P. 1
Biogradski glasnik - broj 43 - lipanj/srpanj 2009

Biogradski glasnik - broj 43 - lipanj/srpanj 2009

|Views: 227|Likes:
Published by Biogradski Glasnik

More info:

Published by: Biogradski Glasnik on Nov 18, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/25/2014

$5.00

USD

pdf

BIOGRADSKI GLASNIK ||| GODINA VII ||| BROJ 43 ||| LIPANJ - SRPANJ 2009 ||| GRAD BIOGRAD NA MORU ||| CIJENA 6kn

Počele su joŠ jedne biogradske litnje igre. na bazenu ilirije domaći su ugostili senjane. STRANICA 9.

U OVOM BROJU:
Plan za Baštijunski brig-dima više neće biti Organizirali se biogradski antifašisti Ljekarne traže naknade za dežurstva vikendom i praznikom Povezivanje Jadrana i Bodenskog jezeraBiograda i njemačkog Kressbronna Biogradski Primorac ove godine obilježava 90. obljetnicu osnutka

biograd je do svrŠetka liPnja ostvario bolje turističke rezultate nego u istom razdoblju ProŠle godine. STRANICA 5.

u bogatom kalendaru raznovrsnih ljetnih Priredbi u PakoŠtanima karneval je izazvao najveću Pozornost. STRANICA 15.

Biogradski glasnik u Zadru možete kupiti u Smoking trafikama na Branimiru, u Kauflandu i na Plovaniji.

02 | LIPANJ - SRPANJ 2009

Biogradskiglasnik

HDZ i Knez ne odustaju od projekata
šTedIT će Se, RACIoNAlIzIRATI poSlovANje u gRAdSkoj upRAvI, SmANjITI bRoj djelATNIkA, No zAdRŽATI plANove I ljude kojI vRIjede. plAće mANje zA 12 poSTo, šTo vRIjedI zA Sve koRISNIke pRoRAčuNA: zAvIčAjNI muzej, pučko oTvoReNo učIlIšTe, dječjI vRTIć, gRAdSkA kNjIŽNICA I dR.
Prema očekivanju, Hrvatska demokratska zajednica, uz koalicijsku potporu, osvojila je na minulim lokalnim izborima još jedan mandat te tako, kako običava kazati njezin čelni čovjek, novi-stari gradonačelnik Ivan Knez „stekla pravo ne da vlada, već služi građanima i u narednom četverogodišnjem mandatu“. - Zahvaljujem se, prije svega, sugrađanima što su glasovali, izašli na izbore te tako vlastitom voljom kreirali novu vlast. Ovo su bili i posebni izbori po tome što su se lokalni čelnici, pa i gradonačelnici, birali izravno. Hvala onima koji su na tu funkciju izabrali mene i za dogradonačelnika Marijana Stopfera - kaže Ivan Knez. On će, međutim, istaći i to da svoje birače, a i sve Biograđane, neće iznevjeriti; povjerena dužnost im je časna i zahtjevna. Svi su, naime, svjesni vremena u kojem se živi, bremenitog mnogim problemima, od recesije, svakojakih udara na standard, kriza svih vrsti, svjetskoga i hrvatskog specifikuma koji će, bez sumnje, ostaviti mnoge negativne posljedice u svakoj, reklo bi se, od sfera svakodnevnog života. - Ni mi u Biogradu nećemo, procjenjujemo, ostati netaknuti, no nastojat ćemo na sve načine ublažiti te udare. Krizi i recesiji usprkos, projekte koje smo zacrtali, a koje smo predstavili širem auditoriju na minuloj svečanoj sjednici gradskoga ranijeg saziva, nećemo napustiti. Riječ je-da nabrojim neke-o dječjem vrtiću, heliodromu, Projektu Jadran, golf igralištu, Zabavnom centru i dr. Istina, Projekt Jadran što se tiče našeg grada je dovršen i u njega je uloženo oko 90 milijuna kuna. Njegovo aktiviranje pomaknuto je, međutim, za jesen zbog nekih ipak prevladivih nesporazuma sa susjednim općinama. Prema tome, građani nas mogu kontrolirati i pratiti izvršenje naših obećanja. Ni od jednog projekta, što se ove lokalne vlasti tiče, ne želimo odustati premda nam je jasno da zbog nastalih nepogodnosti na tržištu kapitala, pa i nekih drugih okolnosti, može doći do stanovitog pomicanja rokova, no do zastoja nikako-tvrdi samouvjereno Knez. S druge strane, u gradskoj upravi uvest će se zaista stroge mjere štednje i racionalnog poslovanja. Više nema, kako je poznato, gradskoga poglavarstva, što zapravo znači da će dodatne napore morati uložiti voditelji pojedinih službi i stručna tijela, pa i svi djelatnici čiji će se broj, kako je najavljeno, smanjiti, a i mjesečna primanja, po uzoru na najviši državni vrh, za oko 12 posto. To važi za sve korisnike proračuna. Gradska je uprava, inače, na kraćem odmoru; gradonačelnik Knez i njegovi najbliži suradnici teško će to sebi u novonastalim okonostima priskrbiti.

NAkoN šTo Su gRAđANI IzAbRAlI

Tonči Šangulin (HDZ) predsjednik Gradskog vijeća
njegov zamjenik je ivan PiŠkor (hss)
I novo Gradsko vijeće, čiji su članovi pred Damirom Valčićem, predstojnikom Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji prisegnuli, imat će 15 članova. Na konstituirajućoj sjednici svoje mandate stavili su, međutim, na raspolaganje Ivan Knez zbog funkcije gradonačelnika i Robert Pelicarić iz koalicijske liste Demokratske stranke umirovljenika, HNS budući da je viječnik u Županijskoj skupštini. Mjesto Ivana Kneza preuzeo je Tonči Šangulin koji je izabran za predsjednika Gradskoga vijeća te Nelka Malešević umjesto Roberta Pelicarića. Inače, g-đa Nelka Malešević, kao najstarija vijećnica rukovodila je sjednicom, kako to propisi nalažu, do izbora „pravog“ predsjednika. Za potpredsjednika Gradskoga vijeća izabran je Ivan Piškor, koalicijski partner HDZ-a, iz Hrvatske seljačke stranke.

Novi članovi Gradskoga vijeća
Prema izbornim rezultatima Hrvatska demokratska zajednica ima deset od 15 članova vijeća-Toni Bogdanić, Marin Eškinja, Tonči Šangulin, Ante Lukačić, Marica Mrkić, Šime Mršić, Melanija Ražov Radas, Eddie Stamičar, Suzana Tolić i Nikola Tomić. SDP predstavljaju-Danijel Karabatić, Ana Buovac i Anka Merdić, iz HSS-a je Ivan Piškor, a iz koalicije DSU-HNS već spomenuta Nelka Malešević.

NovI pRedSjedNIk gRAdSkog vIjećA - ToNčI šANgulIN

Gradonačelnik u Japanu
Generalna skupština svjetske udruge Gradonačelnici za mir, kako je najavljeno, održat će se od 4. do 12. kolovoza ove godine u Nagasakiju. Kao jedan od čelnika i aktivnijih članova skupu će nazočiti i biogradski gradonačelnik Ivan Knez. Moguće je da se na skupštini kao gost pojavi i potpredsjednik hrvatske Vlade dr. Slobodan Uzelac. Inače, za vrijeme nedavna boravka japanskoga veleposlanika u Hrvatskoj u Zadarskoj županiji, u Biogradu ga je ugostio Ivan Knez. – Nije naš grad slučajno izabran, to je bila veleposlanikova želja s obzirom na ono što mi radimo u sklopu udruge Gradonačelnici za mir i naše zalaganje da se u svijetu više nikada ne ponove tragični slučajevi atomskoga bombardiranja Hirošime i Nagasakijakaže Knez. Osim razgovora u prostorima Ilirije d.d. o gospodarskoj i inoj suradnji, gosp. Yoshia Tamura, japanski veleposlanik, razgledao je na Obali kralja Petra Krešimira IV spomenik ptici ždralu, jednom od japanskih simbola sreće, zdravlja i dugog života, a darovana mu je i maketa tog spomenika.

velepoSlANIku jApANA YoShIjI TAmuRI gRAdoNAčelNIk IvAN kNez dARovAo je umANjeNu ReplIku SpomeNIkA ŽdRAlu

proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta i značajnim udjelom servisnih djelatnosti. Katarinu Pervan i Ljubicu Budan.Biogradskiglasnik SjedNICA gRAdSkog vIjećA 2009 LIPANJ-SRPANJ | 03 Održivi razvoj grada tome bi trebale Poslužiti i odluke donijete na ovoj sjednici Na 2. Prisežem. kao i detaljno razrađivanje uređenja zelenih. uz potpredsjednicu Gradskoga vijeća Anku Merdić. Usvojena je i odluka o izradi detaljnog plana uređenja Jankolovice na površini od 16 hektara. kako je obrazloženo. Rust. Također. sukladan je odluci o urbanističkom planu uređenja za cjelovito građevinsko područje grada. Meterize i Granda). Vruljine. cilj ove izmjene i dopune plana je zaštita vrijednih područja. pored ostaloga. sjednici Gradskoga vijeća među 12 točaka dnevnog reda dominantne su. potaknut će povezivanje obalnog područja grada sa zaleđem i osiguranje jednakomjernog razvoja prostora grada. te uspostavi ravnoteže između takvog demografskog razvitka i prostornog razvoja grada. utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša. Ustanovljavanje planskih kriterija i mjera. kaže se u odluci koju su usvojili vijećnici. da bi u perspektivi Jankolovica narasla do naselja od više tisuća stanovnika. da mu je svrha i cilj te njegovo programsko polazište osiguranje razvoja grada na načelima održivog razvoja. Kožina. komunalne i druge infrastrukture. Razlozi za izradu ovoga plana su. o tome se već govorilo. Želi se. Milan Galešić i Luka Filipović. Detaljni plan uređenja područja hotela Biograd. Šimun Pešić je predsjednik ovoga odbora. Jaz. obavili su novi-stari gradonačelnik Ivan Knez i njegov zamjenik Marijan Stopfer. članovi su mu Tanja Vukas. arheoloških i spomeničkih zona i lokaliteta i vrijednih krajolika. Glavica. ističe se dalje. odnosno gradnju. Svoje prisege na ovoj sjednici. Istaknuto je. Tuče. Niko Tomić. te prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenja područja oko motela Biograd i prijedlog odluke o izradi detaljnog plana uređenja Jankolovice. Tako će Tončiju Šangulinu u ovom sazivu pomagati zamjenik Ivan Piškor iz vladajuće koalicije i spomenuta Merdić iz oporbenih redova. zatim rješavanje temelja prometne. detaljno razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za urbanu obnovu. predsjednik mu je Slavko Adžić Kapitanović. očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. Poznato je.gradonačelnik ivan knez i zamjenik marijan stoPfer s druge sjednice vijeća . po našem sudu. poljoprivredi te industriji s čistim tehnologijama. Prostorni razvoj. dio Primorja. parkovnih i rekreacijskih površina. a za članove Marin Eškinja. Za predsjednicu je izabrana Melanija Ražov Radas. bile prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkoga plana uređenja za cjelovito građevinsko područjesredišnjeg dijela južno od Jadranske ceste (Poluotok. . Gradsko vijeće je također dobilo i Odbor za javna priznanja Gradskoga vijeća. Bošana. ugroženih dijelova prirode. Potpredsjednica vijeća i Anka Merdić Druga sjednica Gradskoga vijeća dala je i potpredsjednicu u osobi Anke Merdić iz SDP-a. k tome. zasnovan je na demografskom razvitku koji se temelji na prirodnom priraštaju stanovništva. posebno obalnog pojasa s otočićima. Centar.. Ljubicu Labar. Martina Števanja.. doseljavanju i povratku stanovnika. Istodobno je prihvaćen i prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Gradskoga vijeća. osigurati gospodarski razvoj zasnovan na turizmu. Suzana Tolić i Danijel Karabatić. u vezi izrade i dopune urbanističkoga plana. Tri nova odbora Vijećnici su prihvatili i odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Gradskoga vijeća. Uz članove Tonija Bogdanića.

kako kažu. Posebnu živost sjednicama Gradskoga vijeća daje Aktualni sat. u toj protuvrijednosti ogradni zid oko bolnice. rujna. dežurstvo ljekarni. štetno je i za turističke agencije koje podmiruju obveze. Troškove podmiruju Grad Biograd. a dežurstva? uključivati. Skupini u koju spadaju restorani i barovi utvrđeno je radno vrijeme između 6 i 24 sata.. Eddie Stamičar je pripomenuo da jedino Biograd ima napisima „apartments“ hvataju turiste? Osim što je neukusno i zabranjeno. u vlasništvu županije. dežurati. mi obavještavamo policiju. Bili smo na dogovoru s direktorom Elektre Dražićem i on nam je obećao premještaj trafostanice naredne godine za što će se utrošiti oko 700 tisuća kuna. Za ovu ulicu. Još smo se jednom sastali uz načelni dogovor da će tri ljekarne. kao i to zbog čega gradski kolektor nije u funkciji. HDZ: Da li se može riješiti problem iznajmljivača koji na ulazima u grad neukusnim pločama i naši redari pišu prijave. Mi smo to učinili još u svibnju 2007. marljivih „zapitkivača“. uz uvjet da nema glazbe na otvorenom i da se ishodi dozvola policije. Jedno vrijeme smo ga odstranili. Morali smo riješiti imovinsko-pravne odnose sa Specijalnom bolnicom za ortopediju koja je. na minuloj sjednici bilo je podosta zanimljivih pitanja iz redova „opozicije i pozicije“. a polovicu ukupnog iznosa plaća županija.Ana Buovac. Premda među vijećnicima nema više Ljubice Budan i Damira Kraljića. No. radno vrijeme. na žalost. Gradonačelnik Knez: primjedba je na mjestu. . Ivan Knez: na žalost. kao i u ostalom dijelu godine dan uoči blagdana i na blagdan. SDP. zapravo. .. taj problem traje godinama. postavila je dva pitanja pisanim putem. svibnja do 30.. rubnici. državni inspektorat. s tim da je jedinicama lokalne samouprave dozvoljeno produžiti radno vrijeme za dva sata. Filipa i Jakova i Pakoštana. osigurana su rasvjetna tijela. Gradonačelnik Knez: imamo dva tima. Ipak. Znamo da je prošle godine sve dobro funkcioniralo i prema rasporedu koji su ljekarnici dogovarali. ali od toga. a na grad bi. možda i naći sporazum u tome da Grad Biograd plati 50 posto troškova.04 | LIPANJ . na tome je i ostalo.. srpnja do 1. inače.Danijela Karabatića. iz Biograda. Možemo još razgovarati i dogovarati se. otpalo 200 tisuća. SDP. Pašman. Projekt Jadran. a ostale turističke sredine od 1. biti riješena sljedeće godine.5 do 3 godine od idejnog projekta radimo na toj ulici. odvodnja će. što također nije prihvaćeno. Ako ih ne okončamo do studenog. Istina. Ove godine. rujna. kocke. zanimalo je poradi čega u Biogradu nema neradnim danima i praznicima dežurne ljekarne. Sv. Ivica Stopfer odgovorio je na 2. Imamo riješiti nekoliko imovinsko-pravnih slučajeva-problema. pitanje Ane Buovac: radno vrijeme je regulirano Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Mi već 2. kako znate. pobunili su se. odnosno ulaz u grad. nadam se. lipnja do 15. Obećali su da će participirati u troškovima dežurstava. Uz ovu temu vijećnik dr.Melaniju Ražov Radas (HDZ) zanimalo je da li su osigurani dodatni timovi hitne medicinske pomoći i koliko ih ima. on je gotovo završen. Nama je itekako u interesu da se ona uredi (sada u sastavu Županijskih cesta).o. tražili su da im se dežurstva plate. nema koristi jer dok dođe do suda ode u zastaru. Platili smo 750 tisuća kuna. godine i restorani i barovi ovdje u Biogradu od 1. vidljivo je da smo nemoćni. izgradili smo. Filip i Jakov.SRPANJ 2009 AkTuAlNI SAT Biogradskiglasnik Jadranska ulica. Što se pak tiče Projekta Jadran. Ostatak se osigurava prema broju noćenja. rujna.o.Toni Bogdanić. a ostatak podijele spomenute općine. mogu za dva sata duže poslovati. Zanimala ju je rasvjeta u Jadranskoj ulici i mogućnost produženja radnog vremena ugostitelja. dok s našim susjedima ne riješimo vlasničke udjele u Komunalcu d. O tom pitanju razgovarao sam i s načelnicima susjednih općina jer se i njihovi žitelji koriste biogradskim ljekarnama. a da ćemo plaćanje riješiti nakon sezone. kako bismo rasteretili Ulicu Franje Tuđmana. morat ćemo tražiti sredstva iz drugih izvora. Gradonačelnik Knez: zajedno s Ivicom Stopferom imao sam sastanak s vlasnicima ljekarni. Sv. . čini se. . Tkon i biogradska Turistička zajednica s po 25 tisuća. Svi se opet vraćaju na stare pozicije. jadranska ulica . dodatne timove od 15. oko 700 tisuća kuna. Sada je problem trafostanica nasred ulice. kolektor nećemo općine Pakoštane. no sada je ponovno na sceni.

Upravo njemu treba zahvaliti za susrete predstavnika naših kraljevskih gradova-Solina. Sve svoje proizvode sudionici su ponudili na stolu dužem od 600 metara pred. Buffet Šime. gastronomskih delicija. ili barem njezinom dijelu. kako se zna. hotelijeri i oni koji se uključuju po svojoj djelatnosti u naziv festivala. međutim.d. Da zaključimo-sve je učinjeno što se moglo za uspjeh i ove turističke sezone. svi čimbenici svjesni važnosti i značaja turističkoga privređivanja za ovu sredinu. Hotel Palma. Restoran Dalmatino. bili bismo zadovoljni da se ponove rezultati prethodne sezone. Pizzeria Andrija. A kako i ne bi kada je okupila 232 izlagača iz svih hrvatskih županija. Caffe bar Slave. Proizvodi vrane Posebno Pakirani za ovu Prigodu začas su razgrabljeni Restoran Arkada. Soline. Vrana d. i sada stižu čestitke za tu jedinstvenu manifestaciju. Ivo Eškinja. kamPovima i hotelima. Njima su se pridužili i Ilirija d. Poštovao se kriterij da u svakoj večeri bude neka priredba. godine dobilo Srebrni cvijet Europe-kaže se u obrazloženju i dodaje da je Eškinja cijenjen među kolegama. doživljava kao priznanje Biogradu i svima koji su mu pomogli da postigne ovaj uspjeh. Restoran Guste.o. Po broju nagrada i priznanja Ivo Eškinja prednjači među turističkim djelatnicima Zadarske županije. Konoba Bazilika. Bure commerce d. eko. eto. uglavnom. Očito je da je to imalo učinka računamo li na dosadašnje odzive turista. Pizzeria Casa Vecchia. Mediteransko selo San Antonio. bili Ministarstvo turizma. etno stol u akciji „Spojimo zeleno i plavo“. da su to dobro obavljene pripreme u koje se. Posebno smo. godine. a to i nije iznenađenje. Nina i Biograda. Pizzeria Cocolino. a gostiju je bilo za 13 posto više. Mi u Biogradu. Caffe bar Škverić. Nazočili smo ili smo svoj promidžbeni materijal izložili na štandovima Hrvatske turističke zajednice ili Turističke zajednice naše županije.o. PTO Nekić. Caffe bar Malo Misto. premda u optimističkoj varijanti možemo očekivati i koji postotak više-kaže Ivo Eškinja. a mi se. u stvari. željeli spektakularno obilježiti početak sezone što smo i učinili 5.Biograd je sa svojim potencijalima predstavljen na svim važnijim sajamskim manife- Turističke zajednice grada. on sve svoje znanje i trud ulaže u turistički razvoj njegova Biograda.o. da nitko. Caffe bar L&M. Roko. moglo bi se reći. Pizzeria Mamma mia. Slastičarnica Miami. u porastu su za šest posto i posjeti i boravci u gradskim hotelima gdje se odmaralo blizu 19 tisuća gostiju. Pad u domaćinstvima i turističkim naseljima Biograd je prvih šest mjeseci ove godine uspio ostvariti bolje rezultate od očekivanih.SRPANJ | 05 Više dolazaka i noćenja Pedeset i šest sudionika u prvih šest mjeseci iz Biograda Porast broja gostiju u marinama. na žalost.Biogradskiglasnik dobAR počeTAk TuRISTIčke SezoNe u bIogRAdu 2009 LIPANJ . Pečenjara Gospić. Kampovi također do svršetka lipnja ostvaruju. Knina.O. Zahvaljujući na priznanju on je. u organizaciji Za dugim svehrvatskim Eno-eko-gastroetno stolom našli su se svi biogradski ugostitelji. eto. Dok su domaćinstva podbacila za 19 posto. za taj odaziv. Pizzeria Šare. . Restoran Liburnija. lipnja Festivalom izvorne hrane. Općina Stolac iz BiH te Slovenci i tako ovom festivalu dali međunarodni karakter. kakav može biti domaćin i što goste očekuje za vrijeme odmora. 20-ak tisuća posjetitelja. športskih i drugih manifestacija. pića. to je tek bila najava svih kasnijih kulturno-zabavnih. Grada Biograda i Sekcije ugostitelja grada Biograda. uključio čitav grad. Srednja škola Biograd. Slastičarnica Blandona. osjećamo obveznim da objavimo imena 56 sudionikaRestoran Stari Grad. prije svega. uvaža- ivo eŠkinja van među suradnicima kao direktor Turističke zajednice grada Biograda od 1995. pa ni turistička naselja. U. Caffe bar Mornar. ribarstva i ruralnog razvoja i Zadarska županijakaže Eškinja. Hotel Biograd Putnička agencija d. Konoba Vapor. Caffe bar Amy. Za potpuniji dojam o sezoni. Blizu 48 tisuća gostiju-da preciziramo-i nešto preko 217 tisuća noćenja u spomenutom razdoblju čine u tom pogledu hrvatski vrh. Ministarstvo poljoprivrede. . Fast food Takac. Hotel Adria. gastro. nema sumnje. među ostalim. Ostalo je u nadi da će biogradske usporedne prednosti u odnosu na ostale konkurente biti prepoznate od potencijalnih turista i da će upravo naš grad biti njihovim htijenjem za ostvarenjem godišnje-odmorskih radosti i ugode.O. da im.O. Caffe bar i turanjke su Pritekle u Pomoć sa svojim makarunima i čičvardom sPektakularno otvorenje ovogodiŠnje turističke sezone tisuća i 216 gostiju. Hotel Žućo. direktor Turističkoga ureda biogradske Turističke zajednice. Udruga Potjeh i Društvo Naša djeca Biograd. Naime. poglavito s obzirom na usporedbe s drugim odredištima na našoj obali i otocima. Pečenjara Brkljača. uzevši u cjelini. Kao magistar ekonomije. Caffe bar Hobos. Slastičarnica Miran. istakao da ovu nagradu koja nosi ime poznatog hotelijersko-ugostiteljskog stručnjaka iz Istre. u prvoj polovici godine. valja pričekati rezultate u srpnju. Hotel In.o. pokazao. s obzirom na ukus. Pritom su marine imale skok od 52 posto. s 18 tisuća i 718 posjetitelja i 186 tisuća noćenja. a ne samo mi. Ako ga pitamo što je utjecalo na ovako dobre startne rezultate odgovorit će. izvornog suvenira i folklora pod naslovom Dugi svehrvatski eno. ali i zaljubljenik u turizam. Carpy More. Meduza. Tako je. Sani tours. Biograd promovirao sebe i svoje potencijale.o. U. Caffe bar Caruso. ovi potonji su rekorderi u negativnom smislu-pad im je čak 85 posto što je. U. Gradonačelnik Knez.O.o. Caffe bar Šangulin. računa se. Hotel Bolero. Restoran Europa. Rene.Ovim rezultatima jesmo i moramo. Fast food Na zmorac. Caffe bar Silver. U. Još jedno priznaje Ivi Eškinji Među dobitnicima godišnje turističke nagrade Anton Štifanić nalazi se i direktor Turističke zajednice Biograd mr. Veće učinke. nije registrirala kućna radinost. a pridružili su im se Mađari. Caffe bar Obala. ne ostane prikraćen. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Naime. biti zadovoljni. rast od 26 posto sa sedam stacijama u Europi i Hrvatskoj. Restoran Aquarium. . posljedica još uvijek neaktiviranih kapaciteta Crvene luke. broj noćenja povećan je za 22 posto. vizionar. turističkoga središta koje je zahvaljujući izgledu i uređenosti 2007. uz ostalo. Restoran Lovre. Pekarnica Luigi. Sandwich bar Nico. Dodat će. dok su pokrovitelji. direktor Turističkoga ureda Ivo Eškinja izrazili su im zahvalnost Restoran Riva. .

da u ovom prostoru nađe smještaj toliki broj najmlađih među kojima će biti i oni koji su uzalud čekali na „listi čekanja“. Služit će za hitne intervencije u slučajevima nezgoda. Vrtić će. što financira grad. inače. . gdje će mali poduzetnici iz Biograda i drugih mjesta naći interesa za otvaranje proizvodnih i drugih pogona.SRPANJ 2009 Biogradskiglasnik Opasno je stajati u mjestu s gradonačelnikom knezom obiŠli smo nekoliko važnih gradiliŠta Usprkos nepovoljnim ekonomskim prilikama znanim kao kriza. dakako.. eto.o. biti i na usluzi Zabavnog centra čija je gradnja planirana u blizini. a radove obavljaju djelatnici Bošane d. radovima.o. istodobno. Kriza se. počeli i na gradnji heliodroma. Prve prihvate letjelica možemo očekivati već u rujnu ove godine.. a u perspektivi će. prevladava i novim ulaganjima. Grad će. da se tako izrazimo. imati kapacitet 60-ero djece i bit će dovršen u studenome.. prometa i infrastrukture daje 700 tisuća. jedini na koPnenom dijelu zadarske žuPanije gradiliŠte budućeg dječjeg vrtića na kosi koje će biti.Htio bih se najprije ispričati žiteljima ovoga dijela grada što im. Ministarstvo mora. U ovoj šetnji s gradonačelnikom po otvorenim i planiranim gradilištima svratili smo i do buduće Servisno-komunalne zone Bučina. dovrŠeno u studenom ove godine.06 | LIPANJ . grad Biograd neće se. gradonačelnik Knez je svojedobno izjavio da „prekobrojnih“ za upis u vrtiće više neće biti. otvaranjima radnih mjesta. Neki od većih projekata u gradu stoga će biti nastavljeni po ranijim programima. dakle sa stanovitim zakašnjenjem. u što je teško vjerovati. moguća su produženja rokova dovršenja. Bitno je. Vjerojatno najveće zanimanje građana vlada za izgradnju novog vrtića na Kosi. jedinog interventnog objekta te vrste u Zadarskoj županiji na njezinom kopnenom dijelu. kažu stručnjaci. Izvođač radova je zadarska tvrtka Ploter d. Unatoč turističkoj sezoni i propisima o zabrani građevinske aktivnosti. „ukopati“ i čekati njezin daljnji tok ili.o. Nadam se da će nas razumjeti i shvatiti važnost ovoga objekta u koji će se uložiti oko tri milijuna kuna. a ostatak Grad Biograd. a u njega će se uložiti milijun i 200 tisuća kuna. no „ide se dalje“. Ako se sjećate. uostalom. potrošnjom. Radovi su. a moći će Prihvatiti 60-ero djece . kako je Predviđeno. Ivana na predjelu Kosa. ivana gradonačelnik knez: ovdje će biti interventni heliodrom. međutim. učinio i s Industrijskom zonom koja je popunjena baš takvim objektima.o. na gradnji vrtića je živo. dati na natječaj uz povoljne uvjete kao što je. skorašnji preokret. tu zonu infrastrukturno opremiti. od čega na grad otpada 40 posto-kaže Knez. vjerojatno. Za kraj nismo mogli ne zabilježiti dovršetak opločavanja okoliša crkve sv. Heliodrom je smješten na lokaciji između Biograda i TN Crvena luka. remetimo ljetni mir. zavrŠeno je oPločavanje oko crkve sv.. Istina.

SRPANJ | 07 .Biogradskiglasnik 2009 LIPANJ .

rečeno-želimo vas u natjecateljskom duhu okupiti.natjecanje i Pouka . razreda iz osnovnih škola Sv. osigurani su i pokloni-majice. medalje. zahvalnice i knjige na temu ptica i prirode.08 | LIPANJ . po riječima Darija Rogića iz uprave Parka prirode Vransko jezero. Petra Zoranića iz Stankovaca.SRPANJ 2009 Biogradskiglasnik Utrka Malog vranca-prigoda za natjecanje i poruke o čuvanju ugroženih ptica U povodu obilježavanja Dana zaštite okoliša i ove godine u Parku prirode Vransko jezero održana je prigodna manifestacija utrka Malog vranca uz sudjelovanje učenika od 1. Uz natjecanje u biatlonu (vožnja bicikla i trčanje). učeNICI oSNovNIh školA I upRAvA pARkA pRIRode vRANSko jezeRo u vAŽNoj zAdAćI kakve su boje vranskog jezera? utrka malog vranca . što se nisu ovom poučnom susretu učenika i djelatnika Parka prirode odazvale i ostale osnovne škole iz okolice jer je u najavi manifestacije. Pirovca i polaznika rukometne škole Mini sunce iz Biograda. Za najbolje. međutim. Šteta je. učenici su se iskazali i u slikanju temperama u bojama Vranskoga jezera. kao i na veliku važnost očuvanja staništa sve većeg broja ugroženih vrsta u koje spada i naš mali vranac. Filipa i Jakova. zabaviti i podsjetiti na važnost zaštite okoliša. do 8. među inim.

održavaju se pod pokroviteljstvom Grada Biograda.na rasporedu su i uzvratni susreti. bili su domaći: Anito Jeličić.d. na tovare. Pred oko četiri tisuće gledatelja Biograđani su se pokazali uspješnijima budući da su bili bolji u devet od 11 igara te večeri. Senjani. sastavljeni pretežno od aktivnih športaša.d. Spomenuli smo da su domaćini. Ovogodišnje igre. mislimo. Natjecatelje. Farkaš u devet od jedanaest disciPlina domaći su bili usPjeŠniji danas navijači. Trofeje su prepustili Senjanima u prenošenju mora u kablima i nogometu u kantama. dvije za Senj Kao što smo naveli. pucanju balona. kao i protekle. a razmjeni pozdrava i dobrih želja pridružio se i predstavnik Hrvatske turističke zajednice Ivan Harambašić. dužnost voditeljice dobila je.. plivanju zavezanih ruku. prvi suparnik Biograda u sklopu ovogodišnjih „Litnjih igara“ bili su na bazenu Ilirije d. bacanju s grede. goste i gledatelje u ime domaćina pozdravio je Ivo Eškinja. u Potezanju konoPa biograđani su nePobjedivi . posebice za strane goste. Natjecanje je otvorio biogradski dogradonačelnik Marijan Stopfer. Branko Pezelj i Siniša Rudić. a tko drugi do Branke Pelicarić. naravno. sutra možda natjecatelji kakve bi to litnje igre bile bez njih. Suci ovog zanimljivog dvoboja. bili bolji u čak devet disciplina-skakanju u vrećama. direktor Turističkog ureda Turističke zajednice grada. Snimke: J. Nastup je popratila muška klapa Biograd. Uzvratio mu je predstavnik Senja Alen Filipović..SRPANJ | 09 Devet za Biograd.Biogradskiglasnik bIogRAdSke lITNje IgRe 2009 LIPANJ . ovdašnje Turističke zajednice i Ilirije d. Biograđanima će u goste još doći Novi Vinodolski. uz podršku mnogih sponzora. plivanju i ronjenju kroz obruč te u slaganju ribarskih kašeta i potezanju konopa.

a glavne su mu djelatnosti poljodjelstvo i. kako se to kaže. raste zanimanje u našem bližem i daljem okruženju. da je. ostvarivat će se postupno u više godina. kako se predmnijeva. zacijelo. minulih godina zauzimala kao izvoznik jedno od vodećih mjesta u Zadarskoj županiji. stoljeća i uređenje prostora koji bi se koristio za.o. po riječima gradona- adute gdje. zanimljiv za domaće i inozemne posjetitelje. Njemačke goste primio je gradonačelnik Knez. Slovenije i Austrije. osobito. veNeCIje. kako se zna. i Biograd ima ozbiljne namjere. Filip i Jakov priskrbila bi redovito prvo ili drugo mjesto među općinama izvoznicama u našoj županiji. Jadran-tuna je. sudjelovati i odgovarajuće institucije iz Italije. U prošloj godini. Međunarodni projekt.SRPANJ 2009 Biogradskiglasnik Povezivanje Jadrana i Bodenskog jezera izaslanstvo njemačkog grada kressbronna posjetilo biograd. koji bi vodio uvaženi hidroarheolog dr. Oni su-da se podsjetimo-već u dva navrata bili angažirani na dodatnim istraživanjima i radovima na vađenju i očuvanju predmeta izvađenih iz mora kod spomenutog otočića i pohranjenih u biogradskom Zavičajnom muzeju. naime. s mogućim početkom kada se za njega steknu uvjeti. i opširnije razgovarati. godišnje ostvaruje oko 500 tisuća noćenja. županiju i državu. izražene su želje za potpisivanjem povelje o bratimljenju. kopRA I INNSbRuCkA budućI pRoSToRI djelATNIkA komuNAlCA d. u razradi je s potopljenog broda. a i u praksi provjeriti funkcioniranje zdravstvenog turizma u ovom gradu i okolici budući da. također. U rujnu ili listopadu ove godine vodstvo Biograda će uzvratiti posjet Kressbronnu am Bodensee. i arheolozi i konzervatori iz Venecije.edwin weiss Budući grad prijatelj Biograda ima preko osam tisuća stanovnika. također dominiraju turizam i poljodjelstvo.o. očekuje se. izaslanstva dvaju gradova Weiss. Na ovom projektu. Upoznao ih je. uz već stotine predmeta zAjedNIčkI pRojekT bIogRAdA. Vjerojatno je taj podbačaj uzrokovan posljedicama nevremena u njihovom uzgajalištu kao i štetom pričinjenom potonućem brodahladnjače Studenac. uglavnom japansko. naime. nakon čega slijedi-potpisivanje povelje o bratimljenju U krug gradova prijatelja Biograda postupno ulazi i njemački Kressbronn na Bodenskom jezeru. Stefana Fehringera i Wolfganga Binzlera.10 | LIPANJ .o. k tome. na novu lokaciju otvorena je mogućnost za prenamjenu ovoga prostora u središtu grada. a općini Sv.o. u pratnji domaćina i neke od važnijih objekata u gradu. mjesto. poradi svoje složenosti i visoke cijene. posjet uzvratiti u rujnu ili listopadu. Zdenko Brusić sa zadarskoga Sveučilišta. Jadran-tuna iz Turnja u Biograd Poznata tvrtka za ulov i uzgoj tune Jadran-tuna promijenila je svoje sjedište i ubuduće će umjesto Turanj kao mjesto djelovanja stajati Biograd. a o njemu je riječ. razmijenjeni su i Prigodni Pokloni gradonačelnika kneza i njegovog kolege iz kressbronna . uz Biograd. Obišli su. a dio eksponata bio je izložen i na poznatoj manifestaciji u Barceloni. radili bi. Po riječima gradonačelnika Kneza. Tada će se. u suradnji sa Zadarskom županijom i Specijalnom bolnicom za ortopediju. kako se najavljuje. Naravno i on je istakao biogradske još jedAN „gRAdSkI pRIjATelj“ „Gnalić u Komunalcu“ Preseljenjem službi Komunalca d. Za usporedbu navedimo da Biograd ima više od 800 tisuća. zauzela 7. Biograd. uz hrvatske stručnjake. zanimljivo. turizam s obzirom na atraktivno Bodensko jezero na kojem se. razvijati ovu granu turizma jer za nju. uz članove gradskoga vijeća Jutu Koch. međutim. Zna se. premda je svoje poslovne prostore i do sada imala u ovom gradu. od kojih je preseljenje Komunalca te obnova i adaptacija zgrade početni zahvat u kojem će. prema očekivanju. mnogo više ostalo nedirnuto i neistraženo zbog pomanjkanja financijskih sredstava i nedostatka prostora u postojećem muzeju. kao i njegov stari dio čija je sustavna revitalizacija uređenjem Narodnog trga s okolicom uspješno započeta. Kopra i Innsbrucka. Izaslanstvo ovoga grada posjetilo je. tvrdi se. a na njegovu čelu bio je gradonačelnik Edwin čelnika Weissa. ideja o smještaju dijela blaga s potopljenog broda kod otočića Gnalića iz 16. gradonačelnik kressbronna . smještaj „replike“ potopljenog broda čiji bi izgled i dimenzije domaći i strani stručnjaci rekonstruirali te bi se tako dobio jedinstveni izložbeno-muzejski prostor. i s važnim gradskim projektima koji su pred realizacijom ili će se ostvariti u narednih nekoliko godina. biograđani će. kako je poznato. uz potencijalnog stranog investitora. tvrtka je po plasmanu na inozemno tržište. S obje strane.

Rave i Iža idu nešto dužom rutom-kroz Veli Ždrelac. pripomenimo. prema najavama. Pelicarić tito doljanac . manje jedrilice i manji ribarski brodovi.SRPANJ | 11 oTok pAšmAN-ugljAN Tito na čelu Ovdašnji antifašisti i njihovi simpatizeri od nedavna su organizirani u Udrugu antifašističkih boraca Hrvatske za grad Biograd. Radit će na tome da u svoje redove uključe i mlađe ljude. udRugA ANTIfAšISTA bIogRAd Obnovljeni most u funkciji Kanal Mali Ždrelac samo za manje brodove Od svršetka lipnja do 30.Biogradskiglasnik 2009 LIPANJ . međutim. bolesni. Snimke: B. Izabrali smo sva potrebna tijela naše udruge i tako smo obavili nužne snimila: b. kako je poznato. Ipak. Sadašnja visina rekonstruiranog mosta je 18 metara. na okupu se našlo dovoljno ljudi da se krene u aktivnosti prispodobive ovakvoj udruzi koja djeluje i u drugim hrvatskim gradovima pa i u Zadru. Istina. položili vijenac na spomenik žrtvama fašizma u Biogradu. dakle broj koji prema statutu osigurava legalitet. bit će dovršeni krajem ožujka sljedeće godine.Najprije je formiran Inicijativni odbor na čelu s Radom Dominisom. rujna. spadaju plovila lokalnog stanovništa. Utješno je da će od idućeg ožujka prolazom Mali Ždrelac moći ploviti dvosmjerno budući da će biti proširen i produbljen. Radi se. a ima ih i lošijeg materijalnog stanja-naglašava Doljanac. mahom su to ljudi u poodmaklim godinama. ali i Domovinskoga rata. da će se u članstvo uključiti barem još toliko osoba. tako. O ovom okupljanju prvi predsjednik nove udruge Tito Doljanac kaže: formalnosti da bismo mogli početi djelovatikaže Tito Doljanac. Na 1. Sastali smo se na osnivačkom skupu 4. Dok je most otok Pašman-Ugljan u cijelosti obnovljen. Danas smo. Brinut ćemo se o potrebama naših članova. . Obilježavat ćemo važnije datume iz toga povijesnog razdoblja. utemeljiteljskoj sjednici našlo se 56 antifašista. u početku je bilo dvojbi da li će uopće imati dovoljno članova da se organiziraju. u što je uloženo nešto preko 17 milijuna kuna koliko će se. Pelicarić . Mi se sada ne borimo ni protiv koga ni za što. na dan kada se nekada obilježavao Dan borca. Računa se. o pretežito starijoj populaciji. Prema odluci zadarske Lučke kapetanije prolazom se mogu služiti brodice širine do šest metara u koje. Linijski brodovi do Dugog otoka. otprilike. Istaći će također i to da se neće vezivati ni za koju stranku ili političku opciju. Ovi radovi. da ih upoznaju s fašizmom kao jednim od svjetskih zala. za plovidbu je privremeno otvoren prolaz Mali Ždrelac.Osnovni cilj ove udruge je njegovanje pozitivnih tradicija iz narodnooslobodilačke borbe. Za sada se prolaz koristi pod posebnim režimom. uložiti i za produbljenje i proširenje kanala. naime. uz potrebitu signalizaciju i veću opreznost. srpnja u prostorijama gradske uprave.

rođeni Biograđanin dr. Znamo da postoji projekt za dvije operacijske dvorane. bolnica u Biogradu bila bi komplementarna Općoj bolnici u Zadru. Što kazati za kraj? . Ako to uspijemo-posla će biti-zaključio je dr.. Pripremio: Stjepan Mišulić razgovori u gradskoj vijećnici o budućnosti sPecijalne bolnice za ortoPediju u biogradu . Taj dio posla bio bi. naravno..12 | LIPANJ .. međutim. želimo produžiti sezonu. uz ostalo. Kako je Biograd turistički grad i kako. trebalo bi obnoviti. zagađivači zraka propadaju i u čista područja. no usporedo s tim i intenzivna skrb. Zapravo. moglo bi im pomoći da postignu što veću neovisnost i mobilnost. bogatiji.SRPANJ 2009 NAš goST: dR. Jednostavno rečeno. reklo bi se. dvije operacijske dvorane i suvremeni rehabilitacijski centar.. Jedno desetljeće poslije opet će se organizirati simpozij na tu temu. dr. . računam. Naime. Razumljivo je da s ovakvim stanjem ne bismo mogli prodavati zdravstvenu uslugu inozemnim osiguranicima. . Htio bih. Pitanje je. da zadarska bolnica ima interesa da bude u simbiozi s ovom biogradskom. profitabilan i iz njega valja.Izvan standarda zdravstvene zaštite namjeravamo svakako ponuditi nešto više. Razumljivo je da ste u sklopu skupa posjetili i ovdašnju Specijalnu bolnicu za ortopediju. iznio je za naš list dojmove sa stručnih rasprava i druženja. Ipak su prioritet spomenute dvorane. Znano je da se radi o vrlo profitabilnoj i unosnoj djelatnosti i to. od operacijskih dvorana i rehabilitacijskog dijela s pratećim sadržajima ne bi se smjelo odustati. i dogovor o izradi elaborata o daljnjem razvoju ortopedsko-traumatološke struke u biogradskoj bolnici. na vanjsko tržište. gledati i u kontekstu očuvanosti Hrvatske u ekološkom smislu. u narednih pet godina trebaju u ovoj bolnici. na primjer. uz ostalo. Bez obzira na sve. Specijalnu bolnicu za ortopediju. kažu stručnjaci. a vlast će. Smatram da je pitanje struke da napravi elaborat. kao što je to upravo bilo minule godine. međutim. što se tiče opreme za zahvate koje rade u biogradskoj bolnici. .Upravo je riječ o tome. Inače. zahtijeva veću investiciju. miroslav jelić računamo da bi upravo prodajom zdravstvenih usluga to uspjeli. Riječ je o tzv. načina na koji je oni doživljavaju i sl. pripomenuti da nema nikakvih suprotnosti i isključivosti između razvoja zdravstva u Zadarskoj županiji. u svakom slučaju.Prije svega bih htio istaći da na ovom skupu svake godine ima sve više specijalizanata. da upotrijebim taj izraz. odnosno županija. Miroslav Jelić. njezinih bogatstava vodom. Da li je u pitanju medicinski turizam? . prodaji medicinske usluge. traje čitavu godinu. Jedan od suorganizatora skupa. definirati daljnji razvoj projekta. bogate klijentele koja želi živjeti u Hrvatskoj i stoga kupuje nekretnine. uz standardnu ponudu. s tim u vezi. o čemu je na skupu govorio i gradonačelnik Knez. prodaji operativnih usluga vanjskim osiguranjima što. do 26. kako se zna. dapače. željezare. Ovoga puta nam je uspjelo osigurati i predavače iz Zagreba koji su voditelji renomiranih kliničkih institucija.U svakom slučaju da. Rezultat toga je. ekološki zaštićena. što je najvažnije. mIRoSlAv jelIć Biogradskiglasnik Prodaja usluga stranim osiguranicima specijalna bolnica za ortopediju treba dvije operacijske dvorane i suvremeni rehabilitacijski centar za „zdravstveni turizam“ Biograd je. da se tako izrazimo. Neki su od njih na specijalizaciji struka koje su ovakvoj specijalnoj bolnici potrebne. ponovit ću. Miroslav Jelić. Zašto stoga ne bismo usluge davali u ortopedskotraumatološkoj instituciji kakva je ova biogradska bolnica? U ovoj bolnici tijekom godine obavi se i tisuću operacija.Skupina renomiranih stručnjaka bila je u posjeti i razgovarala s djelatnicima i ravnateljem dr. Njihovo korištenje. Međutim. da zaključim. mora se ići.Što kazati? Želimo ponuditi sofisticirane usluge jer za to biogradska bolnica ima uvjete. prodaju medicinske i zdravstvene usluge strancima Biograd domaćin skupu o ortopedskim pomagalima Od 24. Može li se. po mojem mišljenju. . predstojnik Kliničkoga zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu. Brodogradnja. kako je najavljeno. izaći s još nečim? .. Obišli smo je i vidjeli da je jedan njezin dio vrhunski obnovljen. kako bi se mogla dopunjavati sredstva koja osigurava država. Znamo da je Europa „puna“-starijih osoba. Brankom Uhodom. Vjerujem. govoriti o pomagalima za bolesnike lokomotornog sustava i one s invaliditetom. prije deset godina priređen je skup pod imenom Ortopedska pomagala. rujna u našem gradu organizirat će se još jedan skup. Uslugama na kvalitetnoj razini mogli bismo privući inozemna osiguranja da to potraže u nas kao što. naši stomatolozi to pružaju Talijanima. Njezin su kapital i blizu 30 liječnika. Nama. ekipirana je i dobro opremljena.Smatramo da ovdašnji stručnjaci za to obaviti u sadašnjim prilikama recesije. No.. po treći put nedavno bio domaćinom skupu hrvatskih specijalizanata pod nazivom Hrvatska medicinska budućnost. Na njemu će se. u tome nismo previše bolji od drugih budući da cjelokupno hrvatsko zdravstvo ima manjak kapaciteta i opreme. dolazi „gerijatrija“. dio poslova imaju odgovarajući prostor i opremu. sve je.

recimo Europi-pripominje Tonči Šangulin. Ne treba zaboraviti da zbog čega studirati u Biogradu i zbog čega se je pretežiti dio polaznika zaposlen. violina i Biserka Krčelić. Na kavi s gradonačelnikom. Orguljaš Edmund Adler Borić i violinist Goran Končar nastupit će 6.Biogradskiglasnik 2009 LIPANJ . Pučko otvoreno učilište. denata steNaši sugovornici će se kne uvjete za složiti s time narednu studijsku godinu. Valentine Ivić i Andrijane Čirjak. Od 47 upisanih studenata. Vojnovića. rekao gosp. kolovoza. je. nove studije kao što je gastronomija i to posebice gradonačelnik Knez i tadašnji u suradnji sa zadarskim sveučilištem. ljanje Baltazar Uostalom. uz suradnju i potporu svojih učitelja. – Mislim da su to rezultiralo ovim uspjehom. Njezin dekan. godinu. kasnili godinu dana. to ostvariti-kazao nam je prof. prvi broj školskoga časopisa Kruna. da preda. Prof. dio naših studenata koji rade moraju. i pratnje na orguljama Zorana Novačića. Naklada je tisuću primjeraka. lektori prof. Na 32 stranice profesionalno dobro uređenog i urađenog školskoga lista smjestilo se obilje raznovrsnog i zanimljivog štiva ilustriranog kvalitetnim fotografijama.možemo se održati i za sebe sačuvati ovaj koće. Pođu li u Zagreb ili Split. Marijana Prtenjača i Nikola Majerović-Stilinović. Dani kruha. vora da studenti koji ovdje studiraju ostaju Ove će se godine. izvanrednih. odjela Visoke da bi zadržali škole za posloradna mjesta. pažljivi što je. u Adam Krčelić u Zaprešiću. pa smo s otvaranjem studija.nastavlja se i ona će imati uzlaznu putagodi rezimiranja prve akademske godine. naime. da je ovo stoProf. imali s dopusnicom što se prostor i bogatstvo u sadašnjoj i budućoj oteglo. bilo stoljeće kapitala. mlado i vrijedno uredniŠtvo Školskog lista “kruna” ostvarenju projekta. stručnjake profila nužnih za ovo područje barem 60 posto u ovom trenutku ima uvjete nema od Rijeke do Splita. uz zadovoljstvo uočili i vodeći ljudi u Biogradu. ovogA ljeTA u CRkvI Sv. Stošije s početkom u 21 sat. a i jeftinije je tu studirati. već nakon svestrane sastanku uprave za ovaj naš dislocirani studij analize o stanju u gospodarstvu u Biogradu. Pitajući se studenata i profesora. O tome smo i raspravljali na nismo ušli „napamet“. u pri. i ostaju. pa. uz to. pouke o tragično stradalom Luki Ritzu. kaže. anoreksiji i bulimiji. dogradonačelnik Tonči Šangulin koji je i samo znanjem. skoga sveučilišta kao predavača. Zaprešiću su pozitivna glede zapošljavanja. dio redovitih i dio po završetku. pRvA godINA STudIjA NA odjelu vISoke škole Još jedna biogradska kruna Obitelj biogradskih tiskovina. međutim. po riječima sadašnjeg predsjedkoga su mogli upoznati i studenti zadar. a ostali će do jeseni. Na svršetku ove školske godine učenici Osnovne škole. dok je za 20. dobila je prinovu i to-posebno raduje-onu najmlađu. na Ljetnoj pozornici priređuje kino-predstave s početkom u 21 sat i 30 minuta. STošIje u bIogRAdu Koncerti ozbiljne glazbe Poslije koncerta Ivane Novačić.stalno obrazovati-zacijelo su došli do odgovanja i ispite „odrađuju“ tijekom vikenda. bili redoviti. likovna urednica prof. i Biograda. Za sve ovo zaslužne su glavne urednice Kristina Strpić. Marija Rogić. Josip Brtan. Tisuću ždralova za mir i literarno-likovni prilozi. operne pjevačice. tome smo mi Inače. Pučko otvoreno učilište ugovorilo je još dva koncerta koji će se održati u crkvi sv. Krešimir Marmilić. nju. dakle. savo vojnović . stručnim mladim ljudima biogradski član uprave.voditelj Za ovu geneljeće obrazobiogradskog odjela visoke Škole za vanja. Jer. samo je je. vanje i upravsteći ovakvo obrazovanje. voditelj biogradskoga tome. Skledar. uredništvo u sastavu: Kristina Strpić. dr.NAZIV KRUNA UPUćUJE NA TRADICIJU. kolovoza predviđen nastup Chordes trija-Kristina Bech Kukavčić. Vojnović. Savo Vojnović. Od uvodne riječi ravnatelja redaju se prilozi pod naslovima: Susret s nadbiskupom. svakako željeli popuniti. sc. po riječima dr. marijana Prtenjača . harfa. uvažila i činjenicu da nekoliko odustalo. Tu smo prazninu za upis u 2. i Gradu Biogradu čiji je gradonačelnik Knez već na prvu najavu mogućnosti izlaženja časopisa obećao pomoć pri njegovu tiskanju. prof. da se tako izrazimo. inače. josiP brtan. Suradnja između Visoke škole iz Zaprešića stekao indeks ove visoke škole. ili kako bi kandidati to obvezni učiniti. Valentina Ivić i Ana Marija Ivanović-sve učenice VIII razreda. Posebne pohvale i zahvale na promociji prave male revije autorima i ostalim pregaocima. Karla Troskot.SRPANJ | 13 lIST oSNovNe škole Uspješni studenti gRAd će oSIguRATI dodATNI pRoSToR zA ovAj I dRuge STudIje Proteklu školsku godinu ocjenjujemo vrlo tako. sc. no i odjela veliku potporu pružila lokalna vlast. pa se tako rasipa ispiti jer su za ovaj trogodišnji studij njegovi kadar. i se ova generacija istakla u izvršavanju svojih potreba za ovakvim kadrovima. svima koji su sudjelovali u jac. u Biogradu. Andrijana Čirjak. dakako. naime. – Male smo poteš.nika Gradskoga vijeća Tončija Šangulina. . što je za ovakve i slične ovakve nastavne ustanove koja. Nikola Skledar. dragica đinđić i Prof. – Na nama je da riješimo prostorne da im je u ostvarivanju nauma o otvaranju uvjete i da otvaramo nove smjerove. najčešće. Od preostalih. nešto stručniji napisi o agresivnosti. Statistika. uspješnom. da su na nastavi za usporedbu. Čokolino višebo- Melani Tuta-Deur. u Biogradu ili nekom od obližnjih mjesta upisati oko 60 studenata. Dragica Đinđić. Pomoć i PoPtoru Pružili su ravnatelj Škole Prof. BAŠTINU NAŠEGA GRADA-kazao je ravnatelj. dok je raciju rečeno Poslovanje i uPravljanje pre t h o d n o. Ta studija obveza. uspjesima učenika škole. u krajnjoj liniji. uputio je ravnatelj prof. pored ostaloga. osim toga. predstavili su. „po u Hrvatskoj bolonjskom vrlo nisko pravilu“-da rangirani jer ga tako nazonemamo ni 10 vemo. pa vicevi i strip. uspjeposto visokošan je studij obrazovanih ukoliko barem kadrova-kaže 70 posto studr. K dr. daje studije dobar pokazatelj. mezosopran. Jakov Đinđić se pobrinuo za oblikovanje i grafičku pripremu. pokazuje da zapravo u cijeloj Zadarskoj županiji. Karla Troskot. a kompjuterska obrada tekstova djelo je Ane Marije Ivanović. Matematika. U English corneru je napis o Johnu Lennonu i nekoliko engleskih šala. U projekt. Šangulin „najljepše je studirati hrvatski i test opće informiranosti i kulture iz kuhinje u kojoj se nalaze roditelji“-ističe su „zapreke“ koje se moraju prijeći da bi se dr. POVIJEST. Elena Golić. Eko kutak. a naša iskustva u nadam se. potom Smotra tradicijske baštine. Nedavno su održani prijamni tamo. dr.

da su strojevi propadali u otpadni materijal. direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.-kaže Mladineo.o. kao i direktor Mladineo. dao obećanje da će sve dogodine biti sanirano i istaknuo što bi trebalo poduzeti da opet. Jedino je. vatra je zahvatila trećinu deponija i samo zahvaljujući zaista nadljudskim i profesionalnim naporima Javne vatrogasne postrojbe iz Biograda. ući u dubinu i onda gasiti. osim Biograda. protupožarne puteve. U ovoj tvrtci Biograd ima udjel od 50 posto. Naša tvrtka „Baštijunski brig“ funkcionirat će 4 do 5 godina. u tijeku natječaja. zavisno od toga kada će proraditi županijski Centar za gospodarenje otpadom u blizini Biljana Donjih.Istakao bih. rekao da bi „radije gasio vatru u newyorškim neboderima nego na smetlištu“. Prethodno su. Jer. Najviše što smo za sanaciju od njega mogli dobiti je udjel od 60 posto. U Biograd je u vezi s ovim slučajem doputovao i Vinko Mladineo. spavali četiri dana i noći.SRPANJ 2009 poSlIje poŽARA NA odlAgAlIšTu bAšTIjuNSkI bRIg Biogradskiglasnik RASpISAT će Se I NovI NATječAj zA SANACIju u RujNu. međutim. međutim. nabijati je kako bismo spriječili dotok kisika te time staviti požar pod nadzor. No. Koliko je bilo teško. Ovo su posebno teške zadaće u vatrogasnoj službi-kaže biogradski zapovjednik Darko Banić. a da su provjeravali utvrdili bi da je zadnji ovih razmjera bio prije dvije godine. smatraju stručnjaci. svakako. takoreći. međutim. nisu. obišli lokalitet. pa ni neugodnosti izazvanih požarom. ne bude imao za to novca. Filipa i Jakova i dr. Baštijunski brig prihvaća i otpad iz općina Sv. dodao je. Svejedno. i kanaderi s „vodenim bombama“ nisu bili učinkoviti. Naime. pola u šali. Nadam se. stoga. čim temperatura zraka padne onda se. ne dođe do požara. veliki problem stvara metan koji gori u dubini. da su oni kao koncesionari u okviru svojih mogućnosti poduzeli sve da zaštite odlagalište. da je to i želja naših susjeda te da slijedeće sezone nećemo strepiti od požara. Istodobno je nazočnima. Ispituju se njegovi uzroci. Gradonačelnik Ivan Knez: . njihovih kolega iz Zadra. vinko mladineo. direktor fonda za zaŠtitu okoliŠa i energetsku učinkovitost u razgovoru s biogradskim čelnicima . do većih razmjera požara. u pomoć će priteći Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. ugrožavali ljude. sedam općina Pašman i tri posto općina Tkon. obraćajući se posebno gradonačelniku Knezu. Filip i Jakov. također. odnosno reciklažnog dvorišta. Ni brojni bageri i buldožeri nisu mogli pomoći razgrtanjem smeća. no nakon nekog vremena uspostavi kontakt sa zrakom i opet plane. moglo se zaključiti i iz riječi jednog vatrogasca koji je. pola ozbiljno. špekulira se i s podmetanjem. Inače. a da ćemo već u rujnu na natječaju izabrati najpovoljnijeg izvođača. Zajednički zaključak je: dogovoriti se i odmah bez odgađanja početi aktivnosti za spriječavanje nastavka požara i onda objaviti natječaj i započeti radove. Sv.. no najveći problem se pojavio u suradnji sa susjedima. Ukoliko grad. Nadam se rješenju ovog problema. imajući u vidu projektnu dokumentaciju koja je napravljena ranije. dobru suradnju s Fondom. rješenje nanositi zemlju. trebalo bi izvaditi materijal. graditi transfer stanica jer je grad prostornim planom odredio da bi lokacija poslužila za drugu namjenu-športsko-rekreacijski prostor (golf tereni) i gospodarsku zonu. Osobno mislim da je to najbolje rješenje. do TAdA opoŽAReNI dIjelovI depoNIjA NASIpAT će Se zemljom S odlagališta otpada Baštijunski brig više nema dima. Događalo se. što se praktički ne može ugasiti. Neće se. . zapravo do prave katastrofe usred turističke sezone nije došlo. a u tome se slaže i direktor Bošane d. Što će se.. Na žalost. Kazao je da će se raspisati ponovni natječaj i početi sanacija prema ranijem projektnom rješenju. ulaznu rampu i dr. konkretno sada poduzeti? – Pristupit ćemo prekrivanju opožarenog dijela odlagališta zemljom jer je to jedini način da se preduhitri pojava novog požara. . Da bi se sve uspješno obavilo.o. Pakoštane i otoka Pašmana. no sve ipak valja prepustiti istrazi. Sastao se s gradonačelnikom i odgovornim osobama iz vlasti. međutim. Prekinete ga.14 | LIPANJ . Biogradu će pomoći Fond za zaštitu okoliša da se viŠe ne Ponovi. Neki mediji se žure u ocjenama pa. utvrđeno je. – Dogovoreno je da će se izraditi dopuna dokumentacije i da se na samoj lokaciji obavi sanacija komunalnog otpada. tuc-muc novinari tvrde da se to često događa. za grad i fond biti jeftinije budući da će se na taj način izostaviti gradnja transfer stanice. Filip i Jakov i Pakoštane.Htio bih napomenuti da je ovaj fond za sanaciju već izdvojio i isplatio milijun i 753 tisuće kuna za pripremne aktivnosti-ograđivanje odlagališta. a završiti prema izmijenjenom rješenju koje će. shvatilo se da bi se sanacija mogla izvesti na jeftiniji način s istim kvalitetnim učincima na okoliš. po 20 općine Sv. naravno. uz ostalo. vatra u dubini sama gasinaglašava Vinko Mladineo. To smo i dobili. Štoviše. Krunoslav Pešić tvrdeći. rečeno je. kao i to što je buduća transfer stanica premještena u Industrijsku zonu-kaže Mladineo. po njegovim riječima. u tijeku ove sezone.Naši ljudi. ne bi ga uopće trebalo biti.

pored inog. Njezino izdavanje. rujna zaključiti lista ovoljetnih događanjazabave. uz ostale. a predsjednik Vijeća je HSP-ovac Ive Knežević. A zAmjeNIk ANTe bAkIjA Naredne četiri godine. financirala je i Općina Pakoštane. Zamjenik načelnika je Ante Bakija iz HSS-a. U srpnju. čelnika HNSa. Poseban program priprema se za 31. održana kazališna predstava dugovječnog trajanja s Perom Kvrgićem i Lelom Margitić-Stilske vježbe. pod vodom na pijesku sunčane saće sunce stvara i sve u jednu igru pretače val za valom. dakako. Draga i Vrgade. Tisuće slanih kaplji skače sve tamo iz plavetnih dubina. Ružica Jakšić i Zdeslav Kruneš. a onda pri svršetku ovoga mjeseca i posebno atraktivnim festivalom klapa pod nazivom „Školjka“. 6. i za ovo ljeto pripremila je zaista bogat i raznovrstan kalendar priredbi različitog karaktera. Pakoštane. Zoran Barešić. a naposljetku u vlastitoj kući za odmor – kaže. kolovoza na rasporedu su Pakoške ljetne igre. sc. utrkujući kao djeca. Dovoljno je spomenuti da je odvijanje ovih kulturno-zabavnih i športskih događanja počelo još u svibnju Čačija. pak. oni iz općinskoga središta te Vrane. HSP i Nezavisna lista Mladi za promjene. Njegovo drugo izdanje okupilo je 13 klapa iz Zadarske i Šibensko-kninske županije. Mario Marketin. SDP u vijeću ima Matu Kurtova. Valentino Vujasin iz Nezavisne liste Mladi za promjene. školovala se i živi u Zagrebu. Početkom lipnja. autorica opisuje svoje impresije o dolascima i boravku u Pakoštanima tijekom šest godina. a o njemu je riječ. ne zaboravimo. ponovit će se Materine užance. povijesni spektakl. zastupljena su sva mjesta s područja Općine Pakoštane-najbrojniji su. Viteški turnir Vrana. bogATo kulTuRNo ljeTo u općINI pAkošTANe Vlast „široke koalicije“ koju predvodi HDZ NAčelNIk je poNovNo mIlIvoj kuRTov. ovaj Ljetni karneval. pobijedio Željka Kurtova Buša. Ive Knežević je iz HSP-a. što je i normalno. tko će prije stići do kraja i do srebrnih oblutaka na obali žala. u svojoj recenziji dr. kako rekosmo. likovnom radionicom i još nekim prigodnim manifestacijama trebala bi se. Filipa i Jakova. Na pješčanom žalu sunčani valovi. s Pakoštanima mjeriti bilo koja općina u Zadarskoj županiji. HSS. no i predstavljanja vlastitih mogućnosti organiziranja i izvedbi. za sve uzraste i ukuse. Od 15 mjesta ova koalicija ima 9. kako se najavljuje. bit će više koncerata zabavne glazbe. pored nastupa plesnog studija K2 stigla je „poslastica“ koju su. svega što je neizbježni dio u službi promocije turizma. turnir u uličnoj košarci i dr. s nestrpljenjem očekivali i domaćini i gosti. kulture. također je događaj koji valja izdvojiti iz. Mladenko Čirjak. sadržaju i kvaliteti teško može. i 9. Naime. Zabavnim programom. a pomogla i općinska Turistička zajednica. ljetnog karnevala do viteškog turnira Turistička zajednica općine Pakoštane. s obzirom na uspjeh prošlogodišnjeg predstavljanja. i 30.Biogradskiglasnik OPĆINA PAKOŠTANE 2009 LIPANJ . HSS. potpredsjednik Dragan Vukoja. žureći se. Sastav Općinskoga vijeća U novom sazivu ovoga vijeća iz HDZ-a su: Ante Vulin. kolovoza. pa je na njegovo mjesto u vijeće ušla stranačka mu kolegica Miranda Juričin. HNS predstavljaju Miranda Juričin. u početku u dvama kampovima. u staroj jezgri mjesta gledatelji su se mogli upoznati s „Materinim užancama“. pored ostalih. U srpnju je. Željko Kurtov bit će vijećnik u Županijskoj skupštini. Bilo je i športa-juniorsko prvenstvo Hrvatske u odbojci na pijesku. razonode. Ivo Nižić i Mojmir Predviđen je u prigodi blagdana Velike Gospe nastup Pakoštanskih mažoretkinja. Za odlično posložen program u dvije večeri svakako su. Miroslav Tokić i Vitomir Šarić. . Ivica Juričin. U Dragama je priređen turnir u malom nogometu u spomen na hrvatskog viteza Mira Barešića. Ovogodišnji pobjednik je klapa Cantus iz Sv.Uz ostalo.SRPANJ | 15 u Sljedeće čeTIRI godINe Od festivala klapa. dok je ostatak pripao oporbenom bloku: HNS-u te SDP-u i HSU-u. Do kraja sezone. zabavni koncert i dr. čarolija između mašte i sna“. sportski rečeno. Iz knjige za ovaj put izdvajamo pjesmu „Pakoška rapsodija“. između mašte i sna Prije dvije godine iz tiska je izašla knjiga Sanje Burić „Pakoštane. u općini Pakoštane na čelu lokalne vlasti bit će do sada najveća koalicija koju sačinjavaju-HDZ. Čini se da se po bogatstvu. uz potporu općine i sponzora. umjetnički ravnatelj Bojan Pogrmilović i direktorica Turističkoga ureda Turističke zajednice općine Pakoštane Danijela Vulin. Načelnik općine i u ovom mandatu ostaje Milivoj Kurtov iz HDZ-a koji je u drugom krugu uvjerljivo. barem ove sezone. a možda i ne. HSS Dragana Vukoju i HSU Branislava Marketina. za one koji možda još ne znaju. Sanja Burić rođena je u Kutini. osim toga. U Općinskom vijeću. Đani Bunja. bogatog i raznovrsnog kalendara priredbi-29. ima tu posebnost da u svoju simpatičnu raspojasanost uključi i goste koji su na ljetovanju u Pakoštanima i okolnim mjestima. a 8. o čemu su odlučili Ljubo Stipišić Delmata. regatom malih katamarana te se u lipnju nastavilo mažoret-vikendom. SANjA buRIć . srpnja-Dan općine Pakoštane. zaslužni direktor festivala Milivoj Kurtov. športa.

– I ova kao i druge slične smotre dokaz su želje i nastojanja ovog naraštaja da očuva folklornu baštinu svojih predaka-kazao je Medić. imati ljubavi za svoje mjesto i želje da se novim naraštajima prenesu. raditi i ubuduće iz svojeg skromnog proračuna. mada znamo da radi u otežanim i izvanrednim okolnostima malog otočnog mjesta. Međunarodni značaj ovoj smotri dali su folkloraši iz češke Horenke. Ipak. Mislim da me je to držalo i održalo sve ove godine-kaže skromno Ante Čiklić. što bi se to u Dobropoljani moglo događati da na jednom mjestu okupimo ovoliko ljudi-u druženju. Žiri odlučio: Zadarsku županiju na Vinkovačkim jesenima predstavljat će Kukljičani Dobropoljanci. Među idejnim začetnicima je i utemeljiteljima ove otočne „svetkovine narodnih plesova. turanjska Maslina. naglasio je. Sv. uz pozdrav sudionicima i gledateljima. običaja. Ne znam. Za ovu najmasovniju. nekada i nerazumijevanja. plesu i narodnim običajima . neizmjeran. Luka iz Ždrelca. Zadarske županije i Ministarstva kulture. a uz potporu brojnih sponzora. ako se tako može reći. pjesme. Mihovil (Poljana). zatim Radovin. Posebni žiri ocjenjivao je nastupe društava iz Zadarske županije s ciljem izbora njezina predstavnika na Vinkovačkim jesenima. iskazano je iznimno zanimanje. odnosno njihov KUD Bokolje. da li je umoran? Teško će priznati. Kveštura iz Dikla. bio je domaćin i organizator već 8.. Ivan Glavosijek iz Raštana Donjih. a to će. Sv. Treba. sve vrijednosti i ljepote jednog vremena u kojem su nastajale i bile njegovane.16 | LIPANJ . poglavito što takve osjećaje iskazuju i naši gosti. zapravo.. Ovoga puta ta uloga dodijeljena je Kukljičanima. pa i Hrvatske i inozemstva. smotru je otvorio načelnik medić Ante za sve! Ante Čiklić je.NAčelNIkom općINe pAšmAN brojno gledateljstvo uživalo je u pjesmi. veselju. domaćini. Posestrime i pobratimi (Kali). na smotri je nastupilo 14 kulturno-umjetničkih društava-Nevijana iz Neviđana. Lipa (Lipovljani). Stoga njemu i njegovim suradnicima poželimo još ovakvih događaja čiji je nacionalni značaj. za razliku od ranijih izdanja kada su to bili Mađari i Nijemci.SRPANJ 2009 O T O K 8. članovi kud-a “bokolje” svojim nastupom otvorili su smotru Primorski dio županije predstavljala je maslina iz turnja ANTe čIklIć (pRvI deSNo) u dRušTvu SA zAmjeNIkom općINSkog NAčelNIkA NIkolINom bAšIćem I Nedjeljkom medIćem .. . a i najkvalitetniju manifestaciju ove vrste na našim otocima. a i gledateljstvo od oko dvije tisuće domaćih ljudi i gostiju. Manifestaciju je otvorio novi načelnik Općine Pašman Nedjeljko Medić. pjesama i običaja“. Nastupilo 14 kulturno-umjetničkih društava. Posebno je istaknuo i pohvalio aktivnost i nastupe čak tri folklorne udruge iz općine Pašman koje općina pomaže koliko može. ne samo lokalni. SmoTRA oTočNog folkloRA u dobRopoljANI Biogradskiglasnik Svetkovina plesa. Posavina (Budaševina) te domaće Bokolje. a što drugo. po redu Smotre otočnog folklora. a po nekim značajkama i u cijeloj Zadarskoj županiji.Bit ću iskren-ima kriza. Kukljica. kada vidim ovoliko plesača i pjevača iz svih dijelova naše županije. povrh svega. Sv. zadovoljan sam. Pozdravio je sve sudionike. Bilo bi mi lakše da se u organizaciju uključi više ljudi. otrgnu zapravo od zaborava. sinonim za smotru folklora. Pitamo ga. bez čijeg nastojanja i angažmana bismo teško vidjeli ono što početkom svakoga srpnja viđamo i doživljavamo u ovom mjestu.. Pod pokroviteljstvom Općine Pašman.

Renata Batur. . i ne samo njih. folklornih skupina. Zabave kao nikada! Ovoga ljeta u Sv. Izabrani su-Milivoj Milat. Naravno. Ivan Baričić. a i okupljanje pjevačkih klapa pod imenom Kamena Dalmacija u spomen na prerano preminulog pjevača zabavne glazbe. Šteta je.SRPANJ | 17 „Posla ima napretek“ . dok je predsjednik Odbora za statut i poslovnik Leonardo Mikulić. svake večeri se može uživati u nastupu pjevača. zahvalio se na povjerenju. iz HDZ-a. Kazne su. Tako su se novi vijećnici općinskoga vijeća „zakleli“ na konstituirajućoj sjednici koju je u njezinom početnom dijelu vodio najstariji vijećnik Slavko Pedišić iz HSS-a. posebice u Sv. Marin Katuša. Izdvojiti treba Večer folklora i domaće spize. Filipu i Jakovu. agr. da i to navedemo. Ponuda se osjetno. Romea Santinija. sada je šetnica zanimljiva i u večernjim i noćnim satima što turisti. rodom iz Turnja. sjednicom preuzeo je čelni čovjek vijeća u ovom na suradnju i razumijevanje u interesu općine. Denis Galešić i Marijan Colić. pozvao sve vijećnike. te da ću se zauzimati za svekoliki napredak općine Sv. obilno koriste.Posla ima napretek. to svi osjećamo. koliko se primjećuje. Bruno Mandić. među kojima o regulaciji prometa tijekom turističke sezone te zabrani izvođenja građevinskih radova od 15. Konstituirajućoj sjednici nazočili su i novi načelnik Igor Pedisić i njegov zamjenik Vedran Zrilić. Tomislav Demo. Ratko Čirjak. Leonardo Mikulić. Filip i Jakov obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u mandatu Milivoj Milat. načelnik igor Pedisić Predsjednik vijeća milivoj milat svom radu držati ustava i zakona i poštivati pravni poredak. fIlIpu I jAkovu I TuRNju Prvo okuPljanje novih vijećnika Rasvjeta na šetnici u Turnju Jedno od vrijednijih investicija u infrastrukturi Turnja je osvjetljavanje Šetnice hrvatskoga viteza Danijela Mandića u cjelokupnoj dužini od oko 800 m. u usporedbi s ranijim sezonama. Uz dnevne šetnje i rekreacijska trčanja. dipl. međutim. a i člana zadarskih klapa. povećala i u Turnju. predsjedavanje 1. a dva mjesta osvojila je koalicija Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati-Socijaldemokratska partija Hrvatske. rujna. U pravilu. Postoji i odredba da se protiv investitora i izvođača radova pokrene prekršajni postupak.Biogradskiglasnik O P Ć I N A S V. kazališnih družina i dr. Kako ih odvratiti od te opasne avanture? malo folkora. vožnje biciklom u danu. Po njegovoj najpopularnijoj pjesmi priredba je i nazvana. Filipu i Jakovu više je nego ikada priredbi raznolikih sadržaja. lipnja do 15. pa i ugrožavaju. Filip i Jakov i Republike Hrvatske. donijete su odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Osim ovoga. u Sv. inž. malo domaće sPize . HSS je dobio vijećnika u Slavku Pedisiću. NA koNSTITuIRAjućoj SjedNICI Prve odluke novih vijećnika Na 1. Tko su članovi vijeća? Prema rezultatima lokalnih izbora koalicija Hrvatska demokratska zajednica-Hrvatska stranka prava dobila je pravo na 11 vijećnićkih mjesta. F I L I P I J A K O V 2009 LIPANJ . da ih u tome ometaju. prilike su složene. izricati globe.Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sv. Komunalni redar ovlašten je. čija je predsjednica Renata Batur. naravno za prekršiteljetisuću kuna za pravne osobe i 200 kuna za fizičke. motoristi koje ni znak zabrane na početku šetnice ne ometa u opasnim vožnjama. S Nezavisne liste Jovite Pirović mjesto u vijeću dobila je nositeljica Pirović. Marin Colić. Ja bih ipak želio da ozbiljnim i savjesnim radom postignemo takve rezultate da se na svršetku ovog četverogodišnjeg mandata s ponosom osvrnemo na učinjeno-kazao je Milat. kaže se u odluci. radnoj sjednici Općinskoga vijeća usvojeno je više odluka. Pošto su obavljene zakonske formalnosti. mIlIvoj mIlAT.

SRPANJ 2009 AKO VAM ZATREBA Biogradskiglasnik Biogradski glasnik .18 | LIPANJ .

čemu doprinose plivači Dupina. što se i dogodilo-pripominje Banić. na bolje i izazovnije „radno mjesto“. Već u prvom svom nastupu upao je za početak u B selekciju kod Zvonka Kaleba a u trening utakmici sa A selekcijom pozitivno je iskoristio svoju minutažu te po riječima izbornika bit će praćen njegov rad. sedam pobjeda i dva neodlučena ishoda. nažalost. – Zauzeli smo 5. U prvenstvu smo.SRPANJ | 19 ŽIvo je NA bAzeNu IlIRIje Zadržati sadašnje pozicije Osvojene su i prve ovosezonske medalje 90.Primorac slavi 90 godina od utemeljenja. a gradonačelnik Zagreba Bandić. Karla Jeličića i Filipa Kvartuča. Ipak. imala je. Bili su i na županijskom natjecanju u bivŠi nePlivači. mjesto u III Hrvatskoj ligijug. Neki su sudjelovali na Karlovačkom maratonu na rijeci Kupi u dužini od tri prvenstvo Hrvatske koje će se od 22. naime. uz već poklonjene sjedalice. Ivica Šangulin. a i stasaju mladići iz vlastita pogona. naime.Dogodilo nam se nekoliko stvari koje nam. najveće pojačanje. među kojima su-Niko Rudić. Žutelija. Nakon duže stanka i RK Biograd je poslao svog igrača Mate Pešić vratara prve momčadi u selekciji 92/93 gdje je pokazao svoje golmanske kvalitete pa je upao u oko branka dominis biogradski Polaznici kamPa selekcija). voditeljica Škole plivanja. pogotovo poslije poraza kod kuće protiv Zmaja i četiri uzastopna poraza-nastavlja predsjednik. „zaljuljana“ u vjeri u sebe i svoje kvalitete. po svemu sudeći. darovao je rasvjetne stupove za stadion. predsjednik kluba ističe da je u 90. reklo bi se. što je ove godine otpao već poznati biogradski maraton koji je uvršten čak u listu Cromaratona. prema tome. Ima ih još. mjestu. Momčad je stekla samopouzdanje i nadali smo se najboljem. U pripremama smo bili dobri. U svim kategorijama registriran je. oni su bili istaknuti prvoligaški igrači. I. nisu išle na ruku. Biograđanina Svemira Kalinića pa je. uglavnom pobjeđivali. otišao je u Cibaliju. ne treba dvojiti. na sreću. rekordan broj Zadru za mlađe kategorije. a možda i hrvatska reprezentacija. vremenom se ekipa uhodala. pokušat će naći adekvatne zamjene. obljeTNICA uTemeljeNjA obIljeŽIT će Se ove jeSeNI S malim igračkim promjenama HNK Primorac dočekat će početak ovogodišnje sezone. stabilizirala i uigrala. no ipak je u središtu pozornosti Kamp Crikvenica – opravdali povjerenje I ove godine kao predhodne tri RŠK Mini-Sunce iz Biograda poslala je svoje perspektivne igrače u elitni Središnji rukometni kamp u Crikvenici za talentirane rukometaše i rukometašice iz Hrvatske i inozemstva sa kojima su raditi eminentni rukometni stručnjaci (treneri nacionalnih kampa Miše Veraje iz Metkovića našla su se oba igrača jer od iduće godine radi se širi spisak državne selekcije. Posebni gosti će nam biti naši stari igrači. kažu. pa i inozemnih. zaista loše krenuli. kako znate. Dobar potez napravljen je. prema očekivanju. koji imaju iskustva i uspjeha u radu sa mladima. . Dapače. no i polaznici Škole za neplivače koja je aktivirana nakon šestogodišnje kilometra. kažu u klubu. treniranje Biograda shvatio kao izazov i prigodu za vlastitu afirmaciju što je. On je. Drago Zagorac. dakako s naglaskom na devet desetljeća Primorca. Neumorna Branka Dominis. zabrinjavajući zapravo. najvjerojatnije. kolovoza održati u Korčuli. Luciju Božić. međutim. Među neplivačima u dobi od 4 do 6 godina 14-dnevni tečaj završilo je 17 dječaka i djevojčica. . tekst i slika: Z. Razlog je u tome što je otkazao glavni sponzor: Osiguranje Sunce budući da je došlo do promjene čelnog čovjeka. Marenzi ostaje i to je. međutim.Biogradskiglasnik hNk pRImoRAC u godINI jubIlejA Š P O R T 2009 LIPANJ . Tjedan biogradskog nogometa. Imat ćemo. i natjecateljska sezona. obljetnici svoga osnutka Primorac imao najbolji plasman u posljednjih dvadesetak godina. Morena Marinković. konačno. angažiranjem mladog šibenskoga stručnjaka Armanda Marenzija koji je do tada vodio četveroligaše i županijske momčadi. a Karlo Jeličić srebrnu. Momčad je. no stići će novi. Osim što su nastupali za Primorac. Valja. znao sam da jednom ova momčad mora pokazati svoje kvalitete. Kako doznajemo od njihovog trenera Davora Drobeca iz Zagreba svojom borbenošću i zalaganjem u bilježnici voditelja selektoru Silviju Ivandiji. to izazvalo problem s organiziranjem plivačkog maratona u kojem se znalo okušati preko 150 natjecatelja. istaknuti da je prošlogodišnja sezona bila jedna od uspješnijih. Bit će to u jesen. spremaju se za takvo nadmetanje početkom kolovoza stariji juniori i seniori. Uz značajan plasman uspjeh vidim i u afirmaciji nekoliko mlađih igrača s našega prostora-kaže Banić. Lucija Aralica i Branka Dominis osvojile su zlatne medalje. Povjerenje koje su dobili Dražen Petrović i Luka Mršić opravdali su i pozitivno prezentirali svoj klub i grad u kojem treniraju. da se tako izrazim. Okupila je oko sebe i vrijedne pomoćnike-Danijela Torbarinu. Zbog čega? . Petrović od 170 članova. Dražen Zebec iz Varaždina. Šteta je. jedan je od starijih hrvatskih klubova. Vučkov. srpnja živo. Za one što su otišli. ovog ljeTA bez bIogRAdSkog mARAToNA Na bazenu Ilirije opet je od 1. sadaŠnji Plivači Pk duPina stanke. za Primorac sprema nova ugodna iznenađenja. da i to za kraj kažemo. Trenera Mršića nije se moglo okriviti. RekoRdNo zANImANje zA upIS u pk dupIN. pa i reprezentativci-veli nam Banić. Klub je. mnogo razloga za veselje. Na svršetku prvoga dijela bili smo ipak na 11. Da će i Grad Biograd slavljeničke dane „popratiti“ svojim udjelom. Ugodno je vodstvo kluba i stručnjake ove sezone iznenadilo zanimanje za upis. zajedno s momčadi i vodstvom kluba i uspio. nazovimo to tako. M. međutim. do 24. Radimo program za obilježavanje jubileja. napustilo nekoliko ne baš nebitnih igrača. Nije se zaboravilo da je biogradski trećeligaš imao loš početak. Ja ni u jednom trenutku nisam gubio samopouzdanje. Paulu Jeličić. stići će nam-nadam seuveličati proslavu i neki od naših najboljih klubova. Za 35 juniora i seniora počela je.

. to redovito i pravodobno radili. . Turanj / Biograd Tisak: GRAFOTEHNA d. hrvatski narode“.iživciraju do krajnosti. Domovinskom ratu. za Balaševića. -Šteta što večeras nema Kajina. na koji. generalni pokrovitelj koncerta bila je tvrtka Bure commerce. Čolića. da ih tako nazovemo. no to s mojim dragim prijateljima iz Škabrnje neće uspjeti. Rezultat takve histerije je i tužna činjenica da mu je. produžili izlaženje Biogradskoga glasnika. uvukao među žrtve ove sve do nedavna ne baš često spominjane riječi.o. Za rodoljube je. pozivima. onemogućen nastup u Puli koja je uvijek otvorena. Možda. Marko Perković sve svoje emocije i pozitivne vibracije iskaže i podijeli na ovakvim koncertima kakav je bio i biogradski. i njegovo ozračje. bio svojevrsni ispušni ventil. Malo smo. minulih šest godina bili smo najjeftiniji. pa bi se moglo reći da se radilo o zajedničkom nastupu pjevača i njegovih obožavatelja.com Grafička priprema: Croturris d. opet biti redoviti u izlaženju. Od lokalnih novina. Bajagića. „moj narode“? GRAD BIOGRAD NA MORU Biogradski glasnik LIST IZLAZI MJESEČNO Utemeljitelj i izdavač: Croturris d. Biograd je za Thompsona bio jedno od mjesta na kojem je promovirao svoj novi album „Bilo jednom u Hrvatskoj“. kako znate. što iskazuje kroz svoje pjesme. dodao je jedan od ne baš mlađih gledatelja. Bilo ih je zaista odasvuda. To pak nije naš problem. na naš račun postupno stizale uplate mogli smo realizirati ovaj broj i.o. Do sada smo. Thompson: Pjevam većini hrvatskog naroda Biogradski glasnik u Zadru možete kupiti u Smoking trafikama na Branimiru. urednik Iz uRedNIšTvA Oko 20 tisuća poklonika „lika i djela“ pjevača Marka Perkovića Thompsona okupilo se na igralištu HNK Primorac u Biogradu. pogađate.Bez obzira na sve napade-kazao je-ja ću i dalje pjevati u počast branitelja. Ivo Mišulić. umjesto pet ubuduće će vas „Biogradski“ stajati šest kuna. može u Biogradu recesija I naš list se. malo su otegli s plaćanjima. Pošto je pozdravio nazočne s „Dobra večer. zar ne. Turistička zajednica grada Biograda.SpekTAkulARAN koNCeRT mARkA peRkovIćA ThompSoNA Ne može u Puli. Odazivamo se. Thompson je.o. Sada znaju poradi čega nas nije bilo. a ne u nama. posve prozaičan-naši financijski suradnici. eto. koliko možemo. Blizu su termini s mogućim nastupom u Škabrnji za Veliku Gospu. Ilirija. Pusićke i dr. pjevač s najvećim repertoarom domoljubnih pjesama izazvao je očekivano ozračje delirija. Problem je u njima. to znamo. u kojima oni vide samo nacionalizam i ustaštvo. Poslije koncerta izjavio nam je – Drago mi je da je došlo do koncerta u ovom gradu.. i ne pozivaju.. ljubavi prema domovini. Hvala-i do čitanja. Goldsteina. posebno je to učinio za Pakoštane i Antu Gotovinu te Škabrnju. koncentriram se na Dan pobjede i Čavoglave. Brenu. Grgura Budislavića 1b ZADAR tel: 023 302 178 . Čarobna riječ-recesija. utjelovljenje. Čačića. u Kauflandu i na Plovaniji. a možda i Boru Čorbu.o. a možda i previše.r: 2330003-1100040981 Glavni i odgovorni urednik: Ivo Mišulić uredništvo: tel: 091 3880 590 Voditelj marketinga: Stjepan Mišulić tel: 095 9011 390 faks: 023 388 059 E-mail: biogradskiglasnik@gmail. naš je dojam. gl.. posebice u ovim ljetnim mjesecima. neke političare u Hrvatskoj-blago rečeno. očito je. rade na izbacivanju slova „u“ iz abecede.. začudo. stradalnika. Po običaju. osporavatelja i tužitelja Thompsonovih nastupa. Pošto su. a ne šačici političara za koje ni sam ne znam kome i čemu služe. Turanj / Biograd ž. Čirjak (transporti-beton) i dr. Hvala čitateljima koji su se zanimali za našu sudbinu i koji su strpljivo čekali da se pojavimo. nadamo se. negdje nas. vjere-svemu onom što je sveto većini hrvatskoga naroda. Neki mediji me pokušavaju posvaditi sa Škabrnjom. a ostali pokrovitelji-gradovi Biograd i Benkovac. usput pripominjemo.o. sada svi atakiraju. iz bliže i daljnje okolice. Inače. generala u Hagu. ovaj koncert. Ima nas još-kažu.o. njezina Arena zapravo. crkvi. Čini mi se što se turneja bliži kraju. rodoljublja. Razlog je. s druge strane. mi nismo željeli gomilati dugove prema onima kojima za tiskanje i ostale usluge plaćamo. eto.. obitelji i drugim vrijednostima koje. U ovoj prigodi se ispričavamo što objektivno nismo u mogućnosti registrirati sve događaje. da je sve bolje. njihovo obilje. Poradi toga. Tradicionalno. Još nešto-za jednu kunu podigli smo cijenu po primjerku. Vrana. Nadamo se da vam nećemo opteretiti kućni proračun. Puhovskog. ipak. na žalost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->