You are on page 1of 15

Ll huyn nga sn CCS Trung tm VH_TT

cng ho x hi ch ngha vit nam c lp t do hnh phc

Nga Sn ngy 15 Thng 11 Nm 2011


Bo co thnh tch c nhn nm 2011 NGH TNG LL VIT NAM TNG BNG KHEN
- Knh gi :

- Tng LL Vit nam - Lin on lao ng tnh Thanh Ho - Lin on lao ng Huyn Nga Sn - Chi b trung tm vn ho Huyn Nga Sn - Tn ti l : Mai Ngc Ti - Sinh ngy : 12 08 1957 - Qu qun : Nga Trng Nga Sn Thanh Ho - Chc v : U vin BCH cng on Huyn Ch tch cng on c s TTVH Huyn Nga Sn -Thi gian tham gia cng tc: Thng 4 nm 1977 -Thi gian tham gia cn b cng on t nm 1985 n nay Thc hin thng bo hng dn cng tc thi ua khn thng ca LL Tnh Thanh Ho Cn c kt qu bnh xt thi ua khen thng nm 2011 ca LL Huyn Nga Sn

Qua mt nm phn u rn luyn ca bn thn .Ti xin php c bo co tm tt nhng thnh tch ca bn thn t c I . Nhng thnh tch tiu biu xut sc nm 2011 v 3 nm gn y nh sau : - L mt cn b hot ng trn lnh vc vn ho t tng . Ti c t chc phn cng ph trch hot ng vn ho v hng dn hot ng VH qun chng trn a bn ton Huyn . L u vin BCH LL Huyn Ch tch CCS trung tm vn ho . Nm 2011 di s lnh o trc tip ca chi u, chi b ng, ban gim c c quan v LL Huyn Nga Sn . Bn thn ti lun tu dng , rn luyn phm cht chnh tr , o c cch mng trong sng , c li sng gin d chn thnh , lun gn gi vi qun chng nhn dn vi CB CNVC L c quan . on kt thn i vi mi ngi . Bn thn ti lun tch cc hc tp nng cao trnh l lun chnh tr , trnh chuyn mn , nng lc t chc hot ng cng on , c bit l nmg lc thc tin trong qu trnh ch o hng dn t chc thc hin nhim v. Tham mu phi kt hp cht ch vi chi b , th trng c quan v cng on lun mang tnh thng nht cao , cng vi CB-CNVC c quan hon thnh

xut sc nhim v chnh tr v hot ng cng on nm 2011 v nhng nm gn y. * Cng tc t chc hot ng cng on . - L u vin BCH LL Huyn , ch tch Cng on c s. Va l c quan phi hp t chc cc hot ng phong tro. bn thn ti l ngi c m nhn o din cc trng trnh ln trong phong tro vn ho Th thao ca Huyn. Ti lun xc nh nhim v tt , trn tr nhit tnh vi cng vic c giao , cng vi BCH Cng on Huyn pht ng v t chc hot ng tt nhiu phong tro thi ua yu nc v cc phong tro ca Cng on cp trn pht ng. bn thn lun khc phc mi kh khn u t suy ngh v xut nhng cch lm hay, nhng gii php c tnh kh thi cao. Lun i mi phong cch dn dng chng trnh. Lm tt cng tc thu ht qun chng vo hot ng t kt qu tt. Trong nm qua ti cng vi LL HuynT chc thnh cng hi thao CB-CNVCL. Cho mng ngy thnh lp cng on vit nam Thu ht 100% Cng on c s tch cc tham gia. xy dng chng trnh vn ngh quy m honh trng cho mng 81 nm ngy thnh lp ng Cng sn Vit Nam, c lnh o Tnh- Huyn khen ngi , cng vi LL Huyn t chc ra mt cho T chc cng on cc cng ty , doanh nghp trong Huyn t kt qu tt . o

din dn dng chng trnh vn ngh phc v k nim nhng ngy l ln trong nm, i hi ph n ,hi khuyn hc ,hi ch thp , hi nn nhn cht c da cam v i hi thi ua quyt thng LLVThuyn . o din nhiu chng trnh vn ngh cho cc c quan trng hc khai trng, n nhn c quan vn ho c bit cng vi TTVH t chc thnh cng hi din NTQC Ton huyn cho mng k nim 65 nm thnh lp ng b huyn v125 nm khi ngha ba nh .Ch o khai trng mi 06 lng vn ho c quan trng hc c i sng vn ho tt . Cng vi BCH LL Huyn t chc thnh cng cc phong tro VHVN -TDTT CNVC-L trn a bn ton huyn . Bn thn ti lun hon thnh xut sc nhm v ca u vin BCH c LL huyn giao cho - Ch o cng on TTVH thc hin y quy nh ca cng on cp trn nh np on ph v cc cuc pht ng khc t kt qu tt , thu , chi ti chnh cng on nghm tc, r rng m bo nguyn tc ti chnh. Thc hin tt quy ch dn ch trong sinh hot, hi hp. Gp phn xy dng t chc cng on trong sch vng mnh. 5 nm lin t 2005 n 2010 cng on trung tm VH c LL Huyn khen thng. T ti lun c cc cp lnh o Huyn tin tng v CB-CNVC-L qu mn.

L ch tch cng on c s . Bn thn ti lun nghin cu iu l cng on Vit Nam ng dng trong qu trnh t chc hot ng . Hng nm ti cng vi cc ng ch trong ban chp hnh cng on c quan on kt xy dng k hoch ch o trong hot ng cng on theo thng, qu, nm, trnh b th chi b ng xem xt v cho kin ch o - M hi ngh CNVC- L u nm , xy dng quy ch phi hp gia th trng c quan vi cng on cng phn nh r chc nng , quyn hn v trch nhim ca mi bn, bn thn ti l ch tch cng on c quan c chi u , chi b v th trng c quan tn nhim phn cng theo di cng tc thi ua khen thuong ca c quan v trn a bn ton Huyn. - Bn thn lun i u trong mi lnh vc cng tc d kh khn n my ti u tm ti suy ngh, tm gii php tt nht hon thnh xut sc nhim v c giao. Lun ng vin CBCNVC khc phc kh khn hon thnh xut sc nhim v. Lm tt cng tc tham mu qun l nh nc , tham mu vi th trng c quan thc hin y cc ch quyn li cho CBCNVC L nh ch nng lng, khen thng, BHXH, BHYT, thai sn, ch ngh php, lao ng nng nhc, lm vic ngoi gi ngay ngnh vn ho

ngh, ngy l tt 100% CBCNVC u c th trng c quan thanh ton ch theo ng quy ch phi hp v lut lao ng ra. - Bn thn ti lun gn gi vi anh ch em c quan. Nm bt din bin t tng ca on vin, nhng kh khn ca gia nh on vin thm hi ng vin kp thi lc bn thn on vin hoc ngi thn gia nh oan vin au m, hiu h, ch o thc hin tt cng tc khuyn hc, t chc trao thng hng nm cho con CB CNVC t hc sinh gii cc cp v thi u vo cc trng i hc, cao ng - Tham mu cho lnh o c quan ch o cho 100% CBCNCC - LD c quan hng ng tt cc phong tro thi ua yu nc. c bit l phong tro xy dng i sng vn ho cc lng, x, c quan, trng hc . Tch cc ng h xy dng qu khuyn hc, mi m cng on, ng h nn nhn b cht c da cam, nhn dn b thin tai l lt, qua cc t ng h tngs tin l 20.000.000 . - Bn thn ti lun nhit tnh nng ng trong vic t chc cho CB on vin cng on hot ng c hiu qu. Phong tro vn ho vn ngh -Th dc th thao : Duy tr cho 100% CB-CNCV c quan tham gia hot ng. T chc thnh cng nhiu t hi thi, hi din ca Huyn .

- Ch o BCH cng on c quan phi hp vi chi u chi b lm tt cng tc gio dc t tng chnh tr cho on vin cng on, gip cho anh ch em nng cao nhn thc, pht huy tt vai tr trch nhim cng nhau hon thnh tt nhim v. * Thc hin cng tc chuyn mn. - Ti xy dng nhiu chng trnh vn ngh vi quy m honh trng mang tnh ngh thut cao nh hi din ngh thut qun chng Mng ng, mng Xun. i hi ng b huyn - tng kt thc hin CV Hc tp v lm theo tm gng ao c H ch Minh. Trong qu trnh lm vic ti c sng kin hay l; dng xng m t chc tp luyn.V ch ghp nhc trc khi biu din 1 ngy m vn t kt qu biu din ngh thut .Tit kim kinh ph cho c s hng triu ng - Phi hp vi ngnh gio dc t chc cc hi thi hi din nh: Mi m gia nh an ton v sinh thc phm tui th ngh nghnh ca ngnh hc mm non ting ht gio vin , hc sinh tui th khm ph - hi din ting ht ngi gio vin nhn dn .hi din NTQC Ting ht nghnh y t ton tnh t chc cm pha bc ti nga sn. - Ph hp vi : Hi ph n, hi nng dn, Hi CCB, MTTQ, t chc tt cc hi thi t php ,hi thi bo v mi trng xy dng chng trnh vn ngh cho

mng cc ngy k nim ca cc ngnh trong nm v nhiu chng trnh quan trng khc ca Huyn t chc . - Trong nm 2011 bn thn dn dng o din 50 chng trnh vn ngh cho cc lng x, cc c quan, trng hc khai trng xy dng v n nhn danh hiu n v vn ho, n nhn hun huy chng ca Chnh ph, ca Nh nc, danh hiu lng vn ho, c quan vn ho cp Huyn, cp Tnh. o din nhiu chng trnh vi quy m ln cho cc x, c quan trng hc n danh hiu anh hng, k nim thnh lp ng b x -Th Trn t kt qu tt. c cc cp lnh o Huyn Tnh khen ngi. - Ch o 9 X cm ng chim t chc tt cc hot ng VH-TT - Xy dng chng trnh vn ngh Thng tin tham gia hi thi thng tin ton tnh cho mng bu c i biu quc hi kho XIII v i biu HND cc cp nhim k 2011-2016 t gii xut s V chng trnh tham gia lin hoan ting ht CNVC-L ton tnh ngnh gio vin t gii nht ton tnh. II . Nhng danh hiu v hnh thc c khen thng 4 nm gn y. Nm 2007: t danh hiu lao ng gii LL Huyn tng giy khen - S VH - TT - DL tng giy khen

Nm 2008: t danh hiu lao ng gii LL Huyn tng giy khen - B VH - TT - DL tng bng khen Nm 2009: LL tnh tng bng khen -B VH -TT DL Tng bng khen - t thnh tch xut sc trong phong tro hot ng vn ho c s quy nh s: 47-QKTVH Nm 2009: c B VH-TT DL tng bng khen: L tuyn truyn vin xut sc k nim 50 nm ngy m ng trng sn - ng H Ch Minh huyn thoi Q s: 179-QKTVH. Nm2010 c s vn ho th thao v du lch tng giy khen -LL tnh tng bng khen - Nm 2011 ang c hi ng thi ua khen thng Huyn, Tnh. ngh B vn ho th thao v du lch tng bng khen v tng LL Vit nam tng bng khen . - Trn y l tm tt nhng thnh tch c bn ca bn thn ti trong nm 2011. V kt qu thi ua ca 4 nm gn nht l hon ton ng S tht . nu sai ti xin hon ton chu trch nhim. - Cn c tiu chun thi ua khen thng ca LL Tnh, Huyn v kt qu t c ca bn thn ti trong nm 2011. Knh ngh HT khen thng LL tnh , xt ngh Tng LL Vit nam tng

bng khen cho c nhn ti nm 2011 v ti xin ha: Tip tc pht huy tt nhng thnh tch t c trong nm qua. Bn thn cng BCH C TTVH. Quyt tm phn u hon thnh xut sc nhim v c giao nm 2011 v nhng nm tip theo, gi vng danh hiu thi ua- xut sc XD t chc cng on trong sch vng mnh ton din.
-xc nhn ca C c quan - ngi lm bn thnh tch

Mai Ngc Ti -xc nhn ca LL Huyn quan th -Xc nhn ca chi b c b

Phan c Thng

UBND HUYN NGA SN nam


Trung tm vn ho

Cng ho x hi ch ngha vit c lp -T do -Hnh phc Nga sn Ngy 15 thng 11

-----o0o----Nm 2011

ngh svn ho th thao v du lch tng giy khen

bo co thnh tch c nhn nm 2011

Knh gi:

- s vn ho th thao v du lch thanh ho. - U ban nhn dn huyn nga sn- C quan vn ho -th dc th thao huyn nga sn

- Tn ti l: Mai ngc ti Sinh ngy: 12/8/1957 Qu qun: Nga Trng - Nga Sn - Thanh Ho n v cng tchin nay: TTVH - TDTT Nga Sn Chc v: Ph trch nh vn ho - Ch tch cng on c s Thi gian tham gia cng tc: T thng 4 nm 1977 n nay Thc hin cng vn hng dn ca Hi ng thi ua khen thng huyn nga sn Tnh Thanh Ho (V/v: Bnh xt khen thng nm 2011) Cn c ng k thi ua ca bn thn nm 2011 T kt qu hot ng trong nm qua, ti c TTVH-TDTT bnh xt ngh s vn ho th thao v du lch tng bng khen. V sau y ti xin php c bo co tm tt nhng thnh tch t c trong nm qua C th nh sau:

I. Nhng thnh tcn tiu biu xut xc nm 2011 v 5 nm gn y.

L cn b hot ng trn lnh vc vn ho t tng, ti c t chc phn cng ph trch hot ng nh vn ho -- cu lc b. ng thi hng dn nghip v hot ng vn ho qun chng trn a bn ton huyn. c CB- CNVC - L C quan TTVH Bu lm ch tch cng on. Nm 2011 di s lnh o trc tip ca chi b ng, ban gim c c quan v LL huyn bn thn ti lun tu dng rn luyn phm cht chnh tr, o c cch mng trong sng, c li sng gin d, chn thnh. Lun gn gi vi qun chng nhn dn, on kt thn i vi mi ngi, khng ngng hc tp nng cao trnh l lun chnh tr o c cch mng nng lc chuyn mn v kinh nghim thc tin. T lm tt cng tc vn ng tp hp qun chng nhn dn mi la tui, trn mi lng qu c quan, trng hc tch cc sinh hot Vn ho vn ngh. Gp phn nng cao i sng vn ho tinh thn cho qun chng nhn dn. Lnh o t chc cng on lun hon thnh xut sc nhim v c giao. Tham gia qun l Nh nc v bo v tt quyn li chnh ng cho CB-CNVC-L. Lun c cc cp lnh o huyn tin tng, cn b v qun chng nhn dn tin yu qu trng. D trong hon cnh no mi lc, mi ni ti u nu cao tinh thn trch nhim khng qun ngy m nng ma gi rt k c ngy ngh, ngy l ngy tt, khi c s yu cu ti u c mt kp thi t chc v hng dn nghip v mt cch khoa hc, t kt qu cao nht.
II. NHNG KT QU t c TRONG NM 2011.

- Cng vi TTVH t chc thnh cng chng trnh vn ngh cho mng k nim 81 nm ngy thnh lp ng cng sn Vit Nam - o din chng trnh ngh thut quy m honh trng cho mng i hi thi ua quyt thng LLVTv phong tro thi ua 6 nht do huyn u Nga Sn pht ng. - o din chng trnh ngh thut cho mng k nim ngy thnh lp Hi nng dn, hi LHPN. V thnh lp UBMTDT Thng nht.

- Dn dng chng trnh vn ngh cho mng hi ngh tng kt phong tro thc hin CV Hoc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh - Phi hp vi nghnh gio dc t chc thnh cng cc hi thi do nghnh t chc nh: Ting ht gio vin hc sinh bc tiu hc v THCS; Hi thi b thng minh nhanh tr tui th khm ph; An ton v sinh thc phm; Chng em ht dn ca ca bc hc mm non. - Phi hp vi on thanh nin t chc thnh cng chng trnh thanh nin ht dn ca vi ca khc cch mng ,tham gia hi thi tnh t gii cao. - Phi hp vi ngnh y t t chc thnh cng hi thi ting ht ngnh y t ton tnh cm pha bc t chc ti nga sn t kt qu cao. -dn dng cc chng trnh vn nghvi quy m ln phc v i hi khuyn hc ,hi ch thp ,nn nhn cht c da cam V.V.. - Ch o khai trng xy dng mi 09 dn v vn ho, trong c 02 lng VH v 07 n v c quan, trng hc c i sng VH tt. - Trong nm dn dng o din 25 chng trnh vn ngh phc v l khai trng, n nhn danh hiu lng vn ho, c quan vn ho. phc v l k nim thnh lp ng b hoc n nhn danh hiu x vn ho, n v anh hng - c bit o din xut sc chng trnh NTQC tham gia lin hoan thng tin c ng ton tnh cho mng bu c quc hi kho XIII v i biu HND cc cp nhim k 2011-2016 t kt qu cao v c lnh o huyn lnh o tnh khen ngi. - o din chng trnh NTQC tham gia lin hoan NTQC -CNVCL, ton tnh - Xp gii nh ton on. - Lun phi hp cht ch vi cc b phn trong c quan gip ln nhau, on kt cng nhau hon thnh xut sc nhim v c giao. Xy dng c quan an ton lm ch. - L ch tch cng on c s ti lun lun gn gi vi mi ngi, nm bt nhng tm t tnh cm v nguyn vng chnh ng ca CB CNVC-L

Tham mu xut vi lnh o c quan kp thi. Nhm bo v tt cc ch quyn li cho ngi lao ng. ng vin CB- CNVC-L, trong nm phn u hon thnh vt mc k hoch Nh nc giao . -Vi chc nng nhim v dc giao trong qu trinh t chc hng dn nghip v vn ngh qun chng c s.Ti nhn thy iu kin cc lng, x cn gp rt nhiu kh khn. Nu phi xy dng mt chng trnh vn ngh phc v l khai trng lng VH th i vn ngh phi c thi gian luyn tp l10 ngy, bnh qun cho mi ngy luyn tp phi chi ph thu nhc l 400.000. Nh vy v cng tn km cho c s v ti c sng kin xng m bng li thay nhc trong qu trnh luyn tp, ch thu nhc tng ghp mt bui trc ngy biu din, vn m bo yu cu v cht lng ngh thut biu din. Sng kin ca ti gim chi ph cho lng ch cn 1/10 so vi thu nhc luyn tp. Hin nay sng kin y ang c cc n v c s p dng t hiu qu tt c cc lnh o x huyn khen ngi ng thun ng h.
III Nhng danh hiu v hnh thc c khen thng.

Nm 2007: t danh hiu lao ng gii . S VHTT Tng giy khen - LL Huyn tng gy khen Nm 2008: t danh hiu lao ng gii. S VH -TT-DL Tng giy khen - LL Huyn tng giy khen Nm 2009: t lao ng gii. bng khen - Cc VHTTCS tng giy khen. - LL huynTng giy khen . - Nm 2010 t lao ng gii . c Huyn u Nga sn tng giy khen, tng kt 4 nm thc hin CV hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh B VH-TT-DL Tng

-S VH-TT-DL Tng giy khen -LL Tnh tng bng khen. -Nm 2011 ti ang c LL Huyn ngh tng LL Vit nam tng bng khen. - Trn y l nhng thnh tch m ti t c trong nm 2011 v 5 nm gn y l hon ton ng s tht, nu sai ti xin chu hon ton trch nhim. Ti nguyn tip tc phn u tu dng v rn luyn. Pht huy tt nhng kt qu t c trong nm qua, khc phc nhng tn ti, on kt, cng cp u, chnh quyn BCH Cng on c quan phn u hon thnh xut sc mi nhim v c giao nm 2011 v nhng nm tip theo. Cn c cc tiu chun thi ua Nm 2011 v kt qu phn u ca bn thn, knh ngh HTKT Cc cp xt thnh tch t c ca bn thn ti v ngh s vn ho th thao v du lch tng bng khen.
Xc nhn ca th trng c quan Ngi lm bn thnh tch.

Phan c Thng

Mai Ngc Ti