M a n

C A M P R E I G 1 1 1 1 1 ,
h n p r i m e r i a

www.dacoromanica.ro

C A I I P U I T A G U I T I ,

1 8 5 6 .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

1 1 F 1 1 1 S I E W Y P

d a


° F i A O P , S 7 3S 7 3

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

2 )

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


s s s ;
A y r
www.dacoromanica.ro
B e z f N o t a B .


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
n e n t p 8 s

a g e s t g B e n i t g
d i d e a g
a g e s t g n a t p o n a n i g


p r b i n i n e a g
I n t i m n i n a g H o n t p i K 8 -A a
s a g
A o p 2 ) .
K i e r i o e r i a e r a o r r a n i s a t n s i s t e m a t i k i n l i b m i t Y l y n r y , a B i n d y k a m i
e r , t i , k r s t r e k a n s e a d r e s a y d o n t o r i i ; t U i a , F a r r a d e u r t -
t i e ¿ l e t t e i l e a r b t a t e ¿ l a t ' a g u o ' 1 1 2 , I l a r t e a f , m a r a 0 e a 8 k i r i i i K i m -
n v . i h n g e a r t u i r i f i l i e ¿ l e v i y - t a a d d v g e b a r a m i y 1 d o m n g s k 6 d e . r i a
D y n w e _ f a B v k l r e t u t r , i 1 i n t r o n a r e a d o r n o r i l y i , s a s a A d v i e ¿ l a
S i f i n t u n ¿ l a B r a m o l S , ¿ l a m a z i i i r e D i n t r f i k a t e A e t Y t y ¿ i o r , s k i n a 6 a -
r e a d e D o m n i e s e i f i l , , t e a , d a k a i t e t o t a n y . d . . 4 a d o r t u i t r e r a n i ,
r e n r , l a t I l e r m a r a l n e a b e a I r k b t e t r e r t u l k a r r e k Y
1 r b t e 1 2 t u l d e 1 0 - 2 0 k a r
I n s k r i s e ¿ l e K o l t i r n y t i e r d e t a n t r y m Y t a r e , d i n 1 8 1 1 , I Y , I t ç 5 , u n 1 8 1 1 ,
l y ¿ l i e 2 8
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


a l .


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

A a

c D o p -
n a i n g

d e n b t a t s a g


M a n i s t p a t gI I 0 A a n g

2 A t g


1 ) . B e z i l a M a m s t r a t i n d d i n l i l m m y s l y n r d o s a p i y . 1 1 T i q 6 d o r i i r b d i -
k a r e a S i i p A A i y I Z K o m m l i n a i l , d m 1 8 3 9 l a n y a r m 2 2 .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

4 ' 8 K y a ,

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


s

, 4 4 . 0 owww.dacoromanica.ro
t .www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


A y r
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roM T
B e e ; i o t a C
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
N o t a F .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
6www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
( A M
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
f i

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


I M
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro1 )

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


2 ) .
www.dacoromanica.ro


& T m

2 1 1 7 3 M I

2 ) .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

6 8 4 , -


B e z t
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
( F


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
N o t a


www.dacoromanica.ro

4 , 3 ' 3 O c c -
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
N o t a D .
m ib o g a ,
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
O u t '

www.dacoromanica.ro

N T


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro- - 4 - 0 , - 0 - 3 O O 0 - 0 - 0 - o -
www.dacoromanica.ro

N o t a


1 1 7 , 1 1 %A s .


s r b


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
. . . - - 1 . 4 1 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1 - - -
www.dacoromanica.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful