ЛЕКЦИЯ 4

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ ЗА
ПРЕВОЗ И МЕХАНИЗИРАНО
ПОЛАГАНЕ НА НАСИПЕН
МАТЕРИАЛ ЗА БАЛАСТОВАТА
ПРИЗМА
<< ХОПЕР-ДОЗАТОРНИ ВАГОНИ >>

ВИДОВЕПревозване,
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
механизирано разтоварване
и дозиране
на баласта за изграждане на
ВАГОНИ
баластовата призма при ремонт и ново
строителство на железния път

САМО ЗА ПРЕВОЗ
• хопери
• думпкари

ЗА ПРЕВОЗ И
МЕХАНИЗИРАНО
ПОЛАГАНЕ НА
БАЛАСТОВАТА
ПРИЗМА
хопер-дозатори

MFS 100

MFS 100 S

Хоперни вагони
1. Кош на вагона
2. Апаратен шкаф
3. Хидропомпа за лентовия транспортьор
4. Хидропомпа за подовия транспортьор
5. Лентов транспортьор иззет баласт
6. Лентов транспортьор за нов баласт

МЕТОД НА РАБОТА

МЕТОД НА РАБОТА

1. Спирачна магистрала
2. Работна магистрала
3. Захранващи тръбопроводи
4. Въздушен резервоар
5. Пневматични цилиндри
6. Кош на вагона

7. Рама на вагона
8. Странична рама на дозатора
9. Предпазител на релсата
10. Вътрешна рама на дозатора
11. Почистващ плуг
12. Пулт за управление

Фиг. 4.1. Общ вид на хопер-дозаторен вагон ЦНИИ-ДВ3-М

Фиг. 4.2. Задвижване и управление на разтоваръчно-дозиращото
устройство хопер-дозаторен вагон ЦНИИ-ДВ3-М
1. Челна стена на дозатора; 2, 7, 13, 14, 16, 17. Лостова система;
3. Регулиращ винт; 4, 6, 9, 10. Хидравлични цилиндри; 5. Разтоварваща
клапа; 8. Наклонен под; 11. Кош на вагона; 12. Странична стена на
дозатора; 15. Предпазител на релсата; 18. Предпазна козирка

Фиг. 4.3. Варианти на разтоварване на хопердозаторен вагон ЦНИИ-ДВ3-М

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful