P. 1
Projecte de Treball La Vaca

Projecte de Treball La Vaca

4.75

|Views: 6,374|Likes:
Published by api-3851592

More info:

Published by: api-3851592 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

LA VACA 

PROJECTE  DE TREBALL DE P­3  CURS:2006­2007 
TUTORA:  LAURA ROFES BAGÉS

PROJECTE DE TREBALL:  LA  VACA
· Característiques generals.  Com  que  la  mascota  de  P­3  era  LA  VACA  TINA,  vaig  consultar  als  nens  i  nenes si els agradaria  conèixer molt bé aquest animal. Davant l’expectació que  van mostrar tots vaig decidir començar aquest projecte.  El projecte de treball s’ha realitzat al CEIP “Enric Grau Fontseré” i ha tingut una  durada de  gairebé dos mesos del tercer trimestre.

·

Objectius didàctics:  1.  Participar en el diàleg dirigit per la mestra, escoltant atentament  els altres i respectant l’ordre d’intervenció.  2.  Observar, analitzar i verbalitzar les característiques de LA VACA a  partir dels coneixements previs i amb l’ajuda dels materials gràfics.  3.  Representar mitjançant el llenguatge plàstic les propietats de LA  VACA  4.  Relacionar cada nom escrit amb el que simbolitza.  5.  Expressar la pròpia opinió davant dels altres i respectar els acords  presos.  6.  Utilitzar diferents tècniques plàstiques amb diferents materials.  7.  Tenir cura del bon manteniment i us dels materials emprats.  8.  Tenir cura dels materials emprats.  9.  Treballar la lecto­escriptura 

ÀREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX

· · · · ·

Experimentar corporalment la direccionalitat de l’escriptura. Manifestar el estats anímics propis. Mostrar domini de les habilitats motrius bàsiques. Discriminar qualitats perceptibles amb els sentits. Acceptar l’ajut dels altres.

ÀREA 2. DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

· · · ·

Conèixer les característiques generals d’una animal del nostre  entorn immediat, com és la VACA Observar el comportament de les vaques i conèixer la seva  morfologia, alimentació, entre altres. Iniciar­se amb les TIC. Mostrar interès per comunicar els sentiments propis i els  descobriments d’un mateix 

ÀREA 3. INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

LLENGUATGE VERBAL
Participar activament en els diàlegs col∙lectius. Expressar oralment vivències personals. Utilitzar la descripció per identificar elements de l’entorn. Experimentar els traços bàsics de l’escriptura. Efectuar lectures col∙lectives de textos breus. Esforçar­se per parlar cada vegada millor. 

· · · · · ·

LLENGUATGE MATEMÀTIC .
· · · ·

Identificar els nombres naturals 1,2,3,  i presentació del 4. Identificar les formes:rodona, el triangle, el quadrat. Classificar objectes segons una característica donada. Mostrar interès per descobrir la aplicació de la matemàtica en  la vida quotidiana. 

LLENGUATGE PLÀSTIC
· · · ·

Identificar els colors que s’ha anat treballant. Adquirir coordinació motora i visual en vista a la precisió del  traç. Aplicar tècniques plàstiques bàsiques: pintura de dits, ceres,  tisores, goma d’enganxar, punxar... Demostrar satisfacció pel treball fet.  LLENGUATGE MUSICAL Memoritzar una cançó o tonada pròpia sobre el tema del  projecte i reproduir­la amb la veu segons una intensitat  donada. Apreciar el sentit lúdic de les activitats musicals.

·

·

DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL AMB ELS NENS I NENES:  1. ELECCIÓ DEL PROJECTE 
1.1  QUE VOLEM?  a)  Proposta de temes per part dels nens i nenes: La proposta en aquest cas  es única, donat el seu interès per la nostra mascota.  b)  Tria del tema: El tema ha estat triat per unanimitat, fins i tot alhora de  votar un nom per la classe de P­3 va sortir “la classe de la Tina (la  vaqueta)”.  c)  Definició del projecte: Tot sobre la VACA  d)  Argumentació: Perquè l’estimem molt, és bona, ens dóna llet 

1.2 QUE EN SABEM?  Totes les explicacions dels nens i nenes s’apunten a la pissarra · · · · · · · · · DONA LLET (MAX) TÉ 4 POTES (MARC) TÉ BANYES (MAX) TÉ UNA CUA (MARC) TENEN UN TÍTOL (JOSEP) PORTA UNA CAMPANETA (GISÈLE) TÉ UN MORRO (POL) TÉ UNA PANXA (MIREIA LL.) VIU A LA GRANJA (POL) 

1.3  QUÈ VOLEM SABER?  De la conversa dels nens i nenes hem extret les següents demandes i hipòtesis: · · · · · · COM VIUEN(MAX) ON DORMEN (MARC) ON MENGEN(POL) DE ON TREUEN LA LLET (POL) TENEN MOLTA FORÇA?  (MARIO) DE QUIN COLOR SÓN? (REMEI)

Les  respostes  d’aquestes  preguntes  aniran  sortint  al llarg  de les  sessions,  fins  arribar  a  les  conclusions  finals  que  contrastarem  el  que  sabíem  en  un inici  i el  que sabem ara. S’escriu tot a la pissarra. 

2  PLANIFICAR 
2.1 QUÈ HEM DE FER? 

En  primer  lloc  hem  comunicat  als  pares  i  mares  la  intenció  de  fer  aquest  projecte  i  els  hem  demanat  la  seva  col∙laboració  aportant  qualsevol  tipus  d’informació que ens pugui ajudar. 

1. Buscar llibres, pel∙lícules, revistes que parlin del tema.  2. Buscar fotos i dibuixos i fer  murals.  3. Demanar la col∙laboració als pares.  4. Activitats de plàstica: collage, pintar, puzles, murals...  5. Mirar pel∙lícules en DVD i vídeo.  6. Escoltar CD de sons dels diferents animals de la granja.  7.  Powerpoint de “La vaca Muuu”  8. Sessió de psicomotricitat. Cançó, representació  9. Fer un llibre­ dossier on es recull el que s’ha treballat.  10.  Buscar informació per INTERNET  11.  Fer Jclics de “la vaca Tina” a l’ordinador de la classe.  12.  Visita del senyor Vito, avi de’n Max , ex­granger propietari de vaques. 

3  DESENVOLUPAMENT 
3.1 FEM­HO!  3.1  Traiem la informació dels llibres que tenim.  3.2  Observem fotografies i les comentem.  3.3  Posem en comú la informació que han portat de casa.  3.4  Recollim  tot  aquest  material  i  fem  un  racó  de  la  informació  del  tema:  fotografies, llibres, pelutxos, articles, reculls, etc....  3.5  Mirem pel∙lícules i reportatges.  3.6  Busquem informació a INTERNET

3.2  COM HO FEM?  Els  nens  i  nenes  comencen  a  portar  diferents  tipus  de  materials  referents  al  tema  i  hem  aconseguit  moltes  coses  i  molt  curioses  que  ens  han  permès  treballar molt bé en el projecte.  Han portat: · Molts peluix  de vaquetes. · DVD’s com: “el corral”, · Vaquetes de plàstic petites., · Llapis. · Maquineta. · Enganxines. · Una agenda. · Un porta fotos. · 2 punts de llibre · adhesius per la nevera. · Lleteres petites. · 4 lleteres autèntiques d’abans · la lletera grossa on es titava la llet després de munyir­la · la galleda de munyir · Mesures de 1/4, ½, i 1 litre. · L’embut de colar la llet. · Palla, blat ordi i farratge · Molts contes · Un davantal · Una manyopla per cuinar · Bastanta informació treta pels partes de internet. · Fotos d’alguns nens que han estat amb vaques  A  mesura  que  van  portant  els  diferents  materials,  els  mirem  entre  tots,  parlem  de les característiques i es posa al seu abast en el Racó de la informació. 

RACÓ DE LA INFORMACIÓ

Comencem pintant amb pintura de dits un mural on hi ha dibuixada una vaca 

Aprofitant  que  els  nens  van  portar  molt  contes,  tot  el  temps  que  va  durar  el  projecte vam estar llegint­los i mirant­los i trobant molta informació.

TREBALLEM I JUGUEM AMB ELS ORDINADORS 

Com  a la classe disposem d’un racó de dos ordinadors, els nens han pogut fer  les següents activitats: 

http://ceipflix.xtec.cat/webalumnes/JClic/activitats%20P3/dibuixos2.htm  http://ceipflix.xtec.cat/webalumnes/JClic/activitats%20P3/dibuixos3.htm  http://ceipflix.xtec.cat/webalumnes/JClic/activitats%20P3/noms_classe.htm  http://ceipflix.xtec.cat/webalumnes/JClic/activitats%20P3/puzzle.htm  http://www.lavacaconnie.com/  http://www.edu365.cat/infantil/medi/ Jclic Animals de la granja 

També vam mirar unes fotos d’una vaquería que va portar en Max.  Vam veure la película dels Teletubies: “LA VACA PACA” i vam escoltar a un CD  el so que fa la vaca i d’altres animals de la granja. 

Vam mirar també dos videos  del “Departament d’Ensenyamentde la Generalitat  de Catalunya”, on vam veure tot el procés de la llet així com també com es fa la  mantega, el iogurt i el formatge.

Per  treballar  la  Plàstica  vam  fer­nos  una  carota  i  vam  sortir  del  cole  que  semblàvem tots vaques. 

També vam fer una vaqueta de cartró amb tisores, retoladors i punxons

VISITA  DEL SR. VITO  El Sr. Vito és el iaio de Max i a part de facilitar­nos molt material per a estudiar,  va  venir  a explicar­nos  coses  molt interessant  de la  VACA  ja  que  durant  molts  anys al seu poble ALTORRICO va tenir vaques al seu estable. 

Un dia la Srta. Rosa l’encarregada de la biblioteca ens va preparar una visita a  la biblioteca de l’escola. Ens la va ensenyar, ens va ensenyar un PowerPoint de  la VAQUETA MUU MUU. 

Muu Muu, la vaqueta

http://ceipflix.xtec.cat/webalumnes/Recursos_PPS/ei/p3/Muu%20Muu,%2  0la%20vaqueta%20power%20point.pps 

4. CONCLUSIONS FINALS I AVALUACIÓ. 
4.1  QUÈ HEM APRÉS?  Quan portem dos mesos amb el projecte, és l’hora d’acabar­lo.  Fem un repàs de tot el que hem aprés i ens donem compte que sabem moltes  coses de la vaca, que ens ho hem passat molt bé i que encara estimem més a  la nostra vaqueta Tina. 

4.2  COM HA ANAT?  Com a avaluació del Projecte està previst fer una elaboració de les conclusions  entre tots i totes (activitat col∙lectiva oral).  Aprofitant  el  repartiment  de  les  fitxes  individuals  als  nens  i  nenes,  les  anem  comentant,  se  les  miren  força  estona  i  demostren  que  estan  molt  satisfets  del  treball  fet  i  els  fa  molta  il∙lusió  prendre­les  a  casa  per  tal  d’ensenyar­les  als  familiars. 

Per acabar d’arrodonir el projecte, hem mirat un PowerPoint fet per la tutora, on  es resumeix tot el que hem estudiat sobre LA VACA 

http://ceipflix.xtec.cat/webalumnes/Recursos_PPS/ei/p3/POWER%20POINT%2  0­%20LA%20VACA.pps

PULSA AQUÍ 

Hem aprés  una endevinalla fàcil d’endevinar  i  una cançó molt divertida. 

ENDEVINALLA  VA  CAMINANT PAS A PAS  GRONXANT LA CUA I EL CAP  ÉS  FACIL D’ENDEVINAR  PERQUÉ  HO HE DIT EN CATALÀ 

C A N Ç Ó  CADA MATÍ, ALLÀ EN EL PRAT  LES VAQUES PASSEGEN  PER ANAR A MENJAR  PUJA EL PASTOR,  TOCA L’ESQUETLLOT,  CLONC, CLONC,  I TOTES CONTENTES  VAN A SALUDA’L 

El  dia  que  decidim  prendre  el  dossier,  també  desmuntem  el  Racó  de  la  Informació.  Cada  nen  i  nena  pren  a  casa  les  coses  que  han  anat  portant  i  deixem penjats a la paret el mapa conceptual i tots els murals sobre els contes  treballats que hem anat elaborant en el decurs del projecte. 

Tots  els  objectius  que  s’havien  previst  al  començar  el  projecte  s’han  anat  complint i això  és  motiu de  satisfacció, donat  que  els  nens i nenes  han     estat  molt motivats i amb moltes ganes de treballar

Hem fet una fitxa d’autoevaluació 

HE ESCOLTAT ELS  COMPANYS I COMPANYES? 

HE PORTAT MATERIALS PER  AL RACÓ DE LA  INFORMACIÓ? 

HE FET UN DOSSIER? 

M’HAN AGRADAT ELS JOCS  QUE HEM FET A  L’ORDINADOR? 

M’HO HE PASSAT BÉ FENT  AQUEST PROJECTE?

La  editorial  EDEBE  ens  ha  regalat  a  tots  els  nens  i  nenes  de  la  classe  una  vaqueta de cartró que ens ha fet molta il∙lusió.

LA  VACA

DIBUIXA UNA VACA 

• 

ESCRIU: 

V  A  C  A 
___  ___   ___   ___

ENCERCLA DE 2 EN 2 

LA  VACA  ÉS  UN  ANIMAL: 

PERQUE  MAMA  LA  LLET  DE  LA  SEVA  MARE.  IGUAL  QUE  LES  PERSONES. 

LA  VACA ENS  DÓNA: 

LA  VACA  ES UN  ANIMAL 

PERQUE TÉ  OSSOS  COM  NOSALTRES 

AIXÓ  ÉS  __________________   DE  LA  VACA 

LES  VAQUES VIUEN EN 

_________________ 

LA  VACA  VIU  A 

________________________  A  L’ESTIU ESTÀ TOT EL DIA FORA 

LES  VAQUES TENEN  2 

__________________ 

AL  FINAL  DE  LES  POTES  TENEN 

___________________ 

QUÉ  MENGEN  LES  VAQUES? 
A  L’ESTIU  TOT EL DÍA PASTUREN I MENGEN 

L ‘ H E R B A D E L S P R A T S 
A L’HIVERN  ESTÀN DINS DE L’ESTABLE I MENGEN 

F A R R A T G E I G R A 

ENGANXA  LES  LLETRES 

V  A  C  A 

GRAN ­ PETIT 

___ ___ ___ ___                   ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

POSA EL  NOMBRE 

EL  FILLET  DE  LA  VACA ES  EL 

__  __  __  __  __  __ 

VACA VEDELL BOU 

QUE SURT DE LA LLET?  FORMATGE  IOGURT  MANTEGA  NATA 

ENDEVINALLA 
VA  CAMINANT PAS A PAS  GRONXANT LA CUA I EL CAP  ÉS  FACIL D’ENDEVINAR  PERQUÉ  HO HE DIT EN CATALÀ 

PARTS DEL COS 
BANYES 

CUA 

MORRO 

MAMELLES                POTES 

POSA UN GOMET A CADA PART DE LA VACA QUE  ANOMENA LA SENYORETA. 

COM  FA  LA  VACA? 

COM  SÓN  AQUESTES  VAQUES? 

___ ___ ___ ___ ___                   ___ ___ ___ ___ ___ 

RELACIONA 

• 

3  1  2  4

C  A  N  Ç  Ó 

CADA MATÍ, ALLÀ EN EL PRAT  LES VAQUES PASSEGEN  PER ANAR A MENJAR  PUJA EL PASTOR,  TOCA L’ESQUETLLOT,  CLONC, CLONC,  I TOTES CONTENTES 
ENCERCLA LES LLETRES QUE TÉ LA PARAULA  VACA 

VAN A SALUDA’L 

ARA QUE HEM APRÉS TANTES COSES DE LA VACA  DIBUIXA­LA 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->