EVALUAREA LECTURII DUMBRAVA MINUNATĂ …………………………… Numele și prenumele ……………………………………. Clasa / Anul 1.

Cum o cheamă pe fata mărunțică dar voinică și plinuță, tunsă scurt băiețește și cu nasul mititel, copiliță orfană și năcăjită, personaj principal al Dumbrăvii minunate? ……………… 2. Cîți ani are fetița? □ 2 □ 6 □ 15 3. Cine era cel mai bun prieten al Lizucăi? □ Grivei □ Azorel □ Patrocle 4. Cum o chema pe mama vitregă a fetiței, cea pe care o tot numește ”mămica”? □ Mariana Vizitiu □ Maria (Mia) Vasiliu □ Mărioara Vasilache 5. În ce și-a băgat degetele Lizuca, când mama ei vitregă avea musafiri? □ În borcanul cu marmeladă □ În castronul cu magiun □ În chiseaua cu șerbet 6. Cum îl chema pe tatăl Lizucăi? □ George Vizitiu □ Gheorghiță Vasile □ Jorj Vasiliu 7. Cum se purta servitoarea cu Lizuca? □ Îi dădea să mănânce dulciuri □ Îi cânta și îi spunea povești □ Îi spunea cuvinte urâte și o bătea 8. Cum arăta prietenul ei, cățelul Patrocle? □ Boldei roșcat, cu picioarele scurte si strâmbe și cu capul mare □ Un dulău înalt, cu blana creață și ochi întrebători □ Un câine de rasă, curat și îngrijit

9. Ce s-a hotărât Lizuca să facă, după ultima bătaie primită? □ Să plece în vacanță la prietenii ei □ Să plece la bunicii ei □ Să rămână în casa mamei vitrege 10. Ce a luat Lizuca în buzunar pentru a nu se rătăci pe drum? □ Tărâță □ Cenușă □ Făină 11. Lizuca l-a întrebat pe Patrocle de ce duce pâinea în gură, iar acesta a părut să răspundă din ochi: (Completează cu literele care lipsesc) Pent _ u că n-am b _ zu _ ar 12. Ce personaje imaginare i-au apărat pe Lizuca și pe Patrocle pe drumul spre dumbravă? □ Macul mereu înflorit, Trântorul harnic, Mazărea de aur □ Păpușoii ca niște săbii, Sora Soarelui, Împărăteasa furnicilor □ Ileana Cosânzeana, Făt-Frumos, Zmeul 13. Ce știa Lizuca despre sălciile bătrâne, cu forme ciudate și plete argintii? □ Că sunt oameni și dihănii înțeleniți din veacuri vechi de o vrajă □ Că sunt fantomele vesele ale livezilor de meri □ Că sunt foarte înțelepte dar și foarte zgârcite 14. Cine a răsărit ca din pământ la o cotitură? □ Sfânta Vineri □ Sfânta Miercuri □ Sfânta Duminică 15. Sfânta Miercuri era o bătrânică mărunțică și mohorâtă, cu ochii mititei, nasul coroiat, o gură fără dinți și cu buzele uscate și supte? □ Nu □ Da 16. Mierloiul negru și cu ciocul galben i-a strigă Lizucăi ”Chiorchioșeto, hăi!”. Lizuca a spus că asta înseamnă? □ Urâtă și încrucișată □ Drăguță și minunată 17. Cum îl caracterizează Lizuca pe Patrocle? □ Cățel harnic și hrăpăreț □ Cățel laș și lățos □ Cățel vrednic și viteaz 18. Fetița și cățelul și-au făcut culcuș aici pentru a se odihni peste noapte. (Completează cu literele care lipsesc) Î _ tr-o s _ orb _ ră de r _ chi _ ă b _ trâ _ ă

19. De care personaj imaginar din Dumbravă se temea Lizuca crezând că e rău? □ Iepure □ Sfânta Miercuri □ Bursuc 20. Lizuca și Patrocle au întâlnit în Dumbravă aceste animale fermecate. (Completează cu literele care lipsesc) Păs _ rele care dau bu _ ă-se _ ra Popândoci c _ re fac se _ ne cu lăbuț _ le G _ eieraș _ l care țârâie melan _ olic Guzgani r _ șii cu pr _ viri vicl _ ne Gâ _ gănii n _ gre 21. De unde i se pare cunoscută Lizucăi Dumbrava minunată? □ Pentru că a mai fost înainte pe aici □ Din poveștile spuse de mama ei □ A citit într-o carte de povești 22. Ce știa Lizuca de la mama ei despre povești? □ Că poveștile sunt doar pentru copii foarte mici □ Că poveștile sunt urâte și nefolositoare □ Că fără povești viața omului ar fi tristă și searbădă 23. Alte animale sau plante fermecate pe care Lizuca și Patrocle le-au întâlnit în Dumbravă. (Completează cu literele care lipsesc) Pri _ ighetoar _ a ca _ e își umflă glasu _ Fl _ ri care își p _ eacă cap _ tele Li _ ur _ ci în două șiraguri Bur _ ucul ju _ ăuș Flut _ ri de n _ apte 24. În ce se transformă Dumbrava pe timpul nopții? □ Într-un loc de joacă pentru toți copii cuminți și ascultători □ Într-o împărăție fermecată pe care oamenii n-o pot niciodată cunoaște □ Într-un tărâm al groazei unde visele urâte devin realitate 25. Statu-Palmă, Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne sunt personaje din Dumbravă. □ Adevărat □ Fals 26. Domnița mititică cu părul bălai ca grâul este însoțită de omușori mititei, de prichindei cu bărbi cărunte, de un bătrânel și o bătrânică cu plete albe și obrazurile rumene? □ Nu □ Da

27. Despre cine spune o poveste Domnița cea mititică și bălaie? □ Făt Frumos și Zâna cu părul de aur □ Muma pădurii și pisica neagră □ Aventurile copacilor noduroși 28. De care lucruri ale Zânei avea nevoie Făt-Frumos pentru a dovedi existența ei? □ Un colier, o bucată din rochie □ Un șirag de perle, mărul fermecat □ Un inel, o șuviță de păr 29. Ce se întâmplă o dată pe an, în noaptea lui Sfântu-Ion de vară? □ Se ofilesc trandafirii, nu mai strălucește aurul □ Înfloresc sânzienele, se văd comori arzând □ Se pornesc furtuni cu tunete și fulgere 30. Baba Cloanța, vrăjitoarea urâtă și rea zboară noaptea, pe o mătură, prin Dumbravă? □ Da □ Nu 31. Bătrânica din Dumbravă spune o poveste despre Lizuca și despre mama ei. În poveste mama Lizucăi deși nu mai e în viață îi promite fetiței că: □ Va veni să-i facă jeleu și șerbet de câte ori are poftă de dulciuri □ Va veni s-o mângâie și s-o îmbrățișeze de câte ori se va gândi la ea □ Va veni s-o ajute la teme de câte ori are nevoie 32. Lizuca adoarme în Dumbrava Minunată și se trezește în casa bunicilor. □ Fals □ Adevărat 33. Ce se întâmplă cu Mama vitregă și cu servitoarea atunci când vin să o ia pe Lizuca din casa bunicilor? □ Sunt mușcate de Patrocle □ Sunt poftite la masă □ Sunt înțepate de albine 34. Lizuca rămâne să trăiască împreună cu bunicii ei? □ Da □ Nu 35. Cine a scris Dumbrava minunată? ……………………………………………………….

REZOLVARE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Lizuca 6 Patrocle Maria (Mia) Vasiliu În chiseaua cu șerbet Jorj Vasiliu Îi spunea cuvinte urâte și o bătea Boldei roșcat, cu picioarele scurte si strâmbe și cu capul mare Să plece la bunicii ei Cenușă Pentru că n-am buzunar Păpușoii ca niște săbii, Sora Soarelui, Împărăteasa furnicilor Că sunt oameni și dihănii înțeleniți din veacuri vechi de o vrajă Sfânta Miercuri Da Urâtă și încrucișată Cățel vrednic și viteaz Într-o scorbură de răchită bătrână Bursuc Păsărele care dau bună-seara, Popândoci care fac semne cu lăbuțele, Greierașul care țârâie melancolic, Guzgani roșii cu priviri viclene, Gângănii negre Din poveștile spuse de mama ei Că fără povești viața omului ar fi tristă și searbădă Privighetoarea care își umflă glasul, Flori care își pleacă capetele, Licurici în două șiraguri, Bursucul jucăuș, Fluturi de noapte Într-o împărăție fermecată pe care oamenii n-o pot niciodată cunoaște Adevărat Da Făt Frumos și Zâna cu părul de aur Un inel, o șuviță de păr Înfloresc sânzienele, se văd comori arzând Nu Va veni s-o mângâie și s-o îmbrățișeze de câte ori se va gândi la ea Adevărat Sunt înțepate de albine Da Mihail Sadoveanu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful