You are on page 1of 8

Sprint z PyLadies

co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego?

Co?

Sprint Pythonowy poświęcony problemowi niemalże konkretnego braku kobiet w Open Source.

Jak?

Zapraszamy wszystkie dziewczyny do rozwijania projektów Open Source napisanych w Pythonie. Pomożemy - PyLadies będą mentorować. Nagrodzimy - Python Software Foundation stawia koszulki PyLadies.

Gdzie?

W Internetach. PyLadies można spotkać na IRCu: #pyladies @ FreeNode.

Kiedy?

Od 00:01 19 listopada do 07:59 20 listopada.

Dlaczego?

● 1,5% osób w Open Source to kobiety, ● Kobiety (średnio) nie wierzą w swoje umiejętności, ● Kobiety (przeciętnie) są wychowywane w sposób wzmacniający w nich bierność, ● Kiedy ma przyjść do nauki - grupy zawierające same słabsze osoby uczą się lepiej niż grupy mieszane.

Bonus!

19 listopada spotykamy się w kawiarni Kafka w godzinach 11.00 - 14.00 i kodujemy razem!

Plakat