Va a Ac ountbit Sol i ntge c a ly uton i

TeVnaeAcu tblySl o poie dsrcsadsh oswi asmpecso zbetasaet h atg co nait ou n rvds itit n co l t i l,utmial rnprn i h maae n sse t mo i rsh oo jcvstahre e vns,n su etpors. srcshv ngmetytm o nt co lbe e,ece ff c eesad tdn rgesDitit ae o teait t q ikyie f a ifi i n mbro o p ru ie fritre o ,lwigte t sae h bly o ucl dn y nn nt u e f p otn so nevn nal n hm o hr i e o srtge wi saeodr,ff cvlalct rsucsdiecriuu truhisrco adcso s taeis t tkh lese e ey l ae eo re, rv urclm ho g ntu nleiin, h o dle dff rn ae isrco ,n lktahre e vns wi su eto to s ei r iee tdntu nadi ece ff c ees t tdn ucme. v n h *Ehne dt aayi n acd aa nlss *Diee ae isrco ff rn tdntu n *Dya cpoeso advlp n nmi rfsinleeo met

St ntPr e sMoniorngSy tm® ( ude ogrs t i se SPMS)

TeSu etPors Mo i rn Sse (P )sawe -ae, dp v Lann Pa om™whc ue h tdn rges nt ig ytm® SMSi bbsdA a e erig l r ih ss o C mp trA a v Tsn (A)o cn u n cn n o scoscriua su etsisassmet.P o ue dp e e gC T fr o d c g o u u rs-urclrtdn kl ses nsSMS l sp ottefr v assmetpoesb poiigafn a na,ytma capoc t eua o a u p rsh oma e ses n rcs y rvdn u dmetlsse p rah o d c nl i rvmetTruhteatmae dleyo tree adpeci v rsucsSMSealsrampoe n.ho g h uo td ei r fagtd n rsrp e eo re,P nbe el v medleyo dff rn ae isrco .h pa om icu e lertsn fn o aiyue frsmma ei r f iee tdntu n Te l r nldsi a e g u c nl sd o u v n t v adbnh r assmet e n ecmak ses n *Feilo leado n tsn lxbe ni n fflie e g n *I daesoig mmeit crn *Pro aie pasfrrmei o esnl d ln o e da n z *Treprmee IT he-aa trR *I daedleyo itre o rsucs mmeit ei r fnevn n eo re v

MYAc e s® Sc Edii c s ! hool ton

MYAcs! Sh oEio iawe -ae,rs-urclrporm ta tasomswr n isrco ad ces® co ld ns bbsdcoscriua rga htrnfr i gntu n n assmetb apyn spro a fiilnelec adlgi ctcn lge t tewr n poes Eu ses n y p lig u eir r caitlgne n i us eh ooiso h i g rcs. d i n ctrcnmae meydt-rvndcso sfrscesudff rn ae isrco admo vt su et aos a k l, aadie eiin o ucsfliee tdntu n n ae tdns t wrt moefeunlb poiigte wi i daefebc. Acs! poie a aa v o i r rq et y rvdn hm t mmeit ed akMY ces® rvds n dp e e y h lann evrn n ta cn etwr n assmett lann truhavne soigadisat erig nio methto ncs i g ses n oerig ho g dacd crn n ntn peci v febc. rsrp e ed ak *A tmae h l cadd manlvlcrn uo td oi - n o i- esoig s e *Mu -nulu p r l lgasp ot i *Idvd aie isrco n iiul dntu n z *Peci v febc rsrp e ed ak *C mua v su etwr n p rois u l e tdn i g o l o Truhawe -ae ehne dt aayipa om,SE™u ie dsaaedt sucsalwigues ho g bbsd n acd aa nlss l r iEK nfis iprt aa o re,l n sr o t eslitrc wi terifr o . escnsv,xotadsaerslsfo aya u to dt, o ai neat t hi noma n Usr a aeep r n hr eut rm n mo n f aa y h admaesneo iiodrt sp otdff rn ae isrco , k ncsaycriuu cagsad n k es ftn re o u p r iee tdntu nmae eesr urclm hne n e e vlalct rsucs ff c ey l ae eo re. o *As cmpe, l-o d o aq e o s k o lxmu cn i nlus n *Itiv itrae nu enefc *C n n o sitre o sgas o u u nevn n inl *C so zbedsb ad utmial ah ors *Saesv,n ep ra o alrsls hr,aead xot c nbe eut

i Supecunc r SEEK rr he™

DaeHe s v we Vc PeietSls ie rsdn,ae Sne20, . we hsatda teR go aVc Peieto SlsfrteEsenR go . hsa aetbcgo n laigslsta , ic 0 6MrHe s a ce sh einl ie rsdn f ae o h atr ein He a n dp akru dedn ae ems ce n lreslso p ru ie adcoigahg pretg o slsWi abcgo n ieua o atcn lg, v u drtn steneso ra gag ae p otn s n lsn ih ecnae fae. t akru dn d c nleh ooyDae n esad h ed f h tdysK1 maktPirt VnaeLann, ewa teVc Peieto SlsadMak n frI atEua o adteSno Vc Peiet o a’ -2 re.ro o atg erigh sh ie rsdn f ae n re g o mpc d c n n h eir ie rsdn o SlsadMak n frAhee n Tcn lge,n.tiiteep s o swhr Daegie hseprs idt aayiadce n b sf ae n re g o civmeteh ooisIcI sn hs oi n ee v and i xe en aa nlss n ra g ui ns admak n pasDaeh lsaB iB sns A miita o fo teUnvriyo MayadBlmoeC u t. es n re g ln. v od Sn uies d nsr n rm h iest f rln , a r o ny Jh PFl n o n .al o Vc Peieto Mak n ie rsdn f re g Pirt jiigVnaeLann,o nhlvro smak n adcmmu ia o p s o swi Fl MeiGru, meia C e cloit, ro oonn atg erigJh ed aiu re g n o nc n oi n t i da o pA rcn hmiaScey h ms B sns P bihr,n Cptlu la o sJh hsmoeta 1 yaso hn so mak n eprec adpoe rslsice n ad uies u l esad ai P bi n.o n a r hn 5 er f ad-n re g xeine n rvn eut n ra g n s o c eeu n srtgcadtccl re n pasbadi lmet o admaae n, uligaddvlpn mak n ta ,n caiyn xc g taei n a amak g ln, rn mpe na n n ngmetb i n n eeo ig re g emsad lrfig d cmpn vso st esr altkh lesu drtn tecnrl saeHegautdwi a MAiC mmu ia o sP biRl o sfo o ay iin o nue lsaeodr n esad h etamesg. rd ae t n n o nc n/u l ea n rm h c R wa UnvriyGlsb r, ,n rcie aB iMak n iFreg Dikno UnvriyMaio , . o n iest, asooNJad eevd Sn re gn alih cesn iest, dsnNJ Jh B e lr o n u he RgoaSlsRpeet v einlae ersna e AR go aSlsRpeet v,o nB elrhsbe rso sbefrteMiwettri re adhligteVnaeLann slsognz o einlae ersna eJh uhe a en ep nil o h d s ert is n epn h atg erig ae raia n o sneJn 21. en nwt teeua o aid sr,o nq ikylandtei otneo K1 isrco atosadgvn su etidvd aic u e 00B ig e o h d c nln utyJh ucl ere h mp rac f -2ntu nlo l n iig tdnsn iiul ie isrco .Pirt VnaeLann,o nsu idMak n a TeCtoiUnvriyo A rc.Jh rsdsiCnin , i, eeh zdntu n ro o atg erigJh tde re g t h ah l iest f meia o n eie n icn a Ohowhr e c ge u,n ejy tea n e o h mesc a SyieC iadB nasfobl rw pad nosh mei s f o uh s kl hl n egl o tal n i . WatC as rh l o twot RgoaSlsRpeet v einlae ersna e MrC as rhiaR go aSlsRpeet v fcsdo acnut v apoc t i lme n A a v Lann Pa omsadpoeso a . otwot s einlae ersna e oue n o sla e p rah ompe n g dp e erig l r n rfsinl dvlp n srie. welsbigrso sbefrcodn n alff rsrl n t slsa v e adbdo p ru ie iTe In Te I eeo metevcsAs la en ep nil o o ria g le ot ea g o ae c i s n i p otn sn ir ad irI sh odsrcsiPn slai, wJre, rln adDea r, las assswi avrsn adpo o ae otitoedsrcsNo co litit n enyvnaNe esyMayad n lwaeWat lo sit t de ig n rmo nlff rsn h s itit. h srne t teeua o adtcn lg id sre, ehsmoeta svnyaseprec fo hs mewi go p leGo n wLann ad tagro h d c n n eh ooyn utish a r hn ee er xeine rm i t ru si K o erig n h k Mak nWok. lere hsB fo teUnvriyo MayadadhsMB fo TmpeUnvriyMare t a a onyh rrlwisay re g rsWat and i A rm h iest f rln n i A rm e l iest. rid o n re, e aey n n agmeta h meWatas hsasnnme DrwadaWemaae nme B nly ru ns t o . l lo a o a d e n i rnr a d et . e

w w w. v a n t a g e l e a r n i n g . c o m Phone: 800.230.2213, option 3 Email: solution@vantage.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful