P. 1
Formular de Adeziune Student

Formular de Adeziune Student

|Views: 12|Likes:
Published by Larisa Constantin

More info:

Published by: Larisa Constantin on Nov 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2011

pdf

text

original

AsociatiapentruSprijinireaTinerilor,StudentilorsiProfesorilor

strDomnitaAnastasianr10,etaj3,ap5,Sector5,Bucuresti050035
Tel.021-3111!3,"a#.021-3111$3%info&isic-romania.ro,'''.isic-romania.ro
FORMULAR DE ADEZIUNE
PENTRU MEMBRU STUDENT
(ELEV / STUDENT / MASTERAND / DOCTORAND)
Nume/Family name: ..................................................................................................................................................................
Prenume/First name:..................................................................................................................................................................
Data naşterii/Date of birth:.........................................................................................................................................................
Adresa permanentă/Permanent address: ...................................................................................................................................
Telefon/Telephone:....................................................................................................................................................................
Email/Email: ...............................................................................................................................................................................
Naţionalitate/Nationality: ...........................................................................................................................................................
tudent la/tudies at: ..................................................................................................................................................................
!"/#": seria: .......................numărul: .....................................................#NP: ............................................................................
De unde ai au$it de %ard& .............................................................................................................................................................
De%lar %ă informaţiile furni$ate 'n a%est formular sunt %ore%te şi autenti%e. unt de a%ord %a (Aso%iaţia pentru pri)inirea
Tinerilor* tudenţilor şi Profesorilor+ 'n %alitate de li%enţă naţională a "T# 'n ,om-nia să prelu%re$e a%este date personale
pe %are le.am pre$entat %onform /e0ii 122/3445 pentru buna derulare a a%ti6ităţilor le0ate de fun%ţionarea pro0ramului de
redu%eri. De asemenea* am luat la %unoştinţă %a prin %ompletarea formularului de ade$iune de6in membru al 7Aso%iaţiei
pentru pri)inirea Tinerilor* tudenţilor şi Profesorilor7 si ma obli0 sa respe%t statutul si a%tul %onstituti6 al a%esteia. De
asemenea* sunt de a%ord %a datele mele 8nume* data naşterii* instituţia de 'n6ătăm-nt* adresa de email* numărul de telefon*
oraşul9 să fie transferate 'n străinătate la: "nternational Asso%iation er6i%es.+ De%lar %ă am luat la %unoştinţă %ondiţiile de
eli0ibilitate pentru obţinerea le0itimaţiei ""#* %ă urme$ %ursuri la $i şi pre$int 'n a%est sens do%umentul do6editor al
statutului meu de student la $i. De%lar %ă am pre$entat datele mele personale 'n mod 6oluntar şi informatiile furni$ate in
a%est formular sunt %ore%te si autenti%e. unt %onştient de propria răspundere 'n %onformitate %u pre6ederile #odul penal al
,om-niei pentru elaborarea unui do%ument %u %ontinut fals sau apli%area unei po$e false pe un do%ument.
INFORMARE
“Asociaţia pe!"# Sp"i$ii"ea Tie"i%o"& S!#'eţi%o" (i P"o)eso"i%o"* 6ă informea$ă:
Formularul de apli%are pe %are 'n %alitate de 6iitori membri ai Aso%iaţiei trebuie să 'l %ompletaţi repre$intă o modalitate prin
%are Aso%iaţia noastră intră 'n posesia datelor dumnea6oastră personale. #onform le0ii 122/3445* a6eţi o serie de drepturi
referitoare la prelu%rarea datelor dumnea6oastră. Astfel drepturile dumnea6oastră menţionate şi 0arantate sunt:
• informarea de ori%e natură %u pri6ire la datele dumnea6oastră personale:
• dreptul de a%%es la date :
• dreptul de inter6enţie asupra datelor:
• dreptul de opo$iţie şi e;%epţiile la dreptul de opo$iţie %onform le0ii mai sus %itate:
• dreptul de a nu fi supus unei de%i$ii indi6iduale:
• dreptul de a 6ă adresa )ustiţiei.
<enţionam %ă 'n momentul 'ns%rierii* Aso%iaţia pentru pri)inirea Tinerilor* tudenţilor şi Profesorilor 6ă 6a soli%ita
următoarele informaţii* repre$ent-nd date %u %ara%ter personal* respe%ti6: nume* prenume* data naşterii* adresa permanentă*
naţionalitatea* denumirea %ompletă a instituţiei de 'n6ăţăm-nt superior 'n %adrul %ăreia studiaţi* numărul de telefon* adresa
de e.mail* seria buletinului sau a %ărţii de identitate* %opie a %arnetului de student 'nsoţită de ori0inal şi 5 foto0rafie %olor
re%entă.
Pentru e;er%itarea ori%ăruia din drepturile de %are benefi%iaţi 'n ba$a le0ii 122/3445 6ă ru0ăm trimiteţi 'n s%ris soli%itarea
dumnea6oastră prin e.mail la adresa: i)o+isic,"o-aia."o* iar Aso%iaţia 'şi asumă obli0aţia %a 'n ma;imum 5= $ile de la
data soli%itării să dea %urs adresei dumnea6oastră.
Declar ca am luat la cunostinta si consimt la cele de mai sus:
Data / Date :>>>/>>>/>>>>>> Apli%ant / Appli%ant: >>>>>>>>>>>>>>>>>>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->