P. 1
E Zdravstvena Kartica Kao Finansijski Dokument

E Zdravstvena Kartica Kao Finansijski Dokument

|Views: 585|Likes:
Published by neskroman

More info:

Published by: neskroman on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka Laboratorija za elektronsko poslovanje

Seminarski rad

E-zdravstvena kartica kao finansijski dokument

profesor

student

Prof. dr Vojkan Vasković

Dejan Musić 873/09

Sadržaj:

Sadržaj…………………………………………….……………………………………….2 I. UVOD……….…………………………………………………………………………..3 II. E - zdravstvo....................................................................................................................4 II.1 Ciljevi E - zdravstva...................................................................................................6 II.2 Komponente E - zdravstva ........................................................................................7 III. Elektronska zdravstvena kartica ...................................................................................8 III.1 Elektronska zdravstvena kartica - osnovne informacije...........................................8 III.2 Prednosti E - zdravstvene kartice.............................................................................9 III.3 E - zdravstvena kartica u Srbiji..............................................................................10 III.4 E - zdravstvena kartica u Evropi............................................................................12 III.5 E - zdravstvene kartice u Sloveniji........................................................................13 IV. E - zdravstvena platna kartica (Medical credit card)...................................................16 IV.1 Uvođenje E – zdravstvenih platnih kartica............................................................16 IV.2 Zdravstvene platne kartice u USA.........................................................................17 IV.3 Prednosti i mane zdravstvene platne kartice..........................................................19 V. Zaključak.......................................................................................................................21 VI. Literatura…………..………………………………………………………………....22

2

Svi oni imaju moć da lako i brzo prikupljaju i razmenjuju informacije iz svog ambijenta ili iz okruženja. olakšali međusobnu komunikaciju i samim tim unapredili rad službi i svakog od lekara ponaosob. organizacije osiguranja i nadležna vladina tela. 3 . Putem Internet tehnologija pacijent u svako doba može nesmetano steći uvid u to u kojoj se fazi nalazi rešavanje njegovog problema. On od pasivnog objekta postaje aktivan učesnik tog procesa. Uvođenje e-zdravstva eliminiše papir kao medij i omogućava da se svi podaci o pacijentu i njegovom zdravstvenom statusu beleže u elektronskoj formi. Njegovo je bilo da plati i da čeka da se sve te „sile” umilostive i otklone njegovu boljku. U potrazi za upotrebljivim informacijama su svi: korisnici zdravstvene zaštite (pacijenti). poboljšali proces prepisivanja lekova. ćudljivosti birokratizovanog zdravstvenog sistema i „viših sila”. UVOD Kao i u svim drugim delatnostima. Pacijent je oduvek na svoje izlečenje gledao kao na mešavinu međusobnih uticaja dobre volje i umešnosti lekara. Nove tehnologije čoveku prvi put u istoriji daju mogućnost da sam donosi odluke koje se tiču njegove dobrobiti i da ima kontrolu nad izborom. zdravstvene ustanove. bržeg odgovora na nove izazove u preventivi i lečenju. lekari. a omogućavaju i povećanje efikasnosti i produktivnosti u zdravstvu. vodili statistiku o angažovanim finansijskim sredstvima. i u zdravstvu se javlja potreba za inovativnim rešenjima. kvalitetom i cenom zdravstvenih usluga koje plaća.I. ostvarivanju novih naučnih dostignuća iz oblasti i ukupnom povećanju kvaliteta rada ustanova. ostalo medicinsko osoblje. za implementacijom informacionih sistema koji bi olakšali skladištenje i centralizovanu administraciju kompletne medicinske dokumentacije. Internet pacijentu može da posluži i kao sredstvo pomoću kojeg će moći da sazna mnoge korisne informacije i da na osnovu stečenih znanja vrši bolji izbor između velikog broja ponuđača zdravstvenih usluga. Poštovanje utvrđenih procedura i standarda primenjenih u razvijenim sistemima zdravstvene zaštite garant su visoke racionalizacije ljudskih i tehnoloških resursa. Informacioni sistemi i korišćenje usluga e-zdravstva mogu bitno da poboljšaju dostupnost zdravstvene zaštite i kvalitet zdravstvenih usluga. doprineli uštedi vremena i prostora. Savremene informacione tehnologije suštinski menjaju položaj pacijenta i njegovu ulogu u procesu lečenja.

pacijenti. E-zdravstvo korenito menja pristup lečenju. Zdravstvena zaštita je i ekonomska kategorija. pacijent može da nauči mnogo više o svojoj bolesti. rasta produktivnosti zaposlenih. fond osiguranja i država samo su ovlašćeni subjekti koji mogu dobiti ograničen pristup podacima da bi ispunili svoje obaveze. održava kvalitet medicinskih usluga i onemogućava smanjenje obima pacijentovih prava. različitim metodama lečenja i njihovoj uspešnosti. Zdravstvo je sektor za koji su podjednako zainteresovani svi članovi društva. Primena IKT u medicini unapređuje efikasnost. Lekar i zdravstvena ustanova mogu koristiti ove informacije samo za unapred određenu svrhu. izraza e-health) označava korišćenje modernih INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (IKT) da bi se udovoljilo potrebama građana. uslovima. koja uz to stvara najmanje nelagodnosti.zdravstvo E-zdravstvo (prevod eng. Pružanje medicinskih usluga je pojednostavljeno. Informacioni sistem koji se koristi za pružanje medicinskih usluga postaje u potpunosti nevažan. svi učesnici u tom lancu mogu da rade efikasnije.II. troškovima terapije i osiguranju. Pacijent uvek može da zatraži bilo koju informaciju i da je dobije u elektronskom obliku. Podaci su dostupni bez obzira na to gde se nalaze pacijent i zdravstveni radnici ili pak gde se podaci čuvaju. da smanje troškove transakcija i pruže pravu informaciju u realnom vremenu. zdravstvena ustanova u kojoj se leči. što znači da bi njegovo poboljšanje koristilo svim građanima. Pacijent je jedini vlasnik tih informacija. rezultate i kvalitet medicinskih i poslovnih procesa koje sprovode odgovarajuće ustanove. bilo lokalno ili putem interneta. budući da svaki pojedinac ima pravo na najprimereniju i najekonomičniju medicinsku uslugu. Zahvaljujući modelu e-zdravstva. stručno osoblje. zdravstvenih stručnjaka. ali samo na osnovu pacijentovog izričitog odobrenja. Zahvaljujući internetu. jer ne koristi papir kao medijum. nego se sve informacije o pacijentu i njegovom stanju zapisuju elektronski. Uvođenje elektronskog poslovanja sprečava neopravdan rast cena te zaštite. pacijenata. što sa druge strane olakšava pristup tim podacima. a racionalnija distribucija medicinskog 4 . Njegov lekar. umesto dosadašnje pasivne. ustanovama koje pružaju odgovarajuće lečenje. korišćenja interneta u lanac zdravstvene zaštite. To je rezultat niskih troškova izgradnje nezavisnih informacionih sistema i sistema za pružanje podrške u donošenju odluka. E . Položaj i uloga pacijenta u tom procesu se menjaju i on ima aktivnu ulogu. osiguravajuća društva i država sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje pacijenta. ustanova koje pružaju zdravstvene usluge i kreatora zdravstvene politike.

nadzor fizioloških parametara pacijenata izvan • • • • • Telekonzilijum omogućava da nekoliko medinskih stručnjaka s različitih lokacija stupe u vezu putem konferencijskog poziva. Teleobrazovanje i teleobuka imaju za cilj obučavanje medicinskog osoblja. pod uslovom da se pacijent može povezati u mrežu. Telenadzor omogućava zdravstvene ustanove. niti odredište pružalaca usluge ili opreme. 5 . Teledijagnostika omogućava da lekar koji je udaljen od pacijenta može da postavi dijagnozu. budući da je lako blagovremeno analizirati rezerve i naručiti i izabrati najbolju ponudu na tržištu. Istovremeno se jednostavnije nadzire lečenje i proverava razmena informacija. Neki od aspekata primene e-zdravstva mogu se ogledati kroz sledeće: • Telemedicina. koja obuhvata skup postupaka i upotrebu IKT u pružanju usluga zdravstvene zaštite. Telekonsultacije omogućavaju daljinski pristup informacijama koje se čuvaju u bazama znanja ili putem kontakata sa specijalistima. Na prenos zdravstvenih informacija ne utiče razdaljina između lekara i pacijenta. Raspolaganje pravim informacijama omogućava pripremu tačnih izveštaja o korišćenju bolničkih kapaciteta i broju zauzetih postelja. Analiza izveštaja krči put strateškom planiranju i jasnoj društvenoj i demografskoj slici nacije. Ona se primenjuje u svakoj fazi i za svaku metodu zdravstvene zaštite. Mnogi realizovani telemedicinski projekti pokazali su da telemedicina značajno utiče na poboljšanje zdravlja žena i dece u seoskim oblastima. kao i pružanje pomoći za korišćenje IKT opreme za telemedicinu i udaljenih baza podataka koje nisu nužno povezane s medicinom.materijala je dala dobre rezultate u smislu uštede.

upravljanja i kontrola troškova • • • • podsticaj razvoja: razvoj i napretka društva i podsticaj zdravog života.1 Ciljevi E . pravna lica). efikasnost i održivost) Razvoj i unapređenje upravljanja: donošenje odluka zasnovanih na dokazima Smanjenje troškova: kroz on line komunikaciju se višestruko smanjuju troškovi transakcija.geografske udaljenosti: barijere vezane za putovanje i saobraćaj premošćavaju se efikasnom komunikacijom kako za potrebe pacijenata. 6 . zdravstvene radnike.II. integracija finansija. kadrova. tako i za potrebe zdravstvenih radnika Povećavnje transparentnosti i dostupnosti informacija Povećanje raspoloživosti usluga: obezbeđenje raznovrsnih usluga (za pacijente. kvalitet. povećava brzina i tačnost u odnosu na upravljanje papirima Eliminaciju prostorne .zdravstva Osnovni ciljevi E-zdravstva: • • • • • • Stvaranje potpuno integrisanog zdravstvenog sistema Stvaranje uslova za održivo finansiranje sistema Merenje ključnih pokazatelja stanja sistema zdravstvene zaštite (dostupnost. jednakost. povećavanje njihove dostupnosti i sadržaja Poboljšanje rada administracije: kompjuterizacija.

Uvođenjem e-zdravstva u zdravstveni sistem zemlje dolazi do promena: • • • • • u načinu rukovođenja i načinu donošenja odluka.dokumenta nećemo se udaljavati od suštine teme i objašnjavati svaku od ovih komponenti ponaosob. načinu organizovanja institucija i dostavljanja informacija.Principi koje IKT treba da zadovolji: • • • • Očuvanje privatnosti i poverljivosti ličnih zdravstvenih podataka. u poglavlju br.zdravstvenu karticu i njenu primenu kao platnog sredstva . E-recept. Optimalna upotreba zdravstvenih podataka. primer i uzor na koji se svakako treba ugledati i čije iskustvo treba iskoristiti. načinu obrazovanja i usavršavanja. Uvođenje e-zdravstva u ogromnoj je meri izmenilo polje zdravstva. U Sloveniji već funkcioniše sistem zaduživanja lekova na zdravstvenu karticu a u nastavku biće dat pregled kroz čitavu istoriju implementacije pomenutog sistema. zatim projekti i trenutno stanje u nekoliko razvijenih zemalja u Evropi a posebno će biti opisan sistem elektronskih zdravstvenih kartica u Sloveniji koja predstavlja jedan od najboljih i najkompleksnijih sistema u Evropi i samim tim.2 Komponente E . zatim njeno uvođenje i trenutno stanje u našoj zemlji kao i pilot projekat u Valjevu. Efikasnost i upotrebljivost zdravstvenog informacionog sistema. načinu planiranja i izveštavanja. U nastavku seminarskog rada. LZK (lični zdravstveni karton) i E . Ekarton. II. 7 . Visok kvalitet zdravstvenih informacija. jer je sveprisutni i opštedostupni Internet (Web) redukovao troškove izgradnje zasebnih komunikacionih infrastruktura u svakoj organizaciji ponaosob.zdravstva spadaju: ZIS (Zdravstveni informacioni sistem). S obzirom da je tema ovog seminarskog rada jasno koncipirana i odnosi se samo na E . njena upotreba i prednosti.zdravstvena kartica. III biće detaljno opisana Elektronska zdravstvena kartica. načinu obavljanja poslovnih transakcija.zdravstva U komponente E .

Na slikama 2 i 3. već i po funkciji. status osiguranja. prikazane su zdravstvene kartice nekih od susednih zemalja. informacije o izabranom lekaru.) koja nije samo drugačija po obliku. broj osiguranja.. Najčešće se izrađuje kao multifunkcionalna “pametna” kartica (JAVA.osnovne informacije Elektronska zdravstvena kartica (e-knjižica) je ustvari elektronska kartica koji treba da zameni tradicionalne zdravstvene knjižice. pacijentima se omogućava da nose ključ za svoje lične zdravstvene podatke uvek sa sobom. Sam izgled. Na taj način se ne mogu izgubiti nijedne važne informacije koje se mogu lakše i brže razmeniti sa lekarima. datum rođenja.NET. informacije o kompaniji u kojoj pacijent radi ili nosiocu zdravstvenig osiguranja. 8 . odnosno dizajn elektornske zdravstvene kartice obično određuje zdravstveno osiguranje zemlje koja izdaje kraticu..U poglavlju br. IV biće detaljno opisan sistem korišćenja i plaćanja pomoću E zdravstvenih kartica kao i primeri najrazvijenih zemalja u kojima je ovaj sistem zaživeo. Uobičajno je da se na prednjoj strani kartice nalazi fotografija pacijenta koja dokazuje da je pacijent vlasnik kartice (što nije bio slučaj sa prethodnom zdravstvenom knjižicom) kao i informacije o osnovnim podacima pacijenta: ime i prezime. ali i neki drugi medicinski podaci: oznaka kvrne grupe. Elektronska zdravstvena kartica III. informacije o alergijama čuvaju u “memoriji” krtice. U odnosu na prethodne. elektronska zdravstvena kartica raspolaže sa mikročipom koji može memorisati i preneti podatke i informacije.1 Elektronska zdravstvena kartica . Zahvaljujući ovakvoj zdravstvenoj kartici. Takođe uobičajno je da se podaci koji su promenljivi kao što su: adresa pacijenta. III. .

Slika 2 Slika 3 III. kao na primer adrese ili statusa osiguranja (odnosno zdravstvenog sertifikata osiguranja). Izmene. Lekar može memorisati propisani lek na samoj zdravstvenoj kartici pacijenta. Recepti se mogu prenosti u elektronskom obliku pomoću pametnih kartica. hronična oboljenja ili podnošljivost lekova pacijenta. U slučaju nužde lekar hitne pomoći mora brzo da deluje. Dokumentacija o lekovima: zahvaljujući dokumentaciji o lekovima lekar na prvi pogled vidi koji lekovi su vam već prepisani.zdravstvene kartice Prednosti uvođenja elektronske zdravstvene kartice mogu se ogledati i kroz: 1. Memorisanje kritičnih podataka. Prepisani recept se izčitava iz memorije kartice kada pacijent ode u apoteku da preuzme lek. Na taj način se isključuju poteškoće zbog čitljivosti recepta a i smanjuje se administracija oko izdavanja recepata (overavanje i popunjavanje zaglavlja recepata). se mogu trenutno ažurirati. 2. Na taj način se mogu izbeći nepotrebna dupliranja recepta i uzajamna dejstva lekova.2 Prednosti E . 9 . Brzo i lako ažuriranje osnovnih podataka osiguranika. 4. Zahvaljujući zdravstvenoj kartici lekar je odmah obavešten o informacijama koje spašavaju život kao što su alergije. 3. Skladištenje elektronskih recepta na samoj kartici.

knjižice počinju da funkcionišu u gotovo svim zemljama u okruženju. U zemljamama koja se već uvela e-zdravstvo uobičajno je da deca starosti ispod 15 godina kao i osiguranici. Ove kartice izdaju se od strane Lekarske i Apotekaske komore i predstavljaju ključ pomoću koga lekari i apotekari “otključavaju/zaključavaju” pojedine informacije. možete po želji sačuvati u elektronskom obliku. ne može niko pristupiti poverljivim podacima na njegovoj zdravstvenoj kartici. Lekovi koji se podižu na recept se direktno zadužuju na karticu tako da ona ima istu ulogu kao i platna kartica.zdravstvena kartica u Srbiji Elektronske kartice . Elektronska dokumentacija pacijenta: važne informacije kao što su izveštaji operacije.3 E . 10 . 6. gde su građani već zamenili stare dokumente. Zaštita od neovlašćenog pristupa bez pristanka pacijenta. Polazeći od predpostavke da zaštita ličnih podataka ima najveći prioritet. pri čemu nove knjižice znače komotniji sistem rada jer njihova overa neće zahtevati odlazak na šalter RZZO-a. U sistemu e-zdravstva svaki osiguranik dobija svoj sopstvenu elektronsku zdravstvenu karticu sa fotografijom. odnosno imaoca elektronske zdravstvene kartice. Termini zaključavanja i otključavanja se primenjuju kao sinonim na kripto zaštitu koja se kod e-zdravstva pimenjuje zbog zaštite ličnosti pojedinca odnosno zaštite zdravstvenih informacija. kojima nije moguće napraviti fotografiju iz zdravstvenih razloga. koji sada daju mogućnost da se ide brže ka informatizaciji zdravstva. Na taj način povećavate bezbednost terapije od strane vašeg lekara. RZZO je uradio bazu osiguranika sa svim matičnim podacima. Pristanak pristupu podataka pacijent daje sa zdravstvenom karticom i sa tajnim brojem (PIN) – tajni broj čini karticu korisnikovim ličnim ključem. Pacijent sam odlučuje da li će se i koji medicinski podaci memorisati i ko sme koje dokumente pogledati. III.5. svi lekari i apotekari dobijaju svoju sopstvenu ID karticu koja takođe može biti “pametna” kartica. Takođe. dobijaju karticu bez fotografije. rezultati laboratorije ili rendgen slike. uvođenjem elektronskih zdravstvenih kartica to se neće promeniti.

4 evra.kartica će imati najsavremenije elemente zaštite. E . kako ne bi bila falsifikovana. Na njoj ostaje pečat koji pokazuje do kada knjižica . E . odnosno slepima i slabovidima. 11 .Nove zdravstvene knjižice. Oni su zdravstvene podatke osiguranika unosili u kartice i brzo su svima kartice bile prebukirane. Dobar primer je Slovenija. godine. adresa. u šta je uključena i cena elektronskih zdravstvenih knjižica za osiguranike u Valjevskom okrugu. koliko ima osiguranika. Pilot projekat uvođenja elektronskih knjižica počeće da se sprovodi u Valjevu tek pošto budu napravljene prve analize i u ostalim krajevima Srbije i u skladu s tim očekuje se da će tokom 2013. Krajnji rezultat je da osiguranik guranjem kartice u aparat brzo i lako overi knjižicu. centralni informatički sistem RZZO-a poslaće svim terminalima u Srbiji da je doprinos za te osiguranike uplaćen.kartice će izrađivati Zavod za izradu novčanica. a u RZZO kažu da će tada znati sve prednosti i mane. Imaće svoj broj. a na njoj će biti matični podaci koji se i sada nalaze u zdravstvenoj knjižici. Čekanje u redu na šalterima biće zamenjeno automatima koji će izgledati kao bankomati i u njima će građani knjižice da overavaju. Nakon toga. Imaće čip koji će u sebi sadržati matične podatke osiguranika. gde će pacijenti moći da provere da li im je poslodavac uplatio doprinos. koje će najkasnije za dve do tri godine imati svi građani u Srbiji.000 evra. od kvalitetnog polikarbonata. Elektronska knjižica izgledaće kao bankovna kartica. zbog čega će rok trajanja biti deset godina. Ovi podaci već se nalaze na papirnim knjižicama. Međutim. šifra osiguranja. Nove zdravstvene knjižice . tako da će imati vremena da projekat usavrše. Kada poslodavac uplati zdravstveno osiguranje Poreskoj upravi. omogućiće brži i lakši pregled kod lekara i podizanje lekova u apotekama bez administriranja. Do kraja 2013. Automati će biti postavljeni u svim filijalama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. zato što ti podaci ne bi mogli da stanu u karticu. Valjevo je izabrano zato što su u potpunosti kompjuterski povezani domovi zdravlja. ni poslodavci neće morati umesto zaposlenih da knjižice overavaju. koja je kartice uvela 2001. Ceo projekat koštaće oko 20 miliona evra. S druge strane. ona će sve podatke i uplatu proslediti RZZO-u. Zbog toga su se vratili na sistem koji će biti uveden u Srbiji. ime i prezime. a to su matični broj. ali i u bolnicama. Pilot-projekat najverovatnije će trajati godinu dana. bolnice i apoteke sa RZZO. Ceo projekat koštaće oko 300. a biće podređena i osobama sa invaliditetom. godine u Srbiji će biti izdato oko sedam miliona elektronskih zdravstvenih knjižica. tako da će biti poznato kome je izdata.kartica važi. godine svi građani Srbije dobiti elektronske zdravstvene knjižice. nova zdravstvena knjižica neće sadržati nijedan zdravstveni podatak o osiguraniku. Biće urađena po standardima Evropske unije.zdravstvene kartice građane će koštati 2.

Irskoj. Litvaniji. 12 . Danskoj. Sloveniji.U Srbiji još uvek nema nikakvih zvaničnih informacija o tome da li će se lekovi i drugi troškovi lečenja upisivati tj. godine i korak po korak do 31. Francuskoj. Korisnicima ove kartice (oko 35% od ukupnog broja Evropljana) osiguran je tretman u svim zemljama jednak onome koji imaju u vlastitoj zemlji.4 E . Ona zamenjuje inostranu zdravstvenu knjižicu E 111. Na slici 5 prikazana je evropska zdravstvena kartica. Austriji. Bugarskoj. Italiji. decembra 2005. Lihtenštajnu i u Švajcarskoj. Od 1. Grčkoj. godine u Evropskoj Uniji postoji evropska zdravstvena kartica (EHIC . Portugalu. Holandiji. Letoniji.European Health Insurance Card). Luksemburgu. Malti.zdravstvena kartica u Evropi Od sredine 2004. prikazan je izgled budućih elektronskih kartica u našoj zemlji. Islandu. Estoniji. godine se kartica koristi u Belgiji. juna 2004. Slika 4 III. u svim državama prihvaćena. Poljskoj. zaduživati na zdravstvene kartice kao i predviđanja kada bi to eventualno moglo da počne. Španiji. Rumuniji. Na slici 4. Kipru. Evropska zdravstvena kartica ima preko 180 miliona korisnika širom EU. Švedskoj. Nemačkoj. Mađarskoj. Ona je uvedena 1. Finskoj. Češkoj Republici. januara 2006. Slovačkoj. Velikoj Britaniji.

Takođe. U Italiji. Poneka zdravstvena osiguranja izdaju tu karticu. Austriji. Druga generacija kartica će imati elektronski sertifikat vakcinacije koji će automatski podsetiti korisnika kad vakcinacija treba da se primi .Slika 5 Svaka država reguliše izdavanje evropske zdravstvene kartice za sebe. Austrije i Češke ova kartica ugrađena s druge strane nacionalnih kartica zdravstvenog osiguranja. Razlika se delimično može objasniti time što je u nekim zemljama poput Italije. Vlada Austrije odlučila je da od 2010 godine počne izdavanje druge generacije elektronskih zdravstvenih kartica i zameni 4. U isto vreme Francuska je odlucila da osavremeni svoju zdravstvenu karticu (koja vec ima čip) i da uvede PKI smart card tehnologiju (Sezam Vitale 2). Rumuniji. Ipak. kartica će biti od velike koristi pacijentima koji imaju visoki krvni pritisak ili dijabetis jer će biti u programu “Disease Management Programme” što osigurava da su njihovi podaci uvek dostupni. a druge koriste mogucnost prelaznog vremena i izdaju samo provizornu karticu. Poljskoj i Španiji ima manje od 5 % stanovništva. Češkoj i Švicarskoj skoro celokupna populacija posjeduje karticu. Grčkoj. Nemačka je donela odluku da od januara 2007. značajna je razlika u broju imalaca kartice među zemljama. III. Sistem elektronskih zdravstvenih kartica u Sloveniji uveden je još leta 2000-te 13 .5 E – zdravstvene kartice u Sloveniji Slovenija je prva zemlja koja je uvela elektronsku zdravstvenu karticu u celoj zemlji. počne izdavanje zdravstvenih knjizica sa čipom (preko 80 miliona) i projekat je u toku. dok je u Bugarskoj.obnovi.6 miliona kartica prve generacije.

godine i od tada se susreo sa mnogim problemima pa se svakako pri uvođenju E – zdravstvenih kartica u našoj zemlji trebaju iskoristiti iskustva i prednosti sa kojima raspolažu Slovenci. pripreme za uvođenje.Februar 1998: analiza. dizajn kartice sistema. prikazana je istorija uvođenja elektronskih kartica u Sloveniji kao i izgled stare i nove kartice (slika 5 i slika 6). Mart . U daljem tekstu.Jun 1998: eksperimentalno uvođenje sistema kartica u Sava dolini. Slika 5 Slika 6 ISTORIJA UVOĐENJA ELEKTRONSKIH KARTICA U SLOVENIJI Septembar 1995: početak projekta. Oktobar 1995 . 14 .

Oktobar 1999 . Februar .Septembar 2006: izgradnja koncepta obnove KZZ. Oktobar 2006: početak projekata NOVA KZZ i on-line ZZ Novembar 2006: Nadogradnja operativnog sistema i komunikacija sa serverom za transakcije. kao jedanog od najuspešnijih primera informacionih tehnologija u zdravstvu.Septembar 1999: eksperimentalna evaluacija uvod i priprema za nacionalno uvođenje. Septembar 2004 .Jun 1998 . 15 . Avgust 2005: M. Decembar 2003: uključivanje Triglava. Oktobar 2004: nadogradnja bezbednost servera. Zorkic je dobio nagradu na konferenciji Dani slovenacke informatike 2007 za "Projekat NETC@RDS . Oktobar 2000: kartica postaje jedini validan dokument za sticanje prava na zdravstveno osiguranje. Jun 2004: pokretanje pitanja evropskih zdravstvena knjižica. po regionima. dobija medunarodnu nagradu Sesame 2000. Jun 2001: Prvo uvođenje dodatnih usluga . Januar 2007: M. Sušelj Nagrada " DROPS award 2007" za najznačajnija dostignuća u oblasti zdravstvene knjižice na konferenciji OMNICARD.samouslužni terminali u mreži. Novembar 2005: Nadogradnja transakcijsko-komunikacijskog servera.jun 2005: prelazak na ADSL . April 2007: M. uz jednako važenje starih zdravstvenih kartica i nove kartice.oktobar 2005: odobreno ekperimentalno upisivanje lekova na zdravstvenu karticu (KZZ).jednostavan pristup medicinskim uslugama u inostranstvu". Maj 2003: Prezentacija KZZ (Kartica zdravstvenega zavarovanja) na e-Health ministarskoj konferenciji u Briselu. za najbolje i najsveobuhvatnije rešenje u oblasti zdravstvene zaštite. Maj 2004: izdavanje obrasca E111 (za obavljanje hitnih medicinskih usluga tokom boravka u inostranstvu) putem samouslužnih terminala. zdravstvenog osiguranja u KZZ.jun 2003: kartica je dobila funkciju medicinskog kartona svuda u Sloveniji. Maj 2006: završetak nacionalne uredbe o upisivanju lekova na karticu. postepeno. Mart 2006: uvodenje Netc@rds usluga u Pomurje. Mart 2004: Početak prikupljanja dobrovoljnih odluka da će posthumno donirati organe i tkiva za transplantaciju u Maribor regionu i snimanje ove odluke na nju (karticu).sa karticom na samouslužnim terminalima bi bilo odobreno pravo na zdravstvenu zaštitu za vreme boravka u inostranstvu Septembar 2001: Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Slovenije postavljanje međuinstitucionalnog projektnog odbora za proširenje kartica April 2002: kartica je dobila funkciju medicinskog kartona u Kranju regionu Mart . Jun . Zorkic dobila je nagradu za najboljeg mladog autora na Svetskom kongresu medicinske informatike MIE 2005 u Ženevi za prezentaciju projekta " Unos odobrenih lekova na karticu ".Jun 2000: uvođenje sistema nacionalne kartice.Februar 2007: Implementacija međunarodnog projekta IncoHEALTH Novembar 2005 . April 2004: objavljivanje informacija pod naslovom "Zdravlje" sa savetima o zdravom životu na samouslužnim terminalima.

Oktobar 2008: početak izdavanja nove kartice profesionalnim korisnicima (onima sa učešćem u on line sistemu) Novembar 2008: pocetak izdavanja novih kartica zdravstvenog osiguranja. Mart 2009: uvodenje on-line sistema i izdavanje novih profesionalnih kartica. Jul 2010: uklanjanje samouslužnih terminala Januar 2011: Početak projekta “Pristup podacima osiguranika zdravstvenog osiguranja” IV.Oktobar 2008: ekperimentalno uvođenje – direktan pristup podacima (on-line sistem) u Opštoj bolnici "Dr Derganc Franje Asiškog" u Njujorku.zdravstvena platna kartica (Medical credit card) IV. i on-line zdravstveno osiguranje. Jul 2010: uvođenje on-line sistema Univerzitetskog medicinskog centra u Ljubljani. April 2010: DSI je na konferenciji za zdravstveno osiguranje dobio nagradu za najbolji projekat u oblasti informacionih tehnologija u 2010 godini za obnovu projekta KZZ: Razvoj nove KZZ.1 Uvođenje E – zdravstvenih platnih kartica 16 . PK i PKI sistema. E .

na istraživanja i inovacije u zdravstvu. kako za same korisnike zdravstvenih usluga tako i za osiguranja i fondove zdravstvene zaštite. IV. Izdavanje zdravstvenih platnih kartica nije više privilegija samo državnihnacionalnih institucija. Zdravstvene platne kartice su trend i predmet diskusije u zapadnim zemljama koje već imaju razvijene zdravstvene informacione sisteme.Zadnjih nekoliko godina u zapadnim zemljama.zdravstvenu karticu na području cele države. overavanje kartica. Korisnici zdravtvene zaštite imaju širok dijapazon usluga. prepisivanje i plaćanje lekova. multinacionalne kompanije su uvidele prednost izdavanja istih i način da se obogate kroz otplaćivanje kredita. lekovi se mogu upisivati na zdravstvenu karticu. zavoda i osiguranja. dobro razvijenu i integrisanu mrežu samouslužnih terminala kao i visok stepen zaštite podataka. Velike.zdravstvene kartice ima veliki broj prednosti. Pre svega. najpovoljniji su krediti a zdravstvene platne kartice se više koriste ovde nego u svim ostalim zemljama sveta zajedno. koje su već postigle visok stepen razvijenosti zdravstvenog informacionog sistema. što podrazumeva razvijene i kompleksne bezbedonosne mehanizme. najveća je konkurencija.2 Zdravstvene platne kartice u USA U Americi. E-zdravstveni karton. Slovenija je najbolji primer za zemlju koja je postigla visok stepen razvoja u oblasti zdravstvene zaštite. brže i pouzdanije obavljaju sve poslove vezane za njihovo lečenje. stalno se radi na unapređivanju i proširivanju usluga koje se nude korisnicima. i ostale komponente elektronskog zdravstva (Erecept. Od maja meseca 2006 godine. E-zdravstvenu karticu). ovde se nalazi najveći broj kompanija. Zdravstvene platne kartice služe isključivo za plaćanje medicinskih troškova i lekova i ne mogu se upotrebiti u druge svrhe. lakše. odnosno vremenu i novcu. u sektor zdravstvene zaštite. Ukratko. čitav sistem dobija na vrednosti i pouzdanosti. identifikaciju. su enormna. Korist je obostrana. Ulaganja ovih zemalja. a fondovi ostvaruju velike uštede u angažovanim sredstvima. prvo treba razjasniti neke osnovne funkcije i pojmove vezane za zdravstvene platne kartice. Naime. finansiranje i refinansiranje korisnika zdravstvenih usluga. Ovo je prva zemlja koje je uspela da uvede E . zdravstvene platne kartice su dostigle najviši nivo. Uvođenje novih funkcija u E . 17 . Već više od 10 godina u ovoj zemlji se upotrebljava elektronska zdravstvena kartica.

potpredsednik Cerner’s Healthe Exchange. 18 ili 24 rate. sve više Amerikanaca ima teškoće da plati svoje medicinske troškove.com . kozmetičkih i veterinarskih usluga. je jedna od najuspešnijih IT zdravstvenih kompanija koja se bavi unapređivanjem i proširivanjem usluga koje se nude korisnicima Ezdravstvenih kartica. Ova multinacionalna kompanija. Web sajtove i ostalo. Cerner u saradnji sa First Data Health radi na formiranju posebnih servisa i usluga za pružanje zdravstvene zaštite koji bi trebalo da unaprede postojeći sistem plaćanja i omoguće svim društvenim slojevima da dobiju brzu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Polako postaje jasno da zdravstvene platne kartice ne služe više samo za ono osnovno zdravstveno osiguranje. televizija. prave slike sa nasmejanim i bezbrižnim korisnicima.carecredit. CareCredit je kompanija koja vam nudi mnogobrojne mogućnosti i pogodnosti prilikom korišćenja njihovih zdravstvenih platnih kartica. CareCredit omogućava da svaki trošak koji napravite plaćate na 6. Danas u Americi postoji veliki broj kompanija koje se bave finansiranjem vaših medicinskih troškova uz određen “interest“ odnosno kamatu. zdravstvene platne kartice nisu ni nastale iz onih humanih pobuda kako bi omogućili svim slojevima društva da se leče pristupačno i kvalitetno kao i da je glavni cilj ušteda vremena i eleminisanje nepotrebnih troškova i grešaka.cerner. prave primamljive ponude i programe. procesiranja. stomatoloških. Kim Hlobik.com . radio.). za plaćanje primarne zdravstvene zaštite. Ovo su naravno primetile kompanije koje se bave analizom tržišta i životnog standarda i odmah su našle način da zarade i dodatno zaduže već prezaduženo stanovništvo. Oni smatraju da novi sistem (Medical Credit Card) značajno unapređuje sistem zdravstvene zaštite. tj. vredna više milijardi dolara. Cerner predstavlja lidera u oblasti tehničkih i informacionih dostignuća u oblasti zdravstvene zaštite i njihova rešenja su licencirana u preko 8500 objekata širom sveta. 12.accessonemedcard. smatra da je trenutni sistem za plaćanje zdravstvenih usluga neefikasan sa velikim nepotrebnim troškovima. Kompanija Cerner Corp. Samim tim.. da koristite kartice za plaćanje estetskih operacija. dizajniraju primaljive brošure. godine sa ciljem da pruži svojim klijentima nenadmašenu vrednost i zadovoljstvo. One angažuju i upošljavaju ljude koji smišljaju primamljive slogane.S obzirom da se recesija nastavlja i da je nezaposlenost sve veća. Takođe jedna od glavnih ideja je eleminisanje provajdera koji pružaju zdravstvene usluge kao i smanjenje grešaka. ulažu ogromne pare u reklamiranja preko svih mogućih medija (Internet. značajno ubrzavaju transakcije i eleminišu nepotrebne troškove.. AccessOne MedCard ( http://www. osnovana je još 1979.com ) je još jedna od kompanija koja vam nudi kreditiranja vaših medicinskih troškova preko svojih 18 . za više informacija: http://www. Za više informacija: http://www. Osnovne uštede se ostvaruju prilikom postupka obračuna tj. Ove kompanije na razno razne načine pokušavaju da vas privuku nudeći vam bezbroj pogodnosti i usluga.

Citibank i JPMorgan Chase izdaju (proizvode) kartice. po vrstama korišćenih usluga – hirurške operacije. Za pomenute kompanije koje se bave finansiranjem zdravstvenih troškova za svoje korisnike. estetske. redukovanje medicinskih troškova i zdravstveni štedni računi (HSA .Health Savings Accounts). Pretpostavlja se da je to posledica nedostatka osiguranog stanovništva u ovim državama koji ne mogu da plate svoje troškove lečenja pa moraju da se oslanjaju na dodatna sredstva finansiranja. po području važenja – nacionalne i internacionalne. Ako ih ne interesuje dal ste kreditno sposobni i kako ćete platiti vaše troškove to znači da oni nisu tu da bi vama pomogli već samo da bi vas obavezali i uterali u još veće kredite i troškove sa kamatama i drugim nepogodnostima. firme GE Money. stomatološke usluge. Više nije potrebno da vi odlazite u njihove objekte. po kreditnim limitima. Severnoj Karolini i Džordžiji. Ako aplicirate online odmah će vam pronaći provajdera u vašoj neposrednoj blizini koji pripada mreži izdavaoca kartice. One svakako imaju svoje prednosti i mane.3 Prednosti i mane zdravstvene platne kartice Zdravstvene platne kartice su predmet svakodnevne diskusije. i po visini kamatne stope. možete se prijaviti u lekarskoj ordinaciji ili online. kozmetičke pa čak i veterinarske usluge.zdravstvenih platnih kartica.medkeyinc. Doktori imaju određene beneficije pa nećete retko čuti da vam savetuju da izaberete baš određenu zdravstvenu platnu karticu koja možda i ne odgovara vašim potrebama.com ) je kompanija koja pokušava da vas privuče sa sloganima “Ne proveravamo vašu kreditnu sposobnost“. one se razlikuju po načinu plaćanja – kreditne ili debitne (prepaid) zdravstvene platne kartice. IV. Zar ne deluje malo čudno sam slogan “Ne proveravamo vašu kreditnu sposobnost“? Tu se krije smisao cele poruke. Moto njihovog poslovanja je transparentnost. Tenesiju. svaka od kompanija pokušava da napravi što privlačniju ponudu i bori se za svakog potencijalnog korisnika. “Poslednje o čemu treba da razmišljate kad vam je potrebna medicinska pomoć je način na koji ćete platiti vaše medicinske troškove“. 19 . MedKey ( http://www. U nastavku rada govoriće se o razlozima zašto bi trebali da imate odnosno nemate zdravstvenu platnu karticu (medical credit card). S obzirom da je konkurencija sve veća. Prema istraživanjima u Americi. Sve je više različitih tipova zdravstvenih platnih kartica. najpopularnije zdravstvene platne kartice (medical credit card) su na jugu USA i to u Teksasu.

unapređeni proces plaćanja Prednosti zdravstvenih platnih kartica su očigledne: lake i jednostavne za upotrebu.Osnovne informacije zdravstvenih platnih (kreditnih) kartica: • • • • 0% kamate za promotivni period (obično 12 meseci) limit kartica varira u rasponu od 1. kaže da ovi troškovi mogu iznositi i do 25% od ukupne vrednosti pozajmice. Neki provajderi zdravstvenih usluga mogu tražiti da se unapred plate neke skuplje operacije (Pr. bolja evidencija troškova. to je akronim od reči Annual Percentage Rate). Ne moraju više da čekaju naplatu i plaćanje u ratama.. brzo obavljanje transakcija. odnosno one sa najgorim uslovima i rokovima otplata kredita. Njujorški državni tužilac. ugrađivanje zubnih implanta). urednik sajta CardRatings. ne retko se dešava da vas oni ohrabruju da se prijavite ili čak preporučuju nepovoljne zdravstvene kreditne kartice. Citi Health Card i na neke provajdere u 20 .. Mane su takođe brojne. ChaseHealthAdvance. nedavno je izdao sudske naloge za kompanije CareCredit. plaćanje na više rata. Dešava se takođe i da se pokrene postupak plaćanja penala i prijave kreditnom birou bez prethodnog obaveštenja i upozorenja korisnika. mogućnost odloženog plaćanja.com. Najveće se svakako odnosi na kamate (interest) a posebno na penale koje plaćate ukoliko ste zakasnili ili propustili neku od rata (APR je termin koji se koristi u Americi za godišnju kamatnu stopu. Ako iz nekog razloga odlučite da odete kod drugog provajdera možete imati problema da raskinete ugovor i povratite vaš novac.000$ biranje načina i plana za otplaćivanje kredita automatski obračun. minimizirani troškovi procesiranja (obračuna). Doktorima odgovaraju zdravstvene kreditne kartice zato što automatski mogu da naplate svoje usluge. Beverly Blair Harzog. troškove. Još jedan od problema može biti to što zakasnele i propuštene uplate zdravstvenih platnih kartica će automatski biti prijavljene kreditnim biroima i može podstaći više kamatne stope na drugim kreditnim karticama.000$ do 25. smanjenje grešaka. Ova mešanja između zdravstvene zaštite i finansijskih usluga dosegla su velike razmere pa su počela i prva upozorenja. Refundiranje je teško dobiti. nije potrebno da imate keš kod sebe. Andrew Cuomo. S obzirom da doktori često imaju razne beneficije od strane provajdera odnosno kompanija koje pružaju ovakav vid usluga. Doktori mogu imati i neke skrivene agende.

Zaključak “Ironično. Amerikanci troše oko 300 milijardi dolara godišnje na “out of pocket“ medicinske troškove. Lori Swanson. od 1. pokrenula je tužbe protiv 2 različite kiropraktičarske klinike.njihovim mrežama kako bi se istražio taj odnos koji se naziva predatorsko pozajmljivanje zdravstvene zaštite (predatory health care lending).5 miliona bankrotstava koje su proglasili Amerikanci prošle godine. istraga je zatražena od strane potrošača (korisnika) sa preko više stotina žalbi. je zbog zdravstvenih računa. Više od 79 miliona Amerikanaca se bore da plate zdravstvene troškove. on ističe prednost kartica zato što smanjuju administrativne poslove sa kojima se zdravstveni radnici susreću kada je u pitanju obračun i isplate svojih usluga. ali zdravstvene platne kartice najviše odgovaraju ljudima koji već imaju finansijska sredstva za plaćanje troškova ali obično osobe sa ograničenim sredstvima se prijavljuju za njih“. S druge strane. rekao je Mark Rukavina. na način koji njima najviše odgovara i ne snose nikakve kamate. kaže da više od 80% vlasnika CareCredit kartica isplati svoje račune pre isteka promotivnih perioda. 21 . 25%. Ono što je takođe iznenađujuće je da broj odraslih osoba ispod 65 godina bez zdravstvenog osiguranja je nešto više od 20%. između ostalog jedna klinika je prijavila pacijente za CareCredit zdravstvene kreditne kartice bez njihovog odobrenja. državni tužilac iz Minesote. V. potparol CareCredit. Stephen White. odnosno 74 milijarde dolara pripisuju se standardnim kreditnim karticama. izvršni direktor Access Project-a i ko-autor studije o medicinskom dugu. Pored toga. jedne od najvećih kompanija koja finansira zdravstvene troškove svojih korisnika. Inače. 60%.

VI.zdravstvenih kartica. To vam neće pomoći da budete u mogućnosti da finansirate svoje medicinske troškove. Prilikom apliciranja za zdravstvene platne kartice treba biti jako oprezan. kamatama i penalima koje plaćate ukoliko propustite ratu. avgust 2010) 22 . Svetlana Vukajlović. kao i drugih perspektivnih projekata u oblasti zdravstva u Srbiji u najvećoj meri zavisi od promena u domaćem pravnom sistemu. posebno obratiti pažnju na uslove korišćenja. To će vas oterati samo dublje u dugove! " poruka je Mile Koffman sa Georgetown Univerziteta. mislim da svakako treba iskoristiti brojne prednosti koje zdravstvene platne kartice pružaju.dodavanje taksi i kamata je najgora stvar koju možete da uradite. onda stavljanje tih troškova na kreditne kartice . zatim o limitima kartice kao i posebnim pogodnostima – načinima i rokovima otplate koje sami definišete. Budućnost implementacije E . strategije razvoja E-zdravstva i sredstava finansiranja. Literatura • “Umesto zdravstvene knjižice kartica sa čipom”. multinacionalne kompanije širom sveta nisu nastale iz humanih pobuda kako bi omogućili svim slojevima društva da se leče pristupačno i kvalitetno kao i da je glavni cilj ušteda vremena i eleminisanje nepotrebnih troškova i grešaka. zdravstvenih platnih kartica. (izvor Blic. Međutim."Ako ne možete da prijuštite velike medicinske troškove. 5. informisati se o promotivnim periodima. Već je pomenuto da zdravstvene platne kartice koje izdaju velike.

com/ .Access One http://www.Kompanija Cerner http://www. 2008 • “Uloga informacionih tehnologija u zdravstvenom sistemu Srbije”.About Medical Credit Cards http://mamedicallaw.html .nytimes.com . Doc.Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije http://www.creditcards.cerner. J. 2009 • “Europska zdravstvena kartica obilježava petu godinu postojanja”.rzzo. Dejan Musić 2010. http://www.zdravstvo”.ehow.com/blog/medical-credit-cards . Beograd. http://www.carecredit.si/ .CareCredic Co. dr Nevena Karanović.Think Twice Before Signing Up for That Medical Credit Card http://www.Ministarstvo Zdravlja.MedKey http://www. 22 maj. novembar 2009 • “Reforms to Protect American Credit Card Holders”.vesti i novosti iz sveta medicine http://www. FON.MedCard .html . jul 2009 • “E . The White House.Zavod za zdravstveno osiguranje Srbije http://www.com .accessonemedcard.The New York Times .• “Are Medical Credit Cards the Answer for the Uninsured?”.rs/ .com/about_4618833_medical-credit-cards.rs/ . Beograd • “Mesto informacionih tehnologija u Zdravstvenom sistemu Republike Srbije“. Republika Srbija http://www.gov.zzzs. Nada Teodosijević.com/2010/11/27/health/27patient. 2009.Medical Credit Cards: Should You Get One? http://www.medkeyinc. Conway. Sarajevo 10. Craig A. Informatika u Zdravstvu.php Medical credit cards: Watch for these warning signs 23 . seminarski rad iz predmeta E-uprava.spendonlife.D.zdravlje.com .com .com/credit-card-news/medical-health-care-credit-cards-warning-signs-1267.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->