Bài giảng: Thống kê ứng dụng

BÀI TẬP

Bài 1. Có tài liệu về năng suất lúa (tạ/ha) của 50 hộ nông dân ở một địa phương được ghi
nhận như sau:
35
41
32
44
33
41
38
44
43
42
30
35
35
43
48
46
48
49
39
49
46
42
41
51
36
42
44
34
46
34
36
47
42
41
37
47
49
38
41
39
40
44
48
42
46
52
43
41
52
43
Yêu cầu:
a. Hãy phân tổ tài liệu trên thành các tổ có khoảng cách tổ đều, qua đó lập bảng phân
phối tần số, tính tần số tích lũy, tần suất, tần suất tích lũy.
b. Vẽ biểu đồ phân phối tần số, tần số tích lũy.
Bài 2. Lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000 – 2009 cho trong bảng sau:
(triệu tấn).
Năm
Lượng dầu
thô

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4,0

5,5

6,3

7,1

7,6

8,8

10,1

12,5

15,2

16,3

Yêu cầu:
Dùng biểu đồ hình cột và biểu đồ hình gấp khúc để mô tả sản lượng dầu thô xuất
khẩu trong giai đoạn 2000 – 2009.
Bài 3. Có tài liệu về tiền lương của một tổng thể bao gồm 7 nhân viên quản lý thuộc một
công ty xăng dầu trong tháng 3/2009 như sau:
5,5
6,5
6,8
7,6
7,8
8,2
8,5
(triệu đồng)
Một mẫu bao gồm 4 nhân viên được chọn ngẫu nhiên từ 7 nhân viên trên, số liệu về tiền
lương như sau:
5,5
7,6
7,8
8,2
(triệu đồng)
Yêu cầu:
a. Tính tiền lương trung bình, phương sai về tiền lương của tổng thể.
b. Tính tiền lương trung bình, phương sai về tiền lương của mẫu.
Biên soạn: Ths. Lê Trung Kiên

134

Có tài liệu về năng suất lao động của một mẫu gồm 50 công nhân trong một xí nghiệp như sau (kg): Năng suất lao động <34 34 – 38 38 – 42 42 – 46 46 – 50 50 – 54 ≥ 54 Số công nhân (người) 3 6 9 12 8 7 5 Yêu cầu: a. Số liệu về năng suất lao động (số sản phẩm/ ca sản xuất) của công nhân ở hai phân xưởng như sau: Số công nhân (người) Phân xưởng A Phân xưởng B 2 0 0 9 25 14 13 25 5 2 3 0 2 0 Số sản phẩm/ ca sản xuất 30 40 – 42 43 – 45 46 – 48 49 – 51 58 65 Yêu cầu: a. Nhận xét một cách ngắn gọn. Tính hệ số biến thiên. c.Bài giảng: Thống kê ứng dụng Bài 4. số trung vị về năng suất lao động. Tính Mốt. Hảy thảo luận ngắn gọn về sự khác biệt giữa độ lệch tuyệt đối trung bình và phương sai. c. Bài 6. Khảo sát hình dáng của dãy số. b. Lê Trung Kiên 2 3 4 5 6 7 135 . Bằng các chỉ tiêu thông kê hãy đánh giá sự đồng đều về năng suất lao động cho từng phân xưởng. Bài 5. Tính năng suất lao động trung bình của công nhân trong xí nghiệp. Dữ liệu về bậc thợ của công nhân được thể hiện qua bảng phân tổ sau: Bậc thợ 1 Biên soạn: Ths. e. Tính độ lệch tuyệt đối trung bình. d. b. phương sai và độ lệch tiêu chuẩn. Xác định năng suất lao động trung bình của công nhân ở từng phân xưởng và chung cho cả hai phân xưởng.

Lê Trung Kiên 136 .0 tỷ đồng. Tính mức thu nhập trung bình một tháng của lao động.25 ? 2358. thực tế thu mua đạt 103.0 Toàn ngành NN Trong đó: . b.0 Yêu cầu: a. hệ số biến thiên. b. Biên soạn: Ths. trung vị về thu nhập. Thực tế 2010 5586. Tài liệu về kết quả sản xuất nông nghiệp của địa phương X như sau: Ngành Thực tế 2008 5190. Xác định mốt. Tính phương sai. Tính bậc thợ trung bình. Tính và điền các số liệu còn thiếu trong bảng trên. Tính các số tương đối: kế hoạch. Tính phương sai. độ lệch tiêu chuẩn.Trồng trọt 3339. c.805 3440.Chăn nuôi ? 2010.Bài giảng: Thống kê ứng dụng Số công nhân 3 10 145 149 82 9 2 Yêu cầu: a. Nông sản A: kế hoạch thu mua 80. Bài 7. Quý I năm 2009 công ty Y lập kế hoạch thu mua 5 loại nông sản với mức thu mua kế hoạch 300. Tài liệu về thu nhập tháng của lao động tại một công ty (1000 đ) như sau: Mức thu nhập < 2500 2500 – 2650 2650 – 2800 2800 – 2950 2950 – 3100 3100 – 3250 ≥ 3250 Số lao động 7 41 122 146 179 112 63 Yêu cầu: a. Bài 8. kết cấu. c.5% kế hoạch. Xác định số mốt. độ lệch chuẩn. trung vị về bậc thợ. hệ số biến thiên về thu nhập.0 tỷ đồng. b.0 . động thái.2 Bài 9.5 Giá trị sản xuất Kế hoạch 2009 5450.

0 160.0 tỷ đồng.8% và vượt kế hoạch khối lượng sản phâm 1. Nông sản D: thực tế thu mua 40.0 Doanh thu thực tế (tỷ đồng) 76.0 230. Nông sản C: kế hoạch thu mua 60.0 207. Tính các số tương đối kết cấu. Hãy xác định tổng số tiền doanh nghiệp tiết kiệm được trong quý IV do hạ giá thành sản phẩm. tương đối hoàn thành kế hoạch của từng cửa hàng và của cả công ty. c.95 tỷ đồng.0 đồng/ sản phẩm. c.83 149. Xác định cơ cấu tổng mức thu mua thực tế của công ty theo 5 loại nông sản trên.62 Yêu cầu: a. b. Tình hình thực tế thực hiện kế hoạch doanh thu tiêu thụ hàng hóa quý I năm 2009 của các cửa hàng như sau: Tên cửa hàng A B C D E Doanh thu kế hoạch (tỷ đồng) 75. Yêu cầu: a.5% và nâng cao khối lượng sản phẩm sản xuất 5% so với quý III năm 2008.Bài giảng: Thống kê ứng dụng Nông sản B: thực tế thu mua 68. Nông sản E: thực tế thu mua vượt kế hoạch 3. thực tế thu mua vượt kế hoạch 4.2% kế hoạch. Lê Trung Kiên 137 . Xác định biến động chi phí sản xuất ra khối lượng sản phẩm K quý IV so với quý III. b. Doanh nghiệp A chuyên sản xuất loại sản phẩm K. Bài 11. Cho biết: Giá thành đơn vị sản phẩm quý III là 10000. khối lượng sản phẩm sản xuất quý IV là 3 triệu sản phẩm.5%. Xác định biến động giá thành đơn vị sản phẩm quý IV so với quý III.0 110. Yêu cầu: a. Phân tích vì sao công ty không hoàn thành kế hoạch. bằng 102.21%. Xác định % thực hiện kế hoạch thu mua chung cả 5 loại nông sản của công ty. thấp hơn kế hoạch 1. Kế hoạch quý IV năm 2008 doanh nghiệp phấn đấu hạ giá thành đơn vị sản phẩm 1.0 145. Thực tế quý IV doanh nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch hạ giá than 0. b. Biên soạn: Ths. Công ty thương mại M có 5 cửa hàng.64 160. Xác định biến động khối lượng sản phẩm sản xuất quý IV so với quý III. Bài 10. Trình bày dữ liệu thành bảng thống kê phù hợp. d.5 115.1%.88 tỷ đồng.2%.

Tính giá thành trung bình một công nhân của công ty. Yêu cầu: a. Tốc độ phát triển hằng năm của chỉ tiêu khối lượng cà phê xuất khẩu tại tỉnh B: Năm 2003 so với 2002 bằng 109.52% Yêu cầu: Tính tốc độ phát triển trung bình năm của chỉ tiêu trên. Công ty Z có 4 xí nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm. Với lượng gạo đã mua. Tính năng suất lao động trung bình một công nhân của công ty. Nếu cửa hàng E hoàn thành 100% kế hoạch thì tình hình thực hiện kế hoạch của cả công ty sẽ như thế nào? Bài 12. Bài 15. Công ty chấp nhận mua và thuê chế biến lại cho đúng yêu cầu của hợp đồng. Biên soạn: Ths.95 Yêu cầu: a.1%. b. Từ năm 1999 đến 2001 mỗi năm tăng 4. Khi thực hiện thu mua thì trên thị trường chỉ có gạo với tỷ lệ tấm 8%.3%. công ty thực hiện được bao nhiêu phần trăm so với hợp đồng? Để thực hiện 100% hợp đồng thì công ty phải mua thêm bao nhiêu tấn gạo trên thị trường nữa? Bài 13. Năm 2006 so với năm 2004 bằng 111.71% Năm 2004 so với 2003 bằng 113. Năm 2007 so với năm 2006 tăng 7.77% Năm 2007 so với 2006 bằng 119. Dữ liệu quý I năm 2009 như sau: Tên xí nghiệp A B C D Số công nhân (người) 280 340 600 720 Năng suất lao động trung bình (SP/CN) 910 880 930 1020 Giá thành đơn vị (1000đ/SP) 8.8%. Tính tốc độ phát triển trung bình năm của chỉ tiêu trên thời kỳ 1996 – 2007.08 7. 36% Năm 2006 so với 2005 bằng 112.20 8.9%.35 8.Bài giảng: Thống kê ứng dụng c. Thực tế công ty đã mua 110000 tấn. Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh B (theo giá so sánh): Từ năm 1996 đến 1999 mỗi năm tăng 2.6%. Công ty xuất nhập khẩu N ký hợp đồng xuất khẩu 150000 tấn gạo có tỷ lệ tấm 5%.24% Năm 2005 so với 2004 bằng 111. Từ năm 2001 đến 2004 mỗi năm tăng 5. Bài 14. Lê Trung Kiên 138 .

Một công ty bột giặt X tiến hành khảo sát mẫu để xác định tỷ lệ hộ gia đình sử dụng bột giặt của công ty và lượng bột giặt sử dụng 1 tháng của hộ gia đình. Với độ tin cậy 95%.4 – 1.7%.2 – 0.1 – 1. HCM về số tiền chi mua mỹ phẩm 1 tháng. Tính tốc độ tăng trung bình năm của chỉ tiêu trên thời kỳ 1996 – 2007. Tính tốc độ phát triển trung bình năm của chỉ tiêu trên thời kỳ 1995 – 2007. Hãy ước lượng tỷ lệ người mua ít với độ tin cậy 99%. Bài 16. Tiến hành khảo sát 500 hộ gia đình một thành phố và xác định được có 135 hộ gia đình sử dụng bột giặt X. Lượng bột giặt X sử dụng của các hộ thể hiện trong bảng sau: Lượng bột giặt (kg/hộ) 0.Bài giảng: Thống kê ứng dụng b.0%. Bài 17. b. Chỉ tiêu diện tích gieo trồng cây hằng năm của tỉnh A: Năm 1999 so với 1995 bằng 118. Kết quả khảo sát như sau: Số tiền chi / tháng (1000 đồng) Số phụ nữ < 50 8 50 – 75 10 75 – 100 12 100 – 125 40 125 – 150 15 150 – 175 8 > = 175 7 Yêu cầu: a. Với mức ý nghĩa 5%.7 >=1. c.1 1. b.9% so với 2006.5 0. Những người chi mua < 75 ngàn đồng/ 1 tháng là những người mua ít. hãy cho nhận xét về khẳng định của nhân viên trên. Tính tốc độ tăng trung bình năm của chỉ tiêu trên thời kỳ 1999 – 2007.8 – 1.8 Biên soạn: Ths. hãy ước lượng số tiền chi mua trung bình 1 tháng / 1 phụ nữ. Lê Trung Kiên 0.8%. Năm 2003 so với 1999 tăng 14.5 – 0. Bài 18. Một nhân viên nghiên cứu thị trường khẳng định số tiền chi mua mĩ phẩm trung bình một phụ nữ ở TP này là 105 ngàn đồng.7 139 .4 1. Công ty mĩ phẩm Y tiến hành khảo sát ở 100 phụ nữ tại TP. Yêu cầu: a. Năm 2005 so với 2003 bằng 110. Năm 2006 tăng 5. Năm 2007 bằng 109.9% so với 2005.

sai số không quá 6%. Lê Trung Kiên 140 . Ước lượng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng bột giặt X của thành phố này với độ tin cậy 95%? b. Thời gian gần đây. Một nhân viên khác cho biết những hộ sử dụng bột giặt X sử dụng trung bình 1. Phải điều tra bao nhiêu sinh viên trường CĐCĐ Kiên Giang để đảm bảo các yêu cầu trên? Bài 22. Tại một nhà máy. Yêu cầu với độ tin cậy 99%. hãy cho kết luận về lời nói của nhân viên trên? e.6%. Với mức ý nghĩa 4%.3kg/ 1 tháng/1hộ. Ước lượng tổng lượng bột giặt X sử dụng ở thành phố trong một tháng với độ tin cậy 95%? d. điều tra mẫu về năng suất lao động (kg SF/ca) của công nhân có dữ liệu sau: NSLĐ <19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 >=25 Số CN 2 6 9 4 3 (NSLĐ của công nhân có phân phối chuẩn) Yêu cầu: a. Ước lượng lượng bột giặt X sử dụng trung bình một hộ với độ tin cậy 99%? c. Ước lượng năng suất lao động trung bình 1 công nhân với độ tin cậy 99%? b. hãy cho nhận xét về ý kiến của nhân viên trên? Bài 19. có thể nói thị phần của công ty C giảm hay không ? Bài 21. Với mức ý nghĩa 5%. Thành phố có 850. Giám đốc nhân sự nhà máy nói rằng NSLĐ trung bình của công nhân nhà máy đạt 22. Tiến hành một khảo sát để ước lượng tỷ lệ công nhân Công ty A không nắm vững quy tắc an toàn lao động. Một nhân viên nghiên cứu thị trường khẳng định ở thành phố này có 32% số hộ sử dụng bột giặt X. sai số không quá 10 ngàn đồng. Với mức ý nghĩa 5%. nên có nhận định cho rằng thị phần của công ty C đã giảm. Với mức ý nghĩa 5%. Đã có 2 nghiên cứu liên quan và đã được ước lượng độ lệch tiêu chuẩn tương ứng là 32 ngàn đồng và 37 ngàn đồng.5 kg SF/ca.Bài giảng: Thống kê ứng dụng Số hộ Yêu cầu: 3 12 23 49 37 11 a. Trường CĐCĐ Kiên Giang muốn tổ chức cuộc điều tra mẫu để có nhận định về số tiền chi phí cho học tập trung bình 1 sinh viên.000 hộ gia đình.9% : 85. Tại công ty A cần khảo sát bao nhiêu công nhân? Biên soạn: Ths. Công ty khảo sát ở 374 người mới thay vỏ xe thấy có 120 người dùng vỏ xe của công ty. do có nhiều công ty cạnh tranh. Yêu cầu độ tin cậy 95%.5% : 88. Có 3 công ty cùng ngành và cùng địa phương đã khảo sát và ước lượng tỷ lệ công nhân nắm vững quy tắc lần lượt là 87. Tại thi trường S thị phần vỏ xe gắn máy của công ty C là 35%. hãy cho nhận xét Bài 20.

28 24. Kết quả ghi nhận số tiền gửi tiết kiệm trung bình một tháng của các hộ như sau: Nhóm I: 330. 390.62 24.04 23.44 22.23 27. 350. Một nghiên cứu được tiến hành để so sánh độ bền sử dụng (1000 km) của 3 nhãn hiệu võ xe hơi.13 24. 310.0 Tháng 3 815 38.0 Tháng 4 812 - 141 . 370.21 25. Kết quả khảo sát được ghi nhận như sau: Nhãn hiệu A Nhãn hiệu B Nhãn hiệu C 22.03 21. phương sai bằng nhau) Yêu cầu: Với mức ý nghĩa 1% có thể khẳng định rằng độ bền sự dụng trung bình của các nhãn hiệu võ xe là như nhau? Với mức ý nghĩa 5% thì kết luận như thế nào? Bài 25. 370.15 25.5 triệu đồng/khẩu/tháng).95 (Độ bền sử dụng của các nhãn vỏ xe có phân phối chuẩn. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức thu nhập đến lượng tiền tiết kiệm: Phân những hộ có tiền tiết kiệm thành 3 nhóm như sau: Nhóm I: Thu nhập thấp (<1. Mỗi nhóm trên chọn một mẫu gồm 6 hộ.09 28.2 – 2.29 24.14 23. Nhóm III: Thu nhập cao (>=2. 340. 300.2 triệu đồng/khẩu/1tháng).Bài giảng: Thống kê ứng dụng Bài 23. phương sai như nhau) Yêu cầu: Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận số tiền tiết kiệm trung bình/ hộ ở 3 nhóm như nhau? (Thu nhập không ảnh hưởng đến lượng tiền tiết kiệm trung bình 1 tháng của các hộ?).52 26. 410. Với mức ý nghĩa 1% thì kết luận sẽ như thế nào? Bài 24.0 hoạch (tỷ đồng) Biên soạn: Ths.34 23.91 23.09 24. 440. 400 (Số tiền tiết kiệm của hộ gia đình trong các nhóm có phân phối chuẩn. 350. Nhóm II: Thu nhập trung bình ( 1. 290. Lê Trung Kiên Tháng 2 811 37.20 25.22 25. 270 Nhóm II: 420.17 27. 380 Nhóm III: 320.47 24. Có tài liệu quý I của một doanh nghiệp như sau: Chỉ tiêu Tháng 1 1/ Số CN đầu tháng 808 2/ Giá trị SX kế 36.84 28. 350.5 triệu đồng/khẩu/tháng).

5 19. tốc độ tăng).5 a.0 16. lượng tăng. Lê Trung Kiên 142 . Tài liệu của một công ty dệt qua 2 tháng 9 và 10 của năm 2010 như sau: Tháng 9 Tháng 10 1. đ) 1087. b. tương ứng với mức tăng 54723 mét (qui ra mét vải tiêu chuẩn). b. Bảng thống kê về sản lượng lúa thu hoạch của một địa phương như sau: Sản lượng (1000 tấn) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Yêu cầu: Lượng tăng (1000 tấn) Biến động so với năm trước Tốc độ phát Tốc độ triển (%) tăng (%) Giá trị 1% tăng (1000 tấn) 120 6. b. Tính NSLĐ trung bình 1 công nhân từng tháng.3 2. Xác định % thực hiện kế hoạch GTSX cả quý I? Bài 26.14 100. So sánh tiền lương trung bình một công nhân tháng 10 so với tháng 9. Nhu cầu sử dụng lao động của một nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp: Biên soạn: Ths. Yêu cầu: a. trung bình 1 tháng trong quý I.8 1.1 10. Tính và điền các dữ liệu còn thiếu trong bảng thống kê trên.68 100.2 1125.Bài giảng: Thống kê ứng dụng 3/ % THKH GTSX 101. 3..04%.94 Yêu cầu: a. Bài 27.Biến động công nhân trong tháng: Ngày 5/9 giảm 1 Ngày 15/9 giảm 7 Ngày 24/9 giảm 4 Ngày 5/10 tăng 5 Ngày 18/10 giảm 3 Ngày 24/10 giảm 4 4.Khối lượng sản phẩm sản xuất tháng 10 so với tháng 9 tăng 6. tốc độ phát triển. Bài 28. So sánh năng suất lao động trung bình một công nhân tháng 10 so với tháng 9. Tính các chỉ tiêu trung bình (sản lượng.34 109.Tổng quỹ lương công nhân (tr.Số công nhân đầu tháng (người) 600 …. cả quý.

7 2003 131.6 2005 138. Lượng nước máy tiêu thu tại một thành phố qua các năm (triệu mét khối) Năm Lượng nước tiêu thụ (tr.33 1. Sản lượng sản phẩm K sản xuất tại một doanh nghiệp qua các năm như sau: Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 S.5 1999 117.41 1. Tốc độ phát triển trung bình. Ngoại suy hàm xu hướng. Lượng 1.4 2000 120.13 1.3 1996 110.17 1.1 1997 112. Tính các chỉ tiêu phân tích dãy số trên.6 2001 124. 2009 bằng các phương pháp: Lượng tăng trung bình. Dự báo sản lượng sản xuất năm 2008.8 2004 135. m3 ) 1995 108.3 1998 114.Bài giảng: Thống kê ứng dụng Tháng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1 322 325 325 2 215 218 221 3 194 198 199 4 230 235 240 5 280 196 303 6 315 315 327 7 280 290 300 8 230 232 240 9 199 206 210 10 209 214 222 11 260 268 291 12 312 320 334 Yêu cầu: Xác định chỉ số thời vụ về nhu cầu sử dụng lao động của nhà máy. Lê Trung Kiên 143 .28 1.8 2006 143.09 1.2 2002 127.1 2007 146. Bài 30.24 1.45 (triệu SP) Yêu cầu: a. Bài 29.12 1. b.5 Biên soạn: Ths.21 1.

8 B (chiếc) 64000 16. c. Phân tích biến động tổng doanh thu tiêu thụ 3 loại hàng hóa qua 2 kỳ. Tính chỉ số giá thành chung 3 loại sản phẩm trên.7 832. 2009 bằng các phương pháp: Lượng tăng trung bình. b.6 20120 10.5 + 3.6 + 5. Dự báo lượng nước tiêu thụ năm 2008.5 61500 16.3 C (tấn) 1050 650 1420 645 D (m) 48500 21. Bài 31. đ) Kỳ gốc Kỳ nghiên cứu 1080.2 A (tấn) B (chiếc) C (m) Yêu cầu: a. giảm (-) giá so với kỳ gốc (%) -2. Tính chỉ số khối lượng sản phẩm chung 3 loại sản phẩm trên.0 1214. Tính chỉ số giá chung 4 loại hàng trên. Ngoại suy từ hàm xu hướng. Phân tích biến động tổng doanh thu tiêu thụ 4 loại hàng trên qua 2 tháng. Tài liệu về tình hình tiêu thụ 3 loại hàng hóa của công ty C như sau: Loại hàng hóa Doanh thu tiêu thụ (tr. b. chỉ số khối lượng hàng chung cho cả 3 loại hàng hóa trên.8 Yêu cầu: a.3 A (kg) B (m) C (E) Yêu cầu: a.Bài giảng: Thống kê ứng dụng Yêu cầu: a.5 628.5 1149. Tốc độ phát triển trung bình. Biên soạn: Ths.2 Tỷ lệ tăng (+). Tính chỉ số khối lượng hàng hóa chung 4 loại hàng trên. Tính) Tháng 4 Khối lượng Tháng 5 Đơn giá (1000 đồng) Khối lượng Đơn giá (1000 đồng) A (kg) 20000 10. Phân tích biến động tổng chi phí sản xuất ra khối lượng 3 loại sản phẩm trên hai quí.4 22.0 1111. Lê Trung Kiên 144 . c. Tài liệu về tiêu thụ hàng hóa của công ty N qua 2 tháng của năm 2008 như sau: Tên hàng hóa (ĐV. Bài 32. b. Tính chỉ số giá. Tính các chỉ tiêu phân tích dãy số trên.5 52100 20. Tài liệu về tình hình sản xuất 3 loại sản phẩm tại doanh nghiện Y hai quý đầu năm 2010 như sau: Tên sản phẩm Khối lượng sản phẩm sản xuất Quí I Quí II 1030 1075 20570 21120 134000 132900 Giá thành đơn vị Quí I Quí II 1050 1046 98 98. Bài 31.5 22. b.

số liệu về lao động và năng suất lao động của nhà máy qua 2 kỳ như sau: Nhà máy Số công nhân Kỳ gốc Kỳ nghiên cứu 120 170 150 160 200 200 Năng suất lao động (Sp/CN) Kỳ gốc Kỳ nghiên cứu 80 77 68 72 65 65 Số 1 Số 2 Số 3 Yêu cầu: a. Phân tích biến động năng suất lao động trung bình của 3 nhà máy qua 2 kỳ. Biên soạn: Ths. Công ty A có 3 nhà máy cùng sản xuất ra một loại sản phẩm. Phân tích biến động sản lượng sản phẩm sản xuất của 3 nhà máy qua 2 kỳ.Bài giảng: Thống kê ứng dụng Bài 33. b. Lê Trung Kiên 145 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful