Kako namjestiti RASPPPoE konekciju za BIHnet Free Zonu.

Postavljanje konekcije za BIHnet Free Zonu, se od postavljanja normalne ADSL internet konekcije razlikuje samo u jednom koraku – potrbeno je nakon username-a dodati @bihnet za autorizacijske podatke. Za one koji nemaju iskustva sa postavljanjem RASPPPoE konekcije slijedi detaljno uputstvo: Prvi korak – pokrenuti wizard (čarobnjak) za pravljenje nove konekcije:

Pojaviti će se slijedeći ekran:

Ovaj ekran obavještava da je pokrenut čarobnjak za konekcije, te kada kliknemo na dugme “Next” počinje postavljanje konekcije:

Na ovom prozoru je potrebno odabrati opciju “Connect to the Internet”, tj. opciju kojom kažemo da se želimo spojiti na Internet i kliknuti na dugme “Next”. Pojaviti će se slijedeći ekran:

Ovdje je neophodno odabrati opciju “Set-up my connection manually” tj opciju ručnog podešavanja konekcije te zatim kliknuti na dugme “Next”

Sada se bira tip konekcije koju želimo postaviti i pitno je da se izabrati srednju opciju tj opciju “Connect using a broadband connection that requires a user name and password”. S ovim je izabrana PPPoE konekcija, te je sada potrebno kliknuti na dugme “Next”.

Sada je potrebno unijeti ime konekcije, te pošto se radi o konekciju za BIHnet Free Zonu, najlogičnije ime je BIHnet Free Zona. Nakon toga potrebno je kliknuti na dugme “Next”

Na ovom prozoru odabiremo ko će imati pristup konekciju koju pravimo – svi korisnici računara (Anyone's use) ili samo za korisnika koji pravi konekciju (My use only). Obično se odabire prva opcija, te se nakon toga klikne na dugme “Next”.

Ovo je korak koji je specifičan za pravljenje konekcije za BIHnet Free Zonu. Dakle u polje “User name” je neophodno unijeti vaše korisničko ime te nakon njega @bihnet. Na primjer, ako je vaše korisničko ime mirza, onda ovdje unosite mirza@bihnet. U polja “Password” i “Confirm password” potrebno je unijeti vašu lozinku. Važno je uključiti zadnju opciju – “Turn on Internet Connection Firewall for this connection”, sa kojom se uključuje Firewall – tj zaštita od vanjskih napada na vaš računar. Kada su svi podaci uneseni, klikne se na dugme “Next”.

Ovo je finalni korak, u kojem je moguće odabrati opciju dodavanja kratice na vaš desktop za ovu konekciju (“Add a shortcut to this connection to my desktop”). Nakon što se klikne na dugme “Finnish”, postavljanje konekcije za BIHnet Free Zonu je završeno. Na vašem desktopu će te naći kraticu za konekciju na BIHnet Free Zonu:

Kada se dvaput klikne na ovu kraticu, pojavi se slijedeći prozor:

Klikom na krajnje lijevo dugme “Connect”, započinje vaša konekcija na BIHnet Free Zonu!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful