Gnosticko jevandjelje

Jevanđelje po Tomi
Ovo su tajne reči koje je izgovorio Živi Isus, a zapisao Didimo Juda Toma. 1. I On reče: Ko god nađe objašnjenje ovih reči neće okusiti smrt. 2. Isus reče: Neka onaj koji traži ne prestane da traži dok ne pronađe, a kada pronađe, biće uznemiren, a pošto bude uznemiren, diviće se i vladaće nad Svima. 3. Isus reče: Ako vam oni koji vas predvode kažu: »Gle, Carstvo je na nebu«, tada će ptice nebeske biti ispred vas. Ako vam kažu: »Ono je u moru«, tada će ribe biti ispred vas. Ali, Carstvo je u vama i izvan vas. Ako spoznate sebe, tada ćete biti spoznati i znaćete da ste sinovi Živog Oca. Ali, ako ne spoznate sebe, tada ste u siromaštvu i vi ste sirotinja. 4. Isus reče: Čovek star mnogo dana neće oklevati da upita detence od sedam dana o mestu Života, i on će živeti. Jer, mnogi koji su prvi postaće poslednji i oni će postati jedan jedini. 5. Isus reče: Poznaj ono1 što je pred tvojim očima, i ono što je skriveno od tebe biće ti obznanjeno. Jer, ništa nije skriveno što neće biti obznanjeno. 6. Njegovi učenici upitaše ga, rekoše mu: Želiš li2 da postimo, kako treba da se molimo (i) treba li da dajemo milostinju, i kakvom hranom treba da se hranimo? Isus odgovori: Ne lažite; i nemojte činiti ono što vam je mrsko, jer sve su stvari na videlu pred Nebom.3 Jer, ničeg skrivenog nema što neće biti obznanjeno i ničeg pokrivenog što će ostati neotkriveno. 7. Isus reče: Blažen je lav koga pojede čovek, i lav će postati čovek; a proklet je čovek koga pojede lav, i lav će postati čovek.4 8. I On reče: Čovek je nalik mudrom ribaru koji je bacio mrežu u more, izvukao ju je iz mora punu malih riba; među njima je pronašao jednu veliku (i) dobru ribu, taj mudri ribar, bacio je sve male ribe u more, izabrao je tu veliku ribu ne pokajavši se. Ko god ima uši neka sasluša. _________
1 2

Ili: »onoga koji«. Čitaj: »Kako želiš«. 3 Možda je u izvorniku stajalo: »pred Istinom«; 4 Čitaj: »... i čovek će postati lav«.
2

rodilo je šezdeset po meri i sto dvadeset po meri. 10. _________ 5 6 Verovatno treba da stoji: »Došao sam da bacim vatru«. a ako dajete milostinju. Ko je taj ko će biti velik nad nama? Isus im odgovori: Gde god da ste prispeli. radi koga su stvoreni nebo i zemlja. oni ga upitaše: Šta ti je Isus rekao? Toma im odgovori: Ako vam kažem jednu od reči koje mi je On rekao. u kući će ih biti pet: tri će biti protiv dva i dva protiv tri. bićete prokleti. Ali. postali ste dva. Možda: »koji sam iskopao«. Isus reče: Bacio sam vatru5 na svet. udalji se. ako vas prime. Simon Petar reče mu: Ti si nalik pravednom anđelu. kada ste postali dva. lečite bolesne među njima. začećete svoj greh. reče mu tri reči. Učenici rekoše Isusu: Znamo da ćeš otići od nas. A ako odete u bilo koju zemlju i lutate njenim krajevima. 14. i gle. 16. zahvatio je punu šaku. jedite ono što stave pred vas. 17. Isus reče: Kada ugledate njega koji ne beše rođen od žene. ali ono što izađe iz vaših usta. Ostalo je palo na dobru zemlju. Jer. Isus reče: Gle. vi ćete uzeti kamenje i baciti ga na mene. i oni će stajati kao samotnici. Isus reče: Ljudi možda misle da sam ja došao da bacim mir na svet. i oni ne znaju da sam došao da bacim deobe na svet. razbacao. Isus im reče: Ako postite. 3 . oživeli ste ga. Isus reče: Ja ću vam dati ono što oko nije videlo i što uho nije čulo i što ruka nije dotakla i (što) nije izniklo u srcu čovekovom.6 On ga uze k sebi.9. vidi izreku br. Matej mu reče: Ti si nalik mudrom čoveku punom razumevanja. vatru. kada uđete u svetlost. ono je ugušilo seme i crv ga je pojeo. jer ti si pio. opio si se sa penušavog izvora koji sam odmerio. a iz kamenja će suknuti vatra i spržiti vas. mač. 15. Onda kada ste proždirali mrtve. i dalo je dobar rod. 13. sejač je izašao. čuvam je dok on (svet) ne bude u plamenu. Nešto je palo na kamen i nije pustilo korena u zemlji i nije klasalo. Toma mu reče: Gospodaru. nanećete zlo vašim dušama. pozobale ga. Isus reče: Ovo nebo će nestati i ono iznad njega će nestati. padnite ničice pred njim i obožavajte ga: On je vaš Otac. došle su ptice. Jer. 16. otići ćete Jakovu pravednome. otac protiv sina i sin protiv oca. a ako se molite. Isus reče svojim učenicima: Uporedite me i recite mi kome sam nalik. 11. Nešto (semena) palo je na put. šta ćete učiniti? 12. i mrtvi nisu živi i živi neće umreti. ono što uđe u vaša usta neće vas ukaljati. moje usne neće uopšte biti u stanju da iskažu kome si nalik. Nešto je palo na trnje. rat. A kada se Toma vratio svojim drugovima. Isus reče: Ja nisam tvoj Gospodar. to će vas ukaljati. šta ćete učiniti? Onda kada ste bili jedno.

Unutar čoveka od svetlosti nalazi se svetlost i on osvetljava čitav svet. manje je od sveg ostalog semena. 21. Isus odgovori: Zar ste već otkrili početak kada pitate o kraju? Jer. 26. Učenici upitaše Isusa: Reci nam kakav će biti naš kraj. gde je početak. Ako postanete moji učenici i čujete moje reči. On im odgovori: Ko god ima uši neka sasluša. i on će znati kraj i neće okusiti smrt. Ko god ih zna neće okusiti smrt. ući u Carstvo? Isus im odgovori: Kada od dva napravite jedan i kada učinite da unutrašnje bude kao spoljašnje. jednog među hiljadu. Ali.18. i oni će stajati kao jedan. jer neophodno nam je da ga pronađemo. Isus im odgovori: Ono je nalik semenu gorušice. morate biti sasvim pripravni kako razbojnici ne bi našli načina da vam priđu. Učenici rekoše Isusu: Reci nam kakvo je Carstvo Nebesko. i stopalo umesto stopala. 24. iz njega niče velika grana i postaje utočište za ptice nebeske. 20. imate pet stabala u Raju koja se ne pomeraju leti (ili) zimi. Isus ugleda decu koja su sisala. dvojicu među deset hiljada. Kada dođu vlasnici polja. kada padne na obrađenu zemlju. morate čuvati sveta. vlada tama. Isus reče: Blažen je onaj koji je bio pre nego što je postao. Kada izbaciš brvno iz oka svoga. Isus reče: Voli brata svoga kao dušu svoju. kada stvorite oči umesto oka. (i) lik umesto lika. jer oni će naći dobitak koji vi očekujete. oni će reći: »Prepustite nam naše polje«. dakle. 23. i gore kao dole. Isus reče: Odabraću vas. Oni ga upitaše: Hoćemo li mi onda. Jer. 4 . tada ćeš videti dovoljno jasno da bi izbacio trun iz oka bratovljevog. Ko god ima uši neka sasluša. Vi se. i njihovo lišće ne opada. Njegovi učenici rekoše: Pokaži nam mesto gde se nalaziš. i kada muško i žensko spojite u jedno. 19. čuvaj ga kao zenicu oka svoga. on će ostati budan dok ovaj ne naiđe i neće mu dopustiti da prodre u kuću njegovog carstva kako bi odneo njegove stvari. Neka među vama bude jedan razborit čovek. Kada on ne sija. Marija upita Isusa: Kome su tvoji učenici nalik? On odgovori: Oni su nalik maloj deci koja su se smestila sred polja koje nije njihovo. On reče svojim učenicima: Ova deca što sisaju nalik su onima koji ulaze u Carstvo. tu će biti kraj. on je hitro prišao sa srpom u ruci i požnjeo ga. i ruku umesto ruke. ali ne vidiš brvno u oku svome. Stoga ja kažem: Ako gospodar kuće zna da dolazi lopov. a spoljašnje kao unutrašnje. tako da muško ne bude muško a žensko (ne) bude žensko. Isus reče: Vidiš trun u oku brata svoga. 25. budući da smo deca. Oni skidaju odeću pred njima da bi im prepustili i vratili njihovo polje. tada ćete ući [u Carstvo]. kada je plod sazreo. ovo kamenje će vas služiti. Blažen je onaj koji će stajati na početku. 22.

nijednog među njima žednog. već je stavlja na postolje kako bi svi koji ulaze i izlaze mogli videti svetlost. 29. i pošto nije čvrsto ukorenjena. Isus reče: Stao sam sred ovoga sveta i prikazao im se u telesnom obličju. nijedan lekar ne leči one koji ga poznaju. sve ih zatekoh pijane. ako ne svetkujete Sabat kao Sabat. [Isus reče]: Ako ne postite na ovome svetu. ko god nema. Ili: »Kada skinete sa sebe stid«. Isus reče: Nijednog proroka ne priznaju u njegovom selu. Oni nisu ušli. a nisu dozvolili (da uđu) onima koji su to želeli. 38. Isus reče: Ono što ćete čuti uhom svojim (i) onim drugim uhom. Njegovi učenici upitaše: Kada ćeš nam se otkriti i kada ćemo te videti? Isus odgovori: Kada skinete odeću bez stida8 i stavite je pod noge poput male dece i gazite po njoj. Ali. to propovedajte sa krovova svojih kuća. to je čudo. jer oni su slepi u srcima svojim i ne vide da7 su prazni došli na ovaj svet (i da) prazni pokušavaju da odu iz njega. 33. nećte videti Oca. Isus reče: Fariseji i pisari primili su ključeve Saznanja. oni su bogovi. jer. od njega će biti uzeto i ono malo što ima. Kada se oslobode vina. ja se čudim tome kako je ovo veliko blago stvorilo sebi dom sred ovog siromaštva.27. Isus reče: Mnogo puta ste poželeli da čujete ove reči koje vam govorim. sada su pijani. postanite mudri poput zmija i nevini poput golubica. 41. 31. I duša me zabole zbog sinova ljudi. Isus reče: Ako slepac vodi slepca. Isus reče: Nije moguće ući u kuću snažnog (čoveka) i zarobiti ga (ili: zauzeti je) silom ukoliko on sebi ne sveže ruke. njemu će se dati. 5 . 36. ali. Isus reče: Ko god ima u ruci. oni su ih sakrili. a nema nikog drugog od koga biste ih čuli. 28. Biće dana kada ćete me tražiti (i) nećete me naći. Isus reče: Vinova loza zasađena je bez Oca. Ali. Isus reče: Ako je telo stvoreno zbog duha. nećete pronaći Carstvo. Ali vi. 40. ja sam s njim. gde ima dva ili jedan. ako je duh (stvoren) zbog tela. tada će mu kuća biti opljačkana. 35. tada će se pokajati. [tada ćete ugledati] Sina Živog (Oca) i nećete se plašiti. 30. biće iščupana i uništena. 37. 34. Ne mislite od jutra do večeri i od večeri do jutra na to šta ćete obući. 32 Isus reče: Grad sagrađen na visokoj gori (i) utvrđen ne može pasti niti (ikada) može biti skriven. niko ne pali svetiljku da bi je stavio na skrovito mesto i skrio njen sjaj. 39. obojica upadaju u jamu. to je čudo nad čudima. Isus reče: Gde ima tri boga. _________ 7 8 Ili: »zato što su«.

Ona [je stala] i pokazala se u njihovom obličju«. biće mu oprošteno. Isus reče: Ako vas upitaju: »Odakle dolazite?«. istinsko obrezivanje u Duhu postalo je korisno u svakom pogledu. i on će postati uzvišeniji od Jovana. 45. 44. Ali. 6 . Isus reče: Nemoguće je čoveku uzjahati konja i nategnuti dva luka. Isus reče: Oni ne žanju grožđe sa trnja niti beru smokve sa čička. ali vi ste postali nalik Jevrejima. biće mu oprošeno. 48. 50. jer vi ćete pronaći Carstvo. 43. Isus reče: Ko god huli protiv Oca. a govorili ste o mrtvima. Isus reče: Postanite prolaznici. zao čovek iznosi zle stvari iz svoje zle riznice. odgovorite im: »Došli smo iz Svetlosti. Njegovi učenici upitaše ga: Kada će se desiti počinak mrtvih i kada će doći novi svet? On im odgovori: Ono što iščekujete je došlo. 49. gde je Svetlost postala kroz sebe samu. i svi su govorili o10 Tebi. a uvrediti drugog. koja je u njegovom srcu. ali vi to ne znate. jer. Isus reče: Od Adama do Jovana Krstitelja. i nemoguće je slugi služiti dva gospodara. i ko god huli protiv sina. (i) ponovo ćete se tamo vratiti. ko god huli protiv Svetog Duha. Njegovi učenici upitaše ga: Ko si ti da nam govoriš ove stvari? [Isus im odgovori]: Iz onoga šo vam govorim vi ne znate ko sam ja. U rukopisu stoji: »u Tebi«. a staro vino ne sipa se u novu mešinu da ga ne bi pokvarila. recite im: »To je pokret i spokoj«. vi iz njega dolazite.42. Ako vas upitaju: »Koji je znak vašeg Oca u vama?«. tako da njegove oči neće biti uništene. Njegovi učenici rekoše mu: Dvadeset četiri proroka govorili su u Izraelu. oni ne daju plodove. Isus reče: Blaženi su samotni i odabrani. i govori zle stvari. vole plod (a) mrze drvo. i ona će se pomeriti. Ako vam kažu: »(Ko)9 ste vi?«. Ali. ja sam rekao da će svaki među vama koji postane nalik detetu spoznati Carstvo. Dobar čovek iznosi dobro iz svoje riznice. 52. on iz obilja srca iznosi zle stvari. 53. Njegovi učenici ga upitaše: Da li je obrezivanje korisno ili ne? On im odgovori: Kada bi bilo korisno. Isus reče: Ako se dvojica pomire u ovoj kući. tome neće biti oprošteno. njihov bi ih otac začeo obrezane od majke. On im odgovori: Zanemarili ste Živoga koji je pred vama. ali. 51. Niko ko pije staro vino ne poželi smesta da pije novo vino. 9 10 U rukopisu stoji: »To ste vi«. [jer]. novo vino ne sipa se u stare mešine da ne bi pukle. recite: »Mi smo njegovi sinovi i odabrani Živog Oca«. Jer. ni na zemlji ni na nebu. jer oni vole drvo (a) mrze njegov plod. među onima koje su rodile žene nema uzvišenijeg od Jovana Krstitelja. Stara zakrpa ne prišiva se na novu odoru zato što bi se poderala. inače će poštovati jednog. 46. oni će reći gori: »Pomeri se«. 47.

Molim za izvinjenje što ću izostati«. i kada je zgotovio večeru. [Isus joj odgovori]: Stoga kažem. 64. biće ispunjen svetlošću. 60. on ga neće pojesti. 57. On ode do prvog i reče mu: »Moj gospodar te poziva«. Salome upita: Ko si ti. Isus reče: Carstvo Očevo je nalik čoveku koji ima [dobro] seme. i čiji (sin)? Ti si seo na moju klupu i jeo sa moga stola. meni je dato od stvari moga Oca. [Salome reče]: Ja sam tvoj učenik. Isus reče: Ko god je spoznao ovaj svet pronašao je leš. On ode do sledećeg i reče mu: »Moj gospodar te poziva«. Isus reče: Bio jedan bogat čovek koji je imao mnogo novca. i ja treba _________ 11 U tekstu stoji: »On u pogledu (ili: oko) jagnjeta«. oni će doći k meni uveče. on je pronašao Život. ako je on Isto. Isus joj odgovori: Ja sam onaj koji je od Istog. ovaj svet nije dostojan njega. On im je rekao: Da ne biste slučajno sa korovom počupali i pšenicu. 62. Ko god ima uši neka sasluša. tražite sebi mesto u Spokojstvu da ne biste postali leš i bili pojedeni. tako da mi ničega ne nedostaje. ali ako je podeljen. i traže da odem tamo na jedan dan. Ovaj mu odgovori: »Moj prijatelj se ženi. Isus reče: Jedan čovek imao je prijatelje u gostima. Ovaj reče: »Imam neka potraživanja od nekih trgovaca. da ga ne biste posle smrti uzaludno tražili. biće ispunjen tamom. jer vaše je Carstvo Nebesko.54. Njegov neprijatelj došao je noću. On upita svoje učenike: (Zašto) ovaj čovek (nosi) jagnje11 sa sobom? Oni mu odgovoriše: Da bi ga mogao zaklati i pojesti. I te noći je umro. Jer. Isus reče: Dva će otpočinuti na krevetu: jedan će umreti. To je ono što je u srcu svome pomislio. Isus reče: Posmatrajte Živoga dokle god živite. poslao je svoga slugu da ih pozove. 63. 55. Ovaj mu odgovori: »Kupio sam kuću. jedan će živeti. Neću imati vremena«. Isus reče: Ko god ne mrzi svoga oca i svoju majku neće moći biti moj učenik. već (samo) ako ga je zaklao i ono postane leš. oni (će) ga počupati i spaliti. 56. On im reče: I vi. 58. što je svakako pogrešno. posejao je korov među dobrim semenom. Isus reče: Blaženi su siromašni. i (ko god ne) mrzi svoju braću i svoje sestre i (ne) ponese svoj krst poput mene. 7 . [Oni videše] jednog Samarićanina koji je išao ka Judeji noseći jagnje. a ko god je pronašao leš. 61. Oni rekoše: Inače neće to moći da učini. Čovek im (radnicima) nije dozvolio da počupaju korov. On ode do drugoga i reče mu: »Moj gospodar te je pozvao«. na dan žetve pojaviće se korov. čoveče. 59. Isus reče: Blažen je čovek koji je patio. On im reče: Sve dok je živo. On reče: Iskoristiću svoj novac da bih zasejao i požnjeo i zasadio i napunio magaze plodovima. taj neće biti dostojan mene. Isus reče: Ja svoje tajne govorim onima [koji su dostojni mojih] tajni. Neka tvoja leva (ruka) ne zna šta radi desna (ruka).

ali ne uspe (da spozna) sebe samog nema ništa.14 70. Dao ga je poljodelcima da ga obdelavaju i da ubira plodove od njih. Sluga ode i reče svome gospodaru: »Oni koje si pozvao na večeru izvinili su se«. skoro su ga na smrt premlatili. idem da naplatim najamninu. Ko god ima uši neka sasluša. Neću biti u mogućnosti da dođem. 66.da priredim svadbeni pir. jer onome ko je željan stomak će biti napunjen. molite Gospoda da pošalje trudbenike na žetvu. On reče: Jedan dobar čovek imao je vinograd. Ako to nemate u sebi. Oni uhvatiše slugu i pretukoše ga. poljodelci i njega pretukoše. Obrtnici i trgovci neće [kročiti] na mesta moga Oca«. ali. On mu odgovori: O čoveče. On reče: Gospode. 65.12 Poslao je drugog slugu. uhvatili su ga i ubili ga. [Jedan čovek reče] Hristosu: Reci mojoj braći da podele imovinu moga oca sa mnom. to je kamen-temeljac. ali trudbenika je malo. Isus reče: Žetva je uistinu obilna. Molim za izvinjenje što ću izostati«. 74. _________ 12 13 Čitaj: »Možda ga nisu poznali«. to što imate će vas spasti. 14 Možda: »napuniće stomak čime god požele«. neću biti u mogućnosti da dođem. Čitaj: ». Isus reče: Ja ću sr[ušiti ovu] kuću i niko neće moći da je sagradi [iznova]. mnogi su oko cisterne.. Isus reče: Ko god zna Sve. Isus reče: Blaženi su oni koji behu progonjeni u srcu svome. zar ne? 73. Gospodar odgovori svome slugi: »Idi na puteve i one koje nađeš dovedi da večeraju.pronaći ćete mesto gde vas neće progoniti«. ali niko u cisterni. Poslao je svoga slugu da mu poljodelci daju plodove vinograda. Sluga ode i ispriča to svome gospodaru. 72. On ode do sledećeg i reče mu: »Moj gospodar te poziva«. Isus reče: Ako to iznedrite u sebi. Gospodar reče: »Možda ih nije poznao«. to što nemate u sebi će vas ubiti. On reče: »Možda će poštovati moga sina«. i nikakvo mesto neće biti pronađeno tamo gde su vas progonili. Molim za izvinjenje«.13 69a. Isus reče: Pokažite mi kamen koji su graditelji odbacili. ko me je stvorio da delim? Okrenuo se svojim učenicima i rekao im: Ja nisam onaj koji deli. oni su uistinu spoznali Oca. Isus reče: Blaženi ste kada ste omraženi i Progonjeni. Tada vlasnik posla svoga sina. Ovaj mu odgovori: »Kupio sam imanje. 69b. Pošto su poljodelci znali da je on naslednik vinograda. 67.. Blaženi su gladni. 68. 71. 8 .

78.tamo gde moljci ne dolaze da proždiru i (gde) crvi ne izjedaju. a (ipak) nije postao dostojan vas. a onaj ko ima moć neka se (nje) odrekne. biće dana kada ćete reći: Blažena je utroba koja nije začela i grudi koje nisu hranile. Isus reče: Neka onaj ko se obogatio postane kralj. da je bio dostojan. isto tako. (koji) niti umiru niti se pokazuju. Prodao je robu. taj je blizu vatre. a Svetlost koja je u njima skrivena je u Liku Svetlosti Očeve. a ko god je pronašao telo. Odlomite (komad) drveta. Isus reče: Mnogi stoje na vratima. Isus reče: Ko god je meni blizu. ko god je daleko od mene. Ali. koliko ćete podneti!15 85. 88. Isus reče: Zašto ste došli u pustinju? Da vidite trsku koja se povija na vetru? I da vidite čoveka odevenog u meku odoru? [Gle. a njegov Lik skriva njegova Svetlost. Isus reče: Ja sam Svetlost koja je iznad svih njih. ja sam tu. njega ovaj svet nije dostojan. dajte njima ono što vam je u rukama i recite sebi: »Koga će dana oni doći i primiti ono što je njihovo?« _________ 15 16 Ovo može biti i pitanje. Isus reče: Carstvo Očevo je poput jednog čoveka. Isus reče: Likovi su vidljivi čoveku. koji je imao robu (i) pronašao biser. trgovca. 79. 83. taj je daleko od Carstva. Taj je trgovac bio mudar. On [joj] odgovori: Blaženi su oni koji su čuli reč Očevu (i) uistinu je zadržali. vi se veselite. i naći ćete me tu. vaši] kraljevi i vaši velikaši odeveni su u meku [odoru]. A vi. Isus reče: Ubogo je telo koje zavisi od tela. Isus reče: [Lisice imaju] sv[oje jame] a ptice imaju [svoje] gnezdo. Jer. i uboga je duša koja zavisi od ovo dvoje. i oni [neće] biti u stanju da spoznaju istinu.75. Ili: »Glasnici«. On će se pokazati. 77. kada vidite vaše likove koji su stvoreni pre vas. 9 . kupio je sebi taj jedan biser. Tražite li i vi blago koje je pouzdano. Isus reče: Adam je postao od velike moći i velikog obilja. Isus reče: Ko god je spoznao ovaj svet pronašao je telo. ali Sin Čovekov nema gde da položi glavu i otpočine. Jer. i oni će vam dati ono što je vaše. 86. 82. Isus reče: Anđeli16 i proroci doći će k vama. ja sam Sve. Sve je poteklo od mene i Sve je došlo k meni. koje traje . 76. [on] ne [bi okusio] smrt. 84. ali samotni su oni koji će ući u bračnu ložnicu. podignite kamen. 80. 87. Isus reče: Kada vidite sebi sličnoga. 81. Jedna žena iz mnoštva reče Hristosu: Blažena je utroba koja te je rodila i grudi koje su te hranile.

93. On im odgovori: Oni koji ovde čine po volji moga Oca. 102. Isus reče: Carstvo Očevo je poput čoveka koji želi da ubije nekog moćnika. Isusu pokazaše zlatnik i rekoše mu: Carevi ljudi traže od nas porez. 97. 92. sada želim da ih kažem. već [ga] dajte onome od koga ga nećete dobiti (natrag). Jelo se rasulo za njom po putu. Isus [reče]: Ko god traži pronaći će. Isus reče: Blažen je čovek koji zna u [kome] će mu (noćnom) času lopovi ući u kuću. [Isus reče]: Ko god ne mrzi oca svoga i majku svoju poput mene neće moći biti moj [učenik]. Isus reče: Zašto perete pehar spolja? Zar ne shvatate da je onaj ko je stvorio unutrašnjost takođe i onaj koji je stvorio spoljašnjost? 90. [a ko god pokuca] otvoriće mu se. 95. On im odgovori: Vi iskušavate lice neba i zemlje. tako da će ustati i prikupiti [svoje] [ ] i biti spreman pre nego što uđu. Oni rekoše Hristosu: Reci nam ko si Ti da bismo mogli verovati u Tebe. oni su ti koji će ući u Carstvo moga Oca. Isus [reče]: Carstvo Očevo je poput žene (koja) je uzela malo kvasca [i sakrila] ga u testu (i) umesila od njega velike hlebove. jer oni su poput psa koji spava u volovskim jaslama. ali vi za njih ne pitate. a onoga ko je pred vašim licem niste poznali. Učenici rekoše Hristosu: Tvoja braća i tvoja majka stoje pred vratima. zatim je ubio moćnika. [Isus reče]: Nemojte ono što je sveto davati psima da ga ne bi bacili među izmet. 100. jer moja [majka] [ ] ali [moja] istinska [Majka] dala mi je život. Isus reče: Tražite i pronaći ćete. i naći ćete sebi spokojstvo. 10 . Pošto je ušla u svoju kuću. [Isus reče]: Ako imate novac. On im odgovori: Dajte caru carevo. ne pozajmljujte sa kamatom. zario ga je u zid da vidi da li će ga ruka poslušati. Ona (to) nije znala. a meni moje. Bogu Božije. jer moj je jaram lak. 94. 91. a moja vlast blaga. ali one stvari koje ste me tada pitali nisam vam rekao. I ko god [ne] voli [oca svoga] i majku svoju poput mene neće moći biti moj [učenik]. Ko god ima uši neka sasluša. 103. Isus reče: Dođite k meni. 98. Izvukao je mač u njegovoj kući. 96. Isus reče: Teško njima. spustila je posudu i videla da je prazna. Ne bacajte bisere svinjama da ih ne bi [ ]. nije ništa primetila. farisejima. on niti jede niti daje volovima da jedu. i ne umete da iskušate ovaj trenutak. Dok je išla [jednim] dalekim putem. ti su moja braća i moja majka. 99.89. drška posude se polomila. 101. Isus reče: Carstvo [Očevo] je poput žene koja je nosila posudu punu jela.

jer. ili u čemu sam to nadvladan? Ali. Rekoše [Hristosu]: Hajde da se danas molimo i postimo. rekao je ovci: Tebe volim više od devedeset devet. Isus reče: Nebesa će se presaviti i zemlja u vašem prisustvu. Carstvo Očevo razastrto je na zemlji. tražio je tu jednu dok je nije pronašao. 105. ona će se pomeriti. a ja ću postati on. Isus reče: Carstvo je poput čoveka koji je imao blago [skriveno] u svome polju a da to nije znao. 106. kada ženik izađe iz bračne ložnice. [pronašao] je blago dok je orao. Počeo je da pozajmljuje novac kome god je hteo. Sin nije znao (o tome). Isus odgovori: Kakav sam to greh počinio. 108. Ali. Isus reče: Ko god je pronašao ovaj svet i obogatio se. Isus odgovori: Gle. Isus reče: Teško telu koje zavisi od duše. prodao [ga] je. a onaj ko živi od Živoga neće videti ni smrt ni [strah]. tamo je«. 107. pomeri se«. Ostavio je devedeset devet. teško duši koja zavisi od tela. ja ću je povesti. 113. to je ostalo njegovom [sinu]. načiniću od nje muško tako da i ona može postati živi duh. njega ovaj svet nije dostojan. tu je« ili »Gle. Isus kaže: Ko god pronađe sebe. A onaj koji ga je kupio. 109. Jedna među njima je zalutala. Njegovi učenici upitaše ga: Kada će doći Carstvo? [Isus odgovori]: Neće doći kada se očekuje. Isus reče: Carstvo je poput pastira koji ima stotinu ovaca. Isus reče: Ko god pozna oca i majku biće nazvan sinom bludnice. 114. i skrivene stvari biće mu obznanjene. svaka žena koja od sebe stvori muško ući će u Carstvo Nebesko. 11 .104. jer žene nisu dostojne Života. poput vas muškaraca. neka se odrekne ovoga sveta. 111. tada neka poste i neka se mole. 112. Isus reče: Ko god pije sa mojih usana postaće kao ja. i kada kažete: »Goro. niko neće reći »Gle. Isus reče: Kada od dva napravite jedno. postaćete sinovi Čoveka. 110. Jer. I [pošto] je umro. Premorivši se. Simon Petar reče im: Neka Marija ode od nas. a ljudi ga ne vide. primio je to polje. ona koja beše najveća.

654 i 655). menjanje. Naime. naročito u Jevanđelju po Jevrejima i Jevanđelju Egipćana. proricanja. a oni su napisani sigurno pre 200. da li su oni prvo napisani na armejskom. Izvoru za Sinoptičke izreke. Moguće je.Jevanđelje po Tomi Prvo što se uočava kada se pročita ovaj spis jeste da je to zbirka Isusovih izreka. (u 12 . godine n. možda. literarnom žanru. Izreke imaju razne forme: izreke mudrosti (= poslovice). Luka. posebno u kanonskim jevanđeljima. to se ne mora shvatiti kao mana sastavljača. po stilu. tzv. jer to je bio uobičajen način — kombinovanje. Međutim. parabole. Juda Toma je u sirijskoj crkvi znan kao brat Isusov. JT je dosta slično jednom od izvora za kanonska jevanđelja. Marko. KT i JT verovatno su nastali u Siriji. e. ustanoviti posredniju vezu između njih. koja Klement Aleksandrijski (?150 — ?215 n. Koji je stvarni odnos između kanonskih jevanđelja (Matej. a neki se pojavljuju i u nekanonskim jevanđeljima. Na primer. međutim. jeziku Isusovom. konačno.) smešta u II vek. (i kanonska jevanđelja isprva su cirkulisala na tom jeziku). a posebno gnosticima prvog. Juda »Blizanac« (armejsko thomas i grčko dydimos oboje znače »blizanac«). Jovan) i Jevanđelja po Tomi. postojećeg literarnog materijala — među hrišćanskim piscima. koji su otkriveni i objavljeni početkom XX veka. e.. pravila za život u zajednici. nekoliko fragmenata iz ovog spisa javlja se (na grčkom jeziku) u Oxyrhynchus Papyri (1. na koptski. takođe se ne može utvrditi s pouzdanošću. Tomi se pripisuju i drugi spisi Istočne Crkve. kako stoji u prvom stavu. Postoji još nekoliko potvrda da je ovo datiranje ispravno. Veliki broj fragmenata ima paralele u NZ. odnosno drugog veka naše ere. Nepouzdano je. On važi za osnivača crkava na Istoku. Izgleda da je spis bio poznat i Origenu (185 — 254) koji ga takođe pominje i ujedno odbacuje kao neistinito. Dela Tomina. npr. tj. a tek onda prevedena na grčki i. po kasnijoj predaji on je putovao i u Indiju. Autor je. Didimo Juda Toma. Ne primećuje se nikakav plan u komponovanju ovog spisa. Knjiga Tomina.

U najizvornijem obliku JT je verovatno nastalo tokom prvog veka naše ere (obično se smatra da je »Q« nastao sredinom prvog veka). ona je plod novijih istraživanja. eventualno aramejskom) originalu. starije izreke. samosaznavanja. koji su upotrebljavali i Matej i Luka. S druge strane. onim koji jeste sam. gnostičkoj školi odnosno sekti. gnostički tonalitet. nužnost postajanja »usamljenikom«. ako se tako može reći. Ako se prihvati prvobitna relativna nezavisnost ovog spisa. 13 . Opet. tako karakterističnih za »Q«. a to je onaj koji je iza sebe ostavio sve što čoveka vezuje za svet. pokvarljive egzistencije. ako dostigne »muškost« usamljene egzistencije — neke su od glavnih tema ovog spisa.novijim istraživanjima označava se sa »Q«. Numeracija fragmenata ne postoji u koptskom (grčkom. koje imaju paralele u Jovanu i Marku. mogućnost da i žena postigne ovaj cilj. — na osnovu nemačke reči Quelle = izvor). JT je blisko povezano sa NZ. moguće je da je tokom vremena njegov sadržaj zadobio. o budućem dolasku Sina Čovekovog. Ideja prepoznavanja sebe. nužnost prevazilaženja sadašnje trošne. Dakle. spasenje koje se postiže odbacivanjem svega ovosvetskog. uopšte nema u JT. ali je u isto vreme i nezavisna zbirka izreka. iako ga je nemoguće pripisati nekoj određenoj. posebnoj. JT sadrži i druge. izreka. saznanja vlastitog božanskog porekla.

Koračajući.. tako će i ove tvorevine propasti. A ja znam da si stekao znanje. ti. video ono što je skriveno od ljudi. Kao što tela životinja propadaju.] [oni su] vidljivi kao [stva]ranje koje [. onaj ko je spoznao sebe već je došao do saznanja o dubini Svega.. dakle. A kada od tebe budem čuo o stvarima skrivenim. A plod njihov je ono što ih hrani. telo je životinjsko. jer ga ne poznaju«. vi ste mali sve dok ne postanete savršeni«. već skrivene od nas«.. Pošto te nazivaju mojim bratom. ono što se menja propašće i biće uništeno. jer već si me spoznao. Spasitelj reče: »Sva tela [stvorena su kao] zveri koje začinju (ili: su začete) [. Spasitelj reče: »Brate Tomo.Knjiga Tomina Tajne reči što ih je Spasitelj saopštio Judi Tomi. jer onaj ko nije spoznao sebe nije spoznao ništa.] to samo. da sam ja saznanje istine. ova tela koja su vidljiva hrane se stvorenjima koja su im nalik. Zbog ovoga si. ali oni su vidljivi samo od svoga korena. zabeležio. koje sam ja. ono što ih ljuti. 14 . tako da sada koračaš kraj mene čak i ako to ne znaš. Toma reče Gospodu: »Zato te molim da mi kažeš stvari o kojima sam te pitao pre tvoga uspeća. dakle. i bićeš nazvan „onaj ko poznaje sebe“. jer. Mataija (= Matej). Ali. brate Tomo. Zato se tela menjaju. saslušaj me dok imaš vremena na ovome svetu da bih ti otkrio stvari o kojima si razmišljao u svome srcu. Ali. ne treba da budeš lišen spoznaje o sebi. i još niste dosegli uzvišenost savršenstva«. Oni koji su na strani neba (= gore) [. slušao sam njihov razgovor. i vidim da je među ljudima teško činiti istinu«. preispitaj sebe i spoznaj ko si i kakav si bio ili kakav ćeš biti. kao i kod životinja? Ako je i ono proizvod toga. Spasitelj odgovori i reče: »Ako su stvari koje su tebi otkrivene među vama skrivene. i od sada nema nade da živi. Već si došao do saznanja. kako ćete onda činiti stvari koje pripadaju blaženoj uzvišenosti i Pleromi..] koji su vidljivi. Toma odgovori i reče Spasitelju: »Reci nam o tim stvarima za koje kažeš da nisu vidljive. koje nisu vidljive? Kako onda da budete nazvani „poslenicima“? Zbog toga ste početnici. Pošto je rečeno da si ti moj brat blizanac i istinski prijatelj. Ali. kako je moguće da ti čuješ stvari koje nisu otkrivene? Ako je vama teško činiti dela istine koja su vidljiva na ovome svetu. Zar ono (telo) nije proizvod zajedničkog življenja... kako će ono biti drugačije? Zbog toga. tada ću moći o njima da govorim.

to je ono o čemu te pitam. tada će se svetlost povući u svoje pravo biće. sve je njihove udove sputao gorčinom okova želje. Toma odgovori: »Zato ti govorim. Toma progovori i reče: »Gospode. Jer. da mudar čovek odgovara budali«.. A njeno pravo biće uzeće je k sebi zato što je ona dobar sluga«. ravnaćete se prema njemu.1 Jer. muškarci [. bićete neznalice. Zatim Spasitelj nastavi i reče: »O. Isus reče: »Svetlost je u svetlosti«.. I on će pripremiti sebi krila. kako je gorka vatra što plamsa u telima ljudi i srži njihovoj. onaj ko ih vodi — to je vatra — pružiće im iluziju istine i obasjavaće ih lepotom dok [ih] uništava. Jer. Zarobiće ih prijatnošću tmine i odneće ih u miomirisu užitka.. Toma odgovori rekavši: »Gospode. Ako.] i žene [kreću se] bez [. mudar čovek hraniće se istinom i postade nalik drvetu što raste kraj reke... Gospode. Oni uistinu razastiru svoje vatre (ili: strele) poput nekih. jer spoznao sam da si ti onaj koji nam je od koristi. zašto vidljiva svetlost. da ne biste ostali ovde. Spasitelj ponovo odgovori i reče: »Zbog toga je neophodno da vam kažemo da je ovo nauk za savršene. vidljiva svetlost svetlela je radi vas.] ih u muškarcima i ženama [danj]u [i no]ću. pobeći pred željom koja sagoreva ljudski duh.Ali.« Zatim] on reče: »Svako ko istinski mudru osobu upita o istini pripremiće sebi krila da bi mogao odleteti. 1 15 . Jer.. izlazi i zalazi?« Spasitelj reče: »O. ako ne. koja svetli radi ljudi. već da biste mogli otići odavde. i pobeći pred svakim duhom koji je vidljiv«. ali za budalu su dobro i zlo u istoj ravni. I okovao ih je svojim lancima. I poput uzde. i [. da bi od njih stvorili putokaz. Ali.. kao što kažeš«. I oslepeće ih neutoljivom željom i sagoreće njihove duše. Ali. i pokreće ih silovito [plamteći] u tajnosti i vidljivo. Gospode«. tada će svačije delo biti vidljivo. ali on nije vidljiv. ti si naša svetlost kada sijaš. kako je nedostižna ljubav prema svetlosti. opija njihova srca i unosi pometnju u njihove duše. kada dođe svetlost i zastre tamu. ima nekih što imaju krila koji lete iznad vidljivih stvari. želite da budete savršeni. da su oni koji govore o stvarima što nisu vidljive i koje je teško objasniti nalik onima koji razastiru svoje vatre (ili: strele) radi putokaza u noći. a delako su od istine.. i biće im kao kolac zaboden u srce koji se nikada neće moći iščupati. jer mudar čovek ne može prebivati sa budalom. blaženi Tomo. vuče ih gde je njemu volja. kada svi odabrani odbace životinjsku prirodu. _________ Drugačijim razdvajanjem reci na ovom mestu dobi ja se: . Ali. mudar čovek pun je svakovrsne mudrosti. što plamsa u njima dan i noć i sagoreva njihove udove. dakle.

oni jedu jedan drugog. _________ 2 Možda je ovo pitanje? 16 .. Biće bičeani da bi. šta da kažemo slepim ljudima.. da počivamo u stvarima koje nam pripadaju«. Tada će nastati idoli bez oblika. i to je dobro za vas. i robovi su smrti. [Spasitelj] odgovori rekavši: »[Tako biva sa] mudrim čovekom koji [je tražio spokoj (ili: istinu)]. Gospode.] mahnitost i zbunjenost. Ali. Jer. takve ne smatraj ljudima već zverima. Oni će biti bačeni u ambis i biće bičevani zbog gorčine njihove zle prirode. njihovo će telo nestati... Toma odgovori i reče: »To je vidljivo«. jer upravo kao što zveri jedu jedna drugu. stalno su ih odvlačile od neba ubijajući ih i bacajući ih među zveri što sve skrnave«. Našavši ga. [.. Spasitelj odgovori i reče: »Ti imaš ono što ti je otkriveno«. njihova misao je sa njihovim delom.] stvari koje nisu poznate [. Toma odgovori i reče: »Šta mi da kažemo suočeni sa tim stvarima.. oni koji se okrenu od stvari koje nisu vidljive bez prve ljubavi propašće u brigama životnim i vrelini vatre.. i hitaju da čine dela skrnavljenja. ja sam veoma zabrinut za njih. [. ne bismo spoznali [vat]ru“«.] i hitaju [ka] pometnji u srcu i ne uviđaju svoju mahnitost. u bolu i truljenju duše«. Malo će vremena proći dok ono što je otkriveno ne nestane. a oni rekoše: »[. tako biva i sa ovakvim ljudima. okrenuti naglavce. treba da govoriš. već [će otići] od tebe i veseliti se. koje će propasti.. Ponovo će ih sastaviti u ono što je vidljivo.2 Spasitelj reče: »Ustinu je korisno.] duša«. pošto se mnogi bore protiv njih«. Ali. Toma odgovori i reče: »Gospode.. ali su odvojeni od is[tine].] njihovo srce je okrenuto njima. zauvek je počivao u njemu i nije se plašio onih koji su želeli da ga zbune«. a ne proklestvu“? I ponovo će reći: „Da nismo rođeni u telesnom obličju. Gospode. pobegli do mesta koje ne poznaju. koji se zove Toma. neće istrajati. reče: »Ti. i oni će zauvek biti na leševima u grobnicama.] pošto oni [.. a ja treba da te slušam«. jer stvari koje su vidljive među ljudima će nestati. a menjaju se po nalogu želje. biće u stvarima koje su vidljive.. i ako se rasprši. Spasitelj reče: »Uistinu. vatra će ih sagoreti«. i ispunjavaju želju svojih otaca. zamišljaju da su mudri i vole svoje telo [. a njihovi će udovi [biti uništeni].. A tada vatra koja je vidljiva njima priprema bol za ljubav vere koju su nekada imali. pošto vole prijatnost vatre.Stvari koje su vidljive. šta da čini onaj koga su bacili dole k njima? Jer. Toma odgovori i reče: »Korisno je za nas. kako da poučimo [nesreć]ne smrtnike koji kažu: „Došli smo [onome što je] dobro. Juda.

jer ih ne razumeju. i zatvoriće ga na skučenom tamnom mestu. I ugodan vam je taj otrov i udarac vaših neprijatelja. jer ona je nezasita! Teško vama čije se misli okreću poput točka! Teško vama zbog punoće (ili: plamena) što je u vama.. niti znate u čemu ste.. on će biti predat arohntu koji je gore. kako bi ga onda mogao pronaći na sudnji dan«. niti ste spoznali da ste u tami i smrti. ali reči koje nam upućuješ ljudima su smešne i dostojne prezira. i vidljivo je da je to [isti]na. nalazi je i tamo. i tvoje su reči bez zavisti. ili im se podsmeva. Odeću koju nosite vi ste [. Gospode. A posle mnogo vremena. onaj ko čuje ove reči i okrene lice.] vaša [glup]ost neće biti oproštena. Ali. Ako se okrene ka jugu. Jer. na podsticaj dana i vetrova. Vaše je srce okrenuto vama zbog [puno]će (ili: plamena) što je u vama. jer zatvoreni ste u jamama! Smejete se i veselite mahnito se šaleći...]. Ako beži na zapad. nije ga našao onoga dana kada je bio u telu (= za života). A vaša svetlost je skrivena u oblaku [tmine]. Zatim Spasitelj nastavi i reče: »Teško vama bezbožnima koji nemate nadu. oni će učiniti vidljivim plodove drveća zla.] vatra. već ste pijani od vatre i [puni] gorčine. i veruj u istinu. koji se uzdate u ono što neće biti! Teško vama koji se uzdate u telo i u zatvor koji će nestati! Koliko dugo spavate i zamišljate da će neuništive stvari takođe nestati. a vaše ste misli predali ludosti. on ne može naći put ka istoku da bi tamo pobegao i spasao se. nalazi vatru. dok je vaša nada vezana za ovaj svet.. jer ona će otvoreno prožderati vaša tela i raspolutiti vaše duše u tajnosti. I tama vam je izgledala kao svetlost: jer.. ili prezrivo izvije usne — zaista vam kažem. Ako se okrene ka severu. i rasporediti vas kako valja! Teško vama sužnjima.. Toma odgovori: »Uistinu si nas ubedio. Onaj ko seje i ono što je posejano nestaće u vatri. On [je doveden] tamo radi toga [da.] oni će vas progoniti. [. Kako onda da idemo i propovedamo ih kada za nas smatraju da ne pripadamo ovome svetu?« Spasitelj odgovori i reče: »Zaista vam kažem. Vi niste svesni svoje propasti. i oni su vas čvrsto držali [.. Od vaših srca načinili ste srca tame. Spoznali smo u našim srcima. I ispunili ste vaše misli dimom vatre koja je u vama.] nada ne postoji. ponovo susreće uskovitlani preteći plamen. A ko je verovao u njega? Vi [to 17 . u vatri i u vodi. Neće biti u stanju da se okrene ili kreće zbog velike dubine Tartarosa i teš[ke pat]nje Amente koja je sigurna. i predati [vas] u ruke [an]đelu Tartaručosu [.. goniti ih vatrenim bičevima koji bacaju iskre u lice onome ko je progonjen. I oni će biti skriveni u grobovima tmine. kazniće ih i ubijaće ih ustima zveri i ljudi. a vaš bog je ovozemaljski život kojim uništavate svoje duše? Teško vama u vatri što plamti u vama.Spasitelj odgovori: »Počuj što ću ti reći. vazduha i svetlosti koja obasjava gornju stranu«. i on će tog čoveka sa neba baciti u ambis. vašu ste slobodu predali sužanjstvu. koji vlada nad svim silama i njihov je kralj..

Ali. naći ćete spokojstvo. dok raste. jer vi ćete biti oslobođeni svih okova. Budno pazite i molite da ne postojite u telesnom obličju. Blaženi ste vi koji ste već spoznali grehe i pobegli od tuđih stvari. Blaženi ste vi kojima se podsmevaju i koje omalovažavaju zbog ljubavi koju njihov gospodar gaji prema njima.. Tako ona. jer [vi] ste svi u vašim [. Uronili ste vaše duše u vode tmine. i postaje gospodar svakog mesta koje je prekrila svojom senkom. ako loza ojača i prekrije svojom senkom biljke i sve ostalo žbunje koje je raslo sa njom. kada izađete iz muka i patnji telesnih.] vi volite [.] oni će patiti kada propovedaju [. ali puzavica ih je sama odnela i ugušila. Blaženi ste vi koji žalite i koje vređaju oni što nemaju nade. Teško vama koji volite opštenje sa ženskim rodom i prljavo družbeništvo sa njim! I teško vama zbog vaših telesnih moći. jer ona će obuhvatiti sva dela da bi naterala neprijatelje da postanu sluge! I opet.. zemljom i vodom. 18 . već da se oslobodite okova gorčine života. duhom. ona ojača i guši lozu. Jer. v i ] ih šaljete [. kada sunce obasja tela. i da skrije tminu i prljavu vodu? Sunce i mesec daće vam miomiris... zajedno sa vazduhom. . . i ako [se raširi] i naraste. jer one će vas mučiti! Teško vama zbog delovanja zlobnih demona! Teško vama koji svoje udove u vatru uvlačite! Ko će vas zasuti rosom spokojstva (= osvežavajućom) da bi istekla zajedno sa vatrom iz vas i vaše strasti? Ko će vam dati sunce da vas obasja. i još više mu udovoljava. Umrle su i postale nalik zemlji«... samo ona nasleduje zemlju na kojoj je izrasla. koja gleda Sve.]. Amen«. ne gledate mesec.] ubijate ih svakodnevno da bi oni mogli ustati iz mrtvih. Zatim Isus nastavi i reče im: »Teško vama zato što niste primili nauk i [.. i ne gledate svetlost sunčevu koja sudi o Svima. baš kao i biljka ili trava.. I dok se molite. jer on bi morao mnogo da se pomuči da bi biljke iščupao iz zemlje. kako on noću i danju posmatra odozgo i vidi tela vaših ubijenih. jer ostavili ste za sobom muku i bol.ne] znate. postaje gospodar čitave zemlje i donosi obilje svome gospodaru.] a vi hitate u [. bićete jedno sa njim i on jedno sa vama od sada do večnosti.. Ako je sunce obasja. steći ćete spokojstvo posredstvom Dobra i vladaćete sa kraljem. jurili ste za sopstvenim željama. da rasprši tminu koja je u vama. Teško vama koji ste u zabludi. Jer.. ona će istruliti i propasti.

slušajući ih dok oni razgovaraju u šetnji. Ako se bolje pogleda. »atlete« (onog koji se bori sa vatrenim telesnim strastima). Mataija. Prva rečenica spisa govori da su u njemu izložene tajne izreke koje je Spasitelj saopštio Judi Tomi. stavio na kraj celog spisa. barem za dva najpoznatija. Dosta je začuđujuće da onaj koji prima otkrivenje (= tajne izreke) nije u isto vreme i onaj koji ih piše (kao što je. onaj koji ga je pisao. preostale dve petine. g. dugačak monolog Spasiteljev. inače. Ovo otvara pitanja koja se tiču kompozicije teksta. moglo bi se reći da se radi o dva zasebna spisa. kao i određenje mesta nastanka. koji piše savršenima. Drugi deo. Najverovatnije je sastavljen u prvoj polovini III veka naše ere. Na samom kraju spisa. tako i po mestu i ulozi samog Tome u tekstovima. i obrnuto. i 125. za pojavu svedoka. Ovo protivreči faktičkom stanju. Ako bi se preoštro zaključivalo. ono što se odnosi na prvi deo. Dakle. predstavlja. predaji koja je gajena oko grada Edese u Siriji. a potom da je to Toma. koji piše savršenima. koje je priređivač spojio. pak. a koje je zapisao Mataija (nepouzdano je da li se radi o Mateju. i ovaj spis je sastavljen iz dva dela. datiranje može utvrditi sa još većom pouzdanošću. nastalim oko 225. prilično je pouzdano zato što se i za ostale spise koji pripadaju ovoj. Knjiga Tomina izgleda da zauzima središnje mesto između JT i DT. u JT. prvo se kaže da je autor teksta. apostolu). mogao bi 19 . e. dok DT priča priču čije je središte Tomino misionarstvo (u Indiju). Razlog za to. samo što je napomenu koja se odnosi na drugi deo stavio na početak celog spisa. u stvari. spis se označava kao »knjiga« Tome. kako po vremenu nastanka. n. Toma samo zapisuje tajne izreke Isusa Hristosa. npr. posrednika. uobičajeno. nastalom u periodu između 50. Ovo datiranje. Ovaj spis je deo pisane predaje o apostolu Judi zvanom Toma. godine naše ere i Delima Tominim. jer je spis dat u formi dijaloga.Knjiga Tome Atlete. Prvi je onaj koji je dat u formi dijaloga i on zauzima prve tri petine teksta. to je slučaj sa AJ). Radi se o JT. u KT radi se o dijalogu između Isusa i Tome.

poslednji sud) uopšte ne poklapa sa sadržajem NZ. dakle. svi ljudi njihova briga.. Učenje Isusovo. Što pokazuje oslobođenost od materijalnosti u koju je bilo odenuto paraboličko. naime. i na savršene. nego je čisto gnostički. drugačije rečeno. odnosno slepce. SIH. JT). kanonskim jevanđeljima. kada Toma pita Spasitelja šta treba da govori prvoj grupi ljudi (slepima. hilicima). ljudi se dele na hilike (hyle = materija). dok u NZ u Jevanđelju po Mateju (28:19) Isus govori učenicima da su svi narodi. ovde u KT. odnosno izabrane. 20 . kao i u nekim drugim spisima (npr. Isus naprosto smatra da oni nisu dostojni nikakvog truda]. predvaskrsno. značaj znanja.. u KT se. naglasak na asketizmu. AJ. izloženo u KT može se okarakterisati kao ezoteričko. na početnike. za razliku od pouka datih u tzv.biti upravo sadržaj tajnog učenja. npr. psihike (psvehe = duša) i pneumatike (pneuma = duh). koje se (sem nekoliko minornih izuzetaka. ali ipak. ovozemaljsko Isusovo podučavanje. npr. podela ljudi na tri grupe [na ljude. Npr. odbacivanje sveta. dok je Hristos hodao po zemlji.: odbacivanje tela (koje se opisuje kao jama). daje ono što je Hristos podučavao u vreme između vaskrsenja i uspenja. odnosno one koji su mali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful