You are on page 1of 104

ovek koji poseduje visoku duhovnu silu, neprekidno se nalazi u stanju duevne harmonije, ivi mudro i osmiljeno.

ivot tee kroz nae nerve. Kada imamo nervnu silu, prepuni smo entuzijazma i sree, zdravlja i astoljublja, mi prevazilazimo sve tekoe i spremni smo da prihvatimo svaki sudbinski izazov. Vi se ne bojite problema vi ih pozdravljate, jer va nervni sistem moe sa njima da se izbori i vi ste u to uvereni. Veliki mozak - glavni centar organizma ta je neophodno da bi se stvorila mona nervna sila? Za savreno zdravlje, ukljuujui snaan nervni sitem, mi moramo da imamo snaan um u snanom telu. A imati jak um - znai umeti kontrolisati svoju svest. Snaan um pomae da se misli i utisci dre pod kontrolom. Zato je to tako vano? Veliki mozak je centar koji koordinira radom celog organizma. Drugi organi i sistemi rade za njega, obezbeujui ga svim neophodnim, i njihovo blagostanje umnogome zavisi od toga kako funkcionie mozak. ivot lii na ogromnu reku koja se rava u dva toka .Jedan nosi sve ka zdravlju, srei, snazi, mudrosti. Drugi tee u suprotnom smeru i nosi one koji su u njega upali zbog bolesti, prerane starosti, nesrea, slabosti i neuspeha. Ta reka - fantazija, postoji kao to postoji i bilo koja reka na Zemlji, ali ona tee u ovkovom i mozgu i ne sastoji se iz vode, ve iz ovekovih misli. Prvi tok je predstavljen pozitivnim mislima, a drugi - negativnim. Nae misli i emocije ne formiraju samo dogaaje u naem ivotu ve i utiu i na stanje organizma. Mozak je moan energetski izvor da bi ga naterali da "radi na sebi" neophodno je svakodnevno ulagati napor.

90