ЛЕКЦИЯ 14

МАШИНИ ЗА РАБОТА ПО
КОНТАКТНАТА МРЕЖА

А. Машини за изкопни работи за
фундаментите на стълбовете
на контактната мрежа

Фиг. 14.1. Машина за изкоп на фундаменти с
непрекъснато действие
1.
2.
3.
4.

Рама
Въртяща се платформа
Работна кабина
Направляваща рама

5.
6.
7.
8.

Работен орган
Носеща конструкция
Завъртащ механизъм
Генератор

Фиг. 14.2. Работен орган на машината за изкоп на
фундаменти с непрекъснато действие
1.
2.
3, 9.
4.
5.

Електродвигател
Редуктор
Верижни зъбни колела
Направляващо корито
Рама

6. Загребващ кош
7. Верига
8. Обтегач
10. Направляваща греда
11. Повдигащ механизъм

Фиг. 14.3. Машина за изкоп на фундаменти
с винтов работен орган
1.
2.
3.
4.
5.

Рама
Завъртащ механизъм
Двигател
Работна кабина
Скоростна кутия

6. Карданен вал
7. Направляваща рама
8. Стрела
9. Задвижваща щанга
10. Винтов работен орган

Б. Машини за монтаж, демонтаж
и ремонт на контактната
мрежа

Фиг. 14.4. Моторна ремонтно-диагностична
дрезина GEISMAR (Франция)
1.
2.
3.
4.
5.

Работна кабина
Измерващ пантограф
Работно място
Подемен механизъм
Хидравличен повдигач

6. Работна платформа
7. Двигател
8. Повдигач на допълнителната
платформа
9. Кранов механизъм

Фиг. 14.5. Моторна дрезина АДМ (Русия)
1.
2.
3.
4.
5, 6.
8.
12.

Хидроцилиндър
Работна кабина
Каранова стрела
Работна платформа
Дизелов двигател
Рама
Хидропредавателна кутия

Фиг. 14.6. Моторна дрезина ДГКУ (Русия)
1.
2.
3.
4.
5.

Двигател
Работна кабина
Кранова стрела
Платформа
Генератор

Фиг. 14.7. Моторна дрезина ДГКУ- 5 (Русия)
1. Двигател
2. Въртяща се опора
3. Кранов механизъм

4. Колоос с букса
5. Редуктор
6. Карданни валове

а)

в)
б)

Фиг. 14.8. Кинематични схеми на задвижване на
моторна дрезина ДГКУ
а) подемен механизъм
б) придвижване на крановата количка
в) завъртане на крановия механизъм

Фиг. 14.8-а.
1.
2, 5.
3.
4.
6, 7.

Кинематична схема на подемния
механизъм на моторна дрезина ДГКУ

Ел. двигател
Съединител
Спирачен механизъм
Червячна предавка
Барабан

8.
9, 10.
11.

Въже
Ролки
Ограничител на
товароподемността

Фиг. 14.8.
1.
2, 5.
3.
4.
6.

Кинематични схеми на придвижването на
крановата количка на моторна дрезина ДГКУ

Ел. двигател
Съединител
Спирачен механизъм
Червячна предавка
Барабан

8.
9.
12, 14.
13.

Въже
Кранова количка
Ограничител на хода
Ролка

Фиг. 14.8-в. Кинематична схема на завъртането на крановия
механизъм на моторна дрезина ДГКУ
1.
2.
3.
15, 16.
17, 18.
19.

Ел. двигател
Съединител
Спирачен механизъм
Зъбна предавка
Зъбна предавка на въртящата се платформа
Червячна предавка

Фиг. 14.9. Моторна дрезина АГМУ- 5 (Русия)
1.
2.
3.
4.

Рама
Карданен вал
Кабина
Групов редуктор

5. Вертикална колона
6. Задвижване на
крановата уредба
7. Хоризонтална колона

Фиг. 14.10. Моторна дрезина MAGE 75
(Plasser&Theurer - Австрия)
1.
2.
3.
4.
5.

Опори
Работни кабини
Кранови уредби
Служебно помещение
Двигател

Фиг. 14.11. Машина за механизирано опъване
на контактната мрежа FUM 100.080
(Plasser&Theurer - Австрия)
1.
Направляваща мачта
2, 5. Макари
3, 4. Поддържаща мачта

Фиг. 14.12. Машина за механизиран монтаж на
контактната мрежа FUZ 100.046
(Plasser&Theurer - Австрия)
1, 8.
2.
3.
4, 9.
5.
6.
7.

Макари
Направляваща ролка (контактен проводник)
Направляваща ролка (носещо въже)
Хидроцилиндри
Стрела на монтажната уредба
Кабина
Двигател

Фиг. 14.13. Машина за механизиран монтаж
на контактната мрежа MTW 100.017
1.
2.
3, 7, 8.
4, 11.
5.
6.
9.
10.

Монтажна платформа
Стрела на монтажната платформа
Хидроцилиндри
Макари
Направляваща ролка (контактен проводник)
Направляваща ролка (носещо въже)
Кабина
Двигател

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful