Capitolul 1

CLASIFICAREA ROCILOR SI A MASIVELOR DE ROCA 1.1. INTRODUCERE
Rocile sunt asociatii de minerale legate intre ele prin forte de coeziune, direct sau prin intermediul unui ciment, alcatuind corpuri sau mase naturale care constituie partea solida a scoartei terestre, denumita litosfera. Mineralele sunt medii naturale care au in intreaga lor masa proprietati fizice si chimie similare.Ele pot fi cristaline sau amorfe.Mineralele cristaline sunt in general omogene,fiind caracterizate de o structura interioara regulata,proprietati fizice si mecanice cu variatii reduse si compozitie chimica bine definita.Mineralale amorfe constau din geluri sau sticle,cu o compozitie chimica uneori neomogena. Dupa natura mineralogica a particolelor componente rocile pot fi roci monominerale,alcatuite din particole minerale de acelasi fel(calcarele,marmurele,gipsurile etc)sau roci poliminerale,alcatuite din minerale diferite(granitul,gneisul,micasisturile etc). Masivele de roca sunt structuri compuse din blocuri de roca separate de discontinuitati sau rosturi.Discontinuitatile au doua dimensiuni dominante in raport cu a treia si constituie zone de rezistenta redusa.Clasificarea masivelor de roca se refera,cu precadere,la raportul dintre blocuri si discontinuitati si in special frecventa,natura si caracteristicile acestora din urma.

1.2.CLASIFICAREA ROCILOR
Rocile suntt clasificate in mod diferit dupa criteriul utilizat.Cea mai raspandita clasificare in cadrul geologiei ingineresti utilizeaza criteriul genetic,care tine seama de modul in care s-au format rocile.Subclasificarile tin seama de litologie, care, pornind de la componenta mineralogica structura si liant atribuie rocii o denumire(termen descriptiv), dupa un sistem de clasificare unanim acceptat. In cazul aplicatiilor ingineresti,un criteriu de clasificare mult utilizat pana in anii ’70 se refera la caracteristicile mecanice ale rocii-rezistenta la compresiune si modul de elasticitate. Desi in cadrul mecanicii rocilor si a aplicatiilor pentru lucrarile de constructii ingineresti sunt implicate masivele de roca si nu roca propriu-zisa,in cele ce urmeaza se face o succinta trecere in 1

revista a unor clasificari frecvent utilizate ,in intentia de a creea atat un limbaj comun cu inginerii geologi cat si de a se putea face referiri mai departe la elementele de geneza sau litologie care imprima caracteristici proprii masivelor de roca.

1.2.1.CLASIFICAREA DUPA DOMENIUL GENETIC
In functie de geneza rocile pot fi magmatice(provenite din solidificarea magmei), sedimentare (provenite din depuneri pe uscat sau pe apa) sau metamorfice (provenite printr-un proces de metamorfism din primele doua categorii de roci). Rocile magmatice(eruptive) provin din magme care ajunse in partile superioare pierd incet sau rapid caldura si se consolideaza.Cand consolidarea se face la adancime mare se formeaza rocile magmatice intrusive sau abisale. Daca consolidarea are loc in apropierea suprafetei se formeaza rocile magmatice hipoabisale , iar atunci cand magma se consolideaza in conditii de presiune si temperatura scazuta se formeza rocile magmatice efuzive sau vulcanice. Din punct de vedere al comportarii mecanice ,distinctia dintre rocile magmatice intrusive si cele efuzive este de interes. Rocile intrusive cu strucura cristalina (granitul,sienitul,dioritul,gabbroul etc) sunt supuse unor modificari structurale importante in urma fenomenelor tectonice fiind afectate de falii si de fisuratie.Rocile efuzive ca bazaltul,porfirul,andezitul sunt foarte rezistente dar au un procent mare de goluri si sunt foarte fisurate din cauza conditiilor de racire a lavei. Rocile sedimentare provin din depuneri (sedimente) mecanice sau clastice, chimice sau organice.Caracteristicile lor depind de natura substantei de cimentare precum si de conditiile de formare a rocii. Dupa provenienta rocile sedimentare se impart in terigene,organogene si halogene. Din categoria rocilor terigene fac parte gresiile si conglomeratele.In functie de natura substantei de cimentare prin care sunt legate granulele de nisip sau de pietris-silicioasa, feruginoasa, calcaroasa sau argiloasa-caracteristicile mecanice difera esential. Rezistentele cela mai mai le au gneisurile silicioase iar cele mai slabe le au gresiile si conglomeratele argiloase.In aceeasi ordine se situeaza si stablitatea la actiunea apei si la alterare. Intercalatiile de arigila si de sisturi slabesc foarte mult aceste roci,suprafetele de stratificatie (sistuozitate) si fisurile de-a lungul acestor suprafete diminuand semnificativ rezistentele la forfecare. Din categoria rocilor organogene fac parte calcarele si dolomitele.La fel ca si oricare alta roca sedimentara ele prezinta anizotropie, dar caracteristic este faptul ca sunt de obicei fisurate si permit infiltratii mari de apa. In cazul calcarelor,circulatia apei subterane produce dizolvari si spalari, care au 2

ca rezultat formarea carstului , manifestat prin galerii naturale, caverne si pesteri.De mentionat faptul ca procesele carstice in calcare decurg lent si de aceea riscurile sunt asociate carsturilor existente si mai putin formarii unor carsturi noi pe perioada de viata a constructiei. In dolomite procesele carstice sunt mai putin accentuate dar , in schimb, in ele apar zone de dezintegrare , cu aparitia de granule(gris dolomitic pana la praf dolomitic). Din categoria rocilor halogene fac parte gipsul, anhidritul si sarea gema. Caracteristica comuna a acestor roci este stabilitatea foarte redusa la apa,ele dizolvandu-se repede. O clasa aparte o constituie rocile sedimentare semistancoase ,care prezinta rezistente mecanice reduse(deformabilitate,rezistenta la forfecare) si sensibilitate la inmuiere sub actiunea apei.Din aceasta grupa fac parte rocile sedimentare eruptive-tufurile vulcanice si tufo-lavele-gresiile slab cimentate si toata gama de roci provenite din depuneri argiloase-marne,argilite,argile silicioase.o caracteristica comuna o constituie degradarea si alterarea produsa de agentii atmosfericila dezvellire prin excavatie. Rocile metamorfice provin prin transformarea rocilor eruptive sau sedimentare sub actiunea presunilor mari,a temperaturilor inalte , a gazelor si solutiilor lichide fierbinti etc. Aceste roci se impart in doua mari categorii: -sisturi cristaline sau roci cristalofiliene,din care fac parte filitele, sisturile, micasisturile, gneisele; -roci de insotire,din care fac parte cuartitele, milonitele, amfibolitele etc. In cazul rocilor cristalofiliene, cele provenite din roci eruptive poarta prefixele de orto iar cele provenite din roci sedimentare au prefixul para (de exemplu ortognais si paragnais). Proprietatile rocilor metamorfice depind in mare masura de gradul de metamorfism. Caracteristica sisturilor este stratificatia lor subtire ,uneori ondulata, precum si clivajul.In planele de separatie a straturilor si in planele de clivaj rezistenta la forfecare este de obicei redusa. Rocile metamorfice provenite din formatiuni sedimentare sunt de obicei mai putin rezistente,mai deformabile si expuse riscului de alterare.

1.2.2.CLASIFICAREA DUPA CARACTERISTICILE MECANICE
Aceasta clasificare, denumita si clasificarea inginereasca a rocilor, se face pe baza a doua proprietati mecanice: rezistenta la compresiune a rocii (Rc) si modul de elasticitate al acesteia(E).In acord cu autorii clasificarii Deere si Miller (Deere,1963), rezistenta la compresiune se determina pe

3

rocile metamorfice tari.1.marnele argiloase. Tabelul 1.. in forma AM.M si L). In functie de rezistenta la compresiune(Rc) . In aceleasi figuri 4 .2 Clase de deformabilitate Clasa H M L Denumirea Foarte putin deformabile Moderat deformabile Deformabile E / Rc >500 200. In clasa B se incadreaza majoritatea rocilor magmatice .E. departajate ca in tabelul 1.epruvete cilindrice. In ceea ce priveste deformabilitatea .iar modul de elasticitate se determina ca modul tangent pentru un efort de compresiune σ c = 0.Modul in care cele doua caracteristici delimiteaza zonele de clasificare intr un graphic ce are in abscisa rezistenta la compresiune Rc si in ordonata modul de elasticitate E se prezinta in figurile 1. CH etc. in timp ce in clasele D si E se incadreaza rocile semistancoase cum ar fi gresiile friabile. gresiile si calcarele poroase. gresiile foarte bine cimentate.5 Rc . foarte rar intalnita.In clasa C se incadreaza sisturile.tufurile.. diferentiate in functie de raportul E / Rc dintre modul de elasticitate si rezistenta la compresiune.1 Clasa A B C D E Denumirea Rezistenta foarte mar Rezistenta mare Rezistenta medie Rezistena redus Rezistenta foarte redusa Rc (MPa) ≥ 200 100…200 50…100 25…50 <25 Din clasa A. Clase de rezistenta Tabelul 1. calcarele si dolomitele..cu lungimea egala sau mai mare decat de doua ori diametrul(L/D>2). rocile se impart in trei clase(H.1…1.2.500 <200 O anumita roca se clasifica in funcite de cele doua clase. se disting cinci clase A.departajare ca in tabelul 1.. fac parte unele bazalte dense si cuartitele.3.

2. 5 .1. Fig. 1.Clasificarea inginereasca pentru unele roci magmatice.sunt prezentate si domeniile de incadrare a anumitor roci reprezentativ magmatice. 1. Fig.sedimentare si metamorfice.Clasificarea inginereasca pentru unele roci sedimentare.

3. In cazul rocilor sedimentare .dar si gresiile sunt mai deformabile (DL…BL). Se poate constata ca familia granitelor prezinta o constanta a proprietatilor fiind uzual clasata BM.3. depinde esential de gradul de fragmentare a rocii de catre discontinuitati si de gradul de alterare a rocii in zona acestora. 1. In sfarsit. de la CM la BH. Dat fiind faptul ca determinarea parametrilor caracteristici si prezentarea acestora se face prin procedee standardizate.CLASIFICAREA MASIVELOR DE ROCA Comportarea masivelor de roca ca medii de fundare sau constructie a lucrarilor ingineresti. 6 . clasificarle prezinta avantajul ca pot duce la decizii ingineresti prin asimilari intre amplasamentul studiat si alte amplasamente in care s-au realizat lucrari de acelasi tip.conglomeratele.in timp ce sisturile sunt pronuntat anizotrope. exprimata global prin deformabilitate.li se asociaza si anumiti parametri caracteristici. ca principal element discontinuitatile .in cazul rocilor metamorfice . Sistemele de clasificare a masivelor de roca au . in timp ce familia bazaltului acopera o plaja mare fiind clasata de la DM si la AM.Clasificare inginereasca pentru unele roci metamorfice.cuartitele au caracteristici de exceptie AH…BM.Fig. permeabilitate. deci. in timp ce calcarele pot avea caracteristici foarte diferite. 1. stabilitate si capacitate portanta.carora dupa caz.

In momentul de fata exista mai multe sisteme de clasificare propuse de diversi autori.(Rossi,.1991): Clasificare RQD Clasificare RSR Clasificare RMR Criteriul Q Clasficare franceza -Deere,1964; -Wickham,1972; -Bieniawski,1973; -Barton,1974; -Luis,1974

Clasificare austriaca -Rabcewicz-Pacher,1974;

Dintre acestea,clasificarea RQD are cea mai mare raspandire,in mare masura si datorita simplitatii si este secondata de clasificarile propuse de Bienwski si Barton, care sunt, fara dubii, criteriile de clasificare cele mai interesante pentru ca permit aprecieri nu numai calitative dar si cantitative.

1.3.1.CLASIFICAREA IN FUNCTIE DE INDICELE RQD
Indicele RQD (Rock Quality Designation) a fost propus de Deere in 1964,(Deere,1968) si se bazeaza pe analiza carotelor recuperate din foraje de studii. Indicele RQD se defineste ca expresia procentuala a raportului dintre suma lungimilor fragmentelor de carota care au lungimea mai mare sau egala cu 10 cm si lungimea forajului din ca re s-a extras carota:

RQD =

∑ fragmente recuperate ≥ 10cm ×100%
lungimea carotata

(1.1)

Modul de evaluare al indicelui RQD se poate urmari in figura 1.4. Pentru un tronson de foraj carotat de 1.5m suma lungimii fragmentelor recuperate este de 125 cm,in timp ce suma lungimii fragmentelor recuperate mai lungi de 10 cm este de numai 85 cm.Recuperajul este de 83% in timp ce RQD=57%.Clasificarea rocilor in functie de indicele RQD este prezentata in tabelul 1.3.

7

Calitatea masivului in functie de RQD

Tabelul 1.3 RQD(%) 0-25 25-50 Slaba 50-75 Acceptabila 75-90 Buna >90 Foarte buna

Calitatea masivului Foarte de roca slaba

Fig. 1.4.Evaluarea indicelui RQD In afara de indicele RQD, pe baza forajelor carotate mecanic se pot determina si alti indici caracteristici:

-indicele de recuperare IR =

∑ fragmente recuperate %;
lungimea carotata

-modul de fracturare MF = lungimea fragmentului recuperat care este depasita de 50% din lungimile fragmentelor recuperate. 8

In figura 1.5 se prezinta modul de reprezentare grafica a evaluarii carotajului de pe un tronson de 5 m si definirea indicilor RQD, IR si MF. Desi evaluarea indicelui RQD este simpla, iar clasificarea pe baza RQD este astazi o metoda curenta ,trebuie subliniat faptul ca procedura este foarte sensibila la calitatea echipamentului si la calificarea personalului .Sunt frecvente situatiile cand carota poate fi rupta la extragere sau manipulare, modificand lungimea fragmentelor.Este indicat ca la inventarierea fragmentelor sa fie examinata si suprafata rupturilor la capete de fragment, iar atunci cand arata proaspata,cu suprafete rugoase, sa se evalueze lungimea fragmentului exceptand ruptur in cauza.

9

indicele RQD depinde esential de orientarea forajului fata de orientarea generala a familiei sau familiilor de discontinuitati .Ca urmare. intervalul mediu IM dintre discontinuitati variaza de la zero la infinit in functie de orientarea forajului carotat.6. 1.colectate din analiza aflorimentelor.atunci cand masa de roca afectata de familii bine conturate de discontinuitati .5.6.Dependenta intervalului mediu intre discontinuitati de orientarea forajelor de studii. Mai trebuie mentionat faptul ca.este indicat ca orientarea forajului de studii sa se aleaga in functie de informatiile despre discontinuitati . 10 .Fig.Analiza recuperarii unui foraj carotat si reprezentarea grafica a distributiei lungimii fragmentelor carotelor. Fig 1.Dupa cum se poate urmari in figura 1.

4.CLASIFICAREA RMR Clasificarea RMR(Rock Mass Rating)propusa de Bieniawski(1974). -indicele RQD.05 11 .05-0. -interspatiul dintre rosturi(discontinuitati).4.4.3-1 0.evaluare care constituie un indice numeric partial. Indici corespunzatori rezistentei la compresiune Tabelul 1.c Interspatiul dintre discontinuitati Indice n3 30 25 20 10 5 >3m 1-3 0.alterarea fetelor.3 <0. Fiecaruia dintre parametri i se ataseaza o evaluare numerica.1.4.deschidere.in conformitate cu tabelul 1.material de umplutura). -prezenta apei subterane.b RQD(%) Indice n 2 90-100 20 75-90 17 50-75 13 25-50 8 <25 3 Indici corespunzatori interspatiului dintre rosturi Tabelul 1.tine cont de cinci parametri caracteristici: -rezistenta la compresiune uniaxiala a rocii intacte.3.a Rezistenta la compresiune (MPA) Indice >200 151 100-200 12 50-100 7 25-50 4 10-25 2 3-10 1 n1 Indici corespunzatori valorii RQD Tabelul 1.2. -caracteristicile rosturilor(rugozitate.

15-0. duri. dupa domeniile indicate in tabelul 1.2-0. rosturilor Indice n4 discontnui 25 Pereti Pereti duri.1-0.15 30-35 50-70 III Medie 0. pentru fiecare clasa se atribuie si estimari globale ale coeziunii. Clase de roca departajate prin RMR Tabelul 1.5 Apa subterana in presiune 0 _ <25 25-125 >125 σ Conditii generale Indice n5 *-raportul dintre presiunea interstitiala (u) si efortul natural in situ: ( σ ).cu pereti plani si deschidere 16 Rosturi cu umplutura 0 foarte rugosi.5 Apa subterana stocata 4 >0. unghiului de frecare interioara pentru masivul de roca.2-0. Pe baza valorii RMR rocile se clasifica in 5 clase .e Apa subterana Aflux pe 10 m Tunel(l/min) u* 0 Roca uscata 10 0-0.4. rugosi.3 40-45 90-100 I Foarte buna >0.5.cu 20 deschidere<1mm desch. In functie de acelasi indice.4.5 RMR = ∑ ni 1 5 0-25 V Foarte slaba <0-1 <30 25-50 IV Slaba 0.2 Roca umeda 7 0.rugosi.>1mm 1-5mm Indici corespunzatori continutului de apa Tabelul 1. cu 12 Rost continuu.d Caracteristica Pereti duri.3 >45 Clasa Caracterizare Coeziune c(MPa) Unghi de frecare interioara ϕ 0 12 . Indicele RMR se evalueaza prin sumarea indicilor partiali.Indici corespunzatori caracteristici rosturilor Tabelul 1.2 35-40 70-90 II Buna 0.

iar raportul Jw/SRF caracterizeaza efortul efectiv pe contactul dintre blocuri.cu singura corectie ca pentru RQD<10 se atribuie RQD=10.1.3. 1. ⎝ Jn ⎠ ⎝ Ja ⎠ ⎝ SRF ⎠ (1.tine cont de sase parametri caracteristici: -indicele RQD.In cazul tunelurilor se aplica o corectie a RMR in functie de orientarea axei tunelului in raport cu directia dominanta a planurilor de discontinuitate.2) Factorii produsului ce defineste indicele Q au fiecare o semnificatie fizica distincta. Pentru numarul de familii de rosturi valorile numerice ale indicelui partial Jn se atribuie pe baza inventarului discontinuitatilor din amplasament: -Roca cu foarte putine rosturi -O familie de rosturi Jn=0. Pentru RQD valoarea numerica este chiar valoarea indicelui RQD conform definitiei .3. -numarul de familii de rosturi(Jn).Valorile indicilor sunt prezentate pe scurt in continuare.. -factorul de relaxare a eforturilor(SRF).Clasificarea RMR este utilizata cu precadere in cazul lucrarilor subterane. -rugozitatea peretilor discontinuitatilor cu efect direct asupra stabilitaii(Jr).0. 13 . raportul Jr/Ja caracterizeaza rezistenta la forfecare interblocuri. Fiecaruia dintre indici li se atribuie o valoare numerica . -prezenta apei(Jw).CLASIFICAREA Q Clasificarea Q. Indicele de calitate a masivului de roca se determina din expresia: ⎛ RQD ⎞ ⎛ Jr ⎞ ⎛ Jw ⎞ Q=⎜ ⎟⋅⎜ ⎟⋅⎜ ⎟. -gradul de alterare a peretilor discontinuitatii si eventual prezenta materialului de umplutura (Ja).Raportul RQD/Jn caracterizeaza dimensiunile blocurilor.. pe criterii cantitative sau calitative.propusa de Barton si colaboratori(1974). Jn=2.5.

In oricare dintre situatiile anterioare.2mm Ja=4. Ja=0. Jn=9. Jr=1.0.ondulate -Rosturi plane.lise -Rosturi plane. Jn=15.0..-O familie de rosturi insotita de rosturi rare pe alte directii -Doua familii de rosturi -Doua familii de rosturi insotite de rosturi rare pe alte directii -Trei familii de rosturi masivul in blocuri de dimensiuni reduse -Roca foarte fracturata Jn=3.ondulate -Rosturi spalate. Jr=1.mica. a)Fetele rostului sunt in contact: -Rosturi cimentate. Jn=20.75.5. Ja=3. Jn=4.cu liant cuartitic sau similar -Rosturi cu pereti nealterati. Pentru gradul de alterare valorile indicelui Ja se evalueaza diferentiat pentru trei cazuri distincte . daca interspatiul mediu dintre rosturi este mai mare de 3 m Jr se majoreaza cu o unitate. 14 .ondulate -Rosturi lise.gips sau grafit in grosimi de maxim 1.0.0. Jn=6. se atribuie o valoare Jr=1.5. Jr=0. cu pete numai in suprafata -Rosturi cu pereti usor alterati avand umpluturi cu minerale rigide sau cu particole nisipoase fara argila -Rosturi cu fete acoperite de argila prafoase sau nisipoase -Rosturi cu fete acoperite de minerale argiloase cu caolinit . -Patru sau mai multe familii de rosturi insotite de rosturi si pe alte directii care fragmenteaza Pentru rugozitatea peretilor valorile numerice ale indicelui partial Jr se atribuie in functie de continuitatea si aspectul fetelor rostului: -Rosturi discontinue -Rosturi neregulate. in grosime suficenta ca sa impiedice contactul dintre fete. Jr=1. In cazul rosturilor cu material de umplutura alcatuit din minerale argiloase.spalate Jr=4. Ja=1. ondulate -Rosturi plane.definite de contactul dintre fetele rosturilor.0.. Jr=2. Jr=3.talc. Ja=2.

in functie de gradul de consolidare -Rosturi cu umplutura din argile nisipoase sau prafoase .0.1 Jw=0.5-1Mpa -Aflux foarte mare de apa la deschiderea excavatiei. Ja=8.fara inmuiere -Rosturi cu umplutura argiloasa Ja=5. Ja=8.25-1MPa) -Aflux mare de apa. Pentru factorul de reducere al eforturilor valorile indicelui partial SRF se determina diferit in trei situatii posibile.0..1-0.presiune interstitiala>1Mpa -Aflux foarte mare de apa.0.cu spalari ocazionale ale materialului Din rost.. Ja=6..1..cu grosime <5mm c)Fetele rostului nu sunt in contact: -Rosturi cu zone sau benzi de roca dezintegrata -Rosturi cu umplutura din fragmente de roca -Rosturi cu umplutura din materiale argiloase. Ja=6.0. Jw=0. Presiuni interstitiale in gama 0.b)Fetele rostului intra in contact la forfecari de maxim 10 cm: -Rosturi cu umplutura din particole nisipoase sau roci dezintegrate Ja=4. Pentru influenta data de prezenta apei valorile indicelui Jw se determina in functie de afluxul de apa la deschiderea excavatiei sau/si in functie de presiunea apei interstitiale.presiune interstitiala in gama 0. Cu diminuare in timp.12..constatn in timp Jw=0. Ja=6. Ja=8.0..Astfel: -Excavatii uscate sau cu aflux minor de apa.0. 15 . Ja=13.33.1 Mpa -Aflux mediu de apa.local sub 5l/min.0.5.0..2.din materiale argiloase cu grosime <5mm -Rosturi cu umpluturi din argile cu proprietati de umflare.de tip montmorillonit. -Rosturi cu material de umplutura din minerale puternic consolidate cu grosime<5mm -Rosturi cu material de umplutura mediu sau slab consolidat.0.0. Jw=0..0.20..66.0.25 Mpa -Aflux mare de apa:presiune intersttiala mare (0.cu spalarea materialului din rost.0.0.12.05.. Jw=0.presiune interstitiala<0. Jw=1.0.8.0.

.a)In cazul in care excavatia in roca intersecteaza o zona slaba..001. SFR=10.cu continut argilos.0.5...5 <2.2.3. SRF=7... SRF=2.1000.continand argile sau roci descompuse chimic -zone cu multiple rupturi prin forfecare -o singura zona slaba..5.0 0.5 5..6)..in functie de adancime -o singura zona de forfecare in roca masiva rezistentele la compresiune (σ c ) si la intindere (σ t ) (tab1.3 0.0.0.0.In aplicatiile curente. SRF=2. b)In cazul rocilor masive.. Clasificarea pe baza indicelui Q este exclusiv destinata lucrarilor subterane.5.5 1.20.15 <0..5 0..6 Caracteristica RMR reduse Eforturi medii Eforturi mari Roci mediu fracturate Roci puternic fracturate σc / σl >200 200.in plaja 0...0 5. Barton distinge 38 de categorii de roca (figura 1.. 16 .. In lucrarile lui Barton..0.. SRF=10.15 SRF 2. utilizand ca al doilea parametru dimensiunea semnificativa a lucrarii subterane-deschidere.....15. SFR=10.1.In functie de valorile Q..5.5..2..7).10 10.5.5 σt / σl >13 13..10 10..in functie de starea de efort in situ (efort principal σ 1 ) comparata cu Indicele SFR pentru roci masive Tabelul 1. diametru sau inaltime..20 c)In cazul rocilor cu dilatanta majora sau cu potential de umflare: -impingerea muntelui este moderata -impingera muntelui este ridicata -umflarea rocii este moderata -umflarea rocii este semnificativa SFR=5. susceptibila de a produce surpari: -zone slab extinse.. SFR=5.10.0.dimensiunea caracteristica este corectata de un coeficent ESR (Excavation Support Ratio) care tine seama de importanta lucrarii si de gradul de siguranta asociat. pentreu fiecare din cele 38 de categorii de roca se indica tipul de sprijinire recomandat..

cele longitudinale fiind interceptate de doi receptori situati in vecinatate.O sonda coborata in forajul de studii poate fi blocata in peretii forajului la adancimea dorita.FIGURA 1.8 a se prezinta schema de principiu pentru un carotaj seismic. In figura 1. Emitorul genereaza unde mecanice . la distante ce 17 .a impus un criteriu de clasificare bazat pe carotarea seismica a peretilor forajelor de studii.7. INDICELE DE CALITATE DIN CAROTAJUL SEISMIC IQCS Extinderea metodelor geofizice de investigare a masivelor de roca.3.3) Corelatie care confirma faptul ca ambele sisteme de clasificare includ o gama similara de parametri caracteristici ai masivului de roca.mai ieftine si mai operative.4. Africa de Sud (28) din alte state europene si din continentul american (21) a rezultat relatia: RMR=9 lnQ (1.Categorii de roca in functie de valorile Q si dimensiunea tunelului Se mentioneaza ca intre clasificarea propusa de Bieniawski(RMR) si cea propusa de Barton (Q) exista o corelatie acceptabila . 1.Pe baza analizei a 111 cazuti de lucrari subterane din Scandinavia (62).

8. Fig.b.8.exprimat procentual. Raportul celor doua viteze.dar compacta V * L se poate masura pe fragmente de carota sau se poate determina prin relatii teoretice.viteza undelor longitudinale intr o roca de acelasi tip.In acelasi timp. Este interesant de observat ca din diagrama vitezelor longitudinale masurate 18 .rezultatele aparand sub forma prezentata in figura 1.se defineste ca indice de calitate: VL × 100% VL* IQCS = (1.Carotarea seismica:a-schema de principiu. in lungul forajului.4) Carotajul seismic se poate realiza continu.constituie baza de masura.Viteza de propagare a undelor seismice in peretii forajului VL poate fi imediat evaluata. b-variatia in adancime a vitezelor undelor seismice. 1.

5.in figura 1.pot fi depistate si discontinuitatile majore din masivul de roca. Hidroconstructia La noi în ţară prescripţiile de proiectare prevăd evaluarea susţinerii provizorii în funcţie de coeficientul de tărie al rocii f (Protodiakonov) şi rezistenţa elastică a rocii K0.9 se prezinta variatia cu adancimea a celor doi indici intr-un foraj de studii de circa 30 m adancime (Panet. 1. K0 =400-500kg/cm3 tip C– rocă semitare. tip A – rocă foarte tare. Corelarea intre indicii RQD si IQCS Spre exemplificare . Fig. f =3 -4.3. 1.1976). Clasificarea ISPH.9.din care se remarca aceleasi tendinte in variatie si chiar valori similare in zona de roca sanatoasa. K0 =500kg/m3 tip B – rocă tare.intre cei doi indici exista o corespondenta foarte buna. Dat fiind faptul ca atat indicele RQD . K0 =300 -400kg/m3 tip D– roca slaba f =2-3. K0 =200 -300kg/m3 19 .ele corespunzand reducerii semnificative a vitezei. f =5.cat si indicele de calitate IQCS caracterizeaza in esenta fragmentarea masei de roca de catre discontinuitati. Astfel se indică 5 tipuri de roca functie de care se indica tipul de susţineri provizorii a lucrărilor subterane. f = 4-5.

K0≤100kg/m3 Coeficientul f este un coeficient de frecare aparent. f =1.tip DS– roca moale. in care c = coeziunea rocii σ = efortul unitar normal φ = unghi de frecare interioara sau f=Rc/100 Rezistenta elastic a rocii K0 are expresia K0 = E / (1+μ)x100 si corespunde unei excavatii cu raza r = 1m Pentru o excavarie cu o raza oarecare r rezulta K = K0 / r 20 . deoarece in afara de frecarea propriu zisa se ia in considerare si coeziunea dintre particolele rocii in stare partial sfaramicioasa f = fo + c/σ = tgφ + c/ σ.

Considerand intr un masiv de roci un cub elementar.cu o intindere orizontala infinita.1) 21 .1). Starea de tensiuni dintr-un masiv neatacat prin lucrari subterane Intr-o formatiune de roci oarecare.Capitolul 2 STAREA DE TENSIUNI DIN INTERIORUL UNUI MASIV DE ROCI 2. Echilibrul unui cub elementar .raportata la unitatea de suprafata. Deformatiile specifice transversale dupa directiile x si y se pot exprima in functie de eforuturile unitare. Sub actiunea acestei presiuni se vor produce deformatii transversale in plan orizontal.1. 2. Complexul de straturi de roci din scoarta terestra se presupune omogen.supus numai actiunii verticale a gravitatiei. Presiunea litostatica actioneaza vertical.elastic si izotrop. Aceasta forta. se numeste presiune litostatica. la adancimea H (Fig.2.1.folosind ecuatiile stabilite pe baza legii generalizate a lui Hooke din teoria elasticitatii: (2. O x H y sy sz sx z Fig.acesta va fi supus unei presiuni verticale σ z =γ a ⋅ H in care γ a -greutatea specifica aparenta a rocii. forta care actioneaza in permanenta este greutatea proprie a straturilor de deasupra.

9) 22 .coeficentul lui Poisson. μ Din relatiile de mai sus rezulta ca presiunea litostatica difera fundamental de presiunea hidrostatica ce actioneaza cu aceeasi intensitate dupa orice directie.5).2) (2.ceea ce inseamna ca aceasta reprezinta o directie principala.εx = 1 ⎡ σ x -μ(σ y +σ z ) ⎤ ⎦ E⎣ 1 ε y = ⎡σ y -μ(σ z +σ x ) ⎤ ⎦ E⎣ (2. Deoarece masivul inconjurator nu permite deformatii transversale .4) (2. Celelalte doua directii principale vor fi determinate de axele Ox si Oy si deci efortul principal tangential va fidat de expresia: τ max = σ z -σ x σ z -σ y 1 1-2μ 1 1-2μ = = ⋅ σz = γa ⋅ H 2 2 2 1-μ 2 1-μ (2.modulul de elasticitate al rocii.5) relatiile de mai sus devin: σ x =σ y =σ z =σ a ⋅ H (2.6) 1 este constanta lui Poisson.8) Dupa cum se observa . μ .Numai in cazul starii lichide a rocilor (m=2 si μ =0.rezulta ca ε x =0 si ε y =0 si deci: σ x =μ(σ y +σ z ) σ y =μ(σ z +σ x ) (2.3) In care: E.efortul σ z dupa directia axei Oz este maxim.7) μσ z 1-μ (2.5) Rezolvand acest sistem de ecuatii in raport cu σ x si σ y se obtine pentru efortul unitar orizontal expresia: σ x =σ y = sau σ x =σ y = in care m= σz γa ⋅ H = m-1 m-1 (2.care exprima raportul dintre deformatia specifica transversala si longitudinala a rocii supusa unui efort monoaxial ( μ <0.

Rezulta deci ca rezistenta rocii nu poate fi determinat daca nu este cunoscuta pretensionarea dupa cele trei directii principale.ceea ce face ca tensiunile din masiv sa difere in unele cazuri foarte mult de cele obtinute din calcule.au depasit valoarea rezultata din calcule in functie de adancime(19.adica se deformeaza continuu in spatiu fara a-si pierde coeziunea.10) (2. astfel ca problemele se pot trata in cadrul elasticitatii plane.efectuate in cazul diferitelor roci stancoase. ci si de evolutia proceselor tectonice care au avut loc in trecut. rocile dintr-o formatiune geologica oarecare s-ar gasi.6 daN/cm 2 )si anume in partea din aval 23 . existenta in zona amplasamentului centralei subterane Picote din Portugalia (fig.2.intr-o stare latenta de plasticitate. La un masiv stancos. Fortele tectonice si deformatiile pe care le sufera roca provoaca o pretensionare a rocii.sunt semnificative rezultatele obtinute prin masurarea tensiunilor de ambele parti ale unei falii de origine tectonica. Studiile experimentale mai recente. Cercetarile teoretice efectuate au aratat ca aceasta ipoteza este valabila numai in cazul cand rocile respective se gasesc in stare de curgere .stare de tensiuni este legata nu numai de greutatea proprie a rocilor si de istoricul incarcarilor.Aceasta ipoteza are avantajul ca prin aplicarea principiilor din hidrostatica se simplifica mult problemele. De asemenea.2. de la o anumita adancime in jos. ceea ce se intampla pentru adancimi si deci presiuni mari. a carui valoare poate varia in limite foarte largi. Datorita acestei presiuni.11) In care k este coeficentul presiunii laterale. Valorile tensiunilor verticale obtinute din masuratorile efectuate de o parte si de cealalta a faliei.). Privitor la influenta proceselor tectonice asupra starii de tensiuni dintr-un masiv stancos. In ipoteza ca mediul este elasto-plastic .In cele mai multe cazuri de echilibru intern intalnite in studiul presiunii rocilor. toate fortele sunt cuprinse in acelasi plan vertical.in functie de conditiile locale.presiunea litostatica poate fi considerata asemanatoare presiunii hidrostatice si deci actionand proportional cu adancimea si cu aceeasi intensitate in toate directiile: σz = σx = σ y = γa ⋅ H ceea ce se obtine pentru μ=0. Valoarea lui k poate fi mai mica sau mai mare ca unitatea.efortul unitary orizontal σ x se exprima in general sub forma: σ x =k ⋅ σ z =kγ a H (2.fiind destul de greu de apreciat valoarea coeficentului lui Poisson pentru un masiv stancos fisurat.omogen si izotrop nu se confirma intru totul in practica.au aratat ca ipoteza distributiei tensiunilor intr-un masiv de roci ca intr-un mediu elastic.5 respective m=2. chiar daca fenomenele respective nu se produc in realitate intocmai.

tensiunea a fost de doua ori mai mare(40 daN/cm 2 ) iar in partea opusa .de 10 ori mai mare(200 daN/cm 2 ).efortul unitar orizontal poate fi mai mic sau mai mare decat cel vertical.ci in ansamblu.a faliei.2. tinand seama de interactiunea dintre blocuri . In concluzie. In acelasi timp se poate constata. 2-falia de origina tectonica. Fig.aceasta poate fi mai mica sau mai mare decat σz unitatea. In ceea ce priveste valoarea lui k= σx .Falie de origine tectonica in zona amplasamentului centralei subterane Picote(Portugalila): 1-centrala subterana. ca valorile tensiunilor orizontale rezultate din masuratori depasesc ca marime mult pe cele ale tensiunilor verticale obtinute din calcule ( σ z =γ a H ) . rezulta ca la evaluarea starii de tensiuni intr-un bloc al unui masiv stancos trebuie sa se aiba in vedere faptul ca problema nu poate fi rezolvata in mod separat . 3-punctele in care s-au masurat tensiunile in masiv In anumite cazuri valorile tensiunilor obtinute din masuratori sunt mult mai mari decat cele calculate .din cele aratate mai sus.2.ceea ce inseamna ca in functie de conditiile locale. respectiv de pretensionarea lor la 24 .

Dupa Coulumb.intr-un masiv stancos.13) Considerand starea plana de tensiuni intr-un punct acesta se poate reprezenta grafic prin construirea cercului lui Mohr. Rezistenta rocilor este caracterizata prin rezistenta lor la forfecare. cercul lui Mohr permite determinarea grafica a tensiunilor normale si tangentiale dintr-o sectiune inclinata oarecare ce trece prin punctul considerat.in functie de starile de tensiuni si de deformatii.de-a lungul unei fisuri c=0 si in acest caz va fi luata in considerare numai frecarea interioara.atunci se va produce ruperea si prin alunecare. Daca roca este fisurata. 2. (2.). In relatia de mai sus se tine seama atat de coeziune cat si de frecarea interioara a rocii. In practica se cunosc mai multe metode de determinare a tensiunilor in adancime. Ruperea rocii se produce in punctele in care tensiunile sau deformatiile produse de aceste tensiuni ating valori limita. stabilitatea rocii la alunecare se realizeaza cand efortul tangential din masiv: τ<c+σ ⋅ tgϕ Unde: c-coeziunea rocii.stabilitatea la alunecare a rocii va fi asigurata pentru: τ<c+(σ-u)tgϕ (2.Metoda cea mai simpla consta in masurarea deformatiilor diametrului forajelor executate in masiv. Starea de echilibru limita a rocilor in interiorul masivului In afara de repartizarea tensiunilor in interiorul unui masiv de roci elastice.12) ϕ -unghiul de frecare interioara a rocii.2.daca se cunosc tensiunile normale principale σ1 si σ 2 (fig 2. este necesar sa fie cercetata si o alta problema de o deosebita importanta practica si anume pericolul de rupere si conditiile de rupere ale rocilor in interiorul masivului.formarea masivului. 25 .3. omogene si izotrope. depasesc ca marime rezistenta la forfecare a rocii. Dupa cum se stie din rezistenta materialelor.provenite din greutatea proprie a rocilor si incarcarile exterioare. Rezultatele concludente privind starea de tensiuni dintr-un masiv stancos pot fi obtinute numai prin efectuarea de masuratori directe. Daca eforturile unitare tangentiale. Cand exista o presiune in pori(u). σ -efortul unitar normal.

pentru o stare oarecare de solicitari .Luand un sistem de axe de coordonate si trecand in abscisa tensiunile normale σ . definita prin eforturile unitare normale principale σ1 si σ 2 . 2 Tensiunile σ si τ din sectiunea inclinata care trece prin punct si care formeaza cu verticala unghiului α (fig 2.cercul lui Mohr pentru un punct va avea ca abscisa a centrului iar ca raza σ1 -σ 2 (fig 2. iar in ordonata cele tangentiale τ .12).4. Coordonatele punctului A reprezinta tensiunile σ si τ date de relatiile: σ= τ= σ1 +σ 2 σ1 -σ 2 + cos2α 2 2 σ1 -σ 2 sin2α 2 (2.).Starea plana de tensiuni 26 .14) (2.3. 2 σ1 +σ 2 .15) Figura 2.3) se obtin din cercul lui Mohr ducand raza CA care face unghiul 2 α cu axa 0 σ …(fig 2.

definite prin eforturile unitare principale σ1 .construite pentru efortul monoaxial de rupere la compresiune.2. Practic.Figura 2. respective pentru diferite rapoarte ale eforturilor normale principale σ1 .16) Daca cercul lui Mohr se construieste pentru o stare de solicitare la care are loc ruperea rocii. efortul unitar tangential maxim este dat de ordonata punctului B si este egal cu raza cercului: τ max = σ1 -σ 2 2 (2.cu centrul in C(fig.4.4.aceasta curba se obtine prin construirea cercurilor Mohr pe baza unor date experimentale determinate prin supunerea materialului (rocii)la incercari de compresiune si intindere si trasarea infasuratoarei care reprezinta curba intrinseca a materialului. R t .corespunzatoare diferitelor stari de solicitare la rupere a σ2 rocii. Dupa cum rezulta din fig.tangenta la fiecare dintre ele. 2. Pentru trasarea curbei intrinseci(infasuratoarei) sunt necesare doua cercuri caracteristice. atunci punctual B de pe cerc va reprezenta punctual caracteristic al starii limita definite de efortul unitar tangential maxim.Cercul lui Mohr. Construind mai multe cercuri Mohr pentru eforturile unitare limita. In cazul unei stari oarecare de solicitare. R c si respective la intindere.care reprezinta starea de echilibru limita a materialului. 27 .5). σ 2 se construieste cercul limita respective.se poate trasa pentru aceasta familie de cercuri o curba infasuratoare .

17) unde c este coeziunea rocii.Aceasta dreapta reprezinta conditia de echilibru limita dupa Coulomb.1+ ⎜ (2.2.5. unii autori au asimilat-o cu o cicloida. considerand infasuratoare cercurilor de stari limita o forma parabolica.respective la intindere. Intr-o prima aproximatie. 28 .6).13) data de ecuatia: τ =c+σ tgϕ (2.C 2 (fig 2.18) In care R c si R t sunt rezistentele de rupere la compresiune.iar altii cu o parabola.Fig.Cercuri limita de eforturi unitare.iar ϕ este unghiul de frecare interioara.1-linia de forfecare a rocii(dreapta intrinseca).2.determinate de relatiile: ⎛ ⎝ Rc Rc ⎞ + ⎟ R t 2R t ⎟ ⎠ τ =0 σ =R t ⎜1. Pentru obtinerea unei forme perfectionate a infasuratoarei.a stabilit trei categorii de roci diferite in functie de pozitia centrului C al cercului osculator de varf al parabolei pe axa abciselor 0σ (fig. curba infasuratoare se considera a fi o dreapta tangenta la cercurile caracteristice C1 . Kegel .

Rt Rc > 5.Caquot considera curba infasuratoare de forma: 3 2 τ max =(c+σtgj) (2.de caracterul eterogen al rocilor. Rt Rc ≤5.Infasuratoarea cercurilor lui Mohr de forma parabolica Cele trei categorii de roci se pot defini in functie de valoarea raportului -roci cu comportare plastica. pentru obtinerea datelor necesare pentru construirea cercurilor Mohr si trasarea curbei infasuratoare.7).atunci cand Rc <3.cand La aplicarea criteriului starii limita de eforturi intr-un masiv de roci.se transmite rocii.Prin tensionarea cablului. in diferite puncte si in orice directie in masiv.2. Una dintre metodele de incercare “in situ” a rocilor.prin valoarea exponentului.care se realizeaza cu ajutorul unui cric de la partea superioara a forajului.6.prin intermediul unei placi groase de otel. 29 . consta in tensionarea unui cablu ancorat in roca la partea inferioara a unui foraj. care in realitate nu sunt ideal omogene si elastice.o incarcare axiala P(fig.19) In aceasta relatie se tine seama. Rt Rc astfel: Rt -roci cu comportare elasto-plastica.2.Fig. atunci cand 3 ≤ -roci cu comportare elastica(casante sau friabile).

de aceeasi marime.roca va suferi deformatii care pot fi masurate si deci incercarile pot fi verificate. d-diametrul forajului. P1 30 . D-diametrul placii de otel. σ θ =-P2 .Marind progresiv presiunea in cricul hidraulic.7.Fig 2.Construind cercurile lui Mohr pentru aceasta stare de eforturi .Instalatie pentru incercarea rocilor”in situ” Presiunea transmisa rocii va fi: P1 = In care: P π 2 2 (D -d ) 4 P-forta de intindere a cablului. Prin actiunea cricurilor.se va putea trasa curba infasuratoare care reprezinta curba intrinseca a materialului(a rocii).20) Eforturile dupa o directie perpendiculara la cablu sunt realizate de un cric cilindric situat in putul forat. (2. Curba intrinseca poate fi trasata correct pentru roca “in situ” prin variatia raportului P2 .Cricul hidraulic cilindric este destinat sa provoace in roca inconjuratoare un efort de compresiune radial σ r =P2 si un effort de intindere circumferential .roca inconjuratoare va ajunge in conditii de rupere.

Astfel pot fi cercetate diferite conditii de stari limita de eforturi.centrale etc).iar σ 2 =σθ =-P2 (intindere monoaxiala).se construiesc cercurile Mohr si se traseaza infasuratoarea lor(fig.2.In acest scop se construieste cercul Mohr pentru un punct din masiv (de exemplu la nivelul fundatiei unei constructii)in care starea de tensiuni este caracterizata prin efortueile principale σ1 .create prin executia unor constructii(baraje. Pentru eforturile rezultate din incercari.roca se va afla intr-o stare de echilibru limita.16).Conditiile caracteristice apar pentru cazurile: σ1 =σ z =P .corespunzatoare starilor de echilibru limita. Cu ajutorul curbei obtinute se poate verifca stabilitatea rocii pentru diferite stari de tensiuni din masiv.putand avea loc ruperea ei si ca urmare pierderea stabilitatii.roca se va gasi in echilibru stabil sub actiunea sarcinilor de deasupra. 31 .σ 2 rezultate din incarcarile transmise de constructie so daca cercul obtinut se va afla in interiorul curbei infasuratoare (cercul C3 ).iar σ 2 =P2 =0 si (compresiune monoaxiala) σ1 =σ z =0 .Daca cercul lui Mohr va fi tangent la curba infasuratoare (cercul C 4 ).

la adancimea dorita. 32 .in special pentru incercarea rocilor din fundatiile unor baraje.convenabil ancorat in roca si coborarea placii de otel si a cricului cilindric in putul forat .Fig.de incercare a rocilor “in situ”.prin folosirea aceluiasi cablu.ceea ce are o mare importanta.avand σ1 =-σ 2 .poate fi aplicata pentru obtinerea de date ecperimentale la diferite adancimi.3-compresiunea monoaxiala. De asemenea.4-curba infasuratoare(intrinseca) Cercul lui Mohr cu centrul in originea sistemului de axe de coordonate. reprezinta forfecarea pura. Metoda expusa.o problema care trebuie investigate este cea a adancimii la care eforturile si deformatiile specifice pot cauza deformatii elastice sau plastice in roca netulburata.8.2-intinderea monoaxiala.2.Trasarea curbei infasuratoarea a cercurilor lui Mohr pe baza datelor experimentale: 1-forfecarea pura.

în exploatările la zi arata că rocile care in unele ocazii apar ca tari şi casante în alte împrejurări prezinta caracteristicile unor materiale cu cedare plastică sau curgere lentă.1 Cedarea materialelor elastice Dacă un material este elastic şi ductil.3. 3.1). TEORII DE RUPERE Observaţii făcute asupra materialelor din scoarţa terestră pe teren. în mine şi tunele.1 Dacă materialul este elastic şi casant. 3.a stratelor din scoarţa terestră care în prezent ne apar ca fiind constituite din materiale rigide. Fig.3. O dovadă a acestei ultime comportări o constituie cutarea în timp geologic .Capitolul 3 (CEDAREA ROCILOR.2 33 . 3. ca oţelul turnat sau sticla. ca de pilda cuprul şi oţelul moale atunci va prezenta o relaţie efort-deformaţie liniară pana in punctul A. după domeniul elastic se ajunge brusc la rupere (fig. urmată de deformatie neliniera pînă în punctul cînd B cand se ajunge la o comportare plastică după care urmează ruperea în punctul C (fig.2) Fig.

2 Cedarea materialelor din scoarţa terestră In general rocile şi pământurile nu sînt aşa de ductile ca metalele şi rareori sînt tot aşa de casante ca sticla.felul solicitării (compresiune. Dacă materialul nu este casant punctul de cedare poate fi considerat atunci cînd: d) sub sarcină constanta viteza de deformaţie începe să crească.în aşa fel încît se evită liberarea bruscă a energiei de deformatie. 3.3. c) punctul în care materialul nu mai poate susţine sarcina aplicată.mai tari avînd un conţinut de silice mai ridicat şi o structură cristalină sînt de regulă mai casante decît sedimentele poroase. Fig. e) deformaţie permanentă reziduală limitata.3.tipul de incercare folosit pentru determinarea rezistenţei.La majoritatea rocilor se poate discerne un punct de cesare înainte de rupere. atunci cînd roca începe să cedeze se observă că materialul continuă să opună o oarecare rezistenţă la deformaţie chiar după punctul de cedare(fig. Dacă materialul prezintă caracteristici elastice şi plastice se consideră drept cedare. Rocile . ci prezintă caracteristici de cedare intermediare între aceste doua tipuri extreme. Trebuie remarcat însă că cedarea rocii aste afectată de următorii doi factori esenţiali : . . Felul solicitării este important în special în cazul rocilor casante care se caracterizează prin rezistenţe mari la compresiune şi rezistenţe relativ scăzute la forfecare şi la întindere 34 .3).3 Prin urmare "cedarea" unei roci casante poate fi considerată că se produce atunci cînd se atinge : a) punctul de cedare . întindere sau forfecare).Dacă maşina de încercat este proiectată judicios. b) punctul de rupere .

Această comportare poate fi pusă pe seama faptului ca de fapt cădarea rocilor nu se produce datorită compresiunii ci depăşirii rezistenţei de care este capabil materialul la solicitările de întindere sau forfecare generate de compresiunea probei . Astfel chiar în cazul încercării de compresiune simplă rezultatul depinde de dimensiunile probei şi in special de raportul dintre lungime (L) şi diametru (D): σ c =σ co (0.250 20 —l00 50 .2) Tabelul 3.8+ 0.50 l00—500 35 σt .250 150 . cazul materialelor casante cum sînt rocile tari rezistenţa la întindere σ t este considerabil mai mică decît cea de compresiune σ c σ c =Kσ t unde K = 4 ÷ 10 in funcţie de tipul de rocă (Tabelul 3. In majoritatea lucrărilor inginereşti în rocă sau pe rocă încărcările primare sînt de compresiune. In.reprezintă rezistenta pentru Deci pe măsură ce L L creşte rezistenţa tinde spre o valoare constantă iar atunci cînd D D scade valoarea tinde spre infinit (cazul solicitării hidrostatice).250 20 .1 (3.1) unde ( σ co .2 ) L/D L =1 . însă pot genera şi solicitări de forfecare sau întindere.1 Rezistenţa rocilor la compresiune simplă şi la intindere ROCA Granit Diorit Dolerit Gabbrou Bazalt Gresie Şist Caloar Dolomit Cărbune Cuarţit σc (daN/cm2) 1000 — 2500 I800—3000 2000-3500 1800 —3000 1500 —3000 200-1700 l00 —1000 300 —2500 300-2500 50 — 500 1500—3000 (daN/cm2) 70 – 250 150—300 150-350 150—300 l00—300 40 . D (3.Tipul încercării influenţează de asemenea în bună masură valoarea rezistenţei obţinute.

Relaţia fundamentală dintre τ si σ este caracteristica pentru materialul considerat şi poate fi determinată prin încercări. rezistenţa maximă de care este capabil materialul.3 Criterii de rupere 500 —2000 l000 —2500 l000 —2000 50 . Din această cauză pentru astfel de materiale s-au propus alte criterii decît cele clasice.3. Teoria de rupere a lui Mohr Conform acestei teorii ruperea materialului se realizează atunci cînd între efortul de forfecare τ ce acţionează pe un anumit plan de rupere şi efortul normal σ . De pildă prin încercarea de compresiune triaxială poate fi stabilită înfăşurătoarea cercurilor limita care este reprezentarea grafică a relaţiei τ=f(σ) (Fig. dar se subînţelege că într-un cîmp de eforturi σ1 >σ 2 >σ 3 efortul principal intermediar σ 2 nu influenţează ruperea. Deoarece există mai multe criterii de rupere este esenţial să se aleagă cel ce corespunde mai bine comportării materialului cu care avem de-a face.Gneis Marmoră Ardezie 3. ca şi unele materiale de construcţii cum este betonul. încep să aibă o comportare inelastică la eforturi mici şi că rezistenţa lor la întindere este mai mică decît cea la compresiune. contribuie alături de cel de forfecare. In cazul metalelor sau altor materiale elastice se pot aplica eforturi de felul efortului principal maxim admisibil sau rezistenţa de forfecare maximă sau a energiei de distorsiune maxime pe care o poate prelua materialul. Adică se poate stabili un „criteriu de rupere” cu ajutorul căruia poate fi stabilita şi folosită la proiectare. Nu se presupune ca materialul are aceeaşi rezistenţă la întindere ca şi la compresiune. In astfel de teorii se presupune că materialele se comportă perfect elastic.200 70-200 Prin alegerea uneia din definiţiile de mai sus şi aplicarea ei la un anume material se poate preciza punctul în care materialul dat este dat să "cedeze" sub o anumită distribuţie de eforturi. ce acţionează perpendicular pe acel plan există o relaţie de tipul : τ=f(σ) (3.au rezistenţa la întindere egală cu cea de compresiune si se defineşte cedarea ca începutul comportării inelastice. Se ştie că rocile şi pămînturile.3) Ipoteza de bază este că.4). efortul normal indiferent că este vorba de compresiune sau întindere. la rupere.200 70 . 36 .

In acest caz după ordonata τ 0 pentru σ=0 urmează o zona cu panta descrescătoare în care înfăşurătoarea tinde eventual spre o dreaptă a cărei prelungire are o ordonată la origină τ 0 .4.Forma generală a înfăşurătorii Mohr pentru o rocă poate fi schematizată aşa cum se arată în fig. Ecuaţia înfăşurâtoarei poată fi reprezentată de relaţia: τ=τ 0 +σtgΦc +τ 'σ unde: Φc τ 'σ este valoarea maxima constantă a unghiului de frecare internă. este un termen proporţional cu log σ .3.4) a) 37 . (3.

b) Fig. 3. Daca se presupune că pe un plan de rupere rezistenţa la forfecare este mărită datorită unei componente de frecare. Criteriul Coulomb-Navier de rupere a rocilor (3.6) τ 0 este rezistenţa la forfecare pentru σ =0 .5) Criteriul Coulomb poate fi aplicat de asemenea solidelor casante.3.4 Criteriul de rupere a lui Coulomb Acest criteriu reprezintă de fapt un caz particular al criteriului Mohr pentru situaţia cînd curba intrinsecă τ=f(σ) este o dreaptă ( tgΦ = const. Tinind seamă că rezistenţa la frecare care se dezvoltă atunci cind un corp se afla pe un plan inclinat este μσ u unde μ este coeficientul de frecare τ f =τ 0 +μσ unde : (μ=tgΦ ) : (3.5). 38 .) τ=f(σ) şi este aplicabil păminturilor. Plecind de la acest criteriu se poate stabili o relaţie de legătură între rezistenţa la compresiune σ c şi cea la întindere σ t (Fig.

1 3 μ.1 3 μcos2α= 2 2 2 σ1 +σ3 σ1 -σ3 =μ+ (sin2α-μcos2α) 2 2 Conditia de maxim va fi: dτ 0 σ1 -σ 2 = (2cos2α+2μsin2α)=0 dα 2 1 tg2α=μ τ 0 =τ-μσ = (3.7) 39 .6) poate fi scrisă tinand seamă de expresiile eforturilor intr-un plan inclinat functie de eforturilor principale σ1 si σ3 σ1 -σ3 σ +σ σ -σ sin2α. 3.5 Astfel relatia (3.a b Fig.

tg2α<0 cos2α<0 Rezulta că trebuie alese soluţiile cu semnul minus in fata radicalului.=1 σc σ t σ σ1 =N 3 +1 σc σc sau (3.Tinand seama ca: sin2α= tg2α ± 1+tg 2α 1 ± 1+tg 2 2α 2 = 1 μ 1 μ2 1 μ2 =- 1 ± 1+μ 2 1 ± 1+μ 2 ± 1+ = 1 ± 1+ cos2α= = μ>0.8) care reprezinta criteriul de cedare a rocii supusă unei solicitări monoaxiale.8)rezulta: σ1 σ3 =.10)in (3. De pilda pentru intinderea monoaxiala: σ1 =0 şi σ 3 =-σ t aşa că: 2τ 0 =σ t (μ+ 1+μ 2 ) in timp ce pentru compresiunea simplă σ 1 = σ c şi σ 3 =0 aşa că: 2τ 0 =σ c (-μ+ 1+μ 2 ) Din egalarea celor doua expresii se deduce raportul : (3.9) (3.este de regulă mai mare decat rezistenţa sa la intindere.9) si (3.10) σ t -μ+ 1+μ 2 1 = = (3.1 2 μ+ 1 2 ( + ) 2 2 1+μ 2 1+μ 2 sau 2τ 0max =σ1 (-μ+ 1+μ 2 )-σ 3 (μ+ 1+μ 2 şi că sin2α>0 (3.care satisface criteriul Coulomb σt +Navier .13) 40 . Inlocuind expresiile parantezelor din (3.care inlocuite in (3.12) (3.11) σ c μ+ 1+μ 2 N σ (unde N= c ) care arată că rezistenţa la compresiune a unui material.7)conduc la: σ +σ σ -σ 1 μ2 τ 0max =.

Fig.7 pentru rocile sedimentare moi (elastice). 41 .Măsura in care concluzia teoretica ce rezultă din (3.6 Se remarca faptul ca punctele experimentale se situeaza pe drepte avand pante diferite in funcite de categoria rocilor : N=10 şi μ=1.5 pentru rocile eruptive(cvasielastice).3. 3.13) concorda cu realitatea a fost verificata de σ3 σ Hoek care a reprezentat într-o diagramă avînd în axe rapoartele şi 1 rezultate din σc σc încercări triaxiale efectuata în diferite laboratoare (fig.0 pentru rocile sedimentare dure (semielastice). N=6 N=4 şi μ=1. şi μ=0.6).

2-1. Fig.7. τ=0.6).2σ t τ=0.2 0.8 0.25.τ ) se dispun in general pe o curbă ce se apropie de dreapta corespunzătoare criteriului.5 τ c pentru rocile rezistente şi pentru rocile moi.9) si (3.0. In domeniul compresiunilor punctele din diagrama ( σ.1.02 σ c =1. In aceste relaţii τ 0 reprezintă rezistenţa la forfecare de care este capabilă roca in incercarea moncaxială ( σ 3 =0 ) Compariand rocile de mai sus cu cele indicate în tabelul 3.6 0.5σ t pentru rocile cvasielastice.Dacă se inlocuiesc valorile de mai sus in expresiile (3.3.7 Tinănd seamă de cele expuse mai inainte privind corelaţiile dintre rezistenţele la compresiune şi intindere rezulta că infaşuratorile corespunzătoare celor trei categorii pot fi aşa cum se arată in fig.60° 50°-55° 35°-50° 15°-30° 35°-50° 50°-60° 35°-50° Tinand seamă de datele empirice este posibil să se construiască infăsuratori corespunzatoare stării limită după criteriul Coulomb-Navier (rel 3.2-1.10)se obtin relatiile : τ=0.2 Valorile parametrilor rezistenţei la forfecare Roca Granit Dolerit Bazalt Gresie Şist Calcar Cuartit Marmoră τ 0 (daN/cm ) 140 -500 250-600 200-600 80 -400 30 -300 100-500 200-600 150-300 2 Φ 45°-60° 55°.0. 3.4.1.2 1.1.4 0.025 σ c =σ t pentru rocile semielastice.8 1.8 1. pentru rocile neelastice.7-1. Tabelul 3.2 μ l.8. 42 .15 σ c =1.7.1.1 se ajunge la concluzia că se pot admite următoarele relaţii aproximative : τ 0 ≈2 τ t τ 0 ≈0.

frecarea dintre alte cristale şi rezistenţa la forfecare in zonele care încă nu au cedat.14) Pentru valori mici a lui σ formula coincide cu cea a lui Coulomb-Navier. unde τ max este rezistenta la forfecare a granulelor cele mai rezistente. τ=τ 0 + τ 0 este rezistenţa la forfecare pentru σ=0 . Se poate presupune deci că rezistenţa la forfecare a rocii se datoreşte mai multor componente : rezistenţa la compresiune a unor cristale.Fig. Presupunind ca rezistenţa este limitată atunci cînd μσ>τ max . începe cedarea acestora din urmă aşa că mărirea în continuare a solicitării normale nu mai contribuie la mărirea rezistenţei la forfecare. elaborată pe baza incercărilor a numeroase roci din Suedia constă in aceea că prin atingerea de către eforturile normale a unui anumit prag corespunzator rezistenţei cristalelor rocii.9. 3. a criteriului Lundborg corespunde destul de bine realitaţii. (3. se poate scrie : μσ μ =τ 0 + 1 μ 1+μσ/(τ i -τ 0 ) + σ τ i -τ 0 unde: τ i este limita inferioară a rezistenţei atunci cand σ=∞ . Criteriul propus de Lundborg la Congresul de la Lisabona (1966) poate fi scris şi sub forma: 43 . După cum se vede din figura 3. Criteriul Lundborg Ideea de baza a teoriei Lundborg.8 Cercetările din ultimul timp au arătat insă ca nici in domeniul compresiunilor mari nu mai este valabil criteriul Coulomb-Navier.

3.9 ⎛1 1 ⎞ care intr-o reprezentare ⎜ .1 1 1 = + τ-τ i τ cr -τ 0 μσ (3.3) Tabelul 3. τ 0 şi μ caracteristici tipului de rocă (Tabelul 3. ⎝ σ τ-τ 0 ⎠ Cu alte cuvinte rezistenţa la forfecare a rocilor este determinate de trei parametri τ i .15) a) b) Fig.3 Roca Granit τi (daN/cm2) 1000 τ0 (daN/cm2) 500 μ 2 44 .b).9. 3. ⎟ corespunde unei drepte (fig.

Granitognais 6.400 Pirită de fier 5.2 2 1.10).0 Toate criteriile expuse anterior au în vedere un mediu continuu ceea ce în cazul rocilor Teoria elaborată de Griffith în 1924 pentru explicarea cedării sticlei. 600 500 500 600 300 300 300 200 300 600 2.5 1.600 Cuarţit 6.500 Leptit 6. Teoria originală. 45 . Se consideră starea de eforturi intr-o zona oarecare a materialului in care exista goluri alungite de secţiune eliptică orientate cu un unghi faţă de linia de acţiune a eforturilor principale σ 3 (fig. care are în vedere un mecanism de propagare a ruperii materialului supus compresiunii monoaxiale. reprezintă o încercare de analiza a rezistentei maturialelor microfisurate luînd in considerare concentrările da eforturi de întindere de la capelele acestor microfisuri.5 2.200 Calcar 8.600 Şist cenuşiu 5.Considerăm că şi in rezistenţă că σ1 > σ 2 > σ 3 eforturile de compresiune fiind negative iar cele de intindere positive.8 2.4 1.7 1.3.8 1.000 Gneis micaceu 7.800 Gneis pegmatitic 12.900 Magnetit 8. Dat fiind interesul pe care-l prezintă această teorie pentru materialele stîncoase expunerea ei se face ceva mai amănunţit. In forma sa iniţială teoria avea în vedere microfisuri avînd forma unor elipsa foarte alungite şi avînd orientări întîmplătoare.900 Teoria lui Griffith reprezintă o idealizare neacceptabilă.2 1.800 Şist negru 4. la capetele cărora apar solicitări puternice de întindere chiar atunci cînd materialul este supus numai compresiunii. a fost extinsă de MacClintock şi Walsh în 1962 şi de Hoek şi Bieniawaski în 1964 prin luarea în considerare a unor fisuri inchise cu posibilitatea de transmitere a eforturilor de la o fisura la cealaltă.

17) Acum se poate scrie expresia marimilor ce apar pe conturul fisurii pentru starea de eforturi σ x . 3. Ca atare sinα → α şi cos α → 1 aşa că expresia (3.σ y .τ xy : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 σb = σy ⎡m(m+2)cos α-sin α⎤ +σx ⎡(1+2m)sin α-m cos α⎤ -τxy ⎡2(1+2m )sinαcosα⎤ (m cos α+sin α) (3.18) devine: 46 .18) ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ { } Deoarece fisura este foarte subţire si alungită m este foarte mic iar eforturile maxime de intindere vor apare spre capetele fisurii acolo unde α este mic. Raportul axelor elpsei il notăm cu: m= b a (3.16) unde a si b sunt semiaxele elipsei . α unghiului razei vectoare fata de axa x.Fig.10 Axa x-x este orientată dupa axa mare a fisurii eliptice in care caz centrul va fi dat de ecuaţiile parametrice: x=acosα y=bsinα (3.

11) (3.σ b =2(σ ym-τ xyα)(m 2 +α 2 )-1 (3.22) Dupa câteva transformări se obtine: mσ b =σ y ± σ 2 y +σ 2 xy (3.26) (3. Inlocuind acest rezultat in (3.19)dă: σ b =τ xy α (3.20) -2τ xy (m 2 +α 2 )=2α(σ y ⋅ m-τ xyα)2 condiţie care inlocuita in (3.24) unde σ t este rezistenta la intindere a rocii.23) Pentru τ xy =0 conditia de aparitie a unei noi fisuri este σ y =σ t .ceea ce in final conduce la : σ b ⋅ m=2σ t (3.19) Pentru stabilirea valorii maxime a efortului se pune conditia: 2 2 2 dσ b -2τ xy (m +α )-2α(σ y ⋅ m-τ xy α) =0 = dα (m 2 +α 2 ) 2 (3.23) se ajunge la: 2σ t =σ y ± σ 2 y +τ 2 xy sau τ 2 xy =4σ t (σ t -σ y ) care este expresia criteriului Griffith si care reprezinta de fapt o parabola (fig.3.21) expresia care inlocuită din nou in (3.25) 47 .19)dă : τ xy m 2 sau 2 2 1 σ y ± σ y +σ xy =α m ⋅ τ xy 1 1 +2σ y m -τ xy =0 2 α α (3.

corespunzător centrului fisurii eliptice.24) expresia lui σ b data de (3.11 Presupunem că unghiul format de fisură cu directia efortului principal σ 3 este astfel incât efortul σ b este maxim pentru orice combinaţie a stării de eforturi generată de aplicarea eforturilor principale σ1 şi σ 3 .28) Pe de altă parte inlocuind in (3.26) in raport cu τ xy : 2τ xy =-4σ t dσ y dτ xy (3.27) Deoarece din derivarea lui (3.16) 48 .Atunci raza cercului Mohr.determinat de aceste eforturi principale.30) Considerând ca noua fisură apare atunci cănd efortul σ b . 3.Fig. dusa prin punctul de tangenţa cu infaşuratoarea formeaza cu axa σ unghiul 2Φ (fig. Ecuaţia acestei normale va fi: tgβ=dx dy (3.31) unde se inlocuiesc expresiile obţinute prin derivarea coordonatelor parametrice ale elipsei (3.29) de unde se deduce: α==-mtg2θ (3.11)aşa cum se poate scrie: tg2θ=dσ y dτ xy = τ xy 2σ t (3.3.21) se obtine: σ b m=2σ t =mτ xy α mτ xy 2σ t (3. depăşeşte rezistenţa la intindere limitată σ t este logic sa se presupună că va fi orientată după normala la acest contur.

32) şi se obtine astfel : tgβ= tgα m α =-tg2θ m (3.33) Atunci cand α → 0 .30) rezultă: tgβ= sau β=-2θ (3.3.3.tg α → α . Astfel in acest caz noua fisură apare la capetele primei şi este orientata cu unghiul β=-2θ in raport cu direcţia acesteia şi pe masura dezvoltării sale tinde să capete o directie ce coincide cu cea a eforturilor aplicate(fig. 49 . atunci şi θ ≠ 0 şi prin urmare β ≠ 0 .12) Fig.dx=-a sin αdα şi dy=m a cos αdx (3.35) (3.aşa că tinând seamă de (3. adică τ xy ≠ 0 .13).12 Dacă ambele eforturi principale sunt compresiuni atunci procesul de dezvoltare a microfisurilor se va opri după atingerea anumitor dimensiuni ce depind de raportul eforturilor principale (fig. 3.34) De aici rezultă concluzia că dacă directia fisurii iniţiale nu corespunde cu direcţia unuia din eforturile principale.

3. Atunci cînd σ1 şi σ 3 reprezintă întinderi sau cînd roca este foarte rezistentă şi nu este supusă unor solicitări este de aşteptat menţinerea formei. atunci mărimea m se va micşora considerabil pe seama lungirii fisurilor ceea ce va conduce la o mărire considerabila a efortului σ b iar sistemul va progresa chiar dacă valoarea lui σ1 va fi micşorată. Intr-o rocă slaba sau foarte puternic solicitată ce conţine fisuri alungite este de aşteptat ca să se producă închiderea fisurilor înainte de rupere şi va trebuit ţinut seama de transmiterea eforturilor de la o margine a fisurii la cealaltă.19): σb = 2σ y m = 2σ1 m (3.36) Analizând această expresie se poate observa ca dacă marimea efortului σ1 intr –un moment oarecare atinge o valoare pentru care σ b =σ t şi incepe un proces de formare a unor noi fisuri sau mai exact un process de creştere a fisurilor existente. Aceasta inseamna că noile fisuri vor apărea ca un fel de prelungiri a fisurilor iniţiale şi in acest caz in conformitate cu relaţia (3. In 50 .13 Atunci când directia fisurilor iniţiale coincide cu cea a eforturilor principale. Cu alte cuvinte este suficient ca efortul σ1 sa atinga pentru un moment valoarea σ b . adică τ xy =0 şi σ y =σ1 obţinem θ=β=α=1.Fig. ca să inceapă un proces intens de creştere a fisurilor care conduce la rupere. In deducerea criteriului de rupere s-a presupus că microfisura îşi menţine forma pînă în momentul ruperii.

a fost propusă de Mac Clintock şi Wels în 1962 a fost confirmată de cercetările experimentale a lui Hoek şi Bieniawski în 1956. a suprafeţelor de separaţie 51 . S-a prepus ca să se considere drept criteriu de rupere în domeniul compresiunilor linia dreaptă definită de relaţia : τ xy =τ 0 +μσ y tangentă la parabola lui Griffith (fig. Acest criteriu de cedare pentru rocile cu fisuri închise poate fi scris şi in funcţie de eforturile principale sub forma : 4σ t =[(σ1 -σ 3 )(1+μ ) ]-μ(σ1 +σ 3 ) unde μ este coeficientul de frecare între marginile fisurii.14).38) Fig. 3. ce corectează teoria Iui Griffith pentru domeniul eforturilor principale de compresiune. 1 2 2 (3.3. Mecanismul real de rupere a rocii nu este incă pe deplin cunoscut şi este posibil ca cedarea rocii sub acţiunea solicitărilor triaxiale să aibă loc prin forfecare în lungul fisurilor. Aceasta ipoteza.(fig.37) (3. In mod convenţional se admite că parabola lui Griffith determină inceputul creşterii fisurilor adică inceputul dezvoltării microfisurilor existente in timp ce condiţia de rupere a rocii este determinată de linia dreaptă tangenta la această parabolă.acest caz posibilitatea de extindere a fisurii este determinată de condiţiile da frecare a marginilor în contact.14 Se vede deci că utilizînd criteriul Griffith se ajunge la concluzii similare cu cele indicate de criteriile Mohr şi Coulomb-Navier pentru rocile rezistente.3.14).

Acest fapt poate explica orientarea anizotropă a rocilor ca şi discrepanţele ce se constata adesea între rezultatele încercărilor în laborator şi cele efectuate pe teren. una care ar corespunde ruperii casante şi alta celei plastice.15 Teoria lai Hoek Tendinţa de a înlocui infăşurătoarea parabolică a cercurilor Mohr cu o dreaptă a apărut mereu şi este pe deplin justificată deoarece în acest fel s-ar simplifica în mod considerabil toate calculele inginereşti. ţinînd seamă de lipsa unei relaţii analitice intre mărimile mai sus menţionate Hoek a propus relaţia empirică : 52 .sau a planeler de sedimentare sau a fisurilor inguste cu orientări întâmplatoare dispuse în structura granulară a rocii.Trebuie remarcat însă că o astfel de separaţie netă între ruperea materialului prin cedarea casantă sau plastică nu este verosimilă. Folosind rezultatele experimentale obţinute pentru diferite temperaturi (t°C) Talobre a dedus două dependenţe liniare diferite. Teoria lui Talobre Această teorie elaborată pe bazele teoriei lui Mohr pleacă de presupunerea că există în funcţie de mărimile eforturilor principale efective doua tipuri de ruperi ale rocii şi anume cea casantă şi cea plastică. Caracterul ruperii rocii este mult mai complicat şi fără îndoială că în toate cazurile există elemente de cedare casantă simultan cu cele de cedare plastică. 3. De asemenea nu este admisă această înlocuire pentru rocile stîcncoase slabe chiar pentru mărimi reduse ale compresiunii laterale. Fig. Dar dacă înlocuirea parabolei prin dreaptă este acceptabilă pentru compresiuni laterale reduse pentru valori mari ale efortului σ 2 poate conduce la erori însemnate.Numeroase cercetări au arătat că valoarea lui μ din relaţia (3.37) nu esta constantă şi se modifică în funcţie de mărimea efortului normal.

39) τ max = efortul tangenţial maxim. Figura 3. In legătură cu aceasta de obicei este greu să se determine mărimile eforturilor σ x şi τ xy în timp ce mărimile eforturilor principale σ1 si σ3 se cunosc cu precizie.τ max =τ maxo +Aσ b m σ1 -σ 3 2 (3. A şi b coeficientul şi exponentul pentru σ . şi σ m ce acţionează pe planul de rupere reprezintă o propunere foarte importantă a acestei teorii. în special datorită caracterului complex al dezvoltării fisurilor în diferitele stadii de încărcare a probei. Aceasta deoarece în cursul încercărilor rar se poate determina în mod precis valoarea unghiului de înclinare al suprafeţei de rupere.16 unde sunt reprezentate rezultatele încercărilor efectuate pe probe de gresii din diferite continente se vede că deşi rezistenţa la compreeiune axiala a variat intr-o gamă largă (125 la 1758 daN ) toate punctele sint situate aproximativ pe linia dreaptă având ecuaţia: cm 2 53 . τ maxo -valoarea lui τ max pentru σ m =0.16 Din figura 3. mărimi ce se stabilesc pe cale experimentală. Trebuie remarcat că relaţia dintre τ max şi σ m astfel obţinută nu reprezintă înfâşurătoarea cercurilor Mohr ci o curbă avînd un caracter asemănător. Considerarea acestor parametri în locul eforturilor τ xy .

76( m )0.40). aşa cum de altfel este si cazul relaţiei (3.σ 2 . Forma acestei suprafeţe a rezistenţei poate fi stabilită pe cale experimentală dar metodele curente de incercare dau posibilitatea obţinerii doar a unor puncte pe suprafaţa. Teoria lui Franklin Orice stare de efort poate fi caracterizată cu ajutorul celor trei eforturi principale şi ca atare în sistemul ortogonal. Indiferent de faptul că in prezent relaţiile astfel obţinute nu au încă o fundamentare teoretică este evident că valoarea lor practică este de necontestat. (3. care constituie criterii de rezistenţă.3.σ 3 corespunde unui punct.1+0. sau la solicitare axial simetrică cînd doua din eforturile principale se menţin egale între ele (fig. sa poată fi obţinute pentru fiecare grupa determinată de roci stîncoase.17) 54 .85 σc σc unde σ c este rezistenţa la compresiune a gresiei.3. închisă în cadranul întinderilor şi deschisă în cadranul compresiunilor(fig. Se poate presupune ca pentru rocile izotrope suprafaţa de rezistenţă va avea o formă simetrică în raport cu diagonala σ1 =σ 2 =σ 3 a suprafeţei de rotaţie. de reprezentare spaţială σ1 . cînd unul din eforturile principale este nul.17).τ max σ =0.40) Este pe deplin posibil ca astfel de relaţii generalizatoare. De regulă este mai comod ca astfel de relaţii sa aibă un caracter adimensional. corespunzînd rezistenţei la solicitare monoaxială de compresiune sau intindere. Dacă se unesc toate punctele corespunzătoare ruperii rocii se obţine o suprafaţă a rezistenţei ce determină rezistenţa materialului considerat pentru diferite grupe de valori ale eforturilor principale. la stare plană de eforturi.

B şi C sunt parametrii ce depind de tipul de rocă stîncoasă.46) (3. 3.44) -1 σ1 σ 3 =Aln(B+σ 2σ ) σ 3 -σ1 =A+BC σ 3 -σ1 =[A(σ 3 +σ1 )+B][(σ 3 +σ1 )+C] σ 3 -σ1 =A+B(σ 3 +σ1 ) σ 3 -σ1 =A(σ1 +σ 3 ) B c (3. Hoek sau Franklin.42) (3.In această situaţie se consideră potrivit a se recurge in practica de calcul încă la criterii empirice de felul celor a lui Mohr.47) unde A.43) (3. 55 . Concluzii Din cele arătate mai înainte rezultă că nu este încă elaborată o teorie pe deplin satiafăcătoare pentru a explica ruperea materialelor casante. Relaţia (3.Aşa cum arata insă încercările pe roci destul de rar apare o relaţie liniară între eforturile principale.41) (3.45) (3.In legătură cu aceste este necesar ca sa se aleagă un astfel de criteriu care sa exprime caracterul neliniar al legăturii dintre eforturile principale şi în acelaşi timp să poată fi utilizat cu uşurinţă în calculele inginereşti.17 Această suprafaţă de resiztentă intersectează axele de coordonate în puncte corespunzind rezistenţei la compresiune şi întindere axiala.41) folosită mult în prezent reprezintă exprimarea criteriului Mohr-Coulomb. Pentru descrierea analitica a acestai suprafeţe John Franklin a analizat următoarele şapte relaţii : σ 3 =A+Bσ1 c σ 3 =A+Bσ1 (3.Fig.

bazată pe teoria de rupere a lui Coulomb+Navier pot fi examinate condiţiile in care au loc ruperea in lungul unui plan slăbit.3. 3.a. Trebuie avut în veedere că toate teoriile de rezistenţă descriu comportarea materialului sub încărcare pornind de la conceptul de rezistenţă în general si fac abstracţia da faptul ca masivul stâncos.Intr-adevăr nici una din aceste teorii nu ţine seamă de anizotropia masivului stancos. In principiu aceste condiţii vor fi îndeplinite atunci cînd un plan slabit având o rezistenţă. Pentru majoritatea construcţiilor fundate pe stancă pericolul este reprezentat de tasările şi deplasările construcţiei capabile să provoace distrugerea parţială sau totală a lucrării. Numeroase cercetări din ultimii ani au arătat ca influenţa anizotropiei masivului stîncos are o influenţă hotărîtoare asupra rezistenţei sale ce depinde de direcţia efortului principal maxim în raport cu suprafaţele ce perturbă omogeneitatea . o construcţie subterană sau cînd această zona poate aluneca pe o suprafaţă de separatia preexistentă. ce serveşte de pildă ca teren de fundaţie pentru un baraj de beton şi nu are posibilitatea deformatiei laterale libere nu poate să cedaze chiar dacă intr-un punct sau zonă restrînsă depăşeşte rezistenţa la rupere.4. starea de umiditate a materialului.18) 56 . Din acest punct de vedere rezistenţa terenului stîncos de fundare poate fi definită ca fiind efortul pentru care deplasarea tălpii sau bazei construcţiei conduce la distrugere.Trebuie insa remarcat că toate teoriile expuse mai sus au in vedere un material idealizat şi fac abstracţie de multitudinea de factori ce există totdeauna în condiţiile reale şi care adesea sunt determinaţi în comportarea rocilor supuse solicitărilor. Cu ajutorul unei analize simple. temperatură ş. Pericolul apare doar în cazul cand in zona periclitată din masiv se realizează un tunel. Trebuie ţinut seama că discontinuităţile şi suprafeţele slăbite finanţează în mod defavorabil capacitatea de rezistenţă a rocilor. la forfecare mai redusă decît roca va fi paralel cu planul de forfecare maximă (fig. Efectul planelor slăbite asupra rezistenţei rocii Existenţa unui plan slăbit in interiorul rocii poate favoriza ruptura după acest plan.

Dar mai apare în plus o oarecare rezistenţă la forfecare (τ R ) datorită rugozitatii rocilor în contact sau umpluturii din discontinuitate.Fig.18 Intr-un astfel de caz ruperea într-o rocă nu va fi niciodată posibilă fără ca să cedeze in prealabil planul slăbit. τ şi σ reprezentind eforturile de forfecare si normale pe suprafaţa iar μ s coeficientul de frecare la alunecare. 3.49) (3. majoritatea rocilor rezistenţa τ R va fi cuprinsă intre jumătate si o treime din rezistenţa rocii intacte iar coeficientul de frecare se deduce cam la jumătate : τR ≈ τ0 μ . Mecanismul real de rupere în lungul unul plan slăbit este puţin diferit de cel al unei ruperi normale prin frecare şi poate fi adesea reprezentat ca o alunecare cu frecare intre două suprafeţe de rocă astfel că τs =μ sσ s . Estee dificil ca să se determine cu exactitate valorile parametrilor τ R şi μ s perfect reprezentative datorită ariei mici a suprafeţei. Pot fi imaginate diferite incercari în acest scop dar de obicei rezultatele obţinute nu sunt satisfacatoare.48) chiar dacă se pot recolta carote din foraj deoarece acestea sunt degradate în timpul forării şi transportului şi nu sunt aşa că se obţine urmatoarea expresie pentru criteriul Coulomb-Navier: τs =τ R +μ s σ s =τ R +σ B tgΦ Probabilitatea ruperii in planul slăbit va fi afectata desigur de inclinarea relativă a sa in raport cu direcţia efortului principal maxim. care corespunde coeziunii. μ≈ 2 2 (3.Dacă această inclinare este β atunci eforturile in planul slăbit vor fi date de : 57 . Pe baza a numeroase incercări s-a ajuns la concluzia că s.

rezistenţa τ R eforturile σ1 şi σ 3 . Pentru plane slăbite de discontinuitate şi eforturi principale maxime după direcţie verticală valorile lui β limită sunt cuprinse de obicei între 45° şi 65° . Ca urmare va exista o slăbire evidenta a rocii atunci cînd înclinarea anizotropică ( β ) în raport cu direcţia efortului principal maxim coincide cu direcţia efortului de forfecare maxim { β = 45°). granite. calcare. Coulson efectându-se pe zece tipuri de roci cuprinzînd bazalt.49) conduc la un criteriu de rupere care ţine seamă de unghiul de frecare Φ s . gneis şl dolomit pe probe avînd suprafeţele cu diferite rugozitaţi 58 .5 Cedarea rocilor fisurate 3.iar τs =0 şi deci nu se produce ruperea. Rezistenta la forfecare în lungul suprafeţelor de separatie plane Ia acest caz rezistenţa la forfecare depinde de următorii doi factori : . O analiza similară poate fi făcută şi pentru rocile cu anizotropie marcată.5. σ s =σ1 sau σ 3 .1. .σs = σ1 +σ3 σ1 -σ 3 cos2β 2 2 σ -σ τs = 1 3 sin2β 2 (3.rezistenţa datorită rugozităţilor. In această privinţă cercetarile lui J.51) valori care înlocuite în (3. Astfel dacă β = 45°. In rocile cu structură laminara va exista o tendinţă de forfecare în planul de laminare şi o rezistenţă sporită în planul perpendicular. Intre aceate doua extreme va exista o valoare limita a lui determinata de nivelul eforturilor şi planele caracteristice peste care nu se va produce ruperea în planul slăbit. In acest paragraf se examinează deplasările după suprafeţele plane adică acelea care nu conţin neregularităţi majore şi atare un loc sub eforturi de forfecare constante pentru aceleaşi eforturi normale. σ s =σ max şi τs =τ max ruperea va avea loc în lungul planului slăbit iar daca β = 90° sau 0 . mărimea presiunilor normale şi rezistenţa rocii procesul da deplasare fie că va avea loc prin alunecarea pe asperităţile suprafeţelor de contact fie va conduce la despicarea discontinuităţii. 3. In funcţie de geometria neregularitaţilor celor două suprafeţe în contact.rezistenţa la forfecare la deplasarea relativă a două suprafeţe netede . gresii.H.50) (3.

sablare) au arătat că valoarea finală a coeflcientului de frecare μ din relaţia : τ f =μσ=σtgΦ nu diferă cu mai mult de 0.indreptare.calcar).gresie (Berea)] (fig.5÷0.sablare.nivelare.granitele 25°+40e.52) Fig. 3 granit fin. este cuprins într-un domeniu relativ restrans μ=0. dolomite. graniţe ş. o .a.19 De asemenea coeficentul final de frecare pentru diferitele tipuri de rocă (1 . 10 .argiliă. 4. b .) au unghiuri de frecare în jur de 30° (gresiilie . 8 -calcar (Bedford).6.In general valorile mai mici se obţin pentru rocile ce conţin mică (şisturi şi filite) sau minerale argiloase.polisare).25° 33°.rezultate în urma metodei de preparare (1 .granit grosier.dolomit. Rocile stâncoase bogate la cuarţ şi feldspat (gresii. 3.gresie (Navaho). 5 -gneis 6 .41). roci carbonate-calcare. 9 . marmore -32°-36°) 59 .bazalt. 7 . (3.9 şi este foarte puţin influenţat de faptul dacă roca aste uscată ( μ ) sau umedă( μ w ) (cu excepţia rocilor argiloase) sau de modul da pregătire al suprafeţei (a .05 pentru un acelaşi tip de roca. 4 .şlefuire. 2 . 2 – netezire 3 .

chiar şi la cazul unor presiuni.3. Ca urmare deschiderea fisurii prin forfecare va depinde de unghiul de înclinare (ridicare) i. poate avea loc şi închiderea fisurii prin forfecare. efortul normal σ şi rezistenţa la zdrobire σ z a materialului din neregularităţile de pe pereţii fisurii.5. umpluta sau nu cu material afinat sa moale.iar pămînturile 120-30°. care este determinat de rugozitatea iniţială a fisurii i0 . După cum arată numeroase cercetări suprafaţa. finală de rupere în rocile stîncoase se caracterizează prin prezenta unor striatiuni umplute cu făină de rocă (fig. Deschiderea fisurilor rugoase prin forfecare este un fenomen important de care trebuie ţinut seama la analiza stabilităţii masivelor stîncoase şi la calculul ancorajelor.se obtine curba: .Deschiderea fisurilor prin forfecare In general orice distrugere a unui material conduce la o mărire da volum.constituită din particule cu dimensiunile cuprinse între 0.adică cam 2 4 cm i=52o (1σ 10 ) 200 (3.53) unde exponentul m caracterizează casanţa rocii Considerând ca rezistenţa la zdrobire a neregularităţilor de pe marginile fisurii este σ z =200 daN 1 din rezistenţa la compresiune.cele cu conţinut bogat de mică 14-260.20 3. Fig. foarte ridicate. 3. rocile semi-stâncoase şi nestîncose cu conţinut bogat de minerale argiloaae 4°-14°.1mm şi 1 μ . va fi dat de expresia i=i0 (1σ m ) σz (3. In acest din urmă caz deschiderea fisurilor fiind parţial împiedicată are loc o crestere substanţială a rezistenţei la forfecare datorită creşterii bruşte a eforturilor normale. Cu cît fisura este mai inchisă cu atît tendinţa de deschidere a fisurii este mai însemnata. ceea ce la randul său depinde de amplasarea deplasărilor din trecut.2.20).gheisuri 18°-30°. Factorul esenţial care determină deschiderea fisurii prin forfecare este rugozitatea şi eventuala împănare a pereţilor. In cazul existenţei unui efort normal σ unele neregularităţi ale pereţilor fisurii se vor distruge cu atit mai uşor cu cît este mai mică rezistenţa acestor asperităţi.In cazul fisurilor foarte deschise.54) 60 .

56) (3.parametru ce caracterizează friabilitatea rocii care variază în limite restrînse în jurul valorii 10.1 i0 σz care prin imparţire dau: 10 i1 σ -σ =1.57) Tot din (3.55). σz m .53 )rezulta : i0 = 1 σ (1. In mod analog se poate presupune că rezistenţa la forfecare a fisurilor rugoase va fi data de o expresie analoaga cu(3.53) pentru cele două încercări rezultă : 10 i2 σ =1.55) unde i reprezintă unghiul mediu de deviere a particulelor in deplasare in raport cu direcţia de aplicare a este unghiul mediu de ridicare a neregularitaţii in raport cu direcţia generală de forfecare este rezistenţa la zdrobire a neregularităţilor care datorita alterărilor reprezintă doar o fracţiune din cea la compresiune simplă . 3.53) rezulta: τ f =σ[tgio (1i0 σ m ) +Φ] σz unde (3.3.Astfel scriind relaţiile(3.Astfel tinand seama de expresia lui i (3.Rezistenţa la forfecare a fisurilor cu neregularitaţi Cercetările privind dilatanţa nisipurilor indesate au arătat ca rezistenţa lor la forfecare va fi data de expresia: τ f =σtg(i+Φ) eforturilor de forfecare iar Φ unghiul de frecare dintre particule.5. Daca există date experimentale privind rezultatele unor incercari de forfecare pentru doua presiuni normale σ 1 şi σ 2 atunci valorile lui i0 şi σ z pot fi deduse prin calcul invers.In vecinătatea careia se inscriu punctele corespunzătoare datelor experimentale.2 i0 σz şi 10 i1 σ =1.)10 σz (3. pentru determinarea ei este necesar să fie incercate probe recoltate direct din pereţii fisurii sau să se stabilească σ z în mod indirect prin măsuraraa durităţii rocii in imediata vecinătate a fisurii şi in masiv după ce in prealabil s-a stabilit corelaţia dintre duritatea şi rezistenţa la zdrobire.z 2 i2 σ z -σ1 (3.58) 61 .

21 62 .60) Atunci cand lipseşte unul dintre cei doi parametri necesari pentru a scrie această expresie este necesar ca să se recurgă la reprezentarea grafică τ f =f(σ) . 3.21 in care sunt reprezentate unele incercari de forfecare pe suprafeţe de beton avand diferite rugozitaţi considerand Φ=36o şi σ z =σ c =500 daN .σ z ) şi fisurii se poate scrie ecuatia rezistenţei fisurii cu neregularitaţi sub forma: τ f =σtg[i0 (1σ 10 ) +Φ] σz (3.59) Cunoscând parametrul geometric i0 si parametrii de rezistenţă (Φ.unde: i=arctg τf -Φ σ (3. După cum se vede din figură se obţine o bună concordanţă intre teorie şi experiment cm 2 pentru toate valorile lui i0 cu exceptia lui i0 =45o . Fig.De pildă figura 3.

efectul coeziunii poate deveni ceva mai însemnat în fazele finale ale forfecării cand are loc cedarea contactelor rigide şi deplasarea se realizează. Chiar dacă unghiurile reale de urcuş ale neregularitaţilor din pereţii discontinuităţii nu se modifică prin acoperirea acestora din urmă cu matarial moale de umplutură se micşorează numarul punctelor rigide de contact ceea ce conduce la micşorarea valorii unghiului i0 iar in cazul unei grosimi suficiente a umpluturii şl ieşirea neregularitaţilor din încleştare acestui unghi devine practic egal cu zero. ca şi grosimea umpluturilor şi parametrii rezistenţei sale la forfecare. In cazul unei umpluturi avînd coeziunea o rezistenţa la forfeoare va fi: τ f =c+σtg[i0 (1σ 10 ) +Φ] σz (3. Astfel ungniul i0 trebuia determinat pentru suprafaţa potenţială de rupere prin frecare.61) In această exprasie anumiţi parametri pot avea o semnificaţie putin diferită de cea arătată mai inainta. 63 . datorită neregularităţilor.5.. Astfel pentru barajul de la Bratsk s-a stabilit rezistenţa la forfecare a unei porţiuni da discontinuitate având in plan dimensiunile de 7x7 iar pentru fundaţia barajului de la Krasnoiarsk s-a incercat o portiune din masiv cu aria de 8 x 12 m.62) unde Φ este frecarea internă a materialului da umplutură iar c coeziunea sa.5. Cu toate acestea scara acestor incercări ramane incă mică in raport cu cea a ariilor discontinuitaţilor ce sunt solicitate prin realizarea lucrărilor.Pentru acst motiv ramâne actuală problema aflării pe cale teoretică a rezistenţelor la forfecare in lungul unor discontinutăţi de mare anvergură. Extinderea valorilor locale ale rezistenţei la forfecarea discontinuităţilor de mare anvergură Această extindere este condiţionată de caracterul diferit al neregularităţilor pereţilor discontinuităţilor pe anumite porţiuni prezentand asperităţi de diferite ordine de mărime. care poate trece în parte printre contactele stîncoase şi în parte prin materialul de umplutură.3. 3.4.61) se reduce la relaţia clasică a lui Coulomb: τ f =c+σtgΦ (3. efectul acesteia din unrma este neglijabil de mic in cazul unor contacte stîncoase . în materialul de umplutură.Pentru a rezolva aceasta problemă s-a recurs mai întii la încercări la scară mare. In acest caz forfecarea poate avea loc doar prin materialul moale de umplutura iar expresia (3. Rezistenţa la forfecare a discontinuităţilor cu material de umplatură Prezenţa unei umpluturi în discontinuitate poate influenţa foarte mult rezistenţa sa la forfecare principalii factori determinaţi fiind existenţaa şi numarul unor contacte rigide.5.

in care discontinuitatea prezinta neregularitaţi având un unghi iniţial de ridicare (3.FIGURA 3.64) unde σ z1 este rezistenţa la zdrobire a neregularitaţilor din limita blocului 2.rezistenţa la forfecare va fi dată de relaţia : τ f =σtg[i01 (1σ 10 ) +Φ] σ z1 (3. Pentru blocul 3 rezistenţa la forfecare va fi determinată si de neregularitaţile la scară mai mare(ondulaţiile)care au un unghi de ridicare i02 in raport cu direcţia generală de forfecare şi care prezintă o rezistenţă la zdrobire σ z2 ≥ σ z1 .22 atunci.se pot distinge urmatoarele trei situaţii: -Pentru blocul 1. 64 .se poate considera că este vorba de o cedare in lungul unei suprafeţe rugoase plane iar rezistenţa la forfecare va fi dată de relaţia: τ f =σμ=σtgΦ i01 . reprezentat de o porţiune redusa a discontinuitaţii.22 Daca se analizeazădin acest punct de vedere discontinuitatea reprezentată in figura 3.65) In felul acesta se poate estima rezistenţa la forfecare a unei discontinuitaţi de orice extindere cu condiţia ca să se cunoască unghiurile de ridicare a neregularitaţilor de diferite ordine ca si rezistenţele lor de zdrobire precum si unghiul de frecare Φ .In această situaţie prin analogie cu cele arătate mai inainte rezistenţa la forfecare va fi dată de relaţia: τ f =σtg{i02 (1σ 10 σ ) +i 01[1 − ]10 +Φ} σ z2 (cos i 02 +sin i 02 ⋅ tgΦ) (3.63) -Pentru blocul 2. in funcţie de scara luată a in considerare. In cazul unor neregularitaţi a discontinuitaţii din punct de vedere geometric(ondulaţii) sau mecanic (rezistenţa neregularitaţilor pereţilor datorită alterarii diferite sau a umpluturii) rezistenţa la forfecare trebuie determinată prin diferenţierea porţiunilor omogene din acest punct de vedere.

acest proces se repeta in timp.1 Daca componenta tangentiala depaseste rezistenta la alunecare in planul fisurii. foarte complex. Fig. se explica în modul urmator: Sub actiunea greutatii proprii a masivului si a fortelor exterioare. pana la ocuparea unei noi pozitii de echilibru. determinata de distrugerea progresivă a proeminentelor de pe suprafata de contact. de-a lungul unei fisuri.Daca insă dupa deplasarea succesiva. In continuare.l). Mecanismul producerii alunecarii unui masiv stincos. pe suprafata de contact dintre partea care tinde sa se deplaseze si partea stabila a masivului apare o componenta normala N si una tangentiala T (fig. Acesta se deplaseaza din pozitia initiala intr-o noua pozitie in care stabilitatea este asigurată de rezistenta la alunecare pe care o opun diferitele proeminente ale rocii in planul de contact si care este mai mare decat forta tangentiala T. odata cu trecerea timpului.Capitolul 4 STABILITATEA VERSANTILOR STANCOSI 4. 4. avand loc o noua deplasare în trepte a masivului.1.4. masivul 65 . atunci se strica echilibrul existent si începe deplasarea masivului de deasupra. de forma fisurii si de rezistenta materialului de umplutura al fisurii. In punctele in care are loc contactul dintre proeminentele rocii apar concentrari de eforturi.Generalitati Existenta sectiunilor slabite si a fisurilor intrr-un masiv stincos poate cauza alunecarea blocurilor de deasupra sau chiar a masivului intreg sub actiunea greutatii proprii şi a sarcinilor exterioare. Aceasta duce la concentrarea tensiunilor în punctele de contact dintre proeminentele mari. se produce ruperea proeminentelor secundare. Alunecarea versantilor este de regula rezultatul unui proces de lunga durata si in general. Sub actiunea acestora. pana se ajunge la fisurarea si distrugerea lor. ca urmare a deformarii continue a rocii. care depinde de marimea componentei normale.

pentru aprecierea stabilitătii talusurilor stancoase nu sunt aplicablie metodele clasice de calcul folosite in Mecanica rocilor. Intr-un masiv stancos exista totdeauna mai multe sisteme de fisuri. in general. se va produce distrugerea totala a proeminentelor si alunecarea masivului stancos. se iau diferite masuri asigurarea stabilitătii versantilor stancosi realizandu-se ziduri de sprijin. 66 . Se mentioneaza importanta deosebita pe care o are determinarea. Pentru diferite conditii de umplere a fisurilor va exista un complex de combinatii in ceea ce priveşte valorile parametrilor c si f ce caracterizeaza coeziunea si frecarea in planul fisurii.).nu-si gaseşte o pozitie stabila. larg raspandita in ultimii ani. ancorare de diferite tipuri etc si urma-rindu-se. de asemenea. Dupa cum se va arata in continuare.2.a. la cazul celor mai probabile combinatii ale parametrilor c şi f care intră in relatia liniara dintre eforturile τ si σ . cu diferite directii si unghiuri de inclinare. Problema se complica si mai mult prin faptul ca. a fisuratiei masivului stancos. prin studii de teren. După cum se va arata. este cea de consolidare a masivelor stancoase cu ajutorul unor ancore adanci. Schema de calcul se stabileste in functie de conditiile geologice existente. care constituie sectiunile principale de slabire sau plane posibile de alunecare. precum si a parametrilor care caracterizeaza rezistenta la alunecare dupa planele diferitelor fisuri. ca masură practică. a regimului apei de infiltratie. Dacă coeficientul de siguranţă rezultat din calcule este mai mic decat cel admisbil. vor trebui examinate masurile adecvate pentru asigurarea stabilitatii necesare. Calculul stabilitatii versantilor stancosi Factorul principal care caracterizeaza capacitatea portanta si stabilitatea unui masiv stancos este starea lui de fisurare. reducerea fortelor cu acţiune defavorabila (sarcinle exterioare care actioneaza la suprafata masivului. caracteristicile si distributia lor s.caracterul agatarii dintre proeminentele din planul fisurii. Aceasta masura contribuie la cresterea rezistentei la alunecare si la prevenirea deschiderii fisurilor care maresc permeabilitatea rocii. In aceste conditii. prezenta unor materiale de umplutura in fisuri. presiunea apei de infiltratie etc. In felul acesta. 4. calculul se reduce la determinarea celui mai mic coeficient de siguranta al stabilitătii la alunecare după suprafata critica sau mai multe suprafete. natura. nu se dispune de date suficient de sigure cu privire la rezistenta de alunecare de-a lungul fisurilor. aratate mai sus si de parametrii corespunzatori ai versantului. pretensionate. Aceasta rezistenta depinde de o serie de factori ca latimea si forma fisurilor.

2. pe baza analizei datelor initiale ale schemelor de calcul. -forta de tensionare a ancorelor sau reactiunea de la diferite constructii de sustinere a versantului. Din diagrama de fisurare rezulta directiile sectiunilor de calcul care reprezinta suprafetele probabile de alunecare.Calculul stabilitatii se poate trata ca problema plana sau spatiala...a) 67 .2 cand se ia in considerare si efectul acesteia.Ca suprafete de alunecare pot fi diferitele sisteme de fisuri sau stratificatie. Valorile coeficentilor de siguranta se stabilesc in fiecare caz separat. Sarcinile care se iau in considerare in calculul stabilitatii versantilor stancosi sunt: -greutatea proprie a masivului stancos -sarcinile exterioare care actioneaza asupra versantului -presiunea hidrostatica a apei de infiltratie din fisuri -forta seismica. In cazul problemei plane.Ca suprafete periculoase de alunecare care pot fi considerate suprafetele fisurilor sistemelor principale sau cele dupa care este intrerupta continuitatea masivului. dislocari tectonice etc.actionand in conditiile cele mai defavorabile pentru stabilitatea masivului. In cele ce urmeaza se vor analiza schemele de pierdere a stabilitatii prin: -alunecarea dupa un singur plan(fig 4.sectiunile de calcul se stabilesc pe baza analizei diagramei de fisurare a masivului stancos. a starii versantilor si a urmarilor posibile ce ar rezulta din surparea lor.1. fisuri izolate mari . pentru coeficentul de siguranta se ia valoarea de 1. Calculele de stabilitate efectuate pentru fiecare sectiune in parte caracterizeaza impreuna stabilitatea versantului in ansamblu..5 in cazul cand nu actioneaza sarcina seismica si 1.considerandu-se ca alunecarea are loc dupa o singura suprafata sau dupa mai multe. In mod obisnuit.1.

Din ecuatia (4. b-alunecarea dupa planele unui sistem de fisuri -alunecarea dupa planele unui sistem de fisuri.2. calculul se face in ipoteza echilibrului limita al masivului.b). Pentru cazul general. Scheme pentru calculul stabilitatii versantilor stancosi: a-alunecarea dupa planul unei singure fisuri.fortele de stabilitate Ti .2.2) Daca nu se dispune de date sigure privind caracteristicile alunecarii pentru diferitele fisuri ale sistemului .coeficentul de siguranta al stabilitatii se determina cu formula: kS = unde: Fi . folosind ecuatia: c∑ L i +f ∑ N i =∑ Ti (4.2. 68 . cand coeziunea si coeficentul de frecare sunt diferite pentru fiecare suprafata de alunecare.b) -alunecarea dupa doua plane cu pante diferite (fig 4.Fig.3) obtinuta pentru coeficentul de siguranta al stabilitatii egal cu unitatea.prin considerarea sectionarii blocurilor prin fisuri conjugate (alunecarea dupa suprafete in trepte)(fig.relatia devine: kS = ∑ F = c∑ L +f ∑ N ∑T ∑T i i i i i (4.4.lungimea suprafetei de alunecare. 4.coeficentul de frecare si coeziune specifica pentru planul de alunecare L .4).1) ∑c L + ∑f N ∑T i i i i i (4.luand in considerare o fasie unitara de calcul.2.4.a.1 Calculul stabilitatii masivului sectionat printr-o fisura sau un sistem de fisuri In verificarea posibilatii de alunecare a masivului dupa planul unei fisuri sau dupa planele unui sistem de fisuri(fig 4.3) se determina valorile critice ala parametrilor c (pentru f=0) si f (pentru c=0).fortele de alunecare f si c .

determina valoarea coeficientului de siguranta al stabilitatii versantului. sa fie de asa natura. 69 . Valorile minime obtinute pentru coeficientul de siguranta se compara cu valoarea admisibila si in cazul cand k S <k a se calculeaza deficitul existent pentru forta de stabilitate a masivului: Q=k a ∑ T1 -∑ F1 d 1 3 (f.8 f d 0 0. ce caracterizeaza fisurile din punctul de vedere al alunecarii. valorile critice obtinute pentru parametrii c si f. impreuna cu axele de coordonate.2 Calculul stabilitatii masivului stancos sectionat prin doua fisuri cu unghiuri de inclinare diferite Pentru verificarea stabilitatii la alunecare a masivului si dupa suprafetele a doua fisuri.pentru valorile limita ale acestor parametric(fig 4.c) sa se gaseasca la o distanta mai mare fata de originea axelor de coordonate decat înfasauratoarea.8 1 1.3)reprezinta conditia de echilibru limita. Diagramele de echilibru limita: a – in cazul alunecarii dupa planul unei fisuri b – in cazul alunecarii dupa planele unui sistem de fisuri Cu aceste valori se construiesc diagramele de echilibru limita.reprezentand functiile c=F1 (f) sau c=F2 (c) .4. dintre care una cu panta mica si cealalta cu panta mare.6 0.4) 4.4 0.4 0. delimitează zona de nestabilitate(fig. unite printr-un segment de dreapta. incat punctul cu coordonatele (f .2 daN/cm 8 7 6 5 4 3 2 1 d 1 a 2 daN/cm d ks= 1 d 8 7 6 5 (f.2 1.3). Pentru ca masivul stancos să fie stabil.3. care. Raportul d1 dintre distanţa acestui punct fata de origine si distanta de la origine la înfasuratoare.c) 4 2 1 d b 0 0.2.2 0. se poate trasa o înfasuratoare. Prin construirea de drepte pentru diferite scheme de calcul.2 0.c) (4. este necesar ca parametrii f si c.6 0. Deoarece ecuatia (4.4.determina zona de stabilitate a masivului stancos. masurata pe d aceeasi directie. se pot aplica doua scheme de calcul si respectiv doua metode de calcul .3).4 f Fig.

fortele de interactiune dintre cele doua blocuri se considera ca forte interioare ale masivului si ca urmare.coeziunile corespunzatoare celor doua plane f1 . fie un plan arbitrar pentru care rezulta o valoare minima a coeficientului de siguranta al stabilitatii masivului (fig. masivul care aluneca se imparte in doua blocuri.greutatile blocurilor care aluneca L1 .f 2 .4.4. f1G1cosα1 +c1L1 +f 2 G 2 cosα 2 +c 2 L 2 G1sinα1 +G 2sinα 2 (4. Schema pentru calculul stabilitatii masivului stancos sectionat prin doua plane de fisurare cu unghiuri de inclinare diferite Prima metoda analizeaza stabilitatea unui masiv constand din doua blocuri independente.4.lungimile planelor de alunecare c1 . Trebuie de remarcat insă ca cele doua metode nu conduc la aceleasi rezultate. In cea de a doua metoda masivul care aluneca se imparte doua blocuri care se gasesc în conditiile echilibrului limită.5) 70 .L 2 .In prima metoda. printr-un plan vertical care trece prin punctul de intersectie al celor doua suprafete de alunecare (fig.4).4) kS = unde: G1 .5).4. Ca plan de separare poate fi considerat fie unul din planele existente de intrerupere a continuitatii masivului. Fig.coeficenti de frecare corespunzatori celor doua plane. In acest plan. dintre care unul reazema pe un plan cu panta mare. acestea diferind în functie de conditiile existente.c 2 .G 2 . de ele nu se tine seama in calcule.4.Coeficentul de stabilitate este dat de raportul dintre suma fortelor de alunecare rezultate pentru cele doua blocuri(fig.

3.Calculul analitic prin aceasta metoda cuprinde mai multe etape si este laborios Calculul poate fi efectuat si grafic.se ia un punct arbitrar A.Pentru inchiderea poligonului fortelor al blocului superior .Dupa cum se observa in aceasta metoda se realizeaza o compensare a deficitului pentru fortele de stabilitate dupa o suprafata de alunecare.prin intocmirea de diagrame ca in figura 4. se in considerare intercatiunea dintre cele doua blocuri care se gasesc in stare de echilibru limita si deci valoarea coeficentului de siguranta al stabilitatii este functie de directia planului de separatie al blocurilor. se duce vectorul BD. egal ca marime cu produsul dintre coeziunea conventionala c 2 si lungimea suprafetei de alunecare L 2 .separate printr-un plan ce formeaza cu verticala unghiului ψ .prin construirea poligonului fortelor.in concordanta cu care se stabilesc valorile conventionale limita ale coeziunii (c) si ale unghiurilor de frecare ( ϕ ).5. din care se duce vectorul AB reprezentand ca marime si directie forta G 2 .5) fortele care actioneaza asupra celor doua blocuri ale masivului.din punctul D se construieste vetorul DE egal cu c 3 . In continuare .5 Procedeul grafic de calcul al stabilitatii versantilor Din punctul B. este 71 . L 3 . In cea de a doua metoda.respective de unghiul pe care il formeaza acesta cu verticala si de rezistenta la alunecare dupa acest plan. paralel cu directia planului 2. Cunoscand (fig. cu o parte din fortele corespunzatoare celei de-a doua suprafate.4. Fig. nu este necesar sa se impuna o valoare pentru k.Daca se cunosc valorile coeziunii si ale unghiului de frecare . Pentru aceasta se impun diferite valori pentru unghiul ψ (la intervale de la 10o pana la 15o ) si pentru coeficentul de siguranta al stabilitatii k.

Daca forta Q este dirijata în sensul alunecarii (fig. determinate de unghiurile de frecare conventionale ϕ2 şi ϕ3 . masivul nu este stabil. la atingerea conditiilor echilibrului limita pe planul abrupt .cand fortele ce actioneaza asupra lui ajung in starea de echilibru limita. egal ca marime cu forţa c1L1 . Executînd o serie de astfel de constructii grafice. practic. poate să nu treacă prin puntul F. masivul este stabil. dupa cum se arată în figura 4. Procesul de pierdere a stabilitatii masivului incepe cu planul mai abrupt.b). care nu sunt cunoscute ca marime. Dupa aceasta se construieste poligonul fortelor pentru blocul inferior. trebuie să treaca prin punctul F si astfel sa închida poligonul fortelor. precum si la cel de al treilea plan. In legătura cu calculul stabilitatii versanatilor este necesar sa se precizeze ca cele doua plane de alunecare.necesar sa se construiasca vectorii reactiunilor R 2 si R 3 . De asemenea.5.iar din punctul A o paralela la direcţia de actiune a reactiunii .In acest timp.vectorul HK. pentru cel mai defavorabil unghi ψ . Daca stabilitatea masivului studiat este caracterizata de coeficientul de siguranta admis in calcule. cum se considera in cea de a doua metoda.4. se incepe construirea cu vectorii acestor forte. figurati in poligonul construit pentru blocul superior (punctele F-E-D).5. din care unul cu panta mai mica si al doilea ca panta mare.in roca incep sa apara deformatii. nu exista situatii in care starea de echilibru limita sa apara in acelasi timp pe ambele plane.c).b. atunci dreapta dusa din punctul K. Cum insa in calcule valoarea coeficientului de siguranta k a fost luata arbitrar. In cazul în care este dirijata în sens invers alunecarii (fig. dreapta paralela la direcţia reactiunii R1 . Deoarece acest poligon trebuie sa cuprinda. si fortele ce actioneaza pe planul de separare a blocurilor ( R 3 si c 3L 3 ). R 2 la intersectia lor se obtine punctul F care determina marimea reactiunilor.5. Din punctul D se duce vectorul DH. ca forte componente. reprezentand forta G1 iar din punctul H . nu trebuie considerate de aceeasi importanta in procesul pierderii stabilitatii versantului. se poate determina valoarea minima a coeficientului de siguranta. Forta Q reprezinta forta necesara de sustinere a masivului pentru coeficientul de siguranta impus si pentru unghiul ψ considerat in calcule si se realizeaza prin ancorare sau sprijiniri. Deoarece blocul stancos nu este un corp absolut rigid.4.dar au directii cunoscute. paralel cu directia de actiune a reacţiunii R1 . asa cum se face in prima metoda de calcul. deplasari si mici distrugeri in punctele de contact 72 . Perpendiculara dusa din punctul F la această dreapta determina valoarea minima necesara pentru forta Q. de închidere a poligonului.raportul fortelor ce actioneaza asupra planului cu inclinare mai mica poate fi inca destul de departe de cel limita. Ducand din punctul E o paralela la directia de actiune a reactiunii R 3 .

Astfel se pot observa adeseori masive stancoase la care fisurile cu panta mare incep sa se deschida.4. Avand in vedere evolutia procesului de aparitie a conditiilor de echilibru limita si de pierdere a stabilitatii blocurilor. in calculul stabilitatii versantului se considero S=0.Descompunand aceasta forta intr-o componenta normala ( N S ) si un paralela (TS ) la planul de alunecare al blocului inferior.va fi determinata de diferenta dintre forta de alunecare T2 si de frecare F2 : S = T2 − F2 = G2 (sin α 2 − tgϕ2 cos α 2 ) negativa.cand forta de stabilitate pentru planul cu inclinare mare devine insuficienta. ceea ce conduce la redistribuirea tensiunilor in bloc .prezentata in continuare. cu panta mai mica.dupa directia deplasarii posibile a blocului superior(fig 4. Fig 4. prin transmiterea sarcinii suplimentare asupra celuilalt plan .6.separate de masivul stancos principal prin doua fisur.se va putea scrie urmatoarea expresie pentru 73 .6).7) Este evident ca in toate cazurile cand valoarea obtinuta pentru forta S este egala cu zero sau este Valoarea pozitiva rezultata pentru forta S se aplica blocului inferior. (4. este indicat sa se analizeze si urmatoarea schema de calcul.Schema de calcul a stabilitatii versantului stancos in conditiile de echilibru limita In acesta schema se admite ca echilibrul limita pe planul cu inclinare mare este deranjat si ca urmare coeziunea in acest plan este anulata.devine egala cu (fig.6): F2 = N 2tgϕ2 (4.care se opune deplasarii blocului superior.iar forta limita de mentinere a stabilitatii.ale acestui plan.desi masivul este inca stabil datorita capacitatii portante a fisurii cu inclinare mai mica fata de orizontala.6) Forta transmisa blocului superior blocului inferior.

coeficentul de siguranta al stabilitatii versantului: kS = c1L1 +N1tgϕ1 + N Stgϕ1 T1 +TS c1L1 +tgϕ1[G1 cos α1 + G2 (sin α 2 − tgϕ2 cos ϕ2 )sin(α 2 − α1 )] G1 sin α1 + G2 (sin α 2 − tgϕ2 cos α 2 ) cos(α 2 − α1 ) (4.8)

Introducand expresiile fortelor in relatia (4.8) se obtine: kS = (4.9)

In aprecierea stabilitatii unui versant trebuie sa se aiba in vedere ca in afara unghiurilor de inclinare ale suprafetelor de alunecare,asupra valorii coeficentului de siguranta al stabilitatii influenteaza in mare masura distanta la care se gaseste planul cu inclinare mare fata de suprafata versantului , forma acesteia,inaltimea versantului si caracteristicile rezistentei la deplasare dupa suprafetele de alunecare. In fig.4.7 se prezinta diagrama coeficentilor de siguranta calculati pentru cazul alunecarii unui versant dupa doua sisteme de plane( α1 =25o si α 2 =65o ),in care valoarea coeficentului k S este raportata la punctul de intersectie al planelor de alunecare considerate. Din aceasta diagrama rezulta ca stabilitatea versantilor se micsoreaza o data cu cresterea inaltimii lor .De asemenea,se observa influenta pe care o au bermele,schimbarile de panta si diferitele neregularitati de la suprafata versantului,determinand o ondulatie a liniilir de egal coeficent de siguranta.

Fig.4.7.Diagrama diferitilor coeficenti de siguranta ai stabilitatii unui versant stancos cu doua sisteme de plane de fisurare. 74

In calculele de verificare a stabilitatii versantilor stancosi se folosesc in prezent si diferite programe de calcul, care cresc considerabil pasibilitatile de analiza a schemelor posibile de alunecare. De asemenea,in numeroase situatii se fac verificari experimentale,in laborator,pe modele la scara redusa.

4.3. Consolidarea versantilor stancosi
Masurile principale de protectie si prevenire a pierderii stabilitatii unui versant stancos,aplicate in practica,sunt: 1.indepartarea totala sau partiala a masivului nestabil si executia unor berme; 2. consolodarea masivului stancos nestabil cu ajutorul unor ancore. 3. consolidarea versantului cu ajutorul unor ziduri de sprijin sau al unor contraforti, pentru mentinerea masivului in pozitia existenta. Paralel cu executia acestor lucrari, trebuie luate masuri pentru a se preveni patrunderea apei de la suprafata sau a apei subterane in fisurile dupa care poate avea loc alunecarea masivului in acest scop asigurandu-se drenarea versantului. De asemenea, in unele cazuri se recomanda cimentarea fisurilor. Aceasta masura trebuie aplicata insa cu multa prudenta, deoarece prin crearea unei presiuni suplimentare la injectarea suspensiei de ciment in fisura, se poate mari pericolul de alunecare. In afara de aceasta, cimentarea fisurilor conduce la o crestere importanta a rezistentei la alunecare numai in unele cazuri. Consolidarea cu ancore consta in folosirea unor tije sau cabluri fixate la capat in partea stabila a masivului stancos. Distanta dintre ancore si adancimea lor de asezare se stabilesc în functie de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor si de capacitatea portanta a ancorei. Foarte importanta la acest tip de consolidare este stabilirea corecta a adincimii de asezare în roca a ancorei, care trebuie sa fie mai mare decat grosimea rocii slabite. Consolidarea unui versant nestabil cu ajutorul ancorelor este prezentată în fig.4.8. Ancorele se folosesc la consolidarea rocilor cu stabilitate mica, alcatuite din blocuri sau avand o structura sistoasa. Consolidarea versantilor cu ajutorul cablurilor flexibile se aplica in cazul rocilor prezentand fisuri de origine tectonica cu orientare nefavorabila (fig.4.9). Daca roca este foarte fisurata, in afara de consolidarea ei prin ancore se face suplimentar si injectarea ei cu suspensie de ciment. De asemenea, in cazul cand roca este farimitata la suprafata, se fixeaza de ancore o plasa metalica pentru retinerea pietrelor marunte. Zidurile de sprijin se folosesc pentru consolidarea rocilor oare prezintă fisuri de origine tectonica cu inclinare in directia versantului. Pentru sprijinirea unor porţiuni izolate de roca nestabila, ca fisuratie slaba, este indicata folosirea contrafortilor (fig 4.10) 75

In fig 4.11 se prezinta alcatuirea si modul de prindere in roca pentru doua tipuri de ancore, care se folosesc atat pentru consolodarea unor versanti,cat si pentru sustinerea unor excavatii subterane(galerii, puturi, centrale hidroelectrice).

Fig. 4.8. Consolidarea versantului cu ancore

76

se bate ancora cu ciocanul pneumatic. iar pana. prevazuta cu o pana metalica.11.9 Consolidarea masivului nestabil cu ajutorul cablurilor: 1 –cabluri de otel. le departeaza si le 77 . 5-fisuri de origine tectonica Fig.10.a) are la capatul care se introduce in gaura forata o despicatura. 3 – galerii de acces pentru instalarea si fixarea cablurilor.Consolidarea versantilor cu ajutorul contrafortilor si ancorelor Ancora cu pana(fig 4.4. 4 – galaerii de acces la penele de beton armat.4. 2 – pene de betn armat. Dupa introducerea in foraj a capatului despicat care poarta pana. apasand pe cele doua brate despicate.Fig.

In fig 4. 3 – colier sudat Se folosesc si alte tipuri de ancore pretensionate. 2 – pana.Prin stangerea piulitei.Inainte de excavare. se introduce o piulita .dispuse in 78 .Rezistenta la smulgere este asigurata de aderenta dintre mortar si bara. cu care se strange o placa de otel. 2 – mortar. In continuare.care ramane in exterior . iar pachetul de roci strabatut de ancora este precomprimat. pe capatul filetat al ancorei.11. ancora este tensionata.cu diverse sisteme de prindere in roca.4. Tija realizeaza astfel legarea pachetului de roci pe care il strabate .12 se prezinta masurile pentru consolidarea taluzului excavatiei pentru fundatia centralei hidroeletrice Regua(Portugalia). Ancorele betonate(fig.prin efectul de precomprimare pe care il produc.11. Acestea sunt ancore active.realizand astfel o prindere punctiforma a tijei in roca. b – prindere continua (ancora betonata) 1 – bara de otel cu profil periodic.Ele se realizeaza si in alte variante. Ele se executa din bare de otel cu profil periodic. Modul de prindere a ancorei in roca: a– prindere punctiforma(ancora cu pana) 1 – ancora. Fig. Aceste ancore sunt pasive. 3 – piulita. aplicata pe suprafata rocii.b)se fixeaza in gaura forata cu mortar de ciment.4. pe toata lungimea sa. Precomprimarea rocilor trebuie sa se realizeze dupa o directie cat mai apropiata de normala la planele de stratificatie. s-au forat puturi inclinate (4).preseaza in peretii gaurii.

injectii de cimentare(5) protectie cu sprit-beton armat si drenuri(7) pentru reducerea presiunii de infiltratie.protectie cu sprit beton Probleme speciale apar la consolidarea unor versanti stancosi supusi la incarcari transmise de diferite constructii(de exemplu zonele de reazem.sah.4. 2.ale barajelor in arc) 79 .conturul excavatiei.puternic solicitate. In afara acestora . 3. cu diametrul de 120 mm. Fig.prin care s-a injectat mortar de ciment.ancore pasive 7.trepte provizorii 4.12. S-a realizat astfel un sistem de ancorare cu bare dispuse asemanator cu radacinile plantelor. In acestea s-au introdus tuburi perforate cu diametrul de 100mm si grosimea peretelui de 10 mm.suprafata initiala a terenului.Taluzul excavatiei pentru CHE Regua(Portugalia) 1.tuburi perforate 5.zona cimentata 6.s-au prevazut ancore pasive scurte(6).drenuri 8.

eforturile radiale δθ δσ r dr . executate intr-un masiv de roci considerat omogen. in coordonate polare. iar normal la sectiunile cilindrice. in coordonate polare 80 .2). un element de volum delimitat de suprafetele cilindrice de raza r respectiv (r+dr) si de doua plane radiale formand intre ele unghiul dθ (fig. Prin folosirea teoriilor din elasticitatea plana. normal la suprafetele radiale.1.5.5. eforturile unitare longitudinale σ l (fig. au stabilit relatii pentru determinarea starii de tensiuni in jurul excavatiilor de diferite forme.σθ si τ . δr dupa axa excavatiei. actioneaza.De asemenea. s-au obtinut diferitele relatii de calcul al eforturilor unitare σ r . Problema distributiei tensiunilor a fost studiata de catre multi cercetatori care.1.1) In afara eforurilor unitare normale. Starea de tensiuni in jurul escavatiilor orizontale. Fig. starea de tensiuni in jurul acesteia se modifica fata de cea existenta in masivul intact. din actiunea presiunii rocii.1).5. forma folosita frecvent la galeriile hidrotehnice.1. studiul starii de tensiuni in masivul de roci se poate face. mai usor. atunci asupra elementului respectiv actioneaza. 5. normal la suprafetele inelare cuprinse in plane verticale. in planul sectiunilor elementului actioneaza si eforturile unitare tangentiale τ (fig.Starea de tensiuni in jurul unei excavatii.5. Sectiuni circulare Prin executia unei excavatii intr-un masiv de roci. prin aplicarea teoriei elasticitatii plane.Capitolul 5 STAREA DE TENSIUNI IN JURUL LUCRARILOR SUBTERANE NESUSTINUTE 5. In cazul sectiunii circulare. eforturile unitare circumferentiale σ θ si σ θ + σ r si σ r + δσ θ dθ . elastic si izotrop. Daca se considera in jurul unei excavatii de forma circulara.1.

⎜ ⎟ ⎥ + ⎢1-4 ⎜ ⎟ +3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 σ +σ ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ σ -σ ⎡ ⎛a⎞ ⎤ σ θ = z x ⎢1 + ⎜ ⎟ ⎥ − z x ⎢1 + 3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 σ -σ ⎡ ⎛a⎞ ⎛a⎞ ⎤ τ= z x ⎢1 − 2 ⎜ ⎟ − 3 ⎜ ⎟ ⎥ sin 2θ 2 ⎢ ⎝r⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ (5. σ l -efortul unitar longitudinal (dupa directia paralele cu axa excavatiei) σ z -efortul unitar vertical si σ x -efortul unitar orizontal in dreptul axei excavatiei.Fig. 2 2 4 σ z +σ x ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ σ z -σ x ⎡ ⎛ a ⎞ ⎛a⎞ ⎤ σr = ⎢1.1) 2 ⎡ ⎤ ⎛a⎞ σ l =μ(σ r +σθ )=μ ⎢ (σ z +σ x )+2(σ z -σ x ) ⎜ ⎟ cos2θ ⎥ ⎝r⎠ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ in care: σ r -efortul unitar radial.2. in jurul excavatiei de sectiune circulara. in coordonate polare. in masivul de roci intact(neatacat prin lucrari subterane) a-raza excavatiei r. Starea plana de tensiuni in jurul unei excavatii de forma circulara. τ -efortul unitar tangential. in practica se folosesc mult relatiile pentru eforturi unitare stabilite de Kirsch.distanta punctului considerat in masiv . Pentru determinarea starii de tensiuni intr-un masiv de roci. in raport cu centrul excavatiei 81 .5. σ θ -efortul unitar circumferential.

fata de cele stabilite de alti autori(Schmied s. Expresiile acestora. sau (5. μ Facand inlocuirile in formulele lui Kirsch. eforturile pe conturul excavatiei(r=a) sunt: σ r =0 σ θ =σ z +σ x +2(σ z -σ x )cos2θ τ=0 σ l = μ ⎡( σ z + σ x ) + 2 ( σ z -σ x ) cos 2θ ⎤ ⎣ ⎦ σ r =0 σ θ =p τ=0 σl = m m-2 +2p cos2θ m-1 m-1 (5.) prezinta avantajul ca permit determinarea cu usurinta a eforturilor unitare in functie de coordonatele polare ale punctului.⎜ ⎟ ⎥ ⎢1-4 ⎜ ⎟ +3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 m-1 ⎢ ⎝ r ⎠ ⎥ 2 m-1 ⎢ ⎝ r ⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 p m ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ p m-2 ⎡ ⎛a⎞ ⎤ σθ = ⎢1+ ⎜ ⎟ ⎥ + ⎢1+3 ⎜ ⎟ ⎥ cos2θ 2 m-1 ⎢ ⎝ r ⎠ ⎥ 2 m-1 ⎢ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 4 p m-2 ⎡ ⎛a⎞ ⎛a⎞ ⎤ τ= ⎢1+2 ⎜ ⎟ -3 ⎜ ⎟ ⎥ sin2θ 2 m-1 ⎢ ⎝r⎠ ⎝r⎠ ⎥ ⎣ ⎦ 2 ⎤ σ r +σθ p ⎡ m m-2 ⎛ a ⎞ σl = = ⎢ +2 ⎜ ⎟ cos2θ ⎥ m m ⎢ m-1 m-1 ⎝ r ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ (5. conform cap. Conform acestor relatii .2) Relatiile lui Kirsch.a .3) m−2 p⎡ m ⎤ ⎢ m-1 + 2 m − 1 cos 2θ ⎥ m⎣ ⎦ 82 . σ z este egal cu presiunea verticala p a rocii in masivul nederanjat. iar σ x este egal cu presiunea orizontala a rocii.4) . se obtine: 2 2 4 p m ⎡ ⎛ a ⎞ ⎤ p m-2 ⎡ ⎛ a ⎞ ⎛a⎞ ⎤ σr = ⎢1. 2 sunt: σ z =p=γ a H σx = unde m= . μ 1 p p= 1-μ m-1 1 este constanta lui Poisson. raza r si unghiul θ .θ -unghiul polar fata de verticala μ -coeficentul lui Poisson In relatiile de mai sus. la adancimea H la care este executata excavatia.

m-1 valoarea totdeauna pozitiva (compresiune)pentru m ≥ 2 . iar eforturile unitare radiale σ r cresc. la o distanta mare de lucrare. distributia tensiunilor in masiv. pentru θ=90o (dupa directia verticala).0 (dupa directia orizontala). date de formulele din cap.4). au valorile: pentru θ . Rezulta astfel ca . eforturile unitare circumferentiale σ θ scad. m-1 fiind deci de intindere pentru m>4 si de compresiune pentru m<4. Ca urmare . apar eforturi de intindere care pot produce fisurarea rocii. la tavanul si la vatra excavatiilor cu sectiune circulara. care sunt cele mai importante din punct de vedere practic.5.3 prin curbele continue 83 . depasind eforturile initiale existente in masivul nederanjat. tinzand catre valorile tensiunilor din masivul nederanjat de lucrarea subterana.5) H – adancimea excavatiei de la suprafata terenului m – constanta lui Poisson Distributia pe orizontala ( θ=0 ) a eforturilor unitare σ θ si σ r in masiv e reprezentata in fig.greutatea specifica aparenta a rocii m 2 (m-1)E γ a (m+1)(m-2)H (5. 2. σθ = 3m-4 p. existenta excavatiei nu influenteaza. practic. Dupa cum se observa din (5.Valorile eforturilor unitare circumferentiale σ θ pe conturul excavatiei. Din relatiile(5. σ θ =m-4 p. Dupa Schmied. care depind de greutatea stratului de roca de deasupra.2) rezulta ca odata cu cresterea distantei r. in apropierea conturului excavatiei eforturile unitare circumferentiale si longitudinale cresc. intinderea zonei in care se manifesta influenta excavatiei asupra distributia tensiunilor din masivul de roca are raza: R=επ unde: a – raza excavatiei E – modulul de elasticitate al rocii γ a .

valorile maxime ale eforturilor circumferentiale se deplaseaza in interiorul masivului. De aceea se produce o redistribuire a tensiunilor in jurul excavatiei. Aceasta zona este denumita de descarcare sau destindere.5. Ca o consecinta a descarcarii partiale a conturului excavatiei . iar forma finala a curbelor eforturilor unitare din masiv va fi cea reprezentata prin linii intrerupte(fig.Fig. Intrucat rezistenta rocii poate fi mai mica decat eforturile unitare circumferentiale. in unele zone.Roca cuprinsa intre inelul de mare presiune si conturul excavatiei se gaseste in stare deranjata(de fisurare). in jurul excavatiei. pentru determinarea starii de tensiuni din masiv in jurul unei excavatii orizontale de sectiune circulara.5.3).avand de obicei forma eliptica. formandu-se in jurul excavatiei un asa zis “inel de mare presiune”. poate sa apara un proces de fisurare si de deformare plastica. in relatiile(5.1) se vor considera 84 . In ipoteza repartitiei hidrostatice a presiunii p a rocilor. Variatia tensiunilor radiale si circumferentiale in masivul stancos in care s-a executat o excavatie de sectiune circulara Aceasta distributie a tensiunilor este valabila in cazul unor roci perfect elastice si rezistente.3.

8) 85 . exprimate in coordonate polare: σr = p [ m-(m-2)cos2θ ] 2(m-1) p σθ = [ m+(m-2)cos2θ] 2(m-1) p m-2 τ= sin2θ 2 m-1 p σl = m-1 (5.7) Aceste formule permit determinarea eforturilor unitare pentru un semiplan.2 ⎟ ⎝ r ⎠ ⎛ a2 ⎞ σ θ =p ⎜ 1+ 2 ⎟ ⎝ r ⎠ τ=0 σl = σ r +σθ =p 2 (5. m=2. se pot calcula eforturile unitare principale normale ( σ1si σ 2 ) si tangentiale ( τ max ) . Pentru θ=0 efortul unitar σ θ devine egal cu efortul vertical.σ θ si τ dintr-un punct al masivului situat in jurul unei excavatii de forma circulara. cele doua eforturi normale reprezinta eforturile principale. se obtin formulele eforturilor unitare intr-un masiv nederanjat. iar efortul σ r cu cel orizontal din masivul nederanjat: σ θ =σ z =p σ r =σ x = τ=0 In acest caz. iar H este adancimea excavatiei de la nivelul terenului. dupa orice directie. Daca in relatiile (5. rezultand astfel urmatoarele formule simplificate de calcul al eforturilor unitare: ⎛ a2 ⎞ σ x =p ⎜ 1. efortul tangential τ fiind nul.6) in care: p=γ a H .2)se considerea a=0.2). In functie de eforturile σ r .σ x =σ z =p si respectiv in relatiile (5. folosind formulele cunoscute din Rezistenta materialelor: p m-1 (5.

in masivul nederanjat( p=γ a H ).2 = σ r +σ θ 1 2 ± ( σ r -σθ ) +4τ 2 2 2 1 2 τ max = ( σ x -σθ ) +4τ 2 2 (5.4). 1 p. in 86 .5.5.4.σ1. dupa executia lucrarii subterane si marimea tensiunii din acelasi punct . Repartitia tensiunilor principale normale σ 1 si σ 2 in jurul unei excavatii de sectiune circulara (izocurbe pentru m=5) Fiecare din curbe reprezinta locul geometric al punctelor in care eforturile unitare principale au aceleasi valori. P.9) Calculand valorile tensiunilor principale.Pe aceste curbe este trecuta cate o cifra care indica raportul dintre marimea tensiunii in punctul dat. m-1 Fig.Kuhn a trasat izocurbele acestora in jurul unei excavatii circulare pentru m=5(fig.Curbele din jumatatea superioara a figurii reprezinta punctele cu aceeasi tensiune principala maxima σ1 .In cazul acestei valori a lui mθ conform formulei σ x = presiunea litostatica orizontala este egala cu 0.25 din presiunea litostatica verticala.Aceasta cifra poarta denumirea de coeficent de concentrare a tensiunilor.

87 .75p. Din fig.25p.4 rezulta ca in peretii galeriei se produc concentrari ale tensiunilor de compresiune. Fig.5. in functie de presiunea orizontala 1 p=0. prin incercari de laborator. se poate stabili adancimea pana la care pot fi executate in diferite roci. s-au calculat eforturile unitare tangentiale τ si s-au trasat izocurbele respective (fig. galerii circulare. se pot produce concentrari periculoase si ale tensiunilor de compresiune. iar cele din jumatatea inferioara .25p m-1 Cunoascand distributia eforturilor unitare principale in jurul lucrarii.5). Tensiunile cele mai periculoase pentru siguranta lucrarii sunt cele de intindere. iar in tavan si vatra iau nastere tensiuni de intindere. Pentru aceeasi valoare a lui m. fara a fi necesare sprijiniri.functie de presiunea litostatica verticala p=γ a H . 5.5 Repartitia tensiunilor tangentiale τmax in jurul munei excavatii de sectiune circulara (izocurbe pentru m=5) Cunoscand distributia tensiunilor in jurul excavatiilor circulare si determinand. rezistentele de rupere la compresiune si intindere a rocilor. efortul unitar principal σ1 atingand valoarea de 2.5. la care rocile rezista mai putin decat in cazul compresiunii. In unele cazuri insa. se pot stabili zonele in care pot sa apara fisuri si desprinderi de roca din peretii si tavanul excavatiei. punctele cu aceeasi tensiune principala minima σ 2 . efortul unitar σ 2 avand valoarea maxima de -0.

5. a lui Hank pentru cele parabolice si a lui Heller pentru cele dreptunghiulare.σ z si τ din masivul nederanjat . care intereseaza in mod deosebit . in ipoteza ca rocile sunt omogene. care se refera la sectiuni eliptice. iesindurile –o miscorare a tensiunilor. z a o x b ß z x Figura 5. tensiunile de pe contur sunt exprimate prin tensiunile σ x . prin aplicarea metodelor fotoelasticitatii. dintre care se pot cita cea lui Poschl.5. In relatiile stabilite in coordonate polare de Greenspan.Profilul unei excavatii 88 . Aceste metode sunt insa destul de laborioase. sau experimental. indiferent de forma lor. sunt cele referitoare la σ θ pe conturul lucrarii nesustinute. care actioneaza directiile axelor de simetrie ale profilului. simetrica in raport cu axele de coordonate. Exista mai multe metode analitice de calcul a tensiunilor in jurul excavatiilor de diferite forme. a carei forma poate fi exprimata prin urmatoarele ecuatii parametrice: x=p cosβ+rcos 3β z=q sinβ-r sin 3β (5. in special cand se tine seama de faptul ca perimetrul real al lucrarilor subterane este neregulat .6).unghiul polar fata de axa x (fig. elastice si izotrope. ceea ce determina concentrari suplimentare ale tensiunilor in comparatie cu conturul proiectat si anume intrandurile (supralargirile) produc o crestere a tensiunilor. Greenspan considera conturul excavatiei determinat de o curba inchisa. Relatiile de calcul al tensiunilor . pe modele.10) in care p. Distributia tensiunilor in jurul galeriilor de diferite forme se poate determina analitic . q si r sunt parametrii care caracterizeaza forma conturului excavatiei. iar β . Greenspan a dat o rezolvare generala problemei privind stabilirea tensiunilor pe conturul excavatiilor. In deducerea relatiilor de calcul al tensiunilor.2 Starea de tensiuni in jurul excavatiilor de alte forme Studiul starii de tensiuni in cazul altor forme de profile de galerii decat cele circulare este mult mai complicat .6.1.

rezultand pentru tensiunea σ θ de pe conturul excavatiei o formula usor de folosit . F.unghiul polar fata de axa x. care actioneaza dupa axele de simetrie ale profilului. C.tensiunile principale in masivul nederanjat. 1-μ 1-μ m-1 A. valabila pentru orice forma de sectiune: σθ in care: ( D σ x +Fσ z ) sin 2β+Eσ x +Gσ z = Asin 2β+Bcos 2 2β+C (5. σ z =γ a H si σ x = μ μ 1 ⋅ σz = ⋅ γ a H= ⋅ γaH . σ x si σ z .In conditiile starii plane de tensiuni si cand eforturile unitare din masivul nederanjat dupa directia axelor de simetrie ale profilului sunt eforturi principale ( τ=0 ) . B. G –coeficenti care depind de parametrii care caracterizeaza forma conturului excavatiei si care au expresiile: A=(p-q)(p+q-6r) B=-6r(p+q) C=q 2 +6rp+9r 2 ⎡ 2q(p+q-6r) ⎤ D=(p+q) ⎢(p-q)+ p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2q(p+q) ⎤ E=(q-3r) ⎢( q+3r ) p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2p(p+q-6r) ⎤ F=(p+q) ⎢(p-q)p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2p(p+q) ⎤ G=(q-3r) ⎢(q+3r)+ p+q-2r ⎥ ⎣ ⎦ 89 . D. E. relatiile generale obtinute de Greenspan se simplifica .11) β .

895 14.867 0 1. Calculul eforturilor unitare σ θ dupa diferite directii.Patrat cu muchiile rotunjite p q r A B C D E F G 2 1 0 3 0 1 9 -1 -9 5 4 1 0 15 0 1 25 -1 -25 9 2.1 -0.Idem a 1 = b 4 5.982 -1.92 0.19 19.56 6.133 -3.1 1.1 se dau valorile coeficentilor pentru calculul eforturilor σ θ .1 3.19 -0.336 4.19 1. care permite stabilirea zonelor in care apar eforturi de intindere din actiunea presiunii rocii.8 1.Elipsa cu raportul a 1 axelor = b 2 2. 90 .667 -4. se poate construi curba de distributie a tensiunilor pe conturul excavatiei.821 6.1 Parametri sectiunii Forma conturului excavatiei 1.04 11.314 Pentru diferite forme ale conturului excavatiei .982 3.779 -11.68 0.036 30.821 -34.Oval cu raportul a 1 axelor = b 2 4.634 -2.654 4. in tabelul nr 5.069 -1.Tabelul 5.Idem a 1 = b 4 3.

5. asa cum rezulta din fig.9. pentru m=5. ceea ce face ca rocile sa fie solicitate in modul cel mai defavorabil.5.Fig.7.Zonele in care eforturile unitare sunt de compresiune s-au notat cu semnul plus. In cazul excavatiilor de sectiune patrata. izocurbele tensiunilor principale normale maxime( σ 1 ) si minime (σ 2 ) sunt prezetntate in fig.7 sunt reprezentate curbele de variatie a tensiunilor σ θ pe conturul unor profile de lucrari caracteristice . se constata ca profilele cu deschideri mari favorizeaza aparitia unor zone mai dezvoltate ale tensiunilor de intindere in dreptul tavanului si al vetrei lucrarii .7 sunt numai de compresiune.7. in fig.5. iar cele ale tensiunilor principale τ max .5.8. In cazul profilelor eliptice caracterizate prin raportul a = 2 . iar cele in care roca este solicitata la intindere. Din analiza cazurilor prezentate in fig 5. tensiunile. Curbele de variatie a tensiunilor σ θ pe conturul unor profile caracteristice In fig 5.Pe baza izocurbelor se poate aprecia gradul de concentrare a tensiunilor in anumite zone. 91 . b Cu ajutorul fotoelasticitatii se pot determina tensiunile normale principale ( σ1 si σ 2 ) si tangentiale ( τ max ) in jurul excavatiilor orizontale de diferite forme si se pot trasa izocurbele corespunzatoare . cu semnul minus. in timp ce acelea de forme eliptice sau boltite sunt mai avantajoase sub acest aspect.

ajungand la 1. la galeriile de sectiune patrata. pentru m=5. Repartitia tensiunilor principale normale ( σ 1 ) si (σ 2 ) in jurul unei excavatii de sectiune patrata.9. la colturi apar concentrari de tensiuni de compresiune. cu valoare maxima σ 2 =-0.8. In fig.Repartitia tensiunilor principale tangentiale τ max in jurul unei excavatii de sectiune patrata(izocurbe pentru m=5) Dupa cum se observa.10 se prezinta traiectoriile tensiunilor principale pentru o sectiune patrata.5. 92 .44p . (izocurbe pentru m=5) Fig.5.5.Fig. iar in tavan si vatra apar zone cu tensiuni de intindere .

5. in figurile 5.10.11.5.. in cazul sectiunilor dreptunghiulare avand raportul dintre laturi de 1/3 si 3/1..14 se prezinta izocurbele tensiunilor principale normale si tangentiale.Traiectoriile tensiunilor principale la o excavatie cu sectiune patrata(m=5) Fig. Fig. 93 .5.11.Repartitia tensiunilor principale normale σ1 si σ 2 in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara .Pentru aceeasi valoare a constantei Poisson m=5. cu raportul laturilor de 1/3(izocurbe pentru m=5).

Fig.12.Repartitia tensiunilor principale tangentiale τ max in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara.Repartitia tensiunilor principale normale ( σ 1 ) si (σ 2 ) in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara . cu raportul laturilor de 1/3 (izocurbe pentru m=5) Fig.13.5.5. cu raportul laturilor 3/1(izocurbe pentru m=5) 94 .

5. efortul unitar de intindere are valoarea σ 2 =-0.5. elastic si izotrop(ipoteze valabile cu oarecare aprozimatie in cazul rocilor monolite si rezistente)si in care campul tensiunilor este caracterizzat prin σ z si σ x =kσ z se desprind urmatoarele concluzii: 1. se remarca concentrari de eforturi cu mult mai mari decat la sectiuni patrate(fig. nesustinute.6p ) .13p .Fig.Distributia tensiunilor pe conturul excavatiilor nu depinde de dimensiunile acestora ci numai de forma lor(relatia 5.5.3 si 5. Distributia si marimea tensiunilor din masiv in jurul excavatiei nu depind de constantele elastice ale rocii.In dreptul tavanului si al vetrei .64p .03p si τ max =3. 95 .13.Repartitia tensiunilor principale tangentiale τ max in jurul unei excavatii de sectiune dreptunghiulara.14). fig 5. Daca inaltimea sectiunii este mai mare decat latimea(fig.La colturi eforturile unitare principale ating valorile σ1 =6.4) 2.14. Din studiul starii de tensiuni in jurul excavatiilor de diferite forme. executate intrun masiv de roci considerat omogen. 5.11. concentrarea tensiunilor la colturi este mai mica ( σ1 =4p si τ max =0.12). cu raportul laturilor de 3/1(izocurbe pentru m=5) In cazul sectiunilor cu raportul laturilor de 1/3 (latura orizontala mai mare).

3. 4. determinate prin incercari de laborator.Pentru raportul avantajoasa(fig.Asa . din care motiv se vor evita profilele colturoase.In cazul raportului a ≥ 1 . se micsoreaza si devin de compresiune la cresterea presiunii laterale. se poate analiza stabilitatea excavatiei si se poate determina adancimea pana la care excavatiile se pot executa fara sustineri. excavatiile se influenteaza intr-o masura neinsemnata si deci daca distanta dintre ele este cel putin egala cu diametrul lor. 5. cu colturile rotunjite. solicitarile cele mai periculoase sunt cele de intindere si de forfecare. 5. aceasta trecere are loc pentru k=1/3. efortul unitar σ θ din punctul situat pe orizontala. se verifica daca sunt conditii pentru aparitia deformarii plastice a rocilor in diferite puncte pe contur.5. la 3 o distanta de contur egala cu diametrul excavatiei. Pentru verificarea stabilitatii excavatiei.Tensiunile de intindere de la capetele axei verticale a unui profil de forma oarecare.Daca este necesar sa se realizeze excavatii la care a ≠ b . concentrarea tensiunilor dupa axa orizontala este mai mica decat la cele de forma eliptica. Stabilitatea peretilor excavatiilor orizontale Aparitia fisurilor si a desprinderilor in roca de la tavanul si peretii excavatiilor depind de distributia tensiunilor in jurul galeriilor. de exemplu. 6.Eforturile circumferentiale ating valori maxime pe conturul excavatiei sau in apropierea acestuia si ele scad repede odata cu cresterea distantei fata de acestea.Concentrarile critice de tensiuni cresc odata cu micsorarea razei de curbura a colturilor conturului excavatiei. b a > 1 . in cazul starii de eforturi monoaxiale.La excavatiile de forma ovala sau dreptunghiulara. forma cea mai indicata pentru excavatii este cea circulara. Folosind izocurbele tensiunilor .In cazul in care starea de tensiuni din masivul de roci stancoase are caracter hidrostatic ( σ z =σ x ) .3. depaseste doar cu 5% efortul existent in masivul nederanjat. precum si rezistentele de rupere la compresiune si intindere.7). fiecare dintre ele se poate considera separat. Tinand seama de caracteristiciile mecanice ale rocilor. forma care da cele mai bune rezultate este cea ovala. folosind relatia: 96 . in cazul starii plane de tensiuni si k= . avand raportul dintre inaltimea si latimea profilului mai mic de 1.1. la sectiunile 1 circulare . forma eliptica apare ca fiind cea mai b 7. Prin urmare .

1 ca raport intre tensiunile dintr-un punct din masiv dupa executia excavatiei si inainte de aceasta.tensiunea maxima de forfecare σ max . determinata in functie de presiunea litostatica orizontala cu coeficentul de concentrare K’ σ c . σ 2 . Coeficentii de concentrare K si K’ se determina cu ajutorul izocurbelor pentru sectiunea respectiva. σ T -linia de curgere la intindere simpla a rocii.rezistenta rocii la intindere τ f . Zonele periculoase de pe conturul excavatiei se verifica cu relatiile: σ1 -σ 2 = m-2 γa H ≤ σT m-1 σ -σ 1 m-2 τ max = 1 2 = γa H ≤ τf 2 2 m-1 σ max = K γ a H ≤ σ c 1 γa H ≤ σ t m −1 (5.1.tensiunea maxima (de compresiune) determinata in functie de presiunea litostatica verticala. conform relatiilor din cap 2 σ1 =p=γ a H σ2 = 1 1 p= γaH m-1 m-1 Tensiunile maxime din diferite puncte ale sectiunii excavatiei se determina in functie de presiunea litostatica p.presiunea litostatica orizontala.tensiunea minima(de intindere sau de compresiune). cu coeficentul de concentrare K σ min . 97 . cu ajutorul coeficentului de concentrare.presiunea litostatica verticala. (5.rezistenta rocii la compresiune σ t .rezistenta rocii la forfecare.σ1 -σ 2 ≥ σ T in care: σ1 . definit la 5.12) Tensiunile principale σ1 si σ 2 din masivul in stare initiala sunt.13) σ min = K ' in care: τ max .

13) sunt indeplinite excavatia este stabila(nu se produc deformatii plastice sau depasiri ale rezistentelor rocii)si mai sunt necesare sprijiniri sau captuseli de rezistenta.In cazul in care conditiile (5. egala cu presiunea din axa ( po =γH ) si cealalta variabila cu inaltimea ( pz =-γz ) .13) nu sunt indeplinite.Considerand problema 98 .2. Daca relatiile (5. a) circulare orizontale: b) Fig 5. 5. din actiunea presiunii interioare Presiunea hidrostatica din interiorul unei galerii necaptusite poate fi considerata ca fiind formata din doua componente:una uniform repartizata pe conturul sectiunii. prima dintre componentele presiunii hidrostatice este aceea care are rolul cel mai important in solicitarea constructiei si a rocii. sunt necesare sprijiniri.15. pentru netezire si impermeabilitate.Se pot prevedea captuseli torcretate . in roca din jurul excavatiei de forma circulara apar tensiuni radiale de compresiune ( σ r ) si tensiuni circumferentiale de intindere ( σ θ ) . din aceleasi relatii se pot determina adancimea H pana la care galeria poate ramane nesprijinita.H este inaltimea coloanei de apa in raport cu axa galeriei. De asemenea. Sub actiunea presiunii uniforme po .Starea de tensiuni in masiv din actiunea presiunii apei din interiorul excavatiei a – variatia tensiunilor σ r si σ θ dupa directia diametrului orizontal al excavatiei b – variatia presiunii pz pe conturul excavatiei In cazul unor presiuni mari (H>3d). Starea de tensiuni in jurul excavatiilor (galeriilor)de sectiune circulara.

expresia lor capata forma: 99 . pentru presiunea variabila pe conturul galeriei pz s-au stabilit urmatoarele relatii de determinare a tensiunilor in masivul de roca: γa 2 ⎡ a2 ⎤ σ r =⎢ 2+(1-2μ)(1+ 2 ) ⎥ sinθ 4r(1-μ) ⎣ r ⎦ σ θ =τ=γa 2 a2 (1-2μ)(1+ 2 )sinθ 4r(1-μ) r (5. relatiile (6. presiunea hidrostatica dintr-un punct de pe conturul galeriei se poate exprima prin: (5.18) satisfac conditiile de margine: pentru r=a σ r =-γ a sinθ .15. respectiv cu unghiul θ fata de diametrul orizontal al galeriei(fig. data de relatia(5. dupa urmatoarea lege: p z =-γ z =-γasinθ p=po -γ a sinθ (5.2 )cosθ 4r(1-μ) r (Aceste relatii se pot transforma cu usurinta. cu notatiile din fig. influenta presiunii interioare nu se mai resimte.15. sub actiunea diferentei de presiune.plana.15. inlocuind μ cu m). σ r =σ θ =τ=0 . pentru r=a. σθ =-po (5.15) Variatia tensiunilor σ r si σ θ in functie de distanta r se prezinta in fig. Cea de a doua componenta a presiunii hidrostatice variaza cu ordonata punctului in raport cu centrul de greutate al sectiunii.Se observa ca la distanta mare fata de galerie.5. In ceea ce priveste tensiunile circumferentiale pe conturul excavatiei. la compresiune(fig.17) Daca in calculul galeriilor se considera presiunea interioara ca fiind uniforma. iar cea inferioara. se obtin tensiunile de pe conturul excavatiei: σ r =po .18) γa 2 a2 (1-2μ)(1. τ=0 pentru r → ∞ .16) Astfel.5. aceste tensiuni se pot determina cu ajutorul relatiilor: σ r =-σ θ =p o a2 r2 (5. Dupa cum se poate remarca.15.5.5. care reprezinta o presiune variabila.16).14) Pentru r=a.b).b) In cazul problemei plane. egala cu cea din axa constructiei. jumatatea superioara a conturului sectiunii este solicitata la intindere.

2 pentru θ= 3π . pe directia diametrului vertical. cu cat raportul dintre inaltimea piezometrica si diametrul ⎛H⎞ galeriei ⎜ ⎟ este mai mic.19) π Pentru θ= .σθ = γ a (1-2μ) sinθ 2(1-μ) σθ = σθ = γ a (1-2μ) . exprimata prin relatia (5.17). 2(1-μ) γ a (1-2μ) . ⎝d⎠ Se poate demonstra ca pentru μ=0. de cele obtinute pentru presiunea uniforma po =γH . iar k este coeficentul presiunii laterale.22) unde termenul din dreapta reprezinta presiunea orizontala a rocii din punctul considerat(fig 5.. tensiunile de intindere σ θ sin actiunea presiunii interioare trebuie sa fie mai mici decat cele de compresiune rezultate din presiunea rocii..Cu H s-a notat adancimea galeriei in raport cu suprafata terenului .5γ d . difera cu 5. 2(1-μ) (5. produse de actiunea presiunii hidrostatice .. 2 Tensiunile circumferentiale pe conturul excavatiei. tensiunile σ θ in punctele de pe contur. 100 .8%.20) unde semnul termenului al doilea depinde de valoarea unghiului θ . Folosind relatiile (5. aceasta conditie poate fi exprimata prin: σ θ <k γ a (H-z) (5. vor fi date de: σ θ =-p o + γ a (1-2μ) sinθ 2(1-μ) (5.14) si (5.18). starea de tensiuni in masivul de roca sub actiunea presiunii hidrostatice din interiorul galeriei necaptusite se poate exprima prin: γa 2 ⎡ a2 ⎛a⎞ σ r =p o ⎜ ⎟ 2+(1-2μ)(1+ 2 ⎢ r ⎝ r ⎠ 4r(1-μ) ⎣ 2 2 ⎤ ) ⎥ sinθ ⎦ (5.16 si presiunea din axa galeriei egala cu 2.16). Diferentele dintre valorile obtinute pentru tensiunile σ θ in cazul presiunii hidrostatice variind cu inaltimea si cele rezultate pentru presiunea uniforma po sunt cu atat mai mari.21) a2 γa 2 ⎛a⎞ (1-2μ)(1+ 2 )sinθ σ θ =-po ⎜ ⎟ + r ⎝ r ⎠ 4r(1-μ) Pentru ca roca de deasupra galeriei(fara captuseala) sa nu fie solicitata la intindere. In mod aproximativ.

formulele de calcul al tensiunilor din masivul de roci in care s-a executat un put vertical de sectiune verticala circulara sunt: σ r =p(1a2 ) r2 (5. omogene si izotrope.6 de la galeriile orizontale.17.5. sub actiunea greutatii straturilor de deasupra .Fig. Elemente de calcul pentru starea de tensiuni din jurul puturilor. din masivul nederanjat.23) 101 .Presiunea orizontala a rocii avand aceeasi intensitate dupa toate directiile din plan.Starea de tensiuni in jurul lucrarilor subterane verticale(puturi) Calculul eforturilor unitare in jurul puturilor verticale nesustinute . H H' Fig.Starea de tensiuni in masivul de deasupra excavatiei 5.16.5. tensiunile din masiv in jurul putului se determina cu ajutorul relatiilor 5. de sectiune circulara sapate in roci elastice. rezultate in cazul repartitiei hidrostatice a presiunii rocilor. se face ca in cazul lucrarilor orizontale.3. considerandu-se presiunea rocii care actioneaza in planul orizontal. Astfel .

5.5. Variatia tensiunilor in jurul unui put executat in roci cu comportare elastica rezulta din fig.18.presiune litostatica orizontala 1-μ 1-m μ =coeficentul lui Poisson m= 1 -constanta lui Poisson μ H.σ θ =p(1+ unde: p= a2 ) r2 μ 1 γ a H= γ a H sau p=k γ a H .18. in dreptul conturului putului (r=a).24) σ θ =2 μ γa H 1-μ 102 . Fig.5. Dupa cum se observa din fig.18. eforturile unitare au valorile: σ r =0 (5. Starea de tensiuni in jurul unui put din actiunea presiunii litostatice.adancimea sectiunii de la suprafata terenului γ a .greutatea specifica aparenta a rocii a -raza putului k -coeficentul presiunii laterale r-distanta punctului fata de axa putului.

in care rocile se considera omogene. Starea in jurul unui put din actiunea presiunii apei din interior 5.19). fiind deci necesare sustineri. prin aplicarea teoriei elasticitatii sau cu ajutorul fotoelasticitatii.5. Repartitia reala a tensiunilor pe conturul unei excavatii se poate stabili numai prin masuratori directe.25) Presiunea interioara pi = γ ⋅ H' .5. nu corespund decat partial celor din masiv. determinate in laborator .De asemenea. Fig. se folosete formula (5.4. efectuate odata cu executia lucrarilor.5. permitand aprecierea rezistentei lucrarii in ipotezele admise si stabilirea zonelor in care pot aparea fisuri si desprinderi de roca. ele bazandu-se pe anumite ipoteze simplificatoare.17. izotrope si elastice.19.Cunoasterea modului in care sunt distribuite tensiunile in jurul unei lucrari subterane.Odata cu cresterea distantei r.14) de la galerii: σ r =-σ θ =pi a2 r2 (5. 103 . cu notatiile din fig. Concluzii asupra starii de tensiuni in jurul excavatiilor Metodele de determinare a starii de tensiuni in jurul galeriilor si puturilor raman totusi aproximative . Pentru determinarea tensiunilor in jurul putului din actiunea presiunii interioare pi (fig. nu reprezinta decat un prim pas in rezolvarea problemei. proprietatile fizico-mecanice ale rocilor. valorile celor doua eforturi unitare se apropie de valoarea presiunii orizontale din masivul nederanjat.

denumita si presiunea masivului(impingerea muntelui). excavatia galeriei se consolideaza prin captusirea ei pe intregul contur sau numai pe partea cea mai amenintata. se vor desprinde bucati de roca in interiorull galeriei. In fig. este obolta formata in roca. in care eforturile unitare de intindere lipsesc sau sunt foarte mici. La rocile stancoase . in functie de rezistenta ei. pana cand se va crea o forma care reprezinta starea naturala de echilibru a rocii. 1 Bolta de surpare 104 .Capitolul 6 PRESIUNEA ROCILOR ASUPRA SUSTINERII UNEI LUCRARI SUBTERANE 6. Din aceasta cauza. Aceasta presiune depinde de calitatea rocii. asa cum se procedeaza in cazul rocilor tari. 1 se prezinta etapele successive de desprindere a rocii si de formare a boltii de surpare. roca si deformeaza si. Sustinerile provizorii sau captuselile definitive ale galeriei sunt actionate de presiunea rocii deformate . datorita actiunii greutatii straturilor de deasupra si proceselor tectonice care se produc in masiv. astfel incat uneori nu este nevoie de capuseala. aceasta presiune este foarte mare. incep deformari neelastice care pot dura timp indelungat. se poate produce surparea tavanului sau umflarea peretilor laterali ai excavatiei. Daca insa limita de elasticitate este depasita. presiunea este mai mica. Spre a evita aceasta. dupa cum rezulta din observatii si experiente. 1. 6. se gasesc in permanenta intr-o stare interioara de tensiuni. Fig. situate la diferite adancimi. puturi. 6. Daca nu se iau masuri de consolidare a conturului excavatiei cu ajutorul unei captuseli. Daca deformatiile provocate de excavatia galeriei raman in limitele elastice. In procesul acestor deformari se produc noi modificari ale eforturilor si deformatiilor neelastice. Forma naturala de echilibru a rocii. care constituie presiune hidrostatica. Generalitati Rocile dintr-un masiv. care cuprind noi portiuni ale rocii. aparand eforturi de intindere. centrale subterane)se modifica starea de eforturi interioare existenta in masivele de roca. dar la roci slabe. Prin executia unor lucrari subterane(galerii. excavatia nu va trebui sa fie consolidata.

In ultimul timp s-a propus ca prin presiunea litostatica sa se inteleaga numai presiunea care se exercita asupra unei excavatii . 3 – longitudinala. durata pana la realizarea acestora etc. caracteristicile sprijinirilor provizorii sau definitive (captuseli). deoarece cresterea deformatiilor duce la scaderea intensitatii fenomenelor plastice. De asemenea. s-a introdus notiunea de timp de mentinere in echilibru si notiunea de deschidere libera. 6. 2. respective a captuselii definitive. determinate de trecutul geologic si alti factori:dimensiunile golului . viteza de la lucrari. Determinarea presiunii verticale a rocii Deoarece asupra presiunii rocilor influenteaza multi factori. presiunea litostatica depinde. iar cea mai putin insemnata este presiunea longitudinala. care urmaresc deformarea rocii si o incetinesc. de rezistenta sprijinirilor si de timpul scurs de la excavare pana la realizarea sprijinirii. micsorandu-se in mod corespunzator si presiunea exercitata. In rocile cu deformatii mari. Cu cat timpul pana la care se realizeaza sprijinirile este mai scurt. cat si de roca inconjuratoare. 2 – laterala. in afara starii initiale de tensiuni din masiv(stress). denumita stare secundara de tensiuni. orientata de sus in jos la partea superioara a excavatiei si de jos in sus la partea inferioara(presiunea pe vatra.Presiunea rocii deformate poate fi: 1 – verticala . Sustinerile rigide pot impiedica deformarea rocii si deci pot limita presiunea litostatica. . sunt mai indicate sustinerile elastice. Determinarea presiunii masivului asupra sustinerilor unei lucrari subterane constituie o problema complexa. care de obicei nu se ia in considerare. rupere si afanare in roca. determinarea teoretica este foarte 105 . Cea mai importanta este presiunea verticala . ca urmare a executiei acesteia si care este o consecinta a starii noi de tensiuni provocate de executia excavatiei. cu atat se reduc fenomenele de deformare. In legatura cu mentinearea rocii un anumit timp fara a se disloca. indreptata sub un unghi oarecare fata de orizontala si care actioneaza asupra peretilor laterali ai excavatiei. care ia nastere mai ales la roci slabe). datorita faptului ca intervin . metoda de excavare. Captuselile se vor calcula la aceste actiuni. dirijata dupa axa longitudinala a galeriei. Deoarece roca din jurul golului se deformeaza plastic si fenomenul se dezvolta in timp. astfel incat se realizeaza o conlucrare intre captuseala si roca. preluarea solicitarilor se face atat de captuseala galeriei. Starea de de tensiuni din masivul neperturbat prin lucrari subterane se numeste stare primara de tensiuni.

Teorii in care se tine seama de adancimea la care se executa excavatia 6. inclinate fata de orizontala sub un unghi egal cu 45o + de: F=2fE=2tgϕ tg 2 (45o . 2). 1. Bierbaumer. Rezultatele cele mai bune le dau metodele experimentale. El admite ca asupra unei excavatii se exercita greutatea unei mase de roci avand inaltimea :h= αH . Bierbaumer a stabilit doua metode . Kommerell. respective de adancimea fata de nivelul terenului si metode in care nu se tine seama de aceasta. . In continuare se vor prezenta unele dintre aceste metode.dificila.) 2 In care: E – presiunea orizontala a rocii f = tg ϕ . la care marimea deformatiilor si a presiunii ei se determina direct in excavatia galeriei.coeficientul de frecare. care au stabilit diferite metode teoretice pentru determinarea marimii presiunii rocii. Cu studiul presiunii rocilor s-au ocupat multi cercetatori ca Ritter. de formare a boltii de echilibru deaspura unei excavatii. 2. 6. 2. Pentru calculul coeficientului de de reducere α . Primul grup de teorii se refera la roci granulare lipsite de coeziune sau la care apar tensiuni ce depasesc limitele elastice. 6. Teoriile utilizate in practica pentru calculul presiunii rocilor se grupeaza in doua categorii. cuprinzand metode de calcul in care se tine seama de grosimea stratului de roca de deasupra excavatiei . care conduc practic la acelasi rezultat . Bierbaumer a elaborate teoria bazata pe ipoteza ca numai o parte din greutatea prismei de roca de deasupra unei excavatii actioneaza asupra sustinerilor sau captuselii. s.1) 106 . Metoda lui Bierbaumer Cu ocazia constructiei tunelurilor alpine. iar al doilea. ϕ 2 (fig. Aceste teorii se bazeaza pe fenomenul observat in natura. Protodiakonov. iar al doilea grup de teorii se refera la roci stabile si in general la toate cazurile cand deformatiile nu depasesc limitele elastice. 1. 1. pe baza anumitor ipoteze asupra actiunii rocii. cealalta parte fiind preluata prin frecare. a. Forta de frecare care apare de-a lungul suprafetelor de alunecare verticale va fi data ϕ H2 ⋅ γa 2 (6. Una dintre aceste metode se bazeaza pe ipoteza ca prin executia excavatiei roca de deasupra are tendinta de a se deplasa dupa doua plane de alunecare. Engesser.

3) (6. se va considera cea de inaltime redusa.) ⎥ ⎣ 2 2 ⎦ P (6. 6) 107 .)tgϕ 2 ⎦ 2 ⎣ iar presiunea exercitata pe unitate de latime a suprafetei este: ϕ ⎤ ⎡ tgϕ tg 2 (45o − ) ⎥ ⎢ 2 = γ a H ⎢1 − H p= ⎥ o ϕ o ϕ ⎢ b+2m tg(45 .) 2 ϕ (6. Fig 6. 2.4) ϕ (6. presiunea verticala a rocii.Aceasta forta micsoreaza efectul greutatii masei de roca considerate instabila. αH .5) si deci coeficientul de reducere α corespunde expresiei din paranteza: tgϕ tg 2 (45o − ) 2 α=1 − H o ϕ b + 2m tg(45 .) b + 2m tg(45 . are valoarea p= γ a ⋅ αH Valoarea lui α se determina in modul urmator: Incarcarea produsa de prisma de roca ce se deplaseaza este data de diferenta dintre greutatea acesteia si forta de frecare: P=G-2 f E (6. In locul greutatii masei de inaltime H. exercitata pe suprafata de latime: B=b+2m tg(45o − ) 2 situata la nivelul boltii.2) ϕ ⎤ ϕ ⎡ P=γ a H ⎢ b+2mtg(45o − ) ⎥ − γ a H 2 tg 2 (45o . Calculul presiunii verticale a rocilor in ipoteza lui Bierbaumer Astfel.

tavanul incepe sa fisureze si din ele se va desprinde bucati de roca. care in cazul de fata se manifesta ca rezistenta la intindere a rocii respective . 2. 2. care se aseamana cu o bolta parabolica. Practica nu a confirmat insa exactitatea formulelor lui Bierbaumer. Pe baza acestei ipoteze . facand ipoteza ca presiunea verticala a rocilor depinde numau de greutatea unui corp parabolic care se formeaza deasupra excavatiei. in terenuri avand o frecare interioara mare. acesta putand ramane fara sprijiniri. 3). omogen si izotrop. 1. Ipoteza si procedeul de calcul al lui Ritter sunt valabile pentru un mediu elastic. 6. Teorii in care nu se tine seama de grosimea stratului de roca de deasupra excavatiei 6. Daca intr-un astfel de mediu se executa o excavatie. Presiunea verticala a rocii se calculeaza ca diferenta intre greutatea corpului parabolic de deaspura tavanului excavatiei si forta 108 . W. se poate spune ca in acest caz nu sufera fisuri si deci nu se va produce o prabusire a tavanului. pana cand excavatia va capata o forma naturala de echilibru . Ritter a stabilit expresia matematica a curbei care reprezinta bolta ce se formeaza prin prabusirea naturala a tavanului unei excavatii. sub actiunea greutatii proprii. este mai mare ca greutatea particulei materiale. Acestei tendinte de desprindere a particulei i se opune forta de coeziune a rocii. Generalizand aceasta situatie pentru infinitatea de particule de deasupra tavanului excavatiei. diferita fundamental de teoriile precedente. Metoda lui Ritter W. atunci aceasta adera in continuare la tavan. 2. Fie ABC curba boltii dupa prabusirea tavanului excavatiei(fig. se poate spune ca in acest caz roca nu sufera fisuri si deci nu se va produce o prabusire a tavanului excavatiei. 2. Aceste formule nu pot fi utilizate cu o precizie buna decat in calculul presiunilor exercitate asupra unor tuneluri excavate la mare adancime. va avea tendinta de a se desprinde si de a cadea in interiorul excavatiei.Rezulta ca prin coeficientul α se tine seama de frecarea datorita presiunii laterale a rocii. respectiv ca rezistenta la intindere a rocii. La concluzii asemanatoare au ajuns mai tarziu. Ritter a elaborat in anul 1879 o teorie noua. 6. pe cai cu totul diferite si alti cercetatori. In cazul insa cand greutatea particulelor materiale este mai mare ca fortele de coeziune . Daca forta de coeziune . o particula materiala din tavan.

Descompunand aceasta forta in doua componente.forta necesara pentru a se desprinde roca dupa conturul boltii(egala cu forta de coeziune exercitata de rocile inconjuratoare corpului ABC). egal cu ds. 3. 6. forta de intindere este σ i ⋅ ds. atunci. greutatea P1 a masei de roca cuprinsa intre curbele ABC si coarda AC este egala cu : P1 =γ a ∫ ydx o b (6.8) Fig.greutatea specifica rocii b – deschiderea galeriei(excavatiei). pentru un element infinit mic din curba ABC. 7) (6. Considerand un punct D. dupa Ritter in care: γ a . Pentru determinarea fortelor P1 si P2 se considera un sistem de axe de cordonate cu originea in A. care actioneaza normal la elementul de curba ds. dupa tangenta la curba. Schema pentru calculul presiunii rocilor asupra tavanului unei excavatii. conform fig 6. 3. P2 .greutatea rocii cuprinse intre curba ABC si tavanul AC. care 109 . cu coordontatele x si y. Daca σ i este rezistenta la intindere a rocii din tavanul excavatiei.de coeziune care trebuie invinsa la desfacerea acestuia de restul rocii si care se considera ca fiind egala cu rezistenta la intindere a rocii dupa linia boltii: P=P1 -P2 P1 .

12) sau P=γ a ∫ y ⋅ dx-σ i ∫ (1+y'2 )dx= ∫ ( γ a y-σ i -σ i y '2 )dx b b o o o (6.15) (6. se obtine ecuatia: y= γa x(b-x) 4σi b : 2 (6. se va scrie: P2 = ∫ 2 2 2 b ds b dx +dy σi ds =σ i ∫ =σ i ∫ o cosα o dx o dx 2 b⎡ ⎛ dy ⎞ ⎤ P2 =σ i ∫ ⎢1+ ⎜ ⎟ ⎥dx o ⎢ ⎝ dx ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ b (6.14) care reprezinta o parabola ce trece prin punctele A si C si are varful in B.10) in care: dx ds 2 ds =dx 2 +dy 2 cosα= Facand inlocuirile din expresia P2 . Daca in relatia generala a lui P (6.11) Astfel. Inaltimea h a parabolei rezulta pentru x= h=γ a b2 16 σi in care σ i este rezistenta de rupere la intindere a rocii.9) si deci presiunea verticala pe tavanul excavatiei este: P=P1 -P2 =γ a ∫ y ⋅ dx-∫ o b b o (6.formeaza cu orizontala unghiului α si dupa verticala. rezulta pentru forta totala de legatura in lungul curbei ABC expresia: P2 = ∫ b o σ i ⋅ ds cosα σ i ⋅ ds cosα (6.13) Punand conditia ca P sa fie maxim. se obtine ecuatia curbei ABC. 13) se inlocuiesc valorile lui y si y' prin: 110 . Dupa efectuarea tuturor calculelor . presiunea verticala are expresia: P=γ a ∫ y ⋅ dx-σ i ∫ o b b o ⎡ ⎛ dy ⎞ 2 ⎤ ⎢1+ ⎜ ⎟ ⎥dx ⎢ ⎝ dx ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ b (6.

asa incat parabola se transforma in doua linii 16u paralele ce trec prin punctele A si B si deci ar insemna ca in acest caz presiunea verticala este egala cu greutatea coloanei de roci deasupra excavatiei pana la suprafata terenului . deoarece pentru u=o.y=γ a si x (b-x) 4 σi ⎛ b x ⎞ y'=γ a ⎜ ⎟ ⎝ 4 σi 2 σi ⎠ si se integreaza de la o la b. deoarece greutatea corpului parabolic format deasupra sa este mai mare decat coeziunea rocii . Daca P ≤ 0 . existenta dupa bolta de echilibru natural. In acest caz tavanul este rezistent si stabil . asupra tavanului nu se exercita nici o presiune.16) Notand: σi =u (numit coeficent de coeziune al rocii). ceea ce nu se dovedeste in practica . conform formulei (6. deoarece coeziunea rocii respective este mai mare decat greutatea corpului parabolic.i ⎟ ⎝ 48 σi γ a ⎠ (6. astfel ca rezulta h → ∞ . prin incercari facute cu cereale in silozuri . 111 . Jansen si Brandt . adica b>u 48= tavanul nu mai este rezistent si stabil. bolta de echilibru se formeaza si la materiale total lipsite de coeziune. nefiind necesare sprijiniri. la anumite adancimi.18) (6.19) In cazul cand P>o.17) care exprima presiunea verticala maxima asupra tavanului unei excavatii. Conditia de mai sus este indeplinita daca σ b2 -u<o sau b<u 48= i 48u γa 48 σi γa 48 (6. h= b2 . γa se obtine: ⎛ b2 ⎞ P=γ a b ⎜ -u ⎟ ⎝ 46u ⎠ (6. formula lui Ritter nu este aplicabila. La roci fara coeziune. Ipoteza lui Ritter da rezultate bune la dimensionarea conductelor subterane. au aratat ca. se obtine pentru P expresia: ⎛ γ b2 σ ⎞ P=γ a b ⎜ a ⋅ . 15).

respectiv captuseala sa poata prelua greutatea maselor de roci dislocate fara a se produce noi tasari. iar in punctele A si C este zero. Ritter da o formula pentru excavatiile circulare. Kommerell stabileste presiunea verticala a rocii. in roci apar fisuri si se produc dislocari. la randul lor. Metoda lui Kommerell O. formulele lui Ritter nu sunt concludente. adica sporirea volumului initial cu o anumita valoare. din care se constata ca presiunea este cu mult mai mica in acest caz: ⎡ 1 r2 2 3 r2 ⎤ P=γ a ⎢ ⋅ + u. 1/26 din rezistenta la compresiune. ecuatia devine : b 2 = 2 p a . de unde 2p= Introducand aceasta valoare in ecuatia parabolei se obtine: x2 = sau y=aa 2 x b2 (6. Afanarea contribuie la completarea golurilor care se produc din cauza tasarii cadrelor de lemn sau a incovoierii sprijinirilor orizontale. Curba AB’C se considera o parabola de gradul doi. Kommerell pleaca de la urmatoarea ipoteza: Prin executia unei excavatii.23) b2 (a-y) a (6. a 112 . 6. Zona de roci afanate are forma unei parabole sau elipse.⋅ ⎥ ⎣12 u 3 4 2u+r ⎦ (6. Ecuatia ei in sistemul de coordonate xy va fi: x 2 =2p(a-y) Daca x=b si y=o . Ca sa se creeze un echilibru al rocilor in jurul excavatiei. producanduse noi goluri care . Sub actiunea presiunii exercitate de rocile sfaramate .22) (6. cu raza r. 21) b2 . cum se obisnuieste . Plecand de la ipoteza ca deasupra excavatiei se formeaza o zona de roci dislocate si afanate si folosind valoarea trasaturilor sau a sagetilor sprijinirilor orizontale. 2. Se presupune ca in punctul B (fig.Daca se ia rezistenta de rupere la intindere a rocilor. 4)sageata sprijinirii orizontale este a. Prin sfaramarea si dislocarea rocilor are loc afanarea acestora. este necesar ca sprijinirile .20) 7. 2. provoaca alte fisuri si dislocari ale rocii. 2. sprijinirile provizorii ale lucrarii sufera tasari si incovoieri .

Sporirea volumului unui element de roca afanata de latimea: Δx va fi: ΔQ=1⋅ y Δx (6.x ⎟ δ ⎝ b2 ⎠ 100 a δ (6. 27) (6. se va scrie: y= si deci: δ ⎛ a ⎞ ΔQ=y Δx= ⎜ a.greutatea specifica aparenta a rocii afanate. 1.h 2 (6. 26) δ z 100 (6. 25) Aceasta este ecuatia unei parabole avand inaltimea (pentru x=o):: h= (6. 28) Pentru simplificarea calculelor. 31) (6. 6.29) In acest caz. Kommerell propune valorile din tabelul nr. 113 . sprijinirea excavatiei va fi incarcata cu greutatea rocii din interiorul zonei de in care γ a .h 2 afanare(elipsei) cu inaltimea h si care constituie presiunea verticala a rocii: P=γ a π b. prin introducerea coeficientului δ de afanare (in procente) al rocii respective. pe care o numeste elipsa presiunilor.24) Exprimand pe y in functie de z. 30) (6. Kommerell inlocuieste parabola de mai sus cu o jumatate de elipsa cu centrul in B. Pentru coeficientul de afanare. avand ecuatia: x 2 z2 + =1 b2 h 2 si a carei suprafata este de: π A= b. Determinarea valorii sagetii sprijinirilor (a) se face cu ajutorul aparatelor.2 ⎟ Δx= z ⋅ Δx 100 ⎝ b ⎠ de unde: z= 100 ⎛ a 2 ⎞ ⎜ a.

din cauza simplitatii si usurintei de calcul. dintre care cele mai importante sunt: 1. 7 4.... 114 . din cauza rearanjarii granulelor.. prin masuratori. Ipoteza admisa de Kommerell are si lipsuri. Formula stabilita de Kommerel nu se poate aplica insa decat dupa ce s-a executat excavatia si deci s-a determinat.. tasarea. Afanarea insotita de deplasare se poate produce numai la rocile granulare.. Schema pentru calculul presiunii rocilor asupra tavanului unei excavatii.. 2 Procedeul lui Kommerell de determinare a presiunii verticale a rocilor este mult mai folosit in proiectarea tunelurilor. . . 5 2. respectiv sageata sprijinirilor. ceea ce nu este cazul la rocile masive.Fig.1 Roca Stanca Argila compacta Gresii si marne Pamant argilos Nisip. 4 1. 4. 15 6. pietris de rau sau cariera δ(%) 8 .. 6. dupa Kommerell Tabelul 6.

Masuratorile efectuate la mai multe lucrari au aratat ca intre inaltimea h a parabolei respectiv a elipsei de presiune si sageata grinzii orizontale a sprijinirii provizorii a excavatiilor nu este o dependenta liniara. 2. 3. reprezentand presiunea unei coloane de roca de inaltime H si greutate specifica γ a (p=γ a H) . iar eforturile de compresiune se gasesc in limitele admisibile. elemente de o deosebita importanta pentru determinarea sagetii a si deci a presiunii. Se admite mai departe ca x T O h C B y N T pv x ph in urma deformarii rocii de deasupra excavatiei.2. Se considera o excavatie de forma dreptunghiulara de latime b (fig . R A Dupa formarea acestei bolti. Schema de calcul presiunii verticale a rociilor dupa Protodiakonov In acest caz presiunea verticala a rocii deformata pe deschiderea b se va exprima prin greutatea rocii cuprinse in volumul AOBA. Limita surparii va fi o bolta oarecare AOB. masivul din vecinatatea strapungerii ajunge la o noua stare de echilibru. 5)si se presupune ca inainte de executia excavatiei presiunea rocii de deasupra este uniforma. trebuie cunoscuta forma curbei AOB. M. In calculul presiunii verticale a rocilor pe baza incovoierii grinzilor sustinerii provizorii nu se iau in considerare dimensiunile si materialul din care este confectionata grinda. Pentru determinarea legii de distributie a presiunii rocii. Protodiakonov pleaca de la ipoteza ca rocile care se gasesc in masivul muntos sunt intro stare intermediara. cuprinsa intre starea rocilor compacte si a celor friabile. P b y Fig. 5. 6. o parte se surpa. 115 . 7. Metoda lui Protodiakonov M. 3. 2. in care se poate considera ca nu se produc eforturi de intindere . p. 6.

actioneaza forta R. Deplasarii particulelor pe reazem i se opune frecarea ce se naste datorita fortei P si care depinde de coeficientul de frecare f. p. coeficientul de tarie(duritate)al rocii. Pentru aceasta se considera o portiune de bolta . avand coordonatele x si y. 35) fP =2. se scrie conditia de echilibru pentru o jumatate de bolta(portiunea OB). Protodiakonov. La nasterea boltii. data de greutatea rocii de deasupra . care are expresia: c c f=f0 + =tgϕ + σ σ Considerand un coeficent de siguranta 2 pentru stabilitatea boltii. Roca de sub linia boltii reazema pe sprijiniri. Pentru determinarea marimii necunoscutei T. in punctul O. forta axiala N.y-p x de unde y= p x2 2T (6. M. suma momentelor tuturor fortelor in raport cu punctul C. in punctul B. Asupra acestei portiuni actioneaza . autorul ia in considerare si coeziunea dintre particulele rocii in stare partial sfarimicioasa. curba boltii naturale are forma unei parabole. OC. Pentru asigurarea stabilitatii boltii este necesar ca forta H sa fie mai mica decat cea de frecare. iar in punctul C. deoarece in afara de frecarea propriu-zisa .Forma boltii AOB se poate determina aproximativ plecand de la conditia echilibrului acesteia sub sarcina uniforma p. (6. reprezentand impingerea boltii AOB asupra reazemului B. iar cea de deasupra liniei transmite greutatea proprie peretilor laterali. tangenta la curba. Forta R se descompune in componenta verticala P.P (6. in ipoteza ca in bolta nu se produc momente .33) x =0 2 (6. Admitand ca portiunea de bolta OC se gaseste in echilibru. impingerea T. pentru care se scrie conditia de echilibru . adica: T ≤ f. care reprezinta actiunea partii inferioare a boltii. 34) Coeficientul f este un coeficent de frecare aparent .La mijlocul proiectiei orizontale a portiunii de bolta actioneaza rezultanta presiunii verticale a rocii. Acesta caracterizeaza rezistenta rocii la alunecare fiind denumit de M. Prin urmare. care tinde sa deplaseze aceste particule. reprezentand reactiunea partii din stanga a boltii. adica exista numai forta de compresiune centrica N.32) relatie care reprezinta ecuatia unei parabole. trebuie sa fie nula: T. carecomprima particulele terenului de la reazem si componenta orizontala T. x. rezulta: T 116 .

produse de procesele geologice desfasurate in timp. au o influenta mai mare in zona preretilor laterali. se recomanda sa se considere o presiune q'=0. = f. tinand seama de dimensiunile reduse ale boltii de surpare la aceste sectiuni.h) cu greutatea volumetrica a 3 rocii γ a : Q=γ a ⋅ A=γ a 2 b2 b. rezulta inaltimea boltii parabolice care caracterizeaza presiunea rocii.b f.7q. 37) Pentru x=b/2 si y=h . Deformarea profilului excavatiei este foarte importanta si depinde atat de caracteristicile masivului si de dimensiunle galeriei.b 2 2 2 4 (6. peretii laterali pot ceda primii.b 1 f. 117 .h=γ a 3 3f (6. 40) Unele norme de proiectare a galeriilor hidrotehnice prevad pentru calculul sprijinirilor orizontale o valoare majorata: q= γa b 2f In cazul excavatiilor de forma circulara .P= f.b 4 b 2f (6. 39) Valoarea medie specifica a presiunii verticale a rocii deformate este egala cu: q= Q γa b = b 3f (6.x 2 2 x 2 y= = 2 f. datorita conditiilor nefavorabile de rezistenta din aceste zone. De asemenea. h= (6.3.p.p. Sub actiunea presiunii masivului. 6. 36) Inlocuind valoarea lui T in ecuatia parabolei se obtine: p. cat si de rezistenta sprijinirilor laterale. Determinarea presiunii laterale a rocii Determinarea presiunii laterale a rocilor constituie o problema mai dificila din punct de vedere teoreric decat determinarea presiunii verticale. tensiunile remanente din masiv.T= 1 1 p. 38) Valoarea totala a presiunii rocii asupra sprijinirii orizontale pe unitate de lungime a excavatiei se 2 poate calcula prin inmultirea suprafetei parabolei de surpare (A= b.

ce exercita si o presiune laterala. Bierbaumer. considerand greutatea corpurilor BCD si B’C’D’ ca suprasarcini uniform distribuite. 3. 41) 6. Loos. 6): Fig. Presiunea laterala se determina ca la zidurile de sprijin. 1. 6. 2. Engesser. 2. ϕ (6. 3. Metoda Kommerell Daca masivul este alcatuit din roca slaba sau neconsistenta . 6. dupa Kommerell. q (fig. a. 2.S-au elaborat metode de determinare a presiunii laterale (aproximative. Terzaghi. Metoda lui Protodiakonov Presiunea laterala a rocii se determina ca impingerea asupra unui zid . e1 =q ⋅ tg 2 (45o . 42) 118 .) 2 Curba care delimiteaza zona de dislocare se determina conform 6. curba care delimiteaza zona de roca dislocata se considera intre punctele de intersectie a liniilor de alunecare inclinate fata de orizontala sub un unghi de 45o + ϕ 2 si orizontala dusa la partea superioara a profilului. Houska s. Protodiakonov.) 2 2 o ϕ e2 =(q+γ a m)tg (45 . 6. 2. fenomenul fiind studiat de Stini. Dupa mai multi autori. Kommerell. experimentale). unghiul de rezistenta al rocii la alunecare: ϕ =arc tg f (6. Schema pentru calculul presiunii laterale. pe baza teoriei corpurilor necoezive. Breth. presiunea laterala se poate determina ca si impingerea pamantului asupra zidurilor de sprijin. 6. exacte. considerandu-se drept unghi de frecare.

(coeficientul de tarie al rocii). cu deschiderea bo . prisma de prabusire este formata de planul de alunecare inclinat fata de orizontala cu unghiul 45o + ϕ 2 (fig. 7. Fig. dupa Protodiakonov. 6. delimitata de cele doua curbe . care se deformeaza in cazul alunecarii prismelor AA1D1 si BB1C . 6. 39): 2 γ a b0 γ a b 2 γ a 2 2 γ a = (bo -b )= (bo -b)(bo +b) 3f 3f 3f 3f (6.44) γa ⎛ o ϕ ⎞⎡ ⎛ o ϕ ⎞ ⎤ 4γ a ⎛ o ϕ⎞ ⎡ ⎛ o ϕ ⎞⎤ Qo = 2h o tg ⎜ 45 . 7).⎟ ⎢ 2b + 2hotg ⎜ 45 . rezultate din aplicarea relatiei(6.unde f este coeficientul de rezistenta al rocii la alunecare. Schema pentru calculul presiunii laterale a rocilor dupa Protodiakonov. Deschiderea boltii A1O1B1 rezulta din figura: ϕ⎞ ⎛ bo =b+2h o tg ⎜ 45o . Sarcina de rupere pe aceasta prisma .⎟ 2⎠ ⎝ (6. Pe baza acestei teorii. A1O1B1 . este data de diferenta presiunilor verticale totale ale rocii corespunzatoare deschiderilor bo si b . 43) Greutatea rocii cuprinse in zona AA1O1B1BOA .⎟ ⎥ 3f 2 ⎠⎣ 2 ⎠ ⎦ 3f 2⎠ ⎣ 2 ⎠⎦ ⎝ ⎝ ⎝ ⎝ Qo = Incarcarea specifica pe prismele de alunecare AA1D si BB1C care apare ca o suprasarcina.⎟ ⎥ = h o tg ⎜ 45 . este: 119 .⎟ ⋅ ⎢ b+h o tg ⎜ 45 . este data de greutatea rocii cuprinse intre bolta AOB de deasupra galeriei cu deschiderea b si o a doua bolta .

qo = Qo = bo -b Qo 2 ϕ ⎞⎤ ⎡ ⎛ γ a ⎢ b+h o tg ⎜ 45o . folosindu-se in practica diferite procedee de calcul. 1. fenomen denumit umflarea vetrei. iar pe de alta parte . presiunea litostatica din vatra este mult mai mica decat presiunea verticala si in multe cazuri. 120 .⎟ ⎥ = ϕ ⎞ 3f 2 ⎠⎦ ⎛ ⎝ ⎣ 2h o tg ⎜ 45o . presiunii litostatice verticale si laterale. 46) Captuselile galeriilor se calculeaza. 6. care dau posibilitatea sa se faca aprecieri asupra fenomenului. 45) Presiunea laterala a rocii asupra peretelui excavatiei de inaltime h o variaza trapezoidal si produce impingerea laterala totala care se determina cu formula obisnuita a impingerii pamantului cand exista o suprasarcina(fig. Generalitati Presiunea litostatica exercitata pe vatra unei excavatii subterane orizontale se manifesta prin deformarea rocii din vatra lucrarii. Presiunea exercitata pe vatra unei excavatii 6. bazate pe o serie de ipoteze si observatii experimentale . 47) (6. Pentru inlaturarea acestor inconveniente . Ca marime. preisunea laterala se neglijeaza. provoaca dificultati la intretinerea lucrarilor subterane. 6. Presiunea litostatica din vatra. atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ. in general. chiar de intensitati reduse. Acest fenomen se manifesta in mod deosebit la rocile argiloase si se datoreste pe de o parte modificarii proprietatilor mecanice ale acestor roci. deseori. In literatura de specialitate exista putine date asupra acestei probleme.⎟ 2 2⎠ ⎝ Presiunea laterala specifica va fi egala cu: q1 = E ho (6. De aceea. pentru roci avand coeficientul de tarie f>4. lucrarile subterane care sunt supuse presiunii pe vatra trebuie prevazute cu radiere.⎟ 2⎠ ⎝ (6. ca urmare a absorbtiei respectiv adsorbtiei apei peste umiditatea naturala. 7): 1 ϕ⎞ ⎛ E= h o ( 2q o +γ a h o ) tg 2 ⎜ 45o . chiar mai mica decat presiune laterala. la actiunea presiunii verticale q si a presiunii laterale q1 Presiunea laterala a rocii rezulta mult mai mica decat presiunea verticala . 4. 4.

In starea de deformare plastica. care asimileaza cu spirale logaritmice. II – zona presiunilor pasive. Astfel. situata sub vatra si delimitata de dreptele CD si DE. sub nivelul vetrei se formeaza in masa de roci trei zone(fig. rocile din zonele I tinand sa deplaseze lateral si in sus zonele III si II. 6. Pe baza acestor afirmatii se ajunge la stabilirea existentei in masa rocii a doua zone:zona presiunii active si zona presiunii pasive . iar prin cresterea sarcinii. care formeaza cu orizontala unghiuri de 45o + ϕ 2 . Zonele de presiune sub nivelul vetrei excavatiei Pentru a impiedica fisurarea rocilor din vatra trebuie sa se actioneze pe vatra o sarcina de echilibrare q o . ca o sarcina uniform repartizata. separate printr-o zona intermediara. respectiv EF si FG. Pentru determinarea presiunii litostatice din vatra unei excavatii se considera ca in dreptul peretilor actioneaza. respectiv DE si EF si curbele BD si DF . o preisune q. Fig. 8): I – zona de presiune activa. respectiv CD si FG. care formeaza cu orizontala unghiuri 45o − ϕ 2 III – zona intermediara. efectuandu-se experiente cu material granular asupra caruia s-au exercitat diferite sarcini. deimitate de dreptele AB si BC. avand loc o umflare la suprafata. su actiunea careia masa de roci se gaseste in stare de echilibru limita. particulele aflate la o anumita adancime incep sa se deplaseze lateral si apoi sa se ridice. creata prin executia unui radier. s-a constatat ca particulele situate in imediata apropiere a suprafetei pe care actioneaza sarcina se deplaseaza vertical in jos . cuprinsa intre dreptele BC si CD. 8. 121 . 6. la nivelul vatrai.Astef. Aceste curbe sunt tangente la directiile de alunecare AB si DE.

insa au frecare interioara. Terzaghi a studiat problema presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane in doua ipoteze: . aceasta sarcina trebuie sa fie mai mica decat capacitatea 122 . latimea AC respectic EG. 6. sarcina Qo care este egala cu greutatea masei de roci cu latimea 3b. sapata intr-o roca cu greutate specifica aparenta γ a . 4. K. deplasarea masei de roci in sus. este egala cu latimea 2b a lucrarii subterane. . ) Masa de roci situata de o parte si de alta a lucrarii subterane(deasupra liniilor AC si EG)actioneaza ca o sarcina statica Qo . 2. pe latimile AC si EG. spre interiorul excavatiei. ϕ > 0 . 48) Pentru a fi asigurata stabilitatea vetrei.cand rocile considerate nu au coeziune. va fi impiedicata numai de greutatea proprie a acestor roci. 6. 1. din care se scad greutatea corespunzatoare zonei excavate si fortele de coeziune care actioneaza pe suprafetele verticale AA' si GG' : 1 2 2 ⎞ ⎛ Qo = 3bH1 ⋅ γ a − bhγ1 − ⋅ 2bf γ a − H1c = bγ a ⎜ 3H1 − h − f ⎟ − H1c 2 3 3 ⎠ ⎝ portanta a rocilor din dreptul excavatiei. coeziunea c si unghiul de frecare interioara ϕ =0 (fig. care corespunde zonei de echilibru limita. Metoda lui Terzaghi pentru calculul stabilitatii vetrei. (6. iar unghiul de frecare interioara ϕ =0 . In cazul cand ϕ =0 .In cazul cand nu exista un radier(adica q o =0) iar rocile sunt lipsite de coeziune. Langa peretele excavatiei(datorita presiunii litostatice γ a H1 )actioneaza.cand in formatiunea de roci respective actioneaza numai forte de coeziune c. V. Calculul in prima ipoteza: Se considera o lucrare subterana cu profil dreptunghiular si tavan boltit. 9.

14c . acest procedeu de calcul este mai putin aplicat in practica. 2. care nu corespunde realitatii si a faptului ca valoarea coeziunii nu se poate determina cu precizie. 49) si deci coeficientul de stabilitate la deplasarea rocilor inconjuratoare inspre interiorul lucrarii subterane este: ks = Q = Qo 5..3.14 c 2b (6. capacitatea portanta a rocilor in dreptul peretilor excavatiei este: Q = 5.14 c 2b ≥ 1. 51) Din cauza ipotezei admise ( ϕ =0 ). mai ales la rocile cu coeziune mica. Schema pentru calculul presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane. 9. Pentru latimea AC respectiv EG.5 2 ⎞ ⎛ γ a b ⎜ 3H1 − h − f ⎟ − H1c 3 ⎠ ⎝ (6.1. Calculul in ipoteza a doua: 123 .Fig. 50) (6.. 6. dupa Terzaghi(in ipoteza ϕ =0 ) Capacitatea portanta a rocilor pentru ϕ =0 se exprima prin relatia: p = q o + (2 + π)c in care incarcarea pe vatra q 0 = 0 si deci p=5.

6. tinand seama si de fortele de frecare in lungul suprafetelor AA’ si GG’ este: Fig 6. Schema pentru calculul presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane. dupa Terzaghi . este: (6.54) Capacitateaportanta a rocilor din peretii lucrarii subterane. Presiunea rocilor din perete . 10)si este functie de valoarea lui ϕ . dupa Terzaghi(in ipoteza c=0) 1 2 1 ϕ⎞ ⎛ 2 Qo = (A + b)H1γ a − bhγ a − ⋅ 2bfγ a − ⋅ γ a H1 tg 2 ⎜ 45o − ⎟ tgϕ 2 3 2 2⎠ ⎝ sau Qo = γ a H1A − Q1 in care Q1 = (6. 2 124 . 2) Tabelul nr. in cazul in care c=0. Latimea zonelor active se noteaza cu A(fig . rezulta in functie de unghiul de frecare interioara (tabelul nr. 10. 55) unde n o reprezinta coeficientul de capacitate portanta al rocilor. Valorile lui. se considera ca lucrarea subterana este sapata intr-o roca lipsita de coeziune(c=0). la nivelul vetrei. 6. pe latimile AC si EG. avand caracteristicile γ a si ϕ . 6.53) ϕ⎞ 2 ⎞ 1 ⎛ ⎛ 2 γ a H1 tg 2 ⎜ 45o − ⎟ tgϕ − bγ a ⎜ H1 − h − f ⎟ 2⎠ 3 ⎠ 2 ⎝ ⎝ Q = A2 γ a n o (6.In aceasta varianta de calcul.

3. adica pentru: dk s =0 dA Din relatia (6. 4. 56) se obtine: ks = 4Q1n o 2 γ a H1 (6.. este necesar ca: k s ≥ 1. 58) deci 2Aγ a n 0 ( γ a H1A − Q1 ) − γ a H1A 2 γ a n 0 = 0 Rezulta A= sau ϕ⎞ 2b ⎛ 2 ⎞ ⎛ A = H1tg 2 ⎜ 45o − ⎟ tgϕ − ⎜ H1 − h − f ⎟ 2⎠ H1 ⎝ 3 ⎠ ⎝ 2Q1 γ a H1 (6. 56) Valoarea lui A se determina din conditia valorii minime a coeficientului de stabilitate. 125 . 61) Pentru a nu exista pericolul de refulare a vetrei. Metoda lui Timbarevici pentru calculul presiunii pe vatra Timbarevici a conceput un procedeu de calcul aproximativ pentru determinarea presiunii litostatice din vatra unei lucrari subterane orizontale.. 59) (6. 56) se obtine: 2 dk s 2Aγ a n 0 ( γ a H1A − Q1 ) − γ a H1A γ a n 0 = =0 dA ( γ a H1A − Q1 )2 (6.5 7. 3.ϕo no 0 0 10 1 20 5 25 10 30 20 35 40 40 140 44 260 48 780 Coeficientul de stabilitate la deplasarea rocilor inconjuratoare spre interiorul lucrarii subterane este: ka = Q A2 γ a n o = Qo γ a H1A − Q1 (6.1. 57) (6. 60) Introducand valoarea lui A in expresia lui k s (6.

masa de roci se afla in stare de miscare catre golul galeriei. separate intre ele printr-o suprafata verticala AB(fig. 62) De cealalata parte a planului AB. rasa de roci se afla sub actiunea unei presiuni pasive. la adancimea x. la adancimea x. 63) Punand conditia e p = ea . 6. 2⎠ 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ ⎝ de unde : ϕ⎞ ⎛ qtg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ x= ⎡ ⎛ ϕ⎞ ϕ ⎞⎤ ⎛ γ a ⎢ tg 2 ⎜ 45o + ⎟ − tg 2 ⎜ 45o − ⎟ ⎥ 2⎠ 2 ⎠⎦ ⎝ ⎣ ⎝ (6. Fig. la fel ca si asupra unui zid de sprijin. 11). dupa Timbarevici.Neglijand fortele de coeziune. a carei valoare. Zonele de presiune ale rocii sub nivelul vetrei excavatiei Asupra planului AB. este: (6. se admite existenta. 11. in masa rocii. rocile inconjuratoare exercita o presiune laterala activa din partea zonei incarcate. masa de roci se va afla in echilibru limita si astfel se va determina valoarea lui x: ϕ⎞ ϕ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ ⎛ qtg 2 ⎜ 45o − ⎟ + γ a xtg 2 ⎜ 45o − ⎟ = γ a xtg 2 ⎜ 45o + ⎟ . La o adancime mai mica decat x. este: ϕ⎞ ⎛ ea = ( q + γ a x ) tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ valoare. in stare de echilibru elastic. deoarece presiunea pasiva este mai mare ca presiunea activa. 126 . masa de roci se afla. a numai doua zone:zona presiunii active si zona presiunii pasive. a carei ϕ⎞ ⎛ e p = γ a xtg 2 ⎜ 45o + ⎟ 2⎠ ⎝ (6. 6.64) Mai jos de aceasta adancime.

inclinat fata de orizontala sub un unghi de (45o − ) . pentru forta de deplasare. 65) (6. 12. sa deplaseze masa de roci dupa planul de alunecare Daca se tine seama si de forta de frecare dupa acest plan. 12) corespunde diferentei dintre preisunea activa si presiunea pasiva: Fig. R = Ra − Rp = 1 ⎡ ϕ⎞ ϕ ⎞⎤ ⎛ ⎛ x ⎢ (2q + γ a x)tg 2 ⎜ 45o − ⎟ − γ a xtg 2 ⎜ 45o + ⎟ ⎥ 2 ⎣ 2⎠ 2 ⎠⎦ ⎝ ⎝ (6. se obtine: ϕ⎞ ⎛ T = R cos ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ ϕ⎞ ⎛ N = R sin ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ ϕ pasiva. dupa Timabarevici. 6. 69) Forta N tinde sa comprime roca.Ra = Rp = 1 ϕ⎞ ⎛ x ( 2q + γ a x ) tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2 2⎠ ⎝ 1 ϕ⎞ ⎛ γ a x 2 tg 2 ⎜ 45o + ⎟ 2 2⎠ ⎝ (6. 2 (6. 67) Descompunand forta R in componentele T-paralela cu planul de alunecare pasiva si Nperpendiculara pe acest plan. 68) (6. 70) 127 . iar forta T. expresia: ϕ⎞ ϕ ⎡ ⎛ ⎤ To = T − Ntgϕ = R ⎢cos ⎜ 45o − ⎟ − sin(45o − )tgϕ ⎥ 2⎠ 2 ⎣ ⎝ ⎦ sau (6. Schema pentru calculul deplasarii rocilor spre golul lucrarilor subterane. 66) Forta R care produce deplasarea masei de roci spre interiorul excavatiei(fig. 6. rezulta.

ϕ⎞ ⎛ sin ⎜ 45o − ⎟ ϕ⎞ R ⎛ 2⎠ To = cos ⎜ 45o + ⎟ = R ⎝ cos ϕ 2⎠ cos ϕ ⎝

(7. 71)

Fig. 6. 13. Schema pentru calculul presiunii litostatice, dupa Timbarevici. Rezultanta celor doua forte To va da presiunea pe vatra(fig. 7. 13):

ϕ⎞ ⎛ Pv = 2To sin ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝
sau
ϕ⎞ ⎛ sin 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ Pv = 2R cos ϕ

(6. 72)

(6. 73)

Admitand o distributie uniforma a presiunii pe vatra, se obtine: pv = Pv 2b (6. 74)

Greutatea radierului si eventual a umpluturii trebuie sa preia aceasta presiune, iar coeficientul de siguranta al stabilitatii vetrei este:
ks = G radier + G umplutura Pv
≥ 1,3...1,5

(6. 75)

In cazul galeriilor cu sectiune circulara, presiunea din zona vetrei este preluata in conditii bune, datorita formei, astfel incat , in general, nu sunt necesare verificari.

6. 5. Presiunea rocilor asupra galeriilor inclinate
Presiunea rocilor asupra sustinerii unor galerii inclinate depinde de inclinare si de proprietatile rocilor.

6. 5. 1. Procedeul de calcul al lui Pavlov
128

Dupa Pavlov , presiunea P a rocilor din tavanul unei galerii inclinate(fig. 6. 14)se poate descompune in doua componente:N(presiunea normala)si T(presiunea tangentiala), avand valorile:

Fig. 6. 14. Presiunea litostatica dupa Pavlov
N = Pcos α si T=Psinα

(6. 75)

Presiunea normala are valoarea maxima N max = P , pentru α = 0 (galerie orizontala) si valoarea minima, N=0 pentru α = 90o (lucrare verticala). De fapt, dupa cum se va vedea la lucrarile verticale(puturi), presiunea normala N este diferita de zero pentru α = 90o . Presiunea T variaza invers in fucntie de unghiul α . Timbarevici recomanda ca presiunea rocilor asupra lucrarilor subterane inclinate sa se calculeze cu relatiile de mai sus pentru α ≤ 800 , iar pentru α > 800 , sa se calculeze ca la lucrarile verticale(puturi).

6. 5. 2. Procedeul de calcul al lui Grigercik
Componentele presiunii dupa directia orizontala se verticala sunt(fig. 6. 15):

Fig. 6. 15. Schema de calcul dupa Grigercik P = akM si Q=γ a M (6. 76) 129

in care: a – latimea excavatiei

ϕ⎞ ⎛ k = tg 2 ⎜ 45o − ⎟ - coeficientul presiunii laterale 2⎠ ⎝
M= excavatiei f – coeficientul de tarie x- adancimea de la suprafata 1.15a ⎛ 2f log ⎜ 1 + f a ⎝

⎞ x ⎟ - inaltimea echivalenta de roci care exercita presiunea asupra ⎠

γ a - greutatea specifica a rocilor.
Rezultanta celor doua forte, P si Q, se obtine cu relatia: R = P2 + Q2 (6. 77)

Marimea presiunii laterale asupra sustinerii lucrarii subterane inclinate variaza in functie de unghiul de inclinare, daca unghiul β = 0 , componenta orizontala P=0 si R=Q daca β = 90o , Q=0 si R=P. In primul caz se obtine presiunea litostatica asupra tavanului unei lucrari orizontale, iar in cazul al doilea, presiunea orizontala asupra peretilor unui put vertical.

6. 6. Presiunea rocilor asupra lucrarilor subterane verticale(puturi)
Problema determinarii presiunii litostatice asupra sustinerilor puturilor verticale este dificila si nu si-a gasit inca o solutionare complet satisfacatoare din punct de vedere teoretic. In momentul de fata se cunosc din literatura de specialitate mai multe metode de calcul pentru determinarea acestei presiuni, elaborate de diferiti cercetatori si care se bazeaza pe o serie de ipoteze, confirmate mai mult sau mai putin de realitate, fapt care impune o atentie speciala la proiectarea unor asemenea lucrari. Din acest motiv, in calculul de dimensionare al sprijinirilor puturilor se iau coeficenti de siguranta acoperitori, prin care se tine seama se de eventualele subaprecieri ale valorilor presiunii litostatice orizontale, datorita acestor procedee de calcul aproximative. Problema presiunii rocilor asupra sprijinirilor puturilor a fost studiata de Protodiakonov, Timbarevici, Pavlov, Dinnik, Terzaghi, Fenner, Labasse si altii.

130

6... dupa Protodiakonov In cazul cand putul se sapa in roci de natura litologica diferita. Protodiakonov recomanda ca pentru determinarea unghiului ϕ sa se ia media ponderata a coeficientului de tarie f... ϕ⎞ ⎛ In relatia de mai sus. + h n f med = ∑h f ∑h f i i n n ∑h 1 1 n = i i 1 H (6. 1. Daca straturile strabatute de put(fig. 16. 79) i in care H este adancimea totala a putului... 78) γ a -greutatea specifica aparenta a rocii.... + h n f n = h1 + h 2 + .. Determinarea presiunii litostatice in cazul rocilor stratificate. valoarea medie a coeficientului de tarie se calculeaza cu relatia: h1f1 + h 2 f2 + . Protodiakonov recomanda aplicarea ipotezei de calcul de la zidurile de sprijin.. Procedeul de calcul al lui Protodiakonov Pentru determinarea presiunii care actioneaza asupra sustinerii peretilor puturilor verticale. 16). ϕ -unghiul de frecare interioara al rocii.. 131 ... 6.h 2 .... 6.... H –adancimea putului... Presiunea pe unitate de suprafata de perete se determina cu relatia: ϕ⎞ ⎛ p = γ a ⋅ H ⋅ tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ in care: (6..h n si coeficentii de tarie diferiti f 1 . 6.. au grosime diferita h1 ..fn ..... 2⎠ ⎝ Fig. expresia tg 2 ⎜ 45o − ⎟ reprezinta coeficientul de impingere activa....f2 ..

6. 6. . folosind relatia: ϕ = arctg f med (6. 80) Daca printre straturile strabatute de put se afla un strat care se deosebeste mult prin grosime si tarie de celelalte.In functie de f med se determina ϕ .coeficientul presiunii orizontale. Pentru roci neomogene ca tarie si variind ca grosime. . ca particulele rocilor din peretele putului isi reiau starea initiala de tensiune dupa un timp oarecare de la saparea lui.8. . Formula generala de calcul propusa de autor pentru determinarea presiunii litostatice este: p = γa ⋅ H ⋅ A in care: (6. se admite. Procedeul de calcul al lui Timbarevici Dupa Timbarevici. autorul recomanda ca pentru aceasta presiune litostatica orizontala sa se calculeze separat. rocile strabatute de put aflandu-se in stare elastica. 2. H – adancimea putului. 82) γ a .greutatea specifica aparenta a rocilor strabatute de put. 81) Inconvenientul procedeului de calcul conceput de Protodiakonov consta in aceea ca este limitat la puturi nu prea adanci si roci granulare necoezive. in cazul unei sustineri rigide. 2⎠ ⎝ 132 . Astfel. aceasta formatiune exercita asupra nisipului curgator o presiune similara cu o sarcinauniform distribuita. ϕ⎞ ⎛ A = tg 2 ⎜ 45o − ⎟ . este: ϕ⎞ ⎛ P = ( γ a1 ⋅ h1 + γ a 2 ⋅ h 2 ) tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ (6. Presiunea litostatica pe unitate de suprafata a peretelui. cu coeficientul de tarie f=0.7. folosirea valorilor medii pentru f si γ a duce la valori departate de realitate pentru presiunea litostatica orizontala. 0. la partea interioara a stratului de nisip. in cazul cand la o adancime de la suprafata terenului se afla un strat de nisip curgator avand grosimea h1 unghiul de frecare interioara ϕ si greutatea specifica γ a1 iar deasupra lui se gaseste un strat omogen cu grosimea h 2 .

se observa ca in dreptul straturilor formate din roci mai slabe(cu unghi de frecare interioara mai mic). 6. Din diagrama presiunilor. Relatiile (6.. la randul ei. Diagrama presiunilor la un put vertical. relatiile de calcul s-au stabilit admitand ca pe un tronson oarecare al putului.h 2 . expresiile din paranteze reprezinta adancimea redusa la greutatea specifica aparenta a rocii din stratul examinat.. 17).greutatile specifice aparente ale rocilor din straturile traversate de put h1 .. presiunile sunt mai mari. n −1 h n −1 + h n ⎟ tg 2 ⎜ 45o − n ⎟ n 2 ⎠ γn γ n −1 ⎝ γn ⎠ ⎝ in care: (6... in general. cu inaltimea h n egala cu grosimea stratului respectiv.. avand greutatea specifica aparenta γ n si unghiul de frecare interioara ϕ n .. care influenteaza. in cazul rocilor stratificate. 6. se exercita o presiune activa datorita unei prisme triunghiulare care aluneca si care suporta . pentru foecare strat. γ 2 . greutatea coloanei de roci deasupra(fig. 6. 17. dupa Timbarevici 133 .. 83) permit determinarea presiunilor orizontale tinand seama de caracteristicile rocilor strabatute de put. 17.grosimea straturilor Sub aceasta forma. valoarea presiunii litostatice.. Pentru stratul n.Deoarece.. Fig. rocile in care este sapat putul au proprietati fizice si mecanice diferite. n −1 h n −1 ⎟ tg 2 ⎜ 45o − n ⎟ n 2 ⎠ γn γ n −1 ⎝ γn ⎠ ⎝ ⎛γ ⎞ ⎛ γ γ ϕ ⎞ pinf = γ n ⎜ 1 h1 + 2 h 2 + . presiunile de la partea superioara respectiv inferioara sunt: ⎛γ ⎞ ⎛ γ γ ϕ ⎞ psup = γ n ⎜ 1 h1 + 2 h 2 + . reprezentata in fig...γ n .h n . 83) γ1 .

002. 5. 84) .. . sunt date in tabelul 6. . 134 3 D +1 2 ⎛ o ϕ ⎞ tg ⎜ 45 − ⎟ 2 2⎠ ⎝ (6. 100 100. . 39 0. 64. 64 0. 0. . 1600 1600. .. Procedeul de calcul al lui Pavlov Pavlov a propus o formula bazata pe concluziile cercetarilor sale experimentale. 0. 10 10.Valorile coeficientului presiunii orizontale. 0. 2000 40. pentru diferite roci. 5.. 0 18o. . . 3 3. 6. Roci foarte tari 20. . . 0012 Volumul porilor % Unghiul de frecare interioara ϕ 0o.50o - 6. 0. 017 0. 164 0. 3 Natura rocilor Caracteristicile rocilor Coeficientul presiunii ϕ⎞ ⎛ orizontale tg 2 ⎜ 45o − ⎟ 2⎠ ⎝ Rezist. 297. 5 0. 0. 0.inaltimea tronsonului interior al putului. 002 0.. 0. 0. . .. . . . 76 Valoare limita Media 26o34'.18o 1. .. . care au aratat ca valoarea presiunii litostatice variaza in functie de diametrul putului D. 3.26o34' 0. la compresiune daN cm 2 1. . 297 0. . Roci mobile (neconsistente) 3. 008. . 53 0. . . . 5 0. h n . . . Roci de tarie medie 6. Roci moi(slabe) 5. h o . 004 0. 031 0. . . 400 400. Roci acvifere curgatoare 2. . 031. 0. Roci foarte moi 4. 008 0. . proportional cu factorul 13 D +1 : 2 p = γ a (h n + h o ) in care: D – diametrul putului circular sau latura cea mai mare in cazul unei sectiuni dreptunghiulare. . Roci tari 7. 0007 0.grosimea echivalenta a stratului de roci de deasupra stratului inferior. .

Terzaghi considera ca in jurul putului se formeaza o zona de influenta abcd(fig 6. Dinnik propune pentru calculul presiunii litostatice pe unitatea de suprafata a peretelui putului. + n −1 h n −1 γn γn γn (6. 6.. pana la suprafata. cu anumite corecturi.recalculata la greutatea specifica aparenta din stratul inferior: ho = γ1 γ γ h1 + 2 h 2 + . Cercetarile au aratat ca ipoteza formarii boltii poate fi aplicata si in cazul puturilor.. 6. 6. 87) Presiunea determinata astfel corespunde presiunii litostatice orizontale din masivul neatacat prin lucrari subterane. ci numai de greutatea unui volum de roca ce se afla in interiorul unei bolti. 5. 6.. Procedeul de calcul al lui Terzaghi Experientele au aratat ca ipoteza privind cresterea preisunii orizontale asupra sprijinirilor puturilor proportional cu adancimea nu se confirma. 4. relatia: p= in care: m. constituita din mai multe bolti. 18). formula de calcul este: p = γa ⋅ H 3 D +1 2 ⎛ o ϕ ⎞ tg ⎜ 45 − ⎟ 2 2⎠ ⎝ (6. Presiunea nu este produsa de greutatea intregii coloane de roci. 86) H fiind adancimea totala a putului. 135 . m 1 μ γa ⋅ H = γa ⋅ H m −1 1− μ (6.constanta lui Poisson μ= 1 -coeficientul lui Poisson. Procedeul de calcul al lui Dinnik Plecand de la ipoteza ca toate rocile sunt corpuri elastice ideale. 85) In cazul cand putul este sapat in intregime in aceeasi roca.

datorita faptului ca se gasesc in interiorul unui masiv . raspunsul structurii este influentat mai ales de starea de deformatie a masivului si in mai mica masura de fortele de inertie dezvoltate in structura. Repartitia presiunii rocii in jurul puturilor:1.3-diagrama folosita in calcule. Particularitati ale comportatiii structurilor subterane la actiuni seismice. . De asemenea. 1. 6. 7. apar perturbatii in campul undelor seismice. exista o diferenta intre rigiditatea structurii subterane si a masivului inconjurator. de la adancimi de 10.ipoteza lui Terzaghi. cat si mediul principal de rezistenta. In calculele practice se considera ca. cresterea presiunii in functie de adancime fiind mult atenuata.2-ipoteza lui Timbarevici. Astfel. In cazul constructiilor subterane. datorita rigiditatii sale. Daca insa structura are o rigiditate mai mare decat masivul inconjurator . centrale hidrotehnice etc. In imediata apropiere a boltii se formeaza o zona de tensiuni marite.Fig. Presiunea litostatica seismica 6. Din aceasta cauza si datorita golului format de constructia subterana . 6. 7. 18-3) 6. 12m. repartitia pe verticala a presiunii are aspectul redat in fig. 6. 136 . care constituie atat mediul prin care se transimt oscilatiile seismice. ea urmareste deplasarile si deformatiile masivului. presiunea ramane constanta(fig. In comparatie cu constructiile supraterane. 18. Daca structura subterana este suficient de elastica . constructiile subterane(galerii hidrotehnice . ) prezinta unele particularitati de comportare la actiuni seismice. care preia o parte din presiunea rocii. 13-1. .

Analiza se efectueaza intr-un sistem unic de discretizare.coeficientul de seismic. care se suprapun peste presiunile statice. care la randul lor antreneaza modificari ale starii de efortdeformatie in ansamblul de structura subterana-masiv. )Actiunea seismica se defineste. care se propaga in teren dupa o anumita lege de variatie. neuniformitati(nesincronizari)ale deplasarilor diferitelor puncte. care sa cuprinda atat structura cat si masivul sau pe substructuri corespunzatoare constructiei. respectiv masivului. rigiditatea structurii si directia undelor. S-au elaborat modele matematice perfectionate de analiza seismica a structurilor subterane in interactiune cu masivul inconjurator. variatia caracteristicilor mecanice ale structurii masivului. (masa proprie si masa aditionala din masivul inconjurator. 6. Se pot considera geometrii arbitrare de structuri. Cutremurele amplifica astfel actiunea masivului asupra constructiilor subterane. in acelasi moment. De asemenea. 7. 2. Presiuni litostatice seismice Presiunile litostatice seismice actioneaza ca presiuni suplimentare ale rocii. adancimea de pozare a constructiei etc. Rezultanta presiunilor seismice varticale ale rocii din bolta de surpare a galeriei se determina cu relatia. 137 (6. este neinsemnata. interactiunea structura-masiv etc. egal cu raportul dintre acceleratia cutremurului pe directia considerata si acceleratia gravitatiei. coeficentii de intensitate seismica pentru lucrarile subterane se iau in calcule cu aceleasi valori ca si pentru lucrarile supraterane din amplasamentul respectiv. dupa cum au aratat cercetarile. 88) . de-a lungul lor apar. frecarea si lunecarea structura-masiv etc. Deoarece in cazul oscilatiilor cu frecvente joase( T ≥ 0. Qc = k s Q unde: k s . sub forma de impuls sau unde. In aceste metode se ia in considerare conlucrarea dintre diversele elemente ale sistemului si mediului. datorita lungimii mari a galeriilor . Posibilitatile largi de analiza seismica a structurilor subterane le ofera aplicarea metodei elementelor finite. Comportarea seismica a structurilor subterane mai este influentata si de alti factori cum sunt:relieful terenului.8s ) reducerea acceleratiilor seismice in adancime.campul de unde seismice sufera modificari.

Presiunile litostatice seismice orizontale reprezinta presiuni de contact asupra captuselilor si ele depind de raportul rigiditatilor masiv-structura si de geometria structurii. 89) 138 . 1 k s γ a CcTo 2π (6. 2.coeficientul de intensitate seismica din amplasament γ a . Presiunile seismice litostatice orizontale(laterale)pot avea de asemenea valori importante. ele dezvoltandu-se datorita deplasarii peretilor structurii.viteza de propagare a undelor longitudinale in masiv. ceea ce inseamna ca incarcarea orizontala va fi nesimetrica.greutatea volumetrica a rocii(pamantului) Cc . Astfel. se poate determina presiunea de contact asupra diferitelor tipuri de captuseli. la un moment dat. reactiunea masivului. 19). 2. To . dinspre si catre masiv. Pentru unele tipuri de structuri subterane si roci. alternativ. s-au calculat valorile presiunilor litostatice seismice unitare din teren σ ter si s-a intocmit o diagrama de calcul (fig.perioada predominanta a oscilatiilor seismice ale terenului. iar celalalt. Eforturile unitare seismice din teren se pot determina cu relatia: σ ter = ± unde: k s . un perete al captuselii galeriei va suporta o presiune activa majorata cu presiunea litostatica seismica. Din aceasta diagrama in functie de σ ter . 6. modulul de elasticitate al rocii E si coeficientul normat de incarcare n.Q – greutatea totala a rocii de sub bolta de surpare(de echilibru)conform 6.

. in cazul unui cutremur de gradul IX . 500 0. . In tabelul 6. argile tari. . 8. . 4. argile plasitce) 1. 5 (m/s) 3500. 6. 1000 (daN / cm ) 2 5. 5. Pc . in functie de eforturile seismice unitare din teren σ ter modul de elasticitate al rocii si tipul de captuseala. . argile) Pamanturi slabe (nisipuri. 0 1. . . 3 200. 0 0. calcare. 1. se dau din date orientative privind valorile eforturilor seismice unitare. 0 2. 2 2. . . . . 0. Tipuri de roci a γa Cc 3 Cc (10 kN / m ) Roci stancoase (granite. pentru diferite roci. 6 139 . 4. 19. gresii) Formatiuni cretoase masive. 6. . 5000 1000. . conglomerate Pamanturi cu rezistente medii (nisipuri de rezistente medii. 6. . 8 2.Fig. . 3500 500. . 2. . Diagrama pentru determinarea presiunii litostatice seismice(de contact) asupra captuselilor .

unde H este adancimea de pozare a galeriei si D-latimea ei.unghiul de frecare interioara al rocii(pamantului) 6. ) -orogeneza cu formele ei caracteristice -fenomene tectonice(cute. presiunea suplimentara p activa si pasiva ( q a .presiunile active si pasive ale pamantului fara considerarea actiunii seismice. 140 . conditiile de temperatura -proprietatile fizice si mecanice ale rocilor -factorii geologici care pot influenta presiunea litostatica Factorii geologici se refera la: -schimbari provenite cu ocazia litogenezei si a racirii magmei(fisuri. In cazul pozarii lucrarilor subterane la adancimi reduse sau la suprafata . cu cat este amplasata la o adancime mai mare si cu cat caracteristicile geologice ale zonelor strabatute sunt mai diferite Din punct de vedere geologic. ϕ . falii. 8. folosind c relatiile: qca = (1 + 2k s tgϕ )q a qcp = (1 + 2k s tgϕ )q p q a . se determina ca la zidurile de sprijin. q p .q c ) . trebuie sa se analizeze: -orogeneza si conditiile de asezare a rocilor -conditiile hidrologice -prezenta gazelor. Influenta conditiilor geologice ale masivului asupra presiunii litostatice Alcatuirea geologica a masivului influenteaza in mod direct distributia presiunii litostatice si marimea acesteia. crapaturi etc. cand H/D>3. etc) In fig. 6. 20 se prezinta influenta alcaturiii geologice asupra distributiei litostatice in lungul galeriei. 19 corespund pentru lucrarile subterane situate la adancimi mari.Valorile rezultate pentru presiunea litostatica seismica po din graficul din fig. care vor fi cu atat mai variate cu cat galeria are o lungime mai mare. produse de actiunea seismica. 6.

ele lucreaza la incovoiere. 6. Fig 6. 6. 20. datorita conditiilor de lucru diferite ale masivului(fig. roca lucreaza ca o grinda perete. Daca au grosimi reduse si sunt fisurate. b. ). ). c. avand o capacitate ridicata de rezistenta la sarcinile verticale(fig. Pozitia galeriei in raport cu stratificatia Daca axa galeriei formeaza un unghi apropiat de 90o cu directia si caderea stratificatiei. rezulta presiuni mari. Aceasta orientarea a stratificatiei favorizeaza insa patrunderea factorilor de eroziune. 21. 21. 141 . Influenta alcaturii geologice asupra distributiei presiunii litostatice Directia si caderea straturilor precum si fisuratia masivului influenteaza de asemenea repartitia presiunii. In cazul unor straturi aproximativ orizontale. dar caderea are o valoare mica sau straturile sunt chiar orizontale(fig. In cazul in care axa galeriei este paralela cu directia stratificatiei si daca aceasta are o cadere mare(fig. 21). 21. 6. a). 6. 21. Daca directia axei galeriei coincide cu directia straturilor . se va cauta ca galeria sa fie amplasata intrun strat rezistent si impermeabil. Daca straturile au grosimi mari. 6. acestea lucreaza ca niste grinzi-placi suprapuse.Fig. formarea boltii este asigurata numai de frecarea si coroziunea din planele de separatie.

142 . 6. cat si efectului pe care il pot avea procesele de eroziune.Fig. ) Fig. datorita unor acoperiri diferite. 6. cand directia stratului coincide cu directia axei galeriei. care influenteaza foarte mult comportarea masivului. b. presiunile vor fi mai mari in zonele marginale si mai mici in zona mediana.2-anticlinal In sinclinale presiunile sunt mari. Galerii cu axa in plan perpendicular pe cute In cazul galeriilor de coasta. apar solicitari nesimetrice. 6. iar in anticlinale. In cazul galeriilor avand axa perpendiculara pe directia straturilor. Pentru galeriile amplasate intr-un sinclinal. 24). situate in apropierea versantilor(fig. presiunile sunt mici. 23. In anticlinale presiunile laterale sunt mai mici si de asemenea. a). pentru galeriile situate intr-un anticlinal (fig. pericolul infiltratiilor este mai redus. 23. 6. precum si existenta unor straturi de natura diferita. 6. presiunile vor fi mai mici in zonele marginale si mai mari in zona mediana(fig. 22. Galerie amplasata in zona cutata:1 – sinclinal. 23.

Galerii de coasta Apa din masiv actioneaza atat direct. captuseala unei galerii se deformeaza. Presiunea litostatica este influentata. Coeficientul de rezistenta elastica al rocii caracterizeaza rezistenta elastica a rociisi se poate determina prin calcule sau pe cale experimentala.Fig. Reactiunea elastica a rocii nu se ia in considerare daca roca este slaba(coeficientul de tarie f ≤ 1. 90) Factorul de proportionalitate k. 9. coeziunii. solicitarea la care este supusa micsorandu-se prin preluarea unei parti de catre roca. de starea initiala de tensiuni produsa de fenomenele tectonice. 143 . Rezistenta elastica a rocii Sub actiunea incarcarilor la care este supusa. de asemenea. precum si a conditiilor de aparitie a fenomenului de impanare. Masivul se opune acestor deformatii. Rezistenta elastica a rocii se ia in considerare pe portiunea pe care captuseala se deformeaza inspre roca si ea constituie un factor important in solicitarea captuselilor . se numeste coeficent de rezistenta elasita al rocii. 6. cat si prin modificarea frecarii . 24.5 ). avand loc deplasari spre masiv. ca presiune suplimentara exterioara asupra captuselilor. 6. Reactiunea elastica a rocii este direct proportionala cu deplasarea captuselii δ . Fenomenul poarta denumirea de reactiunea(rezistenta) elastica a rocii. precum si de efectele pe care le pot avea cutremurele. spre roca: p = kδ (6. captuseala se descarca. deoarece daca exista (cazul rocilor rezistente). dintre reactiunea elastica a rocii si deplasarea captuselii spre masiv. preluand o parte din solicitari.

r1 .r2 . 6. Pentru a putea aplica formula lui Lame in cazul masivului de roca. 91) Fig. asupra caruia actioneaza din interior presiunea P1 (fig. formula lui Lame’ capata forma: u= 1 + μ P1r12 ⋅ E r (6. care este egala si de sens contrar cu presiunea din interior. μ . Daca se admite ca raza exterioara a cilindrului r2 → ∞ . Schema pentru calculul coeficientului de rezistenta elastica al rocii 144 . se poate determina in functie dedeplasarea radiala a punctelor de la suprafata unei excavatii circulare.coeficientul lui Poisson. 6.raza interioara si exterioara a cilindrului. r.deplasarea radiala. k. 25).modulul de elasticitate al materialului. P1 . se considera in jurul excavatiei un cilindru de roca cu pereti foarte grosi. 92) (6.Coeficientul de rezistenta elastica a rocii. sub actiunea presiunii interioare si a reactiunii elastice a rocii.P2 . 25.presiunea interioara si exterioara. folosita la determinarea deplasarii radiale intr-un punct al sectiunii cilindrilor cu peretii grosi: 1 − μ P1r12 − P2 r22 1 + μ ( P1 − P2 ) r12 r22 u= ⋅ 2 2 ⋅r+ E r2 − r1 E ( r22 − r12 ) r in care: u. Deplasarea punctelor de la suprafata excavatia se obtine cu formula lui Lamé.raza punctului E.

2 functie de gradul de fisurare al rocii. 96) in care r se exprima in cm. corespund ipotezei masivului omogen. de valorile reale. 5<f<12. 97) in care r se ia in metri. intr-o anumita masura. coeficientul de rezistenta elastica al rocii k. De aceea. 93) Reactiunea elastica a rocii de la suprafata excavatiei fiind egala cu presiunea interioara P1 . iar pentru roci putin fisurate α =1. in practica se foloseste notiunea de coeficient de rezistenta elastica specific k o . . 2.Pentru punctele situatepe suprafata excavatiei (r = r1 ) . coeficientul de rezistenta elastica al rocii k se ia egal cu: k= ko B 2 (6. determinata in modul aratat. 94) Pentru a caracteriza diferite roci. In cazul rocilor cu coeficientul de tarie f (dupa Protodiakonov)cuprins intre 1. 145 . 99) in care α =0. 1. se poate folosi formula: k o = 50αf (daN/cm 3 ) (6. Pentru roci foarte fisurate se ia α =0. ce corespunde unei excavatii cu raza oarecare r si k o este data de: k= k o ⋅ 100 (daN / cm 3 ) r ko (daN / cm 3 ) r (6. deplasarea rediala sub actiunea presiunii interioare P1 va fi data de : u1 = 1+ μ P1r1 E (6. 95) Relatia intre k. . . 8. 98) unde B este latimea profilului(in metri). pentru determinarea coeficientului de rezistenta elastica specific k o . Valorile coeficientului de rezistenta elastica a rocii. elastic si izotrop si difera. sau: k= (6. se recomanda ca determinarea coeficientului de rezistenta elastica sa se faca experimental. 8 . care corespunde unei excavatii cu raza r1 = 100cm : ko = E (daN/cm 3 ) (1 + μ ) ⋅ 100 (6. In cazul excavatiilor de alte forme. este: k= P1 E = u1 (1 + μ )r1 (6.

. ) 2. Pozitia axei galeriei fata de stratificatie precum si structura rocilor. Timpul de asezare si rigiditatea sprijinirilor.4000 (daN/cm 3 ) (functia de taria lor). roci semistancoase 50. De asemenea.. alunecari... are un caracter aproximativ si trebuie corectata la proiectare prin stabilirea experimentala a presiunii in conditiile reale ale excavatiei.. linii de contact dintre roci.. determinata cu diferite relatii. din peretii si din vatra lucrarilor subterane. valoarea coeficientului k o poate variaintre urmatoarele limite:pentru argile compacte si marne 10.. Acest lucru se observa mai ales la rocile necoezive si argiloase..50 (daN/cm3 ) .. marnoase. Valoarea presiunii rocilor. 146 . Diferitele metode de calcul al presiunii rocilor permit determinarea cu aproximatie a presiunii din tavanul. printre care: 1. construita de presiunea hidrostatica a apei.10. sistoase(de exemplu la galeria de fuga a hidrocentralei Arges. 3. trebuie sa se tina seama de o serie de factori care influenteaza asupra valorii si distributiei presiunii rocilor. unde presiune creste. 6. dupa cum s-a aratat... Concluzii privind calculul presiunii rocilor In literatura de specialitate se mentioneaza si alte metode pentru calculul presiunii rocilor . Cu cat sprijinirile sunt montate mai devreme dupa executia excavatiei.. 4. Existenta apelor subterane in zona galeriei care. Zonele cu fisuri mari. pe langa faptul ca contribuie la crestere presiunii rocilor. cu atat presiunea rocii este mai mica.500 (daN/cm3 ) si roci stancoase 500. fac sa apara o sarcina suplimentara. deoarece deformatiile rocii nu se pot dezvolta. in afara celor prezentate in acest capitol.In functie de natura rocilor.

iar sistemul de sustinere montat este supus unui efort suplimentar.De obicei se ia in consideratie numai greutatea straturilor de roci de deasupra excavatiei. initial in SUA si ulterior in alte tari.Aceasta a condus la o larga aplicabilitate a tirantilor in exploatarile subterane. Tehnica forarii in exploatari minere s-a dezvoltat mai mult in timpul si imediat dupa cel de al 2lea razboi mondial.1.Ancorajul cu tiranti nu are totusi o utilizare universala. PRESIUNILE ASUPRA EXCAVATIILOR SI CALCULAREA PARAMETRILOR DE ANCORARE O excavatie subterana modifica starea de echilibru anterioara a eforturilor din masivul de roca si drept consecinta din peretii excavatiei se desprind si cad spontan bucati de roca.Cele mai vechi date despre ancorarea cu tiranti a rocii in vederea asigurarii tavanului dateaza din 1918.Totusi metoda nu a patruns in constructiile subterane pana in anii 1950. intre 1920 si 1930 ancorarea cu tiranti a tavanelor a fost utilizata in cateva mine de minereuri din Statele Unite ale Americii. succesul aplicarii sale depinzand de evaluarea corecta a conditiilor geologice si de adoptarea unei tehnici adecvate. in mina Mir din Silezia Superioara. Pentru o anumita adancime fata de suprafata. desi uneori actioneaza si eforturile reziduale ale presiunilor orogenice din scoarta ca si fortele generate de relieful de suprafata. ancorajul cu tiranti poate fi luat in considerare pentru asigurarea excavatiilor subterane in roci tari. si pe de alta parte datorita cunostintelor teoretice amanuntite dobandite in domeniul mecanicii rocilor.Cauza acestui fenomen este datorita in special fortelor gravitationale .Aceste efecte pot fi rezumate ca o manifestare a presiunii rocii. cand si-a gasit o mai larga aplicare nu numai la armarea temporara . 7. inlocuind armarea cu lemn sau alte tipuri de sustineri ci si ca componenta principala in asigurarea definitiva a rocii in timpul excavarii. roca este impinsa inspre spatiul excavat. in locul sustinerii cu zidarie sau beton. ca urmare pe de o parte a progresului in executia rapida si ieftina a forarii gaurilor de ancoraj.Capitolul 7 ANCORAREA EXCAVATIILOR SUBTERANE Ancorarea excavatiilor subterane a fost una dintre cele mai vechi tehnici si cu cea mai larga aplicatie la consolidarea rocilor. in roca actioneaza un efort vertical definit de relatia: σν = γ ⋅ h si un efort orizontal definit de relatia: 147 .In general. In anii urmatori .

2 (conform cu V. γ . Tertzaghi). σS = efortul la nivelu S dupa excavarea completa. ν .H=adancimea de la suprafata Fig. 148 .Valorile efortului in masivul de roci inainte si dupa excavarea unei lucrari miniere folosind diagrama Mohr(dupa A.Hugon): 1. Fig.infasuratoarea rezistentei rocii. tare si izotropa cu coeficentul lui Poisson ν = 0.σh = ν σν = k 0 ⋅ σν (fig.greutatea volumica a rocii.1 Variatia teoretica a efortului in vecinatatea unei lucrari miniere circulare executata intr-o roca omogena.σ0 = efortul la nivelul zero.coeficentul lui Poisson pentru roca. 1) 1− ν in care h este adancimea fata de suprafata. σν = efort vertical.2.σ h = efort orizontal.

unde este mai usor preluat de roca mai putin alterata(fig. pe care de obicei roca nu este capabila sa-l mai preia si intervine ruperea. Ruperea apare initial in tavan. Pentru prevenirea acestui fenomen. 149 . excavatia trebuie sa fie largita. Daca apar prabusirri. tangent la curba de cedare a rocii reprezinta starea limita a capacitatii portante a rocii la inceperea excavatiei.Ca rezultat apare necesitatea indepartarii din nou a rocii din peretii excavatiei. in vederea prevenirii prabusirii datorita greutatii proprii.2)care sa coboare cercul Mohr circumscris(4). vezi fig. dar in cele mai multe cazuri de prisos. eforturile laterale din peretii excavatiei ajung la o asemenea marime incat este inevitabila si aici distrugerea si cedarea rocii.Cercul 3. 3.starea de efort in zona boltii naturale dupa definitivarea excavatiei(efort radial=0.p=efort radial necear asigurarii impotriva surparii. 4.) Daca modificarile lente ale starii de eforturi de roca din timpul excavarii sunt concepute conform reprezentarii lu Mohr pentru un mediu omogen(fig.3) Roca ce se desprinde din peretele excavatiei trebuie sa fie sustinuta sau consolidata prin armare. efortul marit se transmite mai adanc in masivul de roca. substantial marit odata cu excavatia(efortul radial fiind egal cu zero).2). unde roca nu poate rezista eforturilor de tensiune existente (cum se arata in fig.2.cercul reprezentand stadiul efortului in masiv inainte de excavare . sub curba de rupere(cercul 3).Dupa desprinderea rocii din peretii excavatiei .O astfel de presiune nu numai ca poate fi considerabila.1). iar efortul se mareste din nou. atunci cercul 2 infatiseaza starea de eforturi dinainte de excavatie.efortul in momentul ruperii rocii. cercul 4 reprezinta efortul tangential din roca. trebuie ca pe fata excavatiei sa fie create eforturile radiale (presiunea p.In situatia in care greutatea straturilor din acoperis creste substantial.

al excavatiei este nesatisfacator (pe suprafete mici se nasc sarcini concentrate mari. pe o distanta mai mare. atat in roca cat si in sustinere. in special prin precomprimare.eforturile verticale si orizontale din masiv inainte de rupere . Ancorele se bazeaza pe un principiu diferit :ele pe de-o parte leaga blocurile de roca tare. Zona boltii naturale creata in roca cand efortul a fost indepartat in afara suprafetei lucrarii miniere: IIIzona de eforturi reduse in jurul excavatiei subterane.) Aceasta conduce la accentuarea decomprimarii rocii din vecinatatea excavatiei si cresterea presiunii. σ v . iar pe de alta parte consolideaza roca prin armare. zona cu eforturi tangentiale crescute(bolta naturala). 150 . iar contactul cu peretele rupt .Fig. Aplicarea unor astfel de sustineri necesita de obicei un timp foarte lung. inainte ca roca neasigurata sa fie prea mult deranjata. astfel incat ele insele sunt capabile sa transfere o anumita sarcina. decomprimate.3.adancimea centrului excavatiei fata de suprafata terenului. sprijina roca decomprimata. H0 .Un alt avantaj este ca ancorajul poate fi pus in actiune rapid. iar rezistenta sa impiedica transmiterea presiunii in spatiul excavat. stabilizand zone de masiv. cu otel sau beton a excavatiilor subterane. Sustinerea cu lemn. neregulat. σ h .

cm. deoarece functia de sustinere pe care o indeplinea roca excavata este preluata asa cum s-a mentionat mai sus. de masivul de roca dimprejur.Aceasta nu poate aparea la o anumita distanta de suprafata terenului. aproximativ orizontale. r pentru verificarea capacitatii lor portante si pentru restabilirea cel putin partiala a starii de eforturi existente in roca inainte de excavare. se poate obtine in doua moduri:fie prin formarea in masiv a unei bolti naturale suportata de roca nederanjata din peretii excavatiei. de exemplu cand distanta intre tiranti este: lr = FS ⋅ σa hS ⋅ γ unde FS este suprafata sectiunii transversale a tirantului. cand acoperisul este suspendat de un strat rezistent tirantii introdusi in roca tare sunt solicitati la eforturi de tensiune de greutatea stratului asigurat. kg/ cm 2 (10 −1 MPa) . 7.grosimea stratului asigurat. σa . P = γ ⋅ h S ⋅ l2 . sau pot forma o grinda printr-o ancorare extensiva a lor. catre adancimi relativ mici(aproximativ 10m). Straturile cu capacitati portante mai mici pot fi sustinute cu ajutorul ancorelor incastraturi in straturile superioare mai rezistente.O sarcina mai mare ar putea conduce inevitabil la distrugere .greutatea volumica a rocii kg/ cm 3 Tirantii sunt intotdeauna pretensionati la sarcina presupusa. cm 2 .1.efortul de tensiune admisibil al materialului tirantului. lipsite de suport prin realizarea excavatiei. fie prin sustinerea rocii cu grinzi fixate in amsivul de roca.Tirantii extremi se amplaseaza cat mai aproape posibil de laturile 151 .Ambele tipuri de consolidare. in forma lor obisnuita sunt totusi in stare doar sa transfere intreaga greutate a rocii din straturile de deasupra .Teoria grinzii fixate la capete Aceasta teorie este adecvata in special pentru excavatii rectangulare in straturi de roci tari. γ . minus filetul. h S .Ambele teorii se bazeaza pe determinarea zonei de presiune din masivul de roca de de-asupra excavatiei. Preluarea de catre roca inconjuratoare a functiei rocii excavate de a sustine incarcarea. iar lungimea lor depinde atat de distanta de la acoperisul excavatiei la stratul portant cat si la adancimea de incastrare a ancorei in acest strat. Parametrii acestui tip de ancoraj se pot determina dupa D. Košina.armatura preia numai greutatea rocii decomprimate din imediata apropiere a excavatiei. In primul caz.1.

Distanta admisibila este 2σ 0 h 2 l l = (cm) m⋅q ' r unde σ0 . ca si pentru o bolta 2⎠ ⎝ naturala(vezi fig.4). deoarece se presupune ca la fixare grinzii de roca au efect numai la o anumita ϕ⎞ ⎛ distanta fata de suprafata excavatiei.este rezistenta la tensiune a rocii la incovoiere. Adancimea de fixare a tirantului in stratul de roca portant se determina plecand de la presupunerea ca rezistenta la smulgere a rocii trebuie sa fie mai mare decat rezistenta tirantului. m –coeficent de siguranta(de obicei 2). la fixarea lor partiala in punctul de ancoraj. Aceasta ultima masura este recomandabila ca cel mai realizabil procedeu de prevenire a destinderii (slabirii) rocii dintre tiranti. compacta. fie ca trebuie ca tirantii sa fie legati cu flanse plate intr-o directie. fie ca trebuie ca distanta dintre tiranti sa fie l'r si sa se foloseasca tiranti mai subtiri . o ancora smulge un volum de forma concava in timp ce intr-o roca fisurata. q – incarcarea uniforma a stratului de catre greutatea sa.Asigurarea stratului acoperitor se poate realiza de asemenea prin intermediul unei planse de sarma.excavatiei galeriei. Din conditia: FS ⋅ σS ≤ π ⋅ h u ⋅ τh t hu sin 45o se obtine adancimea de fixare: hu = 0.22 ⋅ FS ⋅ σa τh 152 . In cazul in care l'r < l r .Teoretic distanta este h ⋅ ⎜ tg45 − ⎟ . h l . forma volumului este determinata de planele de discontinuitate.grosimea celui mai slab strat acoperitor. fixata in acoperis cu tiranti departati la o distanta l r unul de celalalt.Zona rupta din roca seamana cu un con regulat. in timp ce pe cealalta directie distanta sa fie redusa la l r .5). Experienta a aratat ca dintr-o roca tare.rezistenta rocii la tensiune prin incovoiere este extrem de variabila datorita fisurilor si crapaturilor transversale si este mai bine ca ea sa nu fie luata in considerare. cu un unghi de varf de 90 o in punctul de fixare a ancorei(fig. Distanta l r se stabileste uneori luandu-se in considerare efortul admisibil pe stratul inferior din straturile sustinute intre doi tiranti.

exercita o 153 . In cazul in care tirantul se fixeaza in stratul portant prin cimentare.unde FS -este suprafata sectiunii transversale a tirantului.suprafata de rupere ipotetica.Insa.Bolta creata preia presiunea straturilor superioare si o transfera rocii din peretii si talpa excavatiei subterane. h u . stratificate in bancuri subtiri . straturile individuale sunt legate de catre tiranti realizandu-se o singura grinda. greutatea rocii destinse de sub bolta naturala. τh .lungimea necesara este de obicei l u > h u . 4. Bolta naturala dintr-un masiv este o zona cu eforturi crescute. Fig.rezistenta la tensiune a otelului. Rezistenta straturilor legate in acest mod esteconsiderabil mai mare decat a straturilor nelegate.1.2. iar lungimea totala de incastrare in roca a tirantului va fi l = hS + h u sau hS + lu Daca acoperisul plan al unui abataj este format din roci tari . 7.suprafata probabila de rupere intr-o roca compacta.Teoria boltii naturale Aceasta teorie este valabila pentru toate tipurile de roci compacte si fisurate.3tavan. cand grindade roca cedeaza. Bolta naturala de deasupra unui gol excavat se formeaza.Schema smulgerii unui tirant de la suprafata unei roci de fundare tari: 1.rezistenta la forfecare a rocii.2. chiar in masivele roci stratificate. pentru rocile slabe si chiar pentru pamanturi. σa . care traverseaza roca si care nu este afectata de fracturare.1.adancimea de fixare intr-o roca rezistenta.

iar in aceasta privinta metoda lui R.Grosimea maxima a rocii de sub bolta naturala amenintata de prabusire se determina din formula: v= 1 fp ⎡ ϕ ⎞⎤ b ⎛ ⋅ ⎢ a + h ⋅ tg ⎜ 45 − ⎟ ⎥ = < H 2 ⎠⎦ fp ⎝ ⎣ ϕ .Protodiakonov. Totusi aceasta metoda are unele deficiente. stratificatie) si nici de orientarea lor fata de excavatie.5. Fig.adancimea acoperisului fata de suprafata.Partea botlii naturale de deasupra galeriei este reprezentata printr-o parabola(fig. H.coeficent de tarie a rocii in care a si h reprezinta dimensiunile excavatiei rectangulare.presiune asupra sustinerii excavatiei(vezi fig.Kvapil(84). dupa Protodiakonov Valorile f p si ϕ p (dupa Protodiakonov) sunt prezentate in tabele pe tipuri de roci si pamanturi. In cazul constructiilor subterane se utilizeaza in general metoda lui M.coeficentul f p este doar estimativ. iar in cazul ancorajului cu tiranti.M. de planele de discontinuitate din interiorul masivului de roca(fisuri.5). de exemplu.Zona de compresiune parabolica deasupra unei excavatii subterane. bazata pe teoria materialelor neconsolidate. astfel ca este important sa se calculeze presiunilor posibile . bazata pe un principiu similar.Ea nu tine seama.3). f p . 154 .unghiul de frecare interna a rocii. da valori mai sigure. sa se estimeze cel putin aproximativ pozitia boltii naturale de deasupra golului realizat. Se pare ca grosimea rocii ce se desprinde de deasupra golului excavat este destul de mica.

10-2.Inaltimea minima a straturilor superioare H se presupune ca este egala cu 1. 35-1. Excavatiile subterane sunt proiectate de obicei cu tavan boltit ceea ce inseamna ca cea mai mare parte a rocii decomprimate de sub bolta naturala este indepartata prin sapare. pamanturi necoezive E. presiune laterala mica sau considerabila Caderi de pietre.nu exista presiune laterala B. 50 b 0-0. presiune laterala mare 0-0. in functie de rezistenta lor si de gradul de fracturare si fisurare. Inaltimea boltii de surpare a rocii deasupra unei lucrari miniere dupe Terzaghi Categoria de roca A-roci masive Inaltimea boltii de surpare v 0-0. straturi verticale. 50(b+H) Tavan instabil. 25 b Posibilitatea conducerii de explozii mari. 10(b+H) Tavan instabil. se pot evalua in mare lungimea si densitatea tirantilor.5(b+H). la adancime medie F. 10-4. Rolul ancorajului e fie sa lege roca decomprimata de deasupra tavanului cu zona 155 2.El a clasificat rocile in sase categorii. Inaltimea maxima a zonei ce solicita ancorajul din tavan se determina in functie de latimea totala b si de inaltimea h a golului rectangular.roci stratificate (straturi orizontale. fara presiune laterala Comportarea rocii . 25-0. presiune laterala mare 1. 25 b 0. 35(b+H) 0. caderi de fragmente mici. In golurile deja excavate. zona boltii naturale poate fi stabilita aproximativ prin oricare metoda de masurare.pamanturi coezive. roci faramitate.Terzaghi (vezi tabelul 1) a estimat extinderea probabila a zonei cu roca decomprimata de deasupra excavatiei subterane printr-o alta metoda.50 b 0.Tabelul 1. Daca se cunoaste inaltimea teoretica a boltii naturale. de exemplu prin metode geofizice. 10(b+H) Caderi de pietre. fara sau cu presiune laterala mica Tavan instabil.pamanturi coezive la adancime mare K. straturi inclinate) C-roci fisurate neregulat D-roci fisurate intens. 25-0.

aceasta lungime este egala cu distanta pana la cea mai coborata limita a boltii naturale de deasupra tavanului. Prima metoda de ancorare si de dimensionare a suprafetei excavatiei in zona boltii naturale este indicata acolo unde aceasta poate fi realizata fara necesitatea pastrarii unei distante relativ mici fata de frontul abatajului si intr-o roca tare. lungime maxima in centrul tavanului.greutatea volumica a rocii.6). putin avariata. prin consolidare cu tiranti precomprimati in roca din zona destinsa se creeaza o bolta portanta(fig. γ .portanta a boltii naturale. la care se adauga inaltimea de fixare: l = v + h u sau v+lu unde l u reprezinta lungimea de fixare prin cimentare. fie sa consolideze roca destinsa. σa . v. astfel ca ea sa se autosustina. de obicei. prevenind astfel degradarea mai departe a rocii. iar diametrul tirantilor se alege in vederea realizarii acestei cerinte. conform celor spuse in capitolul precedent.efortul admisibil de tensiune al materialului tirant. In cazul rocilor mai alterate sau tectonizate cand bolta naturala se formeaza mai in adancimea masivului. Distanta l r dintre tiranti se determina. in functie de capacitatea portanta a tirantilor si de greutatea rocii asigurate in zona celui mai lung tirant: lr = unde FS ⋅ σa vγ FS este aria sectiunii transversale a tirantului. Tirantul are. 156 .grosimea rocii asigurata de un tirant. Din motive practice si din considerente economice l r ≥ 1 m.

atunci forta tangentiala maxima ce trebuie sa fie asigurata este: 157 .6. la = 2 lr lr Lungimea tirantului este de minim 1/3 din latimea golului.7). cum ar fi stratificatia. atunci amplasarea si directia tirantilor trebuie sa fie adaptata conditiilor respective (fig. fie sub un unghi de cel putin 45o . Valoarea acestei rezistente suplimentare din interiorul suprafetei asigurate de un singur tirant se obtine presupunandu-se ca rezistenta totala la miscarea pe planele de discontinuitate trebuie sa fie mai mare decat fortele care favorizeaza aceasta miscare. In acest fel se creeaza o zona continua de roca comprimata. formand o bolta independenta. iar distanta dintre tiranti este egala cu aproximativ jumatate din lungimea lor(cel putin in raportul l: l r =2). Daca in roca se dezvolta preponderent un singur sistem de plane de discontinuitate. b. de grosime suficenta pentru a transfera greutatea sectiunii slabite straturilor de deasupra. Tirantii montati trebuie sa intersecteze aceste plane fie perpendicular. a-latimea boltii formate la l l = 3 .Pretensionarea tirantilor trebuie sa fie aproximativ egala cu greutatea rocii asigurate.Bolta artificiala formata prin fixarea rocii decomprimate de deasupra excavatiei subterane cu ajutorul unui sistem de tiranti pretensionati. de obicei greutatea masei de roci.Daca inclinarea principalului sistem al planelor de discontinuitate este α .Fig. in vederea cresterii suficiente a rezistentei la deplasarea pe aceste plane si pentru a face roca in stare sa transfere forte de compresiune chiar transversale pe ele.

b-vertical. Daca pentru stabilizarea tavanului se 158 . iar σa -sarcina admisibila la tensiune al otelului.7 Amplasarea tirantilor in functie de diversele directii ale planelor de discontinuitate: a-orizontal. ϕ -unghiul de frecare de-a lungul planului de discontinuitate. pretensionarea Pk = −G ⋅ tgϕ . atunci intr-o sectiune verticala. l ' = v sau h S -lungimea efectiva a tirantului. perpendiculara pe planul de discontinuitate R k = Pk ⋅ cos(α − ψ ) ⋅ tgϕ + Pk ⋅ sin(α − ψ ) Pk = γ ⋅ l'⋅ l 2 (sin α − cos α ⋅ tgϕ) r sin(α + ψ ) + cos(α + ψ ) ⋅ tgϕ in timp ce Pk ≤ FS ⋅ σa unde FS este suprafata sectiunii transversale a tirantului. Forta Pk va fi cea mai eficenta(maximum R k ) la o inclinare a tirantilor ψ = α + ϕ − 90o .7 c). l r -distanta dintre tiranti. Rezistenta suplimentara R k la miscare de-a lungul discontinuitatii este de obicei creata de pretensionarea Pk a tirantului. Pentru straturi orizontale si tiranti verticali. Fig. c-inclinat.T = G ⋅ sin α = G ⋅ cos α ⋅ tgϕ + R k = γ ⋅ l'⋅ l 2 ⋅ cos αtgϕ + R k r din care rezulta ca: R k = γ ⋅ l'⋅ l 2 (sin α − cos α ⋅ tgϕ) r unde γ -este greutatea volumica a rocii.Daca tirantul formeaza cu orizontala un unghi ψ (vezi fig.

care au la baza experienta de la saparea in Austria a tunelelor cu aria sectiunii transversale a frontului de pana la 100 m 2 .aceasta este mai mare cand pe directia longitudinala se utilizeaza cintre metalice.8). ei rezista la orice miscare de-a lungul discontinuitatilor prin rezistenta lor la forfecare σa a otelului tirantului. De asemenea este importanta alegerea lungimii de inaintare . ca lungimea calculata a tirantului l in sectiunea transversala a golului. intre ultimele aliniamente de tiranti si frontul abatajului se admite ca se creeaza o bolta sau o grinda noua(fig. Rk = FS ⋅ σa cos(α + ψ ) iar sectiunea transversala necesara γ ⋅ l'⋅ l 2 (sin α − cos α ⋅ tgϕ) ⋅ cos(α + ψ ) n FS = σa Tirantii nepretensionati incastrati prin cimentare pe intreaga lungime a gaurii de ancoraj ofera o rezistenta mai mare in cazul in care unghiul de frecare de-a lungul planelor de disncontinuitate este mai mic. Aceasta lungime a avansamentului este legata de capacitatea de mentinere a rocii functie de latimea excavatiei si de timp si se apreciaza folosind experienta realizata la lucrarile anterioare. date din studiul geotehnic sau informatii preluate din tabelul 2.2. reprezentata de tavan si suprafata lui. 7.Acestea sunt activate numai cand rezistenta rocii este depasita.Se pot lua in considerare si atacuri mai lungi decat distantele maxime prezentate in tabel.Cand se da un nou atac.. ea depinzand de tipul de roca si de echipamentul disponibil.Ancorajul tavanului se practica curent in metodele clasice de excavare a lucrarilor subterane precum si la lucrarile de definitivare a sectiunii unei galerii. La excavatiile subterane primul obiectiv este asigurarea si stabilizarea partii superioare. Lungimea avansamentului z este aleasa adesea egala.ANCORAREA TAVANULUI UNEI EXCAVATII SUBTERANE.Un mijloc foarte rapid si eficient de stabilizare il reprezinta ancorajul rocilor. sau daca este posibil mai mare. De obicei distanta dintre sectiunile transversale ancorate din lungul unui gol excavat este egala cu echidistanta dintre tirantii dispusi intr-o sectiune transversala s = l r . in functie de suprafata frontului abatajului si de timpul necesar asigurarii tavanului. 159 .utilizeaza tiranti nepretensionati cimentati pe intraga lor lungime in gaura de ancoraj. Aceasta deoarece roca se deterioareaza cel mai usor si frecvent ca rezultat al actiunii fortelor interne.

operatiune ce se poate executa manual cu bare de 160 . umpluturi.Prin strangerea piulitei de tirant placuta se preseaza pe suprafata rociicu o forta de cel putin 3 sau 4 tone (30-40kN). gnaise masive) B – fisurate(eruptive fisurate. lui H. roci tari intens alterate si deranjate) F – generatoare de presiune(sisturi argiloase alterate deranjate. iar aceasta pretensionare consolideaza. sisturi argiloase. intre punctele de sustinere. ca rezultat al unei concentrari de eforturi in frontul abatajului. stabilizeaza si previne destinderea in continuare a rocii in punctul de ancoraj si in imediata sa vecinatate. se intind plase de sarma. 5m 3m 6 luni 4m Durata stabilitatii 20 ani Distanta maxima intre sprijiniri 4m distanta stabilita se aplaseaza un nou aliniament de tiranti. roci tari deranjate si partial alterate) E – foarte faramitate si deranjate(roci moi slabe. 15m 2 minute 0. 4m 20 minute 0. nisip si pietris saturat. la 2 10 secunde 0. In cazurile in care roca este dens fracturata poate exista pericolul ca intre punctele de ancoraj sa se produca caderi de fragmente de roca din tavanul excavatiei sau sa apara crapaturi.Lauffer modificat de A. Durata aproximativa de stabilitate a tunelelor si distanta intre sprijiniri pentru principalele tipuri de roci(conf. pamanturi coezive de consistenta ridicata pana la tare. sedimente masive stratificate in bancuri groase.Dvorak) Tipuri de roca A – masive(roci eruptive compacte. 8m 1 saptamana 5 ore 1. sedimentare stratificate in straturi subtiri. nisip si pietris cu umiditate naturala) G – generatoare de presiuni mari(pamanturi coezive de consistenta moale la medie. se dezvolta o zona parabolica normala de roca destinsa cu o inaltime ce nu depaseste z . sisturi si roci metamorfice mai putin dure) D – faramitate(roci moi. imediat dupa copturirea grosiera de-a lungul suprafetei tavanului.Tabelul 2. Deasupra noii sectiuni a tavanului excavat.In asemenea cazuri. roci metamorfice cu sistozitate pronuntata) C – intens fisurate(eruptive intens fisurate. pamanturi miloase).pentru asigurarea tavanului.

prin utilizarea aerului comprimat sau a apei sub presiune. Fig.Tirantii de acest tip sunt durabili.7 – cintre de otel. iar bara se termina la gura gaurii de ancoraj. 161 . 5 – stalpi pneumatici provizorii. fiind apoi imobilizat inauntru prin legare.6 – gaura de ancoraj.In cazul in care tirantul nu este pretensionat prin infiletare la partea exterioara. dar efectul static este de obicei mai mic decat la tirantii pretensionati. se executa gaurile de ancoraj orientate in functie de planele de discontinuitate. In locul placutelor individuale. el se incovoaie usor .Cat se poate de repede posibil .Plasele sunt intinse temporar prin stalpi de lemn sau pneumatici fixati in tavan. introducandu-se apoi tirantii ce se fixeaza si se pretensioneaza. 4 – tiranti ancorati. l – lungimea tirantului.Z – lungimea atacului. o excelenta stabilizare se realizeaza cu ajutorul grinzilor de otel sau a cintrelor. de preferat.3 – plasa de sarma de protectie. pana la intarirea (prizarea) cimentului.8 – schela mobila pentru forare.In timp ce tirantul se introduce in gaura de ancoraj.fier sau. legate intre sectiuni ancorate. Aceste grinzi este preferabil sa se amplaseze mai degraba pe directia longitudinala decat pe cea transversala. deoarece astfel se evita necesitatea curbarii acestora dupa sectiunea transversala a golului.8 Desfasurarea operatiunilor de montare a tirantilor in tavanul unui tunel: 1 – zona boltii naturale intr-o roca deasupra abatajului. de obicei se renunta la piulita si placuta.2 – limita zonei cu roca decomprimata expusa la prabusire. Placutele preseaza plasa de sarma pe suprafata rocii. In gaurile de ancoraj umplute cu ciment(lapte de ciment sau rasiini sintetice) pe intreaga lungime a acestora se introduc tiranti slabi tensionati sau pretensionati.Deasupra sustinerii ancorate si pretensionate se aplica un strat de torcret sau de ciment ce reprezinta o ultima protectie si consolidare a suprafetei.

Ciclul intreg de excavare care cuprinde perforarea . 162 .In cazul excavatiilor subterane artificiale mari. STABILIZAREA PERETILOR EXCAVATIILOR SUBTERANE Stabilizarea suprafetelor galeriilor si tunelelor de dimensiuni obisnuite nu prezinta nici o dificultate in cazul unor adancimi mai mici si a unor roci dure. 7. Excavrea se poate realiza la sectiune transversala plina. atunci cand se utilizeaza masini adecvate. in special instalatii multifunctionale de perforaj si incarcare. puscarea. unde suprafetele de roca sunt adesea foarte inalte. indepartarea materialului excavat si ancorajul tavanului. sau in cazul excavatiilor executate in roci moi stabilizarea necesita o atentie deosebita. chiar cand aceasta este foarte mare(peste 100 m 2 ). copturirea tavanului.3. de starea de tensiune generata de presiunea litostatica. se poate organiza intr-o singura zi de lucru in trei schimburi.Solicitarea suprafetelor laterale ale unuui gol subteran depinde. introducerea explozivului. de obicei.

Presiunea totala pe suprafata golului excavat este Sh = 1 σh + 2 σh 1 ϕ⎞ ⎛ ⋅ h = h ⋅ γ ⋅ tg 2 ⎜ 45 − ⎟ (2v + h) 2 2 2⎠ ⎝ 163 .Terzaghi a elaborat o formula empirica pe unitatea de latime a golului excavat: S h = 0. Protodiakonov a presupus ca presiunile laterale nu se manifesta in roci tari si moi( f p > 2 ). de obicei.Fig. Ca si in cazul presiunii active a terenului.Aceasta bolta se dezvolta ca o zona inchisa in jurul golului subteran. presiunea orizontala la adancimea h’(fig 10)este: ϕ⎞ ⎛ σ h = γ ⋅ h '⋅ tg 2 ⎜ 45 − ⎟ = γ ⋅ h 'k a 2⎠ ⎝ unde adancimea incarcata h’ este este aceea de sub bolta naturala.M. K. h. se utilizeaza teoria materialelor necoezive(Protodiakonov si altii).este greutatea volumica a rocii. Pentru calcularea presiunii orizontale laterale totale.3γ (0. de exemplu M.Specialistii au evaluat aceasta incarcare in mod diferit .inaltimea golului excavat.9 Proiectul de reconstructie a aramaturii unui tunel Pentru lucrarile practice se poate presupune ca presiunea straturilor din acoperis sau presiunea orogenica reziduala va fi preluata de catre bolta naturala ce se formeaza in masivul de roci.5h + v) unde γ . v. alungita in directia presiunii maxime.inaltimea rocii destinse de sub bolta naturala ce incarca tavanul(vezi tabelul 1) Pentru evaluarea presiunilor laterale. Suprafetele excavatiei se admite ca sunt solicitate numai de greutatea rocii de sub aceasta bolta naturala.

ca si in cazul taluzelor rocilor. aplicand un coeficent de dilatare transversala dat de coeficentul lui Poisson ν .50 m lungime pe sectiuni transversale la echidistanta de 0. deformatia verticala a fost redusa la 10 cm.Amplasarea si inclinarea ancorelor se proiecteaza ca si in cazul taluzelor de roca in cele mai eficiente pozitii. amandoua compensand roca. iar la partea sa superioara de cea mai coborata limita a boltii protectiei de beton(daca aceasta a fost executata deja). Alti autori(de ec.Amplasarea si inclinarea ancorelor se proiecteaza ca si in cazul taluzelor de roca. presiunea laterala ce actioneaza asupra armaturii constructiilor subterane putand atinge aceste valori numai in rocile plastice. in tronsonul experimental al unei galerii de 2. delimitata la baza de un plan de forfecare cu inclinarea respectiva ce trece pe la partea inferioara a suprafetei . 7. De obicei se presupune o formatiune de roci instabila.Astfel. adica adimitand o presiune in starea de repaus.Valorile si directia fortelor de ancoraj se pot estima cel mai bine utilizand metoda grafica. statistic diferite:planele de discontinuitate inclina spre golul excavat sau cad inspre masivul de roca. σh = στ ⋅ ν 1− ν O astfel de presupunere este conforma cu realitatea numai in cazuri exceptionale. adica astfel incat cu un numar minim de ancore sa se intersecteze toate suprafetele potentiale de forfecare.90m.A. dupa fixarea a patru tiranti de 1.N.10 Diagrama presiunii laterale in peretii unui abataj in conformitate cu teoria materialelor necoezive. In principiu pot aparea doua cazuri de reper. 40 m latime in care s-au semnalat ridicari curente de 1. ANCORAREA VETREI EXCAVATIILOR SUBTERANE In cazul in care in vatra galeriei excavata se produc ridicari datorita umflarii rocii.Dinnik)calculeaza presiunea laterala pornind de la starea de tensiune dintr-un corp elastic nedeformat.Un mod de abordare valabil pentru excavatiile subterane executate in roci dure este de a admite ipoteza prin care consolidarea suprafetei acestora este solicitata de catre componenta greutatii rocii de sub bolta naturala la o miscare de-a lungul planelor de discontinuitate. cum ar fi rocile argiloase. solicitat. foarte eficiente s-au dovedit a fi ancorele nepretensionare. 164 . sau de bolta naturala.40m.Fig.4.Unghiul format intre ancorele pretensionate si aceste suprafete trebuie sa fie mai mic decat unghiul de frecare interna ϕ .

blocurile individuale. totusi in acest mod nu se obtin decat valor aproximative si in general nefavorabile. adancimea de ancoraj trebuie sa fie suficienta(1/3 sau ½ din latimea galeriei). h se ia egal cu adancimea fata de suprafata sau fata de limita inferioara a celei mai apropiate sectiuni asigurate a putului. din starea de eforturi transversale produse de actiunea pe verticala a masivului de roci.Sectiunile de put circulare sunt cele mai favorabile din punct de vedere static. Ancorarea tavanelor si peretilor lucrarilor subterane inclinate si a puturilor de extractie (fig.Thomas descrie un exemplu sugestiv de ancoraj cu ancore pretensionate a suprafetelor unui put de extractie vertical. coaxial cu aceasta ca o bolta naturala inchisa.Amplasarea gaurilor de ancoraj in vatra unor astfel de goluri excavate se face empiric.In rocile tari. chiar dupa intarire.5. iar consolidarea este necesara numai pentru rigidizarea sustinerea rocii destinse din suprafata excavatiei.Aceasta zona preia presiunile externe ale masivului. iar mortarul trebuie sa faca priza rapid. deoarece executia oricarui alt sistem de sustinere este foarte dificila. cele mai adecvate sunt cimenturile pe baza de rasini sintetice. E. ca si in cazul suprafetelor rocii. 165 . solicitate de greutatea lor proprie. ele raman sufiecient de elastice pentru a rezista la efectele severe ale socurilor produse in timpul inaintarii si dislocarii rocii. Cele mai bune rezultate in stabilizarea peretilor puturilor de extractie si a excavatiilor miniere supuse la mari eforturi se obtin cu ajutorul ancorelor nepretensionate.11) prezinta interes deosebit. Pentru rocile mai slabe.Tirantii trebuie sa fie montati cel mai rapid posibil dupa terminarea excavatiei. ANCORAREA SUPRAFETELOR PUTURILOR Puturile verticale si inclinate sunt si ele adesea asigurate prin ancoraje. deoarece. incastraturi in intregime in beton. sunt asigurate de obicei prin ancorarea impotriva miscarii lor pe suprafetele de discontinuitate. 7. ancorele sunt dimensionate pentru solicitarea la o presiune activa: ϕ⎞ ⎛ σ h = γ ⋅ h ⋅ k a = γ ⋅ h ⋅ tg 2 ⎜ 45 − ⎟ 2⎠ ⎝ In functie de orientarea structurala a excavatiei si de cerintele de asigurare .Zona cu eforturi crescute se dezvolta dupa excavarea putului. Analizele teoretice ale presiunii rocii asupra unor astfel de sustineri se obtin.Pentru acest scop cele mai potrivite tipuri de consolidare sunt cele cu ancoraje mai usoare. Pentru betonare. fara cap exterior care ar impiedica introducerea materialului de cimentare.

11 Consolidarea tavanului unui suitor cu tirantii nepretensionati fixati cu rasina Ancorarea captuselilor de beton ale galeriilor si puturilor hidrotehnice sub presiune are ca scop asigurarea cooperarii intre captuseala si roca din jur.Fig.In acest fel o captuseala de beton armat ancorata poate inlocui blindajele de otel costisitoare. 166 .

Valoarea undei de soc este determinata de indicele de incarcare cu exploziv a camerei de explozie. particulele oscileaza ca urmare a modificarii formei si volumului prin compresiune. produsele reactiei se dilata radial. In cazul oscilatiilor longitudinale(care genereaza o miscare sub forma de unda de compresiune).Energia undelor de soc si elastice. unda amortizandu-se. comparativ cu rezistenta la compresiune a mediului. Presiunea transmisa se propaga prin roca sub forma unei unde oscilante prin intermediul careia se transmite energia socului. In zona imediat urmatoare camerei de explozie.Capitolul 8 DEROCAREA PRIN LUCRARI DE IMPUSCARE 8. in sensul de propagare a frontului undei.Miscarea generala a unei particule se compune din oscilatii longitudinale si oscilatii transversale. datorita valorilor foarte mari ale presiunii..Cand camera de explozie nu mai este umpluta complet. situatie in care presiunea undei incidente pe peretii camerei de explozie scade la o valoare mai mica decat cea din frontul undei de soc. Unda de soc amortizata se propaga in continuare sub forma de oscilatii elastice avand viteze si directii de propagare diferite... MECANISMUL SFARIMARII ROCILOR PRIN EXPLOZIE Explicarea mecanismului sfarimarii rocilor prin explozie nu se poate face fara a tine seama de mecanismul de transmitere a energiei explozive in roca si de starea de tensiune din masiv. In acest domeniu.Viteza de propagare a undei detonante in masa explozivului este de 2000.In acest domeniu unda nu oscileaza . din valoarea undei detonante se va pierde numai acea parte care se reflecta de peretele camerei de explozie. pana ating peretii.Ca urmare a distribuirii energiei pe suprafete din ce in ce mai mari. precum si a faptului ca mediul in care se propaga nu este perfect elastic. care se transmite rocii sub forma unei unde de soc.Undele transversale generate de oscilatiile transversale ale particulelor de roca genereaza oscilatii ca urmare a modificarilor de forma cauzate de fortele de forfecare.In frontul undei detonante se dezvolta o presiune de(5. avand aceeasi directie de propagare cu unda detonanta. intr-un exploziv are loc o reactie de descompunere. Este cunoscut faptul ca. perpendiculare pe directia de propagare a frontului de unde. au loc deformatii plastice.In cazul unui indice de incarcare unitar. unda de soc se propaga la viteze apropiate de viteza de propagare a sunetului in tipul respectiv de roca. intensitatea oscilatiilor(care depinde de valoarea socului initial)scade rapid.. viteza reactiei fiind determinata de tipul substantelor care intra in compozitia explozivului..500) 105 kN / m 2 . ea propagandu-se la viteze supersonice sub forma unei unde de compresiune. viteza 167 . la o initiere corespunzatoare.8000m/s.1.

lor de propagare precum si frecventa oscilatiilor. valoarea presiunii reducandu-se la valori care nu mai fac posibila propagarea in continuare a undei sub forma de unda de compresiune. in imediata apropierea a incarcaturii(2-3 raze a acesteia).8.5. datorita castantei rocilor. carora le corespund tensiuni de comprimare. Fig. depind in mare masura de caracteristicile fizicomecanice ale rocilor impuscate. particula elementara este supusa unei compresiuni radiale si unei intinderi tangentiale.Partea de energie rezultata in urma reactiei explozive va fi cu atat mai mare cu cat raportul impedantelor acustice ale explozivului si rocii va fi mai aproape de unitate.8. Starea tensiunilor unui masiv aflat sub influenta undelor de soc generate de explozii se poate studia in fig. Cunoscandu-se modul de transmitere a undei de soc in masiv. In concluzie se poate mentiona ca sunt trei zone de influenta a exploziei(fig 8. in zona urmatoare se produc transformari reversibile cum ar fi rupturi.2.Ca urmare.In continuare. are loc o maruntire a rocii.2. care se manifesta prin vibratii.Totusi.Zonele de influenta a exploziei unda incidenta:1 – zona de deformatiilor plastice.Dupa cum se observa.Starea de tensiuni din masiv 168 . se poate studia si modul de transmitere a energiei de la exploziv la roca.Este cunoscut ca presiunea din frontul undei de soc depaseste foarte mult valoarea rezistentei la compresiune a rocilor celor mai rezistente.1.3 – zona Fig. unda de soc fiind aproape amortizata complet. crapaturi si fisuri.Tensiunile tangentiale sunt generate de asemenea de unda de compresiune radiala si apar in plane tangente pe frontul acestei unde. se propaga sub forma de oscilatii elastice.1):zona de maruntire.2 – zona de fisurare. respectiv tangentiale. zona de fisurare si zona deformatiilor elastice(vibratii).

se poate stabili mecanismul de rupere. care se propaga cu o viteza mai mica decat viteza de propagare a undei longitudinale(radiale). avandu-se in vedere faptul ca intr-un plan tangent la frontul undei de compresiune apar solicitari la la tractiune. trecand in medii cu impedanta acustica mai mica. Cunoscandu-se starea de tensiune din masiv. sau cel creat de undele incidente.3. o parte din acesta reflectandu-se pe suprafata de separare.2’-zona deformatiilor elastice. respectand intocmai principiile lui Huygens. in zona imediat urmatoare camerei de explozie au loc deformatii plastice.Ca urmare. care se manifesta printr-o maruntire excesiva a rocii. se poate determina din relatiile: σr = σR = 2ρ2 C2 ⋅ σi ρ1C1 + p 2 C2 ρ2 C2 − ρ1C1 ⋅ σi ρ2 C2 + p1C1 (8. se dezvolta in continuare.Intalnind plane de separare intre diferitele tipuri de roci din masiv. valoarea undei reflectate fiind nula. ajunse la suprafata de separare a celor doua medii. respectiv 2. sistemul de fisuri existent in masiv.1) (8. unda refractata si cea reflectata. sistemul de unde de compresiune si tractiune se reflecta si se refracta. ambele tipuri de unde se reflecta si refracta. pe planele de separare.De la marginea acestei zone se formeaza fisuri radiale. La trecerea dintr-un mediu in altul.Trebuie mentionat ca. Se observa ca in cazaul in care impedantele acustice ale celor doua medii sunt egale.Dupa cum sa mentionat mai sus. datorita valorii foarte mari a presiunii din frontul undei de soc. apar noi fisuri in masiv(fig. unda incidenta se transmite in totalitate mediului al doilea.deformatiilor elastice.Insa. Modul de propagare a undelor de tensiune. σ r si σ R sunt tensiunile transmise in mediile 1 si 2 de catre unda incidenta. in acest caz unda reflectata se transforma din unda de compresiune in unda de intindere (expresia capata semnul minus). respectiv creind o stare complexa de tensiuni in masiv. dand nastere la noi tipuri de unde.a). ρC .impedantele acustice ale indiciilor 1.In zona deformatiilor elastice se pierde o cantitate mare de energia transmisa rocii si ca urmare unda nu mai este capabila sa invinga rezistenta la compresiune a rocii.unda reflectata: 1’ – zona de fisurare.2) in care: σi .8. unda incidenta nu se propaga in totalitate in cel de al doilea medeiu. care sunt orientate atat spre suprafata libera cat si spre masiv. crapaturi si chiar crevase. fisuri naturale.De asemenea. Ca urmare sunt generate unde transversale.In cazul in care impedanta acustica a mediului 2 este mai mica decat cea a mediului 1. unda de compresiune se 169 .

3 Mecanismul sfaramarii rocii prin explozie: 1. Ansamblul de tensiuni rezultat din actiunea combinata a presiunii gazelor si a tensiunilor create de unda de soc incipienta conduce la fragmentarea rocii si detasarea sa din masiv.. II – pozitiile undei reflectate de suprafata libera.8.(fig.3.Unda reflectata se propaga in cercuri concentrice avand ca centru un punct imaginar.. Inca din aceasta faza roca din zona imediat apropiata de suprafata libera se desprinde de masiv. propagandu-se in masiv ca unda de tractiune.Deoarece rezistenta la tractiune a rocii este mult mai mica decat rezistenta la compresiune. ruperea rocilor se petrece mai lent. dezvoltandu-le in continuare. iar roca sfaramata se misca spre suprafata libera.3.transforma in unda de tractiune. In continuare.roca sfaramata se misca in spatiul liber. solicitarile la tractiune care iau nastere conduc si ele la extinderea sistemului de fisuri din masiv.8. punct care este imaginea in oglinda a incarcaturii fata de suprafata libera.5 – pozitiile undei de compresiune. aproape in intregime unda de compresiune se reflecta. detensionare. c). Fisurile radiale se largesc. sub influenta produselor gazoase ale exploziei aflate la presiune si temperatura ridicate. suprafata libera a masivului cedeaza si roca este impinsa inainte(fig. b).I.Acestea patrund in sistemul initial de fisuri creat de unda de compresiune. deoarece impedanta acustica a aerului este foarte mica comparativ cu impedanta acustica a rocii. 170 . roca se sfarma sub actiunea eforturilor de tractiune detasare.Intalnind suprafata libera. Fig.8.Acum masivul se detensioneaza..

Prin prisma criteriului energetic. necesitatile tehnologice sub aspectul volumului de dislocare impus. Dupa criteriul geominier alegerea explozivului se face in functie de: existenta emanatiilor de gaze si pulberi explozive. lei/dm3 .2. la alegerea explozivuluise are in vedere concentrarea volumetrica a energiei.lei/kg. cantitatea si durata de actiune a produselor de explozie. Δ .Pe masura propagarii sale in masiv. 171 C C1 C + 2 + 3 [lei / kJ] Q E Q E ΔK Q E Δ (8. Dupa criteriile de siguranta. in faza de selectare a explozivului optim. C2 . 8. prezenta apei.3) . in mod deosebit rezistenta acestora fata de actiunea de dislocare. necesare dislocarii rocilor din masiv. unde de compresiune se transforma in unda seismica.coeficent de incarcare. se poate aprecia functie de costul unitatii de energie(C)degajata de exploziv: C= unde: C1 este costul unui kilogram de exploziv. QE . temperatura rocilor. kJ/kg. daca nu intalneste o suprafata libera.caldura de explozie.densitatea de incarcare. trebuie alesi explozivii care prezinta stabilitate ridicata. LUCRARI DE IMPUSCARE IN SUBTERAN Alegerea tipului de exploziv Pentru efectuarea lucrarilor de impuscare in subteran in conditii de eficienta si siguranta alegerea explozibilului are o importanta deosebita. proprietatile rocilor. K.costul perforarii. presiunea de explozie. Eficienta economica orientativa. raza de propagare a undei seismice fiind determinata de cantitatea de exploziv impuscata deodata si de proprietatile elastoplastice ale mediului prin care se propaga. energetice si de o siguranta a explozivilor precum si de eficienta economica. siguranta in timpul procesului de incarcare mecanizata a gaurilor si toxicitate redusa a gazelor de explozie. Selectarea explozivului optim pentru o anumita situatie data se face in baza criteriilor geominiere.

profilare regulata a lucrarilor si reducerea vibratiilor. alegerea tipului de exploziv adecvat devine o problema solutionata. Impuscarea milisecunda asigura valorificarea la un nivel superior a energiei de de explozie. 5-Cu). Procesul este definitivat de produsele gazoase ale detonatiei care patrund in fisuri si prin destindere realizeaza detasarea masei de roca. ceea ce face ca efectul de rupere sa fie nesatisfacator. dezavantajele impuscarii instantanee si cu intarzieri mari sunt eliminate. dar conduce la randamente de rupere scazute. respectiv interferenta oscilatiilor particulelor de roca. o fragmentare uniforma. precum si caracteristicile pe care le ofera explozivii. elimina deficientele semnalate.costul incarcarii. distrugerea densitatii lui si formarea fisurilor. Acest mod de lucru conduce la un efect de rupere bun. cu cea instantanee . cerintele tehnologice de eficienta si siguranta. lei/dm 3 . Cunoscandu-se conditiile geominiere. 172 . dislocarea rocii provocata de explozia incarcaturilor dintr-o serie este total independenta de explodarea incarcaturilor din seria urmatoare. La impuscarea cu intervale mari de timp(cu capse de tip CE 0.Efectul ridicat se datoreaza explodarii incarcaturilor de intervale succesive de timp mici. astfel incat masivul de roca nu se elibereaza de tensiunile remanente produse anterior explodarii incarcaturilor dintr-o serie noua. roca din jurul fiecarei incrcaturi se comporta astfel ca si cum ar fi avut loc detonarea intregii incarcaturi intr-o singura gaura. Totodata. utilizarea impuscaturii cu intarzieri mari in lucrari miniere grizutoase si cu pulberi explozive poate conduce la modificarea atmosferei frontului in cursul impuscarii. Alegerea modului de initiere a incrcaturilor Se cunoaste ca factorul principal de distrugere si dislocare la explodarea incarcaturii de exploziv este unda de soc care trece prin mediu si care solicita deplasarea particulelor mediului. datorita degajarii de metan si formarii de praf inflamabil in suspensie . Prin aplicarea impuscarii milisecunda.C3 .Inlocuirea impuscarii cu intarzieri mari . In procesul de impusare milisecunda participa simultan urmatoarele efecte: interferenta undelor de soc. La impuscarea instantanee(cu capse tip CEIN-Cu). precum si la suprafata etanseitatii incarcaturilor in timpul impuscarii. imprastierea materialului derocat pe distante mari si la deranjarea tavanului si a sustinerii lucrarilor miniere. ele asigurand doar formarea de noi suprafete libere.

ms.6) (8. K – coeficentul cu valoarea:2 pentru roci dure. t 2 . la suprafata libera. formarea de noi suprafete libere(fisuri)care permit reflectarea undelor de compresiune in cat mai multe puncte si transformarea lor in unde de tractiune. v –viteza de propagare a undelor in roca.Recomandarile literaturii de specialitate cu privire la stabilirea intervalului de intarziere se pot ordona dupa cum urmeaza. m. ms 173 . Hotarator este deci marimea intervalului de intarziere intre incarcaturile care sunt explodate intr-un front de lucru. W –anticipanta. 1-2 pentru roci de tarie medie.4) in care: a –este distanta intre gauri. t 3 . m/s. m/s. insumarea tensiunilor remanente.- ciocnirea reciproca a masei.timpul necesar pentru formarea de suprafete libere suplimentare in masiv. ms. -Evstropov a stabilit urmatoarea relatie: t = K⋅ 2⋅W [s] vS 0 ≤ W ≤ 200 2500 ≤ v ≤ 5000 in care: v S este viteza sunetului in roca. m.timpul necesar pentru formarea de fisuri de la incarcatura la suprafata libera. In baza efectului de interferenta -Timpul de intarziere dupa Pokrovski se stabilete prin formula: t= a 2 + 4W 2 [s] V (8. -Drukovanyi si Gaek recomanda stabilirea intervalului optim de intarziere cu relatia: t = t1 + t 2 + t 3 [ms] (8.5) corespunzatoare pentru conditiile in care: t1 este timpul necesar de propagare a undei de la gaura incarcata.

greutatea volumetrica a rocii. γ . m/s. m/s. d. β . K k . in tabelul 8.10) Pentru a se formula o opinie in legatura cu incercarile de optimizare a intervalului de intarziere.t1 = 1 − 2 ms t2 = W v k ⋅ K k ⋅ cos β / 2 W 2 ⋅ γ ⋅ tgβ / 2 d t 3 = 80 ⋅ 10 −6 unde: v k . roci destul de moi f=2 . 174 . 9).unghiul de deschidere a conului de explozie. m.S. -Aplicand statistica matematica s-a stabilit relatia: (8.roci semitari f=3. -anticipanta:W=1 m -distanta intre gauri:a=1 Din analiza rezultatelor se conchid urmatoarele: -relatiile lui Pokrovski.roci destul de tari f=5.Formulele respective sunt adecvate lucrarilor de impuscare de la exploatarile de zi.44f [ms] (8. kg/ m 3 .S. practicate in subteran. Galantgunov si cea aplicata in R.. Cehoslovacia se utilizeaza urmatoarea relatie: (8. Pe baza cercetarilor practice -Galantgunov a stabilit urmatoarea relatie: a t ≤ 10 [s] v -Turuta recomanda urmatoarea relatie: t = K k ⋅ W(24 − f ) [ms] in care:f este coeficentul lui Protodiakonov.roci tari f=8. Evstropov.v este viteza de propagare a undelor a carei valoare este funcite de caracteristicile rocilor.8) (8.1 se prezinta sintetic rezultatele calculelor dupa diversi autori in urmatoarele conditii: -taria rocii:roci moi f=1.diametrul gaurii de mina. t = K ⋅ W [ms] in care K estecoeficent cu valoarea 3-7 functii de impedanta acustca a rocii.9) t = 46.68 − 2. functie de taria rocii -In R.este viteza de dezvoltare a fisurilor in masivul compact. 5-0. Drukovany.coeficent de diaclazare a maisvului(0.Cehoslovacia dau valori mult prea mici pentru anticipantele si distantele intre gauri.7) in care.

6 16. 57 0. 79 8 0. 2 4. 17 2 1. 5 2. 8 15. 51 Dupa Evstropov t=K 2W VS 0. 92 5 0. 48 t = 46. 06 3 0.44f -formula rezultata din aplicarea statisticii matematice optimizeaza marimea intervalului de intarziere. 5 4. 7 4. 50 0. 8 7 7 6 6 5 t = K⋅W Dupa formula rezultata prin 44. 3 Dupa Drukovanyi t = t1 + t 2 + t 3 t1 = 2ms t2 = W v K ⋅ K K ⋅ cos β / 2 −6 4. 44 Dupa Galantgunov t ≤ 10 a v 5. 5 6.1 Intervalul de intarziere(in ms) calculat dupa relatiile stabilite de diversi autori Intervalul de intarziere calculat Dupa Pokrovski t= a 2 + 4W 2 V Coeficentul lui Protodiakonov(f) 1 1. 1 3. 0 W 2 ⋅ γ ⋅ tgβ / 2 t 3 = 80 ⋅ 10 ⋅ d Dupa Turuta t = K K ⋅ W(24 − f ) Dupa relatia aplicata RS Cehoslovacia 18. 0 6. 50 0. 4 17. 8 39. 57 0.Tabelul 8. dand valori care sunt in limitele intervalelor stabilite prin cercetari experimentale in subteran: 175 . 36 36. 5 4. 2 12. 24 aplicarea statisticii matematice 41. 92 34.68 − 2.

-lungimea gaurii de mina.odata cu cresterea diametrului cartuselor de explozivi pana la valori de 40-45 mm scade corespunzator consumul de explozivi. 30-40 ms. pentru rocile tari si foarte tari. pentru rocile de tarie redusa (moi). In activitatea de proiectare. Lucrari de impuscare cu gauri in mina Parametrii lucrarilor de perforare impuscare la saparea lucrarilor miniere orizontale si inclinate Consumul specific de exploziv.cresterea lungimii gaurilor peste o anumita valoare este insotita de cresterea consumului specific de exploziv datorita rezistentei sporite a masivului de roca fata de actiunea de dislocare prin impuscare.20-30 ms.Valorile obtinute din calcule trebuie insa sa fie corelate cu consumurile specifice realizate in practica in conditii similare.2). iar pentru sectiunile mari (peste 18m 2 ) consumul specific de exploziv se mentine constant.cu cat concentrarea volumetrica a energiei explosivului este mai mare cu atat scade consumul specific de explosivl -diametrul cartuselor de explosiv . creste consumul de exploziv. -sectiunea lucrarii miniere. Stabilirea unui consum specific de exploziv mai mic fata de valoarea optima conduce la realizarea unui salt(pas in avans)redus si la o conturare a profilului necorespunzatoare.consumul specific de exploziv scade odata cu cresterea sectiunii lucrarii miniere. 176 . instabilitatea profilului si deterioararea sustinerii.Consumul specific de exploziv (kg / m 3 ) in principal depinde de urmatorii factori: -taria rocii. -capacitatea de dislocare a explosivului. fisurarea intensa a rocilor inconjuratoare. pentru rocile de tarie medie. pentru stabilirea consumului specific de exploziv se uzeaza de o serie de relatii empirice stabilite de diferiti autori(tabelul 8.odata cu cresterea tariei rocilor.Un consum specific de exploziv marit fata de valoarea optima determina cresteea costului lucrarilor de perforareimpuscare. 40-45 ms.

se determina cu relatia: Q = q ⋅ S ⋅ lg ⋅ η in care: q. V= 6. 415 → D II Ibraev q= f −a s b f. N. c. 177 [kg] (8.coeficent de structura a rocilor(tabelul 8. 2. fata de actiunea dislocarii lor din masiv. 5-pentru 2 suprafete libere g. V-coeficent de rezistenta a rocilor. 2-1.30).5 ⋅ e ⎜ 0.3) s. 1 ⎞ ⎛ 520cm 3 -capacitatea de lucru a dinamitei gelatina q = 0.Cantitatea de exploziv necesara pentru dislocarea rocii. in vederea realizarii unui salt(pas de avans). Pokrovski q = 0. pentru explozivii de capacitate mai mica.11) .4). 8.1⋅ e1 ⋅ f ⋅ V ⋅ g 400 e1 = P b=1. Incarcatura pe gaura de mina.coeficent care tine seama de numarul suprafetelor libere: c=1. m 2 .Determinarea consmului specific de exploziv Tabel 8. Protodiakonov Formula f 520 q=e . a-coeficent(0.2 Autorul M.M.M. kg / m 3 e. kg / m 3 .5 -pentru o suprafata libera S V=1. 6-0. 72.coeficentul capacitatii de lucru.sectiunea lucrarii miniere. 2f + c. ⎟ S⎠ ⎝ 92% de fabricatie sovietica 520 P.consumul specific de exploziv. e= S P 2 Semnificatia notatiilor q-consum specific de exploziv.coeficentul de tarie a rocilor(tabelul 8.capacitate de lucru a explozivului e= P cm3 . pentru 2 suprafete libere. pentru o suprafata libera c=0. pentru explozivii de capacitate mare b=0.25-0. b-coeficent in functie de tipul explozivului.

5 1 0. terenuri argiloase.Protodiakonov Tabelul 8. l g .M. antracit. pietris Denumirea rocii 178 . f 20 15 Cuartite foarte tari compacte si tenace si altele exceptional de tari Roci granitice foarte tari. sisturi dezagregate. creta. carbune moale. dolomite. pirite. gresii si calcare mai putin tari. gips. η. granit foarte tare. gresii si calcare f. carbune tare.3 Categoria rocii I II Extrem de tari Foarte tari Gradul de tarie Coeficent de tarie. Cuartite fisurate. minereuri de fier. gresii obisnuite. gresii tari. granite. conglomerate moi Diferite sisturi. filoane cuartifere minereuri de fier tari Calcare tari. unele minereuri de fier Sist moale.lungimea gaurilor. 8 Teren pietros. argila intarita Argila compacta. loess. marna obisnuita.coeficentul de rupere a gaurilor.S-sectiunea lucrarii. gresii sitoase. calcare foarte moi. marmura tare. teren pietros VI-a VII VII-a Destul de moi Moi Moi 1. porfire cuartoase. gresii si calcare foarte tari. minereuri de fier foarte tari III III-a IV IV-a V V-a VI Tari Tari Destul de tari Destul de tari Semitari Semitari Destul de moi 10 8 6 5 4 3 2 Granite compacte. aluviuni intarite Argile nisipoase. Sisturi cuartoase. Clasificarea rocilor pe baza rezistentelor la compresiune dupa M. pietris sedimentat. Sisturi argiloase tari. m 2 . sare gema. pietris cimentat. marne compacte. gresie alterata. m.tari.

roci poroase Roci fisurate Roci sistoase cu tarie variabila cu stratificatie perpendiculara pe directia gaurii Roci masive sfarimicioase Roci cu stratificatie fina. sol afinat. 1 0. Totodata incarcatura de exploziv pe gaura trebuie sa fie corelata si cu lungimea minima de buraj stabilita prin normativele in vigoare Numarul de gauri.13) (8. 3 Sol vegetal. q g [kg] q p = (0. 5 0. turba.14) (8.15) Intrucat normativele de protectie a muncii in vigoare interzic taierea cartuselor.Stabilirea unui numar optim de gauri pentru conditiile date permite repartizarea rationala a cantitatii de exploziv pe intreaga suprafata a frontului si conturarea corespunzatoare a profilului lucrarii miniere. trebuie avut in vedere ca in fiecare gaura de mina sa se introduca un numar intreg de cartuse. 3 1. carbune dezagregat Nisip.pentru grupa gaurilor de sambure q g = (1. In functie de destinatia pe care o au gaurile.4 Coeficentul de structura a rocilor Caracteristicile rocilor Roci compacte si elastice.12) unde N este numarul total de gauri din frontul de lucru. incarea pe gaura se stabileste astfel: .VIII IX X Pamantoase Dezagregate Curgatoare 0. 8 (8. compacta Incarcatura de exploziv in medie pe o gaura va fi: qg = Q [kg] N Coeficent de structura. trebuie avut in vedere faptul ca in minele de carbuni grizutoase. teren mlastinos Tabelul 8.De asemenea.2)q g [kg] -pentru grupa gaurilor de largire -pentru grupa gaurilor de profilare q l . pietris marunt. 179 . nisip umed. carbune extras din strat Teren curgator. incarcatura de exploziv pe gaura de mina este limitata.1 − 1.95)q g [kg] (8. g 2 1.9 − 0. sol argilos. sare. 6 0. 4 1. grohotis.

1:1. consumul specific de exploziv. intre gaurile de simbure.Numarul specific de gauri-numarul de gauri ce revine pe metru cub roca dislocata sau pe metru patrat suprafata de front-este functie de taria rocii. in cazul sectiunilor mai mari de 16 m 2 . sectiunea lucrarii. prin tatonari de la o impuscare la alta.16) 180 . lungimea gaurilor de mina. 5:2 pentru sectiuni mari. pe grupe de gauri. in timp ce la sectiuni sub 16 m 2 nu asigura obtinerea unui numar redus de gauri. Cunoscand numarul total de gauri(N) si raportul 1:b:c se determina numarul de gauri din fiecare grupa: -numarul gaurilor de sambure n S = N ⋅1 1+ b + c (8. ( n S ) de largire ( n l )si de profilare ( n p ): n S : n l n p = 1: b : c In activitatea de productie in general se intalneste urmatorul raport: 1:0. -in lucrari miniere cu sectiunea mai mica de 18 m 2 .17) (8. si diametrul cartuselor de exploziv. Din cercetarile experimetale efectuate au rezultat urmatoarele: -in lucrari miniere cu sectiunea mde 18 m 2 si cu lungimi de gaura peste 1. 5:2 pentru sectiuni mici si taria roci mare. Repartizarea numarului total de gauri. cresterea lungimii de gaura determina marimea numarului specific de gauri ce revine la 1 m 2 suprafata front. -marirea diametrului cartuselor de exploziv peste 30 mm favorizeaza reducerea considerabila a numarului de gauri. 5m. numarul specific de gauri ce revin la 1 m 2 ramane constant. intrucat numarul gaurilor de profilare nu pot fi reduse pe seama optimizarii concentrarii energiei explozive in gaurile de mina. se face funcite de raportul stabilit ce este necesar pentru conditiile date.5 urmand ca in practica sa se definitiveze pentru conditiile concrete date. Numarul gaurilor se determina cu ajutorul relatiilor empirice redate in tabelul 8.

Determinarea numarului de gauri

Tabelul 8.5 Autor Protodiakonov Formula Semnificatia notatiilor n- numarul de gauri pe metru patrat f-coeficent de tarie a rocilor; S-sectiunea lucrarii m 2 ; N-numarul total de gauri Bogomolov N = 2,3 f / S
qS N = 0,0012 c ⋅ d2 g

Domeniul de aplicare Roci cu

n = ( 0,2f + 1/ S) 2

f ≥ 3 ;roci
monolite sau slab fisurate Lucrari de deschidere si pregatire

q-consumul specific de exploziv; kg / m 3 ; c- coef.de umplere a gaurilor(arportul dintre lungimea incarcaturii de exploziv si lungimea gaurii) d g -diametrul gaurii, m;

VNIIOMSS

N=

1,27 ⋅ qS ⋅ η 2 c ⋅ dc ⋅ Δ

q ⋅ S ⋅ lc ⋅ η N= c⋅G Pokrovski Ibraev
N= 1,3 ⋅ q ⋅ S + S c ⋅ d2 ⋅ Δ ⋅ K g f −a S b ⋅ dg

η -coeficent de rupere a gaurilor(0, 8-1, 0)
d c -diametrul cartusului de exploziv, m; Δ - densitate explozivului kg / m 3 lc -lungimea cartusului de exploziv, m;

N = 41⋅ S ⋅

G c - masa unui cartus de exploziv, kg;
K- coeficent de indesare a cartuselor de exploziv; a- coeficent(0, 25-0, 30) b-coeficent functie de tipul explozivului; b=1, 2 pentru explozivi de capacitate mare; b=0, 8 pentru explozivi de capacitate mai mica;

N= Suhanov

q ⋅S − S γ

n = 1, 67 + 0,17f − −S(0,33f + 0, 027)

γ - incarcatura de exploziv care revine la 1
m de gaura, kg/ml. N⋅b 1+ b + c

-numarul gaurilor de largire n1 =

(8.18)

181

- numarul gaurilor de profilare n p =

N⋅c 1+ b + c

(8.19)

Lungimea gaurilor. Lungimea gaurilor influenteaza direct viteza de sapare si productivitatea

muncii.Ea este functie de o serie de factori, predominanti fiind:proprietatile rocilor, sectiunea lucrarii, parametrii utilajului de perforat, amplasarea gaurilor, tipul explozivilor, saltul(pasul de avans)necesar si precizia de conturare impusa.Factorul hotarator il constituie durata ciclului si ca urmare se recomanda ca lungimea gaurilor sa se stabileasca functie de parametrii care determina durata unui ciclu complet(tabelul 8.6, formulele lui Pavlov si Pokrovski). Lungimea de gaura calculata cu ajutorul relatiilor din tabelul 8.6 trebuie verificata si stabilita in final pentru conditiile de sapare prin cateva impuscaturi experimentale.La stabilirea lungimii de gaura trebuie avut in vedere, de asemenea, corelarea lungimii de gaura cu pasul de sustinere, respectiv cu incarcatura exploziva admisa in cazul minelor grizutoase.
Determinarea lungimii gaurilor de mina

Tabelul 8.6 Autorul Formula lg = Bucinev v n z ⋅ ns ⋅ nc
2 3

Semnificatia l g -lungimea gaurii de mina, m; v- viteza lunara de sapare planificata, m/luna; n z -numarul zilelor lucratoare pe luna; n s -numarul schimburilor pe zi; n c -numarul ciclurilor pe schimb; m- numarul de perforatoare care lucreaza simultatn; V-productivitatea la perforare, m/h; N-numarul de gauri; t pi - suma timpilor de pregatire si incheiere a operatiilor de perforare, incarcare si impuscare, h; Tc -durata unui ciclu h; t g -timpul de incarcare a unei gauri(0, 04-0.05h);

⎞ ⎛ 4⋅ m⋅ V lg = ⎜ ∑ t pi ⎟ ⎝ N ⎠

K.V.Pavlov

⎞ ⎛ N ⋅ tg Tc − ⎜ + ta ⎟ n ⎝ ⎠ lg = N S ⋅ η⋅ ϕ η⋅ t s + + m⋅ V P L Pentru cazurile cand nu se necesita sustinere, relatia devine: ⎞ ⎛ N ⋅ tg Tc − ⎜ + ta ⎟ n ⎝ ⎠ lg = N S ⋅ η⋅ ϕ + m⋅V P

N.M. Pokrovski

t a -timpul de impuscare si aeraj(0, 25-0, 5h); ⎞ ⎛ q ⋅ S ⋅ tg Tc − ⎜ + t a + t c ⎟ n-numarul de oameni care efectueaza incarcarea gaurilor; ⎝ γ ⎠ lg = 2 ⎛ q η⋅ ϕ ⋅ sin α ⎞ S- sectiunea lucrarii, m S⎜ + ⎟ P ⎝ m⋅ V⋅ γ ⎠ 182

η -coeficent de rupere a gaurilor; ϕ -coeficent care tine seama de suprapunerea perforarii cu cea
a incarcarii rocii;:

ϕ =0, 6-0, 9, la suprapunerea perforarii cu incarcarea
mecanizata;

ϕ =1, in cazul cand procesele respective nu se suprapun(se
succed) P- productivitatea masinii de incarcat, m3 / h t s -timpul de montare a unui cadru de sustinere, m; L-distanta intre cadrele de sustinere, m; q-consum specific de exploziv, kg / m 3 γ -cantitatea de exploziv ce revine la 1m gaura, kg; t c -timpul consumat datorita trecerii de la o operatie la alta(0, 3-0, 5h);
α -inclinarea medie a gaurilor fata de frontul de lucru, grade.

Diametrul gaurilor de mina.Diametrul gaurilor de mina are implicatii asupra productivitatii, la

perforare, cat si asupra eficientei lucrarilor de impuscare. In conditiile utilizarii de explozivi incatusati extrem de importanta este optimizarea raportului dintre diametrul gaurilor de mina si a cartuselor de explozivi.Diferenta dintre diametrul gaurilor de mina si a explozivilor incartusati trebui sa fie minima cu scopul de a asigura densitatea maxima de incarcare(concentrare volumetrica a energiei mari)si reducerea volumului de perforare.Pe de alta parte, intre cartusul de exploziv si peretii gaurilor de mina trebuie sa fie mentinut un spatiu corespunzator care sa asigure castuselor o trecere lejera de-a lungul gaurii de mina. Existenta unui raport mare intre volumul gaurii si cel al explozivului (Vg / Ve ) conduce la scaderea presiunii gazelor de explozie.In afara de reducerea efectului exploziei , utilizarea unui raport mare intre volumul gaurii si cel al explozivului conduce la efectul de canal(fig.8.4).Gazele de rezultate din descompunerea exploziva preced unda detoantiei si modifica in avans starea explozivului in sensul ca-l supune unei copmrimari puternice.Prin comprimarea cartusului de catre preunda gazelor de destindere, diametrul acestuia scade la nivelul sau sub valoarea diametrului critic.In aceasta situatie propagarea undei detonante devine imposibila si ca urmare se produc rateuri(cartuse neexplodate). 183

Ca urmare a celor prezentate. crescand astfel posibilitatea producerii unor detonatii incomplete a incarcaturilor explozive sau la deflagarea acestora. -tipul explozivului si a mijloacelor de initiere.Fig. 25. pe care o au in procesul de dislocare a rocilor din masiv. nerespectarea raportului limita poate conduce la aparitia fenomenului de canal.frontul gazelor. 184 .frontul undei detonante. -marimea saltului(pasului de avans)necesar. depasirea raportului limita favorizeaza diminuarea randamentului de utilizare a energiei explozive. -numarul suprafetelor libere. -gauri de largire.Privit sub aspectul securitatii. -sectiunea lucrarii miniere. raportul dintre diametrul gaurilor si cel al incarcaturilor explozive este limitat la 1. pentru a asigura formarea unor incarcaturi la diametre superioare diametrului critic al acestora. -tipul utilajului de perforat.3. 2. se recomanda ca diametrul taisurilor de sfredel sa aiba valori maxime de 30 mm pentru cartuse cu diametrul de 25 mm si 36 mm.zona comprimata Din motivele aratate. pentru cartuse de 30 mm diametru. Dupa importanta.4. gaurile de mina se grupeaza in: -gauri sambure. Din punctul de vedere al eficientei lucrarilor de impuscare. La utilizarea amestecurilor explozive simple granulare(in vrac)diametrul gaurilor trebuie sa fie de minim 35 mm. Scheme de impuscare la executarea lucrarilor miniere orizontale si inclinate Stabilirea unei scheme de amplasare a gaurilor este functie de: -structura si proprietatile fizico-mecanice ale rocilor. -stratificatia rocilor.8. fenomen deosebit de periculos in conditiile minelor cu pericol de gaze si pulberi inflamabile.Efectul de canal:1.

in corelatie cu proprietatile rocilor si ordinea de aprindere a gaurilor. cu un amplasament in general perpendicular pe suprafata frontului au rolul de a exploata suprafata libera creata de sambure. 185 .8.7). Din cele expuse rezulta ca deosebit de important este alegerea samburelui si stabilirea rationala a parametrilor acestuia.8. Prin perforarea unui numar de gauri grupate si explodarea lor cu primele trepte de initiere se formeaza in front o cavitate care va servi pentru incarcaturile urmatoare ca o a doua suprafata libera si ca spatiu necesar pentru afanarea si imprastierea rocii derocate.Ei sunt reprezentati prin trei tipuri de baza: -sambure piramidal(fig. Fig.6). -sambure foarfeca(fig.Gaurile de largire incarcate cu exploziv trebuie distribuite corespunzator in sensul de a permite largirea treptata a golului creat de sambure. Gaurile de profilare asigura dislocarea rocii de pe conturul lucrarii miniere in care scop sunt amplasate la o distanta de 10-25 cm fata de conturul lucrarii miniere si perforate cu o inclinare de 8587 o spre exteriorul acestuia. gaurile de largire(rupere). -sambure pana(fig. Lungimea pasului de avans este determinata de cea a samburelui.8.Problema cheie in acest caz consta in amplasarea si modul de initiere a incarcaturilor.8.-gauri de profilare.5). samburii pot fi clasificati in uramtoarele grupe: -samburi convergenti. care formeaza samburele. -samburi unilaterali. Samburii convergenti sunt realizati prin impuscarea unor gauri convergente.5.Sambure convergent piramidal. -sambure cilindrici. In principiu.

Numarul si directia de inclinare a gaurilor din samburele pana este in principal functie de sectiunea lucrarii si unghiul planului de stratificatie. 186 .pana orizontala simetrica.Conditia de baza pentru formarea samburelui convergent este ca explozivul sa actioneze in adancime.Cu taote acestea samburele pana vertical este destul de des utilizat intrucat prezinta avantajul executarii cu usurinta a gaurilor convergente in plan orizontal.pana verticala evantai spre tavan.pana orizontala asimetrica. Samburele piramidal se evidentiaza prin cincentrarea explozivului in adancimea samburelui. b. d.pana verticala.Din acest punct de vedere. fapt care faciliteaza despinderea lui din masiv si formarea cavitatii necesare.6.pana inclinata. f. Aceasta impune ca gaurile convergente sa fie cu 10-20 cm mai lungi decat restul gaurilor din front si totodata in adancime gaurile sa se apropie 5-10 cm. utilizarea samburelui piramidal se recomanda in roci tari si la folosirea unor explozivi cu putere redusa.8. Samburele pana are concentrarea explozivului in adancimea samburelui mai mica decat in cazul samburelui piramidal. Fig. e.Utilizarea samburilor pana se recomanda in cazul rocilo compacte(monolit)de tarie mica si medie sau stratificate.c-pana verticala evantai spre vatra. una fata de alta.Sambure convergent pana:a.

Samburi unilaterali:a.Samburele foarfeca este constituit doar din doua gauri convergente. c).In roci cu o rezistenta mare la dislocarea din masiv.Sambure convergent foarfeca Lngimea gaurilor convergente este strict limitata de dimensiunile profilului(latime.8.8.8. iar in roci cu o rezistenta mai mica pana la 65-70 o . spre vatra sau lateral(fig.evantai spre tavan . amplasate in plane paralele la diferite nivele una de alta(0.7. c. 6 m). 3-0. 187 . -evantai spre vatra(fig.Este cel mai simplu sambure si este indicat in rocile cu tarie redusa(carbune). a). Samburii unilaterali sunt realizati prin impuscarea unor gauri inclinate sub forma de evantai spre una din extremitatile profilului lucrarii miniere.8.8.8.evantai spre perete -evantai spre tavan(fig. Fig.b. unghiul de inclinare a gaurilor trebuie sa fie de cca.8.8.9). -evantai spre pereti(fig. -evantai cu gauri multiple.8.evantai spre vatra.8. inaltime)si capacitatea de dezagregare a rocii. 45-50 o . b). Functie de conditiile concrete se practica urmatoarele variante de samburi unilaterali: Fig.

Acesti simaburi sunt indicati pentru rocile cu tarie redusa si medie.9. samburele respectiv este putin util daca perforarea se executa cu perforatoare manuale. 188 .Totodata la acest tip de sambure foarte important este si alegerea judicioasa a lungimii din gaura necesara a fi incarcata cu exploziv. Gaurile de sambure pot fi perforate la lungimi mari.Din acest motiv. sabloane si utilaj de perforare adecvat. alegerea uneia din variantele prezentata prezentate fiind functie de unghiul planului de stratificatie.evantai lateral.necesita precizie in perforarea gaurilor paralele.Fig. Samburii evantai cu gauri multiple prezinta o mare eficienta dar sunt pretentiosi in realizare intrucat reclama o foarte atenta plasare a gaurilor provind distanta dintre ele.Totodata samburii cilindrici sunt pretentiosi in executie.8. 9-1.Samburii pot fi utilizati in egala masura atat in lucrari miniere cu sectiune mica cat si in cele cu sectiune mare. decat in cazul celorlalti samburi. dar foarte potrivit cand gaurile se executa cu ajutorul carucioarelor de perforat.Samburii cilindrici asigura eficienta ridicata la disclocare a rocilor cu tarie ridicata(coeficent de rupere a gaurilor 0. inclinarea si lungimea acestora.b. de existenta unei a doua suprafete libere(tavanul artificial la preabatajele din stratele groase de carbune) etc. Samburii cilindrici sunt realizati prin impuscarea unui grup de gauri paralele. sau a filonului in profilul lucrarii(in cazul fronturilor mixte). de pozitia stratului de carbune. ceea ce asigura posibilitatea realizarii unor salturi mari. intrucat rezistenta pe care o intampina incarcatura exploziva din partea rocii este mult mai unifiorm distribuita de-a lungul gaurilor. 0).evantai spre vatra. amplasate perpendicular pe suprafata frontului de lucru.Simburi unilaterali cu gauri multiple:a.

.11.Simburi cilindrici constituiti din gauri cu diametre obisnuite.10.. intrucat asigura aruncarea intregii cantitai de roca din fagasul realizat.11. -samburi cilindrici constituiti din gauri sonda cu diametrul de 75-200mm si gauri cu diametre obisnuite(fig. Gaurile neincarcate contribuie la inbunatatirea eficacitatii de rupere.8.Efectul de rupere este mult mai inbunatatit in cazul utilizarii a 1-2 gauri de sonda neincarcate.10.In afara de faptul ca mai indeplinesc si functia de spatiu de compensare in care poate fi aruncata o parte din roca cuprinsa intre gaurile de mina..Simburi cilindrici constituiti din gauri de sonda si gauri cu diametre obisnuite.8.. Fig.d)..8.8.. a.11. distanta intre prima gaura incarcata si gaura de sonda trebuie sa aiba valoarea maxima de: a = 2d s unde: d s este diametrul gaurii de sonda.Pentru a se realiza o dislocare de calitate. a. b)si dublu (fig. 189 .8. intrucat indeplinesc funcita unor suprafete libere.. Ei sunt reprezentati prin doua tipuri de baza: -samburi cilindrici constituiti din gauri cu diametre obisnuite(fig. Fig. d). Cele mai bune rezultate se obtin cu samburii spiral simplu (fig.Samburii cilindirci pot fi realizati cu un anumit numar de gauri incarcate si neincarcate cu exploziv.8.d).11.

.. foarte important este ca ordinea de aprindere sa asigure largirea samburelui creat in prima faza si pe cat posibil formarea. se recomanda ca ordinea de aprindere s fie de la tavan spre vatra dupa o curba care asigura o suprafata libera mai mare decat in cazul unei suprafete plane fig.. In toate schemele de impuscare prezentate cifrele indica ordinea de aprindere a incarcaturilor Bibliografie 1. ET Bucuresti 1981 7.P. 4.. IP Iasi 1983 2..Ordinea de aprindere a icarcaturilor din gaurile de mina.In acest fel se imbunatateste eficacitatea samburelui.8. Hobst L. Zajic J. 1992 Mecanica rocilor. Tat S. celei de a treia suprafata libera.8.11. pentru incarcaturile urmatoare... sa 8. a. Cotiusca D.. IP Iasi.(fig. Sustinerea cu ancore si torcret. EDP Bucuresti 1997 Mecanica rocilor.12.. 3. Macarevici L. Mecanica rocilor si constructii hidroenergetice. deoarece urmatoarele doua incarcaturi convergente ale samburelui lucreaza in prezenta unei suprafete liber suplimentare. IP Bucuresti 1983 5. Stematiu D. Silvan Andrei Mecanica rocilor. Takacs A.12). Benea St.Ca urmare. ET Bucuresti 1967 6. Ancorarea in roci. Matrix Rom Bucuresti 2001 190 .Ordinea de aprindere(Incarcaturile initiate cu treapta 3 detoneaza in prezenta a trei suprafete libere) Totodata la schemele de impuscare cu samburi convergenti se recomanda ca incarcaturile convergente in serii de cate doua s fie initiate cu aceeasi treapta. Manescu M. Fig. Faur E. In lucrarile miniere cu doua suprafete libere(frontul si tavanul artificial) unde se practica samburele evantai spre tavan.. ET Bucuresti 1985 Noua metoda austriaca-punctul nostru de vedere. Manolovici M. Explozivi si tehnica impuscarii in industrie. Manolovici M.Ordinea de aprindere a incarcaturilor dare o influenta directa asupra imprastierii rocii si avansului pe ciclu.8.

191 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful