TEST

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ
CLASA IX-a M.I
1). Să se stabilească valoarea de adevăr a propoziţiei:
p: ,, 9
3
1
- :
3
1
-
4
3
-
3 2 4
÷ = |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
· |
.
|

\
|
’’

2). Precizaţi valorile lui x pentru care este adevărată propoziţia:
p(x): ,,3x
2
– 14x – 35 = 0, x eZ ’’.
Care este p(x) ?
3). Utilizând valoarea absolută, rescrieţi inegalităţile:
a) x 2 ÷ s sau 2 > x b) 2<x<6
4). Rezolvaţi ecuaţiile:
a) | | x 2 3+ =5 b) | | | | | |
2
5
2 1 + = + + + + x x x x c) | | { } 2 2 + = + x x d) | | { } x x x = ÷ 2
5). Rezolvaţi ecuaţiile:
a) ( ) 27 5 2 2 4 3 2 ÷ = + ÷ ÷ + x x b) 0 5 5 25 10
2
= ÷ + + ÷ x x x
6). Se dă predicatul p(x): R x x x e = + , 3 5 2
2

a) Aflaţi mulţimea de adevăr a lui p(x);
b) Scrieţi propoziţiile existenţială şi universală asociate lui p(x) şi aflaţi valorile lor de
adevăr.
7). Fie propoziţiile p: “196 este pătrat perfect” şi q:”Un triunghi echilateral cu latura 10 are
suprafaţa >40” .Aflaţi valorile de adevăr ale propoziţiilor: p, pVq, p→qBarem de notare. Se acorda 20 puncte din oficiu
Nr. Ex. 1 2 3 4 5 6 7
Punctaj 10 10 10 20 10 10 10

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 50 min.
Se acordă 20 puncte din oficiu


Prof. Giuca Ecaterina