Angol-magyar elektronikus informatikai szótár

Iványi Antal

A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat keretében jelent meg. A szótár megjelenéséhez segítséget nyújtott a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. Az elektronikus kiadás DocBook XML formátumát Bíró Szabolcs készítette. Copyright © 2007 Tinta Könyvkiadó Copyright © 2007 Abonyi-Tóth Andor, Antal György, Antal Margit, Arató Péter, Balla Katalin, Barsi Árpád, Bíró Gabriella, Csörnyei Zoltán, Dobay Péter, Dobrowiecki Tadeusz, Elek István, Gonda János, Gregorics Tibor, Harangozó József, Istenes Zoltán, Iványi Anna, Iványi Antal, Izsó Lajos, Juhász István, Kondorosi Károly, Kovács Margit, Kozma László, Lőrentey Károly, Nagy Sára, Móczár Géza, Palágyi Kálmán, Pilászy György, Recski András, Remzső Tibor, Sántáné-Tóth Edit, Sidló Csaba István, Sima Dezső, Szabó Sándor, Szirmay-Kalos László, Tarnay Katalin, Varga László

Jogi közlemény

Ajánlás
Főszerkesztő: Iványi Antal Szerkesztők: Abonyi-Tóth Andor (DM), Antal György (GV), Antal Margit (PL), Balla Katalin (SQ), Biró Gabriella (EI), Elek István (GI), Gonda János (DS), Gregorics Tibor (HC), Harangozó József (NC), Istenes Zoltán (HC), Iványi Anna (BE, BI, SP), Iványi Antal (AL, CN, MA, PF), Juhász István (SE), Lőrentey Károly (OS), Nagy Sára (IS), Móczár Géza (AR, DT), Pilászy György (AR, DT), Remzső Tibor (SY), Sántáné-Tóth Edit (IS), Sidló Csaba István (IM)

Szakmai lektorok: Arató Péter (AR), Barsi Árpád (GI), Budinszky András (BI), Csörnyei Zoltán (PL), Dobay Péter (EI), Dobrowiecki Tadeusz (IS), Gonda János (SY), Izsó Lajos (HC), Juhász István (IM), Kondorosi Károly (OS), Kovács Margit (CN, SP), Kozma László (SE), Palágyi Kálmán (GV), Recski András (AL, DS), Remzső Tibor (SQ), Sima Dezső (DT), Szabó Sándor (MA), Szirmay-Kalos László (GV), Tarnay Katalin (NC), Varga László (BE, PF)

Nyelvi lektorok: Bege Antal (DS), Belényesi Viktor (DM), Birki Mihály (BE), Biró Gabriella (SY), Bíró Szabolcs (IM), Horváth Zoltán (PF), Kása Zoltán (AL), Kovács Lehel (SE), Krammer Gergely (GV, HC), Lukovszki Tamás (NC), Porkoláb Zoltán (PL), Sonkoly Pál (OS)

Kiadja a Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2007

A kiadásért felel a Tinta Könyvkiadó igazgatója. Tartalom

Előszó

A felhasznált szakkönyvek Szakmai és általános szótárak 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Egyéb jelek

Előszó
Ezt a szótárat kettős céllal készítettük: egyrészt azért, hogy a több helyen már 2004-ben elindított és 2006-tól kötelező informatikai alapképzés (gazdasági informatikus, mérnök informatikus és programtervező informatikus BSc), valamint a várhatóan 2007-ben elinduló informatikai mesterképzés (MSc) tankönyve legyen, másrészt azért, hogy szakkönyvként segítse a magyar informatikai szaknyelv fejlődését, egységessé válását.

A szóanyag összeállítását azzal kezdtük, hogy először az ACM és az IEEE Computing Curricula 2001 című, a http://www.sigcse.org/cc2001/ címről letölthető, valamint a Computing Curricula 2005 című, a http://www.acm.org/education/curric_vols/CC2005-March06Final.pdf/ címről letölthető tantervek alapján (előbbiben 14, utóbbiban 36 szakterület szerepel) összeállítottunk egy 20 témakört tartalmazó listát a szótár nyomtatott változatához, majd ezt a listát az elektronikus szótár készítése során a bioinformatika, digitális technika és matematika témakörökkel bővítettük és így az alábbi listát kaptuk (a témaköröket a szövegben kétbetűs, a táblázatokban egybetűs jelölésekkel azonosítjuk):

1) Algoritmusok és bonyolultság (Algorithms and Complexity, AL = a) [Cormen 2001, Horowitz 1998, Iványi 2003, Iványi 2004, Katona 2002, Knuth 2001, Knuth 2006, Lynch 2001, Neumann 19666, Papadimitrou 1995]. 2) Számítógépek felépítése (Architecture and Organization, AR = b) [Mano 2001, Wakerly 2001]. 3) Alapvető kifejezések (Basic Expressions, BE = c) [Knuth 2005a, Wikipedia 2006]. 4) Bioinformatika (Bioinformatics, BI = d) [Pevzner2005, Roska 2005]. 5) Számítástudomány (Computing and Numerical Methods, CN = e) [Cormen 2001, Iványi 2004, Knuth 2001, Papadimitriou 1995]. 6) Digitális média (Digital Media Development, DM = f) [Chapman 2004, Lewis 2003, Nielsen 1999]. 7) Diszkrét matematika (Discrete Structures, DS = g) [Cormen 2001, Járai 2005, Katona 2002, Knuth 1994, Knuth 2001, Knuth 2004a, Knuth 2004b, Knuth 2005, Knuth 2006, Mann 2002, Pásztorné 2003, Rónyai 1999]. 8) Digitális technika (Digital Technique, DT = h) [Sima 1998]. 9) Gazdasági informatika (Economical Informatics, EI = i) [Deitel 2000, Dobay 2003, Raffai 2003, Raffai 2005]. 10) Térinformatika (Geoinformatics, GI = j) [Elek 2004, Elek 2006, Detrekői 2003]. 11) Grafika (Graphics and Visual Computing, GV = k) [Budai 1999, Farin 2002, Gonzalez 1992, Lengyel 2004, Szirmay-Kalos 2003]. 12) Ember-gép kölcsönhatás (Human-Computer Interaction, HC = l) [Dix 2003, Roska 2005]. 13) Információs rendszerek (Information Management, IM = m) [Ferragine 2005, Garcia-Molina 2000, Jiawei 2004, Ullman 1997]. 14) Mesterséges intelligencia (Intelligent Systems, IS = n) [Breuker 1994, fekete 1999, Nilsson 1998, Russell 2002, Shapiro 1990]. 15) Matematika (Mathematics, MA = o) [Aspray 1990, Járai 2005, Knuth 1994b, Knuth 2001, Neumann 1944, Neumann 1960]. 16) Hálózatok (Net-Centric Computing, NC = p) [Hosszú 2005, Stallings 2003, Tanenbaum 2002]. 17) Operációs rendszerek (Operating Systems, OS = q) [Tanenbaum 1997, Silbersatz 2000]. 18) Programozás alapjai (Programming Fundamentals, PF = r) [Fóthi 2005, Knuth 2001, Knuth 2005]. 19) Programozási nyelvek (Programming Languages, PL = s) [Barnes 1998, Csörnyei 2006, Fischer 1993, Meyers 2005, Nyékyné 2003a, Nyékyné 2003b, Scott 2000, Sebesta 2003, Sethi 1966, Stroustrup 2004]. 20) Szoftvertechnológia (Software Engineering, SE = t) [Kozma 2003, Sike 2003, Sommerville 2004]. 21) Társadalom, szakma (Social and Professional Issues, SP = u) [Khosrow-Pour 2005, Knuth 2000, Ralston 2000, Wikipedia 2006]. 22) Szoftverminőség (Software Verification and Quality, SQ = v) [Beuker 1994, Crissis 2003, Fenton 1998, Galin 2004].

23) Biztonság (Security, SY = w) [Knuth 2001].

A 23 szakterület nevét, jelöléseit és az elsősorban felhasznált szakkönyvekre való hivatkozásokat a szakterületek nevei angol nyelvű rövidítéseinek, a hivatkozásokat pedig az azonosítóknak az ábécé szerinti sorrendjében rendeztük. Ezután az informatikai alapképzés és mesterképzés akkreditációs pályázataiban szereplő tankönyvek tárgymutatóit digitalizáltuk (Dankházi Miklós és Szabó Zoltán segítségével) és témakörönként csoportosítottuk. Ezekből a tárgymutatókból indultak ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki Főiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a debreceni, győri, kolozsvári, marosvásárhelyi, pécsi, szegedi és veszprémi egyetemek oktatói közül témánként felkért szerkesztők és szakmai lektorok. Később a témakörök többségéhez még nyelvi lektorokat is felkértünk (az alkotók neve és feladata a szótár kolofonoldalán megtalálható). A témánként összegyűlt szóanyagot egyesítettük, az átfedéseket kiszűrtük. A szócikkeket úgy rendeztük, hogy a számjegyekkel kezdődő szócikkek a szótár elejére, a görög betűkkel kezdődő szócikkek pedig a szótár végére kerüljenek. A rendezés szempontjából a kis- és nagybetűk között csak akkor teszünk különbséget, ha a két angol kifejezés csak ebben különbözik – ekkor a kisbetű megelőzi a nagybetűt. A szóbokrokon belül is ezeket az elveket követtük – kiegészítve azzal, hogy a betűköz minden más karaktert megelőz és a kötőjelet nem vettük figyelembe. Ha egy angol kifejezéshez több magyar fordítást is megadtunk, ezeket függőleges vonallal (|) választottuk el egymástól. Ha egy többszavas magyar nyelvű kifejezés valamelyik szavára több változatot javasoltunk, akkor a változatokat perjellel (/) választottuk el egymástól. Esetenként a / jelet a szakszövegekben használt módon is használtuk. A magyarázatokat csúcsos zárójelben közöltük. Ha az angol kifejezéshez mozaikszó is tartozik, akkor az angol kifejezésben a mozaikszó szókezdő betűit nagy betű jelzi. A magyar helyesírásban egyrészt az Akadémiai Kiadó A magyar helyesírás szabályai, másrészt Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila Helyesírás című könyvének ajánlásait követtük. Az angol helyesírásban a forrásként használt szakkönyveket tekintettük mérvadónak. Ha egy kifejezés több alakban is gyakran előfordul (például color vagy colour, knowledge based vagy knowledge-based), akkor mindkét alakot megadjuk. Az első nyomtatott kiadásban a 2006. május elsejéig, az első elektronikus változatban pedig a 2007. február 15ig összegyűjtött anyag szerepel. Azt reméljük, hogy később támogatást kapunk a magyar−angol szótár elkészítéséhez, és abban, valamint az angol−magyar szótárak későbbi változataiban egyre bővebb anyagot tudunk közreadni. A nyomtatott szótár kiadását mind az Oktatási Minisztérium (a 2005. évi tankönyvpályázat keretében), mind pedig a Neumann János Számítógéptudományi Társaság támogatta, ezért a nyomtatott szótár kedvező áron

kerülhetett az Olvasókhoz (az első kiadás 2006. július negyedikén). Az elektronikus szótár elkészítését az NKTH (a DIGIT2005 pályázat keretében), valamint az NJSZT támogatta.

Budapest, 2007. március 5.

Iványi Antal

A felhasznált szakkönyvek
Az egyes hivatkozások végén megadjuk, mely területekhez használtuk fel az adott forrást.

[Aspray 1990] William Aspray: John von Neumann and the Origins of Modern Computing. The MIT Press, Massachusetts, 1990. 394 oldal. Magyarul: Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei. Vince Kiadó, Budapest, 2004. 409 oldal, MA. [Barnes 1998] John Barnes: Programming in Ada 95. Second edition. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 1998. 700 oldal, a tárgymutató 12 oldal, PL. [Breuker 1994] Joost Breuker, Walter Van de Velde (editors): CommonKADS Library for Expertise Modelling – Reusable Problem Solving Components, IOS Press, Amsterdam–Oxford–Washington, 1994. 339 oldal, a tárgymutató 7 oldal, SQ. [Budai 1999] Budai Attila: A számítógépes grafika, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1999. 387 oldal, a tárgymutató 9 oldal, GV. [Chapman 2004] Nigel Chapman, Jenny Chapman: Digital Multimedia, Second edition. John Wiley & Sons, New York, 2004. 694 oldal, a tárgymutató 20 oldal, DM. [Cormen 2001] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald Lewis Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms. Second edition. The MIT Press/McGraw-Hill, 2001. XI + 1180 oldal. A tárgymutató 35 oldal. Magyarul: Új algoritmusok (szerkesztette Iványi Antal). Scolar Kiadó, Budapest, 2003. 1020 oldal, a tárgymutató 28 oldal, AL, DS, CN. [Crissis 2003] Mary Beth Crissis, Mike Konrad, Sandy Shrum: CMMI – Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 2003. 688 oldal, a tárgymutató 31 oldal, az értelmező szótár 21 oldal, SQ. [Csörnyei 2006] Csörnyei Zoltán: Fordítóprogramok. Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest, 2006. 300 oldal, a tárgymutató 10 oldal, PL. [Deitel 2000] Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Kate Steinbuhler: E-Business and E-Commerce for Managers. Prentice Hall, 2001. 794 oldal, EI. [Detrekői 2003] Detrekői Ákos, Szabó György: Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 380 oldal, a fogalomszótár 12 oldal, GI.

[Dix 2003] Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale: Human-Computer Interaction. Third edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003. 834 oldal, a tárgymutató 10 oldal, HC. [Dobay 2003] Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment. Második kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 312 oldal, a tárgymutató 7 oldal, EI. [Elek 2004] Elek István, Sidló Csaba: Térinformatika. In: Informatikai algoritmusok 1 (szerk. Iványi Antal). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004. 685–716. oldal, GI. [Farin 2002] G. E. Farin: Curves and Surfaces for CAGD. A Practical Guide. Fifth edition. Morgan Kaufmann Publishers, 2002. 520 oldal, a tárgymutató 9 oldal, GV. [Fekete 1999] Fekete István, Gregorics Tibor, Nagy Sára: Bevezetés a mesterséges intelligenciába. LSI, Budapest, 1999. 289 oldal, a tárgymutató 7 oldal, IS. [Fenton 1998] Norman E. Fenton, Shari Lawrence Pfleeger: Software Metrics – A Rigorous and Practical Approach. PWS Publishing Company. 1998. 638 oldal, a tárgymutató 16 oldal, SQ. [Ferraggine 2005] V. E. Ferraggine (szerkesztő): Encyclopedia of Database Technologies and Applications. Idea Group Reference, Hershey, 2005. 656 oldal, a tárgymutató 34 oldal, IM. [Fischer 1993] Alice E. Fischer, Frances S. Grodzinsky: The Anatomy of Programming Languages. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993. XXXI + 567 oldal, a tárgymutató 15 oldal, PL. [Fóthi 2005] Fóthi Ákos, Horváth Zoltán: Bevezetés a programozáshoz. ELTE Informatikai Kar, Budapest, 2005. Digitális tankönyv: http://www.elek.inf.elte.hu/. 510 oldal, a tárgymutató 5 oldal, PF. [Galin 2004] Daniel Galin: Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. AddisonWesley Professional, Upper Saddle River, 2004. 606 oldal, a tárgymutató 11 oldal, SQ. [Garcia-Molina 2000] Hector Garcia-Molina, Jeffrey David Ullman, Jennifer Widom: Database System Implementation. Prentice Hall, 2000. 654 oldal, a tárgymutató 9 oldal. Magyarul: Adatbázisrendszerek megvalósítása (szerkesztette Benczúr András). Panem, Budapest, 2001. 684 oldal, a tárgymutató 7 oldal, IM. [Gonzalez 1992] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing, AddisonWesley Pub., Upper Saddle River, 1992. 716 oldal, a tárgymutató 12 oldal, GV. [Horowitz 1998] Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Sanguthevar Rajasekaran: Computer Algorithms. Computer Science Press, New York, 1998. 769 oldal, a tárgymutató 9 oldal, AL. [Hosszú 2005] Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai. Novella Kiadó, Budapest, 2005. 638 oldal, a tárgymutató 16 oldal, NC. [Iványi 2003] Iványi Antal: Párhuzamos algoritmusok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. Elektronikusan: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005: http://elek.inf.elte.hu/ ). Az angol–magyar és magyar–angol szótár 6 oldal, a tárgymutató 11 oldal, AL. [Iványi 2004] Iványi Antal (szerkesztő): Informatikai algoritmusok 1. és 2. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004 és 2005. Elektronikusan: ELTE Informatikai Kar, Budapest, 2005,

http://elek.inf.elte.hu/ . 816 + 784 oldal, a tárgymutató 12 + 12 oldal. Angolul: Algorithms of Informatics. Mondat Kiadó, Budapest, 2007 (előkészületben). AL, MA, NC. [Járai 2005] Járai Antal et al.: Bevezetés a matematikába. ELTE Eötvös Kiadó, 2005. 241 oldal, a tárgymutató 11 oldal, DS. [Jiawei 2004] Han Jiawei, Micheline Kamber: Data Mining. Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2000. 500 oldal, a tárgymutató 5 oldal. Magyarul: Adatbányászat. Koncepciók és technikák. Panem, Budapest, 2004. 532 oldal, a tárgymutató 5 oldal, IM. [Katona 2002] Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest, 2002. 191 oldal, a tárgymutató 5 oldal, AL. [Khosrow 2005] Mehdi Khosrow-Pour (szerk.): Encyclopedia of Information Science and Technology, Idea Group Reference, Hershey, 2005. 5 kötet, 3800 oldal. Az első kötetben a kulcsszavak listája (Index of Terms) 36 oldal, a tárgymutató (Index) 27 oldal. SP. [Knuth 1994a] Donald Ervin Knuth: The Stanford Graphbase: A Platform for Combinatorial Computing. Addison-Wesley, Reading, 1994. 592 oldal, a tárgymutató 7 oldal, DS. [Knuth 1994b] Donald Ervin Knuth, Ronald Lewis Graham, Ore Patashnik: Concrete Mathematics. Addison-Wesley , Reading, 1994. 647 oldal, a tárgymutató 15 oldal. Magyarul: Konkrét matematika (szerkesztette Kátai Imre). Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998. 623 oldal, a tárgymutató 17 oldal, DS. [Knuth 2001] Donald Ervin Knuth: The Art of Computer Programming. Vol. 1, 2, 3 (Third updated edition), Addison-Wesley, Upper Saddle River, 2001–2003. 650 + 762 + 780 oldal, a tárgy- és névmutatók együttes hossza 76 oldal. Magyarul: A számítógép-programozás művészete. 1, 2, 3. (főszerkesztő Simonovits Miklós). Műszaki Könyvkiadó, 1987–1988. 654 + 690 + 761 oldal, AL, SP. [Knuth 2005] Donald Ervin Knuth: The Art of Computer Programming. Fascicle 1/1. AddisonWesley, Upper Saddle, 2005. 5+134 oldal, a tárgymutatój 8 oldal, PF. [Knuth 2006] Donald Ervin Knuth: The Art of Computer Programming. Fascicles 4/2, 4/3, 4/4. Addison-Wesley, Upper Saddle, 2006. 6+127, 6+150, 6+128 oldal, a tárgy- és névmutatók együttes hossza 21 oldal, AL, DS. [Kozma 2003] Kozma László, Varga László: Szoftvertechnológia elméleti kérdései. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 369 oldal, a tárgymutató 4 oldal, SE. [Lengyel 2004] Eric Lengyel, Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Second Edition, Charles River Media, 2003. 570 oldal, a tárgymutató 9 oldal, GV. [Lewis 2003] Richard L. Lewis, James Luciana: Digital Media: An Introduction. Prentice Hall Int., Upper Saddle River. 2003. 416 oldal, a tárgymutató 14 oldal, DM. [Lynch 2001] N. A. Lynch: Distributed Algorithms. Fifth edition. Morgan Kaufman Publishers, 2001. 876 oldal, a tárgymutató 16 oldal. Magyarul: Osztott algoritmusok (szerkesztö Iványi Antal). Kiskapu Könyvkiadó, Budapest, 2002. 781 oldal, a tárgymutató 17 oldal, AL.

[Mano 2001] M. Morris Mano, Charles R. Kime: Logic and Computer Design Fundamentals. 2nd edition updated. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. 650 oldal, a tárgymutató 8 oldal, AR. [Meyers 2005] Scott Meyers: Effective C++. Harmadik kiadás. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 2005. 320 oldal, a tárgymutató 16 oldal. Magyarul: Hatékony C++. Scolar Kiadó, Budapest, 2003. 272 oldal, a tárgymutató 16 oldal, az angol–magyar és magyar–angol szótár együtt 3 oldal, PL. [Neumann 1944] John von Neumann, Oscar Morgenstern: Theory of Games and Economical Behavior. Princeton University Press, Princeton, 1944. 776 oldal, a tárgymutató 4 oldal, MA. [Neumann 1960] John von Neumann: Continuous Geometry. Princeton University Press, Princeton, 1960. 299 oldal. MA. [Neumann 1966] John von Neumann: Theory of Self-Reproducing Automata (szerkesztette és kiegészítette Arthur W. Burks). Princeton University Press, Princeton. 388 oldal, MA. [Nielsen 1999] Jakob Nielsen: Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. New Riders Press, 1999. 432 oldal, a tárgymutató 14 oldal, DM. [Nilsson 1998] Nils J. Nilsson: Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco, 1998. 513 oldal, a tárgymutató 11 oldal, IS. [Nyékyné 2003a] Nyékyné Gaizler Judit (szerkesztő): Ada95 programozási nyelv. Második kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 576 oldal, a tárgymutató 18, az angol–magyar szótár 3 oldal, PL. [Nyékyné 2003b] Nyékyné Gaizler Judit (szerkesztő): Programozási nyelvek. Kiskapu Kiadó, Budapest, 2003. 800 oldal, a tárgymutató 25 oldal, PL. [Papadimitrou 1995] Christos H. Papadimitriou: Computational Complexity. Addison-Wesley, 1995. A tárgymutató 10 oldal. Magyarul: Számítási bonyolultság (szerkesztette: Ésik Zoltán). Novadat, Győr, 1999. 589 oldal, a tárgymutató 8 oldal, AL. [Pásztorné 2003] Pásztorné Varga Katalin, Várterész Magdolna: Matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása. Panem, Budapest, 2003. 350 oldal, a tárgymutató 8 oldal, DS. [Raffai 2003] Raffai Mária: Információs rendszerek fejlesztése és menedzselése. Novadat, Győr, 2003. 997 oldal, tárgymutató 18 oldal, EI. [Raffai 2005] Raffai Mária: UML2. Modellező nyelvi kézikönyv 4. Palatia Kiadó, Győr, 2005. 442 oldal, a tárgymutató 15 oldal, EI. [Ralston 2000] Anthony Ralston, Edwin D. Reilly, David Hemmendinger: Encyclopedia of Computer Science. Nature Publishing Group, 2000. 2024 oldal, a tárgymutató 42 oldal, SP. [Rónyai 1999] Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok. Typotex Elektronikus Kiadó, 1999. 349 oldal, a tárgymutató 14 oldal, DS. [Roska 2005] Roska Tamás: Info-bionika és érzékelő számítógépek. In: Mindentudás Egyeteme könyvsorozat negyedik kötet, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005. 307–320 old, IS.

[Russell 2002] Stuart J. Russell, Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Third edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003. XXVIII + 1081 oldal, a tárgymutató 37 oldal. Magyarul: MI – modern megközelítésben. Második kiadás. Panem, Budapest, 2005. 1208 oldal, a tárgymutató 20 oldal, IS. [Scott 2000] Michael L. Scott: Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 2000. XXI + 858 oldal, a tárgymutató 30 oldal, PL. [Sebesta 2003] Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Languages. Hatodik kiadás. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, 2003. 704 oldal, PL. [Sethi 1996] Ravi Sethi: Programming Languages: Concepts and Constructs. Második kiadás. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 1996. 640 oldal, PL. [Shapiro 1990] Stuart Charles Shapiro (ed.): Encyclopedia of Artificial Intelligence. Vol. 1-2. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1990. 1248 oldal, a tárgymutató 53 oldal, IS. [Sike 2003] Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML. Második kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 352 oldal, a tárgymutató 5 oldal, SE. [Silberschatz 2000] Avi Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne: Applied Operating Systems Concepts. John Wiley & Sons, 2000. 840 oldal, a tárgymutató 32 oldal, OS. [Sima 1998] Dezső Sima, Terry Fountain, Péter Kacsuk: Advanced Computer Architectures: a Design Space Approach. Addison-Wesley, Harlow, 1997 és 1998. 766 oldal, a tárgymutató 12 oldal. Magyarul: Korszerű számítógéparchitektúrák tervezésitér-megközelítésben. Szak Kiadó, Bicske, 1998. 809 oldal, a tárgymutató 13 oldal, AR. [Sommerville 2004] Ian Sommerville: Software Engineering. Hetedik kiadás. Addison-Wesley, 2004. 784 oldal, a tárgymutató 9 oldal. Magyarul: Szoftverrendszerek fejlesztése (szerkesztette Juhász István, lektorálta Kormos János). Panem, Budapest, 2002. 752 oldal, a tárgymutató 10 oldal, SE. [Stallings 2003] W. Stallings: Data and Computer Communications. Seventh Edition. Pearson Education, Inc., 2004. 864 oldal, a tárgymutató 25 oldal, NC. [Stroustrup 2004] Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language. Special edition. AddisonWesley, Upper Saddle River, 2004. X + 1040 oldal, a tárgymutató 50 oldal. Magyarul: A C++ programozási nyelv. 1., 2. (lektorálta Porkoláb Zoltán). Kiskapu Könyvkiadó, Budapest, 2001. A két kötet együtt 1324 oldal, a tárgymutató 21 oldal, PL. [Szirmay-Kalos 2003] Szirmay-Kalos László, Antal György, Csonka Ferenc: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés. Computerbooks, Budapest, 2003. 485 oldal, a tárgymutató 13 oldal, GV. [Tanenbaum 1997] Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull: Operating Systems. Design and Implemetati- on. Prentice Hall Int., Upper Saddle River, 1997. Magyarul: Operációs rendszerek (szerkesztette Csirik János, lektorálta Iványi Antal). Panem, Budapest, 1999. 980 oldal, a tárgymutató 16 oldal, OS.

[Tanenbaum 2002] Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks. Pearson Education, 2002. 912 oldal, a tárgymutató 23 oldal. Magyarul: Számítógép-hálózatok (második magyar kiadás, szerkesztette és lektorálta Harangozó József). Panem, Budapest, 2004. 929 oldal, a tárgymutató 19 oldal, NC. [Tanenbaum 2002] Andrew S. Tanenbaum, M. van Steen: Distributed Systems, Principles and Paradigms (lektorálta Szeberényi Imre). Prentice Hall Inc., 2002. 805 oldal, a tárgymutató 15 oldal. Magyarul: Elosztott rendszerek. Panem, Budapest, 2003. 304 oldal, a tárgymutató 16 oldal, NC. [Tucker 2004] Alan Tucker: Computer Science Handbook. Chapman&Hall/CRC, Boca Raton, 2004. 2006 oldal, a tárgymutató 56 oldal, SP. [Ullman 1997] Jeffrey David Ullman, Jennifer Widom: A First Course in Database Systems. Prentice Hall Inc., London, 1997. XIII + 470 oldal, a tárgymutató 8 oldal. Magyarul: Adatbázisrendszerek. Alapvetés (szerkesztette Benczúr András). Panem, Budapest, 1998. 507 oldal, a tárgymutató 5 oldal, IM. [Wakerly 2001] John F. Wakerly: Digital Design. Principles & Practices. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. 946 oldal, a tárgymutató 24 oldal, AR.

Szakmai és általános szótárak
[Dativus 2005] Angol–magyar és magyar–angol szótár és fordítást segítő szoftver (CD). Dativus Kft., Budapest: http://www.dativus.hu/?page=opening/ , 2005 (354 000 szópár, 564 000 mondatminta). [IEEE 2005] The Authoritive Dictionary of IEEE Standards Terms. Seventh edition. IEEE Print, New York, 2005. 1352 oldal. [Frey 1973a] Frey Tamás, Szelezsán János: Matematikai kibernetika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973. 120 oldal. [Frey 1973b] Frey Tamás, Szelezsán János: Számítástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973. 168 oldal. [Hermann 1985] Herman Iván, Krammer Gergely: Számítógépes grafika, angol–magyar terminológia szótár. Második kiadás. MTA SZTAKI, 1985. 10 oldal. [Horváth 1996] Horváth László, Pirkó József et al.: Számítástechnikai Lexikon. Az Alapok. Kossuth Kiadó, Budapest, 1996. 227 oldal. [Horváth 2001] Horváth László, Pirkó József (szerkesztők): Informatikai tudástár. Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001. 607 oldal. [Illingworth 1985] V. Illingworth (editor): Dictionary of Computing. Oxford University Press, Oxford, 1985. Magyarul: Oxford számítástechnikai értelmező szótár, Novotrade Kiadó, 1989. 510 oldal. [Iványi 2006] Iványi Antal (főszerkesztő): Angol-magyar informatikai szótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 383 oldal.

[Jodál 1991] Jodál Endre: Alapfogalmak (Számítástechnikai ALAPlexikon I.). Cédrus Kiadó, Budapest, 1991. 241 oldal. [Kis 2004] Kis Balázs, Kis Ádám (szerkesztők): Az Európai Únió Hivatalos Kifejezéstára + CD. Morphologic-Szak Kiadó, Bicske, 2004. 1859 oldal.. [Kis 2005] Kis Balázs (szerkesztő): Angol–magyar informatikai fordítói szótár + CD. Szak Kiadó, Bicske, 2005. 736 oldal. [Krammer 1996] Krammer Gergely: Szoftver-ergonómiai értelmező szótár. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest. ERGOFIT Kft. kiadása. 1996. 10 oldal. [Lázár 2004] Lázár A. Péter, Varga György: Angol–magyar szótár. Aquila Kiadó, Budapest, 2004. 1176 oldal. [Laczkó 2004] Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 1540 oldal. [Magay 1998] Magay Tamás, Kiss László: Angol–magyar műszaki és tudományos szótár I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 1680 oldal. [Magay 2000] Magay Tamás, Kiss László, Décsi Gyula, Tardos Katalin, Végh Béla, Vértes, László: Angol–magyar műszaki és tudományos szótár I–II. CD melléklettel. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 1176 oldal. [Mann 2002] Mann Zoltán: Fachbegriffe (ungarisch, deutsch, englisch). BME, 2002. 3 oldal. http://www.cs.bme.hu/~manusz/edu/bsz/. [Molnár Balázs] (szerk.): Microsoft számítógép-szótár. Második, javított és bővített kiadás. Szak Kiadó, Bicske, 2001. 655 oldal. [Nagy 1971] Nagy Ernő, Klár János: Angol–magyar műszaki szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 791 oldal. [Országh 2000] Országh László, Magay Tamás, Futász Dezső, Kövecses Zoltán: Angol–magyar kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 1176 oldal. [Oxford 1989] Oxford English Dictionary, Volume 1-20. Oxford University Press, Oxford, 1989. 22000 oldal. [Pluhár 2002] Pluhár Emese (szerkesztő): Internet kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002. [Rét 2004] Rét Anna (szerkesztő): Angol–magyar számítástechnikai kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 2004. 206 oldal. [Scriptum 2005] Angol–magyar informatikai szótár (CD-n). Scriptum, Szeged, CD, 50 000 szó (EISZ-en át: http://www.eisz.hu/ ). [SZTAKI 2007] SZTAKI szótár: http://szotar.sztaki.hu/. Budapest, 2007. [Tótfalusi 2001] Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001. 295 oldal. Digitálisan: http://www.tintakiado.hu/e-szotar.shtml/ .

[Tótfalusi 2005] Tótfalusi István: Idegenszó-tár. Második kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005. 982 oldal. [Wikipedia 2007] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page/.

0-9
(1,2)(2,1)-grammar – (1,2)(2,1)-nyelvtan (2,4)-tree – (2,4)-fa (a,b)-tree – (a,b)-fa (m,n)-grammar – (m,n)-nyelvtan 0-1 integer-programming problem – 0-1 egészértékű feladat 0-1 knapsack problem – 0-1 hátizsák feladat 0-1 matrices – 0-1 mátrixok 0-origin indexing – 0-val kezdődő indexelés | nullakezdetű indexelés 1/3-2/3 conjecture – 1 / 3-2 / 3 sejtés 10-adic numbers – decimális számok 10’s complement – 10-es komplemens | 10-es kiegészítő 10’s complement representation – 10-es komplemens ábrázolás | 10-es kiegészítő ábrázolás 16-bit colour – 16 bites szín 16-bit quantity (wyde) – 16 bites mennyiség (kettős bájt) 1-approximation algorithm – 1-közelítő algoritmus 1-bit parity code – 1-bites paritás kód 1-bit saturating counter – 1 bites telítődő számláló 1ClickCharge – egylépéses vásárlás 1-index – 1-index 1-out-of-m code – m-ből 1 kód 1-out-of-10 code – 10-ből 1 kód 1’s complement – 1-es komplemens | 1-es kiegészítő 2 1/2D modeling – 2 1 / 2 D-s modellezés 2-d tree – 2-d-fa 2n-to-n encoder – 2n-ből n kódoló 2-3 tree – 2-3-fa 2-adic numbers – kettesalapú számok | bináris számok

2-bit quantity (nyp) – 2 bites mennyiség (negyed bájt) 2-bit saturating counter – 2 bites telítődő számláló 2-D graphics – 2D grafika | kétdimenziós grafika 2-descending sequence – 2-csökkenő sorozat 2-ordered permutations – 2-rendezett permutációk 2’s complement – 2-es komplemens ábrázolás | 2-es kiegészítő 2-SAT (2-satisfiability) – 2-SaT (2-kielégíthetőség) 2-satisfiability (2-SAT) – 2-kielégíthetőség (2-SaT) 2-second rule – 2-másodperces szabály 2-tier – kétrétegű 2-to-4 decoder – 2-ből 4-re dekódoló 3 COLOUR – 3-SZÍN 3 dimensional marriage – 3 dimenziós házasítás (3-DH) 32-bit quantity (tetrabyte) – 32 bites mennyiség (tetrabájt) 3-click rule – 3-kattintás szabály 3-cube-connected cycle – hármas gyűrűs kocka 3-D Geometry File – 3D geometriai állomány | háromdimenziós geometriai állomány 3-D graphics – 3D grafika | háromdimenziós grafika 3-nearest-neighbor – 3-legközelebbi-szomszéd [osztályozó] 3NF (Third Normal Form) – 3NF (harmadik normálforma) 3-SAT (3-satisfiability) – 3-SaT (3 kielégíthetőség) 3-satisfiability (3-SAT) – 3-kielégíthetőség (3-SaT) 3-tier – háromrétegű 3-to-8 decoder – 3-ból 8-ra dekódoló 4-bit quantity (nybble) – 4 bites mennyiség (fél bájt) 4-bit-level protocols (in transputers) – 4 bit szintű protokoll (transzputerekben) 4-cube – 4-kocka 4NF (Fourth Normal Form) – 4NF (negyedik normálforma) 4-to-16 decoder – 4-ből 16-ra dekódoló 4-to-2 encoder – 4-ből 2-re kódoló 5.1 surround sound – 5.1-es térhatású hang

5NF (Fifth Normal Form) – 5NF (ötödik normálforma) 64-bit quantity (octabyte) – 64 bites mennyiség (oktabájt) 6NF (Sixth Normal Form) – 6N0F (hatodik normálforma) 8 mm videotape – 8 mm-es videoszalag 80-20 rule – 80-20 szabály 8-bit audio – 8 bites audió 8-bit colour – 8 bites szín 8-bit quantity (byte) – 8 bites mennyiség (bájt | oktet) 8-cube – 8-kocka & additive 8-cube – additív 8-kocka 8-puzzle (15 puzzle) – tilitoli [játék] 8-queens problem – 8 királynő probléma 9’s complement – 9-es komplemens | 9-es kiegészítő 9's complement representation – 9-es komplemens ábrázolás | 9-es kiegészítő ábrázolás −∞ (− infinity) – −∞ (− végtelen) ∞ (infinity) – ∞ (végtelen) ∞ (infinity) – ∞ (őr | őrszem) −∞ (minus infinity) – −∞ (mínusz végtelen) representation of ∞ – ∞ ábrázolása ∞−distributed sequence – ∞-elosztott sorozat :) – mosoly :( – szomorú vagyok :−) – kacsintás :−D – nagy mosoly :−)) – nagy mosoly :−))))))))))) – nagyon nagy mosoly :−Ο – ásítás :−* – puszi | csók

A
a (ampere) – a (amper) [villamos áramerősség mértékegysége]

Å (angstrom) – Å (angström) a priori algorithm – a priori algoritmus a priori knowledge – előzetes tudás a priori probability – a priori valószínűség | előzetes valószínűség a priori test – a priori teszt A/D (Analog/Digital) – a / D (analóg / digitális) A2A Integration (Application-Application Integration) – a2a integráció (alkalmazás-alkalmazás integráció) AAAI (American Association for AI) – aaaI (amerikai Mesterséges Intelligencia Egyesüle) AAC (Advanced Audio Coding) – aaC (fejlett audió kódolás) abacus – golyós számológép | abakusz & binary abacus – bináris abakusz abbreviated addressing – rövidített címzés abbreviation – rövidítés ABC (Activity Based Costing) – tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltség-számítási technika ABC (Atanasoff Berry Computer) – Atanasoff Berry számítógép abduction – abdukció [következtetés] Abel binomial formula – Abel binomiális képlete Abel limit theorem – Abel határeloszlás tétele Abel operator – Abel-operátor Abel polynomial – Abel-polinom Abel theorem – Abel-tétel Abelian – Abel- | abel-féle Abelian category – Abel-féle kategória | abel-kategória Abelian group – Abel-csoport | kommutatív csoport Abelian variety – Abel-sokaság abend (abnormal end) – rendellenes befejezés ABIOS (Advanced Basic Input/Output System) – ABIOS (továbbfejlesztett alapvető be / kimeneti rendszer) ability to perform – képesség a végrehajtásra abnormal end (abend) – rendellenes befejezés

abnormal state – rendellenes állapot abort – befejez | váratlanul befejez | megszakítás [műveleté] aborting – abortálás abortive exit – sikertelen kimenet about box – névjegy | névjegy ablak above-the-fold – gördítés felett Abox (assertion box) – A-doboz (adatállítás doboz) [leíró logikában] abscissa – abszcissza absolute – abszolút absolute address – abszolút cím absolute addressing mode – abszolút címzési mód absolute bound – abszolút korlát absolute code – abszolút kód | rögzített fizikai címeket tartalmazó kód absolute convergence – abszolút konvergencia absolute coordinate – abszolút koordináta absolute curvature – abszolút görbület absolute difference – abszolút különbség absolute error – abszolút hiba absolute independence – abszolút függetlenség | teljes függetlenség absolute loader – abszolút kódot betöltő program absolute maximum ratings – abszolút maximum határadatok absolute noise – abszolút zaj absolute path – abszolút elérési út absolute path name – abszolút útnév | abszolút útvonalnév | gyökértől induló útnév absolute point – abszolút pont absolute scale – abszolút skála absolute time – abszolút idő absolute value – abszolút érték absolute value of a complex number – komplex szám abszolút értéke absolutely convergent – abszolút konvergens absolutely convergent sequence – abszolút konvergens sorozat

absolutely convergent series – abszolút konvergens sor ABSOLVER – ABSOLVER [heurisztikus függvényeket generáló rendszer] absorption – elnyelés | abszorpció absorption identity – elnyelési azonosság absorption law – abszorpciós törvény | abszorpció törvénye | elnyelési törvény | elnyelési szabály abstract – absztrakt | elvont | kivonat abstract architecture – absztrakt architektúra abstract architecture at microprocessor level – mikroprocesszor szintű absztrakt architektúra abstract architecture of operating systems – operációs rendszer absztrakt architektúrája abstract class – absztrakt osztály abstract class design – absztrakt osztálytervezés abstract class hierarchy – absztrakt osztályhierarchia abstract collection – absztrakt gyűjtemény abstract data type – absztrakt adattípus abstract domain – absztrakt tartomány abstract function – absztrakt függvény abstract graph – absztrakt gráf abstract iterator – absztrakt bejáró abstract light source – absztrakt fényforrás abstract list – absztrakt lista abstract machine – absztrakt gép abstract machine model – absztrakt gép modell abstract method – elvont módszer | absztrakt metódus abstract node class – absztrakt csomópontosztály abstract program – absztrakt program & construction of abstract program – absztrakt program létrehozása & extension of abstract program – absztrakt program kiterjesztése & properties of an abstract program – absztrakt program tulajdonságai abstract sensor – absztrakt érzékelő | absztrakt szenzor abstract set – absztrakt halmaz abstract subprogram – absztrakt alprogram

abstract syntax – absztrakt szintaxis Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) – absztrakt szintaxis jelölés (aSN.1) abstract syntax tree – absztrakt szintaxisfa abstract system – absztrakt rendszer abstract type – absztrakt típus abstract variety – absztrakt sokaság abstraction – absztrakció | elvonatkoztatás & β-abstraction – β-absztrakció & ι-abstraction – ι-absztrakció abstraction hierarchy – absztrakciós hierarchia abstraction level – absztrakciós szint abstraction of data – adatabsztrakció abstraction process – általánosítási folyamat | absztrakciós folyamat | absztrakciós eljárás ABSTRIPS – ABSTRIPS [tervgeneráló algoritmus] abundance – bőség abuse – helytelenül használ | visszaél | helytelen használat abuse of Ordo notation – Ordo jelölés helytelen használata abuse of probability – valószínűség helytelen használata abuse of probability theory – valószínűségelmélet helytelen használata abuse of theory – elmélet helytelen használata AC (Alternate Current) – váltóáram AC fan-out – AC kimeneti terhelhetőség AC-3 – AC-3 [korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus] AC-4 – AC-4 [korlátkielégítési problémát megoldó algoritmus] ACC (Application Controls Consulting) – Alkalmazásvezérlési Tanácsadó Szervezet acceleration – gyorsulás | gyorsítás accelerator card – gyorsító kártya accented edges – kiemelt kontúr acceptable – elfogadható acceptable level of risk – kockázat elfogadható szintje acceptable risk – elfogadható kockázat

Acceptable Use Policy (AUP) – elfogadható felhasználási politika (aUP) acceptance – elfogadás | átvétel | engedély acceptance by a finite automaton – elfogadás véges automatával acceptance by algorithm – elfogadás algoritmussal acceptance criteria – elfogadási feltétel | elfogadási kritérium acceptance procedure – elfogadási eljárás acceptance range – elfogadhatósági tartomány acceptance testing – átadási tesztelés | felhasználói teszt | átvétel acceptance-rejection method – elfogadás-visszautasítás módszer accepting state – elfogadó állapot acceptor – elfogadó | akceptor acceptor site – elfogadó hely access – hozzáférés | elérés & authorization for access – hozzáférési engedély & checked access – ellenőrzött hozzáférés & direct access – közvetlen elérés & Internet access – internet hozzáférés & name access – névelérés & random access – közvetlen elérés | véletlen elérés & run-time access control – futásidejű hozzáférés-szabályozás & unchecked access – nem ellenőrzött hozzáférés access buffering – hozzáférés pufferelés access control – elérés / hozzáférés szabályozása / vezérlése access control bit – hozzáférést vezérlő bit access control center – hozzáférést vezérlő központ / számítógép | hozzáférésvezérlő központ / számítógép Access Control List (ACL) – hozzáférést szabályozó lista access control matrix – hozzáférés-szabályozó mátrix | hozzáférés-vezérlő mátrix access control mechanism – hozzáférés-ellenőrzési eljárás access database – adatbázis-elérés [biztosítása] access denied – hozzáférés megtagadva

access grant channel – hozzáférést engedélyező csatorna access key – gyorsbillenytű | hozzáférési kulcs access level – hozzáférési szint access list – hozzáférési lista access log – hozzáférési napló access matrix – hozzáférési mátrix access method – hozzáférési mód | elérési módszer access mode – hozzáférési mód [írás / olvasás / elérés / végrehajtás] access operator – hozzáférési művelet access period – hozzáférési periódus access pipelining – futószalag elvű hozzáférés | futószalag elvű hozzáférés irányítás access plan – hozzáférési terv access point – elérési pont | hozzáférési pont | kapcsolódási pont | bázis állomás access privilege – hozzáférési jog access protection – hozzáférés-védelem access right – elérési jog | hozzáférési jog access rules – hozzáférési szabályok access time – elérési idő | hozzáférési idő & disk access time – lemez / merevlemez elérési ideje access time from address – cím kiadásától mért elérési idő access time from chip select – lapka kiválasztó jel kiadásától mért elérési idő access to base – báziselérés access to files – állományelérés | fájlelérés access to member – tagelérés access to member class – tagosztály elérése access to remote objects – távoli objektumok elérése access transparency – elérési átlátszóság | hozzáférési átlátszóság access type – hozzáférési típus access with limited privileges – korlátozott jogosultságú hozzáférés access-control software – hozzáférést ellenőrző szoftver | hozzáférés-ellenőrző szoftver accessibility – elérhetőség | hozzáférhetőség

accessible – hozzáférhető [környezet] accessible vertex – elérhető csúcs accommodation – alkalmazkodás [konfliktus feloldásnál] account – számla | folyószámla | azonosító | felhasználói fiók | előfizetés account management – számlavezetés | számlakezelés | fiókkezelés account name – felhasználói név account payable – szállítói számla | fizetendő számla account receivable – vevőszámla | követelés accountability – felelősségre-vonhatóság | számonkérés | számon kérhetőség accounting – számlázás accounting control system – szervezet belső számviteli szabályozási rendszere accounting method for binary counters – könyvelési módszer bináris számlálókhoz accounting method for dynamic tables – könyvelési módszer dinamikus táblákhoz accounting method for stack operations – könyvelési módszer veremműveletekhez accounting standard – számviteli előírás accounting system – könyvelési rendszer | elszámoló rendszer accreditation – meghatalmazás | megbízás | akkreditáció accumulating attribute group – attribútum csoportok összevonása accumulating snapshot fact table – felhalmozó pillanatfelvétel ténytábla accumulation buffer – akkumulációs puffer | gyűjtő puffer accumulation component – felhalmozó komponens accumulation point – torlódási pont accumulator – akkumulátor accuracy – pontosság accuracy of evaluation function – kiértékelő függvény pontossága accuracy of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika pontossága accuracy of random number generation – véletlen szám generátor pontossága ACD (Architecture Context Diagram) – architektúrakontextus-diagram achievement profile – elért profil achromatic light – akromatikus fény | nem színes fény

ACID properties (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) – ACID-tulajdonságok (atomiság, ellentmondásmentesség, izoláltság, tartósság) ASK (acknowledge character) – ACK (visszaigazolás karakter) ASK (positive acknowledgement) – ACK (pozitív nyugtázás) Ackermann’s function – Ackermann-függvény acknowledged datagram service – nyugtázott datagram szolgálat acknowledgement – nyugta | visszaigazolás acknowledgement frame – nyugtázó keret ACL (Access Control List) – ACL (hozzáférés szabályozó lista) ACL (Agent Communication Language) – ACL (ügynök-kommunikációs nyelv) ACME SIGCAPH (Special Interest Group on Computers and the Physically Handicapped, part of the Association of Computing Machinery) – ACM SIGCAPH (fizikailag hátrányos helyzetűek számítógéppel való kapcsolatával foglalkozó társaság) acnode – görbe izolált pontja acoustic – akusztikus acoustic coupler – akusztikus csatoló acoustic feedback – akusztikus visszacsatolás acoustic model – akusztikus modell acquire operation – igénylés művelet acquisition – beszerzés acquisition strategy – beszerzési stratégia Acrobar Writer – Acrobat író [program PDF formátum írásához] Acrobar Writer – Acrobat író [program PDF formátum írásához] acronym – betűszó | mozaikszó | rövidítés acronym expansion – mozaikszó kifejtése action – tevékenység | művelet | akció & enabled action – lehetővé tett / engedélyezett művelet & external action – külső művelet | külső tevékenység | külső akció & internal action – belső művelet | belső tevékenység | belső akció action button – akciógomb action controlled – akcióvezérelt action decomposition – cselekvésfelbontás | cselekvésdekompozició

action event – akcióesemény action exclusion axiom – cselekvéskizáró axióma action expression – műveleti kifejezés action listener – akciófigyelő action monitoring – cselekvésmonitorozás action object – cselekvésobjektum action part of a rule – szabály cselekvés része action routine – akciórutin action schema – cselekvés séma action sequence – műveleti sorrend action state – akcióállapot actionable pattern – helyzetbe hozó minta actions palette – műveletek palettája action-utility table – cselekvés-hasznosság tábla action-value (in Q-algorithm) – cselekvésérték (Q tanuló algoritmusnál) activation – aktiválás | aktivizálás activation function – aktivációs függvény activation policy – aktiválási szabály activation process – aktiváló folyamat activation record – aktivációs rekord active – aktív active adversary – aktív tanácsadó active attack – aktív támadás active badge – aktív kitűző active cache – aktív gyorsítótár active cheater – aktív csaló active class – aktív osztály active data mining – aktív adatbányászat active database – aktív adatbázis active directory – aktív katalógus active domain – aktív tartomány

active domain semantics – aktív tartomány szemantika active element – aktív elem active equalizer – aktív kiegyenlítő | aktív hangszínszabályozó active goal – aktív célkitűzés active high – magas aktív active integrity constraint – aktív integritási megszorítás active learning – aktív tanulás active level – aktív szint active loudspeaker – aktív hangszóró active low – alacsony aktív active matrix display – aktívmátrix megjelenítő active message – aktív üzenet active mode – aktív mód active monitor – aktív monitor | aktív lehallgató rendszer active network – aktív hálózat active object – aktív objektum active object map – aktív objektumtábla active process – aktív folyamat active pull-up – aktív felhúzó active region – aktív tartomány active repeater – aktív ismétlő active replica – aktív másolat active replication – aktív többszörözés active round – aktív menet active rule – aktív szabály active sensing – aktív érzékelés active sensor – aktív érzékelő Active Server Page (ASP) – aktív kiszolgálói oldalak (ASP) active value – aktív érték active wave computing – aktív-hullám számítás active window – aktív ablak

active X – active X [programozási nyelv] active-low clock – alacsony aktív órajel active-low pin – alacsony aktív kivezetés activity – tevékenység & independence of activities – tevékenységek függetlensége Activity Based Costing (ABC) – tevékenységen alapuló költségpolitika | folyamatköltség-számítási technika activity types at a software company – szoftvercég tevékenységeinek típusai activity diagram – tevékenységdiagram | aktivitásdiagram activity model – tevékenységi modell | aktivitási modell activity network – tevékenységháló | aktivitásháló activity-selection problem – eseménykiválasztási feladat actor – aktor | szereplő actual – aktuális actual argument – aktuális argumentum actual parameter – aktuális paraméter actual payment process – kifizetési eljárás actuarial – biztosítás-matematikai [szakértő | eljárás] actuator – beavatkozó szerkezet | beavatkozó szerv acyclic – körmentes acyclic control structure – körmentes vezérlési szerkezet acyclic graph – körmentes gráf acyclic hypergraph – körmentes hipergráf | aciklikus hipergráf acyclic inclusion dependencies – körmentes befoglaló függőség acyclic join dependency – körmentes összekapcsolási függőség acyclicity – körmentesség ad hoc data mining – spontán adatbányászat ad hoc network – spontán felépülő hálózat | véletlenül kialakuló hálózat | önszervező hálózat ad hoc process – nem tervezett folyamat | ad hoc folyamat ad impression – online hirdetéseknél a hirdetést tartalmazó oldal megtekintéseinek száma ADA – aDa [programnyelv]

adaline (Hebbian learning) – adaline (Hebb tanulási módszer) adaptability – alkalmazkodóképesség | adaptálhatóság | testreszabhatóság adaptable – beállítható | adaptálható | testreszabható adaptable system – beállítható rendszer | adaptálható rendszer adaptation – adaptáció | alkalmazkodás adaptation of coefficients – együtthatók adaptálása adapted computer access – kisegítő lehetőségekkel ellátott számítógép hozzáférés adapter – átalakító Adapter Control Block (ACB) – illesztőellenőrző blokk adapter member function – átalakító tagfüggvény adaptive – alkalmazkodó | adaptív adaptive arithmetic coding – adaptív aritmetikai kódolás adaptive channel allocation – adaptív csatornakiosztás adaptive chosen-message – adaptív választott üzenet adaptive chosen-method attack – adaptív választott szövegű támadás adaptive chosen-plaintext attack – adaptív választott nyílt szövegű támadás adaptive chosen-plaintext chosen cypher text attack – adaptív választott nyílt szövegű választott rejtett szövegű támadás adaptive compression – adaptív tömörítés Adaptive Dynamic Programming (ADP) – adaptív dinamikus programozás adaptive filter – adaptív szűrő adaptive hierarchical network – adaptív hierarchikus hálózat adaptive Huffman coding – adaptív Huffman-kódolás adaptive interface – alkalmazkodó felhasználófelület | adaptív kezelőfelület adaptive maintenance – adaptív karbantartás adaptive mean filter – adaptív átlagoló szűrő adaptive median filter – adaptív medián szűrő adaptive menu – alkalmazkodó menü | adaptív menü adaptive noise reduction filter – adaptív zajcsökkentő szűrő adaptive palette – alkalmazkodó paletta | alkalmazkodó eszköztár adaptive programming – adaptív programozás

adaptive routing – adaptív útvonalválasztás adaptive routing algorithm – adaptív útválasztó algoritmus adaptive sorting – adaptív rendezés adaptive system – adaptív rendszer | alkalmazkodó rendszer adaptive target tracking – adaptív célkövető algoritmus adaptive threshold – adaptív küszöb adaptive tree walk protocol – adaptív fabejáró protokoll adaptor design pattern – illesztő tervezési minta adaptive-chosen-plaintext attack – adaptív választott nyíltszövegű támadás AD-converter (Analog-Digital converter) – AD-átalakító (analóg-digitális átalakító) add element to sequence – sorozat bővítése add instruction – összeadási művelet add list (in STRIPS) – bővítési lista (STRIPS módszertanban) add unsigned – előjelmentesen adj össze adder – összeadó addiction – függőség adding – hozzáadás | bővítés adding to container – tároló bővítése adding to sequence – sorozat bővítése adding to standard library – standard könyvtár bővítése adding users – felhasználók felvétele addition – összeadás & commutative addition – kommutatív összeadás & floating point addition – lebegőpontos összeadás & mixed-radix addition – vegyes alapú összeadás & modular addition – moduláris összeadás & multiprecision addition – nagy pontosságú összeadás & polynomial addition – polinomok összeadása addition chains – összeadási láncok & ascending addition chains – növekvő összeadási láncok & dual addition chains – duális összeadási láncok

& star addition chains – csillag összeadási láncok addition formula – összegzési képlet | összegzési formula addition left to right – összeadás balról jobbra addition mod m – összeadás modulo m addition of binary integers – bináris egészek összeadása addition of complex numbers – komplex számok összeadása addition of continued fractions – lánctörtek összeadása addition of fractions – törtek összeadása addition of L-numbers – L-számok összeadása addition of matrices – mátrixok összeadása addition of polynomials – polinomok összeadása addition of power series – hatványsorok összeadása addition of sideways – egyesek összeadása addition operator – összeadás operátor addition with double-precision – dupla pontosságú összeadás addition-subtraction chains – összeadó-kivonó láncok additive – additív | összegző additive alphametics – additív alfametika additive colour mixing – összegző színkeverés | additív színkeverés additive colour synthesis – additív színkeverés additive function – additív függvény additive functor – additív funktor additive generator – additív generátor additive group modulo n – modulo n additív csoport additive matrix – additív mátrix additive notation – additív jelölés | additív írásmód additive random number generation – véletlen szám additív előállítása additive synthesis – összegző szintézis additivity – additivitás additivity of dimension – dimenzió additivitása add-one smoothing – adj-hozzá-egyet simítás

address – cím & absolute address – abszolút cím & access time from address – cím kiadásától mért elérési idő & care-of address – felügyeleti cím & contact address – kapcsolatcím & destination address – célcím & element address – elemcím & e-mail address – elektronikus levelezési cím | e-mail cím & flow destination address – áramlási célcím & instance address – példánycím & IP address – IP-cím & loop-back address – visszahurkolási cím & multicast address – csoportcím & Network Address Translator (NAT) – hálózati címfordító & node address – csomópont címe & relative address – relatív cím & Reverse Address Resolution Protocol (RARP) – fordított címfeloldási protokoll & source address – forráscím | feladó címe & stacked address – vermelt cím & subject-based addressing – alanyalapú címzés & subnet address – alhálózat azonosító & user address – felhasználói cím & well-known address – jólismert cím | közismert cím address alignment – címhatár-igazítás address attribute – címattribútum address bar – cím-mező [böngészőben] address binding – címkötés address calculation sorting – címkiszámító rendezés address code – címkód address hold time – címtartási idő address identifier – címazonosító

address input – címbemenet address mask – cím maszk address matching – cím hozzárendelés | címkeresés address offset – címeltolás address register – címregiszter & base address register – báziscím-regiszter address resolution – címfeloldás Address Resolution Protocol (ARP) – címfeloldó protokoll address setup time – cím-előkészítési idő address space – címtér | címtartomány address space segmentation – címtartomány darabolása | címtartomány szegmentálása address table sorting – címtáblázatos rendezés address tag – címrész address track time code – címsáv időkód address translation – címfordítás addressability – címezhetőség addressing – címzés & absolute addressing – abszolút címzés & circular addressing – körkörös címzés & direct addressing – közvetlen címzés & dynamic addressing – dinamikus címzés & group addressing – csoportos címzés & immediate addressing – közvetlen címzés & indexed addressing – indexelt címzés & register addressing – regisztercímzés & register indirect addressing – közvetett regisztercímzés | indirekt regisztercímzés addressing mode – címzési mód addressing to byte – bájt címzése adequacy – alkalmasság | megfelelés adequate – alkalmas | megfelelő | kielégítő adherent point – érintkezési pont

ad-hoc – alkalmi | eseti | ad hoc ad-hoc data mining – alkalmi adatbányászat ad-hoc query – ad hoc lekérdezés | alkalmi lekérdezés adhocracy – projekt-alapú szervezeti forma [például kutatószervezet] ADI (American Documentation Institute) – ADI (Amerikai Dokumentációs Intézet) adjacency – szomszédság | szomszédosság adjacency diagram – szomszédsági diagram adjacency matrix – szomszédsági mátrix | adjacencia mátrix adjacency-list representation – ábrázolás szomszédsági listával adjacency-matrix representation – ábrázolás szomszédsági mátrixszal adjacent – szomszédos adjacent interchange – szomszédok cseréje adjacent operators – egymásmelletti operátorok adjacent square – szomszédos négyzet | szomszédos cella adjacent state – szomszédos állapot adjacent transposition – szomszédok cseréje adjacent vertices – szomszédos csúcsok adjoining a root – gyökkel való bővítés | gyök adjunkciója adjudicated – döntőbírós adjudicated protocol – döntőbírós protokoll adjudicator – döntőbíró adjustment calculation – kiegyenlítő számítás ADL (Action Description Language) – aDL (cselekvést leíró nyelv) ADL (Argument Dependent Lookup) – névkikeresés administration layer – szervezeti réteg | adminisztrációs réteg administrative – közigazgatási | adminisztratív administrative action – hatósági eljárás administrative board – igazgatóság administrative control – adminisztratív irányítás | adminisztratív szabályok | adminisztratív kontroll administrative data processing – üzleti adatfeldolgozás administrative engineering – ügyvitelszervezés

administrative flow chart – adminisztrációs folyamatábra administrative organization – közigazgatási szervezet administrative system – közigazgatási rendszer administrative task – közigazgatási feladat admissible – megengedett admissible algorithm – megengedhető algoritmus admissible heuristic function – megengedhető heurisztikus függvény admissible numbers – elfogadható számok admissible partition – megengedett partíció admissible timed execution – elfogadható idejű végrehajtás admissible transformation – megengedhető transzformáció | megengedhető átalakítás admission control – belépés ellenőrzés admittance – hozzáférés | belépési admittance matrix – hozzáférési mátrix | admittancia mátrix Adobe Acrobat – adobe acrobat [PDF állományokat kezelő szoftver] Adobe systems – adobe rendszerek adoption – áttérés | elfogadás | alkalmazás & gradual adoption of C++ – fokozatos áttérés a C++-ra adornment – díszítés [ablak] ADP (Adaptive Dynamic Programming) – ADP (adaptív dinamikus programozás) ADPCM (adaptive differential pulse code modulation) – ADPCM (adaptív differenciális impulzuskód-moduláció) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – ADSL (aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz) ADT (Abstract Data Type) – absztrakt adattípus adult education – felnőttoktatás advanced – fejlett | magasszintű advanced database system – fejlett adatbázisrendszer Advanced Encryption Algorithm (AEA) – magasszintű titkosítási algoritmus Advanced Encryption Standard (AES) – magasszintű titkosítási szabvány advanced planning system – fejlett tervezési rendszer advanced practices – magas szintű gyakorlat

Advanced Research Project Agency (ARPA) – Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség advanced SCSI programming interface – továbbfejlesztett SCSI programozási felület advanced search – részletes keresés advantage – előny | nyereség adventure – kaland adventure game – kalandjáték adversary – ellenfél | ellenség adversary argument – ellenség-érv [keresésnél] adversial problem – ellenfél probléma advisor – tanácsadó aerial – légi aerial photo – légifelvétel | légifotó aerial triangulation – légiháromszögelés AES (Advanced Encryption Standard) – AES (magasszintű titkosítási szabvány) AES (Audio Engineering Society) – AES [hangtechnikai szakmai szervezet] aesthetic integrity – esztétikai egység | esztétikai integritás AFD (Architecture Flow Diagram) – architektúrafolyam-diagram affective – érzelmekre ható | affektív affective computing – érzelmekkel operáló számítástechnika | érzelmi számítások | affektív számítások affective interface – érzelemre ható felhasználófelület / / kezelőfelület | affektív interfész affiliate marketing – társított marketing tevékenység affine – affin affine approximation – affin közelítés | affin approximáció affine closure – affin lezárás | affin burkoló affine coordinate ring – affin koordinátagyűrű affine curve – affin görbe affine gap penalty – affin hézagbüntetés affine geometry – affin geometria affine group – affin csoport affine lattice – affin háló

affine line – affin egyenes affine plane – affin sík affine point – affin pont affine space – affin tér affine subspace – affin altér affine transformation – affin transzformáció affine variety – affin sokaság affinity diagram – affinitási diagramm | rokonsági diagramm affordance – használati mód nyilvánvalósága AFL (After-Fade Listen) – AFL (fader utáni hallgatás) AFR (Acoustic Feedback Reducer) – akusztikai visszacsatolás-csökkentő AG (Attribute Grammar) – attribútum nyelvtan agency theory – ügynök-elmélet | vállalati modell agenda – napirend | lista | tennivaló | előjegyzés agent – ügynök [automatikus, intelligens információkezelő szoftver is] | ágens & autonomous agent – autonóm ügynök / ágens & circuit-based agent – áramkör-alapú ügynök / ágens & collaborative agent – együttműködő ügynök & continuous planning agent – folyamatosan újratervező ügynök / ágens & controller agent – vezérlő ügynök / ágens & decision-theoretic agent – döntéselméleti ágens & Directory Service Agent (DSA) – katalógus szolgálati ügynök / ágens & Directory User Agent (DUA) – katalógus felhasználói ügynök / ágens & goal-based agent – célorientált ügynök / ágens & greedy agent – mohó ügynök / ágens & home agent – hazai ügynök / ágens & information agent – információs ügynök / ágens & intelligent agent – intelligens ügynök / ágens & interface agent – interfész ügynök / ágens & knowledge-based agent – ismeretalapú ágens | tudásalapú ágens & learning agent – tanuló ügynök / ágens

& logical agent – logikai ügynök / ágens & message channel agent – üzenetcsatorna ügynök / ágens & message transfer agent – üzenettovábbító ügynök / ágens & mobile agent – mobil ügynök | vándorló ügynök & model-based agent – modellalapú ügynök / ágens & naive agent – naív ügynök / ágens & passive agent – passzív ügynök / ágens & passive learning agent – passzív tanuló ügynök / ágens & problem-solving agent – problémamegoldó ágens & rational agent – racionális ügynök / ágens & reflex agent – reflexszerű ágens ??? MI aZ? & replanning agent – újratervező ügynök / ágens & software agent – szoftver ágens | szoftver ügynök & transfer agent – átviteli ügynök / ágens & user agent – felhasználói ügynök / ágens & utility-based agent – hasznosságalapú ügynök / ágens & Web agent – web ügynök / ágens agent architecture – ágens architektúra agent communication channel – ügynök-kommunikációs csatorna Agent Communication Language (ACL) – ügynök-kommunikációs nyelv (ACL) agent function – ágensfüggvény agent model – ágens modell agent program – ágensprogram Agent Resource Broker (ARB) – erőforrás alkusz ágens agent system – ügynökrendszer agent wrapper – ágenscsomagoló rendszer agent-mediated electronic commerce – ágensekkel támogatott számítógépes kereskedelem agent-oriented programming – ágens-orientált programozás agglomerative – egyesítő agglomerative approach – egyesítő módszer agglomerative clustering – egyesítő csoportosítás | egyesítő fürtösítés | egyesítő klaszterezés

aggregate – aggregál | aggregátum aggregate analysis – összesítéses elemzés aggregate class – aggregált osztály aggregate flow – összesítéses folyam aggregate function – összesítő függvény aggregate operation – összesítő művelet aggregate query – összesítő lekérdezés aggregated – összegzett | aggregált aggregated attribute – összesített attribútum aggregating function – aggregáló függvény aggregation – összesítés | aggregáció & multiway array aggregation – többutas tömbösszesítés & on-line aggregation – online összesítés aggregation operator – összesítő operátor aggregation service – aggregált jelentéskészítő agile methods – agilis módszerek aging – öregítés AGP (Accelerated Graphics Port) – AGP (gyorsított grafikus port) agreement – megegyezés | egyetértés & approximate agreement – közelítő megegyezés | közelítő egyetértés & Byzantine agreement – bizánci megegyezés | bizánci egyetértés & k-agreement – k-megegyezés & license agreement – szoftver jogos használatáról szóló szerződés & stopping agreement – megállási megegyezés | megállási egyetértés agreement condition – megegyezési feltétel | egyetértési feltétel agreement problem – megegyezési feladat | egyetértési feladat agreement requirements – megállapodással kapcsolatos követelmények AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – AIDA (figyelem, érdeklődés, kívánság, művelet) AIFF (Audio Interchange File Format) – AIFF (audió információcsere formátum) AIIM (Association for Information and Image Management) – AIIM (információk és képek adatkezelésével foglalkozó egyesület)

aiming symbol – célzójel airbrush – festékszóró | szórópisztoly aircraft – repülőgép airline reservation system – légi helyfoglalási rendszer AISB (Society for Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour) – Mesterséges Intelligencia és Viselkedés Szimuláció Társaság AIX (Advanced Interactive executive) – AIX (továbbfejlesztett interaktív végrehajtó) Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network (AKS sorting network) – Ajtai–Komlós–Szemerédi rendező hálózat (AKS rendező hálózat) Akra-Bazzi method for solving a recurrence – Akra–Bazzi-módszer rekurziók megoldására AKS sorting network (Ajtai-Komlós-Szemerédi sorting network) – AKS rendező hálózat (Ajtai– Komlós–Szemerédi rendező hálózat) alarm reporting – hibajelzés | riasztás ALARP (as Low as Reasonably Practical) – olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható albedo – albedó Albrecht’s approach – Albrecht megközelítése Albrecht’s function point – Albrecht-féle funkciópont ALC (Automatic Level Control) – ALC (automatikus jelszintszabályozás) alert box – figyelmeztető ablak algebra – algebra & Boolean algebra – Boole-algebra & free associative algebra – szabad asszociatív algebra algebra of events – eseményalgebra algebraic – algebrai algebraic closure – algebrai lezárás algebraic connectivity – algebrai összefüggőség algebraic curve – algebrai görbe algebraic decoder – algebrai dekóder algebraic degree – algebrai fok algebraic dependence – algebrai függőség algebraic dependency – algrebrai függőség algebraic element – algebrai elem

algebraic equation – algebrai egyenlet algebraic expression – algebrai kifejezés algebraic factor – algebrai faktor algebraic family – algebrai család algebraic formula – algebrai képlet algebraic fraction – algebrai tört algebraic function – algebrai függvény algebraic geometry – algebrai geometria algebraic integer – algebrai egész algebraic law – algebrai szabály algebraic manipulation – algebrai átalakítás algebraic normal form – algebrai normál alak algebraic number – algebrai szám algebraic number fields – algebrai számtestek algebraic operator – algebrai operátor algebraic set – algebrai halmaz algebraic space – algebrai tér algebraic specification – algebrai specifikáció algebraic structure – algebrai struktúra algebraic system – algebrai rendszer algebraic transformation – algebrai átalakítás algebraically – algebrailag algebraically closed – algebrailag zárt algebraically closed extension – algebrailag zárt bővítés algebraically closed field – algebrailag zárt test algebraically dependent alternating group – algebrailag függő alternáló csoport algebraically independent – algebrailag független algebraizable – algebraizálható ALGOL – ALGOL [programnyelv] Algol60 – Algol60 [programnyelv] Algol68 – Algol68 [programnyelv]

algorithm – algoritmus | eljárás & Ariadne algorithm – ariadne algoritmus [visszalépés] & averaging algorithm – átlagoló algoritmus & acceptance by algorithm – elfogadás algoritmussal & analysis of algorithms – algoritmusok elemzése & asynchronous algorithm – aszinkron algoritmus & Bellmann-Ford routing algorithm – Bellmann–Ford útválasztó algoritmus & Berkeley algorithm – Berkeley-algoritmus & binary exponential back-off algorithm – kettes exponenciális visszalépés protokoll & bully algorithm – erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus & communication of algorithms – algoritmusok kommunikációja & comparison-based algorithm – összehasonlítás-alapú algoritmus & complexity of algorithms – algoritmusok bonyolultsága & compression algorithms – tömörítési algoritmus & counterexample algorithm – ellenpélda algoritmus & diffusing algorithm – szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus & Dijkstra’s shortest path algorithm – Dijkstra-féle legrövidebb-út algoritmus & discovery of algorithms – algoritmusok felfedezése & distance vector routing algorithm – távolságvektor útválasztó algoritmus & efficient algorithm – hatékony algoritmus | hatásos algoritmus & election algorithm – választási algoritmus & encoding algorithm – kódolási algoritmus & equivalence between algorithms – algoritmusok ekvivalenciája & fair queuing algorithm – egyenlő esélyű sorbaállítási algoritmus & flooding algorithm – elárasztási algoritmus & Ford-Fulkerson routing algorithm – Ford–Fulkerson útválasztó algoritmus & generic algorithm – generikus algoritmus & greedy algorithm – mohó algoritmus & hardware-oriented algorithms – hardverelvű algoritmusok & hierarchical routing algorithm – hierarchikus útválasztó algoritmus & Hindu-arabic algorithm – hindu-arab algoritmus

& historical development of algorithms – algoritmusok történelmi fejlődése & hybrid algorithm – hibrid algoritmus & leader election algorithm – vezetőválasztó algoritmus & link-state routing algorithm – kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus & mark-and-sweep algorithm – jelöl-és-takarít algoritmus & modifying algorithm – módosító algoritmus & multi-path routing algorithm – több-utas útválasztó algoritmus & non-adaptive routing algorithm – nem-adaptív útválasztó algoritmus & nonmodifying algorithm – nem módosító algoritmus & normal form algorithm – normál formájú algoritmus & oblivious algorithm – feledékeny algoritmus & parallel algorithm – párhuzamos algoritmus & partially synchronous algorithm – részben szinkron algoritmus & poisoned reverse algorithm – ártalmas visszaút algoritmus & proof of algorithms – algoritmusok helyességének bizonyítása & properties of algorithms – algoritmusok tulajdonságai & random routing algorithm – véletlenszerű útválasztó algoritmus & randomized algorithm – véletlenített algoritmus & reversed path forwarding algorithm – hátrafelé továbbító algoritmus & ring algorithm – gyűrű algoritmus & routing algorithm – útválasztó algoritmus & set-theoretic definition of algorithms – algoritmusok halmazelméleti definíciója & single path routing algorithm – egy-utas útválasztó algoritmus & slow start algorithm – lassú kezdést biztosító algoritmus & split horizon algorithm – hasított látókör eljárás & standard library algorithm – standard könyvtár algoritmus & theory of algorithms – algoritmusok elmélete & token bucket algorithm – vezérjeles vödör algoritmus | zsetontartály algoritmus & weighted fair queuing algorithm – súlyozott egyenlő esélyű sorbaállítási algoritmus algorithm A – A algoritmus algorithm A* – A* algoritmus

algorithm animation – algoritmus animálás algorithm AO* – AO* algoritmus algorithm B – B algoritmus algorithm conventions – algoritmus konvenciók algorithm design – algoritmustervezés algorithm of Avizienis – avizienis algoritmusa algorithm of Euclid – euklideszi algoritmus algorithm of reduction – redukciós algoritmus algorithm on array – tömb-algoritmus algorithm polymorphism – algoritmus többalakúság algorithm return value – algoritmus visszatérési értéke algorithm summary – algoritmus áttekintés algorithm transformation – algoritmusok átalakítása | algoritmusok transzformációja algorithmic – algoritmikus algorithmic chart – folyamatábra algorithmic complexity – algoritmikus bonyolultság algorithmic cost estimate – algoritmikus költségbecslés algorithmic cost modeling – algoritmikus költségmodellezés algorithmic factorization – algoritmikus faktorizáció algorithmic root-finding – algoritmikus gyökkeresés algorithmic solution – algoritmikus megoldás Algorithmic State Machine (ASM) – algoritmikus állapotgép algorithmic state machine implementation – algoritmikus állapotgép megvalósítása alias – álnév | alternatív név | áljel & interprocedural alias analysis – folyamatok közötti álnévelemzés alias analysis – álnévelemzés alias gatherer – álnévgyűjtő alias propagator – álnév-továbbterjesztő aliasing – átnevezés | álnévvel történő ellátás ALICE – ALICE [beszélgető programrendszer] align – igazít

aligned – igazított aligned instruction issue – illesztett utasítás kibocsátás alignment – igazítás | illesztés alignment method – illesztési módszer alignment of text – szövegelhelyezés | szövegigazítás ALisp – aLisp [Lisp nyelv kiterjesztése] all du paths strategy – összes du útvonal alapú stratégia all path testing – összes útvonal alapú tesztelés allele – allél [gén alternatív formája az adott lokuszon] alliance (in multiplayer games) – szövetség (többszemélyes játékban) allocated requirement – hozzárendelt követelmény allocation – elhelyezés | műveletek hozzárendelése konkrét egységekhez | erőforrások kiosztása & contiguous allocation – folytonos területkiosztás | összefüggő területkiosztás & dynamic allocation – dinamikus kiosztás | dinamikus elhelyezés & indexed allocation – indexelt elhelyezés & linked allocation – láncolt elhelyezés & memory allocation – memóriakiosztás | tárkiosztás & noncontiguous allocation – nem-folytonos terület-kiosztás & performance allocation – teljesítmény-kiosztás & register allocation – helyfoglalás a regiszterekben & resource allocation – erőforrások kiosztása & static allocation – statikus kiosztás | statikus elhelyezés allocation of address space – címtér elhelyezése | címtér allokációja allocation of objects – objektumok kiosztása / hozzárendelése allocation unit – helyfoglalási egység allocator – allokátor | elhelyező | memóriahely-foglaló & user-defined allocator – felhasználói helyfoglaló all-or-nothing – minden vagy semmi | mindent vagy semmit all-or-nothing-disclosure – teljes vagy semmi felfedés | teljes vagy semmi feltárás allow – engedélyez | megenged allowed – megengedett

allowed calculus query – megengedett kalkulus lekérdezés all-pairs shortest paths – legrövidebb utak minden csúcspárra all-pass filter – mindent áteresztő szűrő almost – majdnem almost bounded function – majdnem korlátos függvény almost everywhere – majdnem mindenütt almost-linear recurrence – majdnem-lineáris rekurzív sorozat ALOHA network – ALOHA hálózat alpha (α) – alfa (α) alpha blending – alfa keverés alpha channel – alfa-csatorna [RGB színrendszer komponense] alpha cut-off – alfa-vágás alpha test – alfa-teszt alpha testing – alfa-tesztelés alphabet – ábécé & code alphabet – kódábécé & instruction alphabet – utasításábécé alpha-beta algorithm – alfa-béta algoritmus alpha-beta pruning – alfa-béta levágás alphabetic – betűrendes | alfabetikus alphabetic data – alfanumerikus adatok alphabetic distance – alfabetikus távolság alphabetic ordering – alfabetikus rendezés | ábécé-alapú rendezés | lexikografikus rendezés alphabetical – ábécé- | alfabetikus alphabetical order – ábécésorrend alphabetical organization – betűrend szerinti szervezés alpha-conversion – α-átalakítás | alfa-konverzió alphametics – alfametika alphanumeric – alfanumerikus alphanumeric character – alfanumerikus karakter alphanumeric code – alfanumerikus kód

alphanumeric technique – alfanumerikus módszer ALT Key – ALT billentyű AltaVista – Alta-Vista [kereső-szolgáltatás a Weben] alternate – váltakozó Alternate Mark Inversion (AMI) – váltakozó 1 invertálás [vonali kódolás] alternating combinatorial number system – alternáló kombinatorikus számrendszer alternating current – váltakozó áram alternating fixedpoint – váltakozó fixpont alternating fixpoint – váltakozó fixpont alternating forest – alternáló erdő alternating group – alternáló csoport alternating path – alternáló út alternating runs – alternáló futamok alternative – alternatíva | vagylagos | választható alternative design – tervezési alternatíva alternative hypothesis – alternatív hipotézis | vagylagos feltételezés alternative practice – alternatív gyakorlat alternative error handling – hibakezelési alternatíva alternative implementation – megvalósítási alternatíva alternative interface – alternatív felület alternative to macro – makróhelyettesítő alternatíva altitude – magasság ALU (Arithmetic Logic Unit) – ALU (aritmetikai és logikai egység) ALV architecture (Abstraction-Link-View architecture) – AVL (absztrakció-kapcsolat-nézet architektúra) AM (Automated Mathematician) – AM [matematikai fogalmakat előállító program] amber – borostyán | borostyán-szín ambience – környezet ambient – környezeti ambient intelligence – ambiens intelligencia ambient light – szórt megvilágítás | környezeti fény | ambiens fény

ambient light source – ambiens fényforrás ambient media – környezeti információt megjelenítő eszközök ambient system – ambiens rendszer ambiguity – többértelműség | kétértelműség | egyértelműség hiánya & lexical ambiguity – lexikális többértelmű & semantic ambiguity – szemantikai többértelműség & structural ambiguity – strukturális többértelműség & syntactic ambiguity – szintaktikai többértelműség ambiguity resolution – többértelműség feloldása ambiguous – nem egyértelmű | félreérthető ambiguous expression – közömbös kifejezés | nem teljesen specifikált kifejezés ambiguous grammar – nem egyértelmű nyelvtan ambiguous keyword – félreérthető kulcsszó ambiguous state diagram – nem teljesen specifikált állapotgráf ambiguous type conversion – többértelmű típuskonverzió ambo – kettes találat a genovai lottóban American Criminal Justice – amerikai büntetőjog American Library association rules – amerikai Könyvtári Szövetség szabályai American National Standards Institute (ANSI) – amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal AMI (Alternate Mark Inversion) – váltakozó 1 invertálás [vonali kódolás] amino acid – aminosav AMM (American Mathematical Monthly) – AMM (American Mathematical Monthly – [folyóirat]) among all positive integers – véletlen egészek az összes pozitív egész közül amortized analysis – amortizált elemzés amortized cost – amortizált költség amortized running time – amortizált futási idő amount – mennyiség Ampere (a) – amper (a) [villamos áramerősség mértékegysége] ampersand (& ) – ÉS-jel amplification of guesses – sejtések megerősítése amplifier – erősítő | nagyító

amplifier classes – erősítő osztályok | erősítő fajták amplify – erősít | felerősít amplitude – amplitúdó amplitude modulation – amplitúdó moduláció amplitude quantization – amplitúdókvantálás Amplitude Shift Keying (ASK) – amplitúdó-billentyűzés anagram – anagramma analysability – elemezhetőség analog – analóg analog computer – analóg számítógép analog electronics – analóg elektronika analog model – analog modell Analog Red-Green-Blue (Analog RGB) – analóg vörös-zöld-kék (analóg RGB) analog to digital conversion – analóg-digitális átalakítás | A / D-átalakítás analog to digital converter – analóg-digitális átalakító | A / D-átalakító analog video – analóg videó analogical (analog and logical) – analogikai (analóg és logikai) analogical computer – analogikai számítógép analogical reasoning – analogikai következtetés analogical representation – analogikai reprezentáció analog-to-digital conversion – analóg-digitális átalakítás analog-to-digital converter – analóg-digitális átalakító analogue – analóg analogue map – analóg térkép analogue signal – analóg jel analogue signal recovery – analóg jel visszaállítás analogy – hasonlóság | analógia analyser – elemző analysis – elemzés & alias analysis – álnévelemzés & control flow analysis – vezérlésáram elemzés

& cost analysis – költségelemzés & data flow analysis – adatáram elemzés & dependence analysis – függőségelemezés & error analysis – hibaelemzés & interprocedural alias analysis – eljárások közötti álnévelemzés & interprocedural analysis – eljárások közötti elemzés & lexical analysis – lexikális elemzés & live variable analysis – élő változók elemzése / analízise & performance analysis – teljesítményelemzés & requirements analysis – követelményfeltárás | követelményelemzés & semantic analysis – szemantikai elemzés & syntactic analysis – szintaktikai elemzés & system analysis – rendszerelemzés analysis method – elemzési módszer analysis of algorithms – algoritmusok elemzése & history of analysis of algorithms – algoritmusok elemzésének története Analysis Of Variance (ANOVA) – szórás elemzése | variancia elemzése | variancia analízis analysis pattern – elemzési minta analysis procedure – elemzői folyamat analysis stage – elemzési lépés analysis task – elemző feladat analytic – analitikus | elemző analytic continuation – analitikus folytatás analytic evaluation – analitikus értékelés analytic function – analitikus függvény Analytic Hierarchy Process (AHP) – analitikus hierarchikus eljárás analytic memo – analitikus feljegyzés Analytic Network Process (ANP) – analitikus hálózati eljárás analytic problem – analitikus probléma analytic space – analitikus tér analytical – analitikus | elemző

Analytical Engine (Babbage) – Babbage analitikus gépe analytical modeling – analitikus modellezés analytically – analitikusan | analitikailag analyzing stage – elemzési fázis anaphoric reference – anafora [nyelvészetben hivatkozás egy korábban előfordult elemre] ancestor – ős | előd ancestor of a clause – klóz szülője ancestor of a node – gráfcsúcs szülője ancestor type – őstípus | elődtípus ancestor-stability – előd-stabilitás ancestor-stable – előd-stabil anchor – horgony | szerkesztőpont | horgonypont anchor point – horgonypont | horgony | csomópont AND – ÉS [logikai művelet] AND function – ÉS-függvény AND gate – ÉS kapu AND operation – ÉS művelet [logikai művelet] AND symbol – ÉS művelet rajzjele [logikai művelet] AND-elimination – ÉS-kiküszöbölés AND-OR circuit – ÉS-VAGY hálózat AND-OR graph – ÉS-VAGY gráf AND-OR tree – ÉS-VAGY fa AND-parallelism – ÉS-párhuzamosság anecdotal report – anekdotázó jelentés anechoic – visszhangmentes angle – szög angle bracket (<>) – csúcsos zárójel (<>) angstrom (Å) – angström (Å) angular – szögangular acceleration – szöggyorsulás angular coordinate – szögkoordináta

angular domain – szögtartomány angular momentum – impulzusmomentum | perdület angular offset – dőlésszög angular point – szögpont | csúcs angular velocity – szögsebesség animated GIF – animált GIF animatic – mozgó vázlatrajz animation – animáció | animálás | állóképek sorozatával keltett mozgásillúzió & algorithm animation – algoritmusok animálása & camera animation – kamera animáció & face animation – arcanimáció & keyframe animation – kulcskocka animáció & motion capture animation – mozgáskövető animáció & path animation – pálya animáció & physical animation – fizikai animáció & real time animation – valós idejű animáció & script animation – programvezérelt animáció | szkript animáció | forgatókönyv-animáció & spline animation – spline animáció animation backfires – animáció visszaüt animation software – animációs szoftver anisotropic – anizotropikus | anizotróp | irányfüggetlen anisotropic diffusion – anizotróp diffúzió anisotropic filtering – anizotróp szűrés | irányfüggetlen szűrés annotate – megjegyzésekkel ellát annotation – magyarázó jegyzet annual report – éves beszámolójelentés annulment in branching – érvénytelenítés elágazáskor anomaly – rendellenesség | anomália & deletion anomaly – törlési anomália & phantom anomaly – fantom anomália & timing anomaly – időzítési rendellenesség | időzítési anomália

& update anomaly – frissítési anomália anomaly detection – normálistól eltérő működés érzékelése anonymity – anonimitás | névtelenség | ismeretlenség anonymity in large societies – névtelenség a nagy társaságokban anonymizer – azonosíthatóság elfedő anonymous – anonim | névtelen anonymous FTP – anonim FTP | nyilvános FTP anonymous login – jogosultság ellenőrzése nélküli hozzáférés | nyilvános login anonymous type – névtelen típus anonymous variable – anonim változó ANSI (American National Standards Institute) – Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal ANSI C – ANSI C [programnyelv] ANSI C++ – ANSI C++ [programnyelv] answer – válasz answer extraction – válasz kinyerés answer set – válaszhalmaz answer set programming – válaszhalmaz programozás Ant Colony Optimization (OCO) – hangya kolónia optimalizálás antanairesis method (successive subtraction method) – egymást követő kivonások módszere antecedent – előzmény | ős | feltételrész antenna gain – antenna jelerősség anthropometry – emberméréstan anthropomorphism – emberarcúság anti-aliasing – csipkézettség csökkentés | kiegyenesítés | töredezettségmentesítés | finomítás | élsimítás | mintavételezési hibát csökkentő módszer anti-aliasing filter – mintavételezési hibát csökkentő szűrő anti-automorphism – anti-automorfizmus anticipatable value – megjósolható érték | várható érték anticipation – elébevágás | elővételezés | várakozás | anticipáció anti-derivative operator – antideriválási operátor anti-difference operator – antidifferencia-operátor

anti-Gray code – anti-Gray kód antihomomorphism – antihomomorfizmus antihyperbolic function – area hiperbolikus függvény antiisomorphism – antiizomorfizmus antilog – antilog antimonotone – anti-monoton anti-palindromic key – ellentetten tükörszimmetrikus kulcs antipodal – átellenes antipodal words – azonos helyen közös betűt nem tartalmazó szavak antiprism – antiprizma antisemi-join – anti félig összekapcsolás anti-stable sorting – antistabil rendezés antisymmetric – antiszimmetrikus antisymmetric relation – antiszimmetrikus reláció antisymmetry – antiszimmetria antitrigonometric function – arcus függvény antivalence – antivalencia | kizáró VAGY antivirus program – vírusölő program antivirus software – víruskezelő szoftver anycast – bárkinek-adás anytime algorithm – akármikor algoritmus | anytime algoritmus AOI (Area of Interest) – érdeklődési terület AOIS (Automated Office Information System) – automatizált irodai rendszer AOL (American Online) – AOL (American OnLine) [internet-szolgáltató] AOSD (aspect-oriented software development) – aspektusorientált szoftverfejlesztés | aspektuselvű szoftverfejlesztés apache server – apache web-szerver szoftver aperiodic – nem periodikus | aperiodikus aperiodic event – aperiodikus esemény aperiodic function – aperiodikus függvény aperture – rekesz

apex cuboid – csúcskocka API (Application Program Interface) – API (alkalmazási program csatlakozási felülete) APIs (Application Programming Interfaces) – alkalmazásprogramozói felületek APL – APL [programnyelv] APM (Advanced Power Management) – APM (fejlett energiagazdálkodás) APOQ (American Productivity and Quality Center) – folyamatosztályozási rendszer APP (Application Portability Profile) – alkalmazás hordozhatósági profil [USa] apparent – látszólagos apparent concurrency – látszólagos párhuzamosság | egyprocesszoros párhuzamos végrehajtás apparent motion – látszólagos mozgás apparent power – látszólagos teljesítmény apparently random numbers – látszólag véletlen számok apparition – megjelenés & rank of apparition – megjelenés rangja appearance – megjelenés | külső látvány append to file – hozzáfűzés állományhoz appending – hozzáírás appendix – függelék append-only log – csak hozzáfűzést engedélyező napló Apple Macintosh – Apple Macintosh [grafikus felhasználófelülettel rendelkező számítógép] applet – kisalkalmazás | applet applet context – kisalkalmazás / applet környezete applet navigation – navigáció kisalkalmazással / applettel applet viewer – kisalkalmazás megjelenítő application – alkalmazás & batch application – kötegelt alkalmazás & database application – adatbázis-alkalmazás & distributed application – osztott alkalmazás & financial application – pénzügyi alkalmazás & multithreaded application – többszálas alkalmazás & ι-application – ι-alkalmazás

application control – alkalmazás szintű kontroll application family – alkalmazáscsalád application form – kérvényűrlap application framework – alkalmazás keretrendszer application gateway – alkalmazási átjáró application generator – alkalmazásgenerátor | felhasználói alkalmazást fejlesztő-létrehozó szoftver application interface – alkalmazás csatlakozási felülete | alkalmazás-interfész application layer – alkalmazási réteg application program – felhasználói program Application Program Interface (API) – alkalmazási program csatlakozási felülete Application Programming Interfaces (APIs) – alkalmazásprogramozói felületek (APIs) application service – alkalmazásszolgáltatás application sharing – alkalmazás megosztása application software – alkalmazási szoftver application software package – alkalmazási szoftvercsomag application suite – szoftver-együttes [például irodai programcsomag] application system reuse – alkalmazási rendszer újrafelhasználása application-oriented – alkalmazásorientált Applications Programmer Interface (API) – alkalmazás programozói felület / csatlakozó / interfész Application-Specific IC (ASIC) – alkalmazás specifikus integrált áramkör | berendezéselvű áramkör | ASIC applicative-order evaluation – alkalmazás-sorrendű kiértékelés appraisal – felmérés | értékelés appraisal findings – felmérés eredményei appraisal participants – felmérés résztvevői appraisal rating – felmérés eredményének értékelése appraisal reference model – felmérésben alkalmazott referenciamodell appraisal scope – felmérés célja | felmérés részterülete | célterülete appraisal team leader – felmérést végző csapat vezetője approach – megközelítés appropriate – megfelelő

appropriate installation method – megfelelő telepítési eljárás approximate agreement – közelítő megegyezés | közelítő egyetértés approximate – közelítő approximate associative law – közelítő asszociatív szabály approximate dependency – közelítő függőség approximate equality – közelítő egyenlőség approximate reasoning – közelítő logika approximate searching – közelítő keresés approximately – közelítőleg approximately correct hypothesis – közelítőleg helyes hipotézis approximately linear density – közelítő lineáris sűrűség approximation – közelítés | approximáció approximation algorithm – közelítő algoritmus | approximációs algoritmus approximation by least squares – közelítés a legkisebb négyzetek módszerével approximation by rational functions – közelítés racionális függvényekkel approximation by rational numbers – közelítés racionális számokkal approximation curve – approximációs görbe approximation of summation by integrals – összeg közelítése integrálokkal approximation ratio – közelítési arány approximation scheme – közelítő séma | approximációs séma approximation theory – approximációelmélet apriori algorithm – apriori algoritmus APS (Advanced Planning System) – APS (fejlett tervezési rendszer) APSE (ADA Programming Support Environment) – ADA programnyelv-alapú fejlesztői környezet aqua – tengerkék | Mac OS X látvány stílus típus színes átlátszó gombokkal Arab – arab Arab world – arab világ arabic – arab arabic mathematics – arab matematika arabic numeral – arab számjegy

arbiter – bíró | döntőbíró arbiter logic – döntő / választó / arbiter logika arbitrage – bíráskodás arbitrary failure – váratlan hiba | tetszőleges időpillanatban megjelenő hiba arbitrary precision – tetszőleges pontosság arbitrary sequence – tetszőleges sorrend | tetszőleges sorozat arbitrary-shape cluster – tetszőleges alakú csoport / klaszter arbitrated protocol – döntőbírós protokoll arbitrated signature scheme – döntőbírós aláírási rendszer arbitration – döntnöki döntés [konfliktus feloldásnál] | döntőbíráskodás arbitration rule – döntési szabály arbitrator – döntőbíró arc – ív arc consistency – él-konzisztencia arc length – ívhossz arch – boltív | ív archie – FTP fájlkereső egy fajtája Archimedes solids – archimédeszi testek architectural – architekturális architectural decision – architekturális döntés architectural design – architekturális tervezés architectural evolution – architekturális evolúció architectural model – architekturális modell architectural pattern – architekturális minta architectural style – architekturális stílus architectural transformation – architekturális átalakítás architecture – felépítés | architektúra & bus architecture – sín architektúra | busz architektúra & client-server architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra & computer network architecture – számítógép-hálózati architektúra

& Differentiated Service architecture (DiffServ) – megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra & Internet Architecture Board (IAMB) – internet architektúrájával foglalkozó testület (IAMB) & multi-tiered architecture – többrétegű architektúra & network architecture – hálózati architektúra & open architecture – nyílt architektúra & peer-to-peer architecture – társ-társ felépítés | társ-társ architektúra & shared-nothing architecture – megosztott-semmi architektúra & System Network Architecture (SNA) – hálózati rendszer architektúra & three-tiered architecture – háromrétegű architektúra & two-tiered architecture – kétszintű architektúra Architecture Description Language (ADL) – architektúra leíró nyelv (ADL) architecture diagram – architektúradiagram architecture of financial services – pénzügyi szolgáltatások architektúrája architecture-centric – architektúra-központú archive – archív mentés archive site – fájlgyűjtemény-kiszolgáló archiver – tömörítőprogram | archiválóprogram archiving – archiválás area – körzet | kiterjedtség | tartomány | terület area filling – területkitöltés area for improvement – fejlesztendő terület area light source – kiterjedt fényforrás area measurement – területmérés argument – argumentum | paraméter | érv | indoklás & default argument – alapértelmezett paraméter & explicit function argument – explicit függvényparaméter & explicit template argument – explicit sablonparaméter & reference type argument – hivatkozás típusú paraméter & undeclared argument – nem deklarált paraméter argument array – paraméterek tömbje

argument command line – parancssor paraméterei argument dependent lookup – névkikeresés argument evaluation – argumentum kiszámítása argument of a function – függvény argumentuma | függvény független változója argument of safety – biztonságossági indoklás argument passing – paraméterátadás argument swapping – paraméterek felcserélése argument template – sablonparaméter argument type – paramétertípus argument type check – paraméter típusellenőrzés argument type conversion – paraméter típusátalakítás argument value – paraméterérték arithmetic – aritmetika | számtani | aritmetikai & fixed point arithmetic – fixpontos aritmetika & floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika & mixed mode arithmetic – vegyes módú aritmetika & polynomial arithmetic – polinomok aritmetikája & scaled decimal arithmetic – skálázott decimális aritmetika Ariadne algorithm – ariadne-agoritmus [visszalépés] Arithmetic and Logic Unit (ALU) – aritmetikai és logikai egység (ALU) arithmetic atom – aritmetikai atom arithmetic chains – aritmetikai láncok arithmetic circuit – aritmetikai áramkör arithmetic coding – aritmetikai kódolás arithmetic conversion – aritmetikai átalakítás arithmetic exceptions – aritmetikai kivételek arithmetic expressions – aritmetikai kifejezések arithmetic function object – aritmetikai függvényobjektum arithmetic genus – aritmetikai génusz arithmetic hexagon – aritmetikai hatszög arithmetic instruction – aritmetikai utasítás

arithmetic mean – aritmetikai közép | számtani közép arithmetic of addition – összeadás aritmetikája arithmetic of division – osztás aritmetikája arithmetic of multiplication – szorzás aritmetikája arithmetic of subtraction – kivonás aritmetikája arithmetic operation – aritmetikai művelet arithmetic operator – aritmetikai operátor arithmetic operators of MMIX – MMIX aritmetikai operátorai arithmetic overflow – aritmetikai túlcsordulás arithmetic overflow in B-trees – aritmetikai túlcsordulás B-fákban arithmetic pentagon – aritmetikai ötszög arithmetic progression – számtani sorozat & sum of arithmetic progression – számtani sorozat összege arithmetic sequence – számtani sorozat arithmetic series – számtani sor | aritmetikai sorozat arithmetic shift – aritmetikai léptetés arithmetic square – aritmetikai négyzet arithmetic status register – aritmetikai állapot regiszter arithmetic triangle – aritmetikai háromszög arithmetic type – aritmetikai típus arithmetic with infinity – aritmetikai műveletek a végtelennel arithmetic-geometric mean – számtani-mértani közép arity – aritás ARJ (Archive Robert Juna) – arj [tömörített állományformátum] arm – kar arm of an angle – szög szára Armstrong-relation – armstrong-reláció Armstrong’s axioms – armstrong-axiómák ARP (Address Resolution Protocol) – ARP (címfeloldó protokoll) ARPA (Advanced Research Project Agency) – ARPA (Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség) ARQ (Automatic Repeat Request) – ARQ (automatikus ismétléskérés)

arrangement – elrendezés array – tömb & deallocate array – tömb felszabadítása | tömb felszámolása & extensible array – bővíthető tömb & invalid array index – érvénytelen tömbindex & linear array – lineáris tömb & linked array – láncolt tömb & multidimensional array – többdimenziós tömb & one-dimensional array – egydimenziós tömb & tetrahedral array – tetraéderes tömb & two-dimensional array (matrix) – kétdimenziós tömb (mátrix) array aggregate – tömbaggregátum array allocation – tömb lefoglalás array argument – tömbparaméter array as container – tömb mint tároló array assignment – tömbértékadás array constructor – tömbkonstruktor array element – tömbelem array initializer – tömbkezdőérték-adó array layout – tömbábrázolás array of arrays – tömbök tömbje array of objects – objektumok tömbje array pointer – tömbmutató array processing language – tömbfeldolgozó nyelv array represented as a tree – faként ábrázolt tömb array storage – tömbtárolás array type – tömbtípus arrival time – beérkezési idő articulation – artikuláció | összeillesztés | illeszkedés articulation point – artikulációs pont | összeillesztési pont | illeszkedési pont | elvágó pont articulation set – összekötő halmaz

articulatory directness – kifejezés közvetlensége artifact – hamis jelenség a képen | torzulása képen artifact analysis – mesterséges eszközök / jelenségek elemzése artificial – mesterséges artificial environment – mesterséges környezet Artificial Intelligence (AI) – mesterséges intelligencia (MI) | mesterséges értelem artificial intelligence application – mesterséges intelligencia alkalmazása artificial intelligence programming language – programozási nyelv a mesterséges intelligenciához artificial key – mesterséges kulcs artificial life – mesterséges élet artificial light – mesterséges fény artwork – grafika | illusztrációs anyag | műalkotás AS (Authentication Server) – AS (hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver) AS (Autonomous System) – AS (autonóm rendszer) As Low As Reasonably Practical (ALARP) – olyan alacsony, hogy gyakorlatilag elfogadható as needed – szükség szerint ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers) – ASCAP (Komponisták, szerzők és kiadók amerikai szövetsége) ascending – emelkedő | növekvő | felszálló ascent – felszállás | felemelkedés ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – ASCII (Információcsere szabványos amerikai kódja) ASCII code set – ASCII kódszó-készlet ASE (Alternating Semantic Evaluator) – alternáló szemantikus kiértékelő ASF (Advanced Streaming Format) – ASF (továbbfejlesztett folyam formátum) ASIC (Application-Specific IC) – alkalmazás specifikus integrált áramkör (ASIC) | berendezéselvű áramkör (ASIC) Asimov’s three laws of robotics – robotika három törvénye asimovtól ASIO (Audio Stream Input/Output) – ASIO (audiofolyam bemenet / kimenet ASK (Amplitude Shift Keying) – ASK (amplitúdó-billentyűzés) ASM (Algorithmic State Machine) – algoritmus állapotgép ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) – ASN.1 (absztrakt szintaxis jelölés)

aspect – kép | megjelenés aspect ratio – oldalarány | képméretarány Aspect-Oriented Software Development (AOSD) – aspektusorientált / aspektuselvű szoftverfejlesztés assemble editing – összegyűjtő szerkesztési mód assembler – assembler & macro assembler – makróassembler & pseudoassembler – pszeudoassembler | látszólagos assembler assembly code – assembly kód assembly language – assembly nyelv [programnyelv] assembly program – assembly program assembly programming language – assembly programozási nyelv assembly-level – assembly-szintű assembly-line scheduling – szerelőszalag ütemezése assertion – állítás | logikai kijelentés & invariant assertion – invariáns állítás assertion checking – állítás ellenőrzése assessment – felmérés | értékelés | becslés assessment problem – becslési probléma asset – multimédia forrásfájl | vagyon | eszköz assign – értéket ad | hozzárendel assignable cause of process variation – egy folyamat szórásának / eltérésének meghatározható oka assigned numbers – kiosztott számok assignment – értékadás | hozzárendelés & conditional assignment – feltételes értékadás & dynamic assignment – dinamikus címkiosztás & general assignment – általános értékadás & logical time assignment – logikai idejű hozzárendelés & simple assignment – egyszerű értékadás & simultaneous assignment – szimultán értékadás & user rights assignment – felhasználói jogok kiosztása

assignment copy – másoló értékadás assignment edge – hozzárendelés él assignment operator – értékadó operátor assignment problem – hozzárendelési feladat & linear assignment problem – lineáris hozzárendelési feladat & quadratic assignment problem – kvadratikus hozzárendelési feladat assignment statement – értékadó utasítás assignment to self – értékadás saját magával assistant – segéd assistive – segítő assistive technology – segítő technológia associated elements – asszociált elemek | asszociáltak association – asszociáció | társítás | társaság & derived association – származtatott asszociáció & qualified association – minősített asszociáció & whole-part association – egész-rész asszociáció association analysis – társításelemzés association class – asszociációs osztály association end – asszociációs végpont association role – asszociációs szerep | asszociációs szerepkör association rule – asszociációs szabály | társítási szabály & distance-based association rule – távolság alapú asszociációs szabály & hierarchical association rule – hierarchikus asszociációs szabály & hybrid-dimension association rule – hibrid-dimenziós asszociációs szabály & multidimensional association rule – többdimenziós asszociációs szabály & multilevel association rule – többszintű asszociációs szabály & quantitative association rule – mennyiségi asszociációs szabály & spatial association rule – térbeli asszociációs szabály & strong association rule – erős asszociációs szabály & valid association rule – érvényes asszociációs szabály association rule mining – asszociációs szabály bányászat

associative – asszociatív associative access mechanism – asszociatív hozzáférési mechanizmus associative activation error – asszociatív aktivációs hiba [például freudi elszólás] associative addition – asszociatív összeadás associative algebra – asszociatív algebra associative architecture – asszociatív architektúra associative array – asszociatív tömb associative classification – asszociációs osztályozás associative container – asszociatív tároló associative law – asszociativitás törvénye & approximate associative law – közelítő asszociativitás törvénye associative link – asszociatív kapcsolat associative memory – asszociatív memória [tartalom szerinti elérést biztosító memória] associative network – asszociatív hálózat associative operation – asszociatív művelet associative processing – asszociatív feldolgozás associative processor – asszociatív láncprocesszor | asszociatív processzor associative register – asszociatív regiszter Associative String processor (ASP) – asszociatív sztringprocesszor associativity – asszociativitás associativity of operator – operátor asszociativitás associativity rule – asszociativitás szabálya assumption – feltevés | feltételezés | előfeltétel assumption-based system – feltételezés-alapú rendszer Assumption-based Truth Maintenance System (ATMS) – feltételezés-alapú érvényességkarbantartórendszer assurance – értékelés | bizonyíték | garancia assured forwarding – biztosított továbbítás AST (Abstract Syntax Tree) – absztrakt szintaxisfa asymmetric – aszimmetrikus asymmetric addressing – aszimmetrikus címzés

asymmetric algorithm – aszimmetrikus algoritmus asymmetric channel – aszimmetrikus csatorna asymmetric codec – aszimmetrikus kodek asymmetric communication – aszimmetrikus kommunikáció asymmetric compression – aszimmetrikus tömörítés asymmetric cryptosystem – aszimmetrikus titkosító rendszer Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) – aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz asymmetric DSL – ADSL | szélessávú elérés asymmetric encryption – aszimmetrikus titkosítás asymmetric multiprocessing – aszimmetrikus többprocesszoros feldolgozás asymmetric output drive – aszimmetrikus kimeneti meghajtás asymmetrical compression – aszimmetrikus tömörítés asymptotic analysis – aszimptotikus elemzés asymptotic efficiency – aszimptotikus hatékonyság asymptotic lower bound – aszimptotikus alsó korlát asymptotic methods – aszimptotikus módszerek & limits of applicability of asymptotic methods – aszimptotikus módszerek alkalmazásának korlátai asymptotic notation – aszimptotikus jelölés asymptotic upper bound – aszimptotikus felső korlát asymptotic values – aszimptotikus értékek asymptotically larger – aszimptotikusan nagyobb asymptotically nonnegative – aszimptotikusan nemnegatív asymptotically positive – aszimptotikusan pozitív asymptotically smaller – aszimptotikusan kisebb asymptotically tight bound – aszimptotikusan éles korlát asynchronous – aszinkron asynchronous algorithm – aszinkron algoritmus asynchronous call back – aszinkron visszahívás asynchronous communication – aszinkron kommunikáció

asynchronous communication in SIMD architecture – aszinkron kommunikáció SIMD architektúrában asynchronous control – aszinkron szabályozás asynchronous design – aszinkron tervezés asynchronous device – aszinkron készülék | aszinkron eszköz asynchronous event – aszinkron esemény asynchronous groupware – aszinkron csoportmunkát támogató szoftver asynchronous I/O – aszinkron be-kivitel | aszinkron B / K asynchronous input – aszinkron bemenet asynchronous message passing – aszinkron üzenettovábbítás asynchronous model – aszinkron modell Asynchronous Procedure Call (APC) – aszinkron eljáráshívás asynchronous process – aszinkron folyamat asynchronous replication – aszinkron többszörözés asynchronous scheme – aszinkron séma asynchronous scheme in parallel execution – aszinkron séma a párhuzamos végrehajtásban asynchronous sequential circuit – aszinkron sorrendi hálózat asynchronous signal – aszinkron jel asynchronous SRAM – aszinkron SRaM asynchronous static RAM – aszinkron statikus RaM asynchronous storage – aszinkron tároló | aszinkron tárolás Asynchronous Transfer Mode (ATM) – aszinkron átviteli mód (aTM) asynchronous transmission – aszinkron átvitel at (@) – és | kukac at infinity – végtelenben at sign (@) – kukac | és szimbólum [kereskedelemben] ATA (Advanced Technology Attachment) – Atanasoff Berry számítógép ABC (Atanasoff Berry Computer) – Atanasoff Berry számítógép atemporal – időtlen (predikátum) ATG (Attribute Translational Grammar) – attribútum fordítási nyelvtan & complete ATG – teljes ATG

& L-ATG – L-ATG & ordered ATG – rendezett ATG & partitioned ATG – partícionált ATG & S-ATG – S-ATG & well-defined ATG – jól definiált ATG ATIS (Atherton/DEC Tool Integration Standard) – integrációs szabvány ATM (Asynchronous Transfer Mode) – ATM (aszinkron átviteli mód) ATM (Automatic Taylor Machine) – bankterminál | pénzkiadó automata atmospheric model – atmoszféra modell ATMS (Assumption-based Truth Maintenance System) – ATMS (feltételezés-alapú érvényességkarbantartó rendszer) atom – atom atom free – atommentes atomic – atomos | atomi atomic action – atomi művelet | oszthatatlan művelet atomic event – elemi esemény atomic instruction – atomi utasítás atomic memory access – atomi / elemi memória hozzáférés atomic multicast – elemi többes-küldés atomic object – atomi objektum atomic property – elemi tulajdonság | elemi sajátosság atomic region – atomi terület atomic sentence – atomi mondat atomic swap – atomi felcserélés | elemi felcserélés atomic transaction – atomos tranzakció | atomi tranzakció atomic type – atomi típus atomicity – elemiség | nem bonthatóság | atomitás & coarse-gain atomicity – durva atomitás & fine-grain atomicity – finom atomitás atomicity condition – atomisági feltétel atomicity property – atomisági tulajdonság

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID properties) – atomiság, ellentmondásmentesség, izoláltság, tartósság (ACID tulajdonságok) atomistic – atomi atomistic continuous Boole algebra – atomi folytonos Boole-algebra ATR (Acceptance Test Review) – elfogadási teszt attach – összekapcsol | hozzákapcsol attachment – csatolás | melléklet | levélmelléklet attack – támadás & coordinated attack – összehangolt támadás attack complexity – támadási bonyolultság attack detection – betörés észlelése attacker – támadó attainability – elérhetőség attainability matrix – elérhetőségi mátrix attention panel – figyelemfelhívó szöveges ablak [NEXT operációs rendszerben] attention to detail – figyelem a részletekre [tervezési filozófia] attenuate – csillapít | gyengít attenuation – csillapítás attitude – B1864magatartás attitude measure – magatartás mérték | magatartási előírás attracting attention – figyelemfelkeltés attract-mode opening – figyelemfelkeltő megnyitás attribute – attribútum & inherited attribute – örökölt attribútum & synthesized attribute – szintetizált attribútum attribute certificate – tulajdonság-bizonyítvány Attribute Certification Authority (ACA) – tulajdonsághitelesítő hatóság attribute data – attribútum adat | attribútum adatok attribute dependency – attribútum függőség attribute generalization – attribútum általánosítása attribute generalization control – attribútum-általánosítási vezérlés

attribute generalization threshold control – attribútum-általánosításos küszöbvezérlés attribute grammar – attribútum nyelvtan attribute relevance analysis – attribútum-relevancia elemzés / analízis attribute removal – attribútum elhagyása attribute storage – attribútum tároló attribute translational grammar – attribútum fordítási nyelvtan attribute variable – attribútum változó attribute-oriented induction – attribútumelvű indukció | attribútumorientált indukció atypical – atipikus atypical image – atipikus kép auction – árverés & Dutch auction – csökkenő értékű árverés & English auction – nyílt ajánlatú árverés & sealed bid auction – zárt ajánlatú árverés & Vickrey auction – Vickrey-árverés | zárt ajánlatú második áras árverés auction builder – aukció-építő [szoftver] audio – hang | hangaudio cable – audiokábel audio data mining – hallásra támaszkodó adatbányászat audio dub – utóhangosítás audio frequency – hangfrekvencia audio track – audiosáv | hangsáv audiographic teleconferencing – audiografikus telekonferencia audiotex – audiotex audiovisual – látható és hallható | audiovizuális audit – felmérés | audit audit control software – naplózó szoftver [ellenőrzési céllal] audit log – igazoló napló audit plan – vizsgálati terv audit program – vizsgálati program

audit trail – eseménynapló | számviteli események sorozatát rögzítő állomány | tevékenység napló | nyomkövetési napló auditing – felülvizsgálat auditory channel – hallási csatorna auditory disabilities – hallás-károsultak auditory feedback – hang visszajelzés auditory I/O – hang ki- és bemenet auditory menu – hangos menü | szóban elhangzó menü augmentation – növelés | növekedés augmentative and alternative communication – kisegítő és alternatív kommunikáció augmented – növelt augmented code – megnövelt kód Augmented Finite State Machine (AFSM) – kiterjesztett véges állapotú automata augmented grammar – kiegészített grammatika augmented reality – kiterjesztett valóság | augmentált valóság | megnövelt realitás | bővített realitás augmenting – növelés | növekedés AUI (Adaptable User Interface) – aUI (alkalmazkodó felhasználói felület) AUP (Acceptable Use Policy) – aUP (felhasználói szabályzat) authenticate – hitelesít authenticated – hiteles | hitelesített authenticated key establishment – hitelesített kulcslétesítés authenticated key exchange protocol – hitelesített kulcscsere-protokoll authenticating agent – hitelesítő ágens authentication – hitelesítés | azonosítás | belépési jog vizsgálata [rendszerbe, hálózatba] | tranzakció jogosultságának ellenőrzése authentication code – hitelesítő kód authentication header – hitelesítési fejléc authentication path – hitelesítési út | hitelesítő útvonal authentication protocol – hitelesítő protokoll Authentication Server (AS) – hitelesítő szolgáltató | hitelesítő szerver authentication service – hitelesítő szolgáltatás

authentication step – hitelesítő lépés authentication token – hitelesítő igazolás | hitelesítő token authentication tree – hitelesítő fa | autentikációs fa authenticator – hitelesítő | tanúsító author – szerző authoring software – szerzői szoftver authoring tool – szerzői eszköz authoritative record – hiteles bejegyzés authority – hatóság | meghatalmazás | felhatalmazás | megbízás authorization – meghatalmazás | feljogosítás | engedélyezés | jogosultság-ellenőrzés authorization for access – hozzáférési engedély auto installing plug-in – automatikusan telepíthető plug-in | automatikusan telepíthető beépülő modul auto key – önkulcs | önkulcsos auto-completion – automatikus befejezés autocorrelation – autokorreláció autocorrelation function – autokorrelációs függvény autodecrement/autoincrement address mode – öncsökkentő-B1944önnövelő címzési mód auto-key cipher – önkulcsolásos rejtjel auto-exit – automatikus kilépés autofit – automatikus méretezés [tartalomhoz] autojustified – automatikusan igazított automata theory – automataelmélet automated load sharing – automatikus terhelésmegosztás Automated Mapping/Facility Management system (AM/FM system) – közműinformáció rendszer automated reasoning – automatikus következtetés automated reverse architectural design – automatizált architektúra visszatervezés Automated Security Incident Measurement (ASIM) – automatikus incidensgyűjtés automatic – automatikus automatic adaptive equalizer – automatikus adaptív kiegyenlítő automatic conversion – automatikus átalakítás

automatic correction – automatikus helyreigazítás automatic dereferencing – automatikus hivatkozás feloldás automatic evaluation – automatikus értékelés automatic exposure – automatikus expozíció automatic frequency control – automatikus frekvenciaszabályozás automatic gain control – automatikus jelerősség szabályzás automatic garbage collection – automatikus szemétgyűjtés automatic memory – automatikus memória automatic memory management – automatikus memóriagazdálkodás automatic object – automatikus objektum automatic pilot – automata polóta automatic processing – automatikus feldolgozás automatic programming – automatikus programozás Automatic Repeat Request (ARQ) – automatikus ismétléskérés automatic scrolling – automatikus görgetés automatic sensing – automatikus érzékelés Automatic Taylor Machine (ATM) – bankterminál | pénzkiadó automata automatic tester – automatikus tesztelő automatic theorem prover – automatikus tételbizonyító rendszer automatic theorem proving – automatikus tételbizonyítás automatic transaction – automatikus ügylet | automatikus tranzakció automaticity – automatikusság automation – automatizálás automaton (automata) – automata (automaták) & cellular automaton – sejtautomata & closed automaton – zárt automata & deterministic automaton – determinisztikus automata & finite automaton – véges automata & general timed automaton – általános időzítésű automata & process automaton – folyamatautomata & user automaton – felhasználói automata

automaton state – automata állapota automaton transformation – automata átalakítása | automata transzformációja automorphic – automorf automorphic numbers – automorf számok automorphism – automorfizmus & dual automorphism – duális automorfizmus & inner automorphism – belső automorfizmus automorphism group – automorfizmus-csoport automount – fájlrendszer automatikus csatlakoztatása auto-mounting – automatikus felszerelés autonomous – önálló | független | autonóm autonomous agent – önálló ügynök / automata | független ügynök / automata | autonóm ügynök / automata Autonomous Cellular Neural Network (ACNN) – önálló / független / autonóm CNN autonomous load and store unit – autonóm betöltő és tároló egység autonomous load/store unit – automatikus betöltő / tároló egység Autonomous System (AS) – autonóm rendszer Autonomous Underwater Vehicle (AUV) – autonóm víz alatti jármű autonomy – autonómia autoplay – automatikus lejátszás auto-router – automatikus útvonalválasztó | automatikus huzalozó autosave – automatikus mentés auxiliary class – kiegészítő osztály | kiszolgáló osztály auxiliary hash function – külső hasító függvény auxiliary linear program – külső lineáris program auxiliary memory – külső tár auxiliary variable – segédváltozó availability – elérhetőség | rendelkezésre állás available expression – rendelkezésre álló kifejezés available parallelism – rendelkezésre álló párhuzamosság available register – rendelkezésre álló regiszter

avalanche – lavina avalanche effect – lavinaeffektus | lavinahatás avatar – felhasználót reprezentáló ikon average – átlag | átlagos average cost – átlagos költség average degree – átlagos fokszám average distance – átlagos távolság average distance bound – átlagos távolság korlátja average length – átlagos hossz | átlagos hosszúság average module length – átlagos modulhossz average-case analysis – átlagos eset elemzése average-case running time – futási idő átlagos esetben | átlagos futási idő averaging algorithm – átlagoló algoritmus AVI (Audio-Video Interleaved) – aVI (összefésült audió / videó) [állományformátum] AVL tree – AVL-fa avoidance of deadlock – holtpont elkerülése avoiding code duplication – kódduplázás megelőzése avoiding of errors – hibák elkerülése awareness – tudatosság AWE (Advanced Waveffect) – AWE (továbbfejlesztett hullámforma effektus) awk – awk [programnyelv] AWT (Abstract Window Toolkit) – absztrakt ablakozó eszközkészlet axes – tengelyek axiom – axióma axiom of choice – kiválasztási axióma axiom of substitution – helyettesítési axióma axiomatic semantics – axiomatikus szemantika axiomatic specification – axiomatikus leírás | axiomatikus specifikáció axiomatizable – axiomatizálható axiomatization – axiomatizálás axiomatize – axiomatizál

axioms for floating point arithmetic – axiómák a lebegőpontos aritmetikához axioms of probability – valószínűségszámítás axiómái axis – tengely Axis Aligned Bounding Box (AABB) – koordinátatengelyekkel párhuzamos élű befoglaló doboz axon – axon axonometric – axonometrikus axonometric view – axonometrikus nézet AZERTY keyboard – AZERTY billentyűzet azimuthal angle – azimut | irányszög | oldalszög | azimut-szög

B
B* search – B* keresés B*-tree – B*-fa B+-tree – B+-fa B2A (Business-to-Administration) – üzleti szféra és a közigazgatás elektronikus kapcsolata B2B (Business-to-Business) – üzlet-üzlet elektronikus kapcsolata | elektronikus kapcsolat üzleti partnerek között B2C (Business-to-Consumer) – üzlet-vevő kapcsolat e-kereskedelemben | elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a vevő között B2G (Business-to-Government) – elektronikus kapcsolat az üzleti szféra és a kormányzat között BAA (Business Area Analysis) – üzleti területek elemzése baby step - giant step – kis lépés − nagy lépés Babylonian mathematics – babiloni matematika BAC (Bacterial Artificial Chromosome) – BAC (bakteriális mesterséges kromoszóma) back clip plane – hátsó vágósík back light – háttérvilágítás back panel – hátlap back plane – hátsó sík | hátsó vágósík back substitution – visszahelyettesítés back to the present – vissza a jelenbe back up – háttérmásolat készítése, biztonsági másolat | tartalék backbone – gerincvezeték | fővonal

backbone network – gerinchálózat backbuffer – hátsó képernyőpuffer backdoor – hátsó kapu | kiskapu back-end operations – háttér műveletek | szerveren zajló műveletek back-end processor – háttérprocesszor back-end tool – háttéreszköz backface – hátsólap backface culling – hátsólap eldobás backgammon – ostábla background – háttér background assumption – háttér feltételezés background image – háttér kép background knowledge – háttértudás background music – háttérzene background noise – alapzaj | háttérzaj background process – háttérfolyamat | háttérben futó folyamat backing store – háttértár backing up (in a search tree) – visszalépés (keresési fában) backjumping – visszaugrásos stratégia backlight – ellenfény | háttérvilágítás Back-Off Time (BOT) – visszalépési idő backpack radio – hullámsáv backpropagation – hiba-visszaterjesztés backslash – visszafelé perjel | fordított törtvonal (\) backtrace – híváslista backtrack – visszalépés backtrack method – visszalépéses módszer backtracking – visszalépéses stratégia & chronological backtracking – időrendi visszalépéses stratégia & dependency-directed backtracking – függőség-vezérelt visszalépéses stratégia & dependency-driven backtracking – függőség-vezérelt visszalépéses stratégia

& dynamic backtracking – dinamikus visszalépéses stratégia & intelligent backtracking – intelligens visszalépéses stratégia & iterative deepening backtracking – iteratívan mélyítő visszalépéses stratégia & time dependent backtracking – időfüggő visszalépéses stratégia backtracking search – visszalépéses keresés backtracking system – visszalépő rendszer backup – biztonsági mentés | biztonsági másolat | tartalék | tartalék másolat készítése | mentés | mentett adat backup copy – biztonsági mentés backup generation – biztonsági másolat előállítása backup parsing – visszalépéses elemzés backup procedure – visszalépéses eljárás backup replica – biztonsági másolat backward – visszafelé irányuló backward chaining – visszafelé láncolás backward compatibility – visszafelé kompatibilitás backward learning – hátrafelé tanulás | visszafelé tanulás backward reasoning – visszafelé következtetés backward recovery – visszafelé haladó helyreállítás | visszafelé haladó felépülés backward reference – hátra irányuló hivatkozás backward search for planning – tervgenerálás visszafelé haladó kereséssel backwards – visszafelé bacon frame – jelzőfény keret bacterium – baktérium [önmagát másoló számítógépvírus] bad block – hibás blokk [mágneslemezen] bad guy – rossz fiú Baer ring – Baer-gyűrű bag – multihalmaz | zsák bag of words (model) – szózsák (modell) Baker’s equation – Baker-egyenlet [technológia sikerét leíró] bakery algorithm – sorszámválasztásos algoritmus | pékségi algoritmus

balance – egyensúly balance control – egyensúlyszabályzó balance heuristic – egyensúly heurisztika balanced – kiegyensúlyozott balanced binary number system – kiegyensúlyozott kettes számrendszer balanced binary tree – kiegyensúlyozott bináris fa balanced circuit – szimmetrikus áramkör balanced decimal number system – kiegyensúlyozott tízes számrendszer balanced Gray code – kiegyensúlyozott Gray-kód Balanced Incomplete Block Design (BIBD) – kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign balanced line – szimmetrikus vonal balanced merging – kiegyensúlyozott összefésülés balanced mixed-radix number system – kiegyensúlyozott vegyes alapú számrendszer balanced partition – kiegyensúlyozott felbontás balanced permutation – kiegyensúlyozott permutáció balanced radix sorting – kiegyensúlyozott radix rendezés balanced representation – kiegyensúlyozott ábrázolás balanced scorecard – kiegyensúlyozott mutatószám rendszer balanced search tree – kiegyensúlyozott keresőfa balanced string – kiegyensúlyozott sztring | kiegyensúlyozott karaktersorozat balanced ternary notation – kiegyensúlyozott ternáris jelölés balanced ternary number system – kiegyensúlyozott négyes számrendszer balanced transmission – szimmetrikus átvitel balanced tree – kiegyensúlyozott fa & weight-balanced tree – súlykiegyensúlyozott fa balancing – kiegyensúlyozás balancing a k-d-tree – k-d-fa kiegyensúlyozása balancing a binary tree – bináris fa kiegyensúlyozása balloon help – buborék súgó [Mac OS] ballot problem – szavazási feladat

balun – kiegyensúlyozott / kiegyensúlyozatlan bandpass – sáváteresztő band-pass filter – sáváteresztő szűrő bandpass function – sáváteresztő függvény | sávszűrő függvény band-stop filter – sávzáró szűrő bandwidth – sávszélesség bandwidth broker – sávszélesség ügynök bandwidth-delay product – sávszélesség-késleltetés szorzat bandwidth of n-cube – n-kocka sávszélessége banker’s algorithm – bankár algoritmus banking – bankműveletek végzése banking act – jegybanktörvény banking management – bank irányítása banking system – bankrendszer & central banking – jegybankrendszer & electronic banking – elektronikus bankszolgáltatás & on-line banking – online bankügyletek & video home banking – bankügyletek intézése otthonról bankonewallet – Bank One internetes vevőinek e-folyószámlája banner – címfelirat | reklámcsík | szalagcím banner ad – reklámcsík | szalaghirdetés | szalaghirdetés [weblapon] banner advertisement – szalaghirdetés | weboldalon sáv formájában megjelenő üzenet banner advertisements – szalagreklám bar – sáv | oszlop bar chart – oszlopdiagram bar code – vonalkód barber’s paradox – borbély-paradoxon barchart – oszlopdiagram barrel distortion – hordó alakú torzítás barrel shifter – állítható lépésméretű léptetőregiszter barrel-tap – gomb lenyomása közbeni gépelés

barrier – határ | határsorompó barrier function method – akadályfüggvényes módszer barrier synchronization – határ szinkronizáció barriers to entry – mások piacralépését akadályozó tevékenység b-ary number – b-áris szám b-ary sequence – b-áris sorozat barycentric – baricentrikus barycentric coordinate – baricentrikus koordináta barycentric function – baricentrikus függvény base – alapszám | bázis | alap & access to base – báziselérés base b representation – b-alapú ábrázolás | b-alapú reprezentáció & complex base – komplex alapszám & irrational base – irracionális alapszám & knowledge base – tudásbázis & private base class – privát bázisosztály & template base class – sablon típusú bázisosztály & virtual base class – virtuális bázisosztály base address – báziscím base case – alapeset base class – alaposztály base class access control – bázisosztály hozzáférés base class constructor – bázisosztály konstruktor base class member initialization – bázisosztály tagjának kezdeti értékadása base cuboid – alapkocka base measure – alap mérőszám base of representation – ábrázolás alapja base pair – bázispár base practice – alapgyakorlat base range – alaptartomány base register – bázisregiszter

base station – bázisállomás base type – alaptípus base-a pseudoprime – a-ra nézve álprím base-m number system – m-alapú számrendszer base-64 encoding – base-64 kódolás baseband signal – alapsávi jel baseline – alapvonal baseline architecture – alap felépítés baseregister addressing mode – bázisregiszteres címzési mód basic – alap- | alapvető BASIC – BASIC [programnyelv] basic bit-map protocol – alapvető bittérkép protokoll basic block – alap blokk basic feasible solution – alap megengedett megoldás basic identity – alapvető azonosság basic operation cycle – alap műveleti ciklus | elemi műveleti ciklus basic partition – alappartíció basic security guidelines – alapvető biztonsági irányelvek basic sequence – alapsorozat basic solution – alapmegoldás basic variable – alapváltozó | bázisváltozó basis – alap | bázis & homogeneous basis – homogén bázis basis for induction – indukció bázisa basis function – alapfüggvény basis of induction – indukció alapja basis of vector space – vektortér bázisa basis theorem – bázistétel basket – kosár bat – denevér [háromdimenziós mutató eszköz] batch – köteg | kötegelt

batch compression – kötegelt tömörítés batch control totals – ellenőrző összeg [kötegelt feldolgozásnál] batch file – kötegelt állomány | parancsállomány batch job – kötegelt feladat batch operating system – kötegelt feldolgozást végző operációs rendszer batch processing – kötegelt adatfeldolgozás batch system – kötegelt rendszer Batcher method – Batcher módszere Batcher’s odd-even merging network – Batcher páros-páratlan összefésülő hálózata battery – telep | elem Baud – Baud | baud [mértékegység] baud rate – jelzési sebesség | átviteli sebesség | szimbólumáramlási sebesség Baudot code – Baudot-kód Baxandall tone control – Baxandall-hangszínszabályzó Bayes method – Bayes-módszer Bayes model – Bayes modell Bayes network – Bayes-háló | valószínűségi háló Bayes rule – Bayes-szabály Bayes’ theorem – Bayes-tétel Bayesian belief network – Bayes-féle hihetőségi háló Bayesian classification – Bayes-osztályozás Bayesian classifier – Bayes-osztályozó Bayesian learning – Bayes-tanulás Bayesian model merging – Bayes-i modellösszevonás Bayesian network learning – Bayes-háló tanulása Bayes-Vash equilibrium – Bayes–Nash-egyensúly BCC (Blind Carbon Copy) – BCC (vakmásolat) BCD (Binary Coded Decimal) – BCD (binárisan kódolt decimális) BCD adder – BCD összeadó BCD counter – BCD számláló BCD decoder – BCD dekódoló

BCD subtractor – BCD kivonó BCD to seven segment decoder – BCD-7-szegmenses dekódoló BCG method (Boston Consulting Group) – BCG portfólióelemzési módszer [például stratégiai tervezés] BCH-code – BCH-kód BCNF (Boyce-Codd Normal Form) – BCN+ (Boyce–Codd-normálforma) B-distance – B-távolság beam – sugárnyaláb beam search – nyalábolt keresés beaming – információ küldés infravörös kapcsolaton keresztül bean entity – babszem-egyed beat frequency oscillator – lebegtető oszcillátor Beaufort cipher – Beaufort-rejtjel bed of nails – mérőtűágy before and after-hours trading – nyitvatartási időn túli kereskedelem | nyitvatartási időn túli ekereskedelem begin – kezd | kezdet begin scope – hatáskör kezdete behaviour – viselkedés & undefined behaviour – meghatározatlan viselkedés behaviour diagram – viselkedésdiagram behavioural approach – viselkedéstudományi szemléletű megközelítés behavioural description – viselkedési leírás behavioural description architecture – viselkedési leírás architektúra behavioural equivalence – viselkedési egyenértékűség behavioural model – viselkedési modell behavioural theory – viselkedéstudomány elmélete behaviourism – viselkedés-lélektan Belady’s anomaly – Bélády-anomália Belady and Lehman model of maintenance – Bélády és Lehman karbantartási modellje belief – hiedelem | meggyőződés

belief network – hihetőségi háló Bayesian belief network – Bayes-féle hihetőségi háló Belief Desire Intention (BDI) – hiedelem | kívánalom | szándék [ágens modell] belief function – bizonyosságfüggvény belief network – hiedelemháló belief revision – hiedelem-felülvizsgálat Bell number – Bell-szám Bell polynomial – Bell-polinom bell ringing – harangozás Bellman equation – Bellman-egyenlet Bellman update – Bellman-frissítés Bellman-Ford-algorithm – Bellman–Ford-algoritmus Bellmann-Ford routing algorithm – Bellmann–Ford útválasztó algoritmus bell-shaped curve – haranggörbe bell-shaped sequence – harang alakú sorozat benchmark – viszonyítási alap | teljesítményértékelés | teljesítménymérés | összehasonlító mérés benchmark testing – benchmark tesztelés | sebességmérő tesztelés benchmarking – teljesítménymérés | összehasonlítás | versenytárs-elemzés bending – hajlítás Benes network – Benes-hálózat BER (Bit Error Rate) – BER (bithiba-arány) Berkeley algorithm – Berkeley-algoritmus Berkeley fast file system – Berkeley gyors fájlrendszer Berkeley socket – Berkeley-csatlakozó Berlekamp’s algorithm – Berlekamp-algoritmus Bernoulli distribution – Bernoulli-eloszlás Bernoulli number – Bernoulli-szám Bernoulli polynomial – Bernoulli-polinom Bernoulli trial – Bernoulli-kísérlet Bertrand postulate – Bertrand-posztulátum bespoke product – rendelésre készített termék

best possible – legjobb | lehető legjobb best practices – legjobb gyakorlat best-case – legjobb eset best-case running time – futási idő a legjobb esetben | legjobb futási idő best-effort service – legjobbra törekvő szolgáltatás best-first search – legjobbat először keresés Best-Fit allocation (BF allocation) – tárkiosztás legjobb-illeszkedéssel (BF tárkiosztás) Best-Fit allocation strategy – BF tárkiosztási stratégia beta (β) – béta (β) & beta distribution – béta eloszlás beta cut-off – béta-vágás beta distribution – béta-eloszlás beta function – béta-függvény beta test – béta-teszt beta testing – béta tesztelés | csaknem kész szoftver előzetes felhasználói tesztelése betacam – betacam [Sony szabvány] beta-reduction (β-reduction) – béta-redukció (β-redukció) between-subjects design – több-alanyos tervezés | kísérleti / vizsgálati elrendezés, amelyben személyek különböző csoportjainál nyert adatokat hasonlítanak össze bevel – ferdítés | fazetta beveled appearance – domborhatású megjelenítés Bézier curve – Bézier görbe B-frame – B-keret BGP (Border Gateway Protocol) – BGP (határátjáró protokoll) BGs – háttérhangok BI (Business Intelligence) – ÜI (üzleti intelligencia) BIA (Business Impact Analysis) – üzleti hatás elemzés [üzletfolytonossági terv készítésénél] biaffine – biaffin bias – előmágnesezés | eltérítés | torzítás | elfogultság [tanulásnál] bias current – munkaponti áram bias notation – eltérítéses jelölés

bias weight – eltolássúly [neuronhálóban] biased – nem szabályos biased coin – hamis pénzérme | nem szabályos pénzérme BIBD (Balanced Incomplete Block Design) – kiegyensúlyozott nem teljes blokkrendszer | kiegyensúlyozott nem teljes blokkdesign BIBO (Bias In, Bias Out) – BIBO (torzítás be, torzítás ki) biconditional – ekvivalencia (logikában) biconnected – kétszeresen összefüggő biconnected component – kétszeresen összefüggő komponens bicubic – kettős köbös bid – árajánlat | licit bid cancellation – eladó nem fogadja el a vevőt, ajánlattevőt bid history – eladók / vevők / tétek / események teljes online listája bid increment – meghatározott, állandó emelési összeg [aukción] bidding – tétet / ajánlatot tenni [aukción] bidirectional – kétirányú bidirectional bus – kétirányú sín | kétirányú busz bidirectional data bus – kétirányú adatsín | kétirányú adatbusz bidirectional iterator – kétirányú bejáró bidirectional message authentication code – kétirányú üzenethitelesítő kód bidirectional path tracing – kétirányú fényútkövetés bidirectional pin – kétirányú kivezetés bidirectional search – kétirányú keresés bidirectional shift register – kétirányú léptetőregiszter bidirectional terminal – kétirányú végpont bidirectional tunneled multicast – kétirányú alagutas többes-adás bidirectional typesetting – kétirányú tördelés bifurcation – bifurkáció | elágazás | elágazási pont | bifurkáció Big Blue – nagy kék cég [IBM beceneve] big oh – nagy ordó big omega – nagy ómega

big theta – nagy théta big-endian – nagyobb a végén [számábrázolási formátum, a magasabb helyértéket az alacsonyabb címen feltüntető számábrázolás] big-endian computer – felsővég alapú számítógép big-oh notation – nagy-O jelölés big-omega notation – nagy-ómega jelölés bigram model – bigram modell [beszédfelismerésben] bigraph – páros gráf big-theta notation – nagy-théta jelölés bijection – bijekció | kölcsönösen egyértelmű leképezés bijective – bijektív | kölcsönösen egyértelmű bijective function – bijektív függvény | kölcsönösen egyértelmű függvény BIL format (Band Interleaved by Line format) – BIL formátum bi-level – kétszintű bilinear – kettős lineáris | bilineáris bilinear filtering – kétvonalú | bilineáris szűrés bilinear form – bilineáris forma bilinear interpolation – bilineáris interpoláció bilinear texture filtering – bilineáris textúra szűrés bilinear transform – kétvonalú | bilineáris átalakítás bill analysis – számla-elemzés bill due – esedékes váltó bill forgery – bankjegyhamisítás bill of commission – jutalékkimutatás bill of cost – költségszámla bill of credit – hitellevél bill of delivery – szállítólevél Bill Of Materials (BOM) – anyaglista | alkatrész jegyzék | anyagjegyzék bill of quantities – ráfordítások jegyzéke bill of sale – adásvételi szerződés bill of sufferance – vámmentességi igazolás

bill payment portal – számlafizetésre kialakított portál bill rate – kincstárjegy hozama billboard – plakát | hirdetőtábla billing system – számlázási rendszer billisecond – billiszekundum bin – kosár | láda bin packing – ládapakolás binary – kettes alapú | bináris | binér binary adder – bináris összeadó binary adder-subtractor – bináris összeadó-kivonó binary addition – bináris összeadás binary alphabet – bináris ábécé binary arithmetic – bináris aritmetika binary association – bináris asszociáció binary basis – kettes alap | bináris bázis binary BCH code – bináris BCH-kód binary channel – bináris csatorna binary character code – bináris karakterkód binary CNN – bináris CNN Binary Coded Decimal (BCD) – binárisan kódolt decimális szám binary computer – kettes alapú számítógép | bináris számítógép binary count down protocol – bináris visszaszámlálás protokoll binary counter – bináris számláló binary cube – bináris kocka Binary Decision Diagram (BDD) – bináris döntési diagram binary decoder – bináris dekódoló binary digit – bináris számjegy binary divider – bináris osztó binary encoder – bináris kódoló binary entropy function – bináris entrópiafüggvény binary erasure channel – bináris törlődéses csatorna

binary exponential back-off algorithm – kettes exponenciális visszalépés protokoll binary file – bináris állomány | bináris fájl binary file of programs – programok bináris fájlja binary fixed point – bináris fixpont binary gcd algorithm – bináris lnko-algoritmus binary Gray code – bináris Gray-kód binary heap – bináris kupac binary image – bináris, fekete-fehér kép binary integer – bináris egész binary interface – bináris felület / interfész binary logarithm – kettes alapú logaritmus binary logic – bináris logika binary method for exponentiation – bináris hatványozás módszere binary mode – bináris mód binary multiplier – bináris szorzó binary notation – kettes számrendszerbeli jelölés | kettes számrendszerbeli írásmód | kettes számrendszerbeli felírás | kettes számrendszerbeli megadás binary number – bináris szám & signed binary number – előjeles bináris szám binary number system – bináris számrendszer | kettes számrendszer binary operation – binér művelet | binér operáció | kétváltozós művelet binary operator – bináris operator binary point – bináris pont binary polynomial – bináris polinom binary radix point – bináris gyökpont binary recurrences – bináris rekurzív egyenlet binary relation – binér reláció | kétváltozós reláció binary repetition code – bináris ismétléses kód binary resolution – bináris rezolúció binary search – bináris keresés binary search tree – bináris keresőfa

binary semaphore – bináris sorompó | bináris szemafor binary shift – bináris eltolás Binary Space Partitioning tree (BSP-tree) – BSP-fa (bináris térfelosztó fa) binary subtractor – bináris kivonó binary sum – bináris összeg Binary Symmetric Channel (BSC) – bináris szimmetrikus csatorna (BSC) binary to decimal conversion – binárisból decimálisba való átalakítás | bináris-decimális konverzió binary to octal conversion – bináris-oktális átalakítás binary tree – bináris fa & enumeration of binary trees – bináris fák leszámlálása binary tree network – binárisfa-hálózat binary tree representation of a tree – fa bináris faábrázolása binary trinomial – bináris háromtag | bináris trinom | bináris háromtagú binary variable – bináris változó binary vector space – bináris vektortér Binary, Large Object (BLOB) – bináris, nagy objektum (BLOB) binary-decimal conversion – kettes-tízes átalakítás | bináris-decimális konverzió binary-search-tree property – bináris keresőfa-tulajdonság binaural audio – binaurális audió | kétfülű hangzás binding – kötés | csatlakozás | kapcsolódás & block structured binding – blokk-struktúrált kötés & dynamic binding – dinamikus kötés & indirect binding – indirekt kötés & name binding – név kötése & parameter binding – paraméterkötés & static binding – statikus kötés binding by identifier – azonosítóval történő csatlakozás / kapcsolódás binding by type – típussal történő csatlakozás / kapcsolódás | típuskapcsolt binding by value – értékkel történő csatlakozás / kapcsolódás | értékkapcsolt binding handle – csatlakozáskezelő binding list – lekötési lista

binding strength – kötés erőssége binding time – kötési idő binding to an object – csatlakozás egy objektumhoz | kapcsolódás egy objektumhoz Binet identity – Binet-azonosság binning – kosarazás binocular display – szemüveg-képernyő binocular stereopsis – kétkamerás térbeli látás binomial – binomiális | kéttag | kéttagú & binomial transforms – binomiális transzformált binomial coefficient – binomiális együttható binomial convolution – binomiális konvolúció binomial distribution – binomiális eloszlás binomial expansion – binomiális kifejtés binomial heap – binomiális kupac binomial number system – binomiális számrendszer binomial series – binomiális sor binomial test – binomiális teszt binomial theorem – binomiális tétel binomial theorem of Abel – abel binomiális tétele binomial tree – binomiális fa binomial-tree root – binomiális fa gyökere binormal – binormális binormal vector – binormális vektor bin-packing problem – ládapakolási feladat bio-electronic computing – bioelektronikai informatika | bioelektronikai számítástechnika bioinformatics – bioinformatika bio-inspired – biológiai ihletésű biological naturalism – biológiai naturalizmus biomedical data analysis – orvostudományi adatelemzés biomedical data mining – orvostudományi adatok bányászata biometric – biometriai

biometric authentication – biometrikus jellemzőkön alapuló azonosítás biometric database – biometriai adatbázis biometric devices – biometrikus eszköz biometric identification – biometrikus azonosítás biometric security – biometriai biztonsági azonosítás biometrics – biometrika bionics – bionika biorthogonal – biortogonális biorthogonal filter – biortogonális szűrő BIOS (Basic Input Output System) – BIOS | beégetett I / O alaprendszer biotechnology – biotechnológia BIP format (Band Interleaved by Pixel format) – BIP formátum bipartite – páros | két részre osztott bipartite graph – páros gráf bipartite matching – párosítás páros gráfokban bipartition – két osztályba sorolás bipolar – bipoláris Bipolar Junction Transistor (BJT) – bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor bipolar logic family – bipoláris logikai áramkörcsalád bipolar PAL device – bipoláris PAL eszköz bipolar PLA circuit – bipoláris PLA áramkör bipolar PROM – bipoláris PROM bipolar wave – bipoláris hullám biprefix code – biprefix kód biprefix set – biprefix halmaz birational – biracionális BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) – BIRCH (kiegyensúlyozott iteratív csökkentés és klaszterezés hierarchiák segítségével) birthday – születésnap birthday attack – születésnapi támadás | születésnapi ellentmondáson alapuló támadás birthday paradox – születésnap-paradoxon

birthday problem – születésnap-probléma BIS (Business Intelligence Systems) – üzleti-intelligencia rendszerek | vezetői információrendszer bisection – kettéosztás | felezés bisection bandwidth – felezési sávszélesség bisection width – felezési szélesség bisimulation – biszimuláció bison – bison [szintaktikus elemző generátor] bistable – kétállapotú | bistabil bit (binary digit) – bit [binary digit rövidítése] BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling) – BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling – [folyóirat] bit depth – bitmélység bit difference – bitkülönbség bit commitment – bitmegkötés bit error – bithiba bit error rate (BER) – bithiba-arány bit field – bitmező bit generator – bitgenerátor bit line – bitvezeték bit map – bittérkép bit operation – bitművelet bit pattern – bitminta bit per second – b / s | bit / másodperc [adatsebesség mértékegysége] bit position – bitpozíció bit rate – bitsebesség | adatsebesség bit reversal – bitfordítás bit select – bitkiválasztás bit stuffing – bitbeszúrás bit time – bitidő bit vector – bitvektor bitangent vector – bitangens vektor

bit-block transfer – bitblokk áthelyezés bit-field type – bitmező típus bitmap – bittérkép bitmap display – bittérképes megjelenítő bitmap file – bittérkép-fájl bitmap graphics – bittérképes grafika bitmap index – bittérképindex bitmap texture – bittérképes textúra bitmapped image – bittérképes kép bitmapped join index – bittérképezett összekapcsoló index bitonic – biton | bitonikus bitonic Euclidean traveling-salesman problem – biton euklideszi utazó-ügynök feladat / probléma bitonic path – biton út bitonic sorting network – biton rendező hálózat bitrate – bitarány | bitsebesség bit-reversal permutation – bitfordító permutáció bit-reversal ring – bitfordító gyűrű bit-reversed binary counter – bitfordító bináris számláló bits per inch – bit / hüvelyk bits per second – bit / másodperc bits/char (bpc) – bit / karakter bits/symbol – bit / szimbólum | bit / jel bitstream – bitfolyam | bitáram bit-vector – bitvektor bitwise AND operator – bitenkénti ÉS operátor bitwise EXCLUSIVE OR operator – bitenkénti KIZÁRÓ VAGY operátor bitwise not operator – bitenkénti NEM operátor bitwise OR operator – bitenkénti VAGY operátor bitwise – bitenként bitwise difference – bitenkénti különbség bitwise logical operator – bitenkénti logikai operátor

bitwise operation – bitenkénti művelet bitwise operator – bitenkénti operator bivalence – kétértékűség bivariate – kétváltozós bivariate generating function – kétváltozós generátorfüggvény bivariate polynomial – kétváltozós polinom | kéthatározatlanú polinom BJT (Bipolar Junction Transistor) – bipoláris kapcsolóelvű tranzisztor black – fekete black box – fekete doboz | olyan rendszer, melynek működési elve nem ismert black box testing – feketedoboz tesztelés black coloured – feketére színezett black point – abszolút fekete pont blackboard architecture – táblaarchitektúra | munkatábla architektúra blackboard as design tool – fekete tábla, mint tervezési eszköz blackboard model – modellvázlat blackbody – fekete test black-box simulation – fekete dobozos szimuláció black-box testing – belső programlogika figyelembe vétele nélkül végzett funkcióvizsgálat | fekete doboz tesztelés blank – szóköz | üres hely | hiányjel & algebra of blanks – üres helyek algebrája blank space – üres szóköz blanking – sorkioltás blanking interval – sorkioltási intervallum blast – robbanás bleed – szivárgás | kifolyás | kifolyó blend – kever | keverék blended learning – vegyes tanulás | komplex tanulás blended learning environment – vegyes tanulási környezet blending – összemosás | összemosó | keverés blending-intersection – simított-metszet

blending-union – simított-egyesítés blind – vak blind search – vak keresés blind signature – vak aláírás blind signature scheme – vak aláírásos rendszer blind spot – vakfolt blinded message – vakított üzenet blinding – vakítás blinding factor – vakító faktor blinding function – vakítófüggvény blink – villog blinking – villogás | villogtatás bloatware – felfújtver [túlságosan felduzzadt szoftver] BLOB (Binary, Large Object) – BLOB (bináris, nagy objektum) blob – csepp | paca blob detection – foltkeresés block – blokk & basic block – alapblokk & disk-block – lemezblokk | diszkblokk & nested block – skatulyázott blokk | beágyazott blokk block algorithm – blokkalgoritmus block branching processing – blokk elágazású feldolgozás block buffer cache – blokkos gyorsító puffertár block code – blokk-kód block coding – blokk-kódolás block cipher – blokkrejtjel | blokkos rejtjel block declaration – blokk deklaráció block decomposition – blokk-felbontás block design – blokk design & associative block design – kapcsolt blokk design & complemented block design – komplemens blokk design

block device – blokkos készülék | blokkosan kezelhető készülék | blokkos eszköz block diagram – blokk vázlat | blokkdiagram block entry time – blokk belépési időpont block exit time – blokk kilépési időpont block header – blokkfejléc block length – blokkhossz | blokkhosszúság block matching – blokk-párosítás block mode – blokkmód | blokkos üzemmód block operation – blokkművelet block replay – blokkvisszajátszás | blokkismétlés block structure – blokk-struktúra block structure in pseudocode – pszeudokód blokkszerkezete block structured language – blokk-strukturált nyelv block-based – blokk alapú block-based nested loop join – blokk alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás block-chain – blokklánc blocked process – blokkolt folyamat blocked state – blokkolt állapot block-graph – blokkgráf blocking – blokkolás blocking commit protocol – blokkolást végrehajtó protokoll | blokkolást véglegesítő protokoll blocking flow – blokkoló folyam blocking I/O system call – blokkoló be-kiviteli rendszerhívás blocking message passing – blokkoló üzenetküldés [szinkron] blocking process – blokkoló folyamat blocklength – blokkhossz | blokkhosszúság blocks world – kockavilág blog – webes napló | webnapló blowfish – szimmetrikus blokkrejtjel blow-suck tube – fújó-szívó cső [beviteli kisegítő lehetőség] blue – kék

Blue Book standard – Kék könyv szabvány [E-CD, CD+, CD+G, CD+EG, CD+XG] blue coloured – kék színű blue screen – kék képernyő blue screen of death – kékhalál képernyő blueberry – áfonyakék blue-box method – kék háttér eljárás bluetooth – közeli drótnélküli adatátviteli rendszer Blum integer – Blum-egész Blum-Blum-Shub pseudorandom bit generator – BBS álvéletlen bitgenerátor blur – elmosás | életlenítés | homályosítás blur filter – elmosó szűrő | kontrasztcsökkentő szűrő blur more – erősebb életlenítés blurred – elmosódott BNF (Backus–Naur Form) – Backus–Naur-forma board-level design – kártya szintű tervezés body – test | törzs body face – kenyérbetű body of coroutine – korutin törzse body of loop – ciklus törzse body of module – modul törzse body of program – programtörzs body of revolution – forgástest body of subroutine – alprogram törzse Boehm’ software quality model – Boehm szoftverminőségi modellje bold – félkövér | vastag boldoblique – félkövér ferde Boltzmann machine – Boltzmann-gép bomb – bomba & letter bomb – levélbomba & logic bomb – logikai bomba Bombieri norm – Bombieri-norm

BOMP (Bill of Material Processing) – darabjegyzék-feldolgozás | gyártástervezés bond percolation – perem-perkoláció bookmark – könyvjelző bookmarkable – kedvencekbe felvehető | könyvjelző illeszthető rá bookshelf problem – könyvespolc-probléma Boolean – Boole- | Boole-féle Boolean algebra – Boole-algebra Boolean association rule – Boole asszociációs szabály Boolean data type – logikai adattípus Boolean evaluation – logikai kiértékelés Boolean expression – Boole-kifejezés Boolean flag – kétállapotú jelző | kétállapotú mutató Boolean formula – Boole-kifejezés Boolean function – Boole-függvény Boolean lattice – Boole-háló Boolean logic – Boole-logika Boolean matrix – Boole-mátrix Boolean matrix multiplication – Boole-mátrix szorzása Boolean operation – Boole-művelet & AND Boolean operation – ÉS Boole-művelet & exclusive OR Boolean operator – kizáró VAGY Boole-művelet & shift Boolean operator – eltolás Boole-művelet Boolean polynomial – Boole-polinom Boolean ring – Boole-gyűrű Boolean search – logikai kapcsolatokat kezelő keresés | Boole-keresés Boolean space – Boole-tér Boolean type – logikai típus Boole’s inequality – Boole-egyenlőtlenség boosted neural network – turbózott neuronháló boosting – turbózás [tanulásnál] boosting method – boosting eljárás

boot – rendszerindítás | betöltés boot block – indító blokk [rendszer első betöltendő blokkja a lemezen] boot disk – indító lemez boot file – üres gépbe betölthető fájl boot sector – rendszerbetöltő szektor boot sector virus – adathordozó boot szektorát fertőző vírus boot sequence – indító lépések | indulási lépések bootstrap loader – kezdeti betöltő [indító blokk betöltője] bootstrap methodology – bootstrap módszertan Bootstrap Protocol (BOOTP) – üzembeállító protokoll bootstrap register – rendszertöltő regiszter bootstrap ROM module – rendszerbetöltő ROM modul bootstrapping – indítás bootstrapping algorithm – öntöltő algoritmus border – szegély | keret Border Gateway Protocol (BGP) – határátjáró protokoll | BGP protokoll borderless frame – szegély nélküli keret Borel-Cantelli-lemma – Borel–Cantelli-lemma borrow – kivonáskor keletkező átvitel | áthozat Bose distance – Bose-távolság BOT (Back-Off Time) – BOT (visszalépési idő) bot – robot | intelligens ágens | robot program bottle – palack bottleneck – szűk keresztmetszet | torlódás | dugó & resource bottleneck – torlódás az erőforrásnál bottleneck spanning tree – szűk feszítőfa | feszítőfa szűk keresztmetszettel bottleneck traveling-salesman problem – szűk utazóügynök feladat | utazóügynök feladat szűk keresztmetszettel bottom – alsó bottom margin – alsó margó bottom of a stack – verem alja

bottom space – alsó szegély bottom to top – alulról felfelé bottom-note – lábjegyzet | lapalji jegyzet bottom-up – alulról felfelé bottom-up design – tervezés lentről felfelé bottom-up development – lentről felfelé történő fejlesztés bottom up estimation – alulról felfelé stratégiával végzett becslés bottom-up estimation technique – lentről-felfelé becslési technika bottom-up method – alulról felfelé módszer bottom-up parsing – alulról-felfelé elemzés bounce – visszaverődés | visszapattanás | kézbesíthetetlen elektronikus levél visszaküldése a feladónak bounciness – rugalmassági tényező bound – korlát bound checking – korlátellenőrzés boundary – határ boundary condition – peremfeltétel boundary curve – határgörbe boundary detection – határdetektálás boundary input – határvonal | perem bemenet boundary of a polygon – sokszög határa boundary representation (B-rep) – határfelület ábrázolása boundary set – határhalmaz bounded – korlátos bounded capacity queue – véges méretű sor bounded function – korlátos függvény & almost bounded function – majdnem korlátos függvény bounded indeterminacy – korlátozott nemdeterminisztikusság bounded optimality – korlátozott optimalitás & asymptotic bounded optimality – aszimptotikus korlátozott optimalitás bounded range – korlátozott tartomány

bounded rationality – korlátozott racionalitás bounded waiting – korlátos várakozás | időkorlátos várakozás bounded-buffer problem – korlátos puffer feladat / probléma bounding – befoglaló bounding box – befoglaló doboz bounding cylinder – befoglaló henger bounding ellipsoid – befoglaló ellipszoid bounding heuristics – korlátozó heurisztikák bounding sphere – befoglaló gömb bounding volume – befoglaló tér Bourne shell – Bourne parancsértelmező box – doboz | skatulya & dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája & nesting boxes – egymásba illesztett dobozok box filter – doboz szűrő boxplot – dobozdiagram Boyce-Codd Normal Form (BCNF) – Boyce–Codd normálforma (BCN) BPA (Brown Paper Analysis) – barna papír elemzés [folyamat menetének fizikai végigkövetése papíron] bpb (bit per bit) – bit / bit bpc (bits per character) – bit / karakter BPC (Business Process Continuity) – üzletmenet-folytonosság | üzletmenet-folytonosság tervezése BPI (Business Process Integration) – BPI (üzleti folyamatok egyesítése) bpp (bits per pixel) – bit / képpont BPR (Business Process Reengineering) – üzleti folyamat teljes újjászervezése | üzleti folyamatok újratervezése bps (bit per second) – b / s [adatsebesség mértékegysége] bracket – zárójel Brahma – Brahma & tower of Brahma – Hanoi tornyai brain – agy

brain-computer interface – agy-számítógép kezelőfelülete braindamaged – eszement brainstorming – ötletbörze | ötletroham BRAN (Broadband Radio Access Network) – BRaN (szélessávú rádiós hálózat) branch – elágazás | ág branch address – ugrási cím branch address fetch – ugrási címfelhozatal branch coverage – ág lefedettség branch delay slots – elágazás késleltetési rés branch detection – elágazás detektálás branch execution – elágazás végrehajtás Branch History Table (BHT) – elágazás történeti tábla branch instructions – elágazó utasítás branch penalty – elágazási ciklusveszteség branch point – elágazási pont branch prediction – elágazás-előrejelzés branch processing – elágazás feldolgozás branch testing – ág tesztelés Branch Target Address (BTA) – elágazási cím Branch Target Address Cache (BTA) – elágazási címpuffer Branch Target Instruction Cache (BTIC) – elágazási célutasítás-puffer branch target path accessing – elágazási ág elérése branch unit – elágazáskezelő egység branch-and-bound – elágazás és korlátozás branch-and-bound search – elágazás-és-korlátozás keresés branching dependency – elágazó függőség branching factor – elágazási tényező branching method – elágazási mód [programé] branching query – elágazó lekérdezés branch-or-skip – elágazás vagy átlépés branch-to-subroutine – ugrás a szubrutinra

branch-with-execute – elágazás végrehajtással branch-with-skip – elágazás átugrással brand – márka | brand brand identity – márkajel BRDF (Bidirectional Reflection Distribution Function) – BRDF (kétirányú visszaverődés eloszlási függvény) BRDF sampling – BRDF alapú mintavételezés breach – rendszer feltörése | szabályzat megsértése breadcrumb – morzsa breadth-first – szélességi breadth-first search – szélességi keresés breadth-first tree – szélességi keresőfa break – végrehajtás megszakítása & callback break – visszahívás megszegése break point – töréspont | megszakítási pont breakable – feltörhető breakdown analysis – részlet elemzés [rendszer használatának a megértésére és a feladat megoldására fordított idő elemzése] breaking – törés | feltörés breakpoint – töréspont | megszakítási pont B-rep (boundary representation) – határfelület reprezentáció brick – tégla brick-and-mortar – hagyományos üzletvezetésű cég [tégla és malter] bridge – híd & half bridge – félhíd & remote bridge – távoli híd & spanning tree bridge – feszítőfás híd & transparent bridge – transzparens híd bridge design pattern – hídtervezési minta bridge disc – hídlemez [CD-ROM / XA, CD-szabvány] brightness – fényerő | fényerősség | fényesség | világosság

brightness-based recognition – fényességlapú felismerés bring to front – előrehozni broadband – szélessávú Broadband Radio Access Network (BRAN) – szélessávú rádiós hálózat broadcast – adatszórás | üzenetszórás | szórt adás | körözvényadás broadcast channel – üzenetszóró csatorna & reliable broadcast channel – megbízható üzenetszóró csatorna broadcast mode – üzenetszóró üzemmód broadcast model – eseményszóró modell broadcast network – üzenetszóró hálózat | adatszóró hálózat broadcast routing – üzenetszóró útválasztás | adatszóró útválasztás broadcast storm – üzenetszórási vihar | adatszórási vihar broadcasting – üzenetszórás | adatszórás broker – közvetítő ügynök broker agent – alkusz ügynök | alkusz ágens brokerage model – közvetítő modell Brooks’ Law – Brooks törvénye brown – barna Brownian motion – Brown-mozgás browsable content – böngészhető tartalom browse – böngészés | tallózás | böngészik browser – böngésző | tallózó browsing – böngészés brush – ecset brush shapes – ecsetformák brush stroke – ecsetvonás brute – nyers brute force – nyers erő brute force algorithm – nyers-erő algoritmus brute-force attack – nyers erőn alapuló támadás brute-force parsing – teljes visszalépéses elemzés

brute-force search – nyers-erő keresés BSA (Business Software Alliance) – szoftverek jogtisztaságát védő szervezet BSC (Balanced Scorecard System) – kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer BSD (Business System Design) – üzleti rendszerek tervezése BSP (Business System Planning) – vállalatmodellezési módszertan [IBM] B-spline – B-spline B-spline curve – B-spline görbe BSP-tree (Binary Space Partitioning tree) – BSP-fa (bináris térfelosztó fa) BSSRDF (Bi-directional Scattering Surface Reflectance Distribution Function) – BSSRDF (kétirányú szóró felületi visszaverődési eloszlási függvény) BTPC (Binary Tree Predictive Coding) – bináris fás prediktív kódolás B-tree – B-fa bubble – buborék bubble sort – buborékrendezés bucket – edény bucket sort – edényrendezés budget – költségvetés budgeting – költségvetés készítése buffer – puffer | átmeneti tár | érintkező övezet [térinformatika] | pufferzóna [térinformatika] buffer amplifier – meghajtó erősítő buffer cache – gyorsító puffertár buffer management – pufferkezelés buffer management strategy – pufferkezelő stratégia buffer manager – pufferkezelő buffer memory – puffer memória buffer overflow – puffer túlcsordulás buffer overflow error – puffertúlcsordulási hiba buffer position – puffer pozíció buffer swap – puffercsere buffered input stream – pufferelt bemeneti csatorna buffered output stream – pufferelt kimeneti csatorna

buffering – pufferelés | átmeneti tárolás | kiegyenlítő tár alkalmazása bug (error or defect) – hiba (program hibája | program hiányossága) builder design pattern – építő tervezési minta building from source – forrásállományok lefordítása building local capacity – helyi kapacitás bővítése building trust – bizalomépítés built-in – beépített built-in data type – beépített adattípus built-in feature – beépített eszköz | beépített jellemző built-in type – beépített típus Bulgarian solitaire – bolgár pasziánsz bulge – kidomborítás bulk load – nagy tömegű töltés | nagy tömegű feltöltés bullet – felsorolási jel bulleted – díszjeles bulletin board system – elektronikus hirdetőtábla rendszer bullseye – célkör bully algorithm – erőszakos algoritmus | zsarnok algoritmus bump – dudorodás | domborúság bump map – bucka térkép bump mapping – bucka leképzés bundle – köteg bureaucracy – bürokratikus szervezet [vállalati modell] burgundy – burgundivörös buried macrocell – eltemetett makrocella burn in testing – beégetett tesztelés burn-in – beégetett | beégetés burst – sűrűsödés | löket | impulzus | hibacsomó burst error – hibacsomó | csomós hiba burst loss sensitivity – löketveszteségi érzékenység burst mode – löketmód | csomagmód | blokkátviteli mód

burst transfer – löket átvitel | csomag átvitel | blokkos átvitel [időszakonként adatcsomagok átvitele] burst-correcting code – hibacsomó-javító kód bus – sín | busz bus architecture – sín architektúra | busz architektúra bus grant – sín / busz megadás / engedélyezés bus holder circuit – síntartó / busztartó áramkör bus interface – síncsatoló | buszcsatoló | buszinterfész bus network – sínhálózat bus request – sínkérés | buszkérés bus topology – síntopológia bus transceiver – sín / busz átvitelt lebonyolító eszköz | busz adóvevő bus transfer – sínátvitel | buszátvitel bushy – bozótszerű bushy tree – bozótszerű fa business – üzlet | üzleti business analysis framework – üzleti elemző keretrendszer business communication – üzleti kommunikáció business computer – üzleti számítógép business concepts – üzleti fogalmak business consulting services – üzleti tanácsadó szolgáltatás business continuity – üzletfolytonosság Business Continuity Plan (BCP) – üzletmenet folytonossági terv Business Impact Analysis (BIA) – üzleti hatáselemzés business data processing language – üzleti adatfeldolgozó nyelv business driver – üzleti hajtóerő business function – üzleti funkció | részterület business GIS – üzleti földrajzi információs rendszer business goal – üzleti cél Business Intelligence (BI) – üzleti intelligencia | üzleti hírszerzés | üzleti szakértelem business knowledge – üzleti tudás business model – üzleti modell

business object – üzleti objektum business objective – üzleti cél business performance – üzleti teljesítmény business plan – üzleti terv business policy – üzletpolitika business process – üzleti folyamat Business Process Improvement (BPI) – üzleti folyamatok javítása Business Process Reengineering (BPR) – üzleti folyamatok újratervezése business processes – üzleti folyamatok business risk – üzleti kockázat business rule – üzleti szabály business strategy – üzleti stratégia business system – üzleti rendszer business transaction process – üzleti tranzakciós folyamat business verify – üzlet valódiságának ellenőrzése businessman – üzletember Business-to-Administration (B2A) – B2A üzlet / tevékenység [cégek, vállalatok tevékenysége hatóságokkal, államigazgatási szervekkel] Business-to-Business (B2B) – B2B üzlet / tevékenység [üzleti szervezetek közötti üzleti kapcsolat eüzletvitelben] Business-to-Customer (B2C) – B3B üzlet / tevékenység [üzleti szervezet és végfelhasználó közötti üzleti kapcsolat e-üzletvitelben] busy pattern – foglaltság jel [elfoglaltságot jelző megjelenés-minta] busy pointer – foglaltság-jelző egérmutató [például homokóra] busy waiting – aktív várakozás | foglaltsági várakozás busy-wait loop – foglaltság megszűnésére / felszabadulásra várakozó hurok busy-waiting – lefoglalva várakozás butterfly – pillangó butterfly network – pillangó hálózat butterfly operation – pillangó művelet butterfly subdivision – pillangó felosztás button – gomb | nyomógomb

& callback button – visszahívási lehetőség jelzése [képernyőn] & command button – parancsgomb buyer-controlled marketplace – vevők által nyitott e-piactér buyout – kivásárlás by name – név szerinti by need – igény szerinti by reference – hivatkozás szerinti by result – eredmény szerinti by value – érték szerinti by value-result – érték-eredmény szerinti byline – képaláírás bypass – elkerülés | kikerülés | kerülőút bypass path – elkerülő út bypassing blocks of permutation – permutáció blokkjainak átugrása byte (an 8-bit quantity) – bájt (8 bit) byte addressing – bájtcímzés byte code – bájtkód byte code verifier – bájtkód-ellenőrző byte difference – bájtkülönbség byte reversal – bájtfordítás byte stuffing – bájtbeszúrás byte-oriented machine – bájtelvű számítógép Byzantine failure – bizánci hiba | váratlan hiba Byzantine generals – bizánci tábornokok Byzantine generals problem – bizánci tábornokok problémája

C
C – C [programnyelv] & ANSI C++ – aNSI C++ [programnyelv] C input and output – C-stílusú bemenet és kimenet C programmer – C programozó

C standard library – C standard könyvtár C# – C# [programnyelv] C++ – C++ [programnyelv] C++ standardization – C++ szabványosítás C2C (Customer-to-Customer) – vevő-vevő közvetlen internetes üzleti kapcsolat CA (Certification Authority) – Ca (igazoló hatóság | tanúsító hatóság) cable – kábel & coaxial cable – koaxiális kábel | koax cable connector – kábelcsatlakozó cable modem – kábelmodem cable television – kábeltelevízió | kábeltévé | kábel-TV cabletext – kábeles képújság CAC (Call Admission Control) – CaC (hívásengedélyezés) cache – gyorsítótár cache block replacement policy – gyorsítótár-blokk csere stratégia cache coherence – gyorsítótár-koherencia [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése] cache coherency – gyorsítótár-egyezőség [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése] | gyorsítótár-koherencia cache consistency – gyorsítótár konzisztencia cache consistency problem – gyorsítótár konzisztencia feladat / probléma cache equilibrium – egyensúlyban levő gyorsítótár cache hit – gyorsítótár találat cache loading – gyorsítótár betöltése cache manager – gyorsítótár kezelő cache mapping – gyorsítótár-leképezés / leképzés cache memory – gyorsítótár cache miss – gyorsítótár találati hiba cache-coherence protocol – gyorsítótár egyezőségi protokoll | gyorsítótár-koherencia protokoll Cache-Coherent Non-Uniform-Memory-Access machine (CCNUMA machine) – koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített tárhozzáférésű gép (CCNUMA gép)

cache-consistency problem – gyorsítótár egységességének / konzisztenciájának feladata / problémája cache-hit pattern – gyorsítótár-találati mintázat Cache-Only Memory Architecture machine (COMA machine) – csak gyorsítótár-hozzáférésű gépek (COMA gép) cache-update policy – gyorsítótár-frissítés módszere caching – gyorsítótárba másolás | gyorsítótárból másolás | tárgyorsítás CACM (Communications of the ACM) – CACM (Communications of the ACM – [folyóirat]) CAD (Computer Aided Design) – CAD (számítógéppel támogatott tervezés) cadastral – kataszteri cadastral map – kataszteri térkép CAE (Computer-Aided Engineering) – számítógépes műszaki tervezés Caesar cipher – Caesar-rejtjel CAI (Computer-Aided Instruction) – CAI (számítógéppel támogatott oktatás CAIS (Common ADA Interface Standard) – ADA felület szabvány CAL (Computer-Aided Learning) – CAL (számítógéppel támogatott tanulás) calculating prodigies – számítási érdekességek calculation – számolás | számítás | kalkuláció calculation of Bernoulli numbers – Bernoulli-számok kiszámítása calculative rationality – számítható racionalitás calculator – számológép calculus – differenciál- és integrálszámítás | kalkulus & ι-calculus – ι-kalkulus & π-calculus – π-kalkulus calculus of variations – variációszámítás calendar – naptár & Gregorian calendar – Gergely-naptár & Julian calendar – Julianus-naptár calibration – kalibrálás calibration process – hitelesítési folyamat | kalibrálási folyamat call – hívás | folyamat kezdeményezése

& macro call – makróhívás Call Admission Control (CAC) – hívásengedélyezés call back – visszahívás telefonos távoli elérésű rendszerekben & asynchronous call back – aszinkron visszahívás call back security – visszahívásos ellenőrzés távoli elérésű rendszerekben call by name – név szerinti hívás call by need – igény szerinti hívás call by reference – hivatkozás szerinti hívás call by result – eredmény szerinti hívás call by value – érték szerinti hívás call by value-result – érték-eredmény szerinti hívás call center – telefonos / internetes ügyfél-tájékoztatási központ | távközlésre épülő információszolgáltató call control – hívásellenőrzés call function – hívó függvény call graph – hívási gráf call of a subroutine – szubrutin hívása call of destructor – destruktorhívás callback – visszahívás [programozási technika] callback break – visszahívás megszegése callback button – visszahívási lehetőség jelzése [képernyőn] callback mechanism – visszahívási mechanizmus callback method – visszahívandó metódus callback model – visszahívó modell callback promise – visszahívási ígéret callee – hívott callee-saved register – hívott által mentett regiszter caller – hívó caller-saved register – hívó által mentett regiszter calligraphic display – vonalrajzoló megjelenítő calling sequence – hívó sorozat

call-return model – hívás-visszatérés modell callsign – hívójel CAM (Computer Aided Manufacturing) – CAM (számítógéppel támogatott gyártás) Cambridge Forty-Eight – Cambridge 48 sorozat camcorder – videofelvevő kamera cameo lighting – színpadi világítás camera – fényképezőgép | kamera camera animation – kamera animáció camera calibration – kamera kalibráció camera ready – nyomtatható | kamerakész camera space – kamera tér camera view – kamera nézet canary – kanárisárga cancel – töröl | érvénytelenít cancel object – félbeszakítás objektum cancellation – törlés | egyszerűsítés cancellation error – törlési hiba & avoiding of cancellation errors – törlési hiba elkerülése cancellation lemma – törlési lemma cancellation of flow – folyam törlése cancellation rule – törlési szabály | egyszerűsítési szabály candidate – jelölt candidate definition – definíció jelölt candidate elimination – jelölteltávolítási algoritmus candidate generation – jelöltgenerálás candidate key – kulcsjelölt candidate set – halmazjelölt candy box – figyelemfelhívó reklám weblapokon | navigációs elem weblapokon cannibalization – marketing eszköz versenytárs kiszorítására Canny edge detector – Canny éldetektor Canoe puzzle – kenu rejtvény

canonical – kanonikus canonical basis – kanonikus bázis canonical constant – kanonikus állandó canonical decomposition – kanonikus felbontás canonical delta sequence – kanonikus delta sorozat canonical distribution – kanonikus eloszlás canonical divisor – kanonikus osztó canonical forest – kanonikus erdő canonical form – kanonikus alak | kanonikus forma canonical form for task scheduling – taszkok ütemezésének kanonikus alakja canonical form of algebraic expression – algebrai kifejezés kanonikus alakja canonical height – kanonikus magasság canonical name – kanonikus név canonical parsing table – kanonikus elemző tábla canonical product – kanonikus szorzat canonical set – kanonikus halmaz canonical sum – kanonikus összeg Cantor diagonal method – Cantor-féle átlós módszer canvas – rajzvászon canvas size – vászonméret Canny edge detection – Canny-féle éldetektálás cap – nagybetű capability – képesség | lehetőség capability assessment – képességfelmérés capability evaluation – képesség felmérése Capability Level (CL) – képességi szint (CL) [CMMI-ben] capability level profile – képességi szintek profilja capability maturity assessment – képesség érettségi felmérés Capability Maturity Model (CMM) – képesség fejlettségi modell Capability Maturity Model Integration (CMMI) – Képesség Érettségi Modell Integráció (CMMI) capable process – érett folyamat

capacitive load – kapacitív terhelés capacitive loading – kapacitív terhelés capacity – kapacitás | áteresztő-képesség capacity constraint – kapacitáskorlát capacity of a cut – vágás kapacitása | vágás áteresztő-képessége capacity of a vertex – csúcs kapacitása | csúcs áteresztő-képessége capacity of an edge – élkapacitás | él áteresztő-képessége capacity of an edge set – élhalmaz kapacitása | élhalmaz áteresztő-képessége capacity planning – kapacitás-tervezés capital budgeting – tőkeköltségvetés capital market – tőkepiac capitalize – nagybetűvel ír CAPP (Computer Aided Process Planning) – számítógéppel támogatott folyamattervezés caption – felirat | képaláírás capture – rögzítés | adatfelvétel | mérés capture error – érzékelési hiba capture message – elfogó üzenet CAQ (Computer Aided Quality) – számítógéppel támogatott minőségbiztosítás CAR (Causal Analysis and Resolution) – CAR (oksági elemzés és közzététel) Carbon Copy (CC) – másolat carbon ribbon – karbonszalag card – kártya | kártyalap & audio card – hangkártya & playing card – kártyalap & punched card – lyukkártya & sound card – hangkártya card reader – kártyaolvasó card sorting – kártya rendezés Cardano formula – Cardano-képlet | Cardano-formula cardinal number – számosság cardinality – számosság

cardinality of a set – halmaz számossága care-of address – felügyeleti cím caret (^) – csúcsos ékezet (^) | beszúrási pont Carmichael number – Carmichael-szám carnation – hússzín carpal tunnel syndrome – csukló ínhüvely szindróma carriage – kocsi carrier extension – kerethossz kiterjesztés Carrier Sense Multiple Access (CSMA) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) – vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel carrier sense protocol – vivőérzékeléses protokoll carry – átvitel carry generate – átvitel generálása | átvitel generálású carry lookahead adder – gyors átvitelképzésű összeadó carry out – átvitel kimenet carry propagate – átvitel terjedése | átvitel terjedésű Cartesian – Descartes-féle | Cartesianus Cartesian coordinate system – Descartes koordinátarendszer | ortogonális / derékszögű koordináta rendszer Cartesian product – Descartes-szorzat | direkt szorzat Cartesian product of graphs – gráfok Descartes-szorzata Cartesian sum – direkt összeg | Descartes-összeg cartography – térképészet | kartográfia cart-pole problem – rúd-egyensúlyozási probléma cartridge – kazetta & tape cartridge – szalagkazetta CAS (Column Address Strobe) – oszlopcím engedélyező Cascade – lépcsőzetes elrendezés cascade composition – kaszkád összetétel | kaszkád kompozíció | kaszkád kapcsolás

cascade generator – kaszkád-generátor | többfokozatú generátor cascade merge – kaszkád összefésülés cascade numbers – kaszkád-számok cascaded – kaszkádolt | egymás után kapcsolt cascaded abort – kaszkádosított megszakítás cascaded decoder – többfokozatú dekóder | többlépcsős dekóder cascading – sokszorozás | egymás után kapcsolás | kaszkádolás cascading input – kaszkádosító bemenet cascading menu – kaszkádmenü cascading output – kaszkádosító kimenet cascading rollback – továbbgyűrűző visszagörgetés cascading stylesheets – kaszkádba rendezett stíluslapok CASE (Computer-Aided Software Engineering) – CASE (számítógéppel támogatott szoftver tervezés) case (statement) – case (utasítás) case – eset & average case – átlagos eset & best case – legjobb eset & expected case – várható eset & worst case – legrosszabb eset CASE classification – CASE-osztályozás CASE environment – CASE-környezet case node – szóba jövő esetek elágazási csomópontjai (végrehajtási gráfban) CASE Research Corporation – CASE Kutatási Társaság case sensitivity – kisbetű-nagybetű megkülönböztetés case study – esettanulmány CASE tool – CASE-eszköz CASE toolset – CASE-eszközrendszer case updating – eseti módosítás CASE workbench – CASE-eszközkészlet case-based learning – eset alapú tanulás

case-based planning – esetalapú tervkészítés Case-Based Reasoning (CBR) – esetalapú következtetés case-based system – esetalapú rendszer Case-Mix Information System (CMIS) – esetösszetétel információs rendszer [kórházi informatika] case-sensitive – kisbetű / nagybetű-érzékeny case-sensitive compare – kis- és nagybetű összehasonlítás cash – készpénz Cash-On-Delivery (COD) – helyszíni fizetés kiszállításkor | utánvét cast – típuskényszerítés | típuskonverzió | szereplőlista | típuskényszerítés | szereplőlista & explicitly invoked cast – expliciten meghívott típuskonverzió cast down – leszármazottra konvertálás | utódra konvertálás cast up – ősre konvertálás casual consistency – okozati konzisztencia | okozati következetesség casually-consistent replication – okozatilag következetes másolás / többszörözés Catalan number – Catalan-szám catalog – katalógus catalog management – több szállító ajánlataiból közös katalógus összeállítása és online elérhetővé tétele catalog search – vevő az online katalógusból válogat cataphoric reference – katafora [nyelvészetben hivatkozás egy későbben előforduló elemre] catastrophic – katasztrofális catch – elkap catch all exception – minden kivétel elkapása catch exception – kivétel elkapása categorical data – kategória típusú adat category – kategória & first category – első kategória & iterator category – bejáró-kategória category utility – kategóriahasznosság cathode-ray tube – katódsugárcső CATV (Community Antenna Television) – CATV (közösségi-antenna televízió)

Cauchy inequality – Cauchy-egyenlőtlenség Cauchy matrix – Cauchy-mátrix causal – kauzális | okozati causal analysis – kauzális elemzés | kauzális analízis Causal Analysis and Resolution (CAR) – oksági elemzés és közzététel (CaR) causal link – okozati kapcsolat causal model – oksági modell | kauzális modell causal network – okozati háló | kauzális háló causality – oksági viszony cause – kiváltó ok CAUSE (Computer-Aided Usability Engineering) – CAUSE (számítógéppel segített használhatósági tervezés) caustics – kausztikus CAV (Constant Angular Velocity) – CAV (állandó szögsebesség) Cayley diagram – Cayley-diagram Cayley graph – Cayley-gráf Cayley-Hamilton theorem – Cayley-Hamilton tétel Cayley’s theorem – Cayley-tétel CBA (Cost-Benefit Analysis) – költség-haszon elemzés CBC-MAC – CBC-n alapuló üzenethitelesítés CBCP (Certified Business Continuity Planner) – minősített üzletfolytonossági szakember CBD (Component Based Development) – komponensalapú fejlesztés CBI (Computer-Based Instruction) – CBI (számítógép-alapú oktatás) CBIS (Computer Based Information System) – számítógép-alapú információs rendszer CBR (Case-Based Reasoning) – CBR (esetalapú következtetés) CBR (Comprehensive Business Recovery) – üzleti folyamatok helyreállítása CBSE (Component-Based Software Engineering) – komponens-alapú szoftvertervezés CC (Carbon Copy) – CC (másolat) CCD (Charged Couple Device) – CCD (töltéscsatolt képátalakító eszköz) c-connected graph – c-összefüggő gráf

CCITT (The International Telegraph and Telephone Consultative Committee of the ITU) – CCITT (ITU Nemzetközi Távíró és Telefon Konzultatív Bizottsága) CCLW (CounterCLockWise) – óramutató járásával ellentétes irányú CCS (Common Communication Support) – egységes kommunikációs támogatás CCTA (Central Computer and Telecommunication agency) – központi számítógép- és telekommunikációs ügynökség (USA) CD (Compact Disc) – CD (CD-lemez | kompaktlemez) CD burner – CD-író CD recorder – CD-író CDF (Channel Definition Format) – CDF (csatorna leíró formátum) CDIR (Classless Inter-domain Routing) – CDIR (osztálynélküli körzetek közötti útválasztás) CDMA (Code Division Multiple Acces) – CDMa (kódosztásos többszörös hozzáférés / elérés) CDN (Content Delivery network) – CDN (tartalomszolgáltató hálózat) CDPD (Cellular Digital Packet Data) – CDPD (cellás datagram szolgálat) CDR (Critical Design Review) – kritikus tervezési felülvizsgálat CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) – CD-ROM | csak olvasható optikai lemez CDS (Coding Sequence) – CDS (kódoló szekvencia) ceiling – felső egészrész | plafon ceiling function – felső-egészrész függvény | plafonfüggvény cell – memóriarekesz | cella & photo cell – napelem | fotocella cell phone – mobiltelefon cell relay – cellakapcsolás cell switching – cellakapcsolás cellular array microprocessor – celluláris processzortömb cellular automaton – sejtautomata cellular automaton generator – sejtautomata-generátor Cellular Digital Packet Data (CDPD) – cellás datagram szolgálat Cellular Logic Image Processing (CLIP) – sejtlogikán alapuló képfeldolgozó processzor (CLIP) Cellular Neural Network (CNN) – celluláris neurális hálózat (CNN) cellular nonlinear network – celluláris nemlineáris hálózat

cellular phone – mobiltelefon cellular wave computer – celluláris hullám-számítógép censorship – cenzúra census data – népszámlálási adatok center – központ | középpont | centrum & call center – telefonos / internetes ügyfél-tájékoztatási központ | távközlésre épülő információszolgáltató & computer center – számítóközpont center frequency – középfrekvencia center of continuous geometry – folytonos geometria középpontja center of gravity – súlypont center of mass – tömegközéppont center-based tree – központ alapú fa center-weighted metering – középsúlyos fénymérés central – központi | középponti central axis position – tengely középhelyzet central – központi | középponti | középpontos Central Processing Unit (CPU) – központi végrehajtó egység | központi feldolgozó egység | központi feldolgozó processzor (CPU) central projection – középpontos vetítés central queue – központi sor | központi várakozó sor centralized – centralizált | központosított centralized arbiter – központosított döntő / választó | arbiter logika | központosított döntőlogika centralized architecture – központosított architektúra centralized authorization – központi jogosítás centralized control – központosított vezérlés centralized lock system – központosított zárolási rendszer centralized system – központosított rendszer | központi rendszer centralized two-phase locking – központi kétfázisú lezárás / zárolás centre – középpont | centrum centre page – lapközép

centroid – súlypont [poligoné] centroid distance – centrumtávolság centroid method – centroid módszer | súlypont módszer CEO (Chief Executive Officer) – üzletvezető | szervezet legmagasabb szintű vezetője | vezérigazgató CERT (Computer Emergency Response Team) – internetes hálózati incidensek felderítésével foglalkozó csoport certain event – biztos esemény certainty factor – megbízhatósági faktor | bizonyossági tényező certainty of a pattern – minta bizonyossága certificate – bizonyítvány | igazolvány | igazolás Certificate Authority (CA) – tanúsító hatóság certificate directory – tanúsítvány-jegyzék certificate of irreducibility – irreducibilitás igazolása certificate management – tanúsítvány kezelés certificate of primality – prímtulajdonság bizonyítéka Certificate Revocation List (CRL) – visszavont bizonyítványok listája certificate validation – tanúsítvány érvényesítés certification – igazolás | bizonylatolás | tanúsítás | tanúsítvány Certification Authority (CA) – igazoló hatóság | tanúsító hatóság | jogosítvány kiadására jogosult hatóság certification body – minősítő testület certification path – tanúsítási út | tanúsítási útvonal certificational weakness – tanúsítvánnyal kapcsolatos gyengeség certified – okleveles | minősített Certified Information Security Manager (CISM) – minősített informatikai rendszer biztonsági szakértő Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – minősített informatikai biztonsági menedzser certified mail – hitelesített levél certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés CFD (Control Flow Diagram) – vezérlésifolyam-diagram

CFG (Context Free Grammar) – környezetfüggetlen nyelvtan CFL (Context Free Language) – környezetfüggetlen nyelv CFS (Cooperative File System) – CFS (együttműködő fájl rendszer) CF-tree (Clustering Feature-tree) – CF-fa (klaszterezési jellemző fa) CG (Computer Graphics) – CG (számítógépes grafika) CG CT (Computer Computed Tomography) – CG CT (számítógépes tomográfia) CGI (Common Gateway Interface) – CGI (általános átjárófelület) CGI (Computer Graphics Interface) – CGI (számítógépes grafikai felület / interfész) CGM (Computer Graphics Metafile) – CGM (számítógépes grafikai metafájl) chain – lánc chain argument – láncolásos érvelés chain condition – láncfeltétel chain letter – körbeküldött levél chain mode – láncolt üzemmód | láncolásos üzemmód chain in a poset – részben rendezett halmaz rendezett részhalmaza chain of a convex hull – konvex burok lánca chain of submultisets – részmultihalmazok lánca chain of subsets – részhalmazok lánca chain operation – láncolási művelet chain pointer – láncmutató chain rule – láncszabály chain rule for differentiation – differenciálás láncszabálya chained – láncolt chained directory (in cache coherence schemes) – láncolt könyvtár (gyorsítótár koherencia rendszerekben) chained directory scheme – láncolt könyvtár séma chained hash table – láncolt hasítótábla chaining – összekapcsolás | láncolás chaining assignment – láncolt értékadás chalk – kréta challenge – kihívás

challenge-response – kihívás-válasz challenge-response identification – kihívás-válasz alapú személyazonosítás challenge-response protocol – felszólítás-válasz protokoll chance node (decision network, game tree) – véletlen csomópont (döntési hálóban) | véletlen csúcs (játékfában) chance of winning – győzelmi esély change – változás | változtatás change agent – változás ügynöke | változás elkötelezettje change bar – változást jelző csík | korrektúra csík [csoportmunkában] change control board – változtatást irányító testület change management – változtatáskezelés change management plan – változáskezelési terv change of summation variable – összegzési változó cseréje change report – módosítási jelentés change ringing – váltás a harangozásnál changeability – módosíthatóság changing type by casting – típus megváltoztatása típuskényszerítés által changing variables in the substitution method – változók cseréje a helyettesítési módszerben channel – csatorna | értékesítési csatorna & access grant channel – hozzáférést engedélyező csatorna & adaptive channel allocation – adaptív csatornakiosztás & agent communication channel – ügynök-kommunikációs csatorna & alpha channel – alfa-érték & asymmetric channel – aszimmetrikus csatorna & broadcast channel – üzenetszóró csatorna & common channel signaling – közös csatornás jelzés & common control channel – közös vezérlőcsatorna & dedicated control channel – megkülönböztetett vezérlőcsatorna & dual-channel audio – kétcsatornás hang & duplex channel – egyidejű kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | duplex csatorna & dynamic channel allocation – dinamikus csatorna-hozzárendelés

& event channel – eseménycsatorna & fiber channel (fibre channel) – üvegszálas csatorna & full-duplex channel – duplex csatorna & half-duplex channel – felváltva kétirányú adatátvitelt biztosító csatorna | félduplex csatorna & message channel – üzenetcsatorna & message channel agent – üzenetcsatorna ügynök & multi-access channel – többszörös hozzáférésű csatorna & noiseless channel – zajmentes csatorna & noisy channel – zajos csatorna & paging channel – felhívó csatorna & random access channel – véletlen elérésű csatorna & reordering channel – újrarendező csatorna & reverse channel – fordított irányú csatorna & secure channel – biztonságos csatorna & simplex channel – egyirányú adatátvitelt biztosító csatorna | szimplex csatorna & static channel allocation – statikus csatorna-hozzárendelés & symmetric channel – szimmetrikus csatorna & synchronous connection oriented channel – szinkron összeköttetés alapú csatorna & unreliable channel – megbízhatatlan csatorna & virtual channel – látszólagos csatorna | virtuális csatorna channel allocation – csatorna-hozzárendelés channel alphabet – csatornaábécé channel associated signaling – csatornához kapcsolódó jelzés channel bandwidth – csatorna sávszélesség channel capacity – csatorna-kapacitás | csatorna maximális adatátviteli sebessége channel communication – csatorna kommunikáció channel input alphabet – csatorna bemeneti ábécé channel management – csatorna-menedzsment | csatorna-politika [marketing] channel rate – csatorna átviteli sebesség channel variable – csatornaváltozó channel width – csatorna szélesség

chaos – káosz | zűrzavar chaos experiment – káoszkísérlet chaos theory – káoszelmélet chapter – fejezet chapter cue – fejezet végjel chapter number – fejezetszám char – karakter character – jel | karakter & tab character – tabulátor jel | tabuláló karakter & wide character – széles karakter character-based – karakter-alapú character-based tree reconstruction – karakter-alapú fa rekonstrukció character buffer – karakterpuffer character code – karakterkód character constant – karakter állandó character device – karakteres készülék | karakteres eszköz | karakterenkénti átvitelre alkalmas készülék character echoing – karakter-visszhang [adatátvitel során a vett karakter visszaküldése ellenőrzési céllal] character handling – karakterkezelés character literal – karakterliterál character recognition – karakterfelismerés character set – karakterkészlet character string – karakterlánc | karakterfüzér character stuffing – karakter-beszúrás character traits – karakter jellemzők character type – karaktertípus character value – karakterérték characteristic – karakterisztika | karakterisztikus characteristic equation – karakterisztikus egyenlet characteristic equation of a graph – gráf karakterisztikus egyenlete

characteristic matrix – karakterisztikus mátrix characteristic matrix of a graph – gráf karakterisztikus mátrixa characteristic of a field – test karakterisztikája characteristic of a ring – gyűrű karakterisztikája characteristic polynomial – karakterisztikus polinom characteristic polynomial of a graph – gráf karakterisztikus polinomja characteristic polynomial of a matrix – mátrix karakterisztikus polinomja characteristic rule – karakterisztikus szabály characteristic table – igazságtábla characterization – jellemzés character-stream device – karakterfolyam készülék | karakterfolyam eszköz charge card – pénzhelyettesítő kártya | hitel-lehetőség nélkül Charge-Coupled Device (CCD) – töltéscsatolt eszköz chart – folyamatábra chart parser – diagramelemző chase algorithm – nyomozó algoritmus chat – beszélgetés | csevegés chat function – más eljárást kiegészítő online üzenetközvetítés [például ajánlattételnél] chat program – csevegőprogram chat room – csevegő szoba chat session – csevegési összeköttetési időszak cheater – csaló cheater detection – csaló-detektálás chatting – társalgás chauffeur – szakértő rendszer használatát segítő közreműködő chauffeured prototype – vezetett prototípus [papír-ceruza felhasználói / kezelői felület prototípus] cheating – csalás Chebyshev inequality – Csebisev-egyenlőtlenség Chebyshev polynomial – Csebisev-polinom check – ellenőriz | ellenőrzés | vizsgálat & range check – értékhatár ellenőrzés

check bit – ellenőrző bit check character – ellenőrzőkarakter check digit – ellenőrző jegy | ellenőrző számjegy check equation – ellenőrző egyenlet | ellenőrző képlet check permission – jogosultság ellenőrzése check polynomial – ellenőrző polinom check symbol – ellenőrző jegy | ellenőrző karakter check value – ellenőrző érték checkbox – jelölőnégyzet checked – ellenőrzött checked access – ellenőrzött elérés checked iterator – ellenőrzött bejáró checked pointer – ellenőrzött mutató checker – vizsgáló | ellenőrző checkerboard – sakktábla checkers learning – dámajáték-tanulás checking – ellenőrzés & late checking – kései ellenőrzés & invariant checking – invariáns ellenőrzés checking of exception-specification – kivétel-specifikáció ellenőrzése checklist – ellenőrzendők jegyzéke checkout line – fizetési sor | a befejezett válogatás utáni számlakészítés [e-kereskedelem] checkmate – sakk-matt checkpoint – ellenőrző pont checkpointing – ellenőrzőpont-képzés checksum – ellenőrző összeg chess – sakk & computer chess – számítógépes sakk Chess Grandmaster Problem – sakknagymester-probléma chess program – sakkprogram chessboard – sakktábla

chesspiece – sakkfigura CHI (Computer-Human Interaction) – CHI (számítógép-ember kölcsönhatás) chief – vezető | főChief Information Officer (CIO) – informatikai vezető | informatikai igazgató | felső szintű informatikai vezető Chief Knowledge Officer (CKO) – tudásvezető | tudásigazgató Chief Learning Officer (CLO) – vállalati oktatási-képzési vezető chief programmer – vezető programozó chief programmer team – vezetőprogramozó-csoport child – gyerek child directory – gyerekkönyvtár child mortality – gyerekhalandóság child process – gyerekfolyamat child record – gyerekrekord [adatbázisoknál használt fogalom] child table – gyerektábla child unit – gyerekegység Chinese – kínai Chinese mathematics – kínai matematika Chinese Lottery – kínai lottó Chinese Postman Problem – kínai postás feladat / probléma Chinese remainder theorem – kínai maradéktétel Chinese ring – kínai gyűrű Chinese ring puzzle – kínai gyűrűjáték Chinese room – kínai szoba [gondolatkísérlet] chip – lapka | chip & silicone chip – szilikon lapka chip sequence – töredéksorozat chip-select input (CS input) – lapka kiválasztó-jel bemenet chirp (test signal) – ciripelés / csicsergés / csiripelés (vizsgáló jel) chirp transform – ciripelő transzformált chiseled appearance – cizellált megjelenés

choice – választás | kiválasztás choice function – kiválasztási függvény choice point – döntési pont choice problem – kiválasztási probléma choke – fojtótekercs choke packet – lefojtó csomag Cholesky factorization of a matrix – mátrix Cholesky-felbontása Chomsky normal form – Chomsky-féle normál forma choosing – kiválasztás choosing a design method – tervezési módszer választása choosing an analysis method – elemzési módszer választása chord – húr chord length – húr hossza chordal – húr menti | húron mért chording – akkordolás [több gomb egyidejű használata adatbevitelnél] chorus – énekkar | kórus | kórus / énekkar [effekt] chosen – választott chosen-ciphertext – választott rejtjelszöveg chosen-ciphertext attack – választott rejtjelszövegű támadás chosen-message attack – választott szövegű támadás chosen-message – választott üzenet chosen-plaintext – választott nyíltszöveg chosen-plaintext attack – választott nyíltszövegű támadás chosen-text – választott szöveg chosen-text attack – választott szövegű támadás Christian mathematics – keresztény matematika Christmas tree pattern – karácsonyfa minta chroma – színezet chroma key – színre kulcsolás chromatic – kromatikus | színchromatic index – kromatikus index

chromatic number – kromatikus szám chromatic polynomial – kromatikus polinom chromatic scale – kromatikus skála / hangsor chromaticity – színesség chrome – króm [szín] | króm [felhasználói felület látvány típus] chrominance – színesség chromosome – kromoszóma chromosome – kromoszóma sáv-mintázat chromosome banding pattern – különböző színek különböző fókuszpontja a szemben chronological backtracking – időrendi visszalépéses stratégia chronological organization – kronológiai szervezés CHTML (Compact HTML) – CHTML (szűkített HTML) chunk – séma | tudásmorzsa gondolkodásunkban | darab | adatblokk chunking – darabolás Church theorem – Church tétele Church-Rosser property – Church–Rosser-tulajdonság Church-Turing-thesis – Church–Turing-tézis churn – lemorzsolódás cicero – ciceró [nyomdai mértékegység, 12 pontos betűnagyság] CIM (Computer Integrated Manufacturing) – számítógéppel integrált gyártás CIM-OSA (CIM Open System Architecture) – vállalatmodellezési megoldás cinemascope – kinemaszkóp [filmformátum] CIO (Chief Information Officer) – CIO (informatikai igazgató | felső szintű informatikai vezető) cipher – rejtjel | nulla | zérus | semmi Cipher Block Chaining (CBC) – rejtjelláncolás | a rejtjelezett szöveg láncolása cipher block chaining mode – rejtjelláncolásos üzemmód Cipher Feedback Mode (CFB) – rejtjel-visszacsatolásos üzemmód cipher machine – rejtjelező gép cipher security – rejtjel-biztonság Cipher-Block Chaining mode (CBC mode) – üzenetláncolásos üzemmód Cipher-Feedback (CFB) – rejtjel-visszacsatolás | rejtjelezett szöveg visszacsatolása

cipher-feedback mode – rejtjel-visszacsatolásos üzemmód ciphertext – rejtjelszöveg | rejtjelezett szöveg | sifre ciphertext space – rejtjelszövegek tere ciphertext-only – csak rejtjelszöveget ismerő ciphertext-only attack – csak rejtjelszövegen alapuló támadás circle – kör & directed circle with negative total weight – irányított kör negatív összsúllyal & simple circle – egyszerű kör & undirected circle – irányítatlan kör circuit – áramkör | hurok | zárt vonal [gráfban] | kör [gráfban] & logic circuit – logikai áramkör circuit breaker – biztosíték circuit description – áramkör leírás circuit diagram – kapcsolási rajz | áramköri rajz circuit matrix – körmátrix circuit satisfiability problem – hálózat-kielégíthetőségi feladat / probléma circuit specification – áramköri specifikáció circuit switching – áramkör-kapcsolás [hálózati kapcsolati mód] | vonalkapcsolás circuitry – áramkör circulant – cirkuláns circulant matrix – cirkuláris mátrix circular – cirkuláris circular code – cirkuláris kód circular dependency – körkörös függés circular queue – körkörös sor | körpuffer circular shift – körkörös léptetés circular-scan scheduling (c-scan scheduling) – körkörös pásztázó ütemezés [lemez-ütemezési módszer] circular-wait condition – körbevárakozás feltétel [holtpont szükséges feltétele] circulation – forgalom | körforgás circumscription – körülírás

cirrus – égszínkék CIS (Computer Information System) – számítógéppel támogatott információfeldolgozó rendszer CISA (Certified Information System Auditor) – okleveles információrendszer-ellenőr CISC (Complex Instruction Set Computer) – CISC (összetett utasításkészletű számítógép) cis-regulatory element – cisz-szabályozó elemek CISWM (Certified Information Security Manager) – minősített informatikai rendszer biztonsági szakértő CISSP (Certified Information Systems Security Professional) – minősített informatikai biztonsági menedzser citizen participation – polgári részvétel | társadalmi részvétel citizenship – állampolgárság city block distance – háztömb távolság | Manhattan-távolság civil rights – polgárjogok CKO (Chief Knowledge Officer) – vállalati tudás-menedzsment felsővezető CL (Capability Level) – CL (képességi szint) claim edge – kérés él [erőforrás-foglalási gráfon] claims analysis – igényelemzés clamp diode – megfogódióda clapboard – csapó CLARA (Clustering Large Applications) – CLaRa (klaszterezés nagy alkalmazások esetén) CLARANS (Clustering Large Applications based upon Randomized Search) – CLaRaN (nagy alkalmazások klaszterezése véletlen kereséssel) Clark Normal Form – Clark normál forma class – osztály & active class – aktív osztály & association class – asszociációs osztály & base class – alaposztály & derived class – származtatott osztály & failure class – hibaosztály & friend class – barátosztály & hazard class – veszélyosztály & leaf class – levélosztály

& metaclass – metaosztály & nested class – beágyazott osztály & node class – csomópontosztály & parametrized class – paraméterezett osztály & private class member – privát osztálytag & protected class member – védett osztálytag & public class member – nyilvános osztálytag & storage class – tárolási osztály & subclass – alosztály & superclass – szuperosztály & traits class – jellemzők-osztály & virtual base class – virtuális bázisosztály class cast exception – osztálykonverzió típusú kivétel class code – bájtkód class composition hierarchy – osztályszerkezet-hierarchia class declaration – osztálydeklaráció class definition – osztálydefiníció class description – osztályleírás class design – osztálytervezés class diagram – osztálydiagram class handle – osztálykezelő class hierarchy – osztályhierarchia class hierarchy design – osztályhierarchia tervezés class identifier – osztályazonosító class interface – osztályfelület class loader – osztálybetöltő class member – osztálytag class object – osztály objektum class operation – osztály-művelet class overriding from virtual base – virtuális bázisosztály felülírása class pointer – osztály típusú mutató

class repository – osztályraktár class scheduling – órarend tervezés class type – osztály típus class-comparison mining – osztály-összehasonlítások bányászata classic – klasszikus classic Ethernet – klasszikus Ethernet | normál Ethernet classical – klasszikus | hagyományos classical cryptosystem – klasszikus rejtjelrendszer classical logic – klasszikus logika classical modular multiplication – klasszikus moduláris szorzás classical planning – klasszikus tervezés classification – osztályozás classification in neural computing – neurális számítások osztályozása classification method – osztályozási módszer classification of edges – élek osztályozása & backward edge – hátraél & cross edge – keresztél & forward edge – előreél & tree edge – faél classification tree – osztályozó fa classified advertisement – kategorizált apróhirdetések [web-portálon] classifier – csoportképző osztályozó elem | osztályozó Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – osztálynélküli körzetek közötti útválasztás classroom – osztályterem classroom communication – osztálytermi kommunikáció classroom education – osztálytermi oktatás clause – klóz clause body – klóztest | klóztörzs clause head – klózfej CLB (Configurable Logic Block) – konfigurálható logikai blokk Clean – Clean [programnyelv]

clean sequence – egyengető sorozat clean-system – igazolt forrásból aktuálisan létrehozott rendszer clear – törlés clear goal – világos cél clear input – törlő bemenet cleartext – nyílt szöveg | nem rejtjelezett szöveg Clear To Send (CTS) – adásra kész clear token – tiszta / üres / kódolatlan token / igazolás clearly marked exit – világosan / egyértelműen jelzett kilépés CLI (Command Line Interface) – CLI (parancssoros kezelőfelület) click – kattintás click ratio – rákattintások száma | bannert tartalmazó lap megnyitásainak száma click wheel – kattintó kerék click-and-brick – parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel click-and-mortar – parallel hagyományos és elektronikus üzletvitel click-and-mortar bank – e- és hagyományos bankolást ötvöző pénzintézet clickstream tracking – egérmozgás | kattintások nyomon követése Click-Through Rate (CTR) – kattintási arány | hirdetési hely aktivizálási aránya | a linket tartalmazó lap megnyitásainak száma client – ügyfél | kliens | szolgáltatást kérő & connected client – összekapcsolt ügyfél & disconnected client – szétkapcsolt ügyfél client caching – kliensoldali gyorsítótár client crash – kliensoldali összeomlás client error – kliens hiba client side – ügyfél-oldali megoldás client side multimedia – kliens-oldali multimédia client stub – kliensoldali eljáráscsonk client-based protocol – ügyfél alapú protokoll client-centric consistency – kliensközpontú konzisztencia client-initiated replica – kliens által kezdeményezett másolat

client-server – kliens-szerver client-server architecture – ügyfél-kiszolgáló architektúra client-server communication – ügyfél-kiszolgáló kommunikáció client-server model – ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell client-server system – kliens-szerver rendszer client-side – kliensoldali clinical trial – klinikai próba clinical workstation – klinikai munkaállomás clip – vág | levág | multimedia alkalmazás részlete clip art – felhasználható grafikus elemek clipboard – vágólap clipping – vágás | képkivágás clipping path – vágógörbe clipping rectangle – vágási téglalap CLIPS (C Language Implementation Production System) – CLIPS [adatvezérelt szabályalapú keretrendszer] clique – teljes részgráf | klikk clique number – klikkszám clique problem – klikk-probléma clock – óra | órajel & logical clock – logikai óra & physical clock – fizikai óra & real-time clock – valós idejű óra & synchronized clock – szinkronizált óra clock driver – órakezelő program clock gating – órajel kapuzás clock generator – órajelgenerátor clock pulse – órajel | órajel impulzus clock reference – órajel referencia clock register – óraregiszter clock signal – órajel

clock skew – órajel elcsúszás clock synchronization – óra szinkronizáció clock tick – órajel clock transition – órajel átmenet clock-controlled – óravezérelt clock-controlled generator – óravezérelt generátor clocked sequential circuit – szinkron sorrendi hálózat clocked synchronous state machine – szinkron állapotgép clock-enable input – órajel-engedélyező bemenet clockwise – óramutató járásával megegyező irányú clone – másolat | klón cloneable – klónozható cloning – klónozás close – közeli close box – bezárónégyzet | lezáródoboz close date – aukciót az eladó lezárja, a tétel még látható close shot – közelkép closed – zárt closed architecture – zárt architektúra closed caption – hang szöveges megjelenítése [feliratozás kérésre] closed card sort – kötött kártya-rendezés closed curve – zárt görbe closed form – zárt alak closed interval – zárt intervallum closed itemset – zárt elemhalmaz closed list – zárt lista closed security environment – biztonsági szempontból zárt környezet closed semiring – zárt félgyűrű closed set – zárt halmaz closed subset – zárt részhalmaz closed trail – zárt vonal

closed user group – zárt felhasználói közösség closed walk – zárt élsorozat | zárt séta closed world – zártvilág closed world assumption – zártvilág feltételezése | zártvilág feltevés closed-loop MRP – zárt láncú anyagszükséglet tervezés | zárt láncú MRP closest pair – legközelebbi pár closest-point heuristic – legközelebbi pont heurisztika close-up – közeli felvétel | közelkép closing – bezárás closing ceremony – záróülés closing of file – állomány bezárása closing of stream – adatfolyam lezárás closure – lezárás closure mechanism – lezárási mechanizmus closure of sets – halmazok lezártja | halmazok lezárása closure operator – lezárási operátor cloud – felhő clown-invariant research design – bohóc-invariáns kutatási terv CLP (Constraint Logic Programming) – CLP (korlátlogikai programozás) CLU – CLU [programnyelv] cluster – fürt | csoport cluster analysis – csoportosítás | klaszterelemzés cluster decomposition – klaszter felbontása cluster node – klasztercsomópont cluster of workstations – munkaállomás-fürt | munkaállomás-csoport cluster remapping – újracsoportosítás cluster replication – többszörözés a fürtben | fürtös többszörözés cluster testing – csoporttesztelés clustered file – nyalábolt fájl | nyalábolt állomány clustered file organization – nyalábolt fájlszervezés | nyalábolt állományszervezés clustered page table – fürtözött laptáblázat | csoportosított laptáblázat

clustered relation – nyalábolt reláció clustering – csoportosítás | csomósodás | fürtösítés | klaszterezés & agglomerative clustering – egyesítő csoportosítás / klaszterezés & conceptual clustering – fogalmi csoportosítás / klaszterezés & divisive clustering – felosztó csoportosítás / klaszterezés & hierarchical clustering – hierarchikus csoportosítás / klaszterezés & k-means clustering – k-közép csoportosítás / klaszterezés & model-based clustering – modellalapú csoportosítás | modellalapú klaszterezés & primary clustering – elsődleges csoportosítás | elsődleges klaszterezés & secondary clustering – másodlagos csoportosítás | másodlagos klaszterezés & text clustering – szövegcsoportosítás | szövegklaszterezés clustering feature – csoportosítási jellemző | klaszterezési jellemző clustering feature tree – csoportosítási / klaszterezési jellemző fa clustering index – nyalábolt index clustering large applications based upon randomized search – nagy alkalmazások csoportosí- tása / klaszterezése véletlen kereséssel clustering of microarray data – mikrotömb adatok csoportosítása | mikroarray adatok klaszterezése Clustering Using Representatives (CURE) – csoportosítás / klaszterezés reprezentáló elemek segítségével (CURE) CLW (ClockWise) – óramutató járásával megegyező irányú CM (Configuration Management) – CM (konfigurációmenedzsment) CML (Current-Mode Logic) – áramvezérelt logika CMM (Capability Maturity Model) – CMM (képesség érettségi modell) CMMI (Capability Maturity Model Integration) – CMMI (Képesség Érettségi Modell Integráció) CMMI appraisal tailoring – CMMI felmérés illesztése / testreszabása CMMI framework – CMMI keret CMMI model – CMMI modell CMMI model component – CMMI modell eleme CMMI model tailoring – CMMI modell illesztése | CMMI modell testre szabása CMMI product suite – CMMI termékek sorozata CMN-GOMS (Card, Moran, and Newell GOMS) – CMN-GOMS [gomblenyomás szintű modellre épülő hierarchikus struktúra]

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) – komplementer fém-oxid félvezető (CMOS) CMY (Cyan, Magenta, Yellow) – CMY (cián, bíborvörös, sárga) CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black) – CMYK (cián, bíborvörös, sárga, fekete) CNF (Conjunctive Normal Form) – KNF (konjunktív normálalak | konjunktív normálforma) CNF satisfiability – konjunktív normálalak kielégíthetősége CNF satisfiability problem – konjunktív normálalak kielégíthetőségi feladata / problémája CNN (Cellular Neural Network) – CNN (celluláris neurális hálózat) CNN paradigm – CNN paradigma CNN universal machine – CNN univerzális gép coaching method – betanító módszer | edző módszer coalescing – egyesítés | összefuttatás coalition – koalíció [ágensszervezet típus] | egyesülés coarse – durva coarse grained – durva szemcsézettségű coarse index – elsődleges index coarse-grain – durvaszemcsés coarse-grain atomicity – durvaszemcsés atomitás coarse-grain multicomputers – durván szemcsézett multiszámítógépek coarse-grain multithreaded machine – durván szemcsézett többszálas gép coarse-grain multithreaded processor – durván szemcsézett többszálas processzor coarse-grain parallel processing – durvaszemcsés párhuzamos feldolgozás coarse-grained languages – durván szemcsézett programozási nyelvek coarse-grained SIMD architecture – durván szemcsézett SIMD architektúra coarsest stable partition – legdurvább stabil partíció co-atom – koatom coaxial cable – koaxiális kábel | koax COBOL – COBOL [programnyelv] cocktail-shaker sort – koktélkeverő rendezés CoCoMo (Consecutive Cost Model) – fejlesztési kockázatok becslésére kidolgozott módszer COCOMO usergroup meeting – COCOMO felhasználói csoport találkozó

cocyle – kociklus Coda file system – Coda fájlrendszer code – kód & ASCII code set – B4144kódszó-készlet & bar code – vonalkód & binary code – bináris kód & byte code verifier – bájtkód-ellenőrző & country code – országkód & cyclic code – ciklikus kód & equivalent code – ekvivalens kód & error code – hibakód & Error Correcting Code (ECC) – hibajavító kód & Error Detecting Code (EDC) – hibajelző kód & exception-safe code – kivételbiztos kód & executable code – végrehajtható kód & extended code – kiterjesztett kód & Gray code – Gray-kód & Hamming code – Hamming-kód & hashed message authentication code – kivonatolt / heselt üzenethitelesítő kód & linear code – lineáris kód & machine code – gépi kód & machine-dependent code – gépfüggő kód & machine-independent code – gépfüggetlen kód & maximum distance separable code – maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód & MDS code – MDS-kód | maximális távolságú kód & mobile code – mobil kód | kódoló-dekódoló & narrow sense BCH code – szűkebb értelemben vett BCH-kód & nearly perfect code – csaknem tökéletes kód | csaknem teljes kód | csaknem perfekt kód & object code – tárgykód & perfect code – tökéletes kód | teljes kód | perfekt kód & polynomial code – polinom kód

& precondition-effect code – előfeltétel-hatású kód & projective code – projektív kód & Pulse Code Modulation (PCM) – impulzus kód moduláció & Reed-Muller code (RM code) – Reed–Muller-kód & Reed-Solomon code (RS code) – Reed–Solomon-kód (RS-kód) & relocatable code – áthelyezhető kód & residual code – maradékkód & RM code (Reed-Muller code) – RM-kód | Reed–Muller-kód & RS code (Reed-Solomon code) – RS-kód (Reed–Solomon kód) & secure mobile code – biztonságos mobil kód & self-dual code – önduális kód & self-orthogonal code – önortogonális kód & systematic code – szisztematikus kód & ternary Golay code – ternáris Golay-kód & Unicode set – Unicode kódszó-készlet code bloat – kódfelfúvódás | kódrobbanás code complexity – kódbonyolultság code converter – kódátalakító Code Division Multiple Access (CDMA) – kódosztásos többszörös hozzáférés / elérés code duplication – kód-duplázás code efficiency – kódhatékonyság code expansion – programméret növekedés | kódnövekedés code field – kódmező code generation – kódgenerálás code generator – kódgenerátor code group – kódcsoport code hoisting – kódkiemelés code inlining – kódbefordítás code inspection statistics – kód inspekció statisztikája code migration – kódátalakulás code motion (in global scheduling) – kódmozgatás (globális ütemezésben)

code of ethics – etikai kódex | viselkedési szabályrendszer code overflow – kódtúlcsordulás code rate – kód sebesség code reuse – kód újrafelhasználás code review – kód felülvizsgálata code scheduling – kódütemezés | utasítás ütemezése code sharing – kódmegosztás code size – kódméret code word – kódszó codebook – kódkönyv codec (code/decode) – kodek (kódolás / dekódolás | kódoló-dekódoló) & asymmetric codec – aszimmetrikus kodek & symmetrical codec – szimmetrikus kodek coded order – kódolt sorrend coded state – kódolt állapot codeword – kódszó coding – kódolás Coding Sequence (CDS) – kódolási sorozat (CDS) coding theorem – kódolási tétel co-discovery method – közös-felfedezés módszer codomain – értékkészlet codomain of a function – függvény értékkészlete codon – kodon coefficient – együttható | koefficiens coefficient of variation – szórástényező coefficients of a polynomial – polinomok együtthatói & adaptation of coefficients of a polynomial – polinomok együtthatóinak adaptációja & correlation coefficient – korrelációs együttható & leading coefficients of a polynomial – polinomok főegyütthatói & size of coefficients of a polynomial – polinomok együtthatóinak mérete coercion – korlátozás

coexistence – együtt létezés coforest – koerdő cognetics (cognitive engineering) – megismerés-alapú tervezés cognition – megismerés cognitive – kognitív | megismerő cognitive architecture – kognitív architektúra cognitive artifact – kognitív eszköz cognitive complexity – kognitív bonyolultság cognitive dimension – kognitív dimenzió cognitive disabilities – kognitív / megismerési nehézségek cognitive dissonance – kognitív disszonancia cognitive fidelity – kognitív hűség cognitive impairment – kognitív károsodás cognitive load – kognitív terhelés | kognitív teher cognitive modeling – kognitív modellezés cognitive problem-solving – megismerő problémamegoldás | kognitív problémamegoldás cognitive psychology – megismeréssel foglalkozó pszichológia | kognitív pszichológia cognitive research – megismerő kutatás | kognitív kutatás cognitive science – megismeréstudomány | kognitív tudomány cognitive style – megismerés stílusa | kognitív stílus cognitive trust – megismerő bizalom | kognitív bizalom cognitive walkthrough – kognitív bejárás [felhasználói felületé] coherence – koherencia | összefüggőség | egyöntetűség & cache-coherence protocol – gyorsítótár egyezőségi protokoll & data coherence – adat-koherencia | adatok összefüggősége & memory coherence – memória-koherencia | memóriahelyek összefüggősége coherence detection strategy – egyöntetűség-észlelő stratégia coherency – koherencia | összetartozás & cache coherency – gyorsítótár-koherencia [egy adat különböző gyorsítótárakban lévő példányainak összehangolt kezelése] coherent – koherens | összefüggő | egybefüggő

coherent assignment – összetartozó értékadás coherent compounds – összetartozó összetevők coherent memory – koherens memória | összetartozó memória coherent operations – összetartozó műveletek cohesion – kohézió | elemek összetartozásának mértéke | kapcsolat szorossága cohesion ratio measure – kohéziós arány mértéke cohomological – kohomologikus cohomology – kohomológia cohomology class – kohomológiaosztály COIN (Community-of-Interest Network) – azonos érdeklődésű ügyfélcsoport | portál-technika célzottja coin – érme | pénzérme coin flipping – pénzfeldobás coincidence – egybeesés cold – hideg cold site – korlátozott felszereltségű másodlagos telephely az üzletfolytonosság biztosítására | tartalék rendszer | biztonsági rendszer colex order (colexicographic order) – kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés colexicographic order (colex order) – kolex sorbarendezés | kolexikografikus rendezés | kolexikális rendezés collaboration – együttműködés collaboration design – együttműködés tervezés collaboration diagram – együttműködési diagram collaboration occurrence – együttműködés konkrét esete collaborative – együttműködő collaborative agent – együttműködő ügynök collaborative caching – együttműködő gyorsítótárba / gyorsítótárból másolás collaborative drawing – együttműködő rajzolás Collaborative Filtering (CF) – együttműködő szűrés collaborative inquiry – együttműködő vizsgálat collaborative learning – együttműködő tanulás

collaborative work-flow model – együttműködő munkafolyamat-szabályozási modell collaborative writing – együttműködő írás collaboratory – együttműködő | együttműködési collapse box – összecsukható doboz collating sequence – szótári sorrend collection – gyűjtemény collection framework – gyűjtemény-keretrendszer collection service – gyűjtemény-szolgáltatás collective intelligence – kollektív intelligencia collector – gyűjtő collide – ütközik collinear – kollineáris | egy egyenesre eső collinearity – kollinearitás collision – ütközés collision avoidance lock – ütközés elkerülő zár Collision Detection (CD) – ütközés-érzékelés collision domain – ütközési tartomány collision normal – ütközési normálvektor collision-resistance – összekötés | összekapcsolás | kombinálás | egyesítés collision resistant hash function – ütközésrezisztens hasítófüggvény | ütközésbiztos hasítófüggvény collision-free – ütközésmentes collision-free protocol – ütközés nélküli protokoll co-located – közös használatú (csoportmunkánál) colon (:) – kettőspont (:) color (colour) – szín color balance – színegyensúly color blindness – színvakság color buffer – színpuffer color circle – színkör color correction – színjavítás color cycling – színkörforgás [animációs technika]

color depth – színmélység color diagram – színdiagram color gamut – színterjedelem color index – színindex color look-up table – színhivatkozási táblázat | színpaletta color matching – színillesztés | megjelenítési és nyomtatási színegyüttes egyeztetése color mixing – színkeverés & additive color mixing – összegző színkeverés | additív színkeverés color model – színmodell color palette – színpaletta color perception – színérzékelés color separation – színfelbontás color space – színtér color subsampling – színösszenyomás color synthesis – színkeverés & additive color synthesis – additív színkeverés color table – színtábla color temperature – színhőmérséklet colorcast – színvetítés coloring (colouring) – színezés coloring problem – színezési probléma | színezési feladat colorization – színezés colorize – színez | kifest colorized (coloured) – színezett | -színű colour (color) – szín colour based image retrieval – szín alapú képkeresés coloured – színezett | -színű column – hasáb | oszlop column addition – oszlopösszeadás column address – oszlopcím column rank – oszloprang

column selection – oszlopkiválasztás | oszlop kiválasztása column sum – oszlopösszeg column vector – oszlopvektor column-address register – oszlopcím-regiszter COM (Component Object Model) – COM (összetevő objektummodell) COM+/.NET – COM+/.NET [komponens alapú modell] COMA machine (Cache-Only Memory Architecture machine) – COMA gép (csak gyorsítótárhozzáférésű gép) combination – kombináció & random combination – véletlen kombináció combination generation – kombináció előállítása combination of random number generators – véletlenszám generátorok kombinációja | véletlenszám generátorok összekapcsolása combination with repetitions – ismétléses kombináció combinational – kombinációs combinational circuit – kombinációs hálózat | kombinációs áramkör combinational element – kombinatorikus elem combinational logic – kombinációs logika combinator – kombinátor & fixed point combinator – fixpont kombinátor combinatorial – kombinatorikus combinatorial analysis – kombinatorikus analízis combinatorial explosion – kombinatorikus robbanás combinatorial geometry – kombinatorikus geometria combinatorial interpretation – kombinatorikus interpretáció | kombinatorikus magyarázat combinatorial mathematics – kombinatorikus matematika | diszkrét matematika combinatorial matrix – kombinatorikus mátrix combinatorial number system – kombinatorikus számrendszer combinatorial optimization – kombinatorikus optimalizálás combinatorial problem – kombinatorikus feladat / probléma combinatorics – kombinatorika | diszkrét matematika

combined assignment operator – kombinált értékadó operátor combining – összekötés | összekapcsolás | kombinálás | egyesítés | szerkesztés combining forecasts – előrejelzések kombinálása combining network – kombinációs hálózat combining rule – összevonhatósági szabály combo box – kombinált szövegbeviteli doboz | kombó doboz comma-free – vesszőmentes comma-free code – vesszőmentes kód command – utasítás | parancs & input command – beviteli utasítás | beíró utasítás & output command – kiviteli utasítás | kiíró utasítás & repetitive command – ismétlési utasítás command design pattern – parancstervezési minta command file – parancsfájl command input – parancsbemenet command interpreter – parancsértelmező command key – parancsbillentyű | parancsgomb command language – parancsnyelv command line – parancssor | utasítássor command line arguments – parancssori változók command shell – parancsfeldolgozó command stack – parancsverem | utasításverem command-driven technique – közvetlen parancsokon alapuló módszer command-line – parancssor- | parancssori | parancssoros command-line argument – parancssori paraméter command-line interface – parancssoros felhasználófelület / kezelőfelület commensurable – összemérhető comment – megjegyzés comment density – kommentek sűrűsége comment line – komment sor commerce – kereskedelem

commerce server – kereskedelmi webhelyet menedzselő szerver commerce degree program – kereskedelmi felsőoktatási program & electronic commerce degree program – elektronikus kereskedelmi felsőoktatási program commercial – kereskedelmi commercial city – e-kereskedelmi város Commercial Off The Shelf (COTS) – dobozos | kész | COTS Commercial Off-The-Shelf Software (COTS) – COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver commercial software packages – kereskedelmi szoftvercsomagok commercial transactions – kereskedelmi tranzakciók commercial Web sites – kereskedelmi honlapok commit – véglegesítés | nyugtázás commit bit – véglegesítési bit commit protocol – véglegesítő protokoll commitment – elkötelezettség & epistemological commitment – episztemológiai elkötelezettség & ontological commitment – ontológiai elkötelezettség commitment of a transactions – tranzakció véglegesítése commitment to perform – elkötelezettség a végrehajtásra committed read isolation level – véglegesített olvasási elkülönítési szint commodity – termék common – közös CommonKADS – CommonKaDS [ismeretalapú rendszerfejlesztés módszertana common carrier – távközlési közszolgáltató common cause of process variation – folyamat szórásának megszokott oka common channel signaling – közös csatornás jelzés common control channel – közös vezérlőcsatorna Common Criteria – Általános Követelmények [biztonsági szabvány] Common Criteria (CC) – biztonsági funkciók és igénylisták szabvány gyűjteménye [USa] Common Criteria for Information Technology Security – informatikai biztonság egységes elemei (nemzetközi szabvány)

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation – informatikai biztonság felmérésének egységes elemei [nemzetközi szabvány] common divisor – közös osztó | közös faktor common factor – közös osztó | közös faktor Common Gateway Interface (CGI) – általános átjáró felület / interfész common markets – közös piacok common modulus – közös modulus common modulus attack – közös moduluson alapuló támadás common multiple – közös többszörös Common Object Request Broker Architecture (CORBA) – Általános Objektum-Kérés Közvetítő architektúra [elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány] common sense – hétköznapi józan ész common subexpression – közös részkifejezés common subexpression elimination – közös részkifejezés kiküszöbölése common subsequence – közös részsorozat Common User Access (CUA) – IBM felhasználói / kezelői felület szabvány CommonKADS – CommonKaDS [ismeretalapú rendszerfejlesztő módszertan] common-mode signal – közös módusú jel commons problem – közös felhasználás problémája | közös eszközök problémája commonsense knowledge – hétköznapi tudás Communicating Sequential Processes (CSP) – kommunikáló szekvenciális folyamatok (CSP) communication – hírközlés | híradás | kommunikáció | hírcsere | adatcsere | információcsere & asynchronous communication – aszinkron kommunikáció & client-server communication – ügyfél-kiszolgáló kommunikáció & confidential group communication – bizalmas csoport-kommunikáció & connectionless communication – összeköttetés / kapcsolat nélküli kommunikáció & data communication – adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció & direct communication – direkt / közvetlen kommunikáció & generative communication – generatív kommunikáció & Global System for Mobile Communication (GSM) – globális mobil-kommunikációs rendszer & group communication – csoport kommunikáció

& indirect communication – közvetett / indirekt kommunikáció & Inter-process Communication (IPC) – folyamatközi kommunikáció & interprocess communication (IPC) – folyamatok kommunikációja [egymással] & ISO model for communication – ISO kommunikációs modell & message passing model for communication – üzenettovábbításos kommunikációs modell & message-oriented communication – üzenet alapú kommunikáció & one-way communication – egyirányú kapcsolat | egyirányú kommunikáció & peer-to-peer communication – mellérendelt kommunikáció | egyenrangú felek kommunikációja & persistent communication – megtartó kommunikáció & reliable communication – megbízható kommunikáció & reliable group communication – megbízható csoport kommunikáció & secure group communication – biztonságos csoportkommunikáció & shared-memory model for communication – közös memóriás kommunikációs modell & stream-oriented communication – áramlás alapú kommunikáció & synchronous communication – szinkron kommunikáció & telecommunication – távközlés & transient communication – átmeneti kommunikáció | időleges kommunikáció & voice communication – beszédátvitel | beszédkommunikáció communication channel – kommunikációs csatorna communication complexity – üzenetszám | kommunikációs bonyolultság communication diagram – kommunikációs diagram communication facility – kommunikációs eszköz communication failure – kommunikációs hiba communication graph – kommunikációs gráf communication in distributed system – kommunikáció elosztott rendszerben communication level – kommunikációs szint communication link – kommunikációs kapcsolat | adatátviteli vonal communication management – kommunikációmenedzsment communication medium – kommunikációs közeg communication model – kommunikációs modell communication network – kommunikációs hálózat

communication of information – információközlés communication overhead – kommunikációs többletráfordítás communication path – kommunikációs út communication pattern – kommunikációs minta communication port – kommunikációs port | kommunikációs kapu communication processor – adatátviteli processzor | kommunikációs processzor communication protocol – kommunikációs protokoll communication satellite – kommunikációs műhold communication subnet – kommunikációs alhálózat communication sub-object – kommunikációs alobjektum communication technology – kommunikációs technológia communication theory – kommunikációelmélet communicative – kommunikatív communicative act – beszéd aktus commutative – kommutatív commutative addition – kommutatív összeadás commutative cryptosystem – kommutatív kriptorendszer community – közösség Community Antenna Television (CATV) – közösségi-antenna televízió community of nations – nemzetek közössége Community of Practice (CoP) – szakértői közösség community problems – közösségi problémák community-level data – közösségi szintű adat commutative – kommutatív | felcserélhető commutative group – kommutatív csoport | abel-csoport commutative law – kommutatív szabály | kommutativitás törvénye commutative addition – kommutatív összeadás commutative ring – kommutatív gyűrű commutatively prefix – kommutatívan prefix commutativity (in search problems) – kommutativitás (keresési problémákban) commutativity – kommutativitás | felcserélhetőség

commutator – kommutátor comp – gyors, de jó minőségű grafikus terv compact – tömör | sűrű | kompakt Compact Disk (CD) – tömör lemez | CD lemez | kompaktlemez compact disk player – CD lejátszó | lemez lejátszó compact list – kompakt lista compact support – kompakt tartó compaction – tömörítés companion matrix – kísérő mátrix comparable – összehasonlítható comparability – összehasonlíthatóság comparable elements – összehasonlítható elemek comparable line segments – összehasonlítható szakaszok comparative – összehasonlító comparative scale – összehasonlító skála comparative study – összehasonlító tanulmány comparator – összehasonlító comparison – összehasonlítás | egybevetés & user supplied comparison – felhasználó által megadott összehasonlítás comparison network – összehasonlító hálózat comparison operator – összehasonlító operátor comparison sort – összehasonlító rendezés comparison-based algorithm – összehasonlítás-alapú algoritmus compatibility – összeférhetőség | összeillőség | kompatibilitás & type compatibility – típus összeillőség compatibility matrix – kompatibilitási mátrix compatibility rule – összeférhetőség szabálya compatible – összeegyeztethető | kompatibilis | csereszabatos | összeillő compatible activities – összeegyeztethető tevékenységek compatible automata – kompatibilis automaták compatible matrices – kompatibilis mátrixok

compatible relation – kompatibilis reláció compatible signatures – kompatibilis aláírások compatible trace properties – kompatibilis nyomtulajdonságok compatible variable types – kompatibilis változótípusok compensating transaction – kiegyenlítő tranzakció competence – alkalmasság | szakmai hozzáértés | kompetencia competitive advantage – versenyelőny competitive analysis – versengő elemzés | online elemzés competitive environment – versengő környezet competitive forces model – vállalati versenyerőforrások modellje competitive intelligence – kompetitív intelligencia competitive labor market – kompetitív munkaerőpiac competitive learning – versenyző tanulás competitive market – szabadversenyes piac competitive user testing – versengő / összehasonlító felhasználói tesztelés compilation – fordítás & conditional compilation – feltételes fordítás & separate compilation – külön fordítás compilation unit – fordítási egység compile – fordít compile time – fordítási idő | fordítási idő alatti | fordítási időbeli compiled language – compiler által fordított nyelv compiled – lefordított | futtatható compiled virus – futtatható vírus-program compiler – compiler | fordítóprogram compiler algorithms – fordítóprogramok algoritmusai compiler architecture – fordítóprogram architektúra compiler bug – fordítóprogram-hiba compiler-directed prediction – fordítóprogramból irányított elágazásbecslés compiler-generated function – fordító által generált függvény compile-time object – fordítási idejű objektum

compile-time polymorphism – fordítási idejű többalakúság | fordítási idejű polimorfizmus complaint tracking – panaszkövetés complement – komplemens | kiegészítő | komplementer complement arithmetic – komplemens aritmetika complement color – kiegészítő szín | komplementer szín complement key – komplemens kulcs complement language – komplemens nyelv complement language class – komplemens nyelvosztály complement number system – kiegészítő számrendszer | komplemens számrendszer complement of a graph – gráf komplemense | kiegészítő gráf | gráf komplementere complement operation – komplemensképzés művelet complementarity problem – komplementaritási feladat complementary elements of a lattice – háló komplemens elemei complementary Gray code – komplemens Gray-kód complementary slackness – kiegészítő eltérés complementation – komplementálás | komplemens képzése complementation property – komplemens tulajdonság complemented lattice – komplemens háló complete – teljes complete ATG – teljes aTG complete bigraph – teljes páros gráf complete binary tree – teljes bináris fa complete bipartite directed graph – teljes irányított páros gráf complete bipartite graph – teljes páros gráf complete decoding – teljes dekódolás complete decoding algorithm – teljes dekódoló algoritmus complete encapsulation – teljes egységbezárás complete evaluation – teljes kiértékelés complete graph – teljes gráf complete k-ary tree – teljes k-áris fa complete matching – teljes párosítás

complete metric space – teljes metrikus tér complete MMIX program – teljes MMIX program complete relation – teljes reláció complete rhyme schemes – teljes rímképletek complete set – teljes halmaz complete set of residues – teljes maradékrendszer complete sum – teljes összeg complete ternary tree – teljes ternáris fa complete test set – teljes teszthalmaz completely adaptive protocol – teljesen adaptív protokoll completely connected network – teljes összeköttetésű hálózat completely equidistributed sequence – tökéletesen egyenletes eloszlású sorozat completely factorable – teljesen faktorizálható completely nontrivial dependency – teljesen nem triviális függőség completeness – teljesség completeness checking – teljesség ellenőrzése completeness of a language – nyelv teljessége completeness of a proof procedure – bizonyítás eljárás teljessége completeness of a search algorithm – kereső algoritmus teljessége completeness of resolution – rezolúció teljessége complete-state formulation – teljes állapot leírás [problémáé] completeness theorem – teljességi tétel completion – végrehajtás completion time – végrehajtási idő complex – komplex | bonyolult | összetett complex adaptive system – komplex alkalmazkodó rendszer complex analytic space – komplex analitikus tér complex arithmetic – komplex aritmetika complex buying process – nagyértékű / bonyolult eszközök komplex kiválasztása / vásárlása [ekereskedelem] complex conjugate – komplex konjugált

complex cooperative decision – összetett közösségi döntés Complex Instruction Set Computer (CISC) – összetett utasításkészletű számítógép (CISC) complex multiplication – komplex szorzás | komplex számok szorzása complex number – komplex szám & multiplication of complex numbers – komplex számok szorzása & representation of complex numbers – komplex számok ábrázolása complex object – komplex objektum complex partition – komplex számok felbontása Complex PLD (CPLD) – összetett programozható logikai eszköz Complex Programmable Logic Device (CPLD) – komplex programozható logikai eszköz complex radices – komplex gyökök complex root – komplex gyök complex root of unity – komplex egységgyök complex sentence – összetett mondat complex stream – összetett folyam complex structure-valued data – összetett struktúraértékű adat complex term – összetett term complex valued – komplex értékű complexity – bonyolultság | komplexitás & degree of complexity – bonyolultság foka complexity analysis – bonyolultság elemzése complexity class – bonyolultsági osztály complexity measure – bonyolultsági mérték | hatékonysági mérték complexity of a graph – gráf bonyolultsága | gráf komplexitása | gráf összetettsége complexity of a solution – megoldás bonyolultsága complexity of an algorithm – algoritmus bonyolultsága complexity theory – bonyolultságelmélet complexity-theoretic – bonyolultságelméleti complexity-theoretic approach – bonyolultságelméleti megközelítés complexity-theoretic security – bonyolultságelméleti biztonság compliance – megfelelőség [megfelelés valaminek]

compliant motion – követő mozgás | önbeálló mozgás component – komponens | összetevő | tag & standard component – szabványos komponens component abstraction – komponens absztrakció component based – komponens alapú component based Web engineering – komponens alapú webes fejlesztés component creation – komponens létrehozása & dynamic component creation – komponens dinamikus létrehozása component design – komponens tervezése component diagram – komponensdiagram component event – komponensesemény component graph – komponensgráf | taggráf | gráf komponense component identification – komponens azonosítása component interfaces – komponens felület / interfész component listener – komponensfigyelő Component Object Model (COM) – összetevő objektummodell component reuse – komponens újrafelhasználása component size – komponens mérete component testing – komponens tesztelése component-based development – komponens alapú fejlesztés Component-Based Software Engineering (CBSE) – komponens-alapú szoftvertervezés Component-Oriented Programming (COP) – komponensorientált programozás composed code – összetett kód composite – összetett composite aggregation – kompozíció összeállítása composite curve – összetett görbe composite design pattern – összetétel tervezési minta composite diagram – kompozíciós diagram composite integer – összetett egész szám composite join index – összetett összekapcsoló index composite key – összetett kulcs

composite local object – összetett helyi objektum composite modulus – összetett modulus composite number – összetett szám composite object – összetett objektum composite operator – összetett operátor composite selection – összetett kiválasztás | többszörös kiválasztás composite structure – kompozíciós struktúra composite type – összetett típus composite video – kompozit videó compositeness – összetettség compositeness of a number – szám összetettsége compositeness test – összetettségi vizsgálat | egész számok összetettségi vizsgálata composition – összeállítás | kompozíció & parallel composition – párhuzamos összeállítás & strong composition – szigorú kompozíció composition of functions – függvények összetétele | függvények kompozíciója composition of namespaces – névtér összefűzés composition of power series – hatványsorok összetétele / kompozíciója composition of signatures – aláírások összeállítása composition of variable types – változótípusok összeállítása compositioning – kombinálás | összeállítás | kompozitálás compound – összetett | egész | teljes compound document – összetett dokumentum compound domain name – összetett tartománynév compound procedure – összetett eljárás compound type – összetett típus comprehensibility – érthetőség compress – tömörít compressed audio – tömörített audió compressed bitmap – tömörített bittérkép compressed video – tömörített videó

compression – tömörítés & asymmetrical compression – aszimmetrikus tömörítés & batch compression – kötegelt tömörítés & lossless compression – veszteségmentes tömörítés & symmetrical compression – szimmetrikus tömörítés & video compression – videotömörítés compression algorithm – tömörítési algoritmus & adaptive compression algorithm – adaptív tömörítési algoritmus compression factor – tömörítési faktor compression function – tömörítő függvény compression gain – tömörítési nyereség compression ratio – tömörítési arány compression-decompression – tömörítés-kitömörítés compromise merge – kompromisszumos rendezés compromised – veszélynek kitett | nem biztonságos | kompromittált compromised key – veszélynek kiett kulcs | kompromittált kulcs compulsory license – kötelező licensz computability – kiszámíthatóság computable – kiszámítható computable function – kiszámítható függvény computation – számítás | kiszámítás & numerical computation – numerikus számítás computation grid – számítási hálózat computation migration – számítás-vándorlás computation speedup – számítás sebességnövekedése computation tree – kiszámítási fa computational – számítástechnikai | kiszámítási | számítógépes computational complexity – kiszámítási bonyolultság computational fluid dynamics – áramlási dinamika numerikus módszerei | áramlási dinamika számítási módszerei computational geometry – számítógépi geometria | számítógépes geometria

computational learning theory – számítógépes tanulás elmélete computational linguistics – számítógépes nyelvészet computational method – számítási módszer | numerikus módszer computational neuroscience – számítógépes idegháló-modellezés computational organization theory – számítási szervezetelmélet computational problem – kiszámítási feladat computationally secure – számítástechnikailag biztos computational security – számítástechnikai biztonság | kiszámítási biztonság computational vision – számítógépes látás computational zero-knowledge protocol – számítástechnikailag nulla-ismeretű protokoll computationally equivalent decision problems – számítástechnikailag ekvivalens eldöntési feladatok / problémák compute – kiszámít | adatokat feldolgoz compute and fetch scheme – kiszámítási és behívási módszer | kiszámítási és lehívási módszer computer – számítógép & desktop computer – asztali számítógép & formula-controlled computer – formulavezérlésű számítógép & home computer – otthoni számítógép & supercomputer – szuperszámítógép computer abuse – számítógépes visszaélés [büntetőjogi, vagy csak etikai] Computer Aided Design (CAD) – számítógéppel támogatott tervezés (CAD) computer algebra – komputeralgebra computer architecture – számítógép-architektúra computer arithmetic – számítógépes aritmetika computer art – számítógépes művészet computer center – számítóközpont computer conference – számítógépes konferencia | távkonferencia Computer Emergency Response Team (CERT) – balesetelhárító műszaki csoport computer family – számítógépcsalád computer forensics – számítógépes igazságügyi szakértés / nyomozás computer fraud – számítógépes csalás

computer game – számítógépes játék computer graphics – számítógépes grafika computer hardware – számítógépes hardver Computer Hardware Description Language (CHDL) – számítógép hardver leíró nyelv Computer Information System (CIS) – számítógépes információs rendszer computer instruction – számítógépes oktatás computer intrusion – számítógépes behatolás [más gépre, hálózatba] computer literacy – számítógépes felhasználói ismeretek computer matching – input adat összevetése tárolt adatfájl tartalmával computer network – számítógép-hálózat computer network architecture – számítógép-hálózati architektúra Computer Network Attack (CNA) – számítógép hálózati támadás computer network workload – számítógépes hálózat terhelése computer operation – számítógép-működés computer program – számítógépes program computer related crime – számítógépes bűnözés computer revolution – számítógépes forradalom computer science (CS) – informatika | információs technológia (IT) | számítástudomány computer security (COMPUSEC) – számítógép biztonság computer security incident – számítógép biztonsági incidens Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program (CSTVRP) – sebezhetőség elemző program computer technology – számítástechnika computer typesetting – számítógépes betűszedés computer virus – számítógépes vírus computer vision – számítógépes látás Computer-Aided Design (CAD) – számítógéppel segített tervezés (CaD) Computer-Aided Education (CAE) – számítógéppel segített oktatás (CaE) Computer-Aided Engineering (CAE) – számítógépes műszaki tervezés (CaE) Computer-Aided Learning (CAL) – számítógéppel támogatott tanulás (CaL) Computer-Aided Manufacturing (CAM) – számítógéppel segített termelés (CaM)

Computer-Aided Software Engineering (CASE) – számítógéppel támogatott szoftvertervezés computer-assisted – számítógéppel segített computer-assisted audit technique – számítógéppel támogatott felmérés / audit / ellenőrzés computer-assisted verification – számítógéppel segített ellenőrzés | számítógéppel segített igazolás computer-based information systems – számítógépes információs rendszerek Computer-Based Learning (CBL) – számítógépes tanulás computer-based system engineering – számítógép-alapú rendszertervezés computerized bulletin board system – számítógépes faliújság rendszer computerized support – számítógépes támogatás computer-mediated communication – számítógép által közvetített kommunikáció computer-mediated interaction – számítógép által közvetített interakció computer-mediated learning group – számítógép által közvetített tanulócsoport computer-realizable simulation – számítógépes szimulációs computer-supported cooperative work – számítógéppel támogatott együttműködés computer-supported education – számítógéppel támogatott oktatás computer-supported learning – számítógéppel támogatott tanulás computer-system architecture – számítógéprendszer architektúrája Comte inversion formula – Comte inverziós képlete concast – egybeolvasztó adás | egybeadás concatenated code – konkatenációs kód | láncolt kód concatenation – összefűzés | egymás mellé írás | konkatenáció | juxtapozíció | láncolás & string concatenation – karakterláncok összefűzése concatenation of languages – nyelvek szorzata | nyelvek összeláncolása concatenation of strings – sztringek / füzérek összeláncolása concatenation operator – összefűzés operátor concave – konkáv concave function – konkáv függvény concave vertex – konkáv csúcspont concealment system – rejtő rendszer [értékes információk értéktelenekben való elrejtése] concentric wheels – koncentrikus kerekek concept – fogalom

concept description – fogalomleírás concept hierarchy – fogalmi hierarchia concept learning – fogalom tanulása concept linkage – fogalomtársítás concept of operations – műveletekre vonatkozó koncepció concept reuse – koncepció újrafelhasználása conceptual – konceptuális | fogalmi conceptual abstraction – koncepcionális absztrakció conceptual clustering – fogalmi klaszterezés conceptual data model – elméleti modell conceptual database – fogalmi adatbázis conceptual definition – fogalmi meghatározás conceptual level – fogalmi szint conceptual model – fogalmi modell conceptual modeling – fogalmi modellezés conceptual requirement – koncepcionális követelmény conceptual schema – fogalmi séma conceptualization – konceptualizálás | fogalomalkotás concise – tömör conclusion – következtetés | végkövetkeztetés | következmény [implikációban] concordance – megegyezés | egybeesés concordance index – konkordancia index concordance threshold – konkordancia küszöbérték concrete – konkrét concrete architecture – konkrét architektúra concrete class – konkrét osztály concrete node class – konkrét csomópontosztály concrete problem – konkrét feladat / probléma concrete program – konkrét program concrete system – konkrét rendszer concrete type – konkrét típus

concrete type derivation – konkrét típus származtatása concurrency – konkurencia concurrency control – konkurenciavezérlés | konkurenciakezelés & optimistic concurrency control – optimista konkurenciavezérlés & timestamp-based concurrency control – időbélyegzős konkurenciakezelés concurrency control service – konkurencia ellenőrző szolgálat / szolgáltatás concurrency transparency – versengési átlátszóság concurrent – konkurens | párhuzamos | egyidejű concurrent application – konkurens alkalmazás concurrent execution – egyidejű végrehajtás | konkurens végrehajtás concurrent help – párhuzamos segítség | egyidejű segítség concurrent language – konkurens nyelv concurrent object – konkurens objektum concurrent operation – versengő művelet | konkurens művelet concurrent processing – konkurens feldolgozás concurrent program – konkurens program concurrent programming – konkurens programozás Concurrent Read, Concurrent Write (CRCW) – párhuzamos olvasás, párhuzamos írás Concurrent Read, Exclusive Write (CREW) – párhuzamos olvasás, kizárólagos írás concurrent server – versengő kiszolgáló | konkurens szerver concurrent task – konkurens feladat condenser microphone – kondenzátormikrofon condition – feltétel & agreement condition – megegyezési feltétel | egyetértési feltétel & chain condition – láncfeltétel & constant condition – állandó feltétel | konstans feltétel & correctness condition – helyességi feltétel & exclusion condition – kizárási feltétel & initial condition – kezdeti feltétel & non-blocking condition – nemblokkoló feltétel & progress condition – haladási feltétel

& refinement of condition – feltétel finomítása & refinement of condition of progress – haladási feltétel finomítása & termination condition – megállási feltétel | befejeződési feltétel & time bound condition – időkorlát feltétel & validity condition – érvényességi feltétel condition input – feltétel bemenet condition of transition – átmenetfeltétel condition variable – feltételes változó condition-action rule – feltétel-cselekvés szabály, ha-akkor szabály conditional – feltételes conditional anonymity – feltételes névtelenség conditional branch – feltételes elágazás conditional branch instruction – feltételes elágazó utasítás conditional compilation – feltételes fordítás conditional control structure – feltételes vezérlési szerkezet conditional convergence – feltételes konvergencia conditional effect – feltételes következmény conditional entropy – feltételes entrópia conditional evaluation – feltételes kiértékelés conditional expression – feltételes kifejezés conditional independence – feltételes függetlenség conditional loop – feltételes ciklus conditional operational instruction – feltételes műveleti utasítás conditional operators – feltételes utasítás conditional pattern base – feltételes mintabázis conditional planning – feltételes tervkészítés conditional probability – feltételes valószínűség conditional probability table – feltételes valószínűségi tábla conditional product – feltételes szorzat conditional proposition – feltételes állítás conditional statement – feltételes kifejezés

conditional step – feltételes lépés conditioning case – szülői feltétel conditioning cutset – kondicionáló vágóhalmaz conductance – konduktancia conductor – vezető conduit – szigetelő kábel | csatorna cone – kúp cone tree – gúlafa [háromdimenziós hierarchikus ábrázolás] cones – csapok [emberi szemben] conference – megbeszélés | értekezlet | konferencia conference matrix – konferenciamátrix confidence – bizonyosság | megbízhatóság | konfidencia confidence coefficient – bizalom mértéke confidence level – bizalom szintje confidence limit – megbízhatósági határ confidence of an association rule – asszociációs szabály bizonyossága confidential – bizalmas confidential group communication – bizalmas csoport-kommunikáció confidential key – titkos | bizalmas | megbízható kulcs confidentiality – bizalmasság | titkosság Configurable Logic Block (CLB) – konfigurálható logikai blokk configuration – konfiguráció | összeállítás configuration audit – konfigurációs audit configuration baseline – konfigurációs alapváltozat | alapkonfiguráció configuration control – konfiguráció ellenőrzés | konfiguráció felügyelet configuration control board – konfigurációt ellenőrző testület configuration item – konfigurációs elem configuration item – konfiguráció tétel configuration language – konfigurációs nyelv Configuration Management (CM) – konfigurációkezelés configuration management plan – konfigurációkezelési terv

configuration manager – konfigurációkezelő configuration problem – konfigurálási feladat / probléma configuration status accounting – konfiguráció állapotának nyilvántartása confinement – elszigetelés [adatok / információk] confirmation slip – megerősítő csík confirmation – megerősítés | jóváhagyás confirmation theory – igazoló elmélet confirmed service – megerősített szolgálat conflict – ütközés | konfliktus & reducing-reducing conflict – redukálás-redukálás konfliktus & shift-reducing conflict – léptetés-redukálás konfliktus & shift-shift conflict – léptetés-léptetés konfliktus conflict resolution – ellentmondások feloldása conflict set – konfliktushalmaz conflict-directed backjumping – ütközés-vezérelt visszaugrás conflict-equivalent – konfliktusekvivalens conflict-free – konfliktusmentes conflicting operation – ütköző művelet conflicting users – konfliktusban lévő felhasználók conflict-serializability – konfliktus-sorbarendezhetőség conformance – megfelelőség conformant planning – alkalmazkodó tervkészítés conformant problem – szenzor nélküli feladat / probléma confound – összezavar confusion – összezavarás | összekuszálás | konfúzió congestion – torlódás congestion avoidance – torlódáselkerülés congestion control – torlódáskezelés | torlódásszabályozás congestion window – torlódási ablak congregation – kongregáció [ágensszervezet típusa] congruence – kongruencia

congruence class – kongruenciaosztály congruence relation – kongruencia-reláció congruent – kongruens congruent number – kongruens szám congruent number problem – kongruens számok problémája conic – kúpos | kúpconic section – kúpszelet conjecture – sejtés conjugate – konjugált conjugate directions – konjugált irányok conjugate gradient method – konjugált gradiens módszere conjugate of a partition – felbontás konjugáltja conjugate permutation – konjugált permutáció conjugate transpose – konjugált transzponált conjugate words – konjugált szavak conjugation – konjugálás conjunction – konjunkció | összekapcsolás | logikai ÉS conjunctive – konjunktív Conjunctive Normal Form (CNF) – konjunktív normálalak | konjunktív normálforma (KNF) conjunctive probability – együttes valószínűség conjunctive query – konjunktív lekérdezés connectable – összekapcsolható connectable object – összekapcsolható objektum | csatlakozásképes objektum connected – összefüggő connected component – összefüggő komponens | összefüggő tag connected graph – összefüggő gráf connectedness – összefüggőség connection – kapcsolat connection between input and output – bemenet és kimenet összekötése connection document – kapcsolatdokumentum connection establishment – összeköttetés létesítése

connection establishment delay – összeköttetés-létesítési késleltetés connection establishment failure probability – összeköttetés-létesítési hibavalószínűség connection flag – összeköttetés-jelző connection management – összeköttetés kezelése connection order – összekötési szabály connection port – kapcsolati kapu | port connection release – összeköttetés feloldása connectionism – konnekcionizmus connectionless – kapcsolatnélküli connectionless communication – összeköttetés / kapcsolat nélküli kommunikáció connectionless message – kapcsolat nélküli üzenet connectionless service – összeköttetés nélküli szolgáltatás connectionless socket (UDP) – kapcsolat nélküli csatlakozó connection-oriented – összeköttetés alapú | kapcsolat alapú connection-oriented service – összeköttetés alapú szolgáltatás connection-oriented socket (TCP) – kapcsolat-orientált csatlakozó connectivity – összefüggőség & weak connectivity – gyenge összefüggőség connectivity test – összefüggőségi vizsgálat connector – csatlakozó coNP – ko-NP | co-NP consciousness – tudatosság consecutive – egymást követő | egymás utáni consecutive elements – egymást követő elemek | egymás utáni elemek consecutive integers – egymást követő egészek consensus – egyetértés | konszenzus & distributed consensus – osztott konszenzus conservation of flow – folyam megmaradása conservative sorting – megőrző rendezés | konzerváló rendezés consistency – következetesség | ellentmondás-mentesség | konzisztencia & cache consistency – gyorsítótár konzisztencia

& casual consistency – okozati konzisztencia | okozati következetesség & client-centric consistency – kliensközpontú konzisztencia & eager release consistency – szigorú feloldó következetesség / konzisztencia & entry consistency – belépő következetesség | belépő konzisztencia & eventual consistency – fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia & FIFO consistency – FIFO konzisztencia | FIFO következetesség & lazy release consistency – laza feloldó következetesség | laza feloldó konzisztencia & monotonic-read consistency – monoton-olvasási következetesség / konzisztencia & monotonic-write consistency – monoton-írási következetesség / konzisztencia & read-your-write consistency – olvasd-az-írásod következetesség / konzisztencia & release consistency – feloldó következetesség | feloldó konzisztencia & sequential consistency – soros konzisztencia | soros következetesség & strict consistency – szigorú konzisztencia | szigorú következetesség & weak consistency – gyenge következetesség | gyenge konzisztencia & write follow reads consistency – írás utáni olvasás következetesség / konzisztencia consistency check – ellentmondás-mentesség ellenőrzése consistency condition – konzisztencia feltétel consistency inspection – konzisztencia ellenőrzés | következetesség ellenőrzés consistency model – konzisztencia modell consistency of literals – literálok konzisztenciája [literálok negáltjainak különbözősége] consistency of transactions – tranzakciók konzisztenciája consistency property – következetességi tulajdonság | következetességi sajátosság consistency protocol – konzisztencia-protokoll consistent – konzisztens consistent broadcast – ellentmondásmentes üzenetszórás | ellentmondásmentes műsorszórás consistent estimation – konzisztens becslés consistent hypothesis – konzisztens hipotézis consistent plan – konzisztens terv | ellentmondásmentes terv consistent set of criteria – konzisztens kritérium halmaz | összefüggő kritérium halmaz consolidated data mart – összevont adatpiac consolidated fact table – összevont ténytábla

consonant – mássalhangzó constacyclic – konstaciklikus constant – állandó | konstans constant complexity – állandó bonyolultság constant condition – állandó feltétel | konstans feltétel constant declaration – konstans deklaráció constant expression – konstans kifejezés constant folding – konstans összevonás constant iterator – konstans bejáró constant literal – konstans literál constant member – konstans tag constant member function – konstans tagfüggvény constant name – konstans név constant number – számkonstans constant pointer – konstans pointer constant propagation – konstans továbbterjesztés constant safety – konstans biztonság constant shading – állandó színnel árnyalás constant symbol – konstans szimbólum constant time – konstans idő constant value – konstans érték constellation diagram – csillagkép diagram | konstellációs diagram constrained aspect ratio – méretarány tartás constrained problem – korlátozott probléma constrained type – korlátozott típus constraint – korlát | kényszer | megszorítás | korlátozás | kényszerfeltétel & absolute constraint – abszolút korlát & active integrity constraint – aktív integritási megszorítás & binary constraint – bináris korlát & domain constraint – tartomány-megszorítás & entailment constraint – vonzatkényszer

& existence constraint – létezési megszorítás & foreign key constraint – idegen kulcs megszorítás & integrity constraints – integritási megszorítások & key constraint – kulcs megszorítás & linear constraint – lineáris korlát & nonlinear constraint – nemlineáris korlát & preference constraint – preferencia korlát & referential integrity constraint – hivatkozási épség megszorítás | hivatkozási integritási megszorítás & schema level constraint – séma szintű megszorítás & single-value constraint – egyértékűségi megszorítás & timing constraint – időkorlát feltétel & unary constraint – unáris korlát Constraint Choice Language (CCL) – ágens üzenettartalom nyelv constraint function – kényszerfüggvény constraint graph – korlát-gráf constraint hypergraph – korlát-hipergráf constraint language – korlátnyelv constraint learning – korláttanulás Constraint Logic Programming (CLP) – korlátlogikai programozás constraint model – korlátokat leíró modell constraint programming – korlátprogramozás constraint propagation – korlátok terjesztése constraint satisfaction – korlát kielégítés constraint satisfaction problem – korlát-kielégítési probléma constraint-based mining – bányászat megszorításokkal construct validity – szerkezet érvényesség construction – létrehozás construction and destruction – létrehozás és felszámolás construction order – létrehozási sorrend | felépítési sorrend construction problem – konstrukciós feladat / probléma

constructive – konstruktív Constructive Quality Model (COQUAMO) – konstruktív minőségi modell (COQUaMO) constructive induction – konstruktív indukció constructive versus nonconstructive proofs – konstruktív és nemkonstruktív bizonyítások összehasonlítása constructor – konstruktor & conversion constructor – konverziós konstruktor & copy constructor – másoló konstruktor & default constructor – alapértelmezett konstruktor & default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor & explicit constructor – explicit konstruktor & union constructor – unió konstruktor & virtual base constructor – virtuális-bázisosztály konstruktor constructor for array element – tömbelemkonstruktor constructor for built-in type – beépített típus konstruktora constructor for class member – adattag-konstruktor constructor for derived class – származtatott osztály konstruktora constructor for global variable – globális változó konstruktora constructor for type conversion – típuskonverzió-konstruktor constructor function – konstruktorfüggvény constructor initializer list – konstruktor kezdőértéklista consultant – tanácsadó consumable – fogyasztható consumable resource – fogyasztható erőforrás | fogyóeszköz consumer – fogyasztó consumer auction – vevők számára szervezett aukció consumer behavior – fogyasztói magatartás consumer decision – fogyasztói döntés consumer preference – fogyasztói preferencia consumer profile – fogyasztói jellemzők | vevőprofil

Consumer-to-Administration (C2A) – C2A üzlet / tevékenység [fogyasztók tevékenység hatóságokkal, államigazgatási szervekkel] contact address – kapcsolatcím contact bounce – összeköttetés minősége contain – tartalmaz container – tároló | konténer & associative container – asszociatív tároló & polymorphic container – polimorfikus tároló & STL container – STL tároló container adapter – tároló-átalakító container algorithm – tároló algoritmus container design – tároló tervezés container iterator – tároló bejáró container listener – tároló figyelő container memory management – tároló memóriakezelés containment – tartalmazás content – tartalom content blueprint – tartalom lenyomat | tartalom vázlat | tartalom előtanulmány Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat content delivery service – tartalomszolgáltatás | tartalomeljuttatás content filter – tartalomszűrő content management solutions – tartalomkezelő megoldások content modules – tartalmi modul content provider – tartalomszolgáltató content-aware request distribution – tartalom-érzékeny kéréselosztás content-based image retrieval – tartalomalapú képkeresés content-based indexing – tartalom alapú indexelés content-based search – tartalom alapú keresés contention – verseny | versengés | ütközés contention for resources – versengés az erőforrásokért Contention Window (CW) – versengési ablak

context – környezet | szövegösszefüggés | kontextus context clause – kontextus klóz context-dependent – környezetfüggő | kontextus-függő context diagram – környezeti diagram context model – környezeti modell context of use – felhasználási környezet | használati kontextus / összefüggés / helyzet context switch – környezetváltás | kontext-csere context-aware framework – környezetfüggő keretrendszer context-based image compression – kontextuson alapuló képtömörítés context-dependent – környezetfüggő | kontextus-függő context-dependent class – környezetfüggő osztály context-dependent grammar – környezetfüggő nyelvtan context-dependent language – környezetfüggő nyelv context-free – környezetfüggetlen context-free grammar – környezetfüggetlen nyelvtan context-free language – környezetfüggetlen nyelv context-sensitive – környezetfüggő | környezetérzékeny context-sensitive grammar – környezetfüggő nyelvtan context-sensitive help – környezetérzékeny súgó context-tree – környezetfa contextual – kontextuális | szöveghez kapcsolódó contextual inquiry – környezet-vizsgálat | valós környezetben történő használhatósági vizsgálat contextual interview – valós környezetben történő használhatósági interjú contextual meaning – környezetfüggő jelentés contextual menu – környezet-függő menü contextual probability – kontextuális valószínűség contextual redundancy – kontextuális redundancia contiguous – érintkező | összeérő | összefüggő | határos | szomszédos | folytonos contiguous file allocation – folytonos / összefüggő fájl-elhelyezés contiguous memory allocation – folytonos / összefüggő memóriaterület foglalása contingency – előre nem látott esemény

contingency plan – terv váratlan esemény bekövetkeztére contingency planner – katasztrófa-tervező contingency planning – eshetőségi tervkészítés contingency problem – eshetőségi probléma contingency table – kontingencia-tábla continuant polynomial – folytatódó polinom continuation – folytatás continuation-passing style – folytatás-átadó stílus continued fraction – lánctört continued fraction algorithm – lánctörtes algoritmus continued fraction factoring algorithm – lánctörtes faktorizációs algoritmus continued fraction representation – lánctörtes reprezentáció continued fractions – lánctört & continued fractions with polynomial quotients – polinomhányadú lánctörtek & floating point continued fractions – lebegőpontos lánctörtek & halving of continued fraction – lánctörtek felezése & infinite continued fractions – végtelen lánctört & mixed-radix continued fractions – vegyes-alapú lánctörtek & modular continued fractions – moduláris lánctörtek & multiprecision continued fractions – nagy pontosságú lánctörtek & quadratic irrationalities of continued fractions – lánctörtek négyzetes irracionalitásai & regular continued fractions – reguláris lánctörtek continuity – folytonosság | folyamatosság continuity of lattice – háló folytonossága | háló folyamatossága continuity of lattice operations – hálóműveletek folytonossága continuity of operations plan – működés folyamatosságának tervezése continuous – folytonos & piecewise continuous – szakaszonként folytonos continuous Boole algebra – folytonos Boole-algebra continuous collision detection – folytonos ütközésdetektálás continuous domain – folytonos

continuous environment – folytonos környezet continuous function – folytonos függvény continuous geometry – folytonos geometria & center of continuous geometry – folytonos geometria középpontja continuous lattice – folytonos háló continuous media – folytonos média continuous media data – folytonos média adatai continuous nondifferentiable function – folytonos nem differenciálható függvény continuous planning – folyamatos újratervezés continuous Poisson distribution – folytonos Poisson-eloszlás continuous process improvement – folyamatos folyamatjavítás continuous representation – folytonos reprezentáció continuous ring – folytonos gyűrű continuous speech – folyamatos beszéd continuous speech recognition system – folyamatos-beszéd felismerő rendszer continuous transform – folytonos transzformáció continuum – kontinuum continuum hypothesis – kontinuum-hipotézis contour (of a state space) – kontúr (állapottérben) | határoló vonal (állapottérben) contour – kontúr | körvonal contour line – szintvonal contour point – kontúrpont contour tracing – kontúrkövetés contract – szerződés | megállapodás Contract Nets protocol – vállalkozási hálók protokoll contract requirements – szerződéssel kapcsolatos követelmények contraction – összehúzás | kontrakció contraction of a graph – gráf összehúzása contractor – szerződő fél contractors and sub-contractors – vállalkozók és alvállalkozók contractual model – szerződési modell

contradiction – ellentmondás contrapositive – kontrapozitív contrast – kontraszt contrast enhancement – kontrasztkiemelés | kontrasztnövelés | kontrasztfokozás contrast stretching – kontrasztnyújtás contrasting class – kontrasztosztály contrasty – kontrasztos contravariance – kontravariancia contravariant – kontravariáns control – módszer | politika | szabály | kontroll | vezérlés | szabályozás | irányítás | ellenőrzés | vezérlő & access control – elérés / hozzáférés szabályozás / vezérlés & admission control – belépés ellenőrzés & Call Admission Control (CAC) – hívásengedélyezés & centralized control – központosított vezérlés & congestion control – torlódáskezelés | torlódásszabályozás & dialog control – párbeszéd-szabályozás & disparity control – különbözőség ellenőrzése & error control – hibakezelés & event-based control – esemény-alapú vezérlés & feedback-based flow control – visszacsatolás alapú forgalomszabályozás & flow control – forgalomszabályozás & frame control – keretvezérlés & hierarchical feedback control – hierarchikus visszacsatolás vezérlés & High Level Data Link Control (HDLC) – magas-szintű adatkapcsolati vezérlés & interrupt-driven control – megszakítás–alapú vezérlés & Link Control Protocol (LCP) – kapcsolatvezérlő protokoll & link level control – kapcsolat szintű vezérlés & Logical Link Control (LLC) – logikai kapcsolatvezérlés & Medium Access Control (MAC) – közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés & optimistic concurrency control – optimista konkurenciaszabályozás & pessimistic concurrency control – pesszimista konkurencia ellenőrzés

& process control – folyamatvezérlés & rate-based flow control – sebesség alapú forgalomszabályozás & sliding window flow control – csúszó-ablakos forgalomszabályozás & structured control-flow construct – strukturált vezérlő szerkezet & Synchronous Data Link Control (SDLC) – szinkron adatkapcsolat-vezérlés & syntax-controlled – szintaxisvezérelt & traffic control – forgalomszabályozás & Transmit Power Control (TPC) – adási teljesítmény szabályozása & transport flow control – szállítási forgalomszabályozás control card – vezérlőkártya control character – vezérlő karakter control chart – vezérlési diagram control code – vezérlőkód control component – vezérlő komponens control curve – vezérgörbe Control Dependencies Graph (CDG) – vezérlésfüggőségi gráf (CDG) control driven execution – közvetlen vezérlésű végrehajtás control element – vezérlő elem control flow – vezérlés-áram control flow analysis – vezérlés-áram elemzés control flow architecture – vezérlésfolyam architektúra control flow complexity – vezérlés-áram bonyolultsága control flow graph – vezérlés-áram gráfja control flow structure – vezérlésfüggés struktúrája control hazard – vezérlési hazárd control instruction – vezérlő utasítás | vezérlési utasítás control key (CTRL key) – control billentyű (CTRL billentyű) | vezérlőbillentyű control mechanism – szabályozó mechanizmus control mesh – vezérlőháló control metrics – vezérlési metrika control models – vezérlési modellek

control object – vezérlő objektum control panel – vezérlőpult control plane – vezérlési sík control point – vezérlő pont control sensitivity – vezérlés érzékenység control sequencer – sorrendvezérlő control signal – vezérlőjel control statement – vezérlő utasítás control structure – vezérlő szerkezet control structure complexity – vezérlési struktúra bonyolultsága control sub-object – vezérlő alobjektum | szabályozó alobjektum control symbol – ellenőrző jegy control system – vezérlőrendszer control theory – vezérlés-elmélet | szabályozás elmélet | irányításelmélet control token concept – vezérlőtoken koncepció control uncertainty – vezérlési bizonytalanság control unit – vezérlő egység control-card interpreter – vezérlőkártya-értelmező controllability – vezérelhetőség controlled – felügyelt controlled access area – felügyelt hozzáférési terület controlled access – felügyelt hozzáférés controlled type – vezérlési típus controlled vocabulary system – korlátozott szótárú rendszer controller – vezérlő controller agent – vezérlő ügynök controlling – controlling | kontrolling controlling terminal – vezérlő terminál control-statespace – vezérlési-állapot tér convenience – kényelem convention – szabály | megállapodás

& lexical convention – lexikális szabály convergence – konvergencia & linear convergence – lineáris konvergencia & quadratic convergence – négyzetes konvergencia | kvadratikus konvergencia & rate of convergence – konvergencia foka & superlinear convergence – szuperlineáris konvergencia convergence almost everywhere – konvergencia majdnem mindenütt convergence cast – egybeolvasztó adás | egybeadás convergence in measure – mértékben való konvergencia convergence in the mean – középben való konvergencia convergence of power series – hatványsorok konvergenciája convergence property – konvergencia tulajdonság convergent – konvergens convergent sequence – konvergens sorozat convergent series – konvergens sor conversation analysis – párbeszéd elemzés conversational policy – párbeszéd stratégia converse – fordított | inverz | reciprok | megfordított | visszafordított conversion – átalakítás | konverzió & ambiguous type conversion – kétértelmű típusátalakítás | kétértelmű típuskonverzió & implicit conversion – implicit átalakítás | implicit konverzió & α-conversion – α-konverzió & ε-conversion – ε-átalakítás | ε -konverzió conversion constructor – átalakító konstruktor conversion of binary to decimal – átalakítás binárisból decimálisba conversion of pointer to class – osztály-mutató konverzió conversion of representations – ábrázolások átalakítása conversion operator – átalakító operátor | konverziós operátor conversion rate – áttérési arány conversion to normal form – normál formára hozás conversion to relational algebra – átfordítás relációs algebrába

convert – átalakít | konvertál converted – konvertált | átalakított converted to ceiling – felső egészre konvertált converting case – kis- és nagybetűs átalakítás convex – konvex convex combination – konvex kombináció convex combination of points – pontok konvex kombinációja convex function – konvex függvény convex hull – konvex burok convex layer – konvex réteg convex polygon – konvex poligon | konvex sokszög & intersection of convex polygons – konvex sokszögek metszete convex property – konvex tulajdonság convex region – konvex tartomány convex set – konvex halmaz convex vertex – konvex csúcspont conviction – meggyőződés convolution – konvolúció & cyclic convolution – ciklikus B5333konvolúció & multidimensional convolution – többdimenziós konvolúció & negacyclic convolution – negaciklikus konvolúció convolution theorem – konvolúciós tétel convolutional – konvolúciós convolutional code – konvolúciós kód convoy effect – konvoj-hatás cookie – süti [internetes honlapok által a számítógépünkön hagyott kicsi adatcsomagok] Cook-Levin theorem – Cook–Levin-tétel cooling – hűtés Coons patch – Coons-folt cooperating processes – együttműködő folyamatok cooperation – együttműködés

cooperation protocol – együttműködési protokoll cooperative caching – együttműködő gyorsítótár cooperative environment – kooperatív környezet Cooperative File System (CFS) – együttműködő fájl rendszer cooperative multitasking – együttműködésre alapozott multitaszking | több együttműködő taszk egyidejű végrehajtása cooperative scheduling – együttműködésre alapozott ütemezés | kooperatív ütemezés cooperative system – kooperatív rendszer coordinate – koordináta & absolute coordinate – abszolút koordináta & barycentric coordinate – baricentrikus koordináta & cylindrical coordinate – henger koordináta & local coordinate – lokális koordináta & normalized homogenous coordinate – normalizált homogén koordináta & polar coordinate – polar koordináta & spatial coordinate – térbeli koordináta & spherical coordinate – gömbi koordináta & texture coordinate – textúra koordináta coordinate geometry (COGO) – koordinátageometria coordinate ring – koordináta-gyűrű coordinate system – koordinátarendszer & Cartesian coordinate system – Descartes-koordinátarendszer & device coordinate system – eszköz-koordinátarendszer & model coordinate system – modellezési koordinátarendszer & spherical coordinate system – gömbi koordinátarendszer & world coordinate system – világ koordinátarendszer coordinate transformation – koordináta transzformáció coordinated check-pointing – koordinált ellenőrző pont készítése & polar coordinates – polárkoordináták coordination – koordinálás coordination model – együttműködési modell

coordination-based distributed system – együttműködés alapú elosztott rendszer COP (Component-Oriented Programming) – komponensorientált programozás | komponenselvű programozás coplanar – egysíkú copper – réz coprime – relatív prím coprocessor – segédprocesszor | koprocesszor copy – másolás | másol | másolat & default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor & memberwise copy – tagonkénti másolás & reference counting copy – hivatkozásszámlálós másolás & template copy constructor – sablonmásoló konstruktor copy assignment – másoló értékadás copy constructor – másoló konstruktor copy editing – olvasószerkesztés copy instruction – másoló utasítás copy requirement – másolási megkötés copy semantics – másolási szemantika copy-back – visszamásolás copying a string – sztring másolása copying function – másoló függvény copy-on-write – másolás íráskor copy-on-write mechanism – másolás íráskor mechanizmus copy-paste – másolás-beillesztés copyright – szerzői jog CORBA (Common Object Request Broker Architecture) – CORBA (Átalános Objektum-Kérés Közvetítő architektúra) [elosztott rendszer objektumainak együttműködését biztosító szabvány] cordless phone – vezeték nélküli telefon core – mag core business practice – üzleti alaptevékenység | üzleti gyakorlat core competencies – vállalkozás alap-képességei | alap-kompetenciák

core logic – belső logika | alap logika | mag logika core object – belső elem core of LR(1)-item – LR(1)-elem magja core process – alapfolyamat | magfolyamat | kulcsfolyamat [üzleti életben] core systems – a szervezet számára kritikus, központi rendszerek core-based tree – magalapú fa core-distance – belső távolság coregion – rendezetlen üzenethalmaz cornea – szaruhártya corner – sarok cornstarch – halványsárga coroutine (co-routine) – inkrementális modul | párhuzamosan működő rutin | korutin corporate – testületi | vállalati | jogi corporate body – jogi személy corporate computing – vállalati informatika corporate culture – vállalati kultúra corporate database – vállalati adatbázis corporate libraries – vállalati könyvtárak corporate security policy – cégszintű biztonsági politika corpus – korpusz | szöveganyag corpus-based – korpusz-alapú correct – helyes | korrekt correct execution – korrekt végrehajtás correct prediction (in branch processing) – helyes becslés (elágazás feldolgozásban) correcting – javító | javítás corrective – B5471javító corrective action – javító intézkedés corrective maintenance – korrektív karbantartás correctness – helyesség & partial correctness – részleges helyesség | parciális helyesség & total correctness – teljes helyesség

& weak total correctness – gyenge teljes helyesség correctness of a program – programhelyesség & partial correctness of programs – programok részleges helyessége | programok parciális helyessége correctness of an algorithm – algoritmus helyessége correctness proof – helyesség bizonyítása corrector view – javító nézet correlated subquery – korrelált alkérdés correlation – korreláció correlation analysis – korrelációanalízis correlation attack – cégszintű biztonsági politika correlation coefficient – korrelációs együttható correlation immune – korrelációimmunis correlation immunity – korrelációimmunitás correlation rule – korrelációs szabály correspondence – megfelelés | megfeleltetés | összefüggés correspondence courses – levelező tanfolyamok corresponding executions – megfelelő végrehajtások corresponding messages – megfelelő üzenetek corresponding states – megfelelő állapotok corrupted data – sérült adat corruption – sérülés | romlás | romlás | romlottság | korrupció cortex (cerebral) – agykéreg coset – mellékosztály coset leader – mellékosztály-vezető cosine – koszinusz cosine distance – koszinusz távolság cosine metrics – koszinusz mérték cosmic – kozmikus COSMIC (FFP Counting Method) – COSMIC (teljes funkciópont számolási módszer) cosmic ray – kozmikus sugár

cost – költség cost driver – költség meghajtó cost estimation – költségbecslés cost estimation tool – költségbecslési eszköz cost function – költségfüggvény cost justification – költség igazolás cost matrix – költségmátrix cost model – költségmodell cost of a flow – folyam költsége cost of arc (graph) – él költsége (gráfban) cost of exception – kivétel költsége | kivétel hatékonysága cost per thousand impressions – ezer megtekintésre jutó reklámköltség cost-based optimizing – költség-alapú optimalizálás cost-based plan selection – költségalapú tervválasztás cost/benefit – költség-hatékonyság | költség-haszon Cost/Benefit Analysis (CBA) – költség-haszon elemzés cost/benefit estimate – költség-hatékonyság becslése cost/benefit ratio – költség-haszon arány cost/benefit studies – költség-nyereség tanulmányok cost-effectiveness evaluation – költség-hatékonyság kiértékelés cotangent – kotangens COTS (Commercial Of The Shelf Software) – COTS-szoftver | dobozos szoftver | kész szoftver count – számlálás | darabszám countable set – megszámlálható halmaz countably infinite set – megszámlálhatóan végtelen halmaz counter – számláló counter measure – ellenintézkedés counter mode – számláló mód | számláló üzemmód counterclockwise – óramutató járásával ellentétes irányú counterclockwise orientation – óramutató járásával ellentétes irányítás counterexample – ellenpélda

counterexample algorithm – ellenpélda algoritmus counting – számlálás | leszámlálás | összeszámlálás counting problem – leszámlálási probléma | leszámlálási feladat | összeszámlálási feladat counting semaphore – számláló szemafor counting sort – leszámláló rendezés counting-based page replacement – számlálás alapú lapcsere country – ország count-to-infinity problem – végtelenig számolás problémája coupling – csatolás | kapcsolódás | függőség szorossága & coupling distributed system – csatolt osztott rendszer coupon collector’s problem – kupongyűjtési feladat coupon collector’s test – kupongyűjtő teszt course map – tanulási ábra | tanulási útvonalábra courseware – oktatócsomag [oktatáshoz használt szoftver] covariance – kovariancia covariance matrix – kovariancia mátrix covariant – kovariáns cover – fedő cover of functional dependencies – funkcionális függőségek fedője coverage – fedvény | lefedettség covered edge – lefedett él covering – fedés | befedés | lefedés covering in a lattice – fedés hálóban | lefedés hálóban covering radius – fedősugár covering system – fedő rendszer | lefedő rendszer covertical – kovertikális | azonos x-koordinátájú CP (Capacity Planning) – kapacitástervezés CPA (Certified Public Accountant) – okleveles könyvvizsgáló CPC (Cost-Per-Click) – hirdetésre-kattintáskor keletkező szolgáltatási költség CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment) – szervezetközi ellátási-lánc együttműködés

CPI (Common Programming Interface) – közös programfelület | közös programinterfész CPLD (Complex PLD) – összetett programozható logikai eszköz CPM (Critical Path Method) – kritikus út módszere CPM-GOMS (Cognitive Perceptual Motor GOMS) – CPM-GOMS (kognitív modellezési modell) CPT (Conditional Probability Table) – FVT (feltételes valószínűségi tábla) CPU (Central Processing Unit) – CPU (központi feldolgozó egység) CPU burst – CPU-löket CPU register – CPU-regiszter CPU scheduler – CPU-ütemező CPU scheduling algorithm evaluation – CPU-ütemező algoritmus értékelése CPU utilization – processzor kihasználás | CPU-kihasználás CPU-bound process – CPU-igényes folyamat | CPU-korlátos folyamat CR (Carriage Return) – kocsivissza crack – feltör | feltörés cracker (black hat hacker) – programfeltörő | szoftverkalóz | számítógépes betörő | informatikai rendszerbe betörő személy cracking – védelem feltörése cradle – dokkolóegység | kézi mikrogép csatlakoztatása asztali géphez Cramer’s rule – Cramer-szabály CRAMM CCTA (Risk Analysis and Management Method) – kockázatelemzési és -kezelési módszer CRAP (Contrast-Repetition-Alignment-Proximity) – CRAP (kontraszt-ismétlés-felsorakoztatásközelség) [4 fő látványterv elv] crash – összeomlás | katasztrófa & air crash – légi katasztrófa crash failure – összeomlási meghibásodás crash recovery – felépülés összeomlásból crawl – csúszás | mászás crawler – csúszómászó | keresőgép CRC (Class-Responsibility-Collaboration Card) – osztály-felelősség-együttműködés kártya CRC (Cyclic Redundancy Check) – CRC (redundancia ciklikus ellenőrzése) CRC (Cyclic Redundancy Code) – CRC (ciklikus redundanciakód)

CRC card – CRC kártya create – létrehoz create dependency – létrehozási függőség creating – létrehozás creation – létrehozás & component creation – komponens létrehozása & process creation – folyamat létrehozása Creative Commons – szabad kultúra [kevés jog fenntartva] creativity – kreativitás creator – létrehozó | megalkotó credential – bizonyítvány | igazoló irat credit – hitel credit card – hitelkártya credit market – hitelpiac credit message – hitelüzenet credit-card fraud – hitelkártya-csalás credit-card payment – hitelkártyás fizetés creditibility – hitelesség creeping featurism – beszivárgó tulajdonságok crest factor – csúcstényező crisis – krízis helyzet crisis management – krízis helyzetek kezelése crisp – éles | határozott criteria based scheduler – kritérium alapú ütemező criterion – kritérium | feltétel criterion testing – kritérium tesztelés critical – kritikus critical edge – kritikus él critical exponent – kritikus kitevő | kritikus exponens critical incident analysis – kritikus váratlan esemény elemzése critical job – kritikus feladat | kritikus tevékenység

critical mass – kritikus tömeg critical path – kritikus út critical path approach – kritikus útvonal megközelítés Critical Path Method (CPM) – kritikus út módszere critical path planning – kritikus út problémája critical path scheduling – kritikus út szerinti ütemezés critical path time – kritikus út ideje critical point – kritikus pont critical race – kritikus versenyhelyzet critical realism – kritikai realizmus critical region – kritikus szakasz | kritikus régió critical resource – kritikus erőforrás critical section of a program – program kritikus szakasza critical section problem – kritikus szakasz feladat / probléma [kölcsönös kizárás] critical signal path – kritikus jelterjedési útvonal critical situation notification – kritikus helyzet jelzése critical state – kritikus állapot critical success factor – kritikus sikertényező critical system – kritikus rendszer critical system development – kritikus rendszer fejlesztése critical system specification – kritikus rendszer specifikációja critical system transformation – kritikus rendszer transzformációja critical system verification – kritikus rendszer verifikációja criticality – kritikusság CRL (Certificate Revocation List) – CRL (visszavont bizonyítványok listája) CRM (Customer Relationship Management) – CRM (ügyfélkapcsolat kezelés) crop – levágás | nyírás | körbevágás crop marks – vágójelek cross – kereszt | keresztbe cross cast – keresztbe történő típuskonverzió cross certificate – keresztigazolás | keresztbizonyítvány

cross correlation – keresztkorreláció cross edge – keresztél cross link – keresztkapcsolat cross product – keresztszorzat cross reference – kereszthivatkozás cross section – keresztszelvény Cross Site Scripting (XSS) – weboldalak egyfajta sebezhetősége (XSS) cross table – kereszttábla crossbar network – crossbar hálózat | kereszthálózat crossbar switch – crossbar kapcsoló | keresztkapcsoló crossbeam pointer – kereszt-mutató cross-correlation – keresztkorreláció cross-cultural communication – kultúraközi kommunikáció cross-cultural communication process – kultúraközi kommunikációs folyamat cross-cultural environment – kultúraközi környezet cross-cultural research – kultúraközi kutatás crossfade control – kereszthalkítás szabályozó crosshair – célkereszt | szálkereszt crosshair cursor – szálkereszt | célkereszt crosshatch – keresztvonalkázás | sraffozás cross-hatching – keresztvonalkázás crosslink – kereszthivatkozás | keresztlink cross-marketing – termékcsoportokon keresztül folytatott marketing munka cross-media advertising – több médián folytatott hirdetési rendszer crossover – kereszteződés | keresztváltó | hangváltó cross-platform compatibility – platformok közötti kompatibilitás cross-platform design – felületek-közti | keresztplatformos tervezés cross-point switch – kereszt-rudas kapcsoló cross-post – postázás több hírcsoportba cross-reference – kereszthivatkozás cross-tab – kereszttáblázat

cross-tabulation – kereszttáblázat crosstalk – csavart érpáron adatfolyam-ütközés cross-validation – kereszt-validálás | keresztellenőrzés crossword puzzle – keresztrejtvény CRT (Cathode Ray Tube) – CRT (katódsugárcső) CRT display – katódsugárcsöves megjelenítő CRUD (Create-Report-Update-Delete) – CRUD (létrehoz-beszámol-frissít-töröl) [4 fő adatbázis tevékenység] crypt – titkos cryptanalysis – titkosítás vizsgálata cryptanalyst – kriptoanalízissel foglalkozó személy cryptogram – rejtjel | sifre | kriptogram | titkosírás cryptographer – kriptográfus | rejtjelező szakember cryptographic – kriptográfiai cryptographic algorithm – kriptográfiai algoritmus | titkosító algoritmus cryptographic check value – kriptográfiai ellenőrző érték cryptographic facility – kriptográfiai eszköz | kriptográfiai berendezés cryptographic hashing – kriptográfiai hasítás cryptographic machine – rejtjelező gép cryptographic mode – kriptográfiai mód | kriptográfia módszer cryptographic protection – kriptográfiai védelem cryptographic protocol – kriptográfiai protokoll cryptographic seal – titkosító pecsét cryptographic system – rejtjelező rendszer | rejtjelrendszer cryptographically – kriptográfiailag | kriptográfiai szempontból cryptographically secure – kriptográfiailag biztos cryptographically secure pseudo-random – kriptográfiailag biztos álvéletlen cryptographically secure pseudorandom bit generator – kriptográfiailag biztos álvéletlen generátor cryptography – titkosítás tudománya | kriptográfia cryptologist – kriptológus | titkosítási szakember

cryptology – rejtjelezés tudománya cryptosystem – rejtjelrendszer | rejtjelező rendszer cryptosystem security – kriptorendszer biztonsága | megbízhatósága cryptotext – rejtjelszöveg | rejtjelezett szöveg | titkosított szöveg CS (Chip-Select) – lapka kiválasztó-jel CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning) – CSCL (számítógéppel támogatott együttműködő tanulás) CS-controlled write – lapkakiválasztással vezérelt írás | CS-vezérelt írás CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) – CSCW (számítógéppel támogatott együttműködő munka) CSF (Critical Success Factors) – üzletmenet szempontjából kritikus mutatók / tényezők [elemzés] | kritikus sikertényezők módszere CSG (Constructive Solid Geometry) – CSG (konstruktív tömörtest geometria) CSMA (Carrier Sense Multiple Access) – CDMA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision avoidance) – CSMA / CA (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközéselkerüléssel) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – CSMA / CD (vivőérzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel) CSME (Computer-Supported Meeting Environments) – CSME (számítógéppel támogatott találkozási környezet) CSMR (Computer-Supported Meeting Rooms) – CSMR (számítógéppel támogatott találkozási helyszínek) CSP (Constraint Satisfaction Problem) – CSP (korlát-kielégítési probléma) CSPEC (Control Flow Specification) – vezérlési folyamatspecifikáció CSS (Cascading Style Sheets) – CSS (egymásba ágyazható stíluslapok | rangsorolt stíluslapok | lépcsőzetes stíluslapok) C-style – C-stílus C-style allocation – C-stílusú memóriafoglalás C-style cast – C-stílusú konverzió C-style error handling – C-stílusú hibakezelés C-style function and algorithm – C-stílusú függvény és algoritmus C-style string – C-stílusú karakterlánc c-symmetric ring – c-szimmetrikus gyűrű

CT (Communication Technology) – kommunikációs technológia CTCP (Client To Client Protocol) – CTCP (kliens-kliens protokoll) CTO (Chief Technology Officer) – számítógépes rendszerekért felelős technikai vezető CTR (Click-Through Rate) – átkattintási arány CTS (Clear To Send) – CTS (adásra kész) CTS (Carpal Tunnel Syndrome) – ínhüvely-gyulladás [adatbevitel, ergonómia] CU SeeMe – CU SeeMe [népszerű videokonferencia-szoftver] CUA (Common User Access) – közös felhasználói hozzáférés cube – kocka | köbcube map – kockatérkép [textúrázásnál] cube mapping – kocka leképezése cube operator – kockaművelet cube root modulo m – köbgyök modulo m cube texture map – kockatextúra-térkép cubic – harmadfokú | köb | harmadfokú görbe | kocka alakú cubic character – kubikus karakter cubic curve – harmadfokú görbe cubic equation – harmadfokú egyenlet cubic spline – harmadfokú spline | köbös szplájn & natural cubic spline – természetes köbös szplájn cubic surface – harmadfokú felület cuboid – téglatest cue card – magyarázó téglalap | magyarázó ablakocska cultural – kulturális cultural development – kulturális fejlődés cumulative – halmozott | halmozódó | kumulálódó | kumulatív cumulative distribution – kumulatív eloszlásfüggvény cumulative learning – kumulatív tanulás cumulative probability density – valószínűségi sűrűségfüggvény curbing code bloat – kódfelfúvódás

CURE (Clustering Using Representatives) – CURE (klaszterezés reprezentáló elemek segítségével) current – áram | aktuális & alternating current – váltakozó áram current directory – aktuális könyvtár | aktuális katalógus current instance – kurrens előfordulás | aktuális előfordulás current loop – áramhurok current prefix – aktuális prefix current spike – áramtüske | áramlökés current state – aktuális állapot current-best-hypothesis – pillanatnyilag-legjobb hipotézis current-file-position pointer – aktuális fájlpozíció mutatója | fájlpointer curriculum development – tananyag-fejlesztés Curriculum Vitae (CV) – életrajz curried notation – körrizett jelölés currying – körrizés [függvényátalakítási módszer] cursor – kurzor & block cursor – téglalap alakú kurzor cursor key – kurzormozgató billentyű curvature – görbület & Gaussian curvature – Gauss-féle görbület | Gauss-görbület curve – görbe & Bézier curve – Bézier-görbe curve fitting – görbeillesztés curve generator – görbe generátor cusp – oszkuláló pont | fordulópont customer – vevő | ügyfél | vásárló customer access – ügyfélhozzáférés customer behavior – ügyfélmagatartás customer centered Web design – ügyfélközpontú weblaptervezés customer experience – vásárlói tapasztalat | vásárlók tapasztalata

customer loyalty – vevő loyalitása | márkahűség customer profile – vevő-profil customer registration – vevő-regisztráció [adatbázisban] customer relations – vevőkapcsolatok Customer Relationship Management (CRM) – ügyfélkapcsolat kezelés (CRM) Customer Relationship Management outsourcing (CRM outsourcing) – ügyfélkapcsolat-kezelés kihelyezése customer relationships – ügyfélkapcsolatok customer retention – ügyfelek megtartása customer service – ügyfélszolgálat customer support – vásárló-támogatás | vásárló támogatása | ügyfél-támogatás customer-centered retailing – vevőközpontú kiskereskedelem customer-oriented – ügyfélközpontú | ügyfélorientált customizability – beállíthatóság | testreszabhatóság customization – termék / szolgáltatás egyedivé tétele | termék / szolgáltatás testreszabása customize – beállít customized – testre szabott customized product – egyedi igényre szabott termék cut – vágás | kivágás | vágat cut and choose – vágj és válassz cut and paste – kivágás és beillesztés cut edge – elvágó él cut operation – vágás művelet cut scene – részek vagy felvonások közötti átvezetések cut set – elvágó halmaz cut vertex – elvágó csúcs cutoff frequency – vágási frekvencia cutoff test – vágási teszt cutset – vágóhalmaz cutset conditioning – vágóhalmaz feltételezés cuts-only editing – csak vágást használó szerkesztési mód

cutting – vágás cutting off – vágás CUU (Conference on Universal Usability) – CUU (általános felhasználhatósági konferencia) CV (Curriculum Vitae) – önéletrajz CVS (Computer Vision Syndrome) – katódsugárcső okozta fejfájás, szemkifáradás és más problémák összefoglaló neve CW (Contention Window) – CW (versengési ablak) CWA (Closed World Assumption) – CWA (zártvilág feltételezése) CWM (Common Warehouse Metamodel) – CWM (általános adattárház metamodell) cyan – cián | türkizkék cyber- – kibercyber ethics – kiberetika cyber society – kibertársadalom cyber space – kibertér CyberCash – készpénzhelyettesítő megoldás | kiberpénz cyberchondria (cyber hypochondria) – kiber-hipochondria cyberculture – kiberkultúra cyberglove – adatkesztyű | kiberkesztyű cybergold – készpénzes fizetést helyettesítő megoldás cyberlawyer – kiberügyvéd cyberlife – kiberélet cybernaut – kibernauta cybernetics – kibernetika cybersex addiction – kiberszex-függőség cyberspace – kibertér CYC – CYC [ontológia témájú projekt] CycL (Cyc Language) – CycL [ontológia-leíró nyelv] cycle – kör | ciklus & undirected cycle – irányítatlan kör cycle button – ciklikus kiválasztó gomb cycle free – körmentes

cycle in a random permutation – ciklus véletlen permutációban cycle in a sequence – ciklus sorozatban & detection of cycle in a sequence – sorozatban lévő ciklus felismerése cycle index – körindex | ciklusindex cycle lemma – ciklikus lemma cycle length – ciklushossz | kör hossza cycle of a graph – gráf egy köre cycle of a permutation – permutáció ciklusa cycle structure of a permutation – permutáció ciklusszerkezete cycle-free grammar – ciklusmentes nyelvtan cycles per second – ciklus / másodperc cyclic – ciklikus cyclic binary code – ciklikus bináris kód cyclic code – ciklikus kód cyclic convolution – ciklikus konvolúció cyclic decomposition – ciklikus felbontás | ciklikus dekompozíció cyclic Gray code – ciklikus Gray-kód cyclic group – ciklikus csoport cyclic monoid – ciklikus monoid cyclic ordering – ciklikus rendezés cyclic permutation – ciklikus permutáció cyclic product – ciklikus szorzat cyclic product code – ciklikus szorzatkód Cyclic Redundancy Check (CRC) – ciklikus redundancia ellenőrzés (CRC) Cyclic Redundancy Code (CRC) – ciklikus ellenőrző kód (CRC) cyclic rotation – ciklikus elforgatás cyclic shift – ciklikus eltolás cyclic shift method – ciklikus eltolási módszer cyclic solution – ciklikus megoldás cycling – ciklizálás cycling of simplex algorithm – szimplex algoritmus ciklizálása

cyclomatic complexity – ciklomatikus bonyolultság cyclomatic complexity measure – ciklomatikus bonyolultság mérőszáma cyclomatic number – ciklomatikus szám cyclotomic – körosztási cyclotomic coset – körosztási mellékosztály cyclotomic decomposition – ciklotomikus felbontás cyclotomic field – körosztási test cyclotomic polynomial – körosztási polinom cyclotomy – körosztás cylinder – henger | cilinder [mágneslemez adott fejpozícióban elérhető adatai] cylinder block – cilinder-blokk cylinder group – cilindercsoport cylindric – hengeres cylindrical – hengeres cylindrical coordinate – henger koordináta Cyrillic – cirill cytogenetics – citogenetika

D
D link (description link) – leírás csatolás [például képhez] D/A converter – D / A konverter | digitális-analóg átalakító DA (Digital audio) – DA (digitális hang) DAB (Digital Audio Broadcasting) – DAB (digitális műsorszórás) dab – festékfolt DAC (Digital-to-Analog Converter) – digitális-analóg átalakító dactyl – daktilus daemon – démon | rendszerfolyamat & rendezvous daemon – randevú démon | találkozás démon & rendezvous router daemon – randevú-útválasztó démon & transaction daemon – tranzakció démon dag (directed acyclic graph) – ikg (irányított kört nem tartalmazó gráf)

daily – napi daily keying element – titkos kód napi kulcsa daisy – fűzött | láncolt daisy chain – fűzött jelvezetés daisy chain interrupt priority – láncolt megszakítás prioritás | láncolásos fontossági sorrend | láncolásos elsőbbségi sorrend daisy-chained arbiter – láncolt vonalas döntő daisy-chained arbiters – láncolt vonalas döntő damage – veszteség damage assessment – veszteség felmérése damage limitation – veszteség korlátozása damping factor – csillapító tényező dancing links – táncoló élek dangling – gazdátlan | bolyongó dangling pointer – lógó mutató | érvénytelen mutató dangling reference – gazdátlan hivatkozás dangling tuple – lógó sor | érvénytelen sor dark – sötét dark map – sötétség térkép dark mapping – sötétség leképzés darken – sötétít darkness – sötétség dark-side hacker – informatikai betörő DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – DaRPa (fejlett védelmi kezdeményezések kutatóirodája) [amerikai katonai kutató szervezet] Dartmouth workshop – dartmouth-i munkatalálkozó DARTS (Design Method for Real-Time Systems) – valós idejű rendszerek tervezési módszertana dash – kötőjel | vonal dashed – szaggatott dashed line – szaggatott vonal DAT (Digital Audio Tape) – DaT (digitális hangszalag)

data – adat & biomedical data – orvostudományi adatok & categorical data – kategória típusú adat & complex structure-valued data – összetett struktúraértékű adat & continuous media data – folytonos médiaadat & dense data – sűrű adat & dirty data – piszkos adat & financial data – pénzügyi adatok & genome data – génállomány adatok & geographic data – földrajzi adat & incomplete data – nem teljes adatok & inconsistent data – inkonzisztens adat & legacy data – örökölt adat & market-basket data – bevásárlókosár-adat | vásárlói kosár adat & metadata – adatok az adatokról | metaadatok & multidimensional data – többdimenziós adat & multimedia data – multimédia adat & noisy data – zajos adat & object-oriented data – objektumorientált / objektumelvű adat & operational data – operatív adat & per-object data – objektumszintű adat & per-type data – típusszintű adat & relational data – relációs adat & semi-structured data – félig strukturált adatok & sequence data – szekvenciális adat & shared data – osztott adatok & sparse data – ritka adat & spatial data – térbeli adat | téradat & structured data – strukturált adat & temporal data – időbeli adat & test data – ellenőrző adat | tesztadat

& training data – tanuló adat & uncommitted data – nem véglegesített adatok & unstructured data – strukturálatlan adat & validation data – validációs adat & variable-length data – változó hosszú adatok data abstraction – adatabsztrakció data access level – adathozzáférési réteg data acquisition – adatnyerés data acquisition system – adatgyűjtő rendszer data administration – adatok kezelésének eljárásrendszere / szabályai data aggregation – adatösszesítés | adat-aggregáció data analysis – adatelemzés data archaeology – adatrégészet data association – adattársítás Data Authentication Algorithm (DAA) – adathitelesítő algoritmus data bank – adatbank Data Base Management System (DBMS) – adatbáziskezelő rendszer & hierarchical DBMS – hierarchikus adatbáziskezelő rendszer & relational DBMS (RDBMS) – relációs adatbáziskezelő rendszer data bit – adatbit data block – adatblokk data bus – adatsín | adatbusz data cache – adat-gyorsítótár | adat-elérés gyorsítótára data capability – adatkapacitás data capture – adatnyerés data centered program understanding – adat-központú program-megértés data channel – adatcsatorna data characterization – adatkarakterizáció data cleaning – adattisztítás data cleansing – adattisztítás data coherence – adat-koherencia | adatok összefüggősége

data collection – adatgyűjtés data communication – adatátvitel | adatcsere | adatkommunikáció | adatközlés data communication equipment – adatátviteli berendezés | adatkommunikációs berendezés data compaction – adattömörítés data comparison – adatösszehasonlítás data complexity – adatbonyolultság data compression – adattömörítés data concentration method – adattömörítési módszer data confidentiality – adatok bizalmassága data conflict – adat-konfliktus data connection model – adatkapcsolati modell data consistency – adatkonzisztencia data contamination – adatszennyezés [adatintegritás megváltozása] data conversion – adatkonverzió data cube – adatkocka data cube measure – adatkockamérték data declaration – adatdeklaráció data definition – adatdefiníció Data Definition Language (DDL) – adatleíró nyelv data degradation – adat leromlása data delivery – adatkézbesítés | adattovábbítás data demand – adatkérés data dependence – adatfüggőség Data Dependency Graph (DDG) – adatfüggőségi gráf data description language – adatleíró nyelv data dictionary – adatszótár data diddling – illegális adatmódosítás data discrimination – adatdiszkrimináció data dispersion – adatszóródás data dredging – adatkotrás data driven design – adatvezérelt tervezés

data driven error – adatvezérelt hiba data driven execution – adatvezérelt végrehajtás data element – adatelem data encryption – adattitkosítás | adatkódolás Data Encryption Algorithm (DEA) – adattitkosító algoritmus Data Encryption Standard (DES) – adattitkosítási szabvány data entry – adatbevitel data evolution – adatevolúció data exchange – adatcsere data file – adatfájl | adatállomány data flow – adatáram | adatfolyam data flow analysis – adatáram-elemzés data flow diagram – adatfolyam diagram data flow graph – adatfolyam gráf data format – adatformátum data forwarding – adat előreküldése | adat továbbítása data frame – adatkeret data generalization – adatáltalánosítás data handling – adatkezelés data hazard – adat hazárd data hierarchy – adathierarchia data hold time – adat tartási idő data import – adat import data independence – adatfüggetlenség data integration – adategyesítés | adatintegráció data integrity – adatintegritás data item – adattétel data key – adatkulcs data level – adatszint data link control protocol – adatkapcsolati protokoll data link layer – adatkapcsolati réteg

data loss – adatvesztés data management – adatkezelés | adatmenedzsment data manager – adatkezelő data manipulation – adatmanipuláció | adatváltoztatás data manipulation instruction – adatmódosító utasítás data manipulation language – adatmanipulációs nyelv Data Manipulation Language (DML) – adatmanipulációs nyelv (DML) data mart – adatpiac data media – adathordozó data mediation – adatközvetítés data member – adattag data migration – adatvándorlás data mining – adatbányászat & active data mining – aktív adatbányászat & ad hoc data mining – ad hoc adatbányászat & audio data mining – hallásra támaszkodó adatbányászat & distributed data mining – osztott adatbányászat & incremental data mining – inkrementális adatbányászat & on-line data mining – online adatbányászat & spatial data mining – téradatbányászat & visual data mining – látásra támaszkodó adatbányászat data mining application – adatbányászati alkalmazás data mining engine – adatbányászmotor data mining primitives – adatbányászó primitívek Data Mining Query Language (DMQL) – adatbányászati lekérdezőnyelv (DMQL) data mining system – adatbányászati rendszer data mining technique – adatbányászati technika data model – adatmodell & hierarchical data model – hierarchikus adatmodell & network data model – hálós adatmodell & multidimensional data model – többdimenziós adatmodell

& object-relational data model – objektum-relációs adatmodell & relational data model – relációs adatmodell data modeling – adatmodellezés data name rationalization – adat nevének ésszerűsítése data origin – adatforrás data origin authentication – adatforrás ellenőrzése data origin authentication service – adatforrás ellenőrző szolgáltatás data output – adat kimenet data owner – adattulajdonos | adatfelelős data packet – adatcsomag data parallel architecture – adatpárhuzamos architektúra data parallel languages – adatpárhuzamos nyelvek data parallelism – adatpárhuzamosság data pattern – adatminta data preprocessing – adatok előfeldolgozása data privacy – adatok titkossága data processing – adatfeldolgozás data processing system – adatfeldolgozó rendszer data protection – adatvédelem data provider – adatszolgáltató data quality – adatminőség data record – adatrekord data reduction – adatcsökkentés data reengineering – adat újratervezése data replication – adattöbbszörözés data repository – adatraktár data santitization – érzékeny / bizalmas adatok eltávolítása data security – adatbiztonság data segment of memory – memória adatszegmense data selection – adatkiválasztás data set – adathalmaz

data setup time – adat előkészítési idő data sheet – adatlap data slice – adatszelet data source – adatforrás data space state – adatállapottér Data Staging Area (DSA) – adatérkeztető terület (DSa) data state space – adat állapot tér data storage – adattároló data store – adattároló data stream – adatáram data stream analysis – adatfolyam-elemzés data structure – adatszerkezet data structures for graphs – adatszerkezetek gráfokra data token – adat token data tomb – adattemető data transfer – adatátvitel data transfer instruction – adatmozgató utasítás data transformation – adattranszformáció data transmission – adatátvitel data type – adattípus & abstract data type – absztrakt adattípus data unit – adategység data user – adatfelhasználó data validation – adatellenőrzés [hibamentesség | teljesség] data view – adatmegjelenítés data visualization – adatvizualizáció data warehouse – adattárház data-array – adattömb database – adatbázis & active database – aktív adatbázis & bibliographic database – bibliográfiai adatbázis | irodalmi adatbázis

& biometric database – biometrikus adatbázis & conceptual database – fogalmi adatbázis & distributed database – osztott adatbázis | elosztott adatbázis & DNA database – DNS adatbázis & federated database – adatbázis-szövetség & fuzzy database – fuzzy adatbázis & genome database – génállomány-adatbázis & geographical database – földrajzi adatbázis | térinformatikai adatbázis & heterogeneous databases – heterogén adatbázisok & Hippocratic database – hippokratészi adatbázis & inconsistent database – inkonzisztens adatbázis & inductive database – induktív adatbázis & knowledge database – tudásadatbázis & legacy database – örökölt adatbázis & main memory database – központi-memóriabeli adatbázis & mobile database – mobil adatbázis & monolithic database – monolitikus adatbázis & multimedia database – multimédia adatbázis & object-oriented database – objektumorientált / objektumelvű adatbázis & object-relational database – objektum-relációs adatbázis & operational database – operatív adatbázis & plan database – tervadatbázis & real-time database – valós idejű adatbázis & relational database – relációs adatbázis & semi-structured database – félig strukturált adatbázis & spatial database – téradatbázis & statistical database – statisztikai adatbázis & temporal database – időbeli adatbázis & text database – szöveges adatbázis & time-series database – idősor-adatbázis & transactional database – tranzakciós adatbázis

& virtual database – virtuális adatbázis & Web database – webadatbázis & XML database – XML-adatbázis database address space – adatbázis címterület database administration – adatbázis adminisztráció database administrator – adatbázis-adminisztrátor | adatbázis-rendszergazda database application – adatbázis-alkalmazás database design – adatbázis-tervezés database disaster – adatbázis katasztrófa database federation – adatbázis-szövetség database file-based access control – adatbázis állomány alapú hozzáférés vezérlés Database Management System (DBMS) – adatbázis-kezelő rendszer database modeling – adatbázis-modellezés database procedure – adatbázis-eljárás database quality – adatbázisminőség database query language – adatbázis lekérdezőnyelv database record – adatbázisrekord | adatbázis-bejegyzés database schema – adatbázisséma database scheme – adatbázisséma database snapshot – adatbázis pillanatfelvétel database structure – adatbázis szerkezet database support – adatbázis-támogatás database system – adatbázisrendszer advanced database system – fejlett adatbázisrendszer database technologies – adatbázis-technológiák database tools – adatbáziseszközök database-centered system – adatbázis-központú rendszer data-centered interface – adat-központú felhasználófelület / kezelőfelület Data-Definition Language (DDL) – adatdefiníciós nyelv (DDL) data-driven – adatvezérelt data-driven error – adatvezérelt hiba

data-driven reasoning – adatvezérelt következtetés data-encryption standard – adattitkosítási szabvány data-flow – adatfolyam data-flow analysis – adatfolyam elemzés data-flow architecture – adatfolyam architektúra data-flow diagram – adatfolyam diagram data-flow graph – adatfolyam gráf data-flow model – adatfolyam modell dataglove – adatkesztyű [háromdimenziós beviteli eszköz] datagram – adatcsomag [továbbítható információ egysége] datagram service – datagram szolgáltatás datagram subnet – datagram alhálózat data-lock-out flip-flop – reteszelt működésű, kettős élvezérlésű / adatkizáró flip-flop Datalog – Datalog Datalog program – Datalog program & extended Datalog program – kiterjesztett Datalog program Datalog rule – Datalog szabály Data-Manipulation Language (DML) – adatmanipulációs nyelv (DML) data-movement instruction – adatmozgató utasítás data-parallel pipeline system – adatpárhuzamos futószalagrendszer datapath – adatút datasets – adathalmazok datastore – adattár datatransfer – adatátvitel date – dátum & expiration date – lejárati dátum date field – dátumot tartalmazó input mező date rate – adatsebesség date types – dátumtípusok dative case – részeshatározó eset Davis-Putnam algorithm – Davis–Putnam-algoritmus

day-in-the-life study – napi tevékenységek tanulmányozása daylight – nappali fény dB (decibel) – dB (decibel) [csillapítás vagy erősítés mértékegysége] DBA (DataBase Administrator) – DBA (adatbázis-adminisztrátor) | DBA (adatbázisrendszergazda) dBase – dBase [programnyelv] DBDS (Document Based Distributed System) – DBDS (dokumentumalapú osztott rendszer) DBMS (Data Base Management System) – adatbáziskezelő-rendszer DBSCAN (Density-Based Clustering of Application with Noise) – DSBSCAN (zajos alkalmazások sűrűség alapú térbeli klaszterezése) DC (Digital Circuit) – DC (digitális áramkör) DC (Direct Current) – egyenáram (DC) DC balance – egyenáramú egyensúly | DC egyensúly DC coefficient (of a transform) – egyenáramú összetevő | a nulla frekvenciához tartozó összetevő | állandó tag (egy transzformációnál) DC fan-out – egyenáramú terhelhetőség | DC terhelhetőség DC load – egyenáramú terhelés | DC terhelés DC noise margin – egyenáramú zajhatár | DC zajhatár DC path (Definition Clear path) – DC útvonal (definíciómentes útvonal) DCSS (Distributed Collaborative and Adaptive Sensor Network) – DCAS (elosztott együttműködő és adaptív szenzor hálózat) DCE (Distributed Computing Environment) – DCE (osztott számítási környezet) DCF (Distributed Coordination Function) – DCF (elosztott koordináló tevékenység) DCF Inter-frame Space (DIFS) – DCF keretek közötti időköz DCI (Display Control Interface) – DCI (képernyővezérlő felület) DCOM (Distributed Component Object Model) – DCOM (osztott komponens-objektum modell) DCP (Disaster Recovery Plan) – katasztrófa utáni helyreállítási terv DCT (Discrete Cosine Transform) – DCT (diszkrét koszinusz transzformáció) DD Path (Decision to Decision Path) – DD útvonal | döntés-döntés útvonal DDA (Digital Differential Analysator) – DDA (digitális differenciális analizátor) DDC (Display Data Channel) – DDC (képernyő adatcsatorna) DDL (Data Definition Language) – adatdefiníciós nyelv

DDL-processor – DDL-feldolgozó DDNS (Dynamic Domain Name Service) – DDNS (dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás) DDR-DRAM (Double-Data-Rate synchronous DRAM) – duplázott adatsebességű szinkron DRAM | DDR-DRAM De Bruijn cycle – De Bruijn ciklikus sorozat De Bruijn network – De Bruijn-hálózat De Bruijn torus – De Bruijn-tórusz de facto standard – ténylegesen létező szabvány | funkcionáló szabvány de jure standard – jogilag létező szabvány De Morgan’s rules – De Morgan-szabályok DEA (Data Encryption Algorithm) – adattitkosító algoritmus deactivate – deaktivál | kikapcsol dead end – zsákutca dead end problem – zsákutca feladat / probléma dead key – halott gomb | beragadt billentyű dead time – holtidő dead value – holt érték | nem használható érték dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája deadline – határidő deadlock – holtpont & avoidance of deadlock – holtpont elkerülése & detection of deadlock – holtpont felderítése | holtpont érzékelése & handling methods for deadlock – holtpontkezelési módszerek & necessary conditions for deadlock – holtpont szükséges feltételei & prevention of deadlock – holtpont megelőzése | holtpont-megelőzés & recovery from deadlock – holtpont felszámolása deadlock detection – holtpontérzékelés deadlock freedom – holtpontmentesség deadlock management – holtpontkezelés deadlock prevention – holtpont megelőzése | holtpontmegelőzés

deadlock resolution – holtpontfeloldás deadlock-free routing – blokkolásmentes útvonalválasztás deallocate array – tömb felszámolás deallocation – elhelyezés megszüntetése deallocation of objects – objektumok felszabadítása death – holt | nem használható death certificate – halotti bizonyítvány death name – nem használható név death object – nem használható objektum de-authentication – hitelesítés visszafejtése | azonosítás visszafejtése | azonosítás ellenőrzése debit card – számlához kötött kártya debriefing – oktatást lezáró összefoglalás debug – programhibákat kiküszöböl | ellenőriz debugger – hibakereső | hibakereső rendszerprogram | nyomkövető debugging – hibakeresés | hibajavítás debugging process – belövési folyamat DEC (Digital Equipment Corporation) – DEC számítógépgyártó cég decade counter – decimális számláló | BCD számláló | 10-es számláló decal – matrica | levonókép decaling – matricázás decay – csökkenés | fogyás | lecsengés decentralization – decentralizáció decibel (dB) – decibel [csillapítás vagy erősítés mértékegysége] decidability – eldönthetőség decidable – eldönthető decimal – tizedes | decimális | 10-es számrendszerbeli decimal arithmetic – decimális aritmetika decimal code – decimális kód decimal computer – decimális számítógép decimal constant – decimális állandó decimal decoder – decimális dekódoló

decimal digits – tízes számjegyek decimal fraction – tizedes tört & history of decimal fractions – decimális törtek története decimal notation – decimális jelölés decimal number system (radix ten number system) – decimális számrendszer (10-es alapú számrendszer) decimal point – tizedespont decimal to binary conversion – decimális-bináris konverzió | decimálisból binárisba való átalakítás decimated subsequence – decimált részsorozat decimation – decimáció | leosztás | tizedelés deciphering – visszafejtés | desifrírozás | titkosított szöveg visszafejtése decision – döntés & one-shot decision – egy-dobásos döntés | egylépéses döntés & rational decision – racionális döntés & sequential decision – szekvenciális döntés & unbiased decision – elfogulatlan döntés decision analysis – döntés elemzés decision analyst – döntéselemző szakember decision by an algorithm – döntés algoritmussal decision list – döntési lista & learning decision list – döntési lista tanulása decision maker – döntéshozó decision making – döntéshozatal decision network – döntési háló decision node – döntési pont | csúcspont decision problem – döntési probléma | eldöntési probléma decision style – döntési stílus decision stump – döntési törzs decision support – döntéstámogatás Decision Support System (DSS) – döntéstámogató rendszer (DTR) decision table – döntési tábla

decision theory – döntéselmélet decision tree – döntési fa decision tree analysis – döntési fa elemzése decision tree for analysis techniques – döntési fa elemzési technikákhoz decision tree pruning – döntésifa-metszés decision under uncertainty – bizonytalanság melletti döntés | bizonytalan döntés decision-making – döntéshozás & decision-making processes – döntéshozási folyamatok & decision-making support – döntéstámogatás & Decision-making Support System (DSS) – döntéstámogató rendszer decision-theoretic system – döntéselméleti rendszer declarable – deklarálható declaration – deklaráció & class declaration – osztálydeklaráció & function declaration – függvénydeklaráció & forward declaration – előzetes deklaráció declarative – deklaratív | kijelentő | állító declarative bias – deklaratív elfogultság declarative graphics system – deklaratív grafikus rendszer declarative language – deklaratív nyelv declarative security – leíró biztonság declarativism – deklaratívizmus declare section – deklarációs rész decoder – dekóder decoding – dekódolás decoding algorithm – dekódoló algoritmus decoding error – dekódolási hiba decoding function – dekódoló függvény decoding glitches – dekódolási tranziens decomposed state assignment – dekomponált állapothozzárendelés | szétbontott állapothozzárendelés

decomposed state machine – dekomponált állapotgép decomposability – felbonthatóság decomposition – felbontás | dekompozíció & functional decomposition – funkcionális felbontás | funkcionális dekompozíció decomposition of relations – relációk felbontása | relációk szétvágása decomposition problem – dekompozíciós probléma decompress – kitömörít decompression – kitömörítő decorated binary tree – feldíszített bináris fa decorator design pattern – díszítő tervezési minta decorrelated values – korrelálatlan értékek decoupled architecture – szétcsatolt architektúra | leválasztott architektúra decoupled hybrid dataflow architecture – szétcsatolt hibrid adatfolyam architektúra | leválasztott hibrid adatfolyam architektúra decoupling capacitor – leválasztó kondenzátor decreasing – csökkenő decrement – csökkent decrement operator – csökkentő operátor decryption – visszafejtés | desifrírozás decryption algorithm – visszafejtő algoritmus | desifrírozó algoritmus decryption exponent – visszafejtés kitevője decryption function – visszafejtő függvény | desifrírozó függvény Dedekind sum – Dedekind-összeg & generalized Dedekind sums – általánosított Dedekind-összegek dedicated – kizárólagos | dedikált dedicated control channel – megkülönböztetett vezérlőcsatorna deducing – levezetés & template argument deducing – sablonparaméter levezetése deducing template argument – sablonparaméter kikövetkeztetés deduction (logical inference) – dedukció (logikai következtetés) | következtetés (logikai következtetés)

deduction theorem – dedukciós tétel deductive database – deduktív adatbázis deductive synthesis – deduktív szintézis Deep Blue – Deep Blue [nevezetes sakkprogram] deep knowledge – mély tudás | magasszintű tudás deep link – mély link [közvetlenül egy honlap aloldalára mutató hivatkozás] deep linking – mélylinkelés de-esser – SZ hang csillapító default – alapértelmezett | alapérték | alapértelmezés default account – alapértelmezett belépési kód default argument – alapértelmezett paraméter default argument value – alapértelmezett paraméterérték default comparison – alapértelmezett összehasonlítás default constructor – alapértelmezett konstruktor default copy constructor – alapértelmezett másoló konstruktor default gateway – alapértelmezett átjáró default initialization – alapértelmezett kezdeti értékadás default logic – default logika | alapértelmezéses logika default reasoning – alapértelmezésen alapuló következtetés | default következtetés default router – alapértelmezett útválasztó default template argument – alapértelmezett sablonparaméter default transition – alapértelmezett átmenet default value – default érték | alapértelmezés szerinti érték defect – hiány | defektus | hiba | belső hiba [programkódban levő hiba] defect detection – hiányosság felismerése defect of a set – halmaz defektusa defect testing – hiányosság tesztelés defect tracking – hiányosság követés defect based quality measure – hiba alapú minőségi metrika defect density – hibasűrűség defect density measure – hibasűrűség mérőszáma

defect detection efficiency – hibamegtalálás hatékonysága Defect Detection Rate (DDR) – hibamegtalálási arány Defect Injection Rate (DIR) – hibabeviteli arány defective – hibás | hiányos defensive programming – defenzív programozás deferred – késleltetett deferred constant – halasztott konstans deferred procedure call – késleltetett eljáráshívás deferred remote procedure call – késleltetett RPC | késleltetett távoli eljáráshívás deferred synchronous request – késleltetett szinkronkérés | halasztott szinkronkérés deficiency – hiány definable – meghatározható defined – definiált defined process – meghatározott folyamat defined symbol – definiált szimbólum definite – határozott | definit definite clause – definit klóz | határozott klóz Definite Clause Grammar (DCG) – definit klóz nyelvtan (DCG) definite sum – határozott összeg definition – definíció & circular definition – ciklikus definíció & class definition – osztálydefiníció & function definition – függvénydefiníció & namespace definition – névtérdefiníció & reaching definition – elérhető definíció Definition Clear path (DC path) – definíciómentes útvonal (DC útvonal) definition of constant – konstans definíciója definition of randomness – véletlenség definíciója | véletlenség meghatározása definition of virtual function – virtuális függvény definíciója deflation – defláció | leeresztés | leengedés deflection – eltérítés | eltérés | elhajlás | lehajlás

deflection angle – eltérítési szög | eltérési / elhajlási / lehajlási szög deformable matching – deformációs illeszkedés deformation – deformáció defragmentation – töredezettség-mentesítés defringe – beleolvasztás | szegélyek elmosása defuzzyfication – defuzzifikálás [fuzzy következtetés eredményéből valós kimeneti érték generálása] deg (degree) – fsz (fokszám) degeneracy – degeneráció | degeneráltság degeneracy of linear program – lineáris programozási feladat degeneráltsága degauss – mágneses adattörlés degausser – mágneses adattörlő degenerate – degenerált | elfajult degenerate binary tree – degenerált bináris fa degenerate differential equation – degenerált differenciálegyenlet degenerate hypergeometric series – degenerált hipergeometrikus sor degree – fok | fokszám degree heuristic – fokszám heurisztika degree of a node – csúcs foka degree of a polynomial – polinom foka degree of a vertex – csúcs foka degree of belief – hiedelem mértéke | meggyőződés mértéke degree of complexity – bonyolultság foka degree of design – design foka degree of freedom – szabadságfok & effective degree of freedom – effektív szabadságfok degree of multiprogramming – multiprogramozás foka degree of superscalarity – szuperskalaritás foka [kibocsátási ráta] degree of truth – igazság mértéke degree program – felsőoktatási program + commerce degree program – kereskedelmi felsőoktatási program degree sequence – fok-sorozat | fokszámsorozat

deinterlace – átszövés | megszüntetés Dekker’s algorithm – Dekker-algoritmus Delaunay triangulation – Delaunay-háromszögelés Delaunay-triangles – Delaunay-háromszögek delay – késedelem | késleltetés & connection establishment delay – összeköttetés-létesítési késleltetés & minimum delay noticed – legkisebb észlelt késleltetés & play-out delay – lejátszási késleltetés & transit delay – átviteli késleltetés delay distortion – késleltetési torzítás delay element – késleltető elem delay line – késleltető vonal | késleltető művonal delay path – késleltető út delay slot – késleltetési rés [elágazásoknál] delayed branch – késleltetett elágazás delayed copy – késleltetett másolat delayed transaction – késleltetett tranzakció delayed-reinforcement learning – késleltetett megerősítéses tanulás delayed-write policy – késleltetett írás módszere delaying decision – döntés késleltetése delegation – delegáció | továbbítás | megbízás | delegálás | jogátruházás delete – töröl delete element from sequence – elem törlése sorozatból delete list (in STRIPS) – törlési lista (STRIPS módszerben) delete operator – törlési művelet deleted interpolation smoothing – törölt interpolációs simítás deleting – törlés | elhagyás deletion – törlés & knockout deletion – kiütéses törlés deletion anomaly – törlési anomália deletion stub – törlési csonk

deliberate layer – modellező réteg deliberative agent – deliberatív ágens delimited search – adatbevitel befejezése utáni keresés delimiter – határoló | korlát deliverable – leszállítható résztermék delivered source instruction – átadott forrásutasítás delivery – kézbesítés & certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés & Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat & data delivery – adatkézbesítés | adattovábbítás & ordered message delivery – sorrendi üzenetkézbesítés & totally-ordered delivery – pontosan rendezett kézbesítés delta (δ) – delta (δ) delta frame – deltakeret delta function – deltafüggvény delta modulation – deltamoduláció delta notation – deltajelölés delta rule – delta szabály delta sequence – delta sorozat delta-reduction (δ-reduction) – deltaredukció (δ-redukció) delta-star transformation – delta-csillag átalakítás demand – kérés | igény | kereslet demand agent – információt fogyasztó ágens demand characteristic – igény szerinti viselkedés demand driven execution – igényvezérelt végrehajtás demand paging – igény szerinti lapozás & hardware to support demand paging – lapkezelést támogató hardver demand pull – igény által irányított [fejlesztési technológia] demand-and-supply – kereslet és kínálat demibold – félkövér Demilitarized Zone (DMZ) – demilitarizált zóna

demo reel – demótekercs demo software – demó | bemutatási célra szánt szoftver democratic e-governance – demokratikus e-kormányzás democratic governance – demokratikus kormányzás demodulation – demoduláció | demodulálás demodulator – demodulátor demographics – demográfia demon – démon Dempster’s rule – Dempster-szabály Dempster-Shafer theory – Dempster–Shafer-elmélet demultiplexer – nyalábbontó | demultiplexáló | demultiplexer demultiplexing – nyalábbontás | multiplexelés megszüntetése | nyalábolás megszüntetése denary number system – denáris számrendszer | decimális számrendszer DENCLUE (Density-based Clustering) – DENCLUE (sűrűség alapú csoportosítás / klaszterezés) DENDRAL – DENDRAL [vegyészeti szakértő rendszer] dendrite – dendrit | idegsejtnyúlvány Denial of Service (DoS) – szolgáltatás megtagadása | szolgáltatás működésképtelenné tétele [támadásfajta] denial of service attack – szerver ellen indított túlterhelési támadás denominator – nevező [tört] denormal floating point number – normálatlan lebegőpontos szám denotation – jelentés | megjelölés denote – jelent | jelöl dense – sűrű dense data – sűrű adat dense graph – sűrű gráf dense index – sűrű index density – sűrűség | erősség density distribution function – sűrűségeloszlás-függvény density function – sűrűségfüggvény & linear density function – lineáris sűrűségfüggvény

density of prime numbers – prímszámok sűrűsége density theorem – sűrűségi tétel density-based cluster – sűrűség alapú klaszter density-based method – sűrűség alapú módszer density-connected – sűrűn összekötött density-reachable – sűrűn elérhető department-wide – részleg méretű dependability – üzembiztonság dependable system – üzembiztos rendszer dependence (dependency) – függőség dependence analysis – függőség-elemezés dependency (dependence) – függőség & acyclic join dependency – körmentes összekapcsolási függőség & algebraic dependency – algebrai függőség & approximate dependency – közelítő függőség & attribute dependency – attribútum függőség & branching dependency – elágazó függőség & completely nontrivial dependency – teljesen nem triviális függősség & direct dependency – közvetlen függőség & dynamic dependency – dinamikus függősség & embedded dependency – beágyazott függőség & equality-generating dependency – egyenlőséggeneráló függőség & exclusion dependency – kizáró függősség & extended dependency – kiterjesztett függőség & faithful dependency – valósághű függőség & full dependency – teljes függősség & functional dependency – funkcionális függőség & fuzzy functional dependency – fuzzy funkcionális függőség & fuzzy multivalued dependency – fuzzy többértékű függőség & generalized dependency – általános függőség & inclusion dependency – befoglaló függőség

& induced dependency – indukált függőség & join dependency – összekapcsolási függőség & key dependency – kulcs függőség & minimize dependency – függőség minimalizálása & multivalued dependency – többértékű függőség | sokértékű függőség & nontrivial dependency – nem triviális függőség & numerical dependency – numerikus függőség & partial dependency – részleges függőség & repeated dependency – ismételt függőség & trivial dependency – triviális függősség & tuple-generating dependency – sorgeneráló függőség & use of dependency – függőség használata dependency basis – függőségi bázis dependency graph – függőségi gráf dependency preservation – függőségőrző dependency preserving decomposition – függőségőrző szétbontás | függőségőrző szétvágás dependency-directed backtracking – függőségvezérelt visszalépés dependent normal deviates – függő normál eltérések dependent type – függő típus dependent variable – függő változó deploying advanced information technologies – fejlett információs technológia telepítése deployment – telepítés | installálás deployment diagram – telepítési diagram deployment model – telepítési modell deprecated – elavult deprecated C-style cast – elavult C-stílusú konverzió depth – mélység depth bound – mélységi korlát depth clipping – mélységi vágás depth coordinate – mélységi koordináta depth cue – mélység jelző

depth cueing – távolsági halványodás depth first – mélységi depth interpolation – mélység interpoláció depth limit – mélységi korlát depth map shadow control – árnyéktérkép szabályzó depth of a gate network – kapuhálózat mélysége depth of field – mélységélesség [képmezőé] depth of nesting – beágyazás mértéke depth perception – mélységérzékelés depth test – mélységteszt depth-buffer – mélységpuffer depth-first search – mélységi keresés depth-first tree – mélységi keresőfa depth-limited search – mélységkorlátozott keresés depth-sort – rendezés mélység szerint dequeue – várakozási sorból töröl derangements – elrendezések dereferencing – hivatkozás feloldása deregulation – szabályozásmentesítés | liberalizáció | deregularizáció derivation – levezetés | származtatás & canonical derivation – kanonikus levezetés & left-most derivation – legbaloldalibb levezetés & right-most derivation – legjobboldalibb levezetés derivation history – származástörténet derivation rule – deriválási szabály | helyettesítési szabály | levezetési szabály derivational analogy – derivációs analógia derivative – deriválási | derivált derivative of a polynomial – polinom deriváltja derivative operator – deriválási operátor derive – származtat | származik derive from concrete class – származtat konkrét osztályból

derived – származtatott | leszármazott | leszármaztatott | derivált derived association – származtatott asszociáció derived class – származtatott osztály derived elements – származtatott elemek derived exceptions – származtatott kivétel derived measures – származtatott mérőszámok derived requirement – származtatott követelmény derived sentence – származtatott mondat derived type – származtatott típus deriving – származtatás DES (Data Encryption Standard) – adattitkosító szabvány (DES) DES-based – DES-alapú Desarguesian plane – Desargues-sík desaturate – színtelenítés | színvisszavétel | telítettség csökkentése | telítettséget csökkent descendant (in Bayesian networks) – leszármazott / utód (Bayes-hálókban) descendant – leszármazott | utód descendant of a clause – klóz leszármazottja descendant of a node (graph) – csúcs leszármazottja (gráfban) descendant-stability – utód-stabilitás descendant-stable – utód-stabil descendent – származtatott descending – csökkenő | süllyedő | leszálló descent – leszálló | csökkenő described video – elmondott videó [videó képi anyagának elmondása] description – leírás description error – leírási hiba [jó cselekvést végrehajtani rossz tárgyon] Description Logic (DS) – leíró logika descriptive – leíró descriptive decision model – leíró döntési modell descriptive metrics – leíró metrika descriptive mining – leíró bányászat

descriptive statistical measure – leíró statisztikai mérték descriptive theory – leíró elmélet deseasonalizing – szezonmentesítés deserialization – sorosítás megszüntetése | sorba-rendezés megszüntetése design – tervezés | design | terv & abstract class design – absztrakt osztály tervezés & affine design – affin design & affine resolvable design – affin feloldható design & collaboration design – együttműködés tervezés & container design – tárolótervezés & projective design – projektív design & resolvable design – feloldható design & square design – négyzetes design design aims – tervezési célok design alternative – tervezési alternatíva design and analysis – tervezés és elemzés design by contract – szerződés szerinti tervezés design error – tervezési hiba design flow – tervezési folyamat design for evolution – továbbfejlesztés célú tervezés design for manufacture – gyártás célú tervezés Design For Testability (DFT) – tesztelhetőségre tervezés design for yourself – tervezés önmagunk számára design goal – tervezési cél design hierarchy – tervezési hierarchia design measurement – terv mérése | tervezés mérése design method – tervezési módszer design methodology – tervezési módszertan design model – tervezési modell design of narrowband low-pass filter – keskenysávú alul áteresztő szűrő tervezése design pattern – tervezési minta | tervminta

& adaptor design pattern – illesztő tervezési minta & builder design pattern – építő tervezési minta & command design pattern – parancs tervezési minta & composite design pattern – összetétel tervezési minta & decorator design pattern – díszítő tervezési minta & flyweight design pattern – pehelysúlyú tervezési minta & interpreter design pattern – értelmező tervezési minta & iterator design pattern – iterátor tervezési minta & mediator design pattern – közvetítő tervezési minta & observer design pattern – megfigyelő tervezési minta & proxy design pattern – proxy tervezési minta & singleton design pattern – egyke tervezési minta & state design pattern – állapot tervezési minta & strategy design pattern – stratégia tervezési minta & visitor design pattern – látogató tervezési minta design principle – tervezési elv design process model – tervezési folyamat modell design quality – terv minősége | tervezés minősége design rationale – tervezési döntési elvek | tervindoklás design reliability – terv megbízhatósága | tervezés megbízhatósága design reuse – tervezés újrahasznosítás design review – terv felülvizsgálata design space – tervezési tér design space analysis – tervezési tér elemzés design specification – tervezési specifikáció design stage – tervezési lépés design step – tervezési lépés design team – tervezőcsapat design techniques – tervezési technikák design time – tervezési idő design tool – tervezőeszköz

designated router – kijelölt útválasztó designation – kijelölés | rendeltetés & region designation – rendeltetési tartomány designed distance – tervezett távolság designer – tervező designer management – tervező általi irányítás design-prototype-test cycle – tervezés-prototípus-tesztelés ciklus design-rule checker – tervezési szabály ellenőrző desing model – terv modell de-skilling – munkakör funkcionális leegyszerűsítése [például automatizálás céljából] desktop – asztal | munkaasztal | asztallap desktop computer – asztali számítógép desktop conferencing – távkonferencia desktop mapping – asztali térképezés desktop mapping system – asztali térképező rendszer desktop metaphor – asztal metafóra | asztallap metafóra desktop publishing – kiadványszerkesztés | kiadványtervezés | nyomdakész kimenet készítése asztali berendezésen desktop video – számítógéppel készített videó | számítógéppel szerkesztett videó destination – célirány | célállomás destination address – célcím destination port – célport destination queue – cél várakozási-sor | célsor destination register – célregiszter destination vertex – célcsúcs destroying – megsemmisítés | tönkretevés | lerombolás destroying session – munkamenet leállítása destruction – megsemmisítés | destrukció destruction order – megsemmisítési sorrend destructive assignment – megsemmisítő értékadás destructive read – destruktív olvasás

destructor – destruktor | megsemmisítő & call of destructor – destruktorhívás & pure virtual destructor – tisztán virtuális destruktor & virtual destructor – virtuális destruktor destructor for derived class – származtatott osztály destruktora detachment – leválasztás detail – részlet detail map – részlettérkép detailed balance – részletes mérleg detectable error – felfedezhető hiba detection – észlelés | detektálás | jelzés detector – jelző & failure detector – hibajelző determinant – determináns determination – meghatározás deterministic – determinisztikus | meghatározó deterministic access – determinisztikus hozzáférés / elérés deterministic algorithm – determinisztikus algoritmus deterministic environment – meghatározott környezet | determinisztikus környezet deterministic modeling – determinisztikus modellezés deterministic program – determinisztikus program deterministic routing – determinisztikus útvonalválasztás detour matrix – kitérőút-mátrix developer – fejlesztő developing countries – fejlődő országok developing world – fejlődő világ development – fejlesztés & bottom-up development – alulról felfelé történő fejlesztés & critical system development – kritikus rendszer fejlesztése & exploratory development – feltáró fejlesztés & formal system development – formális rendszerfejlesztés

& incremental development – inkrementális fejlesztés & iterative development – iterációs fejlesztés & object-oriented development – objektumorientált / objektumelvű fejlesztés & Rapid Application Development (RAD) – gyors alkalmazásfejlesztés & reuse-based development – újrafelhasználás-alapú fejlesztés & software development – szoftverfejlesztés & spiral development – spirális fejlesztés & top-down development – felülről-lefelé történő fejlesztés & transformational development – transzformációs fejlesztés development component for reuse – újrafelhasználható komponensek fejlesztése development cycle – fejlesztési ciklus development plan – fejlesztési terv development process – fejlesztési folyamat development stage – fejlesztési lépés development time – fejlesztési idő deviation – eltérés | deviáció device – eszköz device context – eszköz kontextus device coordinate system – eszköz-koordinátarendszer device directory – eszközkatalógus | készülékkatalógus device driver – eszközkezelő program | készülékkezelő program device file – eszközfájl device independence – eszközfüggetlenség device management – eszközkezelés | készülékkezelés device number – eszközjelölő szám | készülékjelölő szám device queue – készülékek / eszközök várakozási sora device reservation – eszközfoglalás | készülékfoglalás device server – eszköz kiszolgáló | eszköz szerver device-independent I/O software – eszközfüggetlen I / O szoftver device-status table – eszközállapotok táblája | készülékállapotok táblája DFD (Data Flow Diagram) – adatfolyam-elemzési technika

DFS (Dynamic Frequency Selection) – DFS (dinamikus frekvenciaválasztás) DFT (Design For Testability) – tesztelhetőségre tervezés DFT (Discrete Fourier Transform) – DFT (diszkrét Fourier-transzformáció | diszkrét Fouriertranszformált DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – DHCP (dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll) DHTML (dynamic HTML) – DHTML (dinamikus HTML) diachronic – diakronikus | történeti (következtetés) diagnosis – diagnózis | ok-meghatározás diagnosis problem – diagnosztikai feladat / probléma diagnostic – diagnosztika | diagnosztikai diagnostic evaluation – diagnózis kiértékelés diagnostic knowledge – diagnosztizáló tudás diagnostic pretesting – diagnózis előtesztelés diagnostic rule – diagnosztikus szabály diagnostic test – diagnosztikai teszt diagonal – átlós | diagonális | átló | átmérő diagonal language – diagonális nyelv diagonal matrix – diagonálmátrix diagonalized bilinear form – diagonizált bilineáris forma diagonals of polygons – sokszögek átlói diagram – diagram | ábra | rajz | görbe | grafikon & activity diagram – tevékenységdiagram & architecture diagram – architektúradiagram & class diagram – osztálydiagram & collaboration diagram – együttműködési diagram & communication diagram – kommunikációs diagram & component diagram – komponensdiagram & composite diagram – kompozíciós diagram & context diagram – környezeti diagram & data-flow diagram – adatfolyam diagram & deployment diagram – telepítési diagram

& event diagram – eseménydiagram & implementation diagram – implementációs diagram & interaction diagram – interakciós diagram & interaction overview diagram – interakció-áttekintés diagram & object diagram – objektumdiagram & package diagram – csomagdiagram & sequence diagram – szekvencia diagram & state diagram – állapotdiagram & state-transition diagram – állapotátmenet diagram & timing diagram – időzítésdiagram & use case diagram – használati eset diagram diagram of a poset – részbenrendezett halmaz diagramja dial – tárcsázni | tárcsázó [grafikus vezérlőeszköz] | adattárcsa | tárcsa dial back – biztonsági visszahívás telefonos hálózati rendszerekben dialog – párbeszéd | dialógus dialog control – párbeszéd-szabályozás dialog-box – párbeszédpanel | dialógusablak dialogue – párbeszéd | dialógus dialogue techniques – párbeszéd-technikák | dialógus módszerek dialogue theory – párbeszéd elmélet dial-up – telefonos behívási lehetőség diameter – átmérő diameter of a graph – gráf átmérője diameter of a tree – fa átmérője diamond – rombusz | romboid | gyémánt | káró | tök diamond lemma – gyémánt lemma diamond-shaped inheritance – káró alakú öröklés diary study – naplózós tanulmányozás DIB (Device-Independent Bitmap) – DIB (eszközfüggetlen bittérképes formátum) DIB (Directory Information Base) – DIB (katalógus információs adatbázis) dibit – bitpár

dice – dobókocka | játékkocka dicing – kockázás dictionary – szótár dictionary attack – szótáralapú támadás difference – különbség | eltérés | differencia difference constraints – különbségi korlátok Difference Engine – Babbage-féle számítógép difference equation – differenciaegyenlet difference image – különbség kép difference of sets – halmazok különbsége difference operator – differenciaoperátor | különbségi operátor difference rule – különbség szabály difference set – különbséghalmaz differences of polynomials – polinomok különbsége difference-set code – különbséghalmaz-kód differentiable – differenciálható | deriválható differentiable function – differenciálható függvény differentiably finite power series – differenciálhatóan véges hatványsor differential – differenciál | differenciál- | különbségi [mentés] differential amplifier – differenciál-erősítő differential analyzer – differenciálanalizátor differential encoding – differenciális kódolás | különbségi kódolás differential equation – differenciálegyenlet & boundary value problem of differential equation – differenciálegyenlet peremérték feladata & elliptic type partial differential equation – elliptikus parciális differenciálegyenlet & hyperbolic type partial differential equation – hiperbolikus parciális differenciálegyenlet & initial value problem of differential equation – differenciálegyenlet kezdeti érték feladata & ordinary differential equation – közönséges differenciálegyenlet & parabolic type partial differential equation – parabolikus parciális differenciálegyenlet & partial differential equation – parciális differenciálegyenlet & stiff differential equation – merev differenciálegyenlet

& stochastic differential equation – sztochasztikus differenciálegyenlet differential geometry – differenciálgeometria differential image compression – differenciális képtömörítés differential input – differenciál-bemenet differential Manchester encoding – különbségi Manchester-kódolás differential operator – differenciáloperátor differential output – differenciál-kimenet differential pulse code modulation – differenciális impulzuskód-móduláció differential solid angle – differenciális térszög differential voltage gain – differenciális feszültség erősítés differential-linear cryptanalysis – differenciál-lineáris kriptoanalízis Differentiated Service architecture (DiffServ) – megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra differentiation – differenciálás & chain rule for differentiation – differenciálás láncszabálya difficulty measure – nehézségi mérték Diffie-Hellman key exchange – Diffie-Hellman kulcscsere Diffie-Hellman problem – Diffie-Hellman feladat / probléma diffraction – fényelhajlás | diffrakció DiffServ (Differentiated Service architecture) – DiffServ (megkülönböztetett / differenciált szolgáltatási architektúra) diffuse – szórt | diffúz diffuse backlight – diffúz háttérvilágítás diffuse glow – szórt ragyogás diffuse light – diffúz fény diffuse lighting – diffúz megvilágítás diffuse reflectance – diffúz visszaverődési képesség diffuse reflection – diffúz visszaverődés diffuse refraction – diffúz fénytörés diffuser – szóróernyő | szórófelület | diffuser diffusing algorithm – szétterjedő algoritmus | szétszóró algoritmus

diffusing computation – szétterjedő számítás diffusion – szórás | diffúzió | szétszórás | szétterjesztés | szétterjedés | szóródás diffusion dither – szórt árnyalás | zaj hozzáadása a kvantálási hiba csökkentésére DIFS (DCF Inter-frame Space) – DIFS (DCF keretek közötti időköz) digit – számjegy & binary digit – bináris számjegy & decimal digit – decimális számjegy & hexadecimal digit – hexadecimális számjegy & octal digit – oktális számjegy digit recognition – számjegy felismerés digital – digitális digital abstraction – digitális absztrakció digital asset management – digitális adatvagyon-kezelés digital attenuator – digitális csillapító digital audio – digitális hang digital audio recordings – digitális hangfelvételek digital audio stationary head – fix digitális audiofej digital base map – digitális alaptérkép digital bit-pipe – digitális bitcső digital camera – digitális fényképezőgép | digitális kamera digital card – digitális kártya digital cash – digitális pénz digital century puzzle – digitális századrejtvény digital certificate – digitális aláírás digital circuit – digitális áramkör digital commerce – digitális kereskedelem digital computer – digitális számítógép digital convolution – digitális konvolúció digital creations – digitális művek digital data – digitális adat digital delay – digitális késleltetés

digital democratic applications – digitális demokratikus alkalmazások digital design – digitális tervezés digital diaries – digitális naplók digital display – digitális megjelenítő digital divide – digitális szakadék digital documents – digitális dokumentumok digital dot coms – digitális dotkomok digital economy – digitális gazdaság digital elevation model – digitális magasságmodell digital filter – digitális szűrő digital fingerprint – digitális ujjlenyomat digital firm – teljesen elektronizált vállalkozás digital format – digitális formátum digital gap – digitális szakadék digital government – digitális kormány digital height model – digitális magasságmodell digital image – digitális kép digital image analysis – digitális képelemzés digital image data – digitális képadat digital image database – digitális kép-adatbázis digital image processing – digitális képfeldolgozás digital learning – digitális tanulás digital libraries – digitális könyvtárak digital logic – digitális logika digital logic family – digitális logikai áramkörcsalád digital map – digitális térkép digital money – digitális pénz Digital Phase-Locked Loop (DPLL) – digitális fáziszárt hurok digital photogrammetry – digitális fotogrammetria digital photography – digitális fényképészet digital product – digitális termék

digital revolution – digitális forradalom digital satellite system – digitális műholdas rendszer digital signal filtering – digitális jelszűrés Digital Signal Processing (DSP) – digitális jelfeldolgozás digital signature – digitális aláírás Digital Signature Algorithm (DSA) – digitális aláíró algoritmus Digital Signature Standard (DSS) – digitális aláírási szabvány digital simulator – digitális szimulátor digital speech interpolation – digitális beszédinterpoláció Digital Subscriber line (DS) – digitális előfizetői vonal digital surface model – digitális felületmodell digital system – digitális rendszer digital technology – digitális technológia digital telecommunication – digitális telekommunikáció digital terrain model – digitális terepmodell Digital Video Disc (DVD) – digitális videolemez (DVD) digital videocassette – digitális videokazetta digital watermarking – digitális vízjel Digital-Intel-Xerox (DIX) consortium – Digital-Intel-Xerox egyesülés digital-to-analog – digitális-analóg [átalakítás] digital-to-analog converter – digitális-analóg átalakító | D-A átalakító digitising error – digitalizálási hiba digitize – digitalizál digitizer table – digitalizáló tábla digitizing – digitalizálás digram – digram | kétbetűs | két jelből álló egység digraph (directed graph) – digráf (irányított gráf) dihedral group – diédercsoport DII (Dynamic Invocation Interface) – dinamikus hívási felület | dinamikus hívási interfész Dijkstra’s algorithm – Dijkstra-algoritmus dilatation (dilation) – tágulás | tágítás | tágulat | dilatáció

dilatation of an embedded graph – beágyazott gráf tágulása dilation (dilatation) – kitágulás | dilatáció dilogarithm – dilogaritmus dimension – dimenzió & junk dimension – limlomtároló dimenzió & slowly changing dimensions – lassan változó dimenziók dimension function – dimenziófüggvény & additivity of dimension function – dimenziófüggvény additivitása dimension of a vector space – vektortér dimenziója dimension reduction – dimenziócsökkentés dimension table – dimenziótábla dimensionality – kiterjedés | dimenzionalitás dimensionality reduction – dimenziócsökkentés dimension-ordered routing – dimenzióorientált útvonalválasztás diminished radix-complement system – 1-gyel csökkentett alapszámú komplemens rendszer dingbat – kis grafikus elem [szöveg közbeni figyelemfelkeltő] Dinic method – Dinic módszere dining philosophers – étkező filozófusok dining-philosophers synchronization problem – étkező filozófusok szinkronizációs feladat / probléma diode – dióda Diophantine equation – diofantoszi egyenlet | diofantikus egyenlet Dirac impulse – Dirac-impulzus direct – közvetlen | direkt direct access – közvetlen elérés direct addressing – direkt címzés direct addressing mode – direkt címzési mód direct binding – közvetlen csatolás direct block – közvetlen elérésű blokk direct communication – közvetlen kommunikáció direct coordination – közvetlen együttműködés

direct dependency – közvetlen függőség direct input – közvetlen bemenet direct interconnection network – közvetlen összekötő hálózat direct link – közvetlen kapcsolat direct manipulation – közvetlen kezelés | közvetlen módosítás | közvetlen manipuláció direct mapping – közvetlen leképezés direct measurement – direkt mérés | közvetlen mérés Direct Memory Access (DMA) – közvetlen memória hozzáférés (DMa) direct network – közvetlen hálózat direct product – direkt szorzat & complementary subspace of direct product – direkt szorzat kiegészítő altere & subspace of direct product – direkt szorzat altere direct product of graphs – gráfok direkt szorzata direct reset – közvetlen törlés | aszinkron törlés direct sales – weben lefolytatott közvetlen eladás Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) – direkt sorozatú szórt spektrum direct set – közvetlen beírás | aszinkron beírás direct sum – közvetlen összeg | direkt összeg & conjecture on direct sums – sejtés a közvetlen összegekről direct sum decomposition – közvetlen / direkt összeg felbontása Direct Virtual-Memory Access (DVMA) – közvetlen virtuális tár elérés direct-address table – direkt címzésű tábla directed – Irányított Directed Acyclic Graph (DAG) – irányított körmentes gráf (ikg) directed arc – irányított él directed edge – irányított él directed edge graph – irányított élgráf directed edge-sequence – irányított élsorozat directed graph – irányított gráf directed leaf – irányított levél directed leaf-graph – irányított levélgráf

directed multigraph – irányított multigráf directed torus graph – irányított tóruszgráf directed version of an undirected graph – irányítatlan gráf irányított változata directing implementation – bevezetés irányítása direction – irány directional – irányított | irány szerinti directional antenna – irányított antenna directional light – irányfény directional light source – irány-fényforrás directive – direktíva & preprocessing directive – előfeldolgozó direktíva | előfordító direktíva directly density-reachable – közvetlenül sűrűn elérhető directory – katalógus | könyvtár | mappa | tartalomjegyzék | címjegyzék & active directory – aktív katalógus & acyclic-graph directory – körmentes gráf szerkezetű katalógusrendszer & current directory – aktuális könyvtár & domino directory – dominó katalógus & general graph directory – általános gráf szerkezetű katalógusrendszer & public directory – nyilvános könyvtár & root directory – gyökérkönyvtár & single-level directory – egyszintű katalógus & standard include directory – szabványos beépíthető fájlok könyvtára | szabványos fejléckönyvtár & tree-structured directory – fa szerkezetű katalógus & two-level directory – kétszintű katalógus & union directory – egyesített katalógus directory above protocol – felső könyvtárprotokoll directory below protocol – alsó könyvtárprotokoll directory export – katalógus export Directory Information Base (DIB) – katalógus információs adatbázis Directory Information Tree (DIT) – katalógus információs fa directory name cache – katalógusnevek gyorsítótára

directory node – katalógus-csomópont directory object – katalógus-objektum directory offset – könyvtár eltolás directory page – könyvtárlap directory page pointer – könyvtárlap mutató directory server – katalógusszolgáltató | katalógus szerver directory service – katalógus szolgálat | katalógusszolgáltatás Directory Service Agent (DSA) – katalógus szolgálati ügynök directory table – katalógus-tábla Directory User Agent (DUA) – katalógus felhasználói ügynök directory-based cache coherence protocol – könyvtár alapú gyorsítótár lehívási koherencia protokoll direct-product code – direktszorzat-kód direct-sum code – direktösszeg-kód Dirichlet cell – Dirichlet-cella Dirichlet series – Dirichlet-sor dirty – módosított | piszkos dirty bit – módosított bit [azt jelzi, hogy betöltése óta írtak-e egy lapra] dirty buffer – piszkos puffer dirty data – piszkos adat dirty read – piszkos olvasás | piszkos adatok olvasása | tisztázatlan adatok olvasása disability – csökkent képesség | alkalmatlanság | rokkantság disability access – kisegítő hozzáférés disabled user – korlátozott képességű felhasználó disadvantage – hátrány disambiguation – egyértelműsítés disaster – katasztrófa | váratlan, negatív hatású esemény disaster management – katasztrófakezelés | katasztrófamenedzsment disaster recovery co-ordinator – katasztrófavédelmi koordinátor disaster recovery institute – katasztrófa-helyreállítási megoldás disaster plan – katasztrófaterv | váratlan események bekövetkezésére kidolgozott terv

Disaster Recovery Plan (DCP) – katasztrófa utáni helyreállítási terv disc – mágneslemez | lemez | diszk & Digital Video Disc (DVD) – digitális videolemez (DVD) discernibility matrix – különbözőségi mátrix discipline amplification – adott terület tevékenységeinek felerősítése discipline amplificator – adott terület tevékenységeinek felerősítésére szolgáló elem disclosure – felfedés disclosure of information – információk elárulása disclosure triangle – kibontó háromszög [grafikus elem | lenyíló információ] disconnected client – szétkapcsolt ügyfél disconnected graph – nem összefüggő gráf disconnected operation – szétkapcsolt művelet discontinuity – folytonosság hiánya | diszkontinuitás discontinuous – nem folytonos | szakaszos | szakadásos discount factor – leszámítolási tényező discount usability – költség-kímélő használhatóság discourse – párbeszéd & coherent discourse – összefüggő párbeszéd discourse understanding – párbeszéd megértés discovery frame – felkutató keret discovery system – felfedező rendszer discovery time – elérési idő & discovery time in depth-first search – elérési idő a mélységi keresésben discovery-driven exploration – felfedezésvezérelt fetárás discrepancy – diszkrepancia | ellentmondás | eltérés discrete – diszkrét | nem folytonos discrete cosine transform – diszkrét koszinusz-transzformáció discrete distribution – diszkrét eloszlás discrete element – diszkrét element discrete entropy – diszkrét entrópia discrete environment – diszkrét környezet

discrete event – diszkrét esemény Discrete Fourier Transform (DFT) – diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) | diszkrét Fouriertranszformált (DFT) discrete geometry – diszkrét geometria discrete image – diszkrét kép discrete logarithm – diszkrét logaritmus discrete logarithm problem – diszkrét logaritmus feladat / probléma discrete mathematics – diszkrét matematika discrete media – diszkrét média discrete memoryless source – diszkrét forrás | emlékezet nélküli forrás discrete multi-tone modem – diszkrét többszólamú / többfrekvenciás modem discrete probability – diszkrét valószínűség discrete ring – diszkrét gyűrű discrete probability distribution – diszkrét valószínűségi eloszlás discrete system simulation – diszkrét rendszerek szimulációja discrete systems simulators – diszkrét rendszerek szimulátorai discrete time CNN – diszkrét idejű CNN discrete torus – diszkrét tórusz discrete transform – diszkrét transzformáció discrete type – diszkrét típus Discrete Wavelet Transform (DWT) – diszkrét wavelet-transzformáció (DWT) discretization – diszkretizáció | diszkretizálás discriminant – diszkrimináns discriminant of a polynomial – polinom diszkriminánsa discriminant rule – diszkriminatív szabály discriminating weight – megkülönböztető súly discrimination – megkülönböztetés discrimination net – diszkriminációs háló discrimination of exception – kivétel megkülönböztetés discriminator – megkülönböztető discussion – elemzés | vita

discussion forum – vitafórum discussion list – levelezési lista | vitafórum disease – betegség & unknown disease – ismeretlen betegség disguised pointer – álcázott mutató dish aerial – parabolaantenna disinfecting – fertőtlenítés [vírusok, féreg programok eltávolítása] disintermediation – közvetítők kikapcsolása az üzleti folyamatból [e-kereskedelem] disjoint – diszjunkt | idegen disjoint parallelism – diszjunkt párhuzamosság disjoint sets – idegen halmazok | diszjunkt halmazok disjoint substate – diszjunkt szubállapot disjoint types – diszjunkt típusok disjoint union – diszjunkt egyesítés | diszjunkt unió disjunct – diszjunkt | különálló disjunction – diszjunkció | szétválasztás | elválasztás | megengedő VaGY művelet [logikai] disjunctive – diszjunktív disjunctive effects – diszjunktív következmények Disjunctive Normal Form (DNF) – diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF) disk – B7487mágneslemez | lemez | diszk & boot block of a disk – lemez indító blokk [a rendszer első betöltendő blokkja a lemezen] & double-density disk – duplasűrűségű lemez & double-sided disk – kétoldalas lemez & file storage on disk – fájltárolás lemezen & file system mounting on a disk – fájlrendszer hozzákapcsolása a meglévőhöz lemezen & floppy disk – hajlékony lemez | floppy & formatting of a disk – lemez formázása & free-space management of a disk – lemez szabad helyeinek kezelése & hard disk – merevlemez & high-density disk – nagy sűrűségű lemez & magnetic disk – mágneslemez

& management of disk – lemezkezelés & removable disk – cserélhető lemez & solid-state disk – szilárdtest lemez & stable-storage implementation on a disk – stabil tár megvalósítása lemezen disk access – lemezhozzáférés disk access time – lemez / merevlemez elérési ideje disk cache – lemez gyorsítótár disk controller – lemezvezérlő | lemezvezérlő egység disk crash – végzetes lemezhiba | lemezkopás | lemezlerobbanás disk device driver – lemezkezelő program disk failure – lemezhiba disk files – lemez fájlok | diszk fájlok disk mirroring – lemeztükrözés disk pack – mágneseslemez-csomag disk queue – lemez várakozási sora disk scheduling – lemez ütemezése disk storage – lemez-tár disk striping – lemezek párhuzamosítása disk tree – lemez-fa [grafikus megjelenítési forma] disk-block – lemezblokk [legkisebb, adatmozgatáskor, helyfoglaláskor címezhető egység] diskette – hajlékonylemez diskless workstation – lemez nélküli munkaállomás disk-space allocation – lemez helykiosztása | lemezterület-foglalás disparity – diszparitás | képeltérés disparity control – különbözőség ellenőrzése dispatch – elküld | dispatch bound fetch policy – kiküldéshez kötött operandus behívási politika dispatch latency – átkapcsolási idő [egyik folyamat futtatásáról egy másikra] dispatch order – kiküldési sorrend dispatch rate – kiküldési ráta dispatcher – intéző | diszpécser

dispatching – kiküldés dispersion of data – adatszóródás displace – elmozdít displacement – elhelyezés | elmozdítás | elmozdulás & variance of displacements – elhelyezések szórása displacement-based prediction – elágazás irányán alapuló becslés display – megjelenítő | kijelző | képernyő | megjelenít | display & calligraphic display – vonalrajzoló megjelenítő & plasma display – plazmakijelző display controller – megjelenítő vezérlő | képernyő vezérlő [egység] display function – megjelenítő funkció display inertia – képernyő tehetetlenség display list – megjelenítési lista display order – megjelenítési sorrend display screen – képernyő disprove – cáfol dissection – szétvágás | szétdarabolás dissimilarity – különbözőség dissimilarity function – különbözőségi függvény dissipation – disszipáció | hővé átalakuló teljesítmény | teljesítmény felvétel dissolve – oszlik | eloszlik | oldódik | áttűnik | old | oszlat | áttűnés [egy effekt fajta] distance – távolság & alphabetic distance – alfabetikus távolság & average distance – átlagos távolság & average distance bound – átlagos távolság korlátja & B-distance – B-távolság & Bose distance – Bose-távolság & centroid distance – centrumtávolság & city block distance – Manhattan-távolság & core distance – belső távolság & cosine distance – koszinusz távolság

& edit distance – szerkesztési távolság & Euclidean distance – euklideszi távolság & Hamming distance – Hamming-távolság & Manhattan distance – Manhattan-távolság & maximum distance – maximum távolság & maximum distance separable code – maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód & minimum distance – minimális távolság & Minkowski distance – Minkowski-távolság & optimum distance – optimális távolság & Professional Distance (PD) – szakmai távolság & reachability distance – elérhetőségi távolság & transformational distance – transzformációs távolság distance bound – távolságkorlát distance education – távoktatás distance education courses – távoktatási tanfolyamok distance education planners – távoktatás-fejlesztők distance education program – távoktatási program distance education success – távoktatási siker distance from origin – origótól való távolság distance function – távolságfüggvény distance invariant code – távolságinvariáns kód | távolságtartó kód distance learning – távtanulás | távoktatás distance learning environment – távtanulási környezet distance matrix – távolságmátrix distance metrics – távolsági metrika & aeronautical distance metrics – repülési távolsági metrika distance of vertices – csúcsok távolsága distance table – távolságok táblája & minimum distance table – minimális távolságok táblája Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) – távolságvektoros többes-küldéses útválasztó protokoll

distance vector routing – távolságvektor alapú útválasztás distance vector routing algorithm – távolságvektor útválasztó algoritmus distance-based – távolság alapú distance-based association rule – távolság alapú asszociációs szabály distance-based phylogeny problem – távolságalapú filogenetikai feladat / probléma distant light – távoli fényforrás distinct – különböző distinct parts – különböző részek distinct-degree factorization – különböző-fokú faktorizáció distinctive titles – megkülönböztetett címek distinguishable – megkülönböztethető distinguished name service – megkülönböztető névszolgáltatás distort – torzít distort filter – torzító szűrő distortion – torzulás | torzítás distraction – figyelemelterelés distress code – vészhívás distribute columns evenly – azonos oszlopszélesség distribute rows evenly – azonos sormagasság distributed – osztott | elosztott distributed algorithm for mutual exclusion – kölcsönös kizárás osztott algoritmusa distributed architecture – osztott architektúra | elosztott architektúra Distributed Array Processor (DAP) – osztott tömb processzor (DaP) Distributed Artificial Intelligence (DAI) – osztott mesterséges intelligencia distributed atomicity – osztott atomosság distributed cognition – osztott gondolkodás | osztott problémamegoldás distributed commit – osztott véglegesítés distributed communication – osztott kommunikáció & object registration in distributed communication – objektumregisztráció elosztott kommunikációban & Remote Method Invocation (RMI) – távoli metódushívás

& Remote Procedure Call (RPC) – távoli eljáráshívás Distributed Component Object Model (DCOM) – osztott komponens-objektum modell Distributed Computing Environment (DCE) – osztott számítási környezet distributed consensus – osztott konszenzus distributed coordination – osztott koordináció & event ordering in distributed system – esemény-sorrendezés osztott rendszerben Distributed Coordination Function (DCF) – osztott koordináló tevékenység distributed data mining – osztott adatbányászat distributed data processing – osztott adatfeldolgozás distributed database – osztott adatbázis | elosztott adatbázis Distributed Database Management Systems (DDBMS) – osztott adatbáziskezelő rendszer distributed database system – osztott adatbázisrendszer distributed deadlock-handling – osztott holtpontkezelés Distributed Denial of Service (DDoS) – szolgáltatások felfüggesztésére irányuló támadás több hosztról distributed directory – osztott könyvtár distributed document – osztott dokumentum distributed dynamic object – osztott dinamikus objektum distributed election algorithm – osztott választási algoritmus distributed file service – osztott fájlszolgálat | osztott állományszolgáltatás distributed file sharing – osztott fájlmegosztás Distributed File System (DFS) – osztott fájlrendszer distributed garbage collector – osztott szemétgyűjtő distributed hash table – osztott hasító-tábla | elosztott kivonat-táblázat distributed information processing – osztott információfeldolgozás distributed learning – osztott tanulás distributed locking – osztott zárolás distributed markets – osztott piacok distributed memory computer – osztott memóriájú számítógép distributed model – osztott modell distributed multimedia databases – osztott multimédia-adatbázisok

distributed named object – osztott nevesített objektum distributed object – osztott objektum distributed object architecture – osztott objektum architektúra distributed object system – osztott objektumrendszer Distributed Object Technology (DOT) – osztottobjektum-elvű technológia Distributed Operating System (DOS) – osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer distributed parallel processing – osztott párhuzamos feldolgozás distributed program – osztott program distributed protocol – osztott protokoll distributed query optimization – osztott lekérdezés optimalizálása distributed routing – osztott útvonalválasztás Distributed Sensor Network (DSN) – osztott szenzor hálózat Distributed Shared Memory (DSM) – osztott közös memória distributed shared memory system – osztott közös memóriájú rendszer distributed shared object – osztott közös objektum distributed snapshot – osztott pillanatfelvétel distributed system – osztott rendszer | elosztott rendszer & coupling distributed system – csatolt osztott rendszer distributed teams – osztott csapatok distributed time service – osztott pontos idő szolgálat distributed transaction – osztott ügylet | osztott tranzakció distributed transaction processing systems – osztott tranzakciófeldolgozó rendszerek distributed two-phase locking – osztott kétfázisú lezárás / zárolás distributing the load – terhelés megosztása distribution – eloszlás | felosztás & beta distribution – béta eloszlás & binomial distribution – binomiális eloszlás & fractal distribution – fraktál eloszlás & loop distribution – ciklus felosztása & normal distribution – normál eloszlás & Pareto distribution – Pareto-eloszlás

& Poisson distribution – Poisson-eloszlás & random distribution – véletlen eloszlás & uniform distribution – egyenletes eloszlás & Yule distribution – Yule-eloszlás & Zipf distribution – Zipf-eloszlás distribution amplifier – jelelosztó erősítő distribution arbitration – osztott döntés distribution channel – elosztási csatorna | elosztási módszer distribution function – eloszlásfüggvény & empirical distribution function – empirikus eloszlásfüggvény distribution model – elosztási modell distribution network – elosztó hálózat distribution of data – adateloszlás distribution of prime numbers – prímszámok eloszlása distribution patterns – eloszlási minták distribution protocol – szétosztási protokoll distribution service – elosztás szolgáltatás distributive – disztributív distributive lattice – disztributív háló distributive law – disztibutivitás törvénye distributive laws for sets – halmazok disztributív törvényei distributive multiplication – disztributív szorzás distributive relation – disztributiv reláció distrust – bizalmatlanság DIT (Directory Information Tree) – DIT (katalógus információs fa) dither – remegtetés | színváltozás moduláció dithering – szürkeárnyalás | technika a színmélység növelésére | technika a kvantálási hiba csökkentésére ditherlevel – színváltozás moduláció szintje divergence – divergencia | nem fejeződik be a program futása divergent – divergens

divergent series – divergens sor divergent sum – divergens összeg diversion – várakozás-kezelési technika diversity – sokféleség | diverzitás divide – osztani divide and conquer – oszd meg és uralkodj divide check – osztás ellenőrzése divide instruction – osztási művelet divide-and-conquer method – oszd-meg-és-uralkodj módszer divide-and-correct – ossz-és-javíts divide-by-m counter – m-mel osztó számláló divided differences – osztott különbségek dividend – osztandó dividend register – osztandó regisztere divider – osztó divides – osztja divides relation – oszthatósági reláció divisibility – oszthatóság divisible – osztható divisible group – osztható csoport division – osztás & avoiding of division – osztás elkerülése & balanced ternary division – kiegyensúlyozott ternáris osztás & complex division – komplex osztás & double-precision division – duplapontosságú osztás & exact division – pontos osztás & floating point division – lebegőpontos osztás & long division – hosszú osztás & mixed-radix division – vegyes alapú osztás & mod m division – osztás modulo m

& multiprecision by single-precision division – nagypontosságú szám osztása egyszeres pontosságúval & multiprecision division – nagy pontosságú osztás & polynomial division – polinomok osztása & pseudo-division – pszeudoosztás & short division – rövid osztás & string polynomials – sztring polinomok division algebra – osztás algebra division algorithm – osztási algoritmus division by small constant – osztás kis állandóval division by ten – osztás tízzel division by zero – osztás nullával division circuit – osztó áramkör division converted to multiplication – szorzássá alakított osztás division method – osztási módszer division of algebraic numbers – algebrai számok osztása division of continued fractions – lánctörtek osztása division of fractions – törtek osztása division of power series – hatványsorok osztása division of string polynomials – sztring polinomok osztása division overflow – osztáskor keletkező túlcsordulás division theorem – osztási tétel divisionalized bureaucracy – divizionális bürokratikus szervezet divisive – felosztó divisive approach – felosztó megközelítés divisive clustering – felosztó klaszterezés divisor – osztó & polynomial divisor – polinomiális osztó divisor function d(n) – osztók száma d(n) divisors of a number – szám osztói DIVU (divide unsigned) – előjelmentes osztás

DIX (Digital-Intel-Xerox consortium) – DIX (Digital-Intel-Xerox egyesülés) DIX Ethernet – DIX-szabványú Ethernet DKNF (Domain Key Normal Form) – DKNF (doménkulcs normálforma) DMA (Direct Memory Access) – DMA (közvetlen memória hozzáférés) DMA channel – DMA csatorna DML (Data-Manipulation Language) – DML (adatmanipulációs nyelv) DMQL (Data Mining Query Language) – DMQL (adatbányász lekérdező nyelv) DMT (Discrete Multi-Tone) – DMT (diszkrét többvivős) DNA (Deoxyribonucleic Acid) – DNS (dezoxiribonuklein-sav) & junk DNA – szemét DNA & recombinational DNA – rekombináns DNA DNA computing – DNS-számítás DNA database – DNS adatbázis DNA hybridization – DNS hibridizáció DNA sequence – DNS sorozat | DNS szekvencia DNA sequencing – DNS szekvenálás DNF (Disjunctive Normal Form) – diszjunktív normálalak | diszjunktív normálforma (DNF) DNS (Domain Name System) – DNS (körzetnév / tartománynév kezelő rendszer) DNS spoofing – DNS becsapás docking station – dokkolóegység (laptop csatlakoztatása) document – dokumentum Document Based Distributed System (DBDS) – dokumentumalapú osztott rendszer document classification – dokumentumosztályozás document clustering – dokumentumklaszterezés document collection – dokumentumgyűjtemény document database – dokumentum-adatbázis document imaging system – dokumentumokat képfeldolgozással kezelő rendszer document management – dokumentumkezelés document management system – dokumentumkezelő rendszer document model – dokumentum modell Document Object Model (DOM) – dokumentum objektum modell

document production – dokumentumelőállítás document retrieval – dokumentumok visszakeresése document standard – dokumentálási szabvány document type – dokumentum típus documentation – dokumentáció documentation stage – dokumentációs fázis documented – dokumentált DoD (Department of Defense) – Védelmi Minisztérium [USa] dodecahedron – dodekaéder does-not-divide relation – nem osztója reláció DOF (Degree Of Freedom) – DOF (szabadsági fok) dolby noise reduction – dolby zajcsökkentés dollar bill – dollárbankjegy dolly – kameramozgató kocsi DOM (Document Object Model) – DOM (dokumentum objektum modell) domain – körzet | tartomány | szakterület | szakterületi | alaphalmaz | értékkészlet | tárgyterület & Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – osztálynélküli körzetek közötti útválasztás & collision domain – ütközési tartomány & Dynamic Domain Name Service (DDN) – dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás & inter-domain router – körzetek / tartományok közötti útválasztó & intra-domain router – körzeten / tartományon belüli útválasztó & knowledge domain – szakterület & leaf domain – levéltartomány & protection domain – védelmi tartomány & public domain – nyilvános tartomány | szabadon felhasználható tartomány & public domain software – nyilvános szoftver domain analysis – szakterületi elemzés | tartományelemzés domain architectural model – szakterületi architekturális modell domain architecture – szakterületi architektúra domain caching server – körzeti / tartományi gyorsítótár kiszolgáló domain calculus – tartománykalkulus | oszlopkalkulus

domain constraint – tartomány-megszorítás domain controller – körzet-vezérlő | tartomány-vezérlő domain engineering – szakterületi tervezés domain error – értelmezési tartomány hiba domain expert – szakterületi szakértő | tárgyterületi szakértő domain forest – körzet-erdő | tartomány-erdő domain independence – tartomány függetlenség domain independent – tartományfüggetlen domain independent calculus – tartományfüggetlen kalkulus domain independent formula – tartományfüggetlen formula domain key – körzetnévkulcs | tartománynévkulcs Domain Key Normal Form (DKNF) – körzetnévkulcs normálforma | tartománynév normálforma domain knowledge – szakterületi ismeret | szakterületi tudás | tárgyterületi tudás domain model – szakterületi modell domain name – körzetnév | tartománynév domain name lookup – tartománynév keresés domain name server – körzetnév / tartománynév szolgáltató Domain Name Service (DNS) – körzetnév szolgáltatás | tartomámynév szolgáltatás Domain Name System (DNS) – körzetnév / tartománynév kezelő rendszer domain of a function – függvény értelmezési tartománya domain of a random variable – véletlen változó tartománya domain relational calculus – relációs tartománykalkulus | relációs oszlopkalkulus domain requirements – szakterületi követelmények domain security server – körzet / tartomány biztonsági szolgáltató domain tree – körzetfa | tartományfa domain understanding – szakterület megismerése domain-specific architecture – szakterület-specifikus architektúra domain-specific model – tartományspecifikus modell dome tree – kúp-fa [grafikus megjelenítési forma] domestic exporter – hazai gyártásra támaszkodó exportőr dominance – dominancia | fölényhelyzet | vezető szerep

dominant strategy – domináns stratégia dominant strategy equilibrium – domináns stratégiai egyensúly domination of heuristics – heurisztika dominálása domino directory – dominó katalógus domino effect – dominó effektus domino problem – dominó feladat / probléma domino server – dominószolgáltató don’t care conditions – közömbös feltételek | nem definiált feltételek don’t-care bit – közömbös bit | nem definiált bit don’t-care input combination – közömbös bemeneti kombináció | bemeneti kombináció, amely nem definiált kimeneti kombinációt okoz don’t-care state – közömbös | nem definiált állapot don’t-care truth-table notation – közömbös igazságtábla bejegyzés DoD (Department of Defence) – Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma door – ajtó doorway page – belépő oldal DOP (Dilution Of Precision) – pontossághígulás DoS (Denial of Service) – DoS (szolgáltatás megtagadás) DOS (Disk Operating System) – DOS (lemezes operációs rendszer) DOS (Distributed Operating System) – DOS (osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer) DOS attack (Denial of Service attack) – túlterheléses szervertámadás dot – pont dot matrix – pontmátrix dot pitch – pontnyomtatási sűrűség dot product – pontszorzat | belső szorzat | skalárszorzat dot product of vectors – vektorok skalárszorzata dot-coma – pont-kóma [pillanatnyilag túlterhelt weboldal] dotcom – dotkom [virtuális vállalat | internetes vállalkozás] dot-noise – pontzaj dots/cm – pont / cm

dots/inch – pont / hüvelyk dotted – pontozott dotted decimal notation – pontozott decimális jelölés dotted line – pontozott vonal double – kétszeres | dupla double antenna system – többsávos antenna double auction – eladók és vevők folyamatosan tesznek és fogadnak el ajánlatokat double buffering – kettős pufferelés | dupla pufferelés double click – dupla kattintás double dispatch – kettős elküldés | kettős elirányítás double encryption – kétszeres rejtjelezés double generating function – kétváltozós generátorfüggvény double hashing – kettős hasítás double indirect block – kétszeresen indirekt elérésű blokk double precision – dupla pontosság double quote – idézőjel double sum – kettős összeg double tap – dupla érintés [például érintőpadon] | kettős érintés double word – dupla szó double-buffered data – kettős tárolású adat double-click – dupla kattintás double-ended queue – kétvégű sor double-entry bookkeeping – kettős könyvelés double-error – kettős hiba double-error-correcting – kéthiba-javító double-length MDC – kétszeres hosszúságú MDC double-precision arithmetic – dupla pontosságú aritmetika double-stranded – kétszálú double-stranded DNA – kétszálú DNS doubling – kétszerezés | duplázás & doubling of continued fraction – lánctörtek duplázása

doubly – duplán | kétszeresen doubly bounded partitions – kettősen kiegyensúlyozott partíciók doubly even – kétszeresen páros doubly even code – kétszeresen páros kód doubly exponential sequences – duplán exponenciális sorozatok doubly Gray code – kettős Gray-kód doubly infinite – kétszeresen végtelen doubly infinite sum – kétszeresen végtelen összeg doubly linked list – kétszeresen láncolt lista | duplán láncolt lista doubly periodic – kétszeresen periodikus | kettős periódusú doubly stochastic matrix – kétszeresen sztochasztikus mátrix doubly transitive – kétszeresen tranzitív doubly-linked list – kétirányú lista down cast – leszármazottra konvertálás down sampling – alulmintavételezés download – letöltés | letölt downloadable sound – letölthető hang downloading – letöltés downsizing – karcsúsítás | vállalati leépítés | méretcsökkentés racionalizálással downtime – rendszer kiesés | rendszer kiesés időtartama downward compatible – lefelé kompatibilis downward generalization – lefelé irányuló általánosítás downward multiplexing – lefelé irányuló nyalábolás / multiplexelés | nyalábolás lefelé DPI (Dots Per Inch) – DPI (pont / hüvelyk) DPLL (Digital Phase-Locked Loop) – digitális fáziszárt hurok draft – vázlat | vázlatos | tervezet draft report – jelentéstervezet drag – áthelyez | húz drag and drop – fogd és dobd | húzd és dobd | fogd és vidd drag handle – megfogó nyél drag texture – megfogó mintázat

drag-and-drop – húzd-és-dobd dragging – vonszolás | elhúzás dragon curve – sárkány görbe dragon sequence – dragon sorozat DRAM (Dynamic RAM) – dinamikus közvetlen hozzáférésű memória (DRaM) DRAM controller – DRaM vezérlő draw – rajz | rajzol drawing – rajz drawing canvas – rajzvászon drawing loft – rajzpadlás drawing program – rajzolóprogram drawing surface – rajzfelület DRC (Domain Relational Calculus) – DRC (relációs tartománykalkulus) | DRC (relációs oszlopkalkulus) DRII (Disaster Recovery Institute International) – Nemzetközi Katasztrófa-helyreállítási Intézet drill down – adatlefúrás adatbázisban / adattárházban | lefúrás [menükben lefelé haladás] drill-across – átfúrás drill-and-practice software – önálló ütemezésű e-learning rendszer drill-down – adatlefúrás adatbázisban / adattárházban | lefúrás [menükben lefelé haladás] drill-through – keresztülfúrás drinking philosophers – ivó filozófusok drive – meghajtó & disk drive – lemezmeghajtó drive letter – meghajtó-betűjel driver – meghajtóprogram | eszközvezérlő | illesztőprogram | eszközmeghajtó & disk driver – lemezmeghajtó szoftver & printer diver – nyomtatómeghajtó szoftver driver manager – meghajtó manager driving forces – hajtóerők driving time – vezetési idő & driving time minimization – vezetési idő minimalizálása

DRM technology (Digital Rights Management technology) – DRM technológia | digitális jogkezelés technológia drone – pilóta nélküli jármű drop cable – függőkábel | csatolókábel dropcap – iniciálé drop-down menu – legördülő menü dropping condition – feltétel törlése DRPP (Disaster Recovery Planning Process) – katasztrófa-helyreállítás tervezési folyamat drug – gyószszer | drog drug signature gene – gyógyszer-szignál gén drum – dob | mágnesdob drum memory – dob memória DSA (Data Staging Area) – DSa (adatérkeztető terület) DSA (Directory Service Agent) – DSa (katalógus szolgálati ügynök) DSDL (Data Structure Definition Language) – adatstruktúra-definíciós-nyelv DSA (Digital Signature Algorithm) – digitális aláírási algoritmus DSS (Digital Signature Standard) – digitális aláírási szabvány d-separation – d-B7754 DSI (Dynamic Skeleton Interface) – dinamikus vázfelület | dinamikus vázinterfész DSL (Digital Subscriber Line) – DSL (digitális előfizetői vonal) DSM (Distributed Shared Memory) – DSM (osztott közös memória) DSP (Digital Signal Processor) – DSP (digitális jelfeldolgozó) DSQI (Design Structure Quality Index) – tervezési struktúra-minősítő index DSS (Decision Support System) – DTR (döntéstámogató rendszer) DSS (Domain Security Server) – DSS (körzet / tartomány biztonsági szolgáltató) DSSD (Data Structured Systems Development) – strukturált rendszerfejlesztési módszertan DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – DSSS (direkt sorozatú szórt spektrum) DTD (Document Type Definition) – DTD (dokumentum típusdefiníció) DTP (Desk Top Publishing) – kiadványszerkesztés DU path (Define–Use path – DU útvonal | definíció - felhasználás útvonal DUA (Directory User Agent) – DUA (katalógus felhasználói ügynök)

dual – duális dual array – duális tömb dual code – duális kód dual combination – duális kombináció dual core processor – kétmagú processzor dual graph – duális gráf dual linear program – duális lineáris program dual of a forest – erdő duálisa dual of a logic expression – logikai kifejezés duálisa dual of a planar graph – síkgráf duálisa dual of a set partition – halmazfelbontás duálisa dual of algebraic expression – algebrai kifejezés duálisa dual of an addition chain – összeadási lánc duálisa dual of equation – egyenlőség duálisa dual pair – duális pár dual pipeline – kettős futószalag | dupla futószalag dual projective space – duális projektív tér dual set in a torus – duális halmaz egy tóruszban dual signature – kettős aláírás dual theorem – duális tétel dual type – duális típus dual-channel audio – kétcsatornás hang dualism – dualizmus duality – kettősség | dualitás duality formula – dualitási képlet / formula duality principle – dualitás elv duality theorem – dualitási tétel dualizing – dualizálás dual-mode operation – kettős működési mód dub – utólagos szinkronizálás | hangosítás Dublin Core – Dublin Core

Dublin Core element – Dublin Core eleme Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) – Dublin Core Metaadat Kezdeményezés due diligence – megfelelő gondosság | átvilágítás | annak vizsgálata, hogy a vizsgált szervezet megfelelő gondossággal jár-e el due process – előírt jogi eljárás dummy – ál- | üres dummy instruction – álutasítás | fiktív utasítás dummy section – álszakasz | hamis szakasz dummy statement – álutasítás | üres utasítás dummy variable – fiktív változó | álváltozó dump – mentés | másolat-készítés duodecimal number system (radix twelve number system) – duodecimális számrendszer (tizenkettes alapú számrendszer) duotone – kéttónusú duplicate elimination – ismétlődések kiküszöbölése duplicate-request cache – kettőzött / duplikált kérés gyorsítótár duplication – megkettőzés | másolás & finite duplication – véges másolás | véges kettőzés durability – tartósság durability property – maradandóság durable – tartós duration model – időtartam modell | élettartam modell Dutch auction – aukció, ahol több tételre egyszerre, egységes áron lehet árlejtéses ajánlatot tenni duty – feladat | kötelesség | munkaköri előírás duty cycle – működési ciklus DV (Digital Video) – DV (digitális videó) DVD (Digital Video Disc) – DVD (digitális videó lemez) DVE (Distributed Virtual Environment) – DVE (osztott virtuális környezet) DVI (Digital Video Interactive) – DVI (digitális interaktív videolemez) DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) – DVMRP (távolságvektoros többesküldéses útválasztó protokoll) Dvorak keyboard – Dvorak billenytűzet [Qwerty alternatívája]

DVP (Distance Vector Protocol) – DVP (távolság vektor protokoll DW (Data Warehouse) – adattárház dwell time – tartózkodási idő | tartózkodási időtartam DWIM (Do What I Mean) – tedd-amit-gondolok DWT (Discrete Wavelet Transform) – DWT diszkrét wavelet-transzformáció | diszkrét hullámtranszformáció) dynamic – dinamikus dynamic attribute – dinamikus attribútum dynamic backtracking – dinamikus visszalépéses keresés Dynamic Bayesian Network (DBN) – dinamikus Bayes-háló (DBN) dynamic binding – dinamikus kötés dynamic branch prediction – dinamikus elágazás-becslés dynamic business environment – dinamikus üzleti környezet dynamic channel allocation – dinamikus csatorna-hozzárendelés dynamic class loading – dinamikus osztálybetöltés dynamic component creation – komponens dinamikus létrehozása Dynamic Data Exchange (DDE) – dinamikus adatcsere Dynamic Decision Network (DDN) – dinamikus döntési háló (DDN) dynamic dependency – dinamikus függősség Dynamic Domain name Service (DDnS) – dinamikus körzetnév / tartománynév szolgáltatás dynamic environment – dinamikus környezet Dynamic Frequency Selection (DFS) – dinamikus frekvenciaválasztás dynamic function calls – dinamikus függvényhívások dynamic graph – dinamikus gráf dynamic hashing – dinamikus tördelés | dinamikus hasítás dynamic hazard – dinamikus hazárd dynamic heap storage – dinamikuskupac-tároló dynamic high-level languages – dinamikus magasszintű nyelvek Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – dinamikus hoszt-beállító protokoll | dinamikus hoszt-konfiguráló protokoll dynamic Huffman-code – dinamikus Huffman-kód

dynamic indicator – változásjelző dynamic interconnection network – dinamikus összekötő hálózat dynamic invocation – dinamikus kinyilatkoztatás dynamic invocation interface – dinamikus hívási felület / interfész dynamic language – dinamikus nyelv dynamic link – dinamikus szerkesztés dynamic linker – dinamikus programszerkesztő dynamic linking – dinamikus szerkesztés | dinamikus programkötés | futási idejű programkötés dynamic loading – dinamikus betöltés dynamic memory – dinamikus memória dynamic metric – dinamikus metrika dynamic microphone – dinamikus mikrofon dynamic modeling – dinamikus modellezés dynamic multidimensional data cube – dinamikus többdimenziós adatkocka dynamic order statistics – dinamikus rendstatisztikák dynamic polymorphism – dinamikus polimorfizmus dynamic power dissipation – dinamikus teljesítmény veszteség dynamic prediction – dinamikus becslés dynamic process creation – folyamat dinamikus létrehozása dynamic programming – dinamikus programozás & Adaptive Dynamic Programming – adaptív dinamikus programozás dynamic protection – dinamikus védelem Dynamic RAM (DRAM) – dinamikus RaM Dynamic Random-Access Memory (DRAM) – dinamikus RaM dynamic random-access memory – dinamikus véletlen-hozzáférésű memória dynamic random-sequence generator – dinamikus véletlen-sorozat generátor dynamic range – dinamikus tartomány dynamic relocation – dinamikus áthelyezés dynamic routing – dinamikus útvonalválasztás dynamic SDRAM – dinamikus SDRaM dynamic searching – dinamikus keresés

dynamic semantics – dinamikus szemantika dynamic set – dinamikus halmaz dynamic SQL – dinamikus SQL dynamic stability – dinamikus stabilitás dynamic stack storage – dinamikus veremtároló dynamic state – dinamikus állapot dynamic storage – dinamikus tároló dynamic storage-allocation – dinamikus tárkiosztás dynamic store – dinamikus tár dynamic store management – dinamikus memóriakezelés dynamic system – dinamikus rendszer & continuous dynamic system – folytonos dinamikus rendszer & discrete dynamic system – diszkrét dinamikus rendszer dynamic table – dinamikus tábla dynamic technique – dinamikus technika dynamic technology – dinamikus technológia dynamic traps – dinamikus csapdák dynamic tree – dinamikus fa dynamic type checking – dinamikus típusellenőrzés dynamic typed language – dinamikusan típusozott nyelv dynamic weighting – dinamikus súlyozás dynamical systems – dinamikus rendszer dynamic-programming method – dinamikus programozási módszer dystopia – antiutópia

E
e – elektronikus e – e [természetes logaritmus alapja] E/R model (Entity-Relationship model) – E / K modell (egyed-kapcsolat modell) eager – mohó | szigorú | buzgó eager evaluation – mohó kiértékelés

eager release consistency – szigorú feloldó következetesség / konzisztencia EAI (Enterprise Application Integration) – vállalati alkalmazások integrációja EAP (Extensible Authentication Protocol) – EaP (kiterjeszthető hitelesítő protokoll) ear of hypergraph – hipergráf füle earcon – hangjelzés Earliest Deadline First scheduling – legrövidebb határidejű először ütemezés early adopter – korai felhasználó early binding – korai kötés early branch detection – korai elágazás észlelés early stopping – korai megállás early task – korai taszk early-first form – korai-előbb forma ease of use – könnyen kezelhető | használat könnyűsége Easter date – Húsvét dátuma Easter egg – húsvéti tojás [alkalmazásban elrejtett meglepetés] easy to use – könnyen használható | könnyen kezelhető easy-to-use face animation – könnyen használható arcanimáció eavesdropper – hallgatózó | lehallgató | passzív támadó eavesdropping – kilesés | kihallgatás | lehallgatás | hallgatózás e-auction – e-aukció e-banking – elektronikus bankműveletek | e-bank szolgáltatások eBay – aukciós portál-rendszer | eBay [online aukciós oldal] EBBP (European Best Business Practices) – legjobb európai üzleti megoldások EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) – kiterjesztett binárisan kódolt decimális csere kód EBL (Explanation-Based Learning) – EBL (magyarázat-alapú tanulás) EBNF (Extended Backus–Naur Form) – kiterjesztett Backus–Naur-forma e-bomb – e-bomba e-book – e-könyv EBS (Electronic Brainstorming) – elektronikus ötletbörze EBU (European Broadcasting Union) – EBU (Európai Műsorterjesztők Szervezete)

EBU time code – EBU időkód e-business – e-üzlet e-cash – elektronikus pénz | e-pénz ECB (Electronic CodeBook) – elektronikus kódkönyv ECC (Error Correction Code) – ECC (hibajavító kód) ECDL (European Computer Driving Licence) – Európai Számítógép-használói Jogosítvány e-channel – e-csatorna e-check – csekk-helyettesítő fizetési megoldás echo – visszhang ECITC (European Committee for Information Technology Testing Certification) – információtechnológiai tesztelési folyamatok ellenőrzésére, felülvizsgálatára és minősítésére létrehozott Európai Bizottság ECL (Emitter-Coupled Logic) – ECL-logika (emittercsatolt logika) eclipse – fogyatkozás ECM (Enterprise Component Modeling) – vállalati komponensmodellezés e-collaboration – e-együttműködés e-college – e-kollégium ecological model – ökológiai modell ecological validity – ökológiai érvényesség e-commerce – elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem e-commerce-enabled enterprise information system – e-kereskedelmet támogató vállalati információs rendszer economic – gazdasági economic feasibility – gazdasági értékelés | megvalósíthatósági vizsgálat economic growth – gazdasági növekedés economic impact – gazdasági hatás economic order quantity – gazdaságos rendelési mennyiség economic sector – gazdasági ágazat economical benefit – gazdasági haszon economical spanning tree – gazdaságos feszítőfa economy – gazdaság economy of effort – erőkifejtés gazdaságossága

economy of expression – kifejezés gazdaságossága EDC (Error Detect Code) – EDC (hibajelző kód) EDE (Encryption-Decryption-Encryption) – rejtés-visszafejtés-rejtés (háromszoros rejtés egy fajtája) e-democracy – e-demokrácia edge – él edge collapse – él csúcsainak az összevonása | élzsugorítás edge coloring – élszínezés edge connectivity – élösszefüggőség edge contraction – élösszehúzás edge covering – élfedés | éllefedés edge cut – élvágás edge detection – élfelismerés | éldetektálás edge disjoint paths – élidegen utak edge extrusion – élkihúzás edge fitting – élillesztés edge graph – élgráf edge localisation – éllokalizálás edge matrix – élmátrix edge preserving filter – élmegőrző szűrő edge segment – élszegmens edge set – élhalmaz edge split – élkettévágás edge weight – élsúly edge-capacity function – élkapacitás-függvény edge-chromatic number – élkromatikus szám edge-connected graph – élösszefüggő gráf edge-disjoint – élidegen | éldiszjunkt edge-disjoint directed path – éldiszjunkt irányított út edge-disjoint paths – élidegen utak | éldiszjunkt út edge-enhancement – élkiemelés

edge-labeled graph – élcímkézett gráf edge-sequence – élsorozat edge-set – élhalmaz edge-triggered – élvezérelt edge-triggered behavior – élvezérelt működés edge-triggered D flip-flop – élvezérelt D flip-flop edge-triggered flip-flop – élvezérelt flip-flop edge-triggered J-K flip-flop – élvezérelt J-K flip-flop Edgeworth expansion – Edgeworth-kiterjesztés EDI (Electronic Data Interchange) – EDI (elektronikus adatcsere) [alkalmazást alkalmazással összekötő protokoll / szabvány üzleti dokumentumok elektronikus továbbítására] +EDI network – EDI hálózat EDIF (Electronic Design Interchange Format) – EDI szabvány EDIFACT (Electronic Data For Administration, Commerce and Transport) – EDIFACT (nemzetközi EDI szabvány) edit – szerkeszt edit checks – adatbevitel folyamán végzett ellenőrzés edit distance – szerkesztési távolság editable – módosítható editor – szerkesztő személy | szerkesztőprogram editor program – programokat módosító program Edmonds-Karp algorithm – Edmonds–Karp-algoritmus EDO-DRAM (Extended-DataOut DRAM) – EDO-DRAM | kiterjesztett / növelt adatkibocsátású DRAM EDP (Electronic Data Processing) – elektronikus adatfeldolgozás EDS (Electronic Discussion System) – elektronikus vitafórumot kezelő rendszer education – oktatás & adult education – felnőttoktatás education industry – oktatásipar education support system – oktatástámogató rendszer educational – oktatási educational content – oktatási tartalom

educational curriculum – oktatási anyag | tananyag educational opportunities – oktatási lehetőségek educational software platforms – oktatási szoftverplatformok educational strategy – oktatási stratégia educational tasks – oktatási feladatok educational technology – oktatási technológia educational technology integration and implementation – oktatási technológia integrációja és bevezetése educational technology partnerships – oktatási technológiai partnerség edutainment – oktatási célú szórakoztató anyag | oktatási és szórakoztatási célú szoftver-együttes | szórakoztatva történő oktatás EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) – EDVaC (elektronikus diszkrét változójú automatikus számítógép) EDW (Enterprise Data Warehouse) – EDW (vállalati adattárház) e-economy – e-gazdaság EEE triple encryption – titkosító-titkosító-titkosító háromszoros rejtjelezés EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória | EEPROM EF (Experience Factory Organisation) – EF (kísérleti üzem szervezet) e-fairness – becsületes e-kereskedelem szabályrendszere effaceable – törölhető effect – hatás | effektus effect axiom – hatásaxióma [szituációkalkulusban] effective – hatásos | eredményes | hatékony effective address – tényleges cím effective algorithm – hatékony algoritmus effective branching factor – effektív elágazási tényező effective group id – tényleges csoport-azonosító | effektív csoport-azonosító [UNIX] effective information – hatékony információ | effektív információ effective key size – effektív kulcsméret Effective Lines of Code (ELOC) – tényleges forrássorok száma (ELOC) effective memory-access time – tényleges tárelérési idő

effective power – hatékony hatvány effective user identifier (effective UID) – tényleges felhasználó-azonosító (tényleges UID) effectiveness – hatékonyság effector – beavatkozó efficiency – eredményesség | hatásosság | hatékonyság efficiency of a digraph – irányított gráf hatékonysága efficiency of operation – művelet hatékonysága efficient algorithm – hatékony algoritmus | hatásos algoritmus efficient template metaprogramming – hatékony sablon-metaprogramozás effort – ráfordítás [emberi munkában] effort estimation – ráfordítás becslés effort model – ráfordítás modell effort prediction – ráfordítás előrejelzése EFT (Electronic Fund Transfer) – pénzintézetek közötti elektronikus pénzforgalom EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) terminal – EFTPOS terminál | POS terminál | bankkártyaelfogadó terminál EG code (Euclidean Geometry code) – EG-kód (euklideszi geometriai kód) egocentric viewpoint – önző nézőpont egoless programming – alkalmazkodó programozás | csoportos programozás egomotion – sajátmozgás e-governance – e-kormányzás e-government – e-kormányzat Ehrlich swap method – Ehrlich cseremódszere EIDS (Electronic Information Delivery System) – EIDS (elektronikus információtovábbító rendszer) Eiffel – Eiffel [programnyelv] EIFS (Extended Inter-Frame Spacing) – EIFS (kiterjesztett keretek közötti időköz) EIGamal signature scheme – ElGamal-féle aláírási séma eigenspace – sajáttér eigenvalue – sajátérték eigenvalue of a graph – gráf sajátértéke

eigenvector – sajátvektor eigenvector of a graph – gráf sajátvektora eight-neighbor – nyolc-szomszédos EII (Enterprise Information Integration) – EII (vállalati információegyesítés) e-inclusion – e-befogadás EIS (Executive Information System) – EIS (vezetői információs rendszer) EIU (Economist Intelligence Unit) – Gazdasági Hírszerzési Egység [gazdaságelemző központ] EKF (Extended Kalman Filter) – kiterjesztett Kálmán-szűrő elaboration – feldolgozás | kidolgozás elapsed time – eltelt idő e-learning – e-tanulás e-learning program – e-tanulási program e-learning project – e-tanulási projekt e-learning systems – e-tanulási rendszer election algorithm – választási algoritmus electoral competition – elektorok versenye electoral system – választási rendszer electret microphone – elektret mikrofon electrical – villamos electrical characteristics – villamos jellemzők Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) – elektromosan törölhető programozható csak olvasható memória (EEPROM) electrically-erasable – elektromosan törölhető electrocardiogram (ECG) – elektrokardiogram (EKG) electroencephalogram – elektroenkefalogram electromagnetic – elektromágneses electromagnetic interference – elektromágneses interferencia electromagnetic spectrum – elektromágneses spektrum electron beam – elektronsugár electron gun – elektronágyú electron tube – elektroncső

electronic – elektronikus Electronic and Information Technology (EIT) – elektronikus és információs technológia electronic banking – elektronikus banki szolgáltatások electronic bill – elektronikus számla electronic brainstorming – elektronikus ötletbörze electronic brainstorming tool – számítógéppel támogatott döntéshozatal / ötletroham eszköz electronic business (e-business) – elektronikus üzlet [e-üzlet] electronic business environment – elektronikus üzleti környezet electronic business systems security – elektronikus üzleti rendszerek biztonsága electronic business transaction – elektronikus üzleti tranzakció | elektronikus üzleti ügylet electronic calendaring – határidőnapló számítógépes formája | irodai naptár számítógépes formája electronic cash – elektronikus készpénz | elektronikus készpénzhelyettesítő electronic check – elektronikus ellenőrzés | elektronikus csekkhelyettesítő Electronic Codebook (ECB) – elektronikus kódkönyv electronic codebook mode – elektronikus kódkönyves üzemmód electronic coin – elektronikus pénzérme | elektronikus érme electronic commerce – elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem electronic commerce activity – elektronikus kereskedelmi tevékenység electronic commerce challenges – elektronikus kereskedelmi kihívások electronic commerce curriculum – elektronikus kereskedelmi tananyag electronic commerce degree program – elektronikus kereskedelmi felsőoktatási program electronic commerce evolution – elektronikus kereskedelem fejlődése electronic commerce innovation – elektronikus kereskedelmi innováció electronic commerce site – elektronikus kereskedelmi webhely electronic commerce technology – elektronikus kereskedelmi technológia electronic commerce training – elektronikus kereskedelmi képzés electronic commerce transactions – elektronikus kereskedelmi tranzakció | elektronikus kereskedelmi ügylet electronic concept – elektronikai elv electronic cottage – magas funkcionalitású otthoni munkahely electronic customer relationship management (ECRM) – elektronikus ügyfélkapcsolatkezelés

electronic data interchange – vállalatközi elektronikus adatcsere electronic data processing – elektronikus adatfeldolgozás electronic digital computer – elektronikus digitális számítógép electronic document interchange – vállalatközi elektronikus dokumentum-csere electronic fund transfer – elektronikus pénzátutalás electronic gift – ajándékutalvány | kisebb összeg küldése elektronikusan electronic ink – elektronikus festék electronic journalism – elektronikus újságírás electronic learning – elektronikus tanulás electronic mail (e-mail) – elektronikus levél (e-mail) | villámlevél | drótposta electronic markets – elektronikus piacok electronic meeting software – virtuális értekezletet támogató szoftver electronic network – elektronikus hálózat Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) – elektronikus számjegyes integrátor és számítógép (ENIaC) Electronic Payment System (EPS) – elektronikus fizető rendszer electronic pen – fényceruza | fénytoll electronic publishing – elektronikus könyvkiadás | elektronikus kiadványszerkesztés electronic questionnaires – számítógépen kitöltendő kérdőív electronic repository – elektronikus raktár electronic sweatshop – munkaállomások előtt végzett, tömeges, egyszerű munka electronic technology – elektronikus technológia electronic transmission – elektronikus átvitel electronic voting system – elektronikus szavazórendszer electronic whiteboard – elektronikus tábla electronic/digital government – elektronikus / digitális kormány electro-physiological input – elektrofiziológiai bemenet [informatikai rendszerbe a felhasználó adott jellemzőinek követése, illetve feldolgozása céljából] Electrostatic Discharge (ESD) – elektrosztatikus kisülés element – elem & idempotent element – idempotens elem

& inverse element – inverz elem element access – elem elérése element of a set – halmaz eleme elementary – elemi elementary cycle – elemi kör elementary divisor – elemi osztó elementary event – elemi esemény elementary function – elemi függvény elementary operation – elemi művelet elementary symmetric function (elementary symmetrical function) – elemi szimmetrikus függvény elementary transformation – elemi transzformáció elementary type – elemi típus elements (earth, air, fire, water) – elemek (föld, levegő, tűz, víz) elevation – magasság elevation model – domborzati modell elevation point – magassági pont elevator algorithm – lift-algoritmus [lemezütemezés] Elias bound – Elias-korlát Elias code – Elias-kód elided – rejtett eliminate – közömbösít | kiküszöböl | felszámol eliminated branch – eltávolított elágazás elimination – kiküszöbölés & common subexpression elimination – közös részkifejezés kiküszöbölése & global redundancy elimination – globális redundancia kiküszöbölése & redundancy elimination – redundancia kiküszöbölése elimination of copying – másolás elkerülése elimination of variables – változók kiküszöbölése eliminative – kiküszöbölő elitizm (in evolutional algorithm) – elitizmus (evolúciós algoritmusban)

ELIZA – ELIZA [beszélgető program] ellipse – ellipszis ellipsis – hiányjel | kipontozás ellipsoid – ellipszoid & random point on the ellipsoid – véletlen pont az ellipszoidon & rotation ellipsoid – forgási ellipszoid ellipsoid algorithm – ellipszoid algoritmus elliptic – elliptikus elliptic curve – elliptikus görbe elliptic curve algorithm – elliptikus görbés algoritmus elliptic curve cryptosystem – elliptikus görbés kriptorendszer elliptic curve factorization – elliptikus görbés faktorizáció elliptic curve method – elliptikus görbés módszer elliptic curve primality proving algorithm – elliptikus görbés prímteszt-algoritmus elliptic function – elliptikus függvény elliptic integral – elliptikus integrál elliptic surface – elliptikus felület elliptical – elliptikus elliptic-curve factorization method – elliptikus görbés faktorizációs módszer elusive requirement – nehezen megfogható igény EM algorithm (expectation maximization algorithm) – EM algoritmus (várható értéket maximalizáló algoritmus) email (electronic mail) – elektronikus levél | e-levél | villámlevél email address – elektronikus levelezési cím | email cím email gateway – elektronikus-levél átjáró email security software – elektronikus levelezés biztonsági rendszere e-market – e-piac e-market system – e-piaci rendszer e-marketing – e-marketing e-marketplace – e-piactér embedded – beágyazott | környezetbe ágyazott

embedded coding – beágyazott kódolás embedded coding in image compression – beágyazott kódolás képtömörítésnél embedded computer – beágyazott számítógép embedded dependency – beágyazott függőség embedded graph – beágyazott gráf embedded help – beágyazott segítség | súgó embedded link – beágyazott link embedded media – beágyazott média embedded point – beágyazott pont embedded SQL – beágyazott SQL embedded system – beágyazott rendszer embedding – beágyazás embedding of partial order into linear order – parciális rendezés beágyazása lineáris rendezésbe emboss – domborítás | trébelés emboss filter – emboss szűrő embossed – dombornyomásos e-medicine – e-gyógyászat emergency – vészhelyzet | szükségállapot | katasztrófa emergency plan – katasztrófaterv emergency response – katasztrófa esetén követendő eljárás emergency services – katasztrófa esetén használt szolgáltatások emergent behavior – kialakuló viselkedés | létrejövő viselkedés emergent property – eredendő tulajdonság emergent requirement – eredendő követelmény emerging functionality – kialakuló funkcionalitás emerging pattern – felbukkanó minta emission – kibocsátás | sugárzás | emisszió emission map – emissziós térkép emissive surface – sugárzó felület | emisszív felület emitter – sugárzó | kibocsátó | emittáló Emitter-Coupled Logic (ECL) – emitter csatolt logika (ECL)

emoticon – érzelmet kifejező jel | érzelmet kifejező ikon & :) – mosoly & :( – szomorú vagyok & :'-( – sírás & :~ – szintén sírás & ;-) – kacsintás és nevetés & :-D – nagy mosoly & :-)) – nagy mosoly & :-))))))))))) – nagyon nagy mosoly & :-O – ásítás & :-* – puszi | csók emotional agent – érzelmi ügynök | emócionális ágens Emotional Intelligence (EQ) – érzelmi intelligencia emotions – érzelmek emphasis – kiemelés | hangsúlyozás | nyomaték empirical – tapasztalati | empirikus empirical distribution function – tapasztalati eloszlási függvény | empirikus eloszlási függvény empirical evaluation – tapasztalati értékelés | empirikus értékelés empirical gradient – empirikus gradiens empirical method – tapasztalati módszer | empirikus módszer empirical research – empirikus kutatás empirical relation – empirikus reláció Empirical Software Engineering (ESE) – empirikus szoftverfejlesztés empirical tests for randomness – véletlenség empirikus tesztelése employability – alkalmazhatóság employers’ requirements – munkaadói követelmények empowerment – alkalmazottak bevonása a döntési folyamatba empty – üres empty case – üres eset empty clause – üres klóz empty graph – üres gráf

empty product – üres szorzat empty set – üres halmaz empty stack – üres verem empty stream – üres adatfolyam | üres csatorna empty string – üres füzér | üres sztring | üres karaktelánc empty sum – üres összeg empty tree – üres fa EMR (Electronic Meeting Room) – elektronikus találkozószoba EMS (Electronic Meeting System) – elektronikus találkozórendszer emulation – utánzás | emuláció emulator – emulátor EMV card (Europay-MasterCard-Visa card) – EMV-kártya (európai bankkártya) enable input – engedélyező bemenet enabled action – engedélyezett művelet | lehetővé tett művelet enabled task – engedélyezett taszk | lehetővé tett taszk enabled transition – engedélyezett állapotátmenet Encapsulated Postscript (EPS) – beágyazott postscript (EPS) encapsulation – beágyazás | egységbezárás | egységbefoglalás | betokozás enciphering – titkosítás | rejtjelezés | sifrírozás encode – kódol encoder – kódoló encoding – kódolás encoding of problem instances – konkrét probléma kódolása encoding problem – kódolási probléma | kódolás problémája encrypt – rejtjelez | titkosít encrypt-decrypt-encrypt mode (EDE) – rejtjelező-visszafejtő-rejtjelező módszer [speciális háromszoros rejtjelezés] encrypted – titkosított encrypted file – titkosított fájl Encrypted Key Exchange (EKE) – titkosított kulcscsere encrypted password – titkosított jelszó

encryption – rejtjelezés | titkosítás | sifrírozás encryption algorithm – rejtjelező algoritmus | titkosító algoritmus | sifrírozó algoritmus encryption exponent – titkosító kitevő encryption scheme – rejtjelező rendszer encryption speed – rejtjelezési sebesség end – végpont end box – végéreugrás-gomb end effector – végberendezés end of file – fájl vége end of special data – különleges adatok vége End of Text (ETX) – szövegmező vége | adatmező vége End Of Transmission (EOT) – adásvége end office – vég-központ | helyi központ end result – végeredmény end scope – határkör vége end system – végrendszer end user – végfelhasználó endian-ness – adatelhelyezési módszer & big endian – adat kisebb helyiértékű része a nagyobb memóriacímre & little endian – adat kisebb helyiértékű része a kisebb memóriacímre ending a program – program befejezése endnote – lábjegyzet | végjegyzet endomorphism – endomorfizmus endpoint – él végpontja endpoint of a graph – gráf végpontja endpoint of an edge – él végpontja end-to-end argument – kezdet-és-vég közötti érvelés end-to-end protocol – vég-vég protokoll | végpontok közötti protokoll enduring requirement – tartós követelmény enduser – végfelhasználó End-User Computing (EUC) – végfelhasználói számítástechnika

End-User Development (EUD) – végfelhasználói fejlesztés enduser interface – végfelhasználói felület end-user programming – végfelhasználói programozás enduser software – végfelhasználót kiszolgáló szoftver end-vertex – él végpontja enemy – ellenség energy – energia engine – motor | modul | működtető egység engineering – technológia & software engineering – szoftver technológia engineering application – műszaki alkalmazás engineering design margin – mérnöki tervezési tartalék engineering tool – fejlesztőeszköz engineering workstation – mérnöki munkaállomás English – angol English auction – hagyományos aukció, ahol adott összeggel emelni lehet a tétet English text – angol szöveg enhance – növel | fokoz | erősít Enhanced Data Output DRAM (EDO DRAM) – növelt adatkibocsátású DRAM (EDO-DRAM) enhanced straightforward dispatching – növelt direkt kiküldés enhanced synchronous DRAM (ESDRAM) – növelt szinkron DRAM enhancement – továbbfejlesztés | képességbővítés enhancer – erősítő ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) – ENIAC (elektronikus számjegyes integráló és számítógép) Enigma – Enigma (rejtvény | rejtély | talány) | Enigma [német rejtjelező gép] enlarge – nagyít | növel enlarged – felnagyított enlarging – növelés ENQ (enquiry) – ENQ (kapcsolatfelvétel kérés) enqueue – várakozási sorba állít

enquiry (ENQ) – kapcsolatfelvétel kérés enriching graphical representations – grafikus ábrázolás gazdagítása ensemble learning – hipotézishalmaz együttes tanulása entailment – vonzat (logikában) & entailment constraint – vonzatkorlát | vonzatkényszer enterprise – vállalkozás enterprise analysis – teljes körű információs igény-felmérés Enterprise Application Integration (EAI) – vállalati szintű alkalmazásintegráció enterprise architecture – vállalati architektúra enterprise bean – vállalati babszem enterprise collaboration – vállalati együttműködés enterprise data warehouse – vállalati adattárház enterprise integration – vállalati integráció Enterprise Javabeans – vállalati Java-elemek enterprise management system – vállalati irányítási rendszer enterprise networking – vállalati hálózatépítés Enterprise Resource Planning (ERP) – integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) | vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezése (ERP) enterprise system – vállalati (számítógépes) rendszer enterprise wireless LAN – vállalati vezeték nélküli LAN enterprise-level systems – vállalati szintű rendszerek enterprise-wide – vállalatméretű enterprise-wide computing – vállalat minden folyamatára kiterjedő, komplex számítógépes rendszer entertainment industry – szórakoztatóipari entier function – egészrész-függvény entity – egyed | jellemző tulajdonságok összessége entity class – entitás osztály entity declaration – entitás deklaráció entity identification problem – egyedazonosítási feladat / probléma entity realization – entitás-előfordulás entity relationship – egyedkapcsolat

entity set – egyedhalmaz entity-relationship – egyedkapcsolat entity-relationship diagram – egyedkapcsolat-diagram entity-relationship model – egyedkapcsolat-modell entrance-exam problem – felvételi vizsga feladat / probléma entrepreneur – vállalkozó entrepreneurial structure – egyszerű vállalkozói szerkezet / struktúra entropy – entrópia & discrete entropy – diszkrét entrópia entropy function – entrópiafüggvény entry – bejegyzés | belépés | bemenet entry consistency – belépő következetesség | belépő konzisztencia entry criteria – bemeneti feltétel entry to subroutines – szubrutinok belépési pontjai entry tunnel – belépési csatorna enumerated type – felsorolási típus | felsorolásos típus enumerating – felsorolás | leszámlálás | összeszámlálás enumerating binary trees – bináris fák leszámlálása enumerating prime numbers – prímszámok leszámlálása | prímszámok felsorolása enumeration – leszámlálás | felsorolás | összeszámlálás enumeration of balanced binary trees – kiegyensúlyozott bináris fák leszámlálása enumeration of permutations – permutációk leszámlálása enumeration of prime numbers – prímszámok leszámlálása | prímszámok felsorolása enumeration of trees – fák leszámlálása enumeration type – felsorolási típus enumerator – felsoroló envelope – burkológörbe | boríték & central envelope – központi / centrális boríték envelope representation – borítékreprezentáció enveloped – betokozott environment – környezet

environment history – környezeti történet environment map – környezettérkép environment mapping – környezetleképzés environment node – környezeti csúcs environment process – környezeti folyamat environment variable – környezeti változó environment vector – környezetvektor | környezeti vektor environmental – környezeti environmental control – környezeti vezérlés environmental profile – környezeti profil | környezeti egyéni beállítás environmental stress response – környezeti stresszhatásra adott válaszreakció environmental subsystems – környezeti alrendszer envisioning – ábrázolás | megjelenítés | szemléltetés EOF (End Of File) – fájlvége jel | állományvégjel | EOF EOL (End Of Line) – sorvége jel EOM (End Of Message) – EOM (üzenetvégjel) EOT (End Of Transmission) – EOT (adás vége | átvitel vége) e-partnerships – e-partnerség ephemeral awareness – lankadó éberség EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) – EPIC (explicit párhuzamos utasítás feldolgozás) epidemic – járvány epidemic protocol – járványprotokoll epidemiologist – epidemiológus epigenetic – epigenetikai epigenetic regulation – epigenetikai szabályozás epimorphism – epimorfizmus | szürjektív homomorfizmus epipolar geometry – epipoláris geometria episode – epizód epistemic logic – episztemológiai logika epistemological commitment – ismeretelméleti elkötelezettség

epistemology – ismeretelmélet EPLD (Erasable Programmable Logic Device) – törölhető programozható logikai eszköz epoch – korszak | időszak epoch updating – időszakos módosítás eposodic – epizódszerű [környezet] e-procurement – termékek és szolgáltatások beszerzése a weben e-procurement model – e-beszerzési modell EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) – EPROM (törölhető programozható csak olvasható memória) EPS (Electronic Payment System) – EPS (elektronikus fizető rendszer) EPS (Encapsulated Postscript) – EPS (egységbe zárt postscript) [grafikus állományformátum] epsilon (ε) – epszilon (ε) epsilon register – epszilon regiszter epsilon-free (ε-free) – epszilonmentes (ε-mentes) epsilon-free grammar (ε -free grammar) – epszilonmentes nyelvtan (ε -mentes nyelvtan) equal – egyenlő equal sign – egyenlőségjel equality (in logic) – egyenlőség (logikában) equality – egyenlőség & approximate equality – közelítő egyenlőség & essential equality – lényeges egyenlőség equality constraints – egyenlőséggel adott korlátozó feltételek equality of sets – halmazok egyenlősége equality symbol – egyenlőség jel equality-generating dependency – egyenlőséggeneráló függőség equalization – kiegyenlítés equalize – kiegyenlít equalizer – kiegyenlítő | hangszínszabályozó equally likely – azonos valószínűségű | azonosan valószínű | egyforma valószínűségű | egyformán valószínű equation – egyenlet | képlet

equation solver – egyenletmegoldó szoftvermodul equational unification – egyenleti egyesítés equidepth binning – azonos mélységű kosarazás equidimensional – azonos dimenziójú equidistant – ekvidisztáns | egyenlő távolságú | állandó távolságú | azonos távolságú equidistant code – ekvidisztáns kód | egyenletes kód | állandó távolságú kód | azonos távolságú kód | szimplex kód equidistributed sequence – egyenletes eloszlású sorozat equidistribution test – egyenletes eloszlás tesztelése equi-join – egyenlőség alapú összekapcsolás equilibrium – egyensúly & cache equilibrium – egyensúlyban levő gyorsítótár equitable distribution – pártatlan eloszlás equivalence – egyenértékűség | ekvivalencia & modular equivalence – moduláris ekvivalencia & structural equivalence – szerkezeti ekvivalencia & type equivalence – típus egyenértékűség equivalence algorithm – ekvivalencia-algoritmus equivalence class – ekvivalenciaosztály equivalence declaration – ekvivalencia deklaráció equivalence relation – ekvivalenciareláció equivalent – ekvivalens | egyenértékű equivalent algorithms – ekvivalens algoritmusok equivalent binary trees – ekvivalens bináris fák equivalent codes – ekvivalens kódok equivalent equations – ekvivalens egyenletek equivalent expressions – ekvivalens kifejezések equivalent Gray codes – ekvivalens Gray-kódok equivalent linear programs – ekvivalens lineáris programok equivalent load circuit – egyenértékű | helyettesítő | ekvivalens terhelő hálózat equivalent of MMIXAL symbol – MMIXaL szimbólum ekvivalense

equivalent sets of dependencies – ekvivalens függőségi halmazok equivalent staging – ekvivalens fokozatok kialakítása | besorolás ekvivalens fokozatok szerint | ekvivalens besorolás [a CMMI lépcsős és folytonos megközelítéseinek kombinálása útján] equivalent states – egyenértékű állapotok | ekvivalens állapotok equivalent symbols – ekvivalens szimbólumok equiwidth binning – azonos szélességű kosarazás ER model (Entity-Relationship model) – ER-modell (egyed-kapcsolat modell) erasable – törölhető Erasable Programmable Logic Device (EPLD) – törölhető programozható logikai eszköz (EPLD) Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) – törölhető programozható csak olvasható memória (EPROM) erase – töröl | kitöröl eraser – radír erasing – törlés erasing EPROM – EPROM törlése erasure – törlődés erasure burst – törlődéses csomó erasure channel – törlődéses csatorna erasure error – törlési hiba Erdas Imagine – Erdas Imagine [digitális képfeldolgozó szoftver] ergodic – ergodikus ergodic process – ergodikus folyamat ergonomical issue – ergonómiai kérdés ergonomics – ergonómia erosion – erózió | lepusztulás ERP (Enterprise Resource Planning) – ERP (integrált vállalatirányítási rendszer) | ERP (vállalati erőforrás-gazdálkodás tervezés) ERP implementation – ERP bevezetése | vállalatirányítási rendszer bevezetése ERP model – ERP modell ERP project – ERP projekt ERP software – ERP szoftver ERP software market – ERP szoftverpiac

ERP system – ERP rendszer | vállalati erőforrás-tervező rendszer ERP systems lifecycle – ERP rendszerek életciklusa ERP vendors – ERP értékesítők errata – hibajegyzék erroneously – hibásan | helytelenül error – hiba & absolute error – abszolút hiba & bit error – bithiba & Bit Error Rate (BER) – bithiba-arány & compile-time error – fordítási idejű hiba & computational error – kiszámítási hiba & detectable error – felfedezhető hiba & detection of error – hiba jelzése & error propagation – hibaterjedés & Forward Error Correction (FEC) – előre irányuló hibajavítás & lexical error – lexikális hiba & multilevel error handling – többszintű hibakezelés & performance error – teljesítményhiba & quantization error – kvantálási hiba & relative error – relatív hiba & residual error ratio – maradó-hiba arány & run-time error – futási idejű hiba & semantic error – szemantikus hiba & syntax error – szintaktikus hiba & transmission error – átviteli hiba error analysis – hibaelemzés error avoidance – hiba elkerülése error burst – hibacsomó error checklist – hibaellenőrző-lista error code – hibakód error condition – hibafeltétel

error control – hibakezelés error correction – hibajavítás error design – hibatervezés error detecting routine – hibajelző rutin error detection – hibajelzés error detection and correction – hibafelismerés és javítás error estimation – hibabecslés error function – hibafüggvény error handling – hibakezelés error handling alternative – hibakezelési alternatíva error interrupt – hibából eredő megszakítás error management – hibakezelés error message – hibaüzenet error metrics – hibametrika error model – hibamodell error prevention – hibamegelőzés error propagation – hibaterjedés error range – hibatartomány error recovery – hibaelfedés | hibás állapotból való felépülés | hiba utáni visszaállítás error repair – hibajavítás error report – hibajelzés error reporting – hibajelzés error sequence – hibasorozat error value – hibaérték error-correcting – hibajavító error-correcting code – hibajavító kód error-correcting decoder – hibajavító dekódoló error-correction – hibajavítás error-correction capability – hibajavító képesség error-detecting code – hibajelző kód error-evaluator polynomial – hibaérték-polinom

error-free – hibamentes error-location number – hibahely-szám error-locator polynomial – hibahely-polinom ES (Expert System) – SZR (szakértő rendszer) escape character – escape karakter escape key – kilépő billentyű escape problem – menekülési probléma escape sequence – vezérlősorozat escrow – letét Escrowed Encryption Standard – letétes rejtjelező szabvány ESD (Electrostatic Discharge) – elektrosztatikus kisülés ESDRAM (Enhanced Synchronous DRAM) – kiterjesztett SDRaM e-shop model – e-bolt modell ESS (Executive Support System) – modellező-elemző vezetői támogató rendszer essential – lényeges essential hazard – lényeges hazárd essential operator – alapvető operátor essential prime implicant – lényeges prímimplikáns essential term – lényeges tag | lényeges kifejezés establish and maintain – létrehozás és fenntartás EST (Expressed Sequence Tag) – kifejeződött szekvenciadarab címkéje | véletlenszerűen izolált DNS-darab címkéje estimate – becslés | értékelés estimation – becslés & error estimation – hibabecslés estimation accuracy – becslési pontosság estimation risk – becslési kockázat estimation technique – becslési technika e-stock exchange – e-tőzsde e-store – e-bolt e-system – e-rendszer

eta-conversion (ε-conversion) – eta-konverzió (ε-átalakítás) ether – éteri kék Ethernet – Ethernet | normál Ethernet | klasszikus Ethernet & classic Ethernet – klasszikus Ethernet | normál Ethernet & DIX Ethernet – DIX-szabványú Ethernet & Fast Ethernet – gyors Ethernet & Gigabit Ethernet – gigabites Ethernet & switched Ethernet – kapcsolt Ethernet & thick-Ethernet – vastag Ethernet & thin-Ethernet – vékony Ethernet Ethernet address – Ethernet-cím Ethernet sniffing – Ethernet hálózat forgalmának lehallgatása Ethernet switch – Ethernet-kapcsoló ethical dilemmas – etikai dilemmák ethical no free lunch rule – Semmi sincs ingyen etikai elv ethics – erkölcs | etika ethnography – néprajz | etnográfia ETL (Extraction, Transformation and Load) – ETL (kinyerés, átalakítás és betöltés) ETL tool – ETL eszköz ETX (End of Text) – ETX (szövegmező / adatmező vége) EU (Execution Unit) – végrehajtó | feldolgozó egység Euclid – Euclid [programnyelv] Euclidean – euklideszi Euclidean distance – euklideszi távolság Euclidean division – euklideszi osztás Euclidean geometry – euklideszi geometria Euclidean Geometry code (EG code) – euklideszi geometriai kód (EG-kód) Euclidean metric – euklideszi metrika Euclidean norm – euklideszi norma Euclidean space – euklideszi tér Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus

& analysis of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus elemzése & extended Euclid’s algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus & extended Euclid’s algorithm for polynomials – kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra & multiprecision Euclid’s algorithm – nagy pontosságú euklideszi algoritmus & original form of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus eredeti formája Euclid’s algorithm compared to binary algorithm – euklideszi algoritmus és bináris algoritmus összehasonlítása Euclid’s algorithm for polynomials – euklideszi algoritmus polinomokra Euclid’s algorithm for string polynomials – euklideszi algoritmus sztring polinomokra Euclid’s extended algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus EULA (End User Licence Agreement) – EULa (végfelhasználói licenszszerződés) Euler characteristic – Euler-karakterisztika Euler circuit – zárt Euler-vonal Euler constant (γ) – Euler-konstans (γ) Euler numbers – Euler-számok Euler operator – Euler-operátor Euler summation formula – Euler-féle összegzési képlet Euler theorem – Euler-tétel Euler totient function (θ(n)) – Euler-függvény (θ(n)) Euler trail – Euler-vonal Euler walk – Euler-bejárás | Euler-séta Euler-Fermat-theorem – Euler–Fermat-tétel Eulerian graph – Euler-gráf Eulerian number – Euler-szám Eulerian walk – Euler-vonal Eulerian-cycle problem – Euler-kör feladat / probléma Euler’s criterion – Euler-feltétel | Euler-kritérium Euler’s formula – Euler-képlet Euler’s phi function – Euler-féle fi-függvény | Euler-függvény Euler’s theorem – Euler-tétel Euler’s-function – Euler-függvény | Euler-féle fi-függvény

EURISKO – EURISKO [heurisztikáit módosítani képes rendszer] European Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) – biztonsági szabvány evaluate – értékel | kiértékel evaluation – kiértékelés | érték kiszámítása | behelyettesítés | becslés & applicative-order evaluation – alkalmazás-sorrendű kiértékelés & lazy evaluation – lusta kiértékelés & normal-order evaluation – normál-sorrendű kiértékelés evaluation function – kiértékelő függvény & accuracy of evaluation function – kiértékelő függvény pontossága evaluation of a function – függvény értékének kiszámítása evaluation of a polynomial – behelyettesítés polinomba evaluation of decision network – döntési háló kiértékelése evaluation of determinants – determinánsok kiszámítása | determinánsok kifejtése evaluation of mean and standard deviation – várható érték és szórás kiszámítása evaluation of methods – módszerek kiértékelése evaluation of powers – hatványok értékének kiszámítása | hatványok kiértékelése evaluation of tools – eszközök kiértékelés evaluation order – kiértékelési sorrend evaluation plan – kiértékelési terv evaluation short-circuit – rövidre zárt kiértékelés | rövidzáras kiértékelés even – páros [szám] even cycle – páros kör even function – páros függvény even permutation – páros permutáció even permutation exact sequence – páros permutációs pontos sorozat even-parity – páros paritású even-parity circuit – páros paritású áramkör even-parity code – páros paritású kód event – esemény & asynchronous event – aszinkron esemény event bits – eseménybitek

event calculus – eseménykalkulus event channel – eseménycsatorna event class – esemény osztály event control – eseményvezérlés event diagram – eseménydiagram event dispatcher thread – eseményelosztó programszál event dispatching – esemény szétosztás event driven simulation – eseményvezérelt szimuláció event folding window – eseménybefoglaló ablak event handler – eseménykezelő event list – eseménylista event listener – eseményfigyelő event mask – eseménymaszk event modeling – eseménymodellezés event object – eseményobjektum event ordering – esemény-sorrendezés & happened-before relation – előbb történt reláció event point – eseménypont event processing – esemény feldolgozása event queue – eseménysor event queue group – eseménysor csoport event scenario – esemény-forgatókönyv event service – esemény szolgálat | eseményszolgáltatás event structure – eseménystruktúra event-based control – esemény-alapú vezérlés Event-Condition-Action (ECA) – esemény-feltétel-tevékenység event-driven – eseményvezérelt event-driven interface – eseményvezérelt felület / interfész event-driven system – eseményvezérelt rendszer event-point schedule – eseménypont ütemezése eventsharing – eseménymegosztás

eventual – végleges | végső eventual consistency – fokozatos következetesség | fokozatos konzisztencia eventual time bound – végleges időkorlát | végső időkorlát eventually periodic sequence – végén periódikus sorozat | végperiódikus sorozat evidence – bizonyíték evidence variable – bizonyítékváltozó evidental reasoning – bizonyítékra alapozó következtetés evolution – evolúció evolution analysis – fejlődésanalízis evolution cost – evolúciós költség evolution strategy – evolúciós stratégia evolutionary – evolúciós evolutionary development – evolúciós fejlesztés evolutionary prototyping – evolúciós prototípuskészítés evolutionary tree – evolúciós fa e-voting – elektronikus szavazás e-wallet – e-pénztárca | online vásárlásra használható, átutalt pénz exabyte – exabájt [1018 bájt] exact – pontos exact cover problem – pontos lefedési feladat exact division – pontos osztás exact index – pontos index exact rule – pontos szabály | precíz szabály | egzakt szabály exact sequence – pontos sorozat | exakt sorozat exactly divides – pontosan osztja exactly once semantics – pontosan egyszer szemantikai módszer example – példa example of input – példa bemenetre examples of spectral test – példák spektrális tesztre except if operation – kivéve ha művelet exception – kivétel

& derived exception – származtatott kivétel & I/O exception – B / K kivétel & standard exception – szabványos kivétel & uncaught exception – el nem kapott kivétel & unexpected exception – váratlan kivétel exception checking – kivételellenőrzés exception handler – kivételkezelő exception hierarchy – kivételhierarchia exception interface – kivétel felülete exception mapping – kivétel leképezés exception propagation – kivétel-továbbterjesztés exception report – kivételes helyzetre figyelmeztető jelentés exception rule – kivételi szabály exception set – kivételek halmaza exception throwing – kivétel továbbdobás exception type – kivételtípus exceptional case – különleges eset exceptional curve – kivételes görbe exceptions of process – folyamat kivételei excess – többlet | felesleg excess flow – többletfolyam excess-3 code – háromtöbbletes kód excess-B representation – B-többletes ábrázolás exchange property – cseretulajdonság | kicserélési tulajdonság excitation – gerjesztés excitation equation – gerjesztési egyenlet excitation table – vezérlési tábla exclamation mark – felkiáltójel exclusion – kizárás & k-exclusion – k-kizárás & mutual exclusion – kölcsönös kizárás

& mutual exclusion problem – kölcsönös kizárási feladat exclusion and inclusion – tartalmazás és kizárás | logikai szita exclusion condition – kizárási feltétel exclusion dependency – kizáró függősség exclusion specification – kizárási leírás | kizárási meghatározás | kizárási specifikáció exclusive – kizáró | exkluzív exclusive lock – kizárólagos zár exclusive or – kizáró VaGY exclusive OR operator – kizáró VaGY operátor Exclusive Read, Concurrent Write (ERCW) – kizárólagos olvasás, párhuzamos írás Exclusive Read, Exclusive Write (EREW) – kizárólagos olvasás, kizárólagos írás exclusive-NOR gate (XNOR gate) – ekvivalencia kapu exclusive-NOR – ekvivalencia exclusive-OR (XOR) – kizáró VAGY | exkluzív vagy exclusive-OR gate (XOR gate) – kizáró VAGY kapu | antivalencia kapu | XOR-kapu exclusive-OR – kizáró VAGY | antivalencia | XOR exclusive-OR function – kizáró VAGY függvény | antivalencia függvény | XOR függvény executable – futtatható | végrehajtható executable file – végrehajtható fájl executable program – végrehajtható program executable statement – végrehajtható utasítás execute – végrehajt execute a subroutine – szubrutin végrehajtása execution – végrehajtás & admissible timed execution – elfogadható idejű végrehajtás & corresponding executions – megfelelő végrehajtások & indistinguishable executions – megkülönböztethetetlen végrehajtások & regular execution – reguláris végrehajtás & timed execution – időzített végrehajtás execution control list – végrehajtást ellenőrző lista execution correspondence – végrehajtási megfelelés / összhang / hasonlóság

execution engine – végrehajtómotor execution fragment – végrehajtási töredék execution model – végrehajtási modell execution monitoring – végrehajtás monitorozása, figyelése execution occurrence – objektumot érintő esemény execution register – végrehajtási regiszter execution semantics – végrehajtási szemantika execution sequence control – végrehajtás folyamatának vezérlése execution time – végrehajtási idő Execution Unit (EU) – végrehajtó egység | feldolgozó egység executive – végrehajtó executive committee – vezetői testület Executive Information System (EIS) – vezetői információs rendszer | felsővezetői információs rendszer executive sponsor – informatikai projektet támogató felsővezető executive workstation – speciális kiépítésű / felszereltségű vezetői terminál executive/sequencing layer – végrehajtó / szekvenciális réteg exemplar – mintapéldány exhausting search – kimerítő keresés exhaustion – kimerülés & free store exhaustion – szabad tár kimerülése exhaustive – kimerítő exhaustive decomposition – teljes dekompozíció exhaustive search – kimerítő keresés existence – lét | létezés | egzisztencia existence constraint – létezési megszorítás existential – egzisztenciális existential elimination – egzisztenciális kvantorok kiküszöbölése existential graph – egzisztenciális gráf existential instantiation – egzisztenciális példányosítás [logikában] existential introduction – egzisztenciális kvantor bevezetése

existential quantifier – egzisztenciális kvantor existential type – egzisztenciális típus exit – kilépés | kilép | aktív folyamatot lezáró lépés | exit [utasítás] & abortive exit – sikertelen kimenet exit and sign out – kilépés és kijelentkezés exit code – kilépési kód | visszatérési kód exit condition – kilépési feltétel exit criteria – kimeneti feltétel exit from a subroutine – kilépési pont szubrutinból exit help – kilépés a súgóból exit point – kilépési pont exit program – kilépés programból exit protocol – kilépési protokoll exit region – kilépési szakasz exit section – kilépési szakasz exit setup – kilépés telepítőből exit status – kilépési állapot | kilépési státusz exit tunnel – kimeneti csatorna exocentric viewpoint – exocentrikus nézőpont exon – exon [a gén fehérjét kódóló szakaszai] exoskeleton – külső váz expandex – bővített | kiterjesztett expanded memory manager – bővített-memória kezelő expanded node – kiterjesztett csúcs | ki nem fejtett függvény csomópont [végrehajtási gráfban] expanding a node – csúcs kiterjesztése expanding-width screen size – növelhető szélességű képernyőméret expando – táguló adatbeviteli mező expansion – tágulás | kiterjedés | | kiterjesztés | kibővítés | expanzió | kifejtés expansion of a dynamic table – dinamikus tábla kiterjesztése expansion of code – kódkiterjesztés expansion of state – állapot-kiterjesztés

expectation – elvárás expectation value – várható érték Expectation-Maximization (EM) – várható érték maximalizálás expected – várható | várt expected CMMI components – elvárt CMMI elemek / komponensek expected information – várható információ expected minimax value – várható minimax érték [játékfában] expected monetary value – várható pénzügyi érték expected number – várható szám expected pattern – elvárásnak megfelelő minta expected running time – várható futási idő expected utility – várható hasznosság expected value – várható érték expedited forwarding – gyorsított továbbítás | sürgős továbbítás experiment – kísérlet experimental – kísérleti experimental design – kísérleti tervezés experimental error – kísérleti hiba experimental object – kísérleti objektum experimental perspective – kísérleti perspektíva experimental psychology – kísérleti pszichológia experimental subject – kísérleti alany experimental unit – kísérleti egység experimentation – kísérletezés experimentation and analysis – kísérlet és elemzés experiments with random data – kísérletek véletlen adatokkal expert – szakértő | tárgyterületi szakértő expert based system – szakértő alapú rendszer expert choice – szakértő döntése | szakértői döntés expert opinion – szakértői vélemény expert review – szakértői értékelés

Expert System (ES) – szakértő rendszer (SZR) Expertise Model – szakisemereti modell expiration – hatályvesztés explaining away – elmagyarázás explanation – magyarázat explanation subsystem – magyarázó alrendszer explanation-based generalization – magyarázat-alapú általánosítás explanation-based learning – magyarázat-alapú tanulás explicit – explicit | kifejezett | nyílt explicit address – közvetlenül megadott cím (explicit cím) explicit binding – explicit csatlakozás explicit call of destructor – explicit destruktorhívás explicit constructor – explicit konstruktor explicit conversion – explicit átalakítás explicit destruction – szándékos rombolás | kifejezett rombolás explicit knowledge – verbalizált tudás | explicit tudás | kodifikált tudás explicit set – explicit halmaz explicit status bit – explicit érvényesség bit explicit template argument – explicit sablonparaméter explicit template instantiation – explicit sablonpéldányosítás explicit type conversion – explicit típuskonverzió exploit – sebezhetőséget kihasznál exploitation – kihasználás exploration – felfedezés exploration function – felfedezési függvény [tanulásnál] exploratory – feltáró exploration problem – felfedezési probléma exploratory analysis – előzetes elemzés exploratory data analysis – feltáró adatelemzés exploratory development – feltáró fejlesztés exploratory learning – felfedező tanulás

explosion – robbanás exponent – kitevő exponent of a floating point number – lebegőpontos szám kitevője exponent overflow – kitevő túlcsordulása exponent part of a floating point number – lebegőpontos szám kitevőrésze exponent underflow – kitevő alulcsordulása exponential – exponenciális & exponential sequence – exponenciális sorozat exponential average – exponenciális átlag exponential bound – exponenciális korlát exponential complexity – exponenciális bonyolultság exponential deviates – exponenciális eltérés & generating of exponential deviates – exponenciális eltérések előállítása exponential distribution – exponenciális eloszlás exponential function – exponenciális függvény & q-generalized exponential function – q-általánosított exponenciális függvény exponential generating function – exponenciális generátorfüggvény exponential growth – exponenciális növekedés exponential height – exponenciális magasság exponential integral – exponenciális integrál exponential model – exponenciális modell exponential search tree – exponenciális keresőfa exponential series – exponenciális sor exponential sum – exponenciális összeg exponential-time – exponenciális idejű exponentiation – hatványozás & exponentiation of polynomials – polinomok hatványozása & exponentiation of power series – hatványsorok hatványozása & multiprecision exponentiation – nagy pontosságú hatványozás exponentiation instruction – hatványozási utasítás exponentiation modulo p – modulo p hatványozás

export – export | kivitel | kivisz exporting – adatkivitel más rendszerbe és / vagy formátumba exposed station problem – megvilágított / látható állomás problémája expressed sequence tag (EST) – kifejeződött szekvenciadarab címkéje | véletlenszerűen izolált DNS-darab címkéje exposure – expozíció exposure compensation – expozíció korrekció exposure limitation – lehetséges károk csökkentése expression – kifejezés & available expression – rendelkezésre álló kifejezés & conditional expression – feltételes kifejezés & constant expression – konstans kifejezés & full expression – teljes kifejezés & nested expression – skatulyázott kifejezés & very busy expression – nagyon foglalt kifejezés expression complexity – kifejezés bonyolultsága expression template – kifejezés-sablon expression tree – kifejezésfa expressiveness of decision tree – döntési fa kifejezőereje extend – kiterjeszt extendable – kiterjeszthető extended – kiterjesztett extended arithmetic – kiterjesztett aritmetika extended ASCII – kiterjesztett aSCII extended binary tree – kiterjesztett bináris fa extended code – kiterjesztett kód extended Datalog program – kiterjesztett Datalog program extended dependency – kiterjesztett függőség extended entity relationship – kibővített egyedkapcsolat extended Euclidean algorithm – kiterjesztett euklideszi algoritmus extended Euclid’s algorithm for polynomials – kiterjesztett euklideszi algoritmus polinomokra

extended fact table – kiterjesztett ténytábla Extended File System (EXTFS) – kiterjesztett fájlrendszer Extended Inter-Frame Spacing (EIFS) – kiterjesztett keretek közötti időköz extended interpretation – kiterjesztett interpretáció [logikában] Extended Kalman Filter (EKF) – kiterjesztett Kálmán-szűrő extended memory specification – kiterjesztett memória specifikáció extended stack introspection – kiterjesztett veremellenőrzés extended ternary tree – kiterjesztett ternáris fa extended type information – kiterjesztett típusinformáció extendible hash table – kiterjeszthető tördelőtáblázat extendible hashing – kiterjeszthető tördelés extending a partial order – parciális rendezés kiterjesztése extending of the sign bit – előjelbit kiterjesztése extensibility – bővíthetőség extensible – kiterjeszthető Extensible Authentication Protocol (EAP) – kiterjeszthető hitelesítő protokoll extensible I/O – bővíthető B / K Extensible Markup Language (XML) – bővíthető jelölőnyelv (XML) extension – kiterjesztés | bővítés | telefonmellék & k-extension – k-kiterjesztés extension field – bővített test extension header – kiegészítő fejrész extension of a set – halmaz kiterjesztése extension of a string – sztring kiterjesztése extension of an instruction – utasítás kiterjesztése extension of an ordering – rendezés kiterjesztése extension point – kiterjesztési pont extensional database predicate – extenzionális predikátum extensional relation – extenzionális reláció extensive game – extenzív játék extent – kiterjedés | előfordulás [osztály esetében]

extent of reuse – újrafelhasználás mértéke extent of speculativeness – spekulativitás mértéke exterior of a polygon – sokszög külseje extermination of orphans – árva megsemmisítés | fattyú megsemmisítés extern – külső external – külső external action – külső művelet | külső akció external attribute – külső attribútum external auditor – külső auditor external cache – külső gyorsítótár external consistency – külső konzisztencia external data – külső adat External Data Representation (XDR) – külső adatábrázolás external distance – külső távolság external effect – külső következmény external feedback – külső visszacsatolás external fragmentation – külső töredezettség external function – külső függvény external interrupt – külső megszakítás external link – külső link external linkage – külső szerkesztésű external node – külső csúcs external path length – külső út hossza external precondition – külső előfeltétel external product attribute – külső termék attribútum | külső termékjellemző external quality – külső minőség external quality metrics – külső minőség mérésére alkalmas metrika external requirement – külső követelmény external service provider – külső szolgáltató external signature – külső aláírás external view – külső nézőpont

externalization – külső megjelenítés extrabold – kövér extract – kiemel | kitömörít extracting square root – négyzetgyökvonás extraction – kivonatolás | kinyerés Extraction, Transformation and Load (ETL) – kinyerés, átalakítás és betöltés (ETL) extractor – adatkinyerő | kivonatoló | kiíró operátor Extranet – vállalati telephelyek között működtetett intranet extraprise data warehouse – világméretű adattárház extremal graph – extremális gráf extreme programming – szélsőséges programozás | extrém programozás extrinsic property – külső tulajdonság extrinsic state – külső állapot extrude – kihúz extruding – kihúzás eye – szem eye candy – tetszetős látványelem eye contact – szemkontaktus eyedropper – szemcseppentő | pipetta eye-tracking – szemmozgás-követés | szemmozgás-rögzítés

F
facade – komponenscsomag face – lap | felületelem | arc face animation – arcanimáció face culling – lapeldobás | lapritkítás face detection – arcdetektálás face expression – arckifejezés face normal – lap normál vektora face validity – kísérleti terv látszólagos érvényessége facet – oldal | lap | felület

face-to-face – szemtől szembe facial deformation – arcdeformáció facilitator – döntéselőkészítő értekezlet levezető szakembere | közvetítő ágens | mediátor ágens facility – létesítmény | tehetség | lehetőség facility management – létesítménygazdálkodás facsimile – hasonmás | fax | telefax | eredeti kiadvány / dokumentum formátumát pontosan követő másolat | fakszimile fact – tény | tényállítás fact constellation schema – csillagképséma fact granularity – tényadat finomsági szintje | tényadat szemcsézettsége fact table – ténytábla & accumulating snapshot fact table – felhalmozó pillanatfelvétel ténytábla & consolidated fact table – összevont ténytábla & extended fact table – kiterjesztett ténytábla & factless fact table – ténymentes ténytábla | tényadat nélküli ténytábla & second-level fact table – másodszintű ténytábla & summary fact table – összefoglalt ténytábla factless fact table – ténymentes ténytábla | tényadat nélküli ténytábla factor – tényező factor base – faktorbázis factor of compression – tömörítési faktor factor ring – hányadosgyűrű | faktorgyűrű | maradékosztály-gyűrű factor semigroup – faktor-félcsoport | hányados-félcsoport factor set – faktorhalmaz factorable – faktorizálható factoranalysis – faktoranalízis factorial – faktoriális & generalized factorial – általánosított faktoriális factorial function – faktoriális függvény factorial number system – faktoriális számrendszer factorial power – faktoriális hatvány

factoring – felbontás | legyártás & immediate left-factoring – közvetlen balfaktorizáció & left-factoring – balfaktorizálás factoring an n-cycle – n-ciklus faktorizálása factoring problem – faktorizációs feladat / probléma factorization – faktorizáció | tényezőkre bontás & optimistic estimates of running time of factorization – faktorizáció futási idejének optimista becslése & uniqueness of factorization – faktorizáció egyértelműsége factorization into prime numbers – faktorizáció prímszámokra factorization into primes – prímfaktorizáció | prímfelbontás factorization of a string – sztring faktorizálása factorization of Fibonacci sequence – Fibonacci-sorozat faktorizálása factorization of permutations – permutációk faktorizációja factorization of polynomials – polinomok faktorizálása factorization of polynomials mod p – polinomok faktorizációja modulo p factorization of polynomials over the integers – polinomok faktorizációja az egészek felett factorization of polynomials over the rationals – polinomok faktorizációja a racionális számok felett factory design pattern – gyártervezési minta factory method – gyártó metódus factory object – objektum-előállító objektum | gyártó objektum fade – elhalkít | elhalványít | megfakít fader – hangerő-szabályozó | képerősség- szabályozó Fagan inspection – Fagan-féle inspekció | Fagan-féle vizsgálat failing system – meghibásodott rendszer fail-safe – hibajelenség nélküli | üzembiztos fail-silent – hibacsend fail-stop failure – megállási hiba | megállási meghibásodás failure – hiba | meghibásodás | kudarc & arbitrary failure – váratlan hiba | tetszőleges időpillanatban megjelenő hiba

& Byzantine failure – bizánci hiba | váratlan hiba & channel failure – csatornahiba & communication failure – kommunikációs hiba & connection establishment failure probability – összeköttetés-létesítési hibavalószínűség & crash failure – összeomlási meghibásodás & fail-stop failure – megállási hiba | megállási meghibásodás & f-failure – f-hibás | f-hiba & link failure – kapcsolati hiba & omission failure – kiesési hiba & performance failure – teljesítményhiba & process failure – folyamat hiba & processor failure – processzorhiba & response failure – válasz hiba & state transition failure – állapot-átmeneti hiba & stopping failure – megállási hiba & timing failure – időzítési hiba | időzítési meghibásodás & transient failure – átmeneti hiba failure class – hibaosztály failure cost – hibaköltség failure detector – hibajelző failure journal – hibanapló failure masking – meghibásodás elfedése failure model – meghibásodási modell failure rate – hibagyakoriság failure recovery – hibából visszatérés | feléledés hiba után failure sensor – hiba-érzékelő failure transparency – meghibásodási átlátszóság failure-free – hibamentes failure-free execution – hibamentes végrehajtás failure-free run – hibamentes futam | hibamentes futtatás failure-free termination condition – hibamentes befejeződési feltétel

fair – szabályos fair coin – szabályos pénzérme fair dice – szabályos dobókocka fair execution fragment – pártatlan végrehajtási töredék fair information practice – tisztességes információkezelési gyakorlat fair queuing algorithm – egyenlő esélyű sorba-állítási algoritmus fair scheduling – tisztességes ütemezés | éhezésmentes ütemezés fair strategy – egyenlő esélyű stratégia fairness – pártatlanság & low-level fairness – alacsony szintű pártatlanság fairness and justice – méltányosság és igazságosság fairness strategy – egyenlő esélyű stratégia faithful – valósághű faithful dependency – valósághű függőség faithful modeling – valósághű modellezés fall time – lefutási idő fallacies – téves következtetések fallacious reasoning – félrevezető érvelés fallback procedure – hiba utáni visszalépési lehetőség falling factorial power – csökkenő faktoriális hatvány | leszálló faktoriális hatvány | ereszkedő faktoriális hatvány falling power – csökkenő hatvány | leszálló hatvány | ereszkedő hatvány false – hamis false acceptance rate – hibás elfogadás aránya false contour – hamis kontúr false data dependencies – ál-adatfüggőség false negative – hamis negatív példa false positive – hamis pozitív példa false rejection rate – hibás visszautasítás aránya false sharing – hamis megosztás familiarity – jártasság

family – család & application family – alkalmazáscsalád & product family – termékcsalád & system family – rendszercsalád family of functional dependencies – funkcionális függőségek családja family of subsets – részhalmaz-család fancy – díszes | csicsás fan-in – bemeneti terhelési egység | huzal befoka Fano geometry – Fano-geometria Fano inequality – Fano-egyenlőtlenség Fano plane – Fano-sík fan-out – kimeneti meghajtóképesség | huzal kifoka FAQ (Frequently Asked Questions) – FAQ (gyakran feltett kérdések | gyakran ismétlődő kérdések | GYIK) far – távoli far call – távoli hívás far plane – távoli sík | fenéksík far sound field – távoli hangtér farad – farad [kapacitás mértékegysége] far-end crosstalk – távolvégi áthallás Farey series – Farey-sorok Farthest Destination First (FDF) – legtávolabbra utazó csomag először Farthest Origin First (FOF) – legtávolabbról jött csomag először farthest-pair problem – legtávolabbi pár feladata / problémája fascicle – füzet fast Ethernet – gyors Ethernet Fast Fourier Transform (FFT) – gyors Fourier-Transzformáció (FFT) & history of Fast Fourier Transform – gyors Fourier-transzformáció története fast multiplication – gyors szorzás fast start – gyorsindítás fast-downloading images – gyorsan letöltődő képek

fastened resource – lekötött erőforrás fat – kövér | vastag FAT (File Allocation Table) – FaT (állományallokációs táblázat) FAT (Floppy Disk Drive) – mágneslemez foglaltsági térképe fat client – vastag kliens fat interface – kövér felület fat tree network – vastagfa hálózat fat tree topology – vastagfa topológia fatal error – végzetes hiba fault – hiba | hiányosság fault avoidance – hiba elkerülése fault categorization – hibabesorolás fault density – hibasűrűség fault detection – hiba felismerése | hibadetektálás fault diagnosis – hibameghatározás | hibadiagnózis fault management – hibakezelés fault manager – hibakezelő fault minimization – hiba minimalizációja fault rate – hiba arány fault removal cost – hiba eltávolításának költsége fault threshold – hibaküszöb fault tolerance – hibatűrés | hibatűrő képesség fault tolerance in distributed system – hibatűrés elosztott rendszerben fault tolerance technique – hibatűrési technika fault-free path – hibamentes út fault-free software – hibamentes szoftver fault-tolerance – hibatűrés fault-tolerance system – hibatűrő rendszer fault-tolerant – hibatűrő fault-tolerant architecture – hibatűrő architektúra fault-tolerant computing – hibatűrő számítástechnika

fault-tolerant multiprocessor – hibatűrő multiprocessor fault-tolerant system – hibatűrő rendszer fault-tree analysis – hibafa-elemzés faulty process – hibás folyamat faulty system – meghibásodott rendszer favourite – kedvenc favourites list – kedvencek listája fax – fax fax machine – faxot küldő és fogadó gép FCB (File Control Block) – FCB (állományvezérlő blokk) FCC (Federal Communications Commission) – FCC (Szövetségi Távközlési Bizottság) [USA] FCS (File Control Service) – FCS (állománykezelő rendszer) FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – FDDI (üvegszálas osztott adatfelület / adatinterfész) F-distribution – F-eloszlás FDM (Frequency Division Multiplexing) – FDM (frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés) feasibility – alkalmazhatóság | megvalósíthatóság feasibility problem – megvalósíthatósági feladat | alkalmazhatósági feladat feasibility study – megvalósíthatósági tanulmány feasible – megvalósítható | teljesíthető | végrehajtható feasible linear program – megoldható lineáris program feasible region – megoldhatósági tartomány feasible solution – megengedett megoldás feature – jellemző | jellegzetesség | sajátosság | jelleg feature class – tulajdonság osztály feature descriptor – jellegzetességleíró feature extraction – jelleg megállapítás | jelleg kiemelés feature inspection – tulajdonság ellenőrzés feature reconstruction – jelleg-rekonstrukció feature selection – jellemzők kiválasztása feature vector – jellegzetességvektor

feature-based recognition – jellemzőalapú felismerés FEC (Forward Error Correction) – FEC (előre irányuló hibajavítás) FED (Field Emission Display) – FED (térkibocsátású kijelző) Federal Communications Commission (FCC) – Szövetségi Kommunikációs Bizottság federated – szövetséges federated database – adatbázis-szövetség federated information system – szövetséges információs rendszer federation – föderáció [ágensszervezet típusa] feedback – visszacsatolás feedback control – szabályozás visszacsatolással feedback decoder – visszacsatolásos dekódoló feedback form – visszajelzési űrlap feedback function – visszacsatoló függvény feedback input – visszacsatoló bemenet feedback loop – visszacsatoló hurok | visszacsatolt kör feedback matrix – visszacsatolási mátrix feedback sequential circuit – visszacsatolt kombinációs sorrendi hálózat Feedback Shift Register (FSR) – visszacsatolt eltolási regiszter feedback suppression – visszajelzés-elfojtás feedback-based flow control – visszacsatolás alapú forgalomszabályozás feed-forward – előrecsatolt | előrecsatolt feed-forward network – előrecsatolásos hálózat feed-forward neural network – előre-csatolt neuronháló felt tip pen – filctoll Fermat factorization method – Fermat faktorizációs módszere Fermat numbers – Fermat-számok Fermat test – Fermat-teszt Fermat theorem – Fermat-tétel Fermat witness – Fermat-féle tanú Fermat’s Last Theorem – Fermat-tétel | nagy Fermat-tétel | Wiles-tétel Fermat ’s Little Theorem – kis Fermat-tétel

Fermat ’s theorem – Fermat-tétel Ferrer diagram – Ferrer-diagram & generalized Ferrer diagram – általánosított Ferrer-diagram ferroelectric RAM – ferro elektromos RaM fetch – utasításkód kiolvasás fetch-and-increment – behívás és növelés | lehívás és növelés fetching – behívás | lehívás f-failure – f-hibás befejeződési feltétel FFD (Freeform Deformation) – FFD (szabadformájú deformáció) FFP (Full Function Point) – FFP (teljes funkciópont) FFT (Fast Fourier Transform) – FFT (gyors Fourier-transzformáció) FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) – FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrum) fiber channel (fibre channel) – üvegszálas csatorna Fiber Distributed Data Interface (FDDI) – üvegszálas osztott adatfelület / adatinterfész fiber optic network – üvegszálas hálózat | száloptikás hálózat | optikai hálózat fiber optics – üvegszál fiber-optic transceiver – optikai adóvevő | száloptikai adóvevő Fibonacci generating function – Fibonacci-generátorfüggvény Fibonacci generator – Fibonacci-generátor Fibonacci hashing – Fibonacci-hasítás Fibonacci heap – Fibonacci-kupac Fibonacci number – Fibonacci-szám & elements of the Fibonacci sequence – Fibonacci-sorozat elemei & table of Fibonacci numbers – Fibonacci-számok táblázata Fibonacci number filter – Fibonacci-szám szűrő Fibonacci number system – Fibonacci-számrendszer Fibonacci recurrence – Fibonacci-rekurzió Fibonacci sequence – Fibonacci-sorozat Fibonacci tree – Fibonacci-fa Fibonacci-heap roots – Fibonacci-kupac gyökei fibre – szál | fonál

Fibre Channel (fiber channel) – üvegszálas csatorna fidelity – hűség fidelity criteria – pontossági kritérium fiducial mark – keretjel field – mező | adatmező | terület | test & division field – osztás test field code – mezőkód field engineer – számítógépes rendszer karbantartója / üzemeltetője field extension – testbővítés field length – mezőhossz field of an object – objektum mezője field of record – rekordmező field of view – láthatár field polynomial – test feletti polinom field survey – terepi mérés field testing – mezei próba field type – mezőtípus field width – mezőszélesség Field-Programmable Gate Array (FPGA) – programozható logikai kapu tömb (FPGa) fiesta – sötét rózsaszín FIFO (First-In, First-Out) – FIFO (elsőként be, elsőként ki) FIFO consistency – FIFO konzisztencia | FIFO következetesség FIFO-list (First In, First Out list) – FIFO lista (elsőként be, elsőként ki elvű lista) Fifth Normal Form (5NF) – ötödik normálforma (5NF) fifty-percent rule – 50-százalékos szabály fighting output – tüzelő kimenet | pulzáló kimenet figurate number – gúlaszám | piramisszám | figurális szám | sokszögszám figure – számjegy | alak | alakzat | ábra | rajz | figura figure 0 diagram – adatfolyam diagram felső szintje figure out – kitalál | kigondol file – állomány | fájl

& appending of a file – fájl hozzáfűzése [létező fájl bővítése a végére írt új adatokkal] & backup of a file – tartalékfájl készítése | biztonsági fájlmásolat készítése & closing of a file – állomány bezárása | fájl bezárása & clustered file – nyalábolt állomány | nyalábolt fájl & copying of a file – állomány másolása | fájl másolása & creating of a file – állomány létrehozása | fájl létrehozása & data file – adatállomány | adatfájl & deleting of a file – állomány törlése | fájl törlése & extension of a file – kiterjesztés [fájlnév általában típusjelzésre használt kiegészítő része] & grid file – rácsos állomány | rácsos fájl & header file – fejállomány & hidden file – rejtett állomány | rejtett fájl & index file – indexállomány | indexfájl [egy fájlban tárolt adatok keresését segítő, mutatókat tartalmazó segédfájl] & input file – bemeneti állomány | bemeneti fájl & memory mapping of a file – fájl memóriába ágyazása [egy fájl adatainak elérhetővé tétele memóriacímeken] & opening of a file – állomány megnyitása | fájl megnyitása & output file – kimeneti állomány | kimeneti fájl & protection of file – állományvédelem | fájlvédelem & reading of a file – állomány olvasása | fájl olvasása & recovery of file – állomány helyreállítása | fájl helyreállítása & renaming of a file – fájl átnevezése & replication of file – fájl-többszörözés [elosztott rendszerben hatékonyságnövelés céljából] & repositioning within file – fájl újra-pozicionálása [szekvenciális elérésű fájlban a fájlmutató átállítása] & restoring of a file – fájl helyreállítása & searching for file – állománykeresés | fájlkeresés & sequential file – soros állomány | szekvenciális fájl & source file – forrásállomány file access data unit – állomány-hozzáférési adatelem file attribute – fájlattribútum

file closing – adatállomány lezárás file control block – állományvezérlő blokk | fájlvezérlő blokk file conversion – állománykonverzió | fájlkonverzió file descriptor – állományleíró | fájlleíró file exchange – állománycsere | fájlcsere file exchange system – állománycserélő rendszer | fájlcserélő rendszer file handle – állománynyél | fájlnyél [megnyitáskor kapott, a további hivatkozásokban használható adatszerkezet] file header – állományfejrész file identifier – állományazonosító | fájlazonosító file infector virus – állományt megfertőző virus | fájlt megfertőző vírus file integrity – állomány sértetlensége | fájl integritása | fájl sértetlensége file integrity checker – fájl integritás / sértetlenség ellenőrző file lock – állományzárlat file locking – állománylezárás | fájllezárás file management – állománykezelés | fájlkezelés file manager – állománykezelő | fájlkezelő file migration – állományvándorlás | fájlvándorlás [elosztott rendszerben] file not found – állomány nem található file organization – állományszervezés | B9480fájlszervezés file position – állománypozíció file processing – állomány feldolgozása | fájl feldolgozása file protection – állományok védelme | fájlok védelme file purging – állomány kiürítés file replication – állománytöbbszötrözés | fájltöbbszörözés file security – állományok / fájlok védelme jogosulatlan hozzáférés ellen file server – állományszolgáltató | fájl szerver file sharing – állománymegosztás | fájlmegosztás file structure – állományszerkezet | fájlszerkezet file system – állományrendszer | fájlrendszer

& access lists and groups of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek hozzáférési listái és csoportjai & acyclic-graph directory of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek körmentes gráf szerkezetű katalógusrendszere & consistency semantics of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek egységességének jelentése [megosztott, több felhasználó által egyidejűleg elérhető állományok esetén a módosítások kezelési módja] & contiguous allocation of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek folytonos elhelyezése & directory structure of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek katalógus-szerkezete & free-space management of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek szabad helyeinek kezelés & general graph directory of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek általános gráf szerkezetű katalógus- rendszere & indexed allocation of file systems – állományrendszerek / fájlrendszerek indexelt elhelyezése file system model – állományrendszer modell | fájlrendszer modell file system mounting – állományrendszerek összekapcsolása | fájlrendszerek összekapcsolása file system recovery – fájlrendszer helyreállítás file transfer – állományátvitel / állományáthelyezés / állománytovábbítás File Transfer Protocol (FTP) – állományátviteli protokoll (FTP) | fájlátviteli protokoll (FTP) File-Allocation Table (FAT) – fájl-elhelyezkedési tábla file-based authentication – állomány alapú hitelesítés file-reference list – fájlhivatkozási lista & anonymous FTP method – anonim FTP módszer fill – kitöltés | tölt | feltölt | kitölt fill color – kitöltő szín fill down – kitöltés lefelé fill left – kitöltés balra fill pattern – felületkitöltési minta fill right – kitöltés jobbra fill style – felületkitöltési mód fill up – kitöltés felfelé filler – mezőkitöltő | helykitöltő

fillflash – derítővakuzás | derítő villanófény film recorder – filmfelvevő filmstrip – filmszalag | diafilm filter – szűrő | szűrés & adaptive filter – adaptív szűrő & adaptive mean filter – adaptív átlagoló szűrő & adaptive median filter – adaptív medián szűrő & adaptive noise reduction filter – adaptív zajcsökkentő szűrő & all-pass filter – mindent áteresztő szűrő & anti-aliasing filter – élsimító szűrő | mintavételezési hibát csökkentő szűrő & band-pass filter – sáváteresztő szűrő & bilinear filtering – kétvonalú | bilineáris szűrés & blur filter – elmosó szűrő & box filter – doboz szűrő & distort filter – torzító szűrő & e-mail filter – elektronikus leveleket szűrő program & Gabor-filter – Gábor-szűrő & high-pass filter – felüláteresztő szűrő & linear texture filter – lineáris textúraszűrő & low-pass filter – aluláteresztő szűrő & mean filter – átlagoló szűrő & median filter – medián szűrő & Mexican hat filter – mexikói kalapszűrő & notch filter – keskenysávú szűrő & postfilter – utószűrő & prefilter – előszűrő | előszűrés filter generator – szűrőgenerátor filtered – szűrt filtering – szűrés filtering capacitor – szűrőkondenzátor filtering function – szűrőfüggvény

FIM (Frequent Itemset Mining) – FIM (gyakori elemhalmazok bányászata) fin de siecle industrial transformations – századvégi ipari átalakulás final class – végleges osztály | öröklésre zárt osztály final state – végállapot final-state function – végállapot-függvény finance – pénzügy financial – pénzügyi financial application – pénzügyi alkalmazás financial audit – pénzügyi vizsgálat financial data – pénzügyi adatok financial information system – pénzügyi információs rendszer financial statement – pénzügyi beszámoló find data – adatkeresés find path – útkeresés finding – megállapítás | megtalálás fine – tiszta | finom fine grained – finom szemcsézettségű fine motion planning – finom mozgások tervezése fine tune – finomhangolás fine-grain multi-threaded architecture – finoman szemcsézett többszálas architektúra fine-grain system – finoman szemcsézett rendszer fine-grained language – finoman szemcsézett nyelv fine-grained SIMD architecture – finoman szemcsézett SIMD architektúra fine-motion planning – finom mozgású tervezés fine-tuning – finomhangolás finger – mutató | ujj finger table – mutató táblázat | finger táblázat finger-painting – ujjal festés fingerprint – ujjlenyomat | megkülönböztető jel fingerprint-based authentication – ujjlenyomat-alapú azonosítás fingertip adjusting – nyomógombos szabályozó

fingertip control – érintéses vezérelő finish time – befejezési idő finish time in activity selection – befejeződési időpont tevékenység kiválasztásánál finishing time in depth-first search – mélységi keresés befejezési időpontja finite – véges finite area – véges terület finite automaton – véges automata & acceptance by a finite automaton – elfogadás véges automatával & deterministic finite automaton – determinisztikus véges automata & stochastic finite automaton – sztochasztikus véges automata finite axiomatization – véges axiomatizálás finite basis axiom – véges bázis axiómája finite calculus – véges kalkulus finite difference method – véges differenciák módszere finite dimensional – véges dimenziós finite domain – véges tartomány finite duplication – véges másolás | véges kettőzés finite element method – véges-elem módszere finite fault model – véges hiba modell finite field – véges tér | véges test finite Fourier transform – véges Fourier-transzformált finite geometry – véges geometria finite group – véges csoport finite ideal – véges ideál Finite Impulse Response (FIR) – véges impulzusválasz finite impulse response filter – véges impulzusválaszú szűrő finite interpretation – véges interpretáció finite morphism – véges morfizmus finite nondeterminism – véges nemdeterminisztikusság finite power series – véges hatványsor finite random sequences – véges véletlen sorozatok

finite representation – véges ábrázolás | véges reprezentáció finite sequence – véges sorozat & finite random sequence – véges véletlen sorozat finite set – véges halmaz finite state language – véges állapotú nyelv finite type – véges típus finite-element method – véges elem módszere finitely consistent – végesen konzisztens finitely generated – végesen generált finite-memory design – véges memóriájú tervezés finite-memory machine – véges memóriájú automata finiteness – végesség finite-state automaton – véges automata finite-state machine – véges állapotú automata | véges automata | végesállapotú gép FIP (Fair Information Practices) – etikus informatikai viselkedési kódex (USA) FIR (Finite Impulse Response) – FIR (véges impulzusválasz) fire – állapotátmenet megvalósítása Fire code – Fire-kód firebutton – tűzgomb [botkormány egyik gombja] firewall – tűzfal firing – tüzelés | aktivizálódás firing rule in multi-threaded architecture – tüzelési szabály többszálas architektúrában firmware – firmware [hardverrel egybeépített szoftver] first category – első kategória first class object – első osztályú objektum First Come First Served scheduling algorithm (FCFS scheduling algorithm) – érkezési sorrend szerinti ütemezés | FCFS ütemezés first element – első elem first fit – első illeszkedés First In, First Out (FIFO) – elsőként be, elsőként ki (FIFO) First Normal Form (1NF) – első normálforma (1NF)

first order approximation – elsőrendű közelítés first order linear recurrence – elsőrendű lineáris ismétlési függőség first order logic – elsőrendű logika First Person Shooter (FPS) – lövöldözős játék, melyben a főszereplő szemszögéből látjuk a világot (FPS) first readers-writers problem – írók-olvasók feladat / probléma első változata first-choice hill climbing – elsőnek-választott hegymászó keresés first-come-first-served – első érkezés, első kiszolgálás first-element swaps – elsőelemes cserék First-Fit algorithm (FF algorithm) – első illeszkedés algoritmus | First-fit algoritmus | FF algoritmus first-fit allocation strategy – első illeszkedő elhelyezési stratégia First-In, First-Out (FIFO) strategy – stratégia | sorrendőrző stratégia & FIFO message queue – FIFO üzenetsor & FIFO page replacement – FIFO lapcsere first-level data mart – elsőszintű adatpiac first-order – elsőrendű first-order language – elsőrendű nyelv first-order logic – elsőrendű logika first-order Markov process – elsőrendű Markov-folyamat first-order predicate calculus – elsőrendű predikátumkalkulus first-order probabilistic logic – elsőrendű valószínűségi logika fiscal year – költségvetési év fishbone diagram (Ishikawa diagram) – ok-hatás elemző eljárás (halszálka diagram) fisheye – halszem fisheye view – halszem optika fit – igazít | illeszt fit to page size – lapmérethez méretezett fitness (in genetic algorithms) – rátermettség | fitnessz (genetikus algoritmusban) fitness function – rátermettségi függvény | fitnessz függvény fitness lanscape – rátermettségi tájfelszín | fitnessz tájfelszín

fitter – illesztő fitting – illeszkedő | illesztés | igazítás Fitt ’s Law – Fitt törvénye five-letter English words – ötbetűs angol szavak five-number summary – öt számos összegzés fix bug – programhibát kijavít fix point operations – fixpontos műveletek fixation – fixálás | összetartó előrenézés fixed – állandó | rögzített | fix | nem változó fixed asset – állóeszköz fixed bandwidth – rögzített sávszélesség fixed length – rögzített hosszúságú fixed length record – rögzített hosszúságú rekord fixed length string – rögzített hosszúságú karakterlánc fixed menu – rögzített menü | folyamatosan látható menü fixed partition – rögzített partíció fixed point – fixpont & fixed point condition – fixpont feltétele & greatest fixed point – legnagyobb fixpont & proof of fixed point condition – fixpont feltételének bizonyítása & set of fixed points – fixpontok halmaza & smallest fixed point – legkisebb fixpont fixed point arithmetic – fixpontos aritmetika fixed point condition – fixpont feltétele & refinement of fixed point condition – fixpont feltételének finomítása fixed point function – fixpont függvény fixed point of a mapping – leképezés fixpontja fixed point of a permutation – permutáció fixpontja fixed point over a subspace – altér felett fixed point property – fixpont tulajdonság fixed point type – fixpont típus

fixed points of a permutation – permutáció fixpontjai fixed prediction – rögzített becslés fixed resource – fix erőforrás | mozdíthatatlan erőforrás fixed routing – rögzített útvonalválasztás fixed slash arithmetic – fixpontos törtvonal aritmetika fixed window – rögzített ablak fixed-lag smoothing – állandó időkülönbségű simítás fixed-length code – fix hosszúságú kód | állandó hosszúságú kód | egyenletes kód fixed-width screen size – fixszélességű képernyőméret fixing point – rögzített időpont fix-it-later – később rögzítendő | később megvalósítandó fixpoint – fixpont fixpoint query – fixpont lekérdezés fix-to-float conversion – fixpontos számok konvertálása lebegőpontossá flag – jelző | indikátor | mutató | figyelmeztető flag bits – jelzőbitek flag byte – jelzőbájt FLAG (Fiberoptic Link Around the Globe) – világot átfogó üvegszálas kapcsolat flag manipulation – jelzőbit kezelés flame – indulatkitörés [fórumokon, levelezési listákon] | fényesség | láng flare – fényfolt flash – vaku | villan | villanás flash crowds phenomenon – hirtelen-tömeg jelenség flash EPROM – írható, blokkosan törölhető memória | programozható memória | flash EPROM flash memory – írható, blokkosan törölhető memória | programozható memória | flash memória flashlight – villanófény flat – lapos | sík | sima flat cable – síkkábel | szalagkábel flat group – egyszerű csoport flat hierarchy – lapos hierarchia flat routing – lapos / egyszintű útválasztás

flat screen display – lapos képernyő kijelző flat table – tagolatlan tábla flat transaction – egyszerű ügylet | egyszerű tranzakció flat wire – sodratlan érpár flatness – simaság | egyenletesség | laposság flatten – lelapít | kisimít flattening – simítás flattening organization – ellaposodó szervezet flex – flex [lexikális elemző generátor] flexibility – rugalmasság | alkalmazkodóképesség flexible array – rugalmas tömb flexible learning – rugalmas tanulás flicker – lebegés | vibrálás | villódzás flickering – villódzás | pulzálás [képernyőn] flip – átfordítás | megfordítás | (geometriai) tükrözés flip horizontal – vízszintes tükrözés flip vertical – függőleges tükrözés flip-flop – flip-flop | billenő áramkör | kétállapotú tároló flip-flop characteristic table – flip-flop vezérlési tábla flip-flop input equations – flipflop vezérlési egyenletek flip-flop propagation delay time – flip-flop jelkésleltetési ideje | flip-flop megszólalási idő float point operation – lebegőpontos művelet floating binary numbers – lebegőpontos bináris számok floating compare – lebegőpontos összehasonlítás floating compare with respect to epsilon – lebegőpontos összehasonlítás epszilonnal floating decimal numbers – lebegőpontos decimális számok floating divide – lebegőpontos osztás floating equal to – lebegőpontos egyenlőség floating equivalent with respect to epsilon – lebegőpontos ekvivalens az epszilonnal floating gate – lebegő kapu floating hexadecimal numbers – lebegőpontos hexadecimális számok

floating input – szabadon hagyott bemenet | lebegő bemenet floating output – szabadon hagyott kimenet | lebegő kimenet floating palette – lebegő eszköztár floating point – lebegőpont floating point addition – lebegőpontos összeadás floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika & accuracy of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika pontossága & addition of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika összeadása & axioms of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika axiómái & comparison of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika összehasonlítása & decuple-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika tízes csoportokkal & division of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika osztás művelete & double-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika dupla pontossága & exact floating point addition – pontos lebegőpontos összeadás & exact multiplication of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika pontos szorzása & hardware of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika hardverje & intervals of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika intervallumai & mod of floating point arithmetic – mod a lebegőpontos aritmetikában & multiplication of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika szorzása & quadruple-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika négyszeres pontossága & single-precision of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika egyszeres pontossága & subtraction of floating point arithmetic – kivonás a lebegőpontos aritmetikában & summation of floating point arithmetic – lebegőpontos aritmetika összegzése & triple-precision of floating point arithmetic – háromszoros pontosságú aritmetika & unnormalized floating point arithmetic – normalizálatlan lebegőpontos aritmetika floating point attachment of MIX computer – MIX számítógép lebegőpontos kiegészítése floating point comparison – lebegőpontos összehasonlítás floating point division – lebegőpontos osztás floating point instruction – lebegőpontos utasítás floating point integer – lebegőpontos egész

floating point multiplication – lebegőpontos szorzás floating point number system – lebegőpontos számrendszer floating point number – lebegőpontos szám & excess-q of floating point numbers – lebegőpontos számok q többlete & radix-b of floating point number – b alapú lebegőpontos számok & statistical distribution of floating point numbers – lebegőpontos számok statisztikai eloszlása & twos complement of floating point numbers – lebegőpontos számok kettes komplemens ábrázolása floating point number – lebegőpontos szám floating point operation – lebegőpontos művelet floating point operator – lebegőpontos operátor floating point radix conversion – lebegőpontos szám alapjának átalakítása floating point remainder – lebegőpontos maradék floating point representation – lebegőpontos ábrázolás | reprezentáció floating point standard – lebegőpontos szabvány floating point subtraction – lebegőpontos kivonás floating point trigonometric subroutines – lebegőpontos trigonometrikus szubrutiok floating point unit (FPU) – lebegőpontos műveleti egység | FPU floating signal – szabadon lévő jel | lebegő jel floating slash arithmetic – lebegőpontos törtvonalas aritmetika floating square root – lebegőpontos négyzetgyök floating state – szabadon hagyott állapot | lebegő állapot | nagyimpedanciás állapot floating subtraction – lebegőpontos kivonás floating-point arithmetic – lebegőpontos aritmetika floating-point constants – lebegőpontos konstans floating-point conversion – lebegőpontos átalakítás | lebegőpontos konverzió floating-point data type – lebegőpontos adattípus floating-point literal – lebegőpontos betűkonstans floating-point output – lebegőpontos kimenet float-to-fix conversion – lebegőpontos számok átalakítása fixpontossá float-to-fix overflow bit – lebegőpontosból-fixpontosba túlcsordulási bit

flood – elönt | eláraszt flood-fill – terület feltöltés | terület elárasztás flooding algorithm – elárasztási algoritmus floor – alsó egészrész | padló floor control – osztott objektum hozzáférési jogának vezérlése floor function – egészrész-függvény | alsó egészrész-függvény floor instruction – padló-utasítás | alsó egészrész utasítás floored – alsó egészre kerekített floor-planning – alaprajz-tervezés floppy disk – hajlékony lemez | floppy flow – folyam & blocking flow – blokkoló folyam & by an edge-capacity limited flow – élkapacitás által korlátozott folyam & maximal flow – maximális folyam & null flow – nulla folyam & value of a flow – folyam értéke flow augmenting path – folyamnövelő út flow chart – folyamatábra | folyamat-diagram | blokkdiagram flow conservation – folyam megmaradása flow control – forgalomszabályozás Flow Control Digit (FLIT) – áramlásvezérlő számjegy flow dependency – folyamatfüggőség flow descriptor – áramlásleíró flow destination address – áramlási célcím flow diagram – folyamatábra flow function – folyamfüggvény flow graph – folyamat gráf flow network – folyamhálózat flow specification – folyam-meghatározás flowchart – blokkdiagram flow-process diagram – folyamatábra

Floyd method – Floyd módszere fluent – folyó esemény fluent calculus – folyó esemény kalkulus fluid simulation – folyadék-szimuláció | áramlás-szimuláció fluorescent – fluoreszkáló flush – kiír [még ki nem írt adatot] | kiürít flush 3D style – háromdimenziós hatású megjelenítés flush message – ürítési üzenet flushing – érvénytelenítés [gyorsítótáré] | pufferürítés [folyamkezelésben] flushing of output – kimeneti-puffer ürítés flushing to output – puffer ürítése kimenetre flutter – képremegés | képrezgés flux – fluxus Flynn’s classification of parallel architectures – párhuzamos architektúrák Flynn-féle osztályozása flyweight component – pehelysúlyú komponens flyweight design pattern – pehelysúlyú tervezési minta FM (Frequency Modulation) – FM (frekvenciamoduláció) FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – hibalehetőség és hatás elemzés | FMEa elemzés focal – fókusz focal distance – fókusztávolság focal length – fókusztávolság | gyújtótávolság focus – fókusz focus class – végrehajtási / vezérlési folyam osztálya focus group – kiemelt csoport focus of expansion – expanziófókusz focus ring – fókuszt jelző keret fog – köd fog effect – ködhatás Fog index – Fog-index folder – mappa | könyvtár & disabled folder – letiltott mappa

foley button – hanghatást kiváltó gomb follow through and overlapping action – végig vivő és átfedő tevékenység font – betűkészlet | karakterkészlet & bold font – félkövérbetű-készlet & italic font – dőltbetű-készlet & monospace font – állandó betűszélességű karakterkészlet & proportional font – méretarányos karakterkészlet | proporcionális font font design – betűkészlet tervezés font family – betűcsalád font size – betűméret | karakterméret foolproof – bolondbiztos | felhasználó által el nem rontható foot – láb & running foot – élőláb foot pedal – láb pedál footer – lábléc | lábjegyzet | élőláb footnote – lábjegyzet footprint – lábnyom for – for [ciklus] forbidden – tilos | tiltott | nem megengedett force – erő & brute force – nyers erő force feedback – erővisszacsatolás force sensor – erő-érzékelő | nyomás-érzékelő forcing function – kényszerműködés Ford-Fulkerson algorithm – Ford–Fulkerson-algoritmus Ford-Fulkerson routing algorithm – Ford–Fulkerson útválasztó algoritmus Ford-Fulkerson theorem – Ford–Fulkerson-tétel forecast – előrejelzés | prognózis forecast accuracy – előrejelzés pontossága forecasting time series – idősorok előrejelzése foreground – előtér

foreground color – előtérszín foreground process – előtérfolyamat | főfolyamat foregrounding – előfeldolgozás foreign – idegen | külföldi foreign key – idegen kulcs foreign key constraint – idegen kulcs megszorítás foreign language – idegen nyelv foreign language teaching – idegennyelv-tanítás forest – erdő & alternating forest – alternáló erdő & increasing forest – növekvő erdő & spanning forest – feszítő erdő forger – hamisító forgery – hamisítvány | hamisítás forgetful functor – felejtő funktor forgiveness – megbocsátás [az a tervezői elv, hogy a felhasználó hibái megbocsáttatnak] fork – elágazás fork system call – fork rendszerhívás [új, párhuzamos folyamat létrehozása] fork/exec process model – fork / exec folyamatmodell forking (UNIX) – gyerekfolyamat létrehozása | forkolás (UNIX) form – forma | űrlap | adatgyűjtési lap & intermediate form – közbülső forma & normal form – normálforma & sentential form – mondatforma form factor – forma factor | alaktényező form fill-in – űrlapkitöltés form filling – formakitöltés form follows function – funkciót követő forma formal – formális formal derivative – formális derivált formal education – formális oktatás

formal evaluation process – formális értékelés formal framework – formális keret | formális keretrendszer formal language – formális nyelv formal logic – formális logika formal method – formális módszer formal model – formális modell formal model of security policy – biztonságpolitika formális modellje formal power series – formális hatványsor formal scheme – formális séma formal semantics – formális szemantika formal specification – formális specifikáció formal system – formális rendszer formal system development – formális rendszerfejlesztés formal usability method – formális használhatósági módszer format – formátum | formáz format control – formázás vezérlés format information – formázási információk format object – formátum objektum format of date – dátum formátuma format state – formázási állapot formative evaluation – formatív értékelés formatted – formázott formatted capacity – formázott kapacitás formatted output – formázott kimenet formatted string – formázott karakterlánc formatter – formázó formatting – formázás formfeed character – lapdobás karakter form-filling technique – adatbevitel előre rögzített formátumban, előkészített mezőkbe forms-based interface – űrlap-alapú felület / interfész forms-based programming – űrlap-alapú programozás

formula – képlet | formula & inversion formula – inverziós képlet & twin formula – ikerformula formula-controlled computer – formulavezérlésű számítógép formula-satisfiability problem – kifejezés kielégíthetőségének problémája | kifejezés kielégíthetősége FORTH – FORTH [programnyelv] FORTRAN – FORTRAN [programnyelv] & HPF (High Performance Fortran) – nagyteljesítményű Fortran [programnyelv] forum – fórum forward – előre | előretekintve forward chaining – előre láncolás forward checking – előrenéző ellenőrzés forward compatibility – előrefele kompatibilitás forward conditional branch – előreirányuló feltételes elágazás forward declaration – előzetes deklaráció forward declaration of class – előzetes osztálydeklaráció forward edge – előre haladó él forward engineering – előretervezés Forward Error Correction (FEC) – előre irányuló hibajavítás forward iterator – előre haladó bejáró forward kinematics – előremenő kinematika forward mapped page table – előrefelé képező laptáblázat forward pruning – előre metszés | előrefelé haladó metszés forward reasoning – előrefelé következtetés forward recovery – előre haladó helyreállítás | előre haladó felépülés forward reference (future reference) – előremutató hivatkozás (későbbre hivatkozás) | előre irányuló hivatkozás forward reference to class – előhivatkozás osztályra forward resistance – nyitóirányú ellenállás forward search – előre-irányú keresés

forward substitution – előre helyettesítés forward-biased – nyitóirányú előfeszítés forward-biased diode – nyitóirányban előfeszített dióda forwarding – továbbítás forwarding address – továbbítási cím forwarding pointer – előre irányuló mutató forwarding table – továbbítási táblázat foundation operator – alapvető operátor four color map problem – négyszín-feladat | négyszín-probléma | térképszínezési probléma four-color problem – négyszín probléma Fourier analysis – Fourier-analízis Fourier division method – Fourier osztási módszere Fourier domain – Fourier-tartomány Fourier series – Fourier-sor Fourier spectrum – Fourier-spektrum Fourier transform – Fourier-transzformáció four-level paging scheme – négyszintű lapkezelési séma four-neighbor – négy-szomszédos fourth generation language – negyedik generációs nyelv Fourth Normal Form (4NF) – negyedik normálforma (4NF) four-variable Karnaugh map – négyváltozós Karnaugh-tábla four-way handshake – négy-utas kézfogás FOV (Field of View) – látószög fovea – sárgafolt [szem retináján] FP (Function Point) – funkciópont FPGA (Field-Programmable Gate Array) – programozható logikai kapu tömb | hálózat | FPGA FP-growth (Frequent Pattern-growth) – FP-bővítés (gyakori minta bővítése) FPLA (Field Programmable Logic Array) – villamos térrel programozható logikai tömb (FPLA) FPS (First Person Shooter) – FPS (lövöldözős akciójáték típus) FPS (Frames Per Second) – FPS (képkocka / másodperc) FP-tree (Frequent Pattern-tree) – FP-fa (gyakori minták fája)

FPU (Floating Point Unit) – FPU (lebegőpontos műveleti egység) FR (Frame Relay) – FR (kerettovábbítás) fractal – fraktál fractal dimension – fraktáldimenzió fractal image – fraktálkép fractal probability distribution – fraktálok valószínűségének eloszlása fraction – tört | törtrész | hányad | törtszám & conversion of fractions – törtek konvertálása & exponentiation of fractions – törtek hatványozása & history of decimal fractions – decimális törtek története & random fractions – véletlen törtek & terminating of fractions – törtek befejezése fraction of a floating point number – lebegőpontos szám törtrésze fraction overflow – tört túlcsordulás fractional – töredékes | törtszerű fractional knapsack problem – tört hátizsák probléma fractional part – törtrész fractional part of a floating point number – lebegőpontos szám törtrésze & distribution of fractional part of a floating point number – lebegőpontos szám törtrészének eloszlása fractional programming – törtprogramozás & linear fractional programming – lineáris törtprogramozás fragment – képelem | fragmens | töredék fragment burst – üzenetrész-löket fragment shader – képelem árnyaló | fragmens árnyaló fragmentation – felaprózódás | tördelés | szabdalás & memory fragmentation – memória felaprózódás fragmented file – töredezett állomány frame – lapkeret | fizikai lap | képkocka | adatkeret | keret [ismeretábrázolási mód] & free pool of frames – szabad lapkeretek készlete & global allocation of frames – keretek globális kiosztás

& local allocation of frames – keretek lokális kiosztása & normalized frame – normalizált keret & proportional allocation of frames – keretek arányos kiosztása frame axiom – keretaxióma [szituációkalkulusban] frame based method – keret alapú módszer frame buffer – képpont puffer frame bursting – keret-többszörözés frame control – keretvezérlés frame grabber – képdigitalizáló frame header – keret-fejrész frame memory – keretmemória frame pointer – keretmutató frame problem – keretprobléma & representational frame problem – reprezentációs keretprobléma frame rate – képváltási frekvencia Frame Relay (FR) – kerettovábbítás frame-accurate – képfrekvencia framework – keretrendszer & application framework – alkalmazás keretrendszer & formal framework – formális keret | formális keretrendszer framing – keretezés | keretbe foglalás franchise – franchise [vállalati értékesítési együttműködési forma] franchise organizations – franchise szervezetek franchisee – franchise-átvevő franchisor – franchise-átadó fraud – csalás / visszaélés fraud detection – csalásfelderítés fraudulent financial reporting – megtévesztő pénzügyi jelentés free – szabad free Abelian group – szabad Abel-csoport free associative algebra – szabad asszociatív algebra

free distributive lattice – szabad disztibutív háló free form shape – szabad formájú alakzat free group – szabad csoport free hand drawing – szabadkézi rajzolás free memory space – szabad memóriaterület free module – szabad modulus free monoid – szabad monoid free object – szabad objektum free parentheses – szabad zárójelek free product – szabad szorzat free projective plane – szabad projektív sík free software – szabadszoftver | ingyenes szoftver Free Software Foundation – Szabadszoftver alapítvány free sound field – szabad hangtér free speech principle – szólásszabadság alapelve free store – szabad tár free store exhaustion – szabad tár kimerülése free store object – szabad tárbeli objektum free trade area – szabadkereskedelmi terület free tree – szabad fa free tuple – szabad sor free variable – szabad változó free variable occurrence – változó szabad előfordulása free vector space – szabad vektortér | szabad lineáris tér free will – szabad akarat freedom – szabadság & degree of freedom – szabadsági fok freeform – szabadformájú free-hand method – szabad kéz módszere freeing of objects – objektumok felszabadítása free-running counter – szabadon futó számláló

free-space list – szabadhely-lista free-space management – szabadhely-kezelés free-standing – szabadon álló free-standing class – szabadon álló osztály free-standing function – szabadon álló függvény freeware – szabad szoftver | köztulajdonú szoftver | ingyenes szoftver | szabadon felhasználható és terjeszthető szoftver freeze – befagyaszt freeze panes – ablaktáblát rögzít Frenet frame – Frenet-keret F-Rep (Functional Representation) – F-rep (funkcionális reprezentáció) frequency – frekvencia | gyakoriság & audio frequency – hangfrekvencia & automatic frequency control – automatikus frekvenciaszabályozás & center frequency – középfrekvencia & cutoff frequency – vágási frekvencia & low-frequency oscillator – alacsonyfrekvenciás oszcillátor & radio frequency – rádiófrekvencia & radio frequency interference – rádiófrekvenciás interferencia & sampling frequency – mintavételezési frekvencia & voice frequency – beszédfrekvencia frequency band – frekvencia sáv frequency distribution – frekvencia-eloszlás Frequency Division Multiplexing (FDM) – frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés frequency domain – frekvenciatartomány frequency encoding – frekvenciakódolás frequency function – gyakoriságfüggvény frequency histogram – gyakorisági hisztogram frequency hopping – frekvencia-ugratás [lehallgatás ellen] Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) – frekvenciaugrásos szórt spektrum

frequency modulation – frekvenciamoduláció frequency reduction – gyakoriság redukció Frequency Shift Keying (FSK) – frekvencabillentyűzés frequency test – frekvenciateszt | ismétlődési szám teszt frequency translation – frekvenciaváltás frequent – gyakori frequent episodes – gyakori epizódok frequent itemset – gyakori elemhalmaz frequent itemset mining – gyakorielemhalmaz-bányászat frequent pattern – gyakori minta frequent pattern growth – gyakoriminta-növelés frequent pattern tree – gyakorimint-fa Frequently asked Questions (Fay) – gyakran feltett kérdések friction – súrlódás friend – barát friend class – barátosztály friend declaration – barátdeklaráció friend function – barátfüggvény fringe – perem [keresési fában] | bajusz Frobenius automorphism – Frobenius-automorfizmus Frobenius group – Frobenius-csoport front clip plane – első vágósík front end – alkalmazás felületi rétege | programfelület | szolgáltatási felület front plane – első sík | első vágósík | homloksík front-end application – felhasználói alkalmazás front-face – előlap front-view – előlnézet frosted – fagyasztott FSAA (Full Screen Anti-Aliasing) – FSaa (teljes képernyős csipkézettség csökkentés) FSF (Free Software Foundation) – FSF (szabad szoftver alapítvány) f-simulation – f-szimuláció

FSK (Frequency Shift Keying) – FSK (frekvenciabillentyűzés) FSR (Feedback Shift Register) – visszacsatolt siftregiszter FTP (File Transfer Protocol) – FTP (fájlátviteli protokoll | állomány-átviteli protokoll) & anonymous FTP – anonim FTP | nyilvános FTP full – teljes full adder – teljes összeadó full backup – teljes mentés | teljes tartalékolás full binary tree – teljes bináris fa full custom – teljesen felhasználó specifikus áramkör full dependency – teljes függőség full dump – teljes mentés full encapsulation – teljes egységbezárás full fence – teljes védelem full map directory schemes – teljes leképezésű könyvtári módszerek full materialization – teljes megvalósítás | teljes materializáció full node – teljes csúcs full outer join – teljes külső összekapcsolás full package – teljes programcsomag full rank – teljes rang full renaming – teljes átnevezés full scan – teljes átvizsgálás full screen – teljes képernyős megjelenítés full screen editing – teljes képernyős szerkesztési lehetőség full screen mode – teljes képernyős üzemmód full shelving – teljes várakoztatás full subtractor – teljes kivonó full walk – teljes bejárás full walk of a tree – fa teljes bejárása full-adder – teljes összeadó full-duplex – full-duplex [egy időben kétirányú] full-duplex channel – duplex csatorna

full-duplex line – duplex vonal full-relation operation – teljes relációs művelet fully associative – teljesen asszociatív fully associative mapping – teljesen asszociatív leképzés fully distributed deadlock-detection algorithm – teljesen elosztott holtpontfelderítő algoritmus fully invariant subgroup – teljesen invariáns részcsoport fully observable – teljesen megfigyelhető [környezet] fully parenthesized – teljesen zárójelezett fully polynomial-time approximation scheme – teljesen polinomiális idejű közelítő séma function – függvény | feladat | funkció | működés & abstract function – absztrakt függvény & activation function – aktivációs függvény & adapter member function – átalakító tagfüggvény & additive function – additív függvény & agent function – ágensfüggvény & aggregate function – összesítő függvény & aggregating function – aggregáló függvény & algebraic function – algebrai függvény & analytic function (analytical function) – analitikus függvény & AND function – ÉS-függvény & antihyperbolic function – area hiperbolikus függvény & antisymmetric function – antiszimmetrikus függvény & antitrigonometric function – arcus függvény & aperiodic function – aperiodikus függvény & approximation by rational functions – közelítés racionális függvényekkel & argument of a function – függvény argumentuma | függvény független változója & argument passing to function – paraméterátadás függvénynek & arithmetic function object – aritmetikai függvényobjektum & autocorrelation function – autokorrelációs függvény & bandpass function – sáváteresztő függvény | sávszűrő függvény & barrier function – akadályfüggvény

& barycentric function – baricentrikus függvény & basis function – alapfüggvény & belief function – bizonyosságfüggvény & bounded function – korlátos függvény & call function – hívó függvény & concave function – konkáv függvény & continuous function – folytonos függvény & DCF (Distributed Coordination Function) – DCF (elosztott koordináló tevékenység) & declaration of virtual function – virtuális függvény deklarációja & decoding function – dekódoló függvény & delta function – deltafüggvény & density distribution function – sűrűségeloszlás-függvény & density function – sűrűségfüggvény & differentiable function – differenciálható függvény & dimension function – dimenziófüggvény & display functions – megjelenítő funkciók & dissimilarity function – különbözőségi függvény & distribution function – eloszlás függvény & divisor function d(n) – osztók száma d(n) & domain of a function – függvény értelmezési tartománya & edge weight – élsúly & edge-capacity function – élkapacitás-függvény & elementary function – elemi függvény & elementwise processable function – elemenként feldolgozható függvény & elliptic function – elliptikus függvény & entier function – egészrész-függvény & entropy function – entrópiafüggvény & error function – hibafüggvény & Euler totient function (θ(n)) – Euler-függvény (θ(n)) & evaluation function – kiértékelő függvény & even function – páros függvény

& exclusive-OR function – kizáró VaGY függvény | antivalencia függvény | XOR függvény & explicit function argument – explicit függvényparaméter & exploration function – felfedezési függvény [tanulásnál] & exponential function – exponenciális függvény & factorial function – faktoriális függvény & feedback function – visszacsatoló függvény & filtering function – szűrőfüggvény & final-state function – végállapot-függvény & fitness function – rátermettségi függvény | fitnessz függvény & fixed point function – fixpont függvény & floor function – egészrész-függvény | alsó egészrész-függvény & flow function – folyamfüggvény & forcing function – kényszerműködés & form follows function – funkciót követő forma & free-standing function – szabadon álló függvény & friend function – barátfüggvény & frequency function – gyakoriságfüggvény & hash function – hasító függvény & heuristic function – heurisztikus függvény & higher order function – magasabb rendű függvény & hypergeometric basic function – hipergeometrikus alapfüggvény & hypergeometric function – hipergeometriai függvény & inline function – helyben kifejtett függvény & logical function – logikai függvény & member function – tagfüggvény & monotone function – monoton függvény & nested function – beágyazott függvény & nondifferentiable function – nem differenciálható függvény & non-member function – nem tagfüggvény & odd function – páratlan függvény & operator precedence function – operátorelsőbbségi függvény

& partial function – parciális függvény & pointer to function – függvénymutató & pointer to member function – tagfüggvény mutató & precedence function – elsőbbségi függvény & progress function – haladási függvény & pure virtual function – tisztán virtuális függvény & simple precedence function – egyszerű elsőbbségi függvény & static member function – osztályszintű tagfüggvény & transition function – átmenetfüggvény & type conversion of function argument – függvényparaméter típuskonverzió & virtual function – virtuális függvény & well-formed function – jólformált függvény & zeta function δ(z) – zeta-függvény δ(z) function argument type check – függvényparaméter típusellenőrzése Function Block (FB) – függvényblokk function call – függvényhívás function call and assignment – függvényhívás és értékadás function class – függvényosztály function composition – függvénykompozíció function declaration – függvénydeklaráció function definition – függvénydefiníció function domain – függvény értelmezési tartománya function field – függvénytest function generator – függvénygenerátor function hazard – funkcionális hazárd function implementation – függvény megvalósítása function key – funkcióbillentyű function method – függvénymódszer & barrier function method – akadályfüggvényes módszer function model – funkciómodell function name – függvénynév

function object – függvényobjektum Function Points (FP) – funkciópontok function point complexity – funkciópont bonyolultsága function point complexity weight – funkciópont bonyolultsági súlya function point counting – funkciópont számolás function range – függvény értékkészlete function return value – függvény visszatérési értéke function reuse – függvény újrafelhasználása function specialization – függvényspecializáció function table – működési táblázat function template – függvénysablon function template argument – függvénysablon paraméter function template overloading – függvénysablon túlterhelés function value – függvényérték function word – funkció szó functional – funkcionális | függvényfunctional analysis – funkcionális analízis / elemzés functional architecture – funkcionális architektúra functional area – funkcionális üzleti terület functional cohesion – funkcionális kohézió functional decomposition – funkcionális felbontás functional dependency – funkcionális függőség functional diagram – működési diagram functional equation – függvényegyenlet functional extension – funkcionális kiterjesztés functional graph – függvénygörbe | függvényábra functional information system – funkcionális vállalati információrendszer functional language – funkcionális nyelv functional model – funkcionális modell functional module – funkcionális modul functional parallelism – funkcionális párhuzamosság

functional programming – funkcionális programozás Functional Representation (F-rep) – funkcionális reprezentáció (Frep) functional requirement – funkcionális követelmény functional specification architecture – funkcionálisan specifikált architektúra functional support personnel – funkcionális területhez rendelt informatikai szakértő functional system components – funkcionális rendszerkomponensek functional testing – funkcionális tesztelés functional verification – funkcionális verifikáció functionality – funkcionalitás functionally dependent – funkcionálisan függő function-like class – függvényszerű osztály function-oriented design – funkcióorientált tervezés functor – funktor functor call – funktorhívás functor call and assignment – funktorhívás és értékadás functor class – funktorosztály functor composition – funktorkompozíció functor declaration – funktordeklaráció functor definition – funktordefiníció functor domain – funktor értelmezési tartománya functor implementation – funktor megvalósítása functor name – funktornév functor object – funktorobjektum functor range – funktor értékkészlete functor return value – funktor visszatérési értéke functor specialization – funktorspecializáció functor template – funktorsablon functor template argument – funktorsablon paraméter functor template overloading – funktorsablon túlterhelés functor value – funktorérték fundamental – alap | alapvető | fundamentális

fundamental circuit matrix – fundamentális körmátrix | alapkörmátrix fundamental cut – fundamentális vágás | alapvágás fundamental cycle – fundamentális kör | alapkör fundamental domain – alaptartomány | fundamentális tartomány fundamental frequency – alapfrekvencia fundamental group – fundamentális csoport fundamental parallelogram – alap parallelogramma | fundamentális parallelogramma fundamental parameter – fundamentális paraméter fundamental sequence – fundamentális sorozat fundamental theorem – alaptétel fundamental theorem of algebra – algebra alaptétele fundamental theorem of arithmetic – számelmélet alaptétele fundamental theorem of linear programming – lineáris programozás alaptétele fundamental type – alaptípus FURPS (Functionality, Usability, Reliability, Performance and Supportability) – szoftverminőséget mérő rendszer (funkcionalitás, használhatóság, megbízhatóság, hordozhatóság) fuse – biztosíték fuse map – biztosíték térkép fusible link – kiégethető összeköttetés fusion – fúzió | összeolvasztás | egyesítés futility pruning – hatástalanság nyesése [gépi sakkban] future reference (forward reference) – későbbre (előremutató) hivatkozás future demand – jövőbeni kereslet fuzzification – fuzzifikálás [valós bemenő adatokból fuzzy tagsági függvények generálása] fuzziness – bizonytalanság | elmosódottság | tűrés | zavarosság fuzzy – fuzzy | bizonytalan fuzzy application – fuzzy alkalmazás fuzzy control – fuzzy irányítás | fuzzy szabályozás | fuzzy vezérlés fuzzy database – fuzzy adatbázis fuzzy function – fuzzy függvény fuzzy functional dependency – fuzzy funkcionális függőség

fuzzy logic – fuzzy logika fuzzy logic control – fuzzy logika alapú szabályozás fuzzy measure – fuzzy mérték fuzzy model – fuzzy modell fuzzy multivalued dependency – fuzzy többértékű függőség fuzzy reasoning – fuzzy következtetés fuzzy rule – fuzzy szabály fuzzy set – fuzzy halmaz | bizonytalan halmaz fuzzy sets theory – fuzzy halmazok elmélete fuzzy sorting – fuzzy rendezés fuzzy technique – fuzzy technika fuzzy tool – fuzzy eszköz fuzzy value – fuzzy érték FVF (Flexible Vertex Format) – FVF (rugalmas csúcspont formátum) FWT (Fast Wavelet Transform) – FWT (gyors wavelet transzformáció) FX pipeline – fixpontos futószalag

G
g.c.d. (greatest common divisor) – lnko (legnagyobb közös osztó) Gabor filter – Gábor-szűrő gadget – szerkentyű gain – információ nyereség [döntési fa tanulásában] | erősítés & antenna gain – antenna erősítő & automatic gain control – automatikus erősítésszabályozás & differential voltage gain – differenciális feszültség erősítés & system gain – erősítőrendszer gain of compression – tömörítési nyereség gain parameter – erősítési paraméter gain ratio – erősítésarány GAL (Gate Array Logic) – kapu tömblogikai egység GAL (Generic Array Logic) – általános tömblogikai egység

galaxy schema – galaxisséma Gallup poll – közvélemény-kutatás Galois field – Galois-test Galois group – Galois-csoport Galois representation – Galois-reprezentáció Galois theory – Galois-elmélet Galois-field arithmetic – Galois-testek felett értelmezett aritmetika gambling – szerencsejáték | fogadás game – játék | számítógépes játék & adventure game – kalandjáték & constant-sum game – állandó összegű játék & dice game – dobókocka játék & imitation game – szimulációs játék & multiplayer game – többszereplős játék & party game – parti játék & Role-Playing Game (RPG) – szerepjáték (RPG) & simulation game – szimulációs játék & video game – videojáték game against nature – természet elleni játék game balance – játék egyensúly game engine – játékmotor game flow – játékmenet game loop – játék szimulációs hurok game mechanics – játékmechanizmus game of chance – szerencsejáték game of partial information – részleges információjú játék game of perfect information – teljes információjú játék game over – játék vége game theory – játékelmélet game tree – játékfa gamepad – egy különleges játékvezérlő

gameplay – játékstílus gamma correction – gamma-korrekció gamma function – gammafüggvény & incomplete gamma function – nemteljes gammafüggvény gamma-ray – gammasugár gamut – teljes skála | színskála | hangskála Gantt chart – Gantt-diagram gap – távolság | rés | hézag gap adjuster – távolságbeállító gap analysis – eltéréselemzés gap between primes – prímszámok közötti hézag gap character – réskitöltő karakter gap heuristic – rés karakterisztika GAP-system (Groups, Algorithms, Programming) – GAP-rendszer (csoportok, algoritmusok, programozás) garbage – szemét | hulladék & automatic garbage collection – automatikus szemétgyűjtés garbage can model – véletlenszerű elvetésekkel dolgozó döntéshozatali eljárás garbage collection – szemétgyűjtés garbage collector – szemétgyűjtő Garsia-Wachs algorithm – Garsia–Wachs-algoritmus gate (logic) – kapu (logikai) gate – kapu gate array – kaputömb | kapumátrix Gate Array Logic (GAL) – kaputömb logika gate network – kapuáramkör | kapuhálózat gate propagation delay time – kapu késleltetési idő | kapu megszólalási idő gated – kapuzott gated clock – kapuzott órajel gate-level design – kapu szintű tervezés gateway – átjáró

& application gateway – alkalmazási átjáró & Border Gateway Protocol (BGP) – határátjáró protokoll | BGP protokoll & default gateway – alapértelmezett átjáró & e-mail gateway – elektronikus-levél átjáró & half-gateway – fél-átjáró & Interior Gateway Protocol (IGP) – belső átjáró protokoll & packet-filtering gateway – csomagszűrő átjáró & proxy gateway – helyettesítő átjáró | helyettes átjáró & transport gateway – szállítási átjáró & WAP gateway – WAP átjáró gateway page – bejárati oldal gathering – információgyűjtés gathering data – adatgyűjtés gathering walk – gyűjtőséta gating the clock – órajel kapuzás gauge – érték kijelző Gauss elimination – Gauss kiküszöbölési eljárása Gauss lemma about polynomials – Gauss lemmája a polinomokról Gauss-function – Gauss-függvény Gaussian curvature – Gauss-féle görbület Gaussian distribution – Gauss-eloszlás Gaussian elimination – Gauss-elimináció Gaussian error model – Gauss hibamodell Gaussian filter – Gauss-szűrő Gaussian function – Gauss-függvény Gaussian integer – Gauss-egész Gaussian noise – Gauss-zaj gaze awareness – nézésirány tudatosítása GB (gigabyte – GB (gigabájt) GBNP (Go-Back-n Protocol) – GBNP (n-nel történő visszalépés protokoll) gcd (greatest common divisor) – lnko (legnagyobb közös osztó)

GDB (GNU Debugger) – GDB [hibakereső] GDI (Graphics Device Interface) – GDI (grafikus eszközcsatoló felület / interfész) GDP (Gross Domestic Product) – GDP (bruttó hazai termék) GDSS (Group Decision Support System) – csoportos döntést támogató rendszer GEANT (Gigabit European Academic Network Technology) – európai internet-kapcsolat kiépítésére szolgáló terv gee whiz factor – tyűha! faktor gel – gél gel electrophoresis – gélelektroforézis gender – nem & gender disparity – nemek közötti egyenlőtlenség gene – gén gene expression – génkifejezodés | génexpresszió gene expression pattern – génexpressziós mintázat gene orientation – gén orientáció | gén elrendezodés gene prediction – génelőrejelzés | génprognózis | génpredikció gene sequence – gén sorozat | gén szekvencia gene therapy – génterápia gene transcription – génátíródás | géntranszkripció genes' circuit diagram – gének kapcsolási rajza general allocator – általános memóriafoglaló general decoder – általános dekódoló general instruction processing – általános utasításfeldolgozás general ledger system – főkönyvi könyvelési rendszer general linear group – általános lineáris csoport general MIDI – általános MIDI general number-field sieve – általános számtest-szita general ontology – általános ontológia General Packet Radio Service (GPRS) – általános csomagrádiós rendszer general prediction process – általános előrejelzési folyamat General Problem Solver (GPS) – Általános Problémamegoldó Rendszer (GPS)

general protection fault – általános védelmi hiba General Public License (GPL) – szabad szoftverek licence general purpose program – általános célú program general solution – általános megoldás general system architecture – általános rendszerarchitektúra general timed automaton – általános időzítésű automata generality of solution – megoldás általánossága generalization – általánosítás | generalizálás generalization hierarchy – általánosítási hierarchia generalization relationship – általánosítási kapcsolat | generalizációs kapcsolat generalized – általánosított generalized arithmetic triangle – általánosított aritmetikai háromszög generalized Bell number – általánosított Bell-szám generalized binomial coefficient – általánosított binomiális együttható generalized binomial series – általánosított binomiális sor generalized Catalan number – általánosított Catalan-szám generalized cylinder – általánosított henger generalized Dedekind sums – általánosított Dedekind-összegek generalized De Morgan’s theorem – általánosított DeMorgan tétel generalized dependency – általános függőség generalized event – általánosított esemény generalized exponential series – általánosított exponenciális sor generalized factorial function – általánosított faktoriális függvény generalized harmonic number – általánosított harmonikus szám generalized identity – általánosított azonosság generalized matrix product – általánosított mátrix szorzat Generalized Modus Ponens – általánosított modus ponens generalized numeric algorithm – általánosított numerikus algoritmus generalized relation – általánosított reláció generalized relation threshold control – általánosított relációs küszöbvezérlés generalized Riemann hypothesis – általánosított Riemann-sejtés

generalized slice – általánosított szelet generalized spectral test – általánosított spektrális teszt generalized Stirling number – általánosított Stirling-szám generalized subset number – általánosított részhalmaz-szám generalized-cube network – általánosított kockahálózat general-purpose – általános célú general-purpose algorithms – általános célú algoritmus general-purpose programming-language – általános célú programozási nyelv generate a program – programot generál generate-and-test method – próbálkozásos módszer generated – generált | fordítóprogram által létrehozott generated address – generált cím generated constructor – generált konstruktor | fordítóprogram által létrehozott konstruktor generated copy operator – generált másoló operátor | fordítóprogram által létrehozott másoló operátor generating element – generátorelem | generátor generating function – generátorfüggvény | előállító függvény & exponential generating function – exponenciális generátorfüggvény & Fibonacci generating function – Fibonacci-generátorfüggvény generating set – generátorhalmaz generation – generáció | előállítás | generálás & fifth-generation computer – ötödik generációs számítógép & first-generation computer – első generációs számítógép & fourth-generation computer – negyedik generációs számítógép & second-generation computer – második generációs számítógép & third-generation computer – harmadik generációs számítógép generation of uniform deviates – egyenletes eltérések előállítása generation reference counting – nemzedéki hivatkozásszámlálás generative capacity – generálóképesség generative communication – generatív kommunikáció generative programming – generatív programozás

generator – generátor & code-generator – kódgenerátor & random number generator – véletlenszámgenerátor generator matrix – generátormátrix generator polynomial – generátorpolinom generator-based reuse – generátor-alapú újrafelhasználás generic – általános | eredendő | generikus generic algorithm – generikus algoritmus Generic Array Logic (GAL) – általános tömblogikai egység generic computer – általános számítógép generic entity-relationship model – általános egyed-kapcsolat modell generic function – generikus függvény Generic Goal (GG) – általános cél (GG) generic model – általános modell generic module – generikus modul generic object – generikus objektum Generic Practice (GP) – általános gyakorlat (GP) generic practice elaboration – általános gyakorlat kidolgozása / kifejtése general prediction process – általános előrejelzési folyamat generic product – általános termék generic programming – generikus programozás generic project model – általános projektmodell generic push-relabel algorithm – generikus pumpáló-felemelő algoritmus generic query interface – általános lekérdezési felület generic robot language – általános robotnyelv generic security service – általános biztonsági szolgáltatás generic subroutine – generikus alprogram generic task – generikus feladat | általánosított feladat generic threat – általános fenyegetés | generikus fenyegetés generic type – generikus típus genericity – általánosság

genetic algorithm – genetikus algoritmus genetic code – genetikai kód genetic programming – genetikus programozás genlex order – genlex rendezés genlex order for Gray codes – genlex rendezés Gray-kódokra genoese lottery – genovai lottó genome – genom genome database – genom adatbázis genomics – genomika genotype – genotípus gentle reincarnation – gyengéd újjászületés genuine – eredeti | valódi | hiteles genus – nem | génusz geocode – geokód geocoding – geokódolás geodesic – geodéziai geodesy – geodézia | felső geodézia geographic – földrajzi geographic data – földrajzi adat geographic information – földrajzi információ Geographic Information System (GIS) – földrajzi információs rendszer (GIS) | térinformatikai rendszer (GIS) geographic information system application – térinformatikai alkalmazás geographic location – földrajzi hely geographic research – földrajzi kutatás geographical – földrajzi geographical constraints – földrajzi korlátozások geographical database – földrajzi adatbázis geographical distance – földrajzi távolság geography – földrajz geoid – geoid

geoinformatics – geoinformatika | térinformatika geometric – geometriai | mértani geometric codes – geometriai kód | geometrikus kód geometric compression – geometriai tömörítés geometric continuity – geometriai folytonosság geometric data – geometriai adatok geometric distribution – geometriai eloszlás geometric genus – geometriai génusz geometric interpretation – geometriai ábrázolás | geometriai megadás | geometriai interpretáció geometric mean – mértani közép geometric modeling – geometriai modellezés geometric primitive – elemi geometriai objektum geometric probability – geometriai valószínűség geometric programming – geometrikus programozás geometric progression – geometriai sorozat | mértani sorozat | geometria haladvány | mértani haladvány geometric proof – geometriai bizonyítás geometric sequence – mértani sorozat geometric series – geometriai sor | mértani sor geometrical realization of a graph – gráf geometriai realizációja | gráf geometriai megvalósítása | gráf geometriai megadása geometrically – geometriailag geometry – geometria | mértan & continuous geometry – folytonos geometria geometry engine – geometriai motor geometry shader – geometria árnyaló geoprocessing – téradat-műveletek georeference – georeferencia geospatial – térbeli | tér geospatial data – térbeli adat | téradat Geospatial Information System (GIS) – térinformatikai rendszer | földrajzi információs rendszer

geoTIFF – geoTIFF GERAM (Generic Enterprise Architecture and Methodology) – általános vállalati architektúra és módszertan | vállalatmodellezési megoldás germ – csíra gesture – gesztus | taglejtés get function – lekérdező függvény getting change – pénzváltás GF (Galois Field) – Galois-test | véges test GG (Generic Goal) – GG (általános cél) ghost – szellemkép ghost indicator – szellemképjelző (mozgatáskor) ghosting – passzívvá tétel [vezérlő elem] Gibbs sampler – Gibbs-mintavételező GID (Graphical Input Device) – grafikus beviteli eszköz GIF (Graphic Interchange Format) – GIF (grafikus adatcsere formátum) [grafikus állományformátum] gift wrapping – ajándékcsomagolás giga – giga- | tíz a kilencediken | kettő a harmincadikon gigabit – gigabit | kettő a harmincadikon bit gigabit Ethernet – gigabit-Ethernet gigabits per second – gigabit / másodperc gigabyte (GB) – gigabájt (GB) [1024 MB] gigabytes per second – gigabájt / másodperc gigaflop – gigaflop [egy milliárd lebegőpontos művelet másodpercenként] gigahertz – gigahertz [mértékegység] GIGO (Garbage In, Garbage Out) – GIGO (szemét be, szemét ki) Gilbert bound – Gilbert-korlát Gilbert-Varshamov bound – Varshamov–Gilbert-korlát Gilb’s measures – Gilb mérőszámai | Gilb-mértékek Gilbreath principle – Gilbreath-elv gimbal – vízszintes iránytűtok

gimbal lock – forgás szabadságának korlátozása giro – bankközi átutalás giro account – postai bankszámla GIS (Geographic Information System) – GIS (térinformatikai rendszer) GL (Generation Language) – programnyelvi generációk glance – pillantás glare – ragyogás glass – üveg glitch – tüske | működési hiba | pulzus | zavaró jel global – globális global catalog – globális katalógus global civil society – globális civil társadalom global communication – globális kommunikáció | világkommunikáció global computation – globális számítás Global Descriptor Table (GDT) – globális leíró-tábla global digital divide – globális digitális szakadék global economy – világgazdaság global expertise – globális szakértelem global illumination – globális illumináció global illumination model – globális megvilágítási modell global information management – globális információkezelés global information system – globális információs rendszer global initialization of – globális kezdőérték-adás global layer – globális réteg global lock – globális zár global market – globális piac global marketplace – világpiac global name – globális név Global name Service (Gins) – globális-név szolgáltatás global namespace – globális névtér global networked structures – globális hálózati struktúrák

global object – globális objektum Global Object-Based Environment (GLOBE) – globális objektum alapú környezet global optimization – globális optimalizálás global organizations – világszervezetek | globális szervezetek global page-replacement algorithm – globális lapcsere algoritmus Global Pipelining with Multiple Branches (GPMB) – többszörös elágazású globális futószalagtechnika Global Positioning System (GPS) – globális helymeghatározó rendszer global process labeling – folyamatok globális címkézése global redundancy elimination – globális redundancia kiküszöbölése global registers – globális regiszterek global scale – világméret | globális szint global scheduling – globális ütemezés global scope – globális hatókör global search – általános keresés global snapshot – globális pillanatfelvétel & instantaneous global snapshot – közvetlen globális pillanatfelvétel global spread – globális elterjedés global state – globális állapot global state-space – globális állapottér global synchronizer – globális szinkronizáló Global System for Mobile Communication (GSM) – globális mobil-kommunikációs rendszer Global System for Mobile Telecommunication (GSM) – mobil távközlés globális rendszere [egységes digitális mobiltelefon-szabvány] global technological changes – globális technológiai változások | világméretű technológiai változások Global Trade Point network – Trade Point Világhálózat global variable – globális változó globalization – globalizáció globally consistent – globálisan konzisztens globally nonrandom behavior – globálisan nemvéletlen eloszlás global-ordering requirement – globális rendezés követelménye

GLOBE (Global Object-Based Environment) – GLOBE (globális objektum alapú környezet) gloss – fényesség | csillanás gloss map – fényesség térkép glossary – szógyűjtemény | szószedet glow – izzás | ragyogás glue – összeragaszt glueing – ragasztás glyph – jel | karakterjel GMO (Genetically Modified Organism) – GMO (genetikailag módosított szervezet | génmódosított organizmus) GND (ground) – föld | földpont gnomon – 3D-s tájoló GNP (Gross National Product) – bruttó nemzeti termék GNS (Global Name Service) – GNS (globális névszolgáltatás) GNU – GNU [szabad operációs rendszer] go (game) – go (játék) go to page – ugrás a megadott oldalra go/no-go decision – projekt folytatásáról vagy leállításáról való döntés go/no-go test – megy / nem megy teszt goal – cél goal function – célfüggvény goal node – célcsúcs goal predicate – célfeltétel | célpredikátum Goal Question Metric (GQM) – cél – kérdés – metrika (GQM) goal test – célteszt goal-based agent – célalapú ágens goal-directed reasoning – célvezérelt következtetés goal-driven reasoning – célvezérelt következtetés goal-oriented reasoning – célelvű következtetés | célorientált következtetés go-back-n protocol (GBNP) – n-nel történő visszalépés protokoll GOL (Government On-Line) – elektronikus kormányzati program nemzetközi megvalósítása

gold – arany gold plating – aranyozás | öncélú díszítés golden ratio – arany arány | aranymetszési arány golden ratio number system – arany arány számrendszer golden section – aranymetszés Golomb code – Golomb-kód GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection Rules) – GOMS (célok, operátorok, módszerek és kiválasztási szabályok) good code – jó kód goodwill – jóakarat GOP (Group of Pictures) – képcsoport Goppa code – Goppa-kód gossiping – pletykálkodás goto (statement) – goto [utasítás] Gouraud shading – Gouraud-árnyalás governance – kormányzás governance model – kormányzási modell governance process – kormányzási folyamat government – kormány | kormányzat government agencies – kormányzati intézmények government e-commerce – kormányzati-közigazgatási tevékenység, e-kereskedelmi módszerekkel government funding – kormányzati pénzügyi támogatás governmental Web site – kormányzati webhely GPL (General Public Licence) – szabad szoftverek licence GPRS (General Packet Radio Service) – GPRS (általános csomagrádiós rendszer) GPS (General Problem Solver) – GPS (Általános Problémamegoldó Rendszer) GPS (Global Positioning System) – GPS (globális helymeghatározó rendszer) GPSS (General Purpose Simulation System) – általános célú szimulációs rendszer [programozási nyelv] GPSS (Group Process Support System) – GPSS (csoport folyamat támogató rendszer) GPU (Graphics Processing Unit) – GPU (grafikus feldolgozó egység)

GQM (Goal Question Metric) – GQM (cél-kérdés-metrika paradigma) grab handles – megfogó nyél grabber pointer – megfogó mutató grace period – türelmi időszak graceful – fokozatos | részleges graceful degradation – fokozatos leépülés | fokozatos hanyatlás | kíméletes leépülés | fokozatos teljesítményromlás | elegáns leépülés [túlterhelés esetének tervezési elve valós idejű rendszerekben] graceful flow – könnyed áramlás grade – fok | fokszám graded – rangszámozott gradient – gradiens | átmenet gradient descent – gradiens leereszkedés gradient method – gradiens módszer gradient projection method – vetített gradiens módszer gradual – fokozatos gradual adoption of C++ – fokozatos áttérés a C++-ra gradual installability – fokozatos telepíthetőség graduate education – graduális oktatás | felsőfokú oktatás GRAI (Grid-Dimensional Modeling on Architecture of Information Systems) – hatékony megoldás információrendszerek architektúrális modellezéséhez grain – szemcse | szemcsézettség grain of a business process – üzleti folyamat magja graininess – szemcsézettség | szemcsésség grammar – nyelvtan & ambiguous grammar – nem egyértelmű nyelvtan & attribute grammar – attribútum nyelvtan & attribute translational grammar – attribútum fordítási nyelvtan & augmented grammar – kiegészített nyelvtan & context-free grammar – környezetfüggetlen nyelvtan & context-sensitive grammar – környezetfüggő nyelvtan & cycle-free grammar – ciklusmentes nyelvtan

& LALR(1) grammar – LaLR(1) nyelvtan & L-attribute grammar – L-attribútum nyelvtan & left recursive grammar – balrekurzív nyelvtan & left-factorized grammar – balfaktorizált nyelvtan & LL(1) grammar – LL(1) nyelvtan & LR(1) grammar – LR(1) nyelvtan & operator grammar – operátor nyelvtan & operator precedence grammar – operátor elsőbbségi nyelvtan & recursively enumerable grammar – rekurzívan felsorolható nyelvtan & reduced grammar – redukált nyelvtan & regular grammar – reguláris nyelvtan & right recursive grammar – jobbrekurzív nyelvtan & S-attribute grammar – S-attribútum nyelvtan & simple LL(1) grammar – egyszerű LL(1) nyelvtan & simple precedence grammar – egyszerű elsőbbségi nyelvtan & SLR(1) grammar – SLR(1) nyelvtan & strong LL(k) grammar – erős LL(k) nyelvtan & translational grammar – fordítási nyelvtan & weak precedence grammar – gyenge elsőbbségi nyelvtan & well-defined grammar – jól definiált nyelvtan & ε-free grammar – ε-mentes nyelvtan & ε-free LL(1) grammar – ε-mentes LL(1) nyelvtan grammar analysis – nyelvtani elemzés grammar induction learning – nyelvtan indukciós tanulása grammatical formalism – nyelvtani formalizmus Gram-Schmidt orthogonalization process – Gram–Schmidt ortogonalizációs folyamat grand-orphan – fattyú-származék | fattyú-utód grandparent – nagyszülő Grandsire Doubles – grandsire-i pár grant – engedélyezés | adomány grant diagram – engedélyezési diagram

granular noise – szemcsés zaj granularity – szemcsézettség grape – világossárga grapevine – tudás-szervezet informális kommunikációs rendszere [szleng] graph – gráf | görbe | ábra | grafikon & control flow graph – vezérlés-áram gráfja & data flow graph – adatáram gráfja & empty graph – üres gráf & friendship graph – barátság gráf & ladder graph – létragráf & Petersen graph – Petersen-gráf & regular graph – reguláris gráf & strongly regular graph – erősen reguláris gráf graph algorithm – gráfalgoritmus graph coloring – gráfszínezés graph connectivities – gráf-összefüggőségek graph encoding – gráfkódolás graph isomorphism – gráfizomorfizmus graph theory – gráfelmélet graph-coloring – gráfszínezés graph-coloring problem – gráfszínezési probléma graphic – grafikai | grafikus graphic display resolution – grafikus képernyőfelbontás graphic matroid – grafikus matroid graphic method – grafikus módszer graphic model – grafikai modell graphic pattern generation – grafikus formák generálása graphic pattern recognition – grafikus alakfelismerés graphic report – grafikus jellegű jelentés graphic symbol – rajzjel graphical – grafikus

graphical display – grafikus display graphical image – grafikus kép graphical model – gráfos modell graphical query language – grafikus lekérdezőnyelv Graphical User Interface (GUI) – grafikus felhasználói felület (GUI) graphics – grafika | rajz | ábra graphics accelerator – grafikus gyorsító graphics adapter – grafikus csatoló graphics device – grafikus eszköz graphics hardware – grafikus hardver graphics input – grafikus bemenet graphics input device – grafikus beviteli eszköz graphics library – grafikus könyvtár graphics output device – grafikus kiviteli eszköz graphics primitive – grafikus primitív graphics processor – grafikus processzor graphics system – grafikus rendszer graphics tablet – grafikus digitalizálótábla graphite – grafitszürke graph-searching – gráfkeresés grappling hook program – csáklyázó program [támadások első behatolója] grave accent – visszafelé dőlt ékezet | tompaékezet gravity – gravitáció gray – szürke | szürkeárnyalatos Gray code – Gray-kód & equivalent Gray codes – ekvivalens Gray-kódok Gray code for n-tuple – Gray-kód n-esre Gray code for matching – Gray-kód párosításokra Gray cycle – Gray ciklus gray level – szürkeségi szint Gray levels – Gray-szint

& multiplication of Gray levels – Gray-szintek szorzása Gray path – Gray-út gray scale – szürkeségi szint | szürkeségi skála gray scale image – szürkeárnyalatos kép gray scale picture – szürkeárnyalatos kép Gray stream – Gray-áram | Gray-folyam grayscale – szürkeárnyalatok | szürkeárnyalatos Great Internet Mersenne Prime Search – Mersenne-prímek nagy internetes keresése greater – nagyobb greater than – nagyobb, mint & greater than, definitely – mindig nagyobb, mint greater than or equal to – nagyobb vagy egyenlő greatest – legnagyobb greatest common divisor – legnagyobb közös osztó & binary algorithms for greatest common divisor – bináris algoritmus a legnagyobb közös osztó meghatározására & Euclidean algorithm for greatest common divisor – euklideszi algoritmus a legnagyobb közös osztó meghatározására & multiprecision greatest common divisor – nagy pontosságú legnagyobb közös osztó greatest common divisor of n numbers – n szám legnagyobb közös osztója greatest common divisor of polynomials – polinomok legnagyobb közös osztója greatest common divisor within a unique factorization domain – legnagyobb közös osztó egyértelmű faktorizációs tartományon belül greatest common right divisor – legnagyobb közös jobb oldali osztó greatest integer – legnagyobb egész szám greatest integer function – egészrész függvény | alsó egészrész függvény greatest lower bound – legnagyobb alsó korlát greedoid theory – gredoid-elmélet greedy – mohó greedy algorithm – mohó algoritmus greedy search – mohó keresés greedy strategy – mohó stratégia

greedy-choice property – mohó választás tulajdonsága Greek poetry – görög költészet greeking – görögölés [szövegforma jelölése értelmetlen szavakkal] green – zöld Green Book standard – Zöld könyv szabvány [CD] green screen – zöld képernyő Gregorian calendar – Gergely-naptár grey matter – szürkeállomány greyscale – szürkeskála | szürkeárnyalatos GRH (Generalized Riemann Hypothesis) – általánosított Riemann-sejtés grid – rács | grid | raszter | hálózat grid file – rácsos állomány grid index – rácsos index | grid index grid point – rácspont grid-based method – rács alapú módszer gridline – rácsvonal gridlock – forgalmi dugó Gross Domestic Product (GDP) – bruttó hazai össztermék gross profit – bruttó nyereség gross requirements – termelési folyamat által igényelt teljes anyagmennyiség ground (GND) – föld | földpont ground – földelés | föld ground resolution theorem – alap rezolúciós tétel ground term – alapterm grounding – földelés group – csoport & Galois group – Galois-csoport group access – csoport-hozzáférés group algebra – csoportalgebra group box – csoport doboz group calendar – csoportnaptár

group code – csoportkód group cohesiveness – csoport összetartás group commit – csoportos véglegesítés group communication – csoport kommunikáció group decision – csoportdöntés Group Decision Support Systems (GDSS) – csoportos döntéstámogató rendszer group estimate – csoportos becslés Group Identifier (GID) – csoportazonosító group interface – csoport felhasználófelület / / kezelőfelület group management – csoport-kezelés group membership – csoport-tagság group of permutation – permutációcsoport Group Of Pictures (GOP) – képcsoport group of three – hármas csoport group of units – egységcsoport | az egységek csoportja group polarization – csoportpolarizáció group propagate function – csoport-terjedési függvény group property – csoport-tulajdonság group rights – csoport jogai group server – csoport szolgáltató | csoport szerver group settings – csoportbeállítások group structure – csoport-struktúra Group Support System (GSS) – csoporttámogató rendszer group view – csoportkép group-carry lookahead – csoportos gyorsátvitelképzés group-enabling technologies – csoportmunkát támogató technológia grouping – csoportosítás grouping attribute – csoportosító attribútum grouping of exceptions – kivételcsoportosítás groupware – csoportos használatra készült program | csoportmunkát támogató eszközök | csoportmunkát támogató alkalmazás

grow – növelés | növesztés growing phase – növekedési fázis growing sequence – növekvő sorozat growing system – növekvő rendszer growth rate – növekedési arány GS (Groupware System) – csoportmunkát támogató rendszer GSM (Global System for Mobile Communication) – GSM (globális mobil-kommunikációs rendszer) guaranteed randomness – garantált véletlenség guaranteed service – garantált minőségű szolgáltatás | biztos kézbesítés guard – őr | őrfeltétel | őrszem guard condition – figyelési feltétel | őrfeltétel guard digits – védő számjegyek guarded execution – felügyelt utasítás-végrehajtás guarded expression – őrfeltételes kifejezés guarded instruction – felügyelt utasítás guarded motion – felügyelt mozgás guarded statement – őrfeltételes utasítás guess – sejtés | kitalálás | becslés | feltételezés | feltevés & amplification of guesses – sejtések megerősítése guest account – vendég fiók GUI (Graphical User Interface) – GUI (grafikus felhasználófelület) guidance – vezetés | kalauzolás guide – segédvonal guided tour – irányított súgó [szoftverrendszer elsajátításához] guideline – irányelv guideline for standards – kalauz a szabványokhoz guidelines checklist – vezérelvek ellenőrző listája gulf of evaluation – kiértékelési szakadék gulf of execution – megvalósítási szakadék gunmetal – kékesszürke

gutter – hasábköz gyro – giroszkóp

H
Haar-transform – Haar-transzformáció | Haar-transzformált habituation – rászoktatás | megszokás | habituáció hacker – számítógépes kódtörő | gépbolond | buherátor & black hat hacker (cracker) – számítógépes kalóz | számítógépes betörő & white hat hacker – programozási területhez értő személy hacker culture – számítógépes kódtörők kultúrája hacker ethic – számítógépes kódtörők etikája hacking – jogosulatlan behatolás Hadamard design – Hadamard-design Hadamard inequality – Hadamard-egyenlőtlenség Hadamard matrix – Hadamard-mátrix Hadamard product – Hadamard-szorzat Hadamard transform – Hadamard-transzformáció | Hadamard-transzformált Hadwiger’s conjecture – Hadwiger-sejtés HAL (Hardware Abstraction Layer) – HaL (hardverabsztrakciós réteg) half – fél half adder – félösszeadó [átvitel bemenet nélküli összeadó] half bridge – fél-híd half plane – félsík half sum – részösszeg half word – fél szó half-adder – félösszedó half-byte – fél bájt half-duplex channel – félduplex csatorna half-duplex line – félduplex vonal half-gateway – fél-átjáró half-inch – félhüvelyk

half-intensity – félintenzitás half-open interval – félig nyílt intervallum half-open sequence – félig nyílt sorozat halfspace – féltér halftone – féltónus | autotípia halftone image – féltónusú kép halftoning – tónus Hall’s condition – Hall-feltétel halo – fényudvar halo effect – fényudvar halt – megállás halt instruction – állj utasítás [megállítja a CPU működését, megszakítás tudja továbbindítani] halt operation – megállási művelet halting – megállási halting problem – megállási feladat / probléma | terminálási feladat / probléma | leállási feladat / probléma halting state – megállási állapot | leállási állapot halving – felezés & halving of continued fraction – lánctörtek felezése halving lemma – felezési lemma Hamilton cycle – Hamilton-kör Hamilton path – Hamilton-út Hamiltonian – Hamilton- | Hamilton-féle Hamiltonian cycle – Hamilton-kör Hamiltonian graph – Hamilton-gráf | Hamilton-kört tartalmazó gráf Hamiltonian path – Hamilton-út Hamiltonian-cycle problem – Hamilton-kör probléma Hamiltonian-path problem – Hamilton-út problémája Hamming bound – Hamming-korlát Hamming code – Hamming-kód Hamming distance – Hamming-távolság

Hamming metrics – Hamming-metrika Hamming scheme – Hamming-séma Hamming weight – Hamming-súly hand gesture – kézjel hand-eye machine – kéz-szem gép handheld – kézi | kézben tartott handheld computer – kézi számítógép hand-held device – kézi készülék handheld devices – kézi eszközök handheld keypad – kézi billentyűzet handheld PC – kézi számítógép | kézigép handle – nyél | kezelő handle class – kezelő osztály handler – kezelő | hendler & exception handler – kivételkezelő & input handler – bemenetkezelő & output handler – kimenetkezelő & source handler – forrásnyelvi kezelő handoff – átadás handsets – kézi egység handshake – kézfogás | kommunkáció paramétereinek megállapítása handshaking – kézfogás [két egység párbeszéd jellegű vezérlési kapcsolata] | kölcsönösen reteszelt információ csere | dialógus jellegű információ csere | aszinkron adatátvitel handshaking at a circular table – kézfogás kerek asztalnál handshaking lemma – kézfogási lemma handwriting recognition – kézírás-felismerés handwritten digit recognition – kézírásos számok felismerése Handy identities – Handy-azonosságok hang – lefagy | fennakad hanging – bekezdés utolsó sorának behúzása Hankel contour – Hankel-kontúr

happened-before relation – előbb történt reláció haptic feedback – heptikus visszacsatolás haptic interface – tapintási / érintős felhasználófelület / kezelőfelület hard – nehéz hard copy – papíralapú kimenet | nyomtatókimenet hard disk – merevlemez hard disk access time – merevlemez elérési idő | lemez hozzáférési idő hard disk rotational delay – merevlemez forgási késleltetés | körülfordulási késleltetés hard disk sector – merevlemez szektor hard disk seek time – merevlemez pozícionálási idő hard disk transfer rate – merevlemez adatátviteli sebesség hard handoff – kemény átadás hard link – valódi csatlakozás | valódi csatolás | valódi kapcsolódás | erős kapcsolat [közvetlen hivatkozás egy fájlleíróra egy katalógus-bejegyzésben] hard real-time system – szigorúan idejű rendszer [határidő mulasztás egyáltalán nem megengedett] hard state – kemény állapot hard wired control – huzalozott vezérlés hardness – keménység hardware – hardver Hardware Abstraction Layer (HAL) – hardver-absztrakciós réteg hardware based protocol – hardver alapú protokoll hardware concept – hardverkoncepció Hardware Description Language (HDL) – hardver leíró nyelv hardware devices – hardver eszközök hardware for demand paging – igény szerinti lapozást támogató hardver hardware for page table – laptábla-hardver hardware for segmentation – szegmentálást támogató hardver hardware for synchronization – szinkronizációt támogató hardver hardware implementation architecture – hardver implementációs architektúra hardware model – hardver modell hardware model of processor – processzor hardver modellje

hardware module – hardver modul hardware penetration – hardverpenetráció hardware protection – hardver védelem hardware reliability – hardver megbízhatósága hardware system – hardver rendszer hardware technique – hardveres technika hardware to support I/O – B / K-t támogató hardver | I / O-t támogató hardver hardware-oriented algorithms – hardverelvű algoritmusok hardware-software co-design – hardver-szoftver együttes tervezés hardware-software co-synthesis – hardver-szoftver együttes szintézis harmonic – harmonikus | felharmonikus harmonic convergence – harmonikus konvergencia harmonic function – harmonikus függvény harmonic integral – harmonikus integrál harmonic number – harmonikus szám harmonic series – harmonikus sor has no effect – hatástalan has-a relationship – has-a B11381 hash – hasít hash function – hasítófüggvény | tördelőfüggvény & +auxiliary hash function – külső hasító függvény hash index – tördeléses index hash table – tördelőtáblázat | tördelőtábla | hasítótábla hash value – hasító érték hashed message authentication code – kivonatolt / tördelt / hasított üzenethitelesítő kód hashed page table – hasított laptáblázat hashing – hasítás | hashelés hash-join algorithm – tördeléses összekapcsolási algoritmus hashmark (#) – kettőskereszt jel (#) hash-structured symbol table – hasító-struktúrájú szimbólumtábla Haskell – Haskell [programnyelv]

Hasse diagram – Hasse-diagram hat function – kalapfüggvény hatch – satírozás | vonalkázás hatch fill – vonalkázással való kitöltés hat-check problem – kalap feladat | ruhatáros feladat hatching – vonalkázás | sraffozás Hausdorff dimension – Hausdorff-dimenzió Hausdorff distance – Hausdorff-távolság Hausdorff space – Hausdorff-tér Hausdorff topology – Hausdorff-topológia Hawthorne effect – Hawthorne-hatás hazard – hazárd [véletlenszerűen fellépő működési rendellenesség] | veszély hazard analysis – veszélyelemzés hazard avoidance – veszély elkerülése hazard class – veszélyosztály hazard decomposition – veszély felbontása hazard detection – veszély felismerése hazard identification – veszély azonosítása hazard in feedback sequential circuit – hazárd a visszacsatolt kombinációs hálózatban hazard in synchronous network – hazárd szinkron hálózatban hazard log – veszélynapló hazard probability – veszély valószínűsége hazard severity – veszély komolysága hazard-free – hazárdmentes hazardous – bizonytalan kimenetelű | kockázatos HCI (Human Computer Interface) – HCI (ember-számítógép kapcsolat | ember-számítógép kölcsönhatás / interaktivitás) HDL (Hardware Description Language) – HDL (hardver leíró nyelv) HDLC (High Level Data Link Control) – HDLC (magas-szintű adatkapcsolati vezérlés) HDRI (High Dynamic Range Image) – HDRI (nagy dinamikai tartományú kép) HDTV (High Definition Television) – HDTV (nagyfelbontású TV)

head of a clause – klóz feje head – fej & running head – élőfej head crash – lemezsérülés [az író-olvasó fej által okozott maradandó sérülés mágneslemezen] head of an edge – él végpontja head-end – fejállomás | főállomás header – fej | fejállomány | fejléc | élőfej & standard header – standard fejállomány header deletion – fejléc eltávolítása header file – fejállomány headline – címsor | főcím head-mounted display – fejre felszerelt kijelző heads-up display – információs sáv képernyő felső részén health – egészség health and social care – egészségügy és szociális ellátás health care – egészségügyi ellátás health care costs – egészségügyi költségek health care industry – egészségügyi ipar health care management – egészségügyi menedzsment health care organization – egészségügyi szervezet health care provider – egészségügyi szolgáltató health information system – egészségügyi információs rendszer health information system implementations – egészségügyi információs rendszer bevezetése health issues – egészségügyi kérdések health preparedness – egészségügyi felkészültség Health Professional Shortage Areas (HPSA) – egészségügyi szakmai hiányterület healthcare information system – közegészségügyi információs rendszer heap – kupac | halom [memória futási időben dinamikusan kezelt területe] heap allocation – kupacelhelyezés heap organization – ömlesztett tárolás heap property – kupactulajdonság

heap storage – kupactároló heap store – kupactár heapsort – kupacrendezés hearing impairment – halláscsökkenés heartbeat message – szívdobbanás üzenet heavy-tailed distribution – lassan lecsengő eloszlás heavyweight process – nehézsúlyú folyamat Heawood ’s conjecture – Heawood-sejtés Hebrew letters – héber betűk hedonic – hedonikus | hedonisztikus hedonic calculus – hedonisztikus kalkulus hedonic quality – hedonista minőség height – magasság height function – magasságfüggvény height function in push-relabel algorithms – magasságfüggvény a pumpáló-felemelő algoritmusokban heightmap – magasságtérkép HEL (Hardware Emulation Layer) – HEL (hardveremulációs réteg) help desk – információs pult help message – szoftver felhasználót segítő üzenete help system – súgó rendszer helper – segédhelper application – segédalkalmazás helper class – segédosztály helper function – segédfüggvény hemicube – félkocka hemisphere – félgömb Henry – henry [mértékegység] Hensel lemma – Hensel-lemma heptagon – hétszög Herbrand base – Herbrand-bázis

Herbrand universe – Herbrand univerzum Herbrand’s theorem – Herbrand-tétel hereditary family of subsets – részhalmazok öröklődési családja hermeneutics – írásmagyarázat | hermeneutika Hermite interpolation – Hermite-féle interpoláció Hermite operator – Hermite-operátor Hermite polynomial – Hermite-polinom Hermitian – HermiteHermitian form – Hermite-forma | Hermite-alak Hermitian matrix – Hermite-mátrix hero – hős Hertz – hertz [frekvencia mértékegysége] Hessian matrix – Hesse-mátrix heterogeneity – heterogenitás | különbözőség heterogeneous – heterogén heterogeneous data source – heterogén adatforrás heterogeneous data structure – heterogén adatstruktúra heterogeneous database – heterogén adatbázis heterogeneous network – heterogén hálózat heterogeneous system – heterogén rendszer heterozygote – heterozigóta heuristic – heurisztikus [megértést, felfedezést szolgáló] | heurisztika & admissible heuristic – megengedhető heurisztika & composite heuristic – összetett heurisztika & domain-independent heuristic – tárgyterület független heurisztika heuristic estimation – heurisztikus becslés heuristic evaluation – heurisztikus kiértékelés heuristic function – heurisztikus függvény & admissible heuristic function – megengedhető heurisztikus függvény heuristic search – heurisztikus keresés heuristic solution – heurisztikus megoldás

heuristic solution of the key equation – a kulcsegyenlet heurisztikus megoldása heuristical algorithm – heurisztikus algoritmus heuristics – heurisztika hexacode – hexakód hexadecimal – hexadecimális | 16-os számrendszerbeli & nomenclature for hexadecimal digits – hexadecimális számjegyek nevei hexadecimal addition – hexadecimális összeadás | 16-os számrendszerbeli összeadás hexadecimal constants – hexadecimális állandók hexadecimal digits (A-F) – hexadecimális számjegyek (A-F) hexadecimal floating point – hexadecimális lebegőpont hexadecimal input – hexadecimális bemenet hexadecimal notation – hexadecimális jelölés hexadecimal number system (radix sixteen number system) – hexadecimális számrendszer (16 alapú számrendszer) hexadecimal output – hexadecimális kimenet hexadecimal puzzle – hexadecimális rejtvény hexadecimal to binary – hexadecimális-bináris átalakítás hexagon – hatszög hexagon network – hatszög hálózat hexagon property – hatszög-tulajdonság hexagonal grid – hatszögrács | hatszögű rács | hexagonális rács hexagram – hexagramma hexameter – hexaméter hexapod – hatlábú HFS (Hierarchical File System) – HFS (hierarchikus fájlrendszer) Hick’s Law – Hick-törvény hidden – takart | rejtett hidden attribute – rejtett attribútum hidden cost – rejtett költség hidden field – rejtett mező hidden file – rejtett állomány

hidden line – takart él | takart vonal hidden line algorithm – takartvonal algoritmus hidden line elimination – takart vonal elhagyás hidden Markov model – rejtett Markov-modell hidden station problem – rejtett állomás feladata / problémája hidden surface – takart felület hidden surface elimination – takart felület elhagyás hidden unit – rejtett egység hidden variable – rejtett változó hidden variables learning – rejtett változók tanulása hide – elrejt hiding – elrejtés & information hiding – információ elrejtése & name hiding – név elrejtése hierarchical – hierarchikus hierarchical approach – hierarchikus megközelítés hierarchical association rule – hierarchikus asszociációs szabály hierarchical bus system – hierarchikus buszrendszer hierarchical cache coherence protocol – hierarchikus gyorsítótár koherencia protokoll hierarchical caching – hierarchikus tárgyorsítás hierarchical clustering – hierarchikus csoportosítás / klaszterezés hierarchical coding – hierarchikus kódolás hierarchical data model – hierarchikus adatmodell hierarchical decomposition – hierarchikus felbontás / dekompozíció hierarchical description – hierarchikus leírás hierarchical design – hierarchikus tervezés hierarchical feedback control – hierarchikus visszacsatolás vezérlés hierarchical group – hierarchikus csoport hierarchical measure – hierarchikus mérőszám hierarchical memory architecture – hierarchikus memória architektúra hierarchical menu – hierarchikus menü

hierarchical model – hierarchikus modell hierarchical organization – hierarchikus szervezés hierarchical planning – hierarchikus tervezés | hierarchikus tervkészítés hierarchical proof – hierarchikus bizonyítás hierarchical reinforcement learning – hierarchikus megerősítéses tanulás hierarchical resource allocation – hierarchikus erőforrás kijelölés hierarchical routing – rangsorolt / hierarchikus útválasztás hierarchical routing algorithm – hierarchikus útválasztó algoritmus hierarchical schematic – hierarchikus elvi rajz hierarchical schematic structure – hierarchikus kapcsolási rajz hierarchical sharing – hierarchikus megosztás hierarchical storage – hierarchikus tár hierarchical task analysis – hierarchikus feladatelemzés Hierarchical Task Network (HTN) – hierarchikus feladatháló Hierarchical Task Network planning (HTN planning) – hierarchikus feladatháló alapú tervkészítés hierarchy – hierarchia & class hierarchy – osztályhierarchia & design of class hierarchy – osztályhierarchia tervezése & object hierarchy – objektumhierarchia & stream hierarchy – adatfolyam-hierarchia hierarchy of information needs – információszükségleti hierarchia high contrast – erős kontraszt High Definition Television (HDTV) – nagyfelbontású TV high endpoint of an interval – intervallum felső végpontja high functionality system – sokfunkciós rendszer High level Data Link Control (HDLC) – magas szintű adatkapcsolati vezérlés high level synthesis – magas szintű szintézis high performance – nagy teljesítmény High Performance Liquid Chromatography (HPLC) – nagyteljesítményű folyadék-kromatográfia high-bandwidth – nagy sávszélesség

high-bandwidth interaction – nagy sávszélességű interakció higher algebra – felsőbb algebra higher education – felsőoktatás higher education institutes – felsőoktatási intézmények higher education policy – felsőoktatási politika higher level abstraction – magasabb szintű absztrakció higher order function – magasabb rendű függvény higher-order logic – magasabb rendű logika highest common factor – legnagyobb közös tényező | legnagyobb közös faktor high-fidelity prototype – nagy valósághűségű prototípus high-impedance state – nagy impedanciás állapot high-level – magasszintű high-level fairness – magasszintű pártatlanság high-level language – magasszintű nyelv high-level message – magasszintű üzenet high-level programming language – magasszintű programozási nyelv highlight – kiemel highlighting – kiemelés highly correlated – erősen korrelált higher-order differential – magasabbrendű differenciál high-order bit – magas helyértékű bit high-order digit – magas helyiértékű számjegy High-Pass (HP) – felüláteresztő high-pass filter – felüláteresztő szűrő | alulvágó szűrő high-performance equipment – nagyteljesítményű készülék high-performance serial bus – nagyteljesítményű soros sín / busz high-poly – nagy poligonszámú high-rate – nagysebességű | nagyarányú high-rate binary BCH code – nagysebességű bináris BCH-kód high-speed – nagysebességű high-speed mobile network – nagysebességű mobil hálózat

high-speed network – nagysebességű hálózat HIGH-state – magas szint | magas állapot high-tech – csúcstechnológia high-to-low propagation time – magasról alacsony szintre váltás késleltetési ideje high-visibility action button – jól látható akciógomb Hilbert curve – Hilbert-görbe Hilbert function – Hilbert-függvény Hilbert matrix – Hilbert-mátrix Hilbert polynomial – Hilbert-polinom Hilbert space – Hilbert-tér hill climbing search – hegymászó keresés hindsight – utólagos bölcsesség, utólagos előrelátás Hindu mathematics – hindu matematika hiperboloid – hiperboloid HIPO (Hierarchy of Input/Process/Output) – input-folyamat-output elemzési technika Hippocratic database – hippokratészi adatbázis histogram – hisztogram histogram equalization – hisztogram kiegyenlítés histogram generation – hisztogram létrehozása histogram matching – hisztogram illesztés histogram weighting – hisztogram súlyozása history – történet | előzmények history bit – történet bit history sensitivity – múltérzékenység history variable – történet változó hit – találat [weblap meghatározott elemére való kattintás] & cache hit – gyorsítótár találat hit log – találat napló hit rate – találati gyakoriság hit ratio – találati arány Hi-Z state (high-impedance state) – nagyimpedanciás állapot

HLL (High-Level Language) – HLL (magasszintű programozási nyelv) HLS (Hue, Lightness, Saturation) – HLS (színezet, fényerő, színtelítettség) HLSL-language (High Level Shader Language) – HLSL-nyelv (magas szintű árnyaló nyelv) HMD (Head-Mounted Display) – HMD (fejre rögzített / szerelt kijelző) hoard database – felhalmozó adatbázis hoard walk – felhalmozó séta hoarding – felhalmozás hoisting – kiemelés & code hoisting – kódkiemelés HOLAP (Hybrid OLAP) – HOLAP (hibrid OLAP) holarchy – holárchia [ágensszervezet típusa] hold time – tartási idő hold-and-wait condition – birtoklás és várakozás feltétel [holtpont kialakulásának szükséges feltétele] holding register – tároló regiszter holding time – megvárakoztatási idő | felfüggesztési idő holdout method – visszatartó módszer hold-time margin – tartási idő többlet | tartalék holism – holizmus [szociológiai elmélet] holistic – teljeskörű | holisztikus holistic context – holisztikus kontextus | holisztikus háttér holistic function – teljes körű függvény hologram – hologram | lézerkép holographic – holografikus holographic storage – holografikus tároló holography – holográfia holomorphic – holomorf | holomorfikus holomorphic function – holomorf függvény home agent – hazai ügynök home delivery services – házhozszállítás szolgáltatás home directory – sajátkönyvtár

home library – saját könyvtár home location – otthon home network – hazai hálózat home page – bemutatkozó web-oldal | honlap home-based approach – otthonalapú módszer homeomorphic – homeomorf homeomorphism – homeomorfizmus homeostatic – homeostatikus homepage – honlap homogeneous – homogén homogeneous basis – homogén bázis homogeneous coordinate – homogén koordináta homogeneous coordinate ring – homogén koordinátagyűrű homogeneous data structure – homogén adatstruktúra homogeneous division – homogén osztás homogeneous element – homogén elem homogeneous equation – homogén egyenlet homogeneous generation – homogén előállítás homogeneous ideal – homogén ideál homogeneous linear – homogén lineáris homogeneous linear equation – homogén lineáris egyenlet homogeneous linear transformation – homogén lineáris transzformáció homogeneous multicomputer – homogén multiszámítógép homogeneous network – homogén hálózat homogeneous polynomial – homogén polinom homogeneous space – homogén tér homogeneous system – homogén rendszer homogeneity and separation principle – homogénítás és szeparálodás elve homogeneity-based binning – homogenitáson alapuló kosarazás homological dimension – homologikus dimenzió homomorphism – homomorfizmus | művelettartó leképezés

homomorphism theorem – homomorfizmus tétel homophone – homofón [azonos hangzású de eltérő jelentésű] homophonic – azonos hangzású | homofon homophonic substitution cipher – homofonikus helyettesítés | homofonikus helyettesítő rejtjel homotopy – homotópia homozygote – homozigóta HOOD (Hierarchical OO Development) – hierarchikus objektumorientált fejlesztés hook – horog hop count – hidak száma [keretek mozgását biztosító hidaké] | átugrások száma hop limit – átugrás-korlát Hopfield network – Hopfield-háló | Hopfield-hálózat horizon – horizont horizon problem – horizontprobléma (gépi sakknál) horizontal – horizontális | vízszintes horizontal and vertical prototypes – vízszintes és függőleges prototípus horizontal decomposition – vízszintes irányú dekompozíció | horizontális dekompozíció horizontal development – horizontális fejlődés horizontal distribution – vízszintes szétosztás horizontal facilities – vízszintes eszközök | horizontális eszközök horizontal frequency – sorfrekvencia | frissített sorok száma másodpercenként horizontal integration – vízszintes / horizontális integráció horizontal resolution – vízszintes felbontás horizontal retrace – vízszintes visszatérés | vízszintes visszafutás | horizontális visszafutás horizontal scale – vízszintes átméretezés horizontal shift – vízszintes eltolás horizontal spacing – vízszintes térköz horizontal tab – vízszintes tabulátor horizontal transfer – vízszintes génátvitel | horizontális génátvitel Horn clause – Horn-klóz Horn form – Horn-forma Horner rule for polynomial evaluation – Horner-séma polinomok értékének kiszámítására

Horner’s rule – Horner-szabály | Horner-módszer | Horner-séma Horton-Strahler number – Horton–Strahler-szám hospitality industry – vendéglátóipar host – gazdagép | hoszt host computer – gazdagép host language – befogadó nyelv | gazdanyelv host name – hosztnév host node – gazdaállomás host program – gazdaprogram host server – gazdagép-kiszolgáló hostname – hosztnév hot – meleg | forró hot key – forróbillentyű | gyorsbillentyű hot site – helyettesítésre teljesen felkészített háttér-rendszer hot swap – csatolt eszközök eltávolítása-illesztése a rendszer kikapcsolása nélkül hotel industry – szállodaipar hotlist – gyakran látogatott weboldalak listája hotspot – aktív hely hot-swappable device – gyorsan cserélhető egység hover state – lebegő állapot [vezérlő elemre ráállás mutatóval kattintás előtt] Hoyle rules – Hoyle-szabályok HPF (High Performance Fortran) – nagyteljesítményű Fortran [programnyelv] HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) – nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia HPPI (High-Performance Parallel Interface) – HPPI (nagyteljesítményű párhuzamos csatoló) HR (Human Resources) – emberi erőforrás | humán erőforrás HRIS (Human Resource Information System) – emberi erőforrás-kezelő információs rendszer HSI color model (Hue Saturation Intensity color model) – HSI színmodell (árnyalat, telítettség, intenzitás színmodell) HSLN (High Speed Local Network) – HSLN (nagysebességű helyi hálózat) HSSI (High-Speed Serial Interface) – HSSI (nagysebességű soros csatoló) HSV color space (Hue, Saturation, Value color space) – HSV színtér (árnyalat, telítettség, érték)

HTML (Hyper Text Markup Language) – HTML (hiperszöveg jelölő nyelv) [szabványos hiperszöveg leíró nyelv] HTML document – HTML dokumentum HTN (Hierarchical Task Networks) – HTN (hierarchikus feladathálók) HTN-planning – HTN-tervkészítés HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – HTTP (hiperszöveg átviteli protokoll) HTTPS (Hypertext Transfer Protocol, Secure) – HTTPS (hiperszöveg átviteli protokoll, biztonságos) hub – elosztó | csomópont hubs and authorities method – gyűjtőlapok és tekintélyek módszer HUD (Head-Up Display) – HUD (fej feletti kijelző) hue – színárnyalat | színfokozat | színezet | színezettség hue, luminance, and saturation – színárnyalat, fényesség és színtelítettség [HSI színtér komponensei] Huffman code – Huffman-kód Huffman coding – Huffman-kódolás Huffman encoding – Huffman-kódolás Huffman-algorithm – Huffman-algoritmus hull – burok | burkoló & convex hull – konvex burok hum modulation – búgásmoduláció human – emberi | humánhuman anthropometry – emberméréstan human and organizational factors – emberi és szervezeti tényezők human body model – emberi test modellje human body representations – emberi test ábrázolása human capital – emberi tőke human communication – emberi kommunikáció human consumption – emberi fogyasztás human cost – emberi költség [amit a rendszer használata érdekében be kell fektetni] human diversity – emberi sokféleség human error – emberi mulasztás | emberi hiba

human expression – emberi kifejezés human factor – emberi tényező human information processing – emberi információ-feldolgozás human knowledge – emberi tudás human motion – emberi mozgás human movement – emberi mozdulat human resource management – emberierőforrás-kezelés | humánerőforrás-menedzsment human resource – emberi erőforrás | humán erőforrás human vision – emberi látás human visual system – emberi vizuális rendszer human-computer – ember-számítógép human-computer communication – ember-számítógép kommunikáció human-computer interaction – ember-számítógép interakció human-computer interface – ember-számítógép felület | ember-számítógép interfész human-friendly name – emberközeli név human-machine adaptation – ember-gép adaptáció / alkalmazkodás human-machine fit – ember-gép összeillés human-machine interaction – ember-gép interakció human-machine interface – ember-gép felhasználófelület / kezelőfelület humanoid robot – humanoid | ember formájú robot humanoid robots system – humanoid robotrendszer Hungarian algorithm – magyar algoritmus Hungarian method – magyar módszer hunt and peck – vadászat és elfogás Hu-Tucker algorithm – Hu–Tucker-algoritmus HW hardware – számítógép hardver eszközei / berendezései Hw/Sw CM (Hardware/Software Configuration Management) – hardver-szoftver konfiguráció kezelése hybrid – hibrid hybrid agent – hibrid ágens hybrid algorithm – hibrid algoritmus

hybrid architecture – hibrid architektúra hybrid Bayesian network – hibrid Bayes-háló hybrid complexity measure – hibrid bonyolultsági mérték hybrid cryprosystem – hibrid kriptorendszer hybrid decoding – hibrid dekódolás hybrid design – vegyes tervezés hybrid disc – hibridlemez hybrid e-retailer – hibrid e-kiskereskedő hybryd information system – hibrid információs rendszer hybrid multicomputer – hibrid multiszámítógép hybrid multithreaded architecture – többszálas hibrid architektúra hybrid multithreaded machine – többszálas hibrid gép hybrid OLAP (HOLAP) – hibrid OLaP (HOLaP) hybrid protocol – hibrid protokoll hybrid retailers – hibrid kiskereskedő hybrid searching method – hibrid keresési módszer hybrid system – hibrid rendszer hybrid-dimension association rule – hibrid-dimenziós asszociációs szabály hyper matrix – hipermátrix hyperbola – hiperbola hyperbolic function – hiperbolikus függvény hyperbolic tangent – hiperbolikus tangens hyperbolic tree – hiperbolikus fa hypercomplex system – hiperkomplex rendszer hypercube – hiperkocka hypercube connectivity – hiperkocka összeköttetés hypercube topology – hiperkocka topológia hyperedge – hiperél hyperelliptic – hiperelliptikus hyperelliptic curve – hiperelliptikus görbe hyperfactorial – hiperfaktoriális

hypergeometric – hipergeometrikus hypergeometric basic functions – hipergeometrikus alapfüggvények hypergeometric functions – hipergeometriai függvények hypergeometric series – hipergeometrikus sor hypergraph – hipergráf hyperlink – hiperhivatkozás | hivatkozás | ugrópont | hipercsatolás hypermedia – hipermédia hypernode – hipercsomópont hyperparameter – hiperparaméter hyperplane – hipersík hyperspace – hipertér hypersurface – hiperfelület hypertext – hiperszöveg | hipertext Hypertext Markup Language (HTML) – HTML nyelv [hiperszöveges jelölőnyelv] Hypertext Transfer Protocol (HTTP) – hiperszöveg-átviteli protokoll (HTTP) hypertext-based application – hiperszöveg alapú alkalmazás hyperthreading – töbszálasítás | többszálas technika [Intel által megvalósított SMT] hypertree – hiperfa hyphen – elválasztójel hyphenate – elválaszt | szavakat kötőjellel elválaszt hyphenation – elválasztás hypothesis – sejtés | hipotézis | feltételezés hypothesis space – hipotézistér hypothesis testing – hipotézisvizsgálat hypothesis-driven exploration – feltevésvezérelt feltárás hypothetical reasoning – hipotetikus érvelés hysteresis – hiszterézis hz (Hertz) – hz (Hertz) [frekvencia mértékegysége]

I
i.i.d. (independently and identically distributed) – független és azonos eloszlású | függetlenül és azonosan elosztott

I/O (Input and Output) – B/K (bemenet és kimenet) | I/O (input és output) & extensible I/O – bővíthető B/K & typesafe I/O – típusbiztos B/K & unbuffered I/O – nempufferelt B/K I/O block (IOB) – B/K egység | I/O egység I/O buffering – B/K pufferelés I/O burst – B/K löket | I/O löket I/O bus – B/K sín | I/O sín | I/O busz | bemeneti sín és kimeneti sín | bemeneti busz és kimeneti busz I/O channel – B/K csatorna | I/O csatorna I/O control – B/K vezérlés | I/O vezérlés I/O control register – B/K vezérlő regiszter | I/O vezérlő regiszter I/O cost – B/K költség | I/O-költség I/O design – B/K tervezés I/O exception – B/K kivétel I/O instruction – B/K utasítás | I/O utasítás I/O interface unit – B/K illesztő egység | I/O illesztő egység | I/O interfész egység I/O interface unit – B/K felületi egység | I/O interfész egység I/O iterator – B/K bejáró | I/O bejáró I/O model – B/K modell | I/O-modell I/O object – B/K objektum I/O operation – B/K művelet | I/O művelet I/O pin – B/K láb | I/O láb | I/O kivezetés I/O port – B/K kapu | I/O kapu | I/O port | bemeneti-kimeneti port I/O processor – B/K processzor I/O processzor I/O protection – B/K védelem | I/O védelem I/O redirection – B/K átirányítás | I/O átirányítás I/O request queue – B/K kérések sora | I/O kérések sora I/O sentry – B/K őrszem I/O status – B/K állapot | I/O állapot I/O subsystem – B/K alrendszer | I/O alrendszer I/O system – B/K rendszer

I/O-bound process – B/K-korlátos folyamat | I/O-korlátos folyamat I2 (Internet 2 program) – I2 (USA második internet-fejlesztési programja) IAB (Internet Architecture Board) – IAB (internet architektúrájával foglalkozó testület) IAP (Internet Access Provider) – INP (internethozzáférés szolgáltató) IAS – IAS számítógép IAS (Institute for Advanced Studies) – IAS (alkalmazott Kutatások Intézete) I-beam pointer – szövegmutató IBM (International Business Machine Corporation) – IBM IBM System/360 computers – IBM 360-as számítógépcsaládja & early models of IBM System/360 computers – IBM 360-as gépcsaládjának korai modelljei IBM System/370 computers – IBM 370-es gépcsaládja IBM-compatible – IBM kompatibilis IC (integrated circuit) – IC (integrált áramkör) IC type – IC típus i-cache (instruction-cache) – utasítás gyorsítótár I-CASE Integrated CASE-Tools – integrált CaSE-eszközök iceberg cube – jéghegykocka iceberg query – jéghegy lekérdezés | jéghegy típusú lekérdezés iCity – információs város [az interneten] ICMP (Internet Control Message Protocol) – ICMP (hálózatközi vezérlőüzenet protokoll) icon – ikon iconic, scale model – ikonos, méretarányos modell icon manipulation – ikon manipuláció icosahedron – ikozaéder ICT (Info-Communication Technologies) – infokommunikációs technológiák ICV (Integrity Check Value) – ICV (integritás ellenőrző érték) Id (identifier) – azonosító ID (identifier) – azonosító ID3 – ID3 [döntési fa tanuló algoritmus] IDA* (search Iterative Deepening A*) – IDA* (iteratívan mélyítő A*) IDC Research – IDC Research [üzleti elemző- és kutatóintézet]

IDCT (Inverse Discrete Cosine Transform) – inverz diszkrét koszinusz-transzformáció IDE (Integrated Development Environment) – IDE (integrált fejlesztési környezet) IDEA (International Data Encryption Algorithm) – Nemzetközi adattitkosító algoritmus (IDEA) idea organizer – ötletek rendezését végző modul [ötletroham] ideal – ideál & inverse ideal – inverz ideál ideal mirror – ideális tükör ideal point – ideális pont ideal reflection – tökéletes visszaverődés | ideális visszaverődés ideal refraction – ideális törés ideal secrecy – ideális titkosság idempotency – idempotencia idempotent – idempotens idempotent element – idempotens elem & independent idempotens elements – független idempotens elemek idempotent law – idempotencia törvénye idempotent matrix – idempotens mátrix idempotent operator – idempotens operátor identification – azonosítás | személyazonosítás | identifikáció identification data – azonosító adatok identification in the limit – identifikáció a határátmenetben identification of requirement – követelmény azonosítása identification scheme – identifikációs rendszer identifier (Id) – azonosító & address identifier – címazonosító & binding by identifier – azonosítóval történő csatlakozás / kapcsolódás & file identifier – fájlazonosító | állományazonosító & interface identifier – felületazonosító | interfészazonosító & replicated volume identifier – többszörözött kötetazonosító & repository identifier – raktár-azonosító & service identifier – szolgálatazonosító

& Service Set Identifier (SSID) – szolgáltatáscsoport azonosító & transaction identifier – tranzakció-azonosító | ügyletazonosító & Uniform Resource Identifier (URI) – egységes erőforrás azonosító & volume identifier – kötet azonosító identity – azonosság | azonossági igazolvány | személyazonosság | egységelem & Binet identity – Binet-azonosság identity element – egységelem identity for hypergeometrics – hipergeometrikus azonosság identity gate – identitás-kapu identity matrix – egységmátrix identity permutation – identikus permutáció identity theory – identitás elmélet identity uncertainty – azonossági bizonytalanság idiom – kifejezés | idióma idiot-proof – bolondbiztos I-divergence – I-divergencia IDL (Interface Definition Language) – IDL (felület definíciós nyelv) idle – tétlen idle state – tétlen állapot idle system state – tétlen rendszerállapot idle thread – üresjárati szál IE (Information Engineering) – információrendszer-fejlesztés IEC (International Electronical Comission) – Nemzetközi Elektronikai Szervezet IEC (The International Electrotechnical Commission) – IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) – IEEE (Villamosmérnökök Egyesülete) [USa] IEEE standard – IEEE szabvány IEEE standard floating point – IEEE szabványos lebegőpontos számalakja IEEE standard for quality metrics – minőségi metrikákra vonatkozó IEEE szabvány IEEE standard logic symbols – IEEE szabványos logikai rajzjelek

IEM (Information Engineering Methodology) – információrendszer-fejlesztési módszertan if (statement) – if (utasítás) IFA (Intermediate Frequency Amplifier) – IFA (középfrekvenciás erősítő) IFAC (International Federation of Automatic Control) – Nemzetközi automatizálási Szervezet I-failure termination condition – I-hibás befejeződés feltétele IFF (Identification Friend or Foe) – barát-ellenség felismerő rendszer IFIP International Federation for Information Processing – IFIP (Információfeldolgozók Nemzetközi Szervezete) I-frame – I-keret | információs keret if-then rule – ha-akkor szabály IGES (Initial Graphics Exchange Specification) – IGES (grafikus adatcsere specifikáció) [grafikus állományformátum] IGMP (Internet Group Management Protocol) – IGMP (Internet csoportkezelő protokoll) ignorance – tudatlanság, ismerethiány ignore – nem vesz figyelembe | ignorál IGP (Interior Gateway Protocol) – IGP (belső átjáró protokoll) IHPF (Ideal Highpass Filter) – ideális felüláteresztő szűrő IIR (Infinite Impulse Response) – IIR (végtelen impulzusválasz) IIS (Integrated Information System) – integrált információrendszer IJCAI (International Joint Conference on AI) – IJCaI [nemzetközi MI konferencia] ill-conditioned matrix – gyengén meghatározott mátrix ill-defined problem – rosszul meghatározott feladat / probléma illegal – illegális | helytelen | nem megengedett illegal character – nem megengedett karakter | illegális karakter illegal traffic – illegális adatforgalom Illiac IV computer – Illiac IV számítógép Illinois Protocol – Illinois protokoll illocutionary act – illokúciós aktus illocutionary force – szándékható erő | illokúciós erő illogical time – ésszerűtlen idő | logikátlan idő | illogikus idő ill-posed problem – rosszul kondicionált feladat

illuminate – megvilágít illumination – megvilágítás | illumináció illumination equation – árnyalási egyenlet illumination hemisphere – illuminációs félgömb illumination sphere – illuminációs gömb illustrating change over time – időbeli változások illusztrálása illustration – illusztráció ILP (Inductive Logic Programming) – ILP (induktív logikai programozás) ILPF (Ideal Lowpass Filter) – ideális aluláteresztő szűrő IM (Information Management) – információmenedzsment IM (Instant Messaging) – IM (azonnali üzenetátvitel) image – kép image acquisition – képfelvétel [digitalizálás] image capture – képfelvétel image compression – képtömörítés image databases – képadatbázis image decomposition – képfelbontás image element – képpont image enhancement – képminőség javítása | képjavítás image features – képjellemzők image format – képformátum image formation – képalkotás | kép-létrehozás image fusion – képfúzió image matching – képillesztés image noise – képzaj image of a function – függvény képe | függvényértékek összessége image of a mapping – leképezés képe | képhalmaz | képelemek halmaza image of an element – elem képe image plane – képsík image processing – képfeldolgozás image pyramid – képpiramis

image quality – kép minősége image reduction – képkicsinyítés image refreshing – képfrissítés image registration – képillesztés image representation – képreprezentáció image retrieval – képvisszakeresés | kép visszakeresése image retrieval system – képkereső rendszer image segmentation – képszegmentálás | képdarabolás image server – képszerver image sharpening – képélesítés image smoothing – képsimítás | képhomályosítás image space – képtér image synthesis – képszintézis | képgenerálás image transform – képtranszformáció | kép transzformáltja image understanding – képértés | képmegértés | képértelmezés imaginary – képzetes |imaginárius imaginary part – képzetes rész | komplex szám képzetes része | imaginárius rész imaginary part of complex number – komplex számok imaginárius része imaginary quadratic field – imaginárius kvadratikus test | imaginárius kvadratikus test imaging sensor – képérzékelő immediate – közvetlen immediate addressing – közvetlen címzés immediate addressing mode – közvetlen címzési mód immediate constants – közvetlen állandók immediate cutover – új rendszer átmenet nélküli elindítása immediate fence – közvetlen védelem immediate form – közvetlen forma immediate left-factoring – közvetlen balfaktorizáció immediate left-recursive symbol – közvetlen balrekurzív szimbólum immediate operand – közvetlen operandus immersive interfaces – belemerülős felhasználófelület / kezelőfelület

immunity – védettség | immunitás immutability – megváltozhatatlanság immutable – megváltoztathatatlan I-mode – I-üzemmód | információs üzemmód impact – hatás impedance – impedancia | látszólagos ellenállás impedance matrix – impedanciamátrix imperative – imperatív imperative feature – imperatív tulajdonság imperative language – imperatív nyelv imperfect failure detector – tökéletlen hibajelző implementation – megvalósítás | rendszerterv fizikai megvalósítása | üzembeállítás & inheritance implementation – öröklődés megvalósítása & iterator implementation – bejáró megvalósítása implementation alternative – megvalósítási alternatíva implementation and interface – megvalósítás és felület implementation architecture – megvalósítási architektúra | implementációs architektúra implementation dependency – implementációfüggőség implementation diagram – implementációs diagram implementation handle – megvalósítás kezelő | implementáció-kezelő implementation inheritance – megvalósítás öröklése implementation level – implementációs szint implementation model – implementációs modell implementation of container – tároló megvalósítása implementation of I/O – B / K megvalósítás implementation of virtual function – virtuális függvény megvalósítása implementation repository – megvalósítás raktár | implementáció raktár implementation stage – megvalósítási lépés implementation-dependent – megvalósításfüggő implementation-dependent behavior – megvalósításfüggő viselkedés implicant – implikáns

implication – implikáció | következtetés implicative normal form – implikációs normál forma implicit – implicit implicit binding – implicit csatlakozás implicit conversion – implicit konverzió implicit dynamic technique – implicit dinamikus technika implicit effect – implicit hatás | burkolt hatás implicit form – implicit alak implicit function theorem – implicit függvény tétel implicit inline request – implicit helyben kifejtési kérelem implicit knowledge – hallgatólagos tudás | implicit tudás | nem kodifikált tudás | nem verbalizált tudás implicit recurrence – implicit rekurzió implicit summation notation – összegzés implicit jelölése implicit surface – implicit felület implicit type conversion – implicit típuskonverzió implicite dynamic technique – implicit dinamikus technika implied address – magában foglalt cím implied addressing mode – magában foglalt címzési mód import – importál | beemel | behoz | másik rendszerből adatot áthoz import declaration – importdeklaráció importance sampling – fontosság szerinti mintavételezés impossibility result – megoldhatatlansági eredmény | lehetetlenségi eredmény impressionist – impresszionista imprint – lenyomat imprinting – genetikai bevésődés improved communication – tökéletesített kommunikáció improving randomness – véletlenség javítása impulse – impulzus impulse noise – impulzuszaj impulse response – impulzus-válasz

IMS (Information Management System) – információkezelő rendszer in place – helyben inadequate state – nem megfelelő állapot inadmissible – nem megengedett in-band signaling – sávon belüli jelzés inbound cable – bemenőkábel inbox name – postaláda neve in-car interfaces – autóba szerelt felhasználófelület / kezelőfelület inception – kiindulás inch – hüvelyk | coll incidence – illeszkedés | incidencia incident – illeszkedő | incidens | a rendszer biztonságát veszélyeztető állapot esemény incident handling – incidenskezelés incident response – incidensekre adott válasz incidence matrix – illeszkedési mátrix | incidencia mátrix in-circuit testing – áramkörben tesztelés in-class – osztályon belüli in-class definition – osztályon belüli definíció in-class definition of constant – osztályon belüli konstansdefiníció in-class education – osztálytermi oktatás include – magában foglal | beemel inclusion – tartalmazás & inclusion of sets – halmazok tartalmazása inclusion and exclusion – tartalmazás és kizárás | logikai szita inclusion and exclusion principle – tartalmazás és kizárás elve | logikai szita elv inclusion dependency – befoglaló függőség inclusion-exclusion principle – logikai szita | tartalmazás-kizárás elve inclusive-OR – megengedő VAGY | inkluzív VAGY incoherent – inkoherens income – bevétel incoming bit of shift – léptetés belépő bitje

incoming links – bejövő linkek incomparable elements – összehasonlíthatalan elemek | nem összehasonlítható elemek incompatibility – nem-összeférhetőség | nem-összeillőség incompatible – nem-összeférhető | nem-összeillő incompatible types – nem-összeillő típusok incomplete – nem teljes incomplete data – nem teljes adatok incomplete gamma function – nemteljes gamma-függvény incomplete operation – nem teljes művelet incomplete process – nem teljes folyamat incompletely specified Boolean function – nem teljesen specifikált Boole-függvény | részben specifikált Boole-függvény incompletely specified function – nem teljesen specifikált függvény | részben specifikált függvény incompleteness – teljesség hiánya | nemteljesség incompleteness theorem – nemteljességi tétel inconsistency – ellentmondás | inkonzisztencia inconsistent – inkonzisztens | ellentmondásos inconsistent data – inkonzisztens adat inconsistent database – inkonzisztens adatbázis incorporation – egyesítés | beépítés [nyelvi kommunikációnál] incorrect guess (in branch processing) – helytelen becslés (az elágazás feldolgozás során) increasing – növekvő increment – növekmény | új hozzáadás | növel increment lock – növelési zár increment operator – növelésoperátor | növelő operátor increment tuning – finomhangolás incremental – növekményes | inkrementális incremental backup – növekményes biztonsági mentés incremental computing – növekményes kiszámítás incremental data mining – inkrementális adatbányászat incremental development – inkrementális fejlesztés

incremental dump – memóriatartalom növekményes kiíratása | növekményes kidobás incremental evaluation – növekményes kiértékelés incremental expansion – növekményes bővítés incremental formulation – inkrementális megfogalmazás [problémáé] incremental learning – növekményes tanulás | inkrementális tanulás incremental mining – növekményes bányászat incremental search – inkrementális keresés incremental snapshot – növekvő pillanatfelvétel incremental update – növekményes frissítés indecomposable – felbonthatatlan indecomposable permutation – felbonthatatlan permutáció indefinite – határozatlan | definiálatlan indefinite blocking – határozatlan idejű blokkolás indefinite summation – határozatlan összegzés in-degree – befok in-degree of a vertex – csúcs befoka indent – behúzás indentation – behúzás indentation in pseudocode – pszeudokód tagolása independence – függetlenség independence of activities – tevékenységek függetlensége independence of random numbers – véletlen számok függetlensége independent – független independent check-pointing – független ellenőrző pont készítése independent component – független összetevő independent concept – független fogalom independent edge set – független élhalmaz independent edges – független élek independent estimation group – becslést végző, független csoport independent events – független események independent family – független család

independent family of subsets – részhalmazok független családja independent group – független csoport independent paths – független utak independent processes – független folyamatok independent progress condition – független haladás feltétele independent random probing – független véletlen kipróbálás independent random variables – független valószínűségi változók independent sequence – független sorozat independent set – független halmaz independent subproblem – független részfeladat / részprobléma independent variable – független változó independent vertex set – független csúcshalmaz | független pontrendszer independent vertices – független csúcsok independent-set problem – független halmaz feladat / probléma in-depth interview – mélyinterjú indeterminate – határozatlan [polinomban] indeterminate result – nem-meghatározott eredmény index – index & 1-index – 1-index & bitmap index – bittérképindex & bitmapped join index – bittérképezett összekapcsoló index & clustering index – nyalábolt index & composite join index – összetett összekapcsoló index & dense index – sűrű index & exact index – pontos index & grid index – rácsos index | grid index & hash index – tördeléses index & indirect secondary index – közvetett másodlagos index & inverted index – invertált index | inverz index & join index – összekapcsoló index & latent semantic indexing – rejtett szemantikus indexelés

& multidimensional index – többdimenziós index & multi-key index – többkulcsos index & multilevel index – többszintű index & multiple key index – többkulcsos index & naive index – naív index & nonclustering index – nem nyalábolt index & primary index – elsődleges index & safe index – biztonságos index & secondary index – másodlagos index & sparse index – ritka index index block – indexblokk index calculus – indexkalkulus index file – indexfájl | indexállomány index of a permutation – permutáció indexe index of an element – elem indexe index of form – forma indexe index of refraction – törésmutató index of summation – összegzési index index refresh – index frissítése index register – indexregiszter index scan – index átvizsgálás index searching – index alapú keresés index set – indexhalmaz index structure – indexstruktúra index table – indextábla index type – index típus index variable – indexváltozó index vector – index vektor index-based join – index alapú összekapcsolás indexed access mechanism – indexelt hozzáférési mechanizmus indexed address – indexált cím

indexed addressing mode – indexelt címzési mód indexed allocation – indexelt elhelyezés indexed color image – színindexelt kép Indexed Sequential Access Method (ISAM) – index-szekvenciális elérési mód indexical – referenciális index | hivatkozási index indexing – indexelés indexing techniques – indexelési technika index-node (i-node) – fájlleíró [egy fájl jellemző adatait tartalmazó adatszerkezet UNIX-szerű fájlrendszerekben] Indian numerals – indiai számok indicating dimensionality – dimenzió jelzése [animációs technika] indication – jelzés indicator – jelző | indikátor indicator function – indikátorfüggvény indicator random variable – indikátorváltozó indicator variable – indikátor | jelző változó indifferent – közömbös | indifferens indirect – indirekt | közvetett indirect address – indirekt cím indirect addressing – indirekt címzés indirect binding – közvetett csatolás indirect block – közvetetten elérhető blokk | indirekt blokk indirect communication – közvetett kommunikáció indirect diffuse illumination – indirekt diffúz megvilágítás | közvetett szórt megvilágítás indirect secondary index – közvetett másodlagos index indirect user – közvetett felhasználó indirect measurement – indirekt mérés | közvetett mérés indiscriminate invalidation – megkülönböztetés nélküli érvénytelenítés indistinguishable executions – megkülönböztethetetlen végrehajtások indistinguishable states – megkülönböztethetetlen állapotok individual – egyén | egyéni | egyed

individual communication level – egyéni kommunikációs szint individual differences – egyéni eltérések | a felhasználók egyéni különbségei individual human reaction to change – egyéni emberi reakció a változásra individual privacy – egyéni adatvédelem individualization – egyéniesítés individuation – egyedesítés induced – indukált induced dependency – indukált függőség induced function – indukált függvény induced graph – indukált gráf | feszített gráf induced group – indukált csoport induced homomorphism – indukált homomorfizmus induction – indukció & generalized mathematical induction – általánosított matematikai indukció & mathematical induction – matematikai indukció & structural induction – strukturális indukció induction on the course of computation – indukció a számítások során induction step – indukciós lépés induction variable – indukciós változó inductive – induktív inductive assertion – induktív állítás inductive closure – induktív lezárt | induktív lezárás inductive database – induktív adatbázis inductive inference – induktív következtetés inductive learning – induktív tanulás inductive logic – induktív logika Inductive Logic Programming (ILP) – induktív logikai programozás (ILP) inductive step – indukciós lépés industrial – ipari industrial design – ipari tervezés industrial environment – ipari környezet

industrial espionage – ipari kémkedés industrial robot – ipari robot industrial world – iparosodott világ Industrial, Scientific, Medical band (ISM band) – ipari, tudományos, orvosi frekvenciasáv industry – ipar | iparág industry-university – ipar-egyetem industry-university gap – ipar-egyetem közötti szakadék industry-university partnership – ipar-egyetem közötti partnerség inequality – egyenlőtlenség & linear inequality – lineáris egyenlőtlenség inequality constraints – egyenlőtlenséggel adott korlátozó feltételek inequality operator – egyenlőtlenség operátor inertia – tehetetlenség inertial – tehetetlenségi | inerciális inertial delay – belső késleltetés inertial geodesy – inerciális geodézia Inertial Measurement Unit (IMU) – inerciális mérőegység Inertial Navigation System (INS) – inerciális navigációs rendszer inevitable – elkerülhetetlen inevitable condition – elkerülhetetlen feltétel & refinement of inevitable condition – elkerülhetetlen feltétel finomítása inexact – pontatlan inexact exception – pontatlan kivétel infeasible – megvalósíthatatlan | végrehajthatatlan | keresztülvihetetlen infeasible path – megvalósíthatatlan / bejárhatatlan útvonal infeasible solution – kivitelezhetetlen megoldás | megvalósíthatatlan megoldás infected server – fertőzött kiszolgáló | fertőzött szerver infection – fertőzés (vírus | fertőző ágens) inference – következtetés inference engine – következtető gép inference in Bayesian network – következtetés Bayes-hálóban

inference knowledge – következtető ismeretek inference procedure – következtetési eljárás inference rule – következtetési szabály inferentially equivalent – következtetés szempontjából ekvivalens infimum – alsó határ | legnagyobb alsó korlát | infimum infinite – végtelen infinite cardinal – végtelen számosság infinite continued fraction – végtelen lánctört infinite descent – végtelen leszállás infinite domain – végtelen tartomány infinite duplication – végtelen kettőzés | végtelen másolás infinite field – végtelen test infinite floating point number – végtelen lebegőpontos szám infinite graph – végtelen gráf infinite horizon problems – végtelen horizont probléma Infinite Impulse Response (IIR) – végtelen impulzusválasz infinite light source – végtelen távoli fényforrás | irányfény infinite loop – végtelen ciklus infinite product – végtelen szorzat infinite sequence – végtelen sorozat infinite series – végtelen sor infinite set – végtelen halmaz infinite sum – végtelen összeg infinite type – végtelen típus infinitesimal – infinitezimális | végtelenül kicsi infinity (∞) – végtelen (∞) & representation of infinity – végtelen ábrázolása infinity as sentinel (∞ as sentinel) – végtelen mint őrszem (∞ mint őrszem) infinity lemma – végtelenségi lemma infix – belsőtag | infix infix expression – infix kifejezés

infix notation – infix jelölés infix operator – operandusok közötti műveleti jel inflection – inflexió | elhajlás | meghajlás | görbület inflection point – inflexiós pont influence – hatás influence diagram – hatásdiagram influence function – hatásfüggvény & expected information – várható információ & mutual information – kölcsönös információ info-bionics – info-bionika infocommunication – infokommunikáció infomediary model – közvetítőt alkalmazó kereskedelmi modell [e-kereskedelem] informal system – informális információrendszer [beszélgetések, telefonok stb.] informatics – informatika information – információ & expected information – várható információ & mutual information – kölcsönös információ information access – információ-hozzáférés information acquisition – információgyűjtés information age – információs kor information agent – információs ügynök Information and Communication Technologies (ICT) – információs és kommunikációs technológiák (IKT) information and communication technologies access – hozzáférés az információs és kommunikációs technológiákhoz information and communication technologies architecture – információs és kommunikációs techno- lógiai architektúra information and communication technologies development – információs és kommunikációs technológiák fejlesztése information and communication technologies enabled networks – információs és kommunikációs technológiai hálózatok

information and communication technologies planning – információs és kommunikációs technológiák tervezése information and communication technologies sector – információs és kommunikációs technológiai ágazat information and communication technologies system – információs és kommunikációs technológiai rendszer information anxiety – információs stressz information appliance – információs használati eszköz information architecture – információ felépítés | információs architektúra | információs készülék information attitude – információs attitűd information base – információalap information broker – információ-kereskedő information bus – információs sin information capacity – információs kapacitás information chunking – információszeletelés information collection – információgyűjtés information compression – információ tömörítése information consumer – információfogyasztó information culture – információs kultúra information delivery – információszolgáltatás information design – információ tervezés information discovery – információfeltárás information dissemination – információterjesztés | információközlés information economics – információ-gazdaságtan information economy – információs gazdaság information efficiency – információ használhatósága information extraction – információkinyerés information filtering – információszűrés Information Filtering system (IF system) – információszűrő rendszer information flow – információáramlás | információs áram | információs folyam information flow complexity – információáramlás bonyolultsága information foraging – információ felkutatás | információ-gyűjtés

information frame – információs keret information gain – információnyereség information globalism – információs globalizmus information granularity – információ finomsági szintje information hiding – információelrejtés information integration – információintegráció | információegyesítés information intense product – magas információ-tartalmú termék information integration – információintegráció | információegyesítés information laws – információs törvények information level – információs szint information losing – információvesztés Information Management (IM) – információkezelés | információmenedzsment information management – információ-menedzsment information mode – információs üzemmód information model – információs modell information modeling – információmodellezés information overload – információ túlterhelés information partnership – információ több szervezet általi közös felhasználása information policy – vállalat információs rendszereivel foglalkozó politika information portability – információ hordozhatósága information presentation – információmegjelenítés information privacy – adatvédelem | személyes információk védelme information processing – információfeldolgozás information processing model – információ feldolgozási modell information protection policy – információvédelmi politika information provider – információszolgáltató information quality – információ minősége information race – információs verseny information rate – információs sebesség information repository – információtár information requirements – új rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott információs igények

information resource – információforrás information resources development – információforrás-fejlesztés information resources management – információforrás-kezelés Information Retrieval (IR) – információkeresés | információlekérés information retrieval – információvisszakeresés information retrieval methods – információkeresési módszerek Information Retrieval system (IR system) – információkeresési rendszer information rights – információs jogok information scent – információ nyom information security (INFOSEC) – információs biztonság (INFOSEC) B12724 information selection – információválogatás information sharing – információ-megosztás information society – információs társadalom information space – információs tér information superhighway – információs szupersztráda [szélessávú elérés] information symbol – információs jegy | információs szimbólum information system – információs rendszer & Executive Information System (EIS) – vezetői információs rendszer (EIS) & federated information system – szövetséges információs rendszer & Geographic Information System (GIS) – térinformatikai rendszer (GIS) & global information system – globális információs rendszer information system and technology – információs rendszer és technológia information system auditor – információrendszer-ellenőr information system community – informatikai közösség information system curriculum – informatikai tanterv information system department – információs rendszerért felelős szervezet / részleg | informatikai osztály information system development – informatikai fejlesztés information system failure – információs rendszer meghibásodása information system investment – befektetés információs rendszerekbe | informatikai beruházás information system literature – informatikai szakirodalom

information system project management – informatikai projektmenedzsment information system research – informatikai kutatás information system researcher – informatikai kutató Information System Security Officer (ISSO) – információbiztonsági felelős information system specifications – információs rendszer specifikációja information systems/information technology – információs rendszer / információs technológia information technologist – informatikus Information Technology (IT) – információtechnológia information technology and systems – információs technológia és rendszerek information technology degree – informatikai végzettség information technology implementation – információs technológia bevezetése information technology organizations – informatikai szervezetek Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) – informatikai biztonság értékelésének kritériumai [biztonsági szabvány] Information Technology Transfer (ITT) – információs technológia átadása information theory – információelmélet information value – információ érték information value theory – információérték-elmélet information visualization – információ megjelenítés information work – információs munka information worker – adat- és tudásmunkával foglalkozó beosztott dolgozó information-seeking dialogue – információfeltáró párbeszéd information-theoretic approach – információelméleti megközelítés informative CMMI components – tájékoztató CMMI komponensek informed search – informált keresés | heurisztikus keresés infosec (information security) – informatikai biztonság infotainment – szórakoztató jellegű információs műsor infrared – infravörös Infrared Data Association (IRDA) – Infravörös adatátviteli Társaság infrared image – infravörös kép infrared light – infravörös fény

infrared wave – infravörös hullám infrastructure protection – infrastruktúra védelem inherently hard problem – eredendően nehéz probléma inherit – örököl inheritance – öröklődés | öröklés & diamond-shaped inheritance – káró alakú öröklés | rombusz alakú öröklés & multiple inheritance – többszörös öröklődés & private inheritance – privát öröklés & public inheritance – nyilvános öröklés inheritance dependency – öröklésfüggés inheritance design – öröklés tervezése inheritance implementation – öröklés megvalósítása inheritance model – öröklődési modell inheritance of implementation – megvalósítás öröklése inheritance of interface – felület öröklése inheritance tree – öröklődési fa inherited – örökölt inherited attribute – öröklött attribútum | öröklött tulajdonság inhibit – tilt | gátol inhomogeneous – inhomogén ini file – ini állomány | inicializációs állomány initial – kezdő | kezdeti initial condition – kezdeti feltétel Initial Connection Protocol (ICP) – kezdeti kapcsolati protokoll initial data relation – kiindulási adatreláció initial permutation – kezdeti permutáció initial process – kezdőfolyamat | alaphelyzetbe állító folyamat initial solution – kezdeti megoldás initial state – kezdeti állapot | kezdő állapot initial symbol – kezdő szimbólum initial value – kezdeti érték | kezdő érték

initial vertex – kezdőpont | kezdő csúcs initialization – kezdeti állapot beállítása | kezdeti / kezdő / kiinduló érték beállítása | alapállapotba állítás | alapállapotba hozás & member initialization – tag kezdeti értékadása & run-time initialization – futási idejű kezdőértékadás initialization block – inicializáló blokk initialization of base class – bázisosztály kezdeti értékadása initialization of coroutines – korutinok kezdeti értékeinek beállítása initialization of reference – referencia kezdőértékadás initialization of static members – statikus tagok kezdeti értékadása initialization of structure – struktúra kezdőértékadása initialization order of members – tagok kezdőértékadásainak sorrendje initialization with assignment – kezdőérték beállítása értékadással initialize – kezdőértéket ad initializer – kezdőértéket adó initializer array – kezdeti értékek tömbje initializer list – kezdőértéklista initiative – kezdeményezés injection – injekció | injektív leképezés | egy-egyértelmű leképezés injective – injektív | egy-egyértelmű injective function – injektív függvény | egy-egyértelmű függvény ink – festék | tinta ink text – tintaszöveg inline – helyben kifejtett | beépített inline code – helyben kifejtett kód inline function – helyben kifejtett függvény inline image – beágyazott kép inline member function – helyben kifejtett tagfüggvény inner – belső inner automorphism – belső automorfizmus inner code – belső kód

inner isomorphism – belső izomorfizmus inner memory – belső memória inner node – belső csomópont inner point – belső pont inner point method – belső pont módszer inner product – belső szorzat | skalárszorzat inner vertex – belső csúcs inner-product generator – belső szorzatos generátor innovation – kezdeményezés innovation diffusion – innováció terjedése innovation translation – innovációfordítás innovator – újító inode (index-node) – fájlleíró [egy fájl jellemző adatait tartalmazó adatszerkezet UNIX-szerű fájlrendszerekben] inode (UNIX) – fájlleíró rekord | inode [UNIX] inorder traversal – gyökér-középen bejárás [a fa gyökerét a bal oldali részfa után járjuk be] | inorder bejárás in-place editing – helyben szerkesztés input – bemenet & anticipated input – idő előtti input | várt bemenet & buffering of input – bemenet pufferelése & unbuffered input – nem pufferelt bemenet & unformatted input – nem formázott bemenet input alphabet – bemeneti ábécé input authorization – beviteli jogosultság ellenőrzése input bottleneck – bemeneti szűk keresztmetszet | input oldali fogadóképtelenség input box – beviteli mező input component – beviteli komponens input device – beviteli eszköz input equation – bemeneti egyenlet input event – bemeneti esemény

input form – beviteli űrlap input from file – fájl bemenet input handler – bemenetkezelő input inserter – bemeneti beszúró input iterator – bemeneti bejáró input list – bemeneti lista input manipulator – bemenet-módosító input of user defined type – felhasználói bemenet input queue – bemeneti sor input resolution – input rezolúció input sequence – bemeneti sorozat input size – a bemeneti adat mérete input state – bemeneti állapot input statement – bemeneti utasítás input subsystem – adatbeviteli alrendszer input transition – bemeneti átmenet input variable – bemeneti változó | input változó input voltage – bemeneti feszültség | bemenő feszültség input wire – bemenő huzal Input-Output (I/O) – bevitel / kivitel (B / K) Input-Output device (I/O device) – be-kiviteli eszköz | I / O eszköz input-output processor – beviteli-kiviteli processzor Input-Output structure (I/O structure) – be-kiviteli struktúra Input-Output system (I/O sytem) – be-kiviteli rendszer | I / O rendszer & application I/O interface – alkalmazás be-kiviteli csatlakozási felülete | alkalmazás I / O felülete & asynchronous I/O – aszinkron B / K | aszinkron I / O & blocking and nonblocking I/O – blokkoló és nem-blokkoló be-kivitel | blokkoló és nem-blokkoló I/O & error handling in I/O system – be-kiviteli hibakezelés | I / O hibakezelés & interactive I/O – interaktív be-kivitel | interaktív I / O & interrupt of I/O – B / K megszakítása | I / O megszakítása

& kernel I/O data structure – kernel I / O adatszerkezete & kernel I/O subsystem – kernel B / K alrendszere | kernel I / O alrendszere & memory-mapped I/O – memóriába ágyazott be-kivitel | memóriába ágyazott I / O & network devices of I/O – B / K hálózati eszközei | I / O hálózati eszközei & polling of I/O – B / K lekérdezése | I / O lekérdezése & scheduling of I/O – be-kivitel ütemezése | I / O ütemezés & spooling and device reservation of I/O – háttérben végzett I / O művelet és eszközfoglalás & synchronous I/O – szinkron B / K | szinkron I / O input-enabled automaton – bemenet-engedélyezett automata input-list – bemeneti lista input-output operations – bemenet-kimenet műveletek input-output processors – B / K processzor | I / O processzor inquiry – vizsgálat | nyomozás | kérdezősködés [konfliktus feloldásnál] inquiry dialogue – kiderítő párbeszéd inquiry display terminal – lekérdező-kijelző terminál inscattering – beérkező szórt fény insensitive cursor – érzéketlen sormutató inseparability – szét nem választhatóság | inszeparabilitás inseparable – inszeparábilis insert – beszúr | beilleszt insert mode – beszúró üzemmód insert-correctable language – beszúrással javítható nyelv inserting data – adatok beszúrása | adatok beillesztése insertion – beillesztés | beszúrás & naive insertion – naiv beszúrás insertion attack – beszúrásos támadás insertion into a 2-3 tree – beszúrás 2-3-fába insertion into a balanced tree – beszúrás kiegyensúlyozott fába insertion into a binary search tree – beszúrás bináris kereső fába insertion into a B-tree – beszúrás B-fába insertion into a digital search tree – beszúrás digitális kereső fába

insertion into a hash table – beszúrás hasító táblába insertion into a heap – beszúrás kupacba insertion into a trie – beszúrás szófába insertion into a weight-balanced tree – beszúrás súlyozott-kiegyensúlyozott fába insertion point – beszúrási pont insertion sort – beszúró rendezés inside-outside algorithm – belső-külső algoritmus inspection – vizsgálat | inspekció inspection process – inspekciós folyamat | inspekció folyamata insider attack – belső támadás inspection process – átvizsgálási folyamat inspector function – lekérdező művelet install – telepít | installál installability – telepíthetőség | installálhatóság installation – telepítés installation program – telepítő program installer – telepítő installing a binary – telepítés bináris állományokból instance – példány [objektumpéldány] | eset | előfordulás instance address – példánycím instance of a relation – relációelőfordulás instance of a schema – séma példánya instance of class – osztály példánya | objektum instance-based learning – példányalapú tanulás instant messaging – azonnali üzenés | azonnali üzenetküldés instant messenger – üzenő-felületet nyújtó szoftver [magán csevegésben] instantaneous code – azonnali kód instantaneous global snapshot – közvetlen globális pillanatfelvétel instantiate – megtestesít instantiating – példányosítás instantiation – példányosítás

& multiple instantiation – többszörös példányosítás & point of instantiation – példányosítás helye & template instantiation – sablon példányosítása Institute for Advanced Studies (IAS) – Alkalmazott Kutatások Intézete (IAS) Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) – Villamos és Elektronikus Mérnökök Intézete institutional – intézményi institutional dimensions – intézményi dimenziók institutional factors – rendszer elfogadását befolyásoló szervezeti tényezők institutionalization – intézményesítés instruction – utasítás | parancs & communication instruction – kapcsolattartó utasítás | kommunikációs utasítás & dummy instruction – üres utasítás & extension of an instruction – utasítás kiterjesztése & privileged instruction – privilegizált utasítás instruction alignment – utasítás illesztés instruction cache – utasítás-gyorsítótár instruction code – utasítás kód instruction cycle – utasítás ciklus instruction decoder – utasítás dekódoló instruction dispatch scheme – utasítás kiküldés módja instruction fetch – utasítás behívás | utasítás lehívás Instruction Fetch Address register (IFA register) – utasítás cím regiszter instruction fields – utasítás mezők instruction formats – utasítás formátumok instruction in numeric form – utasítás numerikus formában instruction in symbolic form – utasítás szimbolikus formában instruction interpreting – utasítás értelmezés instruction issue – utasítás kibocsátás instruction processing – utasítás feldolgozás instruction register – utasítás-regiszter

instruction reordering – utasítás átrendezés instruction set – utasításkészlet Instruction Set Architecture (ISA) – utasításszintű architektúra (ISa) | utasítás készlet architektúra | utasítás készlet felépítés instructional – oktató | oktatási instructional design – oktató tervezés instructional program – oktatóprogram instructional technology – oktatási technológia instruction-level architecture – utasításszintű architektúra instruction-level function-parallel – utasításszinten funkció-párhuzamos [architektúra] Instruction-Level Parallelism (ILP) – utasításszintű párhuzamosság (ILP) instructions of the RaM model – RaM modell utasításai insufficient – elégtelen | hiányos insufficient memory – memória nem elegendő insurance – biztosítás insurance business – biztosítási üzlet insurance market – biztosítási piac insurance underwriter – a biztosító fél in-system programmability – rendszerben programozhatóság intangible benefit – nem-anyagi előny / jövedelem integer – egész | egész szám & conversion to integer – átalakítás egészre & random integer among all positive integers – véletlen egész szám az összes pozitív egész közül & random integer in a bounded set – véletlen egész szám egy korlátos halmazból integer arithmetic – egész-aritmetika integer data type – egész adattípus integer divide check bit – egész osztás jelzőbitje integer factorization – egész-faktorizáció | egész szám felbontása integer format – egészformátum integer linear programming – egész értékű lineáris programozás integer linear-programming problem – egészértékű lineáris programozási feladat

integer literal – egész literál integer numbers – egész számok integer output – egész kimenet integer overflow – egész túlcsordulás integer part – egészrész integer partition – egész szám felbontása integer solution to equations – egyenletek egész megoldásai integer type – egész típus integer value – egész érték integer-programming problem – egészértékű programozási feladat integer-valued – egészértékű integer-valued distributions – egészértékű eloszlások integer-valued flow – egészértékű folyam | egészértékű áram integrable – integrálható integral – egész | ép | egész számú | integrál integral domain – integritási tartomány integral quaternion – egész kvaternió integral type – integrális típus | skalár típus integrated – integrált Integrated Circuit (IC) – integrált áramkör (IC) integrated circuit fabrication – integráltáramkör-gyártás integrated computer assisted software – integrált, számítógéppel támogatott szoftver Integrated Computer Assisted Software Engineering Environment (ICASE) – integrált, számítógéppel támogatott szoftverfejlesztési környezet integrated data processing – integrált adatfeldolgozás integrated information system – integrált informatikai rendszer Integrated Product and Process Development (IPPD) – integrált termék- és folyamatfejlesztés (IPPD) Integrated Project Management (IPM) – integrált projektmenedzsment (IPM) [folyamat CMMIben] Integrated Service architecture (IntServ) – összevont / integrált szolgáltatási architektúra integrated services – integrált szolgáltatások

Integrated Services Digital Network (ISDN) – integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN) integrated team – integrált csapat integration – egyesítés | integráció integration level – integrációs szint integration of series – sor integrálása integration test – integrációs teszt integration testing – integrációs tesztelés integrator – egyesítő integrity – sértetlenség | integritás integrity check – integritás / sértetlenség ellenőrzése Integrity Check Value (ICV) – integritás ellenőrző érték integrity constraints – integritási feltételek | integritási megszorítások integrity control – integritás-ellenőrzés integrity of design – tervezés egysége intellectual – szellemi | intellektuális intellectual capital – szellemi tőke intellectual community – szellemi közösség intellectual creations – szellemi alkotások intellectual property – szellemi alkotások joga | szerzői jog intellectual property rights – szerzői jogok intelligence – intelligencia | értelem | hírszerzés intelligent – intelligens | értelmes intelligent agent – intelligens ágens [szoftver] intelligent business portal – intelligens üzleti portál intelligent cut and paste – intelligens kivágás és beillesztés intelligent enterprise – intelligens vállalkozás intelligent information system – intelligens információs rendszer intelligent interface – intelligens felület intelligent object – intelligens objektum Intelligent Room – intelligens szoba [MIT projekt] Intelligent System (IS) – intelligens rendszer

Intelligent Transportation System (ITS) – intelligens közlekedési rendszer intelligent tutoring system – intelligens oktató rendszer Intelligent Vehicle-Highway System (IVHS) – intelligens jármű-autópálya rendszer intended interpretation – szándékolt interpretáció [logikában] intension mining – tartalom-bányászat intensional – intenzionális intensional database predicate – intenzionális predikátum intensional relation – intenzionális reláció intensity – intenzitás | erősség intensity matrix – intenzitás mátrix intention – szándék intentional attitude – intencionális megközelítés intentional logic – intencionális logika intentional stance – intencionális beállítottság intentional state – intencionális állapot intentionality – intencionalitás inter failure time – hibák közötti idő inter modular attribute – modulközi attribútum inter modular measure – modulközi mérőszám interaction – kölcsönhatás | interakció | párbeszéd interaction design – kölcsönhatás tervezés | interakció tervezése interaction diagram – interakciós diagram interaction overview diagram – interakció-áttekintés diagram interaction protocol – kommunikációs protokoll interaction styles – interakciós stílusok interaction time – kölcsönhatás ideje | kölcsönhatás időtartama interactive – interaktív interactive analysis – interaktív elemzés interactive application – interaktív alkalmazás interactive computer graphics – interaktív számítógépes grafika interactive computer system – interaktív számítógéprendszer

interactive courseware – interaktív oktatási szoftver interactive designing – interaktív tervezés interactive feature – interaktív tulajdonság interactive fiction – kölcsönhatás elképzelése | interakció elképzelése interactive graphics – interaktív grafika interactive language – interaktív nyelv interactive media – interaktív média interactive protocol – interaktív protokoll interactive system – interaktív rendszer interactive television – interaktív televízió interactive video game – interaktív videojáték interactive videotex – interaktív képújság interactivity – interaktivitás intercausal reasoning – ok-ok közötti következtetés interceptor – elfogó interchanging – felcserélés interchanging the order – B12977sorrend felcserélése interchanging the order of summation – összegzés sorrendjének felcserélése interconnecting – összekapcsolás | összekötés interconnection network – összekötő hálózat interconnection technology – összeköttetési technológia interconnection topology – összeköttetési topológia interconnectivity – összekapcsoltság inter-domain router – körzetek / tartományok közötti útválasztó interesting point – érdekes pont interestingness measure – érdekességi mérték interface – csatlakozási felület | csatoló | csatlakozó | illesztési felület | interfész & alternative interface – alternatív felület & Application Program Interface (API) – alkalmazási program csatlakozási felülete & binary csatlakozó | bináris interface – bináris interfész & Common Gateway Interface (CGI) – általános átjáró felület / interfész

& component interface – komponens csatlakozó | komponens interfész & dynamic invocation interface – dinamikus hívási interfész & fat interface – kövér felület & Fiber Distributed Data Interface (FDDI) – üvegszálas osztott adatinterfész & forms-based interface – űrlap-alapú felület / interfész & Graphical User Interface (GUI) – grafikus felhasználói felület & message passing interface – üzenettovábbító felüület / interfész & multiple interface – többszörös felület & Network Interface Card (NIC) – hálózati csatolókártya & Private Network to Network Interface (PNNI) – privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete & socket interface – csatlakozó határfelület & user interface – felhasználói felület | felhasználói csatlakozó felület | kezelőfelület & Web-based interface – web-alapú felület / interfész interface agent – csatlakozó ügynök | interfész ügynök interface changing – felület változtatása interface class – felületosztály interface control – felület / interfész ellenőrzése interface decoupling from implementation – felület és megvalósítás szétválasztása interface design – felülettervezés interface error – felülethiba | interfészhiba interface evaluation – felület / csatlakozó / interfész értékelése interface hierarchy – felület-hierarchia interface identifier – felületazonosító | interfészazonosító interface implementation – felület megvalósítása interface inheritance – felületöröklés interface repository – felülettár | interfészraktár interface specification – felület-specifikáció | interfész-specifikáció interface specifying – felület meghatározása interface testing – felülettesztelés | interfésztesztelés Interface-Definition Language (IDL) – felületdefiníciós nyelv

interference – interferencia interference checking – interferencia vizsgálat interference freedom – interferencia-mentesség interfering variable type – zavaró változótípus | interferáló változótípus interial delay – belső késleltetés interior – belső | belseje Interior Gateway Protocol (IGP) – belső átjáró protokoll interior of a polygon – sokszög belseje | poligon belseje interior-point – belső pont interior-point method – belsőpontos módszer inter-iteration data dependencies – ismétlési adatfüggőség interlace – átfedés | keresztbeszövés | átszövődik interlaced – egybefűzött | váltott soros interlaced code – összefűzött kód interlacing – sorugrásos megjelenítés interleave – közbeékel | beékel | közbeilleszt | beilleszt interleave fill – sakktáblaszerű kitöltés interleaving – átlapolás | átfedés | átfedő | összefésülés interlock – események közötti zárolás [hibamegelőző mechanizmus] interlock resolution – függőség feloldás intermediaries – közvetítő kereskedő [e-kereskedelem] intermediary – szakértői rendszer használatát segítő közreműködő intermediate – közbülső intermediate field – közbülső test intermediate form – közbenső forma intermediate frequency – középfrekvencia intermediate language – közbülső nyelv intermediate vertex – közbülső csúcs intermittent failure – váltakozó hiba | időszakos hiba | kihagyó hiba | ideiglenes meghibásodás intermittent fault – ismétlődő hiba internal – belső

internal action – belső művelet | belső tevékenység | belső akció internal attribute – belső attribútum internal audit subsystem – belső ellenőrzési rendszer internal auditor – belső ellenőr internal cache – belső gyorsítótár internal code – belső kód internal consistency – belső konzisztencia internal data – belső adat internal delay – belső késleltetés internal effect – belső következmény internal feedback – belső visszacsatolás internal file – belső fájl internal fragmentation – belső töredezettség internal frame – belső keret internal function – belső függvény internal interrupt – belső megszakítás internal linkage – belső szerkesztés internal node – belső csúcs | belső csomópont internal product attribute – belső termék attribútum internal quality – belső minőség internal quality metrics – belső minőség mérésére alkalmas metrika internal reuse – belső újrafelhasználás internal schema – átmeneti séma internal state – belső állapot internal structure – belső felépítés internal use only – csak belső használatra internal validity – belső érvényesség internal vertex – belső csúcs internal view – belső nézőpont internally valid – belsőleg érvényes international – nemzetközi

International Atomic Time (TAI) – nemzetközi atomidő International Function Point User Group (IFPUG) – Nemzetközi Funkciópont Felhasználói Csoport (IFPUG) International Organization for Standardization (ISO) – Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) International Software Engineering Research Network (ISERN) – Nemzetközi Szoftverfejlesztési Kutatási Hálózat (ISERN) International Telecommunication Union (ITU) – Nemzetközi Távközlési Unió internationalization – nemzetköziesítés | nyelvi és nemzeti paraméterezhetőség | nemzetközivé tétel internationalized and localized content – nemzetközi és lokalizált tartalom Internet – internet Internet abuse – internetes visszaélés Internet access fees – internethozzáférési díj Internet addiction – internetfüggőség Internet address – internet cím Internet advertising – internetes reklám Internet appliance – internet készülék Internet Architecture Board (IAB) – Internet architektúrájával foglalkozó testület Internet Cache Protocol – ICP protokoll Internet commerce – internetes kereskedelem Internet Control Message Protocol (ICMP) – Internet vezérlőüzenet protokoll Internet country code – internet országkód Internet data-mining – internetes adatbányászat Internet diffusion – internet terjedése Internet distance education – internetes távoktatás Internet economy – internetgazdaság Internet Group Management Protocol (IGMP) – Internet csoportkezelő protokoll Internet host – internetes gazda Internet infidelity – internetes hűtlenség Internet InterOrb Protocol (IIOP) – internetes InterOrb protokoll [elosztott objektumrendszer internetes kommunikációjának protokollja] Internet link – internet kapcsolat Internet market strategies – internet piaci stratégiák

Internet multicasting – internetes többes-küldés Internet Protocol (IP) – internet protokoll (IP) Internet radio – internetes rádió Internet Relay Chat – IRC-csevegés Internet revolution – internetforradalom Internet search – Internet keresés Internet Service Provider (ISP) – Internet-szolgáltató (ISP) Internet shopping mall – internetes áruház | pláza Internet surfing – szörfözés az interneten Internet technology – internetes technológia Internet telephony – internetes távbeszélés Internet usage – internethasználat Internet usage policy – internethasználati házirend Internet Web sites – internetes webhelyek Internet World Wide Web – internetes világháló Internet-based – internet alapú Internet-based communication – internet alapú kommunikáció Internet-based education material – internet alapú oktatási anyag Internet-based prototyping – internet-alapú prototípuskészítés Internet-enabled device – internetezésre alkalmas eszköz Inter-network Packet Exchange Protocol (IPX) – hálózatközi csomagkicserélő protokoll Internetworking – hálózatok összekapcsolása inter-observer reliability – megfigyelők közti megbízhatóság interoperability – együttműködés | együttműködő-képesség interoperable – együttműködésre képes Interoperable Object Group Reference (IOGR) – együttműködő objektumcsoport-hivatkozás Inter-Organizational information Systems (IOS) – szervezetközi információs rendszer inter-organizational system – vállalatközi információs rendszer interpersonal messaging – személyközi üzenetváltás interpersonal roles – személyzeti fókuszú vezetői szerep interpolating polynomial – interpoláló polinom

interpolating polynomial scheme – interpolációs polinomrendszer interpolation – interpoláció interpolation by a cubic spline – interpoláció harmadfokú szplájnokkal interpolation by a polynomial – interpoláció polinommal interpolation formula – interpolációs képlet / formula & Hermite interpolation formula – Hermite interpolációs képlet & Lagrange interpolation formula – Lagrange interpolációs képlet & Newton interpolation formula – Newton interpolációs képlet interpolation of polynomials – polinomok interpolálása interpretability – értelmezhetőség interpretation – értelmezés | interpretáció interpreted language – értelmezett nyelv interpreter (interpretive routine) – értelmező | interpreter (interpretáló rutin) interpreter design pattern – értelmező tervezési minta interpretive methods – tolmácsolási módszerek interpretive routine (interpreter) – interpretáló rutin (interpreter) interprocedural – eljárások közötti interprocedural alias analysis – eljárások közötti álnévelemzés interprocedural analysis – eljárások közötti elemzés interprocedural optimization – eljárások közötti optimalizálás Interprocess Communication (IPC) – folyamatok kommunikációja interprocess communication – folyamatok közötti kommunikáció interquartile range – kvartilisek közötti távolság interreflections – kölcsönös visszaverődés interrupt – megszakítás interrupt address – megszakítási cím interrupt handling – megszakítás kezelés interrupt priority level – megszakítás prioritási szintje interrupt request – megszakításkérés interrupt request line – megszakításkérő vezeték interrupt signal – megszakítás-jel

interrupt vector – megszakításvektor | megszakítástáblázat interrupt-controller hardware – megszakítás-kezelő hardver interrupt-driven – megszakítás-vezérelt interrupt-driven control – megszakítás-alapú vezérlés interrupt-driven data transfer – megszakítás-vezérelt adatátvitel interrupt-handler routine – megszakítás-kezelő rutin interrupt-initiated transfer – megszakítás által indított átvitel intersect – keresztez | metsz intersection – keresztezés | metszet | metszéspont | közös rész intersection of chords – húrok metszete intersection of graphs – gráfok közös része | metszete intersection of languages – nyelvek metszete intersection of sets – halmazok metszete intersection rule – metszet szabály interstitial advertising – közbeszúrt reklám interval – intervallum & closed interval – zárt intervallum & open interval – nyílt intervallum interval counter – intervallum számláló interval heap – intervallum kupac interval labeling – intervallumos címkézés interval selector unit – intervallum kiválasztó egység interval scale – intervallum skála interval tree – intervallumfa interval trichotomy – intervallum trichotómiája interval-graph – intervallumgráf interval-graph coloring problem – intervallumgráf színezési probléma interval-scaled variable – intervallumváltozó interval-valued degree of belief – intervallumon értelmezett bizonyossági mérték interview – interjú intolerable – elfogadhatatlan

intra modular measure – modulon belüli mérőszám intractability – kezelhetetlenség intractable – megoldhatatlan | nehezen megoldható intra-domain router – körzeten / tartományon belüli útválasztó intranet – intranet | belső hálózat | vállalaton belüli hálózat intranet application – intranetes alkalmazás intransitive group – intranzitív csoport intrinsic – belső | valódi | lényeges intrinsic property – belső tulajdonság intrinsic state – belső állapot intron – intron [gén fehérjét nem kódoló szakaszai] introspection – önelemzés intruder – betolakodó | befurakodó | aktív támadó | jogosulatlan behatoló intrusion – behatolás intrusion detection – behatolás-felismerés | behatolás-felderítés Intrusion Detection System (IDS) – illetéktelen hálózati behatolást jelző rendszer intrusion detection tool – behatolás észlelő eszközök intrusive – tolakodó | betolakodó intrusive container – tolakodó tároló intrusive handler – tolakodó kezelő intrusiveness – figyelemfelkeltés | tolakodás [például egy animált ágens alkalmatlankodása] IntServ (Integrated Service architecture (IntServ) – IntServ (összevont / integrált szolgáltatási architektúra) intuitive – intuíción alapuló | intuitív intuitive method – intuitív módszer intuitive style – intuitív döntési stílus invalid – érvénytelen invalid array index – érvénytelen tömb-index invalid floating operation – hibás lebegőpontos műveletek invalid floating operation bit – hibás lebegőpontos művelet bitje invalid logic level – érvénytelen logikai szint

invalid logic symbol – érvénytelen logikai szimbólum invalid shift – helytelen eltolás invalidation protocol – érvénytelenítő protokoll invariance – invariancia invariance under permutation – permutáció-invariancia invariant – invariáns & loop invariant – ciklus invariáns & refinement of an invariant – invariáns finomítása & strongest invariant – legszigorúbb invariáns invariant assertion – invariáns állítás invariant checking – invariáns ellenőrzés invariant factor – invariáns faktor invariant of class – osztályinvariáns invariant similarity – invariáns hasonlóság invariant theory – invariáns-elmélet invariants property – invariáns tulajdonság inventory control – készletgazdálkodás inventory management – készletkezelés inventory reduction – készletszint-csökkentés különböző eljárásokkal inventory subsytem – raktárkezelő alrendszer inventory turnover – készlet-forgási idő [sebesség] inverse – fordított | negatív | inverz inverse discrete cosine transform – inverz diszkrét koszinusz-transzformáció inverse discrete sine transform – inverz diszkrét szinusz-transzformáció inverse element – inverz elem inverse entailment (in logic) – következtetési szabály inverze (logikában) inverse Fourier transform – inverz Fourier transzformáció inverse function – inverz függvény inverse game theory – inverz játékelmélet inverse ideal – inverz ideál inverse kinematics – inverz kinematika

inverse link – inverz kapcsolat inverse matrix – mátrix inverze inverse method – inverz eljárás inverse modulo a number – egy számra, mint modulusra vonatkoztatott inverz inverse modulo m – modulo m inverz inverse of a matrix – mátrix inverze inverse of a permutation – permutáció inverze inverse permutation – inverz permutáció inverse plurality rule – inverz népszerűségi szabály inverse relationship – inverz kapcsolat inverse resolution – inverz rezolúció inverse transformation – inverz transzformáció inverse video – negatív kép inverse Walsh-Hadamard transform – inverz Walsh–Hadamard-transzformáció inverse-pyramid writing style – fordított piramis írásstílus inversion – inverzió inversion formula – inverziós képlet | inverziós formula inversion in a permutation – inverzió permutációban inversion in a sequence – inverzió sorozatban inversion of a permutation – inverzió permutációban inversion problem – inverzió probléma inversion table – inverziós táblázat inverted – invertált | megfordított inverted file – invertált fájl inverted index – invertált index | inverz index inverted indexing – fordított indexelés inverted page table – megfordított laptábla | invertált laptábla inverted pendulum – fordított inga inverted pyramid process – fordított piramis eljárás inverted pyramid writing style – fordított piramis írási mód inverter – inverter

invertible – invertálható | megfordítható invertible function – invertálható függvény invertible matrix – invertálható mátrix inverting gate – invertáló kapu | inverter investment – beruházás investment decisions – beruházási döntés investment effectiveness – beruházás hatékonysága investment market – befektetési piac invisible – láthatatlan invocation – hívás | végrehajtás indítása invoice – kibocsátott számla / követelés invoke – meghív involution – involúció involutoric operation – involutorikus művelet [egy operandusra kétszer alkalmazva az eredeti értéket kapjuk] inward interference – befelé irányuló interferencia IOC (input-output control) – bemenet-kimenet vezérlése IOCS (Input/Output Control System) – input / output vezérlő rendszer IOGR (Interoperable Object Group Reference) – IOGR (együttműködő objektumcsoporthivatkozás) IOS (InterOrganizational Systems) – szervezetek közötti kapcsolatot megvalósító számítógépes támogatás IOS facilitator – vállalatközi rendszer köztes szereplője [például EDI] IOS participant – vállalatközi rendszer résztvevője IP (Internet Protocol) – IP (internet protokoll) IP address – IP-cím IP splicing/hijacking – kapcsolat illegális átvétele IP multicast – IP-multicast [több állomásnak szóló üzenet] IP prefix – IP előtag IP Security Protocol (IPSec) – IP biztonsági protokoll IP-based conferencing – IP alapú konferenciabeszélgetés IPC (Inter-Process Communication) – IPC (folyamatközi kommunikáció)

IPM (Integrated Project Management) – IPM (integrált projektmenedzsment) IPO (Input/Process/Output) – inputokat és az outputokat is vizsgáló folyamatelemzési technika IPPD (Integrated Product and Process Development) – IPPD (integrált termék- és folyamatfejlesztés) IPS (Inches Per Second) – IPS (hüvelyk / másodperc) IPSE (Integrated Project Support Environment) – integrált projektirányítási támogatás IPSec (IP Security Protocol) – IPSec (IP biztonsági protokoll) IPv4 protocol – IP protokoll 4-es változata IPv6 protocol – IP protokoll 6-os változata IPv6.0 (Internet Protocol version 6.0) – IP protokoll 6.0 változata IR (Information Retrieval) – IR (információ-visszakeresés) IRC (Internet Relay Chat) – valós idejű kommunikáció az interneten | csevegés az interneten IRC – IRC-csevegés IRDA (Infrared Data Association) – IRDa (Infravörös adatátviteli Társaság) IRDS (Information Resource Dictionary Standard) – információ-erőforrások szabványos könyvtára iresis method (successive substraction method) – egymást követő kivonások módszere iris – írisz | rekesz Iris-recognition technology – íriszfelismerő technológia IRM (Information Resource Management) – információs erőforrások kezelése | információs erőforrás-menedzsment irradiance – irradiancia irrational – irracionális irrational number – irracionális szám & multiples of irrational numbers, mod 1 – irracionális számok többszörösei modulo 1 & transcendental irrational numbers – transzcendentális irracionális számok irrational radix – irracionális alap irrationality – irracionalitás | képtelenség & quadratic irrationality – négyzetes irracionalitás irreducibility – irreducibilitás | felbonthatatlanság irreducible – irreducibilis | felbonthatatlan irreducible element – irreducibilis elem | felbonthatatlan elem

irreducible factor – irreducibilis faktor | irreducibilis tényező irreducible polynomial – irreducibilis polinom | felbonthatatlan polinom irredundant – irredundáns irregular – nem szabályos | irreguláris irregularity – irregularitás irreversible – megfordíthatatlan | nem megfordítható | nem invertálható | irreverzibilis irreversible process – visszafordíthatatlan folyamat irreversible text compression – irreverzibilis szövegtömörítés IS (Information Strategy) – informatikai stratégia IS (Information System) – információs rendszer IS (Intelligent System) – intelligens rendszer IS architecture – informatikai architektúra IS career – informatikai karrier is congruent to – kongruens valamivel IS degree – informatikai végzettség IS development process – információs rendszer fejlesztési folyamata IS educator – informatikai oktató IS effectiveness – információs rendszer hatékonysága IS failure – információs rendszer meghibásodása IS implementation – információs rendszer bevezetése IS journals – informatikai újságok IS organization – informatikai szervezet IS project – informatikai projekt IS project team – informatikai projektcsapat IS quality – információs rendszer minősége IS research – informatikai kutatás IS/IT – információs rendszer / információs technológia IS/IT outsourcing – információs rendszer / információs technológia kihelyezése IS-a links – EZ-EGY kapcsolat is-a relationship – is-a kapcsolat ISA relationship – az-egy reláció

ISAAS (Information Systems Assurance and Advisory Services) – Információs Rendszerek Ellenőrzési és Tanácsadási Szolgáltatása ISAC (Information Systems Work and Analysis of Changes) – grafikus ábrázolási technikákat hangsúlyozó és javasoló strukturált fejlesztési módszertan ISDN (Integrated Services Digital Network) – ISDN (integrált szolgáltatású digitális hálózat) I-simulation – I-szimuláció Islamic mathematics – iszlám matematika ISM band (Industrial, Scientific, Medical band) – ISM-sáv (ipari, tudományos, orvosi frekvenciasáv) ISO (International Organization for Standardization) – Nemzetközi Szabványosítási Szervezet ISO OSI (ISO Open Systems Interconnection) – ISO OSI (Nemzetközi Szabványügyi Szervezetnek a nyílt rendszerek összekapcsolására létrehozott szabványa) isochronous transmission mode – izokron átviteli mód isolated – izolált | elszigetelt isolated l/O configuration – elszigetelt I / O elrendezés isolated point – izolált pont isolated request – elszigetelt igény | izolált igény & strongly isolated request – erősen izolált igény isolated vertex – izolált csúcs isolated word – izolált szó | különálló szó isolation – elkülönítés | izoláltság isolation anomalies – izolációs anomáliák isolation level – elkülönítési szint isolation property – elkülönülő tulajdonság | elkülönülés isometric – izometrikus isometric joystick – izometrikus botkormány isometric view – izometrikus nézet isomorphic – izomorf isomorphic graphs – izomorf gráfok isomorphic Gray cycles – izomorf Gray-ciklusok isomorphism – izomorfizmus | bijektív homomorfizmus & factor isomorphism – tényező izomorfizmus

& inner isomorphism – belső izomorfizmus isomorphism problem – izomorfizmus feladat | izomorfizmus probléma isomorphism theorem – izomorfizmus tétel isosurface – izofelület isotropic – izotróp | irányfüggetlen isotropy – izotrópia ISP (Information System Strategy Planning) – informatikai stratégia tervezése ISP (Internet Service Provider) – ISP (internet hálózati szolgáltató) issue – kibocsátás | kiadás | példány | folyóiratszám issue blockage – kibocsátás blokkolódása issue bound fetch policy – kibocsátáshoz kötött behívási stratégia/politika issue bound operand fetch policy – kibocsátáshoz kötött operandusbehívási politika / stratégia issue order – kibocsátási sorrend issue policy – kibocsátási stratégia/politika issue rate – kibocsátási ráta issue window – kibocsátási ablak I-structure – I-struktúra IT (Information Technology) – IT (információtechnológia) IT alignment – információs technológia összehangolása IT architectures – informatikai architektúra IT decision-making – informatikai döntéshozás IT deployment – információs technológia bevezetése IT education – informatikai oktatás IT educator – informatikai oktató IT evaluation – informatikai értékelés IT functions – informatikai funkciók IT globalization – informatikai globalizáció IT hardware – informatikai hardver IT implementation – információs technológia bevezetése IT industry success – informatikai ipar sikere IT infrastructure – informatikai infrastruktúra

IT investment – informatikai beruházás IT network – informatikai hálózat IT outsourcing – informatika kihelyezése IT productivity – informatikai termelékenység IT productivity impacts – informatika termelékenység hatásai IT profession – informatikai szakma IT professional – informatikai szakember | informatikus IT program – informatikai program IT project – informatikai projekt IT project management – informatikai projektmenedzsment IT sector – informatikai ágazat IT security architecture – IT biztonság szerkezete IT security certification – IT biztonsági minősítés IT security controls – IT biztonsági kontrollok IT security incident – IT biztonsági incidens IT security plan – IT biztonsági terv IT security policy – IT biztonságpolitika IT service – informatikai szolgáltatás IT skills – informatikai ismeretek IT tools – informatikai eszközök IT’s performance – informatikai teljesítmény italic – dőlt italic font – dőlt betűs karakterkészlet item – elem | tétel & LR-item – LR-elem & valid item – érvényes elem itemset – elemhalmaz IT-end user relationships – informatika-végfelhasználó közötti kapcsolat iterated – iterált iterated block cipher – iterált blokkrejtjel iterated direct-product code – iterált direktszorzat-kód

iterated function – iterált függvény iterated function system – iterált függvényrendszer iterated logarithm function – iterált logaritmusfüggvény iteration – bejárás | ismétlés | iteráció iteration of power series – hatványsorok iterálása iterations of a function – függvény iterációi iterative n-source – iteratív n-forrás iterative – iteratív | ismétlődő iterative circuit – iteratív áramkör iterative deepening search – iteratívan mélyítő keresés iterative design – ismétlődő, iteratív tervezés iterative development – iterációs fejlesztés iterative expansion – iteratív kiterjesztés | ismétlődő kiterjesztés iterative lengthening search – iteratívan megnyúló keresés iterative method – iteratív módszer iterative name resolution – iteratív névfeloldás iterative program – iteratív program iterative server – ismétlő kiszolgáló | iteratív szerver iterative statement – iteratív utasítás iterator – bejáró | iterátor & abstract iterator – absztrakt bejáró & bidirectional iterator – kétirányú bejáró & checked iterator – ellenőrzött bejáró & constant iterator – konstans bejáró & container iterator – tároló bejáró & forward iterator – előre haladó bejáró & input iterator – bemeneti bejáró & output iterator – kimeneti bejáró & random-access iterator – közvetlen elérésű bejáró & reverse iterator – visszafelé haladó bejáró & stream iterator – adatfolyam bejáró

& user-defined iterator – felhasználói bejáró & valid iterator – érvényes bejáró iterator category – bejárókategória iterator design pattern – iterátor tervezési minta iterator implementation – bejáró megvalósítása iterator naming convention – bejáró névkonvenció iterator operation – bejáró művelet IT-related risk – információtechnológia alapú kockázat ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) – IT-biztonság kiértékelési kritériumai ITU (International Telecommunication Union) – ITU (nemzetközi Távközlési Unió) Iverson convention – Iverson-konvenció IVHS (Intelligent Vehicle-Highway System)) – IVHS (intelligens jármű-autópálya rendszer

J
J2EE (Java 2 Enterprise Edition) – B13221Java 2 Enterprise változata JAAS (Java Authentication and Authorization Service) – JaaS (Java hitelesítő és feljogosító szolgáltatás) Jaccard coefficient – Jaccard-együttható JACM (Journal of the ACM) – JaCM (Journal of the aCM) [folyóirat] Jacobi symbol – Jacobi-szimbólum Jacobian matrix – Jacobi-mátrix JAD (Joint Application Design) – alkalmazások együttműködését hangsúlyozó közös rendszerfejlesztési tevékenység jam – papírelakadás | torlódás | zavar | interferencia | zűrzavar Japanese mathematics – japán matematika JAR (Java Archive) – Java csomagformátum Jarvis ’s march – Jarvis-menetelés Java – Java Java applet – Java kisalkalmazás Java Authentication and Authorization Service (JAA) – Java hitelesítő és feljogosító szolgáltatás Java Database Connectivity (JDBC) – Java adatbázis-összekapcsolhatóság (JDBC)

Java platform – Java-platform Java Virtual Machine (JVM) – Java virtuális gép JavaScript – Java-szkript JDBC (Java Database Connectivity) – JDBC (Java adatbázis-összekapcsolhatóság) JDK (Java Development Kit) – Java fejlesztési környezet Jefferson cylinder – Jefferson-henger Jensen’s inequality – Jensen-egyenlőtlenség JFC (Java Foundation Classes) – Java osztálykönyvtár JIT (Just In Time) – JIT (a kellő pillanatban) JIT (Just In Time) compiler – JIT fordító jitter – remegés | vibrálás | jelhiba J-K application table – JK vezérlési tábla J-K flip-flop – JK flip-flop J-machine – J-gép JNI (Java Native Interface) – Java natív felület / csatlakozó / interfész job – feladat | munkafolyamat | munkamenet & batch job – kötegelt feladat job control – feladatvezérlés | job-vezérlés job orientated language – munkaorientált nyelv job pool – job-készlet job profile – munkaköri leírás job scheduler – munkaütemező | feladatütemező job shadowing – munkamenet megfigyelés job shop scheduling – feladat ütemezés job synchronization – job-szinkronizáció jobless growth – munkaerő-növekedés nélküli teljesítmény-növelés Johnson bound – Johnson-korlát Johnson counter – Johnson-számláló join – összekapcsolás & antisemi-join – anti félig összekapcsolás & block-based nested loop join – blokk alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás

& equi-join – egyenlőség alapú összekapcsolás & full outer join – teljes külső összekapcsolás & hash-join algorithm – tördeléses összekapcsolási algoritmus & index-based join – index alapú összekapcsolás & left outer join – bal oldali külső összekapcsolás & lossless join – veszteségmentes összekapcsolás & multidimensional join – többdimenziós összekapcsolás & natural join – természetes összekapcsolás & nested-loop join – beágyazott ciklusú összekapcsolás & one-pass join – egymenetes összekapcsolás & outer join – külső összekapcsolás & right outer join – jobb oldali külső összekapcsolás & semi-join – félig összekapcsolás & simple sort-join – egyszerű rendezéses összekapcsolás & sort-merge join – rendezéses-összefésüléses összekapcsolás & star join – csillag-öszzekapcsolás & theta-join – théta-összekapcsolás & tuple-based nested loop join – sor alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás & zigzag join – cikcakk-összekapcsolás join dependency – összekapcsolási függőség join index – összekapcsoló index join of graphs – gráfok egyesítése join order – összekapcsolási sorrend join tree – egyesítési fa joining – egyesítés join-irreducible – egyesítés-irreducibilis join-reducible – egyesítés-reducibilis joint – csukló | együttes | közös joint action – együttes cselekvés Joint Battlespace Infosphere (JBI) – Közös Harcászati Információs Szféra joint entropy – együttes entrópia

joint intention – közös szándék Joint Photographic Experts Group (JPEG) – állóképek tömörítési szabványaival foglalkozó munkacsoport joint plan – együttes terv joint probability density function – együttes valószínűségi sűrűségfüggvény joint probability distribution – együttes valószínűségi eloszlásfüggvény joint review – együttes átvizsgálás joint-stock company – részvénytársaság Josephus permutation – Josephus-permutáció Josephus problem – Josephus-feladat journaled session – naplózott munkafolyamat journalism – újságírás journalism online – online újságírás journalling filesystem – naplózó fájlrendszer joystick – botkormány JPEG (Joint Photographic Experts Group) – JPEG (állóképek tömörítési szabványaival foglalkozó munkacsoport) | JPEG (egyesített fényképészeti szakértőcsoport) [grafikus állományformátum] JPG (Joint Photographic experts Group) – JPG (egyesített fényképészeti szakértőcsoport) [grafikus állományformátum] JRE (Java Runtime Environment) – Java futási környezet J-structure – J-struktúra JTMS (Justification-based Truth Maintenance System) – JTMS (igazolás-alapú érvényességkarbantartórendszer) judder – remegés | vibrálás | jelhiba juke box – lemezkezelő automata | zenegép Julian calendar – Julianus-naptár jumbogram – óriás datagram jump – ugrás jump operators of MMIX – MMIX ugró utasításai jump table – ugrótábla jump trace – ugrás nyoma

junction point – csomópont | elágazás junk – szemét | limlom junk dimension – limlomtároló dimenzió junk DNA – szemét DNS jurisprudence – jogtudomány justification – sorkizárás justification-based truth maintenance system – igazolás-alapú érvényesség-karbantartórendszer justified – sorkizárt | kiegyenlítet justify – igazít | sorkizár just-in-time – JIT | éppen időben just-in-time compilation – JIT-fordítás just-in-time compiler – JIT-fordító JVM (Java Virtual Machine) – Java virtuális gép | hatékony fordító a Java nyelvhez

K
K (Kilo) – K (Kilo) [informatikában kettő a tizediken, egyébként ezer] k-agreement – k-megegyezés Kahan summation formula – Kahan összegzési képlete Kalman filter – Kálmán szűrő Kalman gain matrix – Kálmán erősítés mátrix kanban – japán termelés-szervezési, minőségbiztosítási módszer Karmarkar’s algorithm – Karmarkar-algoritmus Karnaugh diagram – Karnaugh-diagram | Karnaugh-tábla Karnaugh map – Karnaugh-tábla Karush-Kuhn-Tucker optimality criterion – Karush–Kuhn–Tucker optimalitási kritérium Kasiski's method – Kasiski módszere KB (Knowledge Base) – ismeretbázis | tudásbázis k-bisimulation – k-biszimuláció KBS (Knowledge Based System) – ismeretalapú rendszer k-closest pairs query – k-legközelebbi szomszéd lekérdezés KDC (Key Distribution Center) – KDC (titkosító-kulcs szétosztó központ)

KDD (Knowledge Discovery in Databases) – KDD (adatbázisokban végzett tudásfeltárás) kd-tree – kd-fa k-d tries – k-d-szófa k-distributed sequence – k-elosztott sorozat k-DL (Decision List) – k-DL (döntési lista) k-DT (Decision Tree) – k-DT (döntési fa) KE (Knowledge Engineering) – tudástervezési módszertan KDSI (Thousands of Delivered Source Instructions) – KDSI (ezer átadott forrásutasítás) keep aspect ratio – oldalarány megtartása keep-alive timer – életben-tartási időzítő Kendall’s robust correlation coefficient – Kendall robosztus korrelációs együtthatója Kerberos – Kerberos Kerdock code – Kerdock-kód kernel – kernel | rendszermag kernel function – magfüggvény kernel machine – kernelgép kernel mode – felügyeleti üzemmód | kernel üzemmód kernel model – kernel modell [tanulási módszer] kernel module – kernel-modul kernel of a mapping – leképezés magja kernel of a polygon – sokszög magja kernel space – rendszer terület | magtér | kernel terület kernelization – kernelizáció [tanulásnál skalárszorzat kernelfüggvényre cserélése] kernel-thread – kernel-szál kerning – betűköz igazítása k-exclusion – k-kizárás k-extension – k-kiterjesztés key – billentyű | kulcs & access key – gyorsbillentyű | hozzáférési kulcs & artificial key – mesterséges kulcs & candidate key – kulcsjelölt

& composite key – összetett kulcs & DEL key – törlés billentyű & duplicate key – duplikált kulcs | kettőzött kulcs & ENTER key – sorvége billentyű & foreign key – idegen kulcs | külső kulcs & INSERT key – beszúrás billentyű & natural key – természetes kulcs & primary key – elsődleges kulcs & RETURN key – sorvége billentyű & search key – keresési kulcs & secondary key – másodlagos kulcs & semiweak key – féliggyenge kulcs & superkey – szuperkulcs & surrogate key – helyettesítő kulcs & synthetic key – generált kulcs & unique key – egyedi kulcs key constraint – kulcs megszorítás key corporate assets – vállalat fő vagyon-elemei key dependency – kulcs függőség key distribution – kulcskiosztás | kulcsszétosztás Key Distribution Center (KDC) – titkosító-kulcs szétosztó központ key escrow – kulcs-letét key escrowing – kulcs letétbehelyezése key establishment – kulcslétesítés key event – billentyűzetesemény key exchange – kulcscsere key figure – mutatószám key frame – kulcsképkocka key generation – kulcsgenerálás key length – kulcshossz key listener – billentyűzetfigyelő

key management – kulcskezelés Key Map (K-map) – billentyűzet kiosztása Key Performance Indicator (KPI) – kulcsfontosságú teljesítményjelző (KPI) key revocation – kulcsvisszavonás key revocation certificate – kulcsvisszavonási igazolás | kulcsvisszavonási tanúsítvány key shortening – kulcsrövidítés key space – kulcstér key transformation – kulcstranszformáció key value – kulcsérték keyboard – billentyűzet keyboard accelerator – gyorsító billentyű keyboard echo – billentyűzet visszajelzés keyboard focus – billentyűzet fókusz keyboard latency – billentyűzet lappangási ideje keyboard mnemonic – gyorsító billentyű emlékeztető key-dependent – kulcsfüggő key-dependent substitution – kulcsfüggő helyettesítés key-distribution problem – kulcsszétosztás problémája key-error detection – kulcshiba felfedése | kulcshiba detektálása key-exchange algorithm – kulcscsere-algoritmus | kulcskicserélési algoritmus keyframe – kulcskocka keyframe animation – kulcskocka animáció keyspace – kulcstér keystream – kulcsfolyam keystream generator – kulcsfolyam-generátor keystroke – billentyűleütés keyword – kulcsszó & ambiguous keyword – félreérthető kulcsszó keyword-based – kulcsszó-alapú keyword-based search techniques – kulcsszavas keresési technikák kickoff meeting – projekt indítási megbeszélés

kidnapping problem – rablási probléma KIF (Knowledge Interchange Format) – KIF [ontológia-leíró nyelv] kill – leállít | megöl killer packet – gyilkos hálózati csomag kilo- (K) – kilo (K) kilobaud – kilobaud kilobit – kilobit kilobits per second – kb / s | kilobit / másodperc [adatsebesség mértékegysége] kilobyte – kilobájt kilobytes per second – kilobájt / másodperc kilomem (one thousand memory accesses) – kilomem (ezer memória hozzáférés) kind – fajta kind of class – osztályfajta kind of container – tárolófajta kinds of object – objektumfajta kinematic state – kinematikai állapot | mozgástani állapot kinesthetic feedback – kinesztetikus visszacsatolás kinship domain – rokonsági tárgyterület Kirchhoff first law – Kirchoff első törvénye Kirchhoff’s current law – Kirchhoff csomóponti törvénye Kirchhoff’s laws – Kirchoff-törvények Kirchhoff’s voltage law – Kirchhoff huroktörvénye Kirchoff law of conservation of flow – Kirchoff törvénye az áram megmaradásáról KISS (keep it simple, stupid) – KISS (tartsd egyszerűnek, korlátoltnak) kit – készlet Kleene star (*) – Kleene-csillag (*) Klein four group – Klein-féle négyescsoport | Klein-csoport KLM (Keystroke Level Model) – billentyű leütési szint modell KLOC (Thousand Lines of Code) – ezer forrássor [szoftverminőségi jellemző egysége] K-map (Karnaugh map) – Karnaugh-tábla K-map (Key Map) – billentyűzet kiosztása

k-means algorithm – k-közép algoritmus | k-átlag algoritmus k-means clustering – k-közepű csoportosítás | k-átlagú csoportosítás k-medoid algorithm – k-medoid algoritmus KMP algorithm (Knuth-Morris-Pratt-algorithm) – KMP-algoritmus (Knuth–Morris–Prattalgoritmus) knapsack – hátizsák knapsack algorithm – hátizsák-algoritmus knapsack problem – hátizsák feladat | hátizsák-probléma knapsack set – hátizsák-halmaz k-nearest neighbor classifier – k-legközelebbi szomszédon alapuló osztályozás k-neighborhood – k-szomszédság Knight’s tour (northeasterly) – huszárvándorlás (északkeleti irányú) k-NN (k-Nearest Neighbor) – k-legközelebbi szomszéd knockout deletion – kiütéses géntörlés knot – csomó knot of a spline – szplájn csomója knowbot – okos robot | keresőgép | információkereső program knowing that – tudni hogy knowing what – tudni valamit knowing whether – tudni hogy vajon knowledge – ismeret | tudás & analogical knowledge representation – analogikai ismeretreprezentáció & background knowledge – háttér tudás & knowledge acquisition – ismeretszerzés & knowledge and action – tudás és cselekvés & Knowledge-Based System (KBS) – ismeretalapú rendszer & knowledge engineering – tudásmérnökség & knowledge level – tudás szint & knowledge representation language – ismeretreprezentációs nyelv | tudásreprezentációs nyelv & knowledge source – ismeretforrás | tudásforrás knowledge acquisition bottleneck – ismeretszerzés mint szűk keresztmetszet

knowledge architecture – tudásarchitektúra knowledge asset – tudástőke knowledge base – tudásbázis | ismeretbázis knowledge based – tudásalapú [társadalom] | ismeretalapú [rendszer] Knowledge Based System (KBS) – tudásalapú rendszer | ismeretalapú rendszer knowledge conflict – tudás konfliktus knowledge culture – tudáskultúra knowledge database – tudásadatbázis knowledge discovery – ismeretfeltárás | tudásfeltárás Knowledge Discovery in Databases (KDD) – tudásfeltárás adatbázisból knowledge discovery process – ismeretfeltárás folyamata | tudásfeltárás folyamata knowledge economy – tudásgazdaság knowledge effect – tudáshatás knowledge engineer – tudásmérnök [szakértő rendszer fejlesztő mérnöke] knowledge engineering – tudásmérnökség knowledge exchange – tudáscsere knowledge extraction – tudáskinyerés knowledge flow – tudásáramlás knowledge industry – tudásipar knowledge information transfer systems – tudásrendszer | információátadó rendszer knowledge intense product – magas tudástartalmú termék knowledge management – tudáskezelés | tudásmenedzsment knowledge management infrastructure – tudásmenedzsment-infrastruktúra knowledge management procedures – tudásmenedzsment-eljárások knowledge management research – tudásmenedzsment-kutatás knowledge management strategy – tudásmenedzsment-stratégia knowledge management support system – tudásmenedzsment-támogató rendszer Knowledge Management Systems (KMS) – tudásmenedzsment-rendszer knowledge management/organizational memory – tudásmenedzsment / szervezeti memória knowledge map – tudás-térkép knowledge mining – tudásbányászat

knowledge model (in CommonKADS) – szakismereti modell (CommonKADS módszertanban) knowledge precondition – tudás-előfeltétel knowledge presentation – tudásmegjelenítés knowledge query – tudáslekérdezés knowledge repository – tudásraktár | tudástár knowledge representation – ismeretreprezentáció | tudásreprezentáció knowledge representation language – ismeretreprezentációs nyelv knowledge retrieval – tudásfeltárás knowledge robot – okos robot | keresőgép knowledge sharing – tudásmegosztás knowledge source – ismeretforrás | tudásforrás knowledge space – tudástér knowledge warehouse – tudástárház knowledge worker – tudásmunkás | szellemi munkás knowledge-based – tudásalapú [társadalom] | ismeretalapú [rendszer] knowledge-based development subsystem – ismeretbázis-fejlesztő alrendszer knowledge-based economy – tudásalapú gazdaság knowledge-based inductive learning – ismeretalapú induktív tanulás knowledge-based organization – tudásalapú szervezet Knowledge-Based System (KBS) – ismeretalapú rendszer | tudásalapú rendszer knowledge-building community – tudásépítő közösség knowledge-creating organization – tudásteremtő szervezet knowledge-discovery and data-mining – tudásfeltárás és adatbányászat Knowledge-Discovery-from-Database (KDD) – ismeretfeltárás adatbázisból | tudásfeltárás adatbázisból knowledge-intensive – tudás-intenzív knowledge-intensive task – tudás-intenzív feladat knowledge-related processes – tudáshoz kapcsolódó folyamatok known-plaintext attack – ismert nyíltszövegű támadás Knuth-Morris-Pratt-algorithm – Knuth–Morris–Pratt-algoritmus Koenig-lookup – Koenig-keresés [aDL, névkikeresés]

Kohonen algorithm – Kohonen-algoritmus Kolmogorov complexity – Kolmogorov-bonyolultság Kolmogorov entropy – Kolmogorov-entrópia Kolmogorov random sequence – Kolmogorov véletlen sorozat Kolmogorov’s axioms – Kolmogorov-axiómák Kolmogorov-Smirnov distribution – Kolmogorov–Szmirnov-eloszlás & Kolmogorov-Smirnov distribution table – Kolmogorov–Szmirnov eloszlás táblázata Kolmogorov-Smirnov test (KS test) – Kolmogorov–Szmirnov-teszt Korn shell – Korn-parancsértelmező Kowalski form – Kowalski-forma König barrier – Kőnig-akadály König lemma – Kőnig-lemma König minimax theorem – Kőnig minimax tétele KPI (Key Performance Indicator) – KPI (kulcsfontosságú teljesítményjelző) KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) – KQML (tudás lekérdező és kezelő nyelv) KQML router – KQML útvonal választó KQML Router Interface Library (KRIL) – KQML útvonal választó könyvtár Kraft inequality – Kraft-egyenlőtlenség Kraft-MacMillan inequality – Kraft–McMillan-egyenlőtlenség Krawtchouk polynomial – Krawtchouk-polinom Kreweras lattice – Kreweras-háló Kripke structure – Kripke-struktúra Kronecker delta notation – Kronecker-delta jelölése Kronecker product – Kronecker-szorzat Kronecker product of matrices – mátrixok Kronecker-szorzata Kronecker’s delta symbol – Kronecker-delta Kruskal function – Kruskal-függvény Kruskal-Katona theorem – Kruskal–Katona-tétel Kruskal’s algorithm – Kruskal-algoritmus Kscan code – billentyű-letapogatási kód

k-size key problem – k-méretű kulcs feladat / probléma k-sorted – k-rendezett k-string – k-sztring | k-füzér k-substring – k-részsztring | k-részfüzér k-universal hashing – k-univerzális hasítás Kuratowski ’s theorem – Kuratowski tétele kurtosis – lapultság k-validity – k-érvényesség KWS (Knowledge Work System) – tudásmunka információs rendszere Kκ (kilomems) – Kκ (Kilomem)

L
l.c.m. (least common multiple) – lkkt (legkisebb közös többszörös) L/S-pipeline (Load/Store-pipeline) – behívó futószalag | tároló futószalag label – címke label separator – címkevégjel label sequence – címkesorozat label switching – címkekapcsolás label variable – címkeváltozó labeled graph – címkézett gráf labour market – munkaerőpiac lack of modularity – modularitás hiánya ladder graph – létragráf lag – késleltetés | késés Lagrange interpolation formula – Lagrange interpolációs képlete / formulája Lagrange inversion formula – Lagrange inverziós képlete / formulája Lagrange multiplier – Lagrange-féle multiplikátor Lagrange polynomial – Lagrange-polinom Lagrange’s formula – Lagrange-formula Lagrange ’s theorem – Lagrange-tétel Laguerre polynomial – Laguerre-polinom

LALR(1) grammar – LALR(1) nyelvtan LALR(1) parser – LALR(1) elemző lambda (ι) – lambda (ι) lambda method – lambda-módszer lambda-abstraction (ι-abstraction) – lambda-absztrakció (ι-absztrakció) lambda-application (ι-application) – lambda-alkalmazás (ι-alkalmazás) lambda-calculus (ι-calculus) – lambda-kalkulus (ι-kalkulus) lambda-expression – lambda kifejezés lambda-function – lambda-függvény Lambert series – Lambert-sorok Lambertian surface – Lambert-féle felület Lamé ’s theorem – Lamé-tétel Lamport timestamp – Lamport-időbélyeg LAN (Local Area Network) – LAN (helyi hálózat | lokális hálózat) & Agent Communication Language (ACL) – ügynök-kommunikációs nyelv & Hypertext Markup Language (HTML) – hiperszöveg-jelölő nyelv & Interface Definition Language (IDL) – felületleíró nyelv | interfészleíró nyelv & markup language – jelölő nyelv & Signed Document Markup Language (SDML) – aláírt iratot jelölő nyelv & Virtual Reality Markup Language (VRML) – látszólagos / virtuális valóságot jelölő nyelv & Wireless Markup Language (WML) – vezeték nélküli alkalmazások jelölőnyelve Land Information System (LIS) – földügyi információs rendszer landmark – határkő | referenciapont LANDSAT – LANDSAT műhold landscape – vízszintes | fekvő lap language – nyelv & assembly language – assembly nyelv & context dependent language – környezetfüggő nyelv & context free language – környezetfüggetlen nyelv & declarative language – deklaratív nyelv & formal language – formális nyelv

& functional language – funkcionális nyelv & high-level language – magas szintű nyelv & imperative language – imperatív nyelv & insert-correctable language – beszúrással javítható nyelv & left-linear language – bal-lineáris nyelv & logic language – logikai nyelv & low-level language – alacsony szintű nyelv & natural language – természetes nyelv & programming language – programozási nyelv & regular language – reguláris nyelv & stack-based language – verem-alapú nyelv & statically typed language – statikusan típusos nyelv & strongly typed language – erősen típusos nyelv language analysis – nyelvelemzés language choice – nyelvválasztás language disorder – nyelvi zűrzavar language generation – nyelvgenerálás language learning – nyelvtanulás language model – nyelvi modell language processing – nyelvfeldolgozás language support – nyelvi támogatás language understanding – nyelvmegértés LAP (Line Access Procedure) – LAP (vonalelérési eljárás | vonalhozzáférési eljárás) Laplace distribution – Laplace-eloszlás Laplace transform – Laplace-transzformált Laplace-filter – Laplace-szűrő Laplacian operator – Laplace-operator large – nagy | nagyméretű Large Kilobyte (LKB) – nagy kilobájt (LKB) large population – nagy populáció large prime numbers – nagy prímszámok

large program – nagy program Large Scale Integrated (LSI) – nagymértékben integrált | LSI large society – nagy társadalom large-scale buffering – nagy léptékű pufferezés Large-Scale Integration (LSI) – nagymértékű összeintegrálás | nagyfokú integráltság (LSI) largest element – legnagyobb elem largest integer – legnagyobb egész largest known prime numbers – legnagyobb ismert prímszám largest power of p dividing n – p n-et osztó legmagasabb kitevős hatványa largest-in, first-out – legnagyobb be, legkisebb ki Las Vegas algorithm – Las Vegas-algoritmus Las Vegas random algorithm – Las Vegas véletlen algoritmus Las Vegas test – Las Vegas-teszt laser disc – lézerlemez laserscanning – lézerszkennelés lasso – lasszó lasso-tap – bekarikázás [kiválasztási technika] last element – utolsó elem Last-Come-First-Served (LCFS) – utolsóként jött, elsőként megy (LCFS) Last-In, First-Out (LIFO) – utolsóként be, elsőként ki (LIFO) latch – tároló latch reset state – tároló alapállapota latching – úgy-maradó [vezérlő elem] latch-up – kiülés | beragadás late abstraction – kései absztrakció late binding – dinamikus kötés late collision – késői ütközés | időrés utáni ütközés late task – késő taszk latecomer – késve érkező latency – lappangási idő [teljes adatfeldolgozás ideje] | késleltetési idő latent – rejtett

latent defect – rejtett hiba | látens hiba latent Dirichlet allocation – rejtett Dirichlet-allokáció latent semantic indexing – rejtett szemantikai indexelés latent variable – rejtett változó latestness – legkésőbbi előfordulás latestness of expression – kifejezés legkésőbbi előfordulása LaTeX – LaTeX Latin matrix – latin mátrix Latin rectangle – latin téglalap Latin square – latin négyzet latitude – szélesség lattice – háló | rács & complemented lattice – komplemens háló & continuous lattice – folytonos háló & distributive lattice – disztributív háló & finite lattice – véges háló lattice basis reduction algorithm – háló-bázis redukciós algoritmus lattice of partitions – partícióháló lattice of points – pontok hálója lattices of trees – fák hálója lattice of views – nézetháló lattice path – út hálóban lattice reduction – háló redukciója lattice theory – hálóelmélet L-attribute grammar – L-attribútum nyelvtan Laurent series – Laurent-sorok lavender – levendula law – törvény law of large numbers – nagy számok törvénye law of quadratic reciprocity – kvadratikus reciprocitás törvénye law of well ordering – jólrendezési törvény

laws of thought – gondolkodás törvényei layer – réteg | szint & application layer – alkalmazási réteg & data link layer – adatkapcsolati réteg & LLC sub-layer – LLC alréteg & MAC sub-layer – MAC alréteg & managerial layer – kezelői réteg | menedzser réteg & network layer – hálózati réteg & physical layer – fizikai réteg & presentation layer – megjelenítési réteg & secure socket layer – biztonságos csatlakozási réteg & session layer – viszony réteg & transport layer – szállítási réteg layer mask – rétegmaszk layer order – réteg sorrend layered model – rétegezett modell layered protocol – rétegezett protokoll layered system – rétegzett rendszer | réteg-szerkezetű rendszer layout – elrendezés | felosztás layout descriptor – elrendezésleíró layout manager – elrendezésszervező layout of object – objektumszerkezet layout of shelving buffers – várakoztató pufferek megvalósítása layout property – elrendezési jellemző laziness – lustaság lazy – lusta lazy code motion – lusta kódmozgatás lazy evaluation – lusta kiértékelés lazy method – lusta módszer lazy release consistency – lusta / késleltetett feloldó következetesség | lusta / késleltetett feloldó konzisztencia

lazy replication – lusta többszörözés | késleltetett többszörözés lazy swapper – lusta tárcserélő LBS (Location Based Service) – helyfüggő szolgáltatás LBT (Listen-Before-Transmit protocol) – LBT (átvitel-előtt-belehallgat protokoll) LCBB (Least Cost Branch-and-Bound) – legkisebb költségű elágazás és korlátozás LCD (Liquid Crystal Display) – LCD (folyadékkristályos kijelző) lcm (least common multiple) – lkkt (legkisebb közös többszörös) LCP (Link Control Protocol) – LCP (kapcsolatvezérlő protokoll) LCS (Longest Common Subsequence) – LKRS (leghosszabb közös részsorozat) lead appraiser – vezető auditor lead time – megrendelés és beérkezés közötti idő leader – vezető leader election – vezetőválasztás leader election algorithm – vezetőválasztó algoritmus leader-facilitated relationship – vezető irányította kapcsolat leadership – vezetés leadership style – vezetői stílus lead-in – bevezetés leading – sorköz [szövegben] | vezető [pédául számjegyek] leading coefficient – vezető együttható | legmagasabb fokú tag együtthatója | főegyüttható leading coefficient of polynomials – polinomok vezető együtthatója leading digit – vezető számjegy leading zeros – bevezető nullák sorozata leaf – levél leaf class – levél osztály leaf domain – levéltartomány leaf node – levélcsúcs leaf of a binary tree – bináris fa levele leaf of a directed graph – irányított gráf levele leaf of a graph – gráf levele leaf subroutine – levél szubrutin

leaf-graph – levélgráf leak node – szivárgáscsomópont leakage – szivárgás | adatlopás leakage current – szivárgási áram leaky bucket protocol – lyukas-vödör protokoll leap second – szökőmásodperc leapfrog test – számítógép belső működésének tesztelése leapfrogging – békaügetés leaping to conclusions – elhamarkodottan ítélni learn ability – tanulási képesség learn mode – tanulási mód learnability – megtanulhatóság learned helplessness – taníthatatlan learner-centered design – tanulás-központú tervezés | tanulóközpontú szoftverkialakítás learning – tanulás & current-best-hypothesis learning – pillanatnyilag legjobb hipotézis tanulása & distance learning – távtanulás learning Bayesian network – Bayes-háló tanulása learning by observation – megfigyeléses tanulás learning capability – tanulási képesség learning curve – tanulási görbe learning decision list – döntési lista tanulása learning decision tree – döntési fa tanulása learning effectiveness – tanulási hatékonyság learning element – tanuló komponens [ágensnél] learning environment – tanulási környezet learning hidden variables of Bayesian network – Bayes-háló rejtett változóinak tanulása learning neural network – neuronháló tanulása learning new predicate – új predikátum tanulása [ILP-nél] learning object metadata – tanulási objektum metaadat learning outcomes – tanulási eredmények

learning portal – tanulási portál learning process – tanulási folyamat learning program – tanulóprogram & online learning program – online tanulóprogram learning rate – tanulási faktor | bátorsági faktor | tanulási ráta learning style – tanulási stílus learning temporal difference – időbeli különbség tanulása learning time – tanulási idő learning with hidden Markov model – tanulás rejtett Markov-modellel lease – haszonbérlet | bérlet leased line – bérelt vonal least – legkisebb least commitment – legkisebb elkötelezettség least common multiple (lcm) – legkisebb közös többszörös (lkkt) least element – legkisebb elem least fixedpoint – legkisebb fixpont Least Frequently Used page replacement algorithm (LFU page replacement algorithm) – legritkábban használt lapcsere algoritmus (LFU lapcsere algoritmus) least integer function – legkisebb egész függvény | alsó egészrész függvény least recently used – legrégebben használt Least Recently Used page replacement algorithm (LRU page replacement algorithm) – legrégebben használt lapcsere algoritmus (LRU lapcsere algoritmus) & approximation of LRU algorithm – LRU algoritmus közelítése least recently used replacement – legrégebben használt cseréje least remainder algorithm – legkisebb maradék algoritmusa Least Significant Bit (LSB) – legalacsonyabb helyértékű bit (LSB) Least Significant Digit (LSD) – legalacsonyabb helyértékű számjegy | legkevésbé értékes számjegy least squares – legkisebb négyzetek least squares method – legkisebb négyzetek módszere least upper bound – legkisebb felső korlát least-constraining-value heuristics – leggyengébb megkötésű változó heurisztika

Least-Recently-Used page replacement (LRU page replacement) – legrégebben-használt lap cseréje (LRU lapcserélési algoritmus) least-significant-digit-first radix sort – legkevésbé jellemző számjegy először radix rendezés least-squares approximation – legkisebb négyzetes approximáció leaving variable – bázisból kilépő változó Lebesgue measure – Lebesgue-mérték LED (Light-Emitting Diode) – fénykibocsátó dióda | világító dióda (LED) ledger – lajstrom Lee distance – Lee-távolság Lee metrics – Lee-metrika Lee metric code – Lee-metrikán alapuló kód Lee weight – Lee-súly left – bal left angle bracket – balra mutató csúcsos zárójel left child – bal oldali gyerek left divisor – bal oldali osztó left factor – bal oldali tényező | bal oldali faktor left factoring – balfaktorizáció left ideal – bal oldali ideál left inverse – bal oldali inverz left outer join – bal oldali külső összekapcsolás left recursion – balrekurzió left recursive grammar – balrekurzív nyelvtan left recursive symbol – balrekurzív szimbólum left rotation – balra forgatás | rotáció balra left spline – bal szplájn left stackability check – bal oldali vermelhetőség ellenőrzés left subtree – bal oldali részfa left to right parsing – balról-jobbra elemzés left-algebra – bal oldali algebra left-corner parser – balsarok-elemző, legbaloldalibb-elemző

left-corner parsing – balsarkos elemzés left-deep join tree – bal-mély összekapcsolási fa left-deep tree – bal-mély fa left-factorized – balfaktorizált left-factorized grammar – balfaktorizált nyelvtan left-factorized symbol – balfaktorizált szimbólum left-linear language – bal-lineáris nyelv left-module – bal oldali modulus leftmost – legbaloldalibb leftmost derivation (left-most derivation) – legbaloldalibb levezetés left-recursion – bal oldali rekurzió left-recursive rule – balrekurzív szabály left-to-right maximum or minimum – balról-jobbra maximum left-to-right minima – balról jobbra minimumok legacy – örökség | korábbi legacy code – örökölt kód [programkód, amit már nem tartanak karban] legacy data – örökölt adat legacy database – örökölt adatbázis legacy system – ősrendszer | kompatibilitási okokból megtartott korábbi rendszer legacy system architecture – ősrendszer architektúra legacy system change management – ősrendszer változtatáskezelése legacy system components – ősrendszer komponensek legacy system design – ősrendszer tervezése legacy system model – ősrendszer modell legacy system structure – ősrendszer szerkezete legal – jogi legal contract – jogi szerződés legal expert system – jogi szakértői rendszer legal issues – jogi kérdések legal reasoning – jogi következtetés legality of schedules – ütemezések jogszerűsége

legend – jelmagyarázat | felirat Legendre symbol – Legendre-szimbólum legibility – olvashatóság | kivehetőség Legitimate Peripheral Participation (LPP) – legitim periférikus részvétel lemma – lemma | segédtétel lemon – citromsárga Lempel-Ziv-Welch method – Lempel–Ziv–Welch-módszer length – hossz length distribution – hossz-eloszlás length of a directed circuit – irányított kör hossza length of a directed path – irányított út hossza length of a vector – vektor hossza length of array – tömbhossz length of block code – blokk-kód hossza length of code – kódhossz length of identifiers – azonosítók hossza length of program – program hossza lengthened – meghosszabbított | megtoldott | megnyújtott lens – lencse lens effect – lencsehatás lens flare – lencsecsillanás lens system – lencserendszer Lenstra-Lenstra-Lovász algorithm (LLL algorithm) – Lenstra−Lenstra−Lovász-algoritmus (LLL algoritmus) less than – kisebb, mint & less than, definitely – mindig kisebb, mint Lesser Developed Countries (LDCs) – kevésbé fejlett országok letter – levél | betű & dead-letter box – kézbesíthetetlen levelek ládája & drive letter – meghajtó-betűjel & Hebrew letter – héber betű

letterbomb – veszélyes programokat tartalmazó elektronikus levél level – szint level coordinate – szintkoordináta level cost – szintköltség level line – szintvonal level of abstraction – absztrakció szintje level of granularity – szemcsésség szintje level of protection – védettségi szint level of significance – fontossági szint level order – szintenkénti rendezés & sequential representation of level order – szintenkénti rendezés soros ábrázolása level shifter – szint eltoló level translator – szintkonverter level-2 cache – második szintű gyorsítótár level-by-level – szintenként leveling – szintezés levels of representation – ábrázolás szintjei | reprezentáció szintjei levelwise – szintenként haladó lex – lex [lexikális elemző generátor] lexel (light pixel element) – képpont az árnyéktérképben lexical – lexikai | lexikális lexical ambiguity – lexikális többértelműség lexical analyser – lexikális elemző lexical convention – lexikai szabály lexical error – lexikális hiba lexicographic – lexikografikus lexicographic generation – lexikografikus előállítás lexicographic order from right to left (colex order) – lexikografikus rendezés jobbról balra (kolex rendezés) lexicographic sorting – lexikografikus rendezés lexicographical order – lexikografikus rendezés | lexikografikus sorrend

lexicon – lexikon | szókészlet | szókincs lexikographic successor – lexikografikus rákövetkező LFG (Lexical Functional Grammar) – LFG (lexikális funkcionális nyelvtan) LFO (Low-Frequency Oscillator) – LFO (alacsony frekvenciás oszcillátor) LFSR (Linear Feedback Shift Register) – lineáris visszacsatolt siftregiszter LFSR counter (Linear Feedback Shift Register counter) – visszacsatolt léptető regiszteres számláló lg (binary logarithm) – lg (kettes alapú logaritmus | bináris logaritmus) li (logarithmic integral function) – li (logaritmikus integrál függvény) liability – kötelezettség | felelősség library – könyvtár & digital library – digitális könyvtár & electronic library – elektronikus könyvtár library of subroutines – szubrutinok könyvtára license agreement – szoftver jogos használatáról szóló szerződés licensing service – engedélyező-szolgáltatás lichen – zuzmózöld lidar – légi lézerszkenner Lie group – Lie-csoport life cycle – életciklus life cycle model – életciklus modell life cycle service – életciklus szolgálat | életciklus szolgáltatás lifeline – életvonal | objektum-életciklushoz tartozó vonal lifetime – élettartam lifetime of object – objektum élettartama lifetime of temporary object – ideiglenes objektum élettartama lifetime of variable – változó élettartama LIFO (Last In, First Out) – LIFO (utolsóként be, elsőként ki) [sorkezelő algoritmus] lift – függetlenségi mutató lifting lemma – kiterjesztéslemma [rezolúciónál] ligature – ikerbetű | ligatúra

light – fény | gyenge | világos | könnyű light map – fénytérkép light of sight – könnyű láthatóság | könnyű rálátás light path – fényút light pen – fénytoll | fényceruza light source – fényforrás & abstract light source – absztrakt fényforrás & ambient light source – ambiens fényforrás & area light source – kiterjedt fényforrás & directional light source – irány-fényforrás & infinite light source – végtelen távoli fényforrás | irányfény & primary light source – elsődleges fényforrás light source sampling – fényforrás mintavételezés light tracing – fénykövetés Light-Emitting Diode (LED) – fénykibocsátó dióda | világító dióda lighten – világosít | világosítás lighting effects – megvilágítási hatások lightness – fényerő | fényesség | világosság lightning – villám Lightweight Process – könnyűsúlyú folyamat likelihood weighting – valószínűségi súlyozás Likert scale – Likert-skála limb – pszeudoél (képfeldolgozásnál) lime – citrus limit – határ | limesz | korlát limit register – határregiszter limit theorem – határtétel limitation – korlátozás limited – korlátolt | korlátos | korlátozott limited contention protocol – korlátozott versenyes protokoll Limited liability corporation (Ltd) – korlátolt felelősségű társaság (KFT)

limited private type – korlátozott privát típus limited rationality – korlátozott racionalitás limited type – korlátozott típus Limited-Perspective Bias (LPB) – szubjektív / korlátozott perspektíva miatti elfogult ítélet Lindström traversal – Lindström-bejárás line – vonal | áramkör | sor & Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) – aszimmetrikus digitális előfizetői szakasz & dedicated line – foglalt vonal | dedikált adatátviteli vonal & Digital Subscriber line (DS) – digitális előfizetői vonal & full-duplex line – duplex vonal & half-duplex line – félduplex vonal & leased line – bérelt vonal & recovery line – felépülési vonal & request line – kéréssor & Serial Line Internet Protocol (SLIP) – soros vonali Internet protokoll & simplex line – szimplex vonal & status line – állapotsor & terminated line – lezárt vezeték | lezárt vonal & transmission line – átviteli vonal & voice-grade line – beszédátviteli vonal | hangminőségű vonal Line Access Procedure (LAP) – vonalelérési eljárás | vonalhozzáférési eljárás line code – vonali kód line density – vonalsűrűség line draw – vonalrajzolás line drawing – vonalas ábra line drawing display – vonalrajzoló megjelenítő line graph – élgráf line graph of a graph – gráf élgráfja line graphics – vonalas grafika line label – sorcímke line labeling – vonalcímkézés |,sorcímkézés

line printer – sornyomtató line search – egyváltozós optimumkeresés & Fibonacci line search – Fibonacci-számokon alapuló egyváltozós optimumkeresés & golden section line search – aranymetszésen alapuló egyváltozós optimumkeresés line segment – egyenes szakasz line size – sor méret line string – vonallánc llne style – vonaltípus line switching – vonalkapcsolás Line Switching network (LAN) – vonalkapcsolt hálózat line topology – vonal topológia lineal chart – utódfa linear – lineáris linear algorithm for median – lineáris algoritmus a medián meghatározására linear algorithms for sorting – lineáris rendező algoritmus linear block code – lineáris blokk-kód linear class – lineáris osztály linear code – lineáris kód linear combination – lineáris kombináció linear complexity – lineáris bonyolultság linear congruential generator – lineáris kongruenciagenerátor linear congruential sequence – lineáris kongruencia sorozat linear constraint – lineáris korlátozás linear convolutional code – lineáris konvolúciós kód linear cryptanalysis – lineáris kriptoanalízis linear density function – lineáris sűrűségfüggvény & nearly linear density function – közel lineáris sűrűségfüggvény linear dependence – lineáris függés | lineáris függőség linear difference operator – lineáris differenciaoperátor linear embedding – lineáris beágyazás linear equality – lineáris egyenlőség

linear equation – lineáris egyenlet & integer solution of linear equations – lineáris egyenletek egész megoldásai linear error-correcting code – lineáris hibajavító kód linear extensions – lineáris kiterjesztések linear factor – lineáris faktor | lineáris tényező linear feedback shift register (LFSR) – lineáris visszacsatolt siftregiszter (LFSR) linear filter – lineáris szűrő linear fractional group – lineáris törtcsoport linear fractional transformation – lineáris törttranszformáció linear function – lineáris függvény linear group – lineáris csoport linear hash table – lineáris tördelőtáblázat linear hashing – lineáris tördelés | lineáris hasítás linear independence – lineáris függetlenség linear independent path – lineárisan független út linear input resolution – lineáris input rezolúció linear matroid – lineáris matroid linear network – lineáris hálózat linear operator – lineáris operátor linear order – lineáris rendezettség linear ordering – lineáris rendezés linear ordering problem – lineáris rendezési feladat / probléma linear planning – lineáris tervkészítés linear polynomial – lineáris polinom linear probe – lineáris próba linear probing – lineáris próbavétel | lineáris kipróbálás linear program – lineáris program & auxiliary linear program – külső lineáris program & degeneracy of linear program – lineáris programozási feladat degeneráltsága & dual linear program – duális lineáris program & equivalent linear programs – ekvivalens lineáris programok

& feasible linear program – megoldható lineáris program & maximization linear program – maximalizáló lineáris program & minimization linear program – minimalizáló lineáris program & primal linear program – primál lineáris program & unbounded linear program – nem korlátos lineáris program linear programming – lineáris programozás & integer linear programming – egészértékű lineáris programozás linear recurrence – lineáris rekurzív sorozat linear recurrence relation – lineáris rekurzió linear recurrence relation with constant coefficients – állandó együtthatós lineáris rekurzió linear recurring sequence – lineáris rekurzív sorozat linear recursion – lineáris rekurzió linear regression – lineáris regresszió linear resolution – lineáris rezolúció linear running time – lineáris lépésszám linear search – lineáris keresés linear separator – lineáris szeparátor linear sequential network – lineáris sorrendi hálózat | lineáris szekvenciális hálózat linear shift register – lineáris siftregiszter linear sieve – lineáris szita linear space – lineáris tér linear speedup – lineáris gyorsítás linear syndrome – lineáris szindróma linear system – lineáris rendszer linear texture filter – lineáris textúraszűrő linear time – lineáris idő linear time-variant network – lineáris idővariáns hálózat linear transformation – lineáris transzformáció linearity – linearitás linearity of expectation – várható érték linearitása linearity of summation – összegzés linearitása

linearizable object – linearizálható objektum linearization – linearizálás | sorbarendezés [tervkészítésnél] linearize – linearizál linearized – linearizált linearized polynomial – linearizált polinom linearly dependent – lineárisan összefüggő linearly independent – lineárisan független linearly independent path – lineárisan független út linearly independent path testing – lineárisan független út alapú tesztelés linearly independent roots – lineárisan független gyökök linearly separable – lineárisan szeparálható linear-programming relaxation – lineáris programozási közelítés line-oriented interface – sor-orientált felület / interfész Lines Of Code (LOC) – kódsorok linetype – vonaltípus linewidth – vonalvastagság linguistic problem – nyelvészeti probléma linguistics – lingvisztika | nyelvészet | nyelvtudomány link – hivatkozás | kapcsolat | élőkapocs | link Link Control Protocol (LCP) – kapcsolatvezérlő protokoll link description – link leírás link encryption – kapcsolattitkosítás link expectation value – lánc várható értéke | láncolt várható érték link failure – vonalhiba link level control – kapcsolat szintű vezérlés link rot – érvénytelenné vált hivatkozás link title – linkcím linkage – kapcsoltság | összekapcsolás linkage disequilibrium – kapcsoltsági egyenlőtlenség linkage editor – szerkesztő program linkage of subroutines – szubrutinok összekapcsolása

linked – láncolt | kapcsolt linked allocation – láncolt helyfoglalás | láncolt hozzárendelés | láncolt kijelölés linked binary tree – láncolt bináris fa linked file – kapcsolt állomány linked file allocation – láncolt fájl-elhelyezés [fájl adatblokkjainak láncolt elhelyezése] linked index blocks – láncolt indexblokkok linked list – láncolt lista linked-list implementation – láncolt listás megvalósítás linker – szerkesztő linking – kapcsolás | összekapcsolás link-state routing – kapcsolatállapot alapú útválasztás link-state routing algorithm – kapcsolatállapot alapú útválasztó algoritmus link-time error – szerkesztési idejű hiba Linux for symmetric multiprocessing – Linux szimmetrikus többprocesszoros feldolgozásra Linux system – Linux rendszer & interprocess communication in Linux – folyamatkommunikáció Linuxban & kernel of Linux – Linux-kernel & memory management in Linux – Linux memóriakezelése & message-passing in Linux – Linux üzenetkezelése & networking in Linux – hálózatkezelés Linuxban & page faults in Linux – laphibák Linuxban & paging in Linux – lapkezelés Linuxban & personal computer Linux – PC-Linux | személyi számítógépre telepíthető Linux & UNIX compatibility of LINUX – LINUX UNIX-kompatibilitása | LINUX UNIXmegfeleltethetősége lipstick – világos mályva liquid crystal – folyadékkristály liquid event – folytonos esemény Liquid-Crystal Display (LCD) – folyadék kristályos kijelző (LCD) LIS (Library Information System) – LIS (könyvtári információs rendszer) Liskov substitution – Liskov helyettesítési elv

LISP (List Processing Language) – LISP (listafeldolgozó programozási nyelv) list – lista & access control list – hozzáférést szabályozó lista & access list – hozzáférési lista & Certificate Revocation List (CRL) – visszavont bizonyítványok listája & compact list – kompakt lista & decision list – döntési lista & delete list (in STRIPS) – törlési lista [STRIPS módszerben] & discussion list – vitalehetőséget adó tematikus levelezési lista & display list – megjelenítési lista & doubly linked list – duplán láncolt lista & error checklist – hiba ellenőrző lista & event list – esemény lista & execution control list – végrehajtást ellenőrző lista & favorites list – kedvencek listája & FIFO-list (First In, First Out list) – FIFO lista (először be, először ki elvű lista) & linked list – láncolt lista & file-reference list – fájlhivatkozási lista & free-space list – szabad hely lista & guidelines checklist – vezérelvek ellenőrző listája & initializer list – kezdőértéklista & input-list – bemeneti lista & mailing list – levelezési lista & maxterm list – maxterm lista & minterm list – minterm lista & neighbor list – szomszédsági lista | szomszédossági lista & net list – csomóponti lista | kötéslista & open list – nyitott lista [keresésnél] & output-list – kimeneti lista & parts list – alkatrész jegyzék & pin list – kivezetés lista

& property list – tulajdonság lista & quad list – négyszög lista & recursive list – rekurzív lista & reference list – hivatkozási lista & root list – gyöklista | gyökérlista & sharing list – megosztási lista & singly linked list – egyszeresen láncolt lista & sorted linked list – rendezett láncolt lista & stop list – tiltólista & triangle list – háromszöglista & trimming of a list – lista ritkítása & unsorted linked list – rendezetlen láncolt lista list comprehension – listanézet list decoding – listás dekódolás list of edges – éllista & reversed list of edges – fordított éllista list of operators – operátorlista list operation – listaművelet list processing – listafeldolgozás list processing language – listafeldolgozó nyelv list scheduler – listás ütemező Listen-Before-Transmit (LBT) protocol – átvitel-előtt-belehallgat protokoll listener event – figyelőesemény listener interface – figyelő felület | figyelő interfész listener object – figyelőobjektum Listen-While-Transmit (LWT) protocol – adás-közben-figyel protokoll literacy – műveltség | írni-olvasni tudás literal – literál | szövegkonstans literal of user-defined type – felhasználói literál little arrow – beviteli érték növelő vagy csökkentő kis nyíl little-endian – kicsi a végén [alacsonyabb helyértéket a kisebb címen elhelyező számábrázolás]

little-endian computer – alsóvég számítógép little-oh notation – kis-o jelölés little-omega notation – kis-omega jelölés Little’s formula – Little-képlet live – élő live dragging – valóskép jelzéses mozgatás live value – élő érték live variable – élő változó live variable analysis – élő változó elemzése / analízise liveness – elevenség liveness property – elevenségi tulajdonság LL(1) grammar – LL(1) nyelvtan LL(1) parser – LL(1) elemző LLC (Logical Link Control) – LLC (logikai kapcsolatvezérlés) LLC sub-layer – LLC alréteg LLL algorithm (Lenstra-Lenstra-Lovász algorithm) – LLL algoritmus (Lenstra−Lenstra−Lovászalgoritmus) ln (natural logarithm) – ln (természetes alapú logaritmus) load – terhelés | töltés load balancing – terhelés-kiegyenlítés load capacitance – terhelő kapacitás load delay slots – behívási rés load factor – betöltési tényező load instruction – betöltési utasítás load point – betöltési pont load sharing – terhelés megosztás load shedding – terhelés eltávolítása load test – terhelésteszt load testing – terhelés-próba load time – betöltési idő loader – betöltő

loader program – betöltőprogram loading – betöltés & cache loading – gyorsítótár betöltése loading operators – betöltési műveletek loading time – betöltési idő load-store architecture – tölt-tárol jellegű architektúra load-store bypassing – behívás-tárolás elkerülés load-store reordering – behívás-tárolás átrendezés load-use delay – behívási-használati késleltetés load-use dependency – behívási függőség load-use latency – behívási várakoztatás LOB (Large Object) – LOB (nagy objektum) LoB (List of Balance) – munkaidő-tervezési módszer LOC (Lines Of Code) – forrássorok száma local – helyi local alias – helyi fedőnév Local Area Network (LAN) – helyi hálózat | lokális hálózat local arithmetic – helyi aritmetika local beam search – lokális nyalábolt keresés local central office – helyi kapcsoló központ | helyi központ local city – lokális város [fizikai város klónja] local control – helyi vezérlés | helyi irányítás | lokális vezérlés local coordinate – lokális koordináta local descriptor table (LDT) – helyi leíró-tábla local control – helyi ellenőrzés | helyi vezérlés | helyi irányítás local exchange carrier – helyi távbeszélő szolgáltató local illumination – lokális megvilágítás | lokális illumináció local illumination model – lokális megvilágítási modell local indirect flow – helyi indirekt folyam local interaction – helyi kölcsönhatás local lock – lokális zár

local loop – helyi hurok | előfizetői szakasz local name – lokális név local object – helyi objektum local optimization – lokális optimalizálás local page replacement algorithm – lokális lapcsere algoritmus local problems – helyi problémák Local Procedure-Call (LPC) – helyi eljáráshívás local process labeling – folyamatok helyi címkézése local registers – helyi regiszterek local representative – helyi képviselő local ring – helyi / lokális gyűrű local scope – lokális hatókör local search – lokális keresés local space – lokális tér local stack frame – lokális veremkeret local static – lokális statikus local store – lokális tároló local symbol table – B14882helyi / lokális szimbólumtábla local symbols – helyi szimbólumok local transparency – lokális helyfüggetlenség local variable – helyi változó | lokális változó local wait-for graph – lokális várakozási gráf | lokális wait-for gráf local write protocol – helyi írás-protokoll Local-Area Network (LAN) – helyi hálózat | belső hálózat locale – nemzeti és kulturális beállítások locality – lokalitás | hely | helyszín locality of reference – hivatkozások helye | hivatkozások lokalitása locality restriction – lokalitási korlátozás | lokalitási megszorítás locality-sensitive hashing – hely-érzékeny hasítás localization – lokalizálás localize – lokalizál | szoftverterméket adott nyelvre fordít

locally anticipatable value – lokálisan megjósolható érték locally consistent – lokálisan konzisztens locally developed cost model – helyileg fejlesztett költségmodell locally finite – lokálisan véges locally free – lokálisan szabad locally nonrandom behavior – lokálisan nemvéletlenszerű viselkedés locally structured system – lokálisan strukturált rendszer locating mobile entities – mozgó entitások helymeghatározása location – elhelyezkedés | elhelyezés | fekvés | hely | helyszín location identification – helyszínfelismerés location independence – helyfüggetlenség location independent – helyfüggetlen location record – elhelyezkedési bejegyzés | elhelyezkedési rekord location server – elhelyezkedési szolgáltató | elhelyezkedési szerver location service – helymeghatározó szolgáltatás location transparency – elhelyezési átláthatóság location-based services – helyfüggő szolgáltatások location-independent file identifiers – helyfüggetlen fájl-azonosító locator – helymeghatározó | lokátor lock – zár lock bit – lezáró bit | lock-bit lock mode – zármód | zárolási mód lock site – zárállomás lock table – zártábla locked-in syndrome – mozgásképtelen szindróma locking – lezárás | zárolás locking scheduler – zárolási ütemező lock-key mechanism – zár-kulcs mechanizmus lockout – kizárás lockout-freedom – kizárásmentesség lockout-freedom condition – kizárásmentességi feltétel

lock-up – befulladás locus – lokusz [egy gén poziciója a kromoszómán] locus of attention – figyelem központja locutionary act – lokúciós aktus LOD (Level of Detail) – LOD (részletezettségi szint) loft – görbén végigvezet lofted surface – végigvezetett felület log – napló | naplózás | eseménynapló | log & access log – hozzáférési napló & redo log – helyrehozó napló & undo logging – semmisségi naplózás & undo-redo logging – semmisségi-helyrehozó naplózás log file – naplófájl log in – bejelentkezés log log scale – log log skála log log transformation – log log transzformáció log manager – naplókezelő log off – kijelentkezés | kijelentkezik log record – naplóbejegyzés log utilities – naplózó segédprogram logarithm – logaritmus & binary logarithm – kettes alapú logaritmus | bináris logaritmus & discrete logarithm – diszkrét logaritmus logarithm function (log) – logaritmusfüggvény (log) logarithm of a matrix – mátrix logaritmusa logarithm of a power series – hatványsor logaritmusa logarithm of uniform deviates – egyenletes eltérések logaritmusa logarithm problem – logaritmus-probléma logarithmic – logaritmikus logarithmic cost – logaritmikus költség logarithmic differential – logaritmikus differenciál

logarithmic integral – logaritmikus integrál logarithmic integral function (li) – logaritmikus integrál függvény (li) logarithmic law of leading digits – vezető számjegyek logaritmikus szabálya logarithmic memory – logaritmikus memória logarithmic operation – logaritmikus művelet logarithmic search – logaritmikus keresés logarithmic sums – logaritmikus összegek logarithmic time – logaritmikus idő logarithmic tree (in wavelet decomposition) – logaritmikus fa (wavelet-felbontásban) log-based filesystem – napló alapú fájlrendszer log-file service – naplófájl szolgáltatás logging – naplózás logic – logika & constraint logic programming – korlátlogikai programozás & default logic – default logika | alapértelmezéses logika & dynamic logic – dinamikus logika & equality logic – egyenlőségjeles logika & first-order logic – elsőrendű logika & fuzzy logic – fuzzy logika & higher-order logic – magasabbrendű logika & inductive logic – induktív logika & modal logic – modális logika & nonmonotonic logic – nemmonoton logika & predicate logic – predikátum kalkulus & propositional logic – Ítéletlogika | ítéletkalkulus & temporal logic – temporális logika | időlogika & tabled logic programming – táblázatos logikai programozás logic 0 – logikai 0 logic 1 – logikai 1 logic and bitmanipulation instruction – logikai és bitmódosító utasítás logic bomb – meghatározott logikai eseményre reagáló rejtett szoftver-reakció | károkozás

logic circuit – logikai áramkör logic design – logikai tervezés logic designer – logikai tervező logic diagram – logikai diagram | logikai rajz logic equation – logikai egyenlet logic expression – logikai kifejezés logic family – logikai áramkör család logic gate – logikai kapu logic gate symbols – logikai kapuk rajzjelei logic inverter – logikai inverter logic level – logikai szint Logic Programming (LP) – logikai programozás logic sampling – logikai mintavételezés logic simulation – logikai szimuláció logic simulator – logikai szimulátor logic synthesis – logikai szintézis Logic Theorist – Logic Theorist [logikai következtető rendszer] logic variable – logikai változó [logikai programozási nyelvekben] logical – logikai logical addition – logikai összeadás logical address space – logikai címtartomány logical agent – logikai ágens logical AND operator – logikai ÉS operátor logical block – logikai blokk logical circuit – logikai áramkör logical circuitry – logikai áramkör logical clock – logikai óra Logical Cluster Number (LCN) – logikai szektorszám logical compression – logikai tömörítés logical connective – logikai műveleti jel logical constant – logikai konstans

logical data model – logikai adatmodell logical design – logikai tervezés logical device – logikai eszköz logical equivalence – logikai ekvivalencia logical exclusive or operator – logikai kizáró vagy operátor logical file system – logikai fájlrendszer logical formatting – logikai formázás logical implication – logikai következmény logical inference – logikai következtetés logical input device – logikai beviteli eszköz logical instruction – logikai utasítás logical interpretation – logikai értelmezés | logikai interpretáció logical language – logikai nyelv logical learning – logikai tanulás Logical Link Control (LLC) – logikai kapcsolatvezérlés logical memory – logikai memória logical model – logikai modell logical multiplication – logikai szorzás | ÉS kapcsolat logical not operator – logikai nem operátor logical omniscience – logikai mindentudás logical operation (Boolean operation) – logikai művelet (Boole-művelet) logical operator – logikai operátor logical or operator – logikai vagy operátor logical positivism – logikai pozitivizmus logical punctuation – logikai központozás logical query plan – logikai lekérdezésterv logical reasoning – logikai következtetés logical record – logikai rekord logical record format – logikai rekordformátum logical record type – logikai rekordtípus logical schema – logikai séma

logical structure of program – program logikai szerkezete logical table – logikai tábla | logikai táblázat logical thinking – logikus gondolkodás logical time – logikai idő & weak logical time – gyenge logikai idő logical time assignment – logikai idejű hozzárendelés logical truth – logikai igazság logical type – logikai típus logical value – logikai érték logic-design template – logikai tervezési minta logicism – logicizmus login – bejelentkezés | belépés login form – belépési űrlap login process – bejelentkezést kezelő folyamat | bejelentkezési folyamat logistic function – logisztikai függvény logistic regression – logisztikus regresszió logistics – logisztika, anyagok biztosítása logistics process – logikai folyamat log-linear model – loglineáris modell LOGO – LOGO [programozási nyelv] logout – kilépés log-sheet – eseménynapló oldala log-structured file system – naplószerkezetű állományrendszer long – hosszú long BCH code – hosszú BCH-kód long code – hosszú kód long distance transmission – nagy távolságú átvitel long division – hosszú osztás long name – hosszú név long run – hosszú futam long shot – totálkép

long word – hosszú szó long-distance dependency – hosszútávú függőség long-duration transaction – hosszú tranzakció longest – leghosszabb longest common subsequence – leghosszabb közös részsorozat longest path – leghosszabb út longest-path problem – leghosszabb út feladat / probléma longitude – hosszúság longitudinal – hosszanti | hosszlongitudinal section – hossz-szelvény longitudinal study – longitudinális vizsgálat long-lived transaction – hosszú tranzakció long-range – hosszú távú | nagy kiterjedésű long-range prediction – hosszú távú előrejelzés long-term – hosszútávú long-term memory – hosszú tárolási idejű memória | hosszútávú memória long-term scheduler – hosszú-távú ütemező look and feel – nézd és érezd look scheduling – kereső-pásztázó ütemezés [mágneslemez ütemezés] look-ahead – előreolvasás look-ahead branch detection – előretekintő elágazásészlelés look-ahead carry – előre számított átvitel look-ahead operator – előreolvasó művelet look-ahead symbol – előreolvasási szimbólum lookup (in B-tree) – keresés (B-fában) lookup service – visszakereső szolgáltatás look-up table – utánanéző tábla | kereső tábla loony loop – bolond hurkok | bolond ciklusok loop – ciklus & partial loop unrolling – részleges cikluskifejtés loop carried dependencies – ismétlési függőségek

loop control – ciklusvezérlés loop control structure – ciklusvezérlő szerkezet loop distribution – ciklus felosztása loop equation – hurokegyenlet loop error – ciklushiba loop feedback signal – hurok-visszacsatoló jel loop fusion – ciklusegyesítés loop invariant – ciklusinvariáns loop level scheduling – ciklusszintű ütemezés loop optimization – ciklusok optimalizálása | ciklusoptimalizálás loop peeling – ciklushámozás loop permutation – ciklusfelcserélés loop reversal – ciklus megfordítása loop simplification – ciklus egyszerűsítése loop skewing – cikluselferdítés loop statement – ciklusutasítás loop tiling – ciklusmozaikozás loop unrolling – ciklus kifejtés | ciklus kibontás loop variable – ciklusváltozó loop-back address – visszahurkolási cím loop-closing conditional branch – cikluszáró feltételes elágazás loop-current – hurokáram loop-independent dependence – ciklusfüggetlen függőség looping constructs in pseudocode – ciklusutasítások pszeudokódokban loopless algorithm – ciklusmentes algoritmus loopless generation – ciklusmentes előállítás loose – laza loose coupling – laza összekapcsolás loose source routing – laza forrásirányított útválasztás loosely coupled subsystem – lazán csatolt alrendszer loosely coupled system – lazán csatolt rendszer

loser – vesztes loss – veszteség | vesztés | csillapítás & message loss – üzenetvesztés loss interval – veszteségi időtartam loss mode (in switching techniques) – veszteséges mód (kapcsolási technikákban) loss of productivity – termelékenység csökkenése loss sensitivity – veszteségi érzékenység lossiness – minőségveszteség lossless – veszteség nélküli | veszteségmentes lossless code – veszteségmentes kód lossless compression – veszteségmentes tömörítés lossless image compression – veszteségmentes képtömörítés lossless join – veszteségmentes összekapcsolás lossless join decomposition – veszteségmentes összekapcsolású felbontás loss-of-activation error – célvesztés-hiba lossy – veszteség | veszteséges | vesztéses lossy channel – veszteséges csatorna lossy compression – veszteséges tömörítés lossy image compression – veszteséges képtömörítés lossy reordering channel – veszteséges újrarendező csatorna lottery – lottó | sorsjáték | tombola | szerencsejáték lotto – tombola Lotus notes – Lotus notes [csoportmunkát támogató programrendszer] loudness – hangosság | hangosságérzet low contrast – gyenge kontraszt low decryption exponent – kis desifrírozó kitevő low decryption exponent attack – kis desifrírozó kitevőn alapuló támadás low discrepancy sequence – alacsony diszkrepanciájú sorozat low encryption exponent – kis rejtjelező kitevő low encryption exponent attack – kis rejtjelező kitevőn alapuló támadás low level container – alacsony szintű tároló

low vision – gyengén látás low-bandwidth – alacsony sávszélesség lower – alsó lower bound – alsó korlát & greatest lower bound – legnagyobb alsó korlát lower case – kisbetűs lower index of binomial coefficient – binomiális együttható alsó tagja | alsó indexe lower limit frequency – alsó határfrekvencia lower median – alsó középső | alsó medián lowercase – kisbetűs lower-triangular matrix – alsó háromszögmátrix low-fidelity prototype – gyenge minőségű / valósághűségű prototípus low-frequency oscillator – alacsonyfrekvenciás oszcillátor low-level fairness – alacsony szintű pártatlanság low-level language – alacsonyszintű nyelv low-level message – alacsony szintű üzenet low-level model – alacsonyszintű modell low-level optimization – alacsonyszintű optimalizálás low-order bit – alacsony helyértékű bit low-order digit – alacsony helyértékű számjegy Low-Pass (LP) – aluláteresztő low-pass filter – aluláteresztő szűrő | felülvágó szűrő low-poly – kis poligonszámú low-rate – alacsony sebességű | alacsony arányú low-rate code – kis sebességű kód low-res – kis felbontású LOW-state – alacsony állapot LOW-state DC noise margin – alacsony szint DC zajtartaléka LOW-state fan-out – alacsony állapot kimeneti terhelhetősége low-to-high propagation time – alacsony szintről magas szintre váltás késleltetési ideje Low-Voltage CMOS (LVC) – alacsony feszültségű CMOS

low-weight codeword – kis súlyú kódszó LP (Logic Programming) – LP (logikai programozás) LR(1) grammar – LR(1) nyelvtan LR(1) parser – LR(1) elemző LR-item – LR-elem LSB (Least Significant Bit) – legalacsonyabb helyértékű bit | legkisebb helyértékű bit (LSB) LSD (Least Significant Digit) – legalacsonyabb helyértékű számjegy | legkisebb helyértékű számjegy (LSD) LSI (Large Scale Integration) – LSI (nagymértékű integráció) LSN (Line Switching Network) – LSN (vonalkapcsolt hálózat) L-structure – L-struktúra LSV (Light Source Vector) – LSV (fényforrás vektor) LU decomposition – LU felbontás Lucas number – Lucas-szám Lucas’theorem – Lucas-tétel Lucifer system – Lucifer-rendszer lucky nodes – szerencsés csúcsok luddite – technikaellenes személy luddites – géprombolók | ludditák lum – fényerősség lumen – lumen [mértékegység] luminance – fénysűrűség | fényesség luminance ratio – fényességi arányszám luminance resolution – fényességi felbontás luminescence – lumineszkálás luminosity – fényerő | fényerősség | fényesség LUP decomposition – LUP felbontás lurk – hírcsoport | levelezőlista csak figyelő tagja lurker – leselkedő levelezési lista | csoport néma megfigyelője lurking – leskelődő | passzív résztvevő LUT (Look-Up Table) – kereső tábla | utánanéző tábla

lvalue (left-value) – bal oldali érték L-value (left-value) – bal oldali érték LVC (Low-Voltage CMOS) – kisfeszültségű CMOS LWT (Listen-While-Transmit) protocol – LWT (adás-közben-figyel protokoll) lying – hazugság Lyndon words – Lyndon-szavak

M
M (Mega) – M (mega) m choose n – m alatt az n m factorial – m faktoriál MA (Measurement and Analysis) – MA (mérés és elemzés) MA* search – MA* keresés | memóriakorlátozott a keresés MAC (Medium Access Control) – MAC (közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés) MAC (message authentication code) – üzenethitelesítő kód MAC protocol – MAC-protokoll MAC sub-layer – MAC alréteg MACA (Multiple Access with Collision Avoidance) – MACA (többszörös hozzáférés ütközés elkerüléssel) Macaulay function – Macaulay-függvény Mach band – Mach-sáv machine – gép | számítógép machine bureaucracy – gépies bürokrácia machine cycle – gépi ciklus machine evolution – gépi evolúció machine independent language – gépfüggetlen nyelv machine independent optimization – gépfüggetlen optimalizálás machine language – gépi nyelv machine language instruction – gépi kód utasítása machine language versus higher-level languages – gépi nyelv és magas szintű nyelvek összehasonlítása machine learning – gépi tanulás

machine level – gépi szintű machine model – gépmodell & abstract machine model – absztrakt gépmodell machine translation – gépi fordítás machine-dependent code – gépfüggő kód machine-independent – gépfüggetlen machine-independent code – gépfüggetlen kód macro – makró macro assembler – makróassembler macro call – makróhívás macro dataflow architecture – makro-adatfolyam architektúra macro library – makrókönyvtár macro node – makrocsomópont macro operator – makró operátor macro virus – makrovirus macrodata – makroadat macroergonomics – makroergonómia macro-information ecology – makroinformációs ökológia MacWilliams identity – MacWilliams-azonosság m-adic – m-adikus m-adic absolute value – m-adikus abszolút érték m-adic number – m-adikus szám m-adic valuation – m-adikus értékelés magenta – bíborvörös | bíbor magic – bűvös | mágikus magic number – mágikus szám magic set – mágikus halmaz magic square – bűvös négyzet magic trick – bűvös trükk | mágikus trükk magnetic bubble – mágneses buborék magnetic tape – mágnesszalag

magnification – nagyítás magnitude – magnitúdó | fényrend | nagyság | terjedelem magnitude comparator – amplitúdó összehasonlító Mahalanobis distance – Mahalanobis-távolság [tanulásnál] Mahler measure – Mahler-mérték mail exchanger (MX) – levelező kiszolgáló mail server – levelező-kiszolgáló mailbomb – levélbomba mailbombing – levelező rendszer túlterhelése mailbox – levelesláda | elektronikus levelek tároló helye mailbox coordination – postaláda-együttműködés mailing list – levelezőlista & moderated mailing list – moderált levelező lista & unmoderated mailing list – moderálatlan levelező lista main – fő main diagonal – fődiagonális | főátló main location – fő rekesz main memory – központi memória main memory database management systems – központi-memóriabeli adatbáziskezelő rendszerek main program – főprogram mainframe – nagyszámítógép mainframe computer – nagyteljesítményű számítógép | nagygép maintain – fenntart | karbantart maintainability – karbantarthatóság | kezelhetőség maintainability measure – karbantarthatósági mérőszám maintainable – karbantartható maintaining arc consistency – élkonzisztencia fenntartása maintenance – karbantartás & preventive maintenance – megelőző karbantartás maintenance cost – kezelési költség | üzemeltetési költség maintenance cost factors – karbantartás költségfaktorai

maintenance effort – karbantartási ráfordítás maintenance effort distribution – karbantartási munkák eloszlása maintenance process – karbantartási folyamat maize – kukoricasárga major axis – főtengely majority decision – többségi döntés | majoritásos döntés majority function – többségi függvény majority logic decoding – többségi logikás dekódolás majority voting – többségi szavazás majority-rule decoding algorithm – majoritáson alapuló dekódoló algoritmus | többségi alapú döntési algoritmus majorization – majorizáció Malcolm Baldridge National Award – Malcolm Baldridge Nemzeti Díj malfunction – hibás működés malice – rosszindulat | rosszakarat malicious – rosszindulatú | rosszakaratú malicious applets – rosszhiszemű programocskák malicious code – rosszhiszemű kód malicious program – rosszhiszemű / károkozó program MAN (Metropolitan Area Network) – MAN (nagyvárosi számítógép-hálózat) man page – használati útmutató oldal man power – emberi erőforrás manage uncertainties – bizonytalanságok kezelése managed process – irányított folyamat | menedzselt folyamat management – kezelés | felügyelet | irányítás | menedzsment & authorization management – feljogosítás kezelése & connection management – összeköttetés kezelése & error management – hibakezelés & group management – csoport-kezelés & key management – kulcs-kezelés & name space management – névtér kezelés

& network management – hálózat-felügyelet | hálózat-menedzsment & power management – teljesítmény-gazdálkodás & secure group management – biztonságos csoportkezelés & security management – biztonságkezelés | biztonságmenedzsment & token management – vezérjel-kezelés management activities – kezelési tevékenységek management by metrics – metrikák alkalmazásával végzett vezetés | menedzsment metrikák által management consideration – vezetőségi megfontolás management control – vezetőségi ellenőrzés management decision process – vezetői döntésfolyamat Management Information System (MIS) – vezetői információs rendszer management of physical memory – fizikai tár kezelése management of trouble – feladatkezelés | probléma-menedzsment management of trust – bizalmi vezetés management practice – vezetői gyakorlat management process – menedzsment / irányítási folyamat management station – felügyeleti állomás management thinking – vezetői gondolkodás manager – menedzser | kezelő | felügyelő | szervező & cache manager – gyorsítótár kezelő & data manager – adatkezelő & metadata manager – meta-adat kezelő & queue manager – várakozási-sor kezelő | sorkezelő & resource manager – erőforrás-kezelő & service control manager – kiszolgálást vezérlő egység & security manager – biztonsági menedzser | biztonsági őr & window manager – ablakkezelő manager map – menedzsertábla managerial layer – kezelői réteg | menedzser réteg managerial role – vezetői szerep Manchester code – Manchester kód

Manchester encoding – Manchester-kódolás Manchester University Computer – Manchesteri Egyetem számítógépe mandatory space – kötelező szóköz Mandelbrot set – Mandelbrot-halmaz Mangoldt function – Mangoldt-függvény Manhattan distance – Manhattan-távolság | háztömb-távolság man-in-the-middle – középreállás man-in-the-middle attack – középreállásos támadás manipulation – művelet | beavatkozás | manipuláció manipulation detection code – beavatkozás-jelző kód manipulation of power series – műveletek hatványsorokkal manipulator – módosító | manipulátor manipulator argument – módosító paramétere manipulator scope – módosító hatóköre man-machine interaction – ember-gép kölcsönhatás | ember-gép interakció man-month – ember-hónap [szervezés] mantissa – mantissza manual – kézikönyv | kézi & reference manual – hivatkozási kézikönyv & user manual – felhasználói kézikönyv manual digitizing – kézi digitalizálás manual entry – kézi információbevitel manual overload resolution – kézi túlterhelésfeloldás manually – manuálisan manufacturing – gyártás manufacturing environment – termelőkörnyezet manufacturing information system – termelés-szervezési információs rendszer manufacturing resource planning – termelési erőforrás-tervezés | termelésirányítás Manufacturing Resources Planning systems (MRP) – termelésirányítási rendszer manycast – soknak-adás many-many relationship – sok-sok kapcsolat

many-one relationship – sok-egy kapcsolat many-to-many relationship – több-több kapcsolat many-valued logic – többértékű logika map – leképez | térkép | pálya [játékhoz] | tervrajz | térkép & bitmap – bittérkép & bump map – bucka térkép & cadastral map – kataszteri térkép & cube map – kocka térkép & dark map – sötétség térkép & detail map – részlet térkép & emission map – emissziós térkép & environment map – környezettérkép & gloss map – fényesség térkép & heightmap – magasságtérkép & light map – fénytérkép & mipmap – mipmap & normal map – normáltérkép | normálvektor térkép & photon map – foton térkép & shadow map – árnyéktérkép & texture map – textúra térkép map editor – térképszerkesztő | pályaszerkesztő [játékhoz] map matching – térképillesztés map sheet – térképszelvény map simplification – grafikus egyszerűsítés | grafikus minimalizálás map size – térképméret | pályaméret [játékhoz] map table – leképezési tábla mapped file (UNIX) – memóriába képezett fájl (UNIX) mapping – leképezés | hozzárendelés | térképezés & cache mapping – gyorsítótár-leképezés | gyorsítótár-leképzés & point to point mapping – pont-pont leképezés & point to set mapping – pont-halmaz leképezés | halmazértékű leképezés

& refinement mapping – finomító leképezés mapping exception – kivétel leképezése mapping function – leképező függvény mapping table – leképezőtábla | leképzőtábla MARC (Minimum Acceptable Recovery Configuration) – minimális szintű helyreállítási konfiguráció marching cubes algorithm – masírozó kockák algoritmus margin – margó | perem | határ & bottom margin – alsó margó & upper margin – felső margó marginal – marginális marginal independence – marginális függetlenség marginal probability – peremeloszlás marginalization – marginalizálás mark – jel & question mark – kérdőjel mark 2 function points – mark 2 módszerrel számolt funkciópontok mark-and-sweep algorithm – jelöl-és-takarít algoritmus marker – jelölő | marker market – piac market advantage – piaci előny market analysis – piacelemzés market basket – bevásárlói kosár market globalization – piacglobalizáció market leader – piacvezető market prize – piaci ár & free market prize – szabadpiaci ár market-basket analysis – vásárlói kosár elemzése market-basket data – bevásárlókosár-adat | vásárlói kosár adat market-basket problem – piaci-kosár probléma marketing – marketing

marketing mix – marketing mix [termék, árképzés, helyszín, promóció] market-oriented – piacorientált marketplace – piac marketplace architecture – piaci architektúra Markov assumption – Markov-feltétel Markov blanket – Markov-takaró Markov chain – Markov-lánc Markov decision process – Markov döntési folyamat Markov model – Markov-modell Markov process – Markov-folyamat Markov property – Markov-tulajdonság Markov random field – Markov véletlen mező Markov’s inequality – Markov-egyenlőtlenség markup – jelölő markup language – jelölő nyelv marquee – kijelölő marriage theorem – házasság tétel m-ary – m-áris | m-alapú számrendszerbeli m-ary digit – m-áris számjegy | m-alapú számrendszer egy számjegye m-ary heap – m-áris kupac m-ary method of exponention – hatványozás m-áris módszere m-ary sequence – m-áris sorozat m-ary tree – m-áris fa MAS (Multi Agent System) – MAS (többágenses rendszer) mask – maszk masking – maszkolás mask-programmable ROM – maszk programozható ROM masquerad – álarcos működés | valódi identitás elrejtése mass communication – tömegkommunikáció mass customization – személyes igényeket is kielégítő tömegtermelés mass point – súlypont

Massive Multi-player Online (MMO) game – sok résztvevős online játék massive parallelism – erős párhuzamosság | nagy mértékű párhuzamosság Massively Parallel Processor (MPP) – nagymértékben / erősen párhuzamos processzor (MPP) Massively Parallel Processors (MPP) – szuperszámítógép master – elsődleges | mester | gazda | mesteroldal master group – mestercsoport master instruction pipeline – mester-futószalag [utasítás feldolgozás] master method for solving a recurrence – mester módszer rekurzív egyenletek megoldására master pipeline approach – mesterfutószalag alapú megközelítés Master Production schedule (MPR) – alapvető termelési terv (MRP) master theorem – általános tétel [rekurziók megoldására] | mester tétel [rekurziók megoldására] master-slave – mester-szolga master-slave flip-flop – mester-szolga flip-flop master-slave J-K flip-flop – mester-szolga J-K flip-flop master-slave relationship – mester-szolga viszony master-slave S-R flip-flop – mester-szolga S-R flip-flop MAT (Machine Aided Translation) – MAT (géppel támogatott fordítás) match – egyeztetés matched – elért matching – összeillesztés | összehasonlítás | párosítás matching problem – párosítási feladat matching table – kapcsolótábla material – anyag material advantage – anyagi előny | pontérték Material Requirements Planning systems (MRP) – anyagszükséglet-tervező rendszer material resources planning – anyagszükséglet-tervezés material value – anyagi érték materialism – materializmus materialization – megvalósítás | materializáció materialization strategy – materializáló stratégia materialized view – megvalósított nézet | materializált nézet

materials management – anyaggazdálkodás mathematical – matematikai mathematical induction – matematikai indukció mathematical induction schema – matematikai indukciós séma mathematical model – matematikai modell mathematical modeling – matematikai modellezés mathematical theorem proving – matematikai tételbizonyítás mathematics – matematika & arabic mathematics – arab matematika & Babylonian mathematics – babiloni matematika & Chinese mathematics – kínai matematika & Christian mathematics – keresztény matematika & Hindu mathematics – hindu matematika & Islamic mathematics – iszlám matematika & Japanese mathematics – japán matematika Mathieu group – Mathieu-csoport matrix – mátrix | ágensszervezet típusa & access matrix – hozzáférési mátrix & adjoin matrix – mátrix adjungáltja & Cauchy matrix – Cauchy-mátrix & characteristic polynomial of a matrix – mátrix karakterisztikus polinomja & combinatorial matrix – kombinatorikus mátrix & condition number of a matrix – mátrix kondíciószáma & covariance matrix – kovariancia mátrix & determinant of a matrix – mátrix determinánsa & diagonal matrix – átlós mátrix | diagonális mátrix & eigenvalue of a matrix – mátrix sajátértéke & eigenvector of a matrix – mátrix sajátvektora & extendible matrix – kiterjeszthető mátrix & greatest common right divisor of a matrix – mátrix legnagyobb jobb oldali osztója & identical matrix – egységmátrix

& incidence matrix – illeszkedési mátrix & intensity matrix – intenzitás mátrix & inverse of a matrix – mátrix inverze & minimal polinom of a matrix – mátrix minimálpolinomja & multiplication of matrices – mátrixok szorzása & permanent of matrix – mátrix permanense & positive definite matrix – pozitív definit mátrix & representation of a matrix – mátrix ábrázolása & semidefinite matrix – szemidefinit mátrix & singular matrix – szinguláris mátrix & singular value decomposition of a matrix – mátrix szinguláris érték szerinti felbontása & singular value of a matrix – mátrix szinguláris értéke & sparse matrix – ritka mátrix & spectral decomposition of a matrix – mátrix spektrális felbontása & trace of a matrix – mátrix nyoma & transpose of a matrix – mátrix transzponáltja matrix inversion – mátrixinvertálás matrix multiplication – mátrixszorzás matrix tree theorem – mátrix-fa tétel matrix-chain multiplication – mátrixlánc szorzása matrix-decoding method – mátrix-dekódolós módszer matroid – matroid matroid theory – matroidelmélet matte – matt Mattson-Solomon polynomial – Mattson–Solomon-polinom maturity – érettség Maturity Level (ML) – érettségi szint (ML) maturity model – érettség modell max norm (maximum norm) – max norma (maximum norma) max-flow – maximális folyam max-flow min-cut theorem – maximális folyam-minimális vágás tétele

max-heap property – maximális-kupac tulajdonság maximal – maximális | tovább nem bővíthető | tovább nem növelhető maximal chains – maximális lánc maximal complete subgraph – maximális teljes részgráf maximal cyclic code – maximális ciklikus kód maximal element of a partially ordered set – részben rendezett halmaz maximális eleme maximal flow – maximális folyam maximal ideal – maximális ideál maximal independent set – maximális független halmaz maximal independent vertex set – maximális független csúcshalmaz maximal matching – maximális párosítás maximal period – maximális periódus maximal period generator – maximális periódusú generátor maximal plane graph – maximális síkgráf maximal point – maximális pont maximal subset – maximális részhalmaz maximal subset in a matroid – maximális részhalmaz matroidban maximal-length – maximális hosszúságú maximal-length FSR code – maximális hosszúságú visszacsatolt siftregiszteres kód maximin – maximin [játékelméleti technika] maximin equilibrium – maximin egyensúly maximization linear program – maximalizáló lineáris program maximize – teljes képernyőssé tesz | maximalizál maximum – legnagyobb | maximális [lehető legnagyobb] | maximum maximum a posteriori – maximum a posteriori [tanulási módszer] Maximum A posteriori Probability (MAP) – maximum a posteriori valószínűség maximum bipartite matching – maximális párosítás páros gráfokban maximum condition – maximum-feltétel maximum degree – maximális fok maximum delay – maximális késleltetés maximum delay variation – legnagyobb késleltetési eltérés

maximum distance – maximum távolság maximum distance separable code – maximális távolságú kód | maximális távolságú szeparábilis kód | MDS-kód maximum drift rate – maximális eltérési érték Maximum Expected Utility (MEU) – maximális várható haszon elve maximum flow – maximális folyam maximum issue rate – maximális kibocsátási ráta maximum likelihood – maximum-likelihood maximum likelihood learning – maximum likelihood alapú tanulás maximum matching – maximális párosítás maximum norm – maximális norma maximum of random deviates – véletlen eltérések maximuma Maximum Transfer Unit (MTU) – leghosszabb átvihető adategység maximum value – maximális érték maximum-clique problem – maximális klikk probléma maximum-length – maximális hosszúságú maximum-length LFSR – maximális hosszúságú lineáris visszacsatolt shiftregiszter maximum-likelihood decoder – maximum-likelihood dekódoló | legnagyobb valószínűségi dekóder max-Phong shading – max-Phong árnyalás max-priority queue – sor maximális elsőbbséggel [sor maximális prioritással] maxterm – maxterm [az összes logikai változó felhasználásával képzett VaGY kapcsolat] maxterm list – maxterm lista MAC technology – MaC-technológia MBA program – MBa program MBR (Minimal Bounding Rectangle) – MBR (legkisebb befoglaló téglalap) m-business – m-üzlet | mobil üzlet McCall quality model – McCall-féle minőségi modell McCabe’s base path method – McCabe bázis útvonal módszere MCM (Multichip Module) – MCM (multi chip modul) [több integrált áramkörből álló modul] m-colorable – m-színezhető | m színnel kiszínezhető m-commerce – m-kereskedelem | mobil-kereskedelem | mobiltelefon-alapú kereskedelmi rendszer

m-commerce system – m-kereskedelmi rendszer | mobil kereskedelmi rendszer m-connected – m-szeresen összefüggő m-connected graph – m-szeresen összefüggő gráf m-cube – m-dimenziós hiperkocka MD (Message Digest) – üzenetkivonat MD (minidisc) – MD (minidiszk) m-d tree – m-d-fa m-d trie – m-d-szófa MDA (Model Driven Architecture) – modellvezérelt architektúra az alkalmazások együttműködésének biztosítására MDC (Modification Detection Code) – módosítást felfedő kód (MDC) m-design – m-design MDI (Multiple Document Interface) – MDI (többdokumentumos felhasználói / kezelői felület) MDS (Maximum Distance Separable) – MDS-kód | maximális távolságú kód MDS-code – MDS-kód Mealy automaton – Mealy-automata Mealy machine – Mealy-automata Mealy model – Mealy-modell Mealy model sequential circuit – Mealy modell szerinti sorrendi hálózat Mealy-type output – Mealy tipusú kimenet mean – közép | középérték | átlag mean curvature – átlagos görbület mean filter – átlagoló szűrő mean solar second – szoláris középmásodperc Mean Time Between Failures (MTBF) – meghibásodások közötti átlagos időtartam (MTBF) Mean Time Between Outages (MTBO) – két leállás között eltelt átlagos idő Mean Time To Failure (MTTF) – átlagos meghibásodási idő Mean Time To Repair (MTTR) – javításig eltelt átlagos idő mean value – átlagos érték | középérték mean value theorem – középérték tétel meaning – jelentés

meaningful error message – sokatmondó hibaüzenet meaningless – jelentés nélküli measurable – Mérhető measure – mérték | mérőszám & measure of disorder – rendetlenség mértéke & unit of measure – mértékegység measure theory – mértékelmélet measurement – mértékegység | mértékrendszer Measurement and Analysis (MA) – mérés és elemzés (Ma) measurement definition – mérés meghatározás measurement in everyday – mérés a mindennapokban measurement mapping – mérés leképezése measurement plan – mérési terv measurement process – mérési folyamat measurement scale – mérési skála measurement scale type – mérési skála típusa measurement theory – méréselmélet measuring the usability of a system automatically – kezelőfelület használhatóságának automatikus értékelése mechanical – mechanikai megkötés | mechanikai korlátozás | mechanikai korlát mechanical constraint – mechanikai megkötés | mechanikai korlátozás | mechanikai korlát mechanical encoding disk – kódtárcsa | mechanikus kódtárcsa mechanics – mechanika mechanism – mechanizmus & callback mechanism – visszahívási mechanizmus mechanism design – működési mód tervezése mechatronics – mechatronika | elektronikus mechanika | mechanika és elektronika m-edge-connected – m-szeresen élösszefüggő m-edge-connected graph – m-szeresen élösszefüggő gráf media – adathordozó | média media creditability – sajtó hitelessége

media descriptor – adathordozó leíró media failure – eszközök meghibásodása media player – médialejátszó media-independent – médiafüggetlen median – középső | közép- | felező | medián median time to failure – hibamegjelenésig eltelt középidő median time to next failure – B15501következő hibáig eltelt középidő median filter – medián szűrő median-of-three quicksort – három elem mediánján alapuló gyorsrendezés mediator – közvetítő | mediátor | adatközvetítő mediator design pattern – közvetítő tervezési minta mediator-based system – közvetítő alapú rendszer medical – gyógyászati medical data mining – gyógyászati adatbányászat medical discovery – gyógyászati felfedezés medical picture processing – orvosi képfeldolgozás medically underserved areas or populations – gyógyászati szempontból nem megfelelően ellátott terület vagy népesség medicine – orvosság medium – közepes | középső medium | médium | közvetítő közeg Medium Access Control (MAC) – közegelérés vezérlés | közeghozzáférés vezérlés medium shot – félközelkép | szekondplán medium-grain system – közepes szemcsézettségű rendszer medium-level – közepes szintű Medium-Scale Integrated (MSI) – közepes mértékű integrált (MSI) Medium-Scale Integration (MSI) – közepes mértékű integráltság (MSI) medium shot – kistotál meet a condition – kielégíti a feltételt meeting minute – emlékeztető | jegyzőkönyv [megbeszélésről] meeting oriented coordination – találkozóalapú együttműködés mega – mega- | millió | kettő a huszadikon

megabits per second – Mb / s | megabit / másodperc [adatsebesség mértékegysége] Megabyte – megabájt megabytes per second – megabájt / másodperc [mértékegység] megaflops (MFLOPS) – millió lebegőpontos művelet | megaflops (MFLOPS) [mértékegység] megahertz – megahertz [mértékegység] Megamem (one million memory accesses) – megamem (egy millió memória hozzáférés) Mellin transform – Mellin-transzformált melody – dallam mem (memory access) – mem (memória hozzáférés) [mértékegység] member – tag | elem & data member – adattag member access operator – tagkiválasztó operátor member and nonmember operators – tag- és nem tag operátor member constant – tagkonstans member function – tagfüggvény member function adapter – tagfüggvény átalakító member initialization – tag kezdőérték beállítása member initializer – tag kezdőértékadó member object – tagobjektum member of a set – halmaz eleme member of derived class – származtatott osztály tagja member or base – tag vagy bázis member type – tagtípus membership – tagság membership function – fuzzy tagsági függvény memberwise copy – tagonkénti másolás membrane keys – membrán billentyűzet memoization – feljegyzéses módszer | memoizálás | memók gyűjtése [részcélok megoldásainak gyűjtése] memorandum of agreement – megállapodás emlékeztetője memorandum of understanding (MOU) – emlékeztető

memorization – memorizálás memory – memória & cache memory – gyorsítótár & shared memory – osztott memória | közös memória & stable memory – stabil memória & volatile memory – illékony memória memory above protocol – felső memória protokoll memory access and addressing – memóriahozzáférés és -címzés memory address – memóriacím memory allocation – helyfoglalás memory below protocol – alsó memória protokoll memory coherence – memória-koherencia | memóriahelyek összefüggősége memory consistency – memória konzisztencia memory hierarchy – memóriahierarchia memory leak – memóriaelszivárgás memory management – memóriakezelés Memory Management Unit (MMU) – memóriakezelő egység memory mapped file – memóriába képezett fájl memory model – memóriamodell & shared memory model – osztott memória modellje | közös memória modellje memory protection – memóriavédelem memory requirements – memória követelmények memory stack – memóriaverem memory system – memória rendszer memory timing – memóriaidőzítés memory transfer – memóriamásolás | memória átvitel memory type – memória típus memory update policy in cache coherence – memóriafrissítési politika memory-based translation – memória-alapú fordítás memory-bounded A* search – memória-korlátozott a* keresés memoryless – emlékezet nélküli

memoryless source – emlékezet nélküli forrás memory-mapped – memória tartományban elhelyezett | memóriába leképezett | memóriába ágyazott memory-mapped I/O – memóriába ágyazott B / K | memóriába ágyazott I / O | memóriába leképzett I/O memory-to-memory – memóriából memóriába | memória-memória [művelet] mental – szellemi | gondolati | mentális mental integration – mentális integrálás [tételek összehasonlításához] mental map (in website navigation) – mentális kép [a weboldal szerkezetének mentális ábrázolása] mental model – mentális modell mental poker – mentális póker | szellemi póker mental object – mentális objektum mental state – mentális állapot menu – menü | választék menu bar – menüsor menu drive mode – menüvezérelt üzemmód menu item – menüpont | választási lehetőség a menüben menu selection – menüválasztás menu separator – menü-elválasztó menu shorcut – menü gyorsbillentyű menubar – menüsor | menüsáv menu-display technique – menüt használó felhasználói felület menu-driven – menüvezérelt menu-driven interface – menü-vezérelt felhasználófelület menu-driven technique – menükön alapuló felhasználói felület Mercer’s theorem – Mercer-tétel [neuron hálók kernel függvényére] merchantability – kereskedelmi forgalomba hozhatóság / értékesíthetőség mereology – mereológia merge – összefésül merge cells – cellák összevonása merge sort – összefésülő rendezés mergeable max-heap – összefésülhető maximális kupac

mergeable min-heap – összefésülhető minimális kupac merged – összefésült merged architecture and rename register file – összevont architekturális és átnevező regisztertár merged register file – összevont regisztertár merge-sort – összefésülő rendezés merging network – összefésülő hálózat meridian – délkör | meridián m-error-correcting code – m-B15529 Mersenne multiplication – Mersenne-szorzás Mersenne number – Mersenne-szám Mersenne prime – Mersenne-prím Mertens constant – Mertens-állandó mesh – háló | rácsvonal mesh architectures – hálós szerkezetek meshed topology – teljesen összekötött topológia | szövevényes topológia message – üzenet | hír & active message – aktív üzenet & capture message – elfogó üzenet & certified message delivery – igazolt üzenetkézbesítés | bizonyított üzenetkézbesítés & corresponding messages – megfelelő üzenetek & credit message – hitelüzenet & flush message – ürítési üzenet & hashed message authentication code – kivonatolt üzenethitelesítő kód & heartbeat message – szívdobbanás üzenet & Internet Control Message Protocol (ICMP) – Internet vezérlőüzenet protokoll & low-level message – alacsony szintű üzenet & message-passing – üzenet-továbbítás & null message – nullüzenet & ordered message delivery – sorrendi üzenetkézbesítés & Short Message Service (SMS) – rövid-üzenet szolgáltatás message authentication – üzenethitelesítés

message authentication code (MAC – üzenethitelesítő kód (MAC) message authenticator algorithm – üzenethitelesítő algoritmus message board – hirdetőtábla | üzenőfelület message bounded – üzenetkorlátozott message broker – üzenetközvetítő message channel – üzenetcsatorna message channel agent – üzenetcsatorna ügynök message confidentiality – üzenet bizalmassága Message Digest (MD) – üzenetkivonat message digit – üzenetjegy message display console – üzenetkijelző konzol message duplication – üzenetkettőzés message editing – üzenetszerkesztés message exchange – üzenetváltás message format – üzenetformátum message generation function – üzenetelőállító függvény Message Handling System (MHS) – üzenetkezelő rendszer message integrity – üzenet egysége message integrity check (MIC) – üzenetintegritási ellenőrzés (MIC) message level interceptor – üzenet szintű elfogó message logging – üzenet-naplózás message loss – üzenetvesztés message ordering – üzenet sorrendje message oriented communication – üzenet alapú kommunikáció Message Oriented Middleware (MOM) – üzenetalapú köztesréteg Message Oriented Text Interchange Standard (MOTIS) – üzenetalapú szövegcserélő szabvány message passing – üzenettovábbítás | üzenetátadás message passing interface – üzenettovábbító felület / csatlakozó / interfész message queueing – üzenet sorbaállítás message queuing system – üzenetsor-kezelő rendszer message reordering – üzenetek újrarendezése

message space – üzenettér message switching – üzenetkapcsolás message switching network – üzenetkapcsoló hálózat message symbol – üzenetszimbólum message transfer – üzenetátvitel | üzenettranszfer message transfer agent – üzenettovábbító ügynök message transmission – üzenetátvitel Message-Driven Processor (MDP) – üzenetvezérlésű processzor message-passing – üzenettovábbítás message-passing system – üzenettovábbításos rendszer messaging – üzenetátvitel | üzenetközvetítés messaging service – üzenetkezelő szolgálat | üzenetkezelő szolgáltatás meta-analysis – metaanalízis metaball – metalabda metabusiness – metaüzlet metacharacter – metakarakter metaclass – metaosztály metacyclic group – metaciklikus csoport metadata – metaadat metadata management – metaadat-kezelés metadata manager – meta-adat kezelő metadata repository – metaadatraktár metadata-based representation – metaadat alapú ábrázolás metaexpression – metakifejezés metafile – metaállomány metagame – metajáték metaknowledge – metatudás | metaismeret metalanguage – metanyelv metalevel learning – metaszintű tanulás metalevel reasoning system – metaszintű következtető rendszer metalevel state space – metaszintű állapottér

metallic – fémes Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) – fém-oxid félvezetős térvezérlésű tranzisztor (MOSFET) metametamodel – metametamodell metamodel – metamodell metamodeling – metamodellezés metaobject – metaobjektum metapattern – metamintázat metaphor – metafora | szókép metaphysics – metafizika metaprogramming – metaprogramozás metaquery – metalekérdezés metareasoning – metakövetkeztetés metarule – metaszabály metarule-guided mining – metaszabály-vezérelt bányászat metasearch engine – metakereső motor meta-search engines – metakereső motor metasearche – metakeresés meta-simulator – metaszimulátor metastability – metastabilitás metastability-resolution time – metastabilitás feloldási ideje metastable – metastabil metasystem – metarendszer metavariable – metaváltozó Metcalfe's Law – Metcalfe-törvény meters – meterek & poetic meterek – költői meterek meters for poetry – meterek a költészetben method – módszer | metódus | eljárás & access method – hozzáférési mód | elérési módszer & callback method – visszahívó módszer

& inner point method – belső pont módszer method of alternating paths – alternáló utak módszere method of conjugate gradients – konjugált gradiensek módszere methodology – módszertan metonymy – metonímia [jelképes beszéd névcserével] metric – metrikus metric space – metrikus tér & complete metric space – teljes metrikus tér metrics – metrika | mérőszám & control metrics – vezérlési metrika & cosine metrics – koszinusz metrika & descriptive metrics – leíró metrika & dynamic metrics – dinamikus metrika & object-oriented metrics – objektumorientált / objektumelvű metrika & performance metrics – teljesítménymérték & predictive metric – jósló metrika & predictor metrics – prediktor metrika & process metrics – folyamatmetrika & product metrics – termékmetrika & reliability metrics – megbízhatósági metrika & safety metrics – biztonságossági metrika & static metrics – statikus metrika & structural metrics – strukturális metrika metrics plan – mérési terv metrics program – mérési program metrics toolkit – mérési eszköztár Metropolis algorithm – Metropolis-algoritmus Metropolis sampling – Metropolis-mintavételezés Metropolitan Area Network (MAN) – nagyvárosi hálózat Mexican hat filter – mexikói kalap szűrő Meyer’s Law – Meyer-törvény

m-fold transitive – m-szeresen tranzitív m-group – m-csoport MHP (Model Human Processor) – MHP (emberi feldolgozás modellje) [felhasználó modellezésnél alkalmazott egyszerű kognitív architektúra] MHS (Message Handling System) – MHS (üzenetkezelő rendszer) MIC (message integrity check | message integrity code) – üzletintegritási ellenőrzés | üzenetintegritás-ellenőrző kód mic splitter – mikrofon elosztó mickey – miki [egér mozgásának mértékegysége] MICR (Magnetic Ink Character Recognition) – mágnestintás karakter-felismerés micro instruction – mikroutasítás micro instruction format – mikroutasítás formátum microarray – mikrotömb | mikroarray microarchitecture – mikroarchitektúra microbrowser – mikroböngésző microcode – mikrokód microcode compaction – mikrokódtömörítés microcomputer – mikroszámítógép microcomputer technology – mikroszámítógépes technológia micro-data – mikro-adat microergonomics – mikroergonómia microfacet – mikrofelület microfacet distribution function – mikrofelület eloszlási függvény microfloppy disk – kislemez | kisfloppy microkernel – mikro-mag micromachine level architecture – mikrogép szintű architektúra micromort – mikrohalál microoperation – mikro művelet micropayment – igen kis pénzösszegek elköltésére szolgáló virtuális fizetési módszer microphone cable – mikrofon kábel microprocessor – mikroprocesszor

microprogram – mikroprogram microprogram design – mikroprogram tervezés microprogram structure – mikroprogram felépítés microprogrammed – mikroprogramozott microprogrammed control – mikroprogramozott vezérlés microprogrammed control address register – mikroprogramozott vezérlés címregisztere microprogrammed control data register – mikroprogramozott vezérlés adatregisztere microprogrammed control memory – mikroprogramozott vezérlő memória microprogrammed implementation – mikroprogramozott megvalósítás microprogramming – mikroprogramozás microroutine – mikrorutin microsecond (ms) – mikroszekundum (ms) microsequencer – mikroütemező micro-tasking (in vector architectures) – ciklusszintű megoldás (vektor architektúrákban) micro-watchdog – rendszerparaméter-figyelő microworld – mikrovilág middle – közép | közepe middle manager – középvezető middle-square method – közép-négyzet módszer middleware – köztes réteg middleware protocol – köztesréteg protokoll middleware service – köztesréteg szolgáltatás MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – MIDI (hangszeres digitális felhasználófelület / kezelőfelület midnight – éjfekete midpoint – középpont mid-split system – középmetszésű rendszer midtone – középtónus migrating legacy systems – öröklött rendszerek migrációja migration – adatvándorlás | áthelyezhetőség migration stack – áthelyezhetőségi verem

migration transparency – áthelyezhetőségi átlátszóság mil – hüvelyk/inch ezredrésze [körülbelül 25,4 mikrométer] milestone – mérföldkő Millicent – kis-összegű fizetéseket lehetővé tévő web-alapú rendszer Million Instructions Per Second (MIPS) – millió utasítás másodpercenként (MIPS) MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) – MIME (többcélú internetes levélkiterjesztés) mimic function – utánozó függvény | másoló függvény minable view – bányászható nézet min-conflicts heuristic – min-konfliktusok heurisztika min-cut – minimális vágás minesweeping – aknakeresés | aknaszedés minicomputer – miniszámítógép minimal – minimális | tovább nem csökkenthető | tovább nem szűkíthető minimal bounding box – befoglaló négyszög Minimal Bounding Rectangle (MBR) – legkisebb befoglaló téglalap (MBR) minimal code – minimális kód minimal cover – minimális fedés | minimális fedő minimal cut set – minimális vágás minimal decomposition – minimális felbontás minimal determination – minimális meghatározás minimal edge-graph – minimális élgráf minimal model – minimális modell minimal number of covering vertices – lefedő csúcsok minimális száma minimal number of cut edges – elvágó élek minimális száma minimal number of cut vertices – elvágó csúcsok minimális száma minimal partition – minimális felbontás minimal polynomial – minimálpolinom minimal polynomial of an algebraic element – algebrai elem minimálpolinomja minimal prime ideal – minimális prímideál minimal product – minimális szorzat minimal product-of-sums – konjunktív minimál alak | összegek szorzataként képzett minimál alak

minimal routing – minimális útvonalválasztás minimal sum – minimális összeg minimal sum-of-products – diszjunktív minimál alak | szorzatok összegeként képzett minimál alak minimal-cost equation – minimálköltség egyenlet minimalism – minimalizmus minimax – minimax [keresési módszer] minimax algorithm – minimax algoritmus minimax decision – minimax döntés minimax value – minimax érték minimization linear program – minimalizáló lineáris program minimization program – minimalizáló program minimize – B15789minimalizál | kisméretűvé tesz minimize dependency – függőség minimalizálása minimizing a quadratic form – kvadratikus forma minimalizálása minimum – legkisebb | minimális minimum bid – minimális tét, amivel emelni lehet az ajánlatot minimum confidence threshold – minimális megbízhatósági küszöb minimum cost flow – minimális költségű folyam minimum cut – minimális vágás minimum degree – minimális fokszám minimum degree of a B-tree – B-fa minimális foka minimum delay – minimális késleltetés minimum delay noticed – legkisebb észlelt késleltetés minimum description length – minimális hosszúságú leírás minimum distance – minimális távolság minimum distance table – minimális távolságok táblája minimum level of protection – minimális védelmi szint minimum mean-weight cycle – minimális átlagos súlyú kör minimum node of a Fibonacci heap – minimális csúcs Fibonacci-kupacban minimum polynomial – minimális polinom minimum pulse width – minimális impulzus szélesség

minimum remaining values heuristics – legkisebb megmaradó értékek heurisztika minimum slack – minimális tartalék minimum spanning tree – minmális feszítőfa minimum support threshold – minimális támogatottsági küszöb minimum weight – minimális súly minimum wire length – vezeték minimális hossza minimum-comparison algorithm for merging – minimális számú összehasonlítást végző összefésülő algoritmus minimum-comparison algorithm for searching – minimális számú összehasonlítást végző kereső algoritmus minimum-comparison algorithm for selection – minimális számú összehasonlítást végző kiválasztó algoritmus minimum-comparison algorithm for sorting – minimális számú összehasonlítást végző rendező algoritmus minimum-comparison algorithms – minimális összehasonlításszámú algoritmusok minimum-cost – minimális költségű minimum-cost flow – minimális költségű folyam minimum-cost spanning tree – minimális költségű feszítőfa minimum-disclosure proof – minimumot felfedő bizonyítás | lehető legkevesebbet felfedő bizonyítás minimum-space algorithm – minimális tárigényű algoritmus minimum-space algorithm for merging – minimális tárigényű összefésülő algoritmus minimum-space algorithm for rearranging – minimális tárigényű átrendező algoritmus minimum-space algorithm for selection – minimális tárigényű kiválasztó algoritmus minimum-space algorithm for sorting – minimális tárigényű rendező algoritmus minimum-space algorithm for stable sorting – minimális tárigényű stabil rendező algoritmus minimum-stage tape sorting – minimális fokozatszámú szalagos rendezés minimum-time algorithm – minimális futási idejű algoritmus minimum-time algorithm for merging – minimális futási idejű összefésülő algoritmus minimum-time algorithm for sorting – minimális futási idejű rendező algoritmus minimum-weight spanning tree – minimális súlyú feszítőfa Minkowski distance – Minkowski-távolság

minor – kicsi | lényegtelen | nem lényeges minor axis – kis tengely minor of a graph – gráf minorja minor of a matroid – matroid minorja minterm – minterm [az összes logikai változó felhasználásával képzett ÉS kapcsolat] minterm list – mintermek listája minterm number – minterm szám minus zero – negatív nulla mipmap (Multum In Parvo map) filter – mipmap szűrő MIPS (Million Instruction Per Seconds) – MIPS (millió utasítás másodpercenként) MIP-year (million instructions per second through a year) – MIP-év (millió utasítás per másodperc egy évig) [utasítások számának egy mértékegysége] Miranda – Miranda [programnyelv] mirror – tükörkép | másolat mirror direction – tükörirány mirror site – tükörhely mirrored server – tükrözött kiszolgáló | tükrözött szerver mirroring – tükrözés | tükröződés mirroring disks – lemezek tökrözése MIS (Management Information System) – menedzsmentet támogató vezetői információrendszer | vezetői információs rendszer mismatch – nem illeszkedik misrouting protocol – félreterelő protokoll miss – találati hiba & cache miss – gyorsítótár találati hiba missing attribute value – hiányzó attribútum-érték missing values – hiányzó értékek mission – küldetés mission creep (scope creep) – projekt szétesés mission critical – alapfontosságú mission critical system – alapfontosságú rendszer

missionaries and cannibals problem – misszionáriusok és kannibálok feladat / B15877probléma mission-critical – küldetéskritikus [üzletfolytonosság] mission-critical system – küldetés-kritikus rendszer | létfontosságú rendszer mistake – hiba | elvétés mistake matrix – tévesztésmátrix misuse of dynamic type checking – dinamikus típusellenőrzés hibás használata MIT (Massachusetts Institute of Technology) – MIT (Massachussettsi Műszaki Egyetem) mitigation – kárenyhítés MIX computer – MIX számítógép & assembly language for MIX computer – assembly nyelv a MIX számítógéphez & binary version of MIX computer – MIX számítógép bináris változata & extensions to MIX computer – MIX számítógép kiterjesztései & floating point attachment of MIX computer – MIX számítógép lebegőpontos kiegészítése & MIXAL (assembly language of MIX) – MIXaL (MIX számítógép assembly nyelve) & simulator of MIX computer – MIX számítógép szimulátora mixed – vegyes alapszám mixed alphabet – kevert ábécé mixed congruential method – vegyes kongruenciák módszere mixed media – kevert médiumok mixed pseudotransitivity – vegyes pszeudotranzitivitás mixed reality – kevert valóság mixed specification strategy – kevert meghatározási stratégia | kevert specifikációs stratégia mixed state – vegyes megjelenítésű állapot mixed strategy – kevert stratégia (játékelméletben) mixed-mode arithmetic – vegyes módú aritmetika mixed-radix – vegyes alapszámú mixed-radix number systems – vegyesalapú számrendszer & addition and subtraction with mixed-radix number systems – összeadás és kivonás vegyesalapú számrendszerrel & balanced mixed-radix number systems – kiegyensúlyozott vegyesalapú számrendszer & comparison with mixed-radix number systems – összehasonlítás vegyesalapú számrendszerrel

& counting by 1s with mixed-radix number systems – leszámlálás egyesekkel vegyesalapú számrendszerrel & multiplication and division with mixed-radix number systems – szorzás és osztás vegyesalapú számrendszerrel & radix conversion with mixed-radix number systems – alap konvertálása vegyesalapú számrendszerrel mixed-radix representation – vegyes alapszámú reprezentáció | kevert alapszámú reprezentáció mixing board – keverőpult mixture distribution – kevert eloszlás mixture of distribution functions – eloszlásfüggvények keveréke ML – ML [programnyelv] ML (Maturity Level) – ML (érettségi szint) m-linear matroid – m-lineáris matroid MLIS (MultiLingual Information Society) – többnyelvű információs társadalom MMI (Man-Machine Interface) – ember-gép csatoló MMI (Multimedia Interface) – multimédiás egység | MMI-interfész MMIX computer – MMIX számítógép MMIX masters – MMIX mesterek MMIX simulator – MMIX szimulátor MMIXAL (MMIX assembly language) – MMIXAL (MMIX assembly nyelve) MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) – MMORPG (nagyon sokszereplős hálózati játék) MMRPG (Massively Multiplayer Role Playing Game) – MMRPG (nagyon sokszereplős szerepjáték) MMU (Memory Management Unit) – memóriakezelő egység MMX (Multimedia Extension) – MMX (Multimedia bővítés) mnemonic – emlékezeterősítő | mnemonikus mnemonic symbol – emlékeztető szimbólum mobile – mobil | hordozható mobile ad hoc network – mobil ad hoc hálózat mobile agent – mobil ágens | mobil ágens | vándorló ügynök mobile application – mobil alkalmazás

mobile authentication – mobil hitelesítés mobile business (m-business) – mobil üzlet | m-üzlet mobile business data – mobil üzleti adat Mobile Client (MC) – mobil ügyfél | mobil kliens mobile code – mobil kód mobile commerce (m-commerce) – mobil kereskedelem | m-kereskedelem mobile commerce environment – mobil kereskedelmi környezet mobile computing – mobil számítástechnika mobile computing environment – mobil számítástechnikai környezet mobile database – mobil adatbázis mobile device – mobil eszköz mobile e-commerce – mobil e-kereskedelem mobile environment – mobil környezet mobile era – mobil korszak mobile handheld device – mobil kézi készülék mobile host – mobil hoszt mobile information system – mobil információs rendszer mobile Internet – mobil internet mobile location service – mobil helymeghatározás mobile mapping – mobil térképezés mobile middleware – mobil köztesszoftver mobile multimedia – mobil multimédia Mobile Multimedia Database Management System (MM-DBMS) – mobil multimédia adatbáziskezelő rendszer (MM-DBMS) mobile multimedia entertainment – mobil multimédiás szórakozatás mobile network – mobil hálózat mobile phone – mobiltelefon mobile robot – mobil robot mobile technology – mobil technológia mobile telecommunication – mobil telekommunikáció mobile telephone switching office – mobil-telefon kapcsoló központ

mobile terminal – mobil terminál mobile transaction – mobil ügylet | mobil tranzakció mobile user – mobil telefont használó mobile wireless terminal – mobil vezeték nélküli terminál mobile-commerce – mobil kereskedelem | mobil telefonon keresztüli kereskedelem mobility – mobilitás | mozgathatóság mobility impairment – mozgáskorlátozottság mocha – kávébarna mockup (very early prototype) – mintadarab / makett (nagyon korai prototípus) mod – mod mod m arithmetic – modulo m aritmetika & addition mod m – összeadás modulo m & division mod m – osztás modulo m & halving mod m – felezés modulo m modal – alaki | módbeli modal logic – modális logika modal operator – modális operátor modality – modalitás mode – mód | módszer & protected mode – védett mód & real-time mode – valós idejű mód mode error – üzemmód hiba [nem alkalmas üzemmód miatti hiba] mode for parameter passing – paraméterátadási módszer mode of file – állomány mód | fájl mód mode of operation – működési mód | üzemmód model – modell & abstract machine model – absztrakt gép modell & activity model – aktivitási modell & architectural model – architekturális modell & asynchronous model – aszinkron modell & behavioral model – viselkedési modell

& blackboard model – modellvázlat & broadcast model – eseményszóró modell & business model – üzleti modell & callback model – visszahívó modell & call-return model – hívás-visszatérés modell & capability maturity model – képesség fejlettségi modell & client-server model – ügyfél-kiszolgáló modell | kliens-szerver modell & Component Object Model (COM) – összetevő objektummodell & consistency model – konzisztencia modell & context model – környezeti modell & contractual model – szerződési modell & control models – vezérlési modellek & coordination model – együttműködési modell & data model – adatmodell & data-flow model – adatfolyam modell & deployment model – telepítési modell & design process model – tervezési folyamat modell & Distributed Component Object Model (DCOM) – osztott komponens-objektum modell & distribution model – elosztási modell & document model – dokumentum modell & Document Object Model (DOM) – dokumentum objektum modell & domain architectural model – szakterületi architekturális modell & domain model – szakterületi modell & failure model – meghibásodási modell & file system model – fájl-rendszer modell | állományrendszer modell & generic model – általános modell & implementation model – megvalósítási modell | implementációs modell & inheritance model – öröklődési modell & layered model – rétegezett modell & legacy system model – ősrendszer modell & mathematical model – matematikai modell

& metametamodel – metametamodell & metamodel – metamodell & object behavior model – objektum viselkedési modell & object invocation model – objektumhívási modell & object model – objektummodell & OSI Reference Model – OSI hivatkozási modell | OSI referencia modell & piecewise deterministic model – szakaszos determinisztikus modell & polling model – lekérdező modell & process model – folyamatmodell & pull model – rendelési modell & push model – küldés-modell & quantitative model – kvantitatív modell & real-time model – valós idejű modell & reference model – hivatkozási modell & remote access model – távoli elérési modell & repository model – tárolási modell & requirement model – követelménymodell & safety growth model – biztonságosság növelésének modellje & state machine model – állapotátmenet modell & structural model – szerkezeti modell & synchronous model – szinkron modell & system model – rendszermodell & TCP/IP Reference Model – TCP / IP hivatkozási modell & timing model – időzítési modell & trust model – bizalmi modell & upload-download model – feltöltési-letöltési modell & waterfall model – vízesés modell model checking – modellellenőrzés model coordinate system – modellezési koordinátarendszer Model Driven Architecture (MDA) – modellvezérelt architektúra model elimination – modellelimináció

model library – modellkönyvtár model management – modell-kezelés model of attitude change – attitűdváltozási modell model of the communication process – kommunikációs folyamat modellje model preference logic – modellpreferencia logika model theory – modellelmélet model-based clustering – modellalapú csoportosítás / klaszterezés model-based reasoning – modellalapú következtetés model-based specification – modell-alapú specifikáció model-driven monitoring – modellvezérelt monitorozás model-driven transtormation – modell-vezérel átalakítás modeless – állapot nélküli model-free – modellmentes modeling – modellezés modeling information systems – információs rendszerek modellezése modeling language – modellező nyelv modeling problem – modellezési feladat / probléma modeling system – modellező rendszer modeling task – modellezési feladat modeling technological change – technológiai változás modellezése modeling transformation – modell transzformáció Model-View-Controller (MVC) – modell-nézet-vezérlés [alkalmazást, a felhasználói képernyőt és a bemenetet elkülönítő architektúra] modem (modulator/demodulator) – modem & cable modem – kábelmodem moderated newsgroup – felügyelt hírcsoport moderator (in group interactions) – moderátor (csoporton belüli érintkezés során) moderator – levelező listát vagy fórumot ellenőrző személy modern algebra – modern algebra modification – módosítás modification detection – módosítás felismerése

Modification Detection Code (MDC) – módosítást felfedő kód (MDC) modified – módosított modified computer keyboards – módosított számítógép-billentyűzet modifier – módosító modifier key – módosító billentyű modify method – módosító metódus modifying algorithm – módosító algoritmus Modula – Modula [programnyelv] Modula-3 – Modula-3 [programnyelv] modular – moduláris modular arithmetic – moduláris aritmetika & complex modular arithmetic – komplex moduláris aritmetika modular curve – moduláris görbe modular decomposition – moduláris felbontás modular elliptic curve – moduláris elliptikus görbe modular equation – moduláris egyenlet modular equivalence – moduláris ekvivalencia modular exponentiation – moduláris hatványozás modular form – moduláris alak | moduláris forma modular Gray code – moduláris Gray-kód modular halving – moduláris felezés modular inequality – moduláris egyenlőtlenség modular linear equations – moduláris lineáris egyenlet modular method for polynomial gcd – moduláris módszer a polinomiális lnko kiszámítására modular multiplication – moduláris szorzás modular multiplication-based block cipher – moduláris szorzáson alapuló blokkrejtjel modular polynomial – moduláris polinom modular programming – moduláris programozás modular reduction – moduláris redukció modular representation – moduláris reprezentáció | moduláris ábrázolás modular type – moduláris típus

modular universal cycle – moduláris univerzális ciklus modularity – modularitás modulation – moduláció & amplitude modulation – amplitúdómoduláció & delta modulation – deltamoduláció & FM (Frequency Modulation) – FM (frekvenciamoduláció) & hum modulation – búgásmoduláció modulation rate – modulációs sebesség | modulációs frekvencia module – modul module description language – modul leíró nyelv module library – modulkönyvtár module testing – modultesztelés modulo – modulo modulo scheduling – moduló ütemezés modulus – modulus modulus in a linear congruential sequence – modulus egy lineáris kongruencia sorozatban modus ponens – modus ponens [logikai következtetés] Möbius counter – Möbiusz-számláló | Johnson-számláló | gyűrűs számláló Möbius function – Möbius-függvény Möbius inversion formula – Möbius-féle megfordítási képlet | Möbius-féle inverziós formula Möbius plane – Möbius-sík Möbius strip – Möbius-szalag MOF (Meta-Object Facility) – metamodell koncepció [OMG szabvány] Moiré pattern – Moiré-minta MOLAP (Multidimensional OLAP) – MOLAP (többdimenziós OLAP) molecular biological data analysis – molekuláris biológiai adatelemzés MOM (Message-Oriented Middleware) – MOM (üzenetorientált köztesréteg) moment – momentum | nyomaték moment of a distribution – eloszlás momentuma momentum – impulzus | lendület monad – monád

Monge array – Monge-tömb money – pénz money order – pénzesutalvány monic – monikus monic polynomial – főpolinom monism – monizmus | monista elmélet monitor – monitor | ellenőriz | megfigyel & color monitor – színes monitor monitor station – felügyelő állomás | figyelő állomás monitoring – monitorozás | felügyelet monitoring problem – monitorozó probléma | felügyelő probléma monitoring strategy – monitorozási stratégia monitoring system – monitorozó rendszer | figyelő rendszer monkey – majom monkey and bananas problem – majom-banán probléma monkey tests – majom teszt monoalphabetic – egyábécés | monoalfabetikus monochromatic – egy hullámhosszt tartalmazó | monokróm | monokromatikus monochromatic color – monokromatikus szín monochromatic element – monokromatikus elem monochromatic image – monokromatikus kép | fekete-fehér kép monochromatic set – monokromatikus halmaz monochromatic subgraph – monokromatikus részgráf monochrome – monokróm | egyszínű monochrome display – egy színt megjelenítő video kijelző | monokróm megjelenítő monochrome monitor – egyszínű monitor monocular image – monokuláris kép monoid – monoid monolithic database – monolitikus adatbázis monomial – monom | monomiális | egytag | egytagú & evaluation of monomials – monomok kiszámítása

monomial equivalence – monomiális ekvivalencia monomial equivalence of codes – kódok monomiális ekvivalenciája monomial matrix – monomiális mátrix monomial symmetric function – monomiális szimmetrikus függvény monomorphism – monomorfizmus | injektív homomorfizmus monospaced font – azonos szélességű betűtípus monotone – egyhangú | egy tónusú | monoton | egyszínű | unalmas monotone Boole formula – monoton Boole-képlet monotone Boolean function – monoton Boole-függvény monotone class – monoton osztály monotone class of graphs – gráfok monoton osztálya monotone condition – monoton feltétel monotone operator – monoton operátor monotone sequence – monoton sorozat monotonic – monoton monotonic binary Gray code – monoton bináris Gray-kód monotonic mapping – monoton leképezés monotonic preference – monoton preferencia monotonically decreasing – monoton csökkenő monotonically increasing – monoton növekvő monotonicity – monotonitás monotonic-read consistency – monoton-olvasási következetesség / konzisztencia monotonic-write consistency – monoton-írási következetesség / konzisztencia Monsoon dataflow architecture – Monsoon-adatfolyam architektúra monster – szörny Monte Carlo algorithm – Monte Carlo B16253algoritmus Monte Carlo localization – Monte Carlo lokalizáció Monte Carlo method – Monte Carlo módszer Montgomery multiplication mod m – Montgomery-szorzás modulo m Moore automaton – Moore-automata Moore machine – Moore-automata

Moore model – Moore-modell Moore model sequential circuit – Moore-modell szerint működő sorrendi hálózat Moore’s law – Moore-törvény Moore-type output – Moore-típusú kimenet m-ordered – m-rendezett more informed (in A*) – jobban informált (a* algoritmusban) more options – további beállítások morph – átmenet | morf morphing – alakváltoztatás | morfolás (képfeldolgozásnál) morphism – morfizmus morphological – morfológiai morphological analysis – morfológiai elemzés morphological operation – morfológiai művelet morphological tagger – szófajcímkéző morphology – morfológia | alaktan morphology measure – morfológiai mérőszám Morse code – Morse-kód MOS (Metal Oxide Semiconductor) – MOS (fém oxid félvezető) mosaic – mozaik Mosaic browser – Mosaic böngésző mosaic filter – mozaik szűrő Most General Unifier (MGU) – legáltalánosabb egyesítő (rezolúciónál) most likely explanation – legvalószínűbb magyarázat most likely state – legvalószínűbb állapot most recently used replacement – utoljára használt elem cseréje Most Significant Bit (MSB) – legmagasabb helyértékű bit | legnagyobb helyértékű bit (MSB) most significant digit – a legértékesebb jegy | legmagasabb helyiértékű jegy most-constrained-variable heuristics – legerősebb megkötésű változó heurisztika motif – motívum & regulatory motif – szabályozási motívum Motif – Motif [felhasználói interfész komponensek és irányelvek gyűjtménye]

motif finding problem – motívum keresési probléma motion – mozgás motion analysis – mozgáselemzés motion blur – mozgás-elmosás motion capture animation – mozgáskövető animáció motion compensation – mozgás-kiegyenlítés motion history – mozgástörténet | mozgás előzmény motion model – mozgás-modell motion parallax – mozgási parallaxis | látszólagos mozgás Motion Picture Expert Group (MPEG) – mozgóképpel foglalkozó szabványosítási szakcsoport motion segmentation – mozgás szegmentálás motion simulation – mozgás szimuláció motion tracking – mozgáskövetés motion vector – mozgás-vektor motional input device – mozgást detektáló bemeneti egység MOTIS (Message Oriented Text Interchange Standard) – MOTIS (üzenetalapú szövegcserélő szabvány) motivation – motiváció motor disabilities – mozgáskorlátozottak motor impairment – motorikus-funkció korlátozottság motor skills – mozgásos készségek mount point – felszerelési pont mounting – felszerelés | hozzákapcsolás [fájlrendszer beillesztése egy meglévőbe | fájlrendszer hozzákapcsolása egy másik fájlrendszerhez] mounting point – felszerelődő pont mouse – egér & mechanical mouse – mechanikus egér & optical mouse – optikai egér & wheel mouse – görgős egér & wireless mouse – vezeték nélküli egér mouse button – egérgomb

mouse click – egérkattintás | kattintás mouse event – egéresemény mouse operation – egérművelet mouse over – egér föléhúzása mouse pad – egérpad | egéralátét mouse pointer – egérmutató | egérkurzor mouse sensitivity – egérérzékenység mouse trail – egérnyom | egérnyomvonal mouse-button binding – egérgombhoz funkció-hozzárendelés mouse-driven – egérvezérlésű MouseKeys – billentyűzetegér [egér-funkciók kiváltása billentyűzettel] mouthstick – száj-bot [fizikailag korlátozottaknak] m-out-of-n code – n-ből m kód move a component – komponens áthelyezése move operation – adatmozgató művelet move-to-front-code – előremozgató kód movie – mozgókép | mozi moving average – mozgóátlag moving object detection – mozgó tárgy észlelése Moving Picture Experts Group (MPEG) – Mozgókép Szakértő Csoport [MPEG szabványt kidolgozó csoport] Möbius function µ(n) – Möbius-függvény µ(n) Möbius inversion formula – Möbius inverziós képlete / formulája MPEG (Motion Picture Experts Group) – MPEG (mozgókép szakértői csoport) [grafikus állományformátum] MPEG compression – MPEG tömörítés m-pole circuit – m-pólusú hálózat | m-pólusú áramkör | m-pólus MPP (Massively Parallel Processor) – MPP (szuperszámítógép) MPP (Message Processing Program) – üzenetfeldolgozó program m-regular – m-reguláris m-regular graph – m-reguláris gráf

MRI (Magnetic Resonance Image) – MRI (mágneses rezonancia kép) MRP (Material Requirements Planning) – anyagellátási rendszer | gyártási erőforrások tervezése MRP (Material Resource Planning) – anyagszükséglet-tervezés MRP (Manufacturing Resource Planning) – komplex termelés-szervezési / anyagbiztosítási rendszer MSB (Most Significant Bit) – legmagasabb helyiértékű bit | legnagyobb helyiértékű bit MSD (Most Significant Digit) – MSD (legjellemzőbb számjegy | legnagyobb helyi értékű számjegy | legmagasabb helyiértékű számjegy) m-sequence – m-sorozat | maximális periódusú sorozat MSI (Medium Scale Integration) – MSI (közepes bonyolultságú integráltság) MSI building block – MSI építő elem MSS (Management Support System) – vezetői munkát támogató rendszerek MST (Minimum Spanning Tree) – minimális feszítőfa MTBF (Mean Time Between Failures) – MTBF (meghibásodások közötti átlagos időtartam) mth power – m-edik hatvány mth power of a graph – gráf m-edik hatványa MTS (Message Transfer Service) – MTS (üzenettovábbító szolgáltatás) MTTF (MeanTime to Failure) – hiba bekövetkezéséig eltelt időtartam | hibamentes működés időtartama) MTTR (MeanTime to Repair) – hibajavításhoz szükséges időtartamok átlaga MTU (Maximum Transfer Unit) – MTU (leghosszabb átvihető adategység) m-tuple – m-es mu (κ) – mu (κ) much greater than – sokkal nagyobb, mint much less than – sokkal kisebb, mint MUD (Multi-User Dungeon, Multi-User Domain, Multi-User Dimension) – MUD [többrésztvevős számítógépes játék] muddling through – megegyezésre törekvő döntéshozatali módszer, lépésenkénti, korlátozott módosításokkal Multi agent System (MaS) – többágenses rendszer multi core processor – többmagú processzor multi layer CNN – többrétegű CNN

multi valued logic – többértékű logika multi-access channel – többszörös hozzáférésű csatorna multi-access network – többszörös hozzáférésű hálózat multiagent user group support – felhasználócsoportot támogató többágenses rendszer multiagent planning – multiágens tervkészítés multiagent support system – többágenses támogató rendszer multiagent system – multiágens rendszer Multiattribute Rating Technique (Mart) – többtényezős értékelési eljárás Multiattribute Utility Theory (Maud) – többtényezős hasznosságelmélet multibody planning – többtestű tervkészítés multicamera application – többkamerás alkalmazás multicast – többes-adás multicast address – csoportcím multicast channel – csoportos adás csatornája multicast routing – többes-adásos útválasztás multicast storm – többes-adás vihar multicast technology – többesküldéses technológia multicasting – többes-adás | csoportadás multichain – multilánc multichannel – többcsatornás MultiChip Module (MCM) – multi chip modul | több integrált áramkörből álló modul | többlapkás modul multicombination – multikombináció | ismétléses kombináció multi-computer – több számítógép multi-computer operating system – több-számítógépes működtető rendszer multicriterial decision making – többkritériumú döntéshozás multi-destination routing – többcímű útválasztás multidimensional – többdimenziós Multidimensional aggregate Data (Mad) – többdimenziós összesítő adat multidimensional array – többdimenziós tömb multidimensional association rule – többdimenziós asszociációs szabály

multidimensional binary search tree – többdimenziós bináris kereső fa multidimensional code – többdimenziós kód multidimensional data – többdimenziós adat multidimensional data analysis – többdimenziós adatelemzés multidimensional data cube – többdimenziós adatkocka multidimensional data model – többdimenziós adatmodell multidimensional database – többdimenziós adatbázis multidimensional Fast Fourier Transform – többdimenziós gyors Fourier-transzformáció multidimensional index – többdimenziós index multidimensional index tree – többdimenziós indexfa multidimensional join – többdimenziós összekapcsolás Multidimensional OLAP (MOLAP) – többdimenziós OLaP (MOLaP) multidimensional query – többdimenziós lekérdezés Multi-Dimensional Scaling (MDS) – többdimenziós skálázás | többdimenziós értékadás multidimensional trie – többdimenziós szófa multidimensional view – többdimenziós nézet multidirectional – többirányú multidisciplinar – multidiszciplináris multi-drop cable – többcsatlakozós kábel multifeature – többtulajdonságú multifeature cube – többtulajdonságú kocka multifunction – többfunkciós multifunctional pipeline – többfunkciós futószalag multigraph – multigráf multihead bubble sort – többfejes buborékrendezés multi-key – többkulcsos multi-key index – többkulcsos index multikey quicksort – többkulcsú gyorsrendezés Multilateral Agreement on Investment (MAI) – sokoldalú / multilaterális befektetési megállapodás multilayer learning – többrétegű neuronháló tanulása multilevel – többszintű

multilevel association rule – többszintű asszociációs szabály multi-level dataflow model – többszintű adatfolyammodell multilevel error handling – többszintű hibakezelés multilevel index – többszintű index multilevel intermediate language – többszintű közbenső nyelv multi-level read-A16252write – többszintű olvasás / írás multilevel secure – többszintű biztonságos multilevel secure environment – többszintű biztonságos környezet multilevel secure transaction-processing system – többszintű biztonságos tranzakciófeldolgozó rendszer multilevel security – többszintű biztonság multiline – többsoros multi-line input – többsoros bemenet multilinear function – multilineáris függvény multilingual – többnyelvű multilingual electronic commerce – többnyelvű elektronikus kereskedelem multilingual site – többnyelvű site multilingualization – termékek többnyelvű támogatása Multimax multiprocessor system – Multimax multiprocesszor rendszer multimedia – multimédia multimedia architecture – multimédia architektúra multimedia computing – multimédiás számítástechnika multimedia computing environment – multimédiás számítsátechnikai környezet multimedia content – multimédia-tartalom multimedia data – multimédia adat multimedia database – multimédia adatbázis multimedia database management system – multimédia adatbázis-kezelő rendszer multimedia hardware – multimédia-hardver multimedia information – multimédia-információ multimedia information system – multimédia információs rendszer multimedia normal form – multimédia normálforma

multimedia object – multimédia-ojektum multimedia production – multimédia-előállítás multimedia retrieval – multimédia-keresés multimedia system – multimédia-rendszer multimedia-based courseware – multimédiaalapú számítógépes tananyag multimodal interaction – többmódusú interakció multimode fiber – több-törésmutatójú fényvezető szál multinational company – több országban szétszórt termelési-értékesítési rendszerű vállalat multinational information system – multinacionális vállalat határok feletti információs rendszere multinomial – multinomialis | többtagú | többtag multinomial coefficient – multinomiális együttható multinomial theorem – multinomiális tétel multiobjective decision – több célfüggvényes döntés multiobjective optimization – több-célfüggvényű optimalizálás multipartite virus – többféle módon fertőző vírus multipartition – multifelbontás | multihalmaz felbontása multipass algorithm – többmenetes algoritmus multipass SQL – többmenetes SQL multi-path fading – elhalkulás | több-utas terjedés miatti jelgyengülés multi-path propagation – több-utas terjedés multi-path routing algorithm – több-utas útválasztó algoritmus multi-player online roleplaying game – több résztvevős online szerepjáték multi-player virtual game – több résztvevős virtuális játék multiple – többszörös multiple access protocol – többszörös elérési protokoll Multiple Access with Collision Avoidance (MACA) – többszörös hozzáférés ütközés elkerüléssel multiple assignment – többszörös értékadás | többszörös hozzárendelés multiple block – többszörös blokk multiple block algorithm – több-blokkos algoritmus multiple component incident – többkomponensű incidens [egy incidens több hatással] multiple cycle – többszörös ciklus

multiple declaration – többszörös deklaráció multiple delay slot – többszörös késleltetési rés multiple edge – többszörös él | párhuzamos él multiple encryption – többszörös rejtjelezés multiple entrances – többszörös belépési pontok multiple error – többszörös hiba multiple exclusive-or – bitenkénti kizáró vagy multiple execution state – többszörös végrehajtási állapot multiple execution unit – többszörözött végrehajtó egység multiple exits – többszörös kimenetek multiple granularity – többszörös finomsági szint | többszörös szemcsézettség multiple inheritance – többszörös öröklődés multiple interface – többszörös felület | többszörös interfész multiple key – többszörös kulcs multiple key index – többkulcsos index multiple level – többszintű multiple linear regression – többdimenziós lineáris regresszió multiple name binding – többszörös név-kötés multiple non-pipelined parallel working EUs – nem futószalag-elvű párhuzamos működésű végrehajtó egységek multiple parallel execution units – többszörös / többszörözött párhuzamos végrehajtó egységek multiple pipeline – többszörös futószalag multiple pipelined EU – többszörös futószalag elvű végrehajtó egység multiple point – többszörös pont multiple precision constant – többszörös pontosságú állandó multiple prediction – többszörös becslés multiple reception – többszörös vétel multiple regression – többváltozós regresszió multiple root – többszörös gyök multiple scattering – többszörös szóródás multiple selection – többszörös választás

multiple sequence alignment – többszörös szekvencia illesztés multiple shared bus system – összetett közös sín / busz | többszörös közös sín / busz multiple sources and sinks – többszörös források és nyelők multiple stream cipher – többszörös folyamrejtjel multiple sum – többszörös összeg multiple summation – többszörös összegzés | többszörös szummázás multiple universal FX unit – többszörözött univerzális FX egység multiple universal pipeline – többszörözött univerzális futószalag multiple unresolved branch – többszörös feloldatlan elágazás multiple-cycle synchronizer – többciklusú szinkronizáló multiple-emitter transistor – többemitteres tranzisztor | multiemitteres tranzisztor multiple-inheritance ambiguity resolution – többértelműség feloldása többszörös öröklés esetében multiple-key cipher – többkulcsos rejtjel multiple-objective problem – többcélú feladat | többcélú probléma multiple-operation instruction – többműveletes utasítás multiple-output function – többkimenetű függvény multiple-output minimization – többkimenetű minimalizálás multiple-output prime implicant – többkimenetű prímimplikáns multiple-precision – többszörös pontosságú multiple-precision addition – többszörös pontosságú összeadás multiple-precision arithmetic – többszörös pontosságú aritmetika multiple-precision comparison – többszörös pontosságú összehasonlítás multiple-precision division – többszörös pontosságú osztás multiple-precision greatest common divisor – többszörös pontosságú legnagyobb közös osztó multiple-precision integer arithmetic – többszörös pontosságú egész-aritmetika multiple-precision modular arithmetic – többszörös pontosságú moduláris aritmetika multiple-precision multiplication – többszörös pontosságú szorzás multiple-precision number – többszörös pontosságú szám multiple-precision radix conversion – alap többszörös pontosságú konvertálása multiple-precision subtraction – többszörös pontosságú kivonás multiple-precision table of constants – többszörös pontosságú állandók táblázata

multiples of an irrational number mod 1 – irracionális szám többszörösei modulo 1 multiple-valued logic – többértékű logika multiplex – egyesített | multiplex multiplexed address input – megosztott címbemenetek multiplexer (MUX) – multiplexer (MUX) | nyaláboló multiplexer – egyesítő | multiplexer | egyesítő kapcsoló | többszöröző multiplexer 4-to-1-line – 4-ből 1-re multiplexer multiplexer bus – multiplexer sín | multiplexer busz multiplexer channel – multiplexer csatorna multiplexer selection – multiplexer kiválasztás multiplexer-based bus – multiplexer-alapú sín / busz multiplexing – nyalábolás | multiplexelés & demultiplexing – demultiplexelés | multiplexelés megszüntetése | nyalábolás megszüntetése & downward multiplexing – lefelé irányuló nyalábolás / multiplexelés | nyalábolás lefelé & Frequency Division Multiplexing (FDM) – frekvenciaosztásos nyalábolás | frekvenciaosztásos multiplexelés & Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás / multiplexelés & Time Division Multiplexing (TDM) – időosztásos nyalábolás | időosztásos multiplexelés & upward multiplexing – felfelé irányuló nyalábolás | multiplexelés felfelé & Wavelength Division Multiplexing (WDM) – hullámhossz-osztásos nyalábolás / multiplexelés multiplexing the display – kijelző megsokszorosítása multiplication – szorzás | többszörözés & asymptotically fast multiplication – aszimptotikusan gyors szorzás & complex multiplication – komplex számok szorzása & distributive multiplication – disztributív szorzás & double-precision multiplication – dupla pontosságú szorzás & floating point multiplication – lebegőpontos szorzás & matrix multiplication – mátrixszorzás & Mersenne multiplication – Mersenne-szorzás & mixed-radix multiplication – vegyes alapú szorzás

& modular multiplication – moduláris szorzás & multiprecision multiplication – többszörös pontosságú szorzás & multiprecision multiplication by single-precision – többszörös pontosságú szorzás egyszeres pontosságú segítségével & polynomial multiplication – polinomok szorzása multiplication by small constants – szorzás kis konstanssal multiplication method – szorzási módszer multiplication mod m – szorzás modulo m multiplication of fractions – törtek szorzása multiplication of permutations – permutációk szorzása multiplication of polynomials – polinomok szorzása multiplication of power series – hatványsorok szorzása multiplication of sparse matrices – ritka mátrixok szorzása multiplicative – multiplikatív multiplicative congruential method – multiplikatív kongruencia módszer multiplicative function – multiplikatív függvény multiplicative group – multiplikatív csoport multiplicative inverse – multiplikatív inverz multiplicative inversion – multiplikatív invertálás multiplicative knapsack – multiplikatív hátizsák multiplicative reduction – multiplikatív redukció multiplicative set – multiplikatív halmaz multiplicity – többszörösség | multiplicitás multiplicity of a factor – tényező többszörössége | faktor többszörössége | tényező multiplicitása | faktor multiplicitása multiplicity of a root – gyök többszörössége | gyök multiplicitása multiplicity of relationships – kapcsolatok multiplicitása multiplier – szorzó | multiplikátor multiplier in a linear congruential sequence – szorzó egy lineáris kongruencia sorozatban multiply – többszöröz | szoroz | sokszoroz multiply connected network – többszörösen összekötött háló

multiply instruction – szorzási művelet multiply-and-add algorithm – szorozz-és-adj össze algoritmus multiplying out – töbszörözött kimenet multi-port repeater – többkapus ismétlő multiprecision – nagy pontosság multiprecision radix conversion – alapszám nagy pontosságú konvertálása multiprocessing – többprocesszoros végrehajtás multiprocessor – több processzor | multiprocesszor & fault-tolerant multiprocessor – hibatűrő multiprocesszor multiprocessor operating system – többprocesszoros működtető rendszer multiprocessor system – többprocesszoros rendszer multi-protocol router – többprotokollos útválasztó Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) – többcélú internetes levélkiterjesztés multisession – többmunkamenetes multiset – multihalmaz | halmazrendszer | halmazcsalád & operations on multisets – műveletek multihalmazokkal & terminological discussion of multisets – multihalmazok terminológiai elemzése multispectral image – többspektrumú kép | többsávos kép | többszínképű kép multistage network – többszintű hálózat multitasking – több feladat egyidejű megoldása multitexturing – multitextúrázás multithreaded – többszálú multi-threaded system – többszálú rendszer multithreaded von Neumann architecture – többszálú Neumann-architektúra multithreading – többszálú kezelés | többszálúság multi-tier – többszintű | többrétegű multi-tier architecture – többszintű architektúra multi-tier data warehouse – többrétegű adattárház multi-tiered architecture – többrétegű architektúra multiuser – többfelhasználós multi-user domains – több felhasználós tartomány

multivalued – többértékű multivalued attribute – többértékű változó multivalued dependency – többértékű függőség | sokértékű függőség multivalued function – többértékű függvény multivalued logic – többértékű logika multivalued relationship – többértékű kapcsolat multivariate – többváltozós multivariate polynomials – többváltozós polinomok & chains of multivariate polynomials – többváltozós polinomok lánca & factors multivariate polynomials – többváltozós polinomok tényezői & noncommutative multivariate polynomials – nemkommutatív többváltozós polinomok & roots of multivariate polynomials – többváltozós polinomok gyökei multiversion timestamp – többváltozatú időbélyeg multiway – több utas multiway array aggregation – többutas tömbösszesítés multiway branching – többirányú elágazás multiway decision – több utas döntés multiway relationship – sokágú kapcsolat mundane realism – valós környezetben (tesztelés) Murphy’s Law – Murphy törvény MUSE (Multi-User Simulation Environment) – MUSE (többrésztvevős szimulációs környezet) museum – múzeum music – zene & notation of music – zene lejegyzése | kottázás music collection – zenei gyűjtemény music publisher – zenei kiadó music rhythm – zenei ritmus Musical Instrument Digital Interface (MIDI) – hangszeres digitális felhasználófelület / kezelőfelület (MIDI) mutability – változékonyság mutagenicity – mutáció kiváltása

mutation – mutáció mutation operator – mutációs operátor mutator – módosító mute – elnémít | néma | felirat nélküli mutex – mutex | bináris szemafor mutex variable – kölcsönös kizárást megvalósító változó mutiway merge – több utas összefésülés mutual – kölcsönös mutual authentication – kölcsönös hitelesítés mutual exclusion – kölcsönös kizárás & mutual exclusion condition – kölcsönös kizárás feltétele mutual exclusion problem – kölcsönös kizárási feladat mutual information – kölcsönös információ mutual recursion – kölcsönös rekurzió mutual utility independence – kölcsönösen hasznosság-függetlenség mutually exclusive attribute group – egymást kölcsönösen kizáró attribútumcsoport mutually exclusive events – egymást kölcsönösen kizáró események mutually independent events – kölcsönösen független események mutually orthogonal Latin squares – kölcsönösen ortogonális latin négyzetek mutually suspicious subsystems – kölcsönösen gyanakvó alrendszerek mux – egyesítő | multiplexer | egyesítő kapcsoló MVC (Model-View-Controller) – MVC (modell, nézet, vezérlés) MYCIN – MYCIN [orvosi szakértő rendszer] mysticism – miszticizmus mythical man-month – mitikus emberhónap Mm (Megamem) – Mm (Megamem)

N
n/a (not available) – nincs naive algorithm – naiv algoritmus naive algorithm for string matching – naiv mintaillesztési algoritmus

naive Bayes – naiv Bayes [tanulási módszer] naive Bayesian classification – naiv Bayes-osztályozás naive evaluation – naiv kiértékelés naive index – naiv index NAK (Negative Acknowledgement) – NaK (negatív nyugtázás) name – név & call by name – név szerinti hívás & qualified name – minősített név & root name – gyökérnév name access – névelérés name collision – névütközés name conflict – névkonfliktus name hiding – név eltakarás name lookup – név keresése name mangling – névroncsolás name resolution – névfeloldás name resolver – névfeloldó name server – névszolgáltató | név-szerver name shadowing – név megfigyelése | név nyomon követése named state – címkézett állapot namespace – névtér | névtartomány namespace distribution – névtér szétosztás namespace management – névtér kezelés naming – névkezelés | elnevezés naming and transparency in distributed system – névkezelés és transzparencia elosztott rendszerben naming context – névkörnyezet naming scheme – névkezelési séma | elnevezési séma naming service – névszolgálat | névszolgáltatás NaN (Not-a-Number) – NaN (nem-szám) NAND – NEM-ÉS | NAND

NAND circuits – NAND áramkörök | NEM-ÉS áramkörök NAND circuits multilevel implementation – többszintű megvalósítás NaND / NEM-ÉS kapukkal NAND circuits two-level implementation – kétszintű megvalósítás NaND / NEM-ÉS kapukkal NAND gate – NAND kapu | NEM-ÉS kapu NAND-NAND – NAND kapus megvalósítás | NEM-ÉS kapus megvalósítás nanosecond (ns) – nanoszekundum (ns) narration – narráció | alámondás narrative thinking – narratív gondolkodás narrow – szűk narrow band – keskeny sáv | keskeny frekvenciasáv narrow casting – célzott üzenetadás | információtovábbítás [Interneten] narrow content – szűk tartalom narrowband – keskenysávú narrowband low-pass filter – keskenysávú alul áteresztő szűrő narrowcasting – információ eljuttatása szűk csoporthoz narrow-sense – szűkebb értelemben vett | szűkebb értelmű narrow-sense code – szűkebb értelemben vett kód n-ary association – többes kapcsolat n-ary operators – n-operandusú művelet NASA SEL (NASA Goddard Software Engineering Laboratory) – SEL | NASA Szoftverfejlesztési Laboratóriuma Nash equilibrium – Nash-egyensúly (játékelméletben) NAT (Network Address Translator) – NAT (hálózati címfordító) National Center for Biotechnology Information – Nemzeti Biotechnológiai Információs Intézet national conventions – nemzeti sajátosságok National Health Service (nHS) – Nemzeti Egészségügyi Szolgálat National Institute of Standards and Technology – Szabványügyi és Technológiai Intézet National Performance Review – nemzeti teljesítményértékelés NATO conference – NA+B16703TO-konferencia natural – természetes natural bound – természetes korlát

natural cubic spline – természetes köbös szplájn natural deduction – természetes dedukció natural integer – természetes egész natural isomorphism – természetes izomorfizmus natural join – természetes összekapcsolás natural key – természetes kulcs natural kind – természetes fajta [valós világ kategóriái] natural language – természetes nyelv natural language interface – természetes nyelvű felhasználófelület / kezelőfelület natural language processing – természetes nyelv feldolgozása+B17839 natural language search – természetes nyelvű kereső natural language search query – természetes nyelvű kereső kérdés natural language translation – természetes nyelv fordítása natural language understanding – természetes nyelv megértése natural light – természetes fény natural logarithm – természetes alapú logaritmus natural number – természetes szám natural operation – természetes művelet natural science – természettudomány NAV (Network Allocation Vector) – NaV (hálózati elhelyezési vektor) navbar (navigation bar) – navigációs sáv | navigálósáv navigability – navigálhatóság navigate – közlekedik | navigál navigation – navigáció | navigálás | mozgás [valamiben] | tájékozódáson alapuló mozgás a rendszerben navigation bar (navbar) – navigációs sáv | navigálósáv | navigációs sor navigation function – navigációs függvény navigation support – navigáció támogatása navigational data access – navigációs adathozzáférés navigator – navigátor n-bit binary code – n-bites bináris kód

n-bit binary counter – n-bites bináris számláló n-channel MOS transistor (nMOS transistor) – n-B16747 NCP (Network Control Protocol) – NCP (hálózatvezérlő protokoll) NCP (Network Core Protocol) – NCP (hálózati mag protokoll) near – közeli near call – közeli hívás near neighbour – közeli szomszéd | közvetlen szomszéd near plane – közeli sík | homloksík nearest integer – legközelebbi egész nearest neighbor decoding – minimális távolságú dekódolás | a legközelebbi szomszédra való dekódolás nearest neighbor interaction – közvetlen szomszédsági kölcsönhatás nearest neighbor method – legközelebbi szomszéd-módszer nearest neighbor query – legközelebbi szomszéd-lekérdezés nearest neighbour interpolation – legközelebbi szomszéd interpoláció Nearest-Neighbor (NN) algorithms – legközelebbi szomszéd (NN) algoritmus nearest-neighbor – legközelebbi-szomszéd (módszer) nearly decomposable problem – majdnem dekomponálható probléma near-perfect – közel-tökéletes near-perfect Gray code – közel tökéletes Gray-kód necessary and sufficient condition – szükséges és elégséges feltétel necessary condition – szükséges feltétel need – igény | szükséglet & call by need – igény szerinti hívás needle in a haystack – tű a szénakazalban needs analysis – igényelemzés negabinary number system (-2 based number system) – negabináris számrendszer (-2 alapú számrendszer) negacyclic – negaciklikus negacyclic convolution – negaciklikus konvolúció negadecimal number system (-10 based number system) – negadecimális számrendszer (-10 alapú számrendszer)

negate – negál | negálás negated literal – negált literál negated subgoal – negált részcél negation – tagadás | negáció negation as failure – negálás mint kudarc negative – negatív Negative Acknowledgement (NAK) – negatív nyugtázás negative BCD numbers – negatív BCD számok negative binomial – negatív binomiális negative binomial distribution – negatív binomiális eloszlás negative capacity – negatív kapacitás negative definite – negatív definit negative digits – negatív bitek negative example – negatív példa negative feedback – negatív visszacsatolás negative image – negatív kép negative logic – negatív logika negative logic conversion from positive logic – negatív logika átalakítása pozitív logikából+B17111 negative logic polarity indicator – negatív logika szerinti polaritás jelző negative number – negatív szám & representation of negative numbers – negatív számok ábrázolása negative of a matrix – mátrix ellentettje | mínusz 1-szerese negative radices – negatíve gyökök negative space – negatív tér negative-edge-triggered D flip-flop – lefutó-élre vezérelt D flip-flop negative-logic convention – negatív logikai megállapodás negative-weight – negatív súlyú negative-weight cycle – negatív súlyú kör negative-weight edge – negatív súlyú él negligence – negligálás | elhanyagolás negotiation – egyeztetés

negotiation strategy – tárgyalási stratégia negotiator – vezető [tárgyalói szerepkörben] neighbor – szomszéd neighbor joining algorithm – szomszédok-egyesítése algoritmus neighbor list – szomszédsági lista | szomszédossági lista neighborhood – szomszédság | szomszédosság & k-neighborhood – k-szomszédság neighborhood averaging – szomszédok átlagolása neighborhood of a floating point number – lebegőpontos szám szomszédsága neighboring – szomszédos nest – egymásba ágyaz nested – beágyazott nested class – beágyazott osztály nested expression – skatulyázott kifejezés nested function – beágyazott függvény nested loop – beágyazott ciklus nested parentheses – egymásba ágyazott zárójelek nested relation – beágyazott reláció nested subroutine – skatulyázott alprogram nested transaction – beágyazott tranzakció | beágyazott ügylet nested-loop join – beágyazott ciklusú összekapcsolás nesting – beágyazás nesting boxes – egymásba illesztett dobozok | egymásba illesztett skatulyák nesting loops – ciklusok egymásba ágyazása net – háló | hálózat net flow across a cut – vágáson átfolyó hálózati folyam net list – csomóponti lista | kötéslista net requirements – nettó erőforrásigény | összesített erőforrásigény Net Savings (NS) – nettó megtakarítás (NS) NetBill – NetBill (internetes fizetési rendszer)

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) – NetBIOS (hálózati adatbeviteli-kiviteli rendszer) netcasting – hálószórás NetCheque – NetCheque (internetes fizetési rendszer) netchising – internet alapú vállalatirányítás netiquette (network etiquette) – netikett (hálózati etikett) | hálózati illemtan netizen – hálópolgár netspeak – netbeszéd network – hálózat & ad hoc network – nem előre tervezett hálózat | véletlenül kialakuló hálózat & ALOHA network – aLOHa hálózat & backbone network – gerinchálózat & broadband network – széles sávú hálózat & Broadband Radio Access Network (BRAN) – szélessávú rádiós hálózat & broadcast network – adatszóró hálózat & computer network – számítógép-hálózat & Content Delivery Network (CDN) – tartalomszolgáltató hálózat & enterprise network – vállalati hálózat & disjunctive network – diszjunktív hálózat & feed-forward network – előrecsatolásos hálózat & fiber optic network – üvegszálas hálózat | száloptikás hálózat | optikai hálózat & home network – hazai hálózat & Integrated Services Digital Network (ISDN) – integrált szolgáltatású digitális hálózat & Internetworking – hálózatok összekapcsolása & Inter-network Packet Exchange Protocol (IPX) – hálózatközi csomagkicserélő protokoll & Line Switching network (LSN) – vonalkapcsolt hálózat & Local Area Network (LAN) – helyi hálózat | lokális hálózat & message switching network – üzenetkapcsoló hálózat & Metropolitan Area Network (MAN) – nagyvárosi hálózat & multi-access network – többszörös hozzáférésű hálózat & optical network – optikai hálózat | fényvezető szálas hálózat

& overlay network – átfedő hálózat & Packet Switched Network (PSN) – csomagkapcsolt hálózat & peer-to-peer network – egyenrangú hálózat & Personal Area Network (PAN) – személyi hálózat & private network – magán hálózat & Private Network to Network Interface (PNNI) – privát hálózat más hálózathoz csatlakozó felülete & Public Data Network (PDN) – nyilvános adathálózat & Public Switched Telephone Network (PSTN) – nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat & satellite network – műholdas hálózat & Synchronous Optical Network (SONET) – szinkron optikai hálózat & system area network – rendszer-kiterjedésű hálózat & System Network Architecture (SNA) – hálózati rendszer architektúra & Virtual Private Network (VPN) – látszólagos / virtuális magánhálózat & Virtual Local Area Network (VLAN) – látszólagos helyi hálózat | virtuális lokális hálózat & Wireless Local Area Network (WLAN) – vezeték nélküli helyi hálózat | vezeték nélküli lokális hálózat & Wireless Personal Area Network (WPan) – vezeték nélküli személyi hálózat & Wide area network (Wan) – nagykiterjedésű hálózat Network Address Translator (NAT) – hálózati címfordító network administrator – hálózati adminisztrátor Network Allocation Vector (NAV) – hálózati elhelyezési vektor network architecture – hálózati architektúra network bandwidth – hálózati sávszélesség Network Basic Input/Output System (Net-BIOS) – hálózati adatbeviteli-kiviteli rendszer Network Control Protocol (NCP) – hálózatvezérlő protokoll Network Core Protocol (NCP) – hálózati mag protokoll network data model – hálózati adatmodell network delay – hálózati késés network device – hálózati eszköz network diagram – hálózat-diagram

network diameter – hálózat átmérője network etiquette (netiquette) – netikett (hálózati etikett) Network File System (NFS) – hálózati fájlkezelő rendszer network hardware – hálózati hardver Network Information Center (NTC) – hálózati információs központ network infrastructure – hálózati infrastruktúra network interconnection – hálózatok összekötése network Interface Card (NIC) – hálózati csatolókártya network layer – hálózati réteg network layer security – hálózati szintű biztonság network level – hálózati szint network level firewall – hálózati szintű tűzfal network management – hálózat felügyelet | hálózatmenedzsment network mask – hálózati maszk network model – hálós modell network neighborhood – hálózati szomszédság [MS Win98, Win95] network news – hálózati hírcsoportok network news Transfer Protocol (nnTP) – hálózati hírátviteli protokoll network of Practice (nap) – szakértői hálózat network Operating System (nose) – hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer network operating system – hálózati operációs rendszer network partition – hálózat egy része network protocol – hálózati protokoll network security – hálózati biztonság network security architecture – hálózati biztonsági architektúra network security officer (NSO) – hálózati biztonsági vezető network security software – hálózatbiztonsági szoftver network security specialist – hálózatbiztonsági szakember network server – hálózati kiszolgáló / szerver Network Service Access Point (NSAP) – hálózati szolgálat-elérési pont network service access point – hálózati szolgálatelérési pont

network size – hálózat méret network technology – hálózati technológia Network Time Protocol (NTP) – hálózati pontos-idő protokoll network topography – hálózattopográfia network topology – hálózati topológia network worm – hálózati féreg program network-attached storage – hálózati csatolású háttértár network-based intrusion prevention system – hálózati behatolás védelmi rendszer network-based virtual community – hálózat alapú virtuális közösség networked digital technology – hálózatba kapcsolt digitális technológia networked information systems – hálózatba kapcsolt információs technológia networked learning environment – hálózatba kapcsolt környezet networked organization – hálózati szervezet networked system – hálózatba kapcsolt rendszer networked world – hálózatba kapcsolt világ networking – hálózatépítés networking technology – hálózati technológia network-layer multicast – hálózati rétegű többesküldés networks of comparators – összehasonlító hálózat networks of comparators for merging – összehasonlító hálózat összefésüléshez networks of comparators for permutations – összehasonlító hálózat permutációkhoz networks of comparators for selection – összehasonlító hálózat kiválasztáshoz networks of comparators for sorting – összehasonlító hálózat rendezéshez Neumann architecture – Neumann-architektúra Neumann computation model – Neumann-féle számítási modell neural architecture – neurális architektúra neural computation – neurális számítástechnika neural computer – neurális számítógép neural connection network – neurális összeköttetésű hálózat neural network – neuronháló | neuronhálózat neural network learning – tanulás neuronhálóval

neurobiology – neurobiológia neuron – neuron neuroscience – neurotudomány [idegrendszer anatómiájával, fiziológiájával és biokémiájával foglalkozó tudomány] new – új new account – új felhasználói fiók new economy – új gazdaság new information architecture – új informatikai architektúra new line – új sor new line character – új sor | új sor karakter new organization – új szervezet New Public Management (NPM) – új közigazgatás new software development – új szoftver fejlesztése new technology – új technológia New Zealand – Új-Zéland newbie – újonc news server – hírszolgáltató newscast – hírek eljuttatása kiválasztott csoporthoz news-feed – hírforrás newsgroup – vitafórum | hírcsoport [letölthető tartalommal] newsmaster – hírpásztor newsreader – szöveg- vagy grafikus felületű hírolvasó szoftver Newton identities – Newton-azonosságok Newton interpolation formula – Newton interpolációs formulája Newton method for rootfinding – Newton gyökkereső módszere Newtonian physics – newtoni fizika Newtonian rootfinding method – Newton-féle gyökkereső módszer next address generator – következő cím generátor next state – következő állapot next-fit method of storage allocation – tárfoglalás a következő illeszkedés módszerével next-state – következő-állapot

next-state function – következő-állapot függvény NF (normal Form) – normálforma [attribútumok funkcionális függőségének szabályai] NFS (Network File System) – NFS (hálózati fájlkezelő rendszer) NGOMSL (Natural GOMS Language) – NGOMSL (természetes GOMS nyelv) nibble – fél-bájt NIC (Network Interface Card) – NIC (hálózati csatolókártya) nickname – becenév nil (null) link – nil kapcsoló (null kapcsoló) & address of nil link – nil kapcsoló címe & diagram of nil link – nil kapcsoló diagramja & link to nil link – kapcsoló a nil kapcsolóhoz nilpotent – nilpotens Nine Chapters on Arithmetic – Kilenc fejezet az aritmetikáról [könyv címe] NLP (Natural Language Processing) – NLP (természetes nyelv feldolgozás) NNIX operating system – NNIX operációs rendszer NNTP (Network News Transfer Protocol) – NNTP (hálózati hírátviteli protokoll) no answer – nincs válasz no coupling – nincs összekapcsolás no free lunch – nincs ingyen ebéd [költségtervezési elv] no permission to bind to port – hiányzó hozzáférési jog a porthoz történő kapcsolódáshoz node – csúcs | csomópont & case node – szóba jövő esetek elágazási csomópontjai [végrehajtási gráfban] & expandex node – ki nem fejtett függvény csomópont [végrehajtási gráfban] & external node – külső csomópont & inner node – belső csomópont & pardo node (parallel do node) – párhuzamos elágazás csomópontja [végrehajtási gráfban] & repetition node – iterációs csomópont [végrehajtási gráfban] & split node – hasító csomópont [végrehajtási gráfban] & synchronization node – szinkronizációs csomópont [végrehajtási gráfban] node address – állomáscím | csomópont címe node class – csomópont osztály

node complexity in neural computing – csomópont összetettsége neurális hálózatokban node consistency – csúcs-konzisztencia node degree – csomópont fokszáma Noetherian ring – Noether-gyűrű NOIR (Nominal-Ordinal-Interval-Ratio) – NOIR (név-nagyság-intervallum-arány) noise (in learning) – zaj (tanulásnál) noise – zaj | zavar noise blanker – zajszűrő | zajvágó noise burst – zajcsomó noise generator – zajgenerátor noise immunity – zajérzéketlenség | zavarérzéketlenség noise margin – zaj határ | zaj tartalék noise power – zajteljesítmény noise reduction – zajcsökkentés noise threshold – zajküszöb noise word – zajszó noiseless – zajmentes noiseless channel – zajmentes csatorna noiseless coding theorem – zajmentes kódolás tétele noisy – zajos noisy channel – zajos csatorna noisy data – zajos adat noisy-OR (relation) – zajos-VA+B17040GY (reláció) Nolan’s Stage Theory – Nolan fázis-elmélete az informatikai rendszerek beágyazódásáról nomadic – nomád számítási mód [bárhol használható számítógéppel] | nomád számítástechnika nomadic application – nomadikus alkalmazás nomadic computing (being able to use a computer from anywhere) – nomád számítási mód [bárhol használható számítógéppel] | nomád számítástechnika nominal – névleges | nominális nominal scale – nominális skála nominal variable – kategória típusú változó | felsorolás típusú változó

nominative case – alanyeset non addressable – nem címezhető non contiguous – nem folytonos non developmental item – nem a fejlesztésre vonatkozó elem non-adaptive routing algorithm – nem-adaptív útválasztó algoritmus non-aggregate query – nem összesítő lekérdezés Nonaka and Takeuchi ’s theory – Nonaka és Takeuchi elmélete nonalgebraic – nem algebrai nonbinary – nem bináris nonbinary Gray code – nembináris Gray-kód nonblocking – aszinkron | várakozásmentes non-blocking condition – nemblokkoló feltétel non-blocking network – nem blokkoló hálózat nonbusiness e-commerce – e-kereskedelem eszközeit használó nonprofit tevékenység nonce – kitűző nonclustering index – nem nyalábolt index noncommuting variables – nem felcserélhető változók noncomputability – nemkiszámíthatóság nonconformance – nemmegfelelőség nonconstant – nem konstans | nem állandó nonconstant polynomial – nem konstans polinom nonconstructive proof – nemkonstruktív bizonyítás noncritical race – nem kritikus versenyhelyzet noncrossing – nem keresztező noncyclic – nem ciklikus nondeterministic (indeterministic) – nemdeterminisztikus nondeterministic adversary – nemdeterminisztikus ellenfél / ellenség nondeterministic polynomial time – nemdeterminisztikus polinomiális idő nondifferentiable – nem differenciálható | nem deriválható nondifferentiable function – nem differenciálható függvény & continuous nondifferentiable function – folytonos nem differenciálható függvény

nondiscrete – nem diszkrét non-essential prime implicant – nem lényeges prímimplikáns non-functional requirement – nem funkcionális követelmény nonhamiltonian – nem hamiltoni nonhamiltonian graph – nem Hamilton-gráf | Hamilton-kört nem tartalmazó gráf nonimpact printer – nem mechanikus nyomtató noninstance – nempéldány | nemeset noninteger – nem egész | nem egész szám non-interlaced – nem váltott soros non-intersecting lines – nem metsző egyenesek noninvariant similarity – nem invariáns hasonlóság noninvertible matrix – nem invertálható mátrix non-inverting gate – neminvertáló kapu | puffer non-leader – nemvezető nonlinear – nemlineáris nonlinear code – nemlineáris kód nonlinear feedback shift register – nemlineáris visszacsatolt siftregiszter nonlinear function – nemlineáris függvény nonlinear keyspace – nemlineáris kulcstér nonlinear plan – nemlineáris terv nonlinear programming – nemlineáris programozás nonlinear recurrence relation – nemlineáris rekurzív összefüggés nonlinear recursion – nemlineáris rekurzió nonlinear regression – nemlineáris regresszió nonlocal goto statements – nemlokális ugró utasítás nonlocal Gray code – nemlokális Gray-kód nonmaskable interrupt – nem maszkolható megszakítás non-member function – nem tagfüggvény non-minimal routing – nem minimális útvonalválasztás nonmodifying algorithm – nem módosító algoritmus nonmonotonic logic – nemmonoton logika

nonmonotonicity – nemmonotonitás nonnegative – nemnegatív nonnegativity – nemnegativitás nonnegativity constraint – nemnegativitási korlátozás nonoverlappable string pattern – nemátfedő sztringminták | nemátfedő füzérminták nonparametric learning – nemparaméteres tanulás non-persistent connection – nem-állandó kapcsolat nonportable – nemáthelyezhető | nemhordozható nonprime – nemprím nonprime attribute – nem elsődleges attribútum nonprimitive – nemprimitív nonprimitive BCH code – nemprimitív BCH-kód nonprimitive code – nemprimitív kód nonprimitive negacyclic code – nemprimitív negaciklikus kód nonprogrammable system – nemprogramozható rendszer nonprogrammed decision – nemprogramozható döntés | rosszul strukturált döntés | nemprogramozott döntés nonprogrammed problem – nemprogrammozható feladat / probléma nonprojective – nem projektív nonprojective variety – nem projektív sokaság non-queueing network – sorba nem állító hálózat nonquiescent archiving – archiválás működés közben nonquiescent checkpointing – ellenőrzőpont-képzés a rendszer működése közben nonrecursive – nemrekurzív nonrecursive Datalog – nem rekurzív Datalog nonrepudiation – le nem tagadás | le nem tagadhatóság nonresidue – nemmaradék nonresidue modulo p – nemmaradék modulo p non-return to zero inverted encoding – nullába vissza nem térő invertált kódolás Non-Return-to-Zero (NRZ) – nullára vissza nem térő kódolás (NRZ)

Non-Return-to-Zero Invert-on-ls (NRZI) – nullára vissza nem térő kódolás invertálás 1-eseknél (NRZI) nonsaturating push – nemtelítő pumpálás nonserial dynamic programming – nem folytatólagos dinamikus programozás non-shareable – nem megosztható nonsingular – nemszinguláris nonsingular curve – nemszinguláris görbe nonsingular matrix – nemszinguláris mátrix nonspatial – nem térbeli nonspatial factor – nem térbeli tényező non-speculative execution of bypasses – elkerülés nem-spekulatív végrehajtása nonstandard – nemstandard | nem szabványos nonstandard library – nem-szabványos könyvtár nontechnical requirement – nem technikai jellegű követelmények nonterminal symbol – nemterminális szimbólum nontransitive – nem tranzitív nontrivial – nemtriviális | nem nyilvánvaló nontrivial dependency – nem triviális függőség nontrivial power – nemtriviális hatvány nontrivial square root – nemtriviális négyzetgyök non-type template parameter – nem típus sablonparaméter nonuniform – nem egyenletes non-uniform – nem egységes | nem egyenletes nonuniform distribution – nem egyenletes eloszlás Non-Uniform Memory Access Machine (NUMA machine) – nem egységes memóriahozzáférésú gép (NUMa gép) nonvolatile – nem felejtő nonvolatile memory – nem felejtő memória nonvolatile storage – nem felejtő tár | nem felejtő tárolás | nem felejtő tároló no-op – üres operátor nop (no operation) – nop (üres utasítás)

NOR (bitwise not-or) – NOR (bitenkénti nem-vagy) NOR circuit – NOR áramkör | NEM-VAGY áramkör NOR circuits multilevel implementation – többszintű megvalósítás NOR kapukkal NOR circuits two-level implementation – kétszintű megvalósítás NOR kapukkal NOR-gate – NEM-VAGY kapu | NOR-kapu norm – norma & Bombieri norm – Bombieri-norma norm of a matrix – mátrix normája & Frobenius norm of a matrix – mátrix Frobenius-normája & max norm of a matrix – mátrix max-normája & spectral norm of a matrix – mátrix spektrálnormája norm of a polynomial – polinom normája norm of a vector – vektor normája & 1-norm of a vector – vektor 1-normája & ellipsoidal norm of vector – vektor elliptikus normája & Euclidean norm of a vector – vektor euklideszi normája & maximum norm of a vector – vektor maximum-normája normal – normál normal basis – normálbázis normal deviate – normál eltérés & dependent normal deviates – függő normál eltérések & direct generation of normal deviates – normál eltérések közvetlen előállítása & square of normal deviates – normál eltérések négyzete normal distribution – normális eloszlás & tail of normal distribution – normális eloszlás farka & variations of normal distribution – normális eloszlás változatai normal equation – normálegyenlet normal evaluation schemes – normál értékelési sémák normal floating point number – szokásos lebegőpontos szám normal form – normálalak normal form algorithm – normál formájú algoritmus

normal map – normáltérkép | normálvektor térkép normal numbers – normál sémák normal polynomial – normálpolinom normal subgroup – normális részcsoport | normálosztó normal term – normál kifejezés normal vector – normálvektor normalization – normalizálás normalization of divisors – osztók normalizálása normalization of floating point numbers – lebegőpontos számok normalizálása normalize – normalizál normalized – normalizált normalized floating-point – normalizált lebegőpontos normalized floating-point number – normalizált lebegőpontos szám normalized homogenous coordinate – normalizált homogén koordináta normalized schema – normalizált séma normalized sequence – normalizált sorozat normal-order evaluation – normál-sorrendű kiértékelés normative – normatív normative decision model – normatív döntési modell normative theory – normatív elmélet norms of polynomials – polinomok normái NOR-NOR circuit – NOR kapus megvalósítás | NOR-NOR kapus megvalósítás | NEM-VAGY kapus megvalósítás northeasterly knight’s tour – északkeleti irányú huszárvándorlás NOS (Network Operating System) – NOS (hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer) not – nem [logikai művelet] not equally likely – nem azonos valószínűségű NOT function – NEM-függvény | tagadás | komplementálás NOT gate – NEM-kapu NOT operation – tagadás művelet | invertálás

NOT prefix – NOT előtag not serializable – nem sorosítható not transparent – nem átlátszó not unique – nem egyértelmű not-a-number – nem szám notarization – hitelesítési szolgáltatás notary – hitelesítő notation – jelölés & big-oh notation – nagy-ordo jelölés & big-omega notation – nagy-ómega jelölés & big-theta notation – nagy-théta jelölés notch filter – keskenysávú szűrő note – jegyzet | megjegyzés note ID – feljegyzés-azonosító notebook – noteszgép | laptop notebook computer – laptop note-link – feljegyzéscsatolás notes object service – feljegyzésobjektum szolgáltatás notification – értesítés notification service – értesítési szolgáltatás | értesítési szolgálat notification slip – értesítő ablak noun phrase – főnévi kifejezés noun-verb paradigm – főnév-ige paradigma novel method – újszerű módszer novelty – újszerűség novelty of a rule – szabály újszerűsége nowhere differentiable – sehol nem differenciálható | sehol nem deriválható nowhere differentiable function – sehol nem differenciálható függvény NP (Nondeterministic Polynomial time) A17552 – NP (nemdeterminisztikus polinomiális idejű) [bonyolultsági osztály] NP hard problem – NP-nehéz feladat | NP-nehéz probléma

NPC – NPC [bonyolultsági osztály] NP-complete – NP-teljes NP-complete problem – NP-teljes feladat | NP-teljes probléma NP-completeness – NP-teljesség n-person view – n-személyes nézet NP-hard – NP-nehéz npn transistor – npn tranzisztor n-queens problem – n-királynő probléma NRZ (non-Return-to-Zero) – NRZ (nullára vissza nem térő kódolás) ns (nanosecond) – ns (nanoszekundum) NS (Netto Savings) – nettó megtakarítás (NS) N-S Nassi-Shneiderman diagram – egyfajta struktúradiagram NSAP (Network Service Access Point) – NSAP (hálózati szolgálat-elérési pont) n-source – n-forrás NTC (Network Information Center) – NTC (hálózati információs központ) NTP (Network Time Protocol) – NTP (hálózati pontos-idő protokoll) n-tuple (a sequence or string of length n) – n hosszúságú sorozat | n hosszúságú füzér | n hosszúságú sztring nu (λ) – nu (λ) NUBS (Non-Uniform B-spline) – NUBS (nem egyenletes B-spline) nuclear power plant – nukleáris erőmű | atomerőmű nucleotide – nukleotid nucleus – mag null – nulla | üres null link (nil link) – null kapcsoló (nil kapcsoló) null graph – üres gráf null hypothesis – null hipotézis null message – nullüzenet null move heuristics – nulla-lépés heurisztika [gépi sakknál] null pointer – nullmutató null set – üres halmaz

null space – nulltér null value – nullérték null vector – nullvektor nullification in branching – elágazás figyelmen kívül hagyása nullity – nullitás nullstellensatz – nullstellensatz | nullhely-tétel number – szám number field – számtest number field sieve – számtest-szita number sentence – számmondat number sequence – számsorozat number series – számsor number system – számrendszer & balanced binary number system – kiegyensúlyozott bináris számrendszer & balanced decimal number system – kiegyensúlyozott decimális számrendszer & balanced mixed-radix number system – kiegyensúlyozott vegyes alapú számrendszer & balanced ternary number system – kiegyensúlyozott ternáris számrendszer & binary number system (radix 2 number system) – kiegyensúlyozott bináris (2 alapú) számrendszer & binary number system – kettes számrendszer | bináris számrendszer & combinatorial number system – kiegyensúlyozott kombinatorikus számrendszer & complex number system – kiegyensúlyozott komplex számrendszer & decimal number system (radix ten number system) – decimális számrendszer (denáris számrendszer | 10-es alapú számrendszer) & decimal number system – tízes számrendszer | decimális számrendszer & denary number system – decimális számrendszer & duodecimal number system (radix twelve number system) – kiegyensúlyozott duodecimális számrendszer (húszas alapú számrendszer) & factorial number system – faktoriális számrendszer & Fibonacci number system – Fibonacci számrendszer & hexadecimal number system – hexadecimális számrendszer | 16-os számrendszer & mixed-radix number system – vegyes alapú számrendszer

& modular number system – moduláris számrendszer & negabinary number system (radix -2 number system) – negabináris számrendszer (-2 alapú számrendszer) & negadecimal number system (radix -10 number system) – negadecimális számrendszer (-10 alapú számrendszer) & nonary number system (radix 9 number system) – nonáris számrendszer (9 alapú számrendszer) & octal number system (radix 8 number system) – oktális számrendszer (8-as alapú számrendszer) & phi number system – pi számrendszer & positional number system – pozíciós számrendszer & primitive tribal number system – primitív törzsi számrendszer & quater-imaginary number system (radix 2i number system) – negyed-imaginárius számrendszer (2i alapú számrendszer) & quaternary number system (radix 4 number system) – quaternáris számrendszer (4 alapú számrendszer) & quinary number system (radix 5 number system) – quináris számrendszer (5 alapú számrendszer) & radix ten number system (decimal number system) – tízes alapú számrendszer (decimális számrendszer) & rational number system – racionális számrendszer & regular continued fraction number system – reguláris lánctörtes számrendszer & reversing binary number system – fordító bináris számrendszer & revolving binary number system – feltöltődő számrendszer & sedecimal number system (hexadecimal number system) – szedecimális számrendszer (hexadecimális számrendszer) & senary number system (radix 6 number system) – szenáris számrendszer (6 alapú számrendszer) & septenary number system (radix 7 number system) – szeptenáris számrendszer (7 alapú számrendszer) & sexagesimal number system (radix sixty number system) – szexageszimális számrendszer (60 alapú számrendszer) & slash number system – törtvonal számrendszer & ternary number system – ternáris számrendszer & vigesimal number system (radix twenty number system) – vigesimális számrendszer (20 alapú számrendszer)

number theoretic – számelméleti number theory – számelmélet number-of-divisors – osztók száma number-partition – számpartíció numeral – szám & Indian numerals – indiai számok & Roman numerals – római számok numeration – számrendszer numerator – számláló numeric – numerikus | számnumeric limit – numerikus határ numeric type – numerikus típus numerical – numerikus numerical algorithm – numerikus algoritmus numerical computation – numerikus számítás numerical dependency – numerikus függőség numerical differentiation – numerikus differenciálás numerical instability – numerikus instabilitás numerical integration – numerikus integrálás numerical method – numerikus módszer numerical polynomial – numerikus polinom numerical quadratura – numerikus kvadratúra numerical stability – numerikus stabilitás numerical triangle – numerikus háromszög numerosity reduction – számosságcsökkentés NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) – NURBS (nem egyenletes racionális B-spline) n-version programming – többverziós programozás n-way set associative mapping – n-utas részben asszociatív leképezés | n-szeresen asszociatív leképzés nybble (a 4-bit quantity) – nybble (négybites mennyiség) nybble-mode DRAM – 4 bites hozzáférésű DRaM

nyp (a 2-bit quantity) – nyp (kétbites mennyiség) Nyquist frequency – Nyquist-arány | Nyquist-sebesség Nyquist interval – Nyquist intervallum Nyquist rate – Nyquist-arány | Nyquist-sebesség

O
OAS (Office Automation System) – irodaautomatizálási rendszer OBA (Object Behaviour Analysis) – objektumok viselkedésének elemzése object – objektum & active object – aktív objektum & active object map – aktív objektumtábla & atomic object – atomi objektum & binding to an object – csatlakozás egy objektumhoz | kapcsolódás egy objektumhoz & business object – üzleti objektum & cancel object – félbeszakítás objektum & class object – osztály objektum & communication sub-object – kommunikációs alobjektum & compile-time object – fordítási idejű objektum & Component Object Model (COM) – összetevő objektummodell & composite local object – összetett helyi objektum & concurrent object – konkurens objektum & connectable object – összekapcsolható objektum | csatlakozásképes objektum & control sub-object – vezérlő alobjektum | szabályozó alobjektum & Distributed Component Object Model (DCOM) – osztott komponens-objektum modell & distributed dynamic object – osztott dinamikus objektum & distributed named object – osztott nevesített objektum & distributed object – elosztott objektum & distributed shared object – osztott közös objektum & Document Object Model (DOM) – dokumentum objektum modell & event object – esemény objektum & factory object – objektum-előállító objektum

& Global Object-Based Environment (GLOBE) – globális objektum alapú környezet & Interoperable Object Group Reference (IOGR) – együttműködő objektumcsoport-hivatkozás & linearizable object – linearizálható objektum & listener object – figyelőobjektum & local object – helyi objektum & notes object service – feljegyzésobjektum szolgáltatás & persistent local object – állandó helyi objektum & policy object – szabályobjektum & portable object adapter – hordozható objektum-adapter & primitive local object – elemi helyi objektum | primitív helyi objektum & principal object – főnök objektum & recoverable object – helyreállítható objektum & remote object – távoli objektum & Remote Object Invocation (ROI) – távoli objektum hívása & replication sub-object – többszöröző alobjektum & running object – futó objektum & running object table – futó objektum táblája & security sub-object – biztonsági alobjektum & semantic sub-object – szemantikai alobjektum & shared object – osztott objektum & transactional object – ügyleti objektum & transient local object – átmeneti helyi objektum & transient object – átmeneti objektum & unreferenced object – nemhivatkozott objektum & vault object – páncélterem objektum object adapter – objektumillesztő | objektumadapter object aggregation – objektumaggregáció object behavior model – objektum viselkedési modell object class hierarchy – objektumosztály hierarchia object code – tárgykód Object Constraint Language (OCL) – OCL (objektum-specifikációs nyelv) [UML diagramokhoz]

object creation – objektum létrehozás object database – objektum adatbázis object factory – objektumgyár object file – tárgyfájl | tárgynyelvű fájl | kódfájl object flow – objektumfolyam object group – objektum-csoport object handle – objektumkezelés | objektumkezelő object hierarchy – objektumhierarchia object I/O – objektum B / K object identification – objektumazonosítás object identifier – objektumazonosító object integration – objektumintegráció object interface specification – objektum felület / interfész specifikáció object invocation model – objektumhívási modell object layout – objektumszerkezet object linking and embedding – objektumcsatolás és beágyazás Object Management Group (OMG) – objektumkezelési modell object management group – objektumkezelő csoport object model – objektum modell object points – objektumpontok object program – tárgyprogram & relocatable object program – áthelyezhető tárgyprogram object recognition – objektumfelismerés object reference – objektumhivatkozás object relationship matrix – objektum-kapcsolati mátrix object replication – objektumtöbbszörözés object request broker – objektumközvetítő object reuse – objektum újrahasznosítás object serialization – objektumsorosítás object server – objektumszolgáltató | objektum szerver object space – tárgytér | objektumtér

object technology – objektumelvű technológia & Distributer Object Technology (DOT) – osztottobjektum-elvű technológia object variable – objektumváltozó object wrapper – objektumcsomagoló object-based distributed system – objektum alapú szétosztó rendszer object-based image retrieval – objektum alapú képkeresés objective – cél | objektív objective evidence – objektív bizonyíték objectively evaluate – objektív értékelés objective function – célfüggvény objective value – célérték objectivism – objektivizmus object-level state space – objektum-szintű állapottér Object-Oriented application (OO application) – objektumorientált alkalmazás object-oriented – objektumorientált | objektumelvű object-oriented approach – objektumorientált / objektumelvű megközelítés object-oriented concept – objektumorientált / objektumelvű fogalom object-oriented data – objektumorientált / objektumelvű adat object-oriented database – objektumorientált / objektumelvű adatbázis object-oriented database model – objektumorientált / objektumelvű adatbázis modell object-oriented DBMS – objektumorientált / objektumelvű DBMS object-oriented design – objektumorientált / objektumelvű tervezés object-oriented development – objektumorientált / objektumelvű fejlesztés object-oriented methodology – objektumorientált módszertan object-oriented methods – objektumorientált / objektumelvű módszerek object-oriented metrics – objektumorientált / objektumelvű metrika object-oriented modeling – objektumorientált / objektumelvű modellezés object-oriented programming – objektumelvű programozás object-oriented software – objektumorientált szoftver object-oriented system – objektumorientált / objektumelvű rendszer object-oriented techniques – objektumorientált / objektumelvű technikák

object-oriented testing – objektumorientált / objektumelvű tesztelés object-relational data model – objektum-relációs adatmodell object-relational database – objektumorientált adatbázis object-relational system – objektumrelációs rendszer objects-and-actions design methodology – objektum-és-akció tervezési módszertan obligation – kötelezettség oblique – dőlt | kurzív | rézsútos oblivious – feledékeny oblivious algorithm – feledékeny algoritmus oblivious transfer – feledékeny átvitel obscure – ismeretlen eredetű observability – megfigyelhetőség observable – megfigyelhető [környezet] observation – megfigyelés | megjegyzés observation model – megfigyelési modell observation room – megfigyelő szoba observational study – megfigyelésen alapuló tanulmány observer – megfigyelő observer design pattern – megfigyelő tervezési minta obsolete – elavult obviousness – áttekinthetőség Occam – Occam [programnyelv] occur check – előfordulási próba [logikában] occurrence – előfordulás occurrence of a pattern – minta előfordulása ochre – okkersárga Ockham’s razor – Ockham borotvája [problémamegoldó elv] OCL (Object Constraint Language) – OCL (objektumspecifikációs nyelv) [UML diagramokhoz] OCR (Optical Character Recognition) – OCR (optikai karakterfelismerés) [eljárás / rendszer] OCR machine – optikai karakterfelismerő gép octa (short form of octabyte) – okta (oktabájt rövid neve)

octabyte: a 64-bit quantity – oktabájt: 64 bites mennyiség octagon – nyolcszög octahedral group – oktaéder-csoport octal – nyolcas | oktális számrendszerbeli | oktális octal input – oktális bemenet octal multiplication – nyolcas számrendszerbeli szorzás | oktális szorzás octal number – nyolcas számrendszerbeli szám | oktális szám octal number system (radix 8 number system) – oktális számrendszer (8 alapú számrendszer) | nyolcas számrendszer octal output – oktális kimenet octal values of constants – állandók oktális értékei octal-to-binary conversion – oktális-bináris átalakítás octant – oktáns | térnyolcad octave – oktáv octonion – nyolcas octree – oktális fa | nyolcas-fa ODBC (Open Database Connectivity) – ODBC (nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság) odd – páratlan | páratlan szám odd and even – páratlan és páros odd function – páratlan függvény odd length run – páratlan hosszúságú futam odd number – páratlan szám odd permutation – páratlan permutáció odd-even – páratlan-páros odd-even merging network – páros-páratlan összefésülő hálózat odd-even method – páros-páratlan módszer odd-even sorting network – páros-páratlan rendező hálózat odd-parity circuit – páratlan paritás áramkör odd-parity code – páratlan paritás kód ODL (Object Definition Language) – ODL (objektumdefiníciós nyelv)

ODMG (Object Data Management Group) – Objektumorientált adatbázis Konzorcium [adatbáziskezelési megoldások szabványosításáért felel] ODML (Organizational Design Modeling Language) – ODML (szervezettervezet-leíró nyelv) ODMS (Object-oriented DataBase Management System) – objektumorientált adatbáziskezelő rendszer odometer – lépésszámláló odometry – odometria [robotikában a kerék mozgásából a megtett út kiszámítása] ODR (One-Definition-Rule) – egyszeri definiálás szabálya ODS (Operational Data Store) – ODS (operatív adatraktár) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – OFDM (ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás / multiplexelés) off line – közvetlen kapcsolatban nem levő | kapcsolat nélküli office – iroda office activities – irodai dokumentumkezelő és kommunikációs tevékenységek office automation – irodai automatizálás office system – irodai rendszer offline – hálózati elérés nélküli | rendszerről lekapcsolt offline problem – offline feladat offline system – off-line rendszer | logikailag nem összekapcsolt rendszer offline search – offline keresés offset – eltolás | elcsúsztatás off-set – kikapcsolt állapot offset and rotation – eltolás és forgatás offset table – eltolásiérték-tábla offshore software development – offshore szoftverfejlesztés OID (Object Identifier) – OID (objektumazonosító) OID (Organizational Innovation and Deployment) – OID (szervezeti szintű innováció és közzététel) OK button – OK gomb OLAM (On-Line Analytical Mining) – OLAM (on-line analitikus bányászat) OLAP (On-Line Analytical Processing) – OLAP (on-line analitikus feldolgozás) & HOLAP (Hybrid OLAP) – HOLAP (hibrid OLAP)

& MOLAP (Multidimensional OLAP) – MOLAP (többdimenziós OLAP) & ROLAP (Relational OLAP) – ROLAP (relációs OLAP) & spatial OLAP – tér-OLAP OLAP application – OLAP-alkalmazás OLAP mining – OLAP-bányászat older adult users – idősebb felnőtt felhasználó OLE (Object Linking and Embedding) – objektumok összekapcsolására és egymásbaágyazására szolgáló megoldás OLED (Organic LED) – organikus LED OLE-DB (Open Linking and Embedding for Databases) – OLE-DB (objektumcsatolás és beillesztés adatbázisokhoz) olive – olajzöld OLTP (On-Line Transaction Processing) – OLTP (online tranzakciófeldolgozás) omega network – ómega hálózat Omega-notation – Omega-jelölés OMG (Object Management Group) – objektumorientált szabványokért felelős nemzetközi konzorcium omission failure – kiesési hiba OML (Object Manipulation Language) – objektum-manipulációs nyelv omni – minden omnidirectional – minden irányú omniscience – mindentudás OMT (Object Modeling Technique) – OMT (OO módszertan) on-board cache – beépített gyorsítótár one flip-flop per state – egy flip-flop állapotonként one right way – egyetlen helyes út one-address computer – egycímű számítógép one-address instruction – egycímes utasítás one-mode matrix – egy szempontú mátrix one-one relationship – egy-egy kapcsolat one-operand execution – egy operandusú végrehajtás one-pass – egymenetes

one-pass algorithm – egymenetes algoritmus one-pass join – egymenetes összekapcsolás one-pass method – egymenetes módszer one-phase commit protocol – egyfázisú véglegesítési protokoll ones-complement – egyes komplemens ones-complement notation – egyes komplemens jelölés ones-complement addition – egyes komplemensű összeadás ones-complement arithmetic – egyes komplemenses aritmetika ones-complement notation – egyes komplemens jelölés ones-complement subtraction – egyes komplemensű kivonás one-shot decision – egylépéses döntés one-time pad – véletlen átkulcsolás | egyszer használatos kulcs one-time password – egyszer használatos jelszó One-Time Programmable (OTP) – egyszer programozható One-Time Programmable ROM (OTP ROM) – egyszer programozható ROM one-to-many relationship – egy-több kapcsolat one-to-one – egy-egyértelmű | injektív one-to-one correspondence – kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés | egy-egyértelmű megfeleltetés one-to-one mapping – egy:egy leképezés | egy:egy leképzés | 1:1 arányú leképezés one-to-one relationship – egy-egy kapcsolat one-to-one videoconferencing – négyszemközti videokonferencia one-way – egyirányú one-way communication – egyirányú kapcsolat | egyirányú kommunikáció one-way function – egyirányú függvény one-way hash function – egyirányú hasítófüggvény one-way mirror – egyirányú tükör one-way request – egyirányú kérés one-way RPC – egyirányú RPC online – folyamatosan elérhető | hálózatba kapcsolt | rendszerre rákapcsolt online aggregation – online összesítés online algorithm – közvetlen algoritmus | online algoritmus

On-Line Analytical Mining (OLAM) – on-ine analitikus bányászat (OLAM) On-Line Analytical Processing (OLAP) – online analitikus feldolgozás (OLAP) | on-line elemző feldolgozás (OLAP) online auction – online aukció online auction system – online aukciós rendszer online class – online osztály online collaborative learning – online együttműködő tanulás online communication – online kommunikáció online community – azonos érdeklődésű közösség | virtuális közösség online consumer – online fogyasztó on-line convex-hull problem – online konvex burok probléma online course – online tanfolyam online degree – online végzettség online discussion – online megbeszélés online education – online oktatás online environment – online környezet online help – online segítség | folyamatos segítség online journal – online folyóirat online learner – online tanuló online learning – online tanulás online learning community – online tanulóközösség online learning program – online tanulóprogram online learning system – online tanulási rendszer on-line media – online média online merge sorting – online összefésülő rendezés online processing – azonnali tranzakciót lehetővé tévő adatfeldolgozási rendszer online recreation – online kikapcsolódás online relationship – online kapcsolat online sales – online értékesítés online search – online keresés online searching – közvetlen keresés

online shopper – online vásárló online student – online hallgató online system – online rendszer | logikailag összekapcsolt rendszer online teaching – online tanítás online transaction – online tranzakció / ügylet On-Line Transaction Processing (OLTP) – on-line tranzakciófeldolgozás (OLTP) online transactional processing – online tranzakciófeldolgozás online university – online egyetem online-chat systems – online csevegő rendszer onomasticon – sajátos nevek vagy helynevek szótára o-notation – o-jelölés O-notation – O-jelölés O’-notation – O’-jelölés on-screen digitizing – képernyő digitalizálás on-set – bekapcsolt állapot on-the-fly – menet közben onto – rá | szürjektív onto function – szürjektív függvény | ráképezés Ontolingua (Ontology Intechange Language) – Ontolingua [ontológia-leíró nyelv] ontological commitment – ontológiai elkötelezettség ontological engineering – ontológiaszervezés ontology – ontológia ontology server – ontológia-szerver ontology-based query – ontológiai alapú lekérdezés / keresés OO (Object-Oriented) – OO (objektumelvű | objektumorientált) OOADA (Object-Oriented Analysis and Design with Applications) – OOADA [objektumorientált fejlesztési módszertan] OOA-OOD (Object-Oriented Analysis - Object-Oriented Design) – OOa-OOD [objektumorientált fejlesztési módszertan] OOIE (Object-Oriented Information Engineering) – OOIE (objektumorientált fejlesztési módszertan)

OOPL (Object-Oriented Programming Languages) – OOPL (objektumorientált programozási nyelvek) oops (OP field of MMIXAL line) – oops (MMIXAL sor oops mezője) OOSE (Object-Oriented Software Engineering) – OOSE (objektumorientált szemléletű szoftverfejlesztés / rendszerfejlesztés) OOUI (Object-Oriented User Interface) – OOUI (objektumorientált felhasználófelület / kezelőfelület) op code (operation code) – műveleti kód opacity – átlátszatlanság [a rendszer funkcionalitásának nehéz követhetősége] | fedőképesség opaque – átlátszatlan | elmosódó [argumentum] opaque type – átlátszatlan típus opaqueness – átlátszatlanság opcode (operation code) – művkód (műveleti kód rövid neve) opcode-based prediction – műveleti kódon alapuló becslés OPD (Organizational Process Definition) – OPD (szervezeti szintű folyamatok meghatározása) open – nyílt | nyitott open addressing – nyílt címzés open architecture – nyílt architektúra open caption – hang szöveges megjelenítése [feliratozás] open card sort – szabad kártya-rendezés Open Database Connectivity (ODBC) – nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság (ODBC) open delegation – megnyitási átruházás open distributed system – nyílt osztott rendszer open interval – nyílt intervallum open knowledge – nyílt tudás open linking and embedding for databases (OLE-DB) – objektumcsatolás és -beillesztés adatbázisokhoz (OLE-DB) open list – nyitott lista [keresésnél] Open Look Graphical User Interface – Open Look grafikus felhasználófelület / kezelőfelület open loop – nyílt hurkú [rendszer] open market – nyitott piac open network computing RPC – nyílt hálózati számítás RPC-vel

open order – ki nem elégített megrendelés open precondition – nyitott előfeltétel [tervkészítésnél] ORF (Open Reading Frame) – ORF (nyitott leolvasási keret) open set – nyílt halmaz Open Shortest Path First protocol (OSPF) – legrövidebb-út-nyitása-először protokoll open source – nyílt forrás open source development network – nyílt forráskód-fejlesztő hálózat open source movement – nyílt forráskód mozgalom open source software – nyílt forráskódú szoftver open specification – nyílt leírás | nyílt specifikáció open subset – nyílt részhalmaz open system – nyílt rendszer | többféle hardver platformon futtatható szoftver Open System Environment (OSE) – nyílt rendszerkörnyezet Open Systems Interconnection (OSI) – nyílt rendszerek összekapcsolása open systems security – nyílt rendszerek együttműködésének biztonsága open world assumption – nyíltvilág feltételezés open-address hash table – nyílt címzésű hasítótábla open-coding – nyitott kódolás Open-Collector output (OC) – nyitott kollektoros kimenet open-drain bus – nyitott nyelőelektródás busz / sín open-drain output – nyitott nyelőelektródás kimenet | nyitott drain kimenet opening ceremony – megnyitó ünnepség opening of file – állomány megnyitása | fájl megnyitása open-outcry – angol-típusú aukció | emelkedő licitálású aukció open-source software – nyílt-forráskódú szoftver | szabadon terjeszthető és módosítható szoftver operability – működési képesség operand – művelet tárgya | utasítás tárgya | operandus operand addressing – operandus címzés operand fetching – operandus behívás | operandus lehívás operate – működik operating budget – egység működtetésének költségvetése

Operating System (OS) – működtető rendszer | operációs rendszer & Distributed Operating System (DOS) – osztott működtető rendszer | osztott operációs rendszer & multi-computer operating system – több-számítógépes működtető rendszer & multiprocessor operating system – többprocesszoros működtető rendszer Network Operating System (NOS) – hálózati működtető rendszer | hálózati operációs rendszer & single-processor operating system – egyprocesszoros operációs rendszer & uni-processor operating system – egyprocesszoros működtető rendszer operating temperature – üzemi hőmérséklet operation – művelet | működés & acquire operation – igénylés művelet & chain operation – láncolási művelet & concurrent operation – versengő művelet | konkurens művelet & conflicting operation – ütköző művelet & disconnected operation – szétkapcsolt művelet & incomplete operation – nemteljes művelet & involutoric operation – involutorikus művelet [egy operandusra kétszer alkalmazva az eredeti értéket kapjuk] & release operation – feloldás művelet operation code – műveleti kód operation code field – műveleti kód mezője operation cycle – műveletciklus operation on container – tároló művelet operation on reference – referencia művelet operation on structure – struktúra művelet operation register – műveleti regiszter operational amplifier – műveleti erősítő operational concept – működési elképzelés operational data – operatív adat operational data security – operatív adatbiztonság Operational Data Store (ODS) – operatív adatraktár (ODS) operational database system – operatív adatbázisrendszer

operational environment – működési környezet operational feasibility – tervezett rendszer tényleges üzemeltetési lehetőségeinek vizsgálata operational integrity – operáció integritás | rendszerintegritás operational metadata – operatív metaadat operational profile – műveleti profil operational scenario – működési forgatókönyv | működési szcenárió operations research – operációkutatás Operations Security (OPSEC) – operáció biztonság | működési biztonság operative address space – operatív címtartomány operator – művelet | operátor | gépkezelő személy & access operator – hozzáférési művelet operator binding – operátorkötés operator binding strength – operátorkötés erőssége operator grammar – operátor nyelvtan operator precedence – operátor elsőbbség | műveletek közötti elsőbbség | műveletek kiértékelési sorrendje operator precedence function – operátor elsőbbségi függvény operator precedence grammar – operátor elsőbbségi nyelvtan OPF (Organizational Process Focus) – OPF (szervezeti szintű folyamatszemlélet) OPP (Organizational Process Performance) – OPP (szervezeti szintű folyamat teljesítmény) opportunistic goal – kiegyező cél | opportunista cél opportunity – lehetőség OPR (Optical Pattern Recognition) – OPR (optikai alakfelismerés) OPS-5 (Official Production System 5) – OPS-5 [adatvezérelt keretrendszer] optical – optikai Optical Character Recognition (OCR) – optikai karakterfelismerés (OCR) optical computing – optikai elvű számítástechnika optical disk – optikai lemez optical fiber – fényvezető szál optical flow – optikai folyam optical illusion – optikai illúzió

optical interpretation – feliratozás optical mouse – optikai egér Optical Music Recognition (OMR) – optikai zenefelismerés optical network – optikai hálózat | fényvezető szálas hálózat optical recognition – optikai felismerés optical system – optikai rendszer optical transmission system – optikai átvivőrendszer optically scanned bitmap – optikailag beolvasott bitkép OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) – OPTICS (pontok rendezése a klaszterező struktúra azonosításához) optimal – optimális optimal binary search – optimális bináris keresés optimal binary search tree – optimális bináris keresőfa optimal brain damage – optimális agykárosodás [neurális hálónál] optimal code – optimális kód optimal container – optimális tároló optimal control problem – optimális irányítási feladat optimal control theory – optimális szabályozás elmélet optimal decision – optimális döntés optimal matching – optimális párosítás optimal objective value – optimális célérték optimal page replacement algorithm – optimális lapcsere algoritmus optimal performance – optimális teljesítmény optimal search procedure – optimális keresési eljárás optimal solution – optimális megoldás optimal substructure – optimális részstruktúra optimal vertex cover – optimális csúcsfedés optimality (of a search algorithm) – optimalitás (kereső algoritmusban) optimally efficient algorithm – optimális hatékonyságú algoritmus optimism under uncertainty – bizonytalanság melletti optimizmus oprtimistic – optimista

optimistic concurrency control – optimista konkurenciaszabályozás | optimista konkurenciavezérlés optimistic logging protocol – optimista naplózó protokoll Optimistic two-Phase Locking (O2PL) – optimista kétfázisú zárolás (O2PL) optimization (optimisation) – optimalizálás & global optimization – globális optimalizálás & interprocedural optimization – eljárások közötti optimalizálás & local optimization – lokális optimalizálás & loop optimization – ciklusoptimalizálás & machine dependent optimization – gépfüggő optimalizálás & machine independent optimization – gépfüggetlen optimalizálás & peephole optimization – ablakoptimalizálás & safe optimization – biztonságos optimalizálás optimization of loops – ciklusok optimalizálása optimization of tests – tesztek optimalizálása optimization problem (optimisation problem) – optimalizálási feladat | optimalizációs probléma optimize – optimalizál optimizer – optimalizáló & code-optimizer – kódoptimalizáló optimizing process – optimalizáló folyamat optimum – optimum | optimális optimum binary search tree – optimális bináris keresőfa optimum digital search tree – optimális digitális kereső fa optimum distance – optimális távolság optimum exchange sorting – optimális cserélő rendezés optimum linear arrangements – optimális lineáris elrendezés optimum linear probing – optimális lineáris próbavétel | optimális lineáris kipróbálás optimum linked trie – optimális láncolt szófa optimum merge pattern – optimális összefésülő minta optimum methods of computation – számítások optimális módszerei optimum open addressing – optimális nyílt címzés optimum permutation – optimális permutáció

optimum point – optimumpont & global optimum point – globális optimumpont & local optimum point – lokális optimumpont optimum polyphase merge – optimális többfázisú összefésülés optimum searching – optimális keresés optimum sorting – optimális rendezés option negotiation – opcióegyeztetés option sheet – beállítások felülete OQL (Object Query Language) – OQL (objektum lekérdezőnyelv) OR (bitwise or) – OR (bitenkénti vagy) OR – megengedő VAGY | diszjunkció OR function – megengedő VAGY-függvény | diszjunkció OR gate – VAGY kapu OR operation – VAGY művelet [logikai] OR plane – VAGY mező OR symbol – VAGY szimbólum oracle – orákulum | jóshely OR-AND circuit – VAGY-ÉS áramkör OR-AND-INVERT (OAI) gate – VAGY-ÉS-INVERTER kapu orange – narancs Orange Book standard – narancs könyv szabvány [CD-R, CD-RW] orbit – pálya ORD (Object Requirement Design) – objektumorientált szemléletű követelménytervezés order – rend | sorrend | nagyságrend | fokozat | rendezettség | rendelés order confirmation – rendelés-visszaigazolás order entry system – beérkező megrendeléseket feldolgozó rendszer order ideals – rendezési ideálok order of a modulo m – adott m modulus szerinti rend order of a recurrence relation – rekurzió rendje order of a set partition – halmazfelbontás rendje order of an element – elem rendje

order of an element in a field – test elemének rendje order of construction – létrehozási sorrend order of construction and destruction – felépítési és megsemmisítési sorrend order of evaluation – kiértékelési sorrend order of fields – mezők sorrendje order of growth – nagyságrend order of how memory is accessed – memória elérési sorrend order of magnitude zero – nulla nagyságrend order of member initialization – tag kezdőértékadás sorrend order of reduction – redukálási sorrend order of specialization – specializáció sorrend order of summation – összegzés sorrendje order point – rendelési pont [készletgazdálkodás] order release report – MRP egy kimenete | megrendelési lista order statistics – rendstatisztikák order summary – rendelés összegzése order tracking and history – rendelés nyomonkövetés és történet orderability – rendezhetőség ordered – rendezett ordered ATG – rendezett aTG Ordered Binary Decision Diagram (OBDD) – rendezett bináris döntési diagram ordered factorization – rendezett faktorizáció ordered forest – rendezett erdő ordered hash table – rendezett hasító tábla ordered message delivery – sorrendi üzenetkézbesítés ordered pair – rendezett pár ordered seek queueing – megrendelt keresések sorba állítása ordered selection – rendezett kiválasztás ordered set – rendezett halmaz ordered tree – rendezett fa ordered trees from recall – visszaidézésből származó rendezett fák módszere

ordering – rendezés ordering constraint – rendező korlát ordinal – rendezett | sorrend típusú ordinal scale – rendezési skála ordinal variable – rendezett változó | sorrend típusú változó ordinary – közönséges | rendes ordinary generating function – közönséges generátorfüggvény ordinary power – közönséges hatvány | hatvány ORF (Open Reading Frame) – ORF (nyitott leolvasási keret) organization – szervezés | szervezet | vállalati szervezet jogok, kötelezettségek, célok rendszere organization learning – szervezeti tanulási [olyamat] organization management – szervezetirányítás organization model (in CommonKADS) – szervezeti modell (CommonKADS módszertanban) organization of I/O system – B / K-rendszer szervezése organization theory – szervezet-elmélet organization’s business objectives – szervezet üzleti céljai organization’s measurement repository – szervezet mérési tárháza organization’s process asset library – szervezet folyamatokra vonatkozó tapasztalatát tartalmazó könyvtár | a szervezet folyamat vagyonát tartalmazó könyvtár organizational – szervezeti organizational behavior – szervezeti viselkedés organizational best practice – szervezeti bevált gyakorlat organizational boundaries – szervezeti határok organizational climate – szervezeti klíma organizational content – szervezeti tartalom organizational culture – szervezeti kultúra organizational data mining – szervezeti adatbányászat organizational decision support – szervezeti döntéstámogatás organizational design – szervezettervezés Organizational Design Modeling Language (ODML) – szervezettervezet-leíró nyelv organizational development – szervezeti fejlődés

organizational environment – szervezeti környezet organizational factor – szervezeti tényező organizational hyperdocument – szervezeti hiperdokumentum organizational identity – szervezeti identitás organizational impact – szervezeti hatás organizational impact analysis – új rendszer szervezetre gyakorolt hatásának elemzése Organizational Innovation and Deployment (OID) – szervezeti szintű innováció és közzététel (OID) organizational knowledge – szervezeti tudás organizational learning – szervezeti tanulás organizational maturity – szervezet érettsége organizational memory – szervezeti emlékezet | közösségi memória organizational memory information systems – szervezeti memóriakezelő információs rendszer organizational model (in CommonKADS) – szervezeti modell (CommonKADS módszertanban) organizational pattern – szervezeti minta organizational performance – szervezeti teljesítmény organizational policy – szervezeti szintű politika / kinyilatkoztatás organizational process – szervezeti folyamat organizational process assets – szervezet folyamat vagyona Organizational Process Definition (OPD) – szervezeti szintű folyamatok meghatározása (OPD) Organizational Process Focus (OPF) – szervezeti szintű folyamatszemlélet (OFP) Organizational Process Performance (OPP) – szervezeti szintű folyamat teljesítmény (OPP) organizational requirement – szervezeti követelmény organizational risk – szervezeti kockázat organizational security policy – szervezeti biztonságpolitika organizational strategy – szervezeti stratégia organizational structure – szervezeti felépítés / struktúra Organizational Training (OT) – szervezeti szintű képzés (OT) organizational unit – szervezeti egység organization's set of standard processes – szervezet szabványos folyamatainak halmaza organized data – szervezett adat

organizing – szervezés organ-pipe order – orgonasíp rendezés organs of vision – látás szervei orgware – szervezéssel kapcsolatos szoftver orient – irányít orientable matroid – irányítható matroid orientation – tájékozódás | helyzet | irány | orientáció | tájolás [geoinformatika] | irányultság & absolute orientation – abszolút tájolás & epipolar orientation – epipoláris tájolás & interior orientation – belső tájolás & outer orientation – külső tájolás & relative orientation – relatív tájolás oriented – irányított oriented binary tree – irányított bináris fa oriented forest – irányított erdő oriented graph – irányított gráf oriented link – irányított kapcsolat oriented matroid – irányított matroid oriented spanning tree – irányított feszítőfa oriented tree – irányított fa origin – origó | kezdőpont | forrás | eredet origin of name – név forrása | név eredete original form of Euclid’s algorithm – euklideszi algoritmus eredeti formája originator ID – létrehozó azonosító ORM (Object-Relational Mapping) – objektumrelációs leképezés OR-parallelism – VAGY-párhuzamosság orphan – fattyúsor | árva | sehova sem tartozó orphan extermination – árvairtás | fattyúirtás orphan page – fattyú oldal [kimenő link nélküli weboldal] orphan process – árva-folyamat | fattyú-folyamat orphaned process (UNIX) – árva folyamat (UNIX)

orthocomplement – ortokomplemens orthogonal – merőleges | ortogonális orthogonal array – ortogonális tömb orthogonal circulant matrix – ortogonális cirkuláns mátrix orthogonal eigenvectors – ortogonális sajátvektorok orthogonal filter – ortogonális szűrő Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás / multiplexelés orthogonal matrix – ortogonális mátrix orthogonal signals – ortogonális jelek orthogonal vectors – ortogonális vektorok | merőleges vektorok orthogonality – ortogonalitás orthogonalizability – ortogonalizálhatóság orthogonalizable code – ortogonalizálható kód orthogonalization – ortogonalizáció orthogonalized parity-check equation – ortogonalizált paritásellenőrző egyenlet orthomodular – ortomoduláris orthonormal – ortonormált | ortonormális | ortogonális és normált orthophoto – ortofotó orthorectification – ortorektifikálás OS (Operating System) – OS (működtető rendszer) | operációs rendszer) oscillating sort – oszcilláló rendezés oscillator – oszcillátor oscilloscope – oszcilloszkóp OSI (Open Systems Interconnection) – OSI (nyílt rendszerek összekapcsolása) OSI architecture – nyílt rendszerarchitektúra OSI Reference Model – OSI hivatkozási modell OSPF (Open Shortest Path First) – OSPF (nyitott legrövidebb út protokoll) OSS (Operation Support System) – operatív munkát támogató információrendszerek OT (Object Technology) – objektumorientált technológia OT (Organizational Training) – OT (szervezeti szintű képzés)

OTP-ROM (One-Time Programmable ROM) – egyszer programozható ROM ourotoruses – ourotórusok out of range – számtartományon / intervallumon kívüli érték outbound links – kifelé mutató linkek outcome – eredmény | végeredmény | következmény out-degree – kifok out-degree of a vertex – csúcs kifoka outer – külső outer code – külső kód outer join – külső összekapcsolás outer product – külső szorzat outgoing bit of shift – léptetés kilépő bitje outlier – kívülálló | szélsőséges érték | különc outlier analysis – kívülálló elemek felderítése | szélsőséges értékek elemzése | eltérés elemzés outline – körvonal outliner – szövegrészeket hierarchiába rendező szoftver-modul out-of-band data – sávon kívüli adat out-of-band signaling – sávon kívüli jelzés out-of-box experience – dobozkinyitási-élmény out-of-order dispatch – sorrenden kívüli kiküldés out-of-order issue – sorrenden kívüli kibocsátás output – kimenet output alphabet – kimeneti ábécé | kimenet-ábécé | output-ábécé output asymmetry – kimeneti aszimmetria output component – megjelenítő komponens output dependency – kimeneti függőség output device – kimeneti egység | output egység | információkijelző eszköz output equation – kimeneti egyenlet Output-Feedback (OFB) – kimenet-visszacsatolás output-feedback mode – kimenet-visszacsatolásos üzemmód output field – kimeneti mező

output function – kimenet-függvény | kimeneti függvény | output-függvény output handler – kimenetkezelő output iterator – kimeneti bejáró output list – kimeneti lista & query output list – lekérdezés kimeneti lista output loading – kimenet terhelés output logic – kimeneti logika output logic macrocell – kimeneti logikát megvalósító makrocella output manipulator – kimenet módosító | kimenet manipulátor output of user-defined type – felhasználói kimenet output operator – kimeneti operator output padding – kimenet feltöltés output polarity – kimenet polaritása output sequence – kimeneti sorozat output stage – kimeneti fokozat output subsystem – kimeneti alrendszer output table – kimeneti tábla output timing skew – kimenet időbeli elcsúszása output to file – fájl kimenet output verification knowledge management – kimenetellenőrző tudáskezelés output voltage – kimeneti feszültség output wire – kimenő huzal output-disable input – kimenet tiltó bemenet output-disable time – kimenet tiltási idő Output-Enable (OE) – kimenet engedélyezés | kimenet engedélyező output-enable gate – kimenet engedélyező kapu output-enable time – kimenet engedélyezési ideje output-hold time – kimenet-tartási idő output-list – kimeneti lista output-polarity control – kimeneti polaritás vezérlés output-select multiplexer – kimenet kiválasztó multiplexer

outranking method – rangsorolásos módszer outscattering – kilépő fényszóródás outsourcing – erőforrás-kihelyezés | tevékenység kiszervezése outstanding invoice – kifizetetlen számla | kifizetetlen követelés outstanding purchase order – be nem érkezett megrendelés over segmentation – túlszegmentálás overall fan-out – teljes kimeneti terhelhetőség overdetermined matrix – túlhatározott mátrix overdetermined system of linear equations – túlhatározott lineáris egyenletrendszer overdrive – túlvezérlés overfitting – túlilleszkedés overflow – túlcsordulás & exponent overflow – kitevő túlcsordulása & fraction overflow – tört túlcsordulása & rounding overflow – kerekítési túlcsordulás overflow block – túlcsordulási blokk | gyűjtőblokk overhead – fejfeletti | valamin felüli | többletráfordítás & communication overhead – kommunikációs többletráfordítás overhead charges – általános költség | rezsi költség overlap – átfed overlapping – átlapoló overlapping intervals – átlapoló intervallumok | egymást átfedő intervallumok overlapping sequences – átfedő sorozatok overlapping subproblems – átlapoló részfeladatok overlay – átlapoló | átfedő | overlay [egy memóriaterület többszöri felhasználása] | átlátszó réteg | átfedő réteg | átfedés | fedvény [térinformatika] overlay network – átfedő hálózat overlay region – átlapolási terület overload – túlterhelés overload resolution – túlterhelés feloldás overloaded – túlterhelt

overloaded function name – túlterhelt függvénynév overloaded method – túlterhelt metódus overloaded operator – túlterhelt operátor overloaded output – túlterhelt kimenet overloading – túlterhelés overprint – felülnyomás overprinting – felülnyomás override – hatálytalanít | felülbírál override private base – privát-bázis felülírás overriding – felülírás overriding function from virtual base class – virtuális bázisosztály függvény-felülírás oversampling – túlmintavételezés overshoot – túllövés | túllendülés overstrike – felülvonás overtype – felülír overview – áttekintés overwrite – felülír overwrite mode – felülíró üzemmód overwriting – felülírás | átírás OWL Web Ontology Language – OWL [szemantikus WEB szolgáltatások ontológia-leíró nyelve] owner – tulajdonos owner capability – tulajdonosi képesség ownership transfer – tulajdonjog átadás Oxford English Dictionary – Oxfordi angol szótár

P
P (complexity class) – P (bonyolultsági osztály) P2P (Peer To Peer) network – P2P egyenrangú társak közti hálózat PA (Process Area) – Pa (folyamatcsoport | folyamat) package – csomag | tokozás package declaration – csomagdeklaráció

package diagram – csomagdiagram package wrapping – ajándékcsomagolás packaged decimal – összecsomagolt decimális packed – becsomagolt | tömörített packed data – becsomagolt adatok packed forest – tömörített erdő [nyelvészetben] packed record – csomagolt rekord packed tree – tömörített fa [nyelvészetben] packed-BCD representation – pakolt BCD ábrázolás packet – csomag packet assembler – csomagszerkesztő Packet Assembler Disassembler (PAD) – csomag összerakó-szétdaraboló packet filter – csomagszűrő packet filtering – csomagszűrés packet identifier – csomagazonosító packet inter-arrival distribution – érkezési időköz eloszlása packet inter-arrival time – csomagérkezési időköz packet loss ratio – csomagvesztési arány packet routing – csomagirányítás packet sniffer – hálózatvizsgáló szoftver | csomaglehallgató Packet Switched Network (PSN) – csomagkapcsolt hálózat packet switched subnet – csomagkapcsolt alhálózat packet switching – csomagkapcsolás packet switching network – csomagkapcsolt hálózat packet-filtering gateway – csomagszűrő átjáró packet-level protocol (in transputers) – csomag szintű protokoll (transzputerekben) packet-switched infrastructure – csomagkapcsolt infrastruktúra packing – pakolás | csomagolás & sphere packing – gömbpakolás packing bound – kitöltési korlát packing problem – pakolási probléma

packing slip – árukísérő-jegy PAC-learning algorithm (Probably Approximately Correct algorithm) – PAC tanuló algoritmus [valószínűleg közelítőleg helyes hipotézishalmazt adó tanuló algoritmus] pad – forrszem PAD (Packet Assembler Disassembler) – PAD (csomag összerakó-szétdaraboló) pad character – töltelékkarakter pad ring – kerek forrszem padding – kitöltés padding functions – kitöltő függvények paddle – forgatható beviteli egység p-adic number system – p-adikus számrendszer p-adic numbers – p-adikus számok page – lap & invalid page – érvénytelen lap & start page – kezdőlap page boundary – laphatár page break – laptörés | oldaltörés page chunking – oldaldarabolás page description – oldalleírás page design – oldalterv page fault – laphiba page frame – lapkeret page frame number – lapkeret szám page hit – oldaltalálat page jacking – WEB lap átirányítás page layout – lap elrendezés page locking – lapzárolás page not found – oldal nem található page number – lapszám | lapszámozás | lapsorszám page offset – lap eltolás page preview – nyomtatási kép | lap előnézet

page protection – lapvédelem page rank algorithm – oldalakat rangsoroló algoritmus | page rank algoritmus page replacement – lapcsere page replacement algorithm – lapcsere algoritmus page request – lapigény page schematic – oldal séma page setup – lapbeállítás | oldalbeállítás page size – oldalméret page table – laptáblázat & inverted page table – invertált laptábla page table offset – laptábla eltolás page template – oldalsablon page title – oldalcím page-fault frequency model – laphiba-gyakorisági modell page-mode read cycle – lap-módú olvasási ciklus page-mode write cycle – lap-módú írási ciklus page-oriented scrollbar – laporientált görgetősáv | laporientált gördítősáv pages per minute – lap per perc pagination – lapokra tördelés paging – lapozás paging channel – felhívó csatorna paging hardware – lapozó hardver paid link – fizetett link paint – festés paintbrush – ecset painter ’s algorithm – festő algoritmus painting – festés pair – pár pairing – párosítás pairwise – páronként pairwise balanced design – páronként kiegyensúlyozott design

pairwise consistent – páronként konzisztens pairwise disjoint sets – páronként diszjunkt halmazok pairwise independence – páronkénti függetlenség pairwise relatively primes – páronként relatív prímek pairwise sequence alignment – páronkénti szekvencia illesztés PAL device (Programmable Array Logic device) – programozható tömb logikai egység PAL (Public Ada Library) – publikus ada könyvtár palette – színskála | paletta Paley design – Paley-design Paley function – Paley-függvény Paley graph – Paley-gráf palindrome – tükörszó | tükörmondat | tükörszimmetrikus szó | tükörszimmetrikus mondat | önszimmetrikus szó | önszimmetrikus mondat | palindróma palindromic – tükörszimmetrikus | önszimmetrikus palmtop – kéziszámítógép | marokszámítógép PAM (Pluggable Authentication Module) – PAM (hozzákapcsolható hitelesítő modul) PAN (Personal Area Network) – PAN (személyi hálózat) pan – pásztázás | kamerát ráirányít | képet csúsztat panic method – pánik módszer panning – képcsúsztatás | úsztatás paper – papír | cikk paper tape – papírszalag paper-and-pencil prototype – papír-és-ceruza prototípus paperless office – papírmentes iroda PAR (Positive Acknowledgement with Retransmission) – PAR (pozitív nyugtázás újraküldéssel) parabola – parabola paraboloid – paraboloid paradigm – paradigma paradigm shift – alapelvek gyökeres megváltoztatása | paradigmaváltás paradox – paradoxon | látszólagos ellentmondás paragraph – paragrafus | bekezdés | szakasz

paragraph-style – bekezdésstílus parallel – parallel | párhuzamos parallel algorithm – párhuzamos algoritmus parallel architecture – párhuzamos architektúra parallel branch detection – párhuzamos elágazás észlelés parallel comparator – párhuzamos komparátor parallel composition – párhuzamos összetétel | párhuzamos kompozíció | párhuzamos kapcsolás parallel computation – párhuzamos számítás parallel computing (in vector architectures) – párhuzamos számítások (vektor architektúrákban) parallel control flow architectures – párhuzamos vezérlésfolyam architektúrák parallel control operator – párhuzamos vezérlőoperátor parallel cutover – új rendszernek a régi működtetésével párhuzamosan futó bevezetése parallel data – párhuzamos adat parallel decoding – párhuzamos dekódolás parallel design – párhuzamos tervezés parallel distributed processing – párhuzamos osztott feldolgozás parallel edge – többszörös él | párhuzamos él parallel execution – párhuzamos végrehajtás parallel hypercube – párhuzamos hiperkocka parallel instruction execution – párhuzamos utasítás végrehajtás parallel interrupt priority – párhuzamos megszakítás prioritás parallel language – párhuzamos nyelv parallel load/store processing – párhuzamos betöltés / tárolás feldolgozás parallel mining – párhuzamos bányászat parallel multimedia database – párhuzamos multimédia-adatbázis parallel multiplication – párhuzamos szorzás parallel port – párhuzamos port parallel processing – párhuzamos feldolgozás parallel projection – párhuzamos vetítés Parallel Random Access Machine (PRAM) – párhuzamos közvetlen hozzáférésű gép parallel search – párhuzamos keresés

Parallel Virtual Machine (PVM) – párhuzamos virtuális gép (PVM) parallel-in, parallel-out shift register – párhuzamos bemenetű, párhuzamos kimenetű léptetőregiszter parallel-in, serial-out shift register – párhuzamos bemenetű, soros kimenetű léptetőregiszter parallelism – párhuzamosság parallel-machine-scheduling problem – párhuzamosgép-ütemezési feladat parallelogram – parallelogramma parallel-to-serial conversion – párhuzamos–soros átalakítás parameter – paraméter & parameter passing – paraméterátadás & parameterless – paraméternélküli parameter independence – paraméter-függetlenség parameter marshaling – paramétercsomagolás parameter multiplication – paraméterszorzás parameter passing – paraméterátadás parameter space – paraméter-tér parameter step – paraméterlépés parametrization – paraméterezés & template parametrization – sablon paraméterezése parametric – paraméteres parametric equalizer – parametrikus kiegyenlítő | hangszínszabályozó parametric learning – paraméteres tanulás parametric polymorphism – paraméteres polimorfizmus parametric representation – paraméteres ábrázolás | paraméteres megadás parametric search – paraméteres keresés | több szempont szerinti keresés parametric searching – paraméteres keresés | több szempont szerinti keresés parametrized – paraméterekkel rendelkező parametrized class – paraméterezett osztály paramodulation – paramoduláció [logikákban] pardo node (parallel do node) – párhuzamos elágazás csomópontja [végrehajtási gráfban] parent – szülő

parent directory – szülőkönyvtár | szülőmappa parent node – szülő csúcs | szülő csomópont parent pointer – szülő mutató parent process – szülőfolyamat parent table – szülő tábla parent type – szülőtípus parenthesis – kerek zárójel parenthesis convention – zárójelezési konvenció parenthesis structure of depth-first search – mélységi keresés zárójeles szerkezete parenthesis theorem – zárójelezési tétel parenthesization of a matrix-chain product – mátrixlánc szorzat zárójelezése parenthesized – zárójelezett | zárójeles parenthesized formula – zárójeles kifejezés Pareto dominated – Pareto-dominált Pareto optimal – Pareto-optimális Pareto-optimal solving – Pareto-optimális megoldás parity – párosság | paritás & even parity – páros paritás & odd parity – páratlan paritás parity bit – paritásbit parity block – paritásblokk parity check – paritásellenőrzés parity check matrix – paritásellenőrző mátrix parity checking – paritásellenőrzés parity error – paritáshiba parity fragment – paritástöredék parity function – paritás függvény | egyenérték függvény parity generation – paritás generálás parity-check – paritásellenőrzés | paritásellenőrző parity-check equation – paritásellenőrző egyenlet parity-check matrix – paritás ellenőrző mátrix

parse – szintaktikusan elemez | utasítássorozat széttördelése szintaktikai elemzéshez | elemzés parse table – elemző táblázat parse tree – szintaktikai elemzés fája | elemző fa | levezetési fa | leképezési fa parser – szintaktikai elemző & bottom-up parser – alulról-felfelé haladó szintaktikai elemző & LALR(1) parser – LALR(1) elemző & LL(1) parser – LL(1) elemző & LR(1) parser – LR(1) elemző & precedence parser – elsőbbségi elemző & SLR(1) parser – SLR(1) elemző & top-down parser – felülről-lefelé haladó szintaktikai elemző parser generator – szintaktikai elemző generátor parsing – szintaktikai elemzés & backup parsing – visszalépéses elemzés & brute-force parsing – teljes visszalépéses elemzés & canonical parsing table – kanonikus elemző tábla & limited backup parsing – korlátozott visszalépéses elemzés & left-corner parsing – balsarkos elemzés & left to right parsing – balról-jobbra elemzés parsing table – elemző táblázat parsinomy problem – takarékossági feladat / probléma Parsys Supernode – Parsys szupercsomópont part – rész | része valaminek part of – része [valaminek] partial – részleges | parciális partial correctness of programs – programok részleges helyessége | programok parciális helyessége partial dependency – részleges függőség partial derivatives – parciális deriváltak partial evaluation – parciális kiértékelés | részleges kiértékelés partial fraction – részlettört partial fraction expansion – résztörtekre bontás [parciális törtekre bontás]

partial fractions – parciális törtek partial loop unrolling – részleges cikluskifejtés partial match query – lekérdezés részleges egyezéssel partial materialization – részleges megvalósítás partial order – parciális rendezés | részbenrendezés | parciális rendezettség | részbenrendezettség partial ordering – parciális rendezés | részbenrendezés partial parametrization – részleges paraméterezés Partial Permutation Routing (PPR) – parciális permutáció irányítás partial product – részszorzat partial program – parciális program partial quotients – parciális hányadok & distribution of partial quotiens – parciális hányadok eloszlása partial reallocate – részleges újraelosztás partial renaming – részleges átnevezés partial sequence – részsorozat partial shelving – részleges utasítás várakoztatás partial sort – részleges rendezés partial specialization – részleges specializáció partial sum – részösszeg | részletösszeg partial sum of a sequence – sor részletösszege partial-order planning – részben-rendezett tervkészítés partial-ordered – részben-rendezett partially – részben partially adaptive protocol – részben adaptív protokoll partially observable – részlegesen megfigyelhető környezet partially observable Markov decision process – részlegesen megfigyelhető Markov döntési folyamat partially ordered multiset – részben rendezett multihalmaz | parciálisan rendezett multihalmaz partially ordered set (poset) – részben rendezett halmaz | parciálisan rendezett halmaz partially out-of-order dispatch – részleges sorrenden kívüli kibocsátás partially synchronous algorithm – részben szinkron algoritmus

participant observation – résztvevő megfigyelés participate – részt vesz participating media – fényelnyelő és szóró anyag | résztvevő anyag participation – részvétel participative budgeting – több menedzseri szinten zajló költségvetés-készítés participative design – felhasználók bevonásával történő tervezés participatory design – résztvevő-bevonó tervezés participatory design methodology – részvételen alapuló tervezés módszertana particle – részecske particle filtering – részecskeszűrés particle system – részecskerendszer partition – felosztás | felbontás | osztályozás | partíció & admissible partition – megengedett partíció & balanced partition – kiegyensúlyozott partíció partition lattice – partícióháló partition numbers – felbontások száma & tables of partition numbers – felbontások számainak táblázata partition of a multiset – multihalmaz felbontása partition of a set – halmaz felbontása | halmaz partíciója partition of a vertex set – csúcshalmaz felbontása | csúcshalmaz partíciója partition of an integer – egész szám felbontása összeadandókra partition test – felbontási teszt partitioned – részekre bontott | particionált partitioned ATG – partícionált aTG partitioned table – partícionált tábla partitioner – partícionáló partitioning – felbontás | részekre bontás | partícionálás partitioning algorithm – felbontó algoritmus | partícionáló algoritmus partitioning method – partícionáló módszer partitioning of a program – program felosztása partitioning relations – relációk partícionálása

partitions of a number – szám felbontásai partnership corporation – betéti társaság partonomy – szervezeti hierarchia | partonómia parts list – alkatrész jegyzék Pascal – Pascal [programnyelv] Pascal triangle – Pascal-háromszög pass – menet | futam & one-pass – egymenetes & two-pass – kétmenetes pass phrase – jelmondat pass transistor – áteresztő tranzisztor pass-by-reference – referencia szerinti átadás pass-by-value – érték szerinti átadás passive – passzív passive attack – passzív támadás | adatok monitorozását / felvételét végző támadás passive cheater – passzív csaló passive consumption – passzív fogyasztás passive learning – passzív tanulás passive network – passzív hálózat passive pull-up – passzív felhúzó passive resource – passzív erőforrás | önmagában nem működő erőforrás passive replica – passzív másolat passive sensor – passzív érzékelő passive star – passzív csillag passive transmission medium – passzív átvivőközeg passive threat – passzív fenyegetés passive wiretapping – passzív lehallgatás password – jelszó password authentication – jelszavas azonosítás password cracker – jelszótörő password field – jelszó-mező

password sniffing – jelszó lehallgató password system – jelszó rendszer password-locked screensaver – jelszóvédett képernyővédő past-due receivable – adott határidő túli kifizetetlen követelés paste – beilleszt | beillesztés paste link – beillesztés hivatkozásként | csatolásos beillesztés paste special – különleges beillesztés | irányított beillesztés patch – hibajavító csomag | javítóprogram patent – szabadalom path – út | elérési út | keresési út path animation – pálya animáció path consistency – út-konzisztencia path cost – útköltség path coverage – út lefedettség path expression – útkifejezés path graph – útgráf path length – úthossz path matrix – útmátrix path name – útnév | útvonalnév & absolute path name – abszolút útnév path planning – útvonaltervezés path testing – útvonaltesztelés path tracing – útkövetés | inverz fényútkövetés path traversal pattern mining – hozzáférési útvonalminta bányászat pathological Internet usage – kóros internethasználat paths on a grid – utak egy rácson patience – türelem patient – beteg | páciens patient diagnosis – betegdiagnózis pattern – minta & actionable pattern – helyzetbe hozó minta

& adaptor design pattern – illesztő tervezési minta & analysis pattern – elemzési minta & architectural pattern – architekturális minta & builder design pattern – építő tervezési minta & cache-hit pattern – gyorsítótár-találati mintázat & command design pattern – parancs tervezési minta & communication pattern – kommunikációs minta & composite design pattern – összetétel tervezési minta & data pattern – adatminta & decorator design pattern – díszítő tervezési minta & design pattern – tervezési minta & emerging pattern – felbukkanó minta & expected pattern – elvárásnak megfelelő minta & flyweight design pattern – pehelysúlyú tervezési minta & frequent pattern – gyakori minta & gene expression pattern – génkifejeződési minta | génexpressziós minta & interpreter design pattern – értelmező tervezési minta & iterator design pattern – iterátor tervezési minta & mediator design pattern – közvetítő tervezési minta & metapattern – metamintázat & observer design pattern – megfigyelő tervezési minta & organizational pattern – szervezeti minta & process pattern – folyamat minta & proxy design pattern – proxy tervezési minta & reengineering pattern – újratervezési minta & singleton design pattern – egyke tervezési minta & state design pattern – állapot tervezési minta & strategy design pattern – stratégia tervezési minta & suffix pattern – utótagminta & visitor design pattern – látogató tervezési minta pattern database – mintaadatbázis

& disjoint pattern database – diszjunkt mintaadatbázis pattern discovery – minták feltárása pattern growth algorithm – mintanövelő algoritmus pattern in permutation – minta permutációban pattern in string matching – minta a sztringillesztésben pattern matching – mintaillesztés pattern recognition – alakzatfelismerés | mintafelismerés pattern recognition and classification – mintafelismerés és mintaosztályozás pattern-evaluation – minta kiértékelése pause removal – szünet eltávolítás payback method – visszafizetést lehetővé tévő kiskereskedelmi megoldás payload – hasznos teher [ágensüzenet információs része] | felhasználói adat payload length – hasznosteher-hossz | felhasználói adatmező hossza payment by utilities – szolgáltatási számlával együtt fizetett online tevékenység payment card – készpénz-helyettesítő kártyás fizetési mód payment method – fizetési mód payment processing – fizetési mód kezelése [e-kereskedelem] payment system – fizetési rendszer | fizetési megoldás payoff function – nyereség függvény payoff matrix – nyereség mátrix [játékelméletben] PBX (Private Branch Exchange) – PBX (magáncélú telefon alközpont) PC (Personal Computer) – PC (személyi számítógép) PCA (Policy Certification Authority) – PCa (házirend-hitelesítő hatóság) PCA (Principal Component Analysis) – PCa (főkomponens-analízis) PCB (Printed-Circuit Board) – NYÁK (nyomtatott áramkör) PCB (Process Control Block) – folyamatvezérlő blokk / tábla PCB designer – NYÁK tervező PCB layout – NYÁK rajz PCB routing – NYÁK huzalozás PCB trace – NYÁK nyomvonal PCB-level design – NYÁK szintű tervezés

PCF (Point Coordination Function) – PCF (kétpontos koordináló tevékenység) PCF Inter-Frame Spacing (PIFS) – PCF keretek közötti időköz PCFG (Probabilistic Context-Free Grammar) – PCFG (valószínűségi környezetfüggetlen nyelvtan) p-channel MOS (PMOS) transistor – p-csatornás fém-félvezető tranzisztor | p-csatornás MOS (PMOS) tranzisztor PCI (Peripheral Component Interconnect) – PCI (beviteli-kiviteli eszközök összekapcsolása) PCI (Protocol Control Information) – PCI (protokoll-vezérlő információ) PCM (Pulse Code Modulation) – PCM (impulzus kód moduláció) PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) – PCMCIA (Személyi Számítógép Memóriakártyájával Foglakozó Nemzetközi Szövetség) PCR (Polymerase Chain Reaction) – polimeráz láncreakció PCTE (Portable Common Tools Environment) – hordozható / nyitott fejlesztőeszköz-környezet PCS (Process Control System) – folyamatvezérlő-rendszer PDA (Personal Digital Assistant) – PDA (elektronikus notesz | személyes digitális segítőtárs | személyes digitális titkár | személyes digitális asszisztens | tenyérgép) PDCA (Plan-Do-Control-Act) – tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-cselekvés minőségi kör PDCA cycle – PDCA ciklus PDDL (Planning Domain Definition Language) – PDDL (tervkészítési terület-definiáló nyelv) PDF (Portable Document Format) – PDF (hordozható dokumentum formátum) [grafikus állományformátum] PDL (Program Description Language) – programleíró nyelv PDM (Physical Data Model) – fizikai adatmodell PDM (Product Database Management) – termékadatbázis-kezelés PDN (Public Data Network) – PDN (nyilvános adathálózat) PDP (Plasma Display Panel) – PDP (plazmakijelzős megjelenítőpanel) PDR (Preliminary Design Review) – előzetes tervezési felülvizsgálat PDU (Protocol Data Unit) – PDU (protokoll adategység) peak – csúcsérték peak envelope power – burkológörbe csúcsteljesítmény Peak Signal to noise Ratio (PSNR) – jel-zaj viszony | jel / zaj | jel-zaj arány peak-to-peak – csúcstól csúcsig

Peano axioms – Peano axiómák pedigree – családfa peephole optimization – ablakoptimalizálás peer protocol – társprotokoll peer review – egyenrangú szemle peer-based review process – egyenrangú szemle peer-to-peer communication – mellérendelt kommunikáció | egyenrangú felek kommunikációja peer-to-peer distribution – egyenrangú elosztás | gép-gép elosztás peer-to-peer network – egyenrangú hálózat Peirce triangle – Peirce-háromszög pen – toll | irótoll pen computer – toll-vezérelt gép penalty – büntetés penalty function method – büntetőfüggvényes módszer pen-based input – toll-szerű adatbeviteli eszköz [rámutatás | kézírás] pen-based interface – toll-alapú felhasználófelület / kezelőfelület pencil – ceruza percolation – perkoláció & bond percolation – perem-perkoláció & site percolation – él-perkoláció pended bus (in shared path networks) – váltott sín (közös csatornájú hálózatokban) pending – függőben levő pendulum motion – ingamozgás penetration – illegális rendszerbehatolás penetration test (pen test) – behatolásvizsgálat pentagon – ötszög pentagonal number – ötszögszám | pentagonal szám Pentium computer chip – Pentium számítógép lapkája | Pentium számítógép csipje penumbra – félárnyék | árnyék széle people management – emberek menedzselése peptide – peptid

peptide fragmentation – peptid tördelés per class routing – osztályonkénti útválasztás per process address space – folyamatonként külön címtartomány PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture) – Purdue vállalati referencia-architektúra alapú modellező megoldás percent sign (%) – százalékjel (%) percentage points – százalék | százalékpont percent-done indicator – százalékos teljesítmény-kijelző | százalékos befejezettségi mutató percept sequence – észlelési sorozat perception – észlelés | felismerés perception of edges – élfelismerés perceptive – észlelő | éles szemű perceptron – mesterséges neuron | perceptron [neurális elem] perceptron convergence theorem – perceptron konvergencia tétel perceptron learning rule – perceptron tanulási szabály perceptual – érzékszervi | észlelés-alapú | perceptuális perceptual learning – észlelés-alapú tanulás perceptual user interface – érzékszervi felhasználófelület / kezelőfelület percolation – átszivárgás percussion – ütközés | rázkódás | ütőhangszerek perfect – tökéletes | teljes | perfekt perfect code – tökéletes kód | teljes kód | perfekt kód perfect distributions – tökéletes eloszlások perfect field – tökéletes test perfect hash function – tökéletes hasító függvény perfect hashing – tökéletes hasítás perfect induction – teljes indukció perfect matching – teljes párosítás perfect number – tökéletes szám perfect partition – tökéletes felbontás | teljes felbontás perfect power – teljes hatvány

perfect rationality – tökéletes racionalitás perfect secrecy – tökéletes biztonság | tökéletes titkosság perfect squares – tökéletes négyzetek perfection – tökéletesség perfective – tökéletesítő | tökéletesedő perfective maintenance – perfektív karbantartás performance – teljesítmény | hatékonyság | teljesítőképesség | teljesítés performance as optimization criterion – teljesítőképesség, mint optimalizálási szempont performance criteria – teljesítmény-kritériumok performance element – cselekvő komponens [ágensnél] performance error – teljesítményhiba performance evaluation – teljesítményértékelés performance failure – teljesítményhiba performance fault – teljesítmény hiba performance impact – teljesítményhatás performance improvement – teljesítményjavulás performance measure – teljesítménymérték performance metrics – teljesítménymérték performance model – teljesítmény mutatók performance parameter – teljesítmény mutató performance RISC versus CISC – RISC és CISC teljesítmény összehasonlítása performance test – teljesítményteszt performance tuning – teljesítményhangolás performative – performatívum performed process – végrehajtott folyamat perimeter – biztonsági környezet határa / pereme perimeter-based security – rendszer határainak védelmén alapuló biztonság period – periódus period in a sequence – periódus sorozatban & length of period in a sequence – sorozat periódusának hossza period of a periodic sequence – periodikus sorozat periódusa

periodic – periodikus periodic continued fraction – periodikus lánctört periodic function – periodikus függvény periodic recurrence – periodikus rekurzív sorozat periodic report – periodikus jelentés periodic sequence – periodikus sorozat periodic snapshot – időszakosan ismétlődő pillanatfelvétel periodicity analysis – ismétlődésanalízis peripheral – periférikus | periféria Peripheral Component Interconnect (PCI) – beviteli-kiviteli eszközök összekapcsolása peripheral device – periférikus eszköz | periféria PERL (Practical Extraction and Reporting Language) – PERL (praktikus szöveg kinyerő és jelentéskészítő nyelv) permanent – permanens | állandó permanent failure – állandó hiba permanent home location – állandó lakhely permanent of a square matrix – négyzetes mátrix permanense permanent replica – állandó másolat permanent virtual circuit – állandó virtuális áramkör permeable – áteresztő | átjárható permission – engedély permutation – permutáció & 2-ordered permutation – 2-rendezett permutáció & cycle structure of permutations – permutációk ciklikus szerkezete & cycles of permutations – permutációk ciklusai & enumeration of permutations – permutációk leszámlálása & factorization of permutations – permutációk faktorizálása & fixed points of a permutation – permutáció fixpontjai & indexes of permutations – permutációk indexei & inverses of permutations – permutációk inverzei & lattice of permutations – permutációs háló

& matrix representation of a permutation – permutáció mátrixos ábrázolása & optimum permutation – optimális permutáció & random permutation – véletlen permutáció permutation generation – permutáció előállítása permutation group – permutációcsoport permutation matrix – permutációs mátrix permutation network – permutációs hálózat permutation polynomial – permutációs polinom permutation representation of binary tree – bináris fa permutációs reprezentációja permutation test – permutációs teszt per-object data – objektumszintű adat perpetual punishment – örökös büntetés | büntetési állandó per-pixel lighting – képpontonkénti megvilágítás számítás | pixelenkénti megvilágítás számítás perplexity – összetettség persistence – állandóság persistence action – megőrző cselekvés persistence service – állandósági szolgáltatás persistence timer – folytatódó időzítő persistence transparency – állandósági átlátszóság persistent – állandó | létrehozás után is megmaradó | kitartó persistent communication – megtartó kommunikáció persistent connection – állandó kapcsolat persistent data – állandó adat persistent failure model – tartóshiba-modell persistent local object – állandó helyi objektum persistent object – állandó objektum persistent storage – maradandó tárolás persona – specifikus személy personal – személyes | személyi Personal Area Network (PAN) – személyi hálózat Personal Computer (PC) – személyi számítógép

Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) – személyi számítógép memóriakártyájával foglakozó nemzetközi testület Personal Digital Assistant (PDA) – digitális személyi titkár | kézi számítógép personal financial services – személyi pénzügyi szolgáltatások Personal Identification Number (PIN) – személyi azonosító szám personal information – személyes információ personal Internet usage – internet személyes használata personal involvement – személyes részvétel personal knowledge – személyi tudás personal privacy – személyes titoktartás | személyi adatok védelme personal reaction to change – személyes reakció a változásra Personal Software Process (PSP) – személyes szoftverfolyamat (PSP) personal Web usage in the workplace – személyes webhasználat a munkahelyen personality – személyiség personalization – személyreszabás personalized content – személyre szabott tartalom personalized curricula – személyre szabott tananyag personalized database system – személyre szabott adatbázisrendszer perspective – perspektív | távlat | perspektíva perspective correction – perspektív korrekció perspective projection – perspektív vetítés perspective transformation – perspektív transzformáció perspective wall – perspektívikus fal [megjelenítési mód] persuation – rábeszélés [konfliktus feloldásnál] persuation dialogue – rábeszélés párbeszéd PERT (Program Evaluation and Review Technique) – PERT (programértékelő és programellenőrző módszer) PERT chart – PERT diagram PERT network – PERT hálózat perturbation – perturbáció perturbation method – perturbációs módszer

perturbation trick – perturbációs trükk per-type data – típusszintű adat pervasive – mindenütt jelen lévő [számítógép] pervasive computing – benyomuló számítástechnika [élet minden területére behatoló / benyomuló számítástechnika] | mindenütt jelen lévő számítástechnika pervasive usability – felhasználhatóság minden tervezési fázisban per-vertex lighting – csúcspontonkénti megvilágítás számítás pessimistic concurrency control – pesszimista konkurencia ellenőrzés pessimistic logging protocol – pesszimista naplózó protokoll pessimum permutation – legrosszabb permutáció petabyte (PB) – petabájt (PB) [1024 TB | kettő az ötvenediken bájt] Petersen graph – Petersen-gráf Petri net – Petri-háló PFL (Pre-Fade Listening) – PFL (fader előtti hallgatás) PFR (Product Feasibility Review) – megvalósíthatósági felülvizsgálat P-frame – P-keret PG code – projektív geometriai kód | PG-kód PGP (Pretty Good Privacy) – PGP (elég jó titoktartás) phantom – fantom phantom anomaly – fantom anom