You are on page 1of 2

Namn: ___________________ www.mattehjalp.

se Pettersbergsskolan Dominic

Ma 9 - Läxstencil Repetition - Kapitel 5 - Uttryck och funktioner

1) På en filmrea kan man köpa DVD-filmer för bara 39 kr/styck.


a) Teckna ett uttryck för hur mycket x stycken filmer kostar om det inte ges mängdrabatt.
b) Teckna ett uttryck för hur mycket affären tjänar på x stycken filmer om inköpspriset är
15 kr / styck.

2) En middag på restaurang kostar x kr. Lunchen på samma restaurang kostar y kr. Teckna ett
uttryck för kostnaden att äta ute både lunch och middag en hel arbetsvecka (måndag-
fredag).

3) På "Bio Maxima" betalar man x kr för en stor påse popcorn och en läsk. Vill man bara ha
en läsk, så kostar det y kr. Teckna ett uttryck för vad popcorn kostar.

4) Grafen nedanför visar sambandet mellan antalet flugor och tiden.


a) Hur många flugor fanns det efter två veckor?
b) Hur många flugor fanns det i början?

5) Vi har funktionen y=3x.


a) Fyll i värdetabellen nedanför.
b) Rita in punkter i koordinatsystemet.
c) Rita grafen.

x y
0
1
2
Namn: ___________________ www.mattehjalp.se Pettersbergsskolan Dominic

6) Vilka koordinater har punkterna P1  P5 ?

7) På ICA kostar hushållsosten 49,50 kr/kg.


a) Skriv en formel som visar hur priset (y) beror på antalet kilogram (x).
b) Är priset proportionellt mot antalet kilogram?

8) För 7 vykort får Peter betala 84 kr. Hur mycket får Tobias betala för 3 vykort?