SIJIL PELAJARAN MALAYSIA KIMIA TENIK ULANGKAJI PINTAR CHAPTER FOCUS A+ PANITIA KIMIA

ZAIFUL ZAKARIA 2011

http://inovasipintar.blogspot.com/

http://inovasipintar.blogspot.com/

KATA ALUAN
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi tinggi kesyukuran kepada ALLAH Subhana wata ala di atas limpah kurniaan ilmu, rahmat, rezeki dan nikmat yang tidak terhingga. Salawat ke atas nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihiwassalam. Saya ingin berkongsi idea kepada rakan rakan guru dan pelajar berkenaan teknik ulangkaji. Idea ini mungkin boleh digunakan terus atau disesuaikan dengan keperluan guru atau pelajar. Teknik ulangkaji ini diharap dapat memudahkan pelajar mengulangkaji dengan efisien dan sistematik. Teknik ini adalah 4 dalam 1iaitu memberi penekanan kepada penguasaan fakta bagi sesuatu tajuk dalam bab/chapter tertentu, kemahiran menyusun fakta jawapan mengikut kehendak skema pemarkahan, pemantauan peningkatan penguasaan pelajar bagi setiap bab/chapter dan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Teras teknik ini ialah pengumpulan soalan soalan berkualiti dengan skema pemarkahan terutamanya dari peperiksaan percubaan negeri-negeri dan SBP. Seterusnya soalan soalan itu akan disusun mengikut bab/chapter. Jawapan mengikut skema pemarkahan sebenar di sediakan selepas setiap soalan. Perlu pastikan setiap soalan popular bagi bab tersebut telah dimasukkan supaya fakta penting berkenaan tajuk dalam bab/chapter tersebut dapat didedahkan kepada pelajar. Setelah lengkap semua soalan dan jawapan, ia dibukukan. Panduan lain yang berguna kepada pelajar ialah : 1. Teknik Rahsia Cemerlang Straight A’s (KLIK, download) 2. Motivasi Modal Insan Juara. (KLIK, download) Panduan ini adalah percuma untuk manfaat semua yang memerlukan. Semoga sedikit usaha ini mendapat keberkatan dan keredaan dari ALLAH subhanawataala di dunia dan di akhirat. Aminnn..ya Hayyu ya Qayyum Ya ZalJalaliwalikram.. Wassalam. Wabillahi taufiq walhidayah.

http://www.4shared.com/dir/htwhkNNX/PROGRAM_PINTAR_FACEBOOK.html Cikgu Zaiful http://www.facebook.com/membinakejayaan

http://inovasipintar.blogspot.com/

PENGENALAN.
STRATEGI 1. Membuat Latihan Berfokus menggunakan CHAPTER FOCUS A+ Mengikut Bab Dengan Skema Jawapan/Pemarkahan Format SPM. 2. Jadual Ulangkaji Mingguan Dengan Senarai Semak Peratus Peningkatan Penguasaan Setiap Bab yang telah dipelajari. 3. Membuat Jadual Analisa Soalan Percubaan SPM Tahun semasa dari SBP, MRSM dan semua negeri dan latihan intensif berfokuskan analisa soalan tersebut. OBJEKTIF 1. Meningkatkan bilangan pelajar yang mencapai gred A-, A dan A+ sehingga 40% daripada bilangan calon tahun semasa. 2. Meningkatkan bilangan pelajar yang mencapai sekurang-kurangnya gred B sehingga 80% daripada bilangan calon tahun semasa. RASIONAL 1. Bentuk soalan yang disoal setiap tahun bagi sesuatu bab/chapter hampir sama setiap tahun bagi sesuatu topik. Dalam strategi Chapter Focus A+ ini, menyediakan hampir 99% berbagai soalan berkualiti yang sering disoal untuk sesuatu topik dalam bab/chapter tertentu. 2. Setiap kali peperiksaan percubaan SPM dan peperiksaan SPM sebenar, bentuk soalan untuk topik berkaitan adalah hampir sama setiap tahun. Sedikit perubahan seperti jenis bahan kimia yang digunakan, jenis faktor yang mempengaruhi dan lain-lain disesuaikan dengan soalan tersebut. 3. Pelajar perlu dilatih untuk mahir menjawab setiap bentuk soalan bagi setiap topic dari setiap bab/chapter dengan menjawab mengikut kehendak skema pemarkahan SPM. 4. Analisa soalan percubaan SPM dari SBP, MRSM dan negeri-negeri lain akan memberikan gambaran berkenaan topic yang akan disoal pada tahun semasa. Kebanyakan pembuat soalan dinegeri-negeri kemungkinan juga adalah penggubal soalan di Lembaga Peperiksaan. Ini membantu pelajar memberikan fokus kepada tajuk tertentu untuk memantapkan fakta dan kefahaman mereka. 5. Menyediakan kaedah ulang kaji yang sistematik adalah antara faktor penting untuk membantu pelajar berjaya dengan cemerlang. PELAKSANAAN 1. Pelajar perlu fokus mengulangkaji mengikut strategi yang telah ditetapkan. Tentukan jadual mengulangkaji dan mengulangkaji mengikut jadual. 2. Catatkan peningkatan peratus penguasaan soalan-soalan setiap kali selepas ulangkaji dalam JADUAL TARIKH DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP CHAPTER, hingga peratus penguasaan soalan mencapai 100%. 3. Guru subjek membuat pemantauan dengan merujuk kepada JADUAL TARIKH DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP CHAPTER. 4. Pemantauan dari ibubapa/penjaga dengan menandatangani buku CHAPTER FOCUS A+ anak masing-masing. 5. Guru subjek sentiasa bersedia membantu meningkatkan kefahaman dan peratus penguasaan pelajar. Guru subjek menyediakan FORMULA KHAS untuk memahami dan mengingati fakta sukar yang sering disoal dalam peperiksaan. 6. Bantuan dari rakan pelajar yang bijak dalam subjek Kimia disediakan untuk meningkatkan peratus penguasaan soalan melaui program RAKAN PINTAR KIMIA. 7. Latihan soalan objektif Kertas 1 dijalankan dari masa ke semasa untuk memantapkan penguasaan fakta dan kefahaman pelajar. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan fakta Kimia dan keyakinan pelajar sepanjang persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Kerjasama semua pihak mampu mencapai objektif yang dinyatakan. Selamat Maju Jaya. Terima Kasih.

http://inovasipintar.blogspot.com/ SLOT ULANGKAJI KIMIA (4 slot seminggu) Tetapkan masa 4 slot untuk ulangkaji soalan dalam buku Chapter Focus A+. MASA 5.00 – 6.00 pagi ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT MASA 5.00 – 6.00 pagi SABTU AHAD

9.00-10.00 pagi

HARI PERSEKOLAHAN
4.00 – 5.00 petang

10.00-11.00 pagi

11.00-12.00 pagi

4.00 – 5.00 petang

9.00-10.00 malam

9.00-10.00 malam

10.00-11.00 malam

10.00-11.00 malam

11.00-12.00 malam

11.00-12.00 malam

http://inovasipintar.blogspot.com/ JADUAL TARIKH PENINGKATAN DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP CHAPTER Tuliskan tarikh peningkatan dan penguasaan bilangan soalan bagi setiap bab dari semasa ke semasa. BAB/CHAPTER Jumlah soalan 28 soalan TARIKH DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP CHAPTER 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14 soalan 22 soalan 28 soalan Catatan

1. Introduction to Chemistry 2. Structure of Atom 3. Chemical Formulae & Equation 24 soalan 4. Periodic Table of elements 5. Chemical Bond 22 soalan 6. Electrochemistry 28 soalan 7. Acids & Bases 8. Salts 16 soalan 9. Manufactured Substances in Industries 26 soalan 10. Rate of Reaction 23 soalan 11. Carbon Compound 29 soalan 12. Oxidation and Reduction 17 soalan 13. Thermochemistry 13 soalan 14. Chemicals for consumers
7 soalan 10 soalan 9 soalan 14 soalan 15 soalan 23 soalan 12 soalan 18 soalan 13 soalan 21 soalan 8 soalan 13 soalan 14 soalan 22 soalan 11 soalan 18 soalan 12 soalan 20 soalan

24 soalan

22 soalan

28 soalan

16 soalan

26 soalan

23 soalan

29 soalan

17 soalan

13 soalan

http://inovasipintar.blogspot.com/ CONTOH ANALISA SOALAN PERCUBAAN SPM KIMIA 2011 SOALAN KERTAS 2 DAN KERTAS 3
KERTAS 2 BAHAGIAN A SOALAN 3 SOALAN 4
>Sel kimia,Cu//Ag, salt bridge, aliran e-, terminal –ve, warna larutan >proses ekstrak kelapa sawit, kebaikan minyak sawit, struktur sabun >Elektrolisis, Penulenan, Impure kuprum(anod) >Eksp. Peleburan dan pembekuan, isotope, formula atom piawai >Simbol atom, no. proton bg argon, kala, lukis ikatan ionic, saiz atom >t/b redoks, sel kimia Mg//Cu, U tube guna KBr & KMnO4 >Elektrolisis CuCl2 faktor kepekatan >ubat tradisional&moden >,sabun, saponifikasi, air liat, hidrofilik. >tentukan kedudukan logam dlm siri elektrokimia dgn t/b sesaran, lukis sel kimia >Bhn komposit, aloi, polimer, kaca. >Formula empiric CuO, pengiraan, sediaan gas H2, >Penyediaan larutan piawai, kiraa jisim, langkag berjaga2. Dilution method, radas. >Peranan air dalam menunjukkan sifat asid HCl >Haba penyesaran, Zn + Cu SO4,definisi, kiraan, g/rajah aras tenaga >Kepekatan asid, nilai Ph, perbandingan, kiraan, larutan standard >Penyediaan garam, PbSO4, CuSO4. >Pemanasan ZnCO3, dan t/b dgn H2SO4, kiraan >Kadar t/b, factor mangkin, penguraian H2O2 >Peneutralan HNO3 + KOH, H2SO4 +KOH, pers. Ion, jisim garam, isipadu H2SO4, >kadar t/b Mg dgn H2SO4 faktor suhu,

NEGERI SBP MELAKA

SOALAN 1
>Aloi, Kaca, Bahan komposit, Polimer >Sebt. C., formula empiric dan molekul, isomer, nama, lukis, hidrolisis alkena >Jadual berkala, kala ke 3

SOALAN 2
>Unsur kala 3, t/bls dgn air, ujian kertas litmus, saiz atom(explain) >U tube, KI & KMnO4, anode, arah alir e- , no. pengoksidaan, ujian kanji >Formula empiric MgO

SOALAN 5
>Kadar t/b, factor suhu, banding eks1&2, teori collision, lakar graf >Kadar t/b, factor jumlah luas permukaan, kiraan, lukis graf, >Butena, Pembakaran, hidrasi, Pengoksidaan (KMnO4), Pengesteran >Garam, kenalpasti kation

SOALAN 6
>Haba penyesaran, Cu serbuk + AgNO3, kiraan haba t/b, suhu, oxidation >Elektrolisis, factor kepekatan HCl, hasil, pers. ½, confirm test, energy change. >Haba Penyesaran, kuprum + AgNO3larutan >Kadar t/b, factor suhu, eksp. X mark

KEDAH JOHOR

>Proses Haber, Ubat tradisional dan moden

TERENGGANU >Graf pemanasan, tkt lebur
&didih, no. nucleon& proton, electron valence

>Jadual Berkala, Kumpulan, susunan electron, formula ion, saiz atom, pers. Kimia >P. Haber, P.Sentuh, (NH4)2SO4 , hujan asid, kira % Nitrogen, polimer >struktur atom, susunan electron, isotope, no. nucleon, sebatian ionic Na2O >Jad. Kala, kedudukan unsur, jenis sebatian, >Jad. Bkala, saiaz atom, ciri kumpulan, lukis atom, pers t/b kimia,ciri unsur peralihan. >asid bes, t/b peneutralan, asid kuat, asid lemah.

>Penyediaan garam nitrat, pers kimia, kira jisim, ujian ion NO3 >Kadar t/b, factor jumlah luas permukaan dan mangkin, Zn + H2SO4, CuSO4 mangkin >Haba penyesaran, Zn + CuSO4 >Propanol=>alkena=> Alkane, dehydration, hydrogenation, ciri proses, kejelagaan. >pemanasan CuCO3, >Elektrolisis larutan CuSO4 faktor elektrod >Getah asli, polimer, pemvulkanan, sabun, detergen

PERAK

>Sabun, detergent >Ubat moden

PAHANG PERLIS

>Struktur atom, isotope, no. nucleon, susunan e-, formula molekul, >perubahan keadaan jirim, susunan zarah, proses resapan >struktur atom, subatomic partuikel, no. proton, no. nucleon, isotope radioaktif, >Struktur atom, no proton, no nucleon, kump, kala, isotop

>T/b redoks, U tube, penyesaran logam, kesan logam lain dlm rusting Fe Sbt karbon. Pengoksidaan etanol. Peneutralan, Pengesteran >U tube, KI & potassium dikromat(VI) >Haba penyesaran t/b Zn + CuSO4, kiraan, graf aras tenaga, ubah isipadu dan ramal. > kereaktifan logam dgn oksigen, > pengekstrakan bijih besi, arang kok, slag, >Haba pembakaran etanol, definisi, kiraan, pers t/b, g/rjh aras tnaga

N.SEMBILAN

SARAWAK (Zone A)

>Elektrokimia, Proses penyaduran besi oleh argentum.

>Kadar t/b, CaCO3 + HCl, lukis g/rajah berfungsi, lukis graf, kiraan.

http://inovasipintar.blogspot.com/
KERTAS 2 BAHAGIAN B SOALAN 7 SOALAN 8
>Isotop Karbon, lukis,hurai struktur, graf cooling naftalena (explain) >Isotop, kala, kumpulan, ikatan kovalen, bhn tambah makanan dan contoh. >Formula molekul, empiric, kira isipadu gas, beza sebt kovalen/ionic >Elektrolisis, sadur besi dgn silver, penyesaran logam dalam CuSO4 >Elektrolisis, factor elektrod, Cu(anod), karbon, sel kimiaCu//Zn Jad. Berkala. Helium, K1 turun kump, klorin sbg dwiatom, t/b Mg dgn O2, sbatian ionik >Konstruk pers. Ionic PbI2 ,>uji garam,, gas perang, mendkn kning >air untuk sifat asid, titratan HCl + KOH, rawat sengat, banding ciri asid& bes >Proses Haber, buat (NH4)2SO4, beza dgn baja urea, polimer. >struktur atom, J. Kala, Sifat kimia kump & ikatan kimia. >Sifat asid dalam pelarut berbeza. Explain eksp, alkali kuat, alkali lemah >Jad, bkala. t/b K1 dgn air, ciri istimewa unsur peralihan, ubat moden, cara mkn, kesan –ve. > Aloi, tujuan,susunan atom, Ammonium sulfat, Eks Proses Sentuh(12m) >Bil molekul, % nitrogen, ikatan kovalen, bandingan ikatan kov. & ionik >Haba t/b penyesaran, Zn + CuSO4 , definisi, pers ion, info dari g/rajah aras tenaga >Proses Haber, Ciri kaca dan seramik, Polimer PVC >Polimer PVC, bhn komposit fiber glass, beza glass dgn ceramic >kadar t/b, factor mangkin factor kepekatan HCl + excess Mg >bhn tambah makanan, penstabil, msg(perasa), garam(pengawet), ubat mden, t/b cucian sabun, >form. Molekul,isomer ,dehidrasi alcohol, asid karboksilik,esterifikasi

NEGERI SBP

KERTAS 2 BAHAGIAN C SOALAN 9 SOALAN 10
>Sebatian Karbon, Butena, Hidrogenation Hydration, test double bond, Eks pengesteran >Bhn komposit, fiber glass, fiber optic, Eksp kekerasan logam tulen dan aloi. >Kadar t/b, teori pelanggaran, Eks. Factor kepekatan, X mark, Na2S2O3, H2SO4 >Sebatian karbon. Isomer butena, Ester, eksp. Bezakan heksena dgn heksana >Kadar t/b factor kepekatan, eks kadar t/b factor saiz bhn @ suhu >eksp haba penyesaran CuSO4, eksp kereaktifan t/b logam dgn oksigen >Propan-1-ol, hidrasi, oxidation, esterifikasi, ujian C=C >ciri sebatian dan ikatan ionic & kovalen, >eksp. reaktiviti K1 ^ turun kump. >kepekatan asid, ujian tentukan asid, > knalpasti kation Zn2+ dan anion Cl-, NO3>ph asid bes, peranan air, garam larut/tak larut, double decomp >Pengaratan. T/b redok (explain), step perubahan Fe=>Fe3+, Eks. U tube,KI,H2SO4 >Eksp penyediaan garam larut melalui proses peneutralan. Ujian ion Cu2+ , NO3>T/b redoks, penyesaran halogen dr larutan halide, Kedudukan C dlm siri >Sel kimia, t/b di anod, kenalpasti larutan, t/b redoks, eksp. U tube, klorin >Sebatian karbon, pembakaran, isomer, test C=C, eks. t/b pengesteran dimakmal >t/b pembakaran alkane/alkena, eksp. haba pembakaran alcohol, lemak tak tepu >fungsi air untuk sifat asid, eksp beza 2 larutan >eksp sediakan ZnCl2 >u tube, KI, hurai t/b redoks di 2 elektrod, >eksp. Kesan logam lain atas pengaratan Fe. >sifat fizikal sebatian, takat lebur, ikatan kimia >eksp konduksian elektrik, sfat fzikal K1 >pengaratan, t/b redoks, oxidation no, agen, elektrolisis Na2SO4.

SOALAN 1
>Eks. Larutan CuCl2, factor elektrod (karbon@kuprum) >Haba pembakaran alcohol, eks haba penyesaran (observe & inferens) >Eks. Kedudukan logam dalam siri. Mg, Al, Zn, Cu. Sel kimia Mg//Cu >Kesan logam lain dlm iron rusting,

KERTAS 3 SOALAN 2
>Konstruk pers. Ionic, Barium kromat(IV),graf, bil mol, kelaskan garam >Eksp. Kesan asid dan alkali ke atas penggumpalan lateks >Peranan air dalam tentukan sifat asid, asid etanoik glasial, air, propanone >t/b peneutralan

SOALAN 3
>Laporan Eks. Haba Pembakaran, methanol, etanol, propan-1-ol X

MELAKA

KEDAH

X

JOHOR

>Eksp. Potential difference sel kimia. >Eks. Bina siri elektrokimia kaedah potential difference. >eksp kenalpasti heksena dan asid etanoik >eksp kesan logam lain ke atas pengaratan besi

TERENGGANU

PERAK

>Eks haba pembakaran alcohol, hipotesis, var., graf, kiraan >eksp. Kesan logam lain ke atas pengaratan besi >eksp keterlarutan garam Eksp. Kekerasan logam tulen dan aloi

>Kesan logam lain ke atas nail rusting, inferen, definisi oper. Pengelasan, >eksp formula empiric CuO

PAHANG PERLIS

>eksp haba pembakaran alkohol Eksp. Haba peneutralan asid kuat & lemah dgn NaOH >kepekatan ion OHke atas nilai ph larutan NH3 >eksp reaktiviti halogen dgn wool besi

X >eksp bezakan heksana & heksena guna air Br >eksp peranan logam lain ke atas pengaratan besi

N.SEMBILAN

>haba penyesaran Zn+CuSO4,kiraan, definisi operasi >eksp. Kadar t/b HCl+CaCO3 faktor saiz bhn,

SARAWAK (Zone A)

http://inovasipintar.blogspot.com/

http://inovasipintar.blogspot.com/p/pklp.html
PROGRAM KHAS LANGKAH KE PUNCAKJAYA

IKLAN http://inovasipintar.blogspot.com/p/bioasli.html
PROGRAM JUTAWAN SENYAP ONLINE DAFTAR PERCUMA
Assalamualaikum/Salam sejahtera Tuan Puan yang dihormati, Silakan explore perniagaan Bioasli Online, dan lakukan pendaftaran PERCUMA dengan menggunakan username dan password anda. Anda akan memiliki web refferal menggunakan username anda setelah anda membuat belian mengikut plan yang dipilih. Seterusnya aktifkan plan pendapatan yang anda pilih dengan membuat belian produk, Selamat berjaya. Terima kasih.

PKLP yang diadakan secara percuma ini bermula dari jam 8.30 pagi sehingga jam 5.30 petang turut menawarkan pangkat Pengurus Melati (PLX) 20% kepada pengedar bertauliah (PB) yang membuat belian minima 50NM semasa program berlangsung. Produk baru VIGOR dan PUERARIA yang masing masing bernilai 25NM setiap unit akan dijual bersama KOPI RADIX Maklumat PKLP tedapat di http://kpa2u.blogspot.com/ PENTING KEPADA PESERTA; 1.Buat pendaftaran di mana mana cawangan HPA dengan mengisi borang pendaftaran yang boleh didownload, KLIK di sini http://www.scribd.com/doc/70577689/PKLP-FORM Serahkan satu salinan kepada cawangan berhampiran dan bawa satu salinan ke program PKLP. Alamat cawangan klik di sini http://www.hpa.com.my/hpaic/ 2. Sediakan bersama RM100 (Vigor + Puraria) @ RM150(5Radix Jumbo) dan RM10 DAFTAR PKLP (Buku Panduan) 3. Sediakan Fotostat 1 salinan KAD PENGENALAN ANDA. 4. Hadirkan diri dan rakan anda di lokasi program pada tarikh dan masa ditetapkan. 5. Penaja anda ialah ZAIFUL ZAKARIA, kod ahli HPA 265038, TEL 013-3293028.

Sila klik Pendaftaran ahli www.bio-asli.com/daftar.asp?id=jomkayaraya English Version www.bio-asli.com/eng.asp?id=jomkayaraya

www.Biodinar.com Bisnes Online, Affiliate & Herba No 1 Malaysia
http://www.biodinar.com/default.asp?ref=jomjoinuntung
Menjalankan perniagaan memasarkan produk it, aksesori, kosmetik & herba yang berkualiti tinggi, selamat untuk untuk kesihatan, mempunyai jaminan sijil halal, GMP, IMP kepada pengguna di Malaysia dan Global. Kaedah Biodinar.com gunakan ialah bisnes secara online dan sistem affiliate. Pengguna boleh membuat tempahan melalui laman website kami dan produk akan diposkan secara percuma ke seluruh Malaysia. Sistem affiliate pula memberikan pengguna Biodinar.com peluang menjana pendapatan lumayan setiap hari, minggu dan bulanan. Apa yang perlu dilakukan oleh pengguna yang berpuashati dengan kualiti dan keberkesanan produk Biodinar.com ialah perkenalkan replika web referall id (setiap ahli diberikan id referall & daftar adalah percuma sepanjang hayat) kepada teman, sahabat, keluarga dan rangkaian laman social anda seperti di tagged.com dan facebook. Sistem komisyen affiliate kami adalah yang Terkini & Sensasi, pembayaran plan pemasaran lumayan menanti anda setiap hari.

Cikgu Zaiful http://www.facebook.com/membinakejayaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful