kapsanan grevler unlardr:


(g) (a)

Topluluk veya kydeki haneler arasnda, ortak arazinin ve dier kaynaklarn kullanmnn tahsisatn yapmak;

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(b) topluluun veya kyn fazla rnlerini toplamak ve bu rnlerin datmn yapmak; (c) topluluun veya kyn yeleri arasndaki anlamazlklar gidermek;

Burada snflandrlan rnekler: Aza, ky Muhtar, ky

mesleklere

GRUP 114

ZEL AMALI ORGANZASYONLARIN ST DZEY YNETCLER

zel amal organizasyonlarn st dzey yneticileri; siyasi partiler, ii sendikalar, iveren organizasyonlar, ticari ve endstriyel birlikler, insani yardm organizasyonlar, hayr kurumlar organizasyonlar, spor organizasyonlar gibi zel amal organizasyonlarn politikalarnn yrtlmesini belirler, biimlendirir ve ynetirler, ayrca bal olduklar organizasyonlar temsil eder ve bunlar adna hareket ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Organizasyonun politika, kural ve dzenlemelerinin belirlenmesi ve biimlendirilmesi; organizasyon, yeleri ve ilgili zel amal gruplar adna grmelerde bulunulmas; millet meclisi, hkmet veya kamu nezdinde, organizasyon, yeleri ve ilgili zel amal gruplarn karlarnn gzetilmesi; organizasyonun politika, kural ve dzenlemelerini yrtme sorumluluu olan blmlerin planlanmas, organize edilmesi ve ynetilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

1141

Siyasi parti rgtlerinin st dzey yneticileri

1142

veren ve ii organizasyonlar ile dier ekonomik amal kurulularn st dzey yneticileri

1143

Hayr kurumlar ve dier zel amal kurulularn st dzey yneticileri

Not: zel amal bir organizasyonun sahip olduu veya kontrol ettii bir i giriimini yneten veya 122 retim ve letme blm mdrleri veya 123 Dier blm mdrlerinin grevlerine benzer grevleri yrten zel

amal organizasyonlarn st dzey yneticileri, Alt ana grup 12 irket mdrleri1 ya da Alt ana grup 13 kk iletme sahipleri ve mdrleri2den hangisi uygun ise, orada snflandrlr.

Ana grup 1in balangcndaki dipnot 1e baknz.

Ana grup 1in balangcndaki dipnot 2ye baknz

1141

SYAS PART RGTLERNN ST DZEY YNETCLER

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bakan, siyasi parti Genel sekreter, siyasi parti

Siyasi parti rgtlerinin st dzey yneticileri; siyasi parti rgtlerinin politika, kural ve dzenlemelerini belirler, biimlendirir ve uygulanmasn denetlerler, bu rgtleri temsil ederler ve onlar adna hareket ederler. Kapsanan grevler unlardr: (a) Siyasi partilerin politika, kural ve dzenlemelerini belirlemek ve biimlendirmek; (b) siyasi parti ve yelerinin adna grmelerde bulunmak; (c) siyasi parti adna tekilat adaylarnn seimine ynelik kampanyalar planlanmak ve organize etmek; (d) siyasi partilere ye kaydetmek ve bu yeleri bilinlendirmek iin eitim seminerleri planlamak ve organize etmek; siyasi partinin politika, kural ve dzenlemelerini yrtmekten sorumlu blmleri planlamak, organize etmek ve ynetmek; ilgili dier grevleri yapmak;

1142 VEREN VE ORGANZASYONLARI LE DER EKONOMK AMALI KURULULARIN ST DZEY YNETCLER

veren ve ii organizasyonlar ile dier ekonomik amal kurulularn st dzey yneticileri; organizasyonlarnn politika, kural ve dzenlemelerini belirler ve biimlendirir, uygulamalarda bulunurlar, organizasyonlarn temsil ederler ve onlar adna hareket ederler.

Kapsanan grevler unlardr:


(e)

(a) Organizasyonun politika, kural ve dzenlemelerine karar vermek ve biimlendirmek; (b) organizasyon ve yeleri grmelerde bulunmak; adna

(f)

(g) dier alanlar denetlemek. (c) millet meclisi, hkmet veya kamu nezdinde organizasyonun ve yelerinin karlarn gzetmek;

(d) yeni ye kaydetmek ve bu yeleri bilinlendirmek iin eitim seminerleri planlamak ve organize etmek;
(a) (e)

Kapsanan grevler unlardr: Organizasyonun politika, kural ve dzenlemelerini belirlemek ve biimlendirmek;

organizasyonun politika, kural ve dzenlemelerinin yrtlmesinden sorumlu blmleri planlamak, organize etmek ve ynetmek; ilgili dier grevleri yapmak;

(b) organizasyon, yeleri ve ilgili zel amal gruplar adna grmelerde bulunmak; (c) millet meclisi, hkmet ve kamu nezdinde organizasyon ve yelerinin karlarn gzetmek; (d) yeni ye kaydetmek ve bu yeleri bilinlendirmek iin eitim seminerleri planlamak ve organize etmek; (e) organizasyonun politika, kural ve dzenlemelerinin yrtlmesinden sorumlu blmleri planlamak, organize etmek ve ynetmek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(f)

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Genel sekreter, iveren organizasyonu Genel sekreter, ii sendikas st dzey ynetici, iveren organizasyonu st dzey ynetici, ii sendikas 1143 HAYIR KURUMLARI VE DER ZEL AMALI KURULULARIN ST DZEY YNETCLER

(g) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Genel sekreter, evre koruma organizasyonu Genel sekreter, vahi yaam koruma organizasyonu st dzey ynetici, zel amal kurum ve kurulu

Hayr kurumlar ve dier zel amal kurulularn st dzey yneticileri; hayr kurumlar, spor kurulular veya dier zel amal organizasyonlarn politika, kural ve dzenlemelerini belirler ve biimlendirirler, bu kurulularn uygulamalarn ynetirler, organizasyonlarn temsil ederler ve onlar adna hareket ederler.

ALT ANA GRUP 12 RKET MDRLER 1

irket mdrleri; giriim ve organizasyonlar ile bunlarn blmlerinin veya ubelerinin politikalarn belirler ve biimlendirirler, ayrca bunlarn faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Bu alt ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Politikalarn belirlenmesi ve biimlendirilmesi; i giriimi veya dier organizasyonlar ile bunlarn i blmleri veya ubelerinin faaliyetlerinin planlanmas, ynetilmesi ve koordine edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr: 121 st dzey irket yneticileri

122

retim ve iletme blm mdrleri

123 Dier blm mdrleri


1

Ana grup 1in balangcndaki dipnot 1e baknz.

Not: Ynetim seviyesinde alanlar iin, belirli mesleki, teknik veya iletme ile ilgili beceri ve bilgiler gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda, zel bir iin bu alt ana gruba m, yoksa dier bir alt ana gruba m ait olduuna karar vermek zor olabilir. Byle durumlarda, sz konusu iin ana grevlerindeki ek bilgiler esas alnr. Ana grevler, belirli mesleki bilgi veya zel bir teknik becerinin ilemsel uygulamasn gerektiriyorsa, o zaman bu i, farkl bir alt ana gruba aittir. Bununla birlikte, mesleki bilgi veya teknik beceri, yalnzca ynetim ile ilgili grevler iin bir temel olarak kullanlrsa, o zaman yaplan i bu alt ana gruba aittir. rnein, bir iin ana grevleri, hastalklar tehis etmek ve tedavi etmekten oluuyorsa, yaplan i Ana Grup 2

Profesyonel meslek mensuplarna aittir. Bununla birlikte, ana grevlerinden biri tbbi bilgileri temel alan bir giriim veya bir organizasyon iinde eitli projeler iin aratrma ve gelitirme fonlarnn tahsisatn yapmak ise, yaplan i bu alt ana gruba aittir. Genel veya zel konularda ynetimle veya iletme ilevleri ile ilgili olarak, giriimlere ve organizasyonlara danmanlk hizmetleri veren profesyoneller ile teknisyenlerin, uygunluuna gre ya Ana grup 2 Profesyonel meslek mensuplarnda ya da Ana grup 3 Yardmc profesyonel meslek mensuplarnda snflandrlmas gerekir.

GRUP 121 ST DZEY RKET YNETCLER


st dzey irket yneticileri; en az dier iki mdrn yardmyla, giriimlere ve organizasyonlara (zel amal kurum ve kurulular hari) bakanlk eder, politikalar belirler ve biimlendirirler, zerlerine alm olduklar ileri ve elde edilen sonular sorumlu olduklar bir ynetim kuruluna veya bir idari organa oluturulmu bir ereve dahilinde sunarlar, giriimlerin veya organizasyonlarn faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Politikalarn belirlenmesi ve biimlendirilmesi, en az dier iki mdrn yardmyla, kural olarak, bir ynetim kurulu veya bir organ tarafndan oluturulmu ereve dahilinde, giriim veya organizasyonun genel ileyiinin planlanmas, ynetilmesi ve koordine edilmesi; giriim veya organizasyonun iletme yapsnn ve elde edilen sonularnn gzden geirilmesi; ynetim kuruluna veya idari organa sonularn rapor edilmesi; devlete bal kurum ve kurulular ile dier otoriteler de dahil olmak zere, d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda giriim veya organizasyonun temsil edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

1210

st dzey irket yneticileri

1210 ST DZEY YNETCLER

RKET (a) Giriim veya organizasyonun politikalarn belirlemek ve biimlendirmek; (b) giriim veya organizasyonun genel ileyiini planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (c) kendisine bal mdrler ile fikir alveriinde bulunarak, belirli bir politika belirlemek ve ynetmek;

st dzey irket yneticileri; en az dier iki mdrn yardmyla, giriimlere ve organizasyonlara (zel amal kurum ve kurulular hari) bakanlk eder, politikalar belirler ve biimlendirirler, zerlerine alm olduklar ileri ve elde edilen sonular sorumlu olduklar bir ynetim kuruluna veya bir idari organa oluturulmu bir ereve dahilinde sunarlar, giriimlerin veya organizasyonlarn faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr:

(d) giriim veya organizasyonun iletme yaps ve elde edilen sonular gzden geirmek, idari organlara bunlar rapor etmek; (e) devlete bal kurum ve kurulular veya dier otoriteler de dahil, d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda giriim veya organizasyonu temsil etmek;

(f)

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: st dzey ynetici, giriim Genel mdr, giriim Genel mdr, organizasyon Bakan, organizasyon

GRUP 122 RETM VE LETME BLM MDRLER

Toplam veya daha fazla mdr ieren giriimlerin veya organizasyonlarn retim ve iletme blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile gr temasnda bulunarak, mal ve hizmetlerin retimi ile ilgili faaliyetleri planlar, ynetir ve koordine ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Giriim veya organizasyon tarafndan mal ve hizmetlerin retimi ile ilgili faaliyetlerin planlanmas, ynetilmesi ve koordine edilmesi; cari ilemlerin ynetilmesi, personelin seiminin, eitiminin, almasnn gzlenmesi; sonularn gzden geirilmesi ve elde edilen sonularn st dzey yneticilere rapor edilmesi; dier blmlerin mdrleri ile koordineli olarak allmas; organizasyonun dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blmn temsil edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri
1222 malat sanayii sektrndeki mdrleri retim ve iletme blm

1223

naat sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri

1224

Toptan ve perakende ticaret sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri

1225

Oteller ve lokantalar sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri

1226

Ulatrma, haberleme ve depolama hizmetleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri

1227

hizmetleri sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri

1228

Kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki retim ve iletme blm mdrleri

1229

Baka yerde snflandrlmam retim ve iletme blm mdrleri

Not : Bu grup iinde tanmlanan birim gruplar, ekonomik faaliyetlerin dokuz temel alannda bulunan retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini snflamaktadr. Bu alanlar daha ayrntl tanmlamak iin, ISIC Rev.3 (Tm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi Snflamas)

Birim Grup 1225, ISIC tablasyon kategorisi H (Otel ve lokantalar) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birlemi Milletler Sekretaryas, ST / ESA / STAT / SER.M / 4 / REV.3 / ADD.2, New York, 1988 yayn) referans alnabilir.

Birim Grup 1226, ISIC tablasyon kategorisi I (Ulatrma, depolama ve haberleme) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1221, ISIC tablasyon kategorisi A (Tarm, avclk ve ormanclk) ve tablasyon kategorisi B (Balklk) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1227, ISIC tablasyon kategorileri J (Mali arac kurulularn faaliyetleri) ve K (Gayrimenkul, kiralama ve i faaliyetleri) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1222, ISIC tablasyon kategorileri C (Madencilik ve taocakl), D (malat) ve E (Elektrik, gaz ve su) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1228, ISIC blmleri 90 (Kanalizasyon ve atklarn toplanmas, hfzsshha ve benzeri hizmetler) ve 93 (Dier hizmet faaliyetleri) ile tablasyon kategorisi P (Evlerde yaptrlan hizmet ileri) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1223, ISIC tablasyon kategorisi F (naat) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1224, ISIC tablasyon kategorisi G (Toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve motorlu aralar ile kiisel eyalar ve ev eyalarnn onarm) iinde snflandrlan giriimlerdeki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1229, ISIC tablasyon kategorileri, Snf 7522 (Savunma faaliyetleri) hari, L (Kamu ynetimi ve savunma, zorunlu sosyal gvenlik), M (Eitim), N (Salk ileri ve sosyal hizmetler), Q (Uluslararas rgtler ve temsilcilikleri) ile Blm 92 (Elence, kltr ve sporla ilgili faaliyetler) iinde giriimlerdeki veya organizasyonlardaki, retim ve iletme blm mdrlerinin ilerini gstermektedir.

1221 TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLERI SEKTRLERNDEK VE LETME MDRLER RETM BLM

Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, mallarn retimine ilikin iftilik ve ilgili giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Blm
Kapsanan grevler unlardr: (a) Mallarn retimi ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (b) retim kotalarn doldurmak ve kaynaklarn etkin kullanmn salamak; (c) gnlk ilemleri ynetmek; planlamak ve

mdr, iletme/balklk Blm mdr, iletme/ormanclk Blm mdr, iletme/avclk

retim retim retim

ve ve ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: ifti, tarla rnleri - 6111 ifti, iftlik hayvanlar - 6121 letmeci, tarm - 1311 Genel mdr, giriim/tarm - 1210

(d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) i gvenlii ve bununla ilgili ilemlerin uygulanmasn ynetmek; personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek; ve malat sanayii sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, mallarn retimi ile ilgili giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

1222 MALAT SANAY SEKTRNDEK RETM VE LETME BLM MDRLER

(g)

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mallarn retimi, sv minerallerin yeraltndan karlmas, yzey madenleri ile taocaklarnn iletilmesi, elektrik, gaz ve su retim ve datm ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek;

Burada snflandrlan rnekler: Blm mdr, iletme/tarm

mesleklere retim ve

(b) retim kotalarn doldurmak ve kaynaklarn etkin kullanmn salamak; (c) gnlk ilemleri ynetmek; planlamak ve

1223 NAAT SEKTRNDEK RETM VE LETME BLM MDRLER


naat sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, inaat ileri ile ilgili giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

(d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) i gvenlii ve ilgili ilemlerin uygulanmasn ynetmek; ve

Kapsanan grevler unlardr: (a) inaat ileri ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (b) retim kotalarn doldurmak ve kaynaklarn etkin kullanmn salamak; (c) gnlk retim ilemlerini planlamak ve ynetmek; (d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) i gvenlii ve ilgili ilemlerin uygulanmasn gzlemlemek; ve

(g) personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Blm mdr, iletme/imalat

mesleklere retim ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, imalat - 1312 Genel mdr, giriim/imalat - 1210

(g) personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek;

(i) (j)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(b) ticaret kotalarn doldurmak ve kaynaklarn etkin kullanmn salamak; (c) gnlk ticari ilemleri planlamak ve ynetmek; (d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek;

Burada snflandrlan rnekler: Blm mdr, iletme/inaat

mesleklere retim ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, inaat - 1313 Genel mdr, giriim/inaat - 1210

(f)

i gvenlii ve ilgili ilemlerin uygulanmasn gzlemlemek; personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek; ve

(g)

1224 TOPTAN VE PERAKENDE TCARET SEKTRLERNDEK RETM VE LETME MDRLER BLM

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Toptan ve perakende ticaret sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri, st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, ticaret ile ilgili giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, retim ve iletme/perakende ticaret Blm mdr, retim ve iletme/toptan ticaret

Kapsanan grevler unlardr: (a) Giriim tarafndan yrtlen ticaret ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, perakende ticaret - 1314 Genel mdr, giriim/toptan ticaret 1210

1225 OTELLER VE LOKANTALAR SEKTRNDEK RETM VE LETME BLM MDRLER

(g) personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

ve

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Oteller ve lokantalar sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri, st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, konaklama, yemek ve ilgili hizmetleri veren giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Konaklama, yemek vb. hizmetlerin verilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (b) etkin kaynak kullanmn ve i planlarnn yerine getirilmesini salamak; (c) gnlk ilemleri ynetmek; planlamak ve

Burada snflandrlan rnekler: Blm mdr, iletme/otel Blm mdr, iletme/lokanta

mesleklere retim retim ve ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, lokanta - 1315 Genel mdr, giriim/otel - 1210

(d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) i gvenlii ve ilgili ilemlerin uygulanmasn gzlemlemek;

1226

ULATIRMA, HABERLEME VE DEPOLAMA HZMETLER SEKTRLERNDEK RETM VE LETME BLM MDRLER

Ulatrma, haberleme ve depolama hizmetleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, ulatrma, haberleme ve depolama hizmetleri ile ilgili giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Blm
Kapsanan grevler unlardr: (a) lgili hizmetlerin salanmas ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (b) hizmet kotalarnn doldurulmas ve etkin kaynak kullanmn salamak; (c) gnlk hizmet ilemlerini planlamak ve ynetmek; (d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) i gvenlii ve ilgili ilemlerin uygulanmasn gzlemlemek; ve

mdr, iletme/depolama Blm mdr, iletme/ulatrma

retim retim

ve ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, depolama - 1316 Genel mdr, giriim/iletiim - 1210 Genel mdr, giriim/ulatrma 1210

1227 HZMETLER SEKTRNDEK RETM VE LETME BLM MDRLER

(g) personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

hizmetleri sektrndeki retim ve iletme blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, i hizmetleri ile ilgili giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Bankaclk, sigortaclk, gayrimenkul, veri ileme, piyasa aratrmas, muhasebecilik, mimarlk, mhendislik, bina temizleme, teknik testler ve analizler yapma, reklmclk veya ambalajlama gibi d i hizmetlerinin salanmas ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek;

Burada snflandrlan rnekler: Blm mdr, iletme/iletiim

mesleklere retim ve

(b) etkin kaynak kullanmn ve i planlarnn yerine getirilmesini salamak; (c) gnlk ilemleri ynetmek; planlamak ve

1228 KSEL BAKIM, TEMZLK VE LGL HZMETLERDEK RETM VE LETME BLM MDRLER

(d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) i gvenlii ve ilgili ilemlerin uygulanmasn gzlemlemek; ve

Kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki retim ve iletme blm mdrleri, st dzey yneticilerin rehberlii altnda, dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetler ile ilgili giriimlerin faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

(g) personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) lgili hizmetlerin salanmas ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (b) etkin kaynak kullanmn ve i planlarnn yerine getirilmesini salamak; gnlk ticari ilemleri planlamak ve ynetmek;

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, retim ve iletme/i hizmetleri

(d) harcamalar kontrol etmek; (e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) i gvenlii ve ilgili ilemlerin uygulanmasn gzlemlemek; ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, i hizmetleri - 1317 Genel mdr, giriim/i hizmetleri 1210

(g) personelin seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

(h) giriimin dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Kamu hizmetleri idaresi ve ilgili faaliyetler de dahil, para arz veya vergilendirme planlarnn denetimi gibi kamu hizmet faaliyetleri ile ilgili devlet ilerini planlamak, ynetmek ve koordine etmek; dileri, kamu dzeni ve gvenlik faaliyetlerinin yrtlmesi ve idare edilmesi ile ilgili olan faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; hkmetin fon ayrd sosyal gvenlik planlarnn yrtlmesi ve idaresi ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; kamu veya zel sektrn verdii eitim ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, retim ve iletme/temizlik Blm mdr, retim ve iletme/kiisel bakm

(b)

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, kiisel bakm - 1318 Genel mdr, giriim/temizlik - 1210 1229 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI RETM VE LETME BLM MDRLER

(d)

(e) salk ve sosyal hizmetler ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; elence, kltrel ve sportif etkinlikler ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek;

Bu birim grup, Grup 122 retim ve iletme blm mdrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam retim ve iletme blm mdrlerini kapsamaktadr.

(f)

rnein, hkmetin idari ve dier ilemleri, kamu veya zel eitim hizmetleri, salk ve sosyal hizmetler, elence, kltrel ve sportif etkinlikler ve uluslararas organizasyon ve organlarn ileri ile ilgili giriimlerin ve organizasyonlarn faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerin burada snflandrlmas gerekir.

(g) uluslararas organizasyonlarn ve organlarn almalar ile ilgili faaliyetleri planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Dekan Blm mdr, retim ve iletme/ uluslararas organizasyon Blm mdr, retim ve iletme/salk Blm mdr, retim ve iletme/elence Mdr, okul

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: letmeci, eitim - 1319 letmeci, elence - 1319 Genel mdr, giriim/ salk - 1210 Genel mdr , organizasyon/uluslararas organizasyon - 1210

GRUP 123

DER BLM MDRLER


Toplam veya daha fazla mdr ieren giriimlerin veya organizasyonlarn dier blm mdrleri, st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, belirli faaliyetleri planlar, ynetir ve koordine ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Blmnn faaliyetlerinin planlanmas, ynetilmesi ve koordine edilmesi; gnlk ilerin ynetilmesi; personel seiminin, eitiminin ve almasnn idare edilmesi; sonularn gzden geirilmesi, st dzey yneticilere bu sonularn rapor edilmesi; dier blmlerin mdrleri ile koordineli olarak allmas; organizasyonun dier blmleriyle veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blmn temsil edilmesi .

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

1231 dari ve mali iler blm mdrleri


1232 Personel ve endstriyel ilikiler blm mdrleri

1233

Satlar ve pazarlama blm mdrleri

1234

Reklm ve halkla ilikiler blm mdrleri

1235

Satnalma ve datm blm mdrleri

1236

Hesaplama hizmetleri blm mdrleri

1237

Aratrma ve gelitirme blm mdrleri

1239

Baka yerde snflandrlmam dier blm mdrleri

1231 DAR VE MAL LER BLM MDRLER

dari ve mali iler blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm veya ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, giriim veya organizasyonun idari veya mali konulardaki i ilerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Giriim veya organizasyonun idari veya mali konularda i ilerini planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (b) giriim veya organizasyonun mali durumunu belirlemek, bteleri hazrlamak ve eitli mali ileri denetlemek; (c) harcamalar kaynaklarn salamak; kontrol etkin etmek ve kullanmn 1232 PERSONEL VE ENDSTRYEL LKLER BLM MDRLER

Personel ve endstriyel ilikiler blm mdrleri, st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, giriim veya organizasyonun personel ve endstriyel ilikileri ile ilgili faaliyetlerine ynelik politikalar planlar, ynetir ve koordine ederler.

(d) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (e) gnlk ilemleri ynetmek; (f) planlamak ve
(a)

Kapsanan grevler unlardr: Giriim veya organizasyonun personel ve endstriyel ilikileri ile ilgili faaliyetlerine ynelik politikalar planlamak, ynetmek ve koordine etmek;

personel seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

ve

(g)

organizasyonun dier blmleri ile ve d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek;

(b) personel alm, eitim, terfi, cret yapsnn belirlenmesi ve cretler hakknda grmeler yaplmas ve alanlarla mzakerelerde bulunulmas gibi personel ile ilgili ileri planlamak ve organize etmek; ilgili olanlarn tmnn katlmyla gvenlik, salk ve bununla ilgili programlar ve faaliyetleri gzlemlemek; kontrol etkin etmek ve kullanmn

(h) ilgili dier grevleri yapmak;


(c)

(i)

dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Blm mdr, idari Blm mdr, mali

mesleklere (d) harcamalar kaynaklarn salamak;

(e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek;

(f)

gnlk ileri planlamak ve ynetmek; personel seimi, eitimi almasn denetlemek; ve

planlamak, ynetmek ve koordine etmek; sat kaytlar ve piyasa deerlendirmelerini esas alan zel sat ve pazarlama programlarn planlamak ve organize etmek;

(g)

(b)

(h) organizasyonun dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(c) fiyat listeleri, iskonto ve teslim artlar, sat promosyonu bteleri, sat yntemleri, zel tevikler ve zel kampanyalar belirlemek; (d) harcamalar kaynaklarn salamak; kontrol etkin etmek ve kullanmn

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, endstriyel ilikiler Blm mdr, personel

(e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) gnlk ileri planlamak ve ynetmek; ve

(g) personel seimi, eitimi almasn gzlemlemek; 1233 SATILAR VE PAZARLAMA BLM MDRLER

(h) organizasyonun dier blmleriyle veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Satlar ve pazarlama blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm ve ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, giriimlerin veya organizasyonlarn sat ve pazarlama faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Giriimlerin veya organizasyonlarn sat ve pazarlama faaliyetlerini

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, pazarlama Blm mdr, satlar

(f) 1234 REKLM VE HALKLA LKLER BLM MDRLER

iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; planlamak ve

(g) gnlk ileri ynetmek; Reklm ve halkla ilikiler blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm veya ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, giriim veya organizasyonun reklm, halkla ilikiler ve kamuyu bilgilendirme faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

(h) personel seimi, almasn yrtmek; (i)

eitimi

ve

organizasyonun dier blmleriyle veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Giriim veya organizasyonun reklm ve halkla ilikiler faaliyetlerini planlamak, ynetmek ve koordine etmek; (b) gazete, radyo ve televizyon istasyonlar, spor ve kltrel organizasyonlar ve reklm ajanslarnn grevlileri ile reklm anlamalar dzenlemek; (c) giriim veya organizasyonun planlar, icraatlar ve grleri hakknda kanun yapclar, medya ve kamuyu haberdar etmek iin bilgilendirme programlarn yapmak ve ynetmek; (d) eitimsel, insani ve dier kr gtmeyen organizasyonlar iin fon ayrma faaliyetlerini planlamak ve ynetmek; (e) harcamalar kaynaklarn salamak; konrol etkin etmek ve kullanmn

(j)

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, reklm Blm mdr, halkla ilikiler

1235 SATINALMA VE DAITIM BLM MDRLER

Satnalma ve datm blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm veya ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, giriim veya organizasyonun satn alma ve datm faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr: Giriim veya organizasyonun satn alma, depolama ve datm faaliyetlerini planlamak, ynetmek ve koordine etmek;

Blm mdr, satn alma

(a)

(b) satn alma anlamalarn tertip etmek, satclarla uygun bir fiyatta anlamak ve kaliteli mallarn satn alnmasn salamak; (c) envanter kontrol iin planlamak ve kurmak; (d) harcamalar kaynaklarn salamak; kontrol etkin sistemi

1236 HESAPLAMA HZMETLER BLM MDRLER

etmek ve kullanmn

Hesaplama hizmetleri blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm veya ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, giriim veya organizasyonun hesaplama hizmetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Giriim veya organizasyonun hesaplama hizmetlerini planlamak, ynetmek ve koordine etmek; hesaplama donanm ve yazlmnn, ayrca dardan satn almak suretiyle temin edilecek hesaplama hizmetlerinin seimi, kurulmas, kullanm ve bakmn ynetmek;

(e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; (f) gnlk ileri planlamak ve ynetmek;

(b)

(g) personel seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

ve

(h) organizasyonun dier blmleriyle veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda, blm temsil etmek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(c) giriim veya organizasyonun komple veri ileme politikalarn planlamak ve alternatiflerinin aratrlmasn koordine etmek; (d) harcamalar kaynaklarn salamak; kontrol etkin etmek ve kullanmn

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, datm

(e) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek;

(f)

gnlk ileri ynetmek;

planlamak

ve

(a)

(g) personel seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

ve

(h) organizasyonun dier blmleri ile veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Giriim veya organizasyonun kullanaca yeni veya gelitirilmi teknik ilemleri, rnleri veya malzemelerin kullanmn gelitirmek iin, aratrma ve gelitirme faaliyetlerini kurulu iinde planlamak, ynetmek ve koordine etmek, d aratrma organizasyonlarn devreye sokmak;

(i)

(b) giriim veya organizasyonun tm aratrma ve gelitirme programn planlamak, amalar ve gerekli bteyi belirlemek; (c) harcamalar kaynaklarn salamak; kontrol etkin etmek ve kullanmn

(j)

Burada snflandrlan rnekler: Blm mdr, hizmetleri

mesleklere hesaplama

(d) iletmeye ilikin ilemler ile idari ilemleri oluturmak ve ynetmek; gnlk ilemleri ynetmek; planlamak ve

(e)

(f)

personel seimi, eitimi almasn gzlemlemek;

ve

1237 ARATIRMA VE GELTRME BLM MDRLER

(g) organizasyonun dier blmleriyle veya d kurum ve kurulularla yaplan temaslarda blm temsil etmek; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Aratrma ve gelitirme blm mdrleri; st dzey yneticilerin rehberlii altnda ve dier blm veya ksmlarn mdrleri ile grmelerde bulunarak, giriim veya organizasyonun aratrma ve gelitirme faaliyetlerini planlar, ynetir ve koordine ederler.

Kapsanan grevler unlardr:

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Blm mdr, aratrma ve gelitirme

1239 BAKA SINIFLANDIRILMAMI BLM MDRLER

YERDE DER

Bu birim grup, Grup 123 Dier blm mdrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam blm mdrlerini kapsamaktadr.

ALT ANA GRUP 13 KK LETME SAHPLER VE MDRLER 1

Kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adlarna veya mal sahibinin adna stlendikleri eitli kk ileri yrten kiilerdir.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Politikalarn planlanmas, biimlendirilmesi ve yrtlmesi; gnlk ilerin ynetilmesi ve sonularnn gzden geirilmesi; satclar, mteriler ve dier giriimlerle grmeler yaplmas; kaynak kullanmnn ve personel seiminin planlanmas ve kontrol edilmesi; varsa sorumlu olduklar kiilere rapor verilmesi; dier alanlarn denetlenmesi.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki grupta snflandrlmaktadr:

131

Kk iletme sahipleri ve mdrleri

GRUP 131

KK LETME SAHPLER VE MDRLER


Kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adlarna veya mal sahibinin adna stlendikleri eitli kk ileri yrten kiilerdir.

Yaplan grevler genelde unlardr: Politikalarn planlanmas, biimlendirilmesi ve yrtlmesi; gnlk ilerin ynetilmesi ve sonularnn gzden geirilmesi; satclar, mteriler ve dier giriimlerle grmeler yaplmas; kaynak kullanmnn ve personel seiminin planlanmas ve kontrol edilmesi; varsa sorumlu olduklar kiilere rapor verilmesi; dier alanlarn denetlenmesi.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

1311

Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

rnleri

1312

malat sanayii sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

1313

naat sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

1314

Toptan ve perakende ticaret sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

1315

Oteller ve lokantalar sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

Ana grup 1in balangcndaki dipnot 2ye baknz.

1316

Ulatrma, haberleme ve depolama hizmetleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

1317

hizmetleri sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri

1318

Kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetlerdekikk sahipleri ve mdrleri

iletme

1319

Baka yerde snflandrlmam kk iletme sahipleri ve mdrleri

Not: Bu grup iinde tanmlanan birim gruplar, ekonomik faaliyetlerin dokuz temel alannda bulunan iletmeciler ve sorumlu mdrlerin ilerini snflamaktadr. Bu alanlar daha ayrntl tanmlamak iin, ISIC Rev.3 (Tm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi Snflamas, Birlemi Milletler Sekretaryas, ST / ESA / STAT / SER.M / 4 / REV.3 / ADD.2, New York, 1988 yayn) aadaki ekilde referans alnabilir. Birim Grup 1315, ISIC tablasyon kategorisi H (Otel ve lokantalar) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1316, ISIC tablasyon kategorisi I (Ulatrma, depolama ve haberleme) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1311, ISIC tablasyon kategorisi A (Tarm, avclk ve ormanclk) ve tablasyon kategorisi B (Balklk) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1317, ISIC tablasyon kategorileri J (Mali arac kurulularn faaliyetleri) ve K (Gayrimenkul, kiralama ve i faaliyetleri) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1312, ISIC tablasyon kategorileri C (Madencilik ve taocakl), D (malat) ve E (Elektrik, gaz ve su) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1313, ISIC tablasyon kategorisi F (naat) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1318, ISIC blmleri 90 (Kanalizasyon ve atklarn toplanmas, hfzsshha ve benzeri hizmetler) ve 93 (Dier hizmet faaliyetleri) ile tablasyon kategorisi P (Evlerde yaptrlan hizmet ileri) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1314, ISIC tablasyon kategorisi G (Toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve motorlu aralar ile kiisel eyalar ve ev eyalarnn onarm) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

Birim Grup 1319, ISIC tablasyon kategorileri M (Eitim), N (Salk ileri ve sosyal hizmetler) ile Blm 92 (Elence, kltr ve sporla ilgili faaliyetler) iinde snflandrlan giriimlerdeki, kk iletme sahipleri ve mdrleriin ilerini gstermektedir.

1311 TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLERI SEKTRLERNDEK KK LETME SAHPLER VE MDRLER

Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri kk tarmsal iftlikleri veya avclk, ormanclk veya balklk ile ilgili i faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir. Kapsanan grevler unlardr: (a) Politikalar planlamak ve yrtmek; (b) bte tahminleri yapmak; (c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; (e) gnlk ileri ynetmek; (f) varsa, mal vermek; sahiplerine rapor

Burada snflandrlan rnekler: letmeci, tarm letmeci, balklk letmeci, ormanclk letmeci, avclk

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 ifti, tarla rn - 6111 ifti, iftlik hayvanlar - 6121 Genel mdr, giriim/tarm - 1210

1312 MALAT SANAY SEKTRNDEK KK LETME SAHPLER VE MDRLER

malat sanayii sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri imalat ile ilgili i faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir.

Kapsanan grevler unlardr: (g) ilgili dier grevleri yapmak;


(a) (h)

Politikalar planlamak ve yrtmek;

dier alanlar denetlemek.

(b) bte tahminleri yapmak; (c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak;

naat sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri, inaat ile ilgili i faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir.

Kapsanan grevler unlardr: (e) gnlk ileri ynetmek;


(a) (f)

Politikalar planlamak ve yrtmek;

varsa, mal vermek;

sahiplerine

rapor (b) bte tahminleri yapmak; (c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; (e) gnlk ileri ynetmek; (f) varsa, mal vermek; sahiplerine rapor

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sorumlu mdr, imalat sanayii letmeci, imalat sanayii

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/imalat sanayii - 1222 Genel mdr, giriim/imalat sanayii - 1210

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sorumlu mdr, inaat 1313 NAAT SEKTRNDEK KK LETME SAHPLER VE MDRLER

Baka yerde snflandrlan ilgili meslekler:

baz

Blm

mdr, retim ve iletme/inaat -1223 Genel mdr,giriim/inaat-1210

(f)

varsa, mal vermek;

sahiplerine

rapor

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

1314 TOPTAN VE PERAKENDE TCARET SEKTRLERNDEK KK LETME SAHPLER VE MDRLER

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: letmeci, perakende ticaret Sorumlu mdr, toptan ticaret

Toptan ve perakende ticaret sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri, toptan ve perakende ticaret ile ilgili i faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/perakende ticaret - 1224 Genel mdr, giriim/toptan ticaret 1210

Kapsanan grevler unlardr: Politikalar planlamak ve yrtmek;

(a)

1315 OTELLER VE LOKANTALAR SEKTRNDEK KK LETME SAHPLER VE MDRLER

(b) bte tahminleri yapmak; (c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; (e) gnlk ileri ynetmek; Kapsanan grevler unlardr: Oteller ve lokantalar sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri, lokanta ve oteller ile ilgili i faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir.

(a) Politikalar planlamak ve yrtmek; (b) bte tahminleri yapmak; (c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; gnlk ileri ynetmek; varsa, mal vermek; sahiplerine rapor

LETME SAHPLER VE MDRLER

Ulatrma, haberleme ve depolama hizmetleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri, ulatrma, haberleme ve depolama hizmetleri ile ilgili i faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir.

(e)

(f)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Politikalar planlamak ve yrtmek;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (b) bte tahminleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek. (c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; (e) gnlk ileri ynetmek; Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/lokanta - 1225 Genel mdr, giriim/otel - 1210 (f) varsa, mal vermek; sahiplerine rapor

Burada snflandrlan rnekler: Sorumlu mdr, otel letmeci, lokanta

mesleklere

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek. 1316 ULATIRMA, HABERLEME VE DEPOLAMA HZMETLER SEKTRLERNDEK KK

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Sorumlu mdr, iletiim Sorumlu mdr, depolama letmeci, ulatrma

(b) bte tahminleri yapmak; (c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; (e) gnlk ileri ynetmek; (f) varsa, mal vermek; sahiplerine rapor

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/iletiim - 1226 Blm mdr, retim ve iletme/depolama - 1226 Genel mdr, giriim/ulatrma 1210

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sorumlu mdr, i hizmetleri 1317 HZMETLER SEKTRNDEK KK LETME SAHPLER VE MDRLER

hizmetleri sektrndeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri, i hizmetleri ile ilgili giriimin faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/i hizmetleri - 1227 Genel mdr, giriim/i hizmetleri 1210

Kapsanan grevler unlardr: (a) Politikalar planlamak ve yrtmek;

1318 KSEL BAKIM, TEMZLK VE LGL HZMETLERDEK KK LETME SAHPLER VE MDRLER

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: letmeci, temizleme Sorumlu mdr, kiisel bakm

Kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki kk iletme sahipleri ve mdrleri; birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri, kiisel bakm, temizlik ve ilgili hizmetler ile ilgili i faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerdir.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Politikalar planlamak ve yrtmek; bte tahminleri yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/temizleme - 1228 Blm mdr, retim ve iletme/kiisel bakm - 1228 Genel mdr, giriim/temizleme 1210 1319 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI KK LETME SAHPLER VE MDRLER

(b)

Bu birim grup, Grup 131 Kk iletme sahipleri ve mdrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam kk iletme sahipleri ve mdrlerii kapsamaktadr.

(c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; (e) gnlk ileri ynetmek; (f) varsa, mal vermek; sahiplerine rapor

rnein, birden fazla olmayan baka bir mdrn yardmyla ve ynetimle ilgili olmayan az da olsa baka birinin yardmyla, kendi adna veya mal sahibinin adna stlendikleri, eitim, salk, elence, kltrel veya sportif faaliyetler ile ilgili iyerlerinin faaliyetlerini planlayan, yneten ve koordine eden kiilerin burada snflandrlmas gerekir.

Kapsanan grevler unlardr: (g) ilgili dier grevleri yapmak; (a) Politikalar planlamak ve yrtmek; (h) dier alanlar denetlemek.
(b)

bte tahminleri yapmak;

(c) satclar ve mterilerle veya dier organizasyonlarla grmelerde bulunmak; (d) kaynaklarn kullanmn planlamak, kontrol etmek ve cretle ii tutmak; (e) gnlk ileri ynetmek; (f) varsa, mal vermek; sahiplerine rapor

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sorumlu mdr, eitim Sorumlu mdr, salk Sorumlu mdr, elence letmeci, seyahat acentas

(g)

ilgili dier grevleri yapmak;

(h) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Dekan - 1229 Blm mdr, retim ve iletme/elence-1229 Genel mdr, giriim/eitim - 1210 Genel mdr, giriim/salk - 1210

ANA GRUP 2 PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI


Profesyonel meslek mensuplar; mevcut bilgi birikimini artrr, bilimsel veya sanatsal kavram ve kuramlar uygular, sistematik bir ekilde mevcut bilgileri retir ya da bu faaliyetin herhangi bir kombinasyonu ile urarlar. Bu ana grup iindeki mesleklerin ou, drdnc ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir. Profesyonel meslek mensuplar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Matematik, mhendislik ve teknolojiyi kapsayan fizik bilimleri, tp ile ilgili mesleklerin de ierildii yaam bilimleri, ayrca beeri bilimler ve sosyal bilimler ile ilgili analizlerin ve aratrmalarn yrtlmesi, kavram, kuram ve uygulama yntemlerinin gelitirilmesi ile mevcut bilgilerin kullanlmas veya bu konularda danmanlk hizmetleri verilmesi; farkl eitim seviyelerinde bir veya daha fazla bilim dalnn kuram ve uygulamasnn retilmesi; zrl kiilere eitim ve retim verilmesi; eitli ilerin, hukuki ve sosyal hizmetlerin salanmas; sanat almalarnn yaplmas ve yrtlmesi; ruhsal rehberlik salanmas; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitim-retim ihtiyalarna dayandrlarak burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Ana grup 3 Yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu durum, zellikle eitim meslekleri, hemsirelik ve sosyal hizmet meslekleri arasnda bulunmaktadr.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt ana gruplarda snflandrlmaktadr:

21

Fizik, matematik ve mhendislik bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

22

Yaam bilimleri ve salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar


Eitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

23

24

Dier profesyonel meslek mensuplar

ALT ANA GRUP 21 FZK, MATEMATK VE MHENDSLK PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI BLMLER LE LGL

Fizik, matematik ve mhendislik bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; fizik, astronomi, meteoroloji, kimya, jeofizik, jeoloji, matematik, istatistik, bilgisayar, mimarlk, mhendislik ve teknoloji gibi alanlardaki aratrmalar yrtrler, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler ya da bilimsel bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Fiziksel durum ve olgularn zellikleri, eitli maddeler, malzemeler ve rnlerin kimyasal nitelikleri ve ilemleri ile matematik, istatistik ve bilgisayar kavram ve yntemleri konusundaki alma ve aratrmalarn yrtlmesi, bunlarn geniletilmesi, danmanlk hizmetleri verilmesi ya da uygulamalarnn yaplmas; binalarn, i merkezlerinin ve trafik sistemlerinin inasnda ya da makine ve dier tehizat da dahil inaat mhendislii, endstriyel yaplar ve madencilik yntemleri konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi, bunlarn tasarlanmas, yrtlmesi, uygulanmas ve en iyi ekilde kullanmnn salanmas; kara ve deniz aratrmalarnn ve haritalarnn yaplmas; zel malzemelerin, rnlerin ve yntemlerin teknolojik ynleri ile retim etkinlii ve i organizasyonu konusunda almalar yaplmas ve danmanlk hizmetleri verilmesi; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

211

Fizikiler, kimyaclar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

212 Matematikiler, istatistikiler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar


213 Bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplar

214

Mimarlar, mhendisler mensuplar

ve

ilgili

profesyonel

meslek

GRUP 211 FZKLER, KMYACILAR VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Fizikiler, kimyaclar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; fizik, astronomi, meteoroloji, kimya, jeoloji ve jeofizik ile ilgili aratrmalar yrtrler, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler ya da bilimsel bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Mekanik, termodinamik, optik, sonik, elektrik, manyetizma, elektronik, nkleer fizik, astronomi, eitli kimya branlar, ayrca atmosferik koullar ya da dnyann fiziksel durumu ile ilgili aratrma ve deneylerle elde edilmi bilimsel bilgilerin geniletilmesi ve imalat, tarm, tp, seyrsefer, uzay aratrmalar, petrol, gaz, su ve mineral karma, iletiim ve dier hizmetler veya inaat mhendislii gibi alanlarda bu bilgilerin uygulanmas ya da bu konularda danmanlk hizmetleri verilmesi; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2111

Fizikiler ve astronomlar

2112

Meteorologlar

2113

Kimyaclar

2114 2111

Jeologlar ve jeofizikiler FZKLER ASTRONOMLAR VE (a) Fizik ve astronomi ile ilgili aratrmalar yrtmek, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek; mekanik, termodinamik, optik, sonik, elektrik, manyetizma, elektronik ve nkleer fizik veya astronomi gibi alanlarda deneyleri, testleri ve analizleri yrtmek;

Fizikiler ve astronomlar, snai, tbbi, askeri vb. alanlardaki fizik ve astronomi ile ilgili aratrmalar yrtrler, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler ya da bilimsel bilgilerin uygulamasn yaparlar.

(b)

Kapsanan grevler unlardr:

(c) kat haldeki maddelerin zellikleri ve yaps ile s, basn, gerilim gibi artlar altndaki davranlarna ilikin deney, test ve analizleri yrtmek;

(d) inceleme ve deneylerin sonularn deerlendirmek ve temel olarak matematiksel teknikler ve modeller kullanarak sonular ifade etmek; (e) fizik veya astronomi ilke ve tekniklerinin snai, tbbi, askeri vb. alanlardaki uygulamalarn gelitirmek; hava olaylarn gzlemlemek, analiz etmek ve yorumlamak, seyrsefer veya uzay aratrmas gibi alanlarda kullanlan yntemleri ve teknikleri gelitirmek; ve raporlar

Kapsanan grevler unlardr: (a) Atmosferin bileimi, yaps ve dinamii ile ilgili aratrmalar yrtmek ve kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek; (b) bulut oluumu ve ya miktar, elektriksel dzensizlikler veya gne nn yaylmas gibi hava hareketleri, basnlar, slar, nemi ve dier hava olaylarnn hz ve ynn aratrmak; (c) hava istasyonlarndan toplanan verileri incelemek, havaclk, gemicilik, tarm ve dier alanlarda kullanlmas ve kamunun bilgilendirilmesi iin ayrntl veya uzun dnem hava haritalar ve tahmin raporlar hazrlamak; (d) sis dalm, suni yamur ve dier hava kontrol deneylerini yrtmek; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(f)

(g) bilimsel makale hazrlamak;

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler:

Astronom Fiziki

(e)

(f) 2112 METEOROLOGLAR

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Meteorologlar, atmosferin bileimi, yaps ve dinamii ile ilgili aratrmalar yrtrler, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler, havaclk, gemicilik, tarm ve dier alanlarda kullanlmas ve kamunun bilgilendirilmesi iin ayrntl veya uzun dnem hava tahmin raporlarn hazrlarlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: klimbilimci Hava durumu tahmincisi Meteorolog

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.


Burada snflandrlan mesleklere rnekler:

2113 KMYACILAR

Kimyaclar; malzemeleri, endstriyel rnler ve ilemleri test etmeye, gelitirmeye ynelik kimya ile ilgili aratrmalar yrtrler, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler ya da bilimsel bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Kimyac Kimyac, eczaclk

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kimya ile ilgili aratrmalar yrtmek ve kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek; eitli doal, suni ya da sentetik maddeler, malzemeler ve rnlerdeki kimyasal bileim ve enerji ile kimyasal deiiklikleri aratrmaya ynelik deneyleri, testleri ve analizleri yrtmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Biyokimyac - 2212 Eczac - 2224 Farmakolog - 2212

2114 JEOLOGLAR VE JEOFZKLER

(b)

(c) aratrmalarn ve deneylerin sonularn deerlendirmek ve yorumlamak; eczaclkla ilgili ve dier endstriyel malzemeleri, rnleri ve ilemleri gelitirmek;

Jeologlar ve jeofizikiler; petrol, gaz ve maden karma, su kaynaklarn koruma, inaat mhendislii, iletiim ve seyrsefer gibi alanlarda jeoloji ve jeofizik ile ilgili aratrmalar yrtrler, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler ya da bilimsel bilgileri uygularlar.

(d)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Jeoloji ve jeofizik ile ilgili aratrmalar yrtmek, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek; yerkabuunun yaps ve bileimini incelemek, dnyann geliimini etkileyen sreleri belirlemeye,

(e) imalatclar ya da kullanclar iin kalite kontrol ilemlerini gelitirmek; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(f)

(b)

gemi yaamn geliimini izlemeye ve jeolojik oluumlarn kronolojisini ve doasn saptamak amacyla kayalar, madenleri, fosil kalntlarn vb. incelemek; (c) aratrma verilerini yorumlamak ve jeoloji ile ilgili raporlar, haritalar, izelgeleri ve diyagramlar hazrlamak; (d) maden, gaz ve petrol yataklar ile yeralt su kaynaklarnn kullanlabilir potansiyelini tayin etmek iin aratrma sonularn kullanmak; baraj, kpr, tnel ve byk inaatlar gibi inaat mhendislii projelerinde karlalan problemlerde jeoloji ile ilgili bilgileri kullanmak; yeryzn etkileyen sismik, yerekimi, elektrik, termal ve manyetik kuvvetleri aratrmak ve lmek; atmosferdeki optik ve akustik olgular aratrmak ve lmek;

(i)

dnyann manyetik alannn haritasn yapmak, TV-radyo yayn ve seyrsefer amacyla bu tr haritalar ve dier toplanm verileri kullanmak; termal enerji deiimi gibi denizler ve atmosferin fiziksel zellikleri ile bunlarn birbirleriyle ilikilerini incelemek ve lmek; sismolojik, gravimetrik, manyetik, elektrik ya da radiometrik yntemleri kullanarak petrol, gaz ve maden yataklar ile yeralt su kaynaklarnn yaps ve bykln belirlemek ve yerlerini tayin etmek; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(j)

(k)

(e)

(l)

(f)

(m) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(n) (g)

(h) dnyann arl, hacmi ve ktlesi ile i ksmnn bileimi ve yapsn tahmin etmek, yanardalarn, buzullarn ve depremlerin yaplarn ve faaliyetlerini incelemek;

Burada snflandrlan rnekler: Jeolog Jeofiziki

mesleklere

GRUP 212 MATEMATKLER, STATSTKLER VE LGL PROFESYONEL MENSUPLARI MESLEK

Matematikiler, istatistikiler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; sosyal bilimler, doa veya yaam bilimlerinin dier alanlar da dahil mhendislik, ticaret ya da tp gibi geni bir yelpazede aratrmalar yrtrler, matematik, akterya veya istatistik ile ilgili kavram, kuram, kullanma ynelik yntem ve teknikleri gelitirirler ve bu bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Temel matematikte aratrmalarn yrtlmesi, matematik, akterya ve istatistik ile ilgili ilke ve teknikler konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi ya da bunlarn uygulanmas; sigorta ve emekli maa snflandrma cetvellerinin tasarm da dahil akterya ilerinin yaplmas ve bunlar zerine danmanlk hizmetleri verilmesi; istatistiki veri toplama yntemlerinin planlanmas, tasarmnn yaplmas ve yrtlmesi; istatistiki verilerin deerlendirilmesi, dzenlenmesi, ileme tabi tutulmas, yorumlanmas ve analiz edilmesi; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2121

Matematikiler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2122

statistikiler

2121 MATEMATKLER PROFESYONEL MENSUPLARI

VE LGL MESLEK

Matematikiler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; sosyal bilimler, doa veya yaam bilimlerinin dier alanlar da dahil mhendislik, ticaret veya tp gibi sahalarda aratrmalar yrtrler, matematik ve akterya ile ilgili kavram, kuram, kullanma ynelik yntem ve teknikleri gelitirirler, bunlarn pratik uygulamalaryla urarlar ya da bu konularda danmanlk hizmetleri verirler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

Kapsanan grevler unlardr: (a) Matematik ve akterya ile ilgili kuram ve teknikleri incelemek ve gelitirmek; (b) sosyal, doa ve yaam bilimlerinin dier alanlar da dahil mhendislik, bilimsel tarm ve tp gibi geni bir alanda, matematik ile ilgili ilke, model ve teknikler konusunda danmanlk hizmetleri vermek ya da bunlar kullanmak; zellikle girdi-kt ilikisi bakmndan ynetim problemlerinin mantksal analizlerini yrtmek ve genellikle bilgisayar ile zmleme ve programlama iin her bir matematiksel modeli formle etmek;

Asistan, akterya - 3434 Asistan, matematik - 3434 Bro eleman, akterya - 4122 statistiki, matematik - 2122

2122 STATSTKLER

(c)

statistikiler; sosyal bilimler, doa veya yaam bilimlerinin dier alanlar da dahil i ya da tp gibi sahalarda aratrmalar yrtrler, istatistik ile ilgili kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemler ile tekniklerin matematiksel ve dier ynlerini gelitirirler, pratik uygulamalaryla urarlar veya bunlar zerine danmanlk hizmetleri verirler.

(d) emekli maa snflandrma cetvelleri ile yaam, salk, sosyal ve dier sigorta sistemleri trlerinin plann yapmak ve bunlar ileme sokmak; (e) bilimsel makale hazrlamak; (f) ve raporlar

Kapsanan grevler unlardr: (a) statistiki kuramlar ve metodolojileri incelemek ve gelitirmek; (b) anketler ve dier istatistiki veri toplama yntemlerini planlamak ve dzenlemek, ayrca anketlerin tasarmn yapmak; (c) istatistiki verileri deerlendirmek, ilemek, analiz etmek ve yorumlamak, ayrca bunlar yayn iin hazrlamak; eitli veri toplama yntemleri ile istatistiki yntem ve teknikler konusunda danmanlk hizmetleri

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Hayat sigortas istatistikleri uzman zmlemeci, yneylem aratrmas Matematiki, uygulamal matematik Matematiki, teorik matematik

(d)

vermek veya bunlar uygulamak, doa, yaam veya sosyal bilimlerin dier alanlar da dahil zellikle i ve tp alanlarnda bulunan sonularn gvenirliliini belirlemek; (e) bilimsel makale hazrlamak; (f) ve raporlar

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Demograf statistiki istatistiki, uygulamal istatistik statistiki, matematiksel

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Asistan, istatistik - 3434 Bro eleman, istatistik - 4122

GRUP 213 BLGSAYARLA LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplar; aratrmalar yrtrler, temel bilgisayar bilgi sistemleri, yazlm ve ilgili kavramlar gelitirirler, verilerin btnl ve gvenliini salamak iin veri taban ynetim sistemleri ile veri szlnn bakm dahil kullanma ynelik yntemleri ve ilkeleri gelitirirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bilgisayar mimarisi ve tasarm, veri yaplar ile veri tabanlar, algoritmalar, yapay zeka, bilgisayar dilleri, veri iletiimi ve bilgisayar kontroll robotlar gibi alanlarda bilgisayarn kullanm iin kullanma ynelik yntemlerin ve teorik konulardaki aratrmalarn yrtlmesi; zel uygulamalar iin donanm ve yazlm konfigrasyonlarnn deerlendirilmesi, planlanmas ve tasarmnn yaplmas; bilgisayar programlarnn tasarlanmas, yazlmas, test edilmesi ve bakmlarnn yaplmas; bilimsel makalelerin, teknik raporlarn, dkmanlarn ve el kitaplarnn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2131

Bilgisayar sistem tasarmclar ve zmlemecileri

2132

Bilgisayar programclar

2139 Baka yerde snflandrlmam bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplar

2131 BLGSAYAR TASARIMCILARI ZMLEMECLER

SSTEM VE

Bilgisayar sistem tasarmclar ve zmlemecileri; aratrmalar yrtrler, bilgisayarla ilgili kavramlar ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler ve bunlarn pratik uygulamalar ile urarlar veya bu konularda danmanlk hizmetleri verirler.

(d) donanm ve yazlm konfigrasyonlar ile ortaya kan ihtiyalar belirlemek iin grmeler yolu ile bilgisayar kullanc ihtiyalarn incelemek ve maliyet-fayda analizlerini hazrlamak; (e) program tanmlarn yazmak, bilgisayar donanm ve yazlm konfigrasyonlarnn iletim ve bakm yntemlerini belirten teknik raporlar ve eitim el kitaplarn hazrlamak; (f) bilgisayarlarn tm ilevlerini kontrol eden ve donanm ile bilgisayar yazlmlar arasndaki balantlar kurmaya yarayan yazlmlarn tasarmn yapmak, yazmak ve gncelletirmek;

Kapsanan grevler unlardr: Bilgi iletiimi ve bilginin ilenmesi, planlanmas, tasarm, sre kontrol ve retime ynelik bilgisayar ve bilgisayara dayal sistemlerin temel ilkeleri ve kullanma ynelik yntemleri aratrmak; veri yaplar ve veri tabanlar, algoritmalar, yapay zeka ve bilgisayar kontroll robotlar da dahil bilgisayar yazlmlarn gelitirmek ve bakmn yapmak;

(a)

(g) bilgisayarlar arasndaki iletiim alarnn tasarmn yapmak ve yrtmek; (h) bilgisayar yazlmlarnn yazlmas, belgelenmesi ve gncelletirilmesi iin bilgisayar dilleri de dahil ileri yntem ve aralar gelitirmek; (i) bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(b) doru ve gvenli veri salamak iin veri taban iletim sistemleri ile veri szlnn srekliliini salamak; bilgisayar, evresel donanm ve ilgili yntem ve yazlmlar ile bunlarn gelimesine katkda bulunmak ve potansiyelini artrmak;

(c)

(j)

ilgili dier grevleri yapmak;

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: zmlemeci, iletiim/bilgisayar zmlemeci, veritaban/ bilgisayar zmlemeci, sistemler/ bilgisayar Veritaban yneticisi Tasarmc, sistemler/ bilgisayar Mhendis, bilgisayar sistemleri

(b) ayrntl mantksal i akm izelgelerini ve diyagramlarn hazrlamak, veri girii ile bilgisayar ilemlerinin almas iin admlarn srasn oluturmak; makine kodunda, birletiricide veya gerektii zaman Bilgisayar sistem tasarmclar ve zmlemecileri tarafndan art koulmu tanmlara dayal PL/1, COBOL, FORTRAN, PASCAL, BASIC veya C gibi yksek seviyeli bir dilde bilgisayar programlarnn ayrntl dkmantasyonunu yazmak ve salamak, ayrca hatalar karmak iin programlar test etmek;

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mhendis, bilgisayar uygulamalar 2139 Teknisyen, bilgisayar - 3121

(d) girdi veya kt tanmlarnn ya da donanm konfigrasyonlarnn deiebileceini hesaba katarak bilgisayar programlar ile bunlara ait dkmantasyonlar gncelletirmek; ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(e)

2132 BLGSAYAR PROGRAMCILARI (f) Bilgisayar programclar; kullanclarn ihtiyalarn karlamak iin bilgisayar programlar yazar, test eder ve gncelletirirler.

Kapsanan grevler unlardr: Bilgisayar sistem tasarmclar ve zmlemecileriyle ve konuyla ilgili uzmanlarla grmelerde bulunarak, program amacn, kt gereksinimlerini, girdi verilerinin yaps ile kaynaklarn incelemek ve gerekli olan kontrolleri yapmak;

Burada snflandrlan rnekler: Programc Programc, iletiim Programc, veri taban

mesleklere

(a)

2139 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI BLGSAYARLA LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Bu birim grup, Grup 213 Bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplarn kapsamaktadr.

(b) bilgisayar yazlm uygulamalar ile bilgisayar iletim sistemlerinin bakmn yapmak ve gncelletirmek; (c) bilgisayarlar kurmak ve bilgisayar donanmlar konusunda arzalar tespit etmek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

rnein, bilgisayar donanm ve yazlmn herikisinin genel bilgisine sahip olanlarn burada snflandrlmas gerekir.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Bilgisayar yazlm uygulamalar ile bilgisayar iletim sistemlerinin tasarmn yapmak ve yrtmek; Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mhendis, bilgisayar montaj uygulamalar

GRUP 214 MMARLAR, MHENDSLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Mimarlar, mhendisler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; retim ilemlerinin teknolojik ve ekonomik etkinlii alanlar da dahil mimarlk ve mhendislik gibi sahalarda aratrmalar yrtrler, kavram, kuram ve uygulama yntemlerini gelitirirler ve mevcut bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Binalarn, kentlerin, trafik ve peyzaj sistemlerinin inas konularnda aratrmalar yaplmas ve danmanlk hizmetleri verilmesi, bu inaatlarn tasarmnn yaplmas ve yrtlmesi, bunlarn bakm ve tamirleri konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi ve yrtlmesi; makineler, makine ksmlar ve sanayi tesisleri de dahil inaat mhendislii ve dier sanayi yaplar ya da elektrik ve elektronik rnler ve sistemlerin inaat konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi ve bu inaatlarn yrtlmesi; eitli maddelerin ve malzemelerin retimleri iin ticari-lekli kimyasal ilemlerin gelitirilmesi ve uygulanmas; yerkabuundan su, petrol, gaz ve dier madenlerin karlmas, bunlarn cevherlerinden metallerin ayrtrlmas veya yeni malzemelerin ortaya karlmas iin ticari-lekli yntemlerin gelitirilmesi ve kullanlmas; topran, denizin ve dier alanlarn aratrlmas ile grafiksel, dijital ve resimli gsterimlerin retilmesi; zel malzemelerin, rnlerin ve ilemlerin teknolojik ynleri ile retim ve i organizasyonunun etkinlii konusunda almalarn yaplmas ve danmanlk hizmetleri verilmesi; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2141

Mimarlar, ehir ve trafik planlamaclar

2142

naat mhendisleri

2143

Elektrik mhendisleri

2144

Elektronik ve iletiim mhendisleri

2145

Makina mhendisleri

2146
2147

Kimya mhendisleri
Maden mhendisleri, metalurji mhendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2148

Haritaclar ve harita mhendisleri

2149

Baka yerde snflandrlmam mimarlar, mhendisler (ziraat mhendisleri, evre mhendisleri, gda mhendisleri, genetik mhendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2141 MMARLAR, EHR VE TRAFK PLANLAMACILARI Mimarlar, ehir ve trafik planlamaclar; mesken, ticari ve sanayi amal binalar, ehir planlar, peyzaj ve trafik sistemleri ile ilgili aratrmalar yrtrler, danmanlk hizmetleri verirler ve tasarmlar yaparlar, ayrca bunlarn inaat, bakm ve rehabilitasyonunu planlarlar ve denetimini yaparlar.

bulmak, ayrca gerekli tasarm, izim ve planlar yapmak; (e) talimatlara uygunluu salamak iin inaat denetlemek; (f) kentleme alanlarnn plann yapmak ve geliimini koordine etmek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yeni veya ileri mimari kuram ve yntemleri gelitirmek; inaat alanlarn denetlemek, mteriler ile fikir alverii yapmak ve inaatn modeli ile dier ynleri hakknda tavsiyelerde bulunmak;

(g) parklar, okullar, kurumlar, havaalanlar, karayollar ve ilgili projeler ile ticari, sanayi ve mesken amal yerler iin arazilerin geliimini planlamak ve tasarmn yapmak; (h) etkinlik ve gvenlik iin yollarn ve trafiin rotasn ve kontroln planlamak, ayrca bu konularda danmanlk hizmetleri vermek; (i) dier ilgili uzmanlarla teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(b)

(c) binalarn tasarmn yapmak, bunlarn inaat ve rehabilitasyonu iin ayrntl izimler ve planlar hazrlamak, ayrca stil, maliyet, zamanlama, talimatlara uygunluk, v.b. hususlarnda projelerin uygunluunu salamak iin gerekli balantlar yapmak; (d) binalarn i mekanlarnn ilevi ve kalitesi konusundaki problemler iin en iyi zmleri belirlemek ve

(j)

(k)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(l)

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Mimar, inaat Mimar, i mekan Mimar, peyzaj Planlayc, trafik Planlayc, kent

(c) inaat yntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarn belirlemek, inaat almasn ynetmek; (d) gvenlik ve evresel koruma da dahil yaplarn etkin ileyiini salamak iin kontrol sistemlerini kurmak; (e) kusurlu yerleri dzeltmek; (f) tespit etmek ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Dekoratr, i mekan - 3471 Tasarmc, dekorasyon - 3471

mevcut yaplarn bakm ve onarmn organize etmek ve yrtmek; zel malzemelerin teknolojik ynlerini incelemek ve bunlar iin danmanlk hizmetleri vermek;

2142 NAAT MHENDSLER

(g)

naat mhendisleri; inaat ile ilgili aratrmalar yrtrler ve danmanlk hizmetleri verirler, inaatlarn tasarmn yapar ve yapmn ynetirler, inaat mhendislii yaplarnn (yol, kpr, baraj vb.) iletimi ve bakmn salarlar, ayrca zel malzemelerin teknolojik ynlerini incelerler ve bu konuda danmanlk hizmetleri verirler.

(h) dier ilgili uzmanlarla teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; (i) bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(j)

ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) naat mhendislii ile ilgili aratrmalar yrtmek, yeni veya ileri kuram ve yntemleri gelitirmek; (b) kpr, baraj, iskele, yol, havaalan, demiryolu, kanal, boruhatt, atk madde ve sel kontrol sistemleri ile endstriyel amal yaplar ve dier byk binalar konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bu tr yaplarn tasarmn yapmak;

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mhendis, inaat Mhendis, inaat/havaliman inaat Mhendis, inaat/kpr inaat Mhendis, inaat/bina inaat Mhendis, inaat/otoyol ve yol inaat Teknolog, bina malzemeleri

(e) kusurlu yerleri dzeltmek; 2143 ELEKTRK MHENDSLER


(f)

tespit

etmek

ve

Elektrik mhendisleri; elektrik sistemleri, motorlar ve donanmlarnn yapm konusunda aratrmalar yrtrler, danmanlk hizmetleri verirler, bunlarn tasarmn yaparlar ve yapmn ynetirler, ayrca bunlarn ileyii, bakm ve onarm konusunda danmanlk hizmetleri verirler ve bu ileri ynetirler, zel malzemelerin, rnlerin ve yntemlerin teknolojik ynleri konusunda alrlar ve danmanlk hizmetleri verirler.

var olan elektrik sistemleri, motorlar ve donanmlarnn bakm ve tamirini organize etmek ve yrtmek;

(g) zel malzemelerin, rnlerin ya da yntemlerin teknolojik ynlerini incelemek ve bunlar iin danmanlk hizmetleri vermek; (h) dier ilgili uzmanlarla teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; (i) bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

Kapsanan grevler unlardr: (j) (a) Elektrik enerjisi retimi, nakli ve datm iin sistemler konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bu sistemlerin tasarmn yapmak; (b) elektrik motorlar, elektriksel eki ve dier donanmlar ile elektrikli ev aletleri konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; (c) sanayi binalar ile dier binalardaki ve objelerdeki elektrik tesisat ve uygulanmasn belirlemek, gerekiyorsa iin bir ksmn ynetmek; elektrik retim ve datm sistemleri, motorlar ve donanmlarnn etkin ileyiini ve gvenliini salamak iin kontrol standartlar ve ilemlerini kurmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mhendis, elektrik Mhendis, elektrik /elektrik enerjisi retimi Mhendis, elektrik / elektromekanik donanm Teknolog, mhendislik/elektrik

2144 ELEKTRONK VE MHENDSLER

LETM

(d)

Elektronik ve iletiim mhendisleri; elektronik sistem ve donanmlarn inas konusunda aratrmalar yrtrler, danmanlk hizmetleri verirler, bunlarn tasarmn yaparlar ve yapm, ileyii, bakm ve onarmn ynetirler ve bu konularda danmanlk hizmetleri verirler ya da zel malzemelerin, rnlerin veya yntemlerin teknolojik ynleri konusunda alrlar ve danmanlk hizmetleri verirler.

(g)

dier ilgili uzmanlarla teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; ve raporlar

(h) bilimsel makale hazrlamak; (i) (j)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Bilgisayar veya iletiim tehizatlar gibi elektronik aygt, sistem, motor ve tehizatlar konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; retim veya montaj yntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarn belirlemek, elektronik veya iletiim rnleri ile sistemlerinin retimini ya da montajn ynetmek; Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mhendis, elektronik Mhendis, iletiim Mhendis, iletiim/radyo Teknolog, mhendislik/elektronik Teknolog, mhendislik/iletiim

(a)

(b)

2145 MAKNE MHENDSLER (c) elektronik sistemlerin, motorlarn ve donanmlarn etkin ileyiini ve gvenliini salamak iin kontrol standartlar ile ilemlerini kurmak; (d) kusurlu yerleri dzeltmek; tespit etmek ve

(e) var olan elektronik sistem, motor ve donanmlarn bakm ve onarmn organize etmek ve ynetmek; (f) zel malzemelerin, rnlerin veya yntemlerin teknolojik ynlerini incelemek ve bunlar iin danmanlk hizmetleri vermek;

Makine mhendisleri; motorlu aralar, makineler ile sanayi tesisleri, donanm ve sistemlerinin retimi konusunda aratrmalar yrtrler ve danmanlk hizmetleri verirler, ayrca bunlarn tasarmn yaparlar, yapmn ynetirler, ileyi, tamir ve bakmlar konusunda danmanlk hizmetleri verirler ve bu ileri ynetirler ya da zel malzemelerin, rnlerin veya yntemlerin teknolojik ynleri konusunda alrlar ve danmanlk hizmetleri verirler. Kapsanan grevler unlardr:

(a) malat, madencilik, inaat, tarmsal alma ve dier endstriyel amalar iin makineler ve aletler konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; (b) demiryolu lokomotifleri, karayolu tatlar veya hava tatlarnn itici kuvveti iin ya da endstriyel veya dier makinelerin iletilmesi iin kullanlan buharl, iten yanmal ve dier elektriksiz motorlar ile makineler konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; (c) gemilerin itici kuvvet sistemleri, enerji santral, stma ve havalandrma sistemleri, dmen donanm, pompalar ve dier mekanik donanmlar konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; (d) gemilerin tekne ksm ve st yaplar ile dier gemiler hakknda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; hava tatlar iin uak gvdesi, ini takmlar ve dier donanmlarn tasarmn yapmak ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek; karayolu tatlarnn gvdeleri, sspansiyon sistemleri, frenler ve dier paralar hakknda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak;

(h) nkleer enerji retimi, kontrol ve kullanm iin mekanik tesis ve donanm konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; (i) kelime ilemci, bilgisayar, kamera, projektr ve hassas aletler gibi cihazlar ya da rnlerin elektriksiz ksmlar konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlarn tasarmn yapmak; tarmsal vb. amal makineler, makine paralar, aletler, motorlar, cihazlar ile sanayi tesis, donanm veya sistemlerinin retim veya montaj yntemleri ile almasn belirlemek ve kontrol etmek;

(j)

(k) makinelerin, makine paralarnn, aletlerin, motorlarn, cihazlarn, sanayi tesis, donanm veya sistemlerinin etkin ileyiini ve gvenliini salamak iin kontrol standartlar ve ilemlerini kurmak; (l) kusurlu yerleri dzeltmek; tespit etmek ve

(e)

(f)

(m) var olan makinelerin, makine paralarnn, aletlerin, motorlarn, cihazlarn, sanayi tesis, donanm veya sistemlerinin bakm ve onarmn organize etmek ve bu ileri ynetmek; (n) zel malzemelerin, rnlerin veya yntemlerin teknolojik ynlerini incelemek ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek;

(g) stma, havalandrma ve soutma sistemleri ile donanmlar hakknda danmanlk hizmetleri vermek ve tasarmn yapmak;

(o) dier ilgili uzmanlarla teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; (p) bilimsel makale hazrlamak; (r) ve raporlar

ilgili dier grevleri yapmak;

(s) dier alanlar denetlemek.


Burada snflandrlan mesleklere rnekler:

Kimya mhendisleri; ticari-lekli kimyasal yntemler ile ham petrol, petrol trevleri, yiyecek ve iecek rnleri, ilalar veya sentetik malzemeler gibi eitli maddelerin retimleri konusunda aratrmalar yrtrler ve danmanlk hizmetleri verirler, bu iler ile sanayi tesislerinin bakm ve onarmn ynetirler, ayrca zel malzemelerin, rnlerin veya yntemlerin teknolojik ynleri konusunda alrlar ve danmanlk hizmetleri verirler.

Mhendis, havaclk Mhendis, denizcilik Mhendis, makine Mhendis, makine/tarm Mhendis, nkleer g Teknolog, mhendislik /makine

Kapsanan grevler unlardr: Ham petrol, dier svlar veya gazlar rafine etmek iin ve petrol trevleri, patlayclar, gda ve iecek rnleri, ilalar veya sentetik malzemeler gibi maddeleri retmek iin ticari-lekli kimyasal ilemler konusunda aratrmalar yrtmek, danmanlk hizmetleri vermek ve bu yntemleri gelitirmek;

(a)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mhendis, gemi - 3141

(b) kimyasal imalat tesisleri inaat ile ilgili aamalar belirlemek; (c) retim yntemleri, malzemeler ve kalite standartlarn belirlemek ve belirlenen talimatlara uygunluu salamak; 2146 KMYA MHENDSLER retim ilerinin gvenlii ve etkinliini salamak iin kontrol standartlar ve ilemlerini kurmak; tespit etmek ve

(d)

(e) kusurlu yerleri dzeltmek; (f)

var olan donanmn bakm ve onarmn organize etmek ve bu ileri ynetmek;

(g)

zel malzemelerin, rnlerin ya da yntemlerin teknolojik ynlerini incelemek ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek;

(h) dier ilgili uzmanlarla teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; (i) bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

Maden mhendisleri, metalurji mhendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; cevherlerden metallerin ayrtrlmas veya topraktan mineral, su, petrol ya da gaz karlmas ile yeni alamlarn, seramik ve dier malzemelerin gelitirilmesine ynelik ticari lekli yntemler tasarlar, gelitirir ve bu konudaki aratrmalar yrtrler ya da zel malzemelerin, rnlerin veya ilemlerin teknolojik ynleri konusunda alrlar ve danmanlk hizmetleri verirler.

(j)

ilgili dier grevleri yapmak; Kapsanan grevler unlardr:

(k) dier alanlar denetlemek.


(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mhendis, kimya Mhendis, kimyasal yntemler Mhendis, kimya/petrol ve doal gaz Teknolog, yiyecek ve iecek Teknolog, akaryakt

Maden, petrol, gaz ve su karmnn mhendislik ynleri ile ilgili yeni veya gncelletirilmi yntemler konusunda aratrmalar yrtmek, danmanlk hizmetleri vermek, bunlar tasarlamak ve gelitirmek;

(b) madencilii daha verimli hale getirecek yntemlerle, kullanlacak makinelerin tiplerini belirlemek, maden kuyularnn ve tnellerinin plann yapmak ve inaatn ynetmek; (c) sondaj alann belirlemek ve kuyulardan su, petrol veya gaz akn kontrol edecek yntemleri planlamak; suyun, petroln ya da gazn depolanmas, ilk ilemi ve nakliyesini planlamak ve ynetmek;

2147 MADEN MHENDSLER, METALURJ MHENDSLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(d)

(e) gvenlik standartlar ve ilemleri ile zellikle yeraltnda ilk-yardm tesislerini kurmak;

(f)

aratrmalar yrtmek, cevherlerden metalleri ayrtrma yntemlerini gelitirmek ve uygulamalara danmanlk etmek; metallerin ve alamlarn zelliklerini incelemek, yeni alamlar gelitirmek, metal ve alamlarn imalat ile ilemlerinin teknik ynlerine danmanlk hizmetleri vermek ve bu ileri denetlemek; zel malzemelerin veya yntemlerin teknolojik ynlerini incelemek ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek; dier ilgili uzmanlarla, zellikle jeolog ve jeofizikilerle teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

2148

HARTACILAR VE HARTA MHENDSLER

(g)

(h)

Haritaclar ve harita mhendisleri; kara, deniz, yeralt alanlar ve gk cisimlerinin doal ve yapay ekillerini ve snrlarnn tam yerini belirlemek iin aratrma yntemleri ve teknikleri kullanrlar, ayrca dijital, grafik ve resimli gsterimler hazrlar veya yenilerler.

Kapsanan grevler unlardr: Harita yapm, inaat ileri ya da zel mlkiyet snrlarnn oluturulmas gibi eitli amalar iin yer yzeyini incelemek, lmek ve tanmlamak; madenleri aramak, yeralt yzeylerini resmetmek, eitli yer ekillerinin tam yerlerini belirlemek, madenlerin ynn ve miktarn gsteren grafikler ve haritalar yapmak; deniz, nehir ve gl yataklarnn haritasn karmak, sualt yzeylerini resmetmek, eitli yer ekillerinin tam yerlerini belirlemek, zellikle ulam yaplabilen sularn ve kanallarn saptanmas ve deniz yaplarnn inaatnn planlanmasnda kullanlacak grafikleri ve haritalar yapmak;

(i)

(a)

(j)

(b)

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek.


(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mhendis, maden Mhendis, maden/kmr Mhendis, maden/metal Mhendis, maden/petrol ve doal gaz Metalurji mhendisi, cevher karm Teknolog, cevher karm

(d) havadan fotoraf ekerek harita yapmn planlamak ve yrtmek; (e) topografik harita ve grafikler ile hizmete zel ve konu ile ilgili dier haritalarn hazrlanmas ve

yenilenmesi iin havadan ekilmi fotoraflar ve dierlerini, uzaktan alglama ve aratrma verilerini analiz etmek; harita yapmnn teknik, estetik ve ekonomik ynlerini incelemek ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek;

(f)

2149 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI MMARLAR, MHENDSLER (ZRAAT MHENDSLER, EVRE MHENDSLER, GIDA MHENDSLER, GENETK MHENDSLER VB.) VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(g) ilgili dier uzmanlarla teknik irtibat ve fikir alveriini srdrmek; (h) bilimsel makale hazrlamak; (i) (j) ve raporlar

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Bu birim grup, Grup 214 Mimarlar, mhendisler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam mimarlar, mhendisler (ziraat mhendisleri, evre mhendisleri, gda mhendisleri, genetik mhendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek mensuplarn kapsamaktadr.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Haritac Harita mhendisi, havadan Harita mhendisi, hidrografik Harita mhendisi, arazi Harita mhendisi, madencilik

rnein, retim etkinlii ve i organizasyonuna ynelik yntemler konusundaki aratrmalarn yrtlmesi ve danmanlk hizmetleri verilmesi ya da bu ilemlerin gelitirilmesi ile uraanlarn, ayrca miktar aratrmas yapanlarn, zel malzemelerin, rnlerin ve imalat ilemlerinin teknolojik ynlerini inceleyenlerin ve bu konularda danmanlk hizmetleri verenlerin burada snflandrlmas gerekir.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Harita mhendisi, denizcilik - 3115 Harita mhendisi, miktar - 2149

Kapsanan grevler unlardr: Ynetici ve denetleyici personel ile fikir alveriinde bulunmak, planlama ve retim yntemleri konusunda danmanlk hizmetleri vermek;

(a)

(b) ynetici ve denetleyici personel ile fikir alveriinde bulunmak, personel, malzeme ve donanmlarn etkin, gvenli ve ekonomik

kullanmn konusunda vernek;

salayan yntemler danmanlk hizmetleri

(c) alma yntemi ve yaplan ilemlerin sras ile ilgili nerilerde bulunmak ve bunlarn yrtlmesini denetlemek; (d) alma organizasyonuna ait zaman ve hareket ile ilgili konular denetlemek ve nerilerde bulunmak, fabrika ya da tesislerin en etkin bir ekilde planlanmas konusunda danmanlk hizmetleri vermek; muhtemel tehlikeleri belirlemek, gvenlik ilemleri ve aralarn kullanma sunmak; mimari ve inaat projeleri iin maliyet ve miktar tahminlerini hazrlamak ve doruluunu gzlemlemek;

(h) cam, seramik, tekstil, deri rnleri, aa ve basm ile ilgili zel imalat yntemlerinin teknolojik ynlerini incelemek ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek; (i) bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(j)

ilgili dier grevleri yapmak;

(e)

(k) dier alanlar denetlemek.

(f)

(g)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mhendis, endstriyel etkinlik Mhendis, retim Mhendis, zaman ve hareket incelemesi Aratrmac, miktar Teknolog, tekstil

ALT ANA GRUP 22 YAAM BLMLER VE SALIK LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Yaam bilimleri ve salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; biyoloji, zooloji, botanik, ekoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, eczaclk, tarm ve tp gibi alanlarla ilgili aratrmalar yrtr, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ya da bilimsel bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Belirli organ, doku, hcre ve mikro organizmalar da dahil btn insan, hayvan ve bitkiler, bunlara etki eden evresel faktrler, ila ve dier etmenler zerinde yaplan almalarn yrtlmesi, bu almalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin oaltlmas, kullanlmas veya bunlar zerine danmanlk hizmetleri verilmesi; insan, hayvan ve bitki hastalklarnn incelenmesi, nleyici, iyiletirici ve bakma ynelik nlemler konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi ve bunlarn uygulanmas ya da salk hizmetlerinin artrlmas; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanan mesleklerin bir ksmnn Alt ana grup 32 Yaam bilimleri ve salk ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu durum, zellikle Grup 223 Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflanan meslekler iin sz konusudur.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

221

Yaam bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

222

Salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar (hemirelik hari)

223

Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

GRUP 221 YAAM BLMLER LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Yaam bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; biyoloji, mikrobiyoloji, botanik, zooloji, ekoloji, anatomi, bakteriyoloji, biyokimya, fizyoloji, hcre bilimi, genetik, tarm, patoloji ve eczaclk gibi alanlarda aratrma yapar, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler ya da bilimsel bilgileri uygularlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Belirli organ, doku, hcre ve mikroorganizmalar da dahil btn insan, hayvan ve bitkiler, bunlara etki eden evresel faktrler, ila ve dier etmenler zerinde yaplan almalarn yrtlmesi ve bilimsel bilgilerin elde edilmesi; tarm, eczaclk ve dier endstriler ya da tp gibi alanlarda bu bilgilerin uygulanmas veya ilgili nerilerde bulunulmas; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de bu grevlere dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2211

Biyologlar, botanikiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2212

Farmakologlar, mensuplar

patologlar

ve

ilgili

profesyonel

meslek

2213

Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2211 BYOLOGLAR, BOTANKLER, ZOOLOGLAR VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(a) Kendi alanlarnda aratrma yapmak, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek; insan, hayvan, bcek ya da bitki rneklerini tanmlayarak ve snflayarak yaamn tm biimleri ile ilgili alan ve laboratuvar deneylerini yrtmek, bunlarn kkenleri, geliimleri, kimyasal ve fiziksel formlar, yaplar, bileimleri, yaam ve reme yntemlerini incelemek; bakteri veya virsler gibi mikroorganizmalarn yaps, geliimi ve zellikleri ile ilgili almalar yapmak ve deneyleri yrtmek;

(b)

Biyologlar, botanikiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; zellikle tp ve tarm olmak zere biyoloji, mikrobiyoloji, bakteriyoloji, hcre bilimi, genetik, zooloji, botanik ve ekoloji gibi alanlarda aratrmalar yrtr, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve bilimsel bilgileri uygularlar.
(c)

Kapsanan grevler unlardr:

(d) insan, hayvan veya bitkilerdeki kaltmsal zelliklerin kkeni, geliimi

ve aktarmn ieren faktrler ile ilgili deneyleri yrtmek; (e) bitkiler aleminin tm yaam formlarn incelemek, tarm ve tp gibi alanlarda bu bilgilerin pratik uygulamalarn gelitirmek, (f) hayvanlarn tm formlarn incelemek, tarm ve tp gibi alanlarda bu bilgilerin pratik uygulamalarn gelitirmek,

evrebilimci (ekolog) Mikrobiyolog Zoolog

2212 FARMAKOLOGLAR, PATOLOGLAR VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(g) canl hcrelerin yaps ve ilevleri ile normal ya da anormal hcreler zerinde fiziksel ve kimyasal faktrlerin etkilerini incelemek ve konu ile ilgili deneyleri yrtmek; hayvan ve bitki yaamlar arasndaki ilikiler ile bunlar etkileyen evresel faktrleri incelemek ve ilgili bilim dallar iin mesleki danmanlk hizmetleri vermek; kendi alanlarndaki bilgilerin, endstriyel, tp ve dier uygulamalarn gelitirmek; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(h)

Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; tp, tarm ve sanayi gibi alanlarda, anatomi, biyokimya, biyofizik, fizyoloji, patoloji veya eczaclk ile ilgili aratrmalar yrtr, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve bilimsel bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kendi alanlarndaki aratrmalar yapmak, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek; (b) canl organizmalarn biimi, yaps ve dier anatomik zellikleri ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak; (c) canl organizmalarn kimyasal bileimi ve ilevleri ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak; (d) insan, hayvan ve bitkilerin organ, doku, hcre, salg ve sistemlerinin normal, anormal ya da istisnai durumlardaki ileyileri ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak;

(i)

(j)

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Bakteriyolog Biyolog Botaniki

mesleklere

(e)

insan, hayvan veya bitki hastalklar ile yapsal bozukluklarnn doas, sebepleri ve geliimi ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak; insan ve hayvanlarn doku, organ ve fizyolojik ileyileri zerinde ila ve dier maddelerin etkileri ile ilgili incelemeler ve deneyler yapmak, yeni ilalar gelitirmek ya da mevcut olanlar iyiletirmek;

Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; tarmsal rn ve hayvansal iftilik ile ilgili aratrma yapar, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve bilimsel bilgileri uygularlar.

(f)

Kapsanan grevler unlardr: Tarla rnleri ve otlaklar konusunda aratrma yapmak, yeni yetitirme yntemleri gelitirmek;

(a)

(g) kendi alanlarndaki bilgilerin, endstriyel, tp ve dier uygulamalarn gelitirmek; (h) bilimsel makale hazrlamak; (i) (j) ve raporlar

(b) bahe rnleri konusunda aratrma yapmak, yeni yetitirme yntemleri gelitirmek; (c) hayvan yetitiricilii konusunda aratrma yapmak, yeni besleme yntemleri gelitirmek; (d) aa oaltm ve retimi konusunda aratrma yapmak ve yeni yntemler gelitirmek, ormanlk alanlarn aalandrlmas ve kullanmn planlamak ve ynetmek; topran zellikleri, kullanm kapasitesi ve verimliliini aratrmak, tarm, bahecilik ve ormanclk uygulamalarnn gelitirilmesine ynelik eitli bulular kullanmak; vahi yaamn korunmasna ynelik aratrmalar yapmak ve yeni yntemler gelitirmek;

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Anatomi uzman Biyokimyac Biyofiziki Patolog Farmakolog Fizyolog 2213 AGRONOMSTLER PROFESYONEL MENSUPLARI

mesleklere

(e)

VE

LGL MESLEK

(f)

(g) otlaklarn ekonomik kullanmna ynelik aratrmalar yapmak ve yeni yntemler gelitirmek;

(h) bilimsel makale hazrlamak;

ve

raporlar

(i)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(j)

Burada snflandrlan rnekler: Agronomist Hayvan bilimci Orman bilimci Bahe bitkileri uzman (horticulturist) Toprak bilimci

mesleklere

GRUP 222
SALIK LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI (HEMRELK HAR)

Salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar (hemirelik hari); tp, di hekimlii, veterinerlik, eczaclk ve salk hizmetlerinin yaygnlatrlmas konularnda aratrma yapar, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve bilimsel bilgileri uygularlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: nsan ve hayvanlara ait vcut bozukluklar, hastalklar ve bunlarn iyiletirilmesi konusundaki almalarn yrtlmesi ve bilimsel bilgilerin elde edilmesi; nleyici ve iyiletirici tedbirler konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi, bunlarn uygulanmas ya da salk hizmetlerinin yaygnlatrlmas; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2221

Tp doktorlar

2222

Di hekimleri

2223

Veterinerler

2224

Eczaclar

2229

Baka yerde snflandrlmam salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar (hemirelik hari)

2221 TIP DOKTORLARI (f) Tp doktorlar; nleyici ya da iyiletirici tedbirler konusunda aratrma yapar, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve bunlar uygularlar. toplum salnn korunmasna ynelik kanun ve kurallarn gelitirilmesi ve oluturulmasna katlmak; ve raporlar

(g) bilimsel makale hazrlamak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) nsanlarn vcut bozukluklar ve hastalklar ile bunlar nleyici ya da iyiletirici tedbirler zerinde aratrma yapmak; (b) tbbi incelemeler yapmak tehislerde bulunmak; ve

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler:

Doktor, tp Gz hastalklar uzman


(oftalmolog) Hekim Ruh hastalklar uzman (psikiyatrist) Cerrah

(c) tehis edilmi hastalk, vcut bozukluklar veya yaralar iin ila vermek ve bunlar tedavi etmek; (d) belirli tipteki hastalk, vcut bozukluklar veya yaralar ila ya da ameliyatla tedavi etmek;

2222 D HEKMLER (e) nleyici tbbi (ilala tedavi) yntemler ya da tedaviler konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlar uygulamak;

Di hekimleri; di hekimlii alannda aratrma yapar, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve tbbi bilgileri uygularlar.

2223 VETERNERLER

Kapsanan grevler unlardr: (a) Di bozukluklar ve hastalklar ile nleyici veya tedavi edici yntemler konusunda aratrma yapmak; (b) di hastalklarn tehis etmek ve bu konuda danmanlk hizmetleri vermek; belirli tipteki di ve az hastalklar ya da bozukluklar iin cerrahi, ila ya da dier tedavi yntemlerini uygulamak;

Veterinerler; veterinerlik alannda aratrma yapar, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve tbbi bilgileri uygularlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Aratrma yapmak, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek, (b) hayvanlara ait hastalk ya da yaralar incelemek ve bunlar tehis etmek; (c) cerrahi veya ilala yaplan tedavileri uygulamak; (d) st hayvanlar ve dierlerine testler uygulamak ve bunlar hastalklara kar alamak; (e) hayvanlarn bakm ve beslenmesi konusunda danmanlk hizmetleri vermek; tamam ya da bir ksm hayvanlardan elde edilen ham maddeler ile yaplan, insan tketimine ynelik gdalarn kalite, saflk ve gvenirliini denetlemek;

(c)

(d) az sal ve di bakm ile ilgili standartlar korumak ve gelitirmek amacyla kamuya ynelik almalara katlmak; (e) bilimsel makale hazrlamak; (f) ve raporlar

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.


(f)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Di hekimi Di hekimi, pedodonti Cerrah, az/di hekimlii

(g) hayvan sal ile ilgili epidemik (salgn hastalklarla ilgili), radyolojik ve dier kontrollere yardmc olmak;

(h) bilimsel makale hazrlamak; (i)

ve

raporlar

(c) hastanelerde ilalar hazrlamak ya da eczanelerde bunlarn satn yapmak; (d) zellikle uyuturucu, zehir ve alkanlk yapan ilalar ile ilgili kaytlar tutmak; (e) zelliklerini, saflk ve tesir derecesini belirlemek amacyla ilalar test etmek; (f) kontrol ve dzenlemelerin gelimesine katkda bulunmak; ve raporlar

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(j)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Veteriner Veteriner, epidemiyoloji (salgn hastalklar)

(g) bilimsel makale hazrlamak; 2224 ECZACILAR


(h)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Eczaclar; ilalar hazrlayarak ve satarak eczaclk ile ilgili kavram ve kuramlar uygularlar.

(i)

Kapsanan grevler unlardr: Tp, di hekimlii ve veterinerlik pratisyenlerinin reeteleri ya da gelitirilmi formlleri dorultusunda ilalar hazrlamak ve hazrlann ynetmek; nerilen dozajn almamas ve hasta ya da ilac isteyen kii tarafndan kullanm talimatlarnn tam olarak anlalmasn salamak amacyla reeteleri kontrol etmek ve mmkn ila uyumsuzluklar konusunda danmanlk hizmetleri vermek;

Burada snflandrlan rnekler: Eczac

mesleklere

(a)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kimyager, eczaclk - 2113

(b)

2229 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI SALIK LE LGL PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI (HEMRELK HAR)

Bu birim grup, Grup 222 Salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar (hemsirelik hari) iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplarn (hemirelik hari) kapsamaktadr.

GRUP 223 HEMRELK VE EBELK LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; bebeklerin doumu, hasta, yaral ve sakatlar ile anne ve yeni domu bebeklerin bakm konularndaki tbbi kavram ve ilkeleri uygularlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: nleyici ve tedavi edici tedbirlerin uygulanmasnda tp doktorlarna yardm edilmesi ve onlar bulunmadnda acil vakalara mdahale edilmesi; hasta, yaral, fiziksel ve zihinsel zrller ile bakma muhta olan dier kiilere profesyonel hemirelik hizmetlerinin sunulmas, danmanlk hizmetlerinin salanmas ve yardmc bakm personelinin idare edilmesi; doum yaptrlmas veya douma yardmc olunmas ile annelerin bebek bakm konusunda eitilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bu grevlerin gerektirdii sorumluluk derecesine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak burada tanmlanan mesleklerin bir ksmnn ya da hepsinin Grup 323 Hemsirelik ve ebelik ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

2230

Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2230 HEMRELK

VE

EBELK

LE

LGL PROFESYONEL MESLEK

MENSUPLARI Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; tp doktorlarna grevlerinde yardmc olur, doktor bulunmadnda acil vakalara mdahale eder, hasta, yaral, fiziksel ve zihinsel zrller ile bakma muhta olan dier kiilere profesyonel hemirelik hizmetleri sunar, doum yaptrr veya douma yardmc olur, doum ncesi ve sonras bakm yapar, ebeveynleri bebek bakm konusunda eitirler.

(f)

zihinsel ve fiziksel zrl hastalar sosyal uyum, geliim ve eitimleri ile ilgili tedavilere hazrlamak; hastalara kendi evlerinde profesyonel hemirelik hizmetleri vermek;

(g)

(h) kamuya ait bir yerde ya da bir i yerinde profesyonel hemirelik, bakm ve danmanlk hizmetleri vermek; (i) okullar ve endstriyel kurulular ile dier kurululara danmanlk hizmetleri verme konusunda uzmanlamak; gebelik esnasnda hamile annelerin genel salklarn ve gelimelerini kontrol etmek, profesyonel danmanlk ve bakm hizmetleri vermek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Hastane, klinik veya dier kurulularda, hasta, yaral, zrl ve dier kiiler ile yeni domu bebeklere ve annelerine hem iyiletirici hemde nleyici tedbirler olarak profesyonel hemirelik ve tedavi hizmetleri sunmak; tp doktarlarna grevlerinde yardmc olmak, doktor bulunmadnda acil vakalara mdahale etmek ve ilk yardmda bulunmak;

(j)

(b)

(k) normal doumlar yaptrmak ve zor olanlarda doktorlara yardm etmek; (l) annelerin iyilemesi, bebeklerin geliimlerinin kontrol edilmesi ve bebek bakm ile ilgili ebeveynlere eitim verilmesi amacyla doum sonras dnemde annelerle ilgilenmek; doum kontrol yntemleri ile ilgili danmanlk hizmetleri vermek ve bunlar uygulamak;

(c) ila vermek, pansuman yapmak ve doktorlarn belirttii dier tedavi yntemlerini uygulamak; (d) ameliyat odasndaki bakm ve dier iler ile ilgili personelin almasn denetlemek ve koordine etmek, ayrca ameliyat esnasnda cerrahlara yardm etmek; (e) zihinsel zrl hastalar fiziksel ve psikolojik tedavilerine hazrlamak;
(m)

(n) ilgili dier grevleri yapmak; (o) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bahemire Ebe, profesyonel Hemire, profesyonel Rahibe, hemirelik/profesyonel

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Hasta bakc, hemirelik/hastane 5132 Ebe, yardmc - 3232 Hemire, yardmc - 3231

ALT ANA GRUP 23 ETM BLMLER LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Eitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; farkl eitim dzeylerinde bir ya da birden fazla bilime ait kuram ve uygulamalar retir, kendi bilimlerine ait kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemler konusunda aratrma yapar ve bunlar gelitirir, bilimsel makale ve kitaplar hazrlarlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Belirli bir eitim dzeyindeki, zel dersler de dahil, snf, kurs ya da bire bir eitimin verildii yerlerde, genel ya da mesleki eitim amal retimin yrtlmesi; yetikinler iin okur yazarlk programlarnn yrtlmesi; zrl kiilerin eitilmesi; mfredat programlarnn tasarlanmas ve dzenlenmesi; retim yntemleri ve yardmlarnn denetlenmesi ve bunlar iin danmanlk hizmetleri verilmesi; okul ve niversitelerde eitim-retim ve ilgili faaliyetlerin organizasyonu ile ilgili kararlarn verilmesi; sanayi ve dier alanlarda uygulanmak zere kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemlerin gelitirilmesi amacyla belirli konularda aratrmalar yaplmas; bilimsel makale ve kitaplarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanan mesleklerin bir ksmnn Alt ana grup 33 Eitim bilimleri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu durum, zellikle Grup 233 lkretim ve ilkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar ve Grup 234 zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflanan meslekler iin sz konusudur.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

231

Yksekokul, niversite ve daha ileri dzeyde eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

232

Ortaretim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

233 lkretim ve ilkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

234

zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

235

Eitim bilimleri ile ilgili dier profesyonel meslek mensuplar

GRUP 231 YKSEKOKUL, NVERSTE VE DAHA LER DZEYDE ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Yksekokul, niversite ve daha ileri dzeyde eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; orta retimin bitiminden sonraki farkl seviyelerde ilgili olduklar konularda eitim-retim verirler, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir ve bu konularda aratrmalar yapar, ayrca bilimsel makale ve kitaplar hazrlarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Mfredat programlarnn tasarlanmas ve dzenlenmesi; kurs, seminer, zel dersler ve konferans verilmesi; niversitelerde eitim-retim ile ilgili faaliyetlerin organizasyonu konusundaki kararlara katlmda bulunulmas; endstri ve dier alanlarda uygulanmak zere kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemlerin gelitirilmesi amacyla belirli konularda aratrmalar yaplmas; bilimsel makale ve kitaplarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

2310

Yksekokul, niversite ve daha ileri dzeyde eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2310 YKSEKOKUL, NVERSTE VE DAHA LER DZEYDE ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(g) endstriyel ve dier alanlarda yaplan uygulamalar iin kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri aratrmak ve gelitirmek; (h) bilimsel kitap ve makale hazrlamak; konferans ve seminerlere katlmak; yksek okul veya niversitelerin blm ve bte ile ilgili ve dier konulardaki politikalarna ilikin kararlarn alnmasnda bulunmak;

Yksekokul, niversite ve daha ileri dzeyde eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; ortaretimin bitiminden sonraki tm seviyelerde eitim verir, aratrmalar yrtr, kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirir, bilimsel makale ve kitaplar hazrlarlar.

(i)

(j)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mfredat program tasarlamak ve dzenlemek, ihtiyalarla uyumlu olacak ekilde alma kurslar hazrlamak; konferans, zel dersler ve seminerler vermek, ayrca laboratuvar deneylerini yrtmek;

(k) tartma gruplar oluturmak gibi ders program dnda kalan faaliyetlere yardmc olmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(l) (b)

(m) dier alanlar denetlemek.

(c) renciler arasnda bamsz dnme ve tartmay tevik etmek; (d) rencilerin deney ve uygulamal almalarn gzlemlemek; snav katlar ile testleri hazrlamak, deerlendirmek ve notlandrmak; lisansst renciler ile dier blm yelerinin aratrmalarn ynlendirmek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, yksek okul retmen, niversite Profesr, yksek okul Profesr, niversite Okutman, niversite

(e)

(f)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Rektr, niversite - 1210

Dekan - 1229

Bakan, yksek okul - 1229

GRUP 232 ORTARETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Ortaretim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; ilkretimin bitimi ile yksek okul veya niversite almalarnn balangcna kadar olan seviyelerin tmnde veya bazlarnda, bir veya daha fazla konuda, mesleki veya eitim amal ders verirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Mfredatn tasarlanmas ve dzenlenmesi; zel dersler de dahil mesleki veya eitim amal bir veya daha fazla konuda kurs verilmesi veya snflarda eitim ve retimin yrtlmesi; yetikinlere ynelik okuryazarlk programlarnn yrtlmesi; okul eitim-retimi ile ilgili faaliyetlerin organizasyonu konusundaki kararlara katlmda bulunulmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

2320

Ortaretim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2320 ORTARETM PROFESYONEL MENSUPLARI

LE

LGL MESLEK

Ortaretim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; ilkretimin bitimi ile yksek okul veya niversite almalarnn balangcna kadar olan seviyelerin tmnde veya bazlarnda, bir veya daha fazla konuda, mesleki veya genel eitim amal ders verirler.

Kapsanan grevler unlardr:

(a)

Mfredat tasarlamak ve dzenlemek, gereksinimlerle uyumlu olacak ekilde mesleki kurslar da dahil eitim ile ilgili alma kurslarn hazrlamak;

(h) tartma gruplar veya hobi klpleri oluturma gibi ders dnda kalan faaliyetleri organize etmek ve bu tr faaliyetlerin yaplmasna yardmc olmak; (i) (j) zel ders vermek; ilgili dier grevleri yapmak;

(b) kendi konularnda ders vermek, rencilerin snf almalarn ve disiplinini denetlemek; (c) altrmalar hazrlamak, rencilere vermek ve dzeltmek; (d) rencilerin baarlarn lmek amacyla snav ve test yapmak ve notlandrmak; (e) rencilerin almalarna ilikin rapor hazrlamak, dier retmenler ve velilerle grmeler yapmak; (f) yetikinlere okuma, yazma ve dier temel konular retmek; ve organizasyon ilgili toplantlara

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, ortaretim retmen, ortaretim/yetikin okuryazarl retmen, ortaretim/mesleki eitim

(g) okulun eitim politikalar ile katlmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Okul mdr, ortaretim - 1229 Mfetti, okul - 2352

GRUP 233 LKRETM VE LKRETM NCES ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

lkretim ve ilkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; ilkretim seviyesindeki eitli konularda eitim-retim verirler ve ilkretim yann altndaki ocuklarn eitim faaliyetlerini organize ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: lkretim seviyesindeki eitli konularda eitimretim programlarnn hazrlanmas ve ders verilmesi; ocuklarn fiziksel, sosyal ve konuma yeteneklerini gelitirmelerini kolaylatracak faaliyetlerin planlanmas ve organize edilmesi; raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanan mesleklerin bir ksmnn veya tamamnn Grup 331 lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar ve Grup 332 lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2331

lkretim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2332

lkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2331 LKRETM LE PROFESYONEL MENSUPLARI

LGL MESLEK

lkretim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; ilkretim seviyesindeki eitli konularda ders verirler.

(b) rencileri eitmek ve baarlarn lmek amacyla testler, projeler ve devler hazrlamak, vermek ve notlandrmak, gerekli olduunda tekrarlayc eitim vermek; (c) rencilerin ders program dnda kalan faaliyetlerini organize etmek ve gzlemlemek; (d) rencilerin kiiliklerini gelitirmelerine yardm etmek, mdr ve velileri ile onlarn geliimlerini grmek;

Kapsanan grevler unlardr: retim programn hazrlamak, ngrlm veya nerilmi mfredat iindeki okuma, yazma, aritmetik gibi alanlarda eitim-retim vermek;

(a)

(e) snfta ve okulun dier yerlerinde rencileri gzlemlemek; (f) rapor hazrlamak;
(a)

Kapsanan grevler unlardr: ocuklarn fiziksel ve sosyal yeteneklerinin geliimini kolaylatrmaya ynelik faaliyetleri planlamak ve organize etmek;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek;

Burada snflandrlan rnekler: retmen, ilkretim

mesleklere

(b) masal anlatma, rol yapma, ark ve iir syleme, gnlk yaamla ilgili konumalar ve tartmalar yoluyla ocuun dil geliimini artrmak; (c) ocuklardaki gelimeleri lmek ve ocuklarn ebeveynleriyle olan sorunlarn zmek amacyla ocuklar gzlemlemek; (d) ocuklarn gvenliini salamak ve aralarndaki anlamazlklar zmek iin ocuklar gzlemlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mdr, ilkretim - 1229 Mfetti, okul - 2352 retmen, ilkretim/yardmc profesyonel - 3310

2332 LKRETM NCES ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI lkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; ilkretim yann altndaki ocuklarn fiziksel, zihinsel ve sosyal gelimesini arttrmaya ve desteklemeye ynelik olarak gruplu veya bireysel oyun ve eitim faaliyetleri organize ederler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, anaokul/profesyonel

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: retmen, anaokul eitimi/ yardmc profesyonel - 3320

GRUP 234 ZEL ETM LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; fiziksel ve zihinsel zrl ocuklara, genlere ve yetikinlere veya bunlarn renme zorluu olanlarna, belli bir seviyede eitim verirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Fiziksel ve zihinsel zrl belli bir gruba veya bunlarn renme zorluu ekenlerine uygun mfredatn hazrlanmas; kabartma bask, dudak okuma ve dier zel yardm ve tekniklerle iitme engelli veya grme zrl kiilere bir veya daha fazla konuda eitim-retim verilmesi; rapor hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanan mesleklerin bir ksmnn veya tamamnn Grup 333 zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr: 2340 zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2340 ZEL ETM PROFESYONEL MENSUPLARI

LE

LGL MESLEK

zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; fiziksel ve zihinsel zrl ocuklara, genlere ve yetikinlere, bunlarn renme zorluu olanlarna, belli bir seviyede eitim verirler.

(a) Gereksinimlerle uyumlu olacak ekilde mfredat tasarlamak ve dzenlemek, dersleri ve faaliyetleri hazrlamak; rencilerin zrlerine ve seviyelerine uygun teknik ve zel aralar (kabartma yaz ve dudak okuma gibi) kullanmay retmek, snf ii almalar denetlemek;

(b)

Kapsanan grevler unlardr:

(c) rencileri, kendilerine gvenlerini kazanmalar konusunda cesaretlendirmek, zrleri ile ortaya kan kstlamalar telafi edecek yntemleri bulmalarna ve uygulamalarna yardm etmek; (d) testleri yapmak, her bir rencinin gelimesini deerlendirmek ve not vermek, rencilerin durumunu ebeveyn, mdr, terapist, sosyolog vb. ile grmek; zel ders vermek; rapor hazrlamak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, rehber/profesyonel retmen, zel eitim/ grme zrller (profesyonel) retmen, zel eitim/ zihinsel zrller (profesyonel)

(e)

(f)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: retmen, rehber / yardmc profesyonel - 3330 retmen, zel eitim / grme zrller (yardmc profesyonel) 3330 retmen, zel eitim / zihinsel zrller(yardmc profesyonel) 3330

GRUP 235 ETM BLMLER LE LGL DER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Eitim bilimleri ile ilgili dier profesyonel meslek mensuplar; retim yntemleri ve aralar konusunda aratrmalar yrtr, danmanlk hizmetleri verir veya bunlar gelitirir, retmenlerin almalarn ve belli bir mfredat programnn uygulanmasndan elde edilen sonular gzden geirir ve inceler, gerekli olursa yaplmas gereken deiikleri ve gelimeleri nerirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Eitim aralar da dahil olmak zere mfredat, eitim-retim yntemleri ve dier eitim uygulamalarndaki son gelimelerle ilgili aratrmalarn yrtlmesi, gerekli deiiklikler ve ilerlemeler konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi; belirli bir mfredat programnn uygulanmasnda retmenlerin almalarnn periyodik denetiminin yaplmas, gerekli olursa yaplmas gereken deiikler ve gelimeler konusunda nerilerde bulunulmas; raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2351

Eitim programlar ve retim yntemleri uzmanlar

2352

Okul mfettileri

2359

Baka yerde snflandrlmam eitim dier profesyonel meslek mensuplar

bilimleri

ile

ilgili

2351

ETM PROGRAMLARI VE RETM YNTEMLER UZMANLARI

(c)

Eitim programlar ve retim yntemleri uzmanlar, eitim yntemleri ve aralar konusunda aratrmalar yrtr, danmanlk hizmetleri verir ve bunlar gelitirirler.

sesli-grsel ve dier eitim-retim aralar ile ilgili aratrmalar yapmak, eitim kurumlarna bunlarn sunumunu planlamak ve organize etmek, ayrca bu konuda danmanlk hizmetleri vermek;

(d) makaleler ve raporlar hazrlamak; (e) ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: Mfredat, eitim-retim yntemleri ve dier eitim uygulamalarndaki son gelimeleri aratrmak, gerekli deiiklikler ve olas gelimeler hakknda danmanlk hizmetleri vermek;

(f)

dier alanlar denetlemek.

(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Danman, eitim yntemleri Mfredat uzman Uzman, eitim-retim aralar

(b) kurslarn kapsam ve snav yntemleri konusunda danmanlk hizmetleri vermek;

2352 OKUL MFETTLER


(d)

ilgili dier grevleri yapmak;

Okul mfettileri, belirli bir mfredat programnn uygulanmas sonucunda elde edilen sonular gzden geirir, retmenlerin almalarn tefti eder ve gerekli deiiklikleri nerirler.

(e) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Mfetti, okul

mesleklere

Kapsanan grevler unlardr: Periyodik olarak okullar denetlemek, mfredat, eitim-retim yntemleri, donanmlar ve dier konularla ilgili sorunlar konusunda idare ve eitim kadrosu ile grmeler yapmak; eitim-retim tekniklerini gzlemlemek, retmenlerin verimlilii ile okul veya rencilerle ilgili elde edilen bilimsel sonular deerlendirmek amacyla snflar ziyaret etmek; Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mdr - 1229

(a)

(b)

2359 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI ETM BLMLER LE LGL DER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(c) mfredat, eitim-retim yntemleri ve dier konulardaki olas deimeler ve gelimeler hakknda rapor hazrlamak ve eitimle ilgili yetkililere nerilerde bulunmak;

Bu birim grup, Grup 235 Eitim bilimleri ile ilgili dier profesyonel meslek mensuplar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam eitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplarn kapsamaktadr.

ALT ANA GRUP 24 DER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Dier profesyonel meslek mensuplar; felsefe, hukuk, psikoloji, politika, ekonomi, tarih, din, dil, sosyoloji, dier sosyal bilimler, sanat ve elence ile ilgili kavram, kuram ve kullanm yntemleri konusunda aratrma yapar ve bunlar gelitirirler, ayrca bilgi yaym ve i organizasyonu ile ilgili bilgileri uygularlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: I organizasyonu ile ilgili kullanm yntemleri ve bilgi yaym konusunda allmas; kanunlarn uygulanmas; gncel ve tarihsel perspektiften, bireysel ve grup davran, dillerin geliimi, ayrca felsefi, politik, ekonomik, adli, sosyal, dini, eitim ve dier retilerle ilgili kavram, kuram, sistem ve organizasyonlar zerinde allmas sonucunda elde edilen bilgilerin oaltlmas, bu konularda danmanlk hizmetleri verilmesi veya uygulanmas; sanat almalarnn tasarlanmas, oluturulmas veya sahneye konulmas; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanan mesleklerin bir ksmnn Alt ana grup 34 Dier yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu durum, zellikle Birim Grup 2446 Sosyal iler ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflanan meslekler iin sz konusudur.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

241

ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

242

Hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

243

Arivciler, ktphaneciler mensuplar

ve

ilgili

profesyonel

meslek

244

Sosyal bilimler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

245

Yazarlar, sanat eseri yapmclar ve gsteri sanatlar

246

Din ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

GRUP 241 LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

I ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; i organizasyonu ile ilgili kullanm yntemleri gelitirir, uygulama yapar veya bu konuda danmanlk hizmetleri verirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Muhasebe hizmetleri, personel politikalar ve meslek rehberlii ile ilgili hizmetlerin verilmesi, planlanmas, yrtlmesi ve bu konularda danmanlk hizmetleri verilmesi; pazarlama, reklamclk, halkla ilikiler, patentlerle ilgili kurallarn uygulanmas veya bir i kurulurken yaplmas gereken ilemler gibi konularda hizmetler verilmesi; ev ekonomisi prensipleri hakknda danmanlk hizmetleri verilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2411

Muhasebeciler

2412

Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensuplar

2419

Baka yerde snflandrlmam i ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2411 MUHASEBECLER

Muhasebeciler; muhasebe konularnda danmanlk hizmetleri verirler, muhasebe hizmetleri ve hesap kontrollerini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: Bte, hesap kontrol ve dier muhasebe politika ve sistemleri hakknda danmanlk hizmetleri vermek, planlar ve dzenlemeler yapmak;

(a)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Muhasebeci, yardmc - 3434 Defter tutanlar - 3433 Bro eleman, muhasebe - 4121

(b) ynetime, hissedarlara, yasal kurululara veya dier organlara sunmak amacyla mali raporlar hazrlamak ve bunlar onaylamak; (c) vergi iadelerini hazrlamak, vergi problemleri hakknda danmanlk hizmetleri vermek ve vergi memurlarndan nce ihtilafl konulara itiraz etmek; (d) kr tahminlerini ve bteyi hazrlamak veya rapor etmek; (e) pheli dolandrclk ve iflas gibi konulara ilikin mali aratrmalar yrtmek; (f) hesaplar kontrol etmek ve kaytlar tutmak;

2412 PERSONEL VE MESLEKLERLE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensuplar; ie alnacak kiilerin seimi veya yetitirilmesi, meslek analizleri ve meslek rehberlii gibi personel politikalar ile ilgili profesyonel i hizmetlerini salarlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) e alnacak kiilerin seilmesi, yerletirilmesi, eitilmesi, tevik edilmesi, cretlendirilmesi ile iiynetim ilikileri veya personel politikasnn dier alanlaryla ilgili personel ileri hakknda danmanlk hizmetleri vermek ve bu ileri yrtmek; alanlar, denetleyiciler ve ynetim ile grmeler de dahil eitli aralarla bir iyerinde yaplan ileri aratrmak ve analizini yapmak, ayrca elde edilen verilerden ayrntl grev, i ve meslek tanmlarn yazmak;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(b)

Burada snflandrlan rnekler: Muhasebeci Muhasebeci, serbest Hesap kontrolr

mesleklere

(c) mesleklerle ilgili bilgi kitapklarn hazrlamak veya meslek snflama sistemleri konusunda almak; (d) personel ynetimi, insangc aratrmas, planlama, eitim veya mesleklerle ilgili bilgi ve meslek rehberlii gibi alanlarda i ve meslek analizleri konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bunlar zerinde almak; bireylere i frsatlar, meslek seimleri ve daha ileri dzeyde eitim ve retim verilmesi gibi konularda aratrma yapmak ve danmanlk hizmetleri vermek;

rnein, pazarlama, reklamclk, halkla ilikiler, patentlerle ilgili kurallarn uygulanmas, bir i kurulurken ve yrtlrken yaplmas gereken ilemler ve ev ekonomisi prensipleri gibi i giriimlerinin eitli ynleri ile ilgili kullanma ynelik yntemlerin aratrlmas, danmanlk hizmetleri verilmesi ve bunlarn uygulanmas ile uraanlarn burada snflandrlmas gerekir.

(e)

Kapsanan grevler unlardr: Belli rn ve hizmetlere ait satlara ilikin aratrmalar yapmak, mevcut seviyesini belirlemek ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek, potansiyel pazarlar ve gelecekteki eilimleri tahmin etmek;

(a)

(f)

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Danman, meslek Analizci, i Analizci, meslek Danman, meslek rehberlii

(b) reklam kampanyalarn planlamak, koordine etmek ve ynetmek veya bunlar iin danmanlk hizmetleri vermek; szkonusu giriim veya iyeri hakknda kamuoyunu bilgilendirmek amacyla halkla ilikiler programlarn incelemek, yrtmek ve bunlar iin danmanlk hizmetleri vermek; patentlerle ilgili danmanlk hizmetleri vermek, tescil iin sunulacak bavurularn hazrlanmasna yardm etmek veya bunlar incelemek, bir patentin tasdik edilmesine ynelik veya kart sebepleri gsteren raporlar yazmak; bir iin kurulmas ve yrtlmesi ile ilgili finans, hukuk, organizasyon,

(c)

2419 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(d)

Bu birim grup, Grup 241 ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam i ile ilgili profesyonel meslek mensuplarn kapsamaktadr.

(e)

pazarlama vb. durumlar konusunda aratrmalar yapmak ve danmanlk hizmetleri vermek; (f) hanehalk rn tketimi veya yeni rnlerin satn arttrma da dahil ailelerin refahn artrma ile ilgili ev ekonomisi ve ynetimi prensipleri konusunda aratrmalar yapmak ve yorumlamak, ayrca danmanlk hizmetleri vermek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Hesap yapmcs, reklam Analizci, piyasa aratrma Ev ekonomisti Bro memuru, halkla ilikiler Patent acentas

(g) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: irket sekreteri - 1231

(h)

GRUP 242 HUKUK LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; hukuki sorunlar hakknda aratrmalar yaparlar, kanun ve tzkleri tasarlarlar, hukuki konulara ilikin sorunlarda mterilere danmanlk hizmetleri verirler, mahkemelerde dava aarlar, dava takibi yaparlar veya hukuki ilere bakanlk ederler ve resmi olarak mahkeme hkmlerini bildirirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Mterilere hukuki danmanlk hizmetleri verilmesi, mteriler adna hukuki ilerin yrtlmesi, gerekli olduunda dava almas; mahkemelerde hukuki ilere bakanlk edilmesi ve resmi olarak mahkeme hkmlerinin bildirilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2421

Avukatlar

2422

Hakimler

2429

Baka yerde snflandrlmam hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2421 AVUKATLAR

(e) delilleri ve bunlarn hukuki anlamlarn aratrmak iin ihtilafl veya rapor edilmi sular incelemek; (f) davac ve davallar iin savunma hazrlamak ve bunlar mahkeme oturumlarnda sunmak;

Avukatlar; mterilere eitli konularda hukuki danmanlk hizmetleri verirler, mahkemelerde dava aarlar, dava takibi yaparlar veya daha yksek mahkemelerde dava almas konusunda davavekillerine veya dier avukatlara yol gsterirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Hukuki kuram ve prensipler ile bunlarn zel kanunlar veya mahkeme hkmleriyle olan ilikileri hakknda aratrmalar yapmak; (b) yasa tasarlar ve mevcut kanunlara dayal hkmet tzklerini hazrlamak; (c) hkmet dahil mterilere eitli konularda hukuki danmanlk hizmetleri vermek ve mteriler adna hukuki ileri yrtmek; (d) hukuki ihtilafl durumlarda anlamann salanmas iin mterilere yardm etmek;

(g) mahkemelerde mterileri temsil etmek veya daha yksek mahkemelerde dava almas konusunda davavekillerine ve dier avukatlara yol gstermek; (h) dava zetlerini almak ve daha yksek mahkemelerde dava amak; (i) ceza davalarnda hkmet adna savc olarak faaliyet gstermek; hukuki dkmanlar dzenlemek;

(j)

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Savunma avukat Davavekili

mesleklere

Davavekili avukat Avukat Savc Hukuk maviri

(f)

dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bro eleman, temlik - 3432 Bro eleman, hukuk - 3432

Burada snflandrlan rnekler: Bahakim Hakim Sulh hakimi

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Katip, mahkeme - 3432

2422 HAKMLER

Hakimler; mahkemelerde davalar dinler ve zmler, jriye kanunlar hakknda bilgi verirler, ayrca verdikleri hkmleri ilan ederler.

2429

BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI HUKUK LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Kapsanan grevler unlardr: (a) Olaylar ve kantlar dinlemek ve tetkik etmek; (b) sorularn prosedre karar vermek; uygunluuna

Bu birim grup, Grup 242 Hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplarn kapsamaktadr.

(c) ilgili taraflarn haklarn ve ykmllklerini belirlemek ve jrinin yer ald davalarda, jriye kanunlar hakknda bilgi vermek; (d) verilen hkmleri ilan etmek; (e) ilgili dier grevleri yapmak;

rnein; dava ama, savunma ve yarglama bakanl yapma dndaki dier hukuki ileri yrtenlerin burada snflandrlmas gerekir.

Byle durumlarda kapsanan grevler unlardr:

(a) Personel, i ve ynetim sorunlar ile ilgili eitli hukuki konularda danmanlk hizmetleri vermek; (b) hukuki dkmanlar ve anlamalar dzenlemek; (c) mal devirlerini dzenlemek; (d) lm sebebinin doal nedenlerden olup olmadn soruturma yoluyla belirlemek;

(e)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(f)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: pheli lm vakalarn tetkik eden memur Hukuk kitaplar yazar (avukat ve hakim hari) Noter

GRUP 243 ARVCLER, MENSUPLARI KTPHANECLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK

Arivciler, ktphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; ariv, ktphane, mze, sanat galerisi ve benzer kurulularn koleksiyonlarn gelitirir ve muhafaza ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Tarihi, kltrel ve sanatsal konulardaki arivlerin ve eserlerin ieriklerinin aratrlmas, deerlerinin belirlenmesi veya gelitirilmesi, ayrca bunlarn dzenlenmesi, gvenliinin ve korunmasnn salanmas; mze, sanat galerisi vb. yerlerde koleksiyonlarn ve sergilerin dzenlenmesi; kaytl ve basl malzemenin sistematik olarak toplanmasnn salanmas ve gelitirilmesi, bunlarn ktphane ve benzer yerlerde kullanclar iin hazr halde tutulmas; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2431

Arivciler ve mze mdrleri

2432 Ktphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar

2431 ARVCLER MDRLER

VE

MZE

(e)

mze ve sanat galerisi koleksiyonlarnn snflama ve kataloglama ilerini ynetmek veya yapmak; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

Arivciler ve mze mdrleri; tarihi, kltrel ve sanatsal konulardaki arivleri ve eserleri aratrr, toplar, bunlarn deerlerini belirlerler, gvenliini ve korunmasn salarlar, mze ve sanat galerilerinde, sergileri organize ederler.

(f)

(g)

ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: Devlet belgeleri, zel belgeler, fotograflar, ses kaytlar ve filmler gibi tarihi anlam ve nemi olan dokmanlar aratrmak, deerlerini belirlemek, gelitirmek, organize etmek ve korumak;

(h) dier alanlar denetlemek.

(a)

Burada snflandrlan rnekler: Arivci Mdr, sanat galerisi Mdr, mze

mesleklere

(b) indeks, bibliyografya, mikrofilm kopyalar ve dier yardmc aralar hazrlamak veya hazrlann ynetmek, bunlar kullanclara hazr hale getirmek; (c) kltrel ve tarihi konulardaki malzeme ve eyalarn kkeni, dalm ve kullanmn aratrmak; (d) mzeler veya sanat galerilerindeki sanatsal, kltrel, bilimsel veya tarihi nemi olan paralarn kolleksiyonlarn dzenlemek, gelitirmek ve muhafaza etmek;

2432 KTPHANECLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Ktphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; kaytl veya basl malzemeleri derler ve dzenlerler, ayrca isteyenlere, talep edildii ekilde bu bilgileri salarlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Kitap, sreli yayn ve dier basl veya sesli-grntl kaytl malzemelerin sistematik olarak toplann organize etmek, gelitirmek ve bunlar muhafaza etmek; (b) temin edilecek kitap ve dier basl veya sesli-grntl kaytl malzemeleri semek ve bunlar hakknda nerilerde bulunmak; (c) ktphane dzenlemek, kataloglamak; malzemelerini snflandrmak ve

konusunda salamak;

bilgi

ve

malzeme

(f)

kullanc ihtiyalarndaki deiikliklere uygun olarak ktphane ve bilgi hizmetleri konusunda aratrmalar ve analizler yapmak, ayrca bu hizmetleri biimlendirmek. ve raporlar

(g) bilimsel makale hazrlamak;

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(d) dn verme sistemlerini ve bilgi alarn dzenlemek ve ynetmek; i ile ilgili kullanclara ve dierlerine, kataloglardan bulma veya ktphane ve bilgi-a sistemlerine ulama

(e)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bilgi bilimci, i hizmetleri Bilgi bilimci, teknik bilgi Ktphaneci

GRUP 244 SOSYAL BLMLER VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Sosyal bilimler ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; felsefe, politika, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, tarih, filoloji, lisan, psikoloji ve dier sosyal bilimler konusunda aratrma yaparlar, bu bilimlerle ilgili kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirirler veya ilgili bilgileri kullanrlar ya da toplumda bireylerin ve ailelerin ihtiyalarn karlamak amacyla sosyal hizmetleri nceden hazrlarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Mevcut ya da ngrlen ekonomik, politik veya sosyal problemlerin zmlerinin belirlenmesi ve uygulanmas; gemi olaylarn ve faaliyetlerin aratrlmas ve zmlenmesi, insan soyunun kkeninin ve geliiminin izlenmesi; dillerin kkeninin ve geliiminin izlenmesi veya tercme edilmesi ve yorumlanmas; bireylerin ve gruplarn zihinsel geliimlerinin ve davranlarnn incelenmesi; sosyal hizmetler verilmesi; bilimsel makale ve raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanan mesleklerin bir ksmnn Grup 346 Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu durum, zellikle Birim Grup 2446 Sosyal ler ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflanan meslekler iin sz konusudur.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

2441

Ekonomistler

2442

Sosyologlar, mensuplar

antropologlar

ve

ilgili

profesyonel

meslek

2443

Filozoflar, tarihiler ve siyasal bilimciler

2444

Filologlar (Dilbilimciler), evirmenler ve mtercimler

2445

Psikologlar

2446

Sosyal iler ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2441 EKONOMSTLER

Ekonomistler; mal, hizmet ve igcnn ulusal ve uluslararas pazarlarda, hareket tarzlarn anlamak ve

tanmlamak iin kullanlan ekonomik kavram, kuram ve kullanma ynelik yntemleri gelitirmek iin aratrmalar yaparlar, ayrca ekonomi politikalarn biimlendirmek, mevcut ya da ngrlen ekonomik problemlerin zmlerini belirlemek iin danmanlk hizmetleri verirler veya bu bilgilerin uygulamasn yaparlar.

Ekonometrist Ekonomist

Kapsanan grevler unlardr: (a) retim ve pazarlama yntemleri, ulusal ve uluslararas ticaret eilimleri, parasal, mali ve fiyat belirleme politikalar, istihdam, gelir, verimlilik ve tketim gibi eitli ekonomik konular incelemek, danmanlk hizmetleri vermek ya da bu konularda almak; ekonomik kuramlar, eitli istatistik ve dier teknikleri kullanarak ekonomik verileri derlemek, zmlemek ve yorumlamak;

2442 SOSYOLOGLAR, ANTROPOLOGLAR VE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensuplar; toplumlarn sosyal yapsn, insanln kkeni ve geliimini, evre koullar ile insan faaliyetleri arasndaki karlkl ilikiyi aratrr ve tanmlarlar, ayrca edinilmi bilgileri, politik kararlara bir temel tekil edecek ekilde olutururlar.

(b)

Kapsanan grevler unlardr: nsan toplumunun kkeni, geliimi, yaps, sosyal modelleri, organizasyonlar ve karlkl ilikileri konularnda aratrma yapmak; deien niteliklerin, sosyal ve kltrel geleneklerin incelenmesi yoluyla insanln kkeni ve geliimini izlemek; mesken, ibadethane, el aletleri, anak mlek, madeni para, silah ya da heykel gibi gemie ait kalntlar inceleyerek insanln geliimini izlemek; fiziksel ve iklimsel incelemek, ekonomik,

(a) (c)

gemiteki ve bugnk ekonomik faktrler ve eilimler ile gelecek iin planlanm olanlarn altnda takip edilecek ekonomik politikalar hakknda danmanlk hizmetleri vermek; ve raporlar

(b)

(d) bilimsel makale hazrlamak;

(c) (e)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(f)

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

(d) blgelerin yaplarn

sosyal ve kltrel faaliyetlerle bu bulgular arasnda iliki kurmak; (e) pazarlarn geliimi ve nfus gruplarna ynelik ekonomik ve sosyal politikalar biimlendirmek iin bu bulgularn uygulanmas konusunda danmanlk hizmetleri vermek; (f) bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

Filozoflar, tarihiler ve siyasal bilimciler; epistemoloji (bilgi bilimi), metafizik veya etik alanlarnda, ounlukla akl yrtme yoluyla alrlar. Sosyal ve ekonomik yaplarn, kltrel ve siyasi kurumlar ile akmlarn geliimini, gemi olaylar ve faaliyetleri aratrr ve tanmlarlar, ayrca edinilmi bilgileri, siyasal ve diplomatik politikalara bir temel tekil edecek ekilde olutururlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) nsann varoluu, deneyimleri, hareket ve davranlarnn nedenleri, ilkeleri ve anlamlarn, ounlukla akl yrtme yoluyla aratrmak, ayrca felsefi kavram ve kuramlar yorumlamak ve gelitirmek; (b) gemi olaylarn orijinal veya gncel kaytlar gibi birinci derecedeki kaynaklar ile arkeolojik veya antropolojik bulgular gibi ikinci derecedeki kaynaklar yorumlamak ve bunlar karlatrmak; ilgili malzemeleri ortaya karmak, onlarn gerek olup olmadn kontrol etmek ve belirli bir dnemin, lkenin veya blgenin tarihini ya da tarihin belirli bir safhasn (rnein, ekonomik, sosyal veya siyasi adan) tanmlamak ve aratrmak; politik felsefe, sistem ve kurumlarn ya da politik davranlarn gemi ve bugnk kuram ve uygulamalar konusunda aratrmalar yapmak;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Antropolog Arkeolog Etnolog (Budun bilimci) Corafyac Sosyolog

(c)

2443 FLOZOFLAR, TARHLER VE SYASAL BLMCLER


(d)

(e) ada siyasi kurumlar izlemek, hkmet ve siyasi parti yetkilileri ve dier ilgili kiilerle grmeler de

dahil, eitli toplamak; (f)

kaynaklardan

veri

hkmet, siyasi partiler veya dier organizasyonlar ve ilgilenen kiiler tarafndan kullanlmak veya yaynlanmak zere bulgular ve sonular ortaya koymak; ve raporlar

Filologlar (Dilbilimciler), evirmenler ve mtercimler; dillerin kkenini, geliimini ve yapsn inceler, bir dilden baka bir dile yazl ya da szl eviri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Eski ve modern dil gruplar arasndaki ilikileri incelemek, kelimeler, dilbilgisi ve dil biimlerinin kkeni ve geliimini aratrmak, ayrca bu bulgular ortaya koymak; dil snflama sistemleri, dilbilgisi kitaplar, szlk vb. benzer malzemeleri hazrlamak ve bunlarla ilgili danmanlk hizmetleri vermek; bir dilden dierine eviri yapmak, kelimenin orijinal anlamnn korunmasn, hukuki, teknik ve bilimsel almalarn doru bir ekilde aktarlmasn, edebi almalarn z ve biiminin mmkn olduu kadar bozulmadan ifade edilmesini salamak;

(g) bilimsel makale hazrlamak;

(h) ilgili dier grevleri yapmak;


(b)

(i)

dier alanlar denetlemek.

(c)

Burada snflandrlan rnekler: Tarihi Filozof (Dnr) Siyaset bilimci

mesleklere

(d) evirinin sratini ve kalitesini artrmak amacyla, bilgisayarlarda vb. aletlerde kullanlmak zere yntemler gelitirmek; zellikle konferanslarda, toplantlarda vb. etkinliklerde bir dilden dierine eviri yapmak; orijinaline sadk kalarak, anlamn tam olarak aktarlmasn salamak; bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(e)

2444

FLOLOGLAR (DLBLMCLER), EVRMENLER VE MTERCMLER

(f)

(g) ilgili dier grevleri yapmak;

(h) dier alanlar denetlemek.

(b) bireylerin dnce ve davran zerinde kaltsal, sosyal, mesleki ve dier faktrlerin etkisini incelemek; (c) bireylere ve gruplara telkinde bulumak ya da bunlarla tedavi edici grmelerde bulunmak, ayrca tedavi srasndaki gelimeleri izlemek; aile yeleri, eitimle ilgili yetkililer ya da iverenlerle gerekli balantlar kurmak, problemlerin mmkn olan zm ve tedavileri konusunda nerilerde bulunmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mtercim Szlk dzenleyici (Lgat) Filolog (dilbilimci) evirmen (Tercman)

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Editr - 2451

(e) zihinsel hastalklar, duygusal ya da kiilik bozukluklarnn tehis, tedavi ve nlenmesinde psikolojik faktrleri incelemek ve ilgili mesleklerdeki kiilerle grmelerde bulunmak; 2445 PSKOLOGLAR (f) Psikologlar; insanlarn bireysel olarak ya da gruplar iindeki zihinsel ilevlerini ve davranlarn aratrr ve incelerler, ayrca kiinin kiisel, sosyal, eitimsel ya da mesleki kimliinin gelitirilmesine ynelik bu bilgileri kullanrlar. bilimsel makale hazrlamak; ve raporlar

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Zeka, yetenek, kabiliyet, potansiyel g v.s. gibi zihinsel, fiziksel ve dier zelliklerin lmne ynelik testleri planlamak ve yapmak, sonular yorumlamak ve deerlendirmek, ayrca danmanlk hizmetleri vermek;

Burada snflandrlan rnekler: Psikolog

mesleklere

(a)

2446 SOSYAL LER PROFESYONEL MENSUPLARI

LE

LGL MESLEK

Sosyal iler ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; mterilerine, zorluklarn stesinden gelebilmeleri ve belli amalar baarabilmeleri iin gereken kaynaklarn bulunmas ve kullanlmas konusunda rehberlik hizmetleri verirler.

olumasn nlemeye ya da sulu kimselerin rehabilitasyonunu salamaya almak; fiziksel ve zihinsel zrllerin toplum iindeki grevlerini yapabilmeleri iin, uygun tedaviyi grmelerine ve yeteneklerini gelitirmelerine yardm etmek; barnma planlamak, salamak; yardm organize hizmetlerini etmek ve

(g)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kiisel ve sosyal problemli bireylere ve ailelere yardm etmek; mterilerin ihtiyalar ile ilgili bilgi toplamak, haklar ve ykmllkleri konusunda danmanlk hizmetleri vermek;

(h)

(b)

(i) (j)

ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(c) mterilerin durumlarn incelemek ve problemlerin zlmesine ilikin alternatif yaklamlar sunmak; (d) mahkemeler ve dier hukuki iler iin dava kaytlar ya da raporlarn derlemek; (e) sosyal yardm hizmetlerini planlamak, deerlendirmek ve gelitirmek; genlik kulpleri, cemiyetler ve benzer organizasyonlarda, sosyal, elence-dinlenme ve eitim ile ilgili faaliyetleri organize etme, denetleme vb. yollarla suun

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sosyal grevli, profesyonel Sosyal grevli, profesyonel / giriim Sosyal yardm uzman, profesyonel

(f)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Sosyal grevli, yardmc profesyonel - 3460 Sosyal grevli, yardmc profesyonel / giriim - 3460 Yardm grevlisi, yardmc profesyonel - 3460

GRUP 245 YAZARLAR, SANAT ESER YAPIMCILARI VE GSTER SANATILARI

Yazarlar, sanat eseri yapmclar ve gsteri sanatlar; edebi, dramatik, mzikal ve dier sanat yaptlarn tasarlar ve meydana getirirler ya da icra ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Edebi eserlerin yazlmas; edebi ve dier sanat yaptlarna deer biilmesi; gncel olaylar hakknda bilgi toplanmas ve onlar hakknda yaz yazlmas; resim, heykel ve oyma ileri yaplmas veya izgi filmlerin hazrlanmas; tablolarn onarlmas; beste yaplmas; dramatik yapmlarda rol yaplmas ya da dans edilmesi veya bu tr yapmlarn ynetilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim guruplarda snflandrlmaktadr: 2451 Yazarlar, gazete yazarlar ve dier yazarlar 2452 Heykeltralar, ressamlar ve ilgili sanatlar

2453

Besteciler, mzisyenler ve arkclar

2454

Koreograflar ve danslar

2455

Film, sahne vb. aktrleri ve ynetmenleri

2451 YAZARLAR, GAZETE YAZARLARI VE DER YAZARLAR

Yazarlar, gazete yazarlar ve dier yazarlar; dramatik tarzda yaynlanmak veya sunulmak zere edebi eserler yazarlar, sanat deeri olan eserlerin ya da edebi nitelikli vb. sanat yaptlarnn deerlerine kymet bierler, haber, hikaye ve yorumlar yazarlar ve basm iin hazrlarlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Dramatik tarzda yaynlamak ya da sunulmak zere edebi yaptlar tasarlamak ve yazmak; (b) metinleri ve senaryolar yazmak ve sahne, film, radyo ve televizyon yapmlar iin programlar hazrlamak;

(i)

basn, radyo, televizyon ve dier medya aralaryla yaynlanmak zere i organizasyonlar ve dier organizasyonlar hakknda kamuya sunulacak malzemeleri semek, birletirmek ve hazrlamak; brorleri, el kitaplarn ve benzer teknik yaynlar tasarlamak ve yazmak;

(j) (c) edebiyat, mzik vb. sanat yaptlarna kymet bimek ve bunlar da dahil sanatsal gsteriler hakknda eletiriler yazmak; (d) gazetelerde ve sreli yaynlarda veya radyo ve televizyonlarda yaynlanmas iin haberleri ve gncel olaylar toplamak, rapor etmek ve yorumlamak; radyo ve televizyon iin kaydedilmi bireysel grmeler dahil basn toplantlarnda ve dier durumlarda politikaclar ve dier kiilerle rportaj yapmak; ba makaleleri yazmak, gazetelerde ve sreli yaynlarda yaynlanmak zere sunulan makaleleri ve dier malzemeleri semek, dzeltmek, dzenlemek ve baslmak zere hazrlamak; kitap eklinde yaynlanmas iin teslim edilmi msveddelere deer bimek, onun hakknda tavsiyelerde bulunmak ve malzemeleri dzeltmek veya dzeltmeleri kontrol etmek; belirli rn veya hizmetlerin satnn artrlmasna ynelik reklam metinleri yazmak;

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek.

(e)

(f)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yazar Reklam metinleri yazan kii, reklamclk Eletirmen Editr Gazeteci (Ba yazar) Yazar, teknik

(g)

2452 HEYKELTRALAR, RESSAMLAR VE LGL SANATILAR

(h)

Heykeltralar, ressamlar ve ilgili sanatlar; heykel, resim, oyma-kabartma ve ilgili teknikleri kullanarak sanatsal almalar yaparlar veya izgi film hazrlarlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Odun, ta, amur veya metal gibi malzemeleri ekillendirerek veya birletirerek temsili veya soyut ekillerde boyutlu ya da kabartma sanat eserleri yapmak; (b) kalem, mrekkep, tebeir, yal boya, sulu boya ya da dier uygulama tekniklerini kullanarak temsili veya soyut ekillerde izim ve resimler yapmak; metal, odun ya da dier malzemeler zerine izim yapmak, oymakabartma ileri yapmak ya da asitle yakarak resim yapmak;

Oymac - asitle yakc, gzel


sanatlar Ressam, portre Restore eden, resim Heykeltra

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Tasarmc, endstriyel rnler 3471

(c)

(d) ou kez karikatr sanatnda, kiileri ve olaylar tasvir etmek iin karikatrler yapmak ve izgi film hazrlamak; (e) kitap, magazin, reklam vb. iin taslak ve resimler yapmak; hasar grm, kirlenmi ve solmu tablolar ve dier sanat eserlerini restore etmek;

2453 BESTECLER, MZSYENLER VE ARKICILAR

(f)

Besteciler, mzisyenler ve arkclar; mzik almalarn besteler ve uyarlarlar, ayrca onlar icra eder veya icra edilmesine katkda bulunurlar.

(g) minyatrleri boyamak; (h) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Beste tasarlamak ve yazmak; (b) belirli enstrman gruplar ve enstrmanlar iin veya istekler dorultusunda mzii uyarlamak veya dzenlemek; (c) enstrmantal gruplar vokalistleri ynetmek; veya

(i)

Burada snflandrlan rnekler: Ressam, ticari Karikatrist

mesleklere

(d) bir solist ya da orkestrann bir yesi olarak bir ya da daha fazla mzik aleti almak; (e) solist olarak veya vokal grubunun bir yesi olarak ark sylemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(a) Aamalar halinde, hareketler ve jestlerle bir hikaye, tema, fikir ya da duyguyu ifade eden danslar tasarlamak ve oluturmak; (b) bir solist olarak, bir partnerle veya dans grubunun bir yesi olarak danslar icra etmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Besteci, mzik ef, orkestra ef, vokal grup Enstrman algcs Orkestra bestecisi arkc, opera

mesleklere Burada snflandrlan rnekler: Koreograf Dans, erkek mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bando efi - 3473 Mzisyen, sokak - 3473 arkc, sokak - 3473

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Dans, gece kulb - 3473

2455 FLM, SAHNE VB. AKTRLER VE YNETMENLER 2454 KOREOGRAFLAR VE DANSILAR Film, sahne vb. aktrleri ve ynetmenleri; sinema filmlerinde, televizyon ya da radyo programlarnda ve sahne gsterilerinde rol yaparlar veya bunlar ynetirler.

Koreograflar ve danslar; danslar tasarlar, oluturur ya da bunlar sahnede icra ederler.

Kapsanan grevler unlardr:

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Rolleri ve rol sralarn renmek, sahne, televizyon, radyo ya da sinema ile ilgili dramatik yapmlardaki rolleri oynamak; dinleyicileri eitmek ya da elendirmek iin sesli olarak hikayeler anlatmak ya da edebi yaptlar okumak; sanatsal yorumu belirlemek iin oyun metinlerini incelemek, rol yapma yntemleri konusunda aktrleri eitmek, aktrlerin seimi ile kostmler, set tasarmlar, ses ve k efektleri ile ilgili son kararlar da dahil, sahne, televizyon, radyo veya sinema ile ilgili dramatik yapmlarn tm aamalarn ynetmek.

(d)

ilgili dier grevleri yapmak;

(e) dier alanlar denetlemek.

(b)

(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Aktr Ynetmen, sinema filmi Ynetmen, sahne Hikaye anlatan kii, radyo ya da televizyon
Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

Palyao - 3474 Organizatr - 1229 Yapmc, tiyatro - 1229 Tiyatro mdr, 1229

GRUP 246 DN LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Din ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; kutsal gelenek, ibadet ve inanlarla ilgili grevleri yrtrler; dini ayinleri dzenler veya ynetirler, iman, ahlk vb. dini konularda otorite grevi stlenirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Kutsal gelenek, ibadet ve inanlarla ilgili grevlerin yrtlmesi; dini hizmetlerin, toplantlarn ve trenlerin ynetilmesi; belirli bir dini organizasyondaki eitli idari ve sosyal grevlerin yaplmas; szkonusu dine uygun olarak manevi ve ahlaki rehberlik hizmetleri verilmesi; dini hutbe ve vaazlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr.

2460

Din ile ilgili profesyonel meslek mensuplar

2460 DN LE LGL PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(e) dini doktrinleri kendi lkesinde ya da yurt dnda yaymak; (f) dini hutbe ve vaazlar hazrlamak;

Din ile ilgili profesyonel meslek mensuplar; kutsal gelenek, ibadet ve inanlarla ilgili grevleri yrtrler; dini ayinleri dzenler veya ynetirler, iman, ahlk vb. dini konularda otorite grevi stlenirler, ilahlara ya da tek bir tanrya adak adarlar.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Kutsal gelenek, ibadet ve inanlarla ilgili grevleri yrtmek;

(a)

(b) dini hizmetleri, toplantlar ve ayinleri ynetmek; (c) dini organizasyonlara ve toplantlara katlmak da dahil, eitli idari ve sosyal grevleri yapmak; szkonusu dine uygun olarak, manevi ve ahlaki rehberlik hizmetleri vermek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Budist rahip mam Papaz, din Kei, profesyonel meslek Rahibe, profesyonel meslek Poojari Rahip Haham

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kei, yardmc profesyonel meslek - 3480

Rahibe,

yardmc meslek - 3480

profesyonel

Vaiz, ilahi (vaaz vermek) - 3480

ANA GRUP 3 YARDIMCI MENSUPLARI PROFESYONEL MESLEK

Yardmc profesyonel meslek mensuplar; bilimsel veya sanatsal kavramlar ile iletme yntemlerinin aratrlmas ve uygulanmas, kamu ve zel sektr dzenlemeleri ile balantl teknik grevleri yerine getirirler ve belli dzeylerde eitim verirler. Bu ana grup iindeki mesleklerin ou, nc ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir. Yardmc profesyonel meslek mensuplar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Fizik bilimleri (mhendislik ve teknoloji alanlar dahil), yaam bilimleri (tbbi meslekler dahil) ile sosyal bilimler alanndaki kavramlarn ve kullanma ynelik yntemlerin aratrlmas ve uygulanmas. Ayrca, ilkokul ya da ilkokul ncesi dzeylerdeki rencilere ve zrllere eitim-retim verilmesi; devlet kanun ve ynetmeliklerinin yrtlmesi de dahil ticari, mali, idari ve sosyal ilerle ilgili eitli teknik hizmetlerin balatlmas ve yrtlmesi; sanatsal ve sportif elencelerle ilgili hizmetlerin verilmesi; din ile ilgili baz grevlerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Yardmc profesyonel meslek mensuplar, st dzey devlet memurlar ve mdrler den veya profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitim-retim gereksinimlerine dayandrlarak burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Ana grup 2 Profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. rnein, bu meslekler zellikle eitim-retim, hemirelik ve sosyal hizmetler ile ilgili meslekler arasnda bulunmaktadr.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt-ana gruplarda snflandrlmaktadr:

31 Fizik ve mhendislik bilimleri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar 32 Yaam bilimleri ve salk ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

33

Eitim bilimleri mensuplar

ile

ilgili

yardmc

profesyonel

meslek

34

Dier yardmc profesyonel meslek mensuplar

ALT-ANA GRUP 31 FZK VE MHENDSLK BLMLER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Fizik ve mhendislik bilimleri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; bilgisayar ve mhendislik bilimleri de dahil fizik bilimi alanndaki kavramlar ile kullanma ynelik yntemlerin uygulanmas ve aratrlmasna ynelik teknik grevleri yaparlar, teknik donanm kontrol eder ve iletirler, gemi ve hava tatlarn kullanrlar, imalat ile dier ilem ve rnlerin emniyeti ile ilgili konular incelerler.

Bu alt-ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Bilgisayar ve mhendislik bilimleri de dahil fizik bilimi alanndaki teknik grevlerin yaplmas; optik, elektronik ve benzeri donanm ve sistemlerin kontrol edilmesi ve kullanlmas; gemi ve hava tatlarnn kullanlmas; yap, donanm, ilem ve rnlerle ilgili emniyet standartlar ve yntemlerinin uygulannn kontrol edilmesi. Bu alt-ana grupta alan kiiler, st dzey devlet memurlar ve mdrler den veya profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. 311 Fizik ve mhendislik bilimleri teknikerleri

312

Bilgisayar ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

313

Optik ve elektronik donanm operatrleri

314

Gemi ve hava tat kontrolrleri ve teknikerleri

315

Emniyet ve kalite kontrolrleri

GRUP 311 FZK VE MHENDSLK BLMLER TEKNKERLER

Fizik ve mhendislik bilimleri teknikerleri; mhendislik, teknik izim veya retim ilemlerinin etkinlii gibi alanlar da dahil, fizik bilimlerine ait kavramlar, ilkeler ve kullanma ynelik yntemlerin aratrlmas ve uygulanmas ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Kimya, fizik, jeoloji, meteoroloji ve astronomi ile mhendislik, teknik izim ve retim ilemlerinin ekonomik etkinlii ile ilgili teknik grevlerin yaplmas. Bu grupta alan kiiler, mdrler veya profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3111 Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri

3112 3113

naat mhendislii teknikerleri Elektrik mhendislii teknikerleri

3114

Elektronik ve iletiim mhendislii teknikerleri

3115

Makine mhendislii teknikerleri

3116

Kimya mhendislii teknikerleri

3117

Maden ve metalurji teknikerleri

3118

Teknik ressamlar

3119

Baka yerde snflandrlmam fizik ve mhendislik bilimleri teknikerleri

3111 KMYA VE FZK TEKNKERLER

BLMLER

Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri; kimya, fizik, jeoloji, jeofizik, meteoroloji ve astronomi bilimlerinde yaplan aratrmalar, ayrca aratrma sonularnn endstriyel, tbbi, askeri ve dier uygulamalarnn geliimi ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) rnek toplamak; deney, test ve analizler iin malzeme ve donanmlar hazrlamak; (b) deney, test tasarlanmasna yardm etmek; ve ve analizlerin yaplmasna

naat mhendislii teknikerleri; inaat mhendislii aratrmalarnn yan sra, su kayna ve kanalizasyon sistemleri, kprler, yollar, barajlar ve havaalanlar da dahil bina ve dier yaplarn tasarm, inas, iletimi, bakm ve onarm ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (c) tariflere gre projeler iin gerekli olan igc ve malzemelerin maliyet ve miktarlarna ilikin ayrntl tahminleri hazrlamak; (d) ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi iin teknik bilgileri kullanmak; (e) aratrma donanmnn bakm onarm ilerini dzenlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak; ve (a) Yap malzemelerinin ve toprak eitlerinin alan ve laboratuar testlerini yapmak; bunlara yardm etmek; (b) binalarn ve dier yaplarn inas ile alan incelemesi ve ilgili raporlarn hazrlanmasna ynelik teknik destek salamak; (c) pln ayrntlarna uyulmasn, kullanlan malzeme ve yaplan iin istenilen standartlarda olmasn salamak amacyla, yap mimarlar ve inaat mhendislerini inaat antiyesinde temsil etmek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi iin yap ve inaat mhendislii ilkeleri ve uygulamalar ile ilgili teknik bilgileri kullanmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, kimya Teknisyen, jeoloji Teknisyen, meteoroloji Teknisyen, fizik

(d)

(e) tariflere gre projeler iin gerekli olan igc ve malzemelerin maliyet ve miktarlar ile ilgili ayrntl tahminlerin hazrlanmasna yardm etmek; (f) bakm ve onarm ilerini dzenlemek;

3112 NAAT MHENDSL TEKNKERLER

(g) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(h)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: antiye efi Teknisyen, mhendislik/inaat Teknisyen, inaat alan inceleme

maliyet ve miktarlar ile ilgili ayrntl tahminleri hazrlamak; elektrik sistemleri ile elektrikli tehizatn teknik zelliklerine ve dzenlemelere uygun olarak etkin almasn salamak iin, bu sistem ve tehizatn imalatn, montajn, almasn, bakm ve onarmn teknik olarak denetlemek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi iin elektrik mhendislii ilkeleri ve uygulamalar ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Aratrmac, denizcilik - 3115 Aratrmac, miktar - 2149

(e)

(f)

3113 ELEKTRK MHENDSL TEKNKERLER

(g) dier alanlar denetlemek.

Elektrik mhendislii teknikerleri; elektrik mhendislii aratrmalarnn yan sra, elektrik donanmlar, tesisler ve datm sistemlerinin tasarm, imalat, montaj, inaat, iletimi ile bakm ve onarmyla ilgili teknik grevleri yaparlar. Kapsanan grevler unlardr: (a) Elektrik donanmlar, tesisler ya da test edilen prototiplerin aratrlmas ve geliimi ile ilgili teknik yardm salamak; (b) tariflere gre elektrik tesisatlarnn ve detayl devre planlarnn ozalit basksn izmek ve hazrlamak; (c) tariflere gre imalat ve tesisat iin gerekli olan igc ve malzemelerin

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, mhendislik/elektrik Teknisyen, mhendislik/elektrik (elektrik enerjisi iletimi)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, elektrikli tehizat - 8282 Tamirci, elektrik - 7241

3114 ELEKTRONK VE LETM MHENDSL TEKNKERLER Elektronik ve iletiim mhendislii teknikerleri; elektronik ve iletiim mhendislii aratrmalarnn yan sra, elektronik donanm ile elektronik ve

elektro-mekanik iletiim sistemlerinin tasarm, imalat, montaj, inaat, iletimi, bakm ve onarm ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, mhendislik/ elektronik Teknisyen, mhendislik/iletiim

Kapsanan grevler unlardr: (a) Elektronik ve iletiim donanmnn veya test edilen prototiplerin aratrlmas ya da gelitirilmesiyle ilgili teknik yardm salamak; (b) verilen zelliklere gre, elektronik devre planlarnn ozalit basksn izmek ve hazrlamak; verilen zelliklere gre, elektronik ve iletiim donanmnn imalat ve montaj iin gerekli olan igc ve malzemelerin maliyet ve miktarlar ile ilgili ayrntl tahminleri hazrlamak; elektronik donanm ve iletiim sistemlerinin teknik zelliklerine ve dzenlemelere uygun olarak etkin almasn salamak iin, bu sistem ve donanmn imalatn, montajn, almasn, bakm ve onarmn teknik olarak denetlemek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla elektronik ve iletiim mhendislii ilkeleri ve uygulamalar ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak; ilgili dier grevleri yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, elektronik donanm - 8283 Tamirci, elektronik - 7243 3115 MAKNE MHENDSL TEKNKERLER

(c)

Makine mhendislii teknikerleri; makine mhendislii aratrmalarnn yan sra, makineler ve bunlarla ilgili tesislerin tasarm, imalat, montaj, inaat, iletimi, bakm ve onarm ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr:


(d)

(a)

Makineler ve bunlarla ilgili tesis ve paralarn veya test edilen prototiplerin aratrlmas ve gelitirilmesiyle ilgili teknik yardm salamak;

(e)

(b) verilen zelliklere gre, makineler ve bunlarla ilgili tesis ve paralarn planlarn izmek ve hazrlamak; verilen zelliklere gre imalat ve tesisat iin gerekli olan igc ve malzemelerin maliyet ve miktarlar ile ilgili ayrntl tahminleri hazrlamak; makineler ve bunlarla ilgili tesisat ve paralarn teknik zelliklerine ve dzenlemelere uygun olarak etkin almasn salamak iin, bunlarn

(c)

(f)

(g) dier alanlar denetlemek.


(d)

imalatn, montajn, almasn, bakm ve onarmn teknik olarak denetlemek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla makine mhendislii ilkeleri ve uygulamalar ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak; gemilerin tekneleri, donanm ve kargolar ile ilgili denizcilik almalar iin emniyet standartlar ve ilemlerinin yrtlmesini izlemek ve gelitirmek;

3116 KMYA MHENDSL TEKNKERLER


Kimya mhendislii teknikerleri; kimya mhendislii aratrmalarnn yan sra, kimya tesislerinin tasarm, imalat, inaat, iletimi, bakm ve onarm ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

(e)

(f)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Endstriyel kimyasal ilemlerin, tesis ve donanmn veya test edilen prototiplerin geliimi ve aratrlmasna ynelik teknik yardm salamak; (b) verilen zelliklere gre kimyasal tesis donanmlarnn tasarmn yapmak ve hazrlamak; verilen zelliklere gre imalat ve tesisat iin gerekli olan igc ve malzemelerin maliyet ve miktarlar ile ilgili ayrntl tahminleri hazrlamak; kimyasal tesisin teknik zelliklerine ve dzenlemelere uygun olarak etkin almasn salamak iin, bunlarn imalatn, montajn, almasn, bakm ve onarmn teknik olarak denetlemek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla kimya mhendislii ilkeleri ve uygulamalar ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak;

(g) tersane gemilerinde temizleme, boyama ve onarm personelinin faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, mhendislik/havaclk Teknisyen, mhendislik/deniz Teknisyen, mhendislik/makine Teknisyen, mhendislik/nkleer g

(c)

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, mekanik makineler - 8281 Tamirci, endstriyel makineler 7233
(e)

(f)

belirli malzeme, rn ve ilemlerin teknolojik ynleriyle ilgili teknik yardm salamak; ilgili dier grevleri yapmak;

(g)

(h) dier alanlar denetlemek.

Maden ve metalurji teknikerleri; kat madenler ile petrol ve gaz karmna ynelik ileri yntemlerin gelitirilmesi ile ilgili metalurji aratrmalarnn yan sra, maden ocaklar ve maden tesisatlarnn, petrol ve doalgaz tama ve depolamada kullanlan sistemlerin, maden cevherinden metalleri ayrtrma ve rafine etmede kullanlan tesislerin tasarm, inaat, iletimi, bakm ve onarm ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, mhendislik/kimya Teknisyen, mhendislik/kimyasal ilemler Teknisyen, mhendislik/petrol

Kapsanan grevler unlardr: (a) Metal ve maden alamlarnn zelliklerini belirlemeye ynelik ilemlerin aratrlmas ve gelitirilmesi, kat madenler, petrol ve doalgaz karlmas, petrol ve doalgazn tanmas ve depolanmas ya da prototiplerin test edilmesi ile ilgili teknik yardm salamak; jeolojik ve topografik aratrmalarn yan sra, petrol, doalgaz ve maden cevheri karm ve tama sistemleri ile maden ve metallerin ilenmesi ve rafine edilmesi iin gereken tesislerin tasarmna ynelik teknik yardm salamak; verilen zelliklere gre maden, petrol ve doalgaz arama, karma ve tama projeleri ile ileme ve maden artma tesisleri iin gerekli olan igc ve malzemelerin maliyet ve miktarlar ile ilgili ayrntl tahminleri hazrlamak; maden cevheri, petrol ve doalgaz arama, karma, tama ve depolama tesisatlar ile maden ileme tesisinin

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kurutma frn operatr, kimyasal ve ilgili ilemler - 8152 Makine operatr, kartrma/kimyasal ve ilgili ilemler - 8151

(b)

3117 MADEN VE TEKNKERLER

METALURJ

(c)

(d)

teknik zelliklerine ve dzenlemelere uygun olarak etkin almasn salamak iin, bunlarn inasn, montajn, almasn, bakm ve onarmn teknik olarak denetlemek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla madencilik, petrol ve doalgaz karm, tanmas ve depolanmasna ilikin madencilik ve metalurji ilkeleri ve uygulamalar ile ilgili teknik bilgiyi kullanmak; ilgili dier grevleri yapmak;

Teknik ressamlar, krokiler, lmler ve dier verilerden teknik izimleri, haritalar ve resimleri hazrlar ve bask levhalar zerine bunlar kopya ederler.

(e)

Kapsanan grevler unlardr: Makine ve tehizatn imalat, tesisat ve kurulmas ya da bina, baraj, kpr, yol ve dier mimari ve inaat mhendislii projelerinin inaat, deiiklii ile bakm ve onarm iin mhendisler ve tasarmclar tarafndan hazrlanan kroki ve talimatlardan alma izimlerini hazrlamak ve yenilemek; alma izimlerinin basl ve dijital kopyalarn ortaya karmak, hazrlamak ve zerlerinde deiiklik yapmak iin bilgisayar destekli izim donanmn kullanmak; alma izimleri ve haritalar basl kopyalarn dijital forma aktarmak iin tarayclar ve benzer donanmlar kullanmak; analog veya dijital formda topografik verileri toplamak iin stereo aletleri kullanmak ve topografik, hidrografik, fonksiyonel ve dier konulu haritalar hazrlamak ve yenilemek iin bunlar ve dier verileri kullanmak; makine, tehizat ve mallarn montaj, kurulmas, iletimi, bakm ve onarm ile ilgili bavuru kaynaklar, brorler ve teknik el kitaplar iin resimler hazrlamak ve yenilemek;

(a)

(f)

(g) dier alanlar denetlemek.


(b)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, mhendislik/madencilik Teknisyen, metalurji/ ayrtrma

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, delme/maden oca - 8111 Madenci - 7111 Taoca iisi - 7111

(d)

(e)

3118 TEKNK RESSAMLAR

(f)

ta veya metal bask zerine izimleri ve kopyalamak;

levhalar resimleri

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

rnein, retim mhendislii konularnda, zaman ve hareket almalar gibi konularda ya da maliyet tahminlerinin ve miktar listelerinin hazrlanmasnda mhendislere yardm eden kiilerin burada snflandrlmas gerekir.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknik ressam Teknik ressam, mimari Teknik ressam, haritaclk Teknik ressam, mhendislik/inaat Resimleyici (illstratr), teknik

Bu durumlarda kapsanan grevler unlardr: Veri toplama ve aadaki konularla ilgili teknik yardm salamak: - planlama ve retim yntemleri;

(a)

personel, malzeme ve donanmn etkin, gvenli ve ekonomik kullanm;


- alma yntemleri, ilem sras ve bunlarn yrtlmesinin denetimi; - i organizasyonunda zaman ve hareket konular; - tesis ya da planlanmas; iyerinin etkin

3119 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI FZK VE MHENDSLK BLMLER


TEKNKERLER Bu birim grup, Grup 311 Fizik ve mhendislik bilimleri teknikerleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam fizik ve mhendislik bilimleri teknikerlerini kapsamaktadr.
(b)

olas tehlikelerin belirlenmesine ynelik almalara katlmak; emniyet ilemlerini ve cihazlar tantmak; inaat ve mimari projeler iin gerekli olan maliyet tahminleri ve miktar cetvellerinin hazrlanmas ve gzlenmesi ile ilgili verileri toplamak ve teknik yardm salamak;

(c)

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Teknisyen, miktar aratrmas


Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, mhendislik/endstriyel etkinlik Teknisyen, mhendislik/retim Teknisyen, mhendislik/zaman ve hareket aratrmas

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mhendis, retim - 2149 Mhendis, zaman ve hareket aratrmas - 2149 Aratrmac, miktar - 2149

GRUP 312 BLGSAYAR LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Bilgisayar ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; mikro-bilgisayar ve standart yazlm paketlerinin kullanmna yardm eder, bilgisayar ve evre donanmlarn kontrol eder ve iletirler, ayrca bilgisayar donanm ve yazlmnn kurulmas ve bakmna ilikin snrl programlama ileri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Mikro-bilgisayar ve standart yazlm sistemlerinin kurulmas ve ortaya kan problemlerde kullanclara yardm edilmesi; iletim sistemi konfigrasyonlar ve zel bilgisayar donanmlar zerine yeni bilgisayar programlarnn yklenmesi ve yeni evre birimlerinin kurulmas; var olan programlarn gncelletirilmesi ve bakm iin kk deiiklikler ve dzenlemeler yaplmas; bilgisayar ve evre donanmnn iletilmesi ve kontrol edilmesi; bilgisayar donanm ilerinin organize edilmesi; bilgisayar ilemleri ktnn tutulmas; yedekleme ilemlerinin yaplmas; sanayi robotlarnn altrlmas, belirli iler iin bunlarn programlanmas ve almasnn kontrol edilmesi. Bu grupta alan kiiler, mdrler veya profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3121 Bilgisayar asistanlar

3122

Bilgisayar donanm operatrleri

3123

Endstriyel robot kontrolrleri

3121 BLGSAYAR ASSTANLARI

(d)

Bilgisayar asistanlar; mikro-bilgisayar ve standart yazlm sistemlerinin kurulmas ve kullanm problemleri konusunda kullanclara yardm ederler, zel donanm ve iletim sistemleri konfigrasyonlar zerine yeni bilgisayar programlarn yklerler, yeni evre birimlerini yerletirirler ve bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplarnn talimat altnda kk deiiklikler ve dzenlemeler yaparak, var olan programlarn bakmn yapar ve gncelletirirler.

bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensuplarnn talimat altnda kk deiiklikler ve dzenlemeler yaparak, bilgisayar programlarn yklemek, bakmn yapmak ve gncelletirmek; bilgisayar program ve donanmlarnn bakmn yapmak ve gncelletirmek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla programlama ve bilgisayar alanndaki ilke ve uygulamalarla ilgili bilgileri kullanmak;

(e)

(f)

Kapsanan grevler unlardr: Mikro bilgisayar ve standart yazlm sistemlerinin kurulmas ve kullanm problemleri konusunda kullanclara yardm etmek;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(a)

(b) zel donanm ve iletim sistemleri konfigrasyonlar zerine yeni bilgisayar programlarn yklemek; (c) yeni evre birimlerini yerletirmek ve iletim sistemleri ile srclerdeki gerekli parametre dzenlemelerini yapmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Asistan, bilgisayar/programlama Asistan, bilgisayar/sistem analizi Asistan, bilgisayar/kullanc hizmetleri

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Tamirci, elektronik/bilgisayar - 7243

Teknisyen, mhendislik/elektronik 3114

(d) bilgisayar ilem ktklerini tutmak; dzenli ekilde yedekleme ilemlerini yapmak; ortaya kan problemleri belirlemek ve zm iin bilgisayar ve evre donanmlar alanndaki ilke ve uygulamalar ile ilgili bilgileri kullanmak ve kk tamir ve dzenlemeleri yapmak;

(e)

(f)

3122

BLGSAYAR DONANIMI OPERATRLER

Bilgisayar donanm operatrleri; dijital verilerin kaydedilmesi, depolanmas, nakledilmesi ve ilenmesi, ayrca verilerin ekran, kat veya film zerinde harf, say veya grafik eklinde gsterilmesi iin bilgisayar evre donanmlarn iletir ve kontrol ederler.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Dijital verileri kayt etmek, depolamak, nakletmek ve ilemek, ayrca kullanclarn istedii ekilde verileri ekran, kat veya film zerinde harf, say veya grafik eklinde gstermek iin bilgisayar evre donanmlarn iletmek ve kontrol etmek; kullanclarn talimat dorultusunda bir uygulamann emniyetli, etkin ve zamannda salanabilmesi iin bilgisayarla ilgili ileri dzenlemek; verileri makinenin okuyaca ekilde ilemek ya da kaydetmek iin manyetik bant ve disklere yklemek, ayrca bu disk ve bantlar muhafaza etmek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, bilgisayar evre donanm Operatr, bilgisayar evre donanm/yksek hzl yazc

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Tamirci, elektronik/bilgisayar - 7243 Teknisyen, mhendislik/elektronik 3114

(b)

3123 ENDSTRYEL KONTROLRLER

ROBOT

(c)

Endstriyel robot kontrolrleri; sanayi robotlarn altrr, belirli iler iin onlar programlar, ilerini kontrol eder ve temel bakm ile yerinde ayarlamalar yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Sanayi robotlarn, lsnde belirli programlamak; yetenekleri iler iin

(e) robot mekanizmasn ayarlamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

yerinde

(g) dier alanlar denetlemek.

(b) sanayi robotlarn altrmak; sanayi robotlarnn aksamadan almasn salamak ve ileyilerini kontrol etmek;

(c)

Burada snflandrlan rnekler: Kontrolr, robot

mesleklere

(d) gelecekteki mmkn aksaklklar nlemek iin sanayi robotlarn dikkatli ve sistematik bir ekilde kontrol etmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mhendis, sanayi robotu - 2149 Operatr, robot - 8172 Teknisyen, mhendislik/elektronik 3114

GRUP 313 OPTK VE ELEKTRONK DONANIM OPERATRLER

Optik ve elektronik donanm operatrleri; fotoraf ekerler, grnt ve sesleri kaydetmek ve monte etmek iin kullanlan sinema ve video kameralar ile dier tehizat kontrol ederler, yayn ve iletiim donanm ve sistemlerini, ayrca tbbi tehis ve tedavi iin kullanlan teknik donanm kontrol ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Fotoraf ekilmesi; grnt ve sesleri kaydetmek ve monte etmek iin kullanlan sinema ve video kameralar ile dier tehizatn kontrol edilmesi; radyo ve televizyon yayn donanm ile iletiim sistemlerinin teknik ileyiinin kontrol edilmesi; hastalk ve vcut bozukluklarn tehis ve tedavi etmek iin kullanlan teknik donanmn kontrol edilmesi.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

3131

Fotoraflar, ses ve grnt kaydeden donanm operatrleri

3132

Yayn ve iletiim donanm operatrleri

3133

Tbbi donanm operatrleri

3139

Baka yerde snflandrlmam optik ve elektronik donanm operatrleri

3131 FOTORAFILAR, GRNT DONANIM OPERATRLER

SES VE KAYDEDEN

(b) kiilerin ve gruplarn fotoraflarn ekmek; (c) grnt kaydetmek iin hava fotoraflndaki kameralar da dahil, sinema video, mikroskobik ve dier zel kameralar kurmak ve kullanmak; (d) sinema filmleri, video bantlar, gramofon kaytlar, bantlar, dijital diskler, direkt radyo yayn veya dier amalara ynelik ses kaydeden donanmlar kontrol etmek; zel ses ve grnt efektleri yapmak ve tatmin edici bir kaliteyi salamak iin ses ve grnt kaytlarnn montajn yapmak ve miks etmek iin kullanlan donanmlar kontrol etmek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla, ses ve

Fotoraflar, ses ve grnt kaydeden donanm operatrleri; fotoraf eker, grnt ve sesleri kaydetmek ve montajn yapmak iin kullanlan sinema ve video kameralar ile dier donanmlar kontrol ederler.

Kapsanan grevler unlardr:


(e)

(a)

Reklam, ticari, endstriyel ve bilimsel amalarla, gazete, dergi ve dier yaynlardaki haber ve makaleleri resimlerle gstermek iin fotoraf ekmek;
(f)

grnt kaydetmek veya montaj alanndaki ilke ve uygulamalar kullanmak; (g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(a) Radyo ve televizyon programlar iin nakil ve yayn sistemleri ile uydu sistemlerini kontrol etmek; (b) kara, deniz ve havadaki radyo haberleme sistemlerini, uydu hizmetlerini ve oklu sistemleri kontrol etmek; sinema gsterim donanmn kontrol etmek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, kamera/sinema Operatr, kayt donanm/ses Operatr, stdyo donanm Fotoraf

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Tamirci, elektronik - 7243 Fotoraf, fotogravr - 7343 Fotolitograf Tamirci, fotografik donanm - 7311

(d) ortaya kan problemlerin belirlenmesi ve zmlenmesi amacyla yayn, iletiim terminalleri ve nakil sistemleri alanndaki ilke ve uygulamalara ilikin bilgileri kullanmak; (e) ilem ktklerini tutmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(f)

(g) dier alanlar denetlemek.

3132 YAYIN VE LETM DONANIMI OPERATRLER

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, yayn donanm/radyo Operatr, iletiim donanm Operatr, nakil donanm/televizyon

Yayn ve iletiim donanm operatrleri; kaytl veya canl grnt ve seslerden oluan radyo ve televizyon yaynlar ile kara, deniz ve hava tatlarndaki dier iletiim sinyallerini nakletmede kullanlan donanmlarn teknik ileyiini kontrol ederler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Tamirci, elektronik - 7243 Teknisyen, mhendislik/iletiim 3114

Kapsanan grevler unlardr:

(d) dier alanlar denetlemek. 3133 TIBB OPERATRLER DONANIM Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, elektrokardiyografi donanm Operatr, rntgen donanm Operatr, tarama donanm

Tbbi donanm operatrleri; hastalklarn ve vcut bozukluklarnn tehis ve tedavisinde kullanlan teknik donanmlar kontrol ederler.

Kapsanan grevler unlardr: Sinir sistemi ve organlarla ilgili hastalklar ve bozukluklar tehis etmek iin kullanlan teknik donanmlar ile radyografi ve anestezide kullanlan teknik donanmlar kontrol etmek; tp alanndaki teknik donanmlarn almas ve bakm srasnda ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi iin bu donanmlar hakkndaki ilke ve uygulamalara ilikin bilgileri kullanmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Tamirci, elektronik - 7243

(a)

(b)

3139 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI OPTK VE ELEKTRONK DONANIM OPERATRLER

(c) ilgili dier grevleri yapmak;

Bu birim grup, Grup 313 Optik ve elektronik donanm operatrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam optik ve elektronik donanm operatrlerini kapsamaktadr.

GRUP 314 GEM VE HAVA TAITI KONTROLRLER VE TEKNKERLER

Gemi ve hava tat kontrolrleri ve teknikerleri; gemi ve hava tatlarn kullanrlar, bu aralarn gvenli ve etkin almasn salamak iin teknik grevleri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Gemilerdeki ve hava tatlarndaki mekanik, elektronik ve elektrikli donanmlarn ileyilerinin kontrol edilmesi, gemilerin veya hava tatlarnn kumanda edilmesi veya hareketlerinin idare edilmesi.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3141 Gemi makinistleri

3142

Gverte grevlileri ve dmenciler

3143

Hava tat pilotlar ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3144

Hava trafik kontrolrleri

3145

Uu emniyet teknikerleri

3141 GEM MAKNSTLER

iletimi, bakm ve onarmna katlmak ve bunlar kontrol etmek; yakt ve makine dairesi blmndeki ihtiyalar sipari etmek ve ilemlerin kaytlarn tutmak; gemilerin makine ve donanmlarnn teknik zelliklerine ve dzenlemelere uygun olarak almasn salamak iin, bunlarn montaj, bakm ve onarmna ilikin teknik kontrolleri yapmak; gemilerin makine ve donanmlarnn almas srasnda ortaya kan

Gemi makinistleri, gemilerdeki mekanik, elektronik ve elektrikli donanmlarn ve makinelerin iletimi, bakm ve onarmna katlr ve bunlar kontrol ederler veya karada ilgili destekleyici ileri yaparlar.

(b)

(c)

Kapsanan grevler unlardr: Gemilerdeki mekanik, elektronik ve elektrikli donanmlarn ve makinelerin

(a)

(d)

problemlerin belirlenmesi ve zmlenmesi amacyla, ilgili ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak; ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(c) zel bilgi gerektiren liman, kanal, boaz gibi sulardan gemileri geirmek; mrettebat ve yolcular tarafndan emniyet talimat ve dzenlemelerine uyulup uyulmadn denetlemek ve kargolarn gvenli bir ekilde yklenip boaltlmasn salamak; geminin bakm ve onarmnn teknik zelliklerine ve dzenlemelere uygun olarak yaplmasn salamak iin, teknik kontroller yapmak; gemilerin iletimi ve kullanm srasnda ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla, ilgili ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(e)

(d)

(f)

Burada snflandrlan rnekler: Makinist, gemi

mesleklere

(e)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mhendis, denizcilik - 2145

(f)

3142

GVERTE GREVLLER DMENCLER

VE

(g) geminin ihtiyalarn sipari etmek, gerekli sayda mrettebat almak ve ilem kaytlarn tutmak; (h) ilgili dier grevleri yapmak;

Gverte grevlileri ve dmenciler, gemileri ve benzer tekneleri kumanda eder ve kullanrlar, ayrca karada ilgili ileri yaparlar.

(i)

dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Denizde ya da i sularda gemi ve benzer tekneleri kumanda etmek ve kullanmak; (b) gverte ve kprdeki faaliyetlere katlmak ve bunlar kontrol etmek;

Burada snflandrlan rnekler: Kaptan, gemi/deniz Dmenci, gemi Kaptan, yat

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Gverte iisi - 8340

(f)

dier alanlar denetlemek.

3143 HAVA TAITI PLOTLARI VE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Burada snflandrlan rnekler: Mhendis, uu Seyrseferci, uu Pilot, hava tat

mesleklere

Hava tat pilotlar ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; yolcu, posta ve yk tamaclnn yan sra zirai ilalama, yangn sndrme vb. amalara ynelik hava tatlarnn seyri iin mekanik, elektronik ve elektrikli donanmn ileyiini kontrol ederler, uu ncesi, sonras ya da uu esnasndaki ilgili ileri yaparlar.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: retmen, havaclk - 3340

Kapsanan grevler unlardr: Yerleik kontrol ve iletme yntemlerine uygun olarak hava tatn kullanmak;

3144 HAVA KONTROLRLER

TRAFK

(a)

(b) uu plann hazrlamak ve teslim etmek ya da standart uu plann incelemek; mekanik, elektrikli ve elektronik donanmlarn ileyiini kontrol etmek; tm aletlerin ve kontrollerin uygun olarak ileyip ilemediini denetlemek;

Hava trafik kontrolrleri; radyo, radar ve klandrma sistemlerini kullanarak hava tatlarnn havadaki ve yerdeki hareketlerini ynetirler ve hava tatnn ileyii ile ilgili bilgileri salarlar.

(c)

Kapsanan grevler unlardr: Havaalanna yaklaan ve ayrlan hava tatlarn ve bunlarn yerdeki hareketlerini idare ve kontrol etmek;

(a)

(d) ortaya kan problemlerin tans ve zmne ynelik havaclk alanndaki ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(b) belirli bir hava sektrndeki hava tat etkinliklerini idare ve kontrol etmek; (c) uu planlarn onaylamak; incelemek ve

(e)

(d)

hava durumu, tesisler, uu planlar ve hava trafii hakknda uu mrettebat ile idari personele bilgi vermek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla hava trafik kontrol ile ilgili ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak; acil durum, arama ve kurtarma hizmetlerini balatmak ve organize etmek;

konusundaki teknik grevleri yapmak ve prototipleri test etmek; (b) seyrsefer ve hava tat izleme sistemleri ile ilgili belirli arayz devrelerinin tasarm ve planlanmas iin gereken teknik yardm salamak; hava trafik kontrol ve uu emniyet donanm iin maliyet tahminleri ile teknik ve eitsel konularn hazrlanmasna yardm etmek;

(e)

(c) (f)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(d) nerilerin yerine getirilmesi ve standartlarn salanmas iin, yerde konulandrlm hava seyir donanmnn yapm, kurulmas, iletimi, bakm ve onarmyla ilgili teknik denetime yardm etmek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla uu emniyet mhendislii ilke ve uygulama bilgilerini kullanmak; deien hava trafik kontrol ilemlerine uyarlamak amacyla, yerde konulandrlm mevcut hava seyir donanm zerinde ayarlamalar yapmak; uu, kalk ve ini ilemlerinin kusursuz ve emniyetli bir ekilde yaplmasn salamak iin, yerde konulandrlm hava seyir aletlerini kontrol etmek ve ayarlamak;

Burada snflandrlan rnekler: Kontrolr, hava trafik

mesleklere

(e)

(f)

3145 UU EMNYET TEKNKERLER

Uu emniyet teknikerleri; hava trafik kontrol ve hava seyir sistemlerinin tasarm, tesisi, iletimi, bakm ve onarm ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

(g)

Kapsanan grevler unlardr: Hava seyir sistemlerinde kullanlan elektronik ve elektro-mekanik donanmlarn gelitirilmesi

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, uu emniyet

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Uak teknisyeni - 7232

GRUP 315 EMNYET VE KALTE KONTROLRLER Emniyet ve kalite kontrolrleri; devlet ve sanayi kurulular ile dier kurulular adna, imalatlarn kalite standartlarnn gelitirilmesi, yangn ve dier tehlikelerin nlenmesi, i gvenlii, salk ve evrenin korunmas, retim ilemlerinin emniyeti ve retilen, kullanlan veya satlan mal ve hizmetler ile ilgili kural ve dzenlemelerin yrtlmesini denetlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bina vb. yap inaatlarnda onaylanan bina planlarna, yangn tzklerine ve snflama ile imar kanunlarna uyulmasnn salanmas; yangn nleyici sistemler konusunda tavsiyelerde bulunulmas ve bunlarn denetlenmesi; yangnn k sebebinin belirlenmesi iin yangn alannda aratrma yaplmas; retilen, kullanlan veya satlan mallar da dahil, i gvenlii ve retim ilemlerinin emniyetinin salanmas amacyla endstriyel vb. amal giriimlerin denetlenmesi; salk ve evre koruma ile ilgili kural ve dzenlemelere uyulmasnn salanmas; imalatlarn, imalat kalite standartlar ve talimatlarna uymalarnn salanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3151 Bina ve yangn kontrolrleri

3152

Emniyet, salk ve kalite kontrolrleri

3151 BNA VE KONTROLRLER

YANGIN

Bina ve yangn kontrolrleri; devlet ve sanayi kurulular ile dier kurulular adna, onaylanm planlara, talimatlara ve standartlara uygunluunu salamak amacyla, yeni ve eski evleri, sanayi tesislerini, otel vb. yaplar veya yangn nleme sistemlerini denetler ve yangnn k sebebini belirlemek iin yangn yerinde inceleme yaparlar.

inaatnda ve ulatrma aralarnda yangn detektrleri ve yangn sndrme sistemlerinin tesis edilmesi ve malzemelerin kullanm konusunda danmanlk hizmetleri vermek; (f) yangnn k sebebini belirlemek iin olay yerinde aratrmalar yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (g) ilgili dier grevleri yapmak;


(a)

Binalarn ve dier yaplarn inasnda, parselleme, snflama ve imar kanunlarnn, binalarn gvenilirlii ve kalitesiyle ilgili dier kurallarn yrtlmesi konusunda danmanlk hizmetleri vermek;

(h) dier alanlar denetlemek.

(b) binalarn ve dier yaplarn inas srasnda ve bitiinde, parselleme, snflama, imar ve gvenlik kanunlarna, onaylanm planlara, talimatlara ve standartlara, ayrca bina gvenilirlii ve kalitesiyle ilgili dier kurallara bu bina ve yaplarn uygunluunu salamak amacyla denetlemek; (c) mevcut bina ve yaplarda bakmszlk, hasar veya tehlikeli durumlar olup olmadn kontrol etmek; (d) yangn tehlikesini belirlemek iin sanayi tesisi, otel, sinema ve dier yaplar kontrol etmek ve bu tehlikelerin nasl ortadan kaldrlaca konusunda danmanlk hizmetleri vermek; yangn riskini azaltmak ve yangn durumunda, hasarn ve tehlikenin bymesini nlemek iin binalarn

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kontrolr, bina Kontrolr, yangn Uzman, yangn nleme

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: tfaiyeci - 5161

3152 EMNYET, SALIK VE KALTE KONTROLRLER Emniyet, salk ve kalite kontrolrleri; devlet ve sanayi kurulular ile dier kurulular adna, imalatlarn kalite standartlarnn gelitirilmesi, i gvenlii, salk ve evrenin korunmas, retim ilemlerinin emniyeti ve retilen, kullanlan veya satlan mal ve hizmetler ile ilgili kural ve dzenlemelerin yrtlmesini denetlerler.

(e)

Kapsanan grevler unlardr: gvenlii ve alma evresi ile ilgili devletin ve dier yerlerin kural ve ynetmeliklerinin yrtlmesi konusunda iverenlere ve alanlara danmanlk hizmetleri vermek;

(a)

(g) aralarn teknik standartlar ve durumlar ile ilgili devletin ve dier yerlerin kural ve ynetmeliklerinin yrtlmesi konusunda, hava tat, otomobil ve dier aralarn reticilerine, kullanclarna, bakm ve onarmn yapanlara danmanlk hizmetleri vermek; devletin ve dier yerlerin ynetmelikleri ile teknik standartlara uyulup uyulmadn kontrol etmek amacyla, aralar ve aralarn bakm ve onarmn yapan yetkili yerleri denetlemek; kirlilie yol aan kimyasal maddelerin emisyonu ve tehlikeli atklarn atlmas ve ortadan kaldrlmas ile ilgili devletin ve dier yerlerin kural ve ynetmeliklerine uyulup uyulmadn kontrol etmek iin iyerlerini denetlemek; ilgili dier grevleri yapmak;

(h)

(b) makine, donanm ve alma evresinin kural, ynetmelik ve standartlara uygunluunu salamak amacyla iyerlerini denetlemek; (c) grmeler, gzlemler ve dier yntemlerle iyerlerini denetlemek, ayrca gvenlik kural ve ynetmeliklerine uyulup uyulmadn belirlemek iin yaplan iler ve kazalar hakkndaki bilgileri elde etmek; (d) rnlerin retilmesi, ilenmesi, nakliyesi, depolanmas ve sat gibi alanlarda, devletin ve dier yerlerin kural, ynetmelik ve standartlarna uyulup uyulmadn denetlemek; (e) imalat talimat ve standartlarna uyulup uyulmadnn kontrol iin nihai rnleri veya paralar denetlemek; (f) ana rnler, gda, ila, kozmetik vb. mallarn sala uygunluu, shhi artlarnn gelitirilmesi, temizlii ve snflandrlmas ile ilgili devletin ve dier yerlerin kural ve ynetmeliklerinin yrtlmesinde giriimlere ve kamuoyuna danmanlk hizmetleri vermek;

(i)

(j)

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kontrolr, i gvenlii Kontrolr, kalite/rn Kontrolr, gvenlik ve salk/tketici koruma Kontrolr, gvenlik ve salk/kirlilik

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kontrolr, hfzshha - 3222 Kontrolr, cret - 3449

ALT ANA GRUP 32 YAAM BLMLER VE SALIK LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Yaam bilimleri ve salk ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; tarm, ormanclk, hfzshha, tp, veterinerlik, eczaclk vb. alanlardaki yaam bilimlerine zg kavram, teori, ilke ve yntemlerin aratrlmas ve uygulanmas ile ilgili teknik grevleri yaparlar; hemirelik, ebelik ve geleneksel yntemlerle tedavi hizmetlerini salarlar. Bu alt-ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genelde unlar kapsamaktadr: Tarm, ormanclk, hfzshha, tp, veterinerlik, eczaclk vb. alanlardaki yaam bilimlerine zg aratrmalarn ve teknik ilerin yaplmas; hemirelik, ebelik ve geleneksel yntemlerle tedavi hizmetleri verilmesi. Bu alt-ana grupta alan kiiler, yaam bilimleri ve salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn, Alt ana grup 22, Yaam bilimleri ve salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu zellikle, Grup 323 Hemirelik ve ebelik ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlan mesleklerle ilgilidir. Bu alt-ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr: 321 Yaam bilimleri teknikerleri ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

322

Salk ile ilgili yardmc (hemirelik hari)

profesyonel

meslek

mensuplar

323

Hemirelik ve ebelik ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

324

Geleneksel ilalarla ve inansal telkinlerle tedavi edenler

GRUP 321 YAAM BLMLER TEKNKERLER VE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Yaam bilimleri teknikerleri ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; biyoloji, botanik, zooloji, bakteriyoloji ve biyokimya gibi yaam bilimleri ile tarm, fenni tarm ve ormanclkla ilgili kavram, ilke ve yntemlerin aratrlmas ve kullanlmasyla ilgili teknik grevleri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: zellikle, tp, tarm ve eczaclk rnlerinin imalat alanlarnda olmak zere, yaam bilimleri alannda yaplan aratrmalara ya da bunlarla ilgili kavram, ilke ve yntemlere ilikin uygulamalara ynelik teknik grevlerin yaplmas.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3211 Yaam bilimleri teknikerleri

3212

Tarm ve orman teknikerleri

3213

iftilik ve ormanclk danmanlar

3211 YAAM TEKNKERLER

BLMLER

Yaam bilimleri teknikerleri; biyoloji veya dier yaam bilimlerindeki aratrmalarn yan sra, endstri, tarm, tp, halk sal vb. konulardaki aratrmalarla ilgili teknik grevleri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: Deney, test ve analizler iin donanm ve malzemeleri hazrlamak; deney, test ve analizler iin bitki, hayvan ve insan hcreleri, ayrca bunlara ait doku, para ve organ gibi numuneleri toplamak ve hazrlamak;

3212 TARIM VE ORMAN TEKNKERLER


Tarm ve orman teknikerleri; tarm ve ormanclk alanlarndaki aratrmalarn yan sra, aratrma sonularnn tarmsal ve ormanclkla ilgili uygulamalarnn gelitirilmesi ile ilgili teknik grevleri yaparlar.

(a)

(b)

(c) uzmanlk alanlarndaki deney, test ve analizleri yapmak veya yaplmasna yardm etmek; (d) veri toplamak, projeler iin gerekli olan igc ve malzemelerin miktarn ve maliyetini tahmin etmek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla bilimsel ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak; aratrma donanmlarnn bakm ve onarmn organize etmek;
(a)

Kapsanan grevler unlardr: Deney, test ve analizler iin donanm ve malzemeleri hazrlamak;

(e)

(b) deney, test ve analizler iin bitki ve hayvan hcreleri, ayrca bunlara ait doku ve paralar ile hayvan organlar gibi numuneleri toplamak ve hazrlamak; (c) uzmanlk alanlarndaki deney, test ve analizleri yapmak veya yaplmasna yardm etmek; (d) tohum rneklerini, kalite, saflk ve filizlenme oran iin analiz etmek; (e) veri toplamak, projeler iin gerekli olan igc ve malzemelerin miktarn ve maliyetini tahmin etmek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla bilimsel ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(f)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, bakteriyoloji Teknisyen, biyokimya Teknisyen, kan bankas Teknisyen, eczaclk Teknisyen, seroloji Teknisyen, zooloji

(f)

(g) aratrma donanmlarnn bakm ve onarmn organize etmek;

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(b) verim kalitesi ve rekolteyi artrma yollar ile doal varlklar ve evreyi korumak ve ilemlerin etkinliini artrmak iin alnacak nlemler konusunda danmanlk hizmetleri vermek; toprak erozyonu veya zararl hayvanlar gibi ortaya kan problemlerin stesinden gelinebilmesi iin bu konularda danmanlk hizmetleri vermek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Teknisyen, tarm Teknisyen, ormanclk Teknisyen, toprak bilimi

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Danman, iftilik - 3213 Danman, ormanclk - 3213 Yardmc, veterinerlik/suni dlleme -3227 iftlik rehberi - 3213

(d) veri toplamak, projeler iin gerekli olan igc ve malzemelerin miktarn ve maliyetini tahmin etmek; (e) ileri uygulama ve tekniklerin uygulanmasn tevik etmek iin tantmlar yapmak, seminer vermek ve malzeme datmak; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla bilimsel ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak;

(f)

3213 FTLK VE ORMANCILIK DANIMANLARI


iftilik ve ormanclk danmanlar, iftilik veya ormanclk faaliyetlerine ilikin yntem ve problemler konusunda teknik yardm salar ve danmanlk hizmetleri verirler.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(h)

Kapsanan grevler unlardr: (a) iftilik veya ormanclk ile ilgili yntem ve teknikleri uygulamak;

Burada snflandrlan rnekler: Danman, iftilik Danman, ormanclk iftilik rehberi

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Teknisyen, tarm - 3212

Teknisyen, ormanclk - 3212

GRUP 322 SALIK LE LGL (HEMRELK HAR) YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Salk ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar (hemirelik hari), tp, veteriner hekimlik, di hekimlii, eczaclk, hfzshha ve salk ile ilgili bilim dallarndaki kavram, ilke ve yntemlerin uygulanmas ve gelitirilmesine ynelik teknik grevleri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Tp, diilik veya veterinerlik ile ilgili koruyucu ve tedavi edici iler de dahil, snrl danmanlk ve tan ilerinin yaplmas; shhi artlarn iyiletirilmesi konusundaki faaliyetlere danmanlk hizmetleri verilmesi; beslenme yntemlerinin ve diyetlerin gelitirilmesi ve uygulanmas; gz muayenesi yaplmas, reeteye uygun gzlk veya lens verilmesi; kemik krk ve atlaklar ile kas sistemindeki bozukluklarn nlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi; tedavide kullanlan ilalarn ve dier eczaclk rnlerinin hazrlanmasna yardm edilmesi; homeopatik tedavilerin uygulanmas veya konuma bozukluklarnn v.b. hastalklarn tedavi edilmesi. Bu grupta alan kiiler, salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar (hemsirelik hari)'ndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3221 Yardmc salk personeli

3222

Hfzshha uzmanlar (evre sal teknikerleri)

3223

Diyetisyenler ve beslenme uzmanlar

3224

Optometristler (Gz kusurlarn lenler) ve gzlkler

3225

Di hekimi yardmclar

3226

Fizyoterapistler ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3227 Veterinerlik ile ilgili yardmc salk personeli

3228

Eczaclk ile ilgili yardmc salk personeli

3229

Baka yerde snflandrlmam salk ile ilgili profesyonel meslek mensuplar (hemirelik hari)

yardmc

3221 YARDIMCI SALIK PERSONEL

koruyucu tbbi nlemlere ilikin danmanlk hizmetleri vermek; (b) hastalklar tehis etmek amacyla hastalar muayene etmek veya daha ciddi hastalar tp doktorlarna sevk etmek; (c) tehis edilmi hastalk, vcut bozukluklar veya yaralar iin ila vermek ve bunlar tedavi etmek; (d) basit ameliyatlar yapmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak;

Yardmc salk personeli; tp doktorlar tarafndan yaplan ilerden kapsam ve zorluk bakmndan daha snrl bir dzeyde danmanlk, tehis, koruyucu ve tedavi edici tbbi grevleri yaparlar. Burada snflananlar, bamsz ya da kamu salk hizmetinin bir paras olarak, alanda veya kurulularda tp doktorlarnn talimat ve denetimi altnda alrlar ve genellikle kendi blgelerinde yaygn olan hastalk ve vcut bozukluklarnn tedavisinde belli tedavi eitlerini uygularlar

Kapsanan grevler unlardr: (a) Topluluk ve bireylere doum kontrol, hijyen, beslenme ve dier

(f)

dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Teknolog, tbbi

(e) veri toplamak, projeler iin gerekli olan igc ve malzemelerin miktarn ve maliyetini tahmin etmek; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla hijyen ve hfzshha ile ilgili ilkeleri ve uygulama bilgilerini kullanmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(i)

3222 HIFZISIHHA (EVRE TEKNKERLER)

UZMANLARI SALII

Hfzshha uzmanlar (evre sal teknikerleri); salk koullarnn dzeltilmesi veya gelitirilmesine ynelik nlemler konusunda teknik yardm salarlar ve danmanlk hizmetleri verirler ve bunlarn yrtlmesini denetlerler.

(f)

(g) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Salkla ilgili evresel problemleri ve kullanlan teknikleri incelemek ve bu konularda danmanlk hizmetleri vermek; su, hava, gda ya da toprak kirliliinin nlenmesine ve hijyenik niteliinin korunmas ya da gelitirilmesine ynelik faaliyetleri balatmak; havada bulunan zararl maddelerin ve hastalk tayan organizmalarn kontrol, gda hijyeni, atklarn uygun bir ekilde ortadan kaldrlmas ve halka ak yerlerin temizlii gibi konularda koruyucu ve iyiletirici nlemleri tevik etmek; ileri uygulama ve tekniklerin uygulanmasn tevik etmek iin tantmlar yapmak, seminer vermek ve malzeme datmak;

Burada snflandrlan rnekler: Kontrolr, hfzshha Hfzshha uzman

mesleklere

(a)

(b)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kontrolr, gvenlik ve salk - 3152 Kontrolr, gvenlik ve salk/sanayi atklarnn ilenmesi - 3152 Kontrolr, gvenlik ve salk/kirlilik 3152

(c)

3223 DYETSYENLER VE BESLENME UZMANLARI

(d)

Diyetisyenler ve beslenme uzmanlar, genel ya da tedavi amal diyetlerin hazrlanmas ve uygulanmas ile ilgili kavramlarn ve kullanma ynelik yntemlerin aratrlmas, dzenlenmesi ya da gelitirilmesine ynelik almalar yrtrler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Danman, diyet/gda ileme Diyetisyen Beslenme uzman

Kapsanan grevler unlardr: (a) Beslenme ve diyet yntemlerini gelitirmek ve bunlar test etmek; (b) tedavi gren hastalarla, gruplarla veya belli bir sektrde alan kiilerle ilgili tedavi edici ve dier amal diyetleri hazrlamak; (c) beslenme eitimi ve beslenme rehabilitasyon faaliyetleri ile ilgili programlara katlmak; (d) toplumun gda sorunlar ve salk programlar ile ilgili beslenme konularnda danmanlk hizmetleri vermek; (e) ilgili alanlardaki gncel bilgileri izlemek ve konunun uzmanlaryla iletiim kurmak; (f) diyet ve beslenme konularnda grmeler yapmak ve seminer vermek;

3224 OPTOMETRSTLER (GZ KUSURLARINI LENLER) VE GZLKLER Optometristler (gz kusurlarn lenler) ve gzlkler, gzlk ve kontak lens verirler, bunlar erevelere monte ederler ve gzlk, kontak lens veya grme ile ilgili dier aralarn kullanm ile alma ve okuma ortam iin gerekli olan klandrma konularnda danmanlk hizmetleri verirler.

Kapsanan grevler unlardr: Grmenin dzeltilmesi iin gzlk ve kontak lens vermek ya da dier tedavileri uygulamak, tbbi tedavi gerektiren durumlar tp doktorlarna sevk etmek; gzlk ve kontak lenslerin uygun bir ekilde kullanm ile alma veya okuma ortam iin gerekli olan klandrma ve grme ile ilgili dier aralarn kullanm konularnda danmanlk hizmetleri vermek;

(a)

(b)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(c) mercekleri erevelere takmak ve ereve veya kontak lensleri mterilere uygun hale getirmek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

(h)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Optiki, reeteye gre gzlk veren Optiki, gz kusurlarn len Optometrist

(c) dileri temizlemek, rk dileri dolgu iin hazrlamak ve dolgu yapmak; (d) belli tiplerdeki protez ilerini ve baz cerrahi ilemleri yapmak; (e) diilikle ilgili alet ve donanmlar hazrlamak ve bakmn yapmak; (f) diilik malzemelerini hazrlamak; muayene veya tedavi iin hastalarn hazrlanmasna yardm etmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Oftalmolog - 2221

(g)

3225

D HEKM YARDIMCILARI

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Di hekimi yardmclar, di hekimleri tarafndan yaplan ilerden kapsam ve zorluk bakmndan daha snrl bir dzeyde danmanlk, tehis, koruyucu ve tedavi edici grevler yaparlar, ayrca di hekimlerine aletlerin, donanmlarn ve malzemelerin hazrlanmas ve bakmnn yaplmas ile hastalarn muayene ve tedaviye hazrlanmasnda yardmc olurlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Asistan, diilik Asistan, diilik/okullara hizmet veren Salk uzman, diilik

Kapsanan grevler unlardr: (a) Di sal, diyet ve diilikle ilgili dier koruyucu nlemler konusunda topluluk ve bireylere danmanlk hizmetleri vermek; (b) hastalklar tehis etmek amacyla hastalar muayene etmek veya daha ciddi vakalar di hekimlerine sevk etmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Yardmc eleman, diilik - 5132 Tamirci, diilik - 7311

3226 FZYOTERAPSTLER VE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Fizyoterapistler ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; elle yaplan tedavi yntemleriyle ve ultrason, stma, lazer veya bunlara benzer tekniklerle kemik, kas, dolam ya da sinir sistemi bozukluklarn tedavi ederler veya fiziksel sakatl ve akl hastal olan hastalara yaplan tedavilerin bir paras olarak fizyoterapi ve ilgili terapi yntemlerini uygularlar.

(e) yapay uzuv veya dier cihazlarn zelliklerini belirlemek ve yazmak iin vcut biimsizlik ve bozukluklarn incelemek, bu uzuv ve cihazlarn taklmasna yardm etmek ve bunlarn kullanmn aklamak; akl hastalar iin yaplan tedavilerin bir paras olarak fizyoterapi ve ilgili teknikleri uygulamak; ilgili dier grevleri yapmak;

(f)

(g)

Kapsanan grevler unlardr: (h) dier alanlar denetlemek.


(a)

alrken veya dier durumlarda yaralanma ve incinmeleri engellemek ve kaslar kuvvetlendirmek iin dzgn vcut durular konusunda bireylere ve topluluklara danmanlk hizmetleri vermek;

Burada snflandrlan rnekler: Masr, tedavi Fizyoterapist Podiyatrist

mesleklere

(b) uygun tedavinin belirlenmesi iin kemik, kas ve dolam sistemi ile sinir sistemi bozukluklarn tehis etmek amacyla hastalar muayene etmek ya da gerektiinde tp doktorlarna sevk etmek; elle yaplan tedavi yntemleriyle ve ultrason, stma, lazer veya bunlara benzer tekniklerle kemik, kas ve dolam ya da sinir sistemi bozukluklarn tedavi etmek; dolam bozukluklarnn giderilmesi, sinirlerin yattrlmas veya uyarlmas, atk maddelerin atlmnn kolaylatrlmas, kaslm tendonlarn gerilmesi ve dier tedavi edici ilemlerin yaplmas iin mteri veya hastalara masaj yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Terapist, meslek - 3229

(c)

(d)

3227 VETERNERLK LE LGL YARDIMCI SALIK PERSONEL

Veterinerlik ile ilgili yardmc salk personeli; veterinerler tarafndan yaplan ilerden kapsam ve zorluk bakmndan daha snrl bir dzeyde danmanlk, tehis, koruyucu ve tedavi edici grevler yaparlar, ayrca veterinerlere aletlerin, donanmlarn ve malzemelerin hazrlanmas ve bakmnn yaplmas ile hayvanlarn muayene ve tedaviye hazrlanmasnda yardmc olurlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Asistan, veterinerlik Asistan, veterinerlik/suni dlleme Ac, veterinerlik

Kapsanan grevler unlardr: Topluluk veya bireylere, hayvanlarn tedavisi ve bunlarn hastalk ile yaralar konusunda danmanlk hizmetleri vermek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Yardmc eleman, veterinerlik 5139

(a)

(b) hastalklar tehis etmek iin hayvanlar muayene etmek ve daha ciddi vakalar veterinerlere sevk etmek; zellikle salgn hastalk ve vcut bozukluklar olan hasta veya yaral hayvanlar tedavi etmek;

3228 ECZACILIK LE LGL YARDIMCI SALIK PERSONEL

(c)

Eczaclk ile ilgili yardmc salk personeli; eczane, hastane ve dispanserlerde eczaclarn talimatyla, ila, losyon ve karmlar hazrlar ve verirler.

(d) hayvanlarn tedavisinde kullanlan alet ve malzemeleri hazrlamak ve bakmn yapmak; (e) hayvanlarn suni dllenmesi ile ilgili teknik grevleri yapmak; (f) muayene ve tedavi iin hayvanlar hazrlamak ve gerekirse tedavi esnasnda onlar tutmak;
(a)

Kapsanan grevler unlardr: Eczaclarn talimatyla ilalar ve dier eczaclk ile ilgili bileimleri hazrlamak; tp doktorlar, veterinerler veya dier yetkili kiilerin verdikleri reetelere uygun olarak tbbi ilalar hazrlamak ve kullanm iin szl veya yazl bilgi vermek; eczaclk ile hazrlanmas ilgili ve

(b)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(c) ilalar ve bileimlerin

verilmesinde kullanlan donanm ve muhafazalar temizlemek ve hazrlamak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

rnein, homeopatik tedavileri uygulayanlarn, akli dengesi bozuk hastalara veya fiziksel engellilere yardm etmek iin tedavi edici faaliyetleri planlayan ve yrtenlerin, konuma engellilerle ilgilenenlerin, tedavi amal gz egzersizi yaptranlarn ya da grme zrllerin yn bulma problemleriyle ilgilenenlerin burada snflanmas gerekir.

Burada snflandrlan rnekler: Asistan, eczaclk

mesleklere

Kapsanan grevler unlardr: (a) Benzer hastalklar ortaya karan organizmalarn kk dozlarn hastalara vererek, belli bir hastal tedavi etmek; akli dengesi bozuk hastalara veya fiziksel engellilere yardm etmek iin eitim, mesleki eitim ya da elence ile ilgili tedavi edici faaliyetleri planlamak ve yrtmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Yardmc eleman, eczaclk - 5139

(b)

(c) konuma kusurlaryla uramak; (d) ses tonunu dzeltmek; (e) gz egzersizlerinin yardmyla, gz kaslarna iyiletirici tedavileri uygulamak; (f) Bu birim grup, Grup 322 Salk ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar (hemsirelik hari) iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam salk ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplarn (hemirelik hari) kapsamaktadr. grme zrllerin yn problemlerini zmlemek; bulma

3229 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI SALIK LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI (HEMRELK HAR)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Homeopat Ortoepist

Ortofonist Terapist, meslek

GRUP 323 HEMRELK VE EBELK LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Hemirelik ve ebelik ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; bebeklerin doumuna, hasta, yaral veya sakat kiiler ile anne ve yeni domu bebeklerinin bakm ile ilgili tbbi kavram ve ilkeleri uygularlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Koruyucu ve tedavi edici uygulamalarda, tp doktorlarna veya hemirelik ve ebelik ile ilgili meslekleri yapanlara yardm edilmesi ve onlarn yokluunda acil durumlara mdahale edilmesi; hasta, yaral, fiziksel ve zihinsel zrller ile bu gibi bakma muhta olanlar iin bakm, danmanlk ve hemirelik hizmetleri verilmesi; doum yaptrlmas veya douma yardm edilmesi ve bebek bakm konusunda annelerin eitilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Grup 223 Hemirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3231 Hemireler (yksek hemireler hari)

3232

Ebeler

3231 HEMRELER (YKSEK HEMRELER HAR)

(g) bir topluluk iinde veya iyerinde bakm, danmanlk ve hemirelik hizmetleri vermek; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Hemireler (yksek hemireler hari); hasta, yaral ve bu gibi bakma ihtiyac olanlar iin hemirelik hizmetleri verirler ve tp doktorlar ile yksek hemirelerin olmad durumlarda acil vakalarla ilgilenirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Hasta, yaral, sakat ve bu gibi bakma ihtiyac olanlara hemirelik, tedavi ve danmanlk hizmetleri vermek; (b) tp doktorlarna ve yksek hemirelere yardm etmek, ila vermek, pansuman yapmak ve doktorlarn veya yksek hemirelerin talimatlarna uygun olarak dier tedavileri uygulamak; acil vakalarda ilk yardm tedavisi yaplmasna yardmc olmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Hemire (yksek hemireler hari)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Yardmc, hemirelik/hastane 5132 Hemire, yksek - 2230

3232 EBELER

(c)

(d) zihinsel hastalarn fiziksel ve psikiyatrik tedavileri iin hazrlanmasna yardmc olmak; zihinsel veya fiziksel zrllerin sosyal uyumu, geliimi ve eitimi iin hazrlanmasna yardmc olmak; hastalara evlerinde hizmeti vermek; hemirelik

Ebeler; doum yaptrr veya doumlarda doktorlara ya da profesyonel ebelere yardm eder, doum ncesi ve doum sonras bakm salar ve ebeveynlere bebek bakm konusunda eitim verirler.

(e)

Kapsanan grevler unlardr: (f) (a) Hamile hanmlara, gebeliin ve doumun kolay olmas iin uygun diyet, egzersiz ve davranlar konusunda danmanlk hizmetleri

vermek, onlarn genel sal ve gelimeleriyle ilgilenmek; (b) doum yaptrmak ya da daha ok doumlarda doktorlara veya profesyonel ebelere yardm etmek; doum sonras dnemde, annelerin iyilemelerini ve bebeklerin gelimelerini kontrol etmek ve ebeveynlere bebek bakm konusunda eitim vermek; doum kontrol yntemleri konusunda danmanlk hizmetleri vermek ve bu yntemlerin uygulanmasn salamak;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(c)

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Ebe, yardmc meslek

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Ebe, profesyonel - 2230

GRUP 324 GELENEKSEL LALARLA VE NANSAL TELKNLERLE TEDAV EDENLER

Geleneksel ilalarla ve inansal telkinlerle tedavi edenler, sal korumak veya zihinsel ve fiziksel hastalklar tedavi etmek iin, doann yardmyla ya da itikat ve ruhani telkinlerle iyiletireceine inanlan ve toplumda geleneksel olarak kullanlan yntemler konusunda danmanlk hizmetleri verirler. Yaplan grevler genelde unlardr: Zihinsel ve fiziksel saln korunmas ve glendirilmesi iin uygun hareket ve diyetler konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi; doann yardmyla iyiletireceine inanlan geleneksel yntemleri kullanarak hastalarn tedavi edilmesi; zihin gc, telkin ve itikatla hastalklarn iyiletirilmesine allmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 3241 Geleneksel ilalarla tedavi edenler

3242

nansal telkinlerle tedavi edenler

3241 GELENEKSEL LALARLA TEDAV EDENLER

yiletirici, ky Naturopat

Geleneksel ilalarla tedavi edenler; sal korumak veya zihinsel ve fiziksel hastalklar tedavi etmek iin, ifal otlar ve tbbi bitkilerle iyiletireceine inanlan ve toplumda geleneksel olarak kullanlan yntemler konusunda danmanlk hizmetleri verirler.

3242 NANSAL TELKNLERLE TEDAV EDENLER

Kapsanan grevler unlardr: Hastalklar ve yaralar ifal otlar, tbbi bitkiler ve bcekleri kullanarak iyiletirdiine inanlan ve toplumda geleneksel olarak kullanlan yntemlerle tedavi etmek;

nansal telkinlerle tedavi edenler; zihin gc, telkin ve itikatla zihinsel ve fiziksel hastalklar iyiletirmeye alrlar.

(a)

Kapsanan grevler unlardr: tikat gc ile zihinsel ve fiziksel rahatszlklar iyiletirmeye almak; saln korunmasna ynelik uygun diyet ve hareketler konusunda topluma ve bireylere danmanlk yapmak;

(a) (b)

saln korunmasna ynelik uygun diyet ve hareketler konusunda topluma ve bireylere danmanlk yapmak;

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: yiletirici, ilasz tedavi yiletirici, ifal otlarla tedavi

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: tikatla tedavi eden kii

ALT ANA GRUP 33 ETM BLMLER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Eitim bilimleri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; ilkretim ve ilkretim ncesi seviyelerde birok konuda eitim-retim verirler, zellikle ilkokul yandan kk ocuklarn eitimiyle ilgili etkinlikler dzenlerler ya da fiziksel veya zihinsel zrl ocuklara, genlere, yetikinlere veya renme gl ekenlere eitim verirler.

Bu alt-ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Eitim-renim programlarnn hazrlanmas, ilkretim ve ilkretim ncesi seviyelerde birok konuda eitim-retim verilmesi; ocuklarn dil ya da fiziksel ve sosyal becerilerinin geliimini kolaylatrmak iin planl faaliyetlerin tasarlanmas ve organize edilmesi; mfredatn zihinsel veya fiziksel zrl kiiler ile renme gl ekenlerin oluturduu zel gruplara uyacak ekilde uyarlanmas; grme zrllere kabartma harf sistemini, iitme engellilere dudak okuma yntemini ve ayrca bu kiilere dier zel yardm tekniklerini nasl kullanacaklarnn retilmesi; hava tatlarnn veya motorlu tatlarn nasl kullanlacann retilmesi de dahil, dier eitim-retim ile ilgili faaliyetlerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Alt ana grup 23 Eitim bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu durum, Grup 331 lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar, Grup 332 lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar ve Grup 333 zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlan mesleklerle ilgilidir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

331 332

lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

333

zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

334

Eitim bilimleri ile ilgili dier yardmc profesyonel meslek mensuplar

GRUP 331 LKRETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; ilkretim seviyesinde birok konuda eitim-retim verirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: retim programlarnn hazrlanmas, ilkretim seviyesinde birok konuda eitim-retim verilmesi ve eitim ile ilgili faaliyetlerin organize edilmesi; raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Grup 233 lkretim ve ilkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler; aadaki birim grupta snflandrlmaktadr: 3310 lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3310 LKRETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

test, proje ve ev devleri hazrlamak, uygulamak ve notlandrmak, gerekli grlrse, tekrarlayc eitim vermek; (c) rencilerin faaliyetlerini denetlemek; mfredat d organize etmek ve

lkretim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; ilkretim seviyesinde birok konuda eitim-retim verirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: retim programlarnn hazrlanmas, ilkretim seviyesinde birok konuda eitim-retim verilmesi ve eitim ile ilgili faaliyetlerin organize edilmesi; raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

(d) rencilerin kiisel geliimleriyle ilgilenmek ve ebeveynleri ve ba retmenleriyle geliimleri konusunda grmek; (e) snfta ve okulun dier alanlarnda rencileri gzlemlemek; (f) rapor hazrlamak;

Kapsanan grevler unlardr: Mfredatta belirtildii ya da nerildii ekilde okuma, yazma ve aritmetik gibi alanlarda eitim-retim programlarn hazrlamak; rencileri eitmek ve onlarn ilerlemelerini deerlendirmek iin

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(a)

(b)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, ilkretim/yardmc meslek

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

Ba retmen - 1229 Mfetti, okul - 2352 retmen, ilkretim/profesyonel 2331

GRUP 332 LKRETM NCES ETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; ilkokul ya altndaki ocuklar iin eitim ile ilgili faaliyetleri organize ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: ocuklarn dil ya da fiziksel ve sosyal becerilerinin geliimini kolaylatrmak iin tasarlanm faaliyetlerin planlanmas ve organize edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Grup 233 lkretim ve ilkretim ncesi eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

3320

lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3320 LKRETM NCES ETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

lkretim ncesi eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; ilkokul ya altndaki ocuklarn fiziksel, zihinsel ve sosyal geliimini desteklemek ve artrmak iin gruplu veya bireysel oyunlar ile eitim faaliyetleri organize ederler.

Kapsanan grevler unlardr: ocuklarn fiziksel ve sosyal becerilerinin geliimini kolaylatrmak iin tasarlanm faaliyetleri planlamak ve organize etmek;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(a)

(b) hikaye anlatma, rol yapma, ark syleme, iir okuma, gnlk konumalar ve tartmalar yapma yoluyla dil geliimini artrmak; (c) ebeveynlerle, ocuklarn geliimini ve problemlerini deerlendirmek ve grmek iin ocuklar gzlemlemek; (d) ocuklarn emniyetini salamak ve anlamazlklarn zmek iin faaliyetlerini denetlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, anaokulu/yardmc meslek retmen, ilkretim ncesi/yardmc meslek

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: retmen, ilkretim ncesi/profesyonel - 2332

GRUP 333 ZEL ETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; belirli bir eitim seviyesinde, fiziksel veya zihinsel zrl ocuklar, genler, yetikinler ya da renmede glk ekenlere eitim-retim verirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Mfredatn, zihinsel veya fiziksel zrl kiilerin ya da renmekte glk ekenlerin oluturduu gruba uyarlanmas; bir ya da birok konuda, rnein kabartma harf sistemini, dudak hareketlerini okuma yntemini ve dier zel yardm ve yntemleri kullanarak iitme engellilere ya da grme zrllere eitimretim verilmesi; raporlarn hazrlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Grup 234 zel eitim ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

3330

zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3330 ZEL ETM LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

bulmalarna ve bunlara uyum salamalarna yardm etmek, ayrca bu kiilere baarma hissi kazandrmak; her bir rencinin geliimi test etmek, deerlendirmek ve notlandrmak, ayrca sonular ebeveynleri, okul mdr, terapisti, sosyal hizmet grevlileri vb. ile grmek; zel ders vermek; rapor hazrlamak;

zel eitim ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; belirli bir eitim seviyesinde, fiziksel veya zihinsel zrl ocuklara, genlere, yetikinlere ya da renmekte glk ekenlere eitimretim verirler.

(d)

(e)

Kapsanan grevler unlardr: (f)


(a)

htiyalara gre, mfredat planlamak veya zerinde kk deiiklikler yapmak; dersleri ve ilgili faaliyetleri hazrlamak; rencilerin zrllk durumlarna ve dzeylerine uygun olarak, kabartma harf sistemi ve dudak okuma gibi teknikler ile zel aralarn kullanmn retmek; rencilerin zgvenlerini kazanmalarn salamak, sakatlklar nedeniyle ortaya kan snrlamalar azaltacak eitli yntemleri

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(b)

(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, tekrarlayc eitim/yardmc meslek retmen, zel eitim/grme zrller (yardmc profesyonel) retmen, zel eitim/ zihinsel engelliler (yardmc profesyonel)

retmen,
Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: retmen, tekrarlayc eitim/ profesyonel - 2340

zel eitim/grme zrller (profesyonel) - 2340 retmen, zel eitim/ zihinsel zrller (profesyonel) - 2340

GRUP 334 ETM BLMLER LE LGL DER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Eitim bilimleri ile ilgili dier yardmc profesyonel meslek mensuplar; ilkokul, ilkokul ncesi ve zel eitim okullar seviyesindekiler hari dier eitim-retim faaliyetleriyle urarlar.

Yaplan grevler hava tatlarnn, motorlu kara tatlarnn veya demiryolu tatlar ile dier motorlu aralarn nasl kullanlacann retilmesini kapsayabilir. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Birim grup 2359 Baka yerde snflandrlmam eitim bilimleri ile ilgili dier profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

3340

Eitim bilimleri ile ilgili dier yardmc profesyonel meslek mensuplar

3340 ETM BLMLER LE LGL DER YARDIMCI

PROFESYONEL MENSUPLARI

MESLEK

Eitim bilimleri ile ilgili dier yardmc profesyonel meslek mensuplar; ilkokul, ilkokul ncesi ve zel eitim okullar seviyesindekiler hari dier eitim-retim faaliyetleriyle urarlar. rnein bu kiiler, hava tatlarnn, motorlu kara tatlarnn veya demiryolu tatlar ile dier motorlu aralarn nasl kullanlacan retirler.

(b) eitim uuu ve srlerinde rencilere elik ederek, yaplmas gerekenleri gstermek; uaklar da dahil, tatlarn kullanmlarna ilikin kural ve dzenlemeleri aklamak;

(c)

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Uaklar da dahil, motorlu tatlarda yer alan kumanda aletlerinin kullanmn ve iletimini aklamak;

(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: retmen, src eitimi retmen, uu eitimi

ALT ANA GRUP 34 DER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Dier yardmc profesyonel meslek mensuplar; mali iler ve satlar, i idaresi, muhasebe, hukuk, istatistik vb. hizmetlerle ilgili teknik grevleri, ayrca gmrk, seyahat, vergi, sosyal refah, ie yerletirme, ruhsat verme, polis kuvvetleri, sosyal hizmetler, elence, spor ve din ile ilgili devlet faaliyetlerini yaparlar.

Bu alt-ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Menkul kymet, sigorta veya mlk ile ilgili alanlardaki belirli ilerin yaplmas; seyahat organizasyonu yaplmas; teknik ve dier mallarn toptan ticaretinin yaplmas; deer biicilik, bilirkiilik veya mezatlk yaplmas; temsilcilik, ticaret komisyonculuu, i ve ii bulma aracl gibi i hizmetlerinin verilmesi; i idaresi, muhasebe, hukuk, istatistik vb. ile ilgili hizmetlerin verilmesi; snr kontrol, gmrk, seyahat, vergi, sosyal refah, ie yerletirme, ruhsat verme, polis kuvveti gibi eitli alanlardaki devlet ilerinin yaplmas; sosyal hizmetlerin verilmesi; rnlerin tasarlanmas ve i dekorasyon planlarnn yaplmas; elence ve spor alanlarndaki etkinliklerin yaplmas; din ile ilgili baz grevlerin yaplmas. Bu grupta alan kiiler, st dzey devlet memurlar, mdrler veya profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Belirli grevlere, bunlarn yaplmasndaki sorumluluk derecelerine ve ulusal eitimretim gereksinimlerine dayandrlarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn, Alt ana grup 24, Dier profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir. Bu zellikle, Grup 346 Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlan mesleklerle ilgilidir. Bu alt-ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

341

Mali iler ve sat ileri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

342

hizmetleri araclar ve ticari araclar

343

dari alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar

344

Gmrk, vergi ve ilgili alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar

345

Polis mfettileri ve dedektifler

346

Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

347

Gzel sanatlar, elence ve spor ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

348

Din ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

GRUP 341 MAL LER VE SATI LER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Mali iler ve sat ileri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; finansal aralarn, farkl sigorta trlerinin, gayri menkullerin, seyahat ve dier i hizmetlerinin alm-satmn yaparlar, dviz alm-satm ileriyle urarlar, toptan sat temsilcilii veya organizasyonlarn adna satn alma ilemlerini yaparlar ya da tanr mallara, gayri menkullere ve dier mallara deer bierler ve mzayede ile sat yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Finansal aralara, dviz alm-satm ilerine, ticari mallara ve gayri menkullere ilikin piyasa eilimlerinin analiz edilmesi, ayrca mterilerin adna ya da kendi adlarna alm veya satm ilemlerinin yaplmas; sigorta miktar ve cinsi konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi ve sigorta polielerinin satlmas; finansal aralarn ve gayrimenkul mlkiyet devrinin uygun bir ekilde yaplmas ve kaytlarnn tutulmas; seyahatlerin organize edilmesi ve bu dzenlemeler konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi ve tur sat yaplmas; teknik tesisat ve donanmlar da dahil, retici veya ithalat adna eitli mallarn toptan satnn yaplmas; organizasyonlarn adna mal veya hizmetlerin satlmas; ticari mallarn, gayri menkullerin veya dier varlklarn deerinin belirlenmesi veya mzayede ile sat yaplmas. Bu grupta alan kiiler, mdrler veya profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

3411

Menkul kymet alm-satmclar ve araclar

3412

Sigorta temsilcileri

3413

Emlklar

3414

Seyahat danmanlar ve organizatrleri

3415

Teknik ve ticari sat temsilcileri

3416

Satn alma grevlileri

3417

Deer biiciler, bilirkiiler ve mzayedeciler

3419

Baka yerde snflandrlmam mali iler ve sat ileri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3411 MENKUL KIYMET ALIMSATIMCILARI VE ARACILARI

aralarn piyasa eilimlerini analiz etmek; piyasa koullar ve beklentileri konusunda mterileri bilgilendirmek; mterilerin sermaye art iin finansal piyasadaki hisse senedi ve bono yatrmna ve borlarnn dzenlenmesine ynelik grmelere katlmak ve danmanlk hizmetleri vermek; tahvil, hisse senedi, bono ya da dier finansal aralar ile dviz alm-satm iin gnlk veya gelecekte yaplacak alm-satm emirlerini almak, kaydetmek ve iletmek; ilgili dier grevleri yapmak;

Menkul kymet alm-satmclar ve araclar; tahvil, hisse senedi, bono ve dier finansal aralarn alm-satmn yaparlar, pein veya vadeli piyasalarda irketler veya mteriler adna komisyon karlnda dviz alm-satm yaparlar, mterilere veya st ynetime ilemler konusunda nerilerde bulunurlar.

(c)

(d)

Kapsanan grevler unlardr: Yatrm yaplabilecek irketlerin ve mterilerin mali durumlar hakknda bilgi elde etmek;

(e)

(a)

(b) dviz alm-satm da dahil, tahvil, bono, hisse senedi ve dier finansal

(f)

(g) dier alanlar denetlemek. (d) zel proje, tesisat veya risk tipleri ya da bykl konusunda danmanlk hizmetleri vermek, bunlarla ilgili artlar grmek ve sigorta szlemelerine koymak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bro memuru, tahvil - 4122 dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Simsar, dviz Simsar, tahvil Simsar, hisse senedi

mesleklere

Burada snflandrlan rnekler: Temsilci, sigorta Sigorta simsar Sigortac, sigorta

mesleklere

3412 SGORTA TEMSLCLER Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Deer biici, sigorta - 3417 Bro eleman, sigorta - 3432

Sigorta temsilcileri, yeni ve eski mterilere, yaam, kaza, otomobil, sorumluluk, yangn ve sel sigortalar ile dier sigorta eitleri konusunda danmanlk hizmetleri verirler ve bunlar satarlar.

3413 EMLKILAR Kapsanan grevler unlardr: Uygun sigorta eidini ve artlarn belirlemek iin mterilerin durumlar hakknda gerekli bilgileri almak; Emlklar, bir komisyon karlnda mteriler adna gayri menkullerin alm, satm, kiralanmas ve leasing yaplmas gibi ileri yrtrler.

(a)

(b) alnan sigortann risk derecesi ve eidi, sigorta miktarnn bykl ve deme artlarn belirlemek iin mterilerle grmek;
(a) (c)

Kapsanan grevler unlardr: Satlacak, kiralanacak veya leasing yaplacak emlaklarn zellikleri, sahiplerinin artlar ile muhtemel

reasrans szlemelerini grmek ve yapmak;

alclar veya kiraclarn ihtiyalarna ilikin bilgileri almak; (b) muhtemel alc veya kiraclara satlacak ya da kiralanacak emlaklar gstermek ve sat, kiralama ve leasing koullarn aklamak; leasing ve kira szlemelerinin imzalanmasn ve emlak devir ilemlerini dzenlemek; emlak sahiplerinin adna kira ve bono paralarn toplamak ve kiralama ncesinde, esnasnda ve sonrasnda emlaklar kontrol etmek;

Seyahat danmanlar ve organizatrleri, mteriler iin seyahat programlar planlar ve konaklama yerlerine rezervasyon yaptrrlar, ayrca i veya tatil amal grup turlar organize eder ve bunlarn satn yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr:


(c)

(d)

(a) eitli ulam ve konaklama yerlerinin fiyat ve uygunluu konusunda bilgi toplamak, mteri ihtiyalarn aratrmak ve seyahat dzenlemeleri konusunda danmanlk hizmetleri vermek; (b) seyahat ve otel rezervasyonlarn yaptrmak ve onaylatmak, mterilere biletleri ve makbuzlarn vermek ve demeleri almak; (c) i veya tatil amal grup turlar organize etmek ve gruplara veya bireylere bunlarn satn yapmak; (d) seyahat belgelerinin ve dier belgelerin elde edilmesinde mterilere yardm etmek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Temsilci, emlk Emlk Pazarlamac, emlk

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bro eleman, ipotek - 4122

3414 SEYAHAT DANIMANLARI VE ORGANZATRLER

Burada snflandrlan rnekler: Danman, seyahat Organizatr, seyahat

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bro eleman, bilet sat/seyahat 4221 Bro eleman, seyahat acentesi 4221 Genel mdr, seyahat acentesi 1319

(f)

dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Danman, sat sonras hizmet Sipari toplayc (canvasser) Pazarlamac, ticari mal Satc, teknik

3415 TEKNK VE TCAR TEMSLCLER

SATI Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Satc, perakende sat/iyeri - 5220

Teknik ve ticari sat temsilcileri, montaj, donanm, teknik rnler ve bunlarla ilgili hizmetler de dahil eitli mallarn toptan satn yapar ve gerekli zel bilgileri verirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Siparileri almak, perakendecilere, toptanclara, endstriyel amal iyerlerine ve dier kurululara mal sat yapmak; iyerlerine veya bireylere teknik donanm, malzeme ve ilgili hizmetleri satmak; muhtemel mterilere donanmn zellikleri ve ilevleri hakknda genel veya zel bilgi vermek ve donanmn kullanmn gstermek; mterilerin tepkilerini ve ihtiyalarn imalatlara rapor etmek;

3416 SATIN ALMA GREVLILERI

Satn alma grevlileri, snai, ticari veya dier amal giriim ya da organizasyonlarn adna mal ve hizmetleri satn alrlar.

(b)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Sanayi tesisleri, kamu kurulular ve dier iyerleri iin donanm, hammadde, rn ve malzemelerin satn alnmasna ve zerinde deiiklik yapmadan satmak zere ticari mal alnmasna ynelik grmelerde bulunmak ve anlamalar yapmak; ihtiyalar ve stoklar konusunda bilgi almak ve satn alnacak mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesini,

(c)

(d)

(e) ilgili dier grevleri yapmak;

(b)

maliyetini, teslim tarihlerini ve dier szleme artlarn belirlemek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(b)

sigorta poliesi kapsamndaki kayplarda, hasarlarn veya kayplarn bykl ile sigorta irketlerinin ve sigortaclarn ykmllklerini tespit etmek; emlak, araba, ticari mal, canl hayvan, sanat eseri, mcevher vb. mallar mzayede yoluyla satmak;

(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Satn alma grevlisi Satn alma grevlisi, ticari mal/perakende ticaret Satn alma grevlisi, ticari mal/toptan ticaret

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

3417 DEER BLRKLER MZAYEDECLER

BCLER, VE

Deer biiciler, bilirkiiler ve mzayedeciler, emlak ve eitli mallara deer bierler, sigorta poliesi kapsamnda olan kayplarn deerlerini tespit ederler ve mzayede ile mallarn satn yaparlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Deer biici Deer biici, sigorta poliesine gre denecek para Deer biici, sigorta Mezat Mfetti, sigorta poliesine gre denecek para Bilirkii

Kapsanan grevler unlardr: (a) Satlacak veya sigortalanacak hammaddelerin, gayrimenkullerin, endstriyel donanmlarn, kiisel eyalarn, ev eyalarnn, sanat eserlerinin, kymetli talarn ve dier mallarn kalitesini veya deerini belirlemek;

3419 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI MAL LER VE SATI LER LE


LGL PROFESYONEL MENSUPLARI YARDIMCI MESLEK

Bu birim grup, grup 341 Mali isler ve sat ileri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar iindeki dier birim

gruplarda snflandrlmam mali iler ve sat ileri ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplarn kapsamaktadr.

GRUP 342 HZMETLER ARACILARI VE TCAR ARACILAR

hizmetleri araclar ve ticari araclar; alclar ve satclar arasndaki gerekli balantlar kurarlar, ticari mallar genelde ambalajsz olarak alr ve satarlar, gmrk izin ilemlerini yaparlar, sigorta ve ithalat/ihracat belgelerinin usule uygun olarak dzenlenmesini salarlar, i ve ii bulma brolarnda, i arayanlara i bulurlar, eleman arayanlara bir komisyon karl personel bulurlar veya zel projeler iin alma szlemesi yaparlar ve eitli dier i hizmetlerini satarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Ambalajsz ticari mallarn alnmas ve satlmas; gmrk izin ilemlerinin yaplmas, sigorta ve ithalat/ihracat belgelerinin usule uygun olarak dzenlenmesinin salanmas; i ve ii bulma brolarnda i arayanlara i bulunmas veya eitim programlar konusunda danmanlk hizmetleri verilmesi; devlet kurum ve kurulular da dahil giriimlerin ve iyerlerinin talebi halinde belli amalar iin personel bulunmas veya alma szlemelerinin yaplmas; bir komisyon karlnda i arayanlara i bulunmas; i balantlarnn kurulmas; medyaya, ulatrma aralarna ve kamuya ak yerlere reklam verilmesi, kredi ve dier i bilgilerinin salanmas gibi i hizmetlerinin verilmesi; kitaplarn yayn, oyunlarn prodksiyonu, mzik eseri kayt, yapm ve sat ile ilgili olanlar da dahil elence ve sanatla ilgili alma szlemelerinin dzenlenmesi. Bu grupta alan kiiler, mdrler veya profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

3421

Ticari araclar

3422

Gmrkleme ve sevkiyat ile ilgili araclar

3423

ve ii bulma araclar

3429

Baka yerde snflandrlmam i hizmetleri araclar ve ticari araclar

3421 TCAR ARACILAR (g) dier alanlar denetlemek. Ticari araclar; ambalajsz ticari mallar, ticaret borsalarnda alrlar ve satarlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Ticari mallarn alclar ve satclar arasndaki balantlar kurmak; (b) mterilerle alacaklar veya satacaklar mallar konusunda grmek ve bunlara ilikin danmanlk hizmetleri vermek; mezat kataloglarn dzenlemek, balang fiyatlarn kararlatrmak, mzayedelere katlmak ve mterilerin adna fiyat artrmak;

Burada snflandrlan rnekler: Arac Komisyoncu Simsar

mesleklere

3422

GMRKLEME VE SEVKIYAT LE LGL ARACILAR

(c)

Gmrkleme ve sevkyat ile ilgili araclar; gmrkleme ilemlerini yaparlar ve sigorta, ithalat/ihracat ve ilgili dier belgelerin usule uygun olarak dzenlenmesini salarlar,

Kapsanan grevler unlardr: thalat veya ihracat iin gmrkleme ilemlerini yapmak; sigorta belgelerinin usule uygun olarak dzenlenmesini salamak; ithalat/ihracat ve ilgili dier belgelerin usule uygun olarak dzenlenmesini salamak;

(d) mzayedelerde satlmayan mallar iin zel anlamayla alm/satm grmeleri yapmak; kargo alan bulmak, yk bedellerini kararlatrmak ve mterilerden tahsil etmek; ilgili dier grevleri yapmak;

(a)

(b)

(e)

(c)

(f)

(d) konimentolar karmak;

imzalamak

ve

(b) bir komisyon karl, iverenlere personel ya da i arayanlara i bulmak; (c) istihdam edilecek veya szleme yaplacak kiilerin gerekli nitelik ve dier zellikleri konusunda giriimler/organizasyonlar ile grmek; uygun nitelikli personel bulmak ve ulusal ya da uluslararas dzenleme ve ihtiyalara gre gerekli formaliteleri yrtmek;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Arac, gmrkleme Arac, sevkiyat Arac, nakliyat

mesleklere
(d)

(e) istihdam szlemelerinde hukuki gereklerin yerine getirilmesini salamak ve imzalamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

3423 VE BULMA ARACILARI


ve ii bulma araclar; i arayanlara i bulurlar, eleman arayanlara bir komisyon karl personel bulurlar, devlet kurum ve kurulular da dahil giriimlerin ve iyerlerinin istekleri dorultusunda belli amalar iin personel bulurlar ve alma szlemelerini yaparlar.

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Arac, istihdam Mteahhit, i Memur, ie yerletirme

Kapsanan grevler unlardr: ve ii bulma brolarnda i arayanlara i bulmak veya bu kiilere eitim programlar konusunda danmanlk hizmetleri vermek; 3429 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI HZMETLER ARACILARI VE TCAR ARACILAR

(a)

Bu birim grup, grup 342 hizmetleri araclar ve ticari araclar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam i hizmetleri araclar ve ticari araclar kapsamaktadr.

(b)

satclar veya alclar adna szlemeleri grmek ve mteriye sat ve deme artlarn aklamak;

rnein, i balantlar kuranlarn, medyaya, ulatrma aralarna ve kamuya ak yerlere reklam verilmesi, kredi ve dier i bilgilerinin salanmas gibi i hizmetleri verenlerin, kitaplarn yayn, oyunlarn prodksiyonu ya da mzik eserlerinin kayt, yapm ve sat ile ilgili olanlar da dahil, elence, sanat ve spor ile ilgili alma szlemelerini dzenleyen kiilerin burada snflandrlmas gerekir.

(c) satclar veya alclar adna anlamalar imzalamak ve szlemeye uyulmasn salamak; i hizmetinin, kararlatrlan srede ve ekilde verilmesini salamak;

(d)

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Satlacak ihtiyalar etmek; hizmetler ve alclarn konusunda bilgi elde

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Arac, edebi eserler Arac, mzikal performans Arac, spor Arac, tiyatro Satc, i hizmetleri/reklam

GRUP 343 DAR ALANLARDAK YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

dari alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar; bir kurumsal birimin haberleme, belgeleme ve idari koordinasyon faaliyetlerini yrtr ve bunlar desteklerler, ayrca, farkl kurumsal birimler arasndaki bilgi akn dzenlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bir kurumsal birimin haberleme, belgeleme ve idari koordinasyon faaliyetlerinin, birim bakan ve dier personelin sorumluluu altnda yrtlmesine yardm edilmesi; tutanaklarn hazrlanmas; resmi kayt ve belgelerin incelenmesi ve zetlenmesi; mali ilem kaytlarnn saklanmas; matematik, istatistik ve akterya verilerinin toplanmas, ilenmesi ve sunulmas. Bu grupta alan kiiler, mdrler ya da profesyonel meslek mensuplarndan talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

3431

dari sekreterler mensuplar

ve

ilgili

yardmc

profesyonel

meslek

3432

Hukuk ve hukuk ile ilgili ilerdeki yardmc profesyonel meslek mensuplar

3433

Defter tutanlar

3434

statistik ve matematik ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3439

Baka yerde snflandrlmam profesyonel meslek mensuplar

idari

alanlardaki

yardmc

3431 DAR SEKRETERLER VE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(b)

sreli konularn tarihlerini renmek, izlemek ve sorumlular bilgilendirmek;

dari sekreterler ve ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; kurumsal bir birimin haberleme, belgeleme ve idari koordinasyon faaliyetlerinin, birim bakan ve dier personelin sorumluluu altnda yrtlmesine yardm ederler, ayrca tutanaklar hazrlarlar.

(c) toplant isteklerini derlemek, birim bakannn ve dier personelin seyahat dzenlemelerini ve toplant programlarn yapmak; (d) btenin hazrlanmasna yardm etmek; harcamalar izlemek; szleme ve sipari taslaklarn hazrlamak; birim bakanna veya dier personele, idari ve kurumsal konulardaki aratrmalarnda yardm etmek;

Kapsanan grevler unlardr:


(e)

(a) dari yazma ve taslan karmak;

tutanaklarn

(f)

yabanc ziyaretilerin ve personelin arlanmas ile ilgili dzenlemelerde, birim bakanna yardm etmek;

(g) meclis, mahkeme gibi yerlerde steno ya da dier aralar yardmyla tutanaklar tutmak; (h) i mektuplarn veya teknik mektuplar yazmak ve yantlamak; dier yazmalar izlemek; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Hukuk ve hukuk ile ilgili ilerdeki yardmc profesyonel meslek mensuplar; irket mdrlerine, iletmeciler ve sorumlu mdrlere ve hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensuplarna ve dier ilgili kiilere, sigorta szlemeleri, kredi anlamalar gibi mali iler de dahil, eitli hukuki konularda yardm ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Hukuki kaytlar ve dier ilgili belgeleri incelemek ya da bunlarn incelenmesi iin gerekli dzenlemeleri yapmak; hukuki durumlar aklayan belgeleri hazrlamak; kredi ve sigorta szlemelerinin artlarn belirlemek;

(b)

Burada snflandrlan rnekler: dari sekreter Asistan, yazma Raportr

mesleklere

(c) mterilere ya da araclara, zel durumlaryla ilgili hukuki ve teknik konularda danmanlk hizmeti vermek; resmi kayt gerektiren gayrimenkul, hisse senedi vb. devri ile ilgili belgeleri hazrlamak; belgelerin geerliliini kontrol etmek ve bunlar sorumlu kiilere iletmek; ilgili dier grevleri yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Sekreter - 4115

(d)

(e)

(f) 3432 HUKUK VE HUKUK LE LGL LERDEK YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Mbair Bro eleman, temlik

mesleklere

Bro eleman, mahkeme Bro eleman, yarg Bro eleman, hukuk

Burada snflandrlan rnekler: Defter tutucu

mesleklere

3433 DEFTER TUTANLAR


Defter tutanlar; bir teebbsn mali ilemle ilgili kaytlarn tutar ve bu ilemlerle ilgili belge ve kaytlarn doruluunu denetler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Muhasebeci - 2411 Bro eleman, defter tutma - 4121

Kapsanan grevler unlardr: (a) Muhasebecilerin talimat altnda, genel defter tutma ilkelerine gre, bir teebbsn tm mali ilemlerinin kaytlarn tutmak; dentiler, alndlar vb. mali ilemlerle ilgili belge ve kaytlarn doruluunu denetlemek;

3434 STATSTK VE MATEMATK LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(b)

statistik ve matematik ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; genelde matematikiler ve ilgili profesyonel meslek mensuplarnn veya istatistikilerin talimat altnda alarak, matematik, istatistik ya da akterya ile ilgili verilerin toplanmas, ilenmesi ve sunumunun planlanmasna ve yrtlmesine yardm ederler.

(c) belirli dnemlere ait mali beyanlar ve raporlar hazrlamak; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla, defter tutma ilke ve uygulama bilgilerini kullanmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Matematik, akterya, istatistik ve muhasebe ile ilgili hesaplama ve planlamalarn yaplmasna yardm etmek; saym ve anket almalar iin gerekli olan malzeme ve igcne ilikin ayrntl tahminler hazrlamak;

(d)

(e) ilgili dier grevleri yapmak;


(b)

(f)

dier alanlar denetlemek.

(c)

saymlar ve anket almalar iin ktkler ve rnekleme erevelerinin saptanmas, tutulmas ve kullanlmas ile ilgili teknik grevleri yapmak; saym ve anketlerde veri toplamak; kalite kontrol ilemleri ile ilgili teknik grevleri yerine getirmek; matematik, istatistik, akterya ve muhasebe ile ilgili ve benzeri hesaplamalar iin standart bilgisayar yazlm paketlerini kullanmak; matematik, akterya, istatistik ve muhasebe ile ilgili sonular vb. grafik ya da tablo eklinde sunuma hazrlamak; ortaya kan problemlerin tannmas ve zlmesi amacyla, matematik, akterya, istatistik ve muhasebe ile ilgili ilke ve uygulama bilgilerini kullanmak;

Hayat sigortas istatistikleri uzman


(akterya) - 2121 Bro eleman, istatistiksel - 4122 Matematiki, akterya bilimi - 2121 statistiki - 2122

(d)

(e)

(f)

3439 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI DAR ALANLARDAK YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(g)

Bu birim grup, Grup 343 dari alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam idari alanlarda, yardmc profesyonel meslek mensuplarn kapsamaktadr.

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek. rnein, idari konsolosluk memurlar; birim bakanlar ya da resmi komiteler iin idari sekreterlik ilerini stlenenler; dosyalar ve dier bilgi kaynaklarn inceleyerek, sorumlu yneticilere, politika belirleme, birim-ii programlar, idari ve dier konular hakknda tavsiye ve bilgiler ieren raporlar hazrlayanlar burada snflandrlr.

Burada snflandrlan rnekler: Asistan, muhasebe Asistan, akterya Asistan, matematik Asistan, istatistik

mesleklere

Kapsanan grevler unlardr: (a) dari konsolosluk grevlerini yapmak; memurlarnn

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

(b)

birim bakanlar iin idari sekreterlik ilerini stlenmek; resmi komiteler iin idari sekreterlik ilerini stlenmek; dosyalar ve dier bilgi kaynaklarn incelemek, sorumlu yneticiler iin rapor hazrlamak;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(c)

(d)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: dari sekreter, komite dari sekreter, hkmet ynetimi Memur, konsolosluk

GRUP 344 GMRK, VERG VE LGL ALANLARDAK YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI Gmrk, vergi ve ilgili alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar; ulusal snrlar, vergiler, sosyal yardmlar vb. konularla ilgili kanun ve dzenlemelerin yrtlmesini; seyahat, ithalat-ihracat, i kurma, inaat gibi, devlet dzenlemelerine bal faaliyetlere ilikin ruhsat ve izinlerin dzenlenmesini ve denetlenmesini salarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Ulusal snrlarn denetimi iin devriye gezilmesi; kanun ve dzenlemelerin uygulanmasn salamak amacyla, kiilere ve aralara ait belgelerin ve snrdan geirilen mallarn kontrol edilmesi; gerek ve tzel kiilerce denmesi gereken vergileri belirlemek amacyla beyanlarn incelenmesi; sosyal yardmlar iin yaplan mracaatlarn incelemesi ve karara balanmas; seyahat, ithalatihracat, inaat, i kurma gibi devlet dzenlemelerine bal faaliyetlerin taahhdne ynelik izin ve ruhsat bavurularnn incelenmesi ve karara balanmas; fiyat, cret ya da arlk ve l dzenlemelerine ilikin uygulamalarn denetlenmesi. Burada snflananlar, st dzey devlet memurlar veya mdrlerden talimat alabilirler. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

3441

Gmrk ve snr kontrolrleri

3442

Vergi memurlar

3443 Sosyal yardm memurlar


3444 Ruhsat memurlar

3449

Baka yerde snflandrlmam gmrk, vergi alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar

ve

ilgili

3441 GMRK VE KONTROLRLER

SINIR
(d)

Gmrk ve snr kontrolrleri; ilgili kanun ve dzenlemelerin yrtlmesi amacyla, ulusal snrlardan geen kii ve aralar kontrol ederler.

transit mallar ile ithalat-ihracat konusundaki kanun ve dzenlemelere uyulup uyulmadn denetlemek ve gerekli demelerin yaplp yaplmadn onaylamak amacyla, ulusal snrlar geen aralarn nakil belgelerini ve yklerini kontrol etmek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kiilerin lkeye yasad giri veya klarn ya da yasad para ya da mal ithalat ve ihracatn nlenmesi amacyla, ulusal snrlar ve sahil sularn kontrol etmek; (b) ulusal snrlar geen kiilerin izin ve belgelerini kontrol etmek; mal ve para ithalat-ihracat ile ilgili kanun ve dzenlemelere uyulmasn salamak amacyla, ulusal snrlar geen kiilerin bagajlarn kontrol etmek;

(e) gerek duyulduunda, yaplan incelemelerin sonularn ve ayrntlarn mahkemeye sunmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mfetti, hudut Mfetti, gmrk Memur, pasaport kontrol

3442 VERG MEMURLARI

3443 SOSYAL YARDIM MEMURLARI

Vergi memurlar; gerek ve tzel kiilerce denecek vergi, har ve dier demelerin tipini ve miktarn belirlemek amacyla, vergi iadelerini, sat faturalarn ve dier belgeleri incelerler ve gerekli durumlar st dzey devlet memurlar veya mdrlere iletirler.

Sosyal yardm memurlar; yardmn gerekliliini ve miktarn belirlemek zere, nakit veya baka ekillerdeki yardm bavurularn incelerler ve gerek duyulduunda st dzey devlet memurlarna veya mdrlere sevk ederler.

Kapsanan grevler unlardr: Kurumlara, giriimlere ve kamuya, vergi, har vb. konulara ilikin kanun ve dzenlemeler hakknda danmanlk hizmeti vermek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Devlet yardmlarna ilikin kanun ve dzenlemeler, demelerin miktarlar ve belirlenme yntemleri ile haklar ve ykmllkler konusunda bireylere ve kurumlara danmanlk hizmeti vermek; verilecek yardmn ekli ve miktarn belirlemek amacyla bavurular ve ilgili dier belgeleri incelemek;

(a)

(b) vergi, har ve dier demelerin tipi ve miktarn belirlemek iin vergi iadesi, sat faturas gibi belgeleri incelemek; (c) ilgili dier grevleri yapmak;

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Memur, istihsal, sat veya istihlak vergi sistemi Memur, vergi

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Memur, emekli maa Memur, sosyal haklar Memur, sosyal gvenlik haklar

3444 RUHSAT MEMURLARI


Ruhsat memurlar; ithalat-ihracat, i kurma, inaat veya pasaport vb. konulardaki izin bavurularn inceler; ruhsat veya pasaport bavurularnn uygun olup olmadn ve ruhsatlara zel bir durumun eklenip eklenmeyeceini belirlerler; ayrca, gerekli durumlar st dzey devlet memurlar veya mdrlere iletirler.

3449

BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI GMRK, VERG VE LGL ALANLARDAK YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Kapsanan grevler unlardr: (a) Ruhsat tiplerine, ek artlara vb. ilikin kanun ve dzenlemeler ile haklar ve ykmllkler konusunda danmanlk hizmeti vermek; (b) bavuru belgelerini vb. incelemek; ruhsat verilip verilmeyeceini ya da ek artlar gerekip gerekmediini belirlemek; (c) bavurular incelemek pasaportlar onaylamak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. ve

Bu birim grup, Grup 344 Gmrk, vergi ve ilgili alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplar iindeki dier gruplarda snflandrlmam gmrk, vergi ve ilgili alanlardaki yardmc profesyonel meslek mensuplarn ierir.

rnein, alveri yerlerinde arlk ve llerin doru olarak kullanlp kullanlmadn ya da fiyat ve cret uygulamalarn denetleyenler burada snflandrlr; ayrca, gerekli durumlar st dzey devlet memurlar veya mdrlere iletirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Arlk ve llerin doru ekilde kullanmn salamak iin iyerlerini denetlemek; (b) fiyat dzenlemelerine uyulmadn denetlemek; (c) cret dzenlemelerine uyulmadn denetlemek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; uyulup

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Memur, ruhsat Memur, pasaport ilemleri

uyulup

(e) dier alanlar denetlemek.

Kontrolr, cret Kontrolr, arlklar ve ller

Burada snflandrlan rnekler: Kontrolr, fiyat Kontrolr, salk

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kontrolr, mesleki gvenlik - 3152 Kontrolr, kalite/rnler - 3152

GRUP 345 POLS MFETTLER VE DEDEKTFLER

Polis mfettileri ve dedektifler, ilenmi sular aratrrlar ve sularn nlenmesine ynelik olarak, kiiler ve yerler hakknda bilgi toplarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Sanklar tehis etmek amacyla, ilenmi sularla ilgili bulgularn aratrlmas; genellikle bir suun nlenmesi amacyla, kiiler ve yerler hakknda bilgi toplanmas; kurumlar ve iyerleri gibi kamuya ak yerlerdeki kukulu davranlarn gzlenmesi; sulularn tutuklanmas, yetkiliyse, hukuk mahkemelerine delil sunulmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlr: 3450 Polis mfettileri ve dedektifler

3450 POLS MFETTLER DEDEKTFLER

VE

Polis mfettileri ve dedektifler; ilenmi sularla ilgili bulgular derlerler ve ounlukla suun nlenmesine ynelik olarak, kiilerle, kurulularla vb. ilgili bilgileri toplarlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Sular nlemek veya sanklar tehis etmek iin planlanm ya da ilenmi sular hakknda bilgi elde edilmesine ynelik kaynaklar saptamak ve temasa gemek; (b) kant toplamak ya da sulular tehis etmek amacyla, kukulu olay ve durumlar aratrmak; (c) genellikle su ilenmesini nlemek amacyla, kurulularla veya kiilerin durum ve davranlar ile ilgili bilgilerin elde edilmesine ynelik kaynaklar saptamak ve balantlar kurmak; iyerlerinden mal, para veya bilgi alnmas gibi durumlar ve mteriler ya da alanlar tarafndan yaplan kanunsuz davranlar gibi vakalar incelemek; da mteriler adna veya kiilerin (f)

davranlarn incelemek;

ve

durumlarn

yetkiliyse, tutuklama yapmak veya tutuklamalara yardm etmek;

(g) hukuk mahkemelerinde ahitlik etmek ya da aratrmalarn sonu ve ayrntlarn stlerine veya mterilerine rapor etmek; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(d)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Vekil, soruturma/polis Dedektif Mfetti, polis

(e) kanun ya kurumlarn

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Genel mfetti, polis - 1120 Komisyon yesi, polis - 1120 Polis - 5162

GRUP 346 SOSYAL LER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; mterilerine, sorunlarn zlmesine ya da belirli hedeflere ulalmasna ynelik kaynaklarn bulunmas ve kullanlmas konusunda rehberlik hizmeti salarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bireylere ve ailelere kiisel ve sosyal problemleri konusunda yardm edilmesi; bireylerin ve gruplarn sosyal etkinliklerini dzenleyerek veya denetleyerek rehabilitasyonun salanmas veya su artnn nlenmesine ynelik almalarn yrtlmesi; fiziksel veya zihinsel zrl kiilerin toplumda yer edinmelerini salamak ve grev stlenme yeteneklerini gelitirmelerine yardm edilmesi.

stlenilen grevler, yetki ve sorumluluk dereceleri ile ulusal eitim ve retim ltlerine bal olarak, burada tanmlanm mesleklerin bir ksmnn Birim Grup 2446 Sosyal iler ile ilgili profesyonel meslek mensuplar iinde snflandrlmas daha uygun olabilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

3460

Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar.

3460 SOSYAL LER LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

(b)

mterilerin gereksinimlerine ynelik bilgileri toplamak, hak ve ykmllkleri konusunda onlara danmanlk hizmetleri vermek;

Sosyal iler ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; mterilerine, sorunlarn zlmesine ya da belirli hedeflere ulalmasna ynelik kaynaklarn bulunmas ve kullanlmas konusunda rehberlik hizmeti salarlar.

(c) mterilerin durumlarn incelemek ve sorunlarnn zmne ilikin alternatif yaklamlar sunmak; mahkemeler ve dier kanuni ilemler iin olaylara ilikin kayt ve raporlar derlemek;

(d)

Kapsanan grevler unlardr: Kiisel ya da sosyal adan sorunlu bireylere ve ailelere yardm etmek;

(a)

(e) yardm hizmetlerini planlamak, deerlendirilmek, gelitirilmesini ve iyiletirilmesini salamak;

(f)

genlik kulpleri, ehir kulpleri ve benzer kurululardaki sosyal faaliyetleri dzenleyerek ya da baka aralarla sulularn rehabilitasyonunu salamaya ve su artn nlemeye almak;

(j)

dier alanlar denetlemek;

(g) fiziksel ve zihinsel zrl kiilerin toplumda yer edinmesini salamak ve grev stlenme yeteneklerini gelitirmelerine yardm etmek; evlere yardm hizmetlerini planlamak, dzenlemek ve salamak; ilgili dier grevleri yapmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sosyal grevli, a.p. Sosyal grevli, a.p./teebbs Sosyal yardm uzman, a.p.

(h)

(i)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Sosyal grevli, profesyonel - 2446 Sosyal grevli, profesyonel/giriim 2446 Sosyal yardm uzman, profesyonel - 2446

GRUP 347 GZEL SANATLAR, ELENCE VE SPOR LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Gzel sanatlar, elence ve spor ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; rn tasarm veya i dekorasyon yaparlar, kitle iletiim aralarna haber salarlar, sahnede, caddelerde veya sirklerde elendirici ya da heyecan verici gsteriler yaparak seyircileri elendirirler, ayrca, spor karlamalarna katlr ve baz durumlarda byle etkinlikleri yapanlar eitir ve ynetirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: rn tasarm yaplmas; i dekorasyon projeleri oluturulmas; kitle iletiim aralarna haber salanmas; sahnede ve caddedeki gsterilerin sunulmas; elendirici hareketler, illzyon hileleri veya zor ve grlmeye deer akrobatik gsterilerin yaplmas; spor karlamalarna katlmda bulunulmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

3471

Dekoratrler ve ticari tasarmclar

3472

Radyo ve televizyon spikerleri ile dier spikerler

3473

Gece kulb mzisyenleri, arkclar , danslar vb.

3474

Palyaolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensuplar

3475

Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensuplar

3471 DEKORATRLER TASARIMCILAR

VE

TCAR

(c) sahne dekorlarn boyamak;

tasarlamak

ve

Dekoratrler ve ticari tasarmclar; sanatsal teknikler kullanarak, rn tasarm ve i dekorasyon uygulamalar yaparlar; satlar artracak uygulamalar yrtrler.

(d)

mterilerin derileri zerine dekoratif dvmeler yapmak; vitrinlerde ve dier tehir alanlarnda kullanlmak zere sanatsal etkiler oluturmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(e)

Kapsanan grevler unlardr: Elbise ve aksesuar modelleri ve tarzlar da dahil, endstriyel ve ticari rnlerin tasarmn yapmak, estetik uyumu salamaya almak; i dekorasyon projelerini yapmak ve evler, iyerleri, gemiler vb. iin kullanlacak mobilyalar planlamak;

(f)

(a)

(g) dier alanlar denetlemek.

(b)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Dekoratr, sergi Dekoratr, i Tasarmc, moda Tasarmc, sanayi rnleri

Dvmeci
Burada snflandrlan rnekler: Spiker, radyo Spiker, televizyon Sunucu Muhabir, medya Haber spikeri mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mimar, i mimari - 2141 Sanat, reklam - 2452

3472 RADYO VE TELEVZYON SPKERLER LE DER SPKERLER


Radyo ve televizyon spikerleri ile dier spikerler; haber bltenlerini okurlar, rportaj yaparlar, ayrca radyo, televizyon, tiyatro vb. yerlerde sunumlar yaparlar.

3473 GECE KULB MZSYENLER, ARKICILAR, DANSILAR VB.


Gece kulb mzisyenleri, arkclar, danslar vb.; mzik icra ederler veya caddelerde, gece kulplerinde sirklerde vb. yerlerde ark syler ya da dans ederler.

Kapsanan grevler unlardr: Radyo veya televizyonda haber bltenlerini okumak ve dier bildirileri yapmak; rportaj yoluyla, sanatlarn veya dier kiilerin tantmn yapmak; radyo, televizyon, tiyatro, gece kulb gibi yerlerde gerekli anonslar yapmak;

(a)

Kapsanan grevler unlardr: Sirk orkestras vb. yerlerde solist olarak ya da orkestrann bir yesi olarak, bir ya da daha fazla mzik aleti almak;

(a)

(b)

(c) zellikle radyo ile televizyon iin, halktan kiilerle rportaj yapmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek;

(b) gece kulplerinde, caddelerde vb. solist olarak ya da vokal grubunun bir yesi olarak popler arklar sylemek; (c) sirklerde, gece kulplerinde, caddelerde vb. tek olarak ya da bir partnerle birlikte ya da dans

grubunun etmek;

bir

yesi

olarak

dans (a) Elendirici hareketler yapmak ve komik hikayeler anlatmak; (b) illzyon hileleri, el abukluu ve hipnotizma gsterileri yapmak; (c) zor ve grlmeye deer akrobatik hareketler ile jimnastik ya da hokkabazlk gsterileri yapmak;

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bando lideri Dans, gece kulb Mzisyen, gece kulb arkc, sokak

(d) hayvanlar eitmek gsteriler yapmak;

ve

onlarla

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Orkestra efi - 2453 Dans, bale - 2454 Enstrmantalist - 2453 arkc, koro - 2453

Burada snflandrlan rnekler: Akrobat Hava akrobat Palyao Hipnotizmac Sihirbaz

mesleklere

3474 PALYAOLAR, SHRBAZLAR, AKROBATLAR VE LGL MESLEK MENSUPLARI 3475 ATLETLER, SPORCULAR VE LGL MESLEK MENSUPLARI Palyaolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensuplar; sirklerde ve eitli temsillerin yapld dier yerlerde seyircileri elendirirler.

Kapsanan grevler unlardr:

Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensuplar; spor karlamalarna katlrlar, spor eitimi verirler, sportif olaylarla ilgili kurallar derlerler ve bu olaylarn geliimini kontrol ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (d) ilgili dier grevleri yapmak; (a) Spor karlamalarna katlmak; (e) dier alanlar denetlemek.
(b)

spora ilikin bilgi ve yeteneklerin gelitirilmesine ynelik olarak eitim vermek; spor karlamalarnn idaresi ile ilgili kurallar derlemek ve bu karlamalarn geliim srecini denetlemek;

(c)

Burada snflandrlan rnekler: Atlet Boksr Ko (antrenr), spor Grevli, spor Grei

mesleklere

GRUP 348 DN LE LGL YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI

Din ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; din ilerinin uygulanmasna katkda bulunurlar; hayatlarn dua, ibadet ve meditasyona adarlar ya da belli bir dini retmek ve yaymak iin vaaz verir, propaganda yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Din ilerinin uygulanmasna katkda bulunulmas; hayatlarnn duaya, ibadete ve meditasyona adanmas; belli bir dini retmek ve yaymak iin vaaz verilmesi, propaganda yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de ierilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr.

3480

Din ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar

3480 DN LE LGL PROFESYONEL MENSUPLARI

YARDIMCI MESLEK

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Din ile ilgili yardmc profesyonel meslek mensuplar; dini grevleri yklenirler, hayatlarn, duaya, ibadete ve meditasyona adarlar ve belli bir dinin retilmesi ve yaylmas amacyla vaaz verir, propaganda yaparlar.

Burada snflandrlan rnekler: Rahip Rahibe

mesleklere

Kapsanan grevler unlardr: (a) Dini grevleri yklenmek; (b) ayr bir topluluun yesi olarak yaamak ve onlarn kural ve uygulamalarna uymak; (c) hayatlarn duaya, ibadete meditasyona adamak;

ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Budist rahip - 2460 mam - 2460 Vaiz - 2460 Kei, profesyonel - 2460 Rahibe, profesyonel - 2460 Poojari - 2460 Rahip - 2460 Haham - 2460

(d)

belirli bir dinin retilmesi ve yaylmasna ynelik olarak vaazlar vermek ve propaganda yapmak;

ANA GRUP 4 BRO VE MTER HZMETLERNDE ALIAN ELEMANLAR

Bro ve mteri hizmetlerinde alan elemanlar; ileriyle ilgili bilgileri kaydeder, dzenler, saklar, hesaplar ve istenildiinde bu bilgileri ilgili yerlere verirler ve zellikle parasal ilemler, seyahat dzenlemeleri, bilgi ve randevu istekleri gibi konulardaki birtakm bro grevlerini yaparlar. Bu ana grup iindeki mesleklerin ou, ikinci ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir.

Bro ve mteri hizmetlerinde alan elemanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Steno, daktilo, kelime ilemciler ile dier bro makinelerinin kullanlmas; bilgisayarlara veri girilmesi; sekreterlik ilerinin yaplmas; saysal verilerin kaydedilmesi ve hesaplanmas; stok, retim ve ulamla ilgili kaytlarn tutulmas; yolcu ve yk tamacl ile ilgili kaytlarn tutulmas; ktphanelerdeki bro ilerinin yaplmas; dokmanlarn dosyalanmas; posta hizmetleri ile ilgili grevlerin yaplmas; basm yaplacak malzemelerin hazrlanmas ve kontrol edilmesi; okuma yazma bilmeyenler adna yaz yazlmas; parasal ilemlerin yaplmas; seyahat dzenlemeleri ile ilgili bro ilerinin yaplmas; mteriler tarafndan istenilen bilgilerin salanmas ve randevularn ayarlanmas; telefon santralnn iletilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt ana gruplarda snflandrlmaktadr:

41

Bro elemanlar

42

Mteri hizmetlerinde alan elemanlar

ALT ANA GRUP 41 BRO ELEMANLARI


Bro elemanlar; ileriyle ilgili bilgileri kaydeder, dzenler, saklar ve istenildiinde bu bilgileri ilgili yerlere verirler, ayrca mali, istatistiksel ve dier saysal verileri hesaplarlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genelde unlar kapsamaktadr: Steno ve daktilo kullanlmas; kelime ilemcilerin veya veri girii, hesaplama, muhasebe ve benzer bro makinelerinin operatrlnn yaplmas; sekreterlik ilerinin yaplmas; muhasebe, defter tutma, istatistik, akterya, maliye ile ilgili ve dier saysal verilerin hesaplanmas ve kaytlarnn tutulmas; retim programlar, stok durumu ve zamana bal mal datm ile ilgili kaytlarn tutulmas; iletmenin durumuna ilikin kaytlarn tutulmas; yk ve yolcu tamaclnda zamanlamann koordine edilmesi; ktphanelerdeki bro ilerinin yaplmas; dokmanlarn dosyalanmas; posta hizmetleri ile ilgili ilerin yaplmas; baslacak malzemelerin hazrlanmas ve kontrol edilmesi; okuma yazma bilmeyenler adna yaz yazlmas; birok genel bro grevlerinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

411

Sekreterler ve klavye kullanan elemanlar

412

Saysal ilemler yapan bro elemanlar

413

Malzeme kaytlar ve tamaclk ile ilgili bro elemanlar

414

Ktphane ve posta ile ilgili bro elemanlar

419

Dier bro elemanlar

GRUP 411

SEKRETERLER ELEMANLAR

VE

KLAVYE

KULLANAN

Sekreterler ve klavye kullanan elemanlar; szl veya yazl bilgiyi kat zerine veya makine tarafndan okunabilecek bir ekilde kaydederler, muhasebe ve hesaplama makinelerininin operatrln yaparlar, yazmalar ve dokmanlar bro standartlarna uygun hale getirir ve yazarlar, ayrca sekreterlik ile ilgili dier grevleri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Dikte edilmi ve baka ekillerde oluturulmu metinlerin stenoda yazlmas; bunlarn kat zerine daktilo edilmesi veya kelime ilemcilerin ya da teleprimr telekslerin kullanlmas; eitli verilerin elektronik donanmlara, delikli formdaki kartlara veya zel bantlara girilmesi; muhasebe ve hesaplama makinelerinin operatrlnn yaplmas; yazmalarn ve dokmanlarn bro standartlarna uygun hale getirilmesi ve kopyalarnn karlmas; sekreterlik ile ilgili dier grevlerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

4111

Stenograflar ve daktilograflar

4112

Kelime ilemci operatrler

4113

Veri girii operatrleri

4114

Hesap makinesi operatrleri

4115

Sekreterler

4111 STENOGRAFLAR

VE DAKTLOGRAFLA R
Stenograflar ve daktilograflar; szl veya yazl metinleri steno eklinde yazya geirirler ve bu metinleri daktilo kullanarak kat zerine hazrlarlar.

4112 KELME LEMC OPERATRLER

Kapsanan grevler unlardr: Dikte edilenleri yazmak ve dier metinleri stenoda kaydetmek;

Kelime ilemci operatrler; kelime ilemci donanmlar kullanarak eitli dokmanlar daktiloda yazarlar, dzeltmelerini yaparlar ve ktsn alrlar ya da teleprimr teleks, faks veya benzer makinelerin yardmyla mesajlar ve dokmanlar gnderirler veya alrlar.

(a)

(b) daktilo formunda suretler hazrlamak; (c) dosyalama veya fotokopi makinelerinin kullanlmas gibi snrl bro ilerini yapmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yazmalar, i formlarn ve dier dokmanlar kelime ilemci makinelerde yazmak; (b) nceden oluturulmamsa, yaz dzenini ve formatn planlamak ve yapmak; (c) yazlm metni deitirmek, yeniden dzenlemek ve dzeltmek; (d) genellikle, kelime ilemcilere bal yazclar kullanmak; (e) teleprimr teleks, faks veya benzer makinelerin yardmyla mesajlar veya dokmanlar gndermek ve almak; snrl bro ilerini yapmak;

Burada snflandrlan rnekler: Daktilograf Daktilograf, stenografi

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Sekreter, daktilo - 4115 Raportr (kelimesi kelimesine) 3431

(f)

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (g) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. (h) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, veri girii/bilgisayar Bro eleman, veri girii/dntrc (karttan banda) Bro eleman, veri girii/elektronik posta Bro eleman, veri girii/delme makinesi (kart ve bant)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, faks Bro eleman, teleprimr teleks Bro eleman, teleks Bro eleman, kelime ilemci

4113 VER GR OPERATRLER


Veri girii operatrleri; verileri ilemek ve iletiimini salamak amacyla, saysal ve dier verileri elektronik donanmlara veya delme makinelerini kullanarak kartlara ve bantlara girerler.

4114 HESAP MAKNES OPERATRLER

Hesap makinesi operatrleri; muhasebe ve hesaplama makinelerini kullanrlar.

Kapsanan grevler unlardr: Kapsanan grevler unlardr: (a) Saysal ve dier verileri, kaynak malzemelerden bilgisayar ortamna ve ileme cihazlarna girmek; (b) verileri, kaynak malzemeden delikli kart formuna veya kat bantlara girmek; (c) gerekliyse, girilmi verileri dzeltmek; (a) ile ilgili ilemlerin kaytlarn tutmaya ynelik muhasebe makinelerini kullanmak; (b) aritmetik hesaplamalar yapmaya ynelik elektrikli veya elle alan makineleri kullanmak; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(b) gelen veya ilgilenmek;

giden

postalarla

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, muhasebe makinesi Bro eleman, toplama makinesi Bro eleman, defter tutma makinesi Bro eleman, hesaplama makinesi

(c) posta, yazma ve dokmanlar gzden geirmek, kaydetmek ve datmn yapmak; (d) toplant veya randevu isteklerini dzenlemek ve toplantlarn dzenlenmesine yardm etmek; (e) personelle ilgili izin ve dier ilemleri dzenlemek ve kaydn tutmak; (f) dosyalama sistemlerini etmek ve denetlemek; organize

4115 SEKRETERLER

(g) kendi inisiyatiflerindeki yazmalar yapmak; (h) ilgili dier grevleri yapmak;

rutin

Sekreterler; yazmalar ve dier dokmanlar dzenlemeye ve yazmaya ynelik daktilo ve kelime ilemcileri kullanrlar, gelen ve giden postalarla ilgilenirler, toplant ve randevu isteklerini dzenlerler, izin ve personelle ilgili dier ilemleri kaydeder ve dzenlerler, dosyalama sistemlerini organize eder ve denetlerler, ayrca kendi inisiyatiflerindeki rutin yazmalar yaparlar.

(i)

dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sekreter Sekreter, stenografi/ yazma Sekreter, daktilo Sekreter, kelime ilemci

Kapsanan grevler unlardr: (a) Daktilo veya kelime ilemci donanmlar kullanarak, bro standartlarna uygun olacak ekilde, dikte edilmi metinlerde veya raporlarda yer alan yazma, tutanak ve raporlarn kontroln yapmak ve suretlerini karmak; Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

Yardmc, yazma - 3431 Sekreter, idari - 3431

GRUP 412 SAYISAL LEMLER YAPAN BRO ELEMANLARI

Saysal ilemler yapan bro elemanlar; muhasebe, defter tutma, istatistiksel, mali ve dier saysal verileri elde eder, derler ve hesaplarlar, ayrca i konularyla ilgili kasa ilemlerinden sorumludurlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Muhasebe kaytlar ile defterlerin tutulmasna ve hesaplamalarn yaplmasna yardm edilmesi; birim retim maliyetlerinin hesaplanmas; cretlerin hesaplanmas, baz durumlarda cret zarflarnn hazrlanmas ve cretlerin denmesi; ilerle ilgili kasa ilemlerinden sorumlu olunmas; istatistiksel veya akterya verilerinin elde edilmesi, derlenmesi ve hesaplanmas; bir bankann veya benzer iyerlerinin mali rapor veya kaytlar ile ilgili bro ilerinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

4121

Muhasebe kaytlar ve defterleri tutan bro elemanlar

4122

statistik ve mali iler ile ilgili bro elemanlar

4121 MUHASEBE KAYITLARI VE DEFTERLER TUTAN BRO ELEMANLARI

Muhasebe kaytlar ve defterleri tutan bro elemanlar; muhasebe kaytlar ile defterlerin tutulmasna ve hesaplamalarn yaplmasna, cret ve retim maliyetlerinin hesaplanmasna ve kasa demelerine yardmc olurlar.

Bro eleman, cretler

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Yardmc, muhasebe - 3434 Defter tutan - 3433

Kapsanan grevler unlardr: (a) Muhasebe ve defter kaytlarna veri girii yapmak; (b) gerekli hesaplamalar yapmak; (c) dier snrl muhasebe ve defter tutma ilerini yapmak; (d) var olan kaytlardan birim bana den rn maliyetlerini hesaplamak; allm saat kaytlarna veya bireysel olarak alanlarn yaptklar ilere gre cretlerini hesaplamak; kasa ilemlerinden sorumlu olmak ve ilerle ilgili kasa ilemlerinin kaytlarn tutmak, ayrca cret zarflarn hazrlamak ve cretleri demek; 4122 STATSTK VE MAL LER LE LGL BRO ELEMANLARI

statistik ve mali iler ile ilgili bro elemanlar; istatistiksel veya akterya ile ilgili verileri elde eder, derler ve hesaplarlar ya da bir bankann ve dier mali kurumlarn ilemlerine ilikin bro grevlerini yaparlar.

(e)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Rutin veya zel bilgi kaynaklarna dayanan istatistik veya akterya ile ilgili verileri elde etmek ve derlemek; (b) toplamlar, ortalamalar, yzdeleri ve dier ayrntlar hesaplamak ve bunlar gerekli tablolar halinde sunmak; (c) mali dokmanlar hazrlamak ve denmesi gerekli olan faiz, komisyon cretleri ve damga vergilerini hesaplamak; (d) mterilerin veya iverenin adna satn alnm veya satlm tahvil, bono, hisse senedi ve dier deerli

(f)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, muhasebe Bro eleman, defter tutma Bro eleman, maliyet hesab

katlarn etmek;

kaytlarn

muhafaza

Bro eleman, maliye Bro eleman, tahviller ve hisse


senetleri Bro eleman, istatistik Bro eleman, vergi

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, akterya Bro eleman, komisyon

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Yardmc, istatistik - 3434 Broker, hisse senedi ve tahvil 3411 Broker, ticari - 3421

GRUP 413 MALZEME KAYITLARI VE TAIMACILIK LE LGL BRO ELEMANLARI

Malzeme kaytlar ve tamaclk ile ilgili bro elemanlar; retilmi, satn alnm, stoklanm, sevkedilmi mallarn ve belirli retim tarihlerinde gerekli olacak malzemelerin kaytlar ile iletmenin durumuna ilikin benzer kaytlar tutarlar, ayrca yk ve yolcu tamaclnda zamanlamay koordine ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: retilmi, stoklanm, sipari edilmi ve sevkedilmi mallarn kaytlarnn tutulmas; alnm, stok olarak konulmu veya datm yaplm retim malzemelerinin kaytlarnn tutulmas; belirli tarihlerde gerekli olaca tahmin edilen retim malzemelerinin miktarlarnn hesaplanmas ve retim iletme planlarnn hazrlanmasna ve kontrol edilmesine yardm edilmesi; iletmenin durumuna ilikin benzer kaytlarn tutulmas, yk ve yolcu tamaclnda zamanlamann koordine edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

4131

Stoklarla ilgili bro elemanlar

4132

retim ile ilgili bro elemanlar

4133

Tamaclk ile ilgili bro elemanlar

4131

STOKLARLA LGL BRO ELEMANLARI

(d)

alnm, datlm, karlm veya sevkedilmi mallar tartmak ve ilgili kaytlar muhafaza etmek;

Stoklarla ilgili bro elemanlar; retilmi mallar ile alnm, tartlm, datm yaplm, sevkedilmi veya stok olarak konulmu retim malzemelerinin kaytlarn muhafaza ederler.

(e) depolama iin alnm mobilya ve benzeri eylerin envanterlerini derlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mallarn almn ve sevkini dzenlemek, kontrol etmek ve ilgili kaytlar tutmak; stok kaytlarn muhafaza etmek, mallarn datlmasn onaylamak, gereksinimleri tahmin etmek ve yeni stok istekleri yapmak; aletleri, yedek paralar veya eitli donanmlar almak, depolamak ve datmak ve ilgili kaytlar muhafaza etmek;

(g) dier alanlar denetlemek.

(b)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, yk/sevketme Bro eleman, yk/alma Bro eleman, stok/kayt Bro eleman, stok/ambar Bro eleman, tartma 4132 RETM LE LGL BRO ELEMANLARI

(c)

retim ile ilgili bro elemanlar; belirli tarihlerde retim program iin gerekli olaca tahmin edilen malzemelerin miktarn hesaplarlar, ayrca retim ilemi planlar hazrlarlar ve bunlar kontrol ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) retim programna gre gerekli malzemelerin trn, miktarn ve kalitesini hesaplamak; retimde gerekli olan malzemelerin planlarn hazrlamak, ihtiya olduunda bu malzemeleri temin etmek ve ilgili kaytlar tutmak;

4133 TAIMACILIK LE LGL BRO ELEMANLARI

(b)

Tamaclk ile ilgili bro elemanlar; demiryolu, karayolu ve havayolu ile yk ve yolcu tamaclnda zamanlamay koordine ederler, iletmenin durumuna ilikin kaytlar tutarlar ve ynetim iin rapor hazrlarlar.

(c) mterilerin siparileri ile retim kapasitesi ve performansna bal olarak retim ilemi planlarn hazrlamak veya hazrlanmasna yardm etmek; (d) stoklar teyit dzenlemek incelemek; etmek, datmlar ve gecikmeleri

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yk ve yolcu tamaclnda zamanlamay koordine etmek, iletmenin durumuna ilikin kaytlar tutmak; bir demiryolu sisteminin bir blge veya alan iindeki tren gzergahlarn ynetmek ve ilgili kaytlar tutmak;

(b)

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(c) bir demiryolu istasyonunda yk sevkiyatnn kaytlarn tutmak, ynetmek ve kontrol etmek; tatlarn ve srclerin tahsislerinin yaplmas ve programlarnn dzenlenmesi, tatlarn yklenmesi ve boaltlmas ile transit mallarn depolanmas gibi karayolu tamacl ile ilgili iletme

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, sipari/malzemeler Bro eleman, planlama/malzemeler Bro eleman, retim planlamas Bro eleman, plan/malzemeler

(d)

faaliyetlerini koordine etmek ve kaytlarn tutmak; (e) yolcu listeleri ve yk manifestosu gibi yolcu ve yklerin havayolu tamacl ile ilgili iletme faaliyetlerini koordine etmek ve kaytlarn tutmak; (f) ynetim iin rapor hazrlamak; Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kontrolr, bro ileri/havayolu tamaclk hizmeti Kontrolr, bro ileri/demiryolu hizmetleri Kontrolr, bro ileri/karayolu tamaclk hizmetleri Hareket memuru, bro ileri/gemi Hareket memuru, bro ileri/otobs Hareket memuru, bro ileri/tren Hareket memuru, bro ileri/kamyon

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

GRUP 414 KTPHANE VE POSTA LE LGL BRO ELEMANLARI

Ktphane ve posta ile ilgili bro elemanlar; ktphane ve postanelerde bro grevlerini yaparlar, dokmanlar dosyalarlar, ilenecek verileri hazrlarlar, basm yaplacak malzemeleri kontrol ederler ve okuma-yazma bilmeyen kiiler adna yaz yazarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yeni gelen, datlan ve geri getirilen kitaplarla ilgili bilgilerin kaydedilmesi; eitli dokmanlarn ve dier kaytlarn snflandrlmas ve dosyalanmas; postanelerden, d kurum ve kurululardan gelen evraklarn ya da kurulu ii evraklarn dzenlenmesi, kaydedilmesi ve datmnn yaplmas; kodlama yaplmas; taslaklarn dzeltilmesi; eitli bro ilerinin yaplmas; okuma-yazma bilmeyenler adna yaz yazlmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

4141

Ktphane ve dosyalama elemanlar

4142

Postaclar ve tasnifleme elemanlar

4143

Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar

4144

Arzuhalciler ve benzeri elemanlar

4141 KTPHANE VE DOSYALAMA ELEMANLARI

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Ktphane ve dosyalama elemanlar; ktphane hizmetlerini yrtrler veya kaytlarn snflanmas ve dosyalanmas ile ilgili grevleri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yeni gelen, datlan ve geri getirilen kitaplarn ve dier yaynlarn ktphane kaytlarn muhafaza etmek; dokmanlarn ve dier kaytlarn fotokopisini ekmek veya kopyalarn retmek; bilimsel makaleler, dokmanlar ve dier kaytlar snflamak ve sistematik olarak dosyalamak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, dosyalama Bro eleman, ktphane

(b)

4142 POSTACILAR VE TASNFLEME ELEMANLARI

(c)

Postaclar ve tasnifleme elemanlar; d kurum ve kurululardan gelen postalar ile kurulu iindeki posta hizmetleri de dahil, postanelerde veya benzer kurulularda postalarn tasniflenmesi, kaydedilmesi, datmnn yaplmas gibi posta hizmetleri ile ilgili grevleri yaparlar.

4143 KODLAMA VE REDAKSYON YAPAN ELEMANLAR

Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar; bilgileri kodlara evirirler, taslaklar inceler ve dzeltirler ve ayrca eitli bro ilerini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: Kapsanan grevler unlardr: (a) Postanelerde, posta ile ilgili dier grevleri yapmak; (b) evlere veya baka yerlere gnderilecek postalar tasniflemek ve datmn yapmak; (c) gelen ve giden yazmalarn basit kaytlarn tutmak ve bunlar tasniflemek, ayrca eitli iyerlerinde giden postalarn sevkini yapmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. (a) Bilgileri kodlara evirmek ve veri ileme amalar iin bilgileri kodlara gre snflandrmak; basm iin hazrlanm ilgili malzeme ile orijinal malzemeyi karlatrmak, hatalar dzeltmek ve tespit edilmi kurallara gre basm iin metinleri dzeltmek; ve sra formlar

(b)

(c) formlar dzenlemek numaralaryla bu iaretlemek;

(d) dokmanlar dosyalamak iin dzenlemek veya sayfalar sraya koymak; (e) el ile bror ve adreslerini yazmak; (f) mektuplarn

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, posta/sevketme Bro eleman, posta/tasnifleme Posta taycs Postac (erkek) Postac (kadn)

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Bro eleman, kodlama Redaksiyon yapan, bro ileri


4144 ARZUHALCLER VE BENZER ELEMANLAR

(b) okuma-yazma bilmeyenler adna mektup yazmak ve formlar doldurmak; (c) kiilere danmanlk hizmetleri vermek, resmi formlarn aklamasn yapmak ve doldurulmasna yardm etmek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Arzuhalci

Arzuhalciler ve benzeri elemanlar; okuma-yazma bilmeyenlerin adna mektup yazarlar ve formlar doldururlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Okuma-yazma bilmeyenler iin mektuplar ve dier yazl malzemeleri okumak, gerekli yorumu ve bilgileri vermek;

GRUP 419 DER BRO ELEMANLARI

Dier bro elemanlar; ounlukla eitli bro kaytlarnn tutulmas ile ilgili birok genel bro ilerini yaparlar.
Yaplan grevler genelde unlardr: Adres listelerinin tutulmas; postalama listelerinin tutulmas; personel veya dier bro kaytlarnn tutulmas; dosyalama, fotokopi ekme veya teksir etme gibi bro hizmetlerinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

4190

Dier bro elemanlar

4190 DER BRO ELEMANLARI

(c) organizasyonun adres ve telefon listelerini hazrlamak ve muhafaza etmek; organizasyonun postalama listelerini hazrlamak ve muhafaza etmek;

Dier bro elemanlar; ounlukla eitli bro kaytlarnn tutulmas ile ilgili birok genel bro ilerini yrtrler.

(d)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Organizasyondaki tm alanlarn isim, adres ve dier ayrntlarn gsteren personel kaytlarn tutmak; (b) alanlarn izin ve dier bilgilerinin olduu personel kaytlarn tutmak;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, derleme/katalog Bro eleman, liste/adres Bro eleman, kaytlar/personel

ALT ANA GRUP 42 MTER HZMETLERNDE ALIAN ELEMANLAR

Mteri hizmetlerinde alan elemanlar; parasal ilemler, seyahat dzenlemeleri, bilgi ve randevu istekleri, telefon santral operatrl gibi konularda mterilere dorudan hizmet verirler.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Bankalar, postaneler ile bahis oynatlan yerlerde ve kumarhanelerde, satn alnm veya taahht edilmi mal ve hizmetler iin yaplan demelere ilikin parasal ilemlerin yaplmas; seyahat dzenlemelerinin yaplmas; mterilere istedikleri bilgi ve randevularn verilmesi; telefon santral operatrl yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

421

Kasiyerler, veznedarlar ve benzer elemanlar

422

Mteri danma elemanlar

GRUP 421 KASYERLER, VEZNEDARLAR VE BENZER ELEMANLAR

Kasiyerler, veznedarlar ve benzer elemanlar; maaza ve dier iyerlerinde parasal ilemleri yaparlar. Ayrca, bahis, kumar, rehinle bor para verme ve bor toplama ileriyle ilgili olan kiiler de bu grup iinde snflandrlmaktadr.

Yaplan grevler genelde unlardr: Satn alnm mal ve hizmetler iin mterilerin yaptklar demelerin alnmas; banka veya postanede mterilerin parasal ilemlerinin veya posta hizmetlerinin yaplmas; sportif karlamalarn sonularna ynelik olarak bahislerin alnmas ve kazananlara tediyelerin denmesi; kumar oyunlarnn ynetilmesi; rehin olarak verilmi eyalara veya dier teminatlara karlk bor para verilmesi; borlarn veya dier demelerin toplanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

4211

Kasiyerler ve bilet sat elemanlar

4212

Veznedar, sayman vb. elemanlar

4213

Bahisiler ve krupiyeler

4214

Bor para verenler

4215

Tahsildarlar ve ilgili elemanlar

4211 KASYERLER VE BLET SATI ELEMANLARI

(d)

Kasiyerler ve bilet sat elemanlar; maaza, dkkan, bilet gieleri gibi iyerlerinde satn alnan mal ve hizmetlerin cretlerini mterilerden pein olarak alrlar veya bankalarda ve benzer kurulularda nakit demelerini yaparlar.

genellikle bankalarda, havalelere, kredi mektuplarna karlk gelen nakit demeleri yapmak veya para borsalarnda sonular elde etmek ve makbuzlar almak;

(e) kaytlar tutmak ve kaytlarn kasa hesabyla denk olmasn salamak; (f) bir iyerine gelen nakit paray almak, sat belgelerine ve dier dokmanlara gre kasann kontroln yapmak ve bankada tutulacak nakit paray hazrlamak;

Kapsanan grevler unlardr: Maaza, dkkan, bilet gieleri veya benzer iyerlerinde nakit para, ek veya kredi kart ile yaplan demeleri almak ve dorulamak;

(a)

(b) para st ve makbuz vermek; (c) bilet gielerinde bilet satmak ve karl olan demeleri almak;

(g) iyeri personelinin demek; (h) kasa kaytlarn tutmak;

cretlerini

(i) (j)

ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kasiyer, banka Kasiyer, maaza ve dkkan Bro eleman, bilet satma/seyahat biletleri hari tm ilemlerin kaytlarn tutmak ve kaytlarn kasa hesabyla denk olmasn salamak;

(g) postalar almak, posta pulu satmak ve fatura demeleri, para transferleri gibi postanelerdeki dier mteri hizmetlerini yrtmek; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

4212 VEZNEDAR, SAYMAN VB. ELEMANLAR Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, postane Para deitiricisi Veznedar, banka

Veznedar, sayman vb. elemanlar; para alma, deitirme ve deme yapma veya posta hizmetleri verme ile ilgili olarak banka veya postane mterilerine dorudan hizmet verirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mterilerden para veya ek almak; (b) mterilere para demek; (c) mteriler adna gelen faturalar demek ve para transferleri yapmak; mteri hesaplarn kredilendirmek ve borlandrmak; 4213 BAHSLER VE KRUPYELER

Bahisiler ve krupiyeler; bahis oranlarn belirlerler, sportif veya dier karlamalarn sonularn alrlar ve bunlar zerine bahis iin para yatrrlar veya kumar oynatlan iyerlerinde ans oyunlarn ynetirler.

(d)

Kapsanan grevler unlardr: (e) mterilerin istekleri dorultusunda kambiyo hizmetleri vermek;

(a) Bahis oranlarna karar verme, olas zararlara kar tedbir alma veya bahisten vazgeme risklerini belirlemek; (b) yaklak bahis oranlarnn listelerini hazrlamak ve vermek; oyun kartlarn datmak, zarlarn yuvarlamak veya tekerleini evirmek; oyun rulet

Kapsanan grevler unlardr: (a) Rehin olarak teklif edilen mallarn deerini belirlemek, faizi hesaplamak ve bor para vermek; (b) bor dendiinde rehin alnan mallar geri vermek veya denmeme durumunda rehin alnm mallarn satn yapmak; (c) gelecek hasatn durumuna ve dier benzer taahhtlere karlk kiilere bor para vermek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek;

(c)

(d)

kumar oynatlan bir iyerinin ileyi kurallarn aklamak ve yorumlamak;

(e) kazanan saylar anons etmek, kazananlara paralarn demek ve kaybedenlerin demelerini almak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bahisi Krupiye

Burada snflandrlan rnekler: Bor para verici

mesleklere

4215 TAHSLDARLAR VE LGL ELEMANLAR

Tahsildarlar ve ilgili elemanlar; demeleri toplarlar ve bunlarla ilgili bro grevleri yaparlar. 4214 BOR PARA VERENLER Kapsanan grevler unlardr: Bor para verenler; rehin olarak verilen mallara, mlklere veya dier teminatlara karlk bor para verirler. (a) Para toplamak veya daha sonraki demeleri dzenlemek amacyla mterilere telefon etmek veya yaz yazmak;

(b) mterilerin adreslerini takip etmek ve borlar toplamak iin bu yerlere gitmek; (c) toplanan miktarlar not etmek; (d) demelerin yaplmamas durumunda, yasal yollara bavurmak;

(e) yardmseverlerden parasal yardm istemek ve toplamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tahsildar, yardm Tahsildar, bor

GRUP 422 MTER DANIMA ELEMANLARI


Mteri danma elemanlar; hastane, muayenehane vb. yerlerde dahil, seyahat dzenlemeleri, bilgi istekleri, randevu istekleri, gelen telefon aramalarnn veya dardan istenen telefon aramalarnn balanmas gibi eitli konularda mterilere dorudan hizmet verirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Seyahat programlarnn hazrlanmas ve mterilerin seyahat ve otel rezervasyonlarnn yaplmas; mterilerin veya hastalarn kabul edilmesi; hastahaneler, tp ve diilikle ilgili muayenehaneler de dahil eitli iyerleri adna ilgili bilgilerin ve randevularn verilmesi; telefon santralnn iletilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

4221

Seyahat acentalar ve ilgili yerlerde alan elemanlar

4222

Resepsiyonistler ve ilgili danma elemanlar

4223

Telefon santral operatrleri

4221 SEYAHAT ACENTALARI VE LGL YERLERDE ALIAN


ELEMANLAR

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Seyahat acentalar ve ilgili yerlerde alan elemanlar; seyahat programlar hakknda bilgi verirler, bu programlar dzenlerler ve gerekli rezervasyonlar yaparlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, bilet sat/seyahat Bro eleman, seyahat/havayollar Bro eleman, seyahat acentas Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bro eleman, bilet sat/seyahat hari - 4211 Danman, seyahat - 3414 Blm mdr, retim ve iletme/seyahat acentas - 1229 letmeci, seyahat acentas - 1319 Organizatr, seyahat 3414

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mterilere seyahat programlar ve yntemleri hakknda danmanlk hizmetleri vermek; seyahat programlarn hazrlamak;

(b)

(c) gerekli rezervasyonlar yapmak; (d) bilet, belge ve dier dokmanlar dzenlemek; (e) gerekli ise vizeleri karmak; (f) faturalar almak; hazrlamak ve cretleri

4222 RESEPSYONSTLER VE LGL DANIMA ELEMANLARI

Resepsiyonistler ve ilgili danma elemanlar; mterileri veya hastalar kabul ederler, ilgili konularda bilgi verirler; hastahaneler, tp ve diilikle ilgili muayenehaneler de dahil eitli iyerlerinin adna hastalara randevu verirler.

Danma eleman Resepsiyonist, dii Resepsiyonist, otel Resepsiyonist, hastane

Kapsanan grevler unlardr: Mterileri veya hastalar kabul etmek, sorunlarn not etmek ve gerekli bilgileri vermek;

4223 TELEFON SANTRALI OPERATRLER

(a)

(b) mterilere veya hastalara randevu vermek; (c) bilgi veya randevu istekleri konusundaki telefon aramalarna cevap vermek; (d) mterileri veya hastalar uygun yere veya kiiye gndermek; (e) rezervasyonlar yapmak, otel mterilerinin veya hastalarn kaytlarn dzenlemek ve klarnda faturalarn vermek; (f) bilgi kitap, bror veya formunu temin etmek;

Telefon santral operatrleri; bir telefon santralnn veya bunun bir ksmnn operatrln yaparlar, yakn veya uzak mesafeli aramalar yrtrler ve telefonla yaplan eitli bilgi isteklerine cevap verirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Arayan ile aranan kii arasndaki balanty kurmak; (b) darya yaplan aramalar iin balant yapmak ve uzak mesafeli aramalar ynlendirmek; (c) cretleri kaydetmek; (d) telefonla istenilen cevap vermek kaydetmek; eitli sorulara ve mesajlar

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek. (f) Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bro eleman, danma dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Santral operatr, telefon

ANA GRUP 5
HZMET VE SATI ELEMANLARI
Hizmet ve sat elemanlar; seyahat, ev ileri, yiyecek ve iecek hazrlama ve sunma, kiisel bakm, yangn ve kanunsuz olaylara kar koruma gibi kiisel ve koruyucu hizmetleri salarlar; sanatsal kreasyon ve sergiler iin modellik yaparlar; toptan veya perakende sat yaplan dkkan ve maazalarda veya kk dkkan ve pazar gibi benzer yerlerde mallar tantr ve satarlar. Bu ana grup iindeki mesleklerin ou, ikinci ISCO beceri seviyesinde yer alan becerileri gerektirir.
Hizmet ve sat elemanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Seyahat srasnda verilen hizmetlerin organize edilmesi ve salanmas; ev ileri yaplmas; yiyecek ve ieceklerin hazrlanmas ve servislerinin yaplmas; ocuk bakcl; evlerde veya kurulularda basit hastabakclk hizmetleri ile benzer bakm hizmetlerinin verilmesi; kuafrlk ve gzellik bakm gibi kiisel bakmla ilgili hizmetlerin verilmesi; refakatilik yaplmas; astroloji ve fal ile ilgili hizmetlerin verilmesi; mumyaclk; cenaze hizmetlerinin verilmesi; yangn ve kanunsuz olaylara kar kiilerin ve mlkiyetin korunmas; kanun ve dzeni koruyucu hizmetlerin verilmesi; reklam, sanatsal kreasyonlar ve mallarn sergilenmesi amacyla modellik yaplmas; kk dkkan (bfe vb.) ve pazar gibi yerler de dahil toptan ve perakende sat yaplan yerlerde mallarn satlmas; mterilere mallarn tantmnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt ana gruplarda snflandrlmaktadr:

51

Kiisel hizmetler ve koruma hizmetleri veren elemanlar

52

Modeller, sat elemanlar ve tantm elemanlar

ALT ANA GRUP 51 KSEL HZMETLER VE KORUMA HZMETLER VEREN ELEMANLAR


Kiisel hizmetler ve koruma hizmetleri veren elemanlar; seyahat, ev ileri, yiyecek ve iecek hazrlama ve sunma, kiisel bakm, yangn ve

kanunsuz olaylara kar koruma gibi kiisel ve koruyucu hizmetleri salarlar. Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Seyahat srasnda verilen hizmetlerin organize edilmesi ve salanmas; ev ileri yaplmas; yiyecek ve ieceklerin hazrlanmas ve servislerinin yaplmas; ocuk bakcl; evlerde veya kurulularda basit hastabakclk hizmetleri ile benzer bakm hizmetlerinin verilmesi; kuafrlk ve gzellik bakm gibi kiisel bakmla ilgili hizmetlerin verilmesi; refakatilik yaplmas; astroloji ve fal ile ilgili hizmetlerin verilmesi; mumyaclk; cenaze hizmetlerinin verilmesi; yangn ve kanunsuz olaylara kar kiilerin ve mlkiyetin korunmas; kanun ve dzeni koruyucu hizmetlerin verilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

511 Seyahatlerde hizmet veren elemanlar ve ilgili alanlar


512 Ev bakclar ve otel, lokanta vb. yerlerde hizmet veren elemanlar

513

Kiisel bakm ve ilgili hizmetleri veren elemanlar

514

Dier kiisel hizmetlerde alanlar

515

Astrologlar, falclar vb. alanlar

516

Koruma hizmetlerinde alanlar

GRUP 511

SEYAHATLERDE HZMET VEREN ELEMANLAR VE LGL ALIANLAR


Seyahatlerde hizmet veren elemanlar ve ilgili alanlar; uak, tren, gemi, otobs veya dier tatlardaki seyahatlerde eitli kiisel hizmetleri salarlar; turistik amal gezilerde ve ehir turlarnda kiilere ve gruplara refakat ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yolcularn gvenliinin ve rahatnn salanmas; yiyecek ve iecek servislerinin yaplmas; seyahatle ilgili gerekli veya istenilen bilgilerin verilmesi; yolcu tamaclnda biletlerin toplanmas; kiilere ve gruplara ehir turlarnda veya turistik amal gezilerde rehberlik yaplmas ve ilgin yerlerin tantlmas; dier rehberlik hizmetlerinin verilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

5111

Seyahatlerde hizmet veren elemanlar

5112

Ulatrma hizmetlerindeki kondktrler ve kontrol elemanlar

5113

Seyahat rehberleri

5111 SEYAHATLERDE HZMET VEREN ELEMANLAR

(h) havaalanlarnda yolcularla ilgilenmek; (i) kamaralar dzenli tutmak ve istendiinde kamaralara yiyecek servisi yapmak da dahil, gemi yolcularnn rahat etmelerini salamak ve genel gereksinimleri ile ilgilenmek, ilgili dier grevleri yapmak;

Seyahatlerde hizmet veren elemanlar; yolcularn gvenliini ve rahatn salarlar, yiyecek ve iecek servisi yaparlar veya gemilerde sosyal faaliyetler ile bakm ilerini planlar ve koordine ederler. Kapsanan grevler unlardr:

(j) (a) Uaa giren yolcular karlamak, yerlerini gstermek, emniyet kemerlerini balamalarn salamak, yolcularn sigara imemelerini ve benzer kurallara uymalarn salamak; emniyet kemeri ve oksijen maskesi gibi gvenlik tehizatnn kullanmn aklamak; okuma materyali, kulaklk, battaniye ve benzer eyalar datmak ve yolcularn isteklerine cevap vermek; yiyeceklerin

(k) dier alanlar denetlemek.

(b)

(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Hizmet grevlisi, havaalan Hizmet grevlisi, uu Kamarot, gemi

(d) ieceklerin ve hazr servisini yapmak;

(e) gmrksz eyann satn yapmak; (f) gerektiinde yolculara kk tbbi yardmlarda bulunmak;

(g) kaza veya acil durumlarda uygun hareketleri yapmak;

5112 ULATIRMA HZMETLERNDEK KONDKTRLER VE KONTROL ELEMANLARI

Ulatrma hizmetlerindeki kondktrler ve kontrol elemanlar; tren, tramvay, otobs ve dier toplu tam aralarnda yolcularn biletlerini toplarlar veya iptal ederler, yolcularn gvenliini ve rahatn salarlar.

Muavin, otobs Kondktr, teleferik Kondktr, tren Kondktr, tramvay

Kapsanan grevler unlardr: Bilet veya yol paralarn toplamak veya biletleri iptal etmek, gei kartlarn ve nceden verilmi biletlerin geerliliini kontrol etmek;

5113 SEYAHAT REHBERLER


Seyahat rehberleri; turistik amal gezilerde, ehir turlarnda ve ksa sreli gezilerde kiilere ve gruplara refakat ederler, ilgin yerleri tantrlar ve dier rehberlik hizmetlerini salarlar.

(a)

(b) yolcularn bilet kontrol, gvenlii ve bilgi gereksinimleri de dahil, yatakl vagon yolcularnn hizmetiyle ilgilenmek; (c) gvenlikle ilgili talimatlara uyulup uyulmadn kontrol etmek; (d) zellikle duraklar ve aktarma yerleri hakknda, yolculara bilgi vermek; (e) tarifeli seferlerde zamana uyulmasn salamak iin srclerle koordineli olarak almak; (f) kaza veya acil durumlarda uygun hareketleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Turistlere refakat etmek ve onlarn rahatn salamak; (b) gezi amal turlarda veya ehir turlarnda turistlere rehberlik etmek ve ilgin yerleri tantmak; (c) sergi ve mzelerde turistlere rehberlik etmek ve sergilenen eyler hakknda bilgi vermek; (d) fabrikalarda ve benzer kurulularda gruplara rehberlik etmek ve ilgili bilgileri vermek; (e) daclk, avclk, balklk vb. amal gezileri ynlendirmek;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

(f)

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Rehber, sanat galerisi Rehber, seyahat Rehber, seyahat/oyun park Rehber, seyahat/safari Rehber, seyahat/gezi (ilgin yerleri ziyaret etme)

GRUP 512 EV BAKICILARI ELEMANLAR VE OTEL, LOKANTA VB. YERLERDE HZMET VEREN

Ev bakclar ve otel, lokanta vb. yerlerde hizmet veren elemanlar; ticari iyerlerinin, kurulularn veya evlerin bakmlar ile ilgili ileri organize ederler, denetlerler ve bu ileri yrtrler veya eitli ticari iyerlerinde, kurulularda, evlerde, gemilerde veya yolcu trenlerinde yiyeceklerin hazrlanmas, piirilmesi ve servislerinin yaplmas ile ilgili eitli ileri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Evde alacak kiilerin ie alnmas, eitilmesi ve iten karlmas; evde alanlarn ilerinin organize edilmesi ve yrtlmesi; kurululardaki kiilerin uygun davranlar ve genel refah ile ilgilenilmesi; erzaklarn satn alnmas, depolanmas ve datmnn kontrol edilmesi; yiyeceklerin hazrlanmas ve piirilmesi; yiyecek ve ieceklerin servisinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

5121

Ev ve benzeri yerlerde hizmet veren elemanlar

5122

Alar

5123

Garsonlar ve barmenler

5121 EV VE BENZER YERLERDE HZMET VEREN ELEMANLAR Ev ve benzeri yerlerde hizmet veren elemanlar; otel, kulp, yatl okul vb. kurulular ile evlerin bakmlaryla ilgili ileri organize ederler, denetlerler ve yrtrler.

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Ev bakcs Matron, ev bakm Kahya, ev

mesleklere

5122 AILAR
Alar; otel, lokanta ve dier kamuya ak yiyecek yenen yerlerde, gemilerde, yolcu trenlerinde ve evlerde yiyecekleri planlar, organize eder, hazrlar ve piirirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Evde altrlacak kiileri ie almak, eitmek, iten karmak, alan kiilerin almasn organize etmek ve denetlemek; (b) ihtiya maddelerinin almn yapmak veya kontrol etmek; (c) ihtiya maddelerini depolamak ve datmn kontrol etmek; (d) kurululardaki kiilerin genel refahn ve davranlarn denetlemek; (e) bandaj yapma, ila verme, derece lme gibi grevleri yaparak, hasta olan veya kk yaralanma durumundaki kiilere yardm etmek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) nleri planlamak, hazrlamak ve piirmek; yiyecekleri

(b) mutfaktaki almalar planlamak, denetlemek ve koordine etmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: A mesleklere

Aba
Kapsanan grevler unlardr: (a) Yiyecek ve iecek servisi yapmak;

5123 GARSONLAR VE BARMENLER


Garsonlar ve barmenler; yiyecek ve iecek servisi yaplan ticari iletmelerde, kulplerde, kurulularda, kantinlerde, yolcu gemilerinde ve yolcu trenlerinde yiyecek ve iecek servisi yaparlar.

(b) araplarn seiminde tavsiyede bulunmak ve servisini yapmak; (c) barda alkoll ikiler ile alkolsz ieceklerin servisini yapmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Barmen Garson, erkek Garson, ef Garson, kadn Garson, arap mesleklere

GRUP 513 KSEL BAKIM VE LGL HZMETLER VEREN ELEMANLAR Kiisel bakm ve ilgili hizmetleri veren elemanlar; ocuk bakcl yaparlar, okul ocuklarnn bakmna yardm ederler, hastanelerde ve dier kurulularda tp ve hemirelik ile ilgili mesleklerde alanlarn grevlerine yardmc olacak eitli grevleri yaparlar, evlerde kiisel bakm hizmetleri verirler; veterinerlik, eczaclk ve benzer alanlardaki mesleklerde alanlara grevlerinde yardm ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: veren ocuklarnn bakmnn yaplmas; le yemekleri ile teneffs veya okul klarnda ocuklarn bakmyla ilgilenerek retmenlere yardm edilmesi; hastanelerde ve benzer kurulularda veya evlerde hastalara basit hastabakclk ve ilgili bakm hizmetlerinin verilmesi; veterinerlik ve eczaclk ile ilgili mesleklerde alanlara grevlerinde yardm edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

5131

ocuk bakclar

5132

Kurulularn salk hizmetlerinde alan yardmc elemanlar

5133

Evlerde kiisel bakm yapan elemanlar

5139

Baka yerde snflandrlmam kiisel bakm ve ilgili hizmetleri veren elemanlar

5131 OCUK BAKICILARI


ocuk bakclar; iveren ocuklarnn bakcln yaparlar ve onlarn gnlk faaliyetlerini gzlerler veya okul ocuklarnn bakmyla ilgilenerek retmenlere yardm ederler. Kapsanan grevler unlardr:

(a) ocuklarn kendi kendilerine banyo yapmasna, giyinmesine ve beslenmesine yardm etmek; (b) ocuklar okula gtrmek ve okuldan almak veya elence iin darda gezdirmek; (c) ocuklarla oyunlar oynamak veya okuyarak ya da hikaye vb. anlatarak ocuklar elendirmek;

(d) ocuklarn yatak odalarnn ve oyun odalarnn dzenli olmasn salamak; (e) le yemeklerinde veya teneffslerde ocuklarla ilgilenmek; (f) ksa mesafeli gezilerde, mze ziyaretlerinde ve benzer gezilerde ocuklarla ilgilenmek; ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

(a) Muayene ve tedavi iin hastalar hazrlamak; (b) hastalarn tuvalet ihtiyalarna yardm etmek ve yatak takmlarn deitirmek; (c) hastalar iin scak su ieleri ve dier konforu salamak; yemek tepsilerinin servisini yapmak ve toplamak ve yardma ihtiyac olan hastalara yemek yedirmek;

(g) (h)

(d)

(e) cerrahi alet ve tehizat ile dier malzemeleri sterilize etmek; (f) Burada snflandrlan rnekler: Mrebbiye, ocuklar Dad mesleklere istenildiinde lambalar ayarlayarak, alet ve malzemeleri vererek diilere yardm etmek;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

5132 KURULULARIN SALIK HZMETLERNDE ALIAN YARDIMCI EMANLAR

Kurulularn salk hizmetlerinde alan yardmc elemanlar; tp, hemirelik, ebelik ve diilik ile ilgili mesleklerde alanlarn yaptklar grevlere yardmc olacak basit grevleri yaparlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yardmc, diilik Yardmc, hemirelik/klinik Yardmc, hemirelik/hastane Ambulans grevlisi (erkek) Ambulans grevlisi (kadn)

Kapsanan grevler unlardr:

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

Yardmc, hastabakclk/ev - 5133 Hemire, yardmc profesyonel


meslek - 3231 Hemire, profesyonel - 2230 (f)

veya sosyal hizmet bilgilendirmek;

grevlilerini

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek. 5133 EVLERDE KSEL BAKIM YAPAN ELEMANLAR Evlerde kiisel bakm yapan elemanlar; fiziksel veya zihinsel hastalk veya sakatlk ya da yallktan kaynaklanan gszlkten dolay bakma muhta olan kiilerin bakmlarn yaparlar ve eitli kiisel ihtiyalarn salamalarna yardm ederler. Burada snflandrlan mesleklere rnek: Yardmc, hemirelik/ev Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Yardmc, hemirelik/klinik - 5132 Hemire, yardmc profesyonel 3231 Hemire, profesyonel - 2230 Sosyal grevli, yardmc profesyonel - 3460 Sosyal grevli, profesyonel - 2446

Kapsanan grevler unlardr:


(a)

Kiilerin yataa yatmalarna ve yataktan kalkmalarna yardm etmek ve giysilerini deitirmek;

5139

(b) kiilerin yatak takmlarn deitirmek, banyo ve tuvalet ihtiyalarna yardm etmek;
(c)

BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI KSEL BAKIM VE LGL HZMETLER VEREN ELEMANLAR

kendileri veya bakalar tarafndan hazrlanm yemeklerin servisini yapmak ve yemek yemede yardma muhta olanlara yemek yedirmek; yardma muhta kiilerin gerekli ilalar almalarn salamak veya ilalar vermek;

Bu birim grup, Grup 513 Kisisel bakm ve ilgili hizmetleri veren elemanlar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam kiisel bakm ve ilgili hizmetleri veren elemanlar kapsamaktadr.

(d)

(e) kiilerin salnda herhangi bir fenalama iareti olup olmadn gzlemlemek ve ilgili tp doktorunu

rnein, veterinerlik ve eczaclk ile ilgili mesleklerde alanlarn yaptklar grevlere yardm eden kiilerin burada snflandrlmas gerekir. Kapsanan grevler unlardr:

(a) Hayvanlar ykamak ve beslemek; (b) hayvanlar tedavi odalarna gtrmek veya tamak; tedavi esnasnda onlar tutmak; (c) veterinerlik ile ilgili cerrahi aletleri temizlemek ve sterilize etmek; (d) ilalar, kimyasal maddeleri ve dier eczaclk ile ilgili hazrlanan ilalar etiketlemek ve raflara yerletirmek;

(e) ieleri, beherleri ve dier tehizat sterilize etmek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Yardmc, eczaclk Yardmc, veterinerlik

mesleklere

GRUP 514 DER KSEL HZMETLERDE ALIANLAR

Dier kiisel hizmetlerde alanlar; kiilerin d grnmlerini gzelletirmeye ynelik eitli grevleri yaparlar; iverenlerine elik ederler veya gardroplarnn ve dier zel eyalarnn bakmn yaparlar; mumyalama ve cenaze hizmetleri ile ilgili grevleri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Sa kesilmesi ve yaplmas; sakal tra yaplmas ve ekil verilmesi; gzellik bakm yaplmas, kozmetik rnlerinin tatbik edilmesi ve makyaj yaplmas; el ve ayak trnaklarna ekil verilmesi ve parlatlmas ve insan ayaklarnn kk rahatszlklarnn giderilmesi; banyo yapan mterilere hizmet verilmesi ve basit masajlarn yaplmas; refakatilik ve oda hizmetilii gibi kiisel hizmetlerin verilmesi; mumyalama ve cenaze hizmetleri ile ilgili grevlerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

5141 Bayan ve erkek kuafrleri, gzellik uzmanlar vb. alanlar


5142 Kiisel hizmetkrlar ve yardmclar

5143

Cenaze ileri grevlileri ve ilgili ilerde alanlar

5149

Baka yerde snflandrlmam dier kiisel hizmetlerde alanlar

5141 BAYAN VE ERKEK KUAFRLER, GZELLK UZMANLARI VB. ALIANLAR

(b) sa kesmek ve ykamak ile sakal tra yapmak ve sakala ekil vermek; (c) kafa derisinin bakmn yapmak; (d) mterilerin isteklerine gre peruk yerletirmek; (e) yzn ve vcudun baz blmlerini temizlemek ve krem, losyon ve benzer rnleri tatbik etmek; (f) yz ve vcut masaj yapmak;

Bayan ve erkek kuafrleri, gzellik uzmanlar vb. alanlar; sa keserler, sa yaparlar, sakal tra yaparlar ve ekil verirler, gzellik bakm yaparlar, kozmetik rnleri tatbik ederler ve makyaj yaparlar, kiilerin d grnmlerini gzelletirmeye ynelik dier uygulamalar yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: Sa kesmek, ykamak, boyamak ve dalgalandrmak;

(a)

(g) gzellik salonunda makyaj yapmak;

mterilere Kapsanan grevler unlardr: eitli yerlerde iverenine (kadn/erkek) elik etmek, gazete, dergi, kitap vb. okumak, sohbet etmek ve spor gibi eitli faaliyetlere birlikte katlmak; ivereninin evine gelen ziyaretilerin elenmesine yardm etmek;

(h) aktrlere ve dier oyunculara makyaj yapmak; el ve ayak trnaklarn temizlemek, ekil vermek, parlatmak ve nasr, yaral dokular veya deforme olmu ayak trnaklar gibi insan ayaklarnn kk rahatszlklarn gidermek; banyo yapan mterilere hizmet etmek ve basit masajlar yapmak;

(a)

(i)

(b)

(j)

(c) iverenin gardrobunun ve kiisel zel eyalarnn dzenli olmasn salamak; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek. (e) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Hizmeti, hamam Berber Gzellik uzman Pedikrc Kuafr Manikrc mesleklere Burada snflandrlan rnekler: Refakat (elik edici) Oda hizmetisi mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Eskort, sosyal - 5149 Partner, dans - 5149

5142 KSEL HZMETKRLAR VE YARDIMCILAR 5143 CENAZE LER GREVLLER VE LGL LERDE ALIANLAR

Kiisel hizmetkrlar ve yardmclar; iverenlerine elik ederler veya oda hizmetilii gibi hizmetleri salarlar ve onlarn eitli kiisel ihtiyalaryla ilgilenirler.

Cenaze ileri grevlileri ve ilgili ilerde alanlar; cesetlerin defni ile ilgili eitli grevleri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Cenaze treni, l ykama defnetme ilerini dzenlemek yrtmek; ve ve

rnein, dans partnerleri veya sosyal eskortlar olarak alanlar ile kulp veya gece kulplerinde hosteslik ve hostluk gibi ileri yapanlarn burada snflandrlmas gerekir.

Kapsanan grevler unlardr: Lokantalarda ve dier mterilere refakat etmek; yerlerde

(a)

(b) rme srecinin durdurulmas veya geciktirilmesi iin cesedi mumyalamak; (c) ilgili dier grevleri yapmak;

(b) dans partnerlii yapmak; bir gece kulbnde mterileri karlamak ve onlarn elenmelerini salamak;

(c)

(d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Mumyac Cenaze defin grevlisi

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

5149 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI DER KSEL HZMETLERDE ALIANLAR

Burada snflandrlan rnekler: Eskort, sosyal Host, kulp Hostes, kulp Partner, dans

mesleklere

Bu birim grup, Grup 514 Dier kiisel hizmetlerde alanlar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam kiisel hizmetlerde alanlar kapsamaktadr.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Refakat (elik edici) - 5142

GRUP 515 ASTROLOGLAR, FALCILAR VB. ALIANLAR


Astrologlar, falclar vb. alanlar; astroloji veya dier teknikleri kullanarak gelecekte kiilerin yaamlarnda olacak olaylar tahmin ederler ve olaylarn mmkn gidiat hakknda uyarlarda ve nerilerde bulunurlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Belirli zamanlarda yldzlarn ve gezegenlerin konumlarna, mterilerin avu ilerinin zelliklerine, rastgele ekilen iskambil kad rneklerine, bir fincan iindeki ay yapraklar veya kahve telvesinin durumuna bakarak ve benzer tekniklerle gelecekteki olaylarn tahmin edilmesi.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

5151 Astrologlar vb. alanlar


5152 Falclar, el falclar vb. alanlar

5151 ASTROLOGLAR VB. ALIANLAR

Astrologlar vb. alanlar; astrolojiyi veya benzer teknikleri kullanarak kiilerin yaamlarnda olacak olaylar tahmin ederler ve olaylarn mmkn gidiat hakknda uyarlarda ve nerilerde bulunurlar.

Kapsanan grevler unlardr: Kiilerin doum ve sonraki gemilerini hesaba katarak yldz fallarna bakmak, yaamlarnda olacak olaylar ve yaam koullar hakknda tahminler yapmak;

(a)

Falclar, el falclar vb. alanlar; mterilerin avu ilerinin zelliklerine, rastgele ekilen iskambil kad rneklerine, bir fincan iindeki ay yapraklar veya kahve telvesinin durumuna bakarak, gemi olaylar da dikkate alarak, gelecek olaylar tahmin ederler.

(b) ie balama, evlilik, yolculuk, dini ve dier trenler gibi eitli insan faaliyetleri iin uurlu zamanlar belirlemek; bir kiinin yaam ve stats zerine yldz burlarnn ve dier olgularn etkisini renmek; kt etkilerden kanmak konusunda alnacak nlemler zerine nerilerde bulunmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mterilerin avu ilerinin zelliklerine, rastgele ekilen iskambil kad rneklerine, bir fincan iindeki ay yapraklar veya kahve telvesinin durumuna bakarak ve benzer tekniklerle mterilerin zelliklerini yorumlamak; (b) bu yorumlar temel alarak gelecekteki olaylar tahmin etmek; olaylarn mmkn gidiat hakknda uyarlarda ve nerilerde bulunmak;

(c)

(d)

(e) ilgili dier grevleri yapmak;


(c)

(f)

dier alanlar denetlemek.

(d) ilgili dier grevleri yapmak; Burada snflandrlan rnekler: Astrolog mesleklere (e) dier alanlar denetlemek.

5152 FALCILAR, EL FALCILARI VB. ALIANLAR

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Falc Numerolog (saylarla fala bakan) El falcs

GRUP 516

KORUMA HZMETLERNDE ALIANLAR


Koruma hizmetlerinde alanlar; yangn ve dier tehlikelere kar kiileri ve mallar korurlar, kanun ve dzeni korurlar, kanun ve ynetmelikleri uygularlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yangnlarn nlenmesi, yangnla mcadele edilmesi ve sndrlmesi, yangn ve byk kazalar esnasnda ve sonrasnda insanlar ile mal ve eyalarnn kurtarlmas; kanunlara ve dzene uyulmasnn salanmas, tehlikelere ve kanunsuz hareketlere kar kiilerin ve mallarn korunmas ve kanunlar ihlal eden kiilerin tutuklanmas; trafiin ynetilmesi ve kaza annda kontroln ele alnmas; hapishane, slahevi ve cezaevlerindeki mahkumlar arasnda disiplinin salanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

5161 tfaiyeciler
5162 Polis memurlar

5163

Gardiyanlar

5169

Baka yerde snflandrlmam koruma hizmetlerinde

alanlar

5161

TFAYECLER

(g) dier alanlar denetlemek.

tfaiyeciler; yangnlar nlerler, yangnlarla mcadele ederler ve sndrmeye alrlar, yangn ve byk kazalar esnasnda ve sonrasnda kiiler ile mal ve eyalarn kurtarrlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: tfaiyeci tfaiyeci, uak kazalar tfaiye eri, orman Kurtarc, yangn (erkek) Kurtarc, yangn (kadn)

Kapsanan grevler unlardr: Yangnlar nlemek, yangnlarla mcadele etmek ve sndrmek; yangnlarn zel trleri ile mcadele etmek ve sanayi kurulularnda zel tehizat kullanmak; Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mfetti, yangn - 3151 Aratrmac, yangn - 3151 Uzman, yangn nleme - 3151

(a)

(b)

(c) uak kazalarnda ve arzalarnda yangnlar nlemek ve sndrmek, uu personelini ve yolcular kurtarmak; (d) yangn ve kazalar esnasnda ve sonrasnda kiiler ile mal ve eyalarn kurtarmak; (e) yangn veya kazalarda tehlikeli maddelerin yaylmasn nlemek veya snrlamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

5162 POLS MEMURLARI


Polis memurlar; kanunlar ve dzeni korurlar, kanunlar ve ynetmelikleri uygularlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Kanunlar ve dzeni korumak; (b) tehlikelerden hareketlerden korumak; ve kiileri kanunsuz ve mallar

Gardiyanlar; hapishanelerde ve slahevlerinde kalan mahkumlar gzetlerler ve disiplini salarlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Gelen mahkumlar aramak, deerli eyalarn koruma altna almak, koularna gtrmek ve onlar ieri almak; (b) koularn yapmak; periyodik denetimini

(c) kanunlar ihlal yakalamak;

eden

kiileri

(d) trafii idare etmek ve kaza annda kontrol ele almak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Koruma grevlisi Devriye (erkek), polis Devriye (kadn), polis Polis memuru

mesleklere

(c) alma alannda, yemekhanede veya yry esnasnda mahkumlar gzlemlemek ve kamalarn nlemek iin hapishane alannda devriye grevi yapmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Koruma mdr, polis - 1120 ube mdr, polis - 1120 Genel mfetti, polis - 1120

Burada snflandrlan rnek: Gardiyan, hapishane

mesleklere

5163

GARDYANLAR

5169 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI KORUMA HZMETLERNDE ALIANLAR

Bu birim grup, Grup 516 Koruma hizmetlerinde alanlar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam koruma hizmetlerinde alanlar kapsamaktadr.

(d) plajlarda ve yzme havuzlarnda kazalar nlemek ve boulanlar kurtarmak iin devriye grevi yapmak; (e) doal alanlar, milli parklar, av hayvanlar parklar, orman alanlar ve itle evrili alanlar iinde hrszl ve avlanmay nlemek iin devriye gezmek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

rnein, kanunsuz girileri, hrszl, iddeti ve dier kanunsuz hareketleri nlemek iin binalarda ve bina d alanlarda devriye grevi yapan, gerekli durumlarda ise bu tr hareketleri nlemek iin g kullanan ve sulular tutuklayan kiiler ile koruma ve gvenlik grevlisi, cankurtaran ve avlk bekilii gibi meslek mensuplarnn burada snflandrlmas gerekir.

(g) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Hrszl, iddeti, kurallara kar hareketleri veya dier dzensizlikleri nlemek iin binalarda ve bina d alanlarda devriye gezmek; gerekirse, g kullanmak ve sulular tutuklamak;

(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Koruma grevlisi (bodyguard) Avlk bekisi Cankurtaran Devriye (erkek), gvenlik Devriye (kadn), gvenlik

(b)

(c) bir koruma ve gvenlik grevlisinin grevlerini yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kapc - 9152 Beki, mze - 9152 Beki (erkek) - 9152 Beki (kadn) - 9152

ALT ANA GRUP 52 MODELLER, SATI ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI

Modeller, sat elemanlar ve tantm elemanlar; sanatsal tasarmlar ve sergiler iin modellik yaparlar; toptan veya perakende sat yaplan maaza ve dkkanlarda, kk dkkan ve pazar gibi benzer yerlerde mallar tantrlar ve satn yaparlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler genellikle unlar kapsamaktadr: Mallarn reklam, sanatsal tasarm ve sergilenmesi iin modellik yaplmas; toptan veya perakende sat yaplan yerlerde veya genelde belirli yerlere yerletirilmi kk dkkanlarda ve pazarlarda mallarn satlmas; mterilere mallarn tantlmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

521 Mankenler ve modeller


522 523 Sat elemanlar ve tantm elemanlar Bfe, baraka vb. yerlerdeki satclar ve pazarclar

GRUP 521

MANKENLER VE MODELLER
Mankenler ve modeller; giyim eyalarn ve dier rnleri satmak iin onlar giyerler ve sergilerler, reklam veya sanatsal tasarmlar iin modellik yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: malatlarn, toptan veya perakende satclarn gsteri salonlarnda veya zel moda gsterilerinde, bunlara ait giyecek ve eitli aksesuarlarn mterilere sergilenmesi amacyla giyilmesi; sanatsal fotoraflk, heykelcilik veya ressamlk iin modellik yaplmas; reklamclk alannda kullanlacak fotoraflar veya filmler iin modellik yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

5210 Mankenler ve modeller

5210 MANKENLER VE MODELLER


Mankenler ve modeller; giyim eyas ve dier rnleri satmak iin onlar giyerler ve sergilerler, reklamlar veya sanatsal tasarmlar iin modellik yaparlar.

(c) sanatsal fotoraflk, heykelcilik veya ressamlk iin modellik yapmak; (d) reklamclk alannda fotoraflk veya filmler iin modellik yapmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Mteriler tarafndan istenilen trde, yeni veya kullanmda olan sitillerdeki rnek giysileri giymek; Burada snflandrlan rnekler: Model, reklamclk Model, sanatlar iin Model, moda mesleklere

(a)

(b) giysilerin sitil ve dier zelliklerini, yryerek, dnerek veya dier yollarla en iyi ekilde gstermek;

GRUP 522

SATI ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI


Sat elemanlar ve tantm elemanlar; toptan veya perakende sat yerlerinde mallar satarlar ve bu mallarn ilevlerini ve kalitelerini aklar ve tantrlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Perakende satclara veya byk lekli mal alan tketicilere toptan sat yerlerinde mallarn satlmas; perakende sat yaplan yerlerde tketicilere mallarn satlmas; bu mallarn ilevlerinin ve kalitesinin aklanmas ve tantlmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

5220 Sat elemanlar ve tantm elemanlar

5220 SATI ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI

(e) gerekirse, mallar paketlemek datmn yapmak; (f)

ve

Sat elemanlar ve tantm elemanlar; perakende satclara ve byk lekli mal alan tketicilere toptan veya perakende sat yaplan yerlerde mallar tantrlar ve satarlar.

fi, fatura, hesap zeti ve makbuz yazmak; kasiyerin makbuzunu

(g) gerekirse, incelemek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Depo alanndan sat alanna mallar tamak ve onlar sergilenecei yerlere yerletirmek; (b) mteriler tarafndan istenen rnn yaps ve kalitesi hakknda bilgi vermek; (c) mterilere rn seiminde yardmc olmak; (d) fiyatlar, kredi artlarn indirimlerini sylemek; ve fiyat

(h) mterilerin satn alma isteklerini artrmak da dahil, mallarn zellikleri ve kullanm ekli hakknda mterileri bilgilendirmek iin satlan mallarn tantmn yapmak; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tantm eleman Satc, perakende ticaret yaplan iyeri

Satc, toptan ticaret yaplan i yeri

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Satc, bfe - 5230 Satc, pazar - 5230 Satc, seyyar satc - 5230

GRUP 523 BFE, BARAKA VB. YERLERDEK SATICILAR VE PAZARCILAR

Bfe, baraka vb. yerlerdeki satclar ve pazarclar; genellikle ruhsatl olarak cadde, sokak veya dier ak alanlara genellikle toplu halde yerletirilmi kk dkkanlarda, deri veya elle yaplm tekstil rnleri, oyma aa rnleri, nak ilemeli eyalar, dantel, gazete, sreli yayn, posta kart, sigara, ikolata, dondurma gibi eitli mallar ve pazarlarda ise sebze, meyve ve dier abuk bozulabilir gda maddelerini ve yiyecekleri satarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: lgili yerel idarelerin izniyle cadde ve sokaklarda veya dier ak alanlara genellikle toplu halde yerletirilmi kk dkkanlarda, yukarda bahsedilen rnler ile dier benzer mallar satn alarak satnn yaplmas; pazarlarda sebze, meyve ve dier abuk bozulabilir gda maddelerinin ve yiyeceklerin satnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr.

5230 Bfe, baraka pazarclar

vb.

yerlerdeki

satclar

ve

5230 BFE, BARAKA VB. YERLERDEK SATICILAR VE PAZARCILAR Bfe, baraka vb. yerlerdeki satclar ve pazarclar; genellikle ruhsatl olarak cadde, sokak veya dier ak alanlara genellikle toplu halde yerletirilmi kk dkkanlarda, deri veya elle yaplm tekstil rnleri, oyma aa rnleri, nak ilemeli eyalar, dantel, gazete, sreli yayn, posta kart, sigara, ikolata, dondurma gibi eitli mallar ve pazarlarda ise sebze, meyve ve dier abuk bozulabilir gda maddelerini ve yiyecekleri satarlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Cadde ve sokaklar ile dier ak alanlarda belli bir yere kk dkkan vb. kurmak iin yerel idarelerden gerekli izni almak; (b) deri veya elle yaplm tekstil rnleri, oyma aa rnleri, nak ilemeli eyalar veya danteller gibi eitli mallar satmak iin bunlar satn almak veya dzenli olarak salanmas iin szleme yapmak; bu rnleri sergileme alanlarnda (stand) sergilemek ve satn yapmak; (c) gazete, sreli yayn, posta kart, sigara, ikolata ve dondurma gibi rnleri satn almak veya dzenli olarak salanmas iin szleme yapmak ve bu rnleri ak alanlara kurulmu bfe gibi kk yerlerde satmak; (d) toptan sat piyasasndan veya direkt olarak iftilerden sebze, meyve ve dier abuk bozulabilir trden gda maddelerini satn almak ve pazarlarda satmak; (e) sat yaplacak mallar yklemek ve boaltmak; (f) demeleri almak;

(g) hesaplar tutmak; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Satc, bfe Satc, pazar Satc, sokak dkkan

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Satc, yiyecek ve iecek/sinema - 9111 Satc, sokak/gda - 9111 Satc, sokak/gda dndaki rnler - 9112.

ANA GRUP 6 NTELKL TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI

Nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar, tarla, aa ve al rnlerini yetitirir ve hasat ederler, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, hayvanlar besler, bakmn yapar ya da avlarlar, eitli hayvansal iftlik rnlerini retirler, ormanlar yetitirir, korur ve iletirler; balk reticilii yaparlar veya balk avlarlar; kendileri ve aileleri iin gda, barnak ve gelir elde etmek amacyla suda yaayan dier canl trlerini yetitirir veya toplarlar. Bu ana gruptaki mesleklerin ou, ISCOnun ikinci beceri seviyesini gerektirir.

Nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Topran hazrlanmas; tarla rnlerinin ekilmesi, dikilmesi, ilalanmas, gbrelenmesi ve hasat edilmesi; meyve ve dier aalar ile al rnlerinin yetitirilmesi; bahe ve tarla rnlerinin yetitirilmesi; yabani meyve ve bitkilerin toplanmas; et, st, yn, krk, deri, ipekbcekilii ve arclk rnleri ile dier rnlerin elde edilmesi amacyla hayvanlarn yetitirilmesi, bytlmesi, avlanmas veya onlarn bakmnn yaplmas; ormanlarn yetitirilmesi, korunmas ve iletilmesi; balk retilmesi veya yakalanmas; dier su rnlerinin yetitirilmesi veya toplanmas; rnlerin baz temel ilemlerden geirilmesi; rnlerin alclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda satlmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt ana gruplarda snflandrlmaktadr:

61

Pazara ynelik nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar

62

Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar

Not: Bu ana grup iinde bulunan, Alt ana grup 61 Pazara ynelik nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar ile Alt ana grup 62 Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar arasndaki blmleme, yaplan almann organizasyonu, kalite kontrol, ticari veya yksek verimli tohum ve yem kullanm, geleneksel veya modern yntemlerin kullanm, sulama, resmi kredi dzenlemeleri ve rnlere ynelik pazarlama dzenlemelerinin tr ve derecesi asndan mevcut farkllklarla ilgili olarak pazara ynelik farkllklar yanstmaldr. Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar, temel mallarn alnmas, vergilerin denmesi vb. iin gerekli nakit parann salanmas amacyla rnlerinin bir ksmn pazarlayabilirler, fakat bir kural olarak resmi krediler veya pazarlama dzenlemelerine sahip deillerdir. Tarm ve balklk alannda, esas olarak idari grevlerde alanlar, aadaki birim gruplardan birinde snflandrlmaldr: 1210 st dzey irket yneticileri, 1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri veya 1311 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri. Esas olarak tarm ve ormanclk makinelerinin iletimi ile uraan kiiler ise, Grup 833 Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri iinde snflandrlmaldr. Esas olarak el aletlerinin kullanmn, birazda olsa fiziksel abay, ok az veya hi bir deneyimi ve i kavrayn, snrl inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve rutin grevleri olan kiiler, Grup 921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlmaldr.

ALT ANA GRUP 61 PAZARA YNELK NTELKL TARIM, HAYVANCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI AVCILIK,

Pazara ynelik nitelikli tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar; tarla, aa ve al rnlerinin yetitirilmesi ve hasat edilmesi, yabani meyve ve bitkilerin toplanmas, hayvanlarn beslenmesi, baklmas veya avlanmas, eitli hayvansal iftlik rnlerinin retilmesi, ormanlarn yetitirilmesi, korunmas ve iletilmesi, balk retilmesi veya avlanmas ve suda yaayan dier canl trlerinin yetitirilmesi veya toplanmas, belli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin datmnn ve satnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Topran hazrlanmas; tarla rnlerinin ekilmesi, dikilmesi, ilalanmas ve hasat edilmesi; meyve aalar ile dier aalarn ve al rnlerinin yetitirilmesi; bahe ve tarla rnlerinin yetitirilmesi; yabani meyvelerin, tbbi amal bitkiler ile dier bitkilerin toplanmas; et, st, yn, krk, deri, ipekbcekilii ve arclk rnleri ile dier rnlerin elde edilmesi amacyla hayvanlarn yetitirilmesi, bytlmesi, baklmas veya avlanmas; ormanlarn yetitirilmesi, korunmas ve iletilmesi; balk retilmesi, beslenmesi veya yakalanmas; suda yaayan dier canllarn yetitirilmesi veya toplanmas; rnler iin birtakm temel ilemlerin uygulanmas ve depolanmas; rnlerin alclara, pazarlama irketlerine veya pazar yerlerinde satnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

611

Pazara ynelik bahvanlar ve bitkisel rn yetitiricileri

612

Pazara ynelik hayvan yetitiricileri ve ilgili alanlar

613

Pazara ynelik bitki ve hayvan yetitiricileri

614

Ormanclk ile ilgili alanlar

615

Su rnleri alanlar, avclar ve tuzaklar

Not:

Tarm ve balklk alannda, esas olarak idari grevlerde alanlar, aadaki birim gruplardan birinde snflandrlmaldr: 1210 st dzey irket yneticileri, 1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri veya 1311 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri. Esas olarak tarm ve ormanclk makinelerinin iletimi ile uraan kiiler ise, Grup 833 Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri iinde snflandrlmaldr. Esas olarak el aletlerinin kullanmn, birazda olsa fiziksel abay, ok az veya hi bir deneyimi ve i kavrayn, snrl inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve rutin grevleri olan kiiler, Grup 921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik

gerektirmeyen snflandrlmaldr.

ilerde

alanlar

iinde

GRUP 611 PAZARA YNELK BAHIVANLAR VE BTKSEL RN YETTRCLER

Pazara ynelik bahvanlar ve bitkisel rn yetitiricileri, tarla rnlerinin yetitirilmesi ve hasat edilmesi, meyve aalar ile dier aalarn ve al rnlerinin yetitirilmesi, bahe sebzelerinin, ila yapmnda kullanlan bitkilerin ve dier bitkilerin yetitirilmesi, ba, bahe ve fidanlk rnlerinin retilmesi, belli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin datmnn ve satnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yetitirilecek tarla, aa ve al rnleri ile sebzelerin, fidanlklar da dahil, ba ve bahe rnlerinin tr ve miktarnn belirlenmesi; tohum, iek soan ve gbrelerin satn alnmas; topraa, toprak slahna, binalara, i hayvanlarna, makine ve tehizata yatrm yaplmas veya kiralanmas; topran hazrlanmas, eitli rnlerin ekilmesi, dikilmesi, yetitirilmesi ve hasat edilmesi; kullanlan hayvanlarn bakm ve tmarnn yaplmas, ayrca iftlik binalar, makine ve tehizatn bakmnn yaplmas; fidan, iek soan ve tohum retilmesi; rnlerin baz temel ilemlerden geirilmesi ve depolanmas; tarla rnlerinin datmnn yaplmas veya pazarlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

6111

Tarla rnleri ve sebze yetitiricileri

6112

Aa ve al rnleri yetitiricileri

6113

Bahvanlar (kltr bahecileri ve fidan yetitiricileri)

6114

Karma rn yetitiricileri

Not:

Tarm ve balklk alannda, esas olarak idari grevlerde alanlar, aadaki birim gruplardan birinde snflandrlmaldr: 1210 st dzey irket yneticileri, 1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri veya 1311 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri. Esas olarak tarm ve ormanclk makinelerinin iletimi ile uraan kiiler ise, Grup 833 Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri iinde snflandrlmaldr. Esas olarak el aletlerinin kullanmn, birazda olsa fiziksel abay, ok az veya hi bir deneyimi ve i kavrayn, snrl inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve rutin grevleri olan kiiler, Grup 921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlmaldr.

6111 TARLA RNLER VE SEBZE YETTRCLER


Tarla rnleri ve sebze yetitiricileri; buday ve dier tahllar, pirin, ekerpancar, ekerkam, yerfst, ttn, kam veya dier tarla rnleri ile patates, lahana ve dier tarla sebzelerinin yetitirilmesi ve hasat edilmesi, belirli bir esasa bal olarak toptanclara, pazarlama ileri yapan organizasyonlara veya pazarlarda rnlerin datmnn ve satnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

(c) topraa ve toprak slahna, binalara, i hayvanlarna, makine ve tehizata yatrm yapmak veya bunlar kiralamak; (d) topran hazrlanmas, tarla rnlerinin ve sebzelerinin ekilmesi, dikilmesi, yetitirilmesi ve hasat edilmesi gibi iftlik ilerini yapmak; (e) rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak;

Kapsanan grevler unlardr: (f) (a) Yetitirilecek rnlerin trlerini miktarn belirlemek; (b) tohum, gbre ve dier malzemeleri satn almak; ve i hayvanlarnn bakmn yapmak, iftlik binalar ile makine ve tehizat iyi halde tutmak;

gerekli

(g) iftlik rnlerinin datmn yapmak ve pazarlamak;

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: iftlik iisi, nitelikli/tarla rnleri ifti, tahl ifti, pamuk ifti, tarla rnleri ifti, pirin ifti, ekerkam

Aa ve al rnleri yetitiricileri; meyve aalar ile sert kabuklu meyve aalar, ay ve kahve bitkileri, zm balar, meyve veren allar, kakao ve kauuk aalar gibi aa ve allarn yetitirilmesi ve hasat edilmesi, bitki zsuyunun toplanmas, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama ileri yapan organizasyonlara veya pazarlarda rnlerin datmnn ve satnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yetitirilecek rnlerin trlerini miktarn belirlemek; (b) tohum, gbre ve dier malzemeleri satn almak; ve

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210 Operatr, tarmsal makine - 8331

gerekli

(c) topraa ve toprak slahna, binalara, i hayvanlarna, makine ve tehizata yatrm yapmak veya bunlar kiralamak; (d) topran hazrlanarak aa ve allarn ekilmesi, dikilmesi ve bakmlarnn yaplmas, bitki zsuyunun toplanmas ve rnlerin hasat edilmesi gibi iftlik ilerini yapmak; (e) rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak; (f) i hayvanlarnn bakmn yapmak, iftlik binalar ile makine ve tehizat iyi halde tutmak; iftlik rnlerinin datmn yapmak ve pazarlamak;

6112 AA VE ALI RNLER YETTRCLER

(g)

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Yetitirilecek sebze, ba, bahe ve fidanlk rnlerinin eidi ve miktarn belirlemek; (b) tohum, iek soan, gbre ve dier malzemeleri satn almak; toprak, toprak slah, bina, kullanlacak hayvan, tehizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatrm yapmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: iftlik iisi, nitelikli/al rnleri ifti, meyve ifti, kauuk ifti, ay ifti, zm ba

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210 Operatr, tarmsal makine - 8331

(d) topran hazrlanmas, rn miktarn arttrc tekniklerle sebze ekilmesi ve yetitirilmesi, iek, aa ve allarn yetitirilmesi ve rnlerin hasat edilmesi gibi iftlik ilerini yapmak; (e) fidan, iek retmek, (f) soan ve tohum

parklarda, kamuya ait veya zel bahelerde iek, aa, al ve dier bitkileri yetitirmek;

6113

BAHIVANLAR
VE

(g) sergiler iin ya da tbbi amala bitki yetitirmek; (h) rnlerin datmn yapmak veya pazarlamak; (i) rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak; i hayvanlarnn bakmn yapmak ve iftlik binalar ile makine ve tehizat iyi halde tutmak;

(KLTR BAHECLER FDAN YETTRCLER)

Bahvanlar (kltr bahecileri ve fidan yetitiricileri), rn miktarn artrc tekniklerle sebze yetitirilmesi, aa, al, iek ve dier bitkilerin yetitirilmesi, fidan, iek soan ve tohum retilmesi, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

(j)

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yetitirilecek rnlerin miktarn belirlemek; eidi ve

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yetitirici, mantar Tarm iisi, nitelikli/fidan Bahvan Yetitirici, meyve ve sebze fidan Meyve ve sebze yetitiricisi

(b) tohum, gbre ve dier malzemeleri satn almak; toprak ve toprak slah, bina, kullanlacak hayvan, tehizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatrm yapmak;

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210 Operatr, tarmsal makineler - 8331

(d) topran hazrlanmas, aa ve allarn ekilmesi, dikilmesi ve bakmnn yaplmas, rnlerin ekilmesi ve hasat edilmesi gibi iftlik ilerini yapmak; (e) rn miktarn artrc tekniklerle sebze yetitirmek ve fidan, iek soan ve tohum retmek; (f) parklarda, kamuya ait veya zel bahelerde iek, aa, al ve dier bitkileri yetitirmek;

6114 KARMA RN YETTRCLER

(g) sergiler iin ya da tbbi amala bitki yetitirmek; (h) rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak; (i) i hayvanlarnn bakmn yapmak ve binalar, makine ve tehizat iyi halde tutmak; rnlerinin datmn yapmak veya pazarlamak;

Karma rn yetitiricileri, tarla rnleri, tarla sebzeleri, aa ve al rnleri ile ba, bahe ve fidan rnlerinin belirli karmlar halinde bytlmesi ve hasat edilmesi, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

(j)

(k) ilgili dier grevleri yapmak;

(l)

dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tarm iisi, nitelikli/karma rnler ifti, karma rnler

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210 Operatr,tarmsal makine - 8331

GRUP 612 PAZARA YNELK HAYVAN YETTRCLER VE LGL ALIANLAR

Pazara ynelik hayvan yetitiricileri ve ilgili alanlar, kular, srngenler, krk hayvanlar, kmes ve av hayvanlar da dahil sr, koyun, domuz, kei ve at gibi iftlik hayvanlarnn ve dier hayvanlarn beslenmesi, bytlmesi ve bakmnn yaplmas, eitli hayvansal iftlik rnlerinin retilmesi ve belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yetitirilecek iftlik, kmes ve av hayvanlar ile ku, srngen, ar, ipekbcei ve dier hayvanlarn cinsinin ve miktarnn belirlenmesi; hayvanlarn satn alnmas, yem ve dier malzemelerin retilmesi veya satn alnmas; otlak, toprak slah, bina, makine, iftlik hayvanlar ve dier hayvanlarn kiralanmas veya bunlara yatrm yaplmas; iftlik, kmes v.b. hayvanlarn beslenmesi ve bytlmesi ile eitli hayvansal iftlik rnlerinin retilmesi gibi birtakm iftlik ilerinin yaplmas; iftlik rnlerinin birtakm temel ilemlerden geirilmesi ve depolanmas; iftlik binalar, makine, ara ve tehizatn bakmnn yaplmas; iftlik rnlerinin datmnn yaplmas veya pazarlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

6121

St ve iftlik hayvanlar reticileri

6122

Kmes hayvanlar yetitiricileri

6123

Ar ve ipekbcei yetitiricileri

6124 6129

Karma hayvan yetitiricileri Baka yerde snflandrlmam pazara ynelik hayvan yetitiricileri ve ilgili alanlar

Not:

Tarm ve balklk alannda, esas olarak idari grevlerde alanlar, aadaki birim gruplardan birinde snflandrlmaldr: 1210 st dzey irket yneticileri, 1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri veya 1311 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri. Esas olarak tarm ve ormanclk makinelerinin iletimi ile uraan kiiler ise, Grup 833 Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri iinde snflandrlmaldr. Esas olarak el aletlerinin kullanmn, birazda olsa fiziksel abay, ok az veya hi bir deneyimi ve i kavrayn, snrl inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve rutin grevleri olan kiiler, Grup 921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlmaldr.

6121 ST VE FTLK HAYVANLARI RETCLER


St ve iftlik hayvanlar reticileri, et, st, kl, deri ve baka rnlerin elde edilmesi ya da i ve spor amac ile kullanlacak sr, koyun, domuz, kei, at, kpek, kedi ve evcil hayvanlar gibi iftlik hayvanlarnn beslenmesi, bytlmesi ve bakmnn yaplmas, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin satlmas ve datmnn

yaplmasna ynelik gerekli yrtrler.

ilemleri planlar ve

Kapsanan grevler unlardr: retilecek iftlik hayvanlarnn ve iftlik rnlerinin cinslerini ve miktarn belirlemek;

(a)

(b)

hayvanlar satn almak, yem ve dier malzemeleri retmek ve satn almak;

ifti, iftlik hayvanlar ifti, koyun ifti, koyun/astragan

(c) otlak alanlar, bina, tehizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatrm yapmak; (d) iftlik hayvanlarn beslemek, bytmek ve onlarn bakmn yapmak; (e) hayvanlar krkmak; samak ve koyunlar

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210

(f)

hayvanlar kesmek, derilerini yzmek, hayvanlar veya hayvan rnlerini pazar iin hazrlamak;

6122

KMES HAYVANLARI YETTRCLER

(g) rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak; (h) iftlik binalar ile makine ve tehizatn bakmn yapmak; (i) iftlik rnlerinin datmn yapmak veya pazarlamak; ilgili dier grevleri yapmak;

Kmes hayvanlar yetitiricileri, kmes hayvanlarnn beslenmesi, bytlmesi ve bakmnn yaplmas, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda yumurta, et veya tyn satlmasna ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

(j)

Kapsanan grevler unlardr: Yetitirilecek kmes hayvanlarn cinsleri ile bunlarn rnlerinin eidini ve miktarn belirlemek;

(k) dier alanlar denetlemek.

(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yetitirici, kedi Yetitirici, kpek Tarm iisi, nitelikli/iftlik hayvanlar ifti, st hayvanlar ifti, at yetitirme

(b) civciv satn almak, gda ve dier malzemeleri retmek veya satn almak; (c) bina, tehizat kiralamak veya yapmak; ve makineleri bunlara yatrm

(d)

kmes hayvanlarn beslemek, bytmek, onlarn bakmn yapmak ve yumurtalarn toplamak; pazar iin kmes hayvanlarn kesmek, temizlemek ve paketlemek; rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak;

6123 ARI VE PEKBCE YETTRCLER

(e)

(f)

(g) iftlik binalar ile makine ve tehizatn bakmn yapmak; (h) iftlik rnlerinin datmn yapmak veya pazarlamak; (i) (j) ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Ar ve ipekbcei yetitiricileri, bal ars, ipekbcei ve dier trdeki bceklerin beslenmesi, bytlmesi ve bakmnn yaplmas, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda bal, balmumu, ipek kozalar vb. rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) retilecek bcek rnlerinin eidini ve miktarn belirlemek; (b) ar veya ipekbcei satn almak, gda ve dier malzemeleri retmek veya satn almak; (c) bina, tehizat kiralamak veya yapmak; ve makineleri bunlara yatrm

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tarm iisi, nitelikli/kmes hayvanlar ifti, kmes hayvanlar

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210

ar veya ipekbcei yetitirmek, bytmek, bakmn yapmak ve bunlarn rnlerini toplamak;

(e) rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak; (f) bina, makine ve tehizatn bakmn yapmak;

(g) rnlerin datmn yapmak veya pazarlamak;

(h) lgili grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(a) Karma hayvan iftiliindeki zel kombinasyonlara karar vermek; (b) retilecek iftlik ve kmes hayvanlar ile bunlardan elde edilen rnlerin, ayrca arclk ve ipekbcekilii rnlerinin eidini ve miktarn belirlemek; (c) hayvan satn almak, yem, dier gda ve malzemeleri retmek veya satn almak; otlak alan, bina, tehizat ve makineleri kiralamak veya bunlara yatrm yapmak; belirli kombinasyonlarda iftlik hayvan, kmes hayvan ve/veya ar ya da ipekbcei yetitirmek, bytmek ve bakmn yapmak; hayvanlar krkmak; samak ve koyunlar

Burada snflandrlan rnekler: Ar yetitiricisi Arclk iisi, nitelikli pekbcei yetitiricisi

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210

(d)

(e)

(f)

6124 KARMA HAYVAN YETTRCLER

Karma hayvan yetitiricileri, kmes hayvanlar da dahil sr, koyun, domuz, kei ve at gibi iftlik hayvanlarnn beslenmesi, bytlmesi ve bakmlarnn yaplmas, arclk ve ipekbcekilii rnlerinin retilmesi, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnler ile hayvanlarn satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

(g) hayvanlar kesmek ve derilerini yzmek, pazar iin hayvanlar ve bunlardan elde edilen rnleri hazrlamak; (h) yumurta, bal toplamak; (i) ve dier rnleri

rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak; iftlik binalar ile makine ve tehizatn bakmn yapmak;

(j)

Kapsanan grevler unlardr:

(k) iftlik rnlerinin datmn yapmak veya pazarlamak;

(l)

ilgili dier grevleri yapmak;

(m) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: iftlik iisi, nitelikli/karma hayvan iftilii ifti, karma hayvan iftilii

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210

rnein, vahi memeli hayvanlarn, av kularnn ve dier kularn, salyangozlarn, evcil olmayan krk hayvanlarnn, ylan ve dier srngenlerin, laboratuar deneylerinde kullanlan eitli bcek ve hayvanlarn beslenmesi, bytlmesi ve bakmnn yaplmas, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine, hayvanat bahelerine, sirklere veya pazarlarda hayvanlarn satm ve datmn gerekletiren kiiler burada snflandrlmaldr. Ayrca, hayvan muhafaza yerleri, ahrlar, hayvanat baheleri, sirkler, aratrma merkezleri, hayvan evleri ve benzeri kurululardaki hayvanlarn bakm ve eitimi ile ilgilenen kiiler de burada snflandrlmaldr.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Bina, ak yer veya barnak, tehizat vb. gerekli malzemeleri satn almak ya da kurmak ve bunlarn bakmn yapmak; (b) yetitirilecek hayvanlarn cinsini ve miktarn belirlemek; (c) hayvan satn almak, gda ve dier malzemeleri yetitirmek veya satn almak; hayvan yetitirmek, bytmek, beslemek ve bakmn yapmak; hayvanlar kesmek, derilerini yzmek ve hayvanlar ya da hayvan rnlerini pazar iin hazrlamak;

6129

BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI PAZARA YNELK HAYVAN YETTRCLER VE LGL ALIANLAR

Bu birim grup, Grup 612 Pazara ynelik hayvan yetitiricileri ve ilgili alanlar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam pazara ynelik hayvan yetitiricileri ve ilgili alanlar kapsamaktadr.

(d)

(e)

(f)

rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak;

(g) hayvan muhafaza yerlerindeki hayvanlar korumak; (h) yarlar, sirk gsterileri ve benzer amalar iin hayvanlar eitmek; (i) rnlerin datmn yapmak veya pazarlamak; ilgili dier grevleri yapmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yetitirici, ku Yetitirici, av kuu Yetitirici, laboratuvar hayvan/fare Yetitirici, aslan Yetitirici, salyangoz ifti, krk/evcil olmayan hayvanlar Bakc, hayvan muhafaza yerleri Bakc, hayvanat bahesi

(j)

(k) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Av hayvanlar bekisi - 5169

GRUP 613 PAZARA YNELK BTK VE HAYVAN YETTRCLER

Pazara ynelik bitki ve hayvan yetitiricileri, hem tarmsal rn, hem de hayvan ve hayvansal rnlerin karma bir ekilde retilmesine ve belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin datmnn yaplmas ve satlmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yetitirilecek tarla ve aa rnleri ile dier tarm rnlerinin ve hayvanlarn cinsinin ve miktarnn belirlenmesi; tohum, gbre, yem ve dier malzemelerin satn alnmas; tarma elverili arazi ve otlak alanlar, hayvan, bina ve makinelerin kiralanmas veya bunlara yatrm yaplmas; topran hazrlanmas, rnn ekilmesi, yetitirilmesi ve hasat edilmesi gibi iftlik ilerinin yaplmas; hayvanlarn beslenmesi, bytlmesi ve bakmnn yaplmas ile eitli hayvansal iftlik rnlerinin retilmesi; iftlik binalar, makine ve tehizatn bakmnn yaplmas; rnlerin birtakm temel ilemlerden geirilmesi; iftlik rnlerinin datlmas veya pazarlanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de, kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

6130

Pazara ynelik bitki ve hayvan yetitiricileri

Not:

Tarm ve balklk alannda, esas olarak idari grevlerde alanlar, aadaki birim gruplardan birinde snflandrlmaldr: 1210 st dzey irket yneticileri, 1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri veya 1311 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri. Esas olarak tarm ve ormanclk makinelerinin iletimi ile uraan kiiler ise, Grup 833 Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri iinde snflandrlmaldr. Esas olarak el aletlerinin kullanmn, birazda olsa fiziksel abay, ok az veya hi bir deneyimi ve i kavrayn, snrl inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve rutin grevleri olan kiiler, Grup 921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlmaldr.

6130 PAZARA YNELK BTK VE HAYVAN YETTRCLER

(b) tohum, gbre ve dier malzemeleri satn almak; (c) toprak, toprak slah, bina, makine, iftlik hayvanlar ve dier hayvanlar kiralamak veya bunlara yatrm yapmak; (d) topran hazrlanmas, rnlerin ekilmesi, dikilmesi, yetitirilmesi ve hasat edilmesi gibi iftlik ilerini yapmak; (e) yem ve dier gda malzemelerini retmek veya satn almak; (f) hayvanlar beslemek, bytmek ve onlarn bakmn yapmak;

Pazara ynelik bitki ve hayvan yetitiricileri, tarla, aa ve eitli rnlerin yetitirilmesi ve hasat edilmesi ile birlikte hayvanlarn beslenmesi, bytlmesi ve bakm ile eitli hayvansal iftlik rnlerin retilmesi, belirli bir esasa bal olarak toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.

Kapsanan grevler unlardr: Yetitirilecek tarm rnleri ile hayvanlarn eitlerini ve miktarlarn belirlemek;

(a)

(g)

hayvanlar kesmek ve derilerini yzmek, hayvanlar ve rnleri pazar iin hazrlamak;

(l)

dier alanlar denetlemek.

(h) rnleri baz temel ilemlerden geirmek ve depolamak; (i) iftlik binalar ile makine ve tehizatn bakmn yapmak; iftlik rnlerinin datmn yapmak veya pazarlamak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tarm iisi, nitelikli/karma iftilik ifti, karma iftilik

(j)

(k) ilgili dier grevleri yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/tarm - 1221 letmeci, tarm - 1311 i, iftlik - 9211 dari ynetici, giriim/tarm - 1210

GRUP 614 ORMANCILIK LE LGL ALIANLAR

Ormanclk ile ilgili alanlar, ormanlarn yetitirilmesi, korunmas ve iletilmesi, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda, ormandan elde edilen rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri planlar ve yrtrler.
Yaplan grevler genelde unlardr: Ormanlarn oluturulmas ve bakmnn yaplmas; kesilecek aalarn yerlerinin belirlenmesi ve kereste miktarnn tahmin edilmesi; aalarn kesilmesi ve ktk haline getirilmesi; aalarn budanmas ve ularnn kesilmesi; kesim yerinde ktklerden elde edilmi kaba aa rnlerinin ekillendirilmesi; ktklerin ylmas, su kanallarna boaltlmas veya nehirlerde yzdrlmesi; odunun odunkmrne dntrlmesi iin basit bir ocak veya piirme kazannn kullanlmas ya da odundan ham neftya karlmas; yangnlarn belirlenmesi iin ormanlarn gzlem altnda tutulmas ve yangna kar yaplan almalarda bulunulmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

6141

Tomrukular ve ormanlarda alan nitelikli elemanlar

6142

Odunkmr imalatlar ve ilgili alanlar

Not:

Tarm ve balklk alannda, esas olarak idari grevlerde alanlar, aadaki birim gruplardan birinde snflandrlmaldr: 1210 st dzey irket yneticileri, 1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri veya 1311 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri. Esas olarak tarm ve ormanclk makinelerinin iletimi ile uraan kiiler ise, Grup 833 Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri iinde snflandrlmaldr. Esas olarak el aletlerinin kullanmn, birazda olsa fiziksel abay, ok az veya hi bir deneyimi ve i kavrayn, snrl inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve rutin grevleri olan kiiler, Grup 921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlmaldr.

6141

TOMRUKULAR VE ORMANLARDA ALIAN NTELKL ELEMANLAR

(b) kesilecek aalarn belirlemek ve kereste tahmin etmek;

yerlerini miktarn

Tomrukular ve ormanlarda alan nitelikli elemanlar, ormanlarn yetitirilmesi, korunmas ve iletilmesi, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda, ormandan elde edilen rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik gerekli ilemleri yrtrler.

(c) aalar budamak, kesmek, ktk haline getirmek; (d) kesim yerinde edilmi kaba ekillendirmek; ktklerden elde aa rnlerini

Kapsanan grevler unlardr: (a) Ormanlar oluturmak ve bakmn yapmak;

(e) ktkleri ymak, su boaltmak veya yzdrmek; (f)

kanallarna nehirlerde

yangnlarn belirlenmesi iin ormanlar gzlem altnda tutmak ve yangna kar yaplan almalarda bulunmak;

(g) orman rnlerinin datmn yapmak veya pazarlamak; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

6142

ODUNKMR MALATILARI VE LGL ALIANLAR

Odunkmr imalatlar ve ilgili alanlar, geleneksel yntemlerle odunun odunkmrne dntrlmesi ya da odundan ham neftya karlmas ile ilgili gerekli ilemleri yaparlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Trmanc, aa kesimi Yzdrc, tomruk Kesici-hzarc, aa Orman iisi, nitelikli Tomruku

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yava yakma yntemiyle odunu odunkmrne dntrmek amacyla basit frnlar kullanmak; odundan ham neftya elde etmek veya damtmak amacyla basit piirme kazanlar veya aa kesim yerlerinde imbik kullanmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/ormanclk - 1221 letmeci, ormanclk - 1311 i, ormanclk - 9212 dari ynetici, giriim/ormanclk 1210 Operatr, ormanclk makineleri 8331

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yakc, odunkmr Orman iisi, nitelikli/odun damtma (geleneksel yntemlerle)

GRUP 615 SU RNLERI ALIANLARI, AVCILAR VE TUZAKILAR

Su rnleri alanlar, avclar ve tuzaklar, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda, hayvanlarn veya bunlardan elde edilen rnlerin satlmas ve datmnn yaplmasna ynelik olarak balk ve dier su rnlerini avlar, besler ve yetitirirler, memeli hayvanlar, kular ve srngenleri avlar ve tuzakla yakalarlar.
Yaplan grevler genelde unlardr: Alarn ve balklkla ilgili dier donanm, ara ve gerelerin hazrlanmas; kullanlan teknelerin balklk yaplan yerlerde iletilmesi; balklk donanmlarna yem koyma, bunlar yerletirme ve tama ilerinin yaplmas; sahilde veya akta yakalanan su rnlerinin temizlenmesi, soutulmas, dondurulmas veya tuzlanmas; balk, istiridye, midye ve dier su rnlerinin beslenmesi, bytlmesi ve yetitirilmesi; memeli hayvanlarn, kularn ve srngenlerin avlanmas ve tuzakla yakalanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 6151 6152 6153 Su rnleri (kltr) yetitiricileri sular ve kylardaki balklk alanlar Ak deniz balkl alanlar

6154

Avclar ve tuzaklar

Not:

Tarm ve balklk alannda, esas olarak idari grevlerde alanlar, aadaki birim gruplardan birinde snflandrlmaldr: 1210 st dzey irket yneticileri, 1221 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki retim ve iletme blm mdrleri veya 1311 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki kk iletme sahipleri ve mdrleri. Esas olarak tarm ve ormanclk makinelerinin iletimi ile uraan kiiler ise, Grup 833 Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri iinde snflandrlmaldr. Esas olarak el aletlerinin kullanmn, birazda olsa fiziksel abay, ok az veya hi bir deneyimi ve i kavrayn, snrl inisiyatif ve karar vermeyi gerektiren basit ve rutin grevleri olan kiiler, Grup 921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlmaldr.

6151 SU RNLER (KLTR) YETTRCLER

Su rnleri (kltr) yetitiricileri, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda, satm ve datm amacyla balk besler ve yetitirirler, midye, istiridye ve dier su rnlerini retirler.
Kapsanan grevler unlardr:

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yetitirici, deniz yosunu Yetitirici, inci iftlik iisi, nitelikli/balk iftlik iisi, nitelikli/deniz rnleri ifti, balk ifti, istridye ifti, deniz rnleri

(a) Bina, tehizat kiralamak veya yapmak;

ve makineleri bunlara yatrm

(b) gda ve dier malzemeleri satn almak; balk, istiridye, midye ve dier su rnlerini beslemek, bytmek ve yetitirmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/balklk - 1221 letmeci, balklk - 1311 i, balklk - 9213 dari ynetici, giriim/balklk 1210

(c)

(d) gemiye yklemek amacyla balk ve dier su rnlerini ldrmek ve hazrlamak; sahilde veya akta yakalanan su rnlerini temizlemek, soutmak, dondurmak veya tuzlamak; bina, makine ve tehizatn bakmn yapmak;

6152 SULAR VE KIYILARDAK BALIKILIK ALIANLARI

(e)

(f)

(g) rnlerin datmn yapmak veya pazarlamak; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

sular ve kylardaki balklk alanlar, yalnz ya da balk teknelerinde mrettebat olarak, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda, satm ve datm amacyla isularda ve kylarda balk avlarlar veya dier su rnlerinin toplanmas ilerini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a)

Alar ve balklkla ilgili dier donanm, ara ve gereleri hazrlamak ve onarmak;

dari ynetici, giriim/balklk 1210

(b) kullanlan tekneleri balklk yaplan yerlerde iletmek; balklk donanmlarna yem koymak, bunlar yerletirmek ve tama ilerini yapmak;

6153

(c)

AIK DENZ BALIKILII ALIANLARI

(d) kumsaldaki ve s sulardaki eitli su rnlerini toplamak; sahilde veya akta yakalanan su rnlerini temizlemek, soutmak, dondurmak veya tuzlamak; rnlerin datmn yapmak veya pazarlamak;

(e)

Ak deniz balkl alanlar, balk teknelerinde mrettebat olarak, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda, satm ve datm amacyla derin denizlerde yaayan balklar avlarlar.

(f)

Kapsanan grevler unlardr: Alar ve balklkla ilgili dier donanm, ara ve gereleri hazrlamak ve onarmak;

(a)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(b) kullanlan tekneleri balklk yaplan yerlerde iletmek; balklk donanmlarna yem koymak, bunlar yerletirmek ve tama ilerini yapmak; sahilde veya akta yakalanan su rnlerini temizlemek, soutmak, dondurmak veya tuzlamak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Dalg, istiridye Dalg, snger Balk, ky sularda Balk kadn, i sularda

(c)

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/balklk - 1221 letmeci, balklk - 1311 i, balklk - 9213

(e) rnlerin datmn yapmak veya pazarlamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.


(b)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Balk, ak deniz (erkek) Balk, ak deniz (kadn)

tuzaa yakalanm olanlar da dahil memeli hayvanlar, kular ve srngenleri tfek veya herhangi bir silahla ldrmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/balklk - 1221 letmeci, balklk - 1311 i, balklk - 9213 dari ynetici, giriim/balklk 1210

(c) sat ve datm iin istenilen rnlerin elde edilmesi amacyla ldrlm memeli hayvanlarn, kularn veya srngenlerin derilerini yzmek ya da dier ilemleri uygulamak; (d) tuzakla yakalanm canl memeli hayvanlarn, kularn veya srngenlerin datmn yapmak ya da satmak; (e) tehizat yapmak; (f) onarmak ve bakmn

ilgili dier grevleri yapmak;

6154 AVCILAR TUZAKILAR

VE
(g) dier alanlar denetlemek.

Avclar ve tuzaklar, belirli bir esasa bal olarak, toptanclara, pazarlama irketlerine veya pazarlarda, satm ve datm amacyla memeli hayvanlar, kular ve srngenleri et, deri, ty ve dier rnlerini elde etmek iin yakalarlar ve ldrrler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Avc, fok Avc, balina Tuzak, krkl hayvanlar

Kapsanan grevler unlardr: (a) Memeli hayvanlar, kular ve srngenleri yakalamak iin tuzak kurmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Blm mdr, retim ve iletme/avclk - 1221 letmeci, avclk - 1311 i, avclk - 9213 i, tuzaklk - 9213 dari ynetici, giriim/avclk - 1210

ALT ANA GRUP 62 KEND GEMNE YNELK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI
Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar, kendileri ve aile fertleri iin yiyecek, barnak ve az da olsa bir gelir elde etmek amac ile tarla ya da aa ve al rnlerini yetitirir ve hasat ederler, sebze ve meyve yetitirirler, hayvanlarn bakmn yaparlar ya da av hayvanlarn avlarlar, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, balk avlarlar ve dier su rnlerinin toplanmas ilerini yaparlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Topran hazrlanmas; tarla rnlerinin ekilmesi, dikilmesi, bakmnn yaplmas ve hasat edilmesi; sebze yetitirilmesi; meyve aalar ile dier aalarn ve allarn yetitirilmesi ve rnlerinin toplanmas; yabani meyvelerin, tbbi bitkiler ile dier bitkilerin toplanmas; et, st, yn, deri ve dier rnleri elde etmek iin hayvanlarn bakmnn yaplmas, beslenmesi veya avlanmas; yakacak odun toplanmas; su tanmas; balk beslenmesi veya yakalanmas ve dier su rnlerinin yetitirilmesi veya toplanmas; hanehalknn kullanmna ynelik barnak ina edilmesi, basit aletler, giysi ve kap yaplmas; rnlerin birtakm temel ilemlerden geirilmesi ve depolanmas; baz rnlerin yerel pazarlarda satlmas.

Burada, gerekli becerilerin (doal evrenin, yetitirilen rnlerin ve hayvanlarn zelliklerinin bilinmesi ile el gc ve el becerilerinin gelitirilmesi), kendi geimine ynelik ihtiyalar retmek iin, genelde hanehalknn dier yeleriyle birlikte ocukluktan itibaren alarak kazanldna dikkat edilmesi gerekir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki grupta snflandrlmaktadr:

621

Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar

GRUP 621 KEND GEMNE YNELK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI

Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar, kendileri ve aile fertleri iin yiyecek, barnak ve az da olsa bir gelir elde etmek amac ile tarla ya da aa ve al rnlerini yetitirir ve hasat ederler, sebze ve meyve yetitirirler, hayvanlarn bakmn yaparlar ya da av hayvanlarn avlarlar, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, balk avlarlar ve dier su rnlerinin toplanmas ilerini yaparlar.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Topran hazrlanmas; tarla rnlerinin ekilmesi, dikilmesi, bakmnn yaplmas ve hasat edilmesi; sebze yetitirilmesi; meyve aalar ile dier aalarn ve allarn yetitirilmesi ve rnlerinin toplanmas; yabani meyvelerin, tbbi bitkiler ile dier bitkilerin toplanmas; et, st, yn, deri ve dier rnleri elde etmek iin hayvanlarn bakmnn yaplmas, beslenmesi veya avlanmas; yakacak odun toplanmas; su tanmas; balk beslenmesi veya yakalanmas ve dier su rnlerinin yetitirilmesi veya toplanmas; hanehalknn kullanmna ynelik barnak ina edilmesi, basit aletler, giysi ve kap yaplmas; rnlerin birtakm temel ilemlerden geirilmesi ve depolanmas; baz rnlerin yerel pazarlarda satlmas.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

6210

Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar

Not:

Grup 621 Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlarnn daha ileri alt blmlerinin, iklim ve dier doal koullardaki farkllklar gibi etkenlerden dolay gerekli becerilerdeki farkllklar yanstmas gerekir.

6210 KEND GEMNE YNELK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER ALIANLARI
Kendi geimine ynelik tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri alanlar, kendileri ve aile fertleri iin yiyecek, barnak ve az da olsa bir gelir elde etmek amac ile tarla ya da aa ve al rnlerini yetitirir ve hasat ederler, sebze ve meyve yetitirirler, hayvanlarn bakmn yaparlar ya da av hayvanlarn avlarlar, yabani meyve ve bitkileri toplarlar, balk avlarlar ve dier su rnlerinin toplanmas ilerini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Topra hazrlamak; tarla rnlerini ekmek, dikmek, bakmn yapmak ve hasat etmek; (b) sebze, meyve ile dier aa ve al rnlerini yetitirmek; yabani meyveleri, tbbi bitkileri ve dier bitkileri toplamak; et, st, yn, deri ve dier rnleri elde etmek iin hayvanlarn bakmn yapmak, beslemek veya avlamak;

(c)

(d)

(e) su tamak ve yakacak odun toplamak; (f) balk avlamak ve dier su rnlerini toplamak; rnleri birtakm temel ilemlerden geirmek ve depolamak;

(g)

(h) hanehalknn kullanmna ynelik barnak ina etmek, basit aletler, giysiler ve kaplar yapmak; (i) (j) baz rnleri yerel pazarlarda satmak; ilgili dier grevleri yapmak.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler:

Tarm iisi, nitelikli/kendi geimine ynelik iftilik ifti, kendi geimine ynelik iftilik

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: i, iftlik - 9211 i, balklk - 9213

ANA GRUP 7 SANATKRLAR ALIANLAR VE LGL LERDE

Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar; madencilik ve inaat alanlarnda zel bilgi ve becerilerini kullanrlar, metale ekil verirler, metal yaplar ina ederler, takm tezghlar kurarlar, makine, tesisat ve aletleri yapar, kurar, onarr ve bakmn salarlar, basm ilerini yrtrler, ayrca elii rnleri de dahil, gda, tekstil, aa, metal ve dier maddeleri retir ya da ilerler.

Bu iler, elle ya da rnlerin kalitesini artrmak, harcanan fiziksel abay ve zaman azaltmak iin el aletleri ya da dier aletler yardmyla yaplr. Grevlerin yaplabilmesi iin, retimin tm aamalarnn, kullanlan malzeme ve aletlerin, son rnn yaps ve amacnn bilinmesi gerekir. Bu ana grupta yer alan birok meslek, ISCOnun ikinci beceri seviyesini gerektirir.
Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Kat minerallerin karlmas ve ilenmesi; bina ve dier yaplarn ina edilmesi, bunlarn bakmnn ve onarmnn yaplmas; metallerin dkm, kaynak ve ekil verme ilemlerinin yaplmas; ar metal yaplarn, palanga ve ilgili donanmlarn kurulmas ve ina edilmesi; makine paralarnn, aletlerin, donanm ve dier metal paralarn yaplmas; operatrler iin kullanma hazrlanmas veya eitli takm tezghlarnn kurulmas ve iletilmesi; motorlar, elektrikli ve elektronik aletler ile dier donanmlar da dahil, endstriyel makinelerin kurulmas, bakmnn ve onarmnn yaplmas; hassas aletler, mcevher, deerli metallerden yaplan ev eyalar vb., anak-mlek, cam vb. rnlerin yaplmas; elii rnlerin yaplmas; basm ilerinin yaplmas; gda maddelerinin, aa, tekstil, deri ve dier malzemelerden yaplm eitli mallarn retilmesi ve ilenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt ana gruplarda snflandrlmaktadr:

71

Maden karm ve inaatla ilgili ilerde alan sanatkrlar

72 73

Metal ileme ve makine ile ilgili ilerde alan sanatkrlar Hassas ilerde, el sanatlar ve basm ile ilgili ilerde alanlar

74 Not

Dier sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

ALT ANA GRUP 71 MADEN IKARIMI VE NAATLA LGL LERDE ALIAN SANATKRLAR

Maden karm ve inaatla ilgili ilerde alan sanatkrlar; yeralt ya da yerst maden veya taocaklarndan kat mineralleri karr ve ilerler, bina yapm, inaat ve dier amalar iin talar ekillendirir ve ilerler, bina ve dier yaplarn bakmn ve onarmn yaparlar.

ler elle ya da harcanan fiziksel gc ve zaman azaltmak ya da rnlerin kalitesini artrmak amacyla, el gcyle alan aletler ya da dier aletler yardmyla yaplr. Grevler, i organizasyonu, kullanlan malzemeler ve aletler, son rnn yaps ve amac hakknda bilgi sahibi olmay gerektirir. Bu ana grupta yer alan birok meslek, ISCOnun ikinci beceri seviyesini gerektirir.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Yeralt ya da yerst maden veya taocaklarndan kat minerallerin karlmas ve ilenmesi; bina yapm ve dier amalar iin talarn kesilmesi ve ekillendirilmesi; bina ve dier yaplarn ina edilmesi, bakmnn ve onarmnn yaplmas; tatlar, bina ve dier yaplar gibi eitli rnlerin boyanmas, i duvarlarn kat ya da kumala kaplanmas; binalarn ve dier yaplarn bacalarnn ve d yzeylerinin temizlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

711

Madenciler, ateleyiciler, ta kesiciler ve oymaclar

712

Kaba inaat ile ilgili ilerde alan sanatkrlar

713

naat tamamlayc iler ile ilgili sanatkrlar

714

Badana, boya ve bina temizleme ileri ile ilgili sanatkrlar

Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

GRUP 711 MADENCLER, ATELEYCLER, TA KESCLER VE OYMACILAR

Madenciler, ateleyiciler, ta kesiciler ve oymaclar; yeralt ya da yerst maden veya taocaklarndan kat mineralleri karr, patlayclar hazrlar ve patlatr; bina yapm ve dier amalar iin talar keser ve ekillendirirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yeralt ya da yerst maden veya taocaklarndan kat minerallerin karlmas; maden ve ocaklarda, inaat alanlarnda ve dier yerlerde patlayclarn hazrlanmas ve patlatlmas; bina yapm ve dier amalar iin talarn kesilmesi ve ekillendirilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7111

Madenciler ve taoca alanlar

7112

Ateleyiciler ve patlatma ilerinde alanlar

7113 Not

Ta krma, kesme ve oyma ilerinde alanlar

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

7111 MADENCLER VE ALIANLARI

TAOCAI

delikleri aan makineleri kurmak ve kullanmak; (d) yeralt almalarnda duvarlar ve tavan desteklemek iin tahta ya da elik destek, stun ve kemer kesmek ve yerletirmek; (e) laboratuar analizi iin kmr ve maden cevheri rnei toplamak; (f) ak kuyulardan tebeir, kil, akl veya kum karmak;

Madenciler ve taoca alanlar; yeralt veya yerst maden ve taocaklarndan kat mineralleri karrlar.

Kapsanan unlardr:

grevler

(a) Yeralt veya yerst maden ve taocaklarndan kmr, maden cevheri ve dier kat mineralleri karmak; (b) taocaklarndan granit, kireta, arduaz, akmakta ve dier trdeki kayalar karmak; (c) maden veya taocaklarnn aktaki yzeylerine tnel ya da patlayc

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Madenci Taoca iisi mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, delme/maden oca - 8111 Makine operatr, madencilik/srekli - 8111

patlayc koymak ve patlama alann hazrlamak; (d) maden ve taocaklarnda patlayclar atelemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

7112 ATELEYCLER VE PATLATMA LERNDE ALIANLAR

Burada snflandrlan rnekler: Patlayc iisi Ateleyiciler

mesleklere

Ateleyiciler ve patlatma ilerinde alanlar; istenilen patlamann yerini ve gcn belirler, maden veya taocaklarndaki kmr, maden cevheri, kaya ve dier kat mineralleri paralamak ve karmak ya da inaat alanlarn vb. temizlemek amacyla patlayclar hazrlar ve patlatrlar.

7113 TA KIRMA, KESME VE OYMA LERNDE ALIANLAR

Kapsanan grevler unlardr: (a) yeri emniyet ilemleri ve talimatlarnn yerine getirilmesini salamak; (b) kullanlacak patlayclarn yerini belirlemek ve alacak kuyularla ilgili talimatlar vermek; (c) kullanlacak patlayclarn gcne karar vermek, uygun miktarda

Ta krma, kesme ve oyma ilerinde alanlar; kartlm talar kaln dilim veya bloklar halinde krar ya da bina, ssleme, ant yapm vb. amalar iin, el aletleri ya da el gc ile alan aletler yardmyla talar keser, ekillendirir ve ilerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) kartlm talar takoz ve ivilerle kaln dilim veya bloklar haline getirmek; (b) granit, mermer ve dier ta dilim ve bloklarn semek ve snflarna gre ayrmak;

(c) el ile veya el gc ile alan aletler ile, bina veya ant yapmnda kullanlan granit ya da mermer gibi talar kesmek, ekillendirmek ve ilemek; (d) daha sonra yaplacak bime, planyalama, delme, dzeltme ve dier kesim ilemleri iin, talarn zerine modelleri izmek ve ekilleri yapmak; (e) ant veya abide yapmnda kullanlan ta bloklar zerine harf, ekil ya da desenleri kesmek ve oymak; (f) ant ve abide dikiminde kullanlan talar yerletirmek;

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Oymac, ta Kesici, ta Duvarc, ant Paralayc, ta

mesleklere

(g) bina yzeylerindeki dekoratif kaplamalar iin kullanlan talarn zerine harf, ekil ya da desenleri kesmek ve oymak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, oyma/ta rnleri 8212 Makine operatr, kesme/ta rnleri 8212 Makine operatr, paralama/ta 8112 Heykeltra - 2452 Ta duvarc, inaat - 7122

GRUP 712 KABA NAAT LE LGL LERDE ALIAN SANATKRLAR

Kaba inaat ile ilgili ilerde alan sanatkrlar; binalarn ve dier inaatlarn alt yapsn, i ve d duvarlarn ve dier ana ksmlarn ina eder, bunlarn bakm ve onarmlarn yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Geleneksel bina yapm teknikleri ile bambu, kuru ot, saman ve amur gibi malzemeler kullanarak, binalarn ve dier yaplarn ina edilmesi ve bunlarn onarlmas; tula, ta ve benzeri malzemeler kullanarak, temellerin, duvarlarn, yaplarn ina edilmesi ve onarlmas; betonarme iskelet ve yaplarn ina edilmesi ve onarlmas, yzeylerin sva ilerinin tamamlanmas; eitli ahap yap ve donanmlarn ina edilmesi ve onarlmas; inaat ve bina bakm ile ilgili eitli grevlerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7121

Geleneksel malzeme kullanan inaat ustalar

7122

Tula ve ta duvar rcler

7123

Beton ustalar ve dier ilgili alanlar

7124

Marangozlar ve doramaclar

7129

Baka yerde snflandrlmam kaba inaat ile ilgili ilerde alan sanatkrlar

Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

7121 GELENEKSEL MALZEME KULLANAN NAAT USTALARI

Geleneksel malzeme kullanan inaat ustalar; geleneksel bina yapm teknikleri ile bambu, kuru ot, saman, kam, amur, tahta, direk veya yaprak gibi malzemeler kullanarak kk ve byk bina ve dier yaplar ina ederler, bunlarn bakm ve onarmn yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) na edilecek bina veya yaplarn yerini hazrlamak; (b) gerekli malzemeleri toplamak;

dier Kapsanan grevler unlardr: (a) Ta, tula, kiremit ve benzer malzemeleri kullanarak, duvar, blme, mine ve baca, frn, konvektr, tula frn, ocak, rhtm ve kpr aya gibi yaplar ina etmek ve onarmak; (b) yaya yolu, bordur ve kaldrm ta demek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(c) aty destekleyen yaplar ina etmek ve amur, kam ya da dier malzemelerle duvar ina etmek ya da kaplamak; (d) atlara kiri yapmak ve bunlar at malzemeleri ile kaplamak; (e) bina tabann dzeltmek ve tesviye etmek; (f) mevcut yaplarn bakm ve onarmn yapmak;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Ev inaats, geleneksel malzemeler

Burada snflandrlan rnekler: Tula rc, inaat Ta rc, inaat

mesleklere

7123 BETON USTALARI VE DER LGL ALIANLAR

7122 TULA VE RCLER

TA

DUVAR

Beton ustalar ve dier ilgili alanlar; betonarme iskelet ve yaplar ina eder, beton kalb yapar, beton yzeyleri kuvvetlendirir, duvarlarn yzeylerini ve kuyu duvarlarn svar, imento yzeylerin tamamlayc ilerini yapar ve bunlar onarr, ayrca mozaik ilerini yaparlar.

Tula ve ta duvar rcler; tula, ta ve benzer malzemeler kullanarak bina temeli, duvar gibi yaplar ina eder ve onarrlar.

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Betonarme zemin, duvar, depo, silo ve dier beton yaplar ina etmek ve onarmak; (b) beton dkm iin prefabrik kalplarn montajn yapmak; (c) duvarlarn yzeylerini duvarlarn svamak; (d) beton yaplarn tamamlayc ilerini bunlar perdahlamak; ve kuyu

7124 MARANGOZLAR VE DORAMACILAR

Marangozlar ve doramaclar; eitli trdeki ahap yap ve donanmlarn kesimi, ekillendirilmesi, montaj, inas, bakm ve onarmn yaparlar.

yzeylerinin yapmak ve

Kapsanan grevler unlardr:


(a) Bir i tezghnda ya da bir inaat alannda yapsal aa ileri ile dier aa ilerini yapmak, bunlarn zerinde deiiklik yapmak ve onarmak; inaat alanlarndaki ar iskeletli ahap yaplar ina etmek ve kurmak;

(e) zeminleri, dayankl ve dz bir yzey olacak ekilde mozaik kaplama olarak bilinen, imento, kum pigmentleri ve mermer paralar kullanarak kaplamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(b)

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Tamamlayc, imento Yerletirici, beton Mozaik iisi

mesleklere

(c) duvar, kap, pervaz, pencere erevesi, i ve d kaplamalar ile panel tahtalar gibi binalarn i ve d sabit eyalarn yerletirmek, montajn yapmak ve zerlerinde deiiklik yapmak; (d) tiyatro gsterileri, sinema ya da televizyon prodksiyonlar iin sahne dekorlar yapmak, onarmak ve kurmak; vagon, uak, gemi, kayk, sal, duba ve dier aralarda kullanlan ahap sabit eya ve donanm ina etmek, montajn yapmak, zerinde deiiklik yapmak ve onarmak; ounlukla bir i tezghnda, ahap paralar kesmek, ekillendirmek, kurmak ve montajn yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, tamamlama/beton - 8212 Operatr, yol tesviye makineleri 8332

(e)

(f)

(g) (h)

ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr:


dier alanlar denetlemek. (a) yi durumdaki i yerleri, apartman daireleri, fabrikalar ve benzer yerlerdeki eitli inaat ve bina bakm ilerini yapmak; allmadk yksekliklerdeki inaat, bakm ve onarm ilerini yapmak;

Burada snflandrlan rnekler: Marangoz Doramac Tersane iisi, aa

mesleklere

(b)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Marangoz - 7422 Tekerleki - 7422

(c) inaat alanlarnda, geici metal ya da aa yap iskelesi ina etmek; (d) bina ya da dier yaplar ykmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak;

7129 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI KABA NAAT LE LGL LERDE ALIAN SANATKRLAR

(f)

dier alanlar denetlemek.

Bu birim grup, Grup 712 Kaba inaat ile ilgili ilerde alan sanatkrlar iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam kaba inaat ile ilgili ilerde alan sanatkrlar kapsamaktadr.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Ykm iisi Ev inaats, geleneksel olmayan malzemeler skele kurucu an iskelesi kurucusu

rnein, eitli inaat ve bina bakm ilerini yapanlarn burada snflandrlmas gerekir.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Amele, inaat/bina - 9313 Amele, ykm - 9313

GRUP 713 NAATI TAMAMLAYICI LER LE LGL SANATKRLAR


naat tamamlayc iler ile ilgili sanatkrlar; bina ve dier inaatlardaki at, yer ve duvarlar kaplar, pencere ve dier erevelerin camlarn yerletirir ve monte eder, yaltm sistemlerini, ayrca su, boru ve elektrik tesisatlarn der ve bunlarn bakm ve onarmn yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bir veya birden fazla malzeme kullanarak atlarn kaplanmas; parke veya dier yer deme malzemelerinin denmesi ya da karo veya mozaik panolar ile yer ve duvarlarn kaplanmas; duvar ve tavanlarn svanmas; duvar, yer ve tavanlarn yaltm malzemesiyle kaplanmas; pencere ve dier aklklara cam kesilmesi ve yerletirilmesi; su ve boru tesisatlarnn kurulmas; elektrik kablolarnn denmesi ve ilgili tesisatn kurulmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7131 at kaplayclar
7132 Yer ve duvar demecileri ve kaplamaclar

7133

Svaclar

7134

Yaltm ilerinde alanlar

7135

Camclar

7136

Su ve boru tesisatlar

7137

Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatlar

Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

7131 ATI KAPLAYICILAR

at kaplayc, arduaz at kaplayc, kiremit at kaplayc, saz ve yaprak

at kaplayclar, bir ya da birden fazla malzeme kullanarak atlar kaplar, bakm ve onarmn yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Arduaz, kiremit, sentetik malzemeler, asfalt, metal levhalar ya da saz veya yaprak gibi malzemeler kullanarak atlar kaplamak; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

7132 YER VE DUVAR DEMECLER VE KAPLAMACILARI

Yer ve duvar demecileri ve kaplamaclar; yerlere parke ve dier yer malzemelerini der, bunlarn bakm ve onarmlarn yapar ya da dekoratif veya dier amalar iin karo veya mozaik panolarla yer, duvar ve dier yzeyleri kaplarlar. Kapsanan grevler unlardr:

Burada snflandrlan rnekler: at kaplayc, asfalt at kaplayc, metal

mesleklere

(a)

Parke, karo veya dier malzemelerin denecei yerleri hazrlamak; parke paralarn veya dier malzemeleri birbirlerine monte etmek ve bunlar tasarma ya da dier ltlere gre demek;

(a) Sva tirizini yerletirmek ve onarmak, binalarn i duvar ve tavanlarn dzletirmeye ynelik olarak bir ya da birka kat sva yapmak; (b) ss nitelikli al panolarn biimlendirmek ve yerletirmek, ss nitelikli al at oluklarn kalba dkmek ve dzeltmek; binalarn d yzeylerini koruyucu ve dekoratif amal imento, al ve benzer malzemelerle kaplamak;

(b)

(c) duvarlar, dekor ya da ses yaltm gibi amalar iin karo veya dier malzemeler ile kaplamak zere hazrlamak; duvar, yer ve dier yzeylere karo demek, mozaik panolar yapmak ve bunlar yzeylere yerletirmek;

(c)

(d)

(d) lifli al kullanarak dekoratif eyalar yapmak ve yerletirmek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Svac Svac, ss Svac, d duvar svas

(e) ilgili dier grevleri yapmak;


(f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Parke iisi Deyici, mermer Deyici, karo

7133 SIVACILAR

7134 YALITIM ALIANLAR

LERNDE

Svaclar; sva tirizini yerletirir ve onarr, binalarn duvar ve tavanlarn svarlar.

Kapsanan grevler unlardr:

Yaltm ilerinde alanlar; bina, kazan ve borulara, ayrca, soutma ve havalandrma cihazlarna yaltm malzemelerini yerletirir ve bunlar onarrlar.

Kapsanan grevler unlardr: Kapsanan grevler unlardr: (a) Binalarn duvar, yer ve tavanlarna yaltm veya ses emici malzemeleri yerletirmek; motorlu makineler yardmyla, binalarn duvar, yer ve tavanlar arasndaki yaltm amal boluklara ses emici malzemeleri doldurmak; (a) Cam tabakalarn semek, lye gre kesmek ve bunlar pencere, kap ve bina blmelerine takmak; (b) binalarn tavan aklklarna tabakalar monte etmek; cam

(b)

(c) kazan, boru ve tank gibi donanmlarn ak yzeylerine yaltm malzemelerini yerletirmek; (d) soutma ve havalandrma cihazlarnn yaltmn yapmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yaltm iisi Yaltm iisi, ses Yaltm iisi, kazan ve boru Yaltm iisi, soutma havalandrma cihazlar

(c) vitrin, iki tarafa alr kap, dkkan camekan, lombar veya dier aklklara dz ya da kavisli cam takmak; (d) pencere ve panolar dekore etmek amacyla kurun veya bakr erevelere cam kesmek ve takmak; (e) pencere, kap ve aralarn n siperliklerine normal ya da krlmaz cam takmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek. ve Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Camc Camc, at Camc, tat

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, yaltm - 8290 7135 CAMCILAR

Camclar; pencere, kap, vitrin vb. ereveleri iin cam keser ve bunlar monte ederler.

7136 SU VE BORU TESSATILARI

Su ve boru tesisatlar; su tesisatlarn, borular ve boru sistemlerini monte eder, ayarlar, kurar ve onarrlar. 7137 BNA VB. LE LGL ELEKTRK TESSATILARI Kapsanan grevler unlardr: (a) Drenaj, stma, su datm ve kanalizasyon sistemlerinde borular, donanm ve balantlar kesmek, bkmek, di amak, birletirmek, monte etmek, kurmak, bunlarn bakm ve onarmn yapmak; (b) gemi, uak, bina, fabrika vb. yerlerdeki boru sistemlerini monte etmek, kurmak, bunlarn bakm ve onarmn yapmak; (c) kanalizasyon, drenaj ya da su ebekeleri yapmak ve baka amalar iin hendeklere kil, beton ve dkmedemir borular demek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, boru Deyici, boru Tesisat Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, boru tesisat 8290 Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Elektriki Elektriki, bina onarm Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, elektrik - 7241 Makinist, elektrik - 7241 Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatlar; elektrik kablo sistemini ve ilgili donanmlar der, bunlarn bakm ve onarmn yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Okul, hastane, ticari yerler, ikametgahlar ve dier yaplardaki elektrik kablo sistemini ve ilgili donanmlar demek, bunlarn bakm ve onarmn yapmak; tiyatro, radyo ya da televizyon stdyolarnda elektrik tertibatn kurmak, bakm ve onarmn yapmak;

(b)

GRUP 714 BADANA, BOYA VE BNA TEMZLEME LER LE LGL SANATKRLAR

Badana, boya ve bina temizleme ileri ile ilgili sanatkrlar; yzeyleri hazrlar, bina ve dier yaplar, aralar ya da eitli imalat rnlerini boyar ve bunlara benzer kaplama malzemelerini uygularlar; ayrca, i duvar ve tavanlar duvar kad ile kaplar, bina ve dier yaplardaki baca ve d yzeyleri temizlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yzeylerin yaplacak ilemler iin hazrlanmas; bina ve dier yaplarn boyanmas ya da dier benzer malzemelerin uygulanmas; genellikle elle kullanlan pskrtme aletleri ile aralarn ya da eitli rnlerin boyanmas veya cilalanmas; i duvar ve tavanlarn duvar kad, ipek ya da dier kumalar ile kaplanmas; bacalarn temizlenmesi; bina ve dier yaplarn d yzeylerinin temizlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir. Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7141

Boyaclar (bina ve deniz tatlar)

7142

Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama ilerinde alanlar

7143 Not

Bina d yzeyi temizleyicileri


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7141 BOYACILAR (BNA VE DENZ TAITLARI)

Boyac, bina Kat kaplayc

Boyaclar (bina ve deniz tatlar); bina ve dier yaplarn yzeylerini boyamak iin hazrlar, boya ve benzeri koruyucu ya da dekoratif kaplamalar uygularlar ya da binalarn i duvar ve tavanlarn duvar kad, ipek veya dier kumalarla kaplarlar.

7142 OTO BOYAMA, KORUYUCU KAPLAMA VE CLALAMA LERNDE ALIANLAR

Kapsanan grevler unlardr: (a) Binalarn duvar ve dier yzeylerini boyamak ya da kaplamak iin temizlemek ve hazrlamak; binalarn yzeylerine ve eitli donanmlarna boya, vernik, gomalaka ve benzer malzemeleri uygulamak;

Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama ilerinde alanlar; araba, otobs ve kamyon gibi aralar boyarlar, ayrca, metal, ahap ve dier imalat rnlerine, genellikle elle kullanlan pskrtme aletleri ile emaye veya cila uygulayarak koruyucu bir tabakayla kaplarlar.

(b)

Kapsanan unlardr:

grevler

(c) bina ve gemilerin i duvar ve tavanlarnn lsn almak ve bu llere gre duvar kad, ipek veya dier kumalar ile kaplamak; (d) gemilerin teknelerine ve metal yaplara, binalarn, kprlerin ve metal inaatlarn elik iskeletlerine boya, slyen (krmz kurun oksidi), ziftli emlsiyon ve benzer malzemeleri uygulamak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler:

(a) Araba, otobs, kamyon ve dier aralar boyamak ve bunlara cila veya dier koruyucu maddeleri uygulamak; (b) metal, ahap ve dier imalat rnlerine, genellikle elle kullanlan pskrtme aletleri ile boya yapmak, ayrca koruyucu emaye ya da vernik uygulamak; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Boyac, imalat rnleri Boyac, ara

Cilac, imalat rnleri


Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

Kapsanan grevler unlardr: (a) Hava veya gaz borularndaki ve bacalardaki kurumlar temizlemek ve borular monte etmek; ta, tula, metal ve benzer malzemelerden yaplm d yzeyleri, kimyasal maddeler ve basnl buhar ya da kum pskrterek temizlemek;

Makine operatr,
boyama/metal - 8223 Makine operatr, boyama/ahap - 8240 Boyac, bina - 7141 Boyac, dekoratif - 7324

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. 7143 BNA DI TEMZLEYCLER YZEY Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Baca temizleyici Temizleyici, bina d yzeyleri Kum pskrtc, bina d yzeyleri

Bina d yzeyi temizleyicileri; baca iindeki kurumlar ve bina ya da dier yaplarn d yzeylerini temizlerler.

ALT ANA GRUP 72 METAL LEME VE MAKNE LE LGL LERDE ALIAN SANATKRLAR

Metal ileme ve makine ile ilgili ilerde alan sanatkrlar; kalba dkme, kaynak yapma, dvme ve dier yntemlerle metale ekil verme ilerini yapar, ar metal yaplar ina eder ve bunlarn bakm ve onarm salarlar; takm tezghlarnn ayarlanmas, ayrca, motorlar, tatlar, elektrikli ve elektronik donanmlar da dahil makinelerin kurulmas, bakm ve onarmlarnn yaplmas ileriyle urar ya da el aletleri ve eitli metal eyalar retirler.

ler elle ya da harcanan fiziksel gc ve zaman azaltmak ya da rnlerin kalitesini artrmak amacyla, el gcyle alan aletler ya da dier aletler yardmyla yaplr. Grevler, i organizasyonu, kullanlan malzemeler ve aletler, son rnn yaps ve amac hakknda bilgi sahibi olmay gerektirir.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Metal dkm iin kalp ve maa (gbek) yaplmas; metalin dkm, kaynak ve ekillendirme ilerinin yaplmas; ar metal yaplarn, palanga ve ilgili donanmlarn birletirilmesi, ina edilmesi, bunlarn bakm ve onarmnn yaplmas; makine, alet, donanm ve dier eyalarn yapm ve onarmna ynelik elik ve dier deerli olmayan metallerin demir ocanda kzdrlp dvlmesi ve ekillendirilmesi; eitli takm tezghlarnn kurulmas ve operatrlnn yaplmas ya da operatrler iin kurulmas; makine ve aralar, ayrca, elektrikli ve elektronik aletler ve dier donanm da dahil sanayi makinelerinin montajnn, bakm ve onarmnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

721

Metal dkmcler, kaynaklar, metal inaat hazrlayclar ve metal levha ilerinde alanlar

malzemesi

722

Demirciler, alet yapmclar ve ilgili mesleklerde alanlar

723 724

Makine bakm ve onarm ilerinde alanlar Elektrikli ve elektronik donanm ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar
Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

GRUP 721

METAL DKMCLER, KAYNAKILAR, METAL NAAT MALZEMES HAZIRLAYICILARI VE METAL LEVHA LERNDE ALIANLAR

Metal dkmcler, kaynaklar, metal inaat malzemesi hazrlayclar ve metal levha ilerinde alanlar; metal dkm iin kalp ve maa (gbek) yapar, metal paralarn kaynak ve kesim ilerini yrtr, metal levhalardan eyalar yapar ve bunlar onarr, ar metal yaplar, palanga, kablolu vagon ve ilgili donanmlar kurar, ina eder, bakm ve onarmn yapar ya da benzer ileri sualtnda yrtrler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Metal dkm iin kalp ve maa (gbek) yaplmas; metal paralarn dkm, kaynak ve ekillendirme ilerinin yaplmas; elik, bakr, teneke ve pirin gibi metal levhalardan eyalar yaplmas ve bunlarn onarlmas; ar metal yaplarn, ayrca, palanga, kablolu vagon ve ilgili donanmlarn kurulmas, ina edilmesi ile bunlarn bakm ve onarmnn yaplmas; benzer ilerin sualtnda da yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7211

Metal dkmcler ve maa hazrlayclar

7212

Kaynaklar

7213

Metal levha ilerinde alanlar

7214

Metal inaat malzemesi hazrlayclar ve montajclar

7215

Tama ve kaldrma donanmlarn kuranlar ve kablo ekleyiciler

7216 Sualtnda alanlar (dalglar ve balkadamlar)

Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

7211 METAL DKMCLER VE MAA HAZIRLAYICILAR

Metal dkmcler ve maa hazrlayclar; metal dkm iin kalp ve gbek yaparlar.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, gbek yapm/metal - 8211 7212 KAYNAKILAR

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kk metal dkmler iin tezgh zerinde, byk dkmler iin dkmhane veya ocakta eitli makineler kullanarak ya da elle kalplar yapmak; (b) metal kalplarnda kullanlmak zere gbek yapmak; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Kaynaklar; gaz alevi kullanarak metal paralarn birletirir ya da keser, elektrik ark ve dier s kaynaklar ile metalleri eriterek keser ya da eklerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Gaz alevi, elektrik ark, termit bileimi ya da dier yntemler kullanarak metal paralar birletirmek; (b) diren-kaynak kullanmak; makinelerini

(c) kurun kaplama, boru, deme ve dier kurun donanmn yapm ve onarm iin lehim lambas kullanmak; (d) metal paralar lehimlemek; (e) gaz alevi ya da elektrik ark kullanarak metal paralar kesmek;

Burada snflandrlan rnekler: Gbek yapc, metal Kalp, metal dkm

mesleklere

(f)

elle lehimleyerek birletirmek;

metal

paralar

(d) aralara ve hava tatlarna ait metal plaka paralarn monte etmek ve onarmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek. (f) Burada snflandrlan rnekler: Lehimci Alevle kesici Kaynak mesleklere Burada snflandrlan rnekler: Kazanc Bakrc Metal plaka iisi Tenekeci mesleklere dier alanlar denetlemek.

1210 7213 METAL LEVHA LERNDE ALIANLAR

Metal levha ilerinde alanlar; elik, bakr, teneke, pirin, alminyum, inko, galvanizli demir gibi metal levhalardan rnleri ya da bunlarn paralarn imal eder, kurar ve onarrlar.

7214 METAL NAAT MALZEMES HAZIRLAYICILARI VE MONTAJCILARI

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kesim ve ekillendirme iin metal levhalar iaretlemek; (b) teneke, bakr ve hafif alamlardan ev aletleri, ss eyalar vb. imal etmek ve onarmak; (c) kazan, depo, varil ve benzer rnleri imal etmek ve onarmak;

Metal inaat malzemesi hazrlayclar ve montajclar; yap ve atlarn oluturulmasnda kullanlmak zere ar metal kiri ve levhalara ekil verir, bunlar birletirir ve ina ederler.

Kapsanan grevler unlardr: Bina, gemi ve dier yaplarda kullanlmak zere, delinmesi, kesilmesi ya da ekillendirilmesi amacyla metal paralar iaretlemek;

(a)

(b) atlyede, inaat eliini kesmek ve ekillendirmek;

delmek,

(c) bina, kpr ve dier yaplar iin elik destekleri kurmak; (d) gemilerin iskelet ve dier metal paralarn birletirmek ve kurmak; (e) ina ya da onarm halindeki gemilerin elik levhalarn ekillendirmek ve monte etmek; metal inaat desteklerini elle, makineyle ya da hava basnc ile perinlemek;

Tama ve kaldrma donanmlarn kuranlar ve kablo ekleyiciler; kaldrma ve ekme iin palanga sistemini kurar, inaat mahallerinde, petrol ve gaz kuyusu ama alanlarnda veya gemilerde, uaklarda ve dier yerlerde kablo, halat ve telleri yerletirir ve bunlarn bakmn yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Dalk blgeler, derin vadi ve fiyortlar, atlye, tersane ya da dier yerlerdeki yolcu, ii, malzeme, makine ve dier ar maddeleri tamaya ynelik eitli asansr, kablolu da demiryolu, hareketli platform, vin ve dier kaldrma aralarn kurmak; (b) tel, kenevir halat ve kablolara gerekli balantlar yapmak, onarmak ve dzenlemek; (c) gemi ve uaklarda halat, tel ve kablolar yerletirmek ve onarmak; (d) su, petrol ve gaz kuyularnn sondajna ynelik delme kulelerini kuran ve onaran ekibin bir yesi olarak almak, kablolar demek, kaldrma ve sondaj donanmn yerletirmek; (e) asma kpr inaat yapan ekibin, kablolarla ile ilgili eleman olarak, kullanlan tel kablolar demek ve monte etmek; (f) 7215 TAIMA VE KALDIRMA DONANIMLARINI KURANLAR VE KABLO EKLEYCLER ilgili dier grevleri yapmak;

(f)

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kurucu, metal inaat malzemesi Hazrlayc, metal inaat malzemesi Perinci

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, perin retimi 8211

(g) dier alanlar denetlemek,

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Vini Vini, gemi Ekleyici, kablo ve halat

(a) Kpr, rhtm ve liman duvar alt yaplarn kurmak ve onarmak iin sualtnda almak; (b) gemi omurgas veya sualt tesisatlarndaki hasarlar saptamak, kk olanlar onarmak; (c) kazaya uram gemilerin durumunu rapor etmek; (d) sualtndaki engelleri kaldrmak; (e) sualtnda yaplacak patlamalar iin delik amak, (f) kurtarma almalar ile ilgili eitli sualt grevlerini yapmak veya cesetleri aramak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, ekleme / kablo ve halat - 8290

7216 SUALTINDA ALIANLAR (DALGILAR VE BALIKADAMLAR)

Sualtnda alanlar (dalglar ve balkadamlar); donanm ve yaplar kontrol etmek, kurmak, onarmak ve skmek iin skuba donanm ya da dalg elbisesi giyerek sualtnda alrlar.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr:

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Balkadam (kurbaa adam), kurtarma Sualt iisi

GRUP 722 DEMRCLER, ALET YAPIMCILARI VE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

Demirciler, alet yapmclar ve ilgili mesleklerde alanlar; eitli tipte alet, donanm ve eyalarn yapm ve onarm iin demir, elik veya dier metal ubuk, rod ya da kleleri dverek ilerler, eitli takm tezghlarnn montajn yapp iletirler ya da operatrlerin kullanm iin hazrlarlar; ayrca, metal yzeyleri cilalar ve bilerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: eitli tipte alet, donanm ve dier eyalarn yapm ve onarm iin demir, elik veya dier metallerin ekilenmesi ve ocakta kzdrlarak dvlmesi; ince ayar gerektiren eitli takm tezghlarnn operatrler iin montajnn yaplmas ya da monte edilip iletilmesi; metal yzeylerin ve aletlerin cilalanmas ve bilenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7221

Demirciler, dvme ve hadde ilerinde alanlar

7222

El aleti yapmclar ve benzer mesleklerde alanlar

7223 7224 Not

Takm tezgh montajclar ve montaj operatrleri Metal talamaclar, parlatclar ve alet bileyiciler

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

7221 DEMRCLER, DVME VE HADDE LERNDE ALIANLAR


(a)

Kapsanan grevler unlardr: Demirci ocaklarnda metali stmak ve delme, bime, birletirme, sertletirme, tavlama, rs zerinde germe, bkme, kesme ve ekileme ilemleri ile eitli eyalar imal etmek ve onarmak; stlm metali, ak kalplar ile donatlm ahmerdanlar zerindeki dvcler iinde ekillendirmek;

Demirciler, dvme ve hadde ilerinde alanlar; tel eker, eitli tipte alet, metal eyalar, donanm paralar, tarmsal ya da ilgili aralarn yapm ve onarm iin demir, elik veya dier metal ubuk, kle ya da plakalar ekiler ve ocakta kzdrp dverler.

(b)

(c) metal eyalarn dvlmesinde kullanlan kapal kalpl ahmerdanlar kullanmak; (d) metal eyalarn dvlmesinde kullanlan kapal kalpl elektrikli bask makinelerini kullanmak; (e) tel ekmek;

El aleti yapmclar ve benzer mesleklerde alanlar; elle ya da makineli aletler yardmyla metali hassas bir ekilde ileyerek alet, sportif amal silah, kilit, kalp, ablon (model) vb. metal eyalar yapar ve onarrlar; ayrca motor ya da makine paralarn da yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: El aletleri ve eitli tipteki takm tezghlar kullanarak kalp, l aleti ve eitli aksam yapmak, bunlarn bakm ve onarmn salamak; motor ve makine paralar yapmak; kalp, l aletleri ve eitli aksamn yapm ve onarm iin gerekli paralar kurmak ve birletirmek;

(a)

(f)

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.


(b)

Burada snflandrlan rnekler: Demirci ahmerdan iisi Dvme presi iisi

mesleklere
(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, dkm/metal - 8122 Makine operatr, takm tezgh 8211

(d) sportif amal ve dier kk boyutlu silahlar onarmak ve bunlarn zerinde ufak apta deiiklikler yapmak; (e) kilit ve kilit paralar yapmak, kurmak, monte etmek, onarmak ve yerletirmek; (f) dkm kalplarnn hazrlanmas iin metal ablonlar yapmak ve bunlar onarmak;

7222 EL ALET YAPIMCILARI VE BENZER MESLEKLERDE ALIANLAR

(g) metali kesen, torna tezghnda biimlendiren, frezeleyen, talayan ya da baka yollarla ekil veren dier alanlara rehberlik etmeye ynelik olarak, metal malzemeler zerine izgiler, iaretler ve referans noktalar koymak;

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(b) eitli takm tezghlarn kurmak ve iletmek; ok amal saysal kontroll metal ileme makineleri de dahil, torna tezgh, freze, planya, delme, talama ya da perdahlama makineleri gibi belirli tiplerdeki metal ileme makinelerini kurmak ve iletmek;

(c)

Burada snflandrlan rnekler: Tfeki ilingir Alet yapmcs

mesleklere

(d) plastiin ya da dier metallerin yerine kullanlabilecek maddeleri ilerken benzer grevleri yapmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, alet imalat 8211

7223 TAKIM TEZGHI MONTAJCILARI VE OPERATRLER MONTAJ

Takm tezgh montajclar ve montaj operatrleri; operatrlerin ya da kendilerinin kullanmlarna ynelik olarak, takm tezghlarn hassas ayarlarda alacak ekilde kurar ve ayarlarlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, takm tezgh Montajc-operatr, matkap/metal ileme Montajc-operatr, talama makinesi/metal ileme Montajc-operatr, torna tezgh/metal ileme

Kapsanan grevler unlardr: (a) Standart seriler halinde metal rnlerin retilmesi iin operatrlere ynelik bir ya da birden ok tipte takm tezgh kurmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, matkap/metal 8211 Makine operatr, talama/metal 8211 Makine operatr, takm tezgh 8211

metal dilerini onarmak, ayarlamak ve bilemek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; 7224 METAL TALAMACILAR, PARLATICILAR VE ALET BLEYCLER
Metal talamaclar, parlatclar ve alet bileyiciler; metal yzeyleri talar ve parlatrlar, ayrca aletleri bilerler.

(e) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan unlardr:

grevler

Burada snflandrlan rnekler: Cilalayc, metal Talayc, alet Parlatc, metal Bileyici, bak

mesleklere

(a) Sabit ya da tanabilir perdah ve parlatma makinelerini kullanmak; (b) kesici aletleri, talama diski veya mekanik tme makineleri kullanarak bilemek; (c) kuma testere tarama yataklarn makinelerindeki ve silindirlerin

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, cilalama/metal 8223 Makine operatr, parlatma/metal 8223

GRUP 723

MAKNE BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

Makine bakm ve onarm ilerinde alanlar; motorlar, tatlar, tarmsal veya endstriyel makineler ile mekanik donanmlar kurar, monte eder, bunlarn bakm ve onarmn yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Motorlar, tatlar, tarmsal veya endstriyel makineler ile mekanik donanmlarn kurulmas, monte edilmesi ve bunlarn bakm ve onarmnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7231

Motorlu tat bakm ve onarm ilerinde alanlar

7232

Uak motoru bakm ve onarm ilerinde alanlar

7233

Tarmsal veya endstriyel makinelerle ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7231 MOTORLU TAIT BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

Motorlu tat bakm ve onarm ilerinde alanlar; motosiklet, yolcu arac, yk kamyonu ve dier motorlu tatlarn mekanik donanmlar ile motorlarn kurar, monte eder, bunlarn bakm, onarm ve servis hizmetlerini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Aralarn motorlarn monte etmek, incelemek, test etmek, bunlarn bakm ve onarmn yapmak; (b) motorun paralarn ya da tamamn deitirmek; (c) motorlu tatlarn arzal paralarn kontrol etmek, ayarlamak, skmek, onarmak ve deitirmek; (d) motorlu tatlarn motor, fren, kumanda paralar ile dier paralarn monte etmek ya da ayarlamak; (e) ilgili dier grevleri yapmak;

BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

Uak motoru bakm ve onarm ilerinde alanlar; uak motorlarn monte eder ve bunlarn bakm, onarm ve servis hizmetlerini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Uak motorlarn monte etmek, kontrol etmek, test etmek ve servis hizmeti vermek; (b) motorun paralarn ya da tamamn deitirmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(f)

dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Montajc, motor/uak Tamirci, motor/uak mesleklere

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, motor/motorlu tat Tamirci, garaj Tamirci, motorlu tat

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, motor/motorlu tat 8281

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, motor/uak - 8281

7232 UAK MOTORU

kontrol, bakm ve onarm hizmetleri vermek; (b) sabit motorlar, makine ve tatlar yalamak; (c) belirli standart ve artlar dorultusunda uygunluun aratrlmas iin yeni makine ve mekanik donanmlar denetlemek ve test etmek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. Tarmsal veya endstriyel makinelerle ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar; motor (motorlu tat ve uak motorlar hari), tarmsal veya endstriyel makineler ve mekanik donanmlar kurar, monte eder ve kontrol, bakm ve onarm hizmetleri verirler.

7233 TARIMSAL VEYA ENDSTRYEL MAKNELERLE LGL BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

Kapsanan grevler unlardr: (a) Motor (motorlu tat ve uak motorlar hari), tarmsal ve endstriyel makineler ve mekanik donanmlar kurmak, monte etmek ve

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, motor/denizcilik Montajc, madencilik makineleri Montajc, tekstil makineleri Tamirci, inaat makineleri Tamirci, iftlik makineleri

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, tekstil makineleri - 8281

GRUP 724 ELEKTRKL VE ELEKTRONK DONANIM LE LGL BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

Elektrikli ve elektronik donanm ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar; bilgisayar donanm, ses ve grnt kaydedici sistemler ve telekomnikasyon sistemleri gibi elektrikli ve elektronik donanmlar kurar, ayarlar, monte eder ve onarrlar, ayrca elektrik hatlarnn inasn, montajn ve onarmn yapar, kablolar birletirirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Elektrikli makine ve donanmlarn kurulmas, ayarlanmas ve onarlmas; bilgisayar donanm ve dier elektronik rnlerin kurulmas, ayarlanmas, servis hizmeti verilmesi ve onarlmas; radyo, televizyon ve dier (hi-fi) ses donanmlar iin servis hizmeti verilmesi ve bunlarn onarlmas; telgraf ve telefon donanmnn monte edilmesi, onarlmas ve bunlar iin servis hizmeti verilmesi; elektrik hatlarnn kurulmas ve onarlmas, kablo denmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7241

Elektrikli cihazlar ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar

7242

Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayclar

7243

Elektronik cihazlar ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar

7244

Telgraf ve telefon tesisatlar ile servis elemanlar

7245 Not

Elektrik hatt tesisatlar, onarmclar ve kablo deyiciler


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7241 ELEKTRKL CHAZLAR LE LGL BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, elektrikli donanm - 8282

Elektrikli cihazlar ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar; ev, fabrika, atlye ve dier yerlerdeki elektrikli makine, cihaz ve donanmlar kurar, ayarlar, monte eder ve onarrlar.

7242 ELEKTRONK CHAZ KURUCU VE AYARLAYICILARI

Kapsanan grevler unlardr: eitli tipteki elektrikli makineler ile motorlar, jeneratrler, alterler, kontrol cihazlar, elektrikli aletler ya da asansr gibi donanmlarn paralarn monte etmek, ayarlamak ve onarmak; Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayclar; bilgisayar donanmlarn, ses ve grnt kaydeden ya da ileten telekomnikasyon donanmlarn ve dier elektronik donanmlar monte eder ve ayarlarlar.

(a)

Kapsanan grevler unlardr: (b) ev aletleri, sanayi makineleri ve dier aletlerin elektrikli paralarn ya da uak, gemi ve tatlardaki elektrikli cihazlar kurmak, ayarlamak ve onarmak; (c) imal edilen elektrikli rnleri kontrol etmek ve test etmek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. Bilgisayar aksam, ses ve grnt kaydedici ve ileticiler, radar donanm, mzik aletlerinin elektronik paralar, tbbi veya endstriyel donanmlar ile sinyalizasyon sistemlerini monte etmek ve ayarlamak;

(a)

(b) imal edilen elektronik rnleri kontrol ve test etmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: naat, armatr Montajc, elektrik/jeneratr Tamirci, elektrik

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, elektronik/bilgisayar donanm

Montajc, elektronik/
telekomnikasyon donanm

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, elektronik donanm - 8283

7244 TELGRAF VE TELEFON TESSATILARI LE SERVS ELEMANLARI

7243 ELEKTRONK CHAZLAR LE LGL BAKIM VE ONARIM LERNDE ALIANLAR


Elektronik cihazlar ile ilgili bakm ve onarm ilerinde alanlar; radyo ve televizyon donanmlar, teyp, kasetli grnt kaydediciler ve dier grsel ve iitsel donanmlar ile ilgili servis hizmeti verirler ve bunlar onarrlar.

Telgraf ve telefon tesisatlar ile servis elemanlar; merkezi ya da bireysel yerleim yerlerindeki telefon ve telgraf donanmlarn kurar, onarr ve servis hizmeti verirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Merkezi ya da bireysel yerleim yerlerindeki telefon ve telgraf donanmlarn kurmak, bunlar iin servis hizmeti vermek ve onarmak; (b) ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Radyo ve televizyon donanmlar, teyp, kasetli grnt kaydediciler ve dier grsel ve iitsel donanmlar kontrol etmek, bozuk paralar deitirmek, ayarlamak ve onarmak; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

(c) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tesisat, telefon Tamirci, telgraf Servis eleman, telefon

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, radyo anteni Tamirci, elektronik/iitsel-grsel donanm Servis eleman, elektronik donanm

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, elektronik / telekomnikasyon donanm - 7242

(a) Yerst ve yeralt elektrik enerjisi ve elektrik eki hatlarn demek ve onarmak; (b) yerst ve yeralt telefon ve telgraf hatlarn demek ve onarmak; (c) yeralt ve yerst eklemeler yapmak; kablolarna

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. 7245 ELEKTRK HATTI TESSATILARI, ONARIMCILARI VE KABLO DEYCLER

Elektrik hatt tesisatlar, onarmclar ve kablo deyiciler; elektrik hatlarn kurar ve onarrlar, kablolar birletirirler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kablo iisi, telgraf Ekleyici, kablo/elektrik Hat iisi, elektrik enerjisi

Kapsanan grevler unlardr:

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, elektrik hatt tesisat - 8290

ALT ANA GRUP 73 HASSAS LERDE, EL SANATLARI VE BASIM LE LGL LERDE ALIANLAR

Hassas ilerde, el sanatlar ve basm ile ilgili ilerde alanlar; hassas aletler, mzik aletleri, mcevher, deerli metal eyalar, seramik, porselen ve cam eyalar ile aa, tekstil, deri ve ilgili malzemelerden yaplm elii rnleri imal eder ve onarrlar, ayrca, basm veya ciltleme ilerini yaparlar.

ler elle ya da harcanan fiziksel gc ve zaman azaltmak ya da rnlerin kalitesini artrmak amacyla, el gcyle alan aletler ya da dier aletler yardmyla yaplr. Grevler, i organizasyonu, kullanlan malzemeler ve aletler, son rnn yaps ve amac hakknda bilgi sahibi olmay gerektirir.

Bu alt ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Denizcilik, meteoroloji, optik vb. alanlarda kullanlan hassas alet ve donanmn yaplmas ve onarlmas; mzik aletlerinin yaplmas ve onarlmas; mcevher ve deerli metal eyalarn yaplmas; anak-mlek ya da porselen, seramik ve cam eyalarn yaplmas; eitli eyalarn boyanmas ve sslenmesi; aa, tekstil, deri vb. malzemeler ile elii eyalar retilmesi; basm ve ciltleme ilerinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

731

Metal vb. malzemelerle hassas iler yapanlar

732

anak ve mlekiler, cam eya yapmclar ve ilgili ilerde alanlar

733

Aa, tekstil, deri vb. malzemeleri kullanan elii ustalar

734 Not

Basm ve ilgili mesleklerde alanlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

GRUP 731

METAL VB. MALZEMELERLE HASSAS LER YAPANLAR

Metal vb. malzemelerle hassas iler yapanlar; hassas aletler, mzik aletleri, mcevher ve dier deerli metal eyalarn yapm ve onarmyla urarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Saat imalat, denizcilik, meteoroloji, optik, cerrahi, diilik, ortopedi ve dier alanlarda kullanlan hassas alet ve donanmn yaplmas ve onarlmas; mzik aletlerinin yaplmas ve onarlmas; deerli talarn kesilmesi ve yerletirilmesi, mcevher ve deerli metal eyalarn yaplmas ve onarlmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu kk gruptaki meslekler aadaki birim gruplar iinde snflandrlr:

7311

Hassas alet yapmclar ve tamircileri

7312

Mzik aleti yapmclar ve akortular

7313 Not

Mcevher ve deerli metal eya ilerinde alanlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7311 HASSAS ALET YAPIMCILARI VE TAMRCLER

Hassas alet yapmclar ve tamircileri; mekanik saat, denizcilik, meteoroloji, optik, cerrahi, diilik, ortopedi vb. alanlarda kullanlan hassas alet ve donanmlar yapar ve onarrlar.

Kapsanan grevler unlardr:


(a) Mekanik saatler yapmak, ayarlamak ve onarmak; (b) denizcilik ve meteoroloji ile ilgili alet ve donanmlar yapmak, ayarlamak ve onarmak; (c) optik aletler yapmak, ayarlamak ve onarmak; cerrahi ve tbbi alet ve donanmlar yapmak, ayarlamak ve onarmak;

Makine operatr, takm tezgh


8211

7312 MZK ALET YAPIMCILARI VE AKORTULARI

(d)

Mzik aleti yapmclar ve akortular; elle ya da motorlu aletler kullanarak telli, nefesli ve vurmal sazlar yapar, onarr ve akort ederler.

(e) tp, ortopedi ve diilikte kullanlan cihaz ve protezleri yapmak ve onarmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (a) Akordeonlar, telli ya da nefesli sazlar yapmak ve onarmak; (b) org ve paralarn onarmak; yapmak ve

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: malat, alet/meteorolojik malat, alet/cerrahi malat, ortopedik cihaz malat, kol saati

(c) piyanonun paralarn imal etmek, montajn ve onarmn yapmak; (d) org, piyano ve dier mzik aletlerinin akordunu yapmak; (e) dier mzik aletlerini yapmak ve onarmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, saat - 8283

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: malat, enstrman/mzikal (bakr nefesli) malat, enstrman/mzikal (telli) malat, enstrman/mzikal (tahta nefesli) Akortu, mzik aletleri

(b) yzk, bro ve bilezik gibi mcevher eyalar yapmak; deerli talar kesmek ve parlatmak, eyalara ya da taklara yerletirmek;

(c)

(d) deerli metal eyalar yapmak ve onarmak; (e) deerli metalleri dvmek; haddelemek ve

7313 MCEVHER VE METAL EYA ALIANLAR

DEERL LERNDE

(f)

mcevher ve deerli metal eyalar zerine harf ve desen oymak;

Mcevher ve deerli metal eya ilerinde alanlar; mcevher ve deerli metal eyalar yapar ve onarr, deerli talar keser ve yerletirir, mcevher ve deerli metal eyalar zerine oyma yaparlar.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mcevherleri ve demir dndaki dier metal maddeleri elle kalba dkmek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Emayeleyici, mcevher Altn ustas Kuyumcu Yerletirici, deerli ta Gm ustas

GRUP 732 ANAK VE MLEKLER, CAM EYA YAPIMCILARI VE LGL LERDE ALIANLAR

anak ve mlekiler, cam eya yapmclar ve ilgili ilerde alanlar; kiremit, tula, karo, anak-mlek, porselen ve cam eyalar yaparlar, cam eyalar zerine oyma ve dalama yntemiyle eitli desenler izerler, cam, seramik ve benzer eyalar ile levhalar boyar ve sslerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bileme ark, anak-mlek, porselen eya, tula ve karo yaplmas; cam eyalar yaplmas; oyma ve dalama yntemiyle cam eyalar zerine eitli desenler yaplmas; cam ve seramik eyalarn sslenmesi; eitli eyalar zerine, boya, vernik ve benzer malzemelerin uygulanmas veya levhalar zerine harf ve desenlerin izilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7321

Andrc ark kalplar ve anak-mlek ilerinde alanlar

7322

Cam eya yapmclar, kesicileri, tcleri ve cilalayclar

7323

Cam oymaclar ve asitle ekil verenler

7324 Not

Cam ve seramik boyaclar ve dier ilgili dekoratif boyaclar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7321 AINDIRICI ARK KALIPILARI VE ANAK-MLEK LERNDE ALIANLAR

Andrc ark kalplar ve anakmlek ilerinde alanlar; anak, mlek, porselen eya, tula, kiremit, karo ve andrc ark yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) anak-mlek ve porselen eyalar yapmak; (b) kil ve aldan kalp yapmak; elle ya da dkm modelleri ve ekillendirme aletleri kullanarak, mleki ark zerinde eitli eyalar yapmak; kil

Modelci, anak-mlek ve porselen anak-mlek ustas

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Tula oca operatr, tula ve karo - 8131 Tula oca operatr, anakmlek ve porselen - 8131

(d) al kalplarna yar akkan dkerek eitli eyalar yapmak;

7322 CAM EYA YAPIMCILARI, (e) zel kalplar kullanarak, elle tula, kiremit ve karo yapmak; (f) plastik kili elle kalplarda presleyerek eyalar yapmak; toz kilden eyalar yapmak iin vida presi veya hidrolik pres kullanmak; Cam eya yapmclar; kesicileri, tcleri ve cilalayclar; eritilmi cam fleyerek, kalplayarak, presleyerek ve yuvarlayarak eitli ekiller elde eder, cam keser, tr ve parlatrlar. KESCLER, TCLER VE CLALAYICILARI

(g)

(h) daha sonraki ilemler iin nemli kili skan makineler kullanmak; Kapsanan grevler unlardr:
(i)

andrc karmlar kalplayarak ve presleyerek bileyi ark yapmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(j)

(a) Eritilmi cam fleme borusu, elle kalplama, stma veya bkme yardmyla ekillendirmek; (b) mercek yapm iin optik camlar stmak, kalplamak ve preslemek; (c) ham mercekleri parlatmak; perdahlamak ve

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Dkmc, anak-mlek ve porselen

(d) cam kenarlarn yuvarlatmak;

perdahlamak

ve

(a)

Cam eyalar zerine monogramlar ve eitli dekoratif desenler oymak; cam eyalar zerine dekoratif desenler, ayar izgileri ve dier ekilleri dalama yntemiyle yapmak;

(e)

cam levhalar el aletleriyle kesmek ve optik cam bloklar keserek prizma veya dier ekiller yapmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(b)

(f)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: fleyici, cam Kesici, cam Tamamlayc, cam tc, cam

mesleklere

Burada snflandrlan rnekler: Kesici, kristal cam Oymac, cam Dalayc, cam

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Ocak operatr, cam imalat - 8131

7324 CAM VE SERAMK BOYACILARI VE DER LGL DEKORATF BOYACILAR

1211 7323 CAM OYMACILARI VE ASTLE EKL VERENLER

Cam ve seramik boyaclar ve dier ilgili dekoratif boyaclar; aa, metal, tekstil, cam, seramik ve dier malzemelerden yaplm eyalar ssler, tabela yapmak iin harf ve desenleri tasarlar, dzenler ve boyarlar.

Cam oymaclar ve asitle ekil verenler; cam eyalar zerine oyma ve dalama yntemiyle eitli desenler yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Fra ve spreyle ya da ablon, kartma, lastik damga ve benzer malzemelerle eyalar zerine eitli desenler yapmak;

Kapsanan grevler unlardr:

(b)

eyalar zerine, pskrtme veya daldrma yntemiyle, ssleme amal boya, sr, mine, vernik, cila, lake ve benzer malzemeleri uygulamak; gm eriyii ile

Burada snflandrlan rnekler: Srlayc, cam Boyac, dekoratif Tabela yazc

mesleklere

(c) ayna camn kaplamak;

(d)

tabela yapmaya ynelik harf ve desenleri dzenlemek ve boyamak;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, boyama/seramik - 8131 Makine operatr, boyama/cam 8131 Boyac, bina - 7141 Boyac, imalat rnleri - 7142 Boyac, tat - 7142

GRUP 733 AA, TEKSTL, DER VB. MALZEMELER KULLANAN EL USTALARI

Aa, tekstil, deri vb. malzemeleri kullanan elii ustalar; geleneksel teknikler kullanarak, evde ya da kiisel kullanma ynelik, ayn zamanda dekoratif amal eitli eyalar retirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Aa, hasr, benekli hintkam, saz, kemik, ta, kabuk ve dier malzemelerin hazrlanmas; eitli eyalarn yapmna ynelik olarak bunlarn oyulmas, kalplanmas, birletirilmesi, boyanmas ve sslenmesi; dokuma, rme, nak ve dantel ilerinin yaplmas; geleneksel ayakkab retilmesi; anta, kemer ve dier aksesuarlarn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7331

Aa ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar

7332

Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar

Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

7331 AA VE BENZER MALZEMELER EL USTALARI KULLANAN

dekoratif amal eitli eyalar oymak, birletirmek, dokumak, boyamak ve sslemek; (c) heykeller, satran talar ve mcevher gibi eyalarn yapmna ynelik olarak eitli dekoratif malzemeleri oymak, biletirmek, dokumak ve boyamak; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

Aa ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar; geleneksel tekniklerle aa, hasr, hintkam, saz, ta, kil, kabuk vb. esasl malzemeleri hazrlarlar, evde ya da kiisel kullanma ynelik, ayn zamanda dekoratif amal eitli eyalar oyar, kalplar, birletirir, dokur, boyar ve sslerler.

Kapsanan unlardr:

grevler

(e) dier alanlar denetlemek.

(a) Aa, hasr, hintkam, saz, ta, kabuk ve benzer malzemeleri hazrlamak; (b) salata taba, servis ka, kesme tahtas, tepsi, vazo, testi, sepet, hasr apka, hasr paspas ve benzer eyalar gibi evde ya da kiisel kullanma ynelik, ayn zamanda

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: El ii ustas, saz rme El ii ustas, ta eya El ii ustas, ahap eya

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

malci, fra - 7424 Makine operatr, oyma/ta rnleri


- 8212 Makine operatr, ahap rnler 8240

Kapsanan grevler unlardr: (a) Yn, pamuk ve dier ipleri bkmek ve doal boyalar ile boyamak; (b) dantel yapmak ve evde kullanlmak zere eitli elbise ve eyalar dokumak, rmek ya da ilemek; (c) doal boyalar ile ham deriyi hazrlamak ve boyamak, geleneksel ayakkab, anta, kemer vb. aksesuarlar yapmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

7332 TEKSTL, DER VE BENZER MALZEMELER KULLANAN EL USTALARI

Burada snflandrlan rnekler: El ii ustas, hal El ii ustas, deri El ii ustas, tekstil

mesleklere

Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elii ustalar; geleneksel teknik ve yntemlerle, evde kullanlmak zere dokuma kuma ya da rlm, ilenmi, dokunmu ve dier ekillerde yaplm giysiler ile eitli eyalar, ayrca, geleneksel ayakkab, anta, kemer ve dier aksesuarlar retirler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, dokuma/kuma 8262

7432

Dokumac, kuma -

GRUP 734 BASIM VE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

Basm ve ilgili mesleklerde alanlar; elle, elektronik klavye ya da dier makinelerle dizgi malzemesini ya da kopyasn ayarlar ve dzenler, tipografik veya elektronik olarak hazrlanm dizgi ve kopyadan bask plakas yapar, litografya talarn, bask plakas ve merdaneleri oyar, serigrafi basks yapar, kat ve dier malzemeler zerine bask yapar ya da kitaplar ciltler ve bunlarn son ilemlerini yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Elle, elektronik klavye ya da dier makinelerle dizgi malzemesinin veya kopyasnn ayarlanmas ve dzenlenmesi; tipografik veya elektronik olarak hazrlanm dizgi ve kopyadan bask plakas yaplmas; litografya talarnn ve bask plakas, merdanesi, kalb ve bloklarnn oyulmas; serigrafi basks yaplmas; kat ve dier malzemeler zerine bask yaplmas; kitaplarn ciltlenmesi ve son ilemlerinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7341

Mizanpajclar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde alanlar

7342

Klieciler ve galvano kaplayclar

7343 Bask oymaclar ve dalayclar

7344

Fotoraflk ile ilgili ilerde alanlar

7345

Ciltilik ve ilgili ilerde alanlar

7346 Not

Serigrafi, blok ve tekstil baskclar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7341 MZANPAJCILAR, DZGCLER VE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

(g) dier alanlar denetlemek.

Mizanpajclar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde alanlar; dizgiyi elle ya da makine ile ayarlar ve dzenlerler.

Burada snflandrlan rnekler: Dizgici, bask Matbaac Dizgici

mesleklere

Kapsanan grevler unlardr: (a) Dizgiyi elle ayarlamak ve kopyalar basit makineler ile basmak; (b) linotip, monotip ve harf makinelerini kullanmak; dkm Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Basm-operatr, bask/silindir 8251

(c)

sayfa dzenine gre dizgiyi ve resim bloklarn ayarlamak; basm iin sayfalar sraya koymak;

7342 KLECLER VE GALVANO KAPLAYICILAR

(d)

(e) foto-plaka yapm iin, karakterleri film, hassas bant veya kat haline dntren elektronik klavyeli makineleri kullanmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Klieciler ve galvano kaplayclar; stereotipi ve galvanoplasti yntemleriyle hazr basm harflerinden bask plakalarn yaparlar.

Kapsanan unlardr:

grevler

(b) elik ve bakr plaka, merdane ve kalplar ya da tahta, plastik ve linolyum bloklar elle oymak; (c) metal plaka ve merdaneleri makine ile oymak; (d) litografya talarndan metal plakalara desen aktarmak; (e) bask plakalarnn fotogravr ilemleriyle hazrlanmasnda ilerin tmn ya da bir ksmn yapmak; (f) asit ile metal plaka veya merdaneleri dalamak ve rtu yapmak;

(a) Kartonpiyer, mum veya dier malzemelerden hazr harf kalplar yapmak; kartonpiyer veya dier malzemelerden kalplar kullanarak, metal dkm yoluyla ya da elektrolizle kaplama kalplar ile yaplm bakr paralarn zerine kurun alam koyma yntemiyle bask plakalar hazrlamak;

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Galvano kaplayc Klieci

mesleklere Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Oymac, bask/litografik ta Oymac, bask/metal levha Dalayc, bask/metal levha Foto-gravr

7343 BASKI OYMACILARI VE DALAYICILARI

Bask oymaclar ve dalayclar; litografya talar, bask plakas ve merdane, kalp ve bloklarna eitli yntemlerle oyma yaparlar.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Desinatr, grafik - 3471

Kapsanan grevler unlardr: (a) Litografya talarnn yzeyine uygulanm filmler zerine desenler kesmek;

7344 FOTORAFILIK LE LERDE ALIANLAR

LGL

Ciltilik ve ilgili ilerde alanlar; kitaplar ciltler ve son ilemlerini yaparlar.

Fotoraflk ile ilgili ilerde alanlar; fotoraf filmini banyo eder ve iler, ayrca, bask ve slayt yaparlar.

Kapsanan unlardr:
(a) Kitap ve ciltlemek; sreli

grevler
yaynlar elle

Kapsanan grevler unlardr: (a) Negatiflerini ya da saydam pozitiflerini elde etmek amacyla siyah-beyaz ya da renkli film ve plakalar ilemek; (b) siyah-beyaz ya da renkli fotoraflar basmak; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(b) ciltleme makinelerini iletmek;

kurmak

ve

(c)

elle ya da makine ile kitap zerine kabartma desen ya da yaz basmak;

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Karanlk oda iisi, film banyosu/renkli fotoraf Film banyo edici, film/renkli

Burada snflandrlan rnekler: Cilti Kabartmac, kitap

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, ciltleme - 8252

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, film banyosu 8224 7345 CLTLK VE LGL LERDE ALIANLAR 7346 SERGRAF, BLOK VE TEKSTL BASKICILARI
Serigrafi, blok ve tekstil baskclar; serigrafi basks iin ablon keser, kauuk, tahta ya da

dier malzemelerden yaplm bloklar, serigrafi veya oyuk bask merdaneleri ile kat, metal, kuma ve dier materyaller zerine bask yaparlar.

kuma ya da duvar kad zerine eitli ekil ve desenler basmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (e) dier alanlar denetlemek.


(a)

Serigrafi bask iin ablon kesmek; Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kesici, ablon/serigrafi Baskc, blok Baskc, serigrafi Baskc, tekstil

(b) serigrafi ilemiyle kat, metal, kuma gibi malzemelerin zerine bask yapmak; (c) oyuk merdanelerle donatlm makinelerle ya da oyuk bloklar ile

ALT ANA GRUP 74 DER SANATKRLAR VE LGL LERDE ALIANLAR

Dier sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar; tarm ve balklk mahsullerini ileyerek gda rnleri vb. elde ederler; ayrca, ahap, tekstil, krk, deri vb. rnleri yapar ve onarrlar.

ler, belirli grevler iin gerekli olan fiziksel gc ve zaman azaltmak veya rnlerin kalitesini artrmak amacyla, elle ve el gcyle alan ya da dier aletlerin kullanlmas ile yaplr. Grevler, i organizasyonu, kullanlan malzemeler ve aletler, son rnn yaps ve amac hakknda bilgili olmay gerektirir.

Bu alt ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Et, balk, tahl, meyve, sebze vb. malzemeleri ileyerek gda rnleri retilmesi, ttnden ttn rnleri elde edilmesi; gda rnleri ve ieceklerin tadlmas ve bunlarn snflandrlmas; doal elyaf, deri ve ham derilerin ilenmesi; ynden yaplm eyalarn ve dier rnlerin retilmesi ve bunlarn onarlmas; ham deri, deri ve krklerin ileri aamalardaki kullanmlar iin hazrlanmas; kuma, giyim eyas, apka, ayakkab ve ilgili rnlerin yaplmas ve onarlmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

741

Gda ileme ile ilgili mesleklerde alanlar

742

Aa, mobilya ve ilgili ilerde alanlar

743

Tekstil ve giyim eyas ile ilgili mesleklerde alanlar

744 Not

Ham deri, deri ve ayakkab yapm ile ilgili ilerde alanlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

GRUP 741 GIDA LEME LE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR

Gda ileme ile ilgili mesleklerde alanlar; hayvanlar keser, bunlar ve benzer gda maddelerini insan ve hayvanlarn tketimine hazrlarlar; eitli tipte ekmek, kek vb. unlu rnleri yaparlar, sebze, meyve vb. gdalar iler ve konserve yaparlar, eitli gda rnlerini ve iecekleri tadar ve snflandrrlar; ayrca, ttn hazrlar ve ttn esasl rnleri imal ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Hayvanlarn kesilmesi; et ve balklarn ilenmesi, bunlarn ve ilgili gda maddelerinin hazrlanmas; eitli tipte ekmek, kek vb. unlu rnlerin yaplmas; sebze, meyve ve ilgili gdalarn ilenmesi ve konserve yaplmas; eitli gda rnleri ve ieceklerin tadna baklmas ve bunlarn snflandrlmas; ttnn hazrlanmas ve ttn rnlerinin imal edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7411

Kasaplar, balk satclar ve benzeri ilerde alanlar

7412

Frnclar, pastaclar ve ekerleme imalatlar

7413

St rnleri imalatlar

7414 7415

Meyve-sebze ile ilgili konserveciler Gda ve iecek tadclar ve snflayclar

7416 Not

Ttn hazrlayclar ve ttn rnleri imalatlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7411 KASAPLAR, BALIK SATICILARI VE BENZER LERDE ALIANLAR


Kasaplar, balk satclar ve benzeri ilerde alanlar; hayvanlar ve balklar keser, temizler, paralara ayrr ve iler, benzer gda maddelerini hazrlar, kurutma, tuzlama ve ttsleme yntemiyle et, balk ve dier gda maddeleri ile rnlerinin konservesini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Hayvanlar veya balklar kesmek; (b) hayvanlarn temizlemek; derisini yzmek ve

(c) sat ve daha ileri ilemler iin et ve balklar kesmek ve ilemek; (d) karmlar hazrlamak ve basit kesici, kartrc ve ekil verici makineler kullanarak sosis ve benzer rnler yapmak; (e) et, balk ve dier besinleri dumanla ttsleyerek veya tuzlayarak konserve etmek; (f) ttsleme yerlerini veya frnlar kullanarak et, balk ve dier gda maddelerini ttslemek;

7412 FIRINCILAR, PASTACILAR EKERLEME MALATILARI

VE

Frnclar, pastaclar ve ekerleme imalatlar; eitli tipte ekmek, kek ve dier unlu mamuller ile el yapm ikolata ve ekerleme retirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Ekmek, kek, biskvi, pasta, brek ve dier unlu mamuller yapmak; (b) eitli alet ve makinelerin yardmyla, eker, ikolata ve dier karmlardan el yapm ekerlemeler retmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(g) sat amacyla et, balk ve dier gda maddelerini piirmek ya da dier yollarla hazrlamak; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kasap Balk (satc)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, et ileme - 8271 Makine operatr, balk ileme 8271

Burada snflandrlan rnekler: Frnc ekerci malat, ikolata Hamur ii as

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: A - 5122 Makine operatr, frn rnleri 8274 Makine operatr, ekmek retimi 8274 Makine operatr, ikolata retimi 8274

7413 ST RNLER MALATILARI

7414 MEYVE-SEBZE LE KONSERVECLER

LGL

St rnleri imalatlar; tereya, eitli tipte peynir, krema vb. st rnlerini retirler.

Meyve-sebze ile ilgili konserveciler; sebze, meyve, kabuklu yemi ve ilgili besinleri, piirme, kurutma, tuzlama ve suyunu ya da yan karma da dahil eitli yollarla iler ve konserve ederler.

Kapsanan grevler unlardr: Kapsanan grevler unlardr: (a) St kaynatmak, kremasn ayrtrmak ve kremay dverek tereya karmak; stn kesilmesini salamak, kelei istenilen sertlie gelinceye kadar stmak ve kurutmak, peyniri ekillendirmek iin kalplara koymak; eitli meyvelerin suyunu karmak;

(a)

(b)

(b) yal tohum, kabuklu yemi veya meyvelerden ya karmak; (c) meyve, sebze ve ilgili besinleri piirmek, tuzlamak veya kurutmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. (e) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: malat, tereya malat, peynir mesleklere Burada snflandrlan rnekler: Ya karc Konserveci, meyve Konserveci, sebze mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, st rnleri 8272 Makine operatr, st ileme - 8272

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, kutulama (teneke)/meyve - 8275

Makine

operatr, (teneke)/sebze - 8275

kutulama

7416 TTN HAZIRLAYICILAR TTN RNLER MALATILARI

VE

7415

GIDA VE ECEK TADICILAR VE SINIFLAYICILAR

Ttn hazrlayclar ve ttn rnleri imalatlar; ttn yapraklarn hazrlar ve eitli ttn rnleri imal ederler.

Gda ve iecek tadclar ve snflayclar; tarmsal rnler ile yiyecek ve iecekleri kontrol eder, tadar ve snflandrrlar.

Kapsanan unlardr:
(a)

grevler

lenmi ttn yapraklarn tip, kalite ve yetitii blgeye gre snflamak;

Kapsanan grevler unlardr: Kalite ve dereceye ynelik uygun snf belirlemek iin tarmsal rnler ile yiyecek ve iecekleri, ilem srecindeki eitli aamalarda kontrol ve test etmek ya da tatmak; (b) farkl koku karmlarn elde etmek iin kullanlan formle gre ttn yapraklarn kartrmak; (c) daha sonraki ilemler iin ttnlerin nemlendirilmesinde kullanlan vakumlu sandklar hazrlamak; ttn yapraklarndan damar ve saplar karmak ve ttnleri kymak;

(a)

(b) ilgili dier grevleri yapmak;


(d)

(c) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Snflayc, gda Tadc, gda Tadc, likr Tadc, arap

mesleklere

(e) elde ya da basit makineler yardmyla puro, sigara, enfiye ve dier ttn rnlerini retmek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Snflayc, ttn malat, puro

mesleklere

malat, sigara

Makine operatr, puro imalat 8279 Makine operatr, sigara imalat 8279

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

GRUP 742 AA, MOBLYA VE LGL LERDE ALIANLAR

Aa, mobilya ve ilgili ilerde alanlar; aalar ve ham ahap rnleri kurutur ve rmesini nlerler; eitli alet ya da aa ileme makineleri kullanarak ahap mobilya, donanm, kalp ve modeller yapar ve onarrlar, aa ileme makinelerini kurar ya da kurup iletirler, saz veya dallar kullanarak rg mobilya vb. eyalar yaparlar, aa eyalar veya eyalarn tahta paralarn ssler ve onarrlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Aalarn kurutulmas ve rmesinin nlenmesi; ahap mobilya yaplmas, bunlarn dekore edilmesi ve onarlmas; ahap ara, model ve kalplarn, pipo, kayak takm, ayakkab ya da spor aletleri gibi eitli tahta eyalarn tmnn ya da paralarnn yaplmas, dekore edilmesi ve onarlmas; hassas kesim, ekil verme veya oyma gibi ilemler iin kullanlan aa ileme makinelerinin kurulmas ya da kurup iletilmesi; sazlar veya dallar kullanarak rg mobilya, sepet ve benzer eyalar ile sapl sprge ve fra yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7421

Aa ileyiciler

7422

Ahap ilerinde alanlar

7423

Aa ileme makinesi montajclar ve montaj operatrleri

7424 Not

Sepet ve sprge imalatlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7421

AA LEYCLER
aalar kurutur ve

Makine operatr, ileme/aa 8141

Aa ileyiciler; rmesini nlerler.

Kapsanan unlardr:

grevler
7422 AHAP ALIANLAR LERNDE

(a) Aalar kurutmak iin buhar stmal frnlar kullanmak; (b) rmesini ya da parazitlenmesini nlemek iin aalara kimyasal maddeler uygulamak; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Ahap ilerinde alanlar; alet ya da aa ileme makineleri ile ahap mobilya, tekerlek veya tatlarn dier ahap paralarn, tahta donanmlar, kalp ve modeller ile pipo, ahap kayak takm, ayakkab, raket ve sopa gibi eitli tahta eyalar yapar, dekore eder ve onarrlar.

Kapsanan unlardr:

grevler

Burada snflandrlan rnekler: Aa (odun) kurutucu Aa ileyici

mesleklere (a) Aa ileme makineleri ile eitli el aletleri kullanarak dolap vb. mobilyalar ile ahap eyalar yapmak ve onarmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

(b) ahap tatlar, tekerlek ya da dier ahap tatlarn paralarn yapmak ve onarmak; (c) kalp, lekli model, maket, varil, pipo, ahap kayak takm, ayakkab, raket veya spor sopas gibi ahap eyalar yapmak ve onarmak; (d) aa kakma iiyle mobilya ve eyalar dekore etmek, kaplama yapmak ve bunlar zerine desen oymak; (e) aa eyalarn veya mobilyalarn yzeylerine son ilemleri yapmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Aa ileme makinesi montajclar ve montaj operatrleri; hassas bime, ekillendirme, planyalama, delme, tornalama ve oyma makineleri gibi eitli aa ileme makinelerini kurar veya kurup iletirler.

Kapsanan unlardr:

grevler

(a) Bakalar tarafndan kullanlmak zere eitli tipteki makineleri kurmak ve ayarlamak, (b) bir veya birden fazla tipteki aa ileme makinelerini kurmak ve iletmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek. (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Dolap imalats At arabas yapmcs Tekerlek yapmcs mesleklere Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bkc, hassas aa ileme Kurucu, aa ileme makinesi Kurucu-operatr, aa ileme makinesi Tornac, aa

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Marangoz - 7124 Doramac - 7124 Makine operatr, mobilya imalat 8240

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, aa ileme 8240 Kurucu-operatr, metal ileme makinesi 7223

7423 AA LEME MAKNES MONTAJCILARI VE MONTAJ OPERATRLER

7424 SEPET VE MALATILARI

SPRGE

(d) sprge bitkisi, hasr ve kl telleri gibi malzemeleri semek ve hazrlamak, bunlar sprge sapna sabitlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Sepet ve sprge imalatlar; saz veya dallardan rg mobilya, fra ve sapl sprge imal eder ve sepet rerler.

Kapsanan unlardr:

grevler
Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sepet imalats Fra imalats Mobilya imalats / saz ve dal rg

(a) Kabuu soyulmu ve yumuatlm hint kam, saz, hasr otu, st dallar vb. malzemelerden rg mobilyalar yapmak; (b) sepeti sd, hint kam, kam, hasr otu veya benzer malzemeleri a gibi rerek eitli tipte sepetler yapmak; kaln kl, naylon, elyaf ve tel gibi fra yapmnda kullanlan malzemeleri semek ve hazrlamak, bunlar fra tabanna yerletirmek;

(c)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: El ii iisi, ahap eya - 7331 Makine operatr, aa ileme 8240

GRUP 743 TEKSTL VE GYM EYASI LE LGL MESLEKLERDE ALIANLAR


Tekstil ve giyim eyas ile ilgili mesleklerde alanlar; doal tekstil elyaf, iplik ve bklm iplik hazrlar, dokuma, trikotaj ve dier tekniklerle kuma imal eder, giysi ve dier tekstil rnler ile deri eyalar yapar ve onarr ya da mobilyalar derler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Doal tekstil elyaf hazrlanmas, iplik ve sicimlerin bklmesi, iki kat yaplmas, sarlmas; dokuma, trikotaj ve dier tekniklerle kuma imal edilmesi; proval giysi yaplmas; giyime hazr eyalarn imalatnda bulunulmas; deri eyalar yaplmas, bunlar zerinde deiiklik yaplmas ve onarlmas; kalp yaplmas, tekstil ve benzer malzemelerin iaretlenmesi ve kesilmesi;

tekstil ve benzer materyallerin elle veya elle ileyen makinelerle dikilmesi; mobilyalarn denmesi ve yatak imal edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

7431 Elyaf hazrlayclar


7432 7433 7434 7435 7436 7437 Not
Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

Dokumaclar, trikotajclar ve ilgili ilerde alanlar Terziler, elbise yapmclar ve apka imalatlar Krkler ve ilgili ilerde alanlar Kuma, deri vb. kalp yapmclar ve kesimcileri Dikiiler, naklar ve ilgili ilerde alanlar Demeciler ve ilgili ilerde alanlar
Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

7431 ELYAF HAZIRLAYICILAR


Elyaf hazrlayclar; bkme ve sarma iin yn, pamuk, keten, jt, kenevir ve dier doal tekstil elyaflarn hazrlarlar.

(a) Doal tekstil snflandrmak; (b) yn elyaflarn ykamak;

elyaflarn

Kapsanan grevler unlardr:

(c) tekstil elyafn temizlemek yumuatp kabartmak;

ve

(d)

elyaf erit haline getirmek, bunlar taramak, eritleri katlamak veya yar bklm iplik haline getirmek;

(c) el tezghlarnda dz ya da desenli kuma, goblen (rt), dantel, hal veya dier kumalar dokumak; dmleme teknii ile hal yapmak;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(d)

(e) giysi ve dier eyalar elle ya da el makineleriyle rmek; (f) elle dantel veya su ta (kurdele) yapmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tarama iisi, elyaf/tekstil Gerici, elyaf/tekstil plik bkc, elyaf/tekstil

(g) elle a yapmak; (h) ilgili dier grevleri yapmak,

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, tarama/tekstil elyaf - 8261

(i)

dier alanlar denetlemek.

7432 DOKUMACILAR, TRKOTAJCILAR VE LGL LERDE ALIANLAR


Dokumaclar, trikotajclar ve ilgili ilerde alanlar; iplii elle bker ve sarar, el tezghlarnda eitli malzemeler dokur, dmleme teknii ile hal yapar, elle veya elle alan makinelerle giysi kumalarn rer ve benzer imalat ilerini bu yollarla yaparlar.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: rc Bkme iisi, ip p ekici, dokuma tezgh Dokumac, hal Dokumac, kuma

Kapsanan grevler unlardr:

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: El ii iisi, tekstil - 7332 Makine operatr, rme - 8262 Makine operatr, dokuma - 8262

(a) plii elle bkmek ve sarmak; (b) zg iplerini dokuma tezghlarnda elle ekmek;

7433 TERZLER, ELBSE YAPIMCILARI VE APKA MALATILARI

Terziler, elbise yapmclar ve apka imalatlar; krk hari, tekstil dokumas, deri ve dier malzemelerden takm elbise, kadn elbisesi ve dier giysileri yapar, dzeltme ve onarm ileriyle urar, apka imal eder ya da konfeksiyon rnlerinin imalatnda alrlar.

Kadn apkacs Terzi

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: El ii iisi, tekstil 7332 Makine operatr, diki - 8263

Kapsanan unlardr:
(a)

grevler
7434 KRKLER VE LGL LERDE ALIANLAR
Krkler ve ilgili ilerde alanlar; krkten giysi vb. eyalar yapar, bunlar dzeltir, onarr ve modellerini deitirirler veya hazr giyim eyalarnn retiminde alrlar.

Genellikle mterilerin istekleri zerine palto, takm elbise, etek, gmlek, bluz, kadn amar, korse ve benzer giyim eyalar yapmak;

(b) hazr giyim eyalarnn imalatnda almak; (c) apka imal etmek; (d) giyim eyalarn dzeltmek, onarmak veya bunlarn modellerini deitirmek; (e) tiyatro, televizyon prodksiyonlarnda kostmleri yapmak bakmn salamak; (f) sinema kullanlan ve bunlarn ve

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Krk giysi ve dier eyalarn yapmna ynelik seilen kalp taslana uyacak ekilde, ilenmi krkleri semek, gerdirmek ve dzeltmek; (b) krk palto, ceket vb. giysi ve eyalar yapmak; (c) hazr krk almak; giyimi imalatnda

ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Kadn terzisi

mesleklere

(d) eski giysilerdeki krk ve derileri yeniden kullanlr hale getirmek, krk mantolarn iine kuma yaptrmak ve bozulmu krk giysileri dzeltmek ve temizlemek;

(e) krk giysi vb. eyalar dzeltmek, onarmak ve modelini deitirmek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(c) giysi, eldiven ve benzer eyalarn yaplmas iin malzemeleri kalp taslana gre bimek; (d) dokuma eyalar, bez eya ve emsiye gibi rnlerin imalatnda, kalp yapm, iaretleme ve kesim ilerini yapmak; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Krk

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, diki/krk - 8263

Burada snflandrlan rnekler: Biici, giysi Biici, eldiven Kalp yapc, krk Kalp yapc, giysi

mesleklere

7435 KUMA, DER VB. KALIP YAPIMCILARI VE KESMCLER


Kuma, deri vb. kalp yapmclar ve kesimcileri; kalp yapar, giysi, eldiven ve eitli rnlerin imalatnda kullanlan kuma, deri ve dier malzemeleri iaretler ve bierler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, kalp yapm/tekstil - 8269

Kapsanan grevler unlardr:

(a) Takm elbise, kadn elbisesi, etek, bluz, eldiven, apka, balk ve dier giysilerin yapmnda kullanlan kalplar izmek ve bimek; (b) kesimi belirlemek amacyla kuma, ince deri ve dier malzemelerin zerine kalplarn taslaklarn yapmak;

7436 DKLER, NAKIILAR VE LGL LERDE ALIANLAR

Dikiiler, naklar ve ilgili ilerde alanlar; kuma, krk, deri vb. malzemelerden giyim eyas, eldiven ve dier rnleri, elle veya basit diki makineleriyle diker, onarr ve sslerler; ayrca eitli grevleri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kuma, deri ve dier malzemelerden eyalarn yapm, dzeltilmesi ve onarmnda eitli diki ilerini yapmak; (b) giyim eyas veya malzemeler zerine desenler ilemek; (c) yelken, adr, tente eyalar dikmek; (d) emsiyeleri kaplamak; monte ve benzer dekoratif Demeciler ve ilgili ilerde alanlar; mobilyalar der, yatak imal eder veya tekstil, deri ve benzer malzemelerden i dekorasyon mallarn yapar ve bunlar yerletirirler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Mobilya iskeletine yaylar, doldurma ve kaplama malzemelerini yerletirmek, bunlar dzenlemek ve sabitlemek; motorlu araba, vagon ve uak gibi aralardaki koltuk ve dier eyalara, kaplama kuma ve minderleri demek ve yerletirmek;

benzer

etmek

ve
(b)

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(c) yatak imal etmek; (d) tekstil, deri ve benzer malzemelerden yaplan dokuma eyalar ve i dekorasyon rnlerini demek ve yerletirmek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Nak malat, emsiye Dikii

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kadn terzisi - 7433 El ii iisi, tekstil 7332 Makine operatr, diki 8263

Burada snflandrlan rnekler: malat, yatak Demeci, mobilya Demeci, ara

mesleklere

7437 DEMECLER VE LGL LERDE ALIANLAR

GRUP 744 HAM DER, DER VE AYAKKABI YAPIMI LE LGL LERDE ALIANLAR
Ham deri, deri ve ayakkab yapm ile ilgili ilerde alanlar; daha ileri kullanm iin krkl ve ynl ham derileri hazrlar, ham derilerden deri imal eder; doal veya sentetik deriden giysi, apka ve eldiven hari, ayakkab ve dier eyalar yapar ve onarr, deri veya benzer malzemelerden eitli dier eyalar imal ederler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Giyim eyas ve dier rnlerin yapm iin krkl ve ynl ham derilerin elle veya basit aletlerle hazrlanmas; ham derilerden deri imal edilmesi; giysi, apka ve eldiven hari, deri ve benzer materyallerden ayakkab ve dier eyalarn yaplmas ve onarlmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 1212 7441 Ham deri ileyiciler, tabaklar ve postular

7442 Not

Ayakkab, anta yapmclar ve ilgili ilerde alanlar


Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Yaplan grevler, makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili bilgi ve deneyime dayanyorsa, meslekler, Ana grup 8 Tesis ve makine operatrleri ve montajclar iinde snflandrlr.

7441 HAM DER LEYCLER, TABAKILAR VE POSTULAR

Ham deri ileyiciler, tabaklar ve postular; giysi ve dier rnlerin yapm iin krkl ve ynl ham derileri hazrlar ve ham deriden deri imal ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Dz ve krkl derileri ayrmak ve snflamak; (b) vulkanizasyondan nce ham derilerden et ve yalar ayklamak; (c) deriden et ve kllar temizlemek; (d) ham derilerden uzun ve kaba kllar ayklamak ve dierlerini tralayarak ayn seviyeye getirmek; (e) ham derilerin kenarlarn makineleri kullanmak; (f) ham derileri etmek; ileyerek deri ayran

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, deri tabaklama 8265

7442 AYAKKABI, ANTA YAPIMCILARI VE LGL LERDE ALIANLAR

imal

Ayakkab, anta yapmclar ve ilgili ilerde alanlar; standart ve zel ayakkablar yapar ve onarrlar; deri giysi, apka ve eldiven hari, doal ve sentetik deriden bavul, el antas ve kemer gibi eitli eyalar imal ederler; ayrca ayakkab vb. rnlerin imalatnda alrlar.

(g) krkl ham derileri boyamak; (h) derileri boyamak ve cilalamak; (i) lenmi derileri przszletirmek; gerdirmek ve

Kapsanan unlardr:

grevler

(a) Ayakkab paralarnn kesiminde kullanlan kalplar yapmak; (b) ayakkab paralarn kesmek, hazrlamak ve birletirmek; (c) ayakkab paralarn dikmek; (d) kullanclarn istekleri dorultusunda standart ya da ortopedik ayakkablar yapmak; (e) sipari zerine dier zel tiplerde ayakkablar yapmak;

(j)

ilgili dier grevleri yapmak;

(k) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: Postu Snflayc, ham deri Tabak, deri

mesleklere

(f)

ayakkablar kontrol etmek ve son ilemlerini yapmak;

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek.

(g) ayakkab onarm yapmak; (h) eitli eyalar, rnein hayvanlar iin eyer ve koum takm, ayrca bavul, el antas, evrak antas, deri antalar ve dier aksesuarlar yapmak ve onarmak, (i) deri eya yapm amacyla, deri paralarn kesmek, ekillendir-mek ve doldurmak; elle veya makineyle deri paralarn dikmek; Burada snflandrlan rnekler: Ayakkab tamircisi Eyerci Ayakkab yapmcs mesleklere

(j)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, ayakkab imalat 8266

ANA GRUP 8 TESS VE MAKNE MONTAJCILARI OPERATRLER VE

Tesis ve makine operatrleri ve montajclar; endstriyel ve tarmsal amal makine ve donanm yerinden ya da uzaktan kontrolle iletirler ve almasn gzlerler; trenleri, motorlu tatlar ve hareketli makine ve donanm srerler ve iletirler ya da tm ayrntlar ve ilem srasn gz nnde bulundurarak ana paralar birletirerek rnlerin montajn yaparlar.

almalar, temel olarak, yryen makineleri kullanabilme ve teknolojik gelimelere uyum salayabilme yetenei ile birlikte, endstriyel ve tarmsal makine ve donanm ile ilgili bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu ana gruptaki mesleklerin ou, ISCOnun ikinci beceri seviyesini gerektirir.

Tesis ve makine operatrleri ve montajclar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Su tasfiyesi ya da elektrik enerjisi retim tesisat ile ilgili tesislerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi ile birlikte, metal, maden, cam, seramik, aa, kat veya kimyasal maddeleri ilemek iin kullanlan madencilik veya dier endstriyel amal makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; metal, maden, kimyasal madde, kauuk, plastik, aa, kat, tekstil, krk ve deriyi kullanarak eitli eyalar retmek veya gda maddelerini ve ilgili rnleri ilemek iin kullanlan makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; matbaa ve ciltleme makinelerinin iletilmesi; trenlerin ve motorlu tatlarn srlmesi ve iletilmesi; hareketli endstriyel ve tarmsal amal makine ve donanmn srlmesi, iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; tm ayrntlar ve ilem sras gz nnde bulundurularak ana paralarn birletirilmesi ve rnlerin monte edilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt-ana gruplarda snflandrlmaktadr:

81 Sabit tesis operatrleri


82 Makine operatrleri ve montajclar

83

Srcler ve hareketli makinelerin operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak

yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

ALT ANA GRUP 81 SABT TESS OPERATRLER

Sabit tesis operatrleri; otomatik ve yar otomatik montaj ilemleri ve endstriyel robotlar ile birlikte, endstriyel madencilik tesisi veya metal, maden, cam, seramik, aa, kat, kimyasal madde ilenmesi veya su tasfiyesi, elektrik enerjisi retimi ve dier amalara ynelik makine ve donanm yerinden veya uzaktan kontrolle iletirler ve almasn gzlerler.

almalar, esasen iletilen ve almas gzlenen endstriyel tesisle ilgili kavray ve deneyim gerektirmektedir. ou zaman, yryen makineleri kullanabilme ve teknolojik gelimelere uyum salayabilme yeteneine gerek olmaktadr.

Bu alt-ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Madenlerin ve endstriyel tesislerinin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; metal, maden, cam, seramik, aa, kat ve kimyasal maddelerin ilenmesi ya da su tasfiyesi, elektrik enerjisi retimi ve dier amalar iin endstriyel tesislerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; endstriyel robotlarla birlikte otomatik ya da yar otomatik montaj hatlarnn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

811 Madencilik ve maden ileme tesisi operatrleri


812 Metal ileme tesisi operatrleri

813

Cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatrleri

814

Aa ileme ve kat imalat tesisi operatrleri

815

Kimyasal madde ileme tesisi operatrleri

816

Enerji retim tesisi ve ilgili tesis operatrleri

817

Otomatik montaj hatt ve endstriyel robot operatrleri

Not:

Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7

Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

GRUP 811 MADENCLK VE MADEN LEME TESS OPERATRLER

Madencilik ve maden ileme tesisi operatrleri; bir maden ocanda kanallarn almasnda, maden cevheri ve talarn ilenmesinde, kuyularn almasnda ve kurulmasnda kullanlan tesisat iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bir maden oca veya bir ta ocanda srekli madencilik yapmak, dehlizler amak veya kanallar kesmek iin kullanlan makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; kuyularn delinmesi ve kazlmas ile birlikte, maden cevheri ve talarn ilemekte kullanlan makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8111
8112

Maden tesisi operatrleri


Maden cevheri ileme ve ta ileme tesisi operatrleri

8113

Kuyu ama makinesi operatrleri (Sondrler)

Not:

Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7

Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8111 MADEN TESS OPERATRLER


Maden tesisi operatrleri; bir maden ocanda veya taocanda kanallar kesen makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler; matkapla patlatc konulacak delikleri aarlar ya da srekli madencilik makinelerini iletirler.

(a) Bir maden ocanda veya taocanda kanal kesmek iin kullanlan makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek; maden ve taocaklarnda patlayc konulacak delikleri matkapla delmek; (b) srekli madencilik makinelerini iletmek ve almasn gzlemek;

Kapsanan grevler unlardr:

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, kesme/maden Makine operatr, matkap/maden Makine operatr, madencilik/srekli (c) daha ileri aamalardaki ilemleri kolaylatrmak iin zclerle maden cevherlerini kartrmak; younlatrma, yzdrme, yerekimi kuvvetiyle ayrma, filtre etme, manyetik veya elektrostatik ayrma gibi yntemlerle, maden cevheri veya alvyonlu tortulardan younlatrarak metal ve mineralleri ayrmak;

(d)

(e) ilgili dier grevleri yapmak; Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Madenci - 7111 Taoca iisi - 7111 Atei (patlayc) - 7112 8112 MADEN CEVHER LEME VE TA LEME TESS OPERATRLER (f) dier alanlar denetlemek.

Maden cevheri ileme ve ta ileme tesisi operatrleri; maden cevheri ve talarn ilenmesinde kullanlan makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Yzdrme iisi, mineraller Makine operatr, ezme/mineral cevheri Makine operatr, tme/mineraller Makine operatr, ta ileme

Kapsanan grevler unlardr: (a) Maden cevherlerini ve talar gerekli byklklerde ezen ve kran makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek; (b) artk maddelerden arndrmak amacyla maden cevherlerinin ykanmasnda kullanlan ykama, ayklama, szme, tortusunu ayrma, filtreden geirme, zn karma ve kartrma ilemlerini yapan makineleri iletmek ve gzlemek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kesici, ta - 7113 Yarc(atlatc), ta - 7113

8113 KUYU AMA OPERATRLER (SONDRLER)

MAKNES

Kuyu ama makinesi operatrleri (Sondrler); kuyularn almasnda ve iletilmesinde kullanlan delme makineleri ile donanmn kurarlar, iletirler ve ilgili grevleri yaparlar.

pompa pistonlarn, muhafazalarn ve boru takmlarn deitirmek; petrol veya gaz kuyular haricindeki dier kuyular ve sondajlar delmek amacyla kullanlan makine ve donanm kurmak ve iletmek;

(d)

Kapsanan grevler unlardr: Vin, iskele tayc boru cihazlarn ve sulu amur pompalarn hazrlamak ve iletmek; petrol veya gaz kuyularn delmek iin kullanlan dnerek veya vurarak delen makine ve donanm iletmek;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(a)

(b)

(c) petrol veya gaz kuyularn temizlemek ve almasn salamak,

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, sondaj donanm / kuyular Operatr, iskele vinci / petrol veya gaz kuyular Operatr, delme donanm / kuyular

GRUP 812 METAL LEME TESS OPERATRLER


Metal ileme tesisi operatrleri; metal cevherini eritme, metal dntrme ve rafineriletirme frnlarn, metal haddehanelerini, metali s ile ileme veya metal karma tesisatn iletirler ve almasn gzlerler. Yaplan grevler genelde unlardr: Metal cevherini eritme, metal eritme, rafine etme, metal dntrme, tekrar s ile ileme ile ilgili frnlarn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; metalleri rulo haline getirme, haddeleme ve ekillendirme tesisatnn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8121 Maden cevheri ve metal frn operatrleri


8122 Metal eriticiler, dkmcler ve haddehane operatrleri

8123

Metal sl ilem tesisi operatrleri

8124

Metal ekiciler ve presiler

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8121 MADEN CEVHER VE METAL FIRINI OPERATRLER

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Maden cevheri ve metal frn operatrleri; maden cevherini eritme, metale dntrme ve rafine etme ile ilgili frnlar iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: Demirli veya demir d metallerin retilmesi amacyla, maden cevherini eritmek iin kullanlan yksek frnlar iletmek ve almasn gzlemek;

(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Frn operatr, dntrme / demir d metaller Frn operatr, rafine etme / elik (ak ark oca) Frn operatr, ergitme / metal (yksek frn )

(b) elik retmek amacyla pik demir veya hurda metali dntrmeye veya rafine etmeye ynelik frnlar iletmek ve almasn gzlemek; (c) demir d metalleri dntrme veya rafine etme ile ilgili frnlar iletmek ve almasn gzlemek;

8122 METAL ERTCLER, DKMCLER VE HADDEHANE OPERATRLER

Metal eriticiler, dkmcler ve haddehane operatrleri; metalleri haddelemeye ilikin rulo haddeleri veya metalleri eritmede veya yeniden stmada kullanlan frnlar veya metalleri dkmek iin kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Dkm iin demir veya demir d metalleri eritmeye ynelik frnlar iletmek ve almasn gzlemek; (b) stok metalleri dvme, mekanik presleme, haddeleme ve daha ileri ilemlerle ekil vermeden nce tekrar stmakta kullanlan frnlar iletmek ve almasn gzlemek; (c) scak veya souk elie daha ileri ilemlerde kullanlacak ekilleri veya son eklini vermek amacyla kullanlan rulo haddeleri iletmek ve almasn gzlemek; scak ve souk demir-d metallere sac, levha, metal tabakas gibi belli ekiller vermeye ynelik rulo haddelerini iletmek ve almasn gzlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Frn operatr, ergitme / metal Makine operatr, kalba dkme / metal Operatr, rulolama haddesi / demir d metal

8123 METAL ISIL LEM TESS OPERATRLER

Metal sl ilem tesisi operatrleri; stma, soutma ve kimyasal ilemler yoluyla metallerin fiziksel zelliklerini deitiren tesisat iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr:


(d)

(e) uzunlamasna olarak delinmi demir ubuklardan dikisiz ve standart boru ekli vermeye ynelik rulolar iletmek ve almasn gzlemek; (f) ergimi metalleri kalplara dkmek ve kalba dkme makinelerini iletmek ve almasn gzlemek;

(a) basnc azaltmaya, kolay ekil alabilme zelliini kazandrmaya ve tane yapsn rafine etmeye ynelik olarak metal nesneleri stan ve soutan frnlar iletmek ve almasn gzlemek; (b) elik nesneleri sertletiren frnlar iletmek ve almasn gzlemek; elik nesneleri kimyasal maddelerle ileme sokarak, stp soutarak veya su ile soutarak, sert ve kat bir yap veya kolayca ekil alabilme zellii veren tesisat iletmek ve almasn gzlemek;

(c)

(g) ilgili dier grevleri yapmak;

Kapsanan grevler unlardr: (d) sertletirilen elik nesnelerin i basnlarn azaltmaya ve dayankllk salamaya ynelik frnlar iletmek ve almasn gzlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek. (a) Tel ekme makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (b) dikisiz metal boru ekmek iin kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) metal ubuk, boru ve dikisiz boru yapmak iin kalptan presleyip karan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Tavlamac Frn operatr, sertletirme / metal Frn operatr, s ile ileme / metal

8124 METAL EKCLER VE PRESLER

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatrleri, ekme / tel Makine operatrleri, kalptan presleyip ekme / metal

Metal ekiciler ve presiler; tel, boru ve benzer rnleri yapmak iin metalleri eken ve kalptan presleyip karan makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: ekici, tel - 7221

GRUP 813 CAM, SERAMK VB. LE LGL TESS OPERATRLER

Cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatrleri; seramik rnlerinin yan sra cam imalatnda kullanlan kurutma frnlarn, yksek frnlar ve dier makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Seramik rnleri ve cam imalatnda kullanlan kurutma frn, yksek frn ve dier makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8131 Cam ve seramik frnlar ile ilgili tesislerdeki makine operatrleri

8139

Baka yerde snflandrlmam cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8131 CAM VE SERAMK FIRINLARI LE LGL TESSLERDEK MAKNE OPERATRLER

(a)

Cam imalat yapan frnlar iletmek ve almasn gzlemek; i basnc nlemeye ve ortadan kaldrmaya ynelik olarak camlar stan frnlar iletmek ve almasn gzlemek; camlar sertletirmeye ynelik kullanlan tavlama frnlarn iletmek ve almasn gzlemek;

Cam ve seramik frnlar ile ilgili tesislerdeki makine operatrleri; cam, seramik, porselen ve tula-kiremit imalatnda kullanlan kurutma frnlarn, yksek frnlar ve dier makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.
Kapsanan grevler unlardr:

(b)

(c)

(d) fleyerek veya basn kalbyla cam eyalar ekillendiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (e) erimi cam ekerek veya yuvarlayarak srekli tabaka eklinde dz cam imalat yapan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (f) float cam reten tesisleri iletmek ve almasn gzlemek;

Kurutma frn operatr, anakmlek ve porselen Makine operatr, fleme / cam

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Cam fleyicisi - 7322 Cam kesicisi - 7322 Dkmc, tula ve kiremit - 7321

(g) cam levha yzeyini cilalayan ve dzleyen makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (h) eritilmi cam ekerek veya hem ekip hem fleyerek cam ubuk ve boru imalat yapan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; anak, mlek ve porselen eyalar frnlayan veya yeniden frnlayarak yaldzl ve ssl hale getiren kurutma frnlarn iletmek ve almasn gzlemek; tula ve kiremit piiren kurutma frnlarn iletmek ve almasn gzlemek; 8139 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI CAM, SERAMK VB. LE LGL TESS OPERATRLER

(i)

Bu birim grup, Grup 813 Cam, seramik vb. ile ilgili tesis operatrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam cam ve seramik tesisi operatrlerini kapsamaktadr.

(j)

(k) ilgili dier grevleri yapmak; (l) dier alanlar denetlemek.

rnein, cam yapmnda veya kil, sr ve andrclar hazrlamakta kullanlan maddelerin kartrlmasnda ya da erimi camdan cam elyafl iplik yapmnda kullanlan makine ve donanmn iletilmesi ile ilgili kiiler burada snflanr.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Frn operatr, cam retimi Kurutma frn operatr, tula ve kiremit

Kapsanan grevler unlardr: Cam yapmnda kullanlan maddeleri kartran makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(a)

(b) seramik ve tula retimi iin kullanlan kili hazrlayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) sr veya andrc yapmak iin kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (d) erimi camdan cam elyafl iplik yapmak iin kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, kartrma / kil Makine operatr, kartrma / cam

GRUP 814 AA LEME VE KAIT MALAT TESS OPERATRLER

Aa ileme ve kat imalat tesisi operatrleri; daha ileri kullanma ynelik olarak aac kesen, bien ve ten makineler ile donanmn yan sra, aa ve dier malzemeleri kat hamuruna dntren ve kat hamurundan kat yapan makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Daha ileri kullanma ynelik olarak aac ilemek, aac ve dier malzemeleri kat hamuruna dntrmek ve kat hamurundan kat yapmak iin kullanlan makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8141 Aa ileme tesisi operatrleri


8142 Kat hamuru imalat tesisi operatrleri

8143

Kat imalat tesisi operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8141

AA LEME OPERATRLER

TESS

(d) kontrplk ileme makinelerini ve kontrapla presleyen scak levhal pres makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Aa ileme tesisi operatrleri; aac bien, sunta kesen ve kontrplak yapan veya aac daha ileri kullanma ynelik olarak hazrlayan makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Tomruk beslemeli ve taycl sistemleri iletmek ve almasn gzlemek; tomruklar bimek, yatay kesitleri, kaln kenarlar veya kanatlar kesmek iin ve kesilmi kerestelerden przl kenarlar dzeltmek amacyla kullanlan hzarlar ve ok bakl testereleri iletmek ve almalarn gzlemek; suntalar kesen makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, erit testere Operatr, hzar tesisi Operatr, aa ileme tesisi Pres operatr, kontrplak

(b)

8142 KAIT HAMURU MALAT TESS OPERATRLER

(c)

Kat hamuru imalat tesisi operatrleri; aa, paavra, halfa otu, saman, hurda kat hamuru ve krpnt kat gibi malzemeleri kat yapmnda kullanmak iin stok malzemeye dntren makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Operatr, kesme makinesi / kat


hamuru Operatr, kat hamuru tesisi

Kapsanan grevler unlardr: (a) Tomruklar aa hamuruna dntren kesme ve tme makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (b) aa, paavra, halfa otu, dknt kat hamuru ve krpnt kat gibi malzemelerden kat hamurunu reten cihazlar iletmek ve almasn gzlemek; (c) kat hamuru, paavra, saman veya hurda kat krpnt katlar makineleri iletmek ve gzlemek; halfa otu, hamuru ve beyazlatan almasn

8143 KAIT MALAT TESS OPERATRLER

Kat imalat tesisi operatrleri; kat hamuru stoklarndan kat, mukavva ve levha halinde kat hamuru yapan makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kat imalatnn, slak kat hamurunun kada dntrlmesi ya da kadn kurutulmas, perdahlanmas, sarlmas, delinmesi gibi aamalarndaki makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek; (b) kat yzeyini parlatmakta ve cilalamakta kullanlan silindirik perdahlama makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (c) kaplama bileimiyle kad perdahlamak ve emprenye etmek iin kullanlan makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

(d) kat yapm ince hamur malzemesinin hazrlanmas amacyla kat hamuru ve dier maddeleri birbirine kartran, rpan ve su ile kartran makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, tme / aa

(e) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Operatr, kat imalat tesisi Operatr, silindirik perdahlama


makinesi

GRUP 815

KMYASAL MADDE OPERATRLER

LEME

TESS

Kimyasal madde ileme tesisi operatrleri; istenilen zelliklerdeki rnleri elde etmek iin kimyasal maddeleri ve ilgili malzemeleri ileyen makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: stenilen zelliklerde rn elde etmek zere kimyasal maddeleri ezerek, starak, kartrarak, szerek ileyen makine ve donanmn iletilmesi; petrol ya da petrole dayal rnleri ileyen tesislerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8151

Kimyasal madde krma, tme ve kartrma makineleri operatrleri

8152 Kimyasal madde sl ilem tesisi operatrleri


8153 Kimyasal szme ve ayrma tehizat operatrleri

8154

Kimyasal damtma ve tepkime yaptrma operatrleri (petrol ve doalgaz hari)

8155

Petrol ve doalgaz rafine tesisi operatrleri

8159

Baka yerde snflandrlmam kimyasal madde ileme tesisi operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8151 KMYASAL MADDE KIRMA, TME VE KARITIRMA MAKNELER OPERATRLER

(d) dier alanlar denetlemek.

Kimyasal madde krma, tme ve kartrma makineleri operatrleri; kimyasal ilemlerde, kimyasal maddeleri ezen, ten, kartran vb. makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, ezme / kimyasal ve ilgili ilemler Makine operatr, kartrma / kimyasal ve ilgili ilemler Operatr, deirmen / kimyasal ve ilgili ilemler

Kapsanan grevler unlardr: Kat kimyasal maddeleri vb. daha ileri ilemlere hazrlamak iin uygun byklklere indiren deirmenleri ve ezme makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; 8152 KMYASAL MADDE ISIL LEM TESS OPERATRLER

(a)

(b) kimyasal ilemlerde kullanlan katlarn veya svlarn kartrld ya da harmanland makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) ilgili dier grevleri yapmak;

Kimyasal madde sl ilem tesisi operatrleri; kimyasal vb. ilemlerdeki piirme, frnlama gibi sl ilemlere ynelik makine ve donanm iletir ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr:

(a)

Malzemeleri saflatrmak, kartrmak veya birletirmek, belirli zellikler kazandrmak, kimyasal deiiklikleri etkilemek iin piiren makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek;

Kimyasal szme ve ayrma tehizat operatrleri; kimyasal maddeleri ve ilgili malzemeleri szen ve ayran makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler.

(b) kimyasal maddeleri kurutmak, belli zellikler kazandrmak ya da kimyasal dnmler salamak gibi amalarla kullanlan makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek; kimyasal maddelerin ilenmesinde ve benzer ilemlerde kullanlan kurutucular iletmek ve almasn gzlemek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) zeltileri bir filtre ierisinden geerken basnla szen ve ayran makineleri iletmek ve almasn gzlemek; zeltileri dnen bir silindire monte edilmi vakum ekili filtre edici aralarla szen donanm iletmek ve almasn gzlemek; merkezka kuvvetiyle maddeleri ayran makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(c)

(b)

(d) ilgili dier grevleri yapmak;


(c)

(e) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kurutma frn operatr, kimyasal ve benzer ilemler Operatr, imento retim tesisi Operatr, frnda tavlama donanm / kimyasal ve ilgili ilemler

(d) ham petrolden tortu ve su kartan donanm iletmek ve almasn gzlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

8153 KMYASAL SZME VE AYIRMA TEHZATI OPERATRLER

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, ayrc / kimyasal ve ilgili ilemler Operatr, ileme donanm / ham petrol Basnl filtre operatr / kimyasal ve ilgili malzemeler

Operatr, konvertr / kimyasal


8154 KMYASAL DAMITMA VE TEPKME YAPTIRMA OPERATRLER (PETROL HAR) VE DOALGAZ ilemler (petrol ve doalgaz hari) Operatr, reaktr / kimyasal ilemler (petrol ve doalgaz hari) Operatr, damtma donanm/neftya (terebentin)

Kimyasal damtma ve tepkime yaptrma operatrleri (petrol ve doalgaz hari); petrol ve doalgaz haricindeki kimyasal maddeleri damtan ve rafine eden donanm iletirler ve almasn gzlerler.

8155 PETROL VE DOALGAZ RAFNE TESS OPERATRLER

Kapsanan grevler unlardr: Ham sv kimyasal maddeleri rafine eden veya onlar kimyasal bileenlerine ayran donanm iletmek ve almasn gzlemek;

Petrol ve doalgaz rafine tesisi operatrleri; petrol, petrole dayal rnler ile yan rnleri veya doalgaz rafine eden, damtan ve ileyen makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(a)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Petrol ve petrole dayal rnler ile yan rnlerden kkrt kartan tesisat iletmek ve almasn gzlemek; petrol rnlerini veya su ve kimyasal eriyikleri rafineri ierisinde dolatrmaya yarayan pompalar iletmek ve almasn gzlemek; petrol rnlerini damtan veya rafine eden donanm iletmek ve almasn gzlemek;

(b) kimyasal bir reaksiyon ileminde ilemleri bir sraya gre yapan donanm iletmek ve almasn gzlemek; eriyik ve sspansiyonlar younlatran buharlama tank, vakum kazan veya benzer cihazlar iletmek ve almasn gzlemek;

(b) (c)

(c)

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

(d) kimyasal maddelerle ve dier katk maddelerle petrol kartran makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(e) doalgaz rafine eden ya da baka ekilde ileyen makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;
(a)

Kapsanan grevler unlardr: Kimyasal eriyikleri aartclarla ilemden geiren tesisat iletmek ve almasn gzlemek;

(g) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, kartrc/petrol ve doalgaz rafinesi (etil) Operatr, damtma donanm/petrol ve doalgaz rafinesi (b) kmrden kok veya gaz reten tesisat iletmek ve almasn gzlemek; doal ve sentetik polimerleri sentetik elyaflar eklinde eken ve biim veren tesisat iletmek ve almasn gzlemek; gbre fabrikas donanmn iletmek ve almasn gzlemek;

(c)

(d)

8159 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI KMYASAL MADDE LEME TESS OPERATRLER

(e) maden cevherinden radyoaktif malzemeleri ayran ve karan veya bu malzemeleri ileyen tesisat iletmek ve almasn gzlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Bu birim grup, Grup 815 Kimyasal madde ileme tesisi operatrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam kimyasal madde ileme tesis operatrlerini kapsar.

(g) dier alanlar denetlemek.

rnein, kimyasal eriyikleri aartclarla ilemden geiren, kmrden kok ve gaz reten, doal ve sentetik polimerleri sentetik elyaflar eklinde eken ve biim veren, kimyasal gbre reten veya radyoaktif maddeleri kartan ve ileyen makine ve donanm ileten ve almasn gzleyenler burada snflandrlr.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, kok retim tesisi Operatr, suni gbre tesisi Operatr, sentetik elyaf retim tesisi

GRUP 816 ENERJ RETM TESS VE LGL TESS OPERATRLER

Enerji retim tesisi ve ilgili tesis operatrleri; elektrik enerjisi retim tesisi, su ileme tesisi, p frn tesisi ve ilgili tesislerdeki makine ve donanm iletirler ve almasn gzlerler; buhar kazanl gemilerin makineleri ile dier buharl makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Elektrik enerjisi reten makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; buharl makinelerin, buharl kazanlarn ve p frnlar gibi dier sabit makine ve donanm ile su ileme tesisi ve pompalama istasyonlarnn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8161 Enerji retim tesisi operatrleri


8162 Buharl makine ve buharl kazan operatrleri

8163

p frn, su artma ve ilgili tesis operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8161 ENERJ RETM TESS OPERATRLER


Enerji elektrik ve datmn donanm gzlerler. retim tesisi operatrleri; dier enerjileri reten ve kontrol eden makine ve iletirler ve almasn

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, elektrik enerjisi tesisi Operatr, hidroelektrik enerji tesisi Operatr, nkleer enerji tesisi Operatr, gne enerjisi tesisi

8162 BUHARLI MAKNE VE BUHARLI KAZAN OPERATRLER

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kmr, petrol veya doalgaz atelemeli buhar enerjisi reten tesisleri iletmek ve almasn gzlemek; nkleer yaktl buhar enerjisi reten tesisleri iletmek ve almasn gzlemek;
(a)

Buharl makine ve buharl kazan operatrleri; karada ve denizde kullanlan buharl makineleri ve buhar kazanlarn iletirler ve almasn gzlerler.

(b)

Kapsanan grevler unlardr: Karada ve denizde kullanlan petrol veya kmr atelemeli buharl makineleri veya buharl kazanlar iletmek ve almasn gzlemek;

(c) hidro-elektrik enerji santrallerini iletmek ve almasn gzlemek; gne, gel-git, jeo-termal ve rzgar enerjisi gibi dier enerji retim tesislerini iletmek ve almasn gzlemek; enerji istasyonlarndan kan elektrik enerjisinin kn ve datmn kontrol etmek; ilgili dier grevleri yapmak;

(d)

(b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

(e)

(f)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, buhar kazan / gemi Operatr, buhar makinesi

(g) dier alanlar denetlemek.

8163 P FIRINI, SU ARITMA VE LGL TESS OPERATRLER

(d)

p frn, su artma ve ilgili tesis operatrleri; p frnlar, su artma tesisleri, hava ve gaz kompresrleri, pompalama istasyonlar, soutma, stma veya havalandrma sistemleri gibi deiik trdeki tesisleri iletirler ve almasn gzlerler.

svlar, gazlar, yar-svlar ve toz haline gelmi maddeleri bir yerden baka bir yere tayan pompalama istasyonlarn iletmek ve almasn gzlemek;

(e) serin veya souk depolamalar iin kullanlan soutma sistemlerini veya endstriyel ilemleri iletmek ve almasn gzlemek; stma ve havalandrma sistemlerini iletmek ve almasn gzlemek;

(f)

Kapsanan grevler unlardr: p veya dier atk malzemeleri yakan p frn vb. makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek; insanlarn tketimine ynelik ime ve kullanma sularn artan ve temizleyen makine ve donanm iletmek ve almasn gzlemek; hava ve gaz kompresrlerini iletmek ve almasn gzlemek;

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

(a)

(b)

Burada snflandrlan rnek meslekler: Operatr, p frn/atklarn yok edilmesi Operatr, pompalama istasyonu/su Operatr, su artma tesisi

(c)

GRUP 817

OTOMATK MONTAJ HATTI VE ENDSTRYEL ROBOT OPERATRLER


Otomatik montaj hatt ve endstriyel robot operatrleri; endstriyel amal robotlar ile otomatik veya yar-otomatik montaj hatlarn iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Endstriyel amal robotlar ile otomatik veya yar otomatik montaj hatlarnn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8171 Otomatik montaj hatt operatrleri


8172 Endstriyel robot operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8171 OTOMATK MONTAJ HATTI OPERATRLER

(c) dier alanlar denetlemek.

Otomatik montaj hatt operatrleri; otomatik veya yar otomatik montaj hatlarn iletirler ve almasn gzlerler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, montaj hatt/otomatik

Kapsanan grevler unlardr: Otomatik veya yar otomatik montaj fabrikalarn iletmek ve almasn gzlemek;

8172 ENDSTRYEL ROBOT OPERATRLER

(a)

(b) ilgili dier grevleri yapmak;

Endstriyel robot operatrleri; endstriyel amal robotlar iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Endstriyel robotlar iletmek almasn gzlemek; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek. ve

Burada snflandrlan rnekler: Operatr, robot

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kontrolr, robot - 3123

ALT ANA GRUP 82 MAKNE OPERATRLER VE MONTAJCILARI


Makine operatrleri ve montajclar; yerinde veya uzaktan kontrolle endstriyel amal makineleri iletirler ve almasn gzlerler; tm ayrntlar ve ilem srasn gz nnde bulundurarak, ana paralar birletirir, rnlerin montajn yaparlar.

Bu almalar temel olarak, iletilen ve almas gzlenen endstriyel amal makine ve donanm ile ilgili deneyim ve kavray gerektirmektedir. Yryen makineleri kullanabilme ve teknolojik gelimelere uyum salayabilme yetenei de ou zaman gerekmektedir.

Bu alt-ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Metal, mineral, kimyasal madde, kauuk, plastik, aa, kat, tekstil, krk ve deri esasl rnleri reten ve gda maddeleri ve ilgili rnleri ileyen makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; matbaa ve ciltleme makinelerinin iletilmesi; rnleri paketleyen ve etiketleyen makinelerin iletilmesi; tm ayrntlar ve ilem sras gz nnde bulundurularak ana paralarn birletirilmesi; rnlerin montajnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr.

821 Metal ve mineral rnleri makine operatrleri


822 Kimyasal rnler ile ilgili makine operatrleri

823

Kauuk ve plastik rnleri makine operatrleri

824

Aa rnleri makine operatrleri

825

Bask, ciltleme ve kat rnleri ile ilgili makine operatrleri

826

Tekstil, krk ve deri rnleri ile ilgili makine operatrleri

827

Gda ve ilgili rnlerin makine operatrleri

828

Montajclar

829

Dier makine operatrleri ve montajclar

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

GRUP 821

METAL VE MNERAL RNLER MAKNE OPERATRLER

Metal ve mineral rnleri makine operatrleri; metal ileyen makineleri iletirler ve almasn gzlerler ya da metalik olmayan mineral esasl malzemelerden rn imalat yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Torna tezgah, motorlu kesici ve delme makinesi gibi metal ileyen makineler ile delici, tc ve metal kesici takm tezgahlarnn veya dklmemi imentoyu, betonu, ta rnlerini ekillendirmeye, kalba koymaya, kartrmaya, tmeye ve kesmeye ynelik makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8211

Takm tezgah operatrleri

8212

imento ve dier mineral rnler ile ilgili makine operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8211 TAKIM TEZGAHI OPERATRLER

Kapsanan grevler unlardr: (a) Numerik kontroll olarak ya da bir otomatik aktarma makinesi ile balantl da olabilen torna tezgah, kalp presi, motorlu kesici gibi makineleri ya da metal bkme,

Takm tezgah operatrleri; takm tezgah montajclar tarafndan kurulan ve tekrarlamal iler yapan otomatik ve yarotomatik metal ileme makinelerini iletirler ve almasn gzlerler.

frezeleme, planyalama, tme, perdahlama ve metal kesmeye ynelik makineleri iletmek ve almasn gzlemek;
(a)

Kapsanan grevler unlardr: Deme ta, parmaklk direkleri, dkme boru ksmlar ve hendek borular, duvar rme ve blme dilimleri, yap paralar ve kablo borular, duman ve toz ekme borular gibi eitli beton ve ta rnlerini imal eden ve ileyen ekme, kalba dkme, tme ve kesme makinelerinin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi; beton yapmak iin kum, akl, imento ve suyu kartran makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Torna tezgah operatr, revolver/metal ileme Makine operatr, matkap/metal Makine operatr, takm tezgah

(b)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, makineli alet - 7223 Montajc - operatr, takm tezgah 7223

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Makine operatr, dkme beton rnleri Makine operatr, kalpl ta


8212 MENTO VE DER MNERAL RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER rnleri

imento ve dier mineral rnler ile ilgili makine operatrleri; eitli dklmemi imentoyu, betonu, ta rnlerini ekillendirmeye, kalba koymaya, kartrmaya, tmeye ve kesmeye ynelik makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kurutma frn operatr, imento retimi - 8152 Makine operatr, ta ileme - 8112

GRUP 822

KMYASAL RNLER OPERATRLER

LE

LGL

MAKNE

Kimyasal rnler ile ilgili makine operatrleri; eczaclk rnlerinin, tuvalet malzemelerinin, patlayc maddelerin, fotoraflk ile ilgili maddelerin ya da dier eitli katk maddelerinin retiminde kullanlan kimyasal maddeleri ileyen makineleri ya da metal eyalar perdahlamak ve kaplamak amacyla kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Daha ileri endstriyel retim iin istenen zellikleri vermek amacyla kimyasal maddeleri ve dier malzemeleri kalba dken, filtre eden, fermente eden, kartran, harmanlayan ve dier ilemlerden geiren makinelerin iletilmesi ve almasnn denetlenmesi; metal rnleri perdahlayan, kaplayan ve astarlayan makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr: 8221 Eczaclk ve tuvalet malzemeleri ile ilgili makine operatrleri

8222

Cephane ve patlayc maddeler ile ilgili makine operatrleri

8223

Metal kaplama ile ilgili makine operatrleri

8224

Fotoraflk rnleri ile ilgili makine operatrleri

8229

Baka yerde snflandrlmam kimyasal rnler ile ilgili makine operatrleri

Not:

Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8221 ECZACILIK VE TUVALET MALZEMELER LE LGL MAKNE OPERATRLER


Eczaclk ve tuvalet malzemeleri ile ilgili makine operatrleri; eczaclk rnleri ve tuvalet malzemeleri retiminde kullanlan kimyasal maddeleri veya dier bileik maddeleri ileyen makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, deterjan retimi Makine operatr, eczaclk ile ilgili rnler Makine operatr, tuvalet malzemeleri retimi

8222 Kapsanan grevler unlardr: (a) Eczaclk rnleri, tuvalet malzemeleri, deterjan vb. rnlerin retiminde kullanlan malzemeleri kalba dken, filtre eden, fermente eden, kartran, ten, dolduran ve szdrmaz hale getiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek; scaklk, basn, ak ve ilem hzn dzenlemek amacyla kullanlan kumandalar iletmek; donanm temizlemek ve dezenfekte etmek;
(a)

CEPHANE VE PATLAYICI MADDELER LE LGL MAKNE OPERATRLER

Cephane ve patlayc maddeler ile ilgili makine operatrleri; cephane ve patlayc madde retiminde kullanlan eitli kimyasal maddeleri ve dier bileik maddeleri ileyen makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(b)

Kapsanan grevler unlardr: Nitroselloz, gelignit ve eitli tipteki itici g veren ve patlayc maddelerin retilmesinde kullanlan kimyasal maddeleri kartran, harmanlayan ve ileyen makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(c)

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

(b)

patlayclar ve fiekler iin fitil makinelerini iletmek ve almasn gzlemek;

(b)

elektrolizle maden kaplama donanmn iletmek ve almasn gzlemek; demir ve elik rnlerini astarlamak iin kullanlan scak daldrma donanmn iletmek ve almasn gzlemek; demir d metalleri otomatik olarak astarlayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; metal rnler zerinde koruyucu veya dekoratif astarlama salamak iin erimi metal ya da dier maddeleri pskrten veya eskimi ya da hasarl yzeyleri eski haline getirmekte kullanlan donanm iletmek ve almasn gzlemek; metal maddeleri kimyasal maddelerle ileyerek ve starak onlara antipas zellii kazandrmakta kullanlan donanm iletmek ve almasn gzlemek;

(c) kovan, bomba, fze, torpil, mayn ve benzer aletleri monte eden ve dolduran makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

(c)

(d)

(e) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, cephane rnleri Makine operatr, patlayc madde retimi Makine operatr, kibrit retimi

(e)

(f)

8223 METAL KAPLAMA LE LGL MAKNE OPERATRLER


Metal kaplama ile ilgili makine operatrleri; metal eya veya paralara paslanma ve anmaya kar diren kazandrmak, dekoratif grnm vermek ya da elektriksel veya magnetik zellikler kazandrmak amacyla perdahlayan, kaplama yapan ve astarlayan donanm iletirler ve almasn gzlerler.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr:

(a)

Elektrolizle kaplama, galvanize etme, emaye kaplama veya benzer ilemler yapmak amacyla metal maddeleri temizleyen donanm iletmek ve almasn gzlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, astarlama/metal Makine operatr, perdahlama/metal Makine operatr, kaplama/metal

8224 FOTORAFILIK RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

Makine operatr,
byltme/fotoraf Makine operatr, fotografik film retimi Makine operatr, bask/fotoraf (renkli)

Fotoraflk rnleri ile ilgili makine operatrleri; fotografik film ve katlarn imalatnda veya ekilmi fotografik filmleri ilemede ve bask yapmakta kullanlan donanm iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Fotografik film ve katlarn imalatnda kullanlan donanm iletmek ve almasn gzlemek; fotografik plakalar desteklemekte ve kaplamakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; renkli ve siyah beyaz film ve plakalar ileyen donanm ile negatifleri ve saydam filmleri elde etmek amacyla kaplama yapan donanm iletmek ve almasn gzlemek; siyah-beyaz veya renkli fotoraflarn baslmasnda ya da bytlp kltlmesinde kullanlan donanm iletmek ve almasn gzlemek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Banyo yapc, film/renkli - 7344 Byltmeci, fotoraf - 7344 Baskc, fotoraf - 7344

(b)

(c)

8229 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI KMYASAL RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

(d)

Bu birim grup, Grup 822 Kimyasal rnler ile ilgili makine operatrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam, kimyasal rnlerle ilgili makine operatrlerini kapsar.

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek;

rnein, linolyum (muamba), mum, halojen gaz ve benzer maddeler gibi kimyasal maddelere dayal rnleri reten makineleri ileten ve almasn gzleyen kiilerin burada snflandrlmas gerekir.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, fotoraf banyosu

Kapsanan grevler unlardr:

(a)

Linolyum (muamba), mum, halojen gazlar gibi, kimyasal rnleri yapan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, mum retimi Makine operatr, halojen gaz retimi Makine operatr, linolyum (muamba) retimi.

GRUP 823

KAUUK VE PLASTK OPERATRLER

RNLER

MAKNE

Kauuk ve plastik rnleri makine operatrleri; kauuu ve kauuk bileiklerini youran ve kartran makineleri iletirler ve almasn gzlerler; doal ve sentetik kauuk ve plastikten eitli malzeme ve rnleri retirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Kauuu ve kauuk bileiklerini youran ve kartran makinelerin iletilmesi ve denetlenmesi, doal ve sentetik kauuk ve plastikten eitli malzeme ve rnlerin retilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8231 Kauuk rnleri makine operatrleri


8232 Plastik rnleri makine operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8231 KAUUK RNLER MAKNE OPERATRLER

(d)

Kauuk rnleri makine operatrleri; kauuu ve kauuk bileiklerini kartran ve youran makineleri iletirler ve almasn gzlerler, kalba dklen ayakkab, ev eyas, yaltm malzemeleri, endstriyel aksesuarlar veya bisiklet, otomobil, traktr, uak ve dier aralarn lastikleri gibi doal ve sentetik kauuktan eitli rn ve malzemeleri retirler.

belli bir formda lastik retmekte, lastikleri vulkanize etmekte, kullanlm lastikleri kalplamakta veya yeniden srt geirmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Kauuu ve kauuk bileiklerini youran, kartran, harmanlayan ve daha ileri ilemlere hazrlayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, ekme/kauuk Makine operatr, tme/kauuk Makine operatr, tekerlek lastii retimi

(a)

(b) yuvarlama ilemi ile kauuk tabakalarn veya kauuk kumalar retmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; vulkanize (kkrtle sertletirilmi) kauuu kalba dkmekte ya da bileimli kauuu ekmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; 8232 PLASTK RNLER MAKNE OPERATRLER

(c)

Plastik rnleri makine operatrleri; plastik rnlerini elde etmek amacyla bileimleri youran ve kartran makineler ile eitli plastik rn ve eyalar yapan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.
Kapsanan grevler unlardr:

(c) plastik ve plastikle emprenye yaplm malzemeleri astarlayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

(a) Plastik malzemelerini elde etmek amacyla bileimleri youran ve kartran makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (b) plastik rnleri kalba koyarak, presleyerek, keserek veya baka yollarla ekil veren makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, presleme (kalpta)/plastik Makine operatr, dkm/plastik Makine operatr, plastik retimi

GRUP 824 AA RNLER MAKNE OPERATRLER


Aa rnleri makine operatrleri; aa ileme makinesi montajclar tarafndan kurulmu ve srekli alan otomatik ve yar-otomatik aa ileme makinelerini iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Aac kesen, ekillendiren, delen, planyalayan, tornalayan ve oymakta kullanlan aa ileme makinelerinin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr

8240

Aa rnleri makine operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8240 AA RNLER MAKNE OPERATRLER


Aa rnleri makine operatrleri; aa ileme makinesi montajclar tarafndan kurulmu olan ve srekli ilerde kullanlan, otomatik ve yarotomatik aa ileme makinelerini iletirler ve almasn gzlerler.

makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, oyma/aa Makine operatr, mobilya retimi Makine operatr, aa rnleri

Kapsanan grevler unlardr: nceden monte edilmi bir veya daha fazla saydaki kesici, delici, ekil verici makineyi ya da planyalama, tornalama ve oyma

(a)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, aa ileme makinesi 7423 Montajc-operatr, aa ileme makinesi - 7423

GRUP 825

BASKI, CLTLEME VE KAIT RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER


Bask, ciltleme ve kat rnleri ile ilgili makine operatrleri; eitli tipteki bask ve kopyalama makinelerini, kitaplar ciltleyen ve zerlerine kabartma ileri yapan veya kat, mukavva ve benzer malzemelerden eitli rnler reten makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: eitli tipteki bask ve kopyalama makinelerinin, kitaplar ciltleyen ve zerlerine kabartma ileri yapan ya da kat, mukavva ve benzer malzemelerden eitli rnler reten makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8251

Bask makinesi operatrleri

8252

Ciltleme makinesi operatrleri

8253

Kat rnleri makinesi operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8251 BASKI MAKNES OPERATRLER


Bask makinesi operatrleri; teneke levha ve dier malzemeler zerine bask yapan eitli tipteki malzemeleri iletirler ve almasn gzlerler. 8252 CLTLEME MAKNES OPERATRLER

Kapsanan grevler unlardr: (a) Silindir bask, platin bask, rotatif bask, ofset bask, direkt litografik bask (ta bask), tifdruk bask (ukur bask) ve duvarkad bask preslerini iletmek ve almasn gzlemek; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

Ciltleme makinesi operatrleri; kitaplar ciltleyen ve kitaplarn zerine kabartma ileri yapan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Ciltleme makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (b) kitap kapaklar zerine kabartma bask yapan pres makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Pres operatr, bask/silindir Pres operatr, bask/ofset Pres operatr, bask/rotatif Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Mrettip, matbaa - 7341 Matbaac - 7341 Dizgici (yaz dizme makinesi) - 7341

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, ciltleme Makine operatr, kabartma/kitaplar Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Cilti - 7345 Kabartmac-yaldzlamac - 7345

8253 KAIT RNLER MAKNES OPERATRLER

(b) kat, mukavva veya kartondan yaplm iecek bardaklarn veya dier muhafazalar oluturan presleme makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; kat vb. malzemelerden zarf ve kat kutu yapmak amacyla kesme, katlama ve yaptrmada kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(c)

Kat rnleri makinesi operatrleri; kat, mukavva, karton, effaf kat ve benzer malzemelerden kutu, zarf, torba ve dier rnleri reten makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, karton rnleri Makine operatr, zarf ve kat torba retimi Makine operatr, kat kutu retimi Makine operatr, kat rnleri

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kad kartona tutkalla yaptran, istenilen uzunlukta kesen ya da paket kutusu oluturmak amacyla kartonlar ve mukavvalar kesen ve katlayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

GRUP 826
TEKSTL, KRK VE DER RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

Tekstil, krk ve deri rnleri ile ilgili makine operatrleri; elyaf ve iplik, post ve ham deri hazrlayan, tekstil, krk ve deri rnlerini reten ya da kuru temizleme yapan makineleri kullanrlar ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Elyaf hazrlamakta, iplik bkmekte ve sarmakta kullanlan makinelerin; tekstil dokumakta ve rmekte kullanlan makinelerin; eitli malzemelerden giyim eyalar imalat yapan makinelerin; tekstil rnlerini aartan, boyayan ve temizleyen makinelerin; deri, post, ham deri ve krkleri hazrlayan ve ileyen makineler ile ayakkab ve ilgili rnleri reten makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8261

Elyaf hazrlama, bkme ve sarma makineleri operatrleri

8262

Dokuma ve rme makineleri operatrleri

8263

Diki makinesi operatrleri

8264

Aartma, boyama ve temizleme makineleri operatrleri

8265

Krk ve deri hazrlama makineleri operatrleri

8266

Ayakkab yapm ile ilgili makine operatrleri

8269

Baka yerde snflandrlmam tekstil, krk ve deri rnleri ile ilgili makine operatrleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8261 ELYAF HAZIRLAMA, BKME VE SARMA MAKNELER OPERATRLER

(f)

dier alanlar denetlemek.

Elyaf hazrlama, bkme ve sarma makineleri operatrleri; elyaf hazrlamakta, iplik ve sicim ekmekte, iki kat yapmakta, bkmekte ve sarmakta kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.
Kapsanan grevler unlardr:

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, elyaf hazrlama Makine operatr, bkme/ip ve sicim Makine operatr, iplik bkme/ip ve sicim Makine operatr, sarma/ip ve sicim

(a)

Tekstil elyaflarn tek tip bir harman olacak ekilde birletiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek; tekstil elyaflarn temizleyen, taraklayan, eritlere dntren, ilk ekim iin elyaflar eritler halinde taraklayan, eritleri katlayan veya katlanm eritleri eritli vatkalar haline getiren, birka eriti ayn kalite ve arlkta inceltilmi bir iplik haline gelecek ekilde birletiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek; eritleri fitil haline getiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bkc - 7432

(b)

8262 DOKUMA VE RME MAKNELER OPERATRLER

(c)

(d) yar bklm ipliklerden iplik ve sicim bken, bobin zerine iki veya daha fazla iplii saran, iki veya daha fazla iplik telini daha ar ve dayanakl tek bir iplik haline getiren ya da iplii bir bobinden dierine aktaran makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak;

Dokuma ve rme makineleri operatrleri; dokuma ve rme makineleri ile tekstil malzemeleri ve kuma retmek iin kullanlan ilgili donanmlar iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Dz veya ekilli dokumalar, duvar hals (resimli dokumal duvar rts), dantel, hal, giysi, mensucat veya dier kumalar ve eyalar dokumakta ve rmekte kullanlan

makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

imalatnda ve onarmnda kullanlan standart veya deiik ilevlere sahip, tek ineli veya ok ineli diki makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (b) tekstil rnlerinin ve dier malzemelerin zerine nak ilemek iin kullanlan standart veya deiik ilevlere sahip, tek ineli veya ok ineli diki makinelerini iletmek ve almasn gzlemek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, rme Makine operatr, a retimi Makine operatr, dokuma Makine operatr, dokuma/hal

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: rgc - 7432 Dokumac, hal - 7432 Dokumac, dokumalar - 7432

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, diki Makine operatr, diki/nak Makine operatr, diki/tekstil rnleri Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Nak ilemeci - 7536 Krk - 7434 Elii alan, tekstil rnleri - 7332 Terzi - 7433

8263 DK MAKNES OPERATRLER

Diki makinesi operatrleri; tekstil, krk ve deri giyim eyalar yapm iin veya giyim eyalar veya dier malzemeler zerine ss ekillerini ilemek iin kullanlan diki makinelerini iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: Giyim eyas, eldiven ve eitli tekstil, krk ve deri rnlerinin

8264 AARTMA, BOYAMA VE TEMZLEME MAKNELER OPERATRLER

(a)

Aartma, boyama ve temizleme makineleri operatrleri; elyaf, iplik, dokuma veya kuru temizlenebilen tekstil rnlerini, krk ve deri eyalar aartan, boyayan, ykayan veya baka yntemlerle ilemlerden geiren makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(g) ilgili dier grevleri yapmak; (h) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: Tekstil rnlerinin rengini amak veya zel bir renk vermek iin ilemlerden geiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, kuru temizleme Makine operatr, boyama/tekstil elyaf Makine operatr, amar ykama Makine operatr, tleme/amarhane

(b) tekstil, krk ve deri rnlerindeki leke, kir, kimyasal madde fazlalklarn ve doal yapkanlar ortadan kaldrmak iin ykayan veya kuru temizleme yapan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) kuma ektiren (bzen) veya elyaflar birbirine kenetleyerek dokumay glendiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (d) tekstil rnlerini su geirmez hale getirmek amacyla kimyasal maddelerle emprenye eden makineleri iletmek ve almasn gzlemek; ipekli kumaa ekil ve arlk vermek amacyla birtakm ilemlerden geirmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; tekstil rnlerini presleyen, geren veya parlatan ya da perdahlama ilemlerini uygulayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: amarc, el - 9133 tc, el - 9133

8265 KRK VE DER HAZIRLAMA MAKNELER OPERATRLER

Krk ve deri hazrlama makineleri operatrleri; deri hazrlamakta, krk ve ynl ham derileri ilemekte kullanlan eitli makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(e)

Kapsanan grevler unlardr: (a) lemeye gemeden nce ham derilerden et ve yalar temizleyen makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(f)

(b)

krkl derilerden uzun kaba kllar ortadan kaldran, uzun kllar dzletirerek krkan ve ekil verilmi postlar boyayan, geren ve dzleyen makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

8266 AYAKKABI YAPIMI LE LGL MAKNE OPERATRLER

(c) derilerden artk ynleri veya postlardan et ve kllar ayran makineler ile postlar blen makineleri iletmek ve almasn gzlemek; eriyikler iinde post ve derileri ilemlerden geiren ve bunlar ilenmi deri haline getirmeye ynelik nihai ilemleri uygulayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Ayakkab yapm ile ilgili makine operatrleri; deri esasl standart veya zel ayakkablarn, el antas ve dier aksesuarlarn retilmesinde ve onarmnda kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(d)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kalp karan (iaretleyen) ve ayakkab paralarn kesen makineleri iletmek ve almasn gzlemek; ayakkab paralarn veya kenarlarn birletirerek diken, parlatmada ve sslemekte kullanlan ve perdahlama ilemleri yapan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; bavul, el antas, kemer ve semer, hamut, koum takmlar gibi dier aksesuarlar reten makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(e) deriyi boyamada ve parlatmada kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(b)

(g) dier alanlar denetlemek.


(c)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, kllarn temizlenmesi/ham deri Makine operatr, boyama/deri Makine operatr, sepileme (tabaklama)

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Boyac, ham deri - 7441 Sepici - 7441

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, ayakkab retimi

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Ayakkab tamircisi - 7442 Elii ustas, deri - 7332

Kapsanan grevler unlardr: tekstil, krk veya derilere ekil veren veya apka yapmnda kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; erit vb. ss eyalarnn yapmnda kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(a)

8269 BAKA YERDE SINIFLANDIRILMAMI TEKSTL, KRK VE DER RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; Bu birim grup, Grup 826 Tekstil, krk ve deri rnleri ile ilgili makine operatrleri iindeki dier birim gruplarda snflandrlmam tekstil, krk ve deri rnleri ile ilgili makine operatrlerini kapsamaktadr. (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, kurdele retimi Makine operatr, apka imalat Makine operatr, kalp yapm/tekstil rnleri Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bayan bal imalats - 7433 Kalp, giyim eyas - 7435

rnein, apka, kurdele ve dier eritlerin yapmnda kullanlan makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi ile ilgili kiilerin burada snflandrlmas gerekir.

GRUP 827 GIDA VE LGL RNLERN MAKNE OPERATRLER

Gda ve ilgili rnlerin makine operatrleri; gda maddelerini ileyen, insan ve hayvan tketimi iin gda ve ilgili rnlerin imalatn yapan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.
Yaplan grevler genelde unlardr: Mezbahada hayvanlarn kesilmesinde ve karkas etler ile balklarn depolama ve sata ynelik hazrlanmasnda; et ve balk rnlerinin imalatnn yaplmasnda;

st ve kremann ilenmesinde; st rnleri imalatnn yaplmasnda; hububat, baharat veya benzer gda maddelerinin ezilmesi ve tlmesinde; ekmek, pasta ve ilgili rnlerin imalatnn yaplmasnda; sebze, sert kabuklu meyve ve sebzelerin ilenmesinde; eker ilemede ve rafine etmede; ay, kahve ve kakao ilemede; bira, arap, sert ikiler ile dier iecekleri ve ttn rnlerini ilemede kullanlan makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8271 ve balk ileme ile ilgili makine operatrleri


8272 St rnleri ile ilgili makine operatrleri

Et

8273

Hububat ve baharat tme ile ilgili makine operatrleri

8274

Frnclk mamulleri, tahl ve ikolata rnleri ile ilgili makine operatrleri

8275

Meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri ileme ile ilgili makine operatrleri

8276

eker retimi ile ilgili makine operatrleri

8277

ay, kahve ve kakao ileme ile ilgili makine operatrleri

8278

Bira, arap ve dier ieceklerle ilgili makine operatrleri

8279

Ttn ileme ile ilgili makine operatrleri

Not:

Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn

kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8271 ET VE BALIK LEME LE LGL MAKNE OPERATRLER

kullanlan makineleri iletmek almasn gzlemek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

ve

Et ve balk ileme ile ilgili makine operatrleri; mezbahalarda hayvanlar kesmekte, karkas etleri kesip dzenlemekte, standart et ve balk paralarn hazrlamakta ve ayrca et ve balk rnlerinin imalatn yapmakta kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.
Kapsanan grevler unlardr:

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, balk ileme Makine operatr, et ileme

(a) Mezbahada hayvanlar kesmekte, karkas etleri temizleyip dzenlemekte, etleri veya balklar standart paralar halinde kesmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (b) et veya baln doranmasnda ya da kartrlmasnda kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) et ve bal ilemekte ve sosis, sucuk, salam, fme gibi eitli et ve balk rnlerinin imalatnda kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (d) konservelenmi ve dondurulmu et ve balk yemekleri retmekte

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Kasap - 7411 Balk (satc) - 7411

8272 ST RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

St rnleri ile ilgili makine operatrleri; st ve krema ilemekte ve st rnleri retmekte kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: St ve kremay pastrize eden, homojenize eden ve starak ilemden geiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek; younlatrlm st ve st tozu yapan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; tereya, peynir, yourt ve dier st rnlerini reten makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(a)

Hububat ve baharat tme ile ilgili makine operatrleri; insan veya hayvanlarn tketimine ynelik olarak hububat, baharat ve bunlara benzer gda maddelerini ezmek, tmek, harmanlamak gibi ilemlerde kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(b)

Kapsanan grevler unlardr: Pirin unu, yemeklik pirin ve hayvan yemi retimine ynelik olarak pirinci ilemekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(c)

(a)

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. (b) hububat ve baharatlar tmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, st rnleri Makine operatr, pastrizasyon/st

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: malat, tereya - 7413 malat, peynir - 7413

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, tme/tahl Makine operatr, kabuundan ayrma ve tme/pirin Makine operatr, tme/baharat

8273 HUBUBAT VE BAHARAT TME LE LGL MAKNE OPERATRLER

8274 FIRINCILIK MAMULLER, TAHIL VE KOLATA RNLER LE LGL MAKNE OPERATRLER

Frnclk mamulleri, tahl ve ikolata rnleri ile ilgili makine operatrleri; un, kakao ve dier katk maddelerinden kahvalt rnleri, ekmek, hamur ii, pasta, ikolata ve benzer rnlerin retiminde kartrma, harmanlama, ekil verme ve frnlama gibi ilerde kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, ekmek retimi Makine operatr, ikolata retimi Makine operatr, ekerleme retimi Makine operatr, hamur ileri retimi

Kapsanan grevler unlardr: (a) Ekmek, hamur ileri, pasta ve benzer rnlerin retiminde kullanlacak hamuru hazrlamak iin un ile dier maddeleri kartran ve harmanlayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (b) ekmek, hamur ileri, pasta ve benzer rnlerin retiminde kullanlacak hamuru youran ve ekillendiren makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) ekmek, hamur ileri, pasta ve ilgili rnlerin piirilmesinde kullanlan frnlar iletmek ve almasn gzlemek; kahvaltlk hububat rnlerinin retiminde kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Frnc - 7412 malat, ikolata - 7412

8275 MEYVE, SEBZE VE SERT KABUKLU MEYVELER LEME LE LGL MAKNE OPERATRLER

(d)

(e) ikolata ve ekerleme yapmnda kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri ileme ile ilgili makine operatrleri; meyve ve sebzelerin zsuyunu karmada, yal tohumlardan, sert kabuklu yemiler ile meyvelerden ya karmakta kullanlan, ayrca meyve, sebze ve sert kabuklu yemileri kurutarak, piirerek, konserveleyerek ya da dondurarak ileyen makineleri kullanrlar ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Istarak veya presleyerek meyve ve sebzelerin zsuyunu karan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(g) dier alanlar denetlemek.

(b)

yal tohumlardan, sert kabuklu yemiler ile meyvelerden ya karmakta ve bu yalar rafine etmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Konserveci, sebze - 7414

(c) hayvansal ve bitkisel yalardan margarin ve benzeri rnlerin imalatnda kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (d) daha ileri ilemlere ynelik olarak meyve, sebze ve sert kabuklu yemileri hazrlamakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (e) meyve, sebze ve sert kabuklu meyveleri kurutmakta, piirmekte, konserve yapmakta, dondurmakta veya baka ilemlerden geirmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

8276 EKER RETM LE LGL MAKNE OPERATRLER

eker retimi ile ilgili makine operatrleri; eker kam ile ekerpancarn ilemekte ve rafine etmekte kullanlan eker makinelerini iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: ekerkamn veya ekerpancarn ezerek zsularn karmakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; sv ekeri rafine etmekte veya scak sv ekerden eker kristalleri retmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(a)

(b)

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, meyve ileme Makine operatr, sebze ileme Pres-operatr, yenilebilir sv yalar

(c) srekli ilemlerle ekerpancarn veya ekerkamn rafine eden makineleri iletmek ve almasn gzlemek; akaaa, palmiye ve dier sebze kaynaklarndan eker sularn karan ve rafine eden makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(d)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: karc, ya - 7414 Makine operatr, alkolsz iecek retimi - 8278 Konserveci, meyve - 7414

(e) bal ileyen makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

kavuran makineleri iletmek ve almasn gzlemek; ay yapraklarn ezmekte veya kahve, kakao ya da hindibalar tmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, eker retimi

(d)

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) 8277 AY, KAHVE VE KAKAO LEME LE LGL MAKNE OPERATRLER Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, kakao ekirdei ileme Makine operatr, kahve ekirdei ileme Makine operatr, ay yapra ileme dier alanlar denetlemek.

ay, kahve ve kakao ileme ile ilgili makine operatrleri; ay yapraklarn, kahve veya kakao tanelerini ve hindiba kklerini harmanlayan ve hazrlayan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) ay yapraklarn kurutmak, solmu yapraklar yuvarlamak ve yuvarlanm yapraklar kurutmak ve eitli derecelerdeki aylar harmanlamakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (b) kahve ve kakao tohumlarn kesmekte, tanelerin suyunun ekilmesinde, kabuunun soyulmasnda, temizlenmesinde ve harmanlanmasnda kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) harmanlanm kahve veya kakao tanelerini ya da hindiba kklerini 8278 BRA, ARAP VE DER ECEKLERLE LGL MAKNE OPERATRLER

Bira, arap ve dier ieceklerle ilgili makine operatrleri; meyve ve sebze sular haricinde, malt likrleri, arap ve dier alkoll veya alkolsz iecekleri yapmak amacyla tahllar ve meyveleri kartrmada, skmada veya filizlendirme ve mayalandrmada kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr:

(a)

Damtlm ve malt yaplm likrlerin yapmnda kullanlan arpa ve dier tahllar ilemekte, fermentasyon ileminin denetiminde kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; arap yapmnda, zm ve dier meyveleri ilemekte ve fermentasyon ileminin denetiminde kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; alkoll ieceklerin alkol derecesini artran veya azaltan imbikleri iletmek ve almasn gzlemek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

Makine operatr, meyve suyu retimi 8275

Tadc, arap - 7415

(b)

8279 TTN LEME LE LGL MAKNE OPERATRLER

(c)

(d) istenilen tat ve kokuyu elde etmek amacyla araplar ve likrleri kartrmakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; meyve ve sebze sular hari, alkolsz iecekleri imal etmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; ilgili dier grevleri yapmak;

Ttn ileme ile ilgili makine operatrleri; ttn ilemekte kullanlan makineler ile sigara ve dier ttn rnlerinin imalatnda kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.

(e)

Kapsanan grevler unlardr: Sigara ve dier ttn rnlerinin imalatnda kullanlan, ttn hazrlayan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

(a)

(f)

(g) dier alanlar denetlemek.

(b) sigara ve dier ttn rnlerinin retiminde kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Bira imalats Makine operatr, malt yapm/ispirtolu ikiler Makine operatr, dk dereceli alkoll iki retimi

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Makine operatr, puro retimi

Makine operatr, sigara retimi Makine operatr, ttn ileme

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Snflayc, ttn - 7416 malat, puro - 7416

GRUP 828 MONTAJCILAR

Montajclar; nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak, bir rne ait paralarn montajn yaparlar. Montaj yaplan rnler, montaj hatt boyunca bir alandan dier alana hareket halinde olabilir.

Yaplan grevler genelde unlardr: nceden belirlenmi kurallara uygun olarak, rnlerin montajnn yaplmas.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8281 Mekanik makine montajclar


8282 Elektrikli tehizat montajclar

8283

Elektronik tehizat montajclar

8284

Metal, kauuk ve plastik rnleri montajclar

8285

Aa ve ilgili rnlerin montajclar

8286

Mukavva, tekstil ve ilgili rnlerin montajclar

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8281 MEKANK MAKNE MONTAJCILARI

Mekanik makine montajclar; mekanik makinelerin para ve blmlerini, nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak birletirerek monte ederler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, uak Montajc, mekanik makineler Montajc, motorlu tat

Kapsanan grevler unlardr: Mekanik makinelerin, motorlarn ve motorlu tatlarn para ya da ana blmlerini, nceden belirlenmi kurallara uygun olarak monte etmek;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Operatr, montaj hatt/otomatik 8171

(a)

(b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

8282 ELEKTRKL TEHZAT MONTAJCILARI

Elektrikli tehizat montajclar; elektrikli tehizata ilikin para ve blmleri nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak birletirerek monte ederler.

ve planlara uygun olarak monte etmek; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Elektrikli tehizata ilikin para ve blmleri nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak monte etmek; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek. Metal, kauuk ve plastik rnleri montajclar; oyuncak, spor malzemesi, bisiklet vb. gibi eitli trdeki rnlere ait metal, kauuk veya plastik para ve blmlerin nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak monte edilmesi aamasnda, uzmanlk gerektiren snrl grevleri yaparlar. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, elektronik tehizat 8284 METAL, KAUUK VE PLASTK RNLER MONTAJCILARI

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Elektrikli tehizat montajcs

8283 ELEKTRONK TEHZAT MONTAJCILARI

Kapsanan grevler unlardr: (a) eitli trdeki rnlere ait metal, kauuk veya plastik para ve blmlerini, nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak monte etmek; (b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

Elektronik tehizat montajclar; elektronik tehizata ilikin para ve blmleri nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak birletirerek monte ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Elektronik tehizata ilikin para ve blmleri nceden belirlenmi kural

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

Montajc, metal rnleri Montajc, plastik rnleri Montajc, kauuk rnleri 8286 MUKAVVA, TEKSTL VE LGL RNLERN MONTAJCILARI

8285 AA VE LGL RNLERN MONTAJCILARI

Aa ve ilgili rnlerin montajclar; eitli rnlere ait aa ve benzer malzemelerden yaplm para ve blmlerin nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak montajlarn yaparlar.

Mukavva, tekstil ve ilgili rnlerin montajclar; eitli rnlere ait mukavva, tekstil, deri ve benzer malzemelerden yaplm para ve blmleri nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak birletirerek monte ederler.

Kapsanan grevler unlardr: eitli rnlere ait mukavva, tekstil, deri ve benzer malzemelerden yaplm para ve blmleri nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak monte etmek;

(a)

Kapsanan grevler unlardr: eitli rnlerin aa ve benzer malzemelerden yaplm paralarn ve ana blmlerini, nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak monte etmek;

(a)

(b) metal, plastik vb. aksam yerine monte etmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

(b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, aa rnleri

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, deri rnleri Montajc, mukavva rnleri Montajc, tekstil rnleri

GRUP 829 DER MAKNE OPERATRLER VE MONTAJCILARI


Dier makine operatrleri ve montajclar; paketleme, etiketleme ve pul basma makinelerini iletirler ve almasn gzlerler ya da geni bir yelpazedeki malzemelerden retilen paralarn, nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak montajn yaparlar.

Kapsanan grevler genelde unlardr: Paketleme, etiketleme ve gerek duyulduunda rnlere, paketlere ve konteynerlere pul basmada kullanlan makinelerin iletilmesi ve almasnn gzlenmesi ya da ok eitli malzemelerden retilen paralarn nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak montajnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

8290

Dier makine operatrleri ve montajclar

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8290 DER MAKNE OPERATRLER VE MONTAJCILARI

Dier makine operatrleri ve montajclar; paketleme, etiketleme ve pul basma makinelerini iletirler ve almasn gzlerler ya da ok eitli malzemelerden retilen paralarn nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak montajn yaparlar.

(a) Depolama ya da sevk amacyla, sv olanlar da dahil, eitli rnleri saran ve paketleyen makineleri iletmek ve almasn gzlemek; (b) tutkallayarak ya da baka bir yntemle rnleri paketlemede, paketleri ve eitli konteynerleri etiketlemede veya pul basmada kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Kapsanan grevler unlardr:

(c)

ok eitli malzemelerden retilen paralarn nceden belirlenmi kural ve planlara uygun olarak montajn yapmak;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Montajc, karma rnler Makine operatr, etiketleme Makine operatr, paketleme

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek. Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Paketlemeci, el ile - 9322

ALT ANA GRUP 83 SRCLER VE HAREKETL MAKNELERN OPERATRLER

Srcler ve hareketli makinelerin operatrleri; trenleri ve motorlu tatlar srerler, hareketli endstriyel ve tarmsal amal makineleri ve donanmlar iletirler ve almasn gzlerler ya da gemilerde ve dier su yolu tatlarnda gverte grevlerini yaparlar.

almalar, temel olarak iletilen ve almas gzlenen makine ve donanm ile ilgili deneyimleri ve kavray gerektirmektedir. Yryen makineleri kullanabilme ve teknolojik gelimelere uyum salayabilme yetenei de ou zaman gereklidir.

Bu alt-ana grupta alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Trenlerin ve motorlu tatlarn srlmesi, hareketli endstriyel ve tarmsal amal makine ve donanmn iletilmesi ve almasnn gzlenmesi ya da gemilerde ve dier su yolu tatlarnda gverte grevlerinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

831

Lokomotif srcleri ve ilgili alanlar

832

Motorlu tat srcleri

833

Tarmsal amal hareketli makinelerin operatrleri

makineler

ile

dier

hareketli

834

Gemi gverte tayfalar ve ilgili alanlar

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

GRUP 831 LOKOMOTF SRCLER VE LGL ALIANLAR


Lokomotif srcleri ve ilgili alanlar; yk ve yolcular tamakta kullanlan lokomotifleri srerler, yolcu vagonlarna manevra yaptrrlar ya da demiryolu sinyalizasyonunu iletirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Lokomotiflerin srlmesi, demiryolu sinyalizasyonunun iletilmesi, lokomotif ve vagonlarn makastan geirilmesi ve demiryolu sahalarnda trenlerin birletirilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8311 Lokomotif srcleri


8312 Demiryolu frencileri, sinyalizasyon iileri ve makaslar

Not:

Grevler,

elle

veya

el

aletleri

yardmyla

yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr.

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8311 LOKOMOTF SRCLER


Lokomotif srcleri; yolcu ve yk tamaclnda kullanlan lokomotifleri srerler veya srlmesine yardmc olurlar.

Src, lokomotif Src, tren

8312 DEMRYOLU FRENCLER, SNYALZASYON LER VE MAKASILAR

Kapsanan grevler unlardr: (a) Buharl, elektrikli veya dizel-elektrikli lokomotifleri srmek veya srlmesine yardmc olmak; (b) yeraltnda veya demiryolu hattnda trenlerini iletmek; ykseltilmi ileyen yolcu Demiryolu frencileri, sinyalizasyon iileri ve makaslar; demiryolu yk trenlerinin kullanm esnasnda demiryolunun gvenliini salarlar, sinyalizasyonu ileterek demiryolu trafiinin hareketini kontrol ederler, lokomotif ve vagonlar makastan geirirler ve demiryolu sahalarnda trenleri birletirirler, maden ocaklarnda ekerek tamakta kullanlan trenleri toplarlar ve hareketlerini kontrol ederler.

(c)

maden veya taocanda, yzeyde ya da yeraltnda vagonlar ekmek iin kullanlan lokomotifleri srmek;

Kapsanan grevler unlardr: Yk trenlerinin seyri esnasnda demiryolunun gvenliini salamak; sinyalleri, kontrol panelini veya sinyalizasyon kutusunu idare ederek, hattn belli bir ksm zerindeki demiryolu trafik akn denetlemek;

(d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

(a)

(b)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Src, maden lokomotifi

(c)

tren katarnn birletirilmesinde ve trenlerin ykleme-boaltma aamalarnda, lokomotif ve vagonlar talimatlara uygun olarak makastan geirmek, yan yollara ynlendirmek, birletirmek ve gerekli manevralar yaptrmak; maden ve taocaklarnda, lokomotifle veya kablo ile katarlar ekerek trenleri birletirmek, eki yolu boyunca hareketlerini ynetmek;

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(d)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Frenci, demiryolu Makas, demiryolu Sinyalizasyoncu, demiryolu

GRUP 832

MOTORLU TAIT SRCLER


Motorlu tat srcleri; yk ve yolcu tamakta kullanlan motorlu tatlar srerler ve ynlendirirler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Yk ve yolcu tamaclnda kullanlan motosiklet, otomobil, taksi, tramvay, otobs, kamyon, TIR ve karavan gibi tatlarn srlmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8321

Motosiklet srcleri

8322

Taksi, araba ve karavan srcleri

8323

Otobs ve tramvay srcleri

8324

Kamyon, ekici ve TIR srcleri

Not: Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkrlar ve ilgili ilerde alanlar iinde snflandrlr. Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8321 MOTOSKLET SRCLER


Motosiklet srcleri; yk ve yolcu tamakta kullanlan motosikletleri ya da tekerlekli motorlu bisikletleri srerler ve ynlendirirler.

Baka yerde snflandrlm ilgili baz meslekler: Src, pedall tat - 9331

8322 TAKS, ARABA VE KARAVAN SRCLER

Kapsanan grevler unlardr: Yk ve yolcu tamakta kullanlan motosikletleri ya da tekerlekli motorlu bisikletleri srmek ve ynlendirmek; Taksi, araba ve karavan srcleri; yk ve yolcu tamakta kullanlan eitli motorlu aralar ve karavanlar srerler ve ynlendirirler.

(a)

(b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kurye (Datc), motosikletli Motosiklet srcs

Kapsanan grevler unlardr: Yolcu tamaclnda kullanlan motorlu aralar ve taksileri srmek ve ynlendirmek; yk tamak ya da posta ve mallar datmak amacyla kullanlan araba, karavan, kamyonet gibi aralar srmek ve ynlendirmek;

(a)

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Src, otobs Src, tramvay mesleklere

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Src, araba (zel-cretli) Src, taksi Src, karavan

8324

KAMYON, EKC SRCLER

VE

TIR

8323 OTOBS VE TRAMVAY SRCLER

Kamyon, ekici ve TIR srcleri; ksa ya da uzun mesafe yk tamaclnda kullanlan ar kara tatlarn srerler ve ynlendirirler.

Otobs ve tramvay srcleri; yk ve yolcu tamak amacyla kullanlan otobs veya tramvaylar srerler ve ynlendirirler.
(a)

Kapsanan grevler unlardr: Ksa veya uzun mesafe yk tamaclnda (sv yk dahil) kullanlan rmorklu veya rmorksuz, damperli veya dampersiz kamyonlar, tankerler ve benzeri ar kara tatlarn srmek ve ynlendirmek;

Kapsanan grevler unlardr: (a) ehir-ii ya da ehirleraras yk ve yolcu tamaclnda kullanlan otobs, troleybs, motorlu yolcu vagonu gibi tatlar srmek ve ynlendirmek; yolcu tamaclnda kullanlan tramvaylar srmek ve ynlendirmek;

(b) ilgili dier grevleri yapmak; (c) dier alanlar denetlemek.

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Src, kamyon/TIR Src, mekik araba/maden

GRUP 833 TARIMSAL AMALI HAREKETL MAKNELERN OPERATRLER MAKNELER LE DER HAREKETL

Tarmsal amal hareketli makineler ile dier hareketli makinelerin operatrleri; tarmda ve baka alanlarda, kaldrma, ykleme, boaltma gibi amalarla kullanlan hareketli makineleri ve donanm srerler, ynlendirirler, iletirler ve almasn gzlerler.

Yaplan grevler genelde unlardr: Traktrlerin, tarmsal amal dier zel makinelerin, hafriyat ilerinde kullanlan makinelerin, yk asansrlerinin, yklemeboaltma-istifleme yapan aralarn ve benzer donanmn srlmesi, ynlendirilmesi, iletilmesi ve almasnn gzlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

8331

Motorize tarm ve ormanclk makinelerinin operatrleri

8332

Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatrleri

8333

Vin, yk asansr ve ilgili tesis operatrleri

8334 Forklift vb. ykleme-boaltma yapan aralarn operatrleri

Not:

Grevler, elle veya el aletleri yardmyla yaplyorsa, i organizasyonunun, kullanlan malzeme ve aletler ile son rnn yaps ve amacnn kavranmasn gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7

Sanatkrlar ve snflandrlr.

ilgili

ilerde

alanlar

iinde

Grevler, basit ve tekdze olarak, el aletleri kullanlarak yaplan ve fazla fiziksel aba, deneyim ya da i kavray gerektirmeyen yapdaysa, snrl inisiyatif ve karar verme gc gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar iinde snflandrlr.

8331 MOTORZE TARIM VE ORMANCILIK MAKNELERNN OPERATRLER

Motorize tarm ve ormanclk makinelerinin operatrleri; iftilik veya ormanclkta kullanlan deiik trdeki motorize, hareketli makine ve donanm srerler, ynlendirirler, iletirler ve almasn gzlerler.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Src, tomruk tayc Src, traktr Operatr, hasat makinesi, bierder Operatr, motorlu iftlik donanm

Kapsanan grevler unlardr: Tarla srm, ekim-dikim ileri, bime, hasat, balyalama gibi ilerde ya da baka amalarla kullanlan, traktrler tarafndan ekilen ya da kendinden hareketli iftlik makinelerini srmek ve ynlendirmek;

(a)

8332 HAFRYAT MAKNELER VE BENZER MAKNELERN OPERATRLER

(b) temizleme, dikme, hasat, kereste tama gibi ilerde veya baka amalarla kullanlan orman makinelerini srmek ve ynlendirmek; (c) ilgili dier grevleri yapmak;

Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatrleri; kaz yapmakta, kan malzemeleri toplamakta, yzey dzleme ve sktrmada ya da asfalt ve beton sermekte kullanlan makineleri iletirler ve almasn gzlerler.
Kapsanan grevler unlardr:

(a)

(d) dier alanlar denetlemek.

Toprak, kaya, kum, akl ve benzer alanlarda kaz yapmak ve kan malzemeleri tamak amacyla, hareketli bir kepe ile donatlm kazma makineleri ile bina ve dier

yaplar ykmakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; atk su kanallar, drenaj ve kanalizasyon sistemleri ile su, petrol, gaz vb. tayan boru hatlarn kazmakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; toprak, kum, kar vb. malzemeleri tamakta, datmakta ve sermekte kullanlan, ibkey elik bir bakla donatlm makineleri iletmek ve almasn gzlemek; suyun dibinden kum, akl ve amur karmada kullanlan donanm iletmek ve almasn gzlemek; tahta, beton veya elik kazklar dikmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; yol yapmnda, denmesinde ve benzer ilerde kullanlan malzemelerin sktrlmas ve dzlenmesi amacyla silindirleri iletmek ve almasn gzlemek; otoban, karayolu yapm ve benzer almalarda beton, asfalt ve katranl karmlar yaymakta ve dzlemekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Operatr, buldozer Operatr, ekskavatr (kazc) Operatr, kazk varyosu Operatr, silindir

(b)

(c)

8333 VN, YK ASANSR VE LGL TESS OPERATRLER

(d)

Vin, yk asansr ve ilgili tesis operatrleri; vinleri ve dier kaldrma donanmn iletirler ve almasn gzlerler.

Kapsanan grevler unlardr:


(e)

(a)

(f)

Seyyar ya da sabit bir vin kolu (bumba) ile donatlm seyyar ya da sabit vinleri iletmek ve almasn gzlemek; inaat alannda veya maden ocanda malzemeleri veya insanlar indirmede ve kaldrmada kullanlan donanm iletmek ve almasn gzlemek; kayaklar tepeye karmada kullanlan telesiyejleri ve benzer donanm iletmek ve almasn gzlemek;

(b)

(g)

(c)

(h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek. (d) ksa mesafeli su yolu geitlerinde, kanallarda vb., yolcu ve yk feribotlarn veya mavnalar ekmekte kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek;

Burada snflandrlan rnekler:

mesleklere

(e)

karayollar ya da su yollar zerindeki hareketli kprleri ap kapamakta kullanlan makineleri iletmek ve almasn gzlemek; ilgili dier grevleri yapmak;

Forklift vb. ykleme-boaltma yapan aralarn operatrleri; kaldrma, tama ve istifleme ilerinde kullanlan, forklift benzeri aralar ve tama paletlerini iletirler ve almasn gzlerler.

(f)

Kapsanan grevler unlardr: (g) dier alanlar denetlemek.


(a)

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Operatr, vin Operatr, ar yk asansr

Mallarn yklenmesi, boaltlmas, tanmas, kaldrlmas, istiflenmesi gibi ilerde kullanlan forklift ve benzer aralar ile terminallerde, limanlarda, ambarlarda, fabrikalarda ve dier iyerlerinde kullanlan tama paletlerini iletmek ve almasn gzlemek;

(b) ilgili dier grevleri yapmak; 8334 FORKLFT VB. YKLEMEBOALTMA YAPAN ARALARIN OPERATRLER (c) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Operatr, forklift GRUP 834 GEM GVERTE TAYFALARI VE LGL ALIANLAR
Gemi gverte tayfalar ve ilgili alanlar; gemilerde ve dier su yolu tatlarnda gverte grevlerini yaparlar.

mesleklere

Yaplan grevler genelde unlardr: Denizde ve limandaki gzetleme noktalarnda nbet tutulmas; verilen talimata gre gemilerin dmeninin idare edilmesi; gemi ve gverte donanmlarnn temizlenmesi, boyanmas ve bakmnn yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

8340

Gemi gverte tayfalar ve ilgili alanlar

8340

GEM GVERTE TAYFALARI VE LGL ALIANLAR

Gemi gverte tayfalar ve ilgili alanlar; gemilerde ve dier su yolu tatlarnda gverte grevlerini yaparlar.

(d) kurtarma ve yangn sndrme aletlerinin ve dier gemi donanmlarnn bakmn salamak ve baz durumlarda iletmek; geminin teknesinde ve gvertesinde, ykama, kazma, boyama gibi bakm ve temizlik ilerini yapmak; ilgili dier grevleri yapmak;

(e)

Kapsanan grevler unlardr: (f) (a) Denizde, limanlarn veya dier i sularn giri-klarnda yer alan gzetleme noktalarnda nbet tutmak; (b) verilen talimata gre dmenini idare etmek; gemilerin

(g) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: Lostromo Gemici Denizci, kalifiye mesleklere

(c) gemi zerindeki palamar iplerini idare etmek;

ANA GRUP 9 NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; ou zaman el aletleri kullanlarak yaplan ve fiziksel emek gerektiren basit ve tekdze grevlerden olumaktadr. Bu ana gruptaki mesleklerin ou, birinci ISCO beceri seviyesini gerektirir.

Nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Cadde ve sokaklarda, halka ak yerlerde veya kap-kap dolaarak mallarn satlmas; temizlik ileri, ykama, tleme; apartman, otel, motel, bro ve dier binalarn bakm; pencereler ile binalarn dier cam yzeylerinin temizlenmesi; mesajlarn ve mallarn datlmas; bagajlarn tanmas; kapclk ve mal bekilii; otomatik sat yapan makinelerin doldurulmas ve sayalarn okunmas; p toplama; cadde, sokak ve benzeri yerlerin sprlmesi; iftilik, balklk, avclk ve tuzakla avclkla ilgili eitli basit ilerin yaplmas; madencilik, inaat ve rnlerin dzenlenmesi ile paralarn basit olarak el ile montaj da dahil imalatla balantl basit ilerin yaplmas; elle yaplan paketleme ileri; hamallk; yk ve yolcularn pedall veya elle ekilen tatlarla tanmas; hayvanlar tarafndan ekilen tatlarn ve makinelerin srlmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt-ana gruplarda snflandrlmaktadr:

91

Sat ve hizmetler ile ilgili nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar


Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

92

93

Madencilik, inaat, imalat ve ulatrma sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

ALT ANA GRUP 91


SATI VE HZMETLER LE LGL NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR
Sat ve hizmetler ile ilgili nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; esas olarak cadde ve sokaklarda veya kap-kap dolaarak yaplan sat ve hizmetler ile temizlik, bekilik ve bakm, mallarn ve mesajlarn datlmas veya bagaj tama ile balantl grevlerden olumaktadr.

Bu alt-ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Cadde ve sokaklarda veya kap-kap dolaarak mallarn satlmas; eitli cadde ve sokak hizmetlerinin verilmesi; temizlik ileri, amar ykama, tleme, sprme veya p toplama; kapclk, bekilik ve bina bakm; pencere ve dier cam yzeylerin temizlenmesi; yer gstericilik; mesaj ve mallarn datlmas; otomatik sat yapan makinelerin doldurulmas ve sayalarn okunmas; bagaj tamacl. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

911

Sokak satclar ve ilgili ilerde alanlar

912 ilgili nitelik

Ayakkab boyama ve dier sokak hizmetleri ile

gerektirmeyen ilerde alanlar 913 Evlerde ve iyerlerinde alan temizlikiler vb. elemanlar 914 Bina temizlik ve bakm sorumlular ile tat, pencere vb. temizleyicileri

915

Kurye, hamal, kapc ve benzeri ilerde alanlar

916

pler ve temizlik ilerinde alanlar

GRUP 911 SOKAK SATICILARI VE LGL LERDE ALIANLAR

Sokak satclar ve ilgili ilerde alanlar; cadde ve sokaklarda ve halka ak dier yerlerde dolaarak ya da telefonla gda ve dier mallar satarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Gda maddelerinin, iecek ve dier mallarn cadde ve sokaklar ile dier halka ak yerlerde hazrlanmas ve sat veya nceden hazrlanm olanlarn sat; gezerek veya telefonla sat yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9111

Sokak satclar (gda)

9112

Sokak satclar (gda d)

9113

Kap-kap dolaarak veya telefonla alan sat elemanlar

9111 SOKAK SATICILARI (GIDA)


Sokak satclar (gda); istasyon, tiyatro gibi halka ak yerler ile sokaklarda scak ve souk gdalar, meyveleri, dondurma ve eitli hazrlarlar ve satarlar. Kapsanan grevler unlardr: sinema ve cadde ve sebze ve iecekleri

(e) sat yerinde cretleri toplamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek;

(a) Satlacak gda ve iecekleri temin etmek; (b) satlacak gda ve iecekleri nceden veya sat annda hazrlamak; (c) sat yaplacak yere gtrmek zere gda ve iecekleri el arabalarna yklemek ve boaltmak; (d) gda ve iecekleri sergilemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Seyyar satc, yiyecek-iecek/sinema Seyyar satc, yiyecek-iecek/tiyatro Seyyar satc/gda

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Satc, pazar - 5230 Satc, cadde ve sokaklardaki kk dkkanlar - 5230 Seyyar satc, cadde ve sokak/gda d rnler - 9112

Seyyar satc, tiyatro program Seyyar satc, cadde ve sokak/gda


d rnler

9112 SOKAK SATICILARI (GIDA DII)


Sokak satclar (gda d); istasyon, sinema ve tiyatro gibi halka ak yerler ile cadde ve sokaklarda gda dndaki dier eitli rnlerin satn yaparlar.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Satc, pazar - 5230 Satc, cadde ve sokaklardaki kk dkkan - 5230 Seyyar satc, cadde ve sokak/gda - 9111

Kapsanan grevler unlardr: (a) Satlacak eitli mallar satn almak veya imal etmek; (b) satlacaklar yere tamak amacyla, mallar elle itilen arabalara, bisikletlere, kamyonlara veya dier tatlara yklemek ve boaltmak; (c) mallar sergilemek; (d) mterilere yaklaarak, gazete gibi mallar satmak; (e) sat yerinde cretleri toplamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

9113

KAPI-KAPI DOLAARAK VEYA TELEFONLA ALIAN SATI ELEMANLARI

Kap-kap dolaarak veya telefonla alan sat elemanlar; zellikle evlere giderek veya telefon ederek, bir iyerinin adna sat yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Kap-kap dolaarak ya da telefon araclyla, eitli mallara, hizmetlere ve firmann sat artlarna ilikin ayrntl bilgileri vermek; (b) mallarn ana zelliklerini anlatarak veya nasl altklarn gstererek bilgi vermek; (c) istenen siparileri not almak ve bu siparileri firmaya iletmek;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan rnekler: portac eri

mesleklere

(d) reklm malzemeleri ve numuneler datmak; (e) eer gerekirse, taksit demelerini toplamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

(g) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Sat eleman, kap-kap dolaarak Sat eleman, telefon ile

GRUP 912 AYAKKABI BOYAMA VE DER SOKAK HZMETLER LE LGL NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR
Ayakkab boyama ve dier sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; ayakkab boyacl, araba camlarnn temizlenmesi gibi eitli basit sokak hizmetlerini ierir.

Yaplan grevler genelde unlardr: Cadde ve sokaklarda veya halka ak yerlerde ayakkab temizlenmesi ve boyanmas; araba camlarnn temizlenmesi; benzeri basit sokak hizmetlerinin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim grupta snflandrlmaktadr:

9120

Ayakkab boyama ve dier sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9120

AYAKKABI BOYAMA VE DER

SOKAK HZMETLER LE LGL

NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

(d) bir haber veya bir i iin ksa mesafeli bir yere gitmek; (e) cretleri toplamak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Ayakkab boyama ve dier sokak hizmetleri ile ilgili nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; genellikle ayakkab boyacl, araba camlarnn temizlenmesi gibi basit sokak hizmetleri verirler.

(g) dier alanlar denetlemek. Kapsanan grevler unlardr: Gerekli malzemeleri temin etmek;

(a)

(b) ayakkablar boyamak ve cilalamak; (c) araba camlarn parlatmak; temizlemek ve

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Ayak ilerine bakan ocuk Ayakkab boyacs Cam silicisi, el ile/cadde ve sokak (araba camlar)

GRUP 913 EVLERDE VE YERLERNDE ALIAN TEMZLKLER VB. ELEMANLAR


Evlerde ve iyerlerinde alan temizlikiler vb. elemanlar; evlerde, otel, bro, hastane gibi iyerlerinde (uak, tren, yolcu vagonu, tramvay ve benzer aralar dahil), i mekanlar ve eyalar temizlemek, amar ykamak ve t yapmak gibi eitli ileri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: El sprgesi ile veya elektrikli sprge ile temizlik yaplmas; araf ve rtlerin temizlenmesi; yerlerin, mobilyalarn ve dier eyalarn temizlenmesi ve parlatlmas; yemek yaplmas, eitli mutfak ilerine ve yemek servisine yardm edilmesi; amar ykama ve t yapma gibi grevlerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9131

Evlerde alan yardmclar, temizlikiler vb. elemanlar

9132

Bro, otel ve dier iyerlerinde alan temizlikiler vb. elemanlar

9133

amarclar ve tcler

9131 EVLERDE ALIAN YARDIMCILAR, TEMZLKLER VB. ELEMANLAR

(d) yemekleri hazrlamak, piirmek ve servis yapmak; (e) evin eitli ihtiyalar iin alveri yapmak; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

Evlerde alan yardmclar, temizlikiler vb. elemanlar; el sprgesi ile veya elektrikli sprge ile temizlik yaparlar; ykama ve parlatma ileri yaparlar; araflar, rtleri vb. temizlerler; al-verie giderler; yemek hazrlama, servis yapma gibi dier eitli ev-ii grevleri yaparlar.

(g) dier alanlar denetlemek.

Kapsanan grevler unlardr: (a) El sprgesi ile veya elektrikli sprge ile temizlik yapmak, yerleri ve mobilyalar parlatmak ve temizlemek, pencereleri vb. temizlemek; (b) araf, rt gibi tekstil rnlerini ykamak, tlemek ve onarmak; (c) bulak ykamak;

Burada snflandrlan rnekler: Gndeliki, ev Temizliki, ev

mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Temizliki, otel - 9132 Kahya - 5122 amarc, el ile - 9133 Temizlik iisi, cadde/sokak - 9162

Bulak, el ile
9132 BRO, OTEL VE DER YERLERNDE ALIAN TEMZLKLER VB. ELEMANLAR

Bro, otel ve dier iyerlerinde alan temizlikiler vb. elemanlar; uak, tren, otobs ve benzer tatlar dahil, otel, bro ve dier iyerlerinin i mekanlar ile sabit eyalarnn temizlenmesi ve dzenli tutulmas amacyla eitli iler yaparlar.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Bakm grevlisi, bina - 9141 Temizliki, ev - 9131 Kahya - 5121 Temizlik iisi, cadde ve sokak 9162

Kapsanan grevler unlardr: 9133 AMAIRCILAR VE TCLER


(a)

Binalarn, kara tatlar ve uaklarn i mekanlarn ve mobilyalar temizlemek ve parlatmak, pencereler ile dier sabit eyalar temizlemek;

amarclar ve tcler; araf, rt ve dier tekstil rnlerini elde ykarlar, tlerler veya kuru temizleme yaparlar.

(b) yataklar hazrlamak, araflar deitirmek, banyoyu temizlemek, havlu, sabun gibi malzemeleri koymak; (c) mutfak temizliini yapmak; bulak ykanmas da dahil, eitli mutfak ilerine yardmc olmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.
(a)

Kapsanan grevler unlardr: amarhanelerde veya iyerlerinde araf, rt, giyim eyas, kuma ve benzer eyay ykamak ve tlemek; kuru temizlemecilerde ya da iyerlerinde giyim eyalarn, kumalar, deri eyalar ve benzer eyalar elde ve kimyasal malzemeler kullanarak temizlemek;

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Temizlik grevlisi, uak Temizlik grevlisi, otel Temizlik grevlisi, bro (d) dier alanlar denetlemesi;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Kuru temizlemeci, el ile amarc, el ile tc, el ile

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Makine operatr, kuru temizleme 8264 Makine operatr, tleme/ amarhane - 8264 Makine operatr, amar ykama/ amarhane - 8264

GRUP 914 BNA TEMZLK VE BAKIM SORUMLULARI LE TAIT, PENCERE VB. TEMZLEYCLER
Bina temizlik ve bakm sorumlular ile tat, pencere vb. temizleyicileri; apartman, otel, bro ve dier binalarn temizlik ve bakmn yaparlar ve bu yerlerin temiz ve dzenli tutulmasn salarlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Apartman, otel, bro ve dier binalarn temizliine, basit onarmna ve bakmna katkda bulunulmas; grlt azaltma ve mlkiyetin kt kullanmn nleme gibi konularda dzenlemeler yaplmas; kiraclarn yokluunda onlarn adna gelen mektuplarn, kargolarn vb. korunmas ya da arayanlara istenen bilgilerin salanmas; binalarn veya tatlarn pencere, vitrin ve dier cam yzeylerinin temizlenmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9141

Bina temizlik ve bakm sorumlular

9142

Tat, pencere vb. temizleyicileri

9141

BNA TEMZLK SORUMLULARI

VE

BAKIM

Zango

Bina temizlik ve bakm sorumlular; apartman, otel, bro ve dier binalarn temizlik ve bakmn yaparlar ve bu yerlerin temiz ve dzenli tutulmasn salarlar.
Kapsanan grevler unlardr:

9142 (a) Binalarn i ksmlarnn temizliine, basit onarmna ve bakmna katkda bulunmak; (b) s ve scak su salayan ocak ve kazanlara bakmak; grlt azaltma ve mlkiyetin kt kullanmn nleme gibi konularda dzenlemeler yapmak;

TAIT, PENCERE VB. TEMZLEYCLER

Tat, pencere vb. temizleyiciler; binalarn veya tatlarn pencerelerini, vitrinlerini ve dier cam yzeylerini temizlerler. Kapsanan grevler unlardr: (a) Elle veya makineyle, otomobil ve dier tatlar temizlemek, ykamak ve parlatmak; suyla ve eitli kimyasal maddeler kullanarak pencere camlarn ve dier cam yzeyleri temizlemek, kurutmak ve parlatmak;

(c)

(d) oturan kiilerin yokluunda onlar adna gelen mektup, kargo vb. teslim almak veya arayanlara istenen bilgileri vermek; (e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

(b)

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Temizlik ve bakm grevlisi/bina Kapc, bina Temizlik memuru

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Temizliki, pencere cam Tat ykaycs, el ile

GRUP 915 KURYE, HAMAL, KAPICI VE BENZER LERDE ALIANLAR


Kurye, hamal, kapc ve benzeri ilerde alanlar; mesajlar ve mallar datrlar; bagaj tarlar; park yerlerine bakarlar; zel veya kamu mlkiyetine kanunsuz girii, hrszl veya yangn nlemek iin gzlem yaparlar; yer gstericilik yaparlar; otomatik sat yapan makinelerden para toplarlar; elektrik, gaz ve su sayalarn okurlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bir iyeri dahilinde ya da iyerleri arasnda mesaj, paket vb. datlmas; zellikle otel, terminal, istasyon ve havaalanlarnda bagajlarn tanmas; yer gsterme ilerinin yaplmas; otomatik sat yapan makinelerin doldurulmas, bu makinelerdeki paralar ile parkmetre gibi jetonlu makinelerdeki para ve jetonlarn toplanmas; elektrik, gaz ve su sayalarnn okunmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9151

Kuryeler, paket ve bagaj hamallar ve datclar

9152

Kapclar, bekiler ve benzeri ilerde alanlar Otomatik sat yapan makinelerden para toplayanlar, saya okuyucular vb. ilerde alanlar

9153

9151

KURYELER, PAKET VE BAGAJ HAMALLARI VE DAITICILARI

Kapsanan grevler unlardr: (a) Bir iyerinin dahilinde, iyerleri arasnda veya baka yerlere mesaj, paket vb. tamak ve datmak; (b) posta datm ileri yapmak;

Kuryeler, paket ve bagaj hamallar ve datclar; mesaj, yaz, paket gibi eyleri bir iyeri dahilinde veya iyerleri arasnda veya evlere ve dier yerlere tarlar ve datrlar; zellikle otel, terminal, istasyon ve havaalanlarnda bagajlar tarlar.

(c) iyeri, dkkan, ev ve dier yerlere eitli mallar datmak; otel, terminal, istasyon, havaalan gibi yerlerde bagajlar tamak;

(d)

(a) Otellerde kapclk yapmak ve gelenlere, zellikle ilk geldiklerinde ve ayrlrken bagaj, anahtar, yol gsterme konularnda yardmc olmak; (b) apartmanlarda ve dier binalarda kapclk yapmak, konuklarn giriklarn kontrol etmek ve istenen bilgileri vermek; (c) ev veya dier yerlerde kanunsuz girii, hrszl, yangn ve dier zararlar nlemek amacyla bekilik yapmak; (d) mahkemelerde, spor tesisleri, sinema ve benzer yerlerde gelenlere yer gstermek; (e) sinema, tiyatro, sirk vb. yerlerde biletleri kontrol etmek; halka ak yerlerdeki vestiyer, lavabo gibi yerleri iletmek;

(e) ilgili ileri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Datc, el/gazete, dergi vb. Kurye Tayc, bagaj Posta taycs

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Postac (erkek) - 4142 Postac (kadn) - 4142

(f)

(g) park yerlerine bakmak; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek;

9152 KAPICILAR, BENZER ALIANLAR

BEKLER VE LERDE

Kapclar, bekiler ve benzeri ilerde alanlar; apartmanlarda vb. yerlerde kapclk yaparlar; park yerlerine bakarlar; zel veya kamu mlkiyetine kanunsuz girii, hrszl, meydana kabilecek yangn ve dier zararlar nlemek iin bekilik yaparlar; bilet toplarlar veya yer gsterme grevlerini yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr:

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: letmeci, vestiyer Toplayc, bilet Kapc, otel girii Kap giri-k sorumlusu

Beki, mze Hamal, otel Beki (erkek) Beki (kadn)

Kapsanan grevler unlardr: (a) Otomatik sat yapan makineleri doldurmak, para veya jetonlar toplamak; (b) parkmetrelerden ve bozuk para veya jeton ile alan benzer makinelerin kutularndan para veya jetonlar toplamak; (c) elektrik, gaz veya su sayalarn okumak ve deerleri kaydetmek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Koruma (Bodyguard) - 5169 Kapc, bina - 9141 Avlak bekisi - 5169 Devriye grevlisi (erkek), gvenlik 5169 Devriye grevlisi (kadn), gvenlik 5169 Hamal, bagaj tama - 9151

9153 OTOMATK SATI MAKNELERDEN TOPLAYANLAR, OKUYUCULAR VB. ALIANLAR

YAPAN PARA SAYA LERDE

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Toplayc, otomatik sat yapan makinelerden (para, jeton) Saya okuyucu

Otomatik sat yapan makinelerden para toplayanlar; saya okuyucular vb. ilerde alanlar, otomatik sat yapan makinelere mal doldururlar ve bu makinelerdeki veya parkmetrelerdeki ve bozuk para veya jeton ile alan benzer makinelerdeki para veya jetonlar toplarlar; elektrik, gaz ve su sayalarn okurlar.

GRUP 916

PLER VE TEMZLK LERNDE ALIANLAR

pler ve temizlik ilerinde alanlar; bina, avlu, cadde ve sokaklar ile dier halka ak yerlerden pleri toplarlar, cadde ve sokaklar ile dier kamuya ak yerlerin temizliini yaparlar. Bazen evler, iyerleri ve kurulular iin zel iler de yapabilirler.
Yaplan grevler genelde unlardr: plerin toplanmas, yklenmesi ve boaltlmas; cadde ve sokaklarn, parklarn ve dier kamuya ak yerlerin sprlmesi; kmr veya odunlarn boaltlmas, binalarn mahzenlerine tanmas; yakacak odunlarn kesilmesi; su tanmas; hallarn dvlmesi ve bunlarla benzer dier dzensiz ilerin yerine getirilmesi. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9161 pler 9162 Temizlik iileri

9161

PLER

(d) dier alanlar denetlemek.

pler; bina, avlu, cadde ve sokaklar ile dier kamuya ak yerlerden pleri toplarlar ve tarlar.

Burada snflandrlan rnekler: p toplaycs p (erkek) p (kadn)

mesleklere

Kapsanan grevler unlardr: (a) pleri, byk muhafazalara koyarak toplamak; (b) pleri toplamak yklemek; ve bir araca 9162 TEMZLK LER

(c) ilgili dier grevleri yapmak;

Temizlik iileri; cadde ve sokaklar, parklar, havaalanlarn, istasyonlar ve dier kamuya ak yerleri veya bunlarla ilgili dier dzenli ve planl olmayan ileri yaparlar.

(d) su tamak; (e) kar kremek; (f) hallar rparak tozunu almak;

Kapsanan grevler unlardr: (g) ilgili dier grevleri yapmak;


(a)

Cadde, sokak, park, havaalan, istasyon gibi kamuya ak yerleri sprmek; odun, kmr gibi maddeleri boaltmak, binalarn mahzenlerine tamak;

(h) dier alanlar denetlemek;

(b)

(c) odunlar kesmek ve istiflemek;

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Temizlik iisi, park Temizlik iisi, cadde ve sokak

ALT ANA GRUP 92 1213 TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER SEKTRLERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR
Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; iftilik, ormanclk, balklk, avclk veya tuzakla avlama gibi alanlarda, el aletleri kullanarak, ou zaman byk miktarda fiziksel aba gerektiren, basit ve tekdze ileri yaparlar.

Bu alt-ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Kazma-krek ileri, ykleme, boaltma, yma, germe ileri, adr kurulmas; gbre serpilmesi; sulama yaplmas, zararl otlarn ayklanmas; meyve, sebze ve eitli bitkilerin toplanmas; hayvanlarn beslenmesi; hayvan barnaklarnn ve iftliin temizlenmesi; orman alan almas ve allarn toplanmas; deniz yatann temizlenmesi, deniz canllar yetitiricilii ile ilgili dier basit ilerin yaplmas; su yosunu, istiridye ve dier yumuakalarn toplanmas; avclk ve tuzakla avlama ile ilgili basit ilerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aadaki grupta snflandrlmaktadr:

921 Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

GRUP 921 TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU RNLER SEKTRLERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Tarm, hayvanclk, avclk, ormanclk ve su rnleri sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; iftilik, ormanclk, balklk, avclk veya tuzakla avlama ile ilgili alanlarda, el aletleri kullanarak, genellikle byk miktarda fiziksel aba gerektiren basit ve tekdze ileri yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Kazma-krek ileri, ykleme, boaltma, yma, germe, adr kurma; gbre serpme ileri; sulama yaplmas ve yabanc otlarn temizlenmesi; meyve, sebze ve eitli bitkilerin toplanmas; hayvanlarn beslenmesi; hayvan barnaklarnn ve iftlik alannn temizlenmesi; orman alanlarndaki allarn temizlenmesi; deniz yatann temizlenmesi, deniz canllar yetitiricilii ile ilgili dier basit ilerin yaplmas; su yosunu, deniz yosunu, istiridye ve dier yumuakalarn toplanmas; ukur kazlmas, bekilik yaplmas ve avclk ve tuzakla avlama ile ilgili dier basit ilerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9211

iftlik ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9212

Orman ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9213

Su rnleri, avclk ve tuzakla avlama ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9211

FTLK LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Burada snflandrlan rnekler: i, iftlik Toplayc, meyve

mesleklere

iftlik ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; eitli basit iftilik ilerini yaparak iftlik ilerine yardm ederler.

Kapsanan grevler unlardr: (a) Hendek temizleme vb. amalarla kazma-krek ileri yapmak; (b) ykleme-boaltma ileri yapmak; (c) saman trmkla toplamak, dirgen, yaba gibi aletlerle atmak ve ymak; (d) sulama yapmak ve zararl otlar temizlemek; (e) meyve, sebze toplamak; (f) ekme, bime yardm etmek; ve eitli bitkileri

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: oban - 6121 iftlik iisi, kalifiye/ tarla bitkileri 6111 iftlik iisi, kalifiye/ iftlik hayvanlar - 6121

9212

ORMAN LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Orman ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; eitli basit ormanclk ilerini yaparak doal ormanlardaki veya sonradan oluturulmu orman alanlarndaki ilere yardm ederler.

gibi

iftlik

ilerine

Kapsanan grevler unlardr: (a) Aa dikmek iin ukur kazmak;

(g) hayvanlar beslemek, sulamak ve temizlemek ve hayvanlarn barnaklarn temiz tutmak; (h) ilgili dier grevleri yapmak; (i) dier alanlar denetlemek.

(b) tomruk ve keresteleri istif etmek; (c) orman alanlarndaki temizlemek; (d) ilgili dier grevleri yapmak; allar

(e) dier alanlar denetlemek.


(a)

Burada snflandrlan rnekler: i, ormanclk

mesleklere

Deniz yatan temizlemek ve yetitirilen balk ve yumuakalar beslemek; dier

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler:

(b) su yosunu, istiridye ve yumuakalar toplamak;

Orman iisi, kalifiye - 6141

(c) ukur ve hendek kazmak, tuzaklar kurmak, bekilik yapmak ve avclkla ilgili dier basit ileri yapmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak; (e) dier alanlar denetlemek.

9213

SU RNLER, AVCILIK VE TUZAKLA AVLAMA LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Burada snflandrlan rnekler: i, balklk i, avclk i, tuzakla avlama

mesleklere

Su rnleri, avclk ve tuzakla avlama ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; eitli basit ileri yaparak balk ve deniz rnleri yetitirme veya avclk ve tuzakla avlama ile ilgili ilere yardm ederler.

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Avc - 6154 Tuzakla avclk yapan, krk - 6154 Balklk iisi, kalifiye/ balk kltr - 6151

Kapsanan grevler unlardr:

ALT ANA GRUP 93 MADENCLK, NAAT, MALAT VE ULATIRMA SEKTRLERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Madencilik, inaat, imalat ve ulatrma sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; madencilik, inaat, imalat ve tamaclk alanlarnda, el aletleri kullanarak, genellikle byk miktarda fiziksel aba gerektiren basit ve tekdze iler yaparlar.
Bu alt-ana gruptaki alanlar tarafndan yaplan ilemler, genellikle unlar kapsamaktadr: Kazmakrek ileri yaplmas, kaldrma, hareket ettirme, tama, temizleme, ykleme, boaltma ileri; maden ve taocaklarnda kullanlmayan yerlerin temizlenmesi; kum-akl vb. yaylmas, tula vb. tanmas, yol, baraj vb. inaatlarda benzer ilerin yaplmas; ykm alanlarnda allmas; elle basit montaj ileri yaplmas ve rnlerin istiflenmesi de dahil, imalat sektrnde dier basit ilerin yaplmas; elle paketleme yaplmas; yk ve yolcu tamak amacyla pedall ve dier basit aralarn kullanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu alt-ana gruptaki meslekler, aadaki gruplarda snflandrlmaktadr:

931

Madencilik ve inaat sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

932

malat sektrndeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

933

Tama ve ykleme-boaltma ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

GRUP 931 MADENCLK VE NAAT SEKTRLERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR


Madencilik ve inaat sektrlerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; madencilik veya inaat alanlarnda, el aletleri kullanarak, genellikle byk miktarda fiziksel aba gerektiren basit ve tekdze iler yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: kazma-krek ileri, kaldrma, tama, temizleme, ykleme ve boaltma ileri; madenlerde ve taocaklarnda kullanlmayan yerlerin temizlenmesi; ak yataklardan kazarak tebeir, kil, akl veya kum karlmas; ykm alanlarnda allmas; kum-akl vb. yaylmas, tula tanmas veya yol, baraj veya binalarn yapmndaki benzer ilerin yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9311

Madencilik ve taocakl sektrndeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9312

naat ve inaat bakm ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar: Yol, baraj vb. yaplar

9313

Bina inaatndaki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar

9311 MADENCLK TAOCAKILII SEKTRNDEK GEREKTRMEYEN ALIANLAR

VE NTELK LERDE

(a) Maden ocaklar ve taocaklarnda kullanlmayan yerlerden aa ve elik destekleri kaldrmak; (b) kazarak tebeir, kil, akl veya kum karmak; (c) verilen talimatlara uygun olarak eitli engelleri ortadan kaldrmak; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

Madencilik ve taocakl sektrndeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; madencilik ve taocakl ile ilgili basit ve tekdze iler yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (e) dier alanlar denetlemek.

(b)

Burada snflandrlan rnekler: i, kazma/taoca i, maden oca

mesleklere

baraj ve benzer yaplarn inasnda, tula ve har tanmas gibi ilere yardm etmek;

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: i, inaat i, bakm/baraj mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Madenci - 7111 Taoca iisi - 7111

9313 9312 NAAT VE NAAT BAKIM LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR: YOL, BARAJ VB. YAPILAR

BNA NAATINDAK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Bina inaatndaki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; bina inaatnn eitli evrelerinde basit ve tekdze iler yaparlar.

naat ve inaat bakm ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar, yol, baraj ve benzer yaplarn inaas ve bakm ile ilgili basit ve srekli ileri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: Kullanlm inaat tulalarn temizlemek ve ykm alanlarndaki dier basit ileri yapmak;

(a)

Kapsanan grevler unlardr: ukur ve hendek kazmak ya da doldurmak, kum, akl gibi malzemeleri yaymak, demiryolu raylarnn ve karayollarnn inas ve bakmyla ilgili dier ileri yapmak; (b) verilen talimatlara uygun olarak eitli engelleri ortadan kaldrmak; (c) inaat alanna tula ve har tamak; (d) ilgili dier grevleri yapmak;

(a)

(e) dier alanlar denetlemek; Burada snflandrlan rnekler: i, inaat/bina Amele, ykm mesleklere

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Duvarc, inaat - 7122 naat, ev/geleneksel malzemeler - 7121 Ykm iisi - 7129

GRUP 932 MALAT SEKTRNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR


malat sektrndeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; el aletleri kullanarak, genellikle byk miktarda fiziksel aba gerektiren basit ve tekdze iler yaparlar .

Yaplan grevler genelde unlardr: Elle yaplan basit montaj ileri; imalathanelerdeki hammadde veya rnlerin kaldrlmas, tanmas, yklenmesi, boaltlmas veya ykanmas; elle paketleme yaplmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9321 9322

Montaj ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar Elle paketleme ve dier imalat ilerinde alanlar

9321 MONTAJ LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR

Montaj ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; rnleri istiflerler, elde basit montaj ileri yaparlar.

Kapsanan grevler unlardr: (a) rnleri ya da montaj paralarn istiflemek; (b) basit paralarn montajn yapmak; Kapsanan grevler unlardr: (c) ilgili dier grevleri yapmak;
(a)

Elle paketleme ve dier imalat ilerinde alanlar; malzemeleri ve rnleri elde paketler ve imalatla ilgili eitli basit ve tekdze iler yaparlar.

(d) dier alanlar denetlemek.

Depolanacak veya nakliye edilecek malzemeleri kutu, uval, sandk, varil gibi muhafazalara elle yerletirmek; eitli imalat endstrilerinde veya bakm ve onarm yerlerinde hammaddeleri veya rnleri kaldrmak, tamak, yklemek, boaltmak veya ykamak;

Burada snflandrlan rnekler: ie ayklayc i, montaj

mesleklere

(b)

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Montajc, elektrik donanm - 8282 Montajc, elektronik donanm - 8283 Montajc, deri rnleri - 8286 Montajc, kauuk rnleri - 8284 Montajc, tat - 8281 Montajc, aa rnleri 8285

(c) ilgili dier grevleri yapmak; (d) dier alanlar denetlemek. Burada snflandrlan rnekler: i, imalat Paketleyici, el ile mesleklere

9322 ELLE PAKETLEME VE DER MALAT LERNDE ALIANLAR

Baka yerde snflandrlm ilgili baz meslekler: Makine operatr, etiketleme - 8290 Makine operatr, paketleme 8290

GRUP 933

TAIMA VE YKLEME-BOALTMA LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR


Tama ve ykleme-boaltma ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; bisiklet ve benzer aralarn yan sra, hayvanlar tarafndan ekilen aralar srerler, tarmsal amal vb. makineleri kullanrlar, elle yk tamacl yaparlar.

Yaplan grevler genelde unlardr: Bisiklet ve benzer aralarn srlmesi, yolcu ve yk tamada kullanlan ve hayvanlar tarafndan ekilen aralarn kullanlmas; elle yk tanmas. Dier alanlarn denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir.

Bu gruptaki meslekler, aadaki birim gruplarda snflandrlmaktadr:

9331

El veya pedal ile srlen tatlarn srcleri

9332

Hayvanlar tarafndan ekilen tatlarn ve makinelerin srcleri

9333

Ykleme-boaltma alanlar

ilerindeki

nitelik

gerektirmeyen ilerde

9331 EL VEYA PEDAL LE SRLEN TAITLARIN SRCLER

(a) Mallar yklemek, boaltmak ya da yolcularn aralara ini-binilerine yardm etmek; trafikteki dier aralara ve trafik dzenine uygun olarak arac istenilen yne srmek;

El veya pedal ile srlen tatlarn srcleri; yolcu ve yk tanmas amacyla bisiklet ve benzer aralar kullanrlar.

(b)

Kapsanan grevler unlardr:

(c) kk onarmlar yapmak ve arac iyi durumda tutmak;

(d) yol paralarn toplamak;

veya

cretleri

(b) mallar yklemek, boaltmak ya da yolcularn aralara ini-binilerine yardm etmek; (c) trafikteki dier aralara ve trafik dzenine uygun olarak arac istenilen yne srmek; (d) yol paralarn toplamak; veya cretleri

(e) ilgili dier grevleri yapmak; (f) dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Src, pedall ara Src, Jinriksha (bir veya daha fazla kii tarafndan ekilen iki tekerlekli hafif Japon faytonu) Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Binici, motosiklet - 8321

(e) maden veya taocaklarnda, katarlar eken hayvanlar srmek; (f) iftlik makinelerine vb. balanm hayvanlar srmek; amacyla filleri

(g) ite kullanmak srmek;

(h) kk onarmlar yapma ve arac iyi durumda tutmak; 9332 HAYVANLAR TARAFINDAN EKLEN TAITLARIN VE MAKNELERN SRCLER (i) (j) Hayvanlar tarafndan ekilen tatlarn ve makinelerin srcleri; hayvanlarn ektii, genelde iftilikle ilgili makineler ile yolcu ve yk tanmasna ynelik aralar kullanrlar. ilgili dier grevleri yapmak; dier alanlar denetlemek.

Burada snflandrlan mesleklere rnekler: Src, hayvanlarn ektii aralar/yol Src, hayvan katar Src, fil Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Src, araba -8322 Src, lokomotif - 8311

Kapsanan grevler unlardr: Hayvanlara koum takm vurmak ve bunlar aralara veya makinelere balamak;

(a)

(c) hububat, kmr, kum ve benzer mallar tama kaylarna, ubuklara vb yklemek ve boaltmak; (d) petrol, svlatrlm gaz ve dier svlar yklemek ve boaltmak iin mavna, tanker ve dier gemilerin tanklar ile sahildeki ana boru tertibat arasndaki hortumlar birletirmek; (e) depolarda ve benzer yerlerdeki mallar tamak ve istiflemek; (f) ilgili dier grevleri yapmak;

9333 YKLEME-BOALTMA LERNDEK NTELK GEREKTRMEYEN LERDE ALIANLAR


Ykleme-boaltma ilerindeki nitelik gerektirmeyen ilerde alanlar; mobilyalarn ve dier ev eyalarnn paketlenmesi, tanmas, yklenmesi, boaltlmas ya da gemi ve uak kargolar ile dier eyalarn ykleme ve boaltmas ya da depolardaki mallarn tanmas ve istiflenmesi gibi ileri yaparlar.

(g) dier alanlar denetlemek. Kapsanan grevler unlardr: Bir yerden baka bir yere tanacak bro veya ev eyalarn, makineleri, cihazlar vb. paketlemek; Burada snflandrlan rnekler: Tayc, yk mesleklere

(a)

(b) mallar kapal yk arabalarna, kamyonlara, katarlara, gemilere veya uaklara yklemek ve boaltmak;

Baka yerde snflandrlan ilgili baz meslekler: Operatr, vin - 8333 Operatr, kamyon/kaldrc - 8334

ANA GRUP 0 SLAHLI KUVVETLER

Silahl kuvvetlerin yeleri, destek hizmetler de dahil, devaml olarak silahl kuvvetlerde ya gnll ya da ykmllk usul hizmet veren ve sivil ileri kabul etmekte serbest olmayan personeli kapsar. Kara, deniz ve hava kuvvetleri ile dier askeri servislere ait dzenli yeler ve ayn zamanda askeri eitim veya ulusal ihtiyalara bal olarak belirli bir zaman iin kaytl olarak dier grevlere alnm kiiler burada ierilir. Savunma konularyla ilgili devlet kurumlarnn sivil ilerinde alan kiileri; polis (askeri polis hari); gmrk mfettileri; hudut memurlar veya dier askeri sivil servisler; ulusal ihtiyalara gre, askeri eitimin ksa bir periyodu iin sivil hayattan geici olarak alnm kiiler ve aktif hizmetlerde devaml olmayan yedek kuvvetlerin yeleri, burada yer almaz. Bir beceri seviyesi referans alnarak, bu ana grubun faaliyet alannn tanmlanmas yaplmamtr.

Bu ana gruptaki meslekler, aadaki alt ana, kk ve birim gruplar iinde snflandrlr.

01

Silahl kuvvetler

011

Silahl kuvvetler

0110

Silahl kuvvetler