Biblioteka "HORUS", II kolo, cetvrta knjiga Za izdavaca Dijana Dereta

Mantak Chia & Michael Winn
TAOISTICKE TAJNE 0 LJUBAVI
Prevod

Mantak Cia i Majid Yin

v

Negovanje muske scksualnc encrgije kroz Tao
Miroslav Dcrcta Glavni i odgovorni urednik Slavica Crnogorac Recenzcnt Ncbojsa Glisic Koricc Nebojsa Regie Korektor llektor Jasmin Dipanov Naslov originala TAOIST SECTRETS OF LOVE (Cultivating male sexual energy)

TAOISTICKE TAJNE 0 LJUBAVI
Negovanje muske seksualne enersue kroz Tao

v

Timi
3.000 primcraka Slog i stampa

Tclejoni i adresa plasmana Vladimira Rolovica 30, 11030 Beograd OJ 1/512-461,512-221

DEd!

U Bcogradu, oktobra 1990.

© Copyright by Mantak & Maneewan Chia First published in 1984 by Aurora Press, Inc.

o AUTORU

- Mantak Cia

Autor ove knjige, Mantak Cia, rotten je u Tajlandu 4. aprila 1944. godinc. Kada mu je bilo sest iii sedam godina, na jednom letnjem raspustu naucio je od budistickih monaha da "sednc i zausiavi duh". Ovo ne znaci da je kao dele bio pasivan i miran. Dapace, u vreme kada je u Hong Kongu pohadao gimnaziju, uspesno se bavio atletikorn i gimnastikom. U to vreme naucio je i lradi~io~alni tajlandski boks, i sreo jc Majstora Lua, koji ga je poducio u Tai Ci Cu~nu. Ubrzo nakon toga, Majstor Lu uputio ga je u Aikido, Jogu i jos Tai Cia. Mcdutirn, njegovo poznavanje ezotericne prakse otpocinje kada se, u osamnaesroj godini, vraca u Tajland. Tada ga je jcdan stariji drug iz razreda, Ceng Sue Sue, ucenik Yi-Enga, naucio Tao ezotericnoj praksi do nivoa Sjedinjcnja Coveka i Ncba. U svojim dvadesetim godinama. majsior Cia ucio je Kundalini Jogu i Budisticki Dian kod Majstora Meugija u Singapuru. Korisreci se Budistickim Dlanom, ubrzo je hio u stanju da oiklanja blokade u protoku zivolne silc kroz svoje unutrasnjc organc, kao i da odganja hladnu, mokru, iii bolcsnu encrgiju iz pacijcnata, koji su dolazili da vide njegovog Majstora, ina taj nacin ih vraca u zdravljc, Mladi Mantak Cia osecao je, mcdutim, da Kundalini Joga proizvodi suvisc toplotc i da moze biti opasna, tako da ju je kasnije kombinovao sa clementima Tao prakse, koji su imali rashladujucc dejstvo. Kasni]c je sreo i ucio kod Majstora Pan Yua, koji jc bio srvorio jcdnu sintczu iz tcoistickog, budistickog i Ch'an ucenja, i kod Majstora Ceng Yao-Lunga, koji je takode bio sl.vorio jedan novi sistem spojivsi tailandski boks i Kung Fu. Od Majstora Ceng Yao-Lunga naucio jc tajnu Sao-Lin metodu unutrasnje moci, kao i mctodu Gvozdene kosulje nazvanu "Prociscavanjc kostane srz! i obnavljanje tetiva", Od majstora Pan Yua naucio je jcdnu varijaciju Kundalini i "celicno telo", iehniku za koju se kaze da cuva telo od starenja. Majstor Pan Yu i daljc zivi i deluje u Hong Kongu, gde lcci pacijcnte iako sto svoju zivoinu silu prenosi na njih. Kako bi bolje razumeo mehanizam koji lezi ispod isceljujuce energije, Cia je takode dve godine proucavao zapadnjacku mcdicinsku ?auku i anatomiju. I pored svih ovih aktivnosti, Majstor Cia bio je menadzcr kompanije Gesletner za Tajland, bio jc zaduzen za prodaju of set stamparskih masina, i bio je odlicno upoznat sa nacinom rada stamparskih i masina za kopiranje, koje jc proizvodila njcgova kompanija. Vrlo je verovatno da je on jedini Taoisticki majstor na svetu koji u svojoj dnevnoj sobi ima kompjuter.

5

Njegova supruga Maneewan radi kao medicinski tehnicar. Ukra tko, on predstavlja zivi dokaz da je njegovo dclovanje veoma ovozemaljsko, delovanje na usavrsavanju svakodncvnog zivota, koje pritom ne zahteva povlacenje od drustva u £ustinjacki zivot. Glavni pogon Ciove namerc jeste da rascisti sa misticizmom, sa izvestacenoscu, sa mocima koje sc pripisuju Guruu, sa uzdanjem u stvari drugih svetova, stvari magije. Umcsto svega ovoga, on pokusava da predstavi jedan potpuno predvidajuci model, koji hi se kao naucno sredstvo mogao primeniti na energetske sistcmc. Nada se da ce ovo vrcmcnom dovesti do tehnoloskog razvoja, koji ce uprostiti iIi ubrzati sredstva koja hi omogucila takav progreso Sa takvim se nadama obraca clanovima medicinske zajednice, predlazuci istrazivanja onoga sto im ima ponuditi. Postojc lekari, pravnici, kompjuterski inzenjeri, koji~su vee iskusili, iz prve rukc, dohrohiti kojc ohezheduju metode Majstora Cie.po njih je, kao i do ostalih iz naucne zajednice, da se pridruzc Majstoru Cii u njcgovom zivotnom zadatku, koji se sastoji u premoscivanju jaza izmedu razuma i duse, duha i tela, nauke i religije.

UVOD Taoisticko "dvojno uzgajanje" i potraga za seksualnom Ijubalju
"Kakva stcta: Planinski vrsak koji meri tek kvadratni pedal], izvor je vekovni ogromnog nadahnuca i jada." - Anonimni kineski pesnik
0

covekovo] opsednutosti ieninim polom.

Hiljade knjiga ispisano je u nastojanju da se pomogne Ijudima i zenama, da razrese problernc koji proizilaze iz beskrajnog traganja za seksualno ispunjavajucorn ljubavi. Sta hi tu, uopste, novo imalo da se napise? Taoisticke tajne 0 ljubavi ne predstavljaju jos jedan kitnjasti filozofski traktat 0 ekstazama orijcntalnc ljubavi. Naprotiv, to je jedan pragmatican prirucnik u kome su sa zeta tajna ue~nja 0 seksu, od cetiri ziva taoisticka majstora, kojc je obisao Mantak Cia tokom svog petnaestogodisnjeg putovanja i proucavanja na Dalckom Istoku. Kako on to rece: "Procitao sam tonu knjiga koje su mi govorile kako je velicanstveno egzoticno vodenje ljubavi, no ni jedna od njih nije objasnila kako se to zapravo vodi. I tako sam odlucio da to sam napisem." Vecina knjiga 0 taoistickorn seksu ne uspeva da uputi kako transformisati encrgiju sperme, kada sc ova uspe zadrzati, gde u telu pohraniti seksualnu cnergiju, kako je na najbolji nacin razmeniti sa zeno~. Isto tako, ove knjige tck povrsno obraduju pitanje zadrzavanja semcna. Cia je sintetizovao starinskc taoisticke prakse u jednostavne ali mocne metode, koje zapadni covek moze lako nauciti, Ovaj prvi volumcn usmeren je prevashodno muskarcima, iz prostog razloga sto jc vecina muskaraca scksualno slabija od zena i kroz seks guhi vise energijc nego lena. Jedan kasniji volumen prikazace egzotericnu taoisticku praksu za zene, u sta spada i voljno zaustavljanje menstrualnog toka. Seksualna neravnotcza izmedu muskaraca i zena je ocigledna. Zena jc u stanju da seksualno prima svog covcka koliko joj drago, te stog.a taoist~ kazu da je njena jin escncija bezmalo ncugasiva. Muskarcevo vodenje lubavi ograniceno jc kolicinom energije koju ima, kako bi odrzao erckciju, Njegov jang lakse sc umara. Zena jc seksualno [aca od muskarca, zato s10 jc to bioloski nuzno, Njcni organi za razmnozavanje moraju da podnesu napor
v

6

7

kao i Transeendentalna rncditacija. sa ciljcm postizanja dinamicne ravnoteze suprotstavljenih cnergija. koje oni definisu kao jin i jang. bilo religiji. niti brak. prcdlozili su da covek moze otpoccti sa najpristupacnijom encrgijom pri ruei. Taoisti insistiraju da svaki sledbenik sacuva svoju individualnu prirodu unutar tela (fizickog i duhovnog). nazvanih jin i jang. Opsti ishod ovoga jeste da se muskarci osccaju seksualno nesigurni. bez obzira koliko oni bili zadovoljcni svojim duhovnim verovanjima. jeste moe seksualnog dozivljaja. Upravo seksualna nesigurnost mozda predstavlja osnovni razlog sto su muskarci posczali za fizickom. On nudi nesto dodirljivo. Taoisticka delatnost ei ~ kultivacije usredsrcdcna jc na integrisanje bozanskih iii suptilnih encrgija u Ijudsko telo. To sugerise da puno Amerikanaca. u krajnju odanost jednoj osobi. cnergijom seksualnog privlacenja izmcdu muskarca i zene. preko posla. uzgajanju seksualne cncrgijc. Taoisti kao resenje koje vodi stabilnosti ne predlazu. Ovo sc razlikuje od onih skola koje uce kako postati sveti covck rastvaranjem sopstvenog ega u bljesku kosmicke jedinstvcnosti. koja sc vuce na repu seksualne revolueije. finansijskom. Hinduizam i Hriscanstvo. i hoce na neki nacin da integriSe svoje seksualne zdje sa meditativnorn dclatnoscu i duhovnim verovanjima. Drugi ucenik smatra za sebc da jc na duhovnom pUIU. ona uvek ostajc veorna bliska i prakticna. premda jc prvobitni cilj taoistickog ucenja 0 uzgajanju seksualne encrgije bio licno zdravlje i duhovno ispunjcnje. Uccnici koji su vee privuceni proucavanju taoistickih tajni kod Majstora Cia. lspravljanje ove seksualne neravnoteze moglo bi imati znacajna sporcdna postignuca uspostavljanjcm jcdnog harrnonicnijcg drustva. Upravo su u ovom kontekstu stari Kinezi razvili visoko prcfinjene metode pospesivanja scksualne vitalnosti u muskaraca. niti religiju osim u slucaju kada jc to brak suptilnih energija. niti put do prosvetljenja. Prvi ucenik trazi svetovnu srecu u vidu fizickog. Takode. da su prosvetljcnjc i Iizicka besmrtnost tek stankc u proeesu postizanja eelovitosti kao Ijudskog bica. Moe koja lezi ispod ove vcre u romanticnu ljubav. iii suvise naucno nastrojcni da bi prihvatili rna koju tradieionalnu varijantu boga. Ono kaze da oni prc smrti razvijaju jedno "cvrsto" iii stvarno tclo. urnanjenje seksualne trustraci]c. Njezino videnjc jc dalckosczno u ucenju. Najblizu zapadnjacku paralelu taoistickorn besmrtniku prcdstavljao bi andco. Oni jednostavno podsticu svog pojedinca da uzgaja svoju prirodu. i upotrebiti tu energiju kao odskocnu dasku prema suptilnijim podrucjima. Ovdc spada svaki laik rescn da postignc ucvrscivanje svog licnog Ijubavnog odnosa. unutrasnju zivotnu silu. koje se ispoljavaju u vecito promenljivom obliku. razne borilacke vcstine. Taoisti. samaea iii ozenjcnih. Seks je postao droga. Sirovina potrebna za ovakvu cvoluciju prisutna jc u svakorn trenutku zivota jednog obicnog ljudskog bica. nistavilorn 8 9 . posto su prakticni. sto nastoje nadoknaditi nekom drugom snagom. kako bi m. ' Vecinorn su muskarci u sreu podjcdnako i prestrascni zeninim beskrajnim seksualnim kapacitetom. Tao jc neopisivi zbir i apsolutno ishodistc ovih cnergija. Taoisticka ezotericna joga. niti jc rcligija. Iccenje impoteneije. oseca potrebu da bolje integrise svoju seksualnost sa svojim duhovnim razvojern. Potraga za scksualno ispunjcnom Ijubavlju poprimila je dimcnzije religije mcdu onima koji su suvise libcralni.fizickog stvaranja i podizanja dece. Dejstvo koje ova bioloska nejcdnakost ima na muskarca je korenito i okida citavu jednu lancanu reakeiju. Postoje dva glavna nacina na koje se ove metode uzgajanja mogu koristiti.ogao da nadgleda razvoj svoje duse sve do konacnog sjcdinjenja sa VU Cl. kao i opstc produzavanjc svog zivotnog vcka i pospesenje dobrog zdravlja. kao i pod drugim nazivima. Siddha. Sadasnja obnova religije na zapadu delimicno dolazi kao poslediea seksualne iscrpljenosti. Kristalno tclo. koja moze da prozima musko misljcnje i osecanje na svim nivoima. opijum za nezadovoljne mase. Sufizam. od braka. Tantrieka. Zen. iliti ci. otklanjanje malodusnosti prema scksu. koliko mu se i dive. Hatha. do kuiturnih uloga koje zauzimamo i duhovnih uzora koje odabiramo za svoj unutrasnji razvoj. U skladu sa tim. Taoisticko ucenjc () Iizickoj bcsmrtnosti ne sugerise da Ijudi prcstaju da umiru. emoeionalnog i dusevnog zadovoljstva. poticu iz zapanjujuce sirokog raspona duhovnih disciplina. Budizarn. Kirya. kojeg je pruzala erkva kroz rnolitvu i pripadnistvo. Danas se Ijudi ponovo okrecu bilo braku. poliiickom. Potpuna seksualna sloboda nije obezbcdila stabilnost koja je Ijudima najvise nedostajala. Solarno telo. u potrazi za dozivljajem apsoluta. intelektualnom i religijskom prednoscu nad zcnama. ova knjiga privuci ce dye odvojene grupe ucenika. Propast religije na zapadu mozda je otpoceo onda kada je dozivljaj seksa nadvladao duhovni dozivljaj. sto se moze podcliti sa drugim. ritual koji je lican i prisutan. u kojc spadaju svc vrste jogc: Kundalini. koje je takode pozna to kao Bcsmrtno tclo. nocno polucijc i preuranjene ejakulacijc.

"Svakorn uceniku mozu dati auto -:-~art~.otkricc da .ou . Tn pocetna stupnja "dvojnog uzgajanja" seksualne energije su: 1) Muskarac uci da odrzava penis ukrucen dokle to zeli i ne ejakulira nimalo sperme.tavlm putem se pomazerno i volirno medjusobno koliko god mozcrno. Licni Ijubavni odnosi mogu biti dragocen stupanj u ovom procesu. Ako nernate voljenu osobu. te da ce uslediti harrnonija i u drugim sferama zivota.remasuje obican genitalni orgazam. ona. Svako ko slcdi "stazu srca" . harrnonicno uravnotczuju moci Neba i Zcmlje. kOJ<! talno prodire do srh njegovog bica. Za prosccnog covcka revolucion~rno je posugnucc da moze uzivati u dubokoj i blistavoj nasladi seksom. CIIJ Je unsau ego I umiriti urn. sto hi dovelo do takmicenja. 2) Muskarac i zena preusmeravaj u seksualnu cnergiju krozodredenc telesne kanalc u visa podrucja srca. religijskorn? Taoisti uce da je odgovornost coveka i zene. fizicki se skladisti u telu u obliku spermalne iii jajne encrgijc. izgubiri sc. To je cak postalo i najmocniji mit za~ad. njihov cilj bio je da naucc ljude i zene prakticnim nacinima upotrebljavanja prirodnih encrgija. seme same nasc duse. Taoisti su ucili da muskarci ravnopravno mogu da ucestvuju u Ijubavi. iii jednostavno da uziva u zivotu i dobrom zdravlju. mozga i zlczda. ne sarno da joj pomazerno..~ visi ~ivo energijc. tako i na ops~~~ niv. i optuzice ih za 10 11 . Neki ce se pokvariti. sa komplc- mentarnom energijom zene. taoisti nude modifikaciju ove dclatnosti poznatu kao "uzgajanje nasamo". mo~uce dajedan covck tako korenito preobrati svoj scksualni dozivljaj. Istovrcmeno. prvo da bi se omogucilo opazanje suptilnih energija. komplct alata i uputstva kako popraviti auto. il~genitalnog orgazma. kako bi sto dublje usli u najveci zivotni dar . bilo sa onom licnom. obicno se smatra da jc iskljucivi dar strastvcnih i osecajnih zena. dozivljaju koji nadaleko s p. koja spava u njcgovom tclu.mu je put znatno ucvrscen uvidima taoista u koriscenje moci scksualnosti u tu svrhu. kada se umanji n~gla~avanj~v"~ormalno?". I sada. romanticnom. iii potvrdljivc naucne osnove. bozanskom bicu. koja je uvek prisutna. bcz jarma seksualnc frustriranosti. svaka dclatnost Ijudske Ijubavi jeste spon tana transformacija nase semenske esenci je. kako da dovcde svoju seksualnu energiju u kreativnu aktivnost u svakodnevnom zivotu. All. opipljivog koliko i svaki fizick: oseca]. S~a ?obrota koju kao ucitelj mogu ponuditi sastoji sc iz rna pc.~zk?jeg. 3) Muskarac razmenjuje svoju energiju. alata I preciznih uputstava za bezbcdnu voznju. ovaj "visi orgazam" mozc sc otkriti tek onda. Cia vidi svoju ulogu presto kao ucitclja.z~na kao strastvern objckat romanricne Ijubavi. a time I celokupno svoje dozivljavanjc zivola'! Paradoksal. Tada urn moze shvatiti svoju istinsku ulogu u sirern poretku stvari ida deluje skladno kako bi odrzavala ravnotezu izmedu sila. naposletku svako mora da izgura sam.slobodu Ijubavi. Tu sc poducava samac. super naboja.spontana 1 trajna ljubav prema svernu sa cime se suocimo . genitalnog orgazma . Kada ncku osobu volimo.re . verskorn autontetu. vee takodc transforrnisemo jedan ~eo na~~ csencije. Niko nc moze urncsto vas ohavljati vasu duhovnu delatnost. kojim su toliko preokupiraru a~~nekl seksolozi. Za ovu vrstu produzenog "orgazma citavog tela i dusc". Ncki cc pronaci bolji put od onoga koji sam je ozna~lo. . kOJ3 Ijubav dovodi do njenc stvarnc ncznosu. a potom njihovo uzgajanje do visokog nivoa svcsnosti. putem jednog zaista izuzetnog ura:notczavanja seksualnih cnergi]a. Za muskarca kljucno je otvoriti svoja osccanja i kanalc suptilne energije prema zeninoj escnciji i upijati zeninu cnergiju tokom polnog odnosa. On prcnosi CI (iii SAKTI) na svoje uccnike. na ljudskom nivou. Nasa semenska escncija. Otpocinjerno zajedno I cI. koji pomaze ucenicima da ovlada~u sovbo~ putem uzgajanja svojc cncrgijc. Cilj raoistickih majstora nijc bio da stvore novi mit 0 super muskarcini koga bi se svi upirali da dostignu. da unutar scbe samih. Zapadnjacki seksolozi neizostavno ce odbaciti ove metode usled nepostojanja statisticke. Tao izraz "harmonija" vcrovatno je najblizi ekvivalcnt zapadnjackom pojmu "ljubav" iii saosecanje.Taoi~ sticki cilj nije da ispuni nezajazljive zelje Ijudskog ega. koju su odnegovali taoisti. kakve vcze sve ove kultivacijc seksualne energije imaju sa ijubavlju." . bilo sa saosccajnom. Prema tome. iIi o~abrali n~ku drugaciju rutu. kako na licnorn. mikrokosmos krupnijih kosmickih polja suptilne encrgijc. se uzdi~c jcdinstvenost Taoa. Ovo "ostajanje u sopstvenorn tclu" ISklJucut mogucnosl da se sledbcnik potpuno preda rna kom bogu. Naprotiv.njacke kultu. Opisuje scbe kao gIavnog vozaca u karavanu autornobila. Stoga taoisti vide seksualnost kao pnrnarrn rzvor rnoci sa~rz~ne u ljubavi. da malo ko ikada prodre u tajnu pOlpunog crpljenja seksualne moci. ono sto omogucuje da se javi dozivljaj licne ljubavi. je velika nevidena kosmicka harmonija. no. Na ezotcricnom nivou. '!"aoisticka prem~~a gl~si. sarno da bi ovi stckli bolji osccaj za ono sto trcba da uzgajaju a odbija bilo kakve ovisnc cmocionalnc odnosc. Kav~o)e.

~ao I od l. indijska tantra mozda vodi poreklo od siarih taoista iz Kine. Gvozdenc kosulje Ci Kung i drugih taoistickih vestina. onakvc kakve su mu ih predali njegovi Taoisticki ucitelji. starih. a ljubav neznija ncgo sto mozcmo pnvcrovati. niti jc prizivao verska . prista. Tao Te Cing'' svc do "Tajne zlatnog eveta". Nisu bll. .o~tv~nv~) jedino ~roz odricanja u koja ubrajaju i scksualnu apstinenciju. Duhoko. 13 12 .ISt!. Michael Winn fun 1984. Putovao je u preko sezdesct zernalja kao novinar. pocevsi od I Cinga. taoisticke deiatnosti prczivelc nekoliko hiljada godina. pot:rdili souda je metoda i dalje uspesna za jedan poprec. pa i sam nas zivot. med~tlm. da sakupi sve iskonske encrgijc koje pokrecu sve nase zelje. crnih. Taoistickim tajnarna 0 ljubavi valja ovladati. POSIOsa?r~j svcze prevode starih taoistickih spisa 0 seksu I.1 SV~SnI aznosti uloge seksualne encrgije na njihovorn v duhovnom putu. vee su sc upucivali srcdnjorn stazorn. Kineza. p. Tai Ci Cua.:.e?no la~o da ovladaju tehnikom zadrzavanja semena. fotograf.bll~ pos. Tek posto se uverio da je metoda efikasna u oba stanja.!e svedocanstvo da su dclotvorne.dan~snje z~padnJ~ke.Y. k~je postaju popularnc na zapadu. kOJ3 mace iantru cine cud nom i nezgrapnom kada se presadi u ovu kulturu.o je Winn na ovu saradnju. Potrebno je naglasiti da Majstor Cia nc predajc svoje taoisticke metodc transforrnisanja seksualne energijc kao odvojene od svoje meditativne delatnosti. misli.s~lhpn~es~: ~vrsto preporucujern da nabavite Seksualne tajne kao pnrue~. Kundalini jogu.tamzam nI~ad ruje ogrtao plastom tajnih rituala. all im Je prosto nedostajao nacin da to izraze direktno u vodcnju Ijubavi. Scks mozda i jcstc tek stuskinja uzvisene Ijubavi.~a. 1980).di.lll! hecl. Isprobao je metode izlozcne u ovoj knjizi tokom jednog produzcnog perioda apstincncije.on~stlll! as~ete.m desetine prvoklasnih ilustracija taoistickih Ijubavnih poza. 1951. Znali su da je ljubav izmedu muskarca i zene misterija koja sc ned a predavati. Taoisticki gol je. u SUS~lnI. laku poput hodanja. Kao sto su rekli Nik Douglas i Penny Singer u svojim S autontallVnI~ "Scks~alnim Tajnama" (Inner Traditions N. ponovo dosla do Kine sa ozivfjavajucim dejstvom ~a taoisticke seksualne delatnosti . kojc a ova knjiga ne pruza. i da ih povratno uzgaji u njihovo prvobitno stanje ciste duse. Vezbao [e razne vrstc meditacija. Taoisticke metode mogu nekorne izgledati slicne tantrickim seksualnim teh~i~ama. Michael Winn [e glavni urcdnik Enciklopcdije taoistickc ezotericne joge i instruktor u Tao centru za iseeljivanje u Njujorku. a kasnije zajedno sa voljcnom osobom.bozanstva..ene. U. _ Cinj_eni~a ~a su ovc.koriscenjc neodredenih termina kao SIOje "energija". osnovna prakticna razlika [e u tome sto sc ezotenem . stvarajuci pnto. Tada naslada scksa mozc biti ckstaticnija od orgazma.reko Lao-C~(:vog. nepotpuni.I. Scksualna ravnoteza jestc veorna vazna za izgradnju zdravog fizickog i emoeionalnog zivota. mladih. ~itozofska poezija taoisia. pricanja iIi misljenja.m naJ:eeu mogueu duhovnu harmoniju izmedu coveka i 7. Mozda ce hiti izbeg~u~e O~ str~n~ za~adnih rel~gija. a obrazovao se u Dartmouth College. Osnovnc ideje pripadaju iskljucivo Mantak Ciau. koje sc protivc seksualnom zadovoljstvu. osecanja. Roden je u San Francisku. Ci Kung i oblike Tai Cia tokom poslednjih petnaest godina. Razgovore koje sam sproveo sa desctinarna zapadnjackih panlVa koji koriste ove taoistickc seksua!n~ delatnosti. da su rani taoist~ bili naucnici koji su svojc delovanje z~~ll!:ah na rr~Cl~nom posmatranju ljudske hiologijc i psihologije.lk ovoJ k~JIZI. medutim.encanih. Tehnikc prikazanc u ovoj knjizi ne predstavljaju mchanicke surogate za Ijubav.~in~ki vi. god. borilackih vcstina i meditacije otkrili su da ~~ JC. kao posude u kojoj se vrsi transformacija. bez slicnih rC~lgIJ.nI presek gradskih ludi. Mnogi ljudi vee su b~I. vodic ekspedicija i posmatrac globalne kulturc.sto~nJ~cklh askets~lh s~ola ko)e veruju da jc duhovno prosvctljenJ~. Uccnici jogc.d iseelj~nja i prirodni put ka duhovnoj ravnotezi. u skladu sa pn!~)d~lm zakonima ~vemira. venca~lh" ne. da bi zatim nakon st?tina godina. a odloziti ih onda kada transformaeiju seksualne energije pocnerno dozivljavati kao prirodnu. najboljc . stvaralacku snagu coveka. ali nasa seksualna ogranicenja ccsto nam sc ukazuju uz osecanje da su nasi odnosi sa onima koje volimo. Taoisticki majstori stare Kine nisu hili naivni.. skupa s~-edoee 0 plcmcnitim vismarna njihove doseznosii. bclih. Seks je korisccn na otvoreniji nacin u Kini kao me.Ie. ~mJ~ll!~a . Prineip uravnotezenja musk~g ~zen~k\)g I upotreba lela.

na primer.o~ slozenos~u i holom koji scks cesto prate.UClra~~c p~~krete oslobodenj~ koje su je pratile.ualna r~voluciia obrnula pun krug. Cinjenica [e da 0 funkciji seksa zaista ne znarno bas dosta iz nasih naucnih i popularnih medija. Svi bar ponckad ose~amo knv~cu. koji se bavi ovom potrebom.lzrazavanJ3 svojih zclja. N~urotlclll I Isp. Kul~urolosko nasle~e judeo-hriscanske ctike predstavljalo jc osovinu oko. sukobljenost iii otudcnost uzrokovanu seksualnim vezarna I vezanosuma.od dr. Spoka do straha od herpesa . godina~a.u ~samdesetim godinama ovog veka mozc se P?redlllJedlllo sa zhrkom njenih stavova prema tom pitanju.ManJe Jasan. iii vidimo na telcviziji. osim ociglednih argumenata 0 reproduktivnosti i "principu zadovoljstva". Tokom poslcdnjih dvadeset godina vidi~o kako jc seks.ozenu mrczu nase kulture.UC~J..evljenost seksom . danas je postalo uobicajcno i banalno. Otudcni seksualnim licemcrjcm i ociglcdno destruktivnim efektJ~~ ~eks~al~e re~resij~. Nova potraga za "novim granicama" seksualnosti u ?sa~deseti~. Kao drustvo. Seksualna paradigma nanovo se mcnja.KINESKI SEKSUALNI KUNG-FU: Hoce Ii biti delotvoran na zapadu? Dr. kulturoloske scksualne navikc POCIllJUda nesvesno uticu na nas.~o}~ ~u se o~ret~. da je prosLO zahoravila koliko jc taj teret zapravo tczak.lkana u. :ran svake s~mnje. Ova] zakljucak vazi i za vecinu nasih slozenih druxtvenih i medusobnih problema. jos dublje nas zbunjuje Moralna vecina (americki pokret za cvrseu moralnu kontrolu javnosti: prim. ali ne mozcmo se odluciti sta da cinimo sa em~Cloanln.sl. prev.a . Potre?na nam . Ginter Vajt t ~ericka o~~s. ali kad smo to dobili.c da se razmnoza. ponovo ispitujemo znacenje nase seksualnosti i dublju svrhu nasin Ijubavnih odnosa. casopisa.tlka n~lagala bio J~ jcdan o~ gla. Lako mozemo zakljuciti da su dosledna. pojam "stroge monogamijc" koji naglasava izazov i uzbudljivost svesnih. Mnogi od nas upiru se da shvate znacenje sukoba izmedu nove i stare seksualne moralnosti. je nacin na kOJIsu se~sualna osecanja u. Individualno ina nivou kulturc. proverena i prakticna uputstva jako retka i medusobno udaljena. I?a~~~osczna poslcdica seksualne revolucije sezdesetih godina.potreha vrs.lI :~i scksu~lni ekspcrimenti sczdcsetih godina. Siroko publikovano ozivljavanje popularne zainteresovanosti za indijsku i tihetansku apstmenciju. odabrali smo da prcvidimo ono sto su velike duhovne tradicije nekada razumele 0 seksualnoj energiji i njenoj 14 15 .Ie naslada scksa. televizije. Poglcdajte.to~i dejstvo hiol?skog imperativa . one represivne kao i one "oslobodenje"? Kome da se okrenemo za putokaze u potrazi za svojim istinski individualnim odgovorima? Nazalost. koji su uticali na svc nase mislioce.uticu na nas u istoj meri koliko i stvarni biohemijski procesi u nascm telu i umu.. Neki se ~ potrazi za resenjem ove iskonske dileme okrecu staroj moralnosti. filmova. nego iz duboko prozivljenih iskustava sebc samih.ra~n~ nacm zivota kojcg [e prethodnim gcneracijama ova e.t. od Frojda pa sve do skorih sociobiologa. izvodenih tokorn poslcdnjih dvadeset godina. Ocigledno je da nam nedostajc jasan i nepristrasan uvid u nasu drustvenu uslovljenost. Puno novih ideja dolazi iz novodobskog (New Age) pokreta svesnosti. pos. no podjcdnako mocan. Ono sto jc prethodno bilo prokazano I zabranjeno. knjiga. Smatrah smo da znamo sta hocemo.' i:-:razcna kao trend koji pocinjc da se pojavljuje u. Odakle scks crpi toliku silnu moe da utice na nase zivote? . Na kraju. radije nego iz strpljivog razumevanja osecanja iz najvecih dubina nase utrobe i nase intuicije.vnih uzroka seksualne revolucije sezdcset~h godina. nasi pogledi na Ijudsku seksualnost neprekidno su oblikovani pomodarstvom i trendovima u nauci i kulturi. Vecina nas nosi vee toliko dugo na svojim ledima suvisan teret seksualnih normi ovog veka. ali posebno jc izrazen u seksualnom domenu. Ovi trendovi . . A ncki od nas jos uvek tragaju . Nazalost. Ij~d~ su poceli tragati za novim i iskrenijim naciruma . u sustJ~l. Nasc znanjc 0 nama samima obicno je izvuceno iz sveta dobro poznatih strucnjaka. nasi zivoti pod mocnim su uticajem ovog gubitka Iicnog seksualnog samoznanja. Neki traze zaklon u apstinenciji..rredsta~lja reakciju na neuspele ishode ekspenmenat~ nove moralnosti. upravo one koji su nas i naveli da trazimo spas. uk~J. koja nastoji da obnovi stare represije i neuroticne spojeve.). uvidcli smo da nesto opet nedostaje.Javmm medijima. dugotrajnih odnosa koji prevazilaze rornanticni egoizam. Dok se ova igra nastavlja. danas bivaju I prelsPJtlv~nc u Je~~ siroko rasprostranjenog sukoba i nezadovoljstva izmedu muskaraca I zena. u okviru skakutanja americke moralnosti iz krajnosti u krajnost.. Cesto vise "znamo" 0 tome ko smo i sta srno iz onoga sto procitarno. Mozerno Ii izbcci sada vee dobro nam poznate lose strane obeju seksualnih moralnosti. Moe ovih kulturoloskih uticaja shvatljiva je ako sc pazljivo okrenemo cirkularnim i cesto protivrecnirn naucnim i pslholoskim teorijarna 0 seksualnosti na koje nailazimo u medijima.

seksualni instinkt mora biti sprovoden u pravcu jedne drugacije svrhc. vazilc kroz citavu istoriju ustanovljenih [udeohriscanskih crkvi. Tek u spoju sa teznjorn ka duhovnom preobrazaju seks mozc biti istinski oslobodajuci. svarnija i ostalih ucitelja u duhovnim krugovima "Novog doba". Usled ovog propusta. medutirn. bila ona nova iii stara. politlcke I. potrebne su nam prakticne metode. Isvaki put iznova. Vilhclm Rajh. istovremeno su i tuzni i smesni. koji izrazavaju zanimanje i divljenje ezotericnim seksualnim delatnostima. Cesto slusamo 0 ovom guruu iii onom majstoru koji je popustio iskusenju da stupi u seksualni odnos sa svojim sledbenikom. Brojni primeri naizgled cednih duhovnih ucitelja. Prema tome. Ako se okrenemo primeru ucitelja tantre. potrebno je da precizno shvatimo ezotericnu seksualnost kao proucavanje i kontrolisanje seksualne energije u nama. i da zarobi. on je prevideo duhovno preobrazujuce funkcijc seksualne energije. zapadna psihoanaliza pravilno jc uocila ulogu potisnute seksualnosti u individualnoj ncurozi. ne bi trebalo posebno da nas iznenaduje da je apstinencija postala povoljan izbor mnogih. ~. bez obzira na to sta zvanicna duhovna dogma zeli propisati iii zabraniti. institucionalna religija. ali je izostavio sredisnju ulogu Iizickog tela u ovom razvoju. postalo je bezmalo nemoguce primeniti lungove proredcne intelcktualnc modele na dnevne probleme seksualnosti. koji rada sukobe i razlaze u nasim zivotirna. Medutim. Slusamo 0 krasnim i ekstatickim nagradama tantricki nadahnutog odnosa. Po pitanju seksa. Pored ovoga. cije je delo tako snazno uticalo na usredsredene tcrapije Pokreta ljudskog potencijala (Human Potential Movement). Skandali su danas postali gotovo svakodnevnica u asramu i u dodou. koje zapadnjacki urn moze shvatiti i primcniti na savremeni zivot. Svi ovi psiholozi i njihova nasleda. rodenih i vaspitanih u puritanskoj sredini orijentalnih kultura i najednorn liseni nadzora u americkoj "novoj moralnosti". . kao i protiv njegovog uskog shvatanja opsega . Cineci to. On je jasno naglasio duhovni i transccndcntalni poglcd na seksualni instinkt. Medutim. Tacno je da seksualni instinkt mozc i da oslobodi. a pritom da ostanu svetovni ljudi i zene. imao je dovoljno odvaznosti da Frojdove uvide dovedc do njihovog Iogicnog zakljucka. i gde se mogu naci prava znanja i prakticna uputstva u ovim izdanjima? Na koji je nacin uistinu ostvarivo primeniti ove rituale na nacin prihvatljiv u obicnorn zivotu i odnosima? I koliko zaista razumemo od tih ezotericnih ucenja kada su uklonjena iz sireg religijskog i ritualistickog konteksta hindu i budisticke tradicije? Da bismo odgovorili na ova pitan]a. koje ima malo ili ni malo veze sa spoljasnjim ritualima kulture. Tako uzaludno pretrazujemo zapadnu psihologiju. Frojd Je bio potpuno van mogucnosu da ovo uoci. .ulozi u Iicnorn preobrazaju i duhovnoj cvoluciji. Vilhelm Rajh i Karl lung prilicno dobro su razumeli cnormnu moe oslobodene seksualne energije i njenu povezanost sa visim svemirom duhovnog znacenja. I bez ikakve cinicnosti. ali da bi bio istinski oslobadajuci. Usled ovog nedostatka poznavanja velikih duhovnih tradicija. Ovo [e na ovaj iii ona] nacin. . uocavamo da se seksualni instinkt neizostavno javlja na prilicno prozaicne i predvidljive nacine. Ove cinjenice postaju jos ocitije kada posmatramo ponasanje gurua. Ma koja ogranicenja pripisali psihoanalitickom poglcdu kao cclovitom prikazu ljudskog potcncijala.h~~e kon~~o.j svrhc nesvcsnog. rasparcano je i iskrivljcno od strane ustanovljenih judeo~risc~n~kih religija i naterano da sluzi nizrm bozanstvima drustvene. za ovaj uvid Frojdu mozemo odati prizanjc. I ono znanje koje smo nekada imali.lc. lung je sa pravom protestovao protiv Frojdovog naglasavanja bolcsti. kao i za duhovnu sccnu Novog doba. U ovom smislu. na ova] iii onaj nacin prornasili su sustinu. Karl lung imao je upravo obrnut problem. nema puno toga da nam ponudi. To je jedna prosta i obicna dilema. Umesto toga. jaz izmedu teorije i prakticnog znanja postaje jos uocljiviji. Jedan nacin da se otkriju ove metode jeste da se u kulturnim i religijskim tradicijama covecanstva utvrde sustinski aspekti seksualnosti.asa z~~adnjacka institucionalna religiozna tradicija u sustini JC potcinila I izoblicila scksualni instinkt. Rajh jc jasno uocio da je krajnji ishod potiskivanja individualna ne-lagodnost (dis-ease) i politicki Iasizarn. seksualna funkcija pokazuje se kao ometajuci uticaj. u cemu je prava svrha ezotericne seksualnosti. ona je takode l·iSilaseksualnost njenih duhovnih osnova. tragajuci za prakticnim disciplinama i nacelima potrebnim za pomirenje konflikata sa kojima se suocavamo u podrucju scksualnog. Ali. 16 17 . bivamo osujeceni i razocarani. stvarajuci tako raznovrsne licne i drustvene patologijc. on je ispravno naglasavao stvaralacku i transcedentalnu funkciju seksualne encrgijc u duhovno uskladcnoj razvijajucoj individui. koji zele da slede duhovni put. u silnoj nameri da naglasi rusilacke efekte seksualnog potiskivanja. koja prihvata toliko mnogo iz budistickog i hindu nacina zivota. Police za spiritualne knjige Novog doba preplavljene su naslovima. kao modcla zdravlja. . kada pokusamo da uskladimo nase seksualne i ljubavne odnose sa nasim duhovnim ciljevima.

ot~. . Ova delatnost prikazivala Je nacin na. Bukvalno znacenje izraza "kung-fu" je metod.dr~tJ~ seksualnog. Nasuprot tome. Istovremeno taoisticka tradicija priznaje izvestan oblik sukoba izmedu polova: oblik k~ji je obicno predstavljen kao zakonita suprotstavljenost i dinamicna medusobna igra sila jina i janga. To nema puno veze sa razigranim i preobrazajnim aspektima seksa. ~o~cept seksualn?g ku. ziv?t. Zastupali su stav da je uspesno ocuvanje en~rglle zivotne sile i njen postupni preobrazaj u jednu vrstu duhovno mate. Tradicija !aoi~ma.ng fua podrazumeva odredeni metod iii prakticnu disciplinu upraznjavanja seksa bez ejakulacije. taoisticka tradicija obezbedila je i drugi. ah I pored toga zarmsao seksualnog kung fua nam je komicna. zamisao 0 seksualnom kung fuu izgleda neobicna. Slicnost je ovde iskljucivo u najpovrsnijem znacenju sukoba. p~akh~an natl~: Put seksualnog ~ung.nautne I kulturne uslovljenosti. rnuskarac je ustrojstveno podreden zeni sto se tice seksualnih kapaciteta. Prema taoistickom pogledu. biva nam omoguceno da uvidimo kako seksualna funkcija moze biti ispravno shvacena i pravilno upregnuta u sluzbu seksualnog sklada i zdravlja. imamo jednu srodnu predstavu bitci izmedu polova. tako i u metodi.vanJe I uzgaJanJe seksualne energlJe bilo Je u velikoj meri pitanje apstmencije. taoisticka tradicija stara je preko osam hiljada godina i dostigla je punu zrelost kako u teoriji. ~oramo pazljivo izdvojiti ono sto nam je potrebno da nas vodi kroz p~. Njegovo prihvatanje moze podjednako ovisiti i spremnosti ° ° 18 19 . uzgred budi receno.an]e ~~hovm~ sposobnosn. pruza zanimljiv i prakrican pogle~ na ovo pitanje. U zapadnom svetu. Nas zapadnjacki pojam bitke izmedu polova sadrzi morbidnost i frustraciju zabrinjavajuce ozbiljnih seksualnih drama koje vladaju tako velikim delom nasih razmisljanja 0 odnosima. te da se odredi koji su danas jos uvek funkcionalni.fua" ~pone~ad nazvan i "semenski iii ~a}ta~1kung fu ). ako ne i groteskna. Ova zakonita suprotstavljenost odigrava se na "bojnorn polju" seksualnih odnosa i izrazena je kao razigrani sukob izmedu seksualnih protivnika. Sukob u kome je.nJalne ~u?stance ujedno i urodeno pravo i odgovornost ~vetanstva. zapravo. Ali pri sve sirim interakcijama zapadne i istocne kulture i medicine i sa rezultirajucim promenama zapadne seksologije. ovaj cinilac predstavlja osnovno zajednicko pitanje u tolikim danasnjim seksualnim savetovalistirna i terapijama. ~o se iz~stave neka istorijska izoblitenja. ~~a Je ~pr~znJavano u mon~~tit~oj. i da predstavlja osnovu za uzga]. Medut!m'Hu svojoj mudrosti. pazeci da se ne utopimo u zastarele nacine misljenja I zivljenja. kakve ih shvata taoisticka tradicija. Zapadna tra~i~ija navikla na~ je darazmatramo polje seksologije u gramcama nase rel_IglOzne. Uzevsi u obzir cinjenicu da je zapadno seksolosko istrazivanje prilicno mlado. Taois~i~ki se~ualni kung fu bio je i ostao metoda za pospesenje dugovecnosti I zdravlja. Isto tako. Ali suvise olako pocinjavamo veliku gresku pretpostavkom da ovaj izraz oznacava isto sto i taoisticka metafora. osnovna premisa metoda s~~ualnog kung fua je duhovni razvoj i harmonija muskih i zenskih energlJa. bave se kontrolom istog mocnog impulsa. Iz naseg sadasnjeg ugla. mogle bi postupno biti prihvacene.aspe~ti koji afirmg~. u kojima je osnovna egahtanJ~nska pnroda ove discipline podrivana od strane careva i plemstva u pravcu jedne vrste muske eksploatacije zene. pa mozda cak i pomalo revolucionarna. nacela i metode semenskog iii jajcanog kung fua. ' . mogli bismo predvideti da ce zaci u neku vrstu nedoumice. Pitanje hoce Ii taoisticki seksualni kung fu biti delotvoran u zapadnom drustvu delimicno ce biti odredeno uspesnoscu njegovog prevoda u zapadnjacke oblike naucnog razumevanja i psihologije. sredini religioznog taOIz~a. a kung fu kontrole ejakulacije razvijen je kao nacin nadoknadivanja ove neravnoteze seksualnih sila. . I~~mo nejasno razu~evanje neke vrste odnosa sa borilackim vestinama.tradlclJa bavi se seksualmm odnosima na jedan direktan i reali- VI~~? stican nacin. delatnost iii disciplina. Njegove energije lako se trose. Obe tradicije. takode. muskarac slabiji od svog "jakog neprijatelja". te je stoga za nas tesko ~a uhvatimo sustinsko znacenje meta fore seksualnog kung fua.svoJe tu~~~epr~kticne orije~tacije p~ pitanju zdravlja i zivljenja. Tek kada pomerimo nase misljenje do nivoa "seksualne energije". slicnc onoj kod adolescenta koji istrazuje svoju seksualnost. uskladivanje odnosa izmedu polova kao i sredstvo za duhovni preobraza]. Zb~g . sr~e ~ines~e k~ltur~. Upravo je ovaj cinilac osnovni uzrok sukoba izmedu muskaraca i zena. ta?lshtka . i sa protokom godina njegovenergetski kapacitet zabrinjavajuce se osipa. . Stan kineski majston primetili su da je seksualna funkcija usko p~ve~an~ ~a telesni~ i dusevnim zdravljem.koji ozenjeni monah III obican ~ovek moze uzgajati Tao (T'ut") a da ostane u svetovnom zivotu.

moze dovesti do nesvesnog emocionalnog besa prema zeni i postupno muskarcevom visem duhu. uskracuje sposobnost da se podmladuje. Seksualna esencija. Stari taoisticki majstori uzivali bi u ovoj igri suprotstavljenih siIa kao neizbeznom delovanju Taoa. SAZETAK NACELA TAOISTICKOG UZGAJANJA SEKSUALNE ENERGI . iIi CING. CING iIi seksulana esencija. Tokom seksualne uzbudenosti. Ovaj mladi taoisticki majstor preduzeo je odvaza. (Treca i cetvrta glava. Svaki covek rodenjem stice ova] gubitak. Ocuvanje seksualne energije prvo je nacelo uzgajanja. Taoisti prihvataju seksualnu ljubav kao prirodnu i zdravu. rasipnicki je gubitak izuzetno dragocenog blaga.) 3. Seksualni nagon predstavlja pogon ljudske evolucije.cini jedan od najprostijih nacina za ljude da se vrate cistoj svesti i iskuse najdublje ritmove zivota. U emocionalnom pogledu. time sto prenosi genetsko naslede. ali znaju da je trenutacna slast genitalnog orgazma sa ejakulacijom povrsna u poredenju sa sveobuhvatnom ekstazom mogucom kada se ljubav upraznjava bez gubitka mocnog muskeg semena. za svakog coveka jcste da tokom citavog zivota stvaralcki preobrazava svoju energiju natrag u njeno prvobitno stanje skladne ravnoteze. na citaocu je da proven njenu isnmtost. 2. Proizvodnja tecnosti sperme sposobne za takvu super potenciju trosi oko trecinu covekove dncvne energetske proizvodnje. Sperma je skladiste muske seksualne energije. dusi. Energetski gubitak kroz dug vremenski period slabi telesno zdravlje muskarca. Tajne taoisticke metode pecacenja penisa u cilju ocuvanja CINGA date su na stranicama od pete do osme glave.n ~ora~ ~t~rivanja tajne metodologije zapadu.zapadnjaka da se prilagode mudrosti taoistickih majstora. iIi "put". on uskladuje ljubav izmedu muskarca i zene. Usavrsavanje svoje svesnosti 0 seksualnoj energiji . E I 1. je mocna ziva energtja koja neprekidno biva stvarana u ljudskom tclu. Preobrazaj seksualne energije drugo je nacelo uzgajanja. pod uslovom da svaka celija oplodi po jedno jaje. Jedna ejakulacija sadrzi 200 do 500 miliona celija sperme od kojih je svaka celija potencijalno ljudsko bice. cuvana u testisima 20 21 . Upravo iz ovog razloga mnogi tradicionalni duhovni redovi u citavorn svetu zahtevaju muskarcevu cednost. 4. Tao.sa iIi bez partnera . iIi CI. U samo jednom orgazmu izgubi se spermatozoida dovoljno da se nastane citave Sjedinjene drzave. Svemir je ispunjen raznim vrstama dinamicne energije. au duhovnom obezbeduje kariku izmedu "obicnih" stvaralackih moci coveka i beskrajnih kreativnih procesa svemira. a posebno je velike potraznje od muskeg zlezdano-imunolo~kog sistema. izuzev u svrhu zaceca dece. Ejakulacija muskeg semena..

Smatrajte voljenu zenu za vise od mocnog generator a jin energije. Ako . ona je pre svega ljudsko bice vredno vase pune Ijubavi i postovanja. istinski sklad za coveka sadrzan je u srednjem putu izmedu njih. godine mogu proci dok ne ovladate u potpunosn taoom ljubavi. propustite svoje seme.kopaj pomalo svaki dan. Ista nacela taoistickog uzgaj_?nja odnose se ina. ili preuranjeno ejakulirate. . a zatirn u duhovnu svesnost i sluzenje. ali zahtevaj~ neprekinutu paznju. 22 23 . Nije yam potrebna supruga iIi devojka da biste uzgajali svoju seksualnu energiju. Ovo ushodno kretanje prekida se ejakulacijom napolje. istinsko uzgajanje [e nemoguce. posto neguje muskarca i zenu u njihovim najunutarnjijim korenima. U pocetku je lakse da vezbate kontrolisanje ejakulacije nasamo. (Sed rna i osma glava) 5. i mora biti naucen od majstora. koja mora preobraziti navise svoju jin esenciju pohranjenu u njenim jajnicima. koje taoisti nazivaju TAN TIEN (a hindui ih nazivaju CHAKRA). Isto tako. mentalnom i dusevnom telu i usporicevas pravi razvoj. Borba za vlast izmedu polova postepeno se smanjuje i uravnotezenje njihovih razlika preko rada. covek moze i nasamo da koristi meditaciju kako bi uravnotezio muski i zenski pol. trebalo bi da proucite vezbe podmladivanja iz petnaeste glave. Vis! stupanj ove delatnosti predstavlja postizanje orgazma unutar samoga sebe. Svaki covek. jedan par medusobno uravnotezava ovo energetsko polje tako sto muskarac i zena razmenjuju i cirkulisu svoje suptilne energije. mozgu. zlezdama i nervnom sistemu. i nalazi se u uravnotezenoj integraciji njiho- r vih suptilnih energija. On proizvodi nesklad u vasern fizickom. do pupka. ispravnog moralnog ponasanja. Taoisticka metoda usavrsava ovo ushodno preobrazenje seksualne energije time sto otvara suptilne kanale od genitalija uz kicmu do glave. Uzgajanje seksualne energije vazno je za negovanje duse. vrline i ljubavi. telesne vezbe. Jednog da. To je kao uzgajanje baste . Ne osecajte se krivim I ne ljutite se ako. bice otezano sjediniti sebe i osetiti se eelovitim i mirnim. koji postoje u svakom muskom telu. Uravnotezenje ove svzne seksualne polarizovanosti kod jednog para istinska [e dubinska psihologija. zene. pre nego sto pokusate metodu Velikog povlacenja. Nacela uzgajanja su jednostavna. Receptivna priroda zena omogucuje im da brzo nauce Tao Ijubav. Odnos postaje odskocna daska koja seksualnu privlacnost preobrazava u licnu ljubav. nemojte zapostavljati seks usredsredivsi se suvise na vise duhovne centre.koje seksualnu esenciju izvlace iz jajnika i ovaj CING preobrazavaju navise u urn i sree.naglo se siri. Tao je celovitost neba i zernlje. Kada je seksualna energija vee ocuvana i preobrazenja navise.se osecate impotentnim. meditacije. Taoistitke tehnike namerene su da budu prakticne. Uravnotezcnje polariteta musko-zenskih (jin-jang) sila je trece nacelo taoistickog uzgoja. 9. 7. U delatnosti "dvojnog" uzgajanja. bez ometajuceg uzbudenja iii vatre zenskog tela. porod ice. uzivati i ustrajno vezbati. tako da protice pored svih vaznijih vitalnih organa i uskladuje etericne energetske komplekse u telu. a priroda ce uciniti ostalo. a zatim natrag niz kicmu. usled cega se jedan deo energije prirodno penje do visih centara u sreu. Ijubavi. pogotovo ako je muskarac ovladao ovim proeesom u sopstvenom telu. "Orgazam doline" je metoda razmene jin i [ang energije tokom polnog opstcnja. Nestrpljiv urn ubija napredak. Zena trazi neznost i osecanje u svom voljenom i prezrece coveka koji je preterano opsednut svojorn mehanickorn ovladanoscu metoda rna ezotericne Ijubavi. neophodno je da kazete svojoj voljenoj tacno sta cinite i da trazite njenu saradnju. Odgovarajuce seksualno usavrsavanje sarno je jedan mali den sirokog i sveobuhvatnog Taoa. relativno dobrog zdravlja. Izbegavajte seks bez Ijubavi. krov ce se lako obrusiti bez evrstog oslonca odozdo. Sirenje seksualne energije kanalisano je u ovu "mikrokosmicku orbitu". 8. jer lako se mozete upetljati u nasladu i pritom ne dozivljavati vise suptilne energije. Dosta zena vee ima intuitivni osecaj za ovaj proees. Dvojno uzgajanje neostvarivo je bez punog ucesca zene. Nemojte prenaglasiti telcsni seks u svojoj dnevnoj delatnosti. Kljucno je opustiti se. Ako je smesa vaseg Cia (opsta zivotna energija). i svrhe postojanja dovodi ih u dublju slogu.na ima~e~e ~lasn~ ~ece i voce. Na bilo kom stupnju. tako da vecina Ijudi nikad ne postane svesna siline svoje seksualnosti. moze ovladati taoistickim metodama uzgajanja seksualne energije predavanim u ovoj ~njizi. ali ne i rnehanicke. 6. ali bez ispravne ishrane. cinga (seksualna esencija) i sten (dusa] neuravnotezena.

PRVIDEO FUNDAMETALNA PREMISA: SEKSUALNA ENERGIJA MaZE BITI PREOBRAZENA U DU5U .

nema duhovnog spasenja koje ce produziti Ijudski. koji su bili dvorski savetnici. Uvezbavanjern kontrole nad pojcdinim misicima. U vlastelinskim porodicama. koja su izvor neuporedive energije kada se pohranjuju i recirkulisu u vise centre. Seksualni kung fu je unutrasnja delatnost koja muskarcu omogucava da zadrzi izvesna telesna lucenja. kceri i ostale cia nove porodice. metoda se prenosila sa oca sarno na odabranog sina." . Ovi mudraci tvrdili su da je u stara vremena ova metoda bila prirodni dar citavog covecanstva. U isto vreme. semenska tecnost biva zadrzana. niti hrane. bivali bi iscrpljeni jos kao mladi Ijudi seksualnim zahtevima svijoh supruga i konkubina.P 'ena Tsu. vladari koji ne bi bili odgovarajuce obrazovani. iii ne upraznjava sklad seksualne energije. coveka 27 . Caru je metoda hila potrebna. preponama i snopovima donjeg trupa. metoda zadrzavanja semcnske tecnosti u cinu vodenja ljubavi. Seksualni kung fu obezbeduje jedan potpuno osoban i nadmocan vid orgazma koji se ponavlja tokom dugotrajnog vodenja Ijubavi. U pocetku. Covek sprecava gubitak ove biohemijske energije tako sto ne ejakulira. ostala je duboka tajna. carev lekar Tokom vise od 8000 godina kineske istorije. ne smemo poistovetiti sa zaustavljanjem orgazma. a ucili su je od taoistickih mudraca. i dopustanjem genitalnom pritisku da se rasprostrani po citavom telu. "Seksualni kung fu". vezbao ju je iskljucivo car sa najuzim krugom svojih Ijudi. vek ako covek ne shvati. medutim.PRVA GLAVA MUSKA SEKSUALNA ENERGIJA POHRANJENA JE U NJEGOVOM SEMENU "Nerna tog melema. iskljucujuci supruge. Zaustavljanje ejakulacije. kako bi sprecio impotenciju i bolest.

mogu se [aviti kada eovek zadrzi seme povedc njegovu moe natrag u telo. posto covek vise ne otpusta zivotnu energiju kroz genitalije. Pravo scksualno ispunjenje lezi. Sveti hidu ljudi stalno se pozivaju na Amritu. Zaista. seme sperme ima jedno dodatno svojstvo koje danasnja nauka ne uspeva analizirati.i. kao sto je to obicno slucaj kod ejakulacije. predlazuci razne nacine crpljcnja tajne eliksira scksualnosti. tokom opustene meditacije. intenzitet njihov je toliki d~ obicno dovede do duhovnog probudenja. To moze biti nazvano Zivotna sila.vapospesena. koja sprecava ejakulaciju i time dozvoljava telu da pristupi u sve visa energetska stanja. Telo se dalje obnavlja pomocu metode "napredovanja" seksualne encrgije navise. Proizvodnja ovog eliksira. . podmladujucu supstancu. koja se moze proizvesti tokom produzene seksualne aktivnosti bez ejakulacije. Mudraci su smatrali da kap semen a sadrzi zivotne moci koliko i stotinu kapi krvi. njegovo telo ne bi trulilo nakon smrti. jona. i ostalih vitalnih hranljivih sastojaka. ukljucujuci isceliteljstvo i vidovito opazanje. Seksualni kung fu stimume proizvodnju izvesnih dragocenih hormonskih izlucevina umesto da ih trosi. ostavlja tek toliko snage da prcsaviju novine. nc u osecanju da zivot izlazi iz vas. protema. Ljubavni par postaje dinarna koja stvara ogromne kollcine elektromagnetske. minerala. sto kod nekih seksom opsednutih ljudi. Ncrvni i endokrini sistcmi posebno su otvoreni za poboljsanje. Niklc su mnoge skole.pl~ve naslade ~~~krajne ~aznolikosti. Ovo mocno otpustanje i razmena vitalne sile predstavlja fundamentalnu vezu u ljudskoj ljubavi. Sveti ljudi hriscanski. Bez izuzetaka uocavali su silne implikacije seksualnog cina: kada se izvede sa ljubavlju i disciplinovano. koja sledi stvaranje ove seksualne cnergije super napona. Ovaj energctski proces koji unapreduje zivot dovrsava se razmenom energije sa voljenom osobom. proteraju hranu kroz TAJNA NAD TAJNAMA Medutim. Naucna analiza otkrila j~ da ~eme predstavlja pravu riznicu vitamina.~nergije. Svaka v~~alna funkci~a b.. hudisticki. kojeg bi zapadnjaci nazvali visom hormonalnom izlucevinom. Oni koji u potpunosti razumeju konvencionalni ejakulatorni scks. Probuditi ovu dinamicnu energiju znaci takode i doziveti pogonsku silu covekove bioloske i duhovne evolucije. od scksualnih centara prema mozgu i visim organima kao sto su srce i teme glave. Premda je ne otkriva ni [edan naucni 28 29 . radosti ove vrste ljubavi moraJ~ ~e raZ~VOJItl od obicnog telesnog zadovoljstva. PO. Ejakulacijom se unutrasnji zivotni pritisak izbacuje iz tela. Mnoge ezotericne sekte nalagale su jedenje semenske tecno~ti. Cin ljubavi dugo je bio priznat kao isceljujuci. Ova radnja racionalna je bar koliko i kupovanje vitamina. zahteva seksualnu tehniku. moze probuditi usnule moci u duhu i telu. muslimanski iii taoisticki .da ~e osetiti ~a se u njegovom zivotu odigrala revolucija. takode poznatu kao Izlazeci Kundalini. hormona. kada bi covek mogao da zadrzi ove tecnosti tokom Citavog zivota. uz nezarnislivu blagodet po svoje zdravlje. znaju da on drasticno izrabljujc svaku zlezdu i organ. ali taoisticki majstori upustili su se jos dalje i u njemu potrazili nacela fizicke besmrtnosti.svi su za izvodenje "cuda" koristili moe koja obituje u zivotnom semenu. enzima. eliksir zivota. Covek koji ovlada ovom metodom otkrice da mu je seksualnost t~hko u~apredena. vee u uvecanju svesti 0 zivotnoj struji koja tece uz kicmu. ka~o bi se povecala seksualna sposobnost i telesna spremnost. v' creva i upute se prema psihijatrovom kaucu. Mnogi nadareni umovi drzali su da. DIJAGRAM 1 IZUZETNA MOe SEKSUALNOG ELiKSIRA Mudri ljudi istoka od pamtiveka su bili u potrazi za nacinorn sprecavanja otpustanja semenske tecnosti.m?cu ove metode covek moze voditi ljubav cesce nego ramJe. Izvanredne moci. a koje je daleko bitnije od bilo kakvog vitamina.

u zavisnosti od nasleda pojedinca. Isprva se nece osetiti iscrpljenim. kvalitet izlucevina se poboljsava. dokle god traje bludno rasipanje energije. Ova sredstva. vitalnost se konacno klone. Ovaj visak vitalnosti moze se kanalisati da ojaca tela i podigne dusevne i duhovne sposobnosti. posto razdvaja zivo od mrtvog. Kada su zlezde kupane energijorn. Pazljivo pohranjivanje energije. Organi za varenje nece biti u stanju da asimiliraju odgovarajuce hranljivc energije koje bi zameniIe nepopravljivi gubitak energije putem ejakulacije. a smanjuje se sposobnost odolevanja bolestima i slabljenje svojstveno starosti. a cije je dejstvo obnavljanje zivota danas opsteprihvaceno. ovaj vid ocuvanja energije potpuno je previden od strane politicara i zdravstvenih strucnjaka. koja lezi u Ijudskom semenu. ukoliko ne zeli da se istrosi do potpunih ruina. sedativima. koja je daleko snaznija od bilo kakvog biIja iii leka. neobicno visokog kvaliteta. ali nakon godina zloupotrebe. zemlja. covek uziva u velicanstvenom seksualnom zivotu. i rastucoj duhovnoj svesti. Ali obicni ljudi u nasem drustvu dosad nisu poznavali tehniku recikliranja ove ogromne zivotne sile natrag u telo. kao i potpuno neproduktivno vojno naoruzanje . Kada se hormonske izlucevine polnih zlezda stalno isceduju. proteine. On moze pokusavati da povrati ugasene seksualne moci svojom licnom moci kupljenu parama iii politickim uticajem. ovo osecanje izvetravanja zivorne sile bice usporeno.instrument. Dok su Ijubavnici u cvrstom zagrljaju. Taoisticka metoda uzgajanja scksualne energije recirkulise natrag u tela hormone. Na visim stupnjevima uvezbanosti hormoni razvijaju izuzetna svojstva. Kada su oni ocuvani i preobrazeni. hrana se mora proizvoditi efikasnije. U ocajnickim pokusajima da povrati uvelu moe. Moguce je nauciti. megavitaminima. ali malo ko i sanja da cuva najbitnije bogatstvo od svih: sopstvenu vitalnu energiju. iii ako je okruzen porodicom i prijateljima koji mu pruzaju Ijubav i podrsku. vid mu slabi. Vodenje Ijubavi je rnocan isceljujuci tonik. suptilne jin i jang energije koncentrisu se u vrtloge od seksualnog podrucja do glave. veliki rasipnik vitalnog semena povremeno ce pozajmljivati blagostanje. daleko je od izmisljene. halucinogenima i afrodizijacima. posto obuhvata razmcnu ljudske zivotne sile. dubokoj unutrasnjoj ravnotezi. i konacno ostaju u glavi za sva vremena. nesvesni cak ida mogu ciniti drugaci]e. Ali. Vee smo iscrpeli veci deo pristupacnih bogatstava planete. Veliki rasipnik gubi izdrzljivost. Ova knjiga vezuje u celinu moja iskustva sa ovim ucenjima. Taoisticki majstori sticali su znanje 0 ovim metodama tokom nebrojenih milenijuma neumornog traganja za tajnim principima koji animiraju materiju. stimulansima. usmeriti energiju tokom Ijubavnog tina na endokrine zlezde. stvaralacke i seksualne sposobnosti su prepolovljene. Svi su voljni da ocuvaju prirodna bogatstva. vitamine. Taoisticki majstori osecali su se obavezani da otkriju svoje mocne 30 31 . poboljsanom zdravlju. minerale i elektricnu energiju semena. gradevinarstvo i transport moraju se izvoditi sa manje rasipanja. nego sto mu je potrebno za normalno funkcionisanje. Koren ginsenga predstavlja jos jedan primer prirodne supstance koja pod hemijskom analizom ne pokazuje nikakva posebna svojstva. Ako se nalazi na duhovnom putu. Cestom ejakulacijom sperme. Pa ipak. telo se iscrpljuje u samom korenu. itd. pribegavsi hormonskim injekcijama. rakete. Jedan od razloga za ovo zapostavljanje je pros to opste nepoznavanje starih i visoko tajanstvenih metoda. opojnim sredstvima. enzime. Sveza voda. njegovi kapaciteti pocece zabrinjavajuce da opadaju. Vecini Ijudi seksualne cari neodoljivo su privlacne i oni su rado trosili svoje seme prilikom uzivanja u njima. opadanje je neizbezno. Seksualni kung fu omogucuje coveku da proizvede i ocuva vise nervne i hormonalne energije. Taoisticka metoda Ijubavi zapravo stimulise proizvodnju hormonalnih supstanci.tenkove. zaista predstavlja racionalan energetski program. nesvesni posledica toga po njihovo zdravlje. spojenih sa mojim detaljnim posmatranjem modernog zivota. koristenih u proslosti. Cena osnovnih namirnica skate zato sto i sa to malo bogatstva sto nam je ostalo nastavljamo da preterano proizvodimo neefikasne masine poput automobila. sume i goriva moraju biti sacuvani. sto je jos vaznije. koja panicno trpa u svoje telo. ZASTO JE DUHOVNA SNAGA SEKSA ODRZAVANA U TAJNOSTI? Nas ljudski rod konacno je postao svestan neophodnosti ocuvanja prirodnih dobara. Kineska vias tela i adepti koji traze najdublji nivo ispunjenja odavno imaju sposobnost da energiju semenske tecnosti vrate u mozak i vitalne centre tela. Ove metode plod su mnogih nadahnutih meditacija mudraca. kolicina njihovog lucenja raste. Unutar vremenskog perioda raspona od nekoliko meseci do nekoliko decenija. kosa pocinje da opada: stari pre nego sto mu je vreme. mogu naizgled privremeno pomoci.

i prenosili su ga na malobrojne odabrane sledbenikc tek pre nego sto ce napustiti ovaj svet. praznim recima. Jedna od najvaznijih implikacija ovog bujanja svcsti jeste da ce sc 32 33 . Bili su zatocenici doktrine koj~ su im prenosili njihovi majstori. Proizvodaci uveravaju svoju musteriju kako se "nista ne prodaje dok nije seksi". koje se vremenom moze uzgajiti u sve dublja podrucja. ovi majstori cesto su prcnosili na svakog sledbenika sarno po deo ucenja. koja Je tada bila daleko manJe nastanjena. Toliko ima genija za kompjutere.c~ ~90. svima nama. otrovnim hernikalijama. Oni su bili prirodni naucnici. zamajavajuci se statistikom. epruvetu. televizijski program iran duh nije slobodan duh. postoje jake sile koje vuku svet ka povisenoj svesti. kOJI su udanlt temelje zadivljujucem tehnoloskom napretku u ~edi~ini. navigaciji i mnogim drugim poljima koje zapadnjacki naucnici otkrivaju tek 2000 godina kasnije.nJ~ god ina rna mukotrpnog pozrtvovanja i sluzenja.~ajintimniji detalji licnog seksualnog zivota najintenzrvmje se istrazuju i izlazu. Ako bi rna koji od njih sebicno uskratio drugima svojc znanje. I pored toga. crnim kutijarna. Ove sprave nchotice su postale instrumenti nase propasti. Postoji jedan zabelezeni istorijski slucaj da Je dvo. ali toliko ih je malo u oblasti umetnosti Ijubavi.~vne komunikacije izgradila su takvo stanje. delovi najunutarnjijih tajni poceli su bivati sagledani kao celina. imali su razloge za tajnost. Cak su i zene u haremima kineskih vladara i.rJanka post~la can. i strahovali su od zloupotrebe ogromne sile sadrzane u ucenju. Jedna klasicna taoisticka prica govori 0 zeni koja je naucila proces seksual~og preobr~zaja.~eksualnim uslugama koje su pruzale. izazvanom sarenim senkama koje igraju u staklenoj kutiji. Tokom brojnnih pokoljenja. k~ko bi ga upre~li u svoje.zauz:'rat . ~e seks obicno trosi i 0vdbacuje onog trenutka kada voljena osoba ostan 111 postane neugodna. vlastele bolje prolazile. Nisu oni zeleli ni da budu is~ljutiv. Ratnik bi mogao upotrebiti svoju moe da pobedi neprijatelje. Vecina Amcrikanaca dnevno provodi vise od sest sati u hipnoticnom transu. sarno zbog toga sto smo dovoljno pametni da ih smislimo. slavljena za s~oJe u~e~nostl u vestini ljubavi.' posle s~rti cara. i svetskim rnajstorima i smrtnicima. Unatoc tome.. Nasa vrsta traci svoj kratki vek. Zasto su majston osecali tako snaznu obavezu da sakriju svoja vredna znanja od javnosti? Razlog ove tajnovitosti tesko je shvatljiv za danasnjeg zapadnjaka. te su ga cuvali tajnovitoscu nacela. svaka preteranost neizbezno vodi ka svojoj suprotnosti. ali bar je zenska seksualna energija bila postovana za svoja isceljujuca dejstva i cenjena kao neophodna za duhovni razvoj muskarca. Ukoliko Ijudski rod pod hitno ne primi infuziju nove zivotnc cnergije koja bi ga nacinila skladnjijim ncgo sto je to bio poslcdnjih 2000 godina. ~vog ~oenog zna~ja. jer im je materijalna udobnost bila dozivot~o obez~ed~na. hidrogenskc bombe lebde nad nama. . neko sa takvim ezoterickim znanjem mogao bi lako postati vojskovoda iii kralj. U zemljoradnicko] Kini. Uprkos sadasnjem mediokritetu veceg dela popularne kulture. Dvorski krug b~~ J~ priklonjeniji muskom polozaju. prete nezamislivo teski zivotni uslovi. i nadasve. postigavsi tako besmrtnost. nikad nc bi primili citavu doktrinu. Moje je nastojanje da ponovo sjedinim mnoge rastrkane delove u jednu organsku celinu za koju smatram da nalikujc najstarijim i potpunim ucenjima. Ovo je duhovno nacinilo od seksa potrosnu robu. Moze biti da su oS~Cali oba~ezu da stite javnost od tendencije ka iskrivljenju najcistijeg ~tenJ3. Postoje i povoljni znaci: u taoistickoj misli. Sr~dstva mas. sva tehnoloska snaga angazuje se u grotesknim nastojanjima podrazavanja ocaravajuce energije koja se nalazi u telu i duhu. do svoje smrti. Da bi osigurali da se obrasci nece koristiti u sebicne svrhe. bi~lo~iji. onima koji su dokazali svoju ?danost maJsto~ovo~ ute.g.i razmenjivala svoju jin energiju sa jang energijom svog voljenog. Carica Wu.. Najprostije izrazeno. Ljudsko stanje suvisc [e ocajno.ijim sl~dbenicima.S~ari ~~oistitki ~ajstori nisu bili praznoverni. u kome svako bnn~ z~. za berzu. vladala Je mudro nekoliko decenija. Dan~s. . Tako je postala vedic starinskim ~Iadari~a u pitanjima lj~bavi.svat~Ja p~s~a:.licne koristi. otezavajuci nam da u privatnom zivotu dozivimo seks kao inti~no zadovoljstvo. jedino pod uslovom da sc drze zajedno i dele svoja ucenja. Isuvise retki su oni koji se makar i za sekund upustaju u duhine velike struje zivota skrivene u nama. Na taj nacin bi uccnici mogli ostvariti vrhunske moci. Jasno je da uzrok haoticnog stanja u planetarnim pitanjima lezi u napretku Ijudske svesti. he~~ji. Taoisttcki rnajstori smatrali su da je opasno da suvise stre svoje znanje. veliki sport. zahtevajuci da obnovimo ravnotezu izmedu nas samih i izmedu svih nas i prirode. ako nc i istrebljenje.i vl~snici. Mrznja sadrzi seme ljubavi.tajne isklju~ivo najodabran. Zasto krsiti tradicionalnu kinesku mctodu nastave i izloziti javnosti ova mocna nacela? Jcdnostavan razlog jc u tome sto je pravo vreme skoro vee isteklo. da bi nasa vrsta bila liscna potcncijalno ogromnog ubrizgavanja vitalne cnergije. Stvorili smo krizu kako bismo iznudili resenje. I om su bili sasvim opravdani u to doba.

Iz ovoga se rada Ijudska volja za zivotom i smrcu. i konacno. Nasi vita lni <. i to je vlakno naoko prazan vazduh. takode poznat kao prana. krv i kosti. Kada ste poslednji put stali zadivljeni pred prostom cinjenicom da disete i da vase srce kuca? Stari taoisticki majstori dugorocno su posmatrali proto~ ovog CIA. Mozemo je. koji tecc kroz svaku celiju. naucnih studija i licnih ogleda. dusorn koja coveku pruza zivot". Od njega postaju nase meso. i mozda ce biti potrebno vremena da bi se ispoljio njegov pravi uticaj. to je sirovi vazduh koga udiserno I izdisemo. Onde gde je delovalo nekoliko velikih umova. da ga [edva ikad opazimo. . mesajuci ga sa drugim hranljivim sastojcima i preradujuci ga u finiju vrstu energije. kao i pronalazackim genijirna svekolike vrste. Danas je u Kini formalno zabranjeno drzati u tajnosti delatnosti od dobrobitnog dejstva: covek mora otkriti svoje znanje koje moze poboljsati opste stanje. C1 i dusa su tri zivotna dragulja" Knjiga promena i Nepronzenljiva istina. blata. i ono je najavljivano seizmoloskim kretanjima.. C1 je jedfi(~stavn~ kineska rec za dah. mineralnih voda. iznad svega. danas citava Ijudska vrsta ima da ulozi napore.. CI. moe da se voli i da se za~!sli na~ ovom disucom planetom koja visi u praznom prostoru. koji nas krepi i odrzava u zivotu. ne )enjav~ unutrasnji ritam pulsiranja. klimatskim promenama. kao i jogi i meditacijskih vezbi. zapravo. Francuski naucnik Svale de Lubic (Schwaller de Lubicz) razradio je ovu ideju:"1zvesno je da takva misaona revolucija . kundalini moe iii elektromagnetska sila zivota..ad. DRUGA GLAVA STA JE CI ENERGIJA? "Esencija. Mi preobrazavamo taj sirovi vazduh. spona izmedu nasih opazanja unutrasnjeg i spoljasnjeg sveta. osecanja i snove. Na Iizickorn planu. stvarajuci tako misli. duha i duse.nije rezultat cefa. korenova. napitaka.. kako bi spasla nas svet od opasnosti od Ijudske preteranosti.?rgam _ srce. ZiveCi u prisnosti sa prirodom. Nas zivot visi na ovom tankom vlaknu vazduha u svakom trenutku naseg veka. cvrsto cuvani preparati lekovitog bilja. Od sada nadalje. CI je vezivo izmedu naseg tela. Kako ova] CI pratt jedan samoodrzavajuci ciklus. Tu je. veoma j~ tesko objasniti stoga sto je ona nevidljiva.ali nik. Nadam se da ce taoisticke vezbe odgajanja muske seksualne energije prikazane ovde postici vise savrsenstvo kada budu prepustene soku oprecnih ideja. vee promenjena svest razara ogranicenja postojeceg reda. u pitanju kosmicki uticaj kome podleze zemlja zajedno sa svime sto se na njoj nalazi. topla struja. stabala. koja zauzima cvrsto stanje.dalje preraduju ovu energiju i salju C1 silu u vise funkcije naseg mozga. bez mnogih ometanja v 34 35 . bubrezi i zlezde . jetra.~II obicnom coveku stvoriti pristup tajnama zivota i duha. cveca. Jedna faza razvoja planetarne cestice naseg solarnog sistema zakljucena je . njegov ritam postaje toliko prirodan. Tako je otkrivanje taoistickih tajni 0 seksu doprinos Ijudskoj kulturi.Novo doba mora nastati. u kome su prepoznavali dah svemira koji se krece kroz sve. brze ce dostici savrsenstvo sluzeci svima. osetiti. Majstor Ni Hila Cing Taoisticko uzgajanje seksualne energije ne moze se shvatiti dok se ne razjasni kineski koncept Cl. klica. Ne sarno da problemi pritiskaju svest da raste. koje su ranije bile rezervisane sarno za malobrojne odabranike. medutim..

purern fotosinteze. Ovo je ucinjeno kako nikakv~ "~atra" . iIi energija. i varnici iz vaseg prsta ako dodirnetc mctalnu bravu. kako unutar ljudskog tela. od vidljive svetlosti do rent~enskih zrakova. veci den elektricne sile oko vas je neutralizovan . Taoisticko odgajanje CI energije moz~ se prosiriti u nesto sto bi na prvi pogled delovalo kao nernoguce suptilna 36 37 . On udara sa neba kao munja. svernir je pozitivno (i negativno) naelektrisan. struja potekne i zraci svetlost. rekli bi da beli luk ima vrlo toplu (CI) energi)u. usled najcesce savrsene ravnoteze izmedu pozitivnih i negaiivnih sila. Evo jednog skorasnjcg opisa u naucnorn casopisu Tajm-Lajfa: "Elcktriciter je svakako jedua od najteze shvatljivih svakodnevnih stvari: obituje u zidovima nasih domova.na £ojedinaena stvaralacka energija ne bi mogla da se zarnisli kao odrednica OA .Koul.. .Svetlost je elcktromagnctno zracenje .kao medusobnu igru energija pozitivnog (jang) i negativnog (jin) napona. Ne analizirate elektricnu struju. ulje masnim a lepak leplj ivim. Cak mu Je I pogon elcktricni. 1984.: d.i stoga bezobzirno nevidljiv. jaje je dobilo energiju od kukuruza kog je pojela koka: kukuruz JC izdvojio tu encrgiju direktno iz elektromagnetne svetlosti. ako ste prethodno njune protrljali tepih. na pisanom kineskom. esencija CIA belog luka je topla.. Ovim je elegantno izbegnuto razilazenje oko metafizicke prirode iskonskog CIA (npr. ZEMLJA) koja poticu od ~oderne civilizacije. Pos~o gr~je telo. "Kada promislite 0 tome. All. taoisti su bili u stanju da mapiraju u detalje dejstvo CI energijc. pravom crtom u gornjern delu piktograma i vatrom u donjem. Kada zelite svetlo u svojoj sobi. bar u normalnom smislu . i regulise zivot nasih celija. Usled toga taoisticka filozofija uglavnom je veoma pragmaticna i zasnov~na na posmatranju prirodnog organskog sveta. Kinezi se nikad nisu potrudili da analiziraju sta ovaj CI zapravo predstavlja." (K. Diskaver magazin. iIi ukratko. iIi jang. On oblikuje strukturu materija . sta cini. izrazavan je. kao to ph J~~. upalite Iampu. tako da danas u Kini aktivni naslednici njihovog znanja (akupunkturisti i travari) govore cak 0 32 razlicite funkcije CIA u ljudskom telu. on ukljucuje jetrcni CI i ova] snaznije potecc. da Ii je to materija.cineci plastiku savitljivorn. jednostavno pritisnete prekidac. ledino je bitno kako CI funkcionisc.. CI je postojao pre bilo cega u fizickorn svetu u vidu iskonskog CIA. Kada bismo ih upitali.a Ii je.C.nijed. iii slabi JIN CI u oboleloj jetn. "Citavo vase tela jeste jedna dziuovska elektricl~a masina: hemija telezas~lOvana je (kao i sve druge hemije) na clektricnim vezama. iIi ciste energije. Energija koja yam je potrebna da vidite ove reci potice od jaja koje ste jutros pojeli za dorucak. sve oko nasjeste naelektrisana praznina. iIi proccs preobrazaja iz jednog u drugo. Pogon je elektricnim vozovima i ljudskim mozgovuna . Irelevantno jc.bog d~bar iIi zao) i usmeren~ je paznja na njegovo funkcionalno ispolJava~Je u obleno~ sv~tu. tako i u spoljasnlcm svetu. . Februar.. CI u svezern belom luku. Cl: ELEKTRICITET LJUDSKOG TELA Savremeni naucnici pocinju da objasnjavaju svet na nacin prilicno Zanimljivo je da cak i u danasnjoj Kini obicni ljudi prihvataju kao sasvim normalno da se kosmos sastoji iz ovih naelektrisanih energija. U doba rane kineske Ist~nJe. U sustini. mikrotalasa i radio talasa. Magnetizam u gvozdenim rnagnetuna prouzrokovan je vrtenjern bezbroj elektrona koji skladno poigravaju: kao .u koje spada sve.sto jc magnctsko polje zemlje po svoj prilici proizvod vrtloga elektricne strujc u njenom istopljenorn metalnom jezgru.DIJAGRAM 2 slican onome kako su to cinifi stari taoisti .) JIN ENERGIJA (VODA. Kasnije su taoisti povukli brojne razlike izmedu raznih vrsta CIA koje deluju. Kada akupunkturista zabode iglu u odrcdenu tacku na meridijani jetre.

oznacava iskonsku cistotu duhovna podrucja. Takode. zbog toga sto njihovim uzgajanjcm covek P?stiz. kojima se uskladuje nase emocionalno. poznatI su kao tn blaga .) Seksualna esencija izvor je svekohke energije. seksualna energija naziva se CING ili "escncija". 4. III SEKSUALNA ESENCIJA DELUJE KOD LJUDI? Za taoiste.'n. takode je prepoznatIjiv u bioritmickirn energetskim kolebanjima. To je sirova materija rafinirana u mocnu esenciju. telo izgara od st~asti. sposobnost da . koja ima sposobnost da obnavlja citav ljudski organizam. vezbama na samom KAKO CING. jer to je. Energija daha: Tclo upija kosmicku energiju kroz udisanje i izdisanje vazduha. 6. Prenosi se akupunkturalnim kanalima. razlikujemo. poput CIA. k~~ i prema SIE~. posebno uocljiv u venama i arterijama. izrazene u genetskim siframa i vidljive u urodenoj vitalnosti koju Ijudi poseduju.7 prosvetljenje. 3. Kada se osetite seksualno uzbudeni. u sirovom fizickorn stanju. . ali uvek pocinje sa ovozemaljskim telu. 2. nevidljiva energija. CING I SIEN. Takode se moze zamisliti kao neka vrsta "Ijudskog elektriciteta". a srce je preplavljeno ceznjom. mental no i fizicko telo. 7. do ovoga spontano dolazi u prolece. U kakvom je odnosu ova scksualna CING csencija sa ostalim tipovima CI energije. spajajuci svc vitalne organe i zlezde. Citav vas svet dod ira i osecanja u trenutku se drasticno promenio iz noci u dan.opustenim dubokim trbusnim uzdisajima . Energija duse: SIEN je svetlost iza nase licnosti. coveciji CING je uigran sa prirodnim ciklusima i siri sc i sa~. Energija pulsacije: Dubinski ritam vaseg tela. Energija hrane: Cistoca CIA primljenog iz hrane ovisice 0 kvalitetu prehrane i sposobnosti tela da svari i asimilira prehrambene sastojke. Prenatalna energija: Kombinuje CI iCING nasledene od majke i oca. ali postaje snaznija kada se hrani ~rugim vr~!ama ~I~ (hrana. koje proizvode energiju. predstavlja 38 39 . Oni koji ispravno disu . 1. a kod zena u jajnicima. zato 5tOstotine miliona celija njihove sperme pocinju da vibriraju i stvaraju jedno siroko polje seksualne elektromagnetskc energije. itd. 5. Kao da stc ukljucili neki prekidac. Energija sperme (jajnika): CING je seksualna esencija koja postoji od rodenja. iIi dus~. ova energija pohranjcna je kod muskaraca u spermi.ajvise~ stupnju finoce. Medutim. CI.primice vise energijc. dah. koja Je dostupna za stvaralacke i misaone procese. koja struji kroz telo. Za muskarce je moe sperme esencija njihove JANG ili muske energije. Prema tome. koje sacinjavaju vasu zivotnu silu? GLAVNE FAZE CI ENERGIJE STARINSKI KINESKI ZNAK ZA 61 ENERGIJU izveden iz korena vatre gore i praznine dole. koja je telesnim procesima preobrazena u jedan mocniji oblik. to se vasa CING esencija siri Sledi spisak u uproscenom obliku nekih glav!1ih faza CIA kod Ijudi i njihovih odnosa prema CING ~se~ciji. Citavo vase bice najednorn dobija napon nove energije.DIJAGRAM 3 neverovatnom snagom. to je jedna vrsta CI energije. Na najcistijem stupnju. Ijudska samosvesnost. Energija meridijana: Pot ice od raznih vrsta telesnih celija. Kada drvece vri od obilatogsoka. Ovo se desava muskarcima kada osete privlacnost neke zene. Ova tri pojma.

jer sc mnogi ljudi koji osecaj~ seksualnu osujecenost okrecu hrani. iIi seksualnu energiju. Sunce . ali ga istovremeno vezuje za njegovo telo. vase telo ce lako asimilirati tanjir hrane i delovace dugo vrernena u kalorijama i svarenim hranljivim sastojcima. Zbog toga je seks bin smatran za granu Kineske medicine i obradivan tako otvorcno i opsezno. iii "upiti". . kao vrsta "nege" potrebne za ljudsko emocionalno sazrevanje i duhovni rast. . Hrana . potencijalno sadrzi daleko visu vrednost od hrane. SEKSUALNA ESENCIJA prcfirna svekoliko razmnozavan]e (+1 RAZLIKA IZMEDU GLADI I SEKSUALNE ZELJE ) VI'l~3Z ~ razne vrste Ci energije Meso i kosti VazdUhO< . CING i CI ponovo sjedinjeni \ vitalnih ljudskih organa i biva rafinirana u SIEN. Jasno je da su ove dve potrebe povezane. . Taoisticki Ickar moze yam prepisati dvonedcljni ciklus vodenja Ijubavi u odredenim pozama.sunca i zemlje. seksualna energija predstavlja vezu izmedu naseg bioloskog i metafizickog identiteta. kao i za telo njegove voljenc osobe.. Prema tome. iii sarna pomisao na njega. koja postoji u sverniru. Hrana prvo mora biti razlozena i vezana. Sledeci je korak daleko suptilniji i teze uocljiv. kako bi 40 41 . Taoisti veruju da mozete bilo koju stvar iIi silu. Slika seksa. donoseci dobro zdravlje i duboko ispunjcnje Ijudske teznje ka cel?vitosti . scksualna energija. Solarna energija suvise je sirova i suvise mocna da bi je telo lako "svarilo". kao i nase telesnc osecaje. nasuprot tome. Neravnoteza u CING (seksualnoj) energiji.' Spoljasnja Ci e~ergij~ preraduje se u Cing Ci u telu ~ -. najlaksa zamena nalazi se u hrani. vee je u pripravnom stanju i povezuje se sa hormonskim i nervnim sistemima u milisekundama.DIJAGRAM 4 CIKLUS SUPTILNE ENERGIJE Vu Ci (Nistavilo) '. lakse cete upiti energiju jedenjern dobrog toplog obroka nego sedeci na plazi na suncu. Sunceva svetlost ce vas ozbiljno ispeci ako pokusate da ga suvise upijete. Osnovna razlika izmedu hrane (CI energija) i seksa (CING esencija) jeste u tome sto je seksualnu energiju. nego sirove sastojke.kada ste seksualno frustrirani. hrane iz vazduha . neke stvari ljudsko telo lakse pretvara u upotrebljiv oblik nego neke druge. Ukra tko. Ali. koristiti u procesu uzgajanja svoje duse i na ta] nacin sc oslobodite ogranicenja vaseg zrvounjskog tela.. Na primer. i kod muskarca skladiste u spermi. Seksualna sposobnost pruza coveku bozansku moe da sebe razmnozava. Seksualna esencija. nesravnjivo lakse "svariti". izmedu zivotinjskog i bozanskog. kao sto je hrana. Sve sadrzi energiju u sebi. i Ijudska svest moze tu cnergiju upiti ako to zeli. - d Vo a sarno nase bice. trenutacno ulazi u nas mozak i menja citavo nase fiziolosko stanje.transformisu u CING. pre nego sto pruzi bilo kakvu korisnu cnergiju. iii dusu. Energija sperme mesa se sa CIOM Kakva je razlika izmedu hrane i seksa kao energija za kojima nase telo ima potrebu? Mnogo Ijudi pogresno srnatra da su glad za hranom i seksom slicne bioloske zelje koje su obe neophodne za opstanak. vodeci je uzrok preteranom jelu i gojaznosti . Rani mudraci zapazili su da se prirodni procesi sirovog CIA un!verzalmh elemenata . COVEK H CINGCI. Vu Ci: Pr~znina iz koje poticu sve CI energije i u koju se sve moraju vratiti. stoga sto je vee rafinirana i proizvedena u telu. ~ • • T'ai Ci (cista polarnost) dvojnost Jin/Jang prozirna svekoliko postojanje NEBO / ~ JANG/NEBO SIEN. Ali. (Iskonski CI) Cilj taoista jeste uzgajiti zivotnu energiju do najviseg moguceg stupnja. 8. radi zadovoljenja.

itd. bez ravnoteze prave zenske lIN seksualne energije. posto stimulisu lANG esenciju u vasoj spermi. smatrana je za najjaci moguci lek. posto je obnavljao tok CIA. K~d~ se o~e energ. fizicka vatra. Odnosi se neizostavno komplikuju. i izrazrtt Je kroz kreat~:nu h. Ako yam ponestane sperme.C: Frojd nije uocio da je mental~e neur~). izrazena cinom ljubavi. i ako ne nameravate mkada da irnate decu. pU?O mll~mJa nakon . d~h biva prestrojen i osloboden stanh trauma I navika.sperma. sa izvanrednom moci da se spari sa zenskom jajnom celijorn i stvori no vi zivot . svoju vo~jenu. Mozete je spoznati tek osecanjem i intuicijom.most po sopstvenoJ VI" D kle CING je zapravo unutrasnja energija koja nas neguje danoze JI.esencije. osim ako ljubavni par ne pronade nacina da to ispravi. ili otrovne seksualne energije. Ova dragocena supstanca .nase seksua~?e energije u kreativnost. Cak i ako ste sami i bez Ijubavnice. najvazniji izvor odrzavanja zivota. . seks~~lnu energiju preo~ braziti u dusu. . iii potpornoci. i siIite sebe da "jedete" negativne. seksualna energija koju sa njima neprekidno razmenjujete i preobrazavate u emocije i dusu je nevidljiva. Predstavljala je neku vrstu "ljudskog melema". . Proces rafiniranja delom Je auto~a~skl. vase tela proizvodi spermu i preobraz~va je u stvaralacku s~~sualnu energiju. Tohko 42 43 . Citanje pornografskih casopisa. jer.tI uzgajanjem seksualnih i ostalih CI energija naseg tela. dolazi do razvoda. Ljudi bivaju opsednuti svojimodnosima posto je. razmena seksualne energije.proizvedena je i pohranjcna u vasim testisima. i hrane i sunceve svetlosti je u tome sto se vas CING CI fizicki proizvodi i skladisti unutar vaseg tela. a . iii otezati proces preobrazaja .IJe ponovo uravnoteze putem ~editacije i:ispra. kao kod disa~ja. Ovo 70% korisceno za dnevne delatnosti. koji odreduje vitalnost nasih organa i nas opsti imunoloski sistem. Mi mozemo. ~elom vo Jm. nocno. u zavisnosti od nivoa nase sve~nostJ.. varenje.moz~t.. Ova energija rnofe se uzgajiti u svrhu duhovnog napretka i zdravlja. yam omogucuje da u svako doba fizicki budete spremni za. Ljudska ljubav. bez pres tanka. yam izlecio bolesti. u cistu svcst. TaOIsl1cko uzga}. 30% za proizvodnju seksualne energije Moderni znak za vatru moze se tumaeitl kao: iskonski elemenat vatre. bel preobrazavanja tih energija u pozitivne iIi neutralne.o unutras?Jll~ procesima. pohranJenu. Glavna razlika izmedu CING. iii psihidka toplota sto gori ispod taoistickcq kotla.sto su taoisticki majstori jasno ocrtali ulogu seksa u oblikovanju nase sUdblll. iIi masturbacija primeri su negativnog uzgoja vaseg CINGA. Odnos propada kada se njegova dusa neispravno uzgaja. iza hrane. Frojd je naleteo dclimicno na ovu rstmu. Sustina je u tome da yam u bilo koje doba stoji na raspolaganju ova snaga iz testisa. Na taj nacin i uve~ .anJe s~pstvene seksualne euergije izrazito je snazna alatka za samoterapiju.DIJAGRAM 5 DIJAGRAM 6 100% energije zivotne sile Prosecni rnuskarac potrosi oko 1/3 svog veka na proizvodnju sperme. koji je mogao izleciti vecinu oboljenja.zc koje je otkrio moguce lec~.' li . Medutim. mi neprestano izvlacirno energiju IZ ovog izvora.vnog vo~e~Ja IJuba~~. do koje u ljubavi dolazi. vase telo automatski pravi novu. premda su vasi prijatelji i voljena osoba vidljive i opipljive osobe. Kada energetska neravnoteza dovoljno ojaca. a da toga nismo svesm.e. ili seksualne.

ZAPREMINA SPERMALNE TECNOSTI IZGUBL"IENE TOKOM ZIVOTA Moguce je konzervativno proceniti da prosecni Amerikanac ejakulira 5000 puta u zivotu.stvena .romn. Sto je covek uspesniji u preobrazenju svoJe pohranjene energije u visu stvaralacku i d~sevnu ene. to je telo vise primorano da je proizvodi. vazduha. sarno da bismo proizveli ovu energiju sperme i odrzavali seksualnu g~t~vost.rgi~u. ~a~~o telo tro~i toliki deo svojih dragocenih izvora proizvodeCi milijarde celija sperme I regulisuci ih pratecim hormonskim sistemom? P~iroda nij~ tako ekstrav~?antna. Prilicno je ocigledno da proizvodnja ove hranljivo bogate i psihicki superpotentne supstance zahteva ogromnu kolicinu sirovina. i sunceve svetlosti. Og.. Ozbiljno neuravnotezene osobe mogle bi otpustiti vise energije nego sto su sposobne da izdrze. Zadrzavanje semena u telu prvi je korak ka obrtanju ovog ciklusa u kome muskarac placa nepotrebno okrutnu cenu za seksualno zadovoljstvo.in. krv izvlaci dragocene clemente iz svakog dela tela. SI~Zl ub~zavanJu ~ase opste evolucije. Kinsijev izvestaj pruzio je sledecc detalje 0 normalnoj ucestalosti ejakulacije kod arnerickog muskarca: 44 45 . Sto se cesce sperma trosi. Ovaj put taoistickog uzgaJanJa CI energije naprosto je nastojanje da se najefikasni]e upotrebe prirodni darovi urodeni u svakom coveku kako bi se uznapredovalo onoliko koliko je u jednom zivotu moguce. Reproduktivne zlezde primaju ovc sirovine iz krvotoka. nIJe nam data besplatno. da je smeju koristiti sarno oni koji su postigli izvestan stepen mtegracije u telu. Jed. bubrege. kao i mozak. u stv~ri.ljudska sloboda da koristimo svoju seksualnu energiju tako flekslblln?. Kako [edna [edina kap sernena sadrzi toliko izuzetne zivotne energije. TRECA GLAVA BIOLOGIJA EZOTERICNOG SEKSA Uobicajeno je da otpustanje semenske tecnosti ~ovrsava cin Ijubavi. Cena je to sto trosimo oko 25% do 40% svoje CI energije unescnc putern hrane. snaz. Sa svoje strane. ucestali gubitak ove tecnosti lisava telesne sisteme najdragocenijih sastojaka i ubrzava neizbezno fizicko opadanje ka starosti. Cim se tecnost potrosi. ukljucujuci jetru. pre nego sto se upuste u ucenje taoistickih metoda. telo sc napreze da je zameni. i morale bi da se konsultuju sa psihijatrom. Svaki organ placa visoki danak zlezdama koje proizvode seksualno serne.o ulaganje nasih tel~ u proizvodnju en~~.je.?toliko ~~ ubrzana njegova evolucija. itd. gusteracu. .. sto grubo iznosi negde oko 15 litara tecnosti.gIJe sperme. duhu i dusi.~a.

3 4.~ i ! ! UZRAST PROSECNO EJAKULACIJA U NEDELJl 3. Otkrica duha omogucila su nam da stvonmo nuklearne bombe 1 da posal[erno coveka na me see.. Efekti ocuvanja ove energije razlikovali bi se od coveka do coveka.14 3. Efekti seksualne revolucije. ali sarno u slucaju nepotpune covckove evolueije natrag prema iskonskom sebi.va~alacke impulse duha i duse. moguenosti za miroljubivo postojanje bile bi. Kada postane potpun.9 2. druga.. i dobijarno proizvod od 15 litara semenske tecnosti. Sakupljanjern ove zivotvome sile u sebi. covek akumulira nevidenu energiju.Ie seme lZUzetno moen a supstanca. U veoma stvarnom smislu. U svakom slucaju. Naucnici tvrdc suprotno. Neki zapadnjacki naucnici narnrstice se na tvrdnju da . beskonacne. U mosnicama sarno jednog muskarca lezi kapacitct da zacne preko dve stotine puta danasnju populaciju planete od cetiri milijarde. . jos uve~ n. Naucno nastrojeni citalac rnozda ce odbiti ovu ideju. sto podrazumeva borbu. Naucnici su pokusavali da dotcraju Darvinovu tezu. Da bi se izracunala poplava tecnosti koju normalno izgubimo. koji stoje iza ponasanja koja pospesuju opstanak pojedinacnog genotipa. Medutim. . sve je ovo posebno snazno utiealo na podsticanje seksa pre braka kod mladih. Nemoguc Je 46 47 . Jedna grupa razvija izvanrednu fizicku moe.42 1. broj ejakulacija u zivotu mnozimo sa 3 kubna santimctra.95 1. Pod uslovom da svaka od ovih oplodi po jednu jajnu celiju. Razvijeni covek upravlja svoJlm zivounjskim telom i instiktima pomocu duha i duse. a sadrzi 2 do 5 miliona celija sperme. filmu i u stampi.st. Ako pomnozimo ovaj broj sa 5000 ejakulacija tokom zivota. verovatno. i istinski integrise svojc. . ~~i potpuno. . doslovno rnocniju od atornske bombe. pedesetih godina ovog veka.8 pubertet-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 1. kad bi se ova] neiscrpni rezervoar psihicke energije preusmerio na ljubav i duhovni sklad. dobijamo ideju 0 moci semena. pristupacnost kontraccptivnih sredstava. . druga nesalomivi otpor prema bolestima. pak. posto je danas opsti nivo seksualnog stimulisanja i aktivnosti visi.. Svaku ejakulaciju cini 2 do 5 kubnih santimetara tecnosti. jedna vidovitost. pri ruci? .:lse. mozerno zamisliti kako [edna ejakulacija stvara citavo danasnje stanovnistvo Sjedinjenih Americkih drzava. niko ne mozc osporiti fantasticni zivotni potencijal koji lezi u semenu jednog coveka.09 Skorija istrazivanja pokazuju da se.54 1.ezgrapno. Ovo nijc u suprotnosti sa fizickim zakonima sv~mira.17 3. Ovim je nasim seksualnim impuls~m~ ispravno pripisano puno evolucione moci. Svaka rasa i svaki pojedini covek proizvede jedinstvenu vrstu energije. stvaralacki se prilagodivsi svojoj sredini. kako bismo izbcgli bilo kakvu statisticku inflaciju. Nije u pitanju duh koji vlada mat~~ljom. svaki covek moze stvoriti kolicinu seksualne energije. jednostavno postuliramo da smi mi bica sa ~rodenom sposobnos~u da uzgojimo svoju energiju do takvog nivoa moci na kome smo u stanju d_a slobodno upravljamo svojim telima. tel? sa duhom i dusom totalna sloboda bica njegove duse ostaje izvan domasaja kontrole bioloskog instinkta. Coveka jos uvek nasilnicki kontrolisu njegovi bioloski nagoni. su zap. drzacemo se procene od 5000 ejakulacija u toku zivota. Svako stvara u saglasnosti sa svojim osobenostima. Normalni rnuskarac ejakulira dovoljno semen a za stvaranje trilion ljudskih zivota. koju je nacinio Kinsi.~stavllem proeesi pomocu kojih se ova seks~al~a energlp pre?braz~~'a u. pa zasto isti taj duh ne bismo upotrebili da upravljarno svojim telom koje je tu. Uprkos tome. I u pravu su. svi ljudi imaju urodenu sposobnost da znatno poboljsaju svoj aktivni zivot. stavovi prema seksu na televiziji.51 2. VASE TELO SADRZI ATOMSKU ENERGIJU! Ovo je zaprepascujuci statisticki pokazatelj: [edna [edina muska ejakulaeija ima dve do pet stotina miliona celija sperme. dugovecnost. Pre bi se r~klo da je to duh unuta~ mater!Je. zivotno seme jos ucestalije gubi danas nego u vrcme Kinisijeve studije. usredsredujuci se na odredene genetske impulse.

Ovo ne podleze instrumentalnom merenju. sila koja sarno ceka na zetvu.~ fizickoj slabosti. Kauperove zlezde uz uretru obezbeduju nekohko kapl alkalne izlucevine koja sluzi da neutralizuje kiselinu zaostalu od mokrenja. enzime. minerale i druge sustinske delove Ijudskog zivota. nesposobnosti koncentrisanja I manJe cvrstoj memonp. Scksualna energija jc polje generisano unutar tela i povezano sa sirim kosmickim poljima na nacine koje nijcdan naucnik ne moze trenutno da shvati. Prostata je zlczda koj~ tako~~ doprinosi reproduktivnom luce~ju. kojim se hrane cclije sperme.tr~ (glavm. Mnogi naucnici smatrali su da je nemoguce postici orgazam bez ejakulacije. nacelo je ostalo ncpromenjeno: CING iii snaga spermc. Kvantni fizicari prihvatili su mogucnost da ne postoji nikakva najmanja cestica.~od. One proizvode zuckastu tecnost. ll~ cev. Svako pokoljenjc taoista proveravalo jc ucenja koja su im pr~nosili njihovi majstori. obucavanja duha da kontrolise CI u domenu svog tela. prostaglandine.koja po~pomaz~ kretanje sperme. izlucevinc polnih zlezdi odlaze u nepovrat . i clektromagnetizam. se o~leda u ~entaln?. . I dok nauka moze analizirati hemijski sastav semenske tecnosti.s skla~an razvoj. DIJAGRAM 7 Seminalna kesica (oboqacuje spermu zuckastorn tecnoscu) Prostata (ornoqucuje kretanje sperme pornocu bistre tecnosti) Palata sperme (taoisticka energetska tacka za sakupljanje snage sperme) Epididimis Ductus deferens Kauperova Zlezda Testis (proizvodi spermu i muske hormone) BIOLOSKA ZNACAJNOST POLNIH HORMONA ZAZDRAVL. pa ipak ja i stotine mojih ucenika znamo da je to sarno pitanje obrazovanja. poznati cndokrinolog. razloga cekati pet stotina godina da nauka izade sa objasnjenjima seksualnosti. Ova i druga naucna objasnjenja blede pred sposobnoscu semena da nacini cetiri milijarde jedinstvenih Ijudskih bica. posto jc svaki covek u mogucnosti da eksperimentisc sa svojim scksualnim encrgetskim poljem i jo~ danas izvlaci sopstvene zakljucke. Pn ejakulaciji prostata izbacuje tanak mlaz bistre tccnosti. iz koje jesacinjen citav svemir. Oni nalaze da je daleko korisnije tragati za nacinima dozivljavanja dubljeg sklada sa njim.de CI uzgoja razvijale tokom milcnijuma. Seminalne vezikule. dve kesice koje sakupljaju spermu u podnozju besike povezane su sa vas dcferensom.: s~o. spojeni beskrajnim energetskim poljima. tcmelj Ijudske Ijubavi i razvitka. Ova izlucevina sadrzi serer. Taoisticki majstori bili su starinski naucnici obdareni sposobnoscu samoposmatranja i bili su posveceni produbljcnju ljudske cvolucijc. Svaka celija sperme sadrzi 23 hrornozoma. naglasio jc znacajnost hormonskc funkcije proizvodnje spermc: "Polni hormoni vezani su z~ na. fruktozu. Ona (!pkoljava ur:.i.bilo kakav dokaz izvan samog iskustva svakodnevnog uzgajanja sopstvenog CIA. 48 49 . izucavarno funkciju koju sperma ima u telu. ona nikako ne moze dati objasnjenje zivotne moci Ijudskog semena. Seksualna csencija je graditeljski materijal za prosirenje nascg licnog kosmosa. Taoisti smatraju da je uzaludno svako nastojanje da se objasni potpunost prirode Tao. slabe i snazne sile. Da bi se od toga forrniralo zivo Ijudsko bice neogranicenih potencijala. Ove sile danas sc opisuju kao gravitacionc. koja se prostire citavom duzinom penisa) u podrucju ispod besike. Kako neko moze meriti ljudski zivot? Sarno bi jedan naucnicki farisej mogao pokusati svesti coveka na mehanicku teoriju. medutim. Nerna. Premda su se meto. Postojc sarno visestruki univerzumi pros tora-vremena... sa stvaralackorn intcligencijom. potrebna je sarno jajna celija i negujuca sredina majcine utrobe. Teoretska fizika danas priznajc da jc nemoguce naucno analizirati ekstaticnu cinjenicu stvaranja. nikakva jedinstvena fizicka materija.IE Moderna nauka ornogucila nam je da do zapanjujucih detalja Dr. Kada ljudi zloupotrebljavaju reproduktivnu funkciju. koja se mesa sa spermom i zgusnjava je. jone. Bejoin. i nastojalo jc da ih usavrsi. jeste super mocna sila neposrcdno pnstupacna Ijudima.

adrenalna (nadbubrezna). licnost. umesto da ih stalno ejakuIirate. To je delovanje Taoa. bez ikakvih posledica. iza cela. pluca. Oni bukvalno osvajaju svaku sferu vase delatnosti i oblikuju vas licni identitet.. sa svoje strane. Tako taoisti vide sve. Tako su vee udareni temclji opsega ponasanja koje ce odrediti odrasli organizam kao muski iii zenski. taoisticka tajna nad tajnama bila je metoda ponovnog radanja kroz proces samoporadanja sebe novoga. vazi i za mozak. snizava nivo holesterola i krvni pritisak. i to predstavlja znak da vas zlczdani sis tern radi harmonicno sve vreme. Ova ravnoteza muskih i zenskih hormona dovodi do srecne licnosti. delovanje kojc dovodi u vezu obicni smrtnicki svet vecernjeg izlaska sa devojkom i eksploziju super nove udaljene vise svetlosnih godina od nas. Ove zlezde saraduju u preobrazavanju seksualne energije. Taoisti bi primetili da je bespotrebno komplikovano otkrivati svaki pojedinacni mikroskopski hormonski receptor i enzim u genotipu kako bi se omogucila borba protiv stotina raznih vrsta raka i oboljenja do kojih dolazi kada nas imunoloski sis tern zataji. zdravlje.Vodenje Ijubavi prcdstavlja unutrasnju vezbu. Taoisticka delatnost ocuvanja i uzgajanja seksualne energije 0 kojoj govorimo jedna je od mnogih nacinjenih kako bi osigurale da unutrasnja ravnoteza Ijudskog energetskog sistema bude toliko snazna da je ne moze poremetiti nikakva spoljasnja snaga. one luce jedan izuzetno fini nektar . On ublazava tendenciju ka prejedanju. cime pomaze otklanjanju gojaznosti. Dalje.. koje su Kinezi nazvali jin i jang. telesnog zdravlja i licnosti razmatra zajedno. jos su pre rodcnja podescne da uzvracaju na hormone koji tek sada pocinju da se proizvode. seks. jetru i bubrege. u principu. ali faza koja je pod snaznim uticajern ravnoteze seksuaine cnergije u telu. On to i jeste. Kada ste rnladi. sto cete i sami osetiti ako pocnete uzgajati svoju seksualnu energiju navise. Niti oni Iunjaju po telu. a ne sarno tokom seksa. To jc uzrok razlika u sklonostima koje imaju muskarci i zene. proucavajuci endokrini sis tern.delikatnu harmon sku supstancu koju nauka jos nije otkrila koja plavi nervne centre mozga i ucestvujc u stvaranju osecaja blazenosti opisanog od brojnih mistika. Dr. Ovo vazi za telo.da ce onda kada u telu muske i zcnske (:1 energije stoje u ravnotezi svaka celija imati energije da savrscno funkcionise. Skorasnja naucna istrazivanja pokazala su da polni hormoni vrse uticaj na organizaciju celija u mozgu. Seksualna aktivnost hcmijski menja telo. U davna vremena. Dokazi da je zdravlje pod znacajnim uticajern hormonske ravnoteze cvrsto su zasnovani. tim us. Ginter Dorner. direktor lnstituta za cksperimentalnu endokrinologiju na Humbolt univerzitetu u Istocnoj Nernackoj navodi: "Seksualni hormoni . Pituitarna zlezda. i tako porode scbe novoga. zivite u zabludi da mozcte neograniccno stimuIisati svojc zlezdc. a hormoni izvrsavati svoju duznost odrzavanja ravnomcrnog rada tela. Mozdana tkiva. svaka celija vaseg mozga nosi muski pecat. Princip fuzije energije zajednicki je u oba slucaja. pituitarna (hipofiza) i pinealna. ako je CING ispravno uzgajan. to stimulise hormone koje luce sve glavne zlezde . i jedno i drugo u stanju da imaju polni odnos unutar scbc. nisam je razumevao. Taoisticki cilj potpune integracije seksualnog impulsa sa duhom pocinje da ima smisla cak i za zapadnjackog intelektualca. On manje napreze srce od vozenja kola u gradskoj guzvi. i dalje od toga. Najvaznija veza u muskom hormonskom sistemu jeste ona izmedu testisa i pituitarne zlezde (hipofize). za organc za razmnozavanje. ONI ZNAJU KUDA TREBA DA IOU. Uvideo sam da i muskarac i lena sadrze gradu rnuskih i zcnskih hormona ida su. smestene izrnedu obrva. Seks pruza sve zdravstvene dobrobiti fizickih vezbi." Ovc hormonske razlike ocigledno odreduju mnoge kvalitete muskarca. Umerena kolicina seksa ispravlja hormonske ncpravilnosti. Ovo je sarno jedna faza dusevnog razvoja. a istovremeno sagoreva kalorije. Vasi testisi i pituitarna zlezda pocece zajednicki da pulsiraju. dosao sam do mogucnosti da shvatim analogije u pitanju. Celije koje su njihovi ciljevi. Ali. Kada su ove u savrsenorn skladu. puls brzo opada nakon 50 51 . kao nerazdvojno povezane. Dejstvo polnih hormona nije sarno u tome da se covek bolje oseca. nervna kola i hemija mozga jos su tokom fetalnog zivota oznaccni polnim hormonima. koja pomaze ponovnom uspostavljanju ravnotcze u telcsnoj hemiji. kada se vcza izrncdu scksualne aktivnosti.ne pojavljuju se u pubertetu tek iznebuha. kada se stimulisu polni hormoni. Taoisti utvrduju da jc centralni faktor ravnoteza . ali kasnije. hormone. ukoliko se potrudite da recirkulirate polne hormone u telu. Razlog ovoga jc u tome sto svaka zlezda u tclu vrsi utica] na sve ostale zlezdc. i predstavljaju danas vazan predmet istrazivacima raka koji proucavaju kako urn i emocije kontrolisu nas imunoloski sis tern. iii posmatranja jedne dobre utakmice. Prema tome. vasu dusevnu sudbinu. Seks nalikuje na neiscrpni bunar slasti. Seksualna energija podjednako je rnocna i u obicnijim podrucjima zdravlja. tiroidna (sutna). regulise aktivnost ostalih zlezda. horrnonske ravnoteze. Ako ste muskarac. koja zivi u skladu sa svetom. Ni kad sam je naucio. za srce.

DIJAGRAM 8
Paxi-Hui (Kruna) snaga kontrole duha i duhovni centar

Corpus Callosum (iuljevito telo)

Lobanja

~

Talarnicna ilezda Pinealna ilezda Okcipitalni lobus (zadnji reianj) najveca supljina u kojoj se cuva seksualna energija Cerebellum (mali mozak) regulise disanje i vid i predstavlja prvo skladiste za "cing"

Pituitarna ilezda (Hipofiza) - sUPljinab::-:::;q~==:f~~ duse u kojoj se enerqija preobraiava u fini nektar koji je hrana za dusu

Medulla Oblongata (produiena rnozdlna)

Kicmena moidinaput kojim "ci" dostupa u mozak

seksualnog cina. (Za nekoga na ivici srcanog napada, strasni seks moze biti dovoljan da ga izazove. U ovom slucaju preporucuje se pasivni seks.) Vodenje ljubavi predstavlja, dakle, odlican protivserurn za stres. Emoeionalni stres posebno izaziva ncizrecivu stctu, posto trajno ugrozava svaku celiju. Zivot u nasoj urhanoj sredini izlaze nas sve vccirn dozama ovog snaznog otrova. Stres neposredno izaziva kardiovaskularnu dcgcneraeiju, kao sto su arteriosklcroza i hipertenzija. Ljuhav oporavlja osteccnu telcsnu hcmiju, tako sto aktivira hormonske centre u odbranu fizickog tela i uskladuje nase duhovne i dusevne sposohnosti. Sa ucestalom ejakulacijom, dobrobiti seksa pocinju da opadaju i vitalnost sc naposletku trosi, Veliki seksualni rasipnik gubi cvrstinu. Njegovvid pocinje da slahi, opada mu kosa. Fizicka steta izazvana izbacivanjcm seksualne esencije iz tela, znacajnije se ublazuje jedino u parova iii pojedi-

naca koji grade i odrzavaju snaznu emoeionalnu i duhovnu Ijubav. Tokom godina braka, parovi koji trajno pronalazc dublji sklad prirod no ocuvaju den svoje seksualne esencije, Osiguravajuce kompanije dobro znaju da vencani parovi zive duze od samaea. Udvoje su Ijudi cesto u stanju bolje da podncsu zivotne stresove, ncgo kad su sami. Postize se bolja ravnoteza izmedu jina i janga. Sam cin Ijubavi spontano prctvara nizi vitalni C1 iCING u visi duh. Taoistickc metodc uzgajanja seksualne energije predstavljaju mocnu po moe onima koji slede ovu "stazu srea", ali ove mctode omogucuju i korak dalje time sto pojacavaju dobrohiti seksa na zdravlje i razvoj licnosti. U Cikagu jedna grupa starih ljudi savetuje parovima da upraznjavaju seks u ritualistickom obliku, kako bi ocuvali vitalnost. Ova grupa, nazvana "Seksi starei", nesvesni je nastavljac brojnih slicnih drustava, koja su poducavala met ode CI uzgajanja i evetala hiljadama godina na istoku. Starenjcm svi telesni sisterni postaju manje efikasni. Medu ovespada i hormonski sis tern, koji rcgulisc vaznc elektromagnetne reakcije, Ako hormonsko Iucenje opadnc ispod optimalnog nivoa, tclo neizbczno mora da oslabi. Odnosi izmedu hormona, seksualnosti i starenja nisu jos potpuno razjasnjeni. Ipak, mnogi istrazivaci koji prcdvode mcdicinsku nauku veruju da horrnoni koji regulisu rast i polni razvoj igraju kljucnu ulogu u starcnju. Ovi hormoni proizvode sc u pituitarnoj zlczdi, tiroidnoj zlezdi i u gonadarna. Testisi imaju duplu funkciju: pored toga sto su fabrika spcrme, ani proizvode muske hormone, medu kojima i testosteron. Sertoli eelije u testisima proizvodc drugi jedan hermon. inhibin. Kada se ne ejakuliraju, ovi hormoni ulazc u krvotok i tako slizu do svakog dela tela. Postoji puno dokaza koji idu u prilog postojan]a povezanosti skladne seksualne aktivnosti i odlaganja starenja. Scks sa ljubavlju stimulise visokokvalitetno hormonsko lucenje. Prisustvo ovih hormona u krvi izgleda da usporava proees starenja. Putem taoistickog uzgajanja, covek proizvodi neobicno snazne hormone jcr usmerava energiju pravo na endokrine zlezde, cirne ih stimulise do mnogo visih nivoa aktivnosti. Posto horrnonska energija neprekidno cirkulise unutar tela, urnesto da bude ejakulirana, uspesni ucenik taoisticke tehnike ljubavi nalazi da mu se sa staroscu zapravo stalno povecava kolicina encrgije. " Ova povecana kolicina scksualnc cnergije takode prerasporedujc CI u telesnom sistcmu skladistenja. Kako starimo i trosi nam sc zivot, nase

52

53

DIJAGRAM 9

Kranijalna duplja Sinusna i nazalna duplja

Pleuralne supljine

Grudni kos

Dijafragma Abdominalna (trbusna) duplja

Peritoneum

Pelvic~a duplja

Besika

telesne supljine rastu i postupno bivaju popunjene masnim tkivom,ili raznim vrstama zagadcnja, koja ubrzavaju proces starenja i snizavaju kvalitet naseg kasnijeg zivota, Taoisticka metoda izvlaci iz testisa seksualnu energiju i ispunjava CINGOM spinalnu (lednuj i kranijalnu (glavenu) supljinu. Kada se ove ispune, CING se preliva i ispunjava grudnu i abdominalnu (trbusnu) supljinu podmladujucorn zivotnom snagom. Ovi rezervoari C'IA u tclu obczbeduju sirovinu pomocu koje se telo cini skoro nepropustivim za bolesti metod om pozna tom starim taoistima kao "unutrasnja alhemija". Ovaj proccs rafiniranja "Eliksira besmrtnosti" iii "Pilule besmrtnosti" mogao hi se bioloskim terminima opisati kao skladistenje zivotne sile tela, a zatim vracanjc te sile njenom izvoru. CI se poxrece iz ovih rezervoara u tclesnim supljinama ka najdubljim cent rima mozga i kostiju. Tajna sabijanja CIA u kostanu srz dobro je poznata visoko upucenim majstorima TAl CI CUANA i drugih incrtnih borilackih vcstina. Oni znaju da snaga misica nije u stanju da prezivi proces starenja, a da kosti opstaju hiljadama godina. Delatnost koju nameravam opisati u jednoj predstojecoj knjizi 0 CI KUNGU - gvozdenoj kosulji, zavisna je 0 zadrzavanju moci sperme. Skorasnja naucna istrazivanja ukazuju na znacajnost kostane srzi za proizvodnju belih krvnih zrnaca, koja se bore protiv bolesti. Ovi naucnici naposletku ce sustici stare taoisticke majstore i razjasnicc punu povezanost izmedu zdravog seksa, hormona i kostane srzi u sprecavanju starenja i boIesti.

SMRT I SEKS U PRIRODNOM SVETU
SUPLJINE TELA

"... Kada zivi organizarn, bio on biljka iii zivotinja, postigne svo] cilj, sto znaci, novo seme, organizam sc raspada." - Schwaller de Lubicz, hram u coveku Priroda produzava svojc vrste putem seksa. U musko seme ona koncentrise sustinskc roditcljske osobine. Tcma roditeljske zrtvc za potornstvo ponavlja se u svakom zivotnom obIiku, od amebe do morza, od ljubicice do orhidcje. Kratak vek carskog moljca pruza nam pregledan primer umiranja pri davanju zivota. Ovaj krupni moljac prelazi mnoge milje polja i suma u potrazi za zcnkom: "Cuveni princip borbe za zivot ovdc je izrazen u borbi da se da zivot, borbi da sc umre. Mada mogu poziveti i tri dana u traganju

~eksualni kung fu ispunjuje kranijalnu duplju ClEM. CI se preliva i pocinje da ispunjuje ostale telesne supljine zivotnom snagom, sto odlaze proces starenja i ojacava telesnu otpornost prema bolesti.

54

55

za zenkom. ovi moljci izdisu cim izvrse oplodnju." Biljke su takode podredcne ovim zakonima. Nakon sto biljka da sem~ ~Iirodi. pl.Od,ona iii umire iii ulazi u period neaktivnosti. Vrtlari znaju da biljka koja JC sprccena da daje scme nadzivljava svoju naprednu bracu. Vecina drveca koje donosi voce nc rada voce sve dok ne napuni pet do deset godina. Tokom ovog perioda ono posvecujc cclokupnu svoju biolosku snagu rastu i ocvrscavanju tkiva. Kasnije u svom zivotu, biljke razdvajaju svoju zivotnu snagu i ulazu je u razrnnozavanje, odnosno odrzavan]e tkiva. Kada ostare, potrebna im je sva preostala energija za postanak: povlace snage iz seksualne sfcre i vise ne radaju. Neki muski insekti mogu nekoliko puta umnoziti svoj vek pros tim netrosenjem svog scmena, Mozda ce neko prigovoriu da seksualni zivot jednog insckta ne moze pruziti nikakva znanja 0 nasern seksualnom zivotu. Medutirn, insekti su briljantno uznapredovali u seksualno] mastovitosti i efikasnosti. Oni cine vise od polovine ukupnc tczine svih zivotinja na zemlji. Daleko nadrnasuju ljudsku raznovrsnost u erotiei. Prema insektima Markiz de Sad, Sent Entoni i Dcjvid Bouvi izgledaju kao odrcd izvidaca koji po prvi put otkriva cari seksa. Insekti pletu mrezu materijalnog zivota sa poscbnim intcnzitetom. Njihova moe da nametnu svoje odredcnje zivota ogleda se u njihovom broju, divovskoj starosti i sirini nastanjenosti, pojavi i obicajima. Marksisticko-socijalisucko obozavanje drzave bleda je slika nemilosrdne sposobnosti insekata za kolektivnu organizaciju. Umesto sto bi ih iskorcnio, nuklearni rat prcdstavljao hi za insektc sjajnu priliku da oprobaju neke nove organe i da stvore citavu poplavu novih zivotnih ohlika. U svim ohlicima zivota, reproduktivni cin iscrpljujc sustinske cncrgije. Potomstvo trosi telcsna skladista cnergije, kako bi se priviklo na novi zivot. Vitalni organi trpe najteze gubitke, jer sadrze najguscu koncentraciju hranljivih sastojaka. Kod Ijudi je zenska zrtva telcsne energijc neizbczna prilikom trudnoce i porodaja. Slicno tome, muskarac mora bar jednom uloziti snagu svog semena kako hi oplodio jajnu ccliju. Priroda opravdava ovu zrtvu kao korisnu, jer ona ispunjava cilj umnozavanja zivota. Priroda i zahtcva da stari pravc mesta za mlade. Ali, od svih materijalnih bica, samo covek ima snagu volje da se usprotivi majci Prirodi. "Ni rastojanje, ni tezina puta, ni opasnost nastupanja ne mogu sputati instinkt (u zivounjskom carstvu). Kod coveka, koji pokadkad ima snage da izbegne seksualnu zapovest, ncposlusnost moze imati srecan

T

ishod." "Cednost kod Ijudskog bica ruozc delovati kao transforrnator, menjajuci neupotrebljenu seksualnu cnergiju u intelektualnu iii drustvenu energiju. Kod zivotinje, ova transformacije Iizioloskih vrednosti ncrnogucc je." Upravo ta mogucnost preobrazavanja nasih instinktualnih i u sustini zivotinjskih seksualnih cncrgija u nesto vise, jcste ono sto nas cini ljudskim, i potencijalno bozanskim. Neuspevanje da navisc usmcrimo svoju seksualnu cnergiju je neuspevanje da ispunimo nas najdublji Ijudski potencijal. Zbog toga, nesvesni scks sa eja kulacijom muskeg semen a prcdstavlja jcdnu vrstu mini smrti, koju tako cesto vidarno u biljnom i zivotinjskom carstvu. Dvc do pet stotina miliona celija sperme umire u sarno jcdnoj cjakulaciji. Gubitak suptilnc energije cak jc i puno vcci nego sto nam ukazujc ovaj astronomski broj. Ukoliko ovo utroscno scmc dovcdc do bilo kakvog ponovnog radanja u coveka, iii u zene, primajuci novi zivot, ovaj gubitak u skladu je sa prirodom. Medutim, bez prcobrazavanja ovih mini smrti u razmenu, u ljubav, u dcte, iii u neku visu svcst, ovaj polni cin postaje cisto ubijanje potencijalne zivomc cnergije pohranjene u semenu. Mozda je upravo u tome veza izmedu scksa i nasilja. Oni koji sc radikalno protive pobaca]u i kontracepciji, valjalo hi da svoju kampanju povedu protiv Ijudi koji ubijaju svoju potencijalnu zivotnu silu nepotrebnim ejakulacijama. Iako taoisti nernaju pojam grcha, mogli hi reci da je covek pao u danasnje psihicki oslabljcno stanjc, u vclikoj meri zhog toga sto se tokom nekoliko poslednjih milenijuma razbacivao svojorn scksualnom energijom. Kineske legende govore 0 zlatnom dobu, kada su Ijudi zivcl: u skladu sa prirodom i navisc preobrazavali svoje scme sasvim prirodno, kao sto vi i ja danas diserno, Irelevantno je da Ii je ovo bukvalno tacno - istina ove price je u tome da jc covck sposoban za mnogo visi oblik postojanja nego sto danas prihvata. Prica nosi zapanjujucu slicnost sa biblijskorn pricorn 0 padu Adama i Eve iz milosti, nakon sto su okusili zabranjeno voce seksualne Ijubavi. U ovorn smislu, cilj taoistickog uzgajanja je u povecanju izgubljenog raja, koji jos uvek postoji u svakom muskarcu i zeni, u njihovoj iskonskoj prirodi. Osnovna funkcija scksa u prirodi jeste stvaranje novog zivota i produzetak vrste. U nase doba, covecanstvo [e bilo plodno i umnozilo sc do granica prcnascljenosti, sa svom njenom ekoloskom stravom. Zloupotreba seksualne moci kroz bezobzirno razmnozavanjc dovcla je covecan-

56

57

Ova krada vitalne energije iz sopstvenih miIion dolara rezerve postepeno dovodi do mentalnog i fizickog oboljenja i prevremenog starenja. Uzmimo da neko svakodnevno zaradi dodatnih 100 jedinica zivotnc energije putem disanja.000. Da bi potrosio ovih prekomernih 25 jedinica.000. re~roduktJvne svrhe. 58 59 . ako smatrate da je polni odnos izolovan iIi odvojcn cin. zloupotrebe droge i cestog gubitka vita Inc polnc tecnosti. zivotinje stupaju u polni odnos Is~IJu~IVO ''. . ali jednostavnosti radi. Kada ste maldi trosite brze jer yam kolicina energije koju imate izgleda suvise ogromna da bi sc ikada istrosila. telesne slabosti.stvo do globalne krize. Ti Ijudi zapadaju u duboke dugove pretpostavljajuci da ce kasnije zaraditi dovoljno da dugovc otplate." .kata i visih p~imata. Takodc. . Ali on moze potrositi 125 jedinica zivota zbog lose ishrane. bolest i smrt. pretpostavimo da se prosecni covek rada sa zbirnorn vitalnoscu i vrednosti od $1. }zuzev nekih inse. CETVRTA GLAVA SEKSUALNA EKONOMIJA "Covek ne moze bez zenc i zena ne moze bez coveka. Neki na pocetku imaju vise od drugih. J~sno je da seksualnost u ljudi igra drugaciju ulogu nego u zivonnja. pusenje. lekar koji je iiveo 101 godinu Svaki covek rada se sa odredenom kolicinorn dragocene vitalne ci energije. nervoze. halapljivosti. z~votinje. pojacala je opasnost od rata. te da je od sustinskog znacaja da Ijudi i zene budu ?braz~vani: sto ~e ti~~ mogucnosti koje seks moze igrati u njihovoj cvoluciji Ina taj nacin uncan I na ravnotezu prirode. bankrotiraju iii ulaze u ispravni period oskudnog zivota. ciji hi ishod mogao biti istrebljenje vrste.1z Uputstva za stvaranje neproceniivog blaga San S' u-Mo. ista stvar se dogada i sa zivotnom energijom . Zenka prima muzjaka sarno u ogramcerum periodirna parenja. mora ncprestano uzajmljivati vitalnost iz mozga i raznih organa. ali u ovom slucaju kaznu cine gubitak zelje za zivotom. ugrozena [e dugovecnost i bude se sve bolcsti. Tokom zivota ova kolicina cija vredna milion dolara polako se trosi. prekomernog rada. i ukupni kompromis sacinjava tek mali deo zivotnog. jela i odrnaranja. ako ne uspeju.~eka. Usled Iosih navika. Neki trose mudro i srecni zive do dubokih osarndesetih iii devedesetih. Vecina Ijudi u nasern potrosackom drustvu trosi vise novaca nego sto moze da zaradi.

zapravo balansira na ivici opanog stoma.eda nckako "ncpravedno". ali ni jcdan drugi cinilac pojcdinacno gledano IJCtako snazan kao scksualna cncrgija.manJ~~JeJ_TI . rOledele tesku :eceru i kasnijc vodite ljubav pneemu ejakuliratc vitalnu tccnost sperme. Bilo da tr~e iii po~. pauli tokom svojih poslednjih godina zivota sa drasticno umanjenim stvaralackim snagama i fizickim sposobnostima. Problem opsesivnog scksa nastaje u matcrijalistickom drustvu koja vrednost telesnog seksa toliko naglasava da Ijudi citavog zivota ostaju nezreli nastojeci da ostvare svoju poholnu zamisao seksa.?mpjuter. To je investieija u svoj fizicki.duse~'nu i. osvestili su se pre nego sto je bilo suvise kasno.e.c prakticni jc nacin da zaraditc 125 jedi~lCa a pot~osJtc I. teska upotreba droga.jcr nisu u sranju da zarnisle na sta boljc bi mogli da utrose energiju. iii biste sc. Na tom stupnju mogu se uputitistazom uzgajanja ci energije u njenu iskonsku dusu.i d~ uz to los i napredujete. Ncki Ijudi ovo bi nazvali doboro provcdcnirn danorn. Na srccu. N~ravnoteza u covckovoj Iicnoj ekonomiji rnoze biti Ispr~~. obicno podstaknuti ncsvesnim znanjem 0 svojoj situaciji.OO III manic jcdinica. vozim kola po gradskoj guzvi. MLADALACKI BES SEKSUALNE FRUSTRACIJE Jcdna od glavnih stvari kojima sc bavim [cste frustracija mladih u nasern drustvu. m?zete napredovati puno brzc. sto ih iscrpljuje i konacno blokira njihov razvoj 60 61 . 10 yam biva lakse da nadoknadite utrosenu cncr~!ju.lm~m k. Mnogi Ijudi sada uvidaju da su ranije ziveli rusilacki. Budite realni u ocekivanjima. mozctc sc jednog jutra probuditi umorni od zivota. ~. Ali mozctc Ziveti bilo gde po istim taosistickim pnnCIplma.skolu.li duhovnu energiju.gubilke I p~)Veeaec profit. Na ovom stupnju. I Video sam kako to CIne I mOJI uccmci. Akl:. Ako nastavitc da pretcreano crpite svo]e izvorc. Svcmir je darezljiv ako umctc sa njim da zivite. dan. Prijatelji kazu: "ne mogu da poverujcm! Koliko juce izgledao je jak ko bik. Prerano bistc istrosili svoj vitalni kapital i mozda biste morali umreti na uzrastu g?~ yam to izg. Zene nc mogu ni zamisliti kako je intenzivno to osccanje. Za sarno jedan sat mozetc potrositi $ 100.. Nuzna jc konccntracija i strpljenje kako biste [e obnovili. Ozbiljnc Iizicke i duscvne traume. Kada e jave na pregled. pa i glavnieu. Ukoliko ova ~ircea jang energija naidc na prijemcivu zenu koja ce je ncgovati ljubav izrnedu rnuskarca i zene mozc da sazri i moze doci do postepenog budenja dusevne cvolucije." Ako naucite da balansirate svoj racun u scksualnoj ekonomiji.000. ako odaberctc jednostavniji nacin :~vlJenJa. Od vrednosti njihovih misli i dela zavisi hoce Ii nasa plancta izdrzati iii cc se razrusiti. uccstala cjakulacija.IJena. Ova] porast u muskoj cnergiji prirodno je ispoljavanje univerzalnc [ang encrgije. taois~a koji zivi u dvadesetom veku blizu Njujorka i vodim zivot krajnje IspunJen obavczarna. dusevni ~ duho~nI razvoJ . vee ste utrosili dosta encrgije. Mnogi stariji ljudi naizglcd dobrog zdravlja.nes~ccno v~like ucestalosti ejakulacije. Aka za~~m POP~JCIC ~ckolI~o pica. ah vecina ljudi Je olako odbacuje ne shvativsi punu vrednost njcnog blaga.. ali moze yam trebati citava godina da ih po novo zaradite. Imam suprugu ijedno vcoma zivahno d:te . predajcm stotinarna uC~l1IkaI odrzavam guslO ispunjcni raspored letenja po citavim SAD. Zbog toga mnogi taoisti radije Zly:e " J_TIlrnlmgorama. Scksualna e~erg~~a je~an)~ od najrasprostranjenijih darova koje narn je priroda dala. leka! im mozc narcditi potpuno ohustavljanjc njihovog napornog troscnja. posto jc njihov encrgctski ciklus ravnomcrnijc rasporeden preko mesccnih kolebanja menstrualnog eiklusa. Kako_po:'i. Naravno. predstavljace to najsigurnije vase korakc u izbcgavanju ovakvog iivolnog scenarija.radit~. bolcsni od artritisa iii raka. Sarno im snaga naucene volje dopusta da i dalje Iunkcionisu. oni pokusavaju da zapocnu jedan program ocuvanja zivotnc cnergije. nastajanje tradicionalne rornanticne ljubavi je prirodno. e~cr~ij. v' Ja .i isp~nj~va~u.'va da co~ck ne isereljujesebe. amerikanci nastoje da me~JaJu svojc zivotne stilove. . Odbacivanjem ostalih losih na~lka smanJIe~. Mozda ste potrosili vise vitalnosti nego sto stc mogIi da odvojite. iii se mozda uopste neccte ni probuditi..l. Ovo je prirodno. sto mozda jos gore.. CCSIO ovi Ijudi kolapsiraju jos u prvim danima prinudnog odmora jer je prcscccna tanusna nit snage volje koja ih je dotad odrzavala. Tako sc praYI profit od 2) jedinica vitalnosti prcobrazavanjem ocuvanc seksualnc tec~osti u vi~..Ci!ivol. Znam ~a_Jcmo~uce~oditi b~:g~t. cilav." OcU\~njc sc~s~alnc. sve ovo spada pod siroko suvisno troscnje. Mnogi mladi Ijudi ponasaju se kao da imaju neograniccnu energiju. VInczrelo trosite vase zivotno blago.s~m. Prvo moraju da plate kamatu na vitalnc sume koje su rasipali iz duha i tela. kada pocnu da cuvaju ida proizvodc energiju. mogu otplatiti sve kama te. Vccinu mladica scks zanima vise od bilo kog drugog podrucja.tajll sves~iji vaznosti licnog zdravlja.adaju plesnu . marljivo . posto njihova tela radc prckovrerneno kako bi proizvela milijardc celija sperme. nakon nekog vremena. Sto vise uzgajatc svoju CI energiju svakodnevnorn vezdom. Ali ta mladcz opasno se kocka sa izvorima zivota. .

Mladic. ali pog?tovo uz~aJanJu . Kasni]c ostaje bez icega. t? po~tepell(~ P?sta)u sve prazniji uprkos privremenom osecaJu zadovoljstva lz~zvalllm izlaskorn zivome sile iz njihovog tela.man~ in~ustrija seksa i seksualno izrabljuJuca medija.1i da.o verovanje medu mnogim profesionalnim sportskim trenenma da sporusta koji vodi ljubav u noc pred vazne utakmice gubi takmicarske prednosti. os~abi iii se prekine. Sto se mladi vise upiru da prigabe zadovoljstvo. sa napunjenim baterijama. preostaje jedino grupna pSlh~ d~ JO)vodi Zl. ovo sledeceg dana poboljsava njegovu koordinaciju i paznju na terenu i pomaze mu da pobedi. ovo se prilicno razlikuje od prijatne iscrpljenosti koja cesto prati ejakulatorni seks. Svaki sportista koji nadvlada nagonu za ejakuliranjem zivotne i odabranim sportom.C?vo je takodc razlog sto mladi teze ka fanatizmu. i da je apstinirao na slicne periode pre svake sledece borbe sa Alijom.~su k?Ju ~bhkuJu neh~. Neki sportisti tvrdc da ejakulatorni seks noc pred nastup ima dobro dejstvo na njih. ali sigurno ne biste podrzali ni jedan stav medicinski. To je potpuno u saglasnosti sa taoistickorn idejom 0 funkciji vodenja ljubavi u uskladivanju tela. Sto cesce prosipaju svoje vlta!n? seme. Razvoj raznih kultova u Sjedinjenim drzavama cvrsti je dokaz da mladi nisu sposobni da ispune prazninu. mn~)gi ocajnicki traga~u za identitctom koji im po prirodnom pravu vee pnpad~. Neobuzd~no seksua!no I~dll~) moze da unisti mladicev krhki identitet i da ga ~t~Pl u m. Ogromne kolicine sirove Ci energije u fizickorn telu neupotrebljive su dok se skladno ne integrisu sa duhom i dusom. SEKS I SUPER SPORTISTA ~ostoji r~sprotranjen.nom razvitku imalo bi dalekosezene posledice u ispravljanju ?Vl~ anomalija.uCim ~d!asli~~dentitetom. Potraga za l~entltetom vodi ih ucestaloj mastur?aciji i bludu. koji se takode borio protiv Alije imao je cvrsti stav 0 stetnom dejstvu ejakulatornog seksa: "Ako se muvas pre meca ne ostane ti nikakva rczcrvna energija. mladalacka praznina mrzi samu sebe.mkada nece ~drecl svoJe seksualne zelje. Ovo je kontraverzna tema.?nacno. urednik Zurnala za istrazivanje seksa proucio je posledice vodenja ljubavi pre takmicenja i zakljucio: "Uvek mozete naci anegdotske izvestaje kojima biste podrzali bilo koji zauzeti stav. Nakon svakoig taoistickog vodcnja ljubavi encrgetska rezerva znatno raste. detaljno je proucavao dejstvo seksa na sportiste.time sto ih nagoni na cest gubitak semena. Klajv Dejvis. politickom. Tinejdzeri s~.ove vrs~e mo~e i~ati smetnje u odnosu sa zenama. Maova Crvcna garda sarno jc jedna omladlllska. Ove primedbe vaze i za odrasle u nasem seksorn opsednutom drustvu. Obra~ovanje 0 uzgajanju svih vrsta cija. profesor na Univerzitetu Nju Meksiku. Moze se probuditi nakon noci ekstaticnog vodenja ljubavi so osecanjcm svezzzine i snage. Ispravno shvatanje ul?ge se~su~lne l}ubaVl u h~. Ovo vodi duhovnom slomu ukoliko sc delatnosti ~a vrem~ ne isyrave. sarno kada bi znali kako to da ucinc.ga prih~ate." Norton [e rekao da veruje da se "9 od 10" boksera odrice seksa dok je u pripremama za vazan mec. Mark Anchel. ~ SV(~jojfrustra~!ji. Visak energije ometa njegove pcrfomanse. ovo osta~IJa praznmu u njegovom razumevanju samoga sebe kao l zenskog pola svoJe muske energije. "Nekoliko puta u svojih prvih 10 iii 11 mcceva nisam apstinirao. Taoisticki pristup seksualnosti razresava dilemu prcd kojom se nalazi muski sportista primoran da sc odluci hoce Ii izgubiti takrnicarsku prednost iii zcnu. KOlek~lvlll duh pruza punocu toliko potrebnu njcnoj supljini. duha i duse." Vrhunski profesionalni bokseri najglasniji su u izjavama da ne mozete povrediti prirodne zakone a da debelo ne platite. i mislim da e je to povredilo. Nasao je da mnogi treneri namerno 62 63 . Ako lomljiva vcza mlade osobe sa svojim novoforrniraj. to im ovovisc izmice.~eks~alne energije najdirektnije je resenje. Atleta sebi moze priustiti najbolje iz oba sveta ako nauci tajne ocuvanja i preobrazavanja seksulane cnergijc.~ u ovo~ Sluc~!u sarno podm~zuje ispraznu fantaziju njegove pohote. sa~o k~xdabl ume. vers~om ili rna kakve druge vrste. grup. Kako pnroda prezire vakuum. Ken Norton javno je potvrdio da se odricao scksa osam nedelja pre svoje prve borbe sa alijom.ovaj sportista ima suvise nervozne energije i vodenje ljubavi ga opusta. Razlog ovome je cesto jednostavan . . l. vee je uz to upio visoku dozu podjednako silne jin zcmaljske encrgije od svoje voljene.~ svom zivotu tclesnom nasledom koja je postala standardna.a koja je sir~la :a~iz~m u . ali izvesno je da bi je mnogi od njih rado poboljsali. mnogi ~z pojacani bes traze zadovoljstvo. a ejakulacija opusta tu napetost. Vl~C vl~alna cnergija koja bi trebato da ncguje covekov pravi centa. i prcgled misljenja o njoj ne vodi nikakvom zakljucku. Ovo nije javno izneo zato sro drzi u tajnosti svoje metode treninga.izdanju svog samodrzackog vodc." Prica se da je veliki Muhamed Ali upraznjavao najstroze seksualno odricanje i do godinu dana pre velikih borbi. Dzo Frejzer. posto je muuskarae ne sarno zadrzao sopstvenu super mocnu snagu semena.k.V01.

pogotovo ako jc sa decom. maccvaoci i igraci tai ci cuana . a zivot postaje robovsko uvezbavanje pohote isprekidano dugim razdobljima malodusnosti. bicete u polozaju da odrzavate unutarnju ravnotezu i da pomognete voljenoj osobi u istom. Ovo yam oboma omogucuje da upoznate suptilne ritmove vase veze pre nego sto se vasa paznja usmeri na podizanje dece. Ljudi umeju utrositi godine na posmatranje jesu Ii voljeni: na ovaj nacin oni unistavaju cak i mogucnost onoga za cim zude. nista nc ide na silu: trazi se saglasnost sa prirodom. i tako postignu jedinstvo sa Taom. bice potrebno dosta vremena da se to izmeni. To je pokusaj da se spolja unese ljubav i da se detinjasto zahteva izvesnost neprekidnog zadovoljstva. maucite meditaciju Fuzije pet elemenata za uravnotezenje emocionalne energije. kao sto su ljubomora iii krivnja. U Taou. Nasa nesigurnost moze izazvati negativne emocije kojih smo cesto nesvesni. kao sto je preljuba. Kod mnogih Amerikanaca seksualnost zapravo ostaje na infantilnom nivou. i bicete iznenadeni kada vidite kako vase emocije gube vlast nad varna. ko bi nas ucio odgajanju decc? Prakticno glcdajuci. izvetreo i bezuspesan. vasa duboka veza sprovodice vas kroz teskoce koje vas naizbezno ocekuju. predlazern da ovladate metoda rna uzgajanja seksualne energije iznetim u ovoj knjizi pre nego sto cete doneti odluku. Cesto je to tek produzetak hranjenja. Prema tome. priznao je jednom prilikom da jc godinu dana apstinirao kako bi poboljsao igru) mogu zapravo uzrokovati negativna ispoljavanja licnosti kao sto su bcs iii osecanje otudenosti. Savremeni sportista moze danas uzivati isle povlastice koje su stotinama godina uzivali i taoisticki borci. Priroda 64 65 . U krive razloge spada brak iz spoljasnjeg kulturnog pritiska iIi da bi se udovoljilo necijoj zclji. Necete morati da trazite emocionalno razumevanje u zena. Obojica imaju podjednaku priliku da svakodncvnu delatnost uzgajanja ci energijc prilagode svom nacinu zivota. na primer roditeljskoj. Jedan covek moze se ozeniti i dozivotno biti srecan. Zbog toga su oni ugajali svoju ci cncrgiju i cuvali se gubtaka semena. brak. oduzima ogromnu kolicini vrerncna i energije i ne bi se smelo upustati olako iii iz krivih razloga. a da njcgovom rodcnom bratu brak budc tortura. Ako do tada vee budete visoko uvezbani u dvojnom uzgajanju.potpunu slobodu Ijubavi." Taoisti su od davnina koristili seks u isccljcnju fizickih. primeticete da ste u odnosima sa zenarna postali drugi covek. kao i delat_nosti kojima svesno narusavamo sopstveni integritet.stvaraju seksualnu frustraciju u nadi da ce sportisti preusmeriti svo]e nagone prema protivniku. Ni ovo ne predstavlja cudotvorni lek koji prekonoci otklanja ernocionalnu nesigurnost. ovo nuzno vodi ljubomornoj ovisnosti koja cini lorn u tako velikorn broju veza. U idealnom slucaju valjalo bi poznavali zenu nekoliko godina pre nego sto sa njom imate decu. Ova tchnika "seksulanog kung fua" odrzavana jc medu borilackim majstorima kao stroga tajna kako je se protivnici ne bi domogli i na taj nacin ojacali. Odluka bi morala biti slobodna i poticati iz vas samih. sto je zapravo zamka ovisnosti u koju upada mnogi muskarac. bez gubitaka takrnicarske prednost. Taoisti su bili i borilacki majstori i znali su da tajna savladavanja protivnika lczi u spoju fizicke disciplinovanosti i odrzavanja nadmocnog nivoa samosvesti. sro je dclatnost koja sc umnogome podudara sa pomaganjem sportistima da odrzc maksimu kondicije. a drugima nc.ODANOSTIBRAK Tcma braka suvise jc siroka da bi je obuhvatila bilo kakva cvrsta pravila. Kada shvatite izvor svojih emocija u kretanju ci energija unutar vaseg tela. Kada se jednom oslobodite robovanja seksu i emocijama. Ovaj vid rusilacke sekslualnosti sacinjen je od vecitog trganja za sigurnoscu izvan sebe. Mnogi ljudi zenc se zato sto su emocionalno nesigurni i nadaju se da ce im zena pruziti tu sigurnost. Kada bi svi duhovno posvcceni ljudi ostajali u celibatu. Taoisticki mudraci nikad ncce reci da je covck u celibaciji visi iIi cistiji od ozenjenog coveka. ovi trcncri (iii sam sportista. "Ne rcaguju svi ljudi na frustraciju na isti nacin. argentinski tcniski profesionalac. SEKS. Lako je opaziti da ankon izvesnog vremena zivot mnogih parova izgleda oronuo. ako jos niste ozenjeni. ustupajuci mesto osecanju unutrasnje povezanosti. muskarac ejakulira i istera svoju dubinsku vitalnost i time smanjuje naboj svog janga. Covek prestaje da zivi u sadasnjem trenutku. ustajao. Uzgajajte i uravnotezujte svoju unutrasnju energiju istrajno. "Sprecavajuci seksualnu aktivnost. Jedan od uzroka ovome jeste sto kada su u zagrljaju sa nameron da vode ljubav. stvaralastvo se zaustavlja. iz cega dolazi do trajne ravnoteze jina i janga. Brak nekima moze odgovarati. Gilijcrmo Vilas. inace cere kasnije imati teskoce u pnhvatanju odgovornosti koje proisticu iz vaseg izbora. Koreni ove emocionalne nesigurnosti cesto Ieze u nesigurnosti same muske polne uloge. ako desetinarna godina osecate nesigurnost. ako je moguce." iznosi Anehel. emocionalnih i mentalnih neravnoteza.

veza Je u opasnosn da postane tek senka one strasti koja ju je cinila. Kada u. Moci ce se vracati u surovu okostalu svakodnevnicu sa obnovljanim zarom i poletom. Dvojno uzgajanje omogucuje ljubavnicima da ostanu zajedno a istovremeno da odrzavaju pun naboj polarnosti svoje veze. . rnakar to bila i plemenua ideja ljubavi. Dugo nakon sto je ok~ntano vod~nJe ljubavi dozcivljava se ispunjenost zivota. Onaj ko marlji~(: proucava tao nauci da [e izvor svih cmocija. Vas ti je lepak izmedu vaseg tela. VeIiki deo njegove seksualne energije utrosen je u stvaranje te veze ion ne moze da shvati kako to da veza jo~ uvek postoji. Ovo hladenje seksualne ceznje izmedu dvoje u stalnoj vezi u najvecoj meri je posledica slabljenja polarnosti ili seksualno-elektricnog naboja. ali nakon godina ejakulacije razIika postaje vidljiva u smanjenoj seksualnoj ceznji. Jer to Je nemoguce. Medutim. sto se moze porediti sa hriscanskom univerzalnom ljubavlju ili budistickim smislom za saosecanje sa svim osecajnim bicima. duhom i dusom ne moze uklopiti u kalup neke apstraktnc ideje. . zivotna struja tete izmedu ljubavnika jos hitrije i snaznije. jer se tokom svih godina vodenja ljubavi i deljenja dobra i zla izmedu dvoje ljudi razvija snazna veza. ako se jedno uzbudi. kao i oslobodenosti od drustvenog nadzora. unutar njega samoga.eti i c. pr~obra~avavnj. III dusom.nj. Upraznjajuci taosisticke tajne 0 ljubavi. kao i jedna delikatnost koja lagano nadrnasujc privremenu osecajnu nadrazenost i prerasta u trajnu povezanost osecanja sa voljenom osobom. tako da to ostaje kao ipipljivo iskustvo svog suptilnog ti cnergetskog polja. Ta? na~ uti da j~ unuta~ svakog ljudskog bica beskrajno zadovoljstvo I neogralllte~1 ~otcn~IJ.. posto se 01 jedno celovito ljudsko bice sa sjedinjcnirn telom. iii pronalaze druge nacine da kroz spoljasnja prijateljstva i aktivnosti prirodno odrzavaju ravnotezu. I do ovog gubitka dolazi svaki put kada ejakulirate. da nauci parove da jedno u drugom pronalaze neiscrpne slasti. siguran sam da ce metod dvojne kultivacije medu 66 67 . dva prijatelja. Mozete pojacati privlacenje time sto tete polovima rnusko-zenske baterije dodati odgovarajucu struju. duha i duse.zg~ja. Kada yam je ti pun i juri svim meridijanima. Taoisti u Kini tradicionalno su uzgajali sebe u parovima iii malim grupama. Ova delatnost takode moze razresiti cesti bracni problem: nedostatak ene!gije da se stvari pop rave. Jin i jang zapravo su uvek vencani. pocne da ~hvata ovu cinjenicu sa zadrzavanjem semena tecnosti I nJelllm.ang ~~energije dostigne veoma visoki nivo i ove se energije sjedinjuju sa sien. buduci da su to sarno dva pola jednog te istog suptilnog energetskog polja.proces dmkvn?g uskladiva~ja koji uravnotezava dnevne gubitke vitalne energije . Uz stresove zaposlenosti oba roditelja i pokusaje savremenih oceva da ucestvuju u odgajanju dece. ono drugo je umorno iii usnulo.. Razlika je u tome sto taoista ovaj univerzalni osecaj uzgaja u samom svom telu. Ovo dovodi do duboke krize. kao i svesnosti voljene osobe (dvojno uzgajanje). Izuzimajuci slucajeve kada par spontano pronade volje da preobrazava svoju zivotnu energiju u visu ljubav .e~ u visi ~entar srca. Ovisnost 0 seksu kao emocionalnoj hrani postepeno se moze izmemti IZ samog mu~k~r~ev?g tela putem uzgajanja cija.ko. na primer. a on oseca rnalodusnost. prava odanost taoistc sastoji se iz svesnog uvidanja njihovog sjedinjenosti u njegovom zivotu i na taj nacin ucvrscavanja sopstvene svesnosti (uzgajanje nasamo). mnogi parovi naprosto izgaraju. Nikad nemaju dovoljno vremena da vode ljubav. Prema tome.p~tan~e kOj<:iskrsnme uvek je: "Sta znaci rnoja odanost njoj?" Ovo samoispmvanje moze da vas zahvati na bilo kom stupnju dusevnog dostignuca ili emocionalne zrelosti vaseg braka. dk su drugi prilicno otvoreno pokazivali naklonost prema dvojnom uzgajanju izmedu muskarca i zene. kada dode do teskoca. ili malo dr~~tvo sledb~nika.a~. Dvojno uzgajanje smisljeno je da probudi radosti parova. p~o . Ove razlicite grupe upraznjavale su brojne razlicite pnstupe: neki su strogo nalagali ccIibat. isto kao I rzvor censkog sJaJa. Sve dok nije potpuno integrisan osecacete se nepotpunim.je obilna i popustiva. covek i zena. Delatnost ocluvanja i razmene seksualne enrgije bez gubitka semen a pomoci ce da se otkloni jedan od osnovnih uzroka promiskuiteta: nepotpuno zadovoljstvo sa svojim partnerom. Sa obnovljenim polaritetom. ucitelj i ucenik. i za muza i za zenu seks ce biti podrnadujuci i predstavljace beskrajno ocaravajuce putovanje u suptilna podrucja razmene. Najvisa odanost koju jedan taoista moze imati jeste odanost braku izmedu jina i janga u svemiru. Covek P?la. Usled snaznog naglaska na seksualnost u Arnerici. U samoj ljubavi nema nicega sto bi je nagnalo da stari. prezir i umor. i najobicnije stvari iznova postaju zanimljive. Energija koja bi mogla da postane istinski radosna grcevito se isteruje iz tela putem ejakulacije. Ovo obczbedujc da ljubav ne postane jedna teoloska ili ko~ceptualna ideja u koju t~v~k pokusava da uklopi svoje ponasanje. svesnost se siri do jos vecih razmera. Na kraju covek moze steci osecanje malodusnosti iii mrznje prema seksualnom partneru jer podsvesno uvida da u dodiru sa njom gubi one vise energije koje bi ga mogle naciniti istinski srecnim covekom. neki ovo privremeno postizu tako sto uzimaju razdvojene odmore iii spavaju u razdvojenim krevetima.

Ne budite razvratna luda kojoj uvek nedostaje strpljenja da nauci istinsku dubinu Taoa. bilo njegovog karaktera. Hrabrost najcesce opada posle ejakulacije. hormona izlucenog u testisima i izgubljenog pri ejakulaciji. naucnici. Premda ovaj pristup Ijubavi nije ogranicen na ezotericno taoisticko uzgajanje. upotreba taoistickih metoda preobrazavanja seksualne energije siroko povecava amplitudu emitovane Ijubavne sile. ako covek uzgaja svoju suptilnu energiju i dozivljava istinskog sebe. i njihovi brakovi bice utoliko uspesniji dokle god pravilno koriste seksualnu energiju. sedam godina dase upozna njen duh. Obicno su potrebne decenije da bi covek uzgojio svoju ti energiju do najvisih nivoa siena. Taoisticko uzgajanje pomaze u obuzdavanju rusilackih tendencija koje su jos pogorsane samom slaboscu. Onaj ko zadrzava svoje seme sve vise postuje svaki oblik zivota. svoje energije sa namerom ulazu u dobrovit covecanstva. '. bilo njegovog tela. On i njegova voljena teku jedno i drugo. njihova zajednica je sveta koliko i ona sa zvanicnirn drzavnim zigom. RASPRAVA: DA LI JE SEKS DOBAR ZA VASE ZDRAVLJE? Izgleda da je covek jedino vise stvorenje prirodno obdareno mocju i teznjorn da polno dejstvuje bez obzira na mogucnosti prosirenja sopstvene vrste. Svako je iskusio nelagodnost posmatrajuci nekoga kako javno maltretira svoje dete. Ona jednostavno smatra da je moralnost coveku urodena. Jang vatra u semenu sagoreva unutrasnje otrove istovremeno dok stvara sustinsku supstancu koja podrzava zivot. ali ukoliko se vlada u skladu sa zakonima neba i zemlje moze kontrolisati opstiji tok dogadaja. Kaze se da je potrebno sedam godina da se spoznaju ritmovi zenskog tela. Covek otpocinje sa seksualnom aktivnoscu ubrzo nakon puberteta. . 68 69 . Ukoliko oni uzneguju skladnu ravnotezu jina i janga. postigavsi sklad sa samim sobom. kao ni kod njenog muskarca. Ovo je jedan od razloga sto je silovanje cesto praceno ubistvom i kasapljenjem. Hormonska kondicija direktno utice na licnost i na stvaralacku misao. delovace medu Ijudima na moralan nacin. Neki muskarci i zene resice se za Ijubav izvan braka. Covek koji uzgaja svoju suptilnu energiju na posletku u sopstvenom telu dozivljava cinjenicu da su sva ziva bica den jednog zivota. postoji ono sto se ispravno moze nazvati moralnom posledicom uzgajanje sopstvene seksualne esencije iii cing cija. . Amerikanci su vaspitani sa idejom da mogu ciniti sta god zele. i sedam godina da se razume njena dusa. Isto tako. svako je na sebi osetio tezinu pogleda izgladnele skit nice. Taoista postuje energiju pohranjenu u njegovoj vitalnoj tecnosti. Kod trudne zene ne dolazi do opadanje seksualnog apetita. svestenici i umetnici ne mogu ni otpoceti saglasnost koja je to funkcija i kako je valja. iii kako im blokira put ka prosvetljenju. sva Ijubavna energija je kosmicka. Zna da preko mreze svesti jedno zivo bice stalno neguje druga. ako uopste valja. ali lekari. Izgleda jasno da u Ijudi seksualnost sluzi visoj funkciji. potrebne su godine da uocite suptilne energije koje stvara vasa zena i koje varna pruza na uzgajanje. Gubitak nanesen ejakulacijom nije ogranicen na fizicko polje. Covek je lako zastrasen i zestoko reaguje. Tudi bes i ocajanje zapravo se prelivaju na nas i vrse utica] svidelo se to nama iii ne. Prema tome. covek ne moze upravljati nebesima. Pa neka onda uzivaju u seksu i neka iz njega pokupe najbolje. Ovako taoisticka filozofija ne propoveda nikakva posebna moralna nacela. Vecina ljudi provede Way zivotni vek izvodeci ili sanja[uci 0 seksualnom cinu u svrhu zadovoljstva i emocionalnog ispunjenja. iii bozanska energija. Siabi postaju jos slabiji. Moze najedared da se upita: zasto izlivati negativne misli u jedinstveni potok iz kog svi moramo piti? U ovom smislu. Odavno je kineska medicina primetila da su surovi prestupi izvrsava~i cesto nakon gubitka semena. snazni se upiru da jos vise ojacaju. i ne dopada im se da slusaju od svestenika iii gurua kako je njihova Ijubav prljava.. Rec-dve 0 dugotrajnoj odanosti. gresna. U istom smislu. MORALNA POSLEDICA GUBITKA SEMENA Postoji [edna tendencija snaga i slabosti da se umnozavaju. Kada se dvoje Ijudi svesno vole. Sve je to deo Taoa. svaka nasa misao i delo zraci do najdaljih dosega stvaranja. Po taoistickom pogledu. Duh ispasta od gubitka testosterona. Duhovne i dusevne funkcije trpe duboki uticaj. psiholozi. parovima postati glavni put napretka. Ovaj vid Ijubavnog davanja kod Ijubavnika razvija jednu posebnu nesebicnost i nadahnjuje druge sa kojima se vidaju. Dostizanjem visoke svesti 0 medupovezanosti svih stvorenja ojacava njegova tendencija da bude nesebican. regulisati da bi se poboljsala Ijudska dobrobit. Vitalna snaga u njemu polako pocinje da odoljeva ugrozavanju svake vrste.

. To je punoca taoa. To je kao da se penjete uz uspon posut sljunkom .zbog nedostatka vremena i energije . Taoisticka nacela uzgajanja energije podjednako su dclotvorna u oba slucaja. Pa ipak. 71 70 . Koja je misaona skola u pravu? U kom trenutku suvise seksa postaje nczdrava? Da stvari budu jos zamrsenije. U odredenom dobu vaseg zivota celibat mozda najvise odgovara za obnavljanje zdravlja iii postizanje brzog duhovnog napretka. postizanje trajnog dozivljaja viseg duhovnog sebe. Celibat moze predstavljati izuzetno snazno sredstvo za ocuvanje svih vitalnih energija ostavljajuci vas da sa vecim intenzitetom delujeta na samouzgajanju. Scksualna aktivnost bez ljubavi i sa cestim gubitkom semene tecnosti fizicki i duhovno je destruktivna za bilo kakav put. i u pojedinacnom i u dvojnom uzgajanju. Ali mnogi zapadnjaci usredsredeni su na pronalazenje pravog partnera i na ostvarenju svojih seksualnih i emocionalnih mastarija sa partnerom. Ovakav tempo moze vas dovesti do emocionalne i dusevne srece koja se nalazi na prvom brezuljku. Puno toga ovisi. Drugi. Ali moze vas lisiti .napravite tri koraka uzbrdo a skliznete jedan. Ali napredovanje je moguce sarno korak po korak. prouciti ga i spoznati njegov uzrok pre nego sto cete ga prevazici. upozoravaju protivseksualne preteranosti. naravno. Mnogi seksualni prirucnici slave obnavljajuca svojstva scksualne aktivnosti. zene su zivot. postoje slicna neslaganja i medu mudracima istoka. prvo morate proziveti taj impuls. doline. 0 stazi koju u zivotu slcdite.Budite stalno sa zenama u misIima. Ako je deo vaseg duha vezan za seks. Taoisti su uvek fleksibilni." Taoisticko ucenje seksualne joge miri ove poglede zato sto prihvata srednji put. Ljubav ce ljubavnike spontano preobraziti u visi stcpen svesti. prepoznajuci istinu u obcma krajnostima.Zapadnjacki naucni udzbcnici zanimljivo su protivrecni po pitanju zdravstvene uloge seksualnog opstenja. Upustanje u seksualnu ljubav sa partnerom bez ikakve ezotericne delatnosti uzgajanja cija nepotpun je nacin samopreobrazavanja. vasa energija podlozna je uzgajanju bez obzira na stanje u kome se nalazi vas zivot. podjednako autoritativni i zasnovani na istrazivanjima iz psihijatrije. reke i okean. ali ce im istovremeno ucestali gubitak semena ubrzati fizicko opadanje i usporiti razvoj. Njihovo resenje krajnje je jcdnostavno: radostan i sa ljubavlju voden seksualni cin bez gubitka muskeg semena zdrav je u najvecoj meri. Ali osnovna nacela ostaju ista. drzi se da je sam Buda rekao: "Zene su bozanstva.da iza njega vidite planine.. Za taoistu sve staze moraju na posletku prevazici usmerenost na seksualnu energiju u pravcu uskladivanja sa svim suptilnim tao energijama. Jedan slavni indijski sveti covek savetuje muskarcu da svaku zenu posmatra kao vrecu govana i pisacke kako bi odoleo iskusenju da stupi sa njom u odnos i tako izgubi dragoceno musko seme.

Kareca je tehnika vodenja ljubavi za koju govore da potice iz Persije.PETA GLAVA KARECA I KOITUS REZERVATUS Postoje druge metode seksualnog opstenja koje ne treba mcsati sa taoistickom delatnoscu. Kasnije je 73 . U original nom izdanju bila je namenjena kao pornoc vlaste!inu da prezivi dugacku noc vodenja lubavi u svom haremu. Koitus rezervatus takode moze stvoriti snazan pritisak na prostatu i time naposlctku dovesti do njenog gasenja posto se orgazmicka napetost u njoj nikada ne oslobada ni unutra (kao u taoistickom seksu) ni napolje. Taoisticka metoda razlikuje se od ovoga u tome sto podstice kod ljubavnika telesne pokrete u najvecoj meri. i zadovoljava se pukim pojacavanjem i produzavanjem fizickog zadovoljstva. bez obzira da Ii je u pitanju fizicko tela iii suptilna energija. kretanje je zivot. I dok se na ovaj nacin zaista zadrzava musko seme. koji jevodenje ljubavi bez orgazma. nista ne ucimo 0 tome kako cirkulisati seksualnu energiju navise iii je skladistiti u visim centrima tela da bi mogla biti razmenjena sa zenom iii . Jedino ogranicenje je da ne dodu do genitalnog orgazma.nepokretno lezanje u trajanju od pola sata i vise u iscekivanju da se rasplamsaju muska i zenska energija. Zbog ovoga yam izrazito preporucujem da izbegavate koitus rezervatus . Najpoznatiji je prosti cin koitus rezervatusa. Sastoji se iz dugih perioda pasivnog seksualnog opstenja . na drugi nacin stvaralacki upotrebljena. kroz ejakulaciju. i valja podrobno uzivati u njemu zbog dobrog zdravlja koje donosi. Ovaj dinarnicki aspekt seksa vazan je za zapadnjake koji po vaspitanju prihvataju model strasne romanticne ljubavi.napravi se previse toplote u genitalnom podrucju a ne nudi se mogucnost hladenja. Za jednog taoistu. Kareca takode ne uspeva da ponudi metodu za preobrazavanje seksualne energije navise u transcendentni unutrasnji orgazam.

populanzovana u Americi u utopijskoj Oneida koloniji 1866. godine kao oblik obav. DRUGIDEO TAOISTICKE VEZBE ZA OVLADAVANJE SEKSUALNOM LJUBAVLJU 74 75 . ali nedostaje joj ipak prave dubine.zne kontrole radanja. U svakom slucaju to je napredak u odnosu na brzopleti ejakulatorni seks.

Peti put krv ce mu snazno strujati. sluh i vid postaju mu jasniji. Snaga u ovom odeljenju od 77 --~-------------------------- . takode ce vas pripremiti za ucenje zadrzavanja vitalnog semcna tokom polnog opstenja. sve ce mu telesne bolesti nestati. koje ojacavaju vase urogenitalnc i cmarne prstenaste misice i tako znatno poboljsavaju mogucnost kontrole erekcije i umanjuju izglcde omane "opaljivanja". Cetvrti put pocece da oseca unutrasnji mir.SESTA GLAVA IGRA TESTISA: VEZBE ZA SNAGU KARLICE "Ako muskarac jedanput vodi Ijubav bez prosipanja semena.iz Kanona taoisticke mudrosti: sakupio Car Tang Svima namje poznata scena dvoboja.pravi je fijasko. U ovoj glavi proucavamo dve izvrsne vezbe karlicne dijafragme. Ako to ucini dva puta. ali kada je "oruzje" muski penis. . nemogucnost da "opali" . izuzev seksualne aktivnosti..da postigne erekciju . Pa ipak. Sesti put genitalije ce mu primiti novu moe. Kod scdmog puta ucvrsnuce mu butine i guzovi. malo koje vezbanje ojacava kljucne karlicne misice. to olicenje muskeg jada i pro past mnogih veza. Osmi put citavo njegovo telo zracice dobrim zdravljcm. Postoje karlicne vezbe. Amerika je danas poludcla za vezbanjem. Ponovljena i hronicna nemogucnost "opaljivanja" jeste impotencija. u kome neko ko jc u opasnosti povlaci pistolj koji nece da puca. Pazljivo izvodenje ovih vezbi. iz prostog razloga sto sc herojski izraz ne moze lako naci. Ako je u pitanju dobar lik. koje u velikoj meri ojacavaju organe za razmnozavanje i slozenu mrezu prepona koje ih opkoljuju. . Deveti put povecace mu se zivotni vek". Ako ucini tri puta. ojacava njegova vitalna esencija. obicno pronalazi ncki herojski nacin da se izvuce iz nevolje.

C. Tek tada mozete poceti da je preradujete u visi stupanj i da je spajate sa svojim ClEM da biste ponovo dostigli celovitost. od nivoa pubicne kosti spreda i krsta odpozadi. DIJAGRAM 10 grudna dijafragma KarliCSnai urogenitalna dijafragma su glavni donji zapu~aCSikoji spreCSavajuda vitalna energija iscuri kroz donje otvore u penisu i cmaru. Ona drzi i ucestvuje u oblikovanju ovih vitalnih organa. Medutim u medici. koji drze zrvotnu snagu . Ona stoji udubljena nadole. koja lezi izmedu karlicne duplje i medice. Bez ovoga nije moguce postici nista trajno. v 78 79 . Kroz nju pro- lazi uretra. rna koliko bio jak i silan. Vezbe CI kunga. koja razdvaja karlicu od medice (perineum). energija ce se rasipati i ispastace organi i mozak. "gvozdene kosulje". a da za to ne plati dcbelu cenu. Karlicna dijafragma je misicni zid. u koju su smesteni tanka crevo. besika i bubrezi. Ako je ono blokirano iIi slabo.I energije . Svima je poznata dijafragma u grudima. Deo ove naJmze dijafragrne pruza se napred i obuhvata mosnice (koje tako~e sadrze misice) i penis a zatim se pridruzuje abdo~. vagina i debelo crevo. karlicna dijafragma'~ ~ : ivica karl ice urogenitalna dijafragma medica KARLICNA I UROGENITALNA DIJAFRAGMA Telo ima. a za njen u don jus tran u pric~rseen j~ . Zivotna energija tera se nanize u testise i ispunjuje ih izuzetnom vitalnoscu. U karlicu vodi ogroman broj nervnih zavrsetaka i kanala za vene i arterije.koren ppenisa. Ovde se zavrsavaju tkiva. takode ce razvin snagu 1 mo~ u ovim delovima. Karlicna dijafragma zapravo je pod karlicne duplje. prolaze pored ovog podrucja. nego nckoliko dijatragmi. od koje se pluca sire pri udisanju. koja komuniciraju sa svakim delicern tela. debelo crevo.ema ta~lstlcke Jo~e. da cesto ejakulira. Manje poznate su karlicna dijafragma i urogenitalna dijafragma. Ovi organi su uretra (mokracni kanal). Ovo se dogada vecini ljudi u starosti . koji ce pospesiti vezbanje seksualnog kung fua. omogucice yam da u svom telu napravite stalno skladiste seksualne esencije. Vazno je upamtiti da je zadrzavanje sperme osnovna snaga penisa. ~n ubrzava r~d vitalnih organa i poboljsava protok CIA 1 krvi. povisice pritisak CIA u trbuhu. pems 1 cmar. Podupreti su karlicnorn dijafragmom. Niko nijeu stanju. Kada oJ3~a p~ltlsa~ CIA.re tela '. Sve vaznije akupunkturalne meridijanc koje pronose CI izrnedu vitalnih organa. Ove dve dijafragrne su donji pecati. postaju labavi i njihova vitalna CI energija polako otice. postoji jos [edna misicna precaga nazvana urogenitalna dijafragma.prcdstavlja sam koren covekovog zdravlja. ne sarno grudnu dijafragmu. ne jednu.inalno~ (tr~usnvo~~ zidu. kauperovu zlezdu.. koji se proteze po donjem delu trupa. Va~nost ovih ~n~to~sklh struktura postace ocita tokom proucavanja sireg sl~t. Ona je izuzetno vazna u prenosu energije tokom vodenja ljubavi u taoistickoj vezbi dvojnog uzgajanja. vee i karlicnu. Za pravilno upraznjavanje seksualnog kung fua morate koristiti.~da ~u cvrs to za pecaceni. neprocenljive je vaznosti . a ova drh pr?s~~tu seminalni vas deferens. One predstavljaju savrsenu dopunu za svakoga. cak ni uz vezbanje.. Pu~endalni nerv u penisu kontrolise misice urogemtalne dlJ3~r~gme. koja se nalazi izmedu cmara i genitalija. Trosenje semena dovodi do preuranjene impotencije i propadanja. koja nam omogucava vecu kontrolu nad njima.da ne p~begne kroz don je otvo.njihovi rektalni (debelog creva) i karlicni misici. Pravo duboko disanje potice iz ove nize dijafragme. ostavljajuci ih slabe i nemocne. kome JC potreban dnevni rezim. Ove vezbe masiraju i stimulisu karlicno podrucje. Ove metode kombinovane sa metodom "velikog uvlacenja" za zadrzavanje semena (opisana u osmoj glavi). Nekoliko organa prolazi kroz ovu misicnu pregradu.

Vecina Ijudi dozivi svoju seksualnu energiju sarno kada su uzbudeni i kada je CING CI topao. hormona i stvaranjem CING CIA. I zaista. takode ce yam pomoci da otvorite ove kanale i dovrsite mikrokosmicku orbitu. sto je ona u testisima hladna i pretezno jin. Hladni kvalitet spermalne energije nalazc da ova kruzi navise i da sc uskladuje sa toplom. Jin (hladan) CING CI sperme. sva seksualna energija je JIN. jin energija moze brzo promeniti svoju prirodu i postati vise JANG. mad a je ovo poslednje za danasnje naucnike jos uvek sporno. koji povezujc razne organe. potrebna sva pomoc koju moze dobiti na putu za visi centar. i mosnice gotovo u istom trenutku pocijnu da se stezu. sto u Kini znaci hiljade godina. Testisi su uvek obuzeti proizvodnjom sperme. posto je gusca i tcze pokretljiva. Ovo je znacajno zbog toga. Zapisi raznih taoista na temu seksa u dugom rasponu vremena. jezera i okeani su jin. ona CC ovo kretanje umnogome olaksati. U kineskom sistemu klasifikacije kvaliteta raznih vrsta CIA. akupunkturisti smatraju za glavni energctski kana I u telu. iii topla. esencije zivotne sile. koji su imali izuzetnc moci empirijskog posmatranja. naporninjali SU. sto mnoge grupe nisu znale nista 0 dostignucima drugih grupa. da se snazna i mladalacka spermalna energija prepoznaje po tome. Vezba disanja testisa koja sledi. i neke kompanije vee prodaju posebne sprave. Ovaj kanal. u podrucjima glave i grudiu. U ove organc spada i mozak. pri seksualnom uzbudenju. Ovo se moze dogoditi sarno ako [e sperma vee proizvedena. Medutim. zlezde i mozak. genitalija i medice. pa se prednjim delom trupa spusta do pupka. pa cak ni da postoje. bez obzira je Ii ~uska iii zenska. Mosnicko disanje plavi to podrucje energijom. koji se uzvija kicmom do glave. Ovaj proces punije je ob- 80 81 . Mosnice su cvrste tokom mladosti i nakon osvezavajuecg sna. ni gde se ove nalaze. koja ima ulogu pumpe. jer su ove ezotcricne delatnosti bile skrivene. Kada je u sianju mirovanja. polne tecnosti pripadaju elementu vode. Ovo znaci da je hladnoj energiji.DIJAGRAM 11 KARLICNA I UROGENITALNA DIJAFRAGMA besika IZGLED SPREDA besika karlicna dijafragma uretra hui-jin (medica) uretra pubicne kost uretra IZGLED SA STRANE cmar hui-jin (medica) vrh trtice IZGLED ODOZDO MOSNICE PUMPAJU HLADNU SPERMALNU ENERGIJU NAVISE Taoisti posmatraju mosnice kao najnizu dijafragmu. Snazan protok zrvotne energije zateze k~zu. kao pornoc neplodnim muskarcima. zapadni naucnici otkrili su da proizvodnja sperme drasticno raste kada se testisi stave na led. spermu i muske hormone. dusevnorn energijom. mada je ona svakako uvek prisutna. gusci je od toplog (jang) CINGA iii seksualne encrgije. pa mozda i neprihvatljivo. onda kada se sperma premesti iz mosnica u unutrasnjost tela i skladisti u epidedirnisu i vas deferensu. Ako mozete prvo da otvorite mikrokosmicku orbitu. jer svi vitalni organi moraju doprincti delom svojih rczcrvi stvaranju i odrzavanju moci sperme. Mosnice su fabrika koja proizvodi seksualnu energiju. U ovom podrucju postoje ogromne zalihe jin CIA (hladne energije zivotne sile). iznenadujuce su saglasni. Stari taoisti. kao sto su "friz-pak" gace. Reke. Opustene su u starosti i kod zamorenosti. dok su testisi jos bili hladni. da je energija celija sperme od presudnog znacaja. Ovaj dozivljaj hladnog popusta pred onim sto nazivamo "mlaki kvalitet". Njihovi zapisi kazu.

U njernu cerebrospinalna tecnost igra ulogu "jastuka" (cerebro za glavu. iii hijat. zato sto mosnice moraju biti slobodne. Sedenje olaksava vezbe. posto je jos uvek hladna. Ako je krsni otvor. jako su bitni za ushodno kretanje seksualne energije u visi centar. Sedite na ivicu stolice. blokiran. Jedna je u krstima i poznata je kao krsna pumpa. Ovo je bitno. Jezik je "zatvaranje snage" i govori yam kako da postupate sa CINGOM kada je seksualno uzbuden i vrlo vruc. kako bi se u njih nabio maksimum energije vazduha. Lobanjsko kretanje odgovorno je za proizvodnju i funkciju cerebrospinalne tecnosti. Ojacavanje lobanjskih spojeva moze povisiti energiju i otkloniti sirnptorne. urogenitalna dijafragma. DIJAGRAM 12 semenakesa TRI STAVA ZA DISANJE MOSNICAMA: SEDECI. koja vas uci da u mosnicama pravite toplu CING energiju i da je bezbedno saljete na gore. mosnice. a ova je neophodna za normalne nervne i energetske procese u citavom telu. problemi sa sinusima. u ljubavnom opstenju sa zenom. da se spojevi osam lobanjskih kostiju jedva osetno pokrecu prilikom disanja. dok jc istovr~me no potiskujc navise. Mosnice treba slobodno da vise. vee energiju koja je u njoj stvorena. koja potice iz mosnica i preobrazavanju energije. U pocetku je napredak spor. u kojima je vazno opustanje i dobra koncentracija. pre nego SLO pokusate da ukrotite svoju seksualnu najeksplozivnijem izdanju. Druga se nalazi u gornjem delu vrata i u glavi. energiju u KRSNA PUMPA I LOBANJSKA PUMPA Kicmeni stub i glava sadrze i stite sarno srce vaseg nervnog sistema. Ovu tecnost cirkulisu dve pumpc. Ne izvlacite samu spcrmu. kako osecaju kao da im se tokom mosnickog disanja uz kicmu penje "veliki mehur" energije. STAJACII LEZECI Sedeci stav: Obicno preporucujem sedenje na stolid. koja pornaze u drzanju seksualne energije. Ovaj stav dopada mi se zbog jednostavnosti i udobnosti. Preporucljivo je da ovo vezbate nasamo (koristeci samouz- 82 83 . Oni koji su aktivirali ove pumpe saopstavaju. Medicinska istrazivanja potvrdila su nedavno. koji kruzi telom.jasnjen u sedmoj glavi. Kasnije ce sarna pomisao slati blazeno osvezavajuci. poremacaji vida i vratne tegobe. hladni energetski talas uz leda do glave. i jako ga je tesko obuzdati. Druga vezba je "mosnicko sabijanje". zivotna sila ne moze da ulazi ni plovi natrag u visi centar. ali sa ovom energijom se lako postupa. i zove se lobanjska pumpa. U taoistickom preobrazavanju karlica. Taoisti krsta smatraju pumpom. tako da oslonac bude na nogama i guzovima. U vezbi disanja testisa koristite duh da "hladnu" (JIN). krsna i lobanjska pumpa. Ona delujc kao lokalna stanica za rafiniranje CI CINGA. kao sto su glavobolja. Lobanja je odavno medu taoistima smatrana za glavnu pumpu za kruzenje energije iz nizih u vise centre. Trcca vezba budivanje). a spinalna za kicmu). koja okruzuje mozak i kicmenu mozdinu. CING je tada kao divlja kobila. mladalacku energiju sperme izvucete iz kicme do glavc.

Osim toga. Mozda ste primetili da lavovi cesto spavaju u ovom polozaju. ne valja lezati nalevoj strani. koji ce je podici za 7 do lO em. Varijanta sedcceg stava je scdenje prekrstcnih nogu. ako ste suvise napeti. Prsti desne ruke postavljcni su neposrcdno ispred desnog uveta. kako bi uvo ostalo otvoreno. i da tu energiju prociscava. prc ncgo sto jc posalje navise u trtieu i mozak. dok je palac zavucen iza skoljke i blago je savija napred. kao sedenje na ivici stolice. Smaragdni jastuk (Iobanjska pumpa) kontrolise disajne procese i prvo je skladiste seksualne energije. inace se CI snaga moze zaglaviti u predelu srca i napraviti vas nervoznim. Bradu drzite blago uvucenu. Ako sedite prekrstenih nogu. Neki Ijudi mogu ima!i problema ukoliko dircktno u mosnice upiju suvise "sirovog" zemljinog CIA. kroz meridijan bubrega (tacka K-l). Pa ipak. ali blago povijena u ramenima i vratu. treba da obucete veoma komotnc pantalone i da skinete gate. blago je savijena. ili u stavu lotusa iii u indijanskom stilu. da bi se omogucio protok vazduha kroz eustahijevu cev. lotus mogu koristiti oni koji su navikli na njega i koji su mu odani. sprccava covcka da kroz stopala direktno izvlaci zemljinu jin situ. Ova sasvim mala povijenost naprcd gornjcg dela leda. po maze u opustanju grudi i pospesuje energetski tok kroz vrat. sto se dogada u stavu lotusa. jer se time spaja prevoj izmedu prednjeg i zadnjcg kanala mikrokosmicke orbite. Stajaci stay: Stajanje je jos jedan dobar polozaj. priljubitc uz nepea. Opusteno uspravno stajanje pospesuje pravitno drzanje. Mi uvazavamo sve ezoterijske blagodcti lotusa. Stajanje jc posebno zgodno za disanje mosnicama.DIJAGRAM 13 Lobanjska supljina-skladiste seksualne energije za revitalizaciju mozdanih celija koje su 90% nelskorlscene. sarno ako sc osecaju udobno i ako mogu da obrate svu paznju na vezbu. Na kraju postaju alergicni na ovu nesvarenu energiju i polude. i ostale mcridijanc u stopalima. sa zabacenim ramenima i visoko podignutom glavom. Lezanje na desnoj strani oslobada kicmu ad stresa. Mudri instinkt obavestava zivotinje. a dlanovi su polozeni na kolenima. Leva ruka polozena je na leva bedro. Neki budi- 84 85 . Uvo mora ostati otvoreno. Gore navedena uputstva za podizanjc vrha jczika uz nepee i zauzimanje pravilnog stava vaze i za ovaj polozaj. Leda moraju biti prava u struku. koja lezi na desnoj. Isto tako. sticki monasi obogaljeni su od dugotrajnc rneditacije u polozaju lot usa. grudi i trbuh. Disciplinujte scbe da se opustite. tezi da nabije svu snagu u gornji dco tela i povratno sprccava kruzenje do donjih eentara. a stopala su u sirini ramena. U ovom polozaju grudi stoje iznad trbuha i primaju previse energije. Ljudsko telo stvoreno je da upija zemljinu energiju. Pravilni lezeci stay je na dcsnom boku. Vojnicki stay. ali kineska praksa pripisuje mu neke ozbiljne zamcrke. leva noga. okrenutost tabana ad zeml]e. kako bi stc sprecili otpor punoj naduvanosti mosnica. Malo koji stay sa prekrstenim nogama dozvoljava toliku slobodu kretanja rnosnica. posto testisi vise prilicno slobodno. Oba ncpravilna polozaja nepotrebno opterecuju srce. Desna noga je opruzena. Pod glavu treba postaviti jastuk. tako da stoji vodoravno. Ruke vise uz bokove. sto jc neopnodno zhog kruzcnja CIA. Lezecl stay: Nikako nemojte lezati na ledima kada izvodite ove vezbe. Ovaj polozaj oslobacta kicmeni stub opterecenosti i dopusta mu da zauzrne svoju prirodnu zakrivljenost. Stopala cvrsto pocivaju na podu.

Tu postoji jedno podrucje. stopala polozenih na pod i razrnaknutih za sirinu ramena. koje mozete pojacati ako blago stegnete zadnji deo vrata i kosti lobanje. tecnost ce isteci i morate da pocnete od pocetka. sto ce pomoci u aktiviranju dveju pumpi. To je tacno. Vremenom cete uvezbati da uocite hladan CING CI pohranjen u predelu mosnica. Nos filtrira i greje vazduh i obezbeduje zivotnu snagu uravnotezenog kvaliteta. pokusajte da ljuljate krsta napred-nazad. Citavo tela mora biti opusteno. Ponovo dovedite energiju do krsta i drzite je tu. Pocnite da vucete seksualnu energiju iz testisa uz zadnji kanal. ~akon jedne ~li d~e ~edelje vezbanja.etIte ~tvarno d~zanJe 1 spustanje testisa. samog dna vase kicme. povucite "hladno" iz testisa do medice. AIm ste napeti. Ako imate poteskocada ovo osetite.DISANJE MOSNICAMA: KORAK PO KORAK 1. tako sto prstom zacepite slamku. 2.ize'. Prirodno je da cete postati svesruji svojih genttalija. bIago savijte donji den leda unazad. Proverite da li se osecate jako opusteno. Disanje je na nos. Disite i spustajte tes~ise isk~uCivo uz pomoc duha. Istovremeno. hladna energija ce spasti u mosnice. lstovremeno.ne stezite misice penisa ili cmara.~ladn?J sobl. kao da koristite slamku da povucete tecnost. 3. Pustite DIJAGRAM 14 Lezite na desnom boku tako da ne pritiskate srce. kao da pokusavate ledima da se priljubite uza zid. Onda opustite krsta i vrat u normalan polozaj. ili g. Udahnite polako i povucite testise navise. kroz tih nekoliko santimctara do medice. morate da zadrzite paznju. i zove se krsni otvor rn hijat. kako se hladna energija uspinje malo po malo. donji trbuh izgleda kao ~a se manJ~ po~rece.a bukva!no sve visi na varna. moze se desiti da u izvodenju pnm. ili se prosetajte da napetost otklonite. Na jednom visem nivou uvezbanosti. a zatim do trtice. lzdisite naku~~Jene otpatke. ako yam vazduh struji ispod zadnjice. Kada izvucete hladan CING do medice. Vczbu izvodite u komotnim pantalonama. l!vlaeite do samog korena svoga tela vazduh koji zivot daje. ali zadrzite paznju na krstima. Zadrzavanje CING CIA u medici veoma je vazno. Ostanite tako neko vreme. zamisljajte kak? yam se dah spusta u testise i ispunjuje ih. Ovi pokreti potvrduju da pravilno disete '. Ako otpustite slamku. tako sto cete udahnuti i povuci lagano testise navise. Istovremeno osetite kako ono rashladujuce teee.Pus~ite n~k.. Nagnite krsta nadole i drzite ih nagnute. i mozda ce vas iznenaditi kada otkrijete da je tamo zaista hladno. izvodite disanje testisima. Povedite to "hladno" osecanje iz mosnica prema medici. Ovo se postize tako sto us me rite i zadrzite duh na medici. . dok ne osetite puno hl~dne energije u mosnicama. Ovo mozete izvoditi u serijama od devet. da stvorite vise encrgije. Napravite snazan protok energije.oli od p()j~sa n~n. dok ne osetite da su se krsta otvorila i energija se polako penje. a pojava je prilicno duhovita. dok ne uvezbate. kao da ste u meditaciji. odrnarajuci se posle svake serije. Nezno nastavite udisati i izdisati testisima. Savijte noge tako da testisi slobodno vise. koje je vecinom kost. Nosno disanje ornogucuje bolju kontrolu udahnutog vazduha. zatim izdahnite. dok ne osetite da je CING energija spremna. Ponavljajte ovo nekoliko dana.~ete izgubiti dosta CIA. izvedite malo vezbi za istezanje. iii ce iscuriti. tn do sest puta. osim ako se drugacije ne naznaci. Ne vezbajte golt u. a potom polako izdahnite i spustite testise. skoro sva vidljiva delatnost pripada samim mosnicarna. Uvek pocnire sa disanjem na testise. podignite tesuse sa dahom. Razigrani pokreti testisa mogu se pratiti uz pomoc ogledala. Udahnite i izdahnite nekoliko puta na testise. Udahnite. pa do krsta. Kada yam ponestane daha i napravite kratak prekid. Dok udisete. dok yam se testisi spustaju. Pustite da sva napetost istice iz vas.Jer. 4. Za izvodenje pokreta testisa nagore i nadole sluzite se sarno duhorn . kao da s!cete na slamku. jer ako yam paznja popusti. Mozete stvarno osetiti. S~dite ~~pravno na ivicu stolice. paznju da se usredsredi na mosnice izmedu dva testisa. a zatim se smirite i posmatrajte posledice ovog pumpanja. 86 87 . ili jin. da biste aktivirali pumpanje. da ubrzate kruzenje krvi u karlici. malo iznad donjeg kraja kicme. Drzite neko vreme energiju u krstima. krsne i lobanjske.

kada "hladno" udc u hijat. "ploveceg" rebra). Nastavite vuci do samog centra tcmcna. besika semena kesa uretra glavi6 cmar U krsnoj kosti postoji jedno uduhljenje i u njega treba da uvucete "hladnu" energiju iz testis~. da malo ispravite zakrivljenost i tako potpomogncte dejstvo pumpanja. U svemu ovome. 10. To ga opusta za siobodniji protok "hiadne" energije. iIi vratni prsljcn). Kod T-ll nalazi se energetski ccntar nadbubreznih zlezda. posto je seksuaina energija gusca od CIA. Radite Ii suvise na tome. Ostareli Ijudi istrosili su toliko svog CIA da mozdana cncrgija i spinalna tecnost postepeno iscure i isuse se. lstovrcmeno malo uvucite bradu i stisnite potiljak. i na pocctnom ste stepenu kontrolisanja svojih scksualnih ceznji i frustracija. Ne budite brzopleti. U pocetku sarno mozete ici od stanice do stanicc. Vasa sledeca stanica jc Pai Hui i nalazi se na temenu giave. 7. 88 89 . kod poslednjeg. zmarce iii utrnutost. Nagnite krsta unazad. jednim jedinim cistim udisanjern. Malo jc tesko razraditi ovo podrucje. Kada vasa energija konacno dospc u glavu. Ook iZdisete mislite dah u testise i dizite testise. sarno ovaj put napunite slarnku do vrha.DIJAGRAM 15 Oisanje testisima: Udahnite polako. U taoistickoj praksi ovo smatramo mini pumpom. koji ce pogurati energiju nagore. dok udisete i izdisete. sto cc aktivirati gornju lobanjsku pumpu. dodatna energija trehalo hi da potpomognc vasu stvaralacku moe i poboljsa pamcenje. u srednjem delu kicme. u kojoj ce vase izvijanje stvoriti vakuum. vise se sluzite duhom nego Iizickim povlacenjem. ostavljajuci supljinu. Pustite neka vas vodi "hladno" osecanjc. Ostavitc sebi vremena da prilikom vezbanja zaista osetite "hIadno". Sledeca stanica yam je jastuk od zada. I ovog puta. koja ispunjuje supljinu i ozivljava mozak. izmedu C-l (prvi cervikalni. iskonsku zrvotnu silu. sledecih nedelju dana provedite izvlaceci hladno do T-ll (jedanaesti torakalni. Taoisti smatraju scksualnu cnergiju veoma blisku mozdanoj. Izvucite do T-ll i zadrzite tu svc dok ne osetite da je puno i nastavlja da sc otvara i penje sarno od sebe. dozivecetc jedan veoma osoben osecaj da sc vrti. i podnozja lobanje. gde treba uskladistiti cnergiju za naknadnu upotrcbu. T-l1. 9. Ako ste uspeJi da prod rete uz trticu. udisanjem i izdisanjem na testise i sisanjem uz kicmenu "sIamku" do rnedice. Uradite sve na isti nacin kao i do sad. i to najcescc u pravcu kazaljke na satu. mozete potpomoci protok kroz trticu. i uvek odrzavajte rad pumpi. Na vee opisani nacin udisitc-izdisite na testise i nastavitc da pumpate cncrgiju do rnedice. Disanje testisima prenosi scksualnu energiju. Trcbalo hi da delujc prijatno i osvezavajuce. sve do mozga. iii grudni prsljenj. Neki ljudi dozive bol. te do T-ll (nasuprot solarnom pleksusu. povremenom blagom masazorn tog podrucja. Ako ste prisehni mozcte odbrojati 36 obrtaja. Ovo pokrece donje pumpanje. Ovu vrelu encrgiju nccete biti u stanju da sigurno pohranitc u mozgu. krstiju. Konacno uspcvatc da dovedcte seksualnu energiju iz testisa jednim slatkim povlacenjem slarnke. sto cete taj deo Ieda savijati unutra i napoIje da bi ga ispravili. Misli su yam jasnije. i do podnozja lobanjc. U ovom podrucju nalazi se mesto. krstiju. pa nemojte biti uznemireni ako se to desi i varna. Ako imate problema. 6. I tu nastupa ta pumpa. Nalazi se u potiljku. jer je semena energija gusca od CIA i mora da hude upumpana. 8. moracete da joj se prilagodite tako. Na kraju cete biti u stanju da usmeritc duh na testise i na teme glave i samom mislju podignete seksuainu energiju iz testisa. zagrejacete hladan CING. svilcnom tkaninom. Izvoditc to na isti nacin. dok ne osetite da jc zadnji kanal (vladarev kanal) otvoreniji. 5. Ova ener8ija sperme kasnijc se na duhovnim nivoima taoisticke joge preobrazava u CI.

ZLATNINEKTAR
}(ada ~am)~ glava ispunjcna encrgijom sperme, visak CINGA moze se s~ ClEM IZ visih ccntara spontano zapaliti i preliti u mikrokosmicku orbitu, kroz ~cpce i. niz jezik. Raznim Ijudima ovo ce imati razliciti ukus. Uopsten nazrv mu Je .~latan n.e~tar, ali moze imati ukus kao sampanjac, med, s~k od. ~okosa, III kao nuns raznoraznih stvari, iii ga mozete jednostavno iskusiti kao mlak, golicav osecaj na jeziku. . Ovu vezbu m~ze~~ upraznjavati bilo gdc: u vagonu podzernne zelezmce, u krc~e~u, za pisacim stolorn, pred televizorom, itd. Posebnu paznju treba ~b~atJt~ na to da leda budu i~pravljena kako treba, grudi opustene, i da ~osmc~ vise s~~bod~? Veoma J~ pozeljno koristiti disanje na testise za uvezbavanje karhcne dijafragme. Citav nizi trbuh biva dubinski masiran svaki .pu~;v k~da se k~rlicna dijafragma izvije. Zivotna sila utice u podrucje u periodicnim talasima daha, koji stimulisu zlezde i vitalne organe.

SABIJANJE VAZDUHA U MOSNICE UVECAVA SEKSUALNU MOC
Mnoga blagotvorna dejstva disanja testisima jos se uvecavaju, ako se ovo izvodi u spoju sa vezbom mosnickog sabijanja. Ova vezba smanjuje ucestalost nocne polucije i preuranjenc ejakulacije. Ona smanjuje izglede za bruh. Pornaze yam da se umiritc kada ste seksualno preuzbudeni, uceci vas da svesno usmcrite energiju u podrucje karlicc, iii iz njega. Dinarnicno ojacava vasu ~eksualnu moe, koristeci vitalni cr iz vazduha, ciji naboj slaze u vas CING Cl. Od tri predlozena stava, vise se preporucuju sedenje i stajanje, U dahni te vecu kolicin u vazd uha u grlo i progu ta j te ta j vazd uh. Gu tan je vodi vazduh do solarnog pleksusa. Iz ovog centra bice odveden u testisc. Ovo se postize laganim talasnim stezanjem trbusnih misica nadole, lz solarnog pleksusa vazduh se valja do podrucja karlice. Odatle sc sabija u testisc. Kada se vazduh uvede u testisc, oblije vas toplota. Izgleda yam kao da se testisi sire, a poslc kratkog vremena uvedcna snaga tece uz kicmu do glave, koja takode postajc veoma topla.

DIJAGRAM 16
penjanje hladne energije sperme

VEZBA MOSNICKOG SABIJANJA: KORAK PO KORAK
1. Sedite na ivicu stolice, sa stopalima polozenim na pod i razmaknutih za sirinu ramena. Vezbajte u komotnim pantalonama, iii goli ispod pojasa, tako da yam tcstisi doslovno vise. 2. Udahnite kroz nozdrve u grlo. Odatle progutajtc vazduh do solarnog pleksusa na pola puta izrnedu srca i pupka. Zamislite da je vazduh [edna lopta. 3. Prvo je lopta postavljena iza solarnog pleksusa. Iz ovc tacke otkotrljajte jc do pupka. Zatim u karlicu, pa u mosnice. 4. Silovito u mosnice sabijajte vazduh sto duze mozete. Minimalno trajanje svakog sabijanja trcba da budc 30 do 40 sekundi. Polako, uvezbavanjem, vreme dizite najmanjc do jednog minuta. Svako mosnicko sabijanje upucuje silnu encrgiju u tcstisc. Sabijanjem koje traje c itav minut vezba postize potpun efekat. Cmarni sfinktcr (stezac), i misic medice, moraju biti cvrsto stisnuti tokom vezbe, da bi se sprecilo da energija procuri. 5. Po zavrsetku sabijanja izdahnite i potpuno se opustite. Ako yam

trtica

Izdahnite, povucite CING uz ~icmu. 81ago spustite testise dok izdisete. Osecajte kako vam vibrira <!ivotna sila u samom korenu vaseg tela.

90

91

se tokorn sabijanja u ustima nakupi pljuvacka, progutajte je prc izdisaja. 6. Po izvrsenom izdisaju, uradite jedan broj hitrih, kratkih udisaja da biste povratili dah. Tcrajte vazduh kroz nozdrve, da bi brzo obnovili kapacitet za slcdece sabijanjc. Nc zaboravite da disete kroz nos, i da ne udisete nepotrebno vclike kolicine vazduha. Ovo sc naziva "disanje mehom", jer morate donjim trbuhom brzo pumpati da bi ga izveli. Ova vezba brzo puni citavo telo. Ako yam je zlo, iii stc neraspolozeni, nekoliko mosnickih sabijanja vraticc vas u Iorrnu. Izvoditc vezbc u sledecem rcdosledu: Prvo uradite jedno mosnicko sabijanjc, Zatim se izvijte u struku, sa rukama u visini ramena. Odrnorite se na trenutak, pa ponovite vezbu. Ne zaboravitc da jezik drzite priljubljcn uz nepee, dok sabijate vazduh. lzvedite pet sabijanja. Kada ojacate, mozctc da izvodite pet sabijanja u nizu, a onda se odmorite uz izvijanje u struku. Onda pocnite drugu seriju od pet sabijanja. Disanje izmedu sabijanja odrzavajte kratko i plitko, da se snaga ne bi smestila u gornjem delu tela. Vezbajte disanje na testise i mosnicko sabijanje, pctnaest minuta pre podne i petnaest minuta uvecc, Ova metoda i sarna ima mnogo blagotvornih dejstava. Pored vee navedcnih dejstava, pomaze u Iecenju impoteneije, iii nedostatka muzevnosti. Nesaniea i nervoza cesto se radikalno umanjuju ovim disajnim tehnikama. Redovno vezbanje, takode moze otkloniti opsti nedostatak cnergije i njoj srodne simp lome. Ako ste zadrl.avali svoju polnu tecnosi cctin nedelje, iii duze, dejstva vezbe trebalo bi da se pojave u roku od tri dana od pocetka. Oscca se loplota u testisima, oni "poskakuju" i mogu malo da svrbe. Ovi znaei ukazuju da testisi primaju neobicno visoke kolicine vitalne snage. Tkiva se vee rcgenerisu, Ovi znaei javljaju se sarno ako se vezba pravilno. Mesee iii dva vezbanja dovesce do znatnog povecanja snage i dobrobiti.

DlJAGRAM 17

2.
Progutajte vazduh u solarni pleksus 3. Potisnite vazduh u pupak

VEZBAISPUSTANJA ZA POVISENI KRVNI PRITISAK
Posle dve do sest ncdelja vezbanja mosnickog sabijanja, neki ucenici sa povisenim krvnim pritiskom primecuju nalet (:1 energije u glavu. Osecaju napetost u glavi, jer je krv pratilaushodni lok vitalne snage. Ovo ima slicnosti sa blagim simptomom "kundalini sindroma", u kome oslobodena energija nekontrolisano juri kroz telo. Ako patite od povisenog pritiska, a niste upraznjavali meditaciju za

4. Zatirn u donji trbuh 5. Zatim pritiskajte vazduh u mosnice

92

93

otvaranje mikrokosmicke orbite (opisana u osmoj glavi), koja rasporeduje energiju ravnomerno po telesnim koJima, rnozete meditirati na dve tacke za ispustanje viska pritiska. ave tacke su ming-men, na kicmi tacno nasuprot pupku (izmedu T-12 i T-13), i jung cuan (tacka K-l), na ispupcenju tabana. Da odredite polozaj ming-mena, vezite oko struka vrpeu. Namestite je da bude savrseno vodoravna i postavite je preko pupka. Ming-men se nalazi tamo gde vrpca prcseca kicmu. Ako yam je stornak veliki i opusten, merite odande, gde sc pupak nalazio pre nego sto je spao. Kada se u ledima savijete unazad, ova tacka se oseca kao rupa u kicmi. Druga tacka, duang cuan, nalazi se na tabanu. Kada stisnete prste stopala, to je najdublja sredisnja tacka na ispupccnju tabana. Kada ste na oba stopala pronasli ovu tacku, sarnolepljivorn trakorn nalepite na njih bodljikave loptice, na primer, bodljikavi kesten iii cauru neke druge vrste drveta. Stavite obe ruke na leda i cvrsto pritisnite bodljikaye loptice, koncentrisuci se na tacku ming-men. Ovim postupkom dovlacite krv do tog mesta. Posto osetite da snaga tece u ming-men, usmerite je niz kicmu i noge prma duang cuanu, Pritisnite loptieu, tako da jasno osecate bodlje. Kod ozbiljnih slucajeva moze potrajati mesec-dva dana da se snaga dotera do ming-mena i spusti do duang cuana. Ako krv suvise jako tece u glavu tokom mosnickog sabijanja, iii posle njega, ispustite malo snage. Neuravnotezena snaga ce isteci iz tela kroz ove dve tacke. Nakon izvodenja vezbi mosnica, mnogi ucenici otvore mikrokosmicku orbitu tako da im energija tece u neprekinutom kolu, avo je sarno cesto lecilo poviseni krvni pritisak.

sabijanja terate nadole CI energiju proizvcdcnu u organima - u sreu, plucima, gusteraci, itd. - i mesate je sa hladnim CING ClEM koji miruje u polnim organima. Zatim dobijcnu toplu encrgiju pokrecete nagore i eirkuMete jc. U vezbi zatvaranja snagc uzbudujerno polni organ i hladnu energiju, koja lezi u semenom sudovnom kanalu, lH_,brazavamo u toplu seksualnu

DIJAGRAM 18

PUpak

ming·men juang Guan K·1

VEZBA ZATVARANJA SNAGE ZA PECACENJE SEMENE TECNOSTI
Kada dobro ovladate ovom vezbom, mozete koristiti u polnom opstenju jednu njenu varijantu, poznatu kao Veliko uvlacenje. Postupak zatvaranja snage izvodi se bez partnera kao svakodnevna vczba. Postupak je najbolji za jacanje mediee da bi se zapecatila semena tecnost. Seksualna energija, sa kojom ovde imamo posla, razlikuje se od one u disanju testisima i u mosnickom sabijanju, i vazno je uociti tu tananu razliku. U disanju na testise pokrecete hladnu seksualnu energiju, CING CI koji lezi u mosnicama u jin stanju, nakon sto je proizveden u testisima. Tu hladnu energiju pokrecete do glavc, pa nanize u telo. Vezborn mosnickog

energiju. Toplota je stvorena kretanjem miliona semenih cclija. Ova jang energija je eksplozivnija, teze ju je kontrolisati, i uvek trazi najdirektniji izlaz u hladniju, (jin) sredinu. Kod vecine rnuskaraca, linija manjeg otpora vodi kroz penis u spoljasnju sredinu. Kod taoistickog majstora, najlaksi kanal vodi u vise centre tela. Ali, potrebno je mnogo vezbe da bi se kontrolisao cmarni misic i misic oko semenog sudnog kanala, koji nije pod voljnom kontrolom, za preusmeravanje toka prema penisu i uguravanje seksualne energije u kicmu i gornji deo tela.
Postoji 4 nivoa veibanja zakljucavanja snage: 1. Pocetnlk: Koristite misice pesnice, viliee, vrata, stopala, medice,

guzova i trbuha, da skrenete seksua~nu naeetost i blokirate teranje na ejakulaeiju, i pogurate navise topli CING CI, koji je stvorio stanje uzbudenosti. 2. Srednji nivo: Manje se sluzite misicima pesniee, viIiee i stopala i vise se uzdajte u karlicnu dijafragmu, sfinkter, krsnu i lobanjsku pumpu, pri pokretanju seksualne encrgije navise.

94

95

Pesniee su stisnute. predlazern da uradite rnakar nesto vezbi istczanja i zagrejavanje pre nego sto pocnete sa zatvaranjern snage. Nadrazite penis do erekcije.nadrazite penis do erekcije.000 puta za postizanje vrhunske kontrole. koliko ste blizu ejakuIaciji i zaustavijati se na 98% iIi 99%. Dok ovladate zatvaranjern snage mozete postati osetljiviji u proceni. Usredsredite paznju na polne organe i na sirecu energiju u penisu i mosnicama. U ovoj vezbi potrebno je da uzbudite penis na 90% do orgazmickc ejakulacije. ili dok erekcija ne spadne. Vecorn snagorn duha pokrccite CING do ternenog centra. prirodno cete irnati punu kontrolu u polnorn opstenju.po 3-9-18-36 puta po seansi. Sedcci stav isti je kao kod disanja testisirna . Medieaje cvrsto uvucena. iIi goli od pojasa nadole. Ja preporucujcm vczbanje do 10. Sarno snagorn duha zapovedajte penisorn i narcditc da CING energija ide gore iii dole. stanite i izvedite postupak zatvaranja snage 3 do 9 puta. Najvgi nivo: Koristite sarno cistu duhovnu kontrolu. TrIjajte glavic pcnisa.3. DIJAGRAM 19 VElBA ZATVARANJA SNAGE Pritisnite jezik cvrsto uz nepee. iii nekoj drugoj disciplini. / 97 / Zaustavlja se eurenje CING CIA na penis i njegova energija uvlaci se u teme glave dok se erekeija ne povuce.stopala leze na podu. Budite u kornotnirn pantalonarna. Ovo ce tonirati energiju u vasirn misicima i olaksati varn da osetite unutrasnje CI energije sto potpornaze vase vladanje seksualnorn energijorn. Ponovite ovu proceduru . VEZBA ZATVARANJA SNAGE: KORAK PO KORAK 1. neka varn budu kao usisivaci koji sisaju pod. udahnite duboko na nos. Kada osetite da nailazi orgazarn. stisnite vilicu. Ne prelazite tacku iza kojc nerna povratka. inace neko vrerne necete irnati sernenog CIA za vezbanje. Udahnite i stisnite zube. 96 . rnada ce neki ovirn oviadati daleko brze. zgrcite stopa la. Konccntrisanjern snage u gornji dco ternena izvlacite energiju iz nizeg centra u visi centar. a zatirn izvedite zatvaranje dok ne opadne . Savrsenstvo se postize vezborn. a vise krsnu i glavnu purnpu. Ovo se broji kao jedna vczba. Ukoliko sc ne bavite svakodnevno nekorn telesnom disciplinorn. nerna potrebe za misicima. Kada se priblizite orgazrnu. 2. po vascm nalogu. dok se nc uspravi. Istovrerneno stisnite obe pes nice. Takode. zategnite lobanjsku purnpu na zadnjoj strani Prsti na nogama su zgrceni. Vgi nivo: Manje koristite misice medice. Kada postignete potpunu kontrolu nad svojirn polnirn organirna u ovoj vezbi. ako su istrenirali duh u jogi. rneditaciji. da bude uspravna iii opustena. 4.

malo iznad donjeg kraja kicme. Sledeca stanka za energiju jc pai hui. kada topla seksualna energija prodre kroz hijat. Posle nedelju-dve vezbanja mozete osetiti kako yam misicno stezanje stvarno uvlaci penis. ili ce iscuriti na penis. Taoisti smatraju da je seksualna encrgija stvaralacka energija. Kasnije cete osetiti da yam je ledni kanal (vladarski kana I) otvoreniji. Kada yam ponestanc daha. Neki tvrde da im misli postaju jasnije i kreativnijc. stezite i povlacite na seksualni predeo. seksualna energija spasce u seksualne organe. proterate topli s~ksualni CING u krsta. Inacc [e malo tezc yroraditi ovo podrucje. Ovde nastupa krsna pumpa. iskoristili smo vec toliko mozdane energije. Izvodite kao sto je vee opisano . sve dok ne osetite da se erekcija smiruje. bice Yam dosta lakse da u izvodenju zatvaranja snage. Mozete osetiti energiju kako hita gore-dole. moracete da joj se prilagodite savijanjem kicme nvaspolj~. Osetite kako ulazi kroz hijatni otvor u krstima. koji je odmah mogu dobro upotrebiti.? podrucje puno energije. sve dok yam spadne erekcija. posto je energija sperme gusca od CIA. dijafragmu. Pumpajteenergiju do medice. mo~uee j\. Ponovite istu proceduru . na duhovnim nivoima taoisticke joge. Osim kada se drugacije naglasi. Ponekad ce biti potrebno 3-9 udisaja sa tvrseim stiskanjem. Pustite da iz vas istece sva napetost. Ovo olaksava podizanje CIA. izdahnite i opustite sve misice u telu. Na udisaj stisnite pesnice. zmarce iii utrnutost. Povucite energiju iz penisa u medicu. Jace stezanje guzova moze yam pomoci da ugurate CING u krsta. Ne 98 99 . stezanje i udisanje. sa svim misicima sasvim stegnutim.vrata i cvrsto pritisnite jczik uz nepce. skladisti se u visa podrucja tela i duha. Obavezno malo ubacite bradu i stisnite lobanju da jos vise aktivirate lobanjsku pumpu i da ispravite gornji den kicme. Uobicajena neposredna reakcija je da yam jc lepo i izvanredno vas osvezava. Drzeci dah. ona ce pasti i rnoracete ispocetka. Ako ste vezbali disanje na testise ( ili ste vee otvorili svoju mikrokosmicku orbitu). Ako prodrete uz karlicu. izdahnite.Pocnite sa drazenjem penisa. Aktivirajte krsnu pumpu. da su na stupnju u kome lakse mogu da automatski preobrazavaju CING CI u prosirenu svest. Zadrzavanje na medici je vrlo vazno. a onda do T-l1. Zatvaranje snage potpomaze prenosenje seksualne energije kojom se puni supljina: umesto da se cuva u mosnicama. pa na teme i jednostavno dovedete seksualnu energiju iz testisa sve do mozga. do krstiju.cmarno podrucje. izvijajuci donji den leda da ispravite kicmu. Oscticete da yam je cmar super-cvrsto zategnut. Kada yam ponestane daha. Ako yam paznja popusti. 6. Uvezbavajte zatvaranje encrgije. svo disanje treba da bude na nos. Udisite. sto otvara slobodniji ushod CING CIA. mora se opustiti citavo telo. 4. 3.uzbudivanje. koji se nalazi na temenu. nasuprot solarnom pleksusu. da bi se ispravilo i pojacalo pumpanje. Radite ovo bar nedelju dana. koncentirsuci se na hui-jin (medicu). Nemojte se uznemiravati ako se to varna dogodi. pogotovo u seksualnom prcdelu. U pocetku mozete ici od stanice do stanice. Ponovite isti proces podizanja i spustanja erekcije. imacete osobeni osecaj topline i treperenja od encrgijc. Neki ljudi osete bol. sledecih nedelju dana provcdite u izvlacenju energije do T-ll (jedanaesti grudni prsljcn) u kicmi. karlicc. a zatim do podnozja lobanje. kao da stc u meditaciji. Pri izdisanju. drzeci energiju na medici. Nosno disanje omogucava bolju kontrolu udahnutogvazduha. Udahnite jos jednom i povucite nagore citavo genitalno . Kada yam energija konacno dospe u glavu. Izvlacite energiju do vrha glave. Ako otpustite encrgiju. stopala i vilicu. Ne zurite i nastojte da stvarno osecate seksualnu energiju dok vezbate. i zadrzite je tu dok ne osetite da je t. povucite toplu energiju iz medice i nastavite da je vucete do trtice. Nalazi se u potiljku. sto ce pornoci u aktiviranju ovih dvaju pumpi. I ovaj put.izvlacite energiju do medice. koja se moze preobraziti u bilo koji den nasih vitalnih organa. urogenitalnu dijafragmu i posebno na penis. Sledeca stanica je u jastuku od zada. da tecnosti postepeno pocinju da se suse i ostavljaju u nasoj glavi supljinu. Kada ostarimo. Povucite nagore sve genitalne organe. jer je CI cnergija spermc gusca od ostalih tipova CIA i mora da se pumpa nagore. 5. i posebno penis. potpomozite to povremcnim blagim masiranjem tog predela svilenom tkaninom. dok ne uspete da izvucete seksualnu energiju iz penisa u glavu u jed nom potezu. cistu zivotnu silu. Onda se opustite i dozvolite krstima i vratu da se vrate u normalan polozaj. izvlacenjem energije. zlezdi ili mozga. izmedu C-l (prvi vratni prsljen) i podnozja lobanje. cmar. Na kraju cete biti u stanju da duh usmerite na testise. Ako imate nevolje da proterate CING kroz trticu. T-ll. nastavite da udisete i izvlacite seksualnu energiju iz seksualnih organa. U prvom nalctu cnergije lobanjska pumpa moze da se ispuni i da pocne snazno da lupa. Drzite energiju u predelu krstiju. Ova semen a energija kasnije se pretvara u iskonski CI. polako izbrojte do 9. Ono filtrira i zagreva vazduh i obezbeduje dobro uravnotezenu zivotnu silu. sto je moguce cvrscim stezanjem.

Usmeravanje snage iz gornjeg i donjeg trupa. naliva energiju u predeo pupka. Brzina napretka nije vazna: sustina je da redovno napredujete. koncentrisite se na mesto izmedu obrva i spustite ga kroz nos i nepce i kroz jezik do centra grla. medicu i urogcnitalnu dijafragmu. ukoliko niste u stanju da vezbate u ove sate: vas napredak je izvcstan dokle god vezbate svakodnevno. sve vise koristite duhovnu snagu umesto fizicke. jedan krug bice yam dovoljan. lako cete u roku od mesec-dva dana postici misicni tonus potreban za efikasno zadrzavanje semena. U pocetku. Postepeno. lstovremeno energiju iz gornjeg teka potisnite nadole i zadrzite stcgnutost koliko god mozete. U ta vremena protok snage je odlican. tek da se odrzi navika. dok udisete i izdisete. U ovim razdobljima plima jin energije menja sc u jang. pa do pupka. T-11 nadbubrezna '2 ~ mini pumpa kicme ~ lagano ispravite zakrivljenost nakrivite krsta budite brzopleti. Apsolutni minimum ucestalosti je jedan krug na dan. Ne ocajavajte. prema sredistu tela. Ako ste jako uzbudeni. pri vezbanju. medutirn. centra srca. Poslednja fines a koju valja upamtiti je da srediste donjeg stezanja nije u stomacnoj ili trbusnoj oblasti.na penis.r I DIJAGRAM 20 energija se uvija u mozgu pai-hui (teme) jastuk od zada ispravite zakrivljenost ubacite bradu vrata Vezba zatvaranja snage postepeno uvezbava mozak da povlaci seksualnu energiju u vise centre bez rnisicnoq stezanja. dok yam ne spadne erekcija. Izvodite 36 potpunih stezanja ujutru i uvece. Neka vas vodi osecanje energije. Ako yam se dogodi da tokom dana vidite lepu zenu. Sunce pocinje da izlazi oko ponoci. Kada osetite da je energija ispunila mozak. Sa ovakvim intenzitetom treninga. iIi fotografiju koja vas uzbudi. pazite da vas ne vidi sef. mozcte istog trenutka izvesti zatvaranje snage i izvuci energiju. a da zalazi oko podne. 8. moze yam biti potrebno 3 do 9 krugova da to postignete. solarnog pleksusa. Kod izdisaja sasvim opustite citavo telo. Sarno. Posto semcna tecnost (kao i krv). 7. pogotovo ako ste seksualno veoma uzbudeni. Potisnite energiju donjeg trupa u kicmu i uz nju. jer bi mogao pomisliti da imate napad epilcpsije. Cilj nam [e da istreniramo ove misice da budu nepropusna brana za seminalnu reku. Ali. Prirodni pravac za (:1 je da nastavi da kruzi uz leda i niz prednji deo tela do pupka. posle nekog vremena vezbanja. odnosno obratno. pupak u stvari hvata semenu tecnost i gura je kroz kicnu 100 101 . Produzite ovakvo kruzenjc scksualnc cnergije. Koncentrisemo se na prednji deo prepona . Kada [ednom stekne rutinu. ncka yam pumpe rade i poslc vezbanja. posto ce Yam trebati vise vremena da se pojedinacna erekcija povuce. izvodicete manje ponavljanja. normalnom coveku 36 ponavljanja ujutro i uvecc ne predstavlja neki poseban napor. Tada obrcerno recni tok i plavimo tela obnavljajucorn energijom. Ovu cirkulaciju potpomazu unutrasnji pritisci stvoreni pri zatvaranju snage. Preporucuje se da sc ove vezbe izvode izmedu 11 i 13 sati i izmedu 23 i 1 sat. 9. tezi da prati (:1 energiju.

Pljuvacka postaje laksa i slada. ne smete ejakulirati 30 dana. podrobno se izlecite pre nego sto se upustite u ovu metodu. Moe koncentracije jako ce yam se razviti. Ako niste naucili da zadrzavate seks tokom polnog opstenja. sto izaziva znatnu razdrazenost i nepotreban pritisak na srce. MOSNICKO SABIJANJE I ZATVARANJE SNAGE 1. 4. nakon pet mosnickih sabijanja. ako istrajete u ovoj disciplini. ona vodi vas duh cak i kad vas duh vodi snagu. tako da ne biste na sebi imali vlaznu tkaninu. 7. Svaki bol. Ne dajte duhu da luta. Posle vezbanja se presvucite. Vezbajte na prazan stomak. Kada ovladate izvodenjem ovih vezbi. prehladicere se. A to je glavno ucenje seksualnog kung fua. 4.dok ste u lezecem polozaju. Razlicitim ucenicima je potrebno razlicito vreme. Ne brinite se ako u prvim danima vezbe slabo osecate efekte. dok im ne potekne toplota iz testisa. Pocnite uciti da zrtvujete ejakulatorno zadovoljstvo za vece naslade. Dok vezbate zatvorite oci i pratite stazu energije. iii vetar. U sobi bi trebalo blago ~a struji cisti vazduh. Ako ste zarazeni nekom venericnorn bolescu. uvek sacekajte da prode bar jedan sat od obroka. Nikada nestavljajte bilo kakavpredmet pod bok. mozete brze postici zadrzavanje vitalnog semena tokom vodenja ljubavi. trebalo bi da vezbaju izjutra. Oni koji pate od zatvora. Morate razviti intenzivnu koncentraciju. Vetar tezi da oduva CI snagu. Neuobicajeno cesto stolica i vetrovi prestaju u roku od jednog iIi dva meseca. Pustite da misli i slike odu. Zato stegnite urogenitalnu dijafragmu kao da zadrzavate punu besiku mokrace. Budite obuceni. Utrljajte ovaj znoj u kozu: on ima pozeljna svojstva koja telu treba vratiti. Lakse je kontrolisati protok vazduha kod nosnog disanja. kada toliku krv i snagu poterate u predeo pubisa. uzdrzite se od seksa tokom ovih 30 dana. Ne disite na usta tokom ovih vezbi. 3. Ova prociscavajuca detoksifikacija pracena je urednim praznjenjem creva i dubokim osecajem telesne cistoce i snage. iii nelagodnost. a da ih ne pratite. paticete od prilicno jakih bolova. 10. Ove vezbe dosta ce pomoci u otklanjanju problema. Na ovaj nacin iskusicete punu moe ove metode. rezultat je pojacanog protoka energije 102 103 . 11.navise u telo. trebalo bi da nestane u roku od nedelju dana od pocetka ispustanja. Naravno. Naucite meditaciju mikrokosrnicke orbite i izvodite je neposredno po zavrsetku zatvaranja snage. SIGURNOSNE MERE ZA DISAN"IE NA TESTISE. graske znoja trebalo bi da yam se pojave na celu posle tri sabijanja. Kada sami dozivite ove cnergije u sebi. Ovo moze da zvuci veoma tesko. Nikad nemojte lezati na ledima tokom ovih vezbi. 1. vee mora strogo da prati kretanjc snage. Na celu bi trebalo da se pojavi znoj. Poboljsan rad creva. U suprotnom. kada se prazne creva. da bi se podrobno procistilo na potpuno prirodan nacin. Udisanje kroz nos puni vazduh energijom i pojacava rad mozga. Posto encrgija tece po prirodnim smerovima. Ovako telo koristi nove izvore. Duh ne sme da odluta u misli i fantazije. Sa napretkom.Izbegavajte promaju. Ako se pojavi neki od problema navedenih u tackama 1 do 3. 9. 3. iii ogrnuti laganim pokrivacern tokorn vezbanja. 5. Zapazio sam da mnogi uccnici ove metode ubrzo pocinju da prazne creva sa neuobicajenom lakocom. ispustite bezbedno energiju pomocu "vezbe ispustanja". Nikada nemojte lezati na levom boku dok vezbate. Zacepite prolaz tako cvrsto da ni jedan unutrasnji nagon ne uspe da prodre kroz stegnute misicne prstenove. ja se ne protivim vasoj zelji za seksom. 12. Ja vas sarno obavestavam da ce vas napredak zaostajati. 2. Da bi metoda bila delotvorna. Ovo takode napreze srce i puni ga sa previse energije. kad god je to moguce. 2. Ako ispravno izvodite vezbe znojicete se i ukoliko niste obuccni. Zapanjice vas koliko brzo mozete da postanete osetljivi na sopstvenu energiju. znaccte 0 cemu govorimo. Ovo ce saviti energetski kanal i moze dovesti do bola u ledirna. Snaga se moze vezati u grudima. Posudu duha ispraznite od misli: u prazninu ce poteci mocna energija. U svakom slucaju. koje nailaze. ako ejakulirate. Mogao bi lako da ohladi vasu energiju. Posle ejakulatornog orgazma. da bi skupilo u testisima dovoljan pritisak CIA. telo mora poceti iznova. 8. Neki ce ispustati neuobicajenu kolicinu vetrova i prazniti creva dva do tri puta dnevno. 6.

Pre nego sto izdahnete. Ali. putem . .Cvrsto zatvorenoj . Proucavajte metode sa ozbiljnoscu. mozete koristiti i lekove da ubrzate proces lecenja.t ka. 2. nize energetsko polje tela. kako yam se dize uz kicmu. Ako dosledno pratite ~oja uputstva. Posticicete izvestan napredak ako vezbate cesce nego sto ne vezbate. zatvaranje snage moze dovesti do povecanog krvarenja u trajanju od dve do sest nedelja. Snazno progutajte do solarnog pleksusa i drzite vazduh tu. REZIME ZA MOSNICKO SABIJANJE 1. izvrsno je sredstvo. Taotsti se prema sperrm odnose. Ako krvarenje nije obilno. 6. Dok izvodite zatvaranje snage. dokle god mozete da udisete. na primer. 3. biva preraden u visi kvalitet. koje predstavlja zdravo izduvavanje necistoca i stetnih gasova iz tela. Zatvaranjesnage izvrsno je za lecenje suljeva. Morate provesti vreme vezbajuci. ~alo ispod pupka nal~z~ se nizi TAN TIEN centar. Moze se javiti i primetno povecanje podrigivanja. Drzite jezik uz nepce i osecajte hladnu jin energiju pol nih tecnosti. Zamisljajte kako se testisi pri udisaju podizu u mosnicama. Udahnite veoma sporo na nos. Bud!te istr~jn. osim ~obija~ja i trosenja. 10. a koristi se kao caj. Potiskujte loptu snazno i neprekidno u mosnice. skupljeni teski otrovi.teg~l: Ova tegla nalazi se u visini pupka. Jezik drzite priljubljen uz nepce. Vezba uklanja uzroke suljeva. nakon nekog vremena sa telom z. trebalo bi prvo da se obrate svom lekaru. Opustite se: ne koristite snagu misica. koje treba koristiti pazljivo kako se ne bismo povredili. Opustite citavo telo i koncentnsite se na testise. najsladeg od svih nektara. 5. na oko dve trecme natrag prema kicmi i REZIME ZA OISANJE TESTISIMA 1. Pocnite sa 5 ponavljanja i polako povecavajte do 36 po seansi. Trava "konjski rep". Odmorite se uzimajuci brze. Opustite se uvijanjem u struku nekoliko puta. i svaki ~u. Da biste imali potpunu korist od CINGA sakupljenog kod pupka~ morate poznavati taoisticke metode meditacije. Nista yam nece doci ni iz cega. i u vasem gornjem telu pocece da se razvija ct. SlfO~1 med procuri iz stare kofe i cuvanje mcda u nov~~.i. Ove metode primljene su od mnogih Taoistickih majstora. prljavstinorn i uginulim pcelama i ~o~ijanjem. Uklanja ustajalu krv iz krvnih sudova cmara. Pr~ces rafI~lfanJa ~ur~vnotezavanja energije. Suljeve prouzrokuje nepokretnost. Moder?! zivot daje nam vremena za malo sta. 2. sinteze su ucenja cetiri. 7. da biste osetili dobrobiti. kao p~em~ sirovom medu.ike z~ po~eeanje vitalne moei: On~ p~edst. stice se pri ucenju mikrokosmicke orbite. Odaberite polozaj koji yam odgovara. koga treba da skupite kod p~pka. ZATVARANJE SNAGE JE OSNOVA ALHEMIJSKOG SEKSA Iako mogu izgledati elementarne. vezbe iz ovog pogla~IJa su v~soko prefinjene tehn. Iz pupka potisnite vazdusnu loptu do karlicne oblasti. Stajanje je pogodan polozaj za ovu vezbu.S~~ taoisticke tehnike disanja. kao postupak protiv suljeva. 4.kroz unutrasnje organe. dokle god mozete da zadrzite dah.ma~stora: Sva~1 od njih verovao je da je upravo njegova metod. Vezbajte 36 do 108 udisaja. 5. Postepeno cete se izleciti. 9. Metoda zatvaranja snage je korak u sprecavanju da.metodicnog rafiniranja. sluzeci se sarno svojom tehnikom disanja.} u kome taoisu skladiste cr pre nego sto ce ga povratno preraditi navise. 104 105 .avIJaJu sustl~. Morate. Odaberite polozaj koji yam odgovara. 8. One su kao ostri macevi. i nizeg prosvetljenja kan i li. Pustite neka se polako spuste dok izdisete. Vezb~ disanja iz ovog poglavlja. biti voljni da odvojite jedan den vremena. kao da je lopta. prenapregnuto praznjenje creva i snizen nivo CI energije u hui-jinu (medici). takode umanjuje. spaJanJa pet elemenata. Cl se kr~zn~ krece izmedu nizeg. napredak ce biti brz. Potisnite vazdusnu loptu nadole prema oblasti pupka. sporedne cfekte. srednjeg i viseg tan tiena. Sabijajte vazduh u grlu. . skypljena krv usled sile teze. izvodite vezbe upola snage. necete trpeti nikakve nelagodne. obradite svaki red teksta. iii za sedecu kupku. Podrigivanje se. Ovo ima slicnosti sa uzimanjem sirovog meda pomesanog sa sacem. Vezbanje mora postati den vase svakodnevnice. Ljudi koji imaju ozbiljne tegobe sa suljevima. s~e do~ ne uspet~. ukoh~o hocet~ .?atno osvezenim. Gram praksc vredi koliko i tona teorije. 3. Kod vee postojecih suljeva.d~ u spirali yrode pored ovih. Equisteum Narvensis. ako vezbate uredno kao sto ustajete iz kreveta.~rzo ~a napredujete. plitke udisaje na nos.a vrho~na ~aJna I posngao Je znatne rezultate. Ovo osnazava misice van voljne kontrole i olaksava im delovanje. koncentrisuci se na grlo. snazno progutajte pljuvacku.

izmedu muskarca i zene.disanje testisima. nijc bilo nista drugo do obicna seksualna "esencija". Ova polarna razmena previda se zato sto je tok ncvidljiv za fizicko aka. ali najcesce se previda. U ovom kotlu mesali su i kuvali razne vrste telesnih C1 energija. ove proste vezbe seksualnog kung fua . Na prvi pogled moze yam izgledati kao da ucite strani jezik.od daha do scksualne cscncije. da bi se sacuvala. Voda i vatra mogu ubiti coveka. Tolika je snaga toka CING CIA. iskreni majstor Biti taoista znaci dozivljavati zivot kao uskladeni tok energije. . uz punu kontrolu svojih seksualnih i duhovnih snaga. temelj vase mladosti. Ali bcz njega. kruzcci u varna. ali neophodno je pravilno ovladati njima. polarnost izmedu muskeg i zenskog. tc se osecaju prcvarenim i ogorceni suoDrugi besciljno lunjaju otudeni i bez svesti 0 postojanju toka.Pao. Prema tome. pa do duse. iii mu mogu pomoci. Vasa seksualna esencija je eliksir zivota. pre nego sto prcdetc na vodenje ljubavi sa zenom. oluja i sunceva svetiost. ni jedna od visih meditacija ne moze da uspe. i zato sto je njeno dejstvo cesto suvise tanana. koja tece izmedu covcka i zene. pa u SIEN . scksualne esencije. koje kruze izmedu neba i zemlje. izmedu vas i sveta. U tradicionalnim taoistickim terminima. To je krv koja tece izmedu srca i bubrega. Bez obzira na stay prema zivotu.mozda izgledaju suvise jednostavne i primitivnc da bi moglc uticati na duhovni razvoj. Tajno alhemijsko sredstvo ktyje su koristili. u ncprckidnom ciklusu. Ove energije.sto je prethodnik danasnje hemije. CING CIA i SIENA. tanani su jezik zivota.stari majstori zvali su je kotao. i sasvim je vredna napornog treninga. i da biste pravilno govorili njime potrebne su yam godine vezbe i proucavanja. On tece i vidljivo i nevidljivo. Takode je ociglcdna. Zbog toga taoisti proucavaju dejstva CIA. i tanani tok izmedu njihova dva magnetska pola. SEDMA GLAVA POLARNOST JE KLJUC ZA PREOBRAZOVAN"IE SEKSUALNE ENERGIJE "Polni snosaj uporediv je sa vodom i vatrom. a taj proccs nazivali su "alhemija" . 106 107 . Ovo je ocigledno. Neki ne mogu "dobiti" dovoljno toka. Ijubav (i mrznja). mosnicko sabijanjc i zatvaranje snage . to jest CINGA. u zavisnosti od toga kako ih koristi". da bi ~a nec:dgojcnj duh mogao opaziti. ovaj tok kod Ijudi jc iz CIA u C1NG. takodc zvanc tri zivotna blaga. Mnogi Ijudi dave se u ovom toku zivota: on ih jednostavno preplavi. skoro svako u jednom trenutku pokusa da pronade sigurnost u Ijubavnom odnosu. i izrnedu neba i zcmlje sa covekorn u sredini.

Ako muskarac napada sa svojim ljubavnim oruzjcm suvise nasilno. kao i prirode seksualnc energije. ako nauci da disciplinuje svoje silc. ona ispusta stit od umora. naprotiv. zena vise nije u nadmocnom polozaju. Jedna kineska borilacka mctafora ovako kaze: Zenin stir i kratak mac su njena vagina i klitoris. ne sarno taoistickih majstora. Jednostavan je zato sto se zasniva na prirodnom zakonu svemira . odnosi pobedu nad cvrstim kamenom. medutim. Strategijsko ostavite u rezervi. mozete dovesti partnera u stanje visoke prijerncivosti. Od tog trenutka oboje postaju slobodni da se predaju jedno drugom i razmene najdublju svoju ljubav . a zcna je voda. zena lako odbacuje njegove zamahe i dovrsava ga kada on istrosi svoje serne. kao i za protone i elektrone zatecene u igri subatomskih cestica. U prirodi neobucenog coveka jestc da napada: on poseduje napadno oruzje. ako muskarac ostane van dometa zeninih udaraca. Neznom i vestom upotrebom drugih udova u predigri. Bitka izmedu muskarca i zene prestaje onog trenutka. Ali. Kada silovito nasrne i otpusti spermu. usled toga. ali msu dobro shvaccni u smislu njihovog funkcionisanja u seksualnosti. koje obrazuju atom. svojim penisom. ~~da m_u~karac vodi ljubav sa zenom. Muskarac je naoruzan sarno dugim kopljem. Drugim recima. jezik i druge delove tela. za taoiste ona je pre zakonita igra izmedu suprotnosti. moze biti veoma rada da nastavi. To je kljuc za ovladavanje taoistickirn tajnama 0 ljubavi. mnogi bivaju potpuno potuceni od zene. Zena. kako bi objasnili cin ljubavi. Jedan od nacina na koje taoisti ovo objasnjavaju je jednostavna metafora kuvanja. Taoisticki mudraci zapravo su i koristili metaforu borbe. mekan i popustljiv. Muskarac jc vatra. U idealnom slucaju borbi polova prilazite u sportskom duhu. Ovaj neuspeh uzrokovan je taktickom nepoznavanju muskih polnih organa. 108 109 . Za neke ljude ljubav je strasna borba za dominaciju i predaju. Nazalost. ne sa namerom da porazite svoju voljenu. pre nego sto krenete penisorn.Ali. vee u nadi da cete uzvratiti njenu milost i prijerncivu energiju upravo komplementarnom muskorn vestinorn i silom. Zcna dostize granice svojih erotskih kapaciteta i spremna je da zakljuci primirje sa svojim protivnikom. on kuva njenu vodu (u njenoj materici) svoJom vatrom (penisom). ali da ste prosto zaboravili tananu gramatiku CI energlJe. Sustina je ovo: muskarac mora prestati da razbacuje svoju seksualnu energiju. nego svake ezotericne tradicije. Muskarac sebe ne iscrpljuje. iii zenske). malo je ljudi koji danas nastupaju u vodenju ljubavi sa takvim taktom. To je najprostlJa 1 naJosnovlllJa taJna. JIN I JANG: BITKA POLOVA Ova bitka izmedu jina i janga naizgled nema kraja. da prosecan covek moze uspesno zadovoljiti partnera. posto njena voda gasi musku vatru. dok su vas roditelji i ucitelji intenzivno skolovali u duhovnijim predrnetima. v~~ ~akon prvih _neko_liko Iekcija. kao prvi korak u sticanju jednakosti sa nadmocnim neprijateljem. _ Ovaj to~ en~rgije izmedu suprotnih polova muskeg i zenskog. upravo kao beskrajna bitka izmedu polova. da je stvoren citav mit kako prosecan covek nije u stanju da zadovolji strasnu zenu. Tako vodeni tok polako spira divovsku planinu i vaja kilomctarski Grand kanjon. pre nego sto muskarac izgubi svoje sredstvo vise vitalnosti. on je slomljen.njihove ranjivosti su uravnotezene i strah od poraza je neutralizovan. Na isti nacin voda (reke su jin. uvek savladuje tvrdi jang. brzo uvidate da ste ovim jezikom govor~~l JO~od rodenja. ni prevladavanjern ni podrcdenoscu. Podjednako vazi za par spojenih magneta. Prava is tina je. Jang je vatra. Njene grudi ce ocvrsnuti. i ne povlaci se u ponizenju. pre nego sto vi udete u nju. njegova erekcija gubi pia men. Mudraci vas zato savetuju da prvo koristite takticko oruzje. koristite prst. kada oboje uvide da ni [edno ne moze "pobediti".da se pozitivne i negativne sile privlace i vezuju jedna za drugu. je kl}_uc_za ~skladlv~_nJe ~nergetskog toka u sopstvenom zivotu. Zena je skoro uvek seksualno jaca. Trebalo bi da pricekate da joj se vaginalne usne ovlaze. a ipak oseca da je naisao na ravnopravnog partnera. Dvoboj ce biti okoncan. iako u svojoj dobroti to porice. disanje i zlezdano lucenje ce se pojacati. Pristupate. a jin je voda. pre nego sto upotrebite glavno oruzje. Taoisti su ovu polarnost nazvali jin i ja~g~ t~rn~inima koji su danas postali popularni u podrucju holistickog zdravlja. Nerazumevanje strateskih zakona ljubavi toliko je rasireno. Ostavite voljenoj vremena da potpuno ude u ljubavne uslove. Kada zaustavi gubitak sperme. da bi "postedela" svog protivnika. Ona se suocava sa sebi ravnim i vise ne trpi razocaranja. Jin.

isto kao sto nije stvoren da drzi mozak I centralni nervni sis tern. Tok seksualne energije ne moze sam dovrsiti ovaj krug. sada znam. koji ga ritmicno zapljuskuje. ali sa razlicitim nabojem. to je obicno oslobodenje nelagodnosti. te POStlzU sasvim razlicito stanje bica. Seksualni organi samo su vrata na koja zivot ulazi i siri sedalje. koje pre svih drugih treba cuvati od skolo~a~ja? . mora posto- jati ljubav. velicanstveni "svrab" preterano uzbudene energije. Ako i muskarac i zena uzgajaju svoj CI navise.VISI ORGAZAM JE DELIKATNA RAVNOTEZA POLARNIH ENERGIJA Ali. Kada se spoje gornji polovi rnuskarca i zene . spajajuci dvestrane u jednu. tada magnet moze da postane elektromagnetna dinama. ali sta postaje od napetih energija posle teskog dana na poslu i svade sa zenom oko toga. Pravi orgazam javlja se kada i muskarac i zena nastave zajedno da pulsiraju Njihova seksualna energija dovrsava kolo izmedu njihova dva magnetna pola. nema te kolicine seksa koja bi zadovoljila vasu duboku ceznju za celovi- toscu. Kada razmena CING CIA dostigne izvestan intenzitet i ravnotezu.~a od zivota.sitnog zrna peska. a ne da izmenjuju osnovne proc~~~: ?zar. vee su uvek u fluidnom kretanju. i pored muskarceve eJakulac!Je. Svak~ od ljubavnika je na suprotnom kraju polarnog toka. Imate pravo da zaprtate -. dozivljavaju orgazme do potpunog zadovoljstva. I prevazilaze zadovoljenja njihovih Iicnlh ega. cvrsta tela dvaju ljubavnika pocnu da pulsiraju.v~den}a Ijubavi i za koje smatrate da. Tako muskarac i zen a mogu postati "jedno" i jednostavno uoce da jc tok seksualne energije izmedu njih stalan ida im oboma pripad~. sa ciljem uravnotezavanja toka jin i jang snage. Tokom seksa pen.Nestaje osecanje da smo sazdani od krvi i mesa.sarno spajate polovinu sebe sa zenom. Zbog ovoga vas sam seks. mogu razviti polarnost. posto otpustaju energiju iz svoje polovine polarnog polja putem ejakulacije. onako. kao da imaju naboj. dajuci oboma naboj puniji nego sto je bio. Postoji jos jedna metafora.~jem: Krug energije ne moze se spojiti u seksu ako muskara~ prosto SP~JI svoJ penis sa zenskom vaginom. a da je ne voli svim srcem. kome su toliki muskarci pr!vrzeni. crno-beli suzasti simbol jina i janga. i bcz tog punog toka izmedu jina i jang~. Ovakva iskustva kidaju okove individua~ne naslade i osecaja. d~ upotpuni magnetsko privlacenje. da jin i jang nisu odvojene energije: one su jedna ista energija. bez ljubavi. cini nesrecnim . avo je totalni orgazam tela i duha. u kome oba Ijubavnika radosno daju i primju zivot jedno od drugog? avo zvuci divno na papiru. Tok CIA u tao krugu prekinut je. Duh mora ucestvovati u seksu. i premali je da u sebi sadrzi sirecu seksualnu silu '. Najjednostavniji odgovor je da taoisn pokusavaju da pomognu pn~ rodi da vodi stvari kod ljudi.nu. !ek kada se fozltlvm I neg~~lvm eolov~ muskarca i zene medusobno spoje I dodu na svoJa mesta. koje izgledaju komphkovane I oduzimaju vreme? Za~to prosto n. kako bi bio preobrazen u dusu u gornjem delu. sasvim pazljivim oseea.etodu •.e v91eti svoju ze. To Je ~ao da ~nnesete krajeve dvaju potkovicastih magneta j~dan ?rugom. Prava uloga vaseg penisa je da provodi zivot u tela i izvan tela. Odjedanput ste postali stub vibrirajuce energije. prelazeci iz toplog u hladno.tima kao i genitalijc. i to nizu polovinu. mogao bi biti dvostruko ozaremjr i ziveu 10 110 111 . ana najvaznija stvar koju treba upamtiti u vezi sa polarnoscu jeste. a ne upraznjavaju nikakvu ezote~icnu ~.na srcu i u us. odrzavan u perfektnoj ravnotezi energetskim poljem vase voljene. koja stvara super magnet I provodi JOsvise dusevne energije kroz svoj ljudski oblik. i postepeno zavrsavaju u nepokretnosti na savrsenoj umerenoj temperaturi.i da se kombinuje sa ovim. ali malo ko je bio u stanju da odrzi taj dozivljaj. da Ii bi trebalo da opet krene na posao? Kako udaljiti dnevnu politiku iz kreveta? Ova glava pruzice neke prakticne nacine pristupanja ljubavi. kao visak koji se Ijulja napred-nazad. cernu s~ zamarati ucenjem ovih taoistickih vezbi. pustivsi prirodi da nas vodi? Cemu se petljati u ono zadovoljstvo. i preraduju ga putem med~tacije i l~~bav~u visi nivo. ~ems mJ~ stvoren da drzi zivotnu silu. po kojoj su covek i zena dve strane istog novcica. Ejakulatorni orgazam. kako to. prvo shvatite da je nacelo polarnosti dominantno u seksualnoj praksi. Nikad ne postoje jedna bez druge. Drugi kraj tako~~ tr~~1 da s~ SfOJI. kako dostici taj stepen neznosti. Mnogi su sigurno ovo nazreli. a z~~lm spoJIte ~~m~ po jedan krak svakog magneta. Tokom Ijubavi novcicse brzi vrti. koji se ulivaju jedan u drugi u savrsenom kruznorn skladu. Onda CI moze da hrani CING CI donje polovine tela. Mozda poznajete neko dvoje ljudi koji su ozareno srecni i pu~i duboke Ijubavi. energlJ3 moze tee I snazno i sa stabilnom ravnotezorn. do napolje. i preko volje pocinje da peva.em par ljubavnika koje poznajete.ls prost~ pu. avo kolo je tao. koja nema kuda. ogranicava njihovu zivotnu snagu na genitalije. Ali. Borbeni ego skuplja se do svoje prave velicine. avo nije pravi orgazam. u skladu sa okeanom tananog svemira.

koji je potreban za vodcnje ljubavi. covek treba da sacuva svoje gorivo. NEZNO PRIPREMAJTE JIN ESENCIJU Vasa je odgovornost. Ravnoteza polarnosti prevazilazi po love muskarca i zene i postajete svesni igre suprotnosti izmedu neba i zemlje. sa suprotnim nabojem na svakom polu. Prema tome. Jin i jang su uvek jedna energija. Njeni vitalni organi . polako grejuci zeninu vodu. muzika vaseg vodenja ljubavi bite rastimovana. Ako su njeni unutrasnji organi slabi iii bolesni. Voda ce se sporije grejati od vatre. pluca. ali ako prebrzo sagori svo gorivo. Da biste culi muziku zvezdanih sfera. kao 0 vodi. na fizickom. da u dobrom zdravlju uzivaju u svojoj Ijubavi. Na visim nivoima susrecerno se sa sve novijim duhovnim izazovima. Spremaju se za nju ocuvanjem svoje seksualne energije i uskladivanjem svoje duse sa dusorn voljene osobe. uvecanja njene prijemcive sile vodenja ljubavi. nego kod muskarca. posto imaju malo iskustva u kuvanju. emocionalnom. Obicno je duze potrebno da sc njeni organi zagreju i nastimaju. Taoisti znaju da je ovaj visoki nivo dodirljivo iskustvo.bubrezi. kotao sa vodom nece stici da prokljuca. iii 20 godina duze. Ovo je taoisticki nacin uskladivanja jin esencije. i zovu ga Besmrtnost. Muskarac moze brzo da upali svoju vatru.DIJAGRAM 21 Mozda je njihova ozarenost prouzrokovana spoljasnjim okolnostima vise nego sto vi uocavate . mislite 0 zeni. bez obzira kako se dobro vi osecali. gusteraca . da se pobrinete da organi vase drage prvo budu bukvalno zagrejani. pojacaju i stabilizuju vasu prirodnu evoluciju. Puno ljudi ne zna ova. nacin priblizavanja bogu.zapravo proizvode i preraduju GI. u zapadnjackim terminima. Vratimo se prostoj kineskoj metafori. pre nego sto je voda skoro u tacki kljucanja. Hoce li izgledati tako ozareni i u starosti? Da Ii njihova veza napreduje u tananije nivoe? Taoisticke ljubavne tehnike sluze da ubrzaju. vodenje ljubavi postaje. i muskarcu kao vatri. iii teska. Na ovaj nacin. kada bi odrzavali svoj CING CI i upraznjavali preobrazavanje seksualne energije. koje coveku moze postati trajno pozna to. srce. sargarepa upije toplotu kuvanja i potrebno je dosta vise vremena da se kazan vode zagreje. 112 113 . Postujtc osnovna pravila kuvanja: ne stavljajte sargarepu i grasak (penis i testisi) u kazan. Ono moze postati slavljenje bozanstva u hramu tela i duse vase voljene. duhovnom i dusevnom nivou. itd. I sargarepa se na ovaj nacin lose kuva. morate nauciti da orkestrirate njene osete i osecanja sa svojima. Ako ubacite sargarepu i grasak u kazan dok je voda hladna. i moze ispasti zilava i ne toliko ukusna. Kljul! za visi orgazam je u balansiranju tananih polarnih energija. jetra.dobar posao. kao muskarca. obuzetost decom. nije moguce postaviti granicu na skali dobrog zdravlja i obuhvatnosti ljubavi.

propusticete visove njenih slasti. 3. New York). Svrha cekanja da zen a bude potpuno spremna. Vazno je da je od pocetka volite sa neodoljivorn neznoscu. ali ako lonae nije ispravno pripremljen i ako jc temperatura pogresna. 6. Ovo je opisala Tajanstvena Gospa.Dakle. Najpodrobniji tekst sa raskosnim ilustracijama su Seksualne tajne od Nika Daglasa i Peni Slinger (Inner Traditions. Sustinski kljuc za izbor poze odreden jc skrivenim zakonima toka energije. CING CI. spajajte razlicite delove: usta sa genitalijama. Vagina joj postaje vlazna: CI j~ u bubrezima i genitalijama. 9. izmoricete se pre nego sto ona dostigne vrhunae ceznje. ruku sa rukom. Tradicionalni taoisticki tekstovi pominju devet stvari koje treba traziti kod zene. ili ce to prerasti u neukus. Da nadrazite i uzbudite. Ne utoljujte seksualnu ceznju. Mnogi ce doziveti nekoliko orgazama u jednom dugom vodenju ljubavi. ljubav do iscrpljenja. Da bi se opustili i uskladili. Predaje se i stenje u ekstazi: CI joj usao u jetru i oslobodio njenu dusu. itd. svakodnevno vodenje ljubavi za vasu voljenu bice preterano osim ako je ona izrazito seksualno nastrojena. a moze i posle petnaestog ostati sasvim nenadahnuta. bice razjasnjena kada budete ucili tehniku zadrzavanja semena. zato sto postoji dosta drugih dela na ovu temu. pre skoro dve hiljade godina: 1. Energija joj je presla u sree kada poljubi coveka. lzraziti jang (sirenje) prelazi u jin (povlacenje). spremni ste da prodrete u nju. isto tako. bice nemoguce da se muska i zcnska esencija prerade zajedno u jedan nektar. prikazanu u sledecem poglavlju. genitalije sa cmarom. Vestina ljubavi je u tome. sto tese suvisnu pohlepu. Zenina energija prolazi kro~devet stadijuma dok joj se organi greju i pocinju da otpustaju svoj ~kladni CI. trebalo bi da jos uvek ceznete za dragom. tako ne treba ni da vodite HLADNA KUPKA ZA PREURANJENU EJAKULACIJU Kada ste potpuno uzbudili zenu. Ponekad je manje u stvari vise. pre nego sto se otpocne polno opstenje. itd. kao znakove da je stvarno spremna za muskarca. Mit 0 muskarcini koji "joj ga daje iks puta". najbolje je sacekati da voda u zeninom trbuhu dode skoro do kljucanja. Ako svesno ne uzdrzava orgazam. bice tesko uspesno preobraziti seksualnu csenciju u dusu. njezin apetit za svakodnevnim vodenjem ljubavi ce opasti. posle vodenja ljubavi. 8. Ova knjiga prikazuje preko trideset klasicnih taoistickih poza za vodenje ljubavi i takode sadrzi posebne stavove za isceljenje raznih bolesti. Zena moze biti vrlo zadovoljena sarno jednim krugom. Udite u pravom trenutku i zadovoljite je iz prve. seksualni savetnik kineskog Zutog Cara. 2. Nogama cvrsto stiska muskarca: CI je u misicima 7. Hvata penis: CI [e u krvi. 4. Pokrece karlieu i blago grize: CI je prodro u kosti. 5. VESTINA STRASTI: TAJMING I UCESTALOST Koliko puta vodite ljubav ima malo veze sa zadovoljstvom i srecorn ljubavnika. u stvari jc nastojanje da se zabluda sakrijc u magli. Ljubi sa dubokorn strascu: CUoj je stigao u kozu i meso. da uplitanjem nadrazujucih i uskladujucih poza stvorite carobnu igru. Ako udete prerano. spajajte isto sa istim: stomak sa s tomakom. Sami 114 115 . navodno impresivnih cifara. Kao sto ne valja da jedete do prejedanja. Upamtite sledece dve stvari i bicete u stanju da stvarate svaku energiju koju zelite: 1. Posle obroka trebalo bi da jos uvek imate blagu zelju za hranom. 2. Ukoliko ste sledbenik seksualnog kung fua. Ako zakasnite. otvorene oci sa zatvorenim ocima. Taoisticki majstor ljubavi tezi za skladom time. otvorene oci sa otvorenim ocima. Vrlo je malo partnera koji nece biti bogato zadovoljcni jednim divnim aktom opustanja. pre nego sto je zena spremna da pocne proees parenja. Grli coveka: CI joj je u slezini. CI se nalazi u njenim plucima kada pocne ubrzano da dise. Covek i zena pocinju da "pare" seksualnu eseneiju. Ako covek dopusti da mu se vatra ugasi (ejakulaeijom semene tecnosti). us ta sa us tima. LJUBAVNE POZE UTICU NA ENERGETSKI TOK Govorim malo 0 ljubavnim pozama. Istinski je spremna da prihvati coveka i razmeni svoju jin eseneiju sa njegovom jang esencijom. Pokusajte da ne udete ni prerano ni prekasno.

bukvalno pretrpavaju citaoca zaludujucorn raznovrsnoscu drugorazrednih metoda. Vise je ukusa i hranljivosti u jednoj zreloj jabuci. Ako ste uspeli taoisticki Ijubavnik. zadrzite ga za strateske upade. onda kada je previse topao. niste iskasljali svoju vitalnost ubrzo po ulasku. svaki ima sebi svojstven. skladnim disanjem u donji trbuh. Kada je zena dobro pripremljena. kroz praksu. Penis mozda omogucuje vrhunsko sjedinjenje. svakom celijom svoga tela. Ovo nije ni izbliza lako. Vi pocinjete da se dizete. pocnite da brojite iznova. Ova metoda smirivanja uznemirenog duha puno ce yam pornoci u razvijanju samokontrole. nego brojno udaranje bez pravilne predigre. vee na citav niz planina. Dok ne steknete jedan nivo samokontrole. Ali. jer moze dovesti do stanja zadovoljenosti koje iskljucuje sumnju. sa sarno nekoliko dahova iz dubine karlicne dijafragme. trebalo bi da budcte u stanju da ocistite duh i smirite i najsilniju uznemirenost. Mnogi ljudi imaju poteskoca da izbroje od jedan do deset. Hladnu kupku mogu kristiti oni citaoci. potrebne za odvracanje od ejakulacije. Za razliku od stereotipskog maca nasilnika. iIi opitivanje sa pravim ljudima i dogadajima. Sve je u zrelosti. Nakon svog kratkog plivanja. mozete je divno zadovoljiti. misleci ni na sta drugo. Vezbajte ovih stotinu dahova dva puta na dan. Prvo ovladajte osnovnim nacclima. nego u deset zelenih. l!I0zete opet izbrojati do 30. ali opasno je da ga pocetnik preterano koristi. Bokser koji zna 20 razlicitih udaraca obicno pada pred onim koji zna dva-tri udarca. pornoci ce yam da zapravo naucite da naredite penisu da se ohladi. Dok to radite. Polako brojitc od jedan do sto. Ezoterijsko znanje beskorisno je kada je sarno. koja yam pornaze da pocnete sa vezbanjem uzdrzavanja. Nakon razdoblja marljivog vezbanja. mozete uci kad god yam je to volja. Da Ii treba da udete sa penisom u maksimalnoj velicni? Mozda. Bolje je nauciti detaljno nekoliko izvrsnih metoda. Cilj yam nije da se zajedno popnete tek na jedan vrh. ali iskustvo mi je pokazalo da je ucenik neuspesan kada mu je glava pretovarena informacijama. bez odvracanja paznje. Zatim sporo izbrojite do 30. koje tvrde da poboljsavaju umece ljubavi. Taoisticki prist up u svojoj je osnovi praktican. mozda bi yam bilo zgodnije da idete malo lakse. Tehnika jc jednostavna i sastoji se iz umakanja penisa u hladnu vodu.ali bice zabavno trenirati u krevetu sa voljenom osobom. Ne dozvolitc da yam padaju na pamet strane misli. sve dok erekcija ne opadne za oko 50%. a onda u krevetu improvizujte koliko yam drago. sve dok ne stignete do 100 bez nasumicnih misli. Brojanje do sto. sam dodir penisa pruza vise zadovoljstva. "dovodenjem" energije u svoje telu uz po moe ovih tehnika. morate biti u stanju da voljno povlacite suvisnu toplotu iz genitalne oblasti. CETIRI DOMETA STABLA 00 ZADA Da bi se uskladio sa zenom koja prolazi kroz devet stadijuma uzbudenosti. Cilj ovog dela je znanje sa primenom uzivo. Citavo telo vase voljene zudece za varna. neponovljiv karakter. Vecina knjiga. Jedna izvanredna procedura za one koji su suvise brzi na obaracu zahteva posudu sa hladnom vodom. muskarac ce prirodno proci kroz razne faze uzbudenosti. svaka visa i sa spektakularnijim pogledom od prethodne. To je prosta. Oostignuti nivo ovladavanja sobom daje yam savrsenu slobodu u Ijubavi. Da biste zadrzali seme. Poznate su mi jos brojne druge tehnike. Vasa draga vee se neko vreme uspinjala. pre 116 117 . Kada duh odluta. To je vazan korak ka visim oblicima ezotericne ljubavi. BROJANJE DO STO: IZGRADITE SVOJU SNAGU PRISEBNOSTI Ova korisna tehnika kontrole duha je disajna vezba. Disitesporo i duboko. osecace kao da se citav svet ulio u nju. Kada joj se konacno uvedete. kao sto mozda zvuci. jezik i penis. prelazeci penisom po spoljasnjosti vagine. Za to vreme nastavite da grlite zenu. Potpuni udisaj i izdisaj brojite kao jedan. Brojite u koordinaciji sa dubokim. vi se u njoj tek radate. mehanicka tehnika.cete biti prilicno tvrdi i pripravni da ulctite. Za ovo ce yam trebati sarno nckoliko trenutaka. koje je razradio do savrsenstva. Prst. ako ste tek na pocetku kontrolisanja svojih strasti. koji imaju teskoce u izvodenju i najnizeg nivoa samokontrolc. tek zena koja je dozrela za primanje moze obozavati vasu musku jang esenciju. dok je uzbudujete. Ako niste vezbali opustanje. Sa redovnom vezbom moci cete da sprecavate ejakulaciju daleko lakse nego sto yam je to do skora izgledalo ostvarljivo. imacete teskoca u odupiranju nogama da ispustite seme. Kada su ostali vee mrtvi. Ambiciozno putovanje zahteva disciplinovan trening . iii jos goreod toga. osim brojanja.

Sustina ove tehnike uterivanja je ici devet plitkih i jedan duboki. Ova moe bice uvecana. prazna. Kaze se da je Zuti Car jednom pitao: "Ako zelim da vodim ljubav.jedan duboki. Stvaramo zelju. sa ostalim telom. nego veliki. koji je prekriven gustom mrezom zivaca. Svako moze uzgajiti svoju unutrasnju energiju do visokog nivoa intenziteta.JEDAN DUeOKI Postoji veliki broj metoda uterivanja. naucniku koji ju je otkrio. v v METODA UTERIVANJA DEVET PLlTKIH .bez ejakuliranja . kroz jos jednu seriju uterivanja. Ova tacka spaja siroku mrezu nerava iz njenih seksualnih organa. ali tvrd penis. Ova pauza joj prija. zato cete u pocetku. Nabreknutost je drugi domet. a da izvlacite brzo. Ali. veoma je jako iskusenje da se ispusti seme. bez obzira na spoljni izgled njegovog tela. veoma uvazavanom u taoistickoj praksi. Ulazite polako.jedan duboki.dok ste u njoj. takode. Mozete posmatrati sopstveni penis da saznate nivo svog uzbudenja. za koju smatramo da predstavlja sam slag. pa pospesujemo zelju. nije mudro. ako progutate njenu pljuvacku. pa puna. U veoma ste prijatnom stanju. iii razmenjivati sa zenom bez upotrebe penisa kao kanala transmisija. izbacuje vazduh izvagine. Posto ona mora da stvara zivot. pocnite ponovo sa aktivnim uterivanjem. sto je jos jedan mocni broj. Vakuum ima ogroman ucinak: ona se oseca prazna. po Grafenbergu. na dva-tri santi metra od ulaza. Kada postignete ovaj cilj. ali ne nabrekne. Ako jc covekovo stablo od zada nabreklo ali nije tvrdo." Naravno. smireni. Ritam devet plitkih . pre nego sto stignete do cetvrtog dometa." Daleko je povoljnije imati mali. Tecnost je visoko napunjena njenom jin esencijom. pogled. kada su visoko uzbudene. mozete se odmoriti iii upotrebiti slozenije tenike date u osmoj glavi. morati da zakljucate seme. zadrzavajte se u spoljnjern delu vagine. Nikada sc ne izvlacite potpuno: to bi pokvarilo vakuumsku zaptivenost.nego sto ude u nju. Stablo od zada (penis) mora proci kroz cetiri dometa. na kome se energija moze preneti. Umesto toga. Neuki muskarac brz je da pocne i brz da okonca. a zena je vee spremna da vas primi? Predlazem da udete u nju i prodete kroz ostale domete stabla od zada dok vodite ljubav. odusevljava vasu voljenu. iIi misao budu dovoljni za slanje energije. Poznata je pod imenom Gvtacka. kada penis dostigne ovaj stepen uzbudenosti. cak ni tada penis ne bi zastareo. koja ce uravnoteziti vasu jang energiju. Kama Sutra sarna pruza puno razlicitih metoda. Lagani dodir rukom. Ali." jin i jang energije nisu uskladene. ali polu mekan. Ako se stablo od zada uspravi. pa puna. Druge delatnosti kao sto su CI KUNG gvozdene kosulje. To je takode mesto iz kog zene ejakuliraju tecnost. iii veliko uvlacenje. Onda se ponovo odmorite. nedovoljno je CIA u krvi. pre nego sto pojacate na 9. tajnama zadrzavanja semena. Car je upitao: "Koja su to cetiri dometa?" "Ako stablo od zada nijc u stanju da se uspravi. vitalna energija nije dospela u covekovu dusu. ne zelimo vise. posto uvek postoje jos finiji nivoi vodenja ljubavi. ima jako punjenje njene esencije. na gornjem zidu. Kada se najedemo. zatim 6. Zato ni jedan covek nema biolosku prednost nad drugim u seksu. Tako se broj plitkih uterivanja sabira do 81. potpomazu razvijanju visokog nivoa uzgajanja CIA. Kada ste se opustili i uklonili visak elektriciteta iz testisa. Nasa metoda zasnovana je na broju DEVET. Uspravnost je prvi domet. koje glavic penisa direktno upija. Sta ako jos niste dosegli najvisi nivo u kome je penis tvrd kao kamcn i zraci mocnom toplotom. koristeci zatvaranje snage. Zadovoljimo. a ipak sposobni da zadrzite semenu tecnost i snagu erekcije. pa obnavljamo zadovoljenje. zato sto se ona uzbudujc sporije od muskarca. Mozda ce yam vise odgovarati da uterujete polako. i smatranom za mocnu jang energiju. Ovaj nacin dobro jc prilagoden zeninoj. prirodno je da pocinje i zavrsava 118 119 . ali nije toplo." odgovori ona. mozda. Taoisti smatraju da ova tecnost. Mi predlazemo jednu mocnu metodu. Konacno. dok ne ispunite devet punih serija. Nastavite da idete devet plitkih . TAl Cl CI KUNG i mcditacija. Ovo mozete uciniti bezbedno . Toplota je cetvrti domet. u kojima mozemo uzivati. sto je zenina najosetljivija oblast u njenoj vagini. Medutim. CI mu nije prodro u kosti. Prvo mozete ici 3 serije. jedan slatki zalogaj (duboko uterivanje) povecava zudnju. da li je mudro opstiti na silu?" Tajanstvena Gospa je odgovorila: "Ne. Tvrdoca je treci do met. Ovovam omogucava da u njoj napravitevakuumsa devet sledecih plitkih uterivanja. osim sto varira culnu stimulaciju. duboko ukorenjenoj prirodi. svaki put kada se zaustavite za duboko uterivanje. ako je stablo od zada tvrdo. ali ne postignem erekciju. jer joj promenama stalno osvezavate cula. Drugi razlog zadovoljstva od plitkih uterivanja je to. da bi opstenje bilo ispravno. Ono duboko uterivanje.

Ovde je sediste njene erotskc osecajnosti. Dodatna car moze se postici brzim izvlacenjem. osecaj yam dolazi sarno iz tacke koja je direktno pod vasim prstima. 120 PLlTKO UTERIVANJE: 3. Skretati od zakona stvaranja. Pobozno upalite svete svece u njenim bcdrima. Prema tome. Ovo povlacenje od zene. Moze yam odgovarati da izvlacite nesto brze. Natopite je nasladom. snazno trlja vas izvijeni penis sa zeninlm klitorisom. uterujte polako: svako uterivanjc je i sarno ljubavni cin. Zena se pobuduje po sopstvenim tajanstvenim ciklusima. Ne izvlacite potpuno: izvucite do dubine od 3 do 5 santimetara. Ako je uzimate suvise naglo. Ali. posle polakog prodiranja. Osecaj ostaje zatvoren u genitalijama. zatim je opecite vrelim naletom. Probajte ovako to da posmatrate: kada se ustinete na sekundu ili dye. Vee ste je stimulisali: sada joj je potreban jedan. Kako bol. ako duze vremena zadrzitc stisak. osecaj se siri na vccc podrucje. koji ce je uzneti u visine. ploveci na kraju do udaljcnih udova.preko duzeg vremenskog razdoblja. tako i naslada. Covek se svesno mora prilagoditi zeninom iskonskom ritmu. znaci doziveti cisto razocaranje. pop lava naslade nema dovoljno vremena da se rasiri po citavom njenom nervnom sistemu.6 III 9 PLlTKIH UTERIVANJA STIMULISU PLEKSUS NERAVA PORED G-TACKE I NAJBOLJE SU ZA RAZMENU SEKSUALNIH ENERGIJA: 121 . posebno prodoran oset.

Ako [e to bio istinski majstor. Pre nego sto bi prihvatio savet bilo kog mudraca. . a zatim da ga otpusti natrag u casu. trebalo je da upije svo vino svojim penisom. Ovo je zabavno. vezbajte posebne vezbe. kineski car bi obavezno pozivao dvorske mudrace. Neki jogini oboleli su od upraznjavanja ove tehnike.Savet Iskrene iene imam Caru II II veku pre Hrista U davna vremena. Praksa upijanja tecnosti penisom prilicno je stvarna. da ga savetuju 0 njcgovom polnom zivotu. i jos i danas je mozemo videti na ulicama Indije. Jedan zabavljacki jogi u Bornbaju usisa ulje u penis nasamo. To jc opasna tehnika zato sto je lako da se prostata iIi besika zaraze od uvucene tecnosti. najcesce taoiste. a zatim to ulje javno pali pr mokrenju i tvrdi da je to bozanska vatra. Mnogi ljudi brkaju ovu jogi teniku usisavanja sa istinskim upraznjavanjem zadrzavanja semena. za preobrazavanjc seksualne energije. ali nije bas sjajan uzor. Uvlacenje bilo kakve tecnosti u mokracni kanal penisa postize se stvaranjem vakuma u besici posebnim fizickim vezbama. Cinio je to tako sto je buducem savetniku nudio ca~u punu vina i od ovoga trazio da u nju urnoci svoj penis. njczinu jin esenciju. Ovo je uzimano kao apsulutni dokaz da je mud rae takode mogao da upija zenine polne tecnosti. pogotovo od zenskih polnih tecnosti uvucenih u toku vodenja ljubavi iz visoko bakteriozne sredine zenske vagine.OSMAGLAVA TAJNE ZADRZAVANJA SEMENA "Odbacite svako rezonovanje 0 seksu. car je zahtevao od cventualnog savetodavca da dokaze svoju seksualnu kontrolu. Uvecanjc i potpomaganje serncna put je zivotne sile". te je stoga poznavao tajne besmrtnosti. Biti sposoban voditi ljubav a ne ejakulirati tajna je vracanja semena. i tako su sve metode zadrzavanja semena u nekim krugovima stekle glas da su nezdravc i da vode do impotencije i 123 .

u vasu mikrokosmicku orbitu.tegoba prostate. Ncrvni sistem kod Ijudi jako je kompleksan i sposoban da usmeri energiju gde god [e potrebno. Ljudski zivot pocinje prodirom semen~ celije u. Ova dva kanala cine jed no kolo kojim kruzi cnergija. dajuci celijama sok koji im je potreban za rast. . Taoisti s~. u vise nivoe tela. Nerna nikakvc potrebe da u svoje telo uvlacite zcnsku polnu tecnost. daje mu "novi zivot" . i.nost ~a bilo ~akvu ~kt!vnost. O~o ~e prvobitni cin kung fua u borbi jina i janga.. Mozak i hipofiza potpomoci ce raspodelu ove mocne encrgijc tamo gde za njorn ima potrebe.. Posebno snazan je uticaj na kvalitet vodenja ljubavi. Taoisticka metoda zadrzavanja semena koju ja predajem usmerena je sarno jednom cilju . ova energija spusticc se niz prednji deo tela u grlo. k~? god ste "zaljubljeni" u neku zenu. Dusa jc lako vari. preko mctode vclikog uvlacenja. rad i oporavak. ili dusevnog bica. Ovo korenito Ul1C~ na vas. Metoda je beskorisna ukoliko sc ne izdvaja Cing iz semena. Ovo je jedinstveno svojstvo scksualnog cinga koje ga izdvaja od ostalih vrsti cija sa poscbnirn funkcija rna. odgovaranje na detetovo pitanjc. Kada je puna. Cini os nove akupunkture. Drugi kanal. Seksualna encrgija neobicno [e raznovrsna i njena funkcija moze se preobraziti na razlicite nacine. Svoje ucenike upozoravam da nikad ne usisavaju Zenske tecnosti.od disanja testisima.~ odmah iza zubiju. Ovo je jedan razlog njene blagotvornosti za nase dusevno bicc.bukvalno prcporada. " . pozna. Puno je lakse uzgajati svoj ci ukoliko poznajcte glavne tokove energetskog kruzenja u telu. ZNACAJ MIKROKOSMICKE ORBrrE Kada otvorimo ovaj mikrokosmicki kanal i odrzavamo ga uklanja- 124 125 . Seksu~lm kung fu je p0n. bilo u borbu protiv bolesti. ili JlN kanal. Tece iz perineuma nagore u repnu kost i uz kicmu do mozga a zatim se spusta do nepca u ustima. Ali stari taoisticki majstori otkrili su da postoje dva encrgctska puta koja prenose posebno snaznu struju. .. Zhog toga poducavam svc moje ucenike da cirkulisu svoj ci u mikrokosmickoj orbiti kao preduslov shvatanja preobrazavanja cinga iz sirovog fizickog nivoa sperme u prefinjcnu tananu energiju siena. duha i duse.a~J: tog tina unutar muskog tela. slikanje iIi vodenjc ljubavi. energija moze teci u kolu uz kicmu I natrag mz prednji deo tela. nazvan "vladarski". hiljadama godina proucavali tacke tanane energije I do detalja utvrdili znacaj svakog kanala. . Na kraju saznate da je citav duh kretanje tanane energije. srca I grla I zavrsava se na vrhu jezika. medutim. Mikrokosmicki kanal je povlaci nagore i u njemu sem~na energ!ja c?veka . Seme se zadrzava sarno da njegova esencija nc bi izlazila iz tela. ci jetre. Ova vita Ina struja kruzi uz glavne organe i nervni sistem tela. uhva se e?ergl!a. NAUCITE DA CIRKULISETE SVOJ U MIKROKOSMICKOJ ORBITI CI Svc metode uzgajanja cija podrobno objasnjene u ovoj knjizi . glavic pcnisa posebno jc napravljcn da direktno kroz kozu upija mocnu zeninu esenciju. Duh pocinje da uvida da ima kontrolu nad sopstvenorn tananom energijom. skoro kao da je decija kasica. .sadrze izvlacenje seksualne encrgije pohranjene u tcstisima uz kicmu do mozga. i pocine na istom mestu. osecaj da smo usred tople struje zivota. energija sperrne prodire u vise e?ergetske centre u muskorn telu i rada coveka na duhovnorn planu. Pocinje u podnozju trupa izmedu testisa i cmara u tacki k?ja se naziv~ medica (peri~eum): Penje se uz prednji den tela pored pemsa. stornacnih organa. Otvaranje mikroskopske orbite vee jc jedno malo prosvetljenje. iii JANG kanal. Ta kruzeca energija. kao na primer.tlsa I sl. Jezik je kao prekidac koji spaja ove dve struje . posto JCna bioloskorn nivou seks uglavnompitanje hormonskc ravnoteze. Ali daleko najmocnija razmena pomocu ove taoisticke mctode odvija se na nivou tanane cncrgije. iii u zivot uopste.c zdravlje posto navodi zlezde da otpustaju polne hormone k?JI ureduju t~lesnu hemiju i tako konacno odreduju vasu sposob.avIJ.preobrazavanju seksualne energije.ii::kidelo~vorn~. Zapadna medicinska istrazivanja vee su priznala akupunkturu kao k~in.uzdanost I kont~ohsanJe mocnog toka stvaralacke energije i zadovoljstvo dubokog osec~Ja sklada. Ovaj encrgetski kolut prenosi i scksual?u st~~Ju IZ tc.. To je onaj osecaj snazne povezanosn.n vitalnost po drugim delovima tela. do dolinskog orgazma . Jedan kanal zove se "funkcionalni". ili cing. srce i pupak. jaje..~ada dodlr~Je nepc. vuce navise i cirkulise po citavom telu. Umesto da s~ forrnira fetus ~d opl?denc JaJne celija koja raste u zeninoj materici.ako naucnici ne mogu potpuno da objasne zasto ovaj SIS tern r~~l.. Seksualna energija koja tcce mikrokosmickomorbitorn iskonska Je energija.t~ kao mikrokosmicka orbita.

jogi stavove i zatvaranja da kanalisu nagone snagu sperme. Najlaksi nacin da otvorite kanal mikrokosmicke energije jeste da jednostavno svako jutro otsedite nekoliko trenutaka u meditaciji i opustanju. kako izgleda i kako se oseca. Opustite se i pustite neka yam duh tcce kroz tizicko telo prirodnim kolom do bilo koje zeljene tacke. na primer. Scksualna snaga tada je izgubljena.. To je kao da pokusavate da zagrejete sobu svojom telesnom toplotom a ostavite sve prozore otvorcne . za deljenje sa ljubavnikom. sve dok telo ne prode kroz dugi i fizicki iscrpljujuci proces proizvodnje nove sperme. ali tete vremcnom da je struja topla na nckim mestima. Najbolji ljubavnik je potpuno opusten covek koji razume sta se desava unutar njega. -. grudi i pupak a zatim uz repnu kost i kicmu do glave. Postojc neke metode kundalini i tantrickc joge koje uzrokuju jako snazan tok energije uz kicmu do glavc. Ne koristite duh kao da je televizijska slika. slezina) heding ekstra 31 --.DIJAGRAM23 pituitarna zlezda (izmedu obrva) ~pai-hui (teme) zaceca cung van (solarni pleksus.imacete vcoma visok racun za gorivo. Utrosicete puno energije sperme koja se ne moze obnoviti za neposrednu prakticnu upotrebu. onda ce u seksualnoj uzbudcnosti vodenja ljubavi topla energija sperme traziti drugi najbrzi i izaci na penis. do pupka ili do medice. moguce je uz kicmu pumpati vecu kolicinu seksualne energijc. Pustite neka vasa energija automatski dovrsi kolo i pustite duh da potece za njom. "PROBUDITE ISCEUUJUCU ENERGIJU KROZ TAO". One koje zanima da potpuno ovladaju ovom metodom opustanja i otvaranja mikrokosmicke orbite upucujcm na moju prvu knjigu. veliki njegov den izlazi na oci. Ovo nije isto sto i zamisljanje slike tog dela. Iskusite stvarni tok cija. Kljucno je opustiti se i pokusati usmeriti duh pravo na taj deo kola. Odrzavanje kruzenja mikrokosmicke orbite prcdstavlja vazan korak ka zatvaranju ove energije u telu da cirkulise i potkrepljuje svaki deo duha i tela. Pocnite u ocima i mentalno kruzite za energijom dok se spusta niz prednji deo tela kroz jezik. Za coveka koji je ovladao ovim lakim tokom energije u mikrokosmickoj orbiti svoga tela prikljucivanje na sopstvene seksualne moci prcdstavlja prost i prirodan korak. Isprava ce yam izgledati kao da se nista ne dogada. pankreas) cing-cung • (pupak.j • hui-jin (medica) kapija iivota i smrti jung cuan K-1 Naucite da cirkulisete (:1 u rnikrokosmlckoj orbiti da biste potpomogli ovladavanje zadriavanjem semena i preobraZavanje seksualne energije. tehnike disanja. juci bilo kakve Iizicke bilo mentalne prepreke. kada sc u telu nagomila snazan pritisak. itd. lnace. koristeci mantru. Ako je ovaj kanal zakrcen od napetosti. nos i usta i biva izgubljen. Jedan den muskarceve magnetne seksualne privlacnosti privremeno je izgubljen ovim ispustanjem sperrne. Iskustvo je pokazalo da su vczbe seksualnog kung fua prikazanc u 126 127 . usi. grlo. npr.

duha i duse i ojacava misice. Il. 128 129 . Dobrobiti mikrokosmicke orbite nisu sarno u pospesenju toka seksualne energije. one ukljucuju sprecavanje starenja i isccljenje mnogih oboljenja od povisenog krvnog pritiska do nesanice. Sto ste manje "autornatski" a sio vise svesni funkcionisanja tanane ci encrgije u svome telu. Tako je laka i prosta da jc svako moze nauciti brzo i prilicno efikasno. to je veca vasa sloboda da stvaralacki volite i da budete ono sto jeste. DIJAGRAM 24 pituitarna flezda (izmedu obrva) centar srca D I' k' 0 Ins I orgaza~. proucavanje mikrokosmicke orbite snazno se preporucuje svim studentima seksualnog kung fua koji teze da potpuno ovladaju tehnikama koje su ovde prikazane. Metoda tri prsta u sustini se sastoji iz ovoga: nekoliko sekundi pred trenutak ejakulacije.' Neka se izgradi CI u svrrn enerqetskirn centrima. Prema tome. (:1 ce se popeti bez naprezanja. . lII". sarna svest da ona postoji u vasern telu i automatski funkcionise tokom ovih vezbi pornocice yam da brze ovladate metodama taoisticke ljubavi. Ako vam je polarnost sa voljenom uravnoteiena. OVO zadrzava tecnosti i puno energije. Cak i ako ne upraznjavatc svakodnevnu cirkulaciju mikrokosmicke struje. potrebna je sarno paznja. glavobolje do artritisa.ovom poglavlju brzo i bez muke prihvatili ucenici koji su prvo proucavali mikrokosrnicku orbitu i otvorili njena dva kanala energetskog toka. U ovoj metodi vitalna tecnost zadrzava se unutra pritiskom prstiju. jedan zgusnuti oblik tai ci cuana koji cirkulise energiju izmedu tela. palata sperme SPOLJASNJE ZATVARAN"IE: METODA TRI PRSTA Metoda za zadrzavanje semena "tri prsta" upraznjava se u Kini vise od pet hiljada godina. mctode slaganja i skladistenja encrgijc u vitalnim organima. pritisnite tacku u sredini izmedu cmara i mosnica sa tri duga prsta dcsne ruke. Napredovanje u vise nivoa prcobrazavanja scksualne energije veoma je tesko bez prethodnog izucavanja mikrokosrnicke orbite. tetive i kosti. Zahteva malo vise koordiniranosti od nagazivanja vrtlarskog creva da bi se zaustavio tok vode u njemu. (Obe ove tehnike bice naknadno izdate. duhu i dusi..) Predimo na prvu tehniku zadrzavanja semena tokom vodenja ljubavi. i takvima sarno treba reci gde tece energija. Drugi uspcvaju jednostavno zato sto su jako opusteni i ~jve prirodno. los jedna mocna tehnika je tai ci ci kung. Ovi kanali mogu kod mnogih vee biti "otvoreni". Ova mozete cak nauciti cak i kroz vodenje Ijubavi. Ovladavanje mikrokosmickorn strujom jos priprema ozbiljnog ucenika za koriscenje drugih tchnika ocuvanja energije koje nedopunjuju seksualni kung fu kao sto su (:1 kung gvozdene kosulje I.

Onda srednji prst pritiska pravo na samu uretru. ravnomeran zid kroz koji tecnost ne moze da prode. Tecni cing isto tako se pretvara u visi i pokretniji energetski oblik koji zadrzava stvaralacku sustinu cinga. U prve tri nedelje koristite ovu mocnu tehniku ne cesce od jedanput u dva. Srednji prst malo je vise savijen od ostala dva da bi napravio solidan. Trece. jeru su tkiva ovog predala visoko elasticna i prihvataju tecnost koja se vraca kada obrnete tok. sto su vrhovi prstiju jaci. predstavlja "vrata" na koja energija ulazi i izlazi iz tela. nanesite pritisak. Ovo bi bilo tako da je muski sis tern za razmnozavanje sacinjen od jednog creva i jedne cisterne. koji jos nisu ovladali metodom velikog uvlacenja za zadrzavanje semena ali bi zeleli da nastave vodenje ljubavi bez gubitka semena. TAJMING I SIGURNOSNE MERE 1. Ali nije. za vreme i posle kon trakci ja. Ova tacka. Drugo. Prsti moraju biti blago savijeni. Ovo je normalno i ne zahteva vecu zabrinutost od ukrucenosti dugo nekoristenih misica nakon dobre vezbe. ali nadahnuti te sastojke mocju da proizvedu zivot sasvim je nesto drugo. Koristite tri prsta: Prolaz kroz koji putuje seme ima tendenciju da isklizne pod prstima. taoisti su usavrsili metodu "parenja" semene snage u vise vitalne centre. Ova prsta ne mogu drzati cev i istovremeno je zapusiti. Upravo taj zivot u semenu mi pokusavamo da zadrzimo i preobrazavamo. to je manje pritiska potrebno za zaustavljanje tecnosti. Nemojte u pocetku preterati u upraznjavanju. Kada tecnost dostigne maksimalni nivo. Primenite pritisak: Primenite pritisak na suvise jak ni suvise slab.tri dana. Pri tiska j te do k niste sigurni da je pumpanje sasvim prestalo. postoji prirodna teznja da telo upije natrag ove tecnosti. Kaziprstom i domalimpritiskamo obe strane uretre i ucvrscujemo je u mestu. To je nalik kljucaloj vodi koja se pretvara u gas. Ako zakasnite. svojstvu koje omogucuje tecnosti da putuje nagore prema nebu i dalje zadrzavajuci sustinu vode. Ukupni rezultat zatvaranja semena je da veci se deo tecnosti vraca u rezervoare iz kojih je i potekao. proizvodnja sperme automatski opada. nema sile koja bi zaustavila protok. Ukratko. koja se nalazi na samom dnu trupa. Mozda izgleda da semeni rezervoar ne moze drzati tecnosti preko odredenog nivoa. 4. Za tvaran je treba primeni ti pre. 3. Glavni korisnici ove metode su sledbenici seksualnog kung fua pocetnog i srednjeg nivoa. time umanjujuci pritisak u nizim semenim vodovima i u prostati. DIJAGRAM 25 besika stezanje cmarnog prstena gJavicS Metoda spoljasnjeg zatvaranja: Nekoliko sekundi pre trenutka ejakulacije pritisnite medicu izmedu cmara i rnosnice sa tri najduza prsta desne ruke. Ovim se usteduju energija i materijali potrebni za proizvodnju hranljivo bogate sperme. primenite prste za spoljasnje zatvaranje. Telesnimorganima ne nanosi se nikakva povreda.VEZBA: 1. dogada se nekoliko stvari. 130 131 . Mozete osetiti malu nelagodnost prvih nekoliko puta nakon sto pocnete sa upraznjavanjem ove metode. Odredite taeku: Primenite pritisak na srednju tacku izmedu cmara i mosnica. Pravilna kolicina sile mora se odrediti iskustvom. Svaki naucnik moze pomesati sastojke sperme. Stari i bolesni ne bi trebalo da koriste ovu metodu vise od dva puta nedeljno u pocetku vezbanja. koja ne izmice jer je sa obeju strana podupiru prva dva prsta. to je spoljasnja proteza koju treba odbaciti kada ste podrobno nautili vise unutrasnje vezbe. Ovo podrazumeva pretvaranje tecne sperme u vise energetsko stanje. Prvo. Kada uvidite da ejakulacija nailazi. Uopsteno govoreci. Vremenska uskladenost: Cim osetite neizbeznost ejakulacije. Prisetite se da je sila semena vise od onoga sto nam obicna hemijska analiza moze objasniti. 2.

ovo je znatno prihvatljivije od potpune. radite po nekoliko sklckova na prste svakog dana. Prvo koristite pet prstiju. Mogu se razviti suljevi. zatim cetiri pa tri. Iz glave ce energija da zraci do svakog dela tela. zadrzava se zivotna energija. Ona je dno trupa. Ova vezba zahteva snazan pritisak prstima. 5. ulazi u trup. Ovu tacku ste pritiskali da biste zadrzali seme. Kroz hui-jin (medicu) encrgija jina. a u nekim slucajevima i ranijc. Da biste bili 100% spokojni. Prva od ove dve zove se hui-jin. Sporo tekuca krv talozi se i postaje ustajala u hui-jinu. Cang-ciangje tacka izmedu vrha trtice i cmara. Kroz ovu tacku snaga tete nagore prema glavi. iscurice nesto sperme kada splasne erekcija. 6. vitalna snaga moze da is tete i ostavi teske posledice. morate izmasirati dve akupunkturalne tacke na telu. Zbog toga. Povecavajte svoju seksualnu aktivnost umerenim temporn. 3. NAKNADNA MASAZA MEDICE Posle upotrebe spoljasnjeg zatvaranja. Posle dva iii tri meseca vezbanja spoljasnjeg zatvaranja. Posto ce u uretri ostati mala kolicina semena. Drugim recima. Nezno masirajte podrucja medice i trtice da pospesite povratno upijanje semene tecnosti i da sprecite zakrcenja energije u prostati. Energija testisa takode ulazi i izlazi iz tela na ova vrata. DIJAGRAM 26 cang-ciang Cang-ciang lezi izmedu vrha trtice i cmara. i povecavajte broj sklekova u skladu sa porastom snage. na pola puta od trtice do cmara.ili medica. 132 133 . Prosto popite jos vode. 4. Ako suvise slabi da to izvedete. Spoljasnje zatvaranjeosetno povecava snagu i muzevnost. teme glave iii pai-hui sa najnizom tackom na tabanu. hui-jin (medica) je sredisnja tacka izmesu temena i tabana. Ono je izvrsna pocetnicka metoda i uvod u unutrasnje zatvaranje.ejakulacIJesperme. Nemojte zloupotrebljavati novostecenu moe. Ali kada ejakulacija otvori hui-jin. Druga tacka zove se cang-ciang. Prema tome. Medutim. Kada krv tu ostaje zbog slabog krvotoka i uticaja sile teze. jung-cuan. vitalna toplota moze toliko porasti da postanete prilicno zedni. U svrhu kontracepcije. upraznjavajte ovu mctodu zajedno sa spermicidalnom penom iii nekim drugim kontraceptivnim sredstvom po vasem izboru. Neste vitalne energije gubi se ovom metodom. Ipak. Posle koriscenja metode. energija zemlje. Gubitak se izbegava savrsenijom metodom unutrasnjeg zatvaranja opisanom kasnije u ovom poglavlju. kada su dveri hui-jina zatvorene.2. Medica lezi izmedu cmara i rnosnica. U pocetku mozete osetiti blagi zamor nakon seksualne aktivnosti. nestaju mnoge tegobe. Vene postaju preopterecene krvlju kada 6 stalno izlazi na energetska vrata donjeg tela. 7. ako koristite ovu tehniku kao kontrolu radanja. mokrite pre nego sto udete u zenu sledeci put u toku vodenja ljubavi. Hui-jin je pocetna tacka energetske staze koja vodi uz prednji deo trupa. Nalazi se na sredistu izmedu zmara i mosnica. morate se izvuci iz vagine pre nego sto opadne erekcija. Iz jung-cuana (taban) upija se moe zemlje u telesnu mrezu etericne energije. vitalne rezerve tela uvecace se brzom stopom tako da ce sav zamor nestati uprkos manjem gubitku snage. Hui-jin povezuje najvisu tacku. seksualni nagon osetno ce se povisiti. Ona je sredisnja granica energetske transmisije od prcsudnog znacaja. Erekcijc ce dolaziti ucestalije. Iz pai-hui (teme) uvlaci se moe neba u telo. Energetski gubitak spoljasnjeg zatvaranja cesto iznosi 40% do ~% snage seme~a.

Zbog toga su spojevi na lobanji uznapredovalih sledbenika cesto slabiji. Onda iznova pazljivo sakupljate seme za vrhunsko zdravlje i nasladu sve dok se pritisak ponovo ne nagomila. Iz njega potice druga glavna putanja elektricne energije u telu nazvana vladareva meridijana. mocicete uzivati u ogromnim prednostima i bez napredovanja u vise nivoe vezbanja. ukoliko yam ova nije dostupna. ovde mozete prosto ejakulirati jednom iii dvaput da biste oslobodiIi visak snage. Metoda je slicna disanju na testise (vidi sestu glavu) sa razlikom sto ovde postoji u nizem delu trupa rezervoar za cing ti sakupljen tokom vodenja ljubavi. Cak i ovakvo upraznjavanje ejakulacije jednom iii dvaput u mesec dana do tri meseca ima koa ishod znacajno ekonomisanje energija izgubljenih u obicnom nacinu zivota. Ovo osecanje pritiska dolazi od vitalne snage koja se popela u vrh glave intenzitetom na koji nismo navikli. ali sarno po sebi ona ne tera energiju navise. Hemijska energija koja obicno biva izgubljena zadrzava se ovde i preobrazava u vise nivoe zdravlja i svesti. Fizicki rad. BUDITE SVESNI VELICINE GENERISANE SNAGE Snaga koju ste poceli da gcnerisete zadrzavanjem semen a je ogromna. pocetnik u zadrzavanju semena moze osetiti izvesno osecanje pritiska u glavi. iii golim prstima. Opet mozete ejakulirati ako zelite. Postepeno uvecanje ove zivotne sile ne predstavlja opasnost po zdravlje. Ovde opisanevezbe omogucuju coveku da povrati den detinje lakoce ucenja i moci obnavljanja. ako su naleti snage suvise jaki i ako yam postane neugodno. operite i izmasirajte hui-jin i cang-ciang svilenom krpom.U cang-ciangu se zavrsavaju mnogi vazniji nervi. Nakon jednog do tri meseca vezbe. nasaza potpomaze strujni tok do pai-hui temena glave. Sadrzi dovoljno sile da slomi tesku kost. Ukoliko na ovaj nacin uredno cuvate svoje seme. Zbog toga je sacinjena posebna tehnika za ovo vazno pomeranje snage. drugima ce biti ne sarno podnosljiv nego i prijatan. Jedini ijudi sa mekanim lobanjskim strukturama su sledbenici na visokom stepenu razvitka i odojcad. Masirajte hui-jin i cang-ciang snazno sa 27 do 81 kruznim pritiskom na tacku preko presavijene sviIene tkanine. Oni koji su rodeni za upraznjavanje ezotericne ljubavi uzivaju u ovom zivotnom intenzitetu. Posto je energija vee uklonjena iz testisa i zagrejana (ali je u prosecu hladenja) nakon ljubavnog tina. Fetus koristi energiju daleko efikasnije od coveka na bilo kom drugom stupnju razvitka. Metoda tri prsta sprecava da veci deo snage istece. Popularizovan je na zapadu od strane hinduisticki zasnovanih joga tehnika pod nazivom kudalini sila. Izvucite snagu iz penis a. NAKNADNO ROTIRAJTE SEKSUALNU ENERGIJU U GLAVU Rotacija seksualne energije navise je najvaznija vezba posle spoljasnjeg zatvaranja. Meditativni proces deluje na obnavljanju fontana stvaralacke energije koja je tekla dok smobili u metamorfozi iz jedne jedine mikroskopske tackice u ljudsko bice sa kvadrilion celija. masaza stopala i dijeta teskih zitarica iii mesa takode ce pomoci u prizemljenju ove energije. Masaza potpomaze opustanje misicne napregnutosti i potpomaze povratno upijanje se~ene tecnosti. To je znak napretka: telo je daleko premasilo uobicajeni kapacitet zivotne sile. Upotreba sviIene tkanine sprecava iritaciju ovih osetljivih oblasti. Ako ne zelite da izvodite vezbu ispustanja (vidi sestu glavu) iii da dalje napredujete na ovom putu. Nekima ce ovaj osecaj biti veoma neprijatan. Velicina ovog dostignuca u materici cin! ostala dela ljudskog stvaralastva beznacajnima. Omogucavaju mu da usmerava enrgiju na pravce elektricnog disanja koje koristi fetus u materici. Snaga moze da se probije kroz koru lobanje povecavajuci njen kapacitet i otvarajuci direktan pristup visim energijama. Kada se ispuni say kapacitet glave. Ova putanja vodi od cang-ciang do pai-hui te do nepca u ustima. Sto je najvaznije. mozete je ispustiti u druge delove tela. Ovo osecanje je rani znak razvijanja super hemije u telu. Ovo takode povecava tok snage time sto generise struju. Ova metoda pomera seksualnu snagu iz nizih centara do rezervoara za snagu u glavi. kao i svim vezbama u kojima se 134 135 . Masirajte sa tri srednja prsta. Pa ipak. energija visokog kvaliteta preliva se po cnavom telu. Osnovna tehnika: Posle ljubavnog opustanja sa upotrebom spoljasnjeg zatvaranja. Meditativne vezbe predavane u ovoj knjizi i jursevi u Centrima taoisticke ezotericne joge obnavljaju kod coveka jos jednu decju osobinu. Jezik mora biti priIjubljen uz nepce. Zatim zauzmite lezeci stay. ova rotacija energije u glavu daleko je mocnija od disanja testisima. Kljucna je u sprecavanju biIo kakvih tegoba sa prostatom. na des nom boku. testisa i hui-jina u glavu.

Dobro bi bilo da se u pocetku drzite strogo tehnike onakve kakvu sam je ja objasnio. Nakon nekoliko nedelja iii meseci vczbe (zavisno od telesne konstitucije i ucestalosti vezbanja). Nastavlja kroz grlo. Lezeci na desnom boku. 1. Pri izdisaju. Slamka je suvise duga da bi se ispunila u jednom dahu.U cilju kratkoce. Kada se pravilno upraznjava. moze vam potrajati citavih nekoliko meseci da je izgurate potpuno uz leda i u glavu. Na kraju recirkulisite energiju natrag u seksualne organe i time ih ojacajte. Svi se mi razlikujemo. jin energije. Nakon vodenja Ijubavi 1. upotrebite tri prsta da zaustavite tok semene tecnosti. snaga ce neizostavno poteci. razlozio sam metodu velikog uvlacenja u sastavne delove. Cuvamo seme da skupimo energiju kako bismo mogli dublje da uzivamo u ljubavi i zivotu. UNUTRASNJE ZATVARANJE: DOVUCITE NEKTAR DO ZLATNOG CVETA Od svih delova ove knjige. Fiksirajte snagu na nivou do kog je dovucena. Pruzam ova detaljna objasnjenja da ne bi ostalo nerazjasnjenih pitanja. Nemojte udisati suvise snazno. Prave ezotericne metode nisu komplikovane. Nastavite da vodite snagu sve vise uz kicmu u lobanju i pai-hui. Ne dopustite da snaga spadne sa najvise tacke dok izdisete. ali kada prode ovu tesku prepreku. mozete eksperimentisati i praviti suptilne izmene. Zbog jasnoce izlaganja. pa koristite sta god vam najvise odgovara. ova metoda iziskuje najpazljivije proucavanje. Izvlacite snagu iz polnih organa kao u disanju testisima. grla. i da uklonim rizik da vas pogresno uputim. B. Mozda ce proci i dva meseca dok ne proterate snagu kroz trticu. Kada se glava napuni. Ne dajte da vas to obeshrabri: ako budete istrajni. Kada osetite da nailazi ejakulacija. povucite do glavc snagu iz penisa. kako kruzi citavim kolom. i sakupljajte energiju u pupku. kada se pupak (kotao) ispuni snagom. Kada steknete osnovno vladanje. Tokom vodenja Ijubavi 136 137 . Dok mlakocu (zadrzanu spermu) pocinjete da osecate u donjem delu tela vee nakon nekoliko dana ili nedelja. Dno slamkevam je kod penisa i testisa a vrh je u temenu. Zatim ce skociti do potiljka a odatle da pai-huija. preobrazavanja i razmcne muskih i zenskih energija. SAZETAK METODE SPOLJASNJEG ZATVARANJA A. Vezbe koje sarno geniji mogu da izvode verovatno i nisu sjajne vezbe. Zatim ponovo izvlacite snagu iz tri niza centra pri udisaju. Zatimudisanjem povucite snagu jos vise. grudi i pupak. solarnog pleksusa. duh i dusa. dovoljno je da zamislite kako ispunjavate jednu dugacku slamku vodom. srcanog centra. Sa. testisa i h ui-jina. Da biste razumeli ovaj proces. Ako osecate da ova ~ri asp~~ta vase licnosti nisu dovoljno sjedinjeni. zatim se spusta do nepca i prelazi na vrsak jezika. ova metoda je jedinstven akt koga izvodi vasi ujedinjeni telo. tako da morate prvo da povucete pa da zacepite gornji kraj dok izdisete. pa onda izdahnite. poletece do sredine leda. zadrzite snagu na najvisoj tacki do koje je dospela. prelice se na polni centar i podmladiti polne organc i dovrsiti kolo u hui-jinu. U suprotnom ce tecnost da iscuri i moracete pocetti ispocetka. Operite i nezno izmasirajte hui-jin (rnedicu) i cang-ciang (trticu) presavijenom svilenom tkaninom. Naucicete da su neke tehnike doslcdno uspesne. vezbu "povlacenja nektara od zlatnog cveta" oznacicu kao "veliko uvlacenje".cirkulise energija. Skupljajte snagu u pupku.ma je~no~ta~nost ezotericne ljubavi je ona prava tajna. Ovo je veoma vazno postignucc i oznacava da ste izveli kardinalni korak u poboljsanju svoje snage i zdravlja. Otvoricete sustinski vazna pitanja za prolaz zivotnosti u sve delove tela. 2. rezervoar u glavi ce se popuniti i snaga ce se preliti niz prednji den tela relativno lako. Oseticete svezu energiju (iii toplu ukoliko jOi:uvek seksualno uzbudeni) kako napusta mosnice i penje se uz kicmu. oseticete protok hladnjikaste energije. Prolazi kroz tacku izmedu obrva. Ona detaljno razmatra sustinu delatnosti zadrzavanja semena. Upamtite da je zadr!avanje semena sredstvo za postizanje jednog cilja. Ali kada jednom us pete. a ne cilj sarno po sebi. radite na ovladavanju velikim uvlacenjem na fizickom planu i meditirajte svakodnevno na mikrokosmicku orbitu kako biste potpomogli ravnomernu raspodelu svojeenergije. stvar postaje jednostavna. Ovo je skraceni naziv kojeg koriste moji ucenici iz engleskog govornog podrucja umesto starinskog kineskog naziva koji najpogodnije objasnjava proces. pustite neka se prelije do nepca. Kada spojite kolo. Ovu tehniku necete ostvariti prekonoci.

Potrebna je velika disciplina i malo pokreta da bi se uspesno izvelo. Najosetljiviji deo vagine nalazi se u spoljnih pet centimetara. Kada ~na spusti svoja izvijena leda. blizu usana nJene . smislu.Mozda rete proci kroz tezi period ukoliko imate puno zacepljenja ili necistoca koje vas novi uzviseni ti nastoji da rascisti.vg~ n~ moze pratl~l. Sarno uteravanje stvara veliki elektricitet. Kada prekinete da uvlacite. DIJAGRAM 27 VELIKO UVLACENJE TAJNI KORACI ZA BLOKIRANJE EJAKULACIJE U VELIKOM UVLACENJU Da biste se odupreli nagonu za ejakulacijom. cak se i genitalni orgazam dogada u du~u. Saznacete ovo po nacinu na koji ce vas zivot poteet ravnomernije i sa vise ljubavi. plitka uterivanja pracena jednim dubokim uterivanjem do dna vagine. ne izlazite sasvim. ~staJuCI. moze yam tesko pasti da izvedete svih 81 plitak i 9 dubokih uterivanja pre odmaranja. Ovaj centar bogato je pokriven nervi rna i odgovara vrhu penisa (prvih pet centimetara). povueite se u spoljasnjih 3 em vagine. mreza nerava postaje sve reda. a zatim na devet plitkih naizrnenicno sa jednim dubokim uterivanjem. sarno uvezbavate svoj mozak da ima dublji. predela G-tacke. Ako vasa voljena pokusa da se uvije telom oko vas 1 ~~ vas uvuce dublje u sebe. povucite se do ta~ke ~de vas . duhovno i dusevno vise sjedinjen orga~am. Usled toga zadrzavanje semena postaje sve teze. Osnovna tehnika za prekidanje impulsa jc snazno. Ako ste pocetnik u zadrzavanju semena. Sto dublje uranjate. prekinite sa uterivanjem i cvrsto zatvorite urogenitalnu dijafragmu. sledite Je. tim osetite prvi nagovestaj ejakulacije. Dodatna elektromagnetna energija proizvodi se tokom seksualnog tina jer stotine miliona semenih celija pliva brze nego obicno. morate blokirati nervni impuls koji je izaziva. Tamo vas neprijatelj zaokruzuje i nadjacava. Prvl korak: zaustavite uterivanje snazno stisnite i izvucite se. Povucite se do treceg santimetra vagine i zadrzite se tu dok ne povratite kontrolu. U terminima nase metaforicke "bitke izmedu polova". precesto duboko prodiranje je kao stalno ulazenje suvise duboko u neprijateljsku pozadinu. Kao tehniku uterivanja pocetniku predlazem tri spora. Skupljanje energije u genitalnom sistemu navodi lokalne nerve da odasilju poruke u mozak. Nautite zenu da miruje dok vi obnavljate svoJu ~am~~ontr?lu: ~lkad ne zaboravite da yam je ona vrhovni saveznik kada pridobijete njenu ljubavnu saradnju. Sa trajnim vezbanjem oseticete da se ti vaseg fizickog tela sve vise sjedinjuje sa tananom seksualnom esencijom i dusom vase licnosti. Dublje unutra. Ovo nervno blokiranje izvodi se nakon sto ste dovrsili prvi krug uvlacenja. y~ 138 139 . Izvlacenje iz duboke penetracije je rizicno. ili ako susrecete novu ili uzbudljivu partnerku. ona postaje sve tesnja.vagme. koji daje naredenje za otvaranje vatre. zubiju i pesnica. Vezbom povecavate prvo na sest plitkih. tj. bez obzira na broj uterivanja. U ovom Kada se priblifi trenutak ejakulaeije. munjevito stezanje misica podnozja trupa.

Va~ cilj je da promenite pravac semene tecnosti. to je vera snaga misica za drzanje semena. u kojoj se ne trosi mkakav napor. Stezanje odredene grupe kljucnih misica povlaci energiju iz genitalne oblasti. Lakse je podnositi bol kada su rnisici snazno stisnuti. Ova stezanja toliko su snazna i troske toliku energiju da jako malo ostaje nervi rna za okidanje ejakulacije. Ponavljanje serije od 9 stezanja 6 puta trebalo bi definitivno da smanji potrebu za ejakulacijom. Kada je cvrst. Stezanje velikog uvlacenja smajuju ih. I ako sto jako misicno stezanje utanjuje nervni impuls nazvan "bol". misici se slabo stezu. mozete prvo da je izvlacite do pupka. Znacaj ovoga ne moze se prenaglasiti. Ovo pomaze u sprecavanju da se sperma isunja i priblizi vratima. Vremenom postajete sposobni da otklonite ometajuce ritanje prouzrokovano trnom i da uzivate u ravnomernom mocnom jahanju. Sto je kraci vremenski interval izmedu kontrakcija. ponovo usmerite snagu da hui-jin pa uz kicmu do glave. Upravo u ovoj tacki. Stezite guzove dok ne otvrdnu kao kamen. Kada se tarno neko vreme talozi. Kako nastavljate opstenje. Veliko uvlacenje mozemo zamisliti kao jedan unutrasnji talas koji pocinje stezanjem vrha penisa. zubiju i pesnica. Mozete raditi i manje od sest serija od devet stezanja ukoliko yam manji broj omogucuje povracaj kontrole. tako da jed~o drugo potkrepljuju i obezbeduju potpuno zatvaranje. Morate zaustaviti ejakulaciju pre nego sto se sperma u telu pokrene. Do najveceg povlacenja tecnosti dolazi pr kraju brojanja. Tokomvelikog uvlacenja. tako utanjuje i nervni impuls za ejakulaciju. Uradite do 6 serija od 9 stezanja dok vas ne napusti nagon da ejakulirate. snaga neprekidno istice iz tela. Ovo je jedna varijacija oblika koji ste vezbali izvodeci zatvaranje snage. Ovo bi trebalo da potpomogne protok.Drugi korak: Izvedite 9 brzih cvrstih stezanja zadriavajuci dah. Peti korak: Izvucite talas energije iz genitalija u glavu. zaceoljena jedna od dveju glavnih energetskih pukotina donjeg dela tela. vasa naslada ce biti sve intenzivnija. bukvalno cedeci iz njih energiju i snizavajuci seksualno-elektricni napon. U toj vezbi imali ste jedno dugo misicno stezanje za svaki duboki udisaj. Kada se brana prelije. Do ubrzanja dolazi tek u trenutku samog stezanja misica ali ne i onda dok odrzavamo zategnutost. U oba slucaja misici upijaju energiju ovo se uplice u n ervni impuls. Zaustavite tecnost pre nego sto do de do brane. zenina snaga ulazi 140 141 . Od ove metode vasa uzbudenja seksualna energija tezi da napusti nerve i da se nagomila u stezucim misicima. Stiskanje guzova posebno je uspesan nacin prekidanja nervnog kola izmedu mozga i genitalija u podnozju kicme. brzina energije vase sperme mora biti ubrzana uz kicmu. Vase genitalne zlezde sire se u pripremi za ispaljivanje tecnosti. Vazduh treba udahnuti brzo nakon 9 stezanja da bi nervni impuls bio presecan sto je cesce moguce. uplJa se najveca kolicina jin energije. potrebno puno odvojenih stezanja da bi se tecnost oterala duboko u tela i nadvladao nagon da se potrosi seme. napor da se tecnost zaustavi ili da se obuzda njena moe postaju uzaludni. Opustanje nakon velikog uvlacenja siri ~te?nute krvne sud~~e u penisu. Odrzavanje tonusa guzova od sustinskog je znacaj za ukupno zdravlje. tokom sedmog osmog i devetog stezanja terate te~nos~ najdublje unutra. pomaze u stezanju guzova. Takode. Zadrzavanje daha tokom svih devet stezanja slabi nervni impuls za ejakulaciju. Kada dostignete visoki nivo naslade. Na ovaj nacin. Druga pukotina kroz koju energija moze da procuri jeste penis. Udisanje takode mora biti dovoljnobrzo da ne dozvoli energiji da sklizne natrag u genitalni predeo. Cvrsto stiskanje zubiju ometa nervni protok u glavi i vratu. Pripojite dva obraza takvomsnagom da zapravom podignete citavo telo. pogotovo ako ste pazljivo zadrzavali seme. brzo izvedite 9veoma cvrstih stezanja citave podtrbusne muskulature. krece se kroz medicu i guz~ve uz ki~~u do glave. nalog za ejakulaciju time se preseca i nikad ne biva primljen. Kada je ovaj misic mlohav. urogenitalnu dijafragmu treba stalno da drzite zatvorenu. energija nosena na bregu talas voljenog misicnog stezanja biva poneta do temena glave. Stisnite zube i priljubite jezik snazno uz nepce. Cetvrti korak: Cvrsto stisnite zube. vase seme bite daleko vatrenije. Tokom stezanja. Pokretna snaga najveceg misica u telu mora se okrenuti u svoju korist. Ako izmedu stisaka protekne puno vremena. Stezanja od prvog do devetog treba da budu sve jaca I cvrsca. Treei korak: Cvrsto stegnite guzove Stegnite cvrsto svoje guzove. Ako imate poteskoca sa uvlacenjem snage u glavu. Za veliko uvlacenje izvodite 9 hitrnih misicnih stezanja za svaki dah. Tako je. Posto izdahnete na nos. Govoreci u terminima fizike. kao mladi pastuv kome je zapao trn pod sedlo. Posto Iezite u narucju zene sa penisom u njenoj vagini. Dodatih devet stezanja u pocetku je nuzno da biste ubuzdali seme i drzali ga pod kontrolom. potiskujte seme sve dublje u telo. Ova dva misicna stezanja moraju biti simul~ana.

A sto vam je snaga volje da sprecite gubitak svoje seksuaIne esencije veta. grudi. skupljajte je tame i uputite prema hui-jinu. Posle prvog kruga uterivanja i cvrsrih stezanja. u porodicnom zrvotu. Sprecavamo sopstvenu energiju da izmili i sjuri se u zenu Takode ispunjujemo penis energijom koju prebacujemo u glavu velikim uvlacenjem. pustite da energija tece u vasu voljenu. trbuh i karlicu. otud njihova seksuaIna nadmoc. Cvrsto preporucujem da zene uvazbaju da suzbijaju svoj genitalni orgazam. PoIako pocinjete na ovaj nacin da uvlacite jin. Veliko uvlacenje je deIotvornije kada je penis vee napunjen jin energijom putem neznog sisanja. zena moze prosto da prilagodi nacela semenog kung fua i izvodi veliko izvlacen]e na svojim jajnicima. Izdahnite i otpustite jang energiju i svu napetost. rnozete povremeno napinjati glavic penisa unutar zene dok uteravate. Muskarac i zena mogu zajedno postici tao ovim nacinom "dvojnog uzgajanja" u donji deo muskarcevog tela.l I DIJAGRAM 28 VELIKO UVLACENJE delovati vrlo tesko. ali sa vezbom postace lakse izvodivo. ostali misici ostaju opusteni i ne uvlace snagu. Zadrzite pobunjenicko seme koje bi da se probije kroz kapiju donjeg tela i tako rasprsi vase moci. usisavajuci vaginom jang snagu iz muskarcevog penisa. Stezu se sarno glavic. Ovo dejstvo posebno je primetno ako ste ranije vezbali zatvaranje energije. Zena takode treba da upraznjava veliko uvlacenje. vasa volja da volite i duhovno da rastete odvija se tako siIno da vas to svakodnevno iznova iznenaduje. prvo je dovucite do pupka. u igri. "Jajcani kung fun. Ovo ce znatno umanjiti njen gubitak energije u ljubavnom cinu. U prvo vreme ponavljamo upraznjavanje velikog uvlacenja moze 142 143 . Detaljnije objasnjenje za zene naci ce se u sledecoj knjizi. do glave. Ali uvek postoje vi~i nivoi Ijubavi. Uocite dobro razIiku izmedu neznog sisanja i velikog uvlacenja. snaga ulece u vise centre. opustajuei glavu. Pri opustanju. Sesti korak: Ako vam opadne erekcija. to ona postaje veta u citavom vasem zrvotu. Ako imate teskoca da dovucete snagu u glavu. Neka se opustanje pro~iri u talasu od vrha do dna tela. Snaga vase volje da sprecite gubitak semena uvecavace se svaki put kada je upotrebite. grlo. i porazno po vodenje ljubavi. Ovom tehnikom ne prenosimo energiju daleko. Zene cesto imaju dobro intuitivno razumevanje ovog procesa. VELIKO UVLACENJE ZA ZENE Udahnite i povucite orgazmicku energiju u glavu. pa uz kicmu. Nezno sisanje prati redovno uterivanje. Glavic izgIeda kao beba koja nezno sisa mIeko iz majcine dojke. I ona moze postepeno postici "visi" orgazam kao "tajanstvene dveri" koje vode u tao. Do pojave detaIjnog objasnjenja. U radu. pocnlte uterivati i upotrebite nemo sisanje. testisi i urogenitalna dijafragma.

Snaga moze da se probije kroz koru lobanje povecavajuci njen kapacitet i otvarajuci direktan pristup visim energijama.to ste blizi ovladavanju metodom. jedino sto se umesto uterivanjem u zen!nu. prema njima ce poteci vise obnavljajuce energije. Tako se u srednjcm trupu stvara strahovit pritisak. Neki taoisti tvrde da je to najmocniji ci dostupan coveku. kao i od prisutnosti odgovarajuceg partnera. sadrzi dovoljnosilc da slomi tesku kost. Ovo prvo radite u pravcu kazaljke na satu (zamislite sat na popku koji gleda napolje) a zatim u suprotnom pravcu. JAKA ENERGI"IA U GLAVI MORA SE ISPUSTITI Tokom cvrstih stezanja. koja bi vas mogla odagnati od sazrevanja.~z~udite ~enis. Cvrstoca vaseg penisa postaje barometar vase sposobnosti da izvedete veliko uvlacenje. fizickom kontrolom ejakulacije. "IUTARN"IA EREKCIJA SADRZI MOCAN CI Jos jedna situacija u kojoj svi muskarci mogu da izvode veliko uvlacenje nasamo jeste kada se probude u toku noci iii rano ujutro sa snaznom erekcijorn. Mozda ce yam trebati vise stezanja usled kolicine seksualne energije sakupljene u palati sperme.lk~ uvlacenje pre nego sto se sperma pokrene. . koja moze biti vrlo v~trena i snazna ali ~~uravnotezena. Ovaj stupanj treninga kod nekih moze potrajati citavih godinu iii dye dana. Veliko uvlacenje nasamo izvodi se potpuno isto kao sto je opisano za parove. Ako su tom prilikom oci otvorcne i pomalo uvucene u duplje. ~vo se razhk~Je O? masturbacije koja zavrsava ejakulacijom. bez ikakvih misicnih pokreta. Snaga koju ste poceli da generisete zadrzavanjem semena je ogromna. Istovremcno snaga biva potisnuta iz glavc nadole.masir~jte ga dok ne osetite prve iskre teranja na ejakulaciju I ta?a Iv:edlte vel. snaga biva uvucena iz donjeg trupa i poterana navise.VELIKa UVLACEN"IE I MASTURBACIJA . Ova energija visokog pritiska mora se ispustiti: ne moze da izade kroz penis iii cmar posto ste ove vee zapuWi. To zavisi od ucestalosti vezbanja velikog uvlacenja i drugih karlicnih vezbi. Morate razbiti nagon da ejakulirate pre nego sto yam seme utekne. i gde ona zauzvrat daje svoju slatku jin esenciju.m. ovo prepor~cuJem vecim mu~kar~ca. Na kraju cete biti u stanju da JOJnaredite da se spusti cistim izvlacenjem energije iz penisa i donosenjem te energije u glavu. sve ce otici u~razn~. Ova energija skace do uciju i ociju i u maloj meri izlazi kroz ove otvore. Treba da izvodite stezanje I da uvlacite sve dok ne vidite da yam je penis postao mlohav. Ako to ne bude dovoljno. Pa cak i ako zadrzite seme masturbacija pruza tek jednu veoma suvu jang energiju. zamisljajuci da !zvlacite cing ci gore da vodite ljubav sa temenom. Mesutim. . Metoda velikog uvlac~~ja delotvorna je i za muskarce koji ne uspe~aJ~ da. Nije zamucen psihickim toksinima drugih. I muskarci koji ImaJ~ IJuba~n~cu mogu pry? d~ uvezbavaju nasamo. Kada. gdc bar ona ima koristi od toga. Zbog toga su spojevi na lobanji uznapredovalih sledbenika cesto slabiji. m~~kc jin energije. NIJe preporucivo razviti cvrstu vezanost za nju.. Veliko uvlacenje mozete izvoditi lezeci u krevctu na desnom boku sve dok se erekcija ne povuce. ako izgubite seme tokom masturbacije. svoJlm centrom. Jednostavno vodite ljubav unutrar sebe. Zbog ovoga masturbaciju tre?a ~onstnl sarno u obu~l. Snaga koja prolazi kroz ove organe poboljsava njihov rad. Ova metoda moze biti izrazito korisna svakome ko se oseca seksualno frustriranim. Jedan dobar razlog za vezbanje velikog uvlacenja nasamo jeste da jasno mozete posmatrati jeste li ovladali prvim stupnjem metode. Ovo je veoma mocan i cist cing ci proizveden nakon ~1O su yam tela i duh napunjeni spavanjem. 144 145 . tvrst~ stezanja veliko~ ~vlacenja. Ovo mozete izvoditi u svakom polozaju . sedecem III lezecem . koristeci brza. osim kada poznajete visi nivo meditacije u ko~~ ~e razvija pOl. U stvari. a sam va~ duh toliko je opusten i osloboden spoljasnje napetosti da lakse upija energiju nego u bilo koje drugo doba. Ako ovo u glavi proizvede suvise energije. i= Je da!cko lakse blokirati teranje na ejakula~IJUk~da vas ne stimulisu top Iota I dodir zene. Ovo ce uravnoteziti i centrirati suvisnu energiju.vaginu glavic penisa drazi milovanjem i masiranjem.ali mozda je stajanje najpogodnije u pocetku Jer su yam tada noge cvrsto pripojene za zemlju i povezujete se sa hladecom jin energijom. tc jc prcma tome masturbacija daleko gora od gubitka semena u ljubavi sa zenom. 510 brze uspete da razmeksate ~r~kciju. prona~u partnerku Ih su se opredclili za celihat.. izmedu jin i jang polova vaseg t~la. ohavezno jc spustite u popak tako sto cete na njega usmeriti misli i tu ih uvijati u krug precnika od oko 7 cm.staJaCe. . uradite i vezbu ispustanja.

Cak i nocu kada dobijete erekciju. Tacke koje treba upamtitii 1. vali ne na degenerativan nacin. to znaci da pocinjete da preuzimate kontrolu. do zlatnog cveta. normalno disite i upotrebite duh kao lek. Prestanite na trenutak. Mogli su da kontrolisu emocije. 2. iii da pogresno izvode i tako osete kako se snaga zaglavila u srcu. energija koja se inace trosi biva ocuvana i preobrazena u vise stupnjeve zdravlja i svesti. a neki mogu da osete i neprijatno teranje na povracanje ili glavobolju jer je seksualna energija zaglaviljena u glavi ili u grudima a njena sila je prevclika. postepeno su nasi preci izgubili ovu sposobnost. Treba da se resite energije. Us led preteranosti u seksu. Da biste je oslobodili. Ipak. Ali. ili da radite neke druge naporne fizicke aktivnosti. Ako encrgija ostane i dalje zaglavljena u srcu.Ovde opisane vezbe omogucuju coveku da povrati den detinje lakoce ucenja i moci obnavljanja. nasladi. drugima ce biti ne sarno podnosljiv nego i prijatan. Nekima ce ovaj osecaj biti veoma neprijatan. steciccte vecu pouzdanost i mocicete da zapovedate vratima besmrtnih (kapija zivota i smrti) da se po vasoj volji otvaraju i zatvaraju. Ovo osecanje pritiska dolazi od vitalne snage koja se popela u vrh glave intenzitetom na koji nismo navikli. AUTOMATSKA DUHOVNA KONTROLA EJAKULACIJE Prema taoistickoj tradiciji. polako im je ova sposobnost pocela da izmice. Tada usmerite koncentraciju na teme (pinealna zlezda) i pokusajte da mislima dovedete snagu gore bez upotrebe vece sile. Posto neko vremc budete pokusavali. Oni koji su rodeni da upraznjavaju ezotericnu ljubav uzivace u ovom zivotnom intenzitetu. Pocnite da cirkulisete ci iz medice. Ovo osecanje je rani znak da se u telu razvija jedna super hemija. Nakon jednog do tri meseca vezbe. Kontrolisacetc seks kao sto kontrolisete voljne misice ruke. Najvisi cilj ovog zatvaranja jeste da nakon 6 do 21 mesec. Zatim disite nadole i kada prode kroz srce. Proucavanje koje je potrebno da bi se dostigao ovaj nivo zavisi od osobe. jednostavno cete moci da izvucete energiju i erekcija ce opasti a duh i polni organi bice uskladeni. bicete u stanju da to izvodite samim duhom. ako uspete tokom citeve jedne nedelje da uvlacite i zapusavate kapiju koja je propustala. upotrebiti da ojacate meditaciju. medutim. Udahnite i mislite od hui-jina (kapije zivota i smrti) do vrha glave (pineal no telo) pa do treceg oka (jin-tang) izmedu obrva. Konacno cete dospeti do stadijuma kad cete moci da kontroliste seksualni nagon u svako doba. Neki mogu da uvlace suvise cesto. ukoliko yam snaga postane neprijatna. pocetnik u zadrzavanju semen a moze osetiti izvesno osecanje pritiska u glavi. drugog iii treceg dana mocicete osetiti izvesan bol u hui-jinu ili u penisu. Kljuc je u ponavljanju vezbe velikog uvlacenja sve dok je ne pocnete izvoditi instinktivno. i na kraju ce se vrata zatvarati automatski i drzace koliko god zelite. otklonicete postepeno snagu koja se zaglavila u srcu. mozete je ispustiti u druge delove tela. bilo da stojite. Neki to shvate brze. Nakon sro jos nekoliko puta izvedete vezbu. Posto stvarno uspetc u koriscenju duha za kontrolu teranja na ajakulaciju. vise necete osecati nikakvu nclagodnost. Ovakvo povecanje vitalne sile ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje. bilo kad i bilo gde. Ovo je blagi slucaj "kundelini sindroma". Dovrsavanje mikrokosmicke orbite najvazniji je sigurnosni vetil koji potpomaze ravnomernu raspodelu seksualne energija. Nektar vase seksualne esencije neprekidno ce yam teci do temena. Pomocu ove hemije. Nekima koji su na ovaj nacinskupili dosta snage moze da bude jako toplo. ili stvaralacki utrositi u drugim oblastima svog zivota i rada. 3. pijte meda u caju iii je rukom protljajte niz prednji den tela prema pupku gde ju je bezbcdnije drzati. Jedini ljudi sa mekanim lobanjskim strukturama su sledbenici na visokom stepenu razvitka i odojcad. U poslednjim stadijumimaautomatske duhovne kontroleseksual- 146 147 . u pocetku covecanstva nasi preci imali su sposobnost da instnktivno kontrolisu seks. Mozda cete morati da trcite kako biste sagoreli energiju. Ona se moze. i potrebno je puno misicne snage da bi se to ostvarilo. snaga biva dovucena u glavu. Pomenuta metoda jedenja meda iii trljanja grudiju nije dovoljna da sarna resi problem. Istrljajte hui-jin na tom mestu i pokusajte da opustitc miSie. obnoviti u duhu uvezbavanjem auatomatskog zaustavljanja izlaska seksualne energije. ncki sporije. Ovo je normalna stvar. Posle 9 do 36 puta. Kljucno je vezbati. iii 10.000 veIikih uvlacenja. pokusajte da zamislite kako tete nadole kao vodopad i ulazi u pupak. Kada namestite misli na teme. sedite iii pricate. Duh zapoveda misicima da se stezu ida potiskuju tecnost nazad. ejakulaciju i seks kako god su zeleli. To je znak napretka: talo je daleko premasilo uobicajeni kapacitet zivotne sile. U automatskoj duhovnoj kontroIi pinealna zlezda je najvaznija spona izmedu polnog organa i mozga. picu i usled suvisnog trosen[a. Prirodno je da ce vas boleti misici u toj oblasti.

Cinite ovo sve dok ne steknete punu kontrolu nad erekcijom i nagonom na ejakulaciju jednim potezom duha. . Pretpostavimo. a tusiranje i povetarac rasprsuju onaj CI kog ste tako pazljivo zadrzavali tokom seksa. pijete kafu iii radite svoj posao. zapostavljajuci cinjenicu da je energetski 10k pre i posle Ijubavnog cina podjednako vazan koIiko i tok CIA koji osecamo za vreme seksa. pre nego sto tete sa dragom provesti nekoliko sati u strasnoj Ijubavi. nema potrebe da stiskate zube. Velika vecera vezuje yam energiju varenja. 4. Evo nckih opaski izvucenih iz 148 149 .dok vozite kola. koja se razmenjuje i preobrazava. Recimo da ste onda obilato jeli. ali je beskorisno ukoliko ta energija nije uskIadena sa drugim aspektima vaseg zivota. Taoiste zanima da ceIokupan tok zivotne energije odrzavaju u ravnotezi. koji je ulazio kroz otvoren prozor. recimo. Ucini to skupljanjern svoje zivotne energije. cmar i guzove. a ne guzove. da ste ovladali "velikim uvlacenjem". a to zahteva povisenu svest u tananim dogadajima koji rukovode vasim zivotom. sedite. imajte u vidu da ga mozete vezbati u svako doba .Savet Proste Zene Zutom Cam Tokom vekova taoisti su primetili da postoji mnogo raznih nacina za povecanje snage vodenja Ijubavi. Telo treba odrzavati ni pretoplo ni prehladno. Vezbajte stezanje urogenitalne dijafragme. ni gladno ni presito. Citavo telo ostaje opusteno i umesto guzova stezete sarno prednji den urogenitalne dijafragme i medicu. Ovladavanje zadrzavanjem semena sustinski je korak u preobrazavanju seksuaIne energije.ne energije. Da biste lakse postigli cilj automatskog unutrasnjegzakljucavanja. Odmah posle toga istusirali ste se. a smanjenje stetnog gubitka seksualne energije. umirenjem duha i uskladivanjem volje. prednje stezanje. te da imate savrsenu kontrolu nad svojim orgazmom. a zatim ste lezali goli pod svezim letnjim povetarcem. Na taj nacin seks je uvek slobodan i opusten". da ste naskodili zdravlju. DEVETA GLAVA PRAKTICNA UPUTSTVA ZA ODRZAVANJE BLiSTAVOG I ZDRAVOG SEKSA "Put taoa jeste sjediniti dusu. Vrlo je verovatno da ste neutralisali okrepljujuca dejstva seksa. iii jo~ gore.

i kvalitet vaseg vodenja Ijubavi bice puno visi. Nemojte iscrpeti jang energiju. oboje Ijubavnika lakse ce se otvoriti visim energijama u njima.taoistickih ucenja 0 odrzavanju blistavog i zdravog seksa. koje najbolje deluju onda kada nema nadmetanja za telesnu encrgiju. ili spavace sobc pogodne za vodenje ljubavi. Neka seks postane den sire meditacije koju cini vas zivot. upoznajte svoje granice i ostanite u njihovim okvirima. stupite u odnos. PREDIGRA POCINJE U OPUSTENOJ ATMOSFERI Upamtite da su zenine erogene zone razlicite. pa cak i dan posle seksa pokusate da umirite svako osecanje razdrazenosti ili besa. ne sarno da podelite trenutacni klimaks. Milujte jestvaranjem prisnog "doma". Ako otpocnete smireno. drugo se moze osetiti izostavIjeno iii neuravnotezeno. 3. 2. sIatki mirisi. To je kao zedan covek koji umire od davljenja. Tako. Sacekajte dok potpuno ne svarite hranu. Izbegavajte hladna pica. Mozete osecati strast. i treba potpuno da uzivate u telesnim osetima i osecanjima koje izaziva seks. 6. ljuti. ali sa uzdrzavanjem. Po zavrsetku seksa. Kada vasa sopstvena energija pocne da vas zadovoljava jace nego ona koju pruza alkohoI. od muskarcevih. muzika i nezan razgovor. 4. Osecanje toplote koje pruza alkohol privremeno je. i prouzrokovano je kada se krvni kapilari otvaraju i otpustaju energiju. a pogotovo protok CIAako ste pijani. vasa potreba za njim ce opasti prirodno. sladoled ili kocke leda posle seksa . i cesto sire. 5. ostanite sa voljenom. ali nastojte da se ne izgubite u njihovim krajnostima. Jako fizicko naprezanje u pijanom stanju moze yam ostetiti pluca od gubitka kontrole disanja. Zbog toga bi trebalo da dan pre. MOKRrrE NA 20 MINUTA PRE POLNOG OONOSA Vodenje ljubavi sa punom besikom napreze bubrege i tako otezava 150 151 . Zenina jin priroda daje joj pipke osetljive na skrivene struje. ili slabi. bez ikakve muke. iznenada pronadenom vodom. Ako osecate seksuaInu frustraciju i doslovno "pucate" od ekstremne jang energije. prirodna odeca. Predigra otpocinje pre nego sto i dodirnete zenino telo. IZBEGAVAJTE POLNO OPSTENJE U SVIM EKSTREMNIM STANJIMA Ako ste suvise umorni. Seks i jedenje su dve odvojene funkcije. kao i u varna samima. Budite osecajni. Energija koju zahteva vodenje ljubavi moze yam izbaciti zdravlje jos vise van ravnoteze. seks ce vas lakse podici na visi nivo ekstaze. NE VOOITE LJUBAV POSLE VELIKOG OBROKA Ova cesta greska moze yam pokvariti iii varenje iIi vodenje Ijubavi. pa da preskocite u suprotno JIN stanje iscrpljenosti. nastojte da se pomerite u dublje stanje zajednistva. moze prijati malo top Ie.primoravate telo da ih greje sto sagoreva suptilnu seksualnu energiju. jer ovo skoro najvise od svega blokira uravnotezeni tok energije izmedu vas i vase drage. ako morate popiti. gladni. mekani jastuci i komotna. inace se naslada moze preokrenuti u boi. slatke hrane. ne stupajte u seks. NE VOOITE LJUBAV PIJANI 00 ALKOHOLA Teske je kontrolisati protok semena. zastraseni. dovodi do smetnji u varenju i stetan je za slezinu. Caj od bilja moze biti posebno okrepljiv i pomoci muskarcu da obnovi svoju energiju. ako ste cisti. Prehlada stecena od partnera moze prerasti u grip. jer ce energija koju ste u tom vremenu sakupili doci do izrazaja kada zakoracite duboko u seks. NASTIMUJTE SE SA ENERGIJOM VASEG PARTNERA 48 CASOVA UNAPREO Seks zapravo pocinje 48 casova pre samog cina. Jedno iii dva pica nekima mogu pomoci da se opuste. i ubrzati razvoj lakseg u teze oboljenje. za vreme. priguseno svetlo ili sveca. 1. pomazete i njoj da bude cista i opustena na pocetku vodenja ljubavi. a da ne dode do gubitka kontroIe. bice pnvlacni za njenu seksuaInu energiju i produbice njenu otvorenost za vasu. Kada je postignuta atmosfera opustenog uzivanja. Ako jedno od Ijubavnika dospe do ekstremnog stanja uzbudenosti. Seks n~ pun stomak umanjuje proizvodnju semena.

12. Vreme je veoma mocna sila i mora se postovati. se spoljasnjih 10. iii. Seks je dobar lek za ovo stanje sarno ako je vodenje ljubavi sasvim pasivno i odrnarajuce. Cilj je da ljubav postane unutrasnji proces izmedu energetskih 152 153 . Cvrsta ali blaga uterivanja pruzice najtrajnije uzivanje. pa pak i do bolesti. prolece je najbolje vreme za to. ishranu i seksualni kung fu. to moze privremeno istrositi naprezane organe i misice. pre nego sto se istusirate. polova muskarca i zene. magla i snazni vetrovi. kako bi besika (iii creva. ukoliko ste imali stolicu) imala vremena da povrati ravnotezu. NE UTERUJTE SUVISE SNAZNO U ZENU Zenina vagina moze da utrne ako je stalno udarate svojorn karlicnom koscu i penisom. grom i munja. kisa i vlaga. kako budete ovladali procesom seksualnog preobrazavanja. Nemojte da siIite stalni intenzitet nastupanja. u svakom slucaju. u koju spada i ljudski elektricitet. 7. Ako morate da ejakulirate. Kratak lezeci odmor brzo ih obnavlja. 8. Ako se kupate neposredno posle vodenja ljubavi. Jedini slucaj kada je pozeljno mokriti posle odnosa jeste ako zena ima menstruaciju. Ista kolicina sperme daleko je vise usnula zimi. ukoliko je ne perete preterano sapunima koji uklanjaju prirodna ulja. 9. ako su vee u oslabljenom stanju. Kada se znojite iIi ste fizicki iscrpljeni vasa zivotna snaga lako moze da iscuri iz tela. NEMOJTE SE KUPATI NEPOSREDNO POSLE SEKSA Voda je snazan provodnik elektricne struje. sto moze biti jako bolno. Tradicija joge slavi blagodet vode u spiranju negativnih cestica i energije sa tela. 11. Ovo moze ometati preobrazavanje seksualne energije u vise centre. posto ce yam energija biti potrebna za fizicki oporavak. To je neprirodno i na kraju ce vas izmoriti. NE OSLANJAJTE SE NA VESTACKA SEKSUALNA POMAGALA Vibratori i vestacki falusi mogu biti od velike koristi nekome ko pati od seksualne difunkcije (ne moze da postigne erekciju iIi orgazam). Sacekajtc dok se vase telo/duh ne odmori i upije seksualnu energiju vase drage. Mokraca ce spreciti da se njena krv zgrusa u kanalu vaseg penisa i tako ga zapusi. to ce yam odvuci deo stecenog naboja. kada se energija prirodno sabija da bi prezivela hladnocu. posto je sperma tada u stanju sirenja. mozete se poigravati sa strastvenijim varijacijama. Ali za vecinu muskaraca bolje je "naostriti sopstveno oruzje" i ojacati polne organe kroz vezbu. Ovo pogotovo vazi ako nameravate da zacnete dete. a slede leto i jesen. April i maj su najpovoljniji meseci za seks. ali ovo treba ciniti danju. kada jevazno da stvorite uravnotezeni "dom" (roditeljsko energetsko polje) za detetovu dusu. nego uzdati se u vestacka pomagala. U suprotnom. IZBEGAVAJTE FIZICKI RAD PRE I POSLE SEKSA Ako se upustate u naporne aktivnosti nekoliko sati pre i posle snosaja. pre seksa. Vasa kola mirisace i osecace se svezije. Eksperimentisite pranjem sarno pazuha i genitalija sapunom i trljanjem ostale koze sarno sunderom.osecanje opustenosti. svi vrse uticaj na funkciju vasih vitalnih organa i ravnotezu elektromagnetnog polja. kao i priroda. Od ovoga ce postati mekana i prirodna. vase vodenje ljubavi bi moglo da trpi od nepravilnog ritma i da doprinese razvijanju cirnih tegoba. U pocetku ce yam takode olaksati da zadrzavate seme. dok yam rezerve opadaju kako se blizi zima. Trebalo bi pricekati malo posle mokrenja. VASA SEKSUALNA MOC NAJVECA JE U PROLECE Vase telo ima cetiri doba. SEKS TOKOM EKSTREMNIH VREMENSKIH USLOVA MOZE BITI NEZDRAV Izrazita hladnoca iii toplota. tako da je bolje sto pre ratosiljati pomagala. sto dovodi do iscrpljenja i negativnog povezivanja bola sa seksom. Ovo moze dovesti do neravnoteze izmedu ljubavnika.

Vazan je kvalitet ljubavi. Taoisti bi rekli da "ovaj svct" ne mozete usavrsiti. Simptomi ovoga ukljucuju bol u penisu. Ovi muskarci nikada nisu srecni sa zivotom. nisu fantazija. Zagrejte zenu pravilnorn predigrom i toplinom osecanja.~tv~ stec~no. PRESTANITE DA VODITE LJUBAV AKO POSTANE RUTINSKA OBAVEZA Seks za muskarce postaje mehanicki kada zaborave iii zapostave pravilno pripremanje zena za vodenje ljubavi. Ovo zarnisljanje jc moe kada vodi d~ pozlt~v~lh postIgnuc~. Zajednicka projekcija dusevne volje koju dele ljubavnici svakako moze odvesti u dublje ispunjcnje.pravo zadovoIJ. ogranicava na duhovno putovanje. sa pravo~ zenom. mozete joj pomoci da se izleci preuzimajuci na sebe aktivnu ulogu. Ako ste vi jaki. covek pobija sam cilj korne tezi ako zenu upotrebljava za neku vrstu masturbacije.ene . i kroz meditaciju mikrokosmicke orbite. Klasicni taoisticki tekstovi govore 0 "duhovima".erotskog ponasanja. koji posecuju muskarce u snovima i vode sa njima zestoku. ovo je za bilo koju stvarnu zenu ne~spunjiv~: ~to je jo~ gore. Ako se osecate slabo od previse seksa. Prestanite koristiti seks kao bekstvo od dosade ili besa. a vasa draga slaba. bekstvo od sadasnjosti. kada ste zauzeti drzanjem one druge u snovima? Obe ljubavnice ovi. Jer nema uporiste u telu i u sadasnjem trenutku v~c u proJektovanJ~ n~pr~d u buducnost. postepeno cete u sebi savladati tu tendenciju. . svaki put ka~a doblJet~ erekciju iii osetite nailazak seksualne fantazije.zena ~a . a da ne gubite od svoje vee utanjene jan energije. Jedino ta jednostavna svest 0 silama upletenim u vas zivot. 'V' • • 15.. Ovo je cesto dovoljno da raspe naboj nakuplJe~ oko fantazije. . ~~ preobrazite svoju energtju navise u teme gla~~. Dakle. i dusu. Ali seksualno mastanje postaje negatIvna proJe~ClJ3. a zena se krece odozgo. sv. Moze posluziti ka~o~ra~danJe da ostavite pravu zcnu i otisnete se u potragu za onom izmisljcnom. energija nece poteci u vase srce i biva centrirana u muskarcu. ~orilacke vestine. ~~ s~kS postane duhovna igra. za intenzitetom tragaju u snovima. VelIko uvlacenJ~. Ali kako uteci mocnim carima seksualne maste? Uzgajanjem toka sopstvene energije kroz fizicke vezbe kao sto su s~ort. i nikada se ne prenu od pomisli da bi mogli ostvariti ljubav koja jos vise ispu. Ako osecate da yam seks postaje dosadan.' . iIi se dajte u ~sv~ja~. Bolje je prestati spavati sa ljubavnicom.upustite sc u svoju zarnisao razuzdanog. Odnosite se prema vodenju ljubavi kao prema gozbi i upraznjavajte je sarno kada se oboje osecate izuzetno zdravo i strastveno. Ovo yam omogucuje da upijate njenu isceljujucu jin energiju. pasivno vodenje ljubavi bez pokretanja moze imati lekovito dejstvo. dovesce do potpunog iskustva da je zivot savrseno napravljcn. moze blokirati onu naJ?ublJu .fanta. ili kao sredstvo maskiranja skrivenog straha da je ljubav izmedu vas mrtva. negovoditi "mrtvi" seks. ~o svodi prave zene na nivo predmeta maste.takode je efikasno kad god uhva~~te seb~ kako zapadate u seks~alnu fantaziju. Ako uzimate njeno telo iii polni cin zdravo za gotovo. naici cere na teskoce u dozivljavanju protoka prave dubinske ener~ije u.uJ~ unapr~d plan delovanja.' Drugi nacin da savladatc seksualnu mastu jeste da Je IZIVltcukoliko yam se pruzi prilika za to . Jer n~~no dofivljavanje u stvarnosti retko moze da sc men sa savr~eno~. koja ima tela od krvi i mesa. zena nece biti na pravi nacin spremna za razmenu svoje ljubavne energije kroz grudi i usne. Jin i jang energije koje se krecu kroz muskarca i zenu su stvarne. strasnu ljubav.13. Ako jc jcdini kontakt ostvaren izmedu genitalnog penisa i vagine. Ako seks ogranicite na idealizevanu sliku uzetu iz Plejboja iii izumljenu u vasoj masti.srcu znate ~a rusu z: vas -ali pazljivo se posmatrajte I upitajte ~oJe Je to . a ne kvantitet seksa.koje u . Kako cere volcti zenu u svom naruc]u. AKO STE BOLESNI VODITE LJUBAV PASIVNO Seks moze da bude uspesan melem za oslabljenog coveka jedino ako on zauzme pasivnu ulogu.m su prevar. 14. .Igru va~~g bica. vlazne mosnice i nizak nivo energije. joga..tada se bar moze produbiti polarizovanost izmedu vas dvoje i probuditi ono privlacenjc koje medu varna jos postoji. Upustanjem u mehanicki seks. on otseca povratni tok sopstvene seksualne energije.om telu. Uobicajena tendencija muskaraca jeste da proJe~t..zIJom vasih snova. NE OSLANJAJTE SE NA SEKSUALNU MASTU ZA UZBUDIVANJE Opasnost oslanjanja na seksualnu mastu je u tome sto se seks 154 155 . smanjite ucestalost vasih snosaja.ie . sarno kada bi vreme provodili uzgajajuci tu mogucnost.njuje.

Odaberite onaj koji yam odgovara. Izvedite ovo nebrojeno puta (najmanje 100-200 puta). iIi koji je primer vasim konkretnim zdravstvenim potrebama. optimalnu velicinu i maksimalnu nadrazenost. odmah ih sve potrosi. Kada postignete punu erekciju. stisnite. cim ustedi nekoliko dolara. Ovo ce yam pomoci da odrzite potenciju: i razvice yam sposobnost da sprecite preuranjenu ejakulaciju. pripremite se tehnikom poznatom kao "ostrenje oruzja". lekovi ili droga. Kada obnovite seksualnu vitaInost. da ne biste ugruvali voljenu tokom dugih Iaza odmaranja i razmene energije. Nastavljate da crpite energiju iz svojih zivotnih rezervi. KAKO IZLECITI IMPOTENCIJU Za one koji su impotentni. sto preseca krvotok. trljajte penis kao da masturbirate.kojc vas navode na velike gubitke energije samim misljenjem na njih.disanje na testise i zatvaranje snage. Potrebno je bar dva jastuka. Onda kada sc upustate u seks. prostate i cmara.16. ako lezite jedno pored drugog. Cuvajte svoje seme. najvaznije sredstvo lecenja jeste obustavljanje seksa na neko vreme. Prekinite sve lose navike. povucite i drzite testise. glavne vezbe koje treba da koristite opisane su u sestoj gIavi . uhvatite testise rukom i snazno stegnite. Ovu prvu metodu muskarac vezba lezeci u kadi topIe vode. kombinovane sa upijanjem sunceve energije i masazom penisa. Muskarceva noga moze tesko pritiskati zenu. alkohola i crotskih filmova . Slicno tome. Niko nece da yam pozajmi novae. pa pocne da stedi. To je kao bankrotstvo: pozajmljujete i pozajmljujete. Svaka deluje na odredeni aspekt muskih scksuaInih organa i energije. vazno je koristiti Jastu~~. Tu ne pomazu nikavi hormoni. U prvovreme trljajte 156 157 . To je kao covek koji nema nikakvu ustedevinu. DESETA GLAVA VEZBE ZA POVECAVANJE MUSKE POTENCIJE U ovom pogIavIju 0 povecavanju muske potencije date su brojne vezbe. Posto ta?isticke Iju~avn~ metode mogu potrajati. kada pokusavate da povratite potenciju. sve dok vise ne mozete da pozajmite. Dok ste u kadi i dok je voda jos topIa. poput pusenja. IMAJTE NEKOLIKO JASTUKA PRI RUCI . glavno je prestati sa seksom dok se tela ne oporavi. redovno vezbajte i ispravno se hranite.

dlanom pritisnite cele tcstise i pocnitc da uvlacite. meditirajte na podrucje hui-jina deset do petnaest rninuta i postepeno stegnite zube. Pri vezbanju bi se po svaku cenu trebalo uzdrzati od ejakuliranja. KAKO SPRECrn MOKRE SNOVE Mokri snovi imaju razne uzroke: jedan je dnevna stimulacija na erotskom planu. Ova metoda postepeno izgraduje covekovu seksualnu moe. Desnu ruku stavite pod glavu. Istrljajte dlanove jedan 0 drugi. Zategnite stopala. Pokusajte da provedete 158 159 . od preteranog plJenJa vode. ali istrajno. Glavno je zatvoriti iii zacepiti penis koji propusta. Iako je metoda jednostavna. Ideja je u tome da. Ponovo napominjern da su ove metode bile odrzavane u najstrozoj tajnosti. seksualna potencija biva drarnaticno povecana. Trljajte citavo stopalo. tela nezgrapna. Kada je sperma prepuna i nadrazcna. Posto ste to radii. Ova delatnost naziva se "zapusavanje vrata koja propustaju". inace bi bila ponistena citava vezba. a zatim natrag u glavu. tako da palac i prsti okruzuju uvo. Postoje dva polozaja. dok izvodi te ovu vczbu pod vodom u kadi. dok se ne zagreju. Ncki ih imaju i kada drcmaju danju. pa cak i svake noci. izvediteveliko uvlacenjc. Jednom rukom obuhvatite mosnice. Vezbu takode mozcte izvoditi lezcci na desnom boku. Nakon nekoliko nedelja vczbanja ove metode. testisa i penisa. kao sto su upala mokracnog kanala iii prostate. Sto je telo slabije. Druga metoda je sarno za one koji su bez obuke u meditaciji. i leva stopalo staviti preko desnog. Ali. pet puta dnevno. udahnite i stegnite cmar. posebno juang cuan 36 puta. rnedicu i guzove. Za izvodenje ove vezbe zauzrnite polozaj konjanika. sake. oci tupe. Zadrzite dah i stezanje dokle god mozete. iii venericne bolesti. jer je vee tolikim Ijudima pomogla. imaju gubitak pamcenja i telesna kondicija im je uvek na dnu. besika pritiska prostatu. Treca metoda je sesti na pod. Jedan je lezanje na ledima. stezanjem i povlacenjern testisa. njena delotvornost je stvarna. Radite to desetak minuta. Ovo stimulise hormonsko luccnje i proizvodnju sperme. pet puta na dan. stopala i guzove. Ovo radite najmanje dve nedelje do mesec dana. snaga pocinjc da im se vraca. Drzite to minut iii dva i postepeno povecavajte do pet minuta. vodeni pritisak je pojacan hvatanjem. stiskajuci zube i pesnice. koji ne mogu dobro da kontrolisu duh. ali posticice dobre rezuitate. Kod normalnog odraslog muskarca. uspravnih leda. Ova tehnika je najmocnija i za one koji nemaju iskustva sa meditacijom.penis polako. Izvedite veliko uvlacenje takode u 36 ponavljanja. najmanje 100-300 puta. Drugi polozaj je lczati na ledima u krevetu i trljati ruke dok se ne zagreju. Dok trljate. drugi je preveliko bogatstvo hrane i jedenje suvise kasno n~cu . Jos je gore imati mokre snove jos vecc ucestalosti. sa desnom nogom ispruzenorn. zadrzavanjern daha. misaono premestajuci snagu iz leda u glavu i iz lcve u desnu saku. a drugom trljajte donji trbuh (tan tien) napred-nazad. Dalje. pritiskajuci vrskorn jczika nepce i uvlacenjem (putem stezanja) stopala i guzova. Izvodite po 36 ponavljanja pet puta na dan: 180 puta ukupno. Leva saka moze lezati na jastuku. sa zamisljanjern i koncentrisanjem na dovodenje toplote u hui-jin i testise. ncki gube seme 4 iii 8 puta mesecno. a desna podupire glavu.. i_pretoplo cebe iii tesan yes. Ako marljivo izvodite ovu vezbu. Hi u sedecem polozaju. unistavaju de love genitalija i mogu dovesti do prebrzih ejakulacija. Pocnite da uvlacite iz hui-jina. deset minuta. Njima ce biti potrebno malo vise vezbe.Uzrok mo~e biti. Mnoge knjige govore 0 ovome. sto mozc dovesti do mokrih snova. a levom savijenom u kolenu. preterano upraznjavaju scks iii previse masturbiraju. zato sto su suvise slabi. dolazi do ejakulacije. a levu pod testise. tako da testisi slobodno vise. ZAGREVANJE PEel Sledeca metoda povecavanja muske seksualne potencije je varijacija vezbe "jelen" i zove se "raspirivanje vatre u zlatnoj peci". Promenite noge i ponovite. Treca metoda dobra je za bilo koje stanje i doba. tako da mosnice vise preko ivice. pojava mokrog sna jedanput mesecno smatra se normalnom. jer je trljanje nogu veoma dobro za celokupno zdravlje. mozete zaustaviti curcnje za nedelju dana. Prvo pokusajte da zapusite propust. Oboljenja. dok to cinite. Njihova lica su jako bieda. uspravnih leda. Vremenom. to ce vise sperme da iscuri. stisnite zube i izvedite veliko uvlacenje u 24 ponavljanja. Metodu koju ovde ucimo primenjivali su Ijudi koji su imali ozbiljne tegobe sa mokrim snovima i postizali dobre rezuitate. iii sedite na ivici stolice. Najplodnija metoda jc prva. dovodeci snagu u noge. ali nikako ne otkrivaju tajnu. posebno za osobe koje su meditiralci u stanju su da postepeno prebacuju snagu u glavu. Povlaceci penis nagore.

itd. sila masiranja trcbalo hi da uspravi i pokrene penis.MASIRAJTE POLJE LOPTICA (DONJI TAN TIEN) DIJAGRAM 29 Ova vezba je varijaeija zagrevanja peci i naziva se. ispod pupka. Udahnitc i ponovitc. Dok trljate podrucje tan tiona. i opustite se. Udahnite i vratite se u sedcci polozaj. sa nogama ispruzcnim isprcd scbc. ovo ce posredno stimulisati prostatu i povccati proizvodnju scrncna. masaza polja loptica. Istrljajtc oba podrucja 16 puta u navedenom sledu. presto. Ovo pokazuje da energija dospcva u podrucjc pcnisa i mosnica. Udahnite vazduh u tan tien. dok mu se ne zagreju. Ako ste vezbali u Iezecern stavu. Rukama ne treha dodirivati iii pritiskati genitalije. Drzitc ovaj stav dokle god yam prija. a da se nozni prsti povijaju natrag prema varna. ako nc mozcie noznc prste). Ovo stimullse hormonsku i semenu proizvodnju i leci impotenciju. usmerivsi energiju na 3-5 em. Okrecitc rukc u zglohovima. Takodc. Istovrerneno pritisnite ruke nagore. Pocnite sa deset ponavljanja i pojacavajtc do 36 iii lOll Vczbu mozetc izvodiri ujutru posle ustajanja. Usisajtc svojc genitalne organe i cmar i cvrsto stegnite guzove. Dok ispusiatc vazduh. Pritisnite noge praHl preda sc. Ova tchnika izlccicc impoteneiju i povecati covckovu energiju. Veoma jc vazno ojacati buhrege. KOSTANE SRZI I KOSTIJU Drzite mosnice i trljajte kazan. USKLA£)IVANJE TETIVA. Jednom rukorn cvrsto pritiska osnovu stegna medu nogama. dobijenu energiju uz kicmu do mozga. dok drugom cvrsto pritiska tan lien. a zatim niz prednji den tela nazad u pupak. promenite stranu. Co~ek zestoko trlja dlanom 0 dian. Za izvodcnje ovc vczbc scditc na asuru iii krcvet. Pocinjc da trlja rukorn od korcna levog do korcna desnog stegna i nazad.. a zatim masira podrucje tan tien. da hi se 160 161 . a sakarna polozcnim na kolcna. Pri udisanju doveditc savijene laktovc do bokova i sake stisnite u pcsnice. tako da dlanovi i dalje glcdaju nagore i zagledajte se u nadlanice. Nakon nekog vremena mozete zameniti ruke i drugom izvoditi trljanje. savitc se napred u kukovima i dodirnite prste na nogama (iii kolena. iii uvece pre odlaska u krcvct. TAJNA TAOISTICKA METODA MOKRENJA prstiju Jos [edna tehnika koja ojacava huhrege jeste stajanje na vrhovima prilikom mokrenja. tako da dlanovi gledaju nagorc.

a zatim udahnitc dok pritiskate pesnicama bubrege. Onda prekrstite svaku nogu preko one druge tri-cetiri puta. Opisane vezbe valja izvoditi svakodnevno. KAKO POVECATI I PRODUZITI PENIS Udahnite vazduh na nos do grla. Treca veiba: Lezite ledima na pod iii na prostirku. lumbaga. izdisuci dok se spustate. onda je seksualna snaga dobra. iii na pod. tako da vam sarno trbuh ostane na zcmlji. lenjost. Jos [edna prosta metoda za jacanje bubrega. Veoma je jednostavna i sastoji se iz mokrenja stojeci na vrhovima prstiju sa pravim ledima i strukom. bez siIe. Cetvrta vezba: Lezite potrbuske na prostirku. Druga veiba: Lezite na prostirku. Popnite se na prste kada dostignete krajnje istegnuti polozaj. do ugla od 45 stepeni sa podom. Kada vazduh dospe do najnizeg dela trbuha. a time i seksualnog potencijala. Izvodenje ove vezbe pomaze u lecenju impotencije i sprecavanju preuranjene ejakulacije zato sto ojacava bubrege. obe ruke savijte u laktovima. potisnite ga u sam penis. Uradite ovo onoliko puta koliko mozete i ponovite ovu vezbu najmanje deset puta na dan. dlanovima dodirnite pod. Snazna slabina i trbuh ukazuju na jaki seksualni potencijal. opustite se. pomazuci tako sprecavanje preuranjene ejakulacije. Ovu vezbu mozete izvoditi najmanje 10-12 puta po seansi. i loptu valjajte niz prednji den tela iza trbusnih misica. Ostanite u tom polozaju dokle god mc:zete. polako izdisuci vazduh. i po mogucnosti u ranim prepodnevnim satima. Ova vezba za povecanje penisa razlikuje se od mosnickog 162 163 . Zabacitc sc unazad do ugla od 45 stepeni. Ostanite tako koliko god mozete. Sledeca vezba uzeta je iz Pa tuan tina (kincske vezbe za zdravlje). seksualna snaga je slaba. Snazan trbuh jos jedan je pokazatelj jake seksualne potencije. tako da sa podom tine ugao od 45 stepeni. sa otvorenim sakama pokraj usiju. Stanite sa nogama razmaknutim za sirinu ramena. Izdahnite dok spustate pete na zemlju. ruke su vam ispravljene ispred glave. naizmenicno podizite nogu po nogu i drzite je podignutu koliko god mozete. pa se polako spustite na pod. sa obema nogama podignutim. Stisnite zube. Koliko je snazan? Ako je snazan. i u isto vreme stavite pesnice na bubrege. pa ih opet vratite u pocetni polozaj. jeste sesti na stolicu bez naslona. a zatim se polako spustite na zemlju. Peta vezba: Lezeci potrbuske na podu iii prostirci. Noge su savijene u kolenima i sake leze na kolenima. ako to zelite. Udahnite dokse uspravljate. Ako mozete. Ove vezbe i pokreti deluju i na ojacavanju bubrega. i jezikom dodirnite nepcc. Udahnite. Pocnite polako da spustate noge ulevo. Silovito izbrizgajte mokracu. bolova u slabini i raznih vrsta urogentalnih tegoba. i ponovite vezbu deset puta. Spustite oba dela tela na zemlju. i misice struka i leda. Podignite gornji den tela sa poda. Sesta vezba: Lezeci na ledima. Zatim vazduh. Lako mozete ·proveriti kolika vam je seksualna snaga posmatranjem mlaza vase mokrace. na leda ispod grudnog kosa. u visini slabina. Ako je slab. zamislite u vidu lopte. Zatim ih polako spustajte udesno. i nedostatak snage volje za sprovodenje postavljenih ciIjeva. stegnite guzove i odrzavajte pritisak u trbuhu. do ugla od 45 stepeni. rukama uz bokovc. Zatim ih vratite u pocetni polozaj. i vrlo je dobra za bubregc. Zadrzite ovaj polozaj koliko god mozete. Dok sc uspravljatc. i ako na kraju kaplje. ispruzenim pod uglom od 80-90 stepeni. a zatim se vratite u pocetni polozaj. Vezbu ponovite 10-12 puta iii vise. Izdahnite dok se vracate u pocetni polozaj i ponovite vezbu 10 puta. lstovremeno podignite i gornji i donji den tela. Odatle ga progutajte i potisnite do stomaka. Ponovite deset puta. izvijajuci se koliko god mozete unazad. Ponovite ovu vezbu 10-12 puta. savite se u struku. Prva veiba: Lezite ledima na pod iii prostirku. Obe noge pod ignite. Ruke drzite na struku i podignite gornju polovinu svoga tela do ugla od 45 stepeni sa podom. stegnite ruke jednu drugom iza leda.povecala seksualna potencija. Ne zadrzavajte ga u grudima. Ova vezba prilicno napreze trbusnu muskulaturu i time povecava njenu snagu. Impotencija i slaba seksualna sposobnost cesto su povezane sa drugim simptomima slabe energije bubrega u koje spadaju zamor. Ponovite ovu vezbu 10 puta. Ovaj proces povecava i tonira energiju bubrega. ledima prema podu. koji se moze doziveti kao energija. SEST VEZBI ZA BUBREGE I LEDA Sledi spisak vezbi koje razvijaju i trbusne misice.

REFLEKSOLOSKA MASAZA PENISA Zdrava refleksoloska masaza moze se izvcsti na penisu isto kao sto se slicna masaza moze izvesti na rukama. i natrag do korena. ali da ne bude preterano snazan. nastavite da povlacite i trljatc glavic. uhvatite glavic kaziprstom i srednjim prstom. medici. moguce je ostvariti i dalji rast. Zatim se penis izvlaci udesno i okrecc mesajucim pokretima 36 puta u pravcu kazaljke na satu i 36 puta u suprotnom pravcu. ali time ne odvracarn nikoga od isprobavanja drugih. Tkanina trlja penis i nervna osetljivost postepeno utanjuje. Pirinac moze zapravo da yam posece iii oguli ud. a potom joj ne dopusta da izade. Mnogi su preporucivali svakodnevno uterivanje u pesak iii vrece pirinca. a kaziprst na donju stranu korena penisa. Od ovoga bi trebalo da se ukruti. Istovrcrncno pocnite direktno da vezbate penis. ukljucujuci penis. sa ostrim treningom i sa nepohedivom silom Ijuhavi. Energija mnogih telesnih organa sliva se u penis. i time se pospesuju tonus i funkcije svih njih.Za masazu glavica pcnisa. Ovo tera krv u penis. pocevsi od korena i prelazeci citavu duzinu drske penisa u oba smera. Ova masaza sastoji se iz dva dela: (a) Prvo masirajte tackasto palcem i prstima. takode u oba pravca. Ponovite devet puta. Zatim palcem trljajte glavic penisa. Na ovaj nacin vazdusna energija zatvorena je u telu samog penisa i potiskivana ka vrhu glavica. Vratite sc na normal no disanje. zadrzite dah. Palac. Ova vezba masira citav urogenitalni sistem. bcsika. sa tri srcdnja prsta leve ruke pritisnite hui-jin. Po zavrsetku ove gimnastike. Ovaj pritisak sprecava da se vazdusna snaga vrati u telo. istezuci ga ravnomernim ritrnickirn pokretima 36 puta. mcdicu izmedu cmara i mosnica. a time povratno ojacava citavo telo. Ova masaza jc istovremeno i prijatna i veoma blagotvorna po zdravlje. Drzite ovaj stisak dokle god rnozete da zadrzite dah. Ovo dovrsava masazu organa i trcbalo hi da dovede do rasta za zdrava dva do tri santimetra tokom prvih mesec-dva vezbe. zdraviju i energicniju erekciju. drzeci ga cvrsto. Tada des nom sakom obuhvatitc penis u korenu i. (Vidi takode poglavlja 0 ostrenju svog 164 165 . pod uslovom da sc ispostuju odgovarajuce predostroznosti. nezno pritiskajuci glavic. Sva snaga zadrzava se u samorn penisu. Ovo je jasno uocljivo kada se protrlja penis i vidi kako brzo usleduju prijatni oseti iz drugih delova tela. do vrha penisa. Ja dajern prednost metoda rna semenog kung fua nad onim ovde izlozenim. Dok upucujcte vazduh u penis.) Neki su u gacama nosili gruh materijal. pomerite saku dva-tri santimetra napred. umocite penis u mlaku vodu na jedan minut. jer se ovom drugom vazduh potiskuje u mosnice. KAKO SMANJITI OSETLJIVOST PENISA Hiljadama godina traga sc za tehnikama za smanjivanje osetljivosti penisa. Ove metode dosita ornogucuju duzu stimulaciju. Mcdutirn. Ovo se reflektujc u prostati i masira je. Vucite ga napred i nazad. Postavite palac na gornj u. kaziprst i mali prst potiskuju krv u glavic. sto je za nju blagotvorno. U zavisnosti od telesne grade pojedinca. Ova tehnika ojacava penis. dok se penis ne uspravi. donjoj strani. ali one su primitivne. u talasu prema vrhu penisa. pesak moze prodreti u vas i prouzrokovati iritiranost iii infekciju. (b) "Trljanje kornjacine glavc" . prostatu. kao nacinom sprecavanja preuranjene ejakulacije. odbrojte do devet. I kao sto se citav sklop unutrasnjih organa odrazava na tabanima. Goli penis je savrscn kada se koristi sa poznavanjem zakona. pa cak i bubrezi blagovremenu su stimulisani. Ovo ce mu pornoci da upije toplu jang energiju i da se rasiri. holne i opasne. tako se on nalazi i u stablu i glavicu penisa. a onda uhvatite i stisnite drsku. prema glavicu i odrzavajte ga. stopalama i usima. i sa svakim brojem primaknite stisak glavicu. Poslednji potezi ove vezbe jesu 36 laganih udaraca penisom po desnom unutrasnjem stcgnu. koje stoje u odnosu sa drugim delovima tela i unutrasnjim organima. Ovo otud sto u nekim delovima tela postojc refleksne zone.'I' sabijanja. Dok zadrzavate dah. dok i dalje odrzavate stisak koji zatvara vazduh. Zatim ga udarajte 0 levo stegno takode 36 puta. Zatim se izvlaci ulevo i okrece jos 36 puta. oruzja i spasu od impotencije. Ponovite ovu masazu 100-300 puta u oba pravca. Udahnite. Za svo to vreme odrzavajte spoljasnji pritisak koji zatvara vazduh u penisu. kruznim kretanjem po gornjoj strani. OJACAJTE SVOJU EREKCIJU Ova metoda pornazc coveku da postigne snazniju. Ako nema erekcijc. ostavljajuci tri prsta leve ruke na hui-jin. arterije i okruzujuce nerve. vene. Osecajte pritisak kako gura naprcd. Masirajte vrh kruznim pokretima palca.

2. Izvodenjem iste ove tehnike na srednjem delu drske stimulise sistern za varenje. ona srpecava rak prostate. Masaza testisa pritiskanjem tacki: Protrljajte dlanove do zagrevanja. i moze se izvoditi na stotine puta dnevno. Protrljajte dlanove. (Ne cinite to suvise jako. Ukoliko osetite da ste se suvise uzbudili. ova vezba stimulise proizvodnju sperme i horrnona kod muskarca. hvatanje i stezanja testisa: Ova vezba pospesuje proizvodnju sperme i hormona i pojacava seksualnu potenciju muskarca. DIJAGRAM 30 REFLEKSOLOGIJA PENISA INDIJSKA MASAZA GORENJA KANAPA Za ovu tnasazu. Masiranje pod glavicem stimulise srce.Ovo razvija i osnazuje prostatu. Promenite ruke i ponovite vezbu. izvedite veliko uvlacenje iii usporite na neko vreme. 9 do 36 puta. Da je izvedete. a zatim promenite ruke i ponovite. napred-nazad. dok se ne zagreju. 3. a drugom mu cvrsto obuhvatite koren palcem i kaziprstom. kratkim i artikulisanim zahvatima i pritom ih blago trzajte nadole. najkrace 3-5 minuta (bar 100-300 puta). a drugom masirajte testise kruznim pokretima palca u oba pravca. Jednom rukom uzmite penis. srce i disanje prostata pinealna zlezda pituitarna ilezda 4. pojacavajuci postepeno intenzitet. Masaza.) Izvodite to najmanje 3-5 minuta. postepeno pojacavajuci intenzitet pljeski. bubrezi sistem za varenje pluca. Zvecanje testisima: Kao i prethodna. dok se ne zagreju ijednorn rukom pourgnite penis. Takode. na medici. Jednom sakom podignite penis. Takode pljeskajte koren penisa. Jednom rukom podignite penis. dok se ne zagreju. CETIRI NACINA DA SE UVECA KOLICINA SPERME 1. Jednom rukom podignite penis. Napomena: Nemojte da ejakulirate. Postepeno ih jace stiskajte odvojenim. dok drugom rukom koristite tehniku gorenja kanapa. a drugom rukom lagano tapsitc i pljeskajte testise. pluca i disajni sistem. protrljajte ruke. Ova rnasaza ojacava seksualnu potenciju time sto razvija prostatu. 166 167 . Ovo stimulise bubrege. Protresite testise najmanje tri do pet min uta. istrljajte dlanove jedan 0 drugi. Drzite penis jednom rukom na gore. Izvedite indijsku tehniku gorenja kanapa. Drugom uhvatite testise i pocnite polako da ih drmate. Stezite najmanje 100 puta pre nego sto promenite ruke i ponovite vezbu. Pljeskanje testisima: Opet protrljajte dlanove dok se ne ugreju. a drugom uhvatite testise i lagano ih stegnite.

da biste preneli ovu encrgiju u vise centre. Stainim stezanjem cmarnih misica ojacavate prostatu. Izdahnite polako i opustite se. Palaca hitro i snazno. kao ito da mlitav cmarni sfinkter ukazuje na slabo zdravljc. Pritisnite i trljajtc oko sfinktera. On pravi varnicu koja povezuje dve zivotne sile. Usi su posebno osetljive. uskladi i pospcsi krvotok. Upotrcbitc rukavicu i podmazitc sa malo pljuvacke. Kad god jc duboko poljuhite iii je liznctc. Odrzavanjc snaznc. morate izvesti i scmeni kung Iu. Naposletku. zdrave prostate [edna jc od tajni dugog. Pritiskanjcm tacaka oko cmara takodc ccte stimulisati prostatu. a da ih masiratc kruznim pokretima dlanova. IIi vibrirajte sfinkter. iii ulja za masazu. Zmijskijezik: Proterajte kanap kroz pomorandzu i ucvrstite jedan kraj kanapa parcetorn cackalicc od J em. vazclina. Topao je i vlazan. Izbacite ga direktno napred. cirkulisete krv i sticete kontrolu nad cjakulacijom. "Dckartova iluzija" dokazuje vclicanstvenu osetljivost jezika. tacno kao sto to cini poskok. KUNG FU JEZIKA Prvo vazno strategijsko oruzjc u vodenju ljubavi jeste jczik. Ovo osecanjc mozc sc prosiriti uz leda. misic koji okruzujc cmar. kao da zadrzavate stolicu. sve do glave i na kraju se vratiti do solarnog plcks usa i podrucja pupka. oseticete jednu toplu scnzaciju u donjem dclu prepona i oblasti oko cmara. Nczno uvlacite i masirajte prostatu. Prema tome. vasa zivotna energija utice u nju. Snazan jczikjc kao carobna palica koja rasprsuje sjaj gde god dodirnc. ukljucujuci i pituitamu i pinealnu zlezdu. bilo gde. Okacite pomorandzu u visini usta. posto svako uvo ima na desetine akupunkturalnih tacaka. kako bistc izvukli maksimalnu korist iz vezbe. Njegova turpijasta gruhoea savladava odupiranje. 168 169 . Naucite da manevriscic ovim "par eksclans" erotskim oruzjcm. VEZBA STEZANJA CMARNE PUMPE Udahnite na nos i zadrzite dah dok pumpate i uvlacite cmarni sfinkter. mozctc masirati i direktno prostatu. cmar nikada necc omlitaviti. mozete isprohati snagu svog dehclog creva ako pokusate da usisate vodu pomocu vezbe stezanja cmara. Mozete takode i da gurate naprcd-nazad u cmarni sfinkter.r I Promenite ruke i ponovite vezbu. Slcde osnovne vczbc kung fua [ezika: A. Ovo jc najbolji nacin da se odrzi. penis. Sve ovevvezhe povecavaju seksualnu potenciju i proizvodnju horrnona.) Kazu da jc poslednji covckov cin pre nego sto umre praznjcnjc crcva. kada se kupate iii tusiratc. Metoda jc prosta i delotvorna i moze se izvoditi bilo kada. scdeci u kadi mlake vode. Ovo se izvodi stavljanjem kaziprsta u cmar. U jcziku se susrece vise ljubavnickih vrlina nego u bilo kom drugom organu. i uvezbavajte brzinu. Ako sc desi da prospete ovu energiju kroz ejakulaciju. koje ih spajaju sa citavim telom kada se aktiviraju protokom CIA iz jezika. upravo cete ponistiti sam svoj cilj. Drugi nacin da ovo izvcdetc je da testisc podupirctc prstima i palccm. Ovo stirnulise prostatu. Tako jc jedinstvena sposobnost ovog organa da uvelica dodi!ne utiske. Ovaj filozof primetio jc da udubljenjc velicinc glave igle deluje jeziku veliko kao glava sibice. on mozc da menja vclicinu i ohlik. Sto jc jns vaznije. kao i prostatu. Prvo dobro opcrite cmar vodorn i blagim sapunom. Vazno jc stcgnuti cmarni sfinkter najjacc sto mozete. zdravog zivota. Ovo cc stimulisati prostatu i svc vise cndokrinc zlezde. sto ce takode stimulisati vcliki broj lokalnih zivaca. stimulisu CING cncrgiju i prostatu i osnazuju penis i donje energetske centre. kauperovu zlezdu. Ovo je prosti nacin da olaksatc stres i napetost a u isto vreme da povccate seksualnu potenciju citavog tela. Upotrebom ovog oruzja moze sc ovladati vczbanjern kung fua jezika. Stezite cmar. Pored ovih savrsenih svojstava za erotsko uzbudivanjc. Onda jezikom krenite na pomorandzu. Posle jednog perioda vczbanja. varirajuci tempo da dobijcte maksimalnu stimulaciju. (Provcrite prethodno da Ii [c voda cista. Isplazitc jezik pravo iz usta: trcba da bude cvrst i zaostren u vrhu. Trljajuci ovu tacku naprednazad stotine puta takodc cere stimulisati prostatu. sa beskrajnim rasponom pokreta. Uz ovu tehniku. jczik je glavno sredstvo za usmeravanjev vascg CIA u voljcnu pre snosaja. a njena u vas. stezitc se i trljajte se zarad dohrog zdravlja i srece! MASAZA PROSTATE Pored masiranja "kornjacine glave". genitalija i usiju. Posto izvedete ovc vezbc. Ono poscdu]c cudotvorne moci putenog drazcnja i moze sam sprovoditi vclike ljubavnc poduhvate. Ovo stoga sto jc jezik glavni prekidac za CI koji tecc mikrokosmiekom orhitom. Zmijski pokret koristan je za drazenje grudi. tj. Mozete jos i pritisnuti tacku hui-jin u medici.

dok yam ostahm prsuma drazi mosnice. Nakon nekogvremena vezbanja. Drzite ih u plasticnoj kesici u Irizideru. Cesto ih mozete otkriti posmatranjem kuda zena upucuje pogled iii ruku. vezba ce yam povecati oralnu pokretljivost i gipkost. Mozetc njime blago pretrazivati vaginu i nezno masi~~ti kIitoris. Ako iz biIo kog razloga vas jezik dobije posekotinu. Pred okacenom pomorandzom izbacite jezik prilicno daleko i skroz ulevo.. Naucite i svoju dragu ovome. mozete koristiti jos vece tegle. Koristite sarno glatke lenjire. Jezik-kuka. Ukoliko trenutno imate problema sa kamencem na zubima. n~ka yam zapusi cmar ovlazenim srednjim prstom. vocke mogu sluziti za nekoliko nedelja vezbanja. U ovoj ezotericnoj discipIini. sto su idelani uslovi za razvoj bakterija. Sto sevas tice. mozete pokusati da ispirate usta prokuvanom slanom vodom tri puta na dan. bambus ili metal. Samar jezikom. Treceg meseca uznapredujte do obesene case.c~ osetljivosti i ispoljite na njima svu svoju vestinu. koji naizmenicno dizete i pritiskate sirokom povrsinom jezika. na stranu i na povrsinu. C. U stvari. Ono sto dovodi na jednom mestu do najvise naslade. ako joj dodirnete Gvtacku. jer svaka posekotina jezika veoma sporo zarasta. Kako se usavrsavate. Na ovaj nacin. koji se moze koristiti za pojacavanje i sredivanje svog CIA. Ako izvodite kung Iu jezika u vagmi. Kada yam ona ljubi geOl~ahJe. Pazite na njene reakcije. Genitalijc i cmar su topli i vlazni.. Kao i jezik. Od najviseg je znacaja da usta odrzavate cista i bez neprijatnih mirisa. ~apu~ite. uzivajte igrajuci se punom zbirkom jezickih tehnika. npr. Samarajte pomorandzu sve snaznije i brze.. Vrh jezika izbacite napred. drvo. to moze koristiti da yam uzbudi "stablo od zada" (starinski kineski naziv za "penis"). ispunjene celicnim kuglicama iii ekserima. Zatim pokusajte da kukom zahvatite pomorandzu. D. . kung fu jezika stimulisace proizvodnju sveze. kazace yam sa nepogresivom recitoscu kada pogodite u metu.B. na drugom mozda nece zadovoljiti. narocito kada vodite ljubav. Onda otpocnite sa jezikom krajnje udesno i osamarite pomorandzu hitrim pokretom ulevo. Secite ga prilicno kratko 1 IsturplJaJte ga u glatku povrsinu koja nece ogrebati osetljiva tkiva: ~. koju treba da progutate jednim jedinim gutljajem do pupka. dok je Iizete sa strane. prema bradi. i izbeci cete infekciju. balansirajte je hitrim pokretima. tako da tezi oko 1/4 kilograma i povecavajte do 1/2 kg. stvarajuci uzbu~lj~vu sp~~alu ene~gije. ciste pljuvacke. (a) Hladne sedece kupke . Nezni kaziprst lako ce stimulisati drazicu (klitoris) i Gvtacku. a vise povrca i strugacem svakodnevno cistite jezik. Onda brzo zamahnite jezikom udesno i snazno osamarite pomorandzu tvrdom stranom. jedite manje mesa. Perite ih i odrzavajte ciste. koja lezi ispod karlicne kosti.. Stavite palac u vaginu. spremni ste da pridete srecnoj partnerici koju ste odabrali. Pred okacenom pomorandzom isplazite jezik sto je moguce nize. Taoisti smatraju da je pljuvacka vrlo snazan eliksir.u. Pronadite ta~ke nj~ne najve. Na nabrekle bradavice mozete primeniti Iezik-burgiju. Bol moze uzneminu vasu dragu 1 grubo zaustaviti njeno zadovoljstvo. ovlazite desni palac 1 kaziprst. Post diplomske studije vezbi jezika ukljucuju upotrebu plasticnog lenjira. za koji taoisti smatraju da sadrzi super mocnu jin esenciju. Ova delatnost posebno je uzbudujuca na genitalijama. Zadah moze da pokvari iii umanji uzivanje u seksu. Kada ste ovladali tajnom gimnastikom jezika. Uhvatite se za vrh jezika. ovim potezlll~a mora se odrzavati krajnja neznost. na tri santimetra iza drazice. Prvih mesec dana koristite pomorandzu. st~mu~ Iisuci prostatu i proizvodnju sperme u muskaraca (a u zena stimulisuci 170 171 . trebalo bi da ste u stanju da "pikate" pomorandzu. Sam Kazanova komentarisao jc obeshrabrujuce dejstvo zadaha iz usta. V' TOPLE I HLADNE KUPKE ZA SEKSUALNO ZDRAVLJE Ove od davnina proverene metode koje smo nasledili pomazu nam da razvijamo otpornost tela prema bolestima..~mar da sprecite gubitak energije kod drage. zatim predite na grejpfrut za drugi mesec. Moram naglasiti vaznost da budete sa partnerkom koja postuje razumne higijenske standarde. Ovo pojacava krvotok u genitalnom ~odrucj. posebno na kaziprstu. zenski ejakulat.~e. umesto lenjira. a mokri kaziprst u cmarni otv~r. Ovi "zgibovi" ojacavaju misice jezika i nadopunjuju vezbe gipkosti. Mozete koristiti bilo koji savitljivi materijal. gde je uvija u mali krug. Kada pronadete ona mesta koja ona zeli. O_~rzavaj. kaziprst jc takode veoma mocan stimulator. Jezik se nalazi u sredini punoj mikroba. Operite agrume pre i posle svake vezbe. Ova tehnika izuzetno je dobra za alkalizovanje krvi u podrueju genitalnih prepona. vrh jezika gura isturenu bradavicu natrag u dojku. na svu njenu radost.cistocu noktiju. to je moze navesti da otpusti svoj "mesecev eliksir".

tusevi iIi sedecc kupkc 172 173 . Koristite viseci grejpfrut za drugi mesec vezbanja. (b) Naizrnenicno tople i hladne kupkc. cmar i trtica potopljeni. Pocnite sa miakom vodom i postcpeno sc navikavajte na hiadnijc temperature.'" DIJAGRAM 31 KUNG FU JEZIKA Vezbe kung-fua jezika ojacavaju sposobnost jezika da usmerava "ci" iz mikrokosrnicke orbite LJ erogene zone vase voljene. zmijski jezik Tegla napunjena metalnim predmetima koristi se za visi nivo vezbanja. Za pocetak vezben]a koristite pomorandfu. i tako povecava potenciju. Postupak je prilicno [ednostavan. Minimaino vrerne za ovo je deset do dvadeset minuta. tako da su yam genitalije. Sarno cucnite iIi sedite u kadu hladne vode. Koristite savitljivi lenjir za vezbe "zgibova" udarajte u stranu ivicom jezika jezik-kuka lizanje jezikom hormone).

Mora se ostati najmanje tri minuta u jednoj. Jedna noga je ispruzena. Pokusajte da dostignete 12 puta. grleci zemlju. srcanog oboljcnja. upiti tu energiju iz zemlje. uz leda i u glavu. Povucice u sebe energiju iz zemlje. imamo dva pola janga (homoseksualci) iii dva pola jina (Iezbejke). Kada su oba Ijubavnika istog pola. (c) Izlaganje koze vazduhu (vazdusna kupka) Ovo vetrenje koze veoma je zdravo za telo. SKLADNA ENERGIJA ZA HOMOSEKSUALCA U kineskoj praksi nebo je jang iii musko. koja podstice nestabilnost i nasilje. Za postizanje skladnije ravnoteze za one koji vole sopstvcni pol. Kljuc je u prvom retku ovog poglavlja: nebo je musko. a zemlja jin iii zensko. Slicno tome. Jako je privlacna zamisao da trcimo goli. zatim u hladnu vodu. jaca telesnu otpornost prema bolestima. Oni koji pate od povisenog krvnog pritiska. mogu takode uzivati u naizmenicnim hladnim i toplim kupkama. Mora pokusati da u glavi ncma seksualnih misli. Mislite kako se osecate zdravo. dok se ne prede u drugu temperaturnu krajnost. sustinski je vazno da pronadu izvor suprotnog tipa encrgije. Covek biva izlozen i upija puno potrebnih ncgativnih jona. Ova metoda pospesuje krvotok. druga savijena u kolenu. pod uslovom da su pazljivi i da idu polako. postoje nacini na koje lezbejka moze da obezbedi dodatnu jang energiju.. Umesto uranjanja u kupku. Na ovaj nacin. Odrzava muskarceve genitalije hladnijim od ostatka tela i time mu povecava seksualni po}encijal.Ovo je takode starinska tehnika. pa zatim noge. glavu. Ono nas resava ustajalih mirisa. jer ce yam istrositi CI. povecava otpornost prema bolesti i stimulise proizvodnju hormona. nego tek mali rezervoari ovih energija koje prozimaju svo stvaranje. u kojoj se covek naizmenicno umace prvo u toplu.a zavrsite hladnim spiranjem. ali koji je ne zeli primiti iz njene Ijudske posude. Na srecu. Muskarac koji zeli da crpi jin energiju Ide potrbuske. Postoji urodena neravnoteza u ovakvom odnosu. telo. te tako povecava potenciju. telo se postepeno aklimatizuje na promenu temperature. itd. sa najmanje tri minuta svaki put. pak. pored hui-jina do kicrne. crpeti musku energiju iz njenog izvora. I mora se izvrsiti najamanje sest prelazaka da bi tehnika delovala. trbuh i konacno. Mislite energiju zemlje kroz penis. mozete postepeno ulaziti. Ukoliko nemate vremena. Ovo stoga sto muskarac i zena nisu jedini izvori jina i janga. bubreznog oboljenja. a zemlja je zensko. tonira telo. iz neba.dok se sapunate . inace ce primati previse neuravnotezene energije. Ovo se moze izvesti i sedenjem u svojoj kuci sa otvorenim prozorima. sto je najbolje. DIJAGRAM 32 hui-jin (medica) Jin energija zemlje rnoze se skupljati pomocu ove metode sa dlanovima nadole. zena ce. i potpomaze krvotok. i sprecava napredak u vise nivoa uravnotezavanja seksualne energije. na plazi iii u planini. Genitalije ne 174 175 . Ne koristit~ ovo kao nacin produbljivanja svoje seksulane maste. a temperatura tipicna za kasno prolece iii ranu jesen. postoje izvori zenske energije koju muskarac moze da upija u svoju korist. jutarnje tusiranje otpocnite toplom vodom . ramena. leda. Vrerne treba da bude umereno do toplo. pokvasivsi prvo nozne prste. Tako ce covek kome je potrebna jin energija.

da bi se vratila u jui-jin.. covek je kno organe za razmnozavanje. to ce one bit! slabije. mozemo puno lakse postepeno upijati njengovu moe u glavic penisa. Kada je ovo postignuto.. vee da vise malo iznad nje. penis i testisi mogu da upiju vise snage nego drugi delovi (medica i 176 177 . Dok udisetc. . hui-jin kapija zivota i smrti. snaga cc prcplaviti terne i krenuti niz prcdnji den tela. kao da upijatc tccnost pornocu slamke: tecnost jc snaga. solarni plcksus. mozcte je popcti uz prednji dco do pupka i dclovati na svaki od ccntara . upit. U donjem dclu tela.na nacinc opisane u delu 0 razmcni jina i janga. Neki delovi prijcmciviji su za zivotnu cncrgiju od drugih. III ve~lko. lz penisa jc uvlacitc pored jui-jina. lzloztte hui-jin (medicu) suncu na nekoliko min uta.. hui-jin). To ce imati stetan utica] na citavo telo. Masirajte testise. odnosno srce . a slamka jc penis. ~o je de~ k~ji. Nase telo zapravo moze da upija energiju iz prirodc. kao tajne stvari. duboko udisuci i izdisuci na nos. Tako imamo ono sto se obicno naziva "gacama" i "gacicav • DIJAGRAM 34 KAKO UPIJATI SEKSUALNU ENERGIJU IZ SUNCA DIJAGRAM 33 Usisavanje sunceve energije ispunjuje organ toplom snagom. Mislite snagu iz zcmljc polako u penis. sto vise skrivamo genitalije od pnrode. ili popodnevno od 3 do 6. Ova osnovna praksa vazi za muskarca: mislitesnagu nagore kroz disanje.pupak. . U dogledno vrcme. U citavorn civilizovanorn svetu raste entuzijazarn za nudizam i suncanje golog tela.'povecan~e izdrzljivosti u se~~ sualnom zivotu. . Ova metoda upijanja sunceve snage u pems smatra se vrhovnom tajnom i retko otkriva.i dosta prirodne energije za ojacanje tela. inace ce one nagnati snagu da iscuri. povucite snagu nagore. mo~~. Odbacite sve opsesivnc erotske misli. . da nas stiti od spoljasnjeg s~e~a. medica rna". Opustite se i sakupite koncentraciju.treba da dodiruju zemlju. . cang-cianga i uz lcda do glave. Cirkulisite suncevu energiju rnikrokosrnickorn orbitom. Ako sunce nije suvise jako. Tokorn citavc civilizacije. Veiba: Snazno se preporucuje jutarnje sunce od 7 do 11.

oblik. Nekima ce ove meditacije i higijen~ke. aleva paprika. Dok ovo ne dostignete. ~da trlj~t~ glavic. koje ne sarno da trcba da budu u skladu sa svemirom.a. Cinioci za klasifikovanje hrane ukljucuju velicinu.ma mocni. riba. j~ste pr~ventiv~a mera protiv koznih oboljenja ovog dela t~la. tako da svako mora da odabira hranu koja najvise uravnotezava njegovo specificno zdravstveno stanje.nis~ (koje je ispod svih zlezdi) i prostatu nezno jednom rukom. Veoma jang: beIi luk. Jin: mahune. zitarice. Donji den tela retko je izlozen suneu. je m~~to skriveno i ne pokazujte se drugim IJudlm.l_lleraoJa~~a~Ja. itd. _P0cnite sa 1 iii 2 minuta. Kada yam penis omeksa. ~ocnite lagano i nemojte ga preterano zagrejati. povrce. sacinjavaju den nase ukupne vibraeije. Pocnite sa 5 do 10 minuta i povecavajte p?step~~o do. Veoma jin: (lekovi) secer. :0 ee ispumn citav organ energijom. ukus.vezbe lzgl~datl ~rovokativno. Duhom u?ijate suncevu snagu kroz cmar i penis. vlakna i lukovice.. PRETERANO JEDENJE ODREDENIH HRANA Ako muskarci preterano jedu veoma jin hrane. Proees odabiran[a hrane postaje tako proees odabiranja vibraeija. . tako da ispunjuje citav organ toplom snagom. Uradite vezbu tri iii cetiri puta. kao l. ah covek zapostavlja ovu metodu time sto nosi odecu koj~ zatvara ove puteve. Ovde dajem povrsnu skieu. vodite racuna da se ne ozledite. izvedite citavu proeeduru ponovo. fruktarijanizam. Tema dijete je siroka i namcravam da je obradim u zasebnoj knjizi. . r I I . jaja. ~h lezanje na ledima sa rukama pod zadnjom stranom natkoleme~. voce. kada ih pojedemo. Ovaj osetljivi deo osecace se kao mnogo jaci i manje osetljiv. Najbolji polozaj je stoj na glavi sa nogama okrenutim nadole. vegetarijanstvo. Kada im se iserpi jin energija. Desnom rukom trljajte hui-jin i zamisljajte kako upijate snagu kroz hui-jin u citavu genitalnu oblast poseb~~ u testise. kao sto su makrobiotika. so. Ne upijajte s~vl~n~ toplotu '..o~mee ne smeju biti pretople iIi ce uginuti semene celije. 'Irljajte st~bl? pe. iako ove ishrane mozda pogoduju odredenim osobama. meso. Pa ip~~ ~u . Proverite d~ Ii ~am. vee koje ce i nas same dovesti u sklad sa ljubavnim partnerom. hui-jin. mosnice i penis. ~akslmalno sat vremena.. . Svako ima sebi svojstvenu ravnotezu CI energije i telesnog zdravlja. seksualna aktivnost potpuno ce nestati. Umerena izlozenost suneu na ovaj. pocnite blago i postepeno. Ove vezbe postepeno ce pornoci u smanJenJu preuranJene ejakulacije. Muski i zenski reproduktivni organi nikada nisu izlozeni suneu.M.Iz_vueite testi~~ i izlozite ih suneu. Za . iii su povoljne u odredenim godisnjim dobima.?zaj koji p~eporucujcm jeste "stoj na glavi" iii "stoj na r~memma .Dr~g~ pol.IEDANAESTA GLA VA ODRZAVANJE SEKSUALNE VITALNOSTI PUTEM ISHRANE Hrana je ziva. U jin hrane spadaju one koje rastu pod zemljom: korenje. k~ko bi se suneu izlozili cmar. dumbir. Kada trljate hui-jin. Ozlede organa za razmnozavanje najteze se Ieee. ~oji je upija. k~ko ne ~lste imali nepnhka. Ljudi nikada ~e izlazu ove dclove suneu iako su ovi visokopropusni za energiju i spremno Je uvlace u telo. Muskarci koji neumereno jedu veoma jang hranu mogu uzgajiti 178 179 .nacin. Jang: zivina. nakon nekog vremena seksualna aktivnost ce se smanjiti. umanjujuci tako tegobe oko zadrzavanja semene tecnosti. dok se pems ne ukruti. pa iz oba pravea do ?rostate: a zanm nap red u mosnice. Odrzavajte mosnice tople i u p~eetku ih nernojte ~revi~e izl~gat~. ako su yam misIi praviIno kon~ntnsane. . Tako taoisti izbegavaju da prepisuju jedan odredeni rezim ishrane. impoteneije i nocnih polueija .ti orga~i veo. mogu proel brojni meseci. Pustite ga okrenutog suneu i zamisIite kako snaga u~az~u gla:~c.izlaganje sun~u uhvatite stablo penisa jednom rukom i trljajte nJom glavic. i svaka hrana sadrzi svoje energetske vibraeije koje. pridrzavajuci te~tise drugom. Trljajte testise lagano obema rukama nekoIiko mi~uta. boju. hranljivu vrednost i zivotinjsko iii biljno poreklo. alkohol. Oni mogu da izbaeuju encrgiju iIi da je upijaju lZ sverrura. koja ce yam pruziti pogled u mogucnosti uravnotezavanja jina i janga putem ishrane. cime bismo ponistili nas eiIj. .

jaja. ali stimulisu bubrege mogu se jesti.snazan. Hrane koje obezbeduju negu citavog organizma preporucljivo je uzimati posle snosaja. hrane koje su hladne. lisnatog povrca manjc iIi nimalo ribe malo ili nimalo hrane zivotinjskog porekla Muskarcl: malo vise soli vise zitarica duze kuvanje vise korenastog povrca umereno do malo ribe umereno do malo hrane zivotinjskog porekla (hrane kao sto Previse jang hrane cini zenu grubom i neosetljivom 180 181 . Primer izrazito hladnih hrana koje treba izbegavati su: kokosovo mleko. dumbir. nekad ukljucena. mentol vina. crvene smokve. a zimi bi trebalo da cuva seme i da ne ejakulira nikako. meso misica i organa. Za coveka ovo znaci da treba da cuva seme i da povecava svoju "toplu" energiju uzimajuci toplu. na primer. Medutim. lastino gnezdo i morski krastavac. HRANAZAPOLNEORGANE Tokom snosaja oslobada sc puno "vrelog cia". i bilo sta sto nadomestava ova] topli Clod velikc je pornoci. Ovo su primeri tonicnih hrana." U skladu sa prirodom. su meso. cak nasilnicki seksualni apetit koga karakterise egoizam. Smatra se da je gubitak jang energije prouzrokovan jednom ejakulacijom zimi stotinu puta tezi nego leti. koji tako biva stimulisan. nekad iskljucena. ODVOJENI POSTUPCI ZA MUSKARCE I ZENE ZA POSrlZANJE RAVNOTEZE JINA I JANGA Zene: manje soli vise povrca krace kuvanje vise zelenog. Ovo znaci da valja izbegavati izrazito hladne hrane. ajkulina peraja. utoliko sto one povecavaju energiju organizma. verovalo se da je zima doba cuvanja i sakupljanja energije. mlecni proizvodi). Previse jin hrane cini muskarca mekog i nesposobnog za erekciju. a hladniju hranu leti. ugrejanu i potkrepljujucu hranu tokom zime. "U prolece covek moze sebi dopustiti da otpusti seme jednom u tri dana. u leto i jesen dva puta mesecno. jer bubrezi su zaduzeni za polni aparat. Jedite od obe krajnosti i vasa seksualna zelja bice talasasta. jer one spustaju koeficijent CIA u telu. neosetljivost i kratkotrajnost. SEKS I GODISNJA DOBA ISHRANE Prema taoisti Lui Cingu. caj od hrizanteme i ledena voda.

i na stabilizovanje njenih energetskih eiklusa. Posto taoisticki seks dovodi coveka u najprisniji moguci dodir sa zens kim telom. ukoliko zele da se uzdignu sa nivoa emocionalne borbe i dodu u potpuni sklad sa njenom jin esencijom. moze imati snazan uticaj na ucvrscenje tela njegove voljene. eerviks (vrat) je jedini vidljivi deo u vagini. hormoni i vitalni organi dejstvuju na finijem stupnju i proizvode blistavo zdravlje. Donji deo. Ako muskarac uzgaja svoju jang enegiju. jer ono nosi tako tezak naboj seksualne energije da oni ne zele stirn da imaju posla. prilazem neke kratke ali vazne podatke 0 zenskim polnim organima i reproduktivnim eiklusima. Mnogi duhovni skupovi ne diskutuju zensko telo. okrugao i u sredini ima otvor koji vodi duz citavog eerviksa (oko 4 em duzine) do unutrasnjosti 183 . i nalazi se na kraju vaginalnog kanala. Zenino tela razlikuje se od muskarcevog: zato su razliciti i njhovi psiholoski i duhovni putcvi razvoja. nesto manji od zenske pesnice. MATERICA Materiea je misicni organ. nalazi se u karlici za koju je vezana velikim tetivama. Podseca na krusku koja stoji naopako. Najbolje obrazovanje koje mozete steci jeste kroz ljubav sa zenom i posmatranje kako se pojedine njene tanane energije menjaju sa meseeom i godisnjim dobima. Ali muskarci moraju da razumeju zenu i njenu biologiju. Cerviks je ruzicast.DVAI\JAESTA GLAVA BIOLOSKE CINJENICE 0 ZENSKOJ SEKSUALNOSTI KOJE SVAKI MUSKARAC TREBA DAZNA Malo je stvari koje zbunjuju muskarce vise od zenskog tela i njenih mesecnih ciklusa. Kada tanane energije jina i janga ispravno opste.

Kako je ovo moguce? DIJAGRAM 35 materica falopijska cev zapaziti malo povecanu vlaznost oko otvora u vaginu. prozirnu sluz koja tece niz cervikalni kanal i u vaginu. pri cemu se prvi dan krvarenja broji kao prvi dan ciklusa. ali ima plodnu sluz. i ona upucuje i podrzava spermu na putu prema cervikalnom kanalu. rastegljivu. Taoisticki metod je reverzibilan. traje tri do pet dana. Pracenje ciklusa sluzi pomaze mnogim zenama da odrede svoje plodne dane. Celije sperme takode prodiru u hodnike u zidovima cervikalnog kanala gde se hrane sastojcima iz sluzi. i obicno je bela i lepljiva. ako muskarac i zena imaju snosaj u subotu uvece. i ona ovulira tek u utorak. ljusti se sa cim otpocinje novi period. Za mnoge zene. zena moze primetiti smenjivanje relativno vlaznih i suvih perioda. Cervikalna sluz proizvedena u neplodne dane varira u kolicini. NEPLODNA SLUZ U ostalom vremenu ciklusa. Molekularna struktura ove sluzi podseca na tunele i merdevine. Iako [ajasce zivi tek 12 do 24 sata. MENSTRUACIJA jajnik cerviks spoljasnji OS PLODNASLUZ Pre ovulacije. i zahteva izvestan pribor i vodenje racuna 0 higijeni. Ove sluzi moze biti toliko da je zena bude itekako svesna. menstruacija je znak da nisu trudne. iii moze tek Priblizno dve nedelje nakon ovulacije. Javlja se manje-vise "na vreme". Sa taoisticke tacke gledista. Pravilni ciklusi mogu varirati u sirokorn rasponu od tri do sedam nedelja. Menstrualni ciklus meri se kao vreme izmedu dva uzastopna perioda. OVULACIJA Oko sredine zeninog ciklusa (ovo moze krajnje da varira) iz jednog od jajnika probija se jajasce. postava materice. gubitak krvi je gubitak dragocene energije koji moze biti umanjen iii potpuno zaustavljen ako je zena zavrsila sa nosenjem dece. Od desne i leve strane materice pruzaju se Falopijske cevi i pokrivaju [ajnike. ostaje mogucnost da zatrudni negde u sredu. medutim. Vecina zena ima menstruaciju priblizno [edanput mesecno. Neke zene pri ovulaciji osete kratko peckanje. velicine neljustenog badema. Neke zene koje imaju tek dye do tri menstruacije godisnje cesto nemaju svest ni 0 kakvorn ciklusu. mada malo koja ima period tacno svakih 28 dana. sto sprecava vecinu semenih celija da prodre u cerviks. menstruacija predstavlja znak funkcionisanja zdravlja njihovog tela. koja se razvila u posteljicu za eventualni embrion. Mnoge zene. zlezde u ccrvikalnom kanalu pocinju da proizvode klisku. tokom ovog proccsa nisu svesne nikakvih promena. ako se zena predomisli. Prema tome. Molekularna struktura ove sluzi je resetkasta. Vet desetak minuta nakon ejakulacije u vaginu moze se naci nesto sperme u falopijskim cevima. 184 185 . dok neke imaju teske bolove koji mogu trajati i do dva dana.materice. sto je oznaceno kao "norma" iii kao "idcalni" ciklus. ukoliko zena nije zatrudnela. Jajnici su beli. zenin plodni period moze trajati do pet dana. Za seksualno aktivne heteroseksualne zenc. i odakle bivaju otpustane tokom perioda od tri do pet dana.

Mnoge zene obicno dozivljavaju izvcsnu nelagodnost tokom menstruacije: bolno nabrekle grudi. sa teskim bolovima i povracanjem.~rveni puni tok. ZENINA SEKSUALNA ANATOMIJA" Pogledajmo. i tako moze da traje par dana. izmedu glave i brezuljka. kada celije pocinju da se razgraduju. a glava. kao da otvaraju i zatvaraju slavinu. postoje izjave zena koje tvrde da im je tada seksualna zudnja u vrhuncu. sto ukazuje na "stres" koji njihovo telo trpi tom prilikom. Mozete je videti tek ako razgrnete pokrovo Kiitoris je gusto snabdeven nervima. koje su bogato snabdevene krvnim sudovirna. koji stiti pubicnu kost (koja je spojena hrskavicom koja omeksava u trudnoci tako da se kosti mogu razdvojiti pri porodaju). ponekad mogu da zadobiju boju tamnog vina (Masters i Dzonson). STABLO KLiTORISA Stablo klitorisa moze se osetiti kao jaka gumena vrpca ispod povrsine.Tipicna menstruacija obicno otpocinje "lako". Ove osobine menjaju se izlaganjem vazduhu i sa prolaskom vremena. Brezuljak je [astucic od masnog tkiva. ali retko izmenjuju ove detalje sa prijateljima i rodbinom. koja je misicni organ. Krv koja dolazi iz cervikalnog kanala nema skoro nikakav miris ni ukus. zadrzavanje tecnosti. moze da se steze. bol. Drugog dana povecava se na jarko. Pratite male usne do vrha gde se spajaju i cine kapsulu koja stiti glavu klitorisa. Kao i kod muskarca. cesto je promena u obliku i velicini dramaticna. proliv i zatvor. zenine genitalije. osecaju se ponizene i postidene ako uprljaju odecu. glavica je obicno skrivena pod ovom kapsulorn. Zenska uretra duga je oko 4 em. Mnoge zene mogu da izdvoje iz ciklusa deo u kome se osecaju "uspaljeno". za svaki segment mcnstrualnog ciklusa. Materica. bO. Neke zene puno krvare. nekima menstruacija otpocinje i zavrsava se dramaticno. " UNUTRASNJE USNE Unutar spoljasnjih usana nalaze se unutrasnje usne (labia minora) _ veoma razlicite u boji i teksturi. glavobolja. U neuzbudenom stanju variraju u boji od ruzicastih do tamno ljubicastih. Brezuljak se deli i razdvaja u velike spoljasnje usne (labia majora). Menstruacija nekih zena sadrzi puno sluzi. Kolicina. srodne su sa sluzavim povrsinarna kao sto su usne od usta. Zene intimno poznaju sopstvene cikluse. a zapadnjacki alopatski lekari ovim zenama nude sarno jake i mozda opasne lekove. I zaista. Gotovo da uopste ne postoje istrativanja ove povratne misterije. ali proucavanja nisu uspela da otkriju bilo kakve pravilnosti kod velikog broja zena. bubuljice. Vecina americkih zena duboko se stidi svoje menstrualne krvi. iii osecanje tezine. to jest sa malom kolicinom ruzicaste sluzi i ponekom kapi krvi. Ponekad su unutrasnje usnc dugacke i vidi se kako strce iz spoljasnjih usana. sto se pokadkad dozivljava isto kao grc bilo kog drugog misica u telu. GLAVICA Ispod glavice nalazi se otvor uretre. stablo i potporne strukture se ukrucuju. tekstura i rasprostranjenost pubicnih dlaka moze da varira od nekoliko pravih dlaka do gustog grma koji se penje uz abdomen i spusta niz stegna. koji ublazuju simptome. ukljucujuci i menstruaciju. od spoljasnjeg kraja do besike. Kako se povecava seksualna uzbudenost. iii se moze opisati kao pritisak. Okruzena 186 187 .lu krstima. Kod nekih je toliko osetljiv da ih direktna stimulacija iritira. neke krvare jako malo. da bi se na kraju smanjila na mrko protkanu tecnost i prestala. Ispod ovoga je otvor vagine. i za mnoge zene predstavlja najosetljiviju tacku seksualne anatomije. Jedan manji broj zen a biva naprosto onesposobljen u vreme menstruacije. i veoma paze da sakriju sve znake koji ukazuju da imaju menstruaciju. U opustenom stanju. Pocevsi odozgo i spreda. nailazimo na venerin brezuljak. EMOCIONALNE PROMENE Neke zene dozivljavaju u vremenuo oko menstruacije promene u raspolozenju. Krv kod nekih zena veoma je tamna i moze imati zgrusane parcice cija velicina moze varirati od tackica do komada velikih kao novcic. narastaju i postaju dva do tri puta vece nego u mirovanju! Kako se priblizava orgazam. dakle. Tokom seksualne uzbudenosti male usne. menjaju boju. stablo se siri i skracuje. Neke zene sa hronicnim herpesom dozivljavaJu napad u vreme oko menstruacije.

te da su kasnije naucile da uzdrzavaju ovu reakciju.gmu 1 cmar. nije jos odgonetnulo gde se ova tecnost proizvodi i ZIDOVI VAGINE Zidovi u vagini oslanjaju se jedan na drugi. CERVKIS Na dnu vaginalnog kanala nalazi sc cerviks. U plato fazi medicni sunder sc siri. Ova kvrga nazvana je G-taeka (po Grafenbergu. nalik znoju. pak. zeli jos neposredniju stimulaciju Gvtacke. Sve u svemu. Mogu se OSctIlI kroz donji. posto je spomenuta ova pojava zenskc ejakulacije. Neke zene. izjavljuju da su bile uznemirene i uverene da su zapravo mokrile. (Takode se kaze da se Gvtacka nalazi na santimetar dublje od zeninog najduzeg prsta). mnoge zene koje su dozivele ejakulaciju. krvni sudovi narastaju i kroz vaginaini zid moze se osetiti kvrga koju tine. Slab 1 mISI(~m tonus dovodi do seksualnih tegoba i drugih fizioloskih problema. zadnji den vagine. kako bi bolje prisla ovom mestu. kao sto su porodajne tegobc i urinarna neposlusnost. Ipak. Prvi eov~k koji je shva~io vaznost P-C tonusa. na pnmer. Ako zena. kako bi umanjile iritaciju i nclagodnost ovim. pu?okok~i~ealni (P-C) ~gi~ ili "ljubavni misic". medutim. dok mnoge zene uzivaju u stimulaciji Gvtacke kao delu citave raskosi seksualne stimualcije. Zena koja se sarna stimulise moze da cucne iIi da legne sa podignutim nogama.je jednim pleksusom krvnih sudova. stvarajuci potencijalan prostor. Njen part ncr mozda ce lakse dospeti ako ona Iezi potrbuske: u toku snosaja. tesko ce yam biti da direktno doprcte do Gvtacke (izuzev muskarcu kome penis. i potrebno jc da prode neko vreme dok nc pocnu da uzivaju (Peri i Vipl). Izgleda da neke zene treba da nauce seksualnu reakciju na stimulaciju Gvtacke. Medica je koza izmedu vaginalnog otvora i cmara. va. Kod nekih zena stimulacija Gvtacke moze da dovede do orgazma. verovatno ce doci do olaksanja i do povecanog zadovoljstva zena koje poseduju ovo svojstvo. Ve~ina seksologa slaze se da jeslaba osetljivost iza prve. P-C misic ima oblik osrmce 1 okruzuje ure~r. spermicidalnim ze~eom.u. Tokom seksuainog uzbudenja. cesto prvi utisak kod zene je teranje na mokrenje. Zidovi vagine su ruzieasti i jako nabrani ~t~ . seksolozi ubcduju zene da ako se nastavi sa pritiskom. a za druge . izlucuje se na njihovu povrsinu... Takode. uzivaju u osecanju koje im daje trljanje njegovog cvrstog penisa 0 njihov donji trbuh. kada je ukrucen. iz ~igije?skih ra~loga. snazno sc suprotstavlJaJ~ ovoJ t. Naspram uretralnog sundera nalaze se krvni SU~~VIkOJI sn~?devaJ~ cmar. ~trei nagore i pritiska stomak). . Plitko uterivanje najvise se primice Gvtacki i dovodi do one ocaravajuce stimulacije.atnim sluzavim povrsinama. sa iIi bez stimuIacije Gvtacke. dok cvrsto drze muskarca. ako je zen a odozgo moze sc preciznije namestiti. LJUBAVNI MISIC Ispod povrsine vidljivih genitalija lezi. Sada. Nijedno istrazivanje cuva. POLOZAJ G-TACKE AIm ste pri vodenju ljubavi okrenuti Iicem u lice sa partncrkom. Neki seksolozi smatraju da je dobro uvezban P-C ml~lt . To nije mokraca. umnogome je nalik semenoj tecnosti.c ~enc cmar je seksualni otvor. navode~~ kako dozivljavaju ogromno zadovoljstvo pri d~bok~~ utenvanJI~a u zad~JI den vaginc i podrucje ccrviksa.k?Je u~IVaJu u analnom seksu. Mnoge osecaju pnjatna stezanja matence tokom orgazma. sto stimulise Gvtacku sa druge strane. Tokom seksualne uzbudenosti [edna khska tecnost. trebalo bi promcniti polozaj.vrd~p.(s'polp~~Je) tre~mcvagme: Mnoge zene. Moze se istraziti dodirom po gornjcm prednjern delu vagine. Postoje zene koje. muskarci ne bl trcbalo da prst iii penis prebacuju u vagmu direktno IZ anusa.omogu~ujc njiho~u izvanrcdnu elasticnost. delik. Ovaj ejakulat. cesto obilno podmazuju. One . ~ ne~. sto dalje suzava ulaz u vaginu.kIJ~~ z~ zdravo seksualno funkcionisanje i kod muskaraca i kod zena. jednorn od prvih seksoIoga). 188 189 . ~rat . tacno iznad pubicne kosti.materi~c. Prsti su cesto najefektniji i najdirektniji. koji moze biti prilicno obilan. ejakuliraju pri orgazmu. Kako ovi sudovi nisu imali nikakav naziv u medicinskim knjigama. Ovi sudovi zovu se medicni sunder. Kada se Gvtacka masira. jedna grupa zena nazvala ih je uretralni sunder (grupa Novi pogled na zensko telo). poducavao je zene vezbama za pnpremu poradaja. .~eksualn~ tabu. doci ce do prelaska na seksualno drazenje.

ali to je veoma vazno pitanje. vecina zena izjavljuje da dostize orgazam veoma brzo posto pocnu masturbaciju. ukljucujuci kod nekih i promenu u boji koze na ledima i grudima.jos uvek se povezuje sa ovim vezbama. Medutim. sto zatim povecava zadnji dco vagine u fazi platoa. 190 191 . u istrazivanju Ser Hit. zmarce. bezbroj promena tokom orgazma. stezanjc u rukama i nogama. Kegel. Mnoge zene same su otkrile nasladu.. plato. Nije jasno da li je ovde u pitanju zenina sposobnost da izazove seksualno zadovoljstvo iii nespretnost njenog Ijubavnika spojena sa njenim odbijanjem da ga uputi (Ser Hit: Pregled muske seksualnosti). On se nalazi u vagini. ave faze oznacene su fizioloskim promenama u polnim organima: pocetno povecavanje u fazi uzbudenja sa lucenjem tecnosti u vagini. i mnoge zene su postale prilicno uvezbane u tome. Ova sposobnost isljucivo je u nadleznost P-C misica. Ono sto je zaista znacajno jeste da je potvrdeno da zena ima dug period uzbudivanja. uvlacenjc sirokog ligamenta koji podupire matericu. orgazam i zakljucivanje. Muskarci i zene mogu da provere svoj P-C misic pustanjem pa zaustavljanjem mlaza mokrace. falopijska cev jajnik materica pubicna kost beslka rektum ~~iji~~~ti::=-~ uretra vagina G-tacka emer otvor vagine Njegovo ime. pa zatim opet pustanjem. DIJAGRAM 36 CIKLUS SEKSUALNE REAKCIJE Masters i Dzonson opisali su zensku seksualnu reakciju u cetiri faze: uzbudenje. koju mogu dobiti za sebe i pruziti svom voljenom stezanjem ovog misica. i postepeni povratak u stanje mirovanja u zakljucnoj fazi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful