Doktor

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Untuk filem, sila lihat Doktor (filem).
4947 (daripada bahasa Latin yang bererti "guru") orang yang bertugas menyembuhkan orang-orang
yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit boleh/dapat disebut doktor. Untuk menjadi
doktor biasanya diperlukan latihan khusus dan memegang perrsijilan/tauliah khusus, seperti di Malaysia,
harus mendapat tauliah daripada Majlis Perubatan Malaysia di samping sij il kedoktoran daripada mana-
mana universiti yang diiktiraf oleh kerajaan.
Dokter umumnya dikelaskan kepada:
doktor am/umum - memeriksa segala penyakit yang tidak terlalu serius/penyakit lazim atau harian.
Doktor Pakar - yang ahli dalam suatu bidang perubatan.
doktor bedah
Doktor Gigi - pakar dalam merawat gigi.

/4947
kedoktoran hal-hal yang berkenaan (dengan) ilmu menjadi doktor (mempelajari atau menyelidik
berkenaan (dengan) penyakit, cara mengubatinya, dan lain-lain), perubatan
mahasiswa doktor mahasiswa yang belajar untuk menjadi doktor
pengetahuan (ilmu) doktor pengetahuan tentang penyakit (cara mengubatinya dan lain-lain)
2 kelulusan tertinggi dalam dunia kesarjanaan yang dicapai selepas peringkat ijazah sarjana di pusat
pengajian tinggi
3 doktor bedah doktor yang berkelayakan untuk melakukan pembedahan
doktor IalsaIah ijazah yang tertinggi yang diberikan kepada seseorang siswazah lanjutan yang
menamatkan pengajiannya dan disertasinya diluluskan oleh majlis yang terdiri daripada para proIesor
doktor gigi doktor yang ahli dalam hal gigi dan penyakit gigi
doktor gula Indonesia ahli dalam perusahaan gula
doktor haiwan doktor doktor binatang bahasa percakapan doktor yang mendapat latihan khusus tentang
penyakit binatang dan cara merawatnya
doktor jiwa doktor yang pakar dalam penyakit jiwa
doktor mata doktor yang pakar mengenai rawatan penyakit mata, ahli oItalmologi
doktor pakar kanak-kanak doktor doktor anak Indonesia doktor yang pakar mengenai pengubatan
penyakit kanak-kanak, ahli pediatrik
doktor veterinary doktor haiwan
4 orang yang berkelayakan (bertauliah) mengamalkan perubatan
,9 lima orang doktor telah memeriksa dan merawat Perdana Menteri di hospital di London,
5 orang yang telah mendapat ijazah tertinggi dalam sesuatu pengajian
,9 doktor Bahasa dan Kesusasteraan, doktor ilmu hukum,

3:8:8/./.32020.3.9.3./ /4947-.9/80-:9/4947 &39:203.3./507:.8.5.350778.

7:8203/./.75.:3.2.3.3 4907:2:23.25380/4947.:.3/..2.:.8!07:-.3.:8:8 805079/.75. .8.305.99.3..3/97./0.9.0789..   /4947././..8./../8.5.8.9. 2.14007.

:807:8.907..503.39/.:2:2 202078.9.80.

9. 4947 5..7 .9          .3 4947!.7/./.503..3.9:-/.2207.9..7..9..3 /4947-0/.:.3507:-.28:.2.

35../4947.85073.8.3/4308..8.3/4308.7..3:8:89039.203/.9-3.9. .3 503.8.7..9.3 507:-.3.7.308:8./4947.3/-07..9/4947..3502-0/.3/... .202078.3.9.3 ....:2030/ -0703.9.97 /4947.03907/4859.3  47..50/.3.3/49472:::2    . /. .9:503.305.2.2.93.7/4947.9.2507:8.3207.90793/./....390793/./..3 /49471.7:39:203.503:-.3/4947/4947-3.3 .720303..3 503.57410847 /4947/4947..203:-.393  /4947-0/.3-0703.3 203..2./...808047.3. /4947.9.88. .9.3402.9 .3. /4947.203:-../4947  0/4947.3507:-.9.5.3..3.3 .3 2: /494750309.39039.93..3./.7.9 /4947:..3.3503.3503.9..3503.7.3:.8907..3 2:203.5..3203/.3 /03./. .2808:..5.:.388./.83..7/.3 /03.9.3/8079..244 /49475.3/..3-070.9 ..3..3 2.92.3-070./43/43  47.1.08.390./4947.3 -079..88.720303.3:39:20.:.9.3.35.9.207./49472.8.9!07/.390793./.2503./4947/4947...75.:.3503.//4947 50309.5./.3/4947..7./::8..507.9.419....33.47.9 503.3.3907/7/.9.3.3 503.3  0::8.3././/4947 20250.3.3..7..3 .9.3/494790..8005. 203./5:8....09073.8.3...7.2/:3.:.3-.7.35.9.3:9.93.5..3-0. /49472./4947.92.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful