P.Răducanu, C.Petre, M.Costea, S.

Dimitriu -Termodinamică tehnică - Îndrumar de laborator

Student: .................................................

Lucrare de laborator nr.: .........

Grupa: ..........................

Data: .......................

Prezentarea compresoarelor
1. DEFINIłIE
Compresorul =

2. CLASIFICAREA COMPRESOARELOR
- În funcŃie de principiul de funcŃionare:
a) compresoare cu comprimare volumică (volumice):

Din punct de vedere constructive, acestea se subclasifică în: 
cpr. cu mişcare liniară a pistonului 
cpr. cu mişcare de rotaŃie a pistonului (cpr. rotative)
b) compresoare dinamice (cu comprimare în curgere continuă):

Din punct de vedere constructiv, acestea se subclasifică în: 
cpr. dinamice axiale, la care curgerea agentului este paralelă cu axul maşinii 
cpr. dinamice centrifugale (radiale), la care curgerea agentului este
perpendiculară pe axul maşinii.
Din punct de vedere al valorii raportului dintre presiunea la refulare şi cea la aspiraŃie,
acestea poartă denumiri specifice: 
ventilatoare, pr / pa < 1,1 bar; 
suflante, 1,1 bar < p r / pa < 2,5-3 bar; 
compresoare, pr / p a > 3 bar.

Fig.1. Compresor radial Siemens SCT-SR [5].
1

.. PărŃi componente ale compresoarelor cu piston: 1 – conducta de aspiraŃie cu supapa aferentă............. carterele............... PĂRłI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR CU PISTON 1 8 7 2 3 6 [7] 4 5 5 6 2 1 8 Fig.......P............ S....................... Carterul rol: .. aliaje de Al (la compresoare mici)......baia de ulei. materiale: fontă....sistemul de reglare..3........părŃi mobile: ...chiulasa.volantul............ oŃeluri aliate – presiuni medii şi mari.... C............... Cilindrii cilindrii = .Răducanu..Dimitriu -Termodinamică tehnică ....................... ......1........... în funcŃie de modul de răcire......... 4 – carter......................... 2 .....1.... 8..conducta de refulare cu supapa aferentă....Costea...............1....... 3... II ..................părŃi fixe: ............................. .. ...............sistemul de distribuŃie.....................2.biela................... .. 3..bolŃ.PărŃi fixe 3...arborele cotit.......... Chiulasa rol: ..................sistemul de răcire....... 5 – arbore cotit....... garnituri... ..........Îndrumar de laborator 3.........................cilindrii....... amplasarea cilindrilor este determinată în principal de ...Petre............ .... cilindrii sunt prevăzuŃi cu: .. M... 6 – biela. materiale: fontă cenuşie.... ...................... 2 – piston. ..sisteme auxiliare: ................................. ..........sistemul de ungere.2.......ansamblul piston ........ 3...1.... 3 – cilindru................... III ........ aliaj de Al – presiuni joase..segmenŃi ......1.... 7 – chiulasa... ........ I ............ etc....

.................... seamănă cu cele cilindrice................. Biela rol: face legatura între piston şi arborele cotit al maşinii şi are rolul de a ..2............Îndrumar de laborator materiale: fontă cenuşie............PărŃi mobile 3..................................... b) SegmenŃii = ........................ S...... Volantul rol: ....................................................2................. forma corpului bielei (profil I) asigură: .......................................Răducanu.. se compune din: .Petre. materiale: oŃel carbon de calitate.................................. materiale: fontă..... materiale: oŃel carbon de calitate.... – ca formă............ b) diferenŃiale – la compresoarele care realizează un număr oarecare de trepte într-un singur cilindru................. oŃel aliat cu Cr.. 3....... aliaje de Al.......la compresoarele prevăzute cu cap de cruce (cele orizontale)......................... 3....... Ni...4...... tipuri de pistoane: a) cilindrice – la compresoarele care nu sunt prevăzute cu cap de cruce................ materiale: fontă cenuşie slab aliată cu Cr.... c) BolŃul = .....................3.................................. Mn......... materiale: oŃel carbon de calitate...........................................Costea...... Ansamblul piston a) Pistonul rol: ........... rol: ............... C.....................Dimitriu -Termodinamică tehnică ............P......1....2................ M.. materiale: fontă....................... realizarea ungerii manetoanelor: ........................................................................................................ aliaje de Al............................................................... c) disc .... 3.............2..... Mn.................................................... Si............................................ Arborele cotit rol: ............................. 3.................................................2........ 3........... doar că au două porŃiuni cu diametre diferite............3.Sisteme auxiliare 3 ............. rol: ..2..................................

.....prin barbotare: ........................................3........... 3....................Răducanu............................ C.....1..................Costea.....prin supape automate: ........3................. Sistemul de răcire rol: ... Fig..........2..........................................3... 4-limitator de cursă...................................... ungerea se realizează în două moduri: ............... 3-arc spiral........................ Sistemul de ungere rol: ..............Dimitriu -Termodinamică tehnică ....... Sistemul de reglare rol: ...............................................................................P.......... ......... 2-inel de etanşare......4.................. S......... Supape cu lamele elastice.............. În alte cazuri....3................ Peste fiecare rând de orificii se aşează câte un inel care este Ńinut apăsat pe scaun cu ajutorul unor arcuri spirale amplasate într-o piesă numită limitator de cursă...Îndrumar de laborator 3................... în special la supapele mici...................... Ce caracteristici constructive determină fluidul de răcire? 3............3........... Deasupra lamelei se găseşte un limitator de cursă........................ ......... fluid de răcire: ........ Scaunul supapei (1) are formă circulară şi prezintă mai multe orificii sau canale dispuse pe câteva cercuri concentrice..3....... Variante constructive de supape automate: Supape cu inele sau discuri de etanşare....... M....... prin acŃiunea unei pompe de ulei ... organul de etanşare este un disc ştanŃat din tablă de oŃel (fig...... . 3.. Principiul constructiv al supapelor cu inele sau discuri de etanşare: 1-scaunul supapei.......Petre..............................sub presiune........ Acest tip de supape se utilizează în general la compresoarele mici şi în principiu sunt formate dintr-o lamelă elastică care se aşează peste un orificiu practicat într-o placă plasată deasupra cilindrului. Principiul constructiv al acestor supape este prezentat în fig................3.........prin distribuŃie comandată (puŃin utilizată datorită costurile ridicate şi consumului suplimentar de lucru mecanic): ............. 4 .....................3................ dreapta) care prezintă două porŃiuni ambutisate...... Sistemul de distribuŃie distribuŃia poate fi efectuată în două moduri: .................. formând două arcuri lamelare........

....... ed........ 2002.... Trifan.Petre..3... Ionescu – „Maşini de forŃă şi transport pentru construcŃii – vol I: Motoare... Răducanu – „Schimbătoare de căldură – elemente de calcul......energysolutionscenter... Sârbu..............Dimitriu -Termodinamică tehnică ... Ştefănescu.. Grigoriu.... www. S.. C.... http://www........... Conspress............ 3. M..... P..3.ro/cif/compresoare/piston/comprpist.. S.........vol X: Lucrări de laborator de termotehnică”.... UPB 1986. Bucureşti... construcŃie şi design”........... 2...... 4..... IPB. L...........Îndrumar de laborator se poate realiza prin: .. Bibliografie 1.. D..org 7....com 6..... Ed. Dănescu.siemens.. compresoare şi turbine”...powergeneration.....5..... Marinescu – “Lucrǎri de laborator la Termotehnicǎ – Caiet de referate nr. M.... I.html 5 .........1”... ed......... Bucureşti. A.................... Siemens....Răducanu....... M.......... 5.. 1976.......... Filtrul de aer necesar pentru: ....P..6... Petrescu – „Tratat de termodinamică ...... 1999...... Printech..... 3. Rezervorul de aer comprimat necesar pentru: ....... S. www.. 3...Costea... Bucureşti...termo.utcluj...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful