P. 1
Analiza Psihologica a Actului In Fractional

Analiza Psihologica a Actului In Fractional

|Views: 72|Likes:
Published by mitzuk_089011

More info:

Published by: mitzuk_089011 on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE ȘTIINȚE SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

DISCIPLINĂ : PSIHOLOGIE JUDICIARĂ TEMĂ: ANALIZA PSIHOLOGICĂ A ACTULUI INFRACȚIONAL

STUDENTĂ: BUNEA MIHAELA AN III, GR.1

SIBIU, 2011

A. Analizând distribuţia statistică a crimelor pe o anumită perioadă de timp.ANALIZA PSIHOLOGICĂ A ACTULUI INFRACŢIONAL Problemă socială acută a sec. în mod liber. Din punct de vedere al etiologiei actului infracţional orientarea clasică punea accentul pe cauzalitatea naturală. contribuţiile sale practice sunt de necontestat mai ales în ceea ce priveşte perfecţionarea mecanismului legii şi regimului penitenciar. Unul dintre reprezentanţii de seamă ai acestui curent este R. sociologi.XX. Cu toate aceste limite. atât pe termen scurt dar mai ales pe termen mediu şi lung. între plăcerea ce decurge din încălcarea legii penale şi durerea de a suporta sancţiunea pentru fapta comisă. rată de criminalitate etc. se impune cu necesitate cunoaşterea obiectivă a cauzelor care îl generează. preocupat de aspectele specifice ale individualizării pedepsei. În lupta cu fenomenul criminalităţii. arie de manifestare. care are libertatea absolută de a alege. gravitate. majoritatea adepţilor teoriei menţionate au apreciat că fenomenul infracţional îşi are cauzele în actul de voinţă individuală a individului. generalizându-se pe plan mondial şi multiplicându-şi formele de manifestare. intensitate. Saleilles. Guerry (1834) care au pus bazele clasificării delictelor şi crimelor în funcţie de o serie de indicatori statistici (volum. criminologi etc. această orientare a ignorat geneza psiho-socială a actului infracţional. Quetelet (1835) şi A. (1905) care. Quetelet ajunge la concluzia că 2 . al XIX-lea datorită contribuţiei unor teoreticieni şi specialişti în dreptul penal care au pledat pentru aplicarea şi utilizarea raţionalistă a dreptului şi pedepselor penale. întrucât numai acţiunea concertată asupra acestora poate determina scăderea eficientă a efectelor nocive social. Deşi a acordat un rol excesiv naturii juridice a delictului şi sancţiunilor penale. considerând crima şi delictul ca fiind entităţi juridice abstracte. frecvenţă. cu atât mai mult cu cât fenomenul a depăşit de mult graniţele frontaliere. criminalitatea a polarizat atenţia unui număr din ce în ce mai mare de jurişti. Această orientare a apărut iniţial în Marea Britanie la sfârşitul sec. Printre întemeietorii acestui curent se numără A. a acordat o atenţie deosebită raportului dintre sistemul pedepselor şi cauzalitatea naturală a actului infracţional. Plecând de la teoria psihologică a hedonismului. psihologi. oferind o serie de garanţii juridice individului supus procesului penal.).

personalitatea delincventului reprezintă o entitate distinctă şi specifică denumită personalitate criminală. Concluzia celor doi reprezentanţi ai şcolii geografice este că infracţiunile împotriva persoanelor predomină în regiunile sudice şi în timpul sezonului cald. frunte şi bărbie pronunţate. Efectuând o serie de investigaţii ştiinţifice asupra unor loturi de criminali. transmise ereditar şi care determină predispoziţia spre crimă şi violenţă a anumitor indivizi. cel care prezintă între 3-5 asemenea stigmate. totuşi nu toţi copiii devin criminali şi că acest lucru se datoreşte influenţei mediului social exercitat prin educaţie. tipul criminal perfect. indiferente în aparenţă şi a căror esenţă nu poate explica încă permanenţa acestei repetări. fiecare categorie de crimă îşi are distribuţia sa particulară şi invariabilă în raport cu sexul.există o regularitate în reproducerea acestora iar A. Lombroso a scos în evidenţă existenţa la aceştia a anumitor anomalii şi deficienţe anatomo-fiziologice: asimetrie craniană. Lombrozo recunoaşte însă că. iar cel care posedă mai puţin de trei asemenea stigmate nu este obligatoriu un tip criminal. Lombroso (1878) care. deşi aceste caracteristici sunt generale. aceasta constituind aşanumita “lege termică a criminalităţii”. fiind lipsiţi de simţ moral. maxilare proeminente. puterea imitaţiei etc. iar infracţiunile patrimoniale predomină în regiunile nordice şi în timpul sezonului rece. dar favorizează trecerea la înfăptuirea actului criminal. răzbunarea. conformaţie specifică a degetelor. Aceste anomalii anatomo-fiziologice nu sunt prin ele însele. datorată anumitor structuri anatomofiziologice şi biologice. Conform teoriei sale. Aceştia sunt apreciaţi a fi criminali înnăscuţi. sensibilitate scăzută la durere etc. plecând de la teoria regresiunii atavice a infractorului. Spre susţinerea tezei sale Lombrozo afirmă că germenii crimei se găsesc în mod normal la copii. generatoare de criminalitate. vizibile pe corpul şi faciesul delincventului. toate sunt însoţite de proporţii similare de fapte complementare. Promotorul acestei orientări este C. Drept probă autorul menţionează analogia dintre caracterul criminal şi cel infantil: furia. formulează celebra teză a criminalului “înnăscut”. Guerry observă că în fiecare an se reproduc acelaşi număr de crime. permiţând identificarea temperamentelor umane predispuse spre violenţă şi agresivitate. reprezintă în concepţia autorului menţionat. în aceeaşi ordine şi în aceleaşi regiuni. este tipul criminal imperfect. vârsta şi anotimpul. Un individ care posedă 5-6 asemenea trăsături specifice. 3 . minciuna. cruzimea.

minciună. b. lipsa de prevedere. tendinţă exagerată spre lenevie. apreciază că între nebunul moral şi criminalul născut există o analogie directă. lipsa sau diminuarea instinctului de conservare. tendinţe. pilozitate neconformă (spân). Este vorba de o acţiune umană. determinată de anumite elemente psihologice. psihologie judiciară.Lombroso. reflexe mai slabe. capacitate craniană foarte mică sau foarte mare. biologie criminală. precizează autorul menţionat. stigmate intelectuale: inteligenţă redusă. trebuinţe. ura. Infracţionalitatea deşi este un fenomen social. sociologie judiciară. emisfera dreaptă fiind mult mai grea ca cea stângă. urechile depărtate şi voluminoase. efeminarea. trebuie abordat multidisciplinar. anomalii afective: lipsa milei. motive. proeminenţa maxilarelor (prognatism). ambidextrie şi stângăcie. a iubirii. infantilismul şi senilitatea precoce. cruzime. indiferenţă faţă de moarte. C. statistică infracţională etc. Fenomenul infracţional este deosebit de complex şi pentru a putea fi cunoscut. O viziune coerentă asupra dinamicii şi interacţiunii elementelor întregului ansamblu de factori care concură la producerea actului infracţional nu o poate oferi decât 4 . ca act comis de o persoană concretă într-o situaţie concretă. înclinaţia spre cinism. de marcă originală şi specifică pot fi de trei tipuri:– stigmatele anatomice care constau în asimetria craniului şi a feţei. Aceasta implică stăpânirea unor noţiuni de: criminologie. incluzând mai multe categorii: a. jocuri denoroc. trebuie cercetată ca act individual. antropologie criminală. medicină legală. disproporţia între trup şi mâini sau picioare etc. – stigmatele fiziologice care constau în analgezie (lipsa durerii motivând tatuarea).– stigmatele psihologice. Criminalii. Tendinţa lor de a se grupa în bande este încă o dovadă a asemănării criminalilor cu primitivii şi cu sălbaticii. scopuri etc. psihiatrie criminală. daltonism. bazându-se pe studiile proprii axate asupra componentei psihice a criminalilor şi pe cercetările unor psihiatri renumiţi în epocă. folosesc un jargon aparte şi un mod hieroglific de a comunica în scris. sub aspectul simţului moral. răzbunarea şi vanitatea. însuşiri colective a căror frecvenţă şi regularitate constituie pentru criminal un fel de act de stare civilă. obscenitate. pasiune pentru băutură. nas diform.Stigmatele. polidactilia. strabism. masculinitatea. sinucidere. proeminenţa sinusurilor frontale. inadaptare.

o concepţie sistemică integratoare asupra conduitei şi a manifestărilor psihocomportamentale. atacul cu arme de foc etc. Factorii care stau la baza fundamentării teoriilor psiho-biologice. evoluţia fenomenului infracţional este o consecinţă a impactului problemelor economico-sociale grave. O serie de organizaţii transnaţionale şi-au creat legături în rândul grupurilor de infractori autohtoni şi acţionează în cooperare cu aceste. elemente ale crimei organizate au apărut şi s-au dezvoltat cel mai rapid în domeniul economico-financiar. Având în vedere rata înaltă de profit şi gradul scăzut al riscurilor asumate. caracteristice perioadei de tranziţie. al afacerilor cu autoturisme furate. Prin contrabandă. armament. Corupţia ameninţă nu numai drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului. sechestrarea de persoane. introducerii ilicite de deşeuri toxice. nu pot explica în mod corespunzător originea fenomenului şi a comportamentului infracţional. În România. plasării de valută falsă. corupţia reprezintă expresia unor manifestări de descompunere morală şi degradare spirituală întrucât implică deturnarea şi folosirea 5 . fraude valutar-vamale şi nerespectarea legislaţiei în domeniul operaţiunilor de import-export etc. a crescut numărul infracţiunilor legate de practicarea jocurilor de noroc. luaţi separat. O amploare deosebită au luat actele de înşelăciune. societatea democratică în ansamblul său. în domeniul traficului de droguri. ci însăşi buna funcţionare a instituţiilor statului de drept. pretinderea unor sume consistente de bani pentru asigurarea “protecţiei”. precum şi a crizei de autoritate pe care au traversat-o instituţiile statului de drept. Aceasta presupune elaborarea unui sistem teoreticoştiinţific şi metodologic cu posibilităţi integratorii şi generalizatoare pentru realitatea concretă. fals şi uz de fals realizate prin cele mai diverse forme. Ca fenomen social. de la cele de strictă necesitate pentru populaţie. al formelor moderne de sclavie. violenţele între grupurile rivale de infractori etc. până la obiecte de valoare aparţinând patrimoniului naţional. De asemenea. corelate cu deficitul de personal şi logistică. au fost scoase din ţară o gamă largă de produse. psiho-sociale şi psiho-morale. Legislaţia lacunară şi supraâncărcarea sistemulul justiţiei penale. au făcut ca efectul măsurilor preventive şi represive să fie limitat.

1992). şomajul. lovituri cauzatoare de moarte. 3) ierarhizarea structurilor de subordonare în mediile criminale ( conducerea acţiunii. interconfesionale. Violenţa acoperă o gamă largă de comportamente individuale şi sociale. tâlhării. Îşi fac simţită prezenţa persoane inteligente. lege (Stanca. 6 . criza morală etc. inducerea sentimentului de insecuritate. Analiza etiologică a acestor forme de manifestare poate indica o multitudine de cauze: standardul economic. are un efect demoralizator asupra întregii societăţi. distrugeri de probe. Înţelegerea apariţiei fenomenului infracţional şi a evoluţiei sale până când se concretizează în act infracţional. vătămări corporale grave . necesitate şi întâmplare. criza de autoritate. cauzalitate. până la cele mai înalte nivele sociale (funcţionari publici. profesionale. O astfel de stare de criză. obţinerea unor avantaje materiale pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. reinvestirea profitului). interetnice. şi conflicte de grup. crearea de alibiuri). acte de terorism). şantajului. false identităţi.ca forme ale violenţei private. panică socială. Violenţa este intim legată de esenţa umană şi de funcţionarea societăţii. 4) utilizarea corupţiei. încheierea unor afaceri şi tranzacţii prin eludarea normelor morale şi legale. În ultima perioadă s-au diversificat infracţiunile comise prin violenţă (omoruri. neutralizarea sistemelor de pază şi alarmare electronică. împărţirea profitului. oameni de afaceri. presupune apelarea la unele noţiuni şi concepte aparţinând principiilor conexiunii şi determinismului: posibilitate şi realitate. violuri. alienarea psiho-socială.avutului public în interes personal. având o etiologie proprie. Criminalitatea organizată se caracterizează prin: 1) profesionalizarea modului de operare (sistemul de comunicare şi deplasare rapidă. Criminalitatea organizată are o psihologie aparte. 2) gravitatea consecinţelor (distrugeri uriaşe. cu o cultură infracţională avansată. finalitate şi scop. pierderi de vieţi omeneşti). probabilitate. oameni politici). măsuri de contracarare a identificării prin dezinformare. studiul calificat al obiectivului.

este necesar să pornim de la conceptul de conexiune care presupune interacţiunea obiectelor şi fenomenelor. corelaţia subsistemelor în sistem şi sistemelor în context.Pentru explicarea mecanismului apariţiei şi dinamicii fenomenului infracţional. actuale sau de perspectivă. care trebuie să aibă menirea tocmai de a împiedica sau elimina apariţia şi influenţa condiţiilor ce facilitează trecerea din sfera posibilului în cea a realului în cazul unei infracţiuni concrete. altele se cantonează la nivelul aspectelor accidentale ale acestuia. Spre deosebire de realitate. ci numai al interacţiunilor dintre aceştia. Graniţele dintre posibilul şi imposibilul infracţional sunt relative. determină o gamă variată de posibilităţi prezente sau viitoare ale apariţiei şi manifestării fenomenului infracţional. La nivelul acesteia se impune a fi localizată adevărata prevenire. originea şi dinamica fenomenului infracţional nu poate fi rezultatul unui factor monocauzal şi nici al mai multor factori. deoarece evoluţia stărilor de manifestare are un caracter concret şi reprezintă expresia conţinutului intern şi a variabilităţii gamei care favorizează ori suprimă unele direcţii. a factorilor biopsihosociali marcaţi de influenţe criminogene. pe când celelalte 7 . De asemenea. În concordanţă cu principiul conexiunii. Realitatea acestuia surprinde tocmai starea sa de fapt existentă prin ansamblul infracţiunilor prezente şi trecute. Apelarea la categoriile “posibilitate şi realitate” mijloceşte surprinderea mecanismului sintezei între continuu şi discontinuu în trecerea de la o stare la alta în procesul determinării obiective a fenomenului infracţional. posibilitatea desemnează totalitatea stărilor virtuale prin care fenomenul infracţional poate trece. Primele sunt direcţii necesare şi se manifestă ca tendinţe principale şi dominante. Dificultatea demersului teoretic şi de investigare practică a etiogenezei fenomenului infracţional derivă tocmai din impedimentele ce se ridică în decelarea tipurilor de relaţii care acţionează în mod specific în acest domeniu. trebuie subliniat faptul că dacă anumite direcţii ţin de esenţa sistemului. dar pentru care nu există încă suficiente condiţii de realizare. Intervenţia oportună şi eficientă este strâns condiţionată de înţelegerea faptului că dinamica interacţiunilor interne şi externe. care îi dă configurarea şi care are un caracter obiectiv.

astfel că într-un anumit raport sau în anumite condiţii date. proprietăţi. în acest caz. raporturi sau tendinţe criminogene. care decurge din factorii periferici sau exteriori şi se caracterizează prin variabilitate şi inconstanţă. Probabilitatea capătă o semnificaţie şi o importanţă din ce în ce mai mare. circumscrise la nivelul factorilor biopsihosociali. într-un anumit fel bine precizat. în condiţii constante. proprietăţi. apare ca necesar. se desfăşoară ca inevitabilitate. pe când în condiţiile unui loc stabil de muncă. la posibilităţile devenirii ilicitului penal. într-un alt raport sau în alte condiţii. decurgând din natura internă a acestora şi. la măsura şi frecvenţa realizării condiţiilor care favorizează trecerea de la o stare virtuală la una reală. reuşind să se producă sau nu. sunt categorii care exprimă stări calitative ale fenomenului infracţional. raporturi sau tendinţe criminogene. Probabilitatea are sens şi valoare numai în cazul infracţiunilor întâmplătoare. poate fi întâmplător. întâmplarea reprezintă modalitatea de existenţă sau de manifestare a unor stări. inclusiv în domeniul psihologiei judiciare. fără să afecteze esenţa sistemului. Necesitatea fenomenului infracţional este modalitatea de existenţă ori de manifestare a unor stări. ci de condiţiile variabile neesenţiale. pentru că există cel puţin două posibilităţi: să fie comise sau nu. furtul comis de o persoană. luaţi în interacţiunea lor. ci relativ. Probabilitatea se regăseşte în ecuaţia de frecvenţă ca raport dintre numărul de cazuri de realizare efectivă a unor infracţiuni şi numărul total de cazuri posibile ale acestora.sunt întâmplătoare şi nu depind de condiţiile interne şi stabile. El se referă. alături de necesitate şi întâmplare. să fie săvârşite într-o formă sau alta. căreia nu i s-a oferit şansa unui loc de muncă şi în concepţia sa nu are alte posibilităţi de câştig cinstit. Aşa. posibilitatea şi imposibilitatea. Necesitatea şi întâmplarea nu au caracter absolut. să se realizeze într-un fel sau altul. Schimbarea condiţiilor în funcţie de loc şi timp. de exemplu. poate conduce la trecerea uneia în cealaltă. Dacă realitatea. existenţa acestuia implică şi determinări de ordin cantitativ regăsite în conceptul de probabilitate. localizate la acelaşi nivel. 8 . Opusă necesităţii. la şansele comiterii unei fapte penale. ceea ce este necesar poate fi întâmplător.

în acelaşi timp. Cauzele provoacă aceleaşi efecte numai dacă acţionează în aceleaşi condiţii. insuficient necesare. asigură o anumită evoluţie a lor pentru producerea efectului. suficient necesare. grăbind sau încetinind. influenţând-o favorabil sau nefavorabil. în producerea efectelor interacţionează mai multe cauze. Condiţiile pot fi necesare. Pentru facilitarea decelării lor. întâmplătoare. stimulând sau frânând apariţia unui anumit efect. îşi pun pecetea pe manifestarea ei. în mod necesar. unul provocându-l pe celălalt. la fel cum variabilitatea condiţiilor mijloceşte variabilitatea efectelor în raport cu acţiunea aceloraşi cauze. exprimă un raport genetic şi se obiectivează ca legătură independentă de voinţa omului între două subsisteme sau elemente ale aceluiaşi sistem care se succed. acestea la rândul lor acţionând în strânsă legătură cu diverse condiţii. Condiţiile însoţind acţiunea cauzei. infracţiunea. iar pe de altă parte. Condiţiile reprezintă un complex de fenomene ce nu pot genera prin ele însele comportamente infracţionale. dar care. efectul poate avea un rol activ asupra cauzei care l-a generat. are drept conţinut interacţiunea factorilor biopsihosociali ce determină. în raporturi diferite. din perspectivă criminologică. însoţind în timp şi spaţiu cauzele şi influenţândule.pe măsură ce prognozarea criminologică îşi conturează locul şi rolul în profilaxia infracţională. Efectul reprezintă fenomenul sau procesul care succede cauza şi a cărui producere este determinată de aceasta. Odată apărut. îndeosebi la nivelul faptelor penale concrete. Dificultatea dezvăluirii relaţiilor cauzale în determinarea fenomenului infracţional derivă din faptul că acestea se corelează cu întreaga reţea a celorlalte relaţii prezente în structura şi dinamica sa. Constanţa acestui raport este mediată de condiţii. Fenomenul care precede şi provoacă producerea unui alt fenomen se numeşte cauză şi care. Interacţiunea dintre cauză şi efect are un caracter complex. Pe de o parte. Cauza este condiţia necesară fără de care un anumit comportament nu s-ar manifesta şi totodată ea precedează efectul fiind invariabil urmată de acelaşi efect. teoreticienii şi practicienii sunt preocupaţi de izolarea relaţiilor cauzale 9 . ca formă particulară a determinării fenomenului infracţional cu genurile sale proxime şi faptele concrete de manifestare. Între cauză şi efect se stabileşte un raport de necesitate. Relaţia cauzală. fenomenele sunt. atât cauze cât şi efecte.

cât şi de efect. concepte care surprind. reprezintă rezultatul interacţiunii dintre factorii ce structurează personalitatea individului şi factorii externi. Astfel. oprindu-se îndeosebi la mobilurile şi raporturile pe care se fundamentează latura subiectivă a infracţiunii studiate. activitatea preventivă eficientă trebuie să cuprindă în câmpul său de manifestare relaţiile din întregul lanţ cauzal. a ponderii lor în lanţul cauzal. Analiza specificităţii cauzelor de natură subiectivă si obiectivă. endogeni. Concluzia ce se desprinde este că. În ceea ce priveşte factorii interni. În etiologia infracţională se împletesc cauzele interne ce ţin de natura umană. necesitate şi întâmplare. dar antecedenţa imediată din lanţul cauzal are la bază tocmai motivele pentru care s-a ajuns la duşmănia respectivă. Actul infracţional. în împrejurări similare. stării. în anumite condiţii. Sigur că prin cunoaşterea prealabilă a acestui mobil în unele situaţii date. unitatea acţiunii tipurilor de interacţiuni abordate (posibilitate şi realitate. determinat şi determinator. se poate acţiona preventiv. Orice infracţiune nu reprezintă altceva decât punctul nodal al intersecţiilor din lanţurile cauzale care este. Înţelegerea determinismului cauzal al fenomenului infracţional este facilitată de sesizarea acţiunii concomitente a unei pluralităţi de cauze. în acelaşi timp. Expresia sintetică a complexităţii etiogenezei. ca orice alt tip de act comportamental. juridici etc. în domeniul infracţional. pe de o parte. de ambianţă. socială a persoanei şi cauzele externe ce vizează diverşi factori culturali. orice persoană poate prezenta în 10 . Altfel nu s-ar putea explica de ce o persoană.istoric concret. cauza externă nu-şi poate subordona şi nu poate anula cauza internă. cauzalitate şi condiţionare) şi sistemul ce înglobează ansamblul de legi care îl guvernează. trece la actul infracţional. un omor poate avea ca mobil profunda duşmănie şi ură dintre autor şi victimă. de legităţile care îl guvernează. economici. structurii şi dinamicii fenomenului infracţional este dată de lege şi legitate. în cazul infracţiunilor concrete. nu face acelaşi lucru. o deţin însă cauzele interne (bazate pe factorii individuali) care au greutate specifică mai mare în raport cu cele externe. marcat evident de structura sistemului economico-social. având atât valoare de cauză. pe când alta. pe de altă parte. Ponderea. Deci. presupune tratarea fenomenului infracţional ca fenomen social .din universul relaţiilor posibile.

Până la luarea hotărârii de a comite infracţiunea. săvârşirea şi în atitudinea postinfracţională. de lupta motivelor. conturând sau nu o personalitate infracţională. condiţiile şi împrejurările exterioare pot fi favorabile sau nefavorabile dezvoltării acestui nucleu în plan infracţional. servind deliberărilor asupra mobilului comportamentului infracţional. O analiză strict psihologică a actului infracţional. practic toate structurile şi funcţiile psihice începând cu cele cognitiv-motivaţionale şi terminând ce cele afectiv-volitive. afectivitatea. Situaţia preinfracţională reprezintă un ansamblu de circumstanţe exterioare personalităţii infractorului. trebuie avute în vedere cele trei faze ale actului infracţional. În calitate de pas iniţial al formării mobilului comportamental infracţional. deliberarea şi actele executorii antrenând profund. în toată complexitatea sa. Ambianţa.structura sa un nucleu central mai mult sau mai puţin favorabil comportamentului infracţional. Pentru interpretarea corectă a comportamentului infracţional. Această trecere reprezintă o procesualitate care cunoaşte multe inconstanţe în desfăşurarea ei. Actul infracţional este generat de tulburări de ordin emoţional şi volitiv. şi anume: faza preinfracţională. Această situaţie implică două elemente: a) evenimentul. mobilizându-şi pentru reuşită întregul său potenţial motivaţional şi cognitiv-afectiv. se situează 11 . constă în analiza modului în care personalitatea infractorului (inteligenţa. psihicul infractorului este dominat de perceperea şi prelucrarea informaţiilor declanşatoare de motivaţii ale căror polaritate se structurează după modelul unor sinteze aferent-evolutive. nodal. faza infracţională propriu-zisă şi faza postinfracţională. care determină apariţia ideii infracţionale şi b) circumstanţele. care precede actul infracţional. Actul infracţional antrenează în grade diferite. autorul acesteia participă cu întreaga sa fiinţă. al incapacităţii subiectului de a renunţa la satisfacerea imediată a unor trebuinţe în pofida perspectivei unei pedepse. Punerea în act a hotărârii de a comite infracţiunea este precedată de o serie de procese de analiză şi sinteză. implicate fiind şi activităţile ca şi însuşirile psihice. în care infracţiunea se pregăteşte şi se realizează. motivaţia şi voinţa) se manifestă în pregătirea. În săvârşirea unei infracţiuni. susţinut de lipsa sentimentului responsabilităţii şi al culpabilităţii. personalitatea infractorului. Trecerea la actul infracţional constituie un moment critic.

în mare măsură actul decizional. morale.). în cazul unui concurs de împrejurări.trebuinţele a căror orientare antisocială este de o importanţă fundamentală. Teama de neprevăzut. succesiunea etapelor. dacă în faza deliberării comportamentul infractorului este de expectativă. este reprezentat mental. obiectele. instrumente. amânarea. În faza preinfracţională se constituie premisele subiective ale săvârşirii faptei. pot determina luarea unor decizii pentru săvârşirea infracţiunii. întrucât prin prisma acestora se percepe situaţia externă. arme. Astfel. Procesele de analiză şi sinteză a datelor despre locul faptei şi de structurare a acestora într-o gamă de variante concrete de acţiune (comportament tranzitiv de alegere a variantei optime) se declanşează în faza a doua a actului. faza infracţională propriu-zisă. Rezultanta acestui comportament poate fi. context 12 . fiinţele sau fenomenele percepute în timpul comiterii faptei (instrumente de spargere. Din punct de vedere psihologic trebuinţele se manifestă în conştiinţa individului ca mobil al comportamentului posibil şi. după luarea hotărârii acesta se caracterizează prin activism. victimă. contactarea de complici. mijloacele de realizare etc. cât şi de împrejurările favorizante cu valenţe declanşatoare. fie concretizarea în plan material a hotărârii de a comite fapta prin realizarea condiţiilor optime reuşitei ei. determinate atât de predispoziţiile psihice ale făptuitorului. Capacitatea de proiecţie şi anticipare a consecinţelor influenţează. problematica psihologică fiind axată atât asupra coeficientului de risc. ajungând chiar la un grad înalt de surescitare. culegerea de informaţii. în desfăşurarea sa (timpul de săvârşire. Odată definitivată hotărârea de a comite infracţiunea. după caz. cât şi asupra mizei puse în joc. În procesul de deliberare intervin criterii motivaţionale. fie desistarea. de asemenea. Această fază se caracterizează printr-un intens consum lăuntric. latura imaginativă a comiterii acesteia este sprijinită de acţiuni concrete cu caracter pregătitor. Trecerea la îndeplinirea actului se asociază cu trăirea unor stări emoţionale intense. realizarea actelor preparatorii presupunând apelul la mijloace ajutătoare. aşteptarea unor condiţii şi împrejurări favorizante. valorice. afective şi materiale. supravegherea obiectivului. martori. Rezultatul procesului de deliberare depinde în mare măsură de gradul de intensitate al orientării antisociale a personalităţii infractorului. Planul de acţiune. criza de timp.

diverse accidentări etc. aceea de a se îndepărta în timp util de locul infracţiunii şi de a apărea cât mai curând în alt loc. Toate aceste acţiuni întreprinse au scopul de a deruta ancheta în curs şi implicit. unde.) amplifică aceste stări emoţionale. mărime. uitarea unor obiecte corp delict sau omiterea ştergerii unor categorii de urme. căutând să obţină informaţii referitoare la desfăşurarea acestora. formă. Strategia utilizată este. Lipsa de control asupra comportamentului în timpul operării. şi acţionând ulterior prin denunţuri. sesizări anonime. identificarea lui. modificări în câmpul faptei. poate genera o serie de erori. Se cunosc cazuri când persoane care întâmplător au asistat sau au descoperit o infracţiune. vor contribui la identificarea autorului. pentru a nu fi suspectate sau citate ca martor. dispoziţie spaţială etc. în funcţie de proprietăţile lor fizico-chimice (intensitate. o serie de infractori îşi creează alibiuri care să convingă autorităţile că era imposibil ca ei să fi săvârşit fapta. de regulă. internări în spital sau comiterea unor acţiuni mărunte pentru a fi arestat. învinuirii şi sancţiunii. renunţarea la portul mănuşilor. înlăturări de probe. infractorul apare în preajma locului unde se desfăşoară cercetările. culoare. Faza postinfracţională are o configuraţie foarte variată. nu rămân la locul faptei. conţinutul său este determinat în bună măsură de modul în care s-a desfăşurat faza anterioară. după o anumită perioadă va fi dificil să se stabilească cu exactitate succesiunea în timp a celor două evenimente.). Fuga de la locul unde s-a produs o infracţiune şi grija de a-şi procura un “alibi” nu este întotdeauna un indiciu cert al culpabilităţii. fiind exploatate. 13 . Practica a demonstrat în această direcţie existenţa unui registru de strategii de contracarare a activităţilor de identificare şi tragere la răspundere penală a autorilor. care în urma antecedentelor penale ar fi uşor învinuiţi. care ulterior. o caracteristică a unei activităţi normale. de a se sustrage identificării. Elementul caracteristic psihologiei infractorului după săvârşirea faptei este tendinţa de a se apăra. întreaga lui activitate psihică fiind marcată de viziunea panoramică a celor petrecute la locul faptei.).spaţio-temporal al desfăşurării faptei etc. lacune (pierderea unor obiecte personale în câmpul faptei. Alteori. În acest sens. Comportamentul infractorului în această etapă este reflexiv-acţional. Asemenea comportare este tipică recidiviştilor. prin diferite acţiuni caută să se facă remarcaţi pentru a-şi crea probe. dispariţii de la domiciliu. bazându-se pe faptul că.

căutând să inspire compătimire pentru nedreptatea ce li se face sau pentru situaţia în care au ajuns “siliţi de împrejurări”. Infractorul adoptă diferite poziţii tactice determinate nu numai de gradul lui de vinovăţie. la nivel cerebral apariţia unui focar de excitaţie maximă. care merge de la mici denaturări până la încercări sistematice de a-şi îmbunătăţi condiţia procesuală. Procesarea informaţiilor referitoare la evenimentele petrecute.În urmărirea scopului. pentru ca în final să facă o mărturisire. determină. unii infractori manifestă aroganţă faţă de anchetator sau uneori recurg. recunoscând de la început că a comis fapta şi relatând exact împrejurările legate de aceasta. iar la nivel comportamental acţionează conform legii dominantei defensive. fie în privinţa probelor pe care le are asupra vinovăţiei lui). comportamentul acestuia continuă să se caracterizeze prin tendinţa de simulare. revin asupra celor declarate. în timpul cercetărilor şi a procesului. este şi aceea privind atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii. lit. În momentul în care infractorul a fost inclus în cercul de suspecţi şi este invitat pentru audieri. Printre împrejurările care pot constitui circumstanţe atenuante stipulate în Codul penal (Art. perfidia. c). 14 . atunci rezistenţa lui scade şi dominanta defensivă se va manifesta doar prin unele ajustări ale declaraţiilor pe care le face. ci şi de poziţia pe care o are faţă de anchetator. în atitudinea sinceră pe tot parcursul procesului. atitudini variate. cât şi după arestare. cu acţiune inhibitorie asupra celorlalte zone. Dacă realizează superioritatea anchetatorului. chiar la intimidarea acestuia. 74. Această atitudine poate consta în prezentarea de bună voie la organele de urmărire penală. apoi neagă cu înverşunare. uneori chiar şi în timpul executării pedepsei. şi în special asupra celor implicate în procesarea acelor evenimente care nu au legătură cu infracţiunea. Dacă infractorul simte că îl domină pe anchetator (fie în capacitatea de argumentare. acesta va fi extrem de precaut în ceea ce relatează şi nu va renunţa la poziţia lui decât în faţa unor dovezi puternice. infractorii nu ezită în a întrebuinţa orice mijloace care i-ar putea ajuta: minciuna. recunosc o parte la început. Când aceste strategii nu au succes. Infractorul are o atitudine defensivă atât în timpul săvârşirii infracţiunii. Cei mai mulţi infractori sunt inconstanţi în depoziţii. dar şi aceea incompletă. Are o atitudine defensivă.

medici legişti etc. ideal ar fi să i se întocmească un profil psihocomportamental. sociologi.Odată ce infractorul a fost depistat şi primeşte pedeapsa stabilită juridic. 15 . Dificultăţile în acest domeniu rezidă în faptul că diagnosticarea fiecărui caz în parte este o activitate laborioasă. necesitând participarea mai multor specialişti (psihologi. magistraţi.). având impact asupra reinserţiei şi reintegrării sociale a acestora. evidenţierea cât mai exactă a cauzelor care au determinat comportamentul lor antisocial ar constitui cerinţe esenţiale pentru conturarea programelor terapeutic-recuperative din cadrul instituţiilor corecţionale. Diagnosticarea cât mai corectă a profilului psihocomportamental al infractorilor. criminologi. în vederea aplicării unui program corecţional corespunzător.

Bogdan. 1975 16 .Butoi. 2002 3. I. T. Psihologie judiciară-tratat universitar.BIBLIOGRAFIE 1. 2001 2.P.Butoi. E. Psihologie juridică.T.D.Editura Fundației România de Mâine. Editura Europolis. Psihologie judiciară. Constanța.T. Bucuresti. Voicu Adela.. 1.București.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->