Araling Panlipunan Reviewer Ano ang Ekonomiks?

- "OIKONOMIA" (Salitang Griyego) -- Pamamalakad sa pamamahay - Isang pagaaral sa pang araw-araw na buhay ng tao, kagaya ng kanyang kita, kabuhayan at lahat halos ng materyal na aspeto ng kanyang buhay. - Pangangailangan/Kagustuhan, Kakapusan, Alokasyon, Pinagkukunang Yaman, Agham Panlipunan (Yung sentence nyan, nasa book natin. Post ko tmrw) Dalawang katotohanan sa ekonomiks: 1. LIMITADO lamang ang pinagkukunang yaman 2. WALANG HANGGAN ang pangangailangan at kagustuhan Dalawang Sangay ng Ekonomiks 1. Makroekonomiks – pangkalahatang ekonomiya (buong mundo) 2. Maykroekonomiks – bahaging pang-ekonomiya (maliit na parte, sa ating bansa lamang) Mga Pamamaraan ng Ekonomiks 1. Positibo - Ano ang lagay ng ating ekonomiya? - Economic Indicators 2. Normatibo - Ano ang pinakamahalagang dapat gawin sa ekonomiya? Mga Pananaw sa Ekonomiks 1. Neo-klasikal na pananaw - Neo - Bago - Klasikal - Luma 2. Siyentipikong-Ekonomiyang Pulitika Mga Pilosopo/Ekonomistang Neoklasikal 1. Adam Smith - Ama ng Makabagong Ekonomiks - "Let Alone Policy" - "Laissez Faire" - "Invisible Hand" - Naniniwala sa wealth of the Nations ** Kapitalismo 2. David Ricardo - Law of Diminishing Marginal Returns - Labor Theory of Value - Malayang Kalakalan - Law of Comparative Advantage 3. John Meynard Keynes - General Theory on Employment Siyentipikong Pamamaraan 1. Pagtukoy sa Problema 2. Pagbuo ng teorya/Haypotesis 3. Paglikom ng Datos 4. Pagsuri ng teorya/haypotesis 5. Pagbigay ng konklusyon Pinagkukunang Yaman
YAMAN LUPA KAALAMAN saging–malaking export Agricultura–tawag sa panlupang trabaho Pagsasaka–pangunahing trabaho PAKINABANG tirahan, pinagkukunan ng pagkain, trabaho SULIRANIN Land conversion, Land Tenure (CARP) Squatting Food Shortage SOLUSYON DENR, Dept of Agrarian Reform

(pamahalaan ang pautang at tulong na ipinagkaloob ng US) 2.Bell Trade Act (Malayang kalakalan) -.Farmers' Cooperative Marketing Association (FACOMA) --Economic Development Corps (EDCOR) >> pabahay para sa mga HUK 4.Rehabilitasyon ng Pilipinas -.Import Control Law -. Quirino -.Filipino 1st Policy 5. Di-metaliko at Panggatong Renewable resources: Lakas Geothermal (pinakamataas na produksyon) Lakas Haydroelektrikal. Garcia -. under-employed nakapagpapaunlad sa bansa. BioGas{Fossil Fuel}) TAO malaking deposito ng langis –Palawan Lakas Paggawa(labor force) – employed.Minimum Wage 3. Forest Fire. Dept of Public Works and Highways PISIKAL nagpapabilis ng trabaho. Dept of Labor and Employment Dept of Social Welfare and Development Metro Gwapo.“Pangulo ng Masa”. “Ama ng Reporma sa Lupa” -. Diosdado Macapagal -. Total Log Ban Department of Environment and Natural Resources pagtitipid. nagtatrabaho Brain Drain Overpopulation mababang kalidad ng edukasyon kalusugan Depreciation Department of Education. nagpapatakbo ng makina Polusyon. Natural Gas. maling paraan ng pangingisda Illegal logging. nagpapataas ng turismo. Industrialization Tree Planting.TUBIG Pangingisda – pangunahing trabaho hanap-buhay. trabahong agricultural pangunahing nagpapataas sa reserba ng dolyar. inumin pinagkukunan ng raw materials.War Damage Act -. Magsaysay -. pagbaba ng water level.Land Reform Act -. tirahan ng mga hayop. Kaingin. Air Pollution PD 948 Pollution Control Law. Reforestation. tirahan ng mga hayop. “Tagapagligtas ng Demokrasya” -. pinagkukunan raw materials pinagmumulan ng elektrisidad. Lakas Hangin {windmill} Non- ENERHIYA Renewable resources: nauubos at di puwede gamitin muli (Petrolium.National Resettlement and Rehabilitation Act (NARRA) >> mabigyan ng lupa ang mga magsasaka -. pagkain.Rehabilitation Finance Corp. Roxas -. pag-iwas sa pagkonsumo ng Fossil Fuel GUBAT MINERAL 53% ng bansa ay gubat Bunga: pagkaubos ng hayop.“Poor boy from Lubao”. Climate Change. nagpapaunlad sa bansa. Executive Order 54 Pasig River Rehabilitation DENR. unemployed.DEKONTROL . landslide 3 uri ng mineral: Metaliko. nakapagbibigay trabaho Presidents 1. Deforestation malawakang pagmimina(rampant mining) Global Warming.

“ERAP PARA SA MAHIRAP” -. “Ina ng Pilipinas” -.Social Reform Programs -.OFWs Pangangailangan at Kagustuhan Pangangailangan Kagustuhan .Pangunahing Pangangailangan/Basic/Primary Needs .Pangunahing Bagay (Necessities) .Martial Law -.Holiday Economic = Special Holidays -.Agricultural Land Reform Code -.Pagsasapribado -.-.Family Code of 1987 >> nagpapatibay sa pamilyang Pilipino -.Philippines 2000 (Phils term phil dev't plan) -. Damit.Kalayaan ng Pilipinas: Hulyo 4  Hunyo 12 6. Estrada -.Mga bagay na mahalaga sa pananatili ng buhay ng tao . Hinati sa lima: . Ramos -.Pagkain.Panluhong Bagay (Luxuries) **Ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao ay maaaring tugunan sa pamamagitan ng paglinang ng pinagkukunang yaman na pangangailangan ng mga materyal na bagay o produkto at serbisyo o paglilingkod **Utility: Kapakinabangan **Value: Kahalagahan Pangangailangang Pisikal: Pananamit Pangangailangang Biyolohikal: Paginom ng tubig Pangangailangang Lipunan: Cellphone Pangangailangang Kultura: Pagkain Teorya ng Pangangailangan ni Abraham Maslow .Comprehenssive Agrarian Reform Program (CARP) -. Aquino -.“Ina ng Demokrasya”.Masagana '99 -.Trade Liberalization >> pagluwag sa kalakalan 8.Newly Industrialized Country -.Land Bank of the Philippines -.Lumaki ang foreign debt 7. .Maaaring tugunan o hindi tugunan sapagkat hindi . Marcos -. GMA -.Tinutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan ayon sa kung ano ang mas mahalaga.Angat Pinoy 2004 10.Charter Change ngunit hindi natuloy -. Bahay nakasalalay ang buhay ng tao dito.Wants/Secondary Needs .National Reconcilliation 9.Nagpatawad kay Erap -.EVAT -.Demokrasya -.

a pattern of resource use that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present.Population increase would outpace increases in the means of subsistence 5. Malthusian Theory .Pinagkukunang yaman ay limitado . Check your book) 2. but also for future generations.kapalit na pagkakataon sa bawat pagpipilian. . Trade-off . Law of Diminishing Marginal Returns . Opportunity Cost . the marginal product of an additional employee will at some point be less than the marginal product of the previous employee. Pwede ka namang bumili ng murang ballpen kesa sa mahal. Basta pagtitipid yun. 3. Sustainable Development .Kapalit na halaga sa bawat desisyong gagawin mo.Paglaki ng populasyon .Pagtitipid 4.A law of economics stating that. 6. as the number of new employees increases.Suliranin ng Ekonomiya Kakapusan (Scarcity) . Para makatipid ka. Wastong Gamit/Konserbasyon .Dumaraming pangangailangan Terms: 1. halaga ng pinagpalibang gawain (Hal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful