Saya rasa pendapat cikgu ada kebenarnya tapi banyak faktor-faktor yang memdorong mengapa PPSMI tidak

diteruskan. Menurut sumber bacaan saya dari Malaysia Kini kerajaan mengakui bahawa PPSMI ter dapat banyak kelemahan sejak dilaksanakan pada tahun 2003. Melalui kajian yang dibuat juga mendapati hanya 4% menguasai bahasa inggeris mel alui PPSMI. Peratusan ini sangat mendukacitakan dan bukanlah seperti mana yang d iharapkan oleh kerajaan. Malah, pemantauan kementerian pada tahun lalu mendapati hanya sebahagian kecil g uru menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran Sains dan Matematik. Tenaga pengajar sendiri tidak dapat menguasai bahasa inggeris jadi bagaimana in gin mengajar? Umpama ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Pengalaman saya sendiri ketika menjaga murid menjawab soalan Sains bahagian B . Mereka akan membaca soalan B.Melayu imana pula jika tiada soalan dwibahasa peperiksaan UPSR Sains, kebanyakan muriddalam Bahasa Melayu berbanding B.Inggeris agar lebih memahami kehendak soalan. Baga kelak?bagaimana nasib mereka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful