CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAGNA ORGANIGRAMA Valabil pe anul 2006 PRIMAR 1 SECRETAR 1

VICEPRIMAR 1

Compartimentul de stare civila Asistenta sociala Resurse umane Registrul agricol 4 -4

Compartimentul financiar-contabilitate Impozite si taxe locale 6 -6

Serviciul de urgenta

Serviciul de cadrastru di fond funciar 2 -2

1 -1

Urbanism Amenajarea teritoriului Gospodarie comunala Biblioteca Paza 5 -5