P. 1
.FC Klubs: grāmatas "The 5 Levels of Leadership" prezentācija

.FC Klubs: grāmatas "The 5 Levels of Leadership" prezentācija

|Views: 151|Likes:
Published by Anna Carjova

More info:

Published by: Anna Carjova on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2012

pdf

text

original

Džona C.

Maksvela grāmata “5 vadības līmeľi”

Raivis Širmelis

Džons C. Maksvels
• • •

Ietekmīga autoritāte līderībā; Vairāk kā 30 gadus veltījis līderībai; Trenē vairāk kā 350 tūkst. cilvēkus gadā;

Kāpēc izvēlējos šo grāmatu?
• • • • •

Balstīta uz apmācību kursu; Vadība = ietekme; Viss sākas un beidzas ar vadību; Vadības plāns dzīvei; Izdota šī gada oktobrī;

Tev var būt Vadības plāns dzīvei
• • •

Kā tu definē vadību/līderību? Kas ir vadītājs/līderis? Kā darbojas vadība?

Praktiski vadības rīki
• • • • •

Skaidrs priekšstats par vadību; Vadība ir darbības vārds nevis lietvārds; Vadības sadalījums soli pa solim; Skaidrs spēles plāns vadības attīstībai Sarindoti vadības paľēmieni, principi un vērtības

5 4 3 2 1

Kalngals
- CIEĽA Cilvēki seko tev, dēļ tā kas tu esi un ko tu pārstāvi.

Cilvēku attīstība
- REPRODUKCIJA Cilvēki seko tev, dēļ tā ko tu esi paveicis viľu labā.

Sasniegumi
- REZULTĀTI Cilvēki seko tev, dēļ tā ko tu esi izdarījis organizācijas labā.

Atļauja
- ATTIECĪBAS Cilvēki seko tev, jo viľi vēlas to darīt.

Amats
- TIESĪBAS Cilvēki seko tev, jo viľiem tas jādara.

Ieskats 5 vadības līmeľos

• • •

Tu vari pakāpties līmeni augstāk, taču nekad nepametīsi iepriekšējo; Tu neesi vienā līmenī ar katru personu; Jo augstāk esi, jo vieglāk vadīt; Jo augstāk esi, jo vairāk laika un nodošanās vajag līmeľa sasniegšanai; Kāpšana augšup notiek lēni, bet lejup var notikt ātri; Jo augstāk esi, jo lielāka peļľa;

Ieskats 5 vadības līmeľos

Pārvietošanās uz augšu vienmēr prasa tālāku attīstību; Nekāpšana pa līmeľiem ierobežo tevi un tavus cilvēkus; Kad maini amatus vai organizācijas, tu reti paliec tai pašā līmenī; Tu nevari kāpt pa līmeľiem viens pats; Laiks doties uz nākošo līmeni.

1.Līmenis – Amats, pozitīvā puse
1. 2. 3. 4.

Parasti piešķir, jo ir vadītāja potenciāls; Nozīmē atzītas pilnvaras; Uzaicinājums augt kā līderim; Ļauj potenciālajam līderim veidot savu vadības stilu.

1.Līmenis – Amats, negatīvā puse
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bieži ir maldinoša; Bieži mazina cilvēku vērtību; Pārtiek no politikas; Tiesības vērtē augstāk par atbildību; Liela kadru mainība; Saľem no cilvēkiem vismazāk, nevis vislabāko.

2.Līmenis – atļauja, pozitīvā puse Darba vide kļūst patīkamāka; Paaugstina enerģijas līmeni; Uzlabo savstarpējo sadarbību; Centrā ir katra cilvēka vērtība; Stiprina uzticību.

1. 2. 3. 4. 5.

2.Līmenis – atļauja, negatīvā puse
1. 2. 3.

Pārāk maiga dažiem cilvēkiem; Var neapmierināt pārlieku mērķtiecīgos; Cilvēki var izmantot Ľēmēji Attīstītāji Paziľas Draugi

3.Līmenis – sasniegumi, pozitīvā puse
1. 2.

3.

4. 5.

Nodrošina ticamību līderim; Modelē un nosaka redzamu standartu citiem; Nodrošina skaidrību par un realitāti vīzijai; Atrisina lielu daudzumu problēmu; Pamats komandas būvēšanai.

3.Līmenis – sasniegumi, negatīvā puse
1. 2. 3. 4.

Var likt domāt, ka esi līderis, kad neesi; Liela atbildība par rezultātiem; Pieprasa sarēžģītus lēmumus; Prasa pastāvīgu uzmanību 2. Līmenim.

4.Līmenis – Cilvēku attīstības pozitīvā puse
1. 2. 3.

4.

5.

Atšķir tevi no līderu vairākuma; Nodrošina ilgstošu pieaugumu; Dod iespējas citiem piepildīt to vadības pienākumus; Dod iespējas līderim vadīt lielākā mērogā; Nodrošina lielu personīgo piepildījuma sajūtu.

4.Līmenis – Cilvēku attīstības negatīvā puse
1.

2.

3.

4.

Centrēšanās uz sevi var izraisīt līderī noliegumu attīstīt cilvēkus; Nedrošība var līderim likt justies apdraudētam; Tuvredzība var neļaut saskatīt vajadzību attīstīt cilvēkus; Uzľēmības trūkums var atturēt no smagā darba.

4.Līmenis – labākā uzvedība
1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Pieľemšana darbā – atrast iespējami labākos cilvēkus; Pozicionēšana – pareizie cilvēki pareizās vietās; Modelēšana – rādīt citiem kā vadīt; Aprīkošana – palīdzēt citiem darīt viľu darbus labi; Attīstīšana – mācīt viľiem dzīvot labi; Dot iespējas – veicināt cilvēkus veiksmei; Vērtēšana – vērtēt tos, kurus attīsti, lai maksimizētu viľu sasniegumus.

4.Līmenis – vadības likumi
1. 2. 3. 4. 5.

6.

Process– līderība attīstās ik dienu, nevis vienā dienā; Papildināšana – līderi pievieno vērtību palīdzot citiem; Iekšējais loks – līdera potenciālu nosaka viľam vistuvākie cilvēki Iespēju došana – tikai droši līderi sniedz iespējas citiem; Eksplozīva attīstība – lai pievienotu vērtību vadi sekotājus, lai reizinātu pievienoto vērtību, vadi līderus; Uzticēšanās – cilvēki notic līderim, tad vīzijai.

5.Līmenis – kalngals, pozitīvā puse
1. 2. 3.

Rada 5.līmeľa organizācijas; Rada mantojumu organizācijā; Paplašina līderības lauku.

5.Līmenis – kalngals, negatīvā puse
1. 2. 3.

Var likt domāt, ka esmu ieradies; Var likt noticēt savai visvarenībai; Var likt zaudēt pareizo virzienu.

Dzīves mērķis nav dzīvot
mūžīgi. Dzīves mērķis ir radīt kaut ko, kas tāds būs. Džons C Maksvels

PALDIES! SIA “FC Latvia” Stabu iela iela 49a-6, Rīga Tālr.: 67505795 E-pasts: office@franklincovey.lv www.franklincovey.lv

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->