UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE DREPT

ANUL UNIVERSITAR 2011 -2012 SEMESTRUL I

ANUL III ZI
ZIUA ORA
10,00 - 11,50

301

302

303

LUNI

304 305 306 PIDO JCEDO Amf. II V 101 Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu

307

308

DREPTUL PROTECłIEI CONSUMATORULUI Sala V 110 (opŃional 52)
16,00-17,50

8,00 - 9,50

10,00 - 11,50 12,00 - 13,50
Drept penal partea specială Sala V009 Asist. univ. drd. Rodica Burduşel

CONTENCIOS ADMINISTRATIV Amf. II V 101 (opŃional 53) Prof. univ. dr. Mircea Alexandru DREPT PROCESUAL PENAL 1 Amf. II V 101 Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ 1 Amf. II V 101 Prof. univ. dr. Nicolae Anghel Nicolae DREPTUL TRANSPORTURILOR Amf. II V 101 (opŃional 58) Prof. univ. dr. Olimpiu Crauciuc
Drept penal partea specială Sala V009 Asist. univ. drd. Rodica Burduşel

MARłI

10,00 - 11,50

12,00 - 13,50 14,00 - 15,50

DREPT COMERCIAL 1 Amf. I V 001 Prof. univ. dr. Smaranda Angheni LEGISLAłIA CONSTRUCłIILOR ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI Amf. I V 001 (opŃional 59)

Asistent univ. drd. Alexandru Todică
Dreptul Dreptul transporturilor transporturilor Sala V 009 Asist. Sala V 009 Asist. univ. drd. univ. drd. Dr comercial 1 Alexandru Todică Alexandru Todică Sala V 008 Leg. construc. şi amenaj. terit. Sala V 009 Asist. univ. drd. Alexandru Todică Leg. construc. şi amenaj. terit. Sala V 009 Asist. univ. drd. Alexandru Todică

MIERCURI

16,00-17,50

Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu

Dr comercial 1 Sala V 008 Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu

Drept procesual penal Sala V 007 Lector univ. dr. Gabriela Zoană

Drept procesual Drept civil. penal Sala Contracte V 007 Sala V 111 Lector univ. dr. Asist. univ. drd. Gabriela Zoană Ioan Morariu

Drept civil. Contracte Sala V 111 Asist. univ. drd. Ioan Morariu

18,00-19,50

Dreptul Dreptul transporturilor transporturilor Sala V 008 Asist. Sala V 008 Asist. univ. drd. univ. drd. Alexandru Alexandru Todică Todică Leg. construc. şi amenaj. terit. Sala V 008 Asist. univ. drd. Alexandru Todică Leg. construc. şi amenaj. terit. Sala V 008 Asist. univ. drd. Alexandru Todică

Drept civil. Contracte Sala V 007 Asist. univ. drd. Ioan Morariu

Drept civil. Drept procesual Drept procesual Contracte penal Sala penal Sala Sala V 007 V 111 V 111 Asist. univ. drd. Lector univ. dr. Lector univ. dr. Ioan Morariu Gabriela Zoană Gabriela Zoană

10,00 - 11,50

DREPT CIVIL CONTRACTE Amf. II Prof. univ. dr. Dumitru Florescu
Drept penal partea specială Lab. crimina Asist. univ.drd. Bogdan Vîrjan Dr. proces. penal Dr. proces. penal Sala V 008 Sala V 008 Lector univ. dr. Lector univ. dr. Gabriela Zoană Gabriela Zoană Drept penal Drept penal partea partea specială specială Sala V 007 Sala V 007 Asist. univ.drd. Asist. univ.drd. Bogdan Vîrjan Bogdan Vîrjan

V 101
Drept penal Drept penal partea partea specială specială Sala V 009 Sala V 009 Asist. univ. drd. Asist. univ. drd. Rodica Burduşel Rodica Burduşel Dr.comercial 1 Sala V 009 Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu Dr.comercial 1 Sala V 009 Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu

12,00 - 13,50

Drept penal partea specială Lab. crimina Asist. univ.drd. Bogdan Vîrjan

14,00-15,50

16,00 - 17,50

Drept civil. Contracte Sala V 008 Asist. univ. drd. Ioan Morariu

Drept civil. Drept procesual Drept procesual Contracte penal Sala penal Sala Sala V 008 V 007 V 007 Asist. univ. drd. Lector univ. dr. Lector univ. dr. Ioan Morariu Gabriela Zoană Gabriela Zoană

Dr comercial 1 Sala V 110 Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu

Dr comercial 1 Sala V 110 Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu

Dreptul Dreptul transporturilor transporturilor Sala V 009 Asist. Sala V 009 Asist. univ. drd. univ. drd. Alexandru Alexandru Todică Todică Leg. construc. şi amenaj. terit. Sala V 009 Asist. univ. drd. Alexandru Todică Leg. construc. şi amenaj. terit. Sala V 009 Asist. univ. drd. Alexandru Todică

JOI

18,00-19,50

Dr comercial 1 Sala V 008 Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu

Dr comercial 1 Sala V 008 Asist.univ. drd. Mihaela Iliescu

Drept civil. Contracte Sala V 007 Asist. univ. drd. Ioan Morariu

Drept civil. Contracte Sala V 007 Asist. univ. drd. Ioan Morariu

Dreptul Dreptul transporturilor transporturilor Sala V 110 Asist. Sala V 110 Asist. univ. drd. univ. drd. Alexandru Todică Alexandru Todică Leg. construc. şi Leg. construc. şi amenaj. terit. amenaj. terit. Sala V 110 Sala V 110 Asist. univ. drd. Asist. univ. drd. Alexandru Todică Alexandru Todică

Pentru disciplinele opŃionale se alege o disciplină dintre 52 şi 53, şi 58 şi 59 . Se va efectua înscrierea la secretariat pe bază de tabel cu semnătură.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful