Het legaliseringsproces als een reis van A naar B

Geen Paniek - Reinier Verbeek - 09 april 2008 Architect en vrijplaatssupporter Reinier Verbeek gaf afgelopen dinsdag voor de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid een even gloedvol als creatief betoog voor voortzetting van het legalisatie proces. We zijn bijna bij B. Voor sommigen is het te hard gegaan, voor anderen te langzaam, maar eigenlijk is de enige verantwoordelijke voor het tempo de reisleiding (het college) geweest. Feit is dat we al 2 jaar onderweg zijn. En wat blijkt: de benzine is duurder geworden, en de toestand van de weg en de reis van 2 jaar heeft er ook voor gezorgd dat er (nog meer) schade aan ons transportmiddel is ontstaan. En het was al niet zo'n nieuw ding. Door die oorzaken worden de totale kosten van de reis hoger, wat niemand mag verbazen en de deelnemers aan de reis al sinds augustus 2007 bekend is. Een van de oorzaken onder andere is, dat er wel heel vaak is opgetrokken en afgeremd, wat bepaald niet tot een laag brandstofverbruik leidt. En er is ook wel eens bewust of onbewust voor een verkeerde route gekozen (de horecabestemming, waar de betrokken partijen nadrukkelijk hadden gevraagd om de bestemming ondersteunende horeca bij hoofdbestemming Maatschappelijke doeleinden, of de bestempeling van de ijzeren hijsinstallatie als onderdeel van de hoofddraagconstructie en de onzinnige, niet ter zake doende, maar wel zeer kostbare brandveiligheidseisen eraan). Ook is er door buitenstaanders wel eens iets naar het rijdende voertuig gegooid, wat wel doel heeft getroffen, maar met de kennis van nu irrelevant was. Toch zijn we gestopt en soms zelfs omgedraaid en ook hierdoor is wel eens een verkeerde afslag genomen, omdat de reisleiding schrok of niet goed op de kaart keek, of beide, of het een door het ander. Toen we een keer ver van het pad afzaten heeft de voorzieningenrechter dat zelfs al eens aangegeven en de raad van state is heel duidelijk geweest: "u zit op de verkeerde weg" en "u kijkt helemaal niet op de kaart" en "u beschikt niet over de juiste papieren om over deze weg te mogen rijden". Maar we zijn er - na omzwervingen en veel te veel tijd en dat is ook geld, maar ook nog eens na veel geld te hebben geïnvesteerd in de reis - BIJNA. En nu is de reisleiding gedeeltelijk van kleur verschoten. En denkt eigenlijk willen we toch niet naar B, en de benzine is duurder geworden. Maar we zijn er wel bijna. En als u terug wilt zult u alle kosten van de reis tot nu, maar ook van de terugreis in ogenschouw moeten nemen. En dit is naast de benzine nog wel wat meer. Want de schade aan de auto is er nog steeds en het is niet zo dat als we maar achteruit rijden de tank steeds weer voller wordt en de slijtage en de schade weer ongedaan wordt gemaakt. En ook is niet zo dat de passagiers die meerijden (de organisaties aan de Koppenhinksteeg, maar ook woningstichting Ons Doel) nu opeens ook graag weer naar A terug willen, laat staan naar C waar ze dood nog niet gezien willen worden. En het is ook niet zo dat de tijd, geld en energie die zij en derden erin hebben gestoken om naar B te komen niet vergoed hoeven te worden als het college terug wil naar A en daarna, ja…….. ik weet het niet. Dus denk niet alleen aan dubbele reiskosten, maar ook aan reistijdvergoeding en de waarde van de verbeteringen die de passagiers aan de binnenzijde van ons transportmiddel hebben aangebracht, in opdracht van en op aanwijzing van de reisleiding nota bene!!! Wat overigens mij als relatief buitenstaander verbaast, is dat het college beslissingen neemt over de kosten van de reis, terwijl zij daar als reisleiding niet over gaat, maar u, laten we u het hoofdkantoor noemen. U hebt het budgetrecht en u heeft in het verleden, samen met het rijk geld geoormerkt voor investeringen aan het voertuig en de reis naar B. Uit een analyse door uw griffie blijkt bovendien zeer duidelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor aanvullend benzinegeld. De reis is een raadsbesluit en het afbreken van de reis een voorgenomen collegebesluit? of een interpretatie van

een collegeakkoord? Maar bovenstaande problemen rond de voorgenomen terugreis heb ik u eerder en directer per brief al gemeld. En nu komt de oplossing van de reisleiding. We gaan terug en we gaan dat betalen door het transportmiddel te verkopen!! Dat lijkt mij toch wel heel erg gortig. De lading komt niet aan, we rijden ons een slag in de rondte, het reisdoel wordt gewist en als de auto wordt verkocht kunnen we dat net betalen, of niet?? U hoort het goed: u moet betalen om niet aan te komen en u raakt het transportmiddel ook nog eens kwijt. Het lijkt er wel heel erg veel op dat de reisleiding het voertuig onbehoorlijk bestuurt. En de passagiers dan? Die zeggen “Dank je wel” en verdampen om met Ivo Opstelten, partijgenoot van de nieuwe reisleider - te spreken??? Of zeggen ze: “Nee, bedankt” en leggen wat blokken voor de wielen van ons voertuig, trekken aan de noodrem, en eisen genoegdoening en nakoming van de ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke afspraken. Hoe vaak is het hoofdkantoor, u dus, van plan deze reis te betalen? In ieder geval twee keer als dit voorstel wordt aangenomen, maar ik zou rekening houden met minstens drie keer, en ik zou goed in ogenschouw nemen dat je aan het eind - als de terugreis al slaagt met blokken voor de wielen helemaal met lege handen staat. En de passagiers kennende is het niet onwaarschijnlijk dat ze ook nog eens op de loop gaan met een ander onbeheerd en laakbaar leegstaand voertuig, door U al dan niet vrijwillig ter beschikking gesteld en dat de benzine dan nog steeds duurder is. Maar dat zou dan de vierde keer worden dat er een reis naar het in uw besluit gekozen doel moet worden betaald. Ik heb getwijfeld over deze inspraak, de reisleiding en het daarvoor verantwoordelijke hoofdkantoor heeft immers in het verleden ook mijn benzine betaald, en ondanks dat er toen teveel is afgedongen, zou dankbaarheid mij sieren in plaats van kritiek. Maar als belastingbetaler en belangenbehartiger van deze mooie stad en haar monumenten voel ik mij verplicht te wijzen op eventueel voorgenomen dwalingen en om u WEL de goede en ultimo de goedkoopste weg te wijzen. Ik dank u voor uw aandacht.