200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S.C./Fax: 0257 . C-tin Brâncuºi nr. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S. 87. Arad.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr.251626 e-mail: mmi@rdslink. cod 310389 Tel.R. Str.L.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 .

Partea I 5 .

orz.energia electrica de funcþionare 220v-50hz .capacitatea de boabe înmuiate 150g . orez negru.volumul de apã 1100-1300 ml . Vezi carnetul de garanþie. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia. sau combinaþii ale acestora. ºi totodatã pot da un gust plãcut.capacitatea de boabe de soia uscate . Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. ulei canola ºi conservanþi. nãut. intrarea apei la motor.(2 pahare) . 2 pahare.A.100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia.puterea motorului 250w . Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. puneþi întregul set în picioare vertical. umplând vasul cu apã. cocos. alune. dupã dorinþã. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . fãrã ingrediente adãugate. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”.numele modelului KB . spargeri din cauza ºocurilor.603s . Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori.puterea de încãlzire 700w . conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare). Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã).PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. Acoperiþi aparatul. ºi fructe scorþoase migdal. nuci. exploatare. ovãz. precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. Când auziþi 6 . Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. folosinþe industriale. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt .

Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. • Laptele poate fi consumat imediat. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. apãsaþi butonul “dry bean”. Motorul începe imediat sã macine boabele. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. unitatea centralã începe sã lucreze. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr.) de boabe de soia uscate. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. apoi þineþi sub jet de apã. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã.beep-ul. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi. dupã care clãtiþi cu apã. senzorul). • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . electrozii. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie.

Timpul de înmuiere nu este suficient 2. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Voltajul este prea slab 2. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. electricitate ºi tipul de boabe de soia. temperaturã.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului).iarna. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . ºi spumarea apei.

împreunã cu orezul. Limba japonezã. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. orz ºi mei). grâu. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. în grãdinile botanice mai importante din Europa. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. La sfârºitul secolului al XX-lea. Voltajul este prea mare Soluþii: 1.Soluþii: 1. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. În concluzie. prin anii 1700. fiind privitã ca o curiozitate. 9 . DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. Verificaþi sursa de alimentare B. În aceastã zonã a lumii soia. În China anticã. la începutul secolului XVIII. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. dar care este utilizatã de puþin timp. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. sau carnea pãmântului. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. Curãþaþi bine filtrul 3. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi.

Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. fiind urmatã de Brazilia. China. rotundã. condiþii meteorologice. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. Argentina ºi Japonia. glucide 33%. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. minerale 2. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. specia având aproximativ 1500 de soiuri. sunt în pãstãi. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. este una genericã. în mod benefic. verde. scundã sau înaltã. SUA este cel mai mare producãtor de soia. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . ajungând la înãlþimea de doi metri. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. ea fiind uºor de prelucrat. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. Floarea este de culoare alb liliachiu. energia solarã. soia este consideratã un aliment de bazã. maro. asemenea celor ale fasolei. roºie. anotimp. Datoritã conþinutului mare de proteine. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. Denumirea de „soia”. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. coaja seminþei de soia. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. ovalã. grãsimi 25%. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. Soia este o plantã care poate folosi. aparþinând familiei leguminoaselor. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. cât dezvoltarea boabelor de soia. Este galbenã. mare. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). Aceasta se constatã privind. cu un procentaj de 65% din producþia globului.1%. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. Unele soiuri cresc. Boabele. neagrã. Este o plantã de varã. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. mãruntã. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian.

soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. produsele de panificaþie. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. La noi în þarã. fructe ºi cereale. în ultimii ani. erau o adevãratã delicatesã. uleiul de soia. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. ªi mai ales în perioadele de post. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. etc.drojdia. vopselelor. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. 11 . stopului de spumã. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. industria hârtiei ºi industria textilã. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. tot mai mult prezentã în magazine. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia.20% iar cel de apã de 8-9%. lecitina. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. Din fericire. la fabricarea vinului. a materiei de ferment . Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. Soia este o plantã cu totul deosebitã. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. prelucrate în forme foarte diversificate. pãsatul de soia. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. supele din conserve.1% la boabele fierte ºi uscate. produsele cu soia. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. cu multe zarzavaturi. fãina de soia. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. linoleumului. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. când din resturi de carne. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

pe numele sãu Zhu Yuanzhang. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen. Vietnam) reþete milenare.). pentru a-i potoli foamea. perioada de reacþie este de 2-3 ani. în cazul lui Miºo alb. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare.n. familia sa era foarte sãracã. alb. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . denumitã ºi tofu. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. De exemplu. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. Thailanda. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e.n. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. Mai târziu. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. brânza de soia are.265 e. în China. morþi de obosealã. Vã redãm douã dintre acestea. Existã Miºo roºu. China. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare.). Dupã 15 . Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. o istorie de peste 2100 de ani. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial.n. Conþine: 20% proteine. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. negru. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final.

sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. marele discipol al lui Sajiamuni. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. arteriale. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii.100 g conþin 85 calorii. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui.) Aroma e neutrã. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. Doctorul Sun Yatsen. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). nu are un gust propriu. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. având funcþiile cãrnii. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. Cea de sud se poate mânca crudã. 16 . de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. brânza de soia este nelipsitã.n. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. bãtrânii. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. probleme cardiologice. (vezi reþeta de preparat Tofu.). A ajuns în Japonia ducând cu el. chiar mii.trei zile. este foarte uºor de digerat. sos de soia. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. Jianzheng a pornit din Yangzhou. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. praz tãiat mãrunt. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. deoarece ea constituie carnea vegetalã. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. alãturi de budism. amestecându-se cu sare. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. bolnavii. Este recomandatã de medici în diete. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. Deci. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. în funcþie de localitate. arhitecturã. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. Este saturabilã. traversând oceanul. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. de reþete cu specific diferit. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . dar neconþinând toxinele din carne. care a condus revoluþia din 1911. existã sute. copiii o pot folosi cu încredere. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia.

(La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã.. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. Numele provine din japonezã. îmbogãþesc 17 . se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. ateroscleroza.. adepþilor alimentaþiei naturiste. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. însemnând „mult stimatã coajã”. precum lizina. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. soia are în plus niºte substanþe speciale. C. sau din carnea de pasãre. senilitatea. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. care mãresc imunitatea. sportivilor. pentru a vedea care este secretul acestei plante. ce conferã o anumitã protecþie.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. vegetarienilor. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. Astfel. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. Pornind de la aceste date. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. în mare mãsurã. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . iar acele produse care sunt sãþioase. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. accidentul vascular etc. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. numite izoflavone. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. regenerarea pielii ºi creºtere.

Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. În privinþa consumului de soia ca aliment. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. existã alte studii epidemiologice care susþin. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. numiþi izoflavonoizi. Noile studii au arãtat cã. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. 18 . În urmã cu 20-30 de ani. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. uter. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. colon. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. datele înclinã înspre efectele favorabile. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. magneziu. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. de asemenea previn bolile de inimã. aceste produse au un aport moderat de zinc. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. pentru diabetici. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. Mai mult. ºi a unor compuºi înrudiþi. spre proprietãþile protectoare. De fapt. fier ºi seleniu. deºi nu conþine zaharuri.

demenþa senilã.mare consumatoare de soia. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. Soia are o acþiune estrogenã. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. la vârste înaintate. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. hipermenoree . sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. 19 . o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). adicã produse cu soia. Produsele de soia. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. În dereglãri ale ciclului menstrual. De exemplu. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. ajutã la buna funcþionare. În schimb conþine hidrat de carbon.Mai mult decât atât. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre.adicã al intestinului gros.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. la populaþia baºtinaºã . perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. transpiraþii nocturne). • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. reduc [riscul de] cancerul de colon . Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. pentru cã are foarte puþin amidon. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. mai ales laptele ºi fãina. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. Acestea.

Asia. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. unde consumul de soia este cel mai mare. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. unde soia se consumã din belºug. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . faþã de 42% în Marea Britanie. c) Adepþii acestei leguminoase. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. iaurtul de soia ºi tofu. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%.• Cercetãri: a) În Statele Unite. decât în cazul finlandezilor. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. În Japonia. Femeile din Japonia ºi din China. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. a celui la sân ºi uterin. contra cancerului la colon. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. În þãrile asiatice.

Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. care ºi-au pierdut apetitul. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. 21 . În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. împiedicând depunerea acestora în ficat. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. necunoscându-se efecte secundare. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. persoanelor expuse stresului. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. previne apariþia diverselor eczeme.cunoscute. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. etc. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. Atât inozitolul. apatice. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ.

fripturã. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. piftele ºi multe altele. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. • Pentru diete cu restricþii de sare. îngheþatã. riscuri.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. chiftele. probleme arteriale. iaurt. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. tensiune. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. piatrã de rinichi. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. ciocolatã. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. Existã însã ºi soia modificatã genetic. sosuri. 22 . a coacerii. a culorii. (Creme de fructe. probleme de rinichi. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. acid uric. drob. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. sarmale. pâine. kefir. colesterol redus. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. maionezã. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. pateu. prãjiturã. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. aºa cum susþin anumite grupãri. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. budincã. salam. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. reumatism. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. diverse creme. mici. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. etc. supã. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã.

Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . conform piramidei alimentaþiei. hipotensiune. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. etc.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. (IMPORTANT) 23 . dar nu semnificative în ce priveºte.Glucide: 1. dermatitã atipicã. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. Existã riscuri reale. diaree. carne. colitã. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr.Proteine: 2. lapte. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. tempeh. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. În acest caz. de exemplu. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. febrã. Din acest motiv. stãri de vomã.75 g . ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. .91 gr. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. mâncãrimi. .Grãsimi (lipide): 1. miso. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. eczeme. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. De fapt. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten.3 gr. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse.81 gr. respiraþie dificilã. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. laptele de soia. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. conjunctivitã. fructe. c) Se recomandã un consum moderat de soia.Fibre alimentare: 1.

Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.Mangan: 0./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.58 mg .Fier: 0.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.17 mg .Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2.Potasiu: (Kaliu): 141 mg . vit B1 ºi B2 sunt similare. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9..16 mg Vitamina B2: 0.87 mg/100 g Fier: 15.1% la boabele uscate fierte.17 mg 1 Microgram de Vitamina D.13 mg B2 = 0.Zinc: 0.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.5 mg B1 = 0.7 mg/100 g 24 .5% /100g./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1. ºi la 3% la boabele uscate crude.03 mg B2 = 0.3%).07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0.23 mg . Reziduuri minerale la cel mult la 2.

2.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.5 (3000) 14.8 (1400) 8.3 (7001500) 16.(700liber (8 ore) 6.3 12.2 (2200) 10.11.4.9 (1400) 7. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.0 (1900) 10.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.9 (2600) 2.0 (2400) 2.5 (3000) 25 .4.1 980) 12.3 (2700) gie în general 3.(5804.(580.4.1 980) 4. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.3 1500) Consum ener.5 (1800) 1.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.3 (800) 1.(700.3.1 980) 4.4.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.(5804.0. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.4 (2000) 9.0-6.(580.2. sau lipsa vitaminelor necesare.2 (1000) 5. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire). de asemenea.3.6 (700.1 980) 8.1 (500) 2.0.8 (420) 1.8 (420) 1.3 1500) 6.06.1 (500) 2.

2 0.0 67.3 10.0 170 82.0 9.0 13.4 15.0 53.3 47.5 73.0 3.2 77.8 1.6 54.8 1.0 1.4 15.1 0.0 14.8 1.4 70.0 141 121 26 .0 9.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.8 0.0 9.6 76.8 64.1 45.0 13.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .0 14.1 55.3 73.0 92.3 53.5 9.4 40.5 41.3 1.1 12.5 54.0 5.0 10.8 0.0 0.1 8.8 6.2 10.6 3.4 70.9 0.0 1.0 73.1 1.6 8.8 26.0 93.5 52.0 10.0 0.4 10.8 8.

2 16.5 20.0 99. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.4 1.5 1.8 0.1 Grãsimi Slãninã crudã.4 21.0 0.8 4.5 0.6 13.0 99. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.9 0.7 84.1 20.3 0.4 0.0 22.2 0.0 80.3 21.9 37.8 0. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.7 4.8 14.0 40.8 5.5 0.0 3.6 4.4 3.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.2 9.4 26.0 6.6 4.8 2.3 0.5 0.4 0.0 12.5 75.5 20.3 0.4 0.2 0.7 19.5 50.3 27 .5 3.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.5 1.0 16.1 0.2 0.0 29.8 99.4 0. lapte bãtut.5 21. 35.5 2.4 0.5 20.5 16. kefir .1 4.5 3.6 3.

9 26.4 0.0 1.1 0.3 0.8 3.7 0. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.3 0.2 1.2 10. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.0 0.0 41.3 0.1 0.0 1.0 24.1 53.7 1.2 0.1 4.5 1.4 0.1 1.2 0.4 1.7 14.0 1.1 1.9 0.3 1.0 7.3 6.9 1.6 5.8 8. ciuperci.3 5.2 0.1 26. pãstãioase.3 7.4 0.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.2 4.9 3.9 2.1 0.6 4.2 0.2 1. fructe.0 1.0 6.9 5.1 0.1 0.7 8.0 6.4 0.1 6.6 20.4 2.1 1.2 21.9 0.6 0.3 0.4 1.0 5.5 51.2 2.0 3.4 2.2 0.2 28 .0 24.6 7.2 0.4 0.9 20.5 0.6 0.2 1.0 5.2 Zarzavaturi.5 1.3 1.7 23.1 2.9 9.2 0.8 14.4 1.5 0.6 1.0 54.1 0.

0 12.8 0.8 8.5 14.7 57.6 0.2 38.5 52.5 0.8 27.8 3.6 20.5 5.6 29 .5 0.7 0.8 0.6 1.5 51.6 2.9 0.7 4.0 9.7 1.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.2 1.2 0.6 33.4 0.5 9.4 13.0 8.5 6.2 0.0 9.6 26.8 23.5 18.3 0.2 63.0 11.7 14.6 6.0 47.3 0.5 0.9 8.7 3.3 0.7 0.4 0.1 0.4 1.7 32.1 18.5 15.8 0.0 11.3 6.0 65.7 0.

Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 .100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. arahide. alune.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. în marea lor majoritate. deoarece acel preparat este condimentat. are aditivi. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). 32 . Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. sunt vegetariene. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. îndulcitori ºi arome. 3 Reþetele de faþã. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. Okara/pulpã de soia ºi Tofu.

etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. la fripturi sau chifteluþe. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. ar fi ½ pahar. 200 gr. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. 100 gr. dacã e cu putinþã. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. De asemenea. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. 3 Pentru a avea un gust plãcut. adicã cele netratate cu chimicale.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. 3 La cantitãþile date. pireu de cartofi. la toate reþetele de gãtit. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. spanac. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. aproximativ 1 sãptãmânã. nu mai este la fel de fragedã 33 . sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. ¼ un sfert etc. laptele de soia. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. (ex.

cu sare sau cu alte condimente (mãrar.Tofu (brânza de soia) . . cu ciuperci sau alte arome.se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post.au în compoziþie lapte. .Crochete vegetale în sos tomat .Carne vegetalã în sos tomat .este un fel de tocãniþã la conservã.Ulei pur vegetal din soia . .este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol. de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. . . . zahãr ºi caramel.picant.ºi gustoasã.Salam vegetal . chiftele.Pateu vegetal .Lapte de soia . drob. . .seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat.Soia cuburi . este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: .în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã.sunt preparate din brânzã de soia. Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale. . 34 .Soia granule . ulei ºi fãinã de soia.Crochete vegetale dulci . musaca. gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.se prezintã în mai multe sortimente: natur. chimen).

PIZZA 35 . SANDVICIURI. ALUATURI.PÂINE.

Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. 100 gr. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. 2. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. pentru ungerea platoului . Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 20-30 minute). Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. 3.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. 3 linguri ulei de mãsline. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 1 lingurã drojdie. 36 . baza de soia ºi oul. 4 ceºti apã. în blender ºi se macinã mãrunt. se taie fâºii de 1 cm lãþime. 1 praf de copt. 1 linguriþã salvie. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. 1½ linguriþã sare. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. 1 ou. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa.margarinã sau ulei. ½ canã pulpã de soia.1. Se coace la 150o C. 1 lingurã sos sau bazã de soia.fãinã cu tãrâþe. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. uleiul. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. 2 cepe. ½ linguriþã sare. tofu. de 2-3 mm. cu excepþia fãinii. 1½ canã apã. 2 ceºti piure de tomate. fãinã integralã. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. 1 ceaºcã orez sau ovãz. Pentru întindere .

tofu. 126). Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . 1 ou. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. suc de roºii .1 linguriþã. Se bagã în cuptor circa 12 minute.4 cãþei.3 linguri. la 180o C. þelinã . 6. orez (fiert) . 4. Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe.½ canã.1 canã. Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã. ½ linguriþã sare. usturoi (pisat) . 3 linguri ulei de mãsline.½ canã. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. ceapã (tocatã mãrunt) . Pentru umpluturã: 300 gr.1 ½ canã. iar pentru ungerea platoului . boia dulce .2 cãni. 100 gr. 2 linguri bazã de soia. tofu.1 linguriþã.margarinã sau ulei. 2 cepe mari. 4 linguri ulei. 10 37 . 1 ceaºcã pulpã de soia. în forme de napolitane. 121.1 canã. 2 ciorchini de usturoi. vegeta naturalã . nucã (mãcinatã) . Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. Se amestecã toate ingredientele. fãinã integralã.2 linguri. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. 10 boabe de mãsline uscate. 1½ ceºti fulgi de ovãz. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123. 5.1 lingurã. lapte de soia . sare vrac . Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. 125.Rezultã 4-6 porþii. Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. 1 praf de copt. fulgi de ovãz (fierþi) .

Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 1 vârf de cuþit piper. Se serveºte cu salatã proaspãtã. roºii. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. Deasupra se macinã puþinã boia. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. 1 ceaºcã susan mãcinat. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. mai întâi la 115° C. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. dupã care se adaugã tofu. linte. verdeaþã. 2 cepe. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. uleiul. fiartã. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. 1 lingurã sare. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Se adaugã lintea. apoi la 105° C. 8. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. 500 gr. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. 7. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. maionezã de tofu. Se coace câte 5 minute. 2 roºii. sare. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. pânã se înmoaie. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. crenguþe de 38 . baza de soia ºi oul. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia.

o felie subþire de tofu. 2 linguri seminþe de chimen. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. dovlecei. dovlecei. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. 2 linguriþe sare. castravete. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . avocado. frunze de pãtrunjel. 300 gr. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. Se taie în fâºii subþiri.1 canã.½ canã. morcovi. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. caº de vacã rãzãluit 39 . ceapã. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. Se lasã la uscat o orã. mãsline.1 linguriþã. castravete. pulpã de soia (okara). Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. ½ canã ulei. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. 100 gr.pãtrunjel. sare . Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. 1 linguriþã (micã) delikat. apã . 9. 10. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender.1½ canã. 2 linguri gluten (fãinã de soia). Sandvici cu avocado. germeni de lucernã. Se ruleazã cât de subþire se poate. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. 11. mãrar. fãinã integralã. o felie de roºie. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. avocado. pe o masã sau un platou. ceapã ºi morcovi. sos de soia. roºii. Se pun felii subþiri de roºii. fãinã integralã de grâu . mãsline. ceapã. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. Se obþine o pastã finã.

Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. 300 gr.12 jumãtãþi miez de nucã. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. 2-3 roºii. 50 gr. 1 linguriþã sare. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. 150 gr. Ingrediente: 200 gr. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. 1 cutie de porumb fiert. 1 lingurã bazã de soia.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. 40 . În afarã de ulei ºi de ceapã. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. brânzã de vacã. 1 canã smântânã. apoi se toarnã coca în mod uniform. 1 lingurã unt/margarinã. sau cu felii de roºii ºi caº. 100 gr. 13. 1 linguriþã praf de copt. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. 1½ ceaºcã mãlai. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. 12. pulpã de soia. Se taie ca tortul. ceapã/ praz. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. ½ linguriþã sare. 5 ouã. fãinã integralã (cu tãrâþe). morcovi. 2 linguri unt.ºi felii de roºii pentru ornamentat. Pentru ornament . 1 linguriþã miere. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. 1 linguriþã vegeta.

porumb fiert. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. Dacã compoziþia este prea groasã. fãinã de porumb sau de mei. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. 1 linguriþã sare. 5 curmale. sare. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. sare. 2 linguriþe vanilie. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. 3 ceºti apã. fãinã integralã de grâu. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. 14. Se unge grãtarul pentru vafe. curmalele. miezul de nucã. ½ ceaºcã miez de nucã. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. vanilia. Se amestecã toate ingredientele. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. o ceaºcã pulpã de soia. Se servesc fierbinþi. apoi se toarnã din compoziþie. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. 41 .

42 .

CREME DULCI 43 . UMPLUTURI SÃRATE.MAIONEZE. PATEURI. CREME SÃRATE.

0. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. ardeiul tocat cubuleþe mici. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). ceapa tocatã mãrunt. 2 linguri fãinã de mei. ½ linguriþã boia de ardei dulce. 1 kg ardei. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. bulion. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). boia de ardei dulce. 500 gr. o ceapã micã. 17. Orezul se spalã ºi se scurge. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. ºi alte legume. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. 2 cãni pulpã de soia. ardei tocat. dupã plãcerea fiecãruia. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. mãrar verde. Ardeii se spalã bine. Se mai poate adãuga. 2 cepe. Se potriveºte de sare. 2 morcovi. mãrarul tocat fin. tofu. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. se taie în douã (pe lungime). 16. aprox.15. 1 canã pulpã de soia. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. ciuperci. sare. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. maionezã. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. 1 þelinã. 400 g orez. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. vegeta naturalã. Mod de preparare: 1.5 kg de cartofi se curãþã. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt.

1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. 50 gr. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. Amestecãm toate ingredientele la un loc. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. 1 lingurã oþet de mere. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 100 gr. ciuperci tãiate mãrunt. 1 lingurã ulei. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. soia se scoate cu spumiera. o ceapã. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. se adaugã 250 gr. cu atât soia va fi mai gustoasã). 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. ¼ linguriþã chimen. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. 250 gr. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. se amestecã bine cu ulei. 1 lingurã ulei. La frigider poate sta ºi 5 zile. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile.sare. smântânã din lapte de vacã sau de soia. 19. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. ½ linguriþã sare de mare. tofu. ½ linguriþã boia de ardei. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. Dupã ce a fiert. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. tofu. se toarnã peste cartofi. 45 . 1 mãr acriºor. castraveþi muraþi. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. Dacã pasta este foarte moale. 18.

Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. sarea (aproximativ ½ linguriþã. 15 minute. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. (opþional). 1 cãþel de usturoi (opþional). 1 ceaºcã apã. sare dupã gust. ½ linguriþã sare. 21. usturoiul ºi seminþele de susan. lzeamã de lãmâie. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt.20. 46 . 1 vârf de cuþit sare. 2 linguri amidon. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. ½ canã seminþe de susan. 6-8 curmale. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. amestecându-se continuu. Rezultã 4 porþii. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. 150 ml ulei de floarea soarelui. Se lasã sã se solidifice puþin. 2 linguri miere. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. Rezultã 3-4 porþii. 1 lingurã pãtrunjel tocat. 1 porþie. dacã nãutul este nesãrat). Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. ½ linguriþã vanilie. 22. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. 3 linguri suc de lãmâie. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. 23. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. sare (dacã e nevoie). o ceapã micã. 2 cãni lapte de soia.

1 canã. sare . 2 avocado. Rezultã 5 porþii. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. 4 linguri griº. se adaugã zeama de lãmâie. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. usturoi . suc de lãmâie .30 ml. Când se terminã uleiul. apoi se lasã la rãcit. toate deodatã. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. ulei .1½ canã. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin.Dupã ce s-a rãcit. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. 24.7 cãþei. Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . aproximativ 1 l. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. ceapã tocatã fin ½ buc. (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. amestecându-se continuu. 25.1 canã. Se amestecã cu celelalte ingrediente. 47 . 26.1 linguriþã. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. sare dupã gust. folosind mixerul. ½ lingurã suc de lãmâie. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. Se mixeazã bine. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. Maioneza rezultatã. Se lasã apoi sã se rãceascã. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. lapte de soia .

Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. 48 .27. suc de roºii ¼ canã. vegeta. pulpã de soia fiartã . ¼ linguriþã praf de usturoi. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) . Se serveºte ca aperitiv. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. Mod de preparare: Se curãþã þelina. boiaua. 1¾ canã apã. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. 200 g smântânã de soia. 2 linguri suc de lãmâie. la foc mic. Puneþi ºi ingredientele rãmase. 29. 100 g ceapã. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute.1 litru. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. Se serveºte ca pastã pe pâine.½ canã. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã. vegeta. ceapa tãiatã mãrunt. Rezultã 8 porþii. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. smântâna. 28. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute.½ kilogram. sare vrac . se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. Mod de preparare: Se curãþã. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. usturoi 2 cãþei. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. 1/3 canã fãinã albã. 1 linguriþã boia dulce. 150 g tofu. apã .4 linguri. amestecând bine. ulei de mãsline . Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia.1 linguriþã. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute.7 bucãþi. 1½ canã lapte de soia. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon . ½ linguriþã sare. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. 1 linguriþã de miere. Se adaugã tofu ras.

Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. apa. ½ linguriþã sare. busuioc. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 1 lingurã muºtar. usturoi. 50-60 gr. maioneza. sare. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. 1 linguriþã delikat. maioneza. 300 ml ulei. apoi se zdrobesc. 1 ceaºcã apã. 34. Se amestecã cu pulpã de linte. sarea. 1 morcov. 2 linguriþe suc de lãmâie. maionezã de pufuleþi. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. maionezã de pufuleþi. cimbru. apoi se zdrobesc. sare. 49 . 400 g cartofi. 1 lingurã zeamã de lãmâie. 33. 1 gogoºar (opþional). pudra de usturoi. Se amestecã cu pulpa de linte. sare. amestecându-se mereu. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. usturoi. sarea ºi usturoiul pisat. 2 castraveþi muraþi. ½ linguriþã pudrã de ceapã. apoi se zdrobesc. apoi se adaugã sucul de lãmâie. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. sarea ºi usturoiul pisat. cimbru. sare ºi usturoi pisat. 32. 400 g cartofi. Mod de preparare: Se dau nucile. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. maionezã de pufuleþi. 1 ceapã. 400 g cartofi. Se amestecã cu pulpa de nãut. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. sare. 31. ardei capia roºu. maionezã. ardeiul capia. usturoi.30.

usturoi . apoi aromele. pãtrunjel verde . Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. sare dupã gust. 50 gr. dupã gust.2 bucãþi.1 legãturã. 100 ml smântânã. 100 ml maionezã de soia. 3 cartofi. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). sare vrac . se opãreºte în apã cu puþinã sare. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute.1 linguriþã. cartofi (fierti în coajã) . apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. 150 gr. Dupã ce s-a scurs bine se toacã. dupã rãcire se vor mixa. smântânã ºi sare. tofu. apoi se amestecã cu tofu ras fin. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). muºtarul ºi zeama de lãmâie. mãrar verde. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele.½ canã. o ceapã. 35. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente.1 litru. maionezã de soia . 4-5 cãþei de usturoi. (5 porþii) 38. tofu. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. 150 ml ma- 50 . 36. Rezultã 5 porþii. Se serveºte ca pastã pe pâine. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Uleiul se adaugã treptat.5 cãþei.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt). Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã.1 canã. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. 37. sare. apã .

Se amestecã nãutul cu cartofii. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. dupã gust. facultativ 4-6 mãsline. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. 1 ceapã. Mod de preparare: Se fierb legumele. Când sunt fierte. 1 morcov. 1 ceapã tãiatã mãrunt. sarea ºi uleiul. 1 linguriþã sare. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. 2-3 cãþei de usturoi. ceapa crudã tocatã fin. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 1 canã tofu moale. ½ linguriþã boia de ardei dulce. 41. 1 linguriþã sare. Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. sare. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. ½ canã zeamã/lapte de nãut. 1 linguriþã condiment Plafar. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. Rezultã 6 porþii.ionezã de soia. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). ½ linguriþã mãghiran. ½ linguriþã busuioc. pentru un gust mai bun. suc de lãmâie dupã gust. 39. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . ceapa ºi restul ingredientelor. 2 linguri de susan uºor prãjit. 40. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. 42. 1 legãturã pãtrunjel. în afarã de ceapã. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. 10 ml suc de lãmâie. 1 þelinã micã.

la foc mic. pãtrunjel. ulei. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. usturoi. orez fiert. suc de lãmâie. 500 ml ulei (aproximativ). cu 2 cepe tocate mãrunt. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . vegeta dupã gust. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. (cca. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. 2 cepe. 2-3 linguri de orez. ceapã. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. 1 canã pulpã de soia. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. 44. 1 canã apã. cu mãrar ºi pãtrunjel.Ingrediente: 500 gr. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. 43. 100 gr. piper. 45. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). sare. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. 6 linguri) sau un cartof ras. cu 2-3 linguri de orez nefiert. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. 250 ml lapte de soia. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. 1 pa-chet de soia granule. mãrar. delikat. sare. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. fulgi de cartofi 30 gr. pulpã de alune neprãjite.

maghiran . Rezultã o pastã untoasã. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . procedãm la fel. Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. cimbru .1 linguriþã. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci.1 linguriþã. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute. treptat. Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã. 47. sare vrac . apã 1½ canã. 46. busuioc . ¼ canã tapioca. 53 . Rezistã în frigider 3-5 zile. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale.½ linguriþã. 3-4 linguri fãinã de cartofi. CREME 48. Dacã dorim sã facem maionezã. apa ºi condimentele. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust.5 cãþei. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. Rezultã untul de soia.1 linguriþã. puþinã sare.1 canã. usturoi . pânã când pasta se îngroaºã. la frigider. ¼ linguriþã boia de ardei. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. 1-2 linguri miere.dupã care se adaugã uleiul. ¼ linguriþã praf de usturoi. cu mixerul. Se pãstreazã în caserole sau borcane. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut.1 canã. lapte de soia . doar cã vom pune ulei mai mult. ulei de floarea soarelui . condimente dupã gust. adãugând ulei în picãturi. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare.1 canã. 1½ ceaºcã apã.

În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. 3 linguri bazã sau pastã de soia. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. 200 ml ulei. miere. sarea. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. pulpã din orz. cacaua. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. 1 lingurã suc de lãmâie. 1canã pulpã de soia. 1 vârf de cuþit sare. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. 2 linguriþe cacao. 49. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. se pune 54 . Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. scorþiºoara. fructe de sezon. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. amestecând din când în când. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. (reþeta 28). Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. 100 gr. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). vanilia. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. Rezultã 4-5 porþii. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). Cremã de soia cu fructe din lapte soia. Se amestecã bine. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. 51. 1 l lapte de soia. 1 linguriþã suc de lãmâie. la care se adaugã sare.vanilie (opþional). 100 gr. Pasta obþinutã. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. 50. Se fierbe 5 minute.

La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. etc. iar la urmã sucul de lãmâie. deoarece se prinde foarte repede. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). stafide . Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute. 55 . afine . 54. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ulei . la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. ½ linguriþã vanilie. 53. laptele de soia.2 linguri. Când este gata. Se lasã la rece.1 canã. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. 52. Mod de preparare: Pulpa de soia.1 linguriþã. sare ¼ linguriþã. miere 4 linguri. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat .½ canã. cocos . lapte de soia . se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. zeama de la 1 lãmâie.2 cãni.2 cãni. Când s-a rãcit. miere . puþinã sare. 1 ceaºcã de apã. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. amestecându-se pânã la omogenizare. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. orez fiert . 8 curmale.1 canã.într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi.2 linguriþe. esenþã de vanilie .¼ canã.½ canã. clãtite.½ canã. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. vanilie (esenþã naturalã) .

¼ ceaºcã pulpã de migdale. câteva picãturi suc de lãmâie. ½ ceaºcã suc de ananas. Se spalã bine prunele. puþinã vanilie. Se adaugã celelalte ingrediente. Se amestecã toate ingredientele în mixer. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. 3 banane congelate. 58. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). 2 curmale. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. 2 linguri curmale tãiate. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. ¼ linguriþã vanilie. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã.55. 56. 1 vârf de cuþit sare. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). ½ ceaºcã apã. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. 57. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. 56 . Dupã aceasta. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã).

1 ceaºcã pulpã de migdale. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. apoi se fac pireu.59. ½ linguriþã coriandru. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. ½ linguriþã miere. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. 3 cãni lapte de soia. Pastã de stafide. amestecânduse bine. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. Se taie nucile fin. 1 ceaºcã suc de portocale. 61. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. 60. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. 57 . 3 linguri lapte de soia sau de nuci. apoi se mixeazã din nou. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). în borcane de sticlã. Se pãstreazã la frigider. 1 ceaºcã stafide. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã.

58 .

SALATE 59 .

½ l apã. 1 foaie de dafin.62.m. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. Se serveºte cu mujdei de usturoi. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. 63. 500 ml bulion. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile. 3 linguri fãinã. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. praful pentru supã sau delikatul. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. 64. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. 1 canã lapte de soia. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. 2 banane. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. smântânã. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. 2 cepe. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. Se adaugã toatã apa. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. 2 linguri busuioc mãrunþit.a. foaia de dafin ºi ceapa. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. Totul se fierbe 20 minute. Se amestecã soia cu ceapa.d. apoi se scoate ºi se scurge. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. în orice combinaþie: 60 . 1 canã pulpã de soia. pulpã de soia. sare de mare. 1 lingurã pãtrunjel. condimentele. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. 2 linguri ulei. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. apoi se pune umplutura º. 1 linguriþã chimen. busuiocul. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. 200 gr. banana se decojeºte ºi se taie felii. 4 cepe. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã.

Dupã ce se amestecã totul. se lasã sã stea puþin. spanac proaspãt. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. Poate fi servitã fie ca aperitiv.linte. fasole. 1 lingurã bazã de soia. 50 gr. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. Uleiul. ¼ linguriþã de cafea vegeta.). salata fiind deosebit de aspectuoasã. 100 gr. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. 1 linguriþã de cafea sare. 66. 1 ceapã mare (aprox. 65. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. tofu. zahãrul.2 cãni. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. 61 . ½ suc de lãmâie. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. de preferat nesãrate ºi neprãjite. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. Pulpa se lasã la rãcit. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut.1 lingurã zahãr. pânã capãtã o culoare maronie). se adaugã sare numai dacã este nevoie. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. 50 ml ulei de mãsline. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. 100 gr. 1 frunzã de mentã. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. nãut. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). fie ca bazã de mâncare. 2 linguri muºtar. Se adaugã oþetul. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. 4 linguri de ulei presat la rece. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. 1 vârf de cuþit tarhon. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. salvie. 1 lingurã muºtar boabe. soia.

zeama de la ½ lãmâie. sare dupã gust. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). ciupercile . Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. o varzã micã (cam de un kg). morcovi. o conservã de ciuperci. tofu ºi sarea. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã. 68. verdeaþã. condimente. o capãþânã de usturoi. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. 1 ceapã. sare dupã gust. zeamã de lãmâie. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . apoi smântâna de soia. Se sãreazã dupã gust. mãrar ºi pãtrunjel. maionezã din soia (reþeta 25). se amestecã varza. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. 67. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). sare. tofu. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe.mãrunt. tofu. varza . La sfârºit.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. special pentru vinete. 200 gr.tãiatã cubuleþe. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . 69. ulei. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). Mod de preparare: Vinetele se coc. cimbru. verdeaþa ºi zeama de lãmâie. 62 .fin. se curãþã când sunt încã fierbinþi. apoi se pun la scurs 15 minute. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. o ceapã.100 gr. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. 200 gr. 70. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic.

seminþe de lucernã germinate. tãiat pe lungime. braþele . Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. 2 linguriþe busuioc mãrunþit.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. maionezã din tofu (reþeta 25). 1 frunzã de salatã.jumãtate de roºie. corpul . ½ roºie. de regulã. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. Aceastã salatã. mãsline negre. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 200 gr.mãsline înfipte în roºie.jumãtate de avocado. cu partea bombatã în sus. 71. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . 1 lingurã ulei. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. 1 ceapã roºie. pãrul .Mod de preparare: Se rade tofu. e un aperitiv. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa. tofu. ochii ºi gura . roºii. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. 72. 63 . Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr.

64 .

CHIFTELE. DROBURI 65 .ªNIÞELE.

chimen. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. Dupã ce s-a întãrit la frigider. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . mãrar sau altele 66 . Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. 3 linguri fulgi de drojdie. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer.firma SC Hapax Company SRL). vegeta. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. Se adaugã celelalte ingrediente. 1½ linguriþã sare. tofu (brânzã). fiind un element natural). dizolvat în 1/4 canã apã. 74. 2-3 linguri suc de lãmâie*. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . se folosesc 3 linguri de morcov ras.73. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). În loc de ardei roºu capia. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. Se rãceºte câteva minute. ca sã se dizolve. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. 2 linguriþe pudrã de ceapã. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. 100 gr. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. 1-2 linguri condimente – ardei.

dupã preferinþe. cayenne ºi frunze pãtrunjel. dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. morcov ras . Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. 2 linguri fãinã. tofu.¾ canã. proaspãt preparat. ulei . cârnaþi). La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. Tocãniþa se preparã din 500 gr. 500 gr.½ canã sau fãinã albã . Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. Mod de preparare: În laptele fierbinte. 250 gr. Se adaugã condimentele. Se dã tava la cuptor 20 minute.vezi tabelul pag.½ canã (opþional). 67 . ciuperci. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi).1-2 linguri.¼ canã. ca aliment pentru animale. varzã tocatã . 250 gr. coriandru (arome pt. spãlat pe pãr. 26 . Apã curatã . fãinã integralã de grâu . Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº). vegeta. dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. 75. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45).se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. Rezultã 6 porþii. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. vegeta.¼ canã. tãrâþe cernute . cimbru. condimente . cayenne ºi frunze de pãtrunjel.busuioc. 76. vegeta. Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. întreþinerea tenului.1 canã. Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ciuperci. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare.2 pahare.

Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. 300 gr. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. ¼ linguriþã maghiran. ¼ l apã. 2 linguri vegeta. apoi se amestecã. mazãre. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. 1 linguriþã sare. 79. 1 lingurã ulei. 78. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. ½ linguriþã cimbru. 77.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. 1 ceapã. apoi tofu mãrunþit cuburi. tofu. 500 gr.opþional.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. 1¾ canã lapte de soia. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. 1 lingurã vegeta. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. ¼ canã apã. ½ linguriþã pudrã de ceapã . 1 linguriþã busuioc. Se amestecã împreunã bine. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. Rezultã 13 burgeri. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). 1 lingurã praf pentru supã. piper negru dupã gust. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. 1 canã miez de nucã. în cuptor. 2 cãþei de usturoi. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm.

4 bucãþi cartofi. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. ¼ linguriþe piper negru. vegeta dupã gust. 80. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. 81. 2 ouã. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. pãtrunjel frunze. 1 ceapã. În urmãtoarea zi. dupã gust. sare.Ingrediente: 400 gr. în cuptorul cu microunde*. 7 cãþei usturoi. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. Dupã ce s-a dezgheþat bine. (cca.1 canã. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. fulgi de cartofi . 1 lingurã seminþe de susan. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. usturoi. 6 linguri) sau cartof ras. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. Se 69 . pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . 12 linguriþe praf de usturoi. sare. fulgi. 2 linguri ovãz. tofu foarte ferm. apoi daþi prin pesmetul condimentat. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. ½ cãni (250 ml) apã. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron.30 gr. sare dupã gust. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. 1 ou. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. ½ cãni (250 ml) pesmet. piper. ceapã. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. mãrar.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

2 cepe. Se poate consuma cu pâine de porumb. ulei. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. Se consumã cu pilaf de orez.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. 2 ceºti lapte de soia. 1 ceaºcã apã. 89. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. foi de dafin. 3 ceºti cremã de porumb. 1 linguriþã sare. 4 linguri ulei. 1 canã apã. Când se înmoaie se adaugã porumbul. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. 90. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. roºii. 100 gr. dacã doriþi. smântânã. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. coriandru. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. 2 linguri pastã soia. roºiile ºi sarea. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. vegeta naturalã. verdeaþã pentru presãrat. sau paste fierte. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. 1 roºie. 1 lingurã oregano. 1 lingurã chimen. 500 gr. La servire se poate adãuga lapte de soia. 91. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. sare. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. 2 ciorchini de usturoi. pulpã de nãut. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. 2 cepe. Totul se fierbe încã 15 minute. 1 ceaºcã roºii tocate. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. 73 . Se dã gust gust cu sos de soia.

nuci mãcinate .1 linguriþã. ¼ linguriþã sare. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. condimente pentru cârnaþi . Mod de preparare: Când fierbe apa.¼ canã. Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. ceapã . se presarã meiul ºi pulpa. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. Se obþin germeni de soia fãrã procesare.¼ canã.3-4 cãþei. se frãmântã tofu cu o furculiþã. sare . chimen . pesmet . dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. Deasupra se poate presãra puþinã boia. vreme de 5-7 zile.½ lingurã. 1 borcan. în afarã de boia. apã. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. 2 cãni pulpã de soia. dupã care se scurge apa.1 linguriþã. usturoi . Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale .2 cãni.92. pentru mai multe ore. Apoi. ¼ l apã. laptele ºi sarea.1 linguriþã. pentru rumenire. 93. astfel încât sã putem sã îl umplem. Se þine 10 minute pe foc. Se formeazã mici prin presare. 2 dl lapte de soia. Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. pânã când seminþele ger- 74 . boia de ardei dulce pentru culoare . 94.1 bucatã. cu gura în jos.

precum ºi ale boabelor de soia. astfel încât sã fie mereu umede.mineazã. Se preparã sub formã de salatã. 96. la care se adaugã puþin ulei. condimente. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. ovãz. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. orez 75 . dar sã nu stea în apã. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. vezi prima parte a cãrþii. sare. Pulpã de soia sau okara . Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi. un rând de soia ºi pastã de roºii. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. suc de lãmâie. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. De regulã. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. 1 porþie pulpã de soia.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). Are un rol important în digestie. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. pastã de roºii. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. 95. în general. o ceapã. Consumat în stare crudã nu este gustos. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã.

99. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. într-o formã pentru pâine. sau vezi reþeta 10). 1 ceaºcã pesmet condimentat. Rezultã o compoziþie vâscoasã.brun) sau fructe (nuci. se presarã peste carne ºi sos 76 . alune. sau vezi reþeta 123. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. Pastele se servesc calde. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. 2 linguri fãina. sos de soia (din comerþ. la foc potrivit. 1 linguriþã maghiran. Dupã ce s-a marinat. un strat de tofu ºi un strat de sos. migdal. 2 cãni sos de tomate. ulei pentru prãjit. 97. 2 cãni tofu. Se taie migdalele. timp de 45-60 de minute. 126). cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. 1 ceapã tãiatã mãrunt. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. 1 ceaºcã apã fierbinte. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. 98. 1 linguriþã sare. acoperite. ½ canã mãsline tãiate.

boia de ardei. 20-25 de minute. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. cepe . În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. Se taie dupã rãcire. cartof crud ras . caºcaval (de vacã). apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã..100 gr. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . mãrar. ¼ linguriþã chimen. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. 3 foi de dafin. 2 ouã (opþional). Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei.2 cãni de 200 gr. 1 linguriþã boia dulce. fãinã cât cuprinde. 101. ulei . apã. tãiatã mãrunt. 2/3 canã apã (250 ml). Dupã ce se coc ambele foi. 250gr. sarea.3-4 bucãþi. Se lasã de 30 minute la rece. boia ºi sare. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. sare. Se coace în cuptor. 1 linguriþã vegeta. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. orez . verdeaþã (cimbru. 2 cepe. 1 ciorchine de usturoi. 1 bucatã ceapã micã.4-6 linguri. 102. drojdie ºi fãinã. caºcaval afumat. pãtrunjel) sare. verdeaþa. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. ¼ linguriþã de cafea. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). 100. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 .cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. 250gr. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. se þin în prosop pentru a se menþine moi. pateu de soia (vezi reþeta 47). Se rãceºte. Se adaugã pulpa.3-5 linguri. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. 10 grame drojdie proaspãtã. 1 vârf de cuþit sare. bulion . apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. la foc mic.1 bucatã. varzã dulce sau acrã. Se serveºte cu orez fiert.

103. foi dafin. 50 gr. chimen. oregano. preparat cu blenderul Soia-lakt. fierbinte. iar deasupra se rade tofu. 100 gr. diferite condimente). se scurg bine. 150 gr. arome (ardei. 105. Sos roºu: 2 linguri fãinã. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã.foi de varzã dulce sau acrã. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. Din ciuperci. se trec sub un jet de apã rece. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. vegeta. fierbinte. o lingurã porumb boabe. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. o lingurã ulei. sare. apoi se amestecã cu sosul alb. Adãugaþi arome dupã preferinþe. tofu. ciuperci. brânzã tofu. porumb. ciuperci fierte. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. apã. 200 ml smântânã (reþeta 45). mãrar. 5 linguri smântânã de soia. Se obþin 5 porþii. spaghete. 104. busuioc. Se dã la cuptor 20 de minute. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. 250 ml bulion. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. cimbru. apã. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. piper. 1 lingurã miere. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. Lãsaþi 2 minute. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. Rezultã 3 porþii.

se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. Mod de preparare: În reþeta de faþã. 2 linguriþe ulei de susan. 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate).dacã presa este pãtratã. accesorii la aparat). un strat 79 . se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. tofu. Se serveºte alãturi de salatã. 126. Se toarnã peste feliile de tofu. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. sau alte sosuri). Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. tofu. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. 107. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. roºii. 1 canã de pesmet. se scot din cuptor. 1 lingurã vegeta. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. Când sunt coapte. întorcându-le o datã sau de douã ori. bine scurs de apã. 2 cãþei de usturoi tocaþi. un strat de vinete. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. ceea ce îi oferã un gust deosebit. Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. 106. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. boia de ardei pentru gust. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. 200 gr. Nu se pune în congelator. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). 1½ canã de apã caldã. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. Se obþin 4 porþii. felii de ceapã. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. Se pun feliile de tofu. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui).

Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. puþin ulei.de tofu. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. sarea ºi oul. pãstârnac. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. 80 . Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. pânã sunt puse toate ingredientele. 1 linguriþã sare. tofu. fãina. Se continuã aºa. morcovi. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. 108. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. 2 linguriþe vegeta. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. 2 cepe. morcov. În loc de vinete se pot folosi dovlecei. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. 100 gr. 1 ou.

SOSURI. TOCÃNIÞE 81 .

200 gr. 200 ml lapte de soia. mazãre dulce. 2 linguri fãinã. 110.109. Rezultã 3 porþii. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 300 gr. 2 linguri pãtrunjel. 111. smântânã de soia (vezi reþeta 45). Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. 1 linguriþã sare. 300 gr. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. praz. Se sãreazã dupã gust. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. l lingurã mãrar mãrunþit. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. la foc încet. tofu. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. castraveþi pentru salatã. sub capac. tofu. 82 . Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. ½ linguriþã sare. 400 gr. 1 ceapã. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. 1 ceapã. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. 1 lingurã ulei. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). ½ linguriþã vegeta. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. Totul se fierbe împreunã 10 minute. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. mazãre proaspãtã. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. 1 legãturã mãrar. sare dupã gust. 2 linguri unt.

Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. 113. sare dupã gust. Se condimenteazã cu piper. ½ kg ciuperci (champignon).112. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. o linguriþã de pãtrunjel verde. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. 1 lingurã delikat. pânã scade. 2 vârfuri de cuþit piper. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). delikatul. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. Se potriveºte cu salate. o ceapã. 4 ouã. 250 gr. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. 750 gr. Când a scãzut 83 . pulpã opãritã. o linguriþã de ulei. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. tofu. spanac proaspãt. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. smântâna. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. 2 cãþei de usturoi. 115. 114. cu praful pentru supã. ½ canã smântânã sau ulei. mazãre. fãinã integralã. cu drojdia. 50 gr. puþin unt. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr.

Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. amestecându-se continuu. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 150 gr. Se adaugã usturoiul pisat. miere sau zahãr brun. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. 1 lingurã vegeta. 2 cãni apã fiartã. pere. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. prune). iar în final uleiul. 84 . Se adaugã vegeta ºi usturoiul. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. zmeurã. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). 100 gr. mere. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. fructe (pot fi agriºe. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. 50 gr. 2½ cãni apã rece. viºine. friºcã. Fasolea se fierbe. ciuperci ºi 500 gr. 2 linguri de ulei. 4 ouã. pulpã din blenderul Soia-lakt. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. nuci sau migdale. 117. Rezultã 2 porþii. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. 500 gr. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. 116. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. 100 gr. uleiul ºi ceapa. frunzele de pãtrunjel. pânã se îngroaºã. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. cãpºuni. fasole. 118. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. alune mãcinate.

amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Acestea se fierb pânã se înmoaie. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. Se poate adãuga usturoi. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . cireºe. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. 121. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Mod de preparare: Ingredientele. sau 1 plic zahãr vanilat. 2 linguri pulpã de soia.119. 122. 120. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. ½ linguriþã sare. 2 linguri miere. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. se amestecã pânã se omogenizeazã. coaja rasã de la ½ lãmâie. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. apoi se condimenteazã cu ceapã. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. ½ linguriþã vegeta. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. Se serveºte ca ºi omleta. cu pâine prajitã. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. ½ linguriþã boia de ardei. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). 1½ dl apã. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. 2 cãni tofu. amestecându-se bine cu lingura de lemn. dacã doriþi. în afarã de cireºe.

250 gr. 225 gr. cu excepþia amidonului.2 linguri. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. 86 . amidon de porumb .1 ceaºcã. þelinã (rãzuitã) . Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. ciuperci . 1 linguriþã oregano. miez de anghinare.1 ceaºcã. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. ardei gras. sos de roºii. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). ºi se dau într-un clocot. zahãr brun .¼ ceaºcã. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. 1 linguriþã sare. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã.o canã. 1 linguriþã busuioc. 124. ceapã . 125.1 lingurã.1 linguriþã. conopidã (mãrunþitã) .½ canã. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. Se coace la 200o C timp de 10 minute. viºine. morcov (rãzuit) . compot fructe (cubuleþe) . Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . sare . Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. suc de lãmâie .¼ linguriþã. dovlecei. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . brânzã rasã.poziþiei de mai sus. bucãþi de ananas neîndulciþi .2 linguri. sare vrac . ciuperci. tofu sfãrâmat cu furculiþa. Se pune tofu dulce ºi acru. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. 1 lingurã pastã de curmale.2 linguri.4 bucãþi.1 lingurã. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi.1 linguriþã. ºi sucul lui. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. suc de roºii . mere.1 lingurã. 123.

apã .½ linguriþã. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã.2 linguriþe. Se ia de pe foc. roºii decojite . sare vrac . 2 linguriþe pãtrunjel verde. 1 linguriþã cimbru. morcov ras . Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) .2 bucãþi. suc de lãmâie . Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. sare vrac . se lasã sã se rãceascã. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu .½ lingurã. Se serveºte în stare proaspãtã.apã .½ canã. nucã mãcinatã . Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. 87 . 2 linguri de ulei. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale.2 linguri.1 plic. 2 cãni pulpã de soia. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt.½ canã (sau nuci mãcinate). pulpã de soia . 1 linguriþã miere (opþional). vanilie .1 lingurã. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. apoi se adaugã celelalte ingrediente.4 cãni. 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia. 2 foi de dafin.4 cãni. sare dupã gust.1 canã. miere . Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. apã . 4 cãþei de usturoi tocat. apoi se dau la blender 2 minute. 126. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare. 1 minut. 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. 128.2 cãni. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. 127.2 linguri.

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DULCIURI 93 .DESERTURI.

2 ceºti fulgi de ovãz. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. timp de 20 minute. 94 . cremã de nuci etc.). Se coc la 170° C. 1 ceaºcã stafide. ¾ ceaºcã nuci.136. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. cereale. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. puþinã sare. 2 ceºti stafide. 6 linguri cocos ras. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. orez sau fulgi de ovãz. 1 linguriþã sare. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. afine. 2½ ceºti apã fierbinte. 1 pacheþel drojdie.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. 1 ceaºcã curmale bucãþi. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. 3 banane. Se lasã sã se rãceascã complet. Se rãceºte compoziþia. 1 ceaºcã de caise uscate. 1½ ceaºcã miez de nucã. 1 linguriþã vanilie. 138. 1 linguriþã coajã de portocalã. 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. ½ ceaºcã fãinã de orz.

Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. 50 g drojdie. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. Se amestecã toate ingredientele. 1 ceaºcã stafide. 200 gr. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. ½ linguriþã de drojdie uscatã. apã cãlduþã. miere. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. Se lasã la dospit. ½ linguriþã sare. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. 140.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. 50 gr. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). sarea ºi maiaua. coaja de la o lãmâie. 200 ml ulei. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. tofu. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. Se coace la temperatura de 170° C. 95 . 141. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. coaja de la 2 lãmâi. câte o foaie de 0. ½ ceaºcã de curmale. zahãr brun. 1 linguriþã sare. 4 plicuri vanilie.139. timp de 20-25 minute. 1 ceaºcã pulpã de nuci. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. apã mineralã. 2 linguriþe vanilie. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. 300 ml ulei. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). 3 plicuri zahãr vanilat. stafide. un vârf cuþit de sare. apoi se frãmântã cu apã mineralã. 200 gr. Din fiecare parte se obþine. Aluatul se împarte în trei pãrþi. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. dupã întindere. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). se adaugã restul ingredientelor.

Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 1 linguriþã vanilie. pulpã de nucã. 1 linguriþã cereale. 144. orez.pânã devin o cremã. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit. 50 gr. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . 142. Se acoperã cu o foaie de plastic. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. 143. mãlai . 96 . 20 gr. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr.2 ceºti. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. miere sau pastã de curmale . Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele. 300 ml apã caldã.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob).l lingurã. 1½ linguriþã sare. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia. se îndulceºte adãugându-se mierea. 10-12 curmale.¼ ceaºcã.2 ceºti. 120 gr. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). 900 ml lapte de soia. stafide. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. Se adaugã mãlaiul. 5 linguri amidon de porumb.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere.în afarã de mãlai . fulgi de ovãz . Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz.2 ceºti. apã . miere. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. Se pune în boluri ºi se orneazã. Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). ½ linguriþã sare. Se lasã la rãcit. 50 gr.

Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. ½ linguriþã sare. 97 . 1 vârf de cuþit de sare. 1 ceapã potrivitã. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. Se formeazã gãluºti. 146. puþinã salvie mãcinatã. 1½ canã miez de nucã. fierbinþi. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui.2 linguri tapioca (sau amidon). Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. 1 ceaºcã banane tãiate felii. ½ ceaºcã susan mãcinat. 1½ . dupã care se curãþã de coajã. cald. 1 ceaºcã pesmet condimentat. 45 de minute. 2 ceºti apã. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. 147. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. ardei etc. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu.145. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate.).(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. castraveþi. ½ ceaºcã apã. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 3 linguri granule de drojdie. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. roºii. Se rãceºte ºi se serveºte. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi.

miere . Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. 150.2 linguri. fãinã integralã . tocate fin. sare . 2 cepe verzi. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur).1 canã.2/3 canã. Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale. seminþe de floarea soarelui . puþinã vanilie. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. spanac sau varzã cãlitã. ceapã tocatã . sare de mare . 151. lapte de soia . zahãr brun .1½ ceaºcã.1 linguriþã.1 linguriþã. Se servesc cu legume. 98 .1 vârf de cuþit. Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon. bananã . Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros .1 ceaºcã. fãinã integralã de grâu . 149.1 lingurã.1½ lingurã.148. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. Se coc la 190o C timp de ½ de orã. susan . Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu.1 bucatã. ½ linguriþã sare. ketchup.2 linguri. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . 2 ceºti orez brun fiert.½ ceaºcã. apoi se amestecã cu celelalte ingrediente. în tigaie de teflon. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon.½ ceaºcã. ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras.1 lingurã. nucã de caju sau alte nuci. Se rumenesc pe ambele pãrþi. pulpã de soia . Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere.

1 lãmâie stoarsã.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Se face un aluat potrivit de tare. fãinã. apoi rulãm din nou. ½ ceaºcã miez de nucã. Mod de preparare: Foile: 250 gr. se rãceºte ºi se serveºte. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. 250 gr. miere. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. Aluatul se întinde cu sucitorul. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. 120 gr. 1 linguriþã suc de lãmâie. unt de cocos. ¼ ceaºcã de curmale. Se întinde ºi restul de pastã. 1 linguriþã suc de lãmâie. miere sau zahãr brun. Crema: 2. 99 . 1 canã lapte de soia. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. 152. sare. 1 coajã de lãmâie rasã. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. unt. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. de fãinã se amestecã cu sarea. 4 plicuri vanilie. 153. Aluatul se împarte în douã. Se ung uniform foile de piºcot. ½ linguriþã sare. amidon alimentar (sau praf de budincã). Untul se adaugã la sfârºit urmã. 200 gr. apã mineralã.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. gem sau nucã de miere. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. 154. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. 250 gr.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe.

Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Se ia de pe foc. 2 linguri miere. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. 1 foietaj. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. 156. 4 dl friºcã. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 100 . 100 gr. unt de cocos. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. fructe preparate termic (gem). Viºinele se adaugã doar înainte de consum. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. 300 gr. prune. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. 1 lingurã vegeta. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. pere. scorþiºoarã. 157. 1 canã cartofi rãzuiþi. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 2 vârfuri de cuþit piper. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. apoi mierea ºi coaja de portocale. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. 100 gr.coaja de la 2 lãmâi.) 1 foietaj. se pune mierea ºi untul de cocos. ¼ linguriþã sare. 155. etc. 2-3 linguri fãinã integralã. 100 gr. bazã de soia. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. coajã de portocale. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. 1-2 cepe. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. ¼ linguriþã de cafea. tofu. fructe proaspete rãzuite (mere. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). viºine.

Se mai bate 2 minute. apã . Se þine o orã la frigider.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian). 3 ceºti cu bucãþi de ananas. 4 banane mari. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare.1 ceaºcã. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. spuma devine ºi mai tare. banane . Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . 159. Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã.½ ceaºcã. 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. Se obþin 4 litri. 101 . 1 vârf de cuþit sare. 1 linguriþã vanilie.158.1 lingurã. curmale tãiate mãrunt . Se poate consuma cu fructe sau simplã. suc de la ½ de lãmâie. dupã care se adaugã laptele de soia. zdrobit fin în lapte de soia.12 buc. lapte de soia . Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. îngheþare . Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. nuci de caju sau alte nuci . miere . ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã.2 bucãþi.2 ceºti. Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. apoi se toarnã zeama de lãmâie. Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. 160. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider.1 lingurã. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat.

se adaugã griºul.1 linguriþã. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr.2 cãni. pesmet . 200 gr. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei.½ canã.2 cãni. 20 linguri lapte de soia. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare.½ canã. La acest sos de soia se 102 . 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun).1 lingurã. mãmãligã . fulgi de ovãz (fierþi) .1 canã. Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. fructe uscate 200-300 gr. 1 lãmâie (coaja ºi scul). Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. 4 plicuri vanilie. miere. ceapã (tocatã mãrunt) . pânã se omogenizeazã. miere ºi va-nilie (amestecând continuu). 163. cât o nucã mai mare. cu excepþia susanului. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. boia dulce . Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos. sau pe aburi. alune sau cocos mãcinat. cartofi (pireu) . nuci. mierea ºi sucul de lãmâie. miere. Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . 7 linguri griº. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia.1 canã.2 cãni. fãinã cât cuprinde. pãtrunjel verde (tocat) . Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. vegeta naturalã . coaja de la o lãmâie. 2 plicuri vanilie. Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute. susan . Se serveºte cu diverse sosuri. care se trece prin seminþele de susan.1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion.3 bucãþi medii. sare vrac . Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. ½ linguriþã de drojdie uscatã.161. la 180o C. Se întinde pe fiecare foaie. ½ l apã.1 linguriþã. suc de roºii . 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. 150 gr. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. 162.

Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer.dovleac pastã. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. 1¼ ceºti apã. stafide. 164. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . ½ linguriþã sare.½ linguriþã.2 linguriþe. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã.2 linguriþe.1 ceaºcã.1 lingurã. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere. 166. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. sare . timp de o orã. tofu scurs de zãr 450 gr. piersici. 165. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C. ºi se coace 170o C. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. foietaj sau foaie de plãcintã.. 1 linguriþã vanilie. 450gr.. La umpluturã se pot adãuga. Rezultã 8 porþii.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã. acoperitã cu o folie de aluminiu. Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 .(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . ½ ceaºcã de curmale. înainte de coacere.opþional). alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun .vor adãuga câte 100 gr. amidon de porumb . praf de usturoi . ½ lingurã pudrã de nucºoarã. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus.½ ceaºcã. suc de lãmâie .2 linguriþe. coajã de portocale ºi lãmâie). busuioc . nuci .

budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere. zeamã de lãmâie . (de soia. suc de ananas ¼ -½ canã.4 cãni. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged .Ingrediente: Tofu . La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. 167. tofu . Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 . pânã se rumeneºte. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite.1 foaie. 2/3 canã miere sau zahãr brun.1 linguriþã. Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte. Dacã nu încap toate odatã. 168. etc. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. 3 linguri zahãr brun.4 cãni.½ linguriþã. seminþe de floarea soarelui .1 linguriþã.2 linguri.1 lingurã. Mod de preparare: Se dã laptele în clocot. Dupã ce se rãceºte. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. esenþã de vanilie . ulei .blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. ovãz. miere .). la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. sare . coriandru 1½ linguriþã.5 l lapte din cereale. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. lãsând ºi bucãþele întregi. 1 plic budincã dr.½ canã. vanilie . Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. se toarnã peste formã un jeleu fin de afine.2/3 canã.½ canã.) 169. Oetker.1 lingurã. morz. se împart în douã. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã. sare . cãpºuni sau ananas. coriandru .½ linguriþã . suc de lãmâie .

170. 4 piersici. 105 . Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. 1 canã miez de cocos. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. sau 2 plicuri zahãr vanilat. sau 2 banane. Se consumã cald. ½ canã miere. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. 2 linguri miere. ¼ canã apã. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute.Ingrediente: 200 gr. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. 2 linguri ulei. doar atât cât sã lege soia. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. tofu. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. ½ linguriþã sare. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. 2 portocale. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. Mod de preparare: Untul.

106 .

RÃCORITOARE 107 . SUCURI. LAPTE.BÃUTURI.

Lapte de nuci 181. Lapte de orez brun 176. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. Lapte din grâu încolþit 174. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate.RÃCORITOARE . PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de mei 178. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. Lapte de porumb 177. hrãnitoare. Lapte din seminþe de dovleac 187. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de nucã Cashew 183. Lapte de migdale 179. ½ linguriþã de 108 . 6-9) 172. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de cocos 180. 1 bananã coaptã. Lapte de alune de pãdure 182. Lapte de ovãz 173. Lapte de nucã de Brazilia 184. Lapte din arahide etc. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte de hriºcã 175. uºor digerabile. Nu existã efecte secundare negative.

numai dacã doriþi laptele îndulcit). ¼ linguriþã sare. se acoperã ºi se pune la frigider. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. 2-4 linguri fãinã de carob. un praf de sare. 109 . dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. mai puþinã apã = mai cremos). 2 linguri miere sau zahãr brun. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. Se poate strecura dupã dorinþã. 2 ceaºcã lapte de cocos.vanilie. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. ¼ linguriþã sare. ¼ linguriþã vanilie. 189. 191. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. se adaugã 1-2 ceºti apã. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). nucã de caju). Acest lapte nu este o bãuturã. în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. se amestecã bine. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. urmãtoarele ingrediente: 1½ . Înainte de folosire. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. ¼ linguriþã vanilie. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. 190.

apoi se dizolvã în lapte fierbinte. 110 . Se poate încerca ºi cu alte fructe. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. 4 linguri bazã de soia. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. ½ suc de grapefruit. sau în cuptor. Se serveºte rece sau cald.) 196. arome de îndulcire dupã gust. 6-8). Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. îngheþarea . Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. ananas proaspãt.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. 2 linguriþe de miere.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. 194. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. 193. ½ l lapte de soia. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). sau pe plita sobei. 5 linguri fulgi de ovãz. 2 linguriþe miere. 5 ouã. 4 linguri miere. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. 195. o ceaºcã lapte de soia. Rezultã 4 porþii mici. dar sunt gustoase. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere.

) 111 . 1 plic vanilie. ferment (se poate comanda la firma importatoare S.. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. acid lactic 95%. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele.) cremos ºi fin. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. 199. ideal pentru desert dulce. borcan. dupã care se scot. 1 pachet la max. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare). 198. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã.16 ore Ingrediente: Lapte din soia. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare .L. 1 vârf de cuþit sare. termometru. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. 197. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. Mixaþi 1-2 minute. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului.C.R.). Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. dar seminþele. cutie din amporã. Din albuº se bate o spumã tare. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm. 1-4 banane. Cotorul trebuie înlãturat.. Hapax Company S.

cãpºuni (sau alte fructe: ananas. ºi închideþi borcanul. sucul de la o ½ de lãmâie. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. 1/2 bananã. portocale. 1 linguriþã sirop de migdal. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. 200. 50 gr. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. 1 linguriþã glucozã. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. cireºe. tofu. sau lapte de soia.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. piersici sau combinaþii). viºine coapte. 100 gr. 112 . ¼ l apã. 1 lingurã miere. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr.

„CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. 1991. 8. 2. 1991. 10. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. Doru Laza 2004 Fãgãraº. 7.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. 4. 5. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. 113 . „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. Nicolescu.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . Mureº. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. 1990.BIBLIOGRAFIE 1. 9. 3. 6. Mureº.

114 .

....... 40 Turte de mãlai cu lapte de soia .. 18............... 20..... 14.... UMPLUTURI SÃRATE............................... 46 Icre de soia cu pulpã de soia ........................................................................... 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ................................................................ ALUATURI................. 21............................ 4.. 10................................ 39 Tãiþei din pulpã de soia .............. 37 Pizza cu tofu .........................................................................Cuprins Partea 1 .......................... 39 Tort din pulpã de soia . 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia .................... Blenderul Soia-Lakt ......................................................... 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia ............ 36 Franzelã din pulpã de soia .................. 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto .... CREME DULCI ................................................................................................................ 37 Napolitanã cu pulpã de soia ................................. 41 MAIONEZE.......................................... Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia .................................... Despre planta leguminoasã soia .... 8. 5...................................................... PÂINE............................ PATEURI................. 32 1.............................. 38 Sandvici cu avocado.......... 17 Partea a II-a ........ 38 Sandvici cu maionezã de tofu ................. cu tofu ºi sos de soia .................... 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ....... 45 Cremã din pulpã de migdale ........... 11....................... 23................. 35 Batoane cu tofu ..... 44 Ardei umpluþi cu tofu .................................... SANDVICIURI............................. CREME SÃRATE..... PIZZA ....................... 22................ 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ........... 13......................................5 A ........................... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ........................................ 37 Plãcintã de linte cu sos de soia ............................. 9............................... 7..................................... 6 B........ 115 ................ 46 Gajar cu lapte de soia .... 16............................. 19............................... 2........................... 9 C.................................. 17............................ 3............. 12............ 6..... 36 Hamburger de Tofu ......31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor ............... 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ................................................................................................ 46 15.............................

.................................... 27............................................................ 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia....................... 43................ 44...................................................................... 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ..... 55....................................................................................... 40....... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ... 52............................................................ 51 Roºii umplute cu pulpã de soia ............... 41.............................. 59..... 54........ 53 Cremã de ciocolatã din soia .............. 49 Pateu de mazãre verde cu tofu .................................. 57 116 ........................... 60. 47................................... 52 Smântânã de soia din lapte de soia ................................................... 56 Pastã de stafide............................................ 46................ 48 Pastã din miez de nucã .......................................................................... 50.......... 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ..... 32................................... 52 Unt din pulpã de migdale .... 50 Pateu de spanac cu tofu ................. 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ............................................................................. 34................................................ 49 Pateu din pulpã de nãut ... 54 Cremã de soia din pulpã de soia ................................... 56 Pastã din pulpã de alune .. miez de nucã ºi pulpã migdale ................................ 35...... 33................... 50 Pateu de þelinã cu tofu ....................................... 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ....... 56................................ 37...........................24.................. 26............ 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune ... 48......... 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ................................... 53.................... 31.................................. 55 Cremã din miez de nucã ............ 49 Pateu de linte din pulpã de linte .................. 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte ................. pulpã de soia ........... 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale .............. 47 Pastã de avocado cu miez de nucã .................................. 58... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ..... 30.... 38................ 48 Pastã de soia din pulpã de soia .... 51........ 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia .... 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ... 45................ 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ..... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ......... 39.............................................................................. 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ........... 56 Pastã de prune cu miez de nucã ............................... 57.... 49.................................... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ...... Icre vegetariene cu smântânã de soia ................................................ 28... 61.................................... 48 Pastã de þelinã cu tofu ............... 25...................... 42........ 36.................... 54 Cremã de mere cu miez de nucã . 29. 51 Pateu din pulpã de nãut .........................................

........................................... 89............................................. 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ................................................................................. 62 Salatã picantã cu tofu . 93........62........................................ 72 Grãtar de tofu cu citrice ............................. 66...... 64. 94...................... 67 Burger din pulpã de soia ................................................. 60 Salatã de germeni cu tofu ......... 96........ 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ........ 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia ........................................ 69.................................... 75........................ 95....... 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ...... 86.................. 88........................................ 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia ................................... 75 Pulpã de soia sau okara ...................................... 74 Mici din tofu ... 63 ªNIÞELE............................................... CHIFTELE............ 68 Cartofi cu tofu la tigaie .. 71 Fripturã mexicanã de tofu . 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz .................................... 74........................................... 87........ 78...... 76....................... 90....... 61 Salatã de spanac cu tofu ..................................................................................... 70............................ 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia .. 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ......... 71................ 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ........ 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu . 63......... 79.................................. 73 Mei fiert cu pulpã de soia ............ 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia .................................................... 72 Iahnie-sos de nãut ...................................... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia ...................... 73..ingredient de bazã ................................................................ 68 “Chicken Nuggets” tofu ............................... SALATE ....... 68. 73 Mãruntai picant cu tofu ................................ 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ...... 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ........ 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ........ 83............................................ 65 Brânzã americanã din miez de nucã .............................. 72....................................... 75 117 ... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ................................................... 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ........................... 77........ 67................................................................ 80................................................................ 82.................................... 81...................................... 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ................. 74 Muguri de soia fãrã procesare ................................ DROBURI ............................ 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ...................................................... 85........................................... 84..... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia .................................................. 65. 92......... 91......

..................... 106...... 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ................ 114...... 82 Mazãre cu tofu ............................. 105......................................... 103.... 116........... 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ...................................................................................................................................................................... 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia .................................................. 100.............................. 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu .............................................................. 76 Paste italiene la cuptor cu tofu ................................................ 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ...................... 90 131............................................................... 86 Sos natural din brânzã tofu ................................. 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia ........ 110.. 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia .......... 87 SUPE............ 98. 108.................................. 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ................................. 80 Castraveþi cu tofu ................... 89 129........... 118.............................................................. 125............. 78 Tofu la grille ................................................. 128.................................tofu ..... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ......... 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ........... 83 Omletã de ciuperci cu tofu .................................. 99.................. 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia .................................................... 104............................................................................ 84 Omletã de tofu ................. Supã-cremã de soia .... 83 Omletã din pulpã de soia .................................. 122................ 115................................. 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe.... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ......... 77 Salam de soia cu pulpã de soia ........... 127............ 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia .. 81 Zarzavaturi cu tofu ..... 111...... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia .......... 101............... 109.............................................. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ...........................97................. 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia ..... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ........... 121.. 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia ..................................... 126............... 76 Ruladã cu pateu de soia ..... 123........... 117.......... Supã-cremã de soia din pulpã de soia .......................................... 85 Sos de tofu pentru pizza ............................... 124.................................................................................. TOCÃNIÞE .......... 119...... 112........... 90 118 .............................. 79 SOSURI........................................ CIORBE ............................... 113... 120..................................................... 107.. 90 130............................................... Pârjoale cu pulpã de migdale ................

................. 160........................................................................... 165......... 164....................................... 97 Castane false din miez de nucã ......................... 100 Fructe cu tofu .................................. 145......................... 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia . 147............................... 144........................... 161.............................. 91 Zãr de tofu ................................ 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia ............................. 91 DESERTURI.132....................... 166.... 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ............................................................. 141............. 133.............................. 137................... 155.. DULCIURI ................. 134.................................................................................. Supã-cremã de cartofi cu tofu ......... 97 Chifteluþe din tofu .............................................................................................................. 149... 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ........................................ 153.. 146.................................................... 143.............. 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) ....... 158..... 99 Cremeº cu lapte de soia .................. 98 Ciocolatã din lapte de soia .............. 140........................................ 103 Budincã din lapte de cereale .................... 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu ................ 150......................... 138.. 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ............. 135........................................................................ 157....... 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu .................................................. 152............................................................................... 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ........... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ... 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) .............. 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ........... 154......................... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ................ 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ..................................... 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ........................ 136..... 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos .................... 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie ................................ 102 Nuci de tofu ºi cereale .................................. 102 Nuci din pulpã de soia ......... 163..................... 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ....................... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ..................................................................................................................... 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ............ 104 119 ............ 148................ 142........... 156........................................................ 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã .................. 95 Brânzoaice cu tofu ................... 139..................... 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ................................... 96 Budincã din pulpã de cocos .. 90 Supã egipteanã ........... 167........... 151................ 159........ 95 Brioºe cu porumb ºi soia .. 162.......................

.................................................... 110 Lapte de soia cu banane ............ 108 Lapte de nuci............ 108 Lapte din seminþe de dovleac ............... 177..................................... 108 Lapte de cocos ...................................................... 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag......... 180...... 195..................... 185.............................................................................. 119 120 .................. 110 Lapte de ananas............ Tartã cu tofu ............. 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ................................ 108 Lapte de porumb . LAPTE .................. 112 Bibliografie ........ 172............... 187.................................................................................... 108 Lapte de nucã ............................. 178............ 111 Shake de fructe cu tofu ................. 184.......... 108 Lapte de mei ....................... Tofu cu miere .................................................................................. 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ... 173....... 108 Lapte de hriºcã .... BÃUTURI.................... 108 Lapte de orez brun ..................... 108 Lapte de ovãz .... 200................... 108 Lapte din arahide etc................................................. 108 Lapte de alune de pãdure ......... 108 Lapte de nucã de Brazilia ..... 198...... 104 170....................................................... 197................................ 194.......................................................................................... 199......................... 6-9) ............................................................................... 109 Lapte de cocos ºi migdale .... ................................................... 108 Lapte de nucã Cashew ........................................................................ 186..................................... 109 Lapte de cereale .............. 196. 191...... 110 Lapte de pasãre ........................................................................ 109 Cacao de soia ................... 108 Lapte de seminþe de susan . 182................. 181................................... 189........................................................... 108 Lapte de migdale........ 193.................. 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ......................................... 179....................... 188...................................... 174............... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos .................................................................................................. 175............................................ 190...................................................................................168.............................................................................................................................. 108 Lapte de soia cu banane ...... 105 171.................................................. 176......... 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia .......................... 108 Lapte din grâu încolþit ... 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ................................................ SUCURI............ 192....................... 104 169.... 183...........................

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful