SE,(..RE~Aj~iA DE ES1AJJU VA !.alUC'~9.

AO Averrrl(~a
re~ek'he
WW'u'l/.
~U~ .....

V,~ tie. 2. 14fJ

(QXX) 41 J34Q~ 1500

BUZ4U-9UU CURl! LBA - PARAN/~ JJaracJ ~8,'9 d u LoB ~ u.~r:. gpv, b r;

Jbul·

co :Bl.JftrGtaltt[J~ n~Q :e C{j. • ~.- tr~~8J~da l~nQmiH de 'tel"ra.1l"!liil . (l'lCm:u) c"be~.ffiBi3e .h~J'[iI .a.&t~e'de . A.U.eJ!11Q{["e8 .en '00.lJ)tes.t @>&~ri1i!Js. . '~'$Ut ~.e·:!s pella q[lJJ~~ U3 d. fh:mnlf1i . Fiopri.!hij]dli4.. .G5 a. i~fllMti. ille. ~UlIl!I::im..: eu 'p~.n..QS:.ri. 1.o.' .te." ..greg~ ~11acleomdJ!]1 a ~G~ime eronllt~g~: • P'eriod.i"~ ldividi~ em.trl'.Ve1f'.lmeTaci~ A.a. A cmtmlh~~eio da eOQ'IJIi()'[oia naJ~ .ica..aido DJ):'seu perimlo mina. d _ ..: ~' as d6ldms OC.t~~:..dos.e!.UJUIS.ote!'ll:~.'ge0g~ ~~SR nao pos8ibUita .~ '."jJ ~.cl.1Ie.esse. Em resumo jpiCldemoo rn1V.'Billa re1a~:§l'o.i. V.oow'lIl.~s· 'Ult]vd'lifeis· na ~ ~(6.u.." ~ :lil'n.irmLQ '1'1~n1Gl11"a .11 cus.' de "terr. LE. [9lmUos.' 8.enor~ Este lllO~ meJri~J' .s ~OB ·be:m~ffiS~.m.O'~~' __ iQI r-eall 'c.esm{!l :pr~e:III:tes nas iti.ue tl~h~.. ba$e d08t~ p!iJ11':o: l1J8'h9~b~mva.]Je1l'~ ul\-I'.lilparstW ~ I'lsgiifilo ..:i ~a'(la tt. !est~..al' q.''lls:~~Q.]i~ mbM' de:iSe]]"U~~ vida TMil* lim homem ~a. .~.irJQiS' da' d£t. PIf'o'(. i~Wio dc .e' IS: 'conilh.~.C.N'Q d :a1fJl~roj ~.dJ:o 1UUl8t m.1.m.B.4t rie~.e8'~!p t.j. :s(in~er:wt~ P?matIl re·xere~E3:.0 A"e. multo tempe Rr.~-r£hJ' .'e~~""ia.pwudJo q:rm ~_o_n1Le~~a !3£U.Ehl~in.!iSflV.da ~'r~'GldflJd.t~"'\Ba I!...~ ' ..~. elm tifi~. jf'iI.d'iil'~ a: Id.~~]fmm~rw a f.il S~:RI as .r..oo<i uma bnp(Wji~i!l.aJ8 oom1l11'li:d~ geI1Il1]icas que iF..'.tfjvidaoo ITM:.forIt'lLS!JfJ9JIJi das pulis .~]le'~oil 'a.. Ie l.1t:O~·S11fici~]l:tt.o Bom~co rxn .. .fjifiicH..' 'P:e:rinoo ClQgieo ~uJtWJ:W'da a~G. II) 'tempo' nece~io lfa:[f'..m~clo pe]o6 a.ni\e..vis e l~i3Jga:varn pID'8.~hiooe lMie~as.~~onal g~ o_ h£lm..~.det':1rn.a d:bupo['.de ootiei~rl'a~ iei:l!aritaLd:M de .ne..K~:r[['rrH~J:lte.iscliea:r-. ~~l~Ma .".1l.Ofl\ll.ela.o!mO ~5.C.-em::~ailla: e'm e:n.e conheeido (li.a:s '.hm :iEicavanl SiL mca:rg~m . :~ ..a.riS11.. Crat-a :bl_:I.n:li19.iEI .U. Arcai. W ~tI.ill::at::" qliJre a ~l:i3J.~fl~ p~sse !~leftirte1s. • gR .~ Jponder de. .mnres-f'OOUlU 00 ~v'e~·no b~.a.~~o !1... m~f.'Ifii.S m.. ctrliliaf.l.upffitrida.de'iL~ijaL :pcl'M~~~.c_~ gregg ·e rer W .. m. ~n.co. :~egpn.o .C.. 0. l.pilll~a ~. . qtit: ftl"i. fbi a .f~Il.gy-ega 'lhi:[ti'r.1l~m d(~8 gT:e~o. - _ . I:>eco\li"II~ rl..ed~de31. ]:te~'c~.oom~ ._ q.AUlA.o.~ povoa dHs'(~f.3grl~rial9. estas duas cffidad:eg erlando a ta]S3..1!]j..n~e. Ida Asia M.~s~im~. Ctdtl<l~. ':.IH~~:if2AD..8.~'a!S !~.R3!ID~h"05 que n"i!lJ pO-B.pti~a on~rJs jpfli'iL'l/o@ max 00 Egeu e rID AitoraJ.8~O...-.£f:~'''C~i"En:lS '~fue' 0..~ da p:JL'lo~ilFu~'!io.gr.i.~ da eSCUSQ:7.. ~'a a ..mn parte 00 gl"Upn.J1~~ qrgB.~ea.C.0 0 ·'S.7:.ut~ "iberr..[!I:lth..~lffigmalcres ~e~ptos IOO~ e ~alwa:tem Q'S.tlica eta ''Vida Pfj..os~ .~fBDsQm5 tr. t1l"ifu:de~e~'~dC)d~.' md~~ e·polii.~ttu1111.vam.~O:~n8.01 Gricia_ Qricia .~ tU~ -vaiS~~1des :o:q:m_IHlS'.isau da soeiedade eill~: M I~ande~. :~.p'-O& oo~rmt1 dil:e.rli.Fo:i_ne9'~.ftefio ~.':!:~.at ~exj~ll~~O ·d~ SU3i$ .V~.l.elilcj'ill .!illS.wrt5l~~ d~ dem.te1{~i] que risL$ceu.e:ml a mes.w.i!1utm::t ])ot~ '~iJ:ll1'J'.1'tQli!oroijl.wlI..r~~ dom~tiC~j on 8ej~"..ter.o 'I?J:it. ' .A!9tiS~.e~ '~e/~lCJ. dest.a d]:""'Ie'h13a.~ lcitWil8.9. .e :8s5.m. 'M Id6ri. o con<:e:itn ..~ 'q. escrilvliJi$~ .. j..j)} pa~ tel~ ~D!QminadQ.a: a .~.tf Y.C~.~.:3.b~ao d~'~J" nomia .~61 . .Ct'--edi..B· .iI'in.: 'wllomj~.ta~se .Pr. :Pen~iJld.. .e¥l'aS d~n. i'fIfi- 'iI'ilI'~"Hb.'A 0' 418/ " eiien.e.lLII:.ci~ ~s gTegQ9 partem Pm.civiillizaJ~.(](rte.8i.. ~. Pollti ca.p1Jl.x]1: a.CaIl..21A ". 'I.?\B :~uel~$.ae an ~stIlLOO' a 'pclb]~[.rietii'r:ius de OOT"f.)9 '05 'P~~QS . AI~.pBlrD'lJUl.estlt aS~oci.\t~:a) ~ Icn:mrua~ ij~Q:l"I"e1l.. Q.cuWn) a Ic~wii'z~~iAll'!ill'1etw~e.Si ' .iJj --r~lllrjJ'ia d(~~JfJtig.ilM as fases ita fu:tm1Jl. .dn ilJ!:u:io.Jintim0]1to ti~' pim'mm~: lJUVOO~. Estes f~zlm.a!a.]r-' de ~ pO:riti~Sl palo bo. ~~ n mom.e_s 'r.eerid.} os d6. .d.C.t-fUi11I.pm C~'Jt.e '!I.~) sell m_~nm d~.~w uma grande ~dH. 'M met. .etas..t:E!J.ep~ dE~:E~tw:[o. A :ra.SiiLlr:nam direioo$ e.]jt[ICat gteg.~\f'~' 'elm .~!l:.:ou .n~t61'1a da den~-. -2. eeonOmi.C.em. da -Pflmmpal ea- bgaila . . 'if\1."idad. conH1IT:'Illl'~ .C.~gW'Blti(}Q de~ nominade: inda~'1fIrOpelil~Entm'~.) . -------------------~ .r::.cidlldes-Estado a1l. i\!~a~ ~t.:s e$!~ 't'bda:.efie:sa: . t~~ grup~ . DS' nunis m.~:i'I'JD~~~900~ de P(l!. e_osjiJlJi]O~.a ~ ci.A'bei:iL~. .e[l~am!en'~e \ii. a JiI@l'i~i(t3". (l' ·.s.D. ~.llse~.fui:m:~i pode~~ ruzelt' q:tle:fiB Gr~aI1 fultiga ..a.Sa~ tn~.VOH q~. JDl!mand'~. sigllLi£i~ _ bV . :idela~.~:ni~..1 ~ ~ Po.:.lihlll bUIlfU!n1 '0 BltingeID : I 4.[ltdQ\.i.CiS ClIJm6 g.ditere_Ji].}~ dlJ. .eBte.s: '!J)S e !jj car-acie:nzaa(t.C[lnt~Q d.Qn~blt'u~[tl~~..grio"Ql~~.d~ ~(aaS$icr/'m lsi'ro. 8S!lUi.pni~~~~lQ i~'nriom]e:lil! _~' soeial.~fi]O~llfiag~ j .entlQi (ART S ' I.[w.s.e 'Creta aOIBuJl dj]'n1ffi"-·~WE'!I.""""".siio re.2idag.'t~ ~Jfjsti. Ibrnla~cifi O.um jJcd(f-r.n'en~ uninad:eff· .' devid{] '~I:'nci.n.'11....:':'9:9 A.ll.~g~lI! tambero fi~$.rna 'iJrg~41~iiIO da ORcm ~m cid~~ U:~~ (xx.Qci~~.)ama (SOC~".er 0 ham'r3ut:.~gliculll:m~ p~i3!.ocT~ei.pi3'[. CIDP3ta 'tier vivtd. regia. perten~~"tiC!!!' 'W~ slUt '~ii~.HoXIJiri.aW: .~. 't.!..maior ~~~~~~.~ aJ:PEmH ebitas lest1llr ~-fltpli05 ill .eB.P'fi(ritffl:.:nal :re:gil0 .8l1t9.se chegar ao 'eo:nheci'lm.~j\.1..)~ A . di~lu:Il"'''' 0 .COll1 ~ cids. a'lJj]]jfiiil1l'~ ".itJIlb:G~"0 asaim ro'WfJ OS m'e!liBOOs~na~' p~nitua~."~t:k~~t+ ~n:i' MsnrHS a a.~metlrW:at A.ic@'ni~."FII1~)~ de[!.a~..~.x-....'ta 1.lel~9 '~.oS:.fu:ia~ .I?'~VO.da f.ifIj.w.. (VIU s. ~tiv...qn~ 'iii'Xmrnl (~'5 MtF.C}:!.d~' em_ sua [Jt.~. 0 ~ q din peninsula .~1. p..C~€ru 0 elllilte:ndimenio dp qlUe' .1. Cf:m]O di~it~J d~ .l)J~.da.c:::teriS.. :~esltm.dfu~Si_o . ol . _ . mis d~1dJMIL'1n-CI"(]lc[a X mili)tm~.n.S4£1A.[lIiMcim:fm. QS c:i'..Il:odo. 'l.~(m~~ijLE'9 que.. l)<..:vm R. • Pmado.'ram peq.d.na ]]ha d.wi$: 'Ab~~ ~ E~pma" ]j}l.tm:ranJr 11~.9.'Oil"al e' .de.iotl.~..aR~ ...~.4.dla exp ejli. o.. Rl. ..r.

.:tio ...(1 "...~gM pa'~filam.c ~32 j'J\. • ~l&"" . .ra n~..lnes:'O\...e qll'iEl no esca]oo mferIDt'i hil.)iUtHr ~r nma ~(113~hilj'd~.t..._~ 1.•j'= 'J"".!l):!. .eFaidiML :PuT' l~!rpma.. 0 h~ mas maiB dJ'li..a~.~.~ !I. fOl('ma.Ii.mn servos 00 EStwg . mas pmfi.n. A'·'I-·n'!"Iij n~r' .M~W~~.a...!:IJ. a. _:_ fnram .da )JIB 'f~.!\~i~mati ns diu. e iSt~ '!I a. .iB'~f:lI!il e~ll1L~~ D. I' Q~nw dQ Pel~~' ..11~mnl1e . ~d.~:ti:uao.]:ver:o nOSl8tl!:s·ea.aJ .: hnP'~ciICll. :3 pia!gar: I!lDUli '~axa. 'iii A Gl~~ 'tbf ib'mlDdJ& .. Qmtlg.a a s9blID~e'~ilil ~lulia ani :p~de·:v.. ben.'iI. mas E" A.j!. vivi ~"m' ~I. fu:ndame:n:t... I!"II.$~11-1ii'rem . Oai a rna . as 'Vru.1:1 a.c..I~ li'lIl :perifBri£IJ da ~.:. 'S\~n :~n. 'aM j~vadili' .ej (39..~'..v..ril:..:.. C'ultu. sobre.eute. '~nt~l.:rn~s !if}T"n u"'l..manter e eml rmil'Il)[)l' [i[TLUmp.dii) nome d.II. b Q~t['as l~li~d cid'acl.. .sio d~~ii'too!l}s.~.Qi~ pot idifj~ [~flJ~ U1fnUm:'l. i~nport~.o..]ltO· e~:ta h~bnia ".3rr. efen']..lIiiiii - "M~"IIIiiiii.'if!\ftFti'Ct1~..~grieoIa e 1100 pt!:driam ahand~'Ji[L8Jlta terra.~1f~~ '~illIl . 'h~g:eil:lJr~)n:la.·4W·aJ}J 'E_m 491 a. CtHn~~ae CfIlm..dBlJile..O p. ~o. :gm:u~de.pana da~a-se ~o ~~m t~I'Qfil.i'92 [~""v." !I! . l!".A soo'~dade· o tiv m~~if..o de :~n"'~ im'M.cas n).oic.:D"I·I:e ~ til~ .U.'e pOO..~..& Ai I.~ perieeos.~ 1fitlf~JLi'l:aTpa:ra milll'~l' gS ':se~ (lu E dE.Te' as 'O:1.el no qual ·Atien. ~wto~. . ImsPut3l.d 5' !r'~ '.go~ deu-se p:of defllriti.lis .C.@~ • 0. :8awlha -ftlil. na ilha d.e DlJL~git":~H:mada. 'os mGdo~..d.JI f~~.-~~~I_." "'"""'1fYI'.:"".~ ~ 'Il ![~ _ ~~-II'RI~~ .GiI Uv' iC[UJe G~e..u~iui "".geB ~l:pO~ soeiais b~..ia! ClJa. pr.u' ~.'ter e:]]. qoo·:r. 0 que.6 A .dedo I~t~~ J~O'j3'~!~a.~~. I!I! .'tJ'inJ~q.~J.~~..a~s-e: -ao nome de um.Llt'~:ni:ta~lo cffi~ i.$ eidade8~.na i]h~ de D~l°o ~ Q cibje·tj.er£te e..'dre..e :~ . ·.~ ~'Ii! !I.Blro p~]j.u!Jo.•~a' I~.~~ Q qu~.1La~'l::' P'r.~.iilto:n..'.{IIlil .rural d. ~: ~ .'~1"~ O~ membms da. .gFe~~ .i:a d~5 gf-e. ~i .teuilew.: iD:l1 ~..::i'~=..es~e '~Il. doxios: Ie d.'IL. e ~o-ci~ru.) I~'" 1I"IIi'.~' :~n Es~ta..Tc~ Mew.'col~.~'""""IT ~_ . 8.-I"IO'!iB.n obrigadj]~.5iJS paesa a admirustrn'r es 'l!'~C:llr:fflo~ lEilJl.eleni:~Dlto..s dnJ~. side es d6ciJog: eSJPa). s!JJp"ro~cl~.~o d..a .e:lraiL'1 des.! A~MS e S!ln!lii"'~· sueu rnibam Cl'1) poder ds Ligfil do P~](jlP(}tI. jftriru(j~ dliur..!lTo!lI.~ Liig'~ de ~DelloiS~ em d.~.idade de.c-ontri'bllu paliEI a ~atria.:~.r! Es.M·j..St~~o.0 Hg'3 rq ui a e~p a1. .-. e lrilalt8S ecnseguiam . .ji ~ C81.~ .to ql.iiI bey~rr .:I.... ii:ii. .'11:)CU]l1':£tmt1S desefivo.a'f."OOlto 'mJlit~r I~t.E~bdiO.~ m:.Nr:f) OO~[t.. n.wA:iIl_Jl.. div]dia".im h:ill..as~ Bt.. .~ta.II!I.e:om f:re~JaQ<.~nni.. A er..ll.1lutlJ[W'i~i~ ~~i'~~.f. J JlI. H'h1i:Jli~ :I!L.S.iL·~. oom.xp:~~~ain' cid.g1i: '~Qm !']I do .rer-sSlS do.m:u:i.ot. desd. ~oou~iio ..e m::iJgem ~. obrig. b. de 'amJI!9iib~~ desta [~6Ji[.t'.. ~i~ p:agllYElLUl impmjpo~.'la.~.1 l1Ji'pa. .'" .~o..~I1- 'P.'eim" o·contm7at~uR gD:·~ga"A ~imr...iOOE.ih~'~~.se sm .lra:?iI'9d~s ~QtQiV08 .~: IWoprlmi~..sas.l':a.'i.~ii.i.o IG~a.el:'. 1~'O'f' fun £ill] ~ a.til.i. responsavpl p~la Im'!lllillgt]. "a (491: '0.I'.OmlfurtadaJ. Ug'al~.n-.&h: ~eus d~ ~. mo.. -uti1iZ~VDri1~~~ ~]?i.. U..C.r.p"QVe~Ii!nldo I£le Sieu lPoderlQ Rlllhtar paSSbU Bllle..~ G~cla pBt~.~ D~D8 e.»:8pa"_IiiJ ..'~'.~ de ~.QrieIDtoo' ~..re -as d:u.rrtl. rnt\~ .rr:.rn gr\~.1.. . ~a~~_o.em d.c~nd...~l'~ Ai'7n. .a:~e:mense~ a dh~~d:8t Lip do.I!.d..L.t.A" :i:nS8)tEiSlfn~i~) CF.je...B.Mo p ~b:ilpErda:Thn(HJ.os:j\ rlln. 'iiI· .te:r HJLii]itar' o!J:nfeIddol e. A.ifl.V'IJ d. •II [OI.m 'po.~ ''l~ijo Ib:fu'le.0. IG-r.aristo~atioo e ol~~ru"if:lw.di~{_~t$$~ai:i'tt~o$j' Ies-tendtru ~.pUll gi. ~Pelcgl!l..j.]ii'"!I .m .e....~ ~Q:euu.I" . r.. "~ mr~~l'fJS" ~QULieo~~.j:.St: iotrn"Bm' n$itvtdn 'poJiti= ca.Se'tL GUieTl!:". '~Qnll_ecim'l~f\nJro·.u~ . .~!lt~..t~ ~ 1]!Oder.ll~:lito~ ulJEeYleaJada\H . Am:a~.P~t >VBXrrog:. .:iclpar d.persas qoE ten:t~. em 1Il[(tSL nova e.-Ul'E1 gii~:gitl1.. a. As .7I:i'!!!!I~ ~J!'I! JE. 'lTirfil. .i:ncip~~re'l .r:~ . IIII ~I e~'p'airt~mnSi' q_u!1El' -m. 'rt1Iii. llI'"'l.n ~'T...d.. 6. . e :~ .vtt ']'lI~ 'cll~:m!.iJ\~t{l1.tda.aiS cfulJt..eeia seja ·e~..pa e:. anual pel 8 fu!Sio dla.t d'~.D.-i(.qu:_e ~ ~~o9i'L~'G:lCl3.es-.{'iLIIi. . JJirhio ~L'liO..l1I:bB' 'oott~t.".'ft~lD p~' A1~xa'~d~~~ ~ se E . 9.~trQd. e.~aQ da [:luilll. li<ill-~~~a..eD. ·~nit6d...'Ii.m Esp~rl:a" que.fuudoa.'~[ace~o eheit13~o ~~:r Ab:~xaD.e~:taJti.'~<D!~~:~li~D:n~Jla aTi:l Q[l'l:[IJba. e'n:1::E-sJP)Lrtal hmntava:m.9.L'4UU l iii.e OllU.. IAI .iii: Uigiill.DIS Id. dLm:nntoB: ~]J/tm'lL~~eu..~ ••• I -1.P01li~ad'.EstadB . . E~mgue.f.!Lalll!llc.!'!' ~~ f_ ~~ -." -~ -"""" 1m'.~t~b~[) d(~' uii'vid!.r:'Ca'millwr ~__ercida p~liOs.r. de-cadel:u.IIiI!!Iiiiii •• '!"Ii 1U I '.¢1i' •. j'" .Assim. ci.

sumru.gObl~ .a8.. e..a']~ri~~ we'gQS 'Ii! ~ ~ aLntlgos @]o-.m 's..o g.dild~s g~g~s te:!rul~c:mmJ a: ldem.e$~enei :a... ~~~.ad~ que".~ .gm e' .e lnzmana e gionncaJ.Jj .~~ d~3.al.e. .adao..lo]isll au ..fdad..et'. .e . ram" ~..:ipeiOa~ If e .. earactm~ru.:]n:iQ0S ~liBU(Et'(lfo . sen bam gemL" e 0 .11IDGJJl~ _ A_! U'. irB'] fuoa 'P rrvad 0 S . 'P~'l.)'.Pl~ UEmDDl5} A]~. wnm£atdo... . pt].n'Lto.m 'IL]:A.!i}f01L':n]...~nio.y "r.~ 0 bl . ~!l.'!I ain~ ~'ra ho'1r1m'~Je]"'~JI.ern~ I.!'!i:ii: ·n·.. W~ A IdemoC]:':EIi~ aLte..'.ill. .. A ci. '~si~1 (.!:l:' persfIl ..:pw~ des~' . 'n~'.o ..~. e: r '!OCII~-IU~'~'3l .~(o~ eQ'l1)~t.l'.~de 8610]:'] fa.. :MUl::LtILIl.riJbm~io d.! l~r~1I$! C~~_a.j:f ciibd'ani:m I~a.am OJilga'rrCJ.~) ~...iE: .. B~ a."L!7 iF"'Ii.-dig~'m3 .. e~ilt.)11_ .{rfH..:vili2a.\~ .. .e~. .:.U. vincuht~a..)!men~.]:'.'0[1]C]a..dios eemuns ~rlm~a. ..F. ~d1iOJ3. ~patna:r-c~J ltu~ ~ mOO1~ava R 'vida pt1lib].~pinl5JJrsebre til ~m~(.. :l1tttIDtJ ~ul'i.iJi~.£dQ' q .. r? '. e h.erO ei9Cl"3jVGl~ue antes de <·.remmj. :!.11 . •• era V~eClaU. d~iI:.. .est~M ~Q~g~:.8Jlj2L..no te:X't~i .J"" tJ. ..(H<~:E' ~.~~p.81. . 'e).:m..ad_~ul!liU~ f ~~ e aes .PUp~~1 fIle .13:eteR.~lI· ..JI· • ~ . IlM :fOlimB:'". n. ~P"UC .!I!. .I' par~tl~~io '~\::I [[]. meum da demaeracia em . _g~ g"Ql11. oj. ~()'tporar 'tm]..-=.n.es.: ~1Je.a.mr3lll 'pg[irtiC31rtH!mj~ '[i-~f~ta.. f~:mHia.1.-.~.wo" ~. h~:'l"{)(tn9Jl:).IUL~U.)l~~aJ .~'I:a. rtrn e'IV- ..2~ . "d .Je: .<$~iCroil da .ito! de: .m.m1-·tLi"Ii'>'i-·. se:mp!llB . O'-I]. !!) .me.i' 1 1li!91nm~~ .al'5.im'Ja ~ ·rnllu~n.:lJll!j. g'f'~~~ 0 ~a:trlilJ:1ge:iro ern l'ie!11l:Ll".da~il 'mositrando n prej.e [~~I"8. Tal liI. afinltuir: ~.n t~... e 11 Te ocrael a. de~8k ..d} .' . '~J:a.ta.. b Os N:SUa.5J eoisae.udQ estava e'Elu.A!~$. ~n~tit ~l1JMl...ciclad2s"...~l5e:B qU:Sktirto un1! M~ped:e d~blnfd.~~ l~iRimlac:ftM.-"""'1 ~'.lil]i d.ev'i'!d..[iii.iJ~ le~clusiv~1llleJc1te'90:S .l • • j.E:sparrta: ilj OO.0108. tefu~s e:gipa:a. U:.IDn'dto.lutlitre.regil:' L .uu' I~ ~!Obn· ncgOc~£o~'~li£~. I[_[uase toda:s as ~.~:: aJ AB.13:8. • CILIJ~L~.. .II.· ~_l!.~ ... U..I:'&flna: A~ :e a ~S'partR .ta..]il d:a..3!S (.I.· iji~e~~·.e~~:[:lIl~b.A1r."Ma.o.l:m-e~:te. iis tl.1ill±I .-. liU..tit~~(1t cltefesa da."'·.ID~.a. .J.cle '"e.Or ·..V01~~1'am 0 su:rgi·. aj MEhllM'IiYi !~'8.R'S '1101 es:tr.. .A vi:t6r.aI!D'1 S!O ~~.se' manti:hb. . .eru~:r. ml ![.is.es assegurades.~ d)o ._.ii~ aa ..t ~_Ja~ti-- "IL~-.II.s d~.EVTI.~. 'C~'U.~urgill·dai nl~ga~'· 3 Uil ~ itai tlIvi..l].Zf20~5~ Uma ~]l\~. .itIJ do: g\~gQ~ ~:bre' oS '~r~~.~.oliiraeia: As· d{fereuy_as: :!ie.~*\i'i" l'i'afam~.rl. .d~<i!31 par't._..ca_8~.~tmlD a mais fltl'lpmtil:l!fi'te ma'LIn'a_ do universe.~ p~Ob ."..s Foi :em !Vi..ood® An'ijP! emJ.. lcida. Q homem . 00 e'.~jihe(rd!ad.d."IredisJi. E~ta{illQ .et:nl:tiJci~o ~ 'a) 'pema l[! ci:~~a.'B.a]gu_mas cidad. d]re]fJto~ ·rJvicos.'mil'ii1cliif .de lcid.w civ.es...(l~.g-obre' t~ a Gl-eda .puktm:-:Sii PQtriLtfua gr:e.1S ~[jhf..a .ora bdlllta. ~uS8 04.am.f.{PUC.lltH. f(l'r.~" 02. • ....:. sem ::§. b.1W'" .11' . nrolfl~i'.~o.ena~' ....z~a.t1ol1t'etiQ' domfuio perirldieo d. da . ~.3) e rn em ..ella citl:lda1]ia~ Le·nrlll! ~ !3 e't'lLs d. de ':PiiJ.r suas '~Uhli:C:$.!UJ:l. fa_:ifJcm.i.J!]j W!~l'~i.ltfr:u.1i . Cilm' base.os os.~1JeSI cla . ('nT. mBW.dt~ a :rod~. ~ ~ ~.e:mOO' abastados.~·.e ._ .etca dlreta ..nrrnlj l!l:9 d's. QiJ....fl[p.h:HJiS. ~. l-id~de..e: . A]jg:L1Jis~ d~9..cl:deg bl~1"."am..o:br]g.!'!..iF' 'i !!.r...at unsa det:e.'oo·. entre' ·outrilJ.. II!J:U~ .ao de itiidadao:iJ$.-..a opi1.fi~. oop}'ica'~8:0 do comeim .· .~!~:B ICiMlTllmda..eUglfu'ijl-v. EcMsillJ e dos' ·tmibun~is'l m-a.wt]cip~!tau_j' del' edd.. Ott .~L ~ '. :.rc - 'pn DT.j~'~a.. ~ da Ei. & :r.se. ~J ~ ..f.vilj~~tiohe'~emsM~. d' ~.ens"e . p~[' :mew de mtlde..S!l~i£h.tnSU~~l'~a~ .tlLd!~' desta 'tt~tlm!a. .. Sf]. . talO pri}~§D d.."".l.· 0'11.~Ft[].I'~.:JO r~~1i1n''par:i'i::G'.!I 00..~'1. .a.aJ.' ~~...S[khte ....~pma~ [I e IV 11' .R :piincipfli~.f..d~lruieii~ clas ~llirH:u5Pllas!: dan . IdHellssaa 'polruica~ tendo vo-z atlva IE!! VDm u at ~SE.iviliza.II] 'e). cJ A~ mu1.·PR DEZ/20(l4" ~s.FASI1 OE.~.b:ra e' t. p'QlI:tml.C\L-LLl\i!II.. 'p6lis IC] on8.1Lll. e' :B~Ui':!l.e'bir3:iea.llza~a~ tll~~ 'c~m' 'rmn~~ .

E1 CJ.:.r1"efio mmlM: ·. igrudin'~_llte Ip.j ']. 0 Iutar :~Q:r.a· :m.} Os iJ.~~m as libu~1JJe!!: [puhlic~lSI.n'fllsram.. pos~ib.clcllosJ....~ 'he-lOB. qruai~ ro.a~m.1' . Ymnl!J].[ifl~~na de.emogr. l~fJS kri:p~\t():s .~ml"'\S.~l.Jl.I!j.Ie ..rie:~.!! _.b[!.f~a:ni~t~.c3di:Js cornu e.! o'U.p~s8.cnnti.d~.r~lioo H'l[['ave~. a~.D~ getJfg(j~' ~~grirul~~l~J. :do l1eliodo e]'M5l.. . 'me[h.. . i. 'o.H: da terr. ._res:pe.a.em ::J~: 'd'l Co:rn.. 0 ll['@<S'bu. illovQS WU!PQ~ JBo!r~is~ 8 :r.rif)' reiCli.!lis.~'!.uiJl~fio d~sl ID1g.t!l.~~.[:u~ Z&llar :Edi~o1.1h€Rs.d€ UJ.l0 e~. lMOS8. -rI~ I~' . ej Em. d~ Ihn ~~.:j..ir."aE d~\1d~ as.~ 11" __j.e ~.'5'_ .s.:.. .:S co~hmtM e. Q]'. .t)o. .. mdl"rld.~1 fill~ ~ a:a~ fli.~ fIJi .enfr.p'a~ Q5 ·pm~s' 6 q.~l~nilu ..~.~~d~.eidi~.. e In7~_.."" I'm' ~."]I1.1a'li~tiJen5e ·dJl& Estro.'i .. ~'1~p:ra~~ao~ .p6:U~~ cnmp~:rti1.i.~~mI(m:n p1eno~ drr€itos .s e ~.s Ica1b7Q~ 1~v..I". c1Ja .lil.~ .~ e. .r~dO' gnE.~~.vlBl~:tQ pOl'i·1i (i£:ida:~ ~3.. l~lt~I)ri..-.Acle..l~em. Gx..~~ ·liipj~s. ·n. aruni:n:i£trri5i:. a . 1~(J.dldt) I~rrtte ..05.~ _ u '""'l' d.com qUi'lL l'ii~ Anti~~ dml:i'g~~. . I .~~~.p~rtici= 'Ft~sser..'.. Sobte ~. 0 OOtr:J:erdl').r.r::ent..~ par-e]J. o. I~..dl'(f~ b).a~a:r.am oobi~~.s.rl{a·wep. loo'll'AQlliti'a.'{]> .) E::ra-n'iL r~spd"~sa:~eJSi elQ' p narc l(i)!i:~.Ptri!cb. P'~ra que ~ ddimOO1lil]).C0~ e. 't. 3) Rm ~MZ~Q da abtmdiincia d. ide.par e:KW:r.ic]~ [.e ~1J. 6'0.. .!tes dii.• RiiO .iJJ~' :Q~l_jjl'trol.tdd'a:. p.Didi.r.pll ~ocial eada .e tel'1t'3.aq..~'l. for Clj)r..e.~'!B' a 're.upntri(IilJ..e:i!J:rgtj~' p. :Jr:~. ~ m.·~ l~ as..f"m tf?stn.01ninanie ~ o~dgln:..3.~if'II~". .dJf!l.ilpr..l~ e.pij~Ur.mstitui'WD .:3..i51 os :o:retBcos..(ulbos: 015 '~~JlOO tl.0 .'4t!i'.tmri.J\L~lL~1 hi:< .."ii..gtt} U~I ~rr~~~~~ ~x.P~rt~'i ~ -sjb...Ba.ro. Ech~~siwe ir:u:lirem p-ara ·[u:n:tms~.niip~.rg0~ l~tti~~D1:-# ~~rn! Q~ U ~..di]i)]liil~.lleh.a. ool!:Veto . ~lCW· ~u~j:~~.'125 linh~.'~7hl~~im:~m~ l. cl.e].. 04.~. ~'~ .eI"18S~ a ~~.~~R .aJl'IIA'Uika.sa~ 102) Ern':. dir.~.u:e~en 0 1 ~} .i< ) ~.nn~]. . m) Ilb" I.~-te~mt 'pw.t.~U .cttktde~E .~~g er:~ta.'tmt:o..str:l~'. iQ' ~dJaTI!() (~m'l8titul1!l..!u." .r~paik~1 em tm"ltiO .al]os h..poUtica' este» 8Q. !C'~Sa ...) '~~]t':am ~ guz¥ dG dl]tG.e por. msr1s: p:fi6xi~5 ldo pater ~f~l·{'. ...00111 a~..r.lm...• ' ". '~i...j. alC1. 'a '~:~d~~:Jtadl1 p~O"u::a ..... h:Hr~e Ida ~edacle 'c:onl~U:ID de e.'.C~~ 'f)lLibl[ea. __ . e' ~. u:ma hetaira. t..._".L~i .M~ .n'1L(J.1ii.:JLJI:Ot.~~r lid'~ adE:llpor lIm .['a~.eJeme.'mel.SiJjrginH~:l '~[J Os dO::ii da partilha.lJ..! 0].~'(qiSr1iC{..i~·~t) ~isto.eEFO_pri. d. :.Ie.J"""".:r [a]j P..tftree.:S ..r'e~."$.JI....C-'I' de.·d~~.~:ref. ro..rnenW t:!ii'llO··::t ~ _ ~u "11 ~'T' ."".·(~l!'MgieirqS.t~glfJri. w..opriedacl.~ 0 ~'m:npl:. Ul~ ..) .L a.n:1ta.0 :m]~.o do parer J131J.UilidaB~'de: .~Hn t'2F'.pSJi'8.mili~_ ~e podm~ amp!iad.. 0 ~:'Cfdio de £i_u1.POiffil.o~ nll~is ~Ud]Clldo8 P01l"· G~a ..el":t~fi ~s: ri~" P. hos. 'g..J~ dj.I'll'!' d~~IDS marearam '0 ad.da c€)brat:ll~!...w."' Jl'lro"1.S· ..~ i . ...grat1dM n~q:U:M:u...fJiJ/J:s . F.se eomc n ele:i~Eie:i.a'iJ]Oil'uiis b~l'sii.p({b~'rla8' (os bam n~'S.~p.s~u.{)ilres: . ~'O'[b.wJtt.41.2 I FASE DEZf~Ot}'4) _..lois.J 8: . -~'I~-. 161' Eiram.Lii.fl e' '0 .~.i. ·ag.I.nn gl!r.aQI 'bra .rUmeE1W ...s'~. ummo.~ 'bern."': .tamdj] ~.polis ~ Q8.JlLlWI.: _ rn '!n~tt:i'l.l ten-n!]1 . = .DEzt2005) • ..]-.c:O$. IOOITI.fi'iam ~o:trte des esp3LndhltaJ.!'.b.'j wega. Oiv.faram=oo d~_s. . it.. ...&<.anb) Ique: (1!l~S S'(~bl"(!i.{~'i a fbrnKl' ~".} Erwn ~etidos. tenrl.' . (:(~n:W.il'men.o[[uniu ~ii1.l~ . . .t'Cd'tlZ:iFam.aElL l~le~oS' ~U15 .:polrei..Wli.lt~.iIl'.clici on.·· .'tes. 0 ~llliS'Wtet...am.O~a~..ll . 'OS..:rt:ml:War.oom1l!m.o~..stitriiltla p..' .~.il'te.~.in . A cidadec-E' st~riO' erct.aJic@ e :re'be.iI>iil..tei8 . r.t11Jn~$· . prinbipajg cidad:as.~ pa:rtln~3 d~~ d&r~~a (case) di!IJ.JLUl . de 'vi.e.[tpdtr~drm. ~t}'1" pam herf:l.~~ 4.pooe:r pciUtiJi.a:es:: (ieaaO t '~9.'l1li!ifrio d.:.!:~".e CtOl:in'f?o.lt~ d.ada. qu_e.pou.ki~~o G'I'¥ jEE:fiflfm: .lilie~..ihtsdos .U[!U!I..~al.maC:jf. ..l1ilyo ~e sua 'L.iII. ttn.gam~~. ~ eeunOnD~. :h:Uotmlno era 'ele. I '~8D.P!iQ '~OC1la -I• ""ub··m ~.u.str~. ISn~muiElLu.o:r dill qu~ e..~ci ~irit(j 1~: il7:i!.~'l ih. . ~8Smwc .ro' 1~~1'. E~tMn.~.'U) . eram pre er. b} Em.y.'. .t~· m u. .t'l..t~eiS~' partana.ll'.r 'I"lifi'lp' u ...pe~ar.ldJi)!1! .. geT! tlfinhe. .Ij~..-~ 'iimpliml"· 0 a~Ie\Il:oo d.\.i::!iJ Em ~.Ate[Jlas~ p..~..a:~ldf!'.~..r'itQ'.eD'$ em 'P~p11l1. gtllEUTa. .~.. SlOrledOS. ~.e· pnvad.)~' "'~~~1·- .:~ 200j. .nUif4-rW flluf!~GrL cli!iiEJ[. .[.!.><- del' ~iJI!i::.ioo .niilmlS' 'WrlltD._ .m AtePlals. Ornn IQ·1im ilb 106.Ill~ poUfi~Rnl~'llt~e 1I]J"€f11m1~1 ao' .~_5ia.a elasse . 1[11$ egp@J"cia-CM d.' ~~e~ ifoo.a.. . ."a]TJ'lfJ f:id@de..oifu'llicias.OO Cfj. -~ -.'«bJs:i'lam~nm' ~I a.u~.

"1i!-"y"".aQT[rt.dDlDldXhn I] Ida ~ .1__ ~ m. .cl. A..!i!J •.jlfla.. _' I I .'. .:.JII..m.[)'pol·i!jc:a.alljmEj qmJe :prcnn1l0i~..:m-~e a: Idat~...8ce~cR Ides.·~lJubl1t~a: 11 n ....i.Vanli...'112 0: ~ I~.e'"1'1aJl . V~ ~:jnridJicas.. plmclpaJ ~n1. POl[' ~r:nm' ilft:W.. .._. ~OOnOOllCil .:Fl!.. L~ii.s. parti..~~l JiI._.:-· t~ rO]["'mlj'~Juloontllribw"do para Q Hm da. period.dAl1[( e· ainda vel~ E[rt~a..ru:llD8~U~lt~ dns. .!" I .t:Ii~t~:Pi!t'Os .. C~Uts..'~" .~. ~arte~ Es'~ ·. e fUJ:guslu8 {.Tti'lti'e'~6ri03' eut:n!' ~.. _fa:z.~n. '.n)w~p€$ '~p~jI..). re@u1tad:Q..l·m. J' n RO.. l. Vl~_..'Jt\]i:o Pompeu 'e CraJlS&Q). cada. M~I _"' . .irnte l~r-£()~~ ~"'2"] ~a.~n.O)".'..an.....1!:te fst.Ei~ .. s ~pcde[~a civ. ..M I~ue. h1$OO= quistadas 'p.ci de . D. t~l..¥~.Apos a mhl ...:'""'"·~. L~ '... 'que' e ~l\€i~ado i~~~uw~~ ~~&ra]~'lllp'ft'!!mO).slem de ba~e81~ sUa ecouQmiEt ll~:~n-' d~s~'mnBnhadQm'funrTies niilitnl-est.gir ·a.:!':.fJ illlpt..iru:!1 na eeme etruseos ISS"hln06 latin@~ OS f:GWtlD08 'Vhr]a~l . liOJ. ee~a:['vence Pompeu e ~ledara..{'""'_ r ... adls .' t'" .O ~.nhe¥i/d.' -:ttro~ t... i.11'a£1uE" '!T!\.JL.£a.uea maimia das :mrOr1lUL~ltes'.:.cifj' assa a ~er . I~ar:m_ :tafll._...1kl:)wa.....f\Ol1fjl~a. . • ~..peci'WmeD.~ lUll) $~gur...il[m'v~ do .\l'.Podffir:.. '. SJt1bQrdin:ld..! tod':-a's. _ "'. -~" ou ~~.""' .. F~r~~s IF '".. ...arios . " ~ ..iI.lJ'riluelJ.el ja'frtC¢'Ri~.. e[:~e:n·to~ 0 :i:m:~iiol."Omfri·]uU'1..e~ di-&adore. ... -!iileDit~clilir l~·er.re'ram uma fJ!~el.~io bf~I':I"..·. :~1 ~ """"". " 'heLtll'liSmat :n~ ~goSl' ~..(li~.rfu.RmaJaf~J' A.em.~_~..1Jj8~ prin~ci.[).arra. -~.e: t de Or:HU3'.e:n'~o.. li!ll.aV"iza~OOI . anexados ~ l~o:m:at_ f ...l= ..~lI.m:oo 1~~n1. ~['. . • -_ ~...1' C) iI....uJll.~' . ...:!I·' .~.R 'if . .I. :p~~1id]l~1.sua o mot't..JI] do.J[l"9. :hisbJria..~db0 poder de fi:ds ill cleO [:!Oir' 'U. ::ItinrK·.fO Itwd!fld~.[':eiOOG([IaiLo a 0 'oon clistribw~Jj dss :WITH ·~tiepg.i9l~hfe: 0 outro..amM'~ territorld~ qlile eeream este .cl~•.~Q.~1!Jl ce..r. iJI11I'\"'+~""+-""'i<l.. ..~ ."..'Il"~~ ~·v~ Jr .ma eS[. :W~..'t'aJiu[-e~'g. __ ~ 8ic8_mA~Tit@i mm ·tfilis :m~):m:MtQ.... p~nres~ ea .sia: or-am. 1t. ~ ~ .r'":. t...!La '''-b .15McD'D:~' lU:... ...'lllse':puiifi. ..et.':(J!'n'~G'[i1JJ]:a·va.AIJli~:n:in e Ot:1v1.. . 1i.dG s 'veto .~-.mVill.. ..'!iL..~em:~ ~a tcl""i. a fOlfllla~u d'GF rn.v~·.tM'J~~aJh f:la (iiid:3de .(j ocid&1i~~J q..~... rom.'..&e:f\tHJ1 '.t]'u~:ll ·il.~..a'v.i:Jri~tmfiFlo d9 E~....! wW a\poio do S:G na dOt ~as~a PEll... IV' ria d~i m.q ues• M1n1tarq. 'um tt~lu~.o pmler .ijir: Lepidg..:' .lffi.t"!I '.~S partes e. ir". Des vmOf! ..._Y·~ ..~om!Eff:i.lStituri~ii'~ p~.a( ~"_'L-."":::L ~ ...c~"iJ]".:~nda d~.pw.~:i:n '~al iWi1!~M es pIe'~:L]~ .pet'll... AULA" :lL.ajdliDii:iiistndi~ .Il.~be[l1SleBtsN'J! a Lei .issk·~.te.Aflo. .'1 . .. 1!J.i'i" '" H' ". ~:p'0rtanbal Itarem ~ iOS' ~r· I/u.!'~I1.'~"·Des~~..es ~gt~:O~l J)5 pa'Ln. "1. lMui... hist6:r~a·:.tigaHdad.~ '~:~]]'-' To1[ss u~ :b~a5 'dLe~-e~l\eBI' da . iQLl'. La~' .IJ)l1.~ U~~ D"~m'''' •..~.~m:.p1ih~ Ravia. .li..m\5 Cth~l I~' I~ I~ o ref~~ 1If'. ~-....d.(i!' ~iSI!:. _. esile . A ~ad[J[aillJQ 0 Senaclo. de nIDa.= il'eI:"lillram BornEI!.IJIla: 'tONS.a..Q .n:u:::n'oo. c]Le:s~a de fnut!l:aLd!ris.•. Ie~4.. AB cFiRes..." .e..~ '.. t't 476' .. l·'j' "'" '''']~'Ci:~'id~:tLlIo.. .."~~~".e:ra tlImps-.b ~W[~i5i3! ·did.Q).IlJUUI ~-~~... ]J!Il~:I!1..~:. C C. es... . 11meargn Q'l1It3: .IC.. 'liJLl~IJW..-.-iI!:: .de 11m .'e..Ii li_oJ . d.~al"Jnn .! tialL.~.::II..'"' ..~ .]1:m:O~i!L .jl.cipa~o des ~I. ~ ~ -.iuw l:l:Qm...ma'V'3 . @~ra.i'tor. Qj~·B._. dGliiB El80..'~RJ' ii!'"'i. Rema f~jj .~ r.eio$ext.(l'"©O initial desta L)i.. ~q_..~· p d e '[lJQde:r na ..··mas~.Q. .a i!IJ.Cil' ~dn~!a.: .lii. ne ~tan:~.C~a J7 I~"IC..-oexw. a L~~ OlJgUma.!l!i!lJl!ll...I!WJ ~c' ~luGJ1il'ciou.'L·3''. :~.rijo 'Mt~.IJ~1.e O~rio. .~.. ..pof~.~'JJ.'tM an q1.llottra (. mmoo.n(lS t ~~culC!."l'lQ romane.iI....p.o< TIi -. Jhist6ri~..i. iE'(](rit~. ."" ill1A]I.... if .{). ]nt:e:re~ilile' tm"I1~r 'maig granmn~:'ih ...:..:.r1i.".iI. 00 goVe1...~.r' ..~iC)m a di£g~!te.!i:!!~~!.\f..~[Lib ~~.__:: 'UU~~ ~_:: ·. de q...~ ll'ep~rti:dE!JS er&TJ] o m'iiiil' des 1~ ooS: Rli:o:u:u~e :Re~o valida 10 :~] ~rBJ]JfP. ' ·P.J '-. ". .: Ha...'" ..W. e: 8. ES':SE u~t.(198 XII pmQdJ~ ~...ed.509 a..:!ri~do est~ [1111..h:J.o CIa ThmlJti:'~ ~~s]IfJn]~.C.~ !ULu. _ .p . de ~ma. .A' lmp'ci~ e Q :wom. ... eh~g1a dij}js 'c~nffiLl1~~ 'q:a'€l' fnJL:MSi'Ji'Rcuma ..i!!il'l. .311.a'-qU!~ tflLntpl m~' n..os..:i-=. PO:Y. ...In. JI - ...t. 'Ou~"" ' fm lI ci(L~~-._ ""''.:!tt . ReptmU... 'W .. .a.~ l. mareantes..JiE .'" .Ca 5()9' !Cl. -.IQJJ!~~I[U. .. ..lkpirfb'l'kxtl~ ik .~:.!C'':!...qN'.!ll.S: :lllfi ~J.a. ""..."'''.' .B.j" 'to~.e 'O~a-· "fi.."..:::u.lQ~ 'fJ1llH dnra ate a.-e']1S4)1"'8S liB! !]S. .".~ seeial.''''0' " JLLill .dQI dervi do a W@iP'l1tflliS il']2te..~ . Mln'co .'<'1 aW"'-~ ""'lfiI"""" •...i!l.'I. ...g t~rntQln~... .ial._ C~4tuU.~.~U .:~-..L. J~ mi'I ill 8: cri .a.. o Se]i:E!.. '!j.. N Q el1.(Ii'!.J..1' - .'.ibN]..-_ 'jl~!! a .CjCt.il'.itlI....at~o e' :Ei.ptJde:~'.d~ -eXp~~. 3.1_.Horb3M1lJ:±1fI.iI...aud.ivid~da em t. eUiiT.a Ifrn~--~~~~ iA ..es lqLl... .sm"P~·_ c:i'pa..'.t~s ~tr'ir:i.iWA : C'o:uiteeDDi egmndo ~a CJ.-Bi~ dir~'iaiT·. . m£jltiv.o ~enato<riaL 2.I1.'ag.0:.n~t(t!~.l'£~ ..'3~. .o. 1~:iQ tO~[laT~a . ·~tmv.1!u]lll!..pit'a~8..-. Monru-qu~m de 'l5\3'. 'u:nll.PQ~'Qs l(t~n~t. polllitiieaeX:pRI~list~ de '(1&JllquiE!~i!il.·ICmJ8I.t~ e"Stava t~mbem aJ.' Ilupedo 'M' em eases de tJ.!auJt.lit ~'-jl adJn.J:"Oi~~. i""'"l .__ ...e'I..I..

e). as ~ra .d~ apes.:~a!lJItJCOT"lt.aI :F'o. .aU.iOlU.'o 'vO'tsal Ro.Qnq.!~~.. ~radn-l"e£!l..iI. c.J J:.ineo desfn.~r:~l/m" ~"OO~~:gado~:r da :~~.indo .IL A priitlmplll 1Ptaf. .'O! o.n ml1!:~.q:ui~ta_f'U_D.xe~~i'.S. m.:p!iri'O! 'pQm.e.IDRt1 Cl lifL} Ape'1:l!a.~..to m~ ':t.i..Ii ( J a.ue" 'O~[lrle l~aUido ]"ePl"lbliMnas~ { ~pedir :~1...p~ijjJ:~T.~.fffi[~. a' ~~ • M~. It .aelt nem ~-um 0 ~ij<]!I. 0: R0'l@' p:ttdief!J1 mGrlJa1T.''I' !I . 1 . palnl~ltt~ no .~.n:t~t1I~ [~2 {PUG . 'sistema ~ ]eis .E~t'tl. ~ ~~:n~~ ==~.~ar'.gJ.d.go"ilf~i!} ~cen1.. que i:!ml1·~tir cam O~·l~ttU..'.:OJ. lila.ol" W·. 'dijh~.:n..Q [].tl:uIQ ·11'TJma:n~"! ammmo .d. cm~r-eM afi].@'it~..j. e. JiI~j]O: stamlle.I.ad€l~ - i!!8.ao..r~flJiza~~.iEt 05.mro~m..am-:.OJ" leMIE: mnH. 'e 03. ..p]~-u1)1!1tnr-es. . Ot~:vio 'ter jj"'j!{]~'M t...~ :j!p.~ri~ Thl~m !IllO tmbalho· eseravo.~· il! . rrtmn~m·. d) .t·M3i. qua receb.e:nJiM~l . 0 .i!"~~~..estr.a.a = PH nEW~Q0\3~1A~a!D. C :fui e~:d:o ~ bJcl.n· . Imperio :oo.eb~8dto "lL. ~eU. 40.QS.1tc5 otigmE'ldoo daEil -r.O polftim. d..e$. de.{rtIELnci:±t Rrnna.Q8' (2.rm"''urn ~."fO . IdeCrlf'tthlda ~ii$.s. e' dla ~ob]'an~at d~ imposlli!J$ •.DlglU a 1idadlB ~ m."dci. as .~. I -e) :es~~-II!l. ~ M -m:l!ll'tM' m..s i. d.~o:n.wav.pe1'::i.ftnBcendm" a .i~.t"-.'W" O~~ na6 ~i~e social resultadn :pequ.]2 I.prod"Yzir :fUnd~'m[i. de impla:o..(i)helGnimic_fl.' .tnuiQSd~'que 0' f'B5'ldtado.'OO'ilt6ms c~cla-· d'a Re.: . 'R~IDI'L:d(D.g...~ tomana. :P'J:. IlL . 'Ie :rmna.. :ful mst. AIfii6Sl. . 'J!'ije:. .~y . diIUcidndw:. de. ]~~luspatrf~[~iJ. {Jdmt. . d •.n .t::: dQ IErntr~quec[-m~[il"m do'S 11t.e'taa.oiffi eil. tiia{"fi~s Em.tIb . .:[a~ret'ie"l· a.ImlfrnU:l" ~. dElLciitade~lE!tlitSLdm e' .. mtmliIDo Wi. Desta 'fd lUD 3. .ser w~~aJ.da..nismo eeneiDi:atllri>o ~~G~ 'pii:ncipiou5 rom a Jil~:6 at.aiSS:EIi~'S8 a.r.DliiW.ll'fi~ d.~m'S~tQ.'ta-· } P.~. f'(]!["_:CIllalSe d~enms.[':el~~ao. l~xp<anlSjO do.hlii-:ao a a(l:eit~aQ p~.'coLb.am~.: aj solll!. .~ Wi e~~. ''tr~:z._ Impeno: ~ ~fi!(((kd'l!l' de ~de t~~ fM"t8lfijf~ti~' leK~.w do medlDlerrheo.n ~ 1\/'"..! e.ttmoo ~ PriIil= .pt. .C~ mf4 -~t:-:u& ( ."":1.cip~. lJ. ' .Tali'~ {' .s. roJJI:I11mJtil. pt!~lU!'tlt95 propri~dla~~L b v~T:lu}el~ guerras pUnic as.) Ap-:G:nas IJ!..~ .~r.~_a..eiffiS.{~. OL P "'~C.lJJ.milidas. ~\S. RO'Dj~.cuss ClV]JLlz:±t~~es • 5U1g]U da fuA'l~l~) grega. .tS.o eem .atj.~ ~~o[Je~ :m.~... 'aoc1ooad~ rnmana.i1.. itr.i:lilh).et:= esihlto I\!'~U'!ar.·QWfllal'lat.!ij'p.1~~ :retOO--m1aa In:i4Jod.eim:1l9J~a Ici'i'S@ a.mln'f8Jmes:: OJ ..1.lJto :sis"tema 'pooltiool. . -. ." rMmvm' Perff.l~ECG:ti1) de C.tar.. direi'~. ( 'N'a :R~pl~bY]ua~~nanil . n ~1'1.n~br.1~g.f.1m stiwn pou~s i:'I~.8.. -0 pl'~ iIJt!Ill :~ e:l"B p p1~f3l}?erid. 'pek19 :a: I!l.rn diS OtBvio Augu:~'It'O e:ft'il :B:o:ms·. DEZf2004f) A imparurn.~~[).li'vTes.g" -c L O~ oonsW'M .t1!e:ola.s· 0 ~l!.m. ~V&' .arn.}.Kt:'dlat11 na anamusa.n:o.. H1tmifaWD SPlXl. da fal- J~~ntlies . Bp~]ad1]em tlmti~es. divili:za~ ~I Jf.ai~~.'~~ da justir-a.Ulfl' llilJlifioo':Jil.enclo ~a!Z '~ro:s:. I"tu]:1:~. "". 1~'UU1'"' JtlJi!L h~talrt--e:. 'crsia.tris.f(. rela~(.m. ]J ~ JL.w.~.~em.q'UlistM.PE. rubl\il.l.f.j. .d~ .cala. c'O. ~id.d~P08i!. . heT.. !Ii:i A.~. p.. m~diteF!r. dQ 'p1...£lefiete ne...a ."e:ram .eco(rretllm.r. bru~ cu_s'1.'mJ ~dHm. m:st.agiaes 'oo.tEa.l9. ~1Jl eonee:l'!l:&l'a.H~co $twr.~1.iliil~ad.. 1:f' .li:m ~"-m~dmp&· 81'W. Ifm-· q. fU)1i' PR~· OEZl200 !!OOI.Gr.rr lit n. .aVd~.'iE!pobder.se jlri:[[i.]t:~oo. r.~.I . pOl' essas ~go8i' 'pequeIrQ's fn.~~C1Jjti.ldo.®j. .nWrn:~ ~Pf:t}priet~rios.elht! :d' sao 'I'j-It Cii!lf. d'<e -~ea'p~ '~d~)0 IDstadu ·~~nln!:lJ.'.l ilnelliSa l'e'Va populaeional o·]'~~rla il'itU~ i!. '~do.fs .lim dfn1i$l romana pIeRR'.ne~Sj uma ·.mm. A ~i·riU:r~.' :re~ebeiL'~a do eampe.da 'p:[e:be In= a 'c.a i~]ttiga c:i:v:ili:~"i!~ l'U'm.SJjgttlri~ de I im. ~Lld:es.[U\I ~iahnen{~ de: min.~d. 1.Com OmvHi:m:w.ocmd~de.I'"D:m:aIJljr.Wl'~B:. }earn. . ~ B~~~~O$ ~ -~o E~tadn. 'WH.

nas..11.s .tr'Ddluzi'illl~na vid Iblic~... Jssl .O..I~lIIet1m as d'lagLl9"tr:atl.. .~aF~da .. ·d·I''''''t·iJ'·'.. ~.ipiD' de q)llJB ~111IJ 'D' .ilJ~1! ~!lju:~ .g.. cara...· I...d·. Il!t. ~IIII em· ~_.1..lure ID' rndndl'o ...~ Imais aIm IG~'li\iunt!D de.lslemli! res..IIRlperi'O...:..' ftUl'I!~J·!DI ... aIL-'Iiii!I.iI.romano.~.. _J f ·und .qlie far cOlI"r~ .01. . =·-_iii""ii. 'IIIIl!~J.:o e ~~'a .. .. .....as Al'm'. I~Dr I I. I!O' . !Y..~ ~rr_R'eatau U~.. Ie· edi5~ ...ern canso I'es.a... ..... .....~~~IIj~.m'garan~ir... "!lI<--'''I'I'"rnd''''''''' e. ~1 no .i!!I~~1 ~~.iI!:I!.Iii.""" . " SII d"~. ..iI IIRlV~ ~ri~...... leal: ese' 'IVlaliilPli Icen\SiOr. . r~gul:u' ~~~_n...e~lItl"ie D5·difeJ"emtes flnllPQS !sociai~I.'iIlil'C:. fJJiEiPG~ .~e"lZS....iiIll:a~D'.. . IP·fllnClpallliJilent. qll!lesitmres" tlibuliliDS Ida pi be...Wi.l • 'Ial......~.as •. .. ..1'4..·.B......~a_ f1UI$fr'Dnlei..'r.E.oc~pa"'~'i~'~liblmI..sqllllil tillill... .fun~iQnario.. ~~1IIIl~M_1l -. I":t' le~BtGI 111m ... -..fn!as! "mrrlJilaVar:n Q 1.' '5.. R.JUlima Cesar (5:0 iilJ.:nle:!'V~fi'rc3$ I~~ IPrEIOODSUI....145 1\.2004) '.~I Fartilf dlol sKull.n'n.-. . u~.da I~p..n.'.I : .5-UFI$i"a.."""....p-el~ dJlli1i11ii~IiIIBi9a~ dJa prmill.equill~bria lIiI'ie . ~'I~I·r.av. .C~~~ ~.. "1~.. .-am ~ tle1g'E!'II'IBhiia poliHciI ..s.... . .irs!!I~. I~' 'D..:es._'IIi. Issa a .. ~U.dD)se~culo~~~ .. iii . 1)'...111 eSlIlfrl 0: kOi'in:e1!ft 'C~~D5 pu IP~~ ... iP~tj~c::a..~....ul'""""""· 'V: "iiI._.' II i.riilI!~'I.s. _. '~r..I.. Gab..alia...'~.WhgJ Ie III iliIIlC...&_·~.. nale 0 ....-1 .!-J"".lr._.e...• ...~IIliR:i ~. ' _ s·~[I. ""' briUJ lhiai!er .. .'bl" ..... d~s !WI' I I ~l) lpab1ciiD:5 'e QI d:o\S pl~s. !d:Qi ...va. . . .' D ~ .r:flAD~.2:)1 voJrrbll .!![r.j~ .::::~O::.ansm. ~7::.': 'Ir..0'4)101' .se.__ d !W~..~~uliI~ji.e pelo' lCt!I)lapsD'do !'i...~.. . !IiiiII_~ .aJ ' . -' " I ~~ '"".Sc..t) .. ""!!Ii"I .Ul'aal. .• 18 1==~:.:...._ ft.

jgMo~ os:ttl':~godl)sj' '''irtdialo~~ 1II . .S '~~~fl ':n~~.S··' .~I'.. M F:~~~.Fr-QfJIC'i:J"s: desde '~...'i·n.ri_ro~tJ· I!i..{'ad.dat s. .he.0 vi vi am [lD:S. _'!2I'!'i!'II .1I..8!. .fio e.... .(J.W .!~ I!..m.v. eom n pE.~·vi.Sl~b1XfllIO Qr..... eultura Do.P'-GU'l~..hgioS~:al[IIJ~!!n·6~ ·eultu. . fkwn.de I~rfi!'.'.g ...gBDiz_a.~CUU ).!.~'L" . 8' '..i!ii.])] be·m n 0.u ot-.' '.YIo-il""''II'I. ~o!'k.!i. -.VQ J. . ~:!.6Jia. g~lDlADico~1" q.gjoe..'II'.n d·:I."".9 ~. e :~gJr..trii.~eo . ~·m 80·' 0- b .VOJSJ J1IB.~U ~l~ f:orEm]. iO····· ·.II!!!! __~~YI>!I . . p... .. .. a:te a sua der."" _~ ~ dOl y.t~SS+3]. hnnos. dooeo.ta~ es ~iJ)"]~eU::.~§o !CIa ~:oder ~lal".@]1€]fnd_8 .seJlLvtihrlmentlu de eom~re~i1 'f!!.~6piJ:"itnH des oon_ti1blliiFm.'iil .lIS-.· P"O'"..4I1!..~~)~u '~Il~ :::lIt dor:.~lIJ:iI.iMlt DaJ.:mrpara a [ragin~J.~. "~1I0" . ~t').uheci~:rJlIa nO~MI d.d08 '"r:inlembJlS.. 'e5tfum·ub·diJj~ 'q.I~I lr ··~". as mi gun:l'~ S.~&P fi[leliidr~de de le:iI:'iI'l!I'e smri:~. na ...:w ..u. I V~.oT'i.id~ ·pa.aJmA.I1CS-) fe1.fJ1ll1. .I'1rl·I .ticoi I~ '1'·:::'_.adnIirish'uti:'vIt!!il.. .e tm:JJ.Qsj~.s' ·EIi os .lmlJen:l..m&Jo-de-~~·br... u:r.n')ui...os "'".1Iffir~ "Q.~~Ja.~'_"":I! ~'ik . ..rf:iQii~ilJ~.5 ~'1 !!.U. .~re. .~ ~~s~ que: :OOm. (lO~'fl:l1'CQlrn.ud~aa.l~ (.Lll~Ic!i:ILQLIL 10 par tadfli 0 ~O'TItm. 19.6dr. que espalb.-!. n lI']T u!D ~.f(g.li.'t~ rNV1.:i: _ --m. elle·IIu:H:a. nng.!:l::i.i~1 . t'eit~ pot!_ poV'.' A estrutura :social 'il1!~t$n~ m1. E ~nst[tuj~Qe8 pootiooE..S. .C:.LL .gQ"verool d .tiil~a(l d.tl:niin ('. forr~t:rJ!Uruu .. dllJlll]iluID.s da guen:e'inls.~am .:1'()ri~Ul>.il J[Jnpe·m.\G'IrtO$ ~lanilrGs~ mom.~ JI.L"].: {Stl1Ser'.~ 0 PIl.v'eCillm.1n "E~ta. d. c·.~ ..l"iald:~. (l~_8 mms .' relno :feudal ditw~rtQ eom os '~I1ten~ em'8. :m:®rlie'ir. palavra ·'~ba·t'bai"(J~j.s COM'!} iii M.j:.~irbe ~.!I:te.te ..die.. 'Hr._(J.d_a m."".oo os ..a.. • b. ' ~J".9 tHse mlenhl .tdlJ am "to:rtb!o de 'l[l:D1. Em. rnrnanns e ]1~~r. __ I _'. ..El.~..dh.+~ri'!i1i.IQI.U3.Ill. " .ipda a.wDaiTL8 'e cp~~· .!t"A" .H·ca-l~ .:d!~·v. antlQ:. O'G d"o 8 '~1@' am I) S div10csas "P G V Q:S (.Qi .L1'5 _que vindos d·e i"e.rej~a. i:::.blRf'OS A.iDVag~S!!.!Il~...t.emo ~' DI~.. luig..~i!I..IO: Ell.a a'q~]es' qQe ~o p. iC1U"O~lIISllcll.."'lI"'Iit.'Ol.. oton~e . lip~.U!~ Iq:u-e :se VJ..o tl~an-izJ. eem urn Iborn tle. t. - A..: '~nto . e It) segllndlCli mais bn..4.811tO :3. com urn :rO'r~ c~. • :a:n:u:I'r'.p~ir.o ~ S8~..lruIt1£tda et:ri tome dO!E clija~IO'U f1eia.~ Iqual:"i!.~. rlliiDa:st.es fe·udai. lUUimJ.!IL~. 'F'eUd:1lliS'mllt: I~tr.-u-6"QJ ·~""I .~ ap..'.. .e· OS" m":f-los.ea~-g~nJ~ que "TI..n:ature:za varrrio..cwl1"W'.e das tl~liaS.rotrl na OelitL (Muai]. . ·V". via'9 urbana.m faJa r eQ'ni\lfjb1!llf..~ ~J.l:Irdl. neJru:i..:.ffilF·e O~ ~PQV(H~ b~i'1].C~ ikl..olitl!Ca~.~ .~ ~O.alfliQ8 I[U~c'essit~~m de ~Al~illo :nQ oorntJ. ~a . . • . a!~~~u'" 10:5 ..:''IrJ''lO·:-: B'~.~~Ull~'I~fU'tO~AO 'I \ ~ icil~l{I() .ElJm .'JllS d~~ois os.c1l.oasti.av am oa. eea wt1]i~. ~UIe.. e :aJiH~t:a .incUrirl~i.iia. ."'..''7'.a metr.-.m aUR _e.JiI' -rm peno ."'--10 "~I ..l'nD .b. j A ~p~nsio des u.u-e aegmld .~'~~ (i['. ldi:vid~-E!l@ em dum mOJ!1JJ'e~j(ms..~~am~() de' C3t'10$ Margn·o~m~..a. e:n Ii..') IV .. ..~. D.~ . ~ ·m..rucQg 'ba'6{ea~ra.mtJJu~ . rins R'...rj· :w. vOle. Se 10" '. ~.··.~·1\iIT~il·!II. Ee.:l.alli1n nn tope da hier.J..[ue' Ill.Ov.a.:a .]1'.'~~~ O·'-:...(ibh)... 'U~.pllr~r.dtal~.e:fJ] g. Al[)~O":-".d:.::.e:ilil...-'" .mmro· eom c preti01:u(niu.Mg·a. '.~]]i]nio da.a e p~N1arial loom at j:H'edCHnlO ucla....\comene ~'l] ~pa[iJ~:~:l'r' ~(.L{~lMANO NO~I1$.lIm 1LIJB.ab)dm~J .. ' vall":J:OSi iF'! ~'m ~WILiI~llU qJle eEitEq..'i 'II .il:.reja.ILIJ.i~ ·e m ~ i:~ l .d:f)r d(iS R-ont~nQS.~_1MJ:icipav...R'IB.iU:l~_~ dn ( tE! SellS· 'tr. ~'Jp:clirio Romru:m 1esil:3til' v...nrna assemb 1ern.ii.a .·.t'-..gt7(!gi\. G~ ~.§j~1 en..anms OOhr·e filJ...iWjri14.]1 instanta.lew.iP·!lffii·ri.""'!I'T A".re es fiob~'\eBt m mllSUft de._ ~..:. Th·ml.?ila..~enjl{]I~'..··-:...:. lingu.O I~ :~ S.~...

2 . 1P$~U.d'~ .].se uma fonna d~ ![W' . a :~d.~h'a.tlJ1ara.~n...za nt:iJllIl e afrrn :J]t qiI .peiio oci..lV]e..~ 'unic~m0:nto a P~d.a:mlP.~ma. '. didDS em doo15:. .. l:liJm~!!lcl~Bi q~ "''''. clledi.!u. qllJ~ J~ havi am.l~ilipe'l~~ leidade de C~ui.d. • !~etlre~rl:e:nrtM .wtanil:ruIL" 'T.I.Jik Ii E urepa o !l::Th:uce.. Dcid~ntaJ e ~:de:m..QI"i" '-c.t~..mm. 'qil.fuw.e'ia.' agti~ttlT:a.a~dUan:il qil].Os n.ro ie' .lU.e d~ t..n:Jlp~o Rom~ I ~m dE:Hij~. 'f' ".0'0 i8hlInig~~._:a:.. leaml1!mjc(!! d~1fe1.$... 1'1.e.IA. pmotius: ae ~~~a ~qt~v:am 'p!lJ:]1u]ilIl~O~$ $0[1'~:lr~Yrias.:ra.r"~'!t'-~~~=-I"II 11:'" .~.l.~0 ~pl'im~. to .a" e de: H'idntin mla ~OObm...~..IiJ! 'IJ'~ _ ~~_ cjrvnb~Qf~ijl arabe' .rn.v"'Ol u~gani-?:.f6i .1LIi.n.'D.. a .[h:~ruIDw ..'mill' ~ Mnh.f!BJ SW.1lI11... na re.t1J:!!lU.M . na i::1I"::I!.Il'~l'j:.a" qlJi~ t.ll'TjJi~ 'peh~8" fi.lm.J]:u~J!e ":.BO' '~'U. que daiendem.:-..ss-au.gira e ~elil I'-"'L .'Ca. .~ 'm'mma].:r~ P(j:.. uma -ml0did2l_jj t[U(! Pl~iO'i!. 'i.ngm.l.tOi) IiTil".tre..ta: N'~gTa.~geru SJ. e 'tambem nos ~inmJl1el1:tO:5 !ita.utP..!:lIlce."" s. _.. iIJI:e-CIO:r~r:"'~'!Ilt. pw.' ~~d._ '0 k"1[p'm. l ~1Itstent8v.J~ •.io:F~~ lOS mn~m.~]_ &JrJfia~.~V ... en l'i~ligjjooa.(NTiio.[!3J l:nioos. contrru:i..~i'j \ '.ocid(J]1bd com. _ .'o nt~ 'OS di:b. havla 'e. que fi!:e.P ~'Ljlj !laP . I du~rente daquele 'qne.2.~. :': 0·~ilL.W.tf..pi. p. [e'Sb~'~1 d.. p~'"l:O ...d.]A31"II~1 Q I~ ~nl J ll.n.tl . .m~e. ': _" -.n\8IIl:QS .l]~}1\aJra~.:tio~ ].i .(~..JI IJ.n'nC9!.9S~Blln liEltl'Lm' Mww ..JLlL. ."".··_ .f2$'ta. tra.lul"e 10 -e.J..![Ii ~u ~omo ...J.~ . .fjl hii.V.€1" 'pl1Jilf:tf~LlJe.rls d~ Maom~: O~ xitii.canl~ d_o dmEi'i.~OUiJJJ aJas.. Peninsula ~rl. a :w.' -I """[" .)'iU:S' (Co.. ':D'.8 rAlDibt..~ela:g_ U~~~ depcis Ctif:iistat. que ~Lo ..anl1'.Q' r •. ": :.e.red.ia..s.'". hist~i:"lado(re~: m l~t~ e (i ..~ ..uo'q.... lUll ~.eOfin'rma I' -' • .c'tl:a~m.~~e ~tD qum:lt~'mB.qtmls:~~~ es kabe. ~e .ii.~~~... "1bdavia.1tl e~.e. '0 (. .~."a:nd'Smo d'8senr.~~11L.e1" II' f..'(H:!rard(l!. r I...n..I1.]!.._~ N~· hiiVla. p':r[a:'S. de :recGnq-uism:f. p.~~ ..i-V..rll.Wstiildns:: 01 Ivi des S'edent3n~H....'bmD~ino~pb 1~27.ciden'l:. Cllm..S'. Manrnfl~ .Ji~ . de . 'Mll:ilico Dens . . ~ ...MEd~lIl e i:rn1cio da. a sar p:rrh:.I. ItiigTiilj~~~ b.ns' C'ir.'.o rt. "~~. ' vhias 'D.as difBf..f:Dlfl ~ie ... .:I.. :~]_it.a]. m'aS(!~ mtJJi. ane d~ 1453 •. pal"m de '1{)··.ilM 'l7iz:i:l'rI:h.LiUi.a C"~. intett~t(h ~cmlO:m. ooD...SJJltes do luid.:ii.at .. ."t9."" ~_ IULJ. adepw.eMee.aa. ~ri:-.. .a.il ..U-. 73~. G"EmE ...e rJCiai Wjl a:Ei. e a o~~b:':tt 't.ictl e reliigitJ8a.mesmo te.Ol'gaoi2:3!. .ltl ]dBi~ ds ~ivre es~o..est~ :__ 1 ~ .Li!!e!li:Jii£'ltr.ta.r>OiEe.. . 'tom. \1'llrkllS· ID. 'rort9m~tfrlt@ ']n'tiloo'~.Asi~~ ..:~U31:1!!. ..11{l.. ~ .oj.~M~.AM ~~..~ttr a ~nn'll..a_ lWI p.a. .-Uirejlco no .ll.. ~Jclade a ~. _.·" 11Ji1IL1.u..1G1J[[".a:r.gpl:llYU!!llRl$ .~rO'~'omEllmo 'qu.liiio~ QU Jdcil}.i3i!1 havl·ffiIl ~enUdiJ' Ori~lLt:'l1 ii.. df~r:rente .".e~i'J..rpo do.A..tll:lI .min:i~. :2ll1~f.. . qUG du:mliD~.grup09 .00 ru:m.gu.EU..IJ. . ..:§l!' e A '" ..1. . ~giiW .~~. '~fJ. ~" C' .(.r bb.4.~['ldo l(lame t~rpital IC'O. 9o'b~vi~.C llflt~llcHJ~'i""~ t.en.937l tnome dado .. I. este!3l adoravam Plll!.do p.~'t..le'j.. .. da 'I1iJn'liia."l"l'!."_".. p."" e .~1 ..~ 'mt\i'~ dn JDt.[JJJ'!i'l:q~~~) .~ada l('ertllOO.-1.A.>O!....~ .b ~[!Jle COTIRI!!o"""""U Ii] • 'eI.l.. ~ .. .~ !I[J..di'l). 1~ ~.~i.. eaflfio:rtlia .ome .pal '~f~·b.aWl ~nl(.ii.m~ag Es:t~do IE do..tecla da sua -Jir:m"§ [f. .Q' O'····n'·en.H \Oio wi -aooiw ~ n~' omILarciOO'~.IIJe dle:Siltrn@iDl os tdc]os Iq1lJ~' !~t~. ~.:TIr':]l~ II...l1O:S. '1'1 . ~ .ll.m.s e :tIL . ~"['!i1G I~ prirnei1!'8ul:e:nte pelop 1 die: .atLlL1.) des m.iI :'It.cll. ]illad.r. Ida Alr.JlIia.j~" ".". '. ':i"l1ria -~~~m~ ':l...~. .all a. d~...al. idacl~.. 'II1.tii3J.~BiY~D:llii:nH)' [Dnnle.cldl~d~ d:e·. O~pm._.om~~ es.0l'I?W'1 )!.A~~"'" ~ontm.' Im..es pelo .~.."tI~055 diveJ'gentss.u a:I. .:~' ~_ po1l~~ (slieibJ.a b)'t...]r.. A ~ fl111"'" .vJ:ilJmI na C'~noo!. ga:"f\g'.stabelee.ia~~.e .o.:] IUI.._". j .. te .ien~81~ e..o:udce iBi J:mLbitav~ 'mUlto. p. :m~ L.. va ~s~a. d..iat)~.~ o pri IIcl:p'a] 'iJat]ll'lLotlJIl .4!.. mllOr~ 11 O.'O.-.~ .a" PUI" nbjeti.~~II.a a e...er](toB die .. MGc~. .~o .U5aVEi ana aDiiJJ:g.F. 'i.M..s ·(].~· S~Ei Ud.iP'~ad.'T]~.. . a~s.~a .e 31Jll1da :DJ._pm:. iY UiS'l-JIJLlJl8.eres.CJ.o~'.E!i .9 :p"a]!"~~ ltlaj.I ..tal~!n Roma.0 [] llgd. .vi~smo" q. Ci~l" que :~f~~<i!fr u pod~t rl~ ':imti~etadOl~j iii.tlo"Vl Il:tO..111iz8JlIrl-..a~ ~'.~ ngreJa. 'a." . '~': i :.antina: .t13:1ltlO . are IcllSig..MQ~.e:los: ('. .1..gl·'t~mplo da CBnlm~ !Oa. nrg8. 0 islamisme [Uj..r]&Hm-~e em.h£l(Htem cl:U1l1tl~iIl l'daoDl.fjl M61 ~re:mnB ~Fm.~~."KHB '~llltl'itos A.. !iTii"'i.gI'Bljd'Ei 1qad'o .l)I~~~ . " ':r....)3 que sua.l8cll!ofI 'pOT tnnm...1"'::. '-lml~ ~nidilii~ .vm:n .V]la~ 'lte:n'tdr. .iM de Li'V']il') .n1..!. . tOOo~ estes d~d.~ . p:u'be~.!':..~ -ms.tii..i1. allW' ([e ~rln~!tJj c ~ &.e.ecirno COlino 11.l1d..e !L':l'it~di[]~'(te '~lm(} £1.dh~JlclQ·~ klinuC(J. e tal. PI\~~' IDond\tmSt.)cia!dfJpelo 2.Eh. ~ 'pI!)..ad:a. . uma . rm.ltQde caLu !L:I1.t:..i!' rri 0 Co. . .e:nit. d..opla Fb'm1~nrCe~ no Jdade ]It:ilc'..~u1m.."1"'" .~. F['I(NS'S-~' A . .J'J!..l!\...:j.." 8'~a.' in'l~~ " I~.QS~: N~~ fllfitlaJ~a{jI' o ]m.~ Meca '~o' que rogIT ·d~sta. ...~.da ~~"'·W."~r.eftll~trujj'~i.I!.8 do im. a mis(£M. Manic:9J_ !~..redA:rmillJOfu.'iiao .1]' ~n1pilf~'~. • ~.UI£Il Elf' ~r""-!-~ .i~ IOOnh~@S aio 0.JJ'.Jib~..'vj. a ..i:. :M~m1'lJ~.cl:o 'Lmr:lJIIi ..or:!:'qUJe. ..~ ill.Io'~..ar ae ·:nmf. I Em 6@O..El ~ ID.~~od. Crista~ No ~ClJ.. ~OOI~:tl'~ftse· . _.. d qU. _ !!!.."l i[ ~.19. T·· I~'-'=' .. I~J~¥~"S~ it c'mdiQiO! 00 'C~JillwJ.".ea"l..iI 'C .".'n?ii·~ :m.i hoj'e nfetSi~::' l'a~to p~l!BJ.enb 'll:t~.p0a Ii) gc:)"'vemo ll[~ d! ~tilliulMILO~ g ." otFriI.t~.lca e a.. I!P'P""'" 1I'ij .eR.hts:..:r-..'m:~llf~j.mali2Ja~iil dID aThtiig'D IWlU1tn: 1ii1~ r'Qma:nn (] ClDrpl~JS: JiJ. Roje os ma.l..ste~ d3ndo origem 9. '.ndo ..g-ranrJIes peLl'ijika'Jo!S d.~'I._ Ud. -'1" f . ] f"tI .1hJJ.!!CJl]J m~ti$1. b~.:i!ir"iili IJJ111ill urn.11" ~ .. "[JJl...g~B ft'"'i~.' .U..O'io rLO ~Jl~[rw\.1J.1. ¢h~ ~ W·~-.m&l~ M~.O .. .i. Araltit8:.isnto ~.e.... '~ 10.l~'. can8Q.tp:ila.Sl!mi.iliviaiEw dlQ.IL. I J'l::..i::i if _._ ~'"'' 'f .i '11 ~ famn~ batalha (ili~.dm' C. .o:m6t'C. :8~1i.d.rw '~oJlll jI.~ '~{i.OO· 01ll IC~gQ J:us~m.Voolveu-se [il'. "'1 . I~ ~lQI O.E::.B'j!:Jtm~ldMa '~a'e'r81J-O . ..54 .~ ~il-i:d'I~EI "'"11..~ '·_.. ~!.1.arul'" ...n)-S h~d~..mlil :~..ol:. ·OOar.'IF.tlli..jl.. ." .:li.' ._.i:Hn~p..]. 0011\ Q '.ms.o dB Er~.ii. ".iIf_S.I!.~oi cofibecida.']lo) ooli. cn~e' no N~' aerula 'run .ap6s ~..1::o H:nilLl ICIa. ...lo.Y lJS.eultntal nra.~~WLIJJJ._. ~cha1.(!! a.(.~ .J..~. ~. :Pe~tllb.. _L~ .I!. 0 b:.glap.:. del~ad{l...I!W. eeTr:rm~~r v"]sto 'qne' .QS' mU!~lmlau~! qiJ)~ :Vru5Sfrm a t~]!r..Dl8.():n.. 1JiIil. ..'1' . IO~"''''Il.q:s.._.' grm1Jde -pwte. .qrtiiJ..~~.m. d.f.a_ 'JIrm\q'U. .'I~. 11:l"1"''O:x~~di::ILmel::1iOO' l~OO B.~.lI!.

fa~~D.e. <@:11. .rreq_nent-elO:EliDte.. invadiaHI..n .4r96:.VlI?'. I[!) ..!lta~~' if7al:tilbcrusmal.m)¥~r.f'a:·itlmS b.~ mCl~ui~ ~m g1.. IV" te' "'V.1" p . '0 D.n:te' :illtu}mis::.geo. n.ioou..do~'5e. O:t A J:Hs:tnria.m!jh:~ . (Jim ~G.a.i] gnerteiknl$tr am ..lJ: Clnvis.iflJdqr Adri-.a social.a.g~mdenciHt Il.~t6' Uitb'buo 1Ft 'B~d. :lI.titlIta5! que tt)~O'Ip_ar.mw]:elll~ (iiU't["'t~ n_. ]A!~:fa tI .l' lb) M~'vL~~ia ... ·I~·~]~~fii~ ~~ l~.f~IilJLW:B!i.1 -..tPUQ'.'lierl!tem~-ije:s...O~.e. d) ·e) m' r ~IV" ~ TI'J" . :te8t1-.. Baua.d. • m~ Bel)[!Jro.em~&i.~ de Q:s:~r!:m~il3 @!rBlIiItes m M' . h1..QVl~~ :rr.'3_$· :I.~d~: e:xcs88iva ~oonb:-amit:!J"aOi poli.Urn oodigo.mb~'m P.:f:j.uclau.de_(~:an~e..'~o~alj .l~ ~·IL1.M' Strut.~~to ou 1?~ildect~..'e) ilia '[IDm~~o .g :m.glJllu" illnl}X~r' ~giGes ~ -:m.~~ia Q$ -imper.-e fa t. S 'C . q 10_" &ciUd~d.. B:~~o aiOI bn:pm~ g. b)' I.~iio 'V..e.a.n3s pfil bc~ il'[i'~ If! o:~ ~rlgmado~ ·J1ili.-.i.(wt_~de' l!ID1 .m. p'a~ seus ~il~9 J:iE!Lii].~ pelo se:~. '~S trma dle.Bllllf.el V1" 01..f)rd'c'[lJam"frrto Ju:ridlj1oo .II.bon:t{lol!f3 daJ. -l1:ArnmNZIE ~b~t~~::tr. antigO' Pa~(nlwtij IV..i.~lrtnl'il:tEN5r edifilB8l" :til suntuesa 'cultura ni'~~... ·ftem~ . ~ Leis Lieifil.S.iJr'm.]!B N O$ooJ.uJ3ttdJilidndD l:'a1! :'M.1. N~ ~·ecn]. ano.lIl. pi smn.:3:talli. 't~a:zia '~Ol~._'" _. V1 ~ W.M 'ce"SaI'ITp Hiz.U1'1'~'fiit1er:t1t_e eem m.bilI.~elos ~~blldh)go~: de.trl.~m~as.aEl :i:l: Th{li~r.e~s del &1! a car: ""' J II i~di..i]ID. aJ .e·:i'! (lo Im.).~'a. rdad~ ~f]ma! 8br.. d.knfci{li.U1I oI':ve]am~.D:l pe·ri.Se'j... .o p:fa~i~1h.1.tlp~..a:. mgI:aj~ de.~· a:' des 'i]'\~t]l1!Git"Cws. 'V • I'll rv.'l!']U:".~ P Q. maiSJ_cel. !B(El V ~ As ·N.do Ori~nte. . IlEW_J)Q~). t:tr tar ~id~ cr . 0 m.[)r@"ii.ui5l~~Q.clC&8· que . a.r.luSfinrlZlfI1. l.tl. _~ liru. 4UW}a:nS.ilJV"elM en Ant&:lJ.Di1..Pil. !1:'. q:l!UB :reoeL~ei[jJ.ii.~.1U:Ca Iql:le' de' R>o:m~:em.ad'O(f" V1. divididc1l: em ·tt'[bn~ q~i!JG Jm'"~.. dando .j. E.a. V~tl!e~ d) C~]jttp8.e~l:l.. O' DQmhn. f}cl.~ mn'tmilil md~1 Q. __ .i't~.s:t.:a. ts:t:Q' e". t. dla jurl.eQ. . enal . rr II:: "L.ig.-().c~.Ate a se~u1if}V..'~ .Q CQ~" e '[[[a. Il.o~o leg. no . i(l :f~rtal~rottnto de ~--eu. h]sp:ira~'onas MotILat'-· "qt'lia~'Despatic. a c) '-B '~~_. III ~ V. ...i1m~ 'ibi glovem~d. iser' ':u:WJzooo .. . S~Jat8l. ·W.2l~ J·nris. .(]I 'b nome 1lI.:p'~Jl:~dc_D\[~j'.r. .'3li J~IBUgiQ.(4Jl~- 5U ~ IO:l {P'UC~ PR D"EZt2004 . ~~tW. d:e sna c:upit~~ C'(Mi)&' 'L:an'tinfi'i'lla-'vu1~w .NHb 2l1(Mr C16vts.d.pe~('lr· dla: 1.. 'q. oj]l nnpe1". P aQI lAiIil~iwi'C.+.em"e: ]m. .. .dnr..n~u.eMa~oj A no que L'e'lfe 5:U~ ~~m8JtlQ~ origen~ IUJll...d.d.e:' r. !E1IQS.an. e Og:ulrni$~.]"ngu iii. b~:!l"biiilf\O$u~ .d' ~ ot!' U]. )~mt~J. o:rg.ilivi1 e! It n.pe. . n . 11:-' ~'. mas ~..Q.cr8J .lttl@u mui..qtl~·..10.j. 'V .~eu UJ..nt~~. 0 pow 'f1:~nco 0Sh1. ~s~untos.pjl'1meire !t'h.5Jua polltic. !llmfi.1i'i:£!Er [mrplli'. a.e:s.' . 'em:&aq.'!(a.£Ji. l"e[mifSfl]]..'tica)HI' . c~lJm~ [XH: ..in Sg. ~.l IciL'l con!i'lt~. B~ dd .IJ~~-.esd.

[iionquisbill ~ '19.I...e do hnperi:Oi IPler.dIJ' J' II. ....mI!'IIUIIV'a: a 1!n1penCil' Visigoiico.IiI'rii..) nil..dlliiiiS. 'ob D gOV'eFiIitD d~ .s. .. 10.:5upe~n.. em'..w~ .~lo.. eKi.D!ii.il&II1e. J 'po t.O ... Bag~~~" " '. ainda '...a.a.1 .~ mi~.tae: ~r~.'..pis . ~a.3no 6:3:2. IJISJeil... .adl = neimll.ai.""..:I'IIIJ de . • . . m1!1!-3 l _~u.... .. .. .:ell P. eoAba$s'ildiliS. er. ..e leXP4lnsa:a. - ..tb"lla M.A' ~ .spaliha.all1dido DO ted'a.callJlfe.RI! os"dom 'I I'd os.a.-1. . ..Era 'Crism~ ~iJ:C~.OI.. iDC. tiVeram..u<aD:ti:" Cami!fa~..1.o do .·nPl~r·-Ill~ .tiio cOflr:etas:' all l.III . .~Ca_lba5e da.".1 '. H J I . 'Iicarmente .Siriale! . a .0 ...iI do ~m\pe1rii\O 'Bizaniina . ate ~ ~n . - . Pedei... IV"" ~! 'liul' ..e. masilia do!i Omiiiild'as.AniigD sl.. 'I'd' . .~itrldil:l::5. j..llJIstO\iJ Es.ales.aJ!iI:iII. 'd'" _esma . ' ~aQ IICl00r. no "~k~~ l~~o iils:siinBle a op.... ..ila! '!dos: IOm. .as atabes..ud'eu!5..reiLd:. 451".~. . .~.. .._l _. ~alPjj· .... la. ".·-Sob.. mas. 'eJn Meea" S~D)b Cn..." .tJ:!. .AUjg.I m~enoi Romaii!i'i.~"u.Of IB~. . .~~asca.~~nda..LI_I '""''1"liIiIlne·'n·~d..' JU'liiiS. Db nO.1 . luta. IPu 'coml 1~5. IV e c) il(lJ:eiiilill 'I' e' 'I ~ II .'. DCDnrelli:·. I' conqui$ltai fda Pr'enil'l'liSUlla ~be"dca!ll que.-.6.. .. ...\& EiJ!Iq...~ .. ·.~_om 'II Iii = . ~!i.lll'iiil:1I1lte 10 p~ri'Qdo die ~PiUll i ... ~ .• r'" MU9u1ma1_ es. .as..af.. .D pD 1iI:O . (SteWillIl"il} les (_I: 1l1i'!'!I'_D' D~if!!lllllfi'fi!!!j..' .'venc'ido~ tluer fosse.. _Jel~fjj.-.coll~~. . alii!." D.1 c:r:islios.s:iiIi .' " -la."~iii..1 . as..r'!...cenfl:e.. ~t. Ide ICDIiIi"U !!iiJta" .. ... m. dina5. genera&Gs PiUSI IICiJO.[1'0' Isl'il """.!S de: His... i~fviveIUih~t ~r~ r~el~l:io..' f*f9i1s do O(rieide Media d..I 1..1 ~lIJ-liiiii. " .I.~ IOU....D_~. ~_ -'O"':.. 0 ponto de 11'II~I_allexpans."-L .eSD.Bllbilim.biria.. .IiI' ~_ ''''~I.o Ir.=. RiD' 'e Iliis:S!~anhecimel1l1&J.'~.d'a.d. 1:2 . a.'" r. ".a•.llr~" IV e V lb....~mo.:""'01' .L -'.ICr.~adas O£OI!"l'eU iii: -.to~ GQ . m~imal dim! Illmperioi Romano. Il~._I 11..~A."". 'IF U~IFn.e 'iii! - I . .maiiDteS.pilal.' . · -..t:endeuFSe da E.J N10-' ~.ll!IlI..r-~~iIII~~!i . ~ \Ii. 'paUl.. nfli ' l lern.. cus.Jose Dilyrdipia.

. . . rOOilttiJll" (!txeilt!titos aos !!lllil8-~t"'~~nDSa~ ~!I!P.m']] tode 10 '~b9.~ ~. r~aba.!I .'7":.UllOllge'~ . . ..dBS."'" .. . Id:j] .~ :Ur.5:pI..~ .1.~t~ t~. P.s!z"os~ ~~lv.~Ss.·--. Q _ Ii:1.S:U$~~no.gem)i re.~~ Ugarua ao "~s'~a.~ ~gii5~ q~ .:.~OV1..$SOtii I . de~mpe:fWba[' os' P . ....~e das p:r.wa sua pF. t::oongmia~ '.~.~Lill~' a. l 1~.".o a " . () :B'm..m re~df) pliJ.F· -9"1.J' ~iSl'ta.t~Xt.a~1)1:1: UUIIllliilnJl~'t manso. '~da.m] latmind10~ H q.n_'ti'.!J ~ llII"n'r. '6tn'i. :-.[aziart1 ~~rt{jl" ~! m~\Q rhl]jj.0m~ f.~.... IRmDe L1.ij '.'ia..acf' . ~~-.::! _:&.~~ a didt=~~.'la 1'J..\ do 5l!iuSeJ"3.~n~'i~o m:ru:.0··.'a !.'l1UJ.!.~ I~I-a l}l·oduz:l'I1iG t~o 0 que em neo~~~rio pm"'a a' 8!Qbit'!~vi'Vi:tltcla" de seus das rdia~~ "" ._ ·~·iII~~-.. ~flciedMe e.~ pcl&S'ef e ~q1lis:[~R(D d.mh~~.~"qu:e oonlba~ill ~oob:t"'®s~'.._.n:~ 'e1TI' 'to~(li-S Q~'nfveis' d.gar.Ie] ~!l. _.d~~.~ tr..'it'iriI~QI ItJ.e m.rJltt.""r.smhQl'~).rD·.]\"Prws.CEl't61LLc~.I.A1TliE]l '~TTl._ fi' I.:'".tle. I.j_~:.('}.a:...~rJiB1. ~ .gi. IEm :r.soh're~iiv~.--.1J1IllaL' D.S0 lIffi.I! O 'FE''. di"V~pls m¥~ocSi hirb~1f'rn8.a._.'llil1ibJ 1:t~g..t. Ji ou."~11'." 1'1Ierimr~ ~ ...eu £eudiM es O£JII:~bDo':ni~(bi.it 1l!T:€j~lara~li.~ d~.lD ..lI-:l ~~~~!!d '·.eri-o ~n~) d~ O~id~f1!..["3iSl d6 ..~:~m_lf~l m!8J~ ~) .. ma.iUlSlO ~ - cW.e\~. ..rb$lf'oa.atriam ~~ineuladlas a um .da QO($ ~~V~~" P.ibrl:ga.~~.s" .~l-3$W~~ fj~ Media. ~~od~.IVa CUlm "a queda dO' lmperi:o RMUm10 do O~d~me.:d_e !~ {lom.~ftss.'l!3.s e (ll! ol..~p.o:n.llJ.·I.[~ b.eI". ' !!'-i'I' C~:. aliancas 8 troJb:r. '~D~un.'$ ~m~iJ)t((:S' 100 ~J"a.(:~!bJj _ i..'!L8S.''8Jizacio do ll"Node'l·.a.3} qur.rHfl:i'h~ {.c.:.· .~ gi.~ ~e~ re.~ .lll.-e.8J~r.~~ d Ita.[]lu.ln:1g~1~~ .gat':ml. ~'m.b]E[dD!j.{J:...gtacn{p'-~ esrav.s ~anJtea.e .oDre. .[)S _.ar-a UlE. of. ¢. ~'i~. - diVe:l:"!liGS. ~ .is) ·'w" .'1m.'1 1000000 mmadln1... lC~mltll13il! .'b6fi~ ~~. ..'. .~js. ~.ilJdcr n.a parte '~noo~.~iool ~ i1. . eom a d ~~a.is. . 0·. a .ijt_~fu.qu~t~~..1'_'&1 .fEiud_. 'f')l'i:!i"l'OS F Ml])OsL '00' '. e fOOllfLlr..p~rque ethj.ait~~m!.."')I"i .}es" a~ 800".los~ qu~~ i.lijlilH.t~t'a'u:. eBl fl..&erj:v.d.j ~dl !el~~m p~irll~lS' 'CIUe'P.''''''' .t~~ _ ~ ~ !.garr..!i!fl'p..POd~ ~rm ~"WSQJra:n08 de..a..e tir~":·R'm seu 'E\'l1i.TT~HIIJ. '._-....':1'.rut..~ ~I a.t~ref!' 'GollseguiLram .r~.~ qual 'l..o .tifidQ ~ ." ..'--l"j_.feud. d~.abRU:la~'I'.!l.'..J:.. ~' ~.0PiEl "Odd.gidu p(a~ uma 11'1I'~~~aJ:EiI'!Ha:..a~ij@$ '~1 e • .JaDSOS .12i' f6gdOSl~ Dentre dos f~IJ.t.S:' ".d.ufnrl.!!' po..U~u 8.onu~" castelo .!._ -. -.rie:d[ade 5 e' (N.. j. athrid.....~iFIT' pesadmji...o g~lb~vt~ef' M: m.I!f.gemttu~i±!1.as l' i' . r..~I[.iili :~ataa B~e.i..dln~ : O~1fIlI~S chamadas .I. de ..(]Olr v~~.os . lB~[~ho(l'~ ~'m b.ml. . ~"nhONS I~O d Q. ned. ..·. uu. (d"~ 'tt ~ ilSPU:.8:~gen~' a a~a~. pt) :sel.'~ ~:"Il "'. .6e.".tnli.. 'ooBta ~]1arl~l1i .a:tq:rni~d~: ' 'Ii i[)6\ CIrtlle D:·ez~va.ne~..1-.d~.futi.· Mpecto ." '. (pri~mo.'.n:av'~.'a:ri:l rlfi'V09 Igreja nobFeza etas.Mi&.-. . de at.i!~ "~.s.-.'m~~.~eoode' q[nJl~ dif:~~u~Hm"O.W..!iI.o . ttlliita:r 0 Ie' eStaV.~ o~.m& Nm. CMa feud.Elt.~g ten'·~ cinribeeiu.~ !!f1YL--~.~ do u:i.lI. Jiormavam antig:QS p:atrteius ramanes .'ti'y.·." t elTl" na..sellhDn$ f~gllabJ' 1 'fo:r:rlTaoo.iL.tal ~(fie~..:d. U_rc:i· """ ~I"""' _ ''''''''.1iiPlfil lit' b21.'.:u]u m d~C_.e-a.n AULA··· '~' ' 040':".·'-· I' _'.".-l.smhmim.!' 'S~JI]IU.iy:isi!iO ~ 'ITrn.. '-..""''''''''':''''111~.tabeJeci.o.''''''.e~T' a p..d(ll)i.1?~lf~illc. qtEI~t[f15' [ 1""" .'I1ltad. Ida.uiaacle modn .!al:U t'"' 90 " :·.·~~. 00s' t ~ a:o e' ~. de q. lI:er. I.]iqrA]. ' a ~r' . . ( 0 'm'a ..8 e~it~eia.8Po~~. b~~ d~.1 .:.!~J! .terras e .I1UliMJ)U CO:Ditexto~ d~n~''Ja"llSe trise' do :al":litigo ':Ristema e~~1L". por .:5~gu:r~~a' (JftlU'.:~.ue2iB!J.MJulia uma llnW1dade..JI ~'1-.~T. .n:)mR'L.i'iI ~_ ll'r[U:~ ~~~~.-.u' . t!I~Bs I -.i$tiy·n~lre.llil.o~.aJ.'t:J .1bo de:r.r..: .ti.~ ~L Ca. Ic.).:~omalil(tl.-. '.·da DeUtJL1j1 ~e uma eoonomi~ f:eurl:~ as terras ~. dfli IDf::11 l:fiOMtlOtl a" e!." "~5tarvam 0. '. b].KD([' ~S~O 'm..-0 ':.~¥ista.-o.aBita rljj([111._ 'C'··IE·· ·~. ~~mru'a .iUll. m\<~~(S9~feoo~~ fo~dQs.:!!IJci~ as.e de5memb([:a'l:'~ at:€.• -.aJ.' _.~ filCill""li"llll.. '[~~ t~O~XITe't.~ .aJ.l.dThg~tJ ~::!un o.a.oo...[):es .a. .'.~eja.-al vivijic~do nos a ~pf:~n~ era 'fum~mllJW . .U:mdomE! d'~ncf]n. ." .:=lO d 'rfi!JR"io de Ped:nl ~ ~stol pago com.: "-. q-tll'Eii parti:r.Illi!:ten~~..iU...am..~ ". pTI:'1Qii.~~1.ml1Lll ""..-.(to 'm'l.(...I.e()tt..!1m:tigQS ]abl. pmd. • -.'Pro"" !U~iJ.' V8Bi5.~' ~.II~~ ~Er~' .sslm.SJi.....Em b6~~.~.~ :nart~ '~...i3ito ea. I'· . d d .t!i tmb~. deSCie.!: ::. '.rinade' f1.n:mi ..~.t.'€1l. de I~ ""'. ~nmtl a '1·-· .AL.i~]~roe dle ~qtii:p:a_rmentt{lsd'G lre~l.e'5'..u.~.E{d~.. .rwo .t~~ji.Ttr~ iM1j f. Ellbr.. ~8ol'oo :p:D.1lllpaa: 1:. t. :t1.'.!j.Jt!il'O~ p'~~~r.II~.numa . - e-Il:t~ld.canl:Bl:lb~ [~ic~onE.. fendl3J..3. .Ji~ 'balilaU:i.~.11 ~ " • ~ ~I' .:laJ31 ii.se n principal -r~to!r d.~~.a.os ..' 'mGn1hJ:lQ\3' (]R .i$1 Pl'Q[[K.~ a~~~dlirl't~J.. {n:f\1Bi.ant]].'iIo.uLbsi. ~ibanQ' e :ruFwlm 'PM:t500 .aih~ll~ (~s) . '.nIP--~ db'· '·. '~:rl!lbo~dhiLadas ~lllitUirldaJcl~ ~e:ilhij)lfiaJ.cdo t:l.tl~1rrU~js.rn:"~.iJJ.aw ~~u. ent6ilo nlmru.!ffiIj]:~Ul·.~.Je(1u..itMst~ .~..rn. _. p.eahOIF..~ SlLlE!: n1_8JlutBrL~io p. Em 'fGtilurmojp ~s 5D.. pm.dos alta 'pt3r .ti. g''U!erreiro's !l"iert.'Q _m3~lI) ~~i1 d.~" esws diridioos tr... oub.M.lit~' ..p. .Tl))f" q'Ut~ '~.(it].' mrtre "pI'loprietari.. fw~e. 'pn~'Se~[S ~a~s.so~~". - . O.t_~~~ ~ mementos 'I"~:' I:! "" J.t\iI~ 1TIi!'~g~mG_uto ~p~'to! '~ dill mowho! 'romo~ It. -...d. 'vi'~j at~ ~il!ti!01 di. Assim ! as pwtes des feuitos eram " :~~ns:t. ' -" . '''' Idf' "!j.!Il~!I p:.~ti~...o '~plie:n~men:~e.Uia! 'E:ii al~C~ 'PJ'~H_..o' "".p~a..e.a. 'Cfiit~.UC3' ]lI--:~prietaria:u~. -.1lfao . .illirta~el5 coribeeidM. 10 b.que p'O'.. tJ>I'j.l.:_iEi...].~i.1Ei1lie.~iIll_ld. a "um~ 8~rj~ d'ii!' . .on:~t QSl ~u..1Suin.al'lgEe· ru'etiltt'O.IJI.Yes de . M 'L~~.!] lu.que atra.~DD···· ·'''.l'iO··•• E~··A:-· 8::. -.. IgJl~©j~" 'fl::ss~~tlJ.siswma t. .. 'G (II' hQSq1U£'S~..ero.~a..~d:u:cio.~~:~. ". daa ..H.iEII1-o~ ..:1.~ ~t'r:.' •.gr~s' :N' g. ] e:.ridh1!3J e:ntf-e D mundo a O'Eg&1r~z.Ca Ihllc:tIJ :b::wti.r'e'g g'~1illiHrll~ .ilad"" . et"am mwidid~9 em..li! ~I~~' abt:El:vetR dR "hST'81ly~. ..'..1 seeial e feuilai..Jr ~ni'l 8r. ~oStn3 ROO.• ~ • 'P8.!:i ~~ 1.rc:n. fiis. -1J&lm~ciLa A. CeiJer ··_'I.001tia. iiooi'edad~ h]~f.[i'q.'eudns: vbriam .i9illl-..~..l1tt3fi~e. ~Il'. o:rgani:za~i'o e' 1. :L.!I ~w.e.A ne l!! QtiI}tl~j ~ de' .IJ..-.J '111Pl a'!I!-!':~ 'JI"1II" ~...' .. d~'iS ~.::lel'u}· .E.ea!S.l'1Il.. A .od. seu :papcl suae:ran"om:lIllfR": ipl'~I'.' 1:1'~'" " 1'1: (to S0U..c'.:t.. e st. $ocied~dle' meC.9 aeglil'l'3i:ti:cs d~' :~eu.dai" a. f~:n ~.&..pH iuea ' e ".adrEH. '" "'f- Ja p~p_a) 'lu_e '[bJi a ~ni~ Ingt:Etui~. ."'..Ji'D .a--".lI~~~~.lJ ~"Ospnido ra~'~@osci~"a.:-..t~ il... SOOS.am'b~' . A..fIo! ~ ii:l! ~ " '~II'!I"I po[iticiEffi e' Wl:i.it pt."..all:niga'v.

DEzt20041) TextDa.~e..cantpot.~'~TlHm ips. d~ ·ro. :d:e he['aLfi{!a ~or.a.~ nCI seen1o:~ pe~1Lbd.~~k:9.'e de .l~ Legi.liJ1tJ 'lHl ~l1.a. £lBudEl:i.:fl.s~i~ 'vuiL~ qritle. talha .~a..e. IGBgf<b. ~6eS! d0.nnme8. Q _ lilXEJICICU)S.v::¥lm .i .lThb.p:..f1~6es.'li(3. ~.d.:~lo.00 prega-.~.f 4a l~~r~j'~.~ ~:U1l p~o! im]UlmllQ' OE)..fP. 0····11''''\'Io'i!hi] .~1l WQlbe1~.~~ 31..e.~~W.'1~~ m:'1i1iS!Lda' e Ii.lllmente com ~8. .c_._ talha ..~h~r.1"~'l'I'E!guial"i V:Evi6IJ: eonfm1ne . gItab~.~i"'T iN.du~ p~ i. .o de .s:~-d""":ifI maJ~h I!l.~~ ~h~ fm. nafl terl:a Cl.0i5 pevu!!.ntt. Cana1S.edj:eVal:~.tilLe. ~p.n:u~· pe~~' .i~ il.._]f$.go.tl "lI:.~.EuJ!i9:P'~l"P3.l pnr. sen a.IFi'I!!I .iD seeial.F...~ SI.~.F.'ad 08 lD:r~aT:ti~3"l~m.~ 'I!.ue' contriibu:h.bom da t:idad:e.rih-1.~lE!cimce.~ ~ OOif'V'ci:ila .1dici:~~lldo 19~dJc~~'O'SQiS S~'ilbOr'(!5 :wL-u.. sm.'N).a. 110 uf.~e~s.pedtdos.ciBJ[~. it sua suliGti.::. lS' tocla ~ re~.t:rL s a '~IJ!tort.. .. (le.· .Pint.::I' .. O!f~~. •• 'D".:'n'bo de' (PUC-P.iE) .. 1'!l}1. fIDj~n .~ ec ro. oLe ~Oirffi..RYj. Ii..l~i~~ a !l ~klllStitU4i'Q dQ CE!!Ub~to ~n::tre' Pfl!dre~ giBJ!h'm)ij. fOrt.os 'bene. • Cb. l~~dQs (mil . _tiB .o]amao .. lei]:nl..~" 8) Os . lte:mtm.g~v~ .]oll!a~~ 1fJ1O~Qld~.N.~-:~~ ~.~~lJ..~val:.o. ~li~'...Ut08! mC[ILliinda: . t o'!Qjtil:irlI:~]O~ d6..~ o 'wa.....g'8l".riBLE!ii· ol~'l'~g8~Qes:j eita-sa 0.a a .e.:\I~m s~g]a_]j-: Vii'viB.~.e· d~ tlLm.:.I!~r~~' Qe 10 l'ibuto em ~..pagilrn~tifJi des ironO!9tOt'il ~ .O de J()O:f.El Q. ao .Uud~)ra. Q. ' tJle[!1~it~~~lP'O : .dqne2i~ft. ~.{tI.e 'aj.ibt~l~t. et:liI':il'!rpl.] fum:"a~ 'le urn -PQder 'll~oal.O IE! 11:1..cewma..q1!lE' e']e.".!II.OJ. ".. do.~o e ~lp... falam do.s e nt"ah'.!.'w:ea~ .iii!B qu e! ~H"!: ~. de IDodQ5.. .e).. illl..e ~s.~n~rrem 02.44. a 'ft!8~/JU.an.)l'f..ltibJre..! fh r am :nll·g'ilIJ1ifli.o 'potier p .]en:ti..· ."" _goE'. ]"1"":' .~('i.p.. . Ide' p~d:e.~-""_1~" ":lS: . tfi!J.. Eu~iJJ.s]'a{...iIe.M~. rnanl1'lenra. a11'Mga.".iu~t'[~.. ores:)sente-se eillca~ta..1J.tr-Mioij aID IThlftic~!O...rit" nfJcio ~e.emO!a· mmiJ. HOOr..ec'fM!atl':fli._'· ·1 ~.rrtio ...B~ -··-·l:. e asslm.'l:r~ " .~ I~~~ 't.El~J 8.~p:lt8~Q.'~iQl escu. WvJi:siin c]~rir.M eldades 08~Ol!.I'~o dla. .l. . .l"Vru.][llecimenm de mao~d. (:. g~n:ru gr~de de: e a mp. " .""_.fid:ialfl". h~St!Jb-m.l'a retl!mf] ~1Ilr. . 'rnud~nza~i S1J:.. dUTBIiLte a ld~ ruem dff'~nde pll~~tig. ~~ i:~sp6H(.giti']'iIi'I~sJ pa.:II.e~ O£ f~~:~ .8e.~tm:d. li'bb'II:~ D..:e ~ muioo cl... tel' aeesso ~~ paBSOfll .r~.Ses I!J'U ~e.1I~. 81m.:~l't~~. I[U]~.1~l..gl! p~·t'..: do '~"od. sim~on:za~am (I ]i[)d~'r. iT] ~u >ii' to].Jgreja .Ou:trQ rflt'm~ q.IItt '"'. sem lZod .IJ~:ll.'"".'1itrn'ij lL%.'1110 vi. -. dos. ~...tt'a. ~".1Ic'1-G Odd~~~ da.on~~.'!l e ..0 ~~~irme' ~ servos '~~ .:a. .do '1.: e~lS${~· c' p€SO de :p~Jn. 0< :rej~1 .m.e S! de..1'LlltM. ~1 ~"'. b) CE!j]SQ .. "IitfrPf"'" .. IDeS~cUv. Q'nha. IDO.~~'Nfl JTe~I.LIlu.i:iLhl1diiJ~ mBt~~...ci:stiarnig-mo p:tim. na Ocidrutro. .: SntJ:J:..~'l" c) A nobreza.~ de· ~dlmini~..u:sU:!(8.{iis. a.. oob:~~ ._if!C6mo..m..Blimtird..e:T:2I1Dl ~qo1LtJ~~.Ma~. iii.tu..l1"tO fm • i .aru '~ ~'U tros eulrura '~ledili. (is . 1 \:a'!l9.me. r[~ '_~OOal .<~ bQ_n1...igi£o l~.'qIDa '~~VIOU. a 'lllm~..c:rn. erlade .~t~~s :a.ii 1(:'O'n \·T"E. ' de/linitis". iiIu'pogtoi1i~ . .~ loo'br.lIi:-'.eD.'.'-B.3':rQll]:lbet1ilrfl~ pensamante I!:~~dad~' l'9ao-l~2m).~ nillgii~. c..lltLl.ltn~~.. IUS 'ben~."escm'lie' ~GV~ hetdj~ros.~.el~3J["ni3l.' ~ a]J ' ~ ...~ - U_~FJiI.iti.l".~~mgenw.S.-'b']' ·al..1rib\lit15e:$: s~iai. :L:bi~'@j: Im~~" Cmed-..do dH arll11i-· de Deus ~ pa~. '~M'rigQl 'Vi~k~."*. " IBstesi Me lif.. .tuile ikn :Euld8Hi~ulio. I" .~ C!Jl'f\lB<to mwID1lr.OifIL (I oom~.-ohr~ 'gt'cSttnita para :r~pa:If'.C3.mI' ~ea. 19m~p.~dQ:PI'O~O de <~ese~tI'u~ur~j_i!J. QS.t~ii~s :~\PeW'i' dr~ !~j:~.:1if:cW' n~ -rkt:lda:l .'b:aves de~tag jt]]l!Jani. [) .!lf9.~"j.t-e'l!l.s sires f~h 'tiD::me: ~i..que ~IiOO08 . ~) Uif!'jt):alid~rlle~ '_' d} 1l:M~:'JLa..! u.- dJ A ~~~aJt'J..iJe.if1U~~1i es:tmrad.Jmetitmru 'i!l!. e a.'r..) eristao (~8f:IDlli!m q.de.s e su:i.m:e~ .

ur ~~br.m~olJ ·. "..~ 'mdq:lJ:~ nO$ g. foram .dQ ll..e:r:m.i_Ullen~ ]. se'm:p':re: pode'~iQ] d. Essas pe£Slba... b) A :~d]ic~.o.IO de d.0 Jl~~~O cl:e ae~ub. Il!. d) O:F~r.h~ig'cle' h.a~~o.~eBpe!.[1_de.mw~ .~u eml.l!1~a:s:.~tada$ 'hQm.dnl(!j~. o d~ U ..GI ~:u' I~o..duYiQ· ''inimi~li~. aUvil:d~'me:~eamtil fbi. d~ .B e fuI1l'~OO :!FJIi:U:t]C~l'1!f:laI~['JjtG 110 ctJ!l"lI1.io.¢ 11m. .eniflge'm...j_ As l·e~.i"'ROi.:a Q' l:JrUf.gtlBI:'11RI'a.~H) vaasale em troea ~e sua ~dWl]CIladc.s 'I.!!!i.~· 'pa.ts.u. '. cam -~3L8e'em..p. '~ecX!i.~~ 1<1..P'.]l ]Jwill r~ ('iel:'&6B]):e.lil e) O'Er cel~:c~m:eTl'~OS11ao outras foram :!3LCehO'ffi .'b:od..~."" lb~lil ".eIil't. ml:. St1E O0F.iEdliim!l'iJ .am...nte. c) I~XP'~ OnJ.~ do ~:pit~] na m.tn~tk .~.l'e" I. ooorndt:)· WJ perfo:d.Ii.B.[:}fI SSl'V. carn1Jpoem..ffO:nd.8fUji cQJoeQ. QOO'4}SQbi~.o .'H~ruiC'a e ~t~w~:ali:~. dkb 's"'1.ne:El es fO. UFPR. ~jJt«1 p'OI~.t\l.11em'lllte.Jl' .n. M'ri.. um a~~nT._ tht.II'" ftel: -duqut par diiWrd.u~ elntr:e'-.~. ieL'--- lnW.mi~: c:a.~~ 1~iJ]dalitnmo f!rnj1fl. l..q'~ e ~.ld!cihl e tiO~'to atlt.JLf'.fIj.'~ui. .~m-:lcia e a v~~:bltlll1~agern!:··ld:ltl'. !jUJ..fienOOS rull1rdml1entilliiE dis.Laj _!q-I !'iIIiliO: . rum OO!i!i e.~-e1 tIil.l"" "" .~W'rrn rre'Btetenda mala da "e.:poPtl'~ 9.':dl.v. . ita apHiC. be 1Ji.f)'.' ~j(!!i E..~n do-se .I!l1: Q. L IL!'..pO" ':I. em ·'tef1filein:D lltlg:D:"t C.} -mod~'h.: P]i:nrmei:J'lD pr. . fe~lais.e..e"llllvin PI'eSt~.1: &.tl:ml~1"'RS varimlw.'UiMml!lc-. halJ 8 m.h6equ~nciaB~ ~ lit.~ i1:J~s.tiV'~ ~h~l m 'e~trn.U""'f"'l.. m.:.~~ senh ar.~. it a'Li~idade8 oomef'ci ais 'e~tphe~~ddJ!l~ ~nl1tll''eSi.gkt~~..ic[]ito dc..'.l s-enhqr. Hi's.~ :mnenrli. ~tle mllE' trr~_ ~~fir a &1~U o vassal» 1~I~nsU:tu. a. para!. iLI'!i!II. vassale.'. 9i.ft'ciQ.r..peAl it vassalo.o]~ 1[M(j..Il.] . ~.~smD:liilJlle]l'n: o~oond@ ~el['g..~pl~adH·_ lIr6.m.ni~".~" f. i - &!:111.~es'. 'e a rla~ez:a dRS vin.-$~ pm..a ~u:"ist~~t~_cia _ j...-mttU: a:u.o eri tffi:ioS" ca m p'o.-~ .m se:guIld~.TILe.~l'911.. 'gr-.~oes :reudo.~ I(LO [J d!lJ$ d.~.n .o. fetLld'lJ-va-s~ilims.aq'llli~le·~. ~'.lIlAJg.!S m(n. ....1E!l-isooriea~ $O!l'~[(l!tj)l~.m-m. 'Vita K.~ti()i dQ '~omb. t¥oca.e!iUlJ1U' que -0 seahor efereee . .~'rte' d'. :~rs~g"QJid~8 pl!lL~ 1e. . Ie e d) 0 &u:d~6 etm£dg..1t13liltela'iil~..eji2L~a o em. U j IPJ[l'pulav'.'. S[}h~e e.a-tl3 .iI~'h~..-VIo ~ . ElS I \fi1f:rei1b~L~~ p~a1.1. e~ As OC'E].1hei'es.'f.ii"e TV Paul'o' ..egtSl. "ld~{le .0 F1'~~. l!lml~~' Il:le paEFtaigell~' e die leri~.ril'.I. ]p'ro:f~!1(].rnn.~ aJ A:s" re]H¢e~.1!4i'1 ~~ .Q.a~o feudoF'v. i]l.c a tl'lUlSi~ ao do. .8Ute.E!BJeu'tanl 0 v ·.a!fcIiH ~miJt~8 W~~ par ~Jtinh(t f€ .i:.'i'[~r' .'·. '- ir'l. - . i"'hll.ebiriO$: e dal. .i'\o:i. ..ffi(~ pr:l'\i'] .)tap.~~Mc~~· :re.. e '~nd~ ·-hm:~o na nl..alr~as eH\f.e~...f-.. Ct~m~.~iQS.~p. ~Gm reservas.n!l !&e.EE 0 n'i:1!8[:i~~m>0itb) ~' 0.a ge.oo To C10ir e S:mm-t~ ~f.m feit~ po:r asta m.6." .c~.!~ Ulc i::UJI1::J:l.!l-I-!i!li'!.~.e'~ e ~. 1041.a:l[lf.i.'ov..I!I~\~:..t(e e ~m .e:rntM.il.(~ri:a_. v]o[..'iv.~. Ie .b.::::' ol 'i'3ern'~1fi e efereee 0 "8e:nh. P.'l' [I:N'1lMI. 8 en m ul .c . 100'01· J[] ~if)d.-cttl~~i59r~ ~n:~j-t:H:~. d.Dt1ilip<~~~tQ-m~ (~mmMtiiCn ..am.i.a.t1 '!:leUE eSiL_g[Jtl'Bll 'mao.~.dur:~nt:e. ~l~ reS'pilJ'l1 d'!£!.~ ( l !OO'maF'.onJIfr''L)J!LI~'''."" . e~p::res$fi~ q:ut~ hrIu.e1elV.le]~dad)~ ae de Bd!?!Hdad.~. N" :lbnu1· de '~lO:VO p:[.e..'bl!r~~i contmle' e un]a:~de ·dkl~gfiIll.~iher:~ue .u]..~riod.atl" ~ Pcde-se mll'tlar.~d~ ie'il:nHrt~e'lll.ingle~ OO'Jl'tij.o juntas a~.tao d$ r:e~ld"~.m~..t_e~ ~ninJi~ li!iim(lJlag..~~.ad ~ em.n.. m..3p~:tali~m~.~ e.~.':.. . COiflt.estar.-VQ~ clio 'C~t!idelil coim ~'5.!.~ ZOOOI.e:m' j1.s. ~ ~ {GruJb~arto :H:I.~[~.[_} a~J~ita: (fn:i:Lm. liJiTr.~:'e' g. mttJrii'1M": 14:U!~ Co:i:tlf:~d'e . ~) ~ ••.e 'J:~~1ef~D.:r na ·j.~~'1i. u (ao vassalo) se ele de~.sri atema f~lulal! c~~ilr'~et'~l+t.~pJj!CEJOO).a.rc-~.!l1m.P'R:rmI.M£<. ~ 'n:m.d~e aL]~U'.rnn. . p~~imit.-meSlrno 84:l1lJre' .e.d~.~ ~.ci~ um conde. . ~11d..3d:a.I'"Otl ..gi8l. ![:ie~~~'E d 'se'l.' set'J:[i. bome:Q:ib. lIe 'Vidat SE:llU. '~nh. 'O~.~: -'Cl'lU~ifvil' i1ttegrabu211.. .uo. fj~' e~~e:lf]!w~ que ~B.dl.l -sooiopolflttcu.~u'. jllJ.. G.. ~'. h>]. ~ . .s conde" 'as qruais ~ra.&]u fi:d~l!!tki'H:l!e el")rt..nici.d~ q.~ .ti.~.d~' 'v:aii'€>.Jt~_Jl""..!1.~gill)n"ais..'tntw~ . .m hon1L..~.d!l) daJ.mt..:~·U3.::I' iI.p.i!iJJ!:IJ .j) dQ ga.c:ol·:n.no~.a]gum.a:l..a.e3Jl!~es e .U~.~aD da tet.3J..ul..pitali~mo~e .:.].i t.4 1\ .l"mas Os- :~n'{.\aem exp~~~ a ~a:.g. dog 'pr{]lpri._m. d.~.Ii'iL:I"""~_"""""~"" ..un'.ue1)Ji e1l.M ds eo:n'e:w.d'0.ento I(Hl menos naJ oonl:r..ntos estao Gi a na origem dHIJ.._.. __ ·fu~' vm&i!ll(il 'V~'liic. lB-11l00~~Si5.

Z .~w.gastQ primQirn i1mp[[s:t~ . N'o e'fi~t@Jn.} iQull ~ Nio e:~~w.PO$.moll . C~OL~(I.rlim.MtOi48. P\J:U"' o'U'IirQ.e' .iZ~as :6i. ~pr.mljt~:l3._ ".~.peting}. Has. j31~~'~ dan..e~snu Ite~£ljS COO'llctiwstrad ..so's de seu nlt~..ofti.OS\L rum. ~.cl.~~ uril~11hts .!.. ! D'i!Ii"I' ~ ~~..~liz:~a~.lU"lHIn:lle. [dj_e uIltf::. nohresa ![ellddal a:poiava. lOGHi'tJ..petmgia. .t"~~!J.e '~i[}mtl'fd:~:n es das [ffi.Q'O da 8iocrW'~. Em 113:!9t ll~ Atbl.d~ .)(f.[].:im os. .lum quMdo Bni tM3. suas .woSl 'XV E ~V't ~P~.\lG'M uniTIcmll.. ~1. p e:m 8.'~~~ D.oesSt:~H. DO B~t-r.'~.:pm::-l~. [Gl. .itmt. rei C. 'Qcid.is ti(g~aral'n"'se .D f.r~:s :r. i _.a.D~ uma TrlilJ~b:IDG&Za.V'om. 1Jb~rit.o ..sua .!q[I.'~.w. Q.• .e.EiLv..:£I. a~sDl~ ~r~.u.e. ~~~oo'mrllyfl:r.8~ias.e~p. iUb.~.ltoi'e.E .bl..dll. .~ -II .gY.r..ve.'3nmJ~reiu ~ . no 8~c1Jlffio :~a O:~" 't"'al~e~ (]fa.A_.:tg].~ggnH"I!J~_ _L_ '21'0 Ui_ .a. tTItMf:o~ae:8"."ll~O a.~.rj meures ['biram e\t. ]Jil:vididl!}l {'!J]]t.~s de seu telriUrio em 145!~. drJ".IDr:ft[~ de'~idJ.EQ pa!1"t~ d~' ~i].e. 1~(Il ~~o lll.s.. DU!iili3~..:t de B.Qlnl~ t~}q:u' os bens d."~ ~ .O a1) r-r.Qr I.~m [fd)D 'p:rlO£e~ d~.a.s p Qptita:r. buata vam (~TEnia~' esta .i.g1[[]~~axllrl:1:g.·~' (j Jlclmeiro E.(g' C'llJNJlOeUI Q' c!.~~\S.o~ palo rn~so.l)D gen.iSWA.Qeesl(g.Filipe N._J.Avjgrn[l":KQ:i ~tal' d~.7" .i.i~aillJtE'mlen.'V'o.ll do CIfJlSa1l1.'luesa :sobre es :mg]. rl~ eh amados ~..e' ·popnlimr .Q~. ue' lleceiS~ito11l de ~p.sJjZ~~tJ dn .o e UnriJ]tm.T:p~ du [eIV.d!e part.i~pap~.n~. na Ba:.ortJLe:rl~.E~p'U~.~ ~~ S~ lCa'~ullicmrJ."" . Esta clln. Media_ An mJ~~m.~.er:uto em 1~1B Fe:rrnmd.~(. ~nte blUi'gu~~ia.~:t.\po=1:8.(]J Q uma. ~ QO'm~i!!l "1110 1180 rei ·D8I.I' I-y. e m. Jss~'._.~ £~ll:)~ d~ Ite~quj'_sm.I~~~~].stflldQ' TtiOO. um w·Rfi.efin. tnln~We d.Dj~ UtT!1'l-J431) . J na IGIUl. a C~['jl~i:~~®..egDua .es 1 ". I!::arr~"pone"s~ e I d~~'l"Ol$. p . ~]..e. p. _.~od.un'\$. ~ ~~~ladc!5.1 .objetiiva [~OIm.00 &!l11. ~¢adJe... crlsti3!os.(II poder cantrnlimdor nas _mBO.ohatat'llJillo aos Interesses d_EIi.iL~'ntil. Jil(!l1:mBz~. 'n z: ' A . ~Dl1iitinufuai:nd.a~..'llHiO He:M]~e3 [olj)n~~gtiaj II..l(ul..X)m C.[)e*"pnl~~o mspb. ruelF\rcl..[ diy:mali) diEt .ils M9giio de e ]J5tabHal [~[e C 8. :L~fuj. n.8 de. . Tl o_hr'® Z..:" I ".m!.e~D!tJB . iC'O"II1:Se<o' Joarna _g11U":am explLlfus. pelos ..~e~e."" ~.i'~~~ ~~ .if.71jloriginarin da NO~~UJm!icll:a nDde da! ~r. ~pfil]rwnei1te.e.It:'~. Purtuealense.pOIJ~ilJ1 ll1dTGl~ea.mn ~i d~ diJlQ'Li.oio milltar q daJ.d~l[ .mnte~ d.G C~3[~.II.vile$L~da! !Sttblwe'mnd~ [~fi[3. fe1hldaJ.a'~1taf~.gjaJ ooMoliG~a.lU.~d:r.:. .eut:"opem..SJj]lEUrllCa ii~~ oom:a 'cb~~ liI.[l:?id.'tej."IIdI· da: penmsma Ib-fuiC9i .~ Ii t~gi ~t)n~QWk~ qij~ 11:l.:St~dfUpelo ~ntaol~fr~oo :Ebrt8]'ecer 'OB ssus pcderes snbmetenn:}.'di$ta.ti.> Ai ~- I~ il~[tra.o .9.aent2a:Va.'U1i.J :r~':r..l~I.retpl'!e.~[ prin¢ipe' '0 J'ni. :ge~g'l:aL6ca COfiElto·uma ·W. 1[_[U'e~WrV!l]{l~ij 0 !C:iisJns. a~.o:rgorilila~ .l C'IJ.ia In..fai's" '~~lil!~sM{~[) fe'udal. 17{j' :sm:llLe!Dte . d@'Sd~.l.. ])t:iY0!1l' "aJs "" 11___ m ~':a a _fa 'dr.e.5'1 fai eotn !:Ii graude ~Ju.ooee'l~.n[~~~ .m:tgB.e~d(li sobretudo M.ebe~8'"No j .i\nJil"S (1~3.ment. g:r.!h.'Oloc~ nO! '~lJJO .entre.. Q =. Ido.i:ntgle.g13tRIT."rfU(~.dtl~ 1a !$~.1LOI....rt!. 0 oo~tiL]o I :esta :r.6:~.j.1~.t4ol3)! fila clil.t:'e~ a.!l.xa.!:re sem d:ei~ ~le~~iln~:L.tilll~ q:'tlke .:raves cl~jnr.[lJ:r@:rue~.aU"~iiC). 1 x~ql!].~o Ca:].· E:rn l:3iO~~ . tJ~a :gru:pos d~ S'Q{ried~cla ft~~U:1CE!iSa.f'.ti~principEill: roeoub~.l -:.~ ~le.e 'In ~s ~~ pfiln~~~:'in'~~iil... rall.O~S·e de~ti:tuhj[ .~.e al~ncQ' nacioJlrl] e' ~ iHn$tis [twu'ua H~.". vitm:·iaJ.:±:Il 1t.'~ivia~d1ffii!!:' '1:iI.as..0 'C'~I.ud?oj C:3!. D. :!1iiIM.S qiIl~ Hg~va 0 'M~'wniD~ij '~u u~rtr Cl~.l"i.l'OrIILi)l~iflO U.opa.irios ~i'I~~c.ldla .ubiu . pa68i~U. partR' [~e. .!)g. (]I 1£s rado Il:IlciaDs] ~VlC~~_ .~~.U'.w. ·:r..E':s.~ dfi~S~1.~ Sex' oo.€!l!]].~:!l. .cr:istaQ~ ' os [l1. dFi!li eOI'Da :Ei . de sis~t~ma IG.::.h~ Loe~li2iado ~ P'~]jlJS..".i. y.a_.ji1!8U· Jjie~~r. f'Gud. '~". (~S . en fh"entou III~ ])lontos [~h.]E!lH~' tl~d"OIIt:iir.~~ d.a eTh1:ldst& ~~llb~ 1¢Lan.'on.a.!e.~e o:r~n:ij:~.'t()l:.O de ~rep(teBen.tiidIM Ge'~~Jl\eu. Crulmla le M~\I q.e. T'~~I .e' .SSet.~O'd~ ~.~ em L..S'11iibre~. !(a..eseG.(].~8~lJ!J: ]\~.•."~. de fmitiva.Y'ersa:!i!i u~t:l:SQe8 1q."Ge blliciill U F.dad.I)lb1\ Cllll2J7.~.-"'0 . .iiI m.-~~$.eJtt'.:D. D" Fel·..~'.o.adtim~ Pox111.fQi ~nQw.~.'lfi[_ ns dominios da :rn:o'ht-eza e do c'1eto."i.ao 1~ev~ W gr'fan:'U.0.."".mlClf..ooElls(Kliclandr) rJ's]m..i'ri.~m~ [~~Nj[aJ ~ll'h1~' dP.t~TA.imd~'.t. 0 'I[ii . . I ' ~s'lP'mtUl 'ctu~~.!!\P] [~1~mi b~1J.n{ls: cri~.~p..'tol~s o no breis.3). 'fit~.b::igLfi91 :gr~aH [Il. (~3S'~.'~ Am.Ll(ilj. ..~81.m'l~a 1~M:pUM~[ dOli ~h~ da .:mtrav>t..'9l ~.a.".."I?llt~ b.amces'es.. g_ue 08 ~~r.pfi':~~av[~.'.mo l"sdnto.nbIWiill:a ~trro D~.~d~~r'I~bJ .s de um rm].JJgm 'to([ll. d..n AULA' '~05 ".O!atll..t!i<Jf"'"f'\~. ~W~g.g)~. rot$!J. :aEl.~:e dRS' principms ~C'a1as ·ua.. ~ IO~ de..O:bre:~ili.~2:Il~ P'm:~l.ra ~.l"'n~a[1.l~ (. '10 lIeTo~ dia.El'a:te~ .:t .1iIo l~tt'~JJ?t:~tRo e~.].l::e:~ aU:.io m~fil~tt'l~. d. ] j_{IjdO' " ~-a e.e8euvo]fVim[~nto d d~.P'fj~.J\.R~V'.!n'traliado 'pa3s~ '~.~r:!:I~.Q FillpiB' AB.j}rig~Ul. '.ptiMtic~ .Lri't.tJ .a['n"do au rLf] I RM.0 'co N C~U.. 'ill 'paClariJ:ll 'V. FrolJ9~ ~ :A ..O d.s" urn ern Roome.Q Q1:1!)"W.. 'mde~~'I1dinc]a d~' F\~itbJ~bl'llll em fi~]a'~ig."lri. _.t~ de ]ut~ d~'iiI'~lrgo_~ ~(!!~ 'll... 'r-~an. 'e~e})idi) ~:o f!~re.'j." U".slt[~1 a.I\l!' 'g.jJ' poder ']j)~aldes ~~t~nl.a C'eD . mfumiEill (t~ rei.I.eIt convocandn pel~ p:a~l·.t:Fa.evdll.. Fmn~nd:ol.'ad.a-r.o.2.. 'vitia.1]tiJI.I.! fui IQHtl~11te em 14.-Fi-am~a.ID1 . a partir :do 900ul0 Xl :por .l1ftrl.ESb'idu .bt 'em W~~ priricip~£m~te rle ifuli~ de]es.CI. .A~i:s' (1S811l-1.iqlli~[al" Q ten~. qUe _ali v[:via'ml.da.

~~d.udaJ I~r' me:j{l!: Com d.uand1J sebe no p.e.U"UO CO:llr.'(j~$n Uo~G~!ils:ud. . 1.f1! -plI>litiaa qtnml'0 slilbmeteu a..A! 1: 99Y.~.a~io. :1' . ~Qlllhfbmu IpiU!:.ci.3.conheeides reis :m.e~nn.:w.. htgl~UtI""~ l t~. .4tl5.rnliz~d(t!.1.'b=mrufiOl r]e B~~b.~ ~~l1inTh]do 0 ~.' 'm:. 'i)" S.Ma. n ~a d a [ u n to u e.{J' ~~:tad(l ..:'].a:'rki~f!:ip..~'~~~1 5~tmlreJL E'L1A 0 ."i-.l18nteem 14J~ill'q. d.~:j:_0J1]' 5obC":ran~j(..gl@s" ·que .pij:e.u]!J) XV~ ~is" F.. 'ruJc'. d..lant.wfll.~d:ige :.A.ctlfhnt. .'E .eclEml.~'!i.Hrtd~.A:p 6~. rei 30 piDdeda.(if\l'a~iino G'l'.~~ C~~.a. t'liar Ie' a1ier.J~DI- "iIiil""'_.BntaU'['Co! ~Il'bia.pGl5W'fl: eon'll a a.us9. IG'u~a.a . ua ~r~a fl199\..gmmt~~. .i~~." IOO-llira. no:b~e:za -.1216)~.rof1Cr·iirigli~Bun] dQ:-i ·S@i. diefUnilid_Q flin ~ee.q. :tj.rj~ a..s')j ~ p~-d~ $.~' II -m. D~ .inastiR.l.od."[}llt~.IS.B.&. p. U. F J ' . i~ ftmllli~~ 'Yoil"k. Le.3..i1'lLaJV~ que o. :s6 atJi'aooru' 1 Di~~a6.OS d'.'Qtij1rlllW e d.{Jif'.1j!j U!ri~e'~. pnV-Q ]1~acrl'u~'.:r.-nohWZi\ .. .~ nfli~~. peXQ i:rirmJ'1 mtre R8 i[:l1'uWa -ma..oo' le:iS ~ :im. Ji]1WJ"nI3.A.ual d.lli19li) .'~ a]. 19f)ij.rr.'" ~"II~ D""'-.m M tlLovn Fa irig]es"~ Joi. d~s· a DUiiW Rn~_ (14!)3.e'I' a. :Laacas tu.n~s 1(13:.1i.JS 1~.itl IOOt~".iu. R'~g'~ndQ 8.~kE .dis.'8igenelta~. S ~nSl P. famcU]Ja ~d&Jr .Jta~ . ~1k"1~l..0 de.um~-. (1215}!l.~Jem:J!edeful~E".~~ . j.meitd ell:vtt1G~.]rel'tos do.:] -p'n~~~ d~ dem.'ediev..: ·.n1'lLa dOH C6n1:uns . ..~ d torma-do pela runbreziEt e 'palo cleirO ... Com)Seilb~ljJ. . 'Ce'w.t~~11 Ft~. tal poliliea ~11!t.9J~a~.00 foci.

:~t:raV~8 P8Ll~S. pBJmu\ d.a1im'~SJ0 'PQ:Eitica 'Ca:PRZ diB angariar ]['\e.$~~ en'~GJwel'Mr.~f:i!LUlil~(I ..Q oo~titu.I.~ gllillJ.America aLl'liea de :mUr. 'MI:.gu. .ai.~~~-.' '0':D L - e- ··~·r~~1 ''DlI:i'!711 A OJ.eI.UZll'HDl.h~jg_ t[lle _[ev~ an tii~o lle. final. -i!Jm: ~mp~e-'nlLl!]j]]'Jje:ni'ltt~.o .[') .3 :~$ 'PQ(I"&:1LlgIl1e.BLdG . alianea eSE:m-e]e~idat .wmen~ @l!111 UlI4at 'qrue 0'i5j..q~a.L. '~~djos" IJ{!I-noos if) iCfim'~iF.re~!BiQ: :80 oet:l.ter[aUeaBestavam e]. inJ~mito d:~ f Uiv~a." _ i\-~-r --.: OS' .s M.ile:~~ 'Nrltre: Em'i~ln::l. I~' :..T~o~ !lri~Q'ii..~ 'p'eloa ~dstii(iiS ~m'ppe~ Efinbat~ O~: . e Niiia .(HILZ~ir.D._£..sindio~...I..-a. ante:.tNC:.':.a..~ .!SB a .~. 1'-:'-'~. '~.a.JJrir'-.q ue:Z3. . .~ I~Qi[ oQn. -..S :~..I. d. B' Omute'm ge ~". Chet~a.~ po[' n.i~ e ICllerra ~H .Wl~S.IM da9.. ~ eft .l:. "~oIl'1~7'I1Irt.~ llinancladQ8i pe]a.nd.. .".en.h~~is . .. :mie.ao illiirnb.~sa .o'tom. 0 -. Pe~ :ru~6'~lii' nJ!&l:.~.JlrcQs.~..o cr:rnn a dit[.fftlOl blmou ll.e. umao .ca:mo~:·IDe~liz~v.· ~¥.:! .am. '...~lUl!£t_aS.e]]. visge:m d.. do ~8~4o parlll~~$ wve miej. .'~~aLl"am '~nl]do ·At:hhm~.i. 'Th'rm.. Am.J _.1l498..tiva .gOcjo'mi~ntiRll]:fe:~.e g'f!lin. (ll.. I~'ma e Tteg:'O'Ii~... .. .:S 'l1dla.'''V'l1E' ".IJITII.-C!ll1"S0Spar~. . R D:1J~..~..· • ." . [!j.E:I.oome'Tcial C:ni.gT'8.~~:G!iI' Ei seus e:IDit:lco~ p1["Odutos.nQV.a. ~P1!'iCft\'GSsg d~.~rl!]~io 'pl~t:lgJarq~.'fur[lgi.:.Zi!£EIJ[ll'.::i! " contm:nnndQ :pllrt~fi!leS.~lyiliO 'po]jt~ca ~spanlboh..o ~it6iVa. pi'ORe'.~ i:WM ~a..tca.0.lJ..:l:de . 'e'HI p rtl e. -iT=.e!!lJl~O e. ~icl.tt1I. .~6.~O· 'E"'S:.l~taJ hO(jil''&S: ~ q'Ml'U de~Qo.'cJj_m... riq"U~:r.~.EUKO".met.'Q de u.-.t1C' na.- .b.--k¥~unuy.'~redi'tari.te do· qm:a_]. 'qua 19.im euh'- Xl\!)" imcp~'n6ioni5t~ ~spa.9.!I." __ ' at~ anmo d0 dmnLlLUQ .. 1.pur 'eEe delltun:tn~i.0 lI:tU['..'esd~ C[Lun:l(jbil as Ih.ta..mi1can.. ...brira.[J8-et18!.. uma • .e·s( 14.e .1-' _ • ·iI!!i.o .[J..k~a[].re~]i:zou It'lJJil.".Drt-"(!l:Ilt:.eEl.en...i:L I..'~\i!i~~.e S. lagl~ d~ '~ipnd~15uI'~pa :~Q OriwtG: -~ a wtrrada p~~w ih. ~J.ee'fitt".iJ. tUl.m. 1415.. J:Yfunop.Ta: dh~ a.]~.n AI.~u .::.o {} !O'X'iental de :na.lliiDetU. 'lJf~1 p~ . de V~:ri'U8 rnj-no~' 'IDW05 msta.o .(]l!:!i urn e as rofas oJ'f.~J!lQ1J qU'~~~J ~Jl1 ~453" :~ Icb:1ad~ de s~ C~t~:i!. . _.· ."':~.y' .. . I!:g~dQ cent:ndb. .' -'.m.~p~.~.v~.5(HJ}.te'ntal~ . .".m~1JI~~ ..te.i..tas ~ -:rmili~ '&arrd£" hatizi3ldo ~ILlO C~'b~ da "SOIUlS E§l:peJ..' AS.1..aL.~.c'b':end.Ver" e'fi"D ].eZa. ..Afiiciil e IllJU¥apa.aI tl~1 Q!1LIl'~~~ .!!JAi.I$.pelO'~ parlng~e'~l' QO"m8:[l:dflid~ po~'· P'6~Alva]\\esi 'Oaihral.m"H:1i'zacl!n n1l" .A.iElJS~ in"Wl_!I!i :pJt.olb. d:e' f~eif' a me~m:it.11.l\Rgai.as L" .. que as p(nrwgU!~~s~ j'a ''E" l .'ch Co!:t).CiB'~m.Iitda_\!i..-. .lL!l..nil)!J" ~oIimlP..~"1J cam Orienm~ 'C(TJ. locicl:ente'll fbi: 0 ml..a. 'b:J:~>a.~ eh fllga3J an Ori Ci'lli't.. .'I' I.' ~1il(in~'..if..~~~~1 ·-·· . lII'ii.)I . !lJ~Il"Jl-.i£! d hl heiro uma .. j la~.ida [JOF.J..~ ·t~ q. :... e bllrgt1_e-. . _ _ _ VI. CoI'~mb:b©. .." ! [ID IiH'JIi.ntbu bflj1.d~ OOTm.cunl.0JcloUl'n ompa".t.am05~ A ~~p.mQ as _. .'e~1'Q' d-' _jfi~ O!~~.'81.ve-g. "'" .Uieieeer j.i'riS...~~~.. ~~'[}1J)' ..t.ant~ 11Ltfi'raLa:wa!IUl~ l~iXp:]Ot. .~~."'. .'.nh6i~'ilor:g-aJm~d9.o~1 OS clle9tioohecl~1 i~ :tll3.>l! .~ad:o as ihdials. ~b .Oroci:d. . . em ISSctlJ1i ]l~tcifi'nal..~no1-' :i!:'>I!!o. '. '~rIl:l1"gu'esia.as· ii. G'" DI.: . N . -.m. 1 .exb:..s.m~ -fm-i~eelasse 'm~. nm .Q.-..li' -~ 'l'en..-i.3f[.. ~'1 iilnt " .~Portugal ~~m' h"Ll'h'l' N{). (llY~ru'~' !IJIii/J '~~Il!CQ:lIe.r.WU.l!(lSS:e' oflci!.~~ -:.-"".m~§iJQ :d..sla .Q.V'IEtS -t:e..1Jl._~.li '~ue .ll.. Fmr~m quase It-ern anes d~ 'Iten:tBlitI...ffDs A" p~r dig....Q_:1JleID ~ebeu' eisUl.gErlDdJG IJ~]O uceano AtlB'nt1m em dire~ ao oos~.m:~ais agII'.8·1432)..tas.. -_.ave.irma ~eh~. '.'rlb 'fdiir'ltfU~ :reaJme:fit"td· ~!r!El aIgmll pon:M ~em. _ . l'- em Bart&:I. J[' =.at'ga" ~Jst~daj'0001. t.r./'""~~~ . .:!1i..(..!J fo:n:tinjf:'l11t~ ...AiI'k'lill"l1V\D' 'N-'..emu !Sill da .J . "'J:u.s.«8 :if!Ul"ajp~i!:t m~~i'~. r).il{lHliil'iJn~nL:el .SpTItinc..!'! -I O·-.mVj"eenttfrl..tl(r_nti]e s~-n 'i~t~~'S$~ em llmii~[PEr~ do.M.]u C~.i: .:~' l[t3 -r:lg] ~_().' . d. if:p. ..~di"':.~D R: LOi d.ruJi!j de 149:2~ 'dsoorif'~:te da a~~ ..J] poder das 11 ']:b:lLu~[]_a~ ~ SBl'!48i. • l1erlc~ ~S'e~1i1lo 'V'JITi '08 ..! . id. Va::E'lins.(jB' I(le: '{]1(UM . IILKrgarnl2iQ\. -.~g[L1..::i'~ q1...:.]~~]~. ~n8.oo com&. F~W-l.'n Ji." .e Vii~. que.s: dle CR(\1.e:r ..d.-i!i.el~natiiVa8 A 'c~ntrali-Z.[L"J-' - -. (}I lCOmanJuO 11lE: 'f.aSl 'cOm.a(Lo -pelol6: -italli~Qs de IGi. 'Q Ori~:nta'~ 1:li'ijriJl1.'1.{iUn1Lli:r'r1 ..~:V€g. .vega~a:e~· sua e· iil!:'Xpau8·aJJ.}..I] na.asoo 'pa G-'" .m~.ni~ dEu.~ Ii"l:!!.In] 11:".pi]: enjt:E~pOSli!).gadm: g..J oJl 1if. aft.- .'n~H em 14('93 a E.JJJ.iprnJhrn Bnl~t h-lil" A .L --I ~hb~~BJmnrfllo.aJl9r ~ el d~. C~B eXI. :i.U.I!II!i1. .Ii Sf!: e. . . 1E!t:xp-a. nIJfveg~d9re81 ~. .nt1..~..s~f3wma (to . :p~]o~'PHttUgy.im-a EnJl.-'.i!:iJ:\". 'Dii~( 1l.ta.s.OOl'1tl:lajg.~-_.\fe. 01 portUC.@ -.v.Pariha e se'l' t'eeebM:o . m .:il..l..:U~ i['l.<allfli) """Iii.:-aQ~T dO'mo:n$'k~~'[1.JL . ..~.mob! ~]~zR'Cio ~H.' '~'~I·".IJe "~IIl.~.. .~.~za~~t~ po]ftUm.~d~'de: ~mir. • A .re'r . 1~~I1j't-r. .I..anar:f'~:i:m a eii. cllega ~1) ._.!f!S.:lt~]l~Se _[fir'f~.r@'iS "l/itige11~' h .e 't6~ ... . .J.~I:iLCJ['" .tl sua mWOiE' :~V(iintm.1JJ lI.n:ncs:.'1" -_.' JI.Recornq~~.]I~ Q t.e vh:ill a .e .OV!BS lliHJ' CaJomhi0 {l451.-.. .llJ.'dlo~i5tj li' lQLm_a p~saq~iem 'p~J~.Jlde volu.raVESl de uma rnodesta le~pedir. so'b --.ual p'eJi(~~: ii p O'rtljl.i::UI~' P!!5~JQ:lIJ:bn~ ol']h.u"~'g s ttl.o ~"Q._ ... f"~blte[.. .j \ '1.~ prin-ci..a.oOm.a. ill ·f di' l»~(l!o'. e . ('FutlNJi oc~allc.(_D'iV'() 'fJt.. ~' IC1$P~_tani.@ n8i'. Apo.e '~'W3'O.©tOI d:!~ inmHS.~gou .(j • t"o'"" • o:n.=":I~...eutal do eontomo dA) 111lonlI af'ri.o·d.iii!'~' 1IJ~·.en:~~.S'Ii>i:llDJO P'~-'It"". •• ~ to:rru~df. ' :[i).~O'[litrlhw-am'fJIMa irJ piIH:w:lirisnlo lnse d~st'~ca.~c~edi'ta..e:]].~~ lli'!J5-~ :DOl'~ wotit~ cr~irl!.e .. ---'~: . A ~~:~-=i. e iCQJ]ltifi.rn.~6ft's.:!rl1lr. ::dterna.:J. ~'.'@m d.. 'tnm:t.4!!i!O .eEi: a.~'ia "~:-' ue a!e- CffijJil:.-J.Ash.£1t. -.~ !H~B fo'] a d. 1li..:z..! .e\8:Uzm:am. Sl"...s.j±iIL e.entre EiS. l~~f3L 'n~e~jd!ad_e de . 'D'-n~ Q'lJlCUL" . Matria~ 'P~D. ~tiVeI0:tirm iJI ~ :0.~~ou ui9: na~.l5ew' o Br.giiT flIO seu iob:i~:tiVQ..tooO.VrO\Hi_ ~!lij.~(i~..~aLli2~ ~ peri]ll\l[o '0 I~O :BfriC'a1il.9 _m_aiS.gj'LancKe ~r..a. ~ eS--c~.~ '~t .:]UiI6. I '1. ~.i!LJ1. aJ. €! ml:JJ.g.~" .b Jlogs_fvel .~~j • . • roi A~Q:r.Diil'iig Os es:pmi:u1]1~ optaram ]lela d.d.a9iieS.N .-lo d(!Jii]l~n~If!D]"n~]iJdil"~' TRg] a.:~: n ~ rill !i.ai:3i1. ·00DltJ1 rm:artl-o.c. !l1.['11.J!. -d~s.aJ~ I~S' navios :Saota....~ .3ma".)_:_".3! L'In~. _ reSiSen~ias or."'.

~o.. 0_'rjI11IHeq~Ufnda. .ta~. ...u. p~.·_Poi de~fei...· ~:Il']'j]agnt:laJt'lla...ul~.-..e1edd.~ .. :u trr-!.¢i. em 1..pos :m.g""r:n~ill'. . tJ~m.ou .~va~ ~rtdio 'L'~' . (IS . IPJr1evl film e..~.llQ-rniCtlj l\~lig.o._ o!!i'''.. durante as.ri$l. N.ia.peno'S OOIDD. qu.ad.~".11 ~ .'l.. .e.rC' ~ ~~'lifu ..~.n.entulO' dn ..a.~:~ ~~n Tttm :p~ults.I1f.JJ 'Um~dlM 'f..(r~:~3:· a~f~~lL~r:. - o Os ~: ...o (I:ng.'lloe'dam.l'..JI "'" 11T'ii"I.as :a oeste does.~""ik=.'e"~' tW:l£9.c:ort.~ uma.:. COr1rqWstaoo~.ente~ de mtlho.per· .. 0 p~ {OCn1{:efi'ttav~. que efnn .~ iUL_~~~ I.]~hHat'iil:ie£L 0 ~m'~at3 a.(:!IMj.mmQ de 'e:xpl't"Jrn~u clla Tn_i1o-de~bti3ifOd. . ullJmlll]1.xp]lu:a:t~.rJjeJiJi:i!:rrU!i.at.se. eriaram e "ril~E ...."€ e9k~ti. "'. 0 Tr..r.QJi.ilo..-S na':t('ieB :cnm sa-ida para.. d'~l1.~ao . d.lj· ' eOriL'!l.UMlIk" liHil 15. oi ~~[na:do em 1493.h'tilt1J~m - de t?rib~ws e~.~vQ'.'1.a.im.w.egte f~E e~.came~._ .o.~ 'caIl1:es:m.:ri!ea ~ -.M.. axtre ~namen.~ 'nJndho. ttr:irl ~p'[. Irn8~. lbbitml.c.![joi d'-L~..rH.b~.cljp6ieS e eriaram 'IIIIil: ca]_e~miQ SQlc81': . . 0 me:nw..gElESB. 'us VOll\"'] 811: ~ e!' Arg'.tl'o d€ e:rl__rlogn!.a9ii!C! po'bu.r 'OO!f..p. A. 'V\"iI[[1a3 a .s e 6..! O~ .dB iP:iJ.oelabne:nte pm·a a' }JQPw.al~m -dill ~l1til·' U _~~e'~ -&.a Qu.~8.t'wl~nr.~. OOgf.tta em ~~' .. 'Pi:'i1ptii2u~ne:iL' ...~ do. p01' lb'"-aban'.e.tO 1dj~lSter..m:li .~"!(~ oqm.X\l1 ..e~ fed le~'tatb.oJ UJ fn!).'XV e..lfU2) "Wali1.. nl~Q..D] gj.os Incas ~' oP Mio~'" JJU @:nlltiowa.1~~ a.VH M..t. :povlri·a. .!:'.pmtugu.~tnrlr.S.am.ili um .-. e f~ iEIJljs.~'uartm:'mII]itJj~.~r)lIJU(w' UV' itlUlrwol :ai'~~ (::ida'lEre 'do 'Me:deo.n11~f~:F 'Ilr.IeiIHili::ilYJJL'iiwU'1:rn.lrtrO:~s S[).~~..l.".1 il '!i.ac:m-do 'IB'.p. DeEimwl VBf. ]]H~V~ do 'oootm.i.~ mS. :FltS..~.~ri.bt~~:e(lle'lte'if.iI~la!W -~ l!-~ do B. ..0· ~ iti~.'lj:nelf].fIJ.il mlln... pews eLn'Q.p3..~oo~..~.sl. 'bJdu' M te:~~a~ ]oc~jiz~d.4· ~!~t).\:iltl' e~N e~.p'@1. 'Ge11.~'= =. 'Y~N..['" 0' mm'lupcilio ~la8 ~lQ#edi.e. (q~~' 'llQ f]tlJru 'vigt9f.L.a .1i]J56:rio' .r:c~ 1'..~~:t'W . .dio~~8' cldadgs.E eSpa11ih6j~. ~I pnl..nul.!V6VU . -"o.itm:Ul.re .~ _ .. (.t.. guerra..1l1a X'V].1lJ~ ~:i.I.~ti±9.panba ie f..Q .am_ ]lOrtll...Gll' flor. 100· m~l .8 J.ime-h~S' an-D'S do $ieculo :1':Vl.'\.~ 'por' ]:s~) :Ei .~lIIJ' .. do imp'~' in~ A cidadi: dt:""~Ol (.m-tFi!l]~m TmI!)c. a ~. pl. explor:a~~ 1~1'i_11 " ICi1 1':i~~ Ie' 'oonas "~"a 'p~~~a d.a. f .m"q.:~:['iCB.nm.'teF h.. ~~.en'W.l"e os' liBU~pelfS -"""~ ~bi:tJLIti . 'ha:u::ne!allgeniidl V~-ap)uci:o.:Q(!I.Ei~ 'antes mesmo qUJ~O1IJ:tTa.e.mmur .'Q' .4L"" '¥. iE'.n~.)~UJlC~. . eELl~ibJ].das. I. IpQoprL.8....lm'.o Q 310 ld~8 as terras Cabo Vewdel<klsjm.~gricultoiBs.a13{1e:Drler .e1lillil!\Dp~ escta j.~.e:ruttnn.tnili:~.qu_:e taml::iem Ibtm:o....&x:ie:[) :&'te .Co1l:-mitui~~ seeial.07.Jl l!i.te :rn..n!1..Um ._ . '3.J. r.r Utiil~ ~'[jJi~..l!' ~'!d!' "'c1!-!<!!~ .1.n n "'h'..CU..UC.::Ii "Iiij< .i t I~ ~ m.:llIl1 a ~r.-.pe lo. Bola [il:cha I COll\l'~-&BBffi1].u. "" m'.~dividir ein~ ~m5' 0 nlul'ldi:o deaoo1bmul ql.ririci]Ja1:lO.oolO'Jliz_g~aa' ~e. 1'_.:11.S.am .~tfl(t dWiB!IJ'o A fro~~ i!tUJihu'.~~' de:sap.ativos~.e d.~ai~t'Gndm~oo~.~iOif:'" 0 .es cl~ :f~gi:&O qti!..taTiEllm. 'O Ctl!p~Q . ':inlPer.:El. I:Ie1o$ . .' .J.t~.e~l~ilSl.ei. 0 .a. "'" lL_iIltfll!tJl!~ .v'a.t~r ialh)mio: X'amm de Alirii.!~.:an. ~·c~~~. seeulos XV' e 'IIl.'te t em. n.u cnDbeclm.'O mOO'fDle~'II.~ ni. '" .l '" ~.1:o:t.- .~ Jl.. eCi{'iulum."".uti. ~'O __ II .l.~a!l].O]j D ~Q1lth.c~ta dle SEkrenl>jJ:t.:!"..st):roet1~e cmE" ~bfed~Jide~'l?H:xd~ eirmn_ [n'l!:OO. da .dmnin1.!'Io·J"im ] i=i:.S.)I A.m a Vitllili:lI!!:}s...~ i~ polfLica muii~.dlauu p~Ile::..":.I~ ='~ • ..~fi\!\:OS.tih~y a' "te..im .".11 !~:P~IU!iIJEfl 1Irni.5~._L. aJin.'rj.!! a J!..gallbe.teui~ 'OR-aw'ic.LL:!it. a se avensurar os '[bsrioOiS tf.4I"4.. ..:. delfilhmn ._ rm.~)" '~:Ilemais LoU'~ sitlt~]d. .l~d:eF:~d~ '~j]" ehefe (~e uma' "i:li'oci...areoou.i.Il a oesta dQ' .t1.l~ I~OOe:r(iSO im. evitmr 1IlIn:~.• j'''''_... Ida M'~m11i~'C~.da .~dies. au~ hi~~'~iza[lj~ ~ U/i3' itI.....'Q loomnr)'..":Il 'F:!l"'8.J 'Q8 is-en irn:p6ri)i].l.e~·11~:tiil:u:1l1dQI Q seu ~".~·sal'll:w~. n'eg!Ocl_a..:.Bmpn.ul~bwtel.1H~MI~.j. l' --..1 ~ m::nas IlQn...~ ~.Jffi'ltiY da crn'ganiz:. 9 'fun dB.1. ~er-o.i~ t"ol. cih~mado 0 :8ul1. adntada.adllli ID. ~ ~1i"i. e:e-te . j\1!l]cisda. ~'tl.' dn l?JIU. .. A.~im.lI".ianpe~adQr.. . A :maiuM dessas (-1l!ilii'.lli::L~.E3ctOO.had. .mt@!s.!EJ.f'orre:spoo& 30' sul do 1'Y].~'''' .d~ do sol".~ ClQloui~ad~G!lh'\E! esp~:uJ:u)is L'U:at ~eate. 10 .~ ~ YJ':' :r '.:~i31 Ir~ndiillDle~. qr~~ "te~ seu....ffij. .."':' .'·de$:~r)befb[')~ J~:rimeb~actJ.'~'~ ~clJ~ 'm~.e. .S) Gua!l'em~la.ur.M~.'Uram Ulll a:inil'iQl0 ~~r:aJ.¢:U.lt~ em UiO. .t.er A.a e..aoo5.... .:a se':Jr.mIm .~...\]gums p..F:NJ~~~·p1!lJ. ""'"'il'1 ~lJ.~r.osp~~ wnJa ~liw ':fe]:'~gin~ e mili'tar de· ~'al:'a.a.p~(ti~io 1tfIv@~eLd.ta sob ~ ~ll dn:rwll:lio 'oodJiiL . .... em. .8:' b~e .@_~mw' hii@'~Jmc~l .b.!i) mv.. oo.ra's lefl.ia. '-A.~dajll p'~los "~~$P~ri.£~.. . e tm.ediit~l~b~.Him@.ocupadla por' v3rio~ e dif~rubeE.~a 10.~ 'n:W. '" • . I =~l" j 0 .uipeil'Jlg9' de dos !t_']. .!lo!I j' .49'4.: !iir~u:g. nri ~'C!.lI.:nlili.P81llB. unna ne !tL~:t)!~./.(j1 loomo [):ii maiag. tr·a!m~·s~ urn 1tiJ..J ~~.e TordesiiJhlls.eng::U10 a reS.~~ ~ II.riI~fj" I~ eem ·c~. qu ..~dilv:e~ 'Nlo .~ It:mlHrm.ti11uJ'aJrlJ8 'I~ I.. -ql[e :re:presenm~ 01 ceilm:o' 'reli~ij'sll da s~CJh:!tmd~e truitbim po:litiuo j~. um 8isfema d..n! •• • • A.

o1 eOI1UlM.I'lW~ .P'~~~e$ clnnat8F.r-~.~ .]. e~.8!l ria.:' 'III n~ttecSJS.fi '~PW:'3. cQJonimfaOl lngi eiS.u~MI . c.nr6i:. M:{)i~ern.":i.t~ledd.. espanhois.'t}:~OUrlSe . ooLtmiz~jQ lillo.olrbni~ apre!9 ~ n:it.o]Q.~a:te'lTa.~ Ce!-ii..n. :~5 _mtlim :furmn' :tTaia~ms' P"el05 ~~:~aod(I' !la.v~. m~~d-tl e:x:It.lt~1!ii¥~ .aJ.'t:'ag.i3 malhan te'B.gillao da'S tre~ ~I 1 .pibillliQ har~]. ~~}Sle:v!Itlnros mals ~i~cifica. e .i.ar~m.m1'oo .a] tt!:l III ~ d.!l. de No.~il.'dlf'B.e. 009 hnyiia ~ti]l¥iiQ 'wt]['~ u .go da eosta. B~u:iilr d'[[Jf.J.'iI~ 1~~t~JI) _ &~.gia~ 'k~N".lrl'S !t.· SE1!ifild.aib~! eJ:~~f!a.:lrl-~ses.!lJrvm.~l!:f~c'tel1"'sU.o U:WIr~ parBi <0 interior..ncs ~s. don. A:m.nm.) enOi '~-a.ootivatel C(HTeta(:I13'm len! J AQ A:tnelrlea.bl1llia de ooiomiza'f"RQ u IUH1W & 'be-rrit6:foh] u1rUizada 'm~ndk'inl d. s S. IT El_.~al .e::.tQSii e diBV~e:.iul!:r414ur~ ebiW ~mtaijJ~a .aEl6:m~8i]e a(:s.MOOg ...~w. '~.o.'U.~~ttt~tle perI" 'PoItlllgi!fh:l Qtl:i!l'rtt1r.~.ata.ca_li' SLmen'['.~gl VJili J~eri.teL~1l1 pO'Wl~ .G~lnEJ . iIl41) A.z.rQlli~~ :pUor.Gmsil pfd~s PrO:l"~u. .j.. a t~ri'jtj]rio bra:s.' ~:ttl!l._ 'II r.'e. no .~fr:i.UJl f'egi.0 . 14: :fiffii~as: ~..'taratn.~iaiiS.tlvo. 'e3 du SuI '~.da 'em.~.Iir.mITQ t~ooma f. 1 02) ~OE p11metro:~ .visa.j:~~~~.q:UJ! .hegr~}s .o IS 10C-l.~a.V1Oi[~eO'Jm liltx'l:nlm.e.~Bi:\' .A (:~Q'[.mm en]1 1l].!.200~() A" !ilc.U _pe1a· ~'gb.dB~n.~. furmas Ide o~~a]j.seamM -do pan-brasil .[ou.~ffi:'ii.up~~1io ~. dj.tI1e se a urn e~p:ita{l.gu.od:o.V.h]. .an' Mtipla11~1 . 'I..mn'Bnll~ e'~l~M peios '.'b:HlJis u:t:[ H~ a ra m ~ :p.' 16 . eonquisea e f:Jla b..e telTa !t.'I. les8~ A ["es:pen:tt. Ie iug10 15 e s se e d~li't'm..r"(Ii de· J1fQ'~u.iIJ.~ a.?\:llailJ!O.-(>:1. As:dm.a:D.yio de ~~.U1hoI~ da ~6riC'~ I. Q.u (} 'tenitorl.~ e:n_atKJ.e . Na ~ Am.fueSI das ~l~dcaa .i~'S 08) A.te pttmi.S.lJe'ko :foi m..~d~ do 'N"H.elT.] ¢.l. dDS' p11'in~'E!(iros 1mb. ~.e cmItliJr~]. dii..o oom os· mem)os diiFe:. (IJEM: .l} e:m 13 t"Q~o[l'ittS.redo:ml~item~ote ..pa..§o t!f!I. foi rrm.1 cad~ ums ·dlel~s .4.)i ruml('.a~. ~s..0'9i fudlq~ .:.o:ru.e.AmeTicB peklS eurnpe:us.8]0 . divi .~~t~.'(:f~Will F}~.gue~e~ .e~es.iI"ew.:0.! .~ R~S' .~8i E1ieg. p. oIi. it '1I1lIl ttr.V"!JlViim.. ate '" :e~~lt'miv.

. .m .T.!Jt[t. ...do vlVO em.~ N e.!L..81 IillbigmlLS0S' ou ·e.alel~._1415).~.1lI'm-a."l'bina.ima.i.. ~ .. 95.e. •.g." sao .~~i:[1ho :fe- CatOlim fm.da. subversi v. MRnuJJ~'~io ~'1l:1pre~ao 'haH!:!1mu ... Elm 1.S20~lg S4). Via. . 'OiJ?1i .reU~~o I[Hl ..d. " id..t:illt!a''l1".~ nas bDU' rib~:U5 Q ~mmh.dlO~ O~ p:!\e(!eft..9J. " .r fm] 0' 'm~\Il~ ~gQ<stinw~nD Mar1in_~o L~·t@if'O (14B3.nte·.:r_.Pd=de~~.l e Cjren.. J.. .n..o' peta.'~.to..·d.-atlur.Ea:li:.t.It J~.as imagerm reIfigioE~~" .. -. o U~.:.a 0 r(!fiID.:ral d~:r'Sa~.cul0 XIV~ !£)'[[l.a~' I:Ull~ eLms ~~ili'amBn1los: 0.IJ~ji:l"t114J1':iL . .. . II.8I! 8 s31\l". p~..e~~(ru Lutero '~'::''''i' "'.o se :ret:r. "-&eses.llio::1r .::l.a do S~lIr1D XVI.a..~..l..~jlL~j ~' . ..simp lcsmante -tT8 mf:brnUJiV a. 3' L.&rfOif:1l16iJ Lu~.a.~.l!1'blkeam.lucll:u~[!ii~ob 0 eemando d~ ~ial pfU"a ~onKr.'li~:lir:triUT. de l~jJtesta~a~ :ft'.i3L '~~:orrum_a.'_~ :Nu e..~)k~a. indnl..a.a. v~em.d~a. .ml ·d1sDrnrdasg. ea t()! 11eismo 1~l!JItn~ndi'J-se . .p.]-.m~ ca~.~m~lS.'1.!se B~fjim~ rruTI.~ (:!lii:lici:~l1is{~l:~.a crise· p~. N!I····.eda ~~a .paj Etn ] 52:11 :LUj}!2:1'(J 'fm OOMid~l. e ~n.!coo'qu~ iC.Linl"rir. I~O m 10 ~ engrerg.ge:!Dlci.prnte...a ao E~tado. :ftttf~rl:tf. .o 'tellL'[. filA..... i~rn1~~}.itUD " .ct.s~.M.a::t..·e!". .o~: .g1llI.i .as. 'i3om..."~ - I I."_. .imm:t~ CUH.w e...ue.erege· n~JJ er~.s't".j:n. por' ne.rt~. J..oJe.POll" Id4 elem 1_' p~tlfe~p'r' dr~ ~fJl~.p~J:--eR8" urn deserenee.·\t p~:eg:3Jva :IJ.la -. iw. .eQ ~... 11l1.e. l~n'[lr..' da d!. '..B'ti .~rhiD an .JL.m do ~oder....o p'. 1415" _A B'f!fo~ '. im.~ 'p~~~a~ ~ram: dB: b~sieI. ~dw:s:ti~ ~Em. Na ~d8.l)p6~ 1iiIn:~: 'IQ1ll. .1i~O· ·Dr"II_.· I!'it.(l~ ·~].8..~]too~·~ 'toi' DII." " .1'.po8li~:i~'Clla. Ca. Bf)~:m~i!ai d p~[:.e· (dQgrtla!$) (116ape~ &p~UUIW .:.n~ i~li..ga~a~ -dia IwaD. 'iiil..~ ~.!MaJ lefi.W~m de .o . ~JLa."~'" do de-jf!il ne. fust:tli~ou. c _ -.clli idl.i::ia ~ 'v·e~'dad."" IU..'11].ri:tO$ ·~.ommidw:ados .. b..qU!e' P~~. Ie . .!!lr~ I~si~b~lil/. ~alv.l:Iu~s(]:~6£1l".ca 0. d1(!a:fIl~.bu. '.. ·~Ckl~e_cehii.ut. dO·l.d~·aeUifi ~iI$ t"i1:ddH..os.IDOlWmel].1·_~ p~ LlIi.. '~oUt~cai:-:niUg]os~a .t.Rt.:'m'ndo em '.m 8 Igr:eja.polr'tanrtes ·wwim~nto8.i~ ~.'~.':HdD h~r~ge rnnna a:8:se:01ibleJa oomaTILd_.d.~~· dCiuD.mili~L ttHdOJC!S ba\li... ~1t1.e·:r.' ~ 1\1'0 :fucd1:~w l1llid~ P R~nmMoo.. ruenlJiJ~. arrll'tiQ q.. 8l: venda do P'e.e\'Ou :tlEl .. qualquar er "1t.imI~os~ [a'lstBL1a. '..fl o(}'..ij:r..met'il.\"Q de: SaJ1.tH(J1 .m~itll BJLb1i!ill~ da .m. ~l~.nt-ia~ liE Gruina'Htellto~."'t om~o_ .IDlte creficfmJeo.:p€dJul RQ'm~:~~o--Ge!:t::ntlltrito ..· i!:!tficiiIDlEne.. 3J f.~W~. 'IIQ[]O .:BlS'8e.a..JI 'fL .o. _d.re~~ e 0 p~"]dl~r P~.ram des mais e(:(nb~ci. i::.~ oo.~.gM€m.fa! exoo InJt!li1:lbao C!8i5Q nai.-(iJ~l['Jl1IIDfini)~o no 8~M~ xvt Sen: id'Cltdl~dJ~. ..· ill ~. pa·:iPa! o ~ X 3Lm.!:!Ii]".OO.v~ndo (l~D<i(l.: e.a.-' ja 11 ~ . '~~)I .nos doi~ lm. m~.ti $~luI.~ ..'\l".:~111?D dl~ Ori._t[e: ~.£H:lo.Ul' vi~l..I:iLl~wt::'1 (l.~ha['. .g..YJ~~:' i~UCY. .an ali 0JwdeF' ItempQ~ .····· .M! 'WillP0 d~ tfJrlsilt..P:B!.giw~lll.{n~~'V'~1 dh:..a~\' 0" ~rim~~opi3l~~\jj.'.8!I'~ cl.~ '~AAQ 'pm:te din Sacro lmpetif} ROmitmg.~." des . da .p'~ de disputa~' A. .gio.. '6. A .s.·'1l5~46). '[tt]!~. nn UVfi~S!rh(. boo. uritftM'Y. a .~[1 I. em'f.adla. se"ganm~ foi liberada pur .mu. Otl'lZo$.o dos ·peCROO~ BI(!l rediJtjJ' Q deeumanto que fiml1 con.o!'i.' Um.~] :pa. A T.TIlhi~w~.termm.~i:l[gij_o.llm8111j}~rl'll:i:1D1..t-o.tontkW.J. ?'I.u~ .ElJ~~Q a dj_a QmlSld]8ta.ualis[as v -'. ~: artir d'~st-. ru:rlllia ~ de ur.1E!! li~:1:.eta Ign:"eja. condlenaM e r:ple.t.]dad.11.adM biere~~'Q~ Um h. 81. ·.i:i!it.ns forma'~ do -pao e ''rillb.]..)i .t.gl~~HaJ Blifh~ia.nfau m:illi.a~~m:ldm~adn .'Iii:Th.Hfico. Em resposta LlutSl1'O q1lleimoo a buJ..1J[Jli!lJ."t1:1...~~ m~. .h-eciOO..uld:~A~ U:.MQ . EU:E\[~pa PIHlSl!1!lELV..l~~.:lU·~.ffl1~.:8.~sE.•-.a f.¥ .J1.hllli.li.I.:-.Rlrnla: .ca 1000n':e q!uando eiiiEe Icri'tiea..8S.ro.."''':''II':ra.mi: a .".U:Cr::siwia!. e.- W- ·u" l~iG'{'"~ .i!J111P . M Em...sob .~~ .Slljj1'aal'i. Luteeo . l:mb!tez~ ~.m~a~. e coU1Q ~d~ see'IJ.mh~rg" S~.. i~a ~e.tPJ)dSl etid._ T·.me~e".tam.O el1. q..u:lLr. ..llal -.m:iLO ~ I~ d. '..ropoa lleret~CQ9 da ldia.Os. "'" .ra.lI'~' para o jJl.Jau .to de Luter. I{l.d.n~. '~i.os do a.a f-om'l8~8o dOlE.tWm snel a:l-. :'.Vi:p . 8itu~ ~io. .M.ZI.sao~ e 's. l~ •• _ ~ J.. g~.Blitisll:te.. X'VI... 'lIo I~ia Li!1j:~'nJ.~ ~a. .s.tt6~an~ d!Jlj' ~'u ~~'"'i"fi _ _~~u d:!it. de 'ter' m~ga:ni. au.:: . Pit~~cut~~s.!3i!. Liv])~ .Q part[ e~la·fment!~.Bte :niB ~O'CieL'1de iiB'm'opaiffi6 da r~a .JJ.·~TIr:1f!]ento passa p : . val1.el pell a dis ~·'emiiil. "-- _.Ca d~.. 0.e A!fe.e1[girU3 (1 er~ i..as-sim.. ~tm~.zad'ili.::Jj .a..'e:r:ll.:-.a:se ·(li~idi!L~. Luteee pi5d:e ·~(Jntljnu~t· difOOlltiinclo 6·U'~.p V~LhQ Th8~tO" m[llle 1140 e ~nho .o)n.~ l_ {I.ltlliU~.oo[~i1 .. p.iCEl ' .. econfirrn1.MJj.-f1~rsplons-"V".adas Naai~~: ~cri~ndo_cm'll~ e:nb~ [)puder do~.:l .Il • .· f~J. uu..l. Dentru .M !~.11 ~.d.V]_~ 'qw.Q ce$ihSi.eQ.lr:L~.tl~lml.r!:....ina.ta:db p·rinclpil11mel'lOO 'pelo al~ijicl'~L"lQ id . d('!rr._os tt9®.'Le.de do ~e.bl. A '~:..a~."' . e.ai(uia :81'o·larlto de.ilu~ H Ii]fifL fOil ~Om'ljlngad:o.r·~.0 .E e. .ja.fi.clJ~svt~ f. [ol~e·~ .~ OO~ prin_dpes.$f:ill..-.erim~ e· do eulte .n::lJme]l~ mn 15~QI H PiaiZi d'e ADP1tN.gj:a. Jrh:!~.-.::! ~l-~rci ~ .a~]]:~ o ~SiM~.a~:te .dan~Th'i' 8.nre.~."' ."Qmp~" N~' ·6nL.iI" _.~'"Il.11~ 9W d)~ Ff'?J. es("01!bi6r ~elj~.~e' do ~ m:ent®~ foram durante :repri:hnjdj)~1 :8en~o 'qJu.520...Pr.Sli1jjsta. TGIIO·~:1 .. .erd ~~.'e:-ro I" . Igrej:~ . OOQltl -po.:fl.-I - '.:ill.]fuo~ ~fiU'D:O Q b.~ Cer nm sigFrdtJlica:do :~li'Ili.a R@([bb ~Ugim'!.p. r.illl!i)l. com .O .so~ :v-)].J'b de 'W.t:~tes de.~·10·····' AlILA..lo.am m~lI.3. \¥jtte. .~na. .. rOprnItext]) de . de8dl~· 0 ·~ci. l~l::i't].tlf.[ul~ govuffi_antu.UL!. '$l'1l:1'1in1dfssaA) da [·gTej. ...aJ. a tSansm'm1Ja'~es..ooma.to ~l.ecf:lnll:m~.imp:ai1td:e(l" ICar]. p~.g.~:il. ~.E(lg~ie·m que op-tav.e de."tiitB!m (j {pio f.

"~".~o.a ~rlll~~s.::.ia de' C. '~u~tlsmlJ'j.e~e.MD !Ie.-dB 1~_a1 "pf['..~dasi .·dQ~ ..li dEl ]\'5~(~1 flQi liieif:'. 'Wah[lA¥§Jn ceHbEL·tn'·!CI. be.pm'~~'teJ.d .~.~teIll£1-D.ea~a. ~_. a.~s e.ri.51mo·.~ bens.~do· 'I)'l:t h eOildefi~¥aOI.us_ N 0. S!l1~~b~"pg5~ c~~jSY. f..~Q :t.:@p~ [!...~dlaA.f.'-15S6) e lI:"-eSQ1'velr'1O 0 ~d]dID"noo agu~d~:\l'3.'tia ~ iPe~ni:t~nci8.. namenta o da. R [gr~'~ '8 b[lllb~rn suas urn dat:i!' I~OOU1:. ·sra IIl...~~I!J.~:rlall11~nb)~ 1WQ.A llefur.~ .~t~ndj:d~ .· · -1. l"!I.I~Rl V] nl!5 t...s.i~~.. -1'.hli"l..a~ '1ilii:!!I.ra .OOl~l~~ a. .ti]Jj"eirBi5 .t D'F~nt.mS.15~~) loom a ~ :f:ii Illi.as pe·~!o.Q8 '.1ren.ad'lDIs c]. GIgO ~.glrde.[) e~r. s!'<iII~.S:~'ti4i 'Ofi~io~ .R'~.rt6Uca Ie 'lllt. F. dotl!ti. . tngltll.'erig:d5:fr>!Bquetlltar.M trllicaa fOmilJK6Jd.1:l. r.e.i.~ml~'t-~.ta: I m. DmtTe~ .w~n·~.eIirnj~ .r. can~oo tW "E'&tadlo. e·ce:nmoma[ eot6Jjoo~.'EtiIJ] na t~'nR criM~ por e'~' C·aI~no' da '~md~.seJ.ma..u~ Iq.as.:lan(Js. C'atm tOBlSert1J: j'ru gados ·e eendenades.c~].'l.:rnl~.n:balh~l cla ]UnlL'PB!Jlll~.'~niir Ciuntri.DU3(Da:l.'D!S qUe'@s. e bmguoo. luLra".~J i1 ' ip"tej'. ""Jr·~:...~Q eillliBollif(.!l:.' r e(~m.· 'eif.~..~ ' ' ~..ote9.·li:tJlf. 1lID) ~u..~Jgu:tir:uriS...sa asseetar ca IV['!L'. !LiI1. ~ rrefHenriq~ Vll1 dle:1ie iS~m.p1m:a.no ·tInu!] Id:st.mdwgin~j~: ! '." .~dt" d ~ .A B. ingl:e~a !!'Oh 0.Q CalviDlD' ~15Q~"15~4\} [Y.e.O~i pm-a SUR f]n:nla~I' sir~m. l:J:igIat~ai . p'.~ ~ ·ha'v·~.m l~lt! ..~ a ·ex-pa:ns allOl :mlli!l["c.!gatmi.. '~\31bJ Ql.t18 ~ ~ . a.fi'O(f: in:l.a qUteim~do vivo em ce'l'immiilia piL1..tal~'uma ~6ria Ill) .tlJ.491r1547)~ dici:lnu 2'0 papa ..~v8.lllO'rsJ do ·tr.Vl~~~o.~sLi'~n~~~lll:m.lil'.1('6I!!1i s..Ji.i2a~.~ :b.'V]da:ClBS onde lhCiuve !O :r.. .!i'fr'iIj'IOtil $ i3u.8tte· W1L1la ... IlU.'. que h4 m.ecirm_"'·:~do da hl_q_M·i~ao.fi."jt# A 'R'fb:rmlJ rnlvn1]sb.fAl"JBofiI'· ~.lila.I.lL!~'" .lli. A~ gIl can 3. enea.lbl"e~a di~.~'l!lr..S. (l.. eram cb.Um dJo~ sina)..01 (ley~Jia nunea Se'l: ~.~uJ:1rD d.oote no 'ii"n:'Il.[gwJa lP~sgro.:s m. C3.. os sens atos.mJ~QUiJ'G_m Geneb'ra·.bs:t.9.l~ ti1J:UEG 0' diefinilti. Centro des.c~. 'D~~~:.i1ica as 11:I:an&fu~.~-. Igy. As.. 'va1. ~q. . d. da dis:ci.n:~Q ~':alo:w.1"-.eja da fngtate·:rra 'On . i.e ranismo.1lcl.u.m.sijc~ ]~. d9 mi a:'Gei:t~ i.et 'TftlUl'ti4i It 154.l::otj~:...a!r-qme_8.Ea~[5aD.E.na 5lIia l~ncl~s 1P~riea...bwiru .aO:i.~1esm'S~e~s (bispoE! .~~ comereiais.etido.mn 'de.gQr.... ..d:b .:L.li~ de DC. ~sin]jil'i' ua In. ~. .id08 de DletlllS.dasM' eeme-cab!e'[j~Vl!fi . lood!lJS.orn.t~_Cl~a:li3i o .scisoo£ m_a. --~ creschn·enw.I.~ja :ft~. ..nt. .itl.lJ1I' princi.en:~gr-anrl...s1!il"U. loonsm'Stia [liti -rrHilio:t:p~f'oo des 1tt:'tJl. p!l"~~l.n a 'perSlElgubr~:.i..:r.'~j\.~. estfn".15341 ~4 assmsdo .a]Qt. ~ ITil1J n~iJ !lll'~ ..t .e1F9ll]_U~Bga&~ ao q lle· Q tt Pede.~piri'tufjl[r!'~nt~ e!lq_nWl:Tio .gl.to3 nu S~i8~.e "p2I!r~ da e.a::r.J..:meHda.~iJ1l]:.. na.~.__ ' . ~.heciao ~oo:nljJl Trib~m do . die p.bl~af' da venda I~le aJt.JI.ffU) t1rab~lUl~ I' nill . ~gr..W'nlTIiO-s fund~_m~:o:t.tu~i:hul08'j. ~QS COElfessamem.P. Mn~bJ. :na E:$e~ci a de .J!I..pto$:pftn:d 00e·:.XUIBdmas.~il'J.~iE!r sell.!iii' :nn:¥lLlluifSiJ. zlquaza cOllseguids. 'ta~:bem 'Ollln.:m.aIt] b~Z!!lbalho £!! 0 mr:ri!l:PlJ~(.nde o. . "1.{~'':pg :QO.pa.. ..aLn~~ 1Q.~ tEo:m '9 as~i!fIl dna.'Id'I:oe.:l'l!J:l' .eja ~el. a:l'JHio ella n~.:'':' 1t. pelo .~s ·~.u. caLvilDi8ta! ~[ta ~~ car.od.ti~io abs~]. 0 'h~g-e~ e:i". Autra _ .ft:it :mZ"e·:t Cllm qu~· 69.eme:nt~·'VU r14!7~=15:3·4.~:m'h·~· u:m.aC1o[1!eOOr. .~=::. pl'lnt:l].'ll.:3:!!l ~1! ".a. alit no.. . ~.:~r[I:u..""~. Sg:'irem-a~ia lqu~. ':m .&iir.C!i· .ad~ ~pel~ e oo61.ra.::.... r1. " "·~~: .lm' vm "tunha. e·l!111am'to'~.rUl"bTh. I~ trttba J\ Irul1lim~ii!Qji ·!iI~stia. 11ft·vis sua eseolas SendnHJ:i. ~.~en. ~utQT'~~rA~ p~ - 1'.~d a egmid..~u·.von tt. Inqru:laj~o..o· a ""'-1.~. .t.c:tMil~.rnl-a Ctdviui.An mesmo tempo.1J~ do le'Ji]vi'ril.s pl]'5!.':i' dB &a~~' ( l485 ..::Du d~. ·medjda~ .:Ell.:'.go.1.pO'r. do '~mJ. till . . lCanrb:m.~W sacT..~m 10 'CO'PLdIlb" IP.ece:r.~ l:".. .tode triJwtns l~u.'te· .t iti. llfi'. OS' a. '. que '4edic~i~t!.tH1lit~t')leee8Saria~ as p·rtti'~aJ.t::h i' e]_'~11:t~.egi a ·t.ii1dn'V~~tID]_8 ~ub:m.•• ~.a {1507.ol" Em 0011 :pa:fs·.J.nces d .ar· .a:dm.~ .S1Wi abatsn so'bm a Ig.1 IIenr:iq.a.:BIJ .milmb1_Uu ffilllrn ·m~~.e&':ns e0 '[nt®tt"'Ogi9iMri~· Q\ ~~ulo XI1I! g.~e:o IjJl'Qbl@. .u. de mentatid. Ana Bolw.~. "Em 153. p['ote'Stanms.1:~n9~ d. 0 a ~.~nclal~.00 Eu._ ma~' doutrlrtia8 ~plb.. ..ia.. \l. S'mif~ mao db(!!.e.'turas ~ eta Tn pr-.j:i'll:.'\$ ']l~Qt_Eat.iH!'[f!~di.o p lil~... .~.taqlU~ 't:orifl~:¥. ~~sa.tr]O. j!oH[Lr..~m"jsa: '.d~'i:ii:l a flffi do "iP'3gH.-e~Ii~Jje:r..i. ~ntro elas '0 .O-l1l.t 'pj:e·dMtmadl~·..... d. ~'ortrr~i'1ii!!..Ei~io~ Mdem -8' e~jLID" . 'UtDr.le~i~ ~~Ui~aa ser .s. e divdrdo ~ ~b:ri:§"~ :P.9(luhu· 'tCfdQ's "(J~ 'Q. ~a:~ 'I d. e .y. ..'~aillgt~ ·~n~ de :s'~re~']JJrdena doo:.m ·t1E!~PQsm..:u.:l~.~a.1.a ~er J~C1lfi·"el"'Ud.ii'Rst.~·:a.'I~Linha EH:zt1t~.pill~oE.1~ L.a.. ~l SJ!Jy.ro ·pos.Qrl:za~i[J.el 118...:~o ida ·Virf~d. . 11. :~..'/ . 10 hr.-t algo ~yu:e :l~.rej~ ~.ae SFl"j~ co:mp:ro.S ~·b11ieaSi 'reBO-l~m mm~' . !~st=:imu~ ~~. i.t:an:if~..~.lr1od~ "!]j\!!nto· ql!.m..~O ltr~.iE :i3J um p!\GIDe&SO._ .s.'"i.~ conte-xtQ e ~.b:ra~~ m[tnmel1~~O d~ dJ(lS I..~ rt§3.&.Etu.~d~~ . . de leis qu~'(". .Iii::l!L>II.~:Et 09· lea] vi[iLb~'1t3fi!i.8.. in~p~a p.t~..ento !00111 a: Ii3Spanhols j) :Em lfi:2'7. ~'et~H'Il1 .pe-aS~U j~. e ...a't~.( i!"~ !tilid..:e(o. ·Jln.'!!II j]]iC'iai. a:htudEli dae ... ~ ex.~eeiIDta~~.. Q _I~ja m ~fuj':lJb\l~afJB.[~ il'1fl:portEii.1!m1.n:miiii ~ev:e'!.: ~ -.r. .bu:tu e?I osmlIDa~ao~']J]DS dennueiadds TmlitliJJS.ij-151~8).g]i~.~ a :tJ.st$ram .l a Igrtja Ca:b6lL~a:. bUJlr.edarle lwbilL8'~ fbi Q' C~mct.~ paa.."""".tldJ-i~.l :~ra Mm.melrid..fii. .vi:rd8.es d·~amr....atw]lia~.O~ ~bnimmBlitoiS .SU~ CJ.vid.OJ ..11:::11]&i3.:PQ Si{lci~[.!i!..~n~.l1em-iqn ei rt.bHc~" espeeifi ~id:adif!lS pcl~'l \~F~~i~ ]@~al.Rilw~ crftieas 1 'vm Ca~ t:ido :Iro-ei da.el ~dotin.J.t}. '-!l' _ d& ~ ·C· .J!'b _ l_ ~ 1_.

ia de.ais.d nh [I 0 4I-.. Q at~.'I.da. 'Iw.'tVil'. f".lIf:l'j iCf. :f..:l ...~~ d.C!1S centra u.. A 'l1t'i~8.::!i.8gci~r~a~:~! It"O'~OO em 1Nj tteiTrb~l~" :SO'br-0: wmriinumID dj~ AIIlI~'1. 0 :fuilitllQ v. It~. Apern:1.PQ j'e5l..~1:~pf.j19: y:~ .e' 'reS''p'eil.It.:lf:LP.J. ilJ 'iO:!!iEUlw ~&wClLO [... tn:Inslfm.p~dir [g lP'jr.~1 .~.mIlC8Jll. 1.Il.~aU!.o' assim JP.i1US e pe..ap-o:io.t:Jl C'Onj'ILlutO> p@~~~.aitb.nhQ :LI11't:ern~..- E~t!la 'C.~ Reoo:r:ma Belig]osa~ eem .~'i1!l).. ~nt'S.Ji 'COnl :ft.aiQUlIltI)X!'ltW'i ~icl~ll:il[lb]o d6~~. .'.e 0 ua :a. pcr uma ~~ri.t .da 'bW"g:u~s]:a t.It I~ODllipillU11!uIll: .j' ~. U • ClJI). Q' rnil'jvim~nto clla.eb:(W :a1U$.rnn~[td..o.~:fO O a ."JS!E: tDca.-i)!I' do e1f11 ~jino ~ ~'MJl!~J18iQ cl!iJ!.Fo~ ma{lfD a:hJJda Q IndftX"" qlLl~' C'GDs. A.~0'1:.'!.is:tia 'ID::o.]_~gti'nQ:i'J.~e f~JIO:Ft.I:k nu~lo )P. '][.~.it-Olli1.em I~ri~e~ 'ou:rgfiegia a .'!{·.da Refb. d e .m~ aE~mru.~lli.~ 'Ii -.~.ma:tJ"lis:tade.::'1. IP~ '~Eo:rmados e eorreta mrllurr: as eansas dtis~ A Cenua:·R~:fm:~.If a. e.SSElu'uio 0 J8a. (P(:JC~PRD'~ZI2iO02) ~ Nos [tX!tmet...a"il ' ~ I" d _j.~eg'Uiu.o]ca" r.~" 1 E''. Wt~O': ~titttiee (Jll~:rMJ.:m. .Wit:e·l'fiat.. a t\I1JUu.H.~ d-e:a:baic 1 .Ib!~U!!. . Refof--. t. n3: assuntes m~iGPDJ~8C! anuse [i:.Q 'CatQU~]i$1T. re:be]i:lli... I roI"l'et·8.. • • a :~l'~:J..iI-R~brm~ teve {llill)CIla • . d Jl.1 a B~ 'te:m:pol d.1aM.rl. ~ ch'~m.gooi zad:!ll @::D] UIDllI.Q~~it91:I-Uiji5(U.lropa~ lJE!.~.l [i.."1i. [~t'U:'t. .aSm-..'O~dQ' ~cmD' X:\'!1WV0' iilfcio. ~t:ttt:'~.:'~.OO:.B ~s) .. Esiel1a M'm~t..~JL(1(J! t ~ . '~tu9..j1' it!! c'i\ Flc" ~1 'II'Jl iD~ ll'e· ~1Ii. pad1t~ . .r. 'DQI ~e~'L1o XVI..ogida.'dHI.:Z.a:pi~H8~ ind~~a!'~i...p ~ '~ru:ti."l ~etare:sdo 1 GlerQ.g-re. C'O:D'tr. ~. ltm~.e Lu~.b:lll@!nO~ --~ p]'ot~ti'JfJ).~ 1 fl'. fa ~~a.n&L>CItll. prcfl\~l'1f'a.. ._98.p@etM" naEur:apa.ti.Papa ..:l .lla.. du. lh@JS . IDa'el.Ji. T -~ .nan~{]ton.~t:!4.WJica. ~agr·fJ1Y.Ii6 '~''II'1 'fit.::iI. 19reJ~.t]~~[:1t(l 'iOaciJ(JIjl:Me.. e[. D~fUnf1." (1) i\..Oameo!!¥JuJI's Girll R@ll~en~..~.pnr de'M~.~a.~~:rQ6 '[i1HJ.~ ID:EJJd!l)nais. ·e~~av3.!i1[l! OG '~*a..ptt__ dbi. {l54Jj.~a pel~ I'greja.. . .'OOCI'n:SU.t~~..s..h imi~i . el:DlO RIm ~b~.ma~eii1i ~-~deBm.~.~i't~desem'bafQlQ.I '!i. 'd..t~te1..D.cadu.n~d~o1.Lt:u.no .~tttii.ii:Iq'!ll~F. "Ii'o@.1~Oo.te $.--<! '<OEIJt6~qs no .. ~ '2i@04} .I --I iIJla iii'"'1 iy~..0 :futici!)[ dO$ tefnipos modemos r(ii~1'iI13~do. Jf4JitJr@ .eg~an'lis.~ .. 'I!. a ser 'V~:~.S o:r.ta.~o' gJ:lJ..·. Luterana :&1 :a Decla~fl de' AugB-' 'b~. . -.61:1!1a exp'81l~M\> Urn .. ~'osus.o' iI!-..~Irtmcrls [:Omlq ~1 F1..o'iI··':iWll8JlJ..~ cr"'i •..~'!m: ita Emropa eft'll ae..-l''.dj. lcitml. e N:otte da E1J. N .a OJ[':d~'l1l1 diflcipUoo ·mili'tarr t1.as ~~~. tel~gi-.lJ. . ~~Ip [0 utts maeianes na Arnenca I atiDa.raJ. -~.p@nJl }e'. B~lia t:r~duziOO p~. 'Ol.n l54"9~'Q:m p:l!'m1!ll1i]. ": .~.D~g.m~Si.10-' 'ItB~ri"-'am 0...ham '~)fn:'te It!:r~a l:i"v:r-q!s..\~d.]:s.uH~ 'Proi~~. -..tadi~p~l~..pij...i!:~!.'ll'~.os~ finl11aF sua a't~'vi~e de 't]:vocat:m.r .mpt~:... doa Jijl"s'llJt~s estava €I 'J['i'g][Wt hi{iiJ~!ELrql1j~ 0]. rtfE""M.:r9'.L!llIl':iIi· paw ~=ao]: 'lit· 0 mapa --.:t'. .~).=· G' 1i::I.e~. de~q:j.col.dos -par~ 'com. a.G1. Ild-. ~!l)mo urna ~.. da em '1.dk: ob~eJf'lueros. -.ro~.~.:. 1.O:t:Tetas: :~J nt tV" iI:) [e V b) :m" IT [e V' Ii II e m ill ~ V [\T I~ d) A. Cl. ~·itI:igid~ ~F.ton~ 12.TiI • .. [o~' de mrnlOi" OOllK'IDlltUD. Lo.-.rnl6~Im..~:tSJ>1ilte. .iII.n. C!}. q. no B'f!)ll~iJ~(lom.lljl ~[ . _..1a. '~a .'I.rigiUilio: dQ 1~~dj .~m.!l d e rW...'e: de 'tU"angf(n'l'])]~es a-m todos O~ ~8. . !IP! 'btm:nbirn 105 tr~dos ·fci.Ji~::t"\!':eJ['lLeII" a..t30 .tffJ r-tllteq"re:wy.~. Rb'ftJW~. "II'" ..A eE5s.8 V 10-2.~.. AIWFiatTtL" l~M. am.alii8la~ mar ~e31 q[iiJL~ l.JM:.:iI Ii.'l. ~m m1lIliI."!~~ligj)o~(Js F~k.lljt1y.

.Cl:o~ p~.e·i- =nl~' ""I .nchlJ~l~ifJiS Eli a mm]oIbi~ 'fu= .fJ. 1 :p_ .atS mi1:W:":fJJ)tiv.e CJJ1 Ro:maL N.JLI:IiIj· .i1J se I p~ilio~ clib'.'2600.iLo XV.tl.. Os.}.d~.ei erieu u iIuie~~ Jisbll d~ 11\11"0:5 .ontEil!v~eem a.fas ptot~taTI.tfi.Igrcj~. "1.!.JI.niin erJst~Da.a . .ia urn ~i:a:nD~eJ.lFPR.~.a 'iIl'o.'~~ S'er'ill..fb:r.~ "~ni mil ~"u.a .. Iil:! .e_ 'qUi~ Si.mntim.in].iv..~]~n.as -da . as .de Sa:m. 1C'i·'h..i·_· meit'l!~o.@lOu1'e 'm.( ) :Ltd.ss ' .e~il! fim de· garantir 3 e~paru.e.l I~ohigia n:.~ . d..iHItJd~ Ta"l~Ttt~ ..Ugii.a3!IDetB.1. i. eonsittm'e: ~ ia'Gul.c]a ~.tinhan:~· lim I~::d)jetivo . cltr? ~.as.~. L:uteto desenvolve'!£I 'ums- tiv.8L iL'!(fJlden.' .cuj~ l¢tuti3J.:lj' XV •.§)a 'lte~. Isse 6:c!MJl.tILte:rr-6 e CsrD.[ts· td.l.d'l.J!.ikI! crista e .. II!) 'mi~~ig]'J':d3. Cfffi. fuq'llui~911'~ Trl'bunoo 04.A.ti:'Y'i~S m1i:nDa:ti. ns (logm.i:.BstmIt.b.'iI:1I @ ~(iB.:.a~ 'tnll.tQ do elW"ijj qu.pquMS.. oomeI"elo de l!.ij·aa.].~111e:. ".· 0 d]me.. e· as V.~w a ltlSM'.~. 0 munde depe·rm .l..) 'U cIiJ([l.It''' '~U.a com os nlOn~]. • r .p'l["Qws~m.icst qUi!'!!' m~wve 'i'Jmn E:t..fh:Ir~a:: ~t1e ex:efoli'lre:msnbre G$ cQm. ea:~d1ruir.i1itt.i11.. (:(tIi$~a. 11'u:mar~.oa na.re'ba" Hfr:it:1).o. e uma ID[!loor ib.re:Dd~ex a· [. espmhms . P:..aI di!:ll 8a:-!lt~....~.'&~r ."!it.fbrm.oe$m i~m C9.'l:' cleo 00 ('lG]. lHb1J. lI. .entia. ~ Ao tHl~L!!w:h3. orgaJ1j~:va ~ r~j~~ -c..Q~ia..e.s: F"illlt~..~I~si~s1ti~ .ib·.iI "<.'fj]. It Os J~ro!t. da.. )-.f1ilO ~l~J'']]n ~ ~i.2000' .. :m31l3..S."a~.~"\~lad. ~ lW.~n~~ ~Qft1:" ·yram '!Jrit]. a ~itU~lrldEldi2 ~1{W: IlU (]uItem~...g~. In ·ff!. P--1'rtu~ ~ .l"e~'biQ:10'.~.e.lifT.:a_·lI"IIiStcar'.centra a poili parte 'fie Marl.'9.P~[lfl:L~~.e ito peooatmell. ~ . Tesp~i.de ml6~t. .BV:r'-'iSe~.:LiU.le!1~· s~· b) . do I~(]mpo~.W..em i~PQl~tml~ ::1:..~~¥ . eom ~ed. ~~d:e.inhl1 .va.g a.meDJl:n D'~urH..to pe.. a.ltei!!l.f.~. 04.~a Catljii(:.o]d_~[!S v~'r.tMs:t ~on-. 'CDH4.Ji":a dil." u a Onn.. ..'~~ 8Q'bm . ReFt)fl.:l(rrias .~·:iun~' i t!) :Som1n1. .O llll'il'l.:S1 .rt_e: '~n.ie:M~pOt" a~$wrnh:' fifl1il.tio g)Q strilDl ImEi30. e) Bamente. ttln~: e 0 I!il~Ua~ lrJ. 1L'l:rI ~J pass[\i"S dos.ApeM. {l. proibiu _ '3 ·tn~l1~.l ~.:Lder .~:2:: rv.e_ "~"O.utefil. lOs.. ~~~Je:x:.st~~ 11~ V'lifn da . as' Esta.o'S. &f.(lJ~ relliJgi~~ dlJ sEic1l.SaUni!fltB.. C"O:]['.s S~ ·des:mliriam UIDI!h'lS ·as entras e .pt:3!xtllb.en:l .dE:U't81l' os ~-' U'O'llt'1itlla da ~clig~.· [:0_.rw~qtlI~ "JD..M d:[I! pl:Q.:t. .1:005... de b:td.S.dill'~U :~]gum~ ~ij@s para ..riIl ·~i~·. I~rutl'e·l~llt1t':aa· lnm1as. .1t"n.~dfi co~:tin'wdaLd..~et.'~.0 r.t:'fl' S:£lJntGilg.ee ulo is d!E!'finf~'a{.~_' .a: iU' n ..em:d. ma.)1'_.a autoriqJaiJ. Ta1 .c::.v.ob seculae q:ue ~~prirm~ cs €I.guem..a. ia~ K R.".monareas WUleSes.~i~) ~rcla~ v :s. ~btlg~ a eolIl~:rV.aiR) ). P~.as: ~' eJ]..:£IL 8 ...a-· e. IV 9 "~ffi'doo.e t. e.~'.er~ i~~en.l:jj. •.~e·tni:ntl.!aSJgIr a l~xpE. 'I! ..:& d. a~ a£i~.V.i~ ..vilin.tM ti."". ~m~a.-re. e:-.eatOli.e'du Papa e .fj b fo·~'ta1iOOlnlentn db~.116 'F&S'I) ..~ 3e' Diga:niza. p:~ote'Bbm.d' ·en.m venlMtei-· ro uis. d.'V!S~H "V.1i3U. . ~p~~._.· .ns.1J.wal iI ~t'.aVR n '~.~_m 'e 0 Renascimmto Ch.liiGi.(~Se'ITh~O . Q CriSi~~ ~ D g)9V~..? oo:nfr.~·~th1"as lPor.~ '0.. y.~I)= 'DJ:U1TI ~.a!.eS -et.)1 p~~b.o ~ fe.e .ws. ~et'lliacapas de Si1~tenl'M sua :mulh0r E!1J0U8' 'fi11100. iil1d .inbo" ·][.in~it:ib:.~70s.J~~xa.migt3 dSl.s 'p]ri1t~.~i'l~ ram ..> ~ . I 'op.I)~Q per~ f-e..:mm . e~j]mlla ::mffi1i~a_f'I!llliU.:W e 'f(l..L.Jieit3iOOE!i'i!l· ~r-:. .ll~WlLti! ~ a R~=· . 8 dcoo~ ~':Gmiif..l!. .. re~eito d!3..~m. deJfirii~o humanism. 108 0. ecm. E asg d~s·JPa~.~. leAls ~ gorve1l'llQ"E! !J. l'€!'W' 'ml!'mar: ( ) D.mmQ ~liidl:w~If? .1ri. ap~n..to.i" • .~J.it j~t..U]!!l:![WIlJ.a~8.DftO'. I MiIIlJi":~lfihllJi.t(ll5.e.e~~ 'wo'Vim~.~ ingJ. 'd'O"uttif!Jit:iiC!18i ~~Jm'pl'~t~metr r!: 'pomi-lf~R ~m iiLlJiCG]llP8JtiW] c001 0 d'B£@'llVI€J.Le ClJiJl!I.~A m.evidente 'DR ·p'01. do .:1 ue .B lI.as ]]e~s(m..o.er.. l .. prot-erswate e ~.!'~ !~ V\11 .uiwCkl<.6.t~JIojj PH'I" par...! b~a.e:ro l(pjW :IlL)ls ide.oo. •.1lu.:m I~~rno do fmild~m.(UFPIt-.~. 0 Conr.D1ipos teoU6gilico~ ~.W$l".8IT. po.li::1 polJ1tic'Q Ii ~.am.cas as m~ia.nlll.teIDO .dos wod.~'I :'j.I.':. .. rrn. {{U. je:mit9...~ eram '~ontniIij)s.'SW~':TI:Lmf.A5ia.[U.to dna Jlre1s . meades dtl ~el!:~lo XV'J[.ID'][I..''" i0ivit a 3 tom... ." a.iI'. 'era.'m.':..diQ. nas ·t~~· ~d~ t\mlerica.dRd.M .. jUB~$ pUlf meio 1...sitnglrlJ.].:~~~ . g'u5tm.Lf1'uL~ Sritu. ~-' ~o:nb:8rlQSI &0 casa- T118JjU. .en~r su:... p'rnlbida aes ~.005 e .'m~ii~r1~ . A" no!' . Ol2UE:m.1t\e 'it'fIlS. A.ln lE'.esecs.'esi~. .ilio ~ T~Rn-bj ~~tlnn01J.it f{1rrm. ....111aw:z que'll luunclo :e mau e.uii!lii.1ti.!u€'la@l .-. ".aWn. a ~1Ulroridooe dDs ]JliLlci'p-oo: tegiti:m.· a ( ) As gL].a.'l[Ul':S~j1 pea~~:m.rm~ail) do emo...v.[ unii~~.tilim~ll ·Q.]:JtI~"O iu.rnm."": '.-'k rr~' ~~JUJ]L!IiII111 II.~. :pe:fill~_eeer.us'~ri~.r.a C:G:[rfl1.d.~ti~rn ram .ult:Meij.0 deirils.i:daJd. . ugutnJS r dDS.!~.1.~. .m. d~.oca..tYSUtl~~ao00 pmier.ru1rmat:!i.I.".~ inte:mledi~'l!L~M padres d.~. 0 ICcrnc. G::} :SomiE!n:L~' li R ·'faS.. d.H ~.~ Mm.) 0 Tri1~n.'d''ar tempera 1..: 113.w.ade'i=· da . ~~p~~1'JS Hgados ~ pimm il1t~gar! 5mgm' €i.~ttva~ pn.~tn~~~~d2."5 riQl~nto'8 C~tra-1hj..Esp. d\~ '!A::a_ijg . da. ~rn:~tiv~ w·SoJ)l.M011j~ SM p.~o A~~inail:e . ..l'JJ:voiVB)ram.o ~ntextg d. .1:"(.ntlJd~s I~~iri-· 110.dadEa:l. tf!Vg[~2l' d..~.3 e rpi£!g.. e.

.iOlm~ .~dbr'm1:9ElJ5 .]1tOS 'de ·gtU~Q"a . ef5. ~re£O~5..nomm.."a:m.8 SI!Jt. e ~mlh6iis' 'm] d~md..J~ rom.~I Lorug-e ·de' 9a'I" 'm:Da.j...~ r.¥'OS di.Qt'tuglial e ·Esprnil:i.~ '~:pa.a:.. fllll~.r .fJOIfIPM·['· 'bud·a 0 ~ae Glte.oda~1i 5m" diviwJ(i'O$ . 1(1. Q .":"'' ':~J:'&'11Ji.ikl de oonce:sm~ de 'prlm~'giO\S ~JJ~ r~in6m.5 i' vis1avil lC..~.p.hBLte.llo-ruimg ·poO'ttuWle.ex'te·j~Ji_ltil!U1U a ~3j~ftnl janrj-ui e!:til: ·3~]13.r. ~~is. ·~·eS'P.a. . ruSP[Jl'h18' rt~Ul'~ !OOiI"llJil'l1teS ICQ1ni d~ (I. A1i.e~o . 5~lOpo~' :~:Dltii.i!tdorn~ ~. ceJIl'.e!:J~d~_. ~idfil W1iad. Gu'~ G~~'(1in.1 .~.Iti: .s do Mar.viaa. uma 1"'.~u·eci~ O~ fector.O.~gari~ 8...t~~"rO!l~ic:a 're.~ti~tl ]pSl:Dfii. S·'· -I C''.' ::O' TnFI"IIO" . "tim.U~ SfJ'!'!tl'P:~]a~' Manuel .id'rJtliS).ais (Iillildlu ifni d:@'S(l~lbe~tt) nuro.. 'mv<oU~5 .e'la.l:[yDig.e~ :nuJ'tiVo~ mas (.00 -reg~.t:k'~.:1.R ativ.~ nu:rt~.o1DWt.~ Sjacfa:ll1i[u'~ldo rnQ.}.it~.at :p 0 r:t U g uas a r.tlro~: ~~.~~ itID8i .gL~.8'.~ -looh~a'D.iti~Q (.J'~' ~ pfl)['tUJ.e Itlil~1 Disputa d!~ paul]$ta~ e OWJllP(!1ll S 'p~lg lC-QlJ1...~ 30 . im.[:I (g.z ade ~~pl".WJe "p.'r.n.A. ~. -:mnmtQB .inhol a~ejte··J1a~s).m~.nf~lliilIento :P!.dot~ (]os·b~li[]l..i!.is' d fUj:f!.dJei~. iE.fe.j1.. n~l1!]laQla" ~:anfij]ml3tjillda ~ p~lr pB!dn~s.mo d: p..~du$ .endu fooor da ilispu~~ . n. 111s:taJ]arl.er· a CO:"'~ 'n).· ~nd:ige. ~ .iiOs o do .uarliff 10(i9' Ide' 1[1'005.8ta)do tle.egi~o "de djfI~n:a_~o :[az-:end.~ en't.t.d~. 'e! llllik!ptmrl encia! d mesme iOOlU: fl..<ti$ irmaea.p~ltl TF. a :~". ~ll-~aa des ~oml... no 1~. !QI1lJ. l1amltean.I..0. .l~e..imDa UmJS 01 BJr~il rCu:llOm~' 'fCl~: paleo d~ 'hulmililirtts.~a d~~m'lte 'PIj:sms: I~ .'.SU]_b)l~ 1li"~ sepa][i"a·~ao 1liE!.gnese~par telL~. de.Q it!<mt q.elirbN~: .) aciU--"'· cos arr§ que IO~ D ~. ItabiJ:a:\l'a..~[A.:tEportM.Ij]~.!Ii 'k~"!I~.." .8i Ito~ iim. alem do I:!l~' ri)l'~lne~[!j:tu .em ~~.'5e~. dr~T(ln e a In Sliln\cii 9loi Perna~mbu.~e e.I"O~:b_l¥~Se:[o(ailgoclaf].uiJ.e$ qUlffi' .1hm~ le.a: "(iilU"QI:lI:. de.d~[[L~n].cfpi.oos:-f£ihiUt1i.3 ~g~a.p~hia '~~bem.sua Uhe:t-dad. r.t:I!n'pm.~.M.t) t. v.·b!]s fg·ram....H1JL~ fudlm.drri (.fmj~1 pol-fUm.flllrrru:d'o de I'nrliOB Ai!lJ ll£1~ao.nd. 00.. J . eldade ~:lhnl Luls e·' .a~.·e.~tadlQi de TG:~i-i~'lbH t1494.t~ ~ tiDt.o~.e die:le:.1760) :P.A.~l't.Q' qu~ em troca d~(J~I·Cima. ]) C DI r d D &QW.DO L:.~"S'Cir.ElJl 1~l'8 . Para evitar .furmt~iio . pm101~' d:.o ma::ns' ae sul iC~a ~hio~ e~va. Es~ 're-gii~Q jj ~rn.1)LII.(~..e:rJrv'llU'-am.t8[:itfu~i.. :iiO· 1)0 l~S~·rA.63.'~gesAs: gu.o .am. :iJ~:p~dos dLe e~cr-a-vili~aT. 2.'0s um.ifi/.IU.. ooar~:nhenses!..~I 1~j"'Qm~a.F ~1S ~~itet-eli3seli..' " .. ~~ ind]Qs~0. : C{D·DStan.~yj:za.deranl sa' p ~n!fl~ :~6es jeBtljtl~a.81.W:f3i: -.o j~sm-tica p~ ~ii'\~i.1:1. IG.-se :m'e'1"cadu .le]o ~~~ct~J ·~s~~r'i!(J~-.seuSl 1'~iilel'eS J~' .Beclana~~ d.pm:1:ado's i . bS:l1.arnh~o proeintM...m ~ n (1.l a~) k[lo~d P(llf.a.··1· 'fl'· .ure .!/. i~ .di11que. !iJLOS: ~\J. 'tintllaf1.~n_~. 'I'Tit G ~':"'f:'lI /!II · 'G·ys~r.aru .~.~nks. a posse da ~e:[I':rQs erika definida p!jjJr qU)®tll a Uve·H B'~ efeti vamen t~ ro]onil.lipms! 'OSJ· indiQ~ . 111.N 0 .~. ~J oeup~oo POit"t~'[~Jl)~~.~ retfi~~ve-U. .~1Jr~:d~8.' a estabeleeer e~ln 100m es Tr:rJJrrul.1 ~ . .:~.W54J.d:~i-r. ~ :[:l:> VQ i~t'iDl"do f1r.:au:]] .B}cO'n1t:i:nuidade I~' ~. em 'bnsea dtJ m~ jQ~das -de rnU"lJ.'UleJ..i!ij~l)~ I~' de (1645-.i~8deB. . . .11]1 pi:€d. Bd. . . 'Fot .n 11: J ..' ·I~.~.eijf'.p-l"eR1J.l:n-1 010\51 ]lnmsseJ11l 001:ll bravnra peJ._~s ~~udlltOY:~$.10-'Q '.~ ~c!i.. est:' plli1e.0 '(.as (ilie\id..iao de Set:e:· p~.rm.. B~n~ooblasr(l'ilO ~ 111'IJ .:8.~~ deruo:mina!da.'terealaJva.e.tlte·a:s 'Ii:Or.re~: . qu~ . Gro~ e I IG!o-ias. R:e'.de':Ds diIJi.uJ~:S·p~~a!IJ'd~ cdIlonQJ5para'com gy..~ S§lo Panlo e MiniiJis G~cd~ da !e:wji'~l1]:n de ·Rio.!larom.~!.de um gnv~ pr.~.n . j ~ . purtug-:nt.~1l£m~'n-!Laa~iJi'~:i .du'ta. fcra. d~' :aba~ecime:t.!.d. fhr~Ul.~.:LJ. ru 'tap.'Uam . nn- A.aIn' i?e.ltj~..a'Cm beJieaJ. pur dJt~~1i.".Jtes 16 quasa S€DJI.. u'al .&to 1t~e~nllboo ·~l. ~a~m:iti~ ~~l'm.m WiOE...1 ~. Otl·m o~ ~.te...a Be.. CQmpfuohiia de: .oo .'" _'··'LO·"~1iFATSc_-.tap~tifi (11698i'~171SJ Cq~rili~ cida -t~m b~m COlHIO· . :pe]os pT!'D..m~s.g..'f.Q5i..".atu~i8 ~stados campanhla ~1±nJ1a eOM.a~ '~tKmpfd'nll. ~. I!)rll1. ffilf.-'·' _.8 11".tiV'il:Hi perce her-am 'qIJ.-aS G~~.a d..ia mas "tam bAm. •.GI.Ll.es que POSS'1!. . .... 'I.JI.I·_.~~ M 11 1!e:!J .PI ]tbrm. .pil!'Qvo~Rd. ~"~j.. dlS'LDB)l:ro. Ie' '1'I'om'u s B 0Ic·k.:m1~!!jJ].JXg8.ra.:.d:a ~dm. que o~Q:rl-eu e em. EI"lri. '~Si~ esta\~am.de. lWt18Qes.'PT'H ''Vii?Jlldd:a:pelos eolemZiElJ.iMria ~.S n~ :mgiM' :~]ll'~~d. " .·.. . d~Q:1l.rrl. '1'f[!lii·uU1S' ~ J Ii:1 ~~:larl[lL..rTa doSj' .hoJarrldoo~s.F un d ada p. _".5jllr~~. s.m.n1't·orh~li ir.• .rI?ra1iill.rrJl_ ~E~Mili." .~.eim.d.erO:ilit ~fil Sail· P.MO 'Grnnoi('l do Nm-te e CeaF.~ i~. artig'O.]16.rbiDl'O§" definidci~ assim ]ID£' :r~~!. da polv~n·8I." 'Iill. '.31n a. . ]b. 0.'ito eta i]I~~'l.e~· eom.fj.a·u] Q e Oa e dedic8TIUll'lli." -.r{~.ill..~fric~..~vis6 "00:.dt:l:rrotoom. 'iII:.de es·~m"l{js·_ QS l1il1[f[lJ.11501).~.D M.Sd i[be:rleaSij\ ~ TJ~.mas tnJi 1Pr.8 lU'imilIDilf'OS OO-Jltt1.6-11:4) 1 """O"M' li'L"W. Ir.lJL..err~s f~ra'ijl . " De~de' 0 iB:Jil~]@ de 'p:!IiJ~S_SfJ d~co h:r~JLi~~~iO' a.B~iji 'ch) ~~Q 'no:rd~]. 'f.er.glaliJ de Mn"J. C"'.. gtlmm:ni nkl' ~e:gi'~ em.cl~ir. - "~0rrit9'lims 0n~' es 'OO.~e ~l~.t:i\S ·e 0 bahro p're~Q p~..lT£lU.11LI.. devidfi!· "..1!e.! It. M3J..:m:a:r.ra de iH:05: PJfI~S.]1 · ~. ·re.' 3!D.:i .e·nii!.n:t.EF:~1lgiU:esa u:mlratasse .s. or.1I ~ que..{~ GJ1t:re·IQ~ .$pb as.d. e mertca. ']li8JO itm. ~.do en. Jlandeirante:o !dirigi[f:mn.].a . C'aUcm'datrBJn tCapitani.arums !i!~tEl.nto d ~'8 a~"G3 .-).o~. :Be-(:*tm_a. cnm. 1~v.S rnhlm~.:m8J~los ~[oa It!ly01~.

Hel:.8J.J'JBern. r.'r~nde![~ r..: POIH31Llli.~·u:ra~~iJl.:ia:..i. il.l :rnnJ.DE2J20~3). mid1..ll:ft~ea.s8a:~~.' eemerei a.c.~.~ 0 ~pacw'oolon:inJr.Betral'm I~e Fel'ipe . d~ semanas primeim ~I.'C']81.$ de a~~ d~ OH.O difeFe:nch)l1:~:tl-e da OtJ. q:lLiLtl1iL mea ida: is a dot ~ll'.~tav.Ofi'l. a: aUm-o OOiS~gOlm 0 ~e~n:ilo ua.~1 Id}e_ ..o:nfide. ~ '.~m:a.m:lte.IS'alE iO 1i:.1'189) TId.~.]F! a~ in de 2f~(lIO' hd'm.hl. de (~'~~O-11BO)oj phJvlE'61".R~S .i 0.re. Com fj.llvmill irrstaurar e' '~ ~. peil'i:l8 '].Ql ir..t"c~~qti!'~..nt~ o.Q u:m e'm:plfsg.(ocv:a:nfuehte p..iO.ffi1V't)jv'e'lJl ..u~h.Il.~n guwmoonr' 0- os i)fl/i.s. ftj. da e1liw mine. min'Biros garrument~ pmrt:ugn~~ ide.g:[~ (Ii (17::10)1 :rJ. .i:.l.menool d.lll"ento.estirnuJ~V&. :P(l(f"~ug"d].'1"iP~:~~k~~ue ' q aL~lda.a l]'jjaci.o'pe li:r.8.learM'&er. . Ih!~]at~do~ Poll' ml~bJl'~s.ii! 'te'bi]~J[)' T.dOo N.tz:. .e:..fii..t) (. p:rlecielr1. e :Fe1tp~ dl)s:.~.A COll':ijum~. ~.I:m ai ~ocia] .MHI[mar~ .ri..S€Rittlff. . d1J~jav~.d_Q TimdeJtOCw.Q'CUI_lmo.der~ I'i1fmleJilt~.I 1~:t.tug1l:e9iie$'l P r:noffitlll:GLdoB' de mI8~aiOO$1I d:a vfi1~ ae' ~cffe.mJ CA!ro-E!J. f. .".d~ ]\e]vmm~5~ que' a~itafll llf!EID1. (1 '41~lL"D4evidQ ao' seu _me[.:'iJlJ~e~" (i.9.. 00 Meci[i3i.e pa."filJ:i'batig' 3~~S' i:".a.do niJ.'Ubrr~8).sJ' de ~ O]ijJu:l:~. Ssrlt061 '~~~i l e:nJIH.'"' pl'es-.ecStfl1i8.mell:i.~ e pl~2$OOf.i . dOl [l).enaJdoSi .[.en:ta pelai '00ir08 ~a qual mO]l1sm:ve mivadiSIJ:. "j i.safil' d~.aJ. al~i"J1~i¢A. ~t)e.em. 'fo~a.niiaiilil: 'par.. e o'[.~ enfim.oso\1. 'ha'~et~rap'a Ide ~~or ~mlmvao.exen.do. Ida 12 de' ~pool'd_:e 1'7Y8.!J]I em :po era ~:r-oiI!n~fo:lt!:D::ld~.r·. !)] c. ta com.i'vi~dt.-adflt'i.£'I lIElC~jj£il. 't'{lndh~~osocial ![Q'l~am.dLe:rus Uim:JllrnjgtaB e peh. soci_aJi tl'ieeai'It!J. .(.St alta 1bmrgLle.a.rn. '[(xr.~ d)l)..""€acl.gmas .e' leg:a-fIlaj-oot~dJe~ .m~.g.e\r~~.~"""~ - .'C. .1 ti~\:!11 iL'lilm:aHdtls. e.SilGi.!i-se 'pe]. C[llIirt. IndiIBpeI1l1ie:lJ1lciEl ([.~ lnstit:utlio[[uiB~ao' ~las .I~8ulttlUJ. .'.l~lSt.se: easas ptuti. .tegtaI-ru.Q:ill. :'0 wotlv'l] '~~'.<t.tem~d:o~ :l41e]~i3 :i. ~.:.Jt]ili~ndi) 1..htoo.:Ii.~ pntlirip!tJ~o da I~i[bl(t~~ d wr.e:nfl«~OO ~'[e$qu.~ en.pg~.d.m~ crise d.nHcia]ida.a. . soci"edac1e .p~m_eJl'm ~~' iit ~ru:po'~'.8.Q 8al.d!5![Ji dfl: SU. 1"ilcoo. oond.m~ 8ocC1ais.~ 0 alferes J~ J OiiqtlLID1' a~:Sihm Xavi:cr.b'e:rr.r .l4ii!:.~ dkeim . m(fVil. . eRe~ez. ~u~ fui·.li ~ .. crmlii) .('~:r"B.l'ut-ava:m ~~liO -urn.viOOs.te' da .Dn'"e.l'IU!..~'"~~ 'Itl~) r~(~r.fimi.'(JJtilJ.Mineirft. Os .il~. 'bl".(la. es p~cluto:r.'II:.pr.ar.:[~~es: .de reo .p~lll1.mj wgOOo~ J. :Oec:!n'i1tetf EMU8.radQ.rt~J[Ij. B:Ii:~illsos C]..~.oom CasDgo .n:~~. [llUVO pai!fL Mrurqu&s.tj p(jfrt~..vefl1'8!dol"r 0 'eon.li'.gltal d.1uh1[:lc~ ThlID'S .&i. &e. ~. ]If(l'" 1500 SOI~S' Ique n~ inv~~~u d~ :ll~'tm.*~.f.n.c!e p]'~_Ji}e.ornll~' Bl. '1789t ~Q.Ht sob':r'.@< Peli pe .o~ ~ro~h~oorr~((.oum'lta. .! d~: rr1BSt}IEI1~ die RedfB. ~~ :~I~:m. dos S~~ Ud-0:m~.iBileim .~ '~'ip (:UIlOW\6I~l\'fO cOm.17)1)1 Oon:W". s.elo. Ba:hJla rei£iJgiu.O'['clGs.P'e:ma.j<>·M t!I!I.que Dm~n tm:rum peu_a~~ em ~pital.Om e:r.8 .ntes.dJ'l' t'i~:'!lO~ t:a fti!.doe seu .s 'oliind. r~1':t1Gt d.ifJ..J'g !que' pmeo:eianl I~~ l3i!.~~.~1II ~o:ldo.gi:"fuo d~. r1eo 1!mposto~:~aJ.d'.~iWxsl brlhltante.luend~da.an.r.Acabg. .8.1r. mi} i'oll.gG..e l~fitiilmcitJ.ra'vr c.tto\' .:~:uJtlis ella. la:g]U'tU'lcrL!! a ..e:!Qlll :a::rirHarlo~ q.l\fine:h~a.. os wrun ..iEit !Ll1i~&tcial IOO.l'fi.•. s~'a.do~ San to£!.de Pombal.l: mesme daque:]~B que' in.Elm dB.de:sUno dOcS :pa:a1dpa:n.publi.W. a l~lelPen_clte:r dos 'BrL1. 3.e i!i a ~'IjJ.acla.£ls. [riJp!]j]a.i3rrlt. qJa. ID~Q11i__fi~~a. (P{' .ta.lt1Qvl-". 1i:ad. Vila envo E.' 'COl!1I'~O'\l '1n11uerr.gQbretct.'~.. clle"sGj. :rla nr.ra:ze.p]'eSml1uJ.~ Uri] I\!rfula~'Ge!£'ai~ e do '~i(Jj..1'lJcipac[. fm]n~_a "pl"inci]Jaltpl~_nt~ ·Pilrt' oi. '1798 b) ~~ go\f'e_010 a [dJ~. :f.:tlLm..~ . II.QS' . d.at 'Vih[.D.~.OtlI. de ~ilaneiro 'm:D.:m.8ieaJ [~..ndE'll. MiJlllJ'S iOat~]IS~ ~Iom' a ~~ a"rtl t. ro os.e.'~: t<]ThIh~ ~~lrtn'1(l:' su:ru~ il:a!l!.d.Iis~:r"&l. OCH1:b:» .pa¢e~: '~~voUa d'O~ if) ~e'le 'U:~n.i.q.c3.. Afir~e~.1l1ar.e.Ang do om Pfelr."l~mlCi:J..ue .tas ~lont~is hfEl.' .m~tes:iI:Mci:ara'~_Ii] . 1f\~ull!laW'. l'[~~lmaliZ'll!~ajo: dO oowe~.zadrrt de :fm11[]. . 1T1.f}'h:rl1e'rute r:!I ~ lI"'il.msml~u lluan:do o~ 'holru:ad~E!l6 f'~(['B!m -MQ-9C"te~ (:1 'il {J . t T'iab. v .'. m El"~m to'~::]!tr:a 6lil da K~n'p~t]:di.~.€loo' Li d er ad 8 pel h~[jlld6 . Oi.h:.].a.~Fl.l'l'.i'.'l.ct~izOl..'~a!i..a!riJ~. cri~ h. I~ 'h~id i1dietl' '.e.~b['rEl~.gimdo. ~m· es ] atiftlln~'i oo' briuriJ~ir.ctYo:lldeu!eia.icipantes.p~a .'~t-1J.o n.QV""i~llto 'klI.i f va d'e .deal~ da Revo:bJ. a 'r::lLipa d~ o:rgan.0" col~J]f]a.e8'f.a emno a ~5 wp:~ntoo)ite das . .lut~a' qu. crime d.!i~ ~~l:itic-a de ]If£c'i:'oo IR~'Q1jnd~m!S'e_s n iCl' :podeTi am tna..e: a. 'm~cimenwlO e-H'vi. :pei..' 'pi!)Pbl3r~ ~l_ .J.bnIfJI:~:!t.8!Jdo ~pe1~s~ russ d~ "Vil~· Rica ~oono .m 0 o dp~en:'il..]' ~ 'Qi .0 . elf.de .~~beUij~' a:m.coll\f. a.'r'a~il'i.!l.-se &0 .ljqUi~L~J!:7 '. ~ abu.i@ Baiana m~'trl... e'··it1rf.1tes f:O:. dft patn.. do m..te.~"at eorca.Ue cutros a8p~W3j 'pO~'ik't@ ..[" a.ll1. (1"'88 .o.D]f~.~ TV Paul'o.(~~PR~ . mentO e"S%l9J. 1C.[e¥01. ~ .~¥t..'O~' cU!m~. Esll~~'f:lus d OSg. NIm:e:rra.a ~[]ci.iado~.nI~a~1B:alu-IJa lesre 1[1198) .0 mOv::lmsl[i!lito fm-6~ p'''~lioo a1J?'R''les.:i!:tos eolnr.li~~ !:liTIS lIlsta.1.p.Oa.\)eia da s:~. ~etr.s' t"tij. :-llI:~~""YIo'l\-"""".'tiB_:~i-.'te. eJ Bioou tamb6m :m-arlunetn.:I enrn a pri1J:ao dus ':f~vo:~ t.u~ata..:ad e . il'! a:tJ~a't. Fn~:ire (hi~"~ dQ.~~:ra.~fiQ F.[~.

•aSlaS._ 5 . dD' In.co.d~ de d~ll1..ml'qjue 'D9.. :Bent:o ....n_G'. • . !ril.e..:~iI..iD~ (.. bas.igia.P!i1lU~iS:tilS.islas. Iceniro:s 'I-'-iII ·'ta III -:-.e_ 9l1JSla~ao . boa.ps:rUihai .s I'islanl. :s~"i'amc I~~S :m~~DS'aoj IP~U) Os COS ill d..a:~':'::::m7!eI=it : :e~~i~~:~:aI":=::. ti"ie\pre .e.a cal!' lie. i""p-£l:rtan~I!I!' m~:l!DefrltD niJl:hri~tai t'Q~.lnl!lul\liiiU3J e. I .'fORM sacrilii'cadolS.S. IpaUl.al11' d~:..ta e a cobran9i1' do di'rdlill1o.~ce~ . 'de' El'. 0.liio ern.M'UlilDs! nan paSS3!vaUIQ.sdel .. 'reiul 'para I'K-~' :~iEJ1Gl 'ie' !IiiG'__ ida.tuiiu ['Iilc.~.e' '~Mg.tn:enJRi05.~ . _:~IlI._ supl_lipi!liJlldtQ! POI!' :it.s. -dO-. pDllilic~. 'Ie ~tei lUI lliI'~S. mdl!m5i 'cathlo5~1 eSlC1II"3V05! iafncanas e' :pe' flUS. i3 !la~pe.. f" f aJ .ais.f!en_ ii1! Idls. ~ . Mir:anda~.'III. l~iberali'iSR'ul'l iP~'i5.a~ .: .sI~"iniIJ c.e .para. .!iie.spaHd •• I[Ana q:u em 0_ rnim.. co:nlra iii : .iai$ !I! ex. .. de.'=o q. '.e . efelidial remrm iil15' nSHS. il'"lela.. p EJiiIlSDe..ei~J:\o. Ime.~ID!~~e_cYI~'X.eIIe.op.P'e~ n~:o . I. sai:r.ViUl! qu~!env1!J"1 f~ .·' . 35.iI'i'sciado res. que IqualJuier la~.glilla" as. _P~uli5t~~. .me&ild. !a.DS.a '~pi$iidJililIque faz: ·plRrt_e da. ~QQli 'mil = ~'-'I ltd. ~10 .em um: ClOnBit·g .ompil'ld'lleiilfDS illS prQII1e:.s.' se 'rellni~.aos 'pnililc.-aQII! a ieJWQ kia. .1 III'.:s~:.!i.(I! de '.gU3 e· iCilO'nlii.nta~:as.eIDS fQm5tei.coXid . m.e.iDe.lb') millfiu iii sells.aa l~apii!J e· tbJfl5. cmqa.l :pecuila9ao die·artigQS de consumQ. '1ir~19iGl~e)! prime'ira mbeU~iG ~i'gaida.~!1 cO{rd'Ji:G1ardai 'p. de . _' _[~~ 'u!l!I'iIiI!S· IRCI ililUmJllfllllD.ul. d M"" iil':!:' "" ~ .ceIDnlDS!. 1.:II!. dos .H!.dU5.basill qu..e:rapaD Ii! .ipit05.e:. 'IillQnetrafIR II: Yell. riI.~. ...r. pi'il d .'rtVeIllB~a :senhDreti de! Im~ nliltSd.51 e$iboa giUeSil!.to. " ~. iIiIlQI' ~ID .tflll .do rei... 'BiS . Ie que':Ieve' iI ~aitic~(~iI'tJ:iiQ .onda.!. call:-tI{n.~CCl~~I...FGV=2DOG·) Anlw'lI1et.m lO'CtllB·· .irrc~nyala9aD!!! "mFn1aJildG~.a.l~~~~' i~~ t ~ ~!ilr~a~'ia ~de.ssIs.ciot'l_adas cO.e ~ Ina __~iis.e..i'Upol.~ 0.• ··.as.'_ ~l!I!ljIal.·dD~' _'pr~.se' co:nsl:i.en. D'" .aiicu·.HemdD~. • .I'llUI1i1.S vel.omo . GDerr.dal.! PBiri. IDs P~I. co.."IQiI.s..ta do! chilmiiula Capao dill. a.s. auUos ef'anlll..de'le5cravr05 .~..SiefJl!nd~ . .t.dlai.\5i:~ . .I"tstas ql!l'l! has.pD1rtugu~sa Ireie.Q~: d'a_s da. e:la IC~G~. eradore·s. bastaRte velho~~ :5ta -1 _~~~5=:.re dlas alfeJas de.ia..e_.~~~n~~lrDSiI' ~ntol deu 'Qme:r I~ .

TO··· rIf"IA· '.. . ..r.~'..JJ. -.". 'COBS .Lil... 1IiI.. . .u Ai.