P. 1
Bekic (Ed) - Utvrda Canjevo Istrazivanja 2003-2007 - Fort Canjevo Researches 2003-2007

Bekic (Ed) - Utvrda Canjevo Istrazivanja 2003-2007 - Fort Canjevo Researches 2003-2007

|Views: 934|Likes:
Published by utvrda
Utvrda Canjevo Istrazivanja 2003-2007 - Fort Canjevo Researches 2003-2007
Utvrda Canjevo Istrazivanja 2003-2007 - Fort Canjevo Researches 2003-2007

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: utvrda on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

CANIEVO

ISTRAZIVANJA RESEARCHES

2003-2007

UTVRDA CANJEVO
ISTRA2IVANJA 2003-2007.

FORT CANJEVO
RESEARCHES 2003-2007

Visoko 2008.

Izdavac / Publisher:

Opcina Visoko / Municipality Visoko Visoko 20, HR-42224 Visoko www.visoko.hr

Swzdavac / Copublisher: Hrvatski restauratorski zavod / Croatian conservation Institute Nike Grskovica 23, HR-10000 Zagreb www.h-r-z.hr Utedmk / Editor: Tekstovi / Texts: mr.sc.Luka Bekic mr.sc.Luka Bekic, Zelimir Brnic, mr.Robert Cimin, Darko Komso, Mladen Mustacek, Janja Sekula, Ana Stilinovic, dr.sc.Tajana Trbojevic-Vukicevic, mr.Josip Visnjic, Vesna Zmaic. dr.sc.lvan Mirnik, Arheoloski muzej u Zagrebu dr.sc.Zorislav Horvat, dipl.ing.arh.

Recenzenti / Consultant Editors:

Lektura / Language Editor. Salih Isaac Prijevod na engleski / English translation: Crtezi / Drawings: Ana Krusec keramika: Robert Cimin, Matilda Marjanovic-Lesic, Kresimir Roncevic metal: Matilda Marjanovic-Lesic kamen: Darko Komso kosti: Matilda Marjanovic-Lesic, Josip Visnjic idealne rekonstrukcije i nacrti: Robert Cimin mr.sc.Luka Bekic, mr.Robert Cimin, Ivana Harasa, Mladen Mustacek, Tihomir Percan, dr.sc.Tajana Trbojevic-Vukicevic, Vesna Zmaic, Robert Moskovic Damir i Biserka Ostrek; Robert Cimin, Luka Bekic

Fotografije / Photographs:

Geodetske izmjere i izrada tlorisa / Geodetic surveying and ground plans: Restauriranje i konzerviranje keramickih i metalnih nalaza / Restoration and conservation of ceramic and metal finds: Koncept i dizajn / Concept and design: Tlsak / Print: HMada / Print run:

Mladen Mustacek, Matija Krklec, Masa Vukovic-Birus

Maksdizajn, Zagreb Denona, Zagreb 1000

Ova knjiga tiskana je zahvaljujuci: Ministarstvo kulture RH, Opcina Visoko, Hrvatski restauratorski zavod
CIP zapis dostupan u racunalnom katalogu Nacionalne i sveucilisne knjiznice u Zagrebu pod brojem Til HRVATSKI
RESTAURATORSKI ZAVOD

#

UVODNA RIJEC
Srednjovjekovne utvrde Hrvatske vazan su segment nase kulturne bastine. One su kljucni svjedoci nase proslosti kroz brojna stoljeca. Utvrde i dvorci su znacajna mjesta iz kojih je vodena nekadasnja politicka, gospodarska i kulturna politika zemlje. U njima su se radali, zivjeli i umirali brojni uglednici koji su obiljezili nasu bogatu povijest. Kao slozeni arhitektonski sklopovi ujedno su i najvaznija graditeljska postignuca onog vremena. Stoga zasluzuju nasu brigu i nastojanja da se sacuvaju za buduce generacije. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske izravno financira obnovu i istrazivanje mnogih utvrda diljem Hrvatske, a iznosi se broje u milijunima kuna godisnje. Radovi na utvrdama su zbog njihove velicine i slozenosti vrlo zahtjevni i u strucnom i u financijskom aspektu. Ministarstvo kulture ce nastaviti svoja nastojanja da i dalje podrzava njihovu zastitu i ocuvanje. Ova knjiga posvecena je petogodisnjim zastitnim radovima na utvrdi Canjevo, te svjedoci o tome kako je moguce postici izvanredne rezultate kada se nade razumijevanje na svim razinama koje su u mogucnosti pridonijeti nasem zajednickom cilju, ocuvanju kulturne bastine. Takoder, u ovoj knjizi slikovito je prikazan izvanredan znacaj ove zapravo razmjerno male utvrde, pa nam ona tako daje dublji i siri pogled u sve ono sto se dosad skrivalo iza njenih urusenih kamenih bedema. Ova knjiga je jos jedan poticaj svima nama da se osvrnemo na ostatke ovih nekad velebnih zdanja i proniknemo u njihove tajne, kako bi bolje upoznali i cijenili nasu proslost. MINISTAR KULTURE RH mr.sc. Bozo Biskupic

INTRODUCTION
The medieval forts in Croatia are an important part of our cultural heritage. They are the crucial witnesses of Croatian history throughout many centuries. Forts and castles are significant places where the political, economic, and cultural policies were conducted in the past times. Many distin­ guished persons, who left trace on our rich history, were born, lived and died there. Representing complex architectural systems, they are at the same time the most important construction achieve­ ments of those times. Therefore, they deserve our care and efforts to preserve them for future generations. Ministry of Culture of the Republic of Croatia finances directly renovation and research of many forts all over Croatia, and the amount of money invested in these projects reaches millions of Kuna per year. The works on the forts are, because of their extensiveness and complexity, very demanding in both, professional and financial aspect. However, Ministry of Culture is going to continue its attempts to support the protection and preservation of these buildings. This book is dedicated to the five-year long protection works on Fort Canjevo, and it is a proof how extraordinary results could be achieved when there is an understanding on all levels that can contribute to our mutual aim - preservation of the cultural heritage. Moreover, this book picture­ squely represents the exceptional significance of this, relatively small fort, and gives us a deeper and wider perspective of what has been hidden so far behind the fort’s caved, stone defensive walls. In addition, this book is one more encourage­ ment to all of us to look back on the remnants of these formerly magnificent buildings and to penetrate their secrets in order to become better aware of our history and to appreciate it. Minister of Culture of the Republic of Croatia Bozo Biskupic, MSc

SADRZAJ
PREDGOVOR Andelko Stricak

CONTENTS
5
FOREWORD AncTelko Stricak FORT CANJEVO RESEARCH HISTORY Luka Bekic

5

POVIJEST ISTRAZIVANJA UTVRDE CANJEVO Luka Bekic 13 POVIJEST POSJEDA CANJEVO Janja Sekula NEPOKRETNI ARHEOLOSKI NALAZI UTVRDE CANJEVO Robert Cimin PRAPOVIJESNI KERAMICKIMALAZI S UTVRDECANJEVO Zelimir Brnic

13

25

THE HISTORY OF THE CANJEVO ESTATE Janja Sekula 25 FORT CANJEVO FEATURES Robert Cimin

41

41 PREHISTORIC CERAMIC FINDS FROM CANJEVO FORT Zelimir Brnic 71 LITHIC ASSEMBLAGE FROM CANJEVO FORT Darko Komso 97 BONE ARTEFACTS FROM FORT CANJEVO Josip Visnjic 107 107 CERAMIC FINDS FROM FORT CANJEVO RobertCimin CLAY PIPES FROM FORT CANJEVO Luka Bekic METAL FINDS FROM FORT CANJEVO RobertCimin NUMISMATIC FINDS FROM FORT CANJEVO Luka Bekic OTHER FINDS FROM FORT CANJEVO RobertCimin

71

KAMENE IZRADEVINE S UTVRDE CANJEVO Darko Komso 97 KOSTANE IZRADEVINE S UTVRDECANJEVO Josip Visnjic KERAMICKI NALAZI S UTVRDECANJEVO Robert Cimin GLINENE LULE S UTVRDE CANJEVO Luka Bekic METALNI NALAZI S UTVRDE CANJEVO Robert Cimin

121

121

191

191

197

197

NUMIZMATICKI NALAZI S UTVRDE CANJEVO Luka Bekic 235 OSTALI NALAZI UTVRDE CANJEVO Robert Cimin ARHEOZOOLOSKA ANALIZA KOSTIJU S UTVRDE CANJEVO Tajana Trbojevic Vukicevic, Ana Stilinovic

235

243

243
ARCHAEOZOOLOGICAL ANALYSIS OF BONES FROM FORT CANJEVO Tajana Trbojevic Vukicevic, Ana Stilinovic 253 CONSERVATION AND RESTORATION OF THE POTTERY FINDS FROM FORT CANJEVO Mladen Mustacek 261 RECONSTRUCTION OF THE CLOTHES AND EQUIPMENT FROM THE END OF THE 16 CENTURY ON THE EXAMPLE OF FORT CANJEVO Vesna Zmaic CONCLUSION Robert Cimin and Luka Bekic LITERATURE

253

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE KERAMICKIH NALAZA S UTVRDE CANJEVO Mladen Mustacek 261 REKONSTRUKCIJA ODJEVNIH PREDMETA I OPREME S KRAJA 16.ST. NA PRIMJERU UTVRDECANJEVO Vesna Zmaic 269 ZAKLJUCAK Robert Cimin i Luka Bekic LITERATURA

269

291
295

291
295

PREDGOVOR
Canjevo i opcina Visoko Canjevo je jedno od sedam naselja (Vinicno, Kracevec, Visoko, Durinovec, Vrh Visocki, Presecno Visocko, Canjevo) koja cine opcinu Visoko. Prema popisu stanovnistva, Canjevo je 1971.g. imalo 424 stanovnika (87 domacinstva), 1981.g. 337 stanovnika (81 domacinstvo), 1991.g. 276 stanovnika (78 domacinstava) 2001.g. 218 stanovnika (72 domacinstva). Prema tome razvidno je kako postoji izrazena sklonost iseljavanju s ovog podrucja. To proistjece, kao i drugdje u Hrvatskoj, zbog nedostatka radnih mjesta. Danas su u Canjevu zastupljena svega tri obrta (dva autoprijevoznicka i jedan poljoprivredni), a industrije nema. Slicno stanje je i na podrucju cijele opcine. S jedne strane to je lose, ali s druge, mozemo biti sretni da su priroda i okolis u opcini ocuvani i nezagadeni sto nam otvara mogucnosti za novi pocetak. Preskocili smo fazu “prljave” industrije i sada je vrijeme da se pokrene novi razvoj opcine, ali naravno u nekom drugom smjeru, dakle, pokretanjem “odrzivog razvoja”. To znaci racionalnim planiranjem privrede i zivljenja koje nece narusiti okolis, prirodna i kulturna bogatstva ovog kraja. Jedna od grana privrede koja se kod nas moze razviti jest prirodni i kulturni turizam. U opcini Visoko postoje mnogo vrijednosti kojih moramo biti svjesni. Belinu lipu prema legendi zasadio je hrvatskougarski kralj Bela IV Arpadovic, koji se bjezeci pred Turcima 1242.g. sklonio u Grad Kalnik. Tom su prilikom njega i njegovu vojsku, sljivama koje su bacali preko zidina utvrdenog grada prehranili seljaci podno Kalnika, medu inim Visocani. U znak zahvalnosti kralj im je dao povlastice i plemicke titule. Ta slavna prosla vremena u svojoj je pripovijesti Sljivari opisao i veliki hrvatski pjesnik August Senoa. Lipa, koja i danas krasi srediste mjesta, nekad je u svojem najraskosnijem rastu bila visine 20 m, opsega 8,9 m a prsnog promjera 2,82 m! Uz legendarnu Belinu lipu, znak prepoznavanja opcine jest i poznata zupna crkva Presvetog trojstva. Ta crkva se prvi put spominje 1111. i 1334.g. Na njoj su danas arhitektonski prepoznatljive goticka i barokna faza, ali su arheoloskim pregledom prilikom izrade vodoodvodnje zamijeceni i brojni zidovi pod njom, sto nam govori kako tu postoje jos brojne zakopane tajne. Medu ostalim kulturnim dobrima u opcini Visoko valja spomenuti kapelicu sv. Marije Magdalene u Vinicnom, arheolosko nalaziste “Fraterscina” juzno od Visokog (nalaziste nije istrazeno, a nagada se kako je rijec o pavlinskom samostanu), nalaz kamene sjekire iz neolitika koja je pronadena u Vinicnu 1853.g. a cuva se u Arheoloskome muzeju u Zagrebu te kuriju u Canjevu koja datira iz 1776.g. Uz njih opcina se odlikuje bogatim narodnim tradicijskim graditeljstvom koje oprimjerjuju brojne

FOREWORD
Canjevo and the municipality Visoko Canjevo is one of the seven settlements (Vinicno, Kracevec, Visoko, Durinovec, Vrh Visocki, Presecno Visocko, Canjevo) that the municipality Visoko consists of. According to the census, Canjevo had 424 inhabitants (87 households) in 1971, 337 inhabitants (81 households) in 1981, 276 inhabitants (78 households) in 1991, 218 inhabitants (72 households) in 2001. According Anctelko Stricak to these figures, it is evident that there is a OPCINSKI NACELNIK noticeable tendency toward emigration from this MUNICIPALITY area. The reason for that is, like in the other places COUNCIL CHAIRMAN in Croatia, lack of work-places. Nowadays only three trades exist in Canjevo (two road haulages and one agricultural) and there is no industry. Similar situation is in the whole municipality as well. On one hand, it is not good and on the other hand, we can consider ourselves fortunate because the nature and the environment in our municipality are preserved and unpolluted, which opens many possibilities for the fresh start. We skipped the phase of the “dirty” industry and now it is a moment for starting a new development of the municipality, but of course in some other direction, initiating a “sustainable development”. That means a rational planning of the economy and living that is not going to disrupt the environment, and natural and cultural resources of this area. One of the industrial branches that we could develop is natural and cultural tourism. In the municipality Visoko there are many valuable things we have to be aware of. According to the legend, the Croatian - 1 “Beiina lipa” danas Hungarian king Bela IV Arpad, who found a shelter “Beta’s linden” today

7

8

2. Crkva Presvetog Trojstva Church of the Holy Trinity

3. “Deglinov mlin” “Deglin’s mill”

in Grad Kalnik, in 1242, running from the Turks, planted a linden now called Bela’s linden. Then the villagers from the area under Kalnik, among them people from Visoko too, fed Bela IV Arpad and his soldiers by throwing the plums across the walls of the fortified town. In return, the king gave privileges and noble titles to them. August Senoa, a famous Croatian writer, described those glorious past times in his story Sljivari. Linden, which even nowadays adorns the centre of Visoko, was 20 m high, 8.9 m in perimeter and 2.82 in diameter in its most luxuriant growth. Together with Bela’s linden, one of the prominent marks of the municipality is a famous parish church of the Most Holy Trinity. The church was mentioned for the first time in 1111 and 1334. Gothic and baroque phase are recognisable on the church, but archaeological examination during the construction of the water drainage system observed numerous walls under it, which means that under the church there are still many buried secrets. Among other cultural assets in the municipality Visoko, we have to mention a small chapel of St. Maria Magdalena in Vincino, the archaeological site Fraterscina south of Visoko (the site has not been explored yet, but there are speculations it might be a Paulines monastery), a stone axe from kamene i drvene kuce, stale, konobe, mlinovi i the Neolithic, found in Vinicno in 1853, and kept slicno. Najpoznatiji je “Deglinov melin”, ali je od in the Archaeological museum in Zagreb and a propadanja potrebno sacuvati i brojne druge manor in Canjevo, dating from 1776. gradevine, svjedoke o radu i zivotu u nasoj opcini. Moreover, the municipality also has a rich rural Visoko je takoder poznato i po etnoloskom traditional architecture, examples of which are bogatstvu, izvornoj narodnoj nosnji, pjesmama i numerous wooden and stone houses, barns, obicajima koji se njeguju u okviru Kulturno- cellars, mills, etc. The most famous is Deglin’s mill, umjetnickog drustva “Braca Radic”. but it is necessary to protect other buildings from Predivna priroda svakako je jedan od “aduta” devastation as well, the buildings that are the opcine. Brezuljkasti kraj jugozapadnih obronaka witnesses of work and life in our municipality. Kalnika obiluje raznovrsnim sumama i sumarcima, Visoko is also well known for its ethnological livadama, brojnim cistim potocima te vrhovima s assets, authentic folk costumes, songs and customs that have been rescued from oblivion within the Cultural club Braca Radic. Wonderful nature is certainly one of the advantages of the municipality. Rolling country of the southwest Kalnik slopes is full of various forests and small forests, meadows, numerous clean streams and peaks that every time offer even more beautiful view on the valley under it. In the forest, there is still game that also has to be preserved. This is a duty of the Sportsmen’s Club Jareb - Visoko with many members whose task is to stop poaching and to take care that game is supplementary fed. All this mentioned above makes excellent predispositions for the tourist development of the municipality. If we accept this idea, the next step is that we start its realisation. Fort Canjevo is starting to be a new symbol of the municipality Five years ago, we launched a new, for us a very significant project, the archaeological

kojih se svaki put iznova pruza sve Ijepsi pogled na dolinu koja slijedi. U sumama jos ima divljaci, koju je takoder potrebno cuvati. Za to se brine Lovacko drustvo “Jareb” - Visoko s brojnim clanovima koji su zaduzeni zaustaviti krivolov i dohranjivati divljac. Sve ovo odlicne su predispozicije za turisticki razvoj opcine. Ako prihvatimo tu cinjenicu, ostaje nam samo da to i doslovno pokrenemo. Utvrda Canjevo postaje novi simbol prepoznatljivosti opcine Prije pet godina pokrenuli smo novi, za nas veliki projekt, arheolosko istrazivanje zaboravljene, urusene i zarasle utvrde na brdu iznad Canjeva. Prva arheoloska iskopavanja, koja su trajala desetak radnih dana, pocela su 27.11.2003.g. Nikad ni jedan program (investicija) u okolici nije pobudio toliko zanimanja javnosti kao ovaj, a o tome najbolje svjedoce brojni novinski clanci, televizijska i radio izvjesca, te posjetitelji koji svakodnevno dolaze u razgledavanje. Dosada je, u proteklih pet godina, odradeno sest arheoloskih kampanja koje su obicno trajale deset do dvadeset dana. Otkriveni su brojni zanimljivi nalazi iz razlicitih prapovijesnih razdoblja koji pripadaju lasinjskoj, vucedolskoj, Retz-gayarskoj i vinkovackoj kulturi, te kasnom broncanom dobu. Pronadeni su ulomci keramickih posuda, kremeni nozici i kamene sjekire, dijelovi kuca od Ijepa i slicno. Najvise nalaza pripada razdoblju kasnog srednjeg vijeka i ranom novom vijeku, kada je na ovom brdu stajala utvrda Canjevo. Pronadeno je mnostvo keramickih ulomaka lonaca, boca, vrceva, tanjura i lula, pa cak i ukrasnih majolickih vrceva uvezenih iz Italije. Tu su i jednostavni i reljefni pecnjaci s likovima zivotinja i ljudi i drugim prikazima. Vrlo zanimljivi su i metalni nalazi cavala, lokota, kljuceva, srebrnog i broncanog novca, strijela za samostrel, puscanih kugli, dijelova maca, mamuza, nozeva, vilica itd. Posebno treba spomenuti nalaz broncane “ruze vjetrova”, dosad nezabiljezene u ovim krajevima pa i sire. Svi otkopani zidovi takoder su nova i velika iznenadenja, jer o utvrdi, to jest o njenom izgledu nemamo nikakve podatke. Tako svakom kampanjom uvidamo nove pojedinosti i nekadasnje urusenje postaje jasno zamjetljiv arhitektonski sklop. Otkopani zidovi se odmah gradevinski obnavljaju (konzerviraju) kako se ne bi urusili zbog utjecaja mraza i kise. Za sada su obnovljeni neki zidovi sjevernog bedema i kule, te zidovi palasa, a potpuno je obnovljena prostorija ostave (smocnica). Svi iskopani nalazi sada su na konzerviranju i restauriranju u strucnim radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda. Cilj nam je osnovati zavicajni muzej u kojem bi nakon obrade bili izlozeni, zajedno s jednom etnoloskom zbirkom ovog kraja. To bi pomoglo stanovnicima opcine da bolje upoznaju svoju povijest te sacuvaju predmete koji su povezani s njihovom tradicijom i lokalnom kulturom. Takoder bi ti izlosci bili i na uvidu posje-

9

research of a forgotten fort on the hill above Canjevo that was caved and overgrown. The first archaeological excavations, lasting 10 working days, started on the 27th November 2003. No programme (investment) in the area has ever aroused such public interest as this one, and the best proof for that are numerous newspaper articles, television and radio reports, and visitors that come to see the sight every day. In the past five years, six archaeological campaigns, lasting ten to twenty days, have been carried out. Many interesting finds belonging to the Lasinja, Vucedol, Retz-Gayari and Vinkovci culture, and the Bronze Age have been discovered. Sherds of ceramic vessels, flint knives, stone axes, parts of the house daub, etc were found. The majority of finds date in the late medieval and post medieval period, when on this hill was Fort

4 TiDicna

kiiiet visockoa kraia Typical cottage of Visoko area

,

visoxkom

.

i5t ground

Roebuck in Visoko hunting

10

6. Okolica utvrde i pogled prema Malom i Velikom Kalniku Countryside of the fort and a view of Mali and Veliki Kalnik

7. Posjetitelji “Bitke za Canjevo” Visitors of the “Battle for Canjevo”

Canjevo. Moreover, many ceramic sherds of pots, bottles, jugs, plates, and pipes have been found as well as decorative majolica jugs imported from Italy. In addition, there are simple relief stove tiles with images of animals, people, and others. Very interesting are metal finds of nails, padlocks, keys, silver and bronze money, crossbow arrows, gun bullets, sword fragments, spurs, knives, forks, etc. Especially worth mentioning, is a bronze “wind rose”, so far unrecorded in this area and beyond. All excavated walls are also new and huge surprises because we have had no information about the Fort, that is and how it looked in the past. Therefore, with every campaign, we have been discovering new details and the former cavein is gradually becoming a clearly noticeable architectural complex. The excavated walls have been immediately restored (conserved) in order to avoid caving-in under the influence of frost and rain. So far, some walls of the north defensive wall, the tower and the palace walls have been titeljima koje zanima povijest i kultura ovog kraja. restored, and the larder has been completely Osim istrazivanja i obnavljanja, utvrdu Canjevo restored. All finds have been conserved and restored in planiramo iskoristavati radi prirodnog, kulturnog the professional workshops of the Croatian i povijesnog turizma. U tome je vec postignut napredak. Uredena je staza koja kroz sumu hrptom Conservation Institute. Our aim is to establish a brda vodi do utvrde, odakle puca pogleda prema county museum in which these finds, after the Medvednici, Kalniku i Posavini. Tu su vec analysis, would be exhibited together with the postavljene drvene klupe i stolovi, te informativna ethnological collection of this area. This would ploca, na kojoj radoznalci mogu saznati vise o help the people of the municipality to come to utvrdi. Nasi prvi redovni posjetioci su biciklisti i know better their history and to preserve the planinari, te obitelji koje tu dolaze na uzivanje u objects that are connected with their tradition and prirodi. Vec ove godine, svaki vikend utvrdu je local culture. Moreover, these exhibits would be posjetilo tridesetak ljudi sto nas veseli da smo available to the visitors interested in the history posli dobrim putem. Stoga planiramo urediti i and culture of this area. Apart from researching and restoring, we plan vidikovac, koji bi privukao jos vise posjetitelja. to exploit Fort Canjevo for nature, culture, and Uz taj stalni priljev gostiju, odlucili smo se i za jedno dogadanje, kojim bi se vise ljudi zainte- history tourism. We have already made a progress resiralo za utvrdu i kako bi im se uocljivo predocila in that direction. The path that leads through the njena povijest. Zato smo organizirali udrugu forest along the hill’s ridge to the Fort has been “Praskocijeve haramije” cilj koje je proucavanje i put in order, and from there you can enjoy a magnificent view of Medvednica, Kalnik and Posavina. We have already put wooden benches and tables and the informative plate on which curious visitors can find out more about the fort. Our first regular visitors are bikers and mountaineers as well as the families who come to enjoy in nature. Already this year, every weekend about thirty people visit the fort, which makes us happy because it is a sign we are on the right track. That is why we are planning to arrange a lookout, which would attract even more visitors. With this constant inflow of guests, we decided to organise one event in order to make more people interested in Canjevo fort and to present its history in a more prominent way. That is why we established an association “The Praskoci’s Haramiyas” (The Praskoci’s guardsmen), whose aim is research and presentation of life of the former inhabitants of the fortress. In the late medieval period, during the Turkish invasion, Fort Canjevo was, due to its strategic position, one of

prikazivanje zivota nekadasnjih stanovnika utvrde. Naime, utvrda Canjevo je u kasnom srednjem vijeku, za vrijeme turskih najezda, zahvaljujuci svom strateskom polozaju bila jedna medu znacajnijim vojnim utvrdama, koje su sluzile za zaustavljanje daljnjeg prodora Turaka. Navedena udruga je dakle osnovana da nam docara i prikaze zivot stanovnika utvrde oko 1590.g. sto je, zbog tadasnje blizine granice prema Otomanskom Carstvu, bilo i njezino najslavnije vrijeme. Da bi sto autenticnije prikazali zivot stanovnika utvrde, te borbe s Turcima u sastavu udruge “Praskocijeve haramije” su uz hrvatske postrojbe i turske postrojbe u autenticnim odorama i s pripadajucim oruzjem. 2007. godine pod pokroviteljstvom opcine Visoko, 13. listopada, odrzano je vec drugo dogadanje “ozivljene povijesti” nazvano “Bitka za utvrdu Canjevo”. Uz “domace” Praskocijeve haramije, ovaj put sudjelovale su i srodne udruge iz Zagreba (Red Srebrnog Zmaja) i Sv.lvana Zeline (Vitezovi zelingradski). Zadovoljni odzivom posjetitelja, to dogadanje odrzavat cemo i nadalje, najmanje jednom godisnje. Ono nam je trenutacno jedini turisticki potencijal. U to dogadanje ukljucene su na razne nacine gotovo sve udruge i drustva koje kod nas djeluju. Ucenici Osnovne skole “Visoko” koji od pocetka sa zanimanjem prate istrazivanja, sami su izradili keramicke suvenire prema predloscima iskopanih arheoloskih nalaza. U organizaciju je bilo ukljuceno Dobrovoljno vatrogasno drustvo Canjevo, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Visoko, Klub mladih opcine pa i Kulturno-umjetnicko drustvo Visoko koje je sviralo. Tako su prilikom odrzavanja “Bitke za utvrdu Canjevo”, ucenici OS “Visoko” sami prodavali izradene suvenire te zaradili 860 kuna, clanovi DVD “Canjevo” na prodaji pica zaradili su 2640 kn, a UDVDR “Visoko” koje je pripremala hranu 1520 kuna. Ovi su podaci, koliko god nam se cine nepotrebni, bitni, jer ce biti mjerilo uspjesnosti programa obnove utvrde Canjevo. Oni ce nam na kraju reci da li ce utvrda Canjevo i ovaj put zastititi svoje stanovnistvo te mu pruziti gospodarski napredak kroz razvoj turizma. Kada je 2004.g. tiskana prva brosura Utvrda Canjevo - Novi pocetak nitko nije slutio da ce za nepunih cetiri godine slijediti njezin senzacionalni nastavak. Senzacionalan po sadrzaju, odnosno po svemu dosad otkrivenom tijekom arheoloskih iskopavanja, jer utvrda kao da naprosto izranja iz zemlje sa svim svojim tajnama. Nadam se kako ce ova knjiga, osim strucnjacima, biti vrelo saznanja te poticaj i mojim dragim sumjestanima. Ovom prilikom najsrdacnije zahvaljujem svima koji su na bilo koji nacin vezani uz provodenje projekta arheoloskih istrazivanja i obnove utvrde Canjevo, a nadasve Ministarstvu kulture bez cije financijske pomoci ne bi uspjeli realizirati navedeni program, Hrvatskom restauratorskom zavodu na strucno izvedenim radovima te “Praskocijevim haramijama” na slikovito prikazanom srednjovje-

11

important military fortifications, which were used for stopping further Turkish breakthrough. The association was established in order to evoke and present the life of the inhabitants of the fortress in about 1590, which was the Fort’s heyday because of the vicinity of the border with the Ottoman Empire at that time. In order to present the life of fort inhabitants as well as battles with Turks as authentic as possible, in the association “The Praskoci’s Haramiyas“, together with the Croatian units are also Turkish units, in the authentic uniforms and weapons. On the 13th October 2007, under the sponsorship of the municipality Visoko, the second event of the “living history” under the name “The battle for Fort Canjevo”, took place. Together with domestic “Praskoci’s Haramiyas” similar associations from Zagreb (The Order of the Silver Dragon) and St. Ivan Zelina (The Knights of Zelingrad) took part as well. Satisfied with the number of visitors, we are going to continue organising this event, at least once a year. It is for now our only tourist potential. Almost all active associations and organisations from our municipality were involved in this event in various ways. The pupils from the Visoko Primary School from the very beginning have showed interest in research and they made cera­ mic souvenirs on the model of excavated archaeological finds. The Volunteer Fire Depart­ ment Canjevo, The Association of Volunteers and Veterans of the Croatian War of Independence Visoko, Visoko Youth club and even the Cultural club Visoko that played the music, took part in the organisation. During the “The battle for Fort Canjevo”, pupils of the Visoko Primary School were selling the souvenirs that they made and earned 860 kuna, the members of the Volunteer Fire Department Canjevo earned about 2640 kuna selling drinks

8. suvenm koje izraduju ucenici OS
“Visoko” Souvenirs made by the pupils of the primary school Visoko

12

9. Opcina Visoko u Varazdinskoj zupaniji Visoko municipality in Varazdin county

kovnom zivotu utvrde. Nadam se da cemo uz odgovarajucu podrsku i suradnju s Ministarstvom kulture i Hrvatskim restauratorskim zavodom u sljedecih pet godina uspjeti program privesti kraju i da ce utvrda ponovno ponosno stajati na korist svim posjetiteljima i stanovnicima ovog kraja. Andelko Stricak OPCINSKI NACELNIK

and the Association of Volunteers and Veterans of the Croatian War of Independence - Visoko, which prepared the food, about 1520 kuna. This information is, although it appears irrelevant, important because these figures are going to be a criterion for the level of success of the programme of restoration of Fort Canjevo. In the end, they will tell us whether Fort Canjevo is going to protect its inhabitants this time too and offer them an eco­ nomic progress through the tourist development. When the first brochure Fort Canjevo - New beginning was printed in 2004, nobody suspected that after four years its sensational sequence would follow. Sensational in its content, that is in everything discovered so far during the archaeolo­ gical excavations, because Fort is just emerging from the ground, with all its secrets. I hope that this book, except to the experts, is going to be source of insight and the initiative to my dear fellow-townsmen. I use this opportunity to thank to all those people that were in any possible way involved in carrying out the project of the archaeological research and restoration of Fort Canjevo. I owe a special vote of thanks to the Ministry of Culture, without whose financial help we would not be able to realise the project, to Croatian Conservation Institute for professionally preformed work and to the “Praskoci’s Haramiyas” on picturesquely presented medieval life of the fortress. I hope that in the next five years, with the adequate support and cooperation with the Ministry of Culture and the Croatian Conservation Institute, we will manage to complete the programme and that Fort Canjevo will stand proudly serving to its visitors and the inhabitants of this municipality. Andelko Stricak MUNICIPALITY COUNCIL CHAIRMAN

POVIJEST ISTRAZIVANJA UTVRDE CANJEVO
Luka Bekic Hrvatski restauratorski zavod Sluzba za arheolosku bastinu
Utvrda Canjevo smjestena je na kamenoj gredi zvanoj Pecine ili Gradisce, iznad sela Canjevo. Canjevo se nalazi u opcini Visoko, na juznim padinama Kalnickoga gorja. Otprije je poznato da se tu nalazila utvrda; medutim, nikakva istrazivanja nisu provodena. Utvrdu je prvi spomenuo Gjuro Szabo (SZABO 1920), ali samo kao kratku crticu, sto je, bez nekih posebnih novosti, nadalje prenosio TomislavDuric (DURIC 1981 i drugdje). Uoci izgradnje autoceste Zagreb - Gorican, tvrtka Cesta Varazdin otkupila je cijelo brdo i zapocela izvlacenje kamena. Medutim, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Varazdinu zabranio je daljnje radove koji bi mogli prouzrociti unistenje utvrde. U ozujku 1998.g. na teren izasao je arheolog Amelio Vekic te ustanovio znacajno ostecenje utvrde zbog rada u kamenolomu. Radovi u kamenolomu su tako zaustavljeni, ali je utvrda ubrzo opet zaboravljena. Imenovanjem Andelka Stricka za nacelnika opcine Visoko promijenjen je stav lokalne zajednice prema kulturnoj bastini toga kraja. Njegovom inicijativom, putem Konzervatorskog odjela u Varazdinu, angaziran je pisac ovih redaka za pocetak istrazivanja i obnove te utvrde. Obavljen je prvi pregled utvrde 2002.g., a iste godine Tatjana Tkalcec u krizevackom povijesnom casopisu C/7s 2002.g. sabrala je pojedine povijesne izvore koju spominju utvrdu. Svakako treba napomenuti kako se, osim spominjanja utvrde i posjeda Canjevo u raznim povijesnim ispravama rastrkanim po arhivima i regestama, nista nije znalo o njezinoj arhitekturi, broju bedema, kula, objekata itd. Jednako tako, nije bilo poznato unutrasnje uredenje prostora, broj i znacajke stanovnika. Dosad nije pronadena ni jedna grafika ili nacrt s vjernim prikazom utvrde, pa je za razrjesenje ovog pitanja preostalo samo arheolosko istrazivanje. Prva kampanja 17.11 - 28.11.2003. Arheoloski radovi su u prvoj kampanji imali orijentacijsku namjenu. Kako je uzvisina bila zarasla u gustu sumu, grmlje i trnje, prvi su radovi bili rasciscavanje prostora. Posebna opreznost iskazana je pri rusenju stabala, koji su mjestimice svojim korijenjem zapravo pridrzavali zidove. Takvo raslinje nije bilo ruseno, sve dok odredeni zid nije bio temeljito popravljen. Rasciscavanjem gustoga raslinja iz unutrasnjosti utvrde, otkrivena su vidljiva ostecenja

FORT CANJEVO RESEARCH HISTORY
Luka Bekic Croatian Conservation Institute Department of Archaeological Heritage

13

Fort Canjevo is situated on the ridge called Pecine or Gradisce, above the village Canjevo. Canjevo is situated in the municipality Visoko, on the south slopes of Kalnik. It has been known from before that on that place was a fortress, but no research has ever been conducted. Gjuro Szabo (SZABO 1920) was the first one who mentioned the fort, but just in a form of a short notice, which was later conveyed by TomislavDuric, but without any new information (DURIC 1981 and elsewhere). Just before the construction of the highway Zagreb - Gorican, the company Cesta Varazdin bought up the whole hill and started stone quarrying. However, Conservation department of the Ministry of Culture in Varazdin forbade further works that could cause the devastation of the fort. In March 1998, Amelio Vekic, an archaeologist, came to the site and noted a significant devastation of the fort caused by the works in the quarry. The works in the quarry were stopped then, but the fort was forgotten once again. With appointing Andelko Stricak for the council chairman of the municipality Visoko, the attitude of the local community toward the cultural heritage of the municipality has been changed. On his initiative, through the Conservation department 1. Pocetak ciscenja sume i grmlja na Canjevu, studeni 2003.g. in Varazdin, the writer of these lines was engaged 7eginning o7cieanlng of the forest for the start of the research and restoration of the and bushes on Canjevo, November fort. The first examination was carried out in 2002, 2003

and the same year Tatjana Tkalcec collected some historic sources that mention the fort in Krizevci historic magazine Cris. It is certainly has to be noted that, except mentioning the fort and the estate Canjevo in different historic discussions scattered in archives and registers, nothing was known about its architecture, the number of defensive walls, towers, objects, etc. Moreover, the interior arrangement of the fort, number, and characteristics of the inhabitants were also unknown. So far, no print or sketch with an authentic illustration of the fort has been found, so only an archaeological research could solve this problem. First Campaign - November 17th - November 28th 2003 Archaeological works in the first campaign had primarily orientation purpose. As the elevation was overgrown with dense forest, bushes, and brambles, the first task was clearing up the area. We were especially careful with pulling down the zidova, prouzrocena visestoljetnim urusavanjem i trees, which in fact supported the walls with their nedavnim radom bagera za potrebe kamenoloma. roots. Such plants were not pulled down until the Tako je zapocela druga faza kojom se pokusalo specific wall was completely repaired. rascistiti prostor od urusenih gomila kamena koje During the clearing up the dense plant cover su svojedobno bageri naguravali na velike hrpe from the inside of the fort, visible damages of the drobeci pritom jos sacuvane zidove. Sav grade- walls were discovered, caused by centuries-long vinski materijal, uglavnom kamen i ponesto opeka, cave in and recent dredging for the needs of the uredno je slagan u obrambeni opkop utvrde, kako quarry. The second phase started with clearing ne bi smetao pri iskopavanju, a bio dostupan za up the area from the cave in heaps of stone that buducu obnovu zidova originalnim materijalom. the dredges had crammed in big heaps, crushing Potom je pocelo ciscenje desetak centimetara still preserved walls in the process. All the zemljanog (humusnog) sloja na sredisnjem, construction material, mostly stone and some najvisem dijelu brda - utvrde. Takav pristup bio je bricks, was piled tidily in the defence moat of the potreban zbog strmine brda. Naime, kopanjem iz fort so it did not obstruct the excavation, but was sredine, sprecava se nekontrolirano urusavanje still available for the future renovation of the walls gradevnog materijala u dolinu, a zidovi se uocavaju with the original material. u najvisoj ocuvanoj visini, prije ostataka temeljnih After that, the cleaning of 10 centimetres of stopa, koje su jedine sacuvane na obroncima, jace soil (humus) layer on the middle, highest part of the hill- fort started. Such procedure was necessary because of the steepness of the hill. By the excavating from the middle, uncontrolled caving of the construction material in the valley was prevented, and the walls could be noticed in their highest preserved height, before the remains of the foundation footings, which were only to be preserved on the slopes, which were under stronger influence of the erosion processes. Four sectors were excavated on the highest part of the fort, and larger number of walls in different directions were discovered. In that way we confirmed that on this part the remains of the buildings could be found as well, which are going to be explored in the coming years. Discovered walls were covered with geotextile and covered up with soil in order to prevent their damaging. After the completion of that phase, we ran short of money for the first campaign so the works were stopped. With this campaign, we got the insight into the complexity of this project and after it was possible to define a long term approach to the

2. Dokumentiranje rastera zidova tijekom prve kampanje, studeni 2003.g. Documenting of the walls’ screen during the first campaign, November 2003

3. Pocetak iskopavanja sjeverne kruzne kule, studeni 2004.g. Beginning of the excavation of the northern round tower, November 2004

izlozenima erozijskim procesima. Otkopana su cetiri sektora na najvisem dijelu utvrde, te je otkriven veci broj zidova u razlicitim smjerovima. Tako smo potvrdili da se i na torn dijelu mogu pronaci ostaci zgrada, koje ce se istrazivati slijedecih godina. Otkriveni zidovi prekriveni su geotekstilom, te zatrpani zemljom kako se ne bi ostetili. Nakon dovrsetka te faze, ponestalo je novca za prvu kampanju te su radovi bili zavrseni. Ovom kampanjom dobio se uvid u slozenost ovog projekta i nakon nje bilo je moguce odrediti dugorocni pristup istrazivanju i obnovi (BEKIC 2004). Druga kampanja 2.11. - 23.11.2004. Sljedece godine nismo uspjeli u nastojanjima da povecamo proracun projekta, pa se moralo nastaviti istrazivanja s minimalnih 50 000 kn. Ponajprije, radilo se na ponovnom rasciscavanju od vegetacije, osobito trave i bujno izraslog grmlja pa i veceg drveca koje se pomalo moralo ukloniti zbog arheoloskih i sanacijskih radova. Ponovno je ureden cijeli prostor utvrde od sitnog raslinja, zatim vanjski bedemski plast i od viseg drveca kao i onog koje raste iz zidova, te prostor pred jarkom, izvan utvrde, cime se dobio pretprostor koji otvara pogled na Mali i Veliki Kalnik s utvrde, a ujedno ce nakon sondiranja sluziti kao prostor za klupe i stolove posjetilaca. Zatim je iskopan jedan (sektor A) od cetiri predvidena sektora na samom vrhu brda, gdje se, kako se i prosle godine moglo nazrijeti, otkriveno vise zidova, medu kojima su neki sada otvoreni u visini do 1,75 m od temeljne stope. Zidovi u torn sektoru zasticeni su stiroporom i gradevinskom plasticnom folijom od smrzavanja, kako bi se restaurirali u rano proljece. Prilikom radova na pripremi za gradevinsku sanaciju vanjskog bedemskog plasta, sagradena je improvizirana pristupna staza pod bedemom, kako bi se tu mogla postaviti skela. Radovi na bedemu, visokom do 5 m i dugom do 30 m bili su hitni, jer je zid vrlo ostecen i prijetilo mu je urusavanje. Proboj unutar bedema (prema rijecima mjestana, posljedica miniranja u kamenolomu) morao se sanirati tako da su profili iskopani te ucvrsceni drvenom ogradom, cime se sprijecilo daljnje osipanje zemlje izvan bedema. Ujedno je na torn mjestu otkriveno zide kruzne kule, ciji su zidovi nakon ciscenja takoder termozasticeni kao i oni s vrha utvrde. Prikupljen kamen iz urusenja uredno je slozen na posebno mjesto izvan perimetra utvrde kako bi bio dostupan za predvidenu gradevinsku rekonstrukciju. Iskopana zemlja takoder je izvezena izvan utvrde kako ne bi smetala iskopavanjima sljedecih godina. Potkraj radova izvrseno je i pocetno snimanje tlorisa zida, te digitalnog modela reljefa totalnom geodetskom stanicom. Radovi su ove kampanje vodeni u teskim vremenskim uvjetima, prekidani kisom i snijegom. Ovom kampanjom potvrdene su neke pretpo-

15

exploration and renovation (BEKIC 2004). Second campaign - November 2nd - November 23rd 2004 The following year we did not succeed in our endeavouring to increase the estimate of the project so we had to continue the research with minimal 50 000 kuna. First, we again cleared up the vegetation, especially grass and dense bushes and even some bigger trees that had to be removed because of the archaeological and repair work. The whole area was again cleaned from the plant cover, then defensive curtain wall from the bigger tree as well as from those that grew from the wall, and the area in front of the ditch, outside the fortress. In that way, we got the space in front of the fort that opens the view from fort on Mali and Veliki Kalnik, and at the same time, it was going to be used for benches and tables for the visitors, after the trenching was finished. Secondly, one out of four planned sectors was excavated (sector A) on the top of the hill where, as it could be assumed last year, several walls were discovered, some of them now being open 1.75 metres from the foundation footing. Walls in this sector were protected with Styrofoam and plastic sheeting from frosting in order to be restored in early spring. During the preparation works for the construction repair of the outside defensive curtain wall, an improvised access path under it was built in order to place scaffold there. The works on the defensive wall that was 5 metres high and 30 metres long, were urgent, because the wall was very damaged and threatened by caving. The breach inside the defensive wall (the result of mining in the stone-pit, according to the towninhabitants) had to be repaired in a way that the profiles were excavated and fixed with the wooden fence in order to stop further falling of the soil

4. Iskopavanje prizidane prostorije u sektoru A, studeni 2004.g. Excavation of the room that was built as an annex, in the sector A, November 2004

5. Skidanje prvog humusnog sloja sektora E, lipanj 2005.g. Removing of the first humus layer of the sector E, June 2005

6. Prvi sanacijski radovi, popravak bedema Z12, srpanj 2005.g. First repair works, repairing of the defensive wall W12, July 2005

outside the defensive wall. On this place stonework was also discovered, whose walls got, after the cleaning, the thermal protection like the ones from the top of the fort. The collected stone from the cave in was tidily stacked on a special place outside the fort perimeter so it was accessible for the planned construction renovation. The excavated soil was also driven out the fort so it did not obstruct the excavations of the following years. Near the end of the works, started the initial recording of the stonework ground plan as well as of digital model of the relief with a geodetic measurement station. The works during this campaign were carried out in difficult weather conditions, interrupted by rain and snow. In this campaign, some assumptions from the previous year were confirmed, for example, the existence of the round tower and several general stages in the reconstruction of the fort. On the top of the fort, in the sector A, a corner part of a big building, possibly of a palace was discovered stavke od prosle godine, npr. postojanje kruzne (building 2). At some point, a smaller room was kule i vise opcenitih faza pregradnji utvrde. Na annexed to this wall and it was used, according to vrhu utvrde, u sektoru A, otkriven je ugaoni dio the finds of big ceramic baking lid, as a room for velike zgrade, mozda palasa (zgrada 2). Na taj zid preparing food (building 1). This building was bila je u neko vrijeme prigradena manja prostorija completely excavated, and due to a careful koja je, sudeci prema nalazu velikih keramickih procedure complete system of the roof covering peka, sluzila kao prostor za pripremu hrane (zgrada with standing beams was discovered as well as 1). Ta zgrada iskopana je u cijelosti, a pazljivim other details connected with its building. In that pristupom otkriven je cjelokupni sistem krovnog way, it was possible to carry out the complete pokrova pomocu stojecih greda kao i drugi detalji reconstruction of that small annexed room in the u vezi s njenom izgradnjom. Stoga je moguce u future campaigns. Some other walls were buducim kampanjama izvrsiti cjelokupnu discovered in the sector that could not be rekonstrukciju te male prigradene prostorije. U connected with the buildings 1 and 2 and which sektoru su otkriveni i neki drugi zidovi koji se were probably the remains of some other buildings. tada nisu mogli povezati s zgradama 1 i 2 a koji su On several places, we reached subsoil during the vjerojatno ostaci nekih drugih zgrada. Na vise excavation, which was in fact bedrock of the hill mjesta iskopom smo doprijeli do zdravice, koja je itself. The similar situation is with the tower, which konkretno ziva stijena samog brda. Slicna situacija is annexed to the bedrock, like the defensive wall, the tower being its unique part (BEKIC, SEKULA, 2005; BEKIC 2005b). The third campaign - June the 6th - July the 7th 2005 The works on the site of the archaeological campaign in 2005 lasted during June, and many problems were caused by stormy days. That year the aim was clearing up the southwest slope of the fort, continuing the excavation of the palace (housing part), and to prepare the area for the start of the construction renovation. Southwest and west part were cleaned from bigger trees, where from the caved walls about twenty oak stumps were pulled out, weighing up to several hundred kilos. Moreover, about a tone of caved stone was cleared, which was placed in front of the fort in order to be accessible for the construction renovation. In that area, the first layer of soil was excavated, with many archaeological finds. Wooden-soil path was also build around the whole fort in order to make carrying the further

je i s kulom, koja je prigracTena nazivu stijenu, bas kao i bedem ciji je ona jedinstveni dio (BEKIC, SEKULA, 2005; BEKIC 2005b). Treca kampanja 6.6. - 6.7. 2005. Terenski radovi arheoloske kampanje 2005.g. trajali su tijekom lipnja, a mnoge probleme zadali su olujni dani. Ove godine cilj je bio rascistiti jugozapadnu padinu utvrde, nastaviti iskopavanje palasa (stambenog dijela) i pripremiti prostor za pocetak gradevinske obnove. Jugozapadni i zapadni dio ocisceni su od veceg drveca, te je tu iz urusenih zidova izvadeno dvadesetak hrastovih panjeva tezine do nekoliko stotina kilograma. Takoder je rascisceno oko tonu urusenog kamena, koji je poslagan u pretprostor utvrde, kako bi bio dostupan za gradevinsku obnovu. I\la torn prostoru otkopan je i prvi zemljani sloj s mnogo sitnih arheoloskih nalaza. Sagradena je i drvenozemljana staza oko cijele utvrde, kako bi se mogli provoditi daljnji radovi, ali i za potrebe posjetilaca. Zapoceto je i iskopavanje sektora C na vrhu utvrde, gdje su iskopana dva sloja, ali tada iskop nije dovrsen. Sjeverni dio utvrde takoder je rasciscen, kako bi se moglo pristupiti obnovi bedema na toj strani. Na jugozapadnom dijelu pronadeni su ostaci jos jedne kruzne kule, za cije se postojanje dosad nije znalo. Takoder je na sjevernoj strani otkriven trag prvotnog bedema, vjerojatno iz 15.st. Ostali novootkriveni zidovi jos nisu mogli biti potpuno protumaceni. Od kamene plastike izdvajaju se profilirani goticki dovratnik, koji bi mogao pripadati otkrivenoj sesterokutnoj (?) manjoj zgradi. Prilikom iskopavanja pronadeno je dvadesetak ulomaka prapovijesne keramike sto nam je potvrdilo sumnju kako se na toj uzvisini mogu ocekivati i ostaci gradinskog naselja. Nakon arheoloskih radova, potkraj lipnja, zapoceti su gradevinski radovi na obnovi sjevernog dijela bedema, koji su trajali kroz cijeli srpanj. Taj dio bedema visine i sirine je oko 5 metara, a problem je sto je vanjsko lice zida s vremenom otpalo, pa se iz njegove ispune sasipalo dosta kamena. Tako je postojala velika vjerojatnost da se taj najvisi dio bedema uskoro posve srusi. Za obnovu je angazirana tvrtka Havojlc-gradnja, a strucni nadzor obavljao je potpisnik ovog teksta. Radovi su cesto prekidani kisnim vremenom, ali se do kraja srpnja uspjelo zavrsiti radove. U zid je ugradeno originalno kamenje prikupljeno s utvrde, a koristena je smjesa na osnovi vapna, kao i calx romana za fugiranje lica. Bedem je sada vrlo uspjesno saniran i rekonstruiran prema najvisim standardima struke, cemu je pridonijelo iskustvo radnika, steceno na visegodisnjim radovima obnove rimskog kupalisnog kompleksa u Varazdinskim Toplicama i utvrdi Paka. Gradevinskim restauriranjem nastavit ce se sljedecim kampanjama redovito (BEKIC 2005a, 2005b). Cetvrta kampanja 5.12. - 21.12. 2005.g. U prosincu 2005.g. nastavljeno je arheolosko

17

works possible, but also for the use of visitors. 7. Radovi na sjevernom bedemu, The excavation of the sector C on the top of fort ZTsVtTnLern defensive wail, also started, where two layers were excavated, but December 2005 the excavation was not finished then. The north part of the fort was also cleared in order to start the renovation of the defensive wall on that side. On the southwest part the rests of one another round tower were discovered, for which we had not known before. Moreover, on the north side, a trace of the original defensive wall was discovered, probably originating from the 15th century. The others, newly discovered walls could not be completely explained. Among the stone plastic, worth mentioning is a profiled gothic door-post, which could have belonged to the discovered hexagonal (?) smaller building. During the excavations, about twenty sherds of prehistoric ceramics were discovered, which confirmed our doubts that on this elevation we could expect the remains of the hill-fort settlement. After the archaeological works at the end of June, construction works on the renovation of the north part of the defensive wall started, which lasted the whole July. This part of the defensive wall was about five metres high and wide, and the problem was that the outer face of the wall fell over time so a lot of stone heaped from its filling. In that way, there was a possibility that the highest part of the defensive wall completely would fall down. The company Havojic-gradnjams engaged for the repair, and the author of this text did the professional supervision. The works were often interrupted due to the rainy weather, but we manage to complete the works by the end of July. The original stone collected from the fort was built in the wall, and we used the mixture on the base of lime as well as calx romana for pointing up the face of the wall. The defensive wall was then successfully repaired and reconstructed according to the highest standards of the profession, due to

the experience of the workers, gained during the years-long works on the Roman bathing complex in Varazdinske Toplice and the Fort Paka. The following campaigns were going to continue with the construction renovation on a regular basis (BEKIC 2005a, 2005b). The fourth campaign - December the 5th - December the 21st 2005 In December 2005, the archaeological excavation and construction renovation were continued. The works on the site during this winter campaign started on the 5th December 2005 and lasted until the 21st of December 2005 with many problems due to snow and bad weather conditions in general. Northwest part was cleaned from bigger trees and the first layer of soil was excavated. There we found one another wall, probably a part of the original square defensive wall from the 15th century. We continued with the excavation of the sector C on the top of fort, where another two iskopavanje i gracTevinska obnova. Terenski radovi ove zimske kampanje zapoceli su 5.12.2005.g., a layers to the subsoil were excavated - bedrocks. trajali do 21.12.2005.g., s mnogo problema zbog Unfortunately, the remains of the former walls on that place were completely damaged or remained snijega i opcenito loseg vremena. Sjeverozapadni dio ociscen je od veceg drveca, preserved in the height of just one row of stones. te otkopan prvi zemljani sloj. Tu je pronaden jos Moreover, the soil and roots from the top and jedan zid, vjerojatno trag prvotnog cetvrtastog partially from the south side of the defensive walls bedema iz 15.st. Nastavljeno je i iskopavanje W12 and W14 were cleared up so we were able to sektora C na vrhu utvrde, gdje su iskopana jos repair them in spring. On the defensive wall W12, dva sloja do zdravice - zive stijene. Nazalost, ostaci a bigger hole in the wall was discovered, probably nekadasnjih zidova na tom mjestu potpuno su a window - loop hole. The forest on the southeast unisteni, ili su ostali sacuvani u visini od samo side was also pulled down so that excavation could also start there in future. The north part of the defensive wall W14 was also excavated in order for us to start with the construction renovation of the north face of the wall. One test trench was excavated there, with which we tried to define the depth of the layers next to the defensive wall. The test trench was excavated up to 2 metres depth, and then it was covered up in order not to structurally endanger the defensive wall. Several layers were recognised stratigrafically, but what was important is that the highest belonged to the period from the 16th 18th century making a filling that was thrown out across the defensive wall, and other layers with the finds from the 15th century and prehistory. This other thick layer is a remnant of the levelling of the area for the construction of the defensive wall at the beginning of the 16th century. It is obvious that the constructors of this defensive wall, except with stone, levelled the area with the collected soil full of older finds. Among these finds, together with some new sherds belonging to the Retz-Gayary culture, were many sherds belonging to the late Vucedol culture and a number of sherds belonging to the Vinkovci culture. About twenty flint artefacts have also been found. Apart from many fragments of prehistoric daub, in the researches of Canjevo back then, there were not confirmed the remains of prehistoric buildings in

8. Iskopavanje sonde J pod sjevernim bedemom, prosinac 2005.g. Excavation of the trench J under the northern defensive wall, December 2005

9. Istrazivanje temelja bedema Z14, lipanj 2006.g. Exploring of the foundation of the defensive wall W14, June 2006

jednog reda kamena. Takoder je rasciscena zemlja i korijenje s vrha i djelomicno s juzne strane bedema Z12 i Z14, kako bi se mogli sanirati u proljece. Na bedemu Z12 pronaden je veci otvor u zidu, vjerojatno prozor-puskarnica. Srusena je i suma na jugoistocnoj strani, kako bi se u buducnosti i tu moglo zapoceti iskopavanje. Sjeverni dio bedema Z14 takoder je arheoloski iskopan, kako bi se moglo pristupiti gradevinskoj obnovi sjevernog lica zida. Tu je iskopana i jedna probna sonda kojom se pokusalo ustanoviti dubljinu slojeva uz bedem. Sonda je kopana do dubine od 2 m, a tada je zatrpana kako se ne bi staticki ugrozio bedem. Stratigrafski je prepoznato vise slojeva, no bitno je da najvisi pripadaju razdoblju od 16. do 18.st. i cine zasip koji je izbacen preko bedema, te drugi s nalazima 15.st. te prapovijesti. Taj drugi debeli sloj ostatak je niveliranja prostora za gradnju bedema Z14 pocetkom 16.st. Ocigledno su graditelji tog bedema osim kamenom, zaravnali prosireni prostor i prikupljenom zemljom zasicenom starijim nalazima. Medu tim nalazima se uz nekoliko novih ulomaka retz-gayarske kulture pronaslo i mnostvo ulomaka koji pripadaju kasnoj vucedolskoj kulturi te nekolicina vinkovackoj kulturi. Pronadeno je i dvadesetak roznjackih izradevina. Osim brojnih ulomaka prapovijesnog Ijepa, tada u istrazivanjima Canjeva nisu bill potvrdeni ostaci prapovijesnih zgrada niti slojeva in situ. Osim radova na samoj utvrdi, probijen je i novi pristupni put kroz sumu prema utvrdi, jer ce sljedecih godina biti potrebno dovoziti vece kolicine kamena za obnovu. Kamen ce se prikupljati u podnozju brda na kojem se nalazi utvrda, gdje se tijekom vremena urusavao s nje. Na tome mjestu takoder je rascisceno grmlje, te su vec prikupljene odredene kolicine izvornog kamena. Radovi na gradevinskoj sanaciji usredistili su se na obnovu i sanaciju sektora A, odnosno dijela stambenog kompleksa na jugu uzvisine. Tu je posebice bio jako ugrozen zid Z2, ostatak prigradene prostorije. Lezajevi u kojim su pronadeni tragovi drvenih stupova su ocisceni te su ponovno ugradeni hrastovi stupovi istog promjera. Sagradena je i privremena nadstresnica za radni prostor, a kad je napadalo previse snijega, zidovi su zasticeni geotekstilom te su ti radovi privremeno prekinuti. Od ove godine novcana sredstva je uz Ministarstvo kulture RH osigurala i opcina Visoko (BEKIC 2005b). Peta kampanja 22.6 - 23.6. i 18.9 - 5.10. 2006.g. Peta kampanja bila je posebna, jer su gradevinski radovi prvi put bili opsezniji nego arheoloski. Tijekom cetiri kampanje iskopavanja, iskopan je velik broj zidova koje je trebalo ocistiti i gradevinski konzervirati. Stoga su jednostavniji gradevinski radovi zapoceli vec u kasnijim proljetnim danima, a zavrseni tek u jesen. Arheoloski radovi obavljani su, osim u proljece,

situ. Except the works on the fort, a new access road through the forest towards the fort was made, because it would be necessary to transport large quantities of stone for the repair in the following years. The stone was about to be collected under the hill too, where it caved-in from the fort through the centuries. On this place, the bushes were also cleared up, and large quantities of the original stone were collected. The works on the construction renovation were concentrated on the restoration and repair of the sector A, that is a part of the housing complex on the south of the elevation. Particularly endangered was the wall W2, the remnant of the annexed room. Grooves, in which the remains of the wooden posts were found, were cleaned and the oak posts of the same diameter were implemented again. Temporary porch for the working space was also built, and since to much snow fell, the walls were protected with the geotextile and were temporary stopped. From that year, money resources were provided by the municipality Visoko, as well as by the Ministry of culture of the Republic Croatia (BEKIC 2005b). Fifth campaign - June 22nd - June 23rd and September 18th - October the 5th 2006 The fifth campaign was special because it was the first time that the construction works were more extensive then the archaeological. During the four years of excavation, a large number of walls ware excavated, that had to be cleaned and constructional^ conserved. That is why simpler construction work started in late spring and finished not until autumn. The archaeological works were preformed except in spring, in autumn, which was exceptionally sunny that year. That helped us to achieve excellent results in the construction and the archaeological research.

19

10. Sanirani sjeverni bedemi, srpanj 2006.g. Repaired northern defensive walls, July 2006

20

11. Iskopavanje sektora C i L, svibanj 2007.g. Excavation of the sectors C and L, May 2007

Regarding conserving, that year the major part of the preserved defensive wall, 5 metres high and 10 metres long, was repaired. The defensive wall was up to 2 metres wide, but on some places, it was ruined for 50 % of its width so a huge quantity of stone was necessary for its renovation. Most of the stones used for the renovation, was collected during the clearing up the fort and collecting under the cliffs where the stone was crushing down for centuries. However, even that was not enough, but the stone was also bought from the ruined housed in the village Canjevo, having in mind that the whole village was built with the stone from the fort. To this part of the defensive wall we gave back and placed the north face and its filling. At the same time, the top of the defensive wall was renovated. That was certainly a big task, but not the only one that had been done. That year ground room in the housing part of the fort was conserved and restored “to the roof”. During the past research, a smaller room, annexed uglavnom u jesen, koja je bila iznimno suncana. to the older walls, was discovered, which was built To nam je pomoglo i da se postignu odlicni with the combination of wooden frames, rough rezultati i u gradevinskom i arheoloskom smislu. stone walls and mortared. During the careful Sto se tice konzerviranja, ove godine saniran excavation, all crucial grooves for wooden framesje najveci dio sacuvanog bedema, u visini od 5 posts were recognised as well as other details that metara i duzini od 10 metara. Bedem je sirine do 2 allowed us to raise the preserved walls for 20-40 metra, ali je na nekim mjestima propao i za 50 % cm and to put the posts for a one-eave roof, made svoje sirine, tako da je bila potrebna golema of wooden shingle. The crucial works on that kolicina kamena za njegovu obnovu. Vecina building were finished, and the plan is to mortar it kamena koristena za obnovu prikupljena je and to put wooden door and stone sill, found in prilikom rasciscavanja utvrde, te prikupljanjem situ. ispod litica, gdje se kamen stoljecima strovaljivao. Apart of what is mentioned, we finished the No, to nije bilo dovoljno, vec se kamen kupovao s works on protecting the other part of the north rusevina kuca u selu Canjevo, imajuci u vidu to da defensive wall, which was renovated last year. That je gotovo cijelo selo sagradeno upravo kamenom year its top was cleared and a “cap” was made by s utvrde. Tom dijelu bedema vraceno je i slozeno pointing up with the special material Calx romana sjeverno lice te ispuna. Ujedno je i obnovljen vrh in order to prevent damaging of the repaired wall bedema. To je svakako bio veliki poduhvat, ali face. nije i jedini koji je odraden. Archaeological works started to be very well Ove godine konzervirana je i restaurirana coordinated with the construction works. Before prizemna prostorija u stambenom dijelu utvrde do the renovation of the larger part of the north krova. Naime, tijekom dosadasnjih istrazivanja defensive wall, its foundation was explored and otkrivena je manja prostorija, prigradena uz starije the original foundation footing was recognised, zidove, koja je bila gradena kombinacijom drvenih to which level the surrounding area was going to okvira, grubih kamenih zidova i ozbukana. Pazlji- be levelled. During these works, mostly older vim iskopavanjem prepoznati su svi kljucni lezajevi archaeological finds were found, prehistoric and za drvene okvire - stupove i ostale pojedinosti those prior the building of the north defensive koje su nam dopustile podizanje sacuvanih zidova wall, that is the finds from the 15th century. These za 20 - 40 cm te postavljanje greda za jednostresni finds were mixed in the layer because of the krov izveden drvenom sindrom. Kljucni radovi na toj levelling of the hill in order to build a new defensive zgradi su zavrseni, a planira ju se ozbukati te postaviti wall, but in the past, they were probably on the drvena vrata i kameni prag pronaden in situ. higher parts of the hill. The layers that were settled Uz navedeno, dovrseni su radovi na zasticiva- to the bottom on that place after the building of nju drugog dijela sjevernog bedema, obnovljenog the defensive wall were not abundant with prosle godine. Ove godine ociscen je njegov vrh archaeological finds. te mu je nacinjena “kapa” fugiranjem specijalnim Except the works next to the wall W14, that is materijalom Calx romana kako se sanirano lice ne the north defensive wall, we continued the bi ponovo ostetilo. excavation and widening of the sector C, one of Arheoloski radovi poceli su se vrlo dobro uskla- the four sectors on the very top of the elevation. divati s gradevinskim. Tako je i prije obnove veceg The area of the sector C was damaged the most dijela sjevernog bedema istrazeno njegovo teme- with dredging for the needs of the quarry. That is

Ijenje i prepoznata izvorna temeljna stopa, na koju razinu ce se ubuduce i izravnati okolis. Prilikom tih radova pronacTeni su uglavnom stariji arheoloski nalazi, prapovijesni i oni koji prethode izgradnji sjevernog bedema, odnosno nalazi iz 15. stoljeca. Ti nalazi izmijesani su u sloju jer je rijec o niveliranju brda kako bi se podigao novi bedem, a vjerojatno su se nekada nalazili na visim dijelovima brda. Slojevi koji su na tome mjestu talozeni nakon gradnje bedema nisu obilati arheoloskim nalazima. Osim radova kod zida Z14, odnosno sjevernog bedema, nastavljeno je iskopavanje i prosirenje sektora C, jednoga od cetiri sektora na samom vrhu uzvisenja. Prostor sektora C bio je ponajvise ostecen radom bagera za potrebe kamenoloma. Stoga tu nismo ocekivali posebno dobre nepokretne nalaze. Medutim, kao nekim cudom, zaklonjeni iza velike zive stijene koja je bila otvorena bagerom, ostali su sacuvani brojni zidovi, u visini i vise od 1 m. Lako se prepoznaju ostaci nekadasnje male kruzne cisterne za vodu, zasad nerazjasnjene nise sa stepenicama, te dijela vece zgrade koja se sastoji od dva duga zida. Ta zgrada obiljezuje mladu fazu stambenog kompleksa, koja negira neke starije zidove ili se na preostale nepravilno veze. Odlikuje ju nepravilna gradnja, koristenje kamenih spolija te razbijenih komada opeka. Otkriveni su i tragovi jos nekih zidova, koji se zasad ne mogu uklopiti u razumljivi tloris utvrde, jer je istrazeno manje od polovice najviseg dijela utvrde. Nadeno je vrlo mnogo pokretnih nalaza, a posebice je bitno otkrice otpadnog deponija iz mladeg razdoblja utvrde. Sjeverno od zapadnog zida spomenute mlade zgrade nadeno je “stovariste” razbijenih keramickih posuda kostiju kao i metalnih predmeta. Trece mjesto na kojem se arheoloski iskopavalo je prostor oko i unutar sjeverne kule. Taj posao zapocet je kako bi se moglo sljedece godine pristupiti obnovi i rekonstrukciji kule. Kula je naime sastavni dio sjevernog bedema, te bez njezina podizanja, oba bedema i nadalje su ugrozena, unatoc svojoj obnovi. Iskopan je prostor oko kule s unutrasnje strane bedema, te cijela unutrasnjost kule. Posrednim radovima otkrivena su tri nova zida. Dva su ostaci zgrade uz bedem Z14, a treci je jos nerazjasnjen. Mozda znaci potpuno nepoznatu medufazu izmedu “pravokutne” starije i “oble” mlade utvrde. No, to je ostavljeno za buduca istrazivanja. Vazno je da je kula iskopana do temelja, a u unutrasnjosti poda kule pronadeni su ostaci zidanog kamenog podupora u obliku stepenista kao i tragovi temeljenja sjevernog bedema (BEKIC U TISKUa; BEKIC, CIMIN 2007). Sesta kampanja 23.4. - 4.5. 2007.g. U ovoj kampanji pristupilo se dovrsenju radova na sektoru C. Tu su do temelja iskopani zidovi Z7, Z8 i Z22 te veliko ranonovovjekovno otpadno stovariste s velikom kolicinom pokretnih nalaza. Iskopano je i cjelokupno temeljenje sjeverne kruzne kule, kako bi se sto tocnije izvela njena

why we did not expect especially good features there. However, as by some miracle, hidden behind the big bedrock that was opened with the dredge, numerous walls were remained preserved, some more then 1 m high. It was easy to recognise the remains of the former round cistern for water, so far unexplained niche with stairs and a part of a bigger building consisting of two long walls. This building marks the younger phase of the housing complex, which negates some older walls or it is irregularly connected to the remained ones. Its characteristics are irregular construction, the use of stone spoliae and broken parts of bricks. The traces of some other walls were discovered, which for now could not be integrate in the understandable ground plan of the fort because less then the half of the highest part of fort has been explored. Many finds were found, and the discovery of the waste dump from the younger period of fort was of special importance. North of the west wall of the above mentioned younger building, we found a “dump site” of the broken ceramic vessels, bones as well as metal objects. The third place where the archaeological excavations were carried out is the area around and inside of the north tower. That work started in order to begin the renovation and reconstruction of the tower the following year. The tower was the integral part of the north defensive wall so without its building, both defensive walls were endangered, regardless of their renovation. The space around the tower from the inside part of the defensive wall was excavated as well as the complete interior of the tower. During some indirect works, three new walls were discovered. The two of them are the remnants of the building next to the defensive wall W14, and the third one has 12. Fugiranje zidova u sektoru C, been still undefined. Maybe it means completely srpanj 2007.g. unknown intermediate stage between the older Pointing up the walls in the sector C, “square” and the younger “round” fort. J u l y 2 0 0 7

21

22

gradevinska obnova. Tim iskopavanjima potvrdena je nepravilnost donjeg dijela kule, koje se moze opravdati konfiguracijom terena, odnosno rasporedom zive stijene - litice. Zapoceta je i druga faza iskopa sektora L, koja je postavljena na sjevernoj padini. Tu je istrazen stariji bedem te je unutar bedema otkrivena veca prostorija koja je bila nadsvodena lukovima, o cemu svjedoci masivni zidani stup u sredini. Velicina te, zasad ne dokraja iskopane prostorije iznenaduje i daje naslutiti da se u zasipima canjevacke utvrde kriju brojne tajne. Zidovi tog bedema i prostorije konstruktivno su bili vezani i gradeni sustavom uzidanih drvenih stupova i greda, ciji su ostaci u vidu lezajeva pomno dokumentirani. Posrednim radovima otkrivene su i neke druge zanimljive novosti. Prilikom prikupljanja povrsinskog kamena s istocne strane utvrde nazrijeti su tragovi oblog masivnog zida, vjerojatno tragovi jos jedne, trece kruzne kule. Bila je stajala na samom ulazu u utvrdu. Njeni ostaci naknadno su ponovno zatrpani, a bit ce istrazeni iducih godina. Takoder, prilikom odvoza zemlje koja je iz iskopa odlagana u jarak utvrde, ukazao se prapovijesni sloj in situ, na osnovi cega mozemo zakljuciti kako je prapovijesna gradina bila vece povrsine od srednjovjekovnog burga, odnosno da se protezala i na pretprostoru utvrde. Ovo otkrice mozda se moze povezati s nedavno prepoznatom uvalom pedesetak metara istocno od utvrde. Arheoloskim sondiranjima pokusat cemo izvidjeti da li je tu zapravo posrijedi prapovijesni jarak i bedem, te koliko je taj prapovijesni sloj ocuvan. Vrlo vazni bili su i gradevinski radovi. Potpuno su sanirani zidovi unutar sektora C, cime je ona spremna za zavrsnu prezentaciju. Rusevni tragovi starijih zidova unutar njih zatrpani su, a kasnije ce biti naznaceni tlorisno u prekrivenom prostoru. Takoder je zapoceto zidanje urusene sjeverne kule, koja se planira obnoviti u visini koja se moze

Nevertheless, it was left for some further research. It is important that the tower was excavated to its foundations, and on the inside of the tower’s floor, the remains of the built stone prop in the shape of the staircase were discovered as well as traces of the north defensive wall foundation (BEKIC IN PRINTa; BEKIC,CIMIN 2007). Sixth campaign April 23rd - May 4th 2007 In this campaign, we started with the finishing the works on the sector C. The walls W7, W8, W22 were excavated as well as early post medieval waste dump with large quantity of small finds. The complete foundation of the north round tower was also excavated in order to carry out the construction renovation as precise as possible. With these excavations, unsymmetrical lower part of the tower was confirmed, which can be justified with the configuration of the terrain, that is the placement of the bedrock - cliff. The second phase of the excavation of the sector L started, positioned on the north slope. There the older defensive wall was explored and inside the defensive wall a bigger room was discovered, vaulted, a massive built post being a proof for that. The size of that, so far not completely excavated room was surprising and indicated that in the fillings of Fort Canjevo many secrets are hidden. The walls of that defensive wall were constructively tied and built with the system of walled in posts, whose remains in the form of grooves (recesses) were carefully documented. During some indirect works, some other interesting information were discovered. While collecting the surface stone from the eastern side of the fort, the traces of a massive round wall were noticed, probably traces of another, third round tower. It had stood on the fort entrance. Its remains were covered up again, and they were going to be explored in the following years. Moreover, during the transport of the soil that was from excavation laid away in the ditch of the fort, appeared a prehistoric layer in situ. Based on that, we can conclude that the prehistoric hill-fort was of the bigger size than a medieval burg, and that it stretched along the space in front of the fort as well. This discovery might be connected with recently recognised depression in ground about 50 metres east from fort. With the archaeological trenching we will try to explore whether it was in fact prehistoric ditch and the defensive wall and how well this prehistoric layer is preserved. Construction works were also very important. The walls inside the sector C were completely repaired, and that made it ready for the final presentation. Dilapidated traces of the older walls inside them were covered up, and later they were going to be indicated in the ground plan in the covered area. Also, the building of the ruined north tower started, which was planned to be renovated in the height which can be recognised on the

13. Dr. Ivan Mirnik i dr. Lelja Dobronic medu posjetiteljima utvrde Dr. Ivan Mirnik i dr. Lelja Dobronic among the visitors of the fort

prepoznati na ostacima pokrajnjih bedema. Ljudstvo Kroz ovih 5 godina na Canjevu se izmijenilo mnogo kolega i radnika. Osim voditelja, autora ovog priloga, u terenskim radovima sudjelovali su razni strucnjaci. Prvo, kolege arheolozi i studenti arheologije Robert Cimin, Ivana Harasa, Lea Cataj, Vesna Zmaic, Tihomir Percan, Helena Nodilo, Danijela Roksandic, Dzeni Los-Candrlic i Dalibor Keresa, te restaurator-konzervator Mladen Mustacek i mjernici Damir i Biserka Ostrek. Radi strucnog nadzora i savjeta radove su obilazili strucnjaci Konzervatorskog odjela u Varazdinu, Zeljko Trstenjak, Josip Kovac, Ivana Peskan, Marijana Korunek te Zorislav Horvat. Upornost je posebno iskazao nacelnik opcine Visoko, Andelko Stricak, koji je kroz sve ove godine uspjesno rjesavao sve organizacijske probleme koji se javljaju tijekom istrazivanja. Utvrdu su dosad kopali Boris Benkovic, Franjo "Dull” Horvat, Stjepan “Stef” Stricak, Martin Plantic, Tomislav “Tomica” Benkovic, Zlatko Stricak, Franjo Heged, Zvonimir Stricak, Mladen Duvnjak, Ivica Stricak, Branko Stricak, August “Gust” Plantic, Ljubomir “Ljubo” Stricak Dragutin Matejak, Barbara Stricak, Stefica Stabec, Franjo Plantic, Kruno Plantic, Ljubica Novosel, Ljubica Horvat, Jasna Matejak iz Canjeva, Durdica Bockaj iz Kracevca, Marijan Kuzmic iz Visokog, Ivan Stricak, Bojan Zunko iz Vrha visockog, Stjepan “Stef” Cepanec, Ljubomir “Ljubo” Ratkovic iz Varazdinskih Toplica, Ivan “Mac” Mikulciciz Tuhovca, Nikola Ajhler iz Varazdina i Ante Milanovic iz Zagreba. Gradevinske radove na sanaciji i konzervaciji zidova vec tri godine izvodi licencirana tvrtka Havojic gradnja iz Visokog. Ponajprije to su Ivan, Ivica i Drazen Havojic te zidari Stjepan Gecek, Josip Hadrovic, Dragutin Bukal i Josip Muzina. Ne smije se zaboraviti dugotrajan i opsezan rad na strucnoj obradi brojnih pokretnih nalaza koja se obavlja u Odjelu za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda u Kozarskoj ulici. Rezultati te obrade predoceni su u brojnim prilozima ove knjige. Smatram kako ovi izvanredni nalazi, potpuno opravdavaju povjerenje u projekt.

remains of the neighbouring defensive walls. Manpower During these 5 years on Canjevo many colleagues and workers were changed. Except for the supervisor, the author of this text, many experts took part in the terrain works. First of all, my colleagues archaeologists and archaeology students Robert Cimin, Ivana Harasa, Lea Cataj, Vesna Zmaic, Tihomir Percan, Helena Nodilo, Danijela Roksandic, Dzeni Los-Candrlic and Dalibor Keresa, a restorer-conservator Mladen Mustacek and surveyors Damir i Biserka Ostrek. For the professional supervision and advice the works were visited by the experts of the Conservation department in Varazdin Zeljko Trstenjak, Josip Kovac, Ivana Peskan, Marijana Korunek and Zorislav Horvat. The council chairman of the municipality Visoko, Andelko Stricak, who during all these years has successfully solved all organisational problems that have appeared during the research, showed special persistence. So far, the Fort has been excavated by Boris Benkovic, Franjo "Dull” Horvat, Stjepan “Stef” Stricak, Martin Plantic, Tomislav “Tomica” Benkovic, Zlatko Stricak, Franjo Heged, Zvonimir Stricak, Mladen Duvnjak, Ivica Stricak, Branko Stricak, August “Gust” Plantic, Ljubomir “Ljubo” Stricak Dragutin Matejak, Barbara Stricak, Stefica Stabec, Franjo Plantic, Kruno Plantic, Ljubica Novosel, Ljubica Horvat, Jasna Matejak from Canjevo, Durdica Bockaj from Kracevac, Marijan Kuzmic from Visoko, Ivan Stricak, Bojan Zunko from Vrh visocki, Stjepan “Stef” Cepanec, Ljubomir “Ljubo” Ratkovic from Varazdinske Toplice, Ivan “Mac” Mikulcic from Tuhovec, Nikola Ajhler from Varazdin and Ante Milanovic from Zagreb. For the past three years, the construction work on the restoration and conservation of walls has been carried by a licensed company Havojic gradnja from Visoko. People from the company I would like to mention are Ivan, Ivica and Drazen Havojic and bricklayers Stjepan Gecek, Josip Hadrovic, Dragutin Bukal and Josip Muzina. We cannot forget a long lasting and extensive work on the professional analysis of numerous small finds that is conducted in the Department of the Land Archaeology of the Croatian Conser­ vation Institute in Kozarska street. The results of that analysis were presented in various appendices of this book. I believe that these extraordinary finds completely proved worthy of confidence.

23

POVIJEST POSJEDA CANJEVO
Janja Sekula Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb
Posjed Canjevo u srednjem vijeku Utvrda Canjevo nalazi se na jugozapadnim obroncima Kalnickoga gorja, u blizini ceste Breznica - Krizevci, izmedu Sudovca na istoku i Visokog na zapadu. 0 samoj utvrdi Canjevo povijesni izvori ne govore mnogo. Tajnovita se utvrda u povijesnim dokumentima spominje rijetko, a u radovima koji se bave ovom tematikom - utvrdama, kastelima, burgovima te dvorcima Slavonije, Hrvatskog zagorja ili hrvatske i slavonske Vojne krajine gotovo da se i ne spominje. Prva opsirnija saznanja o posjedu i utvrdi Canjevo prikupila je Tatjana Tkalcec u clanku Star! grad Canjevo ob\M\enom u Crisu 2002.g., na sto su nastavljena nasa daljnja povijesna istrazivanja povezana s pocetkom arheoloskog iskopavanja i obnovom utvrde 2003.g.1

THE HISTORY OF THE CANJEVO ESTATE
Janja Sekula Croatian Memorial Documentation Centre of the Homeland War, Zagreb
The Canjevo Estate in the Middle Ages Canjevo fort is situated on the south-western slopes of Kalnik, in the vicinity of the road BreznicaKrizevci, between the municipality of Sudovec in the east and Visoko in the west. There are no many traces of the fortification itself in the historical records. Documents do not say a lot about this mysterious fort, and papers dealing with the topic of forts, burgs and castles in Slavonia, Hrvatsko Zagorje and the Croatian and Slavonian Military Frontier hardly mention it. It was Tatjana Tkalcec who gathered the first more extensive information about the estate and fortification of Canjevo in her article The Old Castle of Canjevo, published in Cris in 2002. Subse­ quently, our further historical research followed

2 5

1- Utvrdenja 14-17.st. u okolici Canjeva Forts from the 14th - 17th century in Canjevo countryside
1

Sekula 2004; Bekic, Sekula 2004. Sekula 2004; Bekic, Sekula 2004.

26 —

U trinaestom je stoljecu izmedu potoka Canjeva i Presecna, te gornje Lonje, imao posjede brojan rodCanjevcana, koji se pojedinim svojimclanovima prilicno isticao.2 Prvi, zasad poznati, spomen plemena Canjevo nalazimo u dokumentu iz 1265.g., prema kojemu pred Cazmanskim kaptolom Gjurko, Nikola i ostali iz plemena Canjeva (de genere Chanov) prodaju svoju zemlju Vratnu Krisku i Stjepanu za 20 maraka.3 U to doba podrucje kasnije Krizevacke zupanije jos je bilo razdijeljeno na vise malih plemenskih zupa ili zupanija. Na podrucju izmedu Save i Drave nalazimo u 13.st. mnogo malih oblasti, u latinskim izvorima nazivanih comitatus: Kalnik, Krizevci, Rovisce, Ivanic, Cazma, Garic, Garesnica, Grdevac, Virovitica, Novaki.4 Spomenuta prodaja obavljena je pred krizevackim zupanom pa bismo prema tome mogli zakljuciti da su Canjevcani pripadali krizevackom plemstvu. Medutim, u svom radu Plemeniti Krizevcani do postanka zupanije krizevacke Josip Cuk jasno razlikuje plemenite Canjevcane, kao pripadnike kalnickog plemstva, od plemenitih Krizevcana, iako napominje da su njihove zemlje medusobno isprepletene. Nakon plemenitih Canjevcana, kako ih naziva Cuk, potkraj 13.st. posjed Canjevo dobilo je nove gospodare. Ban Ivan 1290.g. darovao je Nikoli, sinu Ivana, za velike zasluge, pustu zemlju Canjevo u Krizevackoj zupaniji.5 Prijasnji su vlasnici Canjeva izumrli ili su propascu plemenskih zupa postali kmetovi, jer je ban u darovnici naveo da je zemlja prazna i prepustena puku. Ponovno se javilo pitanje pripadnosti Krizevackoj ili Kalnickoj zupaniji, a najvjerojatniji je odgovor da je sirenje Krizevacke zupanije, te njezino spajanje s okolnim zupanijama u to doba vec bilo uznapredovalo, te da je mala Kalnicka zupa ili zupanija vec stopljena u novu, veliku upravnu jedinicu - Krizevacku zupaniju.6 Njezinim nastankom posjed Canjevo, nekad dio male Kalnicke zupanije sa sjedistem u Velikom Kalniku, potpao je pod jurisdikciju Krizevacke zupanije. Spomenutu je darovnicu iz 1290.g. potvrdio kralj Andrija III iste godine.7 Nikolin sin Matej prodao je to zemljiste magistru plemicu Jakobu Malom za pedeset maraka.8 U prijepisu povelje kralja Andrije III, koju je izdao Cazmanski kaptol 1312.g., navedeni su medasi posjeda Canjevo: brdo Lupoglav, potok Cano [Chano) i cesta prema Paki.9 Vlasnistva nad posjedom Canjevo pokusavao se domoci i Emerik, sin plemica Farkasija, kojemu je 1323.g. ban Nikola potvrdio, na temelju isprave bana Ivana, pravo na posjed Canjevo.10 Ban Nikola spominje ispravu
3

the beginning of archaeological excavations and the restoration of the fort in 2003.1 In the 13th century, a numerous clan of Canjevcani, whose certain members were quite prominent, used to own estates between the small rivers Canjevo and Presecno and the upper Lonja River.2 The oldest known record of the Canjevo tribe appears in a document from 1265, according to which Gjurko, Nikola and others from the Canjevo tribe (de genere Chanov) are selling their land to Vratno Krisko and Stjepan for 20 marks in front of the Chapter of Cazma.3 At the time, the area of later Krizevci County was still divided into several small tribal parishes or counties. In the 13th century, in the area between the rivers Sava and Drava there were a lot of small districts called comitatus by Latin sources: Kalnik, Krizevci, Rovisce, Ivanic, Cazma, Garic, Garesnica, Grdevac, Virovitica, and Novaki.4 The mentioned trade was carried out in front of the Krizevci district-prefect, which leads to the conclusion that Canjevcani belonged to the aristocracy of Krizevci. However, in his paper The Nobles from Krizevci before the foundation of the County of Krizevci, Josip Cuk clearly differentiates the aristocratic Canjevcani who belonged to the Kalnik aristocracy from the aristocracy of Krizevci, although he mentions that their lands were interlinked. At the end of the 13th century, after the nobles from Canjevo as Cuk calls them, the Canjevo estate got new owners. Vice-Roy Ivan (Croatian title Ban) gave Nikola, the son of Ivan, the bare land of Canjevo in Krizevci County for his great merits.6 The previous owners of Canjevo either had died out or had become serfs following the breakdown of tribal parishes, as the vice-roy stated in his charter that the land had been empty and left to peasants. Once again it isn’t clear which county the estate belonged to: Krizevci or Kalnik County. The most probable answer is that the expansion of Krizevci County and its merging with the surrounding counties was underway at the time. Moreover, the small Kalnik parish or county might have already been joined to a bigger unit: the County of Krizevci.6 In this way, the Canjevo estate, which had been a part of the small county of Kalnik with its headquarters in Veliki Kalnik, fell under the jurisdiction of Krizevci County. The mentioned charter froml 290 was approved by King Andrija in the same year.7 Nikola’s son Matej sold the estate to noble master Jakob Mali, for fifty marks.8 In a copy of King Andrija Ill’s charter, issued

' Cuk 1916: 51./ Cuk 1916: 51. CD V: 360, br.845./ CD V: 360, no.845. 4 Klaic 1882: 487 Klaic 1882: 48. 5 CD VI: 684, br.5777 CD VI: 684, no.577. 5 Nestanak malih plemenskih zupanija na ovom podrucju i stvaranje vece upravne jedinice povjesnicari razlicito datiraju, npr. Z. Balog smatra da je taj proces zavrsen sredinom 13. st. a J. Buturac navodi sredinu 15.st The disappearance of small tribal parishes in this area and forming of a bigger administrative unit are differently dated by historians, e.g. Z Balog thinks that the process was completed by the middle of 13th century, while J. Buturac mentions the middle of 15th century. 7 CD VII: 7, br.8./ CD VII: 7, no.8. ' Buturac 1979: 477 Buturac 1979: 47 * CD VIII: 323, br.267/ CD VIII: 323, no.267 ,0 CD IX: 122, br.1047 CD IX: 122, no.104

bana Ivana iz 1290.g. prema kojoj je zemlja darovana Nikoli, pa je moguce da je Emerik Nikolin rodak. Ali vec sljedece 1324.g. spomenuta je darovnica ponovno prokomentirana na saboru u Krizevcima i ban Nikola potvrdio je plemicu Jakobu Malom posjed Canjevo11 koji je kroz cijelo 14.st. ostalo u vlasnistvu Jakoba Malog i njegovih potomaka. Burne godine vladavine Zigmunda Luksemburskog ostavile su trag i na zivot gospodara Canjeva. Proglasen da je poginuo u bitci kod Nikopolja 1396.g., kralj Zigmund Luksemburski vratio se nakon godinu dana u kraljevstvo. Za vrijeme njegova odsutstva proglasen je Ladislav Napuljski za ugarsko-hrvatskog kralja. No, odmah nakon povratka Zigmund se poceo obracunavati s protivnicima. Godine 1397. kralj Zigmund potvrdio je Mihajlu i Tomi iz sv.Jerneja (Guscerovec), za ratne zasluge, plemstvo i posjede: Kamecica, Orehovec, Kostanjevec, Canjevo i Presecno, sv.Jernej i Salamunovec.12 Iste te godine odrzan je u Krizevcima poznati sabor, kasnije prozvan “Krvavi krizevacki sabor “ na kojem je izbio okrutni obracun Zigmunda s pristalicama Ljudevita Napuljskog. Posljedica je bila velika buna u Hrvatskoj koja je buknula protiv Zigmunda Luksemburskog, u kojoj su se Toma i Mihajlo iz Guscerovca, cini se, iskazali kao vjerni Zigmundovi podanici i za nagradu dobili spomenute posjede. Bivsi vlasnici Canjeva bill su pristase Ladislava Napuljskog, sto nam, osim cinjenice da im je kralj Zigmund oduzeo posjed, potvrduje i isprava iz 1403.g. (iste se godine Ljudevit Napuljski okrunio u Zadru za ugarskohrvatskog kralja), prema kojoj su sinovi Nikole iz Canjeva primili nagradu od vranskog priora Mirka Bebeka u ime Ljudevita Napuljskog.13 Posjed Canjevo bio je tijekom prve polovine 15. stoljeca u rukama porodice Konjski, najkasnije od 1423. godine" Canjevo je u njihovim rukama bilo do 1454.g., kada je ban Ulrik u sporu izmedu Vita, sina Ivana de Junosovcz i Blaza i Petra, sinova Ladislava od Konjske, posjede Konjska Selnica, Drasovcz i Canjevo dosudio Vitu, sinu Ivana de Junosovcz™ Sest godina potom ban Ivan nalozio je da se Petra od Konjske uvede u vlasnistvo posjeda Drasowcz, na koji treba primiti nasljedno pravo nakon smrti pokojnog Vita de Iunossoucz}1 Posjed Canjevo nije navedeno u dokumentu, najvjerojatnije stoga sto je vec presao u vlasnistvo porodice Spirancic, u kojem ga nalazimo nekoliko godina kasnije.18
11

by the Chapter of Cazma in 1312, the mentioned borders of the Canjevo estate are Mount Lupoglav, the River Cano (Chano) and the road leading to the town of Paka.9 One more person who tried to get hold of Canjevo was Emerik, noble Farkasi’s son, whose right to own this estate was approved by Vice-Roy Nikola in 1323, on the basis of ViceRoy Ivan’s document.10 Vice-Roy Nikola referred to Vice-Roy Ivan’s document from 1290 according to which the land had been given to Nikola, so it is possible that Emerik was Nikola’s relative. However, in the following year, 1324, the mentioned deed of gift was discussed in Krizevci Parliament and Vice-Roy Nikola affirmed that Canjevo belonged to Jakob Mali,11 and the estate remained the property of Jakov Mali and his descendants during the whole 14th century. Stormy years of Sigismund of Luxembourg’s rule left their mark on the life of the owners of Canjevo. After being declared as killed in the battle of Nikopolje in 1396, King Sigismund of Luxembourg returned to his kingdom a year later. During his absence Ladislas of Naples was proclaimed the Hungarian-Croatian king. However, immediately after his return Sigismund started to deal with his opponents. In 1397 King Sigismund recognized meritorious war service of Mihajlo and Toma from St.Jernej (Guscerovec); the king confirmed their nobility and the right of ownership of the estates: Kamecica, Orehovec, Kostanjevec, Canjevo and Presecno, St.Jernej and Salamunovec.12 In the same year the well-known session of Croatian Parliament was held in Krizevci, later known as the “bloody parliament session of Krizevci “, when a cruel fight of Sigismund against the supporters of Ladislas of Naples broke out. It resulted in a rebellion against Sigismund of Luxembourg in Croatia, when Toma and Mihajlo from Guscerovac, as it seems, proved themselves as loyal Sigismund’s subjects and got the above mentioned estates as a reward. The former owners of Canjevo were supporters of Ladislas of Naples, which was confirmed not only by the fact that King Sigismund took away their estate, but also by a document from 1403 according to which the sons of Nikola from Canjevo received an award from Mirko Bebek, the prior of Vrana, in the name of Ladislas of Naples.13 In the first half of the 15th century the estate of Canjevo was in the hands of the Konjski family, from 1423 at the latest.14 Canjevo was in their

27

2- Zigmund Luksemburski (Luxemburgi Zsigmond; 13871437). Pisanello, 1420.g. Sigismund of Luxembourg (Luxemburgi Zsigmond; 1387-1437). Pisanello, 1420

3- Ladislav (Ljudevit) Napuljski (Laszlo Napolyi; 1386-1409) Ladislas of Naples (Laszlo Napolyi; 1386-1409)

CD IX: 171, br.139./ CD IX: 171, no.139. Buturac 1991: 45, br.2027 Buturac 1991: 45, no.202. 13 Buturac 1991: 46, br.2197 Buturac 1991: 46, no.219. » Stipisic, J. - Samsalovic, M. 1959: 360, br.1647, 16497 Stipisic, J. - Samsalovic, M. 1959: 360, no.1647, 1649. 15 Ime posjeda navedeno je u obliku u kojem se nalazi u “Popisima poreza...”\er nisam uspjela utvrditi koji je to posjed. The name of the estate is cited in the form it has in “Censuses for taxation...” as I haven’t found out which estate it is. 6 ' Stipisic, J. - Samsalovic, M. 1960: 582, br.22617 Stipisic, J. - Samsalovic, M. 1960: 582, no.2261. 17 Isto, br.2442, str.5937 Ibid., no.2442, p.593. ' 8 Konjski su vjerojatno potomci Jakoba Malog koji je potkraj 13.st. kupio Canjevo I ciji su potomci bill vlasnici Canjeva tijekom 14.st. Konjski are probably the descendants of Jakob Mali, who bought the Canjevo estate at the end of 13th century, and whose descendants were the owners of Canjevo during 14th century.
12

28

4- Matijas Korvin (Corvin Matyas, 1458-1490). Chronica Hungarorum, Johannes de Thurocz, oko 1490.g. Matthias Corvinus (Corvin Matyas, 1458-1490). Chronica Hungarorum, Johannes de Thurocz, in about 1490

Obitelj Spirancic i Canjevo Tijekom druge polovice 15.st vlasnik Canjeva je obitelj Spirancic, od 1459.g.19 Juraj Spirancic (Spiranchych), a zatim, najkasnije od 1505.g.20 njegova udovica Klara. Obitelj Spirancic zasad je slabo poznata, najpoznatiji njezin pripadnik bio je ban Pavao Spirancic. Pavla Spirancica je potkraj 1458. godine kralj Matijas Korvin imenovao hrvatsko-dalmatinskim banom, a na torn se polozaju zadrzao do 1463.g. kada su ga zarobili Turci. 0 porijeklu bana Spirancica Klaic kaze slijedece: “Pavao Spirancic, kojeg zovu i Sperancic (Speranchich), a katkada i pridjevkom Horvat (Paulo Horvat de Spyranchyth), bio je vlastelin iz nekadanje Gorske zupanije. Plemenstina mu je bila u Covci (Cavnik) blizu Une, sredini izmedu Zrinja, Buzima, Blagaja i Krupe, gdje se jos 1469.g. spominje njegov rodak, knez Juraj Spirancic, kao susjed buzimskoga gospodara Jurja Mikulcica. Imao je za zenu Margaritu, koja se i nakon smrti njegove ponosito zove “kneginja cetinska i kliska, banica... bivseg bana Pavla””.21 Ban Pavao Spirancic na polozaj bana nastupa tek 1459. ili 1460.g., a kralj Matijas Korvin uz titulu bana dodijelio mu je i titulu kliskog i cetinskog kneza, podijelivsi mu posjede obitelji Talovaca, istaknute i snazne obitelji u prvoj polovici 15.st. Time je kralj nastojao ojacati novog bana kojem je namijenio zadacu obnove i jacanja banske vlasti. Na podrucju juzno od Velebita, uz snazne Krcke knezove (Frankapane), Mletacka Republika sredinom 15.st. prosrila je svoju vlast na gotovo citavo podrucje hrvatske obale osim Senja, Krka i Dubrovnika, a bosanski velikas herceg Stjepan Vukcic nastojao se takoder domoci nekih posjeda. Bana Spirancica docekala je stoga na novoj duznosti teska situacija i on se tijekom svog kratkog banovanja nalazio u stalnom sukobu sa bosanskim kraljem Stjepanom Tomasem Ostojicem pa njegovim nasljednikom Stjepanom Tomasevicem (posljednjim bosanskim kraljem), zatim bo­ sanskim velikasem Stjepanom Vukcicem Kosacom a posebno Mletackom Republikom. Medutim, ban Pavao Spirancic, nakon sto je nekoliko godina vrlo odlucno nastupao u ime kraljevih interesa, u lipnju 1463.g. bio je prilikom jedne turske provale potucen i zarobljen, te ga vise ne nalazimo u povijesnim izvorima.22 Njegova udovica Margarita jos je nekoliko godina posjedovala grad Klis, kojeg su se uporno nastojali, u svojem stalnom sirenju istocnojadranskom obalom, docepati Mlecani. No, 1466.g. Margareta Spirancic predala je kralju gradove Klis, Sinj i Petrovac, u kojima su otada smjesteni kraljevski kastelani.

hands till 1454 when Vice-Roy Ulrik in a dispute between Vito, Ivan de Junosovcz’s son, and Blaz and Petar, Ladislav of Konjska’s sons, adjudged estates Konjska Selnica, Drasovcz^ and Canjevo to Vito, son of Ivan de Junosovcz.™ Six years later Vice-Roy Ivan ordered that Petar of Konjska should be registered as the owner of Drasowcz estate and should receive the right of its succession after the death of late Vito de Iunossoucz." Canjevo estate was not mentioned in the document, probably because it had already passed into possession of the Spirancic family, as it was documented several years later.18 The Spirancic family and Canjevo During the second half of the 15th century, the proprietors of Canjevo were the Spirancic family; from 1459 on,19 it was Juraj Spirancic (Spiran­ chych), and subsequently, at the latest from 1505 on,20 his widow Klara. The Spirancic family hasn’t been known so far; its most famous member was Vice-Roy Pavao Spirancic. At the end of 1458, Pavao Spirancic was appointed Vice-Roy of Croatia and Dalmatia by King Matijas Korvin, and he retained that position until 1463 when he was captured by the Turks. Klaic explains the lineage of Vice-Roy Spirancic: " Pavao Spirancic, also called Sperancic (Speranchich), and sometimes bearing the epithet Horvat (Paulo Horvat de Spyranchyth), was a lord of the manor from former Gorska County. His landholding was in Covci (Cavnik) near the River Una, in the area surrounded by Zrinj, Buzim, Blagaj and Krupa, where his relative, duke Juraj Spirancic was mentioned as early as in 1469 as a neighbour of Juraj Mikulcic. the lord of Buzim. Pavao’s wife was Margarita, who even after his death retained the proud title of Duchess of Cetina and Klis, vicereine... of former Vice-Roy Pavao"2' Vice-Roy Pavao Spirancic became a vice-roy only in 1459 or 1460, and King Matijas Korvin; along with the title of vice-roy, assigned him the title of the Duke of Klis and Cetina, giving him the estates of the Talovac family, a prominent and powerful family in the first half of the 15th century. The king wanted to increase power of the new vice-roy, to whom he assigned the task of restoring and strengthening of vice-roy’s authority. In the area south of Velebit, along with the powerful dukes of Krk (Frankapans), Venice expanded its power to almost the entire area of Croatian cost apart from Senj, Krk and Dubrovnik, and a Bosnian noble, duke Stjepan Vukcic also tried to lay his hands on some estates. Thus Vice-Roy Spirancic found a

Buturac 1979: 47./ Buturac 1979: 47 Buturac 1991: br.321./ Buturac 1991: no.321. Klaic IV 1975: 42./ Klaic IV 1975: 42. * U popisima poreza (Adamcek-Kampus) navodi se obracun kraljevske dike u Hrvatskoj koji je podnio Pavao Spirancic na temelju uplata dikatora Pavla Lemesa iz 1470.g. S obzirom da je ban Pavao Spirancic pao u ropstvo 1463.g. taj je racun najvjerojatnije sastavljen na temelju popisa koji je nastao u njegovo doba. In censuses for taxation (Adamcek-Kampus) the statement of accounts of royal dica tax in Croatia appears, submitted by Pavao of payments of tax-collector Pavao Lemes from 1470. As Vice-Roy Pavao Spirancic was captured in 1463, that account was probably made on the basis of census from his time.
20 ?1

Spirancici koji su od polovine 15.st. zivjeli u Canjevu posjedovali su jos neka imanja u okolici. Juraj Spirancic je osim Canjeva, kojem je bio vlasnik od polovine stoljeca, posjedovao i dijelove posjeda Visoko i Grahovcz, koje je 1486.g. kupio od Mihaela, sina Stjepana Vojnovica.23 U 16.st. Spiran­ cici su bili vlasnici, osim u Krizevackoj, i dijelova nekih imanja u Zagrebackoj i Varazdinskoj zupaniji.24 Popisi dimova za kraljevski porez 1495. i 1500.g. za posjed Canjevo iznosio je dvanaest, odnosno jedanaest25 dimova, sto znaci da se na posjedu nalazilo 11-12 malih seljackih posjeda. U sljedecem popisu dimova (porez dika koji se naplacivao po dimovima izvanredan je porez, a naplacivao se kada bi kralj i sabor odlucili da je potrebno) 1507.g., nakon smrti Jurja Spirancica, broj dimova na posjedu Canjevo znatno je pao, i gotovo cijelo 16.st. broj seljackih posjeda u Canjevu nije bio veci od 5 posjeda. Praskociji u Canjevu Nakon porodice Spirancic posjed Canjevo postalo je vlasnistvom plemicke porodice Praskoci. Oni su usli u posjed izmedu 1513.g., kada je Canje­ vo posljednji put u popisima poreza bilo u vlasnistvu Spirancica i 1517.g., kada ga prvi put zaticemo u vlasnistvu novih vlasnika Praskocija.26 Praskoci ce zadrzati Canjevo do 70-ih godina 17.st, a uz to ce steci i brojne druge posjede u Krizevackoj zupaniji. Ladislav, Juraj i Blaz, sinovi Pavla de Praschyowcz, dobili su 1446.g. od gubernatora Ivana Hunjadija za ucinjene usluge kraljevske povlastice i novu darovnicu za posjed Prascevec.27 Potkraj 15.st. Ladislav i Juraj Praskoci bili su vlasnici posjeda Prascevec i Morawecz u Krizevackoj zupaniji, a Juraj Praskoci obnasao je duznost plemickog suca. Tijekom iducega 16.st. Praskociji su postajali sve snazniji a broj vlastelinstava u njihovim rukama je rastao pa su tako vec 1517.g. u posjedu Stjepana Praskocija osim Canjeva bila mnoga vlastelinstva, sto u njihovu vlasnistvu, a djelomice i u zajednickom vlasnistvu s drugim porodicama. K tome clanovi porodice Praskoci obnasali su mnoge casti i funkcije pa se iste 1517.g. Stjepan Praskoci bio plemicki sudac i dikator u zapadnom kotaru Krizevacke zupanije, sto je 20-ak godina prije bio i Juraj Praskoci.28 Hrvatska je potkraj treceg desetljeca 16.st. bila potpuno iscrpljena turskim osvajanjima, pljackom i gladu, a k tome i gradanskim ratom izmedu pristasa dvojice pretendenata na ugarsko-hrvatsko prijestolje, Ferdinanda Habsburskog i Ivana Zapolje. Poraz Ivana Katzianera kod Gorjana, 1537.g. znacio je prekretnicu u vodenju protuturskog rata u

difficult situation when taking up his new duties and during his short post as a vice-roy he was in a constant conflict with Bosnian King Stjepan Tomas Ostojic, then his successor Stjepan Tomasevic (the last Bosnian king), as well as Bosnian noble Stjepan Vukcic Kosaca, and particularly with Venice. But then, after a few years of his very firm acts on behalf of king’s interests, in June 1463 during a Turkish raid Vice-Roy Pavao Spirancic was defeated and captured, and there were no further traces of him in the historical sources.22 For a few more years his widow Margarita had Klis in her possession, the town which Venetians persistently tried to usurp in their continuous expansion along the East Adriatic cost. However, in 1466 Margareta Spirancic gave the towns of Klis, Sinj and Petrovac to the king, where king’s castellans were installed from that year on. The Spirancics who lived in Canjevo from the middle of the 15th century, owned some other estates in the neighbourhood. Apart from Canjevo, which Juraj Spirancic owned from the middle of the century, he had in his possession some parts of the Visoko and Grahovcz estates, which he had bought from Mihael, Stjepan Vojnovic’s son, in I486. 23 In the 16th century the Spirancics had possessions in Krizevci County, but they were also owners of parts of some estates in the Zagreb and Varazdin counties.24 The censuses of active “chimneys” for the royal taxation in 1495 and 1500 recorded twelve or eleven active “chimneys” on the Canjevo estate25, which means that on the estate there were 11-12 small peasant properties. In the next consensus of active “chimneys” (the dika tax which was charged by active “chimneys” was an extra tax, and it was charged when the king or the parliament decided that it was necessary), in 1507, after the death of Juraj Spirancic, the number of active “chimneys” on the Canjevo estate fell considerably and almost during the whole 16th century the number of peasant properties in Canjevo didn’t exceed the number five. The Praskoci family in Canjevo It was the aristocratic family of Praskoci who became the new owners of the Canjevo estate after the Spirancic family. They became owners between the year 1513, when Canjevo was mentioned for the last time in the tax register as belonging to the Spirancic family, and 1517, when we find it for the first time in the ownership of the new proprietors, the Praskoci family.26 The Praskocis retained Canjevo until the 70’s of the 17th century, and acquired a great number of new estates in Krizevci County in this period.

29

5- Ferdinand I Habsburski (Habsburg Ferdinand; 1526-1564). Hans Bocksberger Stariji oko 1550.g. Ferdinand I Habsburg (Habsburg Ferdinand; 1526-1564). Hans Bocksberger Senior, in about 1550

6- Ivan Zapolja (Szapolyai Janos; 1526-1541). Erhard Schbn (1491-

1542)
Ivan Zapolja (Szapolyai Janos; 15261541). Erhard Schon (1491-1542)

" Stipisic, J. - Samsalovic, M 1959: 635, br.3043./ Stipisic, J. - Samsalovic, M 1959: 635, no.3043. » Posjedi Bedenica u Zagrebackoj i Marcan (Marchan, Marchyan) u Varazdinskoj zupaniji (Adamcek - Kampus) The estates of Bedenica in Zagreb County and Marcan (Marchan, Marchyan) in Varazdin County (Adamcek - Kampus) 25 Adamcek - Kampus 1976./ Adamcek - Kampus 1976. !S Adamcek - Kampus 1976: 56, 927 Adamcek - Kampus 1976: 56, 92. " Stipisic, J. - Samsalovic, M. 1959: 570, 571, br.2084, 2086, 2089. / Stipisic, J. - Samsalovic, M 1959: 570, 571, no.2084, 2086, 2089. '-" Adamcek - Kampus 1976./ Adamcek - Kampus 1976.

30

7- Prikaz sire okolice Canjeva. Tabula Hungariae, Lazarus, Ingolstadt, 1528.g. Illustration of a wider countryside of Canjevo. Tabula Hungariae, Lazarus, Ingolstadt, 1528

Hrvatskoj. Uvidjevsi vaznost granicnih utvrda kralj i plemstvo zapoceli su stvaranje novog obrambenog sustava na podrucju Hrvatske, a posebno Slavonije, sustava koji ce se oslanjati na utvrdene granicne feudalne gradove te na novosagradene ratne tvrdave.29 Godine 1550. ponovno su pocele vece turske provale u sjeverozapadni dio Hrvatske, u okolicu Krizevaca i Ivanica, te su 1552.g. zauzete Virovitica i Cazma a Dubravu su zapalili njeni stanovnici i pobjegli. Padom Virovitice, Cazme, Moslavine i Ustilonje na Savi, Turci su dosegli krajnju zapadnu tocku osvojenog teritorija u Slavoniji. Obrambena granica koja se formirala od Ourdevca na Dravi do Siska uspjesno je zaustavljala daljnje prodore na torn podrucju, a na njezinoj se liniji nasla i nasa utvrda Canjevo. U popisu ceta na Slavonskoj krajini iz 1553.g. u Cirkveni je bilo smjesteno 50 haramija, Topolovec je imao 40 haramija, Apatovec 32 haramije, Glogovnica 20 haramija i Veliki Kalnik 20 haramija - spominje se i Canjevo sa 32 smjestene haramije, sto nam jasno govori da je 1553.g. uCanjevu postojala utvrda.30 Nekoliko godina potom, 1557.g. za to dobivamo i pisanu potvrdu jer se u zakljuccima Hrvatsko-slavonskog sabora odrzanog u Zagrebu izricito spominje kastrum u Canjevu (castri Chanyo), vlasnika Stjepana Praskocija.31 No, cini se da je bilo nekih nejasnoca oko vlasnistva ili su bivsi vlasnici posjeda Canjevo ponovno pokusavali
29 30

In 1446 Ladislav, Juraj and Blaz, the sons of Pavao tie Praschyowcz, got royal privileges and a new deed of gift of the Prascevec estate from Governor Ivan Hunjadi for rendering a good service.27 At the end of the 15th century Ladislav and Juraj Praskoci were the owners of the Prascevec and Morawecz estates in Krizevci County, with Juraj Praskoci serving as a patrician judge. During the subsequent 16th century the Praskocis grew in power and the number of landed estates in their possession grew, so that by 1517 there were many landed estates besides Canjevo owned by Stjepan Praskoci, both in the family’s sole possession or in joint possession with other families. Besides this, the members of the Praskoci family filled many posts and functions of honour, and in the same year, 1517, Stjepan Praskoci served as a patrician judge and tax-collector in the western district of Krizevci County, an office held some 20 years earlier by Juraj Praskoci.28 Croatia was by the end of the third decade of the 16th century entirely exhausted by the Turkish conquest, pillage and famine, and by the civil war waged between the supporters of the two pretenders to the Hungaro-Croatian throne, Ferdinand Habsburg and Ivan Zapolja. The defeat of Ivan Katzianer at Gorjani in 1537 was a turning point in fighting the anti-Turkish war in Croatia. The king and the aristocracy realized the importance of border fortifications and started the formation of a new defence system in Croatia, especially in Slavonia; a system that would be based on fortified border-area feudal towns and on newly constructed military fortresses.29 The year 1550 saw a new wave of Turkish incursions into north-western Croatia, in the surrounding area of Krizevci and Ivanic. Virovitica and Cazma fell under occupation in 1552 while the inhabitants of Dubrava burned the settlement and fled. With the fall of Virovitica, Cazma, Moslavina and Ustilonja on the Sava River, the Turks reached the furthest western point of their territorial conquests in Slavonia. The defensive border that was formed from Ourdevac on the Drava River to Sisak was successful in stopping further incursions into the territory, and our Fort Canjevo found itself on this line. On the list of troops present in 1553 on the Slavonian Military Frontier, along with Cirkvena where 50 haramiyas (guardsmen) were situated, Topolovec with 40 haramiyas, Apatovec with 32 haramiyas, Glogovnica with 20 haramiyas, and Veliki Kalnik with 20 haramiyas, Canjevo is also mentioned with its 32 lodged haramiyas, which clearly indicates to us that there was a fortification in Canjevo in 1553.30 A few years later, in 1557, we have a written confirmation of this, as the Conclusions of the

Kruhek 1995: 95, 97./ Kruhek 1995: 95, 97. Lopasic R.; Prilozi za povijest Hrvatske XVI i XVII vijeka stajerskog zemaljskog arhiva u Grazu. STARINE XVII, JAZU, 212. Lopasic Ft.; Prilozi za povijest Hrvatske XVI i XVII vijeka stajerskog zemaljskog arhiva u Grazu. STARINE XVII, JAZU, 212. 31 HSS III: 77 HSS III: 7

domoci se nekadasnjeg vlastelinstva jer iz iste godine nalazimo ispravu kralja Ferdinanda kojom Gjuri, Franji i Stjepanu Spirancicu potvrduje vlasnistvo njihove plemenscine, a uz ostale nabraja i Canjevo u Krizevackoj zupaniji (Chyano in Crisiensis ...comitatibus)32 AN taj pokusaj nije uspio jer se iducih godina Canjevo povezuje s imenom porodice Praskoci. Godine 1557. Canjevo se ponovno spominjalo u Becu kada su zastupnici stajerskih, koruskih i kranjskih staleza raspravljali o stanju utvrda na hrvatskoj i slavonskoj granici a ime Canjevo ovaj put se javlja u njemackom obliku Tschemia33 Kralj Ferdinand 1563.g. poslao je u Hrvatsku i Slavoniju povjerenstvo kojem je povjerio zadatak prouciti stanje na terenu, izraditi izvjesce o stanju utvrda i utvrdenih gradova te dati prijedloge za daljnje formiranje sto efikasnije i jeftinije obrane. Kralj je povjerenstvu dao naputak, izraden na temelju slicnih prijasnjih izvjesca, sto treba vidjeti i pregledati. U svojim lnstrukcijama kra\\ je ukratko spomenuo “dvije straze, dva drvena cardaka na Humu I Cejnovr, o kojima povjerenstvo u svojem konacnom izvjescu kralju nije reklo nista.34 Nadaje se ocito pitanje, zasto kralj Canjevo naziva cardak, drvena strazal 0 cardaku Milan Kruhek kaze: “Kuca podignuta na cetiri ili vise drvenih stupova. U funkciji cardaka mogla je posluziti kakva stara kula ili rusevina crkve. Cardaci su na granici bili udaljeni jedan od drugoga toliko da im je bilo moguce medusobno komunicirati bilo svjetlosnim bilo zvucnim signalima (paljenjem vituljaca nocu, pucanjem iz muzara, zvonjavom zvona), a u njima je strazarilo od 6 do 12 vojnika.”35 Cardak dakle nije utvrda koja sluzi za obranu; to je strazarsko mjesto koje sluzi za dojavu opasnosti obliznjim utvrdama ili stanovnistvu. Moguce je da je kralj imao pogresne obavijesti o utvrdi Canjevo, a u izvjescu povjerenstva ga ne nalazimo jer je povjerenstvo za podrucje izmedu Save i Drave podnosilo izvjesce samo o vecim i vaznijim gradovima i utvrdama primjerice o Cazmi, Krizevacima, Zagrebu i Koprivnici, a medu manjim utvrdama spominje samo njih nekolicinu. Takoder je moguce da je utvrda Canjevo u torn periodu bila razrusena, cemu bi isli u prilog i rezultati dosadasnjih iskopavanja na nalazistu Canjevo, koji svjedoce o velikim pregradnjama. Takoder Hum, koji se spominje uz Canjevo kao drveni cardak, najvjerojatnije se nalazio u samoj blizini Canjeva, 20-ak kilometara sjeverozapadno, i mogao je s njim biti vizualno povezan paljenjem vatre ili nekim drugim oblikom dojave opasnosti. Da li je moguce da je u periodu od 10-ak godina, kada se u izvorima (koliko zasad znamo) ne spominje canjevacka utvrda, na toj lokaciji bila postavljena svojevrsna straza ili cardak, da bi se kasnije ponovno izgradila ili obnovila utvrda? Moguce je i da se canjevacki cardak nalazio na
32 !3

Croatian-Slavonian Parliament, held in Zagreb, 31 explicitly mentioned a castrum in Canjevo (castri ~ Chanyo), owned by Stjepan Praskoci.31 It appears, however, that there was some uncertainty concerning the ownership of Canjevo or its former owners were again struggling to get their hands on their former landed estate; in the same year, King Ferdinand’s document confirmed ownership of Gjuro, Franjo and Stjepan Spirancic of their landholding, and among other estates, Canjevo in Krizevci County {Chyano in Crisiensis ...comitatibus) was listed.32 However, the attempt did not meet with success, as in the coming years Canjevo was linked to the name of the Praskoci family. In 1557 Canjevo was mentioned again in Vienna when the representatives of the estates of the realm from Styria, Carinthia and Carniola debated the situation of the fortifications on the Croatian and Slavonian borders; the name of Canjevo this time appeared in its German form of Tschemia™ In 1563 king Ferdinand sent a commission to Croatia and Slavonia to which he entrusted the mission of studying the situation on the ground, producing a report detailing the state of affairs in the fortifications and fortified towns, and they had to give proposals for increasing the efficiency and lowering the cost of the defence. The king gave the commission instructions, based on previous similar reports, of what to observe and review. In his Instructions the king made brief reference to “two outposts, two wooden watchtowers of Hum and Cejnova”, of which the commission in its final report to the king made no reference.34 An obvious question comes to mind: why did the king call Canjevo a watchtower, wooden outpost? Milan Kruhek talks about a watchtower: “A house raised on four or more wooden posts. An old tower or church ruin might have been used as a watchtower. . ... Jl L Jmcic Watchtowers at the border were at a distance which f 8 9 g enabled them to communicate with each other coat'ofarms of the Praschoczy family. either by light or sound signals (beacon fires at Ivan Bojnicic, 1899 night, shots from a mortar, ringing of bells), and there were between 6 and 12 soldiers on guard.”35 A watchtower, consequently, is not a defensive fort; it is a watchman’s place with a task to give a warning against any danger to the nearby fortifications or inhabitants. It is possible that the king had wrong information on Canjevo fort, and in the commission’s report it was not mentioned because the commission for the area between the Sava and Drava rivers had to give a report only about bigger and more important towns and fortresses, like Cazma, Krizevci, Zagreb and Koprivnica, and of the smaller fortresses it only mentions a few. It is also possible that Canjevo fort at the time was demolished, which is supported by the results of the recent excavations at the Canjevo site; they testify to considerable

Bojnicic 1906: 1157 Bojnicic 1906: 115. Tkalcec 2002: 217 Tkalcec 2002: 21. Kruhek 1995: 2437 Kruhek 1995: 243. 35 Kruhek 1995: 367 Kruhek 1995: 36.
34

32 —

9- Utvrda Tschainova, naznacena na
karti Nicol

nekoj drugoj uzvisini u blizini. Svakako, daljnja arheoloska iskopavanja mogla bi nam dati odgovor o eventualnom postojanju cardaka. Sredinom 16.st. tesko se zivjelo na tim podrucjima, a posebno u Krizevackoj zupaniji. Vec 1533.g. mnogi su posjedi u toj zupaniji bili spaljeni, a 1543.g. od uobicajena cetiri kotara popisana su samo dva, a preostala dva su napustena. U obracunu polovine kraljevskog poreza 1554.g., koji je podnio Ambroz Gregorijanac, napomenuto je da je Krizevacka zupanija vec gotovo potpuno opustosena te da se malo toga moglo popisati.36 Broj dimova na posjedu Canjevo je sa 11, odnosno 12 dimova s kraja 15. i pocetka 16.st. pao na 4-5 dimova u prvoj polovini 16.st., da bi sredinom stoljeca iznosio 2-3 dima a 1596.g. pao samo na 1 dim.37 Stanje nam najbolje oslikava podatak da su na zasjedanju sabora 1567.g. u Zagrebu stalezi zatrazili od vladara da se placanja poreza oslobodi prekokupske krajeve te ostatke Krizevacke zupanije

of Nicola JSIMS

ae

A n g i e l i n i j a iz 1 6 6

n

h. g . ap

rebuilding. Another wooden watchtower mentioned together with Canjevo - Hum - was most probably in the close vicinity of Canjevo, some 20 kilometres to the north-west, and might have been visually connected with it by fire signals or another way of warning against danger. Is it possible that in the period of some 10 years, when there was no mention of Canjevo fort in the sources (as known so far), on the site there was a guard of some kind or a watchtower, and that later the fortress was built again or rebuilt? There is also a possibility that the Canjevo watchtower was on another elevation nearby. Surely, further archaeological excavations could provide an answer regarding the possible existence of the watchtower. Life was hard in the area in the middle of the 16th century, particularly in Krizevci County. By 1533 many of the properties in the county were burned to the ground and in 1543 censuses were koji su nedavno te § ko stradali od Turaka. Zahtjev carried out in only two of the customary four su ponovili 1568g., napominjuci da se seljaci u districts, while the other two were deserted. In the 1554 statement of account of one half of the royal tax, submitted by Ambroz Gregorijanac, it is noted that Krizevci County is already almost entirely deserted and that there was little to register.36 The number of active “chimneys” on the Canjevo estate fell from 11 or 12 recorded at the end of the 15th and beginning of the 16th century to 4-5 active “chimneys” in the first half of the 16th century, only to fall further in the middle of that century to 2-3 active “chimneys” and in the year 1596 to only a single active “chimney”.37 The situation is best depicted by the fact that at a session of Parliament held in Zagreb in 1567, the estates of the realm sought of the ruler that the regions over the Kupa River and the remnants of Krizevci County that recently suffered heavily from Turkish attacks be exempted from the obligation to pay taxes. The request was repeated in 1568 with the added note that the peasants of many settlements in Krizevci County didn’t dare to sleep in their homes, but would rather spend the night in fortifications which they would leave at dawn, while the areas over the Kupa River were subjected to enemy pillage both day and night.38 The fortification at Canjevo was mentioned again in Parliament in the years 1568,39 156940 and 157041 - usually in cases when aid was sought for it. In this period Kristofor Praskoci was the owner of the fortification, which was deserted to a large degree like the rest of the county (in the 1573 census for the hearth tax, for example, there were 3 active “chimneys” stated on the Canjevo estate, while 4 “chimneys” were abandoned before the advancing Vlachs). Along with the Canjevo estate, Kristofer also possessed parts of the Preseka (Piyeszeka) estate and in the census of 1582 and that of 1588 (with the owner now being

36 37

Kampus 1997./ Kampus 1997. Adamcek - Kampus 1976./ Adamcek - Kampus 1976.

brojnim mjestima Krizevacke zupanije ne usucfuju spavati u svojim kucama, vec nocu borave u utvrdi koju zorom napustaju, dok su prekokupski krajevi danju i nocu izvrgnuti neprijateljskoj pljacki.38 Canjevacka utvrda u saboru se ponovno spominjala 1568.g., 39 pa zatim 1569.g., 40 te 1570.g.,41 kada se za nju obicno trazila pomoc. U to je doba vlasnik utvrde bio Kristofor Praskoci, koji je osim posjeda Canjevo, koji je kao i ostatak zupanije bio uglavnom napusten (npr. u popisima poreza dimnice za 1573.g. za posjed Canjevo navedena su 3 dima, dok su 4 dima pred Vlasima napustena), imao i dijelove posjeda Preseka {Pryeszeka), a u popisu 1582.g. i 1588.g. (sada je vec vlasnik Juraj Praskoci) i dijelove posjeda Kostanjevec. Godine 1596. u vlasnistvu su Praskocija osim Canjeva djelomicno i posjedi Preseka i Raven.42 Sigurnost za zivot i imovinu najvise su ugrozavali martolozi. Tim pljackaskim cetama, koje su organizirali Turci, namjena je bila provaljivati u hrvatske krajeve, gdje su palili kuce, hvatali roblje i odvodili stoku te pustosili polja i vinograde. Slabeci tako stanovnistvo, otvarali su put daljnjim osvajanjima gradova, utvrda i sela. Koliki je bio gnjev naroda protiv martoloza jasno nam govori podatak iz 1586.g., kada je sabor zakljucio da haramije uhvacene martoloze moraju nabiti na kolac.43 Sabor je 1574.g. odlucio na Ivancici i Kalnickoj gori smjestiti 20 haramija, da od 15. lipnja do 15. listopada stite kmetove i putnike od napada martoloza. Godine 1585. taj je broj povecan na 25 haramija za Kalnicku goru, 15 haramija za Ivancicu i 18 haramija za Zagrebacku goru. Godine 1586. ukupni je broj haramija za Ivancicu, Kalnik i Medvednicu povecan na 100 haramija.44 Sabor je 1588.g. ponovo odlucivao o razmjestaju 100 hara­ mija, navodeci mjesta u koja ce se oni rasporediti, pa je tako odluceno da ce ukupno 20 haramija biti rasporedeno u Canjevo, Hum, Hrastilnicu i Kalnik.45 Godinu dana potom u zakljuccima sabora istaknuto je da je u Canjevu, Kalniku i ostalim mjestima nastanjeno 10 haramija kojima zapovijeda Juraj Praskoci,46 dakle vlasnik posjeda Canjevo. Godine 1577. slavonsku granicu nalazimo podijeljenu na manja zapovjednistva sa sjedistima u najvaznijim utvrdama toga podrucja: Ivanic, Krizevci, Koprivnica i Zagreb. Pod zapovjednistvom zagrebackog kapetana kraljevskih vojnih snaga, osim Zagreba nalazimo jos 7 utvrdenih mjesta: Bisag, Novigrad na Savi, Hrastilnica, Rakovac, Lovrecina, Canjevo i Hum. U izvjescu nadvojvode Karla nadvojvodi Ernestu i carskim savjetnicima

Juraj Praskoci) also parts of the Kostanjevec estate. In 1596 in Praskoci ownership, besides Canjevo, were parts of the Preseka and Raven estates.42 The key source of the complete lack of security for life and property were the martolos. These pillage troops of Christian mercenaries, organised by the Turks, were used to make assaults into Croatian territories, where they burned houses to the ground, captured slaves, carried away cattle and devastated fields and vineyards. In so weakening the population they opened the way for the further conquest of towns, fortifications and villages. Clearly indicative of the people’s outrage against the martolos is a piece of information from 1586 when Parliament concluded that haramiyas were obliged to execute captured martolos by impaling them on a stake.43 Parliament in 1574 decided to deploy 20 haramiyas in Ivancica and Kalnik Mountains, assigned to protect serfs and travellers from martolos attacks from June 15th to October 15th. In 1585 their number was increased to 25 haramiyas in Kalnik, 15 haramiyas 10- Otoman i Madar. Civitates Orbis, in Ivancica Mountain and 18 haramiyas in Braun-Hagenbergf 1617.g.
Medvednica (Zagreb Mountain). In 1586 the total Ottoman and a Hungarian. Civitates
0rbis

33

number of haramiyas for Ivancica, Kalnik and Medvednica was increased to 100 haramiyas.44 In 1588 Parliament again decided on the deployment of 100 haramiyas and cited the locations at which they were to be deployed, so that it was decided that a total of 20 haramiyas would be deployed to Canjevo, Hum, Hrastilnica and Kalnik.45 One year later in the conclusions of the Parliament it was stated that there were 10 haramiyas lodged in Canjevo, Kalnik and other settlements under the command of Juraj Praskoci,46 that is, the owner of the Canjevo estate. In 1577 we find the Slavonian border divided into smaller command zones with headquarters in the key fortifications in the area: Ivanic, Krizevci, Koprivnica and Zagreb. Besides Zagreb we find another 7 fortified places under the command of the Zagreb captain of the royal military forces: Bisag, Novigrad na Savi, Hrastilnica, Rakovac, Lovrecina, Canjevo and Hum. In a report by Archduke Carl to Archduke Ernest and the royal counsellors it was stated that Zagreb held a good position between Croatia and Slavonia, and that it was, as one of the more important locations, defended by the mentioned fortifications which, therefore, were supposed to be additionally supplied with ammunition. 47 Together these fortifications had the following artillery and

> Braun-Hagenberg, wu

38 39

HSS III: 168,195./ HSS III: 168,195 HSS III: 200./ HSS III: 200. HSS III: 257./ HSS III: 257. 41 HSS III: 280/ HSS III: 280. 42 Adamcek - Kampus 1976./ Adamcek - Kampus 1976. 43 Znameniti i zasluzni Hrvati, Zagreb, 1925. Znameniti I zasluzni Hrvati, Zagreb, 1925. 44 Klaic 1909: 29, 30./ Klaic 1909: 29, 30 45 HSS IV: 236./ HSS IV: 236. 46 HSS IV: 250./ HSS IV: 250.
40

34

11- Grb obitelji Jellachich de Bisewicz. Mepomucenes Labass de Blaskowecz, rukopisni grbovnik, 19.st. Coat of arms of the Jellachich de Bisewicz family. Ivan Labas Blaskovecki (Joanes Nepomucenes Labass de Blaskowecz) hand-written armorial roll, the 19th century

istaknuto je da Zagreb ima dobar polozaj izmedu Hrvatske i Slavonije, te da ga kao jedno od vaznijih mjesta brane navedene utvrde, koje stoga treba dodatno opskrbiti streljivom. 47 Zajedno su te utvrde raspolagale vatrenim naoruzanjem u slijedecem iznosu: 2 veca topa, 4 topa srednjeg kalibra, 3 manja ostecena, 11 malih zeljeznih topova, 124 puske, 37 rucnih pusaka, 40 centi baruta, 1 funta i 11 centi olova i 200 dugih kopalja, a prijedlog je povecati naoruzanje sa 8 topova i 300 pusaka. U okviru priprema za sabor u Brucku na Muri, sazvan za 1578.g., odrzano je i Becko savjetovanje 1577.g., na kojem je raspravljano o stvarnom stanju obrane na protuturskoj granici. Medu inim stalezi u Becu predlagali su da se osnuju nove vojne posade koje ce dobiti tvrde Oeletovac, Rasinja, Kalnik, Glogovnica, Lupoglava, Ourdic, Bozjakovina i Gofnec, a po mogucnosti i Lovrecina, Rakovec, Canjevo (Tschemia) i Hum, uz napomenu da turski martolozi sve cesce prodiru kroz Hum u Canjevo gdje hvataju roblje.48 U popisu domacinstava, kmetova, inkvilina i plemica u Krizevackoj zupaniji 1598.g. kao vlasnici castruma Canjevo (Chanyo) navedeni su Juraj i Stjepan Praskoci, koji su k tome imali i veci broj kolona i inkvilina u Krajacevcu, Visokom, Sudovcu, Presecnom i Kostanjevcu. Godine 1600. u popisu domacinstava za kraljevski porez od 75 dinara, kod utvrde Canjevo u vlasnistvu Jurja Praskocija navedeno je 10 domacinstava, a u vlasnistvu Stjepana Praskocija 8 domacinstava. Canjevo u vlasnistvu Jelacica Posjed Canjevo ostao je u vlasnistvu porodice Praskoci do posljednje cetvrtine 17.st., kada je postao vlasnistvom jedne od loza porodice Jelacic. Posljednji potomak porodice Praskoci, Nona Praskoci udala se za Jurja Jelacica (spominje se oko 1674.g.) i time porodici Jelacic u miraz donijela posjede Raven i Canjevo u Krizevackoj zupaniji.49 Od 1677. do 1689.g. vodila se parnica za Canjevo izmedu Franje Jelacica i Franje Ivanovica koji je silom zauzeo posjed Canjevo. Banski je stol trazio od Jelacica da poveljama dokaze svoje pravo na Canjevo, sto je on i dokazao.50 Jurjev sin Franjo (umro prije 16.IV.1710.g.) s pridjevkom “iz Bisevica” u Krizevackoj je zupaniji imao posjede Canjevo i Raven, u Varazdinskoj zupaniji Beretinec i kucu u Varazdinu, na vlastelinstvu Novigrad na Savi posjed Oborovo, u Pokuplju udjel u posjedu Zamrsje i posjed Mekusje (staro ime Otok), a bio je suvlasnik posjeda Odra (Sveti Juraj), Buzin i Mala Mlaka. Zena mu je bila Doroteja Antolcic. Posjede Canjevo i Raven dijelio je sa sestrama Martom, suprugom Stjepana Skrlca i Juditom, suprugom Jurja Gorupa, podzupana Varazdinske zupanije. Dijelove zajednickih posjeda trece sestre Cecilije prisvojio je Franjo.51
47 48 49 50 51

firearms: 2 large cannons, 4 mid-calibre cannons, 3 damaged smaller calibre cannons, 11 small iron cannons, 124 rifles, 37 hand rifles, 40 cents of gunpowder, 1 pound and 11 cents of lead and 200 long pikes, and the proposal was to increase the armaments with an additional 8 cannon and 300 rifles. As a part of the preparations for the session of Parliament held in Bruck na Muri, convened in 1578, there was an advisory meeting held in Vienna in 1557 where the actual state of affairs in the defence on the anti-Turk frontier was discussed. Among other things, the estates of the realm in Vienna proposed to establish new military units that would be deployed to the fortifications of Oeletovac, Rasinja, Kalnik, Glogovnica, Lupoglava, Ourdic, Bozjakovina and Gofnec, and if possible also to Lovrecina, Rakovec, Canjevo {Tschemia) and Hum, with a note that Turkish martolos were making increasingly frequent incursions through Hum to Canjevo where they captured and enslaved people.48 In the 1598 census of households, serfs, inquilini and nobles in Krizevci County, Juraj and Stjepan Praskoci were cited as the owners of castrum Canjevo (Chanyo), who, besides this, had a large number of colonists and inquilini in Krajacevac, Visoko, Sudovac, Presecno and Kostanjevec. In the census of households carried out in 1600 for the royal tax of 75 denars, 10 households were registered at Canjevo fort under the ownership of Juraj Praskoci and 8 households under the ownership of Stjepan Praskoci. Canjevo under the ownership of the Jelacic family The Canjevo estate remained under the ownership of the Praskoci family until the last quarter of the 17th century, when it passed into hands of one branch of the Jelacic family. The last descendant of the Praskoci family, Nona Praskoci married Juraj Jelacic (mentioned around the year 1674) and thus as her dowry brought the Jelacic family the estates of Raven and Canjevo in Krizevci County.49 From 1677 to 1689 a lawsuit for Canjevo was conducted between Franjo Jelacic and Franjo Ivanovic who had by force taken possession of the Canjevo estate. Vice-Roy’s Court asked Jelacic to produce charters which would prove his claim of Canjevo, which he did.50 Juraj’s son Franjo (died before 16 April, 1710) who bore the epithet “from Bisevic" was the proprietor of the Canjevo and Raven estates in Krizevci County, of Beretinec and a house in Varazdin in Varazdin County; he owned the Oborovo estate on the manor of Novigrad na Savi; he had a share in the Zamrsje estate in Pokuplje and owned the Mekusje estate (the old name is Otok); he was also a co-proprietor of the estates of Odra (Sveti Juraj), Buzin and Mala Mlaka.

Lopasic Lopasic HBL (3) Birturac HBL (3)

1884-1889: 437 Lopasic 1884-1889: 43. 1863: 35, 36.0/ Lopasic 1863: 35, 36. 380./ HBL (3) 380. 1979: 477 Buturac 1979: 47. 380./ HBL (3) 380.

U popisima plemickih posjeda 1737.g. kao vlasnici utvrde Canjevo navedeni su Ivan, Jakob i Stjepan Jelacic,52 a sljedece se godine Ivan, Jakov i Stjepan Jelacic navode kao vlasnici posjeda Canjevo.53 Zanimljiva je sudbina Jakova Jelacica kojeg su 1717.g. zarobili Turci kod Novog na Uni i odveli u Bihac. Iz zarobljenistva se uspio otkupiti prije 1720.g. a sest godina potom izabran je za privremenog a zatim i za stalnog plemickog sudca Krizevacke zupanije. Od 1735. do 1737.g. bio je zamjenski podzupan Krizevacke zupanije a 1738.g. imenovan je kostajnickim potkapetanom.54 Vuk Jelacic je 1732.g. na pocetku svoje vojnicke karijere bio zapovjednik utvrde Sracice, a zatim zapovjednik cete haramija u Glini. Pocev od 1750.g., bio je zapovjednik 1. banske pukovnije (Glinske) i vrhovni zapovjednik granicarskih straza, a 1756.g. izabran je za kraljevinskog potkapetana. Zajmovima nasljednicima rodaka Franje, Vuk je Jelacic dobio u zalog posjede Canjevo i Raven, koji su ostali njegovo vlasnistvo.55 Franjin sin Stjepan uspio je zadrzati jedan dio posjeda jer u popisu plemickih posjeda 1750.g. uz Vuka Jelacica kao vlasnika manjeg dijela posjeda Canjevo nalazimo i Stjepana Jelacica.56 Vuk Jelacic bio je ozenjen Rozinom Paraminski, umro je 1770.g., a stekao je posjede i u Turopolju.57 Godine 1755. velika krizevacka buna zahvatila je prostor izmedu rijeka Glogovnice i Lonje, odnosno prostor izmedu Krizevaca, Vrbovca i Bisaga, a uzrok joj je bilo nezadovoljstvo seljaka zbog prevelikih vlastelinskih davanja. Cilj seljaka bilo je pripojenje tog prostora Vojnoj krajini, no iako taj plan nije uspio, potaknuo je odredene promjene a jedna od njih bila je uvodenje privremenog urbara za Hrvatsku potkraj iste godine. Tijekom bune spaljeni su mnogi dvorci, kurije i plemicki majuri u krizevackom kraju, a medu njima i kurija Vuka Jelacica u Ravenu. Vuk Jelacic imao je s Rozinom Paraminski cetiri sina; Antuna, Ivana, Jurja, Baltazara i cetiri kceri; Katarinu udanu za Petra Spisica od Japre, Anu udanu za Stjepana Cernka, Juditu udanu za Donata Lukavskog i Barbaru udanu za Ludovika Marica.58 Pocetkom 80-ih godina vlasnik Canjeva bio je Juraj Jelacic Buzinski. U rujnu 1783.g. na imanjuCanjevo izvrsena je zapljena a sljedece godine, odlukom skupstine Krizevacke zupanije, na temelju odluke cara Josipa II da Juraj Jelacic mora imati skrbnika koji ce upravljati njegovim imanjem, imanju Canjevo postavljen je skrbnik Stjepan Cegetek.59 Antun
52

His wife was Doroteja Antolcic. He shared the estates of Canjevo and Raven with his sisters Marta, the wife of Stjepan Skrlec, and Judita, the wife of Juraj Gorup, the deputy-prefect of Varazdin County. Franjo seized possession of parts of properties shared with the third sister, Cecilija.51 Registers of landed estates in 1737 mentioned Ivan, Jakob and Stjepan Jelacic 52 as the proprietors of Canjevo fort, and the next year Ivan, Jakov and Stjepan Jelacic were mentioned as the proprietors of the Canjevo estate.53 Jakov Jelacic's fate is interesting, as in 1717 he was captured by the Turks near Novi na Uni and taken to Bihac. Before 1720 he managed to be ransomed from captivity, and six years later he was elected temporary and then permanent noble judge of Krizevci County. From 1735 to 1737 he was a substitute deputy-prefect of Krizevci County and in 1738 he was appointed vice-captain of Kostajnica.54 In 1732, at the beginning of his military career, Vuk Jelacic was the commander of Sracica fort, and then the commander of a troop of haramiyas in Glina. From the year 1750 he was the commander of the 1st vice-roy’s regiment (of Glina) and the commander-in-chief of the border guards, and in 1756 he was elected royal vice-captain. Giving loans to the descendants of his relative Franjo, Vuk Jelacic got the estates of Canjevo and Raven as a pledge, which remained in his possession.55 Franjo’s son Stjepan managed to keep a part of the property, because in the register of landed estates from 1750, along with Vuk Jelacic, Stjepan Jelacic was mentioned as the owner of a smaller part of the Canjevo estate.56 Vuk Jelacic was married to Rozina Paraminski and died in 1770; he also obtained some properties in Turopolje.57 In 1755 the great rebellion of Krizevci swept over the area between the Glogovnica and the Lonja River, that is, the area between Krizevci, Vrbovec and Bisag. It was caused by discontent of peasants with too high manorial tax. The aim of the peasants was to join the area to the Military Frontier. Although the plan wasn’t successful, it caused certain changes and one of them was introduction of a temporary tenure regulation {urbahum) for Croatia at the end of the same year. During the rebellion many castles, manor houses and noble homesteads in Krizevci region were burned down, among them Vuk Jelacic's manor house in Raven.

35

HR-HDA, Popisi plemickih posjeda prije regulacije zupanija, Protokoli 1/X. HR-HDA, Popisi plemickih posjeda prije regulacije zupanija, Protokoli 1/X. HR-HDA, Popisi..., kutija 1, f a s c l , br.31. / HR-HDA, Popisi..., box 1, folder I, no.31. 54 HBL (3): 381./ HBL (3): 381. 55 HBL (3): 380./ HBL (3): 380. 56 HR-HDA, Popisi..., kut.2, fasc.2, br.58. / HR-HDA, Popisi..., box 2, fold.2, no.58. " Kurilovcu, Starom i Novom Cicu, Poljani (Poljana Cicka), Lekeniku i Velikoj Mlaki, osim toga imao je i posjed Molvice, kucu na zagrebackom Gradecu, i mlin u selu Trnje na Savi - danas dio Zagreba. Kurilovec, Staro and Novo Cite, Poljana (Poljana Cicka), Lekenik and Velika Mlaka; besides he owned the estate of Molvice, a house in Zagreb S Gradec, and a mill in the village of Trnje na Savi - a part of Zagreb today. 58 HR-DAV, kut.3, fasc.28, br.1421, 1471; HBL (3): 392, 393. HR-DAV, box 3, fold.28, no.1421, 1471; HBL (3): 392, 393 59 HR-DAV, kut.3, fasc.28, br.1414, br.1415, 1416. HR-DAV, box 3, fold.28, no.1414, no.1415, 1416.
53

36 —

12- Ferdinand III Habsburski (16371657) Ferdinand III Habsburg (1637-1657)

Vuk Jelacic had four sons with Rozina Paraminski - Antun, Ivan, Juraj and Baltazar, and four daughters - Katarina married to Petar Spisic of Japra, Ana married to Stjepan Cernko, Judita married to Donat Lukavski and Barbara married to Ludovik Marie.58 At the beginning of the 80s the owner of Canjevo was Juraj Jelacic Buzinski. In September 1783 there was a confiscation on the Canjevo estate and the following year, by the decision of Krizevac County Assembly, based on the decision of Emperor Joseph 1 that Juraj Jelacic 1 had to have a curator to manage his property, Stjepan Cegetek was appointed curator of the Canjevo estate.59 Antun Jelacic was the proprietor of the Raven estate and after his death in 1788 Ludovik Marie, husband of Barbara Jelacic, bought the Raven estate and committed himself to buy out the other brothers and sisters.60 Juraj Jelacic owned the Canjevo estate until 1792 when it passed into the hands of Ludovik Marie. Ludovik Marie was married to Barbara Jelacic Buzinski, who brought him some parts of her family estates of Canjevo, Raven and Capovec as a dowry. Porodice Marie, Pasthory i Ozegovic A few years after Ludovik had bought Raven, Juraj Porodica Ludovika Marica dobila je 1671.g. od Jelacic offered his sister Barbara Jelacic, married cara Leopolda grbovnicu i time je uzdignuta u to Marie, to buy the Canjevo estate. Ludovik and plemicki stalez.63 Ludovik Marie bio je najistaknutiji Barbara accepted the offer and a few days later a clan porodice. Skolovao se u Varazdinu, gdje je sale contract was signed which passed Canjevo zavrsio politicko - kameralni studij. Nakon toga into the hands of the Marie family.61 Marie also obnasao je razne sluzbe: od 1771.g. bio je took lease of parts of the Capovec estate and in podbiljeznikZupanije varazdinske, 1781.g. postao this way became the owner of a large part of the je biljeznik, a 1785.g. zamjenik podzupana. Za Jelacic Buzinski family’s estate in Krizevci County. svoje zasluge proglasen je 1787.g. podzupanom Together with the Raven and Canjevo estates, Zupanije krizevacke, a 1795.g. imenovan je za Ludovik and Barbara engaged themselves with visokog ravnatelja skola zagrebackog okruga considerable debts of Antun and Juraj Jelacic; [superior director studiorum provincialis per besides, they ran into debt in order to completely districtum Zagrabiensem). Ludovik Marie bio je i buy out the purchased properties.62 kraljevski vijecnik, a ktome i clan loze slobodnih zidara u Varazdinu.64 Marie, Pasthory and Ozegovic families Ludovik Marie umro je 1811.g., Barbara Jelacic In 1671 Emperor Leopold gave Ludovik Marie's 1829.g., a imali su samo jedno dijete - kcer Amaliju. family a coat of arms charter and thus they were Amalija se udala za Karla Eduarda Paszthoryja i promoted into nobility.63 Ludovik Marie was the time su sva porodicna dobra, pa tako i posjed most distinguished member of the family. He Canjevo, presla u ruke porodice Paszthory.65 Posjed received his education in Varazdin, where he Canjevo ostalo je u vlasnistvu Pasthoryja tijekom graduated from Political-Cameral Studies. After prve polovine 19.st. Godine 1848. vlasnici su that he filled different posts: from 1771, he was a Canjeva bill Karlo Pasthory koji je posjedovao 24 sub-notary for Varazdin County, in 1781 he selista i Eduard Zdencaj sa 30 selista.66 Sredinom became a notary and in 1785 a deputy of the stoljeca kcer Karla Pasthoryja i Amalije Marie udala deputy-prefect. For his merits, he was declared se za Gustava Ozegovica i udajom porodici the deputy-prefect of Krizevci County in 1787 and Ozegovic donijela posjede Canjevo i Raven.6? in 1795 he was appointed superior head-master U popisu vlastelinstava iz 1901.g. u kotaru Novi of schools of the district of Zagreb {superior
HR-DAV, kut.3, fasc.28, br.1434. / HR-DAV, box 3, fold.28, no.1434. HR-DAV, kut.3, fasc.28, br.1443, 1444. / HR-DAV, box 3, fold.28, no.1443, 1444. HR-DAV, kut.3, fasc.28, br.1446, 1495, 1496, 1497. / HR-DAV, box 3, fold.28, no.1446, 1495, 1496, 1497. 63 Grb obitelji Marie: Na kruni stoji golub koji u kljunu drzi prsten. Prema pecatu u Drzavnom arhivu u Varazdinu. The Coat of Arms of the Marie family: A pigeon standing on a crown with a ring in his beak. According to the seal in the State Archives in Varazdin. 64 Analiticki inventar Obiteljskog fonda Marie, str.4. Analitical inventory of the Marie Family Fund, p.4 65 Grb obitelji Paszthory: U stitu dvorepi uspravljen lav okrenut udesno, koji u uzdignutoj desnoj sapi drzi sablju. Nakit: kaciga s krunom iz koje se uzdize uspravljeni lav. Prema pecatu u Drzavnom arhivu u Varazdinu. The Coat of Arms of the Paszthory family: In a shield, a two-tailed rampant lion facing right, holding a saber in his erected right paw. Ornaments: a lion rampant is erecting from a helmet with a crown. According to the seal in the State Archives in Varazdin
61 62 60

Jelacic vlasnik je posjeda Raven i nakon njegove smrti 1788.g. Ludovik Marie, suprug Barbare Jelacic, kupio je imanje Raven i obavezao se isplatiti ostalu bracu i sestre.60 Juraj Jelacic posjedovao je imanje Canjevo do 1792.g., kad je ono takoder preslo u vlasnistvo Ludovika Marica. Ludovik Marie bio je ozenjen Barbarom Jelacic Buzinski, koja mu je u miraz donijela dijelove porodicnih imanja Canjevo, Raven i Capovec. Nekoliko godina nakon sto je Ludovik kupio Raven, Juraj Jelacic ponudio je svojoj sestri Barbari Jelacic udanoj za Marica da kupi imanje Canjevo. Ludovik i Barbara prihvatili su ponudu i nekoliko dana potom potpisan je kupoprodajni ugovor kojim je Canjevo doslo u ruke obitelji Marie.61 Marie je takoder zakupio i dijelove imanja Capovec i time dosao u posjed velikog dijela posjeda obitelji Jelacic Buzinski u Krizevackoj zupaniji. S posjedima Raven i Canjevo preuzeli su Ludovik i Barbara i velike dugove Antuna i Jurja Jelacica, a uz to su se zaduzili da bi mogli u cijelosti isplatiti otkupljena imanja.62

66

Buturac 1979: 47./ Buturac 1979: 47.

Marof navedeni su dobro Canjevo - Gornja Rijeka director studiorum provincial per districtum i dobro Canjevo. Vlastelinstvo Canjevo - Gornja Zagrabiensem). Ludovik Marie was a royal Rijeka obuvacalo je 466 ha i pripadalo je porodici councillor and a member of the Freemason Lodge Mozes. Vlastelinstvo Canjevo obuhvacalo je 153 in Varazdin.64 ha a vlasnik mu je bio Nikola pi. Bogdan.68 Ludovik Marie died in 1811, Barbara Jelacic died in 1829 and they had only one child - daughter Posljednji spomen canjevacke utvrde Amalija. Amalija married Karlo Eduard Paszthory Od pocetka 17.st., tocnije 1608.g., Canjevo se and as a result all the family estates, including the spominje i kao selo kalnickih jednoselisnih Canjevo estate, passed into the hands of the plemica, kakvih je bilo mnogo u kalnickom kraju. Paszthory family.65 The Canjevo estate remained Kalnicki su plemenitasi vec 1352.g. uspjeli od bana under the ownership of the Pasthorys during the Stjepana dobiti ispravu kojom im priznaje first half of the 19th century. In 1848 the plemenitaska prava.69 Godine 1646. kralj Ferdinand proprietors of Canjevo were Karlo Pasthory who III na molbu kalnickih plemica jednoselaca potvrdio owned 24 village units and Eduard Zdencaj with je cetiri povelje, kojima se priznaju njihove plemicke 30 village units.66 By the middle of the century the povlastice. U ispravi je izjavio da su pred njega daughter of Karlo Pasthory and Amalija Marie dosli vjerni nasi plemenitasi koji zive na svojim married Gustav Ozegovic and her marriage brought posjedima u Krizevackoj zupaniji, 76 zatim ih the Canjevo and Raven estates to the Ozegovic nabraja, te medu inima spominje i plemica Strigu u family.67 selu Canjevu.71 The register of landed estates in 1901 for the Prestankom izravne turske opasnosti utvrda district of Novi Marof records the estate of Canjevo Canjevo izgubila je svoju vaznost, te je ispod brda - Gornja Rijeka and the estate of Canjevo. The na kojem se nalazila 1776.g. podignuta barokna landed estate of Canjevo - Gornja Rijeka covered kurija. 466 hectares and belonged to the Mozes family. U svom djelu Annuae Baltazar Krcelic opisuje The landed estate of Canjevo covered 153 hectares zanimljiv dogadaj iz doba kraljice Marije Terezije. and its owner was Nikola noble Bogdan.68 Kraljica je sa sinom, carem Josipom naumila proci hrvatskim krajevima i salusati prituzbe naroda, te The last record of Canjevo fort ustanoviti da li su mu stvarno nanesene nepravde, From the beginning of the 17th century, more kao sto je bila izvjestavana. Ali becko ministarstvo precisely in the year 1608 Canjevo was also je po svaku cijenu nastojalo sprijeciti taj naum, pa mentioned as a village held by one of the many je caru i kraljici davalo lazne izvjestaje o single-village nobles present in the Kalnik region. neprohodnim cestama kojima je nemoguce proci. As early as in 1352 Kalnik noblemen managed to Krcelic navodi kako je doista bilo opce poznato da get a document which recognized their noble je stanoviti Buzan poslane dvorske nadzornike dao rights from Vice-Roy Stjepan.69 In 1646 king odvesti iz Zagreba u Krizevce preko Bozjakovine, a Ferdinand III, at the request of the Kalnik singleodatle u Ludbreg preko stranputica i gora. Iz village nobles, confirmed four patents of nobility Ludbrega ih je, po nalogu namjesnika, odveo njegov which recognized their noble privileges. In his tajnik Matija Plovanic preko toplickog brijega i uz documents he stated that those who stood before tok Bednje, tako da su izbili u selo Mozdenec, koje him were our faithful noblemen who lived on their gleda prema Novom Marofu, a nalazi se nize tvrdave estates in Krizevci County,70 then he listed them Canjeva. Odatle su odvedeni u Granje, pa and among the others mentioned nobleman Striga granjanskom cestom u Varazdin. Ovaj je put in the village of Canjevo.71 prikazan kao varazdinski, kojim se putuje od When the direct Turkish threat ceased, Canjevo Zagreba prema Varazdinu, no Marija se Terezija fort lost its importance, and under the hill where nije dala smesti pa je izjavila da svakako zeli proci the fort had been, a baroque manor house was tim putom te da ce svladati poteskoce tih cesta built in 1776. kako ih i drugi svladavaju. No, savjetnici su ipak In his work Annuae Baltazar Krcelic described uspjeli kraljicu odgovoriti od puta, uvjerivsi je da an interesting event from the times of Queen Maria je sada pravi trenutak za ratne pregovore i Theresa. The Queen intended to walk with her son, sklapanje saveza s Engleskom, sto je stvarno i Emperor Joseph, through parts of Croatia, to hear potpisano sljedece 1756.g. To je ujedno i the grievances of the people and find out whether

37 —

HR-DAV, Obiteljski fond Pasthory. Fond je u postupku sredivanja te sam do djelomicnih podataka iz ovog fonda dosla zahvaljujiici Ijubaznim djelatnicima Arhiva. HR-DAV, The Pasthory Family Fund. The fund is being edited at the moment so I have reached the partial data from the fund thanks to the kind staff of the Archives. 58 Josip Krska: 1902. Statistika I shematizam veleposjednika u Hrvatskoj I Slavoniji u Mladen Obad-Scitaroci, Bojana Bojanic-Obad-Scitaroci 1998: 34, 35. Josip Krska: 1902. Statistika! shematizam veleposjednika u Hrvatskoj i Slavoniji, in Mladen Obad-Scitaroci, Bojana Bojanic-Obad-Scitaroci 1998: 34, 35. 59 Dobronic 1998:16. / Dobronic 1998:16. ™ Dobronic 1998: 39. / Dobronic 1998: 39 71 Buturac 1991: 7 1 . / Buturac 1991: 71.

57

38 —

posljednji spomen utvrde Canjevo, a kada je ona konacno i srusena, povijesni izvori ne spominju.

injustice had really been done to them, as she had been informed. But the ministry in Vienna by all means tried to prevent her intention, so they delivered the emperor and the queen a false report regarding impassable roads, unable to travel along. Krcelic mentioned that it was widely known that a man named Buzan had court superintendents taken from Zagreb to Krizevci by way of Bozjakovina, and from there to Ludbreg by way of sidetracks and mountains. From Ludbreg, at the command of the vice-regent, his secretary Matija Plovanic took them across Toplice hill and along the Bednja River, so that they came to the village of Mozdenec, looking onto Novi Marof and situated below Canjevo fort. From there they were taken to Granje, then via Granje road to Varazdin. This route was presented as the Varazdin road, the one to travel from Zagreb to Varazdin. However, Maria Theresa took it in her stride and said that she wanted to pass the route and that she would overcome difficulties of those roads as the others did. Nevertheless, they successfully dissuaded her from the trip, convincing her that it was the perfect time for war negotiations and making an alliance with England, which was signed indeed in 1756, the following year. It is also the last mentioning of Canjevo fort, and historical sources do not say when it was finally pulled down.

39

Tabla 1 - Utvrde 15-17.st. u okolici Canjeva / Table 1 - 15-17th. century forts in Canjevo neighborhood

NEPOKRETNI ARHEOLOSKI NALAZI UTVRDE CANJEVO
Robert Cimin Hrvatski restauratorski zavod Odjel za kopnenu arheologiju

FORT CANJEVO FEATURES
Robert Cimin Croatian Conservation Institute Department of Land archaeology

41

Fort Canjevo has been built at the end of the Utvrda Canjevo sagradena je na kraju brdskoga 1 Ribelj1 mountain ridge which stretches in the di­ grebena Ribelj koji se pruza u smjeru jugozapadsjeveroistok, na mjestu umjetno odvojenom od rection southwest-northeast, in a place artificially ostatka grebena iskopom dubokog sirokog jarka separated from the rest of the ridge by means of (grabe). Posebno su strme sjeverna, zapadna i the excavation of a deep and wide ditch (moat). juzna padina, tako da je jedini pristup utvrdi moguc The northern, western and southern hillsides are sa sjeveroistocne strane. U sirem pogledu, utvrda especially steep, so that the only possible access se zapravo nalazi na krajnjim jugozapadnim to the fort is from the north-eastern side. In a obroncima Kalnickoga gorja na nadmorskoj visini wider sense, the fort is actually located at the ut­ od oko 320 m.2 Smjestena je na iznimno povoljnom most south-western hillsides of Kalnik mountain polozaju koji dominira okolnim krajem, iako uokolo system at the height above sea-level of about 320 2 ima i visih pozicija. Tako je omogucena vizualna m. It is located in an extraordinarily favourable komunikacija sa susjednim utvrdama Veliki i Mali position dominating the surrounding area, al­ Kalnik (“Pusta Barbara”) s jedne strane prema though there are some higher positions around it. istoku, dok na zapad pogled seze cak do The visual communication with the neighbouring Medvednice. To je zasigurno bilo vrlo znacajno za forts Of Veliki Kalnik and Mali Kalnik (“Pusta Bar- 1 ■ Bedemi utvrde Canjevo na pocetku . ondasnje okolno stanovnistvo, jer su bara”) is enabled in this way, to the east from one Derazivanja pravovremeno otkrivanje nadolazece opasnosti i side, while the eye can reach all the way to Yeg ensive ng wallresearches vo bolja pripravnost na obranu tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka bili vrlo bitni u njihovu zivotu. Prema dosadasnjim saznanjima pretpostaviti je da je utvrda zauzimala prostor od oko 1500 m2 (30 x 50 m), te je zapravo jedna od povrsinom manjih u nizu obrambene granice protiv Turaka. Cijela je utvrda sagradena i temeljena na zivoj stijeni, prilagodavajuci se nepravilnom terenu. Dosadasnjim arheoloskim istrazivanjima prepoznata su dva vremenski odijeljena bedema, od kojih mladi ima barem tri ugradene kruzne kule, a istrazene su i tri zgrade na najvisem dijelu koje su pripadale stambenogospodarskom kompleksu utvrde. Prema povijesnim se vrelima ne zna kada je utvrda Canjevo tocno izgradena, vec nam je poznat samo podatak da je sredinom 15.st. bila u vlasnistvu porodice Spirancic kao manji plemicki burg.3 Burg je vjerojatno potkraj 15. ili pocetkom 16.st. dodatno utvrden, a sredinom 16.st. u vrijeme najvece turske opasnosti u tim krajevima Canjevo je postala vojna utvrda radi ocuvanja granice s Osmanskim Carstvom. Tada su u nju

T. Buric (1981, 51) i T. Tkalcec (2002, 18) donose podatak da mjestani ovo brdo nazivaju Gradski vrt No, tijekom visegodisnjeg rada na utvrdi uvjerili smo se kako mjestani tu uzvisinu zapravo zovu Pecine, a spominje se i ime Gradisce (kako je i registrirano u popisu kulturnih dobara Republike Hrvatske). T. Buric (1981, 51) and T. Tkalcec (2002, 18) give the information that the native inhabitants call this mountain Gradski Vrt. However, during the years-long work on the fort, we have found out that the inhabitants actually call the hill Pecina, and the name Gradisce can be found as well (as registered in the list of the cultural goods of the Republic of Croatia).
2

Podaci o smjestaju utvrde preuzeti su sa sluzbene internet stranice Opcine Visoko: http://www.visoko.hr The data on the location of the fort have been taken over from the Visoko district official website: http://www.visoko.h Burg izvorno oznacava utvrdeno gradsko naselje, a potjece od grcke rijeci pyrgos (KRUHEK 1995, 27). The word burg originally denoted a fortified town dwelling, and derives from the Greek word pyrgos (KRUHEK 1995, 27).

3

42

2. Pogled na utvrdu Canjevo sa istoka. Pri dnu vidljiva umjetna graba, a u pozadini konzervirani dio sjevernog bedema i prizemne prostorije na vrhu utvrde (zgrada 1) View of Fort Canjevo from the east. Near the bottom of the picture, an artificial moat is visible and in the background conserved part of the northern defensive wall and groundfloor room on the top of the fort (building 1)

Medvednica in the west. This must have played a significant role for the surrounding inhabitants of that time, since timely discovering of a coming danger and better readiness for the defence were very important in their lives during the Late Middle Ages and Early Modern Age. From the information we have got so far, it could be concluded that the fort used to take up the space of about 1500 m2 (30 x 50 m), and was actually one of the forts with smaller surface in the series along the defensive border against the Turks. The whole fort had been built and founded on the bedrock, adapting to the uneven terrain. The past archaeological researches have identified two defensive walls separated in time, the newer of which has at least three built-in round towers; three buildings in the highest part which had belonged to the residential-husbandry complex of the fort, have also been researched. In terms of the historical sources, it is not known when exactly Fort Canjevo was built, but what we know is the fact that it belonged to the smjesteni i haramije, kao stalna profesionalna Spirancic family in the mid 15th century as a small vojna posada (BEKIC, SEKULA 2004, 80; BEKIC nobleman’s burg.3 The burg was probably addi­ 2005a, 242).4 Upravo se u to vrijeme na utvrdi tionally fortified at the end of the 15th or the be­ najvise gradilo. No, vec tijekom druge polovine ginning of the 16th century, and Canjevo became 17.st., prestankom turske opasnosti utvrda je a military fort with the purpose of the defence of izgubila znacaj. Medutim, potpuno nije napustena the border with the Ottoman Empire in the mid sve do sredine 18.st., kada je boravak iz utvrde 16th century, at the time of the major threat from preselio u okolne nizine. Nakon napustanja utvrde the Turks in the area. At that time, haramiyas gradevinski je materijal iskoristen za gradnju (guardsmen) were positioned there as well, as a drugih vecih stambenih objekata u neposrednoj permanent professional military garrison (BEKIC, blizini, primjerice dvorac “Crleni grad” ili baroknu SEKULA 2004, 80; BEKIC 2005a, 242).4 Most of kuriju podno utvrde s juzne strane iz 1776.g. the construction works on the fort were done at (OURIC 1981, 51; TKALCEC 2002, 23; BEKIC, that time. However, already during the second half SEKULA 2004, 80). Danasnje selo Canjevo jedno of the 17th century, with the cessation of the Turk­ je od rijetkih naselja u Hrvatskom prigorju koje ish danger, the fort lost its significance. Still, it jos i danas ima stare kamene kuce. Jedan dio tih was not completely abandoned until the mid 18th kuca sigurno je sagraden i od kamena porusene century, when the inhabitants of the fort moved utvrde. Zbog svega toga, utvrda Canjevo prilicno to the surrounding planes. After the abandoning je devastirana i sada je na vrlo niskom stupnju of the fort the building material was used for other ocuvanosti, a od struke donedavno gotovo larger residential buildings in close proximity, such zaboravljena. as the castle of “Crleni Grad” or the baroque manor Kako je vec receno, bitno vrijeme utvrde from 1776 at the foot of the fort, on the southern Canjevo jest vrijeme 16.st., kada je utvrda znatno side (OURIC 1981, 51; TKALCEC 2002, 23; BEKIC, prosirena, premda brojni otkriveni zidovi na utvrdi SEKULA 2004, 80). Today’s village of Canjevo is potjecu iz prethodnog i iducih stoljeca. one of the few dwellings in the Croatian Prigorje, Visegodisnja arheoloska istrazivanja dokazala su in which the old stone houses can still be found. postojanje nekoliko gradevinskih faza, medu Some of these houses were surely built using the kojima se mogu odvojiti stariji i mladi zidovi, stones from the fort in ruins. Due to all that, Fort odnosno zgrade. Najstariji su zidovi dijelovi Canjevo is at a very low level of preservation and prvotnog cetvrtastog bedema iz 2.pol.15.st. (Z11, fairly devastated and until recently it has been al­ Z26, Z26b) i njegovih dodataka (mozebitna branic- most forgotten by the experts. kula, Z23 i samostojeci stup, Z10). S kraja 15. ili As mentioned above, the time of the greatest pocetka 16.st. najvjerojatnije potjece mladi sjeverni significance of Fort Canjevo was the 16th cen­ bedem s trima ugradenim kruznim kulama (Z9, tury, when the fort was considerably extended, Z12, Z13, Z14, Z17, Z28) te nekoliko zidova na although numerous discovered walls of the fort najvisem dijelu utvrde (Z1a, Z1b, Z1c, Z15, Z16, originate from the previous and the following cen­ Z20). Nakon 16.St., zbog slabe financijske turies. The archaeological researches going on
Naziv haramija dolazi od turske rijeci harammlik odnosno harammi koji se odnose na stalne pljackaske pohode ili razbojstva lokalnog stanovnistva. Haramije su bile naoruzane puskom fitiljacom, sabljom i sjekirom (VUKSIC 2004, 11). The term Haramiya originates from the Turkish word harammlik or harammi denoting the constant bandits’ raids or muggings of the local inhabitants. A Haramiyas used to be armed with a wick gun, a sabre and an axe (VUKSIC 2004, 11).

mogucnosti zidanje u slijedecim stoljecima postaje sve nepazljivije. Zidovi su jednostavniji i losije zidani, bez odabira pogodnog kamena, a vezni materijal bio je sve slabiji. Spomenutoj najmladoj fazi pripadali bi zidovi na vrhu utvrde (Z2, Z2a, Z7, Z8, Z22, Z27). Cinjenica je da se mnogi zidovi tog vremena lako osipaju i ruse, tako da su vec sredinom 17.st. Pieroni i Stier prilikom snimanja pojedinih utvrda u Hrvatskoj naveli kako su mnoge od njih vec u rusevnom stanju (HORVAT 1986, 184; HORVAT 1993, 180; HORVAT 1996, 197). Tesko je reci kakvog je tlocrta bila utvrda buduci da nije sacuvan ni jedan stari crtez ili skica. Sigurno je samo da se Canjevo prilagodilo konfiguraciji terena uz odredene korekcije prostora, kao i druge susjedne utvrde izgradene na strmim i cesto nedostupnim vrhovima (Grebengrad, Mali i Veliki Kalnik itd.). Pravi tlocrt utvrde pojedinih gradevinskih faza polucit ce jedino sljedeca arheoloska istrazivanja, premda ne treba odbaciti mogucnost da nas u nekom europskom arhivu sakriven u prasini ceka crtez utvrde “zamrznut” u odredenom vremenu. Bedem Utvrda Canjevo imala je visoki i masivni bedem koji je prilikom dolaska arheologa na utvrdu zatecen u vrlo losem stanju. Djelomicno je sacuvan samo na sjevernoj strani utvrde u visini visoj od 5 m, duzine vece od 20 m i sirine 1,50-2 m (TKALCEC 2002, 18-19; BEKIC, SEKULA 2004, 79; BEKIC 2005a, 244). Na preostalom dijelu bedem nije sacuvan u takovoj visini buduci da su ga vjerojatno porusili stanovnici novog Canjeva za potrebe gradnje svojih kuca. Sacuvani je bedem podijeljen u dva kraka medusobno povezana ugradenom kruznom kulom (Z13). Sjeverno vanjsko lice sacuvano je samo mjestimicno, prema cemu je bilo moguce proniknuti u nacin gradnje. Naime, lice bedema sacinjavali su nizovi donekle pravilnih priklesanih kamenih blokova promjera 30-40 cm, a unutrasnju je strukturu cinilo mnostvo manjih lomljenaca vezanih vecom kolicinom zbuke (TKALCEC 2002, 19; BEKIC 2004, 16; BEKIC, SEKULA 2004, 79; BEKIC 2005a, 244). Pregledom sjevernog vanjskog lica bedema uoceno je vise kruznih rupa promjera do 10 cm, koje su zapravo preostaci drvenih spona nastalih prilikom gradnje (ALDUK 2005, 221). Nakon dovrsetka gradnje bedema i uklanjanja skele rupe su ostavljene kako bi se zid susio i na neki nacin “disao”. Zidanje takovih struktura izgledalo je otprilike ovako: prvo bi se do odredene visine podigla oba lica zida medusobno povezana drvenim oplatama i sponama, a potom bi se u meduprostor lica naizmjenicno slagao red sitnijeg kamenja pa deblji sloj zbuke itd. Bitno je napomenuti da su ti dijelovi bedema obnovljeni i rekonstruirani kako bi se zastitili od daljnjeg propadanja. Intervencija je vjerojatno ucinjena u posljednji cas buduci da ga je jedna

over a number of years have proved the existence of a few building phases, among which older and newer walls or buildings can be identified. The oldest walls are part of the original rectangular defensive wall from the second half of the 15th century (W11, W26, W26b) and of its annexes (possible keep, W23 and a freestanding column, W10). The northern defensive wall with three builtin round towers (W9, W12, W13, W14, W17, W28) and a few walls at the highest part of the fort (W1a, W1b, W1c, W15, W16, W20) most prob­ ably originate from the end of the 15th or the be­ ginning of the 16th century. After the 16th cen­ tury, due to poor financial means, building be­ came ever more inattentive through the centuries to come. The walls were simpler and more poorly built, with a choice of inadequate stone, and the connective material ever weaker. The walls at the top of the fort would also belong to the abovementioned most recent phase (W2, W2a, W7, W8, W22, W27). It is a fact that many walls from that time easily come off and crumble down, so that already in the mid 17th century, during the recording of certain forts in Croatia, Pieroni and Stier stated that many of them were already in ru­ ins (HORVAT 1986, 184; HORVAT 1993, 180; HORVAT 1996, 197). Since no older drawings or sketches have been preserved it is hard to say what kind of ground plan the fort had. The only certain thing is that Canjevo had adapted to the configuration of the terrain with certain corrections of the space, as well as other neighbouring forts built on steep and often unapproachable peaks (Grebengrad, Mali Kalnik and Veliki Kalnik etc.). The real ground plan of the fort in particular building phases will be shown in the forthcoming archaeological re­ searches, although the possibility that there might be a drawing of the fort waiting for us “frozen” in a certain time should not be rejected.

43

3. Konzervirani dio sjevernog

bedema s ugradenom kruznom
kulom (Z12, Z13, Z14) Conserved part of the northern defensive wall with a round tower, which is built into the structure (W12, W13, W14)

44

4. Otisci drvenih spona koristenih prilikom gradnje sjevernog bedema (Z12) Marks of the wooden fastening used during the construction of the northern defensive wall (W12)

5. Radovi na konzervaciji zapadnog kraka sjevernog bedema (Z12) Works on the conservation of the western extension of the northern defensive wall (W12)

Defensive wall Fort Canjevo used to have a high massive de­ fensive wall, already in a very bad condition when the archaeologists first arrived at the fort. It was partly preserved only at the northern side at a height of more than 5 m, more than 20 m long and 1,50-2 m wide (TKALCEC 2002, 18-19; BEKIC, SEKULA 2004, 79; BEKIC 2005a, 244). The re­ maining part of the defensive wall is not preserved at such height because the inhabitants of Canjevo had probably torn it down to build their houses. The preserved defensive wall is divided into two extensions, interlinked by means of a built-in round tower (W13). The northern outer face is preserved only in places, which has helped us understand the building method. Namely, the face of the defensive wall had been made up of a series of somewhat symmetrical carved stone blocks of 30-40 cm in diameter, and the inner structure had been made up of numerous smaller broken stones connected by a large amount of wall plaster (BEKIC 2000, 16; TKALCEC 2002, 19; BEKIC, SEKULA ostrija zima mogla strovaliti niz strmu padinu. 2004, 79; BEKIC 2005a, 244). During the exami­ U kasnosrednjovjekovnim uvjetima obrane nation of the northern face of the defensive wall, najucinkovitije je bilo djelovanje s vrha zida, tj. numerous round holes of 10 cm in diameter were bedema. Na zapadnom kraku istrazenog dijela noticed. They are actually the remains of the sjevernog bedema (Z12) na visini od oko 5 m wooden fastenings made during the construction nalazi se jedan poveci otvor koji se radijalno (ALDUK 2005, 221). After the building of the de­ suzava prema vanjskom licu. Na vanjskom dijelu fensive wall had been finished, and the scaffold­ otvora nalazi se zidano usko uzvisenje na kojem ing removed, the holes had been left for the wall je vjerojatno izvorno stajao kameni okvir. Problem to dry and “breath” in a way. The construction of oko tocnog utvrdivanja namjene otvora zadaje such structures looked more or less like this: first upravo nedostatak kamenog okvira. Otvor je of all, both faces of the wall interlinked by wooden dovoljno prostran da se branitelj mogao u nj uvuci, shutterings and fastenings would be built to a a do njega je dolazio po nekoj vrsti drvene certain height, after which layers of tiny stones konstrukcije ophoda iza bedema (SZABO 1920, and thicker layers of wall plaster would alternate 32-33; FISTER 1975, 108, 146, 147; HORVAT in the interspace. 1996, 197; GUDELJ 2006, 21). Vrlo slican otvor It is very important to mention that these parts nalazi se u Modrusu, ali ondje je rijec o prozoru na prvom katu branic-kule (HORVAT 1997, 45, sl.5- of the defensive wall had been renovated and re­ constructed in order to be protected from further deterioration. The intervention had probably been made at the last moment, because one severe win­ ter would have been enough to precipitate it down the steep hillside. In the late medieval conditions of defence, the most efficient way of acting was from the top of the wall, i.e. defensive wall. On the western exten­ sion of the researched part of the northern defen­ sive wall (W12) at a height of about 5 m, there is one larger opening that gets narrower radially to­ wards the outer face. On the outer part of the open­ ing, there is a narrow elevation made of stone, on which probably originally stood a stone frame. The problem of the exact identification of the purpose of the opening arises because of the very lack of the stone frame. The opening is spacious enough for the defender to be able to slip into it, and he would reach it by means of some kind of wooden construction that went round behind the defen­ sive wall (SZABO 1920, 32-33; FISTER 1975, 108, 146147; HORVAT 1996, 197; GUDELJ 2006, 21).

6.). Moguce je da je rijec o puskarnici ili cak strijelnici za samostrel. Za razliku od puskarnica, otvori za samostrel (strijelnice) drukciji su i redovito se sastoje od sire nise radi horizontal™ postavljenog luka samostrela, dok im se sirina vizira smanjuje (HORVAT 1996, 195). Nisa na Canjevu dovoljno je siroka za takovo oruzje, a pored samostrela tu je mogla biti postavljena i veca puska, npr. kukaca, ili pak manji top. Kako bedem nije ocuvan u punoj visini, mozemo samo zamisliti njegovu impozantnost. Tako ostaje vise otvorenih pitanja: izgled vrhova zidova, broj katova izradenih od drvene konstrukcije te broj puskarnica? Cinjenica je da su pojavom vatrenog oruzja pocetkom 16.st. u kontinentalnoj Hrvatskoj nestala krunista s vrhova bedema te se poceo graditi kontinuirani zid s vise puskarnica. Vjerojatno je tako nekako izgledao bedemski plast i ove utvrde (HORVAT 1996, 195). 0 nastavku bedema za sada se moze samo nagadati. Na istocnoj strani uzvisenja postoji mjesto gdje je prepoznat, a nalazi se na danasnjoj prilaznoj stazi povise iskopane grabe. Na torn se mjestu vjerojatno nalazio i sam ulaz u utvrdu, a sjeverno od njega prepoznata je jos jedna neistrazena kruzna kula (Z17). Kako je ulaz najslabija tocka svake utvrde ili burga, potrebno ga je dodatno osigurati. Na Canjevu je to ucinjeno gradnjom kule i iskopom duboke grabe, a postoji mogucnost da je dva susjedna brezuljka spajao drveni (pokretni?) most (KRUHEK 1995, 34; HORVAT 1996, 195; HORVAT 1998, 41-42; TKALCEC 2002, 19; BEKIC, SEKULA 2004, 79). Graba je siroka oko 10 m, a danasnja dubina iznosi vise od 3 m. Izvorna dubina grabe nije poznata, buduci da se tokom vremena zatrpala muljem i blatom. Izvorno je vjerojatno bila suha, jer se nalazi na mjestu gdje je tesko zadrzavati i dovoditi potrebnu vodu (KRUHEK 1995, 34). Da li se u utvrdu ulazilo kroz kulu ili je ulaz bio sami otvor u zidu bedema, za sada je tesko reel (SZABO 1920, 26-27; HORVAT 1996, 195; HORVAT 1998, 4142).5 Tocno vrijeme nastanka ovog bedema s ugradenim kruznim kulama za sada je nepoznanica te ga se moze tek okvirno datirati. Povijesna vrela ne spominju utvrdu sve do sredine 16.st., kada se naziva castrum Chanyo, sto nuzno ne znaci da utvrda nije sagradena i prije.6 Nadalje, razdoblje prije sredine 16.st. osobito je bilo opasno za stanovnike tog kraja jer su se u to doba zbila najveca turska razbojstva u njegovoj siroj okolici. Tako su 1541.g. napadnute Varazdinske Toplice i okolica, te nedugo potom i Konjscina i niz drugih utvrda. Nakon toga situacija se smirila, ali kako je

45

An opening very similar to this one exists in Modrus, but in that case it is a window on the first
floor Of the keep (HORVAT 1997, 45, fig.5-6.). It

^ ^ ^12)

^

^

s j e v e r n o g Deaema

Z

bedema

Loop-hole or arrow loop in the west

might be a loop-hole or even an arrow-loop for a crossbow. Unlike the loop-holes, the crossbow openings (arrow-loops) are different and usually consist of a wide niche for the horizontally placed bow of a crossbow, while the width of their visor diminishes (HORVAT 1996, 195). The niche on Canjevo is wide enough for such arms, and beside the crossbow, a larger gun could be placed here as well, e.g. a hook-gun, or a small cannon. Since the defensive wall is not preserved in its full height, we can only imagine how imposing it must have been. Many questions therefore remain open: the appearance of the tops of the walls, the number of floors made with a wooden construc­ tion and the number of loop-holes? It is a fact that, with the arrival of firearms at the beginning of the 16th century, the battlements from the tops of the defensive walls in the continental part of Croatia disappeared and continuous walls with many loop-holes started to be built. The defen­ sive curtain wall of this fort probably looked more or less like that (HORVAT 1996, 195). Presently, we can only guess what the con­ tinuance of the defensive wall was like. At the east­ ern side of the elevation there is a place where it has been identified, and it is located on the today’s access path above the excavated moat. The en­ trance to the fort itself was probably situated in this place, and north of it another unresearched tower has been identified (W17). Since the en-

extension of the northern defensive
wall (W12)

Taj se dio bedema planira arheoloski istraziti potkraj projekta buduci da se nalazi na mjestu najlakseg prilaza najvisem dijelu utvrde koji se ovih godina istrazuje. O ulazima u utvrde detaljno su se pozabavili Peter Fister (FISTER 1975), Milan Kruhek (KRUHEK 1993) i Zorislav Horvat (HORVAT 1998). This part of the defensive wall should be researched archaeologically at the end of the project since it is situated in a place of the easiest access to the highest part of the fort researched over the last years. Peter Fister (FISTER 1975), Milan Kruhek (KRUHEK 1993) and Zorislav Horvat (HORVAT 1998) dealt with the entrances to the fort in detail. ~* Naziv castrum u kasnom srednjem vijeku oznacava utvrdu (KRUHEK 1995, 27). In the Late Middle Ages the term castrum denoted a fort (KRUHEK 1995, 27).

46

7. Istocni profil sonde J u kojem se prepoznalo nekoliko nepomijesanih kulturnih slojeva Eastern profile of the trench J in which several unmixed cultural layers were recognised

opasnost i nadalje prijetila, podizana su dodatna utvrdenja na kljucnim tockama obrane (BUDAK 1994, 118-119; HORVAT, FILIPEC 2001, 151152). K tome, izmijenjeni nacin ratovanja i pojava vatrenog oruzja tijekom 1.pol.16.st. izazvala je potrebu za dodatnim utvrdivanjem utvrda (BUDAK 1994, 112; TKALCEC 2002, 23), sto je uocljivo i na Canjevu, gdje je utvrda dodatno prosirena i pojacana novim bedemom i kruznim kulama. Kruzne kule karakteristicne su za vrijeme

8. Deblji sloj urusenja sa sjeverne (vanjske) strane istocnog kraka sjevernog bedema (Z14) Thicker layer of the cavein from the northern (outside) side of the eastern extension of the northern defensive wall (W14)

trance is the weakest point of each fort or burg, it should be additionally secured. It had been done on Canjevo by means of the construction of a tower and the excavation of a deep moat, and there is a possibility that two neighbouring hills had been connected by a wooden (mobile?) bridge (KRUHEK 1995, 34; HORVAT 1996, 195; HORVAT 1998, 41-42; TKALCEC 2002, 19; BEKIC, SEKULA 2004, 79). The moat is about 10 m wide, and its present depth is more than 3 m. The original depth of the moat is unknown, because it has been covered up with silt and mood over time. Originally, it was probably dry, since it is situated in a place where it is difficult to keep and conduct the necessary water (KRUHEK 1995, 34). So far it is hard to say whether the fort used to be entered through the tower or the opening in the defensive wall itself had been the entrance (SZABO 1920, 26-27; HORVAT 1996, 195; HORVAT 1998, 41-42).5 The exact time when this defensive wall with built-in round towers arose is so far unknown, so it can be dated only approximately. The historical sources do not mention the fort until the mid 16th century when it is called castrum Chanyo, which does not necessarily mean that the fort had not been built earlier.6 Furthermore, the period before the mid 16th century was especially dangerous for the inhabitants of this area because the major Turkish robberies in its wider surroundings oc­ curred at that time. So, Varazdinske Toplice and its surroundings were attacked in 1541, and soon after that Konjscina and a series of other forts. After that the situation calmed down, but as the danger still threatened the area, some additional forts were erected at the crucial points of defence (BUDAK 1994, 118-119; HORVAT, FILIPEC 2001, 151-152). Furthermore, changes in the warfare and the occurrence of firearms during the 1st half of the 16th century caused the need for additional fortifying of forts (BUDAK 1994, 112; TKALCEC 2002, 23), which can be noticed on Canjevo, where the fort is additionally widened and rein­ forced by means of a new defensive wall and round towers. Round towers are characteristic of the Renaissance period, although they had existed in the 15th century as well, as for example on Glavas (Dinaric) in Cetinska Krajina. Beside all these facts, it is necessary to see what the archaeological finds and contemporary methods show us. In 2006, during the research of the northern defensive wall (W14) and its foundation, numerous ceramic finds from the 15th century were found, as well as pre­ historic ceramic sherds which had probably got there during some kind of terrain levelling for the purpose of a new defensive wall construction. Beside these finds below the wall foundations, some silver money from the time of Friedrich III von Habsburg, forged after 1457 were also found.7 Except the money, C-14 dating of the char-

7

Friedrich III von Habsburg vladao je od 1452. do 1493.g. Canjevo ’06, Sonda JJ, Sloj 5, PN 34. Friedrich III von Habsburg ruled from 1452 to 1493. Canjevo ’06, Trench JJ, Layer 5, SF 34.

renesanse, premda su postojale i u 15.st., npr. na Glavasu (Dinaric) u Cetinskoj krajini. Pored svih ovih cinjenica potrebno je vidjeti sto nam govore arheoloski nalazi i suvremene metode. Prilikom istrazivanja sjevernog bedema (Z14) i njegova temeljenja 2006.g. pronadeno je mnostvo keramickih nalaza iz 15.st., kao i prapovijesni keramicki ulomci, koji su vjerojatno tu dospjeli prilikom neke vrste nivelacije terena za potrebe gradnje novog bedema. Pored ovih nalaza ispod temeljenja zida pronaden je i srebrni novae Friedricha III Habsburskog, kovan nakon 1457.g.7 Osim novca, izvrsena je C-14 datacija uzorka ugljena prikupljenog ispod razine temelja bedema koja je dala 1443.g.8 Prema svemu je razvidno kako se gradnja bedema zbila sigurno nakon sredine 15.st., ali skloni smo vjerovati da je dovrsena tek krajem 15. ili vjerojatnije pocetkom 16.st. Kako je Canjevo u razdoblju od 1513. do 1517.g. mijenjalo vlasteline, tesko je s vecom sigurnoscu gradnju povezivati sa Spirancicima ili Praskocijima te cemo to pitanje ostaviti otvorenim do daljnjega. No, ono sto se ne moze pobiti jest postojanje prvotnog cetvrtastog bedema omanjeg plemickog burga iz 15.st. Za sada je bedem (Z26) istrazen u duzini od oko 7 m na mjestu gdje se stariji bedem (Z12) nalijepio na njegov ugao. Lice starijeg bedema sacuvano je tek u manjem opsegu prema kojem je vidljivo da je slagano od izduzenih klesanih kamenih blokova koji na nalicju imaju splet uzduznih plitkih brazdi. Mjestimicno je istrazen i drugi bedemski zid (Z11) koji se na spomenuti zid nadovezuje pod pravim kutom prema jugoistoku. Doduse, debljina zida nesto je manja od mladeg bedema te iznosi tek 1-1,30 m, a sacuvan je najmanje u visini od 2 m. Jedan takav bedem sigurno je mogao ogradivati nekoliko zgrada smjestenih na najvisim dijelovima brdskoga grebena za vrijeme vlastelinstva porodice Spirancic. Do sada je premalo istrazeno da bi se mogao razaznati njegov cijeli tlocrt. Pored ova dva zida samo je jos jedan zid na utvrdi graden na istovjetan nacin i od istog kamena sto bi moglo govoriti o istom vremenu gradnje. Rijec je o oblom zidu (Z23) uz juznu stranu sjeverne kule, a istrazen je samo dio njegova vanjskog (sjevernog) lica. Cini se da je rijec o nekoj kruznoj gradevini koja je u uskoj vezi sa starijim bedemom te je moguce da je zapravo rijec o vecoj kruznoj branic-kuli koja izlazi izvan bedema na samom ulazu u tadasnji manji burg. Kruzne branickule tijekom 15.st. vrlo su rijetke i odlika su 16.st., a u razdoblju 13-15.st. cesce su gradene cetvrtaste kule (HORVAT 2007, 33, si. 16, 17, 19). Usamljeni primjer kruzne branic-kule iz 2.pol.15.st. je kula nekadasnjeg burga Valpova uklopljena u

47

coal sample gathered below the level of defensive wall foundations was also been carried out, and gave as result the year 1443.8 Taken all this into consideration, it is obvious that the construction of the defensive wall certainly occurred after the middle of the 15th century. However, we are more inclined to believe that it was not finished until the end of the 15th century, or more probably at the beginning of the 16th century. As Canjevo was changing squires in the period between 1513 and 1517, it is hard to connect its construction with the Spirancic or Praskoci families with cer­ tainty, so we are going to leave this question open until further notice. However, the existence of the original rectan­ gular defensive wall of a smaller noblemen burg from the 15th century is irrefutable. So far, the defensive wall (W26) has been researched in the length of about 7 m on the spot where an older defensive wall (W12) had been attached to its corner. The face of the older defensive wall is pre­ served only on a small scale, and it shows that it had been composed of elongated dressed stone blocks with a tangle of shallow longitudinal grooves on their back sides. Another defensive wall (W11), which is an extension of the men­ tioned wall to the southeast under the right angle, has also been researched in places. The wall is somewhat thinner than the more recent defensive wall, and amounts to 1-1,30 m only, and it has been preserved at least to the height of 2 m. One such defensive wall could surely have fenced a few buildings situated in the highest parts of the hillside at the time of the squire family Spirancic.

9. Ostaci prvotnog „cetvrtastog“ bedema iz 15.st. koji je vjerojatno izgradila porodica Spirancic (Z11, Z26) Remains of the original rectangular defensive wall from the 15th century, probably built by the Spirancic family (W11, W26)

C14 datacija AMS izradena je u Leibniz Labor fijr Altersbeslimmung und Isotopenforschung, Christian-Albrechts-Universitat u Kielu (KIA29044, BP 440±25). Skracena kalibracija putem CalPal Online Radiocarbon Calibration (http://www.calpal-online.de/) izradena na Sveucilistu u Kolnu daje godinu 1443±10 CalAD. C-14 dating AMS has been carried out in Leibniz Labor fur Altersbestimmung und Isotopenforschung, Christian-Albrechts-Universitat in Kiel (KIA-29044, BP 440±25). The shortened calibration by means of CalPal Online Radiocarbon Calibration (http://www.calpal-online.de/) performed at the University of Koln gives the year 1443±10 CalAD

48

10. Obli zid uz unutrasnju stranu sjeverne kule. Moguce da je rijec o kruznoj branic-kuli (Z23) Rounded wall next to the inside of the northern tower. It is possible it was a round keep (W23)

danasnji dvorac Prandau-Normann (HORVAT 2007, 31, si. 11-12), a nekoliko ih je poznato na prostoru Banije. Kasnijim prosirenjem utvrde kruzna branic-kula mogla se dodatno osigurati manjom kulom u neposrednoj blizini. Vrlo slican primjer vidi se na renesansnom kastelu u Gvozdanskom, gdje se veca kruzna branic-kula nalazi vrlo blizu manje kule (odnosno polukule) ugradene u bedem, a slicno je i na utvrdi Trzac (HORVAT 1993, slika 3-c-d, 10, 11, 13; KRUHEK 1995, 30; KRUHEK 2007, 21).

So far it has not been researched enough to dis­ cover its entire ground plan. Beside these two walls there is only one more wall on the fort that had been constructed in the same way and using the same stone, which could be a sign of the same time of building. It is a round wall (W23) along the southern side of the north­ ern tower. Only a part of its outer (southern) face has been researched. It seems to be some kind of a round building in close relation to the older de­ fensive wall, so it might actually be a large round tower (keep) sticking out of the defensive wall at the very entrance into a small burg of that time. The round keeps were very rare during the 15th century and are more characteristic of the 16th century. In the period from the 13th to the 15th century, rectangular towers were much more com­ mon (HORVAT 2007, 33, picture 16, 17, 19). The solitary example of a round keep from the 2nd half of the 15th century is the tower belonging to a former burg of Valpovo integrated into today’s Prandau-Normann castle (HORVAT 2007, 31, pic­ ture 11-12), and a few such examples are known in the area of Banija. With a later expansion of the fort, the round keep could be additionally secured by a smaller tower in its immediate proximity. A very similar example can be seen on the Renais­ sance castello in Gvozdansko, where a larger round keep is located very near to a smaller tower (i.e. half-tower) integrated into a defensive wall; a simi­ lar case can be seen on the Fort Trzac (HORVAT 1993, Figure 3-c-d, 10, 11, 13; KRUHEK 1995, 30; KRUHEK 2007, 21). Round towers Another round tower (W13) had been built into the structure of the preserved northern defensive wall. It suffered a lot of damage when drilled for the purpose of a trial geological trench which was made for the needs of the quarry at the foot of the fort owned by the “Cesta-Varazdin”.9 The tower used to stick out of the defensive wall about 11,5 m and it was not the keep, but one of the auxiliary towers (BEKIC, SEKULA 2004, 79; BEKIC 2005b, 80). The keep should be expected above it or at the very entrance to the fort. The tower in the northern defensive wall has the inner diameter of about 3 m, altogether 5 m, and it is preserved to the height of approximately 3 m. By the structure of the masonry, it is identical to the defensive wall, which confirms that they had been built at the same time. From the outer, northern side, the tower has a mild inclination, which leads down conically

11. Djelomicno konzervirana i rekonstruirana sjeverna kula. Pogled s juga (Z13) Partially conserved and reconstructed northern tower. View from the south (W13)

3 Ovaj podatak dobili smo od mjestana Canjeva. Uz to, pricaju i kako je sjeverna kula koristena tijekom Drugoga svjetskog rata a u njoj su se skrivale izbjeglice iz Istre. Prilikom iskopavanja, pri dnu kule pronadena je veca kolicina recentnog zeljeza - dijelovi rasprsnute topovske ill minobacacke granate i mnostvo gelera, sto upucuje da je vrlo vjerojatno bila tesko ostecena tijekom borbi u Drugome svjetskom ratu. Navodno se kod sela Canjeva 14.4.1943. vodila bitka izmedu par stotina partizana i domobrana. We have obtained this information from the inhabitants of Canjevo. Besides, they also say that the northern tower was used during World War II as a hiding place for the fugitives from Istria. During the excavation, a large amount of recent iron was found at the bottom of the tower - parts of a blown cannon or mortar shell and lots of shrapnel, which indicates that it was probably heavily damaged during the battles of the World War II. Allegedly, on 14 April 1943, a battle between a few hundred Partisans and Domobran soldiers was waged near the village of Canjevo. 10

Zahvaljujem gospodinu dr.sc.Zorislavu Horvatu na savjetima i pomoci prigodom analiziranja arhitekture utvrde. I would like to thank Mr Zorislav Horvat, Ph.D. for the advice and assistance during the analysis of the architecture of the fort.

Kruzne kule U strukturu sacuvanog sjevernog bedema ugradena je jedna kruzna kula (Z13). Vrlo je ostecena busenjem probne geoloske sonde za potrebe kamenoloma podno utvrde u vlasnistvu tvrtke „Cesta-Varazdin“. 9 Kula je izlazila izvan bedema otprilike za 1-1,5 m i nije glavna branickula, vec jedna od pomocnih (BEKIC, SEKULA 2004, 79; BEKIC 2005b, 80). Glavnu, branic-kulu, trebalo bi ocekivati iznad nje Hi na samom ulazu u utvrdu. Kula je u sjevernom bedemu unutrasnjeg promjera oko 3 m, ukupno 5 m, a i sacuvana je otprilike u visini od 3 m. Strukturom zida identicna je bedemu sto potvrduje da su gradeni istovremeno. Kula s vanjske sjeverne strane ima blagi pokos kojim se stozasto spusta do temeljne stope, tako da na svaki 1 m visine zid naginje prema unutrasnjosti kule za oko 8 cm.10 Jednaka je situacija i s unutrasnje strane zida, s tim da je tu pokos blazi i iznosi oko 3-4 cm na 1 m visine. Zbog toga je sirina vanjskog zida veca (1,50-1,80 m) od onog unutrasnjeg (0,85-0,90 m). Tako je zid dodatno pojacavan te je u vanjskom dijelu pri dnu deblji za cak 70-80 cm, odakle se debljina radijalno smanjuje do vrha zida. Bitno je reci da se kula nije svojim cijelim vanjskim dijelom drzala pravilnog kuta pokosa vec se prilagodila konfiguraciji terena, tj. nepravilnoj zivoj stijeni. To se prvenstveno odnosi na zapadni dio vanjskog zida gdje kula odjednom naglo zavrsava i spaja se s bedemom, a pokosa gotovo da i nema. U svom gornjem dijelu kula nije ocuvana u punom tlocrtu. S unutrasnje strane na visini od oko 3 m nalaze se ostaci njenog unutrasnjeg lica kako “vire iz bedema” te na temelju toga mozemo govoriti o postojanju barem jednog kata, a vjerojatno in je postojalo vise.11 Visi katovi mogli su biti natnijenjeni i stanovanju, iako to nije bila praksa, dok se u najnizim dijelovima moglo skladistiti oruzje (HORVAT 1993, 160-161). U kulu se ulazilo na prvom katu, i to vjerojatno uz unutrasnju stranu bedema na zapadnoj i istocnoj strani. Obicno se na prvom katu kula nalaze otvori za obranu, sto na Canjevu nije potvrdeno jer cijeli vanjski zid kule na toj razini nedostaje. U prizemlju kule nalazi se zidana stepenicasta konstrukcija koja spaja dva prirodna grebena zive stijene izmedu kojih ponire duboka prirodna skrapa. Kako je unutrasnji juzni zid kule graden na vrlo strmoj stijeni, bilo je potrebno pronaci neka dodatna staticka rjesenja. Naime, po zivoj stijeni neprestano teku slivne vode koje pritom ispiru zidanu konstrukciju. Zid je na tome mjestu prilikom arheoloskih istrazivanja pronaden u visini od oko 0,50 m, ali nije docekao sljedecu kampanju. Naime, unatoc postavljenoj zimskoj zastiti zidova, voda i atmosferilije ucinili su svoje i jednostavno su ga posve saprali. Upravo je zbog toga svojedobno bio izgraden kontrafor ili podupor u podrumu kule kao zidano kameno stepeniste koje je trebalo nositi
Kula ce s velikom sigurnoscu moci biti obnovljena do te visine. It will probably be possible to renovate the tower up to this height.

49

towards the foundation footing, so that the wall leans towards the inside of the tower for about 8 cm per each meter of height10 . The identical situ­ ation is found at the inside of the wall, with the difference that here the inclination is milder and amounts to 3-4 cm per each meter of height. Due to this fact, the outer wall is wider (1,50-1,80 m) than the inner one (0,85-0,90 m). The wall is there­ fore additionally reinforced, so that it is as much as 70-80 cm thicker at the outer foot, from which point the thickness radially diminishes towards the top of the wall. It is important to say that the tower had not stuck to the regular angle of the inclination on its whole outer part, but had adapted to the configuration of the terrain, i.e. the irregu­ lar bedrock. This primarily refers to the western part of the outer wall where the tower suddenly

12. Radovi na konzervaciji unutrasnjeg zida sjeverne kule (Z13) Works on conserving the inner wall of the northern tower (W13)

13. Zidana stepenicasta konstrukcija u podrumu sjeverne kule kojoj je zadaca drzanje njenog unutrasnjeg zida (Z28) Built stair-like construction in the basement of the northern tower, intended to bear its inner wall (W28)

50

njen unutrasnji (juzni) zid. 14. Zapadni profil nad sjevernom kulom. 1- Humusni crni sloj zemlje. Katovi kule medusobno su bili odvojeni 2- Humusni smedi sloj zemlje. 3drvenim grednicima od kojih je danas preostalo Sloj sivobijele pjeskovite zemlje. 4samo nekoliko cetvrtastih rupa u unutrasnjim Tanki sloj tamno smede zemlje s zidovima. Zanimljivo je da zamisljena razina poda ugljenom. 5- Sloj smede kompaktnije zemlje. 6- Sloj prvog kata kule odgovara visini otvora u zapadnom zutosmede zbuke. 7- Sloj urusenja kraku bedema. Nepoznanica je i oblik krovista. s vecim blokovima kamenja. 8- Sloj Razlog tome treba traziti u neistrazenosti takovih tamno smede zemlje s vecom kula u Hrvatskoj, kao i o njihovom niskom stupnju kolicinom ugljena i opeke. 9- Sloj tamno smede pjeskovite zemlje s ocuvanosti, sto vrijedi i za kule na Canjevu. vecom kolicinom zbuke. 10Usporedba se donekle moze uciniti sa sest Kamen. 11- Opeka baterijskih kula zagrebackog Kaptola iz tog West profile above the northern tower. 1- Humus black layer of soil. vremena, gdje sve imaju strme cunjaste krovove, 2- Humus brown layer of soil. 3iako su vecih dimenzija (SZABO 1920, 31, si. 11Layer of greyish- white sandy soil. 4- 12; HORVAT 2005, 15). No, jednako je tako Thin layer of dark brown soil with charcoal. 5- Layer of brown, more canjevacka kula mogla biti i bez krova, te bi u torn compact soil. 6- Layer of yellowish- slucaju zavrsavala ravnom terasom sto bi bila brown mortar. 7- Layer of cave-in posljedica prilagodbe vatrenom oruzju (HORVAT with large blocks of stone. 8- Layer 2007, 38). of dark brown soil with a large Osim spomenute sjeverne kule, na utvrdi su quantity of charcoal and brick. 9Layer of dark brown sandy soil with pronadene jos dvije. Jedna je prepoznata na a large quantity of mortar. 10jugozapadnoj strani brda, a druga se nalazi na Stone. 11- Brick.

stops and connects to the defensive wall, and there is practically no inclination. In its upper part, the tower is not preserved to the full extent of its ground plan. On the inside, at the height of about 3 m, there are some rests of the inner face “sticking out of the defensive wall”, based on which we can talk about the existence of at least one floor, and there probably had been even more of them11. The higher floors could have been intended for dwelling as well, although it had not been common, while arms could have been stored in the lowest parts (HORVAT 1993, 160161). The entrances to the tower had been on the first floor, most probably by the inner side of the defensive wall on the western and eastern side. There are usually openings for the defence on the first floors of towers, which has not been con­ firmed on Canjevo since the whole outer wall of the tower on that level is missing. On the ground floor of the tower, there is a stair-like construction made of stone connecting two natural ridges of bedrock, with a deep natural crack sinking between them. As the inner south­ ern wall of the tower had been built on a very steep rock, it was necessary to find some addi­ tional static solutions. Namely, the water inces­ santly flows on the bedrock and washes out the stone construction. During the archaeological re­ search, the wall was found on this spot in the height of some 0,50 m, but it did not last long enough for the next campaign. Namely, although the winter protection for the walls was set, water and atmospheric conditions did their work and simply washed it away completely. This is exactly the reason why a buttress system or support was built in the basement of the tower as a constructed stone stairway intended to bear its inner (south­ ern) wall.

The floors of the tower had been separated from each other by wooden beams, of which only a few rectangular holes in the inner walls have remained until today.lt is interesting that the imagi­ nary floor level of the first floor of the tower corre­ sponds to the height of the openings in the west­ ern extension of the defensive wall. The form of the roof is unknown as well. The reason to this should be seen in the fact that such towers in Croatia have not been researched, as well as in their low level of preservation, which also applies to the towers on Canjevo. In a way, they could be compared with the six battery towers on Kaptol in Zagreb originating from that time, where all the samom ulazu u utvrdu na sjeveroistocnoj strani. towers have conical roofs, although their dimen­ No, kako nisu istrazivane, tesko je sa sigurnoscu sions are bigger (SZABO 1920, 31, Figure 11-12; govoriti o njihovom stanju, ocuvanosti i HORVAT 2005, 15). However, this Canjevo tower preciznijem obliku (tlocrtu). Sigurno je samo da could have been roofless as well, in which case it su postojale barem tri kruzne kule, a velika je would finish with a flat terrace, which would be the result of the adaptation to the firearms (HORVAT vjerojatnost da postoji jos jedna. Na prostoru sjeverozapadne Hrvatske slicne 2007, 38). Beside the abovementioned northern tower, two kruzne kule ugradene u bedem na nacin kao na Canjevu nisu cesta pojava (npr. Zagreb-Kaptol, more have been found on the fort. One of them Bisag, Zelina, Varazdin) te im stoga porijeklo s has been recognised on the south-western side

pravom treba traziti juznije. Doduse, Gjuro Szabo u najvaznijem djelu hrvatske burgologije Sredovjecni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji donosl tlocrte susjednih gradova Grebengrada i Cesargrada s mozebitnim kruznim kulama, ali postoji stanovita sumnja u tocnost tih tlocrta zbog vremena nastanka i neistrazenosti spomenutih utvrda (SZABO 1920, si. 52, 75). Razvidno je da su upravo zbog toga canjevacke kule posebne u odnosu na okolne utvrde tog vremena. Takve kruzne kule i polukule pocetkom 16.st. zamjenile su dotadasnje kule cetvrtastog tlocrta poradi ucinkovitije obrane ponajprije od vatrenog oruzja. Kruzne kule i polukule u bedemima bile su pogodne za obranu od teskog topnistva jer je takav tlocrt na udarce topovskih kugli djelovao kao svojevrstan svod koji ih odbija u stranu, a ujedno je oblik staticki povoljniji negoli prijasnji ravni bedemi i cetvrtaste kule (HORVAT 1993, 160; KRUHEK 1995, 23-25, 29). Zanimljivo je da su kruzne branic-kule tipicne za prostor Hrvatske krajine tijekom 16.st, gdje se pronalaze u povecem broju (Banija/Banovina, Kordun, Lika, Krbava). To je najvjerojatnije posljedica lokalne tradicije, ali istovremeno i utjecaja iz Dalmacije, gdje se takoder pronalaze kule slicnog tlocrta (HORVAT 1993, 159, 178; ALDUK 2005, 221-222). Najsjevernije paralele zamijetljive su u Gvozdanskom, Prekovrscu, Furjanu, Drezniku itd. (KRUHEK 1995, 28-30; KRUHEK 2007, 6-10). Cini se da porodica Spirancic, koja je podrijetlom s prostora srednjovjekovne Gorske zupe (danasnja Banija/Banovina), donijela tamosnja gradevinska rjesenja koja se prvenstveno ocituju u punim kruznim kulama. Prema tome proistjece da su kruzne kule bile istovremena pojava u udaljenim dijelovima regije, potaknuta javljanjem turske opasnosti i vatrenog oruzja potkraj 15. i pocetkom 16.st. Istina je da su tako ponajvise gradene polukule zato sto je to bilo isplativije i jednostavnije, dok su kruzne kule punog tlocrta iziskivale vecu financijsku moc. Tako i izvan Hrvatske nalazimo utvrde tlocrtno srodne Canjevu, primjerice renesansni kastel Vajdahunyad na danasnjoj granici Madarske s Rumunjskom iz vremena oko 1500.g. (FELD 2004, 49. Abb.1). Sam tlocrtni oblik utvrde s vise kruznih kula govori nam da su se na utvrdi Canjevo na jednome mjestu pomijesali stariji elementi kontinentalnog burga i klasicnog mediteranskog kastela. Usto, kastel obicno ima zastitnu grabu, sto je vidljivo i na Canjevu (KRUHEK 1995, 30-31). Poradi takve je cinjenice Canjevo iznimno znacajna utvrda koja ce i ubuduce mamiti poglede znatizeljnika i znanstvenika. Zgrada 1 Prva cjelovita zgrada otkrivena je na najvisem dijelu utvrde. Prilikom arheoloskih istrazivanja na prvi se pogled uocila razlicita tehnika gradnje njenih cetiriju zidova te je vidljivo da je zapravo pomocu dva zida prigradena drugim zgradama s juzne i zapadne strane. Naime, zid Z1c (duzine

of the hill, while the other is situated at the very entrance to the fort, on the north-eastern side. However, since they have not been researched, it is hard to talk about their condition or a more pre­ cise form (ground plan) with certainty. The only sure thing is that at least three round towers had existed, and it is very possible that there is one more. In the area of the north-western Croatia, simi­ lar round towers integrated into defensive walls in such a manner as those in Canjevo, are not common (Zagreb-Kaptol, Bisag, Zelina, Varazdin); their origins should therefore rightfully be sought more to the south. Although Gjuro Szabo in his work Medieval Towns in Croatia and Slavonia, the most prominent work on the Croatian burg explo­ ration science, brings the ground plans of the neighbouring towns of Grebengrad and Cesargrad with the possible round towers, there is a certain doubt as to the accuracy of those ground plans due to the time of the building of the abovementioned forts and the fact that they are unresearched (SZABO 1920, Figure 52, 75). It is obvious that this is the very reason why the tow­ ers of Canjevo are special compared to the sur­ rounding forts of that time. At the beginning of the 16th century such round towers and half-tow­ ers replaced the ones with the rectangular ground plan for the sake of more efficient defence, above all from fire-arms. Round towers and half-towers within the defensive walls were suitable for the defence from heavy artillery because such ground plan used to have such an effect on the cannon ball blows, that it would bounce them aside as some kind of a vault, and at the same time, its form was more favourable statically than the former straight defensive walls and rectangular towers (HORVAT 1993, 160; KRUHEK 1995, 23-25, 29). It is interesting that the round towers are typical of the area of Croatian Krajina during the 16th

51

15. Prizemna prizidana prostorija (zgrada 1) na vrhu utvrde prilikom arheoloskih iskopavanja 2004.g. Ground-floor, built-in room (building 1) on the top of the fort, during the archaeological excavations in 2004

52

16. Lezaj za drveni nosac vratiju izdubljen u zidu Z1c Groove for the wooden carrier of the door, hollowed out in the wall W1c

17. Pogled na zapadno lice zida Z1a. Pri dnu se nalaze dva utora za drvene nosace krovne kostrukcije, izdubljeni u zivoj stijeni. Uocljiva je masivna temeljna stopa i veci komadi in situ sacuvane zbuke View of the west part of the wall W1. Near the bottom, there are two grooves for the wooden carriers of the roof construction, hollowed out in bedrock. Massive foundation footing and large pieces of in situ preserved mortar are visible

4,75 m, visine 1,70 m i sirine 0,60 m) pripadao je zgradi 2, a zid Z1a (duzine 4,10 m, visine 1,6 m i sirine 0,70 m) zgradi 5. Sjeverni zid (zid Z1c) pokazuje strozu pravilnost u gradnji. Lice zida cine veci komadi kamena priklesane povrsine, dok su meduprostori zapunjeni manjim i jos sitnijim komadima kamena. To se izvodilo zato sto se prilikom zidanja trosilo mnogo manje veznog materijala i tako se zid bolje stitio od atmosferilija (HORVAT 1986, 183-184). Prostorija je imala jedna ulazna vrata, sastavljena od izdubljene nise, drvenog vratnog krila i dovratnika (SZABO 1920,

century, where they can be found in a large num­ ber (Banija/Banovina, Kordun, Lika, Krbava). This is most probably the result of the local tradition, but at the same time of the influences from Dalmatia, where some towers with such ground plan have also been found (HORVAT 1993, 159, 178; ALDUK 2005, 221-222). The parallels to this located most to the north can be noticed in Gvozdansko, Prekovrsac, Furjan, Dreznik etc. (KRUHEK 1995, 28-30; KRUHEK 2007, 6-10). It seems that the Spirancic family, originally come from the area of the medieval Gorska Zupa (today’s Banija/Banovina) had brought the construction solutions of that region, which can be seen pri­ marily from the full round towers. Consequently, it appears that round towers were a simultaneous phenomenon in distant parts of the region, caused by the arrival of the danger from the Turks and the occurrence of fire-arms at the end of the 15th and the beginning of the 16th century. It is true that half-towers were mostly built in that way because it was more economical and simpler, while round towers with full ground plan required better financial power. Hence, we can find forts with the ground plans related to the one in Canjevo even outside Croatia, for example the Renaissance castello of Vajdahunyad on today’s border between Hungary and Romania, from the time around the year 1500 (FELD 2004, 49. Abb.1). The very form of the ground plan of the fort with a few round towers indicates that, at Fort Canjevo, the older elements of the continen­ tal burg and the ones of the classical Mediterra­ nean castello got blended together. Due to this fact, Canjevo is extraordinarily significant fort and it is going to continue attracting the looks of cu­ rious people and scientists. Building 1 The first complete building has been discov­ ered in the highest part of the fort. During the archaeological research, the difference in build­ ing techniques of its four walls was visible at first sight, and it is obvious that it had actually been added to the other buildings on the southern and western sides by means of two walls. Namely, wall W1c (4,75 m long, 1,70 m high and 0,60 m wide) had belonged to building 2, and wall W1a (4,10 m long, 1,6 m high and 0,70 m wide) to building 5. The northern wall (W1c) is demonstrating a stricter regularity of construction. The face of the wall is made of large pieces of stone of carved surface, while the interstices are filled with smaller and even tinier pieces of stone. By doing this, much less connective material was used during the construc­ tion and the wall was better protected from atmo­ spheric agents (HORVAT 1986, 183-184). The room had only one entrance door that consisted of a hollowed-out niche, a wooden door wing and a door-jamb (SZABO 1920, 30; HORVAT 2002, 12). In the western part of wall W1c, a rectangular niche of the dimensions 15 x 15 cm had been hollowed

30; HORVAT 2002, 12). U zapadnom dijelu zida Z1c izdubljena je cetvrtasta nisa dimenzija 15 x 15 cm, u kojoj je bio umetnut drveni stup koji je nosio ulazna vrata zgrade. U neposrednoj blizini nise pronadeni su zeljezni nosaci vratiju, a uoceni su i tragovi gorenja (sloj crvene zapecene zemlje s vise gara), sto pokazuje da su drvena vrata vjerojatno bila zapaljena. Vrlo blizu pronaden je i kameni kucni prag s utorom za zatvaranje, koji je zajedno s drvenim vratima koja nedostaju cinio ulaz u zgradu. Na krajnjem dijelu zida Z2a (duzine 1,10 m, visina 0,90 m) nalazi se ugradeni profilirani kameni dovratnik sekundarno iskoristen. Skromni ostaci vratiju na Canjevu sadrzavali su sve bitne elemente potrebne za vjernu rekonstrukciju prvotnog izgleda tako da su ”nova” vrata postavljena na izvorno mjesto. Zadovoljstvo je tim vece jer vrata srednjovjekovnih utvrda znace vrlo rijetke nalaze te se ucestalo pronalaze samo kameni okviri. Istocni zid (Z1a) graden je nepravilnije negoli sjeverni (Z1c), a temelji ga ziva stijena s dva bitna konstruktivna detalja. U krajnjim uglovima umjetno su izdubljena dva cetvrtasta utora za drvene nosace krovne konstrukcije. Na lieu zida mjestimice se

out; a wooden beam bearing the entrance door to the building had been inserted into it. Two door carriers made of iron have been found in the im­ mediate proximity of the niche and traces of burn­ ing have also been noticed (a layer of red burnt earth with a lot of soot), showing that the wooden door had probably been burnt. A stone threshold with a grove for closing which had formed the entrance to the building together with the miss­ ing wooden door, has been found very near. In the most distant part of wall W2a (1,10 m long, 0,90 m high) there is a built-in carved stone doorjamb, used secondarily. Modest rests of the door on Canjevo contained all the relevant elements necessary for a convincing reconstruction of the original appearance, so that the “new” door was positioned in the original place. The satisfaction is even greater since doors of medieval forts are very rare finds and usually all that is found are just stone frames. The eastern wall (W1a) had been built in a more irregular manner than the northern (W1c), and its foundation is bedrock with two essential construc­ tive details. In the end corners, two rectangular groves had been hollowed out artificially for the

53

18. Juzna lica dva zida zgrade 1. Zid Z1c je stariji (vjerojatno iz 16.st), a zid Z2 naknadno je prizidan u 17.st. Uocljiva je razlicita tehnika i kvaliteta gradnje South parts of the two walls of the building 1. The wall 1c is older (probably from the 16th century), and the wall W2 is additionally built in the 17th century. Different technique and quality of construction are

noticeable.

54

19. Otisci drvene cetvrtaste nosive grede krovne konstrukcije na spoju zidova Z2 i Z2a Bearing of a rectangu­ lar wooden buttress column of the roof construction at the connection of the walls W2 and W2a

20. Pogled na unutrasnjost rekonstruirane zgrade 1 View of the interior of the reconstructed building 1

ocuvala zbuka, bijele do okerzuckaste boje. Dva prigradena zida (Z2, Z2a) zatvaraju zgradu 1, ali pokazuju izrazitu nepravilnost u tehnici gradnje. Nizovi ne postoje i sve se doima nekako nezgrapno, gradeno na brzinu. Pokazuju odliku gradnje 17.st., kao i sljedecih stoljeca. Doslo se dotle da je koristena i opeka kao dopunski

wooden carriers of the roof construction. White to yellowish-ochre wall plaster is preserved in places on the face of the wall. Two annexed walls (W2, W2a) close building 1 , but show distinct irregularity in the building technique. There are no rows and everything seems ungainly and built in a hurry. They show the characteristics of 17th century construction as well as those of the following centuries. Things had got so far that bricks had been used as addi­ tional building material, just as any other piece of broken stone (HORVAT 1986, 191). Within the structure of wall W2, at the connection with wall W1a, there used to be a small 30-35 cm wide win­ dow, through which the room could get some light and air. It seems that the window did not have any stone frame, and probably not a wing either. So, the opening itself was forming a window. There was no need for a wing or bars, and the window could have been covered by translucent leather, silk or cloth. The simplest windows like this one have been found in the less important rooms, for example cellars or storage rooms. Starting in the 15th century windows were getting finely glazed surfaces instead of the heavy wooden wings (SZABO 1920, 30; HORVAT 1997, 44, 57). More will be said about glass in a separate chapter. At the connections of the abovementioned walls (W2, W2a) on the inside and on the outside there is one rectangular bearing of a wooden col­ umn of the roof construction carrier respectively. So, there were originally altogether four wooden roof construction carriers and a door beam. The small annexed room could have been roofed over only by means of a one-eave roof, i.e. roof with one eave. It is well-known that such lower build­ ings used to be annexed due to the restricted space inside the forts (HORVAT 2005, 12-13). Since no sherds of roof tiles have been located near build­ ing 1 , it is presumed that the roof had consisted of wooden shingle connected by small T-headed iron nails. The shingle made up a light short-last­ ing cover because it had been made of long and narrow pieces of softwood board, e.g. fir, spruce or pine-wood (SZABO 1920, 3 1 ; HORVAT 2005, 16). Besides, this thesis is definitely supported by the fact that numerous smaller nails have also been found, and those nails had been used to reinforce the construction, often bent in the lower part. The walls of building 1 were restored and con­ served in 2006 and 2007, because they had been showing significant dilapidation. Oak beams of the original diameter were inserted into the dis­ covered groves and a one-eave roof like the one that used to roof the building over was built. A wooden door was also placed here together with the stone threshold, and the whole interior is about to be plastered with a thin layer of wall plas­ ter of white-ochre colour such as has persisted in places until today. Fine gravel will be sprinkled at the bottom (4-8 mm) so that the floor will be lev­ elled with the visible bedrock and the foundation

gradevinski materijal, pa je iskoristena kao bilo koji drugi komad lomljenog kamena (HORVAT 1986, 191). U sklopu zida Z2, a na spoju sa zidom Z1a, nalazio se omanji prozor sirine 30-35 cm, kroz koji se prostorija mogla osvjetljavati i prozracivati. Cini se da prozor nije imao nikakav kameni okvir, a vjerojatno ni krilo. Dakle, vec je otvor sam po sebi cinio prozor. Za krilo i resetku nije bilo potrebe, a prozor je mogao biti oblijepljen prozirnom kozom, svilom ili platnom. Takvi najjednostavniji prozori nalazili su se upravo na manje vaznim prostorijama, npr. podrumu i spremistu. Od 15.st. prozori su umjesto teskih drvenih krila dobivali fino ostakljene povrsine (SZABO 1920, 30; HORVAT 1997, 44, 57). 0 samom staklu bit ce u posebnom poglavlju nesto vise govora. Na spojevima doticnih zidova (Z2, Z2a) s unutrasnje i vanjske strane postoji po jedan cetvrtasti lezaj drvena stupa za nosac krovista. Tako su sve zajedno izvorno postojala cetiri drvena nosaca krovne konstrukcije i greda za vrata. Nacin na koji je mala prigradena prostorija mogla biti natkrivena moguce je jedino jednostresnim krovom, odnosno krovom na jednu vodu. Poznato je kako su zbog skucenosti prostora unutar utvrda cesto prizidavane takove nize gradevine (HORVAT 2005, 12-13). Buduci da u blizini zgrade 1 nisu pronadeni ulomci krovnog crijepa, pretpostavka je da se krov sastojao od drvene sindre povezane manjim zeljeznim cavlima T glavice. Sindra je cinila lagani pokrov kratkog vijeka trajanja buduci da se izradivala od uskih i dugackih dascica crnogoricnog drva, npr. jele, smreke ili borovine (SZAB01920, 31; HORVAT 2005, 16). Osim toga, tu tezu svakako osnazuje i to sto je pronaden i veci broj cavala manjih dimenzija kojima se ta konstrukcija ucvrstila, vrlo cesto savinuti u donjem dijelu. Zidovi zgrade 1 restaurirani su i konzervirani 2006-2007.g., buduci da su pokazivali izrazitu trosnost. U pronadene lezaje umetnute su hrastove grede izvornog promjera te je sagraden i jednostresni krov kakav je nekad natkrivao ovu zgradu. Postavljena su i drvena vrata zajedno s kamenim pragom, a kompletna se unutrasnjost uskoro planira ozbukati tankim slojem zbuke bijelooker boje kakva se mjestimicno odrzala na zidu do danas. Na dno ce se posipati sitni sljunak (4-8 mm) kojim bi se pod iznivelirao s vidljivom zivom stijenom i temeljnom stopom zida. Prilikom arheoloskih istrazivanja prepoznato je vise slojeva (prosloja) prepaljene zemlje crvenkastonarancaste boje koji zajedno s pronadenim ulomcima peka govore da su stanovnici utvrde u ovoj zgradi vjerojatno pripremali hranu. Zgrada 2 Zgrada 2 nalazi se sjevernije od zgrade 1, te zajedno s njom cini dio stambeno-gospodarskog kompleksa utvrde. Zauzima prostornu povrsinu od oko 7 x 7 m (unutrasnja povrsina oko 6 x 6 m).

55

footing of the wall. Many layers of reddish-orange overburnt earth were recognised during the archaeological re­ search and together with the discovered sherds of baking lids they show that the inhabitants of the fort had probably prepared food in this build­ ing. Building 2 Building 2 is situated north of building 1 and together with it forms part of the residential-hus­ bandry complex of the fort. It takes up the surface of about 7 x 7 m (the inner surface about 6 x 6 m). The building probably had the function of a pal­ ace, and consisted of wall W1c described above and better preserved walls W7 (western) and W8 (northern). Wall W1b is preserved over the length of 1 m towards the north, in a few rows of stone. It seems that the wall is interrupted here for some reason. It is possible that the entrance to the ground floor of the palace had been here, and the

21. Pogled na rekonstruiranu zgradu 1 s jugozapada i jugoistoka. Jednostresni krov izveden je od drvene sindre View of the reconstructed building 1 from the southwest and southeast One-eave roof, made out of wooden shingle

56

22. Kontrolni profil u sektoru A, kroz zgradu 1. 1- Humusni crni sloj zemlje. 2- Sivi pjeskoviti sloj urusenja rahle zemlje. 3- Sloj zemlje sivosmede boje s vecim blokovima kamenja, opeke i ugljena. 4- Sloj zapecene zemlje crvene boje. 5- Sloj urusenja s vecim blokovima kamenja i tragovima zapecene zemlje. 6- Sloj gusto polozenih urusenih kamenih blokova. 7- Sloj vapna i zapecene zemlje. 8- Sloj vapna i zemlje utosmede boje. 9- Ziva stijena. 10Kamen. Control profile in the sector A, through the building 1. 1- Humus black layer of soil 2- Gray sandy layer of the cave-in of loose soil 3- Greyish-brown layer of soil with larger blocks of stone, brick and charcoal 4- Layer of red baked soil 5- Layer of cave-in with large blocks of stone and traces of baked soil 6- Layer of densely placed, caved-in stone blocks. 7- Layer of lime and overburnt earth 8- Layer of lime and yellowish-brown soil 9- Bedrock 10- Stone

23. Konzervirani zidovi novovjekog palasa na vrhu utvrde (Z8, Z22) Conserved walls of the palace from the postmedieval period on the top of the fort (W8, W22)

Zgrada je vjerojatno imala funkciju palasa, a sastojala se od vec opisanog zida Z1c i bolje sacuvanih zidova Z7 (zapadni) i Z8 (sjeverni). Zid Z1b ocuvan je u duzini od 1 m u smjeru sjevera u nekoliko redova kamena. Cini se da je zid tu zbog necega prekinut. Moguce je da se tu nalazio ulaz u prizemlje palasa, dok preostali veci dio posve nedostaje. Razlog je u tome sto su se sacuvani zidovi palasa iz 16.st. sastojali od izrazito pravilnih klesanih blokova kamena, a nakon napustanja

remaining larger part is missing altogether. The reason for this lies in the fact that the preserved walls of the palace from the 16th century con­ sisted of very regularly dressed stone blocks, and after the fort had been abandoned, they were a first-class source of stone material for the sur­ rounding inhabitants. The two better preserved walls (W7 and W8) are more recent (17th cen­ tury). Wall W7 has been researched in the length of 6,40 m, height 1,60 m, and it is 1 m wide; wall W8 has been researched in the length of 7,10 m, height of 2 m and it is 0,90 m wide. A similar build­ ing method and the use of the same material are rendering the recognition of different building phases more difficult. However, parallel to wall W1c, a wall in traces has been found (W16, a few dressed stones connected by yellowish wall plas­ ter) on bedrock, and they could belong to the older phase of the fort. There is a similar situation along wall W7 (W15). The inhabitants of the fort had probably annulled the older phase altogether when they had started the new construction, so these are actually the only remains from that time. The discovered samples of red wall plaster indicate that the inside of one of the rooms of the building had been plastered in a different way from the other walls of the fort, where white-ochre wall plas­ ter was used (W3, W4, W1b, W1c). The construc­ tion of these walls is the poorest of the whole fort. The walls are crumbling, and regular rows of stone are missing. So, during the conservation of wall W8, it was necessary to analyse the stone almost

utvrde bili su prvorazredan izvor kamene grade okolnom stanovnistvu. Dva bolje ocuvana zida [11 i Z8) mladeg su postanka (17.st.). Zid Z7 istrazen je u duzini 6,40 m, visini 1,60 m, a sirok je 1 m, a zid Z8 u duzini 7,10 m, visini 2 m, a sirok je 0,90 m. Slican nacin zidanja i upotreba istog materijala otezavaju prepoznavanje razlicitih gradevnih faza. Medutim, usporedno sa zidom Z1c pronaden je zid u tragovima (Z16, pronadeno je nekoliko kamenih klesanaca povezanih zbukom zuckaste boje) na zivoj stijeni, koji bi mogao pripadati starijoj fazi utvrde. Slicna je situacija i duz zida Z7 (Z15). Vjerojatno su stanovnici utvrde zapocevsi novu gradnju potpuno ponistili stariju fazu te su nam ovo zapravo jedini ostaci iz tog vremena. Pronadeni uzorci zbuke crvene boje govore da je unutrasnjost neke od prostorije zgrade bila zbukana razlicito negoli ostali zidovi utvrde gdje je koristena bijelooker boja zbuke (Z3, Z4, Z1b, Z1c). Gradnja tin zidova najlosija je na cijeloj utvrdi. Zidovi se rasipaju, a izostaju pravilniji redovi kamena. Tako je prilikom konzervacije zida Z8 bilo potrebno razloziti kamen gotovo do temeljne stope i potom ga vratiti natrag. U kakvom je stupnju ocuvanosti utvrda Canjevo najbolje nam govori ta zgrada. Sigurno je da je rijec o visekatnoj zgradi koja je mogla doseci visinu i do 10 m. Medutim, ziva stijena unutar zgrade (tj. hodna povrsina prizemlja) na nekim mjestima nadvisuje sacuvane zidove. To znaci da su zidovi sacuvani samo u visini podruma. Izmedu zive stijene i zidova nalaze se dva veca otvora koja su gospodari utvrde namjenski vrlo kvalitetno iskoristili. Naime, u sjevernom dijelu zgrade 2 pronadena je manja cetvrtasta prostorija s dva zida (Z18 i Z19), prigradena vanjskom zidu (Z8). Dimenzija je oko 1,75 x 1,90 m, a ocuvana je u visini od 0,90 m. Dva bocna zida zapravo i nisu zidana, vec su vjerojatno izvedena u oplati, tj kalupljena od vece kolicine sute, zbuke i sitnog kamenja u sirini od 0,35 m. Vanjski okolni dio zidova bio je zatrpan zemljom i sutom. Najnizi dio prostorije tek je nesto siri od 0,50 m, a sastoji se od pravilno postavljenih klesanih kamenih ploca do kojih vode dvije sacuvane stepenice sirine 0,30 m. Pravilni klesani blokovi postavljeni su krajno uz bocne zidove tako da su preko njih vjerojatno bile postavljene drvene dascice. Preostale stepenice koje su vodile do prizemlja palasa nisu pronadene. Buduci da se prostorija nalazi unutar jedne stambene zgrade, i to u njenom hladnijem sjevernom dijelu, pretpostaviti je da je sluzila kao svojevrstan hladnjak gdje se moglo cuvati svjeze i suho meso, te ostali lako kvarljivi proizvodi. Drugi podrumski objekt unutar palasa nalazi se u zapadnom dijelu, tik uza zid Z7, a rijec je o manjoj cisterni za vodu (Z20). I tu je rijec o iskoristavanju prirodne skrape. Naime, pronadena je zidana konstrukcija kruznog tlocrta promjera 1,30 m, sacuvana u visini od 0,20 do 0,45 m. Prilikom gradnje zida Z7 negiran je zapadni dio cisterne tako da na tome mjestu zid potpuno

57

to the foundation footing and then put it back. How well preserved Fort Canjevo is, can best be seen from the building itself. It is certain that it had been a multi-story building that could have reached the height of 10 m. However, the bedrock within the building (i.e. the walking surface of the ground floor) is higher than the preserved walls in some places. It means that walls are preserved only to the height of the basement. Between the bedrock and the walls, there are two larger open­ ings that had been used well by the masters of the fort for a specified purpose. Namely, in the north­ ern part of building 2, a small rectangular room has been found, with two walls (W18 and W19) annexed to the outside wall (W8). The dimensions are about 1,75 x 1,90 m, and it is preserved to the height of 0,90 m. Two side walls are actually not made of stone, but had probably been made from

24. Korekcija prirodnog prostora klesanjem zive stijene (Z8) Correction of the natural space by carving of bedrock (W8)

25. Manja cetvrtasta prostorija u podrumu zgrade 2. Moguce da je rijec o svojevrsnom hladnjaku (Z8, Z18, Z19) Small rectangular room in the basement of the building 2. It is possible it was some kind of a refrigerator (W8, W18, W19)

nedostaje. Prilikom arheoloskih istrazivanja unutar 26. Mala kruzna cisterna u obliku bunara u podrumu zgrade 2 (Z20) i uokolo male cisterne pronadena je veca kolicina Small, well-shaped, water tank in the sute, sitnog kamenja i vapna. Unutrasnja strana basement of the building 2 (W20) sastoji se od pravilno slaganih manjih blokova kamena nalijepljenih na zivu stijenu, ciju je povrsinu prekrivala veca kolicina hidraulicne zbuke crvenkaste boje. Ta vrsta zbuke koristena je iskljucivo kao vodonepropusno sredstvo te je stoga objekt definiran kao mala cisterna u obliku bunara. Medutim, njegov mali promjer i obujam tesko da je mogao zadovoljiti potrebu za vodom stanovnika utvrde u 16-17.st. te je moguce da je

shuttering, i.e. moulded from a larger amount of rubble, wall plaster and tiny stones in the width of 0,35 m. The outside surrounding part of the walls had been buried with earth and rubble. The low­ est part of the room is a little bit wider than 0,50 m, and consists of regularly placed dressed stone boards with two 0,30 m wide preserved stairs lead­ ing to it. The regularly dressed blocks had been placed at the extreme ends by the side walls so that some wooden board pieces had probably been placed over them. The remaining stairs which had lead to the ground floor of the palace have not been found. Since the room is situated within one residential building, in its cooler northern part, it can be presumed that it had been used as some kind of refrigerator for storing fresh and dried meat and other highly perishable products. The other basement building within the palace is situated in the western part, in the immediate proximity of wall W7, and it is a small water reser­ voir (W20). In this case the natural crack in lime­ stone had been used as well. Namely, a stone con­ struction with a round ground plan and the diam­ eter of 1,30 m has been found; it is preserved up to the height of 0,20 to 0,45 m. During the con­ struction of wall W7, the western part of the water reservoir had been annulled, so that the wall is missing completely in that part. During the ar­ chaeological research a large amount of rubble, tiny stones and mortar was found within and around the small reservoir. The inside consists of regularly placed smaller stone blocks added to the bedrock, whose surface had been covered by a large amount of reddish hydraulic plaster. This kind of wall plaster had been used exclusively as a waterproof material and the facility is therefore defined as a small well-shaped water tank. How­ ever, its small diameter and volume could hardly satisfy the need of the 16th-17th century fort in­ habitants for water; it is therefore possible that beside this water reservoir, there had been an­ other bigger one. More to the east from these build­ ings, in a somewhat lower part of the fort, towards the artificial moat, there is a levelled plateau which might have served as a yard. A water reservoir like the one mentioned above should be expected here, a facility of crucial importance for every fort dur­ ing defence (SZABO 1920, 31). Building 3 Building 3 was in function at the time of the original rectangular defensive wall, and was us­ ing two of its walls (W11, W26). In the middle of the building, there is a massive freestanding rect­ angular column with the dimensions 1,25 x 0,95 m, almost 2 m high. It can be concluded from its elongated form that it probably used to bear two arches of the ground-floor room, one towards the southern side of wall W26, and the other towards the bedrock north of wall W22, where traces of wall plaster have been noticed. It is important to mention that the column had been very well con-

27. Samostojeci cetvrtasti masivni stup usred zgrade 3 (Z10) Massive freestanding rectangular column in the middle of the building 3 (W10)

osim te cisterne na nekom drugome mjestu postojala jos jedna veca. Istocnije od ovih zgrada, na nesto nizem dijelu utvrde, prema umjetnoj grabi nalazi se zaravnjeni plato koji je mogao sluziti kao dvoriste. Tu bi trebalo ocekivati takovu cisternu, gradevinu od presudne vaznosti svake utvrde prilikom obrane (SZABO 1920, 31). Zgrada 3 Zgrada 3 funkcionirala je u vrijeme prvotnog cetvrtastog bedema iskoristavajuci dva njegova zida (Z11, Z26). Usred zgrade nalazi se masivni samostojeci cetvrtasti stup dimenzija 1,25 x 0,95 m, visok gotovo 2 m. Zbog svog izduzenog oblika cini se da je nosio dva luka prizemne prostorije, jedan prema juznoj strani zida Z26, a drugi prema zivoj stijeni sjeverno od zida Z22, gdje su uoceni tragovi zbuke. Bitno je napomenuti da je stup graden vrlo kvalitetno, s manjom kolicinom vezivnog sredstva. Osim toga, temelji ga vrlo visoka i cvrsta stopa nesto sira na sjevernoj strani. Svodovi su bili izradeni od sedre, pronadene u vecoj kolicini. Zanimljivo je da se lukovi na stupovima obicno pronalaze samo u prizemljima i podrumima utvrda ili unutar srednjovjekovnih crkava, primjerice u crkvi sv. Sofije u Dvigradu. Cini se da je prostorija vjerojatno funkcionirala samo u starijoj fazi utvrde (15-16.st.). Prilikom arheoloskih istrazivanja iskopan je sloj urusenja veci od 3 m koji izgleda kao da je nastao odjednom i namjerno (vjerojatno u 17.st.). Ispod doticnog sloja, u razini temeljne stope stupa, prepoznat je kultumi hodni sloj, a tik iznad njega mjestimice se uocavaju tragovi gorenja. Prema svemu, cini se da je drvena krovna konstrukcija bila zapaljena i srusena, a potom su mladi stanovnici utvrde prostoriju zatrpali sutom. Unutar prostorije pronadeno je nekoliko bitnih konstruktivnih elemenata na spojevima zidova. Naime, na spoju Z11 i Z26 nalaze se ostaci triju lezaja za cetvrtaste drvene grede, od kojih su dvije vodoravne i jedna okomita, a jednako je i na spoju Z26 i Z26b. To bi znacilo da su drvenim gredama pojacavali uglove zidova, koje su u isto vrijeme mogle pridrzavati konstrukcije visih katova zgrade. Ostale zgrade Osim te tri gotovo u cijelosti istrazene zgrade (zgrada 1, 2 i 3) s pomocnim prostorijama, na utvrdi Canjevo nalazi se jos dosta njih neistrazenih. Zapadno od zgrade 1 nalazi se nekoliko povezanih uzih zidova (Z3, Z4, Z5) koji vjerojatno tvore neku poligonalnu zgradu. Moguce je je rijec o osmerokutnoj gradevini (zgrada 4), a problem oko utvrdivanja njena tlocrta zadaje neistrazena zapadna i juzna padina, gdje se za sada naziru tragovi nekoliko zidova. Postoji mogucnost da bi ta zgrada mogla biti kapelica. Ako je tome tako, tlocrtno najblizi oblik nalazi se na Medvedgradu, od cije bi se kapele razlikovala vremenom nastanka (13.St.), velicinom i gradevnim materijalom (izgradena od opeke; HORVAT 1999, 190, sl.4;

59

structed, with a small amount of connective mate­ rial. Besides, its foundation is a very high and firm footing, somewhat wider on the northern side. The vaults had been built from travertine, which has been found in large amounts. It is interesting that the arches on columns can usually be found only on the ground floors and basements of forts or inside medieval churches, for example in the church of St. Sofija in Dvigrad. It seems that the room had probably functioned only in the older phase of the fort (15th-16th cen­ tury). During the archaeological researches, a layer of a cave-in was excavated, which was larger than 3m, looking as if it had been made instantly and on purpose (probably in the 17th century). A cul­ ture walking layer was recognised below the layer in question, at the level of the foundation footing of the column, and immediately above it, traces of

28. Pocetni radovi na iskopavanju zgrade 3 u sektoru L Beginning of excavation of building 3 in sector L

29. Pogled na hodnik izmedu dviju zgrada prilikom arheoloskih iskopavanja 2007.g. (Z8, Z22) View of the hall between two buildings during the archaeological excavations in 2007 (W8, W22)

burning can be seen in places. Taking all this into consideration, it seems that the wooden roof con­ struction had been burnt and knocked down, af­ ter which the more recent inhabitants of the fort had buried the room with rubble. Inside the room, a few important constructive elements have been found at the connections of the walls. Namely, at the connection of walls W11 and W26, there are the remains of the three groves for rectangular wooden beams, two of which are horizontal and one vertical; the same as at the connection of W26 and W26b. This would mean that the wooden beams had been used for reinforcement of the corners of the walls and that they could hold the constructions of the higher floors of the building at the same time. Other buildings Beside these three almost completely re­ searched buildings (buildings 1, 2 and 3) with ancillary rooms, there are many unresearched ones on Fort Canjevo. West of building 1, there are a NADILO 2003a, 481-483). Druge poznate kapele few connected narrow walls (W3, W4, W5) that kontinentalne Hrvatske iz 15.st. nemaju ni probably form some kind of a polygonal building. priblizno slican oblik te se najcesce sastoje od It could be an octagonal building (building 4), jednog broda i polukruzne ili poligonalne apside and the problem of identifying its ground plan is (Okie, Ledenice, Ozalj, Veliki Kalnik, Zrin itd.). U to caused by the unresearched western and south­ vrijeme kapele su znacile svojevrstan statusni ern hillsides, where traces of a few walls are dis­ simbol i nisu je imale sve utvrde. U prilog teoriji cernible for the time being. There is a possibility mozda govori kameni goticki dovratnik ili that this building could be a chapel. If this is so, doprozornik pronaden usred spomenutih zidova, the nearest form, as to the ground plan, is situ­ kudikamo najmastovitije i najbolje obraden od ated on Medvedgrad, whose chapel was different svih. Zgrada je imala uski prozorcic na istocnoj as to the time of building (13th century), size and strani (Z4) koji je u kasnijoj fazi utvrde zatvoren building material (brick; HORVAT 1999, 190, Fig.4; NADILO 2003a, 481-483). The forms of other well opekama. U meduprostoru zidova Z8 i Z22 pronadeni su known 15th century chapels of the continental tragovi tvrdo nabijene zbukane i glacane podnice. Croatia are not at all similar to this one; they usu­ S obzirom na uski, a dugacki prostor (veci od 10 ally consist of one nave and a semicircular or po­ m), vjerojatno se tu nalazio hodnik izmedu zgrada lygonal apse (Okie, Ledenice, Ozalj, Veliki Kalnik, Zrin etc.). At that time, chapels represented some 2 i 3. kind of a status symbol and not all forts had them. This theory might be supported by the stone gothic door-jamb or window-jamb discovered in the midst of the abovementioned walls, by far the most imagi­ natively elaborated of all. The building used to have a narrow window on the eastern side (W4) which was closed by bricks in a later phase of the fort. Traces of hard-packed plastered and burnished floor have been found in the interspace between walls W8 and W22. Taking into consideration the narrow but long space (larger than 10 m), it had probably been a hall between buildings 2 and 3. Building 5 is located east of buildings 1 and 2, with W1a, W1b and W6 being its constituent parts. Only the directions of some walls have been recognised. There is no need to stress that many more walls, i.e. buildings not described here, have been dis­ covered. During the cleaning of the fort from the vegetation and trees and their eradication, the walls came to light by themselves, some in traces, and

30. Podrucje “stovarista” razbijenih arheoloskih nalaza u sektoru C (otpadna jama, Z od zida Z7, SJ 4) Area of waste dump full of archaeo­ logical finds in sector C (waste pit, W of W7, Layer 4)

31. Pogled s vrha kule (Z13) na njen temelj View from top of the tower (W13) on its fundament

Zgrada 5 nalazi se istocno od zgrada 1 i 2, gdje su zidovi Z1a, Z1b te Z6 njeni sastavni dijelovi. Prepoznati su samo smjerovi nekih zidova. Ne treba posebno govoriti da je pronadeno jos dosta ovdje neopisanih zidova, odnosno zgrada. Prilikom ciscenja utvrde od raslinja i stabala, te vadenja njihova korijenja, zidovi su sami izlazili na svjetlo dana, sto u tragovima, sto s cijelim licima. Vecina njih nalazi se na tlocrtu utvrde. Posebno su zanimljivi pronadeni zidovi pribedemskih zgrada (Z24 i Z25). Medutim, broj preostalih zgrada i njihov raspored za sada je nemoguce izreci, kao i krajnji tlocrtni oblik cijele utvrde. Danas postoje samo pretpostavke, a na buducim je arheoloskim istrazivanjama da razotkriju tu malu utvrdu do prije nekoliko godina prepustenu zaboravu. Gratievinski element! Kada se govori o kamenoj plastici, utvrda Canjevo ni u cemu se ne razlikuje od ostalih kasnosrednjovjekovnih utvrda sjeverozapadne Hrvatske. Tako se medu malobrojnim nalazima gradevinskih elemenata istice tek nekoliko ulomaka kamenih dovratnika, odnosno doprozornika. Takovi se gradevinski dijelovi ucestalo izraduju od mekseg kamena lose kvalitete koji se vrlo lako obraduje (npr. kamen pjescenjak), ali jednako tako i od tvrdeg i nesto kvalitetnijeg vapnenca. Prvi pronadeni kameni dovratnik zapravo je sekundarno iskoristen u zgradi 1 na vrhu utvrde [72a). Naime, mladi stanovnici utvrde vjerojatno su ga u 17.st. iskoristili tako da svojom fino klesanom povrsinom cini sjeverno lice zida. Klesarski je jednostavno obraden sa svih strana, s tim da s jedne strane ima blago skosenje (dimenzije: 38 x 23 x 21 cm). Tako jednostavno obradeni ulomci kamene plastike najcesci su na utvrdi. Postoji jos jedan dovratnik gotovo identicnog oblika i profilacije (T.1-1), ali nesto vecih dimenzija (47 x 36 x 19 cm) te jos dva manja ulomka (23 x 20 x 24-37 cm). Prilikom istrazivanja zgrade 1 in situ pronaden je kameni prag s cetvrtastom rupom za zatvaranje vratiju (T.1-2). Cini se da je i to vjerojatno masivni dovratnik starijeg postanka koji su u 17.st. naknadno iskoristili kao kucni prag. Klesarski je obraden s dvije strane, a s prednje se strane ispod rupe nalazi siri utor po cijeloj duzini. Medutim, najbolje obradeni kameni dovratnik/ doprozornik (T.1-4) pronaden je u neposrednoj blizini Z4 i Z5, odnosno unutar mozebitne osmerokutne kapelice. Rijec je o kamenom predmetu s klesarskom obradom sa svih strana od kojih je jedna iznimno fino i bogato profilirana. Druge dvije strane klesane su ravno, a sa straznje strane nalazi se plitki utor u cijeloj visini koji je vjerojatno sluzio za uglavljivanje predmeta u zid. Dodatno ucvrscivanje izvedeno je cetvrtastom rupom s prednje bocne strane. Profilaciju cini veci broj horizontalnih rebara ostrih i oblih vrhova.

some with their entire faces. Most of them can be found on the ground plan of the fort. The located walls of buildings near the defensive wall (W24 and W25) are especially interesting. However, the number of the remaining buildings and their ar­ rangement are still impossible to tell, as well as the final ground plan form of the whole fort. For the moment, there are only presumptions and the future archaeological researches shall reveal this small fort, forgotten until the recent years. Constructive elements As to the stone plastics, Fort Canjevo is by no means different from the other late medieval forts of the north-western Croatia. So, only a few sherds of stone door- or window-jambs stand out among the scarce finds of construction elements. Such construction parts are often made of softer, poor quality stone, which is very easily worked (e.g.

32. Veci lezaj za cetvrtastu drvenu gredu na spoju zidova Z26 i Z26b Larger bearing for a rectangular door beam at the connection of the walls W26 and W26b

33. Uski prozor na zgradi 4 zatvoren opekama u kasnijoj fazi utvrde (17-18.st.) (Z4) Narrow window on the building 4, closed by the bricks in the later period of the fort (17th-18th) (W4)

62

34. Kameni dovratnik sekundarno iskoristen prilikom gradnje zgrade 1 (Z2a; T.2-3) Stone door-jamb, secondary used during the construction of the building 1 (W2a; T.2-3)

Tako fino obradeni dovratnici/doprozornici postavljani su na zgradama veceg znacaja tijekom renesanse. Jedini pronadeni kameni natprozornik (T.1-3) izraden je od vrlo tvrdog i kvalitetnog kamena, a naoko nalikuje ertama kakve se i sada izvode diljem Hrvatske (Istra, Dalmacija). Klesarski je fino obraden samo s dvije strane, tako da je ravno otklesana prednja ploha (siroka oko 20 cm, duzine vece od 50 cm), ispod koje se nalazi blago skosenje. Preostale plohe nisu klesane jer su bile uzidane u zid i samim time nevidljive. Ispod skosenja nalazio se otvor prozora sirine oko 40 cm. Poput kamene plastike, slicno je i s opekama. Pronadeno je tek stotinjak ulomaka, koji su vecinom samo polovicno ocuvani. Tek je nekoliko primjeraka sacuvano u cijelosti, a medu njima prepoznaju se dva osnovna modela, ovisno o dimenzijama (T.1-6,7). Modeli su priblizno iste sirine i visine, a duzina im je promjenjiva. Jedan model ima sirinu 13 cm, a visinu 6 cm, a drugi sirinu 14 cm i visinu 8 cm (BEKIC 2000, 17). Oba modela pronalaze se u primjercima duzine 30 cm, a pored njih uzi model se pronalazi u duzini od 29 ili cak 37 cm, a siri model u duzini od 28 cm. Preostale opeke neznatno odstupaju od osnovnih dimenzija (do 0,5 cm). Prema tome, uzi je model vecinom duzine 29-37 cm, a siri 28-30 cm. Oba su modela vrlo dobro pecena, crvene su boje, faktura im je vrlo losa, a povrsina gruba na dodir. Zanimljivo je da do sada nije pronaden ni jedan

sandstone), but also of harder and somewhat bet­ ter quality limestone. The first stone door-jamb to be discovered had actually been used secondarily in building 1 at the top of the fort (W2a, T.2-3). Namely, more recent inhabitants of the fort probably used it in the 17th century in such a way as to form the northern face of the wall by its finely dressed surface. In terms of the stone-dressing work, it was simply elabo­ rated from all sides, with a slight inclination on one side (dimensions: 38 x 23 x 21 cm). Such sim­ ply elaborated sherds of stone plastics are the most common ones on the fort. There is one more doorjamb almost identical by form and stone-carving (T.1-1), but of somewhat larger dimensions (47 x 36 x 19 cm) and two more, smaller sherds (23 x 20 x 24-37 cm, T.2-4). During the research of building 1 , a stone threshold with a rectangular hole meant for clos­ ing of the door was found in situ (T.2-1). It seems that this had also been an older massive doorjamb which had later been used as a house thresh­ old. It had been dressed from two sides and there is a wider grove along the whole length in the front part, below the hole. However, the best cut stone door-/window-jamb (T.1-2) has been discovered in the immediate prox­ imity of walls W4 and W5, i.e. inside the possible octagonal chapel. It is a stone object dressed from all sides, one of which had been carved in a spe­ cially refined and ornamented way. The other two sides had been dressed straight, and there is a shallow grove at the rear side along the whole height, which had probably been used for fixing the object into the wall. The additional reinforce­ ment had been carried out by means of a rectan­ gular hole at the front lateral side. The stone-carv­ ing consists of a number of ribs with sharp and round ends. During the Renaissance such finely elaborated door-/window-jambs used to be placed on rather significant buildings. The only discovered stone window lintel (T.13) had been made of a very hard stone of good quality, and is apparently similar to stone frames, such as can still be found throughout Croatia (Istria, Dalmatia). It had been finely dressed from only two sides, so that the front surface had been dressed straight (20 cm wide, more than 50 cm long), with a slight inclination below it. The re­ maining surfaces had not been dressed because they had been built into the wall and therefore invisible. Beneath the inclination, there had been some 40 cm wide window opening. A similar case to the one with stone plastics happened with bricks. Not more than some hun­ dred or so sherds have been discovered, most of which only partly preserved. Very few samples have been completely preserved, among which two ba­ sic models can be recognised, depending on the dimensions (T.2-5,6). The models have approxi­ mately equal widths and heights, while their lengths vary. One of the models is 13 cm wide, and

zid od opeke ili kombinacije kamen-opeka, vec su ulomci opeka koristeni tek sporadicno kao dopuna materijala na mladim zidovima utvrde (1718.st). Medu preostalim gradevinskim elementima trebalo bi spomenuti ostatke svodova, odnosno lukova izvedenih od sedre (T.1-8). Rijec je o vrlo lakom i poroznome materijalu od kojeg se vrlo prakticno izvodio luk, ali i svod za kat kao sto je vidljivo na utvrdi Glavas. Do sada su ulomci sedrenih lukova pronadeni samo u vezi sa samostojecim stupom unutar zgrade 3. Drugi materijal od kojeg je moguce izgraditi luk jest opeka, sto na Canjevu do sada nije potvrdeno. Pogresna je pretpostavka da su zidovi srednjovjekovnih utvrda bill neozbukani. Na vecini utvrda zbuka je otpala prije mnogo vremena zbog djelovanja atmosferilija (sunce, kisa, led, mraz). Razlog zbukanja treba traziti u zelji da se zidovi zastite upravo zato sto se zidanje i vezni materijal vrlo lose kvalitete (FISTER 1975, 38-39; HORVAT 1986, 179). Vanjska zbuka zidova na kasnosrednjovjekovnim i novovjekim utvrdama obicno je radena od ostrog pijeska, a unutrasnja zbuka bila je finije zaglacana. Nakon rusenja utvrde zgrada 1 zbog svoje male visine gotovo je cijela zatrpana sutom, a s vremenom se na nju natalozio i deblji sloj zemlje. Vjerojatno je sve to omogucilo da se zbuka bolje ocuva na vanjskim i unutrasnjim zidovima. Medutim, vidljivo je da se stanovnici utvrde Canjevo nisu posebno potrudili zbuku fino uglacati tako da je nije bilo moguce konzervirati in situ. Slicna zbuka (bijele do okerzuckaste boje; T.1-10) nalazi se i na unutrasnjim zidovima zgrade 4 (Z3, Z4, Z5). Sve su to zgrade iz mlade faze utvrde. U blizini palasa pronadeni su i ulomci zbuke crvene boje (T.1-9), sto nam govori da je barem jedna od prostorija bila zbukana razlicito negoli ostale do sada istrazene. KATALOG Tabla 1 - Obrafieni kameni elementi 1- Ulomak dovratnika glacane povrsine s blagim zakosenjem (47x36x19 cm). Kamen pjescenjak. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 2- Ulomak renesansnog bogato profiliranog dovratnika/doprozornika. Profilacija u vidu visestrukih ostrih i oblih vrhova horizontalnih rebara, s vanjske strane mala cetvrtasta rupa za uglavljivanje. Kamen vapnenac. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 3- Cjeloviti natprozornik s finom klesarskom obradom na dvije plohe. Kamen vapnenac. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pri vrhu. Tabla 2 - Obradeni kameni elementi, opeke i zidna zbuka 1- Ulomak kucnog praga s utorom i cetvrtastom rupom za zatvaranje. Kamen vapnenac. Canjevo ’04, Sektor A, Z od Z2a, Sloj 4. 2- Ulomak jednostavno profiliranog dovratnika

6 cm high, and the other one is 14 cm wide and 8 cm high (BEKIC 2000, 17). Both models have been found as 30 cm long speciments, and beside them there is a narrower one found in the length of 29 or even 37 cm, and a wider one found in the length of 28 cm. The remaining bricks negligibly deviate from the basic dimensions (up to 0,5 cm). The narrower model is therefore mostly 29-37 cm long, and the other one 28-30 cm. Both models had been very well baked, they are red, their facture is very poor and their surfaces are rough to the touch. It is interesting that not a single brick wall or a combination of stone and brick has been found so far, but the sherds of bricks had been only sporadically used in addition to the material on more recent walls of the fort (17th-18th cen­ tury). Among the remaining constructive elements, we should mention the rests of vaults or arches made of travertine (T.2-7). It is a very light and porous material practical to make an arch of, as well as a vault for the upper floor, such as can be seen on the fort of Glavas. The sherds of traver­ tine arches have so far been found only in con­ nection with the freestanding column inside building 3. Another material from which it is pos­ sible to build an arch is brick, which has not been confirmed on Canjevo so far. The presumption that the walls of medieval forts had not been covered with plaster is wrong. On the majority of forts, the wall plaster fell off a long time ago, due to the effects of atmospheric agents (sun, rain, ice, frost). The reason for plastering should be seen in the desire to protect the walls as the result of the poor quality masonry and con­ nective material (FISTER 1975, 38-39; HORVAT 1986, 179). The outside wall plaster of the walls on the late medieval and modern age forts had usually been made of sharp sand, and the inside wall plaster had been finer burnished. After the fort had been knocked down, building 1 was al­ most completely buried with rubble due to its small height, and in time a thick layer of earth settled on it. All this probably caused a better preservation of the wall plaster on the outside and inside walls. However, it is obvious that the inhabitants of fort Canjevo had not made any special effort to finely burnish the wall plaster, and it was therefore not possible to carry out its conservation in situ. Simi­ lar wall plaster to this one (white to yellowishochre; T.2-9) can be seen on the inside walls of building 4 as well (W3, W4, W5). All these build­ ing originate from the newer phase of the fort. Near the palace, sherds of red wall plaster have also been found (T.2-8), which indicates that at least one room had been plastered in a different way from the rest of the so far researched ones. CATALOGUE Table 1 - Cut stone elements 1- Sherd of a door-jamb of burnished surface

63

35. Opeka s otiskom ijudske Njeve
ruke (model 1) Brick with human handprint (model 1)

64 —

glacane povrsine s plitkim zlijebom. Kamen vapnenac. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pri vrhu. 3- Presjek kamenog dovratnika s tri glacane povrsine s jednim blagim zakosenjem uzidan u zid Z2a. Kamen vapnenac. 4- Presjek jednostavnog dovratnika s tri glacane povrsine. Kamen vapnenac. Canjevo ‘06, Slucajni nalaz pri vrhu. 5- Prvi model opeke 6/13/37 cm. Canjevo ‘07, Sektor A, Zid Z4. 6- Drugi model opeke 7/14/28 cm. Canjevo ‘07, Slucajni nalaz pri vrhu. 7- Ulomak svoda, odnosno luka prostorije. Sedra. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 8- Pet ulomaka jednoslojno crveno bojene zbuke. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 9- Dva ulomka jednoslojno bijelosivo bojene zbuke. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. Tabla 3 - Pretpostavljeni tlocrt utvrde s razvojnim fazama

with a slight slanting (47x36x19 cm). Sandstone. Canjevo ’05, Chance find near the top. 2- Sherd of a richly carved Renaissance door/ window-jamb. The stone-carving in terms of multiple sharp and round points of horizontal ribs, on the outside a small rectangular hole for fixing. Limestone. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 3- Integral window lintel with fine stone-dressing elaboration on two surfaces. Limestone. Canjevo ’O6, Chance find near the top. Table 2 - Cut stone elements, bricks and wall plaster 1- Sherd of a threshold with a grove and a rectangular hole for closing. Limestone. Canjevo ’04, Sector A, W from W2a, Layer 4. 2- Sherd of a simply carved door-jamb of burnished surface with a shallow groove. Limestone. Canjevo ’06, Chance find near the top. 3- Cross-section of a simple door-jamb with surface burnished from three sides. Limestone. Canjevo ’06, Chance find near the top. 4- Cross-section of a stone door-jamb of bur­ nished surface with slight slanting secondarily slanted by building into the northern face of wall W2a. Limestone. 5- First brick model 6/13/37 cm. Canjevo ’07, Sector A, Wall W4. 6- Second brick model 7/14/28 cm. Canjevo ’07, Chance find near the top. 7- Sherd of the vault or arch of the building 3. Travertine. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 8- Five sherds of one-layered wall plaster painted red. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 9- Two sherds of one-layered wall plaster painted greyish-white. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. Table 3 - Suspected ground plan of the fort with phases

00

K>

o

n

en

-

O
FORT CANJEVO FEATURES

30

-! -;*.

V

'.<u

* ; #

~&0

8
20

Tabla 2 - Obradeni kameni elementi, opeke i zidna zbuka / Table 2 - Cut stone elements, bricks and wall plaster

Tabla 3 - Pretpostavljeni tlocrt utvrde s razvojnim fazama / Table 3 - Suspected groundplan of the fort with phases

0

10

20

30

UTVRDA CANJEVO
2007. god.

40

50

PRAPOVIJESNI KERAMICKI NALAZI S UTVRDE CANJEVO
Zelimir Brnic Pantovcak 38 HR-10000 Zagreb
Prilikom istrazivanja srednjovjekovne utvrde na Canjevu naislo se u srednjovjekovnom nivelacijskom sutu na manju kolicinu prapovijesne keramike. Ukupno je pronadeno vise stotina ulomaka keramike, koji su bill u sekundarnom polozaju, dakle bez originalnog konteksta prapovijesnog sloja ili jama. Stoga se analiza prapovijesne keramike u pogledu njezina kulturnog i vremenskog odredenja temeljila na tipoloskim karakteristikama 88 ulomaka, njihovu nacinu ukrasavanja te nacinu pecenja i fakturi. UstanovIjeno je da su zastupljene kulture eneolitika i broncanog doba. Periodizacijom i definicijom eneolitickih i broncanodobnih kultura u sjeverozapadnoj Hrvatskoj bavio se S. Dimitrijevic (1979a, 1979b, 1979c) te Z. Markovic (1990, 1994).1 S. Dimitrijevic je smatrao da je lasinjska kultura nastala na supstratu kasne vincanske, sopotske i lengyelske kulture, te da je po svojim karakteristikama duboko povezana s kasnoneolitickim horizontom (Dimitrijevic, S. 1979, 165 i d. Dimitrijevic, S. 1982, 445). Podijelio ju je na tri glavna razvojna stupnja, s time da drugi stupanj ima dvije podfaze (S. Dimitrijevic 1979a, 151 i d). To su stupanj I - rana ili pretklasicna faza, stupanj II A i II B ili klasicna faza te stupanj III - kasna faza. U kronoloskom smislu determinirao je S. Dimitrijevic lasinjsku kulturu kao eneoliticku kulturu i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prikazao je njezino trajanje kroz cijeli eneolitik do kasne vucedolske kulture (S. Dimitrijevic 1981, Beilage 2). U vrijeme klasicne faze lasinjske kulture datirao je Retz-Gajary kulturu kao polunomadsku (S. Dimitrijevic 1982, 445). Ovu konstataciju o nomadskoj kulturi opovrgnuo je kasnije Z. Markovic (1990, 46). Dimitrijevic je ujedno smatrao da su lasinjska i Retz-Gajary kultura postojale u sjeverozapadnoj Hrvatskoj istovremeno s time da je Retz - Gajary bila mlada te da je pocela u vrijeme II A stupnja lasinjske kulture. Na podrucju sjeverozapadne Hrvatske razdijelio je dva facijesa Retz-Gajary kulture, i to stariju Visnjica tip te djelomicno istovremeni ali mladi tip Kevderc Hrnjevac, koji je prema njegovu misljenju trajao do kasnog vucedolskog horizonta (S. Dimitrijevic 1981, Beilage 2). U istom je radu publicirao i dva fragmenta Retz-Gajary tipa kao importe u sklopu

PREHISTORIC CERAMIC FINDS FROM CANJEVO FORT
Zelimir Brnic Pantovcak 38 HR-10000 Zagreb
During the research of the medieval fort at Canjevo in the medieval levelling rubble a small amount of prehistoric pottery was found. All together there were several hundred sherds, found in secondary position, lacking the original context of a prehistoric layer or pits. That is why the analysis of prehistoric ceramics in terms of its cultural and chronological determination was based on the typological characteristics of 88 fragments, their decoration, firing methods and texture. It has been found out that the represented cultures are of the Eneolithic and the Bronze Age. S. Dimitrijevic (1979a, 1979b, 1979c) and Z. Markovic (1990, 1994) 1 dealt with the periodization and definition of Eneolithic and Bronze Age cultures in north-western Croatia. S. Dimitrijevic thought that the Lasinja culture developed on the substratum of the Late Vinca, Sopot and Lengyel cultures, and that its characteristics deeply connected it to the Late Neolithic horizon (Dimitrijevic, S. 1979, 165 & other; Dimitrijevic, S. 1982, 445). He divided it into three major stages of development, with the second stage divided into two sub-phases (S. Dimitrijevic 1979a, 151 & other). These are the Stage I - an early or preclassical phase, the Stage II A and II B or a classical phase, and the Stage III - a late phase. In terms of chronology, S. Dimitrijevic determined the Lasinja culture as an Eneolithic culture and showed its duration in north-western Croatia throughout the whole Eneolithic up to the late Vucedol culture (S. Dimitrijevic 1981, Beilage 2). During the classical phase of the Lasinja culture he dated the Retz-Gajary culture as semi-nomadic (S. Dimitrijevic 1982, 445). This definition of a nomadic culture was later refuted by Z. Markovic (1990, 46). Dimitrijevic also believed that the Lasinja and Retz-Gajary cultures coexisted simultaneously in north-western Croatia; RetzGajary, being later, started during the Stage II A of the Lasinja culture. He made a distinction between two variants of the Retz-Gajary culture - the older Visnjica type and the younger and partly simultaneous Kevderc-Hrnjevac type; the latter, according to his opinion, lasted until the late Vucedol horizon (S. Dimitrijevic 1981, Beilage 2). In the same paper he published two fragments of

ZL

Detaljniji pregled istrazivanja prapovijesnih lokaliteta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj vidi kod Z. Markovic, 1990, 39 i d. For a detailed review of the research of prehistoric sites in north-western Croatia, see Z Markovic, 1990, 39 & other.

1. Iskopavanje sonde JJ s mnostvom prapovijesnih nalaza 2006.g. Excavation of the trench JJ with numerous prehistoric finds, in 2006.

2. Ulomak keramike lasinjske kulture, T1-2 Ceramic sherd of the Lasinja culture, T1-2

3. Ulomak keramike lasinjske kulture, T1-3 Ceramic sherd of the Lasinja culture, T1-3

the Retz-Gajary type as imports in the context of the Mako cultural group pit from Domony, Garten J. Roob, pit B 1 (the same, 1981, 65, Abb. 4). In other words, it is an intrusion of the Retz-Gajary culture into a pit of the Early Bronze Age Mako group that is, in my opinion, one thousand years younger. The reason for this confusion lies in the fact that there were no Late Eneolithic cultures in north-western Croatia - the Baden culture and the Kostolac culture - and there was an attempt to fill the gap by a longer development of the Lasinja and the Retz-Gajary culture. The opinion of some Slovakian archaeologists also speaks in favour of the earlier dating of the Retz-Gajary culture. V. Nemejcova-Pavukova (1970, 154) explains that pottery of the Retz type has been found in several settlements of the Ludanice culture (youngLengyel and post-Lengyel horizons) as accompanying ceramics and she gives the example of the settlement of Bajc-Vlkanovo. However, the author herself states that the ceramic finds of the Retz type in the settlements of Ludanice culture jame Mako kulturne grupe iz Domony, Garten J. are unsystematic, in other words, they are evident Roob, jama B 1 (isti, 1981, 65, Abb. 4). Naime, in certain settlements, but they do not appear in rijec je o intruziji Retz-Gajary kulture u jami others. There are also some typological differences: ranobroncanodobne Mako grupe, koja je prema ceramics of the Retz type is decorated by grooved mojem misljenju mlada za 1000 godina. Zabuna je stitch {Furchenstich) and incrustation on bellynastala s razlogom zato sto u sjeverozapadnoj shaped cups and jugs. Thus there is still a Hrvatskoj nema kasnoeneolitickih kultura: possibility that ceramics of the Retz type is younger badenske i kostolacke, te se ta praznina pokusala in Slovakia than the Ludanice group. V. ispuniti duljim razvojem lasinjske i Retz-Gajary Nemejcova-Pavukova (1970, XLIX: 2) published a kulture. U prilog ranije datacije Retz-Gajary kulture small amphora with two handles originating from je i misljenje pojedinih slovackih arheologa. V. the Salcuta culture. Nemejcova-Pavukova (1970, 154) obrazlaze da At Vinkovci-Hotel above the Starcevo layer se keramika tipa Retz nalazi na nekim naseljima sherds that belonged to the Lasinja and the kulture Ludanice (mladolengyelski, odnosno Salcuta culture were found (Dimitrijevic, S. 1982, postlen-gyelski horizont) kao popratna keramika 445). Even though the finds do not originate from i navodi primjer naselja Bajc - Vlkanovo. Medutim, a compact layer or from undisturbed pits, autorica sama konstatira da se keramika tipa Retz Dimitrijevic determined them as a mixed Salcutanalazi na naseljima kulture Ludanice Lasinja horizon. Although Dimitrijevic (1982, Abb. nesistematicno, tj. da je na pojedinim naseljima 5) dated the Lasinja finds into the Stage II B, in my evidentna, ali na drugim nedostaje. Postoje i opinion they are older and belong to the period of tipoloske razlike: keramika tipa Retz je ukrasena transition from the Stage I to Stage II. Moreover, brazdastim ubadanjem {Furchenstich) \ inkrusta- the simultaneousness with the finds of the Salcuta cijom na trbusastim salicama i vrcevima. Nije stoga culture, which expanded into NW area in the postiskljuceno da je keramika tipa Retz mlada u Lengyel time, has not been proved. This Slovackoj od grupe Ludanice. V. Nemejcova- simultaneousness is also uncertain because the Pavukova (1970, XLIX: 2) publicirala je amforicu Baden material of the Stage III originates from the s dvije drske koja potjece iz kulture Salkuta. same horizon - A3 (S. Dimitrijevic, 1982, Abb. 6: 1U Vinkovcima-Hotelu su iznad starcevackog 2). During the research in 1981 at Kukuruziste sloja pronadeni ulomci keramike koja je pripadala Streim at Vucedol, in prehistoric humus the Lasinja lasinjskoj kulturi i kulturi Salkuta (Dimitrijevic, S. culture was found without any Salcuta finds 1982, 445). Premda ti nalazi ne potjecu iz jednog (unpublished). kompaktnog sloja niti iz zatvorenih cjelina - jama, On several occasions Z. Markovic also dealt Dimitrijevic ih je oznacio kao mijesani Salkuta - with the periodization of the Eneolithic and Early Lasinja horizont. lako je Dimitrijevic (1982, Abb. Bronze Age cultures on the territory of north­ 5) lasinjske nalaze datirao u stupanj II B, oni su western Croatia (1990, 42 & other; 1994, 28 & prema mome misljenju stariji i pripadaju prijelazu other). He divided the Eneolithic into early, middle stupnja iz I na II. Ujedno nije dokazana ni isto- and late (the same, 1994, 28-29). The Sece culture, vremenost s nalazima kulture Salkuta, koja je parallel to Sopot IV in middle and eastern Slavonia, prodrla u sjeverozapadne prostore u was defined as belonging to the Early Eneolithic. postlengyelsko vrijeme. Ta istovremenost je He put the Lasinja culture in the Middle Eneolithic

upitna i stoga sto iz istog horizonta A3 potjece i badenski materijal III stupnja (S. Dimitrijevic, 1982, Abb. 6: 1-2). Tijekom istrazivanja 1981.g. na Kukuruzistu Streim na Vucedolu pronadena je u pretpovijesnom humusu lasinjska kultura bez Salkuta nalaza (neobjavljeno). Periodizacijom eneolitickih i ranobroncanodobnih kultura na tlu sjeverozapadne Hrvatske bavio se u nekoliko navrata i Z. Markovic (1990, 42 i d. 1994, 28 i d.). On je podijelio eneolitik na rani, srednji i kasni (isti, 1994, 28-29). U rani eneo­ litik sjeverozapadne Hrvatske definirao je kulturu Sece, koja je paralelna sa Sopotom IV u srednjoj i istocnoj Slavoniji. U srednji eneolitik svrstao je lasinjsku kulturu uz ciji je kasni stupanj uveo paralelno i pocetak Retz-Gajary kulture, koja prema njegovu misljenju traje i u kasnom eneolitiku. Razlog tome je sto u sjeverozapadnoj Hrvatskoj nedostaju nalazi badenske i kostolacke kulture. U kasni eneolitik sjeverozapadne Hrvatske svrstao je Hrnjevac i Visnjica tip Retz-Gajary kulture, sve do pojave vucedolske kulture, koja u tim predjelima traje i u najstarijoj fazi ranog broncanog doba. Z. Markovic (1990, 46) smatra da „ce vucedolska kultura u sjeverozapadnoj Hrvatskoj imati sve razvojne faze, premda se nece raditi (izuzevsi mozda nalaziste Marica oradinu kod Mikleus'ke u okolici Kutine) o klasicnoj, tj. slavonskosrijemskoj varijanti “. Rano broncano doba podijelio je Markovic (1994, 29) na tri faze. U prvu fazu svrstava najkasniji stadij vucedolske kulture koja je paralelna s vinkovackom kulturom u Slavoniji. U druqu fazu datira Kisapostaq kulturu koiu nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u vecem dijelu Slavonije i u Baranji U istocnoj Slavoniji i brodskoj Posavini paralelna je vinkovacka kultura - Bebrina tip. U trecu fazu ranog broncanog doba svrstava licensku kulturu i panonsku inkrustiranu keramiku. Prema mome mislieniu periodizaciia eneolitika i ranog broncanog doba sjeverozapadne Hrvatske izaledala bi ovako Eneolitik se diieli u tri faze i to u rani srednji i kasni Rani eneolitik zapocinje Sece kulturom oko 4300. god. pr. Kr. Novija istrazivanja iz Gromaca 2 kod Varazdinskih Toplica dala su apsolutni datum calBC 14C 4293±33 (L. Bekic 2006 22) U stariii eneolitik spada ios i lasiniska kultura za koju postoji najstariji cal 14 C datum od BC 4208±91 (L Bekic 2006 95) iz Blizne kod Jakopovca. Prijelazni period bio bi vrijeme nastajanja Retz-Gajary kulture. Prema nalazima iz PeDelana moze se zakliuciti da ie Dodkrai lasiniske kulture nastala Retz-Gajary kultura a obie su iedan kraci dio kronoloski paralelne (Z Markovic 1990 46) premda ce to ios biti temom daljnjih istrazivanja Retz-Gajary kultura obuhvacala bi tako srednji eneolitik i trajala bi od 3700/3800.god. pr. Kr. do 3500. god. pr. Kr. kada bi se u karpatskoj kotlini preklapala s Boleraz stupnjem badenske kulture.

and along its late stage he introduced the beginning of the Retz-Gajary culture, which then, according to his beliefs, lasted during the Late Eneolithic as well. The reason lies in the fact that in north-western Croatia there are no finds of the Baden and the Kostolac culture. In the Late Eneolithic of north-western Croatia he put the Hrnjevac and the Visnjica type of the Retz-Gajary culture, until the appearance of the Vucedol culture, which in those territories lasted even during the oldest phase of the Early Bronze Age. Z. Markovic (1990, 46) believes that “the Vucedol culture in north-western Croatia had all the phases of development, although there wasn’t the classical i.e. Slavonia-Srijem variant (a possible exception is Marica hill-fort near Mikleuska in the area of Kutina)”. Markovic (1994, 29) divided the Early Bronze Age into three phases. Into the first phase he put the latest stage of the Vucedol culture which is parallel to the Vinkovci culture in Slavonia. He dated the Kisapostag culture, found in north-western Croatia, a greater part of Slavonia and in Baranja, into the second phase. It has its parallel, in eastern Slavonia and Posavina around Brod, in the Vinkovci culture, i.e. the Bebrina type. Into the third phase of the Early Bronze Age he put the Litzen culture and Pannonian incrusted ceramics. In my opinion, the periodization of the Eneolithic and the Early Bronze Age in north­ western Croatia should be as following. The Eneolithic was divided into three phases, i.e. early, middle and late. The Early Eneolithic started with the Sece culture around 4300 BC. Recent research at Gromace 2 near Varazdinske Toplice provided the absolute 14C calibrated date of 4293±33 BC (L Bekic 2006 22) The Lasinia culture also belonged to the'older Eneolithic with the oldest calibrated 14C date of 4208±91 BC C Bekic 2006 L 95) from Blizna near Jakopovec. A transitional period would cover the development of the RetzGajary culture. According to the finds from Pepelane we can conclude that the Retz-Gajary culture developed near the end of the Lasinja culture and they were chronologically parallel for a short time (Z Markovic 1990 46) althouah it could be a subject for further research. The RetzGajary culture thus spanned the Middle Eneolithic and lasted from 3700/3800 BC to 3500 BC when it overlapped with the Boleraz stage of the Baden culture in the Karpats valley. In the Karpats valley the Late Eneolithic started in 3500 BC and lasted till 2500 BC. It consisted of the Baden Kostolac and Vucedol cultures In the north-western Croatia there are no finds of the Baden or Kostolac cultures so there is a chronoloqical and cultural qap for the area at the time As already mentioned some authors have tried to deny the gap by a longer lasting of the Lasinja and particularly of the Retz-Gajary culture. Whether it is a cultural-chronolooical qaD or iust a state of research further excavations and

73

4. Ulomak keramike lasinjske kulture, T1-4 Ceramic sherd of the Lasinja culture, T1-4

5. Ulomak keramike Retz-Gajary kulture, T1-5 Ceramic sherd of the Retz-Gajary culture, T1-5

6. Ulomak keramike Retz-Gajary kulture, T1-7 Ceramic sherd of the Retz-Gajary culture, T1-7

74

U karpatskoj kotlini kasni eneolitik poceo je 3500. god. pr. Kr. i trajao do 2500. god. pr. Kr. Cine ga badenska, kostolacka i vucedolska kultura. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj nema nalaza badenske i kostolacke kulture, te je u to vrijeme na tom podrucju kronoloski i kulturni hijatus. Kako je vec bilo receno, pojedini su autori pokusali negirati taj hijatus duljim trajanjem lasinjske i posebno Retz-Gajary kulture. Da li je rijec o kulturno-kronoloskom hijatusu ili samo o stanju istrazivanja jos ce to utvrditi daljnja iskopavanja i analize. Ako akceptiramo da Retz-Gajary kultura prestaje u vrijeme Boleraz stupnja badenske kulture, tada negiramo i teze o genetskoj povezanosti Retz-Gajary kulture i rane vucedolske kulture (S. Dimitrijevic 1981), koje se i prostorno ne preklapaju.2 Vucedolska kultura nastajala je postupnim razvojem iz kostolacke kulture, i to je novijim istrazivanjima na Vucedolu, Vinogradu Streim detaljno dokazano. Nakon hijatusa iz vremena badenske i kostolacke kulture u sjeverozapadnu Hrvatsku doprla je vucedolska kultura iz slavonsko7. Ulomak keramike Retz-Gajary srijemskog podrucja u svom klasicnom facijesu kulture, T1-8 (stupanj B) prema Dimitrijevicu. Dakle, sirenje Ceramic sherd of the Retz-Gajary culture, T1-8 vucedolske kulture na zapad i sjeverozapad pocelo je vec u klasicno, a ne u kasno vrijeme vucedolske kulture. Tome svjedoce nalazi iz Marica gradine kod Mikleuske (Z. Markovic, 1981 T. 1), Apatovac, Hum (isti, T. 4:6, 11, 14, T. 5: 8, 9, 13), Leticani Bukvik (isti T. 6: 1, 9), Koprivnicka Rijeka, Rudina I (isti, T. 14: 1-5, 8; T. 15: 1-5; T16: 1-7; T. 18, 4), ovdje obradivani materijal iz Canjeva, Vinomer u Sloveniji (P. Korosec 1963, T. 1; T. 2: 1, 2, 4, 9, 10) te importi vucedolske kulture u Jevisovice kulturu (vidi napomenu 2).3 Kada se usporedi ovaj zapadni facijes klasicne vucedolske kulture, vidi se na prvi pogled da se 8. Ulomak keramike Retz-Gajary kulture, T1-10 razlikuje od slavonsko-srijemskih nalaza, premda Ceramic sherd of the Retz-Gajary uz svoje specificnosti obuhvaca jednake tipoloske culture, T1-10 forme i ukrasavanje. U ovoj zapadnoj varijanti prevladava urezivanje dok je rjede brazdasto ubadanje i rovasenje ispunjeno inkrustacijom, karakteristicno za slavonsko-srijemski prostor. U ornamentici su cesti motiv viseci srafirani trokuti sto ukazuje na kontakte i istovremenost s Jevisovice kulturom (A. Medunova-Benesova 1972, Taf. 57 - Taf. 70 i 1977). Na kontakte s Jevisovice kulturom ukazuju i vertikalne plasticne trake iz Koprivnicke Rijeke, Rudina I (Z. Markovic 1981, T. 13: 2; T. 15: 5), (usporedi s A. MedunovaBenesova 1972, Taf. 47 i 1977, Taf. 55: 1-7). 9. Ulomak keramike vucedolske kulture, T2-10 Rano broncano doba podijelio bih na tri faze Ceramic sherd of the Vucedol culture, s tim da prva faza ima dva stupnja. Prva faza ranog
12-10

analyses will show. If we accept that the RetzGajary culture ended during the Boleraz stage of the Baden culture, we also deny the theses of genetic connection of the Retz-Gajary culture and the early Vucedol culture (S. Dimitrijevic 1981), which did not overlap in terms of space either.2 The Vucedol culture gradually developed from the Kostolac culture, which has been proved in detail by recent research at Vucedol, Vinograd Streim. After the gap in the Baden and Kostolac time, the Vucedol culture reached north-western Croatia from the area of Slavonia and Srijem in its classical variant (Stage B), according to Dimitrijevic. In other words, the expansion of the Vucedol culture to the west and northwest started as far back as in the classical, and not in the late period of the Vucedol culture. The finds from Marica hill-fort near Mikleuska (Z. Markovic, 1981 T. 1), Apatovac, Hum (the same, T. 4:6, 11, 14, T. 5: 8, 9, 13), Leticani - Bukvik (the same, T. 6: 1, 9), Koprivnicka Rijeka, Rudina I (the same, T. 14: 1-5, 8; T. 15: 15; T16: 1-7; T. 18, 4), assemblage from Canjevo elaborated here, Vinomer in Slovenia (P. Korosec 1963, T. 1; T. 2: 1, 2, 4, 9, 10) and the imports of the Vucedol culture into the Jevisovice culture (see note 2) all testify to it.3 At first sight, this western variant of the classical Vucedol culture shows differences when compared to the Slavonia-Srijem finds, although it comprises the same typological forms and the same decoration, besides its peculiarities. In the western variant, incising is predominant, while grooved stitch and notching filled with incrustation, typical of the Slavonia-Srijem area, are less common. Some of the most frequent ornamental motifs are hanging hatched triangles, which suggests contacts and simultaneousness with the Jevisovice culture (A. MedunovaBenesova 1972, Taf. 57 - Taf. 70 i 1977). Contacts with the Jevisovice culture are also shown in vertical plastic bands from Koprivnicka Rijeka, Rudina I (Z. Markovic 1981, T. 13: 2; T. 15: 5), (compare to A. Medunova-Benesova 1972, Taf. 47 i 1977, Taf. 55: 1-7). I would divide the Early Bronze Age into three phases, with the first phase having two stages. The first phase of the Early Bronze Age in the Karpats valley is characterized by the emergence of post-Vucedol groups, some of which were more and some less connected with the Vucedol substratum. What appeared in north-western Croatia was a group which can conditionally be called the Rudine group, and we can conclude that at Koprivnicka Rijeka, Rudina I there are two

Dimitrijevic (1981, 33) pripisuje kulturnom kompleksu Retz-Gajary kulture i Jevisovice (B) kulturu. To nikako nije tocno jer je Jevisovice kultura paralelna s vucedolskom kulturom a sam sam nasao u neobjavljenom materijalu iz Jevisovica - Stary Zamek sloja B dva importa vucedolske kulture. Dimitrijevic (1981, 33) also put the Jevisovice (B) culture into the culture complex of the Retz-Gajary culture. It cannot be true because the Jevisovice culture was parallel to the Vucedol culture and I myself have found two imports of the Vucedol culture in the unpublished assemblage from Jevisovica - Stary Zamek layer B.
3

Zahvaljujem kolegi Zorku Markovicu na dopustenju objavljivanja nekih vucedolskih ulomaka s nalazista Koprivnicka Rijeka - Rudina I. / would like to thank my colleague Zorko Markovic for his permission to publish some of the Vucedol finds from the Koprivnicka Rijeka - Rudina

I site.

broncanog doba u karpatskoj kotlini obiljezena je nastankom postvucedolskih grupa medu kojima su neke vise povezane s vucedolskim supstratom a neke manje. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj javlja se grupa koju uvjetno mozemo nazvati grupa Rudine, a iz toga proistjece da na Koprivnickoj Rijeci, Rudina I postoje dva horizonta. Taj kasniji ranobroncanodobni paralelan je s ranom vinkovackom kulturom i ima dosta zajednickih elemenata s grupom Ig I na Ljubljanskom barju. Upozoravam na ranu vinkovacku kulturu stupanj A prema Dimitrijevicu koji je definiran da nastaje na vucedolskom supstratu, ali je iz korpusa rane vinkovacke kulture izuzeta ukrasena keramika, koja je inace bitnom odrednicom vucedolske kulture (S. Dimitrijevic 1982a, Abb. 5). Dimitrijevic je ukrasenu keramiku opisao kao import slavonskog tipa C faze vucedolske kulture u vinkovacku kulturu A stupnja (S. Dimitrijevic 1982a, T. 4: 8; T. 6: 1 i T. 7). Posve je nelogicno da vinkovacka kultura koja izrasta iz vucedolske ujedno negira vucedolsko ukrasavanje, i to u samom sredistu maticne zone vucedolske kulture. Stoga smatram da toj ranoj fazi vinkovacke kulture koju oznacavam kao I A treba pripisati i ovu ukrasenu inkrustiranu keramiku a koju cine vrcevi, amforice, zdjele i kupe na nozi tipicne vinkovacke profilacije. U fazi I B nestaje te inkrustirane keramike i vinkovacka se kultura siri na zapad i sjever. Znatno utjece na srednjoeuropsku Schnur keramiku u Moravskoj i Ceskoj pa i na kulturu zvonolikih pehara. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj je slicna situacija. Grupa Rudine obuhvaca vucedoloidno ukrasa­ vanje na novim oblicima: vrcevima, amforicama i kupama na nozi ali se istovremeno javljaju i neukraseni jednaki tipovi (Z. Markovic 1981, T. 10: 1-2, 7, 10; T. 11: 1;T. 12: 1, 7 i 12; T. 17: 1, 2, 6, 7; T. 18: 1-3, 5). U drugom stupnju prve faze ranog broncanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj javlja se neukrasena vinkovacka keramika, primjerice Canjevo. Drugu fazu ranog broncanog doba sjeverozapadne Hrvatske cini II faza vinkovacke kulture odnosno faza B-1 prema Dimitrijevicu (1982a, Abb. 6) pronadena na Canjevu i Kisapostag kultura. Trecu fazu karakterizira pojava licenske keramike. Prapovijesna gradina na Canjevu bila je vjerojatno prvi put naseljena potkraj petoga tisucljeca pr. Kr. (oko 4300. god. pr. Kr.). Ulomak dna i donjeg dijela posude (T1-1) izveden je u ranoeneolitickoj maniri s jos neolitickom tradicijom. Ukrasen je vertikalnom trakom kosih uboda, za sto nalazimo paralele u Sece kulturi na samom eponimnom lokalitetu (Z. Markovic 1990, SI. 1: 7.). Prema tome ovaj ulomak mozemo datirati u ranoeneoliticku kulturu Sece. U rani eneolitik mozemo opredijeliti i bikonicnu zdjelu s konkavno uvucenim donjim dijelom ispod bikoniteta i prema dolje spustenom buklom (T14). To je tipicna profilacija lasinjske kulture, na osnovi koje ovaj ulomak mozemo odrediti u raniji

horizons. The later, Early Bronze Age horizon is parallel with the early Vinkovci culture and it has a lot of elements in common with the Ig I group at Ljubljansko barje. I have to warn that according to Dimitrijevic the Stage A of the early Vinkovci culture was defined as emerging on the Vucedol substratum with decorated pottery being excluded from its corpus, even though it is normally an essential characteristic of the Vucedol culture (S. Dimitrijevic 1982a, Abb. 5). Dimitrijevic described decorated pottery as an import of the Slavonic type of the Vucedol culture Phase C into the Vinkovci culture Stage A (S. Dimitrijevic 1982a, T. 4: 8; T. 6: 1 and T. 7). It is completely illogical for the Vinkovci culture, which emerged from the Vucedol culture, to deny the Vucedol decoration, the more so in the very centre of the main zone of the Vucedol culture. Therefore I think that this decorated, incrusted pottery among which there are jugs, small amphorae, bowls and cups on leg with the typical Vinkovci profilation, should be dated into the early phase of the Vinkovci culture, which I define as I A. In the Phase I B the incrusted pottery disappeared and the Vinkovci culture spread to the west and the north. It had a considerable influence on the middle European Schnur poftery in Moravia and Bohemia, as well as on the Bell Beaker culture. In north-western Croatia the situation is similar. The Rudine group comprises Vucedol-like decoration on new shapes: jugs, small amphorae and cups on leg, while at the same time there are some unornamented examples (Z. Markovic 1981, 1 1 0 : 1-2, 7, 10; T. 11: 1;T. 12: 1, 7 i 12; T. 17: 1, 2, 6, 7; T. 18: 1-3, 5). Unornamented Vinkovci pottery, for example Canjevo, appeared in the second stage of the first phase of the Early Bronze Age in north-western Croatia. The second phase of the Early Bronze Age in north-western Croatia is the Phase II of Vinkovci culture or Phase B-1 according to Dimitrijevic (1982a, Abb. 6), found at Canjevo, and the Kisapostag culture. The third phase is marked by the appearance of the Litzen pottery. The prehistoric hill-fort at Canjevo was probably first settled at the end of the fifth century BC (around 4300 BC). A sherd of the base and lower part of a vessel (T1-1) was made in the Early Eneolithic manner, still in the Neolithic tradition. It was decorated with a vertical band of diagonal prickings stroke, which has parallels in the Sece culture at the very eponymous locality (Z. Markovic 1990, SI. 1: 7.). Thus, the sherd can be dated into the Early Eneolithic Sece culture. A biconical bowl with concavely recessed lower part below the biconical part, and with a lowered protrusion (T1-4) can be placed in the Early Eneolithic. It is the typical profile of the Lasinja culture, and on its basis we can place the sherd into the early stage of the Lasinja culture. A massive hollow conical leg decorated with incised rounded

75

10. Ulomak keramike vucedolske kulture, T2-15. Ceramic sherd of the Vucedol culture, 12-15

11. Ulomak keramike vucedolske kulture, T3-1. Ceramic sherd of the Vucedol culture, T3-1.

12. Ulomak keramike vucedolske kulture, T3-3. Ceramic sherd of the Vucedol culture, 13-3.

13. Ulomak keramike vucedolske kulture, T3-5. Ceramic sherd of the Vucedol culture, 13-5.

76

stadij lasinjske kulture. U lasinjsku kulturu mozemo datirati i masivnu suplju stozastu nogu ukrasenu zaobljenim urezanim trakama (T1-3). Prema osnovi fakture i nacinu pecenja, u isti kulturni krug spada i ulomak vece posude s djelomicno sacuvanom drskom (T1-2). Srednji eneolitik na Canjevu obuhvaca RetzGajary kultura. Pronadeni su ulomci koji pripadaju i Visnjica tipu i Hrnjevac tipu. U vec spomenutoj literaturi obicno se Visnjica tip smatra starijim dok je Hrnjevac tip kronoloski paralelan, ali mladi. To ce naravno jos biti zadatkom daljnjih terenskih istrazivanja. Pojava oba tipa na Canjevu mogla bi znaciti da postoji kronoloska razlika ovih dvaju tipova. Tipu Visnjica pripada ulomak lijepo ukrasen kosim paralelnim linijama izradenim brazdastim ubadanjem i vertikalnim negativnim trakama (T1-8). Za nj pronalazimo paralele i u Gajary tipu (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 18: 9), sto bi ukazivalo na raniji stadij Retz - Gajary kulture. U tip Visnjica mozemo opredijeliti i ulomak trbusaste salice prema polukruznoj urezanoj traci ispunjenoj paralelnim i kosim linijama (T1-7). Slican ornament, ali u obliku visece girlande, nalazimo na eponimnom lokalitetu Visnjica (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 7: 9). Slijedeci ulomak (T1-5) ovog tipa gornji je dio zdjelice ili salice ukrasen snopom urezanih linija uz rub ispod kojih su koso urezane 14. Ulomak keramike vucedolske paralelne linije (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 8: 11kulture, T3-7 Ceramic sherd of the Vucedol culture, 12). Inkrustacija je djelomicno sacuvana. Slican 13-7 je ulomak ustiju manje salice ukrasen horizontalnim paralelnim urezanim linijama ispod oboda (T1-9). U Visnjica tip spada vjerojatno i ulomak posude ukrasen urezanim i srafiranim ovalnim trakama (T1-6). U Hrnjevac tip Retz-Gajary kulture moze se dobro datirati ulomak trbusaste salice ukrasen visecim rovasenim trokutom ispod vrata u kojem nije sacuvana inkrustacija (T1-10). Paralele 15. Ulomak keramike vucedolske nalazimo na eponimnom lokalitetu Hrnjevac, Brdo kulture, T3-8 Ceramic sherd of the Vucedol culture, (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 11: 4-2) te u Kevderc 13-8 spilji (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 13: 11). Kasni eneolitik na Canjevu oprimjerjuje vucedolska kultura u svojem klasicnom stadiju. Analiza materijala upucuje na dvije skupine keramike. Jedna je skupina koja potpuno odgovara slavonsko srijemskoj klasicnoj vucedolskoj kulturi nacinom izrade, ukrasom - brazdasto ubadanje ispunjeno inkrustacijom (T3-11), rovasenje ispunjeno inkrustacijom (T3-13), motivima solarni motiv koncentricnih kruznica (T3-12,14) i oblicima - terina stunelastom drskom (T4-1). Drugu skupinu cini keramika sjeverozapadne 16. Ulomak keramike vucedolske varijante slicna nalazima iz Koprivnicke Rijeke, kulture, T3-11 Ceramic sherd of the Vucedol culture, Rudina I (T8). Za tu skupinu karakteristican je 13-11 motiv visecih srafiranih trokutova izvedenih urezivanjem (T3-3J), koje je pokatkad dosta siroko i moze sliciti zlijebljenju, a upucuje na vec spomenutu vezu s Jevisovice kulturom kod koje su srafirani viseci trokutovi jedan medu najbrojnijim motivima.

bands can also be dated into the Lasinja culture (T1-3). The texture and firing method place a sherd of a large vessel with partly preserved handle into the same cultural circle (T1-2). The Retz-Gajary culture encircles the Middle Eneolithic at Canjevo. Sherds belonging to the Visnjica type and Hrnjevac type have been found. In already mentioned literature the Visnjica type is usually considered to be older, while the Hrnjevac type is chronologically parallel but younger. Of course, this would be a task for further field research. The existence of both types at Canjevo might mean that there is a chronological difference between the two types. A nicely decorated sherd with parallel diagonal lines made by grooved stitch and vertical negative bands belongs to the Visnjica type (T1-8). It has its parallels in the Gajary type (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 18: 9), which would suggest an earlier stage of the Retz-Gajary culture. A sherd of a belly-shaped cup with a semi-circular incised band filled with parallel and diagonal lines can also be classified as the Visnjica type (T1-7). A similar ornament, in the shape of a hanging garland, can be found at the eponymous locality of Visnjica (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 7: 9). Another sherd (T1-5) of this type is the upper part of a small bowl or cup decorated with a sheaf of incised lines along the rim with diagonally incised parallel lines underneath (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 8: 1112). Incrustation is partly preserved. What is similar to this is a mouth sherd of a small cup decorated with horizontal parallel lines incised under the rim (T1-9). A sherd of a vessel decorated with incised and hatched oval bands probably belongs to the Visnjica type as well (T1-6). A sherd of a belly-shaped cup decorated with a hanging notched triangle below the neck where incrustation is not preserved can be dated into the Hrnjevac type of the Retz-Gajary culture with great certainty (T1-10). Parallels can be found at the eponymous locality of Hrnjevac, Brdo (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 11: 4-2) and in Kevderc spilja (S. Dimitrijevic 1981, Tafel 13: 11). The Late Eneolithic at Canjevo brings examples of the Vucedol culture in its classical stage. The analysis of the assemblage suggests two groups of pottery. One group completely corresponds to the Slavonia-Srijem classical Vucedol culture in its manufacture, its ornaments - grooved stitch filled with incrustation (T3-11), notching filled with incrustation (T3-13), its motifs - a solar motif of concentric circles (T3-12,14), and shapes - a tureen with a tunnel-shaped handle (T4-1). In another group there is pottery of the north-western type similar to the finds from Koprivnicka Rijeka, Rudina I (T8-). A characteristic of the group is the motif of hanging hatched triangles made by incising (T3-3,7), which is sometimes rather wide and can resemble grooving, and suggests already mentioned connection with the Jevisovice culture which has hanging hatched triangles among its

U prvu skupinu koja se moze povezati sa slavonsko-srijemskom klasicnom vucedolskom kulturom spada ulomak ukrasen koncentricnim kruznicama izvedenim brazdastim ubadanjem i zrakastim ubodima s inkrustacijom (T3-12) te slican motiv koncentricnih kruznica izveden urezivanjem (T3-14). Zatim ulomak s horizontalnim linijama i visecim trokutovima, izvedeni rovasenjem (T3-13). Ulomak terine ukrasene kosim urezanim linijama i srafiranim trokutovima objedinjuje slavonsko-srijemski oblik posude i zapadni stila ukrasavanja (T4-1). Motiv negativne cik-cak trake koju tvore nasuprot postavljeni srafirani trokutovi vrlo je cest u klasicnoj vucedolskoj kulturi; na Canjevu je zastupljen na jednoj trbusastoj zdjeli (T3-8) a javlja se i u Koprivnickoj Rijeci, Rudina I (T8-8). Motiv velikog srafiranog trokuta izvedenog brazdastim ubadanjem i ukrasenog inkrustacijom (T3-11) svojom kvalitetom potpuno odgovara slavonsko-srijemskoj klasicnoj vucedolskoj kulturi. Srafirana cik-cak traka izradena urezivanjem javlja se na jednom ulomku (T3-1). Motiv srafiranih urezanih trokutova karakteristican za zapadnu varijantu klasicne vucedolske kulture javlja se na seriji kvalitetno izradene keramike (T2-8,9; T3-2,34,4,5,6,75,9,15). U slavonsko-srijemskoj vucedolskoj kulturi karakteristican je i motiv sahovskog polja izveden rovasenjem, dok se tu javlja s srafiranim urezanim poljima (T3-17). Zdjele bikonicnog ili zaobljenog profila s konkavno izvijenim vratom javljaju se s urezanim horizontalnim linijama (T2-14; T3-18) ili s horizontalnom trakom ispunjenom nepravilnim urezanim linijama (T3-10), na Canjevu zastupljene jednim fragmentom dok su horizontalne trake ispunjene razlicitim motivima na vratu bikonicnih zdjela vrlo cesta pojava u slavonsko-srijemskom podrucju. Drska s urezanim motivom rombova (T4-3) ima dobru paralelu u Mikleuski, Marica gradini (Z. Markovic 1981, T. 1: 6). Ojedinjeli je nalaz tunelaste drskice omedene urezivanjem (T45). Fragment vjerojatno cetvrtaste posude ukrasene sirokim urezivanjem gotovo zlijebljenjem odgovara jednoj nepubliciranoj cetvrtastoj posudi s Vucedola, Vinograd Streim, premda je ova potonja neukrasena. Rijedak je i nalaz ulomka keramicke cjedilice kakva se takoder nasla na Vucedolu. Ukrasavanje na grubljim posudama moze biti urezivanje u obliku romboidne mreze (T316; T4-8) nepravilno mrezasto (T4-12), zatim cesljasto urezivanje (T4-14), urezivanje u razlicitim smjerovima (T4-7) te paralelno urezivanje (T4-9). Javlja se i metlicasto prevlacenje (T4-13; T4-11). Neukrasene trbusaste zdjele (T2-13) mogu imati narebren rub (T2-11,12), kao i ulomak oboda vece zdjele ili lonca (T2-4). Veci i grublji lonci mogu

most numerous motifs. In the first group which can be connected to the Slavonia-Srijem classical Vucedol culture there is a sherd decorated with concentric circles made by grooved stitch and radial pricking with incrustation (T3-12), and a similar motif of concentric circles made by incising (T3-14). Then there is a sherd with horizontal lines and hanging triangles, made by notching (T3-13). A sherd of a tureen decorated with incised diagonal lines and hatched triangles integrates the Slavonia-Srijem shape of a vessel with the western style of decoration (T4-1). The motif of a negative zigzag band formed by the opposite hatched triangles is very frequent in the classical Vucedol culture; at Canjevo it is represented on a belly-shaped bowl (T3-8) and it also appears in Koprivnicka Rijeka, Rudina I (T8-8). The motif of a big hatched triangle made by grooved stitch and decorated with incrustation (T3-11) completely matches the Slavonia-Srijem classical Vucedol culture in its quality. A hatched zigzag band made by incising appears on a sherd (T3-1). The motif of hatched incised triangles, typical of the western variant of the classical Vucedol culture, appears on a group of good quality pottery (T2-8,9; T32,34,4,5,6,75,9,15). The chessboard pattern made by notching is another characteristic of the Slavonia-Srijem Vucedol culture, and here it appears with hatched incised fields (T3-17). Bowls of biconical or rounded profile with concavely everted neck appear with incised horizontal lines (T2-14; T3-18) or with a horizontal band filled with irregular incised lines (T3-10); at Canjevo they are represented by a single sherd, while horizontal bands filled with different motifs on the necks of biconical bowls are very common in the SlavoniaSrijem area. A handle with incised rhombi (T4-3) has a nice parallel in Mikleuska, Marica hill-fort (Z. Markovic 1981, T. 1: 6). There is a unique find of a tunnel-shaped handle with incising along the edges (T4-5). A sherd of a probably square vessel decorated by wide incising, almost grooving, corresponds to an unpublished square vessel from Vucedol, Vinograd Streim, even though the latter is not decorated. Another rare find is a sherd of a ceramic strainer similar to the one found at Vucedol. Decoration on coarse vessels includes incising in the pattern of a rhomboid net (T3-16; T4-8) or irregular net-like incisions (T4-12), then comb-like incisions (T4-14), incising in different directions (T4-7), and parallel incising (T4-9). There is also a broom-like treatment (T4-13; T411). Plain belly-shaped bowls (T2-13) can have a corrugated rim (T2-11,12), as a rim sherd of a large bowl or pot shows (T2-4). Bigger and coarser pots

77

17. Ulomak keramike vucedolske kulture, T3-12 Ceramic sherd of the Vucedol culture, T3-12

18. Ulomak keramike vucedolske kulture, T3-14 Ceramic sherd of the Vucedol culture, 13-14

Z. Markovic 1981, T. 10: 5; A. Medunova-Benesova 1972, Taf. 29: 5; A. Medunova-Benesova 1977, Taf. 35: 3. Z Markovic 1981, T 10: 5; A. Medunova-Benesova 1972, Tat 29: 5; A. Medunova-Benesova 1977, Taf. 35: 3 ' A. Medunova-Benesova 1972, Taf. 58: 13. A. Medunova-Benesova 1972, Tat 58: 13. ' Z. Markovic 1981, T. 10: 5; A. Medunova-Benesova 1972, Taf. 29: 5; A. Medunova-Benesova 1977, Taf. 35: 3. Z Markovic 1981, T 10: 5; A. Medunova-Benesova 1972, Taf. 29: 5; A. Medunova-Benesova 1977, Taf. 35: 3.

19. Ulomak keramike vucedolske kulture, T3-15 Ceramic sherd of the Vucedol culture, T3-15

78

imati plasticnu traku ispresijecanu otiscima vrha prstiju tik uz rub (72-2,5) ili ispod oboda (721,3,7), te na prijelazu vrata u trbuh lonca (T4-6). Ojedinjeli je ulomak plasticne trake uz rub lonca ispresijecane kosim zarezima (T2-6).6 Na vecim grubljim loncima s ugladenom unutrasnjom povrsinom javlja se za vucedolsku kulturu karakteristican barbotin (T4-10) te kanelirani barbotin (T4-15). Barbotin se javlja i u Koprivnickoj Rijeci, Rudina I (T8-7). Ovi grublji lonci imaju cesto trakaste drske s lagano izvinutim bocnim rubovima (T4-2). Pronaden je i keramicki ulomak modela kotaca (T4-4), koji se javlja u vise primjeraka na samom Vucedolu. Ranom broncanom dobu na Canjevu pripada razvijena faza I B vinkovacke kulture koja vise nema vucedoloidno ukrasavanje kao faza I A. Tipicna za ovu fazu je zdjelica s izvinutim obodom i drskom uz sam rub (T7-2). Fino izraden loncic s izvinutim vratom i cik-cak paralelnim zljebicima (T7-1) ukazuje na utjecaje Somogyvar grupe (S. Dimitrijevic 1982, Abb. 8). Drugu fazu (II) vinkovacke kulture (stupanj B20. Ulomak keramike vucedolske 1 po Dimitrijevicu) oprimjerjuje ulomak zdjele kulture, T4-1 Ceramic sherd of the Vucedol culture, s prstenastim zadebljanjem uz vanjski rub (T7-3), T4-1 zatim obod lonca s izvinutim vratom i narebrenim rubom, te nizom uboda na prijelazu vrata u trbuh (T7-4). Najmladi pretpovijesni nalazi na Canjevu pripadaju kasnom broncanom dobu. Karakteristicna je duboka zdjela s iznutra fazetiranim obodom i gredastom aplikacijom na prijelazu vrata u trbuh (T7-6). Na osnovi fakture i tehnike izrade ovom su razdoblju pripisani ulomak zdjele s uvrnutim obodom (T7-5) te dno vece posude (T7-7). Kultumo neopredijeljeni su ostali fragmenti koji se okvirno mogu datirati u eneolitik ili broncano doba (Tabla 5 i 6). Novija istrazivanja na srednjovjekovnoj utvrdi 21. Ulomak keramike vucedolske Canjevo ustanovila su postojanje pretpovijesnog kulture, T4-3 Ceramic sherd of the Vucedol culture, intaktnog sloja izvan gabarita srednjovjekovne 14-3 utvrde, sto bi znacilo da je pretpovijesna gradina bila na vecoj povrsini od utvrde. Katalog Tabla 1 - Canjevo: Sece kultura / lasinjska kultura / Retz-Gajary kultura 1- Ulomak dna i donjeg dijela tankostjene posude, ukrasene kosim ubodima u vertikalnoj traci. Vanjska i unutarnja povrsina ugladene na polumokro, crnosmede boje. U presjeku jezgra ciglastocrvene boje. Glina sadrzi vrlo sitni kremeni pijesak a dodana je i veca kolicina kremenog pijeska srednjeg i krupnoga granulata. 22. Ulomak keramike vucedolske 2- Ulomak veceg lonca s trakastom drskom, kulture, T4-12 Ceramic sherd of the Vucedol culture, izraden od fine prociscene gline s malom kolicinom T4-12 kvarcnog pijeska. Vanjska povrsina glatka, okersivkaste boje, unutarnja povrsina ugladena ali neravna sivkastocrne boje a u presjeku sivocme boje.

sometimes have a plastic band decorated by fingerprints along the very edge (72-2,5) or under the rim (72-1,3,7), and also between the neck and the belly of a pot (74-6). 7here is a single fragment of a plastic band along the edge of a pot decorated by diagonal incisions (72-6). 6 Barbotine decoration (74-10), typical of the Vucedol culture, as well as fluted barbotine (74-15) appear on bigger and coarser pots with polished interior surface. Barbotine also appears in Koprivnicka Rijeka, Rudina I (78-7). 7hese coarse pots often have ribbon handles with slightly everted lateral edges (74-2). A fragment of ceramic wheel model (74-4), which appears in several examples at Vucedol itself, has also been found. 7he developed Phase I B of the Vinkovci culture belongs to the Early Bronze Age at Canjevo, and it lacks Vucedol-like decoration of the Phase I A. A bowl with an everted rim and a handle at the very edge (77-2) is typical of the phase. A small good quality pot with everted neck and parallel zigzag grooves (77-1) suggests the influences of the Somogyvar group (S. Dimitrijevic 1982, Abb. 8). 7he second phase (II) of the Vinkovci culture (Stage B-1 according to Dimitrijevic) is exemplified by a sherd of a bowl with a ring-like thickening along the external edge (77-3), and the rim of a pot with an everted neck and corrugated edge decorated with a row of prickings between the neck and the belly (77-4). 7he youngest prehistoric finds at Canjevo belong to the Late Bronze Age. A deep bowl with the rim faceted inside and a beam-like applique between the neck and the belly (77-6) is a typical example. On the basis of their texture and manufacturing technique, a sherd of a bowl with an inverted rim (77-5) and the base of a larger vessel have been dated into this period (77-7). 7he rest of the fragments are culturally undetermined and they can generally be dated into the Eneolithic or the Bronze Age (7able 5 and 6). Recent excavations at mediaeval Canjevo fort have established a prehistoric intact layer outside the mediaeval fort, which means that the prehistoric hill-fort occupied a larger area than Canjevo fort. Catalogue Table 1 - Canjevo: The Sece culture / the Lasinja culture / the Retz-Gajary culture 1- A sherd of the base and lower part of a thinwalled vessel, decorated by diagonal prickings in a vertical band. 7he exterior and interior surfaces are wet-smoothed, black-brown coloured. A brickred core at the break. Clay contains fine flintstone sand, as well as a lot of medium and coarse flintstone sand particles. 2- A sherd of a big pot with a ribbon-shaped handle, made of well refined clay with a small amount of quartz sand. 7he exterior surface is smooth, ochre-grey coloured; the interior surface

3- Ulomak vece noge, vjerojatno kupe na nozi, ukrasene dubokim urezivanjem u obliku lagano zaobljenih traka, cija je unutrasnjost ispunjena nepravilnim urezanim kracim linijama. Keramika je i na povrsini i na presjeku sivocrne boje. U glinu je dodano dosta krupnijeg kremenog pijeska. Vanjska povrsina je ugladena a unutarnja neravna stragovima ugladivanja na mokro, sto je rezultiralo udubljenjima nastalim povlacenjem kremenih zrnaca. 4- Ulomak bikonicne zdjele s obodom. Donji dio posude je konkavno udubljen a na bikonicnom dijelu izmedu ramena i donjeg dijela djelomicno sacuvana bukla. Glina od koje je ulomak nacinjen sadrzi vecu kolicinu kvarcnog pijeska krupne i sitne granulacije. Vanjska i unutarnja povrsina smedecrvenkasto. Ispod vanjske i unutrasnje povrsine sloj ciglaste boje a u presjeku jezgra mrkosmede boje. 5- Ulomak oboda loncica ili salice ukrasen urezivanjem ispod oboda. Motiv cini zaobljena traka ispunjena nepravilnim urezima, djelomicno paralelna s obodom, ispod koje su kose paralelne urezane linije. Inkrustacija je djelomicno sacuvana. Vanjska povrsina crnosmede boje, unutarnja smedeciglaste boje a presjek ciglaste boje. Vanjska povrsina je polirana i prevucena slikerom, dok je unutarnja samo ugladena. Glini je dodana veca kolicina kvarcnog pijeska srednjega granulata. 6- Ulomak keramike ukrasen ovalnim, duboko urezanim trakama ispunjenim srafiranjem. Vanjska povrsina i jezgra presjeka su ciglasto-oker boje dok je unutarnja povrsina sive boje. Glina je lose prociscena a sadrzi sitni i krupni kvarcni pijesak. 7- Ulomak trbuha vrcica(?) ukrasen urezi­ vanjem, ispunjen paralelnim i poprecnim urezanim linijama u kojima je djelomicno sacuvana inkrustacija. Vanjska povrsina prevucena finom glinom oker boje (sliker). Unutarnja povrsina neravna, oker-crvenkaste boje kao i jezgra presjeka. Glini je dodana manja kolicina finog i grubog kremenog pijeska. 8- Ulomak finije keramike, vjerojatno trbuh vrca, ukrasen brazdastim ubadanjem {Furchenstich). Vanjska povrsina sivo-oker boje, unutarnja sive a presjek crnosive boje. Keramika sadrzi sitan kremeni pijesak i nesto organskih materija. 9- Ulomak lagano unutra uvucenog oboda ukrasen sa cetiri horizontalne urezane linije paralelne s rubom. Vanjska i unutarnja povrsina kao i presjek sive su boje. Glini je dodana manja kolicina vapnenca srednjega granulata kao i organske materije. 10- Ulomak keramike fine fakture ali ponesto neravne povrsine vjerojatno zbog organskih primjesa. Uz gornji rub ulomka je viseci trokut omeden dubokim urezivanjem a unutrasnjost trokuta je rovasena {Kerbschnit). Kraj trokuta je vertikalna urezana linija koja omeduje rovasenu povrsinu. Ulomak je izraden od fino prociscene gline ali je lose paljen.Vanjska povrsina je sivkasta s oker mrljama dok je unutrasnja sivocrna kao i presjek.

is smoothed but uneven, greyish-red coloured; the break is grey-black. 3- A sherd of a large leg, probably of a cup on leg, decorated with deep incising in the shape of slightly rounded bands, filled with incised irregular short lines. Both the break and surfaces are greyred. Clay contains a lot of coarse flintstone sand temper. The exterior surface is smoothed and the interior surface is uneven with traces of wetsmoothing, which resulted in recessions made by trailing of flintstone particles. 4- A sherd of a biconical bowl with the rim. The lower part of the vessel is concavely recessed; on the biconical part between the shoulder and the lower part there is a partly preserved protrusion. Clay contains a lot of fine and coarse quartz sand. Brown-reddish surfaces inside and outside. Under the exterior and interior surfaces there is a brickcoloured layer with a dark grey core at the break. 5- A rim sherd of a little pot or a cup with decorative incisions under the rim. The motif is a rounded band filled with irregular incisions, partly parallel with the rim, with parallel incised lines underneath. Incrustation is partly preserved. The exterior surface is black-brown, the interior is brown-brick coloured, and the break is brickcoloured. The exterior surface is polished and coated with fine clay, while the interior surface is only smoothed. Clay contains a lot of middle quartz sand. 6- A ceramic sherd decorated with oval, deeply incised bands filled with hatching. The exterior surface and a core at the break are brick-ochre, while the interior surface is grey. Clay is not well refined and contains both fine and coarse quartz sand. 7- A sherd of the belly of a little jug (?) with incisions, filled with parallel and transversal lines with partly preserved incrustation. The exterior surface is coated with fine ochre-coloured clay. The interior surface is uneven, ochre-reddish coloured, the same as a core at the break. Clay contains a small amount of fine and coarse flintstone sand. 8- A sherd of fine pottery, probably the belly of a jug, decorated with grooved stitch (Furchenstich). The exterior surface is grey-ochre, the interior is grey, and the break is black-grey. It contains fine flintstone sand and some organic substances. 9- A sherd of a slightly inverted rim decorated with four incised horizontal lines, parallel with the edge. Its surfaces and the break are grey coloured. Clay contains middle limestone particles and organic substances. 10- A sherd of fine texture, but somewhat uneven surface, probably due to organic temper. At the upper edge of the fragment there is a hanging triangle formed by deep incisions, and the inside of the triangle is notched (Kerbschnit). Next to the triangle there is a vertical incised line which borders the notched surface. The sherd is made

79

23. Ulomak keramike vinkovacke kulture, T7-1 Ceramic sherd of the Vinkovci culture, T7-1

24. Ulomak keramike vinkovacke kulture, T7-2 Ceramic sherd of the Vinkovci culture,

77-2

25. Ulomak keramike kulture polja sa

zarama, T7-6
Ceramic sherd of the Urnified culture, T7-6

80 —

Tabla 2 - Canjevo: vucedolska kultura 1- Ulomak veceg grubljeg lonca s plasticnom trakom ispod oboda ukrasenom otiscima noktiju i vrha prstiju. Vanjska povrsina oker-ciglasta, unutarnja oker-sivkasta dok je u presjeku jezgra crnosiva. Povrsina neravna, ali ugladena. Glini je dodana veca kolicina organskog materijala (unutarnja povrsina znatno porozna), te veca kolicina vapnenca i kremena srednjega granulata. 2- Ulomak oboda grubog, veceg lonca. Uz obod je plasticna traka ispresijecana otiscima prstiju. Vanjska povrsina je sive boje, unutarnja oker-ciglaste a u presjeku je crnosive boje. U glinu je dodano dosta vapnenca, organskih materija i drobljene keramike te nesto sitnog kvarcnog pijeska. 3- Ulomak oboda vecega grubog lonca. Ispod oboda je blago naglasena, u presjeku polukruzna, plasticna traka ispresijecana otiscima prstiju. Ulomak je na povrsini i na presjeku smede boje neravne povrsine. U glinu je dodana veca kolicina kremena i vapnenca vece granulacije. 4- Ulomak oboda lonca s izvijenim obodom koji je ukrasen ovalnim udubljenjima. Vanjska i unutarnja povrsina uglacane. Fragment je ciglastosivkaste boje, vjerojatno sekundarno gorio. 5- Ulomak oboda manjeg lonca koji uz sam rub na vanjskoj strani ima plasticnu traku ispresijecanu otiscima vrha prstiju. Povrsina kao i presjek su ciglaste boje (sekundarno paljenje). U glinu je dodana veca kolicina kremenog pijeska vece granulacije. 6- Ulomak lonca s plasticnom trakom uz vanjski rub. Plasticna traka ukrasena zasijecanjima ostrim instrumentom. Vanjska i unutarnja povrsina okersmede boje, u presjeku jezgra sive boje. Glina je lose prociscena s primjesom finog kvarcnog pijeska. 7- Ulomak oboda vecega grubog lonca. Ispod oboda je u presjeku polukruzna plasticna traka presijecana otiscima nokta i vrha prsta. Povrsina crvenkastosmeda a u presjeku je jezgra smede boje. Faktura je gruba, jer je glini dodana veca kolicina kremenog pijeska vecega granulata. 8- Ulomak vrlo finog keramickog oboda izraden od tanko polirane keramike. Uz obod su viseci srafirani trokutovi izvedeni urezivanjem u kojima je sacuvana inkrustacija. Vanjska i unutarnja povrsina prevucena finom poliranom glinom sivocrne boje, u presjeku erne boje. Glina sadrzi vecu kolicinu vrlo finog kremenog pijeska. 9- Ulomak oboda keramicke posude izraden od fino prociscene gline. Vanjska povrsina, kao i presjek, sive boje a unutarnja povrsina oker boje. Na vanjskoj strani uz rub ukrasena sirom urezanom cik-cak linijom. 10- Ulomak cjediljke s obodom, sive boje. U glinu je dodan krupni kremeni pijesak. 11- Ulomak oboda manjeg trbusastog lonca konkavnog vrata. Rub je s gornje strane ispresijecan zarezima, sto ga cini rebrastim, a

of well refined clay buf the firing was bad. The exterior surface is greyish with ochre stains, while the interior surface and the break are grey-black. Table 2 - Canjevo: The Vucedol culture 1- A sherd of a large, coarse pot with a plastic band under the rim decorated with impressions of nail ends and fingertips. The exterior surface is ochre-brick coloured, the interior is ochre-grey, while there is a black-grey core at the break. The surface is uneven but polished. Clay has a lot of organic substances (the interior surface is considerably porous), and a lot of limestone and flintstone particles of medium granulation. 2- A rim sherd of a large, coarse pot. There is a plastic band with fingerprints along the rim. The exterior surface is grey, the interior is ochre-brick coloured, and the break is black-grey. Clay contains a lot of limestone, organic substances and crushed pottery, as well as some fine quartz sand. 3- A rim sherd of a large, coarse pot. Under the rim there is a slightly thickened plastic band, round in cross-section and decorated with fingerprints. The surface is uneven. The sherd is brown at the break and on the surface. Clay contains a lot of flintstone and limestone of coarse granulation. 4- A rim sherd of a pot with everted rim decorated with oval impressions. The exterior and interior surfaces are polished. The fragment is of brick-greyish colour, possible secondary firing. 5- A rim sherd of a small pot with a plastic band along the exterior edge, decorated with fingerprints. The surfaces and the break are brick coloured (secondary firing). Clay contains a lot of coarse flintstone sand. 6- A sherd of a pot with a plastic band along the rim. The plastic band is decorated with incisions made by a sharp tool. The exterior and interior surfaces are ochre-brown; a core at the break is grey. It is made of unrefined clay with temper of fine quartz sand. 7- A rim sherd of a large, coarse pot. Below the rim there is a plastic band, round in cross-section, with impressions of nail ends and fingertips. The surface is reddish-brown coloured and a core at the break is brown. The texture is coarse because clay contains a lot of coarse flintstone sand. 8- A sherd of a very fine ceramic rim made of thin polished ceramics. Along the rim there are hanging hatched triangles made by incising, with preserved incrustation. The exterior and interior surfaces are coated with fine, polished grey-black clay, black at the break. Clay contains a lot of fine flintstone sand. 9- A rim sherd of a ceramic vessel made of well refined clay. The exterior surface and the break are grey, the interior surface is ochre. On the outside along the rim there is a broad incised zigzag line. 10- A sherd of a grey strainer with the rim. Clay contains coarse flintstone sand.

prijelaz iz vrata u rame posude oznacen je nepravilnim zigosanjem. Vanjska i unutarnja povrsina su polirane, smede boje, a u presjeku je jezgra nesto tamnija. 12- Ulomak vrata trbusaste zdjele s lagano izvinutim vratom i obodom. Ulomak je crnosivo boje s oker mrljom na unutarnjoj strani ( gorio sekundarno). Vanjska povrsina stragovima horizontalnog glacanja na mokro a unutarnja povrsina glatka. Rub posude ukrasen nizom ovalnih udubljenja. 13- Ulomak trbusaste zdjele s konkavnim vratom .Vanjska i unutarnja povrsina sive boje, u presjeku crnosive boje. Povrsina glatka s djelomicno sacuvanim poliranjem radi loseg paljenja. U glini je sacuvana veca kolicina vrlo finog kremenog pijeska. 14- Ulomak konkavnog oboda s urezanom horizontalnom linijom na prelazu vrata u trbuh posude. Keramika je vrlo finih tankih stjenki. Na vanjskoj povrsini oker-sive boje, a na unutarnjoj povrsini crno-oker boje. U presjeku je jezgra crnosive boje. Na povrsini su vidljivi tragovi glacanja. Povrsina je djelomicno isprana. Glina sadrzi vrlo sitni kremeni pijesak. 15- Ulomak, vjerojatno, cetvrtaste posude. Ukrasen je ispod oboda dubokim urezivanjem s motivom visecih trokutova i vertikalne linije. Vanjska i unutarnja povrsina oker-siva, a u presjeku jezgra crna. Inkrustacija nije sacuvana. Ulomak je slabo pecen; stoga je vanjska povrsina isprana. Glini je dodana manja kolicina kvarcnog pijeska i organskog materijala. Tabla 3 - Canjevo: vucedolska kultura 1- Ulomak keramike fine fakture ukrasen urezivanim horizontalnim linijama izmedu kojih je u trakama cik-cak Ijestvicasti motiv (cik-cak traka presijecana horizontalnim linijama). Na vanjskoj povrsini djelomicno je sacuvana povrsina prevucena finom glinom. Ulomak je izraden od lose prociscene gline. 2- Ulomak ukrasen urezanom linijom i visecim srafiranim trokutima. Vanjska i unutarnja povrsina sivocrna, u presjeku jezgra erne boje. Glina sadrzi manju kolicinu vrlo sitnoga kvarcnoga pijeska. 3- Ulomak sivocrne boje s dodacima sitno drobljene keramike i vapnenca te organske materije na sto upucuju rupice na povrsini keramike. Na vanjskoj povrsini ulomak je ukrasen urezanim srafiranim visecim trokutima. 4- Ulomak grube posude ukrasen urezanim linijama. Vanjska i unutarnja povrsina kao i jezgra u presjeku su crnosive boje. Glini je dodan kremeni pijesak srednjeg i krupnoga granulata. 5- Ulomak keramike crnosmede boje, ukrasen dubokim urezivanjem u obliku trokutova. U glinu je dodano dosta krupnog zrnja vapnenca te sitno drobljene keramike koja je crvene boje. 6- Ulomak po fakturi slican ulomku br. 35. Ukrasen je horizontalno urezanim linijama i visece srafiranim trokutovima. Vanjska i unutarnja

11- A rim sherd of a small belly-shaped pot with a concave neck. The upper side of the rim bears incisions, which gives it a ribbed appearance. There are uneven stamps between the neck and the shoulder of the vessel. The exterior and interior surfaces are polished and brown; a core at the break is dark-brown coloured. 12- A neck sherd of a belly-shaped bowl with a slightly everted neck and rim. The fragment is black-grey with an ochre stain on the interior (secondary firing). On the exterior surface there are traces of horizontal wet-polishing, while the interior surface is smooth. The vessel rim is decorated with a row of oval impressions. 13- A sherd of a belly-shaped bowl with a concave neck. The exterior and interior surfaces are grey; the break is black-grey. Clay contains a lot of fine flintstone sand. 14- A sherd of concave rim with an incised horizontal line between the neck and the belly of the vessel of fine thin walls. The exterior surface is ochre-grey, the interior surface is black-ochre, and a core at the break is black-grey. On the surface there are traces of smoothing. The surface is partly washed out. Clay contains very fine flintstone sand. 15- A sherd, probably of a square vessel. Below the rim it is decorated with deep incisions of hanging triangles and a vertical line. The exterior and interior surfaces are ochre-grey and a core at the break is black. Incrustation is not preserved. The fragment is not well fired, thus the outside surface is washed out. Clay contains a small amount of quartz sand and organic materials. Table 3 - Canjevo: The Vucedol culture 1- A pottery sherd of fine texture decorated with incised horizontal lines with a zigzag laddershaped motif in between (a zigzag line intersected by horizontal lines). The exterior surface has a partly preserved coating of fine clay. The sherd is made of unrefined clay. 2- A sherd decorated with an incised line and hanging hatched triangles. The exterior and interior surfaces are grey-black; a core at the break is black. Clay contains a small amount of fine quartz sand. 3- A black-grey sherd with temper of fine crushed pottery, limestone and organic substances, suggested by small holes on the surface. The sherd is decorated at the exterior surface with incised hatched hanging triangles. 4- A sherd of coarse vessel decorated with incised lines. The exterior and interior surfaces, as well as a core at the break are black-grey in colour. Clay contains temper of medium and coarse flintstone sand. 5- A black-brown sherd decorated with deep incisions shaped like triangles. Clay contains a lot of coarse limestone particles and fine particles of crushed red pottery. 6- A sherd by its texture similar to the sherd

81 —

82 —

povrsina su sivkastocrne boje a u presjeku je erne boje. Glini je dodana vrlo fino drobljena keramika. 7- Ulomak fine keramike ukrasen horizontalnim urezanim linijama i visecim srafiranim trokutima. Stijenka je tanka i izradena od prociscene gline s dodatkom sitno drobljene keramike.Vanjska povrsina bila je prevueena finom glinom i polirana ali taj se sloj nazire samo u tragovima. Nema tragova inkrustacije. 8- Ulomak fine keramike ukrasen urezivanjem sa ostacima inkrustacije. U traci koju omeduju horizontalne urezane linije nacinjen je motiv negativno cik-cak trake koju cine nasuprotno postavljeni trokutovi ispunjeni srafiranjem i brazdastim ubadanjem. Vanjska povrsina sive boje, unutarnja povrsina i jezgra u presjeku sivocrne boje. Zbog loseg paljenja glacani povrsinski sloj od fino polirane gline je djelomicno sacuvan. Glina sadrzi dosta sitnog kremenog pijeska. 9- Ulomak keramike ukrasen urezivanim horizontalnim linijama i visecim srafiranim trokutom. Vanjska povrsina oker-sive boje a unutarnja povrsina kao i jezgra u presjeku erne boje. Glina sadrzi vrlo sitni kremeni pijesak. 10- Ulomak zdjele s konkavnim vratom. I\la donjem dijelu vrata ukras izveden urezivanjem u obliku trake s nepravilnim linijama. Vanjska i unutarnja povrsine smedecrne boje a u presjeku jezgra ciglastosmede boje. Glini je dodana veca kolicina vrlo finog i krupnog kvarcnog pijeska. 11- Lijep ulomak ukrasen dubokim urezivanjem i brazdastim ubadanjem, koje je ispunjeno bijelom inkrustacijom. Vanjska i unutarnja povrsina bile su prevueene finom glinom i polirane, sto se vidi u tragovima. U glinu je dodana veca kolicina kremenog pijeska i vapnenca te ponesto organske materije, sto je uzrokovalo rupicavost na unutarnjoj povrsini. Vanjska povrsina je siva dok je unutarnja povrsina i jezgra crnosiva. 12- Ulomak trbuha ukrasen solarnim motivom izraden brazdastim ubadanjem {Furchenschnit) u motivu koncentricnih kruznica. Uz vanjsku kruznicu su okomiti kosi zasjeci koji cine trakasti motiv. Inkrustacija je djelomicno sacuvana. Vanjska i unutarnja povrsina kao i jezgra presjeka su crnosive boje. Ulomak je izraden od vrlo fino prociscene gline koja sadrzi sitan kremeni pijesak. 13- Ulomak fino tankostjene posude, ukrasene urezanom linijom s visecim malim rovasenim trokutima u kojima je djelomicno sacuvana inkrustacija. Vanjska povrsina smede-oker boje, a unutarnja povrsina i jezgra u presjeku mrkocrne boje. 14- Ulomak trbuha ukrasen urezivanjem i brazdastim ubadanjem u obliku koncentricnih kruznica izmedu kojih se javljaju nizovi malih trokutova. Vanjska i unutarnja povrsina su sive boje kao i jezgra u presjeku. Glini je dodana veca kolicina sitnog kremenog pijeska. Keramika je lose paljena pa je vjerojatno zbog toga vanjska povrsina isprana.

number 35. Decorated with incised horizontal lines and hanging hatched triangles. The exterior and interior surfaces are greyish-black, while the break is black. Clay contains very fine particles of crushed pottery. 7- A sherd of fine ceramics decorated with horizontal incised lines and hanging hatched triangles. The wall is thin and made of well refined clay with fine particles of crushed pottery. The exterior surface was coated in fine clay and polished, but the layer is visible only in traces. There are no traces of incrustation. 8- A sherd of fine ceramics decorated with incising with traces of incrustation. Inside the band flanked with horizontal incised lines there is a motif of a negative zigzag band made of opposite triangles filled with hatching and fluted pricking. The exterior surface is grey coloured; the interior surface and a core at the break are grey-black coloured. Due to poor firing, a polished surface layer made of finely polished clay is partly preserved. Clay contains a lot of fine flintstone sand. 9- A sherd decorated with incised horizontal lines and a hanging hatched triangle. The exterior surface is ochre-grey coloured; the interior surface and a core at the break are black coloured. Clay contains very fine flintstone sand. 10- A sherd of a bowl with a concave neck. In the lower part of the neck there is an ornament made by incising in the shape of a band with irregular lines. The exterior and interior surfaces are brown-black coloured; a core at the break is brick-brown coloured. Clay contains a lot of fine and coarse quartz sand. 11- A nice sherd decorated with deep incising and grooved stitch, filled with white incrustation. The exterior and interior surfaces were coated with fine clay and polished, which is visible in traces. Clay contains a lot of flintstone and limestone sand, as well as some organic substances, which caused small holes at the interior surface. The exterior surface is grey coloured, while the interior surface and a core are black-grey. 12- A sherd of the belly decorated with a solar motif made by grooved stitch {Furchenschnit) within the motif of concentric circles. Along the outer circle there are vertical diagonal incisions that make a band-like motif. Incrustation is partly preserved. The exterior and interior surfaces, as well as a core at the break are black-grey coloured. The sherd is made of well refined clay with temper of fine flintstone sand. 13- A sherd of a thin-walled vessel decorated with an incised line with small hanging hatched triangles and partly preserved incrustation. The exterior surface is brown-ochre coloured, the interior surface and a core at the break are dark black coloured. 14- A sherd of the belly decorated by incising and fluted pricking in the shape of concentric circles with rows of small triangles between them.

15- Ulomak trbuha zdjele ili terine, ukrasen dubokim urezivanjem trake s prileglim, srafiranim trokutima. Povrsina je fino polirana. Glina sadrzi manju kolicinu sitnog kremenog pijeska. Unutarnja i vanjska povrsina su sivkastocrne boje kao i jezgra u presjeku. 16- Ulomak finije keramike ukrasen dubokim urezivanjem u motivu mreze koju cine rombovi. Vanjska povrsina oker-smedecrna, unutarnja povrsina crna kao i jezgra presjeka. Vanjska i unutarnja povrsina ugladene. Glina sadrzi dosta vrlo sitnog kremenog pijeska a dodana je i drobljena keramika. 17- Ulomak tankostjene keramicke posude, ukrasene plitkim urezanim horizontalnim i vertikalnim linijama tvoreci motiv sahovske ploce. Vanjska i unutarnja povrsina crna sa crvenim tockicama (necistoca u glini). U presjeku jezgra erne boje. Zbog loseg pecenja nije sacuvan gornji sloj vanjske povrsine koji je gladak. Glina je slabo prociscena a sadrzi manju kolicine vrlog sitnog kremenog pijeska. 18- Ulomak donjeg dijela finije tankostjene posude, ukrasene horizontalno urezanim linijama. Vanjska povrsina siva s oker mrljom, unutarnja povrsina kao i jezgra presjeka sivocrne boje. Glina sadrzi vrlo sitni kremeni pijesak. Tabla 4 - Canjevo: vucedolska kultura 1- Ulomak terine s tunelastom sedlastom drskom, ukrasen urezanim motivima niza okomitih srafiranih trokutova te negativnom trakom obrubljenom sa srafiranim trokutovima (vjerojatno cik-cak traka). Drska je ukrasena s gornje strane visecim srafiranim trokutom a s donje strane dvostrukom linijom trokuta, vrhom okrenutim prema sredini drske. Ulomak je slabo pecen ili je sekundarno gorio te je povrsina isprana. Vanjska povrsina oker boje, unutarnja povrsina sive boje a u presjeku jezgra erne boje. Glina je relativno dobro prociscena. Sadrzi fini sitni kremeni pijesak a dodana je i sitno drobljena keramika. 2- Ulomak trakaste drske u presjeku konkavnog profila. Vanjska povrsina oker boje,unutarnja i presjek smedecrni. Na vanjskoj povrsini sacuvani su tragovi glacanja. Ulomak je nacinjen od lose prociscene gline s nesto kremenog pijeska i drobljene keramike. 3- Ulomak trakaste drske izraden od fine prociscene gline s nesto vrlo sitnog kvarcnog pijeska, ukrasen urezivanjem u obliku dvaju koncentricnih rombova. 4- Ulomak modela kotaca (ili prsljena). Vanjska povrsina oker-sive boje, u presjeku jezgra zutooker boje. Porozne fakture zbog dodataka organskih materija. Glina sadrzi i vrlo sitni kremeni pijesak a dodano je i nesto malo krupnijeg kremenog pijeska. 5- Ulomak amforice (?) s tunelastom drskicom ukrasen urezivanjem kraj drske. Vanjska, unutarnja povrsina i presjek su sivocrne boje. Ulomak je izraden od gline koja sadrzi dosta vrlo sitnog

The exterior and interior surfaces, and a core at the break are grey coloured. Clay contains a lot of fine flintstone sand. Ceramics is poorly fired and that is probably the reason why the exterior surface is washed out. 15- A belly sherd of a bowl or a tureen, decorated with a deeply incised band with hatched triangles. The surface is well polished. Clay contains a small amount of fine flintstone sand. The exterior and interior surfaces, as well as a core at the break are greyish-black coloured. 16- A sherd of fine ceramics decorated by deep incising in the motif of a rhomboid net. The exterior surface is ochre-black-brown coloured; the interior surface and a core at the break are black. The exterior and interior surfaces are polished. Clay contains a lot of very fine flintstone sand and some temper of crushed pottery. 17- A sherd of a thin-walled ceramic vessel, decorated with shallow incised horizontal and vertical lines that form a chessboard motif. The exterior and interior surfaces are black with red dots (impurities in clay). A core at the break is black. Due to poor firing the smooth upper layer of the exterior surface is not preserved. Clay is not well refined and contains a small amount of very fine flintstone sand. 18- A sherd of the lower part of a fine thinwalled vessel, decorated with horizontal incised lines. The exterior surface is grey with an ochre stain; the interior surface and a core at the break are grey-black coloured. Clay contains very fine flintstone sand. Table 4 - Canjevo: The Vucedol culture 1- A sherd of a tureen with a tunnel-like saddleshaped handle, decorated with incised motifs of rows of vertical hatched triangles and a negative band edged with hatched triangles (probably a zigzag band). The handle is decorated at the upper side with a hanging hatched triangle and at the lower side with a double row of triangles, whose point is facing the middle of the handle. The sherd is poorly fired or there was secondary firing so the surface is washed out. The exterior surface is ochre coloured, the interior surface is grey, and a core at the break is black. Clay is rather well refined. It contains very fine flintstone sand and temper of fine crushed pottery. 2- A sherd of a ribbon-shaped handle, concave in cross-section. The exterior surface is ochre coloured; the interior surface and the break are brown-black coloured. On the exterior surface traces of polishing are preserved. The sherd is made of unrefined clay with a little flintstone sand and crushed pottery temper. 3- A sherd of a ribbon-shaped handle made of well refined clay with a small amount of very fine quartz sand, decorated by incising in the shape of two concentric rhombi. 4- A sherd of a wheel model (or a spindle whorl). The exterior surface is ochre-grey coloured; a

83 —

84 —

kremenog pijeska. 6- Ulomak veceg lonca, ukrasen plasticnom trakom presijecanom otiscima prstiju koja vjerojatno razgranicava vrat od trbuha posude. Vanjska povrsina oker boje, a unutarnja povrsina i presjek su sivocrne boje. U glinu je dodano dosta krupnog zrnja vapnenca i kremena. 7- Ulomak keramike ukrasen urezivanjem linijama u razlicitim smjerovima od kojih se neke sijeku. Vanjska i unutarnja povrsina neravne. Okersmede boje. U presjeku jezgra mrkosmede boje. Glina sadrzi manju kolicinu vrlo sitnog kremenog pijeska. 8- Ulomak keramicke posude ukrasen gustim urezivanjem ravnih i oblih linija u razlicitim smjerovima. Inkrustacija kojom su linije bile ispunjene djelomicno je sacuvana. Vanjska i unutarnja povrsina ugladena ali neravne, smedecrne boje, dok je u presjeku jezgra ciglastocrvene boje. Glina sadrzi vrlo sitni kremeni pijesak a dodana je i veca kolicina kremenog pijeska grubljega granulata. 9- Ulomak grublje keramike tanjih stijenki s dodatkom drobljene keramike, krupnijih zrnaca vapnenca i sitnijeg kvarcnog pijeska. Sive je boje. Vanjska povrsina ukrasena cesljastim urezivanjem. 10- Fragment grube posude s nanesenim barbotinom na vanjskoj povrsini. Unutarnja povrsina ugladena, sivocrne boje kao i presjek. 11- Ulomak grube keramike ukrasen metlicastim prevlacenjem na mokroj glini vanjske povrsine. Vanjska povrsina oker boje, unutarnja sive a u presjeku smede boje. Glina sadrzi nesto finog kvarcnog pijeska a dodano je i dosta kvarcnog pijeska krupnoga granulata. 12- Ulomak keramike ukrasen urezivanjem u formi nepravilne cetvrtaste mreze. U glinu je dodano dosta kremena srednjeg i vecega granulata. Unutarnja povrsina je ponesto rupicasta, sto moze biti uzrokovano ispalim pijeskom kremena ili izgorenim organskim materijalom. Vanjska i unutarnja povrsina su crnosive boje kao i jezgra u presjeku. 13- Ulomak grublje fakture ukrasen metlicastim prevlacenjem. U glinu je dodana veca kolicina kremenog pijeska sitnog i vecega granulata. Vanjska povrsina je sivkasta, unutarnja crna a presjek je siv kao i vanjska povrsina. 14- Ulomak lonca cija je donja polovica ukrasena vertikalnim cesljastim urezivanjem. Vanjska i unutarnja povrsina su sive boje kao i presjek. Glini je dodana veca kolicina kremenog pijeska. 15- Ulomak vece posude na vanjskoj povrsini prevucen kaneliranim barbotinom. Unutarnja povrsina neravna, ali ugladena na mokro. Vanjska povrsina je sivosmede boje, unutarnja mrkosmede dok je jezgra u presjeku ciglaste boje. Ulomak je izraden od fino prociscene gline s dosta vrlo sitnog kvarcnog pijeska.

yellow-ochre core is at the break. Porous texture due to temper of organic substances. Clay also contains very fine flintsone sand and a little coarse flintstone sand. 5- A sherd of a small amphora (?) with a tunnelshaped handle, decorated by incising next to the handle. The exterior and interior surfaces and the break are grey-black coloured. The sherd is made of clay that contains a lot of very fine flintstone sand. 6- A sherd of a big pot, decorated by a plastic band with fingerprints which was probably placed between the neck and the belly of the vessel. The exterior surface is ochre coloured, the interior surface and the break are grey-black coloured. Clay has a lot of coarse limestone and flintstone particles. 7- A sherd decorated by lines incised in different directions, some of which intersect. The exterior and interior surfaces are uneven. Ochre-brown coloured. A core at the break is dark brown. Clay contains a small amount of very fine flintstone sand. 8- A sherd of a ceramic vessel decorated by close incising of straight and rounded lines in different directions. Incrustation that filled the lines is partly preserved. The exterior and interior surfaces are polished but uneven, brown-black coloured, while a core at the break is brick-red coloured. Clay contains very fine flintstone sand and a lot of coarse flintstone sand. 9- A sherd of coarse thin-walled ceramics with temper of crushed pottery, coarse limestone particles and fine quartz sand. Grey coloured. The exterior surface is decorated by comb-like incising. 10- A sherd of a coarse vessel with barbotine on the exterior surface. The interior surface is polished, grey-black coloured. The break is greyblack, too. 11- A sherd of coarse ceramics decorated by broom-like treatment over wet clay on the outside surface. The exterior surface is ochre coloured, the interior is grey, and the break is brown coloured. Clay contains a little fine quartz sand and a lot of coarse quartz sand. 12- A sherd decorated by incising in the form of an irregular square net. Clay contains a lot of middle and coarse flintstone temper. The interior surface is slightly porous, which can be caused by falling out of flintstone sand or burnt organic substances. The exterior and interior surfaces and a core at the break are black-grey coloured. 13- A sherd of coarse texture decorated by broom-like treatment. Clay contains a lot of fine and coarse flintstone sand. The exterior surface is greyish, the interior is black, and the break is grey coloured. 14- A sherd of a pot whose lower half is decorated by vertical comb-like incising. The exterior and interior surfaces and the break are grey coloured. Clay contains a lot of flintstone sand.

Tabla 5 - Canjevo: kulturno neopredijeljeni nalazi 1- Ulomak oboda grubo vece, vjerojatno zdjele. Vanjska povrsina je mrljava oker-sivosmede boje, a unutarnja povrsina je smedecrna; ispod nje tanak je sloj ciglastocrveni a u presjeku je jezgra smedesivo boje. Glini je dodana veca kolicina kremenog pijeska vecega granulata i vapnenca. 2- Ulomak oboda zdjele ili lonca neravne ali na polusuho ugladene povrsine. Vanjska i unutarnja povrsina su crnosmeckasti. Ispod vanjske i unutarnje povrsine je tanak sloj ciglaste boje a jezgra u presjeku je sivocrne boje. U glini je veca kolicina vrlo sitnoga kremenog pijeska. 3- Ulomak oboda s nizom uboda ispod ruba. Vanjska i unutarnja povrsina smedeciglaste boje, u presjeku jezgra crnosive boje. Glina je slabo prociscena i sadrzi vrlo sitni kremeni pijesak. 4- Ulomak oboda neravne ali ugladene povrsine. Povrsina je sivkasta s oker mrljama (sekundarno paljenje). U glinu je dodana mljevena keramika i sitni kremeni pijesak u maloj kolicini. 5- Ulomak oboda grube posude, vjerojatno lonca sa spicastom buklom ispod oboda. Povrsina je neravna, svijetlo sive boje, u presjeku je malo tamnije. 6- Ulomak oboda vece keramicke zdjele ili lonca uglacane ali neravne povrsine. Vanjska i unutarnja povrsina oker boje dok je u presjeku jezgra erne boje. Glina sadrzi vrlo sitni kvarcni pijesak a dodana je i sitno drobljena keramika. 7- Ulomak drske koja izlazi iz izvinutog oboda posude. Povrsina neravna s tragovima gladenja na mokro. Vanjska povrsina ciglastosmede boje, unutarnja crnosive boje kao i jezgra presjeka. Glini je dodana veca kolicina kremenog pijeska krupnijega granulata i drobljene keramike, sto je uzrokovalo neravnu povrsinu. 8- Ulomak izvinutog vrata, uglacane povrsine oker-sive boje. U glinu je dodana sitno drobljena keramika. 9- Ulomak keramickog lonca s plasticnom trakom uz rub ispresijecanom ovalnim udubljenjima (otiscima vrha prstiju). Ispod plasticne trake je niz dubokih uboda spicastim instrumentom. Ulomak je sekundarno gorio te je ciglastocrvene boje. 10- Ulomak dubljeg lonca s naglasenim prelazom vrata u trbuh. Debljih stijenki s dobro ugladenom vanjskom povrsinom. Unutarnja povrsina ugladena je na mokro. Vanjska povrsina uz obod erne boje, donji dio sivkast. Unutarnja povrsina kao i jezgra presjeka crnosmede boje. Glina sadrzi vecu kolicinu vrlo sitnog pijeska. 11- Ulomak unutra uvueenog oboda lonca manjih dimenzija. Vanjska povrsina gruba i lagano barbotinizirana. Unutarnja povrsina je neravna sa zarezima od glacanja na mokro. U glinu je dodana veca kolicina kremenog pijeska velikoga granulata. Vanjska i unutarnja povrsina su sive boje kao i jezgra u presjeku. 12- Ulomak lagano izvijenog oboda neravne,

15- A sherd of a big vessel. The exterior surface is coated with fluted barbotine. The interior surface is uneven, but wet-smoothed. The exterior surface is grey-brown coloured, the interior is dark brown, and a core at the break is brick coloured. The sherd is made of well refined clay with a lot of fine quartz sand. Table 5 - Canjevo: Culturally undefined finds 1- A rim sherd of a big, coarse bowl (probably). The exterior surface is stained ochre-brown and the interior surface is brown-black; there is a thin brick-red layer underneath and a core at the break is brown-grey. Clay contains a lot of flintstone sand of coarse granulation and limestone 2- A rim sherd of a bowl or a pot, of uneven and half-dry smoothed surface. The exterior and interior surfaces are black-brownish. Underneath the exterior and interior surfaces there is a thin brick coloured layer and a core at the break is grey-black. Clay contains a lot of fine flintstone sand. 3- A sherd of the rim with a row of prickings below the edge. The exterior and interior surfaces are brown-brick coloured, a core at the break is black-grey. Clay is unrefined and contains very fine flintstone sand. 4- A sherd of the rim with uneven but smoothed surface. Surface is greyish coloured with ochre stains (secondary firing). Clay contains temper of crushed pottery and a small amount of fine flintstone sand. 5- A rim sherd of a coarse vessel, probably a pot with a pointed protrusion under the rim. Surface is uneven, light grey coloured, darker grey at the break. 6- A rim sherd of a big ceramic bowl or a pot with polished but uneven surface. The exterior and interior surfaces are ochre coloured, while a core at the break is black. Clay contains very fine quartz sand and some fine crushed pottery. 7- A sherd of a handle coming out of the everted rim of the vessel. The surface is uneven with traces of wet-smoothing. The exterior surface is brickbrown, the interior surface and a core at the break are black-grey. Clay contains a lot of flintstone sand of coarse granulation and crushed pottery, which resulted in uneven surface. 8- A sherd of everted rim, of polished ochregrey surface. Clay contains temper of fine crushed pottery. 9- A sherd of a ceramic pot, along the edge there is a plastic band with oval recessions (fingerprints). Under the plastic band there is a row of deep prickings with a pointed tool. The sherd is brick-red coloured due to secondary firing. 10- A sherd of a deep pot with a thickened part between the neck and the belly, thin-walled with well polished exterior surface. The interior surface is wet-polished. The exterior surface is black coloured along the edge and greyish in the lower part. The interior surface and a core at the break

85 —

86 —

na mokro uglacane povrsine. Vanjska povrsina je oker-smeda, unutarnja povrsina i presjek su smedi. Glini je dodana veca kolicina pijeska vecega granulata i vapnenca. Tabla 6 - Canjevo: kulturno neopredijeljeni nalazi 1- Ulomak drske u profilu nepravilnog, kruznog oblika. Povrsina glatka, ali nepolirana. Vanjska povrsina oker -smeda, unutarnja crna a u presjeku ciglasta. Glini je dodana veca kolicina vapnenca i kremena krupnijega granulata. 2- Ulomak vrlo grube drske ciglaste boje izraden od slabo prociscene gline s dodatkom vapnenca i finog sitnog kremenog pijeska. 3- Ulomak vece drske u profilu ovalnog presjeka sivocrne boje. Glini je dodana veca kolicina krupnijeg kremenog pijeska. 4- Ulomak keramike sivocrne boje s nizom uboda spicastog instrumenta. Izraden je od prociscene gline s dodatkom kvarcnog pijeska. 5- Ulomak drske u presjeku ovalnog profila. Povrsina ima ostatke prevlacenja fino poliranom glinom. U presjeku vidljivi dodaci krupnog zrnja kremena. 6- Ulomak grublje keramike stragovima ugladivanja na mokro na vanjskoj povrsini. Vanjska i unutarnja povrsina kao i presjek su ciglasto-oker boje (sekundarno gorenje). Glini je dodana srednja kolicina vapnenca vecega granulata. 7- Ulomak dvostruke bukle. Vanjska i unutrasnja povrsina sive, a u presjeku erne boje. U glinu je dodana sitno drobljena keramika. 8- Ulomak ramena vece posude s dvije spicaste bukle. Vanjska povrsina je oker-ciglasta a unutarnja povrsina je mrljava sivkasto-oker boje. Ulomak je sekundarno gorio. Izraden je od gline s dosta vrlo sitnog kremenog pijeska i nesto malo vapnenca. 9- Ulomak s buklom ukrasenom s dva otiska nokta i vrhom prstiju. Vanjska povrsina smedecrna, unutarnja smedecrvenkasta a u presjeku smeda. Ulomak je izraden od grube neprociscene gline s dodatkom vapnenca a sadrzi i sitni kremeni pijesak. 10- Ulomak dna i donjeg dijela grube posude. Na vanjsku povrsinu nanesen barbotin. Unutarnja povrsina neravna, ugladena na mokro. Vanjska i unutarnja povrsina kao i jezgra presjeka crnosive boje. Glina sadrzi vrlo sitni kremeni pijesak a dodan je i kremeni pijesak krupnijega granulata. 11- Ulomak grublje posude neravne povrsine ukrasene horizontalnom plasticnom trakom, ispresijecane vertikalnim zasjecima. Vanjska i unutarnja povrsina oker-ciglaste boje a u presjeku jezgra crnosive boje. Glina je slabo prociscena i sadrzi manju kolicinu vrlo sitnog kremenog pijeska. Tabla 7 - Canjevo: vinkovacka kultura I B / vinkovacka kultura II / kasnobroncano doba 1- Ulomak oboda i vrata manjeg trbusastog lonca izraden od fine prociscene gline s nesto

are black-brown coloured. Clay contains a lot of very fine sand. 11- A sherd of an inverted rim of a small pot. The exterior surface is coarse and slightly barbotined. The interior surface is uneven with incisions from wet-smoothing. Clay contains a lot of very coarse flintstone sand. The exterior and interior surfaces, as well as a core at the break are grey coloured. 12- A sherd of a slightly everted rim of uneven, wet-polished surface. The exterior surface is ochre-brown; the interior surface and a core at the break are brown. Clay contains a lot of coarse sand and limestone. Table 6 - Canjevo: Culturally undefined finds 1- A sherd of a handle, irregular circle in crosssection. The surface is smooth, but unpolished. The exterior surface is ochre-brown, the interior surface is black and the break is brick coloured. Clay contains a lot of limestone and flintstone of coarse granulation. 2- A sherd of a very coarse handle, brick coloured, made of unrefined clay with temper of limestone and very fine flintstone sand. 3- A sherd of a big handle, oval in cross-section, grey-black coloured. Clay contains a lot of coarse flintstone sand. 4- A sherd of grey-black ceramics with a row of prickings with a pointed tool. It is made of refined clay with temper of quartz sand. 5- A sherd of a handle, oval in cross-section. On the surface there are traces of coating with well-polished clay. Temper of coarse flintstone particles visible at the break. 6- A sherd of coarse ceramics with traces of wet-smoothing on the exterior surface. The exterior and interior surfaces as well as the break are brick-ochre coloured (secondary firing). Clay contains a certain amount of coarse limestone. 7- A sherd of a double protrusion. The exterior and interior surfaces are grey, the break is black coloured. Clay contains fine crushed pottery. 8- A sherd of the shoulder of a big vessel with two pointed protrusions. The exterior surface is ochre-brick coloured and the interior surface is stained greyish-ochre; secondary firing. It is made of clay with a lot of very fine flintstone sand and a little limestone. 9- A sherd with a protrusion decorated with two impressions of nail ends and fingertips. The exterior surface is brown-black coloured, the interior surface is brown-reddish, and the break is brown. The sherd is made of coarse unrefined clay with temper of limestone and some fine flintstone sand. 10- A sherd of the base and lower part of a coarse vessel. The exterior surface is barbotined. The interior surface is uneven and wet-smoothed. The exterior surface, the interior surface and a core at the break are black-grey coloured. Clay contains very fine flintstone sand and some coarse

sitnog kvarcnog pijeska, lagano izvinutog oboda. Vanjska i unutarnja povrsina oker boje, obje polirane, a u presjeku sive boje. Ispod vrafa ukrasen trostrukom cik-cak linijom izvedenom finim poliranim zljebicima. 2- Ulomak zdjele s izvinutim obodom (tip svedski sljem) i drskom uz obod. Na vrhu spoja drske i oboda je ovalno nepravilno udubljenje. Keramika je lose pecena te je originalna povrsinski sloj ispran. Vanjska i unutarnja povrsina crnosmede boje, a jezgra u presjeku sive boje. Glini je dodana veca kolicina sitnog i krupnog kremenog pijeska. 3- Ulomak oboda trbusaste zdjele s finom sitnom plasticnom trakom uz vanjski rub. Vanjska i unutarnja povrsina sivosmede boje a u presjeku smede boje. Ulomak je izraden od fino prociscene gline s dosta vrlo sitnog kremenog pijeska. 4- Ulomak oboda manjeg lonca S profilacije. Rub je s gornje strane ispresijecan zarezima a 1cm ispod ruba na vanjskoj povrsini je niz uboda. Povrsina je neravna i ugladena na mokro. Vanjska povrsina i presjek ciglastosmedi a unutarnja povrsina je ciglasta. Ulomak je izraden od prociscene gline s dosta vrlo sitnoga kremenog pijeska. 5- Ulomak zdjele s uvrnutim obodom. Povrsina i presjek oker sivkaste boje. Povrsina vrlo neravna. U glinu je dodana veca kolicina drobljene keramike. 6- Ulomak lonca s izvinutim fazetiranim obodom s unutarnje strane, te gredastom buklom na prijelazu ramena u trbuh posude. U glinu je dodana velika kolicina drobljene keramike. I vanjska i unutarnja povrsina su dosta neravne. Vanjska povrsina je sivocrvenkaste boje, unutarnja povrsina je mrkosive boje dok je u presjeku crnosive boje. 7- Dno vece grube posude s neravnom unutarnjom i vanjskom povrsinom, ugladenom na mokro. Vanjska i unutarnja povrsina su crnosive boje, a u presjeku oker-ciglaste boje. Glini je dodana veca kolicina drobljene keramike. Tabla 8 - Koprivnicka Rijeka-Rudina I. Keramicki ulomci vucedolske kulture. Iskopavanja Z. Markovic

flintstone sand. 11- A sherd of a coarse vessel, of uneven surface decorated with a plastic band filled with vertical incisions. The exterior and interior surfaces are ochre-brick coloured, a core at the break is black-grey. Clay is unrefined and contains a small amount of very fine flintstone sand. Table 7 - Canjevo: the Vinkovci culture I B / the Vinkovci culture II / the Late Bronze Age 1- A sherd of the rim and neck of a small bellyshaped pot with a slightly everted rim; made of well refined clay with a little fine quartz sand. The exterior and interior surfaces are ochre, both surfaces are polished. The break is grey coloured. Under the neck there is a triple zigzag line made by small polished grooves. 2- A sherd of a bowl with an everted rim (of Swedish helmet type) and a handle at the rim. At the top of the junction between the handle and the rim there is an irregular oval recession. Ceramics is poorly fired so the original surface layer is washed out. The exterior and interior surfaces are black-brown coloured; a core at the break is grey. Clay contains a lot of fine and coarse flintstone sand. 3- A rim sherd of a belly-shaped bowl with a fine small plastic band along the exterior edge. The exterior and interior surfaces are grey-brown coloured and the break is brown. The sherd is made of well refined clay with a lot of very fine flintstone sand. 4- A rim sherd of a small pot with an S-shaped profile. The upper side of the edge has incisions and 1 cm below the edge at the outside surface there is a row of prickings. The surface is uneven and wet-smoothed. The exterior surface and the break are brick-brown coloured, while the interior surface is brick-coloured. The sherd is made of refined clay with a lot of very fine flintstone sand. 5- A sherd of a bowl with an inverted rim. The surface and break are ochre-grey coloured. The surface is very uneven. Clay contains a lot of crushed pottery. 6- A sherd of a pot with an everted rim faceted inside and a beam-like protrusion between the shoulder and the belly of the vessel. Clay contains a lot of crushed pottery. Both the exterior and interior surfaces are rather uneven. The exterior surface is grey-reddish coloured, the interior surface is dark grey, and the break is black-grey. 7- The base of a big, coarse vessel with uneven interior and exterior surfaces, wet-polished. The exterior and interior surfaces are black-grey, the break is ochre-brick coloured. Clay contains a lot of crushed pottery. Table 8 - Koprivnicka Rijeka-Rudina I. Ceramic sherds of the Vucedol culture. Excavations by Z. Markovic

87 —

88

Tabla 1 - Canjevo: sece kultura / lasinjska kultura / retz-gajary kjltura/ Table 1 - Canjevo: The Sece culture / the Lasinja culture / the Retz-Gajary culture

89

Tabla 2 - Canjevo: vucedolska kultura /Table 2 - Canjevo: The Vucedol culture

90

Tabla 3 - Canjevo: vucedolska kultura/ Table 3 - Canjevo: The Vucedol culture

91

Tabla 4 - Canjevo: vucedolska kultura /Table 4 - Canjevo: The Vucedol culture

PRAPOVIJESNI KERAMICKI NALAZI S UTVRDE CANJEVO

fS

CD

-fc»

S

N)

I''

93

Tabla 6 - Canjevo: kulturno neopredijeljeni nalazi /Table 6 - Canjevo: Culturally undefined finds

94

Tabla 7 - Canjevo: vinkovacka kultura I B / vinkovacka kultura II / kasnobroncano doba/ Table 7 - Canjevo: the Vinkovci culture I B / the Vinkovci culture II / the Late Bronze Age

95
1 '„Ai..v,.,

J

1

s~S /
\

6
\

J

8
Tabla 8 - Koprivnicka Rijeka-Rudina I. Keramicki ulomci vucedolske kulture. Iskopavanja Z.Markovic/ Table 8 - Koprivnicka Rijeka-Rudina I. Ceramic sherds of the Vucedoi culture. Excavations by Z Markovic

KAMENE IZRADEVINE S UTVRDE CANJEVO
Darko Komso Arheoloski muzej Istre u Puli

LITHIC ASSEMBLAGE FROM CANJEVO FORT
Darko Komso Archaeological Museum of Istria in Pula

97

Introduction Uvod Viseslojno arheolosko nalaziste Canjevo (Bekic The multi-layered archaeological site of Canjevo 2004) smjesteno je u opcini Visoko u Varazdinskoj (Bekic 2004) is situated in the municipality of zupaniji, na jugoistocnim obroncima Kalnickoga Visoko in Varazdin County, on the south-eastern gorja. Tijekom visegodisnjih sistematskih slopes of Kalnik highlands. During the long istrazivanja, izmedu 2003. i 2006. godine systematic research between 2003 and 2006, a prikupljena je veca kolicina arheoloskih nalaza, considerable amount of archaeological finds was medu kojima i skup kamenih nalaza. collected, among which a lithic assemblage. Ukupno je prikupljeno 212 kamenih izradevina, A total of 212 stone artefacts were collected, ukupne tezine 793,5 grama. Medu tim nalazima, with the total weight of 793.5 grams. Among the 211 izradevina je od cijepanog kamena, tezine finds, 211 artefacts are knapped lithics, weighing 530,6 grama, te jedna izradevina od glacanog 530.6 grams, and there is an artefact of polished kamena, tezine 262,9 grama. Iz grupe nalaza stone, weighing 262.9 grams. In the group of izradevina od cijepanog kamena 192 komada knapped lithics, 192 pieces were collected in prikupljeno je u hodnim slojevima istraznih occupational layers of the sectors (Sectors A, C, sektora (Sektor A, C, H, I, J, JJ, K), a 19 je H, I, J, JJ, K), and 19 pieces were collected as prikupljeno kao slucajni nalaz na vrhu brda i ispod chance finds at the top of the hill and under the sjeverne litice. Glacana izradevina prikupljena je u north cliff. The polished artefact was found in the hodnom sloju 1-3 tijekom iskopavanja sonde JJ. occupational layer 1-3 during the excavation of the trench JJ. Cijepana litika Knapped lithics Analiza Analysis Medu ukupno 211 prikupljenih izradevina od cijepanog kamena, 184 su neobradena ulomka Out of the total of 211 collected artefacts of kamena (87,2%), 18 obradenih (8,5%), 3 s knapped lithics, there are 184 unretouched lithic rubovima ostecenim koristenjem (1,4%) i 6 jezgra artefacts (87.2%), 18 retouched (8.5%), 3 with - 4 cijele i 2 ulomka (2,8%). Tragovi gorenja javljaju the edges damaged by use (1.4%), and 6 cores - 4 se na 4 izradevine (1,9%). Plohak je sacuvan na whole and 2 fragments (2.8%). Signs of burning 70 izradevina (Tablica 1). Najucestaliji je ravni are visible on 4 artefacts (1.9%). The platform is plohak, potom linearan i prekriven okorinom, preserved on 70 artefacts (Table 1). The most obraden, tockast, a pojedinacno i diedrican. common is a flat platform, then linear and covered with cortex, facetted, punctiform, and only one is dihedral.
Plohak Okorina Ravan Diedrican Obraden Linearan Tockast Ukupno Ucestalost

1. Roznjacka izradevina Flint artefact

%

13 34 1 6 13 3 70

18,6% 48,6% 1,4% 8,6% 18,6% 4,3% 100,0%

Tablica 1. Ucestalost pojedinih tipova plohaka

Platform Cortex Flat Dihedral Facetted Linear Punctiform Total

Frequency

%
18.6% 48.6% 1.4% 8.6% 18.6% 4.3% 100.0%

13 34 1 6 13 3 70

Najucestalije morfoloske kategorije su lomljevina1 sa 106 izradevina (50,2%), te odbojci sa 71 izradevinom (33,6%), a ostale su kategorije samo sporadicno zastupljene (Tablica 2). Sjeciva su iznimno rijetko zastupljena. Zabiljezena su samo 3 sjeciva2 i 7 malih sjeciva.3 Nije zabiljezeno niti jedno prizmaticno ni pravilno sjecivo, vec su u

Table 1. Frequency of certain types of platform

The most frequent morphological categories are knapping debris1 with 106 artefacts (50.2%), and flakes with 71 artefacts (33.6%), the other categories being only sporadically represented (Table 2). Blades are exceptionally rare. There are

2

Roznjacka izradevina Flint artefact

U ovom skupu nalaza lomljevina se definira kao smrskani roznjak veci od 10 mm koji se ne moze odredenije klasificirati. In this group of finds knapping debris is defined as a shattered flint larger than 10 mm which cannot be more specifically classified

98

kategoriju sjeciva izradevine odredene jedino na osnovi odnosa duzine i sirine. Morfoloski tip Odbojci Mali odbojci Sjeciva Mala sjeciva Jezgre Ulomci jezgri Lomljevina Spaljena lomljevina4 Neodredeno Ukupno Ucestalost

%
3,6% 5,7% 1,4% 3,3% 1,9% 0,9% 0,2% 0,5% 2,4% 100,0%

71 12 3 7 4 2 106 1 5 211

only 3 blades2 and 7 small blades.3 There aren’t any prismatic or regular blades registered, but the artefacts in the category of blades have been determined only on the basis of relation of their length and width. Morphological type Flakes Small flakes Blades Small blades Cores Core fragments Knapping debris Burnt debris4 Indeterminate Total Frequency

%
33,6% 5,7% 1,4% 3,3% 1,9% 0,9% 50,2% 0,5% 2,4% 100,0%

Tablica 2. Ucestalost morfoloskih kategorija

71 12 3 7 4 2 106 1 5 211

Okorina je zabiljezena na 44 izradevine (20,9%), od toga je 5 izradevina prekriveno okorinom izmedu 75% i 100%, 1 izmedu 50% i 74%, 4 izmedu 25% i 49%, te 34 izmedu 1% i 24% (Tablica 3). Potrebno je napomenuti kako 3 od 5 izradevina prekrivenih okorinom izmedu 75 % i 100% pripadaju regionalno dostupnoj sirovini iz sekundarnih rijecnih nanosa. Okorina 75 -100% 50 - 74% 25 - 49% 1 - 24% Ukupno Ucestalost

Table 2. Frequency of morphological categories

%
11,4% 2,3% 9,1% 77,3% 100,0%

5 1 4 34 44

Cortex is registered for 44 artefacts (20.9%), out of which 5 artefacts are covered with cortex between 75% and 100%, 1 between 50% and 74%, 4 between 25% and 49%, and 34 between 1 % and 24% (Table 3). It is important to mention that 3 out of 5 artefacts covered with cortex between 75% and 100% belong to raw material regionally available from secondary alluvial deposits.

Tablica 3. Ucestalost okorine

3. Roznjacke izradevine (T.116,11,7,5, nenacrtana,14,9,15) Flint artefact (T.1-16,11,7,5, undrawn,14,9,15)

' U ovom skupu nalaza sjeciva su definirana kao odbojci cija je duzina dva ili vise puta veca od sirina, s vise ili manje paralelnim rubovima, gira od 11 milimetara. In this group of finds blades are defined as flakes whose length is two or more times greater than their width, with more or less parallel edges, wider than 11 millimetres.
3

U ovom skupu nalaza mala sjeciva su definirana kao sjeciva cija je sirina uza ili jednaka 11 milimetara. In this group of finds small blades are defined as blades whose width is 11 millimetres or less.

Prikupljeno je ukupno 18 alatki, sto cini 8,5% od ukupnog broja cijepanih izradevina (Tabla 1). Treba odmah istaknuti kako su dvije alatke zapravo kresiva (Tabla 1/19,20), odnosno da pripadaju dijelu mehanizma vatrenog oruzja za okidanje, te ih je potrebno datirati u razdoblje od 15. do 17. stoljeca, odnosno u razdoblje funkcioniranja utvrde Canjevo. Jedno kresivo je neodredenog oblika (Tabla 1/20), drugo je pravilnog, cetvrtastog oblika (Tabla 1/19). Na temelju dimenzija moze se pretpostaviti kako je rijec o kresivu za pistolj (kuburu). Medu ostalim alatkama, najucestalija grupa su grebala [2 grebala (Tabla 1/15,16), jedno kombinirano grebalo/dubilo (Tabla 1/14) i jedno strugalo (Tabla 1/8)] i izradevine s jednostavnom obradom na rubovima [4 primjerka (Tabla 1/5-7,9), po dva dubila (Tabla 1/17-18), udupka (Tabla 1/10-11) i iskrzana komada (Tabla 1/3,4), te po jedno svrdlo (Tabla 1/ 12) i izradevina sa strmom obradom nejasne namjene (mozda slomljeno svrdlo (Tabla 1/13)]. Jedno grebalo izradeno je na iscrpljenoj jezgri od crvenog radiolarita. Sve prikupljene alatke pripadaju takozvanoj grupi alatki za transformacijske aktivnosti, koja su koristena za obradu koze, drva, kosti i drugih materijala. Ni na jednoj prikupljenoj izradevini nisu zabiljezeni tragovi rezanja biljaka, tzv. sjaj srpa. Ukupno su prikupljene 4 jezge i dva ulomka jezgri. Zabiljezena je jedna prizmaticna jezgra s dvije nasuprotne platforme (Tabla 1/2), jedna bezoblicna jezgra, jedna jezgra s dvije nasuprotne platforme (Tabla 1/1) i jedna bipolarna istrosena jezgra. Jezgre su u pravilu malih dimenzija, sto ukazuje na potpuno iskoristavanje pogodnog sirovinskog materijala. Nisu zabiljezene posebne pripreme jezgri, vec su uglavnom koristene tehnologije za dobivanje malih odbojaka od bezoblicnih jezgri, te tehnologija bipolarnog cijepanja. U to se dobro uklapa i nekoliko iskrzanih komada, koji su zabiljezeni kao alatke, a koji bi takoder mogle biti bipolarne jezgre. Zanimljivo je i grebalo izradeno na iscrpljenoj jezgri od radio­ larita, sto ukazuje na dugotrajno cuvanje i potpuno iskoristavanje kvalitetnog sirovinskog materijala. Ostaci tehnoloskih procesa su iznimno rijetki. Zabiljezen je samo jedan prebaceni odbojak, sto ukazuje na gresku prigodom redukcije jezgre. Sirovinski materijal je prilicno jednolik. Najcesce se javljaju crni i sivi neprozirni roznjaci osrednjih osobina cijepanja, a ostali materijali u prikupljenom skupu nalaza manje su ucestali. Velika vecina sirovinskog materijala prikupljena je iz lokalno dostupnih izvora (91%), vjerojatno s Kalnickoga gorja. Prikupljeni materijal ukazuje kako je rijec o primarnim lezistima uslojenog roznjaka erne i sive boje, nepravilne strukture s mnogo inkluzija i raspuklina, uglavnom losih i srednjih osobina cijepanja. Sirovinski materijal iz sekundarnih lezista s obala rijeka, dostupan regionalno, zastupljen je rijetko (6,2%). Medu

Cortex 75-100% 50 - 74% 25 - 49% 1 - 24% Total Table 3.

Frequency

%
11.4% 2.3% 9.1% 77.3% 100.0%

99

5 1 4 34 44

Frequency of cortex

A total of 18 tools were collected, which accounts for 8.5% of the total number of knapped artefacts (Table 1). It should be noted that two tools are gunflints (Table 1/19,20), i.e. they belonged to the triggering mechanism of firearms and should be dated into the period between the 15th and the 17th century, that is the period of the functioning of Canjevo fort. One flint is of an indeterminate shape (Table 1/20), and the other is of a regular, square shape (Table 1/19). On the basis of dimensions we can presume that it was a pistol {kubur) flint. Among the other tools, the most common are endscrapers [2 endscrapers (Table 1/ 15,16), one combined endscraper/burin (Table 1/ 14) and one scraper (Table 1/8)] and artefacts with simple linear retouch [4 items (Table 1/5-7,9), two burins (Table 1/17-18), two notches (Table 1/1011) and two splinters (Table 1/3,4), one borer (Table 1/12) and one artefact of an unclear purpose with steep processing - maybe a broken borer (Table 1/13)]. One endscraper was made on the exhausted core of red radiolarite. All of the collected tools belonged to the so-called group of tools for transformation activities and were used in the treatment of leather, wood, bones and other materials. None of the collected tools has the traces of cutting plants, the so-called sickle gloss. Altogether 4 cores and two core fragments were collected. There is a prismatic core with two opposite platforms (Table 1/2), an amorphous core, a core with two opposite platforms (Table 1/1), and a bipolar abraded core. As a rule the cores are rather small, which indicates a complete exploiting of suitable raw material. Special preparations of the cores were not registered, and mainly used technologies were production of small flakes out of amorphous cores and a bipolar knapping technique. There are also several splinters, which were registered as tools and which could be bipolar cores as well. There is an interesting endscraper made on the exhausted radiolarite core, which indicates a long-term keeping and complete exploiting of quality raw material. Remains of technological processes are extremely rare. Only one plunging flake was registered, which suggests a mistake in the core reduction process. The raw material is rather uniform. Most common is black and grey opaque chert of medium knapping characteristics, and the rest of the materials in the assemblage are less frequent. The big majority of the raw material was collected from the locally available sources (91%), probably from Kalnik highlands. The gathered material indicates

4. Kresivo za vatreno oruzje (T.1-19) Gunflint, (T.1-19)

5. Roznjacka izradevina (T.1-12) Flint artefact (T.1-12)

100

nalazima izdvajaja se nekoliko cijepanih izradevina od svijetio sivog providnog roznjaka odlicnih osobina cijepanja, te jedna cijepana izradevina od crvenog neprozirnog roznjaka odlicnih osobina cijepanja, koji vjerojatno nije dostupan lokalno, vec regionalno ili mozda i iz vecih udaljenosti (1,9%), (Tablica 4). Potrebno je napomenuti kako dvije izradevine od svijetio sivog providnog roznjaka odlicnih osobina cijepanja treba sagledavati posebno u odnosu na ostali dio skupa nalaza kamenih izradevina, jer je rijec o kresivima, odnosno dijelu mehanizma vatrenog oruzja za okidanje. Sirovinski materijal crni lokalni sivi lokalni svijetio sivi rijecni zeleni rijecni smedi rijecni radiolarit uvozni svijetio sivi uvozni spaljeni neodretfeni Ukupno Ucestalost

%
62,6% 28,4% 2,4% 1,4% 2,4% 0,5% 1,4% 0,5% 0,5% 100,0%

132 60

primary deposits of layered black and grey chert, of irregular structure, with a lot of inclusions and fractures, mainly of low and medium knapping characteristics. The raw material from secondary deposits of river banks, regionally available, rarely appeared (6.2%). Among the finds there are several knapped artefacts of light grey transparent chert of excellent knapping characteristics, and a knapped artefact of red opaque chert of excellent knapping characteristics, which probably wasn’t available locally, but regionally or maybe from even greater distances (1.9%), (Table 4). It is important to mention that two artefacts of light grey transparent chert of excellent knapping characteristics should be examined separately from the rest of the lithic assemblage, because they are gunflints, i.e. a part of the triggering mechanism of firearms. Raw material Black local Grey local Light grey alluvial Green alluvial Brown alluvial Radiolarite imported Light grey imported Burnt Undefined Frequency

5 3 5 1 3 1 1 211

%
62.6% 28.4% 2.4% 1.4% 2.4% 0.5% 1.4% 0.5% 0.5% 100.0%

132 60

5 3 5 1 3 1 1 211

6. Roznjacka izradevina Flint artefact

Tablica 4. Ucestalost sirovinskog materijala

7. Roznjacka izradevina Flint artefact

Pribavljanje, proizvodnja i upotreba cijepane litike Temeljem obavljene analize cijepane litike, moguce je odrediti osnovne tehnoloske karakteristike. Prikupljeni sirovinski materijal iznimno je jednolican, bez velikih razlika u boji, prozirnosti, boji okorine i kvaliteti, i opcenito je malih i srednjih dimenzija. Najzastupljeniji je crni i sivi roznjak losih i osrednjih osobina cijepanja, sto je razvidno u velikoj ucestalosti lomljevine. Kako sistematska rekognosciranja izvora roznjaka u regiji nisu obavljena, mozemo samo pretpostaviti da bi pribavljanje vece kolicine kremenih sirovina losih i osrednjih osobina cijepanja iz regionalno dostupnih izvora (do 50 kilometara udaljenosti) bilo prezahtjevno i preskupo, te da je lezista tog kremena potrebno traziti lokalno, u neposrednoj blizini nalazista, vjerojatno na Kalnickom gorju u primarnim lezistima. Sirovinski materijal prikupljen iz sekundarnih aluvijalnih nanosa, odnosno s obala rijeka iznimno je rijedak. Ocigledno je kako je teziste dato na koristenju lokalno dostupne sirovine, ali ovaj put s primarnih lezista vjerojatno smjestenih u samom Kalnickome gorju, a sirovina iz sekundarnih rijecnih nanosa koristena je samo iznimno. Samo je nekoliko izradevina pribavljeno iz sire regije ili udaljenih krajeva. Ako izuzmemo 2 kresiva, rijec je samo o jednom crvenom neprozirnom roznjaku odlicnih osobina cijepanja (grebalo na iscrpljenoj jezgri), te jednom sivom

Mai

Table 4. Frequency of raw material

Procurement, Production and Use of Knapped Lithics On the basis of the analysis of knapped lithics, it is possible to determine its basic technological characteristics. The gathered raw material is exceptionally uniform, without any big differences in colour, transparency, cortex colour, and quality, and generally is small and medium sized. The most common is black and grey chert of low and medium knapping characteristics, which is evident from the great frequency of knapping debris. As systematic research of the source of chert in the region has not been conducted, we can only assume that the procurement of a large amount of flint raw material of low and medium knapping characteristics from regionally available sources (up to 50 kilometres far) would be too demanding and too expensive, and that deposits of this flint should be available locally, in the close vicinity of the site, probably in Kalnik highlands in the primary deposits. The raw material procured from secondary alluvial deposits, i.e. from the river banks is extremely rare. It is obvious that the stress was on the use of locally available raw material, but this time from the primary deposits probably positioned in Kalnik highlands, while raw material

roznjaku odlicnih osobina cijepanja. Zanimljivo je usporediti ove podatke s drugim prapovijesnim nalazistima u regiji. Kao I kod Blizne (KOMSO 2006a), Gromaca (KOMSO 2006b), Hardeka (FORENBAHER u tisku - a), Loga pri Vipavi (FORENBAHER u tisku - b), Simana (FORENBAHER u tisku - c) i Zemona (FORENBAHER u tisku - d), teziste je dato prikupljanju lokalno dostupnih materijala. Interesantna je uocljiva razlika u mjestu prikupljanja sirovinskog materijala. Dok je kod prethodno navedenih nalazista teziste dato prikupljanju sirovina iz sekundarnih aluvijalnih rijecnih nanosa, kod Canjeva je rijec 0 prikupljanju sirovina iz primarnih uslojenih izvora. lako se u posljednje vrijeme sve vise paznje posvecuje analizi i odredivanju izvora sirovinskog materijala, u nedostatku sistematskog prikupljanja roznjaka i drugih sirovina podobnih za cijepanje, te nepostojanja komparativne baze podataka za kamene sirovine sjeverozapadne Hrvatske, te Hrvatske uopce, potrebno je ove zakljucke uzimati s oprezom. Mali broj izradevina s vecim postotkom pokrivenosti okorinom, tendencija povecanja ucestalosti izradevina s manjim postotkom okorine, te iznimno visoka ucestalost izradevina s malim postotkom okorine, moglo bi ukazivati kako je primarna redukcija obavljanja tijekom prikupljanja na lokalnim izvorima sirovine, te kako je sirovinski materijal na samo nalaziste pribavljan u obliku gotovih jezgri Hi poluizradevina. lako bi visoka ucestalost lomljevine mogla ukazivati kako su primarne faze redukcije obavljane na Canjevu, ipak je vjerojatnije kako je to posljedica losih osobina cijepanja lokalno dostupnog sirovinskog materijala. Uglavnom su koristene ad hoc strategije cijepanja za proizvodnju malih odbojaka, koje ne iziskuju posebnu vjestinu niti specijalni pribor. Najcesce su primijenjene tehnologije dobivanja manjih odbojaka, kod koje je teziste dato cijepanju malih odbojaka od bezoblicnih jezgi, te tehnologija bipolarnog cijepanja koja je cesto primjenjivana pri iskoristavanju malih komada kremena. Navedeni podaci 0 ucestalosti pojedinih tipova plohaka takoder ukazuju na koristenje jednostavnijih tehnologija, odnosno na pretezito direktno cijepanje tvrdim cekicem, uz rijetku uporabu mekih cekica, te na ucestalo koristenje jezgri s nepripremeljenim platformama, cesto na platformi prekrivenoj okorinom, a samo iznimno na prethodno pripremljenim platformama. Udio alatki u odnosu na cijelu grupu nalaza relativno je nizak. Potpuno su zastupljene alatke za transformacijske aktivnosti (grebala, strugala, izradevine s jednostavnom linearnom obradom, dubila, udupci, svrdlo, iskrzani komadi). Uocljiv je velik broj razlicitih tipova alatki, koje upucuju kako su na nalazistu obavljane razlicite aktivnosti. Prikupljene alatke ne ukazuju na lovne i poljodjelske aktivnosti. Teziste tehnologije je izrada i koristenje jednostavnih alatki (expedient

from the secondary alluvial deposits was only rarely used. Only a few artefacts were acquired from a wider region or exogenous sources. Except for 2 flints, there is only one red opaque chert of excellent knapping characteristics (an endscraper made on an exhausted core) and one grey chert of excellent knapping characteristics. It is interesting to compare these data with the other prehistoric sites in the region. As with Blizna (KOMSO 2006a), Gromace (KOMSO 2006b), Hardek (FORENBAHER in press - a), Log pri Vipavi (FORENBAHER in press - b), Siman (FORENBAHER in press - c) and Zemon (FORENBAHER in press - d), the emphasis is on procurement of locally available materials. A noticeable difference in the sources of raw material is interesting. While at the above mentioned sites the emphasis was on gathering raw materials from the secondary alluvial river deposits, at Canjevo raw materials were gathered from primary tabular flint sources. Although lately more and more attention has been given to the analysis and determining of the sources of raw material, these conclusions should be taken with a grain of salt, due to the lack of systematic collecting of chert and other raw materials suitable for knapping, and the absence of a comparative database for lithic raw materials of north-western Croatia, and Croatia in general. A small number of artefacts with a large percentage of cortex, a tendency towards the increased frequency of artefacts with a small percentage of cortex, and extremely high frequency of artefacts with a small percentage of cortex, all might suggest that the primary reduction was executed during the collecting at the local sources of raw material, and that the raw material was brought to the very site as finished cores or precores. Although the high frequency of knapping debris might indicate that the primary phases of reduction were conducted at Canjevo, it is still more likely that it is the consequence of low knapping characteristics of locally available raw material. Ad hoc knapping strategies were mainly used for production of small flakes, as they did not demand a particular skill or special equipment. Most frequently applied technologies were the ones for getting small flakes, with an emphasis on knapping small flakes off amorphous cores, and a bipolar knapping technique which was often applied for using small pieces of flint. The stated data regarding the frequency of certain types of platforms also indicate the use of simple technologies, that is mostly the direct knapping with a hard hammer or rarely with soft hammers, and the frequent use of cores with unprepared platforms, often on platforms covered with cortex, and only exceptionally on previously prepared platforms. The frequency of tools in the lithic assemblage is relatively low. Tools for transformation activities (endscrapers, scrapers, artefacts with a simple

101

4. Kresivo za vatreno omzje rr.1-20) Gunflint, (T.1-20)

102

tools) i izradevina bez formalne obrade, koje se ne cuvaju, vec se nakon uporabe odbacuju. Dvije kremene izradevine izdvajaju se od ostalog skupa nalaza. Rijec je o jednom sigurnom i jednom upitnom kresivu, koji se mogu datirati u razdoblje izmedu 15. i 17. stoljeCa, i potrebno ih je povezati s razdobljem funkcioniranja utvrde Canjevo. lako je navedeno sigurno kresivo slomljeno, moguce je odrediti njegove tocne dimenzije, koje iznose 23,8 x 17,4 x 4 mm (Tabla 1/19). Prema usporedbi sa standardiziranim dimenzijama kresiva za vatreno oruzje s podrucja Velike Britanije proistjece kako je ova izradevina bila koristena kao dio mehanizma za okidanje pistolja. Ostale kamene izradevine Prikupljena je samo jedna glacana izradevina u sondi JJ, u sloju 2/3. Rijec je o grubo oblikovanoj jezicastoj plosnatoj sjekiri, vjerojatno izradenoj od lokalno dostupnog tamno sivog materijala. Samo je mjestimicno polirana, a na ostrici i bazi zamjetljivi su tragovi uporabe, odnosno udaranja. lako bi navedena izradevina mogla biti nezavrseni poluproizvod, vjerojatnije je rijec o ad hoc izradenoj sjekiri koja je odbacena nakon koristenja. Sjekira je dugacka 121,5 mm, siroka 63,5 mm, debela 23,4 mm, ukupne tezine 262,9 grama. Kulturno-kronolosko odredenje kamenih nalaza Temeljem analize prikupljenog materijala skup nalaza kamenih izradevina moze se podijeliti na dvije grupe. Prva, malobrojna, koja se sastoji od 2 kresiva, moze se odrediti u razdoblje kasnog srednjeg i novog vijeka, odnosno u razdoblje upotrebe vatrenog oruzja. Uzimajuci u obzir mjesto nalaza, ovaj skup nalaza se moze odrediti u razdoblje od 15. do 17. stoljeca, odnosno razdoblje funkcioniranja utvrde Canjevo. Za odredenje druge, mnogobrojnije grupe presudno je vise cimbenika. Prikupljena kolicina izradevina i alatki relativno je mala i ne dopusta detaljne i sigurne statisticke analize. Problem je i u nedostatku detaljnih analiza cijepane litike u siroj regiji. lako je u posljednje vrijeme zamjetan stanoviti pomak u objavi skupova kamenih izradevina, do sada su uglavnom bili samo spomenuti u objavama, a najcesce potpuno zanemarene. Sukladno tome, nasa saznanja o promjenama u pribavljanju, proizvodnji i koristenju cijepane litike su minimalna. Rasprava o karakteristikama regionalnih kultura data je na drugome mjestu (KOMSO 2006). Ukratko se mogu naglasiti samo osnovne karakteristike. Neoliticke grupe su pribavljanje, izradu i koristenje kamenog skupa nalaza temeljile na pribavljanju kvalitetnih sirovina iz udaljenih krajeva, izradi brojnih prizmaticnih i pravilnih sjeciva, te na koristenju brojnih glacanih izradevina. Tehnologija bakrenodobnih grupa temeljila se na koristenju lokalno dostupnih izvora kremena, ad hoc produkciji odbitaka i na ad hoc alatkama. Takoder

9. Roznjacka izradevina Flint artefact

linear retouch, burins, notches, a borer, splinters) are completely represented. We can see a large number of different types of tools, and they indicate that different activities were performed on the site. The collected tools do not indicate hunting or agricultural activities. The focus of the technology was production and use of simple tools (expedient tools) and artefacts lacking formal retouch, which were not to be kept but discarded after use. Two flint artefacts are different from the rest of the lithic assemblage. These are one reliable and one questionable gunflint, which can be dated into the period between the 15th and 17th century and have to be linked with the period of the functioning of Canjevo fort. Even though the mentioned reliable gunflint was broken, its exact dimensions can be determined, and they are 23.8 x 17.4 x 4 mm (Table 1/19). The comparison with the standardized dimensions of firearms flint from the area of Great Britain shows that this artefact was used as a part of the triggering mechanism of a pistol. Other stone artefacts Only one polished artefact was collected in the trench JJ, in layer 1-3. It is a roughly made tongueshaped flat axe, probably made of locally available dark grey material. It was polished only in some places, and on the cutting edge and base there are traces of using, that is of blowing. Although the mentioned artefact might be a semi-product, it is more likely an ad hoc made axe that was thrown away after use. The axe was 121.5 mm long, 63.5 mm wide, 23.4 mm thick, with the total weight of 262.9 grams. Cultural-chronological determination of lithic assemblage On the basis of the analysis of the collected assemblage, lithics can be divided into two groups. The first one, not numerous, which consists of 2 gunflints, can be dated in the Late Medieval and Early Modern Age, that is in the period of the use of firearms. Taking the location of the finds into consideration, this lithic assemblage can be dated in the period from the 15th to the 17th century, i.e. the period of the functioning of Canjevo fort. For the determination of the other, more numerous group, there are several relevant factors. The collected quantity of artefacts and tools is relatively small and does not permit more detailed and reliable statistic analyses. Another problem is the lack of detailed analyses of knapped lithics in the wider area. Although lately there has been a certain progress in publishing analyses of various lithic assemblages, so far they have mostly been just mentioned in publications, and most often totally neglected. In line with this, our knowledge of changes in procurement, production and use of knapped lithics is minimal.

10. Roznjacka izradevina (T.1-5) Flint artefact (T.1-5)

11. Roznjacka izradevina Flint artefact

su evidentne brojne glacane izradevine, posebice jezicaste sjekire. Kako bi se moglo datirati taj skup nalaza, zbog navedenih problema potrebno je uzeti u razmatranje i popratne nalaze. Prikupljeni su ostaci keramike koji pripadaju razlicitim bakrenodobnim kulturama, i to lasinjskoj, Retz-Gajary i vucedolskoj kulturi. Zajednicke karakteristike grupe nalaza cijepanog kamena, medu kojima treba naglasiti jednostavnu ad hoc proizvodnju malih odbojaka, koristenje ad hoc izradenih alatki i lokalno pribavljanje sirovina, upucuju kako je njen veci dio nastao tijekom bakrenog doba, sto se dobro poklapa s datacijom keramickih nalaza. Tocno odredenje ovog skupa nalaza u odredenu kulturnu manifestaciju u bakrenom dobu za sada nije moguce. Zakljucak Rezultati analize skupa nalaza kamenih izradevina upucuju na njihovo koristenje tijekom obje kljucne faze nastanjivanja nalazista Canjevo. Skup kamenih izradevina koje smo odredili okvirno u bakreno doba upucuje na mirnodopske populacije koje, bar sto se kamenih izradevina tice, nisu bile niti ratnicki ni lovno orijentirane. Prikupljeni materijal ne upucuje niti na poljodjelske aktivnosti, sto bi moglo upucivati na stocarsku orijentaciju stanovnika Canjeva. Rezultati analiza skupa nalaza cijepanog kamena posvjedocuje kako se tijekom bakrenog doba sirovinski materijal pribavljao lokalno, na obroncima Kalnickoga gorja. Na nalaziste je sirovina pribavljana u obliku pripravljenih jezgri i/ili poluizradevina. Koristene su jednostavne strategije cijepanja, temeljene na dobivanju odbojaka. Koristene su jednostavne alatke i izradevine bez formalne obrade, za transformacijske aktivnosti, koje su nakon obrade odbacivane. S druge pak strane, nalazi koji su pripisani razdoblju srednjeg i novog vijeka, iako iznimno malobrojni, govore nam o potpuno razlicitom konceptu koristenja kamenih izradevina u odnosu na bakrenodobnu. Tijekom tog razdoblja kamene izradevine koristene su iskljucivo kao dio vojnog naoruzanja, sto je u skladu i s glavnim razlogom postojanja same utvrde. Zanimljivo je sto nam sve kamene izradevine mogu ispricati, i na kakve sve razlike ukazati medu vremenski odvojenim populacijama koje su nastanjivale Canjevo. Dok su bakrenodobni zitelji bili naglaseno miroljubiva populacija, kod stanovnika utvrde Canjevo jasno je naglasena vojna orijentacija. Spojem znanstvenih analiza i povijesnih cinjenica, mozemo sa sigurnoscu ustvrditi kako su se nasim kresivima sluzili Praskocijeve haramije u dugotrajnim sukobima s Turcima. Imajuci na umu kako su ti ratovi bili i razlog postojanja same utvrde, mozemo ustvrditi kako je prikupljeno kresivo jedan od kljucnih simbola Canjeva i ratnicke naravi njegovih

Discussion on characteristics of regional cultures is given in another place (KOMSO 2006). Here, we can briefly outline only the basic characteristics. Neolithic groups based the procurement, production and use of lithics on the procurement of good quality raw materials from exogenous sources, the production of numerous prismatic and regular blades, and on the use of numerous polished artefacts. The technology of the Copper Age groups was based on the use of locally available sources of flint, ad hoc production of flakes and on ad hoc tools. Numerous polished artefacts are also evident, particularly tongueshaped axes. In order to date the group of finds, due to the mentioned problems, the accompanying finds should be taken into consideration as well. The remains of pottery have been found, belonging to different Copper Age cultures, namely the Lasinja, Retz-Gajary and Vucedol cultures. Common characteristics of the group of finds of knapped stone, among which we should emphasize the simple ad hoc production of small flakes, the use of ad hoc made tools and local procurement of raw materials, suggest that its greater part was made during the Copper Age, which matches the dating of pottery finds. The exact determination of this lithic assemblage in a specific cultural manifestation of the Copper Age is not possible at the moment. Conclusion The results of the analysis of the lithic assemblage suggest their use during the both key phases of the settlement of Canjevo site. The part of the lithic assemblage which we have approximately determined in the Copper Age suggests peacetime populations which, at | least as far as the lithic assemblage is concerned, were oriented neither toward hunting nor i toward war. The collected assemblage does I not suggest agricultural activities either, i which might indicate the orientation towards I cattle-raising of the Canjevo inhabitants. The I results of the analyses of the lithic assemblage 1 testify to the fact that during the Copper Age 1 raw material was procured locally, on the I slopes of Kalnik highlands. The raw material \ was brought to the site in the shape of ] prepared cores and/or precores. Simple \ knapping strategies were used, based on the I production of flakes. Simple tools and artefacts 1 lacking formal retouch were used f o r l transformational activities, and were discarded I after use. On the other side, the finds attributed to the Middle Ages and the Early Modern Age, although extremely rare, give evidence of a completely different idea of the use of stone artefacts than it was in the Copper Age. During this period the stone artefacts were used exclusively as a part of military weapons, which is consistent with the main reason

103

12. Roznjacka izradevina (T.1-1) Flint artefact (T.1-1)

13. Nedovrsena ili ostecena glacana kamena sjekira
Unfinished or damaged polished

stone axe

104 —

stanovnika. S prestankom turske opasnosti nestala je i potreba za ratnicima utvrde Canjevo, koji su otisli na neka druga bojista. Iza njih su ostala nasa kresiva, zaboravljena u rusevinama utvrde Canjevo, kao svjedocanstvo na njenu ratnicku proslost i slavne Praskocijeve haramije.

of the existence of the fort. The lithic assemblage can tell us a lot and it can reveal the differences between the chronologically detached populations that settled Canjevo. While the Copper Age inhabitants were a strongly peaceful population, the inhabitants of Canjevo fort had their military orientation clearly emphasised. Combining scientific analyses and historical facts, we can claim with certainty that our flints were used by the Praskoci haramiyas in long-lasting conflicts with the Turks. Bearing in mind that the wars were the very reason of the existence of the fort itself, we can conclude that the collected gunflints are one of the key symbols of Canjevo and the warlike nature of its inhabitants. With the cease of the Turkish threat, the need for the warriors of Canjevo fort also disappeared and they went to other battlefields. Our gunflints were left behind, forgotten in the ruins of Canjevo fort, as evidence of its wartime past and the glorious Praskoci haramiyas.

105

Tabla 1 - Roznjacke izradevine / Table 1- Flint artefacts

KOSTANE IZRADEVINE S UTVRDE CANJEVO
Josip Visnjic Hrvatski restauratorski zavod Odjel za kopnenu arheologiju Odsjek Vodnjan-Jursici
Zahvaljujuci dostupnosti materijala, ali i svojstvu kosti da se lako obraduje, kostane alatke ceste su medu arheoloskim nalazima jos od mladeg paleolitika (ARHEOLOSKI LEKSIKON 1996, 516). Pratimo ih i kroz sva kasnija razdoblja prapovijesti, antike i srednjeg vijeka. Brojnost kostanih artefakata pronadenih na Canjevu govori u prilog cinjenici da ne gube na svojoj popularnosti ni u kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom razdoblju. Odreden broj predmeta pronadenih u sondama J, JJ i JJJ pripada bakrenom ili ranom broncanom dobu. Pomijesani konteksti, odnosno slojevi poremeceni prilikom gradnje novovjekovnih obrambenih konstrukcija, ne dopustaju sigurnu dataciju slojeva. No, kako je u tim sondama pronaden veci broj keramickih ulomaka koji sa sigurnoscu pripadaju spomenutim razdobljima,1 ne smijemo odbaciti mogucnost da i ove alatke znace tragove prapovijesnih stanovnika nalazista. Predmeti obradeni u tekstu podijeljeni su prema svojim funkcijama, a kada to nije bilo moguce odrediti, podijeljeni su prema obliku radne povrsine. Igle Tijekom iskopavanja pronadene su cetiri igle jedna potpuno sacuvana (T.1-1) i tri djelomicno sacuvane igle (T.1-2-4). One su po svojim karakteristikama namijenjene funkcionalnoj uporabi, odnosno sivanju. Na tri primjerka sacuvane su usice za provlacenje niti, te se one najvjerojatnije mogu pripisati upravo ovoj vrsti djelatnosti. Od jedne igle sacuvan je samo donji dio, odnosno vrh, pa za nju ne smijemo odbaciti mogucnost da je sluzila kao ukosnica ili ukrasna igla. Debljina sacuvane igle pri vrhu iznosi 3 mm, a kod usice iznosi cak 1,6 cm. I ostale su igle priblizno jednake velicine, sto jasno pokazuje kako nisu bile namijenjene sivanju odjece. Na to upucuju i promjeri usica za provlacenje niti cije dimenzije iznose 4,5-9 mm. Uvrijezeno je misljenje kako je rijec o iglama za sivanje ribarskih mreza, no to se na Canjevu ne bi moglo primijeniti zbog nepostojanja vecih rijecnih tokova u blizini. Postoji mogucnost da su koristene i za izradu lovackih mreza sto je mnogo realnija pretpostavka (SLIVKA 1983, 344; PREDOVNIK 2003, 86). Osim

BONE ARTEFACTS FROM FORT CANJEVO
Josip Visnjic Croatian Conservation Institute Department of Land Archaeology Section Vodnjan-Jurisici
As a result of material accessibility as well as a characteristic of bone to be easily worked, bone tools are very often found among archaeological finds since young Paleolithic (ARHEOLOSKI LEKSIKON 1996, 516). They can also be found in all later periods of prehistory, the Roman period, and the medieval period. The numerosity of bone artefacts found at Canjevo supports the fact that these artefacts were popular in the late medieval and the post medieval period. A certain number of objects found in the trenches J, JJ, JJJ belong to the Copper age or the early Bronze Age. Mixed contexts, that is lay­ ers disturbed during the building of post medi­ eval defensive constructions, do not allow a pre­ cise dating of the layers. However, since numer­ ous ceramic sherds, which certainly belong to the periods mentioned above, have been found in these trenches1, we cannot discard the possibility that these tools represent traces of prehistoric inhabitants of this site. The objects described in the text have been divided according to their functions, and when that was not possible, according to the form of their working surface. Needles During the excavation, four needles have been found - one entirely preserved (T.1-1) and three partially preserved needles (T.1-2-4). According to their characteristics, their use was functional and they were used for sewing. On the three ex­ amples, the eyes of the needles for threading have been preserved so they can be attributed to this type of activity. On one needle, only lower part, its top, has been preserved so for this one we cannot discard the possibility it was used as a hairpin or as a decorative needle. The thickness of the entirely preserved needle near the top is 3 mm, and at the eye of a needle is 1.6 cm. The other needles are of approximately same size, which clearly shows they were not meant for sewing clothes. The other proof for that are the diameters of the eyes of the needles, measur­ ing 4.5 - 9 mm. The prevailing opinion is that these kinds of needles were needles for sewing of fish­ ing nets, but it is impossible on Canjevo because of the lack of bigger river flows nearby. There is a

107

Na ulomcima iz spomenutih sondi pojavljuju se ukrasi koji pripadaju lasinjskoj kulturi, Retz-Gayari kulturi, vucedolskoj i vinkovackoj kulturi te kasnom broncanom dobu. Decorations belonging to the Lasinja culture, Retz-Gayari culture, Vucedol and Vinkovci culture and late Bronze Age are noticeable on the sherds from the above mentioned trenches.

108

toga, mogle su biti koristene i za pletenje ili izradu nekih grubljih tkanina, mozda sivanja koze prethodno probijene silom. Fragmentirano sacuvani predmet (T.1-5) izduzenog oblika, plosnat u presjeku, s tri rupice na jednom kraju mogao bi takoder oprimjerivati jednu od varijanti igala. Naime, igle s vise rupica i takvog oblika nisu nepoznate (PETKOVIC 1995, 46), ali kako kod naseg primjerka nije sacuvan vrh predmeta, ne mozemo biti sigurni je li uistinu rijec o igli ili predmetu druge namjene. Sila Mogucnosti primjene sila doista su mnogobrojne, pa tako nalazimo potvrde za njihovo koristenje pri obradi koze, pri ukrasavanju keramickih izradevina, za probijanje meksih materijala (drvo ili kost), ali i u domacinstvu kao klinove za ovjes posuda i pokucstva. Nije iskljuceno da su koristeni kao klinovi za pricvrscivanje satora i nadstresnica od tkanina i koze (PETKOVIC 1995, 47, 48). Ne iznenaduje stoga pronalazak nekoliko predmeta koji bi se mogli okarakterizirati kao sila. Predmet izraden od vrha paroska roga (T.1-8) svojim karakteristikama zasigurno odgovara silima. Sacuvan je djelomicno, i to u svom gornjem dijelu. U kategoriju sila, s oprezom bi se mogla ubrojiti jos tri fragmenta kostanih predmeta koji svojim karakteristikama daju naslutiti kako su nekada mozda i bili sastavni dio predmeta koristenog za neku od navedenih funkcija. Ovoj bi kategoriji pripadao ulomak manje koscice na kojoj su vidljivi tragovi obrade, no nedostaje vrh koji bi nam mogao potvrditi ili demantirati ovakvu pretpostavku (T.1-11). Drugi fragment je sredisnji dio nekog predmeta, a zbog svog oblika, odnosno oblog presjeka mogao je pripadati upravo silu (T.1-6). Sudeci po obliku jednog od artefakata koji je sacuvan gotovo u cijelosti, mozemo pretpostaviti da je bio koristen kao silo. Naime, predmet je pri vrhu zasiljen, a iako na prvi pogled djeluje kao da je oblik prirodan, detaljnijim pregledom postaje jasno kako je dobiven dodatnom obradom, odnosno glacanjem (T.1-9). Cesalj Ulomak jednorednog ceslja zgusnutih zubaca (T.2-1) najvjerojatnije je sluzio kao ukrasni detalj. Izraden je u jednom dijelu i ' nije ukrasavan. Trokutastog je presjeka s tijelom koje se suzava od vrha drske prema zupcima. Ulomak je sredisnji dio cjeline, pa o ukupnim dimenzijama i izgledu mozemo samo nagadati.

possibility they were used for making hunting nets, which is a more realistic assumption (SLIVKA 1983, 344; PREDOVNIK 2003, 86). Apart from this, they could have been used for knitting or manufacturing of some rough fabrics, maybe even for sewing the leather, previously pierced with an awl. The object preserved fragmentarily (T.1-5) is of elongated shape, flat in the cross section with three holes on one end and could also be an ex­ ample of one type of needles. The needles with more holes and of such form are also known (PETKOVIC 1995, 46), but since the top on our example has not been preserved, we cannot be sure whether it is really a needle or an object of some other purpose. Awls The possibilities of the use of awls are numer­ ous. We find the need for their use during the working of leather, decorating ceramic artefacts, for piercing some softer materials (wood or bone) as well as in household, as pegs for hanging ves­ sels and household furniture. It is not out of ques­ tion they were used as wedges for fastening tents and eaves made of fabric and leather (PETKOVIC 1995, 47, 48). That is why the finding of several objects that could be characterised as awls is not surprising. An object made of the top of an antler tine (T.1-8), regarding its characteristics, certainly corresponds to awls. It is partially preserved in its upper part. Another three fragments of bone artefacts can be attributed to the awls category, yet with a cer­ tain amount of caution. These fragments with their characteristics indicate they might have been a part of an object used for some of the functions mentioned before. A fragment of a smaller bone with visible traces of working also belongs to this category, but the top, which could confirm or reject such an as­ sumption, is missing (T.1-11). The other fragment is a middle part of some object, and due to its form (round cross-section), it could have belonged to an awl (T.1-6). According to the form of an artefact that is al­ most entirely preserved, we can assume it was used as an awl. Although the object was pointed near the top and although at first sight it looks as if its form is natural, a more detailed examination makes it clear it was a result of an additional working, polishing (T.1-9). Comb Fragment of a one-row comb with dense teeth (T.2-1) was probably used as a decoration. It was made in one part and without any decorations on it. It has a triangle cross section with a body that becomes narrower from the top of the handle to­ wards the teeth. The fragment is a middle part of an object so we can only speculate about its total

1. Cesalj (T.2-1) Comb (T.2-1)

Zlica Kostana zlica s plitkim ovalnim recipijentom ukrasena je narebrenjima koja na straznjoj strani drske tvore cetiri ukrasa obrnutog slova V. Gledano s prednje strane, ukrasi se nastavljaju u vidu cetiri ispupcenja na rubovima drske (T.2-3). Zlica je mogla sluziti u kozmeticke ili medicinske svrhe. Kost je cesto primjenjivana za izradu te vrste predmeta, ponajprije poradi otpornosti materijala na kemijska djelovanja za razliku od metala, a i na mehanicka ostecenja, za razliku od stakla. K tome, zeljeni oblik bilo je lako dobiti zahvaljujuci jednostavnosti obrade kosti (PETKOVIC 1995, 36). Kockica za igru Manja kockica za igru pronadena na Canjevu (T.2-2) spada u standardni repertoar srednjovjekovnih nalazista, osobito onih mladih od 12.st. (SLIVKA 1982, 338,339; PREDOVNIK 2003, 105). Takve kockice bile su poznate jos od antickog perioda kada su omiljeni predmet zabave (PETKOVIC 1995, 54). Kockica ima stranice duzine 6,5 do 7,5 mm. Sve stranice oznacene su udubljenim tockicama koje oznacavaju brojeve od jedan do sest i rasporedene tako da zbroj nasuprotnih stranica uvijek iznosi 7 (1+6, 2+5, 3+4). Na osnovu analize ugljena i novca Fridricha III von Habsburga pronadenog u istom sloju, kockica se moze datirati u 15.st. Osim arheoloskih dokaza i literarni izvori nam potvrduju koliko je ova vrsta zabave bila rasirena u srednjem vijeku. Crkva se nastojala boriti protiv igara koje su po njihovom misljenju odvracale krscane od postenog zivota i vodile ih u grijeh. Iz tog su razloga tijekom 15.st., zajedno s drugim igrackama i luksuznim predmetima, spaljivane i kockice. 0 njihovoj rasprostranjenosti najrjecitije govori podatak da ih je samo u Nurnbergu tijekom 1454.g. spaljeno cak 40 000 (PREDOVNIK 2003, 104). U Erfurtu i Konstanci pronadeni su ostatci radionica specijaliziranih upravo za proizvodnju kockica za igru (PREDOVNIK 2003, 105). Dijelovi oruzja Dvije fragmentirane plocice izduzenog pravokutnog oblika najvjerojatnije pripadaju dijelovima obloge tijela samostrela. One su na gornjoj strani zaglacane, a na donjoj strani i na bocnim stranama karakteristicno izbrazdane (T.24,6). Na jednoj od njih nalazi se i fragmentirana rupa za pricvrscivanje na podlogu. Potvrde za ovakve zakljucke nalazimo u Slovackoj, gdje su slicni predmeti pronadeni prilikom istrazivanja Trebisova i Sarisa (SLIVKA 1982, 338), te iz Ceske s nalazista Konuvky (MECHUROVA 1997, 134). Druga je mogucnost da je rijec o oblozi kompozitnog luka, za koje je uobicajeno da se odredeni dijelovi oblazu kostanim plocicama upravo takvog oblika.

dimensions and how it looked. Spoon Bone spoon with a shallow, oval recipient is decorated with ribs, which on the back part of the handle make four decorations in the form of a reverse letter V. Ob­ served from the front side, these decorations con­ tinue as four protrusions on the edges of the handle (T.2-3). The spoon could have been used for cosmetic or medicine use. The bone was very often used for making these types of objects, pri­ marily because its resistance on chemical influ­ ence (as opposed to metal), as well as the resis­ tance on mechanic damages (as opposed to glass). Furthermore, the desired form was easily achieved due to simplicity of working of bone (PETKOVIC, 1995, 36). Dice for playing Small dice for playing (T.2-2), is a part of a standard repertoire of medieval sites, especially those younger then the 12th century (SLIVKA 1982, 338,339; PREDOVNIK 2003, 105), and one of them was found at Canjevo. Such dice have been known since the Roman period when they were very popular object for amusement (PETKOVIC, 1995, 54). The dice has 6 faces, from 6.5 mm to 7.7 mm long. All faces are marked with circular pits that denote the numbers from one to six and they are positioned in such a way that the sum of the op­ posite faces is always 7 (1+6, 2+5, 3+4). Based on the charcoal analysis and money of Fridrich von Habsburg that was found in the same layer, the die could be dated in the 15th century. Apart from the archaeological proves, literary sources also confirm how widespread this kind of amusement was in the Middle Ages. The church tried to fight against the games, which in their opinion averted Christians from a decent life and led into sin. This was the reason why dice were being burned during the 15th century, together with other toys and luxurious object. The proof of how widespread these toy were, is an information that only in Nurnberg, during 1454, 40 000 dice were burned (PREDOVNIK 2003, 104). In Erfurt and Constanza the remains of work­ shops specialised for manufacturing dice for play­ ing were found (PREDOVNIK 2003, 105). Parts of weapons Two fragmented plates of elongated rectangu­ lar form probably belong to the parts of a cross­ bow coating. They are polished on the upper side, and on the lower side and lateral sides they are characteristically grooved (T.2-4,6). On one of these, there is a fragmented hole for fastening to the surface. Confirmation of such conclusions we

109

2. Zlica (T.2-3) Spoon (T.2-3)

3. Kockica za igru (T.2-2) Game dice (T.2-2)

4. Plocica obloge samostrela (T.2-4) Crossbow bone plate (T.2-4)

5. Plocica obloge samostrela (T.2-6) Crossbow bone plate (T.2-6)

110

U ovu skupinu nalaza spada jos jedna djelomicno sacuvana plocica slicnih karakteristika (T.2-5), s tim da kod nje brazde nisu postavljene uzduzno nego ukoso. Upravo se takve brazde podudaraju s koso polozenim brazdama na bocnim stranama prethodno spomenutih plocica, te su vjerojatno postavljane zajedno cineci cjelinu. Spatule i glacala Najveci broj pronadenih kostanih predmeta mogao bi se svrstati u kategoriju spatula (T.3-13,5,8-12, T.4-1-5,8). Rijec je o predmetima cija je radna povrsina lagano zaobljeno oblikovana, spljostena i zagladena (MLAKAR 1998, 164). Naravno, termin spatule ovdje je upotrebljen tek opisno s obzirom da predmeti o kojima je rijec mogu sluziti za niz aktivnosti. Dva predmeta spadaju u kategoriju glacala (T.4-6,10). Pod glacalima podrazumijevaju se predmeti relativno velike i ravne radne povrsine, pogodne za trljanje po nekome materijalu (MLAKAR 1998, 164). Oba predmeta su prilicno istrosena, sto svjedoci o njihovoj dugotrajnoj upotrebi. Jedan od njih (T.4-10) je spaljen kako bi se postigla veca cvrstoca predmeta. Nekoliko predmeta ne odgovara u svim pojedinostima prethodno opisanim skupinama, no zbog svog oblika i istrosenosti radnih povrsina vjerojatno su imali slicne funkcije (T.4-7,11). Predmeti s tragovima obrade Predmet izraden od duge pticje kosti {humerus ili ulna) mogao bi biti pokusaj izrade svirala (T.28). Naime, na predmetu su izdubljene dvije kruzne rupe, a treca je zapoceta, no ne i dovrsena. Vjerojatno je tijekom izrade predmeta nastalo ostecenje te je poludovrseni predmet odbacen. Osim oblika, na ovu nas pretpostavku navodi i cinjenica da su srednjovjekovna svirala i pistaljke najcesce izradivane upravo od dugih pticjih kostiju (PREDOVNIK 2003, 106). Drugi predmet dio je jelenjeg roga razrezanog ostrim predmetom, na kojem je vidljivo i udubljenje nastalo ljudskim djelovanjem (T.4-9). Vjerojatno je rijec o otpatku u procesu izrade neke alatke. Na dva primjerka nalazimo tragove ostrog predmeta, najvjerojatnije noza (T.3-4,7). Moguce je da su to tek tragovi uklanjanja mesa s kosti ili pripreme hrane za jelo. Slicni tragovi nalaze se na jos jednom ulomku kosti (T.1-7), no tu su utori znatno plici. Predmeti nedefinirane namjene Zanimljiv fragment izraden od jelenjeg roga nazalost nismo u mogucnosti definirati (T.2-7). Veci dio obraden je glacanjem a vidljivi su i tragovi uzeta koje je bilo omotano oko njega. S obzirom da je glacanjem dobiven oblik koji dobro pristaje ruci, te da je omatanjem uzetom fragment ojacan i ucinjen ugodnijim za drzanje, moze se pretpostaviti da je rijec o drsci. Nazalost, nije moguce odrediti o drsci kakvog predmeta je rijec.

can find in Slovakia, where similar objects have been found during the exploring Trebisov and Saris (SLIVKA 1982, 338) and in the Czech Republic at the Konuvky site (MECHUROVA 1997, 134). The other possibility is that these finds are coatings of a composite bow, for which is characteristic that certain parts are coated with bone plates of such form. One partially preserved plate of similar charac­ teristics also belongs to this group (T.2-5), but on this plate, grooves were not placed alongside, but diagonally. Such grooves correspond with diagonally placed grooves on the lateral sides of the plates mentioned above, so they were prob­ ably placed together forming a unit. Spatulas and polishers Majority of the found bone artefacts could be­ long to the category of spatulas (T.3-1-3, 5, 8-12, T.4-1-5, 8). These are the objects with a slightly oval surface, flattened and polished (MLAKAR 1998, 164). Of course, the term spatula is used just generally because these object can be used for various activities. Two objects belong to the category of polishers (T.4-6,10). These are the objects of relatively large and smooth surface, suit­ able for rubbing of some material (MLAKAR 1998, 164). Both of these objects look quite worn, thus being a proof of their prolonged use. One of these (T.4-10) was burned in order to achieve higher firmness of the object. Several objects do not correspond in all details to the above described groups, but they probably had similar function, judging by their form and worn surfaces (T.4-7,11). Objects with traces of working The object made of a long bird bone {humerus or ulna) could have been an attempt for making a reed-pipe (T.2-8). On the object, two round holes were hollowed, and the third one was just started, but not finished. Probably some kind of damaging appeared during the making so the half- completed object was discarded (T.2-8). Apart from its form, what led us to this assumption is the fact that medieval reeds and whistles were usually made of long bird bones (PREDOVNIK 2003, 106). The other object is a part of a deer antler, cut with a sharp object on which there is a visible hollow, developed due to human activity (T.4-9). It is probably a discarded object in the process of manufacturing of some tool. On two finds, there are traces of a sharp object, probably a knife (T.3-4,7). They might be just traces of removing meat from the bone or prepar­ ing food. Similar traces have been found on one another fragment (T.1-7), but on that one, the grooves are considerably shallower. Objects of undefined purpose Unfortunately, an interesting fragment made of a deer antler, was not possible to define (T.2-

6. Glacala (T.4-10,11) Burnishing tools (T.4-10,11)

Jos jedan fragment predmeta za koji nije moguce odrediti cemu je pripadao, obraden je glacanjem, a vidljivi su i tragovi nastali najvjerojatnije uzetom (T.1-10). Veliki broj pronadenih kostanih artefakata jasno svjedoci kako je kost bila popularan materijal za izradu predmeta namijenjenih svakodnevnoj upotrebi u kasnom srednjem i ranom novom vijeku. Pronadeni predmeti pokazuju kako je kost najvise koristena za izradu alatki (igle, sila, spatule, glacala), no i za izradu predmeta namijenjenih zabavi (kockice, svirala) ili opremanju oruzja (oblozne plocice). Pronadeni predmeti mogu se datirati od 15. do 18.st., a kako je vec spomenuto dio njih mogao bi pripadati bakrenom ili ranom broncanom dobu. U ovu skupinu spadaju predmeti pronadeni u sondama J, JJ i JJJ, u slojevima 5 i 6. Ti slojevi nastali su niveliranjem terena prije gradnje sjevernog bedema, tako da su ulomci prapovijesne keramike pomijesani s predmetima koji se mogu datirati u 15.st., pa stoga ne mozemo biti sigurni u dataciju pronadenih kostanih artefakata. Uglavnom je rijec o spatulama i glacalima (T.3, 4), a pronadeno je i jedno silo (T.1-9) i moguci rezac (T.3-6). Svi ti predmeti dobro su bili poznati jos u prapovijesnim razdobljima pa stoga ne postoji sumnja u mogucnost njihove rane datacije. No, kako je to zamjetljivo i na Canjevu, takvi su predmeti koristeni i u kasnom srednjem vijeku tako da pitanje njihove atribucije ostaje otvoreno. Kockica za igru pronadena u sondi J, u sloju 6, najvjerojatnije pripada 15.st. Vecina ostalih predmeta (igle, zlicica, opiate samostrela, spatule...) prema kontekstima nalaza uglavnom se mogu pripisati 17.st. i manjim dijelom 18.st. KATALOG

Tabla 1- Kostane izrafievine 1- Igla sacuvana u cijelosti. Na vrhu je ovalnog presjeka, a prema usici je plosnata. Usica je djelomicno ostecena. Duzina 13 cm, sirina kod usice 1,6 cm, debljina kod usice 4 mm, promjer na vrhu 2 mm. Promjer usice 9 mm. PN96. Canjevo ’07, Sektor C, Z od 11, Sloj 4. 2- Ulomak igle sa sacuvanom usicom. Kod usice plosnata dok prema vrhu prelazi u ovalni promjer. Sacuvana duzina 10,9 cm, sirina kod usice CATALOGUE 1,1 cm, debljina kod usice 3 mm, sirina pri vrhu 4 mm, debljina pri vrhu 3 mm. Promjer usice 4,5 mm. Table 1- Bone artefacts PN102. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4. 1 - Entirely preserved needle. On the top has 3- Vrh igle ovalnog presjeka. Sacuvana duzina an oval cross section, towards the eye is flat. The 7,8 cm, maksimalna sirina 8 mm, minimalna sirina eye of a needle is partially damaged. Length 13 1 mm, maksimalna debljina 4 mm, minimalna cm, width at the eye 1.6 cm, thickness on the top debljina 1,5 mm. PN63. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 2 mm. Diameter of the eye 9 mm. PN96. Canjevo 1. ’07, Sector C, W from W7, Layer 4. 4- Dio plosnate igle s usicom. Sacuvana 2- Fragment of a needle with a preserved eye. duzina 4,8 cm, debljina 2,5 mm, maksimalna sirina At the eye is flat, while towards the top changes (kod usice) 1,6 cm, minimalna sirina 4,5 mm. into oval diameter. Preserved length 10.9 cm, width Promjer usice 6 mm. PN112. Canjevo ’07, Sonda at the eye 1.1 cm, thickness at the eye 3 mm, width JJJ, S od Z13, Sloj 3. near the top - 4 mm, thickness near the top 3 mm.

7). Larger part was worked by polishing and there are also traces of a rope that was wrapped around it. Considering the fact that polishing made the form that is suitable for holding in a hand and that wrapping a rope around it made the fragment stronger and more pleasant for holding, we can assume it was a handle. Unfortunately, it was not possible to define to which object the handle belonged. One more fragment for which is not possible to define its origin, was worked by polishing, and there are visible traces, made probably by a rope (T.1-10). Large number of found bone artefacts is a proof that bone was a popular material for making the objects for everyday use in the late medieval period and in the post medieval period. The objects found show that bone was mostly used for making tools (needles, awls, spatulas, polishers), but also for making the objects meant for amusement (dice, reeds) or coating the weapons (coating plates). The found objects could be dated from the 15th -18th century, and part of them, as we mentioned before, could have belonged to the Copper or early Bronze Age. The objects found in the trenches J, JJ and JJJ, in the layers 5 and 6 belong to this group. These layers were made by levelling the ground before building the north defensive wall, so the prehistoric ceramic sherds were mixed with the objects that could be dated in the 15th century. From that reason, we cannot be sure in dating of these bone artefacts. These are mostly spatulas and polishers (T.3,4), one awl (T.1-9) and something that could have been a cutter (T.36). All these objects were well known even in pre­ historic periods so there is no doubt in the possibility of their early dating. However, since these objects were used even in the late medieval period, which is also noticeable at Canjevo, the question of their attribution still remains open. Die for playing found in the trench J, in the layer 6 probably dates in the 15th century. Most of other objects (needles, the spoon, arrow bow coatings, spatulas) according to the finds’ contexts can be attributed to the 17th or by its smaller part to the 18th century.

111 —

112 —

5- Plosnati izduzeni predmet s dvije potpuno i jednom djelomicno sacuvanom rupicom (igla?). Sacuvan je fragmentarno, s tim da se na siroj strani mozda nalazio ukras. Predmet se suzava prema vrhu. Sacuvana duzina 10,2 cm, maksimalna sirina 6.5 mm, minimalna sirina 4,5 mm, debljina 2 mm. Promjer rupica 1,5 mm. PN48. Canjevo ’06, Z od Z13, Profil kod kule. 6- Manji dio predmeta oblog presjeka, izraden od rebra. Mozda je pripadao silu. Sacuvana duzina 2,9 cm, sirina 1 cm, debljina 6 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 7- Dio kosti na kojem su uocljivi tragovi rezanja ostrim predmetom. Vjerojatno su to samo tragovi pripremanja hrane. Duzina 6 cm, maksimalna sirina 1.6 cm, maksimalna debljina 8 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 8- Dio sila izraden od vrha jelenjeg paroska. Sacuvana duzina 5,5 cm, maksimalan promjer 1,7 x 1,4, minimalan promjer 6 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 9- Plosnati predmet koji se moze okarakterizirati kao silo. Pri vrhu se stanjuje u siljak. Duzina 8,3 cm, maksimalna sirina 1,9 cm, maksimalna debljina 6 mm, minimalna debljina 1,5 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 10- Artefakt nepoznate namjene. Obraden je glacanjem, a vidljivi su i tragovi uzeta. Sacuvana duzina 7,2 cm, maksimalna sirina 1,9 cm, maksimalna debljina 1 cm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 11- Dio obradivane manje kosti. Zahvaljujuci svome obliku mogla je sluziti kao silo. Vrh nedostaje. Sacuvana duzina 2,3 cm, dimenzije u donjem dijelu 4 x 5 mm, dimenzije na vrhu 1,9 x 1 cm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 3. Tabla 2 - Kostane izrafievine 1- Ulomak neukrasenog jednorednog ceslja. Izraden je od jednog dijela, trokutastog presjeka s tijelom koje se suzava od vrha prema zupcima. Maksimalna sacuvana sirina 4,6 cm, visina 4,3 cm, visina zubaca 1,6 cm, maksimalna debljina 5 mm, minimalna debljina 2 mm. PN118. Canjevo ’07, Sektor L, Z od Z22, Sloj 3. 2- Kockica za igru. Rupice su jednostavne, dosta duboke. Duzina stranica 6,5 do 7,5 mm. PN16. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 6. 3- Kostana zlica s recipijentom elipsoidnog oblika. Ukrasena je narebrenjima koja na straznjoj strani drske tvore cetiri ukrasa obrnutog slova V. Gledano s prednje strane, ukrasi se nastavljaju u vidu cetiri ispupcenja na rubovima drske. Rucka ima trokutast, lagano zaobljen presjek i suzava se prema kraju. Sacuvana duzina 8 cm, dimenzije recipijenta 2,3 x 2,5 cm, maksimalan promjer rucke 1,3 x 6 mm, minimalan promjer rucke 7 x 4 mm. PN83. Canjevo ’06, Sektor C, S od Z8, Sloj 3. 4- Dio opiate samostrela ili luka. Na gornjoj strani zaglacan, a s donje strane obraden je uzduznim brazdanjem, a na bocnim stranama kosim brazdama. Sacuvana duzina 6,2 cm, sirina

Diameter of the eye 4.5 mm. PN102. Canjevo ‘07, Sector C W of W7 Layer 4 3 - The top of the needle with oval cross section. Preserved length 7.8 cm, maximum width 8 mm, minimal width 1 mm, maximum thickness 4 mm, minimal thickness 1.5 mm. PN63. Canjevo ‘05, Sector F, Layer 1. 4- Part of a flat needle with an eye. Preserved length 4.8 cm, thickness 2.5 mm, maximum width (at the eye ) 1.6 cm, minimal width 4.5 mm. Diameter of the eye 6 mm. PN112. Canjevo ‘07, Trench JJJ, N of W13, Layer 3. 5- Flat elongated object with two entirely and one partially preserved hole (a needle?) It is preserved fragmentally, wider side might have had a decoration. The object becomes narrower towards the top. Preserved length 10.2 cm, maximum width 6.5 mm, minimum width 4.5 mm, thickness 2 mm. The diameter of the holes 1.5 mm. PN48. Canjevo <06, W of W13, Profile near the tower. 6- Smaller part of an object, of round cross section, made of a rib. Maybe belonged to an awl. Preserved length 2.9 cm, width 1 cm, thickness 6 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 7- Part of a bone on which traces of cutting with a sharp object are visible. Those are probably just traces of preparing food. Length 6 cm, maximum width 1.6 cm, maximum thickness 8 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 8- Part of an awl, made of the top of a deer tine. Preserved length 5.5 cm, maximum diameter 1.7 X 1.4, minimum diameter 6 mm. Canjevo ’05/2, Trench j Layer 5 ' 9- Flat object that can be characterised as an awl. Towards the top, it becomes thinner with a sharp point at the end. Length 8.3 cm, maximum width 1.9 cm, maximum thickness 6 mm, minimum thickness 1.5 mm. Canjevo ‘06, Sector C, W of W7, Layer 3 10- Artefact of unclear purpose. Worked by polishing, visible rope traces. Preserved length 7.2 cm, maximum width 1.9 cm, maximum thickness 1 cm. Canjevo ‘06, Sector C, W of W7, Layer 3 11- Part of a worked small bone. Due to its form, it could have been used as an awl. The top is missing. Preserved length 2,3 cm, dimensions in the lower part 4 x 5 mm, dimensions on the top 1.9 x 1 cm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 3. Table 2 - Bone artefacts 1- Fragment of an undecorated one-row comb. Made in one part, of triangle cross section, with a body that becomes narrower from the top to the teeth. Maximum preserved width 4.6 cm, height 4.3 cm, height of the teeth 1.6 cm, maximum thickness 5 mm, minimum thickness 2 mm. PN118. Canjevo ‘07, Sector L, W of W22, Layer 3. 2- Dice for playing. The holes are plain, quite deep. Length of the faces from 6.5 - 7.5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 6. 3- Bone spoon with a recipient of ellipsoid form.

2,5 cm, debljina 5 mm. Canjevo ’06, Sektor C, J od Decorated with ribs that on the back part of the Z8, Sloj 3. handle make four decorations in the form of a re5- Dio opiate samostrela ili luka. Na gornjoj verse letter V. Observed from the front side, these strani je uglacan, a na donjoj je obraden ukoso decorations continue as four protrusions on the postavljenim brazdama. Maksimalna sacuvana edges of the handle. The handle has a triangle, duzina 4,3 cm, maksimalna sacuvana sirina 1,5 slightly rounded cross section, becoming narcm, debljina 6,5 mm. Canjevo ’06, Sektor C, J od rower towards the end. Preserved length 8 cm, Z18, Sloj 3. dimensions of the recipient 2.3 x 2.5 cm, maxi6- Dio opiate samostrela ili luka. Na gornjoj mum diameter of the handle 1.3 x 6 mm, minimum strani zaglacan, a s donje strane obraden je diameter of the handle 7 x 4 mm. PN83. Canjevo uzduznim brazdanjem, a na bocnim stranama ‘06, Sector C, N of W8, Layer 3. kosim brazdama. Sacuvan je fragmentarno, s 4- Part of the coating of a crossbow or a bow. ostatkom jedne vece rupe. Sacuvana duzina 4,6 On the upper side is polished, and from the lower cm, sirina 2 cm, debljina 6 mm. Promjer rupe 1,2 side worked with alongside grooves and on the cm. PN40. Canjevo ’06, Sektor C, izmedu Z7, Z8 i lateral sides with diagonal grooves. Preserved Z20, Sloj 3. length 6.2 cm, width 2.5 cm, thickness 5 mm. 7- Fragment izraden od jelenjeg roga, Canjevo ‘06, Sector C, S of W8, Layer 3. najvjerojatnije rucka nekog predmeta. Djelomicno 5- Part of the coating of a crossbow or a bow. je obraden glacanjem, a na istom su dijelu uocljivi On the upper side is polished, and on the lower tragovi uzeta kojim je bio omotan. U nastavku se side worked with grooves placed diagonally. Maxinalazi izvinuti neobradeni dio roga. Sacuvana mum preserved length 4.3 cm, maximum preserved duzina 14,2 cm, maksimalna sirina 3,1 cm, width 1.5 cm, thickness 6.5 mm. Canjevo ‘06, Secmaksimalna debljina 2,2 cm. Canjevo ’06, Sektor tor C, S of W18, Layer 3. C, J od Z8, Sloj 3. 6- Part of the coating of a crossbow or a bow. 8- Nedovrsena svirala (?) izradena od duge On the upper side polished, and from the lower pticje kosti. Na predmetu su izdubljene dvije side worked with alongside grooves, and on the kruzne rupe, a treca je zapoceta, ali ne i dovrsena. lateral sides with diagonal grooves. It is fragmenSacuvana duzina 5,2 cm, sirina 1,1 cm, debljina tally preserved with one bigger hole remained. Pre8.5 mm. Promjer vece rupe 5 mm, promjer manje served length 4.6 cm, width 2 cm. thickness 6 mm. rupe 2 mm, promjer nedovrsene rupe 2 mm. Diameter of the hole 1.2 cm. PN40. Canjevo’06, Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. Sector C, between W7, W8 and W 20, Layer 3. 7- Fragment made of a deer antler, probably a Tabla 3- Kostane izrafievine handle of an object. Partially worked by polishing, 1- Spatula s lagano zasiljenim vrhom. Duzina and at the same place, the traces of a rope with 4,3 cm, maksimalna sirina 1,8 cm, maksimalna which it was wrapped are visible. In continuation, debljina 3 mm, minimalna debljina 1,5 mm. Canjevo there is a twisted unworked part of the antler. Pre’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. served length 14.2 cm, maximum width 3.1 cm, 2- Spatula s tragovima istrosenosti od maximum thickness 2.2 cm. Canjevo ‘06, Sector C, dugotrajne uporabe, zaobljena u gornjem dijelu. S of W8, Layer 3. Duzina 3,2 cm, maksimalna sirina 2,3 cm, 8- Unfinished reed pipe (?) made of a long bird maksimalna debljina 7 mm, minimalna debljina 2,5 bone. On the object, there are two round holes mm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. hollowed out and the third one was started, but 3- Manji predmet koji bi se po svojim not finished. Preserved length 5.2 cm, width 1.1 karakteristikama mogao svrstati u kategoriju cm, thickness 8.5 mm. Diameter of the bigger holespatula. Maksimalna duzina 2,25 cm, maksimalna 5 mm, and the diameter of the smaller hole 2 mm, sirina 1,7 cm, debljina 3 mm. Canjevo ’06, Sektor the diameter of the unfinished hole 2 mm. Canjevo C, S od Z8, Sloj 3. ’05, Sector C, Layer 2. 4- Ulomak kosti na kojem su uocljiva tri traga nekog ostrog predmeta. Vjerojatno je rijec o Table 3- Bone artefacts tragovima uklanjanja mesa s kosti. Sacuvana 1- Spatula with a slightly pointed top. Length duzina 2,7 cm, maksimalna sirina 2,2 cm, debljina 4.3 cm, maximum width 1.8 cm, maximum thick9 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. ness 3 mm, minimum thickness 1.5 mm. Canjevo 5- 28. Manji predmet na kojem su zamjetljivi ‘06, Sector C, W of W7, Layer 3. tragovi dugotrajnog koristenja. Vjerojatno je rijec 2- Spatula with traces of wornness due to its o spatuli. Maksimalna duzina 2,5 cm, maksimalna prolonged use, rounded in the upper part. Length sirina 1,8 cm, debljina 5,5 mm. Canjevo ’05/2, 3.2 cm, maximum width 2.3 cm, maximum thickSonda J, Sloj 6. ness 7 mm, minimal thickness 2.5 mm. Canjevo 6- Manji predmet koji se moze opisati kao rezac ‘06, Sector C, W of Z7, Layer 3. ili strugalo. Trokutastog je oblika s ostrim 3- Smaller object that, according to its characrubovima. Uocljivi su tragovi istrosenosti. Duzina teristics, could be placed in the group of spatulas. 2.6 cm, maksimalna sirina 3,1 cm, maksimalna Maximum length 2.25 cm, maximum width 1.7 cm, debljina 7 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. thickness 3 mm. Canjevo ‘06, Sector C, N of W8,

113 ~

114 —

7- Ulomak kosti na kojem se zamjecuju tragovi nekog ostrog predmeta. Vjerojatno tragovi uklanjanja mesa s kosti. Maksimalna duzina 4,2 cm, maksimalna sirina 1,6 cm, maksimalna debljima 8,5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 8- Manja spatula na kojoj se ocituju tragovi dugotrajne uporabe. Duzina 3 cm, maksimalna sirina 2,2 cm, debljina 2,5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda JJ, Sloj 3-6. 9- Spatula s tragovima istrosenosti od dugotrajne uporabe, zaobljena u gornjem dijelu. Duzina 3,1 cm, maksimalna sirina 2,1 cm, maksimalna debljina 4,5 mm, minimalna debljina 2 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz. 10- Izduzena uska spatula zaobljena pri vrhu. Duzina 4,9 cm, sirina 1,2 cm, maksimalna debljina 4mm, minimalna debljina 1,5 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 11- Spatula sa zaobljenim vrhom. Duzina 3,5 cm, sirina 1,6 cm, maksimalna debljina 1,3 cm, minimalna debljina 3 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 12- Predmet koji spada u kategoriju spatula. Pri vrhu je stanjen i uglacan od uporabe. Duzina 3.8 mm, maksimalna sirina 1,8 cm, maksimalna debljina 1,6 cm, minimalna debljina 5mm. Canjevo ’05/2, Sonda J,Sloj 5. Tabla 4- Kostane izradevine 1- Spatula na cijem su vrhu zamjetljivi tragovi istrosenosti. Duzina 5,5 cm, maksimalna sirina 1,9 cm, maksimalna debljina 1,4 cm, minimalna debljina 3 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 3. 2- Vjerojatno spatula, iako nije potpuno sigurno je li rijec o alatki. Duzina 4,9 cm, maksimalna sirina 3,1 cm, maksimalna debljina 1,4 cm, minimalna debljina 4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 3- Djelomicno sacuvana spatula na kojoj su vidljivi tragovi istrosenosti. Sacuvana duzina 4 cm, maksimalna sirina 3,1 cm, maksimalna debljina 9 mm. Canjevo ’06, Sektor C, J od Z8, Sloj 3. 4- Izduzena spatula zaobljena na vrhu. Duzina 5.9 cm, maksimalna sirina 2,8 cm, maksimalna debljina 1,1 cm, minimalna debljina 3mm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 5- Ulomak kosti za koji je upitno da li je uopce artefakt ili je oblik posljedica prirodnih procesa. Oblikom bi se mogao ubrojiti u kategoriju spatula. Izraden je od humerusa. Duzina 7 cm, sirina 2,8 cm, maksimalna debljina 1,2 cm, minimalna debljina 4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 6. 6- Glacalo izradeno od jelenjeg roga. Jedan rub je znatno istrosen od dugotrajne upotrebe. Sacuvana duzina 5,6 cm, maksimalna sirina 3 cm, maksimalna debljina 1,3 cm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 2. 7- Glacalo izradeno od bocne kosti {os coxsae). Na predmetu su vidljivi tragovi dugotrajne upotrebe. Maksimalna duzina 7,9 cm, maksimalna sirina 3,8 cm, maksimalna debljina 1,9 cm, minimalna debljina 4,5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda

Layer 3. 4- Fragment of a bone with three visible traces of some sharp object. They are probably traces of removing meat from the bone. Preserved length 2.7 cm, maximum width 2.2 cm, thickness 9 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 5- Small object with visible traces of prolonged use. Probably a spatula. Maximum length 2.5 cm, maximum width 1.8 cm, thickness 5.5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 6. 6- Small object that can be described as a cutter or a scraper. It is of triangle form with sharp edges. Traces of wornness are noticeable, Length 2.6 cm, maximum width 3.1 cm, maximum thickness 7 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 7- Fragment of a bone with visible traces of a sharp object. Probably traces of removing meat from the bone. Maximum length 4.2 cm, maximum width 1.6 cm, maximum thickness 8.5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 8- Small spatula with visible traces of prolonged use. Length 3 cm, maximum width 2.2 cm, thickness 2.5 mm. Canjevo ’05/2, Trench JJ, Layer 3-6. 9- Spatula with traces of wornness due to its prolonged use, rounded in the upper part. Length 3.1, maximum width 2.1 cm, maximum thickness 4.5 mm, minimal thickness 2 mm. Canjevo ‘06, Chance find. 10- Elongated spatula rounded near the top. Length 4.9 cm, width 1.2 cm, maximum thickness 4 mm, minimal thickness 1.5 mm. Canjevo ‘06, Sector C, W of W7, Layer 3. 11- Spatula with a rounded top. Length 3.5 cm, width 1.6 cm, maximum thickness 1.3 cm, minimum thickness 3 mm. Canjevo ‘06, Sector C, W of W7, Layer 3. 12- Object that belongs to the category of spatulas. Near the end is thinner and polished from use. Length 3.8 mm, maximum width 1.8 cm, maximum thickness 1.6 cm, minimal thickness 5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. Table 4- Bone artefacts 1- Spatula with visible traces of wornness on the top. Length 5.5 cm, maximum width 1.9 cm, maximum thickness 1.4 cm, minimal thickness - 3 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 3. 2- Probably a spatula, although it is not certain whether it is a tool at all. Length 4.9 cm, maximum width 3.1 cm, maximum thicknessl.4 cm, minimum thickness 4 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 3- Partially preserved spatula with traces of wornness. Preserved length 4 cm, maximum width 3.1 cm, maximum thickness 9 mm. Canjevo ’06, Sector C, S of W8, Layer 3. 4- Elongated spatula rounded at the top. Length 5.9 cm, maximum width 2.8 cm, maximum thickness 1.1 cm, minimum thickness 3 mm. Canjevo ’06, Sector C, W of W7, Layer 3. 5- Fragment of a bone for which is doubtful whether it is an artefact at all or a result of natural

J, Sloj 5. 8- Spatula na kojoj su uocljivi tragovi istrosenosti od dugotrajne uporabe. Na vrhu nepravilnog oblika. Duzina 5,4 cm, maksimalna sirina 2,25 cm, maksimalna debljina 5 mm, minimalna debljina 1 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 9- Dio jelenjeg roga razrezan ostrim predmetom, na kojem je vidljivo i udubljenje nastalo ljudskim djelovanjem. Vjerojatno je rijec o otpatku u procesu izrade neke alatke. Duzina 8,8 cm, maksimalna sirina 5,5 cm, maksimalna debljina 4,5 cm. Canjevo ’07, Unutar Z 13. 10- Glacalo izradeno od scapule. Alatka je spaljena kako bi se postigla jos veca cvrstoca predmeta. Duzina 5 cm, maksimalna sirina 2,7 cm, maksimalna debljina 1,5 cm, minimalna debljina 2 mm. Canjevo ’06, Sonda JJ, Sloj 3-6. 11- Predmet koji bi mogao biti glacalo. Maksimalna duzina 4,5 cm, maksimalna sirima 2,1 cm, debljina 8 mm. Canjevo ’05/2, J od Z14, Sloj 1.

processes. By its form, it could belong to the category of spatulas. Made of humerus. Length 7 cm, width 2.8 cm, maximum thickness 1.2 cm, minimal thickness 4 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 6. 6- Polisher made of a deer antler. One edge is considerably worn out because of prolonged use. Preserved length 5.6 cm, maximum width 3 cm, maximum thickness 1.3 cm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 2. 7- Polisher made of a hip bone (os coxsae). Traces of prolonged use visible on the object. Maximum length 7.9 cm, maximum width 3.8 cm, maximum thickness 1.9 cm, minimal thickness 4.5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 8- Spatula with visible traces of wornness due to its prolonged use. Irregular form on the top. Length 5.4 cm, maximum width 2.25 cm, maximum thickness 5 mm, minimum thickness 1 mm. Canjevo ’06, Sector C, W of W7, Layer 3. 9- Part of a deer antler, cut with a sharp object, with a visible hollow on it, as a result of human activity. Probably it is a discarded object in the process of manufacturing of some tool. Length 8.8 cm, maximum width 5.5 cm, maximum thick­ ness 4.5 cm. Canjevo ‘07, inside of W13. 10- Polisher made of scapula. The tool has been burned in order to achieve higher firmness of the object. Length 5 cm, maximum width 2.7 cm, maxi­ mum thickness 1.5 cm, minimal thickness 2 mm. Canjevo ’06, Trench JJ, Layer 3-6. 11- Object that could be an polisher. Maximum length 4.5 cm, maximum width 2.1 cm, thickness 8 mm. Canjevo ’05/2, S of W14, Layer 1.

115 —

KOSTANE IZRAOEVINE S UTVRDE CANJEVO

<J>

0
^liifciikfi'
M

0

0
en

rz

D

t^s^:.j<^^Bv'^-^aS^;^f-^v^-^-t-.:fc-^y

"|S&
■ ^ - ■ ■ ' . ' ^ V ^ ' . . . ;

|^^r^^§^^5;^W
Nj

en

oo
CD ....

_ « ^

BONE ARTEFACTS FROM FORT CANJEVO

118

Tabla 3- Kostane izradevine / Table 3- Bone artefacts

119

Tabla 4- Kostane izradevine / Table 4- Bone artefacts

KERAMICKI NALAZI S UTVRDE CANJEVO
Robert Cimin Hrvatski restauratorski zavod Odjel za kopnenu arheologiju
Otkako je utvrda Canjevo napustena, prepustena je razornom djelovanju biljnog svijeta. Prilikom prvog dolaska arheologa na utvrdu zatecena je zarasla u gustu sumu i raslinje tako da je presudno vazno bilo njeno rasciscavanje kako bi uopce mogla zapoceti istrazivanja. Osim istrazenih zgrada, tijekom prethodnih sest kampanja (2003-2007.g.) uglavnom je ciscen vrh utvrde tako da glavnina materijala koji ce se obraditi potjece iz sloja urusenja zidova. Kako je spomenuti sloj nastao neposredno nakon napustanja utvrde, znaci gornju granicu aktivne utvrde. Tu spadaju nalazi iz 4 sektora (F, G, H, I) i slucajni nalazi ispod sjeverne litice, a do zdravice su istrazeni sektori A i C, te sonda J, na temelju kojih ce se pokusati dati unutrasnja kronologija utvrde putem prepoznatih slojeva i njihovih nalaza. Stratigrafski gledano, sonda J dala je najzanimljivije podatke. Slojevi 1-3 su zasip a nastali su neposredno nakon napustanja i rusenja utvrde Canjevo. U njemu se nalazi keramicka i ostala grada iz vremena 17-18.st. Sloj 4 nastajao je za vrijeme intenzivnog zivota u utvrdi tijekom 16.st. Slojevi 5 i 6 nastali su niveliranjem terena neposredno prije gradnje sjevernog bedema, tako da su svi nalazi stariji od 16.st. Analiza ugljena prikupljenog ispod temelja bedema dala je datum oko sredine 15.st. (1443±10 calAD),1 a pronadeni srebrni novae Friedricha III von Habsburga kovan je nakon 1457.g. Pored ove sonde, istrazivanjem palasa na najvisem dijelu utvrde pronadena je zatvorena cjelina u vidu jedne vece otpadne jame. Naime, zapadno od zida Z7 i sjeverno od zida Z8 nalazila se velika kolicina ulomaka keramickih posuda, metalnih predmeta i zivotinjskih kostiju. Vec je na prvi pogled bilo vidljivo da ulomci pripadaju mladim oblicima lonaca, glaziranih tanjura, zdjela i tronozaca. Okvirnu dataciju cjeline pruzio je pronadeni duarius Leopolda I. iz 1697.g.2 Prilikom obrade pokretnih arheoloskih nalaza pozornost ce se posvetiti funkcionalnim i tipoloskim karakteristikama. Razlog takvom pristupu jest mali broj zatvorenih cjelina i nepomijesanih slojeva. Izuzev sonde J i mlade otpadne jame na vrhu

CERAMIC FINDS FROM FORT CANJEVO
Robert Cimin Croatian Conservation Institute Department of Land Archaeology
Ever since Fort Canjevo was deserted, it has been left to the destructive effect of the flora. When the first archaeologists arrived to the site, the fort was found overgrown in thick woods and bush, so that the clearing of the site was of crucial importance, in order for the research to begin at all. Apart from the buildings involved in the research, during the previous six campaigns (2003-2007), mostly the top of the fort was cleared, so that most of the materials to be analysed came from the layer of the wall cave-in. As the mentioned layer was formed immediately after the abandonment of the fort, it represents the upper limit of the active fort. This is where the finds from 4 sectors belong (F, G, H, I), as well as the chance finds under the north cliff, while Sectors A and C, and Trench J, have been researched to the layer of sterile ground. That will be the basis for the attempt to form an internal chronology of the fort, through the recognized layers and their finds. From the stratification point of view, Trench J has given the most interesting data. Layers 1-3

121

1. Istocni profil sonde J. 1- Humusni smedi sloj zemlje. 2- Sloj urusenja smede boje s dosta zbuke. 3- Tanki tamni sloj s opekom, ugljenom i kamenom. 4- Svijetlo smedi sloj s vise keramike. 5- Sloj smrvljene zive stijene s ugljenom i keramikom. 6Sivosmedi pjeskoviti sloj. 7- Sloj zute masne zemlje iznad zive stijene. 8Ziva stijena. 9- Kamen Eastern profile of the trench J. 1Humus brown layer of soil. 2- Layer of cave-in with a lot of mortar. 3-Thin dark layer with brick, charcoal and stone. 4- Light brown layer with more ceramics. 5- Layer of crushed bedrock with charcoal and ceramics. 6-Greyish-brown sandy layer. 7Layer of yellow oily soil above bedrock. 8-Bedrock. 9-Stone

C14 datacija AMS izradena je u Leibniz Labor fur Altersbestimmung und Isotopenforschung, Christian Albrechts Universitat u Kielu (KIA29044, BP 440±25). Skracena kalibracija putem CalPal Online Radiocarbon Calibration (http://www.calpal-online.de/) izradena na Sveucilistu u Kolnu daje godinu 1443+10 calAD. C-14 dating AMS has been carried out in Leibniz Labor fur Altersbestimmung und Isotopenforschung, Christian-Albrechts-Universitat in Kiel (KIA-29044, BP 440±25). The shortened calibration by means of CalPal Online Radiocarbon Calibration (http://www.calpal-online.de/) performed at the University of Koln gives the year 1443±10 CalAD.
2

Canjevo ’07, Sektor C, S od Z8, Sloj 4 - jama, PN87. Leopold I. vladao je od 1655 -1705.g. Canjevo ’07, Trench C, N of W8, Layer 4-pit, SF87. Leopold I reigned from 1655 to 1705

122

utvrde, neki drugi datirani slojevi do sada nisu prepoznati, sto ne znaci da ne postoje. Pokretni arheoloski nalazi utvrda kasnog srednjeg vijeka sjeverozapadne (ali i preostale) Hrvatske slabo su objavljeni i vecinom su ogranicene na arhitekturu i neke posebne nalaze. Upravo zbog toga prisiljeni smo materijal s utvrde Canjevo tipoloski i kronoloski usporediti s nekim lokalitetima u Sloveniji (Otok pri Dobravi, Stari grad Kostanjevica nad Podbocjem, Ljubljanski grad i Celje), gdje je situacija znatno bolja. Iako su ti gradovi kroz gotovo citavo vrijeme trajanja nase utvrde bili u sklopu druge drzave (Habsburska monarhija), komunikacijska i trgovacka mreza s danasnjom Hrvatskom i Madarskom (Ugarska) u to vrijeme bila je izuzetno snazna. Naime, na vecem prostoru sredisnje Europe stvoren je jedinstveni kulturni svijet koji se ocituje u nacinu zivota, pripremi hrane, ukusu nosnje, a time i u slicnosti pokretnog arheoloskog materijala. Metal i staklo iz udaljenih krajeva pokazuju veliki stupanj slicnosti, dok se kod kucne svakodnevne keramike nazire lokalni karakter (PREDOVNIK 2003, 119). Svi pokretni arheoloski nalazi poglavljima su

2. Restaurirani kasnosrednjovjekovni manji lonac (T.1-6) Restored late medieval small pot (T.1-6)

3. Restaurirani novovjeki lonac (T.1-4) Restored pot, the post medieval period (T.1-4)

are a fill-in, and they were formed immediately after the abandonment and the destruction of Fort Canjevo. That is where the ceramic and other materials were, from the period between the 17th and the 18th century. Layer 4 was formed during a period of intensive life in the fort in the 16th century. Layers 5 and 6 were formed by terrain levelling just before the construction of the north defensive wall, so that all of the finds are dated earlier than the 16th century. The analysis of charcoal sample gathered under the foundations of the wall resulted dating it around mid 15th century (1443±10 calAD),1 and the found silver coin of Friedrich III von Habsburg had been minted after the year 1457. Near this trench (Trench J), by researching the palace at the highest part of the fort, an enclosed area was found in the form of a larger midden (Layer 4-pit). Namely, west of wall W7 and north of wall W8, there was a larger amount of sherds of ceramic vessels, metal objects and animal bones. Even at first sight, it was visible that the sherds belong to the more recent shapes of pots, glazed plates, bowls and tripods. An approximate dating of the whole was possible due to the found duarius of Leopold I from the year 1697.2 In the analysis of the small archaeological finds, attention will be given to the functional and typological characteristics. The reason for this approach is in the small number of closed contexts and unmixed layers. Apart from Trench J, and a more recent midden at the top of the fort, some other dated layers have not so far been identified, which does not mean that they do not exist. The archaeological finds in the forts of Late Middle Ages in the northwest of Croatia (but in all the other parts as well), have been scarcely published, and mostly limited to architecture and some special finds. It is precisely for this reason that we are forced to compare typologically and chronologically the material from Canjevo to some sites in Slovenia (Otok near Dobrava, Stari grad Kostanjevica over Podbocje, Ljubljanski grad and Celje), where the situation is significantly better. Although during the whole period that the fort lasted, these towns were a part of another country (the Habsburg monarchy), the communication and the trading network with the Croatia and Hungary were exceptionally strong at the time. Namely, in a larger area of central Europe, a unique culture was formed, manifested in the life style, food preparation, the clothes styles, and alongside that, in the similarity of small archaeological finds. Metal and glass from distant regions show a high level of similarity, while in everyday household ceramics, some local character is noticeable (PREDOVNIK 2003, 119). All the archaeological finds are divided into chapters according to the material they were made of, and then divided typologically and functionally.

4. Restaurirani novovjeki lonac s ukrasom valovnice ispod oboda (T.2-4) Restored pot with a wavy decoration under the rim, the post medieval period (T.2-4)

5. Restaurirani novovjeki lonac (T.1-1) Restored pot, the post medieval period (T.1-1)

podijeljeni prema materijalu od kojeg su nacinjeni, unutar kojih se opet nalazi tipoloska i funkcionalna podjela. KUCNA KERAMIKA Vecinu pokretnih nalaza cini kucna keramika, a dijelimo ju na kuhinjsku i stolnu. Zbog svakodnevnog koristenja i rukovanja kuhinjsko posude podloznije je ostecenjima prilikom pripreme hrane, a potom i odbacivanju, te se stoga pronalazi u velikom broju. Funkcionalni oblici vrlo su rano definirani, te su se dugo ocuvali pa im je pokatkad vrlo tesko odrediti tocniju dataciju. U ovu bi skupinu keramike spadali ulomci lonaca, poklopaca, zdjela i spremisnih posuda vecih dimenzija. Pripremljena hrana postavljena je na stol, gdje su koristeni tanjuri, vrcevi, boce i case. Ta je keramika bolje kvalitete, cvrsta i gusta, zaobljenih rubova. Mnostvo je tih posuda ukraseno i nerijetko su s unutrasnje strane glazirane kako se njihov sadrzaj ne bi pokvario. Sve keramicko posude na utvrdi Canjevo radeno je na brzovrtecem kolu, a na nekima su zamjetljivi tragovi loncarskog kola i prstiju loncara. Glina je cesto vrlo dobro prociscena, uz sitne primjese pijeska, kalcita, kremena ili sljunka, a boje su u rasponu od zute, oker do svijetlo smede, tamno smede, sive, sivocrne itd.

123

Lonci i poklopci Nalazi lonaca svakako su najbrojniji te stoga velika vecina ulomaka nije uvrstena u obradu. Nazalost, rijec je o vrlo fragmentiranim posudama tako da su u obzir uzeti keramicki ulomci koji su mogli dati najvise podataka o svom prvotnom izgledu (npr. obodi, dna, ukraseni dijelovi posuda). Po nekoj opcoj definiciji, lonci su posude sirina kojih ne prelazi cjelokupnu visinu. Funkcionalno su sluzili prigodom spravljanja hrane, o cemu nam Pots and covers neposrednu potvrdu daju ucestali vidljivi tragovi Pot finds are definitely the most numerous and gorenja na dijelu pronadenih ulomaka. Cesto su bili izlozeni direktno nad otvorenom vatrom koja most of the sherds were not included in the bi ostavila trag u vidu tamnih crnih mrlja na ramenu, trbuhu ili obodu. Za kuhanje tekucih jela koristeni su takvi lonci koji su s unutrasnje strane imali leziste za poklopac. Pri vrenju tekucina se prelijevala preko oboda lonca, te bi ostavljala erne tragove preko citavog oboda sve do utora za poklopac. Lonci i poklopci izradeni su od dosta dobro prociscene gline. Samo oni lonci grube povrsine sadrze vise primjesa vecih granulata kremena i kamencica, a ostali sadrze manje granulate kremena i sitnog pijeska, a neki sadrze i sitne granulate vapnenca. Manji dio lonaca ima presjek druge boje (pretezito sive) u odnosu na povrsinu (oker, narancasta, svijetlo smeda, smeda) sto je rezultat sekundarnoga gorenja posude. 8. Restaurirani novovjeki lonac s dva Lonce je moguce podijeliti na vece i manje, ali 7. Restaurirani novovjeki lonac (T.1-5) horizontalna rebra na ramenu (T.2-3) ih je vremenski vrlo tesko odrediti buduci da se Restored pot, the post medieval period (T.1-5) Restored pot with two horizontal ribs on the odredeni oblici provlace kroz nekoliko stoljeca. shoulder, the post medieval period (T.2-3)

HOUSEHOLD CERAMICS Most of the small archaeological finds are household ceramics, and we can categorize it as either kitchenware or tableware. Due to daily use and handling, the kitchenware is more likely to get damaged during the food preparation, and then to be thrown away, so it is found in large quantities. Functional shapes had been defined very early on, were preserved for a long period, and are sometimes difficult to date. Sherds of pots, covers and bowls would belong to this group. The prepared food was set on the table, where plates, jugs, bottles, and glasses were used. That kind of ceramics is of a better quality, hard and thick, with rounded edges. Many of these vessels were decorated and glazed on the inside, in order not to spoil the contents. All of the ceramic dishes in Fort Canjevo were made on a fast rotating wheel, and on some of them, there are visible marks of the wheel and the potter’s fingers. Clay was also well purified, with some temper of sand, calcite, flint or gravel, and the colours vary from yellow, ochre to light brown, dark brown, grey, greyish-black, etc.

6. Dvije rekonstruirane keramicke djecje igracke u obliku posuda (PN49, PN122) Two restored ceramic children toys in the form of tableware (SF49, SF122)

124

9. Cetiri restaurirana poklopca (T.9-

8,10,11,13)
Four restored covers (T.98,10,11,13)

Pri tome je potrebno u obzir uzeti oblik lonca i oboda, fakturu, a ne treba zaboraviti i posvudasnji lokalni karakter izrade. Medu tipovima izdvajaju se sljedeci oblici lonaca: 1. Lonci zadebljanog oboda, u presjeku kljunastog oblika; 2. Lonci profiliranog oboda vertikalno rasclanjenog na dva ili vise dijelova, 3. Lonci s jednostavno odsjecenim i prema van izvijenim i zaobljenim rubom, vrat je izrazit i nizak; 4. Trbusasti lonci nazljebljenog ramena, obod je jace izrazen, zadebljan, a moze biti i rasclanjen; 5. Lonci visokog cilindricnog rasclanjenog vrata; 6. Pojedini medu ovim tipovima lonaca koji s unutrasnje strane imaju leziste za poklopac. Prve dvije skupine lonaca pripadaju starijem razdoblju utvrde Canjevo, a vecina lonaca s kljunastim izljevom pronadena je unutar sonde J, u datiranim slojevima 4 i 5 (2.pol 15.st.). U Celju se slicni lonci datiraju u vrijeme 15-16.st., tako je npr. ulomak manjeg trbusastog lonca (T.7-1) s kljunastim obodom na trbuhu ukrasen snopovima plitkih zljebova slican jednome iz Celja, a u Hrvatskoj se slicnosti iznalaze na Ciglenici kod Varazdinskih Toplica (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, kat.br. 68; BEKIC 2006, T.10-3). I ostali lonci s kljunastim obodom (T.7-2-9) slicnosti nalaze u Celju (Presernova ulica) i Ciglenici kod Varazdinskih Toplica (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 209-210; BEKIC 2006, T.6, 10-12). Dva ulomka (T.7-2,5) s utvrde Canjevo analogiju pronalaze u datiranom sloju na Ciglenici (1543±65 calAD), dakle karakteristicni su za sredinu, odnosno 2.pol.16.st. Istom vremenu

analysis. Unfortunately, they are very fragmented, so only the sherds that could provide the most information about their original state were considered (e.g. rims, bottoms, the decorated parts of vessels). According to a general definition, pots are vessels whose width does not exceed the total height. Functionally, they were used for food preparation, and a direct proof of that are frequent visible burn marks on one part of the found sherds. They were often directly exposed to open fire, which would leave a mark in the form of dark black spots on the shoulder, belly, or the rim. For the preparation of liquids, they used pots that had a groove for the cover on the inside. When boiling, the liquid would flow over the rim and leave black marks over the whole rim up to the cover groove. The pots and the covers were made of wellpurified clay. Only the pots with a rougher surface contain more temper of larger granules such as flints and small stones, and some of them contain small granules of limestone. A smaller part of pots has a cross-section of a different colour (mostly grey), as compared to the surface (ochre, orange, light brown, brown), which is the result of the vessel’s secondary burning. Pots can be divided according to size, but chronologically they are difficult to determine, since certain forms can be seen over several centuries. It is also necessary to take into consideration the shape of the pot and the rim, the texture, as well as the local character of the making. The following pot shapes are the most common: 1. Pots with a thickened rim and a beak-like shape in the cross-section; 2. Pots with a profiled rim vertically divided into two or more parts, 3. Pots with a simply cut, rounded rim bent outwards, and a pronounced short neck; 4. Belly-shaped pots with a grooved shoulder, and with a pronounced, thickened, and possibly divided neck; 5. Pots with a tall cylindrical divided neck; 6. Some among these types of pots, which have a cover groove on the inside. The first group of pots belong to the older phase of Fort Canjevo, and most of the pots with a beak-like mould were found in Trench J, in dated Layers 4 and 5 (the second half of the 15th century). In Celje, similar pots are dated to the period between the 15th and the 16th century, so for example the sherd of a smaller belly-shaped pot (T.7-1) with a beak-like rim, decorated on the belly with a sheaf of shallow grooves, is similar to one from Celje, and in Croatia some similarities were found in Ciglenica near Varazdinske Toplice (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, Cat. 68; BEKIC 2006, T10-3). Other pots with a beak-like rim (T.7-2-9) have some similarities in Celje

3

Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2, PN11. Rudolf II vladao je od 1577-1608.g. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2, SF11. Rudolf II reigned from 1577 to 1608.

trebalo bi pripisati i lonce iz istih slojeva profiliranog, vertikalno visestruko rasclanjenog oboda (T.7-6,10,11). Kraju 16.st. sa sigurnoscu mogu se pripisati jos neki ulomci lonaca iz sektora C, pronadeni u blizini novca Rudolfa II. 3 Prvi je ulomak manjeg lonca (T.5-3) rasclanjenog oboda i izbacenog trbuha. Od drugog su lonca pronadena dva ulomka oboda i trbuha (T.3-13). Manji trbusasti lonac s unutarnje i vanjske strane ukrasen je slikanim smedim mrljama u obliku „oblacica“. Ulomak debljeg rasclanjenog oboda i vrata veceg lonca (T.6-10) izraden je od gline grube povrsine s primjesama pijeska, sitnih kamencica i kremena, pljeve i raznog drugog smeca. Velika vecina ostale pronadene keramicke grade potjece iz humusnog sloja pomijesanog sa sutom (sektori F, G, H, I, sonda JJ, sloj 1) ili su slucajni nalazi na vrhu utvrde ili pod sjevernom liticom tako da se s obzirom na kontekst nalaza tesko mogu datirati. Taj dio keramickih nalaza pokusat ce se pribliziti datumu proizvodnje na temelju usporedbe s drugim lokalitetima. Lonci s jednostavno odsjecenim i prema van izvijenim i zaobljenim rubom ne mogu se preciznije datirati pa bi ih bilo najbolje datirati u razdoblje 17-18.st. (T.3,4,5). Trbusasti lonci ukraseni snopovima zljebljenih horizontalnih linija (T.6-7,8,10; T.4-8; T.7-1,4,9,10) u vecem su broju pronadeni na Ciglenici, u sloju datiranom u sredinu 16.st., premda se takovi oblici javljaju i kasnije (BEKIC 2006, 34-35, T.6-10-15). Lonci visokog cilindricnog rasclanjenog vrata nerijetko znaju biti glazirani narancastim ili raznim tonovima zelenog premaza (T.6-2,3,4). Vjerojatno pripadaju vremenu 17-18.st. Ulomak veceg lonca (T.5-5) s utorom za poklopac vrlo je slican jednome iz Ciglenice koji se datira u 2.pol.16.st., odnosno pocetak 17. st. (BEKIC 2006, 34-35, T.5-2). S druge strane, jedan drugi ulomak manjeg lonca s utorom za poklopac (T.5-4) slicnosti nalazi u Celju (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 209, Kat.br. 7). Vecina je lonaca neukrasena i grube je povrsine. Kod manjeg dijela postoji ukrasavanje, no i tada je ono svedeno na najjednostavnije oblike. Vecinom je to jedno ili nekoliko manje ili vise izrazenih profiliranih rebara ili zlijebova na ramenu i/ili trbuhu posude. Samo u nekoliko slucajeva vrh oboda moze biti usjecen u plitki zlijeb izraden stapicem. Ukras izveden kotacicem na utvrdi Canjevo znaci iznimnu rijetkost (T.1610,11). Katarina Predovnik slicne nalaze iz Trdnjave Kostanjevica na Starem gradu nad Podbocjem datira cak u 13.st. (GUSTIN, CUNJA, PREDOVNIK 1993, 56, SI.23, 9-13; PREDOVNIK 2003, 64-65, Kat. St. 8-10, 379-382, 390-392). lako se Canjevo spominje vec od 2.pol.13.st., slovensku dataciju trebalo bi uzeti s oprezom i pojedinacne nalaze s utvrde mozda datirati u 14.st. Vjerojatno to se takoder odnosi i na ukras urezane valovnice, bilo jednostruke ili dvostruke, iako bi one mogle biti i iz 15.st. (T.2-5,6; GUSTIN, CUNJA,

(Presern Street) and Ciglenica near Varazdinske Toplice (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 209210; BEKIC 2006, T6-10-12). Two sherds (T.7-2, 5) from Fort Canjevo have their analogies in the dated layer in Ciglenica (1543±65 calAD), so they are characteristic for the middle, or the second half, of the 16th century. Pots from the same layers, with a profiled, vertically multiply divided rim (T.7-6,10,11) should be dated to the same period. Some other sherds of pots from Sector C, found in the vicinity of the Rudolf IIs coin3, can be dated with certainty to the end of the 16th century. The first is the sherd of a smaller pot (T.5-3) with a divided rim and a belly protruding outwards. Two sherds were found of the other pot, of the rim and the belly (T.3-13). The smaller bellyshaped pot was decorated on the outside and the inside with painted brown spots shaped as “small clouds”. The sherd of the thicker divided rim and the neck of a bigger pot (T.610) were made of rough-surface clay with temper of sand, small rocks and flint, chaff and different refuse. The vast majority of other found ceramics comes from the humus layer mixed with debris (Sectors F, G, H, I, Trench JJ, Layer 1), or they are chance finds from the top of the fort, or under the north cliff, so considering the context of the finds, it is difficult to date them. That part of the ceramic finds will be approximated to the date of the making, based on a comparison with other localities. Pots with a simply cut, outwards bent, rounded rim cannot be dated more precisely so it would be best to date them to the period from the 17th to the 18th century (T.3, 4, 5). Bellyshaped pots decorated with sheaves of horizontally grooved lines (T.6-7, 8,10; T.4-8; T.71,4,9,10) were mostly found at Ciglenica, in a layer dated to the middle of the 16th century, although those shapes are seen also later on (BEKIC 2006, 34-35, T6-10-15). Pots of a tall cylindrical divided neck can often be glazed orange or in different tones of green coating (T.6-2, 3, 4). They probably belong to the period between the 17th and the 18th century. The sherd of a larger pot (T.5-5) with a groove for the cover is very similar to one that was found in Ciglenica, and dated to the second half of the 16th century or the beginning of the 17th century. (BEKIC 2006, 34-35, T.5-2). On the other hand, a different sherd of a smaller pot with a groove for the cover (T.5-4) has its similarities in Celje (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 209, Cat. 7). Most pots are undecorated and of a rough surface. There are some decorations on a smaller part of them, but even then reduced to the simplest

125

10. Restaurirana manja cakljena duboka zdjela (T.10-4) Restored small glazed deep bowl (T.10-4)

11. Restaurirana duboka zdjela sa crveno oslikanim motivom s unutrasnje strane (T.10-3) Restored deep bowl with red painted motif inside the bowl (T.10-3)

12. Restaurirani novovjeki cakljeni tanjuri, mrljasto ukraseni. Nisu u mjerilu (T.12-2, T.13-1-3,5,6) Restored glazed plates, with spotty decorations, the post medieval period. Not to scale (T.12-2, T.13-1-3,5,6)

PREDOVNIK 1993, 56, SI.24; PREDOVNIK 2003, 64, Kat. st. 11-12, 17, 376, 383). Osim oboda i ukrasenih dijelova trbuha, pronadeni su i ulomci dna manjih i vecih lonaca (T.8). Ona su vecinom neukrasena, a na unutrasnjoj povrsini ucestalo se pri dnu javljaju tragovi prstiju loncara. Razlog sto se takvi tragovi tu uocavaju, a na vanjskoj povsini ih nema jest postupak u izradi lonca. Kad bi je loncar izradio posudu, vanjsku bi povrsinu izgladio vlaznom tkaninom ili dlanom jer bi ona bila vidjiva za razliku od unutrasnje. Na samom dnu lonaca postoje jos dva detalja koji nastaju prilikom postupka izrade. Na gotovo svim posudama uocavaju se tragovi u obliku visestrukih valovitih linija preko cijele povrsine koje nastaju prilikom skidanja posude s loncarskog kola. Posuda se odvaja od kola brzim odsjecanjem dna pomocu trake. Mnogo je vise podijeljenih misljenja u vezi s raznovrsnim kruznicama s upisanim krizem ili visestruko prekrizenim linijama unutar kruznice na dnu posude (T 8-4 8) Smatralo se da su ti znakovi potpisi pojedinih loncara ali cini se najvjerojatnijim da je to trag utora s loncarskog kola koji je pridrzavao posude vecih dimenzija kako se ne bi srusile prilikom vrtnje. Utor na dasci u obliku kriza izveden je zato sto je posudu potrebno sto tocnije postaviti na sredinu kola kako bi se pravilno formirala. Slicni su pronadeni na Ciglenici kod Varazdinskih Toplica adie su datirani u sredinu 16 st (BEKIC 2006 39 T 5-1 T6-14) Neki lonci sadrze utore za poklopce s unutarnje strane. Poklopci su sluzili prilikom spravljanja tekuce hrane Radeni su u komoletu s loncem a sastoje se od rucke i tijela Mogu biti manjih i vecih dimenzija ovisno o loncu. Sto se tice ukrasa, javlja se iznimno i to u obliku jednog ili dva rebra te tankog zlijeba izvedenog stapicem. Prema obodu redovito se javljaju crni tragovi gorenja nastali Drilikom kuhania Na nrimier ulomak poklopca (T 9-4) u Madarskoi datiraju u 16-17 st (KOVACS 1998, 165, SI.9-6)

shapes. Mostly there is one, or several, more or less pronounced profiled ribs or grooves on the shoulder and/or the belly of the vessel. Only in some cases, the top of the rim can be modelled into a shallow groove made with a small stick. The decoration made with a small wheel from Fort Canjevo represents an extreme rarity (T.16-10,11). Katarina Predovnik dated similar finds from Kostanjevica over Podbocje all the way back to the 13th century (GUSTIN CUNJA PREDOVNIK 1993 56 Fig 23 9-13" PREDOVNIK 2003 6465 Cat 8-10 379-382 390-392) Although Canjevo'has been mentioned since the second half of the 13th century, the Slovenian dating should be taken with care, and the individual finds from the fort should be dated to the 14th century. Probably that would also apply to the decoration of a carved wave-line sinale or double althouah they could also be from the 15th century (T 2-5 6" GUSTIN CUNJA PREDOVNIK 1993 56 Fia 24! PREDOVNiK 2003'64 Cat 11-12 17'376 383)' Apart from the rim and the decorated parts of the bellv some sherds of bottoms of smaller and larger pots were found (T.8). They are mostly undecorated and on the inside surface there are often marks'of the potter’s fingers. The reason for these marks to be noticeable here and not on the outside surface lies in the procedure of the pot making When the potter finished a vessel he would smooth out the outside surface with a wet cloth or the palm of his hand as it was visible unlike the inside. On the very bottom of the pots! there are two more particulars which occurred during the procedure of the making of the pot. On almost all of the vessels there are marks shaped as multiple wave-lines across the whole surface, which occurred when the vessel was being taken off the potter’s wheel. The vessel is taken off the wheel by quickly cutting the bottom using a band. There are manv divided opinions on the different circles with a written cross or multiply crossed lines within a circle on the bottom of the vessel.

Zdjele i tanjuri Zdjele i tanjuri (T.10,11,12,13) sluze za konzumiranje hrane pa se na njima vrlo rijetko uocavaju tragovi gorenja. Opcenito su to posude cjelokupna sirina kojih ne prelazi visinu posude. Kao nepisano pravilo, na utvrdi Canjevo javlja se olovna glazura s unutarnje strane posude i preko cijelog oboda, od narancaste i crvene do raznih tonova zelene boje. Na plicim zdjelama i tanjurima ukrasavanje na vanjskoj povrsini redovito nedostaje, a na dubljim zdjelama javljaju se visestruki plitki zljebovi i rebra na srednjem dijelu trbuha. Obod tanjura je zadebljan i uvucen prema unutra, a za zdjele to pravilo ne vrijedi. Obod dubljih zdjela je pokatkad vrlo tanak i rasclanjenog je valovitog vrha. Boja vanjske povrsine i presjeka ujednacenija je nego boja lonaca i poklopaca. Najcesce je oker boje i ne sadrzi nikakvih primjesa osim sitnozrnog pijeska. Ukrasavanje unutarnje strane zdjela i tanjura izvedeno je na vise nacina. Moze biti oslikana, bilo da je rijec o visestrukim raznobojnim linijama ili o nekom prepoznatljivome motivu, npr. Ijiljanov cvijet (T.10-5). Mnogo cesce javlja se motiv valovnice u kombinaciji s linijom ili nekoliko njih, izveden slikanjem ili urezivanjem. Slicne zdjele nalaze se u Celju, i veliki dio oslikan je s unutarnje strane (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 218226, Kat.br. 94-150). Na jednom dijelu glaziranih zdjela i tanjura (T.11-1,3,7; T.13-4) pojavljuje se mrljasti ukras svjetlijih ili tamnijih tonova od same glazure. Vesna Bikic u obradi keramike iz Beograda takav nacin ukrasavanja pripisuje turskoj

(T.8-4,8). It was held that the marks were signs of individual potters, but it seems most likely that it was a mark of the groove from the potter’s wheel that held vessels of larger dimensions so as they would not fall off during the fast rotation. The groove on the board in the form of a cross, was made because the vessel needed to be put as precisely as possible to the centre of the wheel, so that it would form properly. Similar artefacts were found in Ciglenica near Varazdinske Toplice, where they were dated to the midd of the 16th century (BEKIC 2006, 39, T5-1, T6-14). Some pots have grooves for covers on the inside. The covers were used for the preparation of liquid food. They were made in sets with the pots, and they consist of a handle and a body. They can be of smaller or larger dimensions, depending on the pot. As for the decorations, they are rare, and in the form of one or two ribs and a shallow groove, applied with a small stick. Towards the rim there are often black burn marks that happened during the cooking. For example, the sherd of the cover (T.9-4) in Hungary is dated to the period between the 16th and the 17th century (KOVACS 1998, 165, Fig.9-6). Bowls and plates Bowls and plates (T.10,11,12,13) were used for food consumption so they rarely have burn marks. Generally speaking, they are vessels whose total width does not exceed their height. As an unwritten rule, at Fort Canjevo there was a lead glazing on the inside of the vessel, and across

127

13. Restaurirani duboki novovjeki cakljeni tanjur (T.11-4) Restored deep glazed plate, the post medieval period (T.11-4)

14. Restaurirani novovjeki cakljeni tanjuric (T.12-1) Restored deep glazed little plate, the post medieval period (T.12-1)

15. Restaurirani novovjeki cakljeni tronozac (T.14-3) Restored glazed tripod, the post medieval period (T.14-3)

16. Restaurirani novovjeki cakljeni tronozac (T.14-6) Restored glazed tripod, the post medieval period (T.14-6)

128

proizvodnji (BIKIC 2003, 133, si. 25). Objasnjava da je slikanje izvedeno prskanjem (cime se postizu mrlje) nakon cega se visak boje razlijeva po glazuri. Jasno je da se oblik mrlje nanesen tako nije mogao kontrolirati pa je stoga svaka zdjela postajala svojevrsni unikat. Takav nacin slikanja primjenjivan je tijekom duzeg razdoblja (16-18.st.). Posebnu vrstu zdjela cine tronosci (T.14). Rijec je zapravo o dubokoj zdjeli kojoj su na dnu dodane tri kratke ovalne noge. Stijenke se obicno okomito spustaju na dno posude, a sa strane moze imati horizontalnu dugu rucku, tj. izljev, ili jednu-dvije trakaste rucke. Takove su posude sluzile za kuhanje nad otvorenom vatrom ili zarom jer se redovito na svim ulomcima uvidaju tragovi gorenja (RADIC, BOJCIC 2004, 1 8 1 , Kat.br. 343). Unutrasnji recipijent uvijek je premazan zelenom ili smedom olovnom glazurom. Noge se prema dnu suzavaju ili su savijene u spiralu (T.14-2), a pri vrhu s vanjske strane mogu imati malo ovalno 17. Restaurirani manji novovjeki cakljeni loncic s jednom ruckom udubljenje nastalo prilikom dodavanja na posudu (T.2-2) (T.14-3,4,5,6,8; GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK Restored small glazed pot with one handle, the post medieval period (T.2- 2001, 217, Kat.br. 92). Takve tronosce u Madarskoj datiraju u kraj 17-18.st. (KOVACS 2) 1998, 174, SI. 16). Da bi posuda bila stabilnija, noge se lagano izvijaju prema van. Dva ulomka (T.6-5) vertikalno rasclanjenog oboda posude vjerojatno pripadaju tronoscu jer je gotovo identican tronozac pronaden u Celju (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 217, Kat.br. 88). Vrcevi i boce Posebnu skupinu stolne keramike cine vrcevi i boce (T.15). Nalazi vrceva i boca kudikamo su rjedi negoli lonci, poklopci, zdjele ili tanjuri. Ta skupina posuda sluzila je prilikom iznosenja pica na stol za vrijeme jela. Trbusastog su oblika, nenaglasenog ramena i suzenog cilindricnog vrata, a mogu imati jednu ili dvije rucke. 18. Dio manje kasnosrednjovjekovne Tijekom 15-16.st. koristene su boce vrlo boce (T.15-5) jednostavnog oboda ili s kljunastim izljevom. Na Part of a small late medieval bottle (T.15-5) utvrdi Canjevo pronadena su oba tipa. Ulomak jednostavnog oboda i dugackog uskog vrata (T.15-3) ukrasen je sa cetiri rebra na vratu, ispod kojih je siroka slikana crvena linija i ubodi ostrim stapicastim predmetom. Jos jedan ulomak (T.156) ukrasen snopovima plicih i dubljih zljebova vjerojatno pripada istom tipu (PREDOVNIK 2003, Kat. st. 374). S druge strane, ulomak keramicke boce s kljunastim izljevom (T.15-5) identican je oblicima boca iz Sokolovca kod Garesnice i Ciglenice kod Varazdinskih Toplica (SEKELJ IVANCAN, TKALCEC 2002, 178, 182, T.7-2; BEKIC 2006, 38, T.12-13). Boca je izradena na brzovrtecem loncarskom kolu, a ukrasena snopovima vodoravnih zljebova na ramenu i rubu posude. 19. Restaurirani Zanimljiv je nalaz trbuha boce vrlo tanke kasnosrednjovjekovni keramicki lonac stijenke (T.15-1). S unutrasnje je strane zute boje, s jednom ruckom, oslikan crvenim a s vanjske strane premazana je tankim slojem linijama (T.2-1) zelene glazure. Na vanjskoj povrsini vidljiv je trag Restored late medieval ceramic pot with one handle, painted with red lines male rucke kruznog presjeka, te je ukrasena jednim (T.2-1)

the whole rim, from orange and red to the different tones of green. There is no decoration on the outside surface of more shallow bowls and plates, and on the deeper ones, there are multiple shallow grooves and ribs in the middle part of the belly. The rim of the plate is thickened and bent inward, but there is no such rule for the bowls. The rim of the deeper bowls is sometimes very thin, and has a wavy divided top. The colour of the outside surface and the cross-section is more balanced that the colour of the pots and the covers. Most frequently, it is ochre and has no temper, apart from the tiny-grained sand. The decoration of the inside of the bowls and the plates was applied in several ways. It can be painted, whether as multiple lines of different colours, or as a recognizable motif, e.g. the lily (T.10-4). More often there is the motif of the waveline, combined with one or several lines, tone by painting or carving. Similar bowls were found in Celje, and a larger part of them was painted on the inside (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 218226, Cat. 94-150). On one part of the glazed bowls and plates (T.11-1,3,7; T.13-4) there is some spotty decoration in tones lighter or darker than the glazing. Vesna Bikic, in analysing the Belgrade ceramics, attributes that style of decoration to the Turkish manufacture (BIKIC 2003, 133, Fig. 25). She explains the painting was tone by spraying (thus getting the spotty effect) after which the surplus of paint was poured over the glazing. It is obvious that the shape of the spot which was made in that way could not be controlled, so each bowl became a sort of a unique item. That method of painting was used during a longer period (from the 16th to the 18th century). Special kinds of bowls are tripods (T.14). They are actually deep bowls, on the bottom of which three short oval legs were added. The walls are usually vertically dropped to the bottom of the vessel, and on the sides, it can have a horizontal long handle, i.e. a cast, or one or two band-like handles. Such vessels were used for cooking over the open fire or live coal, as on all of the sherds there are noticeable burn marks (RADIC, BOJCIC 2004, 181, Cat. 343). The inside of the recipient is always painted over with a green or brown lead glazing. The legs narrow town towards the bottom, or they are twisted into a spiral (T.14-2) and near the top on the outside, they can have a small oval hollow made by adding to the vessel (T.14-3,4,5, 6,8; GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 217, Cat. 92). Those kinds of tripods are dated in Hungary from the end of the 17th to the 18th century (KOVACS 1998, 174, Fig. 16). In order to make the vessel more stable, the legs are slightly bent outward. Two sherds (T.6-5) of a vertically divided rim of a vessel probably belong to a tripod, as an almost identical tripod was found in Celje (GUSTIN, JEZERSEK, PROSEK 2001, 217, Cat. 88). Jugs and bottles

vodoravnim rebrom na ramenu i s dva plitka zlijeba na trbuhu. Slican oblik pronaden je na Ciglenici koji se datira u 15.st., sto se poklapa s mjestom nalaza na Canjevu (sonda J, sloj 4; BEKIC 2006, T.8-12). Prema tome, malo kasnijem vremenu (1617.st.) trebalo bi pripisati i boce ili vrceve s malim ruckama koje povezuju rame i vrat (SEKELJ IVANCAN, TKALCEC 2002, 178; BEKIC 2006, 38, T.7-8, T.8-12). Na utvrdi je pronadeno dosta ulomaka takovih posuda (T.15-4,7,8). Odredeni dio nalaza cine ulomci rucaka koje su pripadale raznim vrstama posuda (T.159,10,11,12,13,14). Teze ih je smjestiti u neko uze razdoblje, pa bi ih najbolje bilo datirati u razdoblje 16-18.st. Iznimak su dvije trakaste rucke (T.1615,16) koje po fakturi i nacinu ukrasa (ubadanje ostrim stapicastim predmetom) prije pripadaju vremenu 15.st. Case (pehari) Tijekom razvijenog srednjeg vijeka upotrebljavani su manji lonci i drvene case za pice, a u 14.st. javila se potreba za posebnim standardnim oblikom posuda - keramickim casama. Case su izradivane serijski, od kvalitetne, dobro prociscene gline, kako se ne bi lako lomile. Od ostale keramike razlikuju se svojom bogatom dekoracijom, a oblik im je prilagoden drzanju u ruci, a obod ispijanju (GUSTIN 2001a, 138-140). Stoga su case privlacile posebnu pozornost, pa tako postoji nekoliko podjela casa. U Sloveniji je Mitja Gustin celjske case podijelio u 4 vrste (GUSTIN 2001a, 143-156): 1. jednostavne case, 2. loncici, 3. case tipa Celje, 4. case i kupe grupe Ljubljana. U Hrvatskoj su Tajana Sekelj Ivancan i Tatjana Tkalcec na temelju nalaza iz okolice Kutine i Garesnice izvele svoju podjelu (SEKELJ IVANCAN, TKALCEC 2002, 176-178): 1. case trbusastog oblika (mogu biti na niskoj ili visokoj nozi), 2. case izduzenog oblika (karakteristicno je ukrasavanje tijela vodoravnim rebrenjem i zljebljenjem pomocu instrumenta), 3. case konkavnog oblika (imaju lagano prosireno dno i tijelo koje se siri prema otvoru). Case s utvrde Canjevo pronadene su u vrlo malom broju i vrlo fragmentiranom stanju tako da je vecini nemoguce poblize odrediti oblik ili tip. Medu svim ulomcima jedino bi se jedna casa (T.161) mogla pripisati Gustinovoj podjeli. Rijec je o casi na niskoj nozi tipa Celje. Sacuvano je citavo dno i veci dio trbuha, izduzen i valjkastog oblika. Vanjska povrsina gruba je na dodir, a ukras je izveden ubadanjem stapicastim siljatim predmetom. Ukras se sastoji od vodoravnih zljebova i jedne vodoravne vrpce ukrasene motivom kosih paralelnih linija, otisnutim tupim predmetom. Casa je izradena na brzovrtecem loncarskom kolu, svijetlo oker boje. Slicna casa iz Gudovca datira se u 15.st., usporedujuci je sa slicnim u Ugarskoj (TKALCEC 2001, 219, si. 13, Kat.br. 11, T. 2.3). U Sloveniji se celjske case takoder datiraju u 15.st. (GUSTIN 2001a, 158, si.

A special group of tableware are jugs and bottles (T.15). Finds of jugs and bottles are substantially rarer than pots, covers, bowls or plates. That kind of tableware was used for putting the drinks on the table during the meals. They are belly-shaped, with an unpronounced shoulder and a narrowed cylindrical neck, and they can have one or two handles. During the period between the 15th and the 16th century, bottles with a very simple rim, or ones with a beak-like mould were used. At Fort Canjevo, both types were found. A sherd with a simple rim and a long narrow neck (T.15-3) was decorated with four ribs on the neck, under which there was a wide painted red line and punctures made with a sharp stick-like object. Another sherd (T.15-6) decorated with sheaves of more or less shallow and deep grooves, probably belongs to the same type (PREDOVNIK 2003, Cat. 374). On the other hand, the sherd of a ceramic bottle with a beak-like mould (T.15-5) is identical to the shapes of the bottles from Sokolovac near Garesnica and Ciglenica near Varazdinske Toplice (SEKELJ IVANCAN, TKALCEC 2002, 178, 182J.72; BEKIC 2006, 38, T.12-13). The bottle was made on a fast rotating wheel, and it was decorated with sheaves of horizontal grooves on the shoulder and the edge of the vessel. There is an interesting find of a belly of a bottle with very thin walls (T.15-1). On the inside, it is yellow, and on the outside, it was painted over with a thin layer of green glazing. On the outside surface there is a visible mark of a small handle, round in the cross-section, and decorated with one horizontal rib on the shoulder and with two shallow grooves on the belly. A similar artefact was found in Ciglenica, which was dated to the 15th century, which overlaps with the location of the find at Canjevo (Trench J, Layer 4; BEKIC 2006, T.8-12). According to that, also the bottles and the jugs with small handles that connect the shoulder and the neck should be attributed to a somewhat later period, between the 16th and the 17th century (SEKELJ IVANCAN, TKALCEC 2002, 178; BEKIC 2006, 38, T.7-8, T.8-12). Many sherds of such vessels were found at the fort (T.15-4,7, 8). A certain part of the finds are sherds of handles that belonged to various types of vessels (T.159,10,11,12,13,14). It is more difficult to place them into a shorter period, so it would be best to date them to the period between the 16th and the 18th century. Two band-like handles are an exception (T.16-15,16), which in their texture and the decoration method (punctures with a sharp stick­ like object) would rather belong to the period of the 15th century. Glasses (Beakers) During the developed Middle Ages, smaller pots and wooden drinking glasses were used, and in the 14th century, there was a need for a special

129

20. Ulomak case (pehara) tipa Celje (T.16-1) Sherd of a glass (beaker), the Celjetype (T.16-1)

130

189). S druge strane, slican ulomak iz Konjscine datira se u 16.st. (HORVAT, FILIPEC 2001, 178, T. II, 3). Jedan drugi ulomak case (T.16-5) s izbacenim tordiranim rebrom slici ulomku case iz Ljubljane (Turjaska palaca), koja se jednako tako datira u 15. st (GUSTIN 2001a, 158, si. 12, 3940). I na ostalim nalazistima u sjevernoj Hrvatskoj pronalaze se kasnosrednjovjekovne goticke case. Primjere za to imamo u Glogovnici i Ivancu Krizevackom pokraj Krizevaca, a pogotovo u Gudovcu pokraj Bjelovara. U Gudovcu je pronaden veci broj takovih casa, ali je problem sto su sve prikupljene u nepoznatom kontekstu, tj. slucajni su povrsinski nalazi ili potjecu iz nesistematskih arheoloskih istrazivanja (TKALCEC 2001, 219). Buduci da su i preostali ulomci casa (T.162,3,6,7) slicne fakture, a usto su i ukraseni na istovjetan nacina (ubadanjem tupim ili ostrim predmetom), trebalo bi ih takoder datirati u 1516.st. Peke Osim kuhanja tekucih jela u loncima, stanovnici Canjeva vrlo su cesto zivotinjsko meso pekli na raznju, ali i ispod peke. Naime, od ranog srednjeg vijeka pa do danas u tradiciji ljudi odrzao se poseban nacin pecenja mesa ispod peke pa se tako izgled srednjovjekovne peke u sustini ne razlikuje mnogo od danasnjih. Rijec je o vecem zvonolikom “poklopcu” koji na vrhu ima jednu rucku kojom se peka pomice.4 Faktura peka vrlo je losa, drobi se i mrvi, a boja se proteze od crvenkastonarancaste do bijelosive. Sastoji se od neprociscene gline s vrlo mnogo primjesa pijeska, kremena, vecih kamencica, vapnenca, pljeve, pa cak i citavih sjemenki. S unutrasnje strane na nekim se ulomcima nalazi tanki premaz finije prociscene zitke gline. Na utvrdi Canjevo ulomci peka pronadeni su samo na dva mjesta. Nekoliko je ulomaka pronadeno u datiranom sloju sonde J kod sjevernog bedema, sto po dataciji

21. Ulomak kasnosrednjovjekovne keramicke peke Sherd of late medieval ceramic baking lid

standard shape - ceramic glasses. The glasses were made in series, from a top-quality, wellpurified clay, so as not to break easily. They differ from other ceramics in their rich decoration, and their shape is adjusted to holding them in a hand, and their rim to drinking (GUSTIN 2001a, 138140). Therefore, they drew special attention, so there are several categories of glasses. In Slovenia, Mitja Gustin divided the glasses from Celje into four categories (GUSTIN 2001a, 143-156): 1. simple glasses, 2. small pots, 3. Celje-type glasses, 4. Ljubljana-type glasses and cups. In Croatia, Tajana Sekelj Ivancan and Tatjana Tkalcec, based on the finds from the surroundings of Kutina and Garesnica, provided their own categorization (SEKELJ IVANCAN, TKALCEC 2002, 176-178): 1. belly-shaped glasses (can be on a short or a tall leg), 2. glasses of an elongated shape (with a characteristic decoration of the body with horizontal ribs and grooving with some instruments), 3. concave glasses (having a slightly wider bottom and a body that is widening towards the opening). Glasses from Fort Canjevo were found in very small numbers and in a very fragmented condition, so that for most of them, it was impossible to determine more closely the shape or the type. Among all of the sherds, only one glass (T.16-1) can be assigned to Gustin’s categorization. It is a glass on a short leg of the type Celje. The whole bottom and a larger part of the elongated cylindrical belly were preserved. The outer surface is rough to the touch, and the decoration was applied by punctures with a sharp stick-like object. The decoration is made of horizontal grooves and one horizontal band decorated with a motif of slanted parallel lines, imprinted by a dull object. The glass was made on a fast rotating wheel, of a light ochre colour. A similar glass from Gudovac is dated to the 15th century, by comparison to the similar finds in Hungary (TKALCEC 2001, 219, Fig. 13, Cat. 11, T.2-3). In Slovenia, the Celje-type glasses are also dated to the 15th century (GUSTIN 2001a, 158, Fig. 189). On the other hand, a similar find from Konjscina is dated to the 16th century (HORVAT, FILIPEC 2001, 178, T.ll, 3). Another sherd of a glass (T.16-5) with an outwards twisted rib is similar to a sherd of a glass from Ljubljana (Turjaska palaca), which is also dated to the 15th century (GUSTIN 2001a, 158, Fig. 12, 39-40). On other sites in northern Croatia, there are late medieval Gothic glasses. There are such examples in Glogovnica and Ivanec Krizevacki near Krizevci, and especially in Gudovac near Bjelovar. In Gudovac, a larger number of such glasses had been found, but the problem was that they were

Prva cjelovita peka u Hrvatskoj rekonstruirana je na nalazistu Stari Perkovci - Sela. Autor teksta sudjelovao je u istrazivanjima na spomenutom nalazistu, a tamosnje ce peke biti objavljene u sklopu zasebne monografije. The first whole baking lid in Croatia was reconstructed at the site Stari Perkovci - Sela.The author of the text participated in the research at the mentioned site, and the baking lids from that site will be published within a special monography.

dobivenoj analizom ugljena odgovara sredini 15.st. Tu su ulomci vjerojatno dospjeli nivelacijom terena za potrebe gradnje sjevernog bedema. Na jednom od ulomaka je manja rupica, kojih je na citavoj peki vjerojatno postojalo vise. Najvise je ulomaka pronadeno unutar zgrade 1 (sloj 4 i 5). Prilikom arheoloskih iskopavanja zgrade u nizim je slojevima prepoznato vise prosloja prepaljene crvene zemlje s dosta gara. Moguce je da su peke koristene upravo tu, a ovu pretpostavku osnazuje i spomenuta prepaljena zemlja. Buduci da je zgrada 1 naknadno prigradena, te peke trebalo bi datirati najvjerojatnije u 17.st.5 Prema tome, razvidno je da su se stanovnici utvrde Canjevo vrlo cesto sluzili pekama prilikom spremanja hrane, i to u duzem razdoblju od 15. do 17.st. Vrlo slicne srednjovjekovne peke nalazimo na nalazistu Sela u Starim Perkovcima, gdje datiraju u sredinu 14.st. i Ciglenici kod Varazdinskih Toplica iz sredine 16.st. (BEKIC 2006, 34-35, 38, T.5-3, T.6-7, T.139). Majolika i slikana keramika Majolika je vrsta keramike premazana gustim bijelim, neprozirnim premazom, tj. smaltom (MOHOROVICIC 1964, Majolika, 368; ZGLAVMARTINAC 2003, 11; ZGLAV-MARTINAC 2004, 192). Tipicna je za razdoblje 15-17.st., a pogotovo za vrijeme renesanse. U to su se vrijeme mnoge radionice srednje i sjeverne Italije okusale u njezinoj vrlo skupoj proizvodnji (Faenza, Urbino, Deruta, Venecija; MOHOROVICIC 1964, Keramika, 164; MILLER, MILLER 1998, 66-67; ZGLAVMARTINAC 2003, 11; ZGLAV-MARTINAC 2004, 62). Ime majolika potjece od imena grada Mallorca (Majorca) na Balearskim otocima koji je u to doba bio tranzitni centar, a gdje je od 9.st. cvjetala maursko-spanjolska proizvodnja glazirane keramicke robe. Majolika cini prijelaz od jednostavnih keramickih izradevina u fajansu6 kao proizvod umjetnickog obrta. Za proizvodnju majolike upotrebljava se glina koja sadrzi mnogo vapnenca zbog cega su izradevine izrazito porozne. Keramika se pece u dva navrata: prvi put da ocvrsne (biskvit), a drugi put nakon umakanja u zitku masu tako da tim postupkom nastaje glazura metalnog sjaja. Majoliku cini stolno posude luksuznog karaktera, primjerice vrcevi, zdjelice i tanjuri (MOHOROVICIC 1964, Majolika, 368; MILLER, MILLER 1998, 66-67). Nakon 16.st. majolika, odnosno fajansa, postala je proizvod za svakodnevnu upotrebu diljem Europe. U razvoju stila i ukusa veliku i znacajnu ulogu imala je trgovina sa Srednjim i Dalekim istokom (tako kineski i japanski porculan postaje vrelom inspiracije). Jedan od vodecih centara u Europi postao je Delft u Nizozemskoj

all collected in an unknown context, i.e. as chance surface finds, or coming from an unsystematic archaeological research (TKALCEC 2001, 219). Since the remaining sherds of glasses (T.16 2,3,6,7) have a similar texture, and are also decorated in a similar way (punctures with a sharp or a dull object), they should also be dated to the period between the 15th and the 16th century. Baking lids Apart from cooking liquid foods in pots, the inhabitants of Canjevo often roasted the meat on spits, but also under a baking lid. Since the early Middle Ages until today, people have had the tradition of special ways of baking meat under the baking lid, so the medieval baking lid does not differ much from today’s. It is a large bellshaped “lid” on top of which there is a handle used to move the baking lid.4 The texture of the baking lids is usually bad and crushing, and the colours vary from reddish-orange to whitish-grey. It is made of unpurified clay with a lot of temper of sand, flint stone, larger stones, limestone, chaff, and even whole seeds. On the inside, on some sherds there is also a thin layer of finer purified liquid clay. At Fort Canjevo, sherds of baking lids were found only in two places. Several sherds were found in the dated layer of Trench J, near the north defensive wall, which by dating through charcoal analysis fits the midd of the 15th century.5 The sherds ended up there probably because of terrain levelling for the purpose of the construction of the north defensive wall. On one of the sherds, there is a smaller hole, such as there were probably many more on the whole baking lid. Most of the sherds were found within Building 1 (Layers 4 and 5). During the archaeological excavations of the building, several layers of red soil with a lot of charcoal were identified in the lower layers. It is possible that the baking lids were used on that specific place, and this assumption is strengthened by the mentioned burnt soil. Since Building 1 was additionally built later on, these baking lids should probably be dated to the 17th century. According to that, it is obvious that the inhabitants of Fort Canjevo often used baking lids in food preparation, in longer periods from the 15th to the 17th century. Very similar baking lids were found at the site Sela in Stari Perkovci, where they are dated to the mid of the 14th century, and in Ciglenica near Varazdinske Toplice from the mid of the 16th century (BEKIC 2006, 34-35, 38, T.5-3, T.6-7, T.13-9).

131 —

5

BEKIC, SEKULA 2004, 79; BEKIC 2006, 38. BEKIC, SEKULA 2004, 79; BEKIC 2006, 38. ~* Ime fajansa potjece od francuskog naziva za talijanski grad Faenzu. The name faience comes from the French name for the Italian city of Faenza.

132

22. Pokrajne sjeveroistocne Italije odakle potjece najvise majolickog posuda Provinces of NE Italy where most of maiolics comes from

ciji je utjecaj zapazen u cijeloj europskoj proizvodnji, dakako sa stanovitim regionalnim obiljezjima. Oslikavanje se svodi na modro-bijelo ili visebojno (MOHOROVICIC1964, Keramika, 164: MILLER, MILLER 1998, 96-99). Znacajnu proizvodnju razvila je Njemacka (Frankfurt, Nurnberg), Francuska (Strasbourg, Marseille) i pogotovo Italija (Savona, Milano, Torino, Faenza, Venecija; MOHOROVICIC 1964, Keramika 166; MILLER, MILLER 1998). U Hrvatskoj se tek u posljednjih nekoliko godina majolici pristupa s vecim zanimanjem. Do sada je najbolje obradena majolika iz Dioklecijanove palace u Splitu (H. Zglav-Martinac - Ulomak do ulomka), iz Nina (K. Gusar, magistarski rad) i s podrucja Istre (T. Bradara). Na utvrdi Canjevo pronadeno je pedesetak ulomaka majolike, a vecinom su to ulomci vrceva, casa i zdjelica. Odredeni dio slikan je plavom ili modrom bojom na bijeloj glazuri, a veci dio oslikan je visebojno. Vecina starijih ulomaka (15-16.st.) najvjerojatnije je uvezena iz Italije, a mladi ulomci (17-18.st.) nuzno ne moraju biti import, vec je vjerojatnije rijec o lokalnim proizvodima. Nekoliko ulomaka pronadeno je u datiranom sloju sonde J u 2.pol.15.st. Ulomak (T.17-20) s mrezastim uzorkom slikanim plavom bojom analogiju nalazi u Splitu, gdje se slicna keramika (iako slikana smedom bojom) takoder datira u 15.st. i pripisuje se spanjolsko-maurskoj lustrum majolici (ZGLAV-MARTINAC 2004, 133, Kat.br. 123). U datiranom sloju postoje jos dva ulomka. Ulomak (T.17-8) slicnosti nalazi na ulomku iz 2.pol.15.st. u Dioklecijanovoj palaci u Splitu

Maiolica and Painted Ceramics Maiolica is a type of ceramics painted over with a dense, white, non-transparent layer, i.e. smalt (MOHOROVICIC 1964, Maiolica, 368; ZGLAVMARTINAC 2003, 11; ZGLAV-MARTINAC 2004, 192). It is typical for the period from the 15th to the 17th century, and especially in Renaissance. At that time, many workshops of central and north Italy tried its very expensive production (Faenza, Urbino, Deruta, Venice; MOHOROVICIC 1964, Ceramics, 164; MILLER, MILLER 1998, 66-67: ZGLAV-MARTINAC 2003, 11; ZGLAV-MARTINAC 2004, 62). The name maiolica comes from the city Mallorca (Majorca) on the Balearic islands, which at that time was a transit centre, and where from the 9th century on, a Moorish-Spanish production of glazed ceramics flourished. Maiolica represents a transition from simple ceramic artefacts to faience6 as a product of artistic artisanship. For the production of maiolica, they used clay that contained a lot of limestone, which made the artefacts distinctly porous. The ceramics is fired twice: the first time to make it harder (biscotto, bisque ware), and the second time after dipping it in a liquid mass, and that procedure gives it a glazing of a metallic glow. Maiolica is usually luxury tableware, for instance jugs, small bowls, and plates (MOHOROVICIC 1964, Maiolica, 368; MILLER, MILLER 1998, 66-67). After the 16th century, maiolica, or faience, became a product for daily use throughout Europe. In the development of styles and tastes, a major role was played by the trade with the Middle and the Far East (and so the Chinese and the Japanese porcelain became a fountain of inspiration). One of the leading centres in Europe became the city of Delft in the Netherlands, whose influence was noticed in the whole European production, naturally with certain regional characteristics. The painting was mostly navywhite or multi-coloured (MOHOROVICIC 1964, Ceramics, 164; MILLER, MILLER 1998, 96-99). A significant production was developed in Germany (Frankfurt, Nurnberg), France (Strasbourg, Marseille), and especially in Italy (Savona, Milano. Torino, Faenza, Venice; MOHOROVICIC 1964: Ceramics 166; MILLER, MILLER 1998). In Croatia, only for the past couple of years has maiolica been given a somewhat greater interest. So far, maiolica that was analysed best was the one from the Diocletian’s Palace in Split (H. Zglav-Martinac - Sherd to sherd...), from Nin (K. Gusar, MA thesis) and from the locations in Istria (T. Bradara). At Fort Canjevo, about fifty sherds of maiolica were found, and mostly they are sherds of jugs, glasses, and small bowls. A certain part was painted blue or navy on a white glazing, and the biggest part was multi-coloured. Most of the older sherds (15th-16th century) were most probably imported from Italy, while the more recent sherds (17th-18th century) do not necessarily have to be imported, but are more

(ZGLAV-MARTINAC 2004, 132, Kat.br. 173). Prema tome bi ovaj vrc porijeklo trazio u Romagni ili Faenzi. Na ulomku (T.17-5) prikazan je stilizirani biljni motiv (a ciuffo). Pripada tzv. talijanskomaurskoj majolici i vjerojatno potjece iz Faenze u Italiji, a slican je vrcu iz Celja (CUNJA 2001, 109, kat.st. 6). Rijec je o vrcu s listolikim izljevom i vecom ruckom koja spaja trbuh s obodom posude. Na prednjoj je strani naslikan medaljon, koji s obje bocne strane flankiraju motivi palmete oblih krajeva listova. Ulomak iz Canjeva sadrzi dio palmete blize obodu. Prema obliku vrca i nacinu slikanja datira u 2.pol.15.st. i potjece iz pokrajina Romagna ili Marche u Italiji. Iz sloja 4 sonde J potjece ulomak boce (T.17-9) oslikan zutom, zelenom, plavom i smedom bojom. Rijec je o jedinom primjerku gravirane (venecijanske) keramike koji bi vjerojatno trebalo datirati u 16.st, a slicno je i s jednim zanimljivim ulomkom manjeg vrca (T.17-14) na kojem je na tamno plavoj glazuri slikano bijelom bojom. Medu ostalim ”starijim” vrcevima slikanim plavom bojom treba izdvojiti nekoliko ulomaka. Vecinom je rijec o jednakom tipu vrca s trolisnim izljevom koji na prednjoj strani ima plavom bojom slikani medaljon uokviren Ijestvicastim motivom i palmetama kakvi se proizvode u talijanskoj pokrajini Emilija Romagna (Faenza, Romagna) tijekom 2.pol.15-1.pol.16.st. (BOJANI, RAVANELLI-GUIDOTTI, FANFANI 1985, 79-80, Kat. 170-174). Kontekst pronadenih ulomaka (T.17-1,3,4,6,23) odgovara toj dataciji jer potjecu iz slojeva vezanih uz starije zidove palasa (uokolo cisterne, Z20). Istom bi vremenu trebalo pripisati i ulomak (T.17-7) s prikazom covjeka u trku ili plesu. To je talijanska renesansna majolika, tzv. alla porcellana iz Montelupa ili Veneta (ZGLAVMARTINAC 2004, 142, 173, Kat.br. 170, 178). Posebno je zanimljiv veci ulomak zdjele (T.1722) s motivom lisnate (maslinove) grancice, oslikan plavom, zelenom i smedom bojom. To je lokalna, tzv. maiolica a foglia d’ulivo sa kr.16poc.17.st. iz talijanske pokrajine Marche (ZGLAVMARTINAC 2004, 172, Kat.br. 346-347). Pocetkom 17.st. na podrucju sjeveroistocne Italije (Romagna, Marche) pocela je sve veca upotreba raznih tonova zute i jarko narancaste boje pri oslikavanju vrceva. U kombinaciji s njima nerijetko se javlja i plava boja (CUNJA 2001, 100, kat.st. 14). Takovo slikanje potvrdeno je i na Canjevu (T.17-10-12,16). Jedan ulomak vrca (T.17-21) pronaden u datiranoj zatvorenoj cjelini iz kr.17.st do poc.18.st. pokazuje vec neke druge karakteristike. Naravno da popularno slikanje plavom bojom ne iscezava, vec se izvodi drugom (modernijom) tehnikom, a cesce se izraduju razne boce i case s bijelosivkastom glazurom (T.1713,15,17,19). Ukrasavanje neglaziranih posuda moze biti izvedeno i slikanjem pretezito crvenom bojom na
Vidi biljesku 4. See note 4.

133

probably artefacts of local production. Several sherds were found in the layer of Trench J dated to the second half of the 15th century. The sherd (T.17-20) with a net pattern painted blue has its analogy in Split, where similar ceramics (although painted brown) is dated to the 15th century and attributed to the SpanishMoorish lustrum maiolica (ZGLAV-MARTINAC 2004, 133, Cat. 123). In the dated layer there were two more sherds. The sherd (T.17-8) has some similarities with the sherd from the second half of the 15th century in the Diocletian’s Palace in Split (ZGLAV-MARTINAC 2004, 132, Cat. 173). According to that, this jug would have its origin in Romagna or Faenza. On the sherd (T.17-5) there is a stylised floral motif (a ciuffo). It belongs to the so-called Italian-Moorish maiolica, and it probably originates from Faenza in Italy. It is very similar to the jug from Celje (CUNJA 2001, 109, Cat. 6). It is a jug of a leaf-like mould and a larger handle that connects the belly to the rim of the vessel. On the front side, a medallion is painted, which is flanked on both sides with motifs of a palm tree with rounded leaf edges. The sherd from Canjevo has a part of the palm tree closer to the rim. According to the shape of the jug and the method of painting, it is dated to the second half of the 15th century, and it originates from the regions Romagna or Marche in Italy. From Layer 4 of Trench J, comes a sherd of a bottle (T.17-9) painted yellow, blue, green, and brown. It is the only specimen of an engraved (Venetian) ceramics, which would probably have to be dated to the

23. Idealna rekonstrukcija srednjovjekovne kaljeve peci s osnovnim dijelovima (crtez: P. Magnani, M. Samec; preuzeto iz: Gustin, Horvat 1994, si. 24) Ideal reconstruction of medieval tile stove with the main parts (drawing: P. Magnani, M. Samec; taken from: Gustin, Horvat 1994, picture 24)

134

trbuhu u vidu jedne ili nekoliko horizontalnih paralelnih tanjih ili debljih linija, visestrukih valovnica ili visecih polukrugova (T.16-17-26). Na Ciglenici se takovo slikanje datira u 2.pol.16.st. (BEKIC 2006, T.8-4), a na nalazistu Sela kod Starih Perkovaca crveno slikane posude postoje vec u 14.st.7 Postoje i druge vrste oslikavanja, npr. sivom ili bijelom bojom u vidu raznih linija (T.16-27,29) ili mrljasto u obliku nepravilnih “oblacica” po cijeloj vanjskoj povrsini posude (T.3-13). KALJEVE PECI I PECNJACI Padom Rimskog Carstva i tijekom Seobe naroda u ranom srednjem vijeku grijaci sistem hipokausta8 je zanemaren i pribjeglo se otvorenim i zatvorenim ognjistima. Od tada su poznata dva osnovna sistema grijanja: kamin i kaljeva pec. Kamin odlikuje otvoreno ognjiste s jedne strane te dimnjak koji odvodi dim izvan prostorije. No, kako kamini nisu pokazali pravu ucinkovitost, razvile su se kaljeve peel sastavljene od peenjaka u 14.st. na podrucju Austrije i juzne Njemacke, odakle su se prosirile u nase krajeve (GUSTIN, HORVAT 1994, 48-49; HORVAT 1994, 215, 237; RADIC, BOJCIC 2004, 49-50). Takve su peci obicno bile prislonjene uza zid, a moglo ih se loziti i iz nekih susjednih prostorija. Prednost je bila u tome sto su kaljeve peci dugotrajno grijale prostorije, a iskljucivo su smjestane u dnevni boravak. Kaljeva peczatvorena je cjelina, a sastoji se od tri dijela: postolja peci, lozista u obliku kocke ili kvadra te gornjeg poligonalnog dij­ ela ispunjenog spletom supljih cijevi kojima topli f zrak struji p rema dimnjaku. Na vrhu peci nalazi se kruniste (GUSTIN, HOR­ VAT 1994,48-49; TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001,265; RADIC, BOJCIC 2004, 49). Diferencijacijom stanovnistva pojavile su se gradske peci, gradenjem kojih je u doba gotike naglasena teznja k visini (TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 265). Kada bi se pec ostetila ili bi se pojavila nova

16th century, and it is similar to an interesting sherd of a smaller jug (T.17-14), which was painted white over a dark blue glazing. Among the other “older” jugs that were painted blue, several sherds should be mentioned. Mostly it is the same type of the jug with a three-foliate mould, which on the front side has a blue painted medallion framed with a purple motif and palm trees, the likes of which were produced in the Italian region Emilia Romagna (Faenza, Romagna) during the 2nd half of the 15th and the 1st half of the 16th century (COLOURNI, RAVANELLIGUITOTTI, FANFAN11985, 79-80, Cat. 170-174). The context of the found sherds (T.17-1,3,4,6, 23) would fit the dating, as they come from layers linked to the older walls of the palace (around the water tank, W20). To the same period also the sherd (T.17-7) should be attributed, with an image of a man running or dancing. It is Italian Renaissance maiolica, the so-called alla porcellana from Montelupo or Veneto (ZGLAV-MARTINAC 2004, 142, 173, Cat. 170, 178). Especially interesting is a larger sherd of a bowl (T.17-22) with the motif of a leafy (olive) branch, painted in blue, green, and brown. It is local, socalled maiolica a foglia d’ulivo from the end of the 16th to the beginning of the 17th century, from the Italian region Marche (ZGLAV-MARTINAC 2004, 172, Cat. 346-347). At the beginning of the 17th century, in the north-eastern area of Italy (Romagna, Marche) there was an increasing use of different tones of yellow and bright orange in painting the jugs. Often also the blue colour was used in that combination (CUNJA 2001, 100, Cat. 14). Such painting was found at Canjevo as well (T.17-1012,16). One sherd of a jug (T.17-21), which was found in the closed context dated from the end of the 17th century to the beginning of the 18th century, already shows some other chara­ cteristics. Naturally, the popular painting in blue does not vanish, but is done in a different (more modern) technique. Increasingly more often, different bottles and glasses with whitish grey glazing are being produced (T.17-13,15,17,19). The decoration of the unglazed vessels can also be done by painting it mostly red, on the belly, in the form of one or several horizontal parallel thinner or thicker lines, multiple wave lines or hanging semi-circles (T.16-17-26). In Ciglenica, such painting is dated to the 2nd half of the 16th century (BEKIC 2006, T8-4), and on the site Sela in Stari Perkovci the red painted vessels originate from as early as the 14th century.7 There are other kinds of painting, for instance, grey or white in the form of different lines (T.16-27,29), or spotty, in the form of irregular “clouds” across the whole surface of the vessel (T.3-13).

24. Jednostavni pecnjak u obliku

case (T.18-4)
Simple tile in the form of a glass (T.18-4)

25. Restaurirani zdjelasti pecnjak cetvrtastog otvora (T.18-1) Restored bowl-shaped tile with a rectangular opening (T.18-1)

Hipokaust je sistem zagrijavanja slican danasnjem centralnom grijanju. Naime, ispod podova zgrada i unutar zidova postavljane su suplje cijevi u koje bi se upuhivao topli zrak iz pobocne prostorije gdje se lozila vatra. Hypocaust is a heating system similar to today’s central heating. Under the floors of the buildings and within the walls, there were hollow pipes that would get warm air from a side room where the fire was fed.

TILE STOVES AND TILES With the fall of the Roman Empire and the Great migration in the early Middle Ages, the hypocaust8 Jednostavni otvoreni pecnjaci u obliku case heating system was neglected and open and i cetvrtasti pecnjaci closed fireplaces were used. Since then, two basic Kaljeve peci razvile su se od primitivnijih heating systems have been known: the fireplace glinenih te su preuzele njihove dijelove. Tako su and the tile stove. The fireplace features an open za njihovu gradnju koristeni keramicki pecnjaci fire on one side, and a chimney taking the smoke razlicitih oblika (HORVAT 1994, 227). Njihova je out of the room on the other side. However, since upotreba dokazana u gotovo svim kasnosrednjo- the fireplaces did not show a real efficiency, tile vjekovnim utvrdama Hrvatske, te ih, osim na stoves, made from tiles, were developed, in the Canjevu, pronalazimo u gradu Ruzici iznad 14th century on the territories of Austria and Orahovice, plemickom gradu Vrbovcu pokraj Huma southern Germany, from where they spread to our na Sutli, Barilovicu pokraj Karlovca, Medvedgradu, region (GUSTIN, HORVAT 1994, 48-49; HORVAT Gudovcu kraj Bjelovara (gradiste, proizvodacki 1994, 215, 237; RADIC, BOJCIC 2004, 49-50). centar pecnjaka) itd. (TKALCEC 2001, 213). Such tile stoves were usually leaning against a Postoje tri osnovne vrste jednostavnih wall, and they could be fed from some pecnjaka: a. zatvoreni pecnjaci kuglastog oblika surrounding rooms. The advantage was that tile (iz kojih se razvijaju tzv. mamasti pecnjaci ili stoves could provide longer heating, and they pecnjaci u obliku lukovice), b. otvoreni pecnjaci u were put only in the living rooms. A tile stove is a obliku casa, c. otvoreni pecnjaci u obliku zdjela s closed unit, and it consists of three parts: the cetvrtasto izvedenim rubom (HORVAT 1994, 230, stove base, the firebox in the form of a cube or a Slika 18). Tip A pecnjaka ne pojavljuje se na utvrdi rectangle, and an upper polygonal part filled with Canjevo, a tip B i C pronalazi se u vecem broju. a net of hollow pipes through which the air goes Najjednostavniji oblik pecnjaka poznat u up to the chimney. On the top of the stove there is srednjoj Europi (Straubing) od 12.st. jest onaj u a crowned top (GUSTIN, HORVAT 1994, 48-49; obliku case manjih dimenzija, izraden na TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 265; loncarskom kolu. Takovi pecnjaci bill su gusto RADIC, BOJCIC 2004, 49). With the differentiation poredani jedan pored drugoga unutar strukture of the population, there were city stoves, which kaljeve peci, a ugradivani su u vanjski dio peci s in the Gothic period tended to be built tall otvorom prema van (HORVAT 1994, 227; TOMICIC, (TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 266). Pecnjaci 265). When a stove got damaged, or there was a su na jednoj strani potpuno otvoreni kako bi se new style in fashion, they were often repaired in dodatno povecala povrsina peci koja isijava the same places, but with new tiles (RADIC, toplinu. Stijenke takvih pecnjaka na utvrdi Canjevo BOJCIC 2004 49) (T.18) debele su 8-11 mm i pretezito su narancaste do raznih tonova smede boje, cesto s tragovima Simple open tiles in the form of a glass and gorenja. Najvise primjeraka pronadeno je unutar square tiles zgrade 3, u donjim slojevima. To ne cudi jer je zgrada Tile stoves were developed from the more 3 funkcionirala u starijoj fazi utvrde (15-16.st). primitive clay stoves, and took some of their parts. Tijekom 15.st. pojavljuju se tzv. nisasti pecnjaci So for their construction ceramic tiles of different u obliku poluvaljka. U to bi vrijeme zdjelasti shapes were used (HORVAT 1994, 227). Their pecnjaci popunjavali donji dio kaljeve peci, a gornji use has been proven in almost all late medieval bi dio bio popunjen nisastim pecnjacima. Ta vrsta forts in Croatia, and, apart from Canjevo, they are na Canjevu nije pronadena. found in Ruzica near Orahovica, the noble town Nisaste pecnjake zamjenjuje otvoreni zdjelasti of Vrbovec near Hum on Sutla, in Barilovic near pecnjak s cetvrtastim otvorom. Ulomci takvih Karlovac, in Medvedgrad, in Gudovac near Bjelovar pecnjaka na utvrdi Canjevo pronadeni su u vecoj (the manufacturing centre for the tiles) etc. kolicini, od kojih je jedan rekonstruiran u cijelosti (TKALCEC 2001 213) (T.18-1). Veca kolicina ulomaka jednostavnih There are three basic types of simple tiles: a. cetvrtastih i casastih pecnjaka pronadena je u closed tiles of a round shape (later to be najnizim slojevima sektora L tijekom iskopavanja developed into the so-called mammata tiles or 2007.g. Zdjelasti pecnjaci cetvrtastog otvora cesti tiles shaped as a bulb), b. open tiles in the form of su bill u upotrebi tijekom 15. i 16. St., premda su a glass, c. open tiles in the form of a bowl with a se pojavili i ranije. Pronalazimo ih u Ljubljanskom square-shaped edge (HORVAT 1994, 230, Fig. gradu, Ciglenici kod Varazdinskih Toplica, 18). Type A tiles are not found at Fort Canjevo, Vrbovcu kraj Huma na Sutli, Ruzici iznad Orahovice while types B and C can be found in large numbers. itd. (GUSTIN, HORVAT 1994; TOMICIC, TKALCEC, The simplest tile form known in the central DIZDAR, LOZNJAK 2001; RADIC, BOJCIC 2004; Europe (Straubing) from the 12th century is the BEKIC 2006, 39, T.6-16). one in the form of a glass, of smaller dimensions, Jednostavni pecnjaci radeni su na loncarskom made on the potter’s wheel. Such tiles were closely kolu i obicno su neukraseni jer su postavljani set one next to the other within the stove

moda, cesto su obnavljane na istim mjestima, ali s novim pecnjacima (RADIC, BOJCIC 2004, 49).

135 —

136

unutar kaljeve peci daleko od ociju promatraca. No, ono sto moze na prvi pogled izgledati kao ukras na vanjskoj stijenci zapravo su preostaci nastali prilikom izradbe. Gotovo na svim jednostavnim pecnjacima zamijecuju se otisci prstiju loncara u vidu dubokih zljebova, a moguci su i snopovi tankih zljebova ili reljefni ukras na dnu u obliku rozete ili kriza kao otisak loncarskog kola (GUSTIN, HORVAT 1994, 57). Na utvrdi su pronadeni i neki dijelovi unutarnje konstrukcije kaljeve peci. Zanimljiv je komad zapecene glinaste smjese lose kvalitete s vrlo mnogo primjesa pljeve koji je medusobno odjeljivao i fiksirao tri pecnjaka unutar kaljeve peci. Reljefni pecnjaci Reljefno ukraseni pecnjaci nastali su tako da se na osnovni tip pecnjaka s prednje strane pricvrstila ploca, najcesce cetvrtastog oblika. S druge strane im je dno kojim se pecnjak ucvrscivao u konstrukciju kaljeve peci (TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 266). Dekorativna ploca isprva je bila neglazirana; zute, narancaste ili sive boje. Na njoj su prikazivani razliciti vegetabilni, zoomorfni ili antropomorfni motivi. Time je kaljeva pec postala i nositelj dekoracije unutar prostorije (HORVAT 1994, 216). Reljefne pecnjake su specijalizirani loncari izradivali uglavnom po modelu, a samo najvjestiji od njih izradivali su nove motive. Kalupi su izradivani koristenjem drva i gline. Od drva bi se prvo izradio model u pozitivu (izgleda kao gotov pecnjak), prema kojem bi se izradivao glineni kalup. Obrtnici koji su ih izradivali zivjeli su u velikim gradovima, gdje su cak osnivali posebne cehove, npr. u Celju, Ljubljani, Budimu, Visegradu itd. U Hrvatskoj se radionica kalupa vjerojatno nalazila u Gudovcu kraj Bjelovara (HORVAT 1994, 229). Ostali bi loncari iz takovih radionica nabavljali kalupe preko kojih bi izradili jednaki motiv za svoju kaljevu pec. Razlike su se pocele javljati kada je jedan kalup koristen ucestalo, cime bi se gubili pojedini detalji (TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR,

structure, and they were built into the outside part of the stove, with the opening turned outwards (HORVAT 1994, 227; TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 266). The tiles are completely open on one side in order to further increase the stove surface radiating the heat. The walls of such tiles at Fort Canjevo (T.18-2,4) are 8-11 mm thick and mostly orange, to different tones of brown. Most of the specimens were found within Building 3, in lower layers. That comes as no surprise, since Building 3 was in function in the older phase of the fort (15th to the 16th century). During the 15th century, there were the socalled niche tiles in the shape of a semi-cylinder. In that period, the bowl-shaped tiles would fill the lower part of the stove, and the upper part would be filled with niche tiles. That type was not found at Canjevo. The niche tiles were replaced by open bowlshaped tiles with a square opening. Sherds of such tiles were found at Fort Canjevo in larger quantities; one of which has been completely restored (T.18-1). A larger quantity of sherd of simple square and glass-like tiles was found in the lowest layers of Sector L during the excavations in 2007. The bow-shaped tiles with a square opening were often in use during the 15th and the 16th century, although they had appeared earlier on. We found them in Ljubljana, Ciglenica near Varazdinske Toplice, Vrbovec near Hum on Sutla, Ruzica near Orahovica etc. (GUSTIN, HORVAT 1994; TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001; RADIC, BOJCIC 2004; BEKIC2006, 39, T6-16). Simple tiles were made on the potter’s wheel and were usually not decorated, as they were placed within the tile stove, far from being visible. However, what can seem as a decoration at the first glance, on the outer wall, are actually some leftovers from the process of making. On almost all of the simple tiles there are noticeable potter’s fingers in the form of deep grooves, and there are possibly also some sheaves of thin grooves, or a relief decoration at the bottom, shaped as a rosette or a cross, as an imprint of the potter’s wheel (GUSTIN, HORVAT 1994, 57). Also, some parts of the inner structure of the tile stove were found at the fort. An interesting piece is one of baked clay mixture of low quality with a lot of chaff, which separated and fixed three tiles within the stove. Relief tiles Relief tiles were made so that a plate, mostly square, was fixed on the front part of the basic type of a tile. On the other side was the bottom used to fix the tile into the structure of the stove (TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 266). The decorated plate was not glazed at first; yellow-orange or grey. It displayed different vegetative, zoo-morphological or anthropo-

26. Prikaz grifona ili lava s reljefnog pecnjaka (T.19-8) Griffon or lion on relief stove tile (T.19-8)

LOZNJAK 2001, 266). Prema takvim se pecnjacima prepoznavala lokalna izrada, a na utvrdi Canjevo pronadeni su u vecem broju. Kao primjeri reljefnih neglaziranih pecnjaka s utvrde Canjevo mogli bi se izdvojiti oni sa slijedecim prikazima: vegetabilni splet vitica i trolista, svojevrsne fantasticne zivotinje (grifon ili lav), ljudski lik u haljini s pojasom ili djecak koji jase svojevrsnog kita (T.19-1,3,8,10). Pravokutni pecnjaci s renesansnim viticama u kombinaciji s raznim cvjetovima izradeni u plitkom neglaziranom reljefu u Gradu Slovenske konjice (Slovenija) datiraju se u 2.pol.16.st. Pecnjaci su dimenzija 24,2 x 20 cm (STOPAR 1977, 82-83, Tabela V.). U tu skupinu ubraja se i pronadeni rubni dio reljefnog pecnjaka (T.19-9) s djelomicnim prikazom latica cvijeca. Slicni se u Sloveniji s lokaliteta Svetina i Grad Planina pri Sevnici datiraju na kraj 15.st. (STOPAR 1976, Tabela IV. i V.). Tek je u razdoblju 14-15.st. u Europi pocelo premazivanje pecnjaka tankom olovnom glazurom zelene boje ili raznih tonova smede boje dobivene dodavanjem metalnih oksida. Naneseni tanki sjajni sloj davao je reljefnim pecnjacima lijepi svjetlosni efekt cime je prikaz postajao izrazeniji (HORVAT 1994, 229, 232; GUSTIN, HORVAT 1994, 57; TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 266; RADIC, BOJCIC 2004, 50). Medutim, pojavom glaziranih pecnjaka neglazirani nisu nestali vec su i nadalje bili u upotrebi, a postoje i oni kombinirani od glazirane i neglazirane povrsine. Zanimljivo je da se od vremena Matijasa Korvina (14581490) pojavili i majolicki (visebojni) pecnjaci, npr. u Samoboru (HORVAT 1994, 229, 232). Pecnjaci su s vremenom normirani velicinom i oblikom, iako je sve bilo podredeno konstrukciji peci. Stoga se razvilo nekoliko tipova ovisno o mjestu smjestaja na peci. Cetvrtasti pecnjaci polagani su u donjem dijelu, a u gornjem dijelu nalazili su se pecnjaci s nisama i oni radeni na proboj (HORVAT 1994, 230, Slika 22). Reljefne glazirane pecnjake s utvrde Canjevo tipoloski bismo mogli podijeliti na: a. dijelove krunista, b. rubne dijelove pecnjaka, c. pecnjake s prikazima cvjetova i rozeta unutar zadanog okvira, d. pecnjake s vegetabilnim i zoomorfnim prikazima, e. pecnjake s prikazom ljudskih likova. Najvisi dio kaljeve peci je kruniste. Njezini dijelovi stoje gotovo slobodno kao skulpture i vrlo su cesto glazirani s obje strane ili barem djelomicno premazani preko ruba. Na Canjevu se pojavio oblik trolisnog cvijeta (Ijiljan?) u nekoliko primjeraka (T.21-8,9). Slicni se nalaze u Ljubljanskom gradu i Kozlovom robu nad Tolminom koje datiraju u 1609.g., ali je razlika u tome sto su tamo izradeni u prepletu. Prema tome bi ulomke s utvrde Canjevo trebalo datirati u 1.pol.17.st. (GUSTIN, HORVAT 1994, 78, sl.34 i 35, kat.br. 16-17, 19-21). Osim njih, krunistu pripada i prikaz andela s krilima tamno zelene glazure. Najcesci element kaljeve peci svakako je

morphological motifs. That was how the stove tile became a part of the decorations of the room (HORVAT 1994, 216). Relief tiles were made by specialized potters, mainly using a model, and only the most skilful of them created new motifs. The moulds were made using wood and clay. First, a model in wood would be made in positive (looking like a finished tile), according to which the clay mould would be made. The craftsmen who made them lived in big cities, where they even founded special guilds, for example in Celje, Ljubljana, Budim, Visegrad, etc. in Croatia; the mould workshop was probably in Gudovac near Bjelovar (HORVAT 1994, 229). The other potters would get moulds from such workshops, and use them to make the same motif for their tile stoves. When one mould was used frequently, some differences started appearing, as certain details were lost (TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 266). Local production can be recognized due to such tiles, and they were found at Fort Canjevo in large quantities As examples of relief unglazed tiles from Fort Canjevo, the ones with the following displays could be singled out: a vegetative tangle of tendrils and three-foliates, certain fantasy animals (a griffon or a lion), a human figure in a dress with a belt, or a boy riding a certain whale (T.191,3,8,10). Rectangular tiles with Renaissance tendrils, combined with different flowers made in a shallow unglazed relief in town Slovenske konjice (Slovenia) are dated to the 2nd half of the 16th century. The tiles measures are 24,2 x 20 cm (STOPAR 1977, 82-83, Table V). Within that group there is the found marginal part of a relief tile (T.19-9) with a partial image of flower petals. Similar finds in Slovenia, from Svetina and town Planina near Sevnica are dated to the end of the 15th century (STOPAR 1976, Table IV and V). Not until the period from the 14th to the 15th century in Europe did they start painting the tiles over with a thin lead glazing of a green colour or in different tones of brown, obtained by adding metal oxides. The additional thin glossy layer gave the relief tiles a nice light effect which made the display even more effective (HORVAT 1994, 229, 232; GUSTIN, HORVAT 1994, 57; TOMICIC, TKALCEC, DIZDAR, LOZNJAK 2001, 266; RADIC, BOJCIC 2004, 50). However, with glazed tiles, the unglazed ones did not disappear, but were still used further on, and there are those that have combined glazed and unglazed surface. It is interesting that since the time of Matthias Corvinus (1458-1490) there were also the maiolica (multi-coloured) tiles, for example, in Samobor (HORVAT 1994, 229, 232). With time, tiles were standardized in size and shape, although all was subject to the structure of the stove. Therefore, several types were developed, depending on their place on the stove. The square tiles were placed in the lower parts, and in the upper parts there were niche tiles, and

137 —

138

cetvrtasti reljefni pecnjak. Velicina kvadrata obicno se proteze od 20 x 20 cm do 25 x 25 cm, premda postoje veci i manji. Prikazuju se razliciti motivi, primjerice prikazi zivotinja, porodicni grbovi, raznih ljudski likovi i sveci, cvjetni stilizirani motivi itd. Sa straznje strane imali su pojacanje za ugradbu u kaljevu pec, prilagodeno obliku pecnjaka i mjestu na peci (HORVAT 1994, 230-231). Ulomak reljefnog pecnjaka (T.21-3,6) s kaneliranim (tapetnim) ukrasom, listom cvijeta i vrhom gotickog luka pri dnu identican je trima iz Celja, Ljubljanskoga grada i Grada Planina pri Sevnici. Pecnjak s tzv. tapetnim ukrasom vjerojatno je stajao u gornjem dijelu kaljeve peci. Premazan je sjajnom zelenom glazurom. Celjski pecnjaci su velicine 23,3 x 20,4 cm, a oni iz Grada Planine pri Sevnici 25 x 23 cm. Svi se datiraju u 2.pol.16.st. (STOPAR 1977, 82, 92-92, Tabela II., 4, Tabela XII., 2; GUSTIN, HORVAT, ur. 1994, 77, kat.br. 115-117). Nadalje, vrlo su cesti prikazi raznih vrsta cvjetova i rozeta izradenih u vrlo plitkom i gustom reljefu unutar okvira koji se ponavljaju (T.21-1.2). Medu figuralnim prikazima najzastupljeniji su ljudski likovi. U nekoliko se primjera pojavljuje lice djecaka kovrcave kose (T.22-14) ili andela s krilima ili okruzen zrakama sunca (T.22-11,15,16). Posebno je zanimljiv pecnjak (T.22-12) s prikazom muskog lica iz profila uokvirenog kruznicom unutar koje je necitak natpis D..X, a vjerojatno prikazuje nekog sveca ili kakvog donatora. Jedan drugi ulomak (T.22-8) gotovo sigurno prikazuje andela odjevenog u usku pripasanu tuniku. Frontalno je okrenut prema gledatelju, a ruke su mu odmaknute od tijela te u lijevoj ruci drzi pastirski stap. Malo lice obrubljuje kovrcava kosa. Identican je pronaden u gradu Celje, gdje se datira oko 1500.g. (STOPAR 1976, 292-293, Tabela I, st. 1). Zanimljivi ulomci pecnjaka cine onaj s prikazom muskarca kao vojnika (sacuvan je samo dio noge i ostrice velikog dvosjeklog maca, T.21-11), a 27. Prikaz fantasticne zivotinje s reljefnog pecnjaka (T.21-10) zanimljiv je i ulomak s prikazom sviraca gitare Fantastic animal from a relief stove (T.21-12,13). Pronadeno je vise takvih primjera. tile (T.21-10) Ostali figuralni prikazi vecinom pripadaju

the ones with perforations (HORVAT 1994, 230, Fig. 22). Relief glazed tiles from Fort Canjevo could typologically be divided into: a. parts of the crowned top, b. marginal tile parts, c. tiles with images of flowers and rosettes within a given frame, d. tiles with vegetative and zoo morphological images, e. tiles with human figures images. The top part of the tile stove is the crowned top. Its parts stand almost separately like individual sculptures, and are very often glazed on both sides, or at least partially painted over the edges. At Canjevo there is the shape of a threeleaved flower (lily?) in several specimens (T.218,9). Similar finds are in Ljubljana and in Kozlov rob over Tolmin which are dated to 1609, but the difference that those were also interwoven. According to this, the sherds from the Fort Canjevo should be dated to the 1st half of the 17th century (GUSTIN, HORVAT 1994, 78, Fig. 34, 35, Cat. 16-17, 19-21). Apart from those, also an image of an angel with wings, in dark green glazing, belongs to the crowned top (T.22-16). The most frequent element of the tile stove is most definitely the square relief tile. The size of the rectangle is usually between 20 x 20 cm and 25 x 25 cm, although there were also bigger and smaller ones. Different motifs are displayed, for example, images of animals, family crests, different human figures and saints, floral stylized motifs, etc. On the back side they had reinforcement for being built into the stove, adjusted to the shape of the tile and its place on the stove (HORVAT 1994, 230-231). A sherd of the relief tile (T.21-3,6) with a channelled (wallpaper) decoration, a flower leaf and the top of a Gothic arch, is identical at its bottom to the three tiles in Celje, Ljubljana and town Planina near Sevnica. The tile with the socalled wallpaper decoration was probably placed in the upper part of the tile stove. It was glazed green. The tiles from Celje are 23,3 x 20,4 cm in size, and the ones from town Planina near Sevnica are 25 x 23 cm. They are all dated to the 2nd half of the 16th century (STOPAR 1977, 82, 92-92, Table II, 4, Table XII, 2; GUSTIN, HORVAT 1994, 77, Cat. 115-117). Furthermore, very frequent are also images of flowers and rosettes made in a very shallow and thick relief within repeated frames (T.21-1,2). Among the figurative images, the most frequent ones are human figures. In several specimens there is the face of a boy with curly hair (T.22-14) or an angel with wings, or surrounded with sun rays (T.22-11,15,16). There is an especially interesting tile (T.22-12) with an image of a male face in side view, framed by a circle within with there is a barely readable inscription D..X, and most probably it shows a saint or a donor. Another sherd (T.22-8) almost definitely displays an angel dressed in a tight girdled tunica. He is faced frontally, with his

zenskim osobama, osobito Majci Bozjoj sa stapom u ruci. Najveci primjer (T.22-13) ima sacuvani prikaz desne strane gornjeg dijela tijela (rame, dio lica i glave) s krunom na glavi. Vec prema velicini ocuvanosti moze se pretpostaviti da je velikaskog podrijetla (grofovi Celjski i llocki imali su pecnjake slicnih dimenzija). Ostali ulomci pecnjaka pripisuju se prikazima zena jer je rijec o sacuvanim prikazima zenskih glava, haljina vezanih na desnoj strani o boku, haljina s naznacenim grudima ili jednostavno sa stapom u lijevoj ruci. Nekoliko ulomaka prikazuje identican stap ili samo njegov vrh sto upucuje na to da se motiv ponavljao (T.22-2,3). Zanimljiv je i prikaz zene s gitarom u lijevoj ruci (T.22-7), kakav je pronaden u Ljubljanskom gradu i Kozlovom robu nad Tolminom. Rijec je o glazbenici odjevenoj u dugacku haljinu, smjestenoj u arhitektonskom okviru izmedu dva tordirana stupa i luka. Pec iz Kozlovog roba nad Tolminom datira se u 1609.g. pa bi tako trebalo datirati i ulomak iz Canjeva (GUSTIN, HORVAT, ur. 1994, 78, sl.35, kat.br. 71). Medu zoomorfnim prikazima najzanimljiviji je svojevrsni zmaj (T.21-10). Savijen je u spiralu i vjerojatno je bio rubni dio pecnjaka jer mu je donja strana profilirana u obliku cik-cak linije.9 Usto, postoji dio ulomaka koji su bili rubni dijelovi pecnjaka na kojima se cesto nalaze frizovi (niz arkada ili vegetabilni motivi) ili je to mjesto gdje su prikazivani izduzeni motivi (zmija ili zmaj). Na reljefnim pecnjacima velike su porodice obicno prikazivale svoje grbove, koji su obuhvacali zivotinjske motive ili splet drugih motiva. Tako je npr. grb grofova Celjskih bio sastavljen od cetiri polja s dva motiva - u prvom i cetvrtom polju bile su postavljene po tri sesterokrake zvijezde, a u drugom i trecem po pet vodoravnih praznih polja (GUSTIN 2001b, 63-68, si. 1). U Canjevu postoji jedan prikaz neke krilate zivotinje iza koje se nalaze ukrstena koplja, sto bi moglo asocirati na moguci grb (T.21-14). Vecina pronadenih i ovdje prikazanih glaziranih pecnjaka potjece ispod sjeverne litice prikupljenih prilikom skupljanja kamene grade potrebne za gradevinsku obnovu utvrde. Taj sloj je svojevrsni najmladi sloj, tj. zasip, nastao nakon napustanja i rusenja utvrde u 18.st. Preostali pecnjaci potjecu iz urusenja kule ili iz humusnog sloja i urusenja zidova raznih sektora unutar utvrde sto je isto vrijeme, zbog cega bi ih trebalo datirati u 17.st. i 1.pol.18.st. Sonda J uz bedem pruza jos najbolje podatke putem prepoznatih slojeva i nalaza pecnjaka u njima. Naime, u najmladim slojevima (1-3) pronadeni su reljefni glazirani pecnjaci, kao i ostali pecnjaci (17-18.st.). U sloju 4 (vjerojatno 16.st.) opcenito naslo se premalo pecnjaka, prvenstveno to su jednostavni zdjelasti pecnjaci cetvrtastog otvora, a glazirani potpuno nedostaju. U najnizim

arms pulled a bit apart from the body, and holding a shepherd cane in his left hand. The small face is framed by curly hair. An identical one was found in the town of Celje, where it is dated around year 1500 (STOPAR 1976, 292-293, Table I No. 1). Other interesting tile sherds are the one with the image of a man as a soldier (only a part of a leg and of a large two-bladed sword was preserved T.21-11), and the one with the image of a guitar player (T.21-12,13). Several of such specimens have been found. Other figurative images are mostly those of female figures, especially the Mother of God with a cane in her hand. The biggest specimen (T.2213) has a preserved image of the right side of the upper part of the body (a shoulder, a part of the face and the head) with a crown on the head. According to the size, it can be assumed that it was of a noble origin (the counts of Celje and llok had tiles of similar dimensions). Other tile sherds display female figures, as there are preserved images of female heads, dresses tied at the hip on the right side, dresses with marked breasts, or just simply with a cane in the left hand. Several sherds display an identical cane, or just its tip, which indicates that it was a common motif (T.222,3). There is also an interesting image of a woman with a guitar in her left hand (T.22-7), such as was found in Ljubljana and in Kozlov rob over Tolmin. It is a female musician wearing a long dress, placed in an architectural frame within two twisted columns and an arch. The stove from Kozlov rob over Tolmin is dated to 1609, so the sherd from Canjevo should be dated the same (GUSTIN, HORVAT 1994, 78, Fig. 35, Cat. 71). Among the zoo-morphological images, the most interesting is a certain dragon. It is twisted into a spiral, and it was most probably a marginal part of a tile, as its lower part is profiled in the form of a zigzag line.9 Also, there is a part of the sherds which were marginal parts of the tiles, frequently with friezes (a row of arches or vegetative motifs) or it is where elongated forms were displayed (a snake or a dragon). Important families often used relief tiles to display their crests, which animal motifs or combinations of other motifs. So for instance, the crest of the counts of Celje was made of four fields with two motifs - in the first and the fourth one, there were three six-pointed stars, and in the second and the third one five horizontal empty fields (GUSTIN 2001b, 63-68, Fig. 1). In Canjevo, there is an image of a winged animal behind which there are crossed spears, which could indicate a possible crest (T.21-14). Most of the found and here displayed glazed tiles come from under the north cliff, and were collected during collecting the stones needed for the reconstruction of the fort. That layer is the

139 —

Pecnjak s prikazom zmaja uzet je kao logo utvrde i udruge Praskocijeve haramije. The tile with an image of a dragon was taken as the logo of the fort and The Praskoci Haramiyas Society

140 —

slojevima (datirani prije 16.st.) pojavljuju se iskljucivo samo jednostavni pecnjaci u obliku case te zdjelasti pecnjaci cetvrtastog oboda. Unatoc mnogim pronadenim dijelovima kaljevih peci, kako na utvrdi Canjevo, tako i na drugima nalazistima, jos sa sigurnoscu ne mozemo reci na koji su nacin bile konstruirane. Cinjenica je da ni jedna pec iz vremena 15-16.st. do danas nije sacuvana. Razlozi su brojni. Peci su stradale prilikom rusenja utvrda u turskim napadima, sto je poslije cinilo i lokalno stanovnistvo (npr. na Canjevu) ili su kaljeve peci prilikom napustanja demontirane i prenesene na neko drugo mjesto (kao na Medvedgradu, HORVAT 1994, 234-235). Medutim, do dan-danas sluze razne inacice kaljevih peci. Autor teksta i sam kod kuce koristi jednu od njih te se osobno uvjerio u njihovu ucinkovitost. Vjerojatno su ondasnje kaljeve peci grijale na slican nacin, te su sastavljene od spleta kanala kojima se maksimalno iskoristavala toplina dima na putu prema dimnjaku. KATALOG Tabla 1 - Lonci i salica 1- Restaurirani lonac zaobljenog oboda izvijenog prema van. Smeda boja s tragovima gorenja. Glina s primjesama pijeska, kamencica i vapnenca. Dimenzije ulomka: v.oc. 199 mm, s.oc. 177 mm. Debljina stijenke: 4-8 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od 17. 2- Ulomak loncica ili salice s jednom ruckom. Blijedo smeda boja s vanjske strane, bijelozelena tanka glazura s unutarnje. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 42 mm, s.oc. 101 mm, 0 dna 64 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Dimenzije rucke: v.oc. 32 mm, s.oc. 28 mm, 0 dna 9-11 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 3- Ulomak oboda i trbuha manjeg lonca. Svijetlo smeda do siva boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina. Dvije slikane linije crvenom bojom na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, s.oc. 98 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 4- Restaurirani veci lonac s utorom za poklopac. Smeda boja s tragovima gorenja. Glina s primjesama pijeska i sitnih kamencica. Dva mala horizontalna rebra na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 161 mm, s.oc. 189 mm. Debljina stijenke: 3-7 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, izmedu Z5 i 17. 5- Restaurirani lonac zaobljenog oboda izvijenog prema van. Smeda boja s tragovima gorenja. Glina s primjesama pijeska, kamencica i kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 188 mm, s.oc. 176 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od 17. 6- Restaurirani manji trbusasti lonac s utorom za poklopac. Tamno smeda boja s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kamencica. Snopovi plitkih zljebova na ramenu i trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 182 mm, s.oc. 163 mm, 0 oboda 154 mm, 0 dna 116 mm. Debljina

youngest layer, or a fill-in, which was formed during the abandonment and the destruction of the fort in the 18th century. The remaining tiles come from the tower cave-in or the humus layer and the cave-in of the walls in different sectors within the fort, which was in the same period, and that is why they should be dated to the period between the 17th and the 1st half of the 18th century. Trench J along the defensive wall provides even better data through the identified layers and the tile finds in them. Namely, in the youngest layers (Layers 1-3) relief glazed tiles were found, as well as the other tiles (17th-18th century). In Layer 4 (probably the 16th century) there were generally not enough tiles; mostly there are simple bowl-shaped tiles with a square opening, and the glazed ones are completely absent. In the lowest layers (dated before the 16th century) there are only simple tiles in the form of a glass, and bowlshaped tiles with a square rim. Despite many found parts of tile stoves, as at Fort Canjevo, so in other sites as well, we cannot still say with certainty how they were exactly made. It is a fact that none of the stoves from the period between the 15th and the 16th centuries has been preserved until today. The reasons are numerous. The stoves were damaged when the forts were destroyed in the Turkish attacks, but also by the locals later on (for example, at Canjevo) or the tile stoves were dismantled during the abandonment of the fort and taken to a different location (like at Medvedgrad; HORVAT 1994, 234-235). However, to the present day, there have been different versions of tile stoves. The author of the text uses one at home and has had personal insight to their efficiency. Probably the tile stoves of that period functioned in a similar way, and were made of a network of channels which maximised the heat on its way to the chimney. CATALOGUE Table 1 - Pots and glass 1- Restored pot with a rounded rim bent outwards. Brown colour with burn marks. Clay with temper of sand, small stones and limestone. Sherd dimensions: h. 199 mm, w. 177 mm. Wall thickness: 4-8 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 2- Sherd of a small pot or a cup with one handle. Pale brown colour on the outside, whitegreen thin glazing on the inside. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 42 mm, w. 101 mm, 0 of the bottom 64 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Handle dimensions: h. 32 mm, w. 28 mm, 0 of the bottom 9-11 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 3- Sherd of the rim and the belly of a smaller pot. Light brown to grey colour with burn marks. Finely purified clay. Two red painted lines on the shoulder. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 98 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05/2, Sector I,

stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’03, Slucajni nalaz kod sjeverne kule. Tabla 2 - Lonci i loncici 1- Restaurirani manji lonac s jednom ruckom i trolisnim izljevom. Svijetlo smeda boja s tragovima gorenja. Dobro prociscena glina s malo primjesa pijeska i kamencica. Slikanje horizontalnih linija crvenom bojom ispod trbuha i na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 144 mm, s.oc. 157 mm, 0 rucke 20 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 2- Restaurirani manji loncic s jednom ruckom. Oker do svijetlo smeda boja s vanjske strane, a tamno zelena glazura s unutarnje. Dobro prociscena glina s malo primjesa pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 101 mm, s.oc. 109 mm, 0 rucke 1822 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 3- Restaurirani veci lonac s utorom za poklopac. Smeda boja s tragovima gorenja. Glina s malo primjesa manjih i vecih kamencica. Dva profilirana horizontalna rebra na ramenu posude. Dimenzije ulomka: v.oc. 173 mm, s.oc. 192 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 4- Restaurirani lonac zaobljenog oboda izvijenog prema van. Smeda do siva boja s tragovima gorenja. Glina s primjesama pijeska, kamencica i sitnog kremena. Urezana jednostruka valovnica ispod oboda. Dimenzije ulomka: v.oc. 228 mm, s.oc. 203 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 5- Ulomak trbuha posude smede boje s tragovima gorenja s unutarnje, a tamno smede s vanjske strane. Presjek sive boje. Glina grube povrsine s dosta primjesa zrnaca vapnenca i smeca. Jednostruka valovnica izvedena ubadanjem, te ubadanje ostrim stapicastim predmetom. Dimenzije ulomka: v.oc. 37 mm, s.oc. 59 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 6- Ulomak trbuha lonca tamno smede boje s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s dosta primjesa zrnaca vapnenca i smeca. Urezivanje u obliku dvostruke valovnice. Dimenzije ulomka: v.oc. 58 mm, s.oc. 59 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 7- Dva ulomka manjeg vrca. Svijetlo smeda boja s vanjske strane, a s unutarnje glazura maslinaste boje. Dobro prociscena glina s malo primjesa pijeska. Dimenzije ulomaka: v.oc. 98 mm, s.oc. 100 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. Tabla 3 - Lonci 1- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha lonca sive boje s tragovima gorenja na obodu. Glina s primjesama pijeska, vise sitnih i vecih kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 45 mm, s.oc. 79 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 2- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha lonca

Layer 1. 4- Restored bigger pot with cover groove. Brown colour with burn marks. Clay with temper of sand and small stones. Two small horizontal ribs on the shoulder. Sherd dimensions: h. 161 mm, w 189 mm. Wall thickness: 3-7 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, Between W5 and W7. 5- Restored pot with a rounded rim bent outwards. Brown colour with burn marks. Clay with temper of sand, small stones and flint stone. Sherd dimensions: h. 188 mm, w 176 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 6- Restored smaller belly-shaped pot with a cover groove. Dark brown colour with burn marks. Clay of a rough surface with temper of small stones. Sheaves of shallow grooves on the shoulder and the belly. Sherd dimensions: h. 182 mm, w. 163 mm, 0 of the rim 154 mm, 0 of the bottom 116 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’03, Chance find near the north tower. Table 2 - Pots and small pots 1- Restored small pot with one handle and a three-foliate mould. Light brown colour with burn marks. Well-purified clay with some temper of sand and small stones. Red horizontal lines painted under the belly and on the belly. Sherd dimensions: h. 144 mm, w. 157 mm, 0 of the handle 20 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 2- Restored small pot with one handle. Ochre to light brown colour on the outside, and dark green glazing on the inside. Well-purified clay with some temper of sand. Sherd dimensions: h. 101 mm, w. 109 mm, 0 of the handle 18-22 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 3- Restored bigger pot with a cover groove. Brown colour, with burn marks. Clay with some temper of smaller and bigger stones. Two profiled horizontal ribs on the shoulder. Sherd dimensions: h. 173 mm, w. 192 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 4- Restored pot with a rounded rim bent outwards. Brown to grey colour with burn marks. Clay with temper of sand, small stones and small flint stone. Carved single wave line under the rim. Sherd dimensions: h. 228 mm, w. 203 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 5- Sherd of the belly of a brown vessel with burn marks on the inside, and dark brown on the outside. Grey colour in the cross-section. Clay of a rough surface with a lot of temper of limestone grains and chaff. Single punctured wave line, and punctures applied by a sharp stick-like object. Sherd dimensions: h. 37 mm, w. 59 mm. Wall thickness: 34 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 6- Sherd of the belly of a dark brown pot with burn marks. Clay of a rough surface with a lot of temper of limestone grains and chaff. Carving in

141 ~

142 —

sive boje s tragovima gorenja na obodu. Glina s primjesama pijeska, vise sitnih i vecih kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 45 mm, s.oc. 79 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 3- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha veceg lonca smede boje s unutarnje, a tamno sive s vanjske strane. Presjek sive boje. Glina grube povrsine s primjesama vecih bijelih kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 55 mm, s.oc. 81 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 4- Ulomak zaobljenog oboda i vrata manjeg lonca s utorom za poklopac smede boje s tragovima gorenja. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 36 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 5- Ulomak zaobljenog oboda lonca sivo smede boje s tragovima gorenja. Glina s malo primjesa sitnih i vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 55 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 6- Dva ulomka oboda i trbuha veceg lonca s utorom za pokopac tamno crvene boje s tragovima gorenja na obodu i vratu. Glina grube povrsine s malo primjesa sitnih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 66 mm, s.oc. 165 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 7- Ulomak zaobljenog oboda i vrata manjeg lonca s utorom za poklopac. Oker, svijetlo smeda boja s tragovima gorenja na obodu. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 79 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 8- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha lonca. Tamno siva do crna boja s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s primjesama sitnog kremena i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 51 mm, s.oc. 81 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 9- Ulomak zaobljenog oboda i vrata veceg lonca. Vanjska strana i obod sivo erne boja zbog gorenja, a unutarnja svijetlo smede. Glina s primjesama pijeska, kremena i vecih kamencica. Rebro na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 54 mm, s.oc. 119 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 10- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha manjeg lonca s utorom za poklopac. Svijetlo siva boja s tragovima gorenja. Glina s primjesama pijeska i vecih kamencica. Izrazeno rebro na trbuhu, tragovi prstiju loncara na unutarnjoj povrsini. Dimenzije ulomka: v.oc. 48 mm, s.oc. 96 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 11- Ulomak zaobljenog oboda i vrata lonca. Svijetlo smeda do siva boja s tragovima gorenja. Glina s malo primjesa pijeska i vecih kamencica. Dva rebra na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 44 mm, s.oc. 100 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 12- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha veceg

the form of a double wave line. Sherd dimensions: h. 58 mm, w. 59 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 7- Two sherds of a smaller pot. Light brown colour on the outside, and olive glazing on the inside. Well purified clay with some temper of sand. Sherd dimensions: h. 98 mm, w. 100 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. Table 3 - Pots 1- Sherd of a rounded rim and the belly of a grey pot with burn marks on the rim. Clay with temper of sand, some smaller and bigger flint stones. Sherd dimensions: h. 45 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 2- Sherd of a rounded rim and the belly of a grey pot with burn marks on the rim. Clay with temper of sand, some smaller and bigger flint stones. Sherd dimensions: h. 45 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 3- Sherd of a rounded rim and the belly of a bigger pot, brown on the inside, and dark grey on the outside. Grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of bigger white flint stones. Sherd dimensions: h. 55 mm, w. 81 mm. Wall thickness: 6-7 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 4- Sherd of a rounded rim and the neck of a smaller pot with a cover groove, of a brown colour with burn marks. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 36 mm, w 78 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 5- Sherd of a rounded rim of a grey-brown pot with burn marks. Clay with some temper of smaller and bigger of small stones. Sherd dimensions: h. 39 mm, w. 55 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 6- Two sherds of the rim and the belly of a bigger pot with a cover groove of a dark red colour with burn marks on the rim and the neck. Clay of a rough surface with some temper of small stones. Sherd dimensions: h. 66 mm, w. 165 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 7- Sherd of a rounded rim and the neck of a smaller pot with a cover groove. Ochre, light brown colour with burn marks on the rim. Clay of a rough surface with temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 41 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 8- Sherd of a rounded rim and the belly of a pot. Dark grey to black colour with burn marks. Clay of a rough surface with temper of small flint stones and of sand. Sherd dimensions: h. 51 mm, w. 81 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 9- Sherd of a rounded rim and the neck of a bigger pot. The outside and the rim grey-black due to burning, and the inside light brown. Clay with temper of sand, flint stones, and bigger

lonca. Svijetlo smeda boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina s primjesama pijeska i malo sitnih kamencica. Dva rebra na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 71 mm, s.oc. 81 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 13- Dva ulomka oboda i trbuha manjeg trbusastog lonca. Svijetlo siva boja. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska i malo sitnih kamencica. S unutarnje i vanjske strane mrljasti ukras u obliku „oblacica“. Dimenzije ulomka: v.oc. 59 mm, s.oc. 100 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. 14- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha veceg lonca s utorom za poklopac. Oker boja s tragovima gorenja na obodu, presjek sivi. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 43 mm, s.oc. 79 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. Tabla 4 - Lonci 1- Cetiri ulomka zaobljenog oboda i trbuha lonca s utorom za poklopac. Svijetlo smeda boja s crvenim mrljastim tragovima gorenja. Glina grube povrsine s malo primjesa sitnih i vecih kamencica te smeca. Dva izrazena rebra na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 62 mm, s.oc. 124 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 2- Ulomak zaobljenog oboda, vrata i ramena lonca. Okerzuta boja, presjek sive boje. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kremena i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 77 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 3- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha veceg lonca. Sivosmeda boja s vanjske strane, a narancasta s unutarnje s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kamencica, vapnenca i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 72 mm, s.oc. 85 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 4- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha manjeg lonca. Svijetlo smeda boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina s malo primjesa vecih kamencica i sitnih zrnaca pijeska. Dva izrazena rebra na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 88 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 5- Ulomak oboda manjeg lonca. Unutarnja strana crvenosmede boje, a vanjska smedosive s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s puno primjesa sitnih zrnaca vapnenca. Cesljaste horizontalne linije na vratu. Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 73 mm. Debljina stijenke: 6 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 6- Ulomak cetvrtasto zaobljenog oboda i trbuha veceg lonca. Oker do svijetlo zuta boja. Glina s primjesama sitnih kamencica i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, s.oc. 71 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 7- Ulomak oboda i trbuha veceg lonca s utorom za poklopac. Oker, tamno zuta boja. Fino

stones. Rib on the shoulder. Sherd dimensions: h. 54 mm, w. 119 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 10- Sherd of a rounded rim and the belly of a smaller pot with a cover groove. Light grey colour with burn marks. Clay with temper of sand and bigger stones. A pronounced rib on the belly, marks of the potter’s fingers on the inside surface. Sherd dimensions: h. 48 mm, w. 96 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 11- Sherd of a rounded rim and the neck of a pot. Light brown to grey colour with burn marks. Clay with some temper of sand and bigger stones. Two ribs on the shoulder. Sherd dimensions: h. 44 mm, w. 100 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 12- Sherd of a rounded rim and the belly of a bigger pot. Light brown colour with burn marks, grey in the cross-section. Clay with temper of sand and some small stones. Two ribs on the shoulder. Sherd dimensions: h. 71 mm, w. 81 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 13- Two sherds of the rim and the belly of a smaller belly-shaped pot. Light grey colour. Clay with temper of smaller grains of sand and some small stones. On the inside and on the outside, spotty decoration in the form of ..small clouds“. Sherd dimensions: h. 59 mm, w. 100 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. 14- Sherd of a rounded rim and the belly of a bigger pot with a cover groove. Ochre colour with burn marks on the rim, grey in the cross-section. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 43 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. Table 4 - Pots 1- Four sherds of a rounded rim and the belly of a pot with a cover groove. Light brown colour with red burn marks. Clay of a rough surface with some temper of smaller and bigger stones, and chaff. Two pronounced ribs on the belly. Sherd dimensions: h. 62 mm, w. 124 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 2- Sherd of a rounded rim, the neck and the shoulder of a pot. Ochre-yellow colour, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of smaller flint stones and chaff. Sherd dimensions: h. 39 mm, w. 77 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 3- Sherd of a rounded rim and the belly of a bigger pot. Grey-brown colour on the outside, and orange on the inside with burn marks, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of small stones, limestone, and chaff. Sherd dimensions: h. 72 mm, w. 85 mm. Wall thickness: 56 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 4- Sherd of a rounded rim and the belly of a smaller pot. Light brown colour with burn marks. Finely purified clay with some temper of bigger stones and smaller grains of sand. Two

143 —

144 —

prociscena glina s primjesama pijeska. Plitki zlijeb na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 8- Tri ulomka oboda i trbuha manjeg trbusastog lonca s utorom za poklopac. Oker, svijetlo zuta boja. Fino prociscena glina. Dva plitka zlijeba na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 107 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 9- Ulomak cetvrtastog oboda i trbuha veceg lonca s utorom za poklopac. Svijetlo narancasta boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina s malo primjesa sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 47 mm, s.oc. 122 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 10- Cetiri ulomka oboda i vrata manjeg trbusastog lonca s otiskom rucke i utorom za poklopac. Svijetlo siva boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina s malo primjesa sitnih zrnaca pijeska. Crveno slikani linearni motiv na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 55 mm, s.oc. 84 mm. Debljina stijenke: 2-3 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 11- Ulomak zaobljenog oboda trbusastog lonca. Svijetlo smeda boja s unutarnje, tamno smeda s tragovima gorenja s vanjske strane i oboda, presjek smede boje. Glina s malo primjesa sitnih kamencica, pijeska i smeca. Dva rebra na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 84 mm, s.oc. 95 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 12- Ulomak zaobljenog oboda i vrata manjeg lonca s utorom za poklopac. Svijetlo siva boja s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 94 mm. Debljina stijenke: 2-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. Tabla 5 - Lonci 1- Dva ulomka oboda i vrata manjeg lonca. Sivosmeda boja s tragovima gorenja, presjek zuti. Fino prociscena glina. Tamno zelena glazura oboda i unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 44 mm, s.oc. 98 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 2- Ulomak oboda kljunastog oblika manjeg lonca s utorom za poklopac. Svijetlo smeda boja. Glina grube povrsine s primjesama pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, s.oc. 50 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 3- Ulomak rasclanjenog oboda i izbacenog trbuha manjeg lonca. Tamno smeda do siva boja s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 43 mm, s.oc. 58 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. 4- Ulomak oboda i vrata manjeg lonca s utorom za poklopac. Svijetlo smeda boja, presjek sive boje. Fino prociscena glina s primjesama pijeska.

pronounced ribs on the shoulder. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 88 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 5- Sherd of the rim of a smaller pot. Inside reddish-brown colour, and brown-grey on the outside, with burn marks. Clay of a rough surface with a lot of temper of smaller grains of limestone. Parallel horizontal lines on the neck. Sherd dimensions: h. 41 mm, w 73 mm. Wall thickness: 6 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 6- Sherd of a square and rounded rim and the belly of a bigger pot. Ochre to light yellow colour. Clay with temper of small stones and chaff. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 71 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 7- Sherd of the rim and the belly of a bigger pot with a cover groove. Ochre, dark yellow colour. Finely purified clay with temper of sand. A shallow groove on the belly. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 78 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 8- Three sherds of the rim and the belly of a smaller belly-shaped pot with a cover groove. Ochre, light yellow colour. Finely purified clay. Two shallow grooves on the belly. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 107 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 9- Sherd of the square rim and the belly of a bigger pot with a cover groove. Light orange colour with burn marks, Grey in the cross-section. Clay with some temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 47 mm, w. 122 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 10- Four sherds of the rim and the neck of a smaller belly-shaped pot with a mark of the handle and a cover groove. Light grey colour with burn marks. Finely purified clay with some temper of smaller grains of sand. Red painted linear motif on the belly. Sherd dimensions: h. 55 mm, w. 84 mm. Wall thickness: 2-3 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 11- Sherd of a rounded rim of a belly-shaped pot. Light brown colour on the inside, dark brown with burn marks on the outside and on the rim, brown in the cross-section. Clay with some temper of small stones, of sand and chaff. Two ribs on the shoulder. Sherd dimensions: h. 84 mm, w. 95 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 12- Sherd of a rounded rim and the neck of a smaller pot with a cover groove. Light grey colour with burn marks. Clay of a rough surface with temper small stones. Sherd dimensions: h. 41 mm, w. 94 mm. Wall thickness: 2-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. Table 5 - Pots 1- Two sherds of the rim and the neck of a smaller pot. Grey-brown colour with burn marks, Cross-section yellow. Finely purified clay. Dark

Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 87 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’03, Slucajni nalaz pri vrhu. 5- Ulomak oboda i vrata veceg lonca s utorom za poklopac. Oker, svijetlo narancasta boja, presjek sivi. Glina grube povrsine, primjese pijeska, sitnih kamencica i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 71 mm, s.oc. 44 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 6- Ulomak cetvrtastog oboda i cilindricnog vrata manjeg lonca. Narancasta boja. Dobro prociscena glina s primjesama pijeska. Tamno zelena glazura oboda i unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 42 mm, s.oc. 88 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’03, Slucajni nalaz pri vrhu. 7- Ulomak rasclanjenog oboda veceg lonca cilindricnog vrata. Svijetlo siva boja s tragom gorenja. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kremena i krupnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 51 mm, s.oc. 81 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 8- Ulomak oboda i trbuha veceg lonca s utorom za poklopac. Svijetlo siva boja s tragovima gorenja, presjek sivi. Glina grube povrsine s primjesama pijeska i smeca. Urezana linija na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 56 mm, s.oc. 110 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 9- Sira trakasta rucka i ulomak zaobljenog oboda veceg lonca. Oker, blijedo naracasta boja. Glina s primjesama pijeska i malo vecih kamencica. Unutarnja strana glazirana blijedo zelenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 59 mm, s.oc. 87 mm. Debljina stijenke: 6 mm. Rucka: d.oc. 62 mm, s.oc. 34mm,012 mm.Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 10- Ulomak oboda veceg lonca cilindricnog vrata s utorom za poklopac. Svijetlo siva boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina. Zelena glazura oboda i unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 32 mm, s.oc. 61 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’04, Profil kod kule. Tabla 6 - Lonci 1- Ulomak cetvrtastog oboda i cilindricnog vrata manjeg lonca. Blijedo narancasta boja, presjek sive boje. Glina s mnogo primjesa sitnih kamencica i kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 52 mm, s.oc. 70 mm. Debljina stijenke: 7-8 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 2- Ulomak zaobljenog oboda lonca cilindricnog vrata. Tamno sivosmeda boja.Glina grube povrsine s primjesama pijeska. Vanjska strana vrata rasclanjena s dva rebra. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 65 mm. Debljina stijenke: 6 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 3- Ulomak rasclanjenog oboda i trbuha visokog lonca cilindricnog vrata. Svijetlo smeda boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina. Zuckastonarancasta glazura na unutarnjoj strani, a na vanjskoj tri plitka zlijeba na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 63 mm, s.oc. 62 mm. Debljina stijenke: 6-15 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1.

green glazing of the rim and the inside. Sherd dimensions: h. 44 mm, w. 98 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 2- Sherd of a beak-like rim of a smaller pot with a cover groove. Light brown colour. Clay of a rough surface with temper of sand. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 50 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff 3- Sherd of a divided rim and a protruding belly of a smaller pot. Dark brown to grey colour with burn marks. Clay of a rough surface with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 43 mm, w 58 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05 Sector C Layer 2 4- Sherd of the rim and the neck of a smaller pot with a cover groove. Light brown colour, grey in the cross-section. Finely purified clay with temper of sand. Sherd dimensions: h. 41 mm, w. 87 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’03, Chance find at the top. 5- Sherd of the rim and the neck of a bigger pot with a cover groove. Ochre colour, light orange, grey in the cross-section. Clay of a rough surface, temper of sand, small stones and chaff. Sherd dimensions: h. 71 mm, w. 44 mm. Wall thickness: 5-7 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 6- Sherd of a square rim and a cylindrical neck of a smaller pot. Orange colour. Well purified clay with temper of sand. Dark green glazing on the rim and on the inside. Sherd dimensions: h. 42 mm, w 88 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’03, Chance find at the top 7- Sherd of a divided rim of a bigger pot with a cylindrical neck. Light grey colour with burn marks. Clay of a rough surface with temper of smaller flint stones and bigger grains of sand. Sherd dimensions: h. 51 mm, w. 81 mm. Wall thickness: 6-7 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower 8- Sherd of the rim and the belly of a bigger pot with a cover groove. Light grey colour with burn marks, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of sand and chaff. Carved line on the belly. Sherd dimensions: h. 56 mm, w 110 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 9- A wider band-like handle and a sherd of a rounded rim of a bigger pot. Ochre colour, pale orange. Clay with temper of sand and some bigger stones. Inside pale green glazing. Sherd dimensions: h. 59 mm, w. 87 mm. Wall thickness: 6 mm. Handle: h. 62 mm, w. 34mm, 0 12 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 10- Sherd of the rim of a bigger pot with a cylindrical neck and a cover groove. Light grey colour with burn marks. Finely purified clay. Green glazing of the rim and the inside. Sherd dimensions: h. 32 mm, w. 61 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’04, Profile near the tower.

145 —

146 —

4- Ulomak rasclanjenog oboda i cilindricnog vrata manjeg lonca s utorom za poklopac. Narancasta boja s tragovima gorenja. Dobro prociscena glina glatke povrsine, uz malo primjesa pijeska. Crvena glazura oboda i unutarnje povrsine, profilirano rebro odvaja obod od vrata. Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 98 mm. Debljina stijenke: 3-7 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 5- Dva ulomka rasclanjenog oboda veceg lonca ili tronosca. Oker boja. Fino prociscena glina. Zelena glazura vanjske strane i oboda. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, s.oc. 109 mm. Debljina stijenke: 7-10 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 6- Ulomak oboda manjeg trbusastog lonca s utorom za poklopac. Svijetlo smeda boja s tragovima gorenja na obodu i vanjskoj strani, presjek sive boje. Glina s vrlo malo primjesa sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 92 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 7- Dva ulomka rasclanjenog oboda i trbuha manjeg lonca s utorom za poklopac. Ciglastocrvena boja s tragovima gorenja na obodu. Glina grube povrsine s primjesama sitnih zrnaca pijeska i malo sitnih kamencica. Snopovi plitkih zljebova na ramenu posude. Dimenzije ulomka: v.oc. 46 mm, s.oc. 119 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. 8- Ulomak oboda i trbuha veceg trbusastog lonca s utorom za poklopac. Sivosmeda boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina s malo primjesa krupnih zrnaca pijeska i kremena. Cesljaste horizontalne linije na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 68 mm, s.oc. 105 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 9- Ulomak rasclanjenog oboda manjeg lonca. Oker boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina. Zelena glazura oboda i unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 45 mm, s.oc. 95 mm. Debljina stijenke: 2-3 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 10- Ulomak debljeg rasclanjenog oboda i vrata veceg lonca. Narancasta do ciglastocrvena boja sa sivim tragovima gorenja, presjek sivi. Glina grube povrsine s primjesama pijeska, sitnih kamencica i kremena te smeca. Duboki siroki zlijeb na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 88 mm. Debljina stijenke: 3-9 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. 11- Ulomak rasclanjenog oboda i vrata manjeg lonca s utorom za poklopac. Tamno siva do crna boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 50 mm, s.oc. 63 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. Tabla 7 - Kljunasti obodi kasnosrednjovjekovnih lonaca 1- Ulomak kljunastog oboda i trbuha manjeg trbusastog lonca s utorom za poklopac. Svijetlo smeda boja s unutarnje strane, a sivosmeda s vanjske, presjek svijetlo sive boje. Glina s malo

Table 6 - Pots 1- Sherd of a square rim and a cylindrical neck of a smaller pot. Pale orange colour, grey in the cross-section. Clay with a lot of temper of small stones and flint stones. Sherd dimensions: h. 52 mm, w. 70 mm. Wall thickness: 7-8 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 2- Sherd of a rounded rim of a pot with a cylindrical neck. Dark grey-brown colour. Clay of a rough surface with temper of sand. The outside of the neck divided with two ribs. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 65 mm. Wall thickness: 6 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 3- Sherd of a divided rim and a belly of a tall pot with a cylindrical neck. Light brown colour with burn marks. Finely purified clay. Yellowishorange glazing on the inside, and on the outside three shallow grooves on the belly. Sherd dimensions: h. 63 mm, w. 62 mm. Wall thickness: 6-15 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 4- Sherd of a divided rim and a cylindrical neck of a smaller pot with a cover groove. Orange colour with burn marks. Well purified clay of a smooth surface, with some temper of sand. Red glazing of the rim and the inside surface, a rib dividing the rim from the neck. Sherd dimensions: h. 39 mm, w. 98 mm. Wall thickness: 3-7 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 5- Two sherds of a divided rim of a bigger pot or a tripod. Ochre colour. Finely purified clay. Green glazing on the outside and on the rim. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 109 mm. Wall thickness: 7-10 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 6- Sherd of the rim of a smaller belly-shaped pot with a cover groove. Light brown colour with burn marks on the rim and the outside, grey in the cross-section. Clay with some temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 41 mm, w. 92 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 7- Two sherds of a divided rim and the belly of a smaller pot with a cover groove. Brick-red colour with burn marks on the rim. Clay of a rough surface with temper of smaller grains of sand and some smaller stones. Sheaves of shallow grooves on the shoulder of the vessel. Sherd dimensions: h. 46 mm, w. 119 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. 8- Sherd of the rim and the belly of a bigger belly-shaped pot with a cover groove. Greybrown colour with burn marks, grey in the crosssection. Clay with some temper of large grains of sand and flint stones. Parallel horizontal lines on the belly. Sherd dimensions: h. 68 mm, w. 105 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 9- Sherd of a divided rim of a smaller pot. Ochre colour with burn marks. Finely purified clay. Green glazing of the rim and the inside. Sherd dimensions: h. 45 mm, w. 95 mm. Wall thickness: 2-3 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 10- Sherd of a thicker divided rim and the neck

primjesa sitnih kamencica i smeca. Snopovi plitkih zljebova. Dimenzije ulomka: v.oc. 116 mm, s.oc. 124 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 2- Ulomak kljunastog oboda i vrata lonca s utorom za poklopac. Svijetlo siva boja s unutarnje, smeda s vanjske strane, presjek sive boje. Glina grube povrsine s primjesama sitnih zrnaca pijeska i vapnenca. Dimenzije ulomka: v.oc. 47 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 7 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 3- Ulomak kljunastog oboda i vrata lonca s utorom za poklopac. Smeda boja s unutarnje, sivosmeda s vanjske strane s tragovima gorenja na obodu, presjek sive boje. Glina s primjesama pijeska i mnogo sitnih kremencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 4- Dva ulomka kljunastog oboda i trbuha manjeg lonca s utorom za poklopac. Sivosmeda boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina s malo primjesa pijeska i sitnih kamencica. Snopovi plitkih zljebova na ramenu i trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 159 mm, s.oc. 150 mm. Debljina stijenke: 3-8 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 6. 5- Ulomak oboda kljunastog oblika i cilindricnog vrata manjeg lonca s utorom za poklopac. Ciglastocrvena boja. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Maslinastozelena glazura oboda i unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 44 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 6- Ulomak kljunastog oboda i vrata veceg lonca. Narancastosmeda boja, presjek narancaste boje. Fino prociscena glina. Smeda glazura unutarnje strane i oboda, valovito rasclanjen vrh oboda. Dimenzije ulomka: v.oc. 48 mm, s.oc. 79 mm. Debljina stijenke: 7 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 7- Dva ulomka rasclanjenog oboda i trbuha manjeg lonca. Sivosmeda boja s tragovima gorenja. Glina glatke povrsine s primjesama pijeska i sitnih zrnaca vapnenca. Dimenzije ulomka: v.oc. 78 mm, s.oc. 110 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 8- Ulomak kljunastog oboda i trbuha veceg lonca s utorom za poklopac. Svijetlo siva boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska i malo sitnih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 52 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 9- Ulomak kljunastog oboda i vrata s utorom za poklopac. Svijetlo do tamno siva boja s tragovima gorenja, presjek svijetlo sivi. Glina grube povrsine s primjesama krupnih zrnaca pijeska i malo vecih kremena. Snopovi plitkih zljebova na ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 56 mm, s.oc. 116 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 6. 10- Ulomak oboda i trbuha manjeg lonca. Smeda boja s unutarnje strane, sivosmeda s

of a bigger pot. Orange to brick-red colour with grey burn marks, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of sand, small stones, flint stones, and chaff. A deep wide groove on the shoulder. Sherd dimensions: h. 41 mm, w. 88 mm. Wall thickness: 3-9 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. 11- Sherd of a divided rim and the neck of a smaller pot with a cover groove. Dark grey to black colour with burn marks, grey in the cross-section. Finely purified clay with temper of sand. Sherd dimensions: h. 50 mm, w. 63 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. Table 7 - Late medieval pot rins 1- Sherd of a beak-like rim and the belly of a smaller belly-shaped pot with a cover groove. Light brown colour on the inside, and grey-brown on the outside, light grey in the cross-section. Clay with some temper of small stones and chaff. Sheaves of shallow grooves. Sherd dimensions: h. 116 mm, w. 124 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 2- Sherd of a beak-like rim and the neck of a pot with a cover groove. Light grey colour on the inside, brown on the outside, grey in the crosssection. Clay of a rough surface with temper of smaller grains of sand and limestone. Sherd dimensions: h. 47 mm, w. 78 mm. Wall thickness: 7 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 3- Sherd of a beak-like rim and the neck of a pot with a cover groove. Brown colour on the inside, grey-brown on the outside with burn marks on the rim, grey in the cross-section. Clay with temper of sand and a lot of smaller flint stones. Sherd dimensions: h. 39 mm, w. 78 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 4- Two sherds of a beak-like rim and the belly of a smaller pot with a cover groove. Grey-brown colour with burn marks, grey in the cross-section. Clay with some temper of sand and small stones. Sheaves of shallow grooves on the shoulder and on the belly. Sherd dimensions: h. 159 mm, w. 150 mm. Wall thickness: 3-8 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 6. 5- Sherd of a beak-like rim and a cylindrical neck of a smaller pot with a cover groove. Brickred colour. Finely purified clay with temper of sand. Olive-green glazing of the rim and the inside. Sherd dimensions: h. 44 mm, w. 78 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 6- Sherd of a beak-like rim and the neck of a bigger pot. Orange-brown colour, orange in the cross-section. Finely purified clay. Brown glazing on the inside and on the rim, top of the rim divided in wave lines. Sherd dimensions: h. 48 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 7 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 7- Two sherds of a divided rim and the belly of a smaller pot. Grey-brown colour with burn marks. Clay of a smooth surface with temper of sand and

147 —

148 —

tragovima gorenja s vanjske strane, presjek sive boje. Glina grube povrsine s mnogo primjesa pijeska, sitnih i vecih kremena i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 78 mm, s.oc. 87 mm. Debljina stijenke: 3-7 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 11- Ulomak cetvrtastog oboda i cilindricnog vrata manjeg lonca s utorom za poklopac. Ciglastonarancasta boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina grube povrsine s mnogo primjesa vecih kamencica i kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 44 mm, s.oc. 69 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4.

smaller grains of limestone. Sherd dimensions: h. 78 mm, w. 110 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 8- Sherd of a beak-like rim and the belly of a bigger pot with a cover groove. Light grey colour with burn marks. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand and some small stones. Sherd dimensions: h. 52 mm, w. 78 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 9- Sherd of a beak-like rim and the neck with a cover groove. Light to dark grey colour with burn marks, light grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of larger grains of sand Tabla 8 - Dna lonaca i zdjela and of some bigger flint stones. Sheaves of 1- Vise ulomaka trbuha i dna lonca. Tamno shallow grooves on the shoulder. Sherd smeda boja s tragovima gorenja s vanjske strane, dimensions: h. 56 mm, w. 116 mm. Wall thickness: svijetlo smeda s unutarnje strane. Glina s 6-7 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 6. primjesama pijeska, sitnih i vecih kamencica, 10- Sherd of the rim and the belly of a smaller kremena i smeca. Iznutra tragovi prstiju loncara. pot. Brown colour on the inside, grey-brown with Dimenzije ulomka: v.oc. 98 mm, s.oc. 157 mm, 0 burn marks on the outside, grey in the cross-section. dna 110 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo Clay of a rough surface, a lot of temper of sand, ’05, Sektor C, Sloj 2. smaller and bigger flint stones and chaff. Sherd 2- Ulomak dna veceg lonca. Svijetlo smeda boja dimensions: h. 78 mm, w 87 mm. Wall thickness: 3s crvenkastim mrljama, presjek sive boje. Glina 7 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. grube povrsine s primjesama pijeska i smeca. 11- Sherd of a square rim and a cylindrical Dimenzije ulomka: v.oc. 67 mm, s.oc. 84 mm. neck of a smaller pot with a cover groove. BrickDebljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’04, Sektor A, J orange colour with burn marks, grey in the crossod Z2, Sloj 1. section. Clay of a rough surface with a lot of temper 3- Ulomak dna i trbuha veceg lonca. Oker, of bigger stones and flint stones. Sherd blijedo zuckasta boja, presjek svijetlo sivi. Glina s dimensions: h. 44 mm, w. 69 mm. Wall thickness: primjesama pijeska i malo sitnih kamencica. Tragovi 3-4 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. prstiju loncara na unutarnjoj strani. Dimenzije ulomka: v.oc. 92 mm, s.oc. 103 mm. Debljina Table 8 - Pot and bowl bottoms stijenke: 6-10 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod 1- More sherds of the belly and the bottom of sjevernom liticom. a pot. Dark brown colour with burn marks on the 4- Ulomak dna posude. Bijela, svijetlo smeda outside, light brown on the inside. Clay with boja s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s temper of sand, smaller and bigger stones, flint primjesama pijeska. S vanjske strane trag stones and chaff. On the inside, marks of the loncarskog kola u obliku kruznice s vise upisanih potter’s fingers. Sherd dimensions: h. 98 mm, w ukrizenih linija. Dimenzije ulomka: d.oc. 43 mm, 157 mm, 0of the bottom 110 mm. Wall thickness: s.oc. 100 mm. Debljina stijenke: 9 mm. Canjevo 6-7 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. ’04, Sektor A, S od Z1c, Sloj 3. 2- Sherd of the bottom of a bigger pot. Light 5- Dva ulomka ravnog dna i trbuha manje brown colour with reddish spots, grey in the crossposude. Oker boja, tamno zuta s vanjske strane. section. Clay of a rough surface with temper of Fino prociscena glina. Maslinastozelena glazura sand and chaff. Sherd dimensions: h. 67 mm, w. unutarnje povrsine. Dimenzije ulomka: v.oc. 59 mm, 84 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’04, s.oc. 77 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo Sector A, S of W2, Layer 1. ’05, Sektor G, Sloj 1. 3- Sherd of the bottom and the belly of a bigger 6- Ulomak dna i trbuha manjeg vrca ili boce. pot. Ochre colour, pale yellowish, light grey in the Ciglastonarancasta boja. Fino prociscena glina s cross-section. Clay with temper of sand and some primjesama pijeska. Maslinastozelena glazura small stones. On the inside, marks of the potter’s unutarnje strane s narancastim mrljama. Dimenzije fingers. Sherd dimensions: h. 92 mm, w. 103 mm. ulomka: v.oc. 48 mm, s.oc. 88 mm, 0 dna 52 mm. Wall thickness: 6-10 mm. Canjevo ’05, Chance Debljina stijenke: 2-4 mm. Canjevo ’05, Sektor C, find under the north cliff. Sloj 1. 4- Sherd of the bottom of the vessel. White, 7- Ulomak ravnog dna manjeg lonca. Svijetlo light brown colour with burn marks. Clay of a siva boja. Fino prociscena glina grube povrsine. rough surface with temper of sand. On the outside, Zlijeb na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, marks of the potter’s wheel in the form of a circle s.oc. 102 mm, 0 dna 72 mm. Debljina stijenke: 4 with multiple crossed lines. Sherd dimensions: h. mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 43 mm, w 100 mm. Wall thickness: 9 mm. Canjevo 8- Dno lonca. Svijetlo narancasta boja, presjek ’04, Sector A, N of W1c, Layer 3. sive boje. Glina grube povrsine s primjesama pijeska 5- Two sherds of a flat bottom and the belly of

i malo sitnih kamencica. S vanjske strane otisak loncarskog kola u obliku nepravilne kruznice s upisanim krizem. Dimenzije ulomka: v.oc. 86 mm, s.oc. 86 mm. Debljina stijenke: 10 mm. Canjevo ’04, Profil kod kule. 9- Dva ulomka dna duboke zdjele. Svijetlo smeda boja. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Unutarnja strana premazana tankom glazurom zuckaste boje. Dimenzije ulomka: v.oc. 75 mm, s.oc. 90 mm, 0 dna 92 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 10- Ulomak dna zdjele. Ciglastonarancasta boja. Fino prociscena glina. Unutarnja strana premazana crvenom glazurom i oslikana bijelom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 64 mm, s.oc. 56 mm. Debljina stijenke: 5-11 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 11- Dva ulomka ravnog dna i trbuha manjeg lonca. Oker boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina grube povrsine, na unutarnjoj strani nakupine natalozenog kamenca. Dimenzije ulomka: v.oc. 62 mm, s.oc. 127 mm, 0dna 76 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’04, Sektor A, J od Z1c, Sloj 3. Tabla 9 - Poklopci 1- Ulomak veceg poklopca. Oker do blijedo zuta boja s tragovima gorenja s unutarnje strane i na rubu ulomka, presjek sive boje. Glina s primjesama krupnijih zrnaca pijeska, kremena i kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 91 mm, s.oc. 104 mm, 0 rucke 44 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 2- Ulomak poklopca. Svijetlo siva boja. Glina s primjesama pijeska, sitnih kamencica i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 59 mm, s.oc. 68 mm, 0 rucke 42 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 3- Ulomak poklopca. Oker do svijetlo narancasta boja. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Tamno zelena glazura vanjske strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 25 mm, s.oc. 42 mm, 0 rucke 41 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 4- Ulomak poklopca. Oker boja s tragovima gorenja s vanjske, siva s unutarnje strane, presjek sive boje. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 55 mm, s.oc. 82 mm, 0 rucke 35 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 5- Ulomak poklopca boce ili vrca. Ciglastonarancasta boja. Glina s primjesama sitnih zrnaca vapnenca. Dimenzije ulomka: v.oc. 21 mm, s.oc. 29 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 6- Ulomak veceg poklopca. Svijetlo siva boja. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska i malo sitnih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 53 mm, s.oc. 88 mm, 0 rucke 45 mm. Debljina stijenke: 58 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 7- Ulomak veceg poklopca. Zuta boja, presjek sive boje. Fino prociscena glina s malo primjesa

a smaller vessel. Ochre colour, dark yellow on the outside. Finely purified clay. Olive-green glazing of the inside surface. Sherd dimensions: h. 59 mm, w. 77 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 6- Sherd of the bottom and the belly of a smaller jug or a bottle. Brick-orange colour. Finely purified clay with temper of sand. Olive-green glazing on the inside with orange spots. Sherd dimensions: h. 48 mm, w. 88 mm,0of the bottom 52 mm. Wall thickness: 2-4 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 7- Sherd of a flat bottom of a smaller pot. Light grey colour. Finely purified clay of a rough surface. A groove on the belly. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 102 mm, 0 of the bottom 72 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 8- Bottom of a pot. Light orange colour, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of sand and some small stones. On the outside, a mark of the potter’s wheel in the form of an irregular circle with an imprinted. Sherd dimensions: h. 86 mm, w. 86 mm. Wall thickness: 10 mm. Canjevo ’04, Profile near the tower. 9- Two sherds of the bottom of a deep bowl. Light brown colour. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. Inside thin yellowish glazing. Sherd dimensions: h. 75 mm, w. 90 mm, 0 of the bottom 92 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 10- Sherd of the bottom of a bowl. Brickorange colour. Finely purified clay. Inside, red glazing and white painting. Sherd dimensions: h. 64 mm, w. 56 mm. Wall thickness: 5-11 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 11- Two sherds of a flat bottom and the belly of a smaller pot. Ochre colour with burn marks. Finely purified clay of a rough surface, on the inside heaps of settled lime scale. Sherd dimensions: h. 62 mm, w 127 mm, 0 of the bottom 76 mm. Wall thickness: 5-7 mm. Canjevo ’04, Sector A, S of W1c, Layer 3. Table 9 - Covers 1- Sherd of a bigger cover. Ochre to pale yellow colour with burn marks on the inside and on the edge of the sherd, grey in the cross-section. Clay with temper of larger grains of sand, flint stones, and small stones. Sherd dimensions: h. 91 mm, w 104 mm, 0 of the handle 44 mm. Wall thickness: 5-7 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 2- Sherd of a cover. Light grey colour. Clay with temper of sand, small stones and chaff. Sherd dimensions: h. 59 mm, w 68 mm, 0 of the handle 42 mm. Wall thickness: 5-7 mm. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 3- Sherd of a cover. Ochre to light orange colour. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. Dark green glazing on the outside. Sherd dimensions: h. 25 mm, w. 42 mm, 0 of the handle 41 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1.

149 —

150 —

sitnih zrnaca pijeska. Otisci prstiju loncara s unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 57 mm, s.oc. 111 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Sektorl, Sloj 1. 8- Restaurirani poklopac. Smeda boja s tragovima gorenja. Glina s primjesama pijeska i malo sitnih kamencica. Plitki horizontalni zljebovi s unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 58 mm, s.oc. 152 mm, 0 rucke 35 mm. Debljina stijenke: 36 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 9- Ulomak veceg poklopca. Tamno smeda do crna boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska i kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 84 mm, s.oc. 131 mm. Debljina stijenke: 6-9 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 10- Restaurirani manji poklopac. Smeda boja s tragovima gorenja. Glina s primjesama pijeska i malo vecih kamencica i kremena. Izrazeni utor s unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 118 mm, 0 rucke 34 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 11Restaurirani veci poklopac. Crvenkastosmeda boja s tragovima gorenja. Glina s dosta primjesa pijeska. Veci utor na obodu s unutarnje strane, malo izrazeno rebro s vanjske. Dimenzije ulomka: v.oc. 78 mm, s.oc. 192 mm, 0 rucke 37 mm. Debljina stijenke: 5-10 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od 17. 12- Restaurirani poklopac. Oker boja s tragovima gorenja. Glina s dosta primjesa pijeska, sitnih i vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 63 mm, s.oc. 137 mm, 0 rucke 45 mm. Debljina stijenke: 5-11 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 2, Z od 17. 13- Restaurirani manji poklopac. Oker do tamno zuta boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina s dosta primjesa pijeska i vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 55 mm, s.oc. 131 mm, 0 rucke 35 mm. Debljina stijenke: 5-9 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od 17. Tabla 10 - Duboke zdjele 1- Ulomak valovito rasclanjenog oboda i trbuha vece dublje zdjele. Oker, tamno zuta boja. Fino prociscena glina. Zelena glazura unutarnje strane i oboda, tri plitka zlijeba na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 56 mm, s.oc. 87 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 2- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha vece duboke zdjele. Okerzuta boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Svijetlo zelena glazura oboda i unutarnje strane, na vanjskoj strani dva plitka zlijeba na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 73 mm, s.oc. 141 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 3- Restaurirana duboka zdjela. Oker boja s vanjske i unutarnje strane, presjek sive boje. Glina s primjesama sitnog pijeska i malo kamencica. Slikanje linija crvenom bojom s unutarnje strane. Dimenzije ulomaka: v.oc. 97 mm, s.oc. 224 mm.

4- Sherd of a cover. Ochre colour with burn marks on the outside, grey on the inside, grey in the cross-section. Finely purified clay with temper of sand. Sherd dimensions: h. 55 mm, w. 82 mm, 0 of the handle 35 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 5- Sherd of a cover of a bottle or a jug. Brick­ orange colour. Clay with temper of smaller grains of limestone. Sherd dimensions: h. 21 mm, w 29 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 6- Sherd of a bigger cover. Light grey colour. Clay with temper smaller grains of sand and some small stones. Sherd dimensions: h. 53 mm, w. 88 mm, 0 of the handle 45 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 7- Sherd of a bigger cover. Yellow grey colour in the cross-section. Finely purified clay with some temper of smaller grains of sand. Marks of the potter’s fingers on the inside. Sherd dimensions: h. 57 mm, w. 111 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 8- Restored cover. Brown colour with burn marks. Clay with temper of sand and some small stones. Shallow horizontal grooves on the inside. Sherd dimensions: h. 58 mm, w. 152 mm, 0 of the handle 35 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 9- Sherd of a bigger cover. Dark brown to black colour with burn marks, grey in the cross-section. Clay with temper of smaller grains of sand and flint stones. Sherd dimensions: h. 84 mm, w. 131 mm. Wall thickness: 6-9 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 10- Restored smaller cover. Brown colour burn marks. Clay with temper of sand and some bigger stones and flint stones. A pronounced groove on the inside. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 118 mm, 0 of the handle 34 mm. Wall thickness: 5-7 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 11- Restored bigger cover. Reddish-brown colour with burn marks. Clay with a lot of temper of sand. A bigger groove on the rim on the inside, a small protruding rib on the outside. Sherd dimensions: h. 78 mm, w 192 mm, Oof the handle 37 mm. Wall thickness: 5-10 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 12- Restored cover. Ochre colour with burn marks. Clay with a lot of temper of sand, of smaller and bigger stones. Sherd dimensions: h. 63 mm, w 137 mm, 0 of the handle 45 mm. Wall thickness: 5-11 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 2, W of W7. 13- Restored smaller cover. Ochre to dark yellow colour with burn marks, grey in the crosssection. Clay with a lot of temper of sand and bigger stones. Sherd dimensions: h. 55 mm, w. 131 mm, 0 of the handle 35 mm. Wall thickness: 5-9 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. Table 10 - Deep bowls 1- Sherd of a rim divided with a wave line and

Debljina stijenke: 6-11 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 4- Restaurirana mala zdjelica. Narancasta boja s vanjske strane i u presjeku, a unutarnja strana premazana neprozirnom glazurom bijele, smede i zelene boje. Glina s primjesama sitnog pijeska i malo kamencica. Dimenzije ulomaka: v.oc. 51 mm, s.oc. 91 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od 11. 5- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha duboke zdjele. Oker, svijetlo smeda boja s tragovima gorenja. Glina s dosta primjesa sitnih i vecih kamencica i pijeska. Smeda glazura unutarnje strane, te bijelo oslikan motiv Ijiljana. Dimenzije ulomka: v.oc. 122 mm, s.oc. 103 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 6- Restaurirana duboka zdjela. Ciglastocrvena boja s vanjske strane, s unutarnje strane mjestimicno ocuvana bijela glazura sa zelenim mrljama. Glina s primjesama sitnog pijeska i malo kamencica. Dimenzije ulomaka: v.oc. 87 mm, s.oc. 155 mm. Debljina stijenke: 5-12 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. Tabla 11- Plitke zdjele i tanjuri 1- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha manje duboke zdjele. Blijedonarancasta boja s vanjske strane. Fino prociscena glina. Obod i unutarnja strana premazani svijetlo smedom glazurom sa zelenim mrljama. Dimenzije ulomka: v.oc. 56 mm, s.oc. 136 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 2- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha manje duboke zdjele. Oker, zuta boja. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Zuta glazura oboda, a zagasitozelena unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 53 mm, s.oc. 80 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’04, Sektor A, J od Z1c, Sloj 3. 3- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha dublje zdjele. Oker do blijedozuckasta boja s vanjske strane. Fino procicena glina. Zelena glazura oboda i unutarnje strane sa svjetlijim mrljama. Snopovi plitkih zljebova na trbuhu, vrh oboda usjecen u plitki zlijeb. Dimenzije ulomka: v.oc. 53 mm, s.oc. 87 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 4- Restaurirani duboki tanjur. Narancasta boja s vanjske strane, tamno zelena glazura s unutarnje. Glina s primjesama pijeska, vapnenca i malo sitnih kamencica. Plitki zlijeb na obodu posude. Dimenzije ulomka: v.oc. 50 mm, s.oc. 236 mm. Debljina stijenke: 6-9 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 5- Restaurirani dublji tanjur. Oker do tamno zuta boja s vanjske strane, svijetlo zelena glazura s oker mrljama s unutarnje strane. Dobro prociscena glina s malo pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 42 mm, s.oc. 224 mm. Debljina stijenke: 5-11 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 6- Restaurirana plica zdjela. Narancasta boja s vanjske strane i u presjeku, svijetlo zelena glazura s mrljama s unutarnje. Glina s dosta primjesa

the belly of a bigger deep bowl. Ochre, dark yellow colour. Finely purified clay. Green glazing on the inside and on the rim, three shallow grooves on the belly. Sherd dimensions: h. 56 mm, w. 87 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 2- Sherd of a rounded rim and the belly of a bigger deep bowl. Ochre-yellow colour with burn marks. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. Light green glazing on the rim and the inside, on the outside two shallow grooves on the belly. Sherd dimensions: h. 73 mm, w. 141 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 3- Restored deep bowl. Ochre colour on the outside and the inside, grey in the cross-section. Clay with temper of small sand and some small stones. Red painted lines on the inside. Sherd dimensions: h. 97 mm, w. 224 mm. Wall thickness: 6-11 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 4- Restored small bowl. Orange colour on the outside and in the cross-section, and the inside glazed with a non-transparent white, brown, and green. Clay with temper of small sand and some small stones. Sherd dimensions: h. 51 mm, w. 91 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 5- Sherd of a rounded rim and the belly of a deep bowl. Ochre, light brown colour with burn marks. Clay with a lot of temper of smaller and bigger stones and of sand. Brown glazing on the inside, and a white painted motif of a lily. Sherd dimensions: h. 122 mm, w. 103 mm. Wall thickness: 6-7 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 6- Restored deep bowl. Brick-red colour on the outside, on the inside partially preserved white glazing with green spots. Clay with temper of small sand and some small stones. Sherd dimensions: h. 87 mm, w. 155 mm. Wall thickness: 5-12 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. Table 11 - Shallow bowls and plates 1- Sherd of a rounded rim and the belly of a smaller deep bowl. Pale orange colour on the outside. Finely purified clay. The rim and the inside glazed light brown with green spots. Sherd dimensions: h. 56 mm, w. 136 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 2- Sherd of a rounded rim and the belly of a smaller deep bowl. Ochre-yellow colour. Finely purified clay with temper of sand. Yellow glazing of the rim, and dull green on the inside. Sherd dimensions: h. 53 mm, w. 80 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’04, Sector A, S of W1c, Layer 3. 3- Sherd of a rounded rim and the belly of a deep bowl. Ochre to pale yellowish colour on the outside. Finely purified clay. Green glazing of the rim and on the inside with lighter spots. Sheaves of shallow grooves on the belly, the top of the

151 —

152 —

pijeska, sitnih i vecih kamencica i malo vapnenca. Dimenzije ulomka: v.oc. 62 mm, s.oc. 117 mm. Debljina stijenke: 6-14 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 7- Tri ulomka zaobljenog oboda i trbuha duboke zdjele. Oker do blijedonarancasta boja. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Smeda mrljasta glazura na unutarnjoj strani i obodu. Dimenzije ulomka: v.oc. 72 mm, s.oc. 119 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1.

rim carved into a shallow groove. Sherd dimensions: h. 53 mm, w. 87 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 4- Restored deep plate. Orange colour on the outside, dark green glazing on the inside. Clay with temper of sand, limestone, and some small stones. Shallow groove on the rim of the vessel. Sherd dimensions: h. 50 mm, w. 236 mm. Wall thickness: 6-9 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 5- Restored deeper plate. Ochre to dark yellow colour on the outside, light green glazing with Tabla 12 - Plitke zdjele i tanjuri ochre spots on the inside. Well purified clay with 1- Restaurirani manji plitki tanjuric. Okerzuta some sand. Sherd dimensions: h. 42 mm, w. 224 boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina. mm. Wall thickness: 5-11 mm. Canjevo ’06, Sector Zelena glazura oboda i unutarnje strane. Dimenzije C, Layer 3, W of W7. ulomka: v.oc. 36 mm, s.oc. 124 mm, 0 oboda 143 6- Restored shallow bowl. Orange colour on mm, 0dna 80 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo the outside and in the cross-section, light green ’05, Sektor C, Sloj 1. glazing with spots on the inside. Clay with a lot of 2- Restaurirani manji tanjuric. Narancasta boja temper of sand, smaller and bigger stones and s vanjske strane, tamno zelena glazura s unutarnje. some limestone. Sherd dimensions: h. 62 mm, w Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije 117 mm. Wall thickness: 6-14 mm. Canjevo ’06, ulomka: v.oc. 38 mm, s.oc. 117 mm. Debljina Sector C, Layer 3, W of W7. stijenke: 5-11 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z 7- Three sherds of a rounded rim and the belly od 17. of a deep bowl. Ochre to pale orange colour. Finely 3- Restaurirani tanjur. Oker boja s vanjske purified clay with temper of sand. Brown spotty strane, s unutarnje zelenkasta glazura. Glina s malo glazing on the inside and the rim. Sherd primjesa pijeska i kamencica. Dimenzije ulomka: dimensions: h. 72 mm, w. 119 mm. Wall thickness: v.oc. 39 mm, s.oc. 220 mm. Debljina stijenke: 5-10 5-7 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 4- Ulomak zaobljenog oboda tanjura. Svijetlo Table 12 - Shallow bowls and plates narancasta boja. Fino prociscena glina. Zelena 1- Restored shallow small plate. Ochre-yellow glazura oboda i unutarnje strane s urezanim colour with burn marks. Finely purified clay. Green linijama i jednostrukom valovnicom. Dimenzije glazing on the rim and the inside. Sherd ulomka: v.oc. 42 mm, s.oc. 52 mm. Debljina dimensions: h. 36 mm, w. 124 mm,0 of the rim stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod 143 mm,0 of the bottom 80 mm. Wall thickness: 4 sjevernom liticom. mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 5- Ulomak zaobljenog oboda duboke zdjele. 2- Restored smaller plate. Orange colour on Ciglastonarancasta boja. Fino prociscena glina s the outside, dark green glazing on the inside. Clay primjesama sitnih zrnaca pijeska. Svijetlo crvena with temper of smaller grains of sand. Sherd glazura oboda i unutarnje strane, slikanje bijelom dimensions: h. 38 mm, w. 117 mm. Wall thickness: bojom (valovnica, linije). Dimenzije ulomka: v.oc. 5-11 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of 37 mm, s.oc. 13 mm. Debljina stijenke: 4 mm. W7. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 3- Restored plate. Ochre colour on the outside, 6- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha plitke on the inside greenish glazing. Clay with some zdjele. Svijetlo smeda boja. Fino prociscena glina. temper of sand and of small stones. Sherd Slikanje unutarnje strane crvenom i zelenom bojom. dimensions: h. 39 mm, w. 220 mm. Wall thickness: Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 99 mm. 5-10 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, 4- Sherd of a rounded rim of a plate. Light Sloj 1. orange colour. Finely purified clay. Green glazing 7- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha plitke on the rim and on the inside with carved lines and zdjele. Narancastosmeda boja, presjek sive boje. a single wave line. Sherd dimensions: h. 42 mm, Fino prociscena glina s malo primjesa pijeska. w. 52 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’05, Zelena glazura oboda i unutarnje strane, urezani Chance find under the north cliff. motiv dvostruke valovnice i snopova linija. 5- Sherd of a rounded rim deep bowl. BrickDimenzije ulomka: v.oc. 56 mm, s.oc. 130 mm. orange colour. Finely purified clay with temper of Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’04, Profil kod smaller grains of sand. Light red glazing on the kule. rim and on the inside, paintings in white (wave line, lines). Sherd dimensions: h. 37 mm, w. 13 Tabla 13 - Tanjuri mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05, Chance 1- Restaurirani veci tanjur. Narancasta boja s find under the north cliff. vanjske strane, smeda glazura sa svijetlim mrljama 6- Sherd of a rounded rim and the belly of a

s unutarnje. Glina s primjesama pijeska i malo sitnih shallow bowl. Light brown colour. Finely purified kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 46 mm, s.oc. clay. Painted red and green on the inside. Sherd 251 mm. Debljina stijenke: 6-9 mm. Canjevo ’06, dimensions: h. 39 mm, w. 99 mm. Wall thickness: Sektor C, Sloj 3, izmedu Z5 i Z7. 4-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 2- Restaurirani veci tanjur. Oker boja s vanjske 7- Sherd of a rounded rim and the belly of a strane i u presjeku, zelena glazura s bijelim mrljama shallow bowl. Orange-brown colour, grey in the s unutarnje strane i preko oboda. Fino prociscena cross-section. Finely purified clay with some glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 45 mm, s.oc. 78 mm. temper of sand. Green glazing on the rim and on Debljina stijenke: 4-9 mm. Canjevo ’06, Sektor C, the inside, carved motif of a double wave line and Sloj 3, S od Z8. sheaves of lines. Sherd dimensions: h. 56 mm, w. 3- Restaurirani veci tanjur. Okerzuta boja s 130 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’04, Profile tragovima gorenja, zelena glazura s unutarnje near the tower. strane i preko oboda. Glina s dosta primjesa pijeska i kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 50 mm, s.oc. Table 13 - Plates 87 mm. Debljina stijenke: 6-12 mm. Canjevo ’06, 1- Restored bigger plate. Orange colour on Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. the outside, brown glazing with light spots on 4- Ulomak zaobljenog oboda i trbuha plitkog the inside. Clay with temper of sand and some tanjura. Bijedozuckasta boja. Glina s malo primjesa small stones. Sherd dimensions: h. 46 mm, w. 251 pijeska i sitnih kamencica. Tamno zelena mrljasta mm. Wall thickness: 6-9 mm. Canjevo ’06, Sector glazura oboda i unutarnje strane. Dimenzije C, Layer 3, Between W5 and W7. ulomka: v.oc. 96 mm, s.oc. 147 mm. Debljina 2- Restored bigger plate. Ochre colour on the stijenke: 4-8 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. outside and in the cross-section, green glazing 5- Restaurirani veci tanjur. Oker boja s vanjske with white spots on the inside and across the rim. strane, s unutarnje zuta glazura s mrljama Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 45 mm, zelenkaste boje. Glina s malo primjesa pijeska i w. 78 mm. Wall thickness: 4-9 mm. Canjevo ’06, kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 45 mm, s.oc. Sector C, Layer 3, N of W8. 179 mm. Debljina stijenke: 6-9 mm. Canjevo ’06, 3- Restored bigger plate. Ochre-yellow colour Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. with burn marks, green glazing on the inside and 6- Restaurirani veci tanjur. Oker boja s vanjske across the rim. Clay with a lot of temper of sand strane, s unutarnje strane zelenkasta glazura sa and of small stones. Sherd dimensions: h. 50 mm, svijetlim mrljama. Fino prociscena glina. Dimenzije w. 87 mm. Wall thickness: 6-12 mm. Canjevo ’06, ulomka: v.oc. 46 mm, s.oc. 159 mm. Debljina Sector C, Layer 3, W of W7. stijenke: 4-10 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z 4- Sherd of a rounded rim and the belly of a od Z7. shallow plate. Pale yellowish colour. Clay with some temper of sand and small stones. Dark green Tabla 14 - Tronosci spotty glazing on the rim and on the inside. Sherd 1- Kruzna drska tronosca. Tamno zelena glazu- dimensions: h. 96 mm, w. 147 mm. Wall thickness: ra s vanjske strane, presjek narancastosivkaste 4-8 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. boje. Glina s malo primjesa sitnih kamencica. 5- Restored bigger plate. Ochre colour on the Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 71 mm. outside, on the inside yellow glazing with greenish Debljina stijenke: 7-8 mm. Canjevo ’06, Sektor C, spots. Clay with some temper of sand and of small Sloj 3, Z od Z7. stones. Sherd dimensions: h. 45 mm, w. 179 mm. 2- Noga tronosca savijenog u spiralu. Wall thickness: 6-9 mm. Canjevo ’06, Sector C, Narancasta boja. Fino prociscena glina s Layer 3, W of W7. primjesama sitnih zrnaca pijeska. Svijetlo zelena 6- Restored bigger plate. Ochre colour on the glazura unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. outside, on the inside greenish glazing with light 55 mm, s.oc. 74 mm, 0 noge 19 mm. Debljina spots. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. stijenke: 9 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 46 mm, w. 159 mm. Wall thickness: 4-10 mm. 3- Restaurirani tronozac s jednom ruckom i Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. trolisnim izljevom. Oker do svijetlo smeda boja s vanjske strane, tamno zelena glazura s unutarnje Table 14 - Tripods strane, preko oboda i rucke. Glina s primjesama 1- Round handle of a tripod. Dark green glazing pijeska. Dva horizontalna zlijeba na tijelu posude. on the outside, cross-section of an orangeDimenzije ulomka: v.oc. 102 mm, s.oc. 201 mm. greyish colour. Clay with some temper of small Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’06, Sektor C, stones. Sherd dimensions: h. 39 mm, w 71 mm. Sloj 3, Z od Z7. Wall thickness: 7-8 mm. Canjevo ’06, Sector C, 4- Noga i dva ulomka tronosca. Svijetlo Layer 3, W of W7. narancasta boja s tragovima gorenja s vanjske 2- Leg of a tripod twisted into a spiral. Orange strane. Glina s primjesama pijeska i sitnih kremena. colour. Finely purified clay with temper of smaller Unutarnja strana premazana crvenkastom grains of sand. Light green glazing on the inside. glazurom, a na nozi plitka okrugla rupa. Dimenzije Sherd dimensions: h. 55 mm, w 74 mm, 0 leg 19 ulomka: v.oc. 47 mm, s.oc. 142 mm, 0 noge 30mm. mm. Wall thickness: 9 mm. Canjevo ’05, Sector H,

153 —

154 —

Debljina stijenke: 4-14 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 5- Cetiri ulomka tronosca. Svijetlo smeda boja s vanjske strane, zelena glazura s unutarnje strane. Dobro prociscena glina s malo primjesa sitnih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 76 mm, s.oc. 123 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 6- Restaurirani tronozac s jednom ruckom i trolisnim izljevom. Oker do smeda boja s vanjske strane, tamno zelena glazura s unutarnje strane, preko oboda i rucke. Glina s primjesama pijeska i malo sitnih kamencica. Dva horizontalna zlijeba na tijelu posude. Dimenzije ulomka: v.oc. 108 mm, s.oc. 204 mm. Debljina stijenke: 6-8 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 7- Noga i ulomak tronosca. Oker boja s tragovima gorenja. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Zelena glazura unutarnje strane, te nekoliko plicih zljebova na trbuhu. Dimenzije ulomka: v.oc. 99 mm, s.oc. 95 mm, 0 noge 28 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 8- Noga i ulomak recipijenta manjeg tronosca. Oker do blijedozuckasta boja s tragovima gorenja na nozi. Fino prociscena glina. Zelena glazura unutarnje strane, pri vrhu noge na vanjskoj strani dublja ovalna rupa. Dimenzije ulomka: v.oc. 57 mm, s.oc. 88 mm, 0 noge 13 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ‘05, Sektor G, Sloj 1. Tabla 15 - Boce, vrcevi i rucke 1- Dva ulomka manje boce s otiskom rucke. Zuckasta boja. Fino prociscena glina. Zagasitozelena glazura vanjske strane, rebro na ramenu i dva plitka zlijeba na trbuhu, zuta glazura s mrljama unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 117 mm, s.oc. 112 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 2- Dva ulomka oboda (izljeva) i vrata vrca. Okerzuta boja. Fino prociscena glina. Dva plitka zlijeba pri dnu vrata i jedan dublji i siri na obodu. Dimenzije ulomka: v.oc. 69 mm, s.oc. 58 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’04, Sektor A, J od Z1c, Sloj 3. 3- Ulomak izduzenog vrata i ramena boce. Svijetlo smeda boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina s malo primjesa pijeska i sitnih kremena. Cetiri rebra na vratu, ispod njih slikana crvena linija, te ubodi ostrim stapicastim predmetom. Dimenzije ulomka: v.oc. 82 mm, s.oc. 36 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 4- Ulomak zaobljenog oboda posude s trakastom ruckom. Narancastosmeda boja s vanjske, svijetlo siva s unutarnje strane. Glina grube povrsine s primjesama pijeska i dosta sitnih kremena i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 35 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 5- Rasclanjeni obod s kljunastim izljevom i ulomak vrata vrca ili boce. Svijetlo naracasta boja

Layer 1. 3- Restored tripod with one handle and a three-foliate mould. Ochre to light brown colour on the outside, dark green glazing on the inside, across the rim and the handle. Clay with temper of sand. Two horizontal grooves on the body of the vessel. Sherd dimensions: h. 102 mm, w 201 mm. Wall thickness: 5-7 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 4-Leg and two sherds of a tripod. Light orange colour with burn marks on the outside. Clay with temper of sand and smaller flint stones. Inside reddish glazing, and a shallow round hole on the leg. Sherd dimensions: h. 47 mm, w 142 mm, 0 of the leg 30 mm. Wall thickness: 4-14 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 5- Four sherds of a tripod. Light brown colour on the outside, green glazing on the inside. Well purified clay with some temper of small stones. Sherd dimensions: h. 76 mm, w. 123 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 6- Restored tripod with one handle and a three-foliate mould. Ochre to brown colour on the outside, dark green glazing on the inside, across the rim and the handle. Clay with temper of sand and some small stones. Two horizontal grooves on the body of the vessel. Sherd dimensions: h. 108 mm, w. 204 mm. Wall thickness: 6-8 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 7- Leg and a sherd of the recipient of a tripod. Ochre colour with burn marks. Finely purified clay with temper of sand. Green glazing on the inside, and some shallow grooves on the belly. Sherd dimensions: h. 99 mm, w. 95 mm, 0 of the leg 28 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 8- Leg and sherd of the recipient of a smaller tripod. Ochre to pale yellowish colour with burn marks on the leg. Finely purified clay. Green glazing on the inside, at the top of the leg on the outside, a deeper oval hole. Sherd dimensions: h. 57 mm, w. 88 mm, 0 of the leg 13 mm. Wall thickness: 35 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. Table 15 - Bottles, jugs and handles 1- Two sherds of a smaller bottle with a mark of the handle. Yellowish colour. Finely purified clay. Dull green glazing on the outside, a rib on the shoulder and two shallow grooves on the belly, yellow glazing with spots on the inside. Sherd dimensions: h. 117 mm, w. 112 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 2- Two sherds of the rim (casts) and the neck of a jug. Ochre-yellow colour. Finely purified clay. Two shallow grooves at the bottom of the neck and a deeper and wider one on the rim. Sherd dimensions: h. 69 mm, w 58 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’04, Sector A, S of W1c, Layer 3. 3- Sherd of an elongated neck and a shoulder of a bottle. Light brown colour with burn marks,

s vanjske strane, smeda s unutarnje, presjek sive boje. Glina grube povrsine s primjesama vecih kremena i smeca. Snopovi rebara na obodu, vratu i ramenu. Dimenzije ulomka: v.oc. 67 mm, s.oc. 43 mm, 0 oboda 33 mm. Debljina stijenke: 2-6 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 6- Ulomak vrata vrca ili boce. Narancastosmeda boja, presjek sive boje. Fino prociscena glina. Dva dublja zlijeba pri vrhu ulomka, te snop plicih i guscih pri dnu. Dimenzije ulomka: v.oc. 46 mm, s.oc. 55 mm. Debljina stijenke: 7 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 7- Ulomak oboda i trbuha s trakastom drskom manjeg lonca. Oker do blijedozuckasta boja s tragom gorenja po cijelom obodu i drski, presjek sivi. Glina s primjesama pijeska, sitnih kamencica, kremena i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 75 mm, 0 rucke 6-7 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. 8- Ulomak oboda, cilindricnog vrata i rucke posude. Svijetlo smeda boja s tragovima gorenja na obodu. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Tamno zelena glazura vrha oboda, rucke i unutarnje strane. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, s.oc. 95 mm, 0 rucke 9 mm. Debljina stijenke: 3-8 mm. Canjevo ’04, Sektor A, Z od 22, Sloj 5. 9- Velika trakasta rucka. Smeda boja s tragovima gorenja, presjek sivi. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kamencica. Vertikalno rasclanjena dubokim zljebovima. Dimenzije ulomka: v.oc. 112 mm, s.oc. 42 mm, 0 9-11 mm. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 10- Ulomak trakaste rucke i vrata vrca. Oker do bijedozuckasta boja. Fino prociscena glina. Svijetlo narancasta glazura. Dimenzije ulomka: v.oc. 47 mm, s.oc. 51 mm, 0 rucke 11 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 11- Ulomak oboda i trakaste rucke vrca. Oker do blijedozuckasta boja, presjek sive boje. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Vrh oboda usjecen u plitki plijeb. Dimenzije ulomka: v.oc. 33 mm, s.oc. 43 mm, 0 rucke 4 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 12- Ulomak trakaste rucke vrca. Svijetlo narancasta boja s tragovima sekundarnog gorenja pri dnu. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Tamno zelena glazura vanjske strane, duboki vertikalni zlijeb po sredini, plitka ovalna rupa pri dnu. Dimenzije ulomka: v.oc. 79 mm, s.oc. 42 mm, 0 rucke 9 mm. Canjevo ’04, Sektor A, Z od 22, Sloj 5. 13- Trakasta rucka vrca. Oker boja. Fino prociscena glina. Svijetlo zelena glazura, vertikalno rasclanjena pomocu dva dubokazlijeba. Dimenzije ulomka: v.oc. 55 mm, s.oc. 28 mm, 0 5-9 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 14- Manja rucka vrca rasclanjena s dva duboka vertikalna zlijeba. Narancasta boja. Fino prociscena glina s dosta primjesa sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 23 mm, s.oc. 62 mm, 0 8 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1.

grey in the cross-section. Clay with some temper of sand and smaller flint stones. Four ribs on the neck, under them a painted red line, and punctures by a sharp stick-like object. Sherd dimensions: h. 82 mm, w. 36 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 4- Sherd of a rounded rim of a vessel with a band-like handle. Orange-brown colour on the outside, light grey on the inside. Clay of a rough surface with temper of sand and a lot of smaller flint stones and chaff. Sherd dimensions: h. 35 mm, w. 78 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 5- Divided rim with a beak-like mould and sherd of a neck of a jug or a bottle. Light orange colour on the outside, brown on the inside, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of bigger flint stones and chaff. Sheaves of ribs on the rim, neck and shoulder. Sherd dimensions: h. 67 mm, w. 43 mm, 0 of the rim 33 mm. Wall thickness: 2-6 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 6- Sherd of the neck of a jug or a bottle. Orange-brown colour, grey in the cross-section. Finely purified clay. Two deeper grooves at the top of the sherd, and a sheaf of more shallow and dense ones at the bottom. Sherd dimensions: h. 46 mm, w 55 mm. Wall thickness: 7 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 7- Sherd of the rim and the belly with a bandlike handle of a smaller pot. Ochre to pale yellowish colour with burn marks across the whole rim and the handle, grey in the cross-section. Clay with temper of sand, small stones, flint stones, and chaff. Sherd dimensions: h. 49 mm, w 75 mm, 0 of the handle 6-7 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. 8- Sherd of the rim, cylindrical neck and the handle of a vessel. Light brown colour with burn marks on the rim. Finely purified clay with temper of sand. Dark green glazing of the top of the rim, the handle and on the inside. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 95 mm, 0 of the handle 9 mm. Wall thickness: 3-8 mm. Canjevo ’04, Sector A, W of W2, Layer 5. 9- Big band-like handle. Brown colour with burn marks, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of small stones. Vertically divided by deep grooves. Sherd dimensions: h. 112 mm, w. 42 mm, 0 9-11 mm. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 10- Sherd of a band-like handle and the neck of a jug. Ochre to pale yellowish colour. Finely purified clay. Light orange glazing. Sherd dimensions: h. 47 mm, w 51 mm, 0 of the handle 11 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 11- Sherd of the rim and the bad-like handle of a jug. Ochre to pale yellowish colour, grey in the cross-section. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. The top of the rim carved into a shallow groove. Sherd dimensions: h. 33 mm,

155 —

156 —

Tabla 16 - Case i slikana keramika 1- Ulomak dna i trbuha case ill pehara. Smeda boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Glina grube povrsine s malo primjesa vecih kremena. Ubadanje stapicastim siljatim predmetom. Dimenzije ulomka: v.oc. 61 mm, s.oc. 65 mm, 0 dna 54 mm. Debljina stijenke: 6-10 mm. Canjevo ’05/2, Sonda JJ, J od Z12, Sloj 1. 2- Ulomak trbuha pehara ili case. Tamno siva boja s unutarnje strane, svijetlo smeda s vanjske strane, presjek sivi. Glina s primjesama pijeska i smeca. Snopovi plitkih sirokih zljebova, ubadanje stapicastim ostrim predmetom. Dimenzije ulomka: v.oc. 48 mm, s.oc. 66 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’04, Sektor H, Ciscenje kule. 3- Ulomak trbuha pehara ili case. Narancasta boja s tragovima gorenja, presjek sive boje. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Tri zlijeba razdvajaju polja s motivom „borovih grancica“, izvedena ubadanjem. Dimenzije ulomka: v.oc. 33 mm, s.oc. 37 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 4- Ulomak case ili pehara. Svijetlo siva boja. Glina grube povrsine s primjesama pijeska, sitnih kamencica, kremena i smeca. Snopovi zljebova u gornjem dijelu, plasticno tordirano rebro i ubadanje u donjem dijelu. Dimenzije ulomka: v.oc. 68 mm, s.oc. 38 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 5- Ulomak case ili pehara. Svijetlo siva boja s tragovima gorenja. Glina s malo primjesa vecih kamencica. Dva profilirana rebra od kojih je jedno tordirano. Dimenzije ulomka: v.oc. 21 mm, s.oc. 34 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Sektor C, Sloj 2. 6- Ulomak trbuha pehara ili case. Siva boja. Glina s primjesama sitnih kremena. Snopovi zljebova pri vrhu, rebro u obliku tordirane zice, dva duboka i siroka zlijeba. Dimenzije ulomka: v.oc. 33 mm, s.oc. 38 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 7- Ulomak trbuha case ili pehara. Sivosmeda boja, presjek svijetlo smede boje. Glina s dosta primjesa pijeska i sitnih kremena. Reljefni ukras izveden ubadanjem, dva plitka zlijeba pri dnu ulomka. Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 42 mm. Debljina stijenke: 6 mm. Canjevo ’05/2, Sektor C, Sloj 2. 8- Ulomak trbuha case ili pehara. Narancasta boja s vanjske strane, unutarnja strana i presjek sive boje. Glina, gruba na dodir, s dosta primjesa pijeska i sitnih kamencica. Tragovi horizontalnih linija. Dimenzije ulomka: v.oc. 67 mm, s.oc. 70 mm. Debljina stijenke: 6-8 mm. Canjevo ’06, Sektor C, J od Z8, Sloj 3. 9- Ulomak trbuha case ili pehara. Okernarancasta boja, presjek sive boje. Glina s dosta primjesa sitnih zrnaca pijeska. Ukras pri dnu noge izveden ubadanjem. Dimenzije ulomka: v.oc. 50 mm, s.oc. 47 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, J od Z13, zasip.

w. 43 mm, 0 of the handle 4 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 12- Sherd of a band-like handle of a jug. Light orange colour with secondary burn marks at the bottom. Finely purified clay with temper of sand. Dark green glazing on the outside, a deep vertical groove in the middle, a shallow oval hole at the bottom. Sherd dimensions: h. 79 mm, w. 42 mm, 0 of the handle 9 mm. Canjevo ’04, Sector A, W of W2, Layer 5. 13- Band-like handle of a jug. Ochre colour. Finely purified clay. Light green glazing, vertically divided by two deep grooves. Sherd dimensions: h. 55 mm, w. 28 mm, 0 5-9 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 14- A smaller handle of a jug divided by two deep vertical grooves. Orange colour. Finely purified clay with a lot of temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 23 mm, w. 62 mm, 0 8 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. Table 16 - Glasses and painted pottery 1- Sherd of the bottom and the belly of a glass or a beaker. Brown colour with burn marks, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with some temper of bigger flint stones. Punctures with a sharp stick-like object. Sherd dimensions: h. 61 mm, w. 65 mm, 0 of the bottom 54 mm. Wall thickness: 6-10 mm. Canjevo ’05/2, Trench JJ, S of W12, Layer 1. 2- Sherd of the belly of a glass or a beaker. Dark grey colour on the inside, light brown on the outside, grey in the cross-section. Clay with temper of sand and chaff. Sheaves of shallow wide grooves, punctures with a sharp stick-like object. Sherd dimensions: h. 48 mm, w. 66 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’04, Sector H, The clearing of the tower. 3- Sherd of the belly of a glass or a beaker. Orange colour with burn marks, grey in the crosssection. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. Three grooves divide the fields with the motif of „pine twigs“, applied by punctures. Sherd dimensions: h. 33 mm, w. 37 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 4- Sherd of a glass or a beaker. Light grey colour. Clay of a rough surface with temper of sand, small stones, flint stones, and chaff. Sheaves of grooves in the upper part, a twisted rib and punctures in the bottom part. Sherd dimensions: h. 68 mm, w. 38 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 5- Sherd of a glass or a beaker. Light grey colour with burn marks. Clay with some temper of bigger stones. Two profiled ribs, one of which is twisted. Sherd dimensions: h. 21 mm, w. 34 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Sector C, Layer 2. 6- Sherd of the belly of a glass or a beaker. Grey colour. Clay with temper of smaller flint stones. Sheaves of grooves at the top, a rib in the

10- Ulomak trbuha posude. Svijetlo smeda boja, presjek sive boje. Glina grube povrsine s dosta primjesa sitnih zrnaca pijeska i sitnih kamencica i kremena. Ubadanje izvedeno kotacicem u dva niza. Dimenzije ulomka: v.oc. 37 mm, s.oc. 59 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 11- Ulomak trbuha posude. Svijetlo smeda boja s unutarnje, smeda s vanjske strane, presjek sive boje. Glina grube povrsine s primjesama pijeska i malo sitnih kremena. Ubadanje izvedeno kotacicem u dva niza. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 46 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 12- Ulomak trbuha case ili pehara. Smeda boja s vanjske strane, unutarnja strana i presjek sive boje. Glina, gruba na dodir, s dosta primjesa pijeska i malo vapnenca. Reljefni ukras izveden ubadanjem. Bradavicasta mala ruckica. Dimenzije ulomka: v.oc. 23 mm, s.oc. 26 mm. Debljina stijenke: 3-7 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, J od Z8. 13- Ulomak trbuha posude. Narancasta boja, presjek sive boje. Glina s primjesama pijeska i sitnih kamencica. Reljefni ukras izveden ubadanjem. Dimenzije ulomka: v.oc. 29 mm, s.oc. 50 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, S od Z8. 14- Ulomak trbuha ili vrata boce ili vrca. Narancasta boja. Fino prociscena glina. Smeda glazura vanjske strane, reljefni ukras. Dimenzije ulomka: v.oc. 35 mm, s.oc. 39 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 15- Ulomak trakaste rucke. Smeda boja s tragovima gorenja. Glina grube povrsine s primjesama sitnih kremena. Duboko ubadanje tupim stapicastim predmetom. Dimenzije ulomka: v.oc. 23 mm, s.oc. 30 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’04, Profil kod kule. 16- Ulomak trakaste rucke i trbuha posude. Crvenkastosmeda boja s vanjske strane, tamno siva s unutarnje, presjek sive boje. Glina grube povrsine s primjesama sitnih zrnaca pijeska i vapnenca. Ubadanje ostrim stapicastim predmetom. Dimenzije ulomka: v.oc. 62 mm, s.oc. 39 mm. Debljina stijenke: 4-13 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 17- Ulomak trbuha loncica ili case. Svijetlo zuta boja. Fino prociscena glina. Dvije crveno slikane linije. Dimenzije ulomka: v.oc. 43 mm, s.oc. 43 mm. Debljina stijenke: 2-3 mm. Canjevo ’04, Sektor A, J od Z1c, Sloj 3. 18- Ulomak trbuha posude. Blijedozuckasta boja, presjek sive boje. Fino prociscena glina s malo primjesa sitnih zrnaca pijeska. Slikanje crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 24 mm, s.oc. 20 mm. Debljina stijenke: 2 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 19- Ulomak trbuha posude. Blijedosmeda boja. Fino prociscena glina s malo primjesa sitnih zrnaca pijeska. Slikanje crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 29 mm, s.oc. 52 mm. Debljina stijenke: 2 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 20- Ulomak trbuha posude. Bijela do

form of twisted wire, two deep wide grooves. Sherd dimensions: h. 33 mm, w. 38 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 7- Sherd of the belly of a glass or a beaker. Grey-brown colour, cross-section light brown. Clay with a lot of temper of sand and smaller flint stones. Relief decoration applied by punctures, two shallow grooves at the bottom of the sherd. Sherd dimensions: h. 39 mm, w. 42 mm. Wall thickness: 6 mm. Canjevo ’05/2, Sector C, Layer 2. 8- Sherd of the belly of a glass or a beaker. Orange colour on the outside; grey on the inside and in the cross-section. Clay, rough to the touch, with a lot of temper of sand and small stones. Marks of horizontal lines. Sherd dimensions: h. 67 mm, w. 70 mm. Wall thickness: 6-8 mm. Canjevo ’06, Sector C, S of W8, Layer 3. 9- Sherd of the belly of a glass or a beaker. Ochre-orange colour, grey in the cross-section. Clay with a lot of temper of smaller grains of sand. Decoration at the bottom of the leg applied by punctures. Sherd dimensions: h. 50 mm, w. 47 mm. Wall thickness: 6-7 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, S of W13. 10- Sherd of the belly of a vessel. Light brown colour, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with a lot of temper of smaller grains of sand and small stones and flint stones. Punctures applied with a small wheel in two series. Sherd dimensions: h. 37 mm, w. 59 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 11- Sherd of the belly of a vessel. Light brown colour on the inside, brown on the outside, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of sand and some smaller flint stones. Punctures applied with a small wheel in two series. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 46 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 12- Sherd of the belly of a glass or of a beaker. Brown colour on the outside, grey on the inside and in the cross-section. Clay, rough to the touch, with a lot of temper of sand and some limestone. Relief decoration applied by punctures. A small wart-shaped handle. Sherd dimensions: h. 23 mm, w. 26 mm. Wall thickness: 3-7 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, S of W8. 13- Sherd of the belly of a vessel. Orange colour, grey in the cross-section. Clay with temper of sand and small stones. Relief decoration applied by punctures. Sherd dimensions: h. 29 mm, w. 50 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, N of W8. 14- Sherd of the belly or the neck of a bottle or a jug. Orange colour. Finely purified clay. Brown glazing on the outside, relief decoration. Sherd dimensions: h. 35 mm, w. 39 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 15- Sherd of a band-like handle. Brown colour with burn marks. Clay of a rough surface with temper of smaller flint stones. Deep punctures by a dull stick-like object. Sherd dimensions: h. 23

157 —

158 —

blijedosivkasta, presjek tamno sive boje. Fino prociscena glina s malo primjesa sitnih zrnaca pijeska. Slikanje crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 22 mm, s.oc. 27 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 21- Ulomak trbuha posude. Svijetlo siva boja s unutarnje strane, oker do blijedozuckasta s vanjske strane. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Slikanje crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 53 mm, s.oc. 42 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 22- Ulomak trbuha posude. Blijedozuckasta boja. Fino prociscena glina. Slikanje crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 37 mm, s.oc. 43 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 23- Ulomak trbuha posude. Bijela do blijedosivkasta boja. Fino prociscena glina s malo primjesa pijeska. Slikanje crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 21 mm, s.oc. 13 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 24- Ulomak trbuha lonca ili vrca. Svijetlo narancasta boja. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska i sitnih kamencica. Slikanje crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 32 mm, s.oc. 31 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 25- Ulomak trbuha posude. Blijedozuckasta boja. Fino prociscena glina. Slikanje crvenosmedom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 38 mm, s.oc. 36 mm. Debljina stijenke: 2 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 26- Ulomak trbuha posude. Bijela do blijedosivkasta boja. Fino prociscena glina s malo primjesa sitnih zrnaca pijeska. Slikanje narancastom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 18 mm, s.oc. 10 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 27- Ulomak trbuha posude. Ciglastocrvena boja. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. S unutarnje strane slikanje maslinastozelenom, sivom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 51 mm, s.oc. 54 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 28- Ulomak trbuha boce ili vrca. Blijedozuckasta boja s unutarnje strane. Glina s malo primjesa sitnih kremena. Slikanje smedom i plavom bojom na bijeloj glazuri. Dimenzije ulomka: v.oc. 26 mm, s.oc. 25 mm. Debljina stijenke: 2-3 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 29- Ulomak trbuha duboke zdjele. Tamno crvena boja. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. S unutarnje strane premaz tamno crvenom glazurom i slikanje bijelom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 64 mm, s.oc. 66 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. Tabla 17 - Majolika 1- Ulomak trbuha vrca. Blijedozuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 45 mm, s.oc. 59 mm. Debljina stijenke: 4-5

mm, w. 30 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’04, Profile near the tower. 16- Sherd of a band-like handle and the belly of a vessel. Reddish-brown colour on the outside, dark grey on the inside, grey in the cross-section. Clay of a rough surface with temper of smaller grains of sand and limestone. Punctures by a sharp stick-like object. Sherd dimensions: h. 62 mm, w. 39 mm. Wall thickness: 4-13 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 17- Sherd of the belly of a small pot or of a glass. Light yellow colour. Finely purified clay. Two red painted lines. Sherd dimensions: h. 43 mm, w. 43 mm. Wall thickness: 2-3 mm. Canjevo ’04, Sector A, S of W1c, Layer 3. 18- Sherd of the belly of a vessel. Pale yellowish colour, grey in the cross-section. Finely purified clay with some temper of smaller grains of sand. Red painting. Sherd dimensions: h. 24 mm, w 20 mm. Wall thickness: 2 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 19- Sherd of the belly of a vessel. Pale brown colour. Finely purified clay with some temper of smaller grains of sand. Red painting. Sherd dimensions: h. 29 mm, w. 52 mm. Wall thickness: 2 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 20- Sherd of the belly of a vessel. White to pale greyish colour, dark grey in the cross-section. Finely purified clay with some temper of smaller grains of sand. Red painting. Sherd dimensions: h. 22 mm, w 27 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 21- Sherd of the belly of a vessel. Light grey colour on the inside, ochre to pale yellowish on the outside. Finely purified clay with temper of sand. Red painting. Sherd dimensions: h. 53 mm, w. 42 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 22- Sherd of the belly of a vessel. Pale yellowish colour. Finely purified clay. Red painting. Sherd dimensions: h. 37 mm, w. 43 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 23- Sherd of the belly of a vessel. White to pale greyish colour. Finely purified clay with some temper of sand. Red painting. Sherd dimensions: h. 21 mm, w 13 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 24- Sherd of the belly of a pot or of a jug. Light orange colour. Clay with temper of smaller grains of sand and small stones. Red painting. Sherd dimensions: h. 32 mm, w. 31 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 25- Sherd of the belly of a vessel. Pale yellowish colour. Finely purified clay. Red-brown painting. Sherd dimensions: h. 38 mm, w. 36 mm. Wall thickness: 2 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 26- Sherd of the belly of a vessel. White to pale greyish colour. Finely purified clay with some temper of smaller grains of sand. Orange painting. Sherd dimensions: h. 18 mm, w. 10 mm. Wall

mm. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3. 2- Ulomak trbuha vrca. Blijedozuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 34 mm, s.oc. 30 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 3. 3- Ulomak trbuha vrca. Tamno zuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika zuckaste glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 28 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’06, Sektor C, I od Z7, Sloj 3. 4- Ulomak trbuha vrca. Tamno zuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika zuckaste glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 46 mm, s.oc. 56 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Izmedu Z19 i 21b, Sloj 3. 5- Ulomak trbuha vrca. Blijedozuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 35 mm, s.oc. 39 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 6- Ulomak trbuha vrca. Tamno zuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika zuckaste glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 17 mm, s.oc. 35 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’06, Sektor C, I od Z7, Sloj 3. 7- Ulomak trbuha vrca. Oker, blijedosivkasta boja. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 22 mm, s.oc. 36 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 8- Ulomak trbuha vrca ili boce. Blijedozuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje plavom, narancastom i crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 47 mm, s.oc. 51 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 9- Ulomak vrata vrca ili boce. Tamno narancasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Gravirana keramika bijele glazure, slikanje zutom, smedom i zelenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, s.oc. 21 mm. Debljina stijenke: 2 mm. Canjevo ’05/ 2, Sonda J, Sloj 4. 10- Ulomak trbuha vrca. Bijelooker boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje svijetlo plavom, zutom i crvenom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 31 mm, s.oc. 32 mm. Debljina stijenke: 4 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, J od Z13. 11- Ulomak trbuha vrca. Bijelooker boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje svijetlo plavom, zutom i narancastom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 51 mm, s.oc. 32 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, J od Z13. 12- Ulomak trbuha vrca ili boce. Bijela glazura, presjek blijedozute boje. Fino prociscena glina. Majolika. Slikanje zutom, narancastom i svijetlo plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 42 mm, s.oc. 38 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 13- Ulomak oboda case. Blijedooker boja u

thickness: 4 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 27- Sherd of the belly of a vessel. Brick-red colour. Finely purified clay with temper of sand. On the inside, olive-green and grey painting. Sherd dimensions: h. 51 mm, w. 54 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 28- Sherd of the belly of a bottle or of a jug. Pale yellowish colour on the inside. Clay with some temper of smaller flint stones. Brown and blue painting over the white glazing. Sherd dimensions: h. 26 mm, w. 25 mm. Wall thickness: 2-3 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 29- Sherd of the belly of a deep bowl. Dark red colour. Finely purified clay with temper of sand. On the inside, dark red glazing and white painting. Sherd dimensions: h. 64 mm, w. 66 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. Table 17 - Maiolica 1- Sherd of the belly of a jug. Pale yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with white glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 45 mm, w. 59 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3. 2- Sherd of the belly of a jug. Pale yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with white glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 34 mm, w. 30 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 3. 3- Sherd of the belly of a jug. Dark yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica of a yellowish glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 28 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, E of W7, Layer 3. 4- Sherd of the belly of a jug. Dark yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a yellowish glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 46 mm, w. 56 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’06, Sector C, Between W19 and 21b, Layer 3. 5- Sherd of the belly of a jug. Pale yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 35 mm, w. 39 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 6- Sherd of the belly of a jug. Dark yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a yellowish glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 17 mm, w. 35 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’06, Sector C, E of W7, Layer 3. 7- Sherd of the belly of a jug. Ochre, pale greyish colour. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 22 mm, w. 36 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05, Chance find at the top. 8- Sherd of the belly of a jug or of a bottle. Pale yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and blue, orange and red painting. Sherd dimensions:

159 —

160 —

presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje tamno plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 18 mm, s.oc. 17 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 14- Ulomak trbuha vrca. Smeda boja u presjeku. Dobro prociscena glina. Majolika plave glazure, slikanje bijelom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 36 mm, s.oc. 34 mm. Debljina stijenke: 3-7 mm. Canjevo ’07, Sonda JJJ, S od Z13-14, Sloj 4. 15- Ulomak trbuha vrca ili boce. Bijelosiva glazura, presjek blijedozute boje. Fino prociscena glina. Majolika. Slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 33 mm, s.oc. 24 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, J od Z13. 16- Ulomak trbuha vrca. Bijela glazura, presjek zuckaste boje. Fino prociscena glina. Majolika. Slikanje svjetlo plavom, zutom, narancastom i smedom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 48 mm, s.oc. 59 mm. Debljina stijenke: 2-4 mm. Canjevo ’05/2, J od Z12, Sloj 1. 17- Ulomak dna case. Blijedooker boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 35 mm. Debljina stijenke: 2-6 mm. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4-jama. 18- Ulomak trbuha vrca. Blijedozuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika bijele glazure, slikanje tamno plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 46 mm, s.oc. 56 mm. Debljina stijenke: 6 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, S od Z14, Sloj 2. 19- Ulomak dna manje case. Tamno zuta boja u presjeku. Dobro prociscena glina. Majolika bijelosivkaste glazure, slikanje svjetlo plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 20 mm, s.oc. 35 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, Izmedu Z13. 20- Ulomak trbuha vrca. Blijedozuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika. Tragovi prstiju loncara s unutarnje strane, bijela glazura, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 18 mm, s.oc. 25 mm. Debljina stijenke: 3-4 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 21- Ulomak trbuha i vrata vrca. Blijedozuckasta boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika. Tragovi prstiju loncara s unutarnje strane, bijela glazura, slikanje plavom i crvenkastom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 91 mm, s.oc. 49 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’07, Sektor C, SZ od Z8, Sloj 4-jama. 22- Dno zdjele. Blijedosmeda boja u presjeku. Dobro prociscena glina. Majolika s zutosmedim smalto premazom. Dimenzije ulomka: v.oc. 77 mm, s.oc. 86 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, J od Z12 i 13. 23- Ulomak trbuha vrca. Blijedooker boja u presjeku. Fino prociscena glina. Majolika zuckaste glazure, slikanje plavom bojom. Dimenzije ulomka: v.oc. 13 mm, s.oc. 20 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Canjevo ’05/2, Sektor C, I od Z7, Sloj 3.

h. 47 mm, w. 51 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 9- Sherd of the neck of a jug or of a bottle. Dark orange in the cross-section. Finely purified clay. Engraved ceramics with a white glazing, and yellow, brown, and green painting. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 21 mm. Wall thickness: 2 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 10- Sherd of the belly of a jug. White-ochre colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and light blue, yellow, and red painting. Sherd dimensions: h. 31 mm, w 32 mm. Wall thickness: 4 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, S of W13. 11- Sherd of the belly of a jug. White-ochre colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and light blue, yellow, and orange painting. Sherd dimensions: h. 51 mm, w. 32 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, S of W13. 12- Sherd of the belly of a jug or of a bottle. White glazing, cross-section of a pale yellow colour. Finely purified clay. Maiolica. Yellow, orange and light blue painting. Sherd dimensions: h. 42 mm, w. 38 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 13- Sherd of the rim of a glass. Pale ochre colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and dark blue painting. Sherd dimensions: h. 18 mm, w. 17 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’06, Sector C, W of W7, Layer 3. 14- Sherd of the belly of a jug. Brown colour in the cross-section. Well purified clay. Maiolica with a blue glazing, and white painting. Sherd dimensions: h. 36 mm, w. 34 mm. Wall thickness: 3-7 mm. Canjevo ’07, Trench JJJ, N of W13 and 14, Layer 4. 15- Sherd of the belly of a jug or of a bottle. White-grey glazing, pale yellow cross-section. Finely purified clay. Maiolica with blue painting. Sherd dimensions: h. 33 mm, w. 24 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, S of W13. 16- Sherd of the belly of a jug. White glazing, cross-section of a yellowish colour. Finely purified clay. Maiolica. Light blue, yellow, orange and brown painting. Sherd dimensions: h. 48 mm, w. 59 mm. Wall thickness: 2-4 mm. Canjevo ’05/2, S of W12, Layer 1. 17- Sherd of the bottom of a glass. Pale ochre colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 41 mm, w. 35 mm. Wall thickness: 2-6 mm. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4-pit. 18- Sherd of the belly of a jug. Pale yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a white glazing, and dark blue painting. Sherd dimensions: h. 46 mm, w. 56 mm. Wall thickness: 6 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, N of W14, Layer 2.

Tabla 18 - Jednostavni pecnjaci 1- Restaurirani zdjelasti pecnjak cetvrtastog otvora. Narancastosmeda boja s tragovima gorenja, presjek smede boje. Glina s malo primjesa pijeska i sitnih zrnaca kamencica. Dno je ravno i kruzno. Po vrhu oboda nalazi se dubok i sirokzlijeb. Dimenzije ulomka: v.oc. 136 mm, s.oc. 93 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’05, Sektor C, sloj 2. 2- Ulomak ravnog oboda pecnjaka u obliku case. Narancastosmeda boja, siva u presjeku. Glina gruba na dodir s vise primjesa sitnih i vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 80 mm, s.oc. 109 mm. Debljina stijenke: 10-12 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 3- Ulomak donjeg dijela trbuha i dna pecnjaka u obliku case. Narancasta boja, siva u presjeku. Tragovi prstiju loncara na unutrasnjoj strani. Dobro prociscena glina s malo primjesa sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 84 mm, s.oc. 81 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’06, Sektor C, S od Z8, sloj 2. 4- Nekoliko ulomaka donjeg dijela trbuha i dna pecnjaka u obliku case. Tamno crvena boja s tragovima gorenja na vanjskoj strani, isto u presjeku. Tragovi prstiju loncara na obje strane. S unutrasnje strane dno malo uzdignuto. Dobro prociscena glina s malo primjesa sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 96 mm, s.oc. 112 mm. Debljina stijenke: 4-16 mm. Canjevo ’05, Sektor C, sloj 1. 5- Ulomak dna i donjeg dijela trbuha zdjelastog pecnjaka. Narancasta boja s tragovima gorenja. Tragovi prstiju loncara na unutrasnjoj strani. Glina s primjesama pijeska, sitnih i vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 42 mm, s.oc. 78 mm. Debljina stijenke: 6-9 mm. Canjevo ’06, Izmedu Z12 i Z13. 6- Ulomak ravnog oboda zdjelastog pecnjaka trokutastog otvora. Smeda boja s vanjske strane, smedenarancasta s unutrasnje. Tragovi prstiju loncara na unutrasnjoj strani. Glina s primjesama pijeska, sitnih i vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 66 mm, s.oc. 58 mm. Debljina stijenke: 5-6 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 7- Ulomak ravnog dna zdjelastog (casastog) pecnjaka. Narancasta boja s vanjske strane, smedenarancasta s unutrasnje strane i u presjeku. Tragovi prstiju loncara na unutrasnjoj strani. Glina s primjesama pijeska i vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 47 mm, s.oc. 64 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, sloj 3. 8- Ulomak ravnog dna zdjelastog (casastog) pecnjaka. Siva boja s narancastim dijelovima s vanjske strane, siva s unutrasnje strane i u presjeku. Glina s primjesama pijeska i malo vecih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 51 mm, s.oc. 50 mm. Debljina stijenke: 6-13 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, sloj 3. Tabla 19 - Reljefni neglazirani pecnjaci

19- Sherd of the bottom of a smaller glass. Dark yellow colour in the cross-section. Well purified clay. Maiolica with a white-greyish glazing, and light blue painting. Sherd dimensions: h. 20 mm, w. 35 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, Between Z13. 20- Sherd of the belly of a jug. Pale yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica. Marks of the potter’s fingers on the inside, white glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 18 mm, w. 25 mm. Wall thickness: 3-4 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 21- Sherd of the belly and the neck of a jug. Pale yellowish colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica. Marks of the potter’s fingers on the inside, white glazing, and blue and reddish painting. Sherd dimensions: h. 91 mm, w. 49 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’07, Sector C, NW of W8, Layer 4-pit. 22- The bottom of a bowl. Pale brown colour in the cross-section. Well purified clay. Maiolica with a yellow-brown smalt coating. Sherd dimensions: h. 77 mm, w. 86 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, S of W12 and 13. 23- Sherd of the belly of a jug. Pale ochre colour in the cross-section. Finely purified clay. Maiolica with a yellowish glazing, and blue painting. Sherd dimensions: h. 13 mm, w. 20 mm. Wall thickness: 3 mm. Canjevo ’05/2, Sector C, E of W7, Layer 3. Table 18 - Simple stove tiles 1- Restored bowl-shaped tile with a square opening. Orange-brown colour with burn marks, brown in the cross-section. Clay with some temper of sand and smaller grains of small stones. The bottom is flat and round. At the top of the rim there is a deep and wide groove. Sherd dimensions: h. 136 mm, w. 93 mm. Wall thickness: 6-7 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. 2- Sherd of a flat rim of a tile in the form of a glass. Orange-brown colour, grey in the crosssection. Clay rough to the touch with some temper of smaller and bigger stones. Sherd dimensions: h. 80 mm, w. 109 mm. Wall thickness: 10-12 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 3- Sherd of the bottom part of a belly and of the bottom of a tile in the form of a glass. Orangegrey colour in the cross-section. Marks of the potter’s fingers on the inside. Well purified clay with some temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 84 mm, w. 81 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’06, Sector C, N of W8, Layer 2. 4- Some sherds of the bottom part of the belly and of the bottom tile in the form of a glass. Dark red colour with burn marks on the outside, also in the cross-section. Marks of the potter’s fingers on both sides. On the inside the bottom a little elevated. Well purified clay with some temper of

161 —

162 —

1- Dva ulomka reljefnog pecnjaka radena na proboj s prikazom djecaka koji jase kita. Narancasta boja. Fino prociscena glina s primjesama pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 98 mm, s.oc. 86 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’05/2, Sonda JJ, J od Z 12, sloj 1. 2- Ulomak reljefnog pecnjaka raden na proboj s prikazom djecaka koji jase neku pernatuzivotinju. Narancasta boja. Fino prociscena glina s tragovima sitnog pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 53 mm, s.oc. 37 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, unutar Z13. 3- Ulomak reljefnog pecnjaka s prikazom ljudskog lika u haljini s pojasom. Narancasta boja. Dobro prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 69 mm, s.oc. 67 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ‘04, Ciscenje kule. 4- Ulomak reljefnog pecnjaka raden na proboj s prikazom ljudskog lika. Narancasta boja. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 39 mm, s.oc. 43 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 5- Ulomak reljefnog pecnjaka s krunista u obliku trolisnog cvijeta (Ijiljan). Smedenarancasta boja. Dobro prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 41 mm, s.oc. 52 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 6- Ulomak rubnog dijela reljefnog pecnjaka s prikazom trolisne djeteline i lisca. Smedenarancasta boja. Dobro prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 44 mm, s.oc. 128 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 7- Ulomak rubnog dijela reljefnog cetvrtastog pecnjaka s prikazom straznjeg dijela konja. Okernarancasta boja. Dobro prociscena glina s tragovima pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 93 mm, s.oc. 79 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 8- Dva ulomka reljefnog pecnjaka s prikazom fantasticne zivotinje (grifon, lav?). Blijedosivkasta boja. Fino prociscena glina s malo primjesa sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 83 mm, s.oc. 81 mm. Debljina stijenke: 5-7 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 9- Ulomak rubnog reljefnog pecnjaka. Siva boja s unutarnje strane, narancasta s vanjske strane. Glina grube povrsine s primjesama krupnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 78 mm, s.oc. 57 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 10- Tri ulomka reljefnog pecnjaka s prikazom spleta vitica i trolisne djeteline. Zuta boja s vanjske strane, narancasta s unutarnje strane, presjek sive boje. Glina s dosta primjesa kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 128 mm, s.oc. 133 mm. Debljina stijenke: 8-10 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 11- Ulomak rubnog reljefnog pecnjaka s prikazom spleta vitica i trolisne djeteline. Siva boja s unutarnje strane, narancasta s vanjske. Glina

small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 96 mm, w. 112 mm. Wall thickness: 4-16 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 5- Sherd of the bottom and and the bottom part of the belly of a bowl-shaped tile. Orange colour with burn marks. Marks of the potter’s fingers on the inside. Clay with temper of sand, smaller and bigger of small stones. Sherd dimensions: h. 42 mm, w. 78 mm. Wall thickness: 6-9 mm. Canjevo ’06, Between W12 and 13. 6- Sherd of a flat rim of a bowl-shaped tile with a triangular opening. Brown colour on the outside, brown-orange on the inside. Marks of the potter’s fingers on the inside. Clay with temper of sand, smaller and bigger of small stones. Sherd dimensions: h. 66 mm, w. 58 mm. Wall thickness: 5-6 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 7- Sherd of a flat bottom of a bowl-shaped (glass-like) tile. Orange colour on the outside, brown-orange on the inside and in the crosssection. Marks of the potter’s fingers on the inside. Clay with temper of sand and bigger stones. Sherd dimensions: h. 47 mm, w. 64 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 3. 8- Sherd of a flat bottom of a bowl-shaped (glass-like) tile. Grey colour with orange parts on the outside, grey on the inside and in the crosssection. Clay with temper of sand and some bigger stones. Sherd dimensions: h. 51 mm, w. 50 mm. Wall thickness: 6-13 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 3. Table 19 - Relief unglazed stove tiles 1- Two sherds of a relief tile with punctures and an image of a boy riding a whale. Orange colour. Finely purified clay with temper of sand. Sherd dimensions: h. 98 mm, w. 86 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’05/2, Trench JJ, S of W12, Layer 1. 2- Sherd of a relief tile with punctures and an image of a boy riding a feathery animal. Orange colour. Finely purified clay with traces of fine sand. Sherd dimensions: h. 53 mm, w. 37 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, Between W13. 3- Sherd of a relief tile with an image of a human figure in a dress with a belt. Orange colour. Well purified clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 69 mm, w. 67 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 4- Sherd of a relief tile with punctures and an image of a human figure. Orange colour. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 39 mm, w. 43 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 5- Sherd of a relief tile from the crowned top in the form of a three-foliate flower (a lily). Brownorange colour. Well purified clay. Sherd dimensions: h. 41 mm, w. 52 mm. Wall thickness: 5-7 mm.Canjevo ’06, Chance find under the north

grube povrsine s primjesama krupnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 106 mm, s.oc. 79 mm. Debljina stijenke: 8-13 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. Tabla 20 - Reljefni glazirani pecnjaci 1- Ulomak rubnog reljefnog cetvrtastoga glaziranog pecnjaka. Narancasta boja u presjeku, ostecena zelena glazura. Glina s malo primjesa kamencica i krupnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 131 mm, s.oc. 115 mm. Debljina stijenke: 6-15 mm. Canjevo ’06, Sektor C, I od Z7, Sloj 3. 2- Ulomak rubnog reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom vegetabilnog motiva. Sivosmeda boja u presjeku, ostecena zelena glazura. Glina s primjesama kamencica i krupnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 74 mm, s.oc. 105 mm. Debljina stijenke: 6-15 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. 3- Ulomak reljefno glaziranog pecnjaka s prikazom vegetabilnog motiva (rozeta). Narancasta boja u presjeku, ostecena tamno zelena glazura. Glina s primjesama krupnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 91 mm, s.oc. 73 mm. Debljina stijenke: 4-9 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 4- Ulomak reljefno glaziranog pecnjaka s prikazom zenskog lika i arhitektonskog stupa. Narancasta boja u presjeku, tanka zelena glazura. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 96 mm, s.oc. 89 mm. Debljina stijenke: 4-13 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 5- Ulomak rubnog reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom niza arkada i profiliranim rebrom. Blijedosivkasta boja u presjeku, ostecena zelena glazura. Glina grube povrsine s malo primjesa kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 77 mm, s.oc. 105 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 6- Ulomak rubnog reljefnog pecnjaka s arhitektonskim motivom stupova. Narancasta boja u presjeku, maslinastozelena glazura. Dobro prociscena glina s dosta pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 88 mm, s.oc. 43 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 7- Ulomak rubnog reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom cudovisne zivotinje (zmaja?). Narancasta boja u presjeku, maslinastozelena glazura. Glina s primjesama sitnih kamencica. Dimenzije ulomka: v.oc. 64 mm, s.oc. 146 mm. Debljina stijenke: 4-14 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 8- Ulomak rubnog reljefnog glaziranog cetvrtastog pecnjaka s vegetabilnim prikazom. Okernarancasta boja u presjeku, tamno zelena glazura. Dobro prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 87 mm, s.oc. 126 mm. Debljina stijenke: 8-13 mm. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4. 9- Ulomak reljefnog glaziranog pecnjaka s prikazom dvoglavog (austrijskog?) orla. Svijetlo

cliff. 6- Sherd of the marginal relief tile with an image of a three-foliate clover and Heaves. Brown-orange colour. Well purified clay. Sherd dimensions: h. 44 mm, w. 128 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 7- Sherd of the marginal square relief tile with an image of the rear side of a horse. Ochre-orange colour. Well purified clay with traces of sand. Sherd dimensions: h. 93 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 8- Two sherds of a relief tile with an image of a phantasy animal (a griffon, a lion?). Pale greyish colour. Finely purified clay with some temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 83 mm, w. 81 mm. Wall thickness: 5-7 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 9- Sherd of the marginal relief tile. Grey colour on the inside, orange on the outside. Clay of a rough surface with temper of large grains of sand. Sherd dimensions: h. 78 mm, w. 57 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 10- Three sherds of a relief tile with an image of a tangle of tendrils and three-foliate clover. Yellow colour on the outside, orange on the inside, grey in the cross-section. Clay with a lot of temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 128 mm, w. 133 mm. Wall thickness: 8-10 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 11- Sherd of the marginal relief tile with an image of a tangle of tendrils and three-foliate clover. Grey colour on the inside, orange on the outside. Clay of a rough surface with temper large grains of sand. Sherd dimensions: h. 106 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 8-13 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. Table 20 - Relief glazed stove tiles 1- Sherd of the marginal glazed square relief tile. Orange colour in the cross-section, damaged green glazing. Clay with some temper of small stones and large grains of sand. Sherd dimensions: h. 131 mm, w. 115 mm. Wall thickness: 6-15 mm. Canjevo ’06, Sector C, E of W7, Layer 3. 2- Sherd of the marginal relief glazed tile with an image of a vegetative motif. Grey-brown colour in the cross-section, damaged green glazing. Clay with temper of small stones and large grains of sand. Sherd dimensions: h. 74 mm, w. 105 mm. Wall thickness: 6-15 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. 3- Sherd of a relief glazed tile with an image of a vegetative motif (a rosetta). Orange colour in the cross-section, damaged dark green glazing. Clay with temper large grains of sand. Sherd dimensions: h. 91 mm, w. 73 mm. Wall thickness: 4-9 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff.

163 —

164 ~

4- Sherd of a relief glazed file with an image of a female figure and an architectural column. Orange colour in the cross-section, thin green glazing. Clay with temper smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 96 mm, w. 89 mm. Wall thickness: 4-13 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 5- Sherd of a marginal relief glazed tile with an image of a series of archades and a profiled rib. Pale greyish colour in the cross-section, damaged green glazing. Clay of a rough surface with some temper of small stones and of sand. Sherd Tabla 21 - Reljefni glazirani pecnjaci dimensions: h. 77 mm, w 105 mm. Wall thickness: 1- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. prikazom cvijeta ili rozete u okviru. Narancasta boja 6- Sherd of a marginal relief tile with an u presjeku, svijetlo zelena glazura s tragovimazute architectural motif of columns. Orange colour in boje. Fino prociscena glina s primjesama sitnih the cross-section, olive-green glazing. Well zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 86 mm, s.oc. purified clay with a lot of of sand. Sherd 72 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’06, dimensions: h. 88 mm, w 43 mm. Wall thickness: Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 6-7 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 2- Dva ulomka reljefnoga glaziranog pecnjaka 7- Sherd of a marginal relief glazed tile with an s prikazom niza cvjetova (rozeta) u okvirima. Tamno image of a beastly animal (a dragon?). Orange smeda boja s unutarnje strane, presjek narancaste colour in the cross-section, olive-green glazing. boje, a glazura tamno zelena. Dobro prociscena Clay with temper small stones. Sherd dimensions: glina s jako malo primjesa kamencica i pijeska. h. 64 mm, w. 146 mm. Wall thickness: 4-14 mm. Dimenzije ulomka: v.oc. 80 mm, s.oc. 78 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. Debljina stijenke: 5-10 mm. Canjevo ’05, Sektor F, 8- Sherd of a marginal square relief glazed tile sloj 1. with a vegetative motif. Ochre-orange colour in 3- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s the cross-section, dark green glazing. Well prikazom gotickog luka. Svijetlo narancasta boja purified clay. Sherd dimensions: h. 87 mm, w. 126 u presjeku, zelena ostecena glazura. Fino mm. Wall thickness: 8-13 mm. Canjevo ’07, Sector prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 73 mm, C, W of W7, Layer 4. s.oc. 77 mm. Debljina stijenke: 7-9 mm. Canjevo 9- Sherd relief glazed tile with an image of a ’06, Ciscenje kule, Unutar Z13. two-headed (Austrian?) eagle. Light brown colour 4- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s in the cross-section, dark green glazing. Clay with prikazom caske cvijeta (Ijiljan?). Narancasta boja temper of smaller grains of sand. Sherd u presjeku, zelena ostecena glazura. Glina s vrlo dimensions: h. 94 mm, w. 186 mm. Wall thickness: malo primjesa sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije 5-9 mm. Canjevo ’07, Sector C, S of W22, Layer 3. ulomka: v.oc. 79 mm, s.oc. 79 mm. Debljina 10- Almost completely preserved bottom relief stijenke: 4-8 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. glazed tile with an image of seven columns. 5- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s Brown-ochre colour in the cross-section, dark vegetabilnim prikazom. Narancasta boja u presjeku, green glazing. Finely purified clay. Dimenzije: h. zelena ostecena glazura. Glina s primjesama sitnih 132 mm, w. 339 mm. Wall thickness: 4-19 mm. zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 78 mm, s.oc. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 82 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’06, Ciscenje kule, J od Z14. Table 21 - Relief glazed stove tiles 6- Ulomak reljefnog glaziranog pecnjaka s 1- Sherd of a relief glazed tile with an image of prikazom dva goticka luka. Svijetlo siva boja u a flower or a rosetta in a frame. Orange colour in presjeku, tamno zelena glazura. Fino prociscena the cross-section, light green glazing with traces glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 58 mm, s.oc. 62 mm. of yellow. Finely purified clay with temper of Debljina stijenke: 7 mm. Canjevo ’05, Sektor H, sloj smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 86 1. mm, w 72 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo 7- Ulomak reljefnoga pecnjaka s prikazom ’06, Chance find under the north cliff. Ijudskog lika u haljini s pojasom. Narancasta boja 2- Two sherds of a relief glazed tile with an u presjeku, zelena ostecena glazura. Dobro image of a flower or a rosetta in a frame. Dark prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca brown colour on the inside strane, Cross-section pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 59 mm, s.oc. 63 orange colour, a glazing dark green. Well purified mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’06, clay with some temper of of small stones and of Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. sand. Sherd dimensions: h. 80 mm, w. 78 mm. 8- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s Wall thickness: 5-10 mm. Canjevo ’05, Sector F, krunista u obliku trolista (cvijeta). Narancasta boja Layer 1. u presjeku, zelena ostecena glazura. Fino 3- Sherd of a relief glazed tile with an image of

smeda boja u presjeku, tamno zelena glazura. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 94 mm, s.oc. 186 mm. Debljina stijenke: 5-9 mm. Canjevo ’07, Sektor C, J od Z22, Sloj 3. 10- Gotovo cijelovito sacuvani donji reljefni glazirani pecnjak s prikazom sedam stupova. Smedeoker boja u presjeku, tamno zelena glazura. Fino prociscena glina. Dimenzije: v.oc. 132 mm, s.oc. 339 mm. Debljina stijenke: 4-19 mm. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3.

prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 44 mm, s.oc. 53 mm. Debljina stijenke: 6-8 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 9- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s krunista u obliku trolista (cvijeta). Narancasta boja u presjeku, zelena ostecena glazura. Glina s primjesama kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 40 mm, s.oc. 41 mm. Debljina stijenke: 11-12 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom 10-' Ulomak rubnog reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom zmaja. Narancasta boja u presjeku, zelena ostecena glazura. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 55 mm, s.oc. 92 mm. Debljina stijenke: 8-10 mm. Canjevo ’04, Slucajni nalaz pri vrhu 11- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom ljudske noge i vrha dvosjeklog maca. Blijedosivkasta boja u presjeku, tamno zelena glazura. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 79 mm, s.oc. 70 mm. Debljina stijenke: 8-11 mm. Canjevo ’05, Sektor H, sloj 1. 12- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom ljudskog lika (svira gitaru). Narancasta boja u presjeku, zelena ostecena glazura. Glina s malo primjesa kamencica, pijeska i smeca. Dimenzije ulomka: v.oc. 43 mm, s.oc. 39 mm. Debljina stijenke: 6-7 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 13- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom ljudskog lika (svira gitaru). Narancasta boja u presjeku, tamno zelena glazura. Glina s primjesama kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 29 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’06, J od Z14. 14- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom letece zivotinje sa zalcem (grb?). Blijedosmeda boja u presjeku, tamno zelena glazura. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 44 mm, s.oc. 40 mm. Debljina stijenke: 6-19 mm. Canjevo ’05, Sektor C, sloj 1. Tabla 22 - Reljefni glazirani pecnjaci 1- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom zene koja desnom rukom pridrzava veo, s lijeve strane stup. Narancasta boja u presjeku, zelena glazura. Glina s primjesama sitnog pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 98 mm, s.oc. 55 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom 2- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom zene koja u lijevoj ruci drzi Slap. Tamno smeda boja s unutarnje strane, presjek narancaste boje, zelena glazura. Glina s primjesama sitnog pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 71 mm, s.oc. 42 mm. Debljina stijenke: 3-5 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 3- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom stapa. Tamno siva boja s unutarnje strane, presjek narancaste boje, zelena glazura. Glina s primjesama sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 64 mm, s.oc. 36 mm.

a gothic arch. Light orange colour in the crosssection, green damaged glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 73 mm, w. 77 mm. Wall thickness: 7-9 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, Between W13. 4- Sherd of a relief glazed tile with an image of the flower cup (a lily?). Orange colour in the crosssection, green damaged glazing. Clay with some temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 79 mm, w. 79 mm. Wall thickness: 4-8 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 5- Sherd of a relief glazed tile with a vegetative motif. Orange colour in the cross-section, green damaged glazing. Clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 78 mm, w 82 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’06, The clearing of the tower, S of W14. 6- Sherd of a relief glazed tile with an image of two gothic arches. Light grey colour in the crosssection, dark green glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 58 mm, w. 62 mm. Wall thickness: 7 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 7- Sherd of a relief tile with an image of a human figure in a dress with a belt. Orange colour in the cross-section, green damaged glazing. Well purified clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 59 mm, w. 63 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 8- Sherd of a relief glazed tile from the crowned top in the form of a three-leaved motif (a flower). Orange colour in the cross-section, green damaged glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 44 mm, w. 53 mm. Wall thickness: 6-8 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 9- Sherd of a relief glazed tile from the crowned top in the form of a three-leaved motif (a flower). Orange colour in the cross-section, green damaged glazing. Clay with temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 40 mm, w. 41 mm. Wall thickness: 11-12 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 10- Sherd of a marginal relief glazed tile with an image of a dragon. Orange colour in the crosssection, green damaged glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 55 mm, w. 92 mm. Wall thickness: 8-10 mm. Canjevo ’04, Chance find at the top. 11- Sherd of a relief glazed tile with an image of a human leg and the tip of a two-bladed sward. Pale greyish colour in the cross-section, dark green glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 79 mm, w. 70 mm. Wall thickness: 8-11 mm. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 12- Sherd of a relief glazed tile with an image of a human figure (playing the guitar). Orange colour in the cross-section, green damaged glazing. Clay with some temper of small stones, of sand and chaff. Sherd dimensions: h. 43 mm, w. 39 mm. Wall thickness: 6-7 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff.

165 —

166 —

Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 4- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom glazbala (violina). Narancasta boja u presjeku, tamno zelena glazura. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 48 mm, s.oc. 52 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 5- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom zene u haljini. Smeda boja s unutarnje strane, presjek narancaste boje, zelena glazura. Glina s primjesama sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 59 mm, s.oc. 71 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 6- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom ljudskog lica okruzenog pticjim perjem. Tamno smeda boja, zelena glazura. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 32 mm, s.oc. 41 mm. Debljina stijenke: 4-7 mm. Canjevo ’05/2, Sektor I, Sloj 1. 7- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom zenske osobe koja u lijevoj ruci drzi pastirski stap ili glazbalo. Narancasta boja u presjeku, zelena glazura. Glina s primjesama sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 66 mm, s.oc. 62 mm. Debljina stijenke: 5 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 8- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom ljudskog lika u haljini sa stapom u lijevoj ruci. Tamno siva boja s unutarnje strane, presjek svijetlo sive boje, a zelena glazura dosta ostecena. Glina s primjesama sitnih kamencica i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 81 mm, s.oc. 84 mm. Debljina stijenke: 4-11 mm. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 9- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom ljudskog lika (zena) u haljini. Tamno smeda boja s tragovima gorenja s unutarnje strane, presjek narancaste boje, zelena glazura. Glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 36 mm, s.oc. 22 mm. Debljina stijenke: 3-6 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 10- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom zene u haljini. Smeda boja u presjeku, zelena glazura. Glina s malo primjesa kamencica i kremena. Dimenzije ulomka: v.oc. 59 mm, s.oc. 51 mm. Debljina stijenke: 4-6 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 11- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s krunista s prikazom andeoskog lica. Svijetlo smeda boja u presjeku, tamno zelena glazura. Glina s primjesama kremena i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 52 mm, s.oc. 64 mm. Debljina stijenke: 7-11 mm. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 12- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s trakastim ukrasom i prikazom ljudskog lica iz profila i natpisom D..X. Narancasta boja u presjeku, zelena ostecena glazura. Fino prociscena glina s

13- Sherd of a relief glazed file with an image of a human figure (playing the guitar). Orange colour in the cross-section, dark green glazing. Clay with temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 29 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’06, S of W14. 14- Sherd of a relief glazed tile with an image of a flying animal with a sting (a crest?). Pale brown colour in the cross-section, dark green glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 44 mm, w. 40 mm. Wall thickness: 6-19 mm. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. Table 22 - Relief glazed stove tiles 1- Sherd of a relief glazed tile with an image of a woman holding a veil with her right hand, a column on the left side. Orange colour in the cross-section, green glazing. Clay with temper sitnog of sand. Sherd dimensions: h. 98 mm, w 55 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 2- Sherd of a relief glazed tile with an image of a woman holding a cane in her left hand. Dark brown colour on the inside, cross-section of an orange colour, green glazing. Clay with temper of fine sand. Sherd dimensions: h. 71 mm, w. 42 mm. Wall thickness: 3-5 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 3- Sherd of a relief glazed tile with an image of a cane. Dark grey colour on the inside, crosssection of an orange colour, green glazing. Clay with temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 64 mm, w. 36 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 4- Sherd of a relief glazed tile with an image of a musical instrument (a violin). Orange colour in the cross-section, dark green glazing. Clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 48 mm, w. 52 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 5- Sherd of a relief glazed tile with an image of a woman in a dress. Brown colour on the inside, cross-section of an orange colour, green glazing. Clay with temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 59 mm, w. 71 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 6- Sherd of a relief glazed tile with an image of a human face surrounded with bird feathers. Dark brown colour, green glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 32 mm, w. 41 mm. Wall thickness: 4-7 mm. Canjevo ’05/2, Sector I, Layer 1. 7- Sherd of a relief glazed tile with an image of a woman holding a shepherd’s cane or a musical instrument in her left hand. Orange colour in the cross-section, green glazing. Clay with temper small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 66 mm, w. 62 mm. Wall thickness: 5 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff.

primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 68 mm, s.oc. 59 mm. Debljina stijenke: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 13- Ulomak veceg reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom Majke Bozje. Tamno smeda boja s unutarnje strane, presjek svijetlo smede boje, zelena glazura. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 101 mm, s.oc. 80 mm. Debljina stijenke: 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 2. 14- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s prikazom djecjeg lica. Smeda boja s unutarnje strane, presjek narancaste boje, tamno zelena glazura. Fino prociscena glina. Dimenzije ulomka: v.oc. 32 mm, s.oc. 39 mm. Debljina stijenke: 6-8 mm. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 15- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s krunista s prikazom djecjeg lica (andeo). Svijetlo smeda boja, tamno zelena glazura. Glina s primjesama kamencica, kremena i pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 52 mm, s.oc. 44 mm. Debljina stijenke: 7-11 mm. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 16- Ulomak reljefnoga glaziranog pecnjaka s krunista s prikazom andela. Oker do blijedozuckasta boja, zelena glazura. Fino prociscena glina s primjesama sitnih zrnaca pijeska. Dimenzije ulomka: v.oc. 49 mm, s.oc. 62 mm. Debljina stijenke: 6-9 mm.Canjevo ’04, Sektor A, S od Z1c, Sloj 2.

8- Sherd of a relief glazed tile with an image of a human figure in a dress with a cane in the left hand. Dark grey colour on the inside, crosssection of a light grey colour, green glazing quite damaged. Clay with temper of small stones and of sand. Sherd dimensions: h. 81 mm, w. 84 mm. Wall thickness: 4-11 mm. Canjevo ’04, The clearing of the tower. 9- Sherd of a relief glazed tile with an image of a human figure (a woman) in a dress. Dark brown colour with burn marks on the inside, crosssection of an orange colour, green glazing. Clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 36 mm, w. 22 mm. Wall thickness: 3-6 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 10- Sherd of a relief glazed tile with an image of a woman in a dress. Brown colour in the crosssection, green glazing. Clay with some temper of small stones and flintstones. Sherd dimensions: h. 59 mm, w. 51 mm. Wall thickness: 4-6 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 11- Sherd of a relief glazed tile from the crowned top with an image of a child’s face (an angel). Light brown colour in the cross-section, dark green glazing. Clay with temper flintstones and of sand. Sherd dimensions: h. 52 mm, w. 64 mm. Wall thickness: 7-11 mm. Canjevo ’06, Chance find under the north cliff. 12- Sherd of a relief glazed tile with a band­ like decoration and a side-view image of a human face and an inscription D..X. Orange colour in the cross-section, green damaged glazing. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 68 mm, w. 59 mm. Wall thickness: 4-5 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 13- Sherd of a bigger relief glazed tile with an image of the Mother of God. Dark brown colour on the inside, cross-section of a light brown colour, green glazing. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 101 mm, w. 80 mm. Wall thickness: 5-8 mm. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 2. 14- Sherd of a relief glazed tile with an image of a child’s face. Brown colour on the inside, crosssection of an orange colour, dark green glazing. Finely purified clay. Sherd dimensions: h. 32 mm, w. 39 mm. Wall thickness: 6-8 mm. Canjevo ’05, Chance find under the north cliff. 15- Sherd of a relief glazed tile from the crowned top with an image of a child’s face (an angel). Light brown colour, dark green glazing. Clay with temper of small stones, flintstones and of sand. Sherd dimensions: h. 52 mm, w. 44 mm. Wall thickness: 7-11 mm. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 16- Sherd of a relief glazed tile from the crowned top with an image of an angel. Ochre to pale yellowish colour, green glazing. Finely purified clay with temper of smaller grains of sand. Sherd dimensions: h. 49 mm, w. 62 mm. Wall thickness: 6-9 mm. Canjevo ’04, Sector A, N of W1c, Layer 2.

167

168

Tabla 1 - Lonci i salica / Table 1 - Pots and glass

C ^ = ^ ;

CERAMIC FINDS FROM FORT CANJEVO

170

Tabla 3 - Lonci / Table 3 - Pots

CD

-J

:•-

en

co

CD

ro

ro

OO

/jr

^ \

j

/[

. o
CERAMIC FINDS FROM FORT CANJEVO

172

Tabla 5 - Lonci / Table 5 - Pots

CO CD

CO

en

A

CERAMIC FINDS FROM FORT CANJEVO

174

Tabla 7 - Kljunasti obodi kasnosrednjovjekovnih lonaca /T able 7 - Late medieval pot rins

/ /

K>

CERAMIC FINDS FROM FORT CANJEVO

176

Tabla 9 - Poklopci / Table 9 - Covers

177

Tabla 10 - Duboke zdjele / Table 10 - Deep bowls

KERAMICKI NALAZI S UTVRDE CANJEVO

-s|

«

NJ

A

"<j

179

Tabla 12 - Plitke zdjele i tanjuri / Table 12 - Shallow bowls and plates

180

Tabla 13 - Tanjuri / Table 13 - Plates

181

Tabla 14 - Tronosci / Table 14 - Tripods

Tabla 15 - Boce, vrcevi i rucke / Table 15 - Bottles, jugs and handles

ho
00

en

|\J

vs
M
a)
CD

CO

00

«
CO

*

^

'

en

)

CD

CO

tsj K>

y
M

ro

CERAMIC FINDS FROM FORT CANJEVO

Tabla 17 - Majolika / Table 17 - Maiolica

185

Tabla 18 - Jednostavni pecnjaci / Table 18 - Simple stove tiles

186

Tabla 19 - Reljefni neglazirani pecnjaci / Table 19 - Relief unglazed stove tiles

187

Tabla 20 - Reljefni glazirani pecnjaci / Table 20 - Relief glazed stove tiles

188

Tabla 21 - Reljefni glazirani pecnjaci / Table 21 - Relief glazed stove tiles

189

Tabla 22 - Reljefni glazirani pecnjaci / Table 22 - Relief glazed stove tiles

GLINENE LULE S UTVRDE CANJEVO
Luka Bekic Hrvatski restauratorski zavod Sluzba za arheolosku bastinu
Prilikom iskopavanja kasnosrednjovjekovne i ranonovovjekovne utvrde Canjevo, pronadeno je i deset ostecenih glinenih lula. Lule su medusobno vrlo razlicite, pa mozemo zakljuciti kako su sve izradene u razlicitim radionicama. Osnovni oblici podsjecaju na turske lule; medutim, nema ni jedne za koju se moze sa sigurnoscu reci kako je izradena u nekoj od radionica koje su bile na podrucju danasnje Grcke ill Turske (usporedi npr. BRUSIC 1987; ROBINSON 1983; 1985). Sve usporedbe mogu se povezati samo sa sirim prostorom jugoistocne Europe, odnosno s podrucjem pod utjecajem Otomanskog Carstva. Sigurno je to kako su ove lule zapravo bolje ili losije kopije turskih originala. Cini se kako pitanje radionica i njihova lokalizacija nisu jos ni blizu rjesenja (BEKIC 2000, 258). S obzirom na cinjenicu kako su ovakve lule gotovo posve nepoznate, tesko im je sa sigurnoscu odrediti doba izrade. U skladu s opcim datacijama lula i utvrde, vjerojatno su sve izradene tijekom druge polovine 17.st. ili pocetkom 18.st. Nekoliko lula ipak se moze preciznije datirati, jer su pronadene na otpadnom stovaristu, odnosno zatvorenoj cjelini koja je datirana srebrnim novcem Leopolda I, kovanog 1697.g. Za proucavanje takvih lula ovaj je podatak neprocjenjive vaznosti. Takoder je ova skupina vazna i stoga sto su se lule na nasem podrucju javile tek u drugoj polovini 17.st., sto ovu skupinu cini najstarijim objavljenim skupom lula u Hrvatskoj, osim turskih s brodoloma kod Bisaga. Katalog1 glinenih lula s utvrde Canjevo 1- Glinena lula. Sektor A, Sloj 2 (urusenje) zgrade 1. PN3. P.P.D. 16, U.P.T. 7, D.S.C. 3. Svijetlo smede pecena glina (slicna br.7, moguce ista radionica). Izradena prostorucno (?). Ukras izveden naknadno - urezivanjem, kotacicem i pecatom. Jedna vezna rupa kroz stijenku casice (BEKIC, SEKULA 2005, T1.8., 79, 80; BEKIC 2005b, 80). Datacija je nesigurna. Pronadena je u urusenju objekta 1, koji oprimjerjuje jednu od posljednjih faza zivota na utvrdi. No, ako ju je izradio isti majstor kao i br.7, sto se moze zakljuciti po sastavu gline i ukrasima, vjerojatno potjece iz razdoblja

CLAY PIPES FROM FORT CANJEVO
Luka Bekic Croatian Conservation Institute Department of Archaeological Heritage
During the excavations of the late medieval and post-medieval Fort Canjevo, ten damaged clay pipes have been found. The pipes are very different from each other so we can draw a conclusion that they were all made in different workshops. The basic shapes remind us of Turkish pipes. However, there is no pipe for which we can with certainty claim it was made in one of the shops from the area of what is now Greece or Turkey (compare for example BRUSIC 1987; ROBINSON 1983; 1985). All comparisons could be made only with the wider area of the south-eastern Europe, or more precisely with the area under the Ottoman Empire influence. However, it is certain that these pipes are better or worse copies of the Turkish originals. It seems that the issue of workshops and their localisation is far from solution (BEKIC 2000, 258). Regarding the fact that such pipes are rather unknown, it is difficult to state the period of manufacture with certainty. Having in mind the general datation of the pipes and the fort, they were probably all made during the second part of the 17th century or at the beginning of the 18th century. However, several pipes could be dated more precisely because they were found on the waste dump, closed context dated by the silver money of Leopold I, minted in 1697. This information is invaluable for the study of such pipes. Moreover, this group of pipes is also important because the pipes appeared in our area not before the 17th century, which makes this group the oldest published group of pipes in Croatia, apart from the Turkish ones from the shipwreck near Bisag. Catalogue1 of clay pipes from Fort Canjevo 1- Clay pipe. Sector A, Layer 2 (cave-in) of the building 1. SF3. T.S.D.16, S.I.D. 7, B. W .T. 3. Light brown baked clay (similar to number 7, possibly the same workshop). Handmade (?). The decoration made additionally with carving, using a wheel and a stamp. One linking hole through the bowl’s wall

191

1 . Lula broj 1 Pipe number 1

2. Lula broj 2 Pipe number 2 ' P.P.D.= promjer prostora za duhan, U.P.T.= unutrasnji promjer tuljca, D.S.C.= debljina stijenke casice, V.P.D.= visina prostora za duhan. Mjere u milimetrima. T.S.D.= tobacco space diameter, S.I.D.= shank’s interior diameter, B.W.T.= bowl’s wall thickness, T.S.H.= tobacco space height. Measures in millimetres.

192

oko 1700.g. ili malo prije, s obzirom na velicinu. 2- Glinena lula. Sektor H, Sloj 1. PN27. P.P.D. 14, U.P.T. 10. Narancasto pecena glina, izvana zeleno ocakljena. Izradena u kalupu, vidljivi tragovi obrezivanja viska. Ukras prenesen kalupom. Jedna vezna rupa kroz stijenku casice. Pronadena u stratigrafski beznacajnom sloju, odnosno zasipu niz padinu. 3- Glinena lula. Sektor I, Sloj 1. PN28. P.P.D. 15, U.P.T. 9. Tamno sivo pecena, dobro prociscena glina. Izradena u kalupu. Ukrasi naknadno izvedeni kotacicem. Jedna vezna rupa kroz stijenku casice. Pronadena u stratigrafski beznacajnom sloju, odnosno zasipu niz padinu. 4- Glinena lula. Sektor C, Sloj 3, Z od 17. PN39. P.P.D. 15, U.P.T. 9, D.S.C. 3. Svijetlo smede pecena glina. Izradena u kalupu. Ukrasi izvedeni naknadno urezivanjem, kotacicem i pecatom. Jedna vezna rupa kroz stijenku casice. Pronadena iznad sloja datiranog srebrnim novcem Leopolda I, kovanog 1697.g. Vjerojatno prva polovica 18.st.
4. Lula broj 4 Pipe number 4

(BEKIC, SEKULA 2005, T1.8, 79, 80; BEKIC 2005b, 80). The dating is uncertain. It was found in the cave-in of the object 1, which is an example of one of the last periods of life on the fort. However, if it was made by the same craftsman who made number 7, which can be presumed by the clay structure and decorations, it probably dates from the period around 1700 or before, regarding the dimensions. 2- Clay pipe. Sector H, Layer 1. SF27. T.S.D. 14, S.I.D. 10. Orange baked clay, with green glazing on the outside. Mould made, the traces of the trimming visible. In-mould decoration. There is one linking hole through the bowl’s wall. Found in the stratigrafically irrelevant layer, in the fill down the slope. 3- Clay pipe. Sector I, Layer 1. SF28. T.S.D. 15, S.I.D. 9. Dark grey, well refined, baked clay. Mould made. Decorated additionally with a wheel. There is one linking hole through the bowl’s wall. Found in the stratigrafically irrelevant layer, in the fill down the slope. 4- Clay pipe. Sector C, Layer 3, W of W7. SF39. T.S.D. 15, S.I.D. 9, B.W.T. 3. Light brown baked clay. Mould made. Decorated additionally with carving, using a wheel and a stamp. There is one linking hole through the bowl’s wall. Found above the layer which is dated by the silver money of Leopold I, minted in 1697. Probably dates from the first half of the 18th century. 5- Clay pipe. Sector C, Layer 3, N of W8. SF43. T.S.D. 14, B.W.T. 2, T.S.H. 37. Light brown on the outside and inside, gray at the break, well refined clay; in-mould decoration (?). There is one linking hole through the bowl’s wall. Found above the layer which is dated by the silver money of Leopold I, minted in 1697. Probably dates from the first half of the 18th century. 6- Clay pipe. S of W 14. Cleaning. SF55. S.I.D.10. Dark brown baked clay, with the river sand temper. It is handmade, of rough texture. The traces of gluing up the parts are visible; impressed decoration. 7- Clay pipe. Sector C, Layer 4J, N of W8. SF86. S.I.D. 11. Light brown baked clay (similar to number 1, possibly from the same workshop). Handmade (?). Decorated with carving and a wheel. Dated by the silver money of Leopold I, minted in 1697.

3. Lula broj 3 Pipe number 3

5- Glinena lula. Sektor C, Sloj 3, S od Z8. PN43. P.P.D. 14, D.S.C. 2, V.P.D. 37. Izvana i iznutra svijetlo smeda a u prijelomu sivo pecena, odlicno prociscena glina. Ukras prenesen putem kalupa(?). Jedna vezna rupa kroz stijenku casice. Pronadena iznad sloja datiranog srebrnim novcem Leopolda 1., kovanog 1697.g. Vjerojatno prva polovica 18.st. 6- Glinena lula. J od Z14.Ciscenje. PN55. U.P.T. 10. Tamno smede pecena glina, s primjesama rijecnog pijeska. Prostorucna, gruba izrada. Vidljivi tragovi doljepljivanja dijelova. Ukras izveden utiskivanjem. 7- Glinena lula. Sektor C, Sloj 4J, S od Z8. PN86. U.P.T. 11. Svijetlo smede pecena glina (slicna br.1, moguce ista radionica). Prostorucna izrada (?). Ukras izveden urezivanjem i kotacicem. Datirana srebrnim novcem Leopolda I, kovanog 1697.g. 8- Glinena lula. Sektor C, Sloj 4J, Z odZ7. PN97. P.P.D. 17, U.P.T. 9, D.S.C. 3. Svijetlo smede pecena, prociscena glina. Izradena u kalupu. Ukras izveden putem kalupa. Vidljivi tragovi bojenja u crveno (?). Jedna vezna rupa kroz stijenku casice. Datirana srebrnim novcem Leopolda I, kovanog 1697.g.

5. Lula broj 5 Pipe number 5

6. Lula broj 6 Pipe number 6

9- Glinena lula. Sektor C, Sloj 4J, S od Z8. PN101. U.P.T. 9. Svijetlo smede pecena, prociscena glina. Izradena u kalupu? Ukras izveden naknadno, kotacicem. Glacana povrsina. Jedna vezna rupa

kroz stijenku casice. Datirana srebrnim novcem Leopolda I, kovanog 1697.g. 10- Glinena lula. Sektor C, Sloj 4J. Izmedu Z7 i Z5. PN113. P.P.D. 16, D.S.C. 4, V.P.D. 34. Svijetlo smetfe a u prijelomu narancasto pecena, slabo prociscena glina. Izradena prostorucno (?). Povrsina slabo doradena. Jedna vezna rupa kroz stijenku casice. Datirana srebrnim novcem Leopolda I, kovanog 1697.g. Dakle, kao sto je vec navedeno, vecina lula iz ove skupine pripada dosad neistrazenim tipovima, koji se uglavnom pronalaze na podrucju sjeverne Hrvatske. Ocigledno je rijec o lulama koje su izradene u raznim radionicama po uzoru na turske lule, ali ipak sa samosvojnim ukrasima i oblicima. Za razliku od turskih, nisu zastupljene lule s karakteristikama izdvojenoga grebena, plocastog dna, casice u obliku latica, pecata radionice i inoga. Mo, ono sto ih turskim tipovima priblizava jesu turbanasti obodi, ukrasi u obliku malog cvijeta ili sunca, ukras izveden kotacicem i urezivanjem. Opcenito gledano, slicne su po obliku i naknadnom ukrasavanju nakon vadenja iz kalupa. Ukras nasuprotno postavljenih trokutica (Canjevo br.5) tipican je za lule turskog tipa iz druge polovice 17.st. (Bisag, BEKIC 2000, T.5.3). Lule sa zelenom caklinom, turbanima i ukrasene s kotacicem pronalazimo i na Ruzica gradu u Slavoniji; medutim usprkos osnovnoj slicnosti s nekim primjercima sa Canjeva, te su lule takoder proizvodi pravih turskih radionica (RADIC, BOJCIC 2004, 218, 219). Zanimljiva je i slicnost nekih elemenata ukrasa canjevackih lula s onima s Zelova koje potjecu vjerojatno iz 17. ili 18.st. Naime, ukras utisnutog nasuprotnog niza trokutica kao i konusnog zavrsetka casice (br.5) cest je i kod lula iz Zelova (BEKIC 2000, T.6-6,8,10; BEKIC 2001, fig.20-4). Vrlo slicne lule rijetko se pronalaze u nekim znanstvenim objavama. No, nekoliko lula pronadenih na utvrdi Schlossberg u Freiburgu,2 vrlo je slican primjercima iz Zelova. Tamo postoji primjerak s turbanastim tuljcem i dodatnim ukrasima kotacicem, kao i ukrasavanjem kotacicem prijelaza iz tuljca u casicu, kao na lull broj 3 iz Canjeva (Freiburg-Schlossberg SCHMAEDECKE 1989, abb.4-1,3). Ukras utisnutih cvjetica na casici i dnu (Canjevo br.1,5,7) vidljiv je i kod nekih lula pronadenih u Magykaniszi pripisanih turskom tipu i datiranim u drugu polovinu 17.st. (KOVACS 2004, 3. kep.15,16). Kovacs smatra da su se takve lule mozda proizvodile u samom vilayetu ili su donesene negdje s Balkana (KOVACS 2004, 127).

8- Clay pipe. Sector C, Layer 4J, W of W7. SF97. T.S.D. 17, S.I.D. 9, B.W.T. 3. Light brown, baked, refined clay. Mould made; in-mould decoration. The traces of painting in red (?) are visible. There is one linking hole through the bowl’s wall. Dated by the silver money of Leopold I, minted in 1697. 9- Clay pipe. Sector C, Layer 4J, N of W8. SF 101. S.I.D. 9. Light brown, baked, refined clay. Mould made. The decoration made additionally, using a wheel. Polished surface. There is one linking hole through the bowl’s wall. Dated by the silver money of Leopold I, minted in 1697. 10- Clay pipe. Sector C, Layer 4J, between the W7 and W5. SF113. T.S.D. 16, B.W.T. 4, T.S.H. 34. Light brown colour, orange at the break, poorly refined clay. Handmade (?). The surface poorly finished. There is one linking hole through the bowl’s wall. Dated by the silver money of Leopold I, minted in 1697. As we have already said, most of the pipes from this group belong to so far unexplored types, which can be mostly found in the area of north Croatia. It is obvious that these are the pipes made in different workshops, inspired by Turkish pipes, but with their original decorations and shapes. As opposed to the Turkish ones, in this group there are no pipes with the separated keel, disc based, lily shaped, with a makers’ mark, etc. However, similarities with the Turkish types are turban shaped shank-ends, decorations in the shape of a small flower or sun, the decorations made with wheel and carving. Generally speaking, they are similar in the terms of shape and additional decorating after pulling out of a mould. The decoration of oppositely placed little triangles (Canjevo, number 5) is typical for the Turkish pipes from the second half of the 17th century (Bisag, BEKIC 2000, T.5.3). The pipes with green glazing, turbans and decorated by a wheel are found also on Ruzica fort in Slavonia. However, despite the basic similarity with some examples from Canjevo, these pipes are also products of original Turkish workshops (RADIC, BOJCIC 2004, 218, 219). The similarity of some elements of Canjevo pipes decorations with those from Zelovo, which probably originate from the 17th or 18th century is also interesting. The decoration of impressed, oppositely placed row of triangles as well as the conical ending of the bowl (number 5) is very

193

7. Lula broj 7 Pipe number 7

8. Lula broj 8 Pipe number 8

9. Lula broj 9 Pipe number 9

10. Lula broj 10 Pipe number 10

Freiburg je bio u vise navrata osvajan od strane austrijske vojske u razdoblju izmedu 1697. i 1745.g , pa su i ove lule tamo mozda dospjele s vojnicima iz sjeverne Hrvatske. Freiburg used to conquered by the austrian army multiple times in the period between 1697 and 1745, so this pipes might have been brought there by the Croatian soldiers.

194

Konacni zakljucak o radionickom podrijetlu ovog zanimljivog skupa lula zasad se ne moze donijeti. Ipak, moguce je da su uglavnom izradivane na prostoru Vojne krajine, odnosno prostoru koji je granicio s Otomanskim Carstvom.3 Na taj nacin njihovo bi se koristenje trebalo povezati uglavnom s haramijama i drugim stalnim vojnim posadama na granici. Nadam se da ce nove znanstvene objave ovih zanimljivih predmeta ukazati na opravdanost te pretpostavke.

often on pipes from Zelovo (BEKIC 2000,T.66,8,10; BEKIC 2001,fig.20-4). Very similar pipes are very rarely found in some scientific publications. However, several pipes found on the Schlossberg fort in Freiburg are very similar to the examples from Canjevo. On these pipes we can see examples with the turban like shank-end and some additional decorations made with a wheel as well as decoration at the shank to bowl connection, also made with a wheel, like on the pipe number 3 from Canjevo (FreiburgSchlossberg SCHMAEDECKE 1989, abb.4-1,3). The decoration of impressed flowers on the bowl and at the bottom (Canjevo, number 1, 5 and 7) is visible on some pipes found in Nagykanisza, which are attributed to the Turkish type and dated in the second half of the 17th century (KOVACS 2004, 3.kep.15,16). Kovacs thinks that such pipes might have been produced in vilayet itself or they were brought somewhere from Balkan (KOVACS 2004, 127). The final conclusion about the origin of the workshops of this interesting group of pipes cannot be drawn for now. Nevertheless, it is possible they were mostly produced in the area of Vojna krajina, the area bordering with the Ottoman Empire2. In that way, their usage could be connected with haramiyas and other permanent military border troops. I hope that the new scientific publications will prove these assumptions.

3 Poznati su mi neki neobjavljeni slicni primjerci iz Posavine, Banije, Dalmatinske zagore, Slavonije i zapadne Bosne. I am familiar with some similar, but unpublished examples from Posavina, Banija, Dalmatinska zagora, Slavonia and west Bosnia.

195

Tabla 1- Glinene lule s utvrde Canjevo / Table 1 - Clay pipes from Fort Canjevo

METALNI NALAZI S UTVRDE CANJEVO
Robert Cimin Hrvatski restauratorski zavod Odjel za kopnenu arheologiju
Metalni predmeti vrlo su cesti i brojni arheoloski nalazi na kasnosrednjovjekovnim utvrdama. Najcesce se pronalaze predmeti izradeni od zeljeza, a ne izostaju ni oni od bronce, olova ili srebra. Na utvrdi Canjevo najveci dio zeljeznih predmeta cine razni cavli i klinovi, a veci broj nalaza cini oruzje (vrhovi strelica za samostrel, puscane kugle, dijelovi maceva i pusaka), vojne opreme (oklopi, potkove za obucu, ostruga sa zvjezdicom, razvodnik za remenje, pojasne kopce), higijenski predmeti (britve), pribor za pripremu i konzumiranje jela (nozevi, vilice, zlice, cjediljka), obrtnicki alati (klijesta za kugle, strugalice, srpovi) te dijelovi kucnog inventara i namjestaja (kljucevi, lokoti, razni okovi, nosaci vratiju). Pronaden je i veci broj srebrnih i broncanih primjeraka novca te dvije crkvene medaljice. Dijelovi odjece (aplike, gumbi) obicno su nacinjeni od bronce od cega je izraden i najvredniji nalaz na utvrdi Canjevo, vjetrokaz od tanke okrugle broncane ploce (tzv. “ruza vjetrova”). Olovne nalaze cini nekoliko puscanih kugli manjih dimenzija te ulomci okvira prozorskog stakla. Metalni predmeti tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka iz medusobno udaljenih krajeva pokazuju veliki stupanj slicnosti tako da ce se nalazi s utvrde Canjevo tipoloski i kronoloski usporediti s onima u Hrvatskoi (arad Ruzica) Sloveniji (Otok pri Dobravi, Stari grad Kostanjevica nad Podbocjem i Stari grad Celje) i Madarskoj (Ozorai, Bajcsa-Var). Oruzje Ono sto se na prvi pogled u kolicini metalnih nalaza moze izdvojiti jest brojno oruzje koje nesumnjivo ukazuje na vojni karakter utvrde. Siaurno su definirana 34 komada oruzia medu kojima se isticu puscane kugle (26 primjeraka) vrhovi strelica za samostrel (6 primjeraka) te dva ulomka maceva. Oruzje kasnog srednjeg vijeka dijeli se na hladno i vatreno. Oblici hladnog oruzja postupno su se razviiali kroz ciielu liudsku Doviiest a koristeni su u borbi izbliza ili su bacani. Vatreno oruzje (puske i topovi) razvija se tek pojavom renesanse Sto se tice hladnoa oruzia na utvrdi Canievo pronaden je dio ostrice zeljeznog dvosjeklog maca (PN24 T1-2) Macevi su ODcenito orilicno riietki nalazi'na kasnosrednjovjekovnim utvrdama. Razlog je vjerojatno taj sto su prilikom napustanja utvrda odnoseni i nadalie koristeni (ili oretoDlieni u nove). Primjerak iz Can eva zapravo je samo manji

METAL FINDS FROM FORT CANJEVO
Robert Cimin Croatian Conservation Institute Department of Land archaeology
Metal objects are rather common and numerous archaeological finds in late medieval forts. The most commonly found objects are made of iron, but the bronze, lead and silver ones are present as well. Most of the iron objects from Fort Canjevo are various nails and wedges, but numerous finds of weapons (tips of crossbow arrows, gun balls, parts of swords and guns), military equipment (armours, footwear hobnails, spur with a star, bridle strap, belt buckles), objects for personal hygiene (razors), food preparation appliances and cutlery (knives, forks, spoons, strainer), craftsman tools (ball tongs, scrapers, sickles) and parts of household inventory and furniture (keys, padlocks, various metal reinforcements, door carriers) have also been found. A large number of silver and bronze coin samples and two religious medals have also been found. Parts of clothes (appliques, buttons) are usually made of bronze and so is the most valuable find from Fort Canjevo, the wind vane made of a thin round bronze plate (the so-called “wind rose”). Lead finds are represented by a few small gun balls and sherds of a window glass frames. Metal objects from the late medieval and early Modern Age periods from the mutually distant areas showqreat similarity' and the finds from Fort Canjevo will therefore be typologically and chronologically compared with the ones from Croatia (the town of Ruzica) Slovenia (Otok near Dobrava Stari Grad Kostanjevica over Podbocje and Stari Grad Celje) and Hungary (Ozorai, Bajcsa-Var). Weapons Numerous weapons undoubtedly indicating the military character of the fort can be singled out at first sight in a number of metal finds. 34 pieces of weapons have been identified with certaintv amona which qun ball bullets stand out (26 examples) as well as tips of crossbow arrows (6 examples) and two sword sherds. Late medieval weapons can be devided into cold steel and fire-arms. The forms of cold steel have been gradually developing throughout the human historv and have been used in close battles or thrown from afar. Fire-arms (guns and cannons) started to develop in the Rennaissance As to the cold steel from fort Canievo a Dart of an iron double cuttinq-edqe of a sword has been found (SF24 T1-2) Swords are qenerally rather rare finds on late medieval forts The reason probably lies in the fact that at the occasions of abandoning of

197

1. Dio zeljezne ostrice dvosjeklog maca (PN24 T 1-2) Part of an iron blade of a two-edged sword (SF24, T.1-2)

19!

forts, they were taken away for further use (or remolded to make new ones). The example from Canjevo is actually just a smaller sherd of a double cutting-edge, which tells us that it had been broken during some action. Such a sword might have been used for cutting, but at a same time for piercing heavy armours as well. It should probably be dated to the 2nd half of the 16th century because that was the period when similar cutting-edges were very ulomak dvosjekle ostrice, sto nam govori da je common in the area of Styria and Austria, from where 2. Jednostavna zeljezna kriznica maca prilikom neke radnje slomljen. Takav je mac mogao they arrived in the north-western Croatia (FILIPCIC sa ostacima drvene drske (PN89, T.1-1) sluziti za sjecenje, ali istovremeno i za probijanje MALIGEC 2003, 41-43, 103). Simple iron cross-guard of a sword Parts of swords are more common finds. A cross teskog oklopa. Vjerojatno bi ga trebalo datirati u with remains of a wooden handle guard of a sword (SF89, T.1-1) has been found on 2.pol.16.st. jer su u to doba slicne ostrice bile (SF89, T.1-1) ceste na podrucju Stajerske i Austrije odakle su Canjevo, probably belonging to a single-edged pristigle u sjeverozapadnu Hrvatsku (FILIPCIC hussar saber from the 2nd half of the 16th century or the 1st half of the 17th century (LASZLO 2003, MALIGEC 2003, 41-43, 103). 14, Taf. 2 Abb. 1; RADIC, BOJCIC 2004, 142, Cat. Cesce se pronalaze samo dijelovi maca, najcesce kriznice. Na Canjevu je pronadena 240-242; KRAMER 2005, 183, Cat. 119). The ends kriznica maca (PN89, T.1-1) koja je vjerojatno of the cross guard are flatly unforged, slightly pripadala jednosjekloj husarskoj sablji iz 2.pol.16- extending towards the central part of the surface 1.pol.17.st. (LASZLO2003, 14, Taf. 2 Abb. 1; and changing into two thorns of square crossRADIC, BOJCIC 2004, 142, Kat. 240-242; KRAMER section by the handle (hilt) and two more by the 2005, 183, Kat. 119). Krajevi kriznice plosno su edge. The part where the handle of the sword starts raskovani, a prema sredisnjem se dijelu plohe is narrower than the one where the edge is neznatno prosiruju i prelaze u dva trna cetvrtastog embedded. Both thorns by the handle have been presjeka uz drsku (balcak) i dva uz sjecivo. Dio preserved in their full height of 3 cm, unlike the ones gdje pocinje drska maca uzi je od onog gdje se by the edge which are broken. Until the occurrence of fire-arms in the late usaduje ostrica. Oba trna kod drske sacuvana su Middle Ages, the crossbow had been the deadliest u punoj visini od 3 cm, suprotno onima kod sjeciva long-distance weapon. Crossbows used to be made gdje su slomljeni. from the combination of organic materials (wood, Do pojave vatrenog oruzja tijekom kasnog srednjeg vijeka samostrel je bio najubojitije oruzje bone, leather) and metal parts. The most frequently na daljinu. Izradivani su u kombinaciji organskih found part of a crossbow is a bone nut used for materijala (drvo, kost, koza) i metalnih dijelova. drawing and triggering arrows, e.g. in Cacvina or Najcesce pronalazeni dio samostrela je kostani Ruzica (RADIC, BOJCIC 2004, 145, Cat. 253; GUDELJ orah koji sluzi zapinjanju i odapinjanju strijele, 2006, 26); however, for the time being no such finds npr. u Cacvini ili Ruzici (RADIC, BOJCIC 2004, 145, have been found on Canjevo. More common finds Kat. 253; GUDELJ 2006, 26), ali takvog nalaza na on forts are iron tips for crossbow arrows. However, Canjevu zasad nije bilo. Zeljezni vrhovi strelica za unlike gun balls, they do not strictly stick to some samostrel cesci su nalazi na utvrdama. Medutim, assigned dimensions, but only to an approximate za razliku od puscanih kugli, ne drze se strogo form. There are two ways of embedding arrow tips nekih zadanih dimenzija, vec samo pribliznog onto their wooden shaft - using a thorn or a socket. oblika. Dva su nacina usadivanja vrha strelice na Such weapons were primarily meant for piercing drveno tijelo, pomocu trna ili tuljca. Takovo oruzje armour, but at the same time they could be used for prvenstveno je bilo namijenjeno probijanju oklopa, hunting game. Six examples of arrow tips have been a istovremeno je moglo sluziti u lovu na divljac. found on Fort Canjevo so far, all of them with sockets. Na utvrdi Canjevo do sada je pronadeno sest Very similar tips of crossbow arrows have been found primjeraka vrhova strelica, sve s tuljcem za nasad. in Celje, Kostanjevica, Otok near Dobrava, Konjscina, Vrlo slicni vrhovi strelica za samostrel pronadeni Ruzica, but also on the Hungarian fort of Ozorai, su u Celju, Kostanjevici, Otoku pri Dobravi, where they have been dated to the wider period of Konjscini, Ruzici, ali i madarskoj utvrdi Ozorai gdje the 15th and the 16th century (SRIBAR 1979, T.79se datiraju u sire razdoblje od 15. do 16.st. 4; GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 240-241, (SRIBAR 1979, T.79-4; GUSTIN, BRESSAN, 261-262, Cat. 1, 4, 7, 11, 13, 51, 53, 6, 73; HORVAT, KOMPLET 2001, 240-241, 261-262, Kat. 1, 4, 7, FILIPEC 2001, 177, T. 1, 5-8; LASZLO 2003, 15, Taf. 11, 13, 51, 53, 6, 73; HORVAT, FILIPEC 2001, 2 Abb. 4-15; PREDOVNIK 2003, Cat. 829-834; 3. Zeljezni vrh strelice za samostrel 177, T. I, 5-8; LASZLO 2003, 15, Taf. 2 Abb. 4-15; RADIC, BOJCIC 2004, 146-147, Cat. 255-265; BEKIC romboidnog presjeka s tuljcem za PREDOVNIK 2003, Kat. 829-834; RADIC, BOJCIC 2005, 245). The most interesting arrow tip from nasad. Ostaci drvene hrastove strelice (PN19, T.1-3) 2004, 146-147, Kat. 255-265; BEKIC 2005, 245). Canjevo (SF19, T.1-3) has a long four-edged tip Iron top of a crossbow arrow with a Najzanimljiviji vrh strelice na Canjevu (PN19, T.1- and a socket for embedding, together with a rest of rhomboid cross-section, with a socket 3) ima duzi cetverobridni vrh i tuljac za nasad sa a wooden arrow which has been identified by for embedding. The remains of the wooden oak arrow (SF19, T.1-3) ostatkom tijela drvene strelice, cijom je analizom analysis as oak {Quercus L)\ The widest part of the

prepoznato hrastovo drvo (Quercus L). 1 Vrh strelice je najsiri u sredisnjem dijelu, odakle se suzuje i prelazi u obli smotani tuljac. Postoji jos jedan slican vrh strelice (PN18, T.1-5), a dva su rombicnog presjeka meksih rubova s duzim vrhom i tuljcem za nasad (PN20, PN37, T.1-4,8). Dva vrha strelice (PN14, PN15, T.1-6,7) su pronadena u datiranom sloju sonde J te se s vecom sigurnoscu mogu datirati u 2.pol.15.st. Pojavom vatrenog oruzja tijekom 1.pol.16.st. javila se potreba za dodatnim utvrdivanjem gradova (BUDAK 1994, 112; TKALCEC 2002, 23). Vatreno oruzje u 16.st. bile su puske kremenjace i fitiljace, koje se razlikuju po vrsti paljenja. Naziv kukaca ili arkebuza (njem. hackebuchsenW kasnije harquebus) odnosi se na opis tih pusaka koje se pri uporabi zakvace zeljeznom kukom o zid kako bi se ublazio trzaj prilikom opaljenja. Pjesacke arkebuze (kako se te puske danas zovu) bile su duge 120-130 cm, a dosezale su djelotvornost do oko 150 koraka (VUKSIC 2004, 3). Konjanicke arkebuze zamijenile su srednjovjekovno tesko koplje, a i bile su krace od pjesackih radi lakseg rukovanja (duge do 70 cm). Nosile su se ovjesene preko ramena tako da je nabijena cijev bila okrenuta prema gore, a prazna prema dolje. Arkebuziri konjanici u posljednjoj su trecini 16.st., uz carske husare, bili glavni tip konjanika namijenjeni za blisku borbu (VUKSIC 2004, 3-5). Vec otprije spomenuti otvor na sjevernom bedemu mogao je sluziti i kao puskarnica pjesackoj duzoj arkebuzi, a puskarnice su zasigurno morale postojati i na kulama. Najcesci kalibri tog vremena bili su 15-18 mm. No, na Canjevu postoje olovne kugle manjeg (1011 mm) i zeljezne veceg kalibra (18-22 mm). Male olovne kugle (PN30, PN31, T.2-24-27) vjerojatno su koristene kod neke manje puske i pistolja. Identicna je situacija na utvrdama Ozorai i BajcsaVar, gdje se obje vrste datiraju u 17.st. (LASZLO 2003, 19, Taf. 5 Abb. 1-7; KRAMER 2005, 188, Kat. 133-134). Cini se da su samo zeljezne kugle koristene za vece bedemske puske i topove. Slicne su pronadene i u gradu Ruzici, gdje su pronadeni i dijelovi pusaka kojima su odgovarali pojedini kalibri (RADIC, BOJCIC 2004, 152-153, Kat. 278, 279, 282). Osim kugli manjeg kalibra, koristene su i one veceg (46-67 mm, teske 0,50-0,75 kg) vrlo vjerojatno za neku vrstu manjeg rucnog topa (LASZLO 2003, 19-20, Taf. 5 Abb. 8-11; KRAMER 2005, 188, Kat. 135-137). Osim metalnih, za topove veceg kalibra koristene su i kamene kugle, o cemu ce vise rijeci biti u nastavku teksta. Cinjenica je da su sve puscane kugle pronadene uokolo sjeverne kule i u neposrednoj blizini bedema ili pod sjevernom liticom. Na tim su mjestima vojnici, odnosno haramije, strazarili u punoj vojnoj spremi, a vjerojatno su kojiput i zapucali na neprijatelja. Medutim, povijesna vrela ne daju podatak o nekoj ozbiljnijoj bitci s Turcima

arrow tip is its central part, from where it narrows and changes into a round folded tube. There is another similar arrow tip (SF18, T.1-5), and two other tips with rhomboid cross-section, softer edges and longer tip and a longer socket for embedding (SF20, SF37, T.1-4,8). Two arrow tips (SF14, SF15, T.16,7) have been found in the dated layer of trench J and can be dated to the 2nd half of the 15th century with more certainty. The need for additional fortification of towns arose with the occurrence of fire-arms during the 1st half of the 16th century (BUDAK 1994, 112: TKALCEC 2002, 23). Fire-arms of the 16th centum were flint-guns and wick-guns, which differ by the manner of lighting. The term hook-gun or arquebus (German Hackebuchsen or later Harquebus) refers to the description of these guns, which get hooked up on the wall before use, by means of an iron hook, in order to reduce the recoil when discharged. The infantry arquebuses (which is the term used nowadays) were 120-130 cm long and could reach the efficiency of about 150 steps (VUKSIC 2004, 3). The cavalry arquebuses replaced the medieval heavy spear, and were shorter than the infantry ones in order to be easier for handling (up to 70 cm long). They used to be carried hanging over one shoulder with the loaded barrel turned upwards and the empty one downwards. During the last third of the 16th century, the arequbusier cavalry were the main type of cavalry for close fight (VUKSIC 2004, 3-5). The abovementioned opening on the northern defensive wall could have been used as a loop-hole for a long infantry arquebus, and there must have been some loop-holes on the towers as well. The most common calibres of that time were 1518 mm. However, there are lead ball bullets of smaller calibre (10-11 mm) and iron ones of larger calibre (18-22 mm) on Canjevo. Small lead ball bullets (SF30, SF31, T.2-24-27) were probably used for some kind of smaller guns and pistols. The identical situation was on the forts of Ozorai and Bajcsa-Var, where both kinds are dated to the 17th century (LASZLO 2003, 19, Taf. 5 Abb. 1-7; KRAMER 2005, 188, Cat. 133-134). It seems that only iron ball bullets were used for bigger defensive wall guns and cannons. Similar ones have been found in the town of Ruzica as well, where parts of guns to with certain correspondig calibres have also been found (RADIC, BOJCIC 2004, 152-153, Cat. 278, 279, 282). Beside the small caliber of ball bullets, the bigger ones were also used (46-67 mm, weighing 0,50-0,75 kg) probably for some kind of smaller hand cannon (LASZLO 2003, 19-20, Taf. 5 Abb. 8-11; KRAMER 2005, 188, Cat. 135-137). Beside the metal ones, stone balls were also used for bigger caliber cannons, more about which in the continuation of the text. It is a fact that all gun ball bullets have been discovered around the northern tower, in the immediate proximity of the defensive wall or under

199

4. Dva roznjacka kresiva za paljenje puske kremenjace (PN4, PN113, 1.229,30) Two gun-flints, made of flint, for firing a flint gun (SF4, SF113, T.2-29,30)

5. Osam zeljeznih puscanih kugli (PN51, T.2-1-8) Eight iron gun ball bullets (SF51, T.21-8)

' Analizu je izwsila dr.sc. Jelena Trajkovic, Sumarski fakultet, Zavod za istrazivanja u drvnoj industriji. The analysis has been carried out by Jelena Trajkovic, Ph.D. from the Faculty of Forestry, Institute for Wood Industry Research.

200

na Canjevu i oko njega. Unutar sjeverne kule i neposredno iza nje pronadeno je najvise kugli. Posebno je zanimljivo jedno mjesto tik uz juznu (unutrasnju) stranu kule. Naime, na prostoru od oko 30 x 30 cm pronadeno je cak 8 puscanih kugli (PN51a-h, T.2-1-8). Vecina ih je promjera 18 - 19 mm i prosjecne su tezine 30 g, sto znaci da su predvidene za jednu pusku, a preostale dvije odstupaju za 1-2 mm.2 Prema svemu,cini se da su se kugle izvorno nalazile u nekoj vrecici ili torbici izradene od koze ili kojeg drugog organskog materijala koji se do danas nije sacuvao. Preostale kugle pronadene unutar sjeverne kule vecinom odgovaraju nesto vecim dimenzijama, 19-20 mm (PN53a-c, PN57a-e, T.2-11-18) ili 22 mm (PN21, PN82, T.2-9-10), a tezina im je 40-50 g. Sto se tice pusaka, na utvrdi Canjevo dokazano je postojanje obiju vrsta tog vremena s obzirom na nacin opaljenja, tj. kremenjace i fitiljace. Doduse, kremenjace su dokazane neizravno putem dva primjerka kresiva izradena od roznjaka (PN4, PN113, T.2-29,30) kojim je puska bila paljena.3 Kresivo manjih dimenzija vjerojatno je cinilo dio mehanizma pistolja. I od fitiljaca je takoder pronaden samo dio mehanizma za opaljenje, odnosno nosac fitilja (PN119, T.2-28). Rijec je zapravo o zeljeznom dijelu koji nosi tinjajuci fitilj i priblizava ga barutu nakon cega bi puska opalila. U donjem dijelu nalazi se kruzna rupa za osovinu kojom se pricvrscuje na preostali dio puske. Takav tip puske koristen je tijekom 16-17.st., primjerice u Ruzici i Bajcsa-Varu (RADIC, BOJCIC 2004, 148, Kat. 267; KRAMER 2005, 186, Kat. 128). Vojna i konjska oprema Vojnici kasnog srednjeg vijeka nosili su razlicito oruzje i odore. Razlikovali su se haramije, husari i arkebuziri s hrvatske strane ili janjicari, spahije, akindzije i ostali s turske. Svatko je od njih bio karakteristican na svoj nacin, prvenstveno po oruzju ili odori. No, pokatkad su i medusobno sukobljene strane preuzimale modu jedna od druge. Osim vec spomenutih haramija, kao profesionalne pjesacke vojske, u neko doba na Canjevu je mogao biti smjesten i pokoji carski husar na konju. Neposredne dokaze daju nam pojedinacni arheoloski nalazi koje pripisujemo vojnoj (konjanickoj) opremi. To se odnosi na ulomakzeljezne ostruge sa zvjezdicom (T.3-1). Ostruga je imala kratki trn kruznog presjeka sa zvjezdicom od sedam krakova (od cega sest cjelovito sacuvanih). Gotovo je identicna jednoj
2

the northern cliff. In these places, the soldiers, i.e. haramiyas, were on guard duty in full military readiness, and probably at times fired at the enemy. However, the historical sources do not give any information on any serious battles with the Turks on Canjevo or around it. Most of the ball bullets have been found inside the northern tower and immediately behind it. One spot next to the southern (inner) side of the tower is especially interesting. Namely, even 8 gun ball bullets (SF51a-h, T.2-1-8) have been found within the space of some 30 x 30 cm. Most of them have a diameter of 18-19 mm and the average weight of 30 g, which means that they had been intended for one gun, while the remaining two have a deviation of 1-2 mm.2 Taking all this into consideration, it seems that the balls had originally been placed in a small sack or bag made of leather or some other organic material which has not been preserved until today. The remaining ball bullets within the northern tower mostly correspond to somewhat larger dimensions, 19-20 mm (SF53a-c, SF57a-e, T.2-11-18) or 22 mm (SF21, SF82, T.2-910), and weigh 40-50 g. As to the guns, the existence of both kinds of that period’s guns with regard to the way of discharging, i.e. flint-guns and wick-guns, has been proven. Indeed, the flint-guns have been proven indirectly, through two examples of gun-flints made of flint (SF4, SF113, T.2-29,30), used for firing the gun.3 The smaller gun-flint was probably part of a pistol mechanism. In cases of wick-guns as well, only the part of the mechanism for discharging has been found, i.e. the wick carrier (SF119, T.2-28). It is actually an iron part carrying the smoldering wick and bringing it near the gunpowder, after which the gun discharges. There is a round hole in the lower part, meant for the axis for fixing of the remaining part of the gun. This type of gun was used in the 16th and 17th centuries, for instance in Ruzica or Bajcsa-Var (RADIC, BOJCIC 2004, 148, Cat. 267; KRAMER 2005, 186, Cat. 128). Military and cavalry equipment The late medieval soldiers used to carry different weapons and wear different uniforms. There were haramiya soldiers, hussars and arquebusiers on the Croatian side and janissaries, spahis, akinci and others on the Turkish side. Each of these groups was characteristic in its own way, primarily by the weapons or uniforms. However, the adversaries would sometimes take over the fashions from each other. Beside the already mentioned haramiya soldiers, at some point, some imperial hussars on horses might have been positioned on Canjevo as well. The direct proofs for this are individual archaeological finds ascribed to the cavalry sequipment. This refers to a sherd of an iron spur with a star (SF29, T.3-1).

6. Veca zeljezna potkova za obucu s tri trna (PN74, T.3-2) Big iron footwear hobnail with three thorns (SF74, T.3-2)

3

Moguce je da su jace korodirale ili su slucajno dospjele u neposrednu blizinu ovih. It is possible that they have corroded more or accidental got into the immediate proximity of these. Analizu kremena izvrsio je Darko Komso, Arheoloski muzej Istre u Puli. The analysis of the flint has been carried out by Darko Komso, Archaeological Museum of Istria, Pula.

iz Ruzice grada koju autori datiraju u vrijeme 1516.st., a slicno je i s onima u Celju i Ozorai (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 264, Kat. 112; LASZLO 2003, 23-24, Taf. 9 Abb. 10; RADIC, BOJCIC 2004, 139, Kat. 234). Ovaj konjanicki nalaz bitan je pokazatelj sluzenja konja buduci da nalazi konjske opreme vecinom izostaju. Kako su husari vecinom nosili kozne cizme, trebalo ih je dodatno pojacati polukruznom potkovom. Takova potkova pricvrscivala se tako da su joj krakovi obujmili straznji donji dio cizme, a dodatno su se ucvrstili pomocu tri siljka, odnosno klina. Drugi oblik potkivanja obuce na utvrdi Canjevo paralelu nalazi u Celju, gdje ih definiraju kao okove za petu obuce, odnosno cipela. Napominju da su okovi koristeni cak do kraja 19.st., a u Bajcsa-Varu se pojavljuju od kraja 16.st. (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 243, 274, Kat. 245-254; KRAMER 2005, 166, Kat. 71). Na madarskoj utvrdi Ozorai sveukupno je pronadeno vise od 130 primjeraka potkova za obucu, na temelju kojih je bilo moguce podijeliti potkove na pet glavnih tipova s pripadajucim podtipovima. Neki od tipova podudaraju se sa canjevackim oblicima Prema toj podjeli PN123 (T.3-3) pripada 5/b tipu potkove, u Madarskoj karakteristicna za 17.st. (LASZLO 2003, 112, Taf. 72 Abb. 9, Taf. 105 Abb. 1). PN74 (T.3-2) veca je i masivnija potkova bliska madarskom 5/c tipu, takoder iz 17.st. (LASZLO 2003, 112, Taf. 72 Abb. 11, Taf. 105 Abb. 2). Slicne potkove postoje i na utvrdi Bac u Vojvodini (NAD 1961, Taf.VII-12,13). Srodna ovom tipu jest i prilicno ostecena potkova tipa 4/g (PN68, T.3-5), koja se jednako tako datira u 17.st. (LASZLO 2003, 111, Taf. 72 Abb. 3-5, Taf. 104 Abb. 2). Cini se da je taj oblik potkove svojevrstan mjesanac izmedu madarskih tipova 3, 4 i 5. Nekoliko slicnih primjeraka iz Bajcsa-Vara datira na kraj 16- pocetak 17.st. (KRAMER 2005, 167, Kat. 73-76). Druga je vrsta potkova, tj. okova za petu takoder pronadeno u nekoliko primjeraka medu kojima izdvajamo tri. Rijec je o dva manja primjerka (PN103, T.3-6-7) izradenim od tanke zeljezne plocice s tri rupe za pricvrscavanje. Pripadaju 4/b Ozorai tipu, odnosno karakteristicni su za vrijeme 17-18.st. (LASZLO 2003, 110, Taf. 71 Abb. 3). Funkcija treceg predmeta (T.3-8) upitna je i ne mora biti dio potkove, vec bi jednako tako mogao biti neki okov ili tako nesto Nepoznata je tocna namjena zeljezne okrugle karike (PN116, T.3-11). Mogla bi ciniti dio manje kopce za obucu poput jedne iz Otoka pri Dobravi (SRIBAR, STARE 1981, T.47-15), all jednako tako i obicnu kariku o koju se vjesaju drugi uporabni predmeti primjerice kresiva, kljucevi i slicno. Pojasnim kopcama s vecom sigurnoscu mogli bismo pribrojiti deblju cetvrtastu kariku pravokutnog presjeka (T.3-9), te jednu ovalnu kariku (T.3-10). Objema nedostaje predica. Slicne ovalne kopce pronadene su u gradu Ruzici (16.st.) i Bajcsa-Varu (kraj 16- pocetak 17.st.; RADIC,

The spur used to have a short thorn, of round crosssection with a small seven-point star (six of which have been preserved entirely). It is almost identical as another one from the town of Ruzica, dated to the period of the 15th and 16th century, and a similar case is with the ones from Celje and Ozorai (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 264, Cat. 112; LASZLO 2003, 23-24, Taf. 9 Abb. 10; RADIC, BOJCIC 2004, 139, Cat. 234). This cavalry find is an essential indicator of the use of horses, since the finds of cavalry equipment are mostly missig. Since the hussars mostly wore leather boots, they needed to be additionally reinforced by semicircular hobnails. These hobnails used to be fixed in such a way that their branches were enfolding the lower back part of the boot, and they were additionally reinforced by three pointed parts, i.e. wedges. Another way of hobnailing the footwear on Fort Canjevo finds its parallel in Celje, where these hobnails have been defined as metal reinforcements for the heel of the footwear, i.e. shoes. It has been mentioned that the metal reinforcements were used until the 19th century, and in Bajcsa-Var, they can be found until the end of the 16th century (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 243, 274, Cat. 245-254; KRAMER 2005, 166, Cat. 71). On the Hungarian fort of Ozorai, altogether more than 130 examples of metal reinforcements for footwear have been found, on the basis of which it has been possible to divide the hobnails into five main types with the belonging subtypes. Some of the types correspond to the forms from Canjevo. According to that classification SF123 (T.3-3) belongs to 5/b hobnail type, which was characteristic for the 17th century in Hungary (LASZLO 2003, 112, Taf. 72 Abb. 9, Taf. 105 Abb. 1). SF74 (T.3-2) is a bigger and more massive hobnail, close to the Hungarian 5/c type, also from the 17th century (LASZLO 2003, 112, Taf. 72 Abb. 11, Taf. 105 Abb. 2). Similar hobnails exist in the Fort Bac in Vojvodina as well (NAD 1961, Taf.VII-12,13). A rather damaged 4/g type hobnail (SF68, T.3-5) dated to the 17th century (LASZLO 2003, 111, Taf. 72 Abb. 3-5, Taf. 104 Abb. 2) is also related to this type. It seems that this form of a hobnail is some kind of a hybrid of the Hungarian types 3, 4 and 5. A few similar examples from Bajcs-Var are dated to the end of the 16th century and the beginning of the 17th century (KRAMER 2005, 167, Cat. 73-76). Another kind of hobnails, i.e. metal reinforcements for the heel has also been found in a few examples, among which three should be singled out. They are two smaller examples (SF103, T.3-6-7) made of a thin iron platelet with three holes for fixing. They belong to 4/ b Ozorai type, that is, they are characteristic of the period of the 17th-18th century (LASZLO 2003, 110, Taf. 71 Abb. 3). The function of the third object (T.3-8) is questionable and is not necessarily a part of a hobnail, but could also be some kind of a metal reinforcement or something like that. The exact purpose of the round iron ring (SF116, T.3-11) is unknown. It might be a part of a small

201 —

202

7. Dio oklopa izradenog od debele zeljezne ploce s dvije vece kruzne zakovice (PN67, T.4-1) Part of an plate-armour made of a thick plate with two big round rivets (SF67, T.4-1)

8. Zeljezna karika cetvrtastog presjeka za pricvrscivanje konjskog sedla (PN75, T.4-4) Iron ring with a square cross-section for fixing the saddle (SF75, T.4-4)

0

BOJCIC 2004, 90, Kat. 63; KRAMER 2005, 163, Kat. 63). Osim kopci, dijelove odjece cine pronadeni okrugli olovni gumb i razne aplike od broncanog lima (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 285, Kat.br. 403-458). Gumb (T.3-16) je okrugao i prilicno je ostecen, a broncane su aplike u obliku lista (T.3-13-14), romba (T.3-17) ili su cetvrtaste (T.3-12-15). Redovito imaju kukicu za pricvrscivanje na odjecu s unutrasnje strane ili malu rupicu po sredini (LASZLO 2003, 79, Taf.56 Abb.2). Nepodobni su za dataciju. Kad smo vec spomenuli husare, potrebno je reci da su oni, ali i drugi vojnici, vrlo cesto nosili teske metalne kacige i visedijelne oklope povezane metalnim zakovicama, kopcama i koznim remenjem. Na Canjevu su pronadena dva vrlo fragmentirana primjerka oklopa. Jedan (PN67, T.4-1) cini rubni dio ploce s dvije vece zakovice siroke 2 cm, a cijeli je ulomak debljine 2-3 mm. Pored dijela oklopa, jednako je tako mogao biti donji dio kacige koji stiti vrat kakve su potkraj 16.st. koristene u Njemackoj (KRAMER 2005, 293). Drugi primjerak (PN131, T.4-3) vjerojatnije pripada oklopu, a mozda je rijec o donjem dijelu koji prima zakovice ostalih vanjskih ploca oklopa jer se na njemu nalazi vise cetvrtastih i kruznih rupa. Konjskoj opremi s vecom bi sigurnoscu mogli pridodati jednu zeljeznu kariku (PN75, T.4-4) koja je sluzila za pricvrscivanje sedla, kao razvodnik koznog remenja. Na utvrdama Ruzica, te BajcsaVar i Sarkad u Madarskoj pronadene su identicnog oblika, ali su tamosnje nesto vecih dimenzija (SZATMAR11999, 187, SI. 11-3; RADIC, BOJCIC 2004, 135, Kat. 220; KRAMER 2005, 193, Kat. 151). Koristene su u vrijeme 16-17.st. U manjem broju konjske opreme istice se dio potkove (T.4-2). Sacuvana je gotovo u polovici, a sadrzi tri cetvrtaste rupe za pricvrscivanje, a vrlo su vjerojatno izvorno na svakom kraku bile po cetiri rupe. Analogija se donekle pronalazi na utvrdi Bac u Vojvodini, gdje se potkova sacuvana gotovo u cijelosti datira u 16.st., a to se odnosi i na potkovu iz Ruzice (NAB 1961, 96, Taf.VII, 5; RADIC, BOJCIC 2004, 130, Kat. 203). Osim potkova i sedla sa stremenom, treci bitan predmet konjske opreme cine zvale kojima se upravlja konjem, a sastoje se od nekoliko zeljeznih dijelova i koznih uzica. Na Canjevu su pronadena dva izduzena predmeta (T.4-5,6) od raskovane zeljezne ploce s kukicom na jednom kraju, koji bi mogli biti sastavni dijelovi konjskih zvala iz vremena 1516.st. (LASZLO 2003, 33, Taf.16.ll.3,1-3 ;RADIC, BOJCIC 2004, 131, Kat. 207-210). Kucni uporabni predmeti Osim predmeta koji su stanovnicima utvrde Canjevo sluzili iskljucivo u vojne svrhe, primjerice vojna i konjska oprema, pronaden je i veci broj metalnih predmeta koji nam govore o raznim drugim aspektima zivota. U ovu su skupinu nalaza svrstani svi oni predmeti koji sluze u kuci i oko nje, primjerice: kljucevi i lokot, pribor za jelo,

footwear buckle like the one from Otok near Dobrava (SRIBAR, STARE 1981, T.47-15), but also an ordinary ring for hanging other objects of everyday usage, such as tinder-boxes, keys and the like. A thicker rectangular ring with square cross-section (T.3-9) could be assigned to a belt buckle with more certainty, as well as one oval ring (T.3-10). They both lack clasps. Similar oval buckles have been found in the town of Ruzica as well (16th century, RADIC, BOJCIC 2004, 90, Cat. 63;) and Bajcsa-Var (end of the 16th and beginning of the 17th century, KRAMER 2005, 163, Cat. 63). Except the buckles, the discovered round lead button and various apliques made of bronze sheet (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 285, Cat.br. 403-458) are also parts of the clothes. The button (T.3-16) is round and rather damaged, while the bronze apliques are leaveshaped (T.3-13-14), rhomboid (T.3-17) or square (T.3-12-15). They usually have hooks for fixing on the clothes from the inside or small holes in the middle (LASZLO 2003, 79, Taf.56 Abb.2). They are unsuitable for dating. Now that we have already mentioned the hussars, it should be said that they, as well as other soldiers, often wore heavy metal helmets and multi-piece armours linked by metal rivets and leather belts. Two very fragmented examples of armours have been found on Canjevo. One of them (SF67, T.4-1) consists of the plate edge with two bigger 2 cm wide rivets, and the whole sherd is 2-3 mm thick. Except a part of armour, it could also have been the lower part of a helmet for neck protection like the ones used in Germany at the end of the 16th century (KRAMER 2005, 293). The second example (SF131, T.4-3) more probably belongs to armour, and since there are many square and round holes on it, it might be the lower part that accepts rivets of other external armour plates. An iron ring (SF75, T.4-4) used for fixing the saddle as a bridle strap could be added to the cavalry equipment with more certainty. Some identically shaped ones have been found in the forts of Ruzica, Bajcsa-Var and Sarkad in Hungary, but those are bigger (SZATMARI 1999, 187, Fig. 11-3; RADIC, BOJCIC 2004, 135, Cat. 220; KRAMER 2005, 193, Cat. 151). They were used in the period of the 16th17th century. A part of a horseshoe (T.4-2) is standing out among a small quantity of cavalry equipment. Almost half of it has been preserved and it contains three square holes for fixing, although there had probably originally been four holes at each extension. To some extent, the analogy could be found on the fort of Bac in Vojvodina, where an entirely preserved horseshoe has been dated to the 16th century; the same can be said for a horseshoe from Ruzica (NAD 1961, 96, Taf.VII, 5; RADIC, BOJCIC 2004, 130, Cat. 203). Beside the horseshoes and the saddle with a stirrup, the third essential object of the cavalry equipment is a curb bit for directing the horse, consisting of a few iron parts and leather strings. Two elongated objects, each made of an unforged

higijenski pribor, razni drugi dijelovi namjestaja i kucnog inventara (okovi drvenih skrinja, sanduka i ormara itd.). U funkcioniranju jedne kasnosrednjovjekovne utvrde nije bilo potrebe za kljucanjem i zatvaranjem svih vratiju, vec samo onih prostorija u kojima su cuvane vrijednosti. Te su prostorije zatvarane prema nekim drugim rjesenjima, kao sto zorno posvjedocuje zgrada 1 na vrhu utvrde, gdje su vrata zatvarana zasunom pomocu izdubljene rupe u kamenom kucnom pragu. Da su se neke prostorije kljucale, govori veci broj pronadenih kljuceva i jedan lokot. No, osim vratiju kljucale su se i razne skrinje i sanduci, metalni i drveni. Svakako jedan od zanimljivijih predmeta pronadenih na utvrdi Canjevo jest manji zeljezni lokot s trokutastim kucistem i lucnim zaponom pravokutnog presjeka (PN52, T.5-1). Kljucanica je valjkastog oblika na kojem se nalazi kruskoliki otvor. S prednje i straznje strane nalaze se plocasta zeljezna pojacanja, a lijeva bocna plocica nedostaje kao i cjeloviti mehanizam za zakljucavanje. Na povrsini se mjestimicno uvidaju tragovi bakra ili mjedi. Izravnu analogiju nalazi u gradovima Ruzica, Celje i Bajcsa-Var, s tim da su tamosnji nesto vecih dimenzija (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 276, Kat. 293-294; RADIC, BOJCIC 2004, 99, Kat. 92; KRAMER 2005, 154, Kat. 30). Ova vrsta lokota tipicna je za 2.pol.16.st., ali su i tijekom 17-18.st. koristene razne druge varijante, a nepobitan dokaz o kvaliteti tehnicke izvedbe i funkcionalnosti do danasnjih dana daju nam sacuvani pojedinacni primjerci na kalnickim klijetima (SKILJAN 2002, 51-53, Kat. 130-131, 134-135, 141). Da bi lokot bio iskoristiv, potreban je sistem kuke i sarke s rupom koja je polozena preko nje. Sluzi kako na vratima, tako i na vecim drvenim ili metalnim skrinjama. Moguce je da je jedan lucno savijen masivni broncani predmet (PN6, T.5-2) kuka na skrinji u kojoj su cuvane razne dragocjenosti ili cak novae, tj. placa za vojnu posadu na utvrdi Canjevo. Naime, tijekom 1.pol.17.st. u Njemackoj su koristene skrinje velicine 40 x 60 cm sa sistemom zatvaranja pomocu kuke, sarke i lokota.4 Pronadeno je nekoliko primjeraka kljuceva, vecinom tek djelomicno sacuvanih. Jedan (PN95, T.5-4) pronaden je u datiranoj otpadnoj jami u 1.pol.18.st. Nedostaje mu veci dio okrugle glave, ali se uvida da ima usiljenje prema unutra. Noga mu je ravna i suplja, a na bradi ima tri plitka i jedan duboki urez. Takvi su kljucevi sluzili kroz cijelo 18.st. (SKILJAN 2002, 38-39, Kat. 19-33). Pogledamo li drugi kljuc s utvrde Canjevo (PN108, T.5-3), cini se da se takav oblik javio i prije. Rijec je o manjem kljucu okrugle glave cetvrtastog presjeka s usiljenjem prema unutra i visekutnim

iron plate with a small hook at one end have been found on Canjevo; they might be components of horse curb bits from the period of the 15th-16th century (LASZLO 2003, 33, Taf.16.11.3,1-3; RADIC, BOJCIC 2004, 131, Cat. 207-210). Household objects Beside the objects that the inhabitants of Fort Canjevo used for military purposes, for instance military or cavalry equipment, numerous metal objects telling us about other aspects of life have also been found. All the objects used in the household and around the house are assigned to this category of finds, such as: keys and padlocks, cutlery, personal hygiene objects, as well as various parts of furniture and house inventory (metal reinforcements of wooden chests, trunks, cabinets etc.). In the functioning of late medieval forts, there was no need for locking or closing of all doors, but only the ones where valuable goods were stored. These rooms used to be closed by means of some other solutions, as can clearly be seen from the example of building 1 at the top of the fort, where the doors used to be closed by a bolt using a hollowed out hole in the stone threshold. A number of discovered keys and one padlock indicate that some of the rooms used to be locked. However, beside the doors, various metal and wooden chests and trunks were also locked.

203

One of the most interesting objects discovered in Fort Canjevo is a small iron padlock with a triangular housing and an arched clasp with rectangular crosssection (SF52, T.5-1). The key hole is cylindrical with a pear-shaped opening on it. On the front and on the back side, there are plate-like iron reinforcements, and the left side platelet is missing, as well as the whole locking mechanism. Traces of copper or brass can be seen in places on the surface. The direct analogy can be found in the towns of Ruzica, Celje and Bajcsa-Var, with the difference that those are somewhat bigger (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 276, Cat. 293-294; RADIC, BOJCIC 2004, 99, Cat. 92; KRAMER 2005, 154, Cat. 30). This type of padlock is typical for the 2nd half of the 16th century; however, different other variants were used during the 17th and 18th centuries as well, and the individual preserved examples from Kalnik vineyard huts offer an irrefutable proof of the quality of their technical performance and functionality up to the present day (SKILJAN 2002, 51-53, Cat. 13010. Zeljezni novovjekovni kljuc 131, 134-135, 141). The system of the hook and hinge with a hole placed over it, is necessary in order to make the padlock usable. It is used for doors, as well as on big wooden or metal chests. It is possible that one massive bronze arched object (SF6, T.5-2) is actually a hook from the chest where various valuables or

09. Manji zeljezni lokot s trokutastim kucistem i lucnim zaponom pravokutnog presjeka s tragovima bakra ili mjedi (PN52, T.5-1) Small iron padlock with a triangular housing and arched clasp with a rectangular cross-section, with traces of copper or brass (SF52, T.5-1)

(PN108, T.5-3) Iron post medieval key (SF108, T.5-3)

Slicna skrinja iz 1. pol.17.st. prodana je na aukcijskoj izlozbi br. 48 kuce Hermann Historica u Miinchenu pod inv.br. 2104 u proljece 2005.g. (http://www.hermann-historica.com). A similar chest from the 1st half of the 17th century was sold at the auction no. 48 of Hermann Historica in Munich, under the inventory number 2104 in spring 2005 (http://www.hermann-historica.com).

204

11. Zeljezni novovjeki lovacki noz i manji kuhinjski noz (PN109, PN105, T.6-1,2)
Iron hunting knife and a small kitchen knife, the post medieval period (SF109, SF105, T.6-1,2)

(sesterokutnim) prstenom pod njom. Noga je ravna i suplja, a brada ima tri duboka ureza. Identican oblik pronaden je u Bajcsa-Varu s kraja 16pocetka 17.st. (KRAMER 2005, 157, Kat. 41). Dva su zeljezna kljuca sacuvana samo u gornjoj polovici. PN25 (T.5-6) ima glavu pravokutnog presjeka, ispod kojeg je kruzni prsten s tragovima bakrenog lemljenja, i suplju nogu. Takav je kljuc vjerojatnije iz 16.st. (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 276, Kat. 288-289; SKILJAN 2002, 38, Kat. 21). Drugi, polovicno ocuvani kljuc (PN5, T.5-7) vjerojatnije je mladi i izgledom blizi vec spomenutima. Osim tih ”standardnih” kljuceva postoji jedan koji se na prvi pogled razlikuje od svih ostalih (T.5-5). Sastoji se od raskovane debele ploce s okruglom glavom i malom rupicom na jednoj strani te uskom duguljastom rupicom na drugoj. Ova vrsta kljuceva poznata je na utvrdama Ruzica, Kostanjevica i Ozorai, gdje ga se datira u sire razdoblje od 15-17.st. (GUSTIN, CUNJA, PREDOVNIK 1993, 60, SI. 25, 10; LASZLO 2003, 124, Taf. 82 Abb. 2-3; RADIC, BOJCIC 2004, 103, Kat. 102-103). Pronadene zivotinjske kosti govore da im se prehrana sastojala od mesa domacih zivotinja (govedo, svinja), koju su Canjevcani bill primorani upotpuniti lovom divljih zivotinja (vepar, srna). Osim vec spomenutog samostrela koji su upotrebljavali za lov (pronadeni vrhovi strelica), jedini dokaz iskljucivo lovacke opreme mogao bi biti lovacki noz (PN109, T.6-1). Rijec je o sirem jednoreznom sjecivu i trougloj drsci s tri deblje zakovice. Oplata drske nije sacuvana, a mogla je biti drvena ili kostana (mozda ukrasena). Duzina od 27 cm neprimjerena je priboru za jelo i time znatno odstupa od ostalih pronadenih primjeraka pa bi ga stoga trebalo pripisati upravo lovackoj namjeni. Vrlo su slicnog oblika njemacki lovacki nozevi iz 17.st., ali im duzine iznose od 38 do 40 cm.5 Sto se tice prehrane, na utvrdi Canjevo pronaden je veci set pribora za jelo (razliciti nozevi, nekoliko vilica, zlica itd.). Najbrojniji su nozevi, koji predvode s cak 15-ak primjeraka. Na madarskoj utvrdi Ozorai nozeve su podijelili po tipovima, uzimajuci u obzir oblik noza i njegove drske te materijal od kojeg je nacinjena drska, tj. njena oplata. Tako tipu 1 pripadaju svi nozevi s metalnim trnom za nasad, tipu 2 kostane drske, a tipu 3 drvene. Vec se na prvi pogled kostane i drvene drske oblikovno razlikuju. Naime, gotovo su sve kostane drske trokutastog oblika ili su barem u donjem dijelu lagano prosirene. Vecina drvenih drski jednostavnog je izduzenog oblika i cesto imaju kapicu od tankog broncanog lima na samom kraju drske. Treba napomenuti da kostane opiate lako otpadaju s drske, tako da ih je na Canjevu pronadeno tek nekoliko. Suprotno njima, drvene
D

even money, i.e. wages for the military garrison on Fort Canjevo, used to be kept. Namely, during the 1st half of the 17th century the chests with dimensions 40 x 60 cm with the system of locking by means of a hook, hinge and padlock were used in Germany.4 A few examples of keys have been found, most of them just partly preserved. One of them (SF95, T.5-4) has been found in a midden dated to the 1st half of the 18th century. Most of its round head is missing, but it can be noticed that it has a part pointed inwards. Its leg is straight and hollow, and there are three shallow nicks and one deep nick on its chin. Such keys were used throughout the 18th century too (SKILJAN 2002, 38-39, Cat. 19-33). If we have a look at the other key from Fort Canjevo (SF108, T.5-3), it seems that this form had occurred earlier. The example is a small key with a round head of square cross-section with a part pointed inwards and a poligonal (hexagonal) ring underneath. The leg is straight and hollow, and the chin has three deep nicks. The identical form from the end of the 16th century or the beginning of the 17th century has been found in Bajcsa-Var (KRAMER 2005, 157, Cat. 41). Two iron keys have been preserved in the upper half only. SF25 (T.5-6) has a head with rectangular cross-section, under which there is a round ring with traces of copper soldering and a hollow leg. Such key is more probably from the 16th century (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 276, Cat. 288-289; SKILJAN 2002, 38, Cat. 21). The other, partly preserved key (SF5, T.5-7) is probably more recent and is closer to the abovementioned ones by appearance. Beside the “standard” keys, there is one key different from all the others at first sight (T.5-5). It consists of a thick unforged plate with a round head and a small hole on one side and a narrow elongated hole on the other. This type of keys is well-known from the forts of Ruzica, Kostanjevica and Ozorai, where it has been dated to a wider period from the 15th to the 17th century (GUSTIN, CUNJA, PREDOVNIK 1993, 60, Fig.25, 10; LASZLO 2003, 124, Taf. 82 Abb. 2-3; RADIC, BOJCIC 2004, 103, Cat. 102-103). The discovered animal bones indicate that their diet consisted of domestic animals meat (beef, pork), which had to be supplemented by game hunting (boar, deer). Beside the abovementioned cross-bow used for hunting (only arrow tips have been found), the sole proof of the exclusively hunting equipment could be a hunting knife (SF109, T.6-1). It is a wider single-edged blade with a triangular handle with three thick rivets. The coating of the handle is not preserved, and it might have been made of wood or bone (possibly decorated). The length of 27 cm is inappropriate for cutlery, so it departs considerably from the remaining specimens and should therefore be ascribed to the hunting purposes. German

Slican noz viden na aukcijskoj izlozbi kuce Hessink’s ..Historic arms & Armour Auction” (part I) aukcijskog koda „Thor” iz sijecnja 2007.g. pod inv.br. 1372 (http://www.hessink.nl/online-catalogus-index.html). A similar knife was seen in January 2007 at Hessink’s ..Historic arms & Armour Auction” (part I), under the inventory code „ Thor“ and the inventory number 1372 (http://www.hessink.nl/online-catalogus-index.html).

opiate ocuvaju se barem u manjem dijelu oko zakovica. PN91 (T.6-6) sastoji se od duzeg i sireg sjeciva trokutastog presjeka. Drska noza nije ocuvana, ali bi se po trokutastom obliku moglo naslutiti da je bila izradena od kosti, kao primjerci u utvrdi Ozorai. Drska ima dvije broncane zakovice i jednu vecu rupicu za pricvrscavanje, gdje je nekad bila jos jedna zakovica. Vrlo mu je slican i PN125 (T.72). Na utvrdi Ozorai takvi su nozevi svrstani pod tip 2/c ili 2/d, a datiraju u vrijeme 17-18.st., sto odgovara mjestu nalaska tih nozeva6 (LASZLO 2003, 71, Taf. 44 Abb. 13, Taf. 45 Abb. 1, 2). PN62 (T.7-8) spada u tip 2/f, a na utvrdi Ozorai pronaden je samo jedan primjerak koji datiraju u 16.st. (LASZLO 2003, 72, Taf. 45 Abb. 8, Taf. 94 Abb. 2). Oba imaju po tri zeljezne zakovice i nesto sire sjecivo od drske. Primjerak iz Canjeva ima malo duzu kostanu drsku. PN129 (T.7-1) tipicni je predstavnik skupine nozeva dugog uskog sjeciva i drvene drske. Na mjestu gdje sjecivo prelazi u drsku nalazi se tanka broncana oplata iz koje vire zakovice koje pak drze drvenu oplatu. Takovi nozevi u utvrdi Ozorai svrstavaju se u tip 3/a, a datiraju u 16-1.pol.17.st. (LASZLO 2003, 72, Taf. 46)., a to se odnosi i na PN128 (T.6-5). Nozevi tipa 3/c i 3/e mladi su i vecinom datiraju u 15 -16.st. (LASZLO 2003, 7374, Taf. 47-49). Tako je i na Canjevu, gdje je PN64 (T.7-5) pronaden u datiranom sloju sonde J (2.pol.15.st.). Ocuvana je samo drvena drska noza s dvije zeljezne zakovice. Tipu 3/e mogao bi pripadati PN130 (T.6-4), pronaden u blizini prvotnog cetvrtastog bedema, pa bi ga stoga bilo bolje datirati u 2.pol.15.st.-1.pol.16.st. Takove nozeve na gradu Ruzici datiraju u vrijeme 15-17.st. (RADIC, BOJCIC 2004, 92, Kat. 69-70). Jednako tako datiraju se i oni pronadeni u Celju, Kostanjevici i Ciglenici kod Varazdinskih Toplica (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 270, Kat. 181-193, 195-196; PREDOVNIK 2003, Kat. 725734; BEKIC 2006, 39-40, T.4-3, T.14-3,4.). Pronadeno je tek nekoliko vilica, ali sve su vrlo slicnog oblika. Rijec je o dvokrakim vilicama (krakovi imaju cetvrtasti presjek) koje tijekom 2.pol.17.st. i 1.pol.18.st. imaju drsku od kosti ili drva, slicno kao i nozevi. PN124 (T.8-1) ima trn za nasad i kruznu alkicu na mjestu do kojeg dopire drska, a slicna je pronadena u Otoku pri Dobravi (SRIBAR, STARE 1981, T.26-2). Drska je mogla biti drvena ili kostana jednostavno ili nesto luksuznije izradena. Primjer vrlo luksuzne vilice iz 18.st. jest talijanska srebrna vilica s drskom od slonovace, a prikazuje statuu zene u antickoj nosnji koja na glavi nosi kosaru voca (FISCHER 2004, Kat. 1097). Takve su vilice koristene i u 17.st., primjerice PN98 i PN99 (T.8-2-3). Oblikom su identicne njemackim vilicama tog vremena, a sastoje se od dva kraka i kratkog tijela kruznog
6

hunting knives from the 17th century have a very similar form, but are 38 to 40 cm long.5 As to the food, a large cutlery set (various knives, a few forks, spoons etc.) has been found in Fort Canjevo. The most numerous are knives, with some 15 examples. In the Hungarian fort of Ozorai, knives have been classified by type, taking into consideration the form of the knife and its handle and the material that the handle, i.e. its coating, had been made of. So, all the knives with a metal thorn for embedding belong to type 1, all the bone handles to type 2 and the wooden ones to type 3. The bone handles and the wooden ones differ by form at first glance. Namely, almost all bone handles are triangular or at least slightly wider in the lower part. The majority of wooden handles has a simple elongated form and often has a cap made of a thin bronze sheet at the very end of the handle. It should be mentioned that bone coatings easily fall off from the handles, so that only a few of them have been found on Canjevo. Unlike them, wooden coatings are preserved in a smaller part around the rivets. SF91 (T.6-6) consists of a longer and wider blade with triangular cross-section. The handle of the knife is not preserved, but it could be concluded by its triangular form that it had been made of bone, just like the samples from the fort of Ozorai. The handle has two bronze rivets and one larger hole for fixing, where one more rivet used to be. SF125 (T.7-2) is very similar to it as well. Such knives from the fort of Ozorai have been classified as type 2/c or 2/d, and have been dated to the time of the 17th-18th century, which corresponds to the location of those knives6 (LASZLO 2003, 71, Taf. 44 Abb. 13, Taf. 45 Abb. 1, 2). SF62 (T.7-8) belongs to type 2/f, and only one example dated to the 16th century has been found on the fort of Ozorai (LASZLO 2003, 72, Taf. 45 Abb. 8, Taf. 94 Abb. 2). Each of them has three rivets and a somewhat wider blade than the handle. The example from Canjevo has a somewhat longer bone handle. SF129 (T.7-1) is a typical example of the group of knives with a long and narrow blade and a wooden handle. At the point where the blade and handle meet, there is a thin bronze coating with rivets holding the wooden coating sticking out. In the fort of Ozorai such knives are classified as type 3/a, and are dated to the 16th and 1st half of the 17th century (LASZLO 2003, 72, Taf. 46), which refers to SF128 (T.6-5) as well. 3/c and 3/e type knives are more recent and mostly dated to the 15th-16th century (LASZLO 2003, 73-74, Taf. 47-49). The same goes for Canjevo, where SF64 (T.7-5) has been found in the dated layer of trench J (the 2nd half of the 15th century). Only the wooden handle of the knife with two iron rivets has been preserved. SF130 (T.6-4), found near the original square defensive wall could belong to type 3/e, so it would be better to date it to
the 2nd half Of the 15th century - 1st half Of the
1 2 . D io

205

Datirana otpadna jama na kraj 17.st. novcem Leopolda II. The midden dated to the 17th century using the coin of Leopold II.

novovjeke broncane ovalne zlice (PN38, T.8-4) Part of a bronze oval spoon, the post medieval period (SF38, T.8-4)

206

presjeka, te trokutaste drske u donjem dijelu prosirene u jednu stranu. Drska je bila pricvrscena s dvije zakovice. Drvena ili metalna drska u torn donjem dijelu moze biti zoomorfno oblikovana, npr. u lavlju glavu (FISCHER 2004, Kat. 1079). Po mjestu nalaska obje vilice odgovaraju torn razdoblju. Cetvrta je vilica (PN85, T.8-5) takoder dvokraka, ali je u osnovi bitno razlicita od ostalih. Krakovi su joj kruznog presjeka, a razlika je i u tome sto ima duzu punu zeljeznu drsku ovalnog presjeka. Cini se starijom te bi ju se po svemu moglo smjestiti u 16.st. Osim velike kolicine pronadenih lonaca i tanjura, pretpostaviti je da su se stanovnici Canjeva uvelike sluzili zlicama. No, pronaden je tek jedan broncani primjerak vrlo dobre izrade (PN38, T.8-4). Mozda je rijec o luksuznijem priboru, a preostale zlice vjerojatno su bile drvene. Nedostaje joj drska, a ocuvani je dio ovalnog oblika s vrlo dubokim dnom i tanke stijenke. Po mjestu pronalaska (otpadna jama) najranije bi se mogla 13. Ovalna zeljezna novovjeka cjediljka datirati u kraj 17.st., a dimenzijama i oblikom s dugom drskom cetvrtastog najslicnija je primjercima iz Surcina ili Rotterdama presjeka (PN94, T.10-7) iz 17.st. (BAART 1977, 318-319; SKILJAN 2002, Oval iron strainer with a long handle 78-79, Kat. 281). of square cross-section, the post medieval period (SF94, T.10-7) Osim pribora za jelo u kuhinji su potrebni razni drugi predmeti prilikom spremanja hrane. Jedan dio tih predmeta vjerojatno je izradivan od drva, a dio je morao biti metalni. Jedini zeljezni kuhinjski predmet na utvrdi Canjevo je cjediljka (PN94, T.107). Recipijent je polovicno ocuvan, ovalnog je oblika s tek nekoliko sacuvanih rupica. Preostali dio nije sacuvan zbog vrlo tanke stijenke, sto je prouzrocilo veliku lomljivost. Trebalo bi ju datirati na kraj 17.st. - pocetak 18.st. jer je pronadena u datiranoj otpadnoj jami. Slicna cjediljka pronadena je na Starom gradu Celje (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 273, Kat. 229). Higijena je ocito bila vrlo bitna stanovnicima utvrde Canjeva, sto potvrduje veci broj pronadenih britvi. Njima su muskarci brijali i uredivali svoje brade, a moguce je da se nekom od njih koristila i zena. Najveca britva (PN90, T.8-7) sastoji se od masivnijeg sireg, ali tankog, sjeciva s blago povijenim lucnim hrptom. Donji dio zavrsava alkicom i manjim prstenom, sto znaci da se vjesala o remen ili drugu alkicu. Blize sjecivu nalazi se veca zakovica, prema cemu se zakljucuje da je rijec o preklopnoj britvi. Slican primjerak u Bajcsa-Varu definiraju kao dzepni nozic zato sto se preklapa. Medutim, duzina od 15 cm cini se da nije podobna za tu namjenu (KRAMER 2005, 270, Kat. 351). Na utvrdi Ozorai pronadena je vrlo slicna britva datirana u 17-18.St., kao i na gradu Ruzici (LASZLO 2003, 58-59, Taf. 40 Abb. 4; RADIC, BOJCIC 2004, 97-98, Kat. 86-88). Osim ove, gotovo cjelovito sacuvane britve pronaden je ulomak vrlo slicnog sjeciva s lucno povijenim 14. Manja zeljezna britva s uglacanom i hrptom (PN104, T.8-6) te bi to mogao biti isti ukrasenom kostanom drskom (PN93, predmet. Oba su predmeta pronadena u otpadnoj T.8-10) jami (SJ4) s kr.17 - poc.18.st. Small iron razor with a polished and decorated bone handle (SF93, T.8-10) Vrlo je kvalitetne izrade britva s ukrasenom

16th century. In the town of Ruzica, such knives have been dated to the period of the 15th-17th century (RADIC, BOJCIC 2004, 92, Cat. 69-70). The ones found in Celje, Kostanjevica and Ciglenica near Varazdinske Toplice are dated to the same period (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 270, Cat. 181193, 195-196; PREDOVNIK 2003, Cat. 725-734;, BEKIC 2006, 39-40, T.4-3, T.14-3,4.). Very few forks have been found, but they all have a similar form. These are two-pronged forks (the prongs have square cross-section), which in the 2nd half of the 17th century and the 1st half of the 18th century used to have handles made of bone or wood, similar to the knives. SF124 (T.8-1) has a thorn for embedding and a round ring at the point to which the handle reaches, and a similar one has been found in Otok near Dobrava (SRIBAR, STARE 1981, T.26-2). The handle could have been made of wood or bone with a simple or more luxurious elaboration. An example of a very luxurious fork from the 18th century is an Italian silver fork with an ivory handle, representing a statue of a woman in antique dress carrying a basket with fruit on her head (FISCHER 2004, Cat. 1097). Such forks were used in the 17th century as well, for example SF98 and SF99 (T.8-2-3). Their form is identical to the German forks of that time; they consist of two prongs, a short body with round cross-section and a triangular handle in the lower part widened to one side. The handle used to be fixed by two rivets. A wooden or metal handle in this lower part can be formed in a zoomorphic way, for example as a lion’s head (FISCHER 2004, Cat. 1079). Both forks correspond to this period by the place of discovery. The fourth fork (SF85, T.8-5) is also two-pronged, but it is substantially different from the others. Its prongs have a round cross-section, and the difference lays in the fact that it has a longer, full, iron handle with an oval cross-section. It seems to be older, so taking all that into consideration, it could be dated to the 16th century. Beside the large quantity of discovered pots and plates, it could be presumed that the inhabitants of Canjevo used spoons a lot. However, just one very well elaborated bronze example has been found (SF38, T.8-4). It could be some luxury set, and the remaining spoons were probably made of wood. Its handle is missing, and the preserved part is oval with a very deep bottom and thin walls. By the place of discovery (midden) it could be dated to the end of the 17th century at the earliest, and by its dimensions it is most similar to the 17th century examples from Surcin or Rotterdam (BAART 1977, 318-319; SKILJAN 2002, 78-79, Cat. 281). Beside the cutlery, various other objects are necessary in the kitchen for the food preparation. One of these objects probably used to be made of wood, and one part had to be made of metal. The only iron kitchen utensil from Fort Canjevo is a strainer (SF94, T.10-7). The recipient part is partly preserved, oval, with few preserved holes. The remaining part is not preserved due to a very thin

17. Zeljezna drombulja, vrsta glazbenog instrumenta (PN80, T.9-4) Slican predmet viden je na aukcijskoj izlozbi br.50 u kuci Hermann Historica iz Miinchena pod inv. br. 388 (http://www.hermann-historica.com). Iron Jew’s harp, a type of a musical A similar object was seen at the auction no. 50 in Hermann Historica in Munich under the inventory number 388 (http://www.hermanninstrument (SF80, T.9-4) historica.com).

kostanom glacanom drskom (PN93, T.8-10). Ukrasen je samo donji dio drske, a sastoji se od dubljih izdubljenih rupa pravilno rasporedenih, a samo je krajnji dio (kapa) odvojen malim zlijebom. Identicna je britva pronadena u Bajcsa-Varu, gdje se datira u vrijeme kr.16.st. - poc.17.st. (KRAMER 2005, 168, Kat. 77). Britvi bi, ali i nozu, mogli pribrojiti izduzeno ravno sjecivo s zigom nepoznate radionice u kojoj je predmet izraden (PN8, T.8-8). Medu bolje (luksuznije) predmete pronadene na utvrdi Canjevo treba staviti broncanu oplatu nozica/britve (PN36, T.8-9) vrlo kvalitetne izrade. Duzine je 7 cm, a sadrzi tri okrugle rupe za pricvrscavanje, a na prednjoj strani sadrzi ugravirane linije. Gornji dio predmeta zavrsava u obliku cikada s tutulom na vrhu. Istovjetna je pronadena na madarskoj utvrdi Ozorai, gdje se datira u 17.st., a koja osim bakra i cinka sadrzi i oko 4,40-4,75% olova (LASZLO 2003, 80, Taf. 56 Abb. 5, 6). Obje je vjerojatno izradila ista ruka. Tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka vatra je bila vrlo vazan cimbenik na utvrdama i gradovima. Oduvijek je sluzila prilikom spremanja hrane, za grijanje i rasvjetu. U srednjem vijeku paljeno je pomocu kamena roznjaka i metalnog kresiva. Na Canjevu postoje dva kresiva listolikog oblika izradena od kovanog zeljeza (PN58, PN107, T.9-2-3). Jedan kraj zavrsava ostrim suzenjem, a drugi je tup i ima probusenu rupicu pomocu koje se vjesa o kariku i/ili pojas. Najslicniji oblik nalazimo u Bajcsa-Varu s kr.16.st.-poc.17.st., a postoji i u Otoku pri Dobravi (SRIBAR 1979, T.7-1; KRAMER 2005, 168, Kat. 80). Zanimljiv nalaz je i duguljasti predmet nejasne namjene cetvrtastog presjeka u obliku vece vilice s nazubljenim kotacicem na vrhu (PN13, T.9-1). Obiljezen je s nekoliko zvjezdastih zigova koji bi mogli upucivati na za sada nama nepoznatu radionicu. Nazubljeni kotacic mogao bi napucivati na krojenje koze te bi po tome to bio obrtnicki alat. No, moguce je da je predmet sluzio u kuci prilikom nekih poslova oko kamina ili kaljeve peci, npr. pri ciscenju, kao sto je slucaj sa slicnim talijanskim predmetima tijekom 17.st.7 Uz sve vec spomenute nalaze koji nepobitno govore o vojnom karakteru utvrde, potrebno je prikazati i ostale nalaze koji oplemenjuju pricu o stanovnicima utvrde, te govore o popratnim sadrzajima i tadasnjim uvjetima zivota. Jedan od takvih nalaza svakako je drombulja (PN80, T.9-4), tj. glazbalo izradeno od jednog komada kovanog zeljeza. Gornji dio kruznog je presjeka i zaobljen, iz kojeg izlaze dva kraka romboidnog presjeka koji se suzavaju jedan prema drugome u siljati vrh. U sredini kruznog dijela nalazi se mala tanka plocica na koju je bila pricvrscena trakica koja je titranjem proizvodila zvuk. Poznat je prikaz sviraca drombulje s kraja 15.st. na zidu crkve u Harkebergu u Svedskoj, na kojem je

wall, which had caused high fragility. It should be dated to the end of the 17th century - beginning of the 18th century because it has been found in a dated midden. A similar strainer has been found on Stari Grad Celje (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 273, Cat. 229). The hygiene was obviously very important for the inhabitants of Fort Canjevo, which is confirmed by a higher number of discovered razors. They were used by men for shaving and taking care of their beards, and some of them might have been used by a woman as well. The biggest razor (SF90, T.8-7) consists of a massive, wider but thin blade with a slightly bent arced back. The lower part ends with a ring and another small ring, which means that it used to be hung by a belt or another ring. There is a bigger rivet nearer to the blade, from which we can conclude that it is a folding razor. A similar example in Bajcsa-Var has been defined as a pocket knife because it can be folded up. However, the length of 15 cm might not be suitable for this purpose (KRAMER 2005, 270, Cat. 351). Very similar razors dated to the 17th-18th century have been found in the fort of Ozorai and the town of Ruzica (LASZLO 2003, 58-59, Taf. 40 Abb. 4; RADIC, BOJCIC 2004, 97-98, Cat. 86-88). Beside this almost entirely preserved razor, a sherd of a very similar blade with a bent arched spine (SF104, T.8-6) has been found, so it could be the same object. Both objects have been found in the midden (SJ4) from the end of the 17th or the beginning of the 18th century. The razor with a decorated burnished bone handle (SF93, T.8-10) had been made with fine workmanship. Only the lower part of the handle is decorated, and it consists of deep hollowed up holes, arranged evenly, and only the end part (cap) is divided by a small groove. An identical razor has been found in Bajcsa-Var, where it is dated to the end of the 16th century - beginning of the 17th century (KRAMER 2005, 168, Cat. 77). An elongated straight blade with a seal of an unknown workshop in which the object had been made (SF8, T.8-8), could be ascribed to a razor, but also to a knife. A bronze coating of a penknife (SF36, T.8-9) of very fine workmanship should also be placed among better (more luxurious) objects discovered in Fort Canjevo. It is 7 cm long, consists of three round holes for fixing, and has some engraved lines on the front side. The upper part of the object ends up in the form of cicada with a tutulus on top. An identical coating has been found in the Hungarian fort of Ozorai, where it is dated to the 17th century, and which, beside copper and zinc, consists of some 4,40-4,75% of lead (LASZLO 2003, 80, Taf. 56 Abb. 5, 6). Both of them had probably been made by the same hand. During the late Middle Ages and the early Modern Age, fire was a very important factor in forts and towns. It had always been used for food preparation,

207

15. Broncana ukrasena oplata nozica ili manje britve (PN36, T.8-9) Bronze decorated coating of a penknife or a razor (SF36, T.8-9)

16. Manje zeljezno kresivo za vatru s alkicom za ovjes (PN58, T.9-3) Small iron gun-flint for fire with a small ring for hanging (SF58, T.9-3)

208

pokazano kako se svira to glazbalo (RYDBECK 1968, SI.1). Podrijetlo drombulje trebalo bi traziti u sredisnjoj Aziji ili Sibiru, a najstarije potjecu jos iz 13.st. te su koristene sve do 19.st. (RYDBECK 1968, 254-261). Bile su omiljene diljem Europe, a poznati su primjerci iz utvrda Otok pri Dobravi, Scharfenberg u Friuliju, Molln i Tannenberg u Austriji te Lunda, Alvastre ili Vrete u Svedskoj (RYDBECK 1968, SI.2-9; SRIBAR, STARE 1981, T.82-6; PIUZZI 1994, 112, Fig.53; MOHR 1998). Ipak, uz sve te vrste i oblike, najslicnija drombulja ovoj na Canjevu pronadena je na nalazistu BajcsaVar s kr.16.st.-poC.17.st. (KRAMER 2005, 211, Kat. 195). ToCno odredenje predmeta izradenog od vrlo tankog bronCanog lima nije moguCe (PN50, T.98). Sastoji se od dva dijela medusobno prosivena bronCanom zicom. Tesko je s veCom sigurnosCu otkriti Cemu je toCno predmet sluzio. Razvidno je samo kako je to neki svojevrsni obod koji je mogao biti postavljen na kozni mijeh za vodu ili sliCno, ili je mogao biti dio roga (kostanog ili drvenog) za barut. UnatoC tome, predmet kojemu je namjena vrlo jasna i sluzi sve do danasnjih dana u raznim dijelovima svijeta jest bronCani naprstak (PN10, T.9-9). Upotrebljavaju ga zene prilikom sivanja kako bi im stitio jagodicu od uboda igle. U gornjem dijelu ukrasen je rupicama, a u donjem urezanim horizontalnim linijama, viseCim lukovima i malim kruziCima. Relativno se Cesto nalaze na utvrdama od 15-17.St., a javljaju se u mnogobrojnim inaCicama (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 284, Kat. 399-401; RADIC, BOJCIC 2004, 75, Kat. 20; KRAMER 2005, 216, Kat. 209-212).

heating and lighting. In the Middle Ages, it used to be lighted by flint and steel. There are two leafshaped steels in Canjevo, made of forged iron (SF58, SF107, T.9-2-3). One end finishes with a sharp narrowing, and the other one is blunt and has a small hole for hanging on a ring/belt. The most similar form is the one from the end of the 16th or the beginning of the 17th century found in Bajcsa-Var and there is another one in Otok near Dobrava (SRIBAR 1979, T.7-1; KRAMER 2005, 168, Cat. 80). An interesting find is an elongated object of unclear purpose with square cross-section shaped as a bigger fork with a small indented wheel on top (SF13, T.9-1). It is marked with a few star-shaped seals which might indicate a so-far unknown workshop. The small indented wheel might suggest tailoring of leather, so this might be a craftman tool. However, it is possible that the object was used in the household for some tasks around the fireplace or tile stove, e.g. during its cleaning, like the similar Italian 17th century objects.7 Beside all the abovementioned finds that irrefutably show the military character of the fort, other finds which ennoble the story about the inhabitants of the fort and tell us about the additional content and the living conditions of that time should also be shown. One of such finds is certainly the Jew’s harp (SF80, T.9-4), a music instrument made of one piece of forged iron. The upper part is curved and has a round cross-section, and two extensions of rhomboid cross-section stick out of it and narrow towards each other into a pointed tip. In the middle of the round part, there is a small thin platelet with a fixed strip for making sounds by vibration. There is a well known illustration of a Jew’s harp player from the end of the 15th century on the wall of a church in Harkeberg, Sweden, showing how this instrument used to be played (RYDBECK 1968, Fig.1). The origin of the Jew’s harp should be looked for in central Asia or Siberia, the oldest ones originating from the 13th century, and were used until the 19th century (RYDBECK 1968, 254-261). They were popular throughout Europe, and the known examples are the ones from the forts of Otok near Dobrava, Scharfenberg in Friuli, Molln and Tannenberg in Austria and Lunda, Alvastra or Vrete in Sweden (RYDBECK 1968, Fig.2-9; SRIBAR, STARE 1981, T.82-6; PIUZZ11994, 112, Fig.53; MOHR 1998). Still, with all these types and forms, the most similar Jew’s harp to the one from Canjevo has been found at the archaeological site of Bajcsa-Var and is dated to the end of the 16th or the beginning of the 17th century (KRAMER 2005, 211, Cat. 195). The precise identification of the object made of very thin bronze sheet is impossible (SF50, T.9-8). It consists of two parts sewn together by a bronze wire. It is hard to discover with certainty what the exact purpose of the object was. It is obvious that it is some kind of a rim, which could have been placed on a goatskin for water or something like that, or it could have been a part of a horn (made of bone or

18. Naprstak od tankog broncanog lima (PN10, T.9-9) Thimble made of thin bronze sheet (SF10, T.9-9)

Rasvjeta utvrde, odnosno unutrasnjosti zgrada i prostorija, u to je vrijeme bila moguCa zahvaljujuCi raznim bakljama ili svijeCama. Na utvrdi je pronaden dio luksuznog bronCanog svijecnjaka (PN61, T.95). lako se prostorija mogla osvijetliti i bez takova pomagala postavljanjem svijeCe na neku pliticu ili sliCno, vlasnici utvrde odluCili su naruCiti svijeCnjak. Naime, od 15.st. nadalje svijeCnjaci su postali znak luksuza i pokazatelj financijske i materijalne moCi njena vlasnika. NajCesCe su izradeni od bronce, a postojali su visi ili nizi samostojeCi ili su pak mogli Ciniti dio raskosnog lustera, sto se radilo samo na kraljevskom dvoru (LASZLO 2003, Taf. 90 Abb. 92). SvijeCnjak iz 19. Dio luksuznog broncanog Canjeva vrlo je kvalitetne i precizne izrade. U svijecnjaka (PN61, T.9-5) Part of a luxurious bronze candlestick gornjem dijelu nalaze se dvije kruzne rupice, ispod (SF61, T.9-5) kojih su dvije izduzene Cetvrtaste. Rupe su vjerojatno sluzile laksem vadenju izgorene svijeCe. Na dnu se nalazi kratki navoj sto govori da je na tome mjestu bio spojen na sire kruzno postolje koje nedostaje. Izravnu analogiju svijeCnjak nalazi na madarskoj utvrdi Ozorai, gdje se datiraju u razdoblje 15-16.st. (LASZLO 2003, 64, Taf. 42 Abb. 1-4). SliCan je i jedan iz utvrde BaC u Vojvodini, koji datiraju u 16-17.st. (NAD 1961, 96, Taf. VI12). Medutim, bilo bi bolje prikloniti se ranijoj dataciji buduCi da su svijeCnjaci u 17.st. nesto

The illumination of the fort, i.e. of the inside of the building and the rooms was possible at that time thanks to various torches or candles. Part of a luxury bronze candlestick (SF61, T.9-5) has been Zanimljiv je nacin na koji je vjetrokaz mogao found on the fort. Although the room could be funkcionirati. U malu rupicu na sredini plocice bio lighted even without such objects placing a candle bi umetnut osuseni korijen i stabljika biljke capljan on a saucer or something like that, the owners of (kratkokljuni capljan, capljevec, lat. Erodium the fort had decided to order a candlestick. Namely, Cicutarium) koja u gornjem dijelu spiralno prelazi since the 15th century, the candlesticks have u povijeni list. Njeno glavno svojstvo upravo je u become a sign of luxury and the indicator of the tome sto reagira na kolicinu vlage, ovisno o kojoj financial and material power of their owners. They se list povija u jednu ili drugu stranu, pokazujuci are usually made of bronze, and there were some odredeni vjetar (MIKELJ 2006, 23, sl.22). Buduci longer and some shorter freestanding variants or da su vjetrovi u uskoj vezi s vlagom, stanovnici the ones that were parts of luxury chandeliers, which Canjeva pomocu vjetrokaza unaprijed su mogli existed only in royal palaces (LASZLO 2003, Taf. 90 prepoznati kakav vjetar i iz kojeg smjera stize. Kako Abb. 92). The candlestick from Canjevo is of very je biljka organskog porijekla i podlozna good quality and precise workmanship. In its propadanju, ostecivanju i slicno, bilo je potrebno upper part, there are two round holes, znati je prepoznati u prirodi. Danas je vrlo under which there are two rasprostranjena duz jadranske obale i priobalja, a elongated square ones. The u unutrasnjosti Hrvatske pronalazi se samo na holes were probably meant Medvednici.8 No moguci su i drugi nacini uporabe. for easier extraction of Naprimjer vjetrokaz s zastavicom koja reagira na the burnt candles. vjetar, kakav je poznat iz British museuma (SI.23). There is a short coil Ocito je da je rijec o vrhunskom radu kakav nije at the bottom, which cest ni u velikim onodobnim gradovima. Jedine indicates that, at analogije iz tog vremena potjecu iz starih rukopisa, this point, it used j karata, slikarija i ponekog navigacijskog uredaja. to be connected to Tako je primjerice Fabrizio Padovani u svom djelu a wider round base Philosophi ac medici.... 1601.g. objavio desetak that is missing. The ilustracija “ruza vjetrova”.9 Vecina ih je u osnovi direct analogy to vrlo slicna. U sredini se nalazi krug s prikazom this candlestick can sjevera ili cijelog svijeta, a oko njega strelicama be found in the su prikazane osnovne strane svijeta i smjerovi Hungarian fort of vjetrova oznacenih svojim imenima. Tako se sjever Ozorai, where they are naziva Septemtrio, jug Maridies, zapad Occidens, dated to the period of the a istok Oriens. Na takvim prikazima imenom se 15th-16th century (LASZLO oznacavaju i vjetrovi. Smjerovi vjetrova se 2003, 64, Taf. 42 Abb. 1-4). A similar prikazuju u dva sustava. Jedan prikazuje 4, 8 ili one has been found in the fort of Bac in Vojvodina, 16 smjerova, dok drugi, anticki sustav, prikazuje and dated to the 16th-17th century (NAD 1961, 96, 12 vjetrova. Nas primjerak je upravo u torn Taf. VI-12). However, it would be better to incline sustavu, pa je ucrtano dvanaest oblaka, odnosno towards the earlier dating, since the 17th century 12 oznaka smjerova vjetra. Dvanaest je i broj candlesticks had a somewhat different form (LASZLO oznaka zodijaka koji je dobiven iz astroloske 2003, 65, Taf. 43). podjele zvjezdanog neba. Tako je broj 12 povezan By far the most interesting object found in Fort

drukcijeg oblika (LASZLO 2003, 65, Taf. 43). Sigurno najzanimljiviji predmet pronaden na utvrdi Canjevo jest tzv. “ruza vjetrova” (PN12, T.96). Rijec je o maloj okrugloj broncanoj plocici izrazito kvalitetne izrade promjera 64 mm i debeloj 2 mm. To je jedinstveni predmet koji na prednjoj strani ima gravirani prikaz strana svijeta i smjera vjetrova u vidu dvanaest oblaka. Po sredini vjetrokaza nalazi se okrugao kotac koji slici na brodsko kormilo sa sest poprecnih precaka. Pri dnu je strelicom naznacen sjever, a na juznoj strani kotaca sjedi mali djecak ili andeo koji sa svog desnog dlana raspuhuje vjetrove. Po sredini plocice nalazi se plitka rupica, a jos se jedna rupica nalazi u blizini lijevog ruba. Straznja strana je glatka i ne sadrzi prikaze, sto bi znacilo da je predmet mogao imati drveno postolje.

wood) for gunpowder. In spite of that, the bronze thimble is an object with a very clear purpose which has been used in different parts of the world until today (SF10, T.99). Women use it when sewing to protect their finger cusion from needle pricks. It is decorated with small holes in the upper part, and in the lower part with horizontal lines, hanging arches and small circles. They can be found relatively often in 15th-17th century forts, and they come in numerous variants (GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 284, Cat. 399401; RADIC, BOJCIC 2004, 75, Cat. 20; KRAMER 2005, 216, Cat. 209-212).

209

20. Broncani vjetrokaz, odnosno “ruza vjetrova”, sa osnovnim prikazom strana svijeta i smjerova vjetrova (PN12, T.9-6) Bronze wind vane or wind rose, with a basic representation of the four cardinal directions and of the 12 direction of the winds (SF12, T.9-6)

Podaci o biljci capljan preuzeti s web stranice: http://hirc.botanic.hr/fcd/DetaljiFrame.aspx?ldVrste=4003 The data on the Redstem filaree plant have been taken over from the following website: http://hirc.botanic.hr/fcd/DetaljiFrame.aspx?IdVrste=4003
9

Ilustracija je preuzeta s internet stranice: http://www.photolib.noaa.gov/library/libind1.htm The illustration has been taken over from the website: http://www.photolib.noaa.gov/library/libind1.htm

210

21. Prikaz 12 ancTela u oblacima na karti svijeta. Typus Vniversalis, Sebastian MOnster, 1489-1552.g. Illustration of angels and clouds on the world map. Typus Vniversalis, Sebastian Munster, 1489-1552

22. Prikaz 12 andela i oblaka na ruzi vjetrova. Philosophi ac medici..., Fabrizio Padovani, 1601.g. Illustration of 12 angels and clouds on the wind rose. Philosophi ac medici..., Fabrizio Padovani, 1601

i s nocnom navigacijom, te se pronalazi i na tzv. nocturnal uredajima. Ono sto vjetrokaz s utvrde Canjevo najvise povezuje s navedenim ilustracijama i predmetima su mali djecaci ili andeli koji pusu dvanaest vjetrova (sl.21,22,23). Kod Padovanija i drugdje ih je uvijek vise i prikazane su samo glave, no bit i poruka su u osnovi iste. Prema tome bi “ruzu vjetrova” s utvrde mogli datirati u 2.pol.16.st. ili 1.pol.17.st.10

Canjevo is the so-called “wind rose” (SF12, T.9-6). It is a small round bronze platelet of fine workmanship with the diameter of 64 mm and thickness of 2 mm. It is a unique object which has an engraved representation of the four points of the compass and of the direction of the winds in terms of twelve clouds on its front side. At the centre of the wind vane, there is a round wheel similar to a boat helm with six transversal spokes. The north is indicated by an arrow at the bottom, and a little boy or an angel is sitting on the southern side of the wheel, blowing winds from his right palm. There is a small shallow hole at the centre of the platelet, and another one near the left edge. The back side is smooth without any illustrations, which could mean that the object used to have a wooden base. The way in which the wind vane probably functioned is very interesting. A dried root and stem of the plant called Redstem filaree (Stork’s bill, lat. Erodium Cicutarium) spirally turning into a bent leaf in the upper part was inserted into the small hole in the middle. Its main characteristic is reacting to the amount of humidity, which causes the leaf to bend to one side or the other, indicating a certain wind (MIKELJ 2006, 23, Fig.22). Since winds are in close connection with the humidity, the inhabitants of Canjevo could identify the direction from which the wind was coming in advance, by means of the wind vane. Since the plant is organic and subject to decay, damage and the like, it was necessary to be able to recognise it in the nature. It is nowadays very wide­ spread along the Adriatic coast and the coastal region, while in the continental Croatia it can only be found on Medvednica.8 Other ways of use are also possible. For example, a flag reacting to the wind, like the one known from the British Museum (fig.23). It is obviously a top-quality work, not common in big towns of that time. The only analogies from that time originate from the old manuscripts, maps, paintings and a few navigation devices. So, for instance, Fabrizio Padovani published some ten or so illustrations of the “wind roses”9 in his work Philosophi ac medici.... in 1601. Most of them are very similar in their essence. There is a circle with the illustration of the north or the whole world at the centre, and around it, the four cardinal points and directions of winds are shown by arrows and marked by their names. So the north is called Septemtrio, south Maridies, west Occidens, and east Oriens. The winds are also marked by names in such illustrations. The directions of winds are shown in two systems. One shows 4, 8 or 16 directions, while the other, antique system shows 12 winds. This is the system that our example belongs to, so there are illustrations of twelve clouds, i.e. 12 marks of wind directions. Twelve is also the number of zodiac signs, obtained from the astrological division of the sidereal sky. Number 12 is therefore connected with the nocturnal navigation as well, and it can be found on the socalled nocturnal devices too. The object that connects the weather vane from

Omtle i alati Pronadeno orude i alati pokazuju kako su se Canjevcani bavili raznim obrtima, odnosno djelatnostima. VeC je spomenuto da im se prehrana sastojala od mesa raznih domacih i divljih zivotinja. K tome zivotinjska koza sluzila im je za izradu odjece i slicno. Oderanu je kozu bilo potrebno obraditi, a prvi u nizu postupaka bio je skidanje preostalog tkiva pomocu zeljeznih strugaCa. Na Canjevu su pronadena dva primjerka, oba izradena od drske od tanke zeljezne ploce Cetvrtastog presjeka i polukruzne lopatice. Prvi strugaC (PN54, T.10-3) ima ravnu drsku i alkicu za ovjes, a drugi (T.10-5) ima tordiranu drsku. Nisu podobni za dataciju jer su ti oblici koristeni od 16. do 18.st., kao sto se to pokazalo u Ruzici, Bajcsa-Varu i Varazdinu (SIMEK 2002, kat.br. 41; SIMEK 2004, 84; RADIC, BOJCIC 2004, 114, Kat. 143; KRAMER 2005, 204, Kat. 179). Stanovnici utvrde Canjevo bavili su se i ratarstvom, cime su upotpunjavali prehranu. Dokaz tome daju nam cak dva primjerka pronadenih srpova (PN42, PN127, T.11-2-3). Sastoje se od nazubljene ostrice u svom gornjem dijelu, a kod oba primjerka nedostaje drska. Vjerojatno se ostrica na drvenu drsku uglavljivala pomocu duzeg trna, tj. usadnika. Analogije se pronalaze u Ruzici i Staroj Vesi kod Nedelisca, a vrlo slicni postoje i u Bajcsa-Varu iz vremena kr.16.st.-poC.17.st. (RADIC, BOJCIC 2004, 104, Kat. 106; KRAMER 2005, 275, Kat. 361-362; BEKIC 2006b, 219-220, T15-9). Bitan pokazatelj kako sve streljivo nije stizalo gotovo na utvrdu Canjevo iz Stajerske, BeCa ili Budima jesu klijesta za kugle (PN126, T.12-1). Sluze za izradu pusCanih olovnih ili zeljeznih kugli. Kalup je visekutan s malom rupicom sa strane kroz koju se lijeva metal, a s prednje strane ima zub za zatvaranje. Kad se kalup ohladi, krakovi se otvaraju i vadi se polugotova kugla, koja se potom mora doraditi, tj. potrebno je pobrustiti visak metala nastao lijevanjem. Drske su dugaCke i Cetvrtastog presjeka, a kalup se sastoji od dvije ravne Cetvrtaste ploce. Na Ruzici su gotovo jednaka klijesta pronadena u otvorenom polozaju. Duga su 14,8 cm, a izradivane olovne kugle su kalibra 1,3 cm. Datiraju u vrijeme 16-17.st. (RADIC, BOJCIC 2004, 151, Kat. 277). Nekoliko slicnih primjeraka pronadeno je u Bajcsa-Varu iz kr.16.st.poC.17.st. (KRAMER 2005, 205, Kat. 180-182), a zanimljivo je da su sliCna klijesta koristena sve do sredine 19.st. za lijevanje kugli za pistolje u zapadnoj i srednjoj Europi (FISCHER 2004, Kat. 706, 726; FISCHER 2005, Kat. 708; FISCHER 2006, Kat. 807, 826, 832, 834). Dijelovi kucnog inventara i namjestaja U ovu skupinu nalaza svrstat Cemo sastavne dijelove prostorija, a to su dijelovi vrata, prozora i

Fort Canjevo with the abovementioned illustrations and objects at the most, are little boys or angels blowing the twelve winds (fig.21,22,23). Padovani and other sources always mention more of them and only their heads are shown, but the essence and the message are basically the same. We could therefore date the “wind rose” from the fort to the 2nd half of the 16th century or the 1st half of the 17th century.10 Instruments and tools The discovered instruments and tools show that the inhabitants of Canjevo used to occupy themselves with different crafts, i.e. activities. It has already been mentioned that their diet consisted of the meat of different domestic and wild animals. Besides, the animal skin served for making clothes and the like. The flayed skin needed to be treated, and the first in the series of procedures was taking off the remaining tissue using the iron scrapers. Two examples have been found in Canjevo, each of them consisting of a handle made of a thin iron plate with square cross-section and a small semicircular spade. The first scraper (SF54, T.10-3) has a straight handle and a ring for hanging, and the second one (T.10-5) has a tordated handle. They are not suitable for dating because these forms were used from the 16th century to the 18th century, as shown in Ruzica, Bajcsa-Var and Varazdin (SIMEK 2002, Cat. 41; SIMEK 2004, 84; RADIC, BOJCIC 2004, 114, Cat. 143; KRAMER 2005, 204, Cat. 179). The inhabitants of Fort Canjevo used to occupy themselves with agriculture as well, in order to supplement their diet. The proof to this is given by two examples of discovered sickles (SF42, SF127, T.11-2-3). They consisted of indented blades in their upper part, while both examples lack the handle. The blade had probably been fixed into the wooden handle by means of a long thorn, i.e. embedder. The analogies can be found in Ruzica and Stara Ves near NedelisCe, and very similar ones exist in Bajcsa-Var originating from the period of the end of the 16th beginning of the 17th century (RADIC, BOJCIC 2004, 104, Cat. 106; KRAMER 2005, 275, Cat. 361-362; BEKIC 2006b, 219-220, T15-9). The ball bullets tongs (SF126, T.12-1) are an essential indicator that not all the ammunition had been arriving in the Fort Canjevo ready from Styria, Vienna or Buda. They were intended for making lead or iron gun balls. The * u mould is polygonal with a small hole .;-| on one side, through which metal ^ was cast, and there is a t o o t h ^ for closing on the front side. ^ When the mould cools off, its extensions are opened and halffinished ball is taken out, after which it should be finished, i.e. the surplus metal created by castin needs to be ground. The handles are*

211

23. Prikaz 12 andela u oblacima kao vjetrova na vjetrokazu. Njemacka oko 1590.g. British Museum, London Illustration of angels and clouds in terms of twelve winds on a wind vane. Germany, about 1590. British museum, London

Zahvaljujem kolegi Luki Bekicu na pomoci u istrazivanju namjene i simbolike ovog predmeta. I would like to thank to my colleague Luka Bekic for his assistance in the research of the purpose and symbolics of this object.

212

slicno. Kao sto je vec spomenuto, unutar zgrade long with square cross-section, and the mould 1 pronadena su dva veca zeljezna nosaca vratiju consists of two straight rectangular plates. Almost pravokutnog presjeka u obliku slova L (PN1, PN2, identical tongs have been found in Ruzica in the T.13-2,6). Nalazili su se relativno blizu jedan open position. They are 14,8 cm long and the lead drugome uz nisu za drvenu gredu udubljenu u balls that used to be made have the calibre of 1,3 zidu Z1c. Izvorno je duzi krak bio usaden u gredu cm. They are dated to the period of the 16th-17th tako da su vrata, odnosno sarke, bila postavljena century (RADIC, BOJCIC 2004, 151, Cat. 277). A few na kraci krak. Medusobno se razlikuju u nosivom similar examples have been found in Bajcsa-Var kracem kraku na koji se postavlja sarka. Tako je dating from the end of the 16th and the beginning na jednome taj dio kraci i kruznog je presjeka, a na of the 17th century (KRAMER 2005, 205, Cat. 180drugome cetvrtastog je presjeka, duzi i suzava se 182), and it is interesting that similar tongs were u siljati vrh. Vrlo slicni nosaci pronadeni su u used until the mid 19th century for casting pistol gradu Ruzici, gdje se datiraju u vrijeme 14-16.st., bullets in western and central Europe (FISCHER 2004, a u utvrdi Ozorai u 16-18.st. (LASZLO 2003, 127, Cat. 706, 726; FISCHER 2005, Cat. 708; FISCHER Taf. 86 Abb. 1-7; RADIC, BOJCIC 2004, 121, Kat. 2006, Cat. 807, 826, 832, 834). 168-170). Vezemo li te nosace uz prigradenu mladu prostoriju, pretpostaviti je da bi ih najbolje Parts of household inventory and furniture trebalo datirati u 17.st. Osim njih, pronaden je po To this category, we are going to assign the jos jedan nosac obje vrste s tim da se razlikuju u constituent parts of rooms, i.e. parts of doors, velicini pa su vjerojatno nosili drvena prozorska windows etc. As we have already mentioned, two krila (PN69, PN79, T.13-3,5). Nisu podobni za large L-shaped iron door carriers with rectangular dataciju. cross-section have been found inside building 1 Kao slucajan nalaz na vrhu utvrde pronadena (SF1, SF2, T.13-2,6). They were situated relatively je veca zeljezna sarka za vrata iskovana od debele close to each other, by the niche for a wooden beam zeljezne ploce (PN26, T.14-1). Ploca je na jednom hollowed out in wall W1c. The longer extension had kraju savijena u kariku i ima cetiri rupice za originally been embedded into the beam, so that the pricvrscivanje na drvena vrata. Slicna deblja sarka door, i.e. the hinges, had been placed on the shorter postoji u Bajcsa-Varu s kr.16.st.-poc.17.st. extension. They differ from each other in terms of the bearing, shorter extension on which a hinge is (KRAMER 2005, 153, Kat. 28). Zeljezna sarka za prozor pronadena je u dva placed. So, on one of them, this part is shorter and primjerka. Jedna (PN115, T.13-4) je iskovana od has a round cross-section, and on the other one it deblje ploce savijene u kariku, ciji je vanjski dio s has a square cross-section, it is longer and narrows dvije rupice za pricvrscivanje trapezoidno raskovan into a pointed tip. Very similar carriers have been (LASZLO 2003, 126, Taf. 85 Abb. 2-3). Druga je found in the town of Ruzica, where they have been sarka (PN71, T.14-2) vecih dimenzija te je takoder dated to the period of the 14th-16th century, and in izradena od zeljezne ploce savijene u malu kariku. the fort of Ozorai to the 16th-18th century (LASZLO Ploca je uska i zavrsava radijalnim suzenjem, a 2003, 127, Taf. 86 Abb. 1-7; RADIC, BOJCIC 2004, sadrzi tri rupice za pricvrscivanje. Takva je sarka 121, Cat. 168-170). If we link those carriers with the mogla nositi prozor na kuli ili prostoriji u njenoj more recent annexed room, it can be presumed that blizini. Drvena krila prozora imala su zeljezne it wou Id be best if we dated them to the 17th century. okove. Jedan takav (PN110, T.13-1) izraden je od Except these, one more carrier of each type has been tanke ploce s dvije rupe za pricvrscivanje. found, but they have different sizes, so they were probably carrying wooden window casements (SF69, Vjerojatno pripada kr.17.st.-1.pol.18.st. Drveni namjestaj cesto je pojacavan raznim SF79, T.13-3,5). They are not suitable for dating. metalnim okovima, pogotovo skrinje i sanduci. Na utvrdi postoji vise takovih okova izradenih od tankog zeljeznog lima s rupicama za pricvrscivanje, poneki bogatije ukraseni (PN76, PN106, T.14-4,5). Pronadeno je i vise primjeraka okova polukruznog presjeka (T.11-4) kakvi postoje i u Otoku pri 24. Zeljezna klijesta za lijevanje Dobravi iz 15.st. (SRIBAR, STARE 1981, T.12-5). puscanih kugli (PN126, T.12-1) Vecina opisanih predmeta nuzno je trebala cavle Iron tongs for casting gun ball bullets koji su koristeni pri povezivanju uz drvenu gradu, (SF126, T.12-1) a to se odnosi i na konstrukcije krovnih pokrova i slicno. Pronadeni cavli vecinom su pravokutnog presjeka i svi su izradeni kovanjem pa stoga ne pokazuju neku uniformnost. Takove cavle kovac je izradivao u samoj utvrdi, a kronoloski ih je tesko odrediti jer su koristeni za sve vrijeme postojanja utvrde. S obzirom na velicinu postoje dvije osnovne vrste cavala, oni dugi 5-7 cm (T.10-2,913) i oni dugi 10-13 cm (T.10-1,4,6,8). Kraci cavli A large iron door hinge forged from a thick iron plate has been found at the top of the fort as a chance find (SF26, T.14-1). The plate is bent into a ring on one end and has four holes for fixing to the wooden door. A similar thick hinge exists in BajcsaVar dating from the end of the 16th century or the beginning of the 17th century (KRAMER 2005, 153, Cat. 28). The iron window hinge has been found in two examples. One (SF115, T.13-4) had been forged from a thicker plate bent into a ring, whose outer part has two holes for fixing unforged in the form of a trapezoid (LASZLO 2003, 126, Taf. 85 Abb. 2-3). The other hinge (SF71, T.14-2) is bigger and also made from an iron plate bent into a small ring. The plate is narrow and ends as a radial narrowing; it contains three holes for fixing. Such hinge might have carried a window on a tower or in a nearby

vjerojatno su sluzili pribijanju drvene sindre na pokrovima zgrada, sto vjerojatno posvjedocuje veci broj namjerno savinutih primjeraka u svom donjem dijelu. Naime, nakon sto bi cavao probio sindru, majstor ga je s donje strane savinuo radi boljeg drzanja (T.10-13). Veci cavli su, zajedno s klinovima, koristeni prilikom spajanja vecih greda krovnih konstrukcija i greda, ophodnih konstrukcija i slicno. Cavli s utvrde Canjevo pokazuju veliku slicnost s onima iz Celja, Kostanjevice i Otoka pri Dobravi iz vremena 1516.st. (SRIBAR 1979; SRIBAR, STARE 1981; GUSTIN, CUNJA, PREDOVNIK 1993, SI. 25, 1220; GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 275, Kat. 255-280; PREDOVNIK 2003, Kat. 750-777). Medu ostalim gradevinskim materijalom pronadeno je tek nekoliko klinova (T.11-6-8) spojenih ili rastavljenih krakova, kroz ciju se glavu najvjerojatnije provlacio konop ili drugi klin (LASZLO 2003, 126, Taf. 84; PREDOVNIK 2003, Kat. 748; KRAMER 2005, 149, Kat. 12-13). Na utvrdi je pronadena i jedna zeljezna spojnica dviju drvenih greda (PN78, T.14-3). Izradena je od tankog zeljeznog lima spojena karikom, a medusobno je mogla spajati i dvije vodovodne drvene cijevi (RADIC, BOJCIC 2004, 126, Kat. 188189; KRAMER 2005, 151, Kat. 18). Vise predmeta nepoznate je namjene. Zeljezna kocka s udubljenim ukrasom u obliku djeteline mogla bi ciniti dio pecata (PN46, T.9-10). Kako predmeti nisu podobni za precizniju dataciju, treba ih staviti u sire razdoblje 15-17.st. Ovaj saroliki skup metalnih nalaza s utvrde Canjevo zorno nam predocuje svakojake aspekte svakodnevnog zivota njezinog stanovnistva. KATALOG Tabla 1 - Dijelovi maceva i vrhovi strelica za samostrel 1- Kriznica maca. Ostaci drvene drske. Zeljezo. PN89. Canjevo ’07, Sonda JJJ, S od Z13, Sloj 4. 2- Dio ostrice dvosjeklog maca. Zeljezo. PN24. Canjevo ’04, Profil kod kule. 3- Vrh strelice za samostrel romboidnog presjeka s tuljcem za nasad. Zeljezo. Ostaci drvenog tijela strelice (hrast Quercus L). PN19. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 4- Vrh strelice za samostrel romboidnog presjeka s tuljcem za nasad. Zeljezo. PN37. Canjevo ’06, Sektor C, J od Z8, Sloj 3. 5- Vrh strelice za samostrel romboidnog presjeka s tuljcem za nasad. Zeljezo. PN18. Canjevo ’03, Slucajni nalaz pri vrhu. 6- Vrh strelice za samostrel romboidnog presjeka s tuljcem za nasad.Zeljezo. PN14. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 7- Vrh strelice za samostrel romboidnog presjeka s tuljcem za nasad. Zeljezo. PN15. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 8- Vrh strelice za samostrel romboidnog (ovalnog) presjeka s duzim vrhom i tuljcem za

room. The wooden window casements used to have iron reinforcements. One such reinforcement (SF110, T.13-1) had been made out of a thin plate with two holes for fixing. It should probably be dated to the end of the 17th or the first half of the 18th century. Wooden furniture, especially chests and trunks, was often reinforced by different metal reinforcements. There are many such metal reinforcements in the fort, made of thin iron sheet with small holes for fixing, some of them richly decorated (SF76, SF106, T.14-4,5). Many examples of metal reinforcements with semicircular crosssection have been found (T.11-4), similar to the ones from the 15th century existing in Otok near Dobrava (SRIBAR, STARE 1981, T.12-5).

213

The majority of the described objects necessarily needed nails, used for connecting with the wooden material, which refers to the constructions of roof coverings and the like. The discovered nails mostly have rectangular cross-section and they had all been forged, so they do not show any special uniformity. 25. Zeljezna sarka manjeg prozora Such nails had been made by blacksmiths in the fort [PNTI5 T I 3 - 4 ) itself, and are hard to identify chronologically Iron hinge of a small window (SF115, T 13 4 because they were used during the whole period of . -) existance of the fort. Regarding the size, there are two basic types of nails, the ones that are 5-7 cm long (T.10-2,9-13) and the ones that are 10-13 cm long (T.10-1,4,6,8). The shorter nails were probably meant for nailing wooden shingle onto the coverings of buildings, probably proven by a large number of specimens bent on purpose in their lower part. Namely, after the nail had pierced the shingle, the workmen used to bend it from below to fix it better (T.10-13). Larger nails were used, together with wedges, for connecting bigger beams of roof constructions and beams, ambulatory constructions etc. The nails from Fort Canjevo show great similarity to the ones from Celje, Kostanjevica and Otok near Dobrava from the 15th-16th century (SRIBAR 1979; SRIBAR, STARE 1981; GUSTIN, CUNJA, PREDOVNIK 1993, Fig. 25, 12-20; GUSTIN, BRESSAN, KOMPLET 2001, 275, Cat. 255-280; PREDOVNIK 2003, Cat. 750-777). Among other building material, only a few wedges (T.11-6-8) with joined or separated extensions have been found, through whose head a rope or another wedge was probably pulled (LASZLO 2003, 126, Taf. 84; PREDOVNIK 2003, Cat. 748; KRAMER 2005, 149, Cat. 12-13). One iron connector of two wooden beams (SF78, T.14-3) has also been found on the fort. It had been made from thin iron sheet connected by a ring, and it might have connected two wooden water-pipes as well (RADIC, BOJCIC 2004, 126, Cat. 188-189; KRAMER 2005, 151, Cat. 18). The purpose of many objects is unknown. An iron cube with a concave clover-like decoration might be part of a seal (SF46, T.9-10). Since the objects are not suitable for more precise dating, they should be placed into a wider period from the 15th to the 17th century. This diverse group of metal finds from Fort Canjevo is clearly showing us all kinds of aspects of its inhabitants’ everyday life.

214

nasad. Zeljezo. PN20. Canjevo ’04, Ciscenje kule. Tabla 2 - Pus cane kugle, dio fitiljace, kresiva za kremenjacu 1- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN51a. Canjevo ’06, J od Z13. 2- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN51b. Canjevo ’06, J od Z13. 3- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN51C. Canjevo ’06, J od Z13. 4- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN51d. Canjevo ’06, J od Z13. 5- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN51e. Canjevo ’06, J od Z13. 6- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN51f. Canjevo ’06, J od Z13. 7- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN51g. Canjevo ’06, J od Z13. 8- Puscana kugla. Promjer 20 mm. Zeljezo. PN51h. Canjevo ’06, J od Z13. 9- Puscana kugla. Promjer 22 mm. Zeljezo. PN82. Canjevo ’07, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 10- Puscana kugla. Promjer 22 mm. Zeljezo. PN21. Canjevo ’04, Profil kod kule. 11- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN57a. Canjevo ’06, Izmedu Z13. 12- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN57b. Canjevo ’06, Izmedu Z13. 13- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN57c. Canjevo ’06, Izmedu Z13. 14- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN57d. Canjevo ’06, Izmedu Z13. 15- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN57e. Canjevo ’06, Izmedu Z13. 16- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN53a. Canjevo ’06, Izmedu Z12 i 13. 17- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN53b. Canjevo ’06, Izmedu Z12 113. 18- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN53C. Canjevo ’06, Izmedu Z12 113. 19- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN32. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 20- Puscana kugla. Promjer 19-20 mm. Zeljezo. PN41. Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 1. 21- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN23. Canjevo ’04, Profil kod kule. 22- Puscana kugla. Promjer 18-19 mm. Zeljezo. PN22. Canjevo ’04, Profil kod kule. 23- Puscana kugla. Promjer 18 mm. Zeljezo. PN33. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 6. 24- Puscana kugla. Promjer 10-11 mm. Olovo. PN31. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 25- Puscana kugla. Promjer 10-11 mm. Olovo. Canjevo ’07, Sektor L, S od Z22, Sloj 3. 26- Puscana kugla. Promjer 10-11 mm. Olovo. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 27- Puscana kugla. Promjer 10 mm. Olovo. PN30. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 28- Dio mehanizma puske fitiljace, nosac fitilja. Zeljezo. PN119. Canjevo ’07, Sektor C, Izmedu Z5

CATALOGUE Table 1 - Parts of swords and tips of crossbow arrows 1- Cross guard of a sword. Rests of a wooden handle. Iron. SF89. Canjevo ’07, Trench JJJ, N of W13, Layer 4. 2- Part of the blade of a two-edged sword. Iron. SF24. Canjevo ’04, Profile near the tower. 3- Tip of a crossbow arrow with rhomboid crosssection with a socket for embedding. Iron. Rests of the wooden body of the arrow (oak, Quercus L) SF19. Canjevo ’04, Cleaning of the tower. 4- Tip of a crossbow arrow with rhomboid crosssection with a socket for embedding. Iron. SF37. Canjevo ’06, Sector C, S of W8, Layer 3. 5- Tip of a crossbow arrow with rhomboid crosssection with a socket for embedding. Iron. SF18. Canjevo ’03, Chance find near the top. 6- Tip of a crossbow arrow with rhomboid crosssection with a socket for embedding. Iron. SF14. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 7- Tip of a crossbow arrow with rhomboid crosssection with a socket for embedding. Iron. SF15. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 8- Tip of a crossbow arrow with rhomboid (oval) cross-section with a socket for embedding. Iron. SF20. Canjevo ’04, Cleaning of the tower. Table 2 - Gun ball bullets, wick carrier and gunflints 1- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF51a.Canjevo ’06, S of W13. 2- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF51b.Canjevo ’06, S of W13. 3- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF51c.Canjevo ’06, S of W13. 4- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF51d.Canjevo ’06, S of W13. 5- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF51e.Canjevo ’06, S of W13. 6- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF51f.Canjevo ’06, S of W13. 7- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF51g.Canjevo ’06, S of W13. 8- Gun ball bullet. Diameter 20 mm. Iron. SF51h. Canjevo ’06, S of W13. 9- Gun ball bullet. Diameter 22 mm. Iron. SF82. Canjevo ’07, Chance find under the norhern cliff. 10- Gun ball bullet Diameter 22 mm. Iron. SF21. Canjevo ’04, Profile near the tower. 11- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF57a. Canjevo ’06, Between W13. 12- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF57b. Canjevo ’06, Between W13. 13- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF57c. Canjevo ’06, Between W13. 14- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF57d. Canjevo ’06, Between W13. 15- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF57e. Canjevo ’06, Between W13. 16- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF53a. Canjevo ’06, Between W12 and 13. 17- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF53b. Canjevo ’06, Between W12 and 13. 18- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron.

i 7, Sloj 4. 29- Kresivo za paljenje kremenjace. Kremen. PN4. Canjevo ’04, Sektor A, Sloj 3. 30- Kresivo za paljenje kremenjace. Kremen. PN113. Canjevo ’05, Sonda H, Sloj 1. Tabla 3 - Dijelovi otljece i obuce 1- Dio ostruge sa zvjezdicom, sest sacuvanih krakova. Zeljezo. PN29. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pri vrhu. 2- Potkova za obucu s tri trna. Zeljezo. PN74. Canjevo ’05/2, Sonda JJ, Sloj 1. 3- Dio potkova za obucu s dva sacuvana trna. Zeljezo. PN123. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4. 4- Olovni predmet nepoznate namjene, raden na proboj. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 5- Potkova za obucu s vise trnova. Zeljezo. PN68. Canjevo ’06, Sektor C, S od Z8, Sloj 3. 6- Okov za petu s tri rupice za pricvrscivanje. Zeljezo. PN103. Canjevo ’07, Sektor C, SZ od Z8, Sloj 4-jama. 7- Okov za petu s tri rupice za pricvrscivanje. Zeljezo. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 1. 8- Potkova za obucu s rupicom za pricvrscivanje. Zeljezo. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 9- Kopca za obucu, cetvrtasta karika pravokutnog presjeka. Zeljezo. PN120. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 5. 10- Pojasna ovalna kopca, cetvrtastog presjeka. Zeljezo. PN70. Canjevo ’06, Sektor K, Sloj 3. 11- Kruzna karika, kruznog presjeka. Zeljezo. PN116. Canjevo ’07, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 12- Aplika od tanke plocice. Bronca. PN117. Canjevo ’07, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 13- Aplika za odjecu listolikog oblika od tankog lima s usicom za pricvrscivanje. Bronca. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 14- Aplika za odjecu listolikog oblika od tankog lima s usicom za pricvrscivanje. Bronca. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 15- Aplika za odjecu cetvrtastog oblika s rupicom za pricvrscivanje. Bronca. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 16- Okrugli gumb za odjecu. Zeljezo. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 17- Aplika za odjecu u obliku romba. Bronca. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. Tabla 4 - Dijelovi oklopa i konjske opreme 1- Dio oklopa od deblje ploce s dvije vece kruzne zakovice. Zeljezo. PN67. Canjevo ’06, Sektor C, S od Z8, Sloj 3. 2- Dio konjske potkove s tri cetvrtaste rupe za pricvrscivanje. Zeljezo. Canjevo ’07, Sektor C, Z od 11, Sloj 4-jama. 3- Dio oklopa od deblje ploce s dvije vece kruzne i vise cetvrtastih rupa za pricvrscivanje. Zeljezo. PN131. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3.

SF53C. Canjevo ’06, Between W12 and 13. 19- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF32. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 20- Gun ball bullet. Diameter 19-20 mm. Iron. SF41. Canjevo ’05, Sector H, Layer 1. 21- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF23. Canjevo ’04, Profile near the tower. 22- Gun ball bullet. Diameter 18-19 mm. Iron. SF22. Canjevo ’04, Profile near the tower. 23- Gun ball bullet. Diameter 18 mm. Iron. SF33. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 6. 24- Gun ball bullet. Diameter 10-11 mm. Lead. SF31. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 25- Gun ball bullet. Diameter 10-11 mm. Lead. Canjevo ’07, Sector L, N of W22, Layer 3. 26- Gun ball bullet. Diameter 10-11 mm. Lead. Canjevo ’06, Chance find under the northern cliff. 27- Gun ball bullet. Diameter 10 mm. Lead. SF30. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. 28- Part of a mechanism of a wick gun, wick carrier. Iron. SF119. Canjevo ’07, Sector C, Between W5 and 7, Layer 4. 29- Flintlock for firing a flint gun. Flint. SF4. Canjevo ’04, Sector A, Layer 3. 30- Flintlock for firing a flint gun. Flint. SF113. Canjevo ’05, Trench H, Layer 1. Table 3 - Parts of clothes and footwear 1- Part of a spur with a star, six preserved points. Iron. SF29. Canjevo ’05/2, Chance find near the top. 2- Footwear hobnail with three thorns. Iron. SF74. Canjevo ’05/2, Trench JJ, Layer 1. 3- Part of a footwear hobnail with two preserved thorns. Iron. SF123. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4. 4- Metal object of unknown purpose, made for piercing. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. 5- Footwear hobnai I with a few thorns. Iron. SF68. Canjevo ’06, Sector C, N of W8, Layer 3. 6- Metal reinforcement for the heel with three small holes for fixing. Iron. SF103. Canjevo ’07, Sector C, NW of W8, Layer 4-pit 7- Metal reinforcement for the heel with three small holes for fixing. Iron. Canjevo ’05, Sector C, Layer 1. 8- Footwear hobnail with a small hole for fixing. Iron. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 9- Footwear buckle, square ring with rectangular cross-section. Iron. SF120. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 5. 10- Belt buckle with square cross-section. Iron. SF70. Canjevo ’06, Sector K, Layer 3. 11- Round ring with round cross-section. Iron. SF116. Canjevo ’07, Chance find under the northern cliff. 12- Applique made of a thin plate. Bronze. SF117. Canjevo ’07, Chance find under the northern cliff. 13- Leaf-shaped applique for clothes made of thin metal sheet with an eye for fixing. Bronze. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. 14- Leaf-shaped applique for clothes made of thin metal sheet with an eye for fixing. Bronze. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. 15- Square applique for clothes with a small hole for fixing. Bronze. Canjevo ’05, Chance find under

215

216

4- Karika cetvrtastog presjeka za pricvrscivanje sedla. Zeljezo. PN75. Canjevo ’04, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 5- Dio konjskih zvala, cetvrtasta plocica s kukom na vrhu. Zeljezo. Canjevo ’05/2, Sonda JJ, Sloj 3-6. 6- Dio konjskih zvala, cetvrtasta plocica s kukom na vrhu. Zeljezo. Canjevo ’06, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. Tabla 5 - Lokoti i kljucevi 1- Manji lokot s trokutastim kucistem i lucnim zaponom pravokutnog presjeka. Zeljezo, tragovi bakra ili mjedi. PN52. Canjevo ’06, Izmedu Z13 i Z23. 2- Masivni predmet lucno savijen, dio skrinje. Bronca. PN6. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 3- Kljuc s okruglom glavom cetvrtastog presjeka s usiljenjem prema unutra i visekutnim prstenom pod njom. Brada s tri duboka ureza. Zeljezo. PN108. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 4- Veci kljuc okrugle glave s usiljenjem prema unutra. Noga ravna i suplja, a brada ima tri plitka i jedan duboki urez. Zeljezo. PN95. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4-jama. 5- Kljuc od raskovane ploce s okruglom glavom i malom rupicom na jednoj strani te uskom duguljastom rupicom na drugoj. Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2. 6- Kljuc s glavom pravokutnog presjeka i kruznim prstenom s tragovima bakrenog lemljenja. Noga suplja, kruznog presjeka. Zeljezo. PN25. Canjevo ’04, Slucajni nalaz pri vrhu. 7- Kljuc s okruglom glavom cetvrtastog presjeka s usiljenjem prema unutra i kruznim prstenom na supljoj nozi kruznog presjeka. Zeljezo. PN5. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. Tabla 6 - Nozevi 1- Veci noz s tri zakovice za pricvrscivanje. Zeljezo. PN109. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4-jama. 2- Noz s djelomicno sacuvanom drskom i jednom rupicom za pricvrscivanje. Zeljezo. PN105. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4-jama. 3- Dio ostrice noza. Zeljezo. PN81. Canjevo ’07, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 4- Noz s jednom rupicom za pricvrscivanje. Zeljezo. Ostaci tankog broncanog lima. PN130. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 5- Dio ostrice noza. Zeljezo. Ostaci tankog broncanog lima. Zeljezo. PN128. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 6- Veci noz s dvije broncane zakovice i jednom rupicom za pricvrscivanje. Zeljezo. PN91. Canjevo ’07, Sektor C, S od Z8, Sloj 4. 7- Veci noz s jednom broncanom zakovicom i jednom rupicom za pricvrscivanje. Zeljezo. PN92. Canjevo ’07, Sektor C, S od Z8, Sloj 4. Tabla 7 - Nozevi

the northern cliff. 16- Round button for clothes. Iron. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. 17- Rhomb-shaped applique for clothes. Bronze. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. Table 4 - Parts of armour and cavalry equipment 1- Part of an armour made of a thick plate with two bigger round rivets. Iron. SF67. Canjevo ’06, Sector C, N of W8, Layer 3. 2- Part of a horseshoe with three square holes for fixing. Iron. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4-pit. 3- Part of an armour made of a thick plate with two bigger round holes and more square holes for fixing. Iron. SF131. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 4- Ring with square cross-section for fixing the saddle. Iron. SF75. Canjevo ’04, Chance find under the northern cliff. 5- Part of a horse curb bit, square platelet with a hook on top. Iron. Canjevo ’05/2, Trench JJ, Layer 3-6. 6- Part of a horse curb bit, square platelet with a hook on top. Iron. Canjevo ’06, Chance find under the northern cliff. Table 5 - Padlocks and keys 1- Small padlock with a triangular housing and arced clasp with a rectangular cross-section. Iron, traces of copper or brass. SF52. Canjevo ’06, Between W13 and W23. 2- Massive arced object, part of a chest. Bronze. SF6. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 3- Key with a round head of square cross-section with a part pointed inwards and a polygonal ring underneath. Chin with three deep nicks. Iron. SF108. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 4- Larger key with a round head with a part pointed inwards. Straight hollow leg, the chin has three shallow and one deep nick. Iron. SF95. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4-pit. 5- Key made of unforged plate with a round head, a small hole on one side and a narrow elongated hole on the ohter. Canjevo ’05, Sector C, Layer 2. 6- Key with a head of square cross-section and round ring with traces of copper soldering. Hollow leg with round cross-section. Iron. SF25. Canjevo ’04, Chance find near the top. 7- Key with a round head of square cross-section with a part pointed inwards and a round ring on a hollow leg with round cross-section. Iron. SF5. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. Table 6 - Knives 1- Large knife with three rivets for fixing. Iron. SF109. Canjevo ’07, Sector C, W od W7, Layer 4-pit. 2- Knife with a partly preserved handle and one small hole for fixing. Iron. SF105. Canjevo ’07, Sector C, W od W7, Layer 4-pit. 3- Part of a knife blade. Iron. SF81. Canjevo ’07, Chance find under the northern cliff. 4- Knife with one small hole for fixing. Iron. Traces of thin bronze sheet. SF130. Canjevo ’07, Sector L, S od W26, Layer 3. 5- Part of a knife blade. Iron. Rests of thin bronze

1- Noz duge i uske ostrice. Zeljezo. Ostaci tankog broncanog lima i tri zakovice. PN129. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 2- Noz s tri broncane zakovice. Zeljezo. PN125. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4-jama. 3- Drvena drska noza s tri broncane zakovice. Zeljezo. Canjevo ’06, J od Z13 i Z25. 4- Ostrica noza s djelomicno sacuvanom drskom s jednom rupicom za pricvrscivanje. Zeljezo. PN9. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 6. 5- Drvena drska noza s dvije broncane zakovice. Zeljezo. PN64. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 6- Ostrica noza s djelomicno sacuvanom drskom s jednom broncanom zakovicom. Zeljezo. PN121. Canjevo ’07, Sektor C, Izmedu Z5 i Z7, Sloj 4. 7- Veci noz s dvije broncane zakovice i jednom rupicom za pricvrscivanje. Zeljezo. PN84. Canjevo ’07, Sektor C, S od Z8, Sloj 4. 8- Kostana drska noza s tri zakovice. Zeljezo. PN62. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. Tabla 8 - Vilice, zlica i britve 1- Dvokraka vilica s kruznim prstenom. Zeljezo. PN124. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 2- Dvokraka vilica s jednom broncanom zakovicom i ostacima broncanog lima. Zeljezo. PN99. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4-jama. 3- Dvokraka vilica s dvije broncane zakovice. Zeljezo. PN98. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4-jama. 4- Dio ovalne zlice bez drske. Bronca. PN38. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Z od Z7. 5- Veca dvokraka vilica duze drske ovalnog presjeka. Zeljezo. PN85. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 2. 6- Dio ostrice britve. Zeljezo. PN104. Canjevo ’07, Sektor C, SZ od Z8, Sloj 4-jama. 7- Preklopna britva s jednom zakovicom i karikom za ovjes. Zeljezo. PN90. Canjevo ’07, Sektor C, S od Z8, Sloj 4. 8- Ostrica britve ili noza s pecatom. Zeljezo. PN8. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 9- Ukrasena oplata nozica ili britve u obliku cikade s tri rupice za pricvrscivanje. Bronca. PN36. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3. 10- Britva s ukrasenom kostanom drskom. Zeljezo. PN93. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 1-2. Tabla 9 - Razni kucni uporabni predmeti 1- Vilica za kaljevu pec s nazubljenim kotacicem na vrhu, cetvrtastog presjeka. Nekoliko zigova u obliku visekrake zvijezde/sunca. Zeljezo. PN13. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 4. 2- Kresivo listolikog oblika s rupicom za ovjes. Zeljezo. PN107. Canjevo ’07, Sektor C, Z od Z7, Sloj 4. 3- Kresivo listolikog oblika s alkicom za ovjes. Zeljezo. PN58. Canjevo ’06, Ciscenje kule, S od Z12.

sheet. Iron. SF128. Canjevo ’07, Sector L, S od W26, Layer 3. 6- Large knife with two bronze rivets and one hole for fixing. Iron. SF91. Canjevo ’07, Sector C, N of W8, Layer 4. 7- Large knife with one bronze rivet and one small hole for fixing. Iron. SF92. Canjevo ’07, Sector C, N of W8, Layer 4. Table 7 - Knives 1- Knife with a long and narrow blade. Iron. Rests of bronze sheet and three rivets. SF129. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 2- Knife with three bronze rivets. Iron. SF125. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4-pit. 3- Wooden handle of a knife with three bronze rivets. Iron. Canjevo ’06, S of W13 and 25. 4- Knife blade with a partly preserved handle with one small hole for fixing. Iron. SF9. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 6. 5- Wooden handle of a knife with two bronze rivets. Iron. SF64. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 6- Blade of a knife with partly preserved handle with one bronze rivet. Iron. SF121. Canjevo ’07, Sector C, Between W5 and 7, Layer 4. 7- Large knife with two bronze rivets and one small hole for fixing. Iron. SF84. Canjevo ’07, Sector C, N of W8, Layer 4. 8- Bone handle of a knife with three rivets. Iron. SF62. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. Table 8 - Forks, spoon and razors 1- Two-pronged fork with a round ring. Iron. SF124. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 3. 2- Two-pronged fork with one bronze rivet and rests of bronze sheet. Iron. SF99. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4-pit. 3- Two-pronged fork with two bronze rivets. Iron. SF98. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4-pit. 4- Part of an oval spoon without handle. Bronze. SF38. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, W of W7. 5- Large two-pronged fork with longer handle of oval cross-section. Iron. SF85. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 2. 6- Part of a razor blade. Iron. SF104. Canjevo ’07, Sector C, NW of W8, Layer 4-pit. 7- Folding razor with one rivet and a ring for hanging. Iron. SF90. Canjevo ’07, Sector C, N of W8, Layer 4. 8- Blade of a razor or a knife with a seal. Iron. SF8. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 9- Decorated coating of a penknife or a razor in form of cicada with three holes for fixing. Bronze. SF36. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3. 10- Razor with a decorated bone handle. Iron. SF93. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 1-2. Table 9 - Various household objects 1- Fork for a stove tile with a small indented wheel on top, with square cross-section. A few seals shaped as multi-pointed star/sun. Iron. SF13. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 4. 2- Leaf-shaped steel with a small hole for hanging. Iron. SF107. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4. 3- Leaf-shaped steel with a small ring for hanging. Iron. SF58. Canjevo ’06, Cleaning of the tower, N of

217

218

4- Drombulja. Zeljezo. PN80. Canjevo ’07, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 5- Dio svijecnjaka s dvije rupe cetvrtastog i dvije kruznog oblika. Bronca. PN61. Canjevo ’06, S od Z26, Sloj 1-2. 6- Vjetrokaz („ruza vjetrova“). Bronca. PN12. Canjevo ’05/2, Sektor C, Sloj 3. 7- Okrugli prsljen cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’05, Sektor G, Sloj 1. 8- Dvodijelni cep za kozni mijeh od tankog lima prosiven zicom. Bronca. PN50. Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, Izmedu Z8 i Z22. 9- Naprstak ukrasen rupicama i reljefnim linijama. Bronca. PN10. Canjevo ’07, Sektor C, J od Z22, Sloj 4-jama. 10- Kocka s udubljenim ukrasom u obliku djeteline, pecat? Zeljezo. PN46. Canjevo ’06, Sektor C, Izmedu Z19 i Z21b, Sloj 3. Tabla 10 - Strugaci, cjediljka i cavli 1- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 2- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 3- Strugac s ravnom drskom cetvrtastog presjeka od tanke ploce i alkicom za ovjes. Zeljezo. PN54. Canjevo ’06, Iza Z13 i Z23. 4- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 5- Strugac s tordiranom drskom cetvrtastog presjeka od tanke ploce. Zeljezo. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 6- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 7- Ovalna cjediljka s dugom drskom cetvrtastog presjeka. Zeljezo. PN94. Canjevo ’07, Sektor C, Z od 11, Sloj 4-jama. 8- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 9- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 10- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 11- Masivni cavao vece glavice, cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 12- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. 13- Cavao cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’07, Slucajni nalaz. Tabla 11 - Srpovi, klinovi i okovi 1- Poligonalni masivni predmet nejasne namjene. Zeljezo. Canjevo ’05/2, Sonda JJ, Sloj 36. 2- Srp bez drske s nazubljenom ostricom. Zeljezo. PN127. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 3- Dio srpa nazubljene ostrice. Zeljezo. PN42. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 4- Predmet nejasne namjene lucno povijen, okov? Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. 5- Predmet nejasne namjene pravokutnog

W12.
4- Jew’s harp. Iron. SF80. Canjevo ’07, Chance find under the northern cliff. 5- Part of a candlestick with two square holes and one round hole. Bronze. SF61. Canjevo ’06, N of W26, Layer 1-2. 6- Wind vane (“wind rose”). Bronze. SF12. Canjevo ’05/2, Sector C, Layer 3. 7- Round spindle vertebra with square crosssection. Iron. Canjevo ’05, Sector G, Layer 1. 8- Two-part plug for a goatskin made of thin metal sheet sewn through with wire. Bronze. SF50. Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, Between W8 and W22. 9- Thimble decorated with small holes and relief lines. Bronze. SF10. Canjevo ’07, Sector C, S of W22, Layer 4-pit. 10- Cube with a clover-shaped concave decoration, seal? Iron. SF46. Canjevo ’06, Sector C, Between W19 and W21b, Layer 3. Table 10 - Scrapers, strainer and nails 1- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 2- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 3- Scraper with a straight handle with square cross-section made of thin plate with a ring for hanging. Iron. SF54. Canjevo ’06, Behind W13 and W23. 4- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 5- Scraper with a tordated handle with square cross-section made of thin plate. Iron. Canjevo ’05, Chance find unedr the northern cliff. 6- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 7- Oval strainer with long handle of square crosssection. Iron. SF94. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer 4-pit. 8- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 9- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 10- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 11- Massive nail with bigger head and square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 12- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. 13- Nail with square cross-section. Iron. Canjevo ’07, Chance find. Table 11 - Sickles, wedges and reinforcements 1- Polygonal massive object of unknown purpose. Iron. Canjevo ’05/2, Trench JJ, Layer 3-6. 2- Sickle without handle with indented blade. Iron. SF127. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 3- Part of a sickle with indented blade. Iron. SF42. Canjevo ’06, Sector C, W of W7, Layer 3. 4- Arced object of unknown purpose, metal reinforcement? Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. 5- Arced object of unknown purpose with square cross-section. Canjevo ’07, Sector C, W of W7, Layer

presjeka, lucno povijen. Canjevo ’07, Sektor C, Z od 11, Sloj 4. 6- Klin razdvojenih krakova cetvrtastog presjeka s oblom usicom. Zeljezo. Canjevo ’05/2, Sonda JJ, Sloj 1. 7- Klin cetvrtastog presjeka s oblom usicom. Zeljezo. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. 8- Dva povezana klina cetvrtastog presjeka. Zeljezo. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. Tabla 12 - Klijesta za lijevanje puscanih kugli 1- Klijesta za lijevanje puscanih kugli. Zeljezo. PN126. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 3. Tabla 13 - Okovi, sarke i nosaci vrata i prozora 1- Okov prozora od tanke ploce s dvije rupe za pricvrscivanje. Zeljezo. PN110. Canjevo ’07, Sektor C, SZ od Z8, Sloj 4-jama. 2- Veci nosac vrata cetvrtastog/kruznog presjeka u obliku slova L. Zeljezo. PN1. Canjevo ’04, Sektor A, J od Z1c, Sloj 4. 3- Manji nosac prozora cetvrtastog presjeka u obliku slova L Zeljezo. PN69. Canjevo ’06, Sektor K, Sloj 3. 4- Sarka manjeg prozora od deblje ploce s dvije rupe za pricvrscivanje. Zeljezo. PN115. Canjevo ’07, Slucajni nalaz pri vrhu. 5- Nosac vrata/prozora cetvrtastog presjeka u obliku slova L Zeljezo. PN79. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pri vrhu. 6- Veci nosac vrata cetvrtastog presjeka u obliku slova L. Zeljezo. PN2. Canjevo ’04, Sektor A, J od Z1c, Sloj 4. Tabla 14 - Sarka vrata I prozora, razni ukrasni okovi 1- Velika sarka za vrata od debele ploce s cetiri rupe za pricvrscivanje. Zeljezo. PN26. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 2-Sarka prozora od debele ploce s tri rupe za pricvrscivanje. Zeljezo. PN71. Canjevo ’06, Iza Z12 i Z13. 3- Spojnica vodovodne cijevi. Zeljezo. PN78. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 4- Ukrasni okov sanduka od tankog lima s rupom za pricvrscivanje. Zeljezo. PN76. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pri vrhu. 5- Ukrasni okov od tanke ploce s dvije rupe za pricvrscivanje. Zeljezo. PN106. Canjevo ’07, Sektor C, SZ od Z8, Sloj 4-jama.

4. 6- Wedge with separated extensions with square cross-section and round eye. Iron. Canjevo ’05/2, Trench JJ, Layer 1. 7- Wedge with square cross-section and round eye. Iron. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. 8- Two connected wedges of square crosssection. Iron. Canjevo ’05, Chance find under the northern cliff. Table 12 - Tongs for casting gun ball bullets 1- Tongs for casting gun ball bullets. Iron. SF126. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 3. Table 13 - Reinforcements, hinges and carries of doors and windows 1- Metal reinforcement of the window made from thin plate with two holes for fixing. Iron. SF110. Canjevo ’07, Sector C, NW of W8, Layer 4-pit. 2- Large L-shaped carrier with square/round cross-section. Iron. SF1. Canjevo ’04, Sector A, S of W1c, Layer 4. 3- Small L-shaped window carrier with square cross-section. SF69. Canjevo ’06, Sector K, Layer 3. 4- Hinge of a small window made from thick plate with two holes for fixing. Iron. SF115. Canjevo ’07, Chance find near the top. 5- L-shaped door/window carrier with square cross-section. Iron. SF79. Canjevo ’05/2, Chance find near the top. 6- Large L-shaped door carrier with square crosssection. Iron. SF2. Canjevo ’04, Sector A, S of W1c, Layer 4. Table 14 - Hinge of a door and window, various decorative reinforcements 1- Large door hinge made from a thick plate with four holes for fixing. Iron. SF26. Canjevo ’05, Chance find near the top. 2- Window hinge made from a thick plate with three holes for fixing. SF71. Canjevo ’06, Behind W12 and W13. 3- Connector of a water pipe. Iron. SF78. Canjevo ’05, Chance find near the top. 4- Decorative metal reinforcement of a chest made of thin metal sheet with a hole for fixing. Iron. SF76. Canjevo ’05/2, Chance find near the top. 5- Decorative metal reinforcement made from a thin plate with two holes for fixing. Iron. SF106. Canjevo ’07, Sector C, NW of W8, Layer 4-pit.

219

METALNI NALAZI S UTVRDE CANJEVO

P3

-.

CJ

"a
ro
1

'■

. . ■ $ ;

J1-

'rtt

^ -.#

221

Tabla 2 - Puscane kugle, dio fitiljace, kresiva za kremenjacu / Table 2 - Gun ball bullets, wick carrier and gunflints

222

Tabla 3 - Dijelovi odjece i obuce / Table 3 - Parts of clothes and footwear

223

Tabla 4 - Dijelovi oklopa i konjske opreme / Table 4 - Parts of armour and cavalry equipment

224

Tabla 5 - Lokoti i kljucevi / Table 5 - Padlocks and keys

225

Tabla 6 - Nozevi / Table 6 - Knives

METALNI NALAZI S UTVRDE CANJEVO

£

en
■ ■U. V.....J , ■ ■ ••'*'■ ■> Y> ■ -■■■" ; ^ 4 : ■

&

^

r o

CJ

227

Tabla 8 - Vilice, zlice i britve / Table 8 - Forks, spoon and razors

228

Tabla 9 - Razni uporabni predmeti / Table 9 - Various household objects

229

Tabla 10 - Strugaci, cjediljka i cavli / Table 10 - Scrapers, strainer and nails

230

Tabla 11 - Srpovi, klinovi i okovi / Table 11 - Sickles, wedges and reinforcements

231

Tabla 12 - Klijesta za puscane kugle / Table 12 - Tongs for casting gun ball bullets

232

Tabla 13 - Okovi, sarke i nosaci vrata i prozora / Table 13 - Reinforcements, hinges and carriesof doors and windows

233

Tabla 14 - Sarka vrata i prozora, razni ukrasni okovi / Table 14 - Hinge of a door and window, various decorative reinforcements

NUMIZMATICKI NALAZI S UTVRDE CANJEVO
Luka Bekic Hrvatski restauratorski zavod Sluzba za arheolosku bastinu
Tijekom sest kampanja iskopavanja utvrde Canjevo pronadeno je vise numizmatickih nalaza, medu kojiima 9 novaca, 1 brojalo i dvije svetacke medaljice. Ovi nalazi datiraju od druge polovine 15.st. do prve polovine 18.st. Prema svemu sudeci, oni dobro ocrtavaju razdoblje u kojem je utvrda bila nastavana. Nazalost, vecina nije posebno korisna za dataciju ostalih nalaza, jer se nalaze izvan zatvorenih cjelina, u zasipima s utvrde ili u slojevima koji im po ostalim nalazima ne odgovaraju. No, ipak nam neki medu njima daju vrlo vrijedne datacijske podatke. Prva dva primjerka kovana su u Austriji, u Becu i Salzburgu. Oni se mogu povezati s razdobljem porodice Spirancic, koja je tada bila u posjedu utvrde. Srebrni pfenning Friedricha III Habsburskog (br.1) pronaden je u zemljanom zasipu kojim je zaravnat prostor za gradnju novog bedema. Nalazi iz tog sloja uglavnom se mogu pripisati 15.st. Pola srebrnog krajcara biskupa Langa Von Wellenburga pronaden je sjeverno od zida Z8, u sloju koji na osnovi ostalih nalaza datiramo u mnogo kasnije razdoblje. Nakon ova dva austrijska primjerka javio se niz srebrnih denara kovanih u ugarskoj kovnici Kbrmbcbanyi (slovacka Kremnica). Cini se da je taj niz povezan s razdobljem Praskocija i placanjem vojne posade smjestene na Canjevu. Oni su vremenski datirani od 1581. do 1613.g., sto bi otprilike moglo odgovarati i razdoblju u kojem je tamo bila smjestena posada haramija. Pronadeni su u raznim slojevima koji ne odgovaraju njihovu razdoblju stratigrafski ili kao slucajni nalaz, pa nam ne pomazu za datiranje slojeva. Srebrnjak u vrijednosti tri krajcara Ferdinanda II, pronaden je prilikom otkopavanja vanjskog temelja sjeverne kruzne kule, znaci izvan utvrde. U njegovoj blizini pronadena je i kriznica husarskog maca, sto bi datacijski odgovaralo torn zasipu. U zasipu na padini pronadena je i zanimljiva bakrena patvorina denara, vjerojatno Ferdinanda III. Onodobne patvorine nisu rijetke, a pokatkad se uspije otkriti i mjesto na kojem su u tajnosti izradivane, npr. u pecini u Slovackoj (Jaskyni Sucha diera - Spiska Teplice SOJAK, HUNKA 2003). Vrlo bitan je srebrni duarius Lepolda I, kovan 1697.g. Pronaden je na otpadnom stovaristu, kod kuta zida Z7 i Z8. U torn sloju pronadeni su brojni nalazi, keramickog posuda, nozeva, zlica, vilica, lula itd. Zahvaljujuci torn nalazu, moguce je to

NUMISMATIC FINDS FROM FORT CANJEVO
Luka Bekic Croatian Conservation Institute Department of Archaeological Heritage
During six excavation campaigns of the Fort Canjevo, several numismatic finds have been found, among them 9 coins, 1 jeton and two saint medallions. These finds date from the second half of the 15th century to the first half of the 18th century. To all appearances, they well present the period during which the fort was inhabited. Unfortunately, most of these finds are not quite useful for the dating of other finds because they were found outside the closed contexts, in the caveins from the fort or in the layers that do not correspond to them, regarding other finds. However, some of them give us very valuable information about dating. The first two examples were minted in Austria, in Vienna and Salzburg. They can be connected with the period when the family Spirancic were the proprietors of the fort. Silver pfennig of Fridrich III Habsburg (number 1) has been found in the cave-in that was used for levelling out the ground in order to build the new defensive wall. The finds from this level could be attributed to the 15th century. The half of a silver Kreutzer of the bishop Lang Von Wellenburg has been found north of the wall W8, in the layer which we attribute to the much later period, based on other finds. After these two Austrian examples, several silver denarius appeared, minted in the Hungarian mint Kbrmbcbanya (slovakian Kremnica). It seems that this group could be connected with the Praskoci family period and the paying of the army garrison. They have been dated from 1581 to 1613, which could approximately correspond with the period when the garrison of haramiyas (mercenary infantry) was settled. They have been found in different layers which do not correspond to their period neither stratigrafically nor as a chance find so they cannot help us with the dating of the layers. Silver coin, worth three Kreutzers of Ferdinand II, has been found during the excavation of the outside foundation of the round tower, outside the fort. In its vicinity, a cross guard of a hussar’s sword has been found, which could corresponds with this cavein, in terms of dating. In the cave-in on the slope an interesting copper adulterated denarius has been found, probably copy of the coin belonging to Ferdinand III. In this time, the adulterations were not rare and sometimes it is possible to detect the place they were secretly minted, for ex. in the cave in Slovakia (Jaskyni Sucha diera - Spiska Teplice SOJAK, HUNKA 2003).

235

236

stovariste datirati oko 1700.g. S obzirom na povijesna istrazivanja, ovaj novae kao i nalazi iz stovarista mogu se pripisati porodici Jelacic koja je tada bila u posjedu utvrde. Takoder je vazan nalaz rechenpfenninga, odnosno pomagala za brojanje koji je iskovan 1736.g. Inicijali u isjecku, I. I .D., upucuju na gravera Johanna Jacoba Dietzela iz Niirnberga. Taj nalaz najmladi je na Canjevu, pa se tako prestanak obitavanja na brdu datira u prvu polovinu 18.st. sto je do sada bila nepoznata cinjenica. Svetacke medaljice ne mogu se zasad preciznije datirati. Inacice sa likom sv.Benedikta su medu najcescim, a nasa se samo okvirno datira od 15. do 17.st. K tome, cesta je i druga, s prikazom Tri sveta kralja, no ona se datira kasnije, u 18.st.
1. Pfenning. Friedrich III von Habsburg (1452-1493). Bee, nakon 1457.g. Pfennig. Friedrich III von Habsburg (1452-1493). Vienna, after 1457

2. 1/2 kreuzera. Matthaus Lang von Wellenberg (1519-1540). Salzburg, 1528. 1/2 Kreutzer. Matthaus Lang von Wellenberg (1519-1540). Salzburg, 1528

1- Canjevo ’06, Sonda JJ, Sloj 5, PN34. Friedrich III von Habsburg (1452-1493). Bee, nakon 1457.g. Ag. 12-19 mm. Jednostrano kovan pfenning. Av: (H) W T U sredini grb grada Beca s krizem. Rv: nije otkovan (KOCH 1994, taf.83-fa 13 var; MIRNIK, DUKAT 2005; tri ovakva primjerka poznata su iz ostave Bukova kod Virovitice, pronadene 1944.g.) Prilikom iskopavanja sloja ispod razine temelja bedema pronaden je srebrni novae Friedricha III von Habsburga (1452-1493), kovan u Becu nakon 1457.g. Takoder je ucinjena C-14 datacija, na osnovi uzorka ugljena izvueenog izravno ispod sjevernog bedema. Kalibrirani rezultat iz laboratorija u Kielu naputio je na 1443±9 godinu, sto nam zajedno s numizmatickim nalazom vrlo dobro pokazuje kako je prosirenje bedema utvrde izvedeno u drugoj polovini 15.st. ili kasnije, kao sto smo i ocekivali. (BEKIC, U TISKUa; BEKIC, CIMIN, 2007). 2- Canjevo ’06, Sektor C, Sloj 3, S od Z8, PN44. Matthaus Lang von Wellenberg (1519-1540). Salzburg, 1528.g. Ag. 16-17 mm. Jednostrano kovan. 1/2 kreuzera. Av: 1528 Dvostruki grb, nad njima kardinalski sesir i kriz. Rv: nije otkovan [SAURMA-JELTSCH 1986, no.893, ill.383 var (druga godina)]. Kod sjevernog zida (Z8) ove zgrade pronadena su dva srebrna novca, jedan ugarskog kralja Matijasa II (1608-1619), kovan u Kbrmbcbanyi 1613.g., a drugi Mathaussa Langa Von Wellenburga (1519-1540), salzburskog biskupa, kovan 1528.g. Ocigledno je da je ovaj novae u sloj dospio prekopavanjima utvrde prilikom preuredenja (BEKIC, U TISKUa; BEKIC, CIMIN, 2007). 3-Canjevo ’05, Sektor C, Sloj 2, PN11. Rudolf II (1577-1608). Ugarska. Kormocbanya, 1581.g.

The silver duarius of Leopold I, minted in 1697 is also very important. It has been found on the waste dump, by the outside corner of the walls W7 and W8. In this layer, numerous finds have been found: ceramic dishes, knives, spoons, forks, pipes, etc. Thanks to this find, it is possible to date this dump in the year 1700. Regarding some historical research, this money as well as the finds from the dump could be attributed to the Jelacic family, which owned the fort at that time. Moreover, the rechenpfenning find, a tool for counting, minted in 1736, is also significant. Initials on a segment, I.I.D., indicate the engraver Johann Jacob Dietzel from Niirnberg. This find is the youngest on Canjevo, so the discontinuation of inhabiting the hill dates from the first half of the 18th century, which has been information unknown till now. The saint medallions cannot be dated more precisely for now. Examples with the image of St. Benedict are the most often, and our medallion can be dated just approximately from the 15th to the 17th century. The other medallion, with the depiction of the Epiphany, is also quite often, but it is dated later, in the 18th century. 1- Canjevo ’06, Trench JJ, Layer 5, SF34. Friedrich III von Habsburg (1452-1493). Vienna, after the year 1457. Ae: 12-19 mm. Pfennig minted on one side. Av: (H) W T In the middle the coat of arms of Vienna, with the cross. Rv: not minted (KOCH 1994, taf.83-fa 13 var; MIRNIK, DUKAT 2005; three such examples have been known from the hoard Bukova near Virovitica, found in 1944). During excavation of the layer bellow the level of the defensive wall foundation, silver coin of Fridrich III von Habsburg (1452-1493), minted in Vienna, has been found. C-14 dating has also been done, based on charcoal that has been taken out directly under the north wall. Calibrated result from the laboratory in Kiel indicated the year 1443±9, which, together with numismatic finds, clearly shows that the widening of the wall was done in the second half of the 15th century or even later, as we expected (BEKIC, IN PRESSa ; BEKIC, CIMIN, 2007). 2- Canjevo ’06, SectorC, Layer 3, N of W8, SF44. Matthaus Lang von Wellenberg (1519-1540). Salzburg, in 1528. Ae.16-17 mm. Minted on just one side. 1/2 Kreutzer. Av: 1528 Double coat of arms, a cardinal hat and a cross above them. Rv: not minted [SAURMA-JELTSCH 1986, no.893, ill.383 variation (other year)]. Near the north wall (W8) of this building, two silver coins have been found, one coin of the

3. Obol. Rudolf II (1577-1608). Ugarska. Kormocbanya, 1581. Obolus. Rudolph II (1577-1608). Hungary. Kormocbanya, 1581

Ag. 12 mm.0bol. Av: 1581 U sredini ugarska kruna i grb Rv: K l B Prikaz Majke Bozje s malim Isusom (WESZERLE 1873. Tabla V., br.17.). Relativno rijedak nalaz je srebrni obol kovan u Kormocbanyi (Kremnica u Slovackoj) za Rudolfa II iz 1581.g. Nije prikazan kod Ungera, vec samo kod Weserlea. Naden je u sloju koji bi datacijski trebao pripadati mladem razdoblju (BEKIC 2005a, 245). 4- Canjevo ‘04. Slucajni nalaz pod sjevernom liticom. Rudolf II (1577-1608). Ugarska. Kormocbanya, 1583.g. Ag. Denar. Av: G-H-B-R-RUD-II-RO-I-S-AV* U sredini ugarska kruna i grb Rv: PATR(W853«HVNGA K1B Prikaz Majke Bozje s malim Isusom (UNGER 1976, denar br.811). Srebrni denar kovan za ugarskog kralja Rudolfa II 1583.g., u Kormocbanyi. Novae je ponovno izgubljen jos u tijeku iskopavanja, no srecom je zabiljezen cjelokupni tekst (BEKIC 2005a 245). 5- Canjevo ’04, Ciscenje sjeverne kule, PN17. Matijas II (1608-1619). Ugarska. Kormocbanya, 1609.g. Ag. 14-15 mm. Denar. Av: +MAT-II-D-G-REX-HVN-1609 K1B U sredini ugarska kruna i grb Rv: (PAT)RONA8HVNGARI Prikaz Majke Bozje s malim Isusom (UNGER 1976, denar br.868). Kovan za ugarskog kralja Matijasa II 1609.g., u Kormocbanyi . To je ujedno i prvi novae pronaden na utvrdi, nazalost u zasipu zemlje koja je klizila kroz srusenu sjevernu kulu (BEKIC, SEKULA 2005, 80; BEKIC 2005a 242, 245). 6-Canjevo ’06, Sektor C, Soj 3, S od Z8, PN45. Matijas II (1608-1619). Ugarska. Kormocbanya, 1613.g. Ag. 14-15 mm. Denar. Av: + MAT-ll-D-G-HV-BO-REX-1613 K1B U sredini ugarska kruna i grb Rv: (P)ATRONA8HVNGARI Prikaz Majke Bozje s malim Isusom (UNGER 1976, denar br.869). Kovan za ugarskog kralja Matijasa II 1609.g., u Kormocbanyi. Novae je pronaden sa sjeverne strane zida Z8 (BEKIC, U TISKUa; BEKIC, CIMIN, 2007). 7- Canjevo ’07, Sonda JJJ, Slucajni nalaz, PN133.

Hungarian king Matyas II, minted in Kormocbanya in 1613, and the other of Mathauss Lang Von Wellenburg (1519-1540), Salzburg bishop, minted in 1528. It is obvious that this money came in the layer while digging up the fort during the reconstruction (BEKIC, U TISKUa; BEKIC, CIMIN, 2007). 3-Canjevo ’05, Sector C, Layer 2, SF11. Rudolph II (1577-1608). Hungary, K6rmocbanya,1581. Ae: 12 mm. Obolus. Av: 1581 In the middle the Hungarian crown and coat of arms. Rv: K l B The depiction of Mother of God with Christ (WESZERLE 1873, Table V, nr. 17). Quite rare find is a silver obolus minted in Kormocbanya (Kremnica in Slovakia) in the period of Rudolph II, from the year 1581. It was not shown by Unger, just by Weserle. It has been found in the layer that should belong to the youngest period, regarding its dating (BEKIC 2005a, 245). 4- Canjevo ‘04, Chance find under the north cliff. Rudolph II (1577-1608). Hungary, Kormocbanya, 1583.g. Ae: Denarius. Av: G-H-B-R-RUDHI-ROH-S-AV* In the middle Hungarian crown and coat of arms. Rv: PATR01853«HVNGA K1B The depiction of Mother of God with Christ (UNGER 1976, denarius nr. 811). Silver denarius minted for the Hungarian king Rudolph II, in 1583, in Kormocbanya. The coin has been lost again during the excavations, but fortunately, the whole text has been recorded (BEKIC 2005a, 245). 5- Canjevo ’04, Cleaning of the north tower. SF17. Matyas II (1608-1619). Hungary. Kormocbanya, 1609. Ae. 14-15 mm. Denarius. Av: +MAT-II-D-G-REX-HVN-1609 K1B In the middle Hungarian crown and coat of arms. Rv: (PAT)RONA8HVNGARI The depiction of Mother of God with Christ (UNGER 1976, denarius nr.868). Minted for the Hungarian king Matyas II, in 1609, in Kormocbanya. This is also the first piece of money found on the fort, unfortunately in the cave-in of the ground that was slipping down the demolished north tower (BEKIC, SEKULA 2005, 80; BEKIC 2005a 242, 245). 6- Canjevo ’06, Sector C, Layer 3, N of W8, SF45 Matyas II ( 1608 -1619). Hungary, Kormocbanya, in 1613. Ae. 14-15 mm. Denarius.

237

4. Denar. Rudolf II (1577-1608). Ugarska. Kormocbanya, 1583. Denarius. Rudolph II (1577-1608). Hungary. Kormocbanya, 1583

5. Denar. Matijas II (1608-1619). Ugarska. Kormocbanya, 1609. Denarius. Matyas II (1608-1619). Hungary. Kormocbanya, 1609

6. Denar. Matijas II (1608-1619). Ugarska. Kormocbanya, 1613. Denarius. Matyas II (1608-1619). Hungary. Kormocbanya, 1613

238

Ferdinand II (1619-1637). Ag. 17-19 mm. 3 kreuzera. Av: FERDHhD R( )'S'A'GHhB»REX Poprsje nadesno, okrunjen Rv: ARCH'AV'D»( ) STRYIAE ET« Austrijski dvoglavi okrunjeni orao, na prsima u medaljonu stajerski lav stoji nadesno. Ispod u ovalnom krugu 3. 8-Canjevo ’06, Sonda K, Sloj 2, PN35. Ugarska. 17.st. Ae. 15 mm. Lazni denar. Av: ( )ERO( )ROI( ) U sredini ugarska kruna i grb Rv: (PAT)RONA8VNG( ) O-LI Prikaz Majke Bozje s malim Isusom (UNGER 1976, denar br. 748. var?). Rijec je o onovremenoj patvorini denara, mozda Ferdinanda III (1637-1657). Najvjerojatnije je novae bio i posreberen; medutim, takvi tragovi nedostaju. Obje legende ispisane su nepravilnim slovima, vjerojatno udaranim po nekoliko puta (BEKIC, U TISKUa; BEKIC, CIMIM, 2007). 9- Canjevo ’07, Sektor C, Sloj 4 (jama), S od Z8, PN87. Leopold I (1655-1705). Kormocbanya, 1697.g. Ag. 14-15 mm. Duarius. Av: LEOP'D'G'R'hS'A'G'H'B'REX K±B U sredini ugarska kruna i grb Rv: P ± K DUARIUS 1697 Prikaz Majke Bozje s malim Isusom (UNGER 1976, duarius br. 1105). Duarius je novae u vrijednosti od 2 krajcara. Kovan je za podrucje Ugarske od 1693. do 1705.g. umjesto “ugarskih” denara. Po 6 takvih novcica cine 1 gros, kako je to odredeno kraljevskim patentom od 18. rujna 1693. godine. Ovaj novae naden je u velikom otpadnom stovaristu kod spoja zidova Z7 i Z8.

Av: +MA"HI'D'G'HV'BC-REX'1613 K±B In the middle Hungarian crown and coat of arms Rv: (P)ATRONA8HVNGARI The depiction of Mother of God with Christ (UNGER 1976, denarius nr. 869). Minted for the Hungarian king Matyas II, in 1609, in Kormocbanya. The money has been found on the north side of the wall W8 (BEKIC, IN PRESSa; BEKIC, CIMIN, 2007). 7- Canjevo ’07, Trench JJJ, Chance find, SF133 Ferdinand II (1619-1637). Ae. 17-19 mm. 3 Kreutzers. Av: FERDI-II-D R( )-S-A-G*II-B-REX Bust facing right, crowned Rv: ARCH'AV'D»( ) STRYIAE ET« Austrian double-headed crowned eagle, on the chest in the medallion stands Styrian lion, facing right, below in the oval circle 3. 8- Canjevo ’06, Trench K, Layer 2, SF35. Hungary, the 17th century. Ae. 15 mm. Fake denarius. Av: ( )ERO( )ROI( ) In the middle the Hungarian crown and coat of arms Rv: (PAT)RONA8VNG( ) O-LI The illustration of Mother of God with Christ (UNGER 1976, denarius nr.748, variation?). It is adulterated denarius typical for that period, possibly of Ferdinand III (1637-1657). Probably the money was silver-plated, but traces of that are missing. Both legends have been written in irregular letters that were probably struck several times (BEKIC. IN PRESSa; BEKIC, CIMIN, 2007).

7. 3 kreuzera. Ferdinand II (16191637) 3 Kreutzers. Ferdinand II (16191637)

8. Patvorina denara. 17.st. Ugarska Adulerated denarius, 17th century. Hungary

9. Duarius. Leopold I (1655-1705). Kormocbanya, 1697. Duarius. Leopold I (1655-1705). Kormocbanya, 1697

9- Canjevo ’07, Sector C, Layer 4 (pit), N of W8, SF87. Leopold I (1655-1705). Kormocbanya, in 1697. Ae. 14-15 mm. Duarius. Av: LEOP'D'G'R'I'S'A'G'H'B'REX K±B In the middle Hungarian crown and coat of arms Rv: P ± K 10-Canjevo ’05, Sektor H, Sloj 2, PN7. DUARIUS 1697 Nurnberg. 1736.g. Ae. 19 mm. Rechenpfenning. The depiction of Mother of God with Christ Av: LUD(OVI?) GER'E'N»REX (UNGER 1976, duarius nr. 1105). Ovjencano poprsje nadesno Duarius is the money worth 2 Kreutzers. It was Rv: RECHEN PFENNING minted for the Hungarian area from the year 1693 to 1 1705 instead of ‘Hungarian’ denarius. Six of these I I'D coins make a Groschen, as it was prescribed by King’s Patent on the 18th of September 1693. This Lav nadesno sa ispruzenom desnom sapom (FORERR 1904, 588; SCHLICKEYSEN 1882, money has been found in a big waste dump at the junction of the walls W7 and W8. 201.). Ovo je zapravo tzv. rechenpfenning, odnosno 10-Canjevo ’05, Sector H, Layer 2, SF7. pomagalo za brojanje. Inicijali u isjecku, I. I .D., Nurnberg, in 1736. upucuju na gravera Johanna Jacoba Dietzela iz Ae. 19 mm. Jeton (Rechenpfenning). Nuernberga iz 1736.g. Smatra se da je djelovao Av: LUD(OVI?) GER'E'N»REX od 1710. do 1740.g. te izradivao medalje i slicno

(BEKIC 2005a, 246). 11- Canjevo 07, Sektor L, Sloj 3, S od Z22, PN132. 15-17.st. Ae. 21x 29 mm. Svetacka medaljica. Av:-BENEDICT •CRVX«S«P« Sv.Benedikt stoji odnaprijed, u lijevoj ruci drzi casu sa zmijom, u desnoj dugi stap s krizem Rv: • IHS«V«R«S«N«S«M«V«S«M«OL«l«V«B« U sredini medaljona kriz s tekstom okomito CSSML; vodoravno - NDSMD C S P1B (KUNCZE 1885, var. CII3, s.300-303; KNEZ 2001, br.6, s.37) Sv. Benedikt osnivac je svjetskog reda benediktinaca, roden je 483. a umro 543.g. (KUNCZE 1885, 300). Na reversu se nalaze mnoge kratice. Njihova znacenja trebaju zastiti nosioca. Znacenje kratice CSSML jest Crux Sacra Sit Mihi Lux, odnosno “Neka sveti Kriz bude meni svjetlo”; NDSMD Non Draco Sit Mihi Dux - “Nek zmaj ne bude moj voda”; CSPB Crux Sancti Patris Benedicti ili “Kriz svetog oca Benedikta”; VRSNSMV Vade retro Satana; nunquam suade mihi vana - “Odlazi Sotono, ne savjetuj me ispraznostima”; SMQLIVB Sunt mala quae libas; ipse venena bibas - “Zlo je ono sto nudis, sam pij svoj otrov“. Medaljice s prikazom sv.Benedikta su medu najcesce upotrebljavanima. Izradivane su u vrlo mnogo inacica, a nasa bi pripadala tipu CII3, prema Kunczeu. Jednaki primjerak iz Ljubljane, Knez datira u razdoblje od 15. do 17.st. (KNEZ 2001). 12- Canjevo ’07, Sektor L, Sloj 2, S od Z22, PN100. 17-18.st. Ae. 21 x 22 mm. Svetacka medaljica. Av: Prikaz Triju svetih kraljeva i Bogorodice s malim Isusom Rv: S3REGES GASPAR-MELC HIOR-BALTHAS AR«ORA«PRONO BISHWNCETIHO RA-MORTIS NOSTRA (KUNCZE 1885, var. IIB7E, s.268,269; KNEZ 2001, br.148, s.107). Prilicno cesta medaljica. Postoji vise inacica, koje ukljucuju razlicit prikaz na aversu i malo drukciji tekst (KNEZ 2001, br.148.s.107, ova inacica datirana u 18.st.). Ovaj primjerak mogao bi se datirati u 17-18.st. Numizmaticki nalazi s utvrde Canjevo vrlo su vrijedni za istrazivace, jer su inace rijedak nalaz prilikom sustavnih iskopavanja burgova. S obzirom na svoju krhkost i male dimenzije, tesko ih je pronaci prilikom pregledavanja velike kolicine

Bust facing right, laureate. Rv: RECHEN PFENNING 1 I l«D There is a lion facing right with the stretched right paw (FORERR 1904, 588; SCHLICKEYSEN F.W.A. 1882, 201.). This is in fact so called rechenpfenning, a tool for counting. Initials in the segment, I.I.D. probably indicate the engraver Johann Jacob Dietzel from Niirnberg, from 1736. It is considered that he was active from the year 1710 to 1740, making medals and similar things (BEKIC 2005a, 246). 11-Canjevo 07, Sector L, Layer 3, N of W22. SF132. 15th to 17th century. Ae: 21x29 -mm. Saint medallion. Av:-BENEDICT •CRVX«S«P« St Benedict stands, facing front, in the left hand holding a glass with a snake, in the right hand a long stick with a cross Rv: «l HS«V«R«S«N«S«M«V«S«M«Q«L«I«V«BIn the middle of the medallion is a cross with a text written vertically- CSSML; horizontally- NDSMD C S
10. Rechennpfenning. Niirnberg,

239

1736.
Rechennpfenning (jeton). Niirnberg, 1736

PI B
(KUNCZE 1885, var. CII3, s.300-303; KNEZ 2001, br.6, s.37). St Benedict is a founder of the Benedictine order, born in 483, died in 543 (KUNCZE 1885, 300). On reverse side there are many abbreviations. Their meanings are meant to protect the bearer. The meaning of the abbreviation CSSML is Crux Sacra Sit Mihi Lux, that is May the holy Cross be for me a light; NDSMD Non Draco Sit Mihi Dux - Let not the dragon be my guide; CSPB Crux Sancti Patris 11. Svetacka medaljica s likom Benedicti - Cross of the Holy Father Benedict; sv.Bendikta VRSNSMV. Vade retro Satana; nunquam suade mihiSaint medallion with the image of St vana - Step back Satan / Never tempt me with vain Benedict things; SMQLIVB Sunt mala quae libas; ipse venena bibas - Evil are the things thou profferest, drink thou thy own poison. Medallions with the image of St Benedict are among the most often used. They were made in many various types and according to Kuncze, our could belong to the type CII3. The same example from Ljubljana, Knez dates from the period from the 15th to 17th century (KNEZ 2001). 12-Canjevo ’07, Sector L, Layer 2, N of W22, SF100. From the 17th to the 18th century. Ae. 21x22 mm. Saint medallion. Av: The depiction of the Epiphany and Holy Mother with Christ Rv: S3REGES GASPAR-MELC HIOR-BALTHAS AR«ORA«PRONO BIS-NVNCETIHO RA-MORTIS

12. Svetacka medaljica s prikazom Tri sveta kralja Saint medallion with the depiction of the Epiphany

240 —

gradevinskog urusenja. Ovih desetak primjeraka pomazu nam u opcem vremenskom odredenju obitavanja na utvrdi, a pojedini daju i mnogo vrijednije podatke, u vezi s datacijom pojedinih faza gradnje ili zatvorenih cjelina. Nadam se da ce ih tijekom slijedecih istrazivanja biti i mnogo vise, kako bi ih bilo dovoljno za izradu statisticke analize optjecaja novca na Kalniku od 14. do 18.st.

NOSTRA (KUNCZE 1885, var. IIB7E, s.268, 269; KNEZ 2001, nb.148, s.107). This medallion is quite often found. There are many examples, which include different depiction on averse and a slightly different text (KNEZ 2001, nb.148. s.107, this variant dates from the 18th century). This example could be dated from the 17th to 18th century. Numismatic finds from the Fort Canjevo are very valuable for the researchers, because they are rarely found during the excavation of burgs. Regarding its fragility and small dimensions, it is very difficult to find them during the examining the large quantity of the construction cave-in. These 10 or so examples help us in general dating of the inhabiting of the fort, and some of them give very valuable information, considering the dating of particular phases of the construction or closed contexts. I hope that during the following excavations such finds will be more numerous in order to collect enough number for making a statistic analysis of the circulation of the money on Kalnik from the 14th to the 18th century.

1 14577 8

2

I

3

|

4

|

5

|

6

9

10

1493

1528

1581 1609 1613 16191637

1583

1637?1657?

Kat.br. /Cat.nr. 1450.g./AD 1460.g./AD 1470.g./AD 1480.g./AD 1490.g./AD 1500.g./AD 1510.g./AD 1520.g./AD 1530.g./AD 1540.g./AD 1550.g./AD 1560.g./AD 1570.g./AD 1580.g./AD 1590.g./AD 1600.g./AD 1610.g./AD 1620.g./AD 1G30.g./AD 1640.g./AD 1650.g. / A D 1660.g./AD 1670.g./AD 1680.g./AD 1690.g./AD 1700.g./AD 1710.g./AD 1720.g./AD 1730.g./AD Nom./Denom, Kovnice/Mints 1697 3 Kreuzer Austrija Lazni denar Ugarska

Pfennig Wien

1/2 Kreuzer Obol Denar Denar Denar Salzburg Kormocbanya Kormocbanya Kormocbanya Kormocbanya

1736 Duarius Rechenpfenning Kormocbanya Nuernberg

°

So

—,

~3

^

CD

§ s s§

NUMISMATIC FINDS FROM FORT CANJEVO

OSTALI NALAZI UTVRDE CANJEVO
Robert Cimin Hrvatski restauratorski zavod Odjel za kopnenu arheologiju
Stakleni nalazi Stakleni predmeti zbog svoje su lomljivosti onodobno bili posebno vrijedni. Vecina je staklenih predmeta izradivana samo u nekoliko radionickih centara, primjerice u samostanu Zice (15.st.) i u Ljubljani (16.st.), a na podrucju Jadrana bile su poznate vece radionice u Dubrovniku i Veneciji (LAZAR 2001, 69). Problem je bio tim veci sto je tako krhko staklo bilo iznimno tesko dopremati na vece razdaljine. U razgovoru s Vesnom Bikic (Arheoloski institut, Beograd) doznao sam da je Venecija u jednom vremenskom intervalu svoje staklare poslala “negdje” u juznu Ugarsku sa zadatkom da staklom opskrbe protuturske utvrde. Prema tome je na utvrdu Canjevo staklo moglo stizati iz Ljubljane ill nekog meni nepoznatog centra iz prostora juzne Ugarske. Staklo tog vremena prepoznaje se po prozirnim stijenkama ispunjenim najsitnijim mjehuricima zraka, nastalih prilikom njihova puhanja. Na vecini je ulomaka uocljiva podloznost irizaciji, tj. svojevrsnom kemijskom procesu koji se ocituje u ljustenju stijenki u listicima smede, crvenkastosmede ili zelenkaste boje (GUDELJ 2006, 30). Na utvrdi Canjevo pronadeno je vrlo malo staklenih predmeta i uglavnom su vrlo fragmentirani. Glavninu cine ostaci prozorskih okana (T.1-1-5), odnosno ulomci okruglog prozorskog stakla omedenoga olovnim okvirom (T.1-6-7). Vecinom je rijec o vrlo tankom staklu, debljine tek 1-2 mm. Takva stakla (vitraji) bili su sastavni dijelovi crkava i katedrala, te vjerojatno i kapelica na kasnosrednjovjekovnim utvrdama, a koristena su vec pocev od 14.st. Irena Lazar donosi rekonstrukciju prozora crkve sv. Lenarta u Dreveniku (Slovenija) s grbom grofova Celjskih (LAZAR 2001, 80, SI. 3). Postoje dva nacina postavljanja prozorskih okana. Jedan je nacin kao na Dreveniku, gdje se oknima pokusava iskoristiti sto vise prostora, tako da se meduprostor popunjava trouglim stakalcima. Drugim se nacinom ostavlja veci meduprostor za romboidna stakalca (TESTORI 2000, 155, cat.16-18). Stakalca izmedu okana (T.1-8-12) razlicitih su oblika, a redovito se javlja obrada na jednoj ili vise strana, poradi prilagodavanja stakla pojedinom meduprostoru. Stakleni set za pice (vrc, boca, casa) redovito je upotrebljavan medu najbogatijim srednjovjekovnim gradanstvom, a takve su se posude najcesce uvozile. Na utvrdi Canjevo pronadena su tri ravna oboda jednostavnih staklenih casa

OTHER FINDS FROM FORT CANJEVO
Robert Cimin Croatian Conservation Institute Department of Land Archaeology
Glass finds Glass objects were, because of their fragility, especially valuable in that period. Most of glass objects were made only in several workshop centres, for example, in the monastery Zice (15th century) and in Ljubljana (16th century), and on the Adriatic coast area, big workshops in Dubrovnik and Venice were well known (LAZAR 2001, 69). The problem with glass was that such fragile material was exceptionally difficult to deliver to greater distances. In the conversation with Vesna Bikic (Archaeological Institute, Belgrade), I found out that, in one period, Venice sent their glassware craftsmen “somewhere” in the south Hungary in order to supply anti-Turkish fortifications with glass. Based on that, glass could have arrived to Fort Canjevo from Ljubljana or some other centre that I am not familiar with, from the south Hungary area. The glassware of that time is recognisable for its translucent walls filled with the tiniest air bubbles, ^ f l made during its blowing. On t h e £ majority of sherds, subjection t o ^ iridescence is noticeable, that is ' subjection to a certain chemical process that is manifested in peeling the walls in thin sheets of brown, reddish-brown, or greenish colour (GUDELJ 2006, 30). On Fort Canjevo very few glass objects have been found, most of them being very fragmented. The majority are the remains of window panes (T.1-1-5), sherds of a round window that was bounded with a lead frame (T.16-7). It is usually very thin glass, only 1-2 mm thick. Such windows (stained-glass windows) were integral parts of churches and cathedrals and probably chapels on late medieval forts, their use starting in the 14th century. Irena Lazar presents a reconstruction of the windows of St. Leonard church in Drevenik (Slovenia), with the coat of arms of the Counts of Celje (LAZAR 2001, 80, Fig.3). There are two ways of placing window panes. One way is, as we can see in Drevenik, to use as much space as possible with the panes, in a way that the gap between them was filled with small triangle pieces of glass. The other way leaves more space for pieces of glass of rhomboid form (TESTORI 2000, 155, cat.16-18). Pieces of glass between the panes (T.1-8-12) are of different forms, and there is normally working on one or more sides in order to adjust glass to a particular interspace.

243

1. Dio prozorskog stakla (T.1-1) Part of a window pane (T.1-1)

2. Grlo vrca s izljevom (T.2-3) Upper part of a jug (T.2-3)

3. Plasticni naljepak (bukl) sa stijenke case (T.3-2) Application on a glass (T.3-2)

Glass drinking set (jug, bottle, glass) was often used among the richest medieval citizens and such vessels were the most often imported. On Fort Canjevo, three flat rims of plain glasses, made of glass, have been found (T.2-1,2,4). Such glasses could be dated in the narrower period so they should be attributed to the 15th-16th century. Two found bottoms should also be attributed to these glasses (T.2-7,9). Bigger sherd is of light purple colour, and bluish and greenish nuances of glass are one of the characteristics of the 15th century, which can be noticed on protrusions of the glasses (LAZAR 2001, 74). Apart from the glasses, there is an interesting sherd of a rim and shoulder of a jug (T.2-3). The rim is of a threefoliate spout, of greenish colour and it is similar to the example from Friuli in Italy, from the 15th century (TESTORI 2000, Fig.82, cat.7). The remained two bottoms of the vessels that were found are probably sherds of simple, but richly decorated bottles (T.2-8,10; TESTORI 2000, cat.8-10). Regarding the place where they were found, the vessel with a flat rim (T.2-5) as well as a bigger sherd of a jug with a nicely made handle (T.3-7) should be dated from the end of the 17th century to the beginning of the 18th century.
4. Dva primjera nacina slaganja prozorskog okna. Prostor izmedu kruznih stakala popunjava se razlicitim oblicima. A- slaganje okna jednog iznad drugog. B- umetanje jednog okna izmedu druga dva Two examples of arranging a window pane. The space between round glass is filled with different shapes. Aarranging of panes one above another B- inserting one pane between the other two

5. Ukraseno dno case (T.3-8) Decorated bottom of the glass (T.3-8)

6. Ulomak ukrasene posude (T.3-10) Part of a decorated vessel (T.3-10)

(T.2-1,2,4). Takve case teze se mogu datirati u uze razdoblje, pa bi ih trebalo pripisati 15-16.st. Casama bi trebalo pribrojiti i dva pronadena dna (T.2-7,9), a veci ulomak obiljezava svijetlo ljubicasta boja, a plavkasti i zelenkasti tonovi stakla karakteristika su 15.st., kao sto je to vidljivo na buklama casa (LAZAR 2001, 74). Osim casa zanimljiv je ulomak oboda i ramena vrca (T.2-3). Obod je trolisnog izljeva, zelenkaste boje i slican je primjerku iz Friulija u Italiji iz 15.st. (TESTORI 2000, Fig.82, cat.7). Preostala pronadena dna posuda vjerojatno su ulomci jednostavnih, ali i bogatije ukrasenih boca (T.2-8,10; TESTORI 2000, cat.8-10). S obzirom na mjesto nalaza, zdjelicu (T.2-5) ravnog oboda trebalo bi datirati na kraj 17. do pocetka 18.st. kao i veci ulomak vrca (T.3-7) s lijepo izradenom ruckicom. Medu preostalom sacicom pronadenih ulomaka staklenih posuda valja istaknuti tek nekoliko plasticno istaknutih bukli nalijepljenih na stijenku casa (T.3-1-5). Bukle su cinile ukras tzv. Krautstrunk casa, odnosno gotickih casa uvozenih iz venecijanskih i srednjoeuropskih radionica od 15. do sredine 16.st. Bile su bacvastog tijela na kupolasto izbocenim bazama i Ijevkastog oboda, a mogle su biti dodatno ukrasene prstenasto apliciranim nitima na prijelazu tijela u vrat (GUDELJ 2006, 31-33). Sve su pronadene u datiranom sloju sonde J (2.pol.15.st.). Vrlo ih je mnogo pronadeno u Celju i Kostanjevici na Starem gradu nad Podbocjem koje takoder datiraju u 15-16.st. (LAZAR 2001, 72, Kat.br. 24-30, 35-43, 46; PREDOVNIK 2003, Kat. st. 664-667). Mozda najzanimljiviji stakleni predmet je ulomak tordirane rucke case ili vrca (T.3-6) s umetnutom staklenom pastom plave

Among the remained few sherds of glass vessels, just couple of plastic protrusions, glued on the glasses wall should be mentioned (T.3-15). Protrusions were a decoration of, so called, KrautstrunkQ\asses, gothic glasses, imported from the Venetian and middle European workshops from the 15th to the middle of the 16th century. They had a barrel-shaped body on dome-like protruded bases and a funnel-shaped rim, and could be additionally decorated with ring-like threads at the transition from the body into neck (GUDELJ 2006, 31-33b) All of them were found in the dated layer of the Trench J (second half of the 15th century). Many of them were found in Celje and Kostanjevica on Stari grad over Podbocje and they also date in the 15th-16th century (LAZAR 2001, 72, Cat.24-30, 35-43, 46; PREDOVNIK 2003, Cat.664-667). Maybe the most interesting glass object is a sherd of a twisted handle of a glass or a jug (T.3-6) with inserted blue glass paste. Such way of decorating is very rare in the neighbouring area, which makes the sherd even more important. The remaining several sherds are decorated parts of the belly, usually they are relief band-like ribbons (T.3-8-11). Sherds T.3-10,11 belong to a gothic glass beakers up to 40 cm high. They can be found in czech Opava (SEDLACKOVA 2004, obr.2) and are dated in 2nd half of the 15th or 16th century. Stone finds On Fort Canjevo just several stone artefacts have been found, whetstones and cannon balls. Smaller blades (house knives, sickles etc.) have been grinded using small, portable whetstones. On the fort two whetstones have been found, the

boje. Takav nacin ukrasavanja vrlo je rijedak na okolnom podrucju, cime pojedinacan nalaz dobiva na znacaju. Preostalih nekoliko ulomaka cine ukraseni dijelovi trbuha, a obicno je rijec o reljefnim trakastim vrpcama (T.3-8-11). Ulomci T.3-10,11 pripadaju gotickim staklenim peharima visokim do 40 cm, kakvi se pronalaze u ceskoj Opavi (SEDLACKOVA 2004, obr 2) a datiraju u 2.pol.15-16.st. Kameni nalazi Na utvrdi Canjevo pronadeno je tek nekoliko predmeta izradenih od kamena, a rijec je zapravo samo o brusevima i topovskim kuglama. Manje ostrice (nozevi za jelo, srpovi itd.) ostreni su pomocu manjih rucnih kamenih bruseva. Na utvrdi su pronadena dva primjerka brusnog kamena - prvi (PN88, T.4-1) je cetvrtastog presjeka vidljivo istrosenih (suzenih) krajeva, a drugi (PN59, T.4-2) ovalnog presjeka slomljen na jednom kraju. Kameni brusovi cest su nalaz iz 16.st. pa tako postoje u Ciglenici kod Varazdinskih Toplica (BEKIC 2006b, 40, T8-6) i Staroj Vesi kod Nedelisca (BEKIC 2006b, 221, T15-6,7). Vise ih je pronadeno u Otoku pri Dobravi (SRIBAR, STARE 1981, T.65-2,7, T.67-2, T.69-1,8, T.70-6, T.7577, T.81-2). Za razliku od njih, vece ostrice maceva, sjekira i slicno brusene su vecim brusovima kakvi se ponegdje u Hrvatskoj i danas upotrebljavaju, npr. u selu Poljice u Konavlima (kompleks etno-turizma Kuce Glaviclz 1896.g.). Tamosnji brus ima kameno postolje s dva utora za zeljeznu osovinu i rucku koja ga okrece. Brus se pri vrtnji neprestano vlazi vodom iz postolja. U djelu Svicarca Josta Ammana (1539-1591) Das Standebuch (1568) prikazano je vise od stotinu razlicitih zanimanja u 16.st., medu njima i brusenje ostrica. Slicno su izgledali i brusovi iz utvrde Canjevo, s tim da jezeljezni i kameni dio moglo nadomjestiti drvo. Ulomak brusa (PN65, T.4-4) od sitnozmatog kvarcnog kamena zelenkaste je boje, a izvorno je bio kruznog oblika sa cetvrtastom rupom u sredini. Drugi brus (PN114, T.4-3) takoder ima cetvrtastu rupu za nasad u sredini, ali je veceg promjera i uze brusne povrsine. Datirani sloj stavlja ga na kraj 17 - pocetak 18.st. Osim vec spomenutih metalnih puscanih kugli (zeljezne i olovne), na utvrdi su koristene i kamene vapnenacke kugle razlicitih kalibara. Takove su kugle pocele sluziti tijekom 15.st., bilo rucno, pomocu pracki ili manjih rucnih topova. Prilicno su nepravilne pa stoga postoji kugla promjera 2729 mm i 32-34 mm (PN60, PN72, T.4-5,6). Slicnih ima i na drugim utvrdama, primjerice na Cacvini ili gradu Ruzici, premda su tamosnje vecinom bile vecih kalibara (RADIC, BOJCIC 2004, 154, Kat. 286; GUDELJ 2006, 23). Jedina veca kamena kugla na Canjevu sacuvana je samo u polovici (PN47, T.4-7). Promjera je 105 mm, te bi u usporedbi s onim na Ruzici citava trebala teziti oko 1,5 kg.

7. Ilustracija Josta Ammana iz 1568.g. koja prikazuje nacin brusenja ostrica Illustration that shows the way of whetting of edges. Jost Amman, 1568

245

first one (SF88, T.4-1) has a rectangular cross section with visibly worn (narrowed) edges, and the second one (SF59, T.4-2) has an oval cross section, broken on one end. Whetstones are very often found among the finds from the 16th century and they have also been found at Ciglenica near Varazdinske Toplice (BEKIC 2006b, 40, T.86) and Stara Ves near Nedelisce (BEKIC 2006b, 221, T.15-6,7). More of them have been found in Otok near Dobrava (SRIBAR, STARE 1981, T.652,7, T.67-2, T.69-1,8, T.70-6, T.75-77, T.81-2). As opposed to these, bigger blades of swords, axes etc., have been whetted with bigger whetstones that are still used in some places in Croatia, for example, in the village Poljice in Konavle (ethno tourism complex Kuca G/awcfrom 1896). Such whetstone has a stone base with two grooves for iron shaft and a handle that spins it. During the spinning, the whetstone is continuously moistened with water from the base. In the work of the Swiss Jost Amman (1539-1591) Das Standebuch (1568), more then a hundred different occupations in the 16th century are presented, among them blade whetting. Whetstones from Fort Canjevo also looked similar, with the difference that iron and stone part could have been replaced with wood. Sherd of a whetstone (SF65, T.4-4), made of fine-grained quartz stone is of greenish colour, and originally was round with a rectangular hole in the middle. The other whetstone (SF114, T.4-3) also has a rectangular hole for embedding, but it has bigger diameter and narrower whetting surface. The dated layer places it at the end of the 17th and the beginning of the 18th century. Apart from already mentioned metal gun ball bullets (made of iron and lead), a limestone balls of different calibres have also been used on the fort. The use of such balls started during the 15th century, manually, using catapults or small hand

8. Kameni brus cetvrtastog presjeka istrosenih krajeva (PN88, T.4-1) Whetstone of rectangular cut, of eroded ends (SF88, T.4-1)

9. Dio kamenog kruznog brusa s cetvrtastom rupom za nasad (PN65, T.4-4) Part of a stone round whetstone with a rectangular hole for embedding (SF65, T.4-4)

246

KATALOG Tabla 1 - Stakleni i olovni dijelovi prozorskih vitraja 1- Ulomak kruznog prozorskog okna. Staklo. Canjevo ’06, Sektor C, S od Z8, Sloj 2. 2- Ulomak kruznog prozorskog okna. Staklo. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 3- Ulomak kruznog prozorskog okna. Staklo. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz ispod sjeverne litice. 4- Ulomak kruznog prozorskog okna. Staklo. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 5- Ulomak kruznog prozorskog okna. Staklo. Canjevo ’04, Ciscenje kule. 6- Ulomak okvira prozorskog okna. Olovo. Canjevo ’05/2, Sonda J, Sloj 5. 7- Ulomak okvira prozorskog okna. Olovo. Canjevo ’06, Sektor C, I od Z7, Sloj 3. 8- Dio prozora. Staklo. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz ispod sjeverne litice. 9- Dio prozora. Staklo. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz ispod sjeverne litice. 10- Dio prozora. Staklo. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 11- Dio prozora. Staklo. Canjevo ’06, J od Z12 i Z13. 12- Dio prozora. Staklo. Canjevo ’06, J od Z12 i Z13. Tabla 2 - Ulomci staklenih posuda 1- Ulomak ravnog oboda case. Staklo. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz ispod sjeverne litice. 2- Ulomak ravnog oboda case. Staklo. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz pri vrhu. 3- Ulomak trolisnog izljeva vrca. Staklo. Canjevo ’05, Sektor I, Sloj 1. 4- Ulomak ravnog oboda case. Staklo. Canjevo ’05, Sektor I, Sloj 1. 5- Ulomak ravnog oboda manje zdjelice. Staklo. Canjevo ’06, Sektor C, S od Z8, Sloj 3. 6- Ulomak dna posude (casa). Staklo. Canjevo ’06, J od Z12 i Z13. 7- Ulomak dna posude (casa). Staklo. Canjevo ’05, Sektor F, Sloj 1. 8- Ulomak dna posude (vrc ili boca). Staklo. Canjevo ’06, J od Z13 i Z25. 9- Ulomak dna posude (casa). Staklo. Canjevo ’06, J od Z12 i Z13. 10- Ulomak dna posude (vrc ili boca). Staklo. Canjevo ’04, Ciscenje kule. Tabla 3- Ulomci 1- Bukla goticke Sonda J, Sloj 5. 2- Bukla goticke Sonda J, Sloj 5. 3- Bukla goticke Sonda JJ, Sloj 3-6. 4- Bukla goticke Sonda J, Sloj 5. 5- Bukla goticke Sonda J, Sloj 5. staklenih posuda case. Staklo. Canjevo ’05/2, case. Staklo. Canjevo ’05/2, case. Staklo. Canjevo ’05/2, case. Staklo. Canjevo ’05/2, case. Staklo. Canjevo ’05/2,

cannons. They are of quite irregular form, therefore there is a ball with the diameter of 27-29 mm as well as one with the diameter of 32-34 mm (SF60, SF72, T.4-5,6). There are similar ones on other forts as well, for example on Cacvina or Ruzica, although those were of bigger calibres (RADIC, BOJCIC 2004, 154, Cat. 286; GUDELJ 2006, 23). One half of a bigger stone ball has been preserved at Canjevo (SF47, T.4-7). It has the diameter of 105 mm, and compared with that one at Ruzica, should weigh about 1,5 kg. CATALOGUE Table 1 - Parts of stained glass windows 1- Sherd of a round window pane. Glass. Canjevo ’06, Sector C, N from W8, Layer 2. 2- Sherd of a round window pane. Glass. Canjevo ’06, Sector C , W from W7, Layer 3. 3- Sherd of a round window pane. Glass Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 4- Sherd of a round window pane. Glass. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 5- Sherd of a round window pane. Glass. Canjevo ’04, The cleaning of the tower. 6- Sherd of a window pane frame. Lead. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 7- Sherd of a window pane frame. Lead. Canjevo ’06, Sector C, E from W7, Layer 3. 8- Fragment of a window. Glass. Canjevo ’05/ 2, Chance find under the north cliff. 9- Fragment of a window. Glass. Canjevo ’05/ 2, Chance find under the north cliff. 10- Fragment of a window. Glass. Canjevo ’06, Sector C, W from W7, Layer 3. 11- Fragment of a window. Glass. Canjevo ’06, S from W12 and W13. 12- Fragment of a window. Glass. Canjevo ’06, S from W12 and W13. Table 2 - Sherds of glass wessels 1- Sherd of a flat glass rim. Glass. Canjevo ’05/ 2, Chance find under the north cliff. 2- Sherd of a flat glass rim. Glass. Canjevo ’05/ 2, Chance find near the top. 3- Sherd of jug with a three-foliate mould. Glass. Canjevo ’05, Sector I, Layer 1. 4- Sherd of a flat glass rim. Glass. Canjevo ’05, Sector I, Layer 1. 5- Sherd of a flat rim of a small bowl. Glass. Canjevo ’06, Sector C, N of W8, Layer 3. 6- Sherd of a bottom of a vessel (glass). Glass. Canjevo ’06, S of W12 and W13. 7- Sherd of a bottom of a vessel (glass). Glass. Canjevo ’05, Sector F, Layer 1. 8- Sherd of a bottom of a vessel (a jug or a bottle). Glass. Canjevo ’06, S of W13 and W25. 9- Sherd of a bottom of a vessel (glass). Glass. Canjevo ’06, S of W12 and W13. 10- Sherd of a bottom of a vessel (a jug or a bottle). Glass. Canjevo ’04, The cleaning of the tower.

6- Tordirana drska vrca ispunjena plavom staklenom pastom. Staklo. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz ispod sjeverne litice. 7- Drska i tijelo vretenastog vrca. Staklo. Canjevo ’06, Sektor C, S od Z8, Sloj 3. 8- Ulomak trbuha posude ukrasen plasticnim rebrom. Staklo. Canjevo ’06, Sektor C, Z od Z7, Sloj 3. 9- Ulomak trbuha posude ukrasen plasticnim rebrom. Staklo. Canjevo ’05/2, Slucajni nalaz ispod sjeverne litice. 10- Ulomak trbuha posude ukrasen s dva plasticna rebra. Staklo. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 1-2. 11- Ulomak trbuha posude ukrasen s tri plasticna rebra. Staklo. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 1-2. Tabla 4 - Kameni brusevi i topovske kugle 1- Brus cetvrtastog presjeka istrosenih krajeva. Kamen. PN88. Canjevo ’07, Sektor L, J od Z26, Sloj 1-2. 2- Brus ovalnog presjeka. Kamen. PIM59. Canjevo ’06, S od Z14. 3- Dio kruznog brusa sa cetvrtastom rupom za nasad. Kamen. PN114. Canjevo ’07, Sektor C, S od Z8, Sloj 4. 4- Dio kruznog brusa sa cetvrtastom rupom za nasad. Kamen. PN65. Canjevo ’05, Slucajni nalaz pri vrhu. 5- Manja topovska kugla. Kamen. PIM60. Canjevo ’06, J od Z12. 6- Manja topovska kugla. Kamen. PIM72. Canjevo ’06, Izmedu Z13 i Z23. 7- Veca topovska kugla. Kamen. PN47. Canjevo ’06, Unutar Z13.

Table 3 - Sherds of glass wessels 1- Protrusion of a gothic glass. Glass. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 2- Protrusion of a gothic glass. Glass. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 3- Protrusion of a gothic glass. Glass. Canjevo ’05/2, Trench JJ, Layer 3-5. 4- Protrusion of a gothic glass. Glass. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 5- Protrusion of a gothic glass. Glass. Canjevo ’05/2, Trench J, Layer 5. 6 Twisted handle of a jug filled with blue glass paste. Glass. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 7- Handle and body of a spindle-shaped jug. Glass. Canjevo ’06, Sector C, N from W8, Layer 3. 8- Sherd of the belly of a vessel decorated with a plastic rib. Glass. Canjevo ’06, Sector C, W from W7, Layer 3. 9- Sherd of the belly of a vessel decorated with a plastic rib. Glass. Canjevo ’05/2, Chance find under the north cliff. 10- Sherd of the belly of a vessel decorated with two plastic ribs. Glass. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 1-2. 11- Sherd of the belly of a vessel decorated with three plastic ribs. Glass. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 1-2. Table 4 - Whetstones and cannon balls 1- Whetstone of rectangular cross section, of worn ends. Stone. Canjevo ’07, Sector L, S of W26, Layer 1-2. 2- Whetstone of oval cross section. Stone. SF59.Canjevo ’06, N of W14. 3- Part of a round whetstone with a rectangular hole for embedding. Stone. SF114. Canjevo ’07, Sector C, N of W8, Layer 4. 4- Part of a round whetstone with a rectangular hole for embedding. Stone. SF65. Canjevo ’05. Chance find near the top. 5- Small cannon ball. Stone. SF60. Canjevo ’06, S of W12. 6- Small cannon ball. Stone. SF72. Canjevo ’06, Between W13 and W23. 7- Big cannon ball. Stone. SF47. Canjevo ’06, Between W13.

247

248

s^^X^a

- 211

D

Tabla 1 - Stakleni i olovni dijelovi prozorskih vitraja / Table 1 - Parts of stained glass windows

^

6

i

' i

I

I

Tabla 2 - Ulomci staklenih posuda / Table 2 - Sherds of glass wessels

250

Tabla 3 - Ulomci staklenih posuda / Table 3 - Sherds of glass wessels

251

Tabla 4 - Kameni brusevi i topovske kugle / Table 4 - Whetstones and cannon balls

ARHEOZOOLOSKA ANALIZA KOSTIJU S UTVRDE CANJEVO
Tajana Trbojevic Vukicevic, Ana Stilinovic Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarski fakultet Sveucilista u Zagrebu
Arheozooloska analiza obuhvatila je ostatke faune iskopane na lokalitetu utvrde Canjevo od 2003. do 2006. godine. Ukupan uzorak sastoji se od 4980 fragmenata kostiju, zuba i rogova, prvenstveno sisavaca, a identificiran je i znatan broj kostiju ptica, te i ostaci riba i kornjaca. Determinirano je 1478 skeletnih elemenata, od toga 1318 (89,17%) pripada sisavcima, 151 (10,22%) pticama, 5 (0,34%) ribama i 4 (0,27%) kornjacama (Grafikon 1). Izrazita fragmentiranost uzoraka, posebice dugih kostiju sisavaca, bitno je otezala tocnije razlikovanje pojedinih vrsta i potpuno onemogucila biometrijsku analizu. Razlikovanje pojedinih skeletnih elemenata ovaca {Ovis aries L.) i koza {Capra hircus L.) pokatkad je nemoguce i u cjelovitih recentnih kostiju, a to je posebno naglaseno kod vise ili manje ostecenih arheoloskih uzoraka. Stoga je dio kostanih ostataka kojima se, zbog nedostatka bitnih anatomskih elemenata, nije mogla odrediti preciznija pripadnost vrsti (ovca ili koza) uvrsten u zajednicku skupinu malih prezivaca. Slicno je i kod razlikovanja kostiju goveda {Bos taurus L.) i jelena obicnog {Cervus elaphus L. ), pa su neki njihovi kostani ostaci uvrsteni u skupinu velikih prezivaca. Broj identificiranih uzoraka (NISP) prema pojedinim vrstama sisavaca prikazan je u Tablici 1., a njihov postotni udio (%NISP) u grafikonu 2. Kosti lubanje {cranium) uvrstene su zajedno, osim gornje celjusti {maxilla) i rogova {cornua), odnosno roznih izdanaka. Takoder je izdvojena donja celjust {mandibula) i pojedinacni zubi {dentes). Osim prvog {atlas) i drugog {axis) vratnog kraljeska, svi su ostali uvrsteni u skupinu kraljezaka {vertebrae). U metapodije su pobrojani oni kostani ostaci kod kojih se zbog ostecenosti nije moglo utvrditi pripadaju li prednjoj {ossa metacarpalia) ili straznjoj {ossa metatarsalia) nozi. Sve kosti zapesca {ossa carpi) pobrojane su u jednu skupinu, dok su kod kostiju zastopalja {ossa tarsi) izdvojene petna kost {calcaneus) i gleznjaca {talus). Skeletni ostaci goveda {Bos taurus L.) su sa 41,42% najzastupljeniji u cjelokupnom uzorku, pri cemu je najvise donjih celjusti (73 uzorka,

ARCHAEOZOOLOGICAL ANALYSIS OF BONES FROM FORT CANJEVO
Tajana Trbojevic Vukicevic, Ana Stilinovic Department of Anatomy, Histology and Embryology Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb
The archaeozoological analysis included remains of the fauna, dug up on Fort Canjevo site, from the year 2003 to 2006. The total sample consists of 4980 bone, teeth and horn fragments, belonging primarily to mammals. Moreover, a considerable number of bird bones as well as fish and tortoise remains have also been identified. Altogether 1478 skeletal elements have been determined, 1318 (89.17%) belonging to mammals, 151 (10.22%) to birds, 5 (0.34%) to fish and 4 (0.27%) to tortoises (Chart 1). Prominent fragmented structure of samples, especially of mammals’ long bones, made precise distinction of particular species difficult and made biometric analysis completely impossible. The distinction of particular skeletal elements of sheep {Ovis aries L.) and goats {Capra hircus L.) is sometimes impossible even with the whole, recent bones, and the difficulty is especially stressed with more or less damaged archaeological samples. That is the reason why a part of skeletal remains, for which we could not define more precise to which species they belong due to lack of essential anatomic elements, is included in the shared group of small ruminants. The similar case is with the distinction of cattle {Bos taurus L.) and red deer {Cervus elaphus L ) , so some of their skeletal remains have been included in large ruminants group. Table 1 shows the number of identified specimen (NISP) according to particular mammal species, and Chart 2 their percentage (% NISP). Cranium bones are included together, except for the upper jaw {maxilla) and horns {cornua), that is horny growths. Low jaw {mandibula) and single teeth {dentes) have also been separated. Except for the first {atlas) and the second {axis) cervical vertebra, all others are included in the group of vertebrae. The bone remains, for which we could not decide weather they belong to the forelimb {ossa metacarpalia) or hindlimb {ossa metatarsalia) due to damages on them, are included in metapodii. All metacarpal bones {ossa carpi) were included in one group, while tarsal bones {ossa tarsi), heel bone {calcaneus) and ankle bone {talus) were separated.

253

254 90.00%-, 80,00% -J 70,00% -J 60,00% J 50,00% J 40,00% -J 30,00% J 20,00% J 10,00%J 0,00% J«
Grafikon 1. Postotni udio determiniranih kostanih elemenata kraljeznjaka s utvrde Canjevo Chart 1. Percentage of determined bone elements belonging to vertebrates from the Fort Canjevo

1 Prerezana zglobna casica kuka (acetabulum) goveda Cut hip joint (acetabulum) of a cattle.

Skeletal remains of cattle (Bos taurus L.) are with 41.42% the most represented in the whole sample, low jaw bones being the most numerous among them (73 samples, 13.37%). Having in mind that 48 right and 49 left mandibles have been determined, the calculated minimal number of individuals (MNI) is 49. According to the definition of MNI (Klein and Cruz - Uribe, 1984) that would mean there were at least 49 individuals of cattle on the investigated site. However, although it is questionable how such information can be useful for the period of several hundreds (or thousands) years (Bartosiewicz, 1998), it is relevant because it states that in the investigated sample were at least 49 individuals of cattle. Based on eruption sequences and replacement of teeth of upper and low jaw, approximate age of the cattle in the moment of death has been estimated. The calculated age of about 5-6 months is present on 18 samples, and seven samples are younger than six months. For five samples, the estimated age is 26 months (about / 2.5 years), and based only on 3 low jaws we can talk about the animals older then 2 years. 13,37%). S obzirom da je determinirano 48 desnih i 49 lijevih mandibula, izracunati najmanji broj Estimation of age based on eruption sequences jedinki (MNI) iznosi 49. Prema definiciji MNI-ja and replacement of teeth can be confirmed with a (Klein i Cruz - Uribe, 1984), to bi znacilo da je na high degree of accuracy, especially if it is based istrazivanom podrucju bilo najmanje 49 jedinki on the row of teeth in the jaw and not on separate goveda. Medutim, iako je upitno koliko takav teeth (Hillson, 1986). That is why separate teeth podatak moze znaciti za razdoblje od nekoliko have not taken into consideration for the stotina (ili tisuca) godina (Bartosiewicz, 1998), estimation of age, although they are numerous as svejedno nije zanemarivo, jer nam govori da je u well (11.53%). On the basis of long bones epiphyseal fusion, istrazivanom uzorku bilo najmanje 49 individua it follows that the majority of sample belonged to goveda. Na temelju slijeda nicanja i izmjene zuba gornje the animals younger then 2-2,5 years. If we i donje celjusti procijenjena je priblizna dob assume that the cattle at that time were in seasonal goveda u trenutku uginuda. Izracunata dob od reproductive cyclicity (Caput, 1996) and if we take oko 5-6 mjeseci pojavljuje se kod 18 uzoraka a into account the estimated age of the majority of mladih od 6 mjeseci ima 7. Na 5 uzoraka procije- animals, slaughtering of calves (younger then 6 njena dob iznosi oko 26 mjeseci (do 2 5 godine) months) was in late autumn (October, November), a svega na temelju 3 donje celjusti moze se govoriti before winter, so we can possibly talk about o zivotinjama starijima od 2 godine. Procjena dobi seasonal slaughtering of the specific age category. The traces of butchery are noticeable on hip na temelju slijeda nicanja i izmjene zuba moze se joints cavity (acetabulum), (Picture 1) and femur utvrditi s velikom tocnoscu pogotovo ako se bazira na nizu zubiju u celjusti a ne na pojedinacnim heads, in the shape of the cross section through izgubljenim zubima Hillson 1986) Stoga iako the whole joint, which indicates so called primary su pojedinacni zubi takoder brojni (11,53%), nisu butchery, separating the whole hindlimb. Deep cut marks with a sharp metal objects are visible uzeti u obzir za procjenu dobi. Na temelju srastavanja epifiza dugih kostiju on shoulder blades (separation of the front proistjece da je veci dio uzorka pripadao extremity). Secondary butchery, carving up in zivotinjama mladima od 2-2 5 godine Ako smaller parts, is visible on proximal and distal pretpostavimo da su tadasnja goveda bila u epyphisis of the long bones of extremities in the sezonskom spolnom ciklusu (Caput 1996) i ako form of deep cut marks or diagonal cut of the uzmemo u obzir procjenjenu dob najveceg broja whole bone, which indicates joint disarticulation. zivotinja klanje teladi (dobi do 6 mjeseci) bilo je u On several vertebrae, it has been noticed they kasnu jesen (listopad studeni) odnosno prije were cut or even sawn through median (through zime pa se eventualno mo2e govoriti i o the middle), which would indicate that the carcass was sawn by half, probably after evisceration sezonskom klanju odredene dobne kategorije. (Picture 2). Tragovi mesarenja zamjetljivi su na zglobnim Red deer (Cervus elaphus L.) is present in the casicama kuka (acetabulum) (Slika 1) i glavama sample with 55 bone fragments (4.17%), majority bedrene kosti u obliku prereza cijelog zgloba sto upucuje na tzv. primarno mesarenje odnosno of them being bone fragments of the hindlimb.

odvajanje cijele straznje noge. Duboki urezi ostrim metalnim predmetima uocljivi su i na lopaticama (odvajanje prednjeg ekstremiteta). Sekundarno mesarenje, odnosno komadanje na manje dijelove, uocljivo je na proksimalnim ili distalnim epifizama dugih kostiju ekstremiteta u obliku dubokih ureza ili poprecnog prereza cijele kosti, sto upucuje na dezartikulaciju u zglobovima. Na nekoliko je kraljezaka uoceno da su prerezani ili cak prepiljeni medijano (po sredini), sto bi upucivalo da je trup, vjerojatno nakon evisceracije, prepiljen napola (Slika 2). Jelen obicni {Cervus elaphus L) zastupljen je u uzorku sa 55 kostanih odlomaka (4,17%), pri cemu je najvise fragmenata kostiju straznje noge. Na tim su kostima i najbrojniji urezi i poprecni prerezi nastali ostrim metalnim predmetima kao posljedica mesarenja. Na dvije su ceone kosti takoder vidljivi urezi, koji su mogli nastati prilikom odvajanja rogova. Ako se uzme u obzir da su jeleni lovna divljac, kosti pronadene na lokalitetu upucuju da se nakon lova lesina najvjerojatnije komadala na mjestu ulova, a da su se u utvrdu nosile tzv. „bolje mesne partije”, u ovom slucaju straznja noga, i najvjerojatnije cijela glava (u uzorku je ukupno 8 fragmenata kostiju lubanje i 2 zuba) zbog rogova. Na rogovima su takoder uoceni tragovi prereza, ali i izgladivanja, pa je pretpostaviti da su barem djelomicno obradivani. Prema brojnosti identificiranih kostanih elemenata, druga (38,84%) najzastupljenija vrsta su svinje {Sus sp.). Kosti su ubrojene u skupinu Sus sp. zbog nemogucnosti osteometrijske analize, kojom bi se dobivene metrijske vrijednosti

On these bones, cut marks and diagonal cross sections made by a sharp metal objects during the butchery are the most numerous. On two frontal bones, cuts that could have appeared during the separation of antlers are also visible. If we take into consideration that deer is a hunting game, bones found on this site indicate that after the hunting, a carcass was probably carved up on the spot of the catch, and the better meat parts were probably brought in the fort. In this case, these better meat parts are a hindlimb and probably a whole head (in the sample there are 8 fragments of skull bones and 2 teeth altogether) because of the antlers. The traces of cross section as well as traces of flattening have been noticed on the antlers so we can assume they were at least partially treated. According to the number of identified bone elements, second most numerous species (38.84%) are pigs {Sus sp.). The bones have been included in the group Sus sp. because it was impossible to make osteometric analysis in order to compare obtained metric values with the range of dimensions of pig bone fragments from other European sites of the same or approximately same period, in that way separating wild boars {Sus scrofa L.) from domestic pigs {Sus domesticus L). However, based on morphological specific qualities (Babic et al., 2002) of some head bones {os frontale, os parietale, os occipitale i os temporale), foramena supratrochleare of humerus and canines (tusks), at least 45 fragments of wild boar have been identified. Although separate teeth with 104 fragments

Tablica 1. Broj identificiranih uzoraka (NISP) prema pojedinim vrstama sisavaca utvrde Canjevo Table 1. The number of identified specimen (NISP), according to particular mammal species of the Fort Canjevo

2. Kraljezak goveda prepiljen medijano (po sredini) Verterbra of a cattle sawn through median (through the middle)

256

Grafikon 2. Postotni udio (%IMISP) identificiranih uzoraka prema pojedinim vrstama sisavaca utvrde Canjevo Chart 2 Percentage of identified specimen (%NISP) according to particular mammal species of the Fort Canjevo

usporedile s rasponom dimenzija kostanih ostataka svinja s drugih europskih lokaliteta istog ili pribliznog razdoblja i tako odijelile divlje {Sus scrofa L.) od domacih {Sus domesticus L). Ipak, na temelju morfoloskih specificnosti (Babic i sur., 2002) nekih kostiju glave {os frontale, os parietale, os occipitale i os temporale), foramena supratrochleare nadlakticne kosti i ocnjaka (kljova), identificano je najmanje 45 ostataka divlje svinje. lako su pojedinacni zubi sa 104 fragmenta (20,31%) najbrojniji ostaci svinja, za analizu su informativnije donje celjusti (16,60%). Desnih je mandibula 27, lijevih 40, a cjelovitih 6 (spojene lijeva i desna donja celjust), pa MNI za svinje iznosi 46. Vazno je napomenuti da se NISP i MNI ne smiju poistovjetiti sa stvarnim brojem zivotinja u naselju ili u blizini naselja, nego samo kao priblizna procjena brojcanog stanja populacije jedne vrste (Reitz i Wing, 1999). Stoga je vazno da se navedu svi podaci kvantifikacije uzorka (prvenstveno broj identificiranih uzoraka i izracunati najmanji broj jedinki), jer se medusobno nadopunjuju i zajedno mogu pruziti vrijedne informacije (Klein i Cruz Uribe, 1984; Crabtree, 1990). I\la temelju slijeda nicanja i izmjene zuba gornje i donje celjusti, 3 su jedinke u trenutku smrti bile u dobi 1-3 mjeseca, 15 ih je bilo u dobi od 10 do 18 mjeseci, a na 22 uzorka procijenjeno je da su zivotinje bile starije od 18 mjeseci. Broj ocnjaka {dens caninus) iznosi 42, od cega ih najmanje 19 pripada muzjacima, pri cemu neki od veprova imaju i trofejnu vrijednost. Na temelju srastavanja epifiza dugih kostiju, procijenjeno je da je 5 jedinki bilo u dobi izmedu 1-2 godine i 12 mladih od te dobi. Jedinki dobi od oko 3,5 godine bilo je tri, a mladih od 3 godine dvadeset dvije. Odredivanje dobi ovim nacinom mnogo je tocnije za nesrasle uzorke koji rano srastavaju, jer se za uzorke kojima je epifiza srasla ne moze znati potjecu li od zivotinje koja je uginula neposredno nakon srastavanja ili mnogo godina kasnije (Reitz i Wing, 1999).

(20.31%) are the most numerous remains of pigs, law jaws (16.60%) give more information for the analysis. There are 27 right mandibles, 40 left, and 6 whole mandibles (left and right half of jaw fused) so MNI for pigs is 46. It is important to remind that MNI and NISP cannot be identified with the real number of animals in the settlement or near the settlement, but represent just an approximate estimation of the number of population of a species (Reitz and Wing, 1999). From this reason, it is important to list all data of quantification of samples (first of all, the number of identified samples and calculated minimal number of individuals) because they are interchangeable and together can offer some valuable information (Klein and Cruz - Uribe, 1984; Crabtree, 1990). Based on teeth eruption sequences and replacement of upper and law jaw teeth, 3 individuals were 1-3 months old in the moment of death, 15 of them were 10-18 months old, and 22 samples showed that the animals were older then 18 months. The number of canines (dens caninus) is 42, out of which at least 19 belong to males, some of the wild boars having a trophy value. Based on epiphyseal fusion of long bones, it has been estimated that 5 individuals were 1-2 years old and 12 of them younger then that. There were 3 individuals about 3.5 years old, and 22 individuals younger then 3 years. The estimation of age by this way is more precise for unfused samples which fuse together early, because for the samples with fused epyphisis we cannot know whether they originate from an animal that died shortly after fusing or many years later (Reitz and Wing, 1999). The traces of primary butchery are visible primarily on acetabulum. Cut marks that are the result of secondary butchery can be find sporadically on joint surfaces of long bones epyphisis (disarticulation) or on diaphysis (removing of meat). On the fragments of occipital

Tragovi primarnog mesarenja vidljivi su prvenstveno na acetabulumima. Urezi koji su posljedica sekundarnog mesarenja nalaze se sporadic™ na zglobnim povrsinama epifiza dugih kostiju (izglobljavanje) ili na dijafizama (skidanje mesa). Na fragmentima zatiljnih kostiju (os occipitale) i prvih vratnih kraljezaka {atlas) takoder su vidljivi urezi ostrim metalnim predmetima koji upucuju na skidanje glave. Svega je nekoliko kraljezaka prepiljeno po sredini, a zanimljiv je nalaz prereza lubanje napola (Slika 3). Fragmenata malih prezivaca ukupno je 91 (zajedno ovce, koze i mali prezivaci 6,90%). Kostanih ostataka ovaca {Ovis aries L.) svega je 0,38%, a koza je {Capra hircus L.) malo vise (1,67%). I na epifizama njihovih kostiju javljaju se tragovi mesarenja. Cak i ukupan broj identificiranih kostanih ostataka malih prezivaca govori da je meso ovaca i koza u ishrani stanovnika utvrde Canjevo bilo sporadicno. Pretpostaviti je da se mali prezivaci (prvenstveno ovce), za razliku od goveda i svinja, nisu uzgajali u blizini utvrde. Identificiranih kostanih ostataka srne (Capreolus capreolus L.) je 1,29%, a podjednaka zastupljenost elemenata prednje i straznje noge, kao i ostaci lubanje, moze znaciti da je ulovljena zivotinja cijela donosena u utvrdu. Prema broju identificiranih kostanih elemenata (3 03%) cini se da je zee (Lepus europaeus Pallas) bio cesde lovljen i da je u ishrani sudjelovao cesce od primjerice srne ili ovce. lako tragovi mesarenja (Slika 4) nedvojbeno upucuju da je lovljen radi mesa pretpostaviti je da ie koristeno i nieqovo krzno'. Zanimljivo je da osim 4 donje celjusti i jedne golienicne kosti svi ostali kostani elementi zeca (35 fragmenata) pripadaju prednjoj nozi. A 3 kostana elementa stakora {Rattus rattus L.) svjetlije su boje i gotovo sigurno ne pripadaju kontekstu ostalih fraamenata u uzorku (15-18 st) nego su mlade i mogu se smatrati kontaminacijom uzorka. Nalazi kostanih ostataka dabra {Castor fiber L.) i lisice {Vulpes vulpes L) mogli bi upucivati na niihov izlov i koristenie prvenstveno krznamedutim s obzirom da je rijec o po jednoj identificiranoj kosti navedene su zivotinjske vrste bez prakticnog znafienja u ovom uzorku Sesnaest (1 21%) identificiranih kostanih elemenata pasa (Canis familiaris L ) samo su potvrda onoga sto je zamijeceno na kostima aoveda svinia malih prezivaca i divliaci- osim sto su ocigledno obitavali uz Nude na utvrdi hranili su se ostacima ljudske ishrane. Tragovi zuba pasa naicesci su na kostima zaoesca zastoDlia i nrstiiu goveda a sporadicno se javljaju na kostima ostalih'zivotinjskih vrsta, prvenstveno na dijafizama dugih kostiju. Osim oasa ostacima hrane su se okoristili i qlodavci sto'je razvidno primjerice na jednoj nadlakticnoi kosti (humerus) svinje (Slika 5) Medu koStanim elementima ptica identificirani su-kokos59 60% patka 19 86% guska i pura s

bones {os occipitale) and first cervical vertebrae [atlas) cuts with a sharp metal object that indicate cutting off the head are also visible. Only few vertebrae are sawn up through the middle and the find of the skull cut in half is also interesting (Picture 3) There are 91 fragments of small ruminants (sheep, goats and small ruminants together6.90%). Bone remains of sheep [Ovis aries L.) number just 0.38% and goats {Capra hircus L.) little bit more (1.67%). There are some traces of butchery on the epyphisis of their bones, too. Even the total number of identified bone remains of small ruminants shows that inhabitants of the Fort Canjevo ate sheep and goat meat only sporadically. It can be assumed the small ruminants (especially sheep) were not bred near the fort. There are 1.29% of identified bone remains of roe deer and equal share of elements of the fore and hind limb as well as skull remains might mean that a hunted animal was brought in the fort whole. According to the number of identified bone elements (3.03%), it seems that rabbit (Lepus europaeus Pallas) was caught more often and that was a part of the diet more often then roe deer or sheep. Although the traces of butchery (Picture 4) undoubtedly indicate it was caught because of the meat we can assume its fur was also used It is interesting that except 4 low jaws and one tibia all other bone elements of rabbit (35 fragments) belong to a forelimb. The three bone elements of rat (Rattus rattus L.) are lighter colour and almost for sure do not belong to the context of other fragments in the sample (15-18th century) but thev are vounger and can be considered the contamination of the sample. The finds of bone remains of beaver (Castor fiber L) and fox (Vulpes vulpes L.) could indicate their hunt and use primarily because of the fur. However considerina that there is iust one identified bone of each animal in the sample these animal species are without any practical meaning in this sample. Sixteen (1 21%) identified bone elements of dog (Canis'familiaris I) are just another confirmation of what has been observed on the bones of the cattle oias small ruminants and game: except the fact they were inhabiting the fort toaether with people thev were fed with the leftovers of human food.'The traces of the dogs’ teeth are the most often found on wrist and tarsal bones on cattle’s diait bones and thev can be sporadically seen on the bones of other animals, primarily on the diaphysis of long bones. Besides the doas rodents also used the remains of the food which is visible on one pig humerus (Picture 5) Among the bone elements of the birds identified ones are- chicken (59 60%) duck (19 86%) and goose and turkey with 3 32% each

257

3 Straznii dio lubanie svinie DreDilien mediiano (DO sredini) Back part of a pig skull sawn through median (through the middle)

258 Skeletni element Mandibula Os notarium Syinsacrum Vertebrae Sternum Costa Clavicula Os coracoideus Scapula Humerus Radius Ulna Carpometacarpus Os coxae Os femoris Tibiotarsus Tarsometatarsus Phalanx NISP Gallus gallus Anas sp. 7 4 4 1 1
O

Anser sp.

Meleagris gallopavo

Aves sp. 1 1 2 2

UKUPNO 7 1 5 2 7 1 3 13 1 27 6 13 5 4 23 19 11
"2

7 1 15 ^ > 8 3 1 22 16 6 90

1 4 2 4 1
n

3 1 ->

2 4 1 1 1 1 2 1 2 21

l l l 30

1 5

2 5

151

Tablica 2. Broj identificiranih uzoraka (NISP) prema pojedinim vrstama ptica utvrde Canjevo Table 2. The number of identified specimen (NISP) according to the particular species of birds of the Fort Canjevo.

po 3,32%. A 21 kostani fragment (13,90%) nije se mogao poblize taksonomski odrediti, pa je uvrsten u skupinu ptica {Aves sp.), (Tablica 2). Kod kokosi {Gallus gallus) uocljivo je da je najvise kostanih ostataka noge {femur i tibiotarsus), odnosno da su batak i zabatak bili cesto na trpezi stanovnika utvrde Canjevo. Kosti krila nesto su manje zastupljene, pri cemu dominira nadlakticna kost {humerus), a prsna kost {sternum) i dio ledne kraljeznice i zdjelicnih kostiju {synsacrum) zastupljeni su s ukupno 8 fragmenata. Sve navedeno dovodi do zakljucka da su kokosi koristene u cijelosti. Kod pataka {Anas sp.) nesto su vise zastupljene kosti krila od kostiju nogu (npr. nije identificirana ni jedna bedrena kost) a najvise je donjih celjusti (7 fragmenata). Medu kostima skupine ptica {Aves sp.) nesto je vise kostiju krila (ukupno 7) od kostiju nogu (4 fragmenta), ali su identificirana 3 elementa kraljeznice {os notarium i vertebrae) i jedno rebro. Nalazi kostanih fragmenata gusaka {Anser sp.) i pura {Meleagris gallopavo) su malobrojni, ali dovoljni za dokaz da su i one bile na jelovniku. Relativno niska zastupljenost kostanih odlomaka ptica (10,22%) u usporedbi s kostima sisavaca (89,17%) potvrduje da su bile dodatni izvor hrane. Kostani ostaci riba {Pisces) su s 5 fragmenata vrlo slabo zastupljeni u uzorku, cemu vjerojatno pridonosi njihova krhkost i lomljivost, pa su tafonomski cimbenici (prvenstveno nacin pripreme i konzumiranja, bacanje u otpadne jame) i nacin prikupljanja arheozooloskog materijala (bez prosijavanja) na njih djelovali jace nego na kosti sisavaca i ptica. Od ostataka kornjace {Chelonia), pronadena su 4 fragmenta oklopa {karapaks), najvjerojatnije

A 21 bone fragment (13.90%) could not be taxonomically estimated more closely so it was included in the group of birds {Aves sp.), Table 2. It is noticeable that the most chicken {Gallus gallus) bone remains belong to a leg (femur and tibiotarsus), meaning that leg and upper leg were often eaten among the inhabitants of the Fort Canjevo. Bones and wings are slightly less numerous, humerus is dominant and breastbone {sternum), a part of spine and pelvic bones {synsacrum) make 8 fragments altogether. In view of all this, we can make a conclusion that the chicken was used as a whole. As for ducks {Anas sp.), there are slightly more wing bones then leg bones (for ex, no femur has been identified), and low jaws are the most numerous (7 fragments). Among the bird bones {Aves sp.), there are slightly more wing bones (7 altogether) then leg bones (4 fragments), but 3 spine elements {os notarium and vertebrae) and one rib have been identified. The finds of bone fragments of geese {Anser sp.) and turkeys {Meleagris gallopavo) are scarce, but numerous enough as a proof they were on menu too. Relatively low presence of bird bone fragments (10.22%) as compared with mammal bones (89.17%) confirms they were an additional source of food. Bone remains of fish {Pisces) are with 5 fragments very scarcely represented in the sample, probably due to their delicacy and fragility. That is why the taphonomic factors (primarily the way of preparing and consuming, throwing in the waste pits) and the way of collecting archaeological material (without sifting sieving) influenced those fragments more then mammal and bird bones.

kornjace iz kopnene porodice Testudinidae (obicna cancara - Testudo hermanni). U uzorku nisu determinirani ostaci konja, pa je pretpostaviti da se konjsko meso nije upotrebljavalo u ishrani, odnosno da su njihove lesine pokapali izvan utvrde. Broj neidentificiranih uzoraka iznosi 3502. Uobicajeno i ocekivano, vrlo je visok udio ostataka rebara (641 odlomak ili 18,30%), kraljezaka (113 ili 3,22%) i kostiju glave (69 ili 1,97%), kojima se nije mogla odrediti taksonomska pripadnost. Najveci je broj fragmenata dugih kostiju sisavaca, koji se uglavnom odnose na kosti ekstremiteta (1164 fragmenta ili 33,24%), a na fragmente plosnatih kostiju sisavaca (odnosi se prvenstveno na lopatice i zdjelicne kosti) otpada 565 uzoraka (16,13%). Kod ovih je ostataka nacinjena djelomicna skeletna determinacija, ali taksonomska je bila potpuno onemogucena. Fragmenata dugih kostiju ptica je 57 (1,62%). Potpuno (skeletno i taksonomski) neidentificiranih uzoraka je 893 (25,50%). Razloge velikog broja nedeterminiranih fragmenata mozemo traziti uglavnom u tafonomskim procesima: nacin pribavljanja zivotinja (lov, razmjena, uzgoj, prehrambene navike), postupak sa zivotinjskom lesinom, razliciti nacini uklanjanja dijelova zivotinjskih tijela (bacanje u otpadne jame ili vatru, odnosno ostavljanje izvan naselja), slijede prirodni efekti (pH tla, izlozenost djelovanju vode, mehanicka ostecenja i ostecenja djelovanjem grabezljivaca) i naposljetku djelovanje recentnog covjeka, prvenstveno arheologa (izbor mjesta iskopavanja, izbor uzorka i tehnika iskopavanja) (Bartosiewicz, 1998; Rackham, 1994; Trbojevic Vukicevic, 2002). Ipak, bez obzira na relativno visok postotak neidentificiranih (70,32%) u odnosu na 29,68% identificiranih kostanih ostataka, vazno je istaknuti da kod svake arheozooloske analize dio materijala iz proslih vremena nije nikada iskopan, da je veci dio nepovratno unisten tijekom vremena te da dio zivotinja koje su nekada zivjele nisu nikada ni pokopane (Kuzir i Trbojevic Vukicevic, 2004).

From the tortoise remains (Chelonia), 4 fragments of carapace {karapaks) have been found, probably belonging to the tortoise from the family of terrestrial tortoises -Testudinidae (common tortoise -Testudo hermanni). In the sample, horse remains have not been identified so it can be assumed that horsemeat was not used in the nutrition and that their carcasses were buried outside the fort. The number of unidentified samples is 3502. As it is usual and expected, very high percentage are rib remains (641 fragments or 18.30%), vertebrae (113 or 3.22%) and head bones (69 or 1.97%), for which a taxonomic belonging could not be established. The most numerous are mammals’ long bones, mostly extremity bones (1164 fragments or 33.24%) and 565 (1.62%) are flat bones of mammals. The partial skeletal determination has been done on these remains whereas it was impossible to make taxonomical determination. There are 57 (1.62%) fragments of bird long bones. Altogether there are 893 (25.50%) totally (skeletally and taxonomically) unidentified samples. The reasons of a large number of unidentified samples can be found mostly in taxonomic processes: the way of providing animals (hunting, exchange, breeding, nutritional habits), the procedure with an animal carcass, different ways of removing animal parts (throwing out in the waste pits or fire, or leaving them outside a settlement), then natural effects (Ph of the ground, exposure to the water influence, mechanic damaging and damaging made by predators) and at the end the influence of a recent man, primarily archaeologists (the choice of the place for digging, the sample choice and the digging technique) (Bartosiewicz; 1998; Rackham, 1994; Trbojevic Vukicevic, 2002). However, regardless of relatively high number of unidentified bone remains (70.32%) when compared with identified ones (29.68%), it is important to emphasise that during the archaeozoological analysis, a part of the material from the past has never been dug. Moreover, the big part of material has been irretrievably destroyed during the time and some animals have never been buried (Kuzir and Trbojevic Vukicevic, 2004).

259

4. Nadlakticna kost zeca s urezima na distalnoj epifizi Humerus of a rabbit with cuts on the distal epyphisis

5. Nadlakticna kost svinje s tragovima zuba glodavaca Humerus of a pig with teeth traces of rodents

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE KERAMICKIH NALAZA S UTVRDE CANJEVO
Mladen Mustacek Hrvatski restauratorski zavod Centar za podvodnu arheologiju, Zadar Odsjek za restauriranje podvodnih arheoloskih nalaza
Uvod Zahvaljujuci arheoloskim istrazivanjima srednjovjekovne utvrde Canjevo 2003. godine pa sve do danas, s nalazista je prikupljena i dopremljena na obradu znatna kolicina razne arheoloske grade (BARKER 2000, 193-207). 1 Arheoloska grada sadrzavala je pretezno keramicki materijal, dok je udio metalnih nalaza, stakla te predmeta organskog porijekla bio u znatno manjem opsegu. Konzervatorsko-restauratorski radovi na arheoloskim nalazima provodili su se sustavno, po zavrsetku pojedinih arheoloskih istrazivanja, a obavljat ce se i nadalje usporedno s buducim istrazivanjima. Strucna restauratorska obrada arheoloskih nalaza obuhvacala je primjenu raznih mehanickih i kemijskih postupaka te i izradu opsezne dokumentacije.2 U nastavku je opisan i prikazan tijek restauratorskih radova (T.1) izvedenih na arheoloskim keramickim predmetima, te metode primijenjene tijekom obrade. Pocetak i etape radova Restauratorska obrada keramickih nalaza provedena je u nekoliko radnih faza koje su obuhvacale ciscenje i razvrstavanje nalaza, spajanje, restauriranje i konsolidiranje postojecih te rekonstruiranje nedostajucih dijelova predmeta, toniranje i dokumentiranje stanja prije, tijekom i nakon izvrsenih zahvata. Po primitku cjelokupne arheoloske grade s nalazista, pristupili smo najprije ciscenju nalaza (RYE 1981, 11).3 Veliku kolicinu nalaza koju smo trebali ocistiti, prethodno smo razvrstali prema pripadajucim arheoloskim oznakama. Zemljane naslage s keramickih ulomaka uklonili smo rucno pomocu vode, upotrebom razlicitih vrsta cetkica (si. 1). Nakon obavljenog

CONSERVATION AND RESTORATION OF THE POPERY FINDS FROM FORT CANJEVO
Mladen Mustacek Croatian Conservation Institute Centre for Underwater Archaeology, Zadar Section for Restoration of Underwater Archaeological Finds
Introduction As the result of archaeological research of the medieval Fort Canjevo, in the period from 2003 until today, considerable amount of different archaeological material has been collected and brought for further analysis (BARKER 2000, 193207). 1 The archaeological material contained mostly ceramic finds, while the metal and glass finds as well the objects of organic origin were considerably less numerous. The conservationrestoration works on the archaeological finds have been carried out systematically, after particular

261

1

ciscenje keramickih ulomaka Cleaning of the ceramic sherds

P. Barker opisuje nacine na koji se nalazi prikupljaju, pakiraju, signiraju i dopremaju na daljnju obradu. P. Barker describes different ways the finds are collected, packed, marked and transported for further treatment.
1

Cjelokupna restauratorska obrada provedena je u Radionici za restauriranje arheoloskih nalaza Hrvatskog restauratorskog zavoda u kojoj su neposredne zahvate na materijalu izvodili restauratori Mladen Mustacek, Matija Krklec i Masa Vukovic-Birus. The complete restoration has been performed in the Workshop for restoring of archaeological finds of the Croatian Conservation Institute, in which the direct treatment of the material has been done by the restorers Mladen Mustacek, Matija Krklec i Masa Vukovic-Birus.

3

Odabir metode i pribora koristenog za ciscenje nalaza ovisio je o stabilnosti povrsinskog sloja i strukturi keramickih fragmenata, cime su usvojene preporuke Owen S.Rye. The choice of the method and tool used for cleaning the finds depended on the stability of the top layer and the structure of potsherds, according to the recommendation of Owen S.Rye.

262

archaeological research has been finished, and they are going to be carried out in future, parallel with further research. Professional restoration of the archaeological finds included the use of various mechanic and chemical procedures as well as making an extended documentation.2 The rest of this text shows the course of restoration works (T.1) performed on the archaeological ceramic objects and the methods applied during these works. Beginning and the stages of work Restoration of ceramic finds has been carried out in several working stages that included cleaning and classifying the finds, gluing, restoring, and consolidation of the existing ones and the reconstruction of missing parts of the objects, toning and documenting the condition of an object before, during and after the treatment. After receiving the complete archaeological material, we first started the cleaning of the finds (RYE 1981, 11).3 Large quantity of the finds that we had to clean, were previously classified ciscenja, ulomke smo isprali u tekucoj vodi i according to the corresponding archaeological odlozili na susenje. Kao podloga za susenje marks. We removed layers of the ground from the posluzili su nam debeli slojevi novinskog papira potsherds by hand using water and different koji su upijanjem velike kolicine vlage ujedno i kinds of brushes (picture 1). After the cleaning was finished, we rinsed the sherds in tap water ubrzali sam proces susenja. and left them dry. We placed the sherds to dry on thick layers of newspaper, which also fastened Razvrstavanje nalaza the drying process by absorbing lot of dampness. Kad su se fragmenti keramike osusili, zapoceli smo razvrstavanje. Detaljnim pregledom Classifying the finds keramickih fragmenata nastojali smo pronaci i When the potsherds dried, we started their izdvojiti sto vise pripadajucih elemenata istog classification. By detailed examination of the predmeta. Prilikom razvrstavanja koristili smo se radnim stolom velike povrsine, sto nam je potsherds, we tried to find and separate as many omogucilo dobru preglednost tijekom postupka corresponding elements of the same object as (sl. 2). Pronalaskom brojnih pripadajucih possible. During the classification, we used a fragmenata pojedinih predmeta te njihovim table of a big working surface, which enabled a evidentiranjem i zasebnim izdvajanjem, good layout during the procedure (picture 2). After finding many corresponding sherds of particular objects, their registration and separation of each object, we completed the classification. 4 While classifying the finds, we separated many examples of various medieval vessels that were manufactured on a potter’s wheel. We easily concluded that because of the marks that a potter’s wheel leaves on the object, whereas stabile and solid structure of the object as well preserved glazing, indicated quality workmanship and baking of the clay at high temperatures (HORVAT 1999, 47-56).5 Bonding and gluing the sherds We prepared the sherds for bonding by removing the remained sand and calcification deposits from the surfaces and edges of the sherds. Thin layers of calcification from the surfaces were removed by selective treatment using diluted chloride acid. After the procedure, we deacidified the sherds by rinsing and immersing them into tap water. Before gluing,

2. Stol za razvrstavanje ulomaka Table for sorting out the sherds

3. Spajanje i lijepljenje fragmenata Putting together and gluing the fragments

razvrstavanje smo priveli kraju.4 Razvrstavanjem nalaza izdvojili smo brojne primjerke raznovrsnog srednjovjekovnog posuda izradenog na loncarskom kolu, sto smo lako zakljucili prema tragovima koje loncarsko kolo pri izradi ostavlja na predmetu, dok nam je stabilna i cvrsta struktura predmeta te dobra ocuvanost sloja glazure ukazivala na kvalitetnu izradu i pecenje gline na visim temperaturama (HORVAT 1999, 47-56).5 Spajanje i lijepljenje fragmenata Ulomke smo pripremili za spajanje uklanjanjem preostalih nakupina pijeska i kalcifikata s povrsina i bridova keramike. Tanke slojeve kalcifikata s povrsina uklonili smo selektivnim tretiranjem razrijedenom kloridnom kiselinom. Tako tretirane fragmente, po zavrsetku postupka, otkiselili smo ispiranjem i potapanjem fragmenata u tekucoj vodi. Prije spajanja ulomaka lijepljenjem, ulomke smo prethodno preliminarno spojili Ijepljivom trakom kako bismo utvrdili raspored fragmenata i tako odredili raspored lijepljenja. Lijepljenje fragmenata vrseno je pomocu reverzibilnog lijepila Mecosan, koji smo po potrebi otapali u acetonu (NOWAK 2001).6 Tako slijepljene fragmente dodatno smo ucvrstili Ijepljivom trakom, te ih radi stabilnosti i boljeg prianjanja umetnuli u pijesak (si. 3). Restauriranje i rekonstruiranje Rekonstruiranje nedostajucih dijelova predmeta izvedeno je na dva nacina: metodom prenasanja otiska s originala (T.1-2) i metodom rekonstrukcije loncarskim kolom (T.1-1). Pristup i odabir metode ovisio je ponajvise o postotku ocuvanosti originala, odnosno o velicini povrsine koju nadomjestamo, pa smo tako manje dijelove predmeta rekonstruirali metodom prenasanja otiska s originala, dok nam je za rekonstruiranje vecih dijelova posluzilo loncarsko kolo. Nakon spajanja svih elemenata predmeta lijepljenjem (T.1-1.2, 2.2), izradili smo rekonstrukciju predmeta u crtezu. Na temelju crteza, izrezivanjem drvenih ploca izradili smo sablonu unutarnjeg i vanjskog profila predmeta. Pomocu sablone unutarnjeg profila, na loncarskom kolu izradili smo glineni model (T.11.3). Prije postavljanja originala na glineni model, na predmet smo nanijeli sloj tekuceg latexa i tako zastitili originalnu povrsinu predmeta od eventualnih ostecenja koja bi mogla nastati zbog daljnjih zahvata.

sherds were preliminary bonded by adhesive tape in order to establish the sherd pattern, deciding on the gluing pattern in this way. The gluing of fragments was finished using reversible glue Mecosan, which we, as necessary, dissolved in acetone (NOWAK 2001).6 We additionally fixed glued sherds by adhesive tape and placed them in the sand for better stability and adherence (picture 3). Restoring and reconstructing Reconstruction of the missing parts of objects has been done in two ways: by the method of transferring the print from the original (T.1-2) and by the method of reconstruction using a potter’s wheel (T.1-1). The approach and the choice of the method was mostly determined by the percentage of the original object remaining, that is on the size of the surface we replace. Therefore, the smaller parts of an object we reconstructed by the method of transferring print from the original, while we used a potter’s wheel for the reconstruction of bigger parts. After gluing all parts of an object (T.1-1.2, 2.2), we made a reconstruction of it in drawing. Based on the drawing, cutting out wooden panels, we made a mould of the inside and outside profile of the object. Using the mould of the inside profile, we made a clay model on a potter’s wheel (T.11.3). Before placing the original on the clay model,

263

4. Izrada rekonstrukcije loncarskim kolom Reconstruction using a potter’s wheel

Kako bismo sa sigurnoscu mogli utvrdili izvorni oblik predmeta i prionuti cjelokupnoj rekonstrukciji, potrebno je izdvojiti dovoljno elemenata istog predmeta koji tvore cjeloviti profil. Cjelokupnu rekonstrukciju predmeta takoder je moguce izraditi i u nedostatku cjelovitog profila, sto se obavlja na temelju literature uz suglasnost arheologa. In order to establish with certainty the original form of the object and to start with reconstruction, it is necessary to isolate enough elements of the same objects which make the whole profile. Even with the lack of the whole profile, it is possible to make the total reconstruction of the object, based on literature and with the consent of an archaeologist.
5

Faze i nacini pecenja keramike podrobno su opisani kod Milene Horvat. Stages and methods of pottery baking are described thoroughly by Milena Horvat.

~* D. Nowak opisuje nacin primjene Ijepila Mecosan koje je posebno razvijeno za potrebe lijepljenja keramickih ulomaka, a upotrebljava se u restauratorskim radionicama Romisch-Germanisches Zentralmuseuma u Mainzu. D. Novak describes the procedure of applying the Mecosan glue, which is specially developed for gluing potsherds, and it is used in restoration workshops of Romisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz.

264

Kad smo originalni predmet postavili na glineni model te ga ucvrstili (T.1-1.4), pripremljenu smjesu od gipsa nanijeli smo na mjesta koja smo zeljeli nadomjestiti. Nakon kraceg susenja, dok se gips jos posve nije stvrdnuo, pomocu sablone vanjskog profila uklonili smo preostali visak gipsa (si. 4). Predmete s malo nedostajucih elemenata rekonstruirali smo tehnikom prenasanja otiska iz originala koja je mnogo jednostavnija od prethodno opisane. Prije samog postupka rekonstrukcije, originalnu povrsinu predmeta takoder smo zastitili. Pritiskom plocice plastelina na original, uzeli smo otisak dijela predmeta koji nadomjestamo. Otisak smo zatim prenijeli i prislonili na mjesto koje nedostaje (T.1-2.3), kako bi se prilikom nanosenja gipsa na podlogu dobio priblizan oblik dijela koji nadomjestamo. Na tako pripremljenu podlogu nanijeli smo gips ciji smo visak uklonili pomocu rucnog alata. Zavrsna obrada Poslije susenja, gipsane povrsine obradili smo i oblikovali pomocu raznog pribora i alata za obradu gipsa (si. 5). Vidljive pukotine izmedu fragmenata zapunili smo masom za modeliranje te ih tako konsolidirali. Nakon izvedenih zahvata predmete smo pomocu vode i blagih cetkica pazljivo ocistili od preostalih nakupina gipsa i prasine. Na tako ocisceni predmet nanijeli smo premaz razrijedene polivinil acetatne otopine, koja je na povrsini predmeta stvorila tanki zastitni film, a ujedno predmetu vratila dio nekadasnjeg sjaja. Postupak toniranja rekonstruiranih dijelova predmeta zavrsna je radna faza u restauratorskoj obradi keramickih predmeta. Za toniranje predmeta upotrebili smo akrilne boje na bazi vode. Mijesanjem nekoliko razlicitih boja, za toniranje smo pripremili boju pribliznu originalu, ali svjetlijeg ili tamnijeg tona, koju smo kistom zatim nanijeli na gipsane povrsine (si. 6). Zavrsetkom postupka

we applied a layer of liquid latex on the object, in that way protecting the original surface of the object from possible damaging that could appear because of the further procedure. When we placed the original object on the clay model and fastened it (T.1-1.4), we put already prepared plaster mixture on the places we wanted to replace. After shorter drying, before the plaster stiffened, we removed the remaining plaster using the mould of the outside profile (picture 4). We reconstructed the objects with just a few missing elements by transferring print from the original, a method that is much simpler then the previously describe one. Before reconstruction began, we also protected the original surface of the objects. Pressing a plasticine plate on the original, we took a print of the part of the object we want to replace. After that, we transferred print and leaned it to the missing place (T.1-2.3), in order to, while putting the plaster on the surface, get approximate form of the part we want to replace. On such prepared surface, we put plaster, the remaining of it being removed using hand tool. Final treatment After drying, we treated and shaped plaster surfaces using different equipment and tool for treatment of plaster (picture 5). We filled visible cracks with a modelling mixture, consolidating them that way. After that, we carefully cleaned the objects from the remained sand deposits and dust using water and soft brushes. On the cleaned object, we applied a coat of diluted polyvinylacetate solution, which on the surface of the object made a thin, protective film, at the same time returning to the object some of his former shine. The toning procedure of reconstructed parts of objects is the final procedure in restoring ceramics. We used acrylic paints based on water for that. Mixing several different colours, we got the colour that look the most similar to the original, but of lighter or darker shade and then we put this colour on plaster surfaces using paintbrush (picture 6). After the toning of reconstructed parts has been done, the objects leave the aesthetic impression of coherence, while reconstructed parts are easily visible and recognisable. Conclusion By conservation-restoration treatment of the archaeological finds, 26 ceramic and 135 metal objects have been conserved and restored. Ceramic and bronze objects have been completely restored and reconstructed, whereas iron objects have been preliminary cleaned by removing corrosive deposits and they have been submitted to a long lasting process of desalination so the final works on them will be preformed after completion of this process. After successfully preformed conservation-restoration works, the treated objects do not show the signs neither of

5. Oblikovanje nadomjestenih dijelova predmeta Forming of the replaced parts of the objects

toniranja rekonstruiranih dijelova, predmeti stavljaju estetski dojam cjelovitosti, dok su rekonstruirani dijelovi lako uocljivi i prepoznatljivi. Zakljucak Dosadasnjom konzervatorsko-restauratorskom obradom pokretnih arheoloskih nalaza konzervirano je i restaurirano 26 keramickih i 135 metalnih predmeta. Keramicki i broncani predmeti potpuno su restaurirani i rekonstruirani, dok su predmeti od zeljeza uklanjanjem korozivnih naslaga preliminarno ocisceni, te se nalaze podvrgnuti dugotrajnom procesu odsoljavanja, pa ce zavrsni radovi na njima biti izvedeni po zavrsetku procesa. Nakon uspjesno izvedenih konzervatorskorestauratorskih zahvata predmeti ne pokazuju znakove bilo kakvih promjena niti daljnjeg propadanja te su ocuvani i trajno zasticeni. KATALOG Tabla 1. Etape konzervatorskorestauratorskih radova na keramickim predmetima 1.1- Zateceno stanje predmeta 1.2- Spojena cjelina predmeta 1.3- Izrada glinenog modela 1.4- Original postavljen na glineni model 1.5- Rekonstruirani nedostajuci dijelovi 1.6- Keramicki predmet nakon provedenih zahvata 2.1- Zateceno stanje predmeta 2.2- Spojena cjelina predmeta 2.3- Prenasanje otiska s originala 2.4- Rekonstruirani nedostajuci dijelovi 2.5- Keramicki predmet nakon zavrsne obrade 2.6- Keramicki predmet nakon provedenih zahvata Tabla 2. Keramicki predmeti prije, tijekom i nakon izvedenih konzervatorsko-restauratorskih radova 1.1- Fragmentirani keramicki glazirani tanjur 1.2- Keramicki predmet nakon izvedene rekonstrukcije 1.3- Keramicki predmet nakon provedenih zahvata 2.1- Fragmentirani keramicki glazirani tanjur 2.2- Keramicki predmet nakon izvedene rekonstrukcije 2.3- Keramicki predmet nakon provedenih zahvata 3.1- Fragmentirani keramicki poklopac 3.2- Keramicki predmet nakon izvedene rekonstrukcije 3.3- Keramicki predmet nakon provedenih zahvata 4.1- Fragmentirana keramicka posuda 4.2- Keramicki predmet nakon izvedene rekonstrukcije 4.3- Keramicki predmet nakon provedenih zahvata

265

any changes nor of further decay and they are preserved and permanently protected. CATALOGUE Table 1 . Stages of conservation-restoration works on the ceramic objects 1.1- The object prior to conservation 1.2- Bonded object 1.3- Making the clay model 1.4- Original placed on the clay model 1.5- Reconstructed missing parts 1.6- Ceramic object after the treatment 2.1- The object prior to conservation 2.2- Bonded object 2.3- Transferring the print from the original 2.4- Reconstructed missing parts 2.5- Ceramic object after the final treatment 2.6- Ceramic object after the treatment Table 2 . Ceramic objects before, during and after conservation-restoration work 1.1- Fragmented ceramic glazed plate 1.2- Ceramic object after the reconstruction 1.3- Ceramic object after the treatment 2.1- Fragmented ceramic glazed plate 2.2- Ceramic object after the reconstruction 2.3- Ceramic object after the treatment 3.1- Fragmented ceramic cover 3.2- Ceramic object after the reconstruction 3.3- Ceramic object after the treatment 4.1- Fragmented ceramic vessel 4.2- Ceramic object after the reconstruction 4.3- Ceramic object after the treatment

6. Toniranje rekonstruiranih dijelova
predmeta

Shading of reconstructed parts of the objects

266

Tabla 1 - Etape konzervatorsko-restauratorskih radova na keramickim predmetima / Table 1 - Phases of conservation-restoration works on ceramic objects

267

Tabla 2 - Keramicki predmeti prije, tijekom i nakon izvedenih konzervatorsko-restauratorskih radova / Table 2 - Ceramic objects before, during and after conservation-restoration works

REKONSTRUKCIJA ODJEVNIH PREDMETA I OPREME S KRAJA 16.ST. NA PRIMJERU UTVRDE CANJEVO
Vesna Zmaic Hrvatski restauratorski zavod Odjel za podvodnu arheologiju
Uvod Nakon visegodisnjeg rada na utvrdi Canjevo, obrade i proucavanja materijala prikupljenog tijekom tih istrazivanja, osnovana je udruga “PraSkocijeve haramije“ radi daljnjeg istrazivanja i popularizacije ove utvrde. Udruga je dobila ime prema plemenitom Juraju Praskociju, koji je u vrijeme najvece turske opasnosti u utvrdi koja se nasla na prvoj liniji obrane, zapovijedao pogranicnom postrojbom haramija, kao stalnom profesionalnom vojnom posadom1 (LOPASIC 1885, 212). Ta zbivanja padaju na kraj 16.st, kada se na uskom podrucju onoga sto je cinilo reliquiae reliquiarum Hrvatske, stvarala duga linija razgranicenja izmedu habsburskih zemalja i Osmanskog Carstva - Vojna krajina, s nizom pogranicnih utvrda, medusobno dobro povezanih, koje su branile vojne posade trajno ili povremeno smjestene u njima. Na tome podrucju, u krugu krajisnika koji su stizali sa svih strana Europe, prozimani su razliciti stilovi i utjecaji, jace ili manje izrazeni. Na podrucju zapadne Hrvatske boravkom stajerskih trupa dopro je juznonjemacko-austrijski utjecaj, istocnije je prevladao ugarski stil u kojemu se naziru utjecaji poljskog i ukrajinskog etnickog korpusa, dok je na jugoistoku, prema Bosni, prevladavao orijentalni stil, koji je posredstvom Turaka zavladao cijelim Balkanom. Svi ti stilovi utjecali su na stvaranje hrvatskog nacionalnog kostima onog vremena, a pojedini elementi zadrzali su se u narodnoj nosnji i do nasih dana. Jedan od prvih projekata udruge proistekao je iz zelje da se publici sto bolje prezentira materijalna kultura toga razdoblja, a istovremeno da joj se priblizi nacin zivota i ratovanja na jednoj krajiskoj utvrdi s kraja 16. stoljeca. To se ubrzo i realiziralo rekonstrukcijom povijesnih kostima, koje su sacinjavali tekstilni odjevni predmeti, vojna oprema s oruzjem i raznovrsni popratni materijal (sl.22).

RECONSTRUCTION OF THE CLOTHES AND EQUIPMENT FROM THE END OF THE 16th CENTURY ON THE EXAMPLE OF FORT CANJEVO
Vesna Zmaic Croatian Conservation Institute Department of Underwater Archaeology
Introduction During the many years of work on Fort Canjevo, analysing and examining the material collected during this research, the association Praskoci’s haramiyas (Praskoci’s guardsmen) was founded for further research and popularisation of this fort. The association was named after the noble Juraj Praskoci who, in the period of the greatest Turkish threat on the fort that was on the first line of defence, commanded a border unit of haramiyas, serving as a permanent military troop1 (LOPASIC 1885, 212). These events took place at the end of the 16th century, when on the narrow area of what made reliquiae reliquiarum of Croatia, a long demarcation line between Habsburg countries and the Ottoman Empire -Vojna Krajina was formed with several border fortifications, mutually well connected and defended by military troops, permanently or temporary settled in them. On this area, among frontiersmen that arrived from all over the Europe, different styles and influences, more or less expressed were interpenetrated. On the area of the western Croatia with the presence of the Styrian troops, South German-Austrian influence got trough, while on the east, Hungarian style with the elements of Polish and Ukrainian ethnic corpus was prevailing. On the southeast, towards Bosnia, the most dominant style was oriental, which spread through the whole Balkan together with the Turkish influence. All these styles, created a Croatian national costume of that time, and some elements are even today present in the folk costume. One of the first projects of the association is the result of the wish to present to the public as

269

' I.Lenkovic Lozujka 1553. podnio je izvjestaj ratnom vijecu u Grazu o potrebama za obranu Hrvatske krajine. Predlozio je da se u Canjevo smjeste 32 haramije. On the 1st of March 1553, I. Lenkovic submitted a report to the military council in Graz about the needs for the defence of Croatian border. He suggested placing 32 haramiyas in Canjevo.

270 —

Pristup problemu rekonstrukcije i realizacije kostima Put do realizacije ovog projekta cinilo je nekoliko bitnih faza. Zapocelo se sakupljanjem osnovnih podataka o pojedinim predmetima, prvenstveno obradom prikupljene grade s arheoloskih i etnografskih istrazivanja na terenu. Zbog nedostatka materijalnih ostataka onovremene odjece uslijedilo je pretrazivanje arhivske grade, suvremenih pisanih, grafickih i slikanih izvora, te komparacije s prepoznatljivim istovjetnim materijalom na likovnim prikazima i spomenicima s kraja 16.st. sa sireg prostora kontinentalne Hrvatske, te zemalja srednje i istocne Europe koje su tada ulazile u isti kulturni krug, prvenstveno Madarske, koja je uvelike utjecala na razvoj hrvatskog nacionalnog kostima. Paznja je usredotocena i na prikaze kostima koje su biljezili putopisci i umjetnici na suvremenim grafikama, koje ce biti spomenute u nastavku teksta. Slijedilo je odredivanje vrste tkanina i osnovne sirovine od koje su one izradivane, kako bi zapocela izrada tekstilnih predmeta. Pri odabiru, bilo je potrebno doci do suvremenih tkanina, koje bi adekvatno zamijenile izvornu, a pritom su se u obzir morale uzeti sve njene karakteristike: sirovina, struktura, boja, motivi i ornamenti kojima je bila izvezena ili oslikana. To se odnosi i na popratne predmete od koze i metala, primjerice oglavlja, kape, obuca, dugmad, kopce i predice, opasaci i ini detalji, koji u cijelom postupku rekonstrukcije imaju jednako bitnu ulogu, jer pridonose cjelokupnoj vjerodostojnosti kostima. U izradi tih predmeta sudjelovali su i hrvatski obrtnici koji su se u svome dosadasnjem radu vec okusali u izradi i rekonstrukciji predmeta povezanih s povijesnim razdobljima.2 Jednak postupak ponovljen je i prilikom odabira i izrade oruzja, tako da su za odabir tipicnih primjera ponovno posluzili slikovni prikazi s kraja 16.st., kao i tipologije oruzja. Prvenstveno se paznja usmjerila na hladno oruzje povezano s nasim krajevima - macevi, sablje, luk i strijele, zatim oruzje na motki, sjekire, helebarde i koplja, te i korpus turskog i balkanskog hladnog oruzja uglavnom iz zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, Muzeja Hrvatskog zagorja, Muzeja seljackih buna u Gornjoj Stubici i privatnih zbirki.3 Konstruiranje kroja kao i sama izrada kostima izvedeni su na temelju analize povijesnih crteza i grafika, te proucavanja nacina krojenja i sivanja tradicionalnih kostima i suvremene narodne nosnje, koja se u svojoj temeljnoj konstrukciji kroja i nacinu izrade stoljecima nije bitno mijenjala. To vrijedi i za osmanlijske odjevne predmete, koji su se kroz svoju povijest na ovom teritoriju neznatno
1

best as possible the material culture of that period at the same time bringing closer the way of life and warring on one border fortification from the end of the 16th century. That idea was soon realised by the reconstruction of historic costumes, including clothes, military equipment with weapons and various additional material (picture 22). The approach to the problem of reconstruction and realisation of the costumes The realisation of this project had several stages. It started with the collecting the basic information about the objects, primarily by the analysis of the collected material from the archaeological and ethnographic research on the terrain. Due to the lack of material remains of the clothes of that time, what followed was searching through archives, contemporary written, printed, and painted sources and their comparison with the identical, recognisable material on art illustrations and monuments from the end of the 16th century. This included the material from the wider area of the continental Croatia and middle and eastern European countries that made the same cultural circle, especially Hungary, which had a major influence on the development of the Croatian national costume. The attention was also on the illustrations of the costumes that were presented by traveling writers and artists on the contemporary prints, which are going to be mentioned further in the text. The next step was defining the type of fabric and the raw material they was made of in order to start with the manufacturing of clothes. While choosing the fabric, it was important to find fabrics that would be an adequate replacement for the original ones. In the process, all of the fabric’s characteristics should have been taken into account: raw material, structure, colour, motifs, and ornaments used for embroidering or painting. This is also applied on the other accessories made of leather and metal, for example headgears, caps, shoes, buttons, buckles and pins, belts and other details, which also had an equally important role in the process of reconstruction because they contributed to the authenticity of the costume. Croatian craftsmen, who already worked on the manufacturing and reconstruction of the objects from different historical periods, took part in manufacturing of these objects as well.2 The same procedure was applied while choosing and the making the weapons so again illustrations from the end of the 16th century were used for choosing the typical examples. The attention was primarily

Obucu je izradio postolar Kruhvuk Ivo, oglavlja, kape i turbane izradila je gospoda Zlatica Blanusa, metalne gumbe po uzorii na primjerke iz 16.st izradio je Hrvoje Marusic, a remenje, opasace, tobolce i ostalu koznu galanteriju postolar Franjo Bobic. The shoes were made by a shoe-maker Kruh Vuk Ivo, Mrs Zlatica Blanusa made headgears, caps and turbans, metal buttons on the model of examples from the 16th century were made by Hrvoje Marusic, and belts, quivers and other leather fancy goods by a shoe-maker Franjo Bobic

3 Oruzje je izradio (iskovao) prema autenticnim primjercima iz muzejskih i privatnih zbirki kovac Ivan Zegrec. Ivan Zegrec, a blacksmith, made (forged) the weapon on the model of authentic examples from museums and private collections.

mijenjali. Na primjeru kasnijih sacuvanih odjevnih focused on cold weapon typical for our region: predmeta mogla se stvoriti konstrukcija kroja swords, sabres, bow and arrows, then shafted ranijih, sa suvremenih likovnih prikaza. Krojevi weapon such as axes, halberds, spears, and the odjevnih predmeta koji su pratili modu zapadne corpus of Turkish and Balkan cold weapons, Europe 16.St., husarska oprema ili plemicki mostly from the collection of the Croatian History kostimi, bili su zahtjevnije konstrukcije, a podlozni Museum in Zagreb, Zagorje Museums - Peasant’s novim trendovima cesto su se mijenjali. Tijekom Revolt Museum {Muzej seljacke bune) in Gornja 16.st. poceli su se izdavati prirucnici s krojevima, Stubica and private collections.3 dijagramima i skicama, 4 koji su objavljeni u novim Construction of the cut as well as making the izdanjima, sto je znatno pripomoglo pri costume was based on the analysis of historic rekonstrukciji krojeva zapadnoeuropskog tipa.6 drawings and prints, and studying the ways of cutting and sewing of traditional costumes and Hrvatski nacionalni kostim plemica - ratnika modern folk costumes that have not significantly s kraja 16. st. changed in their basic cut construction and the Kao glavni izvor za izgled odjece hrvatskog way of manufacturing. This is also true for the vojvode, plemica - ratnika s kraja 16.st. posluzilo Ottoman clothes that were inconsiderably je djelo Cesarea Vecellija Degli habiti antiche et changed throughout the history on this area. On moderni di diverse partie del Mondo objavljeno u the example of clothes preserved from the later Veneciji 1590.g., u kojemu autor donosi bogat periods it was possible to make a construction of pregled suvremenih kostima iz cijeloga svijeta. the clothes from the earlier periods, using the Ilustracije su popracene legendama, koje su contemporary illustrations. Clothes cuts donosile vrlo korisne podatke u vezi s onodobnim characteristic for the fashion of west Europe from drustvom i nacinom odijevanja. the 16th century, hussar equipment, or noblemen Na slici 1 prikazano je odijelo plemenitog costumes were of more challenging construction, Ugrina i Hrvata - Habito d’Ungaro et Crovatto and were changed often, due to new fashion nobile,6 na slici 2 hrvatsko odijelo - Habito styles. During the 16th century hand-books with Crovatto,7 a na slici 3 odijelo Slavena ili Dalmatinca cuts, diagrams and sketches4 started to be Schiavone o vero Dalmatino* published and since they were of published in Kao donje rublje, nosile su se donje hlace i some newer editions, it helped a lot in the process donja kosulja izradene u kompletu od obicnog of reconstruction of the cuts of west European lana, a gornja kosulja - camisa - bila je izradena type.5 od finijeg lanenog platna ili batista zapadne
* Godine 1589. Juan de Alcega u Madridu objavio je prvu knjigu s krojevima koja je sadrzavala 89 tabli s razlicitim krojevima odjevnih predmeta, te je u ono vrijeme diktirala modu vecem dijelu Europe. In 1589, Juan de Alcega published in Madrid the first book with cuts, containing 89 tables with different cuts of clothes, which in that time dictated the course of fashion in the larger part of Europe. Patterns of Fashion, The cut and construction of clothes for men and women c. 1560-1620 autorice Janet Arnold, kao i The evolution of fashion, Pattern and Cut from 1066-1930 autora Margot Hamilton Hill i Petera Brucknella znatno su pripomogle pri konstrukciji krojeva. Patterns of Fashion, The cut and construction of clothes for men and women c. 1560-1620 by the author Janet Arnold, as well as The evolution of fashion, Pattern and Cut from 1066-1930 by Margot Hamilton Hill and Petera Brucknell helped considerably during the construction of cuts. '' Popratni tekst uz sliku plemenitog Madara i Hrvata: ...Odjeca ovih naroda jednakog je oblika kao ona u Hrvatskoj. Sluze se pustenim klobuccem u boji ill crnim. Odijela su od finog sukna ili od svile, jednako kao I gornje (haljine) koje su duge do zemlje kao I one donje (tj. od istih tkanina) koje ne dosezu do bedara. The text with the picture of noble Hungarian and Croat: The clothing of these people is of the same form as the one in Croatia. They use felt hats in colour or black. The costumes, consisting of upper clothes that reach the ground and under clothes that hardly reach the hips, are made of fine cloth or silk Popratni tekst uz sliku hrvatskog odijela; Predoceno odijelo ne pripada samo Hrvatima, nego i Ugrima pa I Poljacima. Hrvati su krscani, ali podanici Turaka. Njihovo odijelo, zbog hladnoce, postavljeno je krznom lisice I vuka. Imaju vladara koji je nedugo tomu bio u Mlecima veoma laskavo primljen od ove republike. Njihova je odjeca od sukna skrletnog I drugih lijepih boja, a takoder od svile, damasta, barsuna I drugih vrsti (tkanina). Nose sesir ili kapu od barsuna s krznom da izbjegnu hladnocu. Straznji dio odijela je pedalj I po duzi od onog sprijeda, I otvoren je do koljena, a kroz taj otvor visi sablja tri palca siroka I ne mnogo duga. Obicavaju brijati glavu, ostavljajuci pramen kose posred glave. Hrvati zakapcaju odijelo posred prsiju s nekoliko puceta zlatnih ili od cega drugog. Donja odjeca je obicno tako duga kao prednji dio gornje. The text with the picture of Croatian costume: Shown costume does not belong only to Croatians, but also to Hungarians and even to Polish people. Croatians are Christians, but Turkish subjects. Their costume is furred with the fox and wolf fur because of the coldness. They have a ruler that has been recently given a warm reception in Venice. Their clothes is made of cloth, scarlet and other beautiful colours, but also of silk, damask, velvet and other fabrics. They wear a furred hat or velvet cap to avoid coldness. The back part of the costume is for an inch and a half longer then the front part and it is open to the knees and through that opening, a saber hangs, three inches wide and not too long. They tend to shave head, leaving the lock of hair in the middle of the head. Croatians button the clothes down the middle of the chest with couple of buttons, golden or of some other material. Under clothes is usually as long as the front part of the upper clothes. ' Odijelo Slavena ili Dalmatinca: tabla predstavlja uglednog hrvatskog velikasa iz primorja ... Odijevaju se sareno I malo se sluze crnim, osim u slucaju zalosti za svojim mrtvim. Na glavi obicno nose klobucac erven ill druge boje, s podignutim obodom straga, a taj je obicno od pusta. Plemici medu njima I oni koji imaju neki cin odijevaju se u barsun, damast, skrlet I druge fine tkanine razlicitih boja. Imaju neke haljetke s rukavima, a pod tim jos jedan slican, a nogavice su sasvim crvene ili zelene Ipodvezane pod koljenom. Opasuju mac na tursku I uz to nose gvozdeni buzdovan. Obuvaju neke cipele od pusta, izvana kozom pokrivene, tako visoke da dostizu od stopala do golijeni... The costume of a Slav or Dalmatian: the table represents a respectable Croatian nobleman from the littoral region; ...They wear colourful clothes, and rarely black, except in the case of mourning for the dead. On the head, they usually wear a hat, red or some other colour, with the lifted brim on the back, usually made of felt. Noblemen, and among them some with a rank, wear velvet, damask, scarlet and some other fine fabrics of different colours. They have some gowns with sleeves, and under them, they wear one more, similar to the upper one, and legs are completely red or green and tied under the knee. They belt on a sword in a Turkish way, and together with it, they have an iron mace. They wear some felt shoes, outside covered with leather, so high they reach from foot to knee....
1 5

271

1. Odijelo plemenitog Ugrina i Hrvata. Cesare Vecellio: Degli Habiti Antichi et Moderni di tutto il Mondo, 1590.g. Clothes of a noble Hungarian or Croat. Cesare Vecellio: Degli Habiti Antichi et Moderni di tutto il Mondo, 1590

272

proizvodnje. Po kroju, ovakva kosulja bila je siroka, mekano nabrana s polozenim ovratnikom, cesto na rubovima bogato ukrasena cipkom ili vezom. Takve muske kosulje pojavile su se u 16.st. i od tada su opcenito ulazile u musku modu (GUSIC 1973, 18). Rukavi su bili dugi i siroki, u zapescu stegnuti orukvicom. Vanjski komadi odjece bili su krojeni tako da su ovratnik i orukvice camise bili vidljivi. Na gornju kosulju nosila se dolama, kaput od luksuzne vunene tkanine, svilenog ma, brokata, damasta ili barsuna u tamnijoj crvenoj, modroj, zelenoj i purpurnoj boji s tada omiljenim krupnim vegetabilnim ili viticastim desenom (sl.3). U 16.st. glavni centri za izradu tih skupocjenih damasta bili su Firenca, Lucca, Pisa, Bologna, Milano, Verona i Venecija (PETRICIOL11970, 17-18) i kad bi iz radionica prispjeli na robno trziste u Veneciji, trgovackim brodovima bili su dopremani u druga trgovacka sredista diljem cijelog svijeta. Kroj tfo/ame sadrzavao je elemente zapadnog i istocnog stila. Zasnivao se na sirini same tkanine, u gornjem dijelu bio je priljubljen uz tijelo, a ispod struka prosiren klinastim usivcima, duljine do ispod koljena. Obicno su imali mali, uzdignuti ovratnik i rukave do lakta, kako bi dekorativna orukavlja dosla do izrazaja (TURNAI 1991, 17). Kao karakteristiku hrvatskih kaputa Vecellio navodi za desetak centimetara krace krojenu 2. Hrvatsko odijelo. Cesare Vecellio: prednjicu od straznjeg dijela (sl.2,3). Desna strana Degli Habiti Antichi et Moderni di prednjice, prekrivala je lijevu, sto je bio tipicno tutto il Mondo, 1590.g. Croatian clothes. Cesare Vecellio: Degli orijentalni element, suprotan zapadnoj modi. Habiti Antichi et Moderni di tutto il Kopcala se dekorativnim srebrnim ili pozlacenim Mondo, 1590 gumbima, izradenim cesto u tehnici filigrana i granulacije s petljama na koje su se simetricno nastavljale usporedno postavljene pletenice ili gajtani razlicite sirine, okomite na sredisnji niz dugmeta - pozamanterijsko kopcanje (sl.1). Taj sistem kopcanja ocituje tipicno orijentalni utjecaj preuzet s ranog konjanickog kaftana, a tijekom 16. i 17.st. postao je stalni atribut plemicke i vojne odore. Ta varijanta dolame u nasim krajevima dobila je naziv ugarstica, a vec je od 15. i 16.st. oznacavala ruho hrvatsko-ugarskog plemstva i prepoznatljivu odjecu plemica - vojnika (GUSIC 1973, 30). Vecellio ne daje opis pojasa, no vidljivo je da je s njega, s lijeve strane visjela sablja. Preko svega nosio se ogrtac postavljen krznom, izraden od teske, jednobojne ili bogato ornamentirane tkanine jednostavnog kroja, no nesto drukcije konstrukcije nego donji kaput. Vecellio donosi vanjski ogrtac u dvije varijante, kao hrvatsko odijelo (sl.2), i kao odijelo plemenitog Ugrina i Hrvata (sl.1). Prvi ogrtac (sl.2) dosezao je do ispod koljena, karakteristicno krojen tako da je straznja strana bila nesto duza od prednjice. Prednjica je u gornjem, usko pripijenom dijelu zakopcana s pet vecih ukrasnih dugmeta. Od struka nadolje ogrtac je nesto siri i rastvoren, a ispod njega se nazire dolama. Rukavi su dugacki i uski s prorezanim manzetama, a na bokovima se vide prorezi za

3. Odijelo Slavena ili Dalmatinca. Cesare Vecellio: Degli Habiti Antichi et Moderni di tutto il Mondo,1590.g. Clothes of a Slav or a Dalmatian. Cesare Vecellio: Degli Habiti Antichi et Moderni di tutto il Mondo, 1590

Croatian national costume of a noblemanwarrior from the end of 16th century As a main source for the reconstruction of clothes of a Croatian duke, nobleman- warrior from the end of the 16th century was a work of Cesare Vecellio Degli habiti antiche et moderni di diverse partie del Mondo, published in Venice, in 1590, in which the author brings the rich overview of contemporary costumes from all over the world. The illustrations were accompanied with the legends, which brought very valuable information about the society and the way of clothing of that time. Picture 1. shows the clothes of a noble Hungarian and Croat - Habito d’Ungaro et Crovatto nobile,6 picture 2. a Croatian costume Habito Crovatto7 and picture 3. the costume of a Slav or Dalmatian - Schiavone o vero Dalmatino8. As underwear, they wore underpants and undershirt, made as a set, of plain linen and the upper shirt - camisa, was made of finer linen or batiste of western production. This shirt was wide, softly folded with the collar laid down, often richly decorated on the edges with lace or embroidery. Such men shirts appeared in the 16th century when they became a part of men fashion (GUSIC 1973, 18). The sleeves were long and wide, and tightened around the wrist with a cuff. Upper parts of clothes were cut in such a way that the collar and the cuffs of camisa were visible. Over the upper shirt, dolama was worn, a coat made of luxurious woollen material, silken satin {raz), brocade, damask or velvet in darker red, blue, green or purple colour with large vegetative or curly pattern that was popular at that time (picture 3). In the 16th century, the main centres for manufacturing of these valuable damasks were Florence, Lucca, Pisa, Bologna, Milan, Verona, and Venice (PETRICIOL11970, 17,18). When they were brought from the workshops to the market in Venice, they were delivered on merchantmen to the other merchant centres throughout the world. The cut of dolama had some elements of both western and eastern style. It was based on the wideness of the fabric itself, in the upper part was tightly fitting, and under the waist was widened with wedge-shaped gores, reaching under the knee. Usually they had a small, lifted collar, and sleeves reaching elbows in order to make decorative cuffs more prominent (TURNAI 1991, 17). As a characteristic of Croatian coats Vecellio mentions that the front side was ten centimetres shorter then the back part (picture 2,3).The right front side covered the left one, which was a typical oriental element, opposite to western fashion. It was fastened with decorative silver or golden plated buttons, often made in the technique of filigree and granulation with loops on which parallelly placed plaits or braids of different width continued. The plaits or braids were vertical on the middle row of buttons, which is called passementerie buttoning (pictures 1,3)

usivene dzepove. Ogrtac je bio postavljen krznom, koje se istice na porubu i na velikom ovratniku. S obje strane na donjem dijelu su duboki, bocni otvori radi nesmetanog kretanja i lakseg drzanja sablje. Ogrtaci slicnog kroja u Madarskoj nazivali su se - menta,9 prema turskoj rijeci - mintan za vanjski kaftan. Druga, raskosnija varijanta ogrtaca (sl.1) prekrivala je gleznjeve i padala do poda, s dva otvora sa strane. Na prsima bio je ukrasen pozamanterijom u obliku sest usporednih gajtana sa iskicenim krajevima i velikim okruglim, filigranskim gumbima. Raskosni krzneni ovratnik cetvrtastog oblika padao je preko ramena i leda. Istim krznom ogrtac je bio postavljen ili samo obrubljen. Dugacki dekorativni rukavi premasivali su duzinu ruke i padali na ledima gotovo do poda. Taj orijentalni element usao je u hrvatski nacionalni kostim i folklorno ruho zajedno s drugim turskim utjecajima i imao dvojaku ulogu, vecim dijelom dekorativnu, jer ovi rukavi prazni vise na ledima, gdje se vezu prilikom borbe, a samo rijetko se odijevaju i sluze kao zastita od hladnog vremena. Kakve su se hlace nosile prikazuje kostim Slavena ili Dalmatinca (sl.3). Hlace toga kroja, u narodu nazvane dostegnicelW svione dostegnice,K dosezale su do ispod koljena. Uz njih su se nosile carape nategnute preko listova do ispod koljena, gdje su ulazile u hlace i bile pridrzane s podvezicama u obliku vunene uzice (GUSIC 1973, 78). Potkraj 16.st. taj zapadnoeuropski element usvojili su i zadrzali u svom odjevnom inventaru domaci visi stalezi i bogatije gradanstvo. Na to su se nosile niske cipele do gleznja zapadnoeuropskog kroja s malom potpeticom (TURIMAU 1991, 22). Glava je bila prekrivena pustenom kapom kolpakom (si.1,2,3) s visoko presavijenim obodom, koji je s obje strane imao raspore, tako da se straga mogao spustiti, kako bi se njime mogle prekriti usi i potiljak, dok bi obod sprijeda ostao uzdignut. Takve kape okruglog tjemena, najcesce su izradivane od cvrstih pustenih tkanina ili barsuna, a presavijeni obod mogao je biti presvucen kunovinom ili slicnim krznom. Sprijeda su bile ukrasene zataknutim orlovskim ili sokolskim perom (sl.1), sto je od davnine bio svojevrsni statusni simbol i oznaka slobodnog muskog clana roda, viteza ili vojnika (GUSIC 1973, 43). Skupocjena pera sive caplje ili noja bila su pricvrscena brosevima od plemenitih materijala s grbovima porodice ili roda. Kao stecevina krajiskog plemstva, kape tog kroja ostale su u hrvatskom plemickom odjevnom inventaru sve do 19.st., a u raznim varijantama, u ruralnim sredinama zadrzale su se sve do danas. Odjeca velikasa i u ratu je bila jednako luksuzna, a kakva im je bila vojna oprema, moze nam predociti
Francuski naziv za kaput - manteau. French word for a coat - manteau.
10

273

4. Nikola Subic Zrinski, 15081566.g. Nicolas, Comes de Serin; grafika iz zbirke Lajosa Ernsta Nikola Subic Zrinski, 1508-1566. Nicolas, Comes de Serin, graphics from the collection of Lajos Ernst

This system of buttoning is a typical example of the oriental influence taken over from the early cavalry caftan, and during the 16th and 17th century became the constant element of a noble and military uniform. This variant of dolama in our region got the name ugarstica, and already from the 15th and 16th century was a sign for CroatianHungarian nobility and recognisable clothes of a nobleman- warrior (GUSIC 1973, 30). Vecellio does not give the description of the belt, but it is visible that sabre hanged from its left side. Over everything, a furred coat was worn, made of heavy, self-coloured or richly ornamented fabric, of plain cut, but of somewhat different construction than the under coat. Veccelio shows the overcoat in two variants, as a Croatian costume (picture 2.) and as costume of a noble Hungarian and Croat (picture 1.) The first overcoat (picture 2.) reaching under the knee was characteristically cut, in a way that the back part was slightly longer then the front side. The front side was in upper, tightly fitting part, buttoned up with five bigger decorative buttons. From the waist down, the overcoat was slightly wider and opened, and under it dolama shows through. The sleeves were long and tight with cut cuffs, and on the hips, slits for sewn in pockets were visible. The coat was furred, which was especially prominent on the hem and the big collar. On the both sides of the bottom part were deep, side slits in order to provide free moving

5. Sablja s balcakom “na njemacki nacin” (deutsche Gefase), Stajerska, 1590.g. (KOVAC 2003, br. 147) Saber with a hilt “in German way” (deutsche Gefase), Styria, 1590 (KOVAC 2003, number 147)

Francuski naziv za ove hlace - culottes. French word for these trousers - culottes.

274

6. Prikaz starije zene iz Ugarske. Jost Amman, kraj 16.st. Illustration of an elderly woman from Hungary, Jost Amman, the end of the 16th century

7. Odora Kataline Brandenburg, s kraja 16. i poc.17.st., Magyar Memzeti Muzeum, Budimpesta Robe of Katalina Brandenburg, from the end of 16th and the beginning of the 17th century, Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest

and easier holding of a sabre. The overcoats of similar cut were called menta9 in Hungary, after the Turkish word mintan for the upper caftan. The other, luxurious variant of overcoat (picture 1) covered the ankles reaching ground, with two slits on the sides. On the chest, it was decorated with passementarie in the form of six parallel braids with ornamented ends and big, rounded filigree buttons. Luxurious fur collar had a square form and covered the shoulders and back. The same fur was used for lining or just bordering of the overcoat. Long decorative sleeves exceeded the arm length and on the back went down almost to the ground. This oriental element came to the Croatian national costume and folklore clothes together with the others Turkish influences and had a double role, mostly decorative because the sleeves usually just hanged empty on the back, where they were tightened during the battle and just rarely they were worn as a protection from the cold weather. The overcoats of such cut were called delia or delika in Poland. The costume of a Slav or Dalmatian shows what kind of trousers were worn (picture 3.) The trousers of this cut (knee-breeches), among people called dostegnice or svione dostegnice,K were reaching under the knee. Together with these trousers socks were worn, stretched across the calves to under the knees, where they entered in the trousers and were held with garters in the form of a woollen string (GUSIC 1973, 78). At the end of the 16th century, this west European Zenska otljeca na podrucju sjeverozapadne element was adopted and kept in clothing Hrvatske s kraja 16. st. inventory among domestic higher classes and Za razliku od muske odjece centralne i istocne wealthier citizens. With that, they wore ankle-high Europe koja je pretezito zadrzala svoj nacionalni low shoes with small heels (TURNAU 1991, 22). identitet uz utjecaje istocnjackih elemenata, The head was covered with a felt cap - kolpak zenska odjeca bila je pod vecim utjecajem zapadne (pictures 1,2,3) with highly folded brim, which mode koja se sirila iz kulturnih centara Spanjolske, had slits on both sides so on the back side it Italije i Francuske a moze se usporediti s prizorima could be put down in order to cover ears and the na grafikama poznatih renesansnih umjetnika back of the head, while the brim would stay lifted (sl.6.). on the front side. Such caps with the rounded Zenska odjeca onog vremena u pravilu je bila top were usually made of firm felt fabrics or velvet, sastavljena od vise slojeva, sto zorno prikazuje and folded brim could have been covered with sacuvana oprava iz Magyar Nemzeti muzeja u marten fur or some similar fur. They were decorated Budimpesti s pocetka 17.st (sl.7.). with eagle or falcon feather, stuck on the front, Kao i u muskoj odjeci, donja kosulja imala je which was a certain status symbol and the sign ulogu rublja - indula ili Mima. Gornja kosulja bila of a free male clan member, knight or a soldier je zapravo vec prava haljina izradena od finih, ever since the ancient times (GUSIC 1973, 43). laganih tkanina ili od platna koje je tkano kao Expensive feathers of common heron or ostrich batist, tada poznato pod imenom rens (GUSIC were fastened with brooches made of precious 1973, 58). metals with coat of arms of a family or a clan. As Rukavi kosulje bili su siroki, u zapescu suzeni an acquisition of the Border’s nobility, the caps sitnim naborima i orukvicom, koja je cesto bila of that time remained in the Croatian noble clothing ukrasena vezom ili cipkom, a kopcala se sitnim inventory until the 19th century, and in the rural ukrasnim gumbima ili vezicama. Zbog svoje sirine places they have been present, in various types, i duljine, rukavi su cesto bili sapinjani na gornjem even until today. dijelu ruke vezenim uzicama ili vrpcama. Tako su The costume of an aristocrat was equally dobiveni zanimljivi dekorativni oblici, koji su u luxurious even in the war, and contemporary prints valovima padali niz ruku. Vratni izrez bio je izveden of Nikola Subic Zrinski from the collection of Lajos od sitno nabrane tkanine usko pripijen uz vrat ili Ernst (picture 4) can tell us something about the

suvremena grafika Nikole Subica Zrinskog iz zbirke Lajosa Ernsta (sl.4). Na prikazu su jasno izrazeni dugi rukavi pancirne kosulje, a manjim dijelom vidljiv je oklop slican husarskome. Preko svega je prebacen siroki, kratki ogrtac izraden od luksuzne tkanine krupnog desena postavljen krznom. Takav ogrtac dekorativnih rukava, koji su prazni visjeli na ledima, najcesce se nosio prebacen preko ramena, sapet samo jednim dugmetom ispod brade. U Poljskoj kaputi slicnog kroja nazivaju se - ferezja, a u Madarskoj sziir, suba ili schupiza, sto potjece od turske rijeci shuba za kaftan slicnog oblika. Do nogu mu lezi kaciga - sisak, s bogatom dekoracijom u obliku izduzenih kapi i vitica, ukrasena nojevim perom. U desnoj ruci drzi uzdignuti nadzak, koji je u 16.st, osim ratnicke, imao i simbolicku ulogu kao oznaku casti i vojnog polozaja (SERCER 1972, 22). Sablja zataknuta za pojas, ima oblik tipicne husarske sablje onog vremena. Na nasoj rekonstrukcija plemenitog Praskocija, sablja potjece iz juznih dijelova monarhije s podrucja Stajerske. Balcak zatvorenog oblika s glavicom u obliku spljostene piramide ima drvenu brazdanu drsku oblozenu kozom i kriznicu s plosnatim krakovima koji se prosiruju prema krajevima i izvijaju u suprotnim pravcima. Bocni branik od zeljeza izbrazdan je i povezan s povijenim rukobranim trakama. Taj tip balcaka primjenjivao se tijekom 2. pol.16.st. i na macevima, a popularno se nazivao deutsche Gefase ili „na njemacki nacin“ (sl.5.) (KOVAC 2003, 41).

siroko otvoren, cesto ukrasen vezenim rubom ili cipkom. Gornje haljine izradivane su u razlicitim varijantama ovisno o prilici za koju su bile namijenjene. Haljine za svakodnevnu upotrebu sivane su od tanje, pomno istkane vunene tkanine - sarze ili rasa, a za svecanije prilike od bogatih, uvoznih svilenih damasta i barsuna, kakvi su koristeni i za musku luksuznu odjecu. U gornjem dijelu bile su krojene u obliku prsluka ili steznika s naramenicama, kako bi sto vise razotkrile dekorativne rukave i ovratnik na kosulji. Na prednjici su bile otvorene i stegnute vezicom poput korzeta, kako bi se sto bolje prilagodile tijelu (si.7.). U donjem dijelu nastavljala se siroka zvonasta suknja, bogato nabrana u struku ili polukruzno krojena bez nabora, koja je padala ravno sireci se prema dolje (TURNAU 1991, 28). Takve suknje cesto su bogato padale u vise slojeva. Kako bi do izrazaja dosla potpuna raskos luksuznih tkanina, gornja je suknja cesto sprijeda bila otvorena, te bi se ispod nje nazirala donja suknja. Nacionalni karakter jos se ocitovao na vanjskim komadima odjece. Ogrtaci slicni muskim mentama, delijama ili ferezjama bili su postavljeni krznom i bogato dekorirani. Nosili su se kao kaputi ili samo zabaceni preko ramena kao pelerine. Oglavlja su bila izradena od svilenih ili platnenih rubaca i velova, koji su bili pricvrsceni cvrstim podloskom, upletenim ili samo postavljenim na kosu, uzdignutu u pletenice (BOUCHER 1987, 234). Oprema i naoruzanje hrvatske lake konjice husara s kraja 16. st. Husari - laka konjica na Krajini nije bila vezana za pojedine utvrde, vec je cinila svojevrsnu pokretnu pricuvu. U borbi protiv Osmanlija pojavili su se tijekom druge polovine 15.st. kao zamjena za tesko oklopljenu konjicu. Odore, opremu i operativnu taktiku usvojili su od osmanlijskih lakih konjanickih jedinica akindzija i dzebelija, oklopljenih samo zicanim kosuljama, naoruzanih sabljama i lakim kopljima, cija je glavna prednost bila brzina. Svakih dvadeset kuca opremalo je za vojsku jednog konjanika, otkuda im potjece ime fa/sz mad.= dvadeset i - ar mad.= leno, dobro. To potkrepljuju i zakljucci hrvatsko-slavonskog sabora u Zagrebu 1558.g., prema kojima je podlozan vojnoj obavezi u rat morao ici od svakog dvadesetog dima po jedan dobar konjanik (SISIC 1912, 111, 41). Kako bi stupili u sluzbu na granici, husari su morali biti ustrojeni, opremljeni i naoruzani prema odredenim standardima. Prilikom opceg zemaljskog ustanka {insurrectio) 1537.g. odredeno je naoruzanje i oprema lakog konjanika koju cini pancir, sljem, stit, koplje i sablja (SISIC 1912, II, 95). U toj odluci zahtijeva se od husarskog konjanika i posjedovanje zastitnog oruzja, sto odudara od stereotipne predodzbe husara, kao

275 military equipment. In the illustration, we can clearly see long sleeves of a chain mail, and a chest armour similar to hussars is visible only partially. Over everything, there is a wide, short furred overcoat, made of luxurious fabric with large pattern. Such overcoat with decorative sleeves that hanged empty on the back was usually worn across the shoulder, tightened with just one button under the chin. In Poland, the coats of similar cut are called ferezja, and in Hungary similar coat is called sziir, suba o\ schupiza, which originates from the Turkish word shuba for the caftan of the similar form. Next to his legs, there is a cavalry helmet sisak with a rich decoration in the form of elongated drops and curls, adorned with the ostrich feather. In his right hand, he holds a lifted nadzak (long-handled battle hammer), which in the 16th century had a symbolic role denoting honour and military position (SERCER 1972, 22).The sabre tucked into belt has a form of a typical hussar sabre of that time. On our 8. Husarski casnik. Wilhelm Dillich: reconstruction of the noble Praskoci, the sabre Ungarische chronica, Kassel, 1606.g. Hussar officer. Wilhelm Dillich: originates from the southern parts of the monarchy Ungarische chronica, Kassel, 1606 from the Styrian area. Hilt of a closed form with a head in the form of a flattened pyramid has a wooden furrowed handle covered with leather and cross-guard with flat branches that are getting wider towards the end and twisting in opposite directions. Side guard made of iron is furrowed and connected with bended hand-guards. During the second half of the 16th century, this type of hilt was applied on the swords as well, and was popularly called deutsche Gefase or “in German way“ (picture 5) (KOVAC 2003, 41).

Woman clothes on the area of northwest Croatia from the end of the 16th century As opposed to men clothes of central and eastern Europe, which mostly kept its national identity with the influence of eastern elements, women clothes was more under the influence of western fashion that spread from the cultural centres of Spain, Italy, France and can be compared with the illustrations on the prints of famous renaissance artists (picture 6). Women clothes of that time was usually multi layered, which can be seen on the preserved dress from the beginning of the 17th century in Magyar Nemzeti Muzeum in Budapest (picture 7). Like the men clothes, undershirt had a role of underwearindula or intima. The upper shirt was in fact the real dress made of fine, soft fabrics or of linen that was weaved as batiste, known under the name rerts at that time (GUSIC1973, 58). The sleeves of the shirt were wide, around the wrist narrowed with tiny folds and a cuff that was very often decorated with embroidery or lace, and buttoned with small buttons or laces. Because of their width and length, the sleeves were often tightened on the upper part of the arm with embroidered strings or ribbons. In that way,

9. Husarska zastitna oprema, kaciga sisak {Zischagge), oklop i veriznjaca. Arsenal u Grazu Hussar’s protective equipment, helmet (Zischagge), armour and chain mail. Arsenal in Graz

276

10. Sablja s ugarskim balcakom. Arsenal u Grazu Saber with a Hungarian hilt. Arsenal in Graz

11. Husar s krajiske granice. Wilhelm Dillich: Ungarische chronica, Kassel, 1606.g. Hussar from the Military Frontier Wilhelm Dillich: Ungarische chronica, Kassel, 1606

interesting decorative forms were created, falling down the arms in waves. The neckline was made of densely folded fabric, tightly fitted around the neck or widely open, often decorated with embroidered edge or lace. Upper dresses were made in different variants, depending on the occasion they were meant to be worn. The dresses for everyday use were made of thinner, carefully weaved woollen fabrics sarza or ras, and the dresses for the special occasions were made of richer, imported silk lakog neoklopljenog konjanika (ARALICA 2006, damask and velvet, like the ones used for men 99). U Naputku za konjanike na Krajini nadvojvode luxurious clothes. In the upper part, they were Karla iz Graza iz 1578.g., u tekstu pisanom na cut in the form of a waistcoat or a corset with kajkavskom narjecju pise: Capstan ima petdeset shoulder straps in order to accentuate decorative koine hussarske vse Hi vetschi cieia plemenite sleeves and collar on the shirt as much as possible. viteze s dobrimi koini, oklopi Hi panziry, On the front, they were opened, and tightened shischakom, szitom, copiem, sablo, bodeschom, with a lace like a corset, in order to adjust to the batom Hi sekirizo spravne imati. Komu dragu body (picture 7). On the bottom part, continued pushko poleg nossiti to mu se dopusti. (LOPASIC wide, flared skirt, richly folded in the waist or a 1884-1889, I, 68). Iako se puska navodi kao skirt cut in semicircle without folds, which went neobavezni dio vojnog naoruzanja, arhivski podaci down straight, getting wider toward the end govore da je konjica cesto bila naoruzana i (TURNAU 1991, 28). Such skirts often fell richly puskama (SERCER 1973, 2). Opremu lakih in several layers. In order to stress the richness of konjanika cinio je jednostavan oklop koji je luxurious fabrics, the upper skirt was often open pokrivao samo najosjetljivije dijelove tijela. on the front side, and under it one could see the Sastojao se od prsnog i lednog dijela, sastavljenih under skirt. od pomicnih plocica iznutra spojenih koznim National character was still evident on the remenjem i zakovicama sto je omogucavalo vecu upper items of clothes. Coats, similar to men’s pokretljivost. Ovratnici su bili nacinjeni na jednak mentas, delijas or ferage (woollen outer coat) were nacin. Prsna ploca bila je debljine od 5 do 7 mm, furred and richly decorated. They were worn as dovoljno da bude otporna na hitac arkebuze, a coats or just cloaked around the shoulder like a tezina cijelog oklopa bila je oko 15 kg, sto je cape. omogucavalo konju da vrlo brzo dostigne puni Headgears were made of silk or linen scarves galop. Ispod oklopa nosili su pancirnu kosulju or veils that were tightened with a firm pad, (veriznjaca) sastavljenu od prepletenih metalnih braided, or just placed on the hair that was lifted karika ili samo pancirne rukave (sl.9.). with braids (BOUCHER 1987, 234). Na glavi su nosili kacigu „sisak“ - Zischagge Equipment and weapons of the Croatian light cavalry - Hussars from the end of the 16th century Hussars, light cavalry in Vojna Krajina, were not connected to a particular fortification, but they represented some kind of mobile reserve forces. In the fight against the Ottomans, they appeared during the second half of the 15th century, as a replacement for heavy armoured cavalry. Hussars adopted uniforms, equipment and operative tactic from the Ottoman light cavalry units, akyncy and dzeiebije (armoured soldiers, cuirassier), who were armoured just with wire shirts, armed with sabers and light spears, and whose main characteristic was speed. Every twentieth house equipped one lancer for the army, and that is how they got their name - husz - twenty in Hungarian and ar, in Hungarian - leno, good. This was also substantiated by the decisions of Croatian-Slavonian parliament in Zagreb, in 1558, according to which, every twentieth house should have given one good lancer, which was obliged to military service, (SISIC 1912, III, 41). In order to start the service on the border, hussars had to

(sl.8) sa stitnikom za nos, usi i zastitnim plocicama za vrat, poredanih u „racji rep“ (BOSKOVIC 2001, 132). Taj tip kacige razvio se iz zvonolikih, siljatih, originalno perzijskih kaciga, koje su turski oklopnici dzebelije donijeli u Europu prilikom svojih osvajanja. Naziv sisak dobile su prema turskoj rijeci sis- siljak, zbog zasiljenog tjemena. U 15.st. na pogranicnim podrucjima domace su snage usvojile taj oblik kacige i potom je, tijekom 16.st. oblikuju prema svojoj modi i ukusu (BOSKOVIC 2001, 133). Tipicno husarsko obrambeno oruzje bio je stit - krilata tana, tarza, izraden od drva, koze i metalnih pojacanja u obliku stiliziranog krila. Na takvim stitovima cesto su bila prikazana krila i protome ptica grabljivica, sto se kasnije, poglavito u poljskoj husarskoj konjici, preobrazilo u prava krila od pticjeg perja na drvenom okviru koji je bio pricvrscen za sedlo ili straznji dio oklopa. Glavno navalno oruzje husara bilo je koplje copie duljine i do 5,5 m, no vrlo lagano zahvaljujuci supljoj konstrukciji. Bilo je izradeno od dvije polovice izdubljenog jelovog drva, spojene drvenom kuglom, koja je ujedno sluzila i kao zastita za ruku. Straznjim krajem koplje je bilo zataknuto u kozni tobolac koji je bio vezan za remen sedla. Na svakom koplju visjela je uska, dugacka svilena zastava duljine vise i od 2 m, obicno u dvije boje koje su predstavljale pojedinu postrojbu (NAGIREVY 1973, 14-15). Zbog suplje konstrukcije, kopljima se lako rukovalo, ali su istovremeno bila krhka i lako su se lomila prilikom udarca, no na raspolaganju su imali i drugo oruzje. Sablja je bila omiljeno oruzje husara, a nosili su je i plemenitasi kao statusni simbol u ratu i u miru.11 Pojavila se pocev od 14.st. prodorom osmanlijskih Turaka u Europu i nadalje postajuci osnovno oruzje lake konjice mnogih europskih naroda. U 16.st. razvio se tip sablje s „ugarskim balcakom“ u obliku stilizirane pticje glave. Kriznice su bile ravno pruzene, a iz njih su pod okomitim kutom izlazili dugi zeljezni jezicci, koji su s gornje strane uglavili kriznicu u drsku, a s donje fiksirali usta korica uz ostricu (sl.10.) (KOVAC 2003, 68). Siroki mac - palos, koji je sluzio protiv teze oklopljenih protivnika ili koncerz“ mac za probijanje pancira, noseni su pricvrsceni uz sedlo ispod lijevog stegna, a razlikovali su se prvenstveno po obliku sjeciva. Palos je imao jednobrido ili dvobrido vrlo siroko sjecivo, a koncerz\e bio uzak i dugacak do 1,60 m i gotovo je koristen kao koplje, omogucavajuci jahacu prilicno dug domet (NAGIREVY 1973, 26). Nije imao ostricu nego samo siljasti vrh trokutastog ili cetverokutnog presjeka, ciji je tanki vrsak prodirao kroz karike pancirne kosulje (SERCER 1980, 13). U oruzarnici u Grazu sacuvani su takvi macevi s kruskolikim glavicama i zakrivljenim kopljastim krakovima kriznice ili pak plosno savinutim
11

277

12. Husarski casnik, nepoznati autor 1600-1620.g. Hussar officer, unknown author, 1600-1620

be organised, equipped, and armed, according to the certain standards. At general uprising {insurrectio) in 1537, weapons and equipment of a member of light cavalry were defined, consisting of a chain mail, helmet, shield, spear, and a sabre (SISIC1912, II, 95). This decision demanded from the hussars to have protective weapon, which is opposed to a stereotype idea of a hussar as a light unarmoured lancer (ARALICA 2006, 99). In Instructions for the soldiers on Krajina of archduke Karlo from Graz, from 1578, in a text written in kajkavian dialect, it is written: Captain should have ready fifty horses with hussars on them or noble knights with good horses, armour or chain mails, cavalry helmets, shields, spears, sabres, daggers, mallets or axes. Those who want to carry the gun as well are allowed to do so (LOPASIC 1884-1889, I, 68). Although a gun is mentioned as an optional part of military weapon, the archive information says the cavalry was very often armed with guns as well (SERCER 1973, 2). The equipment of light cavalry consisted of a simple armour, covering just the most vulnerable parts of the body. It contained breast and back plates, on the inside connected with leather belts and rivets, which enabled better mobility. Collars were made in the same way. The breastplate was from 5 - 7 mm thick, enough to protect from a harquebus shot, and the whole armour weighed about 15 kilos, allowing horse to charge at full gallop speed very quickly. Under the armour, they wore a chain mail, consisted of interlaced metal

Bogato dekorirana sablja tipa karabela nosila se svakodnevno i pri ceremonijama, ali ne i u borbi. Richly decorated saber, type karabela, was carried every day and at ceremonies, but not in the battle.

278

13. Svecana povorka husarskog turnira. Sigmund Elsasser: Svadbeni kodeks nadvojvode Ferdinanda II. Bakrorez izveden na papiru u boji, Innsbruck, 1582.g. Parade of a hussar tourney. Sigmund Elsasser: Wedding code of the archduke Ferdinand II. Copper plate made on a coloured paper, Innsbruck, 1582

krakovima u obliku slova S. U starim inventarima iz 1594.g. do 1598.g. za to oruzje upotrebljavao se naziv Crabatishe WehrlW crabatische Stocher, sto nedvojbeno ukazuje na podrijetlo tog oruzja (ARALICA 2006, 106). Palos, tezak mac za sjecenje, koji je bio najucinkovitiji protiv tesko oklopljenih protivnika, sluzio je u ranijem periodu, no kako se upotreba teskih oklopa smanjivala, palos se sve manje upotrebljavao, a sve se vise sluzilo macem za probijanje pancira i sabljom. Nadzak i ratna sjekira cesto se mogu vidjeti na prikazima velikasa, oficira ili vojnih zapovjednika, te su poput sablje znacili vojni i statusni simbol, kao i oznaku casti. Nadzak, s masivnim hrptom poput cekica i dugackim kljunom kojim su se probijali oklopi i kacige, u pocetku su upotrebljavali pjesaci, no od 16.st. nadalje sve je vise bio oznaka plemstva i konjanika. Obicno se vjesao na sedlo ili se pomocu kuke zaticao za pojas. Sjekire su u 16.st. sluzile za oznaku cinova konjanickih oficira i mogu se cesto vidjeti na prikazima husara konjanika vrlo bogato ukrasene. Husari su se sami brinuli za svoju odjecu, kojom su, kao i vojnom opremom pokazivali svoj status i imetak. Na izgled odjece i opreme husarskih konjanika uvelike je utjecala orijentalna, posebno ona vezana uz osmanlijsku laku konjicu - spahije i dzebelije. Grafike iz Ungarische chronica, povjesnicara i geografa Wilhelma Dillicha, objavljene u Kasselu 1600.g., prikazuju opremu i oruzje husarskog casnika na konju (si.8.) i hrvatskog husara (sl.11.)- Grafike drugih autora prikazuju uglavnom poljske ili madarske husare, no oprema lake konjice s kraja 16.st. na podrucju cijele srednje i istocne Europe bila je vrlo jednolicna i propisana odredenim standardima;

links or just mail sleeves. On the head they wore a cavalry helmet - sisak - Zischagge (picture 8,9,12) with nose and ears guard and protective plates for the neck, grouped in “crabs” tail (BOSKOVIC 2001, 132). This type of a helmet developed from the bell-shaped, pointed, originally Persian helmets, which Turkish armoured soldiers, dzebelije, brought to Europe during their conquests. The name sisak, they got after the Turkish word sis - sharp point for its pointed top. In the 15th century, domestic army adopted that type of a helmet and then, during the 16th century, changed it according to their fashion and taste (BOSKOVIC 2001, 133). Typical hussar protective weapon was a shield - tarza, made of wood, leather and metal strengthening in the form of a stylised wing. Very often on such shields were illustrated wings and snouts of birds of prey which later, primarily in Polish hussar cavalry, turned into real wings of bird feather on the wooden frame that was attached to the saddle or the back part of the armour. The main hussar’s offensive weapon was a lance - copie, even up to 5.5 m long, but very light, due to its hollow construction. It was made of two halves of fir wood hollowed out, glued together with a wooden ball that at the same time protected the hand. The tail of the lance was stuck in a leather tube tied on a thong to a saddle. Each lance had a more then 2 metres long silk pennon, typically in two colours, presenting particular unit (NAGIREVY 1973, 14,15). Due to their hollowness, they were easy to manage, but this also meant they were weaker and easily broken during an impact, but the hussars had other weapon as well.

zato su za rekonstrukciju odjevnih predmeta znatno pomogle grafike Josta Ammana iz 1580.g., Abrahama de Bruyna iz 1587.g. i drugih suvremenih autora (si.12.). Konjanici su bili odjeveni u vuneni kaput surku ili dolamu, s prorezima sa strane radi lakseg kretanja. Dolama se cesce kopcala na prednjici jednostavnim kopcanjem, a surka bogatom pozamanterijom i metalnim gumbima. Opasavale su se koznim remenom na kojemu je visjela sablja i pasom - dugim pojasom istkanim od svile, vune ili pamuka u zivim bojama. Omatao se oko struka svom duljinom, prema turskom obicaju. Sa ostalim orijentalnim elementima vrlo je rano usao u narodnu nosnju i zadrzao se tu do danas (GUSIC 1973, 44). Konjanici su radi prakticnosti nosili uske, dugacke hlace uvucene u meke, kozne cizme sa zavrnutim rubom, zapadnog kroja s potpeticom ili istocnjackog s ravnim potplatom. Glava je bila prekrivena pustenom kapom kolpakom, s visoko presavijenim obodom, koji je s obje strane imao raspore, tako da se straga mogao spustiti, kako bi se njime mogle prekriti usi i potiljak, dok bi obod sprijeda ostao uzdignut, ukrasen zataknutim perom orla, sive caplje ili noja. Primjenjive u razlicitim vremenskim uvjetima, te kape bile su pogodne za duge pohode i zahvaljujuci svojoj prakticnosti postale su dio vojne uniforme na sirokom podrucju srednje i istocne Europe (GUSIC 1973, 43). Na Dillichovu prikazu, oprema husarskog casnika (sl.8) odaje jak osmanlijski utjecaj. Na sebi ima kratki krzneni kaput koji nosi preko zicane kosulje, prsnog oklopa ili vunenog kaputa, najvjerojatnije izratJen od krzna vuka ili neke druge divlje zivotinje. Takve oprave, kao i krzna prebacena preko konja, mogu se vidjeti na prizorima turske lake konjice i delija, te je lako moguce da je taj obicaj preuzet upravo od njih. Takva skupocjena krzna leoparda, risa, vuka, medvjeda ili drugih divljih zivotinja, casnici su nosili na ledima, prebacena preko lijevog ramena, dok je desna ruka ostajala slobodna za rukovanje sabljom (sl.12.). Osim sto je znacilo cin i status vojnika, to krzno je ujedno sluzilo i kao dodatna, vrlo djelotvorna zastita od povreda. Husarski casnik na glavi ima kacigu - slsak, a na nogama visoke cizme od tanke koze vrlo popularne tijekom 16.st, sivane jednako za obje noge, bez potpetica i pokatkad tako dugacke da su prekrivale koljena. lako podsjecaju na orijentalnu obucu, ta vrsta cizama bila je poznata mnogo prije pocetka turskog utjecaja i autori ih uvrstavaju u starije narodne elemente (TURNAU 1991, 22). Navedene odore bile su zivih, no uglavnom uniformnih boja, sto se moze vidjeti na prikazu Svecane povorke husarskog ft/m//a iz Svadbenog kodeksa nadvojvode Ferdinanda II. 12 Bakrorez je izveden na papiru u boji (sl.13.)- Izradio ga je
Danas se cuva u Kunsthistorisches Museumii u Becu. Today is kept in Kunsthistorisches Museum in Wienna.

The sabre was the favourite weapon of the hussars and was carried by noblemen too, as a status symbol in war and peace.11 It appeared in the 14th century together with the breakthrough of Ottoman Turks in Europe and further, remaining to be the main weapon of light cavalry in many European countries. In the 16th century, type of a sabre with a “Hungarian hilt” in the form of a stylised bird’s head was developed. The crossguards were spread straight, and behind them at right angle long iron tangs went out, which from the upper side fixed the cross-guard to the handle, and from the bottom side fixed scabbard’s mouth to the blade (picture 10) (KOVAC 2003, 68). Wide sword - pallash which was used for heavier armoured opponents or koncerz, a sword for thrusting the chain mail, were attached to the saddle under the left thigh, and the difference between them was just in the form of a blade. Pallash had one or two-edged very wide blade, and koncerz was narrow and long, up to 1.60 m and it was almost used as a lance, enabling the horseman quite a long range (NAGIREVY 1973, 26). It did not have a blade, but just a pointed top of triangle or square cross section, whose thin point thrusted the chain mail (SERCER 1980, 13). In the Arsenal in Graz there are such swords preserved, with pear-like head and curved lancelike branches of a cross-guard or flatly bended branches in the shape of the letter S. In the old inventories from 1594-1598, this weapon was called Crabatishe Wehr or crabatische Stocher, which undoubtedly indicates the typological origin of this sword (ARALICA 2006, 106). Pallash, a heavy sword for cutting, was the most efficient against heavy armoured warriors, and it was used in the earlier period, but since the use of heavy armour decreased, pallash was also less used, being more often replaced by the sword for thrusting chain mails. Nadzak and a war axe can often be seen in the illustration of noblemen, officers and military commanders and, like a saber, they represented a military and status symbol as well as a sign of honour. At the beginning, the infantry used nadzak, with a massive back like a hammer and a long spike head for thrusting armours and helmets, but since the 16th century, it was more a sign of nobility and cavalry. It was usually hanged on the saddle or was attached to the belt with a hook. Axes in the 16th century were used for marking the ranks of the cavalry officers and can be often seen on the illustrations of hussars, very richly decorated. Hussars themselves took care for their clothes, using it for showing their status and wealth. Hussar clothes and equipment was greatly influenced by the oriental one, especially by the

279 —

280

clothes and equipment connected with the Ottoman light cavalry - akyncy and dzebelije. Prints from the Ungarische chronica, by a historian and geographer Wilhelm Dillich, published in Kassel, in 1600, shows the equipment and weapon of a hussar officer on the horse (picture 8) and a Croatian hussar (picture 11). The prints of other authors show mostly Polish and Hungarian hussars, but the equipment of the light cavalry from the end of the 16th century was on the area of the whole middle and east Europe very uniformed and proscribed according to the certain standards. That is why the print of Jost Amman 15. Husarska ratna oprema: puska s Sigmund Elsasser u Innsbrucku 1582.g., a mehanizmom na fitilj (fitiljaca), prikazuje nadvojvodu u povorci s husarima. from 1580, Abraham de Bryn from 1587 and other posudica za barut, kozni remen Slikovito izvedene odore nadvojvode i husarskog contemporary authors helped considerably the bandolir, s drvenim posudicama za casnika su grimizno crvene boje, podstavljene reconstruction of the clothing items (picture 12.). barut i stap s vilicom za pridrzavanje puske. Arsenal u Grazu zelenom tkaninom, sprijeda kopcane bogatim On them, like on the Dillich’s print, the horsemen Hussar military equipment: a gun with pozamanterijskim kopcanjem. Nadvojvodina wear woollen coat - surka or dolama, with the slits a wick mechanism (wick-gun), odora izradena je od luksuznoga grimiznog on each side for the easier moving. Dolama was powder container, leather belt bandolier with wooden powder materijala s viticastim desenom izvedenim u more often buttoned up on the front side with the containers and a stick with a fork for srebru, a casnicka je od jednostavnije, no jednako simple buttoning, and surka with the rich holding a gun. Arsenal in Graz luksuzne tkanine. Hlace su zelene, u boji podstave passementerie and metal buttons. They were kaputa, kao i nadvojvodin plast - suba, sapet samo girded with the leather belt, on which the sabre jednim dugmetom ispod brade. Nadvojvoda na hanged, and with a girdle - weaved from silk, wool, glavi ima grimizni kolpak ukrasen perjem. or cotton in bright colours. It was wrapped around Pjesastvo u povorci odjeveno je u tipicne dolame the waist, according to the Turkish custom, which zelene boje s ovratnicima i orukvicama grimizne together with the other oriental elements very early boje. Po sredini prednjice dolama je otvorena, u came into our men costume and stayed until donjem dijelu razgrnutih i zataknutih rubova za nowadays in our folk costume under the nameopasace ili pasove, kako su to nosili turski janjicari, trabolos (GUSId1973, 44). From the practical reasons, horsemen wore a u gornjem dijelu zakopcana je redom velikih tight, long trousers tucked into soft, leather boots dugmeta. Dolama je podstavljena tkaninom grimizne i plave boje. Ispod nje se naziru bijele with folded edge, of western type with heels, or kosulje i uske, pripijene hlace, te niske cipele do eastern type - flat. The head was covered with a felt cap - kolpak gleznja (SANDBICHLER 2005, 103). with a highly folded brim that had slits on both sides so it could be pulled down from behind in order to cover ears and the back of the head while it would remain lifted on the front side. It was decorated with the feather of an eagle, a common heron, or an ostrich. Applicable in various weather conditions, these caps were suitable for long marches and due to their practicality, they became a part of the military uniform on the broad area of middle and eastern Europe (GUSIC 1973, 43). In Dillich’s illustration, the equipment of a hussar officer shows a strong Ottoman influence (picture 8). He has a short fur coat, probably made of wolf fur or some other wild animal, which he wears across the wire shirt, chest armour or woollen coat. Such equipment, as well as furs placed over the horse, could be seen on the illustration of Turkish light cavalry, dzebelija and delis so it is easily possible this custom had been taken over from them. Such valuable fur of leopard, lynx, wolf, bear or other wild animals, the officers wore on the back, over the left shoulder in order to keep the 14. Haramija. Wilhelm Dillich: right hand free for handling the saber (picture Ungarische chronica, Kassel,1606.g. 12). Apart from representing the rank and the Haramiya. Wilhelm Dillich: Ungarische status of a soldier, this fur was also used as an chronica, Kassel, 1606 additional, very effective protection from injuries.

Odjeca i oprema haramija s kraja 16. st Hrvatski stalezi su od 1539.g. poceli izdrzavati redovitu pjesacku vojsku proisteklu iz lokalnog krajiskog stanovnistva, koja se isprva brinula za sigurnost putova, a kasnije prema potrebi branila je pogranicne krajiske utvrde, dok nije postala stalnom vojnom posadom na tim utvrdama (SERCER 1987, 3). Ime im potjece od turske rijeci harammi - razbojnik, kako su ih nazivali zbog ucestalih pljackaskih napada i prepada prilikom dolaska turskih doseljenika i vojske u pogranicna podrucja. U pocetku haramije nisu imali definiranu uniformu, vec su bili odjeveni u lokalnu nosnju svojega kraja ili u odjecu zaplijenjenu od neprijatelja, pa su njihove odore bile mjesavina razlicitih utjecaja i stilova. Medu njima je prevladavala domaca narodna nosnja s mnogo elemenata ugarskog stila u kojemu se naziru poljski i ukrajinski narodni utjecaji, zatim nosnje doseljenika koji su se tu naseljavali bjezeci od nasilja iz turskih krajeva, uskoka koji su donijeli dinarska narodna obiljezja, te martoloza (martolosen) i vlaja (walachen), koji su s jugoistoka iz balkanskih zemalja donijeli bogati orijentalni stil. Za rekonstrukciju njihovih odora posluzit ce nam grafika iz Ungarische chronica Wilhelma Dillicha, iz 1600.g. (sl.14.) s prikazom hrvatskog pjesaka s granice. Opca znacajka muske nosnje u sjevernom panonskom prostoru bilo je platneno ruho koje se sastojalo od rubine - kosulje krojene od ravnih pola platna, s prorezom za glavu i otvorom na prsima i s rukavima koji su u zapescu bili stegnuti, tipa tradicionalne ravne tunike s rukavima. Oblacila se preko gaca ili hlaca i slobodno padala preko bokova, neopasana ili opasana13 (RADAUSRIBARIC 1975). Gornja odjeca haramije sastojala se od kaputa - su/-te ilitezate (GUSIC1984, 82). To je bio kratak, jednostavan kaputic krojen uz tijelo, no s umetnutim klinastim usitkom od struka nanize u lednom dijelu, kako bi dobio dodatno prosirenje u bokovima. Zakopcavao se sprijeda, gumbima i omcama od malog uspravnog ovratnika do struka gdje je opasan dugackim koznim pojasom. Rukavi su bili dugacki do zapesca, komotni, no ne presiroki. Pokatkad se ispod kaputa nosio prsluk cosachino, duzine preko pojasa i po renesansnoj modi, sirokog kratkog rukava, od domaceg plavog ili crvenog sukna, podlozen grubim platnom. Hlace, seljacke benevreke tijesno su prilijegale uz nogu, izradene od domace bijele rase. Te su vunene hlace uvijek krojene s ingvinalnim rasporima - dzepovima, pridrzane nisko ispod struka uskim remenom provedenim u gornjem podvijenom rubu. Tijesne nogavice dopirale su

Hussar’s officer had a cavalry helmet - sisak on the head and on the legs, high boots made of thin leather, very popular in the 16th century, sewn identically for both legs, flat, and sometimes so long that covered the knees. Although they remind of oriental shoes, such type of boots was known long before the beginning of the Turkish influence and the authors include them in older national elements (TURIMAU 1991, 22). The uniforms mentioned above were in bright, but mostly uniform colours, which can be seen on the illustration Ceremonious cavalcade of the hussar tournament from the Wedding codex of the archduke Ferdinand II. 12 Copperplate was printed in coloured paper (picture 13). It was made by Sigmund Elsasser in Innsbruck, in 1582, and presents the archduke in cavalcade with hussars. Picturesquely engraved uniforms of the archduke and a hussar officer are of purple red colour, lined with green material, buttoned down the front side with rich haberdashery buttoning. The archduke’s uniform was made of luxurious purple material with curly pattern, made in silver, while the officer’s was made of simpler, but also luxurious material. The trousers are green, in the colour of the coat’s lining, like the archduke’s cloak - suba, buttoned with just one button under the chin. The archduke has on the head a purple kolpak decorated with feathers. Infantry in this cavalcade wears typical green dolamas with purple collars and cuffs. Down the middle of the front part, dolama is open, in the bottom part edges are open and tucked in belts or in girdle, as Turkish janissaries wore it, and in the upper part buttoned with a row of big buttons. Dolama is lined with the purple and blue fabric. Under it, one can see white shirts, tight trousers and low ankle-boots (SANDBICHLER 2005, 103). Clothes and equipment of haramiyas from the end of the 16th century Croatian estates started since 1539 to keep regular infantry originating from the local border inhabitants, which at the beginning took care for the safety of roads, and later when necessary defended border fortifications, until they became a permanent military troop on these fortifications (SERCER 1987, 3). Their name originates from the Turkish word harammi - brigand, as they were called because of the often robberies and surprise attacks they did during the arrival of the Turkish settlers and army to the border area. In the beginning, haramiyas did not have defined uniform, but they wore their local costume or clothes seized from the enemy so their uniforms were a mixture of different influences and styles. The most dominant was the domestic folk costume with many elements of the Hungarian style, in which Polish and Ukraine influence was also noticeable. Moreover, they were influenced by the

281 —

Koznim remenom ili vunenim pasom - tkanicom nekoliko pirta obavijenom oko struka. With a leather belt or a woollen girdle - tkanica, wrapped around the waist several times

282 —

do gleznja, gdje su zavrsavale potpetkom, koji ih je drzao napetim, da se ne bi uzdizale pri hodu. Straga, duz lista imale su raspor koji se zakopcavao malim, metalnim kopcama14 (GUSIC 1984, 86). Hlace su se nosile uvucene u grube debele carape - bjecve ili nazuvke, a na njih nosene su niske kozne cipele jednostavnog kroja s ravnim potplatom. Povrh odijela, vojnik je bio zaogrnut kabanicom ili ogrtacem. Na prikazu se cini da je preko ramena imao prebacenu i ispod vrata u cvor zavezanu scavinu, prekrivac ili veliki sal od grube, sirove, ovcje vune. Scavina je vojsci sluzila na vise nacina, kao pokrivac, prostirka, kao bivak pri nocenju na golom tlu ili kao ogrtac za zastitu od vjetra, kise i nevremena. Moguce je da su se zaogrtali i velikom crvenom kabanicom od debelog ustupanog sukna ili rase, kakva se na balkanskom prostoru od davnina smatrala sastavnim dijelom nosnje odraslog muskarca. Zadrzala se i u nosnji serezana {seressanen), tijekom 18. i 19.st. koji su u Vojnoj krajini imali ulogu zandarmerije i bili elitna postrojba, a umjesto uniforme zadrzali su svoju narodnu nosnju15 (MOACANIN-VALENTIC 1981, 125-126). Takvu kabanicu nosile su i Jelaciceve postrojbe iz 1848.g. (GUSIC 1984, 88). Glava im je bila prekrivena pustenom kapom kolpakom, s visoko presavijenim obodom i sprijeda zataknutim perima divljih ptica. Kapa je detaljnije opisana kod opreme husara i hrvatskog nacionalnog kostima plemica - ratnika. Osnovno oruzje haramija bila je puska s mehanizmom na fitilj - fitiljaca. U drugoj polovini 16.st. i na prijelazu u 17.st. ova je puska imala drveni kundak karakteristican za muskete, koje su se pojavile potkraj 16.st. kao znatno usavrsene fitiljace. Lakse su negoli starije pusake, a njihov kundak ima na vratu udubljenje za dlan i palac, a krajevi su mu blago izvijeni prema van (sl.15.). Takav oblik kundaka bio je znatno pogodniji za nisanjenje i gadanje. Tako naoruzani vojnici nosili su preko ramena jedan ili cesce dva ukrstena koznata remena - bandolira (ARALICA 2006, 110), o kojima su vjesali drvene posudice za jedno punjenje baruta ili su sluzili u druge svrhe, a cesto su ih ukrasavali starim kovanicama i zetonima, kao aplikama. Na kraju bandoliraV\s\e\a je mala okrugla posudica za barut i smotak pricuvnog fitilja. Od hladnog oruzja, haramije su nosili sablje nalik na one husarske, samo s nesto kracim i sirim sjecivom. Bojne sjekire na dugim nasadima visjele
14

costumes of settlers that settled there running from the violence from the Turkish regions, uskoci who brought dinaric (Dinara mountains) national characteristics and martolos and vlachs, which brought a rich Oriental style from the southeast of Balkan countries. For the reconstruction of their uniforms we useia pmtlwm Ungarische chronica by W\\\\e\m Dillich, from 1600 (picture 14) with an illustration of a Croatian infantryman from the border. General characteristic of men clothes in the north Pannonian region was linen clothes, consisting of a rubina - a shirt cut out of straight halves of the linen with a slit for the head and opening on the chest and the sleeves tightened around the wrist, similar to the type of traditional tunica with sleeves. It was worn over drawers or trousers and it fell loos