ΝΕΟΛΟΓΟΣ

η
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α
ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς
τ η ς

π ό λ η ς
π ό λ η ς

ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα • Έτος 6ο • Αρ. Φύλλου 194 • Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ • 19 Νοεμβρίου 2011 • Τηλ.: 210-66.64.951-952 • Fax: 210-66.64.971 • www.neologosattikis.gr •info@neologosattikis.gr

Περίπου 74 εκατ. ευρώ
στο Δήμο Παλλήνης για
δημιουργία εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης!
Πιθανός αποδέκτης η Ψυτάλλεια!

Η εικόνα μετουσιώνει μία απλή αλήθεια

Την αδυναμία του μισθοδοτούμενου πολίτη, του ελεύθερου επαγγελματία και κυρίως του άνεργου
μέσης ηλικίας, να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινότητας και στα βάρη
της δημοσιονομικής πολιτικής που τον υποχρεώνουν πιεστικά να τα αντέξει.
Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Και η αλήθεια αποτυπωμένη σε μία εικόνα.
Στην άδεια τσέπη.
Στην ευρύτερη περιοχή μας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα:
 Τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα
 Οι οφειλές προς τα Φροντιστήρια
 Η αδυναμία αποπληρωμής του ενοικίου
 Η αδυναμία εξόφλησης της ΔΕΗ
 Η αδυναμία ανταπόκρισης στην μηνιαία δόση του στεγαστικού
 Η μείωση κατανάλωσης καυσίμων στα ΙΧ. επιβατικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον Νοέμβριο του
2010, σε ποσοστό 50%.(πηγή: 14 πρατήρια καυσίμων της Λεωφ. Μαραθώνος και Κλεισθένους)
 Η μικρή ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης κυρίως από πολυκατοικίες με αριθμό διαμερισμάτων άνω
των 4. (οι μισοί ένοικοι αδυνατούν να ανταποκριθούν και οι άλλοι αδυνατούν να «σηκώσουν» το βάρος της προμήθειας.)
 Η πτώση της κατανάλωσης στα καταστήματα της γειτονιάς. Έχουν κλείσει πολλά και ένας αντίστοιχος αριθμός έχει ως όριο αντοχής το τέλος Δεκεμβρίου.
Μέρος αποτύπωσης μιας ζοφερής πραγματικότητας, όλα τα παραπάνω.
Μέρος απάντησης στο ερώτημα γιατί τόση μελαγχολία, κατάθλιψη και σε ένα βαθμό αυξημένη επιθετικότητα από τους ανθρώπους μιας κοινωνίας που νιώθουν να τους παίρνουν κομμάτια ζωής, να
τους θρυμματίζουν την προοπτική ζωής και να τους αφαιρούν τη δύναμη της ψυχής.
Υπάρχει ελπίδα;
Το πλέον αναπάντητο ερώτημα!

Αυξανόμενη η ζήτηση
υποστήριξης από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης
Από ευπαθείς ομάδες της τοπικής κοινωνίας

Τελικά, η επιλογή του Δημάρχου Παλλήνης κ.
Αθ. Ζούτσου να δρομολογήσει από τον περασμένο Μάρτιο την δημιουργία «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και να αναδείξει σε κομβικό ζητούμενο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου την ολοκλήρωσή του, μέσω καταστατικού πλαισίου και
συντεταγμένης λειτουργίας – ο κανονισμός του,
επικυρώθηκε προ καιρού από το Δημοτικό Συμβούλιο- αποδεικνύεται στην πράξη σωστή και
αναγκαία. Ήδη, σημαντικός αριθμός πολιτών από
τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας του Δήμου,
ζητάει υποστήριξη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο προκειμένου να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες του. Η υποστήριξη δίνεται κυρίως

με τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία συλλέγονται από επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας καθώς επίσης και
από συμπολίτες μας –στην πλειοψηφία τους διατηρούν την ανωνυμία τους- οι οποίοι έχουν τη
δυνατότητα και τη θέληση να προσφέρουν προς
τους συνανθρώπους τους. Την ευθύνη αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων έχει τριμελής επιτροπή από υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
(συνέχεια στην σελ. 9

Ο αποδέκτης λυμάτων μπορεί να μην έχει
οριστικοποιηθεί ακόμη, όμως, το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης για την Ανθούσα,
την Παλλήνη και το Γέρακα έχει εξασφαλιστεί! Με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίθηκε ποσόν ύψους 73.399.750
ευρώ για κατασκευή εσωτερικού δικτύου,
προέρχεται από πόρους του προγράμματος
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον

και Αειφόρος Ανάπτυξη», είναι μέρος ενός
συνόλου 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε
40 συνολικά έργα σε όλη τη χώρα και αφορούν δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς
καθαρισμούς, είναι η μοναδική χρηματοδότηση για Δήμο της ανατολικής Αττικής και
τέλος, το ποσόν των 73.399.750 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί το 23% του συνόλου
των χρηματοδοτήσεων!
(συνέχεια στην σελ. 10

«ΟΧΙ στην τμηματική οριοθέτηση
του κεντρικού ρέματος Ραφήνας»
Αποφάσισε το Δημοτ. Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδας
Αρνητική η γνωμοδότηση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδας ως προς
την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος
Ραφήνας. Την λήψη απόφασης επί του εν
λόγω θέματος είχε ζητήσει με έγγραφό
του, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της
μελέτης για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση Πλατύ Χωράφι Σπάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Γιώργου Γκινοσάτη και ειδικότερα, την πρόταση «περί συνολικής οριοθέτησης του κεντρικού ρέματος Ραφήνας με ταυτόχρονη διευθέτησή του καθώς και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων.»
(συνέχεια στην σελ. 10

Ανέγερση κτηρίου στην Παλλήνη
για την στέγαση των κοινωνικών
και διοικητικών υπηρεσιών
Στο χώρο πλησίον του Εσπερινού Γυμνασίου

Την ανάδειξη ενός σύγχρονου κτηρίου στην πόλη της Παλλήνης, στο οποίο
θα στεγαστούν όλες οι ενταγμένες στην
κοινωνική πολιτική του Δήμου υπηρεσίες, ανάγγειλε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζούτσος. Σύμφωνα με την εισήγηση-ενημέρωση που έγινε, το κτήριο θα
αναγερθεί στο χώρο του ιατροπαιδαγωγικού ινστιτούτου, παραπλεύρως του
Εσπερινού Γυμνασίου με πρόσοψη προς
τη Λεωφ. Μαραθώνος. Το θέμα εισήχθη
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως με

εσπευσμένο τρόπο, με το σκεπτικό ότι
πρέπει εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος να υποβληθεί η μελέτη του
έργου, με αίτημα χρηματοδότησής του
από το ΕΣΠΑ με το ποσόν των 3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι ο εν λόγω χώρος είχε χαρακτηριστεί με τοπικό ρυμοτομικό
ως «Διοικητικό Κέντρο» και από τη δημοτική αρχή του κ. Σπ. Κωνσταντά είχε
επιλεγεί για την ανέγερση του δημαρχιακού μεγάρου.
(συνέχεια στην σελ. 9

Δωρεάν νομική
υποστήριξη από
τους Δήμους

210 66 66 66 8

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 24
(Πλησίον "Μakro'' Ανθούσας)
www.ikteopallinis.gr
Με ή χωρίς ραντεβού
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 8.00-20.00
& ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-16.00

Δωρεάν νομική υποστήριξη θα παρέχουν οι Δήμοι Παλλήνης, ΡαφήναςΠικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας,
σε όσους δημότες προσφύγουν
στην Δικαιοσύνη διεκδικώντας απόφαση ακύρωσης καταβολής του Ειδικού Τέλους μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτό
οι Δήμαρχοι ήρθαν σε συνεννόηση
με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας
διασφαλίζοντας την αρωγή του σε
ενέργειες αυτής της μορφής.

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
Αλληλογραφία
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

ΕυθύΛογος

ταυτότητα

Λ. Μαραθώνος 62, Παλλήνη 153 51, τηλ.: 210-66.64.951-952, Fax: 210-66.64.971, e-mail: epistoles@neologos.gr

Ο περιορισμός των αμοιβών στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ξεπαπαδάκης Παναγιώτης
Κάτοικος Γέρακα
Διάβασα στο φύλλο 184 την πρόταση του ΔημοΤο θέμα της αμοιβής των αιρετών της αυτοδιοίκησης είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία.
Τα πρώτα χρόνια του θεσμού ορίστηκε μια
μικρή αντιμισθία για την κάλυψη πραγματικών εξόδων και στη συνέχεια έγινε «χαρτζιλίκι» για να καταλήξει σήμερα σε κανονική
μισθοδοσία με υψηλές μάλιστα αποδοχές.
Με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση ξέφυγε και η εθελοντική προσφορά έχει μετατραπεί σε διεκδίκηση ενός «ακόμα μισθού».
Αναλογιστείτε πόσοι ήταν αντιδήμαρχοι τόσα
χρόνια -τα ίδια πρόσωπα- και πολλαπλασιάστε επί του μισθού για να καταλάβουμε για τι
ποσό ομιλούμε.
Παράδειγμα: 4 θητείες επί 24 μήνες επί
1.500€ =14.400€

Και το ερώτημα που είναι όταν υπάρχει μια
οργανωμένη επιχείρηση με Διευθυντές, προϊστάμενους και δεκάδες εργαζόμενους, είναι ολοφάνερο και το έχουμε ζήσει όλοι, ότι
η καθημερινή παρουσία των συγκεκριμένων
υπευθύνων πολιτικών προσώπων δεν έχουν
σχέση με τις ανάγκες λειτουργίας της δημοτικής επιχείρησης αλλά με προσωπικές και πελατειακές εξυπηρετήσεις -ρουσφέτια,
Είναι καιρός να αλλάξουμε σελίδα κοιτώντας
τους εαυτούς μας στο καθρέπτη.
Η ενασχόληση με τα κοινά και την πολιτική
δεν είναι ούτε επάγγελμα. ούτε το «χόμπι των
εισοδηματιών».
Πρέπει να είναι εθελοντική προσφορά και
προσωπική κατάθεση ζωής και στάσης,
Μέχρι χθες όλα αυτά φάνταζαν ρομαντικά
αλλά σήμερα ο κόσμος έχει χάσει και την αξιοπιστία του πολιτικού λόγου αλλά και των
προσώπων που την εκφράζουν,

61 χρόνια αναζητάνε έναν αρμόδιο για να
«συμμαζέψει» επικίνδυνη γέφυρα στην λεωφ. Σπάτων…!

Επιστολή απηυδισμένου
κατοίκου της περιοχής
ως εκπροσώπου πολλών περιοίκων της

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σοβαρό θέμα που υπάρχει στην περιοχή μας και
εδώ και σαράντα χρόνια έχει μείνει άλυτο.
Στο 17ο χλμ επί της λεωφ.Σπάτων και συγκεκριμένα δίπλα στο κελάρι Παπαχρήστου και
την ΜΟΝΩΔΟΜΥΛ Α.Ε. υπάρχει μια γέφυρα που τα τσιμεντένια κάγκελα της, αριστερά και δεξιά, έχουν γκρεμισθεί από τα αυτοκίνητα που έχουν πέσει επάνω, εδώ και σαράντα χρόνια.
Κάτω από τη γέφυρα περνάει ποτάμι που το
βάθος του είναι έξη μέτρα και υπάρχει νερό.
Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αυτοκίνητα έχουν πέσει μέσα στο ποτάμι, δεκάδες αυτοκινητιστικά ατυχήματα έχουν συμβεί στο
συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα, πολλοί
νέοι άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους
και άλλοι να έχουν μείνει ανάπηροι.
Δεν υπάρχει καθόλου πεζοδρόμιο να περάσουμε εμείς οι πεζοί κάτοικοι της περιοχής
που κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή, να πέσουμε μέσα στο ποτάμι, με ένα μικρό παραπάτημα ή ένα φύσημα από ένα μεγάλο διερχόμενο φορτηγό. Δίπλα στη γέφυρα έχουν περιφράξει με συρματόπλεγμα και τσιμεντόλιθους δεξιά και αριστερά επάνω στην άσφαλτο χωρίς να έχουν αφήσει ένα πεζοδρόμιο για
να περνάμε.
Περνάμε τη γέφυρα με την ψυχή στο στομα. Μας φυλάνε τα καντηλάκια των πεθαμένων…..
(Πριν μερικά χρόνια, υπήρχε μια άλλη γέφυρα, παραδίπλα, σε παράλληλο δρόμο, από
όπου διερχόταν η παλαιά λεωφ. Σπάτων, την
οποία χρησιμοποιούσαμε εμείς οι πεζοί, αλ-

λά την γκρέμισαν με την διάνοιξη του ποταμού.)
Είμαι 48 χρονών και από μικρό παιδί, θυμάμαι
τα κάγκελα (της κατασκευασμένης από το
1950 γέφυρας) γκρεμισμένα.
Μετά από 61 χρόνια, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για την συντήρηση της.
Δεκάδες φορές έχω εκθέσει το θέμα στους
δήμους Σπάτων, Παιανίας, Παλλήνης και η
απάντηση τους είναι, ότι δεν είναι αρμόδιοι
αυτοί.
Δεκάδες αστυνομικοί, έχουν διαπιστώσει το
πρόβλημα που υπάρχει, όταν καλούνται μετά
τα δυστυχήματα και αναρωτιέμαι, κανείς δεν
έχει ενημερώσει κανέναν;
Μόνο τις κάμερες ξέρουν να στήνουν και να
κρύβονται πίσω από τη γέφυρα για να γράφουν τους διερχόμενους οδηγούς;
Η λεωφόρος Σπάτων είναι ένας κεντρικός
δρόμος απ’ όπου εκατοντάδες αυτοκίνητα διέρχονται καθημερινώς εδώ και πολλά χρόνια
και δεν επιτρέπεται στον 21ο αιώνα, να μην
υπάρχει ένα πεζοδρόμιο για μας τους πεζούς,
ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα αριστερά και
δεξιά του ποταμού και να κινδυνεύουμε να
μας κτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο ή να πέσουμε στο ποτάμι για να πάμε μέχρι τη στάση του
λεωφορείου.
Σας παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το
πρόβλημα μας, μήπως τουλάχιστον μετά από
40 χρόνια λυθεί, πριν θρηνήσουμε και άλλα
θύματα από την αδιαφορία και την αναισθησία των αρμοδίων αρχων.
Αγαπητέ Νεολόγε είστε η τελευταία μας ελπίδα.
Σας επισυνάπτω αρχείο με φωτογραφίες του
συγκεκριμένου σημείου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.»

Η σημερινή κρίση μπορεί να ανοίξει μια ευκαιρία για να ξεφορτωθούμε λαϊκιστές –«βολεψάκηδες» –ρουσφετολόγους -και κυρίως
… «νούμερα».
Με προσωπικές στρατηγικές που υπάρχουν
με την δική σου ψήφο και ανοχή.

Το Ταξίδι
της Μαρίας

Δήμητρα Γεννηματά
Κάντζα Παλλήνης

Όλα ξεκίνησαν εκείνο το πρωινό του Αυγούστου, που η Μαρία ξέχασε γιατί ήταν στο αεροδρόμιο. Το θυμήθηκε βέβαια μισή ώρα μετά και έτσι κανείς δεν ανησύχησε! Μάλλον
έφταιγε το πολύ πρωινό ξύπνημα και η ταλαιπωρία της ετοιμασίας για το ταξίδι.
Όταν τις επόμενες μέρες οι κρίσεις αμνησίας αυξήθηκαν και η αδυναμία της να σηκωθεί
από το κρεβάτι και να σταθεί όρθια ήταν ολοφάνερη, η οικογένεια ανησύχησε και έτσι κάλεσε ασθενοφόρο για να την μεταφέρει στο
νοσοκομείο της πόλης.
Οι γιατροί στα επείγοντα διέγνωσαν αφυδάτωση και συνέστησαν παραμονή στο σπίτι και
ενυδάτωση, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει σε
πέντε μέρες και να επιστρέψει σπίτι της.
Δυστυχώς, στην επιστροφή, κατά την διάρκεια της πτήσης, η κατάσταση της επιδεινώθηκε και έτσι μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όπου
έξι ώρες μετά διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν
στα τελευταία στάδια πολύ σοβαρής ασθένειας.
Το ταξίδι όμως δεν τελειώνει εδώ. Ο ασθενής
στην χώρα μας έχει δικαιώματα, που όμως
ελάχιστα αναγνωρίζονται, σ΄ένα υποστελεχωμένο και ιατροκεντρικό σύστημα υγείας,
όπου η κάθε ιατρική ειδικότητα δυσκολεύεται να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες και δεν
προσεγγίζεται εύκολα από ασθενείς και την
οικογένεια τους, ενώ η θεραπευτική ασκείται
με βάση τις εξαιρέσεις και όχι τους κανόνες.
Από τότε μέχρι σήμερα, τρία δημόσια νοσοκομεία έχουν νοσηλεύσει την Μαρία στην Ελλάδα. Στο πρώτο και το δεύτερο, η νοσηλευτική φροντίδα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει η ασθενής, αλλά η ιατρική φροντίδα προσφέρθηκε με την φιλοσοφία του «περιστατικού χωρίς θεραπεία», της περίπτωσης
που έτσι κι αλλιώς θα χάσει την μάχη και συνεπώς βρίσκεται χαμηλά στην λίστα των προτεραιοτήτων. Στο τρίτο νοσοκομείο, το περιστατικό παραμένει για διερεύνηση, ώστε να
κερδίσει λίγο χρόνο ποιοτικής ζωής με την οικογένεια της. Αν τα καταφέρει, η μάχη θα είναι νικηφόρα, ώστε και αν ο πόλεμος τελικά
χαθεί. Βέβαια, σ’ αυτό το νοσοκομείο, το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξαντλημένο και μάλλον βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης,
ώστε αυτό συχνά να αντανακλάται στην φροντίδα των ασθενών και στην υποστήριξη της
οικογένειας. Ευτυχώς όμως, η οικογένεια
βρίσκεται κοντά στην ασθενή και καλύπτει
όσα κενά υπάρχουν, αφού τουλάχιστον υπάρχει τώρα κάποια ελπίδα! Άλλωστε στη χώρα
μας, τα δικαιώματα σου πρέπει να τα προασπίζεσαι συνεχώς!
Το ταξίδι συνεχίζεται για την Μαρία και την
οικογένεια της και είναι συγκλονιστικό. Ακόμη κι όταν τελειώσει για εκείνη, θα έχει αφήσει εμπειρίες ζωής στην οικογένεια της. Αφήνει και την ελπίδα ότι κάποιοι, που την συνάντησαν, ίσως καταφέρουν να αλλάξουν ένα
«απάνθρωπο» σύστημα υγείας, που βασίζεται
μόνο στην ευσυνειδησία, τιμιότητα και αρχές
κάποιων εργαζομένων σ’ αυτό!
Ίσως …

ΝΕΟΛΟΓΟΣ

Εβδομαδιαία εφημερίδα διερεύνησης, κριτικής
εμβάθυνσης, καταγραφής & ανάδειξης των
τοπικών και περιφερειακών θεμάτων. Κυκλοφορεί μέσω 28 stands σε επιλεγμένα σημεία
πλατειών, κεντρικών και παρόδιων οδών καθώς
και μέσω 144 περιπτέρων τύπου, Δημοτικών,
τραπεζικών και εμπορικών καταστημάτων σε
Παλλήνη, Γέρακα, Ανθούσα, Γλυκά Νερά,
Πικέρμι, Ραφήνα και Σπάτα. Επίσης, στις εισόδους του Προαστιακού Σιδηροδρόμου/ΜΕΤΡΟ
Παλλήνης –και από τις δύο πλευρές της Λεωφ.
Μαραθώνος- και της Κάντζας.
Έτος 6ο, Αρ. Φύλλου 194
19 Νοεμβρίου 2011

|2

επιστολέςαναγνωστών

Ευθύλογος
Είναι καιρός να το αντιληφθούμε. Αυτοί,
εκείνοι, εμείς, οι άλλοι και προπαντός στην
ΕΥΔΑΠ, στην Περιφέρεια, στο ΥΠΕΚΑ. Το
ΚΕΛ Βορ. Μεσογείων στο Πλατύ Χωράφι δεν έχει τύχη. Δεν πρόκειται να προχωρήσει. Θα μείνει ως έχει για να το χαίρεται ο Μιχάλης Δάβαρης που είναι και ο ιδιοκτήτης της επίμαχης έκτασης. Δεν το θέλουν στη θέση που προορίζεται, εκφράζονται έντονες αντιρρήσεις από πολίτες και
αιρετούς του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας,
πολλές από τις οποίες είναι βάσιμες και κάποιες, ελάχιστες, αν το περιεχόμενό τους
ευσταθεί, θα πρέπει να ελεγχθεί η ΕΥΔΑΠ.
(διαβάστε την εισήγηση του αντιδημάρχου
Σπάτων-Αρτέμιδας κ. Γ. Γκινοσάτη –σελίδα 10-)
Θα προτείναμε, μάλιστα με απροκάλυπτα
ωμό τρόπο, να διακοπούν όλες οι διεργασίες που αφορούν αυτή την υπόθεση και
για έναν επιπρόσθετο λόγο: να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε. Όλα
έχουν τα όρια τους, το ζήτημα παρατράβηξε. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδας συζητήθηκε το αίτημα του ΥΠΕΚΑ να υπάρξει γνωμοδότηση του Δ.Σ. υπέρ της τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας.
Για τους μη γνωρίζοντες, είναι «η παράμετρος» της μελέτης για την οποία υπήρξε
προσφυγή στο ΣτΕ και κερδήθηκε. Η απόφαση του ΣτΕ έλεγε ότι έπρεπε να υπάρχει γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την εν λόγω οριοθέτηση και έτσι, το θέμα εισήχθη
προς συζήτηση –με σημαντική καθυστέρηση- την περασμένη εβδομάδα. Η εισήγηση της δημοτικής αρχής υπερψηφίστηκε
και το «δια ταύτα» της, θυμίζει το γνωστό
ανέκδοτο για τους …. «μαύρους της Αμερικής που πριν αιώνες βασανίζονταν από
τους λευκούς». Η απόφαση ζητάει από το
ΥΠΕΚΑ να γίνει …. συνολική οριοθέτηση
του ρέματος Ραφήνας και όχι τμηματική.
Και έτσι το ζήτημα ξαναέρχεται στην αφετηρία του…
Εκτιμούμε ότι θα πρέπει η τοπική κοινωνία
των Σπάτων-Αρτέμιδας να αφεθεί απερίσπαστη να χειριστεί το ζήτημα της αποχέτευσης, να επιλέξει μέσω των εκπροσώπων
της το χώρο κατασκευής του ΚΕΛ και να
συνδράμει η πολιτεία με όλους τους τρόπους, ώστε το έργο να αποκτήσει κάποια
στιγμή, εικόνα και ταυτότητα. Είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να εξελιχθεί και για
την οποία δεν θα έχει καμία αντίρρηση και
ο καλός φίλος Γ. Κασίμης, πρ. Δήμαρχος
Αρτέμιδας, ο οποίος, αυτές τις ημέρες και
«ιδίοις δαπάνοις», βρίσκεται αυτόβουλα
στις Βρυξέλλες για να δει και να ενημερώσει τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ε.Ε.,
για «τις καταστρεπτικές συνέπειες προς το
περιβάλλον, αν το ΚΕΛ γίνει εκεί που προορίζεται να γίνει….»
Σε ότι αφορά το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου,
έχει και τη διάθεση και τη δυνατότητα να
κατασκευάσει δική του μονάδα βιολογικού καθαρισμού, υπό την προϋπόθεση να
συμφωνήσουν όλοι, ότι το ΚΕΛ κάπου πρέπει να γίνει, έστω και αν κάποιους θα ενοχλεί…
Για το Δήμο Παλλήνης, το ΚΕΛ Ψυτάλλειας είναι πλέον μονόδρομος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διεργασίες σε εξέλιξη και
έχουμε την αίσθηση ότι θα έχουν καλό τέλος. Άλλωστε, ο πείσμων Θανάσης Ζούτσος, έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει σε
πέρας μια τέτοια αποστολή και ως στοιχείο
αυτής της εκτίμησης, επικαλούμαστε το
γεγονός, ότι κατάφερε και πήρε ο Δήμος
Παλλήνης, το 23% (!!!) της συνολικής χρηματοδότησης που δόθηκε σε όλη τη χώρα
από το πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για δημιουργία εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου
σε Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνη!
Καιρός, σύντομα να βρεθεί και ο αποδέκτης του εσωτερικού δικτύου.

19 Νοεμβρίου 2011

Ιδιοκτησία:

Κωδικός Γ.Γ.Τ.Π.: 7786
Κωδικός Αγγελιοσήμου
Διαφημίσεων: 329488
Διεύθυνση Γραφείων
Λ.Μαραθώνος 62
153 51 Παλλήνη

Εκδότης-Διευθυντής
Ανδρέας Π. Χατζηνικολάου
a.xatzinikolaou@esiea.gr

Σύμβουλος
παραγωγής έκδοσης:
Μανθούλα Καπίρη
man.kapiri@gmail.com
Υπεύθυνη Ύλης:
Εριέττα Κ. Κομνηνού

Νομικός Σύμβουλος
Γιάννης Α. Γκινοσάτης
Σαλαμίνος 4, Παλλήνη

Τηλέφωνα επικοινωνίας
210-66.64.951 & -952
Τηλεμοιοτυπία (Fax):
210-66.64.971

IRIS, Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
Ηλεκτρονική επικοινωνία
20ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου 194 00 Κορωπί Αττικής
με τον «ΝΕΟΛΟΓΟ»:
info@neologosattikis.gr
© 2011, ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πνευματικά Δικαιώματα
epistoles@neologosattikis.gr
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων,
marketing@neologosattikis.gr
Ετήσιες Συνδρομές
Ετήσια 50 €
ΟΤΑ-Εταιρειών 100 €

Εμβάσματα-Καταβολές
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού
85620118
Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία

φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ΝΕΟΛΟΓΟΥ και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.
Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται στις σελίδες του
ΝΕΟΛΟΓΟΥ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εφημερίδας. Κάθε
ανάρτηση σε ηλεκτρονικό μέσο (blogs, κ.ά.) αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας περιεχομένων
χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, αυστηρά δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση μέρους ή του συνόλου της ύλης του ΝΕΟΛΟΓΟΥ σημαίνει
αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

3

| 19 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος Ντ.Ρόβλια
προς τους Δήμους:
φυλάξτε τα αρχεία
περασμένων ετών
Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Δημόσιας
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντ. Ρόβλια προς τους Δήμους της
χώρας, συστήνεται όπως ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθούν τα αρχεία προγενέστερων ετών
ή μάλλον τετραετιών και παράλληλα αρχειοθετηθούν, ταξινομηθούν και συντηρηθούν, ώστε «να μπορεί ο απλός πολίτης να αντλεί πληροφορίες από τον πλούτο των αρχειακών τεκμηρίων….»
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, οι Δήμοι –όπως
και όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου- καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στον ορισμό υπαλλήλων – συνδέσμων με το Γενικό
Αρχείο του Κράτους (ΓΑΚ), καθώς και να
τους γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να επιτευχθεί
η ορθολογική οργάνωση και διαχείριση
των αρχείων των εν λόγω φορέων.

Στελέχωση των Κ.Ε.Π.
από μόνιμους υπαλλήλους
όταν θα λήγει η θητεία
των συμβασιούχων έργου
Υποχρεωμένοι να μετακινήσουν μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου θα είναι οι Δήμοι προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τα... προβλήματα δυσλειτουργίας των ΚΕΠ, μετά τη λήξη των
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο
του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Ντίνου Ρόβλια, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ, Αθανάσιου Δαβάκη, σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας στα ΚΕΠ, λόγω της λήξης συμβάσεων
των εργαζομένων σε αυτά.
• Στα ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται πλέον
οι διαδικασίες που αφορούν θέματα
Στρατολογίας με προφανές κίνητρο
τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά
και της ταλαιπωρίας των πολιτών.

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ

Ειδήσεις - Επικαιρότητα

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Σαν από αρχαία
Χαριστική βολή στο
το πλήγμα
οικογενειακό εισόδημα τραγωδία
σε οικογένεια
η επικείμενη αύξηση
του Γέρακα…
των αντικειμενικών αξιών
Θα συμπαρασύρει σειρά φόρων και ισχυόντων επιβαρύνσεων

Η προαναγγελθείσα και συμπεριληφθείσα
στις δεσμεύσεις του μνημονίου, αύξηση των
αντικειμενικών αξιών, συνεπάγεται σοβαρή
αύξηση σε μια σειρά φόρων και επιβαρύνσεων, αρχής γενομένης από τις μεταβιβάσεις,
τις κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές
και περνώντας στον ΦΑΠ, το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τον ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα,
τα τεκμήρια των κατοικιών, το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών, το ελάχιστο δηλούμενο εισόδημα από μισθώματα κατοικιών, τα
τέλη υποθηκοφυλακείων και εγγραφής πράξεων στο κτηματολόγιο και τέλος τα έξοδα παράστασης δικηγόρων στη σύνταξη συμβολαίων και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ζήτημα που θα
πλήξει τις κοινωνικές ομάδες των χαμηλόμισθων, οι οποίες, ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επικαλούμενες αδυναμία να
ανταποκριθούν ακόμη και προς τα στοιχειώδη για την επιβίωσή τους.
Όμως, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών
απασχολεί και τις δημοτικές αρχές, οι οποίες,
έχουν κάθε λόγο να προβληματίζονται αφού
μεταξύ των άλλων θα αυξηθούν τα δημοτικά
τέλη με αποτέλεσμα, να πληγεί ως ένα βαθμό και η εισοδηματική πολιτική των Δήμων,
δεδομένου ότι θα υπάρξουν πολίτες που δεν
θα μπορούν, διαρκούσης της οικονομικής
κρίσης, να ανταποκριθούν και προς αυτή την
υποχρέωση.

Συναισθανόμενος ο Δήμαρχος Παλλήνης κ.
Αθανάσιος Ζούτσος τις παρενέργειες που θα
προκύψουν από την αύξηση των αντικειμενικών
αξιών, εξουσιοδότησε τον Αντιδήμαρχο κ. Κώστα
Μπάκα να αναδείξει το ζήτημα σε ευρεία πρόσφατη σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών με
συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του και αυτοδι-

οικητικών εκπροσώπων. Ο κ. Κ. Μπάκας ανέλυσε
με σαφή τρόπο προς τους παριστάμενους τις δυσκολίες που θα αναδείξει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών στην κοινωνία των συνδημοτών
του αλλά και στον ίδιο το Δήμο ως προς τα έσοδά του, προτείνοντας μάλιστα μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 20% στο Δήμο Παλλήνης.

Παρέμβαση του Δήμου Παλλήνης

Αύξηση των κόμβων εισόδου &
εξόδου στην Αττική Οδό προτείνει
το καθ΄ύλην υπουργείο

Στα πλαίσια του διαλόγου για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Δεν αποθαρρύνεται από την κορυφούμενη
οικονομική κρίση το Υπουργείο Υποδομών σε
εποχή μάλιστα που και οι Τράπεζες αρνούνται
να χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα στη χώρα
μας, όπως πρόσφατα συνέβη με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης.
Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το Υπουργείο
Υποδομών περιλαμβάνει στις προτάσεις του
πλήθος νέων οδικών έργων, μεταξύ των οποίων τη ζεύξη του κόλπου Ελευσίνας μέσω της
Σαλαμίνας και την αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας της Αττικής Οδού, στα τμήματα που εμφανίζονται προβλήματα.
Το κείμενο των προτάσεων που κατατέθηκε
από το υπουργείο Υποδομών στον Οργανισμό
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ημερίδα με θέμα το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, προσδιορίζει την ταυτότητα των ακόλουθων έργων με ορίζοντα υλοποίησής τους την προσεχή 15ετία. Συγκεκριμένα:

Μέτρα αναβάθμισης της κυκλοφοριακής ικανότητας της Αττικής Οδού, στο ενδιάμεσο
των κόμβων Δουκίσσης Πλακεντίας και Εθνικής Οδού, τμήμα. Πηγές του υπουργείου Υποδομών διευκρινίζουν ότι η πρόταση αναφέρεται σε αύξηση των κόμβων εισόδου/εξόδου,
προκειμένου οι υπάρχοντες κόμβοι να αποσυμφορηθούν. Ειρήσθω εν παρόδω, ανάλογη πρόταση είχε γίνει στο παρελθόν και από τον κ. Γ.
Σουφλιά ως υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
«Διπλή» ζεύξη της Σαλαμίνας: όχι μόνο με την
υποθαλάσσια σύνδεση Περάματος - Σαλαμίνας,
αλλά και με τη ζεύξη Σαλαμίνας - Πάχης Μεγάρων. Στις προτάσεις του, το υπουργείο εκτιμά
πως πρόκειται για έργα τοπικής σημασίας, που θα
διευκολύνουν την κίνηση προς και από Σαλαμίνα.
Ο άξονας Θήβας-Ελευσίνας, εκτιμώμενου μήκους 50 χλ,. ο οποίος θα ξεκινά από την περιοχή της Υλίκης και θα καταλήγει στον κόμβο Αγίου Λουκά της Αττικής Οδού.

Δημιουργία σήραγγας στον Υμηττό

Σε ότι αφορά τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού,
το υπουργείο προτείνει εκτός από τη σύνδεση
της δυτικής περιφερειακής Υμηττού με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, τη δημιουργία σήραγγας
στον Υμηττό -ύψος της Αργυρούπολης- προς
Κορωπί και αεροδρόμιο, καθώς και δύο επιπρόσθετα τμήματα: στη βόρεια είσοδο του αεροδρομίου (εκεί όπου συγκεντρώνονται όλα τα
καινούργια εμπορικά κέντρα) και στη Ραφήνα.

Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις του υπουργείου κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνεχιζόμενου ως και το τέλος Νοεμβρίου 2011 διαλόγου
για το νέο Ρυθμιστικό της Αθήνας και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα
χρονικά όρια λόγω μεταβατικής κυβέρνησης,
απομένει να δούμε που και πως θα καταλήξει
ο εν γένει σχεδιασμός περί των νέων μεγάλων
έργων στη χώρα μας.

Προήχθη σε
Εισαγγελέα Εφετών
η κ. Ευγενία
Παπαγεωργίου-Μπάγια Αεροφωτογραφίες από το 1937 ως & σήμερα
στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη

Με απόφαση του 15μελούς Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου προήχθη στο βαθμό Εισαγγελέα Εφετών η ως σήμερα Αντεισαγγελεύς Εφετών στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, κ. Ευγενία Δημ. Παπαγεωργίου. Με μεταγενέστερη πράξη η προαχθείσα τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Η κ. Ευγενία Παπαγεωργίου –σύζυγος του
Εισαγγελέα Εφετών Σωτήρη Μπάγια- είναι
δημότης Παλλήνης και τα τελευταία χρόνια
πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου
Βόλλεϋ Παλλήνης, με πρόσφατη αγωνιστική διάκριση την άνοδο της ανδρικής ομάδας
στην Α2 εθνική κατηγορία.

τ η ς

Χρήσιμες για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών

Αρχείο 400.000 και πλέον ασπρόμαυρων και
έγχρωμων αεροφωτογραφιών από το 1937 έως
και σήμερα βρίσκεται στην κατοχή του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτοφωτογραφήσεων Ελλάδας και είναι στη διάθεση των πολιτών.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αεροφωτογραφίες του Ο.Κ.Χ.Ε. για χρήση στην τακτοποίηση
αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς βάσει του Νόμου 4014/2011, στη σχετική υποβαλλόμενη αίτηση προβλέπεται η επισύναψη στοιχείων για

την απόδειξη του χρόνου ολοκλήρωση της κατασκευής.
Το ταξινομημένο ανά είδος, περιοχή και ημερομηνία υλικό φωτοληψίας, είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.okxoe.
gr), ώστε οι πολίτες να εντοπίζουν με ευκολία
τις αεροφωτογραφίες που τους αφορούν και
να τις παραλαμβάνουν στην συνέχεια από τον
Ο.Κ.Χ.Ε., Τιμ. Βάσου 11-13, Αθήνα.
Ώρες διάθεσης 09.00 έως 13.30 εκτός Τετάρτης. Τηλ. επικ.: 211.10.44.684 & 687

Σαν σκηνή βγαλμένη από αρχαία τραγωδία ή
σαν μέρος σεναρίου από ευφάνταστο συγγραφέα, το πλήγμα σε οικογένεια Ελλήνων που ζει
στο Γέρακα, πλησίον της λεωφόρου Σπάτων.
Η μητέρα ειδοποιήθηκε από τη διεύθυνση του
Δημοτικού Σχολείου ότι ο μικρότερος γιος της
τραυματίστηκε στο διάλειμμα ελαφρά, ζητώντας να φροντίσει να τον μεταφέρει στο σπίτι. Στο διάστημα που η μητέρα ενημερωνότανε για τις συνθήκες τραυματισμού του παιδιού
της, πληροφορείται ότι ο μεγαλύτερος γιος
της –μαθητής κι αυτός στο ίδιο Σχολείο- έχασε τις αισθήσεις του στο προαύλιο. Η μητέρα
προσπάθησε με «το φιλί της ζωής» να δώσει
ζωή στο 11χρονο παιδί της αλλά, δυστυχώς, το
μοιραίο είχε επέλθει. Η ιατροδικαστική αυτοψία διαπίστωσε ότι ο θάνατος επήλθε από οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου…!
Οι γονείς αδυνατούν να πιστέψουν το «κτύπημα» που δέχθηκε η οικογένειά τους και μιλάνε
για «κακό όνειρο που με το πρώτο φως της μέρας θάχει σβήσει….».
Κρίμα που δεν είναι έτσι…..
Ήταν μόλις 11 ετών και είχε δικαίωμα στη
ζωή…

Πρόστιμα 260.000
σε τρεις τράπεζες
για παρακράτηση
μισθών χάριν δανείων
Πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ
επέβαλε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή σε τρεις τράπεζες, οι οποίες, κατά παράβαση της νομοθεσίας, προέβαιναν στη μονομερή ανάληψη (μέρους ή όλου) του μισθού ή της σύνταξης συναλλασσομένων
τους, προκειμένου να πληρωθούν ανεξόφλητες δόσεις δανείων. Η ανάληψη του μισθού ή της σύνταξης γινότανε με βάση «ειδικούς όρους» («ψιλά γράμματα») που εμπεριέχονταν στις δανειακές συμβάσεις.
Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο από
100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και στη
Eurobank και 60.000 ευρώ στην ATEbank. Σύμφωνη γνώμη για την επιβολή κυρώσεων διατύπωσε για τις παραπάνω περιπτώσεις και η
Τράπεζα της Ελλάδος.

Προς διαχείριση
απορριμμάτων με
σύμπραξη ιδιωτών
Έντονη αντίδραση
της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών
να προχωρήσει στην άμεση συγκρότηση νέων
μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων με τη μέθοδο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αρχής γενομένης με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής
(Φο.Δ.Σ.Α.), ανάγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλος σε ημερίδα του
ΥΠΕΚΑ.
Το γεγονός, ήδη προκάλεσε αντιδράσεις σε
πρωτοβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς του
τομέα καθαριότητας, οι οποίοι, ασκούν ασφυκτικές πιέσεις προς την ομοσπονδία της ΠΟΕ-ΟΤΑ για κάθοδο σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Επισημαίνεται ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι και η ένταξη στο πολυνομοσχέδιο
–θα έχει εισαχθεί στη Βουλή ως και την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου- διάταξης με
την οποία εισάγεται ο θεσμός των επιχειρησιακών συμβάσεων ανά Δήμο. Θα παρέχεται
δηλαδή σε κάθε Δήμο, η δυνατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης με τους εργαζομένους στον τομέα της
καθαριότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 Έντονη ήταν η αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
στις εξαγγελίες του υφυπουργού. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, διά στόματος του προέδρου της κ.
Θέμη Μπαλασόπουλου, δηλώνει πως «δε θα
έχουν ξαναδεί τέτοια αντίδραση στα μάτια
τους», υπαινισσόμενος ότι εφέτος «τα Χριστούγεννα θα εορταστούν με τόνους σκουπιδιών στους δρόμους….

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
Πολεοδομικά-Σχέδιο Πόλης
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

Προσοχή: στις
28 Νοεμβρίου
λήγει η προθεσμία
για το Κτηματολόγιο
Λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2011, η προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης- ένστασης για τους κατοίκους της Παλλήνης. Η
αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους
εξωτερικού είναι έως τις 26 Ιανουαρίου
2012.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Κτηματολογικό Α.Ε., το πιο κρίσιμο
σημείο της διαδικασίας είναι ο προσεκτικός
έλεγχος των εγγράφων που έχουν παραλάβει ταχυδρομικά οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν δήλωση ιδιοκτησίας. Ο φάκελος περιλαμβάνει απόσπασμα του κτηματολογικού
πίνακα και του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο που τους αφορά. Εφόσον
συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν
με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία
θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης
ή ένσταση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος πρέπει να
ελέγξει :
 Τα στοιχεία του προσώπου
 Τα στοιχεία του ακινήτου και των δικαιωμάτων που δηλώθηκαν
 Τους πιθανούς συνδικαιούχους
 Τη θέση του ακινήτου και του σχήματος
με βάση το απόσπασμα του χάρτη
 Τα στοιχεία ομόρων ή/και τις συντεταγμένες, ειδικά όπου δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια, μάντρες, κτίρια, κλπ.
Σημειώνεται, ακόμη, ότι οι δικαιούχοι που
για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι
τώρα Δήλωση έχουν μία ακόμη ευκαιρία να
καταγράψουν το δικαίωμά τους.
Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που
περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων και την
αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά
στοιχεία οριστικοποιούνται, ολοκληρώνεται
η διαδικασία κτηματογράφησης και ξεκινά
να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη
συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις διαδικασίες της ανάρτησης, στο www.
ktimatologio.gr και στο αρμόδιο Γραφείο
Κτηματογράφησης Παλλήνης, Φειδιππίδου
33, τηλ. 210-6666131
Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης: Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8:30
έως και τις 15:30 και επιπλέον την Τετάρτη
από τις 17:00 έως και τ ις 20:00

Πίστα jogging
στην πλατεία
Μπαλάνας

τ η ς

π ό λ η ς

Καταργείται η Πολεοδομία,
συστήνεται η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου
Εντυπωσιακές οι ανατροπές που επιφέρει ο νόμος
Νέο τρόπο στην έκδοση αδειών εισάγει ο νόμος
που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Παράλληλα, καταργούνται οι πολεοδομίες και συστήνεται
Υπηρεσία Δόμησης στους Δήμους.
Συγκεκριμένα:
 Καταργείται η Πολεοδομία.
 Σε κάθε Δήμο ιδρύεται Υπηρεσία Δόμησης Δήμου (Υ.ΔΟΜ.) Η υπηρεσία αυτή αντικαθιστά το
σημερινό πολεοδομικό γραφείο.
 Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου εφεξής θα
εκδίδει τις άδειες δόμησης.
 Οι Ελεγκτές Δόμησης θα είναι Μηχανικοί με
καθήκοντα ασυμβίβαστα του δημοσίου υπαλλήλου, θα λειτουργούν ανεξάρτητα και δεν θα
ελέγχονται ούτε θα εποπτεύονται από τις Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου.
 Οι Ελεγκτές Δόμησης -οι οποίοι θα εποπτεύονται από το ΥΠΕΚΑ και την αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας- θα έχουν την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης των αδειών που θα εκδίδουν οι
Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων.
 Την αρμοδιότητα κρατικής και συνεχούς εποπτείας της άσκησης του έργου των Υπηρεσιών
Δόμησης και των Ελεγκτών Δόμησης, θα ασκεί
η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και
Ενέργειας καθώς και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - που υποκα-

θιστούν τα υφιστάμενα όργανα γνωμοδότησης,
όπως το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που καταργείται.
 Δημιουργούνται Μητρώα Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών με βάση τα επαγγελματικά τους προσόντα. Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν φαινόμενα παράνομης άσκησης επαγγέλματος.
 Καταργούνται τα υπάρχοντα γνωμοδοτικά όργανα και θεσμοθετούνται νέα, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων, όπως τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, κ.λ.π.
 Η υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών, θα είναι ηλεκτρονική.
 Η έγκριση δόμησης θα χορηγείται σε πέντε
ημέρες, ενώ για την έγκριση δόμησης ελέγχονται τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τον δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της κατασκευής στο φυσικό ή οικιστικό περιβάλλον.
 Η άδεια δόμησης χορηγείται σε δυο ημέρες
από την προσκόμιση των απαραίτητων μελετών
και λοιπόν εγκρίσεων και την ανάληψη της ευθύνης από τους Μελετητές Μηχανικούς.
 Στην πλήρη εφαρμογή του πλαισίου η διαδικασία κατάθεσης των απαιτούμενων για την χορήγηση άδειας δόμησης θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Εξελίξεις στο Σχέδιο Πόλης
Άγ. Αθανάσιος-Λόφος Παλλήνης
Εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη του κεντρικού ρέματος

19 Νοεμβρίου 2011

|4

Ο Αντιδήμαρχος
Κώστας Μπάκας
επικεφαλής της
Πολεοδομίας

Ο Κώστας Μπάκας, αντιδήμαρχος Παλλήνης με
αρμοδιότητα θεμάτων Σχεδίου Πόλης, επιλέχθηκε από το Δήμαρχο κ. Αθ. Ζούτσο ως πολιτικός
προϊστάμενος της διεύθυνσης πολεοδομίας.
Ο κ. Κ. Μπάκας είναι πολιτικός μηχανικός
Ε.Μ.Π., Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος και στο
διάστημα των περίπου 11 μηνών που διαχειρίζεται ευθύνες σχετικές με το Σχέδιο Πόλης,
διακρίθηκε για τον υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας στην προώθηση των εντάξεων.

Προς παράταση
η προθεσμία για
την τακτοποίηση
των αυθαίρετων

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
Προς παράταση της προθεσμίας για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων προσανατολίζεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες.
Το αίτημα υποστηρίζεται σθεναρά και από το Τ.Ε.Ε.
και όλες οι ενδείξεις πείθουν ότι η 30η Νοεμβρίου
2011 δεν θα είναι η καταληκτική ημέρα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
Παράλληλα, αναμένονται διορθωτικές - συμπληρωματικές κινήσεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις,
όπως: η αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή
των προστίμων από 30 στους 36 μήνες και όχι μόνο.
Σε ότι αφορά το βαθμό ανταπόκρισης των πολιτών
σε όλη τη χώρα: δεν δικαιώνονται μέχρι στιγμής,
τουλάχιστον, οι προσδοκίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Μέτρια τα αποτελέσματα, «πολλούς ορόφους» κάτω τα έσοδα.

«Κυριαρχούν τα
επαγγελματικά αυθαίρετα

Ολοκληρώθηκε ο φάκελος της Πολεοδομικής
Ενότητας Αγίου Αθανασίου-Λόφου Παλλήνης
μετά και την λήξη της εκκρεμότητας της υδραυλικής μελέτης του κεντρικού ρέματος Παλλήνης.
Η υδραυλική μελέτη εγκρίθηκε σχετικά πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττικής και ήδη η
Δημοτική Αρχή Παλλήνης την παρέδωσε στον
μελετητή της πολεοδομικής ενότητας για την
ενσωμάτωσή της στον σχετικό φάκελο.
Αναμένεται στο προσεχές διάστημα και νέα
ανάρτηση από την εξέλιξη της οποίας (αν θα
υποβληθούν ενστάσεις ή όχι) θα εξαρτηθεί ο
χρονικός ορίζοντας αποστολής του φακέλου
στο ΥΠΕΚΑ.
Σημειώνεται, ότι η εν λόγω πολεοδομική ενότητα ήταν στις δύο πρώτες που τέθηκαν σε διαδι-

κασία επεξεργασίας από την εποχή που Δήμαρχος Παλλήνης ήταν ο κ. Γιώργος Σμέρος. (!)
Για πολλούς και διάφορους λόγους, οι περισσότεροι των οποίων οφείλονται σε ατυχείς «επιλογές» προηγούμενων δημοτικών αρχών με αποκορύφωμα την τελευταία τετραετία του κ. Σπ.
Κωνσταντά, στην διάρκεια της οποίας, η οριογραμμή του ρέματος … μετακινήθηκε επί χάρτου με το επιχείρημα «την διάσωση σπιτιών δημοτών»
Το ρέμα …. επανήλθε από την σημερινή δημοτική αρχή στην «ιστορική» κοίτη του –χαρακτηριστική η φράση του επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Νίκου Γαβρά,
«έλα ρέμα στον τόπο σου….»- παρά τις έντονες
αντιρρήσεις του κ. Κωνσταντά ότι «δεν υφίσταται ιστορική κοίτη…»

Μέχρι και την 11η Νοεμβρίου, υποβλήθηκαν 54.768
αιτήσεις και συγκεντρώθηκαν 16.628.292 ευρώ, τα
9.232.500 ευρώ από πληρωμή παραβόλων και τα
7.395.792 ευρώ από πληρωμή προστίμων. αναμένονται ( τουλάχιστον 600-700 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς (!) και τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε
βάθος χρόνου από τη σταδιακή αποπληρωμή των
προστίμων.»
Από μια πρώτη «ανάγνωση» αριθμών και δεδομένων,
προκύπτει ότι το μεγαλύτερο τμήμα των αιτήσεων
για τακτοποίηση, αφορά επαγγελματικά αυθαίρετα
και τα λεγόμενα «ακριβά» ακίνητα, ενώ οι ιδιοκτήτες των «λαϊκών» αυθαιρέτων εμφανίζονται διστακτικοί λόγω οικονομικής κρίσης, άλλα και των πολλών φόρων που θα κληθούν να πληρώσουν στο επόμενο διάστημα.
Σημειώνεται, ότι ως και την 11η Νοεμβρίου, ήταν σε
επεξεργασία 37.207 αιτήσεις, σε κατάσταση αρχικής
υποβολής 11.635 αιτήσεις, ενώ 3.545 αιτήσεις έχουν
ήδη προχωρήσει σε προσωρινή υπαγωγή και 2.381 αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Θετική εξέλιξη
για το ρέμα της
Με επτά Διευθύνσεις & δύο Αυτοτελή Πολεοδομ. Ενότητας
Τμήματα θα λειτουργεί ο Δήμος Παλλήνης Λουτρό Παλλήνης
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
Ένας ακόμη χώρος αναψυχής και άθλησης
παραδόθηκε από το Δήμο Παλλήνης στους
δημότες της πόλης. Πρόκειται για την πίστα
jogging -κατασκευάστηκε από χυτό ελαστικό
δάπεδο- εντός της πλατείας Μπαλάνας του
Γέρακα, στην συμβολή των οδών Κονδυλάκη και Βουτυρά. Οι κάτοικοι της περιοχής
θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν
τον περίπατο με την γυμναστική και την χαλαρή καθημερινή άσκηση σε ένα χώρο που
είναι ιδιαίτερα καλλωπισμένος και ευχάριστος.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών: 73.751,10€.

Συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο τελευταίο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, ο
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, εν ονόματι του οποίου εφεξής θα λειτουργεί ο Δήμος Παλλήνης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό:
Θεσπίζονται επτά Διευθύνσεις και δύο Αυτοτελή Τμήματα. Συγκεκριμένα:
1.Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, 2. Διεύθυνση Πολεοδομίας, 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, 4. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, 5.Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 7. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 8. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.
(στο επόμενο φύλλο του «Ν» θα υπάρχει
εκτεταμένη αναφορά στα όσα προβλέπονται
από τον Κανονισμό)
 Στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου συζητήθηκε και ψηφίστηκε, ο
νέος Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης. Θα ισχύει από
την ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Παραλήφθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης και ήδη διαβιβάστηκε προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να κυρωθεί πιθανότατα εντός των
αμέσως προσεχών ημερών -ο φάκελος της υδραυλικής μελέτης του ρέματος Πολεοδομικής Ενότητας
Λουτρό Παλλήνης, με τις διορθώσεις και συμπληρώσεις που απαιτούνταν.
Και στην περίπτωση αυτή, υπήρχε «επί χάρτου» μετατόπιση του ρέματος με συνέπεια να είναι βαλτωμένη άνω της τριετίας η ενταξιακή διαδικασία .

«Το Τμήμα Νοτίως Έδρας»
Επίσης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο φάκελος του τμήματος «Νοτίως Έδρας» της Πολεοδομικής Ενότητας 2 Παλλήνης -πρόκειται για έκταση περίπου 80 στρεμμάτων- βρίσκεται ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επίκειται η έκδοση του
σχετικού ΦΕΚ.

Οικοδομικές Επιχειρήσεις ΜΕΡΤΥΡΗ
Διαμερίσματα* φτιαγμένα
με ποιοτικές προδιαγραφές,
φιλικά προς το περιβάλλον
& την εξοικονόμηση ενέργειας,
μελετημένα να εξυπηρετούν
τις σύγχρονες ανάγκες
της οικογένειας.
* Παλλήνη

Παναγιώτης Μερτύρης &
ΣΙΑ Ο.Ε.
Λεωφόρος Μαραθώνος 59,
153 51 Παλλήνη
Τηλ. επικ.: 210.60.30.627
6977.59.45.94
www.mertiris-homes.gr
e-mail: mertirishomes@gmail.com

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
Κτήμα Καμπά
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

19 Νοεμβρίου 2011

|6

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εμπορικού Κέντρου στο Κτήμα Καμπά
Όλο το ιστορικό της υπόθεσης από το 2006 ως και σήμερα

18 Μαΐου 2007: Υπό τον τίτλο «Η μετάλλαξη» της Παλλήνης αρχίζει ΤΩΡΑ» ο «Ν» δημοσιεύει
κατ΄αποκλειστικότητα τα βασικά χαρακτηριστικά του μεγάλου έργου.

20 Ιουλίου 2009: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στην 1η σελίδα του «Ν» Με
την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος της ανέγερσης του Εμπορικού Κέντρου στην Κάντζα.

Με αφορμή την έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα
(αριθμός Φύλλου 228/2 Νοεμβρίου 2011) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής
Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) στη θέση Κτήμα Καμπά της Κάντζας Δήμου Παλλήνης, ο «Ν» με συνοπτικό τρόπο, παρουσιάζει το ιστορικό αυτής της πολύχρονης υπόθεσης όπως έχει αναδειχθεί μέσω των σελίδων του από το 2006, παρέχοντας μάλιστα κατά διαστήματα πρωτογενή ενημέρωση με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ του.
 Η «πόρτα» για την τύχη του Κτήματος Καμπά
«άνοιξε» χωρίς καμία αμφιβολία το 1998 με την
ομόφωνη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου
Παλλήνης, περί τροποποίησης του Γ.Π.Σ Παλλήνης και ανάδειξη της περιοχής των 319 στρεμμάτων (318.732 τ.μ.) σε πολεοδομικό κέντρο.
Δηλαδή, αντί άλλης επιλογής που θα διασφάλιζε χαρακτήρα αγροτικής γης (αμπελώνες) η πρόταση-γνωμοδότηση του Δ.Σ. ήταν τροποποίηση του Γ.Π.Σ. κατά το μέρος που αφορούσε το
Κτήμα Καμπά. Ακολούθησε η απόφαση του ΣτΕ
(2675/2001) με την οποία ακυρώθηκε η τροποποίηση. Έτσι ως και σήμερα, η περιοχή παραμένει
εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης, εντός όμως
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) με χρήση Κ1 .
 Ένα ακόμη κομβικό στοιχείο, το οποίο πρέπει
να είναι σε γνώση του αναγνώστη –ώστε να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και κυρίως έναντι
όσων όψιμα, σήμερα ζητάνε …. αμπελώνες και
άλλα συναφή για το Κτήμα Καμπά- το γεγονός,
ότι το υπ. Αριθμ. 5547/18-6-2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και το συνημμένο σε αυτό, με αρ. 5/2002
πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος, αποφαίνεται, δίκην πορίσματος, ότι «το Κτήμα Καμπά δεν αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας…» (!!!)
 Τον Νοέμβριο του 2006 υποβάλλεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με
την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2563/19-1-2007 αίτηση του
φορέα ίδρυσης και διαχείρισης Π.Ο.Α.Π.Δ. ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
 Τον Ιούλιο 2007 επί Δημοτικής Αρχής Σπ. Κωνσταντά, εκπρόσωποι της REDS A.E. (Σ. Καλλιτσάντσης, Γ. Μωραίτης και μελετητές) παρουσιάζουν στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλλήνης, την μορφή και το χαρακτήρα της επένδυσης.

 Τον Οκτώβριο 2007 συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής και μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση, η έγκριση Σ.Μ.Π.Ε. για το
χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών/Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) τριτογενούς
Τομέα στη Θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης.
Εισηγητής από πλευράς Νομαρχίας ο αντινομάρχης κ. Χ. Δαμάσκος. Παρών στην συζήτηση και ο
γενικός διευθυντής της REDS κ. Γιάννης Μωραΐτης, ο οποίος αναφέρθηκε σε γενικές στο προγραμματιζόμενο έργο και απάντησε σε ερωτήσεις των Συμβούλων. Το Ν.Σ. αναβάλλει για εύθετο χρόνο τη λήψη απόφασης-γνωμοδότησης.
 Τον Νοέμβριο 2007 το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζητάει την αίτηση της REDS και ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά. Μεταξύ των επιχειρημάτων που αναπτύσσονται στο σκεπτικό της απόφασης και το εξής: «Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και ερωτηματικά για το αν οι δραστηριότητες που προβλέπεται να αναπτυχθούν είναι παραγωγικές προκειμένου το εν λόγω έργο να εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο των Π.Ο.Α.Π.Δ.»
 Τον Ιούλιο 2009 συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης και κατά πλειοψηφία (12 ΝΑΙ, 3
ΟΧΙ, 2 λευκά και 4 απόντες) ψηφίζει το «Μνημόνιο έκφρασης απόψεων και θέσεων μεταξύ του
Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας REDS», το
οποίο και αποστέλλεται στον Οργανισμό Αθήνας,
ώστε να αποτελέσει αφετηρία και βάση της γνωμοδότησής του προς το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόκειται για το γνωστό Μνημόνιο των εννέα σημείων,
στα οποία αποτυπώνεται το πλαίσιο της συμφωνίας και συνεργασίας των δύο πλευρών. Επισήμανση: η εν λόγω συνεδρίαση άρχισε και ολοκληρώθηκε ενώπιον –δυστυχώς- μικρότερου αριθμού
πολιτών απ’ ότι εκείνη του Ιουλίου 2007. Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα σημαδιακή για το μέλλον της επένδυσης στο Κτήμα
Καμπά, ας προσμετρηθεί αυτή η παράμετρος σε
μια σειρά άλλων προκειμένου να εξαχθούν αξιολογικά συμπεράσματα.
 Τον Σεπτέμβριο 2009, η Εκτελεστική Επιτροπή
του Οργανισμού Αθήνας γνωμοδοτεί (υπ΄. αριθμ.
1/συν 24/16-9-20009) προς το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ
υπέρ της έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. επικαλούμενη
στην σχετική απόφασή της, το Μνημόνιο μεταξύ
Δήμου Παλλήνης και REDS.
 Τον Φεβρουάριο 2011 με έγγραφό της η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ προωθεί προς

7

| 19 Νοεμβρίου 2011

Κτήμα Καμπά

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

1 Ιουνίου 2007: Το επιχειρησιακό σχέδιο του μεγάλου έργου κατ΄αποκλειστικότητα στην 1η σελίδα του «Νεολόγου»
υπογραφή στην υπουργό, σχέδιο προεδρικού διατάγματος με το οποίο επικυρώνεται η Σ.Μ.Π.Ε.
 Στις 2 Νοεμβρίου 2011, στο ΦΕΚ με αριθμ. φύλλου 228 (τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και
Πολεοδομικών Θεμάτων) δημοσιεύεται το διάταγμα
έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) και χαρακτηρισμός και
οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων περιοχής που βρίσκεται στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης.

31 Ιουλίου 2007: Η ενημέρωση αιρετών και πολιτών για την φυσιογνωμία του έργου στην αίθουσα
του Δ.Σ. από τους επιτελείς της εταιρείας κ.κ. Σ. Καλιτσάντζη και Γ. Μωραΐτη

Οι Ζώνες Προστασίας & η Πολεοδομική μελέτη της Π.Ο.Α.Π.Δ.
Δεδομένου ότι το προεδρικό διάταγμα για την
Σ.Μ.Π.Ε. ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος της 1ης
φάσης του έργου, επικεντρώνουμε την προσοχή
του αναγνώστη σε ορισμένα σημεία που περιέχονται σ΄αυτό και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τις οριζόμενες από το ΦΕΚ Ζώνες Προστασίας και τα όσα μνημονεύονται στην ενότητα
«Πολεοδομική Ενότητα της Π.Ο.Α.Π.Δ.»
Δύο οι οριζόμενες από το ΦΕΚ Ζώνες Προστασίας.
Η 1η αφορά το διατηρητέο Εργοστάσιο Οινοποιίας
Καμπά –τα όρια της οποίας έχουν προσδιοριστεί με
την αρ. πρωτ. 9424/27.02.2004 απόφασης της υφυπ.
ΠΕΧΩΔΕ. Εντός της ζώνης αυτής ισχύουν οι όροι,
οι περιορισμοί δόμησης καθώς και οι επιτρεπόμενες
χρήσεις γης σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.
Η 2η αφορά το Σταθμό Κάντζας του Αττικού Σιδηροδρόμου. Η σχετική απόφαση του υπ. Πολιτισμού,
εκδόθηκε το 1996 και αναφέρεται στον «Χαρακτηρισμό ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης τα κτίρια των Σταθμών του Αττικού Σιδηροδρόμου με ζώνης προστασίας τους, τα 15 μέτρα περιμετρικά από τον καθένα.»
Σημειώνεται ότι οι όροι και περιορισμοί δόμησης για
τις παραπάνω δύο Ζώνες Προστασίας είναι οι ίδιοι
με τους όρους των άλλων δύο ιστορικών διατηρητέων μνημείων της Παλλήνης, το Παλαιό Σταθμαρχείο Περιστεριώνα και το πρώην Τάννες.
Η Πολεοδομική Μελέτη
Σύμφωνα με το ΦΕΚ: η Πολεοδομική Οργάνωση
της έκτασης της Π.Ο.Α.Π.Δ. διακρίνεται σε κοινόχρηστους-κοινωφελείς χώρους και στις ακόλουθες
τρεις ζώνες:
α. στη Ζώνη Προστασίας Ι
β. στη Ζώνη Προστασίας ΙΙ
γ. στη Ζώνη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, η
οποία εκτείνεται σε όλη την υπόλοιπη έκταση της
Π.Ο.Α.Π.Δ., αφαιρούμενης της έκτασης των Ζωνών
Προστασίας Ι και ΙΙ, καθώς και της έκτασης των κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων.

Η έκταση των κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις
εκατό (50%) της συνολικής έκτασης της Π.Ο.Α.Π.Δ.
Αυτοί οι κοινόχρηστοι- κοινωφελείς χώροι βρίσκονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στις περιοχές κατοικίας και εκπαίδευσης που γειτνιάζουν με την
Π.Ο.Α.Π.Δ.. Τμήμα των κοινόχρηστων- κοινωφελών
χώρων, έκτασης τουλάχιστον 25 στρεμμάτων, καθορίζεται ως οικολογικός αμπελώνας.
Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) της Ζώνης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 0,6 επί του συνόλου της έκτασης της Ζώνης αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια εντός της Ζώνης Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων ορίζεται σε 90.000 τ.μ..
Η επεξεργασία των ακαθάρτων λυμάτων γίνεται σε
υπόγεια εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, ο
οποίος εξυπηρετεί και τον οικισμό των εργατικών
πολυκατοικιών που βρίσκεται επί της οδού Λεονταρίου, βορειοδυτικά της περιοχής της Π.Ο.Α.Π.Δ.
Εντός της Ζώνης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της Π.Ο.Α.Π.Δ. επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης του τριτογενούς τομέα:

γραφεία,

τράπεζες,

ασφάλειες,

διοίκηση,

εμπορικά καταστήματα,

εστιατόρια,

αναψυκτήρια,

χώροι συνάθροισης κοινού,

πολιτιστικά κτίρια και εν γένει

πολιτιστικές εγκαταστάσεις,

επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής

όχλησης,

κτίρια- γήπεδα στάθμευσης

αυτοκινήτων,

εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
εκθεσιακών κέντρων.

25 Μαΐου 2007: ο «Ν» συνεχίζει την ενημέρωση των αναγνωστών του για το μεγάλο έργο που
προορίζεται να γίνει στο χώρο του Κτήματος Καμπά.

19 Δεκεμβρίου 2008: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δήμου και εταιρείας στην αποκορύφωσή τους.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Σπ. Κωνσταντά να συνεχίσει τις συζητήσεις.

21 Δεκεμβρίου 2007: ο Γενικός Διευθυντής της REDS –και παρεμπιπτόντως συμπολίτης μας- κ.
Γιάννης Μωραΐτης, παραχωρεί συνέντευξη στον ‘Ν’ και αναφέρεται στο έργο.

www.neologosattikis.gr

τώρα & στο διαδίκτυο
με ειδήσεις & φωτορεπορτάζ
σε τρέχοντα χρόνο
όλο το 24ωρο

Αποθηκεύστε την διεύθυνση

www.neologosattikis.gr
στον υπολογιστή σας
και ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει
θα έρχεται στην οθόνη σας

Η φωνή της πόλης με άποψη & κρίση
info@neologosattikis.gr ● epistoles@neologosattikis.gr
Η κατασκευή και η φιλοξενία της ιστοσελίδας έγινε από τη

9

Κοινωνία

| 19 Νοεμβρίου 2011

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Οι Δήμαρχοι
Ανέγερση κτηρίου στην Παλλήνη Λαμπαδηδρομία
δεσμεύθηκαν για
για την στέγαση των κοινωνικών ευαισθητοποίησης
της εθελοντικής
δράσεις υπέρ της
αιμοδοσίας
ισότητας των 2 φύλων & όχι μόνο υπηρεσιών του Δήμου
Μεταξύ αυτών οι
κ.κ. Α. Ζούτσος & Δ. Δάβαρης
Την Ευρωπαϊκή
Χάρτα για την Ισότητα των δυο Φύλων στις τοπικές
κοινωνίες, συνυπέγραψαν οι Δήμαρχοι Παλλήνης και
Παιανίας κ. Αθανάσιος Ζούτσος (εικονιζόμενος) και Δημήτριος Δάβαρης
αντίστοιχα, στην διάρκεια τελετής που
διοργανώθηκε από
την Γενική Γραμματεία Ισότητας στο Μουσείο
της Ακρόπολης.
Οι συνολικά 126 Δήμοι που συνυπέγραψαν την
«Ευρωπαϊκή Χάρτα», ανέλαβαν δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου
δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου τους. Το περιεχόμενο της δημόσιας δέσμευσης των Δημάρχων είναι:
 Δημιουργία Υπηρεσιακής Μονάδας «Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων»
 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
στο Δήμο τους
 Προσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των
Επιτροπών, των Δημοτικών Συμβουλίων και των
άλλων οργάνων ώστε να διευκολύνονται οι αιρετοί/ές στον συνδυασμό οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής (ωράρια και διάρκεια συνεδριάσεων κ.λπ.)
 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον Δήμο σε θέματα και πολιτικές ισότητας των φύλων.
Σημειώνεται ότι ο Οδηγός Εφαρμογής της Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)
 Στην εκδήλωση, εκτός του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσου συμμετείχε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ειρήνη Κουνενάκη

Το 1/3 των αποδοχών
Δημάρχων και
Αντιδημάρχων υπέρ
Σκοπών Μνημονίου!
Ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών όλων των αιρετών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου από τον Νοέμβριο και για τους δύο επόμενους από αυτόν μήνες, σύμφωνα με το νόμο
4024/2011. (άρθρο 39 παρ.5 του Ν.4024/2011). Η
παρακράτηση αφορά Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων και
Συμπαραστάτες του Δημότη και θα γίνει σε
τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Βέβαια ο νόμος δεν «εμβαθύνει» ερμηνευτικά στην έννοια των «αιρετών». Αν δηλαδή περιλαμβάνονται και οι αιρετοί των ΟΤΑ που με
βάση την ιδιότητά τους αυτή ορίζονται πρόεδροι ή αντιπρόεδροι των Νομικών Προσώπων
που ανήκουν σε ΟΤΑ, όπως ΝΠΔΔ, Συνδέσμων,
Δημοτικών Επιχειρήσεων. κλπ. Εκτιμάται ότι
αυτό θα αποσαφηνιστεί με σχετική εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.

Εκδήλωση για παιδιά
με θέμα την άπνοια
και το ροχαλητό
Ενημερωτική-επιστημονική εκδήλωση για
παιδιά δημοτικού σχολείου με θέμα «Ροχαλητό και άπνοια στα παιδιά, ένας ύπουλος
εχθρός για την υγεία τους», συνδιοργανώνουν ο Δήμος Παλλήνης και η Ένωση Ελλήνων ΩΡΛ/γων Ελεύθερων Επαγγελματιών, το
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 11.00 π.μ.
στο αμφιθέατρο Οινοποιείο Πέτρου, Λ.Μαραθώνος 117, Παλλήνη. Ομιλητές θα είναι διαπρεπείς ωτορινολαρυγγολόγοι. Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει επίδειξη της τεχνικής snorecheck και θα διατεθούν συσκευές
για δωρεάν χρήση σε γονείς παιδιών με προβλήματα ροχαλητού και άπνοιας.

Στο χώρο πλησίον του Εσπερινού Γυμνασίου

(συνέχεια από την σελ. 1η)

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος Παλλήνης
κ. Αθαν. Ζούτσος στην απόφασή του να
υποβάλει μελέτη ανέγερσης κτηρίου για
να στεγαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου –οι οποίες, πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν «απορροφήσει» προσωπικό περίπου 25 ατόμων από την πρώην Νομαρχία- εξέθεσε τους λόγους που
επιβάλλουν την υλοποίηση του έργου δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι ο Δήμος οφείλει έναντι των δημοτών να ασκεί
δημιουργική κοινωνική πολιτική και να
ανταποκρίνεται με τις δυνάμεις που διαθέτει και με πνεύμα αλληλεγγύης, έργο
ουσιαστικό και απόλυτα υποστηρικτικό.
Σε ότι αφορά το κτήριο που σχεδιάζεται
να αναγερθεί. είπε χαρακτηριστικά:
«Προχωρούμε στις προκαταρκτικές ενέργειες για την κατασκευή ενός σύγχρονου κτηρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και
Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ. 1246
της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης. Ένα
κτήριο που θα μας επιτρέψει να συγκεντρώσουμε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες σε ένα εύκολα
προσβάσιμο μέρος , αναβαθμίζοντας την
περιοχή, προχωρώντας στην αποκέντρωση των Υπηρεσιών αλλά και προωθώντας

την λογική της ολοκλήρωσης της πόλης
όπου η κάθε Δημοτική Ενότητα στεγάζει
όχι επικαλυπτόμενες αλλά συμπληρωματικές υπηρεσίες με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη.
Το νέο αυτό κτήριο ευελπιστούμε να μετατραπεί σε εφαλτήριο αποτελεσματικής
και ανθρωποκεντρικής κοινωνικής πολιτικής, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας
σύγχρονος Δήμος και αυτό αξίζουν οι δημότες που μας εμπιστεύθηκαν. Στο κτήριο αυτό πρόκειται να στεγαστούν:
• Δημοτικά Ιατρεία Δ.Ε. Παλλήνης
• ΚΑΠΗ Δ.Ε. Παλλήνης
• ΚΕΠ Δ.Ε. Παλλήνης
• Ιατροπαιδαγωγικό Ινστιτούτο
• Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Κοινωνικές Υπηρεσίες (κεντρικά)
• Υπηρεσίες Υγείας (Κεντρικά)
• Υπηρεσίες Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού
• Τμήμα Αλλοδαπών (κεντρικά)
• Δημοτική Αστυνομία (κεντρικά)
• Αποκεντρωμένες Διοικητικές Υπηρεσίες
• Αντιδημάρχους
• Τοπικό Συμβούλιο
• Το κτήριο θα διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, δημόσια διαβούλευση, κλπ»

Το έργο καταψηφίστηκε από την «συνιστώσα Κωνσταντά»
Στην συζήτηση που ακολούθησε, διατυπώθηκαν ενστάσεις και αντιρρήσεις
ως προς την επιλεγείσα τοποθεσία ανέγερσης του κτηρίου, εκ μέρους των
κ.κ. Θ. Γκοτσόπουλου, Σπ. Κωνσταντά
και της κ. Μ. Λεβαντή, (συμπολίτευσης) οι οποίοι, από κοινού καταψήφισαν την πρόταση της δημοτικής αρχής.
Την ίδια επιλογή είχαν και οι κ.κ. Θ.

Σμυρλιάδης. Π. Λάκκος και Ν. Καλατζής
οι οποίοι, συγκροτούν την «συνιστώσα
Κωνσταντά», τραυματίζοντας συνεχώς
και συνεπώς την συνοχή της μείζονος
αντιπολίτευσης. Τα άλλα μέλη του συνδυασμού ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας του έργου.
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Νίκος Γαβράς ψήφισε λευκό.

Ο κ. Γ. Μπουλμπασάκος
Υπέρ της πρότασης ανέγερσης του κτηρίου στην Παλλήνη, ψήφισε και ο κ. Γ.
Μπουλμπασάκος –ανέπτυξε εύλογο προβληματισμό για το γεγονός ότι το θέμα συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης και δεν του δόθηκε η δυνατότητα να
μελετήσει την εισήγηση και να καταθέσει τις απόψεις του. «Ψηφίζω, ΝΑΙ - είπε ο επικεφαλής της ΔΗΜ.Ο.Σ.- γιατί δεν
μπορώ να πω ΟΧΙ σε ένα θέμα που έχει
ως επίκεντρό του την κοινωνική πολιτι-

κή, παρότι δεν γνωρίζω το περιεχόμενό
του…» Θετικός προς την εισήγηση της
δημοτικής αρχής ήταν και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κ. Δημήτριος
Βελιώτης.
Τελικά, η πρόταση περί αναμόρφωσης
του Τεχνικού Προγράμματος και υποβολής μελέτης για χρηματοδότηση του
κτηρίου στην Παλλήνη από το ΕΣΠΑ,
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Αυξανόμενη η ζήτηση
υποστήριξης από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης
Από ευπαθείς ομάδες της τοπικής κοινωνίας
(συνέχεια από την σελ. 1η)
Ποιοι δικαιούνται να εξυπηρετούνται από το
Κοινωνικό Παντοπωλείο:
Α. Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 6.000 ευρώ
για ένα άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ως
ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας
1 άτομο
2 άτομα
3 άτομα
4 άτομα
5 άτομα και πάνω

Εισόδημα
6.000 ευρώ
7.500 ευρώ
9.000 ευρώ
10.500 ευρώ
13.000 ευρώ

Β. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων ανασφάλιστων ΟΓΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση του Ν/1599-1986 με τα στοιχεία του
ενδιαφερομένου προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
6. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση
επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)
7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου πρόνοιας
8. Φωτογραφία δικαιούχου
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης (τηλ.210-66.04.659)

Σε Γέρακα, Παλλήνη
& Ανθούσα

Με ένα διήμερο εκδηλώσεων και στις τρεις
δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης έγινε η υποδοχή της Φλόγας της Αγάπης μεταλαμπαδεύοντας την ιδέα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο πλαίσιο της 9ης Λαμπαδηδρομίας
της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Η λαμπρή τελετή ξεκίνησε από την Δ.Ε. Γέρακα
οπού ο Δήμαρχος Παλλήνης υποδέχτηκε του
Λαμπαδηδρόμους Εθελοντές Αιμοδότες και
την Φλόγα της Αγάπης υπό τα παιανίσματα της
Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Παλλήνης, με την συνοδεία τραγουδιών της παιδικής
χορωδίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα
και παραδοσιακών χορών από την Διασχολική
Ομάδα Δήμου Παλλήνης , το Λύκειο Ελληνίδων
και το Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ».

Στο Χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος τόνισε την ανάγκη εθελοντικής προσφοράς αίματος ως πράξη Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης, ειδικά σε μια περίοδο
κοινωνικής κρίσης και κάλεσε τους πολίτες να
ενισχύσουν την τράπεζα αίματος του Δήμου.
Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Πρόεδρος της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. κος Χ. Πρωτόπαπας, ο Εντεταλμένος Γενικός Γραμματέας κος Δρούγκας και ο
Εθελοντής Αιμοδότης κος Αντώνης Ξένος, οι
οποίοι αναφέρθηκαν στην εθελοντική προσφορά αίματος ως έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και εθελοντισμού.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στις δημοτικές
ενότητες Παλλήνης και Ανθούσας την επόμενη ημέρα.

Στην Παλλήνη

Στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης στο χώρο
του Οινοποιείου Πέτρου και με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν η παιδική
χορωδία Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, η Διασχολική Ομάδα χορού Δήμου Παλλήνης και το
Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνικού
Λαϊκού Πολιτισμού, «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ».

Στην Ανθούσα
Στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας, με συμμετοχή της παιδικής χορωδίας Δημοτικής Ενότητας
Γέρακα και με παραδοσιακούς χορούς από την
Διασχολική Ομάδα Δήμου Παλλήνης και το Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ».

Πενήντα φιάλες
αίματος από την
αιμοδοσία του
Δήμου Παλλήνης
Η επόμενη αιμοδοσία
στο Γέρακα, 17 Δεκεμβρ.

Πενήντα φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν στην
διάρκεια της πρόσφατης εθελοντικής αιμοδοσίας
που διοργάνωσε ο Δήμος στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης. Σε σχέση με την προηγούμενη αιμοδοσία, ο αριθμός αιμοδοτών που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της δημοτικής αρχής είναι πολύ
μεγαλύτερος, γεγονός που πιστοποιεί το αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης που διακρίνει τους πολίτες του Δήμου.
Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου Παλλήνης υποστηρίζει συνανθρώπους μας σε στιγμές που το χρειάζονται.
 Η επόμενη αιμοδοσία του Δήμου Παλλήνης
θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2011 στο Κατάστημα του Γέρακα.

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

(συνέχεια από την σελίδα 1η)

Με την χρηματοδότηση αυτή θα κατασκευαστεί το σύνολο του εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης στην Παλλήνη, στο Γέρακα και
στην Ανθούσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα
οριστικοποιηθεί ο αποδέκτης των λυμάτων.
Αναμφισβήτητα, πρόκειται για επιτυχία ιδιαίτερου μεγέθους για το Δήμο Παλλήνης, δεδομένου ότι το κόστος των εσωτερικών δικτύων στις πόλεις που δημιουργείται Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού, κατά κανόνα
επιβαρύνει τους ίδιους τους πολίτες.
Σημειώνεται, ότι τον φάκελο υποβολής των
μελετών για τις τρεις πόλεις του Δήμου Παλλήνης και την απαιτούμενη στην συνέχεια
«παρακολούθησή του», χειρίστηκε προσωπικά ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσος, συνεπικουρούμενος από τον εκτελούντα χρέη Γεν. Γραμματέα στο Δήμο, κ. Γεώργιο Τέντη, ο οποίος και είχε τον συντονισμό, ως επικεφαλής μιας μικρής ομάδας στελεχών της τεχνικής διεύθυνσης του Δήμου
Παλλήνης.
 Μία ακόμη θετική εξέλιξη αφορά δύο
από τα υπάρχοντα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και υγρών αποβλήτων στο Γέρακα.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Παλλήνης πήρε την πρωτοβουλία να υποβληθεί στο ΕΣΠΑ μία ακόμη πρόταση χρηματοδότησης για
δύο μελέτες συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων για τις περιοχές Γαργηττό Ι και Γαργηττό ΙΙ και ειδικότερα τα τμήματα που περικλείονται από τους δρόμους:
Γαργηττός Ι:
Μιλτιάδου, Κλεισθένους, Κλεοβούλου, Αναξαγόρα, Ξενοφώντα, Αριστογείτονα

τ η ς

π ό λ η ς

Θέματα

19 Νοεμβρίου 2011

| 10

Χρηματοδότηση περίπου 74 εκατ. ευρώ
στο Δήμο Παλλήνης για εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης!
Γαργηττός ΙΙ:
Πυθίας, Ήρας, Εκάβης, Κλεισθένους, Αθηνάς, Ανθέων
Το αποτέλεσμα ήταν να εγκριθεί η χρηματοδότηση και αυτό συνεπάγεται επιστροφή
χρημάτων σε αυτούς που τα κατέβαλαν. Δη-

λαδή στους κατοίκους που συνδέθηκαν τα
ακίνητά τους με τα εσωτερικά δίκτυα.
Πρόκειται για μία ξεχωριστή επιτυχία και αυτό το συνομολογούν στελέχη του ΕΣΠΑ που
επεξεργάζονται επί σειρά ετών χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Παντ. Ασπραδάκης:
«Γέρακας, Παλλήνη & Ανθούσα να συνδεθούν με Ψυτάλλεια….»
Ρηξικέλευθη πρωτοβουλία του βουλευτή
Παντελή Ασπραδάκη στο ζήτημα της αποχέτευσης. Συναντήθηκε με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, του παρουσίασε με τρόπο κωδικοποιημένο και συνοπτικό
την όλη διάσταση του χρόνιου αυτού προβλήματος και του ζήτησε, προκειμένου να
ακυρωθούν όλες οι δυστοκίες και οι όποιες
αντιδράσεις, όπως
Γέρακας, Παλλήνη και Ανθούσα συνδεθούν
με το δίκτυο αποχέτευσης της Ψυτάλλειας!
«Η επιλογή αυτή αποτελεί πλέον μονόδρομο,
εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα….» δήλωσε προς τον υπουργό ο βουλευτής κ. Παντελής Ασπραδάκης, εφιστώντας του την ευθύνη, να αναληφθούν, επιτέλους, άμεσα, «οι
ευθύνες έναντι των πολιτών αλλά και των
συμφερόντων της χώρας, γιατί την εκκρεμότητα της αποχέτευσης την έχει πληρώσει με

πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση…»
Ο κ. Π. Ασπραδάκης εκτιμάει, ότι η επιλογή της Ψυτάλλειας, που υπό προϋποθέσεις
είναι απόλυτα εφικτή, δίνει συνολική λύση στο πρόβλημα, αφού Σπάτα-Αρτέμιδα
«αποδεσμεύονται να προχωρήσουν μόνοι
τους, ενώ Παλλήνη, Γέρακα και Ανθούσα
την Ψυτάλλεια….»
Η πρωτοβουλία του κ. Π.Ασπραδάκη εισάγει το ζήτημα σε άλλη διάσταση και για
όσους έχουν πλήρη αντίληψη όλων των
πτυχών του προβλήματος, μάλλον, είναι η
μόνη λύση που «αφυδατώνει» αντιδράσεις
και τοπικιστικές «κορώνες» του ύφους,
«θέλουμε ΚΕΛ για εμάς και όχι με όλους
τους άλλους…»
Σύμφωνα με όσα περιήλθαν σε γνώση του
«Ν», ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου διαβεβαίωσε τον συντοπίτη μας βουλευτή, ότι «η

επιλογή αυτή υπό προϋποθέσεις μπορεί να
υλοποιηθεί» συμφωνώντας μαζί του, «ότι
έχει τα λιγότερα προβλήματα.»
 Τον κ. υπουργό είδαν και οι εκπρόσωποι του Δήμου Σπάτων, συγκεκριμένα ο δήμαρχος κ. Μάρκου και οι αντιδήμαρχοι κ.κ.
Μάρκου και Μαργέτης, οι οποίοι του έθεσαν υπόψη τις επεξεργασμένες απόψεις
τους για το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων, θέτοντας ως πρωταρχική προϋπόθεση για την
υλοποίηση του έργου, την διασφάλιση του
περιβάλλοντος προς χάριν της τοπικής κοινωνίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδας
απέρριψε την πρόταση περί τμηματικής
οριοθέτησης του Ρέματος Ραφήνας
Σε νέα και μάλλον μακρά απραξία εισέρχεται το ζήτημα της αποχέτευσης
Την οριοθέτηση όλου του Ρέματος Ραφήνας ζητάει πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με την κατά πλειοψηφία απόφαση
που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο που
διαμόρφωσε ο αντιδήμαρχος κ. Γ. Γκινοσάτης-ήταν ο εισηγητής του θέματος- και το
οποίο υιοθετήθηκε από την παράταξη της συμπολίτευσης:
«Η τμηματική οριοθέτηση δεν λύνει το ουσιαστικό και μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί στο σύνολο της περιφέρειας μας, το μη
οριοθετημένο και διευθετημένο ρέμα Ραφήνας. Απαιτούμε την συνολική οριοθέτηση του ρέματος με ταυτόχρονη διευθέτησή του και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων.»
Η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδίασε κανέναν δεδομένου πως ακόμη και στο ενδεχόμενο να
ήταν αύριο έτοιμη η συνολική οριοθέτηση
του ρέματος Ραφήνας, θα προτασσότανε αίτημα τμηματικής οριοθέτησης…!
Κατά συνέπεια το πρόβλημα δεν είναι στην
καθεαυτή οριοθέτηση. Αλλού βρίσκεται και
είναι κατανοητό. Στην χωροθέτηση του ΚΕΛ.
Παρ΄όλα αυτά, οι επισημάνσεις του κ. Γκινοσάτη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αναμφίβολα προκαλούν προβληματισμό και καλό
είναι να τύχουν της επεξεργασίας των επιτελών της ΕΥΔΑΠ και βεβαίως να απαντηθούν. Δεν μπορούν να προσπεραστούν. Παράγουν ανησυχίες και σε ένα βαθμό δικαιώνουν όσους με άποψη και επιχειρηματολογία
και όχι άκρατη συνθηματολογία δεν συμφωνούν με τον τρόπο που πάει να γίνει το έργο.
Σε ότι αφορά τώρα τη συνέχεια του ….σεναρίου ΚΕΛ μετά την λήψη αυτής της απόφασης, τα πράγματα δείχνουν να …ξεκαθαρίζουν. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο πολιτικό στέλεχος του ΥΠΕΚΑ με το οποίο επικοινώνησε
ο «Ν» και συμβαίνει να γνωρίζει από κάθε όψη
και πλευρά το ζήτημα, είπε, ότι «το θέμα του
ΚΕΛ μετά την απόφαση αυτή έχει τελειώσει
για την κυβέρνηση…. Θα ασχοληθεί με αυτό
η επόμενη…»

Η πρόταση του κ. Γ. Γκινοσάτη
που έγινε και απόφαση του Δ.Σ.
Μεταφέρουμε τα χαρακτηριστικότερα σημεία
της πρότασης του αντιδημάρχου κ. Γ. Γκινοσάτη, όπως εκφωνήθηκε στην επίμαχη συνεδρίαση:

«Το Μέγα Ρέμα Ραφήνας εκτείνεται σε ένα
μήκος περίπου 14,4 χιλιομέτρων από την
Λεωφόρο Σπάτων έως την εκβολή του, νότια του λιμανιού της Ραφήνας. Οι λεκάνες
απορροής του (από πού πέφτουν νερά σ’ αυτό) είναι είκοσι (20) και καλύπτουν με τεράστια περιοχή.
Στο ρέμα αυτό καταλήγουν πολλά ρέματα από την περιοχή που εκτείνεται (δυτικά
– ανατολικά) από Αγία Παρασκευή έως Ραφήνα και (βόρια – νότια) από Πεντέλη έως
Σπάτα.
Επιπλέον δέχεται τα όμβρια της Αττικής
Οδού, μεγάλες ποσότητες από την σήραγγα εκτροπής του Ποδονίφτη και του ρέματος Λεονταρίου.
Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονα σε
μεγάλο βάθος εκατέρωθεν του και καλύπτονται από νερά και μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών. Σε πολλά σημεία του υπάρχουν
εκτεταμένες επιχωματώσεις.
Αντί λοιπόν η πολιτεία να μελετήσει συνολικά
μία διευθέτηση του ρέματος σ’ όλο το μήκος
του και να προβεί στα απαραίτητα έργα ώστε
να μπορεί να παραλάβει όλα τα νερά από την
λεκάνη απορροής του, χωρίς πλημμυρικά φαινόμενα, προβαίνει σε μια τμηματική οριοθέτηση 1.500 m διατηρώντας την υφιστάμενη
κατάσταση απλά για να δικαιολογήσει την κατασκευή του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων.
Που διαφέρει η διευθέτηση από την οριοθέτηση.
Με τη διευθέτηση καθορίζονται οι διατομές
του ρέματος ώστε να είναι ικανό να δεχθεί
όλα τα νερά από την λεκάνη απορροής και
αυτές υλοποιούνται με έργα εκβάθυνσης –
διαπλάτυνσης, κ.λ.π.
Με την οριοθέτηση απλώς καθορίζονται κάποιες γραμμές (όρια) αριστερά-δεξιά του
ρέματος όπου πιθανολογείται ότι άμα πλημμυρίσει το ρέμα, τα νερά δεν θα τις υπερβούν.
Η ίδια η μελέτη το παραδέχεται με τις φράσεις που περιέχει, όπως:
 «Η κοίτη είναι ανεπαρκής.»
 «Δεν προτείνονται μέτρα βελτίωσης
ροής.»
 «Δεν γίνονται έργα διευθέτησης.»
Η όμβρια καμπύλη είναι η πιο σημαντική παράμετρος που καθορίζει σ’ ένα βάθος χρό-

νου τι νερά θα δεχτεί το ρέμα, πόσο θα ανέβει η στάθμη τους και σε τι πλάτος θα πλημμυρίσει η περιοχή.
Μέχρι σήμερα έχουν καθοριστεί από διάφορους φορείς επτά διαφορετικές όμβριες καμπύλες.
Η μελέτη χωρίς να αναζητήσει μία νέα όμβρια καμπύλη, επιλέγει από τις υπάρχουσες,
με αρκετά αυθαίρετο τρόπο, την καμπύλη,
που αν εφαρμοστεί καθορίζει μικρό εύρος
οριοθέτησης, προφανώς για να μην μειωθεί
κατά πολύ η έκταση που έχει επιλεγεί για
την κατασκευή του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων, διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να κατασκευαστεί λόγω έλλειψης χώρου.
Επιπλέον παρατηρήσεις:
 Η τοπογραφική μελέτη είναι ανεπαρκής αφού έχει αποτυπωθεί έκταση εκατέρωθεν του ρέματος πολύ μικρότερη από
αυτή που απαιτείται.
 Η έκταση που είναι απαραίτητη να αποτυπωθεί πρέπει να υπερβαίνει τις οριογραμμές. Δεν έχει γίνει αυτό και δήθεν
η αποτύπωση συμπληρώθηκε με στοιχεία
από τις πινακίδες της ΓΥΣ κάτι που είναι επιστημονικά απαράδεκτο, επειδή τα
στοιχεία των πινακίδων, είναι στοιχεία 40
χρόνων πριν, και δεν έχουν προέλθει από
επίγειες αποτυπώσεις, άρα σήμερα δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
 Τα σχέδια των διατομών σε πολλές περιπτώσεις είναι παραποιημένα, αφού άλλο πλάτος βγαίνει από τους υπολογισμούς και άλλο πλάτος έχει το σχέδιο
της διατομής για ευνόητους λόγους,
προκειμένου να μικρύνει το εύρος οριοθέτησης και να αφεθεί περισσότερος χώρος για την κατασκευή του ΚΕΛ.
 Αδιαφορούν, λοιπόν, προκειμένου να
το κατασκευάσουν, ακόμα κι αν υπάρχει
κίνδυνος να πλημμυρίσει και το ίδιο το
έργο τους.
 Τα υδρολογικά στοιχεία είναι ανεπαρκή για την μελέτη της οριοθέτησης ενός
τόσου σημαντικού ρέματος.
 Η τμηματική οριοθέτηση του ρέματος
Ραφήνας γίνεται λοιπόν προκειμένου να
εκτελεστεί ένα φαραωνικού τύπου έργο
όπως είναι το ΚΕΛ Β. Μεσογείων, αδιαφορώντας για τις όποιες καταστροφικές
συνέπειες θα έχει αυτό, τόσο για το πε-

Γ. Γκινοσάτης
ριβάλλον όσο και για την υγεία των πολιτών. Έχουν προσαρμόσει την μελέτη έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τον χώρο
που απαιτείται για το έργο.
Απορρίπτουμε τη μελέτη τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος, η οποία εκπονήθηκε
προκειμένου να χωροθετηθεί και να κατασκευαστεί το ΚΕΛ Βορ. Μεσογείων για τους
εξής λόγους:
Δεν έχει αποφασιστεί οριστικά το μέγεθος
και άλλες τεχνικές προδιαγραφές του έργου όπως και ο τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
Αντίθετα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις
όπως συμφωνήθηκε μεταξύ Δημοτικής Αρχής, του Περιφερειάρχη και των αρμοδίων
της ΕΥΔΑΠ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στις θέσεις του όπως αυτές καθορίστηκαν στα 16
σημεία της απόφασής του. Η τμηματική οριοθέτηση δεν λύνει το ουσιαστικό και μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί στο σύνολο της
περιφέρειας μας το μη οριοθετημένο και διευθετημένο ρέμα Ραφήνας. Απαιτούμε την
συνολική οριοθέτηση του ρέματος με ταυτόχρονη διευθέτησή του και την εκτέλεση
όλων των απαραίτητων έργων.»

Εγκρίθηκε το
Επιχειρησιακό
του Δήμου Σπάτων

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ΣπάτωνΑρτέμιδας η Α’ φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2011-2014, η
οποία εκτείνεται σε 245 σελίδες και περιέχει μια
σειρά θεματικών ενοτήτων που προσδιορίζουν
τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τα μέσα
ανάπτυξης του Δήμου, όπως:
 τα Χρηματοδοτικά εργαλεία
 τους αναπτυξιακούς στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013
 την στρατηγική του Δήμου και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες

Τακτοποίηση
Αυθαιρέτων
Ημιυπαίθριων

Συγκέντρωση δικαιολογητικών
Επεξεργασία & ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών

Βασιλική Ανδρ. Μπαφίτη
Αρχιτέκτων-Μηχανικός

Φειδιππίδου 40, Παλλήνη
Τηλ.: 210.65.26.373 & κιν. 6973.35.20.64

Γεμίζουμε το μελανοδοχείο
του εκτυπωτή σας
με χρώματα ποιότητας,
αντοχής σε διάρκεια χρόνου
και κυρίως με λίγα χρήματα

Θα μας βρείτε εντός του Carrefour Γέρακα
Λεωφόρος Μαραθώνος 131
Τηλ.: 210.66.15.706 –e-mail: gerakas@ink-spot.gr

Τεχνικό Γραφείο

Πατίλας Ι. Στέφανος
Πολιτικός Μηχανικός
Ρύθμιση Αυθαιρέτων
Βάσει του Ν.4014/2011
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και εξ’ ολοκλήρου
την διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση

τηλέφ.: 210-60.17.513
210-60.47.451
Κυπαρισσίας 4, Γέρακας

KTX 26.5x19.5.indd 1

Σαλαμίνος 8 (πεζόδρομος)
Παλλήνη 151 53
Τηλ. 210.66.68.006 & κιν.: 6945.59.27.92

11/15/11 10:40:43 AM

Ιατρείο αποκατάστασης
παθήσεων:
- µυοσκελετικών
- ορθοπεδικών
- ρευµατολογικών
- νευρολογικών

ΗλεκτροΜυογραφικό
εργαστήριο:
ΗΜΓ, ΗΝΓ, προκλητά δυναµικά,
κινητικές & αισθητικές ταχύτητες
αγωγής νεύρων

∆ηµήτριος Γ. Σύλλας
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής
& Αποκατάστασης
Φυσίατρος
Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών
Μέλος του European Board
of Physical Medicine
and Rehabilitation

Ελ. Βενιζέλου 32 - Παλλήνη
(πλησίον Α.Τ. Παλλήνης)
Τηλ.: 210.60.32.485
κιν.: 6942.013.661

ΔΑΒΑΡΗΣ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Κοινωνία

Τέλος εποχής για το Supermarket ΛΙΑΣΚΟΣ
αρχή νέας με την επωνυμία MARKET-IN
Πουλήθηκε σε ελληνική επιτυχημένη εταιρεία
το γνωστό κατάστημα της Λεωφ. Μαραθώνος

Τέλος εποχής και αρχή μιας άλλης για
ένα κατάστημα που για περίπου μία 15ετία
ήταν σημείο αναφοράς στο κέντρο της Παλλήνης, επί της Λεωφ. Μαραθώνος 40. Το
Supermarket ΛΙΑΣΚΟΣ έπαψε να υπάρχει
με αυτή την ονομασία, εφεξής θα λειτουργεί ως Market-In και από την ιδιοκτησία του
κ. Σπύρου Λιάσκου πέρασε στην επιχειρηματική ευθύνη του κ. Θωμά Ράμμου.
Η αλλαγή της επωνυμίας αιφνιδίασε ένα
μεγάλο τμήμα του καταναλωτικού κοινού της περιοχής, δεδομένου ότι επί σειρά ετών, το εμπορικό σήμα του συγκεκριμένου Supermarket δέσποζε στο κέντρο της πόλης, αποτελώντας εκτός των άλλων και σημείο …. «προσανατολισμού» για όσους αναζητούσαν παρόδους της πόλης, ένθεν κακείθεν της Λεωφ. Μαραθώνος!
Το Supermarket ΛΙΑΣΚΟΣ στην Παλλήνη
αποτελούσε μέχρι και πρόσφατα την εμπορική «ναυαρχίδα» της φερώνυμης εταιρείας με υψηλό κύκλο εργασιών και με αξιόπιστη παρουσία στο χώρο των ομοειδών επιχειρήσεων.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια,
πολυεθνικές επιχειρηματικές μονάδες δραστηριοποιούμενες στο χώρο των τροφίμων

επεκτάθηκαν και στην περιοχή μας, με συνέπεια να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός και παράλληλα να συρρικνωθεί ο
όγκος εργασιών, εν τούτοις, το Supermarket
ΛΙΑΣΚΟΣ δεν επιβαρύνθηκε σε βαθμό που
να απειλείται η επιχειρηματική βιωσιμότητά
του.
Με βάση τα εκτιμητικά στοιχεία του «Ν», η
πώληση του Supermarket –το ακίνητο είναι
μισθωμένο- υπαγορεύθηκε από την αβεβαιότητα και το δυσμενές κλίμα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της οικονομίας. Κατά
συνέπεια, η επιλογή μεταβίβασής του σε νέο
ιδιοκτήτη αντιστοιχεί περισσότερο σε κίνηση «στρατηγικής επιλογής» και λιγότερο σε
κίνηση υπαγορευμένη από άμεσες, πιεστικές
ανάγκες.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι η επιχείρηση Λιάσκου δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου από το 1969, ξεκίνησε ως προσωπική εταιρεία του Σπύρου Λιάσκου, -ο μπάρμπα
Σπύρος όπως φιλικά τον αποκαλούν συνεργάτες και φίλοι του…- αρχικά στην περιοχή
των δυτικών προαστίων (Αγ. Ανάργυροι, Ν.
Λιόσια) και στη συνέχεια στα βόρεια και ανατολικά προάστια (Βριλήσσια, Μαρούσι, Γέρακας, Παλλήνη).

13 τα καταστήματα ΛΙΑΣΚΟΣ το 2003
Παρερχομένων των ετών, ο αριθμός των
καταστημάτων που διατηρούσε η οικογένεια
Σπύρου Λιάσκου αυξήθηκε με σταθερούς
ρυθμούς, από 3 στην διάρκεια του 1990, σε
7 το 1997, σε 11 το 2000 και σε 13 το 2003,
από τα οποία τα 4 σε ιδιόκτητους χώρους.
Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν ιδιαίτερα
καλή, γεγονός που υποχρέωσε την εταιρεία
να υπερδιπλασιάσει τους χώρους των κεντρικών αποθηκών της και να διευρύνει τον
αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού στην διοικητική-λογιστική υποστήριξή της, η οποία
μεταστεγάστηκε στο ιδιόκτητο κτίριο της
οδού Κλεισθένους 235 στο Γέρακα.
Το 2009 και ενώ τα καταστήματα ΛΙΑΣΚΟΣ
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής έφτασαν τα 15, αναγγέλλεται, πάλι αιφνιδιαστικά, -δεδομένου ότι τίποτε ως εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακουστεί στον κόσμο της «αγοράς» έστω και υπό μορφή φήμης- ότι 8 καταστήματα της εταιρείας εξαγοράστηκαν από
τον επιχειρηματικό όμιλο του κ. Θωμά Ράμμου, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, συμβαίνει να είναι από τον περασμένο Αύγου-

στο, ο αγοραστής και του καταστήματος της
Παλλήνης.
 Ο Σπύρος Λιάσκος προσωποποιεί τον
επιχειρηματία της «παλιάς φρουράς». Κύριο χαρακτηριστικό του ότι ξεκίνησε από
ένα μικρό μπακάλικο και με την επιμονή
του, την εργατικότητά του και κυρίως το
ένστικτό του, κατάφερε να δημιουργήσει
μία αλυσίδα συνοικιακών καταστημάτων
Supermarket κατακτώντας ένα αξιόλογο
μερίδιο στην αγορά των τροφίμων. Με την
περιοχή μας, σύντομα απέκτησε ιδιαίτερους δεσμούς αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του καθημερινού του χρόνου στο Γέρακα και στην Παλλήνη. Ενδεικτικό στοιχείο της σχέσης που είχε ο ίδιος και η οικογένειά του με την περιοχή μας, η συμμετοχή του νεότερου Λιάσκου στον συνδυασμό του δημάρχου Παλλήνης Θανάση Ζούτσου στις δημοτικές εκλογές του
2010. Ο νεαρός Αλέξης Λιάσκος, δικηγόρος στο επάγγελμα διεκδίκησε την εκλογή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία
έχασε για λίγους ψήφους.

Ο κ. Θωμάς Ράμμος νέος ιδιοκτήτης του
ως πρόσφατα «Supermarket ΛΙΑΣΚΟΣ»
Σε ότι αφορά τον κ. Θωμά Ράμμο: πρόκειται για επιχειρηματία με ανήσυχο πνεύμα και
σύμφωνα με τις πληροφορίες που άντλησε
ο «Ν» από ανθρώπους που τυχαίνει να τον
γνωρίζουν, έχει την ικανότητα να δρομολογεί και να αναπτύσσει με επιτυχία πρωτοβουλίες «υψηλού ρίσκου» ή να ζωντανεύει
και να …απογειώνει τελματωμένες και «ημιθανείς» εμπορικές δραστηριότητες.
Για του λόγου το αληθές, αρκεί κάποιος
να αξιολογήσει το ξεκίνημά της επιχειρηματικής ανέλιξής του. Ο Θωμάς Ράμμος
ήταν από τους βασικούς μετόχους της πάλαι ποτέ … κραταιάς εταιρείας Supermarket
«TRESKO». Το 1990, η εταιρεία «διεμβολίστηκε» από νέους μετόχους και ο ίδιος αποφασίζει να πορευθεί μόνος του, ιδρύοντας
την εταιρεία MARKET-IN. Τα πρώτα χρόνια
της επιχειρηματικής πορείας του, εξελίχθηκαν εν μέσω «πυρός και σιδήρου», η πολεμική που του ασκήθηκε από τον ανταγωνισμό

ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και «μαρτυρική», παρόλα αυτά δεν το «έβαλε κάτω», κατόρθωσε σε διάστημα μιας εικοσαετίας να καθιερώσει την MARKET-IN στις 20 μεγάλες εταιρείες SUPER MARKET έχοντας σήμερα στο
ενεργητικό του:
 Περίπου 100 καταστήματα SUPER
MARKET «απλωμένα» σε όλη τη χώρα.
(σχετικά πρόσφατα αγόρασε στο Μεσολόγγι το 8ο κατά σειρά super market ΑΤΛΑΝΤΙΚ. –η εν λόγω «αλυσίδα» ως γνωστόν
έχει πτωχεύσει- Τα πρώτα επτά ΑΤΛΑΝΤΙΚ
τα απέκτησε στην διάρκεια του 2010 χωρίς να απολύσει τους εργαζόμενους που
«βρήκε».)
 Πολλά προϊόντα στα καταστήματά του
διατίθενται με τη δική του ιδιωτική επωνυμία DAIL.
 Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων
του σε όλη τη χώρα, πρόσφατα ξεπέρασε
το «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ!

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές του
Ο κ. Θ. Ράμμος τα τελευταία χρόνια έχει
επεκταθεί και σε άλλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τα
στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Ν» θεωρούνται επιτυχείς.
Συγκεκριμένα, διαθέτει:
 Την ανώνυμη εταιρεία «MARKET IN Εκ-

μεταλλεύσεως Ακινήτων» με έδρα το Κορωπί. (θέση Καρελά) Σύμφωνα με στοι-

χεία του 2009 η εταιρεία έχει ίδια κεφάλαια ύψους 15.789.251 ευρώ
 Την εταιρεία «Δουνέϊκα Ενεργειακή»
στην οποία είναι βασικός μέτοχος. Στις 9
Ιουλίου 2011, ο κ. Θωμάς Ράμμος εγκαινίασε στα Δουνέικα Αιτωλοακαρνανίας την λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW. Στους τρεις μήνες λειτουργίας του έχουν παραχθεί 830.000 KW
«πράσινου» ρεύματος με προοπτική να
τροφοδοτηθούν 900 νοικοκυριά.

19 Νοεμβρίου 2011

| 14

David Nis, κορυφαίος
Δανός Αρχιτέκτονας:
«Ο Έλληνας έχασε την επαφή
του με το δημόσιο χώρο»

Του Αντώνη Καστή*

Τις δύσκολες μέρες που περνάμε μια ευχάριστη είδηση μου έκανε εντύπωση. Ο
Γιάννης Μπουτάρης σχετικά πρόσφατα,
προσκάλεσε στην Θεσσαλονίκη τον David
Nis, Δανό Αρχιτέκτονα διευθυντή του γραφείου Gehl architects του κορυφαίου παγκόσμια γραφείου στον αστικό σχεδιασμό (πολεοδομία). Το έμβλημα του Γραφείου είναι “η πόλη για τον άνθρωπο”. Ο Gehl έχει
μετατρέψει το κέντρο της Κοπεγχάγης σε
ένα φιλικό για τον άνθρωπο χώρο με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, πράσινο, καφέ, σημεία αναψυχής και ανάπαυσης, παιδικές χαρές κ.λπ., σε ένα χώρο που αγαπούν
οι Δανοί να επισκέπτονται.
Το τελευταίο εντυπωσιακό τους έργο είναι η πεζοδρόμηση της Times Square στην
καρδιά της Νέας Υόρκης και η κατασκευή
ποδηλατοδρόμου. Με απόφαση του Δημάρχου Bloomberg υιοθετήθηκε η πρότα-

ση Gehl, μετά από πολλές αντιδράσεις,
σε μια πόλη που οι κάτοικοι της είναι από
τους πλέον εξαρτημένους με το αυτοκίνητο τους. Όμως όταν το έργο άρχισε να λειτουργεί, οι Νεοϋορκέζοι έγιναν φανατικοί
οπαδοί του.
Το γραφείο Gehl έχει υλοποιήσει 90 παρεμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μετατρέποντας τμήματα πόλεων απωθητικά για τον
άνθρωπο σε ευχάριστα σημεία αναψυχής,
συνεύρεσης και ανάπτυξης της κοινωνικότητας.
Αξίζει να δούμε τι περιελάμβανε το τριήμερο του Δανού Αρχιτέκτονα στη Θεσσαλονίκη. Όλη την πρώτη μέρα βρισκότανε στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συζητώντας με
καθηγητές και φοιτητές, αξιολογώντας τις
εργασίες τους για πολεοδομικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη.
Την δεύτερη μέρα επισκέφθηκε σημεία
της πόλης με υπόδειξη της Δημοτικής Αρχής και το βράδυ μίλησε στο Μέγαρο Μουσικής. Την τρίτη μέρα παρουσίασε στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο τις καλύτερες εργασίες των φοιτητών διατυπώνοντας προτάσεις για μια ανθρώπινη Θεσσαλονίκη. Την υπόλοιπη μέρα συναντήθηκε με φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία της πόλης.

"Μικρά πάρκα διασκορπισμένα κατάλληλα στην πόλη"
Πριν ακόμη έρθει στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του, είπε τα παρακάτω: “Ο Έλληνας έχει χάσει την ζωντανή επαφή του με το δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος δέχτηκε την κυριαρχία
του αυτοκινήτου. Ο Έλληνας έχει ανάγκη, κοντά στην κατοικία του, στην εργασία του, να
έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε σημεία
που θα παρατηρεί, θα μιλάει, θα χαζεύει, θα
χαλαρώνει. Να έχει ανθρώπινη επαφή στις
απάνθρωπες ελληνικές μεγαλουπόλεις”. Μεταξύ άλλων θα προτείνει μικρά πάρκα (pocket
parks) διασκορπισμένα κατάλληλα στην πόλη
που θα δένουν σε ένα συνεκτικό ιστό με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους κ.λπ.
Είπε όμως κι άλλα ενδιαφέροντα:
“Ξέρω τι θα μου πουν στην Ελλάδα. Ωραία τα
λες αλλά εδώ είναι Ελλάδα, είναι Μεσόγειος
δεν είναι Δανία. Όμως θα τους πληροφορήσω
ότι και στη Δανία υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Έγιναν πολύχρονες προσπάθειες να πεισθούν οι Δανοί και να αγαπήσουν τη νέα κατάσταση. Με τη σειρά μου όμως θα ρωτήσω τους
Έλληνες, πώς εξηγούν το γεγονός ότι και στη
Μεσόγειο υπήρξαν αντιδράσεις και στην συνέχεια οι πολίτες έγιναν οπαδοί των νέων παρεμβάσεων;”
Μπαίνει βέβαια ένα εύλογο ερώτημα: Καλά

στην Ελλάδα δεν έχουμε Μηχανικούς και πρέπει να έρθει ένας Δανός να μας τα πει; Η απάντηση είναι ότι έχουμε και καλούς και προικισμένους μηχανικούς. Όμως “ουδείς προφήτης εν τη ιδία αυτού πατρίδι”. Οσάκις στην Ελλάδα γίνεται “πρωτοποριακή’ πρόταση από επιστήμονα αρχίζει η επίθεση. Τι παιχνίδι παίζει;
Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί; Μήπως είναι διαπλεκόμενος; Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε
ότι ο Δανός θα χαράξει κατευθυντήριες γραμμές. Μελέτες, εφαρμογή και υλοποίηση των
έργων που θα γίνουν από Έλληνες.
Είναι στα μεγάλα συν του Γ.Μπουτάρη αυτή η
πρόσκληση. Είναι Δήμαρχος ανοικτών οριζόντων, έχει όραμα για τη Θεσσαλονίκη και δεν
πάσχει από “ξερολισμό” που ενδημεί σε μερίδα
Δημοτικών Αρχόντων. Όπως αναφέρεται, το
ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο. Οι Θεσσαλονικείς διψάνε να ακούσουν πως θα γίνει
η πόλη τους ανθρώπινη.
Λέτε κάποιος δυνατός Βαρδάρης να κατεβάσει αυτό το “ρεύμα” νοτιότερα; Να φωτίσει κι
άλλους δημοτικούς άρχοντες και ενεργούς
πολίτες; Οψόμεθα.
*Ο Αντώνης Καστής είναι Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

15

| 19 Νοεμβρίου 2011

Η Κάντζα έχασε
τον Άνθρωπό της,
τον Ευριπίδη
Μερτζάνο
Ο Ευριπίδης Μερτζάνος,ο
άνθρωπος που διακόνησε
την επιστήμη της ιατρικής
στη βάση της παρακαταθήκης του Ιπποκράτη, ο αγαπημένος γιατρός για εκατοντάδες πολίτες της Κάντζας
και της ευρύτερης περιοχής, έχασε τον αγώνα της
ζωής υποκύπτοντας στην
επάρατη ασθένεια σε ηλικία
68 ετών.
Η μάχη του με τον καρκίνο ξεκίνησε πριν αρκετό καιρό.
Την έδωσε με πείσμα και σθεναρότητα, κυρίως, όμως, με
την αξιοπρέπεια και την ψυχραιμία που ανέκαθεν διέκριναν την όλη συγκρότηση του και μετέτρεπαν την κάθε
επικοινωνία του με τους ανθρώπους, σε διαδικασία ουσιαστικής, ευχάριστης εμπειρίας.
Ο Ευριπίδης Μερτζάνος –αδελφός του γιατρού Γιώργου Μερτζάνου, δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Παλλήνης- ήταν διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής, διετέλεσε
Διευθυντής Παθολογίας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
και διακρίθηκε για το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής
συγκρότησής του. Με την ειδικότητα του ειδικού παθολόγου, υποστήριξε θεραπευτικά μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, με τρόπο –και αποτέλεσμα- που αιτιολογούσε
τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και αγάπης προς το πρόσωπό του από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας.
Ο αείμνηστος Ευριπίδης Μερτζάνος άφησε στη ζωή σύζυγο και τρεις λεβέντες γιους. Η παρουσία τους θα συντηρεί την μνήμη γι αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και
εξαίρετο επιστήμονα που χάσαμε από κοντά μας, τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Οκτωβρίου 2011.
Στην οικογένειά του και στον αδελφό του Γιώργο
Μερτζάνο, οι άνθρωποι του ΝΕΟΛΟΓΟΥ –στον οποίο
κατ΄επανάληψη ο εκλιπών είχε αρθρογραφήσει- εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήριά τους, επισημαίνοντας ότι το κενό που αφήνει ο αγαπημένος Ευριπίδης
Μερτζάνος, είναι δυσαναπλήρωτο.

Έφυγε από τη ζωή
αναπάντεχα ο
Νίκος Δαφνομήλης
Επί σειρά ετών Κοινοτικός
Σύμβουλος Γέρακα

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Δαφνομήλης, ένας από
τους παλαιότερους και μαχητικότερους αυτοδιοικητικούς της πόλης του Γέρακα. Ο θάνατός του επήλθε από καρδιακό επεισόδιο και όπως συνήθως συμβαίνει με τον κάθε άνθρωπο που αιφνιδιαστικά και
χωρίς να υπάρχει ιστορικό
ασθένειας που να επιβάρυνε την υγεία του, πρώτα οι
δικοί του άνθρωποι και δευτερευόντως όσοι τον γνώριζαν –και ήταν πάρα πολλοί- σοκαρίστηκαν από το απροσδόκητο της «αναχώρησής» του.
Ο Νίκος Δαφνομήλης διετέλεσε κατ΄επανάληψη κοινοτικός σύμβουλος στην τότε κοινότητα Γέρακα, ήταν
άνθρωπος με άποψη και γνώμη που δεν δίσταζε να την
εκθέσει και με την συνεπή εργατικότητα του είχε συμβάλει στην ανάπτυξη του Γέρακα.
Ο εκλιπών, την τελευταία φορά που διεκδίκησε εκλογή
στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν το 2006 με τον συνδυασμό
του Δημήτρη Βελιώτη (πήρε 203 ψήφους) στις τελευταίες όμως δημοτικές εκλογές, χωρίς ο ίδιος να συμμετέχει,
στήριξε μαχητικά τον κ. Αθαν. Ζούτσο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης σε αναγνώριση της πολύχρονης συνεισφοράς του στα κοινά της πόλης –με πρόταση του Δημάρχου κ. Α. Ζούτσου κρατήθηκε
ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του- έλαβε ομόφωνη απόφαση να παραχωρηθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος,
οικογενειακός τάφος στο κοιμητήριο του Γέρακα.

Απατεώνας
με πατέντα!
Παρίστανε τον
υπάλληλο της ΔΕΗ

Παραβατικός αλλά με απύθμενο θράσος, ο 42χρονος
ελληνικής καταγωγής που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου. Προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ πήγαινε σε καταστήματα και με το πρόσχημα ελέγχου των ρολογιών της ΔΕΗ
αφαιρούσε τον μετρητή του ρεύματος για να τον αντικαταστήσει –«είναι ελαττωματικός τους έλεγε και χρεώνεστε περισσότερο….» - αποσπώντας χρηματικά ποσά
για τα σχετικά παράβολα που έπρεπε για την αντικατάστασή του να καταβληθούν στο ταμείο του Οργανισμού!
Σε μία τέτοια «επιχείρηση» σε κατάστημα του Παγκρατίου συνελήφθη, προφανώς γιατί τον υποπτεύθηκε ο καταστηματάρχης και ανακρινόμενος ομολόγησε δύο αντίστοιχες «επιχειρήσεις» στην Παλλήνη, στην μία μάλιστα
περίπτωση σε Τράπεζα επί της Λεωφ. Μαραθώνος από
την οποία απέσπασε το ποσόν των 500 ευρώ!
Διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή, πλαστογραφία, απάτη,
πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία και άλλα αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις κατηγορίες της κλοπής και απάτης κατ΄εξακολούθηση.

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
Ειδήσεις - Επικαιρότητα
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός Ο κ. Φ. Αβαρκιώτης
πρόεδρος στους
για την μετακίνηση των μαθητών
Βρεφονηπιακούς
από και προς τα Σχολεία τους
& ΚΑΠΗ Παλλήνης
Οι λεωφορειούχοι με συντεχνιακή συναντίληψη
επέλεξαν να βγάλουν άγονο τον πρώτο διαγωνισμό

Δεν αλλάζουν εύκολα σ΄αυτό τον τόπο παθογενείς αντιλήψεις και κυρίως, οι σημαίες ευκαιρίες ή η νοοτροπία της αρπαχτής. Γι αυτό, ίσως,
ο τόπος «γέμισε» από ομάδες νεόπλουτων «αξιοποιώντας» κατά περίπτωση τα αδύναμα, ευάλωτα σημεία του «συστήματος»…..
Επί του θέματος: οι μετακινήσεις των μαθητών
στην δημόσια εκπαίδευση ήταν αρμοδιότητα
της Νομαρχίας ως και τον Δεκέμβριο του 2010.
Στα πλαίσια αναμόρφωσης του αυτοδιοικητικού τοπίου (Καλλικράτης) η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στους Δήμους μαζί με τους πόρους.
Στα πλαίσια αυτής της ευθύνης, ο Δήμος Παλλήνης –όπως και όλοι οι άλλοι Δήμοι- προκήρυξε
μειοδοτικό διαγωνισμό προκειμένου να αναδειχθούν οι επιχειρηματίες που θα αναλάβουν για
την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο την μετακίνηση των μαθητών από και προς τα Σχολεία. Δε-

δομένου ότι ως και τον περασμένο Δεκέμβριο,
τα ποσά τα οποία διατίθονταν από την Νομαρχία
για την διεκπεραίωση αυτού του έργου ήταν κατά κοινή ομολογία «εκτός λογικής» αν και ακολουθούνταν οι νόμιμες διαδικασίες, η δημοτική αρχή Παλλήνης διαχειρίστηκε την σύνταξη
του κειμένου προκήρυξης του διαγωνισμού με
ορθολογισμό και αξιολογική, αυστηρή επεξεργασία των στοιχείων και των πραγματικών αναγκών και κυρίως με πνεύμα αποφυγής οποιασδήποτε άχρηστης σπατάλης. Έτσι, προκήρυξε 33
δρομολόγια για το σύνολο των δημόσιων σχολείων και προσέβλεπε στην λήξη των προθεσμιών και στην ανάδειξη των μειοδοτών λεωφορειούχων. Δυστυχώς, συνέβη αυτό που πολλοί υποψιάζονταν από την πρώτη στιγμή ίσως γιατί αυτό
ακριβώς γινότανε κάθε φορά και με τους αντίστοιχους διαγωνισμούς της πρώην Νομαρχίας.

Άγονος ο διαγωνισμός
Ο διαγωνισμός ήταν άγονος, προφανώς γιατί
δεν αποδέχονταν οι λεωφορειούχοι τους οικονομικούς όρους.
Δηλαδή με απλά λόγια, εκτός μίας προσφοράς
για το δρομολόγιο Καλλιθέας-Πειραιά-Βάρης
για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από άλλο λεωφορειούχο! Τι σημαίνει αυτό;
Ο διαγωνισμός ήδη επαναπροκηρύχθηκε με διαφοροποιημένο το κόστος –χαμηλότερο από την
πρώτη προκήρυξη- με σχετικά συντετμημένες
τις χρονικές προθεσμίες, το πιθανότερο όμως
και σ΄αυτή την περίπτωση την αποχή των λεωφορειούχων, ώστε η υπόθεση να περάσει στο τρίτο
«σενάριο» που προβλέπει ο νόμος.

Δηλαδή την απευθείας ανάθεση των 33 δρομολογίων. Πως θα υλοποιηθεί αυτό; Όπως ακριβώς και επί καιρού Νομαρχίας…. Λένε, μεταξύ
τους: «παιδιά, δεχόμαστε από αυτό το ποσό και
άνω. Κάτω από την τιμή αυτή κανείς δεν συμφωνεί….» Και επειδή γνωρίζουν καλά ότι το διακύβευμα είναι μαθητές Σχολείων και ότι ο Δήμος δεν έχει άλλες επιλογές, «θα υποκύψει
στη γραμμή μας», γιατί σε αντίθετη περίπτωση
«θα ξεσηκωθούν οι γονείς και θα τους αποπάρουν….», αισιοδοξούν πως θα επιτύχουν ό,τι κατάφερναν επί σειρά ετών στους διαγωνισμούς
της Νομαρχίας.
Αυτή είναι η αλήθεια και οποιοσδήποτε την αντιμετωπίζει με επιφύλαξη στρουθοκαμηλίζει….

Οι αριθμοί «ομιλούν» με σαφήνεια
Στον τελευταίο διαγωνισμό της Νομαρχίας, για
το σύνολο των Σχολείων Γέρακα, Παλλήνης και
Ανθούσας, καθημερινά, απαιτούνταν 45 δρομολόγια με ετήσιο κόστος 1.372.823,95 ευρώ.
Η δημοτική αρχή Παλλήνης που «κληρονόμησε» την διαχείριση αυτής της ευθύνης, προκήρυξε τον Σεπτέμβριο διαγωνισμό για τον
ίδιο αριθμό Σχολείων αλλά για 33 καθημερινά δρομολόγια –αριθμός ανταποκρινόμενος

στις πραγματικές ανάγκες- προϋπολογισμού
460.378 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του
συνοδού! (διαχρονική διεκδίκηση γονέων και
εκπαιδευτικών που επιτέλους εισακούεται.)
Δηλαδή 912.445 ευρώ λιγότερα από τα χρήματα που έδινε η Νομαρχία στους λεωφορειούχους για την καθημερινή μετακίνηση των μαθητών…!
Τα συμπεράσματα δικά σας…

Υπό συνθήκες εξαντλητική πίεσης
το προσωπικό της Εφορίας Παλλήνης
Σε εκκρεμότητα η τοποθέτηση νέου διευθυντή

Όσο το … σύστημα
των εσωτερικών ανακατατάξεων και προαγωγών λειτουργούσε με τα υπηρεσιακά
συμβούλια χαρακτηριζότανε «ελλιπές» και
…. «βραδύκαυστο»!
Από την ημέρα που
ένα τμήμα της επιστασίας του ανέλαβε
ο υπουργός Οικονομικών, βυθίστηκε στο
τέλμα…!

(Ο νόμος 4002/2011 προβλέπει ότι η επιλογή, το- ποθέτηση και αντικατάσταση
των προϊσταμένων συγκεκριμένων υπηρεσιών και εφοριών θα γίνεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών
και χωρίς καμία άλλη διαδικασία.)

Δεν ερμηνεύεται διαφορετικά το γεγονός ότι από
τις 4 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία έληξε η θητεία των προϊσταμένων 35 Εφοριών της χώρας, καμία κίνηση δεν σημειώθηκε για να λήξει αυτή η σοβαρή εκκρεμότητα.
Στις …ορφανές Εφορίες και αυτή της Παλλήνης.
Ο προϊστάμενός της παραμένει στη θέση του περι-

μένοντας την μετακίνησή του ή σε διαφορετική περίπτωση την
απόφαση παραμονής
του.
Και να ήταν μόνο αυτό…. Η Εφορία Παλλήνης –από τις μεγαλύτερες της Αττικήςμε τον φοροεισπρακτικό και φοροελεγκτικό μηχανισμό της
να είναι επιβαρημένος
με τετραπλάσιο όγκο
υπηρεσιακής ύλης, με
ελλιπή στελέχωση, αδυ- νατεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις και …προσταγές των ανά 15νθήμερο αναθεωρούμενων, αλληλοαναιρούμενων και
προστιθέμενων αποφάσεων του υπουργείου.
Τα στελέχη της νιώθουν να εξαντλούνται οι αντοχές τους και εύλογα, οι καθημερινοί διαπληκτισμοί
και αλληλοεγκλήσεις με τους πολίτες να χαρακτηρίζουν την εργασιακή καθημερινότητά τους.
Υπό την σκέπη αυτής της πραγματικότητας, η κυβέρνηση ευελπιστεί στην εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής της…!!!

Γ. Βλάχος: «ξήλωσαν σχεδόν όλες τις Δ.Ο.Υ.»
«Τελικά οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών
ήταν ψεύτικες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο βουλευτής της Ν.Δ. στην Περιφέρεια Αττικής, κ. Γ. Βλάχος, με αφορμή ερώτηση του που κατατέθηκε στις 22
Ιουνίου 2011, για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις
Δ.Ο.Υ στη Περιφέρεια Αττικής. Ο κ. Γ. Βλάχος τονίζει, ότι «ο κ. Υπουργός Οικονομικών απαντώντας στις
18 Ιουλίου στην Ερώτησή μου δήλωνε, ότι «προβλέπεται να διατηρηθεί μια Δ.Ο.Υ στην πρωτεύουσα κάθε
νομού και οι υπόλοιπες να αντικατασταθούν με Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και για το νησιωτικό χώρο. Τελικές αποφάσεις για
την αναδιοργάνωση των Δ.Ο.Υ δεν έχουν ληφθεί».

«Όταν, όμως, -επισημαίνει ο Βουλευτής- ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις άρχισε το ξήλωμα σχεδόν
όλων των Δ.Ο.Υ της Περιφέρειας Αττικής αφού το
γραφείο ελέγχων αλλά και το Δικαστικό Τμήμα μεταφέρονται: από το Κορωπί και Λαύριο στη Παλλήνη, από τον Άγιο Στέφανο στην Κηφισιά, από τα Άνω
Λιόσια στους Αγίους Αναργύρους και από τα Μέγαρα στην Ελευσίνα.»
Σχολιάζοντας ο κ. Βλάχος την υπουργική απόφαση είπε: «Η περιφέρεια Αττικής ζει μια πληθυσμιακή έκρηξη και οι υπηρεσίες μεταφέρονται αλλού.
Το υπουργείο επέλεξε να υποβαθμίσει την περιοχή
μας και να βάλει σε απίστευτη ταλαιπωρία τους κατοίκους της.»

Παραιτήθηκε ο κ. Γ. Μερτζάνος
λόγω «φόρτου εργασίας»

Φ. Αβαρκιώτης,
νέος πρόεδρος
στο Ν.Π.Δ.Δ.

Γ. Μερτζάνος: παραιτήθηκε για λόγους φόρτου εργασίας

Την παραίτηση του λόγω φόρτου επαγγελματικών
υποχρεώσεων από τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
του Δήμου Παλλήνης, υπέβαλε με επιστολή του προς
το Δήμαρχο κ. Αθαν. Ζούτσο, ο δημοτικός σύμβουλος
κ. Γεώργιος Μερτζάνος.
Στην επιστολή του κ. Γ. Μερτζάνου –διαβάστηκε στο
Δημ. Συμβούλιο- αναφέρονται τα εξής:
«Στις 13-1-2011 ανέλαβα τη θέση του Προέδρου
των Βρεφονηπιακών Σταθμών του νέου Δήμου
Παλλήνης και από 7/6/2011, πρόεδρος του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, μετά τη δική σας διαβεβαίωση ότι ο ρόλος μου θα είναι επιτελικός. Μετά
9 μήνες σκληρής και συνεχούς προσπάθειας, έχουμε πετύχει την καλή λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Διαπιστώνω, όμως, ότι θέματα προκύπτουν διαρκώς πολλά και σοβαρά που ζητούν άμεσα λύσεις, καθότι το
Ν.Π.Δ.Δ. έχει μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων. Η παρουσία μου ως Προέδρου έπρεπε να είναι το ίδιο
συνεχής και πολύωρη. Δυστυχώς, δεν δύναμαι πλέον να συνεχίσω με τους ίδιους ρυθμούς λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεδομένου ότι εργάζομαι ως διευθυντής καρδιολόγος
στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ως υπεύθυνος της μονάδας εμφραγμάτων. Επιπλέον, η πρόσφατη απώλεια
του αδελφού μου δημιούργησε αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Κατά τη γνώμη μου, η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. απαιτεί όπως η θέση του προέδρου είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Είναι αυτονόητο, μια
τέτοια θέση δεν θα μπορούσα να την αποδεχθώ
λόγω των ανωτέρω επαγγελματικών δεσμεύσεων.
Γι’ αυτό και υποβάλλω την παραίτησή μου από τη
θέση του προέδρου, με τη διαβεβαίωση ότι πάντα
θα έχετε την υποστήριξη και τη βοήθειά μου ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου στον αγώνα που
κάνετε για την βελτίωση της πόλης μας.»
Τον κ. Γ. Μερτζάνο, ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες
που προσέφερε στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ο
Δήμαρχος Παλλήνης κ. Α. Ζούτσος, εξήρε τον υψηλό
βαθμό ευσυνειδησίας που επέδειξε στην άσκηση των
καθηκόντων του και αμέσως μετά, πρότεινε τον κ. Φ.
Αβαρκιώτη, ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος και
τον κ. Γ. Μερτζάνο ως αναπληρωτή του. Η πρόταση
του Δημάρχου έγινε ομόφωνα δεκτή.
Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο φορέα εκτός των
βρεφονηπιακών σταθμών υπάγονται και τα ΚΑΠΗ του
Δήμου.

Συγκροτήθηκε
το Τοπικό Συμβούλιο
Παραβατικότητας
του Δήμου Παλλήνης

Δημήτριος Καρράς

Νεκτάριος Καλατζής

Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο, του
θεσμοθετημένου από τον νόμο περί Καλλικράτη, Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας. Το θέμα εισήχθη
προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος κ. Αθ. Ζούτσος -δικηγόρος στο επάγγελμα- και μέλη:
οι κ.κ. Δημήτριος Καρράς (από την πλειοψηφία) και Νεκτάριος Καλατζής (από την μείζονα αντιπολίτευση), Δημοτικοί Σύμβουλοι, αμφότεροι κοινωνιολόγοι
η κ. Ευγενία Παπαγεωργίου Μπάγια, Εισαγγελέας Εφετών Αθήνας και ο κ. Αποστ. Μπανιάς, διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης.
Το έργο του νεοείσακτου Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας συνίσταται:
 στην κατάρτιση προγράμματος πρόληψης εγκληματικότητας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου
 στην διατύπωση γνώμης επί ερωτημάτων του Δημοτικού ή των Τοπικών Συμβουλίων Παλλήνης, Ανθούσας και Γέρακα
 στην διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων ή άλλων
εκδηλώσεων για την ευασθητοποίηση της κοινής
γνώμης
 στην ενημέρωση των κατοίκων

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Aνάλυση

19 Νοεμβρίου 2011

| 16

Η ύδρευση στην Ανθούσα, εργαλείο
άσκησης… «κοινωνικής πολιτικής»
αλλά & αναρρίχησης στην εξουσία!
«Μικρογραφία τοπίου» της κεντρικής πολιτικής σκηνής με τις συνέπειες που βιώνει σήμερα ο τόπος
Το ζήτημα του χρέους της πρ. κοινότητας
Ανθούσας προς την ΕΥΔΑΠ, ύψους 912.237
ευρώ –με στοιχεία 2008- έχει αφετηρία το
1999. Η αντικειμενική του διάσταση ολίγον
απέχει από εκείνη που χαρακτήρισε και εξακολουθεί να διακρίνει ένα ευάριθμο σύνολο Δήμων και πρώην Κοινοτήτων σε κάθε
σημείο της χώρας, κατά συνέπεια, η Ανθούσα δεν διεκδικεί ευρεσιτεχνία … καινοτομικής αντίληψης στο όλο θέμα, απλώς, συνέργησε -στο βαθμό που της αντιστοιχεί- στην
εμπέδωση μιας επαναλαμβανόμενης στον
τόπο που ζούμε αλήθειας: ό,τι μας «καίει»
φταίνε οι άλλοι, οι πρώην, οι απέναντι και οι
…αντίπαλοι! Και επειδή σχεδόν πάντα, ουδείς έχει τη διάθεση ή την αντοχή να αναζητήσει ή να ακούσει την αλήθεια και επί
πλέον, επειδή αυτή η ιστορία στοιχειοθετεί

μία μικρογραφία του τρόπου που λειτουργεί
το κράτος μας τα τελευταία πενήντα χρόνια, επιλέξαμε να την αναδείξουμε μήπως
και επιτέλους αντιληφθούμε, ότι οι πράξεις
μας κάποτε «φτάνουν στο ταμείο» και «υποχρεώνουν» κάποιους άλλους να πληρώσουν
τον λογαριασμό, όπως επί παραδείγματι έγινε στην υπόθεση ύδρευσης της Ανθούσας.
Ο «λογαριασμός» πληρώθηκε από το αποθεματικό του πρώην Δήμου Γέρακα….! Και μάλιστα με το ευκαταφρόνητο ποσόν των περίπου 250.000 ευρώ!!!
Να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη:
Τον Ιούνιο του 1999 η υπό τον Θωμά Μπακαλάκο κοινοτική αρχή, με την υπ. αριθμ. απόφασή της 64/1999, προσδιόρισε τα τέλη και
το τιμολόγιο ύδρευσης οικιακής χρήσης ως
εξής:

Για κατανάλωση νερού
0 ως και 40 κυβικά μέτρα (κ.μ.)
41 ως & 70 κ.μ.
71 ως & 100 κ.μ.
1001 ως & 130 κ.μ
131 κ.μ. & άνω

τιμή 0,29 ευρώ το κ.μ.
τιμή 0,44 ευρώ το κ.μ.
τιμή 0,59 ευρώ το κ.μ.
τιμή 0,88 ευρώ το κ.μ.
τιμή 1,17 ευρώ το κ.μ.

Πάγια υποχρεωτική κατανάλωση τριμήνου 15 κ.μ. στα 4,35 ευρώ
Τέλος ύδρευσης 2,93 ευρώ το μήνα και για το τρίμηνο 8,79 ευρώ
Σύνολο παγίων τριμήνου
Επισήμανση: οι τιμές αυτές διατηρήθηκαν
χωρίς καμία αύξηση ως και το 2007 (!!!) οπότε ανέλαβε τη διοίκηση της κοινότητας ο κ.
Τρ. Κουτσικούρης. Δηλαδή, επί περίπου δύο
τετραετίες με κοινοτάρχη Ανθούσας τον κ.
Θωμά Μπακαλάκο, ασκήθηκε προς πλούσιους και πτωχούς η ιδιότυπη εξής «κοινωνική πολιτική» : η κοινότητα έπρεπε –και ούτε
αυτό έκανε…- να πληρώσει για ύδρευση
στην ΕΥΔΑΠ πολλαπλάσια χρήματα από αυτά
που εισέπραττε από τους καταναλωτές!
Παρεμπιπτόντως: στην διάρκεια της περίπου οκταετίας, ουδείς φορέας ή πολίτης
αναρωτήθηκε ή διαμαρτυρήθηκε πως γίνεται στην Ανθούσα να πληρώνεται το νερό
σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που καλείται η κοινότητα να πληρώσει.
Και να ήταν μόνο αυτό; Ευκαταφρόνητος αριθμός κατοίκων επί σειρά ετών και με την ανοχή
της κοινοτικής αρχής δεν πλήρωνε στην κοινότητα τους λογαριασμούς ύδρευσης!
Χάριν συντήρησης της μνήμης, κυρίως όμως χάριν της ανάγκης να είναι
ενήμεροι οι σχετικά νέοι κάτοικοι της
πόλης και πριν κάποιος αποδώσει τις
όποιες και προς όποια κατεύθυνση ευθύνες, οφείλει να έχει υπόψη του μία
σημαντική παράμετρο της όλης υπόθεσης. Επί κοινοτικής αρχής Θωμά Μπακαλάκου, επικεφαλής της τότε αντιπολίτευσης ήταν ο σημερινός επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, κ. Τρ. Κουτσικούρης, ο οποίος, θα το καταθέσουμε χωρίς περιστροφές και πλάγιους λόγους, ουσιαστικά διοικούσε το κοινοτικό συμβούλιο από το τέλος του 2004!
Αυτό συνέβη γιατί δύο σύμβουλοι της
πλειοψηφίας προσχώρησαν στην παράταξη του κ. Τρ. Κουτσικούρη με αποτέλεσμα, η κοινοτική αρχή του κ. Θ. Μπακαλάκου να υπολείπεται αριθμητικά και
να μην μπορεί στα επόμενα τρία χρόνια να επιτύχει ουδεμία έγκριση πρότασής της, εξαιρουμένων των εισηγήσεών της περί αλλαγής λαμπτήρων και
μερικής ασφαλτόστρωσης μικρών δρόμων της Ανθούσας! Στο έτσι αριθμητικά διαμορφωμένο κοινοτικό συμβούλιο
όπου η αντιπολίτευση είχε λόγο πλειοψηφίας και η πλειοψηφία ρόλο διοίκησης χωρίς δυνατότητα να τον ασκήσει,

13,14 ευρώ

εξελίχθηκε και κορυφώθηκε η υπόθεση
της ύδρευσης!
Δεδομένου, ότι ο κ. Τρ. Κουτσικούρης
και η …ετερόκλητη ομάδα του, γνώριζε
σε απόλυτο βαθμό για το χρέος της κοινότητας προς την ΕΥΔΑΠ από τον χρόνο μάλιστα που άρχισε να δημιουργείται, ζητείται απάντηση στο γιατί δεν έγινε καμία ενέργεια για την αντιμετώπισή του προβλήματος, αν και είχε αυτή
τη δυνατότητα με την πλειοψηφία που
διέθετε. Προφανώς, δημιουργούσε τα
«επικοινωνιακά πολιτικά όπλα» του κατά
του κ. Θ. Μπακαλάκου και επειδή ο κ. Τρ.
Κουτσικούρης κέρδισε στις εκλογές του
2006 με καταγγελτικό κύριο λόγο «το
χρέος προς την ΕΥΔΑΠ», εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι τα αξιοποίησε επιτυχώς, αφήνοντας το χρέος να
απογειωθεί στο σημείο που αισίως έφτασε το 2008.
Εξελισσομένου του χρόνου, με την κοινότητα να μην αποδίδει στην ΕΥΔΑΠ τα οφειλόμενα, στο τέλος του 2006 υπήρχε, ήδη,
χρέος ύψους 484.000 ευρώ (χωρίς τις προσαυξήσεις) σύμφωνα με όσα προκύπτουν
από έγγραφο του ιδίου του κ. Θ. Μπακαλάκου (1/9/2006, αριθμ. πρωτ. 1920)
Βέβαια, στο σημείο αυτό, ο καλόπιστος αναγνώστης εύλογα θα αναρωτηθεί, προς χάριν ποιάς σκοπιμότητας ο κ. Θ.Μπακαλάκος
«άφησε» να δημιουργηθεί ένα τέτοιο χρέος. Η απάντηση έρχεται τόσο από τον ίδιο
όσο και από πρώην συνεργάτες του, η οποία
ως ένα βαθμό επιβεβαιώνεται και από την
αλληλογραφία που ακολούθησε μεταξύ Κοινότητας και ΕΥΔΑΠ, το σύνολο της οποίας
βρίσκεται στην κατοχή του «Ν».
Ο κ. Θωμάς Μπακαλάκος, λοιπόν, απέβλεπε
στην «πώληση» του δικτύου ύδρευσης στην
ΕΥΔΑΠ. Για τον σκοπό αυτό, φρόντισε και
εξασφάλισε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις
από την διοίκηση του Οργανισμού Ύδρευσης και ενδεικτικά μνημονεύουμε το από
5ης Ιουνίου 2006 έγγραφο της Κοινότητας
Ανθούσας με αρ. πρωτ. 1362. Αναφέρεται:
« ….σκοπεύουμε να έρθουμε σε συνεννόηση μαζί σας για την παράδοση του δικτύου της Ανθούσας στην ΕΥΔΑΠ, ύστερα
από σχετική διαπραγμάτευση για να προσδιορίσουμε την αξία του δικτύου.»
Στο έγγραφο της κοινοτικής αρχής απαντάει η ΕΥΔΑΠ: (13 Ιουνίου 2006, αρ. πρωτ. 65)

«Εξυπακούεται ότι στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν θα συνυπολογιστούν και οι οφειλές της Κοινότητας
Ανθούσας προς την ΕΥΔΑΠ από την προμήθεια νερού….»
Αυτή, λοιπόν, ήταν το σκεπτικό του κ. Θ.
Μπακαλάκου. Ότι, δηλαδή, μεταξύ κοινότητας και ΕΥΔΑΠ θα γινότανε συμψηφισμός
του χρέους και όπως ο ίδιος υπολόγιζε, θα
έμενε και ένα μεγάλο ποσόν στο ταμείο της
κοινότητας από το σύνολο του τιμήματος
αγοράς.
Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι.
Το σχέδιο μεταβίβασης του δικτύου ύδρευσης ναυάγησε. Αιτία…; Ο κ. Θωμάς Μπακαλάκος έχασε τις εκλογές και μάλιστα, όπως
προαναφέρθηκε, υπό την πίεση ακραίας
συνθηματολογίας του ύφους «που πήγαν τα
λεφτά της ύδρευσης…»
Πριν κλείσουμε την ενότητα περί επιλογών
και όποιων ευθυνών του κ. Θ. Μπακαλάκου
και προκειμένου να κατατεθεί δημόσια και
η προσωπική άποψη του, αντλούμε από τις
κατά καιρούς έγγραφες ανακοινώσεις του
και δηλώσεις του για το θέμα της ύδρευσης
τα εξής σημεία:
 (20 Σεπτ. 2008) «Από το 1999 που ανέλαβα κοινοτάρχης μέχρι το 2006 που παρέδωσα (την διοίκηση) δεν έκανα καμία αύξηση στο νερό. Πλήρωναν οι Ανθουσιώτες το ποιο φτηνό νερό στην Αττική για οκτώ ολόκληρα χρόνια. Το σωστό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις οι επωφελούμενοι να λένε ένα ευχαριστώ
όταν μάλιστα η ενέργειά μου αυτή δεν
θα ζημίωνε τους καταναλωτές στο μέλλον….» (υπαινίσσεται την επιδιωκόμενη
μεταβίβαση του δικτύου ύδρευσης στην
ΕΥΔΑΠ με συνυπολογισμό του χρέους)
 (25 Σεπτ. 2008) «Τους αφήσαμε στο
συρτάρι της κοινότητας πολλά χρήματα.
Ένα εκατομμύριο οχτακόσιες χιλιάδες
ευρώ εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ευρώ στο πρόγραμμα

Θησέας με το οποίο μπορούσαν να πληρώσουν και ολόκληρο το ποσόν αν ήθελαν. Αυτό προβλέπεται και από σχετική εγκύκλιο. Επίσης τους αφήσαμε άθικτο το μεγάλο ποσό από την κατανάλωση νερού των τριών τριμήνων του 2006
όπως και το ποσό είσπραξης από παλαιές οφειλές. Όλα τα παραπάνω η σημερινή κοινοτική αρχή (του κ. Κουτσικούρη)
τα απέκρυψε από τους πολίτες…»
Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο
αυτό, δηλαδή, τι έγιναν τα λεφτά που οι
όσοι υδροδοτούμενοι με συνέπεια κατέβαλαν στα περίπου 8 χρόνια του Θωμά Μπακαλάκου, βρίσκει μάλλον πειστική εξήγηση σε
μία παράγραφο εγγράφου του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Ατλαντίς»
Ανθούσας (3 Μαρτίου 2008, αρ. πρωτ.: 4305)
προς την κοινοτική αρχή του κ. Τρ. Κουτσικούρη, με υπογραφές του προέδρου κ. Παναγιώτη Μαλλή και του Γραμματέα Δημ.
Μανιάτη. (ουσιαστικά, το έγγραφο ελέγχει
με αυστηρότητα τον κ. Κουτσικούρη για την
απόφαση της κοινοτικής αρχής (αρ. πρωτ.
29/2008) να αυξήσει το τιμολόγιο νερού μέχρι και 325%).
Αναφέρεται στο έγγραφο διάβημα του συλλογικού φορέα:
«Εδώ ακριβώς φίλτατε Πρόεδρε θα σταθούμε για να ρωτήσουμε επί της ουσίας
για την απαράδεκτη απόφαση που πήρατε:
1. ………………………..
2. ……………………….
3. Μήπως τα χρήματα που εισέπραττε η
Κοινότητα (επί Θ. Μπακαλάκου) από
τους λογαριασμούς του νερού που
είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα πήγαιναν για άλλους σκοπούς….; (ότι
δηλαδή καλύπτονταν άλλες ανάγκες
της κοινότητας…)
Πιστεύουμε πως συμφωνείτε με την τρίτη
περίπτωση, Εάν, ναι, υποχρεούστε να δώσετε μια απάντηση….»
Απάντηση, δυστυχώς, ουδέποτε υπήρξε από
τον κ. Τρ. Κουτσικούρη.

Ο τρόπος διαχείρισης της … «καυτής πατάτας»
από τον κ. Κουτσικούρη
Αναλαμβάνοντας ο κ. Τρ. Κουτσικούρης
τη διοίκηση της πόλης, αρνήθηκε να υιοθετήσει την επιλογή μεταβίβασης του δικτύου ύδρευσης Ανθούσας στην ΕΥΔΑΠ
-μέσω της οποίας θα προέκυπτε και ο συμψηφισμός του χρέους- επιλέγοντας με την
υπ. αριθμ. απόφ. 188/2007 αύξηση των τελών και του τιμολογίου ύδρευσης μέχρι και
325% !!! Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις
από μέρους πολιτών της Ανθούσας –σε κάποιες περιπτώσεις σημειώθηκαν και επεισόδια- με αποκορύφωμα, την αμφισβήτηση
της εγκυρότητας της απόφασης από τους
τότε κοινοτικούς συμβούλους, κ.κ. Μιχαήλ
Σπύρου και Άγγελο Λιακόπουλο, την οποία
εκδήλωσαν με προσφυγή τους στην Περιφέρεια Αττικής. Η απόφαση που εκδόθηκε
στις 11 Ιανουαρίου 2008 δικαίωσε τους δύο
συμβούλους με την αιτιολογία «ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία…»
Στην συζήτηση που ακολούθησε στο κοινοτικό συμβούλιο, κατατέθηκαν αρκετές προ-

τάσεις για την αντιμετώπιση του χρέους με
βασικό ζητούμενο την αποτροπή των εξουθενωτικών αυξήσεων στο τιμολόγιο ύδρευσης. Η κοινοτική αρχή τις αρνήθηκε όλες
εμμένοντας σε αυξήσεις που άγγιζαν τα
όρια του …. παραλογισμού!
Στο μεταξύ, το 2008, το χρέος είχε ήδη
φτάσει με τις προσαυξήσεις στο ποσόν των
912.237,08 (!) –σύμφωνα με το υπ. αριθμ.
308/7/3/2008 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ- και με
την κοινοτική αρχή να επιμένει ότι η ενδεδειγμένη λύση για την «θεραπεία της πληγής» ήταν να πληρώσουν τα …. «νοσήλια»
οι πολίτες της Ανθούσας, αρκετοί μάλιστα
από αυτούς για δεύτερη φορά!
Έτσι, για περίπου δύο χρόνια οι δημότες
της Ανθούσας πλήρωναν υπέρογκα ποσά,
τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, θα συνέχιζαν
ως και σήμερα, αν στο μεταξύ δεν είχε προκύψει ο καλλικρατικός Δήμος Παλλήνης και
βεβαίως η …. «προίκα» των περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον πρ. Δήμο Γέρακα!

Μηνύματα & αλήθειες
Από την προεκλογική ακόμη περίοδο του
Οκτωβρίου 2010, ο Δήμαρχος Παλλήνης
κ. Θανάσης Ζούτσος, δεσμεύθηκε ότι η
αποπληρωμή του καταγεγραμμένου την
1/1/2011 χρέους της πρ. κοινότητας Ανθούσας προς την ΕΥΔΑΠ θα καταβαλλότανε εξ
ολοκλήρου από το ταμείο του νεοσύστατου
Δήμου -περίπου 250.000 ευρώ-.
Η δέσμευση τηρήθηκε στο ακέραιο, οι περίπου 250.000 ευρώ εντάχθηκαν στους κωδικούς των υποχρεώσεων του Δήμου και παράλληλα μειώθηκαν τα τέλη και το τιμολόγιο ύδρευσης αναδρομικά από 1-1-2011.
Εύλογα, λοιπόν, οι πολίτες της Ανθούσας
ένιωσαν να ανακουφίζονται, σε εποχή μάλιστα που τα οικονομικά κάθε οικογένει-

ας έχουν επιβαρυνθεί από όσα πρωτοφανή
συμβαίνουν -ελέω τρόϊκας- στη χώρα μας.
Συμπερασματικά: η ανάδειξη αυτής της
ιστορίας έγινε για να αναδειχθούν τα μηνύματα και οι αλήθειες που περιέχονται ή υποκρύπτονται στο υπογάστριό της….
Στην μία περίπτωση, προς χάριν …. «κοινωνικής πολιτικής» υποθηκεύτηκε ο προϋπολογισμός της κοινότητας και των πολιτών και
στην άλλη περίπτωση, η υπόθεση ύδρευσης
με όλα τα ασήκωτα βάρη της, επιλέχθηκε ως
«εργαλείο» αναρρίχησης στην εξουσία…
Μικρογραφία τοπίου της κεντρικής πολιτικής σκηνής με τις συνέπειες που βιώνει
σήμερα ο τόπος.

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
Άρθρα-Απόψεις
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Η κοινωνική πολιτική
και η εκχώρησή της
στους δανειστές μας

Ειρήνη Κουνενάκη

Κοινωνιολόγος,BA, Msc.
Αντιδήμαρχος Δήμου Παλλήνης
Μέχρι πρόσφατα στην χώρα μας, όλοι οι κοινωνικοί δείκτες για την φτώχεια και την κοινωνική προστασία των ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, οριοθετούσαν το πλαίσιο μιας αναμφισβήτητης αλήθειας.
Ότι, δηλαδή, η ιδιοκατοίκηση και τα κοινωνικά
επιδόματα, λειτουργούν ως ένα δίχτυ κοινωνικής

προστασίας κυρίως για τους οικονομικά επισφαλείς. (*)
Σε ότι αφορά την ιδιοκατοίκηση και το υψηλό ποσοστό που εμφανίζει στη χώρα μας, όσο δεν συμπεριλαμβανότανε στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την
Κοινωνική Ενσωμάτωση της Ελλάδας, το τελικό ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα εμφανιζότανε
αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.
Έτσι, η Ελλάδα -όπως και η Πορτογαλία- συνέβαινε να βρίσκεται σχεδόν πάντα στις πρώτες θέσεις
στην πυραμίδα της φτώχειας και μόνον όταν συνυπολογίστηκε το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης, η κατάταξη της χώρας μας μετακινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα.
Επιγραμματικά αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με τις
επίσημες μετρήσεις περισσότερο από 70% των οικονομικά επισφαλών, ζει σε ιδιόκτητο σπίτι κι αυτό
ερμηνεύεται πως ο κίνδυνος της φτώχειας στη χώρα μας εμφανίζεται μειωμένος.
Στην ίδια διαπίστωση καταλήγει και η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το 19,7%
του πληθυσμού της χώρας απειλείται από την φτώχεια, διαπίστωνε το 2009. Ο κίνδυνος της φτώχειας
μειώνεται αφού συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο ει-

σόδημα εισοδηματικές ροές, όπως η ιδιοκατοίκηση,
οι παροχές σε είδος προς μισθωτούς και η παροχή
κοινωνικών επιδομάτων.
Τα παραπάνω αποτέλεσαν κεντρικούς άξονες στην
διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
την τελευταία δεκαετία.
Σήμερα, στην εποχή του μνημονίου, του μεσοπρόθεσμου, της συνδιαχείρισης με τους δανειστές
μας, όλα έχουν ανατραπεί. Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης που είχε κάθε Έλληνας δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, αφού η –μικρή, κυρίως- ιδιοκτησία, τιμωρείται πλέον με πολλούς τρόπους.
Οι δανειολήπτες που στα τα τέλη της δεκαετίας
του 1990, σε συνθήκες εύκολου δανεισμού, επένδυαν τον μισθό τους σε μια ιδιόκτητη κατοικία, σήμερα μετά τις τραγικές περικοπές των μισθών αδυνατούν να τα αποπληρώσουν. Και το επαχθέστερο:
η επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας μέσω
των λογαριασμών της ΔΕΗ, δημιουργεί δυσβάστακτα βάρη για τους περισσότερους ιδιοκτήτες και
φυσικά, οικονομική αβεβαιότητα για το μέλλον.
Τα κοινωνικά επιδόματα ήδη έχουν μπει στην μέγγενη των δανειστών μας ενώ σημεία και στοιχεία
κατάρρευσης εμφανίζει το κοινωνικό κράτος, το
οποίο, ως γνωστόν, αποτέλεσε αιχμή του δόρατος

19 Νοεμβρίου 2011

| 18

στην σοσιαλιστική ρητορική αλλά και στην εγχώρια σοσιαλιστική πρακτική. Τώρα, πως συμβαίνει οι
φορείς που σχετίζονται με την παιδική προστασία,
την ψυχική υγεία και την κοινωνική πρόνοια να είναι οι πρώτοι προς συρρίκνωση ή κατάργηση, είναι ζήτημα στερούμενο κάθε λογικής και ως τέτοιο καταγράφεται στην συνείδηση των πολιτών.
Τι χρησιμότητα μπορεί να έχει κάποια στιγμή η
αποκατάσταση του ισοζυγίου των οικονομικών δεικτών σε μία κοινωνία πολιτών στην οποία η ανοχή της θα έχει εξαντληθεί, η συνοχή της τραυματιστεί και η ψυχική της αντοχή θρυμματιστεί με τις
όποιες προκύπτουσες παρενέργειες;
Και κάτι ακόμη..
Ως χώρα, δεν καταφέραμε στην διάρκεια της τελευταίας εικοσαετούς διακυβέρνησης να ξεπεράσουμε το φάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων και
να αναπτύξουμε με τρόπο υπεύθυνο, σοβαρό και
αποτελεσματικό τις δομές του κοινωνικού κράτους, τις οποίες ήδη έπρεπε να είχαμε….
Δεν καταφέραμε να μειώσουμε τους κινδύνους
για τους οικονομικά αδύνατους και ηλικιακά ευάλωτους.
Δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε το κράτος μας
σε όλες τις θεσμικές εκφράσεις του με τρόπο σύγχρονο και αξιακό.
Σήμερα, λοιπόν, με όλες αυτές τις αδυναμίες και
…. εν δυνάμει υπολειτουργίες και κυρίως, εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη της κοινωνικής υποστήριξης εκ μέρους της πολιτείας, πως θα επιβιώσουν;
_____________________
*Η έννοια της επισφάλειας στην κοινωνική πολιτική, χρησιμοποιήθηκε για να καταστήσει σαφή τον
κοινωνικό κίνδυνο της φτώχειας για συγκεκριμένες
πληθυσμιακές ομάδες.

Απολύσεις στο Δημόσιο ή αλλιώς ...
«πως τρώμε τις σάρκες μας»
Μια διαρκής αντιπαράθεση μεταξύ Δημοσίων Υπαλλήλων και της υπόλοιπης κοινωνίας, εξελίσσεται τους
τελευταίους μήνες-μέρες μπροστά μας. Την παρακολουθώ από τα κανάλια, όπου έχουν βαλθεί να μας πείσουν πως για όλα τα δεινά αυτού του τόπου φταίνε
οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, την παρακολουθώ μέσω δηλώσεων φωτισμένων πολιτικών μας, την παρακολουθώ στην καθημερινότητά μου, που ως υπάλληλος του
ιδιωτικού τομέα δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω
από συναδέλφους μου να ξεστομίζουν ανερυθρίαστα
το «ας απολυθούν οι μισοί Δημόσιοι Υπάλληλοι, έτσι
κι αλλιώς τους πληρώνουμε και δεν κάνουν τίποτα».
Έχει γίνει πια κρατούσα αντίληψη ότι το να απολυθούν κάποιες χιλιάδες Δημοσίων Υπαλλήλων είναι
απλά η επιβολή της δικαιοσύνης για όλα αυτά τα χρόνια που όλοι οι άλλοι δούλευαν και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ξύνονταν.
Πράγματι όλα αυτά τα χρόνια βλέπω γύρω μου βολεμένους που κατά κύριο λόγο χρησιμοποίησαν κάποιον
κομματικό μηχανισμό και οι οποίοι εισέπρατταν μισθό
πολλαπλάσιο του δικού μου χωρίς να παράγουν τίποτα. Εκνευριζόμουν και συνεχίζω να εκνευρίζομαι όσο
δεν φαντάζεστε. Μ’ αυτούς, αλλά και με τους άλλους
που λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τα πενήντα τους μου
κράδαιναν την μηνιαία απόδειξη σύνταξης. Σύνταξης
μάλιστα που προήλθε από ξύσιμο, όπως προείπα. Είναι γνωστό και το ανέκδοτο με τον ανάπηρο που προσλαμβάνεται στο Δημόσιο και του λέει ο προϊστάμενος ότι λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας του να

πηγαίνει στη δουλειά μετά τις 12. Αν δεν το ξέρετε
ρωτήστε να σας το πουν γιατί δεν γράφεται. Συνεχίζω
να εκνευρίζομαι με τα απίστευτα προνόμια κάθε λογής που απολαμβάνουν ακόμη και σήμερα.
Έχω φίλους που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία,
γνωστούς, γείτονες, γονείς συμμαθητών των παιδιών μου, και είμαι σίγουρος ότι αν ψάξετε γύρω
σας, όλοι σας θα βρείτε αρκετούς τέτοιους. Νοιώθω
και ‘γω όπως και πολλοί άλλοι τα κορόιδα (άλλη λέξη ήθελα να γράψω αλλά επίσης απαγορεύεται) της
υπόθεσης.

Τι είδους δίκαιο είναι αυτό;
Τι είδους δίκαιο είναι αυτό και ποιάς κοινωνίας που
επιθυμεί και επιδιώκει την καταστροφή, την εξαθλίωση μελών της.
Τι είδους δίκαιο είναι αυτό και ποιάς κοινωνίας που
αυτοί που φρόντισαν να φτιάξουν στρατιές αργόμισθων σήμερα αποφασίζουν αυτούς τους ίδιους να
τους οδηγήσουν σε οικονομικό θάνατο.
Το ΟΧΙ μου στις απολύσεις στο Δημόσιο, αν και υπάλληλος του Ιδιωτικού τομέα, θέλω να είναι όσο πιο ξεκάθαρο και όσο πιο δυνατό γίνεται. Και μαζί με το δικό μου ΟΧΙ πιστεύω ότι πρέπει να ενωθεί το ΟΧΙ ολόκληρης της κοινωνίας.
Και βέβαια θα είχε δίκιο όποιος με ρωτούσε: «Και
τι λες ρε Καρρά; Να συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε και να κάθονται;»

Όχι δεν λέω αυτό. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν πριν καταλήξουμε ότι κάποιοι περισσεύουν από
το Δημόσιο και η άποψη μου είναι συγκεκριμένη.
Το ενιαίο μισθολόγιο πρέπει να συνδυαστεί με την
ίδρυση “Υπουργείου Υπαλλήλων”. Τώρα αν θα ονομάζεται έτσι, αν θα είναι Υπουργείο ή Διεύθυνση μικρή σημασία έχει για μένα. Σ’ αυτό το - όπως θέλετε πείτε το – θα ανήκουν όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δηλαδή
όλοι θα είναι Κρατικοί Υπάλληλοι. Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει ότι εκεί που ο Δήμος Παλλήνης για τις ανάγκες του που σήμερα τις καλύπτει με 8μηνες συμβάσεις, θα τις καλύψει από τη δεξαμενή, θα τις καλύψει από τους 40 κηπουρούς που έχει ο Δήμος Χ για
πλατεία 500 τμ.
Αφού κάνουμε αυτό, με το οποίο βέβαια θα ξετρυπώσουμε και κάποιους που δεν έχουν πατήσει ποτέ το
πόδι τους σε Υπηρεσία αλλά πληρώνονται από αυτή,
τότε θα δούμε αν πρέπει να γίνουν απολύσεις.
Και επειδή το παρατράβηξα κλείνοντας να σας
πω άλλη μια άποψή μου ελπίζοντας ότι κάνω λάθος. Τις απολύσεις, τα σαΐνια μας τις ονόμασαν
εφεδρεία, όπου για κάποιο διάστημα ο Υπάλληλος
θα παίρνει ποσοστό του μισθού του μέχρι να διαπιστωθεί εάν είναι απαραίτητος, οπότε επιστρέφει, ή εάν δεν είναι, οπότε φεύγει. Όλο αυτό εμένα μου μυρίζει ομηρία και εκλογική πελατεία. Οι
επερχόμενοι θα λένε στους άμοιρους-όμηρους
εφέδρους «μη σε νοιάζει όταν έρθουμε εμείς θα

Δημήτρη Καρρά

Κοινωνιολόγου
Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Παλλήνης
πρ. αντιδημάρχου Δήμου Γέρακα
σε φτιάξουμε γιατί οι προηγούμενοι ήταν κακοί»
και οι απερχόμενοι προσπαθώντας να μην απέλθουν θα λένε στους άμοιρους-όμηρους εφέδρους
«Βλάκας ήταν ο Διευθυντής, μετά τις εκλογές που
θα τον αλλάξουμε θα το διορθώσουμε». Και έτσι
τα μαγαζάκια ΟΛΩΝ θα έχουν πελάτες.

Η αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων
«εργαλείο» ενδυνάμωσης των οικονομικών
πόρων του Δήμου Παλλήνης

Παναγιώτη Ν. Μερτύρη

Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος
αντιπολίτευσης Δήμου Παλλήνης
Ο οικονομικός μαρασμός της πατρίδας μας
αναμφίβολα είναι μια κατάσταση που θλίβει
όλους τους έλληνες πολίτες. Και δυστυχώς, μας
αγγίζει και στην καθημερινότητα μας αφού το βιοτικό μας επίπεδο όλο και θα χειροτερεύει όσο
τα οικονομικά αποθέματα θα συρρικνώνονται.
Προσωπικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν το
απώτερο μέλλον της πατρίδας μας θα είναι ακόμα πιο ζοφερό. Όμως, δεν θέλω να πιστεύω σε
καμία περίπτωση, ότι η χώρα μας πνέει τα λοίσθια
όπως πολλοί απαισιόδοξοι έχουν αρχίσει να εκτιμούν… Και σίγουρα, είμαι πεπεισμένος, πως μόνο χρήσιμο δεν είναι να μεμψιμοιρούμε και ακόμα χειρότερα, να πετάμε «λευκή πετσέτα…»

Χρειάζεται λοιπόν να σηκώσουμε το κεφάλι, να
πατήσουμε στα πόδια μας και να μην ξεχνάμε ποτέ, πως ό,τι κι αν γίνεται, όσο άσχημα κι αν πάνε
κάποια περίοδο τα πράγματα, η ζωή θα συνεχίζεται συντηρώντας την ελπίδα… Οι μπόρες πάντα
θα σταματούν και οι παγεροί βοριάδες είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα κοπάζουν.
Με αφορμή την δύσκολη αυτή περίοδο που διερχόμαστε ως τόπος και ως πολίτες, νοιώθω
την υποχρέωση να μοιραστώ με τους συμπολίτες μου μία ακόμη σκέψη-πρότασή μου, στο πλαίσιο της επιβεβλημένης πλέον για το Δήμο Παλλήνης ανάγκης, να αναδείξει, δηλαδή να «παράγει» ίδιους πόρους, δεδομένου ότι ή ….κάνουλα
του κράτους ρέει με τον ρυθμό σταγόνας, υποβάλλοντας έτσι τους Ο.Τ.Α. στο ….μαρτύριο της
σταγόνας!
Η πρόταση μου εστιάζεται στην αξιοποίηση των
πολιτιστικών χώρων του Δήμου, οι οποίοι μένουν
αναξιοποίητοι, σχεδόν αχρησιμοποίητοι στην διάρκεια του έτους.
Και είναι πραγματικά κρίμα, αν, όχι, ανεπίτρεπτο!
Διότι για να δημιουργηθούν, έχει χυθεί πολύς
ιδρώτας των δημοτών αυτού του τόπου. Από τα
χρήματά τους προέκυψαν όλα αυτά τα οικήματα,
με συνέπεια να αποτελεί υποχρέωση της δημοτικής αρχής να τα αξιοποιεί προς όφελος του τόπου και των δημοτών και όχι να τα έχει ως διακοσμητικό στοιχείο στην πόλη! Διότι δυστυχώς, κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή…
Αναφέρομαι φυσικά στο «Μουσείο Οίνου» της
Παλλήνης (χωρητικότητας σχεδόν 200 θέσεων)

και στο «Πολιτιστικό Κέντρο» του Γέρακα (χωρητικότητας σχεδόν 350 θέσεων). Με εξαίρεση ελάχιστες δραστηριότητες στη διάρκεια του έτους,
μένουν ανεκμετάλλευτα, είναι «κλειστά».
Γιατί, λοιπόν, να μην υποδυθούμε στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες ώστε να αξιοποιηθούν
«εμπορικά», δηλαδή, να φέρουν έσοδα στο Δήμο;
 Η μία επιλογή –ευρέως επιλεγμένη- να παραχωρούνται οι δύο χώροι σε επιχειρήσεις ή τραπεζικούς ομίλους έναντι ενός ευλόγου μισθώματος για την διενέργεια διασκέψεων και σεμιναρίων. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλλήνης είναι η «πόρτα» εισόδου στην ανατολική Αττική,
προσφέρεται χωροταξικά στους φορείς και τις
επιχειρήσεις που επιθυμούν να απευθυνθούν
για τις ανάγκες ενός σεμιναρίου προς τα στελέχη τους.
 Η άλλη επιλογή αφορά την αξιοποίηση των
δύο αυτών χώρων από καλλιτεχνικά-θεατρικά
σχήματα. Καλλιτέχνες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους θεατρόφιλους της ανατ. Αττικής, οι δύο αίθουσες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ζητούμενες προϋποθέσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση καλό
θα ήταν να ζητηθεί και η «υποστήριξη» καταξιωμένων και εγνωσμένης αξίας καλλιτεχνών,
όπως η Ελένη Γερασιμίδου, ο Τάσος Παλαντζίδης, ο Αντώνης Ξένος η Φωτεινή Μπαξεβάνη,
ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Μπέσυ Μάλφα και
αρκετοί άλλοι που διαμένουν στον Δήμο Παλλήνης ή σε γειτονικές περιοχές.
Αυτή είναι η πρότασή μου και την θέτω υπόψη

της δημοτικής αρχής. Μέσω μιας τέτοιας συνεργασίας ο Δήμος -και ο τόπος- θα έχει σημαντικά οφέλη αφού θα αυξηθούν τα δημοτικά έσοδα
από την συμφωνία ενοικίασης ή συνεκμετάλλευσης που θα προκύψει.
Επίσης, είναι λογικό να δημιουργηθούν και κάποιες νέες ευκαιρίες εργασίας για τους δημότες
μας, όπως υπάλληλοι στα θέατρα, καντίνες κ.α.).
Με τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη
δραστηριότητα, ενδεχομένως να έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μειώσεις δημοτικών τελών και να ελαφρύνουμε όσο το δυνατόν
περισσότερο τους δημότες μας από ένα ακόμα
οικονομικό βάρος.
Δυστυχώς, η κρίση στην Ελλάδα και τα πολλά δυσβάσταχτα μέτρα της κυβέρνησης, έχουν πλήξει
όλα τα νοικοκυριά και κάποια μάλιστα εξ αυτών
τόσο πολύ που τα έχουν φέρει μια ανάσα από την
καθολική εξαθλίωση.
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές λοιπόν, η διοίκηση
του Δήμου δεν μπορεί να παρακολουθεί με απάθεια. Οφείλει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να λειτουργεί ως ασπίδα στα… βέλη
που εκτοξεύονται από αμέτρητες πλευρές στο
«σώμα» του τίμιου βιοπαλαιστή δημότη. Ενός δημότη, που με τα χρήματά του έχει βάλει το δικό
του λιθαράκι για να φτάσει ο Δήμος μας στο αξιοσέβαστο σημείο που βρίσκεται σήμερα.
Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου λοιπόν,
δηλαδή των ΔΗΜΟΤΩΝ του, πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτές τις δραματικές ώρες. Και να αξιοποιηθεί, προς όφελος των ΔΗΜΟΤΩΝ!

19

| 19 Νοεμβρίου 2011

18.000 ευρώ διέθεσε
ο Δήμος Παλλήνης
για βιβλία στα
Δημοτικά Σχολεία
Πρόβλημα από φόρτο
παραγωγής τα φωτοτυπικά
μηχανήματα των Σχολείων
Δια την εις άτοπον απαγωγής, η ευθύνη εφοδιασμού των Σχολείων με βιβλία «μετακινήθηκε» -ολιγωρούντος του υπουργείου- στους Δήμους, οι οποίοι, ως μη έχοντες καμία υποχρέωση, αναγκάστηκαν
εκ των πραγμάτων να υιοθετήσουν ρόλο «εκδότη».
Έτσι, ο Δήμος Παλλήνης κατέβαλε ποσόν 18.000
ευρώ για να τυπώσει περίπου 8.500 τίτλους βιβλίων
με ύλη διδασκαλίας που ανταποκρίνονταν ως και το
τέλος Οκτωβρίου γιατί από εκεί και πέρα το ζήτημα
θα λυνότανε από το Υπουργείο.
Διευθυντές και δάσκαλοι έσπευδαν στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου και γέμιζαν
τα πορτ μπαγκάζ των προσωπικών (!) αυτοκινήτων
τους με βιβλία και στην συνέχεια τα μετέφεραν
στις σχολικές αίθουσες.
Με την παρέμβαση του Δήμου Παλλήνης το πρόβλημα λύθηκε πλην όμως πρόσκαιρα. Από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και μετά, η ύλη διδασκαλίας δεν καλύπτεται από τα βιβλία και έτσι το
πρόβλημα εξελίσσεται. Κάποια Σχολεία κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν αριθμό αντιτύπων από «περισσεύματα» της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου, σε κάποιες περιπτώσεις μαθητές επέστρεψαν στα Σχολεία τίτλους βιβλίων που είχαν από το
προηγούμενο έτος, κάποια Σχολεία πολύ λιγότερα
σε αριθμό είχαν την τύχη να εφοδιαστούν από την
περιορισμένη ποσότητα που είχε αποστείλει στις
αρχές Σεπτεμβρίου το υπουργείο, αλλά σχεδόν όλα
τα Σχολεία ανεξαιρέτως, καταφεύγουν σχεδόν καθημερινά στα φωτοτυπικά μηχανήματα. Μέσω των
πολύτιμων αυτών «εργαλείων» το δισέλιδο με ύλη
της ιστορίας αναπαράγεται επί 40 ή και 60 αντίτυπα την ημέρα και με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι
ανάγκες για την …. «μεταφορά της γνώσης». Αν συνυπολογιστούν βέβαια τα τμήματα κάθε τάξης, γίνεται αντιληπτό για ποιόν αριθμό φωτοαντιγράφων
ομιλούμε.
Έτσι, εξηγείται το γεγονός ότι η πλειοψηφία των
Σχολείων αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα αυτή την
εποχή με τα φωτοτυπικά μηχανήματα που διαθέτουν και τα οποία, εξυπακούεται πως δεν αντέχουν
τόσο φόρτο παραγωγής. Άλλωστε, δεν αγοράστηκαν για το σκοπό αυτό.
Τι μέλλει γενέσθαι…; Στην περίοδο που ζούμε
οποιαδήποτε εξαγγελία ή «δέσμευση» κρίνεται εκ
του αποτελέσματός της και τότε αξιολογείται. Κατά
συνέπεια, σε αυτή τη χρονική περίοδο σημαντικός
αριθμός βιβλίων διδακτέας ύλης λείπει από τα Σχολεία και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Αν συναισθάνονται τις παρενέργειές του, ας σπεύσουν να δώσουν λύση άμεσα αυτοί που οφείλουν
να τη δώσουν.

1ο βραβείο
λογοτεχνίας σε
μαθήτρια του 1ου
Γυμνασίου Παλλήνης

Εκπαίδευση

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

Με την αύρα της συγκυρίας
εναντίον της, η ΠΑΣΚ των Δασκάλων
πρώτη στις εκλογές του «Α. Δελμούζου»
Προς διοίκηση συνεργασίας στα …«πρότυπα» του κοινοβουλίου
Σε κλίμα φόρτισης και έντονου προβληματισμού
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στα Σχολεία της ευρύτερης
περιοχής μας.
Αναδείχθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην διάρκεια του τρέχοντος έτους από τις
ανατροπές στο εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς των δασκάλων και στο μοναδικό θέμα που
υπήρξε σχεδόν απόλυτη ταύτιση απόψεων, ήταν η
παραδοχή ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών και της
εκπαίδευσης γενικότερα διέρχεται την σοβαρότερη ως σήμερα κρίση του.
Στην εκλογική διαδικασία που ακολούθησε ψήφισαν 731, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 645 και τα
λευκά- άκυρα 86.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο που πρόκειται να συγκροτηθεί
εντός των προσεχών ημερών (μάλλον τη Δευτέρα
21 Νοεμβρίου) θα είναι αποτέλεσμα προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο παρατάξεων που
πλειοψήφησαν. (ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών στον "Α.
Δελμούζο"
ΠΑΣΚ ΠΕ :
218 ψήφους - 3 έδρες
ΔΑΚΕ ΠΕ :
148 ψήφους - 2 έδρες
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ :
137 ψήφους - 2 έδρες

ΕΣΑΚ ΔΕΕ :
Αγωνιστικές Κινήσεις
Εκπαιδευτικών:

Σεχίδης
Σάββας

Τσάκαλος
Καρράς
Κώστας
Γιώργος
(επανεκλογή και των τριών)

Από την ΔΑΚΕ Π.Ε
Πούλος Άγγελος (επανεκλέγεται)
Μπαγεώργος Ζώης
Από την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση
– Συνεργαζόμενοι (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ –
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε)
Κανδηλώρος Χρήστος
Δρακοπούλου Σταυρούλα

Το εκλογικό σώμα των δασκάλων που υπηρετεί στα
Σχολεία της περιοχής μας –συμπεριλαμβανομένου
και ενός μικρού αριθμού εκπαιδευτικών στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτ. Εκπαίδευσης στα Γλυκά
Νερά- ανανέωσε την εμπιστοσύνη του προς τα μέλη
της ΠΑΣΚ, επικροτώντας, προφανώς, τα αποτελέσματα που είχε η διετής θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Α. Δελμούζου».

Η ΠΑΣΚ Π.Ε.–αν και με απώλεια δυνάμεων σε σχέση με το 2009- κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση με διαφορά 70 ψηφοδελτίων από τον συνδυασμό της ΔΑΚΕ Π.Ε. κατακτώντας 3 έδρες έναντι
4 που είχε ως τώρα.
Η περίπτωση της ΠΑΣΚ Π.Ε. διακρίνεται για τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της. …. Φέρει έναν τίτλο που
παραπέμπει απευθείας στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, στο μνημόνιο, στις ανυπόφορες συνθήκες
στις οποίες διαβιώνει σήμερα η κοινωνία μας και
παρ΄όλα αυτά, ενώ αναμενότανε η εκλογική της καθίζηση, κατάφερε όχι μόνο να την αποτρέψει αλλά
και να διατηρήσει το μεγαλύτερο τμήμα της εκλογικής δύναμής της. Οι λόγοι για τον μικρό αυτό άθλο
λίγοι και σαφείς: το ανθρώπινο δυναμικό της και
βεβαίως, η περίοπτη διαδρομή της μέσω της διοίκησης του συνδικαλιστικού φορέα, στα τελευταία
χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί της ΠΑΣΚ Π.Ε. –συμπεριλαμβανομένου και του Θανάση Γκούμα που παραιτήθηκε προς χάριν την Δ.Ο.Ε- οι οποίοι ως πλειοψηφία διαχειρίστηκαν την διοίκηση στην διετία που
μόλις εξέπνευσε, δραστηριοποιήθηκαν με υψηλό
βαθμό ευθύνης, συλλογικότητας, σεμνότητας και
συναδελφικής αλληλεγγύης. Για αυτό και «αναβαπτίστηκαν» ….. λόγω και έργω από το εκλογικό
σώμα. Ήταν πάντα μπροστά και δίπλα από τους συ-

ναδέλφους τους, σε κρίσιμη συγκυρία απεμπόλησαν δημόσια και δυναμικά την κομματική «διασωλήνωσή τους» καταγγέλλοντας ότι «με αυτό το ΠΑΣΟΚ και με τον τρόπο που πολιτεύεται δεν έχουμε απολύτως καμία σχέση…» έμπαιναν στην πρώτη
γραμμή κάθε αγωνιστικής κινητοποίησης, είτε στην
περιοχή μας είτε στο κέντρο της Αθήνας και στην
κραυγαλέα υπόθεση των βιβλίων, δεν χαρίστηκαν
προς κανένα…. Αυτά, όλα, αξιολογήθηκαν επαρκώς και ….ευσεβώς από την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος των δασκάλων και εύλογα τιμήθηκαν την ημέρα της ψηφοφορίας. Σε ότι αφορά την
…προϊστορία της ΠΑΣΚ στον «Α.Δελμούζο» αρκεί
να υπενθυμιστούν δύο ονόματα για να επιβεβαιώσουν του λόγου το αληθές. Δημοσθένης Μπαρούτας, εν πρώτοις και κυρίως και αμέσως μετά, Θανάσης Γκούμας. Συνδικαλιστές που δικαίωσαν το
περιεχόμενο της αποστολής τους και συνδέθηκαν
με τις καλύτερες στιγμές της συλλογικής εξέλιξης
του «Α. Δελμούζου» τις οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, οι ίδιοι, κατά κύριο λόγο, συνέβαλλαν να αναδειχθούν. Με αυτή την «προίκα» πορεύθηκαν οι μεταγενέστεροι τους και εκ του αποτελέσματος, την
συντήρησαν και την μετεξέλιξαν. (Σάββας Σεχίδης,
Γιώργος Καρράς, Κώστας Τσάκαλος, Γρηγόρης
Γρηγορόπουλος)

Η ΔΑΚΕ με τις 2 έδρες που εξασφάλισε μπόρεσε και
κράτησε τις δυνάμεις της σε σχέση με το 2009, ο
Άγγελος Πούλος απέδειξε για μία κόμη φορά ότι είναι μία σταθερά αξιόπιστη επιλογή για τους εκπαιδευτικούς που επέλεξαν τον συγκεκριμένο συνδυασμό, η έκπληξη όμως ήρθε με την αποτυχία της κ.
Δ. Τσένου να επανεκλεγεί. Δεδομένης της «ομφά-

λιας» με τον στενό κομματικό πυρήνα της Ν.Δ. σχέσης της, η αποτυχία της προφανώς και υποδηλώνει άρση της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος
προς την συνδικαλιστική της ιδιότητα. Στη θέση της
εξελέγη ο κ. Ζώης Μπαγεώργος, νέος στην ηλικία
και ορεξάτος για δουλειά και …αγώνες.

Η ΔΑΚΕ, 2 έδρες, 148 ψήφοι

αζαν συμπεριφορές «αλαζονείας» και ακραίας συνθηματολογίας.» «Τα χαρακτηριστικά αυτά –υποστηρίζουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί- φρέναραν κάποιους
συναδέλφους που ήθελαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης προς αυτή την κατεύθυνση.» Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, «οι Παρεμβάσεις» τιμήθηκαν από
τους συναδέλφους τους με υψηλό ποσοστό και στην
ευθύνη τους είναι η συνέχεια. Σε σχέση με το 2009
ασφαλώς και πήγαν καλύτερα (5,79%).

έκπληξη. Τελικά η καλύτερη εκπροσώπησή της στον
«Α. Δελμούζο» ήταν αυτή του 2007, με ποσοστό 11%
και χωρίς να υπήρχε σε πολιτικό επίπεδο, τότε, η δυναμική που σήμερα «συνοδεύει» το ΚΚΕ.

Δεν ήταν τα καλύτερα εκλογικά αποτελέσματα για
την συγκεκριμένη αγωνιστική, διεκδικητική παράταξη, αυτά που «βγήκαν» από τις κάλπες το βράδυ της
Τρίτης. Δεν πήραν έδρα και οι ψήφοι μόλις και πέρασαν τους 70. Αν καταφέρουν τα στελέχη τους και
στο διάστημα της διετίας, επικοινωνήσουν με συνέπεια και αγωνιστικότητα με την πλειοψηφία των συ-

ναδέλφων τους, μπορούν να ευελπιστούν ότι κάποιες από τις ενδιαφέρουσες προγραμματικές θέσεις τους, ίσως τις υποστηρίξουν ως τμήμα διοίκησης του συλλογικού φορέα.
Χάριν ιστορίας, το 2009, το εκλογικό ποσοστό της παράταξης «Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών» ήταν
6,80% και το 2007 ακόμη καλύτερα, άγγιξε το 8,5%

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Δημοσθένης Μπαρούτας

Δάσκαλος
Περιφερειακός
Σύμβουλος Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής από την οποία
προέρχομαι, τα τελευταία χρόνια όπως είναι
γνωστό, αναπτύσσεται ταχύτατα σε όλους
τους τομείς. Μια ανάπτυξη που όμως δυστυχώς γίνεται χωρίς προγραμματισμό και
χωρίς σχέδιο. Ο πληθυσμός αυξάνεται, από
συνεχή μετακίνηση.
Αυτή η νέα μετακίνηση της δεύτερης γενιάς εσωτερικών «μεταναστών», που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από δήμους
του κέντρου προς την περιφέρεια, δε συνοδεύεται με τα απαραίτητα έργα υποδομής.
Αυτές, οι υπό διαμόρφωση πόλεις, που δέχονται το μεγάλο κύμα των νέων κατοίκων,
αναζητούν και χρειάζονται και τη δική μας
στήριξη .
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, εκτός
των άλλων (αποχετευτικό, πολεοδομικός
σχεδιασμός, κ.α.) που αντιμετωπίζει η Ανατ.
Αττική είναι και η έλλειψη σχολικής στέγης,
που αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα σε λίγα χρόνια θα γίνει εκρηκτικό. Η διπλοβάρδια των σχολείων του κέντρου μεταφέρεται
στις σχολικές μονάδες της Ανατ. Αττικής.
Οι αύλειοι χώροι των υπαρχόντων σχολείων έχουν γεμίσει με ακατάλληλες και ακαλαίσθητες αίθουσες τύπου «κοντέινερς».
Ο μαθητικός πληθυσμός την τελευταία 10/
ετία παρουσιάζει αύξηση 50%. Σε ορισμένους δήμους η αύξηση αγγίζει και ξεπερνάει το 100%.
Για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών
χρειάζεται άμεσα η ανέγερση 86 νέων διδακτηρίων μόνο στην Α/θμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα χρειάζεται η ανέγερση 50 νηπιαγωγείων και 36 δημοτικών. (επισυνάπτεται
πίνακας)
Γνωρίζω ότι η αρμοδιότητα ανέγερσης διδακτηρίων στην Αττική ανήκει στον ΟΣΚ και
με τον «Καλλικράτη» στους νέους δήμους.
Όμως και η Περιφέρεια πρέπει να σκύψει
στο πρόβλημα, με δεδομένο τη συγχώνευση του ΟΣΚ και την έλλειψη πόρων. Άλλωστε η διαχείριση των Π.Ε.Π. πέρασε στην αιρετή Περιφέρεια.
Προτείνω για όλα αυτά:
 Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον
ΟΣΚ να εντάξει τις ώριμες μελέτες ανέγερσης διδακτηρίων στο Π.Ε.Π. Αττικής.
Να διεκδικήσει από το ΕΣΠΑ τη διάθεση
περισσότερων κονδυλίων για τη συγκεκριμένη δράση.
 Στις περιοχές που δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, ιδιαίτερα στις πόλεις που
αναπτύχθηκαν ως παραθεριστική κατοικία, να γίνουν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
 Να χωροθετηθούν σε δημόσιες εκτάσεις, ιδιοκτησίας διαφόρων Υπουργείων
εντός ή εκτός Γ.Π.Σ., οικόπεδα για ανέγερση διδακτηρίων.
Αναγκαία  Σχολικά  Κτίρια  
Α/θμιας  Εκπαίδευσης  
ανά  Δήμο  στην  Περιφερειακή  
Ενότητα  Ανατολικής    Αττικής  
ΔΗΜΟΣ  
ΔΗΜ.   ΝΗΠ.  
Παλλήνης  
3  
5  
Ραφήνας-­‐  
Πικερμίου  
Σπάτων-­‐Αρτέμιδας  
Κρωπίας  
Παιανίας-­‐  
Γλυκών  Νερών  
Λαυρεωτικής  
Μαρκόπουλου  
Μαραθώνα  
Βούλας-­‐  Βάρης-­‐
Βουλιαγμένης  
Αχαρνών  
Σαρωνικού  
Ωροπού  
Διονύσου  

Η ΕΣΑΚ ΔΕΕ, καμία έδρα, 72 ψήφοι

Η ΕΣΑΚ ΔΕΕ –προσκείμενη στο ΚΚΕ- περιέργως δεν
έπεισε. Δεν «εισέπραξε» εκλογικά, τα αποτελέσματα
που προσδοκούσε και δημόσια υποστήριζε. Είχε μία
έδρα στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο (8,70%
ήταν το ποσοστό της) την οποία έχασε προς γενική

η

Πενήντα Νηπιαγωγεία
& 36 Δημοτικά Σχολεία
για να καλυφθούν οι
ανάγκες στην περιοχή
της Ανατολ. Αττικής

Εκλέγονται
Από την ΠΑΣΚ Π.Ε.

Η ΠΑΣΚ Π.Ε., 3 έδρες 218 ψήφοι

Οι «Παρεμβάσεις» είναι η μοναδική παράταξη –δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς- που κατόρθωσε
να αυξήσει τα ποσοστά της. Προς την κατεύθυνσή
της …. «φυλλορρόησε» τόσο η ΠΑΣΚ όσο και η ΕΣΑΚ
ΔΕΕ με αποτέλεσμα να χάσουν αμφότερες από μία
έδρα. Κύκλοι εκπαιδευτικών που παρατηρούσαν με
ψυχραιμία τα τεκταινόμενα στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, διατείνονται ότι «ενδεχομένως
να είχε ο εν λόγω συνδυασμός καλύτερα αποτελέσματα, αν από ορισμένα λίγα στελέχη του, απουσί-

70 ψήφους - 0 έδρες

Οι «Παρεμβάσεις», 2 έδρες, 137 ψήφοι
Στην μαθήτρια της Β’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Παλλήνης, Φένια Χατζηνικολάου, απονεμήθηκε εφέτος
το 1ο βραβείο λογοτεχνίας του 27ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας. Τα έργα αξιολογήθηκαν από
μέλη της ΔΕΠ Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία
με το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «οι Άλλοι» στα πλαίσια αντιμετώπισης φαινομένων ρατσισμού προς κάθε «διαφορετικότητα».
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν νέοι από όλη τη χώρα,
υπό την προϋπόθεση να έχουν δεσμό καταγωγής από
την Κρήτη.
Στην εκδήλωση απονομής, μίλησαν ο Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς, ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «η επινόηση της ετερότητας» και ο Μιχάλης Δαμανάκης, καθηγητής διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Η Φένια Χατζηνικολάου τον περασμένο Απρίλιο τιμήθηκε με το 2ο βραβείο διηγήματος του 3ου Πανελλήνιου Σχολικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
που διοργανώθηκε από τον Μορφωτικό Όμιλο Πετρούπολης Αττικής.
____________________
Στην φωτογραφία η Φένια Χατζηνικολάου με τον καθηγητή της στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης φιλόλογο κ.
Γιώργο Σταμούλη, την ημέρα απονομής των βραβείων από τον Μορφωτικό όμιλο Πετρούπολης.

π ό λ η ς

72 ψήφους - 0 έδρες

Πρώτα συμπεράσματα από την ετυμηγορία των δασκάλων

Δεδομένων των πολιτικών και οικονομικών συγκυριών και τις όποιες «παρενέργειές» τους στην προσκείμενη προς το ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστική οργάνωση ΠΑΣΚ
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το εκλογικό αποτέλεσμα που αναδείχθηκε από τις κάλπες
στην Γενική Συνέλευση του «Α. Δελμούζου» προσφέρεται για πολλαπλή, κυρίως, όμως, για μία διεισδυτική,
ψύχραιμη ανάλυση.

τ η ς

Οι «Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών», καμία έδρα, 70 ψήφοι

 

ΣΥΝ.  
8  

4  

4  

8  

5  
1  
2  

8  
2  
3  

13  
3  
5  

1  
4  
2  
1  

3  
5  
6  
2  

4  
9  
8  
3  

4  
3  
4  
2  

5  
2  
2  
3  

9  
5  
6  
5  

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Αθλητισμός

19 Νοεμβρίου 2011

| 20

Οι αγώνες πρωταθλήματος
Α2 Βόλλευ Ανδρών, 2011-2012
Α! Γύρος πρωταθλήματος

1η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
1
3
2
0
1
3

0
3
2
1
2
3

3η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
3
0
0
3
3
0

1
3
3
2
1
3

4η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011
Συναντήσεις

5η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011
Συναντήσεις

6η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΓΣ Πανελλήνιος
ΑΟ Ορεστιάδος
ΑΣ Κόροιβος
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
AO Οδυσσέας

3
0
3
3
3
2

2η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
3
2
3
3
3
2

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011
Συναντήσεις

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΣΠΑ Καρδίτσας
ΓΕ Παναχαϊκή
AO Οδυσσέας
ΑΟ Ταταύλα
ΜΑΣ Νίκη

ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΑΣ Κόροιβος
ΓΣ Πανελλήνιος
ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΟ Ορεστιάδος

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΓΕ Παναχαϊκή
ΣΠΑ Καρδίτσας
ΑΟ Ταταύλα
ΑΟΝΣ Μίλων
ΜΑΣ Νίκη

ΑΣ Κόροιβος
ΓΣ Πανελλήνιος
ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΑΟ Ορεστιάδος
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
ΑΟΝΣ Μίλων

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΣΠΑ Καρδίτσας
ΓΕ Παναχαϊκή
AO Οδυσσέας
ΑΟ Ταταύλα
ΜΑΣ Νίκη

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011
Συναντήσεις

7η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011
Συναντήσεις

8η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011
Συναντήσεις

9η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
Α.Ο Ορεστιάδος
Σ.Π.Α Καρδίτσας
Γ.Ε Παναχαϊκή
A.O Οδυσσέας
Μ.Α.Σ Νίκη

ΑΟ Ταταύλα
ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΣ Κόροιβος
ΓΣ Πανελλήνιος

ΜΑΣ Νίκη
ΑΟ Ορεστιάδος
ΓΣ Πανελλήνιος
ΣΠΑ Καρδίτσας
ΓΕ Παναχαϊκή
AO Οδυσσέας

Α.Ο.Ν.Σ Μίλων
Γ.Σ. Πανελλήνιος
Α.Σ. Κόροιβος
Α.Σ.Π. Μεταμόρφωσης
Ε.Σ.Ο.Π Επίκουρος
Α.Ο. Ταταύλα

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΟ Ορεστιάδος
ΣΠΑ Καρδίτσας
ΓΕ Παναχαϊκή
AO Οδυσσέας
ΜΑΣ Νίκη

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΣ Κόροιβος
ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΟ Ταταύλα
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011
Συναντήσεις

10η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012
Συναντήσεις

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012
Συναντήσεις

11η Αγωνιστική
Αποτελέσματα

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012
Συναντήσεις

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
ΑΣ Κόροιβος
ΑΟ Ταταύλα
ΑΟΝΣ Μίλων
ΕΣΟΠ Επίκουρος

ΣΠΑ Καρδίτσας
ΑΟ Ορεστιάδος
ΓΣ Πανελλήνιος
ΕΣΟΠ Επίκουρος
AO Οδυσσέας
ΜΑΣ Νίκη

ΓΕ Παναχαϊκή
ΑΟ Ορεστιάδος
ΓΣ Πανελλήνιος
ΣΠΑ Καρδίτσας
AO Οδυσσέας
ΜΑΣ Νίκη

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
ΑΣ Κόροιβος
ΑΟ Ταταύλα
ΓΕ Παναχαϊκή

ΑΟ Ορεστιάδος
AO Οδυσσέας
ΓΣ Πανελλήνιος
ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΑΣ Κόροιβος
ΜΑΣ Νίκη

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΓΕ Παναχαϊκή
ΣΠΑ Καρδίτσας
ΑΟ Ταταύλα
ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΓΕ Παναχαϊκή
ΑΟ Ταταύλα
ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
ΣΠΑ Καρδίτσας

ΓΣ Πανελλήνιος
ΑΟ Ορεστιάδος
AO Οδυσσέας
ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΑΣ Κόροιβος
ΜΑΣ Νίκη

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012
Συναντήσεις

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΟ Ταταύλα
ΑΟΝΣ Μίλων
ΑΣΠ Μεταμόρφωσης
ΓΕ Παναχαϊκή
ΑΣ Κόροιβος

AO Οδυσσέας
ΑΟ Ορεστιάδος
ΓΣ Πανελλήνιος
ΕΣΟΠ Επίκουρος
ΣΠΑ Καρδίτσας
ΜΑΣ Νίκη

Οι Αγώνες του πρωταθλήματος Α' Αθηνών
Βόλλεϋ Γυναικών - 2011-2012
Α! Γύρος αγωνιστικού προγράμματος

Αποτελέσματα

1η Αγωνιστική
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

4η Αγωνιστική
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

7η Αγωνιστική
Συναντήσεις

10η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

2η Αγωνιστική
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

5η Αγωνιστική
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

8η Αγωνιστική
Συναντήσεις

11η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

3η Αγωνιστική
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

6η Αγωνιστική
Συναντήσεις

Αποτελέσματα

9η Αγωνιστική
Συναντήσεις

12η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
Συναντήσεις

0
-
0
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

3
3
-

-

-

Α.Γ.Ε. Χαλκίδας
Γ.Σ Απόλλων Αγ. Δημ.
Α.Σ Σχολή Μωραΐτη
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
Γ.Σ Κορωπίου
Α.Σ Νίκη Αμαρουσίου

Αθλ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΟ Οδυσσέας
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΣ Παπάγου
ΑΓΕ Χαλκίδας

Αθλ. Όμιλος Παλλήνη
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
Π.Α.Κ. Χαλανδρίου
Α.Ο. Οδυσσέας
Γ.Σ. Αστέρας Αγ. Δημητρ.
Α.Σ. Παπάγου

ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΓΣ Κορωπίου
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ.
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου

ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
Αθλ. Όμιλος Παλλήνη
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ. ΑΟ Οδυσσέας
ΓΣ Κορωπίου
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΑΣ Παπάγου
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ. ΑΓΕ Χαλκίδας

3
2
0
3
3
0

0
0
3
3
0
1

2
3
3
0
3
0

0
3
3
0
1
3

3
3
0
0
3
3

3
1
0
3
0
3

Αθλ. Όμιλος Παλλήνη
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΣ Παπάγου
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΟ Οδυσσέας
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΓΣ Κορωπίου
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ.
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη

ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ. Αθλ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΟ Οδυσσέας
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ. ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΓΣ Κορωπίου
ΑΣ Παπάγου
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΑΓΕ Χαλκίδας

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΑΟ Οδυσσέας
ΑΣ Παπάγου
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ. ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΑΓΕ Χαλκίδας
ΓΣ Κορωπίου

0
3
0
0
3
3

3
0
3
3
2
0

ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΑΟ Οδυσσέας
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΓΣ Κορωπίου
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΣ Παπάγου
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ.
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΑΓΕ Χαλκίδας

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΣ Παπάγου
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ. ΓΣ Κορωπίου
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΑΓΕ Χαλκίδας
ΑΟ Οδυσσέας

ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΓΣ Κορωπίου
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΑΟ Οδυσσέας
ΠΑΚ Χαλανδρίου

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΣ Παπάγου
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ.
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΑΓΕ Χαλκίδας

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη ΑΣ Παπάγου
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΓΣ Κορωπίου
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ. ΑΟ Οδυσσέας
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΑΓΕ Χαλκίδας
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"

ΓΣ Κορωπίου
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΑΟ Οδυσσέας
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΣ Παπάγου

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ.
ΑΟ Οδυσσέας
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΣ Παπάγου

Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ.
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΓΕ Χαλκίδας
ΓΣ Κορωπίου
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ.
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου

13η Αγωνιστική
Αποτελέσματα
Συναντήσεις

ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρ. Αθλητ. Όμιλος Παλλήνη
ΓΣ Απόλλων Αγ. Δημητρ. ΑΣ Παπάγου
ΑΣ Σχολή Μωραΐτη
ΣΦΑ Μελισ. "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΟΝΝΝΕ Αμαζόνες
ΠΑΚ Χαλανδρίου
ΓΣ Κορωπίου
ΑΟ Οδυσσέας
ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου
ΑΓΕ Χαλκίδας

Πως θα αναδειχθεί
η πρωταθλήτρια ομάδα
Οι νικήτριες ομάδες θα αγωνιστούν για την ανάδειξη
της πρωταθλήτριας μέχρι η μία ομάδα να συμπληρώσει
τρεις νίκες (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου). Η Πρωταθλήτρια ανέρχεται στην Α2 Εθνική Κατηγορία, ενώ η δευτεραθλήτρια
συμμετέχει στο ειδικό τουρνουά ανόδου στο τέλος της
αγωνιστικής περιόδου.
Η ομάδα που θα καταλάβει την τελευταία θέση, θα αγωνίζεται την επόμενη περίοδο στην Β’ Κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ.
Σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας ή ομάδων της ΕΣΠΑΑΑ από την Α2 Εθνική Κατηγορία, τότε θα υποβιβαστεί
στην Β’ Κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ αντίστοιχος αριθμός ομάδων,
ώστε ο συνολικός αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία να
συμπληρώνουν τον αριθμό δώδεκα (12). Δηλαδή, αν υποβιβαστεί μια ομάδα της ΕΣΠΑΑΑ από την Α2 Κατηγορία,
τότε από την κατηγορία υποβιβάζονται 2 ομάδες, κ.ο.κ

21

Αθλητισμός

| 19 Νοεμβρίου 2011

Βαθμολογία Α' Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Α.Ν.Α
Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12
12
12
13
12
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12

Γκόλ

30-11
25-9
29-11
21-14
23-12
17-12
23-20
18-19
20-16
14-12
16-20
9-16
9-20
14-27
12-25
8-27
2-19

Βαθμολογία Β' Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Α.Ν.Α
Ομάδα

Σαρωνικός Αναβύσσου
Α.Ο Άρτεμις
Λαυρεωτική
Αχιλλέας Κ.Αχαρνών
Α.Ο Σταμάτας
Πρωτέας Π. Φώκαιας
Εθνικός Ν. Μάκρης
Διόνυσος
Νίκη Δροσιάς
Καπανδρίτι
Ανοιξη
Καλύβια
Αυλώνα
Φοίβος Βάρης
Μαύρος Αετός Πολ
Απόλλων Αναβύσσου

Αγώνες
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9

Γκόλ

17-6
20-6
15-5
22-10
23-10
8-6
10-15
12-18
10-12
9-12
11-20
14-14
13-15
7-10
4-21
12-27

Βαθμοί
28
27
25
23
22
21
21
21
18
16
13
12
12
12
12
9
3

Βαθμοί
22
21
21
20
19
14
11
10
9
9
9
8
8
7
7
4

Βαθμολογία Γ' Κατηγορίας, 1ος Όμιλος

Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ομάδα

Δόξα Κορωπίου
Νικηφόρος
Νικολακάκης
Μαρκό
Παλληνιακός
Γλυκά Νερά
Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου
Άρης Βούλας
Θύελλα Ραφήνας
Γέρακας
Κεραυνός Κερατέας
Μάχη Μαραθώνα
Πόρτο Ράφτη
Κουβαράς
Παμπαιανικός
ΠΑΣ Ωρωπός
Κρυονέρι

Αγώνες

Ομάδα

Βουλιαγμένη
Δόξα Αγ. Αννας
Προφήτης Ηλίας
Θησέας Ν .Μάκρης
Άμυνα Ανθούσας
Αστέρας Αυλώνα
Αστέρας Γλ. Νερών
Αετός Μενιδίου
Αναγέννηση Αυλίζας

Αγώνες
7
6
7
6
6
8
7
6
5

Βαθμοί

Γκόλ

16-10
18-5
14-9
10-6
11-9
12-12
12-15
6-19
4-18

14
13
13
11
10
9
7
3
0

Τα  αποτελέσματα  των  αγώνων    
του  ΣαββατοΚύριακου  (19  &  20/Νοεμβρ.)  
Α’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
Γέρακας  –  Θύελλα  Ραφήνας  
2  -­‐  0  
Κρυονέρι  –  Γλυκά  Νερά  
Δόξα  Κορωπίου  –  Νικηφόρος  
Πόρτο  Ράφτη  –  Μάχη  Μαραθώνα  
Μαρκό  –  Άρης  Βούλας  
Κεραυνός  Κερατέας  –  Κουβαράς  
Ολυμπιακός  Αγ.  Στεφάνου  –  Νικολακάκης  
Παμπαιανικός  –  ΠΑΣ  Ωρωπός  
Ο  Παλληνιακός  είχε  ρεπό  
Β’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
       Α.Ο  Σταμάτας  –  Άνοιξη  
Πρωτέας  Π.  Φώκαιας  –  Διόνυσος  
Νίκη  Δροσιάς  –  Αυλώνα  
Φοίβος  Βάρης  –  Απόλλων  Αναβύσσου  
Μαύρος  Αετός  Πολ  –  Καπανδρίτι  
Α.Ο  Άρτεμις  –  Καλύβια  
Λαυρεωτική  –  Εθνικός  Ν.  Μάκρης  
Αχιλλέας  Κ.Αχαρνών  –  Σαρωνικός  Αναβ.  
Γ’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ,    1ος  ΟΜΙΛΟΣ  
Προφήτης  Ηλίας  –  Άμυνα  Ανθούσας  
Θησέας  Ν  .Μάκρης  –  Αναγέννηση  Αυλίζας  
Δόξα  Αγ.  Άννας  –  Αετός  Μενιδίου  
Βουλιαγμένη  –  Αστέρας  Αυλώνα  
 

1  -­‐  1  
1  -­‐  1  
1  -­‐  0  
3  -­‐  0  
3  -­‐  1  
2  -­‐  1  
2  -­‐  2  
 -­‐-­‐-­‐  
4  -­‐  0  
0  -­‐  0  
3  -­‐  3  
5  -­‐  0  
0  -­‐  3  
3  -­‐  1  
0  -­‐  0  
1  -­‐  1  
2  -­‐  1  
3  -­‐  0  
4  -­‐  0  
2  -­‐  0  

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Τάκης Μερτύρης, πρόεδρος «Παλληνιακού»:
«Ο Παλληνιακός απαιτεί ίση μεταχείριση»

Με αφορμή τις συχνά επαναλαμβανόμενες,
μεροληπτικές σε βάρος του Παλληνιακού διαιτησίες, και με αποκορύφωμα τα όσα εξελίχθηκαν στο γήπεδο που αγωνίζεται η ομάδα
του «Νικολακάκη», ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Τάκης Μερτύρης, έκανε στον «Ν» την
ακόλουθη δήλωση: «Είμαι από τους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου. Θέλω να ζω τη χαρά
του μέσα στο γήπεδο και μόνο εκεί. Θλίβομαι
όμως γιατί δεν μπορώ να απολαύσω την ομορφιά του ποδοσφαίρου και κυρίως τα νέα παιδιά
του Παλληνιακού που είναι και παιδιά της Παλ-

λήνης γιατί τα περισσότερα εδώ ζούνε και κάποια απ’ αυτά πάνε ακόμα Σχολείο, με διαιτησίες σαν αυτή που έζησα στο γήπεδο του Μενιδίου απέναντι στην ομάδα του «Νικολακάκη».
Τέτοιες διαιτησίες με αποθαρρύνουν και με
κάνουν αναλογίζομαι αν αξίζει να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο μέσα από διοικητικές
ευθύνες..
Ελπίζω –κατέληξε ο κ. Τ. Μερτύρης- ότι στην
ΕΠΣΑΝΑ θα καταλάβουν πως τέτοιες διαιτησίες μειώνουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων και
προς τις ομάδες τους και προς το πρωτάθλημα. Ζητάμε ίση μεταχείριση και τίποτε περισσότερο. Δεν είναι αυτοσκοπός μας η νίκη και
δεν παθιαζόμαστε για τον τίτλο. Η χαρά μου
και χαρά όλων μας στο σύλλογο είναι να έχουμε μια καλή ομάδα που να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο. Εκτιμώ ότι αυτό ως ένα σημείο το
έχουμε καταφέρει. Καλώ όλους τους δημότες
της πόλης που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να έρθουν στο γήπεδο της Παλλήνης –φιλοξενούμε
τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου- και να βεβαιωθούν ότι αυτή η ομάδα με τα νέα παιδιά, αξίζει της ηθικής συμπαράστασής τους…»

Νικολακάκης-Παλληνιακός 2-1
Πρωταγωνιστής του αγώνα ο διαιτητής !
(πρόκειται για αγώνα της προηγούμενης Κυριακής, δεδομένου ότι ο Παλληνιακός είχε «ρεπό» το
Σαββατοκύριακο 19 & 20 Νοεμβρ.)
Κατά καιρούς ακούγεται και γράφεται, με αφορμή τις κακές διαιτησίες στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, ότι τα όσα συμβαίνουν στις αναμετρήσεις
των «μεγάλων» ομάδων, είναι πταίσματα μπροστά
σε αυτά που εξελίσσονται στους αγωνιστικούς χώρους των ερασιτεχνικών-τοπικών πρωταθλημάτων.
Τη διάχυτη αυτή αντίληψη, δυστυχώς, δικαίωσε, ο
διαιτητής κ. Ιωαννίδης στον αγώνα ΝικολακάκηςΠαλληνιακός, στο Μενίδι.
Έκανε ό,τι ήθελε ο άνθρωπος στο γήπεδο! Ζήλεψε δόξα πρωταγωνιστή και το πέτυχε. Διαμορφωτή αποτελέσματος και με τις αποφάσεις του, το κατάφερε… Να τον εορτάζουν κάθε Νοέμβριο τέτοια
μέρα και να τον χαίρονται όσοι …επενδύουν στις διαιτητικές δυνατότητές του!
Είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ο ηλεκτρονικός «Νε-

ολόγος»
http://neologosattikis.gr/sports/football/121palliniakospodosfairo
στις 6 Νοεμβρίου, κρούοντας τον …κώδωνα. Δυστυχώς δικαιώθηκε.
Έγραφε:
«Η επόμενη αγωνιστική αναμέτρηση του Παλληνιακού είναι με τον «Νικολακάκη» και δεδομένης
της δυναμικότητας του αντιπάλου του, οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο αγώνας θα έχει τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι.
Ευχής έργον, η διαιτησία του συγκεκριμένου
αγώνα να κινηθεί στα όρια της αμεροληψίας προκειμένου να διαψευστούν οι ένθεν κακείθεν «απόψεις» ότι η ομάδα του «Νικολακάκη» απολαμβάνει στο φετινό πρωτάθλημα μιας
….βελούδινης μεταχείρισης!»

Ο διαιτητής του αγώνα Νικολακάκης- Παλληνιακός
απεδείχθη τεχνικά ανεπαρκής, πειθαρχικά αδαής, παιδαγωγικά αμαθής, αγωνιστικά βαρύς και …οκνηρός!
Για του λόγου το αληθές και σε σχέση με όσα αποδίδουμε στην διαιτησία του Κυρίου, στην διάρκεια του
Α’ ημιχρονίου έδειξε 5 πειθαρχικές κάρτες στην ομάδα των φιλοξενουμένων και στο σύνολο της αναμέτρησης 8 κάρτες από τις οποίες, οι δύο οδήγησαν σε
αποβολή του ποδοσφαιριστή του Παλληνιακού, Σιαδήμου (60’). Μία αποβολή που αποδυνάμωσε και αποσυντόνισε την ομάδα των φιλοξενουμένων και αυτονόητα έδωσε προβάδισμα στην αγωνιστική ανάπτυξη
της τοπικής ομάδας.
Στο σκορ προηγήθηκε ο Παλληνιακός με τον Ντρένοβα, στο 40’ με εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Ισοφάρισε η τοπική ομάδα με τον Κωβαίο στο αμέσως επό-

μενο λεπτό, πιάνοντας στον «ύπνο» την αμυντική
γραμμή του Παλληνιακού και το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 71’ πάλι από τον Κωβαίο με τρόπο που μία
φορά σε 100 αγώνες γίνεται… (γκέλες, μπρος-πίσω η
μπάλα, κλπ)
Στην διάρκεια που το αποτέλεσμα ήταν μοιρασμένο ο
Παλληνιακός είχε δοκάρι.
Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα μάλλον αδικεί
τους φιλοξενούμενους. Ιδιαίτερα στο Α ημιχρόνιο, η
ομάδα του Σωκράτη Κιούρκου έπαιξε με ταλέντο, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και οι γραμμές της
είχαν σωστή συνεργασία. Το βέβαιο είναι ότι οι νεαροί
παίκτες του Παλληνιακού επηρεάστηκαν από την διαιτησία και το σημαντικότερο, έδειξαν «κυριευμένοι»
από την πεποίθηση ότι αντιμετωπίζονταν μεροληπτικά από τον κ. Ιωαννίδη. Και αυτό είναι το σοβαρότερο.

«τεχνικά ανεπαρκής»

Περί (και προς) ΕΠΣΑΝΑ
Δοθείσης ευκαιρίας: καλό είναι να ασχοληθεί επισταμένα το Δ.Σ. της ΕΠΣΑΝΑ με το επίπεδο της διαιτησίας στο φετινό πρωτάθλημα. Να κάνει όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις, έμπειροι περί του
τοπικού ποδοσφαίρου άνθρωποι βρίσκονται στη διοίκηση του φορέα, γνωρίζουν τι και πως οφείλεται να
γίνει για να εξαλειφθούν φαινόμενα διαιτησίας όπως
αυτό του κ. Ιωαννίδη.
Και κάτι ακόμη: καλή τύχη για τον Παλληνιακό και
την πόλη της Παλλήνης το γεγονός ότι βρέθηκε
ένας τοπικός επιχειρηματίας, ο Παναγιώτης Μερτύρης και τέθηκε επικεφαλής του αθλητικού συλλογικού φορέα. Άνθρωπος με ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, κοινωνικής συναντίληψης και αγάπης προς
την πόλη που μεγάλωσε και ανδρώθηκε. Συμβαίνει
να αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο με …όρους αθλητικής ισονομίας, αποδεκτής ηθικής και ευπρέπειας
και ευγενούς άμιλλας. Εύλογα, δεν μπορεί να αποδεχθεί και κυρίως να αιτιολογήσει παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και «στρατηγικούς προγραμματισμούς»
του επιπέδου «αυτός ανεβαίνει, αυτός …παραμένει». Είναι φύσει και θέσει εκτός τέτοιων «κύκλων».
Πέντε λεπτά συνομιλίας με τον κ. Παναγιώτη Μερτύρη αρκούν για να αντιληφθεί ο οιοσδήποτε συνομιλητής του, την «ταυτότητα» της συγκρότησής του.
Διαιτητικές συμπεριφορές όπως αυτή του κ. Ιωαννίδη στο Μενίδι, όχι μόνον προκαλούν απογοήτευση

σε ανθρώπους όπως ο πρόεδρος του Παλληνιακού,
αλλά τους …ωθεί και προς την έξοδο, όπως άλλωστε έχει συμβεί άπειρες φορές σε πολλούς συλλόγους. Τυχόν τέτοια εξέλιξη και δεδομένων των οικονομικών συγκυριών, πολύ αμφιβάλουμε αν στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι σε θέση ο Παλληνιακός να πληρώνει ακόμη και τα έξοδα της διαιτησίας στις αγωνιστικές αναμετρήσεις του. Εκεί θα φτάσουμε, αν παρεμπιπτόντως συμβεί εθελουσία έξοδος του Π. Μερτύρη υπό το βάρος μιας κατασταλαγμένης βεβαιότητας, «ότι δεν αξίζει να ασχολείσαι με
το ποδόσφαιρο….»
Αυτά με την ευχή να προβληματιστούν εποικοδομητικά οι διοικούντες την ΕΠΣΑΝΑ.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ: Μητρούσης, Κωστίδης (46’ Σπυρίδης), Ντίκας (20’ Κωβαίος), Μηλάς, Μουράτογλου,
Ανδρεάδης, Αθανασέλος (87’ Βρεττός), Τερζίεφ,
Εγιουρούμ, Παππά, Παππαναστασίου.
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ: Χριστοφιλέας, Αλβανός (40’ Ρουφαγάλας), Κουτσούκος, Καρακάσης, Κοκκινάκης, Σιαδήμας, Ντρένοβα, Μπούρας, Κοβάνης (60’ Μητσιάρας), Σκεντούλη, Γεωργάτος
 Για τους αναγνώστες του ΝΕΟΛΟΓΟΥ: Για συνεχή
και άμεση ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Παλληνιακού, επισκέπτεστε το blog http://palliniakosclub.
blogspot.com/

Παλληνιακός-Αήττητος Σπάτων 0-1. Σε φιλική αναμέτρηση
Σε αγώνα προετοιμασίας εν όψει της αναμέτρησης
με τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, ο Παλληνιακός
αντιμετώπισε στο γήπεδό του τον Αήττητο Σπάτων
χάνοντας με 1-0.
Ο αγώνας έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή της
ομάδας, κ. Σωκράτη Κιούρκο να αξιολογήσει την κατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών του και κυρίως, να
δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέα παιδιά. Το τέρμα του

Αήττητου σημειώθηκε στο 25’ του πρώτου μέρους.
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ: Χριστοφιλέας, Κόντος, Κουτσούκος, Κοκκινάκης, Καρακάσης, Σκεντούλη, Μπούρας,
Ντρένοβα, Ρουφαγάλας, Κοβάνης, Γεωργάτος.
Στο δεύτερο ημιχρόνιο έπαιξαν: Γεωργακόπουλος,
Κουτσούκος, Κοκκινάκης, Σιαδήμας, Κωστόπουλος,
Βορβολάκος, Κοβάνης, Παπαδόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Γεωργάτος, Σκεντούλη.

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Χρηστικές πληροφορίες

19 Νοεμβρίου 2011

| 22

Μικρές

Μικρές
Φτιάχνω
μόνος
μου
κρασί..!
αγγελίες
αγγελίες

Προσφορά Εργασίας

Κυρία, Ελληνίδα, κάτοικος Παλλήνης, αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων ατόμων ή τις δουλειές του σπιτιού. κιν.
6972.73.12.29 (Κωδ. 194)
Νέα απόφοιτος ΙΕΚ ΣΒΙΕ με πτυχίο Ειδικού Κινησιοθεραπείας, πτυχίο βοηθού Φυσικοθεραπευτών,
πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτών, πτυχίο Προσχολικής Αγωγής φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες, ζητά εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο περιοχής Αθηνών & Πειραιά. τηλ. 210-7242888 και
6976-924488 (κωδ.193)

Φροντιστηριακά μαθήματα
Μαθηματικός καθηγήτρια με φροντιστηριακή
εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ:
210.66.68.464 / 6942.05.86.69 (Κωδ. 194)
Μαθηματικός καθηγήτρια παραδίδει μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού- Γυμνασίου-Λυκείου. Παρέχονται δωρεάν βοηθήματα μαθηματικών. Τιμές λογικές. Τηλ. 6937.31.79.03 (Κωδ. 194)
Μαθηματικών καθηγήτρια, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «ψηφιακές τεχνολογίες στα μαθηματικά», με εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε
όλες τις τάξεις. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977.35.20.96
(Κωδ. 193)
Μαθηματικών, φυσικής, χημείας, ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, α, β λυκείου, 15e/ώρα, κιν: 6949.04.08.41
(Κωδ. 193)
Μαθηματικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές γυμνασίου στην περιοχή των μεσογείων σε πολύ προσιτές τιμές, 12 την ώρα. Τηλ επικοινωνίας 6988.00.15.87. (Κωδ. 193)

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή πρώτης ύλης,
πως διαλέγετε το σωστό βαρέλι,
τι για την λευκή και ερυθρή οινοποίηση,
ποιο σημαντικό …ρόλο διαδραματίζει ο οινολόγος
στην όλη διαδικασία και τέλος,
πότε ενδείκνυται η επιλογή της εμφιάλωσης

Αν και η παραγωγή των σταφυλιών είναι μειωμένη σε σημαντικό
ποσοστό φέτος, πολλοί είναι αυτοί
που φλερτάρουν με την ιδέα της
παραγωγής του δικού τους κρασιού. Οι λόγοι πολλοί και διαφορετικοί για τον καθένα. Το σίγουρο
είναι ότι αν ασχοληθείς μια φορά

Της Τρωϊάνου Βίκυ
M.Sc.Χημικός-Οινολόγος

Επιλογή πρώτης ύλης: Είτε η πρώτη ύλη είναι
τα σταφύλια είτε μούστος που προμηθευτήκατε από κάποιο οινοποιείο είναι πολύ σημαντικό
να βρίσκεται σε καλή υγιεινή κατάσταση. Προκειμένου για σταφύλια φροντίστε να απομακρύνεται σάπια ή ξερά τσαμπιά και ρώγες. Μην
πλένετε τα σταφύλια. Στην επιφάνεια τους βρίσκονται οι μικροοργανισμοί (ζύμες) που θα επιτελέσουν τη ζύμωση.

Μαθηματικός με master παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου στη
περιοχή των Μεσογείων σε πολύ προσιτές τιμές.
Τηλ επικοιν. 6985.66.77.70. (Κωδ. 173)
Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία παραδίδονται από
υποψήφιο διδάκτορα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με πείρα και μεθοδικότητα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6938.86.57.98 (κωδ. 193)
Φυσικής καθηγήτρια, έμπειρη παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές όλων των βαθμίδων, τηλ.
6973.01.82.94 (Κωδ. 193)
Φυσικής Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα μαθηματικά &
τη Φυσική σε μαθητές Γυμνασίου. Αναλαμβάνει
επίσης και τη μελέτη μαθητών δημοτικού σε εξαιρετικά καλές τιμές. κιν.: 6972.17.08.95 (Κωδ. 193)
Φυσικομαθηματικός με μεγάλη εμπειρία παραδίδει
μαθήματα φυσικής-χημείας-μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλ.
επικ. 6944.85.35.89 (Κωδ. 173)
Φιλόλογος, απόφοιτος κλασικού τμήματος Αθηνών, με φροντιστηριακή εμπειρία, αναλαμβάνει
μαθητές δημοτικού –γυμνασίου -λυκείου. Τιμές
προσιτές. Τηλ. 6977. 09.20.33 (Κωδ. 194)

βαρέλι σας με νερό και ξαναγυρίστε το κρασί μέσα στο βαρέλι. Απογεμίστε το βαρέλι σας
με τον ίδιο μούστο ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, προσθέστε στην επιφάνεια του παραφινέλαιο. Ο χρόνος που μεσολαβεί από το σφράγισμα μέχρι το κρασί να είναι έτοιμο προς κατανάλωση είναι συνήθως 2-3 μήνες.

Το βαρέλι: Μια συνήθης ερώτηση είναι τι βαρέλι επιλέγω: Σε γενικές γραμμές μπορούμε
να πούμε ότι επιλέγουμε ανοξείδωτα δεξαμενάκια για λευκά κρασιά και δρύινα βαρέλια για
τα κόκκινα. Η συμβολή των καινούριων δρύινων βαρελιών στην τελική ποιότητα των ερυθρών οίνων είναι τεράστια αρκεί να προσδιορίζεται σωστά ο χρόνος που πρέπει να μείνει το
κρασί μέσα στο βαρέλι. Τα βαρέλια του παππού
μας, καλό είναι να γίνονται γλάστρες , αφού
ο χρόνος ζωής των δρύινων βαρελιών είναι το
πολύ 8 χρόνια. Τέλος, για οικονομική λύση επιλέγουμε πλαστικά βαρέλια.
Λευκή Οινοποίηση: Οι περισσότεροι που φτιάχνουν κρασί στα Μεσόγεια, παράγουν λευκό
κρασί, αφού η επικρατούσα ποικιλία είναι το
Σαββατιανό. Οι τρόποι του πατήματος πολλοί:
 Για μικρές ποσότητες μπορεί να γίνει με τα
χέρια μέσα σε λεκάνες.
 Για μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να γίνει με τα πόδια: βάλτε τα σταφύλια μέσα σε
καθαρά τσουβάλια και πατήστε μέσα σε μια
σκάφη-αν έχετε μικρά παιδιά αφήστε τα να
συμμετέχουν , τους αρέσει πολύ!
 Η εύκολη λύση είναι η στροφιλιά , ένα παραδοσιακό εργαλείο που με την περιστροφή
ενός μοχλού πιέζει τα σταφύλια μέχρι την
τελική τους αποχύμωση.

Ερυθρή Οινοποίηση: Για την παραγωγή ερυθρού οίνου χρειάζεται ο μούστος να ζυμώσει
για κάποιες μέρες μαζί με τους φλοιούς, ώστε
να εκχυλιστεί το χρώμα. Η διάρκεια συμπαραμονής φλοιών –μούστου ποικίλλει ανάλογα με
το στυλ κρασιού που θέλουμε να παραχθεί και
συνήθως κυμαίνεται από 2-7 ημέρες. Ιδιαιτέρα
σημαντικό είναι να απομακρύνεται τα κοτσάνια ( είτε με ειδικά μηχανήματα είτε με τα χέρια) διότι αυτά αφενός μεν υποβαθμίζουν τη
γεύση του οίνου, αφετέρου δίνουν την τοξική ουσία μεθανόλη. Το σπάσιμο των ρωγών γίνεται συνήθως με τους σπαστήρες, αλλά μπορεί να γίνει και με τα χέρια. Μετά τον αποχωρισμό του μούστου από τους φλοιούς η διαδικασία είναι ίδια με αυτή της λευκής οινοποίησης.
Ο οινολόγος: είναι αυτός που με εργαλεία την
χημική ανάλυση και την οργανοληπτική εξέταση του μούστου θα φροντίσει ώστε να αναδειχθούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που
θα κάνουν το κρασί σας ξεχωριστό και ισορροπημένο. Ο οινολόγος εξασφαλίζει επίσης την
διατήρηση του οίνου σας σε καλή κατάσταση
για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αμέσως μετά το πάτημα των σταφυλιών γεμίστε ένα καθαρό μπουκαλάκι των 500ml με μούστο και επισκεφτείτε τον οινολόγο σας. Τότε θα προμηθευτείτε και το μεταμπισουλφιτ, απαραίτητο
συντηρητικό για την παραγωγή ποιοτικών οίνων, αλλά και ότι άλλο χρειάζεται σύμφωνα με
την χημική ανάλυση. Σε αυτό το στάδιο ίσως
να χρειαστούν και άλλες προσθήκες όπως για
παράδειγμα ξινά ή τροφή για τις ζύμες. Όταν
ολοκληρωθεί η ζύμωση είναι απαραίτητη μια
δεύτερη ανάλυση και ακολουθεί το σφράγισμα του βαρελιού.

Γαλλικών καθηγήτρια, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά σε όλα τα επίπεδα στις περιοχές
Γλυκά Νερά, Γέρακα, Παλλήνη, Καντζα, Παιανία,
Χαλάνδρι και Αγ. Παρασκευή. Τιμές πολύ προσιτές.6944.78.34.80 (Κωδ. 193)
Αγγλικών καθηγήτρια, πτυχιούχοs Πανεπιστημίου
Αθηνών, κάτοχοs R.S.A. DIPLOMA παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων. Μεγάλη
εμπειρία, λογικέs τιμέs. Τηλ.6944.44.47.25 (Κωδ. 193)

Διαμέρισμα 90τ.μ 3ος όροφος, διαμπερές, 2υπνοδωμάτια, πλήρως ανακαινισμένο οδός Κεφαλληνίας πλησίον Πατησίων και για επαγγελματική στέγη, κατά προτίμηση σε Έλληνες 380 ευρώ τηλ.
6947456314 (Κωδ. 193)

Πωλείται στην Παλλήνη οροφοδιαμέρισμα 2ου
ορόφου 116 τμ. 3 υ/δ μεγάλα, αποθήκη, wc τζάκι,
πάρκινγκ, συναγερμός, Ηλιακός. ελεύθερο περιμετρικά με μεγάλες βεράντες. Τιμή: 260. 000 ευρώ,
τηλ.: 699-6032275 (Κωδ. 173)
Πωλείται διαμέρισμα στο πολυτελές συγκρότημα
LOFOS ENTISON, Παλλήνη, 175 τ.μ., 1ου ορόφου,
διαμπερές με ωραία θέα, 3 υπνοδωμάτια, γραφείο,
2 μπάνια, wc, τζάκι, 2 θέσεις πάρκινγκ, αποθήκη
17τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, φυσ. αέριο, γυμναστήριο & εσωτερ. πισίνα. Τιμή 690.000 ευρώ. Τηλ.
επικ.: 6938.42.13.08 (Κωδ. 173)
Πωλείται οικόπεδο 408 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης,
γωνιακό στην Κάτω Μπαλάνα Γέρακα, αξιοποιήσιμο για επαγγελματική στέγη, συντελ. Δόμησης
0,8 σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. επικ. 6975.85.20.46 &
210.60.30.403 (κωδ. 194)

Εθνικό Θέατρο
με εισιτήριο
10 € για όλους
τους νέους
Με την παραδοχή ότι ο πολιτισμός είναι το αντίδοτο στην κρίση, το Εθνικό θέατρο προωθεί καινούργιους τρόπους για να υποστηρίξει τους νέους που πλήττονται ιδιαιτέρως από την ανεργία
και την οικονομική κρίση. Ο Νοέμβριος καθιερώθηκε - από το Εθνικό θέατρο - από πέρυσι ως «μήνας θεάτρου» για νέους, δίνοντας την ευκαιρία
έτσι στους νέους έως 23 ετών, να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις της πρώτης κρατικής σκηνής, οποιαδήποτε ημέρα με εισιτήριο 10 ευρώ.
Ειδικότερα, στο Εθνικό μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει: τον «Περικλή» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ,
σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά (16/11/2011 ως
& 26/2/2012) και στη Νέα Σκηνή - Νίκος Κούρκουλος τον «Κόκκινο Βράχο» του Γρηγορίου Ξενόπουλου (ως 11/12/2011), σε σκηνοθεσία Ρούλας
Πατεράκη.
Στην Παιδική Σκηνή: «Σκηνή Κατίνα Παξινού»,
«ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» της Άλκης
Ζέη, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά (3/11/2011 13/5/2012).

Έκθεση
ζωγραφικής
στην Νέα Μάκρη

Φιλολογικά μαθήματα Φοιτήτρια Παντείου παραδίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου
και λυκείου. Τιμή: 8 ευρώ/ώρα Τηλ: 6986.06.56.99
(Κωδ. 193)

Ξένες Γλώσσες

Ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη. διαμέρισμα
107 τ.μ. 1ου ορόφου. διαμπερές, τηλ/νικο κέντρο,
λουξ, a/c 5, φωτισμός, μερικώς επιπλ/νο, οδός Χαλκίδος, Α. Πατήσια έναντι "ΤΙΤΑΝ" 450 ευρω. τηλ:
6947.45.63.14

Πωλήσεις

Φιλόλογος καθηγήτρια με εμπειρία και μεταδοτικότητα παραδίδει μαθήματα. Προετοιμασία πανελληνίων με οργανωμένες σημειώσεις. Ειδίκευση: Ιστορία,
Έκθεση και Αρχαία Τηλ. 6909.29.04.82 (Κωδ. 194)

Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. τηλ.
6977.75.75.90 (κωδ. 193)

Ενοικιάσεις

Διαμέρισμα 1ου ορόφ., γωνιακό 70 τ.μ., 2 Υ/Δ, αυτόν. θέρμανση, μπόιλερ, τζάκι, αποθήκη, τέντες,
air contision. Τηλ. 6934.80.69.34 & 210.66.68.169
(9-12 π.μ. & 6-10μ.μ. (κωδ. 194)

Ο χώρος: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο χώρος
που θα βάλετε το βαρέλι σας να είναι σχολαστικά καθαρός και απαλλαγμένος από κάθε
οσμή. Ιδανικοί χώροι θεωρούνται τα δροσερά
και καλά αεριζόμενα υπόγεια. Αν στο υπόγειο
σας αποθηκεύετε οπωροκηπευτικά φροντίστε
το βαρέλι σας να είναι μακριά από κρεμμύδια
ή σκόρδα.

Μαθηματικών καθηγητής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και σε Φοιτητές. Τιμές Λογικές Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6933.34.58.78 (Κωδ. 193)
Μαθηματικός παραδίδει άλγεβρα γεωμετρία μαθηματικά γενικής και κατεύθυνσης σε μαθητές
γυμνασίου και λυκείου. Πλούσιο υλικό ασκήσεων και μεθοδολογίας τιμή 15 ευρώ, συζητήσιμη
6974.81.59.77 (Κωδ. 193)

και «πετύχει» τότε δεν υπάρχει
περίπτωση να μην ασχοληθείς και
την επόμενη. Και σίγουρα θα τραβήξεις μαζί σου και τους φίλους
και γνωστούς που θα προσπαθήσουν να σε ξεπεράσουν και ίσως
τα καταφέρουν, αν ακολουθήσουν μερικές απλές οδηγίες..

Λογοθεραπευτές ειδικοί
στις διαταραχές λόγου και
φωνής αναλαμβάνουν παιδιά και
ενήλικες. Διάγνωση μαθησιακών
δυσκολιών δυσλεξίας δυσγραφίας,
δυσορθογραφίας δυσαριθμετρίας.
Δυνατότητα μαθημάτων και στο σπίτι.
Συνεργασία με όλα τα ταμεία.
Τηλ. επικοινωνίας 210.60.30.352,
κιν. 6976.65.58.87 (κωδ. 194)

Μετά την παραλαβή του μούστου πηγαίνετε
ένα δείγμα άμεσα στον οινολόγο και ακολουθήστε τις οδηγίες του. Η ζύμωση συνήθως ξεκινάει 1-2 ημέρες μετά το πάτημα και διαρκεί
περίπου 20 ημέρες. Κατά την διάρκεια της ζύμωσης ανακατεύετε καθημερινά Στην παρασκευή λευκού κρασιού είναι πολύ σημαντικό
να διατηρούμε χαμηλές θερμοκρασίες ζύμωσης. Φροντίστε ο χώρος σας να είναι δροσερός (20ºC). Μετά το τέλος της ζύμωσης, ακολουθεί η απολάσπωση. Μεταγγίστε το κρασί
σας σε καθαρά δοχεία, αφαιρέστε το ίζημα που
έχει συγκεντρωθεί στον πάτο, ξεπλύνετε το

Η εμφιάλωση: Είναι καλό να γίνεται αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα χαμηλών θερμοκρασιών. Συνήθως, μια καλή εποχή είναι στις αρχές του Μαρτίου. Μετά την εμφιάλωση αφήστε τις φιάλες για 1-2 ημέρες σε όρθια θέση
πριν τις πλαγιάσετε.

Έκθεση ζωγραφικής των μελών του Τμήματος
Ζωγραφικής του Δήμου Μαραθώνος διοργανώνεται με έργα των διδακτικών περιόδων 20102011, στην αίθουσα «Βασίλη Ρώτα» του Πολιτιστικού κέντρου της Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 66).
Αρχάριοι και προχωρημένοι διαφόρων ηλικιών με
την διακριτική υποστήριξη του ζωγράφου “Ιωάννη” που έχει και την ευθύνη επιμέλειας της έκθεσης, φιλοτέχνησαν έργα με μολύβι, κάρβουνο αλλά και ελαιοχρώματα και από το Σάββατο 19 Νοεμβρίου περιμένουν την κρίση των φιλότεχνων.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 26 Νοεμβρίου και
θα είναι ανοικτή για το κοινό κάθε μέρα από ώρα
18.00 έως 21.00. Την Κυριακή από 10.00-14.00 και
από 18.00 έως 21.00.

23

Ατζέντα

| 19 Νοεμβρίου 2011

ΝΕΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

Ποιητικά Αναλόγια Εξαιρετικού ενδιαφέροντος Έκθεση
με Ελύτη-Γκάτσο &
στην Παλλήνη με θέμα τον
Κική Δημουλά από «Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων»
το Δήμο Σπάτων
Κάθε Δευτέρα
στο Μουσείο Οίνου

Στις εγκαταστάσεις της «Ελληνογερμανικής ως και 27 Νοεμβρίου

(λεωφ. Πέτσα)

Εκδήλωση αφιερωμένη στην νεοελληνική
ποίηση με οκτώ ποιητικά αναλόγια διοργανώνεται για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή
μας από αυτοδιοικητικό φορέα.
Εμπνευστές και δημιουργοί της εξαιρετικής
αυτής πρωτοβουλίας, οι αιρετοί και μη που
στελεχώνουν τον Οργανισμό Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται στο Μουσείο Οίνου
(στη λεωφ. Πέτσα, πλησίον εξόδου 16 της Αττικής Οδού) κάθε Δευτέρα και ώρα 19.00.
Τις αναλύσεις θα κάνουν άνθρωποι των γραμμάτων και τις απαγγελίες καταξιωμένοι ηθοποιοί.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
Κύκλος Α’
 Γιώργος Σεφέρης τη Δευτέρα: 21- 11-2011 &
ώρα 19: 00, ανάλυση: Αλέξης Ζήρας, απαγγελία: Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου
 Νίκος Γκάτσος τη Δευτέρα: 28-11-2011 &
ώρα 19: 00, ανάλυση: Γιώργος Χρονάς, απαγγελία: Αγαθή Δημητρούκα
 Οδυσσέας Ελύτης τη Δευτέρα: 5-12-2011 &
ώρα 19: 00, ανάλυση: Άρης Μπερλής, απαγγελία: Μηνάς Χατζησάββας
 Μαρία Πολυδούρη τη Δευτέρα: 12-12-2011
& ώρα 19: 00, ανάλυση: Κωστής Γκιμοσούλης,
απαγγελία: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
 Μυρτιώτισσα τη Δευτέρα: 19-12-2011 & ώρα
19: 00 Ανάλυση: Εύη Μανοπούλου, Απαγγελία:
Σοφία Σεϊρλή
 Κατερίνα Αγγελάκη- Ρουκ τη Δευτέρα : 9-012012 & ώρα 19: 00, Ανάλυση: Κώστας Παπαγεωργίου, Απαγγελία: απαγγέλλει η ποιήτρια
 Κική Δημουλά τη
Δευτέρα: 16-01-2012 &
ώρα 19: 00, Ανάλυση:
Τασούλα Καραγεωργίου, απαγγελία: Γιώτα
Φέστα. Θα παραστεί η
ίδια η ποιήτρια.
Το Μουσείο Οίνου είναι
στην Λεωφ. Πέτσα, πλησίον εξόδου 16 της Αττικής Οδού, Παλλήνη.
Τηλ.210-6630165, 2106037933 & 210-664471

«Η Μικρή Πλατεία»
από την ομάδα
των ηθοποιών
της Ανθούσας
Το έργο του δραματουργού Κάρλο Γκολντόνι «Η Μικρή Πλατεία», ανέβασε η θεατρική ομάδα «Παντός Καιρού» του ΠολιτιστικούΕπιμορφωτικού Συλλόγου Ανθούσας, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα.
Η διασκευή και η σκηνοθεσία της παράστασης
ήταν της Δέσποινας Μαραγκουδάκη. Οι θεατρόφιλοι που επέλεξαν να παρακολουθήσουν το
έργο του μεγάλου δραματουργού συγγραφέα
Κάρλο Γκολντόνι, απόλαυσαν μία καλή παράσταση με καλούς ηθοποιούς, οι οποίοι, εύλογα
έχουν πιστοποιηθεί στην συνείδηση των φίλων
της τέχνης, ως μία ομάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών με αγάπη και πάθος προς το θέατρο.
Η εκδήλωση έγινε με την υποστήριξη του Δήμου Παλλήνης.

«Τρομπέτες
& Βατόμουρα από
το ΦΟΙΛΙΣΤΡΟΝ
του «ΦΕΣ η Κάντζα»
Την παράσταση «Τρομπέτες και Βατόμουρα» του Ντάριο Φο σε σκηνοθεσία της Σάσα
Γκούβελου παρουσίασε με εξαιρετική επιτυχία η θεατρική ομάδα «ΦΟΙΛΙΣΤΡΟΝ» του Φιλοπρόοδου Εξωραϊστικού Συλλόγου ΦΕΣ «η
Κάντζα», στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα.

τ η ς

π ό λ η ς

η

ε φ η µ ε ρ ί δ α

τ η ς

π ό λ η ς

Γιορτάζουν!

Θυμηθείτε τους...

Από 19 ως & 30 Νοεμβρίου
Μαρία, Μαριέττα,
Μάριος
Αικατερίνη, Κατερίνα,
Κατίνα
Στυλιανός, Στέλιος,
Στέργιος
Ανδρέας, Ανδρούλα

21 Νοεμβρίου
25 Νοεμβρίου
26 Νοεμβρίου
30 Νοεμβρίου

Τα βιβλία που

διαβάζονται
σύμφωνα με τους δείκτες πωλήσεων
των βιβλίων στα συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία

ΓΕΡΑΚΑΣ
Βιβλιοπωλείο «Βιβλιογνωσία»

Φιλιππούση Ελένη Θεσσαλονίκης 13,
τηλ.: 210-60.47.287,
e-mail: vivliognosia@al-fi.gr

Μια έκθεση που ξεναγεί τον επισκέπτη στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας
(CERN) και το Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) φιλοξενείται από τις 10 έως και τις

27 Νοεμβρίου στα Εκπαιδευτήρια "Ελληνογερμανική Αγωγή" στην Παλλήνη. Η Επίσημη παρουσίαση της έκθεσης στο κοινό έγινε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου.

Το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών
Ερευνών, αποτελεί το μεγαλύτερο πειραματικό
κέντρο ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο. Ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1954 από 12 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σήμερα απασχολεί 3.000 εργαζόμενους, ενώ 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί δουλεύουν στα πειράματα
που διεξάγονται στις μοναδικές στον κόσμο εγκαταστάσεις του.
Η έκθεση, που έχει τίτλο «Αυτός ο Κόσμος ο μικρός,
ο Μέγας», ενημερώνει τον επισκέπτη για τα τέσσερα βασικά πειράματα στον LHC, τα παράπλευρα τεχνολογικά οφέλη της έρευνας, καθώς και για τη λειτουργία του CERN και την ελληνική συμμετοχή στον
οργανισμό. O LHC αναπαράγει τις συνθήκες που επικρατούσαν κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τη
Μεγάλη Έκρηξη που γέννησε το Σύμπαν. Η έκθεση
φιλοξενεί ένα μοντέλο του LHC υπό κλίμακα καθώς
και τμήματα των ανιχνευτών που μελετούν τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν σε αυτόν.
Χρησιμοποιώντας τον LHC, τον πιο ισχυρό και περίπλοκο επιταχυντή σωματιδίων που δημιουργήθηκε
ποτέ, οι ερευνητές ελπίζουν να βρουν κάποιες απαντήσεις σε μια σειρά από θεμελιώδη, αλλά ακόμη
αναπάντητα, ερωτήματα της Φυσικής. Η φιλοξενία
της έκθεσης για πρώτη φορά σε σχολικό περιβάλλον φιλοδοξεί να βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας
του επιταχυντή, παρουσιάζοντας στους μαθητές τη
διαδικασία της επιστημονικής μεθοδολογίας, δίνοντάς τους μάλιστα την ευκαιρία να επεξεργαστούν
– μέσω μίας σειράς διαδραστικών εφαρμογών και
εργαλείων - πραγματικά δεδομένα από τα πειράματα που εκτελούνται στο CERN.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διοργανωθούν
σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. Η είσοδος στην
έκθεση θα είναι ελεύθερη, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ξεναγούνται σε αυτή στο πλαίσιο καθορισμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων. Περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για την έκθεση διατίθεται στην ιστοσελίδα http://cern.ea.gr/
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 – 18.00, Σάββατο & Κυριακή: 10.00 – 18.00
Επικοινωνία και Προγραμματισμός Επισκέψεων:
Ελευθερία Τσουρλιδάκη, τηλ. 210-8176790, email:
cern@ea.gr

_______________
Οφειλόμενη επισήμανση του "Ν": Επιεικώς ακατανόητη και αψυχολόγητη η πρωτοβουλία του εθνικού εκπροσώπου του CERN στην Ελλάδα, καθηγητή κ. Ραπίδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής
"Δημόκριτος" να επιλεγεί ο χώρος ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου για τη λειτουργία μιας ενδιαφέρουσας
έκθεσης, που όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει κατά το
πλείστον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η "ελιτίστικη" επιλογή του Ινστιτούτου σε μια εποχή δύσκολης συγκυρίας
για την κοινωνία, δημιουργεί συνειρμούς που αποπνέουν θλίψη και θυμό. Αν αντιλαμβανόμαστε σωστά, καλούνται τα δημόσια σχολεία να επικοινωνήσουν και να
προγραμματίσουν εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα χώρο
που από πλευράς δομών και συνθηκών αγγίζει υψηλό
δείκτη πληρότητας, προφανώς για να έχουν οι μαθητές τους δυνατότητα σύγκρισης με τα δικά τους σχολεία που σε μεγάλο βαθμό και ελέω οικονομικής συγκυρίας, λειτουργούν με τα δικά τους μεγάλα, αδυσώπητα προβλήματα. Αυτά και υπό την αίρεση ότι ο κ. καθηγητής δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν δημόσια σχολεία και
πρόσφοροι χώροι για μια τέτοια εξαιρετικού ενδιαφέροντος έκθεση.

«Το θεριό του ταύρου» …βγαίνει
στο «Οινοποιείο Πέτρου»
26, 27 Νοεμβρίου και 3, 4 & 11 Δεκεμβρίου
«Το θεριό του ταύρου» του Τούρκου καταξιωμένου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, παρουσιάζει η ενταγμένη στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης, «Θεατρική Δημιουργία. (Β’ τμήμα ενηλίκων)
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που σε
κάποιο βαθμό ταυτίζεται με το περιρρέον
στον τόπο μας «κλίμα» και το οποίο αξίζει
της προσοχής όλων μας.
Παρουσιάζεται στο κοινό σε πέντε παραστάσεις, 26, 27 Νοεμβρίου και 3, 4 & 11 Δεκεμβρίου 2011, της στο «Οινοποιείο Πέτρου»
(Λεωφόρος Μαραθώνος 117) και δεν ενδείκνυται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Ώρα έναρξης 19.00.
Σημειώνεται ότι στις παραστάσεις του Νοεμβρίου στον
ρόλο του Αστυφύλακα εμφανίζεται ο Στάθης Βερβέρης και στις αντίστοιχες του Δεκεμβρίου, ο Αδαμάντιος Αναστασιάδης.

Ο συγγραφέας του έργου
Άλλη μία έκπληξη από τον Βασίλη Αναστασιάδη, τον
άνθρωπο που επί σειρά ετών έχει την ευθύνη των θεατρικών τμημάτων του Δήμου Παλλήνης στην πόλη της
Παλλήνης.
Επέλεξε έργο του Τούρκου σατιρικού συγγραφέα και
πολιτικού ακτιβιστή, Αζίζ Νεσίν, στη δύση του 2011 για
τις πέντε παραστάσεις της ομάδας ενηλίκων (Β’ τμήμα)
της «Θεατρικής Δημιουργίας» (…του).
Η έκπληξη, έγκειται στο γεγονός ότι τα έργα του Αζίζ
Νεσίν –θεατρικά και μη- είναι άκρως πολιτικοποιημένα
και κατά καιρούς –όσο τουλάχιστον ζούσε- προκαλούσαν θύελλες αντιδράσεων και διαμαρτυριών τόσο των
φανατικών ισλαμιστών της πατρίδας του όσο και των
«κοσμικών» του Κεμάλ Ατατούρκ.
Αρκεί η αναφορά στο «μακελειό» του 1993 για να γίνει
αντιληπτό το ….εύρος των αντιδράσεων που «προκαλούσαν» είτε τα έργα του, είτε η φυσική παρουσία του!
Της 2 Ιουλίου 1993, ενώ ο Αζίζ Νεσίν παρακολουθούσε πολιτιστική εκδήλωση των Αλεβιτών στην πόλη Σι-

βάς (Σεβάστεια) με επίκεντρο την παράσταση του έργου του «Το θεριό του ταύρου» -αυτή δηλαδή που ανεβάζει ο Βασίλης Αναστασιάδης- ένα εξαγριωμένο
πλήθος φανατικών μουσουλμάνων πολιόρκησε το ξενοδοχείο και στη συνέχεια
το πυρπόλησε. Ο Αζίζ Νεσίν επέζησε, αλλά 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους! Η κυβέρνηση κατηγόρησε δια στόματος της
τότε πρωθυπουργού Τανσού Τσιλέρ τον
ίδιο τον Νεσίν ότι …… «με τα έργα του
προκάλεσε το λαό….»(!)

1. «Δεσποινίς Πελαγία»
Γιάννης Ξανθούλης, Εκδ. Τόπος
2. «Ο σπόρος»
Φραν Ρεϊ, Εκδ. Κέδρος
3. «C.I.A. ο απόρρητος φάκελος του Αντρέα»
Μάριος Ευρυβιάδης-Μιχάλης Ιγνατίου,
Εκδ. Λιβάνη

ΠΑΛΛΗΝΗ
Βιβλιοπωλείο «ΠΑΠΥΡΟΣ»
Αγίου Νικολάου 4-Παλληνη
τηλ.210.60.32.915
1. «Να σου πω μια ιστορία»
Χ. Μπούκας, Εκδ. ΟΠΕΡΑ
2. «Θετική σκέψη»
Β. Πάιφερ, Εκδ. ΔΙΟΠΤΡΑ
3. «Ο Πόλεμος των κουμπιών»
Λ. Περγκό, Εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ

Βιβλιοπωλείο «ΤΩ ΟΡΦΕΑ»

Βυζαντίου 10, Παλλήνη, (Εκκλ. Αγ. Τρύφωνα),
τηλ.: 210-60.30.884,
e-mail: toorfea@otenet.gr
1. «Το Φτινόπωρο της Μάγισσας»
Καίτη Οικονόμου, Εκδ. Ψυχογιός
2. «Υπό το μηδέν-Τέσσερα σχόλια
για την κρίση»
Τ. Θεοδωρόπουλος/Π. Μανδραβέλης/ Π. Μάρκαρης/Β. Παπαβασιλείου, Εκδ. Ωκεανίδα
3. «Τα 88 ντολμαδάκια»
Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδ. Καλέντης

Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΛΟΓΕΣ»

Κανακάκης Στέλιος
Εθνικής Αντίστασης 9, τηλ.: 210-66.68.194
1. «Μάθε να εκτιμάς τον εαυτό σου»
Melanie J.V. Fennell, Εκδ. Διόπτρα
2. «Σκοτεινή πλευρά»
Ian Rankin, Εκδ. Μεταίχμιο
3. «Υγρό φεγγαρόφωτο»
Μαρία Λαμπαρίδου,
Εκδ. Κέδρος

ΠΑΛΛΗΝΗ

Βιβλιοπωλεία «ΠΑΙΔΕΙΑ & ΓΝΩΣΗ»
Κεντρ.: Αθηνάς Παλλάδος & Βυζαντίου Παλλήνη, τηλ.: 210-60.34.364
Υποκ.: Γρηγορίου Ε’ 4 - Παλλήνη,
τηλ.: 210-66.66.989,
e-mail:dbouzas@otenet.gr

1. «Ο ιστορικός εμπαιγμός»
Γεώργιος Αϋφαντής, Εκδ. Ελληνικόν Σέλλας
2. «Μιράλ-Ο Δρόμος με τα λουλούδια»
Τζεμπρεαλ Ρούλα, Εκδ. Ψυχογιός
3. «Δεν την αγαπώ πια»
Θανάσης Χειμωνάς, Εκδ. Πατάκη

Εκπρόσωπος του κριτικού ρεαλισμού

ΚΑΝΤΖΑ

Ο Αζίζ Νεσίν είναι πιο γνωστούς λογοτέχνες της Τουρκίας διεθνώς, κι ένα από τα φωτεινότερα μυαλά της.
Συγκαταλέγεται στους κατ΄εξοχήν εκπροσώπους του
κριτικού ρεαλισμού στα τουρκικά γράμματα, στην δε
πολιτική και κοινωνική του σάτιρα, στηλιτεύει με απροκάλυπτο τρόπο τα τρωτά της τουρκικής κοινωνίας που
….παραδόξως, δεν απέχουν και πολύ από τα αντίστοιχα
της ελληνικής κοινωνίας! Αγαπημένοι του ήρωες, οι άνθρωποι του λαού, εργαζόμενοι και άνεργοι.
Ο Αζίζ Νεσίν αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας.
Άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 Ιουλίου 1995 από
καρδιακή προσβολή, την ώρα που υπέγραφε βιβλία του
σε βιβλιοπωλείο της Σμύρνης.

Λ. Λαυρίου 23, Κάντζα Παλλήνης,
τηλ.: 210-66.58.176, Λάμπρου Ανδρίκου 7,
Παιανία, τηλ.: 210-66.40.140

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αν το «θεριό
του ταύρου» επιλέχθηκε από τον Βασίλη Αναστασιάδη απλώς και μόνο για την αναμφισβήτητη λογοτεχνική επάρκεια του έργου, πολύ θα χαιρόμασταν,
όμως, αν «συλλειτούργησε» ως κίνητρο και ο πολιτικός ακτιβισμός του Αζίζ Νεσίν… Αν ναι, χαιρόμαστε
γιατί αποδεικνύει πως στην ωριμότητα που διανύει,
μπορεί και δίνει, επιτέλους, χώρο σε ένα τμήμα εσωτερικών του διεργασιών που δεν το άφηνε ως και τώρα να «αναπνεύσει», δικαιώνοντας, εκ παραλλήλου,
την εκ παλαιόθεν ρήση, …..κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Βιβλιοπωλείο L DESIGN

1. «Η τελευταία κλήση»
Τζον Λε Καρε, Εκδ. Καστανιώτης
2. «Έρως 13»
Ομάδα Συγγραφέων, Εκδ. Ψυχογιός
3. «Η αδελφότητα των στεναγμών»
Ντακάκης Νίκος, Εκδ. Λιβάνης

Βιβλιοπωλείο ΚΥΚΛΟΣ

Πουρναρά Αικατερίνη
Λεονταρίου & Μεγακλέους 1,
τηλ.: 210-60.42.119
1. «Το Δίκιο»
Νικόλαος Αραπάκης, Εκδ. Λιβάνη
2. «Βαλκυρίες»,
Paulo Coelho, Εκδ. Λιβάνη
3. «Οι νεαροί περιμένουν»
Διδώ Σωτηρίου, Εκδ. Κέδρος

To Smart Park ήρθε για να αλλάξει μια για πάντα την έννοια του πάρκου!
Σε μία καταπράσινη έκταση 90 στρεμμάτων, ειδικά σχεδιασμένη για όλη την οικογένεια,
μπορείς να κάνεις τις αγορές σου στα μεγαλύτερα καταστήματα που έχεις δει, αλλά και να
παίξεις, να διασκεδάσεις, να χορτάσεις σε μεγάλες δόσεις!

Smart Park: E. Πουλάκη, ΤΚ 19004, Σπάτα (Δίπλα στο McArthurGlen) Τ: 210 6635982 F: 210 6635983 www.smartpark.com.gr