PERSPECTIVA CABALLERA

A partir de les vistes donades a escala 1:1, es demana: Dibuixar la perspectiva cavallera a escala 3:1, amb inclinació de l'eix Y de 135º i amb un coeficient de reducció de 3/4. Presentar la perspectiva a una làmina A3. Passar a rotring la figura, és important que sigui visible el procés de construcció a llapis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful